Side 31. Side Side 6 7. Side 12. Nyheter 6 Livs stil24 Utenriks32 Før Børs 42 Etterbørs 54. SIDE 4 5 (debatt) og 24 29

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Side 31. Side 16 17. Side 6 7. Side 12. Nyheter 6 Livs stil24 Utenriks32 Før Børs 42 Etterbørs 54. SIDE 4 5 (debatt) og 24 29"

Transkript

1 Side Side 6 7 Side 12 Nyheter 6 Livs stil24 Utenriks32 Før Børs 42 Etterbørs 54 Side 31 SIDE 4 5 (debatt) og 24 29

2 EN FRI DAGSAVIS Sjef redaktør og administre rende direktør: æringsminister Trond Giske varsler i gårsdagens utgave av Dagens Næringsliv at staten kan tenkes å selge seg ned i Cermaq. Selskapet, som har røtter i gamle Statkorn, har utviklet seg til et internasjonalt havbrukselskap med virksomhet innen fôrproduksjon og oppdrett i Chile, Canada, Skottland og Norge. Det er vanskelig å få øye på noen god begrunnelse for det statlige eierskapet, og det er oppmuntrende at Giske åpner for å redusere det. Den som dermed tror staten vil redusere sitt omfangsrike eierskap i norsk næringsliv, tar feil. I regjeringens siste eierskapsmelding varsler Giske et mer aktivt eierskap. Han åpner for å selge mer, men til gjengjeld vil han også kjøpe mer. Det er grunn til Dersom politikerne er bekymret for norsk industri, bør de stramme inn pengebruken over offentlige budsjetter å frykte at det blir mest av det siste. De siste fire årene har staten nettokjøpt for over 58 milliarder kroner, og nå klør det åpenbart i fingrene til næringsministeren etter å handle mer. På landsmøtet til LOforbundet Industri Energi denne uken skisserte han hvor og hvordan: «Vi har vært for redde for å styre de statseide selskapene for å sikre norsk industri», sa næringsministeren ifølge Klassekampen. Giske gjorde det klart at han vil knytte statens deltakelse i aksjeutvidelser, for eksempel i Hydro, til at selskapene satser på industriutvikling i Norge. Det vil det neppe komme noe godt ut av. Det er selvfølgelig hyggelig at selskaper, statseide eller ikke, investerer mer her til lands. Men det er riv ruskende galt å bruke statens velfylte kasse som premiepenger til dem som gjør det. Dersom politikerne er bekymret for norsk industri, bør de heller stramme inn pengebruken over offentlige budsjetter. Dét er den største truselen mot industrien og resten av konkurranseutsatt sektor, ikke mangelen på kapital. Er det utenlandsk eierskap som bekymrer, er den beste medisinen å fjerne formuesskatten. Den gir norske private eiere en konkurranseulempe sammenlignet med utenlandske eiere. Kanskje er det Giskes plan. Den dagen private eiere gir opp og flytter ut, står Giske klar til å kjøpe så han kan sole seg i rollen som garantisten for nasjonalt eierskap. Det vil muligens være en god dag for Giske, men det vil være en dårlig dag for norsk næringsliv. rbeiderparti -vedtaket om veto mot postdirektivet fikk Senterparti-leder Liv Signe Navarsete til å erklære at det er «en god dag». Vesentlig bedre enn da hun var i Eid sist onsdag. Feature re daktør: Nyhetssjs efer: Politisk re daktør: Redaktør DN.no: Ut gitt av: Dagens Næringsliv A/S GRUNN LAGT AV MAGNUS ANDERSENA I 1889 et begynte med samhandling. En diger visjon lansert med glød av daværende helseminister Bjarne Håkon Hanssen i Siden gikk det verre. Det har lignet på lamhandling og småhandling. Nå får statsminister Jens Stoltenberg det til å høres ut som om det dreier seg om sandhandling. I sin tale på Arbeiderpartiets landsmøte brukte Stoltenberg et eksempel fra Os i Østerdalen for å illustrere hvor smart reformen er. Der har kommunelegen delt ut bøtter med sand til eldre og halvert antall hoftebrudd. Gevinsten er stor. Et hoftebrudd koster kroner å behandle og rehabilitere. En bøtte sand koster mye mindre. Idag er det gratis for Os kommune å få behandlet en brukket hofte på et statlig sykehus. Mens de må betale for bøtta med sand. Med det nye forslaget får de penger til sand. Med det nye forslaget blir det lønnsomt å forebygge, sa Stoltenberg. Med Hanssens modell ville han hatt rett. Men den er blitt kraftig redusert. Det er bred enighet om at det trengs mer samhandling i norsk helsevesen for å gi pasientene bedre tilbud og det offentlige mer kontroll på utgiftene. Flere pasienter bør få et bedre og billigere tilbud nærmere der de bor. Og kommunene bør stimuleres til forebygging. Hanssen ville bruke økonomiske virkemidler for å få til dette. Han sa at en ny finansieringsmodell var «kjernen i reformen». Kommunene skulle betale 20 prosent av sykehusregningen. Til gjengjeld skulle de få overført den samme summen fra staten. Hanssen ville flytte 13 milliarder kroner fra de statlige sykehusene til kommunene. Hvis kommunene klarte å forebygge innleggelser eller gi pasienter et kommunalt tilbud, ville de spare penger. Kritikken var massiv. Sand for å forebygge hoftebrudd er greit nok. Men kan en kommune Etter at Hanssen forsvant ut med et brak, har reformen trippet stillferdig videre med Strøm- Erichsen som fostermor påvirke om folk får blindtarmbetennelse? Hvordan skal en liten kommune håndtere den enorme sykehusregningen den brått kan få hvis en buss med skolebarn kjører utfor veien? Opposisjonen har vært skeptisk. Det var også rødgrønn tvil. Senterparti-leder og kommunalminister Liv Signe Navarsete sa at innføring av medfinansiering «kan virke mot sin hensikt». Etter at Hanssen forsvant med et brak, har reformen trippet stillferdig videre med Anne-Grete Strøm-Erichsen som fostermor. Fredag la hun frem regjeringens forslag om hvordan den skal gjennomføres fra Tanken om at kommunene skal betale en del av regningen, har overlevd i krympet format. I stedet for 13 milliarder kroner blir det fem milliarder som skal flyttes til kommunene. Kommunene skal betale hele regningen for utskrivningsklare pasienter som venter på for eksempel en sykehjemsplass. De skal også betale 20 prosent av regningen for medisinske innleggelser og behandlinger. Men det innføres en maksgrense på kroner for et enkeltopphold. Og den store forskjellen er at kirurgi inkludert hoftebruddskirurgi holdes utenfor. Os kommune får altså likevel ikke penger til sand. Det vil fortsatt være gratis for kommunen å få behandlet en brukket hofte på et statlig sykehus. Det nye er at Os må betale hvis en utskrivningsklar hoftebruddspasient blir liggende på sykehus. «Kommunal medfinansiering er en meget viktig del av samhandlingsreformen,» mener regjeringen. Tanken er fortsatt god. Men krympingen av reformen viser at den er vrien å gjennomføre selv på områder der det ville vært fornuftig som penger til sandbøtter. Hanssens modell ville forresten også bety at kommunene skulle betale en del av utgiftene ved fødsler. Nå holdes fødsler utenfor. Med god grunn. Det ville ikke være smart å gjøre det lønnsomt for kommuner å motivere folk til å få færre barn. Kjeti l B. Als ta dheim er kommenta to r i Dagen s Næ rings liv. kjet il.alsl ta

3

4 Gro Tvedt Anderssen INNLEGG Matmakt atkjedeutvalgets rapport, som publiseres i dag, er trist lesning for norske forbrukere. Fire matgiganter kontrollerer hundre prosent av det norske dagligvaremarkedet. Fire innkjøpssjefer bestemmer hva fem millioner nordmenn spiser. Kjedemakt er blitt et europeisk problem. Andre land setter også spørsmålstegn ved dagligvarekjedenes dominerende rolle: England, Tyskland, Frankrike, Sverige også på EU-nivå leter man etter løsninger på problemet. Men ingen land har større konsentrasjon av kjedemakt enn Norge. Hva sier kjedene selv? Det er knallhard konkurranse, sier de. Hvorfor er da Rema alltid billigst? Hvordan kan da de to største kjedene eie Bama, Norges største frukt- og grøntleverandør, sammen? Norge har flest butikker per innbygger, og det har sin pris, sier matgigantene. Men hvorfor satser kjedene på nettverk og ikke utvalg, når undersøkelser viser at kundene ikke er fornøyd? Vi har nok butikker, men de er ikke gode nok. Importvern har skapt de høye prisene, sier matgigantene. Hvorfor koster da soltørkede tomater, som ikke er omfattet av importvernet, 20 kroner kiloen inn til landet og 200 kroner ut av butikken? Det nytter ikke å bare gå etter kjedene, en må se på leverandørene også, sier matgigantene. Dette er sant. En må se på det store bildet for å finne løsningen. Leverandørene har lenge vært under Konkurransetilsynets lupe. Men rapporten påviser en maktforflytting fra leverandørene til kjedene. Det er kjedene som i dag er portvokterne for maten vi får i oss. Utvalget er bedre i dag enn før, sier matgigantenes talsmann, Thomas Angell. Må vi sammenligne med det blåhvite syttitallet for å slå oss til ro med dagens utvalg? Bør ikke spørsmålet være: Hvilket utvalg kunne vi ha hatt i dag, om ting var annerledes? De norske matgigantene tjener på at ting forblir som de er. Naturlig nok. Tre av Norge seks rikeste driver med dagligvare. Det er lov å tjene penger. Det er prisverdig at det skapes arbeidsplasser. Men det norske dagligvaremarkedet skal ikke tilpasses en håndfull kjøpmenn. Det norske dagligvaremarkedet skal ikke tilpasses en håndfull kjøpmenn. Det skal tilpasses fem millioner nordmenn Det skal tilpasses de fem millioner nordmenn som hver dag er avhengig av norske dagligvarebutikker. Så hvilken mathverdag ønsker vi oss? Lokal spekemat, nye ølsorter, spennende oster. De kommer ikke inn, eller blir tatt ut av hyllen etter kort tid. De omsetter ikke nok for effektive matgiganter. Ostedisker, kjøttdisker, fiskedisker, bakeri utsalgssteder som er en del av matkulturen i andre europeiske land, er for nordmenn blitt spesialforretninger. Kunne matinnkjøp vært mer inspirerende om ikke de fire store dekket alle våre matbehov? Det nærmer seg påske, og tusenvis av nordmenn planlegger å krysse grensen for å gjøre matinnkjøpene. I Sverige er det billigere bacon. Utvalget er dobbelt så stort. Dette er blitt en tradisjon, noe vi ikke lenger stiller spørsmål ved. Når markedet har stagnert i vårt eget land, gjør vi innkjøpene i et annet. Vil vi ha det slik? For vi er ikke fornøyd med situasjonen. Ifølge kjedenes egen undersøkelse er bare halvparten av kundene tilfredse med utvalget. Bare en tredjedel

5 Helge Hasselgård er tilfreds med prisnivået. Og bare en tredjedel føler seg inspirert når de vandrer rundt med handlekurven. Matkjedeutvalgets rapport er trist lesning for oss forbrukere. Den viser at vi ikke lenger rår over vårt mest grunnleggende behov: maten. Produsenter og leverandører kjemper i dag om kjedenes gunst, ikke forbrukernes. Nordmenn handler dagligvarer for 140 milliarder kroner i året. Burde vi ikke få en større del av dette tilbake i form av større utvalg og riktigere priser? Samtidig føler Forbrukerrådet i dag lettelse. Endelig kan vi begynne på arbeidet med å forbedre mathverdagen vår. Vi vil ha matgleden inn i norske dagligvarebutikker. Vi vil ha et mangfold av leverandører og butikker som kjemper om vår oppmerksomhet. Vi vil ha inspirasjon og begeistring i butikkhyllene. Vi vil se sesongene i ferskvarediskene og grønnsakshyllene. Vi vil overraskes av kunnskap og entusiasme i fiskedisken. Vi vil se lokale stoltheter i øl- og kjøttdisken. Kort sagt: Vi vil begeistres! Gro Tvedt Anderssen, fagdirektør i Forbrukerrådet og medlem av Matkjedeutvalget. INNLEGG Matmakt ire store selskaper har hånd om 99,9 prosent av dagligvaremarkedet i Norge. Det er en maktkonsentrasjon som må stå sentralt når makten i verdikjeden for mat skal vurderes. I dag offentliggjøres Matkjedeutvalgets rapport. Den siste tiden har det vært gjort iherdige forsøk på å avfeie Matkjedeutvalgets rapport allerede før den er lagt frem før offentligheten har fått mulighet til å vurdere og diskutere innholdet. Det kan se ut som at noen ønsker å unngå debatten om dagligvarekjedenes makt for enhver pris. Metoden for å unngå denne debatten er å si ordene «landbrukspolitikk» og «importvern» om og om igjen. Men det kan ikke være slik at dagligvarekjedene skal være unntatt for offentlig debatt inntil de har fått gjennomslag for den landbrukspolitikken de mener er riktig. Matkjedeutvalget har sett på maktforholdene i hele verdikjeden for mat. Det bør ikke overraske noen dersom utvalget har oppdaget at de fire dagligvarekjedene utgjør det leddet der makten er mest konsentrert. Det er en viktig forskjell mellom landbruksdebatten og FLERE INNLEGG Side Gjestekommentar Øynene som ser Trym Riksen Innlegg Politisk slagside Vibeke H. Madsen Arbeidstid på vidvanke Anders Folkestad Mat, makt og penger Per Olaf Lundteigen kjedemaktdebatten. Den makten som er et resultat av landbrukspolitikken, for eksempel Tines rolle som markedsregulator, er tilsiktet. Den er politisk valgt. Man kan være enig eller uenig, men dette er en maktstruktur som er vedtatt i politiske organer. Det kan man ikke si om kjedemakten. Utvalgets mandat var derfor ikke å se på den allerede politiske bestemte landbrukspolitikken, men om det har utviklet seg utilsiktede maktkonsentrasjoner i verdikjeden for mat. De fire dagligvarekjedene Coop, Ica, Rema 1000 og Norges- Gruppen kontrollerer 99,9 prosent av dagligvaremarkedet i Norge. Det plasserer Norge i europatoppen når det gjelder maktkonsentrasjon. Noen vil hevde at det i seg selv ikke er noe galt i at dagligvarekjedene har makt, og det kan de ha rett i. Det er slett ikke gitt at de misbruker sin makt selv om de har mulighet til det. Men det at muligheten er så sterkt tilstede, gir i seg selv grunn til å vurdere hvilke grenser samfunnet ønsker for hvordan dagligvarekjedene skal kunne utøve sin makt. Leverandørene fremmer ikke noe krav om oppsplitting eller endringer i organisasjonsformene for dagligvarekjedene. Det vi ønsker, er å sikre at prisreduksjoner, effektivisering og kvalitetsforbedringer i industrien når frem til forbrukerne at det skal være grenser for maktutøvelse, grenser som sikrer rettferdig konkurranse og god handelsskikk. Vi ønsker sikkerhet for at den sterke part ikke skal kunne bruke sin forhandlingsposisjon til å sikre seg urimelige fordeler. Men vi er krystallklare på at krav som stilles til dagligvarekjedene, også må gjelde de andre leddene i verdikjeden, leverandørene inkludert. God handelsskikk må prege forhandlingsprosesser i alle ledd, og vi som kommersielle aktører må respektere og forstå at det eneste som er interessant i et samfunnsperspektiv, er at forbrukeren får et best mulig dagligvaremarked enten det gjelder pris, utvalg, kvalitet eller tilgjengelighet. Dette er ingen særnorsk debatt. Kjedemakten diskuteres i en rekke land. I Storbritannia ble alle de politiske partiene, konservative, sosialdemokrater og liberale, enige om behovet for et nytt sett med kjøreregler for dagligvarehandelen. Britene mente blant annet at dagligvarekjedenes maktutøvelse påførte leverandørene uventede kostnader og overdreven risiko. De vurderte kjedemakten som en så betydelig risikofaktor at de fant behov for en egen voldgiftsdomstol for å sørge for at de nye kjørereglene blir fulgt i praksis. Metoden for å unngå denne debatten er å si ordene «landbrukspolitikk» og «importvern» om og om igjen En slik tverrpolitisk enighet bør det også være mulig å oppnå i Norge enighet om en lov som sikrer god handelsskikk i dagligvaresektoren, og som følges opp av et eget ombud med ansvar for håndhevelse, overvåkning og rapportering. Ombudet må være et redskap for alle, inkludert forbrukere, kjøpmenn, leverandører og arbeidstagere. Ingen burde være tjent med å skyte ned Matkjedeutvalgets rapport før den er lest. Ingen burde være tjent med å torpedere en viktig og sunn diskusjon før den har startet. Hvis forslagene som Matkjedeutvalget i dag legger frem, ikke skulle ha livets rett, må det være fordi de ikke står seg i en åpen og redelig diskusjon. Vi som produserer og leverer varer til dagligvarekjedene, er klare til å ta den diskusjonen. Vi håper alle andre parter er villige til å gjøre det samme. Det fortjener den norske forbrukeren. Helge Hasselgård, administrerende direktør i Dagligvareleverandørenes forening og medlem av Matkjedeutvalget.

6 Lover oppkjøp e FINANS ANDREAS NYHEIM OSLO Når Johan H. Andresen jr. fyller 50 år til sommeren, kan han trygt unne seg en fest. Regnskapene til Andresens Ferd-konsern viste ifjor et overskudd på 2,7 milliarder kroner før skatt. Verdien av konsernets aksjer, fondsinvesteringer, eiendom og andre investeringer er nå hele 17 milliarder kroner. Andresen har aldri før hatt en så høy formue. Vi er tilbake på den gode trenden fra 2006 og Noen forretningsområder skiller seg ut, men alle bidrar positivt. Det er ingen selvfølge i et så diversifisert konsern, sier Andresen. Målet er at Ferd-formuen skal øke med ti prosent hvert år. Det satte finanskrisen en stopper for. Men etter krisen har Ferd blitt 5,5 milliarder mer verdt i løpet av to år. Årsresultat 2010 Låner fem milliarder Ifjor sikret Andresen seg muligheten til å låne fem milliarder kroner i banken. Kreditten står nær ubrukt, etter at selskapene Nille og Ship Equip har blitt solgt den siste måneden. Også i Handicare, som ble solgt ifjor sommer, var han stor aksjonær. Totalt fører salgene halvannen milliard inn døren i konsernets lokaler på Lysaker. Ferd-konsernet vil utnytte bankkreditten som et våpen til å gjøre nye oppkjøp: Ja, den er der fordi vi ønsker å bruke den når vi finner et selskap hvor vi kan bidra og hvor eierne og ledelsen foretrekker oss. Da vil vi naturligvis bruke den. Det koster jo noe å ha den, poengterer Andresen. Han nevner Well Technology Group som et eksempel på selskaper Ferd gjerne eier flere av. DN har tidligere skrevet at Ferd betalte nærmere 400 millioner kroner da det kjøpte 34 prosent av oljeserviceselskapet fra gründerne ifjor høst. Det har siden blitt døpt om til Interwell. Vi møter flere og flere eiere som ikke ønsker å selge seg helt ut, men spør hvem som kan være med og utvikle verdiene, sier Andresen. Børsnotering Enkeltselskapet som bidro mest til det solide fjoråret, var oljeselskapet Aibel. Det vant flere større kontrakter og leverte et driftsresultat før avskrivninger (ebitda) på 757 millioner kroner. Det gjør at selskapet trolig er verdt syv åtte milliarder kroner. Andresen eier 78 prosent av aksjene gjennom Ferd og indirekte gjennom oppkjøpsfondet Herkules. Planen er å notere selskapet på Oslo Børs i løpet av året og samtidig selge seg ut. Samtidig holdes døren på gløtt for private equity-fond eller andre kjøpere. En annen løsning er ikke utelukket. Men denne prosessen er det Herkules som styrer, sier finansdirektør John Giverholt. Har nådd målet Siden 2003 har den verdijusterte egenkapitalen i Ferd økt med nesten ti milliarder kroner. Det tilsvarer en årlig avkastning på 13,6 prosent, godt over Andresens tiprosentskrav. Vi mener dessuten at vi tar mindre risiko enn om vi skulle investert i indeksen på Oslo Børs, sier Giverholt. Sjefen selv bruker også mye tid på konsernets femte ben, Resultat per område. Verdijustert egenkapital i Ferd. sosialt entreprenørskap. På dette området har Ferd gjort en rekke mindre investeringer. Blant annet Trivselleder, i regi av komikerne Kjetil og Kjartan, og gatemagasinet Asfalt. Du fyller 50 år i juli. Er du en mann av storstilte feiringer? Nei, det er jo midt på sommeren. Så den markeringen blir nok utsatt til senere. Sprer pengene på børs Johan H. Andresen jr. har ikke bare satset på flere hester, men et helt felt. Han har spredd formuen fra salg av skismurning i Swix til amerikanske hedgefond. Aksjeplukkerne i Ferd Invest har dessuten fått tillatelse til å lete over hele Norden. Akkurat nå er låskonsernet Assa Abloy, Svenska Kullagerfabriken, ølmerket Carlsberg, under-vannsentreprenøren Subsea 7 og panteselskapet Tomra de fem største investeringene. Ferd-systemet eier børs-noterte aksjer for 3,9 milliarder kroner. Andresen nøler når DN spør hvilken bransje som står hans hjerte nærmest: Nei, det er livsfarlig å ha bransjer man blir forelsket i. Men hvor mener du potensialet er størst? Verden kommer til å trenge mer energi. Man kan ha ulike formeninger om hvilken form, men at den karbonbaserte kommer til å være viktig i år til er helt uomstridt. Der har Norge sine forutsetninger, og vi har både lyst og kapasitet til å være med videre.

7 tter nytt toppår NÅ FÅR DU 5% INNSKUDDSRENTE MED 36 MÅNEDERS BINDINGSTID. MARKEDETS BESTE. NEWMARKETING Norges Bank signaliserer at renten skal opp, og hos oss kan du allerede nå få 5% med 3 års binding. Ifølge Finansportalen per er dette markedets beste tilbud. Gjelder årlig effektiv rente på innskudd mellom og 20 millioner kroner. Vi tilbyr også fastrente på 3, 6, 12 eller 24 mnd. Kontakt oss på eller Se også

8 Frykter for høy olje OLJE MORTEN BERTELSEN BERGEN Statoil leverte igår plan for utbygging og drift av Vigdis Nordøst til myndighetene. Det er ikke det største funnet, men det vil bidra til å holde produksjonen oppe, sier konserndirektør Øystein Michelsen i Statoil da han overleverte planen til Olje- og energidepartementet på oljeselskapets årlige energidag i Bergen igår. Det kan komme godt med. I en ny rapport ber Det internasjonale pengefondet (IMF) myndigheter over hele verden gjennomgå sin energipolitikk og tilpasse seg en tidsalder med økt og uventet høy knapphet på olje. Fremvoksende økonomier skriker etter verdens viktigste råvare for å olje sin egen vekst. Samtidig peker stigende oljepris over lang tid i retning av økende oljeknapphet, ifølge IMF. Det kan føre til nye store ubalanser og skade verdensøkonomien, ifølge pengefondets rapport som ble lagt frem mandag. Siden januar har oljeprisen steget rundt 27 dollar fatet etter uroen i Midtøsten og Nord- Afrika. Det gjør tidligere oljeminister Marit Arnstad bekymret. Hun er i dag nestleder i Statoilstyret. Mye av prisen er drevet av frykt og usikkerhet. Store svinginger er ikke bra for noen, heller ikke for Norge. Hvis det fører til negative utslag for europeisk og amerikansk økonomi, er det ikke bra, sier Arnstad. Samlet produksjon på norsk sokkel. «Formidabel utfordring» Fra 1981 til 2005 steg verdens oljeproduksjon med 1,8 prosent i året. En slik vekst i fremtiden er ikke sannsynlig, ifølge IMF. Samtidig venter fondet at Kinas energibehov vil tredoble seg fra 2008 til Hvis den såkalte trendveksten i verdens oljeproduksjon faller med ett prosentpoeng, kan det bremse den årlige veksten i verdensøkonomien med et kvart prosentpoeng. Makroøkonom Kyrre Knudsen i Statoil nikker. Det er ikke så kontroversielt at høy oljepris vil ha en slik effekt på verdensøkonomien. Spørsmålet er hvor lenge dette vil vare, sier han. En viktig årsak til utfordringene er fallende oljeproduksjon fra store og modne felt. Å opprettholde produksjonen på disse feltene er ifølge IMF en «formidabel utfordring». Snever debatt Oljedebatten er stort sett knyttet til klimaspørsmålet. Mange ser ut til å tro at vi vil greie oss uten olje og gass fremover, samtidig som vi skal dekke energibehovet globalt. Det er ikke mulig, sier Arnstad. Hun får støtte av leder Gro Brækken i OLF, oljenæringens interesseorganisasjon. Det er et paradoks, sier Brækken. Statoil-sjef Helge Lund er enig: Vi kan ikke gjøre klimautfordringen til et spørsmål om å være for eller imot olje og gass. Det reduserer kompleksiteten i disse spørsmålene, sier Lund.

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting Har vi råd til fremtiden? Perspektivmeldingens utfordringer 2014 Civita AS Printed in Norway ISBN 978-82-92581-64-3

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus Kundemagasin for Finale Systemer as / August 2011 Veiskillet Både regnskapsførere og revisorer står foran det de fleste betegner som de vanskeligste veivalgene i bransjens historie. SIDENE 10-27 Misforstått

Detaljer

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Innhold Innledning 1 Bransjens hovedbudskap 2 Marked 6 Produksjon 24 Nett 30 Forbruk og sluttkunder 38 Verdiskaping og bransje 48 Ti medieråd 52 Energibedriftenes

Detaljer

07. PENGENES HISTORIE 23. HVITSNIPPKRIMINALITET 15. AKSJER

07. PENGENES HISTORIE 23. HVITSNIPPKRIMINALITET 15. AKSJER E T A N N E R L E D E S M A G A S I N O M Ø K O N O M I 07. PENGENES HISTORIE 23. HVITSNIPPKRIMINALITET 15. AKSJER 1. årg. kr I S S N 1 5 0 2 6 2 3 X PENGENES HISTORIE INFLASJON BAK MURENE FREMTIDENS PENGER

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren Åpen høring i finanskomiteen tirsdag den 18. mai 2010 kl. 11 Møteleder: To r g e i r M i c a e l s e n (A) (komiteens leder) Sak: Finansmarknadsmeldinga 2009 (Meld. St. 12 (2009 2010)) Møtelederen: På

Detaljer

Tema: Arbeid. Om årsaker, virkninger og lærdommer av finanskrisa Om hvordan skape økt sysselsetting Om verdien av faste ansettelser

Tema: Arbeid. Om årsaker, virkninger og lærdommer av finanskrisa Om hvordan skape økt sysselsetting Om verdien av faste ansettelser Foto: Colourbox.com Tema: Arbeid - - - Om årsaker, virkninger og lærdommer av finanskrisa Om hvordan skape økt sysselsetting Om verdien av faste ansettelser Arbeid til alle - Om årsaker, virkninger og

Detaljer

Eiere som styrer gir størst lønnsomhet. Av Kjell Thompson

Eiere som styrer gir størst lønnsomhet. Av Kjell Thompson Eiere som styrer gir størst lønnsomhet Av Kjell Thompson Norske børsnoterte selskaper har lavere personlig eierskap enn noe annet europeisk land. Dessuten har selskapene sjelden store eiere, og eierne

Detaljer

Eierskifte kapitalismens renselse

Eierskifte kapitalismens renselse Kristofer Lehmkuhl Forelesning 2006 Eierskifte kapitalismens renselse Av Jens Ulltveit-Moe Konsernsjef Umoe Kristofer Lehmkuhl Forelesning Norges Handelshøyskole Bergen, 26. september 2006 ISSN 0452-7208

Detaljer

for Rogaland Høsten 2009 Konjunkturbarometeret

for Rogaland Høsten 2009 Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN ANALYSE OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, NAV ROGALAND, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK BI KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT SPESIALSEMINAR FRA BI BANK OG FORSIKRING Kristin Bekkeseth,

Detaljer

66 14. okt. Trontaledebatt 1998

66 14. okt. Trontaledebatt 1998 66 14. okt. Trontaledebatt 1998 Møte onsdag den 14. oktober kl. 10 President: K irsti Kolle Grøndahl Dagsorden (nr. 3): 1. Hans Majestet Kongens tale til det 143. Storting ved dets åpning og melding om

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

MARKANT ANONYM HANDELS- DRONNING SYMPATI UTEN STØTTE BOLIG- KRISE FRA NESTE ÅR

MARKANT ANONYM HANDELS- DRONNING SYMPATI UTEN STØTTE BOLIG- KRISE FRA NESTE ÅR Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 1-2012 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Remiks Miljøpark as er en av Tromsø kommunes aller største suksesshistorier. Men suksessen provoserer litt

Detaljer

02/2013 Konsernmagasin Utgitt av ferd as. Side 4 Gode råd fra garvede menn

02/2013 Konsernmagasin Utgitt av ferd as. Side 4 Gode råd fra garvede menn 02/2013 Konsernmagasin Utgitt av ferd as Side 4 Gode råd fra garvede menn Innhold Advisory Board: Lang erfaring på toppen i norsk næringsliv Eiendom: Bygger for Aibel i Bergen 4 Sosialt entreprenørskap:

Detaljer

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag,

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag, 1 LO-kongressen 2013 Søndag 5. mai Statsministerens tale 3.000 ord / Versjon 05.05 kl. 09 Kjære Roar, Kjære alle sammen, Takk for sist. Det er godt å være tilbake. Og det er en ære å få tale etter LO-leder

Detaljer

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI 11. mai 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mai, men signaliserte at om utviklingen i norsk økonomi går som forventet så vil de kutte renten i juni. Frykt

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17 Nr. 9-2013 - 96. årgang Nord- Norges finanstopp Side 17 N Y H E T E R Nå lager vi BankID 2.0! Thorbjørn Sundbøe er prosjektleder for «BankID 2.0», et av de største løftene som er gjort i BankID siden

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til s representantskap og inviterte gjester Torsdag 1. februar 15 Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med 11. februar 15 1. februar 15 En oljedrevet

Detaljer

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2014 KJØPER FINALE Etter å ha hatt et godt øye til hverandre i lang tid, har nå Visma kjøpt samtlige aksjer i Finale Systemer AS. Det to direktørene Øystein

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE 25.-. november 8 Rapport utarbeidet for Næringslivets hovedorganisasjon av Erik Dalen 15. desember 8 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

Nordnorsk kraftsamling

Nordnorsk kraftsamling SAMEFOLKETS «LØVEBAKKE» FERDIGBYGD side 17 NR.3,2000 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Salten Kraftsamband og Troms Kraft: Nordnorsk kraftsamling Fordoblet omsetninga Sten-Tore Reinfjell (bilde) og Nordnorsk

Detaljer

Leders tale til årsmøtet i Mjøsen Skog SA 11.april 2013

Leders tale til årsmøtet i Mjøsen Skog SA 11.april 2013 Styreleder Even Mengshoel Leders tale til årsmøtet i Mjøsen Skog SA 11.april 2013 Ordfører, gode årsmøte Dette er første årsmøtet etter at Mjøsen Skog er blitt SA. Gratulerer. Det er også min siste tale

Detaljer

01/2013 Konsernmagasin Utgitt av ferd as. Side 4 Nytt partnerskap eier Aibel

01/2013 Konsernmagasin Utgitt av ferd as. Side 4 Nytt partnerskap eier Aibel 01/2013 Konsernmagasin Utgitt av ferd as Side 4 Nytt partnerskap eier Aibel Innhold 4 Innhold Leder Side 3 Nytt kapittel i Aibel-sagaen: «the beginning of a beautiful friendship» Aibel Side 4 Ny Eierstruktur:

Detaljer

Har vi de butikkene vi fortjener? Matpanelene møter kjedene til debatt

Har vi de butikkene vi fortjener? Matpanelene møter kjedene til debatt Matpolitiske forbrukerpaneler Rapport nr. 5 Har vi de butikkene vi fortjener? Matpanelene møter kjedene til debatt Oppsummeringsrapport fra debatt konferansen 10. juni 2005, Clarion Hotell Royal Christiania,

Detaljer

Møte onsdag den 29. april 2015 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n

Møte onsdag den 29. april 2015 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n 2978 29. april Muntlig spørretime Møte onsdag den 29. april kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n D a g s o r d e n (nr. 66) 1. Muntlig spørretime 2. Ordinær spørretime 3. Referat Presidenten:

Detaljer