Rapport til. Norsk Stålforbund s Årsmøte. 24. april om virksomheten fra. 24. april 2013 til 24. april Handlingsplan, regnskap for 2013 og

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport til. Norsk Stålforbund s Årsmøte. 24. april 2014. om virksomheten fra. 24. april 2013 til 24. april 2014. Handlingsplan, regnskap for 2013 og"

Transkript

1 Vår dato: 27. mars 2014 Vår ref.: Kjetil Myhre Rapport til Norsk Stålforbund s Årsmøte 24. april 2014 om virksomheten fra 24. april 2013 til 24. april 2014 Handlingsplan, regnskap for 2013 og budsjett for 2014 Adr: Karl Johans gt 8, 0154 Oslo Tlf

2 FORMÅL Norsk Stålforbund er et felles organ for stålkonstruksjonsbransjen, og arbeider for å fremme bruken av stål ved å spre kunnskaper om stål og dets anvendelse. Norsk Stålforbund skal gjennom Servicekontoret fungere som et kompetansesenter for bruken av stål, og skal gjennom promotering, informasjon og teknisk rådgiving støtte medlemmenes virksomhet. ORGANISERING Norsk Stålforbund en selvstendig interesse- og serviceorganisasjon. Norsk Stålforbund har sin basis i følgende foreninger og grupperinger som alle har som formål å fremme anvendelsen av stål: Den norske Stålgruppen Norsk Forening for Stålkonstruksjoner Stål- og Metallgrossistenes Forening Stålprodusenter: I tillegg er enkelt- foreninger og bedrifter medlemmer. En komplett medlemsliste pr. 24. mars 2014 er vedlagt. Forbundets styre har i perioden bestått av John Børge Halvorsen Ruukki Norge AS, Formann Morten Danielsen Norsk Stål AS, Representant for Stål- og Metallgrossistenes Forening Hans Erik Fremming Contiga AS, Representant for Den norske Stålgruppen Gunnar Solland DNV, Representant for Norsk Forening for Stålkonstruksjoner Reidar Giftstad ArcelorMittal Long Commercial Norway AS, Representant for Stålprodusentene Andreas Bure IGS, Representant for "Andre" Hans Erik Pedersen, SSAB Svensk Stål AS (oppnevnt av styret som styremedlem) Johan Söderqvist Stålbyggnadsinstitutet SBI (oppnevnt av styret som observatør) Norsk Stålforbund ledes av daglig leder Kjetil Myhre. Daglig leder er representert i SBI s styre. I november ble sekretariatet forsterket med en ny medarbeider, Lasse Kilvær. Lasse er utdannet arkitekt og har de siste årene studert og arbeidet i Melbourne, Australia. Stålforbundet flyttet i fjor fra Arbins gate i Vika til nye lokaler i Karl Johans gate 8, nær Oslo S. ECCS European Convention for Constructional Steelwork (ECCS) er en organisasjon for stålentreprenørene i Europa og omfatter til sammen 17 EU- og EFTA-land. Stålforbundet er medlem av ECCS og har fast plass i styret. Det viktigste bidraget fra ECCS har hittil vært publikasjoner og rekommandasjoner for stålkonstruksjoner - samt de europeiske stålkonstruksjonspriser. Daglig leder er medlem i PMB og TMB, formann i ECCS TC9 Execution og medlem i ECCS TC14 Sustainablity. Daglig leder har deltatt på følgende ECCS-møter i perioden: TC9 møte i Brüssel: 13. mai, 8. okt og 18. feb side 2

3 TC14 møte i Guimaraes: juli EB, PMB, TMB og AGM-møte i Milano: 3-4. oktober EB, PMB, TMB i Paris: april Stålforbundet har aktive representanter i flere tekniske komiteer: Gunnar Solland, DNV: ECCS/TC8 Structural Stability & Eurocode evaluation group EK3.1.9 og EK hhv utmatting og materialer Bjørn Aasen, Norconsult: ECCS/TC 10 Connections Bjørn Sandaker, Arkitekthøgskolen i Oslo: ECCS/TC 15 Architectural & Structural Design Martin Solheim, Alsvåg Plater: ECCS/TC11 Composite Tom Lassen, Universitet i Agder: ECCS/TC 6 Fatigue Liv Eltvik, Aas Jakobsen, CEN/TC135/WG2 Sveis og CEN/TC250/SC3 Eurocode evaluation group EK3.2 bruer I tillegg er flere av Stålforbundets medlemmer korresponderende medlemmer av ECCS tekniske komiteer og får verdifull informasjon på den måten. Stålforbundet og Stålforeningen har i perioden gitt finansiell støtte til reise og opphold for medlemmer som har deltatt på møter. NORDISKE MØTER Daglig leder har deltatt på følgende møter i perioden: SBI styre- og årsmøte i Stockholm 23. mai SBI styremøte i Stockholm 19. sept - samt Stålbyggnadsdagen i Malmø 24. okt Nordic Innovation Project, Lysaker 26. sept Prosjektleder har deltatt på følgende møter i perioden: Nordic Innovation Project, Stockholm 28. nov og Helsinki 4. feb STYRETS MØTER Styret har siden siste Årsmøte avholdt 4 møter. Viktige saker har vært: - informasjonsmøte om momssvindel ifm salg av armeringsstål - utvikling av nye høyspent designmaster - utvikling av 20 nye miljødeklarasjoner (EPDer) - utlysning av ny stilling - nyansettelse - utvikling av norsk versjon av Detaljhåndboken - stålkonstruksjonsprisen og arkitektstudentprisen overtakelse av basismedlemmers sekretariater - overtakelse av NFS onshore kursvirksomhet - tiltak ifm krav til sertifisering og CE-merking av stålkonstruksjoner Flere av de ulike aktivitetene er presentert nærmere i det følgende. PROMOTERING Promotering av stål som konstruksjonsmateriale er en kontinuerlig og viktig prosess. Et ledd i dette arbeidet er å øke kjennskapet til Stålforbundet og dets kompetanse blant de enkelte bedrifter og deres organisasjoner. Promoteringen har omfattet: side 3

4 o Publisering av tidsskriftet Nyheter om STÅLBYGG 4 ganger i året til norske abonnenter i samarbeid med det Svenske Stålbyggnadsinstitutet, SBI. o Utsending av nyhetsbrev og kursremindere som e-post til mer enn registrerte mottakere samt medlemsinformasjon til mer enn 1450 registrerte medlemmer. o Utstilling på Norsk Offshoredag 2013 og Norsk Ståldag 2013 o FPC-kurs i oktober, desember og mars o Kontraktskurs, november, og Entreprisetreff, januar o Stålforbundet har vært medarrangør på flere kurs og konferanser rettet mot arkitekter, prosjekterende ingeniører, utførende og produsenter, blant annet: Norsk Offshoredag 2013 Norsk Ståldag 2013 Kurs og seminarer i regi av Norsk Forening for Stålkonstruksjoner Daglig leder har informert om Norsk Stålforbund og holdt innlegg om stål på flere eksterne seminarer og kurs samt hos medlemsbedrifter Hjemmesider For øvrig har det vært nedlagt et betydelig arbeid med informasjon og nyhetsformidling på Stålforbundets hjemmesider på internett: og Samt på Stålforbundets medlemssider: Kommende byggeprosjekter og Stål- og næringslivsnytt, og med gratis publikasjoner, programvarer og stålprisindekser. Stålforbundet er også ansvarlig for hjemmesidene til NFS (Norsk Forening for Stålkonstruksjoner) med utarbeidelse av programmer for kurs, seminarer, temakvelder og konferanser. Nyhetsbrev Utsending av elektroniske nyhetsbrev er et effektivt verktøy for å spre informasjon om Stålforbundets aktiviteter og tjenester, og annen relevant informasjon. Nyhetsbrev, kursremindere og annen info ble utgitt mer enn 70 ganger i perioden. Stålforbundet har en database med e-post adresser til mer enn personer. Disse er kategorisert i ulike grupper, f. eks. bygg, arkitekter, verksteder, offshore osv. Dette gjør det mulig å sende ut effektiv og målrettet informasjon. Nyhetsbrevtjenesten har bidratt til å generere stor trafikk til hjemmesidene og dermed gjort Norsk Stålforbund bedre kjent i bransjen. PROSJEKTER Stålforbundets viktigste prosjekter i perioden har vært: Statistikk-tjenester Importstatistikk: Åtte bedrifter abonnerer på Stålforbundets månedlige statistikk over tilførselen av stål til det norske markedet, oppdelt på varenummer. Underlag for tallmateriale er basert på offisielt tallmateriale fra Statistisk Sentralbyrå. Stål i bygg Stålforbundet abonnerer på Prognosesenterets målinger og prognoser av materialene stål, tre og betong i nye yrkes- og boligbygg, som hovedbæring, målt i areal. side 4

5 Stålgruppens stålforbruk og sykefravær: 11 av Stålgruppens medlemsbedrifter rapporterer inn tall hvert halvår på mengde produsert stål og prosent sykefravær. Det blir ført historisk statistikker som medlemmene får tilgang til. Stålprisindekser: Stålforbundet utarbeider to typer prisindekser, kalt "Bærestål" og "Stål i bygg". Alle medlemmer har gratis tilgang på prisindeksene. Indeksene er basert på prisutviklingen for relevante produkter og deres markedsandeler. Indeksene er i hovedsak basert på SSB s importpriser. Det tilbys også skreddersydde prisindekser for bestemte produkter og prosjekter. Kurs og konferanser Kurs og konferanser er fortsatt et viktig middel for å øke bruken av stål og å heve kompetansen i stålbransjen. Stålforbundet har derfor samarbeidet bl a med Norsk Forening for Stålkonstruksjoner og Standard Norge om en rekke arrangementer. De viktigste arrangementer har vært: Norsk Offshoredag 2013 Norsk Offshoredag ble arrangert for 12. gang i Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo, 22. mai, og samlet 70 deltakere. Konferansen henvender seg til personer som arbeider med offshorekonstruksjoner, og er en møteplass for oppdatering og utveksling av kunnskaper. Norsk Ståldag 2013 Norsk Ståldag ble arrangert for 25. gang i Grand Hotel i Oslo 7. november, og samlet 180 deltakere. Det er Stålforbundet som har hovedansvaret for utviklingen av programmet. Konferansen er årets viktigste begivenhet for stålkonstruksjonsbransjen med presentasjoner av aktuelle temaer og prosjekter fra inn- og utland. Om kvelden var det en bankett med ca. 90 deltakere. FPC-kurs Det har i perioden blitt avholdt 3 FPC-kurs med til sammen 90 deltakere. Kurset har gitt en innføring i kravene til fabrikkens produksjonskontroll, FPC, ihht NS- EN og en gjennomgang av de viktigste elementene i FPC, tilpasset produksjon i EXC2 og EXC3. Kontraktskurs og entreprisetreff Det har i perioden blitt avholdt ett Kontraktskurs med 28 deltakere og et Entreprisetreff med 40 deltakere. Kurset tok for seg et byggeprosjekt fra A til Å, basert på kontraktstandardene NS 8407, 8415 og Entreprisetreffet var en oppfølging av Kontraktskurset. NFS-kursaktivitet Også i denne periode har Stålforbundet vært aktive i planlegging og gjennomføring av kurs, seminarer og temakvelder i samarbeid med Norsk Forening for Stålkonstruksjoner. Stålforbundet står for publisering av programmer og promotering vha nyhetsbrev. Stålforbundet har i perioden utviklet et LCA-kurs, som ble avholdt i Malmø med deltakere fra hele Norden. Stålforbundet har i 2013 overtatt ansvaret for planlegging og ledelsen av kursaktiviteten onshore. side 5

6 Tidsskriftet Nyheter om STÅLBYGG, i «norsk» versjon Norsk Stålforbund samarbeider med SBI om utgivelsen av tidsskriftet «Nyheter om Stålbyggnad». Tidsskriftet ble i 2013 døpt om til Nyheter om Stålbygg for utgivelse i Norge og med egne norske medlemssider. Et norsk navn på tidsskriftet har lenge vært ønsket for å gjøre det mer attraktivt i det norske markedet. Tidsskriftet er samtidig blitt Norsk Stålforbunds offisielle medlemsblad. I 2013 ble det utgitt 4 numre. Tidsskriftet har i flere år vært en viktig inspirasjonskilde og kunnskapsformidler av stål som byggemateriale. Tidsskriftet, som har et opplag på , når ut til en bred krets i byggesektorens ulike fagmiljøer og gir på den måten stor oppmerksomhet om stål som bygningsmateriale hos bestillere, arkitekter, konstruktører og entreprenører. Bladet er også høyt verdsatt blant medlemmene som en viktig kanal for å formidle sitt budskap, sin kompetanse og sine produkter. Informasjonsmøte om momssvindel Norsk Stålforbund samlet 40 ledende norske aktører innen bygg og eiendom til et informasjonsmøte 28. juni i fjor, for å informere om omfattende momssvindel ved salg av armeringsstål som er avdekket i Polen og baltiske land. Til møtet ble det utarbeidet en værvarsom-plakat som ble sendt på høring til medlemmene. Sammen med representanter fra Skattedirektoratet, Ernst & Young og advokatfirmaet Grette, orienterte Norsk Stålforbund på møtet om hvordan momssvindel foregår, hvordan dette kan forhindres og hvilken risiko selskaper løper dersom de kjøper stål som har vært gjenstand for momssvindel. Hensikten med møtet var å skape økt bevissthet rundt problem-stillingen, og utarbeide konkrete tiltak norske aktører kan benytte seg av for på den måten å hindre at norske aktører, bevisst eller ubevisst, blir involvert i momssvindel. Nytt kontrollorgan for sertifisering ihht NS-EN Stålforbundet har i perioden arbeidet for å få flere kontrollorgan for NS-EN Dette har ført til at Teknologisk Institutt nå søker om å bli akkreditert kontrollorgan. Nye miljødeklarasjoner (EPD) Det er utviklet 20 nye miljødeklarasjoner (EPD) i perioden. Arbeidet er gjort av professor Annik Magerholm Fet og to av hennes studenter ved NTNU, Michael Myrvold Jensen og Adriana Guerra, på oppdrag fra Norsk Stålforbund. De EPDer som tar for seg miljøpåvirkninger fra hele livsløpet, fra vugge til grav, er utarbeidet på basis av miljødata fra europeiske stålverk og verkstedene Contiga, EMV Construction, Skanska Stålfabrikken og AK Mekaniske. De omfatter fire hovedprodukter: Oppsveiste platebjelker (f. eks. hatteprofiler), varmvalsede åpne profiler (H, I, U, L, T og bredflattstål), kaldformede hulprofiler og varmformede side 6

7 hulprofiler. Det er også utarbeidet tilsvarende EPDer med miljødata fra vugge til port, inklusiv transport fra europeisk stålverk til grossistens lager i Norge. Nordic Innovation Project Norsk Stålforbund deltar i et nytt nordisk prosjekt for utarbeidelse av felles nordiske produktkategoriregler (PCR) som underlag for miljødeklarasjoner (EPD) av byggevarer. Prosjektet er støttet av Nordisk Råd. Målet med prosjektet er å identifisere produkter for å utvikle felles nordiske produktkategoriregler (PCR) som videre kan benyttes for å påvirke forventede europeiske standarder for produktregler. Arbeidsgruppen som Stålforbundet deltar i, arbeider bl. a. med et forslag til PCR for produkter av konstruksjonsstål. Nye design høyspentmaster Norsk Stålforbund har i perioden mottatt finansiell støtte gjennom Forskningsrådet og Designdrevet innovasjons-program (DIP) til utvikling av nye designmaster, for å avdekke behov som kan omsettes til kommersialiserbare prosjekter for stålforbundets medlemmer. Det er industridesigner Eva Widenoja som er engasjert for å utvikle designmastene på vegne av Norsk Stålforbund. I prosjektet er det arbeidet med Statnett om en ny høyspent-linje gjennom Groruddalen. Dette har resultert i flere ulike designløsninger i tre definerte by- og landskapsområder. Norsk Stålkonstruksjonpris 2013 til Trollstigplatået Norsk Stålforbund og Norsk Forening for Stålkonstruksjoner deler hvert annet år ut Norsk Stålkonstruksjonspris. Prisen er ment å oppmuntre til anvendelse av stål og gi opphav til nye idéer og inspirerende løsninger. På bakgrunn av 9 innkomne forslag nominerte juryen tre kandidater til finalen i priskonkurransen i De tre finalistene var: DNB-huset Vestbygget i Bjørvika, Oslo Statoils nye regionskontor på Fornebu Trollstigplatået i Møre og Romsdal Juryen bestemte at Norsk Stålkonstruksjonspris 2011 skulle tildeles Trollstigplatået. Prisen ble delt ut på Norsk Ståldag 7. november. Prisen består av et diplombilde som tildeles byggherre, arkitekt, rådgivende ingeniør og stålentreprenør. Følgende mottok diplom: Byggherre: Statens vegvesen, Turistvegseksjonen Arkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter AS Rådgivende ingeniør: Dr. Techn Kristoffer Apeland AS Stålentreprenør: Christie & Opsahl AS side 7

8 Trollstigplatået ble også tildelt «2013 European Steel Design Award. Den 3. oktober var representanter fra arkitekt, rådgivende ingeniører og stålentreprenør i Milano og mottok prisen, av ECCS (European Convention for Constructional Steelwork). Norske Arkitektstudenters Stålkonstruksjonspris 2013 Norsk Stålforbund og Norsk Forening for Stålkonstruksjoner deler hvert annet år ut Norske Arkitektstudenters Stålkonstruksjonspris. Prisen er ment å oppmuntre arkitektstudentene til å anvende stål som et sentralt element i design av konstruksjoner og inspirere til nye idéer og løsninger. Norske Arkitektstudenters Stålkonstruksjonspris 2013 ble tildelt Guro Langemyhr og Rasmus Steen Pettersen for arbeidet med «Seeing the park for the trees", en semesteroppgave ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO). Prisen ble delt ut på Norsk Ståldag 7. november. Prisen bestod av et diplom og en sjekk på kroner. Det kom inn 11 forslag til bedømming. De fleste var fra Arkitektog designhøgskolen i Oslo. Studentene mottok også en europeisk studentpris for samme prosjekt. Den 3. oktober mottok de prisen 2013 European Architectural Student Award av ECCS under en høytidelig prisseremoni i Milano. Detaljhåndbokserien på Norsk Norsk Stålforbund har kjøpt rettighetene til SBIs Detaljhandbok. Boken er en håndbokserie i syv deler som omhandler prosjektering av knutepunkter og forbindelser i stålkonstruksjoner. Det pågår nå et arbeid med å oversette boken til norsk og tilpasse den til norsk regelverk. Håndbokserien består av følgende deler: - Søyleføtter - Søyleskjøter - Bjelke-søyleforbindelser - Rammehjørner og søyletopper - Bjelkeskjøter - Bjelke-bjelkeforbindelser - Stavforbindelser Alle delene har en felles innledning om standarder og andre bestemmelser. Hvert hefte inneholder dessuten detaljerte råd og anvisninger for utforming og dimensjonering av knutepunkter og forbindelser, og forskjellige typiske knutepunkts løsninger. For hvert knutepunkt er det beregningsanvisninger og beregningseksempler. side 8

9 Standardisering og teknisk støtte Eurokoder og utførelsesstandard Stålforbund har som oppgave å sørge for at bransjens interesser blir ivaretatt ved utarbeidelsen av nye standarder, både nasjonalt og internasjonalt. Dette har vært spesielt viktig ved innføringen av Eurokode 3 med de nasjonale tilleggene og utførelsesstandarden NS-EN Stålforbundet er godt representert i Standard Norges stålkomite, og har på den måten stor innflytelse på resultatet. Komiteen har brukt mye tid på korrekt oversettelse av standardene. Stålforbundet har arbeidet for å endre kriteriene for valg av utførelsesklasser og ser nå ut til å lykkes. Det er forventet at nye kriterier innføres i løpet av året. Stålforbundet har også arbeidet for å endre akseptkriteriene for sveis, da disse er strengere enn for offshore konstruksjoner. Dette har fått støtte i komiteen og det arbeides nå med forslag for å endre kriteriene. Etter forslag fra Norsk Stålforbund om å tillate bruk offshorestandarden EN i Eurokode 3 har Standard Norge nå laget et endringsblad som har vært ute på høring og som tillater bruk av andre NS-EN konstruksjonsstål enn de som er angitt i Tabell i 3.1 i Eurokode 3, forutsatt at det påvises at stålsorten er egnet for formålet. Standardiseringsarbeider: Miljø Norsk Stålforbund medlem av Standard Norges miljøkomite SN/K 223 Miljøstandardisering i BA. På denne måten får stålbransjen en stemme i Norges speilkomite der de viktige miljøsakene blir behandlet. Teknisk støtte Stålforbundet opprettholder en teknisk støtte og svartjeneste, hovedsakelig innen materialteknikk og prosjektering. Henvendelsene besvares dels av daglig leder og dels av Stålforbundets tilknyttede fagpersoner. Økonomi Stålforbundet er finansiert ved bidrag fra basisorganisasjonene og andre medlemsorganisasjoner og bedrifter. I tillegg kommer prosjektstøtte og salg av internett-tjenester og diverse faglitteratur. Regnskap for 2013 og budsjett for 2014 er vedlagt. Kontingenter fra nye medlemmer og inntekter fra spesielt kurs, har bidratt til et større overskudd i side 9

10 Nye medlemmer 21 nye medlemmer i 2013: Hjellnes Consult Trøndersveis Borg Bygg Christie & Opsahl Sveen Mekaniske HMR Group Edgen Murray Norge Norsk Gjenvinning B Group BB-Lakk & Mek Stålpartner SIAS Hevad Industry Supply Norge Teknologisk Institutt QA & Weld Tech BEKO Industriverksted Procut JoMek Sveis Lonbakken Mekaniske Verksted Lysaker & Thorrud 9 nye medlemmer i 2014: IMTAS Transportmekanikk Bjørn Bygg Førde Stål Gnist Industriservice Brackmann & Olsen Mekaniske Hansen Sveis & Montering Fagstål Furstål Stålbyggeren side 10

11 Handlingsplan Prioriterte oppgaver: 1. Støtte utdanningsinstitusjoner 2. Arbeide med miljøspørsmål og miljøklassifiseringer 3. Utvikle støttelitteratur til standarder 4. Arbeide for gode løsninger ifm CE-merking Andre oppgaver: 5. Profilere stål som et bærekraftig materiale 6. Utarbeide materiell for Byggmontasjefaget 7. Utvikling av kurs innen utførelsesstandarden 8. Norsk Offshoredag 2014 og Norsk Ståldag Utvikle programvare for miljødeklarasjoner, EPD side 11

12 Medlemsliste per 27. mars 2014 Stålprodusenter ArcelorMittal Commercial Long Norway Coutinho & Ferrostaal Dillinger Hütte Norge Outokumpu Ruukki Norge SSAB Svensk Stål Stalatube OY ThyssenKrupp Mannex GmbH Delegation Office Norway Tynnplater Alsvåg Plater ArcelorMittal Construction Norge Areco Direct EuroProfil Norge Kingspan Limited Paroc Ruukki Norge Tata Steel Stålgrossister B GROUP Celsa Steel Service E.A Smith AS, avd Smith Stål Nord E.A Smith AS, avd Smith Stål Vest E.A Smith AS, avd Smith Stål Øst Edgen Murray Norge Førde Stål Leif Hübert Stål Norsk Stål Norsk Stål Tynnplater Ruukki Norge Stene Stål Produkter Stålentreprenører ABT Bygg AK Mekaniske ARMEC Askim Entreprenør BB-Lakk & Mek BEKO Industriverksted Brackmann & Olsen Mekaniske BSI Service Bygg Teknisk Stål Christie & Opsahl Contiga EMV Construction Fagstål Fana Stål Finneid Sveiseverksted Fiskum Plate & Sveiseverksted Furstål Gnist Industriservice Hansen Sveis og Montering HMR Group IMTAS Transportmekanikk IPOA Ivar Bråthen Mekaniske Johs. Alsaker EFTF Johs Sælen & Sønn JoMek Sveis Kynningsrud Prefab Langvas LECOR Stålteknik Litana Norge Llentab Lonbakken Mekaniske Verksted Lysaker & Thorrud Lønnheim Stål Maritim Sveiseservice Metacon Industrimek Nils Løff Nortech Næsset Mek. Verksted Ofoten Mek Overhalla Mek. Verksted Procut Polar Sveis Rosmek Ruukki Construction Finland Ruukki Construction Norge Avd. Fredrikstad SIAS Skanska Stålfabrikken Skar Industriservice SL Mekaniske Stokke Stål Stålbyggeren Stålpartner Sveen Mekaniske Sveisemekanikk Trondheim Stål Trøndersveis Vestby Sveis og Industriservice Øysand Stål Åkrene Mek. Verksted Stål- og fasadeentreprenører Alustål Borg Bygg Bøttger & Co Elementsystemer Hevad IKM Stål & Fasade Metall Bygg Panelbygg Scancon Stål- og Landbruksbygg Stålhallen Stålteknikk Talitor side 12

13 Entreprenører AF Gruppen Norge Bjørn Bygg Implenia NCC Construction NLI Contracting Norbridge Skanska Norge Ø.M.Fjeld Rådgivende ingeniører Bomek Consulting BraCon Brigt Lode Teknologi COWI Degree of Freedom Dipl.-Ing. Florian Kosche Hjellnes Consult Høyer Finseth Ingeniørgruppen JHS Engineering Kværner Jacket Technology Trondheim Multiconsult Oddvar Fjeld Engineering PROCON Stavanger Reinertsen Siv. ingeniør Arne Vaslag Programvare / IKT DelfiCert EDR & MEDESO Industry Supply Norge Teknisk Data Brannsikring og isolering BrannStopp Norge Firesafe Betongelementprodusenter Con-Form Oslo Contiga Loe Betongelementer Bygging og vedlikehold StS Gruppen Festemateriell / Maskiner EJOT Festesystem P. Meidell SFS Intec Tingstad Inspeksjon/Dokumentasjon Cerum Inspecta MSG Technology Nordvest Inspeksjon Teknologisk Institutt QA & Weld Tech Korrosjonsbeskyttelse Jotun Gjenvinning/resirkulering Autogjenvinning Norsk Gjenvinning Interesseorganisasjoner Den norske Stålgruppen IGSF (Industrigruppen stål og fasade) Nordic Galvanizers Norsk Forening for Stålkonstruksjoner Stål- og metallgrossistenes Forening side 13

14 Norsk Stålforbund: Regnskap 2013 og Budget 2014 Inntekter Regnskap Regnskp per 31. des 13 Avvik 2014 Kontingenter Stålprodusenter Stål og met.gros.foreningen Stålgruppen Industrigruppen Stålbygg Nordic Galvanizers Andre Nye medlemmer Øvrige Stålbyggnad Statistikk Salg: Internett Salg: Bøker - programvare Salg kurs og seminarer Godkjenningsordning Støtte til ECCS-deltakere (NFS) Renteinntekter PROSJEKT-inntekter Sum PROSJEKT-inntekter Regnskap Regnskp per 31. des 13 Avvik 2014 Nordic Steel Norsk Stålkonstruksjonspris (NFS) Norske Arkitektstudenters pris (NFS) AHO Works (studentpris) 5 AHO kurs 0 Nye EPDer og avgifter Nytt Masteprosjekt/DesignPilot Barrier Pluss IGS-prosjekter 80 MVA prosjektet Sum Utgifter Regnskap Regnskp per 31. des 13 Avvik 2014 Personalkostnader Husleie Regnskap og revisjon m.m Inventar, kontormaskiner Diverse (kontor-rekvisita) Telefon Faglitteratur, varekost og frakt Stålbyggnadsbladet Reiser, møter (m/ bespisn) Godkjenninger Gaver Kurs og seminarer Prognoser Statistikk Internett side 14

15 Kontingenter, ECCS + BREEAM+metalsupply Støtte til ECCS deltakere Arrangementer (eksterne) Finanskostn Beholdningendring (bøker) Tap på fordringer PROSJEKT-kostnader Sum Resultat PROSJEKT-kostnader Regnskap Regnskp per 31. des 13 Avvik 2014 Promotering Nordic Steel 726 Norsk Stålkonstruksjonspris Norske Arkitektstudenters pris AHO Works (studentpris) 11 AHO kurs 65 Ide-konkurranse OL-arenaer 60 IGS-prosjekter 80 Guide til CE-merking 4 Masteprosjekt (patent+søknad) 28 Miljøarbeider (inkl iapper) Byggmontasje Støtte til Bjørn Aasen 75 Støtte til Standard Norge 100 Oppdatere Tech_sec 15 Detaljhåndboken Utvikle FPC eksempel Oppdatere og trykke Stål HB del 1 69 Utvikle ny miljøbrosjyre Støtte til professoratstilling v/ AHO Nye nettsider Nye EPDer og avgifter Nytt Masteprosjekt/DesignPilot Barrier Pluss Momssvindelsaken Stillingsannonsering Flyttekostnader inkl invetar 7-7 Sum Eiendeler Egenkapital Overskudd Sum egenkapital Omløpsmidler Egenkapital Sum eiendeler side 15

Den Norske Stålgruppen

Den Norske Stålgruppen Den Norske Stålgruppen Årsrapport 5. juni 2013 12. juni 2014 Innhold Stålgruppens organisasjon og administrasjon 2 Aktiviteter 4 Stålgruppens medlemmer 7 Den norske Stålgruppen er en selvstendig og ideell

Detaljer

Rapport til. 16. april 2015. 24. april 2014 til 16. april 2015. Handlingsplan, regnskap for 2014 og. budsjett for 2015

Rapport til. 16. april 2015. 24. april 2014 til 16. april 2015. Handlingsplan, regnskap for 2014 og. budsjett for 2015 Vår dato: 18. mars 2015 Vår ref.: Kjetil Myhre Rapport til Norsk Stålforbund s Årsmøte 16. april 2015 om virksomheten fra 24. april 2014 til 16. april 2015 Handlingsplan, regnskap for 2014 og budsjett

Detaljer

Norge Rundt. - faglige aktiviteter - statistikker - stålprosjekter siste år ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund

Norge Rundt. - faglige aktiviteter - statistikker - stålprosjekter siste år ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund Norge Rundt - faglige aktiviteter - statistikker - stålprosjekter siste år ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund Norsk Stålforbund har promotert bruken av stål siden 1993 Norsk Stålforbund Norsk Stålforbund

Detaljer

Norge Rundt. Faglige aktiviteter Stålprosjekter siste år. ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund

Norge Rundt. Faglige aktiviteter Stålprosjekter siste år. ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund Norge Rundt Faglige aktiviteter Stålprosjekter siste år ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund Norsk Stålforbund har promotert bruken av stål siden 1993 Norsk Stålforbund Norsk Stålforbund ble stiftet i 1993

Detaljer

Norge Rundt. ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund

Norge Rundt. ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund Norge Rundt ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund Norsk Stålforbund Norsk stålforbund er en selvstendig interesse- og serviceorganisasjon for stålbransjen Tidligere tilknyttet og eid av NTS og Standard Norge.

Detaljer

Norge Rundt. ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund

Norge Rundt. ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund Norge Rundt ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund Norsk Stålforbund har promotert bruken av stål siden 1993 Norsk Stålforbund Norsk Stålforbund ble stiftet i 1993 Tidligere tilknyttet NTS og Standard Norge

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE Norsk Forening for Stålkonstruksjoner

INNKALLING TIL ÅRSMØTE Norsk Forening for Stålkonstruksjoner INNKALLING TIL ÅRSMØTE Norsk Forening for Stålkonstruksjoner Vi innkaller herved personlig- og bedriftsmedlemmer til årsmøte Torsdag 24. april kl. 1700 Klubben, 9. etg., i Ingeniørenes hus, Kronprinsensgt.

Detaljer

onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Oslo

onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Oslo INNKALLING TIL ÅRSMØTE Norsk Forening for Stålkonstruksjoner Vi innkaller herved personlige- og bedriftsmedlemmer til årsmøte onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Program:

Detaljer

Stålprosjekter landet rundt

Stålprosjekter landet rundt Stålprosjekter landet rundt Faglige aktiviteter Markedstall og prognoser Prosjekter siste år ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund Forbundet Norsk Stålforbund Formål: Å fremme bruken av stål ved å spre kunnskaper

Detaljer

Veileder til CE-merking av stålkonstruksjoner

Veileder til CE-merking av stålkonstruksjoner Veileder til CE-merking av stålkonstruksjoner 2. utgave 2013 Norsk Stålforbund Norsk Stålforbund www.stalforbund.com 1 Veileder til CE-merking av stålkonstruksjoner 2. utgave 2013 Hovedredaktør: Kjetil

Detaljer

onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Oslo

onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Oslo INNKALLING TIL ÅRSMØTE Norsk Forening for Stålkonstruksjoner Vi innkaller herved personlige- og bedriftsmedlemmer til årsmøte onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Program:

Detaljer

Norge Rundt. ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund

Norge Rundt. ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund Norge Rundt ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund Norsk Stålforbund Norsk stålforbund er en selvstendig interesse- og serviceorganisasjon for stålbransjen Tidligere tilknyttet og eid av NTS og Standard Norge.

Detaljer

Miljødeklarasjoner (EPD) for stålkonstruksjoner

Miljødeklarasjoner (EPD) for stålkonstruksjoner Miljødeklarasjoner (EPD) for stålkonstruksjoner Ved Michael M. Jensen, Masterkandidat Program for Industriell Økologi Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU Michael M. Jensen - Hva

Detaljer

Praktiske opplysninger

Praktiske opplysninger Praktiske opplysninger Prosjektering av stålkonstruksjoner iht 84252281 Tromsø: Tirsdag 14. oktober. Quality Hotel Saga 84254281 Trondheim: Tirsdag 4. november. Britannia Hotel 84257281 Oslo: Tirsdag 2.

Detaljer

Status på utgivelse av Eurokoder

Status på utgivelse av Eurokoder Nye Eurokoder. Status Ståldag 2008 Gunnar Solland, Det e Veritas Onsdag 29. oktober, Grand Hotel, Oslo Status på utgivelse av Eurokoder I det følgende vil status på de viktigste standardene vedrørende

Detaljer

Byggevirksomhet siste år (2007) Offentlige bygg Private næringsbygg Boligbygg Bruer

Byggevirksomhet siste år (2007) Offentlige bygg Private næringsbygg Boligbygg Bruer Byggevirksomhet siste år (2007) Offentlige bygg Private næringsbygg Boligbygg Bruer Drammensbadet Stålentreprenør: A-L Stål Byggherre: Drammen Kommune Oppdragsgiver/hovedentreprenør: Strøm Gundersen AS

Detaljer

Når vil Eurokodene bli tatt i bruk? av Kjetil Myhre, Daglig Leder i Norsk Stålforbund

Når vil Eurokodene bli tatt i bruk? av Kjetil Myhre, Daglig Leder i Norsk Stålforbund Norwegian Steel Association Vår dato: 02.10.2006 Vår ref.: KM STÅLNY(TT)HETSBREV nr. 3-2006 Klart for tidenes Ståldag - og jubileumsbankett Norsk Ståldag som finner sted på Grand Hotel i Oslo 12. oktober,

Detaljer

Dimensjonering av brannbeskyttelse

Dimensjonering av brannbeskyttelse FAGSEMINAR BRANNSIKRING 10. oktober 2012 Dimensjonering av brannbeskyttelse Ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund Norsk Stålforbund har promotert bruken av stål siden 1993 Norsk Stålforbund Norsk stålforbund

Detaljer

For påmelding, benytt gjerne vår fax: 22 94 75 01 eller e-post: registrering@tekna.no

For påmelding, benytt gjerne vår fax: 22 94 75 01 eller e-post: registrering@tekna.no For påmelding, benytt gjerne vår fax: 22 94 75 01 eller e-post: registrering@tekna.no BENYTT BLOKKBOKSTAVER P Å M E L D I N G Kurs 54256281 Beregning og dimensjonering mht jordskjelvbelastninger Tid og

Detaljer

Norge rundt 2005. Aktiviteten i Norsk Stålforbund Marked Bygg og broer

Norge rundt 2005. Aktiviteten i Norsk Stålforbund Marked Bygg og broer Norge rundt 2005 Aktiviteten i Norsk Stålforbund Marked Bygg og broer Forbundet Norsk Stålforbund Formål: Å fremme bruken av stål ved å spre kunnskaper om stål og dets anvendelse i alle typer konstruksjoner

Detaljer

Byggevirksomhet siste år. Kontorbygg Lagerbygg Industribygg Boligblokker Skolebygg Kultur / idrettsbygg Sykehus Broer

Byggevirksomhet siste år. Kontorbygg Lagerbygg Industribygg Boligblokker Skolebygg Kultur / idrettsbygg Sykehus Broer Byggevirksomhet siste år Kontorbygg Lagerbygg Industribygg Boligblokker Skolebygg Kultur / idrettsbygg Sykehus Broer Barentshallen i Kirkenes. Lønnheim Entreprenør, Stålavd. Treningshall for fotball med

Detaljer

Nordiske Komposittdager Ålborg. Kompositt relaterte prosjekter i Norden. Eksempler på prosjekter prioritert av bransjen.

Nordiske Komposittdager Ålborg. Kompositt relaterte prosjekter i Norden. Eksempler på prosjekter prioritert av bransjen. Nordiske Komposittdager Ålborg Tirsdag 26. august 2008 Paal Fischenich Daglig leder Norsk Komposittforbund Kompositt relaterte prosjekter i Norden. Eksempler på prosjekter prioritert av bransjen. Prosjekter

Detaljer

NORSK BERGMEKANIKKGRUPPE

NORSK BERGMEKANIKKGRUPPE NORSK BERGMEKANIKKGRUPPE Tilsluttet: TEKNA Norsk Jord- og Fjellteknisk Forbund International Society for Rock Mechanics International Association for Engineering Geology and the Environment Norwegian Group

Detaljer

Stål Håndbok. Del 3: 2010. Konstruksjoner av stål. 3. utgave. Norsk Stålforbund www.stalforbund.com

Stål Håndbok. Del 3: 2010. Konstruksjoner av stål. 3. utgave. Norsk Stålforbund www.stalforbund.com Stål Håndbok Del 3: 2010 Konstruksjoner av stål 3. utgave Hovedredaktør: Dr. ing. Bjørn Aasen, Norconsult Redaksjonskomite: Gry Hege Svarliaunet, Høgskoen i Sør Trøndelag Bjørn Bringaker, Universitetet

Detaljer

Norge rundt 2004. Aktiviteten i Norsk Stålforbund Marked Bygg og broer

Norge rundt 2004. Aktiviteten i Norsk Stålforbund Marked Bygg og broer Norge rundt 2004 Aktiviteten i Norsk Stålforbund Marked Bygg og broer Forbundet Norsk Stålforbund Formål: Å fremme bruken av stål ved å spre kunnskaper om stål og dets anvendelse i alle typer konstruksjoner.

Detaljer

ÅRSMØTE. Mandag 12. mai 2014 kl. 1600-1900. Sted: Fagstua (3. etasje), Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Vika

ÅRSMØTE. Mandag 12. mai 2014 kl. 1600-1900. Sted: Fagstua (3. etasje), Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Vika ÅRSMØTE Mandag 12. mai 2014 kl. 1600-1900 Sted: Fagstua (3. etasje), Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Vika Dagsorden: 16:00-17:00 Del 1: Årsmøte 1. Åpning 2. Årsberetning 2013 3. Regnskap 2013 4.

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Praktiske opplysninger

Praktiske opplysninger Praktiske opplysninger Fire Safety Design in Buildings Tid og sted: 23.- 24. april. Vika Konferansesenter, Oslo Påmeldingsfrist: 15. april Kurs 84203281 Prosjektering av stålkonstruksjoner iht Tid og sted:

Detaljer

Oslo, den 03.07.2015. Næringslivets stiftelse for miljødeklarasjoner. Bedre grunnlag for valg av miljøvennlige byggevarer II. Sluttrapport 2013/4935-4

Oslo, den 03.07.2015. Næringslivets stiftelse for miljødeklarasjoner. Bedre grunnlag for valg av miljøvennlige byggevarer II. Sluttrapport 2013/4935-4 Bedre grunnlag for valg av miljøvennlige byggevarer II Sluttrapport Mutual recognition between IBU and EPD Norway Oslo, den 03.07.2015 Næringslivets stiftelse for miljødeklarasjoner www.epd-norge.no 1

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

Stålkurs høsten 2007

Stålkurs høsten 2007 Stålkurs høsten 2007 Prosjektering og dimensjonering av stålkonstruksjoner for jordskjelvbelastninger - Earthquake Resistence Structures - Eurocode 8 - National Annex for Norway Onsdag 7. november, Ingeniørenes

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Bedre grunnlag for valg av miljøvennlige byggevarer III

Bedre grunnlag for valg av miljøvennlige byggevarer III Bedre grunnlag for valg av miljøvennlige byggevarer III Milepælrapport EPD-Norge prosjekt 9003 Oslo, den 1. september 2015 Næringslivets stiftelse for miljødeklarasjoner www.epd-norge.no 1 1. Sammendrag

Detaljer

NS 3516 Utførelse av trekonstruksjoner

NS 3516 Utførelse av trekonstruksjoner Standard Morgen, 26. mai 2016 NS 3516 Utførelse av trekonstruksjoner VIVIAN MELØYSUND Innhold Standard Norge Hvorfor har vi behov for en utførelsesstandard for trekonstruksjoner? Standardiseringsprosessen

Detaljer

Norsk Ståldag 3. nov 2011

Norsk Ståldag 3. nov 2011 Norsk Ståldag 3. nov 2011 Deltakerliste Navn Aksnes Frode Albjerk Anette Andreassen Jan Augestad Tone Bardarson Håkon Frank Belchamber Paul Bentzen Erlend Berg Eivind Bergh Bård Bergsrønning Jan Erik Bergstrøm

Detaljer

Kopi til: Marit Due Langaas, Knut Grefstad, ledere og sekretærer i Utvalg 32 i de andre NVF landene,

Kopi til: Marit Due Langaas, Knut Grefstad, ledere og sekretærer i Utvalg 32 i de andre NVF landene, Møtereferat Møte: Utvalg for Bruer Tid Tirsdag, 13. april 2010, Møte: kl. 18.00 til 20.00 Sted SAS Radisson Bryggen, Bergen Møteleder: Referent: Tilstede: Morten Wright Hansen Olav Lahus Kurt Arild Solaas

Detaljer

NORSK BETONGDAG 2009

NORSK BETONGDAG 2009 NORSK BETONGDAG 2009 November 08 Norsk Betongforening Åpne faglige møter og seminarer Kurs Norsk Betongdag Nasjonale og internasjonale konferanser NB Publikasjoner Forskning og Utvikling Stipender Nordisk

Detaljer

NORSK BERGMEKANIKKGRUPPE

NORSK BERGMEKANIKKGRUPPE NORSK BERGMEKANIKKGRUPPE Tilsluttet: TEKNA Norsk Jord- og Fjellteknisk Forbund International Society for Rock Mechanics International Association for Engineering Geology and the Environment Norwegian Group

Detaljer

Krav til CE-merking på peler fra 1. juli, hvilke fordeler er dette for kunden? Harald Ihler

Krav til CE-merking på peler fra 1. juli, hvilke fordeler er dette for kunden? Harald Ihler Krav til CE-merking på peler fra 1. juli, hvilke fordeler er dette for kunden? Harald Ihler 1 www.ruukki.no Harald Ihler 20.03.2014 Presentasjonens innhold Har vi ikke hørt dette før? Kort om innføring

Detaljer

Hvordan prosjektere for Jordskjelv?

Hvordan prosjektere for Jordskjelv? Hvordan prosjektere for Jordskjelv? Norsk Ståldag 2006 Øystein Løset Morten Rotheim, Contiga AS 1 Hvordan prosjektere for Jordskjelv? Jordskjelv generelt Presentasjon av prosjektet: Realistisk dimensjonering

Detaljer

Nye Eurokoder. Norsk Ståldag 2007. Gunnar Solland, Det Norske Veritas Torsdag 18. oktober,grand Hotel, Oslo. Eurokoder og tilsvarende NS

Nye Eurokoder. Norsk Ståldag 2007. Gunnar Solland, Det Norske Veritas Torsdag 18. oktober,grand Hotel, Oslo. Eurokoder og tilsvarende NS Nye Eurokoder Norsk Ståldag 2007 Gunnar Solland, Det Norske Veritas Torsdag 18. oktober,grand Hotel, Oslo Eurokoder og tilsvarende NS Slide 2 1 Nasjonale tillegg Alle Eurokodene må ha et nasjonalt tillegg

Detaljer

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering Tekna Klima Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Tlf: 22 94 75 00 e-post: teknaklima@tekna.no internett: www.tekna.no/teknaklima inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl

Detaljer

Ruukki peledag 20 mars 2014. www.ruukki.no/infra Jan Andreassen EXTERNAL 17/03/2014

Ruukki peledag 20 mars 2014. www.ruukki.no/infra Jan Andreassen EXTERNAL 17/03/2014 Ruukki peledag 20 mars 2014 1 www.ruukki.no/infra Jan Andreassen EXTERNAL 17/03/2014 CE-merking Sertifikat utstedes av et kontrollorgan etter en innledende inspeksjon av produsentens anlegg og system for

Detaljer

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget 5. 6. januar 2012 NTNU Krav til kompetanse (3) Foreleser: Magne Maage

Detaljer

Stålprosjekter landet rundt

Stålprosjekter landet rundt Stålprosjekter landet rundt Faglige aktiviteter Markedstall og prognoser Stålprosjekter ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund Forbundet Norsk Stålforbund Formål: Å fremme bruken av stål ved å spre kunnskaper

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i I forbindelse med Programkonferansen Havbruk på Radisson Blu i Tromsø 31. mars til 2. april, inviterer til årsmøte. Årsmøtet finner sted på onsdag 2. april, kl 14.30 til 15.30,

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte for 2014 ble avholdt 28. april i Veidekke sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og virksomhetsplan ble

Detaljer

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009:

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009: NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2009 Styrets sammensetning for 2009: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Thomas Sperle StatoilHydro Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF

Detaljer

AKTIVITET STATUS OPPGAVER ANSVAR

AKTIVITET STATUS OPPGAVER ANSVAR Sak 10 NLA ARBEIDSPLAN 2010 - TABELL AKTIVITET STATUS OPPGAVER ANSVAR 1 STYRKE PROFIL 1-1 Synliggjøre profesjonen arbeider for å synliggjøre profesjonen ved å bidra til økt medieomtale av NLA, landskapsarkitekter

Detaljer

4. Styrets forslag til årsberetning og regnskap 2013. Faglig årsrapport fra Tekna Havbruk. 1: Om grupperingen Antall medlemmer: 250

4. Styrets forslag til årsberetning og regnskap 2013. Faglig årsrapport fra Tekna Havbruk. 1: Om grupperingen Antall medlemmer: 250 4. Styrets forslag til årsberetning og regnskap 2013 Faglig årsrapport fra 1: Om grupperingen Antall medlemmer: 250 Antall styremøter: 4 + 1 (årsmøtet) Styrets medlemmer: Tommy Ludvigsen Mads Martinsen

Detaljer

TIRSDAG 30. MAI 2006 KL. 16.00

TIRSDAG 30. MAI 2006 KL. 16.00 Kjære medlem, Marinteknisk Selskap invitere sine medlemmer til ÅRSMØTE I INGENIØRENES HUS TIRSDAG 30. MAI 2006 KL. 16.00 Sted: Program Kl. 16.00 Kl. 17.00 Kl. 18.00 Kronprinsensgt. 17, 1. etg, Ingeniørenes

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

PROGRAM. IAESTEs Næringslivsdager 8. og 9. februar 2006

PROGRAM. IAESTEs Næringslivsdager 8. og 9. februar 2006 PROGRAM IAESTEs Næringslivsdager 8. og 9. februar 2006 Velkommen til IAESTEs Næringslivsdager 2006! IAESTE ønsker deg velkommen til Elektrobygget på Gløshaugen. IAESTEs Næringslivsdager går av stabelen

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 2000

REFERAT ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 2000 Norges Modell Speed Båt Forbund Side 1 REFERAT ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 2000 Sted: Tønsberg Dato: 12 februar 2000 Tilstede: Forman: Vestfold Heatracing: Roger Josefsen (RJ), Roger Sandåker

Detaljer

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 28. april 2015 kl 16:45

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 28. april 2015 kl 16:45 Tekna Klima Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Tlf: 22 94 75 00 e-post: teknaklima@tekna.no internett: www.tekna.no/teknaklima inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 28. april 2015

Detaljer

Jan Karlsen/Kontrollrådet

Jan Karlsen/Kontrollrådet NTNU KURSDAGENE 2011 Ny norsk standard NS-EN 13670 - Utførelse av betongkonstruksjoner (3) Sertifisering av varer og komponenter som inngår i bygget Jan Karlsen/Kontrollrådet www.kontrollbetong.no Kvalitetssikring

Detaljer

ÅRSMØTE. Mandag 12. mai 2014 kl. 1600-1900. Sted: Fagstua (3. etasje), Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Vika

ÅRSMØTE. Mandag 12. mai 2014 kl. 1600-1900. Sted: Fagstua (3. etasje), Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Vika ÅRSMØTE Mandag 12. mai 2014 kl. 1600-1900 Sted: Fagstua (3. etasje), Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Vika Dagsorden: 16:00-17:00 Del 1: Årsmøte 1. Åpning 2. Årsberetning 2013 3. Regnskap 2013 4.

Detaljer

Norsk Ståldag 2010 28.10.201. Arbeidsgive r. Navn. Sted. EDR Engineering Data Resources AS SANDVIKA. Berntsson Ingegerd

Norsk Ståldag 2010 28.10.201. Arbeidsgive r. Navn. Sted. EDR Engineering Data Resources AS SANDVIKA. Berntsson Ingegerd Norsk Ståldag 21 28.1.21 Navn Arbeidsgive r Sted Aasen Bjørn Norconsult AS Avd Larvik Abnar Ali Haidar Høgskolen i Telemark PORSGRUNN Aksnes Frode Paroc AS Almeland Inge-Bertin Aker Engineering & Technology

Detaljer

Marit Due Langaas sekretær regnskapsfører (referent) Forfall: Kari Sandberg styremedlem

Marit Due Langaas sekretær regnskapsfører (referent) Forfall: Kari Sandberg styremedlem Den Norske Avdeling Dato: 26.11.2012 Møtereferat Styremøte 4-12 i NVF norsk avdeling Dato: 22. november 2012, kl. 1300-1500 Sted: Vegdirektoratet Tilstede: Terje Moe Gustavsen leder Liv Kari Hansteen nestleder

Detaljer

International seminar on joint design according to Eurocode 3, part 1.8

International seminar on joint design according to Eurocode 3, part 1.8 Folder 1-1-05 06.01.05 09:26 Side 1 Forhåndsvarsel om kommende seminar våren 2005 Early notice on upcoming seminar spring 2005 International seminar on joint design according to Eurocode 3, part 1.8 Wednesday

Detaljer

NS-EN 1090-2. Tekniske krav til utførelse av stålkonstruksjoner. Roald Sægrov Standard Norge. 2009-10-28 Roald Sægrov, Standard Norge

NS-EN 1090-2. Tekniske krav til utførelse av stålkonstruksjoner. Roald Sægrov Standard Norge. 2009-10-28 Roald Sægrov, Standard Norge NS-EN 1090-2 Tekniske krav til utførelse av stålkonstruksjoner Roald Sægrov Standard Norge Felles europeiske standarder NS-EN 1090-2, gjeldende f.o.m Oktober 2008 NS 3464 trekkes tilbake f.o.m 1. april

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets forslag til årsberetning 2011-2012... 3 Styre og tillitsvalgte 2011-2012:... 3 Aktiviteter:...

Detaljer

Styret i Norsk Eltavleforening 2009-2010

Styret i Norsk Eltavleforening 2009-2010 Velkommen til Styret i Norsk Eltavleforening 2009-2010 Styreleder: Bernt-Johnny Storøy Elektrisk Byrå AS Tavlefabrikkant. Styremedlem: Jørgen Almelid Bergen Elektrotavler AS Tavlefabrikkant. Styremedlem:

Detaljer

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE 2013

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE 2013 TID: TORSDAG 14. MARS kl 15.00 STED: OLYMPIATOPPEN, MØTEROM «NORSK TIPPING», Sognsveien 228 Saksliste: 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Valg av to personer til å underskrive

Detaljer

NS 9700 Stillaser og inndekkede konstruksjoner TOM ERIK LARSEN STANDARD NORGE GEIR GULE SEF

NS 9700 Stillaser og inndekkede konstruksjoner TOM ERIK LARSEN STANDARD NORGE GEIR GULE SEF NS 9700 Stillaser og inndekkede konstruksjoner TOM ERIK LARSEN STANDARD NORGE GEIR GULE SEF Er det behov for enda flere standarder?? 2 NS 9700 BAKGRUNN Flere eksisterende standarder som omhandler stillas,

Detaljer

Krav til verkstedet og dets underleverandører

Krav til verkstedet og dets underleverandører Norsk Ståldag 2011 Krav til verkstedet og dets underleverandører Konsekvenser av CE-merkingsstandarden NS-EN 1090-1 Einar Braathu, Materialassistanse Innhold Generell informasjon om CE-merking og EN 1090-1

Detaljer

MØTEREFERAT Org.nr. 889 821 302 Dato 28.02.2011

MØTEREFERAT Org.nr. 889 821 302 Dato 28.02.2011 MØTEREFERAT Org.nr. 889 821 302 Dato 28.02.2011 Referat Styremøte i buildingsmart Norge Tid Fredag, 25. februar 2011, kl. 9:00 12:00 Sted buildingsmart Norge, c/o Standard Norge, Strandveien 18, 4. etasje,

Detaljer

13 961 561,00 373 000,00

13 961 561,00 373 000,00 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Salgs- og driftsinntekt 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig 3010 Medlemskontigent 2 835 000,00 3020 Konsulenttjenester 75 000,00 3021 Rådgivningstjenester 800 000,00 3030

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Gjeldende fra 5. februar 2015 Når ord er skrevet med kursiv, betyr det at ordet henviser til en egen definisjon gitt

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Vara: Petter Wendelborg Br. Hansen Eiendom AS

ÅRSBERETNING 2014. Vara: Petter Wendelborg Br. Hansen Eiendom AS ÅRSBERETNING 2014 Styret har i 2014 bestått av: Leder: Morten Christoffersen C. Christoffersen AS Nestleder: Morten Paulsen Grenland Data AS Styremedlem: Øystein Isaksen ByPost Grenland Erik Christian

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

Krav til materialer etter NS-EN 1090

Krav til materialer etter NS-EN 1090 Krav til materialer etter NS-EN 1090 Hva skal/bør spesifiseres ved bestilling? Hva skal kontrolleres ved mottak? Bruk av materialer uten CE-merking Bestanddeler og komponenter Bestanddeler er: - materialer

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

(7) Detaljprosjektering

(7) Detaljprosjektering Lisbet Landfald, FBA 7.-8. januar2014 (7) Detaljprosjektering RELEVANTE EUROKODER Innhold Om standarder og standardisering - Du kan påvirke utviklingen Forankring i lov og forskrift - Standarder er frivillige

Detaljer

Årsberetning 2015-2016

Årsberetning 2015-2016 Årsberetning 2015-2016 Følgende årsberetning legges fram til godkjenning på generalforsamlingen 11. mai 2016 Styret Styret har bestått av følgende personer: Stig Koteng Leder St. Olavs Hospital HF Rolf

Detaljer

URIF Oslo. RIF Høstmøte Ingeniørenes hus i Oslo 25.august 2014

URIF Oslo. RIF Høstmøte Ingeniørenes hus i Oslo 25.august 2014 URIF Oslo RIF Høstmøte Ingeniørenes hus i Oslo 25.august 2014 Agenda Hvem er vi URIFs mål Hvordan jobber vi nå Samarbeid med Trøndelag og Hordaland Hvilke prosjekter har vi Hvem er vi? Frode Seglem, Prosjektleder,

Detaljer

-3 000 Resultat 52 673 348 184

-3 000 Resultat 52 673 348 184 REGNSKAP 2013 FOR DEN NORSKE AKTUARFORENING Budsjett 2013 Inntekter Regnskap 2013 Regnskap 2012 450 000 Kontingenter inkl IAA, seksjoner i IAA og GC 446 700 449 325 0 Medlemsmøter ekskl. årsmøte 14 400

Detaljer

Årsmøte 2013. Styret og møtevirksomhet. Støttemedlemskap. Hovedaktiviteter. i 2013

Årsmøte 2013. Styret og møtevirksomhet. Støttemedlemskap. Hovedaktiviteter. i 2013 Dr. Ibrahim Abouleish var årets hovedforeleser på The 2013 Business for Peace Summit & Award Oslo Rådhus 14. mai 2013. Dr. Ibrahim Abouleish fikk selv prisen i 2012. Hele arrangementet ble tatt opp som

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag på Rondane SPA Høyfjellshotell Skjærtorsdag, 17. april 2014 kl 1600 Enkel servering

Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag på Rondane SPA Høyfjellshotell Skjærtorsdag, 17. april 2014 kl 1600 Enkel servering UlVANGSVEGEN VEGLAG - Orgnr 999332749 27. mars 2014 Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag på Rondane SPA Høyfjellshotell Skjærtorsdag, 17. april 2014 kl 1600 Enkel servering Styrets forslag til

Detaljer

SBN. årsrapport. Aktivitetsrapport og nøkkeltall for 2012

SBN. årsrapport. Aktivitetsrapport og nøkkeltall for 2012 SBN 212 årsrapport SBN har i 212 fått gode tilbakemeldinger og evalueringer. Det har vært et økt fokus på internasjonalt arbeid og å inkludere kunder av SAPs oppkjøpte selskaper medlemsnettverket. Antall

Detaljer

Onsdag 6. juni 2007 KL. 16.30

Onsdag 6. juni 2007 KL. 16.30 Kjære medlem, I samarbeid med Wärtsilä Norway AS, inviterer Marinteknisk Selskap sine medlemmer til ÅRSMØTE MED PÅFØLGENDE BÅTTUR D/S BØRØYSUND Onsdag 6. juni 2007 KL. 16.30 Sted: Dagsorden Kl. 16.30 Ingeniørenes

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-2017

HANDLINGSPLAN 2015-2017 HANDLINGSPLAN 2015-2017 Styrets forslag til Handlingsplan Grensekomiteen mottar økonomisk støtte fra Nordisk Ministerråd Bakgrunn Grensekomiteen ble etablert i 1990. Siden den gangen har komiteen arbeidet

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 Årsmøte ble avholdt 03.02.2013 Trysil Hotell Norlandia Møtet ble satt kl. 10.40 og hevet kl.11.50 SAK 1 / 13 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Bak vår enkle fasade ligger det mye kompetanse, fagkunnskap og nøyaktighet

Bak vår enkle fasade ligger det mye kompetanse, fagkunnskap og nøyaktighet Velkommen til Bak vår enkle fasade ligger det mye kompetanse, fagkunnskap og nøyaktighet Vi ønsker å påvirke utviklingen for en bedre el-sikkerhet Målgruppe Firmaer med bygging av lavspenningstavler som

Detaljer

REFERAT STYREMØTE #09/15

REFERAT STYREMØTE #09/15 Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Norwegian Association of Medical Physics Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@nfmf.org Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til medlemmene i NFMF Oslo,

Detaljer

STANDARD NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner

STANDARD NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner Utgave 16jan.13 Oppdateringskurs i NORSK STANDARD NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner - konsekvenser og bruk av nytt regelverk Arrangør: Oppdateringskurs i ny norsk standard NS-EN

Detaljer

Innblikk i bransjens miljøhandlingsplan

Innblikk i bransjens miljøhandlingsplan Bilder: Kristin Holthe multiconsult.no Innblikk i bransjens miljøhandlingsplan Årsmøte i byggutengrenser 18. juni 2013 Miljøkoordinator Kristin Holthe, Multiconsult «Systematisk miljøarbeid gir gevinster

Detaljer

Orientering Norsk Vann

Orientering Norsk Vann antall sertifikater/duplikater Orientering Norsk Vann Presentasjon av: Kurstilbud og diverse Verktøykasse: Nye og planlagte rapporter 1 Standardiseringsarbeid Trond Andersen, Norsk Vann ADK-1 kurs Forskrift

Detaljer

Velkommen til Peledag 4-5 april 2011 Oslo - Trondheim

Velkommen til Peledag 4-5 april 2011 Oslo - Trondheim Velkommen til Peledag 4-5 april 2011 Oslo - Trondheim 21.Mars 2011 www.ruukki.com Jan Andreassen Kort om Ruukki Construction Engineering Metals Efficient, time saving steel construction solutions Fully-assembled

Detaljer

Key Account Manager Tavlebyggere. Nestleder. Hans-Petter Nybakk. hans-petter.nybakk@moeller.net. Medlem NK17D

Key Account Manager Tavlebyggere. Nestleder. Hans-Petter Nybakk. hans-petter.nybakk@moeller.net. Medlem NK17D Velkommen til Key Account Manager Tavlebyggere Hans-Petter Nybakk Nestleder hans-petter.nybakk@moeller.net Medlem NK17D Tavleforum 23.okt.2008 Rica Parken Hotel, Ålesund 09.30 Registrering med kaffe 10.00

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 (Rev. av 27. feb. 2012) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2012-2017... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi...

Detaljer

INDUSTRIELLE OG FINANSIELLE AKTØRER STÅR R BAK CLEANPOWER AS.

INDUSTRIELLE OG FINANSIELLE AKTØRER STÅR R BAK CLEANPOWER AS. INDUSTRIELLE OG FINANSIELLE AKTØRER STÅR R BAK CLEANPOWER AS. CleanPower s eiere er: Sparebank 1 Nordvest Bølgen Invest AS Norpropeller AS Elmarin AS Heinsa Mek. Verksted AS Industrial Development Group

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (NHP3) 2013 2016. Oslo, 06.02.2014

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (NHP3) 2013 2016. Oslo, 06.02.2014 Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (NHP3) 2013 2016 Oslo, 06.02.2014 Eirik Rudi Wærner Arbeidgiver: Hjellnesconsult AS Representerer: Rådgivende ingeniørers Forening Er også styreleder i

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet 4. april 2013

Protokoll fra årsmøtet 4. april 2013 Den Norske Avdeling Protokoll fra årsmøtet 4. april 2013 Kontoradresse Brynsengfaret 6A Postadresse c/o Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO Telefon 02030 Telefax 22 07 38 20 Organisasj.nr,. 987

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer