Rapport til. Norsk Stålforbund s Årsmøte. 24. april om virksomheten fra. 24. april 2013 til 24. april Handlingsplan, regnskap for 2013 og

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport til. Norsk Stålforbund s Årsmøte. 24. april 2014. om virksomheten fra. 24. april 2013 til 24. april 2014. Handlingsplan, regnskap for 2013 og"

Transkript

1 Vår dato: 27. mars 2014 Vår ref.: Kjetil Myhre Rapport til Norsk Stålforbund s Årsmøte 24. april 2014 om virksomheten fra 24. april 2013 til 24. april 2014 Handlingsplan, regnskap for 2013 og budsjett for 2014 Adr: Karl Johans gt 8, 0154 Oslo Tlf

2 FORMÅL Norsk Stålforbund er et felles organ for stålkonstruksjonsbransjen, og arbeider for å fremme bruken av stål ved å spre kunnskaper om stål og dets anvendelse. Norsk Stålforbund skal gjennom Servicekontoret fungere som et kompetansesenter for bruken av stål, og skal gjennom promotering, informasjon og teknisk rådgiving støtte medlemmenes virksomhet. ORGANISERING Norsk Stålforbund en selvstendig interesse- og serviceorganisasjon. Norsk Stålforbund har sin basis i følgende foreninger og grupperinger som alle har som formål å fremme anvendelsen av stål: Den norske Stålgruppen Norsk Forening for Stålkonstruksjoner Stål- og Metallgrossistenes Forening Stålprodusenter: I tillegg er enkelt- foreninger og bedrifter medlemmer. En komplett medlemsliste pr. 24. mars 2014 er vedlagt. Forbundets styre har i perioden bestått av John Børge Halvorsen Ruukki Norge AS, Formann Morten Danielsen Norsk Stål AS, Representant for Stål- og Metallgrossistenes Forening Hans Erik Fremming Contiga AS, Representant for Den norske Stålgruppen Gunnar Solland DNV, Representant for Norsk Forening for Stålkonstruksjoner Reidar Giftstad ArcelorMittal Long Commercial Norway AS, Representant for Stålprodusentene Andreas Bure IGS, Representant for "Andre" Hans Erik Pedersen, SSAB Svensk Stål AS (oppnevnt av styret som styremedlem) Johan Söderqvist Stålbyggnadsinstitutet SBI (oppnevnt av styret som observatør) Norsk Stålforbund ledes av daglig leder Kjetil Myhre. Daglig leder er representert i SBI s styre. I november ble sekretariatet forsterket med en ny medarbeider, Lasse Kilvær. Lasse er utdannet arkitekt og har de siste årene studert og arbeidet i Melbourne, Australia. Stålforbundet flyttet i fjor fra Arbins gate i Vika til nye lokaler i Karl Johans gate 8, nær Oslo S. ECCS European Convention for Constructional Steelwork (ECCS) er en organisasjon for stålentreprenørene i Europa og omfatter til sammen 17 EU- og EFTA-land. Stålforbundet er medlem av ECCS og har fast plass i styret. Det viktigste bidraget fra ECCS har hittil vært publikasjoner og rekommandasjoner for stålkonstruksjoner - samt de europeiske stålkonstruksjonspriser. Daglig leder er medlem i PMB og TMB, formann i ECCS TC9 Execution og medlem i ECCS TC14 Sustainablity. Daglig leder har deltatt på følgende ECCS-møter i perioden: TC9 møte i Brüssel: 13. mai, 8. okt og 18. feb side 2

3 TC14 møte i Guimaraes: juli EB, PMB, TMB og AGM-møte i Milano: 3-4. oktober EB, PMB, TMB i Paris: april Stålforbundet har aktive representanter i flere tekniske komiteer: Gunnar Solland, DNV: ECCS/TC8 Structural Stability & Eurocode evaluation group EK3.1.9 og EK hhv utmatting og materialer Bjørn Aasen, Norconsult: ECCS/TC 10 Connections Bjørn Sandaker, Arkitekthøgskolen i Oslo: ECCS/TC 15 Architectural & Structural Design Martin Solheim, Alsvåg Plater: ECCS/TC11 Composite Tom Lassen, Universitet i Agder: ECCS/TC 6 Fatigue Liv Eltvik, Aas Jakobsen, CEN/TC135/WG2 Sveis og CEN/TC250/SC3 Eurocode evaluation group EK3.2 bruer I tillegg er flere av Stålforbundets medlemmer korresponderende medlemmer av ECCS tekniske komiteer og får verdifull informasjon på den måten. Stålforbundet og Stålforeningen har i perioden gitt finansiell støtte til reise og opphold for medlemmer som har deltatt på møter. NORDISKE MØTER Daglig leder har deltatt på følgende møter i perioden: SBI styre- og årsmøte i Stockholm 23. mai SBI styremøte i Stockholm 19. sept - samt Stålbyggnadsdagen i Malmø 24. okt Nordic Innovation Project, Lysaker 26. sept Prosjektleder har deltatt på følgende møter i perioden: Nordic Innovation Project, Stockholm 28. nov og Helsinki 4. feb STYRETS MØTER Styret har siden siste Årsmøte avholdt 4 møter. Viktige saker har vært: - informasjonsmøte om momssvindel ifm salg av armeringsstål - utvikling av nye høyspent designmaster - utvikling av 20 nye miljødeklarasjoner (EPDer) - utlysning av ny stilling - nyansettelse - utvikling av norsk versjon av Detaljhåndboken - stålkonstruksjonsprisen og arkitektstudentprisen overtakelse av basismedlemmers sekretariater - overtakelse av NFS onshore kursvirksomhet - tiltak ifm krav til sertifisering og CE-merking av stålkonstruksjoner Flere av de ulike aktivitetene er presentert nærmere i det følgende. PROMOTERING Promotering av stål som konstruksjonsmateriale er en kontinuerlig og viktig prosess. Et ledd i dette arbeidet er å øke kjennskapet til Stålforbundet og dets kompetanse blant de enkelte bedrifter og deres organisasjoner. Promoteringen har omfattet: side 3

4 o Publisering av tidsskriftet Nyheter om STÅLBYGG 4 ganger i året til norske abonnenter i samarbeid med det Svenske Stålbyggnadsinstitutet, SBI. o Utsending av nyhetsbrev og kursremindere som e-post til mer enn registrerte mottakere samt medlemsinformasjon til mer enn 1450 registrerte medlemmer. o Utstilling på Norsk Offshoredag 2013 og Norsk Ståldag 2013 o FPC-kurs i oktober, desember og mars o Kontraktskurs, november, og Entreprisetreff, januar o Stålforbundet har vært medarrangør på flere kurs og konferanser rettet mot arkitekter, prosjekterende ingeniører, utførende og produsenter, blant annet: Norsk Offshoredag 2013 Norsk Ståldag 2013 Kurs og seminarer i regi av Norsk Forening for Stålkonstruksjoner Daglig leder har informert om Norsk Stålforbund og holdt innlegg om stål på flere eksterne seminarer og kurs samt hos medlemsbedrifter Hjemmesider For øvrig har det vært nedlagt et betydelig arbeid med informasjon og nyhetsformidling på Stålforbundets hjemmesider på internett: og Samt på Stålforbundets medlemssider: Kommende byggeprosjekter og Stål- og næringslivsnytt, og med gratis publikasjoner, programvarer og stålprisindekser. Stålforbundet er også ansvarlig for hjemmesidene til NFS (Norsk Forening for Stålkonstruksjoner) med utarbeidelse av programmer for kurs, seminarer, temakvelder og konferanser. Nyhetsbrev Utsending av elektroniske nyhetsbrev er et effektivt verktøy for å spre informasjon om Stålforbundets aktiviteter og tjenester, og annen relevant informasjon. Nyhetsbrev, kursremindere og annen info ble utgitt mer enn 70 ganger i perioden. Stålforbundet har en database med e-post adresser til mer enn personer. Disse er kategorisert i ulike grupper, f. eks. bygg, arkitekter, verksteder, offshore osv. Dette gjør det mulig å sende ut effektiv og målrettet informasjon. Nyhetsbrevtjenesten har bidratt til å generere stor trafikk til hjemmesidene og dermed gjort Norsk Stålforbund bedre kjent i bransjen. PROSJEKTER Stålforbundets viktigste prosjekter i perioden har vært: Statistikk-tjenester Importstatistikk: Åtte bedrifter abonnerer på Stålforbundets månedlige statistikk over tilførselen av stål til det norske markedet, oppdelt på varenummer. Underlag for tallmateriale er basert på offisielt tallmateriale fra Statistisk Sentralbyrå. Stål i bygg Stålforbundet abonnerer på Prognosesenterets målinger og prognoser av materialene stål, tre og betong i nye yrkes- og boligbygg, som hovedbæring, målt i areal. side 4

5 Stålgruppens stålforbruk og sykefravær: 11 av Stålgruppens medlemsbedrifter rapporterer inn tall hvert halvår på mengde produsert stål og prosent sykefravær. Det blir ført historisk statistikker som medlemmene får tilgang til. Stålprisindekser: Stålforbundet utarbeider to typer prisindekser, kalt "Bærestål" og "Stål i bygg". Alle medlemmer har gratis tilgang på prisindeksene. Indeksene er basert på prisutviklingen for relevante produkter og deres markedsandeler. Indeksene er i hovedsak basert på SSB s importpriser. Det tilbys også skreddersydde prisindekser for bestemte produkter og prosjekter. Kurs og konferanser Kurs og konferanser er fortsatt et viktig middel for å øke bruken av stål og å heve kompetansen i stålbransjen. Stålforbundet har derfor samarbeidet bl a med Norsk Forening for Stålkonstruksjoner og Standard Norge om en rekke arrangementer. De viktigste arrangementer har vært: Norsk Offshoredag 2013 Norsk Offshoredag ble arrangert for 12. gang i Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo, 22. mai, og samlet 70 deltakere. Konferansen henvender seg til personer som arbeider med offshorekonstruksjoner, og er en møteplass for oppdatering og utveksling av kunnskaper. Norsk Ståldag 2013 Norsk Ståldag ble arrangert for 25. gang i Grand Hotel i Oslo 7. november, og samlet 180 deltakere. Det er Stålforbundet som har hovedansvaret for utviklingen av programmet. Konferansen er årets viktigste begivenhet for stålkonstruksjonsbransjen med presentasjoner av aktuelle temaer og prosjekter fra inn- og utland. Om kvelden var det en bankett med ca. 90 deltakere. FPC-kurs Det har i perioden blitt avholdt 3 FPC-kurs med til sammen 90 deltakere. Kurset har gitt en innføring i kravene til fabrikkens produksjonskontroll, FPC, ihht NS- EN og en gjennomgang av de viktigste elementene i FPC, tilpasset produksjon i EXC2 og EXC3. Kontraktskurs og entreprisetreff Det har i perioden blitt avholdt ett Kontraktskurs med 28 deltakere og et Entreprisetreff med 40 deltakere. Kurset tok for seg et byggeprosjekt fra A til Å, basert på kontraktstandardene NS 8407, 8415 og Entreprisetreffet var en oppfølging av Kontraktskurset. NFS-kursaktivitet Også i denne periode har Stålforbundet vært aktive i planlegging og gjennomføring av kurs, seminarer og temakvelder i samarbeid med Norsk Forening for Stålkonstruksjoner. Stålforbundet står for publisering av programmer og promotering vha nyhetsbrev. Stålforbundet har i perioden utviklet et LCA-kurs, som ble avholdt i Malmø med deltakere fra hele Norden. Stålforbundet har i 2013 overtatt ansvaret for planlegging og ledelsen av kursaktiviteten onshore. side 5

6 Tidsskriftet Nyheter om STÅLBYGG, i «norsk» versjon Norsk Stålforbund samarbeider med SBI om utgivelsen av tidsskriftet «Nyheter om Stålbyggnad». Tidsskriftet ble i 2013 døpt om til Nyheter om Stålbygg for utgivelse i Norge og med egne norske medlemssider. Et norsk navn på tidsskriftet har lenge vært ønsket for å gjøre det mer attraktivt i det norske markedet. Tidsskriftet er samtidig blitt Norsk Stålforbunds offisielle medlemsblad. I 2013 ble det utgitt 4 numre. Tidsskriftet har i flere år vært en viktig inspirasjonskilde og kunnskapsformidler av stål som byggemateriale. Tidsskriftet, som har et opplag på , når ut til en bred krets i byggesektorens ulike fagmiljøer og gir på den måten stor oppmerksomhet om stål som bygningsmateriale hos bestillere, arkitekter, konstruktører og entreprenører. Bladet er også høyt verdsatt blant medlemmene som en viktig kanal for å formidle sitt budskap, sin kompetanse og sine produkter. Informasjonsmøte om momssvindel Norsk Stålforbund samlet 40 ledende norske aktører innen bygg og eiendom til et informasjonsmøte 28. juni i fjor, for å informere om omfattende momssvindel ved salg av armeringsstål som er avdekket i Polen og baltiske land. Til møtet ble det utarbeidet en værvarsom-plakat som ble sendt på høring til medlemmene. Sammen med representanter fra Skattedirektoratet, Ernst & Young og advokatfirmaet Grette, orienterte Norsk Stålforbund på møtet om hvordan momssvindel foregår, hvordan dette kan forhindres og hvilken risiko selskaper løper dersom de kjøper stål som har vært gjenstand for momssvindel. Hensikten med møtet var å skape økt bevissthet rundt problem-stillingen, og utarbeide konkrete tiltak norske aktører kan benytte seg av for på den måten å hindre at norske aktører, bevisst eller ubevisst, blir involvert i momssvindel. Nytt kontrollorgan for sertifisering ihht NS-EN Stålforbundet har i perioden arbeidet for å få flere kontrollorgan for NS-EN Dette har ført til at Teknologisk Institutt nå søker om å bli akkreditert kontrollorgan. Nye miljødeklarasjoner (EPD) Det er utviklet 20 nye miljødeklarasjoner (EPD) i perioden. Arbeidet er gjort av professor Annik Magerholm Fet og to av hennes studenter ved NTNU, Michael Myrvold Jensen og Adriana Guerra, på oppdrag fra Norsk Stålforbund. De EPDer som tar for seg miljøpåvirkninger fra hele livsløpet, fra vugge til grav, er utarbeidet på basis av miljødata fra europeiske stålverk og verkstedene Contiga, EMV Construction, Skanska Stålfabrikken og AK Mekaniske. De omfatter fire hovedprodukter: Oppsveiste platebjelker (f. eks. hatteprofiler), varmvalsede åpne profiler (H, I, U, L, T og bredflattstål), kaldformede hulprofiler og varmformede side 6

7 hulprofiler. Det er også utarbeidet tilsvarende EPDer med miljødata fra vugge til port, inklusiv transport fra europeisk stålverk til grossistens lager i Norge. Nordic Innovation Project Norsk Stålforbund deltar i et nytt nordisk prosjekt for utarbeidelse av felles nordiske produktkategoriregler (PCR) som underlag for miljødeklarasjoner (EPD) av byggevarer. Prosjektet er støttet av Nordisk Råd. Målet med prosjektet er å identifisere produkter for å utvikle felles nordiske produktkategoriregler (PCR) som videre kan benyttes for å påvirke forventede europeiske standarder for produktregler. Arbeidsgruppen som Stålforbundet deltar i, arbeider bl. a. med et forslag til PCR for produkter av konstruksjonsstål. Nye design høyspentmaster Norsk Stålforbund har i perioden mottatt finansiell støtte gjennom Forskningsrådet og Designdrevet innovasjons-program (DIP) til utvikling av nye designmaster, for å avdekke behov som kan omsettes til kommersialiserbare prosjekter for stålforbundets medlemmer. Det er industridesigner Eva Widenoja som er engasjert for å utvikle designmastene på vegne av Norsk Stålforbund. I prosjektet er det arbeidet med Statnett om en ny høyspent-linje gjennom Groruddalen. Dette har resultert i flere ulike designløsninger i tre definerte by- og landskapsområder. Norsk Stålkonstruksjonpris 2013 til Trollstigplatået Norsk Stålforbund og Norsk Forening for Stålkonstruksjoner deler hvert annet år ut Norsk Stålkonstruksjonspris. Prisen er ment å oppmuntre til anvendelse av stål og gi opphav til nye idéer og inspirerende løsninger. På bakgrunn av 9 innkomne forslag nominerte juryen tre kandidater til finalen i priskonkurransen i De tre finalistene var: DNB-huset Vestbygget i Bjørvika, Oslo Statoils nye regionskontor på Fornebu Trollstigplatået i Møre og Romsdal Juryen bestemte at Norsk Stålkonstruksjonspris 2011 skulle tildeles Trollstigplatået. Prisen ble delt ut på Norsk Ståldag 7. november. Prisen består av et diplombilde som tildeles byggherre, arkitekt, rådgivende ingeniør og stålentreprenør. Følgende mottok diplom: Byggherre: Statens vegvesen, Turistvegseksjonen Arkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter AS Rådgivende ingeniør: Dr. Techn Kristoffer Apeland AS Stålentreprenør: Christie & Opsahl AS side 7

8 Trollstigplatået ble også tildelt «2013 European Steel Design Award. Den 3. oktober var representanter fra arkitekt, rådgivende ingeniører og stålentreprenør i Milano og mottok prisen, av ECCS (European Convention for Constructional Steelwork). Norske Arkitektstudenters Stålkonstruksjonspris 2013 Norsk Stålforbund og Norsk Forening for Stålkonstruksjoner deler hvert annet år ut Norske Arkitektstudenters Stålkonstruksjonspris. Prisen er ment å oppmuntre arkitektstudentene til å anvende stål som et sentralt element i design av konstruksjoner og inspirere til nye idéer og løsninger. Norske Arkitektstudenters Stålkonstruksjonspris 2013 ble tildelt Guro Langemyhr og Rasmus Steen Pettersen for arbeidet med «Seeing the park for the trees", en semesteroppgave ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO). Prisen ble delt ut på Norsk Ståldag 7. november. Prisen bestod av et diplom og en sjekk på kroner. Det kom inn 11 forslag til bedømming. De fleste var fra Arkitektog designhøgskolen i Oslo. Studentene mottok også en europeisk studentpris for samme prosjekt. Den 3. oktober mottok de prisen 2013 European Architectural Student Award av ECCS under en høytidelig prisseremoni i Milano. Detaljhåndbokserien på Norsk Norsk Stålforbund har kjøpt rettighetene til SBIs Detaljhandbok. Boken er en håndbokserie i syv deler som omhandler prosjektering av knutepunkter og forbindelser i stålkonstruksjoner. Det pågår nå et arbeid med å oversette boken til norsk og tilpasse den til norsk regelverk. Håndbokserien består av følgende deler: - Søyleføtter - Søyleskjøter - Bjelke-søyleforbindelser - Rammehjørner og søyletopper - Bjelkeskjøter - Bjelke-bjelkeforbindelser - Stavforbindelser Alle delene har en felles innledning om standarder og andre bestemmelser. Hvert hefte inneholder dessuten detaljerte råd og anvisninger for utforming og dimensjonering av knutepunkter og forbindelser, og forskjellige typiske knutepunkts løsninger. For hvert knutepunkt er det beregningsanvisninger og beregningseksempler. side 8

9 Standardisering og teknisk støtte Eurokoder og utførelsesstandard Stålforbund har som oppgave å sørge for at bransjens interesser blir ivaretatt ved utarbeidelsen av nye standarder, både nasjonalt og internasjonalt. Dette har vært spesielt viktig ved innføringen av Eurokode 3 med de nasjonale tilleggene og utførelsesstandarden NS-EN Stålforbundet er godt representert i Standard Norges stålkomite, og har på den måten stor innflytelse på resultatet. Komiteen har brukt mye tid på korrekt oversettelse av standardene. Stålforbundet har arbeidet for å endre kriteriene for valg av utførelsesklasser og ser nå ut til å lykkes. Det er forventet at nye kriterier innføres i løpet av året. Stålforbundet har også arbeidet for å endre akseptkriteriene for sveis, da disse er strengere enn for offshore konstruksjoner. Dette har fått støtte i komiteen og det arbeides nå med forslag for å endre kriteriene. Etter forslag fra Norsk Stålforbund om å tillate bruk offshorestandarden EN i Eurokode 3 har Standard Norge nå laget et endringsblad som har vært ute på høring og som tillater bruk av andre NS-EN konstruksjonsstål enn de som er angitt i Tabell i 3.1 i Eurokode 3, forutsatt at det påvises at stålsorten er egnet for formålet. Standardiseringsarbeider: Miljø Norsk Stålforbund medlem av Standard Norges miljøkomite SN/K 223 Miljøstandardisering i BA. På denne måten får stålbransjen en stemme i Norges speilkomite der de viktige miljøsakene blir behandlet. Teknisk støtte Stålforbundet opprettholder en teknisk støtte og svartjeneste, hovedsakelig innen materialteknikk og prosjektering. Henvendelsene besvares dels av daglig leder og dels av Stålforbundets tilknyttede fagpersoner. Økonomi Stålforbundet er finansiert ved bidrag fra basisorganisasjonene og andre medlemsorganisasjoner og bedrifter. I tillegg kommer prosjektstøtte og salg av internett-tjenester og diverse faglitteratur. Regnskap for 2013 og budsjett for 2014 er vedlagt. Kontingenter fra nye medlemmer og inntekter fra spesielt kurs, har bidratt til et større overskudd i side 9

10 Nye medlemmer 21 nye medlemmer i 2013: Hjellnes Consult Trøndersveis Borg Bygg Christie & Opsahl Sveen Mekaniske HMR Group Edgen Murray Norge Norsk Gjenvinning B Group BB-Lakk & Mek Stålpartner SIAS Hevad Industry Supply Norge Teknologisk Institutt QA & Weld Tech BEKO Industriverksted Procut JoMek Sveis Lonbakken Mekaniske Verksted Lysaker & Thorrud 9 nye medlemmer i 2014: IMTAS Transportmekanikk Bjørn Bygg Førde Stål Gnist Industriservice Brackmann & Olsen Mekaniske Hansen Sveis & Montering Fagstål Furstål Stålbyggeren side 10

11 Handlingsplan Prioriterte oppgaver: 1. Støtte utdanningsinstitusjoner 2. Arbeide med miljøspørsmål og miljøklassifiseringer 3. Utvikle støttelitteratur til standarder 4. Arbeide for gode løsninger ifm CE-merking Andre oppgaver: 5. Profilere stål som et bærekraftig materiale 6. Utarbeide materiell for Byggmontasjefaget 7. Utvikling av kurs innen utførelsesstandarden 8. Norsk Offshoredag 2014 og Norsk Ståldag Utvikle programvare for miljødeklarasjoner, EPD side 11

12 Medlemsliste per 27. mars 2014 Stålprodusenter ArcelorMittal Commercial Long Norway Coutinho & Ferrostaal Dillinger Hütte Norge Outokumpu Ruukki Norge SSAB Svensk Stål Stalatube OY ThyssenKrupp Mannex GmbH Delegation Office Norway Tynnplater Alsvåg Plater ArcelorMittal Construction Norge Areco Direct EuroProfil Norge Kingspan Limited Paroc Ruukki Norge Tata Steel Stålgrossister B GROUP Celsa Steel Service E.A Smith AS, avd Smith Stål Nord E.A Smith AS, avd Smith Stål Vest E.A Smith AS, avd Smith Stål Øst Edgen Murray Norge Førde Stål Leif Hübert Stål Norsk Stål Norsk Stål Tynnplater Ruukki Norge Stene Stål Produkter Stålentreprenører ABT Bygg AK Mekaniske ARMEC Askim Entreprenør BB-Lakk & Mek BEKO Industriverksted Brackmann & Olsen Mekaniske BSI Service Bygg Teknisk Stål Christie & Opsahl Contiga EMV Construction Fagstål Fana Stål Finneid Sveiseverksted Fiskum Plate & Sveiseverksted Furstål Gnist Industriservice Hansen Sveis og Montering HMR Group IMTAS Transportmekanikk IPOA Ivar Bråthen Mekaniske Johs. Alsaker EFTF Johs Sælen & Sønn JoMek Sveis Kynningsrud Prefab Langvas LECOR Stålteknik Litana Norge Llentab Lonbakken Mekaniske Verksted Lysaker & Thorrud Lønnheim Stål Maritim Sveiseservice Metacon Industrimek Nils Løff Nortech Næsset Mek. Verksted Ofoten Mek Overhalla Mek. Verksted Procut Polar Sveis Rosmek Ruukki Construction Finland Ruukki Construction Norge Avd. Fredrikstad SIAS Skanska Stålfabrikken Skar Industriservice SL Mekaniske Stokke Stål Stålbyggeren Stålpartner Sveen Mekaniske Sveisemekanikk Trondheim Stål Trøndersveis Vestby Sveis og Industriservice Øysand Stål Åkrene Mek. Verksted Stål- og fasadeentreprenører Alustål Borg Bygg Bøttger & Co Elementsystemer Hevad IKM Stål & Fasade Metall Bygg Panelbygg Scancon Stål- og Landbruksbygg Stålhallen Stålteknikk Talitor side 12

13 Entreprenører AF Gruppen Norge Bjørn Bygg Implenia NCC Construction NLI Contracting Norbridge Skanska Norge Ø.M.Fjeld Rådgivende ingeniører Bomek Consulting BraCon Brigt Lode Teknologi COWI Degree of Freedom Dipl.-Ing. Florian Kosche Hjellnes Consult Høyer Finseth Ingeniørgruppen JHS Engineering Kværner Jacket Technology Trondheim Multiconsult Oddvar Fjeld Engineering PROCON Stavanger Reinertsen Siv. ingeniør Arne Vaslag Programvare / IKT DelfiCert EDR & MEDESO Industry Supply Norge Teknisk Data Brannsikring og isolering BrannStopp Norge Firesafe Betongelementprodusenter Con-Form Oslo Contiga Loe Betongelementer Bygging og vedlikehold StS Gruppen Festemateriell / Maskiner EJOT Festesystem P. Meidell SFS Intec Tingstad Inspeksjon/Dokumentasjon Cerum Inspecta MSG Technology Nordvest Inspeksjon Teknologisk Institutt QA & Weld Tech Korrosjonsbeskyttelse Jotun Gjenvinning/resirkulering Autogjenvinning Norsk Gjenvinning Interesseorganisasjoner Den norske Stålgruppen IGSF (Industrigruppen stål og fasade) Nordic Galvanizers Norsk Forening for Stålkonstruksjoner Stål- og metallgrossistenes Forening side 13

14 Norsk Stålforbund: Regnskap 2013 og Budget 2014 Inntekter Regnskap Regnskp per 31. des 13 Avvik 2014 Kontingenter Stålprodusenter Stål og met.gros.foreningen Stålgruppen Industrigruppen Stålbygg Nordic Galvanizers Andre Nye medlemmer Øvrige Stålbyggnad Statistikk Salg: Internett Salg: Bøker - programvare Salg kurs og seminarer Godkjenningsordning Støtte til ECCS-deltakere (NFS) Renteinntekter PROSJEKT-inntekter Sum PROSJEKT-inntekter Regnskap Regnskp per 31. des 13 Avvik 2014 Nordic Steel Norsk Stålkonstruksjonspris (NFS) Norske Arkitektstudenters pris (NFS) AHO Works (studentpris) 5 AHO kurs 0 Nye EPDer og avgifter Nytt Masteprosjekt/DesignPilot Barrier Pluss IGS-prosjekter 80 MVA prosjektet Sum Utgifter Regnskap Regnskp per 31. des 13 Avvik 2014 Personalkostnader Husleie Regnskap og revisjon m.m Inventar, kontormaskiner Diverse (kontor-rekvisita) Telefon Faglitteratur, varekost og frakt Stålbyggnadsbladet Reiser, møter (m/ bespisn) Godkjenninger Gaver Kurs og seminarer Prognoser Statistikk Internett side 14

15 Kontingenter, ECCS + BREEAM+metalsupply Støtte til ECCS deltakere Arrangementer (eksterne) Finanskostn Beholdningendring (bøker) Tap på fordringer PROSJEKT-kostnader Sum Resultat PROSJEKT-kostnader Regnskap Regnskp per 31. des 13 Avvik 2014 Promotering Nordic Steel 726 Norsk Stålkonstruksjonspris Norske Arkitektstudenters pris AHO Works (studentpris) 11 AHO kurs 65 Ide-konkurranse OL-arenaer 60 IGS-prosjekter 80 Guide til CE-merking 4 Masteprosjekt (patent+søknad) 28 Miljøarbeider (inkl iapper) Byggmontasje Støtte til Bjørn Aasen 75 Støtte til Standard Norge 100 Oppdatere Tech_sec 15 Detaljhåndboken Utvikle FPC eksempel Oppdatere og trykke Stål HB del 1 69 Utvikle ny miljøbrosjyre Støtte til professoratstilling v/ AHO Nye nettsider Nye EPDer og avgifter Nytt Masteprosjekt/DesignPilot Barrier Pluss Momssvindelsaken Stillingsannonsering Flyttekostnader inkl invetar 7-7 Sum Eiendeler Egenkapital Overskudd Sum egenkapital Omløpsmidler Egenkapital Sum eiendeler side 15

Dette er Standard Norge

Dette er Standard Norge Årsrapport 24 Innholdsfortegnelse Dette er Standard Norge 3 Organisasjon og personale 4 Nøkkeltall 5 Styrets årsberetning for 24 6 Resultatregnskap 9 Balanse per 31. desember 24 1 Noter til regnskapet

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2013

GENERALFORSAMLING 2013 www.betongrehabilitering.net GENERALFORSAMLING 2013 Det innkalles til årsmøte/generalforsamling i Norsk Forening for Betongrehabilitering Tirsdag12. mars 2013 kl. 17: 15, First Hotell, Drammen Årsmøte

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Innhold ÅRSBERETNING 2003 Info om meddelelsen «Godkjente og sertifiserte virksomheter»... 2 Virksomheten 2003... 3 Årsberetning... 9 Regnskap... 10 Noter til regnskapet... 12 Revisjonsberetning... 13 Organisasjon...

Detaljer

KRANTEKNIKK ÆRESMEDLEM. Spesialisten som ble. Spesialtema: LASTEBILKRANER. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004.

KRANTEKNIKK ÆRESMEDLEM. Spesialisten som ble. Spesialtema: LASTEBILKRANER. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004. KRANTEKNIKK MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004 Spesialisten som ble ÆRESMEDLEM Spesialtema: LASTEBILKRANER Helli Grafi sk AS Velkommen etter! Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100%

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% ÅRSRAPPORT 2011 1 OM NORCONSULT Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering,

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2002 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 2 1.

Detaljer

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte Årsmøte mars 2015 Innkalling Det innkalles med dette til Årsmøte i NLR Veksthus Dato: Tirsdag 17. mars Sted: Gjennestad, i møterommet til Bondelaget Tid: 10.30 (se eget program for resten av dagen s 2)

Detaljer

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S

Detaljer

Bilde: Lars Pedersen, Avfall Sør. Om Avfall Norge

Bilde: Lars Pedersen, Avfall Sør. Om Avfall Norge Å r s r a p p o rt 2 0 1 0 Innhold: Om Avfall Norge...3 Året da Avfall Norge ble en avfallspolitisk organisasjon...4 Avfall Norge i 2010: Fremtidsrettet, helhetlig og verdiskapende avfallspolitikk...5

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte.

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte. Årsmelding 2014 Forsidefoto: Rådgiver Silja Valand fra Norsk Landbruksrådgiving Østafjells studerer den gamle hvetesorten Fram hos gårdbruker Ole Petter Riis i Steinkjer. Bildet er fra en markdag om gamle

Detaljer

Den totale guiden til ditt medlemskap

Den totale guiden til ditt medlemskap Den totale guiden til ditt medlemskap Denne brosjyren representerer et utvalg av fordelene ved å være medlem i Norsk Industri og NHO. Se norskindustri.no, nho.no, samt for oppdatert informasjon om økonomiske

Detaljer

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Årsberetning 2011 Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap.

Detaljer

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning 0 Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning Norges Bilbransjeforbund skal sikre at foreningens medlemmer har de beste vilkår for å drive god og lønnsom virksomhet. Rammebetingelsene må være

Detaljer

Årsrapport 2014 Deltasenteret

Årsrapport 2014 Deltasenteret Årsrapport 2014 Deltasenteret 1 Forord Deltasenteret er statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet. Senteret er organisert som en seksjon i Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir).

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2013 Innledning Ved utgangen av 2013 er den økonomiske situasjonen i Europa litt bedre enn da året startet. Men fortsatt er den store arbeidsledigheten i mange europeiske land en stor utfordring.

Detaljer

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil c94 m23,5 y0 k76 c18,5 m0 y8,5 k38 Vidar Stenstad, Anna Næss Rolstad og Rune Vordahl Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil Forprosjekt til Byggekostnadsprogrammet 384 Prosjektrapport 2005 BYGGFORSK

Detaljer

HULLDEKKER PÅ STÅL BÆRESYSTEMER Anbefalte prinsipper og løsninger

HULLDEKKER PÅ STÅL BÆRESYSTEMER Anbefalte prinsipper og løsninger HULLDEKKER PÅ STÅL BÆRESYSTEMER Anbefalte prinsipper og løsninger HULLDEKKER PÅ STÅL BÆRESYSTEMER Anbefalte prinsipper og løsninger av Norsk Stålforbund og Betongelementforeningen Redaksjonsutvalget har

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

Årsberetning 2011-2013

Årsberetning 2011-2013 Årsberetning 2011-2013 Årsberetning Juni 2011 - Mai 2013 Regnskap for 2012 Årsberetning 2011-2013 Årsberetning 2011-2013 Velkommen til Lofoten, Vågan kommune og Svolvær by Vågan kommune har 9200 innbyggere

Detaljer

samfunnsansvarsrapport 2014

samfunnsansvarsrapport 2014 samfunnsansvarsrapport 2014 Sverige: 100 % 3089 0031 av nye leiligheter i egenregi Svanen-sertifiseres Norge: 100 % økning i produksjon av lavtemperaturasfalt (LTA) 2 SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2014 VEIDEKKE

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Fara ASA årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011

Fara ASA årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011 Fara ASA årsrapport 2011 1 Fara ASA Årsrapport 2011 2 Fara ASA årsrapport 2011 NØKKELTALL (MNOK) 2011 2010 Driftsinntekter 162,5 124,6 EBITDA 11,3 1,0 FARA er den ledende leverandøren av teknologiløsninger

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen 2007-2012 Forord Foreliggende Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall viser byggenæringens

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2003 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 2 1.

Detaljer

God og velfortjent sommer

God og velfortjent sommer on site nr. 18 Desember 2013 6. årgang Nr. 19 Juni 2014 7. årgang HMS Standard OHSAS 18001/2007 Side 11 Fra Leam Chabang i Thailand til Aibel i Haugesund Side 14 Velkommen til KAEFERS lean-reise Side 22

Detaljer