Årsberetning Vennesla Frivilligsentral:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning Vennesla Frivilligsentral:"

Transkript

1 Årsberetning Vennesla Frivilligsentral: En person er slik han er sammen med meg på grunn av meg. Han forandrer seg alt etter som hvem han er sammen med. Medlemsorganisasjoner 2012: Røde Kors, Civitan, Lions, Rotary, Vindbjart Fotball, Vindbjart IL, Vennesla Nor Misjon, Vennesla Videregående, Kristent Interkulturelt arbeid, Norwegian Girls Charity, Vennesla Motor Cross Club, Vennesla Kristne Skolelag, Eldre Rådet og Vennesla Kommune har vært et spennende år med mye aktivitet i Frivilligsentralen. Vi merker at sentralen er et kjent tiltak i kommunen. Folk i alle aldre og medlemmer fra lag og foreninger henvender seg. Aktivitetene er allsidige: Frokost, Åpen Stue, Lekestue, Jentiz, Kompis, treningsgrupper, FmB, Drop In, Kvinneklubb, Besøksvenner, Kjørevenner, Lyttevenner, Treningsvenner, Julemarked, Kurser, Handy mann tjeneste, Dagravner, Selvhjelps grupper, Norsk kurs, turer, Konserter, Ulike arrangementer, råd og veiledning. Styret har i 2012 bestått av følgende: - Styreleder: Bjørn Robstad (Rotary) - Nestleder: Inger Turid Tonstad (Politiker) - Styremedlem: Bjørn Egil Guttormsen (Politiker) - Dagne Ropstad ( Kommune administrasjonen) - Per Hetland ( Civitan) - Reidun L. Hauge ( Lions) - Erna Ropstad ( Eldrerådet) - Elin Svendsen (Røde Kors) - Sekretær: Jorunn Sagen Olsen (Daglig leder) Styremøter:

2 Det ble avholdt 5 styremøter i 2012 Årsmøte: Årsmøtet for Vennesla Frivilligsentral holdt onsdag 21. mars på Vennesla Frivilligsentral i Røde Kors Huset kl Økonomi: Se vedlagt regnskap for Vennesla Frivilligsentral. Følgende frivillige har gitt gaver til Frivilligsentralen i 2012 i tillegg til tilskudd fra det offentlige: Plussbank Cup ,- Vindbjart Fotball ,- Lions ,-, Vennesla Sykkel Club ,- Reber Schindler heis as ,- Venneslahus AS 1000,- VEF Entrepenør AS 1000,- Norgesplaster A/S 1000,- Rasmussengruppen AS 1000,- IT Partner Sør 1000,- Ulstein Blikk 1000,- Øvrebø Bil og Karosseri 500,- DB Bil AS 500,- Henning Hansen Regnskap AS 1000,- Sparebanken Pluss 1000,- Nira As 1000,- It Total 1000,- I tillegg har vi hatt 4 annonyme givere som har tilsammen gitt 3200,- Vi ønsker å rette en stor takk til våre sponsorer og givere. Region 2: Vennesla Frivilligsentral er sammen med 92 Frivilligsentraler Region 2. I 2012 har Region 2 vært delt i 12 nettverk. Jorunn er nettverksleder for et av 3 nettverk i Agder. Kristiansand Bymisjon, Grim Frivilligsentral, Randesund Frivilligsentral, Blå kors Frivilligsentral, Øvrebø og Hægeland Frivilligsentral, Iveland Frivilligsentral, Evje Frivilligsentral og Bygland Frivilligsentral er medlemmer av denne nettverksgruppen. 4 nettverksmøter er avholdt i tillegg til en felles samling med de andre to nettverkene i Agder på Bymisjonen i Kristiansand. Basisgruppen består av de 12 nettverkslederne. De er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av Regions konferanse. Inger Turid Tonstad og Jorunn deltok sammen på Regions konferansen i Drammen. Dagne Ropstad var også med som representant for Øvrebø og Hægeland. Jorun har sammen med Dagne vært i Interimsstyret for Øvrebø og Hægeland sammen med representanter fra lag og foreninger. Jorunn har bistått KKD i en ressursgruppe i arbeid med revurderingen av Retningslinjer og Veileder for Frivilligsentralene i Norge. Videre har gruppen også hatt mandat til å komme med innspill til ny forskrift til lov om tilskudd til Frivilligsentralene. Arbeidet er satt på vent fra desember Gruppen vil få nytt mandat til å avslutte arbeidet når forskriftene er ferdige, forhåpentligvis i slutten av Hun har også vært ansvarlig for å sende søknad om midler til Utvikling av nettverk, Basisgruppe og Regions konferanse 2012 samt Budsjett/ regnskap for Vi opplever det nyttig å delta i nettverksgruppen og basis gruppen. Flere

3 samarbeidspartnere, flere utfordringer og større innsikt i strategier og kulturer for drift av andre Frivilligsentraler i landet og en mulighet til å være med å påvirke systemet. Vi har i 2012 videreført og utviklet prosjekter i tråd med Handlingsplanen. Fritid Med Bistand: Et samarbeidsprosjekt med NAV, Enhet for arbeid, aktivitet og fritid. Prosjektet er forankret i Vennesla Frivilligsentral. Da det startet opp i 2010, var målgruppen unge fra år. Etter hvert som prosjektet ble kjent, er det søkt inn deltagere fra yngre aldersgrupper. Evaluering underveis har gjort at en i 2012 har arbeidet med barn helt ned i 11 årsalderen. 10 av deltagerne er i aldersgruppen år, 13 i aldersgruppen år og 6 over 20 år. Det omfatter både jenter og gutter, men flest gutter har deltatt. 16 er direkte eller indirekte innmeldt fra skolen, hvorav 6 står på venteliste til hhv Drop-in (2) og FmB (4). Også barnevernet, familiesenteret, Moonlight og kjernegruppen søker inn deltagere til FmB. Felles for alle barn og unge som søkes inn, er behov for og deltaking et sosialt fellesskap for å oppleve inkludering og lære å fungere bedre sosialt i samspill med andre, både jevnaldrende og andre aldersgrupper. Målet er at de skal fungere selvstendig i en frivillig aktivitet, evt. med oppfølging av en frivillig for en viss periode. Miljøarbeidene deltar i miljøarbeiderteamet sammen med Barnevernet og Moonlight. De har oppfølgingsansvaret og etablerer kontakt med lag og foreninger for å kunne gi deltagerne i Fmb mulighet til å delta der. Anne Mari Leesland og Anja Skaiå har vært ansatt i hver sin 50 % stilling. De har i 2012 hatt oppfølging av 24 ungdommer i FmB i tillegg har de vært ansvarlig for aktivitetsplan, og frivillige i Kompis og treningsgrupper. I august inngikk vi avtale med Iveland kommune om oppfølging av 2 3 deltagere. Siv Malterudbakken ble ansatt i august for å avlaste miljøarbeiderne med arbeidet rundt Kompis. Hun har hatt en 15 % stilling, og sammen med Jorunn gikk hun også inn i noen av Anne Mari sine saker da hun gikk ut i permisjon i slutten av november. Synnøve Hanssen kom inn som vikar 15. desember for Anne Mari. Kompis: 24 barn har i 2012 hatt tilbud om Kompis hvor vi har hatt 12 utflukter. Våre ansatte deltar sammen med 12 frivillige som leder på Kompis. Utfluktene har f.eks. vært tur med Jeger og Fisk, Vennesla event, kino, lekeland, fotball med Vindbjart, turer med Speideren og gårdsbesøk. Prosjektet er tenkt at andre skal stelle i stand arrangement for Kompis gjengen, for at barna skal bli kjent med noen av aktivitetene som er for barn i Vennesla i dag. Samtidig som de gjennom aktivitet skal få trene sine sosiale ferdigheter sammen med jevngamle. I 2012 har vi utvidet tilbudet til en dag i måneden Kompis etter skoletid på Røde Kors huset, og en gang i måneden fotball med Vindbjart.

4 Kompis tur med Røde kors. Barna har fått tilbud om to turer. Sommertur til Sverige og Høst tur til Haralds vik for de mellom år og tur til Brokke for de mellom år. Drop-In: Et samarbeid med Frivilligsentralen, UIA og Vennesla Kommune. Jorunn Midstunstad ved UIA er prosjektansvarlig. Positiv erfaring gjennom fritid speiles inn i læringsmiljøet på skolen. 6 elever har i 2012 vært med i prosjektet. Gjennom samtale med lærer og elev kartlegges bekymringen. Gjennom veiledning sammen med FmB medarbeider og Jorunn Midstundstad fra UIA har prosjektet vært med og hjulpet elevene til å bli en del av organisasjonen, skolen. Det har vist seg å være en metodikk som har skapt endring, og nye prosjektmidler er gitt for å lære opp enkelte lærere rundt i skolene. Skolene er svært positive til metoden. Jorunn Midstundstad sier metoden er utsatt om miljøarbeiderstillinger og Miljøarbeiderteamet legges ned da metoden bør være forankret der. Frokosten: Reidun Hauge er Leder for Frokost gjengen. Aktivitetene driftes av Lions og HD. Her har vi i 2012 hatt 12 frivillige. Det er 3 frivillige hver mandag fra kl rusmisbrukere deltar på Frokosten. 4 deltakere er i løpet av 2011/2012 vært rusfrie i over 1 år. De deltar ikke lengre på Frokosten, men nå er en av dem aktive i Åpen Stue. To er flyttet ut fra Vennesla, og en har kommet inn på Kontakten. Der er i tillegg blitt arrangert distribuering av Klar gatemagasin, Lars Jørgen Hauge har her vært ansvarlig, Per Hetland og Torfinn Arntzen har stått for henting og utlevering av mat fra Prix Torsby og Meny. Vi har også tilbud om å hente middagsmat en dag i måneden fra Leifs mat, noe vi ikke har klart å følge godt nok opp. Per Hetland og Torfinn Arntzen tar nå tak i dette. ---Hjelp i hjemmet, oppussing av leilighet, 17. mai og julelunsj, 4 middager, 2 konserter, besøk Kristiansand Kino og Åmdal gård, juleavslutning og pakkeutdeling. Nytt i 2012 er at vi har vært medhjelp med 2 frivillige og innkjøp av varer til Juleaften på Småbruksidyll. Vi leverte også i samarbeid med Filadelfia ut 69 matpakker til jul. Åpen Stue: Skal være veien videre og en møteplass mellom mennesker. Hver onsdag fra kl Edel Pedersen og Herta Bakken er ansvarlig sammen med daglig leder for denne dagen og utflukter. Vi har hatt en flott økning av deltakere og frivillige disse onsdagen. Programmet inne på Røde Kors varierer mellom matlaging og håndarbeid. En onsdag i måneden har vi ut på tur for å bli kjent med bygda. Samtidig er vi med på den Kulturelle spaserstokk en gang i måneden.

5 Vi har hatt utflukter til Kulturhuset, Hjørnet dagsenter for psykisk syke, Bommen, Hovedgården, Bjoren sammen med Livs glede for eldre, Lunsj på Asylmottaket på Hunsfoss øya og Moskedalen. De har vært frivillige i Nabo uka til Nor misjon, besøkstjenesten, Pluss Bank Cup, arrangører av kino for brukerne i psykiatrien, rusomsorgen og introduksjonselever ved voksenopplæringen 91 deltagere, og planlegging og gjennomføring av Basaren i Kulturuka. Jentiz: 12 jenter fra år deltar sammen med 4 frivillige tirsdag i oddetallsuker. En organisert jentekveld hvor jentene er med og planlegger hva vi skal gjøre. Hver onsdag har de tilbud om gruppetrening med Helge Nordhagen kl på Vennesla Treningssenter. Kjørevenner: - 5 Kjørevenner kjører barn fra Samkom, Vennesla og Hunsfos skole til Vindbjart sin Idrettsfritidsordning på Moseidmoen. - 2 Kjørevenner kjører til Hjørnet dagsenter. - 1 Kjørevenn har vært på tur med beboerne ved Venneslatunet. Civitan bidrar med rekrutering av kjørevenner. Lytte venner: Et samarbeids prosjekt med Eldrerådet og Vennesla Kommune. 23 lyttevenner er nå i gang på alle 6 barneskolene i Vennesla. Lyttevennene, lærerne og arbeidsgruppen gjør en stor innsats i Vennesla og omtaltes som suksesskommunen. Jorunn og Tore Robstad holdt foredrag om Vennesla modellen på årets lyttevenn konferanse på UIA. Flekkefjord kommune puster oss godt i nakken blir det sagt av Tor Persen ved Fylkeseldrerådet. De har i år fått bevilget kr til å produsere film om Lyttevenn prosjektet som ble innspilt i Flekkefjord og Vennesla i desember hvor Kvarstein og Moseidmoen skole var med sammen med Frivilligsentralen. Bestemor på nett: EU prosjektet hadde oppstart i februar og ble gjennomført på Skarpengland skole. 11 pensjonister fikk opplæring i sosiale media. De eldre fikk økt kunnskap, elever opplevde mestring i prosjektet og det ble en fin møteplass mellom generasjoner. Her var det læring og glede. Dagne Ropstad er prosjektleder. I 2013 vil vi på nytt prøve og etabler prosjektet på VUS, og Øvrebø og Hægeland Frivilligsentral vil overta på Skarpengland skole. Handy man tjenesten: Andre frivilligsentraler bruker mye tid på koordinering av oppdrag i hus og hage. Oppdrag som kommer inn, eller frivillige som melder seg til Vennesla Frivilligsentral for å bidra med denne type arbeid, meldes til Einar T. Raen ved Normisjon. Han er

6 koordinator for oppdrag som kommer fra oss. Minst en gang i måneden er en gjeng i Handy man tjenesten ute på oppdrag. De har i tillegg tid det en uke naboarbeid hver sommer. Besøkstjeneste: Vi har 10 besøksvenner. Vi ønsker helst å knytte disse opp mot Røde Kors, ellers har de tilhørighet på den Åpen stue. Røde Kors har nå lagt ned og sammen med organisasjonene og kommunen må vi prøve å få til et samarbeid i 2013 som kan ivareta fremtidig behov blant eldre. Kvinne Klubb: Samling hver siste torsdag i måneden kl Hilde Voreland og Lisa Absolon er leder sammen med 2 andre frivillige. Opptil 30 damer fra 13 ulike nasjoner samles denne dagen. Kvinneklubben har hatt en positiv utvikling siste delen av Dagravner: Frivilligsentralen kunne tilby oppstart av Dagravner i forbindelse med tiltaksplanen «For rusbelastet ungdom og ungdom i faresonen» som ble utarbeidet av Arbeidsutvalget for SLT arbeidet i Kommunen. De ferdes der ungdom ferdes i og etter skoletid. 8 frivillige er nå med i prosjektet. Skolene har i 2012 tilsatt en koordinator for Dagravnene og andre som deltar i patruljer i og utenfor skolens område. I 2012 har vi også blitt forespurt om å ta over Natteravntjenesten som i dag ligger nede i kommunen. Da vil det bli i samarbeid med Moonlight. Lekestue: Et samarbeid mellom Vennesla Videregående, Frivillige mødre, Vennesla Normisjon, Vennesla omsorgssenter og Familiesentret. Hver tirsdag fra kl samles mødre og fedre på Kaffe Beden. Elever ved Videregående er ansvarlig for program og aktivitet i samarbeid med lærer. Familiesentret er på besøk en gang i måneden og aktivitøren ved Omsorgssenteret er ansvarlig for opplegg en gang i kvartalet for barn og beboerne. Husmorlaget er invitert inn i prosjektet som besøksvenner. Lekestue kommer av navnet på Åpen barnehage da Husmorlaget først etablerte tilbudet. Organisasjoner: KIA Vennesla ble etablert på initiativ fra Frivilligsentralen. I samarbeid med Voksenopplæringen inviterte vi frivillige som var engasjert i flerkulturelle tiltak og representanter fra menigheten. Vi drøftet behov og fikk en innføring i hva KIA Agder var. Santiago Waldez ble etter tredje samlingen valgt til leder.

7 I dag drives gratis norskundervisning hvor 8 frivillige lærere underviser 50 registrerte elever møter opp hver tirsdag på Hunsfos skole. KIA prøver også å arrangere en aktivitet i måneden. NGC er en organisasjon som er nyetablert i Vennesla og har benyttet seg av Frivilligsentralens tilbud om veiledning til å etablere egen organisasjon. Vennesla Skolelag har vært etablert i flere år, men p.g.a. rulleringen av elever benytter medlemmene seg av Frivilligsentralens veiledning hvor en viktig rolle er å være med å motivere de frivillige. Kalenderglede: Et samarbeidstiltak i regi av FS for alle frivillige lag og foreninger som har aktiviteter for seniorer. Felles annonse i VT hver uke med all aktivitet for seniorer. 13 lag og foreninger sponser en annonse hver i året. Det gjør at alle kan bidra. Arrangementer: Adventskalender på Venneslastua Julemarked i Vennesla sentrum «Et sted for sansene» i samarbeid med Vennesla Kommunen og KIV. Kakaodag ved VUS i samarbeid med frivillig ungdom fra Skolelaget og frivillige besteforeldre. Verdensdagen for psykisk helse markerte vi sammen med Hjørnet dagsenter for psykisk syke, Familiesenteret, Helsestasjonen og Nav på Hjørnet dagsenter. Målet var og synligjøre tjenestene som er i og utenfor kommunen. Selvhjelp Norge gjennomførte to kurskvelder for 8 oppstarter for Selvhjelpgrupper. Prosjektet er i samarbeid med Iveland kommune. Felles konferanse for frivillige og ansatte i Kulturhuset «Sammen om fremtiden Ungdom i fokus» Foredragsholder Bjørn Bugge. 100 deltagere. Vi ønsker å gjennomføre en årlig konferanse i samarbeid med medlemsorganisasjonen for alle frivillige og ansatte i Vennesla. Kino for venners venner, lavterskeltilbud, hele 91 deltok i Kulturuka. Bidro med 22 Frivillige i Plussbank cup Nabo uka på Vennesla Nor Misjon - Grillfest i samarbeid med Skolelaget. Møteplassen En god gammeldags basar i Kulturuka Møte mellom mennesker i samarbeid med NGC, Per Emanuelsen var gjest. Aktivitetsdag i juni med Åpen Stue Besøk av HKH Kronprinsesse Mette Marit. Flere frivillige og deltagere fikk gleden av å være med da vi hadde besøk på Frivilligsentralen. Kronprinsesse Mette Marit var imponert over arbeidet som ble gjort ut fra Frivilligsentralen. Før hun drar sier hun:»det jeg ser er at her tar de så utrolig godt vare på hverandre». Vi arrangerte også et hjemmebesøk i forbindelse med besøket. Kronprinsessen, ordfører, Jorunn og Kåre Stokke som er kjørevenn fra Civitan dro sammen på besøk til Judit Fauske som Kåre kjører til gruppe hver onsdag. Et flott møte med frivillig og deltager sammen med Kronprinsessen. Frivillighetens dag ble en suksess med åpning i Kulturhuset, Konsert med Pizza Rocken Roll og Presentasjon av årets skilt, Olavsbu

8 Representanter fra Civitan, Vindbjart Fotball, Lions var ansvarlige for festen på Vennesla Videregående. Hele 85 stilte av de rundt 130 invitert denne kvelden. Det var en kjempeflott kveld og en fin markering og synliggjøring av mangfoldet i Vennesla Frivilligsentral. Face book venner. «Møte mellom mennesker på Face book» onsdag 14. mars 2013, kl var 795 unge og eldre, venn med Vennesla Frivilligsentral Frivillige: Et av formålene til frivilligsentralen er å motivere til videre frivilligarbeid. Hva vi gjør for å motivere til videre frivillig arbeid? - I møte med enkeltmennesker er det viktig å se hva de ønsker å bidra med. Ha troen på enkeltmenneske. Alle er gode på noe - Vi samler frivillige som er aktive minst en gang i måneden i grupper til veiledning og sosiale sammenkomster 3 til 4 ganger i året. Noe vi ser betyr mye for aktivitetene samtidig som de frivillige opplever gjennom dette tiltaket en større tilhørighet til Frivilligsentralen. I 2011 var 70 frivillige aktiv minst en gang i måneden gjennom Vennesla Frivilligsentral, det utgjør frivillige timer. Gjennom arrangementer deltok 365 frivillige. Som utgjør frivillige timer. Til sammen i 2011 deltok 434 frivillige. Da har vi frivillige timer hvor vi i 2010 hadde I 2012 har vi ikke telt frivillige timer men vi har økt antall frivillige og vi har en økt aktivitet som da også tilsvarer økt frivillige timer. KKD ber ikke lengre om frivillige timer da det er et svært tidskrevende arbeid. Det vi kan si noe om er at vi nå utfører frivillig timer som utgjør over 6 årsverk. Kurser/ Seminarer: - Barn og unge som har opplev seksuelle overgrep, ABUP Miljøarbeiderne sammen med leder. - Nettverksamling Aktiv Fritid, Skottevig Miljøarbeiderne sammen med SLT koordinator og leder - Nettverkssamling i Kristiansand, Fritid for alle, leder - Løf, 3 frivillige deltok fra Kompis og Jentiz - Lyttevenn konferanse på UIA, 12 lesevenner deltok sammen med leder av frivilligsentralen, representant fra eldrerådet. - Kurs om Selvhjelp 8 frivillige deltok

9 Vi ønsker å takke frivillige, frivillige organisasjoner, næringslivet og kommunen for godt samarbeid i Det blir en glede å gå inn i 2013 sammen med dere og nye frivillige For Vennesla Frivilligsentral Vennesla Jorunn Sagen Olsen Daglig leder: Bjørn Robstad Styre leder:

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL 1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 Ullern Frivilligsentral Innhold Oppdraget... 4 Innledning... 4 Visjon og motto... 4 Ullern Frivilligsentral og Kirkens Bymisjons strategier...

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Årsmelding Nittedal Frivilligsentral

Årsmelding Nittedal Frivilligsentral 2014 Årsmelding Nittedal Frivilligsentral WWW.NITTEDALFRIVILLIGSENTRAL.NO POSTKASSE@NITTEDALFRIVILLIGSENTRAL.NO Org nr. 980 382 613 Mobil 400 16 675 Gamle Glittrevei 11 1484 Hakadal 1 Nittedal Frivilligsentrals

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo 23 22 05 80 / 48 13 71 80 vestreakerfrivillig@gmail.com www.vinderenfrivillig.no Organisasjonsnummer 981 091 167

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Gatelangs. Tema: POPULÆRE I GATEBILDET LÆRER AV HVERANDRE. Generasjoner. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13.

Gatelangs. Tema: POPULÆRE I GATEBILDET LÆRER AV HVERANDRE. Generasjoner. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13. Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13. årgang Tema: Generasjoner SENIORPATRULJEN: POPULÆRE I GATEBILDET TRE GENERASJONER: LÆRER AV HVERANDRE 1 Du vet aldri hva du sier

Detaljer

Frelsesarmeens slumstasjoner

Frelsesarmeens slumstasjoner Årsmelding 2011 Frelsesarmeens slumstasjoner Forord Uten timeavtale og med små og store behov har gjestene våre kommet til slumstasjonene våre i 2011. Vi merker fort hva som rører seg ute i samfunnet når

Detaljer

Årsmøte. Torsdag 14.mars 2013 kl. 19.00 på Sjetne Frivilligsentral

Årsmøte. Torsdag 14.mars 2013 kl. 19.00 på Sjetne Frivilligsentral Årsmøte Torsdag 14.mars 2013 kl. 19.00 på Sjetne Frivilligsentral ÅRSMØTE Sjetne Frivilligsentral Torsdag 14.mars 2013, kl. 19.00 Sjetne Frivilligsentralen --------------------------------------------------------------

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Årsmøte. 11. mars 2015. Årsmøtevedtatte dokumenter. Side 1 av 15

Årsmøte. 11. mars 2015. Årsmøtevedtatte dokumenter. Side 1 av 15 Årsmøte 11. mars 2015 Årsmøtevedtatte dokumenter Side 1 av 15 ÅRSBERETNING 2014 KAPITEL 1 OPPDRAG OG MÅLGRUPPER 1.1 Historisk oppsummering 1. oktober 2014 kunne Sjetne Frivilligsentral markere at det var

Detaljer

Frivillighetssentralen Violgata 14 ÅRSRAPPORT 2004

Frivillighetssentralen Violgata 14 ÅRSRAPPORT 2004 Halden Frivillighetssentralen Violgata 14 ÅRSRAPPORT 2004 Innholdsfortegnelse Visjon og mål 3 Forord 4 Nyheter 5 Styret 9 Besøkstjenesten 10 Boka Hjem 10 Tilvalgsfaget Sosialt arbeid 11 Følgetjenesten

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

Årsmelding. Rakkestad Frivilligsentral

Årsmelding. Rakkestad Frivilligsentral Årsmelding Rakkestad Frivilligsentral 2014 www.rakkestad.frivilligsentral.no Rakkestad kommune Rakkestad Frivilligsentral, Skogveien 9 1890 Rakkestad Innholdsfortegnelse: Innledning Hovedmålsetting Samarbeid

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Søk Herren mens han er og finne, kall på han den stund han er nær! " Jes. 55:6 2011 PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD 1. Årsrapport 2. Regnskap / budsjett a. Hovedkasse b. Årsmelding c.

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Søknad om offentlig tilskudd til etablering av nye plasser i Mariknotten barnehage

Søknad om offentlig tilskudd til etablering av nye plasser i Mariknotten barnehage VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Plan og økonomiutvalget Dato: 12.03.2013 kl. 9:00 (etter adm.utvalget) Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 13/00043 Arkivkode: 033 SAKSKART 15/13 13/00531 2 Søknad om offentlig

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING BARN FORTJENER Å HA DET BRA Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING 1 1. Innledning... 5 1.1. Bakgrunn og mandat...5 1.2. Utarbeidelse av planen... 5 1.3. Planens

Detaljer

En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver:

En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver: Jegersberg Gård Rehabiliterings- og kompetansesenter 07.01.15 En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver: - En rehabiliteringsmodell ulikt alt annet (en kortfattet

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK

VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK Frivillige i omsorg for alvorlig syke og deres pårørende i Vefsn kommune VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK Stiftelsen Termik er en selvstendig stiftelse, drevet på idealistisk grunnlag. FORMÅL

Detaljer

Årsberetninger og regnskaper 2013

Årsberetninger og regnskaper 2013 Årsberetninger og regnskaper 2013 1 2 Omslagsbildet denne gangen er malt av kunstneren Per Ove Sødal. Blå Kors Kristiansand har inngått et samarbeid med Per Ove i forbindelse med vår nye kultur satsning

Detaljer

ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring

ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring Aksept senter for alle berørt av hiv ÅRSMELDING2014 AKSEPTS HAGEKONSERT 2014 Hele 2340 personer var innenfor portene i løpet av Aksepts Hagekonsert den 23. juni 2014. Alle artistene stilte opp gratis.

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Flyktningguide 07 Norsktrening 09 Andre integreringsaktiviteter

Detaljer