Årsberetning Vennesla Frivilligsentral:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning Vennesla Frivilligsentral:"

Transkript

1 Årsberetning Vennesla Frivilligsentral: En person er slik han er sammen med meg på grunn av meg. Han forandrer seg alt etter som hvem han er sammen med. Medlemsorganisasjoner 2012: Røde Kors, Civitan, Lions, Rotary, Vindbjart Fotball, Vindbjart IL, Vennesla Nor Misjon, Vennesla Videregående, Kristent Interkulturelt arbeid, Norwegian Girls Charity, Vennesla Motor Cross Club, Vennesla Kristne Skolelag, Eldre Rådet og Vennesla Kommune har vært et spennende år med mye aktivitet i Frivilligsentralen. Vi merker at sentralen er et kjent tiltak i kommunen. Folk i alle aldre og medlemmer fra lag og foreninger henvender seg. Aktivitetene er allsidige: Frokost, Åpen Stue, Lekestue, Jentiz, Kompis, treningsgrupper, FmB, Drop In, Kvinneklubb, Besøksvenner, Kjørevenner, Lyttevenner, Treningsvenner, Julemarked, Kurser, Handy mann tjeneste, Dagravner, Selvhjelps grupper, Norsk kurs, turer, Konserter, Ulike arrangementer, råd og veiledning. Styret har i 2012 bestått av følgende: - Styreleder: Bjørn Robstad (Rotary) - Nestleder: Inger Turid Tonstad (Politiker) - Styremedlem: Bjørn Egil Guttormsen (Politiker) - Dagne Ropstad ( Kommune administrasjonen) - Per Hetland ( Civitan) - Reidun L. Hauge ( Lions) - Erna Ropstad ( Eldrerådet) - Elin Svendsen (Røde Kors) - Sekretær: Jorunn Sagen Olsen (Daglig leder) Styremøter:

2 Det ble avholdt 5 styremøter i 2012 Årsmøte: Årsmøtet for Vennesla Frivilligsentral holdt onsdag 21. mars på Vennesla Frivilligsentral i Røde Kors Huset kl Økonomi: Se vedlagt regnskap for Vennesla Frivilligsentral. Følgende frivillige har gitt gaver til Frivilligsentralen i 2012 i tillegg til tilskudd fra det offentlige: Plussbank Cup ,- Vindbjart Fotball ,- Lions ,-, Vennesla Sykkel Club ,- Reber Schindler heis as ,- Venneslahus AS 1000,- VEF Entrepenør AS 1000,- Norgesplaster A/S 1000,- Rasmussengruppen AS 1000,- IT Partner Sør 1000,- Ulstein Blikk 1000,- Øvrebø Bil og Karosseri 500,- DB Bil AS 500,- Henning Hansen Regnskap AS 1000,- Sparebanken Pluss 1000,- Nira As 1000,- It Total 1000,- I tillegg har vi hatt 4 annonyme givere som har tilsammen gitt 3200,- Vi ønsker å rette en stor takk til våre sponsorer og givere. Region 2: Vennesla Frivilligsentral er sammen med 92 Frivilligsentraler Region 2. I 2012 har Region 2 vært delt i 12 nettverk. Jorunn er nettverksleder for et av 3 nettverk i Agder. Kristiansand Bymisjon, Grim Frivilligsentral, Randesund Frivilligsentral, Blå kors Frivilligsentral, Øvrebø og Hægeland Frivilligsentral, Iveland Frivilligsentral, Evje Frivilligsentral og Bygland Frivilligsentral er medlemmer av denne nettverksgruppen. 4 nettverksmøter er avholdt i tillegg til en felles samling med de andre to nettverkene i Agder på Bymisjonen i Kristiansand. Basisgruppen består av de 12 nettverkslederne. De er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av Regions konferanse. Inger Turid Tonstad og Jorunn deltok sammen på Regions konferansen i Drammen. Dagne Ropstad var også med som representant for Øvrebø og Hægeland. Jorun har sammen med Dagne vært i Interimsstyret for Øvrebø og Hægeland sammen med representanter fra lag og foreninger. Jorunn har bistått KKD i en ressursgruppe i arbeid med revurderingen av Retningslinjer og Veileder for Frivilligsentralene i Norge. Videre har gruppen også hatt mandat til å komme med innspill til ny forskrift til lov om tilskudd til Frivilligsentralene. Arbeidet er satt på vent fra desember Gruppen vil få nytt mandat til å avslutte arbeidet når forskriftene er ferdige, forhåpentligvis i slutten av Hun har også vært ansvarlig for å sende søknad om midler til Utvikling av nettverk, Basisgruppe og Regions konferanse 2012 samt Budsjett/ regnskap for Vi opplever det nyttig å delta i nettverksgruppen og basis gruppen. Flere

3 samarbeidspartnere, flere utfordringer og større innsikt i strategier og kulturer for drift av andre Frivilligsentraler i landet og en mulighet til å være med å påvirke systemet. Vi har i 2012 videreført og utviklet prosjekter i tråd med Handlingsplanen. Fritid Med Bistand: Et samarbeidsprosjekt med NAV, Enhet for arbeid, aktivitet og fritid. Prosjektet er forankret i Vennesla Frivilligsentral. Da det startet opp i 2010, var målgruppen unge fra år. Etter hvert som prosjektet ble kjent, er det søkt inn deltagere fra yngre aldersgrupper. Evaluering underveis har gjort at en i 2012 har arbeidet med barn helt ned i 11 årsalderen. 10 av deltagerne er i aldersgruppen år, 13 i aldersgruppen år og 6 over 20 år. Det omfatter både jenter og gutter, men flest gutter har deltatt. 16 er direkte eller indirekte innmeldt fra skolen, hvorav 6 står på venteliste til hhv Drop-in (2) og FmB (4). Også barnevernet, familiesenteret, Moonlight og kjernegruppen søker inn deltagere til FmB. Felles for alle barn og unge som søkes inn, er behov for og deltaking et sosialt fellesskap for å oppleve inkludering og lære å fungere bedre sosialt i samspill med andre, både jevnaldrende og andre aldersgrupper. Målet er at de skal fungere selvstendig i en frivillig aktivitet, evt. med oppfølging av en frivillig for en viss periode. Miljøarbeidene deltar i miljøarbeiderteamet sammen med Barnevernet og Moonlight. De har oppfølgingsansvaret og etablerer kontakt med lag og foreninger for å kunne gi deltagerne i Fmb mulighet til å delta der. Anne Mari Leesland og Anja Skaiå har vært ansatt i hver sin 50 % stilling. De har i 2012 hatt oppfølging av 24 ungdommer i FmB i tillegg har de vært ansvarlig for aktivitetsplan, og frivillige i Kompis og treningsgrupper. I august inngikk vi avtale med Iveland kommune om oppfølging av 2 3 deltagere. Siv Malterudbakken ble ansatt i august for å avlaste miljøarbeiderne med arbeidet rundt Kompis. Hun har hatt en 15 % stilling, og sammen med Jorunn gikk hun også inn i noen av Anne Mari sine saker da hun gikk ut i permisjon i slutten av november. Synnøve Hanssen kom inn som vikar 15. desember for Anne Mari. Kompis: 24 barn har i 2012 hatt tilbud om Kompis hvor vi har hatt 12 utflukter. Våre ansatte deltar sammen med 12 frivillige som leder på Kompis. Utfluktene har f.eks. vært tur med Jeger og Fisk, Vennesla event, kino, lekeland, fotball med Vindbjart, turer med Speideren og gårdsbesøk. Prosjektet er tenkt at andre skal stelle i stand arrangement for Kompis gjengen, for at barna skal bli kjent med noen av aktivitetene som er for barn i Vennesla i dag. Samtidig som de gjennom aktivitet skal få trene sine sosiale ferdigheter sammen med jevngamle. I 2012 har vi utvidet tilbudet til en dag i måneden Kompis etter skoletid på Røde Kors huset, og en gang i måneden fotball med Vindbjart.

4 Kompis tur med Røde kors. Barna har fått tilbud om to turer. Sommertur til Sverige og Høst tur til Haralds vik for de mellom år og tur til Brokke for de mellom år. Drop-In: Et samarbeid med Frivilligsentralen, UIA og Vennesla Kommune. Jorunn Midstunstad ved UIA er prosjektansvarlig. Positiv erfaring gjennom fritid speiles inn i læringsmiljøet på skolen. 6 elever har i 2012 vært med i prosjektet. Gjennom samtale med lærer og elev kartlegges bekymringen. Gjennom veiledning sammen med FmB medarbeider og Jorunn Midstundstad fra UIA har prosjektet vært med og hjulpet elevene til å bli en del av organisasjonen, skolen. Det har vist seg å være en metodikk som har skapt endring, og nye prosjektmidler er gitt for å lære opp enkelte lærere rundt i skolene. Skolene er svært positive til metoden. Jorunn Midstundstad sier metoden er utsatt om miljøarbeiderstillinger og Miljøarbeiderteamet legges ned da metoden bør være forankret der. Frokosten: Reidun Hauge er Leder for Frokost gjengen. Aktivitetene driftes av Lions og HD. Her har vi i 2012 hatt 12 frivillige. Det er 3 frivillige hver mandag fra kl rusmisbrukere deltar på Frokosten. 4 deltakere er i løpet av 2011/2012 vært rusfrie i over 1 år. De deltar ikke lengre på Frokosten, men nå er en av dem aktive i Åpen Stue. To er flyttet ut fra Vennesla, og en har kommet inn på Kontakten. Der er i tillegg blitt arrangert distribuering av Klar gatemagasin, Lars Jørgen Hauge har her vært ansvarlig, Per Hetland og Torfinn Arntzen har stått for henting og utlevering av mat fra Prix Torsby og Meny. Vi har også tilbud om å hente middagsmat en dag i måneden fra Leifs mat, noe vi ikke har klart å følge godt nok opp. Per Hetland og Torfinn Arntzen tar nå tak i dette. ---Hjelp i hjemmet, oppussing av leilighet, 17. mai og julelunsj, 4 middager, 2 konserter, besøk Kristiansand Kino og Åmdal gård, juleavslutning og pakkeutdeling. Nytt i 2012 er at vi har vært medhjelp med 2 frivillige og innkjøp av varer til Juleaften på Småbruksidyll. Vi leverte også i samarbeid med Filadelfia ut 69 matpakker til jul. Åpen Stue: Skal være veien videre og en møteplass mellom mennesker. Hver onsdag fra kl Edel Pedersen og Herta Bakken er ansvarlig sammen med daglig leder for denne dagen og utflukter. Vi har hatt en flott økning av deltakere og frivillige disse onsdagen. Programmet inne på Røde Kors varierer mellom matlaging og håndarbeid. En onsdag i måneden har vi ut på tur for å bli kjent med bygda. Samtidig er vi med på den Kulturelle spaserstokk en gang i måneden.

5 Vi har hatt utflukter til Kulturhuset, Hjørnet dagsenter for psykisk syke, Bommen, Hovedgården, Bjoren sammen med Livs glede for eldre, Lunsj på Asylmottaket på Hunsfoss øya og Moskedalen. De har vært frivillige i Nabo uka til Nor misjon, besøkstjenesten, Pluss Bank Cup, arrangører av kino for brukerne i psykiatrien, rusomsorgen og introduksjonselever ved voksenopplæringen 91 deltagere, og planlegging og gjennomføring av Basaren i Kulturuka. Jentiz: 12 jenter fra år deltar sammen med 4 frivillige tirsdag i oddetallsuker. En organisert jentekveld hvor jentene er med og planlegger hva vi skal gjøre. Hver onsdag har de tilbud om gruppetrening med Helge Nordhagen kl på Vennesla Treningssenter. Kjørevenner: - 5 Kjørevenner kjører barn fra Samkom, Vennesla og Hunsfos skole til Vindbjart sin Idrettsfritidsordning på Moseidmoen. - 2 Kjørevenner kjører til Hjørnet dagsenter. - 1 Kjørevenn har vært på tur med beboerne ved Venneslatunet. Civitan bidrar med rekrutering av kjørevenner. Lytte venner: Et samarbeids prosjekt med Eldrerådet og Vennesla Kommune. 23 lyttevenner er nå i gang på alle 6 barneskolene i Vennesla. Lyttevennene, lærerne og arbeidsgruppen gjør en stor innsats i Vennesla og omtaltes som suksesskommunen. Jorunn og Tore Robstad holdt foredrag om Vennesla modellen på årets lyttevenn konferanse på UIA. Flekkefjord kommune puster oss godt i nakken blir det sagt av Tor Persen ved Fylkeseldrerådet. De har i år fått bevilget kr til å produsere film om Lyttevenn prosjektet som ble innspilt i Flekkefjord og Vennesla i desember hvor Kvarstein og Moseidmoen skole var med sammen med Frivilligsentralen. Bestemor på nett: EU prosjektet hadde oppstart i februar og ble gjennomført på Skarpengland skole. 11 pensjonister fikk opplæring i sosiale media. De eldre fikk økt kunnskap, elever opplevde mestring i prosjektet og det ble en fin møteplass mellom generasjoner. Her var det læring og glede. Dagne Ropstad er prosjektleder. I 2013 vil vi på nytt prøve og etabler prosjektet på VUS, og Øvrebø og Hægeland Frivilligsentral vil overta på Skarpengland skole. Handy man tjenesten: Andre frivilligsentraler bruker mye tid på koordinering av oppdrag i hus og hage. Oppdrag som kommer inn, eller frivillige som melder seg til Vennesla Frivilligsentral for å bidra med denne type arbeid, meldes til Einar T. Raen ved Normisjon. Han er

6 koordinator for oppdrag som kommer fra oss. Minst en gang i måneden er en gjeng i Handy man tjenesten ute på oppdrag. De har i tillegg tid det en uke naboarbeid hver sommer. Besøkstjeneste: Vi har 10 besøksvenner. Vi ønsker helst å knytte disse opp mot Røde Kors, ellers har de tilhørighet på den Åpen stue. Røde Kors har nå lagt ned og sammen med organisasjonene og kommunen må vi prøve å få til et samarbeid i 2013 som kan ivareta fremtidig behov blant eldre. Kvinne Klubb: Samling hver siste torsdag i måneden kl Hilde Voreland og Lisa Absolon er leder sammen med 2 andre frivillige. Opptil 30 damer fra 13 ulike nasjoner samles denne dagen. Kvinneklubben har hatt en positiv utvikling siste delen av Dagravner: Frivilligsentralen kunne tilby oppstart av Dagravner i forbindelse med tiltaksplanen «For rusbelastet ungdom og ungdom i faresonen» som ble utarbeidet av Arbeidsutvalget for SLT arbeidet i Kommunen. De ferdes der ungdom ferdes i og etter skoletid. 8 frivillige er nå med i prosjektet. Skolene har i 2012 tilsatt en koordinator for Dagravnene og andre som deltar i patruljer i og utenfor skolens område. I 2012 har vi også blitt forespurt om å ta over Natteravntjenesten som i dag ligger nede i kommunen. Da vil det bli i samarbeid med Moonlight. Lekestue: Et samarbeid mellom Vennesla Videregående, Frivillige mødre, Vennesla Normisjon, Vennesla omsorgssenter og Familiesentret. Hver tirsdag fra kl samles mødre og fedre på Kaffe Beden. Elever ved Videregående er ansvarlig for program og aktivitet i samarbeid med lærer. Familiesentret er på besøk en gang i måneden og aktivitøren ved Omsorgssenteret er ansvarlig for opplegg en gang i kvartalet for barn og beboerne. Husmorlaget er invitert inn i prosjektet som besøksvenner. Lekestue kommer av navnet på Åpen barnehage da Husmorlaget først etablerte tilbudet. Organisasjoner: KIA Vennesla ble etablert på initiativ fra Frivilligsentralen. I samarbeid med Voksenopplæringen inviterte vi frivillige som var engasjert i flerkulturelle tiltak og representanter fra menigheten. Vi drøftet behov og fikk en innføring i hva KIA Agder var. Santiago Waldez ble etter tredje samlingen valgt til leder.

7 I dag drives gratis norskundervisning hvor 8 frivillige lærere underviser 50 registrerte elever møter opp hver tirsdag på Hunsfos skole. KIA prøver også å arrangere en aktivitet i måneden. NGC er en organisasjon som er nyetablert i Vennesla og har benyttet seg av Frivilligsentralens tilbud om veiledning til å etablere egen organisasjon. Vennesla Skolelag har vært etablert i flere år, men p.g.a. rulleringen av elever benytter medlemmene seg av Frivilligsentralens veiledning hvor en viktig rolle er å være med å motivere de frivillige. Kalenderglede: Et samarbeidstiltak i regi av FS for alle frivillige lag og foreninger som har aktiviteter for seniorer. Felles annonse i VT hver uke med all aktivitet for seniorer. 13 lag og foreninger sponser en annonse hver i året. Det gjør at alle kan bidra. Arrangementer: Adventskalender på Venneslastua Julemarked i Vennesla sentrum «Et sted for sansene» i samarbeid med Vennesla Kommunen og KIV. Kakaodag ved VUS i samarbeid med frivillig ungdom fra Skolelaget og frivillige besteforeldre. Verdensdagen for psykisk helse markerte vi sammen med Hjørnet dagsenter for psykisk syke, Familiesenteret, Helsestasjonen og Nav på Hjørnet dagsenter. Målet var og synligjøre tjenestene som er i og utenfor kommunen. Selvhjelp Norge gjennomførte to kurskvelder for 8 oppstarter for Selvhjelpgrupper. Prosjektet er i samarbeid med Iveland kommune. Felles konferanse for frivillige og ansatte i Kulturhuset «Sammen om fremtiden Ungdom i fokus» Foredragsholder Bjørn Bugge. 100 deltagere. Vi ønsker å gjennomføre en årlig konferanse i samarbeid med medlemsorganisasjonen for alle frivillige og ansatte i Vennesla. Kino for venners venner, lavterskeltilbud, hele 91 deltok i Kulturuka. Bidro med 22 Frivillige i Plussbank cup Nabo uka på Vennesla Nor Misjon - Grillfest i samarbeid med Skolelaget. Møteplassen En god gammeldags basar i Kulturuka Møte mellom mennesker i samarbeid med NGC, Per Emanuelsen var gjest. Aktivitetsdag i juni med Åpen Stue Besøk av HKH Kronprinsesse Mette Marit. Flere frivillige og deltagere fikk gleden av å være med da vi hadde besøk på Frivilligsentralen. Kronprinsesse Mette Marit var imponert over arbeidet som ble gjort ut fra Frivilligsentralen. Før hun drar sier hun:»det jeg ser er at her tar de så utrolig godt vare på hverandre». Vi arrangerte også et hjemmebesøk i forbindelse med besøket. Kronprinsessen, ordfører, Jorunn og Kåre Stokke som er kjørevenn fra Civitan dro sammen på besøk til Judit Fauske som Kåre kjører til gruppe hver onsdag. Et flott møte med frivillig og deltager sammen med Kronprinsessen. Frivillighetens dag ble en suksess med åpning i Kulturhuset, Konsert med Pizza Rocken Roll og Presentasjon av årets skilt, Olavsbu

8 Representanter fra Civitan, Vindbjart Fotball, Lions var ansvarlige for festen på Vennesla Videregående. Hele 85 stilte av de rundt 130 invitert denne kvelden. Det var en kjempeflott kveld og en fin markering og synliggjøring av mangfoldet i Vennesla Frivilligsentral. Face book venner. «Møte mellom mennesker på Face book» onsdag 14. mars 2013, kl var 795 unge og eldre, venn med Vennesla Frivilligsentral Frivillige: Et av formålene til frivilligsentralen er å motivere til videre frivilligarbeid. Hva vi gjør for å motivere til videre frivillig arbeid? - I møte med enkeltmennesker er det viktig å se hva de ønsker å bidra med. Ha troen på enkeltmenneske. Alle er gode på noe - Vi samler frivillige som er aktive minst en gang i måneden i grupper til veiledning og sosiale sammenkomster 3 til 4 ganger i året. Noe vi ser betyr mye for aktivitetene samtidig som de frivillige opplever gjennom dette tiltaket en større tilhørighet til Frivilligsentralen. I 2011 var 70 frivillige aktiv minst en gang i måneden gjennom Vennesla Frivilligsentral, det utgjør frivillige timer. Gjennom arrangementer deltok 365 frivillige. Som utgjør frivillige timer. Til sammen i 2011 deltok 434 frivillige. Da har vi frivillige timer hvor vi i 2010 hadde I 2012 har vi ikke telt frivillige timer men vi har økt antall frivillige og vi har en økt aktivitet som da også tilsvarer økt frivillige timer. KKD ber ikke lengre om frivillige timer da det er et svært tidskrevende arbeid. Det vi kan si noe om er at vi nå utfører frivillig timer som utgjør over 6 årsverk. Kurser/ Seminarer: - Barn og unge som har opplev seksuelle overgrep, ABUP Miljøarbeiderne sammen med leder. - Nettverksamling Aktiv Fritid, Skottevig Miljøarbeiderne sammen med SLT koordinator og leder - Nettverkssamling i Kristiansand, Fritid for alle, leder - Løf, 3 frivillige deltok fra Kompis og Jentiz - Lyttevenn konferanse på UIA, 12 lesevenner deltok sammen med leder av frivilligsentralen, representant fra eldrerådet. - Kurs om Selvhjelp 8 frivillige deltok

9 Vi ønsker å takke frivillige, frivillige organisasjoner, næringslivet og kommunen for godt samarbeid i Det blir en glede å gå inn i 2013 sammen med dere og nye frivillige For Vennesla Frivilligsentral Vennesla Jorunn Sagen Olsen Daglig leder: Bjørn Robstad Styre leder:

Årsberetning Vennesla Frivilligsentral:

Årsberetning Vennesla Frivilligsentral: Årsberetning Vennesla Frivilligsentral: En person er slik han er sammen med meg på grunn av meg. Han forandrer seg alt etter som hvem han er sammen med. Medlemsorganisasjoner 2013: Røde Kors, Civitan,

Detaljer

Årsberetning Vennesla Frivilligsentral 2014:

Årsberetning Vennesla Frivilligsentral 2014: Årsberetning Vennesla Frivilligsentral 2014: «En person er slik han er sammen med meg på grunn av meg. Han forandrer seg alt etter som hvem han er sammen med.» (Bjørn Bugge, 2010) 2014 har vært et spennende

Detaljer

Aktivt seniornettverk

Aktivt seniornettverk Vennesla kommune Aktivt seniornettverk Jorunn Sagen Olsen- Daglig leder Vennesla Frivilligsentral May-Lene Uberg- Rådgiver helse og omsorg, Vennesla kommune Vennesla kommune I Vest-Agder Ca. 14500 innbyggere

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes ÅRSMELDING 2011 På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2011 og 2012) frem til årsmøtet 2013. Lance Tørressen Terje Nielsen Bjørg Håland

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Årsberetning Vennesla Frivilligsentral 2015:

Årsberetning Vennesla Frivilligsentral 2015: Årsberetning Vennesla Frivilligsentral 2015: «En person er slik han er sammen med meg på grunn av meg. Han forandrer seg alt etter som hvem han er sammen med.» (Bjørn Bugge, 2010) 2015 har vært et spennende

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes ÅRSMELDING 2009 På årsmøtet 30.03.2009 ble følgende valgt til styremedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2009 og 2010) frem til årsmøtet i 2011. Lanch Tørresen Terje Nielsen Bjørg Håland LHL Lindesnes

Detaljer

Årsberetning Vennesla Frivilligsentral 2016:

Årsberetning Vennesla Frivilligsentral 2016: Årsberetning Vennesla Frivilligsentral 2016: «En person er slik han er sammen med meg på grunn av meg. Han forandrer seg alt etter som hvem han er sammen med.» (Bjørn Bugge, 2010) 2016 har vært et spennende

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2009. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2009 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2015

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2015 Tiltak Hva skal vi gjøre Omfang Ansvarlige/samarbeidspartner Hvor skal det skje Mål for 2015 ( når og hva) Flerkulturelt Holde kontakten med Irene sitter som kasserer i Frivilligsentral I de ulike foreninger

Detaljer

Rune Lund (Ap), Christina B Jacobsen (Frp) 11/14 11/01033-1 Årsrapport 2010 - Vennesla kommune 5. 11/15 11/00696-1 Manifest mot mobbing.

Rune Lund (Ap), Christina B Jacobsen (Frp) 11/14 11/01033-1 Årsrapport 2010 - Vennesla kommune 5. 11/15 11/00696-1 Manifest mot mobbing. VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Levekårsutvalget Dato: 05.05.2011 kl. 9:00-15.00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Bjørn Egil Haugland (KrF),

Detaljer

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2017

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2017 Tiltak Hva skal vi gjøre Omfang Ansvarlige/samarbeidspartner Hvor skal det skje Mål for 2017 ( når og hva) Flerkulturelt Holde kontakten med Irene sitter som kasserer i Frivilligsentral I de ulike foreninger

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. På årsmøtet 22.03.2010 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer:

ÅRSMELDING 2010. På årsmøtet 22.03.2010 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: ÅRSMELDING 2010 På årsmøtet 22.03.2010 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2010 og 2011) frem til årsmøtet 2012. Sindy Herstøl Øystein Eriksen Frank Olssen

Detaljer

I følge 1 i Lov om kommunale eldreråd står det at I kvar kommune skal det vere eit eldreråd som skal veljast av kommunestyret for valgperioden.

I følge 1 i Lov om kommunale eldreråd står det at I kvar kommune skal det vere eit eldreråd som skal veljast av kommunestyret for valgperioden. I følge 1 i Lov om kommunale eldreråd står det at I kvar kommune skal det vere eit eldreråd som skal veljast av kommunestyret for valgperioden. Det valgte eldreråd består av følgende personer: Alf Viksnes

Detaljer

Årsrapport 2012 Flekkefjord Frivilligsentral

Årsrapport 2012 Flekkefjord Frivilligsentral Årsrapport 2012 Flekkefjord Frivilligsentral 2012 har vært et spennende år med mye aktivitet i sentralen. Vi merker at sentralen er et kjent tiltak i kommunen. Folk i alle aldere og medlemmer fra lag og

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL 1 Styrets sammensetning 2013 Leder: Geir Aarbu (representant for kommunestyret). Personlig vara: Harald Nilsen Nestleder: Marte Espelund Styremedlem: Sissel Nilsen

Detaljer

Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer.

Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer. ÅRSBERETNING 2009 1 Ledelse og økonomi Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Årsmøte Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer. Styret Styret

Detaljer

Hvilke aktiviteter, arrangementer, kurs etc. som Andebu frivilligsentral har arrangert/engasjert seg i de siste 9 årene.

Hvilke aktiviteter, arrangementer, kurs etc. som Andebu frivilligsentral har arrangert/engasjert seg i de siste 9 årene. Andebu frivilligsentral: Hva har skjedd i frivilligsentralen siden oppstart april 2001 Hvilke aktiviteter, arrangementer, kurs etc. som Andebu frivilligsentral har arrangert/engasjert seg i de siste 9

Detaljer

Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune.

Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune. ÅRSBERETNING 2008 Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune. Årsmøtet Årsmøtet ble avholdt 29. april 2008 i henhold

Detaljer

ØSTFOLD. Basert på SUKSESSHISTORIER fra REGION 2. Sarpsborg Øst Frivilligsentral. Aremark Frivilligsentral

ØSTFOLD. Basert på SUKSESSHISTORIER fra REGION 2. Sarpsborg Øst Frivilligsentral. Aremark Frivilligsentral ØSTFOLD Basert på SUKSESSHISTORIER fra REGION 2 Sarpsborg Øst Frivilligsentral Prosjekt Nevenyttig er et samarbeidsprosjekt mellom sentralens frivillige seniorer og ungdommer tilknyttet NAV. Ungdommene

Detaljer

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2015 Fra 27. mai til 10. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer

Detaljer

NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA. Årsrapport 2015

NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA. Årsrapport 2015 NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA Årsrapport 2015 Ungdomsprosjektet Rekruttering av nye deltakere til Ungdomsprosjektet 2015 startet tidlig i januar, med besøk på videregående skoler (Søgne,

Detaljer

Det gis orientering om brukerundersøkelsene på helse og omsorgssektoren og på oppvekstsektoren, i møtet.

Det gis orientering om brukerundersøkelsene på helse og omsorgssektoren og på oppvekstsektoren, i møtet. VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget vedleggshefte Dato: 19.04.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Kultur og frivillighet i Pleie- og omsorg. v/ Harald Waugh Frivillighetskonsulent

Kultur og frivillighet i Pleie- og omsorg. v/ Harald Waugh Frivillighetskonsulent Kultur og frivillighet i Pleie- og omsorg v/ Harald Waugh Frivillighetskonsulent Arbeidsområde Organisert under Fagutviklingsenheten 17 Bo- og behandlingssentre, 10 Omsorgsboliger Fra 2016 satsning på

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2010. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2010 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Handlingsplan Ukentlig aktivitet. Aktivitet Kjøring kafé på Hole bo og rehab. (annenhver) Datahjelp til eldre Norsk kurs for flyktninger

Handlingsplan Ukentlig aktivitet. Aktivitet Kjøring kafé på Hole bo og rehab. (annenhver) Datahjelp til eldre Norsk kurs for flyktninger Handlingsplan 2016 Ukentlig aktivitet Dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Aktivitet Kjøring kafé på Hole bo og rehab. (annenhver) Datahjelp til eldre Norsk kurs for flyktninger Bridgeklubben Kjøring

Detaljer

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL 1 Innhold 1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL... 3 2.0 ÅRSPLAN... 4 3.0 STYRET har hatt følgende sammensetning... 4 4.0 FRIVILLIGE / BRUKERE / DELTAGERE... 5 5.0 FASTE AKTIVITETER... 5 5.1 «Tirsdagstreffen»...

Detaljer

Bakgrunn og målsetting

Bakgrunn og målsetting Bakgrunn og målsetting Barnas Stasjon er en nasjonal satsing i regi av Blå Kors. Barnas Stasjon har i dag 6 avdelinger i Norge. 2008 ble Blå Kors Norge tildelt TV- aksjonsmidlene, hvilket gjorde det mulig

Detaljer

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap TILTAKSPLAN 2012 St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap Jorid Tharaldsen 01.11.11 FOREBYGGE AT FOLK OPPLEVER

Detaljer

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter.

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter. SMSO-NYTT Mai 2009 Blad1/09 E-mail: kontakt@smso-agder.no www.smso-agder.no VÅREN 2009 Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd.

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

Rapport Psyk-festival 2015

Rapport Psyk-festival 2015 1 Rapport Psyk-festival 2015 Psyk-festivalen i Eidsvoll og Hurdal ble avhold i uke 42 og 43. Utstillinger av Festival kunstner Vidar Pettersen med sine dikt og bilder hang oppe på Råholt amfi, Eidsvoll

Detaljer

Styret: Arbeidsutvalget : Administrasjon: Organisasjon og arbeidsrutiner: Side 2. Etter årsmøtet 26.3.2001 har styret bestått av:

Styret: Arbeidsutvalget : Administrasjon: Organisasjon og arbeidsrutiner: Side 2. Etter årsmøtet 26.3.2001 har styret bestått av: Side 2 Styret: Etter årsmøtet 26.3.2001 har styret bestått av: Leder: Bjørg Opdal bondekvinnelaget (21.3.2001 30.3.2002) Styremedlem: John Holten eldrerådet (21.3.2001 30.3.2003) Styremedlem: Anne Marie

Detaljer

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2003

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2003 Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2003 Bildet viser styret i frivillighetssentralen med minibussen i bakgrunnen Gjelder for perioden 1.1.2003 31.12.2003 Sentralens ansvarlige: Ingeborg Høy,

Detaljer

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter.

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter. Årsrapport 2012 Styret 2012. Leder gruppe med funksjoner som leder, nestleder og sekretær. Irene Engeskaug og Anne Guri Sander Dahl Kasserer: Kari Skyttersæter Styremedlem: Gunvor Garum. Nasjonalforeningen

Detaljer

Organiseringen av SLT-arbeidet i Hemne

Organiseringen av SLT-arbeidet i Hemne SLT i Hemne Organiseringen av SLT-arbeidet i Hemne Den overordnete styringen av SLT-arbeidet er forankret politisk og gjennom en styringsgruppe. Den består av ordfører, lensmann, rådmann, leder NAV og

Detaljer

Line Iveland Øvland (Sp) for Gerd Vigdis Slettedal. Ragnhild Bendiksen, Aud Marit Emanuelsen og Raymond Bærø

Line Iveland Øvland (Sp) for Gerd Vigdis Slettedal. Ragnhild Bendiksen, Aud Marit Emanuelsen og Raymond Bærø VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 14.06.2012 kl. 9:00 14:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Inger Turid Tonstad (Kr F), Tor Søren Drivenes (H), Tommy

Detaljer

Sektor for kultur enhet forebygging, fritid barn og unge. Terningen Arena 25. september

Sektor for kultur enhet forebygging, fritid barn og unge. Terningen Arena 25. september Sektor for kultur enhet forebygging, fritid barn og unge. Terningen Arena 25. september Kultursjef Line M. Rustad Spesialrådgivere Rolf Storsveen Leif Terje Solbakken Steinar Hovland Idrettshaller og servicetjenester

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2011

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2011 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2011 1 Termik Rana Årsmelding for 2011 Innhold Styrets sammensetning side 3 Ansatte side 3 Aktiviteter Rapporter/evaluering Helseparken Ytteren Sykehjem Andre oppdrag Prosjekt Markedsføring

Detaljer

Årsmelding for Aremark frivilligsentral, styreåret 2011

Årsmelding for Aremark frivilligsentral, styreåret 2011 Årsmelding for Aremark frivilligsentral, styreåret 2011 Styrets sammensetning 2011 Leder: Tore Johansen (representant for kommunestyret). Personlig vara: Gunnar Ulsrød Nestleder: Marte Espelund Styremedlem:

Detaljer

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark Årsberetning 2009 Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad Mari Morønning

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2005 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen har i år 10 års jubileum, og fremstår som et kraftsenter for lokalsamfunnet,

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte 03.03.10:...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:...

Detaljer

MENTAL HELSE KIRKENES

MENTAL HELSE KIRKENES MENTAL HELSE KIRKENES POSTBOKS 26 9914 BJØRNEVATN TELEFON 404 16 330 ORG.NR.: 913 683 196 KONTONR.: 4930.15.17563 E-POST kirkenes@mentalhelse.no DAGSORDEN TIL ÅRSMØTE I MENTAL HELSE KIRKENES 2017 TID:

Detaljer

Årsmelding 2013. Strikkekafe. Juleverksted. Datakafe. Senioruniversitetet. Boccia på sydentur for Seniorer

Årsmelding 2013. Strikkekafe. Juleverksted. Datakafe. Senioruniversitetet. Boccia på sydentur for Seniorer Årsmelding Strikkekafe Datakafe Juleverksted Boccia på sydentur for Seniorer Senioruniversitetet Innledning Arna Frivilligsentral har igjen gjennomført et svært aktivt år, med ulike aktiviteter for innbyggere

Detaljer

Saker til behandling. Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13, Fvl 13

Saker til behandling. Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13, Fvl 13 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 15.01.2015 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 15/00003 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

Eiere: Åseral Sogelag, Åseral Husflidslag, Åseral Næringsråd, Åseral Bygdekvinnelag, Åseral Sokneråd, Åseral Bedehus og DFEF Betania Åseral.

Eiere: Åseral Sogelag, Åseral Husflidslag, Åseral Næringsråd, Åseral Bygdekvinnelag, Åseral Sokneråd, Åseral Bedehus og DFEF Betania Åseral. Årsmelding 2015 Eiere: Åseral Sogelag, Åseral Husflidslag, Åseral Næringsråd, Åseral Bygdekvinnelag, Åseral Sokneråd, Åseral Bedehus og DFEF Betania Åseral. Organisering: Åseral Frivilligsentral er organisert

Detaljer

Styret Styret har bestått av følgende personer i meldingsåret: Sigmund Olsnes. Walter Nesse Harald Haugsvær

Styret Styret har bestått av følgende personer i meldingsåret: Sigmund Olsnes. Walter Nesse Harald Haugsvær Årsmelding Innledning Driftsåret har vært et spesielt år for Frivilligsentral. Gjennom den erfaring og kompetanse sentralen har opparbeidet seg, har sentralen i blitt valgt til å kjøre forprosjekt for

Detaljer

Handlingsplan barnefattigdom 2012

Handlingsplan barnefattigdom 2012 Handlingsplan barnefattigdom 2012 HANDLINGSPLAN BARNEFATTIGDOM 2012 Bakgrunn Eidsberg kommune er en kommune med stor andel av barn som vokser opp i familier med lav inntekt. Dette gjør at barna har en

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

Årsrapport 2013 Flekkefjord Frivilligsentral

Årsrapport 2013 Flekkefjord Frivilligsentral Årsrapport 2013 Flekkefjord Frivilligsentral 2013 har vært et år med mye aktivitet. Vi merker at sentralen er et kjent tiltak i kommunen. Folk i alle aldere og medlemmer fra lag og foreninger henvender

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

UmE-prosjektet. Unge møter Eldre - for å fjerne generasjonskløften - få flere unge til å velge omsorgsyrket. Virksomhetsområde: Rehabilitering

UmE-prosjektet. Unge møter Eldre - for å fjerne generasjonskløften - få flere unge til å velge omsorgsyrket. Virksomhetsområde: Rehabilitering UmE-prosjektet Unge møter Eldre - for å fjerne generasjonskløften - få flere unge til å velge omsorgsyrket Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnr: 2008/3/0315 Prosjektnavn: Ume-prosjektet Søkerorganisasjon:

Detaljer

Barnefattigdomsprosjektet «Alle skal med» NAV Sande

Barnefattigdomsprosjektet «Alle skal med» NAV Sande Barnefattigdomsprosjektet «Alle skal med» NAV Sande 2015-18 Målet med å søke prosjektmidler Hva har vi gjort, hva har vi oppnådd? 7. Desember 2017 Torunn Petterson og Lisbeth Norøm Hvorfor barnefattigdomsprosjekt?

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

post@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 57 Hilde Muri Krahn, hilde@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 56

post@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 57 Hilde Muri Krahn, hilde@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 56 Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

ÅRSMELDING ikke bare møte mellom mennesker.

ÅRSMELDING ikke bare møte mellom mennesker. ÅRSMELDING 2011..ikke bare møte mellom mennesker. www.strinda.frivilligsentral.no 1 Årsmelding 2011 for Strinda frivilligsentral (SFS) 1. Ledelse og økonomi s. 3 1.1 Eierskap 1.2 Styret 1.3 Daglig leder

Detaljer

Drift av Frivilligsentralen

Drift av Frivilligsentralen Årsmelding 2014 Drift av Frivilligsentralen 1.1 Årets Drift Styret har i 2014 hatt følgende sammensetning. Styreleder: Jan Torkildsen Nestleder: Anvor Sundli Styremedlem: Magne Barane Berit Moseng Vera

Detaljer

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2012

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2012 Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2012 Stiftelsen Kirkens Bymisjon, bymisjonstiltak på Haugalandet. VISJON: Ut fra et hus med mange rom og med en frodig hage utenfor, er vår ide og overordnede hensikt

Detaljer

TEMADAG Inn på tunet / Vilje viser vei

TEMADAG Inn på tunet / Vilje viser vei TEMADAG Inn på tunet / Vilje viser vei TEMA : BARN OG UNGE Hvordan kan gården være en ressurs for barn og unge som har behov for et tilrettelagt tilbud, i skoletida og på fritida? Gården som ressurs for

Detaljer

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2016

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2016 Tiltak Hva skal vi gjøre Omfang Ansvarlige/samarbeidspartner Hvor skal det skje Mål for 2015 ( når og hva) Flerkulturelt Holde kontakten med Irene sitter som kasserer i Frivilligsentral I de ulike foreninger

Detaljer

Årsrapport 2011 Flekkefjord Frivilligsentral

Årsrapport 2011 Flekkefjord Frivilligsentral Årsrapport 2011 Flekkefjord Frivilligsentral 2011 har vært et spennende år med mye aktivitet i sentralen. Vi merker at sentralen er et kjent tiltak i kommunen. Folk i alle aldere og medlemmer fra lag og

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

Lyttevennprosjektet - Vest-Agder Fylkeseldreråd. Lyttevenn. kunnskap og vennskap...

Lyttevennprosjektet - Vest-Agder Fylkeseldreråd. Lyttevenn. kunnskap og vennskap... Lyttevennprosjektet - Vest-Agder Fylkeseldreråd Lyttevenn kunnskap og vennskap... - et prosjekt i regi av: Vest-Agder Fylkeseldreråd 1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Velkommen som Lyttevenn Å være Lyttevenn

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Årsrapport 2010 Flekkefjord Frivilligsentral

Årsrapport 2010 Flekkefjord Frivilligsentral Årsrapport 2010 Flekkefjord Frivilligsentral 2010 har vært et spennende år med mye aktivitet i sentralen. Vi merker at sentralen er et kjent tiltak i kommunen. Folk i alle aldere henvender seg, gamle,

Detaljer

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2016 Fra 2. - 11. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer på kulturelle,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE Svein Finnanger NILK Kristin Mehre PL ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE 1. Møteaktivitet og møtedeltagelse Gruppen har hatt 5 medlemmer gjennom hele året. Et

Detaljer

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Ytterbøltangen Møtedato: 21.06.2011 Tidspunkt: 17.00. Innhold

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Ytterbøltangen Møtedato: 21.06.2011 Tidspunkt: 17.00. Innhold MARKER KOMMUNE Tilleggsliste Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Ytterbøltangen Møtedato: 21.06.2011 Tidspunkt: 17.00 Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold PS 40/11 11/410 Frivilligsentralen - Årsrapport 2010 PS 41/11

Detaljer

Tillegg/ RAPPORT 2016

Tillegg/ RAPPORT 2016 Tillegg/ RAPPORT 2016 Sentralen for friskliv, trivsel og frivillighet Andebu Frivilligsentral Satsning Andebu kommune hadde i 2012 en partnerskap for folkehelse-avtale med Vestfold fylkeskommune. Et av

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre kompetanse - samarbeid Lyttevenner i skolen Fylkeseldrerådets prosjekt for å bygge bro over generasjonsgrenser Av Tor Peersen Hva er en lyttevenn?

Detaljer

FRISKT LIV OG MESTRING-SOMMERLEIR

FRISKT LIV OG MESTRING-SOMMERLEIR Prosjekt nr.: 2016/FB81027 Friskt liv og Mestring. AKTIVITETER PÅ OG FRA LEIRSKOLE / KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Et prosjekt i regi av Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge/

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013. Herøy Frivilligsentral Møtestedet. Møtestedet

ÅRSBERETNING 2013. Herøy Frivilligsentral Møtestedet. Møtestedet Herøy Frivilligsentral Møtestedet ÅRSBERETNING 2013 INNLEDNING Herøy Frivilligsentral har avsluttet det andre driftsåret. På lik linje med ca. 375 andre frivilligsentraler drives sentralen som et spleiselag

Detaljer

SOMMERLEIR VED FJORDEN 2013/1/659

SOMMERLEIR VED FJORDEN 2013/1/659 Prosjekt nr.: 2014/FBM9278 AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Et prosjekt i regi av Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge/ ADHD Norge / Norsk Tourette Forening.

Detaljer

Rus- og Psykiatritjenesten

Rus- og Psykiatritjenesten Rus- og Psykiatritjenesten Adresse: Skippergata,1 C 9008 Tromsø Tlf.: 77791090, Mobil: 91347492 Åpningstider: Vintertid fra 15 sept. til 14 mai. - Mandag tirsdag og onsdag fra kl. 09:00-15:30. - er senteret

Detaljer

Rapport, Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal 2016.

Rapport, Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal 2016. Rapport, Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal 2016. Eidsvoll. Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal startet opp mandag 10.10. Vi hadde mange ulike arrangementer i løpet av uke 41 og 42. Felles for dem alle

Detaljer

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Livsgledeuka 3. - 10. mai 2014 En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Velkommen til Livsgledeuka 2014 Stiftelsen «Livsglede for eldre» ble opprettet i 2006. Dette er en frivillig

Detaljer

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 En takk til alle frivillige ved Strinda Frivillighetssentral. Takk for godt samarbeid til Trondheim kommune, Peterson Ranheim papirfabrikk, Lerkendal dagtilbud

Detaljer

Gateakademiet Noen trenger et springbrett, mens andre trenger en fallskjerm

Gateakademiet Noen trenger et springbrett, mens andre trenger en fallskjerm Gateakademiet Noen trenger et springbrett, mens andre trenger en fallskjerm Samsen kulturhus Samsen kulturhus - Gateakademiet Gateakademiet er et dagtilbud for unge mennesker i aldersgruppen 16-25 år,

Detaljer

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2013

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2013 Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2013 Stiftelsen Kirkens Bymisjon, bymisjonstiltak på Haugalandet. VISJON: Ut fra et hus med mange rom og med en frodig hage utenfor, er vår ide og overordnede hensikt

Detaljer

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

Evaluering av Senioruka 2017

Evaluering av Senioruka 2017 Evaluering av Senioruka 2017 Innledning. Seniorrådet oppnevnte et utvalg som skulle forestå planleggingen og gjennomføringen av uka. Utvalget besto av Ragnhild Angard Wefling, Lillehammer kommune, Kultur

Detaljer

AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER.

AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Prosjekt nr: 2009/3/0458 AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Et prosjekt i regi av ADHD Norge Sør Trøndelag. 1 INNHOLD: Side 1: Side 2: Side 3: Side 4: Side 4: Side 5:

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012:

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: MANDAGER: ADVOKATVAKT mandag kl. 16:30 18:30 Rygge Frivilligsentral i samarbeid med advokatfirmaet Bredal og advokatforeningen kan tilby juridisk

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 HOME START FAMILIEKONTAKTEN HAMAR

ÅRSRAPPORT 2010 HOME START FAMILIEKONTAKTEN HAMAR ÅRSRAPPORT 2010 HOME START FAMILIEKONTAKTEN HAMAR Glade Familiekontakter poserer etter samlingen i Gamle Logen mai 2010 1. Home- Start som organisasjon Home Start Familiekontakten (HSF) er et familiestøtteprogram

Detaljer

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2013

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2013 NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2013 ET LØFT I NESSKOLEN - En handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014 2018 Planen gir felles føringer på prioriterte områder for videreutvikling av kvalitet i Nesskolen. Elevens

Detaljer

RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard

RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard -Etablering -Igangsetting/Ledelse -Etikk Hva er RYLA? RYLA står for Rotary Youth Leadership Award, dvs.rotarys Ledelsesseminar for

Detaljer

HALVÅRSMELDING. NORDKYN FRIVILLIGSENTRAL I Gamvik kommune. Formannskapet i Gamvik kommune

HALVÅRSMELDING. NORDKYN FRIVILLIGSENTRAL I Gamvik kommune. Formannskapet i Gamvik kommune HALVÅRSMELDING NORDKYN FRIVILLIGSENTRAL I Gamvik kommune 4. kvartal 2010 OG 1. HALVÅR 2011 STYRET: Formannskapet i Gamvik kommune DAGLIG LEDER: Oddbjørn Hansen 75% stilling Inger Roren - 25% stilling OPPSTART

Detaljer

SAKSLISTE OG INNKALLING TIL STYREMØTE I SØGNE FRIVILLIGSENTRAL TORSDAG 23. APRIL, KL 17.30 SØGNE FRIVILLIGSENTRAL

SAKSLISTE OG INNKALLING TIL STYREMØTE I SØGNE FRIVILLIGSENTRAL TORSDAG 23. APRIL, KL 17.30 SØGNE FRIVILLIGSENTRAL SAKSLISTE OG INNKALLING TIL STYREMØTE I SØGNE FRIVILLIGSENTRAL TORSDAG 23. APRIL, KL 17.30 SØGNE FRIVILLIGSENTRAL Følgende saker foreligger til behandling: SAK 22/15 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Detaljer

Rus- og Psykiatritjenesten. Adresse: Skippergata 1 C, 9008 Tromsø Mobil: Tlf:

Rus- og Psykiatritjenesten. Adresse: Skippergata 1 C, 9008 Tromsø Mobil: Tlf: Rus- og Psykiatritjenesten Adresse: Mobil: 91347492 Tlf: 77791090 Åpningstider: Vintertid fra 15. september til 14. mai. - Mandag og tirsdag: kl. 09.00 15.30. - Onsdag: Kun åpent for personer i aldersgruppen

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 14/388-6 C00 &75 HK/KNL/RKL

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 14/388-6 C00 &75 HK/KNL/RKL Feil! Fant ikke referansekilden. Feil! Fant ikke referansekilden. Feil! Fant ikke referansekilden. Feil! Fant ikke referansekilden. Feil! Fant ikke referansekilden. Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

Kalfarhuset oppfølgingssenter

Kalfarhuset oppfølgingssenter Kalfarhuset oppfølgingssenter Innhold Om Kalfarhuset oppfølgingssenter Målgrupper 5 Individuell oppfølging 5 Vårt særpreg 5 Brukermedvirkning 5 Foto: Bilde fra skiheis; Lene M Gunnarson Øvrige bilder;

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013-3-370 2014/RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Sammen i tøffe tider ble gjennomført etter planen, som en

Detaljer