Styrets beretning Formålet... 3 Tillitsvalgte... 4 Organisasjonen... 5 Medlemsorganisasjoner... 6 Medlemskap / Nettverk...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets beretning 2014... 3 Formålet... 3 Tillitsvalgte... 4 Organisasjonen... 5 Medlemsorganisasjoner... 6 Medlemskap / Nettverk..."

Transkript

1 Årsmelding og regnskap 2014

2 Styrets beretning Formålet... 3 Tillitsvalgte... 4 Organisasjonen... 5 Medlemsorganisasjoner... 6 Medlemskap / Nettverk... 7 Medlemsorganisasjonenes studieaktivitet... 8 Emner fordelt på hovedområder... 9 Studieforbundet næring og samfunn næring og samfunns studievirksomhet Studieforbundet næring og samfunn næring og samfunns studievirksomhet 2014, fylkesvis Drift og administrasjon Informasjon og profilering Næring og Samfunn Nettskoles prosjekt Miljø Økonomi Rapportering på overordnede mål for studieforbundenes opplæringsaktivitet Balanse Årsregnskapet Noter til årsregnskapet Revisors beretning

3 Styrets beretning 2014 Studieforbundet næring og samfunn skaper sammen med medlemsorganisasjonene møteplasser for deg som søker kunnskap, utvikling og opplevelser. Både å arrangere og delta på kurs er en del av den livslange læringen. Medlemsorganisasjonen har tilgang til alle studieplaner i studieforbundet, som er grunnlaget for utviklingen av kurs. Rundt 85 % av studieaktiviteten registreres og rapporteres av medlemsorganisasjonene direkte inn i KursAdmin, og det bidrar til økt kvalitetssikring av kursvirksomheten. Incentivet med 10 kr høyere kurstilskudd ved rapportering direkte inn i KursAdmin har vært vellykket Næring og samfunn nettskole er en e-læringsplattform for individuell nettbasert læring. Nettskolen er en selvstendig enhet knyttet til studieforbundet. Kursene valgkomité og styrearbeid ble utviklet i Service og informasjon har vært prioriterte arbeidsområder. Studieforbundet næring og samfunns ambisjon er å være et verktøy for medlemsorganisasjonenes læringsarbeid. Formålet Studieforbundet har som formål å fremme arbeidet med folkeopplysning og voksnes læring, og i samarbeid med medlemsorganisasjonene arbeide for et godt opplæringstilbud og høy studieaktivitet i hele landet. Dette gjøres gjennom: Å formidle offentlige tilskudd til den virksomheten som organiseres innenfor rammene av Lov om voksenopplæring, og ha ansvar for rapporteringsvirksomheten. Å bistå medlemsorganisasjonene i å organisere opplæringsvirksomhet og å utvikle studiefaglig og pedagogisk veiledningsmateriell. Å gi opplæringstilbud til medlemsorganisasjonenes medlemmer, tillitsvalgte og ansatte. Å skape møteplasser som fremmer samarbeid mellom de ulike medlemsorganisasjonene. Å drive nettskolen innenfor de føringene Lov om voksenopplæring og tilhørende retningslinjer gir for nettskoler, samt studieforbundets egne vedtekter og retningslinjer. 3

4 Årsmøtet Årsmøtet ble avholdt På Thon Hotel Opera, Oslo. 13, av 64, medlemsorganisasjoner deltok, med 43 stemmer. 2 med observatørstatus var tilstede. Styremøter / Arbeidsutvalgsmøter I 2014 ble det gjennomført 2 styremøter fram til årsmøtet og 2 styremøter etter årsmøtet. Styret behandlet 43 saker. Arbeidsutvalget hadde 3 møter. Tillitsvalgte Styret, i perioden Navn Endre Stakkerud, styreleder Bjug Ringstad, nestleder Anne Enger Geir Myklestad Per-Sigve Lien Felix Vaager Marit Moland Berit Hundåla, 1 vara Kristian Reilstad Tone T. Holene Norges Bondelag Organisasjon Norsk forbund for Utviklingshemmede Norges Kvinne-og familieforbund Norges Skogeierforbund TINE/Norsk Landbrukssamvirke Hyperion Folkeakademiets Landsforbund Norsk Bondelag Folkeakademiets Landsforbund Representant for de ansatte, med tale-og forslagsrett. Revisor Langseth Revisjon A/S 4

5 Organisasjonen Studieforbundets regioner Region SNS region Akershus Oslo Østfold SNS region Nordenfjeldske SNS region Rogaland SNS region Telemark/ Vestfold SNS Buskerud SNS Agder SNS Møre og Romsdal SNS Hedmark / Oppland SNS Hordaland Styreleder Ellen Klynderud Nils Asle Dolmseth Kristian Reilstad Elin Røed Torunn Hovde Torgrim Nordgarden Gunvor Dyvik Friisvold Tåle Willerud Maria Makloufi Skjold 5

6 Medlemsorganisasjoner Studieforbundet er åpent for medlemskap for landsdekkende, demokratisk oppbygde organisasjoner med medlemsvalgt styrer. Organisasjonene må gjennom sitt formål eller aktiviteter følge FNs og Europarådets konvensjoner om menneskerettighetene. Ved utgangen av Adopsjonsforum 2. Attac Norge 3. CISV - Internasjonale barneleire 4. Den irakiske asyl og flytningsorg. I Norge 5. Det norske Totalavholdsselskap 6. Elevorganisasjonen med Operasjon Dagsverk 7. Esperantoforbundet 8. Felleskjøpet Agri SA 9. Forbundet mot rusgift 10. Folkeakademienes Landsforbund 11. Gartnerhallen 12. GENO 13. HOFF SA 14. Honningcentralen 15. Hvite Ørn 16. Hyperion 17. Håndverkstedet for Barn og Unge 18. Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser 19. IOGT 20. Juba 21. Juvente 22. Landkreditt bank 23. Landslaget for Rusfri Oppvekst 24. Landsforbundet Teaterets Venner 25. Landslaget for offentlige pensjonister (LOP) 26. Latin-Amerika Gruppene 27. Libra Helse- og Kostholdsorganisasjon 28. MA Rusfri trafikk og livsstil 29. Morenoinstituttet 30. Miljøpartiet De Grønne 31. Nei til EU 32. Norges Bondelag 33. Norges Bygdekvinnelag 34. Norges Bygdeungdomslag 35. Norges Fredslag 36. Norges Fredsråd 37. Norges kommunistiske parti 38. Norges Kvinne- og Familieforbund 39. Norges Pelsdyralslag 40. Norges Skogeierforbund 41. Norsk Forbund for Utviklingshemmede 42. Norsk forening for psykosynteseterapeuter 43. Norsk Fosterhjemsforening 44. Norsk Landbruksrådgivning 45. Norsk Sau og Geit 46. Norske Landbrukstjenester 47. Norsvin 48. Nortura 49. Pensjonistpartiet 50. Rød ungdom 51. Raudt/Rødt/Ruoksat 52. Senter for Opplæring i Anleggsgartnerfaget 53. Skeiv Ungdom 54. TINE Medlem og Rådgivning SA 55. TYR Norsk kjøttfeavlslag 56. Ungdom mot EU 57. Spire Utviklingsfondets Ungdom 6

7 Nye medlemmer i 2014 Ingen nye medlemmer Utmeldinger i 2014 Internasjonale sosialister Norsk forening for Integrativ terapi Gjensidige Den irakiske asyl og flytningsorg. I Norge (IKAF) Landkreditt Bank MA-Ungdom Youth For Understanding (YFU) Senter for forsvar av iranske flyktninger Medlemskap / Nettverk Arbeidsgiverorganisasjonen Virke Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF) Voksenopplæringsforbundet Kopinoravtalen Studieforbundet har gjennom Voksenopplæringsforbundet en avtale med Kopinor, som gir kursarrangørene rett til å kopiere skriftlig og digitalt materiale. Forsikringer Studieforbundet har tegnet Næringslivsforsikring i Gjensidige og Pensjonsforsikring i DNB Når et kurs mottar voksenopplæringsmidler gjennom Studieforbundet næring og samfunn er lærere forsikre i tidsrommet kurset avholdes. Dette gjelder også kursdeltagere på kurs av praktisk art. 7

8 Medlemsorganisasjonenes studieaktivitet Organisasjon Sum kurs Sum deltakere Sum timer Adopsjonsforum Attac Norge BU Norges bygdeungdomslag CISV Elevorganisasjonen Folkeakademienes Landsforbund HFBU Håndverkstedet for barn og unge Hvite Ørn Hyperion IKS IOGT Juvente Landslaget for Rusfri Oppvekst Latin-Amerika-gruppene i Norge LHMS Landbrukets HMS-tjeneste Libra MA Rusfri trafikk og livsstil MDG Miljøpartiet de Grønne Morenoinstituttet Nei til EU NFTP Norsk forening for psykosynteseterapeuter NFU Norsk Forbund for utviklingshemmede NKP Norges Kommunistiske parti NLT Norske landbrukstjenester Norges Bondelag Norges Bygdekvinnelag Norges Kvinne- og Familieforbund Norges Skogeierforbund Norsk Esperantoforbund Norsk Fosterhjemsforening Norsk Landbruksrådgivning Norsk Sau og Geit Norske Felleskjøp Norsvin Pensjonistpartiet RU Rød Ungdom Rødt/Raudt SNS Region Agder SNS Region Buskerud SNS Region HedOpp SNS Region Nordenfjeldske SNS Region Region Østfold Akershus Oslo SNS Region Rogaland SNS Region Sogn og Fjordane SNS Region Vestfold/Telemark SOA Senter for Opplæring i Anleggsgartnerfaget Spire - Utviklingsfondet Wild X, har samarbeidsavtale Aktivitet i SNS Regioner har vært arrangør for medlemsorganisasjoner. I stemmefordelingen er studietimetallet korrekt. 8

9 Emner fordelt på hovedområder )

10 Studieforbundet næring og samfunn næring og samfunns studievirksomhet 2014 Fordelt på kurs 10

11 file:///volumes/snsfelles/næring Studieforbundet næring... og samfunn Slutttabell næring og samfunns studievirksomhet 2014, fylkesvis Fylke navn og nr Antall kurs Antall deltakere Antall timer 01 - Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finmark **

12 Drift og administrasjon Sentralleddet Kontoret ligger i Schweigaards gate 34 F, på Grønland, i Oslo Studieforbundets oppdrag Studieforbundet næring og samfunn er en serviceorganisasjon. Det forvalter et voksenopplæringstilskudd, og utbetaler dette basert på medlemsorganisasjonenes studievirksomhet. Tilskuddet er tredelt; Grunntilskudd Opplæringstilskudd Tilretteleggingstilskudd Medlemsorganisasjonene har gjennom sitt medlemskap i studieforbundet tilgang til gratis bruk av undervisningslokaler. Dette gjelder undervisningslokaler der driftsutgiftene dekkes av det offentlige. Ansatte Navn Stilling Birgitte H. Johnsen Monica Flatabø Tone T. Holene Jan R. Steinholt Generalsekretær Utviklingsansvarlig, foreldrepermisjon Studie- og økonomikonsulent Studie- og informasjonskonsulent Arbeidsmiljø Ved utgangen av 2014 hadde studieforbundet 4 ansatte, 3,60 årsverk. Tre kvinner og en mann. Arbeidsmiljøet er godt. Medarbeider / regions/ styresamlinger Det er avholdt en styresamling. 12

13 Informasjon og profilering Det er et mål at studieforbundets web skal stadig være i utvikling for å sikre at medlemsorganisasjonene finner det de er på jakt etter. KursAdmin Studieforbundets kurs-og administrasjonsprogrammet KursAdmin gjør at medlemsorganisasjonene enkelt kan registrere, rapportere og sluttmelde kurs. Alle kursarrangører i studieforbundet får, mange har allerede fått, personlig tilgang. Ved å registrere kursvirksomheten digitalt, får alle en bedre flyt og oversikt over studievirksomheten. KursAdmin er et meget nyttig verktøy Næring og Samfunn Nettskoles prosjekt Det aktive styret med interesse og kunnskap om organisasjonsarbeid Fra Vox utviklingsmidler for nettskoler 2014, ble nettskolen tildelt kr Prosjektsamarbeid med Skogkurs, Norsk Landbrukssamvirke, Vestfold Bondelag Norges Kvinne-og familieforbund. Prosjektet er sluttført. Sau på nett Fra Matmerk har nettskolen fått kr i tilskudd fra Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket (KIL). Prosjektet sluttrapporteres i Prosjektarbeidet er i samarbeid med Skogkurs og Norsk Sau og Geit. Tilskudd til kursvirksomhet for avløsere Studieforbundet forvalter kr fra Matmerk, som fordeles etter forhåndsinnmeldt søknad. Miljø Det foretas miljøsortering av søppel. Bruk av papir er redusert, ettersom mye av kursvirksomheten registreres digitalt gjennom KursAdmin. Økonomi Året 2014 gav et negative resultat på kr Delvis henger dette sammen en gammel og kostbar leieavtale for lokalene, som avvikles Samt en integrasjon mot KursAdmin, for å gi store medlemsorganisasjoner muligheten for enklere rapportering. Forutsetning om fortsatt drift legges til grunn for årsregnskapet, styret anser at denne forutsetningen er til stede. 13

14 Rapportering på overordnede mål for studieforbundenes opplæringsaktivitet Bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere. Studieforbundet bidrar til demokratioppbygging med kurs i organisasjon, ledelse og samfunnsfag. Det finnes kurs med tilbud om naturbruk, økologi og miljøvernfag. Gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon All kunnskap får oss til å vokse som mennesker, og gjennom dette påvirke vår egen livssituasjon. Opplæringen bidrar til økt kunnskap, økte ferdigheter og endrede holdninger. Gjennom egenutvikling blir vi bedre i stand til å utnytte de mulighetene vi har, til å møte de ulike utfordringer og oppgaver vi møter i livet. Bekjempe utstøting og bidra til inkludering Flere av studieforbundets medlemsorganisasjoner arrangerer kurs med temaene inkludering og integrering, gjennom samfunnsfaglige og mellommenneskelige problemstillinger. Gjennom studieforbundets læringsarenaer inkluderes alle, og gis mulighet til å knytte nye kontakter. Bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring Deltagerne har mulighet til å påvirke kurstilbudet, utfra behov og interesse. Gjennom ny kunnskap kan vi vokse og utvikle nye evner. Tilbudet er åpent for alle, og gjøres mest mulig tilgjengelig. Styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet Mange av studieforbundets medlemsorganisasjoner har aktiviteter som styrker kulturlivet, og har mange ulike uttrykksformer. Man skal ikke bare oppleve, men også være med på å skape selv. Det er tilbud innen kunst og håndverk, dans og drama, revy og teater, kulturtradisjoner og kulturarv. Være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne Studieforbundet tilrettelegger for sertifisering innenfor landbruket. Flere av medlemsorganisasjonene gir alternativ utdanning, innenfor helse og velferd. Gjennom utvikling av Næring og Samfunn Nettskolen gjøres kursvirksomheten lettere tilgjengelig, akkurat når det passer for den som søker ny kunnskap. 14

15 Balanse Balanse Noter Eiendeler 1570 Kundefordringer Kasse, bank Sum eiendeler Sum eiendeler Egenkapital/Gjeld 2050 Fri Egenkapital Resultat Sum opptjent egenkapital Skyldig skatt Trukket fagforeningskontingent Skyldig arbeidsgiveravgift Arb. Avg. Av feriepenger Sum Skyldig off. avgifter Leverandører Kortsiktig gjeld Avsatt lokale utviklingsmidler Avsatt regioner Utviklingsmidler Nettskole Avsatt opplæringstilskudd Skyldig feriepenger Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld

16 Årsregnskapet 2014 Studieforbundet næring og samfunn Årsregnskap 2014 INNTEKTER Noter Regnskap Budsjett Regnskap pr. desember Medlemskontingent Administrasjon Avløser Inntekter (Brevkurs) Andre inntekter VOX og andre off. tilskudd 3170 Grunntilskudd Opplæring Tilrettelegging Nettskoleprosjekt SUM INNTEKTER UTGIFTER 4000 Utbet. Opplæring Utbet. Tilrettelegging Pedagogisk Utvikling Medarbeideropplæring Lønn 2, Feriepenger Pensjonsforsikring Arbeidsgiveravgift Refusjon NAV Andre personalkostnader Forsikringer, yrkesskade o.l Kurs ansatte Annen refusjon Sum Lønn

17 6300 Husleie / renh. / strøm Data lisenser/kursadmin Leie/forbruk kopimaskin Inventar/IT verktøy Telefon Porto/frakt av post Kontorrekvisita/Kopinor Materiell og trykksaker Aviser / tidsskr Kontingenter Næringsforsikring Revisjon Andre kostnader Nettskole, lærere,prosjekt Nettskole administrasjon Konsulenthonorar Teknisk IT, N. Bondelag Regionsamling Tilbakeført tidligere avsetninger Sum kontordrift Bilgodtgjørelse, ansatte Reisekost ansatte Reisekost. Styret Styrehonorar Møter Eksterne konferanser og 7705 møter Renteinntekter Bankkostnader SUM KOSTNADER RESULTAT

18 Noter til årsregnskapet 2014 Regnskapsprinsipper: Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper og klassifisering av eiendeler og gjeld som følger av regnskapslovens definisjoner. Organisasjonen er ikke regnskapspliktig etter loven og oppsette i regnskapet og notene avviker derfor noe fra lovens krav. Årlige forsikringer og lignende blir ikke periodisert, men direkte kostnadsført etter kontantprinsippet. Alle leieavtaler kostnadsføres som vanlig driftskostnad. Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø. Note 1 Bundne bankinnskudd: Skattetrekk : kr Note 2 Antall ansatte: Ved utgangen av 2014 hadde studieforbundet 4 ansatte, 3,6 årsverk. Studieforbundet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter loven om tjenestepensjon og har pensjonsordning som tilfredsstiller loven. Note 3 Ytelser til ledende personer: Lønn/honorar: Daglig leder: Lønn kr Styreleder: Honorar kr Andre styremedlemmer til sammen kr Revisor: Samlede kostnadsførte revisjonshonorarer til Langseth Revisjon AS for 2014 kr Dette inkluderer 25 % merverdiavgift. Note 4 Medlemskontingent: kr 2000 i tillegg holdes det tilbake kr 4 pr studietime. 8 medlemsorganisasjoner har ikke betalt kontingenter, 2 av disse meldte seg ut i løpet av 2014, 6 av disse slettes fra medlemsregistret Note 5 - Administrasjon avløsere: Studieforbundet forvalter kr fra Matmerk, kr ble holdt igjen til administrasjon Note 6 Andre inntekter: Utbytte fra Gjensidige. Note 7 Kontorrekvisita/Kopinor: Kopieringavtale med Kopinor kr Note 8 Kontingenter: Medlemskap i: Virke (kr ), FUN (kr ) Voksenopplæringsforbundet (kr ) Note 9 Næringsforsikring: Forsikring som dekker lærere og deltakere for studieforbundets kursarrangører. Note 10 Nettskole: Kostnader i forbindelse med definerte prosjekter. Prosjekter: Valgkomitekurs, ferdigrapportert 1. mars 2014: kr Det Aktive styret, ferdigrapporteres 1. mars 2015: kr (Påløper kostnader også i 2015) Brevskoledelen av Nettskolen: kr

19 Note 11 Konsulenthonorar: Oxford Research Senitel consulting, avløser: Sentel Consulting, integrasjon kr kr kr Annen bistand: kr 703 Note 12 Kundefordringer: Forskuddsbet. forsikring: Refunderes privat: Matmerk til gode: Sau på nett: Utviklingskost.avløser kr kr kr kr kr Note 13 Kortsiktig gjeld: Gjelder avløserkurs gjennomført i 2014 som er avregnet og utbetalt i 2015 Note 14 Avsatt til opplæring: Kursutbetalinger gjelder 2014, utbetalt 2015: kr

20 Revisors beretning 20

21 21

Folkekulturforbundet. Årsmelding og regnskap 2010

Folkekulturforbundet. Årsmelding og regnskap 2010 Folkekulturforbundet 2010 Årsmelding og regnskap 2010 Forsidefoto: teatergruppa Unge Spor, medlem av NATF Innhold Tilbakeblikk... 3 Kapitel 2: Organisasjon... 5 Medlemmer... 5 Årsmøtet 2010... 6 Fylkesledd...

Detaljer

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet Handle lokalt VOFO over hele landet Rapport fra VOFOs Regionutvalg Oslo i september 2009 Voksenopplæringsforbundet 1 Rapport fra VOFOs Regionutvalg 2006-2009 Innhold Regionutvalget..4 Bakgrunn og mandat

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Årsberetning 2011 Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap.

Detaljer

Lagsarbeid Årsmelding 2012 Norsk Fjørfelag ÅRSMELDING 2012. Fjørfe 04-13

Lagsarbeid Årsmelding 2012 Norsk Fjørfelag ÅRSMELDING 2012. Fjørfe 04-13 ÅRSMELDING 2012 Norsk FjØRFELAG 1 Fra årsmøtet i Norsk Fjørfelag i Bergen 2012. Foto: Nils Steinsland Årsmeldingen for perioden 1.1.2012 til 31.12.2012. 2012 - et begivenhetsrikt år for fjørfebransjen

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

En ordning, et mangfold av løsninger. Forskningsprosjekt om studieforbund

En ordning, et mangfold av løsninger. Forskningsprosjekt om studieforbund En ordning, et mangfold av løsninger Forskningsprosjekt om studieforbund Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 NORSK FJØRFELAG Fjørfe 04-12 211

ÅRSMELDING 2011 NORSK FJØRFELAG Fjørfe 04-12 211 ÅRSMELDING 2011 Norsk FJØRFELAG 21 Fra årsmøtet i Norsk Fjørfelag i Stavanger 2011. Foto: KFI Årsmeldingen er skrevet for perioden 1.1.2011 til 31.12.2011. I tillegg innleder vi med å beskrive situasjonen

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Finans 2012 MEDARBEIDERE I LANDKREDITT FINANS AS Arne Oseberg Adm. Direktør Kenneth Jakobsen Karl Peder Lillebø Kristin Almklov

Detaljer

Årsberetning 2008. hjelp til kvinner hjelper flere

Årsberetning 2008. hjelp til kvinner hjelper flere Årsberetning hjelp til kvinner hjelper flere 1 Binda Balamba, 20 år, sparer for å få råd til å sende datteren Aisa, som hun har på ryggen, på skole om syv år. Hun er medlem av CAREs spare- og lånegruppe

Detaljer

Årsmelding 2013. Voksenopplæringsforbundet

Årsmelding 2013. Voksenopplæringsforbundet Årsmelding 2013 Voksenopplæringsforbundet Innhold Konsolideringens år... 3 VOFO som interesseorganisasjon... 4 Fellesoppgaver... 7 VOFOs arbeid med mangfold, utvikling og ny kunnskap... 10 Prosjekter...

Detaljer

Oi! 3. mersmak og merverdi

Oi! 3. mersmak og merverdi Årsrapport 2010 Oi! 3 mersmak og merverdi Oi! 5 innhold Dette er Oi! Hilsen fra styreleder og daglig leder Trøndersk matmanifest Prosjektene 6 8 10 13 Trøndersk Matfestival 14 Smak på Trøndelag! 16 Grønn

Detaljer

Årsberetning 2011-2013

Årsberetning 2011-2013 Årsberetning 2011-2013 Årsberetning Juni 2011 - Mai 2013 Regnskap for 2012 Årsberetning 2011-2013 Årsberetning 2011-2013 Velkommen til Lofoten, Vågan kommune og Svolvær by Vågan kommune har 9200 innbyggere

Detaljer

Sakspapirer) Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015!

Sakspapirer) Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015! ! Sakspapirer)! Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015! Sundvolden!Hotel!24. 25.!april!2015!!! Program'' Program'representantskapsmøtet'i'LNU'2015'

Detaljer

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte.

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte. Årsmelding 2014 Forsidefoto: Rådgiver Silja Valand fra Norsk Landbruksrådgiving Østafjells studerer den gamle hvetesorten Fram hos gårdbruker Ole Petter Riis i Steinkjer. Bildet er fra en markdag om gamle

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Melding om virksomheten

Melding om virksomheten 2009 2011 Melding om virksomheten Innhold: Melding om virksomheten Side 3 9 Resultat Side 11 Balanse 2009 Side 12 Noter 2009 Side 13 Revisjonsberetning 2009 Side 14 Balanse 2010 Side 15 Noter 2010 Side

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Forretningsorden... 3. Årsberetning... 5. Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18. Sak 4 Saker fra sentralstyre...

Forretningsorden... 3. Årsberetning... 5. Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18. Sak 4 Saker fra sentralstyre... REPRESENTANTSKAPSMAPPE 2014 Innholdsfortegnelse Forretningsorden... 3 Årsberetning... 5 Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18 Sak 4 Saker fra sentralstyre... 23 Sak 5 Innkomne forslag...

Detaljer

Oslo, mars 2014 AL. Landsstyrets årsmeldïng

Oslo, mars 2014 AL. Landsstyrets årsmeldïng Oslo, mars 2014 AL. 2013 Landsstyrets årsmeldïng (j)adhd Norge 3.2 Sekretariat 7 4.2 Ny generalsekretær 8 4.7 Crosswall 9 4.8 BBB-samarbeidet 3.3 Fylkes- og lokallag 8 4.3 Ungdomssatsing 9 4.4 Nytt medlemssystem

Detaljer

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1 h Årsberetning 2014 Mosseregionens Næringsutvikling AS Årsberetning 2014 Side 1 Layout, tekst: Yngvar Trandem Årsberetning 2014 Side 2 INNHOLD Styrets årsberetning.side 4 Regnskap 2014 med noter.side 11

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB Årsmelding 2012 Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB fra Ski vgs under NM for ungdomsbedrifter 2012. Foto: UE Design og

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Organisasjon og styring av studieforbundene i Norge en analyse for Tron-utvalget

Organisasjon og styring av studieforbundene i Norge en analyse for Tron-utvalget RAPPORT 27/2007 Organisasjon og styring av studieforbundene i Norge en analyse for Tron-utvalget Inge Ramberg og Ellen Brandt NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7,

Detaljer

årsmelding SAMFO årsmelding10 Styrets melding 2010 Regnskap 2010 Virksomheten i SAMFO Virksomheten i samarbeidsorganene

årsmelding SAMFO årsmelding10 Styrets melding 2010 Regnskap 2010 Virksomheten i SAMFO Virksomheten i samarbeidsorganene årsmelding årsmelding10 Styrets melding 2010 Regnskap 2010 Virksomheten i Virksomheten i samarbeidsorganene 2 Virksomhetsområde er arbeidsgiverforening for samvirkeforetak. Per 31. desember 2010 har 222

Detaljer

Kreditor- foreningen Vest under endring

Kreditor- foreningen Vest under endring årsrapport 2012 1 Forsiden: Utsikt fra Smøla, Møre og Romsdal, Foto: Terje Rakke, Nordic life. Denne siden: Trollplattformen under slep i Rogaland, Foto: Pål Christensen. Utsikt fra Fløien, Bergen, Foto:

Detaljer

ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2012

ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2012 ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2012 Årsberetning 2012 Virksomhetens art Formålet med Innovasjon Norges virksomhet er å fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet. Dette

Detaljer