Menighetsblad for Den Norske Kirke i Stockholm Informasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Menighetsblad for Den Norske Kirke i Stockholm Informasjon"

Transkript

1 Menighetsblad for Den Norske Kirke i Stockholm Informasjon Nr årgang Kirkens økonomi under dobbelt press 4 På kjærlighetens vinger 6 Se bilder fra julefeiringen i kirken 10-11

2 Vår visjon: Gi mennesker mot til tro, håp og engasjement Kronprinsesse Märthas Kirke Den Norske Kirke i Stockholm Sjømannskirken Informasjon fra Sjømannskirken i Stockholm Bladet kommer ut med 4 nummer i året Opplag: Abonnementspris: Gi med hjertet! Forsiden: Glade unger på Juletrefesten! Fotograf: Ingard Færevåg Ansvarlig redaktør: Jan Erling Stordal Redaksjonssekretær: Ingard Færevåg Kirkens adresse: Stigbergsgatan Stockholm Telefon/kontakt: Telefon Fax Kirkens åpningstider: Tirsdag, onsdag, torsdag, lørdag: Kl Mandag og fredag er kirken stengt. Søndag: Gudstjeneste kl Når presten kan treffes: Vanligvis i kirkens åpningstid. Utenom åpningstid, ring vakttelefonen Leder menighetsrådet: Eva Brokhaug Persson Kontonummer: Bg Pg Velkommen! Kjært barn har mange navn. Det første er navnet av de tre øverst, er navnet på selve kirkebygget som ble innviet i Det andre er navnet på menigheten som bygde kirken. Denne norske menigheten ble startet i Og det tredje navnet viser hvor vi hører hjemme organisatorisk i den store familien av sjømannskirker over hele verden. Kirken vår er et flott bygg et kirkelig og kulturelt møtested for nordmenn i Stockholm. Velkommen innom hjemom til noen av våre aktiviteter. Eller bare en kopp kaffe, en nystekt vaffel og en god prat. Varierte aktiviteter Kirken er først og fremst en kirke. Derfor feirer vi gudstjeneste hver søndag klokken Hva som skjer når de neste månedene, finner du på side 9 i dette bladet. Du finner det også på Neste Informasjon Neste utgave av Informasjon kommer i april Frist for innlevering av bidrag: 25 mars Bidrag sendes kirken, bruk helst Innsender står selv ansvarlig for signerte artikler. Bidrag skal ikke overstige 150 ord. Redaksjonen forbeholder seg retten til å forkorte teksten ved behov. Vi er selvsagt interesserte i hvordan våre lesere liker det nye utseende Menighetsbladet vårt nå har fått. Skriv gjerne noen ord og send oss! Trine Færevåg Sjømannsprest Telefon Mona Hedstrøm Sekretær Telefon Benedicte Færevåg Husmor Telefon Arnstein Gellein Vaktmester Telefon Eli Nordnes Frivillighetskoordinator/ Husmorvikar Telefon Anne Karsten Bokholder Telefon Ingard Færevåg Kultur & Kommunikasjon Telefon

3 Våre verdier: Uendelig verdi Gjestevennskap Oppsøkende Tilhørighet Brobygger Trygghet Vil du vite mer om visjon og verdier? Be om en verdibrosjyre neste gang du er i kirken... Andakten Hva slags frø sår du i jorden? Det er blitt slutten av januar. Og tenk: jeg har allerede kjent sola varme i ryggen! Lyset begynner å komme tilbake; den tyngste delen av denne vinteren er over for meg. Fingrene mine kribler av tiltakslyst, tenk å kunne så frø og planlegge vårens og sommerens blomsterbed og drivhusproduksjon! Den er heldig som har en hage og et drivhus. I Solør hadde vi begge deler; det var godt å få så og plante, godt å følge med i årstidene på denne måten. Her, midt i byen, uten uteplass av noe slag, er det annet slags som såes. Av meg. Av deg - om du er med eller uten uteplass. Det er en barnesang som lever i hode og hjerte ved disse tider også dette året, som det har vært det de to foregående her i Stockholm. Og bønnen min er den samme som før fra Salomos ordspråk 4, 23: Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer. For livet utgår fra det. Trine Færevåg Her er teksten på sangen: Sår du blomster vil blomstene spire Sår du ugress vil ugresset gro Du skal høste det du sår Du skal høste det du sår Så ut det gode du får Sår du godhet vil kjærlighet spire Sår du ondskap vil ondskapen gro Du skal høste det du sår Du skal høste det du sår Så ut det gode du får Sår du tillit vil tryggheten spire Sår du tvilen vil rotløshet gro Du skal høste det du sår Du skal høste det du sår Så ut det gode du får Sår du sannhet vil sannheten spire Sår du falskhet vil løgnen få gro Du skal høste det du sår Du skal høste det du sår Så ut det gode du får 3

4 Kirkens økonomi under dobbelt press Det er ikke ofte vi skriver om økonomi her i Informasjon. Kirken har lenge jobbet for en sunnere økonomi, og nå står vi overfor noen nye, store utfordringer som vi vil fortelle menigheten om. Kort fortalt koster det ikke bare mer penger å drive virksomheten i kirken enn det vi får inn, fra 2011 kommer vi også til å få inn mye mindre fra våre faste inntektskilder. Noe må gjøres og vi må trekke lasset sammen. Hvor kommer kirkens penger fra? Vi mottar ingen kirkeskatt. Våre driftsinntekter (2,7 mill. i 2010), kommer fra følgende kilder: Svenska Kyrkan, som pga sitt eget, reduserte medlemsantall nå kutter støtten med 15% f.o.m For oss utgjør dette en uforutsett inntektsreduksjon på kroner i året fra Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund (SST), gjør nå en gjen nomgang av fordelingen av støtte til de nordiske kirkene. En omfordeling av støtten vil bety en reduksjon for oss. Sjømannskirken sentralt, som dekker prestestillingen og medfølgende ektefellestilling. Sjømannskirken gjennomfører i 2011 harde kutt i sitt eget budsjett, og mindre ekstratilskudd vi tidligere har fått forsvinner for godt med dette. driftsinntektene. Vi kan heller ikke lukke øynene og tro at vi kan bruke kirkens kapital som en sovepute. Når organisasjonsinntektene nå svikter, hvordan skal vi skaffe oss de pengene vi trenger til driften? Vi skal selvsagt fortsatt ha gudstjeneste hver søndag. Vi skal være en åpen kirke med åpne armer hver eneste uke. Vi skal gi relevante og livsnære tilbud til barnefamilier, konfirmanter, voksne og eldre. Disse tre organisasjonene sto i 2010 for 2 millioner, ca 70%, av kirkens inntekter. De øvrige 30% er tett knyttet opp mot aktiviteter i kirken og frivillig virksomhet: Julebasar, loppemarked og andre arrangementer Gaver som gis via giroen i kirkebladet Informasjon Givertjeneste på gudstjenester (kollekt) Kirkens kjøkkenvirksomhet, til daglig og ved utleie Utleie av kirkens lokaler Hva bruker kirken penger på? Vi legger stor vekt på å drive nøkternt og ansvarlig, og utsatte f.eks. å bytte ut kirkens 12 år gamle bil i fjor. De to største kostnadsområdene er kirkebygget og de ansatte, som sammen med all frivillig innsats også er de viktigste faktorene i kirkens virksomhet. Ansatte: Lokalt dekker vi på fast basis to heltidsstillinger (husmor og sekretær) samt flere deltidsstillinger (organist, vaktmester, regn skapsmedarbeider). Kirkebygget: I tillegg til ordinære driftskostnader dukker det hvert år opp uforutsette reparasjonskostnader på det snart 35 år gamle huset. Eksempelvis fikk vi to uforutsette kostnader ved årsskiftet; orgelet må repareres for ca kr, og nye regulativer fra Postog Telestiftelsen medførte utskiftning av det trådløse lydanlegget for ca kroner. Utover dette har vi kostnader til kirkebladet Informasjon. Bladet har gått med underskudd i flere år, men viser seg stadig å være en viktig kanal for å nå ut til nord menn i Stockholm. aktiviteter, f.eks. konfirmantarbeid, Alphakurs, råvarer til julebasar. kjøkken, kontor/ administrasjon etc. Hva med kirkens kapital? Som mange kjenner til har kirken et større beløp som er plassert i verdipapirer for at de skal kunne bidra til driften over så lang tid som mulig. Her har kirken noe til felles med landet Norge: Vi har penger på bok, men kan ikke bruke dem uten å undergrave oss selv. Det vi kan og det vi gjør er å bruke avkastningen av disse pengene. I 2010, et godt år på finansmarkedet, klarer vi bare med nød og neppe å dekke inn vårt betydelige driftsunderskudd ved hjelp av denne avkastningen. Vi kan ikke basere oss på slike gode børsår! Hva blir konsekvensene? Ingen sunn virksomhet kan leve med kostnader som er 1/3 større enn Kan vi ikke bare kutte i kostnadene? Da Janne Carlzon overtok som sjef i SAS gikk flyselskapet med dundrende underskudd. Han fikk dette spørsmålet. Og han svarte: Å kutte mer i kostnadene nå, vil være som å bremse en bil som allerede står stille. Eneste farbare utvei er å øke inntektene! Selv om ikke kirken står stille, har vi allerede begrenset åpningstider, innkjøp og aktiviteter, og vår løsning er den samme som for Janne Carlzon. Vi kan klare det sammen! Forutsetningen for kirkens drift og virksomhet hviler nå på menighetens egne bidrag. Særlig gjelder dette frivillig innsats, lokalt innsamlede midler og et Informasjon som er fullstendig annonsefinansiert. Vi vil diskutere vår økonomiske situasjon på menighetens årsmøte 6. mars og håper du kommer da. Kirken er en av hjørnesteinene i det norske miljøet her i Stockholm. Nå trenger vi å mobilisere våre lokale ressurser, både personlige og økonomiske, slik at kirken også i fremtiden kan gi mennesker mot til tro, håp og engasjement. Vil du være med? Eva Brokhaug Persson Menighetsrådsleder 4

5 Et helt nytt Informasjon! - Så stort! - Og fargebilder! - Veldig friskt og annerledes! - Jeg likte det gamle bladet bedre Ja, bladet heter fortsatt Informasjon og er fortsatt menighetsbladet til Den Norske Kirke i Stockholm. Alt stoff i bladet dreier seg om kirken vår, om mennesker og aktiviteter i den. Men ellers er alt blitt nytt. Nytt format, nytt utseende, fargebilder. Vi tror våre lesere vil reagere omtrent som det som står på de fire første linjene i denne artikkelen. Hvorfor nytt blad? Først og fremst for å spare penger. Dernest for å kunne tjene penger. Vi sparer mest på å lage bladets utseende selv ved hjelp av en mal fra Sjømannskirken. Å trykke et dobbelt så stort format med fargebilder koster ikke stort mer enn å trykke det gamle bladet. Vi tror og håper også at det skal bli lettere å selge annonser i et blad som ser litt mer moderne ut. Klarer vi det, vil vi kunne lage et enda bedre blad på sikt. Målet er å lage et blad som nordmenn i Stockholm liker å lese og som finansierer seg selv ved at vi kan selge annonser og at flere lesere vil betale sitt abonnement. I dag taper Informasjon penger. Det er penger vi trenger til å drive kirkens andre virksomheter Ønskekonserten: Like mange sanger som deltakere - men som vi SANG! 14 ønskede sanger. 3 akkompagnatører. Og 14 mennesker som SANG! For oss som var tilstede denne lørdags ettermiddagen i Kronprinsesse Märthas Kirke, ble det en flott musikkstund. Rosemarie spilte orgel, Eva flygel og Ingard gitar til de ønskede sangene. Alt fra Den fyrste song eg høyra fekk (konsertens mest ønskede!) til Cohens Halleluja, fra De nære ting til Perleporten. Trine Prest ledet programmet og delte ut blomster til de som hadde spilt etterpå. Alle som var tilstede og sang så flott hadde fortjent en bukett hver! 5

6 Benedicte forlater oss - på kjærlighetens vinger To og et halvt år går jammen fort. Det er så lenge Benedicte Færevåg har vært husmor i kirken vår. Og nå skal hun dra. Tilbake til Norge, til Alta ganske enkelt fordi det er der kjærligheten bor. Der Niels er, der vil Benedicte også være. Naturlig nok. Når han ikke kan flytte til Stockholm, må flyttelasset gå motsatt vei... - Kan du med få ord beskrive husmorjobben? - Det er litt og det er mye; Litt baking, middager, dukstryking, vindusvask, blomster, stearinlys, pyssel, studentmiddager, basar, begravelser og bryllup. Mye oppvask, renhold, planlegging, kaffe. Og egg som blir til lunsj og vaffelrøre. Men det går ikke alltid som planlagt. - Hvorfor ikke? - Plutselig kommer det mer folk enn ventet, noe av utstyret på kjøkkenet streiker, vi mangler plutselig egg til vaffelrøra fordi den som skulle vare lenge ble borte fordi det kom mer folk enn ventet osv. Det skal planlegges, kjøpes råvarer og lages mat til alle slags anledninger og på døren står plutselig en svær sending matvarer fra grossisten vår og akkurat da ringer telefonen. Vi er jo en åpen kirke for mennesker og de kommer hit når det passer dem. - Uten mennesker ingen kirke? - Det er helt sant! Det blir mange møter med mennesker. Alt fra det nyfødte barnet i småbarnsgruppa og deres foreldre til ordentlige prinsesser. Møtene med folk er som regel veldig hyggelige, andre mer krevende uten at det er noe negativt i det. Noen dager trenger et menneske noen å prate med eller bare å bli sett og få et raskt håndtrykk. Man får brukt seg som menneske i denne jobben! - Hvordan har du likt Stockholm? - Foretrekker sommer-versjonen. Er litt tammere om vinteren når alle går omkring i svarte klær og oser av innesluttethet. Det har vært en ren luksus å bo så sentralt og er kjempe-fascinert at SOFOområdet her på Söder. - Er nordmenn og svensker ganske like et broderfolk? Nå vet jeg snart ikke det lenger jeg har bodd 8 år borte fra Norge. Men jeg ble overrasket over hvor store kulturulikhetene er. I England, der jeg bodde før, er du jo forberedt på dem. Men her er kulturkodene ganske annerledes enn jeg er vant til, svenskene litt stivere og mer formelle i hvert fall i første omgang. - Noe hyggelig svensk du tar med deg hjem? - Smörgåstårta. Definitivt. - Kommer du til å reise ut for Sjømannskirken igjen, tror du? - Jeg håper det. Og det er heldigvis Niels også interessert i. Søndag 3. april er det avskjedsgudstjeneste for Benedicte i kirken. Når flyttelasset går er ikke helt avklart. Men hun ser enden på enda en epoke i et liv som har hatt både oppturer og nedturer. Nå venter Alta. Og kjærligheten. 6

7 TAKK! Jeg vil takke alle som var med og ordnet en så fin julebasar i år! Takk alle som bakte, strikka, sydde, solgte og som gjorde dette med et smil og godt humør! Takket være dere, ble Julebasaren en fantastisk opplevelse for de som kom til oss! En spesiell takk vil jeg gi til alle konfirmanter, som stekte vafler med stor iver og arbeidsglede! Uten alle dere blir det ingen julebasar! Tilsammen kom det inn kroner, som fratrukket utgiftene gir kirken et svært viktig tilskudd til driften av kirken vår. Så igjen: TAKK! Eli Nordnes Hva er galt med orgelet vårt? Oppmerksomme kirkegjengere har lagt merke til noe rart: De siste månedene har vår organist Rosemarie Wolf-Beck bare spilt på det nederste av de to klaviaturene (eller manualene, som det heter på orgelsk). Dessuten har de lagt merke til at orgelet låter litt fattigere i klangen enn før. Grunnen er ganske enkelt at orgelet er trasig. Og reparasjon er lettere sagt enn gjort. Skinnet må skiftes Et orgel er strengt tatt et blåseinstrument. Luften kommer fra luftkasser som fylles med et bestemt trykk. Derfra blåses den ut til riktig pipe i riktig stemme når organisten trykker ned en tangent. I vårt orgel er det to slike luftkasser som gir luft til hvert sitt sett av piper. En viktig del av disse luftkassene er laget av garvet skinn. Men nå lekker skinnene luft og dermed låter orgelet dårlig. Derfor må disse de nå byttes etter bare 30 år. (Orgelet er 5 år yngre enn kirkebygget). Orgelet må tas fra hverandre Vårt orgel har 19 stemmer fordelt på to manualer og pedal (det som spilles med føttene). Hver pipe har sin stemme og sin tonehøyde. Det finnes mange hundre slike orgelpiper som står tett sammen. Det er faktisk så kompakt bygget, at for å komme til, må store deler av orgelet tas fra hverandre. Når skinnene er byttet, må alt sammen settes på plass igjen og orgelet stemmes på nytt 21. mars begynner reparasjonsarbeidet De som skal gjøre jobben, antar at det vil ta ca. 4 uker å fullføre prosjektet. Nokså sikkert ikke kortere. Men det er også mulig at det kan ta lengre tid. I denne perioden vil kirken bære preg av å være en byggeplass, men vi håper å være en funksjonsdyktig kirke for menigheten til tross for dette arbeidet. Har du noen gang lurt på hvordan orgelet i kirken er bygget opp? Hvordan luft blir til lyd og hvordan lydene blir til musikk via spillepulten? Spør gjerne Rosemarie. Hun forteller med glede! 7

8 Hva skjer i kirken? Kalender FEBRUAR 2011 Søndag 27. Kristi forklarelsesdag Kl Gudstjeneste Prest: Margareth Glad Kl Dansk Gudstjeneste MARS 2011 Tirsdag 1. Kl Dameforeningen Salmer og sanger vi er glade i Ved familien Axelsson. Servering, utlodning. Både damer og herrer velkomne. Søndag 6. Søndag før faste Fastelavnssøndag Kl Gudstjeneste Menighetens årsmøte* Tirsdag 8. Kl Småbarnstreff Torsdag 10. Kl Filmkveld* Program: Engelen med Maria Bonnevie Servering fra kl Film: kl Pris kr. 50,- for servering/ kr. 50,- for film Søndag søndag i faste Kl Gudstjeneste Søndag søndag i faste Kl Gudstjeneste Prest: Gen.sekr. Ole Johs. Huuse Tirsdag 22. Kl Småbarnstreff Søndag 27. Maria Budskapsdag Kl OBS! Sommertid! Gudstjeneste Prest: Margareth Glad Konfirmanter og prest på konfirmant-weekend i London! APRIL 2011 Tirsdag 5. Kl Småbarnstreff Kl Dameforeningen. Sangerinnen Anna-Katarina Schatzl synger Vårsanger og forteller om slovakiske påsketradisjoner Og viser ulike teknikker med å dekorere påskeegg Servering, utlodning. Både damer og herrer velkomne. Lørdag 9. Kl Loppemarked* Søndag søndag i faste Kl Gudstjeneste Søndag 17. Palmesøndag Kl Gudstjeneste Prest: Margareth Glad Kl Dansk gudstjeneste Tirsdag 19. Kl Småbarnstreff Torsdag 21. Skjærtorsdag Kl Kveldsgudstjeneste med måltid Fredag 22. Langfredag Kl Langfredagsgudstjeneste/Pasjonsgudstjeneste Lørdag 23. Påskeaften Kirken stengt. Søndag Påskedag Kl Høytidsgudstjeneste Lørdag 30.april Kl Konsert* Karl-Otto Hagen-Olsen, flygel Kirkens blåsekvartett Killarna Henrik Littmarck, fløyte Magnus Karlsson, klarinett Magnus Olsson, horm Rosemarie Wolf-Beck, fagott * etter en kalenderoppføring viser til omtale av arrangementet et annet sted i bladet... Søndag søndag i faste (Midtfaste) Kl Gudstjeneste Avskjedsgudstjeneste for husmor Benedicte Færevåg* 8

9 Menighetens årsmøte Menighetens årsmøte går av stabelen i kirken søndag 6. mars, etter kirkekaffen. Vi i Menighetsrådet håper du har mulighet til å komme i kirken denne dagen og høre hva som har skjedd i løpet av Hva har vi fokusert på? Hva har de ulike utvalgene gjort i løpet av fjoråret? Hvordan ser økonomien ut? Hvordan ser vi på fremtiden? Dette og mere til får vi snakke sammen om under menighetens årsmøte. Det er også en god anledning til å treffe Menighetsrådet, slå av en prat med oss eller stille oss spørsmål om ting du lurer på. Sees vi der? Valg til nytt menighetsråd: Vil du være med? Vennlig hilsen, Jan Erling Stordal på vegne av Menighetsrådet. Det sittende menighetsrådet har ett år bak seg, og i høst er det atter tid for menighetsrådsvalg, denne gangen for perioden Valget vil finne sted i kirken 16. samt 23. oktober. Ta gjerne turen til kirken en av disse dagene for å gjøre din stemme hørt! Vil du bli med? Før vi kommer så langt som til valget må vi selvsagt også ha kandidater. Kjenner du noen som muligens er interessert? Kan du selv tenke deg å stille til menighetsrådsvalg? Ta i så fall kontakt med kirkens kontor, så formidles kandidatene videre til valgkomitéen så snart denne er operativ. Fra kirkeboka: Dåp Linnèa Karlsen Madsen Emil Aunsmo Svea Linnea Nilsson Julia Mathea Sjöberg Nora Helen Johansson Jan Roar Sjöberg Kjerstad Ivan Nicolaus Sjöberg Vilmer Leif Kjerstad Ida Linnea Kjølsrud Nellie Sjövik Sten Bryllup Hege Borgeteien og Einar Hestetun Barbro Wedvik og Odd Einar Hennøy Chalotte Jellestad og Bola Edward Olowo Killarna spiller oss inn i våren! Hold av lørdag 30. april og notér deg tidspunktet: Klokken Da spiller Killarna, Kirkens blåsekvartett sin tradisjonelle vårkonsert denne gangen forsterket med konsertpianisten Karl-Otto Hagen-Olsen. (Hvem som spiller i kvartetten står i kalenderen til venstre). Det blir glad og lett og morsom musikk de vil dele med oss. Blant annet gir de til beste en meget omtyckt kvintett for piano og blåsekvartett av Rimskij-Korsakow. Karl-Otto og blåsekvartetten vil også gnistre til med solostykker. Så bruk lørdagen godt og kom! Begravelse Odd Yngvar Edvind Johanson Hans Jörgen Klev Randi Agnete Bergfald Gerda Erkstam 9

10 10 Bildegalleri

11 O, jul med din glede og barn(s)lige lyst! Julefeiringen ble lang her i kirken fra Julebasaren 20. november til Juletrefesten som avsluttet disse herlige julearrangementene den 6. januar. Vi har opplevd advent og julesanger, ribbelunsjer og julebakst, gudstjenester julaften og 2. juledag. Det har vært fest og moro, alvor og ettertanke. Her er noen bilder som gjør at vi kan se tilbake på denne julen med et ømt smil og et varmt hjerte 11

12 Dameforeningen Qvinnor & avtryck i tiden Luciafest! Den 2. november hadde vi gleden av å ta imot Kurt Em. Eriksson, konsertpianist Karl-Otto Hagen-Olsen og fløytist Jan Lindberg som våre kulturelle gjester. Temaet for kvelden var Qvinnor personligheter som givit avtryck i tiden, og de tre herrenes program ble vevet sammen til en meget interessant og fargerik helhet, på en utsøkt fin måte. Det mangtallige publikum var helt betatt av programmet. Kurt Em. Eriksson fortalte om 5 kvinner: Den danske kunstnerinnen Marie Krøyer. Den franskfødte Jeanne de Tramcourt som ble gift med den svenske kunstneren Christian Eriksson, og ble god venn med Prins Wilhelm. Madame Alexandra Kollontai var født i Russland, og var den første kjente kvinnelige ambassadør. Hun var i mange år ambassadør i Norge og senere i Sverige. Den fjerde var Anne-Marie Strindberg, datter til forfatteren August Strindberg. Den siste var tyskfødte Rosalinda von Ossietzky. Hennes mor var indisk prinsesse. Faren var omdiskutert, men mottok 1936 Nobels Fredspris. De to musikerne Karl-Otto og Jan spilte i alt 9 musikkstykker som var valgt for å passe til de 5 kvinnene. Blant publikum kunne vi finne et antall personer som var spesielt interessert i historien om disse 5, Hertiginnen Christina d Otrante til Elghammar i Södermanland, Grevinnan Barbro von Rosen m. fl. Lotteriinntekten (3 400 kr) gikk denne gangen uavkortet til Läkare utan gränser. Ref. Jeg og min familie var i kirken deres når vi var på besøk i Stockholm 4. desember 2010, på Luciafesten deres. Fantastisk opplevelse; den sitter som et godt minne i hjertene våre. En flott og fin opplevelse i en stresset hverdag. A-C F Eriksson, Norge Takk! Allerede det året kirken ble innviet 1976 ble det av daværende prest Eirik Guldvog foreslått å sløyfe gudstjenesten 2. juledag til fordel for noe annet, og det ble foreslått å ha julespill, gang rundt juletreet og servering. Håkon- Stein ble bedt om å ta ansvar for det. Første gangen ble det spilt av voksne, men etter hvert ble aktørene også barn og ungdommer, hvorav flere framtrådte både med sang og musikk. Dameforeningen ble involvert fordi man ønsket at noen tok ansvar for serveringen. Kirkens organist Rosemarie Wolf- Beck har hvert år akkompagnert. De fleste år har menighetens prest vært tekstleser. Mange, ikke minst barnefamilier - kom til kirken denne dagen for å oppleve juleevangeliet, gå rundt juletreet og synge de kjære julesangene, oppleve den fine julestemningen og fellesskapet ved dekkede bord. Det er ikke hver dag det serveres varm sjokolade med krem og flere enn 7 sorter hjemmebakte kaker! Også under serveringen var det noen som underholdt med sang og musikk. Et slikt opplegg gjør seg ikke selv. Også i dameforeningen har medlemmene blitt eldre for hvert år. Styret foreslo derfor i høst at de skulle redusere sine arbeidsoppgaver med ansvaret for Verdensbønnedagen og 2. juledag. Vi som har hatt ansvaret for programmet 2. juledag, vil på denne måten takke alle de barn og ungdommer (hvorav mange er voksne nå) som med frimodighet har stilt opp og gledet så mange i vår menighet hvert år. Vi har hørt av flere at de denne julen savnet det, men også vi savner det. Monica Axelsson Mary Bjørgan Jorunn Korshavn Håkon-Stein Korshavn 12

13 Nytt loppemarked: Fynda! Fynda! Fynda! 9. april kl slås dørene atter en gang opp for kirkens årlige loppemarked! Da er det fullt hus og fullt kjør fram til kl når markedet stenger. I løpet av disse hektiske timene er det mange som sikrer seg skikkelige godbiter. Ting de har lett etter, drømt om eller rett og slett oppdager der og da: - Den mangler jeg i samlingen! - Ååhhh så søt! - Se på den! Den MÅ jeg bare kjøpe. Lopper! Lopper! Lopper! Jo flere og bedre lopper vi har, desto mer selger vi på markedet og jo mer penger kan vi legge inn i å drive aktivitetene her i kirken Med andre ord: Har du noe på loft eller i kjeller, i skuffer eller skap, som du ikke lenger trenger? Men som andre kanskje har mer enn lyst på? Det vet vi jo ikke før de ligger på loppis-bordet og noens øyne faller på akkurat det du har gitt! Du kan levere inn lopper i kirken hver dag vi er åpne! Vi trenger alt, bortsett fra møbler, som tar stor plass, er tunge å flytte og vanskelige å bære med seg under armen hjem igjen. Men alt annet tar vi med glede imot. Ta gjerne kontakt med loppegeneral Oddbjørn Vist om du trenger hjelp til å få loppene hit til kirken: Eller Kom og vis nye kunstverk! Menighetens Høstutstilling i 2009 ble en stor suksess. Mange utstillere på veggene, mange medvirkende på åpningskonserten og mye publikum! Nå får du sjansen igjen, enten du var med sist eller ikke. Kanskje det er nå du har noe nytt og flott å vise. Eller en vise du kan synge, et dikt du vil dele eller en tryllekunst som forbløffer alle? Ikke alle kunstverk lar seg henge på en vegg. Åpning lørdag 24. september Igjen tenker vi å åpne Høstutstillingen med en konsert, det var meget vellykket sist. Og det ble plass til utrolig mange bilder og annen kunst på veggene nede. Det var godt å se hvor mye folk tilknyttet kirken vår virkelig kan! Vi vil gjerne ha flere utstillere Veggplassen er begrenset. Så for å få med så mange utstillere som mulig, setter vi en grense på åtte bilder eller andre objekter hver kunstner kan stille ut. Men kom gjerne om du bare har ett eneste verk å vise! Vil du være med, må du melde deg på til kirken innen søndag 18. september. Høstutstillingen skal henges opp og være klar til åpning fredag 23. september. Reidun Jansson leste dikt på konserten som åpnet Høstutstillingen for to år siden Konkurranse: Kirkepostkort! Kirken behøver nye postkort, og i den anledning lurer vi på om det finnes noen fotografer eller fotoentusiaster som kan tenke seg å delta i en uformell konkurranse: Hvem kan ta det flotteste bildet av kirken vår? Eksteriør eller interiør spiller liten rolle. Det kan til og med være slik at vi lager en kollage av flere bilder? Vi kan dessverre ikke tilby flotte premier til vinneren, men alle bilder som blir til postkort får naturligvis fotografens navn trykket på baksiden. Send bilder eller hør av deg med spørsmål til Frist for innlevering av bidrag er 2. mai

14 Vi maler - med Mona! Vi er mange som går rundt med kreative ideer og mange får utløp får dem i PYSSEL-GRUPPA som møtes i kirken hver siste torsdag i måneden. Da lages det saker til kirkens årlige julebasar, vi omgås, spiser en matbit og har det kjempekoselig sammen. Det er sikkert mange som har opp gjennom årene har kjent på lysten til å begynne å male. Er du en av dem? Nå starter Mona på kontoret opp med en kveld der vi maler sammen, mens andre pyssler med julebasarsaker. Mona kommer til å vise teknikker både i akvarell og akryl, men det viktigste er at vi våger å male på vår egen måte! Meld deg på til Mona på kontoret: Send en e-post til eller ring kirkens kontor Husk at kirken åpner en ny høstutstilling til høsten 2011 da kan du stille ut bildene dine! Per aspera ad astra! Mona K ronerulling ulturfondet kroner! Vi har hatt en innsamlingsaksjon til Prinsesse Märtha Louises Kulturfond gående i Informasjon i I løpet av året er kommet inn kroner i gaver. Fondets kapital er nå på kroner. Kronerullingen i løpet det siste året utgjør dermed 1,1% av kapitalen. Med dagens lave rentenivå vil en økningen i utdelingen til kulturarrangementer i Kronprinsesse Märthas Kirke knapt kunne merkes. Det var heller ikke meningen at Kronerullingsaksjonen skulle fortsette i 2011 og den er nå offisielt avsluttet. Gaver til Kulturfondet kan du betale inn på kirkens Plus Girokonto Vi takker alle som har gitt en gave under Kronerullingen, uansett om den var stor eller liten: Anne Marie Bergby Anne Bergstrøm Mary Bjørgan Kari Nielsen Tor Andreas Høeg Liv von Jeinsen-Bakker Else Søderlund Tore Midtvedt Brita Axenborg Ulla Hillesøy Tove Almvik Alf Folmer Ivar Tromsdal Minnegave Arne Nordang Minnegave 14

15 Det Norske Samfund Vi er en uavhengig forening basert i Stockholm med et antall arrangementer hvert år. Alt fra 17.mai og norske tradisjoner til det mer moderne og dagsaktuelle. Vi er ikke bare et naturlig møtested for deg som er norsk i Sverige, men også for deg som er svensk med norske venner og interesser. Vi er en aktiv forening med raskt økende medlemstall. På våre hjemmesider, oppdateres vår programvirksomhet kontinuerlig samt at vi tipser om andre aktuelle arrangementer. Vi oppfordrer medlemmer å interesserte til å sende oss sin e-postadresse til De vil da få tilsendt våre nyhetsbrev og annen informasjon. Bli medlem! Enkeltmedlem: 250 kroner. Parmedlem: 400 kroner Box Stockholm e-post: Engelen En kveld med: - God mat - God film - og den gode samtalen! Maria Bonnevie er troverdig og ekte som engelen... Må ungene lide for foreldrenes synder? Hvordan beskytte seg seg og sitt når livet trassler seg til? Og hva er konsekvensene når slik beskyttelse skjer ved hjelp av rus? Hvor går grensene mellom bruk og misbruk, mellom flukt og lengsel? Hva er et verdig liv? Kan det som virker uverdig likevel ha sin hele sin verdighet i behold? I den Oscar-nominerte norske filmen Engelen vokser Lea opp i et hjem preget av manglende beskyttelse. Fra å være en livsglad og nysgjerrig liten jente forandrer livet seg brutalt når moren Madeleine vender tilbake til sin eksmann Ole. Vi møtes til varm mat (50:-) kl Filmen (50:-) begynner Når filmen er slutt, har du heldigvis noen å diskutere den med! 15

Menighetsblad for Den Norske Kirke i Stockholm Informasjon

Menighetsblad for Den Norske Kirke i Stockholm Informasjon Menighetsblad for Den Norske Kirke i Stockholm Informasjon Nr. 2 2015 58. årgang Møt 17. maikomiteens leder Ivar Kirkeby s.8 Program for dagen s.10 Informasjon om høstens menighetsrådsvalg s.11 Vår visjon:

Detaljer

Informasjon. 17. mai-program S.6. Norges Hus i Göteborg S.15. Menighetsblad for Sjømannskirken i Stockholm, Kronprinsesse Märthas Kirke

Informasjon. 17. mai-program S.6. Norges Hus i Göteborg S.15. Menighetsblad for Sjømannskirken i Stockholm, Kronprinsesse Märthas Kirke Menighetsblad for Sjømannskirken i Stockholm, Kronprinsesse Märthas Kirke Informasjon Nr. 3 2014 57. årgang 17. mai-program S.6 Høstens program med kirken Norges Hus i Göteborg S.15 Møt de nye familiene

Detaljer

SCENE OG ALENE. SVEITS Sjømannsprest på kryss og tvers i alpelandet. SPANIA Annerledes pilegrimstreff på Costa del Sol

SCENE OG ALENE. SVEITS Sjømannsprest på kryss og tvers i alpelandet. SPANIA Annerledes pilegrimstreff på Costa del Sol Nr. 6 2013 SJØMANNSKIRKEN NORSK KIRKE I UTLANDET SVEITS Sjømannsprest på kryss og tvers i alpelandet SPANIA Annerledes pilegrimstreff på Costa del Sol SVERIGE Fra torskemiddag til økonomiutvalg TEMA: STORBYKIRKEN

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Team Albania. Desember 2012. Nyhetsbrev fra

Team Albania. Desember 2012. Nyhetsbrev fra Ønsker du å støtte oss økonomisk? Team Albanias konto nr: 2655 60 65453 - Merk gjerne med det du vil pengene skal gå til. Nyhetsbrev fra Team Albania Desember 2012 Nesrina og Seat Gjoka med familie har

Detaljer

Nummer 1 - januar 2011

Nummer 1 - januar 2011 Informasjonsblad for Høyjord og omegn utgitt av Høyjord Ungdomslag Nummer 1 - januar 2011 Kulturbonden Side 8 Ildsjelen Side 14 Pensjonisten Side 18 Pedellen Side 26 Nytt liv i den gamle Speiderhygga Side

Detaljer

Sør for elva. Myldremesse Per Arne Dahl. Kjerkenytt fra Mjøndalen menighet 19. årgang nr. 4-2014. s 16 s 9

Sør for elva. Myldremesse Per Arne Dahl. Kjerkenytt fra Mjøndalen menighet 19. årgang nr. 4-2014. s 16 s 9 Sør for elva Kjerkenytt fra Mjøndalen menighet 19. årgang nr. 4-2014 s 6 s 16 s 9 Møt Jon Mihle Myldremesse Julebetraktning av biskop Per Arne Dahl s 6 Hva er de viktigste ordene i språket vårt? Mjøndalen

Detaljer

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff Sommernummer 2. utgave 2006 Årgang 42. Vestfold Nytt Medlemsblad for Vestfold Døveforening Barneside Kryssord Sudoku Matoppskrift Info Nytt fra: VDF og Skogstua Endelig :) Kjell Ivar Mesics Personalia

Detaljer

LaGaviota. Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 2-2014 Årgang 11. Avtroppende konsul Gry

LaGaviota. Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 2-2014 Årgang 11. Avtroppende konsul Gry LaGaviota Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 2-2014 Årgang 11 Avtroppende konsul Gry s. 16 og 17 Lis Ann overtar etter Gry s. 2 La Gaviota ønsker alle en God Sommer! Kgl.

Detaljer

LaGaviota. La revista de Iglesia Noruega en Gran Canaria The magazine of The Norwegian Church

LaGaviota. La revista de Iglesia Noruega en Gran Canaria The magazine of The Norwegian Church LaGaviota Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 1-2015 Årgang 12 La revista de Iglesia Noruega en Gran Canaria The magazine of The Norwegian Church Canarisk motiv malt av

Detaljer

La Gaviota GRATIS. Måken - et informasjonsblad fra Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 4-2011

La Gaviota GRATIS. Måken - et informasjonsblad fra Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 4-2011 La Gaviota GRATIS Måken - et informasjonsblad fra Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 4-2011 Jeg kan ikke bruke de dristige ord T: Ragnar Leivestad M: Åge Haavik Kgl. Norsk Konsulat Postadresse Jeg kan

Detaljer

Nettvett for elever side 10-11. Nordberg menighetsblad. Nr. 3 Juni 2015. Stor kulturkveld Side 4-5. Reise til Istanbul Side 8. Om dåpen Side 12-13

Nettvett for elever side 10-11. Nordberg menighetsblad. Nr. 3 Juni 2015. Stor kulturkveld Side 4-5. Reise til Istanbul Side 8. Om dåpen Side 12-13 Nordberg menighetsblad Nr. 3 Juni 2015 Nordberg, Gaustad, Korsvoll og Maridalen Stor kulturkveld Side 4-5 Reise til Istanbul Side 8 Om dåpen Side 12-13 Leken gudstjeneste Side16 Loppemarked Side 3 og 36

Detaljer

Sjømannskirken i Houston

Sjømannskirken i Houston TEXAS NYTT Nr. NYE NYE 1 2011 Årgang 43 Sjømannskirken i Houston Les i dette nummer: Intervju med Jostein og Sonia Mykletun... s. 6-8 Nye barnesider... s. 11 Kirkens årsmøte 3. april... s. 14 Tanker i

Detaljer

Belgique-België P.P. 1410 WATERLOO 1 6/1751 P 409503

Belgique-België P.P. 1410 WATERLOO 1 6/1751 P 409503 Belgique-België P.P. 1410 WATERLOO 1 6/1751 P 409503 Livet er i konstant forandring. Noen ganger er forandringene store. Mange har flyttet i sommer, noen til Norge, andre til Belgia. Her har det vært store

Detaljer

Nr. 1-2014 - 143. årgang

Nr. 1-2014 - 143. årgang Nr. 1-2014 - 143. årgang Magasin for kristen tro, tanke og liv 5 Innhold Verdighet Redaktør: Karl Anders Ellingsen Ekspedisjon og abonnement: Olav Helgesen 6 Kompetanse på tvers Postadresse: P.B. 2744

Detaljer

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963 ISSN: 0807-8963 Døves Blad BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang Over: Gudstjeneste i Døvesenteret i Kristiansand i forbindelse med Bispevisitas i det Sørvestenfjelske

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13 Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10 Siktskiva er på plass s. 13 Generalforsamling s. 6 Ulsaker og Nilsen dagligvarer AS Stoff kan sendes til: Vi ønsker velkommen

Detaljer

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Nr. 4 25. årgang november/desember 2011 Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg I en av julehøytidens

Detaljer

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Vekkelsesrapport N o r d i c H a r v e s t M i s s i o n D E S 2 0 1 4 Hjertet i vår jul er Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Velkommen Vekkelsesrapport DES 2014 N O R D I C h a r v e s t M I S

Detaljer

Nr 4 desember 2014 46. årgang

Nr 4 desember 2014 46. årgang Nr 4 desember 2014 46. årgang Mitt hjerte alltid vanker I Jesu føderum, Der samles mine tanker Som i sin hovedsum, Der er min lengsel hjemme, Der har min tro sin skatt, Jeg kan dig aldri glemme, Velsignet

Detaljer

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE!

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE! N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 1 2 0 1 5 2 3. å r g a n g FOTO: Kamilla Kvamme SIDE 4 SIDE 10 SIDE 14 JOSEF OG JOE NYTT LIV FOR FAR OG SØNN OSKAR ALLE MENNESKER HAR

Detaljer

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010.

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2010 Årgang 106 På Solstrand var nær 60 tenåringer samlet til Tentroweekend. LES MER SIDE 28-29 Les om arbeidet i Padrauna, India vårt glemte misjonsfelt.

Detaljer

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2008 Årgang 104 Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli Herre, la meg kjenne dine veier, lær meg dine stier! Salme 25, 4 Portrettet Dåpsvekkelse Skoletaper

Detaljer

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 Årgang 70 November/desember 2010 Våler kommune God Jul! Biskopens juleandakt side 6 Eldredag i Våler side 9 Høsttakkefest side 20 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 VÅLER OG SVINNDAL MENIGHETER VÅLER KIRKEKONTOR

Detaljer

Info. Nytt fra VDF hovedstyret Døvesenteret Menighetsutvalget Holtan Døve Sportsklubb. Info fra Tolketjenesten. Teater: Menneskets sju aldre

Info. Nytt fra VDF hovedstyret Døvesenteret Menighetsutvalget Holtan Døve Sportsklubb. Info fra Tolketjenesten. Teater: Menneskets sju aldre Sommernummer 2. utgave 2005 Årgang 41. Vestfold Nytt TO OPPGAVER for voksne og barn med gevinster!!! Matoppskrift staffett Info Nytt fra VDF hovedstyret Døvesenteret Menighetsutvalget Holtan Døve Sportsklubb

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer