Regler for opvartning. Regler for borddekning. Renslighet. , 119 I I 1,3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regler for opvartning. Regler for borddekning. Renslighet. , 119 I I 1,3"

Transkript

1 7 eller rasp brodet, og kok det med vann I time. Sil suppen, tilsett ol og sukker, og ia det koke op. Spises nred I s. floteskum ovenpfr. Russisk kvas. '/z kg. sammalt rugmel fores ut i l0 L kokende vann, fylles pfr et lite anker, stir I 1,3 noen dager uspunset pi et varmt sted og rores i, spunses og legges i kjelleren. N&r det har ligget tilstrekkelig lenge, blir det en klar gulaktig, syrlig vaeske, som slukker godt torst. Grovt hauremel utrsrt pn lignende vis brukes som leskedrikk av fyrbotere ontbord i darnpskib og i fabrikker. Regler for borddekning. 1. Sett ait som skal pfr bordet, pi et brett. Gni det over med et glasshindklre, si alt er blankt og rent. 'l'ork 2. stov av bordet. For duken, rnens den er sammenlagt, ned langs bordet og brett den ut til sidene. Se efter at den henger like langt ned pa begge sider og at den ligger ganske glatt. p& bordet. Hvis der brukes bordloper, legges denne midt 3. Sett tallerknene en cm. innenfbr bordkanten. Legg kniven med eggen innad til hoire for tallerkenen, gafi,elen til venstre og skjeen midt foran med skaftet tilhoire. Glasset skal sti midt foran tallerkenens innerste kant Iike bak skjeen. Husk i sette asjett til stuing pir hoire side av tallerkenen, hvis sfrdan behoves. pi hoire side av tallerkenen. Til grot brukes kopp til saft og vann, 119 I 6. Like for middagenbringes inn friskt vann og brod (halve skiver). 8. Glem ikke skjeer og gafler til fatene - legg dem ferdig pi anretningsbordet eller pa nederste bordende. bs Regler for opvartning. ikke tallerkener breddfulle og spill ikke pi kanten. Skjenk heller ikke glass og kopper breddfulle. venstre side. med letthet kan forsyne sig. By alt fra Hold det der byes, si lavt, at den der byes, Pass pi at skaftene pi skjeene og gaflene iigger til den rigtige kant, si de er lett fr fa fatt i. Ta bort tallerkener fra hoire side. Bruk et brett. Hold brettet pfl venstre hind. Legg alle skjeer og spiseredskaper pa en talierken og sett de andre tallerkener sammen, Bring rundt varme tallerkener til varm mat. fisk, sa saus, stuing og poteter. By forst kjatt eller Skal sar-rs og poteter sendes rundt, sl sett sausmuggen og potetfatet ved den du byr fisk eller kjott farst. Er det bide fiskerett og kjottrett, si skal fiskeretten serveres ferrst. Nir fatene lylles, si tsrk dem pent, for de byes om igjen. Hold fatenes kant fri. For desserten ryddes bordet for alt, som har vert brukt til de foregiende retter, alle fater fjernes forst, si tallerkener, og duken borstes med bordbeirste, fsr desserttallerkenene settes om. Ga stille, larm ikke ved opvartningen og vrer opmerksonr, sa ingen mangler noe. \ 4. En kold tallerken settes alltid til underlag ved hver plass, hvis det er et selskapsbord kalles dekketallerken. 5. Har man et glass med bromster, en vase med frukt eller opsats -- settes dette midt pi bordet. Saltkar settes enten langs efter midten av bordet, hvis der er fa av dem, eller foran hver tallerken, hvis der er nok til det. Brikker til flasker settes nedover bordet med passe mellemrum. Glem ikke vannkaraffel. l/cer selv ren! Renslighet., li.en i sliirrn ren i sinn; ren i -*etler, ren i lill-rlcr., Skal vi kunne holde oss friske, er det nodvendig at vi fir nok sol, frisk luft og bevegeise, og at alt u[ spiser og drikker er renslig og godt stelt. v 1

2 7 T 120 Daglig kold vasking av kroppen herder og forfrisker, og det er godt fl venne sig til det fra barn av. Det er ikke nok bare i vaske de deler av kroppen som kan sees. Hverken kropp eller klrer mi komme til i lukte ille av svette og annet som Iegemet utskiller. Ukentlig mi taes et varmt bad eller sipevasking av hele kroppen, og undertoi byttes. Det nytter ikke i skifte toi, hvis man ikke vasker sig ordentlig. Benytt vaskekjole som arbeidsdrakt. La ermene v&re forsynt med linninger, si de kan brettes op. Det er lettere i vaske armene enn kjoleermene; huden slites ikke som taiet. Kjokken- og skureforklar sparer kjolen, og vaskes lettere enn denne. Hdret greies og borstes daglig, og ofte mi det vaskes i gronnsipevann, skylles og torkes. Ved rengjorings- og kjokkenarbeider bor hodet dekkes av et lett, hvitt tarkln. Der mi ikke arbeides med lost hhr. Hendene er vire viktigste arbeidsredskaper. Med smussige hender og sorte negler kan renslig mat ikke steiles. Hold neglene kort avklippet, og bruk negleborste og pimpsten nir det trenges. Blekk- og saftflekker fjernes med rabarbraeller citronsaft. Det beste beskyttelsesmiddel mot smtttsom sykdom er renslighet. Barnestell. Morsmelken er den naturlige neerirrg for spebarnet. Enhver mor bor derfor gi sitt barn bryst hvis hun ikke lider av sykdom som kan overfores til barnet. Hvis moren ikke har melk til barnet eller for lite melk, si gies helt eller delvis kumelk. Men da kumelken inneholder mindre sukker og mere eggehvite enn kvinnemelken, mi. den tilsettes sukker og blandes med vann for i fordaies godt av barnet i den forste tid. Kvinnemelk inneholder 2 g. eggehvite, 3--4 g. fett, 6,4 g. sukker, 0,2 g. salter og 88 g. vann. Blandingen t2l lages i folgende forhold: i barnets forte m&ned I del frisk, nysilt kumelk og 2 deler vann, havre- eller byggsuppe (til I l. vann taes 1 toppet skje gryn). 2nen og 3dje mined I del melk og 1 del vann eller suppe, i 4de og 5te m&ned 2 deler melk og 1 del vann eller suppe. Fra 6te mined gies melken ublandet. Den hele tid settes til I t.skje sukker til 100 g. av blandingen. Hvis ikke moren har melk nok til barnet, skal det hvert miltid forst legges til brystet og derefter gies et passende kvantum av blandingen efterpi med teskje. Ff,r barnet flaske ved siden av bryst, vil melken lett minke hos moren, da barnet ikke gidder arbeide s& meget med brystet. Barnet bar fh bryst til det er 9-10 mineder gammelt. Avvenningen skjer langsomt i lopet av 2-4 uker og ikke i den varmeste sommertid. Miltidene gies hver 3dje time dognet rundt med en pause pa 5-6 timer om natten. Barn ma ikke vekkes. De fir sin mat, n&r de vikner. Fir barnet mavesyke og er urolig, gies bare byggsuppe inntil maven atter er i orden. Brukes flaske, m6. den omhyggelig rengjares for hver ny pifylling. Spebarn m& holdes omhyggelig rene, torre og varme. Barnets hele kropp mi daglig vaskes, hvis det ikke kan fi varmt bad. Bruk god sipe - honning- eller lanolinsfrpe - men v&r sparsom med den, for barnets fine hud har lett for & bli rsd og sfrr. Bruk borsinksalve eller vasenolpudder hvis barnet er hudlsst eller har utslett. Ha 2 kluter til vasking av barnet - den ene til ansiktet, den annen til kroppen. Blot gas sydd sammen 4-dobbelt er god til dette bruk; da den er lett i holde ren og kan kokes. Barnet bsr stelles pf, bord - rkke pi fanget. Et sammenlagt ullteppe legges under. Spebarnets klrer bor besti av skjorte, traie, klut og bleie, kladd og loiert. Kluten tulles godt om benene, bleien legges i 3-kant og spissen boies op fremover. Utenp& den legges \ I.t /

3 kladden, som ma vere ^",r;,:skimostoff, og til slu* roierten, der bor vrere av bomullsfloneil og sydd med et lite liv, si den ikke glir ned. Den bsr v*re si lang at den kan brettes op og bindes sammen med bind. Bruk ikke sikker_ hetsniler, de ruster taiet, og de kan gi op. Alle plagg md uere au blatt toi, uten hd.rcle sommer og folcler. vask og tark barnet godt, nir der byttes toi pi det. Regelmessighet, renslighet og forst og sist lcjertighet og omhu er hvad barnet trenger --- dag og narr. r barnets seng bar vrere.en god, brst mqdnsq ikke dyne, en liten pute, et lite urtteppc som barnet tuiles inn i, et Iaken og over dette orjelerret med en tykk kradd, der tar imot for vrete og rett kan byttes. over barnet bor man ha et teppe eller en liten dyne n^ted lost hvitt vasketrekk. Smabarn trenger megen s,vn og en bar vrere forsiktig, si sovne. ikke forstyrres elrer barnet plutselig vekkes. Barnets seng elier vugge m& sti slik at lyset ikke faller barnet i oinene, og luften mi rrordes ren og frisk i det rum hvor barnet opholder sig. Ved spebarns pass og preie kan man ikke v*re varsonl og forsiktig nok. uaktsomhet kan gjare at barnet mi brere merker derav hele livet. Ler ikke barnet for tidlir d sfri eller gti. Sykestell. Sorg for at luften er frisk, og at art er rent og ordentlig i sykeucerelset. La ikke lyset genere clen syke og hold det stille rundt om. Gjett den sykes onsker og hold motet oppe. Vis din deltagelse og medlidenhet i handling og ikke bare i ord' Se rolig og glad ut; krynk og kiage gior ondt verre. se til i skaffe den syke bromster og annet som kan grede og forfriske sinnet. Sykesengen settes fritt ut i verelset, si pleiersken kan komme til pi begge sider. Sengen m& v&re forsynt mecr Y 123 I rnadrass, I rull eller skr&pute, 2 store puter, 1 liten, I oljelerret, 1 stikklaken, dyne eller ullteppe. Over madrassen og lakenet legges oljelerretet som brettes inn under nradrassen pi begge sider. Over dette stikklakenet, som legges dobbelt efter lengden og rulles op. Det overfladige stikkes inn under madrassen pi den ene side. Blir det vfrtt (f. eks. efter bruk av bekkenet) trekkes det tilside og puttes inn ph den annen side. Vasking. Ved langvarige sykeleier vaskes den syke (eller gamle) med 1 del sprit og I del vann, hvorved huden styrkes, si liggesir kan forhindres. Fir den syke (eller gamle) allikevei liggesir, behandles dette med t lz 0lo lapisomslag eller med innsmaring av lapissalve, pasta lassar elier sinksalve. Et stykke mykt toi eller gas samt oljelerret legges over. Hvis urin eller avforing gir i sengen, bar der syes en flat pose av bomullsflanell som fylles med torvstro (kladd), og legges under den syke. Efter bruk tcimmes og vaskes posen og nyttes igjen. Man bor ha to ii bytte med. Folg noie legens forskrift, ikke bare med hensyn til me' disin, inen ogsfr med hensyn til den sykes kosf og, stell. La den syke skylle munnen og fa ansikt og hender torket av f'or m&ltidene, si smaker maten bedre. Gi den syke det beste dr-r kan skaffe. All sykemat ml vrere sa omhyggelig tillaget og si lett fordoielig som mulig. Sett alt pent og appetitlig frem, og gi ikke for meget ad gangen. La ingen mat bli stiende inne i sl'kevrerelset. Under langvarig sykdom og under bedring efter en sykdom gies lett fordoielig og nerende lnat, f. eks. blotkokte egg, sago- og havrevelling, buljong med egg, kiatt- og fiskeboller, mort kjatt og fisk. En mi scirge for si megen avveksling som mulig. Leskedrikke lages av saft og vann: citron, litt sukker og vann. Ved mavesykdom gies sodavann og selters. Mellc fordoies lettest nfir den gies skjevis, og nir den \ L

4 7 T /. 124 nytes sammen med brod. Den mfr vrere fullkommen frisk, enten den skal nytes i ra eller kokt tilstand. sur, vispet melk tales av mange bedre enn scit melk. Byggsuppe (1 dl. gryn ril I l. vann) kokes av utblstte halve eller hele byggryn i vann minst lt/z time. Grynene siles fra, og den slimede suppe tilsettes saft og sukker eller bare litt salt. Byggsuppe beskytter slimhinnene og inneholder forholdsvis meget og lett fordoielig neering. Linfrosuppe (11/z s.s. linfro tit I l. vann) kokes t/, time, tilsettes honning og drikkes varm om morgen og aften i sengen. Mot hoste og avmagring. Frisk gjeitemelk pi fastende hjerte er ogsi fetende. Sagovelling for syke. l. melli. b.s. sago. t.s. suliker. cggeplomrne. knivsodcl sait. Kok melk og sago, tilsett salt, den vispede eggeplomme og sukker n&r vellingen helles op. Flaskebuljong (ra). 125 g. frislit, skjrcrt okse)ijott. + cl1. ii(,lltt l'anlt. I knivsocld salt. Finhakk eller skrap kjottet, ha det i en krukke eller flaske med vid hals, tilsett salt og vann, bind et papir over, la det sti i 2 tiner og sil kjattsaften. Jo mere kjatt desto sterkere. Gies teskjevis. Kan ogsa settes over i en kasseroll med vann og langsomt kokes r/z time. Buljong er et nydelsesmiddel som opliver og gir appetit, men ingen nering. Kalvebrissel. 1 lialvebrissel. l/z l. vann. I t.s. salt. I s. smor. l/z s. rnel. Legg brisselen i vann, fjern alle hinner, kok den i saltvann. Ta brisselen op og sil kraften. Jevn smor og mel, spe kraften i til en passe jevn saus, og tilsett den opsk&rne brissel. Kan ogsi jevnes med en eggeplomme som rores ut i kraften. (Vin.) Kan serveres som posteier eller med ristet franskbrod. Dampkokt fisk. Fli og rensk en liten torsk eller hvitting, del den langs ryggbenet. Smor en dyp tallerken med godt, friskt smor, legg fiskestykkene pi tallerkenen, dryss litt fint salt pfl; hvelv en skil over og sett 125 tallerkenen OVer en kokelde Kauel eller karclen)ornme. vannkjel eller gryte ca. 20 min. I t's' srnor' Msrt kalve- og firekjott kan Smsr en liten form. Visp skieres i skiver og kokes p& egg og sukker, tilsett nysilt samme mfrte. melk. Sla blandingen i den Lett pudding. ;#T:".f'ff-;T,T" il,::: 1 "sg' kold og varm. Kan kokes i I dl. rnelk. I t.s. sulilier. gryte. Se kalvedans. Husrfld. Ved et fornuftig og renslig stell kan megen sykdom undgfles. Stoter imidlertid noe til, mi en alltid kjenne endel gode husrid, si en ikke for enhver liten ubetydelighet behover i lape til doktor, det faller for dyrt. Nedenstiende husrid er godkjent av lege. Mot hoste; anisdriper eller lakrismikstur. Mot heshet pimpenelledriper. Voksne 30-40, barn 5-15 driper pi en sukkerbete. Ondt i halsen: 20 driper myrra i et olglass vann eller 1 t.s. klorsttrt kali ; 21lz dl. kokende vann til gurgling. Mot snue: hold nese og munn li+ time over en kanne halvfyllt med kokende vann, hvori I t.s. torr kamfe:. Nesen smores inn med fett eller kamferolie. l0-15 kamferdriper tatt i varm te eller melk hjelper mot forkjolelse. Mot hudloshet i munnen : I t.s. boraks, oplost i 2 dl. varmt vann. Rusk i siet: hell en dripe fin olie i aiet, smerten lindres oieblikkelig. Mot mauesmerter og kolikk.. varmt vannomslag. Et firedobbelt hindklre vries av i kokhett vann og legges over mavefl. Byttes hver time. Legg oljelerret eller et tort hindkl:e over. Conradis koleradriper mot kolerine. Bruksanvisning pi flasken. Avkok av torkede blibrer mot diarr. Mot forstoppelse.' uttrekk av sennepsbelger; 5-6 belger til l/z glass vann. Settes i blot om aftenen, drikkes om morgenen. Amerikansk olje, utrort i litt varm melk. Mot begynn ende halsbyld: pensling innvendig med kamferolje eller pepperessens og gurgling med noen driper pepperessens i vann. Halsen gnies utenpi med kamferolie.

5 l2() Mot kardittrgi: en stor kopp kokt varmt vann pi fastende hjerte. Kaff'e og ri frukt bor undgfies og arslags fet mat lokdriper I -2 ganger pr. dag. spraitende bladning (pursirebrodning) stanses, indtir r"egen konr_ rner, \'ed ri sette fingere, fast pi siret. Annen brodning stanses ved at ren bonrull, opvridd i helst opkokt vann, legges pi siret. Alntindelige srir.' borvannomsrag (rrlz s. io"..yr. oprost i en flaske 'ann)' En hovedreger ved behandring av aile srags sar er rensing med kokt vann, jodoplosning eter ren spiritus ng a unu.nde 'cnc, herst kokte filler Sprukne hendcr inngnies onl aftenen med glyserin. Lanolin og vaselin er ogsi bra. Mot lilctorner.. glyserinomslag om natten, salisylplaster. Frost i fottene uten sir: inngniding med karnflrsarve, krern. elrer Frost kord_ mcd scir! borsalve. Kul t panneu kolcl kniv, is, sne legges pi. Mot nesebractning: stilles op mot en vegg med armene Koldt strakt vannomslag opad. pi pannen og i nakken. Mot slal metl.frtn'ridning cller ophot'tlcn; eller blyvannsomslag. nleget hete vannomslag I'ettere./brbrenning rindres ved at fin soda ener tarkunr pistroes, eller ved borvannsonrslag. Brandsiir: eggeolje. Yed ltugg<trmbitt bsr et stramt bind regges om cret bitte lem oven_ lbr siret' der rnri utsuges med munnen (hvilket er ufarlig, dersom man er fri fbr sir i 'runnen), og den syke nri jevnrig gies ritt sterk kaffe, inntit Icgen konrnrer. seret vaskes meo krorkalkoplasning. Mot stik av bier, ht,eps og nt\tgganvendes salnrii.rkspiritus og i'n_ gniding med kjokkensalt. Mot opiuni.' sterk kaffe, korde omsrag og art so' syke viken, inntil l:egen kommer. kan hor,re den I'ut er en meget farrig, brennende gift, bor ikke brukes i hus hvor der er srnibarn. Mot ILrt drikkes eddikvann, eggehvitevann og merk. Mot.fluer : fluepapiret,,tanglefoot,.. Mot kakkerlakker.. srro mej boraks. Mot moii.' kamfer, tsrket marurt, naftarin, torkecre appersinskail, tobakk, tjrerepapir. Mot ueggelas.' bomorje smores gjentagende med sprekker. en fjer inn i are Atlot /us smor inn hiret " med en branding av petroreum olje -- og 4 s' petroleum mat- og 2 s. matolje. - Hodet tulles inn natten i over, flonell vaskes i gronnsipe og vann! og haret kiemmes. - I t27 Desinfeksjon. Ved rengjoring efter smittsom sykdom: kopper, difteri, skarlagensfeber o. s. v. bor man gi frem pi folgende rnite: alt leketoi, boker, og hvad den syke har hatt mellem hendene, samt det dirligste toi brenn.es. Gangklrr,, varet pi sengklrerne o. s. v. legges ned i en gryte med koldt vann og far et godt opkok. Sykevaerelset mi farst utrskes. Det skjer pi folgende mate: Dorer og vinduer lukkes. Et kar med varmt vann brres inn, heri slippes en glohet bolt, si vanndamp utvikles. I en gryte, halvfull av sand, Iages et bel av pinner og I kg. ophugget suoyel (til et vrrelse pi 60 n 70 kubikmeters storrelse). Det antendes, mens vanndampen er i verelset, og roken innestenges i 5 d 6 timer. Derefter luftes grundig. og rengjoringen begynner. Tak, vegger, gulv og vinduer vaskes forst med sipe og lutvann, derefter med karbolvann (tlz 1. karbols-vre til vann). Er veggene tapetsert, gnies de overalt med skiver av ferskt brod, smulene sopes santmen og brennes op. Allerbest er det i anskaffe nye tapeter. Har gulvet mange sprekker, bsr det kittes og nrales. Vask. Smussig, hvitt toi mh fsr det vaskes, sorteres og legges i blot et par dager i koldt vann, hvori litt oplost soda, sfrpe eller vaskepulver. En blanding av petroleum og salmiakspiritus er ogsi godt. Soda, der tilvirkes av koksatt (klornafrium), og sfrpe, som kokes av fett med kali- eller natronlut, oploser fett og smuss, som si ved vaskingen skylles av. Fint toi legges i vann i en balj for sig selv det mest skitne underst. Stivetoi buntes sammen, legges i koldt sipevann og kokes, sa stivelsen oploses, hvorved arbeide og slit spares. Da koldt vann oploser mange slags flekker som biter sig fast i tsiet, hvis det forst kommer i varmt vann, mf; alt tai forst kolduaskes, deref'ter yarmyaslces og sh bskes eller kokes, og til slutt skylles i rennende vann. Bokning. Et kar med tapphul klrees inneni med tykke lakener, toiet legges deri -- det fineste i midten - en tallerken legges foran tapphullet, forat luten kan renne ut, og et tykt laken bindes over karet, forat aske ikke skal komme \

6 7 128 ned pa klerne. God, ren aske av lsvtro, omtrent g l. til 40 L vann tommes i en stripose, legges op i en vaskepanne med kokende vann, far et raskt opkok og luten helles het og skummende over taiet. t/q kg. sipe til 50 l. vann til koking av tai. Lang koking gjar luten brun, og toiet blir ikke si hvitt. Luten tappes ay., varmes pany og helles over, og hermed fortsettes, inntil karet er blitt varmt utenpi (9 e l0 overgydninger), derp& bskes over med varmt vann, hvori toiet blir stiende til den folgende dug, da det skylles og vries op. Vaske- og vriemaskin sparer slit. Jo raskere torking, desto hvitere tai. Aller vakrest blir det nar det kan tsrke ute i solen. Ved ophengingen mi plagget festes med klyper. Tai torker hurtigere og far ikke gule striper efter snorene, nir det festes /il snoren, ikke henges ouer den. Alt som skal sfires og s/rykes, legges tilside, resten dynkes, trekkes naiagtig, Iegges sammen og rulles. God trekking er halv rulling. Dekketai mi dynkes mere enn gangkler og rulles flere ganger, til det blir blankt og stivt. Rulletaiet og stryketoiet mi henges op eller legges utover til torking, innen det legges inn i skap, ellers gulner det. Til gardiner og alt som skal v ere mindre stivt, brukes kokt stiuelse. TiI 2 fag ttd.te gardiner: 5 l. kokt vann tilsettes jevning av t/q kg. stivelse, og litt boraks og stearin, forat strykejernet lettere skal slippe tsiet. Nir stivelsen er blit avkjolt, dyppes gardinene deri og klemmes godt ut. Gardiner henges op til torking et sted hvor det ikke blfiser, dynkes med varmt vann, ligger sammenrullet noen timer, trekkes og strykes med hete jern eller rulles og ophenges fugtige. Hetter, klare forkler og putetrekk stives i: I s. stivelse, I s. koldt vann til I L kokende vann. t29 TiI kraver, mansietter og alt som skal vzere meget stivt, brukes rd sttuelse. Til 25 snipper taes: 4 dl. varmt vann, 2 s. stivelse, 2 s, boraks, 4 s. tynn silet tragant-oplosning (4 g. tragant-gummi til t /n l. vann). Boraksen oploses fsrst i det varme vann, derefter stivelsen nir vannet er litt avkiolt, og til slutt tragantoplosningen. Toiet dyppes tsrt i stivelsen, vries ikke, men klemmes og klappes derefter i et klede og ligger litt fsr det strykes. En simplere stiuelseopskrijt: 4 dl. vann, 2tlz s. stivelse, t l, s. boraks, 2 driper petroleum. Stivelsen arbeides til den er passe jevn og tykk. Skal man fa pent stryketoi, mfl jernene hver gang de benyttes, pusses omhyggelig av og torkes godt. De smores med stearin og avgnies pa et stristykke far man begynner strykningen. Efter endt strykning innsmores de med fett for ikke i rustne. Elektriske iern mh behandles med varsomhet. De t&ler ikke for sterk ophetning, si en m& ikke glemme h ta kontakten av og ikke sette jernene fra sig uten rist under. Kulsrt tsi vaskes i koldt sipevann og skylles i koldt vann med litt salt eller eddik i, det henges op i skyggen til torking med det samme, eller rulles inn i et laken inntil det skal strykes. Broderte saker mi behandles pi samme mhte. Ulltsi vaskes ved i slies i lunkent s&pevann; skylles i vann av samme varmegrad _-- koldere eller varmere vann vil bringe tsiet til e krympe. Ulltoi mi avvries vel og ophenges til torking med det samme. Mange foretrekker kold salmiakkuask til hvitt og gratt ulltoi: til 2 l. koldt vann I s. salmiakkspiritus. Tsiet legges heri og stfrr natten over, slaes i salmiakkvannet og skylles i flere kolde vann. Ikke alle farver tiler denne vask. Det er bedre i piske salmiakksipe eller kiernesflpe ut i kokende vann og tilsette koldt vann. Ulltoiet legges heri I lz

7 7 130 dclgn, skylles frem og tilbake, hvorefter vannet klelntles av og toiet legges over i et' lignende koldt sapevann, hvor det atter blir liggende t l, dagn, hvorefter det skylles rent i flere vann. - Denne vask skader ikke farvene, og toiet blir blatt. Frisk tork trenges til alt ulltoi. Det mf, ikke henge i solen. Fine ulltraier bsr vries av i et tort klrede for de henges op. Nir taiet er ferdig efter vasken, mi det e.ftersees si alt er helt og i orden, fsr det legges inn. Manglende knapper og bhnd kan avstedkomme utrolig megen ergrelse. Klar og sko..lio bedre enn clu har rid til; slris sottt rlu hrr r i cl til, kle clig tarveligere enn du har rft,i til.' Klaerne skal beskytte mot kulde, sol og vrete. De m& v&re bekvemme og solide, si de varer lenge. Nir en skaffer sig nye kler, skal en anstrenge sig for i f& sterkt, ikke for tungt toi, som kan vendes, og som ikke falmer, fi det nett og ordentlig sydd. Der mi taes vel vare pi alle lapper, si en har noe h giare istand med. Det gielder ikke minst mannsklrer. Det m& noie p&sees at skredderen sender alle toirester tilbake med den ferdigsydde drakt. Klrer mi henge pi et sted hvor de beskyttes for sol, stov og vond lukt. De bar av og til luftes. En liten skade bsr oieblikkelig repareres, og flekker straks avtaes. En hel del smuss og flekker p& lyse ullstoffer kan avtaes ved i gnies med varmt potetmel. Med koldt eller varmt vann fjernes en mengde flekker, si det bsr forsokes, for en begynner med sterkere saker. Kloroformeter fjerner alle flekker. Terpentin tar malerflekker. Fettflekker fjernes ved bensin og potetmel. A uaske mannskler. Mannsklrer (jakker og kaper) vaskes og skylles som annet ulltoi, si det ikke kryper. Vannet Y t.il klemmes ut, hvorefter klerne trekkes noiaktig, s& de fir den fasong de skal ha. Derefter henges plaggene op pn klreshengere til tark i frisk vinn. Benkler torkes med linningen ned, festes til snoren med klyper. Nir klerne er halvt tarre, dampes de. Er klrerne blitt for torre, dypper man et stykke lintoi i vann, legger det pfl retten av toiet, stryker raskt over med varmt jern, og borster derefter med klresborste. Til alle slags kularte ullstofle.r brukes perfeksjonss&pe, galdesfrpe eller s&pebark tkvillejabark); barken uttrekkes i en botte kokende vann, stfrr natten over og siles. Toiet ligger tz a 24 timer i sipevannet. Kold salmiakkyask kan brukes til sorte ullkjoler --- I s. til I botte vann. Der bor ikke taes for meget salmiakkspiritus, hvorved farven lett blir gronlig. Filthatter, frakkekraver, slips, silkebfrnd renses med bensin. Huile strd- og panamohotter blir rene ved A overdrysses med svovelblomme. Kan ogsi vaskes rene, og sa skylles i citronsyrevann. De kan gnies med overskaren citron og skylles i rent vann, legges i sol til tork. Hansker. Vaskeskinns hansker vaskes i to lunkne gronnsfrpevann, vries i et hindkle. Skylles ikke og henges op til torking. Glacehansker legges i bensin og gnies rene med linfiller til de er tsrre. De bor trekkes pi hinden mens de gnies. Bensin er ildsfarlig. Skotsi bar syes pa skjev lest med flate, brede heler, - de passer bedre til foten, er behageligere i gi med, og sterkere, da man ikke lett skjever skotoi sydd pi denne mite. Alt oyerler -- enten det er simpelt eller fint skotoi - mi ofte smores med olje, fett eller tran, hvis man vil undgi at det skal briste. Sdlen styrkes betydelig og gjores mere vanntett ved gjentagne ganger i innsmores med kokt linolje eller med collanolje. De runde, engelske stalnudder er meget e anbefale til tykksilede barnestovler; de sparer inn mange halvsiler.

8 7 t32 Kjokkenhaven. i'lt,l;^1jll,?l#:o rvst og nid' lykl<es og trives i sin tirl og nytes sorn himlens gaye.) En liten haveflekk er en skatt for en husmor. Har hun mange gronnsaker h ty til, er det utrolig hvor meget mindre penger der skal til i husholdningen. N&r kjokkenhaven skal gi godt utbytte, bar den helst ligge til solsiden, ha god jord som holder pi jevn fuktighet, og ikke skygges av store trar eller tette hekker. Kjokkenhaven bor spaes og gjodsles om hosten. Da ikke alle kjokkenhavevekster behover like fet iord, bzr kiokkenhaven inndeles i 4 deler. I den ene fjerdepart samles de fler&rige kjokkenvek, ster: rabarbra, asparges, pepperrot, gresslok, havesyre og jordbrer o. s. v. Pa de tre andre deler mi drives uekselbruk, siledes at hvert stykke efter tur blir opgjodslet hvert 3dje ir, og vekstene irlig bytter plass. 1. De gronnsaker som fordrer den kraftigste jord og altsi mi plantes i nygjodslet jord, er alle de planter hvorav bladene benyttes i husholdningen, siledes salat og kal, purre samt dessuten selleri, gresskar og agurker. 2. Annet hr efter gjodslingen dyrkes de vekster hvorav rsttene benyttes, som persille, gulrotter o. s. v. 3. Tredje hr efter gjodslingen settes alleslags belgfrukter, som erter, bonner o. s. v. Er jorden ikke kraftig, brukes kunstgjodsel bide til rotfrukter og belgplanter. Om viren, nir jorden er blitt tsrr nok til i bearbeides, spaes og hakkes den og rakes fin, hvorefter sengene optrikkes efter en snor. Sa tidlig som mulig sies persille, gulrotter, neper, salat og reddiker. En sir tynt og i rader for i lette lukingen. Jorden kares lett over, og tilklappes lett med rive- 133 hodet, si jorden slutter til fraet. Gulrotter og persille kan ogsi sies senhostes ute i haven, og overdekkes om vinteren. Plantene uttynnes forat rottene kan bli s,torre. Skalottlok og erter kan legges meget tidlig. Erter legges i 2 ruder ph hver seng 5 centimeter dypt. Nir ertene er 10 centimeter haie, hyppes de, og stenges med de granbarkvister som om vinteren har tjent til dekkning i blomsterhaven, med ertestenger eller litt bred honseduk som festes til tynne lekter eller staurer. Bonner legges n&r heggen blomstrer; de hoitvoksende bonner og erter mi settes slik at de ikke skygger for lavere planter. Selleri, kil og kilrot plantes ut sist i mai nir jorden er varm. Med en pinne stikkes et hull hvori plantens rot senkes rett ned, si smirsttene ikke blir liggende dobbelt, og s& dypt at hjertebladene sividt titter op over jorden. DerpA stikkes plantepinnen i cirka 7 centimeters avstand fra planten p& skri innimot rotspissen og trykkes opimot planten. I det frembragte hull vannes efterpi. Kilrot for vinterbruk blir som regel stor nok om den sies direkte pfl voksestedet i juni. For i fa storre knoller bsr man vanne sellerien noen ganger i sommerens lop med gjodselvann. Den hostes senest mulig. For i fi stor og fast kf,l mi iorden v&re sterkt gjodslet og kunne holde godt pi fuktighet. I tarr., los jord blir hodene smi og lose. Jorden mi holdes ren for ugress, og plantene fri for mark og snegler. Passer en pi i juli maned i knuse de egg som insektene legger pi kilbladenes underside, vil en ikke senere fi stort arbeide med kilmarken. Har en en liten gressflekk eller et gjodslet bed hvori en om hosten stror ned litt karve, vil en efter halvannet irs forlop hele den forste halvdel av sommeren kunne plukke karvekil. Det er ikke bare mennesker og dyr som m& ha ordentlig

9 7 T \ 134 og regelmessig nering for i kunne utvikle sig kraftig. Plantene har aldeles den samme fordring. En haves utseende og det utbytte den gir er for en stor del avhengig av gjodselens sammensetning og jordens beskaffenhet. Men da giodsel er dyr & kjope, bsr en forsoke ved forstandig stell indirekte i skaffe sig sameget av dette,,bondens gull" som mulig. Hvor det pi noen mulig mfrte lar sig giare, bor en derfor holde hons eller andre husdyr, da en derved pfr en innbringende mite kan fi utnyttet alt avfall fra kjokken og fi det orngiort til kjatt, egg og gjodsel. Alt hvad husdyrene ikke kan fbrtere av ugress, samt avfall, sot, aske, nedfaldne blad, sagmugg, rusk og rask av alle slags (ikke sten, potteskir o. s. v.), samles i haug i et lrjarne, mest mulig skjult og langt fra huset, og nedlegges lagvis med det opsamlede i privetet, blandet med torvstro. Overhelles nu denne kompost med toalettbottens innhold og opvaskvann fra kjokkenet, fir en efter et irs forlap god gjodsel, som kan nyttes bide i kjokkenhaven og til blomsterbedene. Er man nodt til fl kjope giadsel, bor en hvor jorden er muldfattig, bestir av sand eller ler, helst anskaffe ku- eller hestegjodsel, som ikke mi nyttes i ubrent tilstand. Er jorden derimot muldrik, viser kunstgjodningen ofte en bedre virkning. I kraftig gjodslet jord rnotstir plantene bedre tsrken enn i mager jord. Allikevel kan det i tarre somrer bli nodvendig i vanne. En mi da ikke gi en liten skvett hver aften, rnen en ordentlig blote engang imellem. En tonne med gjodselvann bar alltid st& parat. Flytende gjodning virker med en gang, men mi forst. ikke gies i torr jord; den vannes i tilfelle Berbusker er det nyttig og behagelig fi ha, men uncier enhver omstendighet ma en finne et sted til noen rabarbraplanter. De er noisomme nred plass, tiler alt mulig, kan dyrkes hsit og lavt over hele landet, men fordrer megen gjodsel og fugtighet. Nir 135 en tar bort alle blonrsterstengler sisnart de begynner fi vise sig, kan de store saftfulle bladstilker nyttes den hele sommer til grot og rsuppe, til syltetoi, vin og saft. De sure rabarbrastilker fir sti i ro for slikvorne fingre, mens rips og stikkelsbrer forsvinner. Innhostning. Rotfrukter lar man ligge i haug et par dager med bladene utadvendt, si de visner litt, far de skjaeres fra, og rottene bringes i kjelleren. efter gulrotter, mi Da rottene er gale isrer en stadig holde aie med beholdningen. De store ytre blad skjreres av persille og selleri, hvorpi de plantes i en kasse med litt fuktig jord. Noen persillerotter lar en sti ute godt tildekket, si har en gront tidlig om viren, nir sneen er gitt bort. Endel persillerotter plantes i en blomsterpotte og gror i kjokkenet til bruk vinteren igjennem. smi De avsk&rne blad, f. eks. av persille og selleri, kan i bunter dyppes i kokende vann og derpa torkes eller saltes ned i en krukke, eller kokes ut i litt saltvann til en sterk soya, som holder sig hele vinteren p& korkede flasker og benyttes i suppe og saus. Gresslok hakkes og torkes pi et papir i stekeovnen eller nedsaltes. Kan ogsi plantes inn i blomsterpotte til vinterbruk. Kil henges op under kjellertaket eller slies ned i jord i haven og dekkes med grankvister og lov for vinteren. Det samme kan gjores med gulrotter. De holder sig bedre i jorden ute, enn i kjelleren. Taes op i mildvrer. Gronnkil og rosenkil holder sig under sneen pi voksestedet. Blomkil som ikke n&r full utvikling pfr friland, kan innplantes i kjelleren, hvor hodene utvikler sig videre. I en liten husholdning, hvor en ofte ingen kjeller har, kan en ikke greie mange gronnsaker pfi en gang. Dog kan man bevare endel nedlagt mellem poteter eller i torvstro. Eller ogsi i en stor stenkrukke pi et morkt og kjolig sted. Rotfrukter kan ogsi bevares lagt i haug ute pi et tsrt

1.1 utgave. Vitensenteret Trondheim. Kjøkkenkjemi. en samling enkle kjemieksperimenter

1.1 utgave. Vitensenteret Trondheim. Kjøkkenkjemi. en samling enkle kjemieksperimenter 1.1 utgave Vitensenteret Trondheim Kjøkkenkjemi en samling enkle kjemieksperimenter KJØKKENKJEMI EN SAMLING ENKLE KJEMIEKSPERIMENTER - 3 - Vitensenteret 2006 Kjøkkenkjemi - en samling enkle kjemieksperimenter

Detaljer

Barna våre. vi gir deg bedre helse

Barna våre. vi gir deg bedre helse En informasjonsbrosjyre fra Ditt Apotek vi gir deg bedre helse Innholdsfortegnelse FORORD... 5 DIARÉ OG FORSTOPPELSE... 13 Symptomer... 23 Den femte barnesykdom... 30 Diaré... 13... 23 Symptomer... 30

Detaljer

Vinterarbeidshefte_original_ny.indd 1 30.01.12 17.00

Vinterarbeidshefte_original_ny.indd 1 30.01.12 17.00 Vinterarbeidshefte_original_ny.indd 1 30.01.12 17.00 1 Foto: Mette Randem På Geitmyra vil vi bidra til at barn og unge blir glade i mat som gjør dem godt! Vinterarbeidshefte_original_ny.indd 2 30.01.12

Detaljer

Gammel mat og mette. av Arne Juksemage Reisekokk hos Dronnig Åslaug av Danemark

Gammel mat og mette. av Arne Juksemage Reisekokk hos Dronnig Åslaug av Danemark Gammel mat og mette av Arne Juksemage Reisekokk hos Dronnig Åslaug av Danemark Gammeldags mat og mette 1. Innledning Jeg ser meg selv som en turist fra en fremmed tid. Og, som våre nye landsmenn fra fremmede

Detaljer

Raskt og enkelt NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING

Raskt og enkelt NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING Raskt og enkelt NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING Trude Schei Lettvint mat for oss med lite energi 15.03.2015 S i d e 1 ME-vennlig mat Mat må man ha. For mennesker med ME er det ekstra viktig å spise

Detaljer

ØKOLOGISKMAT. i SFO gjennom fire årstider. i Sande. Økologisk fremtid - Drammensregionen

ØKOLOGISKMAT. i SFO gjennom fire årstider. i Sande. Økologisk fremtid - Drammensregionen ØKOLOGISKMAT i SFO gjennom fire årstider i Sande Økologisk fremtid - Drammensregionen Økologisk mat i SFO Målet med dette heftet er å gi et eksempel på hvordan en kan jobbe med å øke det økologiske matforbruket.

Detaljer

Hvordan du ammer ditt barn

Hvordan du ammer ditt barn Hvordan du ammer ditt barn Noen råd den første tiden Hvordan du ammer ditt barn Noen råd den første tiden Revidert utgave Revidert for Helsedirektoratet av: Elisabet Helsing, Statens helsetilsyn; Eli Heiberg,

Detaljer

Studiehefte - Mat og Helse 8.-10. trinn

Studiehefte - Mat og Helse 8.-10. trinn Studiehefte - Mat og Helse 8.-10. trinn Navn klasse Skole innhold Velkommen til Fiskesprell 4 Tips på kjøkkenet 6 DEL 1. MAT OG KULTUR Forslag til mål for arbeidet 11 Matkultur og identitet 12 Ovnsbakt

Detaljer

Barn kan! Bedre mat i barnehagen sammen med barna.

Barn kan! Bedre mat i barnehagen sammen med barna. Barn kan! Bedre mat i barnehagen sammen med barna. Flere oppskrifter finner du på: www.godfisk.no www.fiskesprell.no/barnahage www.frukt.no/barnehage www.matprat.no www.brodogkorn.no www.geitmyra.no Takk

Detaljer

Veiledning om hold av KANIN

Veiledning om hold av KANIN Veiledning om hold av KANIN Til deg som har eller vurderer å skaffe deg kjæledyr Å ha kjæledyr medfører et stort ansvar. Et dyr er ikke en bruk og kast -vare, men et levende og følende individ. Dyr skal

Detaljer

- en læringsarena for skoler og barnehager

- en læringsarena for skoler og barnehager TEMA Nr. 1 - April 2013 Skolehagen på Holt - en læringsarena for skoler og barnehager Marit Jørgensen, Bioforsk Nord Holt. E-post: marit.jorgensen@bioforsk.no Skolehagen gir en unik mulighet til å kombinere

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

Endelig vår! SPAR TID PÅSKEMATEN. på vårrengjøringen. BARNA elsker. Enkel mindfulness I HVERDAGEN. Slik unngår dere ALLERGIFELLENE

Endelig vår! SPAR TID PÅSKEMATEN. på vårrengjøringen. BARNA elsker. Enkel mindfulness I HVERDAGEN. Slik unngår dere ALLERGIFELLENE INSPIRASJON, TIPS OG RÅD TIL EN ENKLERE HVERDAG NR. 01/2014 TOBARNSMOR HENRIETTE STEENSRUP: - Mitt beste knep for stressfrie dager! SPAR TID på vårrengjøringen PÅSKEMATEN BARNA elsker Enkel mindfulness

Detaljer

It,nt' ror Liverpool.

It,nt' ror Liverpool. BORTUNDER 1. Sammensatt av «borte + under»: Haren satt bortunder fjeilknausen og slikket seg. Katten la scg bortunder ovnen. BORTVED 1. Sammensatt av «borte + ved~~: Flaskene star bortved d0ra. Bankcn

Detaljer

5 farger om dagen Møt Jason Vale - the juicemaster Det du ikke ser, har du bare godt av Juicy h 2

5 farger om dagen Møt Jason Vale - the juicemaster Det du ikke ser, har du bare godt av Juicy h 2 5 farger om dagen Møt Jason Vale - the juicemaster Det du ikke ser, har du bare godt av Juicy h 2 o Fossheim Turisthotell SUPERTACO WOK AMOK i farger 2 Sett deg som mål å spise alle regnbuens farger hver

Detaljer

Brød alá Linda...18 Elisabeths matvafler...19 Brød...19 Elisabeths brød...20 Elisabeths næringsrike brød...20 Brød á la John...21 Rundstykker...

Brød alá Linda...18 Elisabeths matvafler...19 Brød...19 Elisabeths brød...20 Elisabeths næringsrike brød...20 Brød á la John...21 Rundstykker... Innhold LUNSJ- OG MIDDAGSRETTER...3 Skinketerte...3 Pai...4 Kyllingsalat med karri og grønne linser...5 Kyllingsalat pålegg...5 Majones Berit N....5 Majones (Inger Elise)...5 Tunfisksalat...6 Eggsalat...6

Detaljer

Gratulerer med barnet!

Gratulerer med barnet! Gratulerer med barnet! Et menneske er født - et nytt lite individ som er helt unikt, med sine spesielle egenskaper og muligheter. Foreldre og barn skal nå bli kjent med hverandre, og vi ønsker å være til

Detaljer

Sagn, Viser og Historier fra Allfirda

Sagn, Viser og Historier fra Allfirda Sagn, Viser og Historier fra Allfirda Nr. 3 En rollespillverden av Soria Moria SORIA MORIA 2 Innhold INNLENIN... 3 RELATERTE KOMPENIER... 3 SORIA MORIA... 3 SAN & EVENTYR... 4 INRI... 4 VISER, MUSIKK,

Detaljer

Nr. 1 2011 Utgis av Foreningen for hjertesyke barn. Med knapp på magen side 8-11 Ernæring side 4-7 og 12-17 Avansert hjemmesykehus for barn side 28-32

Nr. 1 2011 Utgis av Foreningen for hjertesyke barn. Med knapp på magen side 8-11 Ernæring side 4-7 og 12-17 Avansert hjemmesykehus for barn side 28-32 Nr. 1 2011 Utgis av Foreningen for hjertesyke barn Med knapp på magen side 8-11 Ernæring side 4-7 og 12-17 Avansert hjemmesykehus for barn side 28-32 LeDer Anne Giertsen Leder, FFHB anne@ffhb.no Godt nytt

Detaljer

culinart KlimaPluss og automatikkprogrammer Tilbered og nyt mat med miele Miele AS Løxaveien 13 N-1351 RUD Postboks 183 N-1309 RUD

culinart KlimaPluss og automatikkprogrammer Tilbered og nyt mat med miele Miele AS Løxaveien 13 N-1351 RUD Postboks 183 N-1309 RUD Tilbered og nyt mat med miele Miele AS Løxaveien 13 N-1351 RUD Postboks 183 N-1309 RUD Telefon: 67 17 31 00 Telefax: 67 17 31 10 Internett: www.miele.no E-Mail: husholdning@miele.no 1. opplag M.-Nr. 9

Detaljer

VELKOMMEN TIL BARSELHOTELLET

VELKOMMEN TIL BARSELHOTELLET VELKOMMEN TIL BARSELHOTELLET Velkommen til Barselhotellet Gratulerer! Det er med glede vi kan ønske deg/dere og den lille, kanskje til og med de små, velkommen til Barselhotellet. Her er mor og barn sammen

Detaljer

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig.

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. 1 FØRSTE AKT. inne fra kontoret sitt Er det lerkefuglen, som kvitrer der

Detaljer

makes a difference Naturlig rent med damp Hvordan damp forenkler hverdagen BIOlogisk* rent med damp! *Fri for kjemiske restanser

makes a difference Naturlig rent med damp Hvordan damp forenkler hverdagen BIOlogisk* rent med damp! *Fri for kjemiske restanser makes a difference Naturlig rent med damp Hvordan damp forenkler hverdagen BIOlogisk* rent med damp! *Fri for kjemiske restanser Damp Den mektige kombinasjonen energi og vann Damp ble generert av vulkaner

Detaljer

Steinerskolens oppskriftshefte. (nr 1) sfo-mat

Steinerskolens oppskriftshefte. (nr 1) sfo-mat Steinerskolens oppskriftshefte (nr 1) sfo-mat SMAKSGODKJENT AV BARN SMAKSGODKJENT AV BARN Innhold Steinerskolens oppskriftshefte (nr 1) sfo-mat Basisvarer og kjøkkenutstyr s. 2 Meny uke 1 Mandag: Ovnsbakte

Detaljer

GI-NULL! Oppskriftsboken for deg som vil ned i vekt

GI-NULL! Oppskriftsboken for deg som vil ned i vekt GI-NULL! Oppskriftsboken for deg som vil ned i vekt Sten Sture Skaldeman GI-NULL! Av forfatteren som skrev Spis deg ned i vekt og gikk ned fra 145 til 80 kg GI-Null! Forlaget Lille Måne 2008 Utgitt etter

Detaljer

Fotballfrues dagbok. et år med Norges største blogger

Fotballfrues dagbok. et år med Norges største blogger Fotballfrues dagbok et år med Norges største blogger 2 3 Kjære leser Jeg er så glad for at du holder boken min i hendene, og jeg håper du er nysgjerrig på innholdet. Denne boken er skrevet for å gi deg

Detaljer

Er du gravid? Venter dere barn?

Er du gravid? Venter dere barn? Er du gravid? Venter dere barn? Graviditet, fødsel og barseltid i norge Utarbeidet av jordmor Synne Holan IS-1396 norsk Forord Kvinner blir gravide, føder, ammer og steller barn nokså likt over hele verden,

Detaljer

Informasjon til deg som skal opereres for sykelig overvekt

Informasjon til deg som skal opereres for sykelig overvekt Informasjon til deg som skal opereres for sykelig overvekt 1 Det er viktig å behandle fedme. I hele verden, både i rike og fattige land, øker forekomsten av fedme. Verdens helseorganisasjon (WHO) beskriver

Detaljer

Det virkelige folket side 1

Det virkelige folket side 1 Det virkelige folket side 1 Det virkelige folket side 2 Innhold Forfatteren takker 11 Fra forfatteren til leseren 13 1 ÆRESGJEST 17 2 PRØVENE 24 3 NATURLIG FOTTØY 31 4 KLAR, FERDIG, GÅ 36 5 BEDRIFTEN 46

Detaljer