Regler for opvartning. Regler for borddekning. Renslighet. , 119 I I 1,3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regler for opvartning. Regler for borddekning. Renslighet. , 119 I I 1,3"

Transkript

1 7 eller rasp brodet, og kok det med vann I time. Sil suppen, tilsett ol og sukker, og ia det koke op. Spises nred I s. floteskum ovenpfr. Russisk kvas. '/z kg. sammalt rugmel fores ut i l0 L kokende vann, fylles pfr et lite anker, stir I 1,3 noen dager uspunset pi et varmt sted og rores i, spunses og legges i kjelleren. N&r det har ligget tilstrekkelig lenge, blir det en klar gulaktig, syrlig vaeske, som slukker godt torst. Grovt hauremel utrsrt pn lignende vis brukes som leskedrikk av fyrbotere ontbord i darnpskib og i fabrikker. Regler for borddekning. 1. Sett ait som skal pfr bordet, pi et brett. Gni det over med et glasshindklre, si alt er blankt og rent. 'l'ork 2. stov av bordet. For duken, rnens den er sammenlagt, ned langs bordet og brett den ut til sidene. Se efter at den henger like langt ned pa begge sider og at den ligger ganske glatt. p& bordet. Hvis der brukes bordloper, legges denne midt 3. Sett tallerknene en cm. innenfbr bordkanten. Legg kniven med eggen innad til hoire for tallerkenen, gafi,elen til venstre og skjeen midt foran med skaftet tilhoire. Glasset skal sti midt foran tallerkenens innerste kant Iike bak skjeen. Husk i sette asjett til stuing pir hoire side av tallerkenen, hvis sfrdan behoves. pi hoire side av tallerkenen. Til grot brukes kopp til saft og vann, 119 I 6. Like for middagenbringes inn friskt vann og brod (halve skiver). 8. Glem ikke skjeer og gafler til fatene - legg dem ferdig pi anretningsbordet eller pa nederste bordende. bs Regler for opvartning. ikke tallerkener breddfulle og spill ikke pi kanten. Skjenk heller ikke glass og kopper breddfulle. venstre side. med letthet kan forsyne sig. By alt fra Hold det der byes, si lavt, at den der byes, Pass pi at skaftene pi skjeene og gaflene iigger til den rigtige kant, si de er lett fr fa fatt i. Ta bort tallerkener fra hoire side. Bruk et brett. Hold brettet pfl venstre hind. Legg alle skjeer og spiseredskaper pa en talierken og sett de andre tallerkener sammen, Bring rundt varme tallerkener til varm mat. fisk, sa saus, stuing og poteter. By forst kjatt eller Skal sar-rs og poteter sendes rundt, sl sett sausmuggen og potetfatet ved den du byr fisk eller kjott farst. Er det bide fiskerett og kjottrett, si skal fiskeretten serveres ferrst. Nir fatene lylles, si tsrk dem pent, for de byes om igjen. Hold fatenes kant fri. For desserten ryddes bordet for alt, som har vert brukt til de foregiende retter, alle fater fjernes forst, si tallerkener, og duken borstes med bordbeirste, fsr desserttallerkenene settes om. Ga stille, larm ikke ved opvartningen og vrer opmerksonr, sa ingen mangler noe. \ 4. En kold tallerken settes alltid til underlag ved hver plass, hvis det er et selskapsbord kalles dekketallerken. 5. Har man et glass med bromster, en vase med frukt eller opsats -- settes dette midt pi bordet. Saltkar settes enten langs efter midten av bordet, hvis der er fa av dem, eller foran hver tallerken, hvis der er nok til det. Brikker til flasker settes nedover bordet med passe mellemrum. Glem ikke vannkaraffel. l/cer selv ren! Renslighet., li.en i sliirrn ren i sinn; ren i -*etler, ren i lill-rlcr., Skal vi kunne holde oss friske, er det nodvendig at vi fir nok sol, frisk luft og bevegeise, og at alt u[ spiser og drikker er renslig og godt stelt. v 1

2 7 T 120 Daglig kold vasking av kroppen herder og forfrisker, og det er godt fl venne sig til det fra barn av. Det er ikke nok bare i vaske de deler av kroppen som kan sees. Hverken kropp eller klrer mi komme til i lukte ille av svette og annet som Iegemet utskiller. Ukentlig mi taes et varmt bad eller sipevasking av hele kroppen, og undertoi byttes. Det nytter ikke i skifte toi, hvis man ikke vasker sig ordentlig. Benytt vaskekjole som arbeidsdrakt. La ermene v&re forsynt med linninger, si de kan brettes op. Det er lettere i vaske armene enn kjoleermene; huden slites ikke som taiet. Kjokken- og skureforklar sparer kjolen, og vaskes lettere enn denne. Hdret greies og borstes daglig, og ofte mi det vaskes i gronnsipevann, skylles og torkes. Ved rengjorings- og kjokkenarbeider bor hodet dekkes av et lett, hvitt tarkln. Der mi ikke arbeides med lost hhr. Hendene er vire viktigste arbeidsredskaper. Med smussige hender og sorte negler kan renslig mat ikke steiles. Hold neglene kort avklippet, og bruk negleborste og pimpsten nir det trenges. Blekk- og saftflekker fjernes med rabarbraeller citronsaft. Det beste beskyttelsesmiddel mot smtttsom sykdom er renslighet. Barnestell. Morsmelken er den naturlige neerirrg for spebarnet. Enhver mor bor derfor gi sitt barn bryst hvis hun ikke lider av sykdom som kan overfores til barnet. Hvis moren ikke har melk til barnet eller for lite melk, si gies helt eller delvis kumelk. Men da kumelken inneholder mindre sukker og mere eggehvite enn kvinnemelken, mi. den tilsettes sukker og blandes med vann for i fordaies godt av barnet i den forste tid. Kvinnemelk inneholder 2 g. eggehvite, 3--4 g. fett, 6,4 g. sukker, 0,2 g. salter og 88 g. vann. Blandingen t2l lages i folgende forhold: i barnets forte m&ned I del frisk, nysilt kumelk og 2 deler vann, havre- eller byggsuppe (til I l. vann taes 1 toppet skje gryn). 2nen og 3dje mined I del melk og 1 del vann eller suppe, i 4de og 5te m&ned 2 deler melk og 1 del vann eller suppe. Fra 6te mined gies melken ublandet. Den hele tid settes til I t.skje sukker til 100 g. av blandingen. Hvis ikke moren har melk nok til barnet, skal det hvert miltid forst legges til brystet og derefter gies et passende kvantum av blandingen efterpi med teskje. Ff,r barnet flaske ved siden av bryst, vil melken lett minke hos moren, da barnet ikke gidder arbeide s& meget med brystet. Barnet bar fh bryst til det er 9-10 mineder gammelt. Avvenningen skjer langsomt i lopet av 2-4 uker og ikke i den varmeste sommertid. Miltidene gies hver 3dje time dognet rundt med en pause pa 5-6 timer om natten. Barn ma ikke vekkes. De fir sin mat, n&r de vikner. Fir barnet mavesyke og er urolig, gies bare byggsuppe inntil maven atter er i orden. Brukes flaske, m6. den omhyggelig rengjares for hver ny pifylling. Spebarn m& holdes omhyggelig rene, torre og varme. Barnets hele kropp mi daglig vaskes, hvis det ikke kan fi varmt bad. Bruk god sipe - honning- eller lanolinsfrpe - men v&r sparsom med den, for barnets fine hud har lett for & bli rsd og sfrr. Bruk borsinksalve eller vasenolpudder hvis barnet er hudlsst eller har utslett. Ha 2 kluter til vasking av barnet - den ene til ansiktet, den annen til kroppen. Blot gas sydd sammen 4-dobbelt er god til dette bruk; da den er lett i holde ren og kan kokes. Barnet bsr stelles pf, bord - rkke pi fanget. Et sammenlagt ullteppe legges under. Spebarnets klrer bor besti av skjorte, traie, klut og bleie, kladd og loiert. Kluten tulles godt om benene, bleien legges i 3-kant og spissen boies op fremover. Utenp& den legges \ I.t /

3 kladden, som ma vere ^",r;,:skimostoff, og til slu* roierten, der bor vrere av bomullsfloneil og sydd med et lite liv, si den ikke glir ned. Den bsr v*re si lang at den kan brettes op og bindes sammen med bind. Bruk ikke sikker_ hetsniler, de ruster taiet, og de kan gi op. Alle plagg md uere au blatt toi, uten hd.rcle sommer og folcler. vask og tark barnet godt, nir der byttes toi pi det. Regelmessighet, renslighet og forst og sist lcjertighet og omhu er hvad barnet trenger --- dag og narr. r barnets seng bar vrere.en god, brst mqdnsq ikke dyne, en liten pute, et lite urtteppc som barnet tuiles inn i, et Iaken og over dette orjelerret med en tykk kradd, der tar imot for vrete og rett kan byttes. over barnet bor man ha et teppe eller en liten dyne n^ted lost hvitt vasketrekk. Smabarn trenger megen s,vn og en bar vrere forsiktig, si sovne. ikke forstyrres elrer barnet plutselig vekkes. Barnets seng elier vugge m& sti slik at lyset ikke faller barnet i oinene, og luften mi rrordes ren og frisk i det rum hvor barnet opholder sig. Ved spebarns pass og preie kan man ikke v*re varsonl og forsiktig nok. uaktsomhet kan gjare at barnet mi brere merker derav hele livet. Ler ikke barnet for tidlir d sfri eller gti. Sykestell. Sorg for at luften er frisk, og at art er rent og ordentlig i sykeucerelset. La ikke lyset genere clen syke og hold det stille rundt om. Gjett den sykes onsker og hold motet oppe. Vis din deltagelse og medlidenhet i handling og ikke bare i ord' Se rolig og glad ut; krynk og kiage gior ondt verre. se til i skaffe den syke bromster og annet som kan grede og forfriske sinnet. Sykesengen settes fritt ut i verelset, si pleiersken kan komme til pi begge sider. Sengen m& v&re forsynt mecr Y 123 I rnadrass, I rull eller skr&pute, 2 store puter, 1 liten, I oljelerret, 1 stikklaken, dyne eller ullteppe. Over madrassen og lakenet legges oljelerretet som brettes inn under nradrassen pi begge sider. Over dette stikklakenet, som legges dobbelt efter lengden og rulles op. Det overfladige stikkes inn under madrassen pi den ene side. Blir det vfrtt (f. eks. efter bruk av bekkenet) trekkes det tilside og puttes inn ph den annen side. Vasking. Ved langvarige sykeleier vaskes den syke (eller gamle) med 1 del sprit og I del vann, hvorved huden styrkes, si liggesir kan forhindres. Fir den syke (eller gamle) allikevei liggesir, behandles dette med t lz 0lo lapisomslag eller med innsmaring av lapissalve, pasta lassar elier sinksalve. Et stykke mykt toi eller gas samt oljelerret legges over. Hvis urin eller avforing gir i sengen, bar der syes en flat pose av bomullsflanell som fylles med torvstro (kladd), og legges under den syke. Efter bruk tcimmes og vaskes posen og nyttes igjen. Man bor ha to ii bytte med. Folg noie legens forskrift, ikke bare med hensyn til me' disin, inen ogsfr med hensyn til den sykes kosf og, stell. La den syke skylle munnen og fa ansikt og hender torket av f'or m&ltidene, si smaker maten bedre. Gi den syke det beste dr-r kan skaffe. All sykemat ml vrere sa omhyggelig tillaget og si lett fordoielig som mulig. Sett alt pent og appetitlig frem, og gi ikke for meget ad gangen. La ingen mat bli stiende inne i sl'kevrerelset. Under langvarig sykdom og under bedring efter en sykdom gies lett fordoielig og nerende lnat, f. eks. blotkokte egg, sago- og havrevelling, buljong med egg, kiatt- og fiskeboller, mort kjatt og fisk. En mi scirge for si megen avveksling som mulig. Leskedrikke lages av saft og vann: citron, litt sukker og vann. Ved mavesykdom gies sodavann og selters. Mellc fordoies lettest nfir den gies skjevis, og nir den \ L

4 7 T /. 124 nytes sammen med brod. Den mfr vrere fullkommen frisk, enten den skal nytes i ra eller kokt tilstand. sur, vispet melk tales av mange bedre enn scit melk. Byggsuppe (1 dl. gryn ril I l. vann) kokes av utblstte halve eller hele byggryn i vann minst lt/z time. Grynene siles fra, og den slimede suppe tilsettes saft og sukker eller bare litt salt. Byggsuppe beskytter slimhinnene og inneholder forholdsvis meget og lett fordoielig neering. Linfrosuppe (11/z s.s. linfro tit I l. vann) kokes t/, time, tilsettes honning og drikkes varm om morgen og aften i sengen. Mot hoste og avmagring. Frisk gjeitemelk pi fastende hjerte er ogsi fetende. Sagovelling for syke. l. melli. b.s. sago. t.s. suliker. cggeplomrne. knivsodcl sait. Kok melk og sago, tilsett salt, den vispede eggeplomme og sukker n&r vellingen helles op. Flaskebuljong (ra). 125 g. frislit, skjrcrt okse)ijott. + cl1. ii(,lltt l'anlt. I knivsocld salt. Finhakk eller skrap kjottet, ha det i en krukke eller flaske med vid hals, tilsett salt og vann, bind et papir over, la det sti i 2 tiner og sil kjattsaften. Jo mere kjatt desto sterkere. Gies teskjevis. Kan ogsa settes over i en kasseroll med vann og langsomt kokes r/z time. Buljong er et nydelsesmiddel som opliver og gir appetit, men ingen nering. Kalvebrissel. 1 lialvebrissel. l/z l. vann. I t.s. salt. I s. smor. l/z s. rnel. Legg brisselen i vann, fjern alle hinner, kok den i saltvann. Ta brisselen op og sil kraften. Jevn smor og mel, spe kraften i til en passe jevn saus, og tilsett den opsk&rne brissel. Kan ogsi jevnes med en eggeplomme som rores ut i kraften. (Vin.) Kan serveres som posteier eller med ristet franskbrod. Dampkokt fisk. Fli og rensk en liten torsk eller hvitting, del den langs ryggbenet. Smor en dyp tallerken med godt, friskt smor, legg fiskestykkene pi tallerkenen, dryss litt fint salt pfl; hvelv en skil over og sett 125 tallerkenen OVer en kokelde Kauel eller karclen)ornme. vannkjel eller gryte ca. 20 min. I t's' srnor' Msrt kalve- og firekjott kan Smsr en liten form. Visp skieres i skiver og kokes p& egg og sukker, tilsett nysilt samme mfrte. melk. Sla blandingen i den Lett pudding. ;#T:".f'ff-;T,T" il,::: 1 "sg' kold og varm. Kan kokes i I dl. rnelk. I t.s. sulilier. gryte. Se kalvedans. Husrfld. Ved et fornuftig og renslig stell kan megen sykdom undgfles. Stoter imidlertid noe til, mi en alltid kjenne endel gode husrid, si en ikke for enhver liten ubetydelighet behover i lape til doktor, det faller for dyrt. Nedenstiende husrid er godkjent av lege. Mot hoste; anisdriper eller lakrismikstur. Mot heshet pimpenelledriper. Voksne 30-40, barn 5-15 driper pi en sukkerbete. Ondt i halsen: 20 driper myrra i et olglass vann eller 1 t.s. klorsttrt kali ; 21lz dl. kokende vann til gurgling. Mot snue: hold nese og munn li+ time over en kanne halvfyllt med kokende vann, hvori I t.s. torr kamfe:. Nesen smores inn med fett eller kamferolie. l0-15 kamferdriper tatt i varm te eller melk hjelper mot forkjolelse. Mot hudloshet i munnen : I t.s. boraks, oplost i 2 dl. varmt vann. Rusk i siet: hell en dripe fin olie i aiet, smerten lindres oieblikkelig. Mot mauesmerter og kolikk.. varmt vannomslag. Et firedobbelt hindklre vries av i kokhett vann og legges over mavefl. Byttes hver time. Legg oljelerret eller et tort hindkl:e over. Conradis koleradriper mot kolerine. Bruksanvisning pi flasken. Avkok av torkede blibrer mot diarr. Mot forstoppelse.' uttrekk av sennepsbelger; 5-6 belger til l/z glass vann. Settes i blot om aftenen, drikkes om morgenen. Amerikansk olje, utrort i litt varm melk. Mot begynn ende halsbyld: pensling innvendig med kamferolje eller pepperessens og gurgling med noen driper pepperessens i vann. Halsen gnies utenpi med kamferolie.

5 l2() Mot kardittrgi: en stor kopp kokt varmt vann pi fastende hjerte. Kaff'e og ri frukt bor undgfies og arslags fet mat lokdriper I -2 ganger pr. dag. spraitende bladning (pursirebrodning) stanses, indtir r"egen konr_ rner, \'ed ri sette fingere, fast pi siret. Annen brodning stanses ved at ren bonrull, opvridd i helst opkokt vann, legges pi siret. Alntindelige srir.' borvannomsrag (rrlz s. io"..yr. oprost i en flaske 'ann)' En hovedreger ved behandring av aile srags sar er rensing med kokt vann, jodoplosning eter ren spiritus ng a unu.nde 'cnc, herst kokte filler Sprukne hendcr inngnies onl aftenen med glyserin. Lanolin og vaselin er ogsi bra. Mot lilctorner.. glyserinomslag om natten, salisylplaster. Frost i fottene uten sir: inngniding med karnflrsarve, krern. elrer Frost kord_ mcd scir! borsalve. Kul t panneu kolcl kniv, is, sne legges pi. Mot nesebractning: stilles op mot en vegg med armene Koldt strakt vannomslag opad. pi pannen og i nakken. Mot slal metl.frtn'ridning cller ophot'tlcn; eller blyvannsomslag. nleget hete vannomslag I'ettere./brbrenning rindres ved at fin soda ener tarkunr pistroes, eller ved borvannsonrslag. Brandsiir: eggeolje. Yed ltugg<trmbitt bsr et stramt bind regges om cret bitte lem oven_ lbr siret' der rnri utsuges med munnen (hvilket er ufarlig, dersom man er fri fbr sir i 'runnen), og den syke nri jevnrig gies ritt sterk kaffe, inntit Icgen konrnrer. seret vaskes meo krorkalkoplasning. Mot stik av bier, ht,eps og nt\tgganvendes salnrii.rkspiritus og i'n_ gniding med kjokkensalt. Mot opiuni.' sterk kaffe, korde omsrag og art so' syke viken, inntil l:egen kommer. kan hor,re den I'ut er en meget farrig, brennende gift, bor ikke brukes i hus hvor der er srnibarn. Mot ILrt drikkes eddikvann, eggehvitevann og merk. Mot.fluer : fluepapiret,,tanglefoot,.. Mot kakkerlakker.. srro mej boraks. Mot moii.' kamfer, tsrket marurt, naftarin, torkecre appersinskail, tobakk, tjrerepapir. Mot ueggelas.' bomorje smores gjentagende med sprekker. en fjer inn i are Atlot /us smor inn hiret " med en branding av petroreum olje -- og 4 s' petroleum mat- og 2 s. matolje. - Hodet tulles inn natten i over, flonell vaskes i gronnsipe og vann! og haret kiemmes. - I t27 Desinfeksjon. Ved rengjoring efter smittsom sykdom: kopper, difteri, skarlagensfeber o. s. v. bor man gi frem pi folgende rnite: alt leketoi, boker, og hvad den syke har hatt mellem hendene, samt det dirligste toi brenn.es. Gangklrr,, varet pi sengklrerne o. s. v. legges ned i en gryte med koldt vann og far et godt opkok. Sykevaerelset mi farst utrskes. Det skjer pi folgende mate: Dorer og vinduer lukkes. Et kar med varmt vann brres inn, heri slippes en glohet bolt, si vanndamp utvikles. I en gryte, halvfull av sand, Iages et bel av pinner og I kg. ophugget suoyel (til et vrrelse pi 60 n 70 kubikmeters storrelse). Det antendes, mens vanndampen er i verelset, og roken innestenges i 5 d 6 timer. Derefter luftes grundig. og rengjoringen begynner. Tak, vegger, gulv og vinduer vaskes forst med sipe og lutvann, derefter med karbolvann (tlz 1. karbols-vre til vann). Er veggene tapetsert, gnies de overalt med skiver av ferskt brod, smulene sopes santmen og brennes op. Allerbest er det i anskaffe nye tapeter. Har gulvet mange sprekker, bsr det kittes og nrales. Vask. Smussig, hvitt toi mh fsr det vaskes, sorteres og legges i blot et par dager i koldt vann, hvori litt oplost soda, sfrpe eller vaskepulver. En blanding av petroleum og salmiakspiritus er ogsi godt. Soda, der tilvirkes av koksatt (klornafrium), og sfrpe, som kokes av fett med kali- eller natronlut, oploser fett og smuss, som si ved vaskingen skylles av. Fint toi legges i vann i en balj for sig selv det mest skitne underst. Stivetoi buntes sammen, legges i koldt sipevann og kokes, sa stivelsen oploses, hvorved arbeide og slit spares. Da koldt vann oploser mange slags flekker som biter sig fast i tsiet, hvis det forst kommer i varmt vann, mf; alt tai forst kolduaskes, deref'ter yarmyaslces og sh bskes eller kokes, og til slutt skylles i rennende vann. Bokning. Et kar med tapphul klrees inneni med tykke lakener, toiet legges deri -- det fineste i midten - en tallerken legges foran tapphullet, forat luten kan renne ut, og et tykt laken bindes over karet, forat aske ikke skal komme \

6 7 128 ned pa klerne. God, ren aske av lsvtro, omtrent g l. til 40 L vann tommes i en stripose, legges op i en vaskepanne med kokende vann, far et raskt opkok og luten helles het og skummende over taiet. t/q kg. sipe til 50 l. vann til koking av tai. Lang koking gjar luten brun, og toiet blir ikke si hvitt. Luten tappes ay., varmes pany og helles over, og hermed fortsettes, inntil karet er blitt varmt utenpi (9 e l0 overgydninger), derp& bskes over med varmt vann, hvori toiet blir stiende til den folgende dug, da det skylles og vries op. Vaske- og vriemaskin sparer slit. Jo raskere torking, desto hvitere tai. Aller vakrest blir det nar det kan tsrke ute i solen. Ved ophengingen mi plagget festes med klyper. Tai torker hurtigere og far ikke gule striper efter snorene, nir det festes /il snoren, ikke henges ouer den. Alt som skal sfires og s/rykes, legges tilside, resten dynkes, trekkes naiagtig, Iegges sammen og rulles. God trekking er halv rulling. Dekketai mi dynkes mere enn gangkler og rulles flere ganger, til det blir blankt og stivt. Rulletaiet og stryketoiet mi henges op eller legges utover til torking, innen det legges inn i skap, ellers gulner det. Til gardiner og alt som skal v ere mindre stivt, brukes kokt stiuelse. TiI 2 fag ttd.te gardiner: 5 l. kokt vann tilsettes jevning av t/q kg. stivelse, og litt boraks og stearin, forat strykejernet lettere skal slippe tsiet. Nir stivelsen er blit avkjolt, dyppes gardinene deri og klemmes godt ut. Gardiner henges op til torking et sted hvor det ikke blfiser, dynkes med varmt vann, ligger sammenrullet noen timer, trekkes og strykes med hete jern eller rulles og ophenges fugtige. Hetter, klare forkler og putetrekk stives i: I s. stivelse, I s. koldt vann til I L kokende vann. t29 TiI kraver, mansietter og alt som skal vzere meget stivt, brukes rd sttuelse. Til 25 snipper taes: 4 dl. varmt vann, 2 s. stivelse, 2 s, boraks, 4 s. tynn silet tragant-oplosning (4 g. tragant-gummi til t /n l. vann). Boraksen oploses fsrst i det varme vann, derefter stivelsen nir vannet er litt avkiolt, og til slutt tragantoplosningen. Toiet dyppes tsrt i stivelsen, vries ikke, men klemmes og klappes derefter i et klede og ligger litt fsr det strykes. En simplere stiuelseopskrijt: 4 dl. vann, 2tlz s. stivelse, t l, s. boraks, 2 driper petroleum. Stivelsen arbeides til den er passe jevn og tykk. Skal man fa pent stryketoi, mfl jernene hver gang de benyttes, pusses omhyggelig av og torkes godt. De smores med stearin og avgnies pa et stristykke far man begynner strykningen. Efter endt strykning innsmores de med fett for ikke i rustne. Elektriske iern mh behandles med varsomhet. De t&ler ikke for sterk ophetning, si en m& ikke glemme h ta kontakten av og ikke sette jernene fra sig uten rist under. Kulsrt tsi vaskes i koldt sipevann og skylles i koldt vann med litt salt eller eddik i, det henges op i skyggen til torking med det samme, eller rulles inn i et laken inntil det skal strykes. Broderte saker mi behandles pi samme mhte. Ulltsi vaskes ved i slies i lunkent s&pevann; skylles i vann av samme varmegrad _-- koldere eller varmere vann vil bringe tsiet til e krympe. Ulltoi mi avvries vel og ophenges til torking med det samme. Mange foretrekker kold salmiakkuask til hvitt og gratt ulltoi: til 2 l. koldt vann I s. salmiakkspiritus. Tsiet legges heri og stfrr natten over, slaes i salmiakkvannet og skylles i flere kolde vann. Ikke alle farver tiler denne vask. Det er bedre i piske salmiakksipe eller kiernesflpe ut i kokende vann og tilsette koldt vann. Ulltoiet legges heri I lz

7 7 130 dclgn, skylles frem og tilbake, hvorefter vannet klelntles av og toiet legges over i et' lignende koldt sapevann, hvor det atter blir liggende t l, dagn, hvorefter det skylles rent i flere vann. - Denne vask skader ikke farvene, og toiet blir blatt. Frisk tork trenges til alt ulltoi. Det mf, ikke henge i solen. Fine ulltraier bsr vries av i et tort klrede for de henges op. Nir taiet er ferdig efter vasken, mi det e.ftersees si alt er helt og i orden, fsr det legges inn. Manglende knapper og bhnd kan avstedkomme utrolig megen ergrelse. Klar og sko..lio bedre enn clu har rid til; slris sottt rlu hrr r i cl til, kle clig tarveligere enn du har rft,i til.' Klaerne skal beskytte mot kulde, sol og vrete. De m& v&re bekvemme og solide, si de varer lenge. Nir en skaffer sig nye kler, skal en anstrenge sig for i f& sterkt, ikke for tungt toi, som kan vendes, og som ikke falmer, fi det nett og ordentlig sydd. Der mi taes vel vare pi alle lapper, si en har noe h giare istand med. Det gielder ikke minst mannsklrer. Det m& noie p&sees at skredderen sender alle toirester tilbake med den ferdigsydde drakt. Klrer mi henge pi et sted hvor de beskyttes for sol, stov og vond lukt. De bar av og til luftes. En liten skade bsr oieblikkelig repareres, og flekker straks avtaes. En hel del smuss og flekker p& lyse ullstoffer kan avtaes ved i gnies med varmt potetmel. Med koldt eller varmt vann fjernes en mengde flekker, si det bsr forsokes, for en begynner med sterkere saker. Kloroformeter fjerner alle flekker. Terpentin tar malerflekker. Fettflekker fjernes ved bensin og potetmel. A uaske mannskler. Mannsklrer (jakker og kaper) vaskes og skylles som annet ulltoi, si det ikke kryper. Vannet Y t.il klemmes ut, hvorefter klerne trekkes noiaktig, s& de fir den fasong de skal ha. Derefter henges plaggene op pn klreshengere til tark i frisk vinn. Benkler torkes med linningen ned, festes til snoren med klyper. Nir klerne er halvt tarre, dampes de. Er klrerne blitt for torre, dypper man et stykke lintoi i vann, legger det pfl retten av toiet, stryker raskt over med varmt jern, og borster derefter med klresborste. Til alle slags kularte ullstofle.r brukes perfeksjonss&pe, galdesfrpe eller s&pebark tkvillejabark); barken uttrekkes i en botte kokende vann, stfrr natten over og siles. Toiet ligger tz a 24 timer i sipevannet. Kold salmiakkyask kan brukes til sorte ullkjoler --- I s. til I botte vann. Der bor ikke taes for meget salmiakkspiritus, hvorved farven lett blir gronlig. Filthatter, frakkekraver, slips, silkebfrnd renses med bensin. Huile strd- og panamohotter blir rene ved A overdrysses med svovelblomme. Kan ogsi vaskes rene, og sa skylles i citronsyrevann. De kan gnies med overskaren citron og skylles i rent vann, legges i sol til tork. Hansker. Vaskeskinns hansker vaskes i to lunkne gronnsfrpevann, vries i et hindkle. Skylles ikke og henges op til torking. Glacehansker legges i bensin og gnies rene med linfiller til de er tsrre. De bor trekkes pi hinden mens de gnies. Bensin er ildsfarlig. Skotsi bar syes pa skjev lest med flate, brede heler, - de passer bedre til foten, er behageligere i gi med, og sterkere, da man ikke lett skjever skotoi sydd pi denne mite. Alt oyerler -- enten det er simpelt eller fint skotoi - mi ofte smores med olje, fett eller tran, hvis man vil undgi at det skal briste. Sdlen styrkes betydelig og gjores mere vanntett ved gjentagne ganger i innsmores med kokt linolje eller med collanolje. De runde, engelske stalnudder er meget e anbefale til tykksilede barnestovler; de sparer inn mange halvsiler.

8 7 t32 Kjokkenhaven. i'lt,l;^1jll,?l#:o rvst og nid' lykl<es og trives i sin tirl og nytes sorn himlens gaye.) En liten haveflekk er en skatt for en husmor. Har hun mange gronnsaker h ty til, er det utrolig hvor meget mindre penger der skal til i husholdningen. N&r kjokkenhaven skal gi godt utbytte, bar den helst ligge til solsiden, ha god jord som holder pi jevn fuktighet, og ikke skygges av store trar eller tette hekker. Kjokkenhaven bor spaes og gjodsles om hosten. Da ikke alle kjokkenhavevekster behover like fet iord, bzr kiokkenhaven inndeles i 4 deler. I den ene fjerdepart samles de fler&rige kjokkenvek, ster: rabarbra, asparges, pepperrot, gresslok, havesyre og jordbrer o. s. v. Pa de tre andre deler mi drives uekselbruk, siledes at hvert stykke efter tur blir opgjodslet hvert 3dje ir, og vekstene irlig bytter plass. 1. De gronnsaker som fordrer den kraftigste jord og altsi mi plantes i nygjodslet jord, er alle de planter hvorav bladene benyttes i husholdningen, siledes salat og kal, purre samt dessuten selleri, gresskar og agurker. 2. Annet hr efter gjodslingen dyrkes de vekster hvorav rsttene benyttes, som persille, gulrotter o. s. v. 3. Tredje hr efter gjodslingen settes alleslags belgfrukter, som erter, bonner o. s. v. Er jorden ikke kraftig, brukes kunstgjodsel bide til rotfrukter og belgplanter. Om viren, nir jorden er blitt tsrr nok til i bearbeides, spaes og hakkes den og rakes fin, hvorefter sengene optrikkes efter en snor. Sa tidlig som mulig sies persille, gulrotter, neper, salat og reddiker. En sir tynt og i rader for i lette lukingen. Jorden kares lett over, og tilklappes lett med rive- 133 hodet, si jorden slutter til fraet. Gulrotter og persille kan ogsi sies senhostes ute i haven, og overdekkes om vinteren. Plantene uttynnes forat rottene kan bli s,torre. Skalottlok og erter kan legges meget tidlig. Erter legges i 2 ruder ph hver seng 5 centimeter dypt. Nir ertene er 10 centimeter haie, hyppes de, og stenges med de granbarkvister som om vinteren har tjent til dekkning i blomsterhaven, med ertestenger eller litt bred honseduk som festes til tynne lekter eller staurer. Bonner legges n&r heggen blomstrer; de hoitvoksende bonner og erter mi settes slik at de ikke skygger for lavere planter. Selleri, kil og kilrot plantes ut sist i mai nir jorden er varm. Med en pinne stikkes et hull hvori plantens rot senkes rett ned, si smirsttene ikke blir liggende dobbelt, og s& dypt at hjertebladene sividt titter op over jorden. DerpA stikkes plantepinnen i cirka 7 centimeters avstand fra planten p& skri innimot rotspissen og trykkes opimot planten. I det frembragte hull vannes efterpi. Kilrot for vinterbruk blir som regel stor nok om den sies direkte pfl voksestedet i juni. For i fa storre knoller bsr man vanne sellerien noen ganger i sommerens lop med gjodselvann. Den hostes senest mulig. For i fi stor og fast kf,l mi iorden v&re sterkt gjodslet og kunne holde godt pi fuktighet. I tarr., los jord blir hodene smi og lose. Jorden mi holdes ren for ugress, og plantene fri for mark og snegler. Passer en pi i juli maned i knuse de egg som insektene legger pi kilbladenes underside, vil en ikke senere fi stort arbeide med kilmarken. Har en en liten gressflekk eller et gjodslet bed hvori en om hosten stror ned litt karve, vil en efter halvannet irs forlop hele den forste halvdel av sommeren kunne plukke karvekil. Det er ikke bare mennesker og dyr som m& ha ordentlig

9 7 T \ 134 og regelmessig nering for i kunne utvikle sig kraftig. Plantene har aldeles den samme fordring. En haves utseende og det utbytte den gir er for en stor del avhengig av gjodselens sammensetning og jordens beskaffenhet. Men da giodsel er dyr & kjope, bsr en forsoke ved forstandig stell indirekte i skaffe sig sameget av dette,,bondens gull" som mulig. Hvor det pi noen mulig mfrte lar sig giare, bor en derfor holde hons eller andre husdyr, da en derved pfr en innbringende mite kan fi utnyttet alt avfall fra kjokken og fi det orngiort til kjatt, egg og gjodsel. Alt hvad husdyrene ikke kan fbrtere av ugress, samt avfall, sot, aske, nedfaldne blad, sagmugg, rusk og rask av alle slags (ikke sten, potteskir o. s. v.), samles i haug i et lrjarne, mest mulig skjult og langt fra huset, og nedlegges lagvis med det opsamlede i privetet, blandet med torvstro. Overhelles nu denne kompost med toalettbottens innhold og opvaskvann fra kjokkenet, fir en efter et irs forlap god gjodsel, som kan nyttes bide i kjokkenhaven og til blomsterbedene. Er man nodt til fl kjope giadsel, bor en hvor jorden er muldfattig, bestir av sand eller ler, helst anskaffe ku- eller hestegjodsel, som ikke mi nyttes i ubrent tilstand. Er jorden derimot muldrik, viser kunstgjodningen ofte en bedre virkning. I kraftig gjodslet jord rnotstir plantene bedre tsrken enn i mager jord. Allikevel kan det i tarre somrer bli nodvendig i vanne. En mi da ikke gi en liten skvett hver aften, rnen en ordentlig blote engang imellem. En tonne med gjodselvann bar alltid st& parat. Flytende gjodning virker med en gang, men mi forst. ikke gies i torr jord; den vannes i tilfelle Berbusker er det nyttig og behagelig fi ha, men uncier enhver omstendighet ma en finne et sted til noen rabarbraplanter. De er noisomme nred plass, tiler alt mulig, kan dyrkes hsit og lavt over hele landet, men fordrer megen gjodsel og fugtighet. Nir 135 en tar bort alle blonrsterstengler sisnart de begynner fi vise sig, kan de store saftfulle bladstilker nyttes den hele sommer til grot og rsuppe, til syltetoi, vin og saft. De sure rabarbrastilker fir sti i ro for slikvorne fingre, mens rips og stikkelsbrer forsvinner. Innhostning. Rotfrukter lar man ligge i haug et par dager med bladene utadvendt, si de visner litt, far de skjaeres fra, og rottene bringes i kjelleren. efter gulrotter, mi Da rottene er gale isrer en stadig holde aie med beholdningen. De store ytre blad skjreres av persille og selleri, hvorpi de plantes i en kasse med litt fuktig jord. Noen persillerotter lar en sti ute godt tildekket, si har en gront tidlig om viren, nir sneen er gitt bort. Endel persillerotter plantes i en blomsterpotte og gror i kjokkenet til bruk vinteren igjennem. smi De avsk&rne blad, f. eks. av persille og selleri, kan i bunter dyppes i kokende vann og derpa torkes eller saltes ned i en krukke, eller kokes ut i litt saltvann til en sterk soya, som holder sig hele vinteren p& korkede flasker og benyttes i suppe og saus. Gresslok hakkes og torkes pi et papir i stekeovnen eller nedsaltes. Kan ogsi plantes inn i blomsterpotte til vinterbruk. Kil henges op under kjellertaket eller slies ned i jord i haven og dekkes med grankvister og lov for vinteren. Det samme kan gjores med gulrotter. De holder sig bedre i jorden ute, enn i kjelleren. Taes op i mildvrer. Gronnkil og rosenkil holder sig under sneen pi voksestedet. Blomkil som ikke n&r full utvikling pfr friland, kan innplantes i kjelleren, hvor hodene utvikler sig videre. I en liten husholdning, hvor en ofte ingen kjeller har, kan en ikke greie mange gronnsaker pfi en gang. Dog kan man bevare endel nedlagt mellem poteter eller i torvstro. Eller ogsi i en stor stenkrukke pi et morkt og kjolig sted. Rotfrukter kan ogsi bevares lagt i haug ute pi et tsrt

ET HAV AV MULIGHETER

ET HAV AV MULIGHETER ET HAV AV MULIGHETER meny Marinert laks à la Gastronomisk Institutt 500 g laksefilet Marinade 500 g sukker 490 g salt 1dl sake Pepperblanding 30 g sort helpepper 20 g hvit helpepper ristes i varm panne

Detaljer

Makrell. enkle retter med en smak av sommer

Makrell. enkle retter med en smak av sommer Makrell enkle retter med en smak av sommer Grillet lettgravet makrell Lyse sommernetter, blikkstille hav og gode venners lag har en smak, og det er smaken av grillet makrell. Makrellen tilbringer vinteren

Detaljer

Oppskrifter Juletapas

Oppskrifter Juletapas Oppskrifter Juletapas Laksecarpaccio Denne oppskriften er beregnet for fire personer. INGREDIENSER: 400 g laksefilet uten skinn og bein, salma e.l. 3 cm ingefærrot 1 fedd hvitløk 1 stk lime soyasaus god

Detaljer

Valentinekake. Lokk/topping: 3 dl kremfløte 400 g marsipan eller ferdig marsipanlokk. Melisglasur (Royal icing): ½ eggehvite 2 dl melis

Valentinekake. Lokk/topping: 3 dl kremfløte 400 g marsipan eller ferdig marsipanlokk. Melisglasur (Royal icing): ½ eggehvite 2 dl melis Valentinekake 5 gelatinplater 1 dl kremfløte 250 g fruktyoghurt (to små beger, fortrinnsvis med røde bær) 1 ½ dl kirsebærkompott 1 sukkerbrødbunn Lokk/topping: 3 dl kremfløte 400 g marsipan eller ferdig

Detaljer

Mat fra naturen. Bruk små blader uten grov stilk. Dampkok først brennesla under lokk i ca 10 minutter i ca 3 dl vann. Slå ut kokevannet.

Mat fra naturen. Bruk små blader uten grov stilk. Dampkok først brennesla under lokk i ca 10 minutter i ca 3 dl vann. Slå ut kokevannet. Brenneslesuppe Bruk små blader uten grov stilk. Dampkok først brennesla under lokk i ca 10 minutter i ca 3 dl vann. Slå ut kokevannet. Kok opp 1 liter vann tilsatt buljong/kraft. Lag jevning av 1 dl melk

Detaljer

Liv Mossige. Tyskland

Liv Mossige. Tyskland Liv Mossige Tyskland Ha langmodighet, o Herre, Med oss arme syndens børn! Gi oss tid og far med tål Før du tender vredens bål, Og når hele verden brenner, Rekk imot oss begge hender! (Salme 647, Landstad,

Detaljer

1 Sett over vann til blomkål og sett ovnen på 200 grader. 2 Baconet strimles og stekes gyllent og sprøtt i stekepanne på litt over

1 Sett over vann til blomkål og sett ovnen på 200 grader. 2 Baconet strimles og stekes gyllent og sprøtt i stekepanne på litt over MIDDELS 30 MIN. B L O M K Å L O G A S PA R G E S S A L AT M E D K R U T O N G E R O G BAC O N 100 g bacon i strimler/biter 1 blomkål - i små buketter 6 grønne asparges skrelt og delt i staver 6 reddiker

Detaljer

Oppskrift 06. Engelske korsboller Oppskrift 05. Grove påskeharer Oppskrift 01. DekorertE påskebrød Oppskrift 02. Gresk påskebrød Oppskrift 03.

Oppskrift 06. Engelske korsboller Oppskrift 05. Grove påskeharer Oppskrift 01. DekorertE påskebrød Oppskrift 02. Gresk påskebrød Oppskrift 03. Grove påskeharer Oppskrift 01. DekorertE påskebrød Oppskrift 02. Engelske korsboller Oppskrift 05. Påskespeilegg Oppskrift 06. Gresk påskebrød Oppskrift 03. Kypriotisk påskebrød Oppskrift 04. 02. Grove

Detaljer

Kylling med ananas og kokosris (Onsdag 17/9 14)

Kylling med ananas og kokosris (Onsdag 17/9 14) Kylling med ananas og kokosris (Onsdag 17/9 14) ENKEL 20 40 MIN Ris kokt i kokosmelk får en deilig, eksotisk smak som passer godt til kylling. Stekt ananas med kokos setter prikken over i-en. 4 Porsjoner

Detaljer

Hjemmelagde fiskepinner Onsdag 4 porsjoner 20 min Enkelt

Hjemmelagde fiskepinner Onsdag 4 porsjoner 20 min Enkelt Hjemmelagde fiskepinner Onsdag 4 porsjoner 20 min Enkelt 600 g torskefilet, uten skinn og bein 4 ss hvetemel 0,5 ts pepper 1 stk egg 2 ss melk 1 dl griljermel 3 ss margarin, flytende Potetmos 5 stk potet

Detaljer

Julemiddager som imponerer. uten stress

Julemiddager som imponerer. uten stress Julemiddager som imponerer uten stress Julelaks med pepperrotkrem og frisk salat Tid til å være sammen Alle middager trenger ikke være så vanskelige. Du får en perfekt laks i stekeovnen, en delikat rett

Detaljer

Reker med couscous Onsdag 4 porsjoner 20 min Enkelt

Reker med couscous Onsdag 4 porsjoner 20 min Enkelt Reker med couscous Onsdag 4 porsjoner 20 min Enkelt INGREDIENT LIST 400 g reker, uten skall 4 dl vann 1 terning grønnsaksbuljong 1 ss olje 4 dl couscous 2 fedd hvitløk 2 stk paprika, rød 1 ss olje 125

Detaljer

Vandreleiren 2006 Primitiv kokebok

Vandreleiren 2006 Primitiv kokebok Vandreleiren 2006 Primitiv kokebok COWBOY BRØD...3 KRYDDERSMØR...4 BOLLER...5 GRØNNSAKER I WOK...6 INNBAKT PIZZA...7 EPLEKAKE...9 FYLTE PANNEKAKER...11 STEKT LAKS...14 COWBOY BRØD Ca 5 dl mel ½ ss bakepulver

Detaljer

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ Oppskrift 25-32 150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ 25. FRUKTIGE GRANOLAMUFFINS MED FITNESS 2,4 dl siktet hvetemel 1,7 dl fullkornsmel 2 ts bakepulver ½ ts salt ½ ts kanel 2 store egg 1,7 dl brunt sukker 1,2 dl

Detaljer

Wrap med laks og mangosalat Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt

Wrap med laks og mangosalat Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt Wrap med laks og mangosalat Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt INGREDIENT LIST 600 g laksefilet, uten skinn og bein 2 ss margarin, flytende 1 ts salt 0,5 ts pepper Mangosalat 1 stk mango 0,5 stk chili,

Detaljer

Kyllingwok med fullkornsnudler Onsdag

Kyllingwok med fullkornsnudler Onsdag Kyllingwok med fullkornsnudler Onsdag Kyllingwok med fullkornsnudler 600 g kyllingfilet 1 ss olje 1/2 ts salt 1/2 ts pepper 1 stk løk 2 stk gulrot 1/2 stk brokkoli 200 g hodekål 1 pk frisk babymais 1 stk

Detaljer

Lag deilige retter med egg!

Lag deilige retter med egg! Vær med på å feire Verdens eggdag fredag 10. oktober: Lag deilige retter med egg! Egg i hele verden Egg spises over hele verden, i alle kulturer, i fattige såvel som i rike land. Egget gir menneskekroppen

Detaljer

«Fra skog til matfat» Oppskrifter

«Fra skog til matfat» Oppskrifter «Fra skog til matfat» Oppskrifter Innholdsfortegnelse Vår 3 Barkebrød 3 Bjørkesaft 3 Bjørkesirup 4 Brenneslesuppe 1 5 Brenneslesuppe 2 6 Løvetannomelett 6 Løvetannsalat 7 Sommer 8 Geitrams som asparges

Detaljer

Bestilling av reinkjøtt. Historie.

Bestilling av reinkjøtt. Historie. Historie. Reinen var en av de første dyrene som kom til Nordkalotten etter at isen trakk seg tilbake etter siste istid. Reinen har bestandig har vært her, den har beitet på de samme områdene i 15-20.000

Detaljer

DESSERTER FOR ENHVER SMAK KLARE TIL Å NYTES

DESSERTER FOR ENHVER SMAK KLARE TIL Å NYTES DESSERTER FOR ENHVER SMAK KLARE TIL Å NYTES DESSERTER FOR ENHVER SMAK KLARE TIL Å NYTES Piano er en serie desserter klare til å nytes og som passer for enhver smak. I denne brosjyren gir vi deg tips om

Detaljer

Stekt laks med pæresalat Onsdag

Stekt laks med pæresalat Onsdag Stekt laks med pæresalat Onsdag 4 porsjoner 20 min Enkelt 700 g laksefilet, uten skinn og bein 4 ss hvetemel 0,5 ts salt 0,5 ts pepper 4 stk pære 2 dl crème fraîche, lett Tilbehør potet Del laksen i stykker,

Detaljer

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ Oppskrift 1-8 150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ 1. BOLLAR MED PESTOFLØTE RIGATONI Ingredienser 1 pakke Hälsans Kök Bollar 300 g rigatoni Pestofløte 100 g grønn pesto 2 dl matlagningsfløte Salt og pepper Kok pastaen

Detaljer

TORSK TIL HVERDAG OG FEST

TORSK TIL HVERDAG OG FEST TORSK TIL HVERDAG OG FEST TORSK Knapt noen fisk er så allsidig og så høyt verdsatt som den norske torsken. Den er perfekt til hverdagsretten der tiden er knapp, familien er sulten og du har behov for en

Detaljer

KOSESTUND. når du fortjener det

KOSESTUND. når du fortjener det KOSESTUND når du fortjener det SPA Ostekjeks med urter 4 porsjoner 100 g smør 100 g revet, vellagret ost, f eks sveitser- eller jarlsbergost 100 g hvetemel 1 knivsodd kajennepepper 2 ts finhakket rosmarin

Detaljer

KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min

KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min INGREDIENSER 4 PORSJONER 4 stk kyllingfilet 2 ss olje til steking 1 stk gul paprika 1 stk rød paprika 4 stk vårløk 4 stk grove pitabrød 2 dl matyoghurt 4 stk salatblad

Detaljer

Vibeke Tandberg. Tempelhof. Roman FORLAGET OKTOBER 2014

Vibeke Tandberg. Tempelhof. Roman FORLAGET OKTOBER 2014 Vibeke Tandberg Tempelhof Roman FORLAGET OKTOBER 2014 Jeg ligger på ryggen i gresset. Det er sol. Jeg ligger under et tre. Jeg kjenner gresset mot armene og kinnene og jeg kjenner enkelte gresstrå mot

Detaljer

Ja takk, mer kake! Ritz-kake Ta med barna på blåbærtur i skogen, og disk opp med en himmelsk Ritz-kake som belønning til bærplukkerne.

Ja takk, mer kake! Ritz-kake Ta med barna på blåbærtur i skogen, og disk opp med en himmelsk Ritz-kake som belønning til bærplukkerne. Ja takk, mer kake! Etter en årstid med lette salater og småretter er det tid for å ta en skikkelig kakefest. Her er sensommerens beste kaker! Oppskrifter hentet fra boken «Det norske kakebordet» av Hege

Detaljer

Fokus på kosthold. KROPP, BEVEGELSE OG HELSE er viktige fokusområder

Fokus på kosthold. KROPP, BEVEGELSE OG HELSE er viktige fokusområder Fokus på kosthold KROPP, BEVEGELSE OG HELSE er viktige fokusområder for oss. Vi bidrar til at barna tilegner seg kunnskap om kosthold, aktivitet og hvile. De utvikler gode kostholdsvaner og gode holdninger.

Detaljer

Opplysningskontorene i Landbruket Landbruks og Matdepartementet

Opplysningskontorene i Landbruket Landbruks og Matdepartementet Oppskriftshefte for PoppOpp restauranten 1/11 2010 Opplysningskontorene i Landbruket Landbruks og Matdepartementet Aperitiff: Syrlig blå smoothie Oppskriften gir ca 10 glass Ingredienser: 2 dl eple juice

Detaljer

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 7 Vi regner med ulike mål

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 7 Vi regner med ulike mål 1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg Hverdagsmatte Praktisk regning for voksne Del 7 Vi regner med ulike mål Innhold Del 7, Vi regner med ulike mål Kilo og gram 1 Liter og desiliter 10 Kvadratmeter 18 Tips til gruppeoppgaver

Detaljer

Bruk ledig tid til å plukke av alt fiskekjøttet, og samle dette i den store kjelen.

Bruk ledig tid til å plukke av alt fiskekjøttet, og samle dette i den store kjelen. Oppskrift og detaljert framgangsmåte Arnstein s fiskegrateng Det var nylig (jan. 09) tilbud (kr 59,90/kg) på fersk lofotskrei her jeg bor (Skien), og som den fiskeelskeren jeg er, kjøpte jeg 8 kg. De fleste

Detaljer

gourmet-klubben.com presenterer Sommertid 3. juni 2006 (Sissel & Hans Petter) Mojito * * * Olivenbrød m/hvitløksmør

gourmet-klubben.com presenterer Sommertid 3. juni 2006 (Sissel & Hans Petter) Mojito * * * Olivenbrød m/hvitløksmør gourmet-klubben.com presenterer Sommertid 3. juni 2006 (Sissel & Hans Petter) Mojito Olivenbrød m/hvitløksmør Norsk asparges m/parmaskinke og hollandaise Salat m/pesto-pasta Eple Ingefær sorbèt Grillet

Detaljer

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ Oppskrift 17-24 150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ 17. OVNSBAKT PASTA MED VEGETARFARSE, GRESSKAR OG CHÈVRE 175 g farse fra Hälsans Kök 750 g gresskar, i terninger Olivenolje salt, pepper 300 g rigatoni eller penne-pasta

Detaljer

Strimlet svinekjøtt med asiatisk smak Onsdag

Strimlet svinekjøtt med asiatisk smak Onsdag Strimlet svinekjøtt med asiatisk smak Onsdag 20 40 MIN 4 PORSJONER INGREDIENSER 600 g renskåret svinekjøtt i strimler 2 ss margarin til steking 1 2 ts salt 1 4 ts pepper KÅL- OG KOKOSSALAT: 350 g hodekål

Detaljer

Makrell enkle retter med en smak av sommer

Makrell enkle retter med en smak av sommer Makrell enkle retter med en smak av sommer Lyse sommernetter, blikkstille hav og gode venners lag har en smak, og det er smaken av grillet makrell. Makrellen tilbringer vinteren på dypt vann utenfor Sørvest-Norge,

Detaljer

Enkle hverdagsretter med laks

Enkle hverdagsretter med laks Enkle hverdagsretter med laks Hverdagsretter med laks Alle er sultne og ingen orker å vente. Maten skal helst på bordet så fort som mulig. Da går mange for kjappe løsninger som gir lite næring. Tenk om

Detaljer

REKER 7 VELSMAKENDE RETTER

REKER 7 VELSMAKENDE RETTER REKER 7 VELSMAKENDE RETTER REKECOCKTAIL MED NY VRI REKER 2 skiver loff 2 hjertesalat ½ agurk mango 4 ss majones 2 ss soyasaus lime De norske rekene vokser opp dypt nede i kaldt, klart vann. Det er det

Detaljer

Pasta med laks Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt

Pasta med laks Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt Pasta med laks Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt INGREDIENT LIST 600 g laksefilet, uten skinn og bein 4 pors pasta 3 dl matfløte 2 dl parmesanost 2 ss basilikum, frisk salt Tilbehør grønnsaker Framgangsmåte

Detaljer

Side 2 av 9. Klarinett

Side 2 av 9. Klarinett Side 2 av 9 Klarinett mindre attraktive belegg pi innsiden. Derfor er det viktig at munnstykkene Munnstykkene pi trebliseinstrumenter skal ikke vaskes, men kun torkes rene med en klut. Pass pi at kammeret

Detaljer

Utarbeidet med økonomiske midler fra Utdanningsdirektoratet

Utarbeidet med økonomiske midler fra Utdanningsdirektoratet Fritt Fram 3 Temabok 6 Bliss-utgave 2007 Oversatt til Bliss av Astri Holgersen Tilrettelagt av Trøndelag kompetansesenter ved Jørn Østvik Utarbeidet med økonomiske midler fra Utdanningsdirektoratet Temabok

Detaljer

Brød med SPC Flakes Ca g SPC Flakes pr. skive ved 20 skiver pr. brød

Brød med SPC Flakes Ca g SPC Flakes pr. skive ved 20 skiver pr. brød Brød med SPC Flakes Ca. 3.75 g SPC Flakes pr. skive ved 20 skiver pr. brød 150 g. SPC Flakes 7 dl. vann 50 g. gjær 2 ts. salt 1 ½ spsk. sukker 1 ½ spsk. olje 2 dl. yoghurt naturell (eller annet surmelksprodukt)

Detaljer

Enkle hverdagsretter med laks

Enkle hverdagsretter med laks Enkle hverdagsretter med laks Hverdagsretter med laks Alle er sultne og ingen orker vente! Likevel kan du velge gode, sunne hverdagsmiddager. Dette oppskriftsheftet gir deg seks gode forslag. God middag!

Detaljer

Vegetarbloggen.com. Mari Hult mari@nufsaid.no 95 11 57 58. Jippi! Baking. uten egg

Vegetarbloggen.com. Mari Hult mari@nufsaid.no 95 11 57 58. Jippi! Baking. uten egg Vegetarbloggen.com Mari Hult mari@nufsaid.no 95 11 57 58 Jippi! Baking uten egg Oslo Vegetarfestival 2012 Sitronkake Ingredienser Kakebunn Lemon curd Pynting og montering 3 sitroner 3,5 desiliter soyamelk

Detaljer

Spis fargerikt. Lun laksesalat med avokado og spinat

Spis fargerikt. Lun laksesalat med avokado og spinat Brokkoli, kål, rosenkål, grønn paprika, erter, Kiwi, spinat, asparges, pærer, grønne epler, salat. Lun laksesalat med avokado og spinat 300 g laksefilet i biter (gjerne Salma) 120 g spinat 80 g avocado

Detaljer

Frisk og fristende matprat

Frisk og fristende matprat Frisk og fristende matprat Sunn kornblanding med mager Nýr og søte, friske bær er en god start på dagen. Nýr er et profesjonelt produkt, en fantastisk smakstilsetter, men også historien om god dyrevelferd.

Detaljer

Inspirasjon til Bra Mat. for deg med diabetes 2, hjerte- karsykdommer, KOLS

Inspirasjon til Bra Mat. for deg med diabetes 2, hjerte- karsykdommer, KOLS Inspirasjon til Bra Mat for deg med diabetes 2, hjerte- karsykdommer, KOLS INNHOLD Bakt laks med soya, ingefær og chili Bakt torsk med soya, ingefær og chili Ratatouille Rotmos Byggris Salat Havre- og

Detaljer

Hellstrøms fiskegryte 15-30 min

Hellstrøms fiskegryte 15-30 min Hellstrøms fiskegryte 15-30 min 2 kg blåskjell 800 g valgfri fiskefilét 4 store poteter 1/2 loff 1 løk 4 fedd hvitløk 500 g tomater eller cherrytomater 1 kvist timian 1/4 ts kajennepepper 2 ss olivenolje

Detaljer

Du finner alle våre restauranter på: marche-restaurants.com. marche-restaurants.com. Si at du liker Marché! facebook.com/marcherestaurantsnorge HVAM

Du finner alle våre restauranter på: marche-restaurants.com. marche-restaurants.com. Si at du liker Marché! facebook.com/marcherestaurantsnorge HVAM Friske fristelser i NORGE Du finner alle våre restauranter på: marche-restaurants.com! E G R O N V A K A EN SM lv Norge som Spesialiteter fra du kan lage se HVAM LIER SØR VESTBY HOLMESTRAND RYGGE ØST/VEST

Detaljer

Fiskegryte med limetouch Onsdag MIDDELS 20 40 MIN 4 PORSJONER

Fiskegryte med limetouch Onsdag MIDDELS 20 40 MIN 4 PORSJONER Fiskegryte med limetouch Onsdag MIDDELS 20 40 MIN 300 g laksefilet i terninger 4 stk finhakkede sjalottløk 1 2 stk finhakket rød chili saft og finrevet skall av 1 stk lime 1 ss margarin 3 dl vann 2 dl

Detaljer

Vafler, pannekaker og wraps

Vafler, pannekaker og wraps Vafler, pannekaker og wraps 1. Dessert vafler av speltmel 2. Vafler av havremel 3. Vafler av havremel og squash 4. Lapper av havremel og squash 5. Pannekaker av speltmel og hirse eller quinoa 6. Pannekaker

Detaljer

3 dl havregryn 3 ss kakao ¼ ts kanel Ei klype salt 1 ts vaniljesukker 200 g kesam 5 ss honning Kokos

3 dl havregryn 3 ss kakao ¼ ts kanel Ei klype salt 1 ts vaniljesukker 200 g kesam 5 ss honning Kokos På veg inn i påskedagane planlegg eg gode ting ein kan kose seg med. Ein god marmelade, "sunt" påskegodteri og to deilige dessertar får du servert av meg i dag. Sjokolade er det klassiske påskesnopet,

Detaljer

I en annen verden. Oversatt fra engelsk av Hilde Rød-Larsen

I en annen verden. Oversatt fra engelsk av Hilde Rød-Larsen Grace McCleen I en annen verden Oversatt fra engelsk av Hilde Rød-Larsen Til engelen Dette er hva Herren Gud har sagt: «Den dagen jeg utvalgte Israel, da løftet jeg også min hånd til ed for Jakobs hus

Detaljer

Fullkornspasta med kjøttdeig og tomatsaus

Fullkornspasta med kjøttdeig og tomatsaus Fullkornspasta med kjøttdeig og tomatsaus 2 pk. kjøttdeig (á 400 g), velg enten karbonade-, kylling- eller svinekjøttdeig 1 pk. fullkornspasta 4 små løk, finhakket 4 fedd hvitløk, finhakket 2 boks hakkede

Detaljer

gourmet-klubben.com 30. April 2005 (Sissel og Hans Petter)

gourmet-klubben.com 30. April 2005 (Sissel og Hans Petter) gourmet-klubben.com 30. April 2005 (Sissel og Hans Petter) Mojito Valnøttbrød m/hvitløkssmør Brie i sprødeig med daddelkompott, macadamia nøtter og røkelaks Petit Bourgeois Sauvignon 2004 Grønn asparges

Detaljer

Mat er så mye. Trivsel og glede Nytelse Fellesskap Opplevelser Avkopling Valgmuligheter Struktur. Smerte Kvalme Trøtthet Tristhet

Mat er så mye. Trivsel og glede Nytelse Fellesskap Opplevelser Avkopling Valgmuligheter Struktur. Smerte Kvalme Trøtthet Tristhet Mat er så mye Trivsel og glede Nytelse Fellesskap Opplevelser Avkopling Valgmuligheter Struktur Fra kosthåndboka 2012 Smerte Kvalme Trøtthet Tristhet klinisk ernæringsfysiolog Eli Moksheim Haugesund sjukehus

Detaljer

Smoothies-maskin. Viktige sikkerhetsanvisninger. Viktig! Introduksjon

Smoothies-maskin. Viktige sikkerhetsanvisninger. Viktig! Introduksjon Smoothies-maskin Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater, er det viktig å følge sikkerhetsanvisningene. 1. Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. 2. Ikke berør deler i bevegelse.

Detaljer

Fokus på kosthold. KROPP, BEVEGELSE OG HELSE er viktige fokusområder

Fokus på kosthold. KROPP, BEVEGELSE OG HELSE er viktige fokusområder Fokus på kosthold KROPP, BEVEGELSE OG HELSE er viktige fokusområder for oss. Vi bidrar til at barna tilegner seg kunnskap om kosthold, aktivitet og hvile. De utvikler gode kostholdsvaner og gode holdninger.

Detaljer

Fiskegryte med grønnsaker

Fiskegryte med grønnsaker Fiskegryte med grønnsaker 4 porsjoner 20-40 min Enkelt 400 g torskefilet, uten skinn og bein 1 stk vårløk 2 stk gulrot 2 skiver kålrot 4 stk potet 2 dl vann 1 ss hvetemel 2 dl melk 0,5 terning fiskebuljong

Detaljer

oppskrifter fra jord til bord Innhold baketips Ostesmørbrød Arme riddere AV grovt brød grove horn

oppskrifter fra jord til bord Innhold baketips Ostesmørbrød Arme riddere AV grovt brød grove horn oppskrifter fra jord til bord Innhold baketips Ostesmørbrød Arme riddere AV grovt brød Sandwich grove horn Baketips Forkortelser dl = desiliter 1 dl = 100 ml g = gram ts = teskje ss = spiseskje pk = pakke

Detaljer

Høstemelding #9 2015

Høstemelding #9 2015 Page 1 of 4 - Periode: Uke 40 (27.09-04.10) Høstemelding #9 2015 Periode: Uke 40 (27.09-04.10) Praktisk: - Kjør forsiktig langs hele Vatneliveien og rundt gården. Barn leker! - Økologiske egg fra Sølve

Detaljer

ORIGINALMENY / DUO. Ristede mandler, pinjekjerner eller andre nøtter er også veldig godt å tilsette i suppa ved servering.

ORIGINALMENY / DUO. Ristede mandler, pinjekjerner eller andre nøtter er også veldig godt å tilsette i suppa ved servering. Foto: Stian Broch Tips! Ristede mandler, pinjekjerner eller andre nøtter er også veldig godt å tilsette i suppa ved servering. HVIT BØNNESUPPE med bacon og hvitløksbrød MIDDELS Bønnesuppe 150 g bacon i

Detaljer

Oppskrift på sjokoladekake KAKE. 3 egg + 4,5 dl sukker piskes. 225 g smeltet smør/melange. 6 dl hvetemel. 3 ts bakepulver. 3 ts vaniljesukker

Oppskrift på sjokoladekake KAKE. 3 egg + 4,5 dl sukker piskes. 225 g smeltet smør/melange. 6 dl hvetemel. 3 ts bakepulver. 3 ts vaniljesukker Oppskrift på sjokoladekake KAKE 3 egg + 4,5 dl sukker piskes 225 g smeltet smør/melange 6 dl hvetemel 3 ts bakepulver 3 ts vaniljesukker 3 ss kakao 1 / 11 3 dl melk Stekes midt i ovnen i 30 minutter. 175

Detaljer

Lag mat med Mille. Muffins med hvit sjokolade og mais. Sånn gjør du: Det skal du bruke: (ca. 9-10 muffins)

Lag mat med Mille. Muffins med hvit sjokolade og mais. Sånn gjør du: Det skal du bruke: (ca. 9-10 muffins) Muffins med hvit sjokolade og mais (ca. 9-10 muffins) 75 g smør 75 g sukker 2 egg 1 dl yoghurt, f.eks. gresk yoghurt Revet appelsinskall fra 1 appelsin (godt vasket) 180 g hvetemel 1½ ts bakepulver 50

Detaljer

Geitmyra juniorkokk Frittata og kryddereple

Geitmyra juniorkokk Frittata og kryddereple Geitmyra juniorkokk Frittata og kryddereple Et kurs ved Geitmyra matkultursenter med Hans Edvard Reppen Høsten 2015 Kursrekken er gjennomført med støtte av Eckbos Legater Eggepanne med potet og spinat

Detaljer

Møt vinteren med noe varmt i koppen marche-restaurants.com

Møt vinteren med noe varmt i koppen marche-restaurants.com HOT DRINKS Møt vinteren med noe varmt i koppen marche-restaurants.com Ta med & lag selv Aromatisk te Te med appelsin og mynte Ingredienser til 1 tekopp: V appelsin 1 kvist frisk mynte 250 ml vann 1 ss

Detaljer

Bli venn med et ugress

Bli venn med et ugress SPIS ET UGRESS! Bli venn med et ugress «Ugress» er ikke en vitenskapelig kategori. Ingen planter er ugress av natur en hvilken som helst plante kan bli et ugress, hvis den vokser på et sted hvor vi ikke

Detaljer

BORTSTUINGS OPPSKRIFT TRE RETTERS AV JOHAN HEDBERG

BORTSTUINGS OPPSKRIFT TRE RETTERS AV JOHAN HEDBERG BORTSTUINGS OPPSKRIFT TRE RETTERS AV JOHAN HEDBERG Forrett Stuet savoykål på tørket skinke med et par dråper lønnesirup 1 lite hode savoykål 1 eple 2 dl kremfløte 2 ts dijonsennep 1-2 ss ferskrevet pepperrot

Detaljer

Stekt laks med potetmos Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt

Stekt laks med potetmos Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt Stekt laks med potetmos Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt INGREDIENT LIST 600 g laksefilet, uten skinn og bein smør Potetmos 6 stk potet 1 dl melk 1 ss smør Tilbehør brokkoli Framgangsmåte 1 Skjær laksen

Detaljer

Luftige cheddarsnurrer med jalapeño og sprøstekt bacon

Luftige cheddarsnurrer med jalapeño og sprøstekt bacon Luftige cheddarsnurrer med jalapeño og sprøstekt bacon Det er høst! Og vet du hva som er fint om høsten? Suppe. Og vet du hva som er godt til suppe? Nybakte cheddarsnurrer. Og vet du hvordan du lager dem?

Detaljer

Mat fra naturen Feltkurs i kroppsøving vg 1

Mat fra naturen Feltkurs i kroppsøving vg 1 Mat fra naturen vg 1 1 Læreplanmål Friluftsliv Mål for opplæringa er at eleven skal kunne praktisere friluftsliv med naturen som matkjelde Dagens program I dag skal vi lære å lage ulike båltyper, koke

Detaljer

Rannveig Leite Molven. Der skyene begynner. Roman

Rannveig Leite Molven. Der skyene begynner. Roman Rannveig Leite Molven Der skyene begynner Roman Han er fremdeles der da jeg kommer tilbake, sovende akkurat som noen timer tidligere. I halvmørket er ansiktet hans utydelig, men måten han puster på gjør

Detaljer

EN GLAD GUTT. Av Bjørnstjerne Bjørnsson. Øivind og bukken. Øivind mister bukken

EN GLAD GUTT. Av Bjørnstjerne Bjørnsson. Øivind og bukken. Øivind mister bukken EN GLAD GUTT Av Bjørnstjerne Bjørnsson Øivind og bukken Øivind mister bukken Øivind hette han, og gråt da han blev født. Men alt da han satt opreist på morens fang, lo han, og når de tendte lys om kvelden,

Detaljer

OBS! Spør alltid en voksen før du lager mat. Ha en voksen i nærheten mens du lager mat.

OBS! Spør alltid en voksen før du lager mat. Ha en voksen i nærheten mens du lager mat. OBS! Spør alltid en voksen før du lager mat. Ha en voksen i nærheten mens du lager mat. Tor og Mia elsker Superpizzaer. Superpizzaene er veldig gode og sunne. Hvis du ikke liker eller tåler noe av det

Detaljer

Rått og godt med hjemmelaget SUSHI

Rått og godt med hjemmelaget SUSHI Rått og godt med hjemmelaget SUSHI Bruker du disse tipsene kan du imponere med lekker og velsmakende sushi. I Norge har vi tilgang på noen av verdens beste råvarer fra havet, og de fleste dagligvarebutikker

Detaljer

Høstemelding #12 2015

Høstemelding #12 2015 Page 1 of 4 - Periode: Uke 42 (11.10-18.10) Høstemelding #12 2015 Periode: Uke 42 (11.10-18.10) Praktisk: - Kjør forsiktig langs hele Vatneliveien og rundt gården. Barn leker! - Økologiske egg fra Sølve

Detaljer

Geitmyra juniorkokk Bare rot!

Geitmyra juniorkokk Bare rot! Geitmyra juniorkokk Bare rot! Et kurs ved Geitmyra matkultursenter med Hans Edvard Reppen Høsten 2015 Kursrekken er gjennomført med støtte av Eckbos Legater Sylta beter Sylting er en gammel konserveringsmetode

Detaljer

OPPSKRIFTER PÅ TØRRFISK KLIPPFISK BOKNAFISK

OPPSKRIFTER PÅ TØRRFISK KLIPPFISK BOKNAFISK OPPSKRIFTERPÅTØRRFISK KLIPPFISK BOKNAFISK Accomodata En av de mest tradisjonsrike rettene fra Liguriaområdet, Genova. Dette er en gryterett på tørrfisk. Basert på 4 porsjoner 600 gram tørrfisk utvannet

Detaljer

Enkle og supergode oppskrifter. På tur. Friluftseminar for barnehager

Enkle og supergode oppskrifter. På tur. Friluftseminar for barnehager Enkle og supergode oppskrifter På tur Friluftseminar for barnehager Tirsdag 29. april 2014 Hovedretter Pizza italian style - oppskrift for to pizzaer, beregn èn pizza til ca. 6 barn Pizzabunner, to stk:

Detaljer

Svensk ostepai med tomat- og aspargessalat. Og storhandel på Strømstad Mat.

Svensk ostepai med tomat- og aspargessalat. Og storhandel på Strømstad Mat. Svensk ostepai med tomat- og aspargessalat. Og storhandel på Strømstad Mat. ANNONSE Folkens, se det for deg. Det er en helt vanlig dag, kanskje en hverdag. Du har fri, eller akkurat ferdig på jobb og setter

Detaljer

Sunt og. supergodt. Et kurs med Geitmyra matkultursenter for barn og Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Sunt og. supergodt. Et kurs med Geitmyra matkultursenter for barn og Nasjonalforeningen for folkehelsen. Sunt og supergodt Utviklet av Geitmyra matkultursenter for barn www.geitmyra.no www.nasjonalforeningen.no Et kurs med Geitmyra matkultursenter for barn og Nasjonalforeningen for folkehelsen. Geitmyra matkultursenter

Detaljer

1 Tall og enheter KATEGORI 1. 1.1 Regnerekkefølge. 1.2 Hoderegning og overslagsregning. 198 Sinus 1YP > Tall og enheter

1 Tall og enheter KATEGORI 1. 1.1 Regnerekkefølge. 1.2 Hoderegning og overslagsregning. 198 Sinus 1YP > Tall og enheter 1 Tall og enheter KATEGORI 1 1.1 Regnerekkefølge Oppgave 1.110 7 8 9 6 ( ) 6 7 ( 9) Oppgave 1.111 2 3 8 3 2 ( 2) 3 + 8 ( 3) ( 4) + 2 Oppgave 1.112 3 6 + 2 3 6 + 2 4 7 8 6 e) 4 3 + 3 f) 3 6 4 Oppgave 1.113

Detaljer

[enkelt] FRA SYLTING TIL DESSERTER - DET ER BLITT MYE ENKLERE

[enkelt] FRA SYLTING TIL DESSERTER - DET ER BLITT MYE ENKLERE [enkelt] FRA SYLTING TIL DESSERTER - DET ER BLITT MYE ENKLERE ENKELT, DELIKAT OG VELSMAKENDE... Sylting, deserter eller begge deler. Våre to alt i et produkter - Gelesukker Multi og Syltesukker gjøre det

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

Forhuden hos hunder er nærmest som en pelskledd lomme som beskytter hundens penis mot kulde og skader.

Forhuden hos hunder er nærmest som en pelskledd lomme som beskytter hundens penis mot kulde og skader. 1 Forhuden hos hunder er nærmest som en pelskledd lomme som beskytter hundens penis mot kulde og skader. Når hunden går i gjørme og tett høy vegetasjon blir forhuden utsatt for både skitt og bakterier.

Detaljer

MAT Prat om MAT. Et informasjonshefte om mat for eldre

MAT Prat om MAT. Et informasjonshefte om mat for eldre Prat om MAT Prat om MAT Et informasjonshefte om mat for eldre prat om mat Prat om mat! Nok mat og drikke har stor betydning for god helse og trivsel. Behovet for energi varierer med alderen og mange opplever

Detaljer

Rask kyllingsalat Onsdag

Rask kyllingsalat Onsdag Rask kyllingsalat Onsdag Denne middagen har du alltid tid til... 15 min Dette trenger du til 2 porsjoner 0,5 stk kylling, ferdig stekt 150 g aspargesbønner 8 stk sukkererter 0,5 stk sellerirot 0,5 stk

Detaljer

DEILIGE DRIKKER. Friske tørsteslukkere du kan lage selv. Friske fristelser i NORGE. underveis. Du finner alle våre restauranter på:

DEILIGE DRIKKER. Friske tørsteslukkere du kan lage selv. Friske fristelser i NORGE. underveis. Du finner alle våre restauranter på: Friske fristelser i NORGE Du finner alle våre restauranter på: marche-restaurants.com * HVAM DEILIGE DRIKKER Friske tørsteslukkere du kan lage selv LIER SØR*/NORD HOLMESTRAND Si at du liker Marché! facebook.com/marcherestaurantsnorge

Detaljer

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av Bruk handlenett Det er greit å ha noe å bære i når man har vært på butikken. Handlenett er det mest miljøvennlige alternativet. Papirposer er laget av trær, plastposer av olje. Dessuten går posene fort

Detaljer

Oppskrifter på fristende julegodteri

Oppskrifter på fristende julegodteri Brownies med karamell Oppskriften passer til ca. 6-8 personer Oppskrifter på fristende julegodteri 100 g mørk sjokolade 2 egg 2 dl sukker 1 dl hvetemel 1 dl kakaopulver 1 knivsodd salt 1/2 ts bakepulver

Detaljer

Den lille røde høna. Folkeeventyr

Den lille røde høna. Folkeeventyr Side 1 av 5 Den lille røde høna Folkeeventyr Det var en gang en flittig liten rød høne. Hun bodde på en gård med en lat and, en lat katt og en lat gris. En dag da den lille røde høna gikk omkring og lette

Detaljer

Lørdagsverksted 24. mai 2014. Ville vekster i byen. Her finner du oppskrifter og mange gode tips til sanking av ville vekster

Lørdagsverksted 24. mai 2014. Ville vekster i byen. Her finner du oppskrifter og mange gode tips til sanking av ville vekster Lørdagsverksted 24. mai 2014 Ville vekster i byen Her finner du oppskrifter og mange gode tips til sanking av ville vekster VELKOMMEN TIL DEN VILLE OG SPISELIGE BYEN Av faglig ansvarlig Andreas Viestad

Detaljer

KJØKKENEKSPERIMENTER Disse eksperimentene kan du gjøre hjemme med noen enkle ting som du finner på kjøkkenet!

KJØKKENEKSPERIMENTER Disse eksperimentene kan du gjøre hjemme med noen enkle ting som du finner på kjøkkenet! KJØKKENEKSPERIMENTER Disse eksperimentene kan du gjøre hjemme med noen enkle ting som du finner på kjøkkenet! LISTE OVER EKSPERIMENTER Rødkålsmagi og ph Boblestreker Undervannsfyrverkeri Verdens sterkeste

Detaljer

Fritidskurs: Geitmyra juniorkokk

Fritidskurs: Geitmyra juniorkokk Fritidskurs: Geitmyra juniorkokk Taco på norsk! Dette er første del i en kursrekke over fire kvelder om ulike matlagingsteknikker. Oppskriftene finner du også i oppskriftbasen vår. De andre kursene i rekken

Detaljer

FESTMAT I BARNEHAGEN. Holane 12, 6770 Nordfjordeid tlf 47 39 54 64

FESTMAT I BARNEHAGEN. Holane 12, 6770 Nordfjordeid tlf 47 39 54 64 Sjokoladekake i langpanne og muffins med nonstopp er enkelt å ty til når barn skal feire. Dette kan godt avløysast av nye og meir spennande godbitar og delikatesser som er minst like lette å lage. FESTMAT

Detaljer

Wok med økologisk kjekjøtt

Wok med økologisk kjekjøtt Wok med økologisk kjekjøtt 600g økologisk kjekjøtt 50g økologisk rød paprika 100g økologisk brokkoli 100g økologiske gulrøtter 100g økologisk purre eventuelt 4 vårløker 1 økologisk rødløk 3ss rapsolje

Detaljer

KRABBE 7 ENKLE RETTER DU VIL LYKKES MED

KRABBE 7 ENKLE RETTER DU VIL LYKKES MED KRABBE 7 ENKLE RETTER DU VIL LYKKES MED TASKE- KRABBE Taskekrabben er den vanligste krabben langs norskekysten, og kalles gjerne bare krabbe. Krabben bruker lang tid på å vokse i det kalde klare vannet.

Detaljer

Foring av kjøttfe. Foring av kjøttfe er veldig lett, og forferdelig vanskelig! Foring av ku

Foring av kjøttfe. Foring av kjøttfe er veldig lett, og forferdelig vanskelig! Foring av ku Foring av kjøttfe. Foring av kjøttfe er veldig lett, og forferdelig vanskelig! Lett med tanke på at forer en et dyr med mer mat enn hva det trenger i vedlikeholdsfor øker det vekta si, forer en mindre

Detaljer

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ Oppskrift 104-110 150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ 1 THAISALAT MED GRØNN PAPAYA Antall porsjoner: 2 Tilberedningstid: 30 minutter 50 g FITNESS Original En liten grønn papaya 2 gulrøtter En håndfull ristede peanøtter

Detaljer

Kylling suppe. Squash n steak 1 butternut squash, uten skall/frø i biter Høyrygg i biter Buljong eller vann

Kylling suppe. Squash n steak 1 butternut squash, uten skall/frø i biter Høyrygg i biter Buljong eller vann Kylling suppe 1 stor gryte fylles med 1/3 kylling, 1/3 gulrot, et par stilker selleri + 2 løk. La alt koke i ca 4 timer. Ta ut kyllingen og ta vekk bena og skinnet. Ta ut alle grønnsakene og sil kraften.

Detaljer