Markedskvinners situasjon i Cape Coast, Ghana

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedskvinners situasjon i Cape Coast, Ghana"

Transkript

1 Markedskvinners situasjon i Cape Coast, Ghana Feltarbeidsoppgave fra Cape Coast, Ghana Årsstudium/1. år bachelor i utviklingsstudier Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Høgskolen i Oslo og Akershus, 2014 Joanna Scodeller (311) 1

2 English summary The topic of my fieldwork was the analysis of the situation of market women in Ghana. The main objective was to answer the question: How the fact of having an income affects market women with respect to empowerment; both in the public and private sphere? To investigate this, I used the qualitative method. The fieldwork was conducted at different markets in Cape Coast, where I observed and interviewed market women. During the fieldwork in Ghana we were two people, but at the end of the writing process we decided to split and do the writing task separately. We chose the topic market women in Ghana because we wanted to analyze more in detail their economic and social situation. We were recommended by our supervisor to conduct our fieldwork in Cape Coast and this choice proved to be spot on. Cape Coast is a nice city with big markets, friendly people and relatively easy access to informants. In the following I will present a brief summary of my results. During my fieldwork, I discovered that there are no significant gender differences in the labor market and women's inferior presence in the formal sector is caused due to poorer education, not discrimination. Most of our informants began working on the market because they could not afford to go to school. Generally, market women who earn more are more satisfied with their situation than those who earn less. At the same time there are also many who like to work on the market even if their income is low. Data I have collected shows that most of the market women are single parents. They are either divorced, never married, or they do not live with their partner. The number of children born outside marriage is also surprisingly high. Most of the women have children from at least two different fathers. This is not what I expected from a traditional and very religious society in Ghana. This is a sign of independence on the one hand, but also of the dissolution of family ties. Absence of a man and of two incomes in a household often has a negative effect on the lives of the entire family, making them more vulnerable to poverty. Work on the market is hard, but it also has many positive aspects. Own income 2

3 makes it possible for women to survive, provide care and education for their children without having to depend on a man. This becomes even more important considering that they receive no financial support from their children's fathers. Reduced importance of marriage has two possible causes. It may partially have its origin in matrilineal system, which was the traditional system among Fante people, where it is expected that it is the brother who takes care of his sister's child, not her husband. It might also partially be due to the influence of the western world where traditional family ties are less important. It is important to mention the opinion of men, which is often heard. They argue that market women work too much and that is why they are not able to keep the family together, since they do not have time for their husbands. In addition, they feel that the fact of market women having their own income leads to that they do not respect men and they do not see that marriage would bring any significant change in their situation. Another important finding is that all market women we talked to invest in their children's education. Although generally they do not have much education themselves, they are very conscious of the importance of education for the future. Market women are very proud to work. For many, having a job and respect is more important than having an income. All our informants are very good at managing their own finances, saving and investing money. 3

4 Forord Mitt opphold i Ghana kunne ikke ha vært så vellykket uten den hjelpen jeg fikk fra flere folk. Først og fremst vil jeg gjerne takke reiselæreren Anne Waldrop, som var til stor hjelp ved organisering av feltarbeid. Blant annet satte hun oss i kontakt med lokale folk. Av disse, vil jeg gjerne takke Michael Asare og Haruna Dari for å være tilstede og hjelp ved alt mulig: fra å sørge for at alle på hotellet fikk plass til maten sin i kjøleskap, ved å sjekke om det er slange på rommet til å ordne besøk hos lege. De har også skaffet for oss en tolk, Pamela. Gjennomføring av intervjuene under feltarbeidet ville ikke ha vært mulig uten Pamela. Hun kjente mange markedskvinner så det var lett å komme i kontakt med dem. I tillegg viste hun oss hvordan det er å være en ung kvinne i Ghana. Tusen takk går også til Orlando og Prince for hyggelig kveldsprat på verandaen av hotellet, forklaring av ghanesisk kultur og bruk av ghanesisk offentlig transport, og hvordan de som mann så markedskvinners situasjon. Jeg vil også gjerne takke veilederen min, Jill Tove Buseth, som var til stor hjelp ved oppgaveskriving og kom med mange gode innspill. Sist men ikke minst, går en hjertelig tusen takk til alle markedskvinner som vi snakket med og ga oss innsyn i deres hverdag! 4

5 Begreper Empowerment betyr myndiggjøring, styrking. Det finnes ikke et tilsvarende begrep på norsk, derfor bruker jeg det engelske ordet. Fante en etnisk gruppe i Ghana. Female headed household et hushold ledet av en kvinne. Jeg velger å bruke det engelske begrepet i oppgaven. Head porters selgere som bærer sine varer på hodet. Matrilinealitet - et samfunnssystem hvor avstamning spores gjennom mor og mors forfedre. Marked jeg bruker ord marked og handel som synonymer fordi ofte er det vanskelig å skille mellom en butikk på markedet geografisk og en butikk ikke på markedet, siden i Cape Coast er nesten hele byen et stort marked. Selv om ghanesere snakker om flere forskjellige markeder. Respekt et viktig begrep brukt ofte av markedskvinner, betyr å ha anerkjennelse fra andre personer. Susu et tradisjonelt uformelt sparesystem i Ghana. White coloured job vanligvis kontor jobb, en formell jobb. Work for goverment et begrep brukt for all slags formell ansettelse, innebærer også renholdere osv. Voodoo en religion eller kult mest kjent for den såkalte voodoodukken som visstnok skal kaste en forbannelse over personen den symboliserer. 5

6 Bilder: På forsiden: Head porter på stranda i Cape Coast 1. Kart til Ghana 2. Head porters i Cape Coast 3. Skoselgere i Cape Coast 4. Med en av våre informanter 5. På markedet i Cape Coast 6. En souvenirbutikk i Cape Coast 7. Etter et intervju, med vår tolk og en markedskvinne 6

7 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Problemstilling Avgrensning Oppgavens struktur Bakgrunn Geografi og miljø Historie Samfunn og politikk Økonomi og handel Utdanning i Ghana Susu Fante Cape Coast Teori Kvinner, kjønn, utvikling, empowerment Female headed household Matrilinealitet Uformell sektor Utdanning Metode Gruppeprosessen Kvalitativ metode Observasjon Intervjuer Informanter Tolk Empiri Markedskvinner i kultur og historie Markedskvinner og deres arbeidsforhold

8 Kjønnsforskjeller på arbeidsmarkedet Hierarki på markedet Bedrift og inntekt Utdanning Utfordringer Generelt tilfredshet med sin situasjon Markedskvinner og den private sfæren Barn, foreldre og forventninger Familie mønstre, ekteskap Matrilinealitet Empowerment gjennom eget inntekt Inntektens påvirkning på den offentlige sfæren Inntektens påvirkning på den private sfæren Konklusjon.. 45 Informanterliste Intervjuguide Litteraturliste

9 1. Innledning "If wealth was the inevitable result of hard work and enterprise, every woman in Africa would be a millionaire" sier George Monbiot (theguardian.com). I mange land i Sør har kvinners tilgang til lønnet arbeid en sentral plass i utvilkings agendaer. Det blir iverksatt flere tiltak både av stater og NGOer for å forbedre kvinners tilgang til arbeidsmarkedet. Kvinner har et kjempestort potensial som går tapt hvis de ikke får mulighet til å styrke sin posisjon. I utviklingsdebatt blir det ofte fokusert på det som kvinner mangler, istedenfor på hva de har og hva de gjør. Mange kvinner i Sør jobber svært hardt. De utfører ikke bare ulønnet husarbeid, men i tillegg jobber de ofte i uformell sektor. Særlig i Ghana er kvinner kjent for sin virksomhet og entreprenørskap på markedet hvor de vanligvis er selvstendige eiere av en større eller mindre bedrift. I utgangspunktet var vi to personer som gjorde feltarbeid sammen (se kap.4). Helt på slutten av skriveprosessen bestemte vi oss å skrive oppgave hver for oss. Som tema valgte vi markedskvinner i Ghana fordi vi ønsket å analysere mer i detalj deres økonomiske og sosiale situasjon slik den er i dag. Vi ble anbefalt å gjennomføre vårt 5 ukers feltarbeid i Cape Coast og dette viste seg å være et meget godt valg. Cape Coast er en koselig by med store markeder, hyggelige folk og forholdsvis lett tilgang til informanter Problemstilling Vår problemstilling var: Hva har arbeidssituasjon til markedskvinner å si for deres empowerment i den private og offentlige sfæren? og den har jeg beholdt i min oppgave. For å samle inn data brukte vi den kvalitative metoden (se kap.4). Vi intervjuet markedskvinner og observerte deres hverdag på markedet. Under feltarbeidet fokuserte vi på markedskvinners situasjon, utdanning og deres inntektsmuligheter. Hensikten var å finne ut om inntekt påvirker den sosiale sfæren, og hvis ja, på hvilken måte. Lønnet 9

10 arbeid for kvinner er sett som et middel til deres empowerment, det vil si styrking av deres posisjon, selvstendighet og uavhengighet, men den kan også ha negative sider. Kvinner i lønnet arbeid er ofte tvunget til å overarbeide fordi det blir lagt enda mer ansvar på dem enn de allerede hadde fra før. I mange familier er det ikke en selvfølge at en kvinne som jobber ute, har færre plikter hjemme. Dessuten skjer det ofte at selv om kvinner tjener penger, har de ikke lov å beholde inntekten sin og det blir mannen som bestemmer hvordan pengene blir brukt. Derfor ville vi undersøke hvordan det er for markedskvinner i Ghana, hvor kvinner har et rykte for å være veldig sterke og uavhengige. Vi samlet inn data for å se om inntektsmuligheter styrker markedskvinners posisjon i offentligheten og i hjemmet, og om inntekt påvirker deres muligheter til å bestemme over sitt eget liv Avgrensning Under feltarbeidet undersøkte vi markedskvinners situasjon bare med hensyn til utdanning og inntektsmuligheter. Andre aspekter som også kan påvirke kvinners empowerment og deres posisjon, for eksempel kvinners helse eller politisk aktivitet, lot vi ligge. Feltarbeid ble altså gjennomført i Cape Coast, og alle data gjelder bare markedskvinner fra Cape Coast. Disse kan være forskjellig fra data samlet i andre områder i Ghana eller blant andre etniske grupper Oppgavens struktur Oppgaven er delt inn i seks kapitler. Etter innledningen følger bakgrunnsinformasjon om Ghana. Her skriver jeg generelt om historie, kultur, samfunn, økonomi, om Cape Coast og den etniske subgruppen Fante, som de fleste av våre informanter tilhører. Det neste kapittelet beskriver teorien som er brukt, og plasserer mitt tema i et globalt perspektiv. Her presenterer jeg teorien om kvinners empowerment, arbeid i uformell sektor, matrilinealitet, familiemønstre og utdanning. Videre skriver jeg om metoden vi har brukt for å samle inn data. Her tar jeg for meg våre informanter, kvalitativ metode, tolk, intervjuer og observasjon. I den siste delen av oppgaven legger jeg frem våre funn fra 10

11 feltarbeid og konklusjon i henhold til problemstillingen. En del av resultatene var som forventet, mens andre var overraskende. 11

12 2. Bakgrunn I 1957 ble Ghana uavhengig som det første landet i Vest-Afrika. Landet er rikt på naturressurser som gull og kakao, og har begynt å utvinne olje. Ghana regnes som et av de mest stabile demokratiene i regionen (landsider.no). 1. Kart til Ghana (ghanaweb.com) Hovedstaden til Ghana er Accra. I Ghana finnes det flere ulike etniske grupper: Akan 45%, mole-dagbon 15%, ewe 12%, ga-dangme 7%, guan 4%, gurma 4%, grusi 3%, mande-busanga 1%, andre stammer 1%, andre 8% (globalis.no). 12

13 Engelsk er offisielt språk men ved side av snakker mange andre: asante 14.8%, ewe 12.7%, fante 9.9%, boron 4.6%, dagomba 4.3%, dangme 4.3%, dagarte 3.7%, akyem 3.4%, ga 3.4%, akuapem 2.9%, andre, inkludert Engelsk (offisielt) 36.1% (globalis.no). Folk i Ghana er meget religiøse. Kristendom er hoved religion, og det er 69% kristne, 16% muslimer, 9% tradisjonelle religionen og 7% andre/ingen (globalis.no). Ghana har areal med Km2 og innbyggertall på (globalis.no) Geografi og miljø Ghana ligger nord for ekvator og rett ved Greenwich-meridianen. Landet grenser mot Elfenbenskysten i vest, Burkina Faso i nord og Togo i øst. Landskapet i Ghana er meget variert. På den 500 km lange kystlinjen finnes det sandfylte laguner og bergknauser. I sør ligger et regnskogsbelte med skogkledde fjellområder. Savanner dominerer i nord. I den østlige delen av landet ligger Voltasjøen, en av verdens største kunstige innsjøer (Briggs 2014:4). Den utgjør en viktig ressurs for ghanesere, fordi den blir brukt til produksjon av elektrisitet, til transport, og den gir mulighet for irrigasjon og fiskeoppdrett Klimaet i Ghana er tropisk. På grunn av sørvestmonsunen er det varmt og fuktig ved kysten hele året. Ørkenvinder fra nordøst påvirker klimaet i landets nordlige del. Der er det store temperatur og nedbør svingninger (Briggs 2014:6). Et av Ghanas store miljøproblemer er avskoging forårsaket av hogst, gruvedrift og overbeiting. Dessuten på grunn av svibruk og overdyrking er en tredjedel av Ghanas areal truet av forørkning. I tillegg har utslipp fra industri og landbruk, samt mangelfull avfallshåndtering, resultert i vannforurensing (globalis.no) Historie I middelalderen og i tiden da oppdagelse reisende kom til landet var Ghana bebodd av en rekke Akan kongedømmer. Det finnes arkeologiske bevis som viser at mennesker har 13

14 bodd i dagens Ghana siden bronsealderen. Men inntil det 11. århundre, var en stor del av det territorielle Ghanas området stort sett ubebodd (Briggs 2014:8). På 1400-tallet ble europeere trukket til Ghana på grunn av gull, elfenben og slaver. Handel med europeiske stater begynte etter kontakt med portugiserne som kom til Ghana og etablerte den portugisiske Gullkysten. Fra 1598 kom nederlenderne med i gull handelen og etablere handelsposter på Gullkysten. Andre europeiske handelsmenn deltok i gullhandelen fra midten av det 17. århundre (Briggs 2014:15). Ghana ble en britisk koloni under navnet Gullkysten i Etter den andre verdenskrigen økte motstanden mot koloniherrene. En sentral figur i frigjøringsprosessen var Kwame Nkrumah som ble president etter at Ghana ble erklært selvstendig i år senere mistet han makten som følge av et militærkupp. Tiden etterpå ble preget av politisk og økonomisk ustabilitet (globalis.no). Løytnant Jerry Rawlings overtok makten i Ghana i 1979 og behold den nesten uavbrutt frem til Han innførte demokratiske reformer på 1990-tallet. Ghanas økonomi bedret seg betydelig. Dessverre stoppet den økonomiske veksten opp på slutten av tallet. Dette førte til at ghanesere ble mer og mer misfornøyd med presidenten. Presidentog parlamentsvalget i 2000 resulterte i et regimeskifte (globalis.no). Ved valget i desember 2012 fikk Den nasjonale Demokratiske kongressen (NDC) flertall i parlamentet og John Dramani Mahama ble valgt som president Samfunn og politikk Ghana er en republikk, og både presidenten og parlamentets 230 medlemmer velges for fire år. De to viktigste politiske partier i Ghana er det sosialdemokratiske partiet Den nasjonale demokratiske kongressen (NDC), og det markedsliberale, Det nye patriotiske partiet (NPP) (Briggs 2014:28). 14

15 Det finnes mange ulike etniske grupper. På midten av 1990-tallet og i 2002 kom det til etniske uroligheter i nord på grunn av uenighet rundt eiendomsforhold (landsider.no). Likevel klarte Ghana å unngå alvorlige interne konflikter. I dag regnes landet som et av de mest stabile i regionen Økonomi og handel På 1980-tallet ble det gjennomført økonomiske reformer i regi av Verdensbanken. Nyliberal politikk fant en god grobunn i Ghana og førte til en rask økonomisk vekst. Reformene er sett som en av Verdensbankens suksesshistorier. Til tross for delvis gjeldsslette fra Verdensbanken på begynnelsen av 2000-tallet har Ghana likevel fortsatt stor utenlandsgjeld (globalis.no). Det finnes store forskjeller i levestandard mellom ulike regioner i Ghana, særlig mellom det ressursrike sør og det fattige nord. Landet var i lang tid avhengig av gull- og kakaoeksport, men i 2010 begynte Ghana å utvinne olje (Briggs 2014:28). Ghana regnes som et mellominntektsland; likevel lever mer enn halvparten av befolkningen av jordbruk (globalis.no). Landet er medlem i det vest-afrikanske frihandelssamarbeidet ECOWAS og har handelsforbindelser med Vest-Europa og Asia. Særlig Kina har blitt en viktig økonomisk partner for Ghana (landsider.no) 4.5. Utdanning i Ghana Utdannings sektoren fortjener ros. Det tar ca 20 år å gjennomføre utdanning fra barnehage, og opp til en lavere grad på universitets nivå. Barn begynner i barnehage i en alder av 2 år, etterpå med 6 år starter de på grunnskolen. Etter 6 år grunnskolen kommer 3 år junior high school, deretter 4 år videregående skole, og til slutt universitetet. I det siste tiåret, har Ghanas utgifter til utdanning utgjort rundt 25 % av det årlige nasjonale budsjettet (worldbank.org). I 2005 ble skolepenger avskaffet. Dette har hatt en svært positiv effekt på innmelding av elever og har redusert kjønnsforskjellene. I dag ligger Ghana langt foran gjennomsnitt for land sør for Sahara når det gjelder innmelding til 15

16 grunnskolen, og gjennomføringsgrad er på mer enn 80 %. Ghana gjør stadig fremgang mot tusenårsmålene for grunnutdanning og likestilling i utdanning (unicef.org) Susu Kvinner i Ghana, som i andre utviklingsland, har vanligvis ikke god tilgang til formelle finansielle tjenester. Faktorer som utelukker kvinner er ofte fravær av banker, minimum lånestørrelse, behandlingen og sikkerhetskrav. Derfor bruker kvinner, som driver små bedrifter, hovedsakelig uformelle alternativer for kreditt og sparing. Uformelle finansielle transaksjoner forutsetter ikke juridisk dokumentasjon og er primært basert på et personlig eller forretningsforhold. Dette gjør det enklere og triveligere for kvinner (ifad.org). Susu er et av de eldste uformelle sparesystemene i Afrika. Det gjør det mulig for folk å spare på en trygg måte og få tilgang til begrenset kreditt. Penger blir ivaretatt av en susu samler og satt inn på en susu konto. Susu samlere driver med sin virksomhet fra kiosker som ligger ved markedet eller som mobile bankierer. Innskudd, ofte lave, blir vanligvis tatt på et daglig sparebeløp basis gjennom en måned. På slutten av denne perioden returnerer susu samleren sparepengene til kunden, men holder en dags sparebeløp som provisjon. I en nødssituasjon kan man ta opp midlene tidligere. Disse uformelle finansielle tjenester har visse ulemper, for eksempel susu systemets tap som følge av inflasjon, sen innsamling eller mangel på interesse for sparing; det er basert på tillit, noe som kan bli misbrukt; ingen kobling av kreditt og sparing; lave beløp av kreditt eller sparing; ingen mulighet for rettslige skritt i tilfelle svindel (ifad.org). Systemet har også anerkjente fordeler, som for eksempel godt kjennskap til den lokale økonomien; kjennskap til klientell og deres virksomhet; lave transaksjonskostnader; svært lite eller ingen byråkrati og papirarbeid; fleksibilitet til å tilpasse seg endrede omstendigheter (ifad.org). 16

17 2.7. Fante De fleste av våre informanter tilhører til den etniske gruppe Fante. Denne gruppen holder hovedsakelig til i den sør-vestlige kystregionen av Ghana og en del av Elfenbenskysten. Cape Coast er deres viktigste by. Fante tilhører Akan-folket, sammen med Ashantes, Akuapem, Akyem, Guam, og noen andre. Til tross for den raske veksten av Ashante imperiet og flere konflikter mellom Fante og Ashante i historisk tid, har Fante beholdt sitt eget område frem til i dag. Det er rundt 2,5 millioner Fante folk i Ghana og de utgjør en av de største grupperinger innenfor Akan-folket. Fante følger tradisjonelt et matrilineært samfunnssystem, som er vanlig blant de fleste Akan-folk (wikipedia.org). Det finnes en rekke berømte og prominente personer blant Fanti, deriblant Kofi Annan (tidligere FNs generalsekretær) og John Atta Mills (Ghanas tidligere president) (wikipedia.org.) 2.8. Cape Coast Cape Coast er en by og fiskehavn. Byen er hovedstad for Central Region og den ligger ved kysten 165 km vest fra Accra. I 2010 hadde Cape Coast en befolkning på personer (statsghana.gov.gh). Byens historie går tilbake til 1600-tallet, da den ble grunnlagt av portugiserne som en handelsstasjon. Senere skiftet Cape Coast hender mellom britene, portugiserne, svenskene, danskene og nederlenderne. Cape Coast spilte en viktig rolle når det gjelder handelen med gull og jordbruksvarer. Etter hvert ble byen gradvis til et senter for slavehandelen (wikipedia.org). 17

18 2. Head porters i Cape Coast 18

19 3. Eksisterende kunnskapsgrunnlag og teori I denne delen plasserer jeg mitt tema i et globalt perspektiv og viser hvorfor dette er viktig sett i forhold til utvikling. Kjønn, kvinners empowerment, arbeidsforhold, familieforhold og utdanning står sentralt i min teoretiske tilnærming Kvinner, kjønn, utvikling, empowerment Kvinner fikk sin plass i utviklingsdebatten først på 70-tallet var året da FNs internasjonale kvinnetiår startet med fokus på prosjekter beregnet på dem og deres innvirkning på muligheter for å redusere fattigdom. I løpet av dette tiåret ble kvinners situasjon oppsummert på følgende måte: de utgjør halvparten av verdens befolkning, men dekker to tredjedeler av all arbeidstid, mens bare en tredjedel av denne tiden er registrert. De tjener 10 % av totalomsetningen i verden og bare 1% av verdens eiendom er registrert i deres navn (Egden, forelesning ). Selv om UN Women tiåret regnes som en av de mest vellykkede FN- prosjekter, er deres posisjon i dag, over hele verden, fremdeles slik at: de bare holder 10% av plassene i nasjonalforsamlinger, har omtrent bare 6% av de statlige stillinger og tjener 75% av hva menn tjener i samme jobber i formell sektor. (Chant og McIlwaine 2009:207). På 1980-tallet ble det utarbeidet en ny tilnærming til planlegging av utvikling som skiller mellom praktiske og strategiske kjønnsrelaterte behov. Til den første gruppe regner man konkrete, praktiske behov, knyttet til kvinnerollen. De er ofte knyttet til den hjemlige/private sfære og kommer gjerne både familie- og husstanden til gode. Strategiske kjønnsrelaterte behov er rettet mot kjønnsrelaterte ulikheter. Ofte er disse behovene mer langsiktige og gjelder mer omfattende maktstrukturer. De viktigste strategiske behov er: opphør av kjønnsrelatert ubalanse i arbeidsdeling og på arbeidsmarkedet; arbeid med å fjerne ulik kontroll over ressurser hos kvinner og menn; opphør av kjønnsbasert vold; kvinners kontroll over egen kropp (blant annet giftemålsalder, seksuell utnyttelse, prevensjon, voldtektsrisiko, være utsatt for seksuelt overførbare sykdommer) og like politiske rettigheter (Chant og McIIwaine 2009:224). 19

20 Kjønnsforskjeller forekommer i ulike samfunnssektorer: sysselsetting, deltakelse i og innflytelse på politikk så vel som i private sfærer, dvs. husholdning og familie. Alle disse områdene er henger sammen, de både påvirker og påvirkes av utviklingen. Dette er grunnen til at arbeidet for likestilling er avgjørende for å redusere fattigdom og sosiale forskjeller. Forbedringen av kvinners situasjon er også svært aktuell i sammenheng med FNs tusenårsmålene der det fokuseres på kvinners empowerment, fremming av likestilling og bedre mødrehelse (un.org). Kvinners empowerment er et begrep brukt særlig ofte siden den fjerde verdens kvinnekonferanse i Beijing i Der ble det lagt en plan for kvinners empowerment. Under empowerment forstår man myndiggjøring, styrking av marginaliserte individer eller grupper. Det er viktig at kvinners myndiggjøring kommer nedenfra, fra grasrota og oppover, og vokser til et globalt anliggende (Chant og McIIwain 2009:229). I 1995 utarbeidet FN i Human Development Report to nye målindekser for å måle utviklingen. Hensikten var å legge til Human Development Index en kjønnsdimensjon. Det resulterte tiltak i etablering av kjønnsrelatert Gender Development Index (GDI) og Gender Empowerment Measure (GEM). GEM er det mest spesialiserte. Den måler omfanget av kjønnsulikhet i ulike land. Den er basert på beregninger av kvinners økonomiske inntekt i forhold til menns, andeler av høyt betalende stillinger med økonomisk makt, og tilgang til faglige og parlamentariske posisjoner (Chant og McIlwain 2009:209). Til tross for en del kritikk er GEM tenkt å være et verdifullt virkemiddel og en grei begynnelse. Den beskriver visse dimensjoner som tidligere var vanskelige å sammenligne mellom land. Det finnes flere mer avanserte indekser som måler kvinners empowerment på ved å anvende bedre metoder. Blant viktige faktorer med hensyn til myndiggjøring, regner man kvinners involvering i politiske prosesser, altså hvilke rettigheter de har, så som eiendomsrett og rett til å danne uavhengige organisasjoner. Familielovgiving spiller en stor rolle, fordi den kan enten bidra til myndiggjøring eller begrense den. Den innebærer giftemålsalderen; om kvinner kan velge ektefeller selv; om de kan få innvilget skilsmisse og status skilte og ugifte kvinner har. Godt utbygd utdanning for kvinner, helse og 20

21 kontroll over egen seksualitet har også en stor betydning. I tillegg kommer det faktorer som kvinners plass i samfunnet, og deres rolle i familie og hushold (Chant og McIIwain 2009: 214). Under vår feltarbeid har vi brukt flere av disse ulike indikatorer for å finne ut om inntektsmuligheters påvirkning på kvinners empowerment. Det er slått fast at der hvor kvinner har lik tilgang til økonomiske verdier, anstendig livsgrunnlag og muligheter for lederskap, der øker økonomisk trivsel. Ifølge World Economic Forums Gender Gap Report, basert på tilgjengelige data fra 134 land, korrelerer større likestilling med et høyere brutto nasjonalprodukt. Men altfor ofte, fortsetter kjønnsdiskriminering å undergrave kvinners alternativer. Globalt, 50% av kvinnene har usikre, dårlig betalte jobber som kan forsvinne uten forvarsel, og forskjell i lønn mellom kjønnene er fortsatt i gjennomsnitt på mellom 10 og 30%. UN Women fremmer økonomisk myndiggjøring som en rettighet, og som en enorm fordel for samfunn og økonomien. Det hjelper landene å vedta lover og retningslinjer som øker kvinners tilgang til økonomiske ressurser, og å etablere tjenester som støtter bærekraftig livsgrunnlag. I Afrika sør for Sahara, handler kvinner med varer fra avlinger, håndverk, elektronikk, mineraler og klær tvers over landegrenser. Som eiere av uformelle småbedrifters spiller de en svært viktig rolle når det gjelder reduksjon av fattigdommen. De skaper velstand og sysselsetting. Av personer som er involvert i uformelle grenseoverskridende handel utgjør kvinner opptil 70 %. Det er en aktivitet som gir nesten $ 18 milliard i året for økonomien i land sør for Sahara alene. Disse kvinnenes bidrag blir likevel oversett i regjeringers økonomiske politikk og handelsavtaler. Derfor får de lite beskyttelse eller støtte (UNWOMEN ) Female headed household Globalisering har ført til store endringer i familiemønstre og kjønnsroller i hushold i Sør. Det gjelder særlig urbane områder hvor vi kan se overgang fra tradisjonelle hushold med en mann som forsørger, til et hushold ledet av kvinnen, såkalt female headed household. Det er flere grunner til det. Betydningen av et formelt ekteskap er svekket og skilsmisser har blitt mer akseptert praksis. Dette er påvirket av mulighet for eget lønnsarbeid som 21

22 gjør kvinnen mindre avhengig av mannen. Økt selvstendighet for kvinner fører til at mannen taper sin tradisjonelle sosiale rolle som den ansvarlige for hovedinntekten i husholdet. En annet viktig faktor er migrasjon, der det er først og fremst mennene som flytter på grunn av jobbmuligheter langt hjemmefra. Det finnes to typer av female headed household. I den første er mannen permanent fraværende på grunn av for eksempel død eller skilsmisse, i den andre er mannen midlertidig fraværende over lengre eller kortere tidsrom av ulike grunner (Chant og McIlwain 2009:249). Hushold ledet av kvinner er ofte de fattigste av de fattige. Kvinner i Sør tjener mindre enn menn og de nyter lite av offentlige ytelser. Ofte mangler institusjonaliserte og juridiske ordninger for ytelser fra mannen til kvinnen/husholdet, som for eksempel barnebidragsordninger. Disse husholdene blir stadig utsatt for fattigdom og generelt ustabilitet. Ofte blir barna tvunget til å arbeide istedenfor å gå på skole (Chant og McIlwain 2009:250). Selv om det ofte er slik, så er det ikke en regel, og female headed household er ikke alltid fattigere enn de med mannlig overhode. Kvinner fokuserer oftere på barnas behov fremfor voksnes konsumpsjonsbehov; de bruker mer penger på mat, helse og utdanning for barn. I tillegg er kvinner flinkere til kjønnsbalansert fordeling og de prioriterer blant annet jenters skolegang (Chant og McIlwain 2009:251) Matrilinealitet Matrilinealitet er praktisert blant Fante i Cape Coast. Det er et samfunnssystem hvor avstamming følger moren, noe som kan innebære både arv av eiendom og titler. Det matrilineale mønsteret står i kontrast til det mer vanlige patrilineære mønsteret, der familienavnet vanligvis er avledet fra fars linjen. I det matrilineale systemet er det sterkeste båndet mellom bror og søster, ikke mellom mann og kone. Broren er forpliktet til å ta vare på sin søster og hennes barn. Dessuten er det nevøer og nieser, som arver ham, ikke hans egne barn. I et strengt matrilineært system, spesielt hvor boligen er også matrilocal, utøver ikke en mann vergemål rettigheter over sine egne barn, men over sin 22

Indiske minoriteter i Dar es Salaam

Indiske minoriteter i Dar es Salaam Indiske minoriteter i Dar es Salaam Feltarbeidsoppgave fra Dar es Salaam, Tanzania Årsstudium/1.år bachelor i utviklingsstudier Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Høgskolen i Oslo og

Detaljer

Yrkesutdanning i Windhoek

Yrkesutdanning i Windhoek Yrkesutdanning i Windhoek Feltarbeidsoppgave fra Windhoek, Namibia Årsstudiet/1. år bachelorprogram i Utviklingsstudier, LUI, Høgskolen i Oslo og Akershus, 2014 Kandidat 334: Karin Anna Rebecka Karlsson

Detaljer

Hva ga demokratiet? En casestudie av malawiske kvinners syn på forholdet mellom fattigdom og demokrati.

Hva ga demokratiet? En casestudie av malawiske kvinners syn på forholdet mellom fattigdom og demokrati. Hva ga demokratiet? En casestudie av malawiske kvinners syn på forholdet mellom fattigdom og demokrati. Lill Marie Ulvær Hovedoppgave ved Institutt for Statsvitenskap, Universitetet i Oslo Våren 2003 Innhold

Detaljer

Somaliere i Norge noen utfordringer...

Somaliere i Norge noen utfordringer... Somaliere i Norge noen utfordringer... I en slik kort oversikt som kommer nedenfor er det selvfølgelig umulig å yte et folk og en nasjon rettferdighet. Vi gir en liten smakebit på landet Somalia og folket

Detaljer

Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt bank for fattige

Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt bank for fattige Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt bank for fattige Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt bank for fattige CIVITA Senter for næringsliv og samfunn, 2005 Omslag og design: Therese Thomassen Foto:

Detaljer

Økonomisk likestilling blant gifte og samboende

Økonomisk likestilling blant gifte og samboende Oppdragsrapport nr. 13-2013 Ragnhild Brusdal, Elling Borgeraas og Mary Ann Stamsø Økonomisk likestilling blant gifte og samboende SIFO 2013 Oppdragsrapport nr. 13 2013 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Unge voksne og personlig økonomi

Unge voksne og personlig økonomi Oppdragsrapport nr. 4-2013 Ragnhild Brusdal SIFO 2013 Oppdragsrapport nr. 4 2013 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen 0405 Oslo www.sifo.no Det må ikke

Detaljer

Jeg vet ikke hva jeg er verdt.

Jeg vet ikke hva jeg er verdt. Jeg vet ikke hva jeg er verdt. En kvalitativ studie av eldre innvandrermenns opplevelse av helse Prosjektemne for studenter ved Tverrfaglige kjønnsstudier Universitetet i Oslo Vår 2010 Oda Stormo, Regina

Detaljer

Helt bakerst i køen. Anne Skevik Grødem og Miriam Latif Sandbæk. Helt bakerst i køen. Barnefamilier med ustabile boforhold

Helt bakerst i køen. Anne Skevik Grødem og Miriam Latif Sandbæk. Helt bakerst i køen. Barnefamilier med ustabile boforhold Noen familier har problemer med å finne et stabilt sted å bo. I denne rapporten ser vi på hvem disse familiene er og på grunner til at de ikke får etablert seg på boligmarkedet. Vi finner at mange har

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Unge voksne og lånefinansiert forbruk

Unge voksne og lånefinansiert forbruk Oppdragsrapport nr. 4-2011 Ragnhild Brusdal & Lisbet Berg SIFO 2011 Oppdragsrapport nr. 4 2011 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen 0405 Oslo www.sifo.no

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Betydning av delt bosted for barns hverdagsliv

Betydning av delt bosted for barns hverdagsliv Betydning av delt bosted for barns hverdagsliv Gunhild Sandal Bastlien Veileder Solveig Sagatun Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som del av

Detaljer

Fjerne fedre og nære mødre

Fjerne fedre og nære mødre FoU rapport nr. 7/2009 Fjerne fedre og nære mødre Barns erfaringer med å ha liten kontakt med far Ann Christin Eklund Nilsen Solveig Sagatun Dag Ellingsen Tittel Forfattere Fjerne fedre og nære mødre.

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Bacheloroppgave. Forskjeller mellom den norske og amerikanske forretningskulturen

Bacheloroppgave. Forskjeller mellom den norske og amerikanske forretningskulturen Avdeling for økonomi- og ledelsesfag Siri Aune Stigum Bacheloroppgave Forskjeller mellom den norske og amerikanske forretningskulturen Differences between the Norwegian and American business culture Bachelor

Detaljer

Forbrukeres holdning til pensjonssparing Resultater fra en webundersøkelse

Forbrukeres holdning til pensjonssparing Resultater fra en webundersøkelse Oppdragsrapport nr. 7-2013 Alexander Schjøll og Frode Alfnes Forbrukeres holdning til pensjonssparing Resultater fra en webundersøkelse SIFO 2013 Oppdragsrapport nr. 7 2013 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Hva motiverer for å arbeide i et bar-miljø? Hva kan lederen gjøre for å motivere? What motivates to work in a pub? What can the boss do to motivate?

Hva motiverer for å arbeide i et bar-miljø? Hva kan lederen gjøre for å motivere? What motivates to work in a pub? What can the boss do to motivate? Hva motiverer for å arbeide i et bar-miljø? Hva kan lederen gjøre for å motivere? What motivates to work in a pub? What can the boss do to motivate? Martin Olsen og Miriam S. Stenberg 12.05.2014 Bachelor

Detaljer

Ragni Hege Kitterød Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine?

Ragni Hege Kitterød Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine? Ragni Hege Kitterød Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine? Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

Likeverdige offentlige tjenester i små distriktskommuner

Likeverdige offentlige tjenester i små distriktskommuner 7/2012 Likeverdige offentlige tjenester i små distriktskommuner Av: Gunhild Thunem, Tore Vånge og Mari Helenedatter Aarbakke KUN Senter for kunnskap og likestilling www.kun.nl.no Likeverdige offentlige

Detaljer

Fire enslige eldres opplevelser og. erfaringer med å bo i omsorgsbolig

Fire enslige eldres opplevelser og. erfaringer med å bo i omsorgsbolig Fire enslige eldres opplevelser og erfaringer med å bo i omsorgsbolig - en kvalitativ studie basert på intervju. Elisabeth Horn Mastergradsoppgave i helsefag Avdeling for sykepleie og helsefag Institutt

Detaljer

DE NYTTIGE OFRENE. Norske menneskehandeltiltak og nigerianske kvinner i krysningen mellom utlendingsrett og strafferett. Julie Estdahl Stuestøl

DE NYTTIGE OFRENE. Norske menneskehandeltiltak og nigerianske kvinner i krysningen mellom utlendingsrett og strafferett. Julie Estdahl Stuestøl DE NYTTIGE OFRENE Norske menneskehandeltiltak og nigerianske kvinner i krysningen mellom utlendingsrett og strafferett Julie Estdahl Stuestøl Masteroppgave i kriminologi Institutt for kriminologi og rettssosiologi

Detaljer

Flukten fra Afrika BACHELOROPPGAVE I SYKEPLEIE. Diakonhjemmet Høgskole. Avdeling for sykepleie. Kull: 09SYK. Kandidatnummer: 6012

Flukten fra Afrika BACHELOROPPGAVE I SYKEPLEIE. Diakonhjemmet Høgskole. Avdeling for sykepleie. Kull: 09SYK. Kandidatnummer: 6012 Flukten fra Afrika Hvordan kan avdelingssykepleier på et etiopisk sykehus hindre flukt av sykepleiere til utlandet? BACHELOROPPGAVE I SYKEPLEIE Diakonhjemmet Høgskole Avdeling for sykepleie Kull: 09SYK

Detaljer

Delt bosted når utfordringene blir for store.

Delt bosted når utfordringene blir for store. Delt bosted når utfordringene blir for store. En studie av livssituasjonen til barn som ukentlig flytter mellom mor og far. Hvilke helsemessige, faglige og sosiale konsekvenser registreres hos barna. ST306L

Detaljer

Bacheloroppgave. Bacheloroppgave i Regnskap og økonomistyring. En kvalitativ studie av styrearbeid. Kurskode EK208E. Handelshøgskolen i Bodø

Bacheloroppgave. Bacheloroppgave i Regnskap og økonomistyring. En kvalitativ studie av styrearbeid. Kurskode EK208E. Handelshøgskolen i Bodø Bacheloroppgave i Regnskap og økonomistyring Kurskode EK208E En kvalitativ studie av styrearbeid Handelshøgskolen i Bodø Skrevet av: Helene Ilvang kandidatnr: 18 Mari S. Pedersen kandidatnr: 13 i Abstract

Detaljer

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE av Lena Stave Hovedoppgave levert ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, 2007 SAMMENDRAG Forfatter: Lena Stave Tittel: Psykologiske

Detaljer

Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby

Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby RAPPORT 2011/2 Å reise for å lære Internasjonal utveksling som del av studiet i sosialt arbeid Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby Å reise for å lære Internasjonal

Detaljer

Arbeid fra fritidsbolig; i lys av et fleksibelt og grådig arbeidsliv En studie av mennesker som på ulike måter benytter fritidsboligen i arbeid

Arbeid fra fritidsbolig; i lys av et fleksibelt og grådig arbeidsliv En studie av mennesker som på ulike måter benytter fritidsboligen i arbeid Nathalie Foti Bachke Arbeid fra fritidsbolig; i lys av et fleksibelt og grådig arbeidsliv En studie av mennesker som på ulike måter benytter fritidsboligen i arbeid Masteroppgave i sosiologi Trondheim

Detaljer

Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen?

Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Mål: Øke fokuset på bedre tilrettelegging av kapital for kvinnelige gründere. Få frem løsninger i form av konkrete virkemidler

Detaljer

BCR3100 Bacheloroppgave

BCR3100 Bacheloroppgave 982243 982286 BCR3100 Bacheloroppgave E-handel i Bogstadveien 23.05.2014 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig for oppgavens

Detaljer