Markedskvinners situasjon i Cape Coast, Ghana

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedskvinners situasjon i Cape Coast, Ghana"

Transkript

1 Markedskvinners situasjon i Cape Coast, Ghana Feltarbeidsoppgave fra Cape Coast, Ghana Årsstudium/1. år bachelor i utviklingsstudier Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Høgskolen i Oslo og Akershus, 2014 Joanna Scodeller (311) 1

2 English summary The topic of my fieldwork was the analysis of the situation of market women in Ghana. The main objective was to answer the question: How the fact of having an income affects market women with respect to empowerment; both in the public and private sphere? To investigate this, I used the qualitative method. The fieldwork was conducted at different markets in Cape Coast, where I observed and interviewed market women. During the fieldwork in Ghana we were two people, but at the end of the writing process we decided to split and do the writing task separately. We chose the topic market women in Ghana because we wanted to analyze more in detail their economic and social situation. We were recommended by our supervisor to conduct our fieldwork in Cape Coast and this choice proved to be spot on. Cape Coast is a nice city with big markets, friendly people and relatively easy access to informants. In the following I will present a brief summary of my results. During my fieldwork, I discovered that there are no significant gender differences in the labor market and women's inferior presence in the formal sector is caused due to poorer education, not discrimination. Most of our informants began working on the market because they could not afford to go to school. Generally, market women who earn more are more satisfied with their situation than those who earn less. At the same time there are also many who like to work on the market even if their income is low. Data I have collected shows that most of the market women are single parents. They are either divorced, never married, or they do not live with their partner. The number of children born outside marriage is also surprisingly high. Most of the women have children from at least two different fathers. This is not what I expected from a traditional and very religious society in Ghana. This is a sign of independence on the one hand, but also of the dissolution of family ties. Absence of a man and of two incomes in a household often has a negative effect on the lives of the entire family, making them more vulnerable to poverty. Work on the market is hard, but it also has many positive aspects. Own income 2

3 makes it possible for women to survive, provide care and education for their children without having to depend on a man. This becomes even more important considering that they receive no financial support from their children's fathers. Reduced importance of marriage has two possible causes. It may partially have its origin in matrilineal system, which was the traditional system among Fante people, where it is expected that it is the brother who takes care of his sister's child, not her husband. It might also partially be due to the influence of the western world where traditional family ties are less important. It is important to mention the opinion of men, which is often heard. They argue that market women work too much and that is why they are not able to keep the family together, since they do not have time for their husbands. In addition, they feel that the fact of market women having their own income leads to that they do not respect men and they do not see that marriage would bring any significant change in their situation. Another important finding is that all market women we talked to invest in their children's education. Although generally they do not have much education themselves, they are very conscious of the importance of education for the future. Market women are very proud to work. For many, having a job and respect is more important than having an income. All our informants are very good at managing their own finances, saving and investing money. 3

4 Forord Mitt opphold i Ghana kunne ikke ha vært så vellykket uten den hjelpen jeg fikk fra flere folk. Først og fremst vil jeg gjerne takke reiselæreren Anne Waldrop, som var til stor hjelp ved organisering av feltarbeid. Blant annet satte hun oss i kontakt med lokale folk. Av disse, vil jeg gjerne takke Michael Asare og Haruna Dari for å være tilstede og hjelp ved alt mulig: fra å sørge for at alle på hotellet fikk plass til maten sin i kjøleskap, ved å sjekke om det er slange på rommet til å ordne besøk hos lege. De har også skaffet for oss en tolk, Pamela. Gjennomføring av intervjuene under feltarbeidet ville ikke ha vært mulig uten Pamela. Hun kjente mange markedskvinner så det var lett å komme i kontakt med dem. I tillegg viste hun oss hvordan det er å være en ung kvinne i Ghana. Tusen takk går også til Orlando og Prince for hyggelig kveldsprat på verandaen av hotellet, forklaring av ghanesisk kultur og bruk av ghanesisk offentlig transport, og hvordan de som mann så markedskvinners situasjon. Jeg vil også gjerne takke veilederen min, Jill Tove Buseth, som var til stor hjelp ved oppgaveskriving og kom med mange gode innspill. Sist men ikke minst, går en hjertelig tusen takk til alle markedskvinner som vi snakket med og ga oss innsyn i deres hverdag! 4

5 Begreper Empowerment betyr myndiggjøring, styrking. Det finnes ikke et tilsvarende begrep på norsk, derfor bruker jeg det engelske ordet. Fante en etnisk gruppe i Ghana. Female headed household et hushold ledet av en kvinne. Jeg velger å bruke det engelske begrepet i oppgaven. Head porters selgere som bærer sine varer på hodet. Matrilinealitet - et samfunnssystem hvor avstamning spores gjennom mor og mors forfedre. Marked jeg bruker ord marked og handel som synonymer fordi ofte er det vanskelig å skille mellom en butikk på markedet geografisk og en butikk ikke på markedet, siden i Cape Coast er nesten hele byen et stort marked. Selv om ghanesere snakker om flere forskjellige markeder. Respekt et viktig begrep brukt ofte av markedskvinner, betyr å ha anerkjennelse fra andre personer. Susu et tradisjonelt uformelt sparesystem i Ghana. White coloured job vanligvis kontor jobb, en formell jobb. Work for goverment et begrep brukt for all slags formell ansettelse, innebærer også renholdere osv. Voodoo en religion eller kult mest kjent for den såkalte voodoodukken som visstnok skal kaste en forbannelse over personen den symboliserer. 5

6 Bilder: På forsiden: Head porter på stranda i Cape Coast 1. Kart til Ghana 2. Head porters i Cape Coast 3. Skoselgere i Cape Coast 4. Med en av våre informanter 5. På markedet i Cape Coast 6. En souvenirbutikk i Cape Coast 7. Etter et intervju, med vår tolk og en markedskvinne 6

7 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Problemstilling Avgrensning Oppgavens struktur Bakgrunn Geografi og miljø Historie Samfunn og politikk Økonomi og handel Utdanning i Ghana Susu Fante Cape Coast Teori Kvinner, kjønn, utvikling, empowerment Female headed household Matrilinealitet Uformell sektor Utdanning Metode Gruppeprosessen Kvalitativ metode Observasjon Intervjuer Informanter Tolk Empiri Markedskvinner i kultur og historie Markedskvinner og deres arbeidsforhold

8 Kjønnsforskjeller på arbeidsmarkedet Hierarki på markedet Bedrift og inntekt Utdanning Utfordringer Generelt tilfredshet med sin situasjon Markedskvinner og den private sfæren Barn, foreldre og forventninger Familie mønstre, ekteskap Matrilinealitet Empowerment gjennom eget inntekt Inntektens påvirkning på den offentlige sfæren Inntektens påvirkning på den private sfæren Konklusjon.. 45 Informanterliste Intervjuguide Litteraturliste

9 1. Innledning "If wealth was the inevitable result of hard work and enterprise, every woman in Africa would be a millionaire" sier George Monbiot (theguardian.com). I mange land i Sør har kvinners tilgang til lønnet arbeid en sentral plass i utvilkings agendaer. Det blir iverksatt flere tiltak både av stater og NGOer for å forbedre kvinners tilgang til arbeidsmarkedet. Kvinner har et kjempestort potensial som går tapt hvis de ikke får mulighet til å styrke sin posisjon. I utviklingsdebatt blir det ofte fokusert på det som kvinner mangler, istedenfor på hva de har og hva de gjør. Mange kvinner i Sør jobber svært hardt. De utfører ikke bare ulønnet husarbeid, men i tillegg jobber de ofte i uformell sektor. Særlig i Ghana er kvinner kjent for sin virksomhet og entreprenørskap på markedet hvor de vanligvis er selvstendige eiere av en større eller mindre bedrift. I utgangspunktet var vi to personer som gjorde feltarbeid sammen (se kap.4). Helt på slutten av skriveprosessen bestemte vi oss å skrive oppgave hver for oss. Som tema valgte vi markedskvinner i Ghana fordi vi ønsket å analysere mer i detalj deres økonomiske og sosiale situasjon slik den er i dag. Vi ble anbefalt å gjennomføre vårt 5 ukers feltarbeid i Cape Coast og dette viste seg å være et meget godt valg. Cape Coast er en koselig by med store markeder, hyggelige folk og forholdsvis lett tilgang til informanter Problemstilling Vår problemstilling var: Hva har arbeidssituasjon til markedskvinner å si for deres empowerment i den private og offentlige sfæren? og den har jeg beholdt i min oppgave. For å samle inn data brukte vi den kvalitative metoden (se kap.4). Vi intervjuet markedskvinner og observerte deres hverdag på markedet. Under feltarbeidet fokuserte vi på markedskvinners situasjon, utdanning og deres inntektsmuligheter. Hensikten var å finne ut om inntekt påvirker den sosiale sfæren, og hvis ja, på hvilken måte. Lønnet 9

10 arbeid for kvinner er sett som et middel til deres empowerment, det vil si styrking av deres posisjon, selvstendighet og uavhengighet, men den kan også ha negative sider. Kvinner i lønnet arbeid er ofte tvunget til å overarbeide fordi det blir lagt enda mer ansvar på dem enn de allerede hadde fra før. I mange familier er det ikke en selvfølge at en kvinne som jobber ute, har færre plikter hjemme. Dessuten skjer det ofte at selv om kvinner tjener penger, har de ikke lov å beholde inntekten sin og det blir mannen som bestemmer hvordan pengene blir brukt. Derfor ville vi undersøke hvordan det er for markedskvinner i Ghana, hvor kvinner har et rykte for å være veldig sterke og uavhengige. Vi samlet inn data for å se om inntektsmuligheter styrker markedskvinners posisjon i offentligheten og i hjemmet, og om inntekt påvirker deres muligheter til å bestemme over sitt eget liv Avgrensning Under feltarbeidet undersøkte vi markedskvinners situasjon bare med hensyn til utdanning og inntektsmuligheter. Andre aspekter som også kan påvirke kvinners empowerment og deres posisjon, for eksempel kvinners helse eller politisk aktivitet, lot vi ligge. Feltarbeid ble altså gjennomført i Cape Coast, og alle data gjelder bare markedskvinner fra Cape Coast. Disse kan være forskjellig fra data samlet i andre områder i Ghana eller blant andre etniske grupper Oppgavens struktur Oppgaven er delt inn i seks kapitler. Etter innledningen følger bakgrunnsinformasjon om Ghana. Her skriver jeg generelt om historie, kultur, samfunn, økonomi, om Cape Coast og den etniske subgruppen Fante, som de fleste av våre informanter tilhører. Det neste kapittelet beskriver teorien som er brukt, og plasserer mitt tema i et globalt perspektiv. Her presenterer jeg teorien om kvinners empowerment, arbeid i uformell sektor, matrilinealitet, familiemønstre og utdanning. Videre skriver jeg om metoden vi har brukt for å samle inn data. Her tar jeg for meg våre informanter, kvalitativ metode, tolk, intervjuer og observasjon. I den siste delen av oppgaven legger jeg frem våre funn fra 10

11 feltarbeid og konklusjon i henhold til problemstillingen. En del av resultatene var som forventet, mens andre var overraskende. 11

12 2. Bakgrunn I 1957 ble Ghana uavhengig som det første landet i Vest-Afrika. Landet er rikt på naturressurser som gull og kakao, og har begynt å utvinne olje. Ghana regnes som et av de mest stabile demokratiene i regionen (landsider.no). 1. Kart til Ghana (ghanaweb.com) Hovedstaden til Ghana er Accra. I Ghana finnes det flere ulike etniske grupper: Akan 45%, mole-dagbon 15%, ewe 12%, ga-dangme 7%, guan 4%, gurma 4%, grusi 3%, mande-busanga 1%, andre stammer 1%, andre 8% (globalis.no). 12

13 Engelsk er offisielt språk men ved side av snakker mange andre: asante 14.8%, ewe 12.7%, fante 9.9%, boron 4.6%, dagomba 4.3%, dangme 4.3%, dagarte 3.7%, akyem 3.4%, ga 3.4%, akuapem 2.9%, andre, inkludert Engelsk (offisielt) 36.1% (globalis.no). Folk i Ghana er meget religiøse. Kristendom er hoved religion, og det er 69% kristne, 16% muslimer, 9% tradisjonelle religionen og 7% andre/ingen (globalis.no). Ghana har areal med Km2 og innbyggertall på (globalis.no) Geografi og miljø Ghana ligger nord for ekvator og rett ved Greenwich-meridianen. Landet grenser mot Elfenbenskysten i vest, Burkina Faso i nord og Togo i øst. Landskapet i Ghana er meget variert. På den 500 km lange kystlinjen finnes det sandfylte laguner og bergknauser. I sør ligger et regnskogsbelte med skogkledde fjellområder. Savanner dominerer i nord. I den østlige delen av landet ligger Voltasjøen, en av verdens største kunstige innsjøer (Briggs 2014:4). Den utgjør en viktig ressurs for ghanesere, fordi den blir brukt til produksjon av elektrisitet, til transport, og den gir mulighet for irrigasjon og fiskeoppdrett Klimaet i Ghana er tropisk. På grunn av sørvestmonsunen er det varmt og fuktig ved kysten hele året. Ørkenvinder fra nordøst påvirker klimaet i landets nordlige del. Der er det store temperatur og nedbør svingninger (Briggs 2014:6). Et av Ghanas store miljøproblemer er avskoging forårsaket av hogst, gruvedrift og overbeiting. Dessuten på grunn av svibruk og overdyrking er en tredjedel av Ghanas areal truet av forørkning. I tillegg har utslipp fra industri og landbruk, samt mangelfull avfallshåndtering, resultert i vannforurensing (globalis.no) Historie I middelalderen og i tiden da oppdagelse reisende kom til landet var Ghana bebodd av en rekke Akan kongedømmer. Det finnes arkeologiske bevis som viser at mennesker har 13

14 bodd i dagens Ghana siden bronsealderen. Men inntil det 11. århundre, var en stor del av det territorielle Ghanas området stort sett ubebodd (Briggs 2014:8). På 1400-tallet ble europeere trukket til Ghana på grunn av gull, elfenben og slaver. Handel med europeiske stater begynte etter kontakt med portugiserne som kom til Ghana og etablerte den portugisiske Gullkysten. Fra 1598 kom nederlenderne med i gull handelen og etablere handelsposter på Gullkysten. Andre europeiske handelsmenn deltok i gullhandelen fra midten av det 17. århundre (Briggs 2014:15). Ghana ble en britisk koloni under navnet Gullkysten i Etter den andre verdenskrigen økte motstanden mot koloniherrene. En sentral figur i frigjøringsprosessen var Kwame Nkrumah som ble president etter at Ghana ble erklært selvstendig i år senere mistet han makten som følge av et militærkupp. Tiden etterpå ble preget av politisk og økonomisk ustabilitet (globalis.no). Løytnant Jerry Rawlings overtok makten i Ghana i 1979 og behold den nesten uavbrutt frem til Han innførte demokratiske reformer på 1990-tallet. Ghanas økonomi bedret seg betydelig. Dessverre stoppet den økonomiske veksten opp på slutten av tallet. Dette førte til at ghanesere ble mer og mer misfornøyd med presidenten. Presidentog parlamentsvalget i 2000 resulterte i et regimeskifte (globalis.no). Ved valget i desember 2012 fikk Den nasjonale Demokratiske kongressen (NDC) flertall i parlamentet og John Dramani Mahama ble valgt som president Samfunn og politikk Ghana er en republikk, og både presidenten og parlamentets 230 medlemmer velges for fire år. De to viktigste politiske partier i Ghana er det sosialdemokratiske partiet Den nasjonale demokratiske kongressen (NDC), og det markedsliberale, Det nye patriotiske partiet (NPP) (Briggs 2014:28). 14

15 Det finnes mange ulike etniske grupper. På midten av 1990-tallet og i 2002 kom det til etniske uroligheter i nord på grunn av uenighet rundt eiendomsforhold (landsider.no). Likevel klarte Ghana å unngå alvorlige interne konflikter. I dag regnes landet som et av de mest stabile i regionen Økonomi og handel På 1980-tallet ble det gjennomført økonomiske reformer i regi av Verdensbanken. Nyliberal politikk fant en god grobunn i Ghana og førte til en rask økonomisk vekst. Reformene er sett som en av Verdensbankens suksesshistorier. Til tross for delvis gjeldsslette fra Verdensbanken på begynnelsen av 2000-tallet har Ghana likevel fortsatt stor utenlandsgjeld (globalis.no). Det finnes store forskjeller i levestandard mellom ulike regioner i Ghana, særlig mellom det ressursrike sør og det fattige nord. Landet var i lang tid avhengig av gull- og kakaoeksport, men i 2010 begynte Ghana å utvinne olje (Briggs 2014:28). Ghana regnes som et mellominntektsland; likevel lever mer enn halvparten av befolkningen av jordbruk (globalis.no). Landet er medlem i det vest-afrikanske frihandelssamarbeidet ECOWAS og har handelsforbindelser med Vest-Europa og Asia. Særlig Kina har blitt en viktig økonomisk partner for Ghana (landsider.no) 4.5. Utdanning i Ghana Utdannings sektoren fortjener ros. Det tar ca 20 år å gjennomføre utdanning fra barnehage, og opp til en lavere grad på universitets nivå. Barn begynner i barnehage i en alder av 2 år, etterpå med 6 år starter de på grunnskolen. Etter 6 år grunnskolen kommer 3 år junior high school, deretter 4 år videregående skole, og til slutt universitetet. I det siste tiåret, har Ghanas utgifter til utdanning utgjort rundt 25 % av det årlige nasjonale budsjettet (worldbank.org). I 2005 ble skolepenger avskaffet. Dette har hatt en svært positiv effekt på innmelding av elever og har redusert kjønnsforskjellene. I dag ligger Ghana langt foran gjennomsnitt for land sør for Sahara når det gjelder innmelding til 15

16 grunnskolen, og gjennomføringsgrad er på mer enn 80 %. Ghana gjør stadig fremgang mot tusenårsmålene for grunnutdanning og likestilling i utdanning (unicef.org) Susu Kvinner i Ghana, som i andre utviklingsland, har vanligvis ikke god tilgang til formelle finansielle tjenester. Faktorer som utelukker kvinner er ofte fravær av banker, minimum lånestørrelse, behandlingen og sikkerhetskrav. Derfor bruker kvinner, som driver små bedrifter, hovedsakelig uformelle alternativer for kreditt og sparing. Uformelle finansielle transaksjoner forutsetter ikke juridisk dokumentasjon og er primært basert på et personlig eller forretningsforhold. Dette gjør det enklere og triveligere for kvinner (ifad.org). Susu er et av de eldste uformelle sparesystemene i Afrika. Det gjør det mulig for folk å spare på en trygg måte og få tilgang til begrenset kreditt. Penger blir ivaretatt av en susu samler og satt inn på en susu konto. Susu samlere driver med sin virksomhet fra kiosker som ligger ved markedet eller som mobile bankierer. Innskudd, ofte lave, blir vanligvis tatt på et daglig sparebeløp basis gjennom en måned. På slutten av denne perioden returnerer susu samleren sparepengene til kunden, men holder en dags sparebeløp som provisjon. I en nødssituasjon kan man ta opp midlene tidligere. Disse uformelle finansielle tjenester har visse ulemper, for eksempel susu systemets tap som følge av inflasjon, sen innsamling eller mangel på interesse for sparing; det er basert på tillit, noe som kan bli misbrukt; ingen kobling av kreditt og sparing; lave beløp av kreditt eller sparing; ingen mulighet for rettslige skritt i tilfelle svindel (ifad.org). Systemet har også anerkjente fordeler, som for eksempel godt kjennskap til den lokale økonomien; kjennskap til klientell og deres virksomhet; lave transaksjonskostnader; svært lite eller ingen byråkrati og papirarbeid; fleksibilitet til å tilpasse seg endrede omstendigheter (ifad.org). 16

17 2.7. Fante De fleste av våre informanter tilhører til den etniske gruppe Fante. Denne gruppen holder hovedsakelig til i den sør-vestlige kystregionen av Ghana og en del av Elfenbenskysten. Cape Coast er deres viktigste by. Fante tilhører Akan-folket, sammen med Ashantes, Akuapem, Akyem, Guam, og noen andre. Til tross for den raske veksten av Ashante imperiet og flere konflikter mellom Fante og Ashante i historisk tid, har Fante beholdt sitt eget område frem til i dag. Det er rundt 2,5 millioner Fante folk i Ghana og de utgjør en av de største grupperinger innenfor Akan-folket. Fante følger tradisjonelt et matrilineært samfunnssystem, som er vanlig blant de fleste Akan-folk (wikipedia.org). Det finnes en rekke berømte og prominente personer blant Fanti, deriblant Kofi Annan (tidligere FNs generalsekretær) og John Atta Mills (Ghanas tidligere president) (wikipedia.org.) 2.8. Cape Coast Cape Coast er en by og fiskehavn. Byen er hovedstad for Central Region og den ligger ved kysten 165 km vest fra Accra. I 2010 hadde Cape Coast en befolkning på personer (statsghana.gov.gh). Byens historie går tilbake til 1600-tallet, da den ble grunnlagt av portugiserne som en handelsstasjon. Senere skiftet Cape Coast hender mellom britene, portugiserne, svenskene, danskene og nederlenderne. Cape Coast spilte en viktig rolle når det gjelder handelen med gull og jordbruksvarer. Etter hvert ble byen gradvis til et senter for slavehandelen (wikipedia.org). 17

18 2. Head porters i Cape Coast 18

19 3. Eksisterende kunnskapsgrunnlag og teori I denne delen plasserer jeg mitt tema i et globalt perspektiv og viser hvorfor dette er viktig sett i forhold til utvikling. Kjønn, kvinners empowerment, arbeidsforhold, familieforhold og utdanning står sentralt i min teoretiske tilnærming Kvinner, kjønn, utvikling, empowerment Kvinner fikk sin plass i utviklingsdebatten først på 70-tallet var året da FNs internasjonale kvinnetiår startet med fokus på prosjekter beregnet på dem og deres innvirkning på muligheter for å redusere fattigdom. I løpet av dette tiåret ble kvinners situasjon oppsummert på følgende måte: de utgjør halvparten av verdens befolkning, men dekker to tredjedeler av all arbeidstid, mens bare en tredjedel av denne tiden er registrert. De tjener 10 % av totalomsetningen i verden og bare 1% av verdens eiendom er registrert i deres navn (Egden, forelesning ). Selv om UN Women tiåret regnes som en av de mest vellykkede FN- prosjekter, er deres posisjon i dag, over hele verden, fremdeles slik at: de bare holder 10% av plassene i nasjonalforsamlinger, har omtrent bare 6% av de statlige stillinger og tjener 75% av hva menn tjener i samme jobber i formell sektor. (Chant og McIlwaine 2009:207). På 1980-tallet ble det utarbeidet en ny tilnærming til planlegging av utvikling som skiller mellom praktiske og strategiske kjønnsrelaterte behov. Til den første gruppe regner man konkrete, praktiske behov, knyttet til kvinnerollen. De er ofte knyttet til den hjemlige/private sfære og kommer gjerne både familie- og husstanden til gode. Strategiske kjønnsrelaterte behov er rettet mot kjønnsrelaterte ulikheter. Ofte er disse behovene mer langsiktige og gjelder mer omfattende maktstrukturer. De viktigste strategiske behov er: opphør av kjønnsrelatert ubalanse i arbeidsdeling og på arbeidsmarkedet; arbeid med å fjerne ulik kontroll over ressurser hos kvinner og menn; opphør av kjønnsbasert vold; kvinners kontroll over egen kropp (blant annet giftemålsalder, seksuell utnyttelse, prevensjon, voldtektsrisiko, være utsatt for seksuelt overførbare sykdommer) og like politiske rettigheter (Chant og McIIwaine 2009:224). 19

20 Kjønnsforskjeller forekommer i ulike samfunnssektorer: sysselsetting, deltakelse i og innflytelse på politikk så vel som i private sfærer, dvs. husholdning og familie. Alle disse områdene er henger sammen, de både påvirker og påvirkes av utviklingen. Dette er grunnen til at arbeidet for likestilling er avgjørende for å redusere fattigdom og sosiale forskjeller. Forbedringen av kvinners situasjon er også svært aktuell i sammenheng med FNs tusenårsmålene der det fokuseres på kvinners empowerment, fremming av likestilling og bedre mødrehelse (un.org). Kvinners empowerment er et begrep brukt særlig ofte siden den fjerde verdens kvinnekonferanse i Beijing i Der ble det lagt en plan for kvinners empowerment. Under empowerment forstår man myndiggjøring, styrking av marginaliserte individer eller grupper. Det er viktig at kvinners myndiggjøring kommer nedenfra, fra grasrota og oppover, og vokser til et globalt anliggende (Chant og McIIwain 2009:229). I 1995 utarbeidet FN i Human Development Report to nye målindekser for å måle utviklingen. Hensikten var å legge til Human Development Index en kjønnsdimensjon. Det resulterte tiltak i etablering av kjønnsrelatert Gender Development Index (GDI) og Gender Empowerment Measure (GEM). GEM er det mest spesialiserte. Den måler omfanget av kjønnsulikhet i ulike land. Den er basert på beregninger av kvinners økonomiske inntekt i forhold til menns, andeler av høyt betalende stillinger med økonomisk makt, og tilgang til faglige og parlamentariske posisjoner (Chant og McIlwain 2009:209). Til tross for en del kritikk er GEM tenkt å være et verdifullt virkemiddel og en grei begynnelse. Den beskriver visse dimensjoner som tidligere var vanskelige å sammenligne mellom land. Det finnes flere mer avanserte indekser som måler kvinners empowerment på ved å anvende bedre metoder. Blant viktige faktorer med hensyn til myndiggjøring, regner man kvinners involvering i politiske prosesser, altså hvilke rettigheter de har, så som eiendomsrett og rett til å danne uavhengige organisasjoner. Familielovgiving spiller en stor rolle, fordi den kan enten bidra til myndiggjøring eller begrense den. Den innebærer giftemålsalderen; om kvinner kan velge ektefeller selv; om de kan få innvilget skilsmisse og status skilte og ugifte kvinner har. Godt utbygd utdanning for kvinner, helse og 20

21 kontroll over egen seksualitet har også en stor betydning. I tillegg kommer det faktorer som kvinners plass i samfunnet, og deres rolle i familie og hushold (Chant og McIIwain 2009: 214). Under vår feltarbeid har vi brukt flere av disse ulike indikatorer for å finne ut om inntektsmuligheters påvirkning på kvinners empowerment. Det er slått fast at der hvor kvinner har lik tilgang til økonomiske verdier, anstendig livsgrunnlag og muligheter for lederskap, der øker økonomisk trivsel. Ifølge World Economic Forums Gender Gap Report, basert på tilgjengelige data fra 134 land, korrelerer større likestilling med et høyere brutto nasjonalprodukt. Men altfor ofte, fortsetter kjønnsdiskriminering å undergrave kvinners alternativer. Globalt, 50% av kvinnene har usikre, dårlig betalte jobber som kan forsvinne uten forvarsel, og forskjell i lønn mellom kjønnene er fortsatt i gjennomsnitt på mellom 10 og 30%. UN Women fremmer økonomisk myndiggjøring som en rettighet, og som en enorm fordel for samfunn og økonomien. Det hjelper landene å vedta lover og retningslinjer som øker kvinners tilgang til økonomiske ressurser, og å etablere tjenester som støtter bærekraftig livsgrunnlag. I Afrika sør for Sahara, handler kvinner med varer fra avlinger, håndverk, elektronikk, mineraler og klær tvers over landegrenser. Som eiere av uformelle småbedrifters spiller de en svært viktig rolle når det gjelder reduksjon av fattigdommen. De skaper velstand og sysselsetting. Av personer som er involvert i uformelle grenseoverskridende handel utgjør kvinner opptil 70 %. Det er en aktivitet som gir nesten $ 18 milliard i året for økonomien i land sør for Sahara alene. Disse kvinnenes bidrag blir likevel oversett i regjeringers økonomiske politikk og handelsavtaler. Derfor får de lite beskyttelse eller støtte (UNWOMEN ) Female headed household Globalisering har ført til store endringer i familiemønstre og kjønnsroller i hushold i Sør. Det gjelder særlig urbane områder hvor vi kan se overgang fra tradisjonelle hushold med en mann som forsørger, til et hushold ledet av kvinnen, såkalt female headed household. Det er flere grunner til det. Betydningen av et formelt ekteskap er svekket og skilsmisser har blitt mer akseptert praksis. Dette er påvirket av mulighet for eget lønnsarbeid som 21

22 gjør kvinnen mindre avhengig av mannen. Økt selvstendighet for kvinner fører til at mannen taper sin tradisjonelle sosiale rolle som den ansvarlige for hovedinntekten i husholdet. En annet viktig faktor er migrasjon, der det er først og fremst mennene som flytter på grunn av jobbmuligheter langt hjemmefra. Det finnes to typer av female headed household. I den første er mannen permanent fraværende på grunn av for eksempel død eller skilsmisse, i den andre er mannen midlertidig fraværende over lengre eller kortere tidsrom av ulike grunner (Chant og McIlwain 2009:249). Hushold ledet av kvinner er ofte de fattigste av de fattige. Kvinner i Sør tjener mindre enn menn og de nyter lite av offentlige ytelser. Ofte mangler institusjonaliserte og juridiske ordninger for ytelser fra mannen til kvinnen/husholdet, som for eksempel barnebidragsordninger. Disse husholdene blir stadig utsatt for fattigdom og generelt ustabilitet. Ofte blir barna tvunget til å arbeide istedenfor å gå på skole (Chant og McIlwain 2009:250). Selv om det ofte er slik, så er det ikke en regel, og female headed household er ikke alltid fattigere enn de med mannlig overhode. Kvinner fokuserer oftere på barnas behov fremfor voksnes konsumpsjonsbehov; de bruker mer penger på mat, helse og utdanning for barn. I tillegg er kvinner flinkere til kjønnsbalansert fordeling og de prioriterer blant annet jenters skolegang (Chant og McIlwain 2009:251) Matrilinealitet Matrilinealitet er praktisert blant Fante i Cape Coast. Det er et samfunnssystem hvor avstamming følger moren, noe som kan innebære både arv av eiendom og titler. Det matrilineale mønsteret står i kontrast til det mer vanlige patrilineære mønsteret, der familienavnet vanligvis er avledet fra fars linjen. I det matrilineale systemet er det sterkeste båndet mellom bror og søster, ikke mellom mann og kone. Broren er forpliktet til å ta vare på sin søster og hennes barn. Dessuten er det nevøer og nieser, som arver ham, ikke hans egne barn. I et strengt matrilineært system, spesielt hvor boligen er også matrilocal, utøver ikke en mann vergemål rettigheter over sine egne barn, men over sin 22

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway ZA5439 Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 283 ENTREPRENEURSHIP D1. Kjønn [IKKE SPØR MARKER RIKTIG ALTERNATIV] Mann... 1 Kvinne...

Detaljer

Forelesning 1 Joachim Thøgersen

Forelesning 1 Joachim Thøgersen Forelesning 1 Joachim Thøgersen I 1776 kom Adam Smith sitt hovedverk: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Vekst var et viktig tema hos flere av de klassiske økonomene på slutten

Detaljer

Innhold. 1 Hva er utviklingsstudier?... 11. 2 Fortida er ikke som før: Globalhistorie og utviklingsstudier... 37

Innhold. 1 Hva er utviklingsstudier?... 11. 2 Fortida er ikke som før: Globalhistorie og utviklingsstudier... 37 1 Hva er utviklingsstudier?... 11 Hvordan ble utviklingsstudier til?... 12 Hvilke land er utviklingsland?... 13 Klassiske utviklingsteorier... 15 Fra grunnbehov til markedsliberalisme... 17 Nye perspektiver

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Child Mobility in West Africa: Strategy, Poverty or Crime?

Child Mobility in West Africa: Strategy, Poverty or Crime? Child Mobility in West Africa: Strategy, Poverty or Crime? On the Conflict Between Academia and a Politically Framed Development Agenda Anne Kielland og Ingunn Bjørkhaug Framing Hva er framing? The exercise

Detaljer

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole.

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole. Intervju med Devi Charan Chamlagai Presentasjon Hvordan introduserer du deg? Navnet mitt er Devi Charan Chamlagai, og jeg er 24 år. Dette er mitt fullstendige navn. Jeg bruker dette navnet overalt. Jeg

Detaljer

Respons Aserbajdsjan: Alenemødre

Respons Aserbajdsjan: Alenemødre Respons Aserbajdsjan: Alenemødre Problemstilling/spørsmål: Former for samliv Hvor mange gifter og skiller seg? Ulike grupper av alenemødre Er det vanlig med barn utenfor ekteskap? Er det forskjell på by

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals PROGRAMMER NOTE: There are 4 ways question is asked. That is, each of these one of these 4 questions. Please be sure to use a truly random assignment method to determine

Detaljer

Overgang fra videregående opplæring til universitet/høgskole - UHRs undersøkelse

Overgang fra videregående opplæring til universitet/høgskole - UHRs undersøkelse Overgang fra videregående opplæring til universitet/høgskole - UHRs undersøkelse Frode Rønning Institutt for matematiske fag NTNU Overgang fra videregående skole til høyere utdanning Hvilke utfordringer

Detaljer

Kanskje det finnes glør igjen etter heksebrenningen. vi forsøker å slukke med likestilling, styrekvotering og alt gnålet om makt?

Kanskje det finnes glør igjen etter heksebrenningen. vi forsøker å slukke med likestilling, styrekvotering og alt gnålet om makt? Kanskje det finnes glør igjen etter heksebrenningen som vi forsøker å slukke med likestilling, styrekvotering og alt gnålet om makt? I solidaritet med alle fattige, utstøtte, syke og sårede kvinner i verden

Detaljer

Codes of Conduct for NTC Profil AS

Codes of Conduct for NTC Profil AS Codes of Conduct for NTC Profil AS Introduksjon NTC Profil AS har sterk tro på ansvarsfull handel.det er derfor viktig for oss å ta ansvar for alle våre handlinger, inkludert arbeids-og miljø vilkårene

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Filmen EN DAG MED HATI

Filmen EN DAG MED HATI Filmen EN DAG MED HATI Filmen er laget med støtte fra: 1 Relevante kompetansemål Samfunnsfag Samfunnskunnskap: Samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien. Forklare hvilke

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

11. Deltaking i arbeidslivet

11. Deltaking i arbeidslivet Aleneboendes levekår Deltaking i arbeidslivet Arne S. Andersen 11. Deltaking i arbeidslivet Mange aleneboende menn sliter på arbeidsmarkedet Aleneboende menn 30-66 år er oftere marginalisert i forhold

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Erfarenheter av Bilpooler i Oslo

Erfarenheter av Bilpooler i Oslo Erfarenheter av Bilpooler i Oslo Arne Lindelien Daglig leder i Bilkollektivet SA arne@bilkollektivet.no Bildeling anno 2025 Peder Ås bor i Oslo og har ikke privatbil Han vil reise på hytta en helg, og

Detaljer

Programområde samfunnsfag og økonomi

Programområde samfunnsfag og økonomi Programområde samfunnsfag og økonomi Ved Porsgrunn videregående skole har du mulighet til å fordype deg i en rekke dagsaktuelle samfunnsfag som hjelper deg til å forstå hvordan ulike samfunn fungerer på

Detaljer

Kunnskaping. VilVite 12. sept. 2011 Prof. Stein Dankert Kolstø Universitetet i Bergen. Elevene arbeider med oppdrag:

Kunnskaping. VilVite 12. sept. 2011 Prof. Stein Dankert Kolstø Universitetet i Bergen. Elevene arbeider med oppdrag: Kunnskaping SUN-møte påp VilVite 12. sept. 2011 Prof. Stein Dankert Kolstø Universitetet i Bergen Science Created by You EU-finansiert med 6 millioner Euro Hvorfor? Elevene arbeider med oppdrag: Hvordan

Detaljer

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen.

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen. M I D L A N D S C H I L D R E N H O P E P R O J E C T Midlands-fadder Skap en bedre verden et barn av gangen Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? - 100% av ditt donerte beløp vil gå direkte

Detaljer

Wenche Bjarnedotter Sørfonden Førsteamanuensis sykepleie og helse Universitetet i Nordland 01.12.11

Wenche Bjarnedotter Sørfonden Førsteamanuensis sykepleie og helse Universitetet i Nordland 01.12.11 Wenche Bjarnedotter Sørfonden Førsteamanuensis sykepleie og helse Universitetet i Nordland 01.12.11 Innsikt i og forståelse for ekteparenes opplevelser ved leddgikt Sykdomsforløp kan påvirkes av pasienten,

Detaljer

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner Manuset ligger på NSKI sine sider og kan kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

T O R S D A G 26. J A N U A R 2012

T O R S D A G 26. J A N U A R 2012 : TORSDAGSBREVET T O R S D A G 26. J A N U A R 2012 S t e i n e r s k o l e n i V e s t f o l d, F u r u m o v e i e n, 3 1 4 2 V e s t s k o g e n T l f. 3 3 3 5 2 2 0 0 F a x. 3 3 3 2 3 7 2 3 E - p o

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE SØK 3511 UTDANNING OG ARBEIDSMARKED

EKSAMENSOPPGAVE SØK 3511 UTDANNING OG ARBEIDSMARKED Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for samfunnsøkonomi EKSAMENSOPPGAVE SØK 3511 UTDANNING OG ARBEIDSMARKED Høst 2003 Oppgaveteksten er skrevet på norsk og engelsk Oppgave 1 Betrakt

Detaljer

TEORI OG PRAKSIS. Kjønnsidentitet og polaritetsteori. En kasusstudie av en samtalegruppe med transpersoner

TEORI OG PRAKSIS. Kjønnsidentitet og polaritetsteori. En kasusstudie av en samtalegruppe med transpersoner TEORI OG PRAKSIS Kjønnsidentitet og polaritetsteori En kasusstudie av en samtalegruppe med transpersoner Av Vikram Kolmannskog 1 - - NØKKELORD: transpersoner, kjønnsidentitet og uttrykk, polariteter, kjønnsnormer,

Detaljer

Kvinner kan mindre om økonomi enn menn

Kvinner kan mindre om økonomi enn menn Page 1 of 5 Kvinner har betydelig lavere basiskunnskaper om økonomiske forhold som påvirker deres privatøkonomi, viser ny studie. (Foto: Shutterstock/NTB Scanpix) Kvinner kan mindre om økonomi enn menn

Detaljer

Ett semester ved University of Cape Town

Ett semester ved University of Cape Town Ett semester ved University of Cape Town Øystein Liltved Før man bestemmer seg for å dra på utveksling så føles det som et veldig stort valg, det gjorde det i alle fall for meg. Etter å ha vært på utveksling

Detaljer

Inger Marie Bodin Åkvåg

Inger Marie Bodin Åkvåg Av Hadi Lile Inger Marie Bodin Åkvåg Inger Marie Bodin Åkvåg Undersøkelse blant 600 UiO studenter i 1998. 450 svar, altså svarprosent 75 % Selvrekruttering 75 % foreldre med høyere utdanning 10 % har en

Detaljer

Programområde samfunnsfag og økonomi

Programområde samfunnsfag og økonomi Programområde samfunnsfag og økonomi Ved Porsgrunn videregående skole har du mulighet til å fordype deg i en rekke dagsaktuelle samfunnsfag som hjelper deg til å forstå hvordan ulike samfunn fungerer på

Detaljer

Lederskap hands on eller hands off?

Lederskap hands on eller hands off? Manpower Work Life Rapport 2012 Lederskap hands on eller hands off? Hvordan kan bedrifter forbedre sitt rykte? Det finnes selvsagt mange faktorer som påvirker hvordan en bedrift oppfattes. Ifølge en Manpower

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

Hvordan analysere case fra hverdagslivet i lys av interkulturell pedagogikk? Om veiledning til barnehagene.

Hvordan analysere case fra hverdagslivet i lys av interkulturell pedagogikk? Om veiledning til barnehagene. Hvordan analysere case fra hverdagslivet i lys av interkulturell pedagogikk? Om veiledning til barnehagene. Vibeke Solbue Avdeling for lærerutdanning Høgskolen i Bergen Disposisjon 1. økt: tre bilder av

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Finanskrisen rammer økonomien fortsatt. Men det trenger ikke å sette en stopper for alle forretningsinvesteringer. Når økonomien er trang,

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVER I SV SØ 342: Makroøkonomisk analyse av utviklingsland. 2 av 3 oppgaver skal besvares

EKSAMENSOPPGAVER I SV SØ 342: Makroøkonomisk analyse av utviklingsland. 2 av 3 oppgaver skal besvares Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosialøkonomi EKSAMENSOPPGAVER I SV SØ 342: Makroøkonomisk analyse av utviklingsland 2 av 3 oppgaver skal besvares V-1991 1. Mange utviklingsland

Detaljer

ZA4726. Flash Eurobarometer 192 (Entrepeneurship) Country Specific Questionnaire Norway

ZA4726. Flash Eurobarometer 192 (Entrepeneurship) Country Specific Questionnaire Norway ZA4726 Flash Eurobarometer 192 (Entrepeneurship) Country Specific Questionnaire Norway Flash Eurobarometer 192 Entrepreneurship Draft Questionnaire DEMOGRAPHICS D1. Kjønn (IKKE SPØR - MARKER RIKTIG ALTERNATIV)

Detaljer

GAMLE EKSAMENSOPPGAVER I SVSØ 354 / SØK 3509 INTERNASJONAL HANDEL OG ØKONOMISK GEOGRAFI

GAMLE EKSAMENSOPPGAVER I SVSØ 354 / SØK 3509 INTERNASJONAL HANDEL OG ØKONOMISK GEOGRAFI Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for samfunnsøkonomi GAMLE EKSAMENSOPPGAVER I SVSØ 354 / SØK 3509 INTERNASJONAL HANDEL OG ØKONOMISK GEOGRAFI Vekttall: 5 (1998): Matematisk formelsamling

Detaljer

Baltikum: Kvinners levekår arbeid, velferd (og reproduktive rettigheter)

Baltikum: Kvinners levekår arbeid, velferd (og reproduktive rettigheter) Baltikum: Kvinners levekår arbeid, velferd (og reproduktive rettigheter) Aadne Aasland, Forsker NIBR Nei til EUs Kvinnekonferanse, 29. oktober 2005 Hvorfor relevant? Premiss: Levekår har betydning for

Detaljer

USA: Donald Trump nye presidenten

USA: Donald Trump nye presidenten Number 1 USA: Donald Trump nye presidenten Nok en overraskelse for markedet og en beskjed fra «folket» til «makta» Brexit var akkurat samme sak: Forventningene var at «folket tok til fornuften» og stemte

Detaljer

Landsbytreff no. 31 10 år med Earthcaching

Landsbytreff no. 31 10 år med Earthcaching Landsbytreff no. 31 10 år med Earthcaching 10 år med earthcaching formål med kveldens treff Feire 10 år med earthcachingmed sosialt samvær Få innsikt om geologien i vårt område og hva den betyr for forming

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

Kvalitative intervjuer og observasjon. Pensum: Jacobsen (2005), s. 141-163.

Kvalitative intervjuer og observasjon. Pensum: Jacobsen (2005), s. 141-163. Kvalitative intervjuer og observasjon Pensum: Jacobsen (2005), s. 141-163. Tema Individuelle dybdeintervjuer De fire fasene i intervjuprosessen De typiske fallgruvene Kjennetegn ved gode spørsmål Pålitelighet,

Detaljer

Forelesning 21 Repetisjon: Utvikling av empiribasert teori. Forenklet fremstilling av analyseprosessen. Koding av intervjutekst.

Forelesning 21 Repetisjon: Utvikling av empiribasert teori. Forenklet fremstilling av analyseprosessen. Koding av intervjutekst. Forelesning Repetisjon: Utvikling av empiribasert teori Grounded theory (Glazer & Strauss 967) Organiser egen data inn i begrepskategorier Finn ut hvordan disse begrepene er relatert til hverandre Hvis

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Ikke-diskriminering Article 1 (3) The Purposes of the United Nations are: Article 55 (c)

Ikke-diskriminering Article 1 (3) The Purposes of the United Nations are: Article 55 (c) Av Hadi Lile Ikke-diskriminering Article 1 (3) The Purposes of the United Nations are: [ ] promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as

Detaljer

Ledelse og endring: Alle stemmer skal høres - En vei til suksess? Analyse av endringsarbeid i sykehjem? Førsteamanuensis Christine Øye

Ledelse og endring: Alle stemmer skal høres - En vei til suksess? Analyse av endringsarbeid i sykehjem? Førsteamanuensis Christine Øye Ledelse og endring: Alle stemmer skal høres - En vei til suksess? Analyse av endringsarbeid i sykehjem? Førsteamanuensis Christine Øye Bakgrunn og mål MEDCED Modeling and Evaluating evidence based Continuing

Detaljer

GODE SAMFUNN GLADE FOLK

GODE SAMFUNN GLADE FOLK GODE SAMFUNN GLADE FOLK ALEXANDRIA ALGARD STYRELEDER I STAVANGER ARKITEKTFORENING ALEXANDRIA ALGARD Architects AS www.alexandriaalgard.com Kan gode samfunn gi glade folk? Kan omgivelsene våre bidra til

Detaljer

Det fleksible arbeidslivet barnevennlig? Brita Bungum NTNU

Det fleksible arbeidslivet barnevennlig? Brita Bungum NTNU Det fleksible arbeidslivet barnevennlig? Brita Bungum NTNU Barndommens tid og foreldres arbeidsliv Brita Bungum NTNU Forskning om familie og arbeid har hatt hovedfokus på hvordan foreldre opplever å kombinere

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1000 - Menneske og sted I Faglig kontakt under eksamen: Britt Engan Dale Tlf.: 73 59 19 14 Eksamensdato: 18.12.2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

Å se det unike i små barns uttrykk, en etisk praksis? Tromsø, 1. februar 2013 Nina Johannesen

Å se det unike i små barns uttrykk, en etisk praksis? Tromsø, 1. februar 2013 Nina Johannesen Å se det unike i små barns uttrykk, en etisk praksis? Tromsø, 1. februar 2013 Nina Johannesen Møter mellom små barns uttrykk, pedagogers tenkning og Emmanuel Levinas sin filosofi -et utgangpunkt for etiske

Detaljer

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Problemstilling: Er det en sammenheng mellom kjønn og hva de velger å gjøre etter videregående? Er det noen hindringer for ønske av utdanning og

Detaljer

Informasjon til alle delegasjonene

Informasjon til alle delegasjonene Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i Den demokratiske republikk Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om vern av Epulu regnskogen i Orientalprovinsen. De siste årene

Detaljer

Skriftlig innlevering

Skriftlig innlevering 2011 Skriftlig innlevering Spørre undersøkelse VG2 sosiologi Vi valgte temaet kantinebruk og ville finne ut hvem som handlet oftest i kantinen av første-, andre- og tredje klasse. Dette var en problem

Detaljer

Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de?

Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de? Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de? Pensjonsforum, seminar 16. oktober 2015 Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen & Åsmund Hermansen Fafo-prosjekt 1. Oppsummering av eksisterende

Detaljer

Erfaringer fra deltakere på gruppebasert lærings- og mestringskurs om diabetes 2. En kvalita:v metasyntese.

Erfaringer fra deltakere på gruppebasert lærings- og mestringskurs om diabetes 2. En kvalita:v metasyntese. Erfaringer fra deltakere på gruppebasert lærings- og mestringskurs om diabetes 2. En kvalita:v metasyntese. Masteroppgave i Folkehelsevitenskap, Universitetet i Agder, 2015 Ingeborg Landén Bakgrunn En

Detaljer

OM KJØNN OG SAMFUNNSPLANLEGGING. Case: Bidrar nasjonal og lokal veiplanlegging til en strukturell diskriminering av kvinner?

OM KJØNN OG SAMFUNNSPLANLEGGING. Case: Bidrar nasjonal og lokal veiplanlegging til en strukturell diskriminering av kvinner? OM KJØNN OG SAMFUNNSPLANLEGGING Case: Bidrar nasjonal og lokal veiplanlegging til en strukturell diskriminering av kvinner? Likestilling 1 2 3 Vi skiller mellom biologisk og sosialt kjønn Biologisk: Fødsel

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Lederskap og Tillitskultur - hvorfor de beste lykkes

Lederskap og Tillitskultur - hvorfor de beste lykkes Lederskap og Tillitskultur - hvorfor de beste lykkes Tron Kleivane Great Place to Work 28 oktober 2015 1 We would rather be ruined than changed, We would rather die in our dread Than climb the cross of

Detaljer

DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF

DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF ==> Download: DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF - Are you searching for Da Det Personlige Ble Politisk Books? Now, you will be happy

Detaljer

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com STOP KISS av Diana Son Scene for to kvinner. Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at night,

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo 1 1 Hva er din sivilstatus? Er du... Gift / registrert partner...............................................................................................

Detaljer

Forebygge og forhindre æresrelatert vold i skolen

Forebygge og forhindre æresrelatert vold i skolen Forebygge og forhindre æresrelatert vold i skolen Lill Tollerud Minoritetsrådgiver Forebyggingsseksjonen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 1 Sara 13 år 2 Saras familie kom fra et land med en kollektivistisk

Detaljer

For mye eller for lite mat i et globalt perspektiv. Professor Ruth Haug Noragric/UMB September 2011

For mye eller for lite mat i et globalt perspektiv. Professor Ruth Haug Noragric/UMB September 2011 For mye eller for lite mat i et globalt perspektiv Professor Ruth Haug Noragric/UMB September 2011 DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN MAT: Sult og Fedme! En milliard mennesker sulter. Afrika Horn: Hungerkatastrofe:

Detaljer

Managing Culture av Kirsti Christie

Managing Culture av Kirsti Christie Managing Culture av Kirsti Christie HR & adm sjef, Norsk Folkehjelp Konserndirektør, r, Organisasjon & HR, Avishuset Dagbladet Sosialantropolog, UiO & Australia Personaldirektør r i Nycomed/Amersham/GE

Detaljer

Økologisk økonomi Ny økonomi for livskraftige samfunn og bærekraftig natur

Økologisk økonomi Ny økonomi for livskraftige samfunn og bærekraftig natur Økologisk økonomi Ny økonomi for livskraftige samfunn og bærekraftig natur Grønn festival Nesodden, Hellviktangen, Søndag 30. August 2015 Professor Ove Jakobsen Senter for økologisk økonomi og etikk/hhb/uin

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Periode Uke Innhold / Tema Kompetansemål Eleven skal kunne / lære om. Arbeidsmåter/ Læringsstrategier. Evaluering / Egenvurdering

Periode Uke Innhold / Tema Kompetansemål Eleven skal kunne / lære om. Arbeidsmåter/ Læringsstrategier. Evaluering / Egenvurdering Periodeplan i Samfunnsfag,10.trinn - 2009/2010 (hvert fag har sin periodeplan) Periode Uke Innhold / Tema Kompetansemål Eleven skal kunne / lære om Arbeidsmåter/ Læringsstrategier Evaluering / Egenvurdering

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Tyrannosaurus Test Adapt or Die!

Tyrannosaurus Test Adapt or Die! Tyrannosaurus Test Adapt or Die! Testdagen Odin 2014 Remi Hansen & Christian Brødsjø 26.09.2014 Promis Qualify AS 1 Om oss og tema Dinosaurer og evolusjon Context-driven testing filosofi og prinsipper

Detaljer

Arbeid mot friksjon 2 (lærerveiledning)

Arbeid mot friksjon 2 (lærerveiledning) Arbeid mot friksjon 2 (lærerveiledning) Vanskelighetsgrad: Noe vanskelig Short English summary In this exercise we shall measure the work (W) done when a constant force (F) pulls a block some distance

Detaljer

En praktisk innføring i team-basert læring

En praktisk innføring i team-basert læring En praktisk innføring i team-basert læring Børge Lillebo borge.lillebo@ntnu.no Frank Alexander Kraemer kraemer@item.ntnu.no Teambasert Læring utviklet av Larry K. Michaelsen i USA aktiv læring flipped

Detaljer

KVINNELIG OMSKJÆRING MER ENN BARE LEMLESTELSE?

KVINNELIG OMSKJÆRING MER ENN BARE LEMLESTELSE? KVINNELIG OMSKJÆRING MER ENN BARE LEMLESTELSE? Kommunesamling tema folkehelse og barn og ungdom Trondheim, 20. november Thea Grydeland Ersvik thea.grydelandersvik@gmail.com / t.g.ersvik@nkvts.unirand.no

Detaljer

Multiconsults kjernevirksomhet er rådgivning og prosjektering

Multiconsults kjernevirksomhet er rådgivning og prosjektering Benchmarking Gode eksempler på effektiv benchmarking som virkemiddel i forbedringsprosesser Cases fra offentlig og privat virksomhet Bjørn Fredrik Kristiansen bfk@multiconsult.no Multiconsults kjernevirksomhet

Detaljer

FNs barnekonvensjon. og samiske barns rettigheter. Malin Bruun rådgiver. - slektskap til barnehagelov, opplæringslov

FNs barnekonvensjon. og samiske barns rettigheter. Malin Bruun rådgiver. - slektskap til barnehagelov, opplæringslov FNs barnekonvensjon - slektskap til barnehagelov, opplæringslov og samiske barns rettigheter Malin Bruun rådgiver Barnekonvensjonen Vedtatt av FN 20. november 1989 Trådte i kraft 2. september 1990 Barnekonvensjonen

Detaljer

Forelesning 20 Kvalitative intervjuer og analyse av beretninger

Forelesning 20 Kvalitative intervjuer og analyse av beretninger Forelesning 20 Kvalitative intervjuer og analyse av beretninger Det kvalitative intervjuet Analyse av beretninger 1 To ulike syn på hva slags informasjon som kommer fram i et intervju Positivistisk syn:

Detaljer

Gjennomgang av Norads søknadsbaserte støtte til næringslivet

Gjennomgang av Norads søknadsbaserte støtte til næringslivet Gjennomgang av Norads søknadsbaserte støtte til næringslivet Jan Thomas Odegard - NCG Utarbeidet med Mari Mogen Bakke og Zozan Kaya Rapporten er tilgjengelig på Norads hjemmeside: Gjennomgang av Norads

Detaljer

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?»

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» «Hvorfor velger ikke norsk ungdom bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» Hva gjøres i dag Øke antall lærebedrifter Aksjon lærebedrift samt Samfunnskontrakten Øke kvaliteten på lærebedriftene I styret

Detaljer

«Globale regimeendringer og investeringsmuligheter» NHH Summit. Øistein Medlien Soria Moria, Oslo, 6. november 2013

«Globale regimeendringer og investeringsmuligheter» NHH Summit. Øistein Medlien Soria Moria, Oslo, 6. november 2013 «Globale regimeendringer og investeringsmuligheter» NHH Summit Øistein Medlien Soria Moria, Oslo, 6. november 2013 Regimeendringer Det er med stor ydmykhet jeg tar på meg denne oppgaven.. Tror ikke jeg

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort Hold kontakten! Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Skrive brev Sende tekstmeldinger Ringe dem Sende e-post Sende (bursdags-)kort Koble seg

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I SØK2007 UTVIKLINGSØKONOMI DEVELOPMENT ECONOMICS

EKSAMENSOPPGAVE I SØK2007 UTVIKLINGSØKONOMI DEVELOPMENT ECONOMICS NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for samfunnsøkonomi EKSAMENSOPPGAVE I SØK2007 UTVIKLINGSØKONOMI DEVELOPMENT ECONOMICS Faglig kontakt under eksamen: Hildegunn E. Stokke Tlf.:

Detaljer

Bra kompetanse og dårlig kompetanse Består din organisasjon prøven?

Bra kompetanse og dårlig kompetanse Består din organisasjon prøven? Bra kompetanse og dårlig kompetanse Består din organisasjon prøven? av Tom Rath Co-author of How full is your bucket? oversatt av Kristin Vislie, Coach og partner i HumanKapitalGruppen Er Gallup i mot

Detaljer

Anders Fremming Anderssen, Vox. Karriereveiledning tilfredshet og utbytte

Anders Fremming Anderssen, Vox. Karriereveiledning tilfredshet og utbytte Anders Fremming Anderssen, Vox Karriereveiledning tilfredshet og utbytte Disposisjon Hvem er det som mottar veiledning ved karrieresentrene? Hvordan oppleves veiledningen? Hvilket utbytte kan veiledningen

Detaljer

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Vår egen rettferdighetssans forteller oss at en person som har begått en urett mot et annet menneske, er skyldig i den uretten han har begått. Det er få som ikke reagerer

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer