Norges ledende energiselskap Hafslund Viken Oslo Energi 13. juli 2001

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges ledende energiselskap Hafslund Viken Oslo Energi 13. juli 2001"

Transkript

1 Norges ledende energiselskap Hafslund Viken Oslo Energi 13. juli 2001

2 Norges ledende kraftselskap En av de største fusjonene i landet de siste årene Totalkapital 17,0 milliarder kroner Egenkapital på 5,4 milliarder kroner (32 %) Omsetning 4,4 milliarder kroner Nærmere ansatte Landets største nettleverandør med kunder En av de største kraftprodusentene med 3,0 TWh Ledende innen kraftomsetning med kunder Eierandel i landets største fjernvarmeanlegg Landets fremste kompetansemiljø innen energi

3 Hafslunds virksomhetsområder Hafslund ASA 100 % 100 % Hafslund Produksjon DVannkraf t DVannkraf t D Bio GWh Swift River Hafslund Co (USA) 95 GWh 65 GWh 33 % 49 % 49 % Viken Energinett D kunder DFjernv arme 700 GWh 74 % Østnett D kunder (AE, Søndre Follo, Rygge, H Reg) DFjernv arme DIndir. andel i kunder (Rakkestad,Gjermå) Mjøskraft D nett kunder D88 GWh produksjon EEV Nett Nye forretningsområder, bl.a alarm Tindra (Kraftomsetning) D > kunder i Akershus, Buskerud og Østf old Kraftinor D kunder 49% Øko Kraft (inkl. EEV) D kunder 36,6 % 56 % Finansielt eierskap Invest DBokført verdi: NOK ca 1,5 mrd Venture D Ramme: NOK 300 mill Handel, Norden DEngros- og egenhandel med kraft ca 70 TWh Handel Internasjonalt DEtablert i USA D kunder

4 Vikens virksomhetsområder Staber Elnett Fjernvarme Kundeservice Forretningsutvikling Fellestjenester 74% Regional- og lokalnett i Oslo, Asker & Bærum Østnett AS Pr oduksjon og levering av fjernvar me i Oslo Leveranser i 2000: 700 GWh var me Kunderådgiving, betalingstjenester, avlesning av energimålere Belysningstjeneste, utvikling av nye forretningsområder m 2 administrasjonsbygg Betydelige verdier innen eiendom 49% Lokal og reg. nett i Akershus/Østfold Gjermå

5 Viken Energinett AS Nøkkeltall - konsern 2000 Omsetning NOK mill. Driftsresultat NOK 336 mill. Resultat før skatt NOK 160 mill. Egenkapital NOK mill. Totalkapital NOK mill. Antall ansatte 800

6 Fra partnerskap til fusjon Viken fisjonerte fra Oslo Energi Viken Fusjonsforhandlinger Hafslund Hafslund fisjonerte 25 % 33 % Hafslund -To styrer - Klarering byråd - Børsmelding Viken Oslo Energi fra Nycomed Juni/juli 2001 Sept/okt 2001 Begge selskaper fisjonert Felles om ekspansjon på Østlandet Strategiske og finansielle vurderinger Fusjonsavtale

7 Eierskap, styre og ledelse Hafslund er det overtakende selskap (børsnotert) Administrerende direktør: Rune Bjerke Morten Grødahl sentral posisjon i konsernledelsen Forslag : - Styreleder: Bjørn Eidem - Nestleder Arvid Moss

8 Aksjonærstruktur nye Hafslund-Viken Inklusiv foreslått emisjon til Vattenfall (proforma pr. juni 2001) Dagens aksjonærstruktur Hafslund E-CO Energi 31,5 % Sydkraft 26,5 % Orkla ASA 8,6 % Østfold Energi AS 4,5 % Hafslund ASA 2,0 % Gjensidige Nor Spareforsikring 1,3 % Storebrand Livsforsikring Aksjefond 1,2 % Vital Forsikring ASA 1,2 % Verdipapirfondet Skagen Vekst 0,9 % Nordstjernen Holding 0,9 % Sum øvrige aksjonærer 21,4 % 100,0 % Viken Oslo kommune 67,0 % Hafslund 33,0 % 100,0 % Aksjonærstruktur fusjonert Hafslund - Viken Oslo kommune 35,1 % E-CO Energi 18,6 % Sydkraft 15,7 % Vattenfall 5,8 % Orkla ASA 5,1 % Østfold Energi AS 2,7 % Hafslund ASA 1,2 % Gjensidige Nor Spareforsikring 0,8 % Storebrand Livsforsikring Aksjefond 0,7 % Vital Forsikring ASA 0,7 % Verdipapirfondet Skagen Vekst 0,5 % Nordstjernen Holding 0,5 % Sum øvrige aksjonærer 12,5 % 100,0 %

9 Visjon og overordnet strategi Et uavhengig og innovativt energiselskap som er attraktivt for investorene En aktiv partner i fornyelsen av energibransjen Industriell utvikling av nettvirksomheten Bygge broer til nye bransjer og tjenester Styrke posisjonen innen kraftomsetning, nye tjenester og produkter Sikre finansiell handlekraft

10 Norges ledende energiselskap Produksjon 2,8 TWh - Norge 0,2 TWh /-USA Hafslund Produksjon AS Hafslund Power Corp. USA Nett Kunder ca NVE kapital (MNOK ) Norges største nettsel skap 100 % Viken Energinett 74 % Østnett 49 % Mjøskraf t 49 % EE Nett 47 % Oppdal Ev erk Fjernvarme 0,7 TWh Norges største fjernvarmesel skap 33% Viken Energinett Kraftomsetning Nye forretningsområder (under utvikling) Investeringer Kunder (indirekte) ca Ledende innen kraftomsetning Alarm, internett, smarthus Tele, bredbånd, PLC Avregning/fakturering Entreprenør, installasjon Investeringer (MNOK) Venture, ramme (MNOK) 270 Krafttrading Nordpool (TWh) 70 Krafttrading USA 100% Oslo Energi 63 % i Øko Kraft 37 % i Tindra 49 % i Kraf tinor 100 % Kankan 83 % Nodenet 67 % Vekterselskapet 67 % Varsliingssy stemer Intelli WRS Hafslund Inv est Hafslund Delta (Trading) Hafslund Energy Trading (USA)

11 Forretningsområder Hafslund/Viken/Oslo Energi Produksjon Infrastruktur Salg/marked Nye forr.- områder Invest Glomma produks jon El-nett Kraf toms. Produkt/ tjenestelev Omløpsinv est Strategisk effekt produks jon Fjernv arme Gately s, bredbånd, PLC m.m. Tele Alarm Av regning/ f akturering Entreprenør/ installasjon Tradi ng Energi Invest Multi-utility Nye f orr.områder Venture Nedstrøm > egen kundebase

12 Verdiøkning og økt fleksibilitet for alle aksjonærer Verdi Økt strategis k verdi (size price) Attraktivitet mot nye partnere Samordnet kommersialisering, nye forr.områder Trans.verdi Operas jonelle synergier Avkastningsverdi (mar ket cap) H V H + V Verdiøkning vil være synliggjort og realiserbar kort tid (0-3 år) etter fusjonen

13 Nye forretningsområder Tjeneste-/produktleverandør Bredbånd/PLC Multi-utility Avregning/ faktureringstjenester Entreprenør/ installasjon Utvikle kundeportaler, nye produkter/ tjenester Utnytte etablert infrastruktur og salg av tjenester Håndtere kommunale tjenester Utvikling av service-provider selskap Tjenester (privat/bedr ift) Installasjon nye produkter og tjenester Betydelig potensial Doblet kundebase Potensial ved salg av tjenester Søke partnere Kompetanse og systemer for håndter ing av andre tjenester Koordinert sats ing Utnytte felles komp. Betydelig potensial Felles sats ing Gode synergier Betydelig potensial samordnet utvikling gir økt verdi

14 Økt attraktivitet for nye industrielle partnere Energiselskapet Buskerud Mjøskraft/Øko Kraft / Elverum Akershus Energi. Hafslund - Viken Østfoldregionen Andre Nye forretningsområder Realiserbart 0-12 mnd dersom ønskelig og godt bytteforhold Forutsetter økt egenkapital

15 Nyetablering - vakt- og alarmtjenester Hafslund Gründere 67 % 33 % Hafslund Security 67 % 100 % Vekterselskap Varslingssystemer Nye? Nye? Kjøp Kunder Hovedforkus Geografisk område Ansatte Omsetning (2001) Resultat (2001) Boligalar m Vaktsentral Hadeland Oslo, Bærum, Drammen, Hamar, Romer ike, Hadeland 100 NOK 36 mill NOK 6 mill Høysikkerhets- mar ked - systemer for næringsliv og off. sektor Norge og Sverige 28 NOK 55 mill NOK 10 mill

16 Nyetablering entreprenørselskap Viken Østnett/Gjermå Entreprenør Elektroentreprenør Gatelys/fasadelys Installasjon og drift kundeanlegg Bygging av bredbånd etc. Ansatte: Omsetning NOK 600 mill Eierandeler: Ikke av klart, men Viken v il eie minimum 51%

17 Nyetablering tjenesteselskap Viken Østnett/Gjermå Tjenesteselskap Målinger Avregning Fakturering Ansatte: 54 Omsetning NOK 90 mill Eierandeler: Ikke av klart, men Viken v il eie minimum 51%

18 Fisjon Viken og Fjernvarme/Eiendom som egne selskaper H / V Oslo kommune Eierandel 33% Langsiktige driftsavtaler 33 % Alle ansatte er samlet i H/V Forkjøpsrett - Fjernvarme - Eiendom 67 %

19 Kunder og ansatte For kundene: ett selskap med et bredt produktspekter muligheter for felles fakturering økt verdi og frigitt/omplassering av midler for Oslo kommune og dermed byens borgere De ansatte fusjonen vil ikke medføre oppsigelser Fagforeningene De ansattes representanter stiller seg bak de industrielle planene og ser dette som en positiv utvikling for selskapet og dets medarbeidere.

20 Erverv av 100% av Oslo Energi Intensjonsavtale om kjøp av 100% Oslo Energi Norges ledende kraftomsetningsselskap med over kunder Vederlagsform: Kontanter: NOK 188 mill Utstedelse nye Hafslund aksjer - Eierandel 5,8% A og B (etter fusjon) Hafslund A-aksjer: aksjer Hafslund B-aksjer: aksjer Forutsetter godkjennelse i Hafslund ASA s generalforsamling i september/oktober 2001

21 Erverv av Oslo Energi Oslo Energi Selskaper i Oslo Energi gruppen Oslo Energi AS Datterselskaper 100% Fredrikstad Energisalg 100% Gjermå Kraft 51% Røyken Kraft 60% Norges Energi Multitjenestekonsept fremtidsrettet partner for sine kunder Kraft James strøm, telefon, internett TrippEl forsikring Solid grunnlag for videre verdiskapning og vekst innen kraftomsetning og nedstrømsaktiviteter

22 Erverv av Oslo Energi Nøkkeltall år 2000 MNOK Omsetning: Driftsresultat før avskrivninger: 73 Resultat e. Skatt: 5 Fysisk kraftsalg: 8,9 TWh Antall ansatte: 128 Adm. direktør John Sigurd Eriksson Totalkapital: Egenkapital: Langsiktig lån: 164

23 Fremdriftsplan (tentativt) Offentliggjøring Aug. Aug./sept. Sept./okt. Sept./okt. Godkjennelse fusjonsplan Hafslunds og Vikens styrer Behandling i finanskomité innstilling til bystyret Godkjennelse i Oslo bystyre Godkjennelse Hafslund Generalforsamling

24 Back Up

25 HAFSLUND ASA Norges største børsnoterte energiselskap etablert i 1898 Et innovativt og selvstendig selskap med en sterk finansiell base Omsetning på mill. kr. og årsresultat på 404 mill. kr. for 2000 Årlig kraftproduksjon på 3,0 TWh (2,8 TWh vannkraftbasert) Er godt posisjonert til å møte endringer i infrastruktur for nedstrømsvirksomheten Nett : Eierandeler i Viken, Mjøskraft, Elverum og Oppdal Kraftomsetning : Eierandeler i Tindra og Øko Kraft Nye forretningsområder som alarm og andre nedstrømsaktiviteter Betydelig portefølje innen omløps/venture-aksjer og egen krafthandel

26 Viken Energinett AS Norges største distributør av elektrisk energi - etablert i 1892 Størst i Norge når det gjelder produksjon, salg og distribusjon av fjernvarme Konsesjon for distribusjon av elektrisitet i Oslo, Asker og Bærum Cirka kunder og 800 ansatte Distribuerte 10,9 TWh elektrisitet i 2000 Leverte 0,7 TWh fjernvarme i 2000 Et heleid datterselskap, Kankan, og to deleide selskap, Østnett og Akershus Nett Holding

27 Viken Energinett AS Nøkkeltall - selskap 2000 Omsetning NOK mill. Driftsresultat NOK 351 mill. Resultat før skatt NOK 225 mill. Egenkapital NOK mill. Totalkapital NOK mill. Antall ansatte 630

28 Operasjonelle synergier System Regnskap Kjøp konsulentjenester Kundekontakt HQ Felles forvaltning 3-4 områder i Hafslund 2-3 områder i Viken Bedre vilkår Cash management Marked Eiendom Overhead Kostnads- /effektivi seringssynergier Innkjøp Finans Risiko-styring Kompetansesynergier KIS, Faktura Måling, avregning CRM Stordriftsfordeler

29 Finansielt og industrielt riktig Kapitalstruktur (gjeldsandel etc) Verdiøkning Verdiøking Eierstruktur Børsnotering Likviditet Investorinformasjon Bedre prising Bedre prising Aksjonærverdi Nyetableringer Synergier Verdiøkning

30 Hafslund-konsernet Proformatall -inkludert fusjon med Viken Energinett og kjøp av Oslo Energi Resultatregnskap / Income statement Proforma Proforma Millioner kroner 1. Kv Driftsinntekter/Net sales Driftskostnader/Operating costs Avskrivninger/Depreciation Driftsresultat/Income from operations Inntekt fra tilknyttede selskaper/income from associates Netto finansielle poster / Net finacials items Gevinst salg regionalnett/ Income sale regional grid Resultat før skatt/ Income before tax Skatt/Tax Periodens resultat/net profit Minoritetens andel/minority interests Majoritetens andel/majority interests

31 Hafslund konsernet Proformatall -inkludert fusjon med Viken Energinett og kjøp av Oslo Energi Balanse / Balance sheet Proforma Proforma Millioner kroner Immaterielle eiendeler/intangible fixed assets Varige driftsmidler/tangible fixed assets Finansielle anleggsmidler/financial fixed assets Omløpsmidler/Current assets Sum eiendeler/total assets Egenkapital/Shareholders equity Minoritetsinteresser/Minority interests Avsetning for forpliktelser/provisions Annen langsiktig gjeld/other long-term liabilities Kortsiktig gjeld/current liabilities Sum egenkap. og gjeld/total equity and liabilities Egenkapitalandel/Equity ratio % 32 % 32 %

32 Viken Energinett Proformatall etter fisjon fjernvarme og eiendom samt aksjekapitalforhøyelse Proforma delårs- Resultatregnskap / Income statement Årsregn- Årsregn- Millioner kroner skap 1999 skap 2000 rapport1. Kv 01 Driftsinntekter/Net sales Driftskostnader/Operating costs Avskrivninger/Depreciation Driftsresultat/Income from operations Netto finansielle poster/net finacials items Gevinst salg anleggsmidler / Income sale fixed assets Resultat før skatt/ Income before tax Skatt/Tax Periodens resultat/net profit Minoritetens andel/minority interests Majoritetens andel/majority interests

33 Viken Energinett Proformatall etter fisjon fjernvarme og eiendom samt aksjekapitalforhøyelse Årsregnskap Årsregnskap Proforma delårs- Balanse / Balance sheet Millioner kroner rapp Immaterielle eiendeler/intangible fixed assets Varige driftsmidler/tangible fixed assets Finansielle anleggsmidler/financial fixed assets Omløpsmidler/Current assets Sum eiendeler/total assets Egenkapital/Shareholders equity Minoritetsinteresser/Minority interests - - Avsetning for forpliktelser/provisions Annen langsiktig gjeld/other long-term liabilities Kortsiktig gjeld/current liabilities Sum egenkap. og gjeld/total equity and liabilities

34 Oslo Energi Resultatregnskap / Income statement Årsregn- Årsregn- Proforma Millioner kroner skap 1999 skap Kv 01 Driftsinntekter/Net sales Driftskostnader/Operating costs Avskrivninger/Depreciation Driftsresultat/Income from operations Inntekt tilknyttede selskaper/income from associates - - Netto finansielle poster/net finacials items Resultat før skatt/ Income before tax Skatt/Tax Periodens resultat/net profit Minoritetens andel/minority interests Majoritetens andel/majority interests

35 Oslo Energi Balanse / Balance sheet Årsregnsk Årsregnsk Proforma Millioner kroner Immaterielle eiendeler/intangible fixed assets Varige driftsmidler/tangible fixed assets Finansielle anleggsmidler/financial fixed assets Omløpsmidler/Current assets Sum eiendeler/total assets Egenkapital/Shareholders equity Minoritetsinteresser/Minority interests Avsetning for forpliktelser/provisions Annen langsiktig gjeld/other long-term liabilities Kortsiktig gjeld/current liabilities Sum egenkap. og gjeld/total equity and liabilities

Kort om Hafslund 1. Norges ledende leverandør av kombinasjonen strøm og sikkerhet 2. Forretningsområdene 3. Viktige hendelser i 2003 4

Kort om Hafslund 1. Norges ledende leverandør av kombinasjonen strøm og sikkerhet 2. Forretningsområdene 3. Viktige hendelser i 2003 4 ÅRSRAPPORT 2003 Innholdsfortegnelse Kort om Hafslund 1 Norges ledende leverandør av kombinasjonen strøm og sikkerhet 2 Forretningsområdene 3 Viktige hendelser i 2003 4 Konsernsjefen 5 Veien mot det nye

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport Resultat 1. kvartal 2006 Aksjonærrapport Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no Vi gjør hverdagen

Detaljer

INFRATEK KORT OPPSUMMERT INFRASTRUKTUR TEKNIKK VAKTTJENESTER

INFRATEK KORT OPPSUMMERT INFRASTRUKTUR TEKNIKK VAKTTJENESTER VI BYGGER, DRIFTER OG SIKRER KRITISK INFRAS TRUKTUR 2 INTRODUKSJON INFRATEK ÅRSRAPPORT 2008 INFRATEK KORT OPPSUMMERT INFRASTRUKTUR TEKNIKK VAKTTJENESTER FORTUMS ENTREPRENØR- VIRKSOMHET FORRETNINGSOMRÅDER

Detaljer

Energiselskapet Buskerud AS mars 2009

Energiselskapet Buskerud AS mars 2009 Registreringsdokument Energiselskapet Buskerud AS Energiselskapet Buskerud AS mars 2009 Boks 1602 3007 Drammen Sentralbord: 31 01 30 00 Telefaks: 31 01 30 01 Prospektet er utarbeidet i samarbeid med Registreringsdokument

Detaljer

Årsrapport EB.NO - TLF. 03101

Årsrapport EB.NO - TLF. 03101 Årsrapport 2014 EB.NO - TLF. 03101 INNHOLD Hovedtall 5 Årsberetning 12 Regnskap konsern Resultat 22 Balanse 23 Kontantstrømoppstilling 24 Egenkapitaloppstilling konsern 25 Noter 26 Regnskap Energiselskapet

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

Registre. Tilretteleggere: 1 av 33

Registre. Tilretteleggere: 1 av 33 Prospekt for obligasjonslån Eidsiva Energi AS Registre eringsdokument Hamar/Oslo, 28. april 2014 Tilretteleggere: Utarbeidet i samarbeid med Tilretteleggerne 1 av 33 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2014 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall for Lyse 3 Halvårsberetning 2014 6 Erklæring 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Utvidet konsolidert

Detaljer

Årsrapport 2010. Vi sprer energi og skaper fornyelse

Årsrapport 2010. Vi sprer energi og skaper fornyelse Årsrapport 2010 Vi sprer energi og skaper fornyelse Innhold Viktige hendelser................................ 4 Hovedtall........................................ 5 Dette er EB......................................

Detaljer

DnB og Gjensidige NOR. 6. mai 2003

DnB og Gjensidige NOR. 6. mai 2003 DnB og Gjensidige NOR 6. mai 2003 Agenda Olav Hytta Hva har hendt siden sist? Tom Grøndahl DnB 1. kvartal 2003 Geir Bergvoll Gjensidige NOR 1. kvartal 2003 DE N L E D E N D E N O R S Ke F I N A N S I N

Detaljer

... ... Storebrand år 2000. 21. februar, 2001. Idar Kreutzer Adm.dir. Storebrand ASA. Årsresultat 2000 1

... ... Storebrand år 2000. 21. februar, 2001. Idar Kreutzer Adm.dir. Storebrand ASA. Årsresultat 2000 1 ... Storebrand år 2000 21. februar, 2001 Idar Kreutzer Adm.dir. Storebrand ASA Årsresultat 2000 1 ... Storebrand 2000 sammendrag ❽ ❽ ❽ ❽ ❽ Bokført konsernresultat redusert til NOK 523 mill som følge av

Detaljer

Spotpris referert Oslo

Spotpris referert Oslo Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2014 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

Prospekt. PSI Group ASA. Captura ASA. forslag om fisjon av. med børsnotering av det utfisjonerte selskapet. Tilrettelagt av

Prospekt. PSI Group ASA. Captura ASA. forslag om fisjon av. med børsnotering av det utfisjonerte selskapet. Tilrettelagt av Prospekt forslag om fisjon av PSI Group ASA med børsnotering av det utfisjonerte selskapet Captura ASA Tilrettelagt av 18. november 2005 Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG... 7 1.1 FISJONSFORSLAGET...7

Detaljer

Innhold. Hovedtall 3. Noter 20. Revisjonsberetning 37. Skagerak Energi året 2001 4. Et nytt konsern utfordringer og muligheter 38.

Innhold. Hovedtall 3. Noter 20. Revisjonsberetning 37. Skagerak Energi året 2001 4. Et nytt konsern utfordringer og muligheter 38. Å R S R A P P O R T 2 0 0 1 Innhold Hovedtall 3 Skagerak Energi året 2001 4 Årsberetning 5 Resultatregnskap 11 Balanse 12 13 Kontantstrøm 14 Regnskapsprinsipper 15 Noter 20 Revisjonsberetning 37 Et nytt

Detaljer

Kroner per aksje Resultat 59,68 6,01 2,34 0,96 (0,39) Utbytte 2,75 2,25 1,25 1,00 - Kontantstrøm 7,51 6,46 7,41. Driftsresultat. Mill.

Kroner per aksje Resultat 59,68 6,01 2,34 0,96 (0,39) Utbytte 2,75 2,25 1,25 1,00 - Kontantstrøm 7,51 6,46 7,41. Driftsresultat. Mill. Årsrapport 2006 Nøkkeltall Resultat, mill. kroner 2006 2005 2004 2003* 2002* Salgsinntekter og andre tap/gevinster 21 679 8 695 7 828 9 300 7 228 Driftsresultat før avskrivninger 13 482 2 670 2 073 1 810

Detaljer

Dette er EDB-konsernet

Dette er EDB-konsernet Dette er EDB-konsernet EDB-konsernet er børsnotert og består av de tre hovedselskapene EDB ASA i Oslo og Drammen, EDB Intech AS på Kongsberg og EDB MaXware AS i Trondheim. Konsernet har over 600 ansatte

Detaljer

Expert Eilag viste styrke

Expert Eilag viste styrke Å R S R A P P O R T Innhold Konsernsjefen har ordet 3 Et ledende handelskonsern 4 Året 2001 høydepunkter 5 Hovedtall 5 Årsberetning 2001 7 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømoppstilling 14 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Likviditet Likviditetsreserve ( 9 ) Mill. kr. 3 047 2 372 1 620 1 412 1 324 Kontantstrøm fra driften ( 10 ) Mill. kr. 1 095 1 449 648 1 461 845

Likviditet Likviditetsreserve ( 9 ) Mill. kr. 3 047 2 372 1 620 1 412 1 324 Kontantstrøm fra driften ( 10 ) Mill. kr. 1 095 1 449 648 1 461 845 ÅRSRAPPORT Bystyret 14.09.10 sak 104/10 vedlegg 3 Nøkkeltall for Lyse 2008 2007 2006 2005* Drift Driftsinntekter Mill. kr. 4 273 4 395 3 310 3 545 2 780 Driftsresultat Mill. kr. 1 637 2 445 1 201 1 752

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Macama Scandinavian Development. Constructive Development Bøhler Invest

ÅRSRAPPORT 2013. Macama Scandinavian Development. Constructive Development Bøhler Invest ÅRSRAPPORT 2013 Macama Scandinavian Development Constructive Development Bøhler Invest 1 INNHOLD SANDAKERVEIEN 56 2 3 Hovedbegivenheter 2013 og fremtidsutsikter...4 Selskapsstruktur og forretningsområder...6

Detaljer

Heading heading t 2008 appor årsr 2

Heading heading t 2008 appor årsr 2 Heading heading 2 Heading heading Historier fra Sør-Trøndelag TrønderEnergi forvalter store naturressurser på vegne av våre eiere og samfunnet. Det har vi stor respekt for. En av våre fremste oppgaver

Detaljer

THON HOLDING HALVÅRSRAPPORT 2013

THON HOLDING HALVÅRSRAPPORT 2013 THON HOLDING HALVÅRSRAPPORT 213 Thon Holding Halvårsrapport 213 Ill. Diagonale, Bjørvika - Oslo Lund/Hagem Arkitekter og Atelier Oslo Side 2 Thon Holding Halvårsrapport 213 Thon Holding Første halvår 213

Detaljer

Nøkkeltall og viktigste hendelser i 2009. Et godt år for Skagerak Energi: Det beste resultatet i nett - virksomheten noen gang.

Nøkkeltall og viktigste hendelser i 2009. Et godt år for Skagerak Energi: Det beste resultatet i nett - virksomheten noen gang. Årsrapport 2009 Innhold: Nøkkeltall og viktigste hendelser...3 Konsernsjefen...5 Geografisk plassering av virksomheten...6 Konsernledelsen...7 Verdier og strategi...8 Historie...10 Nytt hovedkontor...11

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Home / Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse Hafslunds retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse skal sikre tillit til selskapets styre og ledelse og legge grunnlaget for

Detaljer

4. kvartal 2003. Kvartalsrapport. 4. kvartal 2003

4. kvartal 2003. Kvartalsrapport. 4. kvartal 2003 4. kvartal 2003 Kvartalsrapport 4. kvartal 2003 Styrets beretning Hovedpunkter Omsetning i 4. kvartal på MNOK 98,0 EBITDA i 4. kvartal på MNOK 4,4 Positivt resultat før skatt i 4. kvartal på MNOK 14,5

Detaljer

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09.

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09. Å R S R A P P O R T 1999 Kreditkassen er et av Norges største finanskonsern med en forvaltningskapital på 211 mrd. kroner ved utgangen av 1999. Kreditkassen er totalleverandør av finansielle tjenester.

Detaljer

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning 2013 Også i 2013 har utviklingen for energipriser, pris på elsertifikater, valutakurser og kraftbalansen vært i fokus.

Detaljer

Tilgjengelig - «Vi er der du er» Pålitelig - «Vi er til å stole på» Engasjert - «Vi ser muligheter» Kompetent - «Vi vet hva vi gjør»

Tilgjengelig - «Vi er der du er» Pålitelig - «Vi er til å stole på» Engasjert - «Vi ser muligheter» Kompetent - «Vi vet hva vi gjør» 2 INNHOLD Overordnet strategi 04 Dette er HelgelandsKraft AS 05 Styrets beretning 06 Presentasjon av styret 13 Nøkkeltall 14 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømoppstilling 18 Noter i regnskapet

Detaljer

Regnskap. Resultatregnskap 19. Balanse 20. Noter 22. Revisjonsberetning 33. Aksjehandel 36. Investeringer 37. Fremmedkapital 37. Kapitalforvaltning 38

Regnskap. Resultatregnskap 19. Balanse 20. Noter 22. Revisjonsberetning 33. Aksjehandel 36. Investeringer 37. Fremmedkapital 37. Kapitalforvaltning 38 Årsberetning 2003 Innhold årsberetning 2003 Sparebankenes eget finanshus 3 Forretningsidé, visjon og hovedmål Forretningsidé 3 Visjon 3 Hovedmål og strategier 3 Hovedpunkter år 2003 4 Regnskap Resultatregnskap

Detaljer

Innst. S. nr. 6. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. St.prp. nr. 74 (2005-2006)

Innst. S. nr. 6. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. St.prp. nr. 74 (2005-2006) Innst. S. nr. 6 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen St.prp. nr. 74 (2005-2006) Innstilling fra næringskomiteen om statens eierskap i BaneTele AS Til Stortinget 1. SAMMENDRAG 1.1

Detaljer

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI VISJON: Ledende vannkraftprodusent - kompetent og skapende VERDIER: Engasjert, skikkelig og

Detaljer