STYRETS ÅRSBERETNING Styrets sammensetning. 2. Ansatte i administrasjonen. 1. januar 12. mars 2012:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRETS ÅRSBERETNING 2012. 1. Styrets sammensetning. 2. Ansatte i administrasjonen. 1. januar 12. mars 2012:"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2012

2 STYRETS ÅRSBERETNING Styrets sammensetning 1. januar 12. mars 2012: Leder: Nestleder: Økonomileder: Sportslig leder: Styremedlem: Varamedlem: Frank Westby, Ski Daniel Helland Anderson, Ski Morten Erlandsen, Oslo Sixten Kjernlie, Oppegård Lene Lothe, Ski Petter Gjermestad, Ski Etter årsmøtet 12. mars 2012: Leder: Nestleder: Økonomileder: Sportslig leder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Frank Westby, Ski Daniel Helland Anderson, Ski Cathrine Schierning, Ski Sixten Kjernlie, Oppegård Lene Lothe, Ski Petter Gjermstad, Ski Kjell Tore Karlsen, Ski Erling Thorsen, Son Styret har i perioden hatt 11 styremøter. I tillegg har det vært arbeidsmøter som hovedsakelig har behandlet den økonomiske situasjonen til enhver tid og en del mindre saker. 2. Ansatte i administrasjonen Follo HK har i perioden frem til 1.mars hatt 1 ansatt i 100 % stilling som daglig leder og etter dette en daglig leder på 50%, arrangementsansvarlig på 20% og en markedskoordinator på 50%.

3 3. Økonomi STYRETS ØKONOMISKE ÅRSBERETNING Follo HK 2012 Follo HK er en eliteklubb for gutter/menn som driver med handball. Follo HK er prestasjonsklubb med følgende samarbeidsklubber sesongen 2011/ 2012 og 2012/2013: Drøbak IL, Nesodden HK, Nordby IL (ikke inneværende sesong), Siggerud IL, Ski IL, Langhus IL (ikke inneværende sesong, Oppegård IL, Driv IL (ikke inneværende sesong, Son IL, Vestby IL, Ås IL og Fagerstrand IL(ikke inneværende sesong). Administrasjonen er lokalisert i Follotrykk arena i Ski kommune. FOLLO HK RESULTAT OG ØKONOMISKE STILLING Regnskap 2012 Regnskapet viser et negativt resultat etter finans og andre inntekter på kroner. Tilsvarende resultat i 2011 var negativt med kroner. Samlede inntekter utgjorde 6,7 millioner kroner (4,9 millioner kroner i 2011). Totale eiendeler ved årsskiftet viser kroner ( millioner kroner i 2011). Egenkapitalen ved årsskiftet var negativ med kroner ( kroner i 2011). Endringen i egenkapital fra til er negativ med millioner kroner av endringen skyldes resultatet i 2012 og skyldes feil i tidligere års resultat. Inkludert i årsresultatet er det inntektsført en gave på kroner. Inkludert i årsresultatet er også kompensasjon for avvikling av avtale med markedsansvarlig. Styret er tilfreds med årets resultat. Klubben er takknemlig for gode støttespillere, ref gave på kr KOMMENTARER TIL VESENTLIGE RESULTATPOSTER Inntekter: - Inntekter bedre enn budsjettert kroner (Budsjettert 2012, kroner ) - Lavere billettinntekter enn forutsatt. Dette på grunn av lavere oppslutning fra publikum denne sesongen - Klubben budsjetterte med 0,2 millioner kroner i inntekter fra bingovirksomhet, denne ordningen falt bort og klubben fikk ikke inntekter på dette i 2012 Kostnader: - Lønnskostnadene i 2012 er 3,2 millioner kroner, mot 2,5 millioner kroner Dette representerer en økning på 28 %. Budsjettert 2012 kroner Klubben har kostnadsført en rekke utgifter knyttet til oppbyggingen av Follo Trykk arena. Totale reklamekostnader i 2012 kroner Dette har vært nødvendig i etableringsfasen av arrangementsstedet og noe klubben forhåpentligvis vil ha utbytte av i flere år fremover. - JBB Consulting er kjøpt ut av kontakt. I budsjettet var dette ikke medberegnet.

4 KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT I 2010 fastsatte Kulturdepartementet Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner. Formålet med ordningen er å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester basert på årsregnskap ett år tilbake i tid. Med denne forskriften etableres en tilskuddsordning som skal gi kompensasjon for merverdiavgift etter søknad fra frivillige organisasjoner innenfor den rammen Stortinget har bevilget for det enkelte år. I 2012 ble Follo HK tildelt kroner i kompensasjon for merverdiavgift. (tilsvarende beløp i 2011 var kroner). MILJØMESSIGE FORHOLD Arbeidsmiljøet Follo HK anses som godt, og klubbens aktiviteter medfører ingen uheldige virkninger på det eksterne miljø. Det legemeldte sykefraværet i administrasjonen i Follo HK var 0 % i Det egenmeldte sykefraværet i administrasjonen i Follo HK var minimalt i LIKESTILLING Follo HK arbeider for å legge forholdene best mulig til rette for arbeidstakere av begge kjønn. SKADER OG ULYKKER Styret og administrasjonen er ikke kjent med vesentlige skader eller ulykker i virksomheten i DISKRIMINERING Det er en målsetting at klubben skal være åpen og inkluderende. Ingen skal stenges ute uansett sosial eller kulturell bakgrunn, kjønn, seksuell orientering eller andre usaklige grunner. BETINGEDE OG LATENTE FORPLIKTELSER Styret og administrasjonen har ikke kjennskap til at det eksisterer betingede eller latente forpliktelser av vesentlig størrelse, som ikke er tatt hensyn til i regnskapet per FINANSIELL RISIKO Hovedtyngden av klubbens debitorer er solide selskaper og tradisjonelt har tap på fordringer vært lave. Risikoen for tap som følge av at kunder eller andre motparter ikke har evne eller vilje til å oppfylle sine forpliktelser anses liten og derfor vurderes kredittrisikoen til å være lav. FORUTSETNING FOR FORTSATT DRIFT Egenkapitalen til klubben er tapt. Styret er av den formening at fremlagte tall og informasjon gir et korrekt og komplett bilde av Follo HK sin drift i regnskapsåret og den økonomiske stilling ved utgangen av regnskapsåret. Det foreligger ingen betydelig rente- og valutarisiko i klubben. Forutsetningene for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2012 er satt opp under denne forutsetning. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utløp som er av vesentlig betydning for det avlagte regnskapet for 2012.

5 LIKVIDITET Klubbene klarer løpende betale sine forpliktelser i henhold til forfall. Det har vært minimalt bruk av kassakreditt. Ved årsslutt 2012 hadde klubben kroner i bankinnskudd/likviditet. Gjelden er nærmere 2,8 millioner kroner, hvorav over 2,0 millioner kroner er kortsiktig. Situasjonen er anstrengt. Positivt er at total gjeld er redusert med ca 0,7 millioner kroner, fra 3,5 millioner kroner til 2,8 millioner kroner. Et av tiltakene som er iverksatt er reduserte lønnskostnader på 25 % i 2013, sammenlignet med Styret budsjetterer med overskudd i 2013, dette både for å styrke likviditeten og bedre egenkapitalen. KLUBBENS RESULTAT OG EGENKAPITAL Årsregnskapet 2012 viser et negativt resultat etter finans og gave på kroner. Tilsvarende resultat i 2011 var kroner i underskudd. Samlede driftsinntekter utgjorde kroner i 2012 ( kroner i 2011). Totale driftskostnader utgjorde kroner i 2012 (mot kroner i 2011). Netto finanskostnader utgjorde kroner i 2012, mot tilsvarende kroner i Totale eiendeler per var kroner ( kroner i 2011). Egenkapitalen per var negativ med kroner ( millioner kroner i 2011). STYRETS FORSLAG TIL DISPONERING AV RESULTAT Styret foreslår at årets resultat disponeres slik: Styret ønsker å rette en stor takk til tilskuere, spillere i klubben, alle samarbeidspartnere, bidragsytere og alle som frivillig hjelper til for å få klubben til å fungere etter målsetningen. Uten dere vil ikke klubben fungere og videreutvikle seg.

6 4. Sportslige aktiviteter Sportslig utvalg Herrer A og rekrutt har bestått av: Sesong 2011/2012 Sesong 2012/2013 Sixten Kjernlie, sportslig leder Ole Stian Rødal, medlem Morten Wangen, medlem Knut Håland, medlem Erik Horgen, medlem Sixten Kjernlie, sportslig leder Jon Arild Bielenberg, medlem Olav Pedersen, medlem Erik Horgen, medlem Styret vil takke sportslig utvalg for innsatsen og deres bidrag til klubben! Sesongen 2011/ / Herrer A: A-stallen besto av følgende spillere: Nicklas Knudsen, Joachim Østerås, Magnus Jøndal, Martin Engh Juul, Henrik Sverdrup Flack, Kyrre Vegard Johannesen, Bjørn Olav Raasok, Martin Baard Haube, Alexander Ørjevik Westby, Benjamin Nordby, Elvijs Borodovskis, Steffen Berg Løkkebø, Vasja Furlan, Aljosa Cudic, Håvard Åsheim, Henrik Bielenberg, Thomas Søgård, Sander Thorbjørnsen, Petter Hovden. Kaptein: Henrik Sverdrup Flack Tillitsmann: Nicklas Knudsen Trener: Jan Ivar Lorentzen Assistenttrener: Lars Harald Abelsen Fysisk trener: Ole Martin Viken Osteopat: Ingvill Helland Anderson Naprapat: Glenn Halvorsen Teamadministrator: Ole Martin Viken Oppmenn: Erik Haube, Trygve Åsheim, Birgit Åsheim, Kristin Hovden og Sixten Kjernlie. Follo HK ble nr. 10 i Postenligaen. Det resulterte i kvalifiseringsspill for fortsatt plass i Postenligaen. Der møtte vi Falk-Horten. Først borte hvor vi vant 25-21, for deretter å slå de hjemme. Turneringer: Eliteturnering i Elverum januar divisjon : endte på 7. plass.. Laget besto av spillere fra A-lagsstallen, G 18 og litt hjelp fra samarbeidsklubber. De

7 G 18: Hovedtrener: Hjelpetrenere: Oppmenn: Thomas Sigolsen Ole Stian Rødal og Knut Håland Knut Erik Jacobsen og Frode Ringstad Laget vant B-sluttspill i regionserien og ble nr. 4 i Spar serien. Sesongen 2012/ / Herrer A: A-stallen besto av følgende spillere: Magnus Jøndal, Henrik Sverdrup Flack, Kyrre Vegard Johannesen, Bjørn Olav Raasok, Alexander Ørjevik Westby, Benjamin Nordby, Steffen Berg Løkkebø, Vasja Furlan, Håvard Åsheim, Henrik Bielenberg, Sander Thorbjørnsen, Petter Hovden, Blaz Voncina, Mihael Gorensek, Stian Gabrielsen. Kaptein: Henrik Sverdrup Flack Trener: Jan Ivar Lorentzen Assistenttrenere: Erik Andersen og Lars Olsen Fysisk trener: Kyrre Vegard Johannesen Osteopat: Ingvill Helland Anderson Naprapat: Glenn Halvorsen Teamadministrator: Trygve Åsheim Oppmenn: Petter Max Thorbjørnsen, Birgit Åsheim, Kristin Hovden, Knut Erik Jacobsen og Sixten Kjernlie. Etter 13 serierunder pr lå vi på 6. plass med 14 poeng. I NM tapte vi mot Viking i 4. runde. Treningsleiren ble i år avviklet i Halden. Laget har deltatt i Legea cup, Leif Grimsruds cup og Skjærgårdslekene. 2.divisjon: Laget har bestått av spillere fra rekrutt og a-lagsstallen. Pr lå vi på 11. plass. G 20: Slo Lillestrøm i kvartfinale, men ble diskvalifisert pga. bruk av ikke spilleberetigede spillere. G 18: Hovedtrener: Hjelpetrener: Fysisk trener: Oppmenn: Lars Olsen Per Martin Doknæs Ole Martin Viken Knut Erik Jacobsen, Frode Ringstad og Erik Herseth Laget vant grunnspill i regionserien og er kvalifisert til a-sluttspill. Lå pr på 4. plass i Spar serien.

8 Samarbeidsklubber: Follo HK er prestasjonsklubb med følgende samarbeidsklubber sesongen 2011/ 2012 og 2012/2013: Drøbak IL, Nesodden HK, Nordby IL (ikke inneværende sesong), Siggerud IL, Ski IL, Langhus IL (ikke inneværende sesong, Oppegård IL, Driv IL (ikke inneværende sesong, Son IL, Vestby IL, Ås IL og Fagerstrand IL(ikke inneværende sesong). Follo HK mener alvor når vi ønsker å være «Stabil blant de beste med egne krefter». Folle HK er stolte over at nesten alle klubber i Follo deltar som partnerklubber. På vår side må vi sikre oss at de beste egne krefter fra partnerklubbene blir plukket ut, og satset på videre. I år har partnerklubbene rekruttert ca. 60 gutter født 1996 vi tror det kan være ny rekord? Bra jobbet av partnerklubbene. Fra tidlig høst hospiterer de mest aktuelle spillerne på rekrutt treningene til Follo. På møter med de sportslige lederne fra partnerklubbene blir vi enige om uttaksprosedyre, og hvert år i februar inviteres ca nye spillere til å satse så mye som mulig på en håndball karriere. Treningene for kommende sesong tyvstarter allerede i februar/mars hvert år. Vi tenker også på resten av spillerne, som skal bli ivaretatt fordi noen av disse kanskje blir gode postenligaspillere om 5-10 år? Flere av disse guttene vil også være viktige ressurspersoner som kommende trenere, dommere, tillitsvalgte i årene fremover. I inneværende periode har DFI, Nesodden og Son HK gått sammen om å stille med et G16 i Follo sitt navn. Dette har vært en ubetinget suksess bl.a. med kvalifisering til Bring og A-sluttspill. I tillegg har også partnerklubbene Ski og Siggerud kvalifisert seg de samme serier. I 2012 har samarbeidet med samarbeidsklubbene vært mer omfattende enn tidligere. I tillegg til maskotordning, trenerutlån og håndballskole for gutter og jenter mellom 6 og 14 år så har det vært gjennomført: Klubbkvelder. Et tilbud til samarbeidsklubbene om gratis inngang til alle spillere og trenere i klubben på en tildelt hjemmekamp. Klubbene har også på eget initiativ bedt om at Follo Håndball kårer den klubben som har best oppmøte og lager mest liv. For sesongen 2011/2012 ble dette Driv IL. Guttehåndballens dag for G8-11 og spesialtrening for G14.G15 og G16. Et konsept der det settes fokus på individuell trening fra spillerplasser. Det har også vært arrangert Follo Forum for trenere, samt at det også er blitt gjennomført flere møter med de sportslige lederne og lederne i samarbeidsklubbene. Dommere: Takket være partnerklubbene klarer Follo HK å oppfylle dommerkvoten. Dette året går takken spesielt til Vestby HK og Son HK. Medlemmer og representasjon Klubben har pr x medlemmer, hvorav 5 er æresmedlemmer: Bodil Lothe Magnussen, Erik Stensvold, Ole Jan Johansen, Jan Tønder Magnor og Erik Horgen. Vidar Nordby er leder i Ski Idrettsråd. Jan T. Magnor har representert klubben i møter Ski kommune med brukere av haller.

9 5. Regnskap a. Regnskapet 2012 (se vedlegg) 5b. Kontrollkomitéens beretning (se vedlegg) 5c. Revisors beretning (se vedlegg) 6. Innkomne forslag 6a. Styrehonorar Det har kommet inn forslag om en årlig styregodtgjørelse: Leder inntil kr Nestleder inntil kr.6000 Økonomiansvarlig inntil kr.9000 Sportslig leder inntil kr.9000 Øvrige styremedlemmer (pt 3) inkl. vara (pt 1) om vedkommende deltar på lik linje med øvrige styremedlemmer inntil kr.4000 Styregodtgjørelsen er frivillig og ment som en symbolsk godtgjørelse for reiser mm. Godtgjørelsen bør tas ut innen utgangen av kalenderåret. Satsene gjelder etterfølgende år om ikke annet bestemmes på et senere årsmøte. 7. Fastsettelse av medlemskontingent Styret foreslår at kr. 350,- pr kalenderår for aktive medlemmer og kr 200,- pr kalenderår for ikke aktive medlemmer. Kontingenten kreves inn i desember året før, slik at medlemmet er fullverdig medlem fra og med nytt kalenderår. Da er det også god tid til å sjekke ut stemmeberettigede, valgbare medlemmer mm innen årsmøtet. Styret gis fullmakt til å innføre og fastsette trenings- og kampavgift, som må være i samsvar med aktivitetstilbudet.

10 8. Budsjett 2013 År Inntekter Sum Sum Salgsaktiviteter kr kr Skilt inntekter kr kr Andre inntekter kr kr Andre tiltak kr kr Follo shop kr kr Dugnad kr kr Kamper kr kr Legeacup kr kr Egenandeler kr kr Sponsor inntekter kr kr Norsk Topp Håndball kr kr Total inntekter kr kr Kostander Sum Sum Lønnskostander kr kr Provisjon kr kr Tribuner kr kr Div kostander kr kr Oppkjøring kr kr Varekost kr kr Legea kr kr Reiser kr kr NHF kr kr Totale kostander kr kr Resultat 9. Organisasjonsplan 2013 Se vedlegg 10. Revisor 2013 Budsjett kr Styret foreslår for årsmøte å engasjere samme revisor som klubben har benyttet seg av i 2012, Harald Tettum, LST Revisjon.

11 11. Valg 11.a Valg av leder og nestleder På årsmøte i fjor ble det ikke valgt en valgkomite. Det har ikke blitt opprettet valgkomité i løpet av året. Det oppfordres til at det kommer med benkeforslag på årsmøte. Det skal velges: Leder: Nestleder: på valg (2 år) på valg (2 år) 11.b. Valg av styremedlemmer og vara Grunnet manglende valgkomité oppfordres det til at det kommer med benkeforslag på årsmøte. Det skal velges: Varamedlem: Sixten Kjernlie, ikke på valg (sportslig leder) Cathrine Schierning, ikke på valg (økonomi) Lene Lothe, ikke på valg på valg (2 år) på valg (2 år) på valg (1 år) 11.c. Valg av kontrollkomité Grunnet manglende valgkomité oppfordres til at det kommer med benkeforslag på årsmøte. Det skal velges: Leder: Varamedlem: Varamedlem: Tone Holm Dagsvold, ikke på valg Helge Bunæs, ikke på valg på valg (1 år) på valg (1 år) 11.d. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Follo Håndballklubb har representasjonsrett. Årsmøte gir Styret mandat til å velge representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Follo HK har representasjonsrett. Dette er bl.a: To representanter til Ski idrettsråds årsmøte Representant til NHF Region Østs møter Representant til Akershus idrettskrets møter Representant til Norsk ToppHåndballs møter

12 11.e. Valg av valgkomité Grunnet manglende valgkomité oppfordres det til at det kommer med benkeforslag på årsmøte. Det skal velges: Leder: Varamedlem: på valg (2 år) på valg (2 år) på valg (1 år) på valg (1 år) Sluttord Styret ønsker å rette en stor takk til tilskuere, spillere i klubben, alle samarbeidspartnere, bidragsytere og alle som frivillig hjelper til for å få klubben til å fungere etter målsetningen. Uten dere vil ikke klubben fungere og videreutvikle seg. Takk til sponsorer og dugnadspartnere som er med på å sikre vår økonomi og takk til lokale media som også i 2012 har gjort en kjempejobb for å skape det engasjement som vår idrett fortjener. Ski, 19. mars 2013 Frank Westby Lene Lothe Sixten Kjernlie styreleder styremedlem styremedlem Daniel Anderson Kjell-Tore Karlssen Petter Gjermstad Nestleder styremedlem styremedlem Cathrine Schierning styremedlem Erling Thorsen varamedlem

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER

FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER ÅRSMELDING 2008 FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER ÅRSMØTE Håkons Hall, Olympiaparken ONSDAG 28. JANUAR 2009 KL. 1900 SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenne innkalling og saksliste 3. Valg av dirigent og sekretær

Detaljer

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen Årsmøte i KIF Håndball 8.april 2015 kl. 18.00 Møterom, Gimlehallen 2015 Årsmelding Regnskap med revisjonsberetning Forslag til kontingent Strategiplan 2015-2018- Budsjettforslag - Valgkomitéens forslag

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb Årsmøte Bergen Klatreklubb 26. mars 2014 Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb Saksliste 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen, sakslisten og forretningsorden 3. Valg av møteleder,

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG DALHEIM 13. FEBRUAR 2014 Takk til vår hovedsponsor: Til våre medlemmer og samarbeidspartnere Stiftet: 27.12.1921 Medlem av: Norges Fotballforbund Norges Cykleforbund Norges

Detaljer

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 2 Saksliste årsmøte 2015 Medlemmer* av Bodø Bordtennisklubb ønskes velkommen til årsmøte som avholdes tirsdag 28. april 2015,

Detaljer

ÅRSMØTE STAVANGER TENNISKLUBB 9. APRIL 2015

ÅRSMØTE STAVANGER TENNISKLUBB 9. APRIL 2015 ÅRSMØTE STAVANGER TENNISKLUBB 9. APRIL 2015 Agenda/Saksliste for årsmøte 1. Godkjenne stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent/møteleder, sekretær samt

Detaljer

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014 Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Styrets beretning for året 2014 Styret for 2014 har hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder Styremedlemmer

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2003

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2003 Til alle tillitsvalgte, foreldre og andre lokale helter som tar ansvar og gjør en stor innsats i Idrettslaget Sørfjell! Dere skal vite at uten deres store innsats hadde det ikke vært mulig å drive idrettslag

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2012 -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2012 Side 2 Forord Etter Regionstinget i mars 2012 har arbeidet i tennisregionen hatt

Detaljer

MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE

MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ORGANISERING AV LAGSARBEIDET... 2 1.1 ORGANISERINGEN AV GRUPPA... 2 1.2 TILLITSVALGTE - ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDER... 2 2. SPORTSLIGE FORHOLD... 3 2.1 SPORTSLIGE MÅL... 3

Detaljer

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK 1 BORGEN IDRETTSLAG Stiftet: 2.10.1927 Postadresse: Parkveien 30, PB 46, 1740 Borgenhaugen Hjemmeside: www.borgen-il.no E-post: post@borgen-il.no Org nr: 983 566 332 Bankkonto: DNB

Detaljer

Hovedstyrets årsberetning 2014

Hovedstyrets årsberetning 2014 1 Styret for Hovedstyrets årsberetning 1.1 Hovedstyrets sammensetning Arbeidsutvalg (AU) Leder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem Heidi Sønsthagen Ates Thomas Falch Atle Sand

Detaljer

Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015

Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015 Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015 1 Innholdsfortegnelse: 1 Formålet med håndboken 2 Styret og komitéer i Randaberg HK 3 Styrets oppgaver 4 Retningslinjer for klubbens ulike komitéer og

Detaljer

Trondheim Basketballklubb

Trondheim Basketballklubb Trondheim Basketballklubb Innkalling til årsmøte i Trondheim Basketballklubb. Tid: Tirsdag 28. februar 2012, kl. 18:00 Sted: Vikåsenhallen, 2. etasje Sakliste: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene ÅRSRAPPORT 2012 AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene Akershus idrettskrets. Årsrapport 2012 side 1 Akershus idrettskrets -- en viktig støttespiller for idrettslagene Innholdsfortegnelse

Detaljer