Landsmøte Noregs Kristelege Folkehøgskolelag. Musikkfolkehøgskolen Viken mai

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsmøte 2015. Noregs Kristelege Folkehøgskolelag. Musikkfolkehøgskolen Viken 26. 29. mai"

Transkript

1 Landsmøte 2015 Noregs Kristelege Folkehøgskolelag Musikkfolkehøgskolen Viken mai

2 INNHOLD Program for landsmøtet side 2-3 Saksliste for årsmøtet 4 Sak 2: Årsmeldinger Noregs Kristelege Folkehøgskolelag 5-11 Folkehøgskolerådet Sak 3: Regnskap Sak 4: Styrets beretning for arbeidsåret Sak 5: Hoveddebatt 27 Sak 6: Idé- og prinsipprogram Sak 7: Handlingsplan Sak 8: Revidert budsjett Sak 9: Rammebudsjett Sak 10: Valg 38.. Vedlegg: Vedtekter for Noregs Kristelege Folkehøgskolelag Prinsipprogram for Noregs Kristelege Folkehøgskolelag Lønnspolitisk dokument 46 Noregs Kristelege Folkehøgskolelag Årsmøte

3 PROGRAM Tirsdag 26. mai: 12:30-14:00: Frammøte, registrering 14:00: Middagsfellesskap 14:45: Velkommen til Viken og NKFs landsmøte :30: Musikkoden v/ Viggo Krüger, Griegakademiet i Bergen Barnepass for 2-6 åringer (*) 16:15: Kaffe - på vei ut til Tuntreet 16: : Musikkoden under Tuntreet: De som vil møter Viggo Krüger til spørsmål og samtale * 17:30-18:30: Korøvelse, Loop-øvelser og Samspillband v/ Viken-lærere: For de som vil 18:30: Kveldsmatfellesskap 19:30: Troskoden v/ylva Eggehorn, multikunstner og teolog fra Sverige ** 20:15: Kaffe - på vei ut til Tuntreet 20:30-21:15: Troskoden under Tuntreet: De som vil møter Ylva Eggehorn til spørsmål og samtale ** Kveldsbad i Mjøsa Kveldskafé Onsdag 27. mai: Morgenbad i Mjøsa 07:45: Tidebønn i Vikenkapellet 08:00: Frokostfellesskap 08:45: Ord for dagen v/ Edgar Fredriksen, styreleder i NKF 09:00: Globalkoden v/ Saeed Hersi, FN-koordinator i Sør, fra Somalia og Norge (på norsk) * 09:45: Kaffe - på vei ut til tuntreet 10:00-10:45: Globalkoden under Tuntreet: De som vil møter Saeed Hersi til spørsmål og samtale * 11:00: Aktiviteter: Kajakkpadling / Strandvolleyball/ Vandring langs Mjøsa m.m. 12:30: Årsmøte * 13.30: Middagsfellesskap 15:00: Årsmøte * 16:00: Kaffefellsskap 16:30: Folkehøgskolekoden for meg er Walk and talk (3 og 3 i grupper) * 18: : Korøvelse, Loop-øvelser og Samspillband v/ Viken-lærere: For de som vil 18:30: Kveldsmatfellesskap 19:30: Intimkonsert v/ Trygve Skaug, på Scene 3 på Viken ** 21:00: Nattverdgudstjeneste v/gregers Lundh, ute på Viken Kveldsbad i Mjøsa Kveldskafé Torsdag 28. mai: Morgenbad i Mjøsa 07:45: Tidebønn i Vikenkapellet 08:00: Frokostfellesskap 08:45: Ord for dagen v/ Gregers Lundh, prest i Engehaugen menighet på Gjøvik 09:00: Aksjonsforskning og bærekraft - folkehøgskole for fremtiden * v/ Marie Wiland, rådgiver i NKF og Astrid Bjerke, Framtiden i våre hender 10:00: Årsmøte * * Barnepass for 2-6 åringer ** Barnepass for barn som sover forts. neste side Noregs Kristelege Folkehøgskolelag Årsmøte

4 11:00: Kaffepause 11:30: Årsmøte * 13:00: Nytt fra Folkehøgskolerådet v/ Odd Arild Netland 13:30: Lunsj 14:45: Aktiviteter: Kajakkpadling / Strandvolleyball/ Vandring langs Mjøsa m.m. - eller Kvinnen fra Burma - en forestilling om Aung San Suu Kyi v/ Gro Ann Uthaug 17:00: Kaffefellesskap 17:30: Relasjonskoden v/ Henrik Syse, filosof og seniorforsker, Institutt for fredsforskning * 18:15: Pause - med forflytning ut til Tuntreet 18:30-19:15 Relasjonskoden under Tuntreet: De som vil møter Henrik Syse til spørsmål og samtale 20:00: Festmiddag m.m. Kveldsbad i Mjøsa Kveldskafé Fredag 29. mai: Morgenbad i Mjøsa 07:45: Tidebønn i Vikenkapellet 08:00-09:00: Frokost og avreise * Barnepass for 2-6 åringer Noregs Kristelege Folkehøgskolelag Årsmøte

5 SAKSLISTE 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av: - Møteledere - Referenter - Møtedeltakere til å underskrive protokollen - Tellekorps 2. Årsmeldinger 3. Regnskap Styrets beretning for arbeidsåret 5. Hoveddebatt 6. Idé- og prinsipprogram Handlingsplan Revidert budsjett Rammebudsjett Valg Noregs Kristelege Folkehøgskolelag Årsmøte

6 SAK 2 ÅRSMELDINGER 2014 Noregs Kristelege Folkehøgskolelag Årsmelding 2014 Jubileumsår og jubelår! I juni 1914 møttes tjue lærere og styrere fra åtte «kristelige ungdomsskoler» på Danvik i Drammen. Skolen var startet året før. De startet Noregs Ungdomsskulelærarlag, som senere tok navnet Noregs Kristelege Folkehøgskolelag. I juni 2014 vendte NKF tilbake til åstedet, og holdt jubileumslandsmøte på Danvik folkehøgskole. NKF 100 år Jubileet satte sitt preg på året på mange måter. Det ble lagt mye ARBEID i jubileumsboka «For felles sak», med Leon Haugsbø og Odd Haddal som redaktører. Den samler og presenterer både enkeltbegivenheter og lange linjer i organisasjonens historie, og den har artikler som peker framover mot nye utfordringer og muligheter for de kristne folkehøgskolene. Lokallagene var oppfordret til å holde jubileumsarrangementer på egen skole, og jubileet var tema i de fleste samlinger i NKF s regi i løpet av året. Det ligger mye inspirasjon i å kunne se vårt arbeid i dag som et ledd i en lang rekke av forgjengere, og samtidig kunne løfte blikket i tro på videre utvikling og nye muligheter. Boka kom ut til landsmøtet og ble blant annet gitt som gave til alle medlemmene. I 2014 var det også 150-årsjubileum for folkehøgskolen i Norge. NKF samarbeidet med de andre folkehøgskoleorganisasjonene om flere jubileumsprosjekter. Blant annet gikk fem «Demokratibudstikker» landet rundt mellom alle folkehøgskolene med en rekke av arrangementer om sammenhengen mellom folkehøgskolen og aktiv, demokratisk samfunnsdeltakelse. Finalen var en stor festforestilling på Hamar 1. november. På dagen 150 år etter at de første elevene kom til Sagatun folkehøgskole på Hamar. Debatt og skolepolitikk Året bød på en mediedebatt om rimeligheten i å bruke offentlige midler til et «friår» som folkehøgskolen. Den ga gode muligheter til å forsøke å få fram vårt eget syn på dette, og var samtidig en påminning om å være oppmerksomme på hvilket bilde av folkehøgskolene vi er med å skape. Regjeringen la fram et statsbudsjett med forslag om kutt i folkehøgskolebevilgningene. Kamp mot dette ble en hovedsak mot slutten av året, og budsjettbehandlingen i Stortinget endte med at kuttforslaget ble trukket tilbake. I begge disse sakene var et godt samarbeid med IKF og de andre organisasjonene i «folkehøgskolekontoret» avgjørende for å lykkes. Noregs Kristelege Folkehøgskolelag Årsmøte

7 Beredskap og krisehåndtering Dette temaet har stått på skolenes dagsorden i mange år. NKF har, sammen med FHF inngått en rammeavtale med Sjømannskirken som innebærer både tilbud om beredskapsplanlegging og øvelser og assistanse både i inn- og utland i krisesituasjoner. I 2014 ble viktigheten av dette nærgående aktualisert da to elever fra Valdres folkehøgskole, og en lokal sjåfør, omkom i en trafikkulykke i Kenya i februar. Både skolens egne beredskapsplaner og samarbeidsavtalen med Sjømannskirken bidro til en god håndtering av den tragiske situasjonen. På årets rektorforum, der også inspektører deltok, var nettopp beredskap og krisehåndtering hovedtema. Erfaringene fra Valdres bidro til en realitetsorientering som gjorde temaet konkret og aktuelt. Programmet var lagt opp og ble gjennomført i samarbeid med representanter fra Sjømannskirken. Skoleutvikling Arbeidet med skoleutvikling har vært i endring dette året. I løpet av 2014 har pedagogisk konsulent siden 1999, Odd Haddal, gått av med pensjon og Marie Wiland er ansatt som ny rådgiver for skoleutvikling. Styret har vedtatt et fornyet mandat og ny organisering av skoleutviklingsutvalget, og oppnevnt nye medlemmer. Ett av målene er å bidra til å løfte de enkelte skolenes kompetanse til å drive utvikling på egen skole. I dette jubileumsåret utkom boka «Læringskoden fra karakterer til karakter» av professor Tom Tiller. Boka er blitt til gjennom et samarbeid med NKF og Folkehøgskoleforbundet (FHF). Organisasjonene har blant annet bidratt med innsamling av de «læringsfortellingene» fra elever og ansatte som er bokas byggesteiner. Samarbeidet med Tom Tiller føres videre gjennom prosjektet «Bærekraft og aksjonsforskning», som startet høsten Det er et samarbeid mellom FHF, NKF og Framtiden i våre hender. Tom Tiller er knyttet til prosjektet i en delstilling som vitenskapelig ansvarlig. Prosjektet bruker aksjonsforskning og aksjonslæring som faglig tilnærming til temaet «bærekraftige folkehøgskoler». Prosjektet startet med fire pilotskoler i 2014, og skal utvides til et tilbud til alle skolene i Bærekraft er et viktig tema på alle samfunnsområder. Samtidig gir prosjektet oss en god anledning til skoleutvikling og pedagogisk kompetanseheving. Det mest omfattende skoleutviklingsprosjektet for NKF i 2014 har vært «Ungdom, kultur, tro». Planleggingen startet høsten 2012, våren 2013 var ca. femti deltakere fra nesten alle skolene samlet til lanseringskonferanse, og fra skoleårets start i august 2013 har prosjektet vært i gang. Det har nå deltakere fra 19 skoler. Prosjektet avsluttes til sommeren Det er en viktig oppgave for NKF å styrke arbeidet med bevissthet om skolenes egenart som kristne folkehøgskoler, og hvordan det kan realiseres i praksis på skolene og i møtet med elevene. Prosjektet er samtidig en videreutdanning i skoleutvikling og innebærer et spennende samarbeid med fagmiljøet på Menighetsfakultetet. Prosjektet Sosiale medier og dannelse ønsket å bidra til refleksjon omkring fenomenet i en folkehøgskolesammenheng, samt å utvikle et pedagogisk opplegg som kan benyttes for eksempel til valgfag om emnet. Fem skoler deltok i prosjektet, tre NKF-skoler og to FHF-skoler. Geir Ertzgaard fra Noregs Kristelege Folkehøgskolelag Årsmøte

8 Solborg var prosjektleder. Gjennom prosjektet har skolene bygd opp en kompetanse som vil være nyttig i framtidig skoleutviklingsarbeid. Skoleåret deltok 25 skoler fra både FHF og NKF i et selvevalueringsprosjekt med fokus på dannelse i undervisningen. Her inngikk blant annet en spørreundersøkelse til både elever og lærere. Svarene ble bearbeidet sentralt og skolene fikk både egne svar og en samlerapport. Disse opplysningene ble så innarbeidet i skolens selvevalueringsrapport. I tillegg ble resultatene fra spørreundersøkelsene presentert på en nordisk forskerkonferanse om voksnes læring på Universitetet i Umeå. Høsten 2014 ble også folkehøgskolene invitert til et tilsvarende prosjekt, «Dannelse på den andre læringsarenaen» (det sosialpedagogiske arbeidet) som felles tema for selvevalueringen. 35 skoler deltar. Prosjektet avsluttes i Lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene Det er inngått en ny Utdanningsoverenskomst med Virke for perioden 1. mai 2014 til 30. april Overenskomsten gjelder for alle medlemsgruppene. Lønnsreguleringene ble i all hovedsak de samme som for skoleverket og for andre stillinger på KS-området. Dette er i samsvar med ambisjonene i NKF s lønnspolitiske dokumentet som årsmøtet har vedtatt. I lønnsoppgjøret for 2014 ble det satt av en pott til lokale forhandlinger. God gjennomføring av lokale forhandlinger var tema på tillitsvalgtkonferansen i september. Virkes veiledningsmateriell til forhandlingene var etter vår mening til god hjelp for partene denne gangen, sammen med oppfølging fra sekretariatet for tillitsvalgte som ønsket det, bidro det til at de lokale forhandlingene i all hovedsak ble godt gjennomført. Etter å ha vært prolongert to ganger for ett år om gangen, utløp særavtalen med Virke for det pedagogiske personalet i folkehøgskolen ved utgangen av Det avtalte utvalgsarbeidet for å forberede nye forhandlinger ble også denne gangen, som de to tidligere gangene det er forsøkt, avbrutt av Virke før det var ferdig. Forhandlingene om ny avtale ble gjennomført i januar De lokale tillitsvalgte og NKF sekretariat har også i 2014 gitt råd og bistått medlemmer i enkeltsaker. Som oftest finner sakene en god løsning. Mange i skolenes administrasjoner har også benyttet seg av sekretariatets kompetanse i lønns- og arbeidslivsspørsmål. NKF har siden 2007 hatt en egen rektorseksjon, med egen tillitsvalgt for rektormedlemmene. På årsmøtet i rektorseksjonen i november 2013 ble tillitsvalgtordningen utvidet til at tillitsvalgt er leder for et rektorutvalg med tre medlemmer og ett varamedlem. Rektorutvalget har hatt to møter i 2014, i tillegg til årsmøtet i rektorseksjonen. Ett av møtene var sammen med rektorutvalget i FHF. Planene for en lederutdanning i folkehøgskolen har vært en hovedsak, sammen med prosessene for lønnsregulering for rektorer som er tatt ut av tariffavtalens lønnsbestemmelser. Bladet Kristen Folkehøgskole Sommeren 2014 gikk Arild Bøe av med pensjon. Han hadde da vært redaktør for Kristen Folkehøgskole siden I tillegg til bladet, går kommunikasjonen med medlemmene og skolene Noregs Kristelege Folkehøgskolelag Årsmøte

9 også via NKF s nettsider og ved elektroniske nyhetsbrev med kortere mellomrom. Styret vedtok i 2014 en gjennomgang og utredning av den samlede kommunikasjonen med medlemmer og skoler, der bladet inngår. Marit Asheim er foreløpig engasjert som redaktør ut I 2014 ble det utgitt 6 nummer av bladet. Som en del av jubileumsfeiringen til NKF ble en av utgavene skrevet som et rent jubileumsnummer, med tilbakeblikk på store og små hendelser i organisasjonens 100 år. Videre var det i hvert nummer et jubileumsintervju, hvor seks NKFmedlemmer ble portrettert. Tre personer som har hatt stor betydning i NKFs historie, og tre personer som ønsker å være med å prege NKF i framtida. Da Marit Asheim tok over som redaktør etter sommeren, ble bladets layout lagt om i samarbeid med redaksjonsrådet. Ruben Eiksund, lærer ved Holtekilen, tok på seg jobben med både å sette og utforme bladene fremover. Formatet har blitt beskåret, slik at bladet nå er litt mindre. Vi har gått over til å ha fullfarge på alle sider, og en rødfarge er med å gi bladet et tydelig preg. Innholdet i Kristen Folkehøgskole ble også til en viss grad lagt om. Det er ønske om at stoffet skal være mer temabasert, samtidig som bladet skal ha mindre rom for referatsaker. Høstens temaer ble krisehåndtering, ungdom og psykisk helse, skoleledelse og 150-års jubileet for folkehøgskolen i Norge. Økonomi Styret legger fram årsregnskap for 2014 med et resultat på kr Årsmøtet i 2014 vedtok et revidert budsjett med et driftsunderskudd på kr Flere av forutsetningene endret seg imidlertid gjennom året i positiv retning. I tillegg var det en gunstig avkastning på egenkapitalen. Det vises for øvrig til regnskapet med noter, årsmøtesak 3. Stipend fra NKF-fondet Styret tildelte i februar 2014 kr i stipend fra NKF-fondet til studiereiser og kurs. Ni medlemmer fikk stipend. NKF s fond for forskning og studier Årsmøtet i 2011 opprettet et fond for å stimulere til forskning og studier på kjerneområder for NKF og den kristne folkehøgskolen. Det ble utlyst for første gang i 2012 og i For 2014 vedtok styret å ikke lyse ut stipend fra fondet. Begrunnelsen var både at jubileumsåret medførte en god del ekstra arbeid og ressursbruk for sekretariatet, og at både jubileet og UKT-prosjektet allerede ga oss noe av den kontaktflaten mot andre miljøer som er ett av formålene med disse stipendene. Solidaritetsfondet Årsmøtet i 2002 vedtok å øke medlemskontingenten fra 1,4 % til 1,45 % av lønnen. Økningen ble øremerket til internasjonalt solidaritetsarbeid. I 2014 ble det etter søknad tildelt til sammen kr til seks forskjellige tiltak: Til ungdomsarbeidet Y-zone i Sør-Afrika (v/ Rønningen folkehøgskole). Til et folkehøgskoleprosjekt på Sri Lanka (v/ Sunnfjord folkehøgskule). Til prosjekt i Den Dominikanske Republikk og på Haiti (v/ Haugetun folkehøyskole). Til et prosjekt i Tanzania (v/ Sunnmøre folkehøgskule). Til prosjekter i Estland, Kenya og Tanzania (v/ Fredly folkehøgskole). Og til Osundu Mbieri International Media Centre i Nigeria. Noregs Kristelege Folkehøgskolelag Årsmøte

10 Fortsatt økende elevtall I 2014 var elevtallet på IKF-skolene 30 prosent høyere enn for ti år siden. De siste årene har det stabilisert seg rundt elever, som utgjør ca 48 prosent av folkehøgskoleelevene i Norge. Dette er oppmuntrende tall, som både NKF og IKF, skolene og de ansatte kan glede seg over. Kurs, møter og konferanser i 2014 Kurs for internatledere og sosiallærere, Jeløy, mars Kurset hadde 24 deltakere fra 19 skoler. «Det gode liv i folkehøgskolen - kurs for deg som har vært lenge i skoleslaget», Lofoten april Kurset hadde 24 deltakere fra 11 skoler. Jubileumslandsmøte på Danvik Folkehøyskole juni Landsmøtet hadde 125 deltakere fra 22 skoler. Kurset «Ny i folkehøgskolen» oktober Kurset hadde 9 deltakere fra 6 skoler. Kurs for tillitsvalgte på Sanner Hotell september Felleskurs med Folkehøgskoleforbundet. Kurset for nye tillitsvalgte hadde 9 deltakere, hvorav 4 var fra NKF. Hovedkurset hadde 44 deltakere. Av disse var 20 fra NKF. Vaktmesterkurs på Nordhordland Folkehøgskole oktober Kurset hadde 16 deltakere fra 14 skoler. Årsmøte i rektorseksjonen og årsmøte i IKF, Gardermoen og Hamar 30. oktober - 1. november Samlingen var lagt i forkant av folkehøgskolens 150 års jubileum på Hamar 1. november Inspektørkonferanse på Hamar oktober Konferansen var lagt i forkant av folkehøgskolens 150 års jubileum på Hamar 1. november. Konferansen hadde 15 deltakere. Organisasjon Medlemstall Det totale medlemstallet ved utgangen av 2014 er litt høyere enn ved utgangen av Antallet yrkesaktive medlemmer er økt med 9. Antallet støttemedlemmer er økt med 3 og antallet veteranmedlemmer er redusert med 2. Noregs Kristelege Folkehøgskolelag har pr i alt 500 registrerte medlemmer (490). Tallene i parentes er pr Medlemmene er fordelt slik: Pedagogisk personale 265 (259), internat-/kjøkken-, kontor- og vaktmesterpersonale (IKV) 160 (157), støttemedlemmer 46 (43), veteranmedlemmer 29 (31), - hvorav 5 er æresmedlemmer. Noregs Kristelege Folkehøgskolelag Årsmøte

11 Styret for NKF Styret i NKF har etter valget på landsmøtet 2014 bestått av følgende medlemmer: Edgar Fredriksen, leder (gjenvalgt for 2 år i 2014) Hilde Maria Nicolaisen, nestleder (gjenvalgt for 2 år i 2014) Kjetil Rydland (valgt for 2 år i 2014) Olaug Græsli Sløgedal (valgt for 2 år i 2013) Henning Iversen (valgt for 2 år i 2013) Vararepresentanter har vært: Øystein Bruland (1. vararepresentant) og Julie O. Skare (2. vararepresentant), begge valgt for ett år i Styrets arbeid Styret har i 2014 hatt 5 ordinære møter og ett telefonmøte. Fire av møtene var over to dager. Det er behandlet 79 saker. Det har vært ett fellesmøte med styret i IKF. Styreleders stilling Edgar Fredriksen har vært styreleder siden landsmøtet i 2010, og ble gjenvalgt for to år på årsmøtet i Fram til sommeren var han tilsatt i 50 % stilling, fra høsten 2014 har tilsettingsforholdet vært i 70 %. Nemnder og utvalg i NKF hadde ved utgangen av 2014 disse medlemmene: Skoleutviklingsutvalget I første halvår: Morten Serkland (leder), Jan Einar Roos, Sollaug Klevstad, Martha Vinsvold Varamedlem: Randi Stige Øvstebø. Fra sekretariatet: Odd Haddal I andre halvår: Jan Inge Wiig Andersen, Yngvild Tjomsland, Synnøve S. Tjora, Geir Ertzgaard, Aimi Wallumrød. Fra sekretariatet: Marie Wiland Redaksjonsrådet for Kristen Folkehøgskole Hilde Maria Nicolaisen (leder), Marit Asheim, Tom Arne Møllerbråten og Ruben Eiksund Valgnemnda Linda Aannø (leder), Ann Sissel Vehus, Frode Lindtveit Vararepresentant: Finn Oscar Holøs Samarbeidsorganer med Folkehøgskoleforbundet (FHF) Samarbeidsutvalg for fagforeningssaker Fra NKF: Edgar Fredriksen (leder), Tor Grønvik (daglig leder) Fra FHF: Øyvind Brandt (leder), Knut Simble (daglig leder) Folkehøgskolerådet Fra NKF: Edgar Fredriksen, Hilde Maria Nicolaisen Fra IKF: Kjell Konstali Fra FHF: Øyvind Brandt Fra IF: Åsmund Mjelva, Gry Husum (t.o.m. september), Bodil Nystad (f.o.m. oktober) Fra IF: Åsmund Mjelva Odd Arild Netland er ansatt som sekretær og daglig leder i Folkehøgskolerådet. Noregs Kristelege Folkehøgskolelag Årsmøte

12 Økonomiutvalget Fra NKF: Erling Helland, Stein Holt, Johan Smit (sekretær) Fra FHF: May Evy Bakken, Marianne Aurud Internasjonalt utvalg Fra NKF: Ola Mo, Ato Owusu-Addo Fra FHF: Anders Hals, Karine Risnes Sekretær: Første halvår: Brita Phuti. Andre halvår: Kristine Morton Fondet for folkehøgskolen Folkehøgskolerådet Nordisk Folkehøgskoleråd Fra NKF: Edgar Fredriksen Fra FHF: Øyvind Brandt Vararepresentant, felles for NKF og FHF: Odd Arild Netland K-stud (tidligere Norsk Kristelig Studieråd) Odd Haddal Andre utvalg hadde ved utgangen av 2014 disse medlemmene: Styret for Gunda og Olav Ingvaldstads legat Tor Grønvik (leder), Edgar Fredriksen, Hilde Maria Nicolaisen Styret for H.M. Kong Olav Vs jubileumsfond Harry Wiig Andersen (leder), Elsebeth Hansen, Reidun Borøy. Styret i NKF er representantskap for stiftelsen. Mye av NKF's arbeid skjer gjennom forskjellige samarbeidsorganer, blant annet med Folkehøgskoleforbundet. Årsmeldingene fra disse er derfor viktige deler av beretningen om NKF's virksomhet i året som gikk. Takk til medarbeiderne Sekretariatet for NKF og IKF har en rutinert stab med dyktige medarbeidere som deler medlemmenes og skolenes visjoner for den gode, kristne folkehøgskolen. Summen av styrets og stabens ambisjoner og medlemmenes og skolenes forventninger er stor, og de ansatte strekker seg langt for å oppfylle dem. Styret takker medarbeiderne i sekretariatet for engasjement og velvilje, og for godt utført arbeid. Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner årsmeldingen for NKF, sammen med meldingene for underutvalg og samarbeidsorganer, som uttrykk for organisasjonens virksomhet i Noregs Kristelege Folkehøgskolelag Årsmøte

13 FOLKEHØGSKOLERÅDET Årsmelding Sammensetning av Rådet Øyvind Brandt, Folkehøgskoleforbundet (FHF), leder Edgar Fredriksen, Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF), nestleder Kjell Konstali, Informasjonskontoret for Kristen Folkehøgskole (IKF) Hilde Maria Nicolaisen, NKF Åsmund Mjelva, Informasjonskontoret for folkehøgskolen (IF) Gry Husum/Bodil Nystad, IF Odd Arild Netland, sekretær 2. Underutvalg Internasjonalt utvalg og Økonomiutvalg. Årsmeldingene følger som vedlegg. 3. Møtevirksomhet Folkehøgskolerådet har i 2014 hatt 5 rådsmøter 4. Rundskriv til skolene Folkehøgskolerådet har sendt ut 20 rundskriv i Alle rundskrivene er lagt ut på Folkehøgskolerådets hjemmeside 5. Saker i Rektormøtet 2014 Rektormøtet 2014 ble gjennomført på Scandic City i Bergen i uke 2. Dagen før rektormøtet ble det avholdt et administrasjonskurs. 5.2 Overførte midler fra skolene Ordningen fra 2006 om overføring av midler fra skolene til Folkehøgskolerådet, som igjen fordeler midlene til pedagogisk utviklingsarbeid, reisestipend, elevutveksling, vikar for tillitsvalgt og ressurs til sentralt tillitsvalgt, er videreført i Alle skolene er med i ordningen. Til sammen overførte skolene kr i Pu-midler Pedagogiske utviklingsprosjekter Pu-midler for 2014 For 2014 har Folkehøgskolerådet til disposisjon kr kroner og følgende utbetalinger er gjort: 1. Reisestipend kr Organisasjonene kr Ped. for de rike, rektormøte kr Distriktsmøter kr Sum kr Overført til Noregs Kristelege Folkehøgskolelag Årsmøte

14 5.3.2 Tildeling av Pu-midler for 2015 For 2015 har Folkehøgskolerådet til disposisjon kr ( overført fra skolene og overført fra 2014) og har gjort følgende tildelinger: 1. Reisestipend kr Organisasjonene og skolene kr Ped. for de rike, rektormøte kr Distriktsmøter kr Sum kr Læringsprogram for folkehøgskolene: Ungdomsforskere og bærekraft folkehøgskolen for framtiden I 2014 ble det startet opp et fellesprosjekt med Framtiden i våre hender. Prosjektet handler om bærekraftige skoler i en bærekraftig verden. Prosjektet gjennomføres i /17 og er så langt støttet med totalt 2 millioner kroner fra Bergesenstiftelsen og 1,5 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen. Fra folkehøgskolenes side ledes arbeidet av de to sentrale pedagogiske konsulentene og Internasjonal sekretær. Læringsmetoden som brukes er aksjonslæring. Til dette og til det vitenskapelige arbeidet er professor Tom Tiller engasjert. Sund, Elverum, Hurdal Verk og Sørlandet er med i pilotprosjektet Vikar for tillitsvalgt Folkehøgskolerådet har i 2014 hatt til disposisjon kr og betalt ut kr ,- til vikar for tillitsvalgt. Resten på kr er overført til forskningsprosjekt. Godkjent på rektormøtet i Bergen i Oppholdspenger for 2015/2016 Økonomiutvalget har uttalt at dersom skolene tar utgangspunkt i sine priser for 2014/2015, vil det være forsvarlig å øke prisene med 2,64 % for skoleåret 2015/2016. Oversikt over gjennomsnittspriser er sendt ut til skolene som rundskriv. 5.7 Kopinor For 2014 har Folkehøgskolerådet, på vegne av folkehøgskolene, prolongert tidligere inngåtte avtale om fotokopiering og lignende av opphavsrettslig beskyttet materiale i folkehøgskoler. Skolenes andel er beregnet på bakgrunn av godkjent elevtall 1. oktober foregående år. 5.8 Møte med politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet Folkehøgskolerådet har i 2014 hatt møter med politikk ledelse i KD. Temaene har i hovedsak vært: Enkel revidering av forskriftene. Informasjon om «Bærekraftige folkehøgskoler i en bærekraftig verden» og fellesprosjektet. Midler til pionerprosjekt for elever som mangler basiskunnskaper i realfag, norsk og fremmedspråk. Etter- og videreutdanningsmidler til lærere i folkehøgskolen. Ønske om et ordinært og formelt videreutdanningstilbud i folkehøgskolepedagogikk. Tilskudd justert i tråd med kostnads- og elevtallsutviklingen og flere elevplasser til eksisterende skoler. Forskning på elever som ikke har studiekompetanse det året de går på fhs, hva skjer etter dette året. Stipend for europeisk ungdom til å gå på fhs. Jubileumsmarkeringer i Nye folkehøgskoler, noe som betyr ytterligere økte elevplasser. Noregs Kristelege Folkehøgskolelag Årsmøte

15 5.9 Møter med politikere på Storting og i de politiske partiene Folkehøgskolerådet har i 2014 hatt flere møter, formelle og uformelle med politiker på Stortinget og i partiapparatene for å fremme folkehøgskolenes saker. Rådet møtte også en samlet KUF-komité Statsbudsjettet for år 2015 Forslaget innebar et samlet tilskudd til folkehøgskolene på kr med en generell kostnadsjustering på 3,3 prosent. I det framlagte forslaget lå det et reelt kutt på 22,7 millioner kroner med utgangspunkt i 2014-budsjettet rettet mot kortkursene. I tillegg var lån og stipendstøtten til elevene redusert fra 10 til 9 måneder. Dette innebar et kutt på 12 millioner kroner. Etter massiv innsats fra elever, ansatte og skoler, fra et samlet sentralt kollegium, fra folkehøgskolevenner og fra politikere ble kuttet nullet ut i Stortinget Økonomi Tilskuddsmodell og innretning av tilskuddet I budsjett for 2014 var det foretatt en reell konsekvensjustering av tilskuddet til folkehøgskolene med 10 millioner. For å få en full uttelling på konsekvensjusteringen, manglet det 4,7 millioner kroner Kostnadsundersøkelse Økonomiutvalget har også i 2014 gjennomført kostnadsundersøkelse ved skolene se vedlegg. Folkehøgskolerådet har bistått flere skoler ved gjennomgang av skolenes økonomi Husleietilskudd Folkehøgskolerådet har mottatt og behandlet søknader om tilskudd til utførte nybygg og storvølinger fram til 1. september og godkjenninger av nye prosjekter i 2015 Folkehøgskolerådet har også avgitt innstilling på fordeling av husleietilskuddet for 2015 til Utdanningsdirektoratet. Rådet anbefalte at det ble betalt ut kroner som husleietilskudd i kroner av disse med en rentefot på 3,6 % på bakgrunn av godkjent husleiegrunnlag og på bakgrunn av godkjent internatkapasitet. For arbeidet har Rådet avsatt kr av tilskuddet fra Kunnskapsdepartementet Beregning av elevtall/arbeid med NaviSentralbase Folkehøgskolerådet har også i 2014 arbeidet med og kontrollsikret dataene i NaviSentralbase 5.14 Nye folkehøgskoler Kristiansand folkehøgskole, Tustna folkehøgskole, Jotunheimen folkehøgskole, Eresfjord folkehøgskole, Ørskog folkehøgskole, Skap folkehøgskole i Mandal og Sjunkhatten folkehøgskole. søkte om godkjenning i Kristiansand fikk godkjenning for oppstart høsten I tillegg ble det lagt inn en merknad om at man skulle komme tilbake til SKAP folkehøgskole i Mandal ved revidert budsjett for Internasjonalt arbeid i folkehøgskolen Internasjonalt utvalg er oppnevnt av Folkehøgskolerådet for å arbeide med internasjonale saker på vegne av Rådet se vedlagte årsmelding. Folkehøgskolerådet takker Internasjonalt Utvalg for innsats og godt utført arbeid Økonomiarbeid i folkehøgskolen Økonomiutvalget er oppnevnt av Folkehøgskolerådet for å arbeide med økonomiske saker på vegne av Rådet se vedlagte årsmelding. Folkehøgskolerådet takker Økonomiutvalget for innsats og godt utført arbeid. Noregs Kristelege Folkehøgskolelag Årsmøte

16 5.17 Fondet for folkehøgskolen Folkehøgskolerådet utgjør styret for Fondet for folkehøgskolen. Styret har hatt ett møte i 2014 se vedlagte årsmelding Arendalsuka 2014 Folkehøgskolerådet deltok på Arendalsuka Folkehøgskolejubileet Folkehøgskolenes 150 årsjubileum ble markert på Hamar med jubileumsseminarer og jubileumsfest. 6. Nordisk arbeid Leder, nestleder og sekretær deltar i møtene i Nordisk Folkehøgskoleråd. I 2014 har Folkehøgskolerådet hatt ledervervet i Nordisk folkehøgskoleråd fram til septembermøtet. 7. Folkehøgskoleordbok Folkehøgskolerådet oppdaterer sin nettbaserte ordbok til bruk for folkehøgskoleansatte og andre interesserte. 8. Internettadresser Folkehøgskolerådet: Internasjonalt Utvalg: Økonomiutvalget: Fondet for folkehøgskolen: Oslo 18. mars 2015 Øyvind Brandt /s/ leder Odd Arild Netland /s/ sekretær Vedlegg: 1. Internasjonalt Utvalg - årsmelding Økonomiutvalget - årsmelding Fondet for folkehøgskolen - årsmelding 2014 Noregs Kristelege Folkehøgskolelag Årsmøte

17 Vedlegg 1 ÅRSRAPPORT FOR INTERNASJONALT UTVALG (IU) 2014 Årsrapporten bygger på strategien til IU Internasjonalt Utvalg Totalt fire medlem. To fra frilynt og to fra kristen folkehøgskole. Anders Hals, Sund folkehøgskole Ola Mo, Borgund folkehøgskole Ato Owusu-Addo, Borgund folkehøgskole Karine Risnes, Ringerike folkehøgskole (permisjon f.o.m 31.okt 2014 og t.o.m august 2015) Geir Prøven, Elverum folkehøgskole (vikar for Karine) Internasjonal Sekretær Brita Phuti (Januar mai permisjon junidesember) Kristine Edith Morton (vikar august - Desember) Internasjonal sekretær (Int.s) og Internasjonal Utvalg (IU) jobber blant annet med informasjonsarbeid og ønsker å stimulere til debatt, endre holdninger, samt oppfordre til internasjonalt arbeid. Int.s har blant annet deltatt på distriktsmøter, kurs for nyansatte, samling for tillitsvalgte og rektormøte for å sørge for dette samt spre informasjonene som innhentes via samarbeidspartnere. Seminar Det har blitt arrangert to seminar. Ett elevfokusert seminar på våren og et for ansatte på høsten. Reager på urett aksjon på 1-2-3! Elevfokusert seminar 31. mars 1. april ved Holtekilen folkehøgskole. Målet med seminaret var å gi deltakerne opplæring og erfaring med å planlegge og gjennomføre en aksjon for å reagere på global urett. IU samarbeidet med Changemaker, som ledet seminaret. Deltakerne planla en aksjon med fokus på Oljefondet og Etikkrådet som ble gjennomført på Egertorget i Oslo 1. april. Deltakerne samlet inn 350 underskrifter for et styrket Etikkråd. Disse ble sendt til Finansminister Siv Jensen. Seminaret hadde om lag 45 deltakere fra 9 ulike folkehøgskoler Bærekraftig folkehøgskole november. Presentasjoner av prosjekter som kan gi kunnskap og inspirere til å drive mer bærekraftig. f.eks. Øko-landsby, Glokale omstillingssenter, Palmeolje v /Regnskogfondet og Fairtrade. Skolebesøk I 2014 har internasjonal sekretær hatt 12 skolebesøk. Skolebesøkene har «Pedagogikk for de rike» (PfR) som overordnet mål. PfR defineres som «Endring av holdning og handling for en bedre og mer rettferdig verden gjennom økt forståelse av individets rolle som ansvarlig samfunnsborger i en global nord/sør kontekst». Opplegget tilpasses skolens ønsker og behov. Glokale omstillingssenter IU arbeider for å spre retningslinjer for det nordiske samarbeidsprosjektet Glokale omstillingssenter samt oppfordrer skolene til å bli Glokale omstillingsprosjekt. Media Int.s har ikke prioritert nettsidene til IU i påvente av ny samarbeidsplattform. Int.s skriver i folkehøgskolens to blader: Kristen folkehøgskole og Folkehøgskolen. Noregs Kristelege Folkehøgskolelag Årsmøte

18 SAMARBEIDSPARTNERE Int.s deltar på samlinger, møter, konferanser hvor det er aktuelt å fremme folkehøgskolen og innhente informasjon som bør spres i folkehøgskolelandskapet, for eksempel NORAD sin rapportlansering: UNFPAs State of the World Population 2014, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner seminar om hvordan unge kan påvirke utviklingen av Post 2015 og årsmøtet til Global.no. De påfølgende partnere som er nevnt er de viktigste, men ikke de eneste i 2014: RammeavtaleORGanisasjoner (RORG) Samarbeidet blant organisasjoner som gjennom rammeavtaler driver folkeopplysning i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål er en naturlig møtearena for IS. RORG setter IS i kontakt med aktuelle samarbeidspartnere, samt assisterer opp imot Norad. Fremtiden i våre hender 2014 er det startet opp samarbeidsprosjekt med miljøorganisasjonen. Fire pilotskoler har deltatt i prosjektet «Aksjonsforskning og bærekraft. Folkehøgskolen for fremtiden». Prosjektet går over tre år og ønsker å fremme bærekraft og aksjonsforskning gjennom undervisning og miljøledelse. Int.s har deltatt i utformingen og gjennomføringen av prosjektet, vært på skolebesøk, deltatt på samling med pilotskolene m.m. Fairtrade Merkeordningen for rettferdig handel promoteres ovenfor skolene som et handlingsalternativ som bidrar til bedre arbeidsvilkår i sør. Int.s samt representanter fra Fairtrade har foredrag ved skolene. Ved utgangen av 2014 var det 12 fairtradeskoler. Fairtrade promoteres innunder «Aksjonsforskning og bærekraft. Folkehøgskolen for fremtiden». Noen skoler handler Fairtrade uten at de ønsker sertifisering. Miljøsertifisering For at folkehøgskolene skal ta miljøansvar, oppfordres de til å tenke grønt omkring styring. Miljøfyrtårn og Grønt Flagg promoteres. Antall Grønt Flaggskoler: 2 (Rønningen og Manger) Antall Miljøfyrtårn: 5 (Lundheim, Ringerike, Romerike, Skjeberg og Risøy). Noen skoler styrer etter prinsipper fra Grønt Flagg / Miljøfyrtårn uten at de ønsker sertifisering. Idebanken Idebanken distribuerer suksesshistorier om bærekraftige tiltak. IS har jevnlig møter med Idebanken. Idebankens hefter deles og henvises til for å inspirere skolene til bærekraftig drift, samt at Idebanken formidler kontaktinformasjon til potensielle nye samarbeidspartnere. Folkehøgskolen deltar med tre deltakere på Idebankens bærekraftig etterutdanning (Nordisk nettverk for voksnes læring, NVL). Internasjonal Sekretær holdt innlegg om folkehøgskolens internasjonale arbeid på en av samlingene til utdanningen. Regnskap for 2014 er vedlagt. Med hilsen for Folkehøgskolerådet Odd Arild Netland/s/ Daglig leder Kristine E Morton Internasjonal sekretær Noregs Kristelege Folkehøgskolelag Årsmøte

19 Vedlegg 2 ÅRSMELDING ØKONOMIUTVALGET Økonomiutvalget har hatt disse medlemmene: Johan Smit, leder Erling Helland, NKF - møtesekretær Mai-Evy Bakken, FHF Marianne Aurud, FHF Stein Holt, NKF Øystein Sundvoll Utvalget har hatt 3 møter og drøftet 27 saker. I tillegg har representanter vært med på møter i Folkehøgskolerådet. De viktigste sakene i 2014 har vært: Statsbudsjettet - tilskudd til folkehøgskolene i 2014 og Det ble tatt delvis hensyn til økt elevtall i statsbudsjettet. Mottatt svar fra Finansdepartementet vedrørende momskompensasjon. ØU har kartlagt lønnssituasjonen/lønnsutviklingen for ulike stillinger ved alle folkehøgskolene. Analyse av den økonomiske situasjonen for skolene med tanke på statstilskuddet. Økonomianalysen viser at kostnadene pr elev på liten, mellomstor og stor skole var relativt likt. Kostnadene var høyere i 2014 enn i Skolene bruker i snitt kr mer per elev på lønn pedagogisk personale, de tre stillingene, vedlikehold og energi enn det de får i basis og elevavhengig tilskudd. Oppholdspenger/Kostpenger for er foreslått økt med 2,64% fra Konsumprisøkningen var på 2,2% og lønnskostnadene 2,9%. Gjennomsnittsskolen tar kr ,- for kost og losji på dobbeltrom og kr i innmeldingspenger. Gjennomsnittskostnad på folkehøgskolene er kr Fastsetting av rentesats til bruk ved utregning husleietilskudd i kroner ble fordeltsom husleietilskudd, kroner av disse med en rentefot på 3,6 % på bakgrunn av godkjent husleiegrunnlag og på bakgrunn av godkjent internatkapasitet. Det har vært kontakt med Skattedirektoratet om størrelse på stipend/støtte til elevstipendiater Oslo, Johan Smit - leder- Noregs Kristelege Folkehøgskolelag Årsmøte

20 Vedlegg 3 FONDET FOR FOLKEHØGSKOLEN ÅRSMELDING Styret (Folkehøgskolerådet) for Fondet for folkehøgskolen Øyvind Brandt, FHF, leder Edgar Fredriksen, NKF, nestleder Kjell Konstali, NKF Åsmund Mjelva IF Gry Husum/Bodil Nystad, IF Hilde Maria Nicolaisen, NKF Odd Arild Netland, sekretær 2. Møtevirksomhet Styret for Fondet for folkehøgskolen har hatt ett møte i 2014, 27. november. 3. Utbetaling av midler for 2014 Styret vedtok i sitt møte 28. november 2013 å tildele følgende midler fra Fondet i 2014: 1. FHF tildeles kr til trykking av bokprosjektet «Frilynt folkehøgskoles historie». 2. NKF tildeles kr til trykking av «Jubileumsbok». Til sammen kroner er utbetalt til de godkjente prosjektene. 4. Tildeling av midler for 2015 Styret vedtok i sitt møte 27. november 2014 å tildele følgende midler fra fondet i 2015: FHF tildeles kr til trykking av hefter om «Danning og etikk i fhs». 5. Fondskapitalen Fondskapitalen er per på kr ,- Oslo 2. mars 2015 Øyvind Brandt /s/ leder i Folkehøgskolerådet Odd Arild Netland /s/ sekretær i Folkehøgskolerådet Noregs Kristelege Folkehøgskolelag Årsmøte

Startskudd for UKT Side 6-8

Startskudd for UKT Side 6-8 Nr. 2-2013 77. årgang Startskudd for UKT Side 6-8 Inspektøren: Mellom barken og veden Side 4-5 Bli en brobygger - bli med på NKF-landsmøtet! Side 9 Gordon Brown på NKFs landsmøte! Side 16 NKF på nett:

Detaljer

Ny Giv. Et folkehøgskoleår - om møtene som former oss Side 6. Informasjonskonferansen. Nye medarbeidere i NKF og IKF Side 14.

Ny Giv. Et folkehøgskoleår - om møtene som former oss Side 6. Informasjonskonferansen. Nye medarbeidere i NKF og IKF Side 14. Nr. 6-2012 76. årgang Ny Giv Side 4-6 Et folkehøgskoleår - om møtene som former oss Side 6 Informasjonskonferansen 2012 Side 10-13 Nye medarbeidere i NKF og IKF Side 14 NKF på nett: www.folkehogskole.no/nkf

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. med årsberetning. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug

ÅRSMELDING 2013. med årsberetning. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug med årsberetning Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug Årsrmeldingen er utarbeidet av sekretariatet i KA Grafisk utforming: Hilde Kristin Klungrehaug Opplag: 600 Mars 2014 KA Kirkelig arbeidsgiver-

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april LANDSTING 2011 SAKSPAPIRER Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april 8.-10. april 2011 Kjære landstingsdelegat Velkommen til KFUK-KFUM-speidernes landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes

Detaljer

HOVEDSTYRETS RAPPORT 2014 MED JURISTFORBUNDET I RYGGEN

HOVEDSTYRETS RAPPORT 2014 MED JURISTFORBUNDET I RYGGEN HOVEDSTYRETS RAPPORT 2014 MED JURISTFORBUNDET I RYGGEN 2 NORGES JURISTFORBUND Juristforbundet er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for jurister, advokater og juridiske studenter. Vi gir medlemmene

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND NSFs formål NSFs formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk forankring. Samfunnspolitisk skal NSF: påvirke samfunnsforholdene til

Detaljer

Generalforsamling 2009

Generalforsamling 2009 Den norske kirkes presteforening Generalforsamling 2009 Innhold: Side 2 Delegater Side 4 Sak 0 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 5 Sak 1 Konstituering Valg av Dirigentskap Desisorer Redaksjonskomité

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN. Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18

NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN. Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18 NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18 UNIONSPRESIDENTEN Kjære Soroptimister Våren har for lengst kommet, naturen har våknet

Detaljer

Folkehøgskolen. Nesten umulig å starte nye folkehøgskoler i Norge. Personalpolitikk: Når ansatte i folkehøgskolen må sies opp

Folkehøgskolen. Nesten umulig å starte nye folkehøgskoler i Norge. Personalpolitikk: Når ansatte i folkehøgskolen må sies opp Personalpolitikk: Når ansatte i folkehøgskolen må sies opp Side 16 Lofoten: Fjellklatring er god folkehøgskole Side 23 Folkehøgskolen #4 2009 årgang 105 Nesten umulig å starte nye folkehøgskoler i Norge

Detaljer

Generalforsamlingen 29. mai 1. juni 2014 i Haugesund misjonskirke. Årbok 2012-2013

Generalforsamlingen 29. mai 1. juni 2014 i Haugesund misjonskirke. Årbok 2012-2013 Generalforsamlingen 29. mai 1. juni 2014 i Haugesund misjonskirke Årbok 2012-2013 Haugesund misjonskirke 2Sted Kirkebygget har adresse Tømmerdalen 21 som ligger i Skåredalen, øst for Haugesund sentrum.

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

Årsr appor t 2003 17 ÅRSRAPPORT 2003

Årsr appor t 2003 17 ÅRSRAPPORT 2003 ÅRSRAPPORT 2003 17 ÅRSRAPPORT 2003 Kyrkje i endringstider 2003 har vore eit hektisk år for KA, dette som dei føregåande. Å fungere som ein profesjonell arbeidsgivar- og interesseorganisasjon i tider med

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år s 8: Aktiv skoleeier med mye på programmet s 12: Prof. Hargreaves og Sahlberg: Hvorfor

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet Handle lokalt VOFO over hele landet Rapport fra VOFOs Regionutvalg Oslo i september 2009 Voksenopplæringsforbundet 1 Rapport fra VOFOs Regionutvalg 2006-2009 Innhold Regionutvalget..4 Bakgrunn og mandat

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Nr. 6. TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør. Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20. Frafallsbegrepet er problematisk

Nr. 6. TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør. Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20. Frafallsbegrepet er problematisk Nr. 6 Juni 2009 www.nslf.no TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20 Frafallsbegrepet er problematisk s 12 Tilbyderne av ny rektorutdanning s 14 Skolelederen

Detaljer

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer

Vedlegg til Utdanningsforbundets melding 1. januar 2010 31. juli 2012

Vedlegg til Utdanningsforbundets melding 1. januar 2010 31. juli 2012 Vedlegg til Utdanningsforbundets melding 1. januar 2010 31. juli 2012 Sentralstyrets strategiske plan landsmøteperioden 2010 2012... 2 Kommunikasjon, undersøkelser og publikasjoner... 11 Utdanning... 23

Detaljer

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging?

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging? Leseaktiviteter Lær meg norsk riggerord_liggende.indd 1 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 3 Språkhverdag ord_liggende.indd 7 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 5 Magiske øyeblikk

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4

INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4 INNHOLD INNLEDNING Forkortelser s 4 HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN Partsforhold s 7 Lønnsutvikling s 7 Mellomoppgjøret 2011 s 7 Nytt kapittel i Sentralavtalen s 7 Bra resultat s 8 Hovedoppgjøret 2012 s 8 Mellomoppgjøret

Detaljer

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte Årsmøte mars 2015 Innkalling Det innkalles med dette til Årsmøte i NLR Veksthus Dato: Tirsdag 17. mars Sted: Gjennestad, i møterommet til Bondelaget Tid: 10.30 (se eget program for resten av dagen s 2)

Detaljer