Drømmer og brutte løfter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drømmer og brutte løfter"

Transkript

1 Utdanning virkeliggjør Drømmer og brutte løfter «Shamsia» sykepleier. «NÅR JEG BLIR STOR» I byen Carnot vest i Den sentralafrikanske republikk har en gruppe internt fordrevne barn søkt tilflukt i den katolske kirken. Utdanningssystemet i landet var svakt allerede før konflikten, da kun 67 % av barn i skolealder gikk på skolen. Etter over to år med brutal borgerkrig, er tallet betydelig lavere. Fotograf Vincent Tremeau fikk barna til å fortelle om hva de når de blir voksne. Resultatet er bildeserien «Når jeg blir stor». Flere barn enn noensinne går på skolen, men én gruppe forblir de store taperne i kampen om en plass i klasserommet: Ett av to barn som ikke går på skole er fra land rammet av krig og konflikt. TEKST: Marianne Alfsen/Felix Media FOTO: Vincent Tremeau 1 0 PERSPEKTIV NR

2 Utdanning virkeliggjør D et internasjonale samfunnet har sviktet de mest sårbare barna, mener utdanningsrådgiver Silje Sjøvaag Skeie i Flyktninghjelpen. I 2000 ga det internasjonale samfunnet verdens barn et løfte: Innen 2015 skal de alle få gå på skole. Nå er tiden i ferd med å renne ut, men fortsatt har 58 millioner jenter og gutter ikke tilgang på grunnskoleundervisning omtrent 10 prosent av verdens barn. Litt over halvparten av dem bor i Afrika sør for Sahara. Ofte er det en kombinasjon av risikofaktorer som holder barn tilbake som fattigdom, kjønn, handikap eller det å tilhøre en minoritet. Men én risikofaktor skiller seg ut som den klart mest ødeleggende for et barns mulighet til å gå på skolen: krig og konflikt. Halvparten av alle barn som ikke går på skolen eller omlag 28 millioner bor i land med krig og konflikt. I 2000 var tallet 30 prosent. Ytterligere millioner av barn får ikke gått på skole som følge av naturkatastrofer som jordskjelv, flom eller storm. BARRIERE NUMMER ÉN I krigs- og konfliktområder mister stadig flere barn muligheten til å gå på skole, understreker i UNESCO i sin siste statusrapport om fremdriften i arbeidet med å sikre utdanning for alle EFA Global Monitoring Report Det er helt tydelig at universell grunnskoleutdanning ikke er mulig å oppnå med mindre vi sikrer at barn i konflikt- og katastroferammede områder får tilgang på utdanning, sier Dean Brooks, direktør i Inter-Agency Network for Education in Emergencies (INEE). De siste årene har barns behov for utdanning i akutte krisesituasjoner fått stadig mer oppmerksomhet. Men tross alt som er sagt og gjort, gjøres det ikke nok for denne gruppen barn, mener Brooks. UNESCO og UNICEF slår fast i sin rapport for 2015, Fixing the Broken Promise of Education for All, at responsen så langt har vært «fullstendig utilstrekkelig», og påpeker i klare ordlag at det mangler både ressurser, effektive tiltak og politisk vilje. NYE UTVIKLINGSMÅL 2015 kan bli et merkeår for utdanning generelt og utdanning i kriser spesielt. I mai møtte representanter for verdens land til et nytt utdanningsforum i Korea, for å definere veien videre. Resultatet er et «Framework for Action» en handlingsplan som skal vedtas endelig i løpet av året. Den understreker hvor viktig det er å opprettholde utdanning gjennom kriser. For å få dette til, må man blant annet utvikle mer fleksible utdanningssystemer som tåler en krise, og være raskt på pletten med et utdanningstilbud allerede i en tidlig fase av krisen. Den 6. og 7. juli møtes bistandsmottakere, donorer, humanitære organisasjoner, sivilsamfunnet og den private sektoren til et toppmøte om utdanning i Norge; Oslo Summit on Education for Development. Målet er å få flere til å forplikte seg, både politisk og økonomisk, til å støtte utdanningssektoren. Utdanning i kriser er en av fire hovedtemaer under toppmøtet. Og sist, men ikke minst, skal FN i september vedta nye mål for bærekraftig utvikling frem mot 2030 (Sustainable Development Goals), som skal erstatte tusenårsmålene (Millennium Development Goals), som har vært utviklingssektorens rettesnor siden FOKUS MANGLER Verken det første utkastet til nye utviklingsmål, som ble lagt frem i juli 2014, eller de foreslåtte indikatorene som skal brukes for å måle fremgang, som ble lagt frem i november 2014, nevner eksplisitt utdanning i kriser. Vår bekymring er at om vi ikke prioriterer de millioner av barn og unge som er rammet av krig, konflikt, katastrofer og vold, vil vi nok en gang havne i en situasjon der vi ikke makter å nå våre mål, sier Dean Brooks. På de neste sidene lister vi opp det Flyktninghjelpen mener er de 8 viktigste utfordringene som hindrer barn i konfliktrammede områder fra å utøve sin rett til utdanning. Virkningen av krig og konflikt på utdanning kan ikke lenger kalles «en skjult krise», slik UNESCO beskrev det i Tiden er kommet for å handle. Gordon Brown, FNs spesialutsending for global utdanning, har slått fast at: «I 2015 må vi gjøre mer». n Redusert finansiering I 2011 satte FNs globale Education First Initiative som mål at minst 4 % av den kortsiktige humanitære finansieringen skulle gå til utdanning. Siden den gang har pilen pekt i feil retning: ,5% ,4% Normalitet ,95% % Barn som har måttet flykte fra krig og konflikt er fanget i et liv der alt handler om å overleve. Å gå på skole gir dem ikke bare en følelse av normalitet i kaoset, det gir dem et pusterom fra brutaliteten som omgir dem. «Armel» musiker. Utfordring #1 For lite, for sent Det internasjonale samfunnet svikter fortsatt sitt ansvar for å levere utdanning allerede i den akutte krisefasen. Utdanning har tradisjonelt ikke vært en humanitær prioritet, verken i hjelpeorganisasjonene eller blant donorene. Mat, vann, sanitær og tak over hodet har utgjort grunnsteinene for den livreddende innsatsen i akutte kriser. Utdanning var noe som kunne vente, til freden var gjenopprettet. Nå vet vi at det er for sent å vente med utdanning til krisen er over og utviklingsfasen tar til, sier INEE-direktør Dean Brooks, og legger til: Økt fokus har gitt økt bevissthet om behovet for utdanning i kriser. Vi ser stadig flere aktører engasjere seg, men det har foreløpig resultert i altfor få konkrete tiltak. Bare en håndfull land som Norge, Japan og Belgia har eksplisitt inkludert utdanning i kriser i sine målsetninger, tiltak og humanitære planer. De fleste donorene ser fortsatt på utdanning som et utviklingsspørsmål, snarere enn et humanitært anliggende, konkluderer tenketanken Overseas Development Institute i en fersk rapport om investeringer i utdanning i kriser. 1 2 PERSPEKTIV NR

3 Utdanning virkeliggjør Utfordring #2 Store ord, lite penger Fortsatt er det langt fra store ord til store penger blant donorene. Mens fokus og bevissthet har økt, har finansieringen faktisk gått ned. I 2011 satte FNs globale Education First Initiative som mål at minst 4 prosent av den kortsiktige humanitære finansieringen «Biba» om å bli lærer. skulle gå til utdanning. Den gang fikk utdanning 2,4 prosent av kaka. I 2014 var tallet skarve 1 prosent. Mellom 2006 og 2014 ble 75 prosent av all humanitær bistand til utdanning kanalisert gjennom tre FN-organisasjoner: UNICEF, WFP og UNHCR. De tre organisasjonene implementerer egne prosjekter, men fungerer også som donorer. Utdanningssektorens suksess er derfor svært avhengig av disse, ifølge en donorundersøkelse fra Avenir Analytics, som ble utgitt i 2015 på oppdrag for Flyktninghjelpen og Redd Barna.Halvparten av alle pengene gikk til fem land: Sudan, Palestina, Syria, Somalia og Irak, ifølge undersøkelsen. Mange ord, av de få største pengermottakerlandene sliter med langvarige kriser. Fortsatt En viktig er forklaring det langt fra på store den ord negative til store finansieringsutviklingen penger blant donorene. er Mens trolig fokus den og generellvissthet nedgangen har økt, har i bistanden, finansieringen utdan- faktisk beningsrådgiver gått ned. Silje Sjøvaag Skeie i Flyktninghjelpen. I Utdanning 2011 satte er FNs fortsatt globale ikke Education ansett som First en Initiative integrert som del mål av at førstelinjeresponsen minst 4 % av den kortsiktige en krise, humanitære legger hun finansieringen til. skulle ved gå I et til forsøk utdanning. på å sikre Den gang mer konsistent fikk utdanning og vedvarende 2,4 % av kaka. finansiering, I 2014 var tallet tar FNs skarve spesialutsending for global utdanning, Gordon 1 %. Brown, Mellom nå til 2006 orde og for 2014 å opprette ble 75 % et av globalt all hu- humanitært bistand fond for til utdanning i kanalisert kriser. gjennom tre FN-organisasjoner: UNICEF, WFP og UNHCR. De tre organisasjonene implementerer egne prosjekter, men fungerer også som en slags Utfordring #3 donorer. Vi glemmer de unge Utdanningssektorens suksess er derfor svært avhengig av disse, ifølge en donorundersøkelse fra Avenir Analytics, som ble utgitt i 2015 på oppdrag for Flyktninghjelpen og Redd Barna. Når Halvparten vi snakker om av alle utdanning pengene for gikk alle, til har fem vi land: lett for Sudan, å bare Palestina, tenke på barn Syria, i barneskolealder. Irak, ifølge Eldre undersøkelsen. barn ungdommen Mange av blir de Somalia og oversett. største mottakerlandene sliter med langvarige Ikke engang kriser. de snart utdaterte tusenårsmålene til FN nevner utdanning på videregående En nivå viktig eller forklaring høyere. på den negative finansieringsutviklingen I tillegg til de 58 millioner trolig barneskolebarnnerelle som nedgangen ikke går på i bistanden, skole, mangler sier utdan- 63 den ge- millioner ningsrådgiver ungdommer Silje Sjøvaag mellom Skeie 12 og i 15 Flyktninghjelpen. skoletilbud. Dette er et stort tall, sett i år et lys av Utdanning at det finnes er dobbelt fortsatt så ikke mange ansett barn som som en ungdommer integrert del i av verden. førstelinjeresponsen ved I både en krise, akutte legger og vedvarende hun til. kriser blir ungdom ofte oversett av det humanitære samfunnet. I forsøk De på blir å sikre gjerne mer sett konsistent på som en og utfordring, vedvarende ikke finansiering, en mulighet. tar Det FNs er spesialutsending fordi for unge global mennesker, utdanning, som Gordon får helt feilslått, støtte Brown, og blir nå til aktivisert, orde for å kan opprette bidra et til globalt positiv humanitært endring og fond gjenoppbygging for utdanning av i samfunnet, påpeker utdanningsrådgiver Andrea kriser. Naletto i Flyktninghjelpen. Flyktninghjelpen er en av få organisasjoner som lenge har tilbudt utdanningsprosjekter rettet mot ungdom i alle faser av en krise. De varierer fra grunnleggende lese-, skrive-, og rettighetsundervisning til yrkesutdanning. Krigen i Syria, der utdanningsnivået generelt er høyere enn i mange andre krigsrammede regioner, har dessuten satt behovet for utdanningsaktiviteter på universitets- og høyskolenivå på agendaen. «Habib» om å bli soldat. «Salif» sjåfør. Utfordring #4 Vi leverer ikke det folk ber om Barn og foreldre som rammes av konflikter og katastrofer er klare i sine prioriteringer: De vil ha utdanning først. Men det internasjonale samfunnet leverer ikke det de ber om. Under nesten alle mine besøk til krig- og katastroferammede områder har jeg hørt overlevende si det samme: «Utdanning først». ( ) Vi må svare på denne berettigede forespørselen, har FNs generalsekretær Ban Ki-moon uttalt. En undersøkelse Flyktninghjelpen og Redd Barna lanserte i 2014 underbygger hans påstand. De to organisasjonene spurte fordrevne i henholdsvis Nord-Kivu i Den demokratiske republikken Kongo og i Dollo Ado i Etiopia om sine prioriteringer: Ingenting skåret høyere enn utdanning. 30 prosent satte utdanning som nummer én. Bare 19 prosent mente mat var viktigst. Dersom den humanitære sektoren ikke makter å gi folk det de ber om, viser vi ikke ansvarlighet ovenfor dem vi skal hjelpe. Per i dag er det et stort gap mellom tilbud og etterspørsel når det gjelder utdanning, påpeker INEE-direktør Dean Brooks, og legger til at gapet er særlig stort i humanitære kriser. For kriser er ikke bare plutselige og forbigående. Ofte vedvarer krisefasen i årevis. I gjennomsnitt tilbringer flyktninger, ifølge UNHCR, 17 år i eksil, og i lavinntektsland varer en gjennomsnittlig intern konflikt i 12 år. 1 4 PERSPEKTIV NR

4 Utdanning virkeliggjør Utfordring #5 Vi trenger kunnskap og innovasjon Vi vet mye om hvorfor utdanning er viktig i kriser. Men hva som faktisk fungerer i praksis har vi lite kunnskap om. Antallet donorer som viser interesse for utdanning i kriser øker. De etterspør mer robust kunnskap om hvilke modeller og tilnærminger som virker, og hvilke som ikke virker. Dersom vi ønsker mer interesse og finansiering, må vi kunne gi dem bedre svar, mener utdanningsrådgiver Andrea Naletto i Flyktninghjelpen, og påpeker at det er behov for mer forskning. Naletto tar også til orde for at utdanningssektoren må satse mer på innovasjon. Mange av utfordringene vi sliter med i forhold til tilgang, kvalitet og like muligheter for alle, krever noe mer enn business as usual, understreker Naletto. Utdanningssektoren må for eksempel utforske det siste nye innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi, da tekniske løsninger kan være svaret på mange av utfordringene med å levere utdanning i krisesituasjoner. Men vi må også bevege oss bort fra en oppfatning om at innovasjon er det samme som ny teknologi. Vi må tenke nytt om alt vi gjør; både prosesser, programmer og partnerskap, mener Flyktninghjelpens utdanningsrådgiver. Utdanningssektoren må for eksempel se på nye måter å organisere skoler og klasseromsundervisning i krisesituasjoner. Sektoren må også utvikle nye undervisnings- og evalueringsmetoder, samt nye modeller for samarbeid og bruk av insentiver, som er tilpasningsdyktige i en krise barn i Den sentralafrikanske republikk går ikke på skole Utfordring #6 Vi klarer ikke å gjøre skolene trygge I altfor mange land i er skoler en del av slagmarken. Resultatet er død og lidelse, samt at barn ikke tør gå på skolen. I mange land blir skoler og universiteter, studenter og ansatte, utsatt for De fem siste årene har det vært voldelige angrep på skoler målrettede angrep. De fanges ikke bare i kryssilden, men blir angrepet som del av en bevisst strategi for å ramme fienden, sier Diya Nijhowne, direktør i Global Coalition to Protect Education from Attack. Fra 2009 til 2013 gikk bevæpnede statlige eller ikke-statlige grupper til angrep på studenter, lærere og utdanningsinstitusjoner i minst 70 land, i følge en rapport fra organisasjonen. I 30 av dem avtegner det seg et tydelig mønster av koordinerte og bevisste angrep. Studien konkluderer at angrep og militær bruk av skoler skjer i langt flere land, og er langt mer omfattende, enn tidligere dokumentert. Ikke bare blir mennesker drept i angrepene, de forårsaker også frykt, som gjør at foreldre holder barna hjemme fra skolen, sier Nijhowne. Angrepene omfatter alt fra å brenne eller bombe skoler, til drap, vold, kidnapping og ulovlige arrestasjoner og fengsling av studenter og lærere. De verst rammede landene er Colombia, Sudan, Somalia, Syria, Afghanistan og Pakistan hvor det var 1000 rapporterte angrep eller mer i perioden 2009 til Norge og Argentina har tatt på seg ledertrøyen i arbeidet med å utvikle et nytt sett retningslinjer, for å unngå at skoler og universiteter blir brukt av det militære i en væpnet konflikt. Retningslinjene var klare i desember mai skal en erklæring om trygge skoler undertegnes i Oslo. Erklæringen forplikter landene som underskriver til å ta retningslinjene i bruk. «Habib» fotograf. Gjør ferdig skolen En fredsbyggende kraft Utdanning er i seg selv en fredsbyggende kraft. Kvalitetsutdanning som fremmer inkludering og fredelig konfliktløsning, gir barn verktøyene de trenger for å bidra til å skape et fredelig samfunn. «Fatimatu» smykkehandler. Når et barn får utdanningen avbrutt, øker sjansene for at barnet aldri vender tilbake til skolebenken. Uavbrutt skolegang gjennom krisen øker derfor sjansene for at et barn gjennomfører hele grunnskoleløpet. 1 6 PERSPEKTIV NR

5 Utdanning virkeliggjør Utfordring #7 Vi svikter jentene Det er langt større sjanse for at jenter ikke går på skolen enn gutter. Dette er særlig sant i krisesituasjoner. Visst har det vært fremgang; fra 1999 til 2012 sank antallet land med færre enn 90 jenter innskrevet i skolen per 100 gutter fra 33 til bare 16. Helse Det er større sjanse for at barn som går på skole holder seg sunne og friske, fordi de tilegner seg kunnskap om for eksempel god hygiene, trygge vannressurser og hvor det finnes landminer i området der de bor. Kunnskap de også deler med dem rundt seg. Slik bidrar barn til opplysningsarbeid i et helt samfunn. Også barnas mentale helse styrkes. Skolegang gir dem rutiner, omsorg og ikke minst håp for fremtiden 50% Halvparten av verdens jenter som ikke går på skole bor i Afrika sør for Sahara. Men, jenter henger fortsatt betydelig etter, særlig i krisesituasjoner, påpeker utdanningsrådgiver Silje Sjøvaag Skeie i Flyktninghjelpen. Faktorer som begrenser jenters utdanningsmuligheter under mer stabile forhold, blir ofte forsterket i kriser som at foreldre prioriterer utdanning for familiens gutter og at jenter slutter på skolen for å gifte seg. Mange utdanningssystemer er mannsdominerte og tar lite hensyn til jenters behov. Vi må sikre at jenter kan delta og dra nytte av læringen på lik linje med gutter. Det å ha kvinnelige lærere og kjønnsnøytralt læremateriell er viktig. Å tilpasse timeplanen og undervisningstidspunkter til elevenes behov, kan også oppmuntre flere jenter til å skrive seg inn på skolen, og bli der, mener Sjøvaag Skeie. Frykten for trakassering, voldtekt og andre former for kjønnsbasert vold, samt militær bruk av og tilstedeværelse på skoler, bidrar til å skyve jentene ut. Når en skole blir tatt i bruk av væpnede grupper, opplever vi nesten alltid at jenter dropper ut av skolen, i frykt for kidnapping og voldtekt, sier Sjøvaag Skeie. «Dairu» fotballspiller. «Mamadi» diamanthandler. Utfordring #8 Vi er for dårlig forberedt Mange land mangler planer for hvordan de skal sikre at barn kan gå på skolen når en krise rammer det være seg konflikt, ustabilitet eller katastrofer. Alle land må ha slike planer, men det er særlig viktig i land som ofte rammes av kriser, sier Annelies Ollieuz, som er utdanningsspesialist i NORCAP, verdens største beredskapsstyrke. The Inter-Agency Network for Education in Emergencies (INEE) jobber for at alle land skal integrere deres minimumsstandarder for utdanning i sine utdannings- og kriseplaner, og tilpasse dem til lokale forhold. Verdens land må også sette i verk tiltak som reduserer skadeomfanget når katastrofene rammer. De må for eksempel få på plass rutiner for tidlig varsling og evakuering av skoler, samt bygge skoler som tåler jordskjelv, sterk vind og flom. Det er lettere å nå frem med budskapet om kriseberedskap når det gjelder naturkatastrofer. Det er langt mer komplisert å overbevise stater om at de bør ha en beredskap på samme nivå når det gjelder potensiell konflikt, sier INEE-direktør Dean Brooks, og påpeker at det ofte er mer politisk og emosjonelt betent, særlig i stater som gjennom historien har vært plaget av interne stridigheter og uro. Beskyttelse Barn som går på skolen blir ikke like lett rekruttert som barnesoldater eller utsatt for vold, inkludert seksuell vold og menneskehandel. Bidrar til endring Barn som går på skole kan bidra til positiv utvikling i samfunnet de lever i. Utdanning er nemlig en av hovedmotorene som driver et samfunn fremover økonomisk, sosialt og politisk. En krise kan vare en hel barndom. Hvis barn får fortsette uavbrutt på skolen, står en stor gruppe unge voksne klare til å bidra når krisen avtar og gjenoppbyggingen tar til fremfor å bli en tapt generasjon. 50 % av alle barn som ikke går på skole bor i land rammet av krig og konflikt. 1 8 PERSPEKTIV NR

Det magiske klasserommet

Det magiske klasserommet 1 ABC redder barna Det magiske klasserommet Manus til tavlen i Det magiske klasserommet 2 Intro Manuset kan brukes til å presentere elementene på tavlen i det magiske klasserommet for elevene. Elementene

Detaljer

Leger Uten Grenser MSF

Leger Uten Grenser MSF Leger Uten Grenser MSF 1969: Biafra-krigen i Nigeria. Humanitære organisasjoner nektes adgang til en befolkning i nød og bistand manipuleres 1971: Den uavhengige organisasjonen Leger Uten Grenser stiftes

Detaljer

Erfaringer med syriske flyktninger i Tyrkia

Erfaringer med syriske flyktninger i Tyrkia Erfaringer med syriske flyktninger i Tyrkia Fagdag om Syria og bosetting av syriske flyktninger i Tyrkia 28.3.14 Vivien Wrede-Holm Tyrkia - bakgrunnsdata Tyrkia ble opprettet 1923 Styresett: republikk

Detaljer

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Kjære lærer s. 3 Oversikt over Det magiske klasserommet fred s. 4-7 Aktuelle kompetansemål s. 7 Undervisningsopplegg

Detaljer

Strategier for norsk utviklingspolitikk: Hva vil vi med bistanden og hvordan gjør vi det?

Strategier for norsk utviklingspolitikk: Hva vil vi med bistanden og hvordan gjør vi det? Strategier for norsk utviklingspolitikk: Hva vil vi med bistanden og hvordan gjør vi det? Innledning Norge gir mye relativt mye bistand per hode, men lite som andel av verdens totale bistand. Og bistandens

Detaljer

RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt

RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt 2011 RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt En palestinsk dame ser ut på to israelske soldater utenfor huset sitt i Hebron. BISTAND OG KONFLIKT Væpnet konflikt ødelegger samfunn, hindrer utvikling og gjør

Detaljer

Nok mat til alle og rent vann.

Nok mat til alle og rent vann. Nok mat til alle og rent vann. Eivind Berg, LMD Nok mat til alle global og nasjonale utfordringer. Rent vann nasjonale utfordringer. Viktig deklarasjon og mål om den globale matsikkerhet. Toppmøtet om

Detaljer

Saksnr Innhold PS 61/11 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 29. juni 2011 PS 62/11 Kampanje for de sultrammede på Afrikas Horn

Saksnr Innhold PS 61/11 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 29. juni 2011 PS 62/11 Kampanje for de sultrammede på Afrikas Horn Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: 1119 (v/kommunestyresalen), Levanger Rådhus Dato: 17.08.2011 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

Norges internasjonale innsats for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Norges internasjonale innsats for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne Norges internasjonale innsats for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne 2 Forord Utgangspunktet for Norges internasjonale innsats er at menneskerettighetene gjelder alle uavhengig av kjønn,

Detaljer

Ernæring i norsk utviklingspolitikk Alles ansvar og ingens ansvar. Liv Elin Torheim, Marina M de Paoli & Riselia Duarte Bezerra

Ernæring i norsk utviklingspolitikk Alles ansvar og ingens ansvar. Liv Elin Torheim, Marina M de Paoli & Riselia Duarte Bezerra Ernæring i norsk utviklingspolitikk Alles ansvar og ingens ansvar Liv Elin Torheim, Marina M de Paoli & Riselia Duarte Bezerra Hva var oppdraget? Bidra til grunnlaget for Redd Barna Norges ernæringsstrategi

Detaljer

På flukt fra klimaendringer

På flukt fra klimaendringer På flukt fra klimaendringer På flukt fra klimaendringer I 2010 ble hele 42,3 millioner mennesker drevet på flukt av plutselige naturkatastrofer. 90 % er klimarelaterte. Foto: En død ku ved et utørket vannhull

Detaljer

FLYKTNINGREGNSKAPET 2013

FLYKTNINGREGNSKAPET 2013 FLYKTNING 2013 REGNSKAPET ALT om mennesker På FLuKT verden over Hovedtall og trender Hovedfunn GLOBALT 45,2 millioner mennesker er på flukt verden over. Dette er det høyeste tallet som er registrert etter

Detaljer

Europarådet. pass. til dine rettigheter

Europarådet. pass. til dine rettigheter Europarådet pass til dine rettigheter Europarådet pass til dine rettigheter 1 Velkommen til en spennende ferd Livet er en eventyrlig reise. På vår ferd treffer vi mange andre mennesker, og alle ønsker

Detaljer

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Tale NOREPS 27.november Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Kjære alle sammen - velkommen til Innovasjon Norge og denne årlige faste møteplassen i regi av nettverket NOREPS The Norwegian Emergency Preparedness

Detaljer

DIALOGMØTE : KUNNSKAP OG REKRUTTERING 22. Mai 2012 Tromsø. Prosjektleder Harald Åge Sæthre

DIALOGMØTE : KUNNSKAP OG REKRUTTERING 22. Mai 2012 Tromsø. Prosjektleder Harald Åge Sæthre DIALOGMØTE : KUNNSKAP OG REKRUTTERING 22. Mai 2012 Tromsø Harald Åge Sæthre er prosjektleder ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen Prosjektet ser på hele studieløpet fra

Detaljer

Informasjon til alle delegasjonene

Informasjon til alle delegasjonene Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i Den demokratiske republikk Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om vern av Epulu regnskogen i Orientalprovinsen. De siste årene

Detaljer

NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31. www.norad.

NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31. www.norad. Foto: Morten Hvaal NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31 www.norad.no NORADs informasjonssenter Telefon: 22

Detaljer

Sult på timeplanen ta del i Mollys verden

Sult på timeplanen ta del i Mollys verden Sult på timeplanen ta del i Mollys verden Fokus: Sult og ernæring Anledning: Verdens matdag, 16. oktober Trinn: 7-9 klasse Nødvendige hjelpemidler Internett Prosjektor/skjerm Penn og papir Introduksjon

Detaljer

Filmen EN DAG MED HATI

Filmen EN DAG MED HATI Filmen EN DAG MED HATI Filmen er laget med støtte fra: 1 Relevante kompetansemål Samfunnsfag Samfunnskunnskap: Samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien. Forklare hvilke

Detaljer

Mental helse. Mental helse i et samfunnsperspektiv Med fokus på økonomi og fattigdom

Mental helse. Mental helse i et samfunnsperspektiv Med fokus på økonomi og fattigdom Mental helse Mental helse i et samfunnsperspektiv Med fokus på økonomi og fattigdom Ingunn Dreyer Ødegaard Psykologstudent HimalPartner 20. mars 2014 Global mental helse 85% av psykisk lidende får ikke

Detaljer

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk 1 av 7 Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk Basert på Utenriksminister Børge Brendes tale ved Næringslivets konferanse for internasjonalisering og utvikling 16 februar 2016

Detaljer

Hjelpen kommer frem! Filippinene 1. desember 2013

Hjelpen kommer frem! Filippinene 1. desember 2013 Filippinene 1. desember 2013 Hjelpen kommer frem! ShelterBox Norway sender ut dette nyhetsbrevet til de som velvillig har bidratt med donasjoner. Forrige nyhetsbrev var datert 22. november. Dette er tilgjengelig

Detaljer

Rapport. Norsk humanitær politikk Årsrapport 2014

Rapport. Norsk humanitær politikk Årsrapport 2014 Rapport Norsk humanitær politikk Årsrapport 2014 Forord Vi står i dag overfor en ekstraordinær situasjon når det gjelder humanitære kriser og humanitære behov i verden. Ikke siden andre verdenskrig har

Detaljer

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011.

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2013 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. 1 Utdrag fra Røde Kors Hovedprogram 2.1 Røde Kors forebygger

Detaljer

Lærerveiledning Ungdom og funksjonsnedsettelse

Lærerveiledning Ungdom og funksjonsnedsettelse Lærerveiledning Ungdom og funksjonsnedsettelse I dette opplegget skal elevene lære mer om FN og FNs menneskerettighetskonvensjoner, med særlig fokus på konvensjonen om personer med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 Innhold Innledning... 1 Hovedmål 1: Bidra til at flere barn i sårbare og konfliktrammede land får utdanning... 2

Detaljer

JENTEBARNA VERDEN HAR FORLATT. - Støtte fra elever ved DIN skole kan gi jentene en ny start!

JENTEBARNA VERDEN HAR FORLATT. - Støtte fra elever ved DIN skole kan gi jentene en ny start! JENTEBARNA VERDEN HAR FORLATT - Støtte fra elever ved DIN skole kan gi jentene en ny start! 1100 kvinner og barn blir voldtatt hver dag i Kongo Kilde: American Journal of Public Health 2010 Verden må reagere!

Detaljer

Representantforslag 18 S

Representantforslag 18 S Representantforslag 18 S (2014 2015) fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Audun Lysbakken Dokument 8:18 S (2014 2015) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Audun

Detaljer

+ Verdensomspennende motstand mot antipersonelllandminer

+ Verdensomspennende motstand mot antipersonelllandminer Hovedpunkter Landminekonvensjonen og landminekampanjen generelt gjør store framskritt i kampen mot et totalforbud mot antipersonell-landminer (APM) og i forhold til å redde liv og lemmer i hver eneste

Detaljer

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? -Arbeiderpartiet har ikke svart på noen av spørsmålene 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? MDG vil ikke overlate tjenestene til kommersielle

Detaljer

Tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet. Fiffi Namugunga Regionalkoordinator TVE/KLL, IMDI Midt-Norge

Tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet. Fiffi Namugunga Regionalkoordinator TVE/KLL, IMDI Midt-Norge Tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet Fiffi Namugunga Regionalkoordinator TVE/KLL, IMDI Midt-Norge Forebyggende arbeid og styrking av kompetansen i hjelpeapparatet

Detaljer

Gjennomføring av målene for bærekraftig utvikling i Norge. Svein Erik Stave og Arne Backer Grønningsæter

Gjennomføring av målene for bærekraftig utvikling i Norge. Svein Erik Stave og Arne Backer Grønningsæter Gjennomføring av målene for bærekraftig utvikling i Norge Svein Erik Stave og Arne Backer Grønningsæter Oversikt Målene for bærekraftig utvikling Dette er en forsmak på et Fafo-notat som kommer i oktober

Detaljer

Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling

Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling Det utvidede krisebegrepet En bedrift (organisasjon, institusjon, myndighet) er i krise når det oppstår en situasjon som kan true dens kjernevirksomhet

Detaljer

Atlas- alliansens innspill til Regjeringens Stortingsmelding om Norges internasjonale arbeid med menneskerettighetene

Atlas- alliansens innspill til Regjeringens Stortingsmelding om Norges internasjonale arbeid med menneskerettighetene Utenriksdepartementet Seksjon for menneskerettigheter og demokrati P.B. 8114 Dep 0032 Oslo Oslo, 4. mars, 2014 Atlas- alliansens innspill til Regjeringens Stortingsmelding om Norges internasjonale arbeid

Detaljer

Foreldreforedrag Hinna skole, 16. juni

Foreldreforedrag Hinna skole, 16. juni Foreldreforedrag Hinna skole, 16. juni Hva menes med psykisk helse? Hvordan har norsk ungdom det? Myndighetenes satsing på skolen Ungdomsskoleprogrammet Alle har en psykisk helse Hva kan vi som foreldre/

Detaljer

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen.

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen. M I D L A N D S C H I L D R E N H O P E P R O J E C T Midlands-fadder Skap en bedre verden et barn av gangen Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? - 100% av ditt donerte beløp vil gå direkte

Detaljer

Psykisk helse inn i skolen?

Psykisk helse inn i skolen? Psykisk helse inn i skolen? Hvorfor og hvordan bruke skoleprogram for å styrke elevenes psykiske helse Brekko 12.mars 2015 Kristin Hatløy Psykiatrisk sykepleier TIPS Rådgiver Psykiatrisk Opplysning Psykisk

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Innst. 224 S. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader

Innst. 224 S. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader Innst. 224 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Dokument 8:43 S (2013 2014) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Ulovlig, urapportert og uregulert fiske er et alvorlig globalt problem som bidrar til overfiske, skjeve konkurransevilkår og undergraver bærekraftige

Ulovlig, urapportert og uregulert fiske er et alvorlig globalt problem som bidrar til overfiske, skjeve konkurransevilkår og undergraver bærekraftige Naturkriminaliteten har økt voldsomt i omfang, og må håndteres som et spørsmål som handler om global sikkerhet. Naturkriminaliteten er en reell trussel mot utvikling i mange land, og kan føre til at blant

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Amal Aden Om håpet glipper, er alt tapt. Homofile flyktninger

Amal Aden Om håpet glipper, er alt tapt. Homofile flyktninger Amal Aden Om håpet glipper, er alt tapt Homofile flyktninger 2012 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo www.aschehoug.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-03-35324-6 Bibliotekutgave

Detaljer

Flyktningehelsetjenesten i Tromsø kommune

Flyktningehelsetjenesten i Tromsø kommune Flyktningehelsetjenesten i Tromsø kommune Sentrum helsestasjon To helsesøstre for bosatte flyktninger 1,8 % stilling Lege for bosatte flyktninger Camilla Eilifsen Midtbu 20 % stilling Jordmor for både

Detaljer

barna jongcheol Be for de glemte barna i nord-korea overlevde ikke. Han døde for sin tro på Jesus.

barna jongcheol Be for de glemte barna i nord-korea overlevde ikke. Han døde for sin tro på Jesus. Be for de i nord-korea jongcheol Noen gatebarn (på folkemunne: vandrende svaler ) greier å flykte fra Nord-Korea. Jong-Cheol var 11 da han rømte til Kina. Åpne Dører ble kjent med ham, og han fikk bo hos

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge

Barn som kommer alene til Norge Barn som kommer alene til Norge Barnas rettigheter og behov, og kommunenes ansvar Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Kort presentasjon Øystein Stokvold avdelingsdirektør Bufetat Region øst med ansvar

Detaljer

NORADS RESULTATRAPPORT 2013 HELSE OG UTDANNING

NORADS RESULTATRAPPORT 2013 HELSE OG UTDANNING NORADS RESULTATRAPPORT 2013 HELSE OG UTDANNING Norads resultatrapport 2013 Helse og utdanning SAMMENDRAG Et utvalg av 15 resultateksempler om utdanning og 12 om helse gir et innblikk i norsk bistand på

Detaljer

25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner

25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner 25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner Vold stenger dører Kvinner som utsettes for vold blir svært ofte hindret fra aktiv deltakelse i samfunnet. Vi krever et

Detaljer

Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne?

Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne? Evalueringsavdelingen i Norad Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne? En studie Bilde av barn som går til skolen i Nepal (foto: Redd Barna Norge) Har norsk bistand inkludert personer

Detaljer

Folk forandrer verden når de står sammen.

Folk forandrer verden når de står sammen. Kamerater! Gratulerer med dagen! I dag samles vi for å kjempe sammen, og for å forandre verden til det bedre. Verden over samles vi under paroler med større og mindre saker. Norsk Folkehjelp tror på folks

Detaljer

DET ER ET HULL I SKOLENS LÆREPLANER BOKEN SOM MANGLER

DET ER ET HULL I SKOLENS LÆREPLANER BOKEN SOM MANGLER DET ER ET HULL I SKOLENS LÆREPLANER BOKEN SOM MANGLER Opprop I generasjoner har skolen undervist om elevenes kroppslige helse. Fysisk aktivitet og ernæring har vært sentrale tema i undervisningen. Formålet

Detaljer

Hvem er flyktningene som kommer til Norge? - Erfaringer fra kommisjonsreise til Tyrkia, høsten 2015

Hvem er flyktningene som kommer til Norge? - Erfaringer fra kommisjonsreise til Tyrkia, høsten 2015 Hvem er flyktningene som kommer til Norge? - Erfaringer fra kommisjonsreise til Tyrkia, høsten 2015 1 Fordeling av flyktninger i verden Tyrkia Pakistan Libanon Iran Etiopia Jordan.har 85% av verdens flyktninger

Detaljer

Om oss Prosjekter Partnere Samarbeidsmu ligheter

Om oss Prosjekter Partnere Samarbeidsmu ligheter Om oss Prosjekter Partnere Samarbeidsmu ligheter Utdanningshjelpen helt kort Vi formidler utdanningsstøtte til barn og unge som med enkle midler kan hjelpes til å realisere sitt potensial. UH ble stiftet

Detaljer

FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM

FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 Redningstjeneste og førstehjelp Flyktning og integrering Utviklingssamarbeid Humanitær nedrustning Høringsdokument Norsk Folkehjelps 19. ordinære landsmøte

Detaljer

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Frivillig og veldig verdifull Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors og min bakgrunn Hvorfor frivilligheten er avgjørende for å møte fremtidens helseutfordringer

Detaljer

Utdanningslinja - oppfølging og strategier for institusjonene EVU-forum, Tromsø, 7. oktober 2010 Avd.dir. Fredrik Dalen Tennøe Kunnskapssamfunnet - bakteppe Høyt kunnskapsbehov, stadig økende behov og

Detaljer

LÆRE FOR LIVET. Skolegang redder liv. RWANDA 20 år etter folkemordet. PROFILEN Jens Stoltenberg ET UTENRIKSMAGASIN FRA FLYKTNINGHJELPEN 01/2014 KR.

LÆRE FOR LIVET. Skolegang redder liv. RWANDA 20 år etter folkemordet. PROFILEN Jens Stoltenberg ET UTENRIKSMAGASIN FRA FLYKTNINGHJELPEN 01/2014 KR. ET UTENRIKSMAGASIN FRA FLYKTNINGHJELPEN 01/2014 KR. 79 ISSN 1891-2230 RETUR UKE 24 LÆRE FOR LIVET Skolegang redder liv RWANDA 20 år etter folkemordet PROFILEN Jens Stoltenberg 0 1 PERSPEKTIV NR. 01.2014

Detaljer

Røde Kors - prinsippene

Røde Kors - prinsippene Røde Kors - prinsippene Røde Kors-prinsippene er kjernen i vårt verdigrunnlag, og legger rammene for all aktivitet i Røde Kors Ungdom. Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe

Detaljer

La læreren være lærer

La læreren være lærer Trond Giske La læreren være lærer Veien til en skole der alle barn kan lykkes Til Una Give a man a truth and he will think for a day. Teach a man to reason and he will think for a lifetime. Fritt etter

Detaljer

Psykologisk lavterskeltilbud for traumatiserte flyktninger. Psykologspesialist Åshild B. Fuglestad, PPT Bergenhus

Psykologisk lavterskeltilbud for traumatiserte flyktninger. Psykologspesialist Åshild B. Fuglestad, PPT Bergenhus Psykologisk lavterskeltilbud for traumatiserte flyktninger, 1 Bakgrunn Alle innvandrere og flyktninger som bosettes i Bergen kommune får tilbud om norskopplæring ved Nygård skole. (Pedagogisk Psykologisk

Detaljer

Evaluering av fremme av funksjonshemmedes rettigheter i norsk utviklingssamarbeid. Oppfølgingsplan.

Evaluering av fremme av funksjonshemmedes rettigheter i norsk utviklingssamarbeid. Oppfølgingsplan. Notat Til: Kopi: Fra: Assisterende utenriksråd Christian Syse Utviklingspolitisk direktør Hege Hertzberg Avdeling for regionale spørsmål og utvikling Norad/EVAL Avdeling for FN, fred og humanitære spørsmål

Detaljer

Den globale flyktningsituasjonen trender og utfordringer

Den globale flyktningsituasjonen trender og utfordringer UDIs VÅRSEMINAR 2011 Tema Barn på flukt Tale av Elisabeth Rasmusson - Sjekket mot fremføring Den globale flyktningsituasjonen trender og utfordringer God morgen alle sammen. Tusen takk til Ida og UDI for

Detaljer

«Familier i utetjeneste»

«Familier i utetjeneste» «Familier i utetjeneste» Norsk Luthersk Misjonssamband 22.juni 2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Ansvar... 2 3. Rekruttering av misjonærfamilier... 3 4. Langsiktig planlegging for barna...

Detaljer

Kvinners rolle i humanitære katastrofer: utfordringer for norsk politikk

Kvinners rolle i humanitære katastrofer: utfordringer for norsk politikk Kvinners rolle i humanitære katastrofer: utfordringer for norsk politikk Rapport fra et arbeidsseminar arrangert av UD og Norad 1. november 2006 Innledning Denne rapporten oppsummerer presentasjonene og

Detaljer

Kreativt partnerskap HVA HVORDAN HVORFOR

Kreativt partnerskap HVA HVORDAN HVORFOR Kreativt partnerskap i videregående skoler i Oppland 2013-14 Kreativt partnerskap HVA HVORDAN HVORFOR Kontakt: Vivian Haverstadløkken, rådgiver Kulturenheten Vivian.haverstadlokken@oppland.org www.oppland.ksys.no

Detaljer

Hvordan håndterer Oslo kommune flyktningsituasjonen? Trygve G. Nordby Oslo. 9. mars 2016

Hvordan håndterer Oslo kommune flyktningsituasjonen? Trygve G. Nordby Oslo. 9. mars 2016 Hvordan håndterer Oslo kommune flyktningsituasjonen? Trygve G. Nordby Oslo. 9. mars 2016 En historie om migrasjon i vår tid La oss tenke oss seks brødre og søstre fra et land i krig, konflikt og fattigdom

Detaljer

AVTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAP MELLOM KONGERIKET NORGE OG DEN ISLAMSKE REPUBLIKK AFGHANISTAN

AVTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAP MELLOM KONGERIKET NORGE OG DEN ISLAMSKE REPUBLIKK AFGHANISTAN AVTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAP MELLOM KONGERIKET NORGE OG DEN ISLAMSKE REPUBLIKK AFGHANISTAN Kongeriket Norges regjering og Den islamske republikk Afghanistans regjering (heretter kalt «partene»), som

Detaljer

Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017

Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017 Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017 Hovedprogrammet bygger på «Langtidsplan for Norges Røde Kors 2011-2020». Langtidsplanen bygger på Det Internasjonale Forbundet av Røde Kors og Røde Halvmåne-foreningene

Detaljer

Norsk humanitær politikk

Norsk humanitær politikk Rapport Norsk humanitær politikk Årsrapport 2011 Norsk humanitær politikk. Årsrapport 2011 3 Forord Norge bidro gjennom sin humanitære bistand med betydelig støtte gjennom lokale og internasjonale humanitære

Detaljer

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Det magiske klasserommet klima s. 3 Oversikt over Klimarommet s. 4 7 Undervisningsopplegg 1 Bli en klimavinner!

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Norsk humanitær politikk

Norsk humanitær politikk Rapport Norsk humanitær politikk Årsrapport 2013 Rapport Norsk humanitær politikk Årsrapport 2013 Norsk humanitær politikk. Årsrapport 2013 5 Forord For 2014 er de samlede behovene fra humanitære hjelpeorganisasjoner

Detaljer

Innst. 398 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling

Innst. 398 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling Innst. 398 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Dokument 8:95 S (2014 2015) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Ledig engasjement (to måneder) som rapportforfatter

Ledig engasjement (to måneder) som rapportforfatter Ledig engasjement (to måneder) som rapportforfatter Caritas Norge har som trosbasert aktør lang erfaring med ulike former for fredsarbeid fra flere kontinenter. Vi støtter for tiden fredsprosesser på Filippinene,

Detaljer

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN.

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN. STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet vil i den neste fireårsperioden bidra til økt kunnskap og engasjement om FN og internasjonale spørsmål gjennom tilstedeværelse i skoleverket, på digitale plattformer

Detaljer

Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden Vårt oppdrag er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse Mangfold og lokal variasjon er Røde Kors styrke. Det finnes imidlertid noen brede kjerneområder som binder oss sammen over hele landet

Detaljer

Kristin Solberg. Livets skole. Historien om de afganske kvinnene som risikerer alt for å redde liv

Kristin Solberg. Livets skole. Historien om de afganske kvinnene som risikerer alt for å redde liv Kristin Solberg Livets skole Historien om de afganske kvinnene som risikerer alt for å redde liv Om forfatteren: Kristin Solberg (f. 1982) er journalist og forfatter, bosatt i Kairo. Under arbeidet med

Detaljer

Strategi for styrket internasjonal innsats mot kjønnslemlestelse av jenter for perioden 2014-2017

Strategi for styrket internasjonal innsats mot kjønnslemlestelse av jenter for perioden 2014-2017 Strategi for styrket internasjonal innsats mot kjønnslemlestelse av jenter for perioden 2014-2017 Hva er kjønnslemlestelse? Kjønnslemlestelse av jenter er en praksis knyttet til kultur, tradisjon og tro.

Detaljer

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Frivillighet og velferd roller og samspill Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors Hvorfor er frivilligheten avgjørende Hva kan Buskerud Røde Kors bidra

Detaljer

Redd Barnas strategi 2014-17

Redd Barnas strategi 2014-17 Redd Barnas strategi 2014-17 Endelig strategi vedtatt av Landsmøtet 15 september 2013 Edocs #250460 Innhold Barn og unge i verden 2 1. Hvem er Redd Barna? 3 2. Hvem skal Redd Barna nå? 5 3. Hvor jobber

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

NARKOTIKABEKJEMPNING ( %) ( %)

NARKOTIKABEKJEMPNING ( %) ( %) NARKOTIKABEKJEMPNING XY XY X X ETTERSPØRSEL TILBUD ( %) ( %) RUSMIDLER Med rusmidler forstås stoffer som kan gi en form for påvirkning av hjerneaktivitet som oppfattes som rus. Gjennom sin virkning på

Detaljer

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Hvilken rolle kan voksenopplæringen spille for forankring og rekruttering til nye

Detaljer

«En kriger løser oppdraget. Uansett forutsetninger. Ingenting er umulig. Det umulige tar bare litt lenger tid.» Slik lød vårt motto i Forsvarets

«En kriger løser oppdraget. Uansett forutsetninger. Ingenting er umulig. Det umulige tar bare litt lenger tid.» Slik lød vårt motto i Forsvarets 2014 J.M. Stenersens Forlag AS Skrevet i samarbeid med Irina Lee Omslagsdesign: Teft design Omslagsbilde: Jeton Kacaniku Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-7201-581-6 J.M. Stenersens Forlag Stortingsg.

Detaljer

Konflikter i Midt-Østen

Konflikter i Midt-Østen Konflikter i Midt-Østen Israel-Palestina-konflikten (side 74-77) 1 Rett eller feil? 1 I 1948 ble Palestina delt i to og staten Israel ble opprettet. 2 Staten Palestina ble også opprettet i 1948. 3 Erklæringen

Detaljer

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt for perioden 2016-2019

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt for perioden 2016-2019 Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt for perioden 2016-2019 Vedtatt av Sentralstyret mars 2016 Mål for Utdanningsforbundets internasjonale arbeid Utdanningsforbundet skal aktivt bruke

Detaljer

Afrikanske Baptisters Kvinneforbund (BWUA)

Afrikanske Baptisters Kvinneforbund (BWUA) ..gjennom bønn 1 Afrikanske Baptisters Kvinneforbund (BWUA) 1) Be for en total utryddelse av ebola i Vest- Afrika. 2) Be for studenter som er ferdige med universitetet og som ikke får seg arbeid. Dette

Detaljer

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver Kandidat-ID: 7834 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 HI-116 skriftlig eksamen 19.mai 2015 Skriveoppgave Manuell poengsum Levert HI-116

Detaljer

Sammendrag av sak og uttalelse

Sammendrag av sak og uttalelse Vår ref.: Dato: 12/2419 24.09.2013 Sammendrag av sak og uttalelse Saksnummer: 12/2419 Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 jf. 4 Dato for uttalelse: 29.08.2013 MannsForum klaget inn Utdanningsdirektoratet

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Fra bekymring i Norge til handling i utland Handlingsplanen mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet 2013-2016

Fra bekymring i Norge til handling i utland Handlingsplanen mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet 2013-2016 Regional koordinator Eva Torill Jacobsen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) etj@imdi.no Mobil: 957 7 0 656 Fra bekymring i Norge til handling i utland Handlingsplanen mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse

Detaljer

Tromsø kommunes visjon

Tromsø kommunes visjon Tromsø kommunes visjon Sammen betyr at vi i fellesskap samhandler og lojalt slutter opp om vårt viktige samfunnsoppdrag Varmt betyr at vi er inkluderende og at vi skal møte alle med åpenhet og respekt

Detaljer

Bostedsløse i Drammen 2008 (med referanse til 2012). Evelyn Dyb, NIBR

Bostedsløse i Drammen 2008 (med referanse til 2012). Evelyn Dyb, NIBR 1 Bostedsløse i Drammen 2008 (med referanse til 2012). Evelyn Dyb, NIBR Notatet er en analyse av dataene fra kartleggingen av bostedsløse i 2008 for Drammen kommune. NIBR har tidligere laget et notat med

Detaljer

Samregulering skaper trygge barn. Arnt Ove Engelien Psykologspesialist Trygg base AS

Samregulering skaper trygge barn. Arnt Ove Engelien Psykologspesialist Trygg base AS Samregulering skaper trygge barn Arnt Ove Engelien Psykologspesialist Trygg base AS Slik ser tilknytning ut Samregulering skaper trygge barn - Bergen 2 Trygghetssirkelen Foreldre med fokus på barnets behov

Detaljer

FLYKTNINGREGNSKAPET 2008 REGNSKAPET. pris Kr. 150 ISBN 978-82-7411-183-4

FLYKTNINGREGNSKAPET 2008 REGNSKAPET. pris Kr. 150 ISBN 978-82-7411-183-4 FLYKTNINGREGNSKAPET 2008 FLYKTNING 2008 REGNSKAPET pris Kr. 150 ISBN 978-82-7411-183-4 9 788274 111837 Alt om mennesker på flukt over hele verden Dette er flyktningregnskapet, en oversikt over FLYKTNING

Detaljer

Resolusjon = Fellesuttalelse; vedtak fattet på møter (folkemøter, i partier, foreninger osv.), særlig da om vedtak av politisk natur.

Resolusjon = Fellesuttalelse; vedtak fattet på møter (folkemøter, i partier, foreninger osv.), særlig da om vedtak av politisk natur. Rebekka Jynges blogginnlegg fra FNs Generalforsamling i New York: 18. oktober 2012: Resolusjon, mottakelse og barns rettigheter: Fra det norske leksikon: Resolusjon = Fellesuttalelse; vedtak fattet på

Detaljer

ER NORSK UNGDOM GLOBALE BORGERE?

ER NORSK UNGDOM GLOBALE BORGERE? ER NORSK UNGDOM GLOBALE BORGERE? Baselineundersøkelse om norske videregående elevers holdninger til globale temaer Rapport SEPT/2015 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen tar for seg holdningene og handlingene

Detaljer

I. GDCS Satser Satser ambisiøst på styrking av barnehager i 2015

I. GDCS Satser Satser ambisiøst på styrking av barnehager i 2015 Hjelp oss! Ditt bidrag kan gjøre en stor forskjell for de barn som er sårbare og trenger det mest! Nyhets,- fadder,- og vennebrev V september 2014 Disse Nyhets,- fadder- og vennebrev blir utgitt 7 ganger

Detaljer