PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 38. ORDINÆRE TING SUNDVOLDEN HOTEL MAI 2000

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 38. ORDINÆRE TING SUNDVOLDEN HOTEL 27.-28 MAI 2000"

Transkript

1 PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 38. ORDINÆRE TING SUNDVOLDEN HOTEL MAI 2000 ÅPNING SAKLISTE 1. Godkjenning av de fremmøtte representanter 2. Godkjenning av forretningsorden 3. Godkjenning av saklisten 4. Valg av dirigenter, sekretærer, tellekorps, redaksjonskomite og representanter til å undertegne protokollen 5. Beretninger 6. Regnskap 1998 og Tilsetting av revisor 8. Innkomne forslag: A Ikke lovsaker 1. Forbundsstyret: NVBFs konkurransesystem 2. Forbundsstyret: Lisensordningen. B Lovsaker Ingen innkomne saker 9. Handlingsplan og framtidig organisasjon for norsk volleyball 10. Valg 11. Bestemmelse av sted for neste Forbundsting AVSLUTNING 1

2 BEHANDLING AV SAKENE ÅPNING Tinget 2000 ble åpnet av forbundets president Roar Sundbø. Han ønsket alle velkommen og tingforsamlingen innledet med ett minutts stillhet til minne om en sentral person i norsk volleyball, æresmedlem Arvid Stoltenberg som var gått bort i tingperioden. Olle Karlsson ble overrakt gave i anledning 20 års ansettelse. Roar Sundbø leste opp hilsning fra Norges Idrettsforbund. SAK 1: GODKJENNING AV DE FREMMØTTE REPRESENTANTER Lørdag var det ialt 52 stemmeberettigede til stede da tinget ble satt. Søndag var det ialt 53 stemmeberettigede til stede. Representanter med tale-, forslags- og stemmerett: Forbundsstyret: President Visepresident Styremedlemmer Ansattes representant Sundbø, Roar Faleide, Torill Gundersen Bjørnsund, Wenche Langhelle, Odd Oppedal, Mona Wigestrand, Ketil Endrestad, Elisabeth (stemmerett lørdag) Larsen, Kjersti (stemmerett søndag) Helgesen, Vigdis Rake Kretsene: Østfold Belsby Jan Gunnar Kretsrepresentant Oppland Solhaug Janne A.M. Kretsrepresentant Vestrum Frode Nordre Land IF Akershus Michelsen Geir Åge Kretsrepresentant Granlund Oddbjørn Holstad IL Lefdal Marianne Jutul IL Oslo Blindheim Birgitte Kretsrepresentant Krogager Lars Koll IL Johansen Ingar Myrer IL Buskerud Olsen Lars Erik Kretsrepresentant Viken Geir Lier VBK Ekroll Frode A. Hønefoss VBK Vestfold Nicolaysen Jørn Kretsrepresentant Aas Anne Katrine IL Flint Telemark Aamodt Tor Øistein Kretsrepresentant Per Kristian Andersen Stathelle OIL Aust-Agder Sødal Tormod Kretsrepresentant Uppstad Kristine Risør VBK Vest-Agder Tønnesen Øystein Kretsrepresentant 2

3 Johansen Ingunn K. KFUM/Kristiansand Rogaland Rørheim Edvard Kretsrepresentant Wiig Terje Klepp VBL Hordaland Transeth Thore Kretsrepresentant Dalen Lars KFUM/Ølen Sævareid Eirik Nyborg VBK Drønnen Elin A BSI Sogn og Fjordane Byrkjeland Liv Kretsrepresentant Jøranli Aina Eid IL Pettersen Alf Jonas Førde VBK Møre og Romsdal Wolsdal Kari Eskeland Kretsrepresentant Knutsen Idar KFUM/Volda Eskeland Olaf KFUM/Volda Sør-Trøndelag Sandsund Mariann Kretsrepresentant Hoston Lars Helge Fjellmann IL Carlsen Marianne S. NTNUI Gløshaugen Nord-Trøndelag Forbord Jon Olav Kretsrepresentant Sønstebø Anders Steinkjær VBK Bruce Ingrid Grong IL Nordland Haaheim Knut R. Kretsrepresentant Solbakken Marit Mosjøen VBK Walnum Ingrid Nesna IL Troms Broks Edgar Kretsrepresentant Bergheim Sverre Brøstadbotn Finnmark Røe Gunnar Kretsrepresentant Johansen Veronica Alta IF Med tale og forslagsrett i de saker som ligger innenfor utvalgets/komiteens arbeidsområder: Appellutvalget Okstad Ann Kristin N. Lovutvalget Bjørgen Harald Valgkomitéen Unaas Erik Kontrollkomitéen Frafjord Einar Revisor Berger Jacob Med generell tale og forslagsrett: Generalsekretær Knutsen Arne-Morten Etter forslag fra presidenten ble følgende innvilget tale- og forslagsrett 2. varamedlem Elisabeth Endrestad (søndag) 3. varamedlem Ivar Myklebust 3

4 Øvrige deltakere: Dirigenter: Vedeler Terje Bjørgen Harald Gjester: Æresmedlem Syrrist Gunnar (lørdag ettermiddag) Observatører: NVBFs adm. Karlsson Olle NVBFs adm. Kristensen Beate NVBFs adm. Wardenær Raymond Kretsansatt Telemark Karlsen Harald B. Kretsansatt Rogaland Vestbø Geir Kretsansatt Møre og Romsdal Myrmo Jorunn Kretsansatt S-Trøndelag Johannessen Per-Einar Kretsansatt Nordland Bang Liv-Astrid De fremmøtte representanter ble enstemmig godkjent. SAK 2: GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN Den foreslåtte forretningsorden ble enstemmig godkjent. SAK 3: GODKJENNING AV SAKLISTEN Endringsforslag fra Forbundsstyret v/ Roar Sundbø. Sak 9 behandles før sak 8. Sak (A2 behandles når det passer i forhold til debatten med den foreslåtte endring.. Forslaget til sakliste ble enstemmig godkjent. 4

5 SAK 4: VALG AV DIRIGENTER, SEKRETÆRER, TELLEKORPS, REDAKSJONSKOMITE OG REPRESENTANTER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN Styret fremmet følgende forslag til funksjonærer: 2 dirigenter: Harald Bjørgen Terje Vedeler 2 sekretærer: Olle Karlsson Beate Kristensen Tellekorps: Geir Vestbø Per-Einar Johannessen Jorunn Myrmo Redaksjonskomite på 3 medlemmer: Lars Erik Olsen Geir Åge Michelsen Marianne Sandsund 2 representanter til å undertegne protokollen: Anne Kathrine Aas Tormod Sødal De foreslåtte funksjonærer ble enstemmig valgt. SAK 5: BERETNINGER Dirigenten innledet. a) Forbundsstyret b) Komiteene Forbundsstyrets beretning ble tatt til etterretning. Følgende hadde ordet: Roar Sundbø, Harald Bjørgen, Odd Langhelle. 5

6 SAK 6: REGNSKAP 1998 OG 1999 a) REGNSKAP FOR NORGES VOLLEYBALLFORBUND Revisor leste opp konklusjonen for revisjonsberetningen for regnskapet for Revisors beretning ble tatt til etterretning. Regnskap for 1998 ble enstemmig godkjent. Følgende hadde ordet: Roar Sundbø b) REGNSKAP FOR NORGES VOLLEYBALLFORBUND Revisor leste opp konklusjonen for revisjonsberetningen for regnskapet for Revisors beretning ble tatt til etterretning. c) OPPLESING AV KONTROLLKOMITÉENS RAPPORT Einar Frafjord, Kontrollkomitéen, leste opp kontrollkomitéens rapport for Regnskap 1998 og Kontrollkomitéens rapport for Regnskap 1998 og Regnskap 1999 ble tatt til etterretning. Regnskapet for 1999 ble enstemmig godkjent. Følgende hadde ordet: Roar Sundbø SAK 7: TILSETTING AV REVISOR Forbundsstyret foreslår at statsautorisert revisor Jacob Berger tilsettes som Norges Volleyballforbunds revisor for en ny periode. Forbundsstyret gis fullmakt til å fastsette revisors honorar. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 6

7 SAK 8A: INNKOMNE FORSLAG - IKKE LOVSAKER SAK 8A1: Forbundsstyret: Nytt serie- og konkurransesystem Forbundsstyrets forslag til vedtak: a) NVBF innfører nytt serie- og konkurransesystem fra og med sesongen 2001/2002. b) Klubber som ønsker å delta i eliteserien må innfri betingelser for å oppnå elitelisens. c) Forbundsstyret gis i mandat å arbeide videre med rammene og premissene for nytt serie- og konkurransesystem. Odd Langhelle innledet på vegne av forbundsstyret Punktene ble behandlet i følgende rekkefølge: Punkt A1 b) Forbundsstyrets forslag til vedtak på punkt A1 b) ble enstemmig vedtatt. Punkt A1 a) og A1 c) Forslag fra Sør-Trøndelag v/ Mariann Sandsund. Trakk senere sitt forslaget til fordel for forslaget fra Troms Forslag fra Troms v/ Edgar Broks: Troms trakk senere sitt forslag. Utsettelsesforslag fra Førde VBK v/ Alf Jonas Pettersen: Saka utsetjast. NVBF styret gjer ei ny utredning som også vert sendt ut til høyring som også vert sendt ut til høyring på klubbnivå/krins/regionnivå. Forslaget ble siden trukket Oversendelsesforslag fra Holstad vbk v/ Oddbjørn Granlund: Tillegg til punkt under rekruttering for å oppnå elitelisens: Må stille med minimum 1 forbundsinstruktør Etablere trenerforum rettet mot underliggende samarbeidsklubber. Oversendelsesforslag fra Nord-Trøndelag v/jon Olav Forbord: Forbundsstyret utarbeider retningslinjer og krav til arrangement på nivå 1. Justert forslag fra Norges Volleyballforbund v/roar Sundbø: Forbndsstyret pålegges å utrede nivå 1 på nytt. Forbundsstyret pålegges også å starte en prosess hvor en arbeidsgruppe pluss en referansegruppe utarbeider forslag til nytt system. Forslaget skal foreligge inne 1. januar Forslag fra Hordaland Volleyballkrets Innføring av nytt serie og konkurransesystem vedrørende 1. div, utsettes til neste ting. Nytt tillegg fra Forbundsstyret v/roar Sundbø Forbundsstyret forplikter seg til å innkall alle kretsene til et møte før endelig vedtak gjøres. 7

8 Forbundsstyrets justerte forslag med tillegg med vedtatt mot 8 stemmer Følgende hadde ordet til saken: Mariann Sandsund, Edgar Broks, Jon Olav Forbord, Anders Sønstebø, Oddbjørn Granlund, Anne Kathrine Aas, Roar Sunbø, Geir Viken, Idar Knutsen, Elisabeth Endrestad, Lars Dalen, Alf Jonas Pettersen, Ivar Myklebust, Oddbjørn Granlund, Frode A. Ekroll, Aina Jøranli, Thore Transeth, Geir Åge Michelsen, Kari Eskeland Woldsdal, Odd Langhelle, 8

9 SAK 8A2: Forbundsstyret: Lisensordningen Forbundsstyrets forslag til vedtak: Forbundsstyret fremmer forslag til lisensordning for tinget. Skjematisk ser forslaget slik ut: Nivå Type aktivitet Beløp Kretsandel Elite Innendørs og/eller Internasj. Sandvolleyball 675, div. Innendørs og/eller Norgestour Sandvolleyball 475, div. Innendørs 375,- 35,- 3. div og lavere Innendørs 2.500,- 450,- Veteran Innendørs 250,- 0 Frivillig Sandvolleyball 250,- 0 Lisens betalt for innendørsaktivitet gjelder også sandvolleyball sommeren etter. Lisens betalt for sandvolleyball gjelder også innendørs sesongen etter. Spillere som har løst lisens på ett nivå, og som kvalifiserer seg for spill på ett høyere nivå, betaler differansen i beløp i tillegg. Dette prinsipp gjelder ikke dersom en spiller går fra lagslisensnivå opp til nivå med individuell lisens. Frivillig Sandvolleyball lisens gjelder kun sandvolleyballtrening og sandvolleyball kamper. Lisensen dekker abonnement på Volleyball Nytt samt den til en hver tid gjeldende refusjonsordning vedr. skadebehandling. Spillere på aldersbestemte lag som deltar i aktivitet i regi av klubb tilsluttet NVBF og der aktiviteten registreres i kretsen, er dekket av refusjonsordningen vedr. skadebehandling uten kostnad. Nye lag som deltar på laveste nivå for første gang, trenger ikke å løse lisens den første sesongen. De er kollektivt dekket av refusjonsordningen vedr. skadebehandling og får 10 abonnement på Volleyball Nytt. Ordningen trer i kraft fra 15. september Ved en evt. endring av serie-og konkurransesystemet gis Forbundsstyret i mandat å tilpasse lisensordning. Ivar Myklebust innledet på vegne av Forbundsstyre. 9

10 Forslag fra Flint Volleyballklubb v/ Anne -Kathrine Aas Tillegg under frivillig lisens - type aktivitet: Trenere, ledere, dommere og andre Forslag fra Nord-Trøndelag- og Troms VBK v/ Jon Olav Forbord og Edgar Broks : 1. Består laget av færre enn 8 spillere betales en personlig lisens på kr. 300,- 2. Ordningen med lagslisens gjelder også der 2. div er laveste divisjon. Punkt 1 ble senere trukket til fordel for Forbundsstyrets nye forslag Nytt forslag fra forbundsstyret v/ Ivar Myklebust: For 3. div og lavere er det frivillig om en velger lagslisens på 2500,- eller personlig lisens: 250,- der kretsandelen. Forslaget fra Flint Volleyballklubb ble enstemmig vedtatt Nivåene unntatt 2. div og 3.div og lavere ble enstemmig vedtatt utfra forbundsstyrets opprinnelige forslag ble enstemmig vedtatt. Lagslisens for 3.div og lavere utfra forbundsstyret opprinnelige forslag ble enstemmig vedtatt. Nytt forslag fra forbundsstyret vedrørende valgfri personlig lisens eller lagslisens i 3. div eller lavere ble satt opp mot punkt 1 i forslag fra Nord.Trøndelag og Troms. Nord Trøndelag og Troms trakk sitt forslag. Forbundsstyrets forslag ble vedtatt mot en stemme. Troms og Nord-Trøndelag forslag om at lagslisens skal gjelde der 2. div er laveste divisjon ble satt opp mot forbundsstyrets opprinnelige forslag. Nord-Trøndelag og Troms forslag ble vedtatt mot 18 stemmer. Følgende hadde ordet til saken: Edgar Broks, Anders Sønstebø, Jon Olav Forbord, Marianne Lefdal, Lars Dalen, Tormod Sødal, Anne Katrine Aas., Aina Jøranli, Ivar Myklebust, Mariann Sandsrud, Alf Jonas Pettersen, Roar Sundbø, Idar Knutsen, Geir Viken. 10

11 SAK 9: HANDLINGSPLAN og framtidig organisasjon for norsk volleyball Forbundsstyrets forslag til vedtak: 1. Handlingsplanen for er retningsgivende for forbundsstyrets arbeid. 2. NVBF overtar arbeisgiveransvaret for de regionsansatte i tråd med handlings- og organisasjonsplanen Arne Morten Knutsen la fram Norges Volleyballforbunds handlingsplan for Oversendelsesforslag fra Lier VBK v/ Geir Viken Til sak 9 punkt 6 Organisasjon: Det etableres regionstyre hvor det anbefales minst ett medlem fra hvert fylke. Kretsstyrene nedlegges, evt. kan regionsstyret fungere som et profprma kretsstyre dersom dette er formelt påkrevd (tilskudd etc).administrasjon inkl. økonomi sammensmeltes. Oversendelsesforslag fra Aust-Agder Volleyballkrets v/ Tormod Sødal Vi vil be forbundstyret vurdere om Vest-Agder, Aust-Agder. Telemark og Vestfold kan opprettes som egen region. Forbundsstyrets forslaget ble enstemmig vedtatt Følgende hadde ordet til saken: Mariann Sandsund, Thore Transeth, Tormod Sødal, Idar Knutsen, Harald Bjørgen, Edgar Broks, Tor Øistein Aamodt, Jon Olav Forbord, Geir Viken, Jørn Nicolaysen, Anne Katrine Aas, Marianne Lefdal, Lars-Erik Olsen, Arne Morten Knutsen, Alf Jonas Pettersen, Kari Eskeland Woldsdal, Oddbjørn Granlund, Ivar Myklebust. 11

12 SAK 10: VALG Erik Unaas presenterte valgkomitéens innstilling. Det var 53 stemmeberettigede til stede ved valget. 10 a) FORBUNDSSTYRET Valgkomitéens forslag: President Roar Sundbø Akershus Visepresident Torill Gundersen Faleide Sogn og Fjordane Styremedlemmer Odd Langhelle Rogaland Anne Katrine Aas (ny) Vestfold Wenche Bjørnsund Nordland Elisabeth Endrestad Vestfold Kjell-Gunnar Dahle (ny) Telemark President Roar Sundbø Valgt ved akklamasjon Visepresident Torill Gundersen Faleide Valgt ved akklamasjon Styremedlemmer Odd Langhelle Valgt ved akklamasjon Anne Katrine Aas Valgt ved akklamasjon Wenche Bjørnsund Valgt ved akklamasjon Elisabeth Endrestad Valgt ved akklamasjon Kjell-Gunnar Dahle Valgt ved akklamasjon Forslag fra Valgkomitéen v/erik Unaas: 1.varamedlem Mona Oppedal Hordaland 2.varamedlem Kjersti Larsen Oslo 3. varamedlem Jan Kvalheim (ny) Telemark 1. varamedlem Mona Oppedal 2. varamedlem Kjersti Larsen 3.varamedlem Jan Kvalheim og 3. varamedlem ble valgt ved akklamasjon. 10b) KONTROLLKOMITÈ Forslag fra Valgkomitéen: Medlemmer Trond Skarbøvik Troms Einar Frafjord Troms Personlige varamedlemmer Per Fosland Troms Arvid Vangen Troms Kontrollkomitèen ble valg ved akklamasjon. 10c) DOMSUTVALG 12

13 Forslag fra Valgkomitéen: Leder Runar Hansen Oslo Nestleder Geir Dahle Hordaland Medlem Jonas Nerdal (ny) Oslo 1. vararepresentant Marit Erlandsen (ny) Oslo 2. vararepresentant Jon Olav Forbord N-Trøndelag Domsutvalget ble valgt ved akklamasjon. 10d) APPELLUTVALG Forslag fra Valgkomitéen: Leder Ann Kristin Nilsen Okstad Sør-Trøndelag Nestleder Johan Eggen (ny) Nord-Trøndelag Medlemmer Nina Rogne Hordaland Kristine Steinsli 1970 Nord-Trøndelag Heidi Iversen (ny) Møre og Romsdal Appellutvalget ble valgt ved akklamasjon. 10e) LOVKOMITÈ Forslag fra Valgkomitèen: Leder: Medlemmer: Harald Bjørgen Beate Sødal Wenche Flaa Eieland Lovkomitèen ble valgt ved akklamasjon. 10f) VALGKOMITÈ Forslag fra Roar Sundbø: Leder : Medlemmer: Jim Nerdal Heidi Iversen Erik Unaas Valgkomiteén ble valgt ved akklamasjon 10g) REPRESENTANTER TIL TING OG MØTER I DE ORGANISASJONER FORBUNDET ER TILSLUTTET Det nye styret får i fullmakt å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet. Enstemmig. SAK 11: BESTEMME TID OG STED FOR NESTE FORBUNDSTING 13

14 Forbundsstyrets forslag til vedtak: Det nye forbundsstyret får fullmakt til å bestemme tid og sted for forbundstinget Enstemmig vedtatt. AVSLUTNING Roar Sundbø takket og overrakte blomster til det avtroppende styret og dirigentene. Tinget ble hevet kl

PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 40. ORDINÆRE TING RICA HELL HOTELL, STJØRDAL 5.-6. juni 2004

PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 40. ORDINÆRE TING RICA HELL HOTELL, STJØRDAL 5.-6. juni 2004 PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 40. ORDINÆRE TING RICA HELL HOTELL, STJØRDAL 5.-6. juni 2004 ÅPNING SAKLISTE 1. Godkjenning av de fremmøtte representanter 2. Godkjenning av forretningsorden 3. Godkjenning

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget

Detaljer

Protokoll Idrettstinget 2003 1

Protokoll Idrettstinget 2003 1 Protokoll Idrettstinget 2003 1 Protokoll Idrettstinget 2003 2 INNHOLD Åpning 3 Sak 01: Godkjenning av fremmøtte representanter 3 Sak 02: Godkjenning av sakslisten 8 Sak 03: Godkjenning av forretningsorden

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING Gardermoen 25.- 26. mai 2013 Tingdokument Dokumentet er også et høringsdokument for forslag til endringer i Representasjonsreglementet og Konkurransereglementet

Detaljer

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 Scandic hotell, Tromsø 23.-25. mars Protokoll Svømmetinget 2001 2 Protokoll Svømmetinget 2001 3 SVØMMETINGET 2001 PROGRAM FREDAG 23. mars kl. 17.00-20.00 Åpning og Tingforhandlinger

Detaljer

Protokoll fra Golftinget i Stjørdal 18. november 2007

Protokoll fra Golftinget i Stjørdal 18. november 2007 Protokoll fra Golftinget i Stjørdal 18. november 2007 1 Deltagerliste Golftinget, 17. og 18. november 2007 Med stemme- og talerett: Klubb Ant. medl. Fornavn Etternavn Delegatnr. per 30.09. Styret Christian

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober Protokoll Landsmøte 2012 Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober INNHOLD DELTAKERLISTE DIABETESFORBUNDETS LANDSMØTE 2012... 3 SAK 1 ÅPNING, herunder godkjenning av utsendingenes fullmakter... 15 a)

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 SAKLISTE SAK 1 Åpning og hilsningstaler SAK 2 Godkjenning av de fremmøtte representanter SAK 3 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Norges Musikkorps Forbunds 29. ordinære landsmøte

Norges Musikkorps Forbunds 29. ordinære landsmøte Protokoll fra landsmøtet Norges Musikkorps Forbunds 29. ordinære landsmøte Sarpsborg, 26. - 28. april 2002 Innhold: Sak 1.00 - Konstituering...2 Sak 2.00 - Årsmelding og regnskap 2000...3 Sak 3.00 - Årsmelding

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER President Ida F. Sønju åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Dessverre var det flere påmeldte

Detaljer

ORDINÆRT TING 2013. Saksliste

ORDINÆRT TING 2013. Saksliste ORDINÆRT TING 2013 Saksliste Rica Hotel Gardermoen 23-24. november 2013 Program Lørdag 1000-1045 Registrering 1100-1300 Tingforhandlinger 1300-1400 Lunsj 1400-1600 Tingforhandlinger 1600-1630 Kaffepause

Detaljer

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST LOVER NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST Oppdatert 23.06.2010 INNHOLD: 1 Alminnelige bestemmelser... 2 2 Formål... 2 3 Innmeldelse... 2 4 Arbeidsordning... 2 5 Organisasjon... 2 6 Regionstinget... 2

Detaljer

PROTOKOLL DET 20. ORDINÆRE DYKKETING

PROTOKOLL DET 20. ORDINÆRE DYKKETING PROTOKOLL DET 20. ORDINÆRE DYKKETING 25. 26. MARS 2006 1 Lørdag 25. mars 2006 President Berit Lyngstad åpnet tinget med og ønske de frammøtte velkommen. Leder av Sandefjord Dykkerklubb, Gunnar Horn, ønsket

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval Til NVBF Region Trøndelags medlemsklubber Valgkomitéen Kontrollkomité Dommeransvarlig Frister INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU. Pr 30.06.

NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU. Pr 30.06. NBTFs HÅNDBOK 2011-2012 1 NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU Pr 30.06.11 2 NBTFs HÅNDBOK 2011-2012 NBTFs

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST LOVER NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST Gjelder fra 12.05.2012 Innhold I. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 2 1 Formål... 2 2 Organisasjon... 2 3 Oppgaver... 2 4 Kontingent... 3 5 Innkreving av fordringer...

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Innhold. Tillitsvalgte - Forbundskontoret...5 - Distriktskontorer...9 - Forbundsstyret...12. EL & IT Forbundets vedtekter

Innhold. Tillitsvalgte - Forbundskontoret...5 - Distriktskontorer...9 - Forbundsstyret...12. EL & IT Forbundets vedtekter HÅNDBOK 2007 2010 INNHOLD Innhold Tillitsvalgte - Forbundskontoret....................................5 - Distriktskontorer.....................................9 - Forbundsstyret.....................................12

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Protokoll Landsmøte 2012 1

Protokoll Landsmøte 2012 1 Protokoll Landsmøte 2012 1 Saksliste Landsmøtesak 1.2012 Konstituering 3 Landsmøtesak 2.2012 Årsmelding og regnskap 2010 5 Landsmøtesak 2.2012 Årsmelding og regnskap 2011 5 Landsmøtesak 2.2012 Innkomne

Detaljer

FORSLAG & PRAKTISK. NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft.

FORSLAG & PRAKTISK. NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft. FORSLAG & PRAKTISK NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft. Ekstraordinært representantskapsmøte og ledermøte 17.-19. april 2015 Side 2 Velkommen! Velkommen på ekstraordinært

Detaljer

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Partilederen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto nr: 1644.20.49266 Org nr: 970 374 825 Tlf: + 47 23 13 54 00 Kjære landsmøtedeltaker, Faks:

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 56. ordinære forbundsting 2013 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Trondheim, 6.-7. april 2013 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

Presidenten åpnet tinget med et minutts stillhet til minne om Bjarne Mathiesen og Louis Vegsund.

Presidenten åpnet tinget med et minutts stillhet til minne om Bjarne Mathiesen og Louis Vegsund. Protokoll Ordinært Bridgeting 15.-16. juni 2002, Bergen, kl. 11:00 Presidenten åpnet tinget med et minutts stillhet til minne om Bjarne Mathiesen og Louis Vegsund. 1. Godkjennelse av representantenes fullmakter

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer