Referat fra årsmøtet i Neset fotballklubb Søndag 22.februar 2015 på Coop s møterom kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra årsmøtet i Neset fotballklubb 2014. Søndag 22.februar 2015 på Coop s møterom kl 17.00 20.00"

Transkript

1 Referat fra årsmøtet i Neset fotballklubb Søndag 22.februar 2015 på Coop s møterom kl Åpning: Leder Stein Aursand ønsket velkommen og åpnet møtet. 26 medlemmer var til stede 2. Godkjenning av innkalling og sakliste: Godkjent 3. Valg av møtedirigent og to til å undertegne møteprotokollen: - Møtedirigent: Leder Stein Aursand ble valgt - Underskrivere: Jonas Moksnes og Kjell Arne Aatlo ble valgt. 4. Årsmelding for 2014: Årsmeldinga ble enstemmig vedtatt, med følgende endringer/tilføyelser: Dato for årsmøte 2013 endres til Rapport fra Sportslig leder innhentes og settes inn Under anlegg/baner tilføyes Minihallen i Kvarme, og avtale som er inngått. Navnene på spillere medtas for alle lag Melding for 6.divisjonslag settes inn Kioskpersonale justeres 5. Regnskap med revisjonsberetning for 2014: Kasserer Johan Lein la fram årets regnskap/balanse og revisjonsrapport. Han besvarte spørsmål fra årsmøtet. Vedtak: Enstemmig vedtatt som klubbens regnskap for Fastsetting av medlemskontingent for 2016 og aktivitetsavgift for 2015: Vedtak: Medlemskontingent: Ingen endring fra forrige år: (Familie kr. 300,-, Voksen over 18 år: kr. 200,-, Barn: Kr. 100,-) Aktivitetsavgift: Satsene ble diskutert, og årsmøtet støtter endringsforslagene, men ber styret justere satsene for gutter/jenter år med tanke på likebehandling. 7. Budsjett for 2015 Vedtak: Enstemmig vedtatt. 8. Klubbhus på Vinnatrøa Låneopptak Vedtak: Neset Fotballklubb kan ta opp lån i SpareBank 1 Midt-Norge med inntil kr. 1,0 mill. (Dette kommer i tillegg til løpende lån på ca kr 1,5 mill). Som sikkerhet for lånet kreves det kommunal garanti fra 1

2 Frosta kommune.til å signere låneavtalen på vegne av Neset Fotballklubb velges Stein Aursand og Johan E.Lein. 9. Dugnadsoversikt for 2015: Vedtatt. 10. Æresmedlemsskap kriterier og utnevning: Innstillinga fra Nesetveteranan ble enstemmig vedtatt 11. Valg: Joar Rekkebo la fram valgkomiteens forslag for Alle valg ble enstemmig vedtatt med akklamasjon. Klubbens tillitsvalgte etter årsmøtet er følgende: Styret: o Leder ( 1 år) Stein Aursand o Nestleder (2 år) Lars Eilif Flægstad o Styremedlem (2 år) Britt Rannveig Hernes o Kasserer (ikke på valg) Johan E. Lein o Juniorleder (ikke på valg) Joar Vik o Materialforvalter (ikke på valg) Steinar Vold o Sekretær (ikke på valg) Dagfinn Tingstad o Varamedlem (1 år) Einar Aatlo o Varamedlem: (1 år) Stig Hovdal Finansutvalg: (for 1 år) o Stig Hovdal o Olav Kvamvold Revisorer: o o Roar Reitan (ikke på valg) Randi Asklund (2 år) Valgkomite: o Joar Rekkebo (valgt i 2013) o Bjørn Morten Oldervik (valgt i 2014) o Per Thomas Hustøft (valgt i 2015) o Varamedlem: Olav Kvamvold (1 år) Neset- tips- ansvarlig : (For 1 år) o o Arne Sørheim Tore Vik Billettører: (for 1 år) o Terje Reitan ny o Ola Asklund gjenvalg o Dagfinn Sørheim gjenvalg o Steinar Hansen gjenvalg o Harley Stinussen ny o Roar Stenhaug gjenvalg Kiosk: (1 år) o Kioskansvar: Anne Grete Aas ny o Elisabeth Stubbe gjenvalg o Anne Berit Vordal gjenvalg o Kioskansvar: Grete Rekkebo gjenvalg o Inger Johanne Hovdal gjenvalg o Liv Leth- Olsen gjenvalg o Evy Aursand gjenvalg o Mona Sundsby gjenvalg o Aud Jørstad Reserve 2

3 Banemannskap, Vinnatrøa: (1 år) o Ola Asklund gjenvalg o Roar Stenhaug gjenvalg Banemannskap, Valavollen: (1 år) o Tore Alstadvold gjenvalg o Johan E. Lein gjenvalg 12. Avslutning: Leder Stein Aursand takket Jonas Viken som går ut av styret etter 2 år for innsatsen. (Han var ikke til stede). Stein takket også årsmøtedeltakerne for oppmøtet,og for innsatsen gjennom året som er passert. Dagfinn Sørheim takket styret for godt gjennomført arbeide i Årsmøtet ble avsluttet med kaffe og bløtkake. Frosta, den 22. Februar 2015 Kjell Arne Aatlo Jonas Moksnes 3

4 Styrets årsmelding 2014 Vedtatt på årsmøtet søndag 22.februar 2015 Neset fotballklubb 4

5 Årsmelding for Neset Fotballklubb Styrets sammensetning: Følgende styre ble valgt på klubbens årsmøte 9. februar 2014: Leder: Stein Aursand Nestleder/Baneansvarlig: Lars Eilif Flægstad Junioroppmann Joar Vik Kasserer: Johan E. Lein Materialforvalter: Steinar Vold Økonomileder: Jonas Viken Sekretær: Dagfinn Tingstad Vara/Dommeransvarlig: Einar Aatlo Varamedlem: Stig Hovdal 2. Styrets arbeid: Gjennom året har styret hatt 15 styremøter, og behandlet ca 80 store og små saker. Spillerrepresentanter og andre har deltatt på enkelte møter. For kommende sesong vil styret knytte spillerne tettere opp mot styrets arbeid. Styrereferatene sendes spillergruppens tillitsvalgte og oppmann. 3. Medlemmer/Aktive: Tall fra Idrettsregistreringen 2014: (2013- tall i parentes) Aldersgruppe jenter gutter jenter gutter (8) 8 (14) 0 (0) 0 (0) (38) 75 (75) 29 (15) 85 (76) (46) 71 (79) 15 (14) 63 (44) (12) 11 (20) 0 (0) 13 (16) (89) (0) 69 (42) SUM 169 (193) 290 (303) 51 (29) 230 (178) Total antall: 459 (496) 281 (207) 4. Arrangementer/Aktiviteter: Gjennom året er det gjennomført flere hundre fotballkamper, og i tillegg har klubben vært delaktig i Bedrifts- turnering i Frostahallen. Tradisjonen tro var det også juleturnering i Frostahallen 2.juledag i Neset var også i år arrangør av Frostadagen, etter oppdrag fra Frosta kommune. Arrangementet ble gjennomført sammen med Frosta Fjordfestival. Avslutninga av årets Knøtteturnering var også i 2014 lagt til Frosta, og det var et yrende fotball-liv på Vinnatrøa. Neset- festen ble gjennomført med god deltakelse i trivelige omgivelser på Valberg Slektsgård. 5

6 5. Kurs/Skolering: Også dette år har vi hatt trenere på C- lisens kurs. Audun Kvamme (del 3), Amy Viken (del 1 og 2), Kjell Arne Aatlo,(del3 og 4) Jomar Tørset(del 1 og 2) og Joar Vik (del 1, 2,3 og 4) Det er morsomt å være på kurs og få skryt av hvor flink Neset er til å delta på trenerkurs og skolere trenere i yngres avdeling! 6. Dommere: Følgende personer har vært aktive klubbdommere for Neset FK: Thea Moksnes, Emil Reitan, Håkon Juberg, Bjarte Løvrød, Oda Strømskag, Marius Vik, Morten F. Aatlo, Vegard Aatlo, Sander Vold, Marcus Vold, Christian Tomren, Jørund Kvamme, Jesper E.Berg, Sindre E. Berg, Jonas Høglin, Karl K. Lehn. I tillegg holdt Stig Tore Laugen dommerkurs for årets 13 åringer. Disse fikk mulighet til å praktisere på knøtteturnering rett i etterkant. Neset har vært år de siste årene mottatt bot fra kretsen pga for få kretsdommere. Erlend Kjørsvik gikk kurs i 2013 og har i 2014 dømt aktivt gjennom kretsen for Neset FK. Vårt håp er at flere av Neset Fk sine klubbdommere kan gå videre på rekruttdommerkurs slik at vi oppnår kravet om antall kretsdommere. Einar Aatlo 7. Anlegg/Baner: Tautra. Det er for banen på Tautra fulgt en annen strategi for gjødsling i år, noe som har gitt en jevnere vekst på graset. På tross av det tørre været, har vi stort sett klart å holde banen grønn. Det er sendt søknad om naturskade- erstatnig etter stormskadene i fjor vinter. Det er også søkt om å sette opp stativ for reklameplakater. Har pr. dags dato ikke fått svar på dette. Vinnatrøa. På Vinnatrøa er nå området øst for kunstgrasbanen planert og klargjort til såing. Neset får ansvar for å slå området, og vi får anledning til å bruke det som treningsfelt. På kunstgrasbanen er det i år bare utført vanlig vedlikehold. Lysanlegget har bydd på visse problemer, og vi jobber med saken, og håper på en løsning kommende år. 7- erbanen har fått nett bak målet mot nord - mot parkeringsplassen. Både på Tautra og Vinnatrøa er det tatt jordprøver, disse viser alt for høye ph- verdier, noe som kan være med å svekke rotsystemet på graset. Begge baner er tilført sand etter sesongen,7 m3 på Tautra, 4m3 på Vinnatrøa Lars Eilif Flægstad, nestleder/baneansvarlig Minihallen i Kvarme: Dette flotte anlegget brukes mye av klubbens medlemmer/lag, og er et uvurderlig tiltak, spesielt på høst/vinter. Eier Boye Qvarme stiller lokalene fritt til disposisjon for de som vil bruke fasilitetene der! Neset fotballklubb har fra i år (2015) inngått en avtale som innebærer et lite bidrag til drift av anlegget. 8. Dugnadsliste 2014,Vedtatt av årsmøtet 2013 Alle lag deltar på Frostafestival og Frostadag juli og salg av sesongtips i April. I tillegg kommer: A- lag. Opp/nedrigg Frosta fjordfestival juli 6

7 Kalendersalg, Desember Junior. Salg av kaffe m.m.17 Mai Kalendersalg, Desember G 16. Dorullsalg,uke 24 Kalendersalg, Desember G 14. Dorullsalg,uke 10 Dorullsalg, uke 38 G 13 Samme som G 14 J 13 og J 10 2 runder Nesettips G12. 2 runder Nesettips G11 og G10. Bedriftsturnering 29.Mars Nesttips G 9. 2 runder Nesettips Knøtt 8. 2 runder Nesettips Knøtt 7 Nesettips Jonas Viken, leder finanskomite 9. Økonomi: 2014 føyer seg inn i de siste 4 årenes mønster når det gjelder økonomi: DEN ER STABILT GOD! Årets overskudd er på kr ,-, etter at det er foretatt en avskrivning på anlegg og utstyr med kr samt en nedskrivning av verdien på den gamle grusbanen/treningsfeltet med vel kr. Dugnadsinnsatsen på ulike områder, og stå- på- viljen hos alle har også dette året bidratt til å gi handlingsrom for videre satsning. Opprykket til 3.divisjon vil koste noe mer, og det er tatt høyde for økte utgifter i budsjettet. Lån Langsiktig lånegjeld er redusert også i 2014, og utgjør ved årsskiftet kr ,-, mot forrige år. Omtrent halvparten av den langsiktige gjelda betjenes med årlig tilskudd/leieinntekt fra Frosta kommune. Likviditet Likviditeten preges av at vi bygger nytt klubbhus; bankinnskudd er redusert fra vel 700- tusen til I balansen er anlegg under utførelse bokført med kr Årsmøtet inviteres til å gi styret fullmakt til låneopptak for å finansiere klubbhusinvesteringen. 10. Lederens kommentarer for året 2014: I 2014 var det 100 år siden fotballklubben skiftet navn fra Tryg til Neset FK. Vi avholdt ingen spesiell markering i den forbindelse, men gjennomførte en meget bra sesong på alle vis. Stor takk til samtlige som har bidratt både sportslig og økonomisk. A- laget vårt greide målet om opprykk til 3. divisjon og det er meget sterkt gjort. Gratulasjon til spillere,trenere og lagledere. Nå gjelder det å stabilisere seg på et litt høyere nivå slik at vi igjen kan bli værende i denne divisjonen noen år framover. Det jobbes og gror heldigvis godt i junioravdelingen, noe vi er helt avhengige av for at det skal være mulig for oss å ha et lag på dette nivået. Nesetveteranan er kommet godt i gang og årsmøtet forleden viser at dette tiltaket er meget godt mottatt. Om lag 30 stk. møtte opp både fra fjern og nær og praten gikk godt om løst og fast. 7

8 Klubbhusbyggingen på Vinnatrøa er i rute. Bygget ble ferdigstilt utvendig før jul og nå står innvendige arbeider for tur. Håpet er at bygget skal være ferdigstilt om lag mai måned. Før den tid er vi avhengige av en god del dugnadsinnsats, men det ser ut til å gå greit. Mange har meldt seg til tjeneste. Skulle det fortsatt være noen som har lyst og anledning så ta kontakt med Frode Olsen eller undertegnede. Det meste forventes utført i mars/april og gjelder i hovedsak snekkerarbeid. På etterjulsvinteren har klubben mottatt henvendelser( pr. mail og tlf. ) fra både Manchester City og Manchester United vedrørende Edvard S. Tagseth( 14 år ). Det skal vi være meget glade for og stolte over. Hva som videre vil skje i denne saken er ikke godt å vite og jeg skal i alle fall ikke utnevne meg til en fasitbærer for hva som er riktig. Men fra klubbledelsen ønsker vi det beste for Edvard og hans videre utvikling og vil fortsatt bidra så godt vi kan i så måte. Økonomien i klubben er heldigvis god og det skyldes en kjempeinnsats fra mange. Takk til sponsorer,finanskomite,aktive og passive medlemmer, lagledere, trenere og alle andre som nok en gang har bidratt til et positivt resultat. Det er i stor grad dugnadsinnsatsen fra frivilligheten som sørger for at aktivitetsavgift og egenandeler kan holdes på et akseptabelt nivå. Håper dere stiller opp like mye i sesongen slik at økonomien ikke blir avgjørende for om unger og ungdommer skal være med oss eller ikke. Grunnlovsjubileet 2014 ble høytidelig markert av Neset FK i forbindelse med heimekampene for A- laget. Flaggheising og avspilling av nasjonalsang ble stilig gjennomført av klubben og positivt kommentert i lokale medier. I 2015 vil vi forsøke å få på plass en tribune igjen. Dersom vi lykkes med dette håper vi enda flere kan finne det interessant og møte opp til fotballkamp på Vinnatrøa. For A- lagets vedkommende blir det kvalifisering til cupen omkring 25.mars( mot Kvik ) og første seriekamp er berammet til 11.april hvor vi møter Åfjord borte. Tusen takk for innsatsen i 2014 og fortsatt lykke til med Fotball er gøy. Stein. 11. Årsberetning for Nesetveteranan er det første hele driftsåret til Nesetveteranan etter oppstarten i Det er avholdt 4 styremøter der følgende har vært på dagsorden: medlemsaktiviteter, arkivet, dugnader, retningslinjer for æresmedlemskap i Neset FK, stadionur, turer og økonomi. Det er avholdt 4 samlinger for medlemmer inkludert årsmøtet for 2013 der filmen fra 90- års jubileet ble vist. Et medlemsmøte med som tema, et medlemsmøte i forbindelse med kamp på Vinnatrøa der klubbens planer på byggefronten og vedlikehold av kunstgrasbanen var tema og en tur til Lerkendal med kamp og omvisning. Særlig medlemsmøtet med Nesetperioden var godt besøkt. Nesetveteranan er bidragsytere i dugnadssammenheng til hovedlaget og det har resultert i at Neset FK har stilt kr til rådighet. Beløpet står på konto i klubben inn til «Nesetveteranan» har behov. Dette sammen med at veteranan bidrar med egenbetaling på møter og Jan Haugen og Coop spanderer bevertning er økonomien under full kontroll. Det er laget en liste for potensielle medlemmer som brukes ved kunngjøringer. De som benytter seg av disse kunngjøringene betraktes som medlemmer. For 2014 mener vi det er ca.30 medlemmer. Styret takker for året og håper på gode medlemsaktiviteter også i 2015, stort sett etter samme lest og eller etter innspill fra medlemmene. Frosta 31. desember

9 Jon Flægstad, leder Johan Bjørn Aakerholm, nestleder Torbjørn Johnsen, styremedlem Ola Magnus Asklund, kasserer. Jens Hagerup, sekretær. 12. Årsmelding fra lagene: A-laget: Neset A- lag stilte i 4.divisjon i Målet for sesongen var opprykk til 3.divisjon. Vi startet sesongen 3. Januar og avsluttet etter siste seriekamp 19. Oktober I perioden spilte vi 5 treningskamper (4 seire, 1 uavgjort), vi deltok i kvalik til Norgesmesterskapet (tapte 1.runde mot Steinkjer) og vi spilte 22 seriekamper. Vi deltok på 3 cuper i oppkjøringsperioden. Vi kom på førsteplass både i Vanvikan Indoor og Fosencupen i Bjugnhallen. I Magnar Lundemos minnecup tapte vi finalen, og ble på andreplass (Det beste resultatet Neset har oppnådd i denne flotte cupen) I serien endte vi på andreplass, bak Rosenborg 3. Dermed klarte vi omsider målsettingen om opprykk til 3. divisjon. I løpet av sesongen ble det brukt 24 spillere. Lagets kaptein var Per Thomas Alstadvold Hustøft Spillerne kåret Jørgen Vordal til Årets spiller Toppscorer ble Frode Jørstad Presthus Jørgen Vordal spillte samtlige 22 seriekamper Lagets støtteapparat bestod av: Trenere: Jan Arve Tomren/ Bjarne Broder Krogh Keepertrener: Egil Hogstad Oppmann: Karl Ove Dybvad Materialforvalter: Ole Kristian Riseth Neset A- lag har i sesongen vært ei fin gruppe med stor treningsvilje og hatt et sterkt vinnerinstinkt. Miljøet i laget må karakteriseres som meget godt, og har vært avgjørende for at målsettingen ble oppnådd. Totalt sett vil jeg si at årets sesong har vært den beste på mange år. Vi gikk seirende ut av 2 cuper, fikk en andreplass, vi fikk spille kvalik til Norgesmesterskapet og vi rykket opp til 3. divisjon som administreres av Norges Fotballforbund. En stor takk til alle som har bidratt til at Neset FK nå igjen er i det "gode selskap Jan Arve Tomren, hovedtrer 9

10 Glade gutter etter 6-4- seier mot Namsos på Vinnatrøa ! Tabell 4.div Menn avd.01 - Trøndelag Fotballkrets PLASS LAG TOTAL V U T MÅL DIFF POENG 1 Rosenborg Neset Namsos NTNUI Vuku Innherred Rødde Trygg/Lade Fram Kattem Vinne Malvik Spilte kamper på Neset`s A- lag: Navn Før Vordal, Jørgen Kvamvold, Kevin Rosø, Erik Skogen, Benjamin Presthus, Frode Hustøft, Per Thomas Berg, Ronny Trefjord, Andreas Presthus, Erlend Hovdal, Johnny Christiansen, Magne Christiansen, Eivind Rekkebo, Magnus Krog, Odd Kristian Nesjø, Anders Skogen, Mikael Johnsen, Rune Fredagsvik, Torbjørn Kvamvold, Kim Andre Husby, John Kristian Ude, Bjørn Kjørsvik, Erlend Presthus, Andreas J Hovdal, Even Løvrød, Bjarte Takk til alle som har gjort A-kampene til gode opplevelser: Spillere, trenere, oppmenn og andre hjelpere KIOSKPERSONALE: Cup/ Priv 2014 Serie 2014 Sum 2014 Total Sum Debut 10

11 Elisabeth Stubbe, Evy Aursand, Liv Leth-Olsen, Aud Jørstad, Grete Rekkebo, Mona Sundsby, Anne Berit Vordal, Lise Jørstad Skogen og Inger Johanne Hovdal.BILLETTØRER: Ola Asklund, Gunnar Jørstad, Roar Hernes, Roar Stenhaug, Steinar Hansen og Dagfinn Sørheim. KAMPVERT: Asbjørn Hustøft. Speakertjenesten er som vanlig godt ivaretatt av Frosta Lyd! 6.divisjon: Det ble spilt 18 seriekamper og 1 treningskamp i sesongen I serien ble det til slutt en 7. plass etter varierende prestasjoner. Hele 57 spillere ble benyttet og det sier kanskje noe om stabiliteten i laget. Rune Johnsen ble suveren toppscorer med hele 17 scoringer fordelt på 9 spilte kamper. Det er registrert totalt 26 forskjellige målscorere sesongen Følgende spillere har deltatt: Fredrik Hønnås, Ole Kristian R Geir Svean Vegar Vold Jon Inge Terje Wangberg Endre Lehn Jan Arve Tomren Eivind Ove Aursand Eskil Kvamvold Benjamin Skogen Jan Egil Alstad Christian Sunde Magnus R Jan Inge Røkke Gisle Reitan Sindre Røkke Bjørn Ude Kristian Ulvik Magnus Hellem Jørgen Lein Espen Skjevik Andreas Trefjord Marius JP Rune J Mikael Gunnarsson Frode JP Morten Alstad Kristoffer T Pelle Einar Viken Ronny Mikke Even Tvete Vebjørn Jonny Hovdal Aleksander Ulvik Odd Kristian Kevin Kvamvold Jahn Arve Veien Rune Niklas Erlend JP Johan Presthus Kim André K Erik Lars Breiseth Joakim Ulvik John Kristian Bjørn-Kristian Fjærem Niklas Stenhaug Magne Even Hovdal Sindre E Berg Torbjørn Andreas JP Anders Nesjø Tabell: PLA KAM TOTAL SS LAG PER V U T MÅL DIFF POENG 1 Aasguten Varden Tangmoen Lånke Malvik Ranheim BF Neset Kvik Stjørdals-Blink Tydal Ove Aursand, lagleder 11

12 Junioravdelingen: Junioroppmannens oppsummering av sesongen 2014: I år som tidligere har det vært stor aktivitet i Neset FK s junioravdeling, mange fotballkamper med tilhørende glede, jubel, engasjement, scoringer(begge veier) og allt annet som hører med i fotball. Vi har mange aktive barn/ungdom i alderen 6-19 år, samt trenere, oppmenn og supportere som representerer klubben og lagene på en kjempefin måte. Det er en god opplevelse å få være med å se på de ulike lagene enten det er kamp på Vinnatrøa, på Innherred eller utenfor trøndelag s grenser. I løpet av året har jeg fått sett mange kamper og det er flott med engasjementet som utøves av både spillere, trenere og supportere. Takker for alle opplevelser og håper på like mange i Joar Vik Trenere og oppmenn junioravdeling 2014: G 19 O. G O. G14-1 O. G14-2 O. J 13 O. O. G12-1 O. G12-2 O. G11 O. G10 J 10 G9 O. Knøtt 8 Aleksander Ulvik Jan Inge Røkke Johan Presthus Roar Stenhaug Boye Qvarme Einar Aatlo Roar Vold Audun Kvamme Joar Vik Roger Lein Kjell Arne Aatlo Johan Morten Haugan Hilde Bratsvedal Inger Oldervik Frode Svean Line Moe Aatlo Roger Husås Erlend Ulvik Ragnhild Valberg Morten Skjevik Joar Vik Margrete Hervik Morten Skjevik Joar Vik Tomas Augdal Ann Kristin Lie Viken Svein Erik Fjerdingøy Roald Vang Ingrid Juberg Amy Viken Unni Nordahl Einar Viken Jomar Tørset Ingrid Vik Mo- Joar- kjell- fro.no sondre.no Joar- Joar- no unn Knøtt O. Knøtt 6 Mikael Skogen

13 Årsmelding Knøtt 7- G/J åringene har i år hatt trening 1gang pr.uke på Vinnatrøa fra 7.mai og ut september. Det har vært stabilt oppmøte på alle treninger og det er en treningsvillig gjeng. Totalt 17 spillere. Vi har deltatt på alle 5 knøtteturneringene i tillegg til Moan-cup og iveren har vært stor både på og utenfor banen, med hei'ing fra mange engasjerte foreldre og besteforeldre. Da vi var på turneringa på Ekne stilte vi med jente- og guttelag, ellers har det vært to mixlag på de andre turneringene. Vi har i alt spilt 34kamper, hvorav 28 er seire, 3 er uavgjort og 3 er tap. Vi har bøttet inn med mål, ja hele 261 har vi scoret, mens vi har sluppet inn 58mål. Det har vært en artig sesong med så mange fotballglade barn og så mange engasjerte foreldre! Trener Jomar Tørset Lagleder Ingrid Vik Årsmelding Knøtt 8 - G/J 2006 I 2014 har vi trent en gang i uken fra april til september, først på Tautra og etterhvert på gressbanen på Vinnetrøa. Vi stilte lag i alle knøtteturneringer: Markabygda, Ekne, Åsen, Skogn og Frosta. I august spilte vi på Levanger Cup. De fleste kampene gjennom sesongen endte med seier, og de som vi ikke vant hadde et målforskjell med bare noen få mål. På knøtteturnering på Frosta hadde vi ansvar for kiosksalg og parkering, og alle foreldrene bidro til et bra innskudd i Neset-kassen! Vi har hatt nok barn til å stille et jentelag og et guttelag i alle turneringer/cup bestående av følgende spillere: Gutter: Andreas Vik, Benas Tekorius, Even Bratsvedal Berg, Jonas Busma, Justin Viken, Lukas Lein Valberg, Tobias Johnsen, Marcus Aursand (Sluttet tidlig i sesongen: Kim Ølstøren, Benjamin Hopmo) Jenter: Solveig Viken, Malin Nåvik, Nora Margrete Hernes, Linnea Hokstad, Mari Victoria Røste, Charlotte Schølberg, Renate Einarson, Heidrun Logstein, Ylva Trefjord Barna har hatt mye fremgang i året som har gått og har fått mye bedre spillforståelse. De viser mye glede for fotball. Vi får ofte spørsmål fra barna om lengre og flere treninger i uka! Etter endt sesong kom det så mange kommentarer fra barna at de savnet fotballtrening. Vi valgte derfor å starter opp med frivillige vintertrening i Minihallen til Boye Qvarme en gang i uken fra 1.desember. Noe som var så populært at vi måtte dele gruppen i to, gutter/jenter hver for seg. 16 av 17 barn har vært med på vintertrening i desember. Vi gleder oss veldig til å endelig få spille seriekamper fra 2015! Trenere Amy Viken, Einar Viken og Unni Nordahl Årsmelding 2005 gjengen Vi har trent 1 gang i uka fra februar til november. Treningene har vært på Vinnatrøa, på gressbanen og i Minihallen hos Boye Quarme. Minihallen er et flott tilbud. Treningene har frem til i høst vært 1.time. Vi har nå økt på til 1 1/2 time. Bra oppmøte på alle treningene. Vi har deltatt i seriespill med stor innsats. Spillerne har hatt veldig stor fremgang fra vår til høstsesongen. Vi deltok også på «Champions lig» turnering i Stjørdalshallen i høst. Laget har i skrivende stund ikke hatt noen sesongavslutning. De som har deltatt er: 13

14 Ivan Rekkebo Svendgård og Dalius(vårsesongen)Ask Arntzen, Robin Axelsen, Magnus Asklund, Emil Gran, Henrik Fjerdingøy, Ulrik Alstadvold, Petter Andreas Hernes, Marcus Hojem Vik, Magnus Myraunet, Daniel Presthus Abelsen, Oliver Reitan, Sondre Haltvik, Emre Sanden, Andreas Vang og Petter Moksnes Trenere: Svein Erik Fjerdingøy og Roald Vang Oppmann: Ingrid Hege Juberg Årsmelding Fotball gutter 2003 og og guttene har samarbeidet denne sesongen. Grunnen til dette var at 2003 gjengen, bare var 7 stk. og vi var avhengige å få hjelp av I tillegg var det en fordel å samarbeide både sportslig og sosialt. Trenere har vært Joar Vik og Morten Skjevik med hjelp av Margrete Hervik/Steinar Juberg. Oppmenn: Margrete Hervik (2003-gjengen) og Morten Skjevik(2004-gjengen). Det har vært en flott spillergruppe, 20 gutter har vært flinke til å møte opp på treninger. En aktiv gjeng med mye liv og røre. Det har vært positivt å vært sammen- de har gjort hverandre gode. Gutter 2003 spilte 7-er i år, og gutter 2004 spilte med to lag 5-er. Vi har deltatt på Levangercup, OBOS cup og spilt serie. Vi vant noen og tapte noen. På OBOS cup fikk 2004 guttene fair play prisen. Det var veldig bra! Vi har trenet to ganger i uka på Vinnatrøa på kunstgresset. Avslutning denne sesongen hadde vi hjemme hos Margrete og Steinar med pizza og godis. Spillere 2003: Sander Brænne Valberg, Even Løvrød, Even Iversen Faanes, Alexander Woie Røsok, Andreas Myraune, Vegar Hervik Juberg og Robin Kjelstad Spillere 2004: Mats Kvamvold Berg, Oliver Hogstad, Lavrans Logstein, Marcus F. Løvrød, Henning Reitan, Isak Reitan, Karl Martin Rygg, Lars Joakim Rygg, Harald Haugen Røsvik, Markus Nordskag Skjevik, Jonas Ulvik, Lasse Hansen Vik og Collin Viken. Sportslig hilsen fra Joar, Morten og Margrete Årsmelding J10 J 10 har i 2014 hatt 9 spillere. De startet sine treninger i februar/mars. Vi har stort sett brukt banene på Vinnatrøa, men har også benyttet oss av baner på både Tautra og Skogbrynet. Jentene har i år deltatt på to cuper, Obos cup på Lade og Levanger cup. Serien startet tidlig i mai. Vi var 8 lag i pulja som spilte 5-er fotball, disse fra Innherred. Disse var med: Natalie Tomren, Ann Eline Stene Almlid, Julie Viken, Renee Valberg, Vilde Haugan, Maiken Augdal, Tuva Brenne Veien, Anja og Kaia Hokstad-Vik. Trener i år har vært Thomas Augdal og oppmann Ann Kristin Lie. Ann Kristin Lie 14

15 Spillere på G12: Christoffer Husås, Eirik Svean, Espen Vik, Preben Endre Fossum, Simen Ulvik Kristensen, Kevin Kolberg, Isak Lein Valberg, Even Tomren, Jørgen Moe Aalo, Are B. Stavseth, Martynas Jurcaitis, Vegar Løvrød og Karl Ola Risan. Jenter 13 Jenter 13 spilte i år med ett sammensatt lag bestående av seks jenter 2002, seks jenter 2001 og to jenter Spillere: Åse Johanne Bjerkan, Lovise Rygh Hogstad, Andrea Alstadvold, Miriam Olsen, Oda Amalie Viktil, Silje Bratsvedal Berg, Kristin Gumaer, Oline Skarsbakk, Silje Oldervik, Leah Berg Nilssen, Pia Hogstad Vik, Siri Haugan, Maja Stubbe Brenne og Sigrid Galtvik. Vi løste dette i serien ved at de to overårig spillerne sto over annenhver kamp. Trener Johan Morten Haugan, oppmenn Inger Oldervik og Hilde Bratsvedal. Laget hadde treninger på Vinnatrøa og Tautra, samt noen treninger i Minihallen på starten av våren. Det meste av sesongen var det to treninger i uka à 1 ½ time. Vårsesongen ble spilt i 2. divisjon med 8 kamper i Levanger/Verdals området. Høstsesongen ble spilt i 1. divisjon med 9 kamper i Trondheimsområdet. Jenter 13 deltok på Bergstadcup på Røros juni og Coop-Cup på Verdal august. Hilde Bratsvedal 15

16 Årsmelding for G13, født Laget har bestått av Haldor Goa Løvrød, Magne Qvarme, Eskil Rise Hønnås, Lasse Finsvik Aatlo, Sigurd Nikolai Hernes, Henrik Lie Viken, Edvard Sandvik Tagseth, Jonathan Lein Valberg, Jonathan Viken, Joachim Tomren, Sindre Jørås Skogmo, Caspar Øien Veimo, Kristin Gumaer, Kristian Laird (vår) og i vår begynte Martin Olsen og Mats Iversen Faanes. Trener var Roger Lein og trener/oppmann var Kjell Arne Aatlo. Disse guttene har trent to ganger i uka i vinter og tre før sesongstart. I vinter var det trening på Vinnatrøa og noen treninger på skolen/minihallen. Da serien startet hadde de to treninger i uka. Vi har valgt å gjennomføre treninger på Valavollen, Tautra i sommer og i høst, for å begrense skader og få et mykere underlag. Denne banen har vært utmerket i Etter sesongslutt fortsatte laget å trene tre ganger i uka, etter ønske fra guttene. Guttene har vært, og er svært treningsvillige med nesten 100% oppmøte og god innsats på alle treninger. Også i år valgte vi, i forståelse med foreldrene, å melde på laget i årsklassen over, G13-1, i 2.divisjon. I vårsesongen vant laget 7 kamper, i målforskjell og 1.plass i divisjonen. I høstsesongen ble det spill i 1.divisjon, 1 seier, 1 uavgjort og resten tap i målforskjell. Vi endte på 9.plass i serien, noe vi er fornøyde med ettersom vi hadde en del skader på sentrale spillere. Både i vårog høstsesongen måtte vi låne spillere fra 2002 og Vi har også hatt spillere på laget som har vært med på kamper til både G14 og G16. Laget har deltatt på to cuper i år. Før sesongstart var vi med på T-A-cupen. (Uoffisielt KM) Der vant vi mot sterke lag som: i kvartfinalen 8-2 mot Byåsen, semifinalen 6-1 mot Ranheim og finalen 8-0 mot Verdal. Du kan Se G13-finalen i TA-cupen -Trønder-Avisa 16

17 I år som i fjor var vi med på Norway-cup som Neset FK. Handshake For Peace-laget. Der gjorde gutta det også bra. To seire i innledende og seire i 16- finale mot Notodden 13-0, 8-delsfinale mot Vålerenga 4-0, kvartfinale mot Hareid 5-0 og tap i semifinale mot det franske laget 1-3 Goussainville, som til slutt vant finalen mot det rumenske laget Pro Junior Cluj. Dette er vel noe av det beste cup-resultatet i junior-avdelingen til Neset F.K. noen gang. En stor opplevelse for oss å få en slik stor og fin pokal overrakt på en kjempeflott premieutdeling. Under hele turneringen samt på premieutdelingen klarte guttene å skape god kontakt på tvers av nasjoner. De er gode ambassadører for Neset FK og Frosta. 17

18 I Storsjø-cupen i år lånt vi ut spillere til G12 4 stk, G14 4 stk og G15 1 stk. Dette for at de andre lagene i Neset f.k. kunne stille på denne cupen. BDO fotball skole tidligere sone-samling sendte vi 5 stk på den første samlingen Haldor Løvrød, Lasse Finsvik Aatlo, Henrik Viken, Jonathan Lein Valberg og Edvard Sandvik Tagseth. Etter første innskrenking hadde vi alle 5 med. Meget bra. Etter dette ble Edvard flyttet opp til g16. Henrik var alene på den neste to og Jonathan ble med på den siste. Edvard Sandvik Tagseth fikk tilbud om å trene i lag med RBK i høst. Dette var en hospiteringsavtale to ganger i uka. Der fikk han nye og fine opplevelser. Etter at en onkel av Edvard sendte video over til Bryan King, som er talentspeider for Everton, ble det raskt en tur til Everton. Der trente Edvard med gutter som er ett og to år eldre fra akademiet der. Han var med og spilte kamper bl.a. mot Manchester United, der Edvard skåret Evertons eneste mål i kampen. Etter turen har nå flere klubber fra England meldt sin interesse. Det vil bli spennende å følge han i tiden som kommer. Vi har gjennomført flere foreldremøter i løpet av året. Det er en positiv og engasjert foreldregruppe på G2001- kullet. Oppmann, Kjell Arne Aatlo Årsmelding G14 Laget har bestått av Harald Husby Tømmerdal, Hermann Moksnes, Jørund Kvamme, Marcus Egseth Vold, Sander Vold, Runar Bratsvedal Berg, Mads Lillenes, Karl Kristian Lehn, Jesper Einarson Berg, Simon Østerlie, Mads Risan Eriksen, Sigrid Galtvik og Marius Vik. I tillegg har vi lånt spillere fra G13(12 stk) og G12(2 stk). Trenere Roar Vold & Audun Kvamme, Oppmann Joar Vik. I vinter trente vi 3 ganger i uka og fra seriestart og ut sesongen 2 ganger med kjempebra treningsoppmøte. Vårsesongen startet vi i 3 Divisjon og med 5seire, 1 uavgjort og 2 tap ble det opprykk til 2 divisjon i høst. Der ble det tøffere motstand, 1 uavgjort og 6 tap. I sommer deltok laget på Storsjøcup og vant tilslutt B sluttspillet i sin klasse, i tillegg til G14 deltok Lasse Aatlo, Jonathan Lein Valberg, Henrik Lie Viken, Sigurd Nikolai Hernes og Edvard Sandvik Tagseth på Cupen. Med dette takker jeg alle som har vært med i en eller annen form, ingen nevnt ingen glemt. Joar Vik Årsmelding G16 G16 har bestått av følgende spillere: Martin Oldervik, Jørgen Steinkjer, Even Wanvik, Ola Aleksander Hyndøy, Tor Morten Haugan, Jon Anders Haugan, Joachim Skjevik, Victor Solvold, Adrian Alstadvoll, Fredrik Nilsen, Sander Hønnås, Morten F. Aatlo, Vegard Aatlo, Emil Østerlie, Per Kristian Tagseth, Emil Reitan, Simon Qvarme, Håkon Juberg, Christian Tomren, Jonas Høglin, Arne Kristian Jegtvolden, Oscar Lyngen, Egil Ø. Veimo og Henrik Laird. Det ble meldt på 2 lag, 1 lag i 2 divisjon og 1 lag i 3 divisjon. For å spille 2 divisjon måtte gjennom kvalik. Her møtte vi Inderøy som vi slo 5 0. Sesongen startet bra for begge lag, men utover vårsesongen ble det en del skader og veldig stor belastning på enkelt spillere. Vi lånte 4-5 spillere til junior i hver eneste kamp. Vi fikk problemer med nok spillere til hver kamp og resultatet ble deretter. 18

19 Før høstsesongen ble det besluttet å trekke det ene laget, noen 16 åringer sluttet pga videregående osv. 4 spillere ble flyttet permanent opp til junior slik at høstsesongen var nesten et reint G 15 lag. Etter ferdigspilt høstsesong endte vi på 2 plass i 3 divisjon. Når vi dro på cup ble G16 delt i reine årsklasser, G15 reiste til Storsjøcup i Østersund, gikk veldig bra, kom til 8 delsfinale i A- sluttspillet. G16 dro til Norwaycup, her ble det tap i 2 kamp i B- sluttspillet. G16 har i tillegg til sine egne spillere hospitert spillere fra G13 og G14 Trenere for G16 har vært: Boye Qvarme og Einar Aatlo 19

20 20

NESET FOTBALLKLUBB ÅRGANGEN

NESET FOTBALLKLUBB ÅRGANGEN NESET FOTBALLKLUBB 1996 - ÅRGANGEN FOTBALLSESONGENE 2006-2010 NESET GUTTER 14 ÅR Resultater fra serie og cup i sesongen 2010 Klar til Storsjøcup i nye sommerdrakter Foto: Elisabeth Stubbe Med avdelingsseier

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer/sekretær Styremedlem Styremedlem Ove Valan/Wenche Næsvold Arnstein Bekkavik Jonny Tørriseng Wenche Næsvold Jonny Tørriseng/Adelsten

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Kommunestyret. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 18:30 20:00

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Kommunestyret. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 18:30 20:00 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 04.10.2011 Tid: 18:30 20:00 Faste medlemmer: Inger Helene Rognhaug Medlem DNA Ola Aursand Nestleder DNA

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

G16 Vi spilte i 3.divisjon vår og høstsesong.

G16 Vi spilte i 3.divisjon vår og høstsesong. G16 Vi spilte i 3.divisjon vår og høstsesong. I vårsesongen hadde vi 17 spillere som møtte jamnt opp på trening,noe som resulterte i mange gode kamper i serien. Vi spilte 8 kamper der vi vant 6 og tapte

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2015 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2016 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 2.mars kl. 19:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011.

SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011. SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011. Informasjonen om aktivitet i lagene er basert på innspillene fra deltakere på trener/ spillermøte arrangert 14.februar, deltagerne på årsmøtet, samt innsendt

Detaljer

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 STYRET Styret har bestått av: * Johnny Hansen Leder og økonomi * Lars Magnus Vongraven Nestleder * Ann Bente Drøyvollsmo Styremedlem/materialforvalter * Bente Botnan Styremedlem/økonomi

Detaljer

IL AASGUTEN Gutter 12

IL AASGUTEN Gutter 12 Kampoppsett med kaffeliste Tid Mandag 23.4. 18.00, oppmøte banken Mandag 7.5. 18.00, oppmøte banen Mandag 14.5 Remyra 16.40 Mandag 21.5. 18.00, oppmøte banen Fredag 1.6. 18.00 Verdal mini 2(stadion) 16.45

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR:

ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR: ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR: SPILLERSTALLEN 2011: KEEPERE: KRISTIAN MURIAAS EIVIND HODDER OG STEFAN SÆTRE FORSVAR: WILHELM AARØE ANDERS GISKE HAGEN KJELL

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

UK : Halgeir Ludvigsen 2008 2009 Tore Rokkones 2008 2009 Arne Edgar Larsen 2008 2009

UK : Halgeir Ludvigsen 2008 2009 Tore Rokkones 2008 2009 Arne Edgar Larsen 2008 2009 MUNKEN BK Årsmelding Munken BK 2008 STYRET Styret har hatt følgende sammensetning: Valgt På valg Leder: Frode Næss, ( 2 år) 2007 2009 Nestleder: Magnar Dyrnes, ( 2 år) 2008 2010 Kasserer: Anne Grete Berg,

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball 1 Styret... 3 2 Bemanningen i Kløfta IL Fotball... 3 2.1 Styret... 3 2.2 Trenere og lagledere... 3 2.3 Trenerforum... 3 2.4 Dommersituasjonen... 4 3 Anlegg... 4 3.1 Anlegg

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

Referat årsmøte BIL Fotball 3. mars 2015

Referat årsmøte BIL Fotball 3. mars 2015 Referat årsmøte BIL Fotball 3. mars 2015 Saksliste 1. Åpning 2. Godkjenning dagsorden / innkalling 3. Valg av møteleder / referent 4. Gjennomgang årsmelding 2014 5. Gjennomgang regnskap 2014 6. Budsjett

Detaljer

Poengrenn Skatval. Offisiell resultatliste 03.03.2010

Poengrenn Skatval. Offisiell resultatliste 03.03.2010 G 10 år 1,3 km fri Audun Wanvik Haugen Stjørdals Blink 5 04:57 Stian Nakken Skatval Skilag 7 05:30 Henrik Nesbø Hegra IL 2 05:45 Sindre Kringen Skjelstadmark IL 3 06:01 Andreas Horten Jesbersen Lånke IL

Detaljer

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt 11 år og eldre - jenter 3 km fri 1 Louise Ronglan Ronglan IL - Ski 10:05 2 Ane Bjørkeng Leirådal IL - Ski 10:24 00:19 3 Silje Aksnes Helgådal IL - Ski 10:58 00:53 4 Rina Bøe Skutberg Inderøy IL - Ski 11:07

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

REFERAT FRA FORELDREMØTE TEAM DESEMBER 2008

REFERAT FRA FORELDREMØTE TEAM DESEMBER 2008 REFERAT FRA FORELDREMØTE TEAM 95 10. DESEMBER 2008 Avholdt på rødhuset på Sveum med ca 20 foreldre. 1. Kort oppsummering av sesong 2008 v/ Frode Fotballåret 2008 startet med ca 38 spillere. Det ble på

Detaljer

Årsmelding Kvernbit Fotball 2013

Årsmelding Kvernbit Fotball 2013 Årsmelding Kvernbit Fotball 2013 Styret i Fotballgruppa har i 2013 bestått av: Leder: Nestleder: Sekretær: Utdanning: Sportslig leder: Materialforvalter: Ansvarlig Barn: Ansvarlig Ungdom: Ansvarlig Voksen:

Detaljer

ÅRSMELDING -16. Innledning

ÅRSMELDING -16. Innledning ÅRSMELDING -16 Innledning Mye bra i året 2016, men også mye som bør bli bedre. Økt tilbud til de eldste ungdommene fra i høst, når Løkkebandylaget i stedet startet å spille i 3. divisjon Herrer. Vi startet

Detaljer

Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS

Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS Det blir årsmøte i kantinen på International School of Stavanger (ISS). Alle foreldre og medlemmer er velkommen. Medlemmer

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Postboks 357 4349 BRYNE BANKGIRO : 3325.05.03259 STIFTET 1976 ÅRSMØTE I BRYNE TENNISKLUBB 2014 ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Side 1 av 7 Årsmøte i Bryne Tennisklubb 2014 Klubbhuset onsdag 18 februar

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 3

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 3 Pengepremier 25-skudd kl. ASP 1. Adrian Berg Aasen 37 40 34 57 168 0,- Gave 1. Herman Brenne Aasen 30 30 38 68 166 0,- Gave 1. Martin Haabeth Aasen 40 32 41 83 196 0,- Gave 1. Marie Lehn Verdal Søndre

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

Oppsummering av sesongen G 11 G 2005

Oppsummering av sesongen G 11 G 2005 Oppsummering av sesongen G 11 G 2005 Spillere Vi er så heldige at vi har beholdt alle være spillere fra tidligere. I tillegg begynte Heine i fjor vinter og har vært med hele sesongen. Etter sommerferien

Detaljer

ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010. Kristiansund Volleyballklubb. Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no

ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010. Kristiansund Volleyballklubb. Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010 Kristiansund Volleyballklubb Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no GENERELL INFORMASJON Kristiansund Volleyballklubb Postadresse: Postboks 891, 6501 Kristiansund

Detaljer

NTE-cup Lierne. Offisiell resultatliste 19.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Hjellsand, Jonas IL Hållingen 5 Stokke Tødås, Heine Overhalla IL 6

NTE-cup Lierne. Offisiell resultatliste 19.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Hjellsand, Jonas IL Hållingen 5 Stokke Tødås, Heine Overhalla IL 6 G 8 år 1 km klassisk Hjellsand, Jonas IL Hållingen 5 Stokke Tødås, Heine Overhalla IL 6 G 9 år 1 km klassisk Estil Brissach, Are Lierne IL 8 Sivertsen, Fredrik Leirådal IL 9 Sivertsen, Johannes Leirådal

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård Årsberetning for Stokke IL, håndballgruppa 2009 1. Organisering. Styret har denne sesongen bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder AMD. Leder Dommerkontakt Espen Hansen Ivan Johansen

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011

Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011 Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011 Nr Navn Plassering Klubb Tid Jenter 5 år og yngre 302 Kristin Hårberg Skauga IL 311 Ellen Brødreskift Stadsbygd IL 337 Selma Brovold Stadsbygd IL 356 Ingrid Oldren

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

Årsberetning. Ottestad IL Fotball

Årsberetning. Ottestad IL Fotball Årsberetning Ottestad IL Fotball 2013 Interimstyrets sammensetning Thommy Mikkelsen (leder) Erik Schriwer Henning Olsen Odd Arne Røe Kai Overmo Hans Jørgen Rognlien Hilde Borchgrevink Per Torgerhagen Interimstyrets

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2014

STYRETS ÅRSBERETNING 2014 STYRETS ÅRSBERETNING 2014 ORGANISASJON. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Leder/ sekretær: Nestleder: Kasserer: Varamedlem: Helene Abusdal Erik Lia Knut Abusdal Ronny Reinertsen Thor Arne

Detaljer

Kampen blir et gjensyn med tidligere Vanvikspiller Thomas Arntzen som gikk til Byåsen fra Freidig foran denne sesongen.

Kampen blir et gjensyn med tidligere Vanvikspiller Thomas Arntzen som gikk til Byåsen fra Freidig foran denne sesongen. Da er det duket for årets siste hjemmekamp på Skavelmyra. Etter en variabel sesong er det klart at Vanviks herrelag spiller i 5. divisjon neste år. 2. laget rykker forøvrig ned til den nye 6. divisjon

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2015 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

ÅRSMELDING Innledning. Organisering. Styre

ÅRSMELDING Innledning. Organisering. Styre ÅRSMELDING 2015 Innledning Året 2015 har vært et bra år, med komplett styre og godt aktivitetsnivå. Vi har kjøpt nye spillertrøyer, som har blitt veldig godt mottatt. Videre så har vi nå kontroll på vandelsattester

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL 2 år jenter 200 meter Silje Dyrhaug Stoknes Deltatt 3 år gutter 200 meter Henrik Bakejord Svendsen Deltatt Kristian Krane Deltatt Ola Østvik Deltatt 4 år gutter 200 meter Aleksander Vollan Deltatt Petter

Detaljer

Lykke til! Med sportslig hilsen Nina Johnsson (leder)

Lykke til! Med sportslig hilsen Nina Johnsson (leder) Da er det klart for nok èn Bringhelg med mange spennende oppgjør. IK Grane Arendal Håndball ønsker dere alle velkommen til 4. runde i denne landsomfattende serien spesielt dommerne og våre gjestende lag

Detaljer

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere.

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere. Nyheter fra 2008 Rekord i divisjonspillet Vi registrerer en gledelig stor deltagelse i divisjonspillet som går av stabelen i Skytterhallen lørdag. Totalt 75 spillere deltar fra 2. divisjon og nedover.

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG Håndball jenter og gutter 2003 (vår) / gutter 2003 (høst) 2012 -

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG Håndball jenter og gutter 2003 (vår) / gutter 2003 (høst) 2012 - ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG Håndball jenter og gutter 2003 (vår) / gutter 2003 (høst) 2012 - 1: Informasjon om laget Navn på lag: Vår 2012: Jenter og gutter 2003 (JG2003) Høst 2012: Gutter 2003

Detaljer

IL!Aasguten! Respekt! Samhold! Trivsel! !!!!

IL!Aasguten! Respekt! Samhold! Trivsel! !!!! ILAasguten Respekt Samhold Trivsel Møtereferat(Årsmøte(2014:(12.(februar(2015( Sak$1) Godkjennestemmeberettigede. Kommentarer:Ingen Forslag:AlletilstedeermedlemmeriILAasguten. Vedtak:Godkjent Sak$2) Godkjenneinnkalling,saklisteogforretningsorden.

Detaljer

Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb

Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb Styrets sammensetning : Leder : Edvard Repstad : Rita Myrnes : Helge Vollen : Terje Pettersen : Janne Veel : Glenn Nesheim Sekretær / daglig leder (ikke stemmeberettiget)

Detaljer

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Agenda Styret Aldersbestemt utvalg Sportslig utvalg Sportsplanen Lag-evaluering Anlegg Kiosk/Dugnad Styret Sammensatt av: Leder aldersbestemt utvalg (Ann

Detaljer

Høylandsrennet 2. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hild Sissel Vannebo Il Hållingen 14

Høylandsrennet 2. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hild Sissel Vannebo Il Hållingen 14 G15 1 Erik Tyldum Il Hållingen 13 1:25:17 00:00 2 Jørgen Moen Il Hållingen 8 1:44:47 19:30 K17 1 Synne Iversen Il Hållingen 22 1:46:46 00:00 Fullførte: 1 Påmeldte: 1 Startende: 1 K46 1 Hild Sissel Vannebo

Detaljer

Årsrapport 2015 håndball jenter 2000 og 2001

Årsrapport 2015 håndball jenter 2000 og 2001 Årsrapport 2015 håndball jenter 2000 og 2001 Trenere Hjelpetrenere: Lagleder: Økonomiansvarlig: Dugnadsansvarlig: Foreldrekontakt/sosialansvarlig: Kenneth Røstad Christine Stokkaune tom april 2015 Emil

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2014/2015

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2014/2015 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2014/2015 Håndballen i Hegra har hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine dager i

Detaljer

Granlikarusellen 2014

Granlikarusellen 2014 Gutter 4 år Lalande, Leopold 805 Narvesen, Ole Edvard 803 Platek, Roland 806 Skirbekk, Tobias 802 Fullførte: 4 Påmeldte: 7 Startende: 7 Gutter 5 år Onsrud, Noah 810 Sørlie, Edvard 809 Åsvestad, Albert

Detaljer

Årsberetning Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2014 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2015 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 15. april kl. 20:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015 Løpnr. 4 - Finstad Barn 0-6 år Startnr. Navn Klubb Fullført 43 Gry Anine Svevermoen Hansen x 32 Peder Olay Strand Wenger Nordre Eidsvoll IL x 7 Tuva Wiik Stigersand Feiring

Detaljer

Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING Håndball avdelingen

Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING Håndball avdelingen Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING 2016 Håndball avdelingen 1 Håndball avdelinga ble etablert på årsmøte 2013. I de første driftsårene har fokus vært å skaffe en god oversikt over håndball aktiviteten

Detaljer

Ogndalsrennet - Fristil

Ogndalsrennet - Fristil G 10 år 1 km 2 Egil Mæhlumsveen Byåsen IL 12:01:00 3 Brage Aufles Fossan Steinkjer SK 12:01:30 4 Isack Nordtug Pettersen Stod IL 12:02:00 5 Bastian Elnan Aurstad Henning IL 12:02:30 6 Karl Haugen Kleppa

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 HEGRA IL, HANDBALL

ÅRSMELDING 2013 HEGRA IL, HANDBALL ÅRSMELDING 2013 HEGRA IL, HANDBALL Styret har i 2013 bestått av Roger Hernes Gunn Torill Haugen Marta Kringen Kvaal Ingunn Kjelvik Kristin Verket Silje Marie Hegge Aasan Leder Sekretær Kasserer Arrangementansvarlig

Detaljer

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Plass Start.nr Gutter 8 år og yngre - 1,6 km Klubb Anv. tid 2 Bjørnar Buhaug Holth Hokksund IL 0:15:52 8 Rasmus Bergland SSK 0:22:57 22 Anders Holte IBK 0:14:30

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

ÅRSHJUL FOR G03 2014

ÅRSHJUL FOR G03 2014 ÅRSRAPPORT SESONGEN 2014 LAG: SKRIM G03 LAGLEDER: Hanne Lindh FORELDREKONTAKT: Knut Almås TRENER: Vebjørn Engerud, Bjørn Johannessen og Svein Tore Bråthen ANTALL SPILLERE: 25 ÅRSHJUL FOR G03 2014 Spillere

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2016 Side 1 av 6 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2016 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Odd Hugo

Detaljer

En vellykket sesong for UIL førsteårs Gutt - 99 laget

En vellykket sesong for UIL førsteårs Gutt - 99 laget En vellykket sesong for UIL førsteårs Gutt - 99 laget Fra åpningsseremonien i Mini World Cup med 3.100 tilskuere og nasjonalsanger Høydepunkter: Vellykket med årskullslag for 99 og 98 med overraskende

Detaljer

Gutteløftet 2015-2017 i Spjelkavik Handball

Gutteløftet 2015-2017 i Spjelkavik Handball Gutteløftet 2015-2017 i Spjelkavik Handball Oddbjørn Johansen Thomas Buchardt Torbjørn Ness Tor Rønnestad SPJELKAVIK IDRETTSLAG Stiftet 18. mars 1932 Gutteløftet 2015-2017 1 Vi har noe unikt! SPJELKAVIK

Detaljer

15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 4

15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 4 Åpent stevne, 24.-25. februar Aasen skytterlag takker for opmøtet :-) Pengepremie 15-skudd kl. 1 1. Therese Mellan Mære 49 50 50 149 179,- 2. Åse Edny Sklett Rissa 49 50 49 148 128,- 3. Gaute Midtsand

Detaljer

2/22/2015 https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=8c55e5a91a&view=att&th=14bb eed26&attid=0.1&disp=inline&safe=

2/22/2015 https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=8c55e5a91a&view=att&th=14bb eed26&attid=0.1&disp=inline&safe= Skjelstadmarkstaffen 2015 Stafett Arrangør Skjelstadmark Sted Korstjønna Dato 22.02.15 Plas Lags-navn Slutt-tid Diff Jenter 8-10 år600m Il Aasguten 1 AASGUTEN 11:04 Signe Langlid 2:26 Hege Almlid 2:53

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Kolbotn G04.3

Velkommen til foreldremøte. Kolbotn G04.3 Velkommen til foreldremøte Kolbotn G04.3 Agenda Presentasjon av trenerteam, spillergruppe og foreldre. Ungdomsfotballen Sportslig opplegg Seriespill og cuper Årskalender Kommunikasjon Støtteapparat Sosialt

Detaljer

SPORTSKLUBBEN TRÆFF: ÅRSRAPPORT G 2 2011. Fokus glødende, lekende og drømmende. Den gode sirkel

SPORTSKLUBBEN TRÆFF: ÅRSRAPPORT G 2 2011. Fokus glødende, lekende og drømmende. Den gode sirkel SPORTSKLUBBEN TRÆFF: ÅRSRAPPORT G 2 2011. Fokus glødende, lekende og drømmende Den gode sirkel Vi ønsker å ha det gøy og bli så gode som vi selv vil Evaluering Aktivitet Trening og kamp Progresjon Tiltak

Detaljer

Årsberetning Vikåsen IL

Årsberetning Vikåsen IL Agenda Agenda: Åpning av årsmøte Valg av møteleder / referent Godkjenning av innkalling Behandling av årsberetning Godkjenning av regnskap for 2015 Fastsettelse av kontingent og særavgifter for 2016 Kaffepause

Detaljer

STYRKELØFTREGION MIDT-NORGE ÅRSBERETNING 2010

STYRKELØFTREGION MIDT-NORGE ÅRSBERETNING 2010 STYRKELØFTREGION MIDT-NORGE ÅRSBERETNING 2010 1. Styret i perioden: Leder Anita Stavik Fræna AK Nestleder Olaf Dahl KK-67 Kasserer Hans Magne Bårtvedt KK-67 Styremedlem Stian Walgermo Sjøholt AK Styremedlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Kommunestyret. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 18:30 21:40

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Kommunestyret. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 18:30 21:40 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 25.02.2014 Tid: 18:30 21:40 Faste medlemmer: Boje Reitan Nestleder SV Stig Arild Oldervik Medlem DNA Signe

Detaljer

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene Årsberetning Sportsklubben Nationalkameratene 2015 Styrets sammensetning Leder: Ronny Sæther Nestleder: Line Willumsen Solem Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Kristin Garnvik, Harald Haugan, Cato Johansen

Detaljer

Bring-kvalifisering i Charlottenlundhallene

Bring-kvalifisering i Charlottenlundhallene Bring-kvalifisering i Charlottenlundhallene Kampprogram 10. september 2011 1 Viktig å være våken på eksamensdagen :-) Sommeren er over, og hverdagen har på nytt startet. Vi kan alle føle at vi snart er

Detaljer

Årsmøte Ski IL Innebandy

Årsmøte Ski IL Innebandy Årsmøte 2016 Ski IL Innebandy Møterommet, Ski Alliansehall 15.3.2016 Ski IL Innebandy skiilinnebandy.com facebook.com/skiilinnebandy ski.il.innebandy@gmail. com Saksliste 1. Godkjenning av stemmeberettigede

Detaljer

ÅRSMELDING FOR. 1924-90 år - 2014

ÅRSMELDING FOR. 1924-90 år - 2014 ÅRSMELDING FOR 2014 1924-90 år - 2014 1 FROSTA HISTORIELAG 90 ÅR Der Historielaget har vært delaktig i løpet av året, har det blitt opplyst at dette arrangementet er et ledd i jubileumsmarkeringa. Ellers

Detaljer