Referat fra årsmøtet i Neset fotballklubb Søndag 22.februar 2015 på Coop s møterom kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra årsmøtet i Neset fotballklubb 2014. Søndag 22.februar 2015 på Coop s møterom kl 17.00 20.00"

Transkript

1 Referat fra årsmøtet i Neset fotballklubb Søndag 22.februar 2015 på Coop s møterom kl Åpning: Leder Stein Aursand ønsket velkommen og åpnet møtet. 26 medlemmer var til stede 2. Godkjenning av innkalling og sakliste: Godkjent 3. Valg av møtedirigent og to til å undertegne møteprotokollen: - Møtedirigent: Leder Stein Aursand ble valgt - Underskrivere: Jonas Moksnes og Kjell Arne Aatlo ble valgt. 4. Årsmelding for 2014: Årsmeldinga ble enstemmig vedtatt, med følgende endringer/tilføyelser: Dato for årsmøte 2013 endres til Rapport fra Sportslig leder innhentes og settes inn Under anlegg/baner tilføyes Minihallen i Kvarme, og avtale som er inngått. Navnene på spillere medtas for alle lag Melding for 6.divisjonslag settes inn Kioskpersonale justeres 5. Regnskap med revisjonsberetning for 2014: Kasserer Johan Lein la fram årets regnskap/balanse og revisjonsrapport. Han besvarte spørsmål fra årsmøtet. Vedtak: Enstemmig vedtatt som klubbens regnskap for Fastsetting av medlemskontingent for 2016 og aktivitetsavgift for 2015: Vedtak: Medlemskontingent: Ingen endring fra forrige år: (Familie kr. 300,-, Voksen over 18 år: kr. 200,-, Barn: Kr. 100,-) Aktivitetsavgift: Satsene ble diskutert, og årsmøtet støtter endringsforslagene, men ber styret justere satsene for gutter/jenter år med tanke på likebehandling. 7. Budsjett for 2015 Vedtak: Enstemmig vedtatt. 8. Klubbhus på Vinnatrøa Låneopptak Vedtak: Neset Fotballklubb kan ta opp lån i SpareBank 1 Midt-Norge med inntil kr. 1,0 mill. (Dette kommer i tillegg til løpende lån på ca kr 1,5 mill). Som sikkerhet for lånet kreves det kommunal garanti fra 1

2 Frosta kommune.til å signere låneavtalen på vegne av Neset Fotballklubb velges Stein Aursand og Johan E.Lein. 9. Dugnadsoversikt for 2015: Vedtatt. 10. Æresmedlemsskap kriterier og utnevning: Innstillinga fra Nesetveteranan ble enstemmig vedtatt 11. Valg: Joar Rekkebo la fram valgkomiteens forslag for Alle valg ble enstemmig vedtatt med akklamasjon. Klubbens tillitsvalgte etter årsmøtet er følgende: Styret: o Leder ( 1 år) Stein Aursand o Nestleder (2 år) Lars Eilif Flægstad o Styremedlem (2 år) Britt Rannveig Hernes o Kasserer (ikke på valg) Johan E. Lein o Juniorleder (ikke på valg) Joar Vik o Materialforvalter (ikke på valg) Steinar Vold o Sekretær (ikke på valg) Dagfinn Tingstad o Varamedlem (1 år) Einar Aatlo o Varamedlem: (1 år) Stig Hovdal Finansutvalg: (for 1 år) o Stig Hovdal o Olav Kvamvold Revisorer: o o Roar Reitan (ikke på valg) Randi Asklund (2 år) Valgkomite: o Joar Rekkebo (valgt i 2013) o Bjørn Morten Oldervik (valgt i 2014) o Per Thomas Hustøft (valgt i 2015) o Varamedlem: Olav Kvamvold (1 år) Neset- tips- ansvarlig : (For 1 år) o o Arne Sørheim Tore Vik Billettører: (for 1 år) o Terje Reitan ny o Ola Asklund gjenvalg o Dagfinn Sørheim gjenvalg o Steinar Hansen gjenvalg o Harley Stinussen ny o Roar Stenhaug gjenvalg Kiosk: (1 år) o Kioskansvar: Anne Grete Aas ny o Elisabeth Stubbe gjenvalg o Anne Berit Vordal gjenvalg o Kioskansvar: Grete Rekkebo gjenvalg o Inger Johanne Hovdal gjenvalg o Liv Leth- Olsen gjenvalg o Evy Aursand gjenvalg o Mona Sundsby gjenvalg o Aud Jørstad Reserve 2

3 Banemannskap, Vinnatrøa: (1 år) o Ola Asklund gjenvalg o Roar Stenhaug gjenvalg Banemannskap, Valavollen: (1 år) o Tore Alstadvold gjenvalg o Johan E. Lein gjenvalg 12. Avslutning: Leder Stein Aursand takket Jonas Viken som går ut av styret etter 2 år for innsatsen. (Han var ikke til stede). Stein takket også årsmøtedeltakerne for oppmøtet,og for innsatsen gjennom året som er passert. Dagfinn Sørheim takket styret for godt gjennomført arbeide i Årsmøtet ble avsluttet med kaffe og bløtkake. Frosta, den 22. Februar 2015 Kjell Arne Aatlo Jonas Moksnes 3

4 Styrets årsmelding 2014 Vedtatt på årsmøtet søndag 22.februar 2015 Neset fotballklubb 4

5 Årsmelding for Neset Fotballklubb Styrets sammensetning: Følgende styre ble valgt på klubbens årsmøte 9. februar 2014: Leder: Stein Aursand Nestleder/Baneansvarlig: Lars Eilif Flægstad Junioroppmann Joar Vik Kasserer: Johan E. Lein Materialforvalter: Steinar Vold Økonomileder: Jonas Viken Sekretær: Dagfinn Tingstad Vara/Dommeransvarlig: Einar Aatlo Varamedlem: Stig Hovdal 2. Styrets arbeid: Gjennom året har styret hatt 15 styremøter, og behandlet ca 80 store og små saker. Spillerrepresentanter og andre har deltatt på enkelte møter. For kommende sesong vil styret knytte spillerne tettere opp mot styrets arbeid. Styrereferatene sendes spillergruppens tillitsvalgte og oppmann. 3. Medlemmer/Aktive: Tall fra Idrettsregistreringen 2014: (2013- tall i parentes) Aldersgruppe jenter gutter jenter gutter (8) 8 (14) 0 (0) 0 (0) (38) 75 (75) 29 (15) 85 (76) (46) 71 (79) 15 (14) 63 (44) (12) 11 (20) 0 (0) 13 (16) (89) (0) 69 (42) SUM 169 (193) 290 (303) 51 (29) 230 (178) Total antall: 459 (496) 281 (207) 4. Arrangementer/Aktiviteter: Gjennom året er det gjennomført flere hundre fotballkamper, og i tillegg har klubben vært delaktig i Bedrifts- turnering i Frostahallen. Tradisjonen tro var det også juleturnering i Frostahallen 2.juledag i Neset var også i år arrangør av Frostadagen, etter oppdrag fra Frosta kommune. Arrangementet ble gjennomført sammen med Frosta Fjordfestival. Avslutninga av årets Knøtteturnering var også i 2014 lagt til Frosta, og det var et yrende fotball-liv på Vinnatrøa. Neset- festen ble gjennomført med god deltakelse i trivelige omgivelser på Valberg Slektsgård. 5

6 5. Kurs/Skolering: Også dette år har vi hatt trenere på C- lisens kurs. Audun Kvamme (del 3), Amy Viken (del 1 og 2), Kjell Arne Aatlo,(del3 og 4) Jomar Tørset(del 1 og 2) og Joar Vik (del 1, 2,3 og 4) Det er morsomt å være på kurs og få skryt av hvor flink Neset er til å delta på trenerkurs og skolere trenere i yngres avdeling! 6. Dommere: Følgende personer har vært aktive klubbdommere for Neset FK: Thea Moksnes, Emil Reitan, Håkon Juberg, Bjarte Løvrød, Oda Strømskag, Marius Vik, Morten F. Aatlo, Vegard Aatlo, Sander Vold, Marcus Vold, Christian Tomren, Jørund Kvamme, Jesper E.Berg, Sindre E. Berg, Jonas Høglin, Karl K. Lehn. I tillegg holdt Stig Tore Laugen dommerkurs for årets 13 åringer. Disse fikk mulighet til å praktisere på knøtteturnering rett i etterkant. Neset har vært år de siste årene mottatt bot fra kretsen pga for få kretsdommere. Erlend Kjørsvik gikk kurs i 2013 og har i 2014 dømt aktivt gjennom kretsen for Neset FK. Vårt håp er at flere av Neset Fk sine klubbdommere kan gå videre på rekruttdommerkurs slik at vi oppnår kravet om antall kretsdommere. Einar Aatlo 7. Anlegg/Baner: Tautra. Det er for banen på Tautra fulgt en annen strategi for gjødsling i år, noe som har gitt en jevnere vekst på graset. På tross av det tørre været, har vi stort sett klart å holde banen grønn. Det er sendt søknad om naturskade- erstatnig etter stormskadene i fjor vinter. Det er også søkt om å sette opp stativ for reklameplakater. Har pr. dags dato ikke fått svar på dette. Vinnatrøa. På Vinnatrøa er nå området øst for kunstgrasbanen planert og klargjort til såing. Neset får ansvar for å slå området, og vi får anledning til å bruke det som treningsfelt. På kunstgrasbanen er det i år bare utført vanlig vedlikehold. Lysanlegget har bydd på visse problemer, og vi jobber med saken, og håper på en løsning kommende år. 7- erbanen har fått nett bak målet mot nord - mot parkeringsplassen. Både på Tautra og Vinnatrøa er det tatt jordprøver, disse viser alt for høye ph- verdier, noe som kan være med å svekke rotsystemet på graset. Begge baner er tilført sand etter sesongen,7 m3 på Tautra, 4m3 på Vinnatrøa Lars Eilif Flægstad, nestleder/baneansvarlig Minihallen i Kvarme: Dette flotte anlegget brukes mye av klubbens medlemmer/lag, og er et uvurderlig tiltak, spesielt på høst/vinter. Eier Boye Qvarme stiller lokalene fritt til disposisjon for de som vil bruke fasilitetene der! Neset fotballklubb har fra i år (2015) inngått en avtale som innebærer et lite bidrag til drift av anlegget. 8. Dugnadsliste 2014,Vedtatt av årsmøtet 2013 Alle lag deltar på Frostafestival og Frostadag juli og salg av sesongtips i April. I tillegg kommer: A- lag. Opp/nedrigg Frosta fjordfestival juli 6

7 Kalendersalg, Desember Junior. Salg av kaffe m.m.17 Mai Kalendersalg, Desember G 16. Dorullsalg,uke 24 Kalendersalg, Desember G 14. Dorullsalg,uke 10 Dorullsalg, uke 38 G 13 Samme som G 14 J 13 og J 10 2 runder Nesettips G12. 2 runder Nesettips G11 og G10. Bedriftsturnering 29.Mars Nesttips G 9. 2 runder Nesettips Knøtt 8. 2 runder Nesettips Knøtt 7 Nesettips Jonas Viken, leder finanskomite 9. Økonomi: 2014 føyer seg inn i de siste 4 årenes mønster når det gjelder økonomi: DEN ER STABILT GOD! Årets overskudd er på kr ,-, etter at det er foretatt en avskrivning på anlegg og utstyr med kr samt en nedskrivning av verdien på den gamle grusbanen/treningsfeltet med vel kr. Dugnadsinnsatsen på ulike områder, og stå- på- viljen hos alle har også dette året bidratt til å gi handlingsrom for videre satsning. Opprykket til 3.divisjon vil koste noe mer, og det er tatt høyde for økte utgifter i budsjettet. Lån Langsiktig lånegjeld er redusert også i 2014, og utgjør ved årsskiftet kr ,-, mot forrige år. Omtrent halvparten av den langsiktige gjelda betjenes med årlig tilskudd/leieinntekt fra Frosta kommune. Likviditet Likviditeten preges av at vi bygger nytt klubbhus; bankinnskudd er redusert fra vel 700- tusen til I balansen er anlegg under utførelse bokført med kr Årsmøtet inviteres til å gi styret fullmakt til låneopptak for å finansiere klubbhusinvesteringen. 10. Lederens kommentarer for året 2014: I 2014 var det 100 år siden fotballklubben skiftet navn fra Tryg til Neset FK. Vi avholdt ingen spesiell markering i den forbindelse, men gjennomførte en meget bra sesong på alle vis. Stor takk til samtlige som har bidratt både sportslig og økonomisk. A- laget vårt greide målet om opprykk til 3. divisjon og det er meget sterkt gjort. Gratulasjon til spillere,trenere og lagledere. Nå gjelder det å stabilisere seg på et litt høyere nivå slik at vi igjen kan bli værende i denne divisjonen noen år framover. Det jobbes og gror heldigvis godt i junioravdelingen, noe vi er helt avhengige av for at det skal være mulig for oss å ha et lag på dette nivået. Nesetveteranan er kommet godt i gang og årsmøtet forleden viser at dette tiltaket er meget godt mottatt. Om lag 30 stk. møtte opp både fra fjern og nær og praten gikk godt om løst og fast. 7

8 Klubbhusbyggingen på Vinnatrøa er i rute. Bygget ble ferdigstilt utvendig før jul og nå står innvendige arbeider for tur. Håpet er at bygget skal være ferdigstilt om lag mai måned. Før den tid er vi avhengige av en god del dugnadsinnsats, men det ser ut til å gå greit. Mange har meldt seg til tjeneste. Skulle det fortsatt være noen som har lyst og anledning så ta kontakt med Frode Olsen eller undertegnede. Det meste forventes utført i mars/april og gjelder i hovedsak snekkerarbeid. På etterjulsvinteren har klubben mottatt henvendelser( pr. mail og tlf. ) fra både Manchester City og Manchester United vedrørende Edvard S. Tagseth( 14 år ). Det skal vi være meget glade for og stolte over. Hva som videre vil skje i denne saken er ikke godt å vite og jeg skal i alle fall ikke utnevne meg til en fasitbærer for hva som er riktig. Men fra klubbledelsen ønsker vi det beste for Edvard og hans videre utvikling og vil fortsatt bidra så godt vi kan i så måte. Økonomien i klubben er heldigvis god og det skyldes en kjempeinnsats fra mange. Takk til sponsorer,finanskomite,aktive og passive medlemmer, lagledere, trenere og alle andre som nok en gang har bidratt til et positivt resultat. Det er i stor grad dugnadsinnsatsen fra frivilligheten som sørger for at aktivitetsavgift og egenandeler kan holdes på et akseptabelt nivå. Håper dere stiller opp like mye i sesongen slik at økonomien ikke blir avgjørende for om unger og ungdommer skal være med oss eller ikke. Grunnlovsjubileet 2014 ble høytidelig markert av Neset FK i forbindelse med heimekampene for A- laget. Flaggheising og avspilling av nasjonalsang ble stilig gjennomført av klubben og positivt kommentert i lokale medier. I 2015 vil vi forsøke å få på plass en tribune igjen. Dersom vi lykkes med dette håper vi enda flere kan finne det interessant og møte opp til fotballkamp på Vinnatrøa. For A- lagets vedkommende blir det kvalifisering til cupen omkring 25.mars( mot Kvik ) og første seriekamp er berammet til 11.april hvor vi møter Åfjord borte. Tusen takk for innsatsen i 2014 og fortsatt lykke til med Fotball er gøy. Stein. 11. Årsberetning for Nesetveteranan er det første hele driftsåret til Nesetveteranan etter oppstarten i Det er avholdt 4 styremøter der følgende har vært på dagsorden: medlemsaktiviteter, arkivet, dugnader, retningslinjer for æresmedlemskap i Neset FK, stadionur, turer og økonomi. Det er avholdt 4 samlinger for medlemmer inkludert årsmøtet for 2013 der filmen fra 90- års jubileet ble vist. Et medlemsmøte med som tema, et medlemsmøte i forbindelse med kamp på Vinnatrøa der klubbens planer på byggefronten og vedlikehold av kunstgrasbanen var tema og en tur til Lerkendal med kamp og omvisning. Særlig medlemsmøtet med Nesetperioden var godt besøkt. Nesetveteranan er bidragsytere i dugnadssammenheng til hovedlaget og det har resultert i at Neset FK har stilt kr til rådighet. Beløpet står på konto i klubben inn til «Nesetveteranan» har behov. Dette sammen med at veteranan bidrar med egenbetaling på møter og Jan Haugen og Coop spanderer bevertning er økonomien under full kontroll. Det er laget en liste for potensielle medlemmer som brukes ved kunngjøringer. De som benytter seg av disse kunngjøringene betraktes som medlemmer. For 2014 mener vi det er ca.30 medlemmer. Styret takker for året og håper på gode medlemsaktiviteter også i 2015, stort sett etter samme lest og eller etter innspill fra medlemmene. Frosta 31. desember

9 Jon Flægstad, leder Johan Bjørn Aakerholm, nestleder Torbjørn Johnsen, styremedlem Ola Magnus Asklund, kasserer. Jens Hagerup, sekretær. 12. Årsmelding fra lagene: A-laget: Neset A- lag stilte i 4.divisjon i Målet for sesongen var opprykk til 3.divisjon. Vi startet sesongen 3. Januar og avsluttet etter siste seriekamp 19. Oktober I perioden spilte vi 5 treningskamper (4 seire, 1 uavgjort), vi deltok i kvalik til Norgesmesterskapet (tapte 1.runde mot Steinkjer) og vi spilte 22 seriekamper. Vi deltok på 3 cuper i oppkjøringsperioden. Vi kom på førsteplass både i Vanvikan Indoor og Fosencupen i Bjugnhallen. I Magnar Lundemos minnecup tapte vi finalen, og ble på andreplass (Det beste resultatet Neset har oppnådd i denne flotte cupen) I serien endte vi på andreplass, bak Rosenborg 3. Dermed klarte vi omsider målsettingen om opprykk til 3. divisjon. I løpet av sesongen ble det brukt 24 spillere. Lagets kaptein var Per Thomas Alstadvold Hustøft Spillerne kåret Jørgen Vordal til Årets spiller Toppscorer ble Frode Jørstad Presthus Jørgen Vordal spillte samtlige 22 seriekamper Lagets støtteapparat bestod av: Trenere: Jan Arve Tomren/ Bjarne Broder Krogh Keepertrener: Egil Hogstad Oppmann: Karl Ove Dybvad Materialforvalter: Ole Kristian Riseth Neset A- lag har i sesongen vært ei fin gruppe med stor treningsvilje og hatt et sterkt vinnerinstinkt. Miljøet i laget må karakteriseres som meget godt, og har vært avgjørende for at målsettingen ble oppnådd. Totalt sett vil jeg si at årets sesong har vært den beste på mange år. Vi gikk seirende ut av 2 cuper, fikk en andreplass, vi fikk spille kvalik til Norgesmesterskapet og vi rykket opp til 3. divisjon som administreres av Norges Fotballforbund. En stor takk til alle som har bidratt til at Neset FK nå igjen er i det "gode selskap Jan Arve Tomren, hovedtrer 9

10 Glade gutter etter 6-4- seier mot Namsos på Vinnatrøa ! Tabell 4.div Menn avd.01 - Trøndelag Fotballkrets PLASS LAG TOTAL V U T MÅL DIFF POENG 1 Rosenborg Neset Namsos NTNUI Vuku Innherred Rødde Trygg/Lade Fram Kattem Vinne Malvik Spilte kamper på Neset`s A- lag: Navn Før Vordal, Jørgen Kvamvold, Kevin Rosø, Erik Skogen, Benjamin Presthus, Frode Hustøft, Per Thomas Berg, Ronny Trefjord, Andreas Presthus, Erlend Hovdal, Johnny Christiansen, Magne Christiansen, Eivind Rekkebo, Magnus Krog, Odd Kristian Nesjø, Anders Skogen, Mikael Johnsen, Rune Fredagsvik, Torbjørn Kvamvold, Kim Andre Husby, John Kristian Ude, Bjørn Kjørsvik, Erlend Presthus, Andreas J Hovdal, Even Løvrød, Bjarte Takk til alle som har gjort A-kampene til gode opplevelser: Spillere, trenere, oppmenn og andre hjelpere KIOSKPERSONALE: Cup/ Priv 2014 Serie 2014 Sum 2014 Total Sum Debut 10

11 Elisabeth Stubbe, Evy Aursand, Liv Leth-Olsen, Aud Jørstad, Grete Rekkebo, Mona Sundsby, Anne Berit Vordal, Lise Jørstad Skogen og Inger Johanne Hovdal.BILLETTØRER: Ola Asklund, Gunnar Jørstad, Roar Hernes, Roar Stenhaug, Steinar Hansen og Dagfinn Sørheim. KAMPVERT: Asbjørn Hustøft. Speakertjenesten er som vanlig godt ivaretatt av Frosta Lyd! 6.divisjon: Det ble spilt 18 seriekamper og 1 treningskamp i sesongen I serien ble det til slutt en 7. plass etter varierende prestasjoner. Hele 57 spillere ble benyttet og det sier kanskje noe om stabiliteten i laget. Rune Johnsen ble suveren toppscorer med hele 17 scoringer fordelt på 9 spilte kamper. Det er registrert totalt 26 forskjellige målscorere sesongen Følgende spillere har deltatt: Fredrik Hønnås, Ole Kristian R Geir Svean Vegar Vold Jon Inge Terje Wangberg Endre Lehn Jan Arve Tomren Eivind Ove Aursand Eskil Kvamvold Benjamin Skogen Jan Egil Alstad Christian Sunde Magnus R Jan Inge Røkke Gisle Reitan Sindre Røkke Bjørn Ude Kristian Ulvik Magnus Hellem Jørgen Lein Espen Skjevik Andreas Trefjord Marius JP Rune J Mikael Gunnarsson Frode JP Morten Alstad Kristoffer T Pelle Einar Viken Ronny Mikke Even Tvete Vebjørn Jonny Hovdal Aleksander Ulvik Odd Kristian Kevin Kvamvold Jahn Arve Veien Rune Niklas Erlend JP Johan Presthus Kim André K Erik Lars Breiseth Joakim Ulvik John Kristian Bjørn-Kristian Fjærem Niklas Stenhaug Magne Even Hovdal Sindre E Berg Torbjørn Andreas JP Anders Nesjø Tabell: PLA KAM TOTAL SS LAG PER V U T MÅL DIFF POENG 1 Aasguten Varden Tangmoen Lånke Malvik Ranheim BF Neset Kvik Stjørdals-Blink Tydal Ove Aursand, lagleder 11

12 Junioravdelingen: Junioroppmannens oppsummering av sesongen 2014: I år som tidligere har det vært stor aktivitet i Neset FK s junioravdeling, mange fotballkamper med tilhørende glede, jubel, engasjement, scoringer(begge veier) og allt annet som hører med i fotball. Vi har mange aktive barn/ungdom i alderen 6-19 år, samt trenere, oppmenn og supportere som representerer klubben og lagene på en kjempefin måte. Det er en god opplevelse å få være med å se på de ulike lagene enten det er kamp på Vinnatrøa, på Innherred eller utenfor trøndelag s grenser. I løpet av året har jeg fått sett mange kamper og det er flott med engasjementet som utøves av både spillere, trenere og supportere. Takker for alle opplevelser og håper på like mange i Joar Vik Trenere og oppmenn junioravdeling 2014: G 19 O. G O. G14-1 O. G14-2 O. J 13 O. O. G12-1 O. G12-2 O. G11 O. G10 J 10 G9 O. Knøtt 8 Aleksander Ulvik Jan Inge Røkke Johan Presthus Roar Stenhaug Boye Qvarme Einar Aatlo Roar Vold Audun Kvamme Joar Vik Roger Lein Kjell Arne Aatlo Johan Morten Haugan Hilde Bratsvedal Inger Oldervik Frode Svean Line Moe Aatlo Roger Husås Erlend Ulvik Ragnhild Valberg Morten Skjevik Joar Vik Margrete Hervik Morten Skjevik Joar Vik Tomas Augdal Ann Kristin Lie Viken Svein Erik Fjerdingøy Roald Vang Ingrid Juberg Amy Viken Unni Nordahl Einar Viken Jomar Tørset Ingrid Vik Mo- Joar- kjell- fro.no sondre.no Joar- Joar- no unn Knøtt O. Knøtt 6 Mikael Skogen

13 Årsmelding Knøtt 7- G/J åringene har i år hatt trening 1gang pr.uke på Vinnatrøa fra 7.mai og ut september. Det har vært stabilt oppmøte på alle treninger og det er en treningsvillig gjeng. Totalt 17 spillere. Vi har deltatt på alle 5 knøtteturneringene i tillegg til Moan-cup og iveren har vært stor både på og utenfor banen, med hei'ing fra mange engasjerte foreldre og besteforeldre. Da vi var på turneringa på Ekne stilte vi med jente- og guttelag, ellers har det vært to mixlag på de andre turneringene. Vi har i alt spilt 34kamper, hvorav 28 er seire, 3 er uavgjort og 3 er tap. Vi har bøttet inn med mål, ja hele 261 har vi scoret, mens vi har sluppet inn 58mål. Det har vært en artig sesong med så mange fotballglade barn og så mange engasjerte foreldre! Trener Jomar Tørset Lagleder Ingrid Vik Årsmelding Knøtt 8 - G/J 2006 I 2014 har vi trent en gang i uken fra april til september, først på Tautra og etterhvert på gressbanen på Vinnetrøa. Vi stilte lag i alle knøtteturneringer: Markabygda, Ekne, Åsen, Skogn og Frosta. I august spilte vi på Levanger Cup. De fleste kampene gjennom sesongen endte med seier, og de som vi ikke vant hadde et målforskjell med bare noen få mål. På knøtteturnering på Frosta hadde vi ansvar for kiosksalg og parkering, og alle foreldrene bidro til et bra innskudd i Neset-kassen! Vi har hatt nok barn til å stille et jentelag og et guttelag i alle turneringer/cup bestående av følgende spillere: Gutter: Andreas Vik, Benas Tekorius, Even Bratsvedal Berg, Jonas Busma, Justin Viken, Lukas Lein Valberg, Tobias Johnsen, Marcus Aursand (Sluttet tidlig i sesongen: Kim Ølstøren, Benjamin Hopmo) Jenter: Solveig Viken, Malin Nåvik, Nora Margrete Hernes, Linnea Hokstad, Mari Victoria Røste, Charlotte Schølberg, Renate Einarson, Heidrun Logstein, Ylva Trefjord Barna har hatt mye fremgang i året som har gått og har fått mye bedre spillforståelse. De viser mye glede for fotball. Vi får ofte spørsmål fra barna om lengre og flere treninger i uka! Etter endt sesong kom det så mange kommentarer fra barna at de savnet fotballtrening. Vi valgte derfor å starter opp med frivillige vintertrening i Minihallen til Boye Qvarme en gang i uken fra 1.desember. Noe som var så populært at vi måtte dele gruppen i to, gutter/jenter hver for seg. 16 av 17 barn har vært med på vintertrening i desember. Vi gleder oss veldig til å endelig få spille seriekamper fra 2015! Trenere Amy Viken, Einar Viken og Unni Nordahl Årsmelding 2005 gjengen Vi har trent 1 gang i uka fra februar til november. Treningene har vært på Vinnatrøa, på gressbanen og i Minihallen hos Boye Quarme. Minihallen er et flott tilbud. Treningene har frem til i høst vært 1.time. Vi har nå økt på til 1 1/2 time. Bra oppmøte på alle treningene. Vi har deltatt i seriespill med stor innsats. Spillerne har hatt veldig stor fremgang fra vår til høstsesongen. Vi deltok også på «Champions lig» turnering i Stjørdalshallen i høst. Laget har i skrivende stund ikke hatt noen sesongavslutning. De som har deltatt er: 13

14 Ivan Rekkebo Svendgård og Dalius(vårsesongen)Ask Arntzen, Robin Axelsen, Magnus Asklund, Emil Gran, Henrik Fjerdingøy, Ulrik Alstadvold, Petter Andreas Hernes, Marcus Hojem Vik, Magnus Myraunet, Daniel Presthus Abelsen, Oliver Reitan, Sondre Haltvik, Emre Sanden, Andreas Vang og Petter Moksnes Trenere: Svein Erik Fjerdingøy og Roald Vang Oppmann: Ingrid Hege Juberg Årsmelding Fotball gutter 2003 og og guttene har samarbeidet denne sesongen. Grunnen til dette var at 2003 gjengen, bare var 7 stk. og vi var avhengige å få hjelp av I tillegg var det en fordel å samarbeide både sportslig og sosialt. Trenere har vært Joar Vik og Morten Skjevik med hjelp av Margrete Hervik/Steinar Juberg. Oppmenn: Margrete Hervik (2003-gjengen) og Morten Skjevik(2004-gjengen). Det har vært en flott spillergruppe, 20 gutter har vært flinke til å møte opp på treninger. En aktiv gjeng med mye liv og røre. Det har vært positivt å vært sammen- de har gjort hverandre gode. Gutter 2003 spilte 7-er i år, og gutter 2004 spilte med to lag 5-er. Vi har deltatt på Levangercup, OBOS cup og spilt serie. Vi vant noen og tapte noen. På OBOS cup fikk 2004 guttene fair play prisen. Det var veldig bra! Vi har trenet to ganger i uka på Vinnatrøa på kunstgresset. Avslutning denne sesongen hadde vi hjemme hos Margrete og Steinar med pizza og godis. Spillere 2003: Sander Brænne Valberg, Even Løvrød, Even Iversen Faanes, Alexander Woie Røsok, Andreas Myraune, Vegar Hervik Juberg og Robin Kjelstad Spillere 2004: Mats Kvamvold Berg, Oliver Hogstad, Lavrans Logstein, Marcus F. Løvrød, Henning Reitan, Isak Reitan, Karl Martin Rygg, Lars Joakim Rygg, Harald Haugen Røsvik, Markus Nordskag Skjevik, Jonas Ulvik, Lasse Hansen Vik og Collin Viken. Sportslig hilsen fra Joar, Morten og Margrete Årsmelding J10 J 10 har i 2014 hatt 9 spillere. De startet sine treninger i februar/mars. Vi har stort sett brukt banene på Vinnatrøa, men har også benyttet oss av baner på både Tautra og Skogbrynet. Jentene har i år deltatt på to cuper, Obos cup på Lade og Levanger cup. Serien startet tidlig i mai. Vi var 8 lag i pulja som spilte 5-er fotball, disse fra Innherred. Disse var med: Natalie Tomren, Ann Eline Stene Almlid, Julie Viken, Renee Valberg, Vilde Haugan, Maiken Augdal, Tuva Brenne Veien, Anja og Kaia Hokstad-Vik. Trener i år har vært Thomas Augdal og oppmann Ann Kristin Lie. Ann Kristin Lie 14

15 Spillere på G12: Christoffer Husås, Eirik Svean, Espen Vik, Preben Endre Fossum, Simen Ulvik Kristensen, Kevin Kolberg, Isak Lein Valberg, Even Tomren, Jørgen Moe Aalo, Are B. Stavseth, Martynas Jurcaitis, Vegar Løvrød og Karl Ola Risan. Jenter 13 Jenter 13 spilte i år med ett sammensatt lag bestående av seks jenter 2002, seks jenter 2001 og to jenter Spillere: Åse Johanne Bjerkan, Lovise Rygh Hogstad, Andrea Alstadvold, Miriam Olsen, Oda Amalie Viktil, Silje Bratsvedal Berg, Kristin Gumaer, Oline Skarsbakk, Silje Oldervik, Leah Berg Nilssen, Pia Hogstad Vik, Siri Haugan, Maja Stubbe Brenne og Sigrid Galtvik. Vi løste dette i serien ved at de to overårig spillerne sto over annenhver kamp. Trener Johan Morten Haugan, oppmenn Inger Oldervik og Hilde Bratsvedal. Laget hadde treninger på Vinnatrøa og Tautra, samt noen treninger i Minihallen på starten av våren. Det meste av sesongen var det to treninger i uka à 1 ½ time. Vårsesongen ble spilt i 2. divisjon med 8 kamper i Levanger/Verdals området. Høstsesongen ble spilt i 1. divisjon med 9 kamper i Trondheimsområdet. Jenter 13 deltok på Bergstadcup på Røros juni og Coop-Cup på Verdal august. Hilde Bratsvedal 15

16 Årsmelding for G13, født Laget har bestått av Haldor Goa Løvrød, Magne Qvarme, Eskil Rise Hønnås, Lasse Finsvik Aatlo, Sigurd Nikolai Hernes, Henrik Lie Viken, Edvard Sandvik Tagseth, Jonathan Lein Valberg, Jonathan Viken, Joachim Tomren, Sindre Jørås Skogmo, Caspar Øien Veimo, Kristin Gumaer, Kristian Laird (vår) og i vår begynte Martin Olsen og Mats Iversen Faanes. Trener var Roger Lein og trener/oppmann var Kjell Arne Aatlo. Disse guttene har trent to ganger i uka i vinter og tre før sesongstart. I vinter var det trening på Vinnatrøa og noen treninger på skolen/minihallen. Da serien startet hadde de to treninger i uka. Vi har valgt å gjennomføre treninger på Valavollen, Tautra i sommer og i høst, for å begrense skader og få et mykere underlag. Denne banen har vært utmerket i Etter sesongslutt fortsatte laget å trene tre ganger i uka, etter ønske fra guttene. Guttene har vært, og er svært treningsvillige med nesten 100% oppmøte og god innsats på alle treninger. Også i år valgte vi, i forståelse med foreldrene, å melde på laget i årsklassen over, G13-1, i 2.divisjon. I vårsesongen vant laget 7 kamper, i målforskjell og 1.plass i divisjonen. I høstsesongen ble det spill i 1.divisjon, 1 seier, 1 uavgjort og resten tap i målforskjell. Vi endte på 9.plass i serien, noe vi er fornøyde med ettersom vi hadde en del skader på sentrale spillere. Både i vårog høstsesongen måtte vi låne spillere fra 2002 og Vi har også hatt spillere på laget som har vært med på kamper til både G14 og G16. Laget har deltatt på to cuper i år. Før sesongstart var vi med på T-A-cupen. (Uoffisielt KM) Der vant vi mot sterke lag som: i kvartfinalen 8-2 mot Byåsen, semifinalen 6-1 mot Ranheim og finalen 8-0 mot Verdal. Du kan Se G13-finalen i TA-cupen -Trønder-Avisa 16

17 I år som i fjor var vi med på Norway-cup som Neset FK. Handshake For Peace-laget. Der gjorde gutta det også bra. To seire i innledende og seire i 16- finale mot Notodden 13-0, 8-delsfinale mot Vålerenga 4-0, kvartfinale mot Hareid 5-0 og tap i semifinale mot det franske laget 1-3 Goussainville, som til slutt vant finalen mot det rumenske laget Pro Junior Cluj. Dette er vel noe av det beste cup-resultatet i junior-avdelingen til Neset F.K. noen gang. En stor opplevelse for oss å få en slik stor og fin pokal overrakt på en kjempeflott premieutdeling. Under hele turneringen samt på premieutdelingen klarte guttene å skape god kontakt på tvers av nasjoner. De er gode ambassadører for Neset FK og Frosta. 17

18 I Storsjø-cupen i år lånt vi ut spillere til G12 4 stk, G14 4 stk og G15 1 stk. Dette for at de andre lagene i Neset f.k. kunne stille på denne cupen. BDO fotball skole tidligere sone-samling sendte vi 5 stk på den første samlingen Haldor Løvrød, Lasse Finsvik Aatlo, Henrik Viken, Jonathan Lein Valberg og Edvard Sandvik Tagseth. Etter første innskrenking hadde vi alle 5 med. Meget bra. Etter dette ble Edvard flyttet opp til g16. Henrik var alene på den neste to og Jonathan ble med på den siste. Edvard Sandvik Tagseth fikk tilbud om å trene i lag med RBK i høst. Dette var en hospiteringsavtale to ganger i uka. Der fikk han nye og fine opplevelser. Etter at en onkel av Edvard sendte video over til Bryan King, som er talentspeider for Everton, ble det raskt en tur til Everton. Der trente Edvard med gutter som er ett og to år eldre fra akademiet der. Han var med og spilte kamper bl.a. mot Manchester United, der Edvard skåret Evertons eneste mål i kampen. Etter turen har nå flere klubber fra England meldt sin interesse. Det vil bli spennende å følge han i tiden som kommer. Vi har gjennomført flere foreldremøter i løpet av året. Det er en positiv og engasjert foreldregruppe på G2001- kullet. Oppmann, Kjell Arne Aatlo Årsmelding G14 Laget har bestått av Harald Husby Tømmerdal, Hermann Moksnes, Jørund Kvamme, Marcus Egseth Vold, Sander Vold, Runar Bratsvedal Berg, Mads Lillenes, Karl Kristian Lehn, Jesper Einarson Berg, Simon Østerlie, Mads Risan Eriksen, Sigrid Galtvik og Marius Vik. I tillegg har vi lånt spillere fra G13(12 stk) og G12(2 stk). Trenere Roar Vold & Audun Kvamme, Oppmann Joar Vik. I vinter trente vi 3 ganger i uka og fra seriestart og ut sesongen 2 ganger med kjempebra treningsoppmøte. Vårsesongen startet vi i 3 Divisjon og med 5seire, 1 uavgjort og 2 tap ble det opprykk til 2 divisjon i høst. Der ble det tøffere motstand, 1 uavgjort og 6 tap. I sommer deltok laget på Storsjøcup og vant tilslutt B sluttspillet i sin klasse, i tillegg til G14 deltok Lasse Aatlo, Jonathan Lein Valberg, Henrik Lie Viken, Sigurd Nikolai Hernes og Edvard Sandvik Tagseth på Cupen. Med dette takker jeg alle som har vært med i en eller annen form, ingen nevnt ingen glemt. Joar Vik Årsmelding G16 G16 har bestått av følgende spillere: Martin Oldervik, Jørgen Steinkjer, Even Wanvik, Ola Aleksander Hyndøy, Tor Morten Haugan, Jon Anders Haugan, Joachim Skjevik, Victor Solvold, Adrian Alstadvoll, Fredrik Nilsen, Sander Hønnås, Morten F. Aatlo, Vegard Aatlo, Emil Østerlie, Per Kristian Tagseth, Emil Reitan, Simon Qvarme, Håkon Juberg, Christian Tomren, Jonas Høglin, Arne Kristian Jegtvolden, Oscar Lyngen, Egil Ø. Veimo og Henrik Laird. Det ble meldt på 2 lag, 1 lag i 2 divisjon og 1 lag i 3 divisjon. For å spille 2 divisjon måtte gjennom kvalik. Her møtte vi Inderøy som vi slo 5 0. Sesongen startet bra for begge lag, men utover vårsesongen ble det en del skader og veldig stor belastning på enkelt spillere. Vi lånte 4-5 spillere til junior i hver eneste kamp. Vi fikk problemer med nok spillere til hver kamp og resultatet ble deretter. 18

19 Før høstsesongen ble det besluttet å trekke det ene laget, noen 16 åringer sluttet pga videregående osv. 4 spillere ble flyttet permanent opp til junior slik at høstsesongen var nesten et reint G 15 lag. Etter ferdigspilt høstsesong endte vi på 2 plass i 3 divisjon. Når vi dro på cup ble G16 delt i reine årsklasser, G15 reiste til Storsjøcup i Østersund, gikk veldig bra, kom til 8 delsfinale i A- sluttspillet. G16 dro til Norwaycup, her ble det tap i 2 kamp i B- sluttspillet. G16 har i tillegg til sine egne spillere hospitert spillere fra G13 og G14 Trenere for G16 har vært: Boye Qvarme og Einar Aatlo 19

20 20

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett 1 Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag 25. november 2009 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Valg av møteleder og to personer til å skrive under møteboka.

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Årsmelding 2014 fra lagene

Årsmelding 2014 fra lagene Årsmelding 2014 fra lagene Tillegg til styrets beretning 2 Innholdsfortegnelse Forord s. 3 Jenter 2008 s. 4 Gutter 2008 s. 5 Jenter 2007 s. 7 Gutter 2007 s. 8 Jenter 2006 s. 9 Gutter 2006 s.11 Jenter 2005

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1 Dagsorden årsmøte 1999. Stadsbygd Idrettslag avholder årsmøte mandag 29. nov. 1999 kl 19.30 i Granlund skihytte. Saksliste: 1) Godkjenning av dagsorden. 2) Valg av møteleder og to personer til å underskrive

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG DALHEIM 13. FEBRUAR 2014 Takk til vår hovedsponsor: Til våre medlemmer og samarbeidspartnere Stiftet: 27.12.1921 Medlem av: Norges Fotballforbund Norges Cykleforbund Norges

Detaljer

FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER

FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER ÅRSMELDING 2008 FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER ÅRSMØTE Håkons Hall, Olympiaparken ONSDAG 28. JANUAR 2009 KL. 1900 SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenne innkalling og saksliste 3. Valg av dirigent og sekretær

Detaljer

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Gulljenta Tove Beate Dahle Årsmøte i Isfjorden Idrettslag Det kalles inn til årsmøte onsdag den 2. Mars 2005 kl 19.00 i klubbhuset

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen Årsmøte i KIF Håndball 8.april 2015 kl. 18.00 Møterom, Gimlehallen 2015 Årsmelding Regnskap med revisjonsberetning Forslag til kontingent Strategiplan 2015-2018- Budsjettforslag - Valgkomitéens forslag

Detaljer

Byåsenavisa 14. utgave April 2015

Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Premiedryss i langrenn O-sesongen i gang Olavstafetten Håndballhelg Marken Informasjon fra Byåsen IL Hovedlaget Byåsen idrettslag er et allianseidrettslag stiftet 30.

Detaljer

Håndballklubben Halden 2. mars kl. 19:30 Auditorium IV Høgskolen i Østfold

Håndballklubben Halden 2. mars kl. 19:30 Auditorium IV Høgskolen i Østfold ÅRSMØTE 2015 Håndballklubben Halden 2. mars kl. 19:30 Auditorium IV Høgskolen i Østfold Dagsorden og årsberetning Side 2 av 21 Dagsorden 1. Åpning 2. Presentasjon av gjester 3. Godkjenning av a. Innkalling

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE

MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ORGANISERING AV LAGSARBEIDET... 2 1.1 ORGANISERINGEN AV GRUPPA... 2 1.2 TILLITSVALGTE - ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDER... 2 2. SPORTSLIGE FORHOLD... 3 2.1 SPORTSLIGE MÅL... 3

Detaljer

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer!

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer! STYRET; Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Johnny William Lorentzen Kjetil Mathisen Anne Trondsen Kari Bentzen Tom Ragnar Andersen (som gruppeleder barneidrett) Vara Turid Torgersen (1) Lotte

Detaljer

Nyhetsbrev - Loddefjord Fotball April 2015 LODDEFJORD IL EN KLUBB Å VÆRE GLAD I

Nyhetsbrev - Loddefjord Fotball April 2015 LODDEFJORD IL EN KLUBB Å VÆRE GLAD I Nyhetsbrev - Loddefjord Fotball April 2015 LODDEFJORD IL EN KLUBB Å VÆRE GLAD I FORMANNENS ORD ENDELIG ER DET VÅR I LUFTEN OG SNART SESONGSTART. DETTE ER DET VI HAR LENGTET ETTER GJENNOM HELE VINTER, HVOR

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

Hovedstyrets Årsberetning

Hovedstyrets Årsberetning 10.02.2013 Hovedstyrets Årsberetning 2012 Innhold: 1 Innledning 2 Tillitsvalgte 2012 3 Aktivitet 4 Medlemmer 5 Økonomi 6 Konklusjon 1 ÅRSMØTE FOR 2012 ÅRSTAD IL Saksliste: Sak 1 Sak 2 Åpning Konstituering

Detaljer

Årsmelding aldersbestemte lag Rindal Fotball 2011. Gutter 11

Årsmelding aldersbestemte lag Rindal Fotball 2011. Gutter 11 Årsmelding aldersbestemte lag Rindal Fotball 2011 Gutter 11 Gutter født i 2000 har spilt i årets gutter 11-serie. Totalt i dette årskullet er det 16 gutter i Rindal. Av disse har 11 spilt på årets lag.

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 2 Saksliste årsmøte 2015 Medlemmer* av Bodø Bordtennisklubb ønskes velkommen til årsmøte som avholdes tirsdag 28. april 2015,

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Badet kulturtun 4 februar 2015 Årsmøte Agenda for årsmøtet 4. februar 2015: 1. Valg av møteleder og referent 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 3.

Detaljer

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 ÅRSMØTE 2013 GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 SAKSLISTE 1. Åpning og opptelling av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent(er) og sekretær, samt

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer