Referat fra årsmøtet i Neset fotballklubb Søndag 22.februar 2015 på Coop s møterom kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra årsmøtet i Neset fotballklubb 2014. Søndag 22.februar 2015 på Coop s møterom kl 17.00 20.00"

Transkript

1 Referat fra årsmøtet i Neset fotballklubb Søndag 22.februar 2015 på Coop s møterom kl Åpning: Leder Stein Aursand ønsket velkommen og åpnet møtet. 26 medlemmer var til stede 2. Godkjenning av innkalling og sakliste: Godkjent 3. Valg av møtedirigent og to til å undertegne møteprotokollen: - Møtedirigent: Leder Stein Aursand ble valgt - Underskrivere: Jonas Moksnes og Kjell Arne Aatlo ble valgt. 4. Årsmelding for 2014: Årsmeldinga ble enstemmig vedtatt, med følgende endringer/tilføyelser: Dato for årsmøte 2013 endres til Rapport fra Sportslig leder innhentes og settes inn Under anlegg/baner tilføyes Minihallen i Kvarme, og avtale som er inngått. Navnene på spillere medtas for alle lag Melding for 6.divisjonslag settes inn Kioskpersonale justeres 5. Regnskap med revisjonsberetning for 2014: Kasserer Johan Lein la fram årets regnskap/balanse og revisjonsrapport. Han besvarte spørsmål fra årsmøtet. Vedtak: Enstemmig vedtatt som klubbens regnskap for Fastsetting av medlemskontingent for 2016 og aktivitetsavgift for 2015: Vedtak: Medlemskontingent: Ingen endring fra forrige år: (Familie kr. 300,-, Voksen over 18 år: kr. 200,-, Barn: Kr. 100,-) Aktivitetsavgift: Satsene ble diskutert, og årsmøtet støtter endringsforslagene, men ber styret justere satsene for gutter/jenter år med tanke på likebehandling. 7. Budsjett for 2015 Vedtak: Enstemmig vedtatt. 8. Klubbhus på Vinnatrøa Låneopptak Vedtak: Neset Fotballklubb kan ta opp lån i SpareBank 1 Midt-Norge med inntil kr. 1,0 mill. (Dette kommer i tillegg til løpende lån på ca kr 1,5 mill). Som sikkerhet for lånet kreves det kommunal garanti fra 1

2 Frosta kommune.til å signere låneavtalen på vegne av Neset Fotballklubb velges Stein Aursand og Johan E.Lein. 9. Dugnadsoversikt for 2015: Vedtatt. 10. Æresmedlemsskap kriterier og utnevning: Innstillinga fra Nesetveteranan ble enstemmig vedtatt 11. Valg: Joar Rekkebo la fram valgkomiteens forslag for Alle valg ble enstemmig vedtatt med akklamasjon. Klubbens tillitsvalgte etter årsmøtet er følgende: Styret: o Leder ( 1 år) Stein Aursand o Nestleder (2 år) Lars Eilif Flægstad o Styremedlem (2 år) Britt Rannveig Hernes o Kasserer (ikke på valg) Johan E. Lein o Juniorleder (ikke på valg) Joar Vik o Materialforvalter (ikke på valg) Steinar Vold o Sekretær (ikke på valg) Dagfinn Tingstad o Varamedlem (1 år) Einar Aatlo o Varamedlem: (1 år) Stig Hovdal Finansutvalg: (for 1 år) o Stig Hovdal o Olav Kvamvold Revisorer: o o Roar Reitan (ikke på valg) Randi Asklund (2 år) Valgkomite: o Joar Rekkebo (valgt i 2013) o Bjørn Morten Oldervik (valgt i 2014) o Per Thomas Hustøft (valgt i 2015) o Varamedlem: Olav Kvamvold (1 år) Neset- tips- ansvarlig : (For 1 år) o o Arne Sørheim Tore Vik Billettører: (for 1 år) o Terje Reitan ny o Ola Asklund gjenvalg o Dagfinn Sørheim gjenvalg o Steinar Hansen gjenvalg o Harley Stinussen ny o Roar Stenhaug gjenvalg Kiosk: (1 år) o Kioskansvar: Anne Grete Aas ny o Elisabeth Stubbe gjenvalg o Anne Berit Vordal gjenvalg o Kioskansvar: Grete Rekkebo gjenvalg o Inger Johanne Hovdal gjenvalg o Liv Leth- Olsen gjenvalg o Evy Aursand gjenvalg o Mona Sundsby gjenvalg o Aud Jørstad Reserve 2

3 Banemannskap, Vinnatrøa: (1 år) o Ola Asklund gjenvalg o Roar Stenhaug gjenvalg Banemannskap, Valavollen: (1 år) o Tore Alstadvold gjenvalg o Johan E. Lein gjenvalg 12. Avslutning: Leder Stein Aursand takket Jonas Viken som går ut av styret etter 2 år for innsatsen. (Han var ikke til stede). Stein takket også årsmøtedeltakerne for oppmøtet,og for innsatsen gjennom året som er passert. Dagfinn Sørheim takket styret for godt gjennomført arbeide i Årsmøtet ble avsluttet med kaffe og bløtkake. Frosta, den 22. Februar 2015 Kjell Arne Aatlo Jonas Moksnes 3

4 Styrets årsmelding 2014 Vedtatt på årsmøtet søndag 22.februar 2015 Neset fotballklubb 4

5 Årsmelding for Neset Fotballklubb Styrets sammensetning: Følgende styre ble valgt på klubbens årsmøte 9. februar 2014: Leder: Stein Aursand Nestleder/Baneansvarlig: Lars Eilif Flægstad Junioroppmann Joar Vik Kasserer: Johan E. Lein Materialforvalter: Steinar Vold Økonomileder: Jonas Viken Sekretær: Dagfinn Tingstad Vara/Dommeransvarlig: Einar Aatlo Varamedlem: Stig Hovdal 2. Styrets arbeid: Gjennom året har styret hatt 15 styremøter, og behandlet ca 80 store og små saker. Spillerrepresentanter og andre har deltatt på enkelte møter. For kommende sesong vil styret knytte spillerne tettere opp mot styrets arbeid. Styrereferatene sendes spillergruppens tillitsvalgte og oppmann. 3. Medlemmer/Aktive: Tall fra Idrettsregistreringen 2014: (2013- tall i parentes) Aldersgruppe jenter gutter jenter gutter (8) 8 (14) 0 (0) 0 (0) (38) 75 (75) 29 (15) 85 (76) (46) 71 (79) 15 (14) 63 (44) (12) 11 (20) 0 (0) 13 (16) (89) (0) 69 (42) SUM 169 (193) 290 (303) 51 (29) 230 (178) Total antall: 459 (496) 281 (207) 4. Arrangementer/Aktiviteter: Gjennom året er det gjennomført flere hundre fotballkamper, og i tillegg har klubben vært delaktig i Bedrifts- turnering i Frostahallen. Tradisjonen tro var det også juleturnering i Frostahallen 2.juledag i Neset var også i år arrangør av Frostadagen, etter oppdrag fra Frosta kommune. Arrangementet ble gjennomført sammen med Frosta Fjordfestival. Avslutninga av årets Knøtteturnering var også i 2014 lagt til Frosta, og det var et yrende fotball-liv på Vinnatrøa. Neset- festen ble gjennomført med god deltakelse i trivelige omgivelser på Valberg Slektsgård. 5

6 5. Kurs/Skolering: Også dette år har vi hatt trenere på C- lisens kurs. Audun Kvamme (del 3), Amy Viken (del 1 og 2), Kjell Arne Aatlo,(del3 og 4) Jomar Tørset(del 1 og 2) og Joar Vik (del 1, 2,3 og 4) Det er morsomt å være på kurs og få skryt av hvor flink Neset er til å delta på trenerkurs og skolere trenere i yngres avdeling! 6. Dommere: Følgende personer har vært aktive klubbdommere for Neset FK: Thea Moksnes, Emil Reitan, Håkon Juberg, Bjarte Løvrød, Oda Strømskag, Marius Vik, Morten F. Aatlo, Vegard Aatlo, Sander Vold, Marcus Vold, Christian Tomren, Jørund Kvamme, Jesper E.Berg, Sindre E. Berg, Jonas Høglin, Karl K. Lehn. I tillegg holdt Stig Tore Laugen dommerkurs for årets 13 åringer. Disse fikk mulighet til å praktisere på knøtteturnering rett i etterkant. Neset har vært år de siste årene mottatt bot fra kretsen pga for få kretsdommere. Erlend Kjørsvik gikk kurs i 2013 og har i 2014 dømt aktivt gjennom kretsen for Neset FK. Vårt håp er at flere av Neset Fk sine klubbdommere kan gå videre på rekruttdommerkurs slik at vi oppnår kravet om antall kretsdommere. Einar Aatlo 7. Anlegg/Baner: Tautra. Det er for banen på Tautra fulgt en annen strategi for gjødsling i år, noe som har gitt en jevnere vekst på graset. På tross av det tørre været, har vi stort sett klart å holde banen grønn. Det er sendt søknad om naturskade- erstatnig etter stormskadene i fjor vinter. Det er også søkt om å sette opp stativ for reklameplakater. Har pr. dags dato ikke fått svar på dette. Vinnatrøa. På Vinnatrøa er nå området øst for kunstgrasbanen planert og klargjort til såing. Neset får ansvar for å slå området, og vi får anledning til å bruke det som treningsfelt. På kunstgrasbanen er det i år bare utført vanlig vedlikehold. Lysanlegget har bydd på visse problemer, og vi jobber med saken, og håper på en løsning kommende år. 7- erbanen har fått nett bak målet mot nord - mot parkeringsplassen. Både på Tautra og Vinnatrøa er det tatt jordprøver, disse viser alt for høye ph- verdier, noe som kan være med å svekke rotsystemet på graset. Begge baner er tilført sand etter sesongen,7 m3 på Tautra, 4m3 på Vinnatrøa Lars Eilif Flægstad, nestleder/baneansvarlig Minihallen i Kvarme: Dette flotte anlegget brukes mye av klubbens medlemmer/lag, og er et uvurderlig tiltak, spesielt på høst/vinter. Eier Boye Qvarme stiller lokalene fritt til disposisjon for de som vil bruke fasilitetene der! Neset fotballklubb har fra i år (2015) inngått en avtale som innebærer et lite bidrag til drift av anlegget. 8. Dugnadsliste 2014,Vedtatt av årsmøtet 2013 Alle lag deltar på Frostafestival og Frostadag juli og salg av sesongtips i April. I tillegg kommer: A- lag. Opp/nedrigg Frosta fjordfestival juli 6

7 Kalendersalg, Desember Junior. Salg av kaffe m.m.17 Mai Kalendersalg, Desember G 16. Dorullsalg,uke 24 Kalendersalg, Desember G 14. Dorullsalg,uke 10 Dorullsalg, uke 38 G 13 Samme som G 14 J 13 og J 10 2 runder Nesettips G12. 2 runder Nesettips G11 og G10. Bedriftsturnering 29.Mars Nesttips G 9. 2 runder Nesettips Knøtt 8. 2 runder Nesettips Knøtt 7 Nesettips Jonas Viken, leder finanskomite 9. Økonomi: 2014 føyer seg inn i de siste 4 årenes mønster når det gjelder økonomi: DEN ER STABILT GOD! Årets overskudd er på kr ,-, etter at det er foretatt en avskrivning på anlegg og utstyr med kr samt en nedskrivning av verdien på den gamle grusbanen/treningsfeltet med vel kr. Dugnadsinnsatsen på ulike områder, og stå- på- viljen hos alle har også dette året bidratt til å gi handlingsrom for videre satsning. Opprykket til 3.divisjon vil koste noe mer, og det er tatt høyde for økte utgifter i budsjettet. Lån Langsiktig lånegjeld er redusert også i 2014, og utgjør ved årsskiftet kr ,-, mot forrige år. Omtrent halvparten av den langsiktige gjelda betjenes med årlig tilskudd/leieinntekt fra Frosta kommune. Likviditet Likviditeten preges av at vi bygger nytt klubbhus; bankinnskudd er redusert fra vel 700- tusen til I balansen er anlegg under utførelse bokført med kr Årsmøtet inviteres til å gi styret fullmakt til låneopptak for å finansiere klubbhusinvesteringen. 10. Lederens kommentarer for året 2014: I 2014 var det 100 år siden fotballklubben skiftet navn fra Tryg til Neset FK. Vi avholdt ingen spesiell markering i den forbindelse, men gjennomførte en meget bra sesong på alle vis. Stor takk til samtlige som har bidratt både sportslig og økonomisk. A- laget vårt greide målet om opprykk til 3. divisjon og det er meget sterkt gjort. Gratulasjon til spillere,trenere og lagledere. Nå gjelder det å stabilisere seg på et litt høyere nivå slik at vi igjen kan bli værende i denne divisjonen noen år framover. Det jobbes og gror heldigvis godt i junioravdelingen, noe vi er helt avhengige av for at det skal være mulig for oss å ha et lag på dette nivået. Nesetveteranan er kommet godt i gang og årsmøtet forleden viser at dette tiltaket er meget godt mottatt. Om lag 30 stk. møtte opp både fra fjern og nær og praten gikk godt om løst og fast. 7

8 Klubbhusbyggingen på Vinnatrøa er i rute. Bygget ble ferdigstilt utvendig før jul og nå står innvendige arbeider for tur. Håpet er at bygget skal være ferdigstilt om lag mai måned. Før den tid er vi avhengige av en god del dugnadsinnsats, men det ser ut til å gå greit. Mange har meldt seg til tjeneste. Skulle det fortsatt være noen som har lyst og anledning så ta kontakt med Frode Olsen eller undertegnede. Det meste forventes utført i mars/april og gjelder i hovedsak snekkerarbeid. På etterjulsvinteren har klubben mottatt henvendelser( pr. mail og tlf. ) fra både Manchester City og Manchester United vedrørende Edvard S. Tagseth( 14 år ). Det skal vi være meget glade for og stolte over. Hva som videre vil skje i denne saken er ikke godt å vite og jeg skal i alle fall ikke utnevne meg til en fasitbærer for hva som er riktig. Men fra klubbledelsen ønsker vi det beste for Edvard og hans videre utvikling og vil fortsatt bidra så godt vi kan i så måte. Økonomien i klubben er heldigvis god og det skyldes en kjempeinnsats fra mange. Takk til sponsorer,finanskomite,aktive og passive medlemmer, lagledere, trenere og alle andre som nok en gang har bidratt til et positivt resultat. Det er i stor grad dugnadsinnsatsen fra frivilligheten som sørger for at aktivitetsavgift og egenandeler kan holdes på et akseptabelt nivå. Håper dere stiller opp like mye i sesongen slik at økonomien ikke blir avgjørende for om unger og ungdommer skal være med oss eller ikke. Grunnlovsjubileet 2014 ble høytidelig markert av Neset FK i forbindelse med heimekampene for A- laget. Flaggheising og avspilling av nasjonalsang ble stilig gjennomført av klubben og positivt kommentert i lokale medier. I 2015 vil vi forsøke å få på plass en tribune igjen. Dersom vi lykkes med dette håper vi enda flere kan finne det interessant og møte opp til fotballkamp på Vinnatrøa. For A- lagets vedkommende blir det kvalifisering til cupen omkring 25.mars( mot Kvik ) og første seriekamp er berammet til 11.april hvor vi møter Åfjord borte. Tusen takk for innsatsen i 2014 og fortsatt lykke til med Fotball er gøy. Stein. 11. Årsberetning for Nesetveteranan er det første hele driftsåret til Nesetveteranan etter oppstarten i Det er avholdt 4 styremøter der følgende har vært på dagsorden: medlemsaktiviteter, arkivet, dugnader, retningslinjer for æresmedlemskap i Neset FK, stadionur, turer og økonomi. Det er avholdt 4 samlinger for medlemmer inkludert årsmøtet for 2013 der filmen fra 90- års jubileet ble vist. Et medlemsmøte med som tema, et medlemsmøte i forbindelse med kamp på Vinnatrøa der klubbens planer på byggefronten og vedlikehold av kunstgrasbanen var tema og en tur til Lerkendal med kamp og omvisning. Særlig medlemsmøtet med Nesetperioden var godt besøkt. Nesetveteranan er bidragsytere i dugnadssammenheng til hovedlaget og det har resultert i at Neset FK har stilt kr til rådighet. Beløpet står på konto i klubben inn til «Nesetveteranan» har behov. Dette sammen med at veteranan bidrar med egenbetaling på møter og Jan Haugen og Coop spanderer bevertning er økonomien under full kontroll. Det er laget en liste for potensielle medlemmer som brukes ved kunngjøringer. De som benytter seg av disse kunngjøringene betraktes som medlemmer. For 2014 mener vi det er ca.30 medlemmer. Styret takker for året og håper på gode medlemsaktiviteter også i 2015, stort sett etter samme lest og eller etter innspill fra medlemmene. Frosta 31. desember

9 Jon Flægstad, leder Johan Bjørn Aakerholm, nestleder Torbjørn Johnsen, styremedlem Ola Magnus Asklund, kasserer. Jens Hagerup, sekretær. 12. Årsmelding fra lagene: A-laget: Neset A- lag stilte i 4.divisjon i Målet for sesongen var opprykk til 3.divisjon. Vi startet sesongen 3. Januar og avsluttet etter siste seriekamp 19. Oktober I perioden spilte vi 5 treningskamper (4 seire, 1 uavgjort), vi deltok i kvalik til Norgesmesterskapet (tapte 1.runde mot Steinkjer) og vi spilte 22 seriekamper. Vi deltok på 3 cuper i oppkjøringsperioden. Vi kom på førsteplass både i Vanvikan Indoor og Fosencupen i Bjugnhallen. I Magnar Lundemos minnecup tapte vi finalen, og ble på andreplass (Det beste resultatet Neset har oppnådd i denne flotte cupen) I serien endte vi på andreplass, bak Rosenborg 3. Dermed klarte vi omsider målsettingen om opprykk til 3. divisjon. I løpet av sesongen ble det brukt 24 spillere. Lagets kaptein var Per Thomas Alstadvold Hustøft Spillerne kåret Jørgen Vordal til Årets spiller Toppscorer ble Frode Jørstad Presthus Jørgen Vordal spillte samtlige 22 seriekamper Lagets støtteapparat bestod av: Trenere: Jan Arve Tomren/ Bjarne Broder Krogh Keepertrener: Egil Hogstad Oppmann: Karl Ove Dybvad Materialforvalter: Ole Kristian Riseth Neset A- lag har i sesongen vært ei fin gruppe med stor treningsvilje og hatt et sterkt vinnerinstinkt. Miljøet i laget må karakteriseres som meget godt, og har vært avgjørende for at målsettingen ble oppnådd. Totalt sett vil jeg si at årets sesong har vært den beste på mange år. Vi gikk seirende ut av 2 cuper, fikk en andreplass, vi fikk spille kvalik til Norgesmesterskapet og vi rykket opp til 3. divisjon som administreres av Norges Fotballforbund. En stor takk til alle som har bidratt til at Neset FK nå igjen er i det "gode selskap Jan Arve Tomren, hovedtrer 9

10 Glade gutter etter 6-4- seier mot Namsos på Vinnatrøa ! Tabell 4.div Menn avd.01 - Trøndelag Fotballkrets PLASS LAG TOTAL V U T MÅL DIFF POENG 1 Rosenborg Neset Namsos NTNUI Vuku Innherred Rødde Trygg/Lade Fram Kattem Vinne Malvik Spilte kamper på Neset`s A- lag: Navn Før Vordal, Jørgen Kvamvold, Kevin Rosø, Erik Skogen, Benjamin Presthus, Frode Hustøft, Per Thomas Berg, Ronny Trefjord, Andreas Presthus, Erlend Hovdal, Johnny Christiansen, Magne Christiansen, Eivind Rekkebo, Magnus Krog, Odd Kristian Nesjø, Anders Skogen, Mikael Johnsen, Rune Fredagsvik, Torbjørn Kvamvold, Kim Andre Husby, John Kristian Ude, Bjørn Kjørsvik, Erlend Presthus, Andreas J Hovdal, Even Løvrød, Bjarte Takk til alle som har gjort A-kampene til gode opplevelser: Spillere, trenere, oppmenn og andre hjelpere KIOSKPERSONALE: Cup/ Priv 2014 Serie 2014 Sum 2014 Total Sum Debut 10

11 Elisabeth Stubbe, Evy Aursand, Liv Leth-Olsen, Aud Jørstad, Grete Rekkebo, Mona Sundsby, Anne Berit Vordal, Lise Jørstad Skogen og Inger Johanne Hovdal.BILLETTØRER: Ola Asklund, Gunnar Jørstad, Roar Hernes, Roar Stenhaug, Steinar Hansen og Dagfinn Sørheim. KAMPVERT: Asbjørn Hustøft. Speakertjenesten er som vanlig godt ivaretatt av Frosta Lyd! 6.divisjon: Det ble spilt 18 seriekamper og 1 treningskamp i sesongen I serien ble det til slutt en 7. plass etter varierende prestasjoner. Hele 57 spillere ble benyttet og det sier kanskje noe om stabiliteten i laget. Rune Johnsen ble suveren toppscorer med hele 17 scoringer fordelt på 9 spilte kamper. Det er registrert totalt 26 forskjellige målscorere sesongen Følgende spillere har deltatt: Fredrik Hønnås, Ole Kristian R Geir Svean Vegar Vold Jon Inge Terje Wangberg Endre Lehn Jan Arve Tomren Eivind Ove Aursand Eskil Kvamvold Benjamin Skogen Jan Egil Alstad Christian Sunde Magnus R Jan Inge Røkke Gisle Reitan Sindre Røkke Bjørn Ude Kristian Ulvik Magnus Hellem Jørgen Lein Espen Skjevik Andreas Trefjord Marius JP Rune J Mikael Gunnarsson Frode JP Morten Alstad Kristoffer T Pelle Einar Viken Ronny Mikke Even Tvete Vebjørn Jonny Hovdal Aleksander Ulvik Odd Kristian Kevin Kvamvold Jahn Arve Veien Rune Niklas Erlend JP Johan Presthus Kim André K Erik Lars Breiseth Joakim Ulvik John Kristian Bjørn-Kristian Fjærem Niklas Stenhaug Magne Even Hovdal Sindre E Berg Torbjørn Andreas JP Anders Nesjø Tabell: PLA KAM TOTAL SS LAG PER V U T MÅL DIFF POENG 1 Aasguten Varden Tangmoen Lånke Malvik Ranheim BF Neset Kvik Stjørdals-Blink Tydal Ove Aursand, lagleder 11

12 Junioravdelingen: Junioroppmannens oppsummering av sesongen 2014: I år som tidligere har det vært stor aktivitet i Neset FK s junioravdeling, mange fotballkamper med tilhørende glede, jubel, engasjement, scoringer(begge veier) og allt annet som hører med i fotball. Vi har mange aktive barn/ungdom i alderen 6-19 år, samt trenere, oppmenn og supportere som representerer klubben og lagene på en kjempefin måte. Det er en god opplevelse å få være med å se på de ulike lagene enten det er kamp på Vinnatrøa, på Innherred eller utenfor trøndelag s grenser. I løpet av året har jeg fått sett mange kamper og det er flott med engasjementet som utøves av både spillere, trenere og supportere. Takker for alle opplevelser og håper på like mange i Joar Vik Trenere og oppmenn junioravdeling 2014: G 19 O. G O. G14-1 O. G14-2 O. J 13 O. O. G12-1 O. G12-2 O. G11 O. G10 J 10 G9 O. Knøtt 8 Aleksander Ulvik Jan Inge Røkke Johan Presthus Roar Stenhaug Boye Qvarme Einar Aatlo Roar Vold Audun Kvamme Joar Vik Roger Lein Kjell Arne Aatlo Johan Morten Haugan Hilde Bratsvedal Inger Oldervik Frode Svean Line Moe Aatlo Roger Husås Erlend Ulvik Ragnhild Valberg Morten Skjevik Joar Vik Margrete Hervik Morten Skjevik Joar Vik Tomas Augdal Ann Kristin Lie Viken Svein Erik Fjerdingøy Roald Vang Ingrid Juberg Amy Viken Unni Nordahl Einar Viken Jomar Tørset Ingrid Vik Mo- Joar- kjell- fro.no sondre.no Joar- Joar- no unn Knøtt O. Knøtt 6 Mikael Skogen

13 Årsmelding Knøtt 7- G/J åringene har i år hatt trening 1gang pr.uke på Vinnatrøa fra 7.mai og ut september. Det har vært stabilt oppmøte på alle treninger og det er en treningsvillig gjeng. Totalt 17 spillere. Vi har deltatt på alle 5 knøtteturneringene i tillegg til Moan-cup og iveren har vært stor både på og utenfor banen, med hei'ing fra mange engasjerte foreldre og besteforeldre. Da vi var på turneringa på Ekne stilte vi med jente- og guttelag, ellers har det vært to mixlag på de andre turneringene. Vi har i alt spilt 34kamper, hvorav 28 er seire, 3 er uavgjort og 3 er tap. Vi har bøttet inn med mål, ja hele 261 har vi scoret, mens vi har sluppet inn 58mål. Det har vært en artig sesong med så mange fotballglade barn og så mange engasjerte foreldre! Trener Jomar Tørset Lagleder Ingrid Vik Årsmelding Knøtt 8 - G/J 2006 I 2014 har vi trent en gang i uken fra april til september, først på Tautra og etterhvert på gressbanen på Vinnetrøa. Vi stilte lag i alle knøtteturneringer: Markabygda, Ekne, Åsen, Skogn og Frosta. I august spilte vi på Levanger Cup. De fleste kampene gjennom sesongen endte med seier, og de som vi ikke vant hadde et målforskjell med bare noen få mål. På knøtteturnering på Frosta hadde vi ansvar for kiosksalg og parkering, og alle foreldrene bidro til et bra innskudd i Neset-kassen! Vi har hatt nok barn til å stille et jentelag og et guttelag i alle turneringer/cup bestående av følgende spillere: Gutter: Andreas Vik, Benas Tekorius, Even Bratsvedal Berg, Jonas Busma, Justin Viken, Lukas Lein Valberg, Tobias Johnsen, Marcus Aursand (Sluttet tidlig i sesongen: Kim Ølstøren, Benjamin Hopmo) Jenter: Solveig Viken, Malin Nåvik, Nora Margrete Hernes, Linnea Hokstad, Mari Victoria Røste, Charlotte Schølberg, Renate Einarson, Heidrun Logstein, Ylva Trefjord Barna har hatt mye fremgang i året som har gått og har fått mye bedre spillforståelse. De viser mye glede for fotball. Vi får ofte spørsmål fra barna om lengre og flere treninger i uka! Etter endt sesong kom det så mange kommentarer fra barna at de savnet fotballtrening. Vi valgte derfor å starter opp med frivillige vintertrening i Minihallen til Boye Qvarme en gang i uken fra 1.desember. Noe som var så populært at vi måtte dele gruppen i to, gutter/jenter hver for seg. 16 av 17 barn har vært med på vintertrening i desember. Vi gleder oss veldig til å endelig få spille seriekamper fra 2015! Trenere Amy Viken, Einar Viken og Unni Nordahl Årsmelding 2005 gjengen Vi har trent 1 gang i uka fra februar til november. Treningene har vært på Vinnatrøa, på gressbanen og i Minihallen hos Boye Quarme. Minihallen er et flott tilbud. Treningene har frem til i høst vært 1.time. Vi har nå økt på til 1 1/2 time. Bra oppmøte på alle treningene. Vi har deltatt i seriespill med stor innsats. Spillerne har hatt veldig stor fremgang fra vår til høstsesongen. Vi deltok også på «Champions lig» turnering i Stjørdalshallen i høst. Laget har i skrivende stund ikke hatt noen sesongavslutning. De som har deltatt er: 13

14 Ivan Rekkebo Svendgård og Dalius(vårsesongen)Ask Arntzen, Robin Axelsen, Magnus Asklund, Emil Gran, Henrik Fjerdingøy, Ulrik Alstadvold, Petter Andreas Hernes, Marcus Hojem Vik, Magnus Myraunet, Daniel Presthus Abelsen, Oliver Reitan, Sondre Haltvik, Emre Sanden, Andreas Vang og Petter Moksnes Trenere: Svein Erik Fjerdingøy og Roald Vang Oppmann: Ingrid Hege Juberg Årsmelding Fotball gutter 2003 og og guttene har samarbeidet denne sesongen. Grunnen til dette var at 2003 gjengen, bare var 7 stk. og vi var avhengige å få hjelp av I tillegg var det en fordel å samarbeide både sportslig og sosialt. Trenere har vært Joar Vik og Morten Skjevik med hjelp av Margrete Hervik/Steinar Juberg. Oppmenn: Margrete Hervik (2003-gjengen) og Morten Skjevik(2004-gjengen). Det har vært en flott spillergruppe, 20 gutter har vært flinke til å møte opp på treninger. En aktiv gjeng med mye liv og røre. Det har vært positivt å vært sammen- de har gjort hverandre gode. Gutter 2003 spilte 7-er i år, og gutter 2004 spilte med to lag 5-er. Vi har deltatt på Levangercup, OBOS cup og spilt serie. Vi vant noen og tapte noen. På OBOS cup fikk 2004 guttene fair play prisen. Det var veldig bra! Vi har trenet to ganger i uka på Vinnatrøa på kunstgresset. Avslutning denne sesongen hadde vi hjemme hos Margrete og Steinar med pizza og godis. Spillere 2003: Sander Brænne Valberg, Even Løvrød, Even Iversen Faanes, Alexander Woie Røsok, Andreas Myraune, Vegar Hervik Juberg og Robin Kjelstad Spillere 2004: Mats Kvamvold Berg, Oliver Hogstad, Lavrans Logstein, Marcus F. Løvrød, Henning Reitan, Isak Reitan, Karl Martin Rygg, Lars Joakim Rygg, Harald Haugen Røsvik, Markus Nordskag Skjevik, Jonas Ulvik, Lasse Hansen Vik og Collin Viken. Sportslig hilsen fra Joar, Morten og Margrete Årsmelding J10 J 10 har i 2014 hatt 9 spillere. De startet sine treninger i februar/mars. Vi har stort sett brukt banene på Vinnatrøa, men har også benyttet oss av baner på både Tautra og Skogbrynet. Jentene har i år deltatt på to cuper, Obos cup på Lade og Levanger cup. Serien startet tidlig i mai. Vi var 8 lag i pulja som spilte 5-er fotball, disse fra Innherred. Disse var med: Natalie Tomren, Ann Eline Stene Almlid, Julie Viken, Renee Valberg, Vilde Haugan, Maiken Augdal, Tuva Brenne Veien, Anja og Kaia Hokstad-Vik. Trener i år har vært Thomas Augdal og oppmann Ann Kristin Lie. Ann Kristin Lie 14

15 Spillere på G12: Christoffer Husås, Eirik Svean, Espen Vik, Preben Endre Fossum, Simen Ulvik Kristensen, Kevin Kolberg, Isak Lein Valberg, Even Tomren, Jørgen Moe Aalo, Are B. Stavseth, Martynas Jurcaitis, Vegar Løvrød og Karl Ola Risan. Jenter 13 Jenter 13 spilte i år med ett sammensatt lag bestående av seks jenter 2002, seks jenter 2001 og to jenter Spillere: Åse Johanne Bjerkan, Lovise Rygh Hogstad, Andrea Alstadvold, Miriam Olsen, Oda Amalie Viktil, Silje Bratsvedal Berg, Kristin Gumaer, Oline Skarsbakk, Silje Oldervik, Leah Berg Nilssen, Pia Hogstad Vik, Siri Haugan, Maja Stubbe Brenne og Sigrid Galtvik. Vi løste dette i serien ved at de to overårig spillerne sto over annenhver kamp. Trener Johan Morten Haugan, oppmenn Inger Oldervik og Hilde Bratsvedal. Laget hadde treninger på Vinnatrøa og Tautra, samt noen treninger i Minihallen på starten av våren. Det meste av sesongen var det to treninger i uka à 1 ½ time. Vårsesongen ble spilt i 2. divisjon med 8 kamper i Levanger/Verdals området. Høstsesongen ble spilt i 1. divisjon med 9 kamper i Trondheimsområdet. Jenter 13 deltok på Bergstadcup på Røros juni og Coop-Cup på Verdal august. Hilde Bratsvedal 15

16 Årsmelding for G13, født Laget har bestått av Haldor Goa Løvrød, Magne Qvarme, Eskil Rise Hønnås, Lasse Finsvik Aatlo, Sigurd Nikolai Hernes, Henrik Lie Viken, Edvard Sandvik Tagseth, Jonathan Lein Valberg, Jonathan Viken, Joachim Tomren, Sindre Jørås Skogmo, Caspar Øien Veimo, Kristin Gumaer, Kristian Laird (vår) og i vår begynte Martin Olsen og Mats Iversen Faanes. Trener var Roger Lein og trener/oppmann var Kjell Arne Aatlo. Disse guttene har trent to ganger i uka i vinter og tre før sesongstart. I vinter var det trening på Vinnatrøa og noen treninger på skolen/minihallen. Da serien startet hadde de to treninger i uka. Vi har valgt å gjennomføre treninger på Valavollen, Tautra i sommer og i høst, for å begrense skader og få et mykere underlag. Denne banen har vært utmerket i Etter sesongslutt fortsatte laget å trene tre ganger i uka, etter ønske fra guttene. Guttene har vært, og er svært treningsvillige med nesten 100% oppmøte og god innsats på alle treninger. Også i år valgte vi, i forståelse med foreldrene, å melde på laget i årsklassen over, G13-1, i 2.divisjon. I vårsesongen vant laget 7 kamper, i målforskjell og 1.plass i divisjonen. I høstsesongen ble det spill i 1.divisjon, 1 seier, 1 uavgjort og resten tap i målforskjell. Vi endte på 9.plass i serien, noe vi er fornøyde med ettersom vi hadde en del skader på sentrale spillere. Både i vårog høstsesongen måtte vi låne spillere fra 2002 og Vi har også hatt spillere på laget som har vært med på kamper til både G14 og G16. Laget har deltatt på to cuper i år. Før sesongstart var vi med på T-A-cupen. (Uoffisielt KM) Der vant vi mot sterke lag som: i kvartfinalen 8-2 mot Byåsen, semifinalen 6-1 mot Ranheim og finalen 8-0 mot Verdal. Du kan Se G13-finalen i TA-cupen -Trønder-Avisa 16

17 I år som i fjor var vi med på Norway-cup som Neset FK. Handshake For Peace-laget. Der gjorde gutta det også bra. To seire i innledende og seire i 16- finale mot Notodden 13-0, 8-delsfinale mot Vålerenga 4-0, kvartfinale mot Hareid 5-0 og tap i semifinale mot det franske laget 1-3 Goussainville, som til slutt vant finalen mot det rumenske laget Pro Junior Cluj. Dette er vel noe av det beste cup-resultatet i junior-avdelingen til Neset F.K. noen gang. En stor opplevelse for oss å få en slik stor og fin pokal overrakt på en kjempeflott premieutdeling. Under hele turneringen samt på premieutdelingen klarte guttene å skape god kontakt på tvers av nasjoner. De er gode ambassadører for Neset FK og Frosta. 17

18 I Storsjø-cupen i år lånt vi ut spillere til G12 4 stk, G14 4 stk og G15 1 stk. Dette for at de andre lagene i Neset f.k. kunne stille på denne cupen. BDO fotball skole tidligere sone-samling sendte vi 5 stk på den første samlingen Haldor Løvrød, Lasse Finsvik Aatlo, Henrik Viken, Jonathan Lein Valberg og Edvard Sandvik Tagseth. Etter første innskrenking hadde vi alle 5 med. Meget bra. Etter dette ble Edvard flyttet opp til g16. Henrik var alene på den neste to og Jonathan ble med på den siste. Edvard Sandvik Tagseth fikk tilbud om å trene i lag med RBK i høst. Dette var en hospiteringsavtale to ganger i uka. Der fikk han nye og fine opplevelser. Etter at en onkel av Edvard sendte video over til Bryan King, som er talentspeider for Everton, ble det raskt en tur til Everton. Der trente Edvard med gutter som er ett og to år eldre fra akademiet der. Han var med og spilte kamper bl.a. mot Manchester United, der Edvard skåret Evertons eneste mål i kampen. Etter turen har nå flere klubber fra England meldt sin interesse. Det vil bli spennende å følge han i tiden som kommer. Vi har gjennomført flere foreldremøter i løpet av året. Det er en positiv og engasjert foreldregruppe på G2001- kullet. Oppmann, Kjell Arne Aatlo Årsmelding G14 Laget har bestått av Harald Husby Tømmerdal, Hermann Moksnes, Jørund Kvamme, Marcus Egseth Vold, Sander Vold, Runar Bratsvedal Berg, Mads Lillenes, Karl Kristian Lehn, Jesper Einarson Berg, Simon Østerlie, Mads Risan Eriksen, Sigrid Galtvik og Marius Vik. I tillegg har vi lånt spillere fra G13(12 stk) og G12(2 stk). Trenere Roar Vold & Audun Kvamme, Oppmann Joar Vik. I vinter trente vi 3 ganger i uka og fra seriestart og ut sesongen 2 ganger med kjempebra treningsoppmøte. Vårsesongen startet vi i 3 Divisjon og med 5seire, 1 uavgjort og 2 tap ble det opprykk til 2 divisjon i høst. Der ble det tøffere motstand, 1 uavgjort og 6 tap. I sommer deltok laget på Storsjøcup og vant tilslutt B sluttspillet i sin klasse, i tillegg til G14 deltok Lasse Aatlo, Jonathan Lein Valberg, Henrik Lie Viken, Sigurd Nikolai Hernes og Edvard Sandvik Tagseth på Cupen. Med dette takker jeg alle som har vært med i en eller annen form, ingen nevnt ingen glemt. Joar Vik Årsmelding G16 G16 har bestått av følgende spillere: Martin Oldervik, Jørgen Steinkjer, Even Wanvik, Ola Aleksander Hyndøy, Tor Morten Haugan, Jon Anders Haugan, Joachim Skjevik, Victor Solvold, Adrian Alstadvoll, Fredrik Nilsen, Sander Hønnås, Morten F. Aatlo, Vegard Aatlo, Emil Østerlie, Per Kristian Tagseth, Emil Reitan, Simon Qvarme, Håkon Juberg, Christian Tomren, Jonas Høglin, Arne Kristian Jegtvolden, Oscar Lyngen, Egil Ø. Veimo og Henrik Laird. Det ble meldt på 2 lag, 1 lag i 2 divisjon og 1 lag i 3 divisjon. For å spille 2 divisjon måtte gjennom kvalik. Her møtte vi Inderøy som vi slo 5 0. Sesongen startet bra for begge lag, men utover vårsesongen ble det en del skader og veldig stor belastning på enkelt spillere. Vi lånte 4-5 spillere til junior i hver eneste kamp. Vi fikk problemer med nok spillere til hver kamp og resultatet ble deretter. 18

19 Før høstsesongen ble det besluttet å trekke det ene laget, noen 16 åringer sluttet pga videregående osv. 4 spillere ble flyttet permanent opp til junior slik at høstsesongen var nesten et reint G 15 lag. Etter ferdigspilt høstsesong endte vi på 2 plass i 3 divisjon. Når vi dro på cup ble G16 delt i reine årsklasser, G15 reiste til Storsjøcup i Østersund, gikk veldig bra, kom til 8 delsfinale i A- sluttspillet. G16 dro til Norwaycup, her ble det tap i 2 kamp i B- sluttspillet. G16 har i tillegg til sine egne spillere hospitert spillere fra G13 og G14 Trenere for G16 har vært: Boye Qvarme og Einar Aatlo 19

20 20

G16 Vi spilte i 3.divisjon vår og høstsesong.

G16 Vi spilte i 3.divisjon vår og høstsesong. G16 Vi spilte i 3.divisjon vår og høstsesong. I vårsesongen hadde vi 17 spillere som møtte jamnt opp på trening,noe som resulterte i mange gode kamper i serien. Vi spilte 8 kamper der vi vant 6 og tapte

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer/sekretær Styremedlem Styremedlem Ove Valan/Wenche Næsvold Arnstein Bekkavik Jonny Tørriseng Wenche Næsvold Jonny Tørriseng/Adelsten

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

IL AASGUTEN Gutter 12

IL AASGUTEN Gutter 12 Kampoppsett med kaffeliste Tid Mandag 23.4. 18.00, oppmøte banken Mandag 7.5. 18.00, oppmøte banen Mandag 14.5 Remyra 16.40 Mandag 21.5. 18.00, oppmøte banen Fredag 1.6. 18.00 Verdal mini 2(stadion) 16.45

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

Referat årsmøte BIL Fotball 3. mars 2015

Referat årsmøte BIL Fotball 3. mars 2015 Referat årsmøte BIL Fotball 3. mars 2015 Saksliste 1. Åpning 2. Godkjenning dagsorden / innkalling 3. Valg av møteleder / referent 4. Gjennomgang årsmelding 2014 5. Gjennomgang regnskap 2014 6. Budsjett

Detaljer

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2015 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2016 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 2.mars kl. 19:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

Poengrenn Skatval. Offisiell resultatliste 03.03.2010

Poengrenn Skatval. Offisiell resultatliste 03.03.2010 G 10 år 1,3 km fri Audun Wanvik Haugen Stjørdals Blink 5 04:57 Stian Nakken Skatval Skilag 7 05:30 Henrik Nesbø Hegra IL 2 05:45 Sindre Kringen Skjelstadmark IL 3 06:01 Andreas Horten Jesbersen Lånke IL

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 STYRET Styret har bestått av: * Johnny Hansen Leder og økonomi * Lars Magnus Vongraven Nestleder * Ann Bente Drøyvollsmo Styremedlem/materialforvalter * Bente Botnan Styremedlem/økonomi

Detaljer

ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR:

ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR: ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR: SPILLERSTALLEN 2011: KEEPERE: KRISTIAN MURIAAS EIVIND HODDER OG STEFAN SÆTRE FORSVAR: WILHELM AARØE ANDERS GISKE HAGEN KJELL

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2015 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010. Kristiansund Volleyballklubb. Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no

ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010. Kristiansund Volleyballklubb. Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010 Kristiansund Volleyballklubb Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no GENERELL INFORMASJON Kristiansund Volleyballklubb Postadresse: Postboks 891, 6501 Kristiansund

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Postboks 357 4349 BRYNE BANKGIRO : 3325.05.03259 STIFTET 1976 ÅRSMØTE I BRYNE TENNISKLUBB 2014 ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Side 1 av 7 Årsmøte i Bryne Tennisklubb 2014 Klubbhuset onsdag 18 februar

Detaljer

UK : Halgeir Ludvigsen 2008 2009 Tore Rokkones 2008 2009 Arne Edgar Larsen 2008 2009

UK : Halgeir Ludvigsen 2008 2009 Tore Rokkones 2008 2009 Arne Edgar Larsen 2008 2009 MUNKEN BK Årsmelding Munken BK 2008 STYRET Styret har hatt følgende sammensetning: Valgt På valg Leder: Frode Næss, ( 2 år) 2007 2009 Nestleder: Magnar Dyrnes, ( 2 år) 2008 2010 Kasserer: Anne Grete Berg,

Detaljer

NTE-cup Lierne. Offisiell resultatliste 19.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Hjellsand, Jonas IL Hållingen 5 Stokke Tødås, Heine Overhalla IL 6

NTE-cup Lierne. Offisiell resultatliste 19.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Hjellsand, Jonas IL Hållingen 5 Stokke Tødås, Heine Overhalla IL 6 G 8 år 1 km klassisk Hjellsand, Jonas IL Hållingen 5 Stokke Tødås, Heine Overhalla IL 6 G 9 år 1 km klassisk Estil Brissach, Are Lierne IL 8 Sivertsen, Fredrik Leirådal IL 9 Sivertsen, Johannes Leirådal

Detaljer

Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS

Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS Det blir årsmøte i kantinen på International School of Stavanger (ISS). Alle foreldre og medlemmer er velkommen. Medlemmer

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL 2 år jenter 200 meter Silje Dyrhaug Stoknes Deltatt 3 år gutter 200 meter Henrik Bakejord Svendsen Deltatt Kristian Krane Deltatt Ola Østvik Deltatt 4 år gutter 200 meter Aleksander Vollan Deltatt Petter

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2014

STYRETS ÅRSBERETNING 2014 STYRETS ÅRSBERETNING 2014 ORGANISASJON. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Leder/ sekretær: Nestleder: Kasserer: Varamedlem: Helene Abusdal Erik Lia Knut Abusdal Ronny Reinertsen Thor Arne

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 HEGRA IL, HANDBALL

ÅRSMELDING 2013 HEGRA IL, HANDBALL ÅRSMELDING 2013 HEGRA IL, HANDBALL Styret har i 2013 bestått av Roger Hernes Gunn Torill Haugen Marta Kringen Kvaal Ingunn Kjelvik Kristin Verket Silje Marie Hegge Aasan Leder Sekretær Kasserer Arrangementansvarlig

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

IL!Aasguten! Respekt! Samhold! Trivsel! !!!!

IL!Aasguten! Respekt! Samhold! Trivsel! !!!! ILAasguten Respekt Samhold Trivsel Møtereferat(Årsmøte(2014:(12.(februar(2015( Sak$1) Godkjennestemmeberettigede. Kommentarer:Ingen Forslag:AlletilstedeermedlemmeriILAasguten. Vedtak:Godkjent Sak$2) Godkjenneinnkalling,saklisteogforretningsorden.

Detaljer

Årsberetning. Ottestad IL Fotball

Årsberetning. Ottestad IL Fotball Årsberetning Ottestad IL Fotball 2013 Interimstyrets sammensetning Thommy Mikkelsen (leder) Erik Schriwer Henning Olsen Odd Arne Røe Kai Overmo Hans Jørgen Rognlien Hilde Borchgrevink Per Torgerhagen Interimstyrets

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG Håndball jenter og gutter 2003 (vår) / gutter 2003 (høst) 2012 -

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG Håndball jenter og gutter 2003 (vår) / gutter 2003 (høst) 2012 - ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG Håndball jenter og gutter 2003 (vår) / gutter 2003 (høst) 2012 - 1: Informasjon om laget Navn på lag: Vår 2012: Jenter og gutter 2003 (JG2003) Høst 2012: Gutter 2003

Detaljer

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere.

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere. Nyheter fra 2008 Rekord i divisjonspillet Vi registrerer en gledelig stor deltagelse i divisjonspillet som går av stabelen i Skytterhallen lørdag. Totalt 75 spillere deltar fra 2. divisjon og nedover.

Detaljer

Årsmøte 2016. HK Trøgstad 97. Klubbhuset 30. mars 2016 kl. 20.00 SAKSLISTE: 1 Åpning 2 Konstituering 3 Årsmeldinger 4 Regnskap 5 Budsjett 6 Valg

Årsmøte 2016. HK Trøgstad 97. Klubbhuset 30. mars 2016 kl. 20.00 SAKSLISTE: 1 Åpning 2 Konstituering 3 Årsmeldinger 4 Regnskap 5 Budsjett 6 Valg Årsmøte 2016 HK Trøgstad 97 Klubbhuset 30. mars 2016 kl. 20.00 SAKSLISTE: 1 Åpning 2 Konstituering 3 Årsmeldinger 4 Regnskap 5 Budsjett 6 Valg ÅRSMELDING SESONGEN 2015/2016 Styret i HKTrøgdtad97 har bestått

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Regionsting 24. april 2015 IL Frams klubbhus, Skatval 1 Regionsting NVBF region Trøndelag 24. april 2015, kl. 18.00 Skatval Dagsorden 1. Åpning av tinget v/ leder

Detaljer

ÅRSHJUL FOR G03 2014

ÅRSHJUL FOR G03 2014 ÅRSRAPPORT SESONGEN 2014 LAG: SKRIM G03 LAGLEDER: Hanne Lindh FORELDREKONTAKT: Knut Almås TRENER: Vebjørn Engerud, Bjørn Johannessen og Svein Tore Bråthen ANTALL SPILLERE: 25 ÅRSHJUL FOR G03 2014 Spillere

Detaljer

Granlikarusellen 2014

Granlikarusellen 2014 Gutter 4 år Lalande, Leopold 805 Narvesen, Ole Edvard 803 Platek, Roland 806 Skirbekk, Tobias 802 Fullførte: 4 Påmeldte: 7 Startende: 7 Gutter 5 år Onsrud, Noah 810 Sørlie, Edvard 809 Åsvestad, Albert

Detaljer

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015 Løpnr. 4 - Finstad Barn 0-6 år Startnr. Navn Klubb Fullført 43 Gry Anine Svevermoen Hansen x 32 Peder Olay Strand Wenger Nordre Eidsvoll IL x 7 Tuva Wiik Stigersand Feiring

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

Årsberetning Vikåsen IL

Årsberetning Vikåsen IL Agenda Agenda: Åpning av årsmøte Valg av møteleder / referent Godkjenning av innkalling Behandling av årsberetning Godkjenning av regnskap for 2015 Fastsettelse av kontingent og særavgifter for 2016 Kaffepause

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Plass Start.nr Gutter 8 år og yngre - 1,6 km Klubb Anv. tid 2 Bjørnar Buhaug Holth Hokksund IL 0:15:52 8 Rasmus Bergland SSK 0:22:57 22 Anders Holte IBK 0:14:30

Detaljer

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Agenda Styret Aldersbestemt utvalg Sportslig utvalg Sportsplanen Lag-evaluering Anlegg Kiosk/Dugnad Styret Sammensatt av: Leder aldersbestemt utvalg (Ann

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2014/2015

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2014/2015 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2014/2015 Håndballen i Hegra har hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine dager i

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

ÅRSMELDING FOR. 1924-90 år - 2014

ÅRSMELDING FOR. 1924-90 år - 2014 ÅRSMELDING FOR 2014 1924-90 år - 2014 1 FROSTA HISTORIELAG 90 ÅR Der Historielaget har vært delaktig i løpet av året, har det blitt opplyst at dette arrangementet er et ledd i jubileumsmarkeringa. Ellers

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb Årsberetning for Værnes NTN Taekwon- Do Klubb 2013 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen

Detaljer

En vellykket sesong for UIL førsteårs Gutt - 99 laget

En vellykket sesong for UIL førsteårs Gutt - 99 laget En vellykket sesong for UIL førsteårs Gutt - 99 laget Fra åpningsseremonien i Mini World Cup med 3.100 tilskuere og nasjonalsanger Høydepunkter: Vellykket med årskullslag for 99 og 98 med overraskende

Detaljer

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE. redigert juni 2010

ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE. redigert juni 2010 ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE redigert juni 2010 VELKOMMEN SOM OPPMANN: - Velkommen som oppmann i Byåsen breddehåndball. Viktig at oppmenn leser mail, går inn på Region Midt Norge side hjemmesider

Detaljer

Lykke til! Med sportslig hilsen Nina Johnsson (leder)

Lykke til! Med sportslig hilsen Nina Johnsson (leder) Da er det klart for nok èn Bringhelg med mange spennende oppgjør. IK Grane Arendal Håndball ønsker dere alle velkommen til 4. runde i denne landsomfattende serien spesielt dommerne og våre gjestende lag

Detaljer

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42 Rekrutt 0-5 Almlid, Frida Thun 2 Eriksen, Kari Hestad Stiftstaden SK Trondheim 1 Hinseth, Elias 43 Randen, Simon 12 Randen, Solveig 3 e: 5 Påmeldte: 5 Startende: 5 Rekrutt kvinner 6-9 Gimse, Sandra Gauldal

Detaljer

Årsberetning Heimdal Bridgeklubb 2010

Årsberetning Heimdal Bridgeklubb 2010 Årsberetning Heimdal Bridgeklubb 2010 Innhold 1) Styre og stell... 2 2) Styremøter... 2 3) Aktivitet... 2 4) Representasjon (medlemmer i Heimdal BK er i kursiv)... 3 NM for Klubber... 4 Bridgefestivalen...

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

ÅRSRAPPORT UNGDOMSFOTBALL 2015

ÅRSRAPPORT UNGDOMSFOTBALL 2015 ÅRSRAPPORT UNGDOMSFOTBALL 2015 G13-1 Guttene har vært med på følgende i 2015 1. Bergen Fotballfestival: 1. plass 2. Åsane Cup: 1. plass 3. Adidas Cup: 1/16-finale 4. Dana Cup: 1/16-finale A-sluttspill

Detaljer

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 1 Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 2 Innholdsfortegnelse: 1 Styrets sammensetning... 3 2 Styrets Intensjoner... 4 3 Organisasjon... 4 4 Klubbene i OBK... 5 5 Aktiviteter... 6 6 Gratulasjoner... 7 3 1

Detaljer

SPORTSKLUBBEN TRÆFF: ÅRSRAPPORT G 2 2011. Fokus glødende, lekende og drømmende. Den gode sirkel

SPORTSKLUBBEN TRÆFF: ÅRSRAPPORT G 2 2011. Fokus glødende, lekende og drømmende. Den gode sirkel SPORTSKLUBBEN TRÆFF: ÅRSRAPPORT G 2 2011. Fokus glødende, lekende og drømmende Den gode sirkel Vi ønsker å ha det gøy og bli så gode som vi selv vil Evaluering Aktivitet Trening og kamp Progresjon Tiltak

Detaljer

TIL rennet klassisk fellesst.

TIL rennet klassisk fellesst. G 12 år 2km 1 Noah Sivssønn Pettersen Alta IF 1 06:43 00:00 2 Martin Andersen Hansen Alta IF 5 06:44 00:01 3 Mats Kristian Andersen Tverrelvdalen IL 4 06:59 00:16 4 Jonas Bjørkli Alta IF 3 07:32 00:49

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

Resultat Vestlandsmesterskapet Voss 2015

Resultat Vestlandsmesterskapet Voss 2015 Resultat Vestlandsmesterskapet Voss 2015 Klubb Poeng 1 Bergen 120 2 Fana 55 3 Voss 33 4 Sotra 13 5 Askøy 10 6 Stord 4 7 Sola 4 8 Os 3 Mønster Yngre Junior Hvitt/gult/grønt Gull Laura Vannvik Bergen Jenter

Detaljer

Stokke IL Skigruppe Årsberetning for året 2009.

Stokke IL Skigruppe Årsberetning for året 2009. Årsberetning for året 2009. Årsberetningen 2009 Side: 1 Administrasjon og arrangement Styret Styret har bestått av følgende personer: Leder; Nestleder; Kasserer; Sekretær; Styremedlem; Varamedlem; Varamedlem:

Detaljer

VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no

VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no Velkommen til Lisleby fotballklubb Generell informasjon Klubben består av en fotballgruppe, en håndballgruppe og en skøytegruppe. Sistnevnte har,

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

Norheimsund Fotballklubb

Norheimsund Fotballklubb Norheimsund Fotballklubb Årsmøte 5.mars 2014 Footer Text 3/17/2014 1 Agenda Oppsummering av året 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Kva skjer i 2014? Fastsetjing av kontingent 2014 Budsjett 2014 Val Footer

Detaljer

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 6. mars 2015, kl. 19.00 Sted: The Dubliners, Rådhusgata SAKSLISTE 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Detaljer

Årberetning. Ranheim Basket

Årberetning. Ranheim Basket Årberetning Ranheim Basket 2014 Styrets sammensetning Leder: Kay Hansen Zahl Nestleder: Magnus Stålhane Styremedlemmer: Carlos Hernandez Hege Fauskanger Lie Varamedlem: Kjell Roar Aune Valgkomité: Ikke

Detaljer

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 SAKSLISTE 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling til Årsmøtet Valg av dirigent og referent Valg av to til å undertegne

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS 10 medlemmer var til stede. Sittende leder Bjørg Width ønsket alle hjertelig velkommen. Bjørg orienterte om innkallingen

Detaljer

Startliste per Klasse

Startliste per Klasse Gutter 10 år 1 km 1 18:30.15 2 Lars Eriksen Skogn IL 18:30.30 3 Eirik Reinaas Bjørshol Frol IL 18:30.45 4 Tony Meier Wikjord- Løvold Skogn IL 18:31.00 5 Mats Augdal Dahl IL Aasguten 18:31.15 6 Henrik Myhr

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008

VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008 VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008 Styret: Leder: Anne Lynngård Nestleder: Trond Tystad Kasserer: Rune Langeland Sekretær: Sverre Høynes Styremedlem: Vidar Trengereid Varemedlem: Jan Bendiksen Sportslig

Detaljer

Innkalling til kretsting 2016 for NBF Vestfold.

Innkalling til kretsting 2016 for NBF Vestfold. Innkalling til kretsting 2016 for NBF Vestfold. Mandag 4. April 2016, klokken 19.30 20:45 i Bridgens Hus, Horten. Dagsorden: 1. Godkjenne representantenes fullmakter. 2. Valg av dirigent og sekretær. 3.

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011 3 år gutter 200 meter Håvard Elias Olsen Tverlandet IL Deltatt Petter Sommerset Edvaedsen Tverlandet IL Deltatt Selmer Aunan Tverlandet IL Deltatt Tobias Klippenberg Tverlandet IL Deltatt 3 år jenter 200

Detaljer

Årsberetning for 2014

Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Trøndelag Hestesportsklubb Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse 1. Styrets sammensetning 2. Styrets arbeid 3. Aktiviteter 4. Økonomi 5. Framtidsutsikter 6. Klubb, Krets og Norgesmesterskap

Detaljer

NTE-cup Lirennet 2016

NTE-cup Lirennet 2016 NTE-cup Lirennet 206 05.03.206 G 0 år Henning Blomdal Lierne IL 9 05:54 DNS Amund Gjeitsund Vemundvik IL 8 Fredrik Leander Lundgren Lierne IL 7 05:40 Kristian Bragstad Rannem Inderøy IL 6 04:43 DNS Lukas

Detaljer

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 En fornøyd gjeng fra Oslo øst etter bestått sortbeltegradering 11. mai 2011 1 Organisering 1.1 Styrets sammensetning Klubbens styre ble valgt på årsmøte den

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Saksliste: 1. Valg av møteleder og sekretær 2. Valg av personer til å signere protokoll 3. Behandle årsmelding for 2014 4. Behandle regnskap for

Detaljer

Gutter2004. Agenda. Der alle har glede av å være

Gutter2004. Agenda. Der alle har glede av å være Gutter2004 Agenda 1. Status/oppsummering sesongen 2015 2. Status spillere og støtteapparatet 3. Nivådeling 4. Hospitering 5. Planlagte treningstider kommende vinter 6. Seriespillet 2016 7. Treningskamper

Detaljer

Årsmøte 2016 IL Fri Fotball

Årsmøte 2016 IL Fri Fotball Årsmøte 2016 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 3.3. 2015 kl. 18.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte 2. Årsmelding 2015 3. Fastsette kontingent for 2016

Detaljer

Bring-kvalifisering i Charlottenlundhallene

Bring-kvalifisering i Charlottenlundhallene Bring-kvalifisering i Charlottenlundhallene Kampprogram 10. september 2011 1 Viktig å være våken på eksamensdagen :-) Sommeren er over, og hverdagen har på nytt startet. Vi kan alle føle at vi snart er

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 Tid: Onsdag 29. januar 2014. Sted: Steinkjersannan Hotell. Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Edmund Nicolaisen Finn Jarle Sørli Kjell Åke Andresen Forfall:

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL FOTBALL 2015. Anette Steinbråten. Rita Dahl Anholt. Ronny Smitt

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL FOTBALL 2015. Anette Steinbråten. Rita Dahl Anholt. Ronny Smitt ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL FOTBALL 2015 STYRET: Rolle Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder Markedsleder Styremedlem Styremedlem/WEB ansvarlig Styremedlem Navn Anette Steinbråten Lars Chr.

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 Til stede: Marit Fossbakk, Brit Sivertsen, Knut Solem, Lene Næsbø Wikmark, Rolf Einar Pedersen, Arve Haugen, Birgitta Trelstad Næsbø, Thomas Wintervold, Axel

Detaljer

Kjære svømmer med familie

Kjære svømmer med familie Kjære svømmer med familie Atter ett år er avsluttet. Årsskifte gir mulighet for tilbakeblikk og refleksjon. For Levanger svømmeklubb har 2010 vært et innholdsrikt år. Trønderhallen er nå snart ferdig og

Detaljer

4. ÅRSMELDING for 2015

4. ÅRSMELDING for 2015 org.nr. 993 601 527 Husk GRASROTANDEL når du tipper 4. ÅRSMELDING for 2015 Styret har i 2015 bestått av:; Leder; Synnøve Moe Engevik Nestleder ; Magne Hetlevik Kasserer; Torhild Mathiassen Sekretær; Ingebjørg

Detaljer

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2006 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Knut Bingen (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Gunnar Wiig (ungdomsleder)

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer