FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012"

Transkript

1 FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012

2 2

3 Innholdsfortegnelse Styreleiaren har ordet... 4 FN-sambandet FNs rolle i fred og nedrustningsarbeid... 6 Kvinners rolle i fred- og konfliktarbeid... 8 FN-reform... 9 Menneskerettigheter FNs tusenårsmål Miljø- og klimaspørsmål Arbeidsliv og ILO Arrangement Offentlige rom FN-sambandet på nett Organisasjon FN-sambandet i tall

4 Styreleiaren har ordet FN-sambandet er midt i perioden av den fireårige rammeavtalen vi har med Norad, og det er no stor aktivitet over heile landet. Mandatet vårt er å formidle informasjon om FN og FN sitt arbeid, og gjennom det skape positive haldningar til internasjonalt samarbeid. Med hovudkontoret og dei seks distriktsavdelingane har FN-sambandet eit unikt høve til å gjere FN-debatten levande i heile landet. Skuleverket er framleis vår viktigaste målgruppe. Der møter vi lærarar, studentar, samt små og store elevar. Desse møta skjer både gjennom dei ulike nettstadene våre og møter andlet til andlet. Den nye nettstaden for elevar som vi starta arbeidet med i 2011, var ferdig i august Sida har namnet Opplevfn.no, og vart lansert på Kastellet skule i Oslo med utdanningsminister Kristin Halvorsen til stades. Tilbakemeldingene frå elevane er særs gode. Arbeidet med digitale læringsplattformar for elevar ser eg på som eit særs viktig arbeid. ILO-informasjon er no ein del av FN-sambandet si ordinære informasjonsverksemd, og i 2012 vart det arrangert både frukostmøte og studietur til Geneve for medlemmane våre. Tilbod om studietur trur eg medlemmene våre set pris på og slike studieturar vil og vere eit tilbod framover. FN-sambandet har òg vore ein aktiv part i Utanriksdepartementet sitt arbeid med ny stortingsmelding om FN. Gjennom debattmøter rundt om i heile landet og nettsida fn-debatt.no har sivilsamfunnet hatt høve til å komme med sine innspel. Vår verdsorganisasjon, WFUNA, hadde generalforsamling i november Den norske delegasjonen var aktiv i debatten både som innleiar og som referent. Parallelt med generalforsamling gjekk det føre seg ein ungdomskonferanse der leiaren av FN-studentane i Noreg deltok. Arbeidet i vår verdsorganisasjon er for meg inspirasjon til arbeidet her heime. I løpet av det siste året har FN-sambandet fått fleire sentrale organisasjonar som medlemmer, noko eg som styreleiar er særs glad for. Slik eg ser det er medlemmene våre viktige støttespelarar og er med på å gje FN-sambandet tyngde og legitimitet som paraplyorganisasjon og som informasjonsorganisasjon om FN og internasjonale spørsmål. 4

5 FN-sambandet har vært et aktivt år med rekorder både i antall nådd ansikt til ansikt og digitalt. FN-sambandet jobber hver dag for å forbedre informasjonsformidlingen om FN og internasjonale spørsmål. I 2012 har over elever, lærere og andre interesserte vært tilstede på arrangementer i regi av FN-sambandet. Skoleverket er FN-sambandets største og viktigste målgruppe. Landsomfattende aktiviteter som FNfilm, FN-rollespill, FN-avis, FN-stafett og foredrag er rettet mot denne målgruppen. Et gjenkjennelig tilbud mener vi er en viktig forutsetning for å opprettholde tilstedeværelsen i skoleverket. Hvis vi også ser på den digitale satsningen, er nedslagsfeltet enda større. Globalis hadde over unike brukere i 2012, en målsetning vi er veldig fornøyde med å ha nådd. Med de andre nordiske versjonene av Globalis, er tallet over 1 million unike brukere. Hjemmesiden FN.no er også godt besøkt og vi kan trygt si vi er en viktig kilde for kunnskap blant elever i den norske skolen, journalister og andre interesserte. Nettstedet opplev.fn.no var et viktig tilskudd til FN-sambandets digitale tilbud. Opplev.fn.no er et nettsted hvor elevene får anledning til å lære om FN, ved å spille, bidra og dele elementer fra sidene. FN-dagen er en stor bursdagsfeiring for FN-sambandet. Over hele landet samles store og små for å vifte med FN-flagg, dele historier, eller diskutere internasjonale utfordringer. HKH Kronprinsen var med å feire FN-dagen sammen med 800 barn i Nationaltheateret og kastet glans over arrangementet. FN-dagen ble også starten på en ettårig konsultasjonsperiode for utviklingsmål etter FNorganisasjonene i Norge samarbeider for å få mest mulig innspill til norske myndigheter og internasjonale organisasjoner, som er aktive i å utvikle de nye utviklingsmålene, og første møte ble arrangert hos FN-sambandet. I 2012 ble informasjonsarbeidet om ILO og arbeidslivsspørsmål fullt integrert i FN-sambandets regulære virksomhet. Dette er vi veldig fornøyd med, og er sikre på at både informasjonsarbeidet om ILO og ILO-relevant informasjon i FN-informasjonen blir styrket. Norske myndigheter har også oppdatert sin egen FN-politikk. Stortingsmeldingen Norge og FN: felles framtid, felles løsninger, er viktig for debatten om norsk FN-politikk. FN-sambandet bidro til informasjon om, og innspill til meldingen. De siste årene har FN-sambandet bidratt til flere og flere gode debattarenaer over hele landet. Internasjonalt seminar i Tromsø har vært en institusjon i byen i mange år, men både Global Frokost i Stavanger, internasjonalt seminar i Oslo og frokostmøter i regi av FN-sambandet har vært gode tilskudd til arenaer for debatt og meningsutveksling om FN og internasjonale spørsmål. FN-sambandet jobber aktivt for å nå ut til hele landet og til flere målgrupper med vårt informasjonsarbeid. Debattarenaene har hjulpet oss litt på veien, men dette er et område vi vil utfordre oss selv ytterligere på i

6 FNs rolle i fred og nedrustningsarbeid Mange av henvendelsene til FN-sambandet dreier seg om FNs rolle i fred- og konfliktsituasjoner. Noen ganger handler det om Sikkerhetsrådets ansvar og arbeid, andre ganger om FNs rolle i aktuelle konflikter og fredsoperasjoner. Aktivitet Antall Personer nådd Foredrag Rollespill FN-film Seminarer/ Offentlige møter Markeringer Totalt Foredrag I løpet av året har FN-sambandet holdt 175 foredrag om FNs rolle i fred og nedrustningsarbeid, og nådd over 5000 elever over hele landet. Dette temaet dekker noen av FNs viktigste arbeidsoppgaver og er en naturlig del av læreplanene på flere trinn. FN-rollespill FN-rollespill er en av FN-sambandets største suksesser for å nå ut til elever og lærere med kunnskap om FNs arbeid, aktuelle konflikter og land som er involvert. Elevene spiller rollen som diplomat for et gitt land, og sitter igjen med mye nyttig kunnskap om FN og det å skulle forhandle med andre land. Alle distriktskontorene gjennomfører FN-rollespill, både rollespillet som inngår som en fast del av FNsambandets tilbud, men og rollespill som er laget for andre temaer eller laget spesielt for en skole eller klasse. I 2012 var emnet for det felles rollespillet Iran og nedrustning, og skoler i alle fylker gjennomførte rollespill. FN-sambandet produserer alt skolene trenger for å gjennomføre spillet, og deltar også på selve gjennomføringen. Det lages opplegg for elever i ungdomsskolen, videregående og universitet, tilpasset de ulike gruppene og deres læreplaner. Lærerseminar Lærere er en viktig målgruppe for FN-sambandet. De er elevenes viktigste ressurs til kunnskap, og FN-sambandet kan bidra til å heve kompetansen knyttet til FN og internasjonale spørsmål. I tillegg er lærere en viktig vei inn i skolen og støtte for vårt direkte møte med elever. FN-sambandet arrangerer egne seminarer for lærere rund om i landet. Disse seminarene har både faglige innslag, ofte om dagsaktuelle saker, og informasjon om FN-sambandets tilbud. Lærerstudenter får også tilbud gjennom lærerutdanningen på noen høyskoler og universitet, slik at de også er kjent med FN-sambandets arbeid den dagen de går ut i læreryrket. 6

7 Den internasjonale fredsdagen Dette er en dag som FN-sambandet markerer i flere byer og på nett. I Trondheim samarbeidet FN-sambandet med Studentenes fredspris og Trondheim kommune om et flott fredsprisarrangement. Vinneren av Studentenes fredspris, Majid Tavakoli ble offentliggjort og arrangementet inneholdt et variert program med appeller, fredstog, kunstutstilling og konsert. Holocaustdagen Kristiansand kommune, Stiftelsen Arkivet og FN-sambandet samarbeider om markeringen av Holocaustdagen. I januar inviteres alle 9. klassinger i Kristiansand til en full dag med film, foredrag og aktiviteter. Over to dager deltok 850 elever i opplegget som på ulike måter gir elevene kunnskap om temaet og utfordrer dem på egne holdninger. Temasider om nedrustning FN-sambandets nettsider oppdateres jevnlig. Under dette prioriterte området har nye temasider om nedrustning blitt laget. Nettsidene har gode besøkstall, og bruken viser at sidene i stor grad brukes av elever og lærere. 7

8 Kvinners rolle i fred- og konfliktarbeid Kvinner og barn blir hardest rammet av dagens voldelige konflikter. Samtidig har kvinner liten innflytelse når partene i konflikten skal forhandle om fred. Gjennom resolusjon 1325 har sikkerhetsrådet gjort et viktig vedtak for at denne situasjonen må endres. FN-sambandet jobber både med opplysning om FNs arbeid for kvinner i fred- og konfliktarbeid, men har også et nasjonalt fokus rettet mot kvinners deltakelse, vold mot kvinner og kvinner og demokrati. Aktivitet Antall Personer nådd Foredrag Seminarer/ Offentlige møter Markeringer Kronikker 11 Totalt mars FN-sambandet bidrar over hele landet til å sette et internasjonalt preg på 8.mars markeringer. I 2012 ble det også utarbeidet et undervisningsopplegg om kvinners rettigheter som ble spredd til alle FNskolene i landet. En annen internasjonal dag som ble markert, var dagen for avskaffelse av vold mot kvinner. I Trondheim var FN-sambandet med på et samarbeidsarrangement, med stand, foredrag og film på Trondheim Kino. Stemmerett og samfunnsdeltakelse Med tanke på stemmerettsjubileet i 2013, og 200 års markeringen av Camilla Collets fødsel, arrangerte FN-sambandet sammen med blant andre Wergelandssenteret, IMDI og Vest-Agder fylkeskommune et seminar spesielt rettet mot innvandrerkvinner. Seminaret i Kristiansand handlet om stemmerett og engasjement i samfunnslivet. Afghanistans ambassadør til Norge, var blant foredragsholderne. Kulturmestringssenter FN-sambandet har vært med å etablere et nytt kulturmestringssenter i Åsane bydel i Bergen. Målgruppen er barn etter skoletid og deres mødre. FN-sambandets bidrag består i stor grad av folkeopplysning om FN til diasporamiljøer som benytter seg av senteret. Ren energi og likestilling 3. oktober var vi delaktige i Norads folkemøte om Bistand, ren energi og likestilling. Sammen med Care bidro vi til at dette ble et svært vellykket møte. Vår hovedoppgave i tillegg til bidrag under gjennomføringen, var å sørge for rekruttering til møtet. Etter flere ukers rekrutteringsarbeid kom det rundt 300 på møtet og Cafe Edgar på Studentersamfundet i Trondheim, var så fullt som det kunne være. 8

9 FN-reform Temaet er et av våre prioriterte områder, men det er ikke mye etterspurt av publikum. For oss er det allikevel et tema nesten alltid en del av foredrag, rollespill, og annen informasjon FN-sambandet presenterer. Reform av Sikkerhetsrådet, Ett FN, samkjøring av FN-kontor osv, er viktige elementer i all kommunikasjon om et mer effektivt FN. Stortingsmelding om FN-politikk I 2012 arbeidet utenriksdepartementet med å utvikle en ny stortingsmelding om norsk FN-politikk. FN-sambandet bidro i arbeidet på flere områder. Bergen og Tromsø hadde store folkemøter med utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås og utenriksminister Jonas Gahr Støre. FN-sambandet arrangerte begge folkemøtene, og bidro til at innspill både fra akademia, organisasjoner og andre interesserte ble tatt med i utarbeidelsen av ny stortingsmelding. I forbindelse med arbeidet med Stortingsmeldingen, laget FN-sambandet nettstedet #FNdebatt. Dette er et nettsted for debatt og innspill til Stortingsmeldingen. Flere innspill fra organisasjoner, enkeltpersoner og forskere ble lagt ut på denne nettsiden. 21.september ble stortingsmeldingen presentert på et møte på Litteraturhuset i Oslo. Statssekretær Gry Larsen presenterte Stortingsmeldingen, samme dag som Espen Barth Eide ble ny utenriksminister. Stortingsmeldingen ble lagt ut på høring og FN-sambandet var aktive for å få organisasjoner til å ta del i høringsprosessen. I desember var det høring i Stortingets forsvars- og utenrikskomité. FNsambandet deltok på høringen, og samlet organisasjoner og andre interesserte til oppsummering og diskusjon i etterkant av høringen. Stortingsmeldingen skal behandles i første kvartal

10 Menneskerettigheter Som en av FNs tre pilarer er menneskerettigheter et naturlig, og mye etterspurt tema fra både skole, presse og organisasjoner. Norge avsluttet i 2012 sitt medlemskap i FNs menneskerettighetsråd, et organ som FN-sambandet har fulgt nøye og informert om både i skolen og til et bredere publikum. Aktivitet Antall Personer nådd Foredrag FN-film Seminarer/ Offentlige møter Markeringer Kronikker 1 Totalt Foredrag Menneskerettigheter er også et populært tema når skoler ønsker foredrag. I 2012 holdt FNsambandet 156 foredrag om temaet, og nådde med det over 5000 elever. Generell informasjon om menneskerettigheter og oppbyggingen av menneskerettighetsregimet i FN er det som oftest blir etterspurt. Barns rettigheter og mer landspesifikke situasjoner er også viktige elementer i formidlingen rundt menneskerettigheter fra FN-sambandet. FN-film FN-film har blitt et viktig og etterspurt tilbud fra FN-sambandet. Kombinasjonen av film med et aktuelt tema og tilknyttet undervisningsopplegg har vært en stor suksess i skolen. Prosjektet varte fra 10. oktober 2012 til 28.februar De fleste visningene er på skoler, mens andre steder har lokale kinolokaler vært benyttet. FN-sambandet tilbød to filmer i 2012, Et øyeblikk frihet var den mest populære, men også Vals med Bashir ble vist nesten 50 ganger. Tilbakemeldingene forteller at filmene har vært godt mottatt av elevene. Samtaler med lærere tyder på at de fleste har brukt undervisningsopplegget og at filmstudiearket har vært relevant å bruke i forkant. Antallet elever var en liten nedgang fra forrige prosjekt, men antallet visninger har økt med 20%. Det betyr at FN-sambandet har fått til flere visninger, og sannsynligvis styrket kontakten med skoler sammenlignet med forrige prosjekt. Workshop om menneskerettigheter I samarbeid med Hordaland teater og TV-aksjonen, holdt FNsambandet workshop om menneskerettigheter etter teaterstykket Straff. Tilbakemeldingene fra elevene var veldig gode. Over 1000 elever var innom workshopen i mindre grupper. 10

11 Menneskerettigheter og grunnloven I 2014 feirer vi at grunnloven er 200 år. I den forbindelse har det blitt jobbet med en grunnlovsrevisjon, hvor inkorporering av menneskerettigheter har stått sentralt. FN-sambandet har sammen med andre organisasjoner jobbet for å spre informasjon om dette arbeidet, og i Kristiansand har Inge Lønning bidratt til informasjonsspredning både blant elever og i åpne møter. Menneskerettighetsseminar Menneskerettigheter er et sentralt tema også i læreplanene. FN-sambandet har derfor tilbudt heldagsseminarer både for elever og lærere, med særlig vekt på menneskerettigheter. Dette har vært gjort på flere av våre distriktskontor, og seminarene er alltid fulle. Tilbakemeldingene fra elever og lærere er gode, og særlig nevnes muligheten til dypdykk inn i ulike problemstillinger knyttet til menneskerettighetene, ved at det tilbys heldagsseminar. Temasider om menneskerettigheter I 2012 ble det utviklet nye temasider om menneskerettigheter. Dette er sider som vi ser blir mye benyttet, og ønsker å tilby så oppdaterte sider som mulig. Menneskerettighetsrådet FNs menneskerettighetsråd har vært et viktig tilskudd til FNs overvåking og utvikling av menneskerettigheter. Norge har sittet som medlem i rådet i tre år, og avsluttet sin periode 31.desember FN-sambandet har bidratt til informasjonsformidling fra dette organet, og har vært tilstede i Genève under flere av Menneskerettighetsrådets sesjoner for å kunne gi førstehåndsinformasjon om arbeidet til Menneskerettighetsrådet. 11

12 FNs tusenårsmål Helt siden FN vedtok de de ambisiøse målene i milleniumserklæringen, har informasjon om man når målene vært med på å synliggjøre utviklingsagendaen i FN. Det har også gjort det enklere for FNsambandet å kommunisere noen utviklingstrekk, og muligheter for å ha konkrete mål å sammenligne med. FN-sambandet har valgt å bruke tilgangen på statistikk og informasjon, til å synliggjøre FNs viktige bidrag i utvikling. Aktivitet Antall Personer nådd Foredrag FN-stafett Seminarer/ Offentlige møter Markeringer Totalt FN-stafett FN-stafetten er et tilbud til klasse. Alle medlemsskoler kan delta. Deltakelsen består av å gjennomføre et undervisningsopplegg en selvvalgt dag i oktober, og i tillegg lage en bokstav på en kreativ måte - og så ta bilde av den. På stafettens nettside vil stafett-løypa vises på et kart, og bokstavbildene danner et løsningsord. Undervisningsopplegget inneholder foredrag, natursti og quiz, og dekker kompetansemål i en rekke fag. Dette er et tilbud til mellomtrinnet, som dekker mye informasjon om FN, FNs oppbygging og med et spesielt blikk på klima, miljø og tusenårsmålene. Elevene gjennomfører en quiz i forkant og etterkant av det pedagogiske opplegget, og det er interessant å se hvor mye læring som ligger i prosjeketet. Post 2015-agendaen Tre år før tusenårsmålene skal være i havn, har FN, det sivile samfunn og forskere startet diskusjonen om hva som skal etterfølge tusenårsmålene. Overskriften for disse diskusjonene har blitt Post agendaen. I Norge har FN-familien funnet sammen for å bidra til en konstruktiv debatt og innspillsrunde. Startskuddet gikk på selve FN-dagen, med utenriksminister Espen Barth Eide og nestlederne i UNICEF og UNDP. Frem til FN-dagen 2013 arrangeres det en konsultasjonsrekke som skal dekke over en rekke av temaene som er aktuelle for Post 2015-agendaen. 12

13 Rio+20 Konferansen Rio+20 ble arrangert nøyaktig 20 år etter at den første internasjonale FN-konferansen om bærekraftig utvikling ble arrangert i Rio de Janeiro. Rio+20 hadde ikke samme gjennomslagskraft som konferansen 20 år tidligere, men det ble lagt grunnen for egne bærekraftsmål som skal være en del av utviklingsmålene etter I forkant av Rio+20 jobbet FN-sambandet sammen med Forum for Utvikling og Miljø og flere andre organisasjoner, for å sette ekstra søkelys på temaet grønn økonomi. Et heldagsseminar med norske organisasjoner ble holdt i mars, og ut av møtet kom en rekke anbefalinger som ble spilt videre inn til Rio+20 møtet. Globalis Tusenårsmålene kommer også med oppdatert statistikk som FN-sambandet benytter på sine nettsider. Globalis tilbyr all denne statistikken, og muligheten til å sammenligne hvordan land ligger an for å nå tusenårsmålene. Dette er et verktøy som i utstrakt grad brukes i skoleverket, og som kilde for blant annet journalister. Finnmarksløpet FN-sambandet var også i år tilstede under Finnmarksløpet, et av verdens største hundeløp. Alle hundesledene var merket med tusenårsmålene, for å synliggjøre målene gjennom hele løpet. I tillegg til selve løpet, var FN-sambandet aktive med forestillinger om miljø og gjenbruk på skoler i Finnmark. Temaside om tusenårsmålene Tusenårsmålene er blant de sidene med høyest treff på FN.no, derfor var det viktig å samle informasjonen på en god måte, som gir elever og andre interesserte den best tilgjengelige informasjonen om tusenårsmålene og hvordan landene ligger an for å nå målene. Barnehagepakke FN-sambandet dekker hele spekteret fra barnehager til høyere utdanning. Barnehager som er medlemmer hos FN-sambandet får tilsendt en pakke i forkant av høstsemesteret, med brev, læringsaktiviteter om tusenårsmålene og naturmangfold. 13

14 State of the world population Rapporten som i 2011 kunne melde om at vi passerte 7 milliarder mennesker på jorden, belyste i 2012 viktigheten av familieplanlegging. Utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås og Rune Frøseth fra UNFPA lanserte rapporten hos FN-sambandet i november. Debattmøte I forbindelse med Norad sitt 50 årsjubileum arrangerte FN-sambandet og Norad et debattmøte i Tromsø. Norsk bistand og utviklingshjelp, og Norges bidrag gjennom multilaterale kanaler stod på agendaen. 14

15 Miljø- og klimaspørsmål Miljø- og klimaspørsmål er et tema som kan dekke flere kompetansemål, i flere fag, og på flere klassetrinn. Flere aktiviteter som er i FN-sambandets tilbud kan plasseres i denne kategorien, og brukes også hyppig av skolene. FNs klimapanel har også gjort dette temaet tydelig innenfor rammene av FN og ført det høyt opp på den internasjonale dagsordenen. Aktivitet Antall Personer nådd Foredrag FN-avis Seminarer/ Offentlige møter Markeringer Kronikker 8 Totalt FN-avis Våren 2012 gjennomførte vi FN-avis som et tilbud til klasser på alle klassetrinn. Gjennom Avis i skolen la vi opp til en konkurranse om å lage den beste nettavisen om FN. Avis i skolen blir tilbudt gjennom Utdanningsdirektoratet og ligger fritt tilgjengelig på internett. Konkurranseperioden var fra mars til mai, og alle skoletrinn kunne delta. Skolene sto veldig fritt til å bestemme innholdet i avisene sine selv, så lenge det handlet om FN og internasjonale spørsmål. Elevene viste stor kreativitet, og både nyhetsartikler, tegneserier, intervjuer, dikt og annet fikk plass i spaltene. FN-avis er en artig og enkel måte å utfordre elevene til læring om FN og internasjonale spørsmål, og har langt større potensial enn det som er utnyttet i Utfordringen har vært å rekruttere skoler og klasser til å være med på konkurransen. Folkefest i Bergen Internasjonal uke har blitt et viktig bidrag til bybildet i Bergen i oktober. Over flere dager farger FNsambandet byen FN-blå og arrangerer konserter, appeller, barnetelt med aktiviteter. Uken sammenfaller med FN-dagen, det gjør at oppmerksomheten blir betraktelig større. Den kanskje største publikumsmagneten under Internasjonal Uke har blitt Redesign-moteshowet. 30 modeller fra Bergens systuer og bruktbutikker gikk på catwalken med omsydde eller redesignede klær, eller bare gjenbrukte plagg. Over 1500 personer var samlet for å se dette uvanlige moteshowet. 15

16 Nordic Model United Nations Nærmere 300 ungdommer møttes i Helsinki for Nordic Model United Nations, et rollespill hvor deltakerne skulle være med i FNs klimaforhandlinger. 45 norske ungdommer deltok i dette rollespillet gjennom FN-sambandet. Rollespill er et veldig godt pedagogisk verktøy, og deltakerne satt igjen med mye god kunnskap om FN og FNs rolle i klimaarbeidet. Deltakere fra de fleste nordiske landene var med, og det skapte gode kontaktmuligheter på tvers av de nordiske grensene. Spillet ga gode resultater, og en norsk deltaker ble utpekt som årets delegat under rollespillet. Ungdomskonferanse Klimaendringene er et emne som egner seg både til diskusjon og læring. Skoleelever på Østlandet ble invitert til et heldagsseminar med innledere fra ulike miljøorganisasjoner og om FNs arbeid med klima og miljø. FNs miljødag Miljø og utvikling står på agendaen for mange av kontorene til FN-sambandet. FNs miljødag er en anledning til å belyse noen av utfordringene vi står overfor. I Tromsø markerte man dagen sammen med vitensenteret, med film og foredrag om bærekraftig energi. Temaside om bærekraftig utvikling I forbindelse med Rio+20 møtet i Rio De Janeiro ble det laget nye temasider om bærekraftig utvikling. Med tanke på norske bidrag i arbeidet med bærekraftig utvikling og bærekraftig energi er det viktig å legge til rette for enkel, og tilgjengelig informasjon om temaet. 16

17 Arbeidsliv og ILO I 2012 ble ILO-informasjon inkorporert i FN-sambandets vanlige drift. Dette skal bidra til å skape synergieffekter som både hever ILO informasjonen fra FN-sambandet, men og inkorporerer ILO og arbeidslivsspørsmål inn i FN-sambandets ytterligere informasjon om FN og utvikling. FN-sambandets formål er å spre informasjon, gi kunnskap om og øke interessen og forståelsen for ILOs arbeid og internasjonale arbeidslivsspørsmål. Informasjonsvirksomheten tar også opp følgene av Norges medlemskap i ILO, samt norske myndigheters og partene i arbeidslivets deltakelse i ILO. ILO informasjon på nett Internett er en stadig viktigere kanal for å nå større brukergrupper, ved årskiftet 2011/12 ble informasjon om ILO inkludert som en integrert del av FN-sambandets nettsider på Her finnes fakta om ILO, samt nyhetsartikler, temasider, bakgrunnsinformasjon og ILOs konvensjonstekster i norsk oversettelse. Artiklene publiseres i stor grad av ansatte i FN-sambandet, både for publisering på FN.no og i det månedlige nyhetsbrevet om arbeidsliv og ILO. FN-sambandet er også aktive for at artikler og lenker til ILO-relatert stoff publiseres på FN-sambandets digitale plattformer på Facebook, Twitter og Youtube. Eksempler på artikler 2012: Mangler 600 millioner arbeidsplasser Ungdommens røst om sosial rettferdighet ILOs arbeid under den arabiske våren Kamp om å bli ny ILO-sjef Norge gir 60 millioner for å fremme anstendig arbeidsliv og trepartssamarbeid. Styrket vern for arbeidstakere i private hjem G20 må levere, sier ILO Kvinner i styrerommene Nyhetsbrev Som ledd i en sterkere nettsatsning utgis det nå månedlige ILOnyhetsbrev. Det er en viktig oppgave for FN-sambandet å gjøre ILOs arbeid begripelig for folk flest, særlig når Norge de senere årene satser tyngre på typiske arbeidsområder innenfor ILOsystemet. Stikkord her er: Sysselsetting, arbeidsmiljø og sikkerhet, arbeidsvandring og sosial dumping, likestilling, kampen mot barnearbeid, maritime standarder og næringslivets samfunnsansvar. 17

18 Frokostmøte Ungdomsledigheten i Europa er svært høy. I enkelte land den over 50 prosent. FN-sambandet arrangerte i februar et frokostmøte om Europas tapte generasjon, hvor FAFO utarbeidet en egen rapport om ungdom og ledighet i Europa. Målet var å skape mer kjennskap blant norsk ungdom om hvordan arbeidslivet ser ut utenfor Norge, og sette fokus på sosial eksklusjon. Møtet var godt besøkt og resulterte i 14 avisoppslag og nyhetssak i NRK radio - og ble senere brukt som kilde i mediekommentarer. LO, NHO, Arbeidsdepartementet ved Gina Lund, FAFO og stortingsrepresentantene Anette Trettebergstuen (Ap) og Torbjørn Røe Isaksen (H) deltok i paneldebatt på frokostmøtet. Den norske ILO-komiteen: FN-sambandet deltar med observatørstatus i Den norske ILO-komiteen. Komiteen er en treparts sammensatt gruppe for drøfting av ILO og Norges forhold til FNorganisasjonen. Komiteen holdt fem møter i 2012, hvor FNsambandet deltok. ILO-komiteen arrangerte et halvdagsseminar om sosial dialog og et arbeidsliv under press i Europa i oktober, med deltakelse fra Youcef Ghellab, seniorspesialist i sosial dialog og sysselsetting ved ILOs Industrial and Employment Relations Department (DIALOGUE), samt partene i arbeidslivet her hjemme. FN-sambandet hjalp Arbeidsdepartementet med presse- og informasjonsarbeidet. 18

19 Den norske ILO-komiteens arbeid koordineres av Arbeidsdepartementet. Utenriksdepartementet deltar også på regjeringssiden, og etter hvert også Nærings- og handelsdepartementet. Både arbeidsgiverne (NHO, Virke, KS, Spekter) og arbeidstakerne(lo, Unio, YS, Akademikerne) er med i komiteen. ILOs internasjonale arbeidskonferanse FN-sambandet deltok som observatører i den norske delegasjonen til ILOs internasjonale arbeidskonferanse i Genève (ILC) med to personer. Arbeidskonferansen er ILOs generalforsamling og velger styre, vedtar ILOs budsjett som er finansiert av ILOs medlemsland, vedtar internasjonale arbeidsstandarder (konvensjoner og anbefalinger) og fungerer som et internasjonalt forum for arbeids- og sosiale spørsmål. FN-sambandet dekket arbeidskonferansen bredt med en rekke nyhets- og bakgrunnsartikler (både i forkant, og under selve konferansen). Studietur til Genève: FN-sambandet arrangerte i desember en intensiv studietur til Genève for å øke kunnskapen om ILO og FNs arbeid med internasjonale arbeidslivsspørsmål, blant våre medlemsorganisasjoner. 14 deltakere deltok for å skoleres om ILOs arbeid, FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR), UNAIDS og ikke-diskriminering i arbeidslivet, Den norske FNdelegasjonen og WFUNA (World Federation of United Nations Associations). Noe av det deltakerne fikk være med på: ILO: Likestilling og ikke-diskriminering i arbeidslivet, viktigheten av investering i intensive sysselsettingsprogrammer, kampen mot barnearbeid, samt en guidet tur. OHCHR: Menneskerettigheter og næringsliv sett i et arbeidslivsperspektiv. UNAIDS: Sesjon om diskriminering i arbeidslivet. Den norske FN-delegasjonen: Informasjon om delegasjonens arbeid med FN-systemet og menneskerettigheter. Norge støtter aktivt opp om ILOs anstendig arbeidslivsagenda. WFUNA: Foredrag og informasjon om hvordan verdens FN-forbund driver sin virksomhet. 19

20 Arrangement FN-dagen Årets høydepunkt for FN-sambandet er selvsagt FN-dagen. Dette er en dag vi feirer og markerer over hele landet. Morgentravle mennesker fikk en hyggelig start på dagen da de i de store byene fikk utdelt kaffe fra FN-sambandet. Sammen med kaffen fikk de en liten informasjonsflyer som også inkluderte en liten FN-dags quiz. I Oslo deltok noen av politikerne fra Stortingets forsvars- og utenrikskomité i utdelingen av kaffe. FN-sambandet Nord markerte FN-dagen på Tromsø bibliotek og byarkiv. FN-sambandet fikk bruke barneavdelingen, og flere barnehager kom på besøk for å lære om FN og tegne FN-filuren. De fikk også smake på FN-kake og drikke saft. Ved inngangspartiet til biblioteket ble det satt opp FN-stand med utdeling av kaffe i FN-kopper, FNkake og informasjonsmateriell. Flere tok seg god tid til en FN-diskusjon. Lokalradioen viet hele ettermiddagssendingen til FN, og FN-dagen. I Trondheim arrangerte FN-sambandet et todagers symposium i anledning FN-dagen, sammen med Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon. Seminaret handlet om fred og sikkerhet med historisk tilbakeblikk og paralleller til dagens situasjon. Robert Mood var en av innlederne på seminaret. I tillegg fikk rundt 250 barn og foreldre se sirkusforestillingen en for alle og alle for en, av Trondheim Kultur- og musikkskole. Barnetog har blitt et fast innslag i mange byer på FN-dagen. I Oslo gikk nærmere 800 barn fra slottsplassen til Nationaltheateret, hvor HKH Kronprins Haakon hilste dem velkommen og en liten snutt fra Torbjørn Egners Kardemommeby fikk stemningen i taket. I tillegg til barnetoget hold FN-sambandet Øst foredrag på Mysebu asylmottak, filmvisning på Chateu Neuf for 500 elever og en appell på Veitvedt-senterets markering av FN-dagen. Konsultasjonsrekken om Post 2015-agendaen hadde startskudd på FN-dagen. Utenriksminister Espen Barth Eide og nestlederne i UNDP og UNICEF var innledere på det første møtet i konsultasjonsrekken som ble avholdt i FN-sambandets lokaler. Over 100 mennesker hadde funnet veien, og var en lovende start for konsultasjonsrekken. 20

21 Internasjonal Uke FN-sambandet har over flere år vært aktive i å arrangere internasjonale uker rundt omkring i byer i Norge. Dette har vært en anledning til å samarbeide med andre aktører for å legge til rette for bred informasjonsspredning av internasjonale temaer. Bergen For niende år på rad arrangerte FN-sambandet Vest internasjonal uke i Bergen, i samarbeid med Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune og miljøverndepartementet og en rekke andre samarbeidspartnere. I år var hovedfokuset FNs Tusenårsmål lokalt og globalt, med særlig vekt på samhold, engasjement og samarbeid. Gjennom et mangfold av arrangementer og aktiviteter under IU, ønsket vi å skape økt interesse, engasjement og samarbeid om internasjonale utviklingsspørsmål. Internasjonal uke spenner over et vidt felt av aktiviteter, fra musikk-, film- og barnefestival, til debatt og foredrag og motevisning av redesignede klær. Internasjonal uke har et tilbud for alle, og publikumsinteressen er også veldig stor. Bodø Internasjonal Uke i Bodø var tradisjonen tro lagt til samme uke som FN-dagen. FN-sambandet Nord samarbeider tett med Bodø kommune som er ansvarlig for uka. I tillegg arrangerte FN-sambandet en rekke egne aktiviteter. I samarbeid med Bodø kommune, arrangerte FN-sambandet VM i fotball for elever på mellomtrinnet i Bodø kommune. Hver klasse representerte et land med spesielle utfordringer når det gjelder menneskerettigheter. Elevene hadde på forhånd laget en presentasjon av sitt land, med fokus på menneskerettighetssituasjonen i landet. I tillegg laget alle elevene draktene til laget sitt selv. FNsambandet hadde et eget FN-rom under arrangementet, hvor det ble avholdt foredrag og arrangerte quiz. 21

22 Tromsø Lørdag 2. juni flommet Tromsø sentrum over av barn i alle aldrer og fra alle verdenshjørner. Åpningen av internasjonal uke i Tromsø var en stor suksess. Byens flerkulturelle miljø strålte sammen med sola. Redd Barna, FN-sambandet, Tromsø mottakssenter og CISV Troms inviterte til Barnas Internasjonale Gatefest i Rådhusparken i Tromsø sentrum. Været var fint og mange småbarnsfamilier kom forbi for å smake på internasjonal mat og delta i de mange aktivitetene. Det var t-skjortemaling, ansiktsmaling, tegning på ark og i gata med kritt, i tillegg til at CISV arrangerte populære leker og Brasiliansk forening ledet sambadans. Gatefesten markerte åpningen for Internasjonal uke og var koordinert med barneløpet til BUL, TUIL og Tromsø Idrettsråd. Debattmøter En viktig møtearena for diskusjon og debatt knyttet til utfordringene i verden og FNs rolle som global aktør, er debattmøter. FN-sambandet har lang tradisjon for å drive informasjonsarbeid gjennom debattmøter. Debattmøter gjør det mulig å dekke et bredt spekter av temaer. Vi jobber kontinuerlig for å nå ut til et enda bredere lag av befolkningen, debattmøter og frokostmøter gjør at vi når enda flere. Tema Seminarer off.møter Nådd Fred og sikkerhet Kvinner og Likestilling Menneskerettigheter Tusenårsmålene Klima og Miljø ILO Generelt FN-informasjon Tromsø Internasjonalt seminar er en institusjon i Tromsø. FN-sambandet er koordinator for Internasjonalt Seminar, et debattforum med fokus på Nord/Sør-spørsmål FN-sambandets rolle er å ha dialog med de forskjellige organisasjonene som er involvert i hvert seminar. I samarbeid med disse løses faglige og praktiske arbeidsoppgaver til hvert seminar. FN-sambandet arrangerer også egne seminarer i rekken. I 2012 ble det arrangert 24 møter i seminarrekken, og trakk til sammen 1800 deltakere. Blant annet ble det arrangert seminar med Noam Chomsky som trakk en stor tilhørerskare, og seminaret ble også lagt ut i sin helhet på studentavisen Utropia sine hjemmesider. 22

23 Oslo Internasjonalt seminar på Litteraturhuset arrangerer film og debatt om lag tre ganger i halvåret. Besøkstallene er gode, men naturlige variasjoner grunnet tematikken som skal diskuteres og film som vises. I 2012 var temaer som okkupasjon av Vestbredden, 1325, klima og økonomisk krise blant overskriftene på internasjonalt seminar. FN-sambandet arrangerer også frokostmøter i Oslo, og er en av initiativtakerne til konsultasjonsprosessen og debattmøtene om nye utviklingsmål i FN. Stavanger Global Morgen har på kort tid blitt en suksess i Stavanger. Kulturhuset Sølvberget har vært en fin møteplass for frokost og faglig påfyll gjennom hele Kai Eide har snakket om Afghanistan, FN-dagen ble brukt til å belyse utfordringene i Syria, og ikke minst var Global Morgen arrangør for en debatt med alle de nordiske utenriksministerne i mai. Studietur for lærere FN-sambandet har i en årrekke arrangert studietur for lærere. De siste årene har turen gått til New York. I 2012 ble 17 lærere fra hele landet plukket ut til reisen. Alle deltok på et forberedende seminar i Oslo før avreise. Programmet på studieturen hadde tre hovedelementer: foredrag hos FN-delegasjonen, høre på møter i FNs generalforsamling, og besøk hos ulike FN-organisasjoner. Dette har fungert bra og til sammen gitt et bredt innblikk i FN og Norges arbeid med FN. Evalueringsresultatene både fra seminaret og fra uka i New York var veldig gode, og tilbakemeldingene fra FN-delegasjonen i New York var også veldig positive. Det var god mediedekning av studieturen, mange lokalaviser med fine oppslag om lærere på studietur til New York med FN-sambandet. 23

24 Offentlige rom Media FN-sambandet blir i økende grad brukt av media, både som kilde og intervjuobjekt var et godt år for FN-sambandet i mediesammenheng. FN-sambandet presenteres i alle mediekanaler gjennom året, alt fra TV, radio, trykte medier og ikke minst i nettbaserte medier. FN-sambandet jobber kontinuerlig for å være en god kilde for mediene, i tillegg til å være en meningsytrer i det offentlige rom, et arbeid som foregår i hele organisasjonen. Medieklipp: Henvendelser og informasjonsinnhenting FN-sambandet er en viktig kilde for journalister i deres arbeid med stoff om FN og andre internasjonale spørsmål. Globalis og FN.no blir ofte brukt som kildehenvisninger i artikler. 24

25 FN-sambandet har valgt å benytte seg av tjenesten MyNewsDesk (MND) for å sende ut pressemeldinger. MND er et nettbasert koblingspunkt mot journalister og redaksjoner. Vi sendte ut 40 pressemeldinger via MND i løpet av Vårt materiell på MND, dvs alle pressemeldinger, bilder og rapporter, tilgjengeliggjort spesielt for pressen, ble lest ganger. På MND har vi per i dag over 1200 mediekontakter. Artikler og kilde FN-sambandet har stor spredning i typen medieoppslag som dekkes av massemediene. Vi får dekning av egne arrangement både lokalt og nasjonalt. Det har vært en rekke oppslag i lokalaviser gjennom året, om blant annet FN-rollespill, ungdomspanelet, FN-stafetten og markering av FN-dager. Som aktør i den offentlige debatten har også FN-sambandet hatt 20 kronikker og debattinnlegg på trykk i nasjonale og regionale aviser. Informasjonstjeneste På bakgrunn av stadig færre besøkende i vårt fysiske bibliotek, gjennomførte vi i januar 2012 en avvikling av boksamlingen til FN-sambandet. Vi har beholdt i arkiv en kjerne av sentrale verk om FN, dokumenter vi ser av historisk verdi, og dokumenter og materiell som FN-sambandet har utformet. Informasjons og bibliotektjenesten blir ivaretatt ved at vi fremdeles har et aktivt tilbud til elever, studenter og andre som kontakter oss om FN og internasjonale spørsmål. FN har nesten alt fritt tilgjengelig digitalt via sine nettsider, og vi er som før behjelpelig med research, veiledning og kunnskapsinnhenting der, samt at andre fagbibliotek, databaser og tjenester blir brukt. 25

26 FN-sambandet på nett Våre nettsider er en viktig møteplass for våre målgrupper. Gjennom 2012 har vi blitt tydeligere i vår kommunikasjon på vår hjemmeside, men også på våre blogger og sosiale medier. FN-sambandet bruker store ressurser på å tilby informasjon og å kommunisere med våre brukere på nett. Dette ser vi resultater av. FN.no inneholder informasjon om FN-systemet og bakgrunnsmateriale om aktuelle hendelser Globalis.no er et interaktivt verdensatlas, med fakta om land og konflikter i verden. Globalis er den største databasen med FN-statistikk på norsk FN-filuren.no er beregnet på de yngste skoleelevene, med blant annet et interaktivt spill og temasider FN.no og Globalis blir stadig brukt som kilde av både riksmedia som lokalpresse. VG, Dagbladet og Aftenposten bruker oss som kilde både på papir og på nett. Informasjon fra våre nettsider blir brukt som bakgrunnsinformasjon til nyhetssaker og som direkte kilde til faktaopplysninger i avisenes reportasjer. FN-sambandets distriktskontorer er viktige bidragsytere til FN-sambandets nettsatsning for å vise bredden i organisasjonen. Dette skjer gjennom artikler og nyheter som viser FNsambandets møter med publikum ansikt til ansikt, og arbeidet som legges ned for at FNsambandet skal nå ut til hele den norske befolkning. Viktigste kilde til FN-informasjon Nettstedet FN.no inneholder faktainformasjon om FN-systemet, aktuelle temaer og nyheter, samt egne skolesider beregnet på elever og lærere. Våre temasider om menneskerettigheter er spesielt godt besøkt. Våre nettsider leverer bakgrunnsmateriale til saker der FN er aktuell i det norske nyhetsbildet. FN.no er en alltid oppdatert kilde for journalister, organisasjoner og publikum om FNs virksomhet. I 2012 opplevde vi 1,3 millioner sidevisninger fra over besøkende. 26

27 Temasidene om FNs arbeid rundt temaene menneskerettigheter, klima og miljø, og tusenårsmålene er eksempler på materiale fra FN.no der både skoleelever, media og publikum forøvrig henter informasjon om FNs virke. Det er spesielt temasidene om menneskerettigheter som er sterkt etterspurt. Også temasidene om bærekraftig utvikling og tusenårsmålene har gode besøkstall. En av årsakene er at dette er temaer som skolene har på sin læreplan. I 2013 skal vi derfor prioritere å ruste opp våre nettsider rettet mot skoleverket. Kraftig vekst i besøkstall Nettstedet hadde besøk i løpet av Her er noen nøkkeltall som beskriver utviklingen: 13 % flere besøk på FN.no i 2012 enn året før 1,3 millioner sidevisninger fra unike besøkende Hver besøkende brukte 4 % kortere tid på nettstedet i 2012 enn i Hver besøkende med 2,84 sidevisninger i gjennomsnitt, noe som er en nedgang på 12 %. FN.no hadde altså en besøksvekst fra 2011 til i Men hver besøkende brukte i fjor noe kortere tid på nettstedet. Bildet nedenfor viser en graf over månedlig utvikling. I 2012 hadde vi en besøkstopp på FN-dagen 24. oktober, en dag svært mange skoleelever besøker våre nettsider, totalt 9352 besøk. Google Norge markerte FNs internasjonale barnedag ved å lenke til oss den 20. november. Dermed fikk vi to dager i 2012 med over 9000 besøk på en og samme dag. Figur: Besøksutviklingen på FN.no gjennom

28 Sosiale medier Nettkommunikasjon er ikke lenger en enveis kanal. Selv om våre hjemmesider opplever stadig vekst i besøkstall er det FN-sambandets tilstedeværelse på sosiale medier som gjør at vi kan si at vi kommuniserer og har en dialog på nett. Facebook og Twitter er viktige steder for å møte våre ulike målgrupper. Globalis og FN-sambandet har egne sider på Facebook som nå brukes mer aktivt enn noen gang, og statistikk viser at vi ukentlig når ut til tusenvis via sosiale medier. I 2012 ble Facebook også en møteplass for FN-sambandets Ungdomspanel. Som en del av vår satsing på sosiale medier har vi tre blogger: Ungdomspanelets blogg - FN-sambandets ungdomspanel består av seks bloggere mellom 15 og 20 år. Disse sitter i panelet i ett kalenderår, og skriver artikler om ulike temaer som har med FN eller internasjonale forhold å gjøre. FN-bloggen - her skriver ansatte og personer med ulik tilknytning til FN-sambandet, spesielt når de er ute på reise og ønsker å skrive hjem om sine opplevelser og møter. #FNdebatt denne bloggen er et samarbeidsprosjekt mellom FN-sambandet, UNDP, FOKUS og UNICEF. Her skriver vi om satsingen på Tusenårsmålene etter 2015 bærekraftsmålene. Noen nøkkeltall om FN-sambandet på sosiale medier På Facebook har vi over 6500 som følger våre ulike Facebook-sider. Dette inkluderer Globalis, Ungdomspanelet og FN-sambandets egen side. Tallet inkluderer ikke FB-sidene til FNstudentene. På Twitter har vi over 2700 følgere. Vi jobber også med å teste ut løsninger for Google Plus og LinkedIn. Globalis I 2012 har det digitale atlaset Globalis hovedsakelig fokusert på å kvalitetssikre og oppdatere innhold, og å modernisere utseende. Den norske versjonen av nettstedet hadde en halv million unike besøkende i løpet av året. 28

29 Tar vi med de andre nordiske landene er vi oppe i unike besøkende, noe vi er stolte av. Unike besøkende Økning fra 2011 Sidevisninger Økning fra 2011 Norge ,30 % ,90 % Danmark ,60 % ,88 % Sverige % ,87 % Finland % ,33 % Island % ,75 % Totalt Vi opplever en stadig økning, med flere besøkende enn forrige år. Høye besøkstall krever, og vi jobber mye med å oppdatere innhold. Vi har gjennomgått de fleste av alle 100 statistikkene, alle de 23 internasjonale avtalene og 30 organisasjonene i første halvår, og oppdaterer fortløpende de 200 landprofilene og 30 konfliktene på sidene. Av nytt innhold har vi fokusert på å supplere de områdene vi har etablert. Vi har fått flere figurer, videoer og statistikker og vi har nye temasider der vi kobler innholdet sammen på en styrket og bedre måte. I 2012 har vi også fått en etterlengtet oppfriskning av utseende på Globalis. Vi har fått helt ny design på forsiden og ny utforming på temasidene, i tillegg til en modernisering av fonter og gjennomgående elementer. Vi har også gjennomført et stort løft på kartvisningen og statistikkvisningen. Kart og statistikk kan nå vises på alle tekniske plattformer. Kartmotoren er ny, og kartene er større, mer detaljerte og utformet på en mer intuitiv måte. Kart for enkeltland og ulike oversiktskart er også forbedret betraktelig. 29

30 Statistikkvisningen har fått nye funksjoner og elevene kan nå se utviklingen over tid for et land, sammenligne to år, eller sammenligne to indikatorer. I tillegg er statistikkvisningen blitt modernisert og enklere i bruk. Av sosiale medier bruker vi Facebook aktivt til å promotere nytt innhold, aktuelle saker fra media, filmer, figurer og kart vi ser er relevante. I vår brukte vi fotball-em som innfallsvinkel til innhold på Globalis, med stort hell. Vi postet før hver kamp en sammenligning av de to landene som spilte kamp, etter ulike indikatorer på Globalis og tippet utfallet av kampet etter dette. Vi bruker også Facebook som verktøy ved kommentarfeltene på nettsidene. Vi får mange positive bemerkninger, hovedsakelig fra skoleelever. FN-filuren.no FN-filuren er vårt digitale tilbud til den aller yngste målgruppen. Nettstedet består av informasjon om tusenårsmålene, klima og miljø, og inneholder spill og animasjoner hvor man kan hjelpe FN-filuren. Det er også muligheter til å sende inn tegninger til FN-filuren, de blir lastet opp på siden slik at alle kan få se tegningene sine. FN-filuren besøkes aller mest rundt FN-dagen 24. oktober, og brukes mye av skoleverket. I 2011 var det unike besøkende en nedgang fra besøkende året før. FN-filuren er ikke kompatibel med mange nettbrett, for eksempel Apples nettbrett, og vi mister en del besøkende der. FN-sambandet har nå et prosjekt gående for å oppdatere og oppgradere Filuren på nett, blant annet for å bli kompatible med de viktigste nettbrettene. 30

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

04/16 Å rsberetning utkast

04/16 Å rsberetning utkast 04/16 Å rsberetning 2015 1.utkast FN-sambandets årsberetning for 2015 skal ferdigstilles i løpet av første kvartal 2016. Siden dette er siste år virksomhetsplanen er basert og strukturert etter gammel

Detaljer

MED FN FOR EN RETTFERDIG VERDEN DELMÅL

MED FN FOR EN RETTFERDIG VERDEN DELMÅL STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet skal være ledende på FN informasjon i Norge. I snart 70 år har FN-sambandet vært en støttespiller og kilde til informasjon om FN, og en viktig bidragsyter til at

Detaljer

30/16 Aktivitetsrapport 1.halva r

30/16 Aktivitetsrapport 1.halva r 30/16 Aktivitetsrapport 1.halva r Dette er første rapportering på aktivitet til styret i 2016. Årsaken er innføring av nytt rapporteringssystem, superoffice, som fortsatt er i innkjøringsfasen. Det gjør

Detaljer

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN.

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN. STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet vil i den neste fireårsperioden bidra til økt kunnskap og engasjement om FN og internasjonale spørsmål gjennom tilstedeværelse i skoleverket, på digitale plattformer

Detaljer

FN-SAMBANDETS VIRKSOMHETSPLAN 2015

FN-SAMBANDETS VIRKSOMHETSPLAN 2015 FN-SAMBANDETS VIRKSOMHETSPLAN 2015 TEMA MÅLGRUPPE TILTAK MÅLSETTING Klima og miljø Hendelser 2015: Internationalt år for jordsmonn, og Klimaforhandlinger Paris 2015. Fellestiltak 2015: Fellestiltakene

Detaljer

INTERNASJONAL UKE I BERGEN OKTOBER 2012 PLATTFORM

INTERNASJONAL UKE I BERGEN OKTOBER 2012 PLATTFORM INTERNASJONAL UKE I BERGEN 21.-27.- OKTOBER 2012 PLATTFORM Arrangører/bakgrunn Internasjonal Uke (IU) i Bergen blir i 2012 arrangert for niende gang. Første gang ble uken arrangert med støtte fra UD, og

Detaljer

FN-SAMBANDETS ÅRSBERETNING 2010

FN-SAMBANDETS ÅRSBERETNING 2010 FN-SAMBANDETS ÅRSBERETNING 2010 2 Styreleiaren har ordet... 4 Hovedsatsningsområder 2010... 5 FN-sambandet på nett... 6 Skole og utdanning... 11 Offentlige rom... 15 Prosjekter... 17 Årlige arrangement...

Detaljer

FN-SAMBANDETS ÅRSBERETNING 2013

FN-SAMBANDETS ÅRSBERETNING 2013 FN-SAMBANDETS ÅRSBERETNING 2013 1 FN-dagen i Bergen: Roseutdeling ved den offisielle markeringen i Musikkpaviljongen. Foto: Robert Bergsvik. Innhold 3 Styreleiaren har ordet 5 FN-sambandet 2013 6 Våre

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Ekstern Finansiering Redusert Kuttet

VIRKSOMHETSPLAN Ekstern Finansiering Redusert Kuttet VIRKSOMHETSPLAN 2016 Ekstern Finansiering Redusert Kuttet 1 Kunnskap FN-sambandet skal: møte over 400 000 skoleelever ansikt til ansikt med et faglig godt tilbud doble antallet FN-skoler inngå avtale om

Detaljer

16/14 Protokoll styremøte 20.05.14

16/14 Protokoll styremøte 20.05.14 16/14 Protokoll styremøte 20.05.14 FN-sambandet, Storgata 33 a Tilstede: Styreleder Helga Hjetland, nestleder Anja Bakken Riise, Dagne Hordvei, Markus Nilsen Rotevatn, Jarle Rotvold Johansen, Arne Kittang,

Detaljer

Styreleiaren har ordet DETTE VIL IKKJE BLI BEHANDLA AV STYRET

Styreleiaren har ordet DETTE VIL IKKJE BLI BEHANDLA AV STYRET 1 Innhold Styreleiaren har ordet... 3 FN-sambandet 2014... 4 Våre aktiviteter gjennom året... 5 Klima og miljø... 5 Menneskerettigheter... 8 Tusenårsmålene... 10 Kvinners rettigheter resolusjon 1325...

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

1. Hvordan forbedre omdømmet?

1. Hvordan forbedre omdømmet? OPPSUMMERING AV GRUPPEBESVARELSER FRA PETS 2010 Oppdal 17.-18.april Forkortelser: = Nord-Trøndelag, =Trondheim, =Sør-Trpndelag, =Nordmøre, =Romsdal, =Nordre Sunnmøre, =Søre Sunnmøre 1. Hvordan forbedre

Detaljer

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører KULTURTANKEN PR-kurs for elever som arrangører HVA ER Markedsføring / PR/ Kommunikasjon / Reklame Dette er alle begreper som brukes litt om hverandre. Hva betyr de egentlig? Markedsføring er ofte brukt

Detaljer

Innhold. Styreleiaren har ordet. Styreleiaren har ordet 3. Hovedsatsningsområder 4. FN-dagen 5. FN-sambandet på nett 6.

Innhold. Styreleiaren har ordet. Styreleiaren har ordet 3. Hovedsatsningsområder 4. FN-dagen 5. FN-sambandet på nett 6. Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 3 Innhold Styreleiaren har ordet 3 Hovedsatsningsområder 4 FN-dagen 5 FN-sambandet på nett 6 FN-stafetten 10 Vervekampanjen 12 Prosjekter 13 Internasjonal

Detaljer

Vedlegg 3 Digital strategi

Vedlegg 3 Digital strategi Vedlegg 3 Digital strategi -hvordan og hva skal kommuniseres på digitale plattformer. Side 1 av 13 Innhold 1. BASKET.NO... 3 1.1 BASKET.NO SKAL BASERES PÅ FØLGENDE VERDIER... 3 1.2 ANSVAR OG OPPFØLGING...

Detaljer

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold Fagforbundets kommunikasjonsstrategi 2012 2013 omtanke solidaritet samhold Fagforbundet for et likestilt samfunn og arbeidsliv Kommunikasjon er spennende. Kommunikasjon er nødvendig. Kommunikasjon gir

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 Sex og Politikks visjon En verden uten diskriminering hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til egen seksualitet og velvære. Sex og Politikks mål Sex og

Detaljer

Handlingsplan for ungdom, fred og sikkerhet

Handlingsplan for ungdom, fred og sikkerhet Handlingsplan for ungdom, fred og sikkerhet Innspill til Norges oppfølging av sikkerhetsrådsresolusjon 2250 SIKKERHETSRÅDS- RESOLUSJON 2250 FNs sikkerhetsråd skrev desember 2015 historie ved å vedta resolusjon

Detaljer

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april Prosjektbeskrivelse 2009 Hammerfest 17 19 april En konferanse som retter seg mot ungdom i Barentshavregionen Stiftelsen Barentshavkonferanser planlegger nå arrangementet Barents Sea Youth Conference 2009

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2016/2017 Vedtatt 07.05.2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Detaljer

Alle ungdommer har rett til. Sluttrapport

Alle ungdommer har rett til. Sluttrapport Alle ungdommer har rett til Sluttrapport 1 Forord I 2009 søkte Unge funksjonshemmede prosjektet Alle ungdommer har rett til hos Helse og rehabilitering og fikk prosjektmidler innvilget. Prosjektet gikk

Detaljer

RAPPORT NORDISK NETTVERKSSAMARBEID: Seminar i Oslo OSLO 31. mars 03. april Arrangører: Dialogpilotene (Oslo) og Inter ved Kirkelig dialogsenter Bergen

RAPPORT NORDISK NETTVERKSSAMARBEID: Seminar i Oslo OSLO 31. mars 03. april Arrangører: Dialogpilotene (Oslo) og Inter ved Kirkelig dialogsenter Bergen RAPPORT NORDISK NETTVERKSSAMARBEID: Seminar i Oslo OSLO 31. mars 03. april Arrangører: Dialogpilotene (Oslo) og Inter ved Kirkelig dialogsenter Bergen Fredag 31. mars Samlingen fredag kveld ble ledet av

Detaljer

Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport

Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport 1 Forord I 2011 søkte Unge funksjonshemmede prosjektet Krev din rett hos Extrastiftelsen og fikk innvilget prosjektmidler. Prosjektet gikk ut på å skolere ansatte

Detaljer

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport Sosiale organisasjoner; sosiale medier Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Sosiale organisasjoner; sosiale medier hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet

Detaljer

Informasjonsstrategi

Informasjonsstrategi Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

FN-SAMBANDETS ÅRSBERETNING 2014

FN-SAMBANDETS ÅRSBERETNING 2014 FN-SAMBANDETS ÅRSBERETNING 2014 1 Feiring av FN-dagen 2014 ved kulturhuset i Arendal. Foto: GRID-Arendal Innhold 3 Styreleiaren har ordet 5 FN-sambandet 2014 6 Våre aktiviteter gjennom året 16 Informasjonstjenesten

Detaljer

Alt materiell er gratis tilgjengelig på www.klimamøte.no det er også her læreren registrerer klassens resultat i etterkant av rollespillet.

Alt materiell er gratis tilgjengelig på www.klimamøte.no det er også her læreren registrerer klassens resultat i etterkant av rollespillet. Lærerveiledning Klimatoppmøte 2013 et rollespill om klima for ungdomstrinnet og Vgs Under FNs klimatoppmøte i Warszawa i november 2013 møtes verdens ledere for å finne en løsning på klimautfordringene.

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

Den internasjonale karrieredagen. 29. april 2009

Den internasjonale karrieredagen. 29. april 2009 Den internasjonale karrieredagen 29. april 2009 Velkommen Er du reiselysten? Kan du tenke deg å ta deler av utdanningen din i utlandet? Høres det spennende ut med en internasjonal karriere? På den internasjonale

Detaljer

Her har vi samlet en del vanskelige begreper du vil støte på i forberedelsene til FNrollespill:

Her har vi samlet en del vanskelige begreper du vil støte på i forberedelsene til FNrollespill: Ordliste Her har vi samlet en del vanskelige begreper du vil støte på i forberedelsene til FNrollespill: Bilateral Noe som gjelder/forplikter to land/parter "Norge har inngått en bilateral avtale med Indonesia".

Detaljer

Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf)

Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf) Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf) Søknadssum: 55 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Moss bibliotek /

Detaljer

Høring om forslag om å innføre plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til flerfaglig samarbeid

Høring om forslag om å innføre plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til flerfaglig samarbeid Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/2988 Dato 14.06.2017 Høring om forslag om å innføre plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til flerfaglig samarbeid Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag

Detaljer

RAPPORT: UNIKE EPILEPSIHISTORIER

RAPPORT: UNIKE EPILEPSIHISTORIER NEF RAPPORT: 45 000 UNIKE EPILEPSIHISTORIER Utvikling av materiell og gjennomføring av offentlig arrangement for å spre informasjon om bredden i epilepsidiagnosen [Skriv inn tekst] Side 1 Sammendrag var

Detaljer

Strategisk internasjonalt arbeid

Strategisk internasjonalt arbeid Strategisk internasjonalt arbeid 2014-2019 1 S i d e Internasjonalt elevengasjement Samarbeid og erfaringsutveksling er to esensielle deler av det internasjonale arbeidet vi gjør i Elevorganisasjonen.

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR NORD-SØR BIBLIOTEKET 2006

ÅRSRAPPORT FOR NORD-SØR BIBLIOTEKET 2006 ÅRSRAPPORT FOR NORD-SØR BIBLIOTEKET 2006 Nord-Sør biblioteket Nord-Sør biblioteket ble opprettet høsten 1993, som ett av tre nasjonale kompetansebibliotek. Biblioteket ble finansiert som et prosjekt fram

Detaljer

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte Et oppdrag for hele organisasjonen Innhold Viktigheten av å rekruttere ATV-er 3 Arbeidsoppgaver på alle nivå 4 5 Konkrete tips i arbeidet 5 6 10 gode grunner til

Detaljer

Ungdomspolitisk Program

Ungdomspolitisk Program Norsk Jernbaneforbunds landsmøte 23. 26. oktober 2016 Sak 6.B Ungdomspolitisk Program NORSK JERNBANEFORBUND 2016-2020 FORSLAGET ER UTARBEIDET AV: Audun Sør-Reime Lars Øyvind Sannes Bente Sandaker Anita

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker. Tillitsverv i Changemaker Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.no Innledning Dette er et informasjonshefte om hva det innebærer

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

Til og fra ungdommen, ( )

Til og fra ungdommen, ( ) Til og fra ungdommen, (2013-1-113) Kjelsås, 27. januar 2016 Forord Læringsprogrammet Til og fra ungdommen ble initiert som et tiltak for å øke barn og unges refleksjoner rundt det å leve i et demokratisk

Detaljer

Prosjektnavn: Barneraneren Prosjektnummer: 2016/FB77026 Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Norges Røde Kors Finansiert av:

Prosjektnavn: Barneraneren Prosjektnummer: 2016/FB77026 Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Norges Røde Kors Finansiert av: Prosjektnavn: Barneraneren Prosjektnummer: 2016/FB77026 Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Norges Røde Kors Finansiert av: Norsk Filminstitutt, ExtraStiftelsen Helse og Rehablitering, Fritt

Detaljer

Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016

Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo.

Detaljer

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune BODØPILOTEN 2012-2015 HVA ER BODØPILOTEN? Bodø kommune, Nordland fylkeskommune (Nfk), Universitetet i Nordland (UiN) og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) har inngått en samarbeidsavtale

Detaljer

Område Mål Tiltak Ansvarlig Status Overordnet Bygge opp et stabilt internasjonalt utvalg Knytte tett kontakt med minst 5 søsterorganisasj

Område Mål Tiltak Ansvarlig Status Overordnet Bygge opp et stabilt internasjonalt utvalg Knytte tett kontakt med minst 5 søsterorganisasj Område Mål Tiltak Ansvarlig Status Overordnet Bygge opp et stabilt utvalg Knytte tett kontakt med minst 5 søsterorganisasj oner Bygge IU Være best av ungdomspartien e på arbeid, i år 2015! Bygge opp et

Detaljer

SAIH sin strategi for inkludering av akademikarar. SAIH sin strategi for inkludering av akademikarar

SAIH sin strategi for inkludering av akademikarar. SAIH sin strategi for inkludering av akademikarar SAIH sin strategi for inkludering av akademikarar 1 1. Innleiing 1.1. Akademikarar i SAIH SAIH blei stifta i 1961 av norske studentar og akademikarar. Ein ønskja ein organisasjon for studentar og akademikarar

Detaljer

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren OM UTDANNINGSFORBUNDET landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren Det er mye som skal læres før skolen forlates Det er mye en femteklassing skal lære... Det er mye en treåring skal lære Vi er

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal For å sikre ei breiast muleg deltaking i arbeidet med Fylkesplan 2013-2016 skal det utarbeidast ein kommunikasjonsplan. Mål for

Detaljer

Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene. Medlemskampanje. Følge opp og styrke fylkesavdelingene

Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene. Medlemskampanje. Følge opp og styrke fylkesavdelingene Årsplan 2013 1 Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene Det settes av ressurser til å utvikle opplæringsmateriell og presentasjoner. Eksterne bidragsytere vil bli engasjert for

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

Lov og rett. et avisbilag om Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Sluttrapport

Lov og rett. et avisbilag om Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Sluttrapport Lov og rett et avisbilag om Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Sluttrapport Forord En lang kamp for et sterkere vern for funksjonshemmede var over i januar 2009. Da trådte den nye Diskriminerings-

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011... 1 Avdelingslederen har ordet:... 3 Styrets beretning... 4 Viktige begivenheter

Detaljer

Maktens pluttifikasjon

Maktens pluttifikasjon Maktens pluttifikasjon Søknadssum 200 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Rogaland fylkesbibliotek Adresse Boks 130 4001 Stavanger Organisasjonsnummer 974624346 Hjemmeside www.rogfk.no/fylkesbiblioteket

Detaljer

Ute på noe, NEFUbussen kjører igjen!

Ute på noe, NEFUbussen kjører igjen! Norsk Epilepsiforbunds Ungdom Ute på noe, NEFUbussen kjører igjen! Rapport Annika F. Huhtala 1 FORORD Helse og Rehabiliteringsprosjektet Ute på noe ble gjennomført i september 2012. Ute på noe er et prosjekt

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Prosjektnr / 0016 På skattejakt i psykiatrien geocaching

SLUTTRAPPORT. Prosjektnr / 0016 På skattejakt i psykiatrien geocaching SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde : Rehabilitering Prosjektnr. 2009 / 0016 Prosjektnavn : På skattejakt i psykiatrien geocaching Søkerorganisasjon : Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste. Periode : 01.januar

Detaljer

Årsmelding for

Årsmelding for Årsmelding for 2010-11 Årsmeldingen er utarbeidet av BU- leder Sigrun Vasby. Dette året har vært ett kjempebra år for barne- og ungdomsrådet, så jeg er utrolig stolt over å ha vært leder for BU denne perioden.

Detaljer

Formidle: Hva skjedde i 1814, egentlig? Hva er de lange linjene gjennom 200 år? Hva er dagens konstitusjonelle dilemmaer eller utfordringer?

Formidle: Hva skjedde i 1814, egentlig? Hva er de lange linjene gjennom 200 år? Hva er dagens konstitusjonelle dilemmaer eller utfordringer? Forskningskomiteen for Grunnlovsjubileet 2014 Kommunikasjonsplan- Hovedmålsetting Bringe forskningsbasert kunnskap og innsikt i dilemmaer inn i den offentlige samtalen fram mot grunnlovsjubileet: Synliggjøre

Detaljer

Lørenskogrommet. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 400 000 kroner

Lørenskogrommet. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 400 000 kroner rommet Søknadssum 400 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn bibliotek Adresse Organisasjonsnummer 842566142 Hjemmeside Institusjonens leder Ansvarlig kontaktperson (søker) Karl-Arne Olsen

Detaljer

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Dato: 10.2.2016 1. Innledning Regjeringen har startet opp et arbeid med en kommunereform. Reformens mål er større kommuner som får flere oppgaver og

Detaljer

Presentasjon til norske bedrifter. Earth Hour 2011 26. mars kl 20.30 21.30

Presentasjon til norske bedrifter. Earth Hour 2011 26. mars kl 20.30 21.30 Presentasjon til norske bedrifter Earth Hour 2011 26. mars kl 20.30 21.30 KJÆRE BEDRIFT, 26. MARS 2011 KLOKKEN 20.30 SLUKKER VI LYSET - IGJEN! Lørdag 26. mars 2011 fra klokken 20.30-21.30 slukker mennesker

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt Forankring av det internasjonale arbeidet Visjon og prinsipper Grunnlaget for Utdanningsforbundets arbeid finner vi i formålsparagrafen: Utdanningsforbundet

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

FIAN Norges Handlingsplan 2015

FIAN Norges Handlingsplan 2015 s Handlingsplan 2015 FIANs visjon er en verden uten sult, der hvert menneske kan nyte sine menneskerettigheter i verdighet og særlig retten til å brødfø seg selv. FIANs formål uttrykkes på følgende måte

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

Helintegrert kommunikasjon Løsninger som gir mening

Helintegrert kommunikasjon Løsninger som gir mening Helintegrert kommunikasjon Løsninger som gir mening Hjertelig hilsen-kampanjen Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) 2010 2011 Farbe/colour: PANTONE 288 CV FARGE LOGO: Pantone 300 ( cyan 100%,

Detaljer

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon ORIENTERING OM FOND NSOs arbeidsutvalg har mottatt en henvendelse fra et medlemslag om hvordan AU vektlegger retningslinjer for søknad om midler fra fond, og hvordan man prioriterer søknader. Det kommer

Detaljer

Årsrapport. Innhold: 1. Vårt formål 2. Tilbakeblikk 3. Nøkkeltall 4. Organisering 5. Veien videre

Årsrapport. Innhold: 1. Vårt formål 2. Tilbakeblikk 3. Nøkkeltall 4. Organisering 5. Veien videre Årsrapport 216 Innhold: 1. Vårt formål 2. Tilbakeblikk 3. Nøkkeltall 4. Organisering 5. Veien videre 1. Vårt formål Barnevakten ble startet i år 2 og er organisert som en forening. Vi har i dag arbeid

Detaljer

SLUTTRAPPORT EXTRASTIFTELSEN FLINK PIKE 2011/03/0244

SLUTTRAPPORT EXTRASTIFTELSEN FLINK PIKE 2011/03/0244 SLUTTRAPPORT EXTRASTIFTELSEN FLINK PIKE 2011/03/0244 Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Mental helse Flink pike er støttet av: Norsk Filminstitutt ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Sluttrapport for «Ungdommen tar styring»

Sluttrapport for «Ungdommen tar styring» Sluttrapport for «Ungdommen tar styring» Prosjektnummer: 2016/FB78735 Den 19. til 21. februar 2016 gjennomførte NHFU en tur til Kiel. 20 deltakere deltok, og tre personer stod på venteliste (disse fikk

Detaljer

I diskusjonen ble spesielt følgende punkt tatt opp:

I diskusjonen ble spesielt følgende punkt tatt opp: Sak Møte SMSØ hos NHO Dato 11.02.2015 Tilstede Øivind Strømme, Skatteetaten Gunn Kristoffersen, YS Trude Tinnlund, LO Ingebjørg Harto, NHO Jostein Hansen, NHO Reiseliv Jon Arild Ruud, sekretariatet Karl

Detaljer

Handlingsplan for nordisk barne- og ungdomskomité

Handlingsplan for nordisk barne- og ungdomskomité Handlingsplan for nordisk barne- og ungdomskomité 2006-2009 ANP 2006:725 Handlingsplan for nordisk barne- og ungdomskomité 2006-2009 ANP 2006:725 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN 92-893-1315-3

Detaljer

Innhold. 3 Styreleders innledning. 4 FN-sambandet i FN-sambandets kommunikasjonsarbeid

Innhold. 3 Styreleders innledning. 4 FN-sambandet i FN-sambandets kommunikasjonsarbeid ÅRSBERETNING 2015 1 Innhold 3 Styreleders innledning 4 FN-sambandet i 2015 7 FN-sambandets kommunikasjonsarbeid 14 FN-sambandets tilbud til skolen økt aktualitet og etterspørsel 19 Distriktskontorene -

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet «Lokale nettverksmøter om sorgstøtte» var et 2-årig

Detaljer

Tid Hovedområde Kapitler Vurdering 4 uker Uke 34-37

Tid Hovedområde Kapitler Vurdering 4 uker Uke 34-37 Årsplaner Fokus Politikk og Årsplanen under er utarbeidet av tre lærere med tanke på undervisning etter læreverket Fokus Politikk og, derfor skiller de seg noe fra hverandre men viser også mangfoldet i

Detaljer

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/4099-20.04.2016 Høring om endringer i opplæringsloven og friskoleloven - Nytt kapittel om skolemiljø Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer

Detaljer

TV-aksjonen Hva skjer når barn og unge blir stående uten skolegang? Hva kan konsekvensene være for samfunnet og for den enkelte?

TV-aksjonen Hva skjer når barn og unge blir stående uten skolegang? Hva kan konsekvensene være for samfunnet og for den enkelte? TV-aksjonen 2017 Hva skjer når barn og unge blir stående uten skolegang? Hva kan konsekvensene være for samfunnet og for den enkelte? Inntektene fra årets tv-aksjon skal gå til å gi barn i Colombia, Mali,

Detaljer

Mål for prosjektet. Evaluering

Mål for prosjektet. Evaluering Mål for prosjektet Prosjektets to hovedmål er: 1. Fylkesbibliotekene i Oppland, Sør-Trøndelag og Hedmark vil med dette prosjektet etablere bibliotekene i fylkene som arena og møteplass for den uavhengige

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

I 2009 hadde TROBUR 28 medlemsorganisasjoner, som totalt hadde 20.760 medlemmer. Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) Post: Postboks 590

I 2009 hadde TROBUR 28 medlemsorganisasjoner, som totalt hadde 20.760 medlemmer. Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) Post: Postboks 590 Årsmelding for 2009 Generelt TROBUR har hatt en meget positiv utvikling i 2009. Økt medlemstall, økt aktivitet og bedre oppslutning om egne arrangementer tyder på et aktivt og blomstrende organisasjonsliv

Detaljer

- den liberale tankesmien

- den liberale tankesmien - den liberale tankesmien Civita er en liberal tankesmie som har til formål å fremme de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, et sterkt sivilsamfunn og styrket personlig ansvar. Borgerlig side

Detaljer

Er din organisasjon på nett? Sluttrapport

Er din organisasjon på nett? Sluttrapport Er din organisasjon på nett? Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Sosiale medier er en stor del av organisasjonshverdagen. Unge funksjonshemmede søkte om midler til å gjennomføre et kurs om

Detaljer

Arbeidsprogram for UngOrg

Arbeidsprogram for UngOrg Arbeidsprogram for UngOrg 2017-2018 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo. UngOrg bidrar til en sterk frivillig

Detaljer

FNs bærekraftsmål i skolen

FNs bærekraftsmål i skolen FNs bærekraftsmål i skolen FN-sambandets tilbud til skolen Uavhengig informasjonskontor om FN og internasjonale spørsmål Skolen som viktigste målgruppe Rollespill, foredrag, interaktive nettsider og egne

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

Styreleders innledning. Innhold. 3 Styreleders innledning. 4 FN-sambandet i FN-sambandets kommunikasjonsarbeid

Styreleders innledning. Innhold. 3 Styreleders innledning. 4 FN-sambandet i FN-sambandets kommunikasjonsarbeid ÅRSBERETNING 2015 1 Innhold 3 Styreleders innledning 4 FN-sambandet i 2015 7 FN-sambandets kommunikasjonsarbeid 14 FN-sambandets tilbud til skolen økt aktualitet og etterspørsel 19 Distriktskontorene -

Detaljer

Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Organisasjonen Pedagogstudentene består i dag av ca. 100 aktive tillitsvalgte på alle nivå, og har rundt 12 000 medlemmer. I løpet av perioden

Detaljer

Rusforebygging på 9. trinn

Rusforebygging på 9. trinn Rusforebygging på 9. trinn Sted: Dato: Kursnr.: Hva er Fristil? Fristil er et veletablert og effektivt rusforebyggende program for skolens 9. trinn. Fristil engasjerer elevene selv i rusforebyggingen,

Detaljer

Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2016 Det var totalt 91 personer som svarte på evalueringen. SPØRSMÅL: ANTALL: %

Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2016 Det var totalt 91 personer som svarte på evalueringen. SPØRSMÅL: ANTALL: % Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2016 Det var totalt 91 personer som svarte på evalueringen. SPØRSMÅL: ANTALL: % Antall som har deltatt tidligere: 52 57,1% Antall som ikke har deltatt

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument Ungdommens dokument 2017-2018 Dokumentet består av: handlingsplan for 2017 2018 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets

Detaljer