14. september 2013 Thon hotell Linne. Bård Jordfald Fafo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "14. september 2013 Thon hotell Linne. Bård Jordfald Fafo"

Transkript

1 14. september 2013 Thon hotell Linne Bård Jordfald Fafo

2 Mange spørsmål som det ikke alltid er så lett å gi enkle svar på.. Hvorfor kan jeg ikke selv forhandle om min egen lønn? Hva er lovbestemt minstelønn i Norge? Er lov, eller hvorfor er.. ikke lov? Hvorfor er det streik og når er det lovlig å streike? Dette går ikke an, vi må streike!!! LO, UNIO, YS, Akademikerne, KS, SPEKTER, NHO, HSH hvem er alle disse? Hvor er det tariffavtale eller hvorfor er det ikke tariffavtale? Hvorfor skal han som er uorganisert ha samme lønn som meg? Hvorfor fikk ikke jeg lønnsopprykk, mens hun på nabokontoret fikk det? Sosial dumping hva er det? Hvor er dette frontfaget og hvorfor mases det så mye om det? Osv. Osv

3

4 4 24 Januar 1992: The Nordic countries The next supermodel Politicians from both right and left could learn from the Nordic countries Tiden for den nordiske modellen er forbi Den har skapt samfunn som ble for monopoliserte, for dyre og som ikke ga folk den friheten til å velge som de ønsket; samfunn som manglet fleksibilitet og dynamikk. (Intervju med Carl Bildt) 2. Februar 2013

5 Hva er egentlig kjennetegn ved modellen? Universielle velferdsordninger? Trepartssamarbeid (myndigheter arbeidsgivere og arbeidstakerorganisasjonene)? Økonomisk vekst og sosial fordeling? Konsensusorientering? Sentrale lønnsforhandlinger, små lønnsforskjeller? Jobbsikkerhet versus høy sysselsetting! Sterkt innslag av institusjonell makt og innflytelse (og ansvar)

6 Den norske/nordiske modellen. Makroøkonomisk politikk og næringspolitikk Markeder Markeder Lønnspolitikk tariffavtaler lokale partssamarbeid De sosiale partene Internasjonale markeder Velferdsstaten, inntektssikring, arbeidsmarkedspolitikk Kollektiv risikodeling «produktiv rättvisa» - tilpasning gjennom koordinert samspill mellom institusjoner, markeder og organiserte aktører

7

8 Konkurranse og samarbeid langs med flere flater og dimensjoner

9 Eksempel Arbeidstakerorganisasjon Landsforeninger / regionale organisasjonsledd Klubber/avdelinger Klubber/avdelinger Klubber/avdelinger Klubber/avdelinger Klubber/avdelinger Klubber/avdelinger Klubber/avdelinger Klubber/avdelinger Klubber/avdelinger Klubber/avdelinger Klubber/avdelinger Klubber/avdelinger Klubber/avdelinger Klubber/avdelinger Klubber/avdelinger Klubber/avdelinger Klubber/avdelinger Klubber/avdelinger Klubber/avdelinger Klubber/avdelinger Klubber/avdelinger Klubber/avdelinger

10 Hvem er arbeidsgiverorganisasjonene? Privat sektor Næringslivets hovedorganisasjon (NHO). Privat sektor. landsforeninger. Industrien i føresetet. Medlemsbedriftene sysselsetter medlemsbedirfter Virke (tidligere HSH). Privat sektor. Tjenesteyting i føresetet bedrifter. Medlemsbedriftene sysselsetter Offentlig sektor KS ( kommuner og fylkeskommuner). Sysselsetter Spekter tidligere fristilte offentlige virksomheter og helseforetakene (sykehusene). Medlemsbedriftene sysselsetter kommersielle bedrifter. 219 medlemsbedrifter Staten arbeidsgiver for egne ansatte og garantist for mye annet. Sysselsetter Oslo kommune (eget tariffområde). Sysselsetter ansatte.

11 Hvem er arbeidstakerorganisasjonene? Landsorganisasjonen i Norge (LO) 22 forbund medlemmer. Står sterkt i arbeider/videregående nivå i privat og offentlig sektor. Største forbund: Fagforbundet (kommune) og Fellesforbundet ( privat sektor). Etablert Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) 21 forbund medlemmer. Partipolitisk uavhengige. Mye av det samme terrenget som LO. Sterk stilling innen bank/forsikring. Etablert (Unio) - 11 forbund medlemmer. profesjonsforbund i offentlig sektor. Største forbund: Utdanningsforbundet og Norsk Sykepleierforbund. Etablert Akademikerne - 13 forbund medlemmer. Organiserer profesjonsforbund med mastergrad+. Største forbund Tekna og Legeforeningen. Etablert Frittstående forbund (NITO, NJ, lederne )

12 Arbeidstakernes organisasjoner fra Organisasjonsgraden i Norge etter hovedorganisasjon, (Fafo/ Torgeir Stokke) Akademikerne YS UNIO AF Frittstående LO

13 Arbeidstakerorganisasjonene i norsk arbeidsliv Privat sektor Offentlig sektor Funksjonær/ Høyere utdannelse «white collar» Arbeider/ Videregående utdannelse «Blue Collar»

14 Organisasjonsgrader og tariffavtaledekning Drøyt halvparten av arbeidsstyrken er organisert Høyest organisasjonsgrad i offentlig sektor og lavest i privat tjenesteyting Tilknyting til arbeidsmarkedet, alder, kjønn og utdanningsnivå spiller inn på organisasjonsgraden Norge har lavere organisasjonsgrad enn våre naboland (A-kasse spiller inn) Tre av fire arbeidstakere er dekket av en tariffavtale, alle i offentlig sektor lavest i privat tjenesteyting.

15

16 Lønns og arbeidsvilkår i Norge forholdet mellom lov og avtale Tariffavtale D personlige avtaler Tariff- Avtale A Tariff- Avtale B Tariffavtale C Tariffavtalene har forskjellige omfang og innhold. Profesjons- og fagforbund. Vertikale og horisontale avtaler. Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid, og stillingsvern Arbeidsmiljøloven (AML 1977) + en del andre lover og forskrifter AML: krav til arbeidsmiljø, registrering og meldeplikt, Verneombud. Arbeidstid, rett til permisjoner, vern mot diskriminering, bestemmelser for ansettelser og opphør av arbeidsforhold, tvistebestemmmelser med mer.

17 Hva er egentlig en tariffavtale? En avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold (arbeidstvistsloven 1-8) KRAV: Skal være skriftlig Ha utløpstid og oppsigelsesfrister Ikke noe krav om at tariffavtalene skal inneholde bestemmelser om lønn Tariffavtalene har oftest to komponenter: Hovedavtale Arbeidslivets grunnmur (1935) almenne kjøre og spilleregler. Forhandlingene skjer under fredsplikt oftest 3-4 årige avtaler. Revisjon under fredsplikt. Overenskomst - kan inneholde det aller meste, men ofte dreier det seg her mest om lønn og lønnsforhandlinger. (I tillegg er det nokså vanlig med: lokale avtaler / særavtaler)

18 Hva må til for at det skal opprettes en tariffavtale? Medlemsbedrift i arbeidsgiverorganisasjon Hovedavtalens prosent av de ansatte Ikke organisert bedrift Organisering, arbeidskamp, blokade og boikott

19 Tariffavtalehiarkiet Hovedavtale LO- NHO Landsdekkende avtaler Overenskomst A Overenskomst B LO og forbund- NHO og landsforening Lokale avtaler /særavtaler Lokale parter i virksomhetene Kan ikke stride mot hverandre ( høyest har forrang) Kollektivavtale versus individuell avtale Ufravikelighetsprinsippet

20 Typer av lønnsbestemmelser Normallønnsavtaler. I disse avtalene reguleres lønningene sentralt og på en uttømmende måte. Minstelønnsavtaler -minimumsavlønning for ulike kategorier av arbeidstakere. I tillegg forhandles det lokalt. Avtaler uten sentrale lønnsbestemmelser. Lønnsfastsettelsen foregår i sin helhet lokalt. Finnes først og fremst blant funksjonærgrupper i privat sektor.

21 Overenskomstforhandlinger Omfangsbestemmelser: horisontale avtaler og vertikale avtaler (offentlig sektor) Hovedoppgjør - i Norge er tariffavtalene toårige, alt kan forhandles om. Rett til å bruke arbeidskamp ved opprettelse og revisjon av overenskomst. (meklingsbestemmelser) Mellomoppgjør - skjer under fredsplikt og som oftest dreier det seg om å justere lønn etter på forhånd fastsatte kriterier og prinsipper Partene er suverene!

22 Gangen i forhandlingene LO representantskapsmøte i februar arbeidsgiver og de andre organisasjonene velger som oftest det samme. Forbundsvise oppgjør hver overenskomst forhandles separat. Uravsteming etter overenskomst. Samordnede oppgjør hovedorganisasjonene ( LO,YS, UNIO og Akademikerne ) forhandler samlet og stemmer samlet. Kombinerte oppgjør staten inn som tredjepart ( for eksempel AFP, skattelettelser etc.)

23 VOX 14. september 2013

24 Frontfaget Vi er en liten åpen økonomi og kan ikke ha sterkere lønnsvekst en våre handelspartnere derfor forhandler konkurranseutsatt industri først. Industrioverenskomsten ( Fellesforbundet - Norsk Industri) går først, de andre følger så etter. Funksjonærsproblematikken for frontfaget

25 Forhandlinger tid Frontfaget fra tak til gulv? Lønnsvekst FUNK NHO Frontfaget (I.O) HTA/ (KHTA) SPEKTER Lokale forhandlinger V.O lokal lokal sentral April Mai Forsommer Høst

26 Hvem klarer å koordinere seg og sine? Privat sektor (NHO,HSH) Offentlig sektor (KS, Stat, Spekter)? Horisontale tariffavtaler Vertikale tariffavtaler (KS og Stat)

27

28 TILBAKE I MAKRO Indre press: slagskyggeøkonomi, eldrebølge, fallende organisasjonsgrad, redusert oppslutning om fellesløsninger, privatisering, styring og effektivitet Eksternt press: vedvarende høy arbeidsinnvandring, finanskrise, redusert etterspørsel i viktige markeder 28

29 Hvordan unngå et todelt arbeidsmarked? EU øst EU vest Norden

30 Yrkesaktivitet Likestilling Sosial deltakelse Levekårsutjevning Fagorganisering

31 Ingen lovbestemt minstelønn i Norge Lov om allmenngjøring av tariffavtaler (1993 ) EØS- avtalen og frykten for spansk/ portugisisk arbeidskraft Fra EU 15 til EU 27 - fri flyt av arbeidskraft (2004) Arbeidsinnvandring fra de nye medlemslandene ALMMENGJØRING - AV TARIFFAVTALENE Krav fremsatt av en arbeidstaker- eller arbeidsgiverorganisasjon som er part Tariffnemnda kan treffe vedtak om at en landsomfattende tariffavtale helt eller delvis skal gjelde for alle arbeidstakere som utfører arbeid av den art avtalen omfatter, i en bransje eller en del av en bransje Siste ord er ikke sagt her

32

33 Dersom dere vil finne mer stoff : Alt som er skrevet på Fafo kan lastes ned gratis herfra!

Tariffguide for nybegynnere

Tariffguide for nybegynnere Tariffguide for nybegynnere 2 Tariffguide for nybegynnere Tariffavtaler, lønnsramme, overheng, glidning og uravstemning? Du har hørt ordene, men hva ligger i begrepene? Denne brosjyren gir en kortfattet

Detaljer

LOs egen organisasjon

LOs egen organisasjon dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon LOs organisasjonsprogram 2013 2017 Forslag og innstillinger LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013 Forslagsnr: 5000 Sekretariatet

Detaljer

samarbeid i arbeidslivet som bidrar til produktivitet den norske modellen Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Ingeborg Rasmussen

samarbeid i arbeidslivet som bidrar til produktivitet den norske modellen Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Ingeborg Rasmussen samarbeid i arbeidslivet som bidrar til produktivitet den norske modellen Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Ingeborg Rasmussen Tekna, LO og NHO: Samarbeid i arbeidslivet som bidrag til produktivitet

Detaljer

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip oppsummerer i denne artikkelen lønnsoppgjøret 2014.

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip oppsummerer i denne artikkelen lønnsoppgjøret 2014. Tariffoppgjøret 2014 Fafo-forsker Åsmund Arup Seip oppsummerer i denne artikkelen lønnsoppgjøret 2014. Bakgrunnen for lønnsoppgjøret 2014 Høsten 2013 fikk Norge en ny borgerlig regjering, og mange så nok

Detaljer

Manus til presentasjon av forbundet - Innhold 1

Manus til presentasjon av forbundet - Innhold 1 Manus til presentasjon av forbundet - Innhold 1 TIPS OM HVORDAN HOLDE PRESENTASJONEN... 2 BILDE 1: FORSIDE... 4 BILDE 2: PRESENTASJONSDISPOSISJON... 5 BILDE 3: INDIVIDUELLE GEVINSTER VED ORGANISERING...

Detaljer

Oslo, 10. mars 2015 Landsmøtet i El & IT Forbundet Gerd Kristiansen: Den faglige og politiske situasjonen

Oslo, 10. mars 2015 Landsmøtet i El & IT Forbundet Gerd Kristiansen: Den faglige og politiske situasjonen 1 KONTROLLERES MOT FRAMFØRING Oslo, 10. mars 2015 Landsmøtet i El & IT Forbundet Gerd Kristiansen: Den faglige og politiske situasjonen Kjære landsmøte, dirigenter Gratulerer med landsmøtet, og takk for

Detaljer

LO i offentlig sektor Fra vekst og hegemoni til omstilling og konkurranse

LO i offentlig sektor Fra vekst og hegemoni til omstilling og konkurranse Espen Løken og Arne Pape LO i offentlig sektor Fra vekst og hegemoni til omstilling og konkurranse LOs framtid i offentlig sektor Espen Løken og Arne Pape LO i offentlig sektor Fra vekst og hegemoni til

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

KAMPEN FOR ARBEIDSMILJØLOVEN

KAMPEN FOR ARBEIDSMILJØLOVEN 1 1.mai 2015 APPELL Kamerater. Venner! Gratulerer med dagen! Det er flott å stå her i dag på arbeiderbevegelsens store dag. Å vite at over hele Norge over hele verden feires arbeidernes internasjonale

Detaljer

LANDSMØTEHEFTE 9: ARBEIDSLIV SAMFUNN OG VELFERD FAGPOLITISK ARBEID OG SAMARBEID

LANDSMØTEHEFTE 9: ARBEIDSLIV SAMFUNN OG VELFERD FAGPOLITISK ARBEID OG SAMARBEID LANDSMØTEHEFTE 9: ARBEIDSLIV SAMFUNN OG VELFERD FAGPOLITISK ARBEID OG SAMARBEID 2 Innholdsfortegnelse 7. ARBEIDSLIV...4 7.1 TARIFFPOLITISKE PRINSIPPER...4 7.1.1 FRONTFAGSMODELLEN...4 7.1.2 TARIFFAVTALENS

Detaljer

Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke

Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke dagsorden pkt. 9 del 2 Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke Forslag og innstillinger LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013 Innhold Sekretariatets innstilling

Detaljer

FORSKJELLER SOM BETYR NOE - Vær obs på høyresidens arbeidsliv

FORSKJELLER SOM BETYR NOE - Vær obs på høyresidens arbeidsliv LANDSORGANISASJONEN I NORGE Samfunnspolitisk avdeling FORSKJELLER SOM BETYR NOE - Vær obs på høyresidens arbeidsliv 1. Holdningen til sosial ulikhet er grunnleggende 2. Maktbalansen i samfunnet -den klareste

Detaljer

Utvikling av lønnssystemer og lønnsfleksibilitet

Utvikling av lønnssystemer og lønnsfleksibilitet Åsmund Arup Seip Utvikling av lønnssystemer og lønnsfleksibilitet NAVO-prosjektet: Framtidens systemer for lønnsfastsettelse Fafo Forskningsstiftelsen Fafo 1997 ISSN 0804-5135 2 Innhold Innledning... 4

Detaljer

Vi jobber også for å få til en dag om tariff og lønn i forkant av strategikonferansen, den 12.februar.

Vi jobber også for å få til en dag om tariff og lønn i forkant av strategikonferansen, den 12.februar. file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/390977_fix.html Side 1 av 1 04.12.2013 Fra: Ruth Nilsen Stubberud[ruth.stubberud@ks.no] Dato: 04.12.2013 11:23:35 Til: Ruth Nilsen Stubberud Tittel: Strategikonferansen

Detaljer

LO i offentlig sektor LO Stats rolle

LO i offentlig sektor LO Stats rolle LO i offentlig sektor LO Stats rolle Innhold 0 Sammendrag...6 1 Innledning... 11 2 Organisatoriske fakta... 13 3 Kartellet som organisasjonsform...17 3.1 Staten som arbeidsgiver og motpart danner karteller...17

Detaljer

VÅR EGEN ORGANISASJON OG VEDTEKTER

VÅR EGEN ORGANISASJON OG VEDTEKTER VÅR EGEN ORGANISASJON OG VEDTEKTER Før jeg kommenterer landsstyrets innstillinger til dagsordenens punkt Vår egen organisasjon og vedtekter, vil jeg komme med noen generelle synspunkter om LO, kartellene

Detaljer

Beretning 2011. Landsorganisasjonen. i Norge

Beretning 2011. Landsorganisasjonen. i Norge Beretning 2011 Landsorganisasjonen i Norge 1 TARIFFPOLITIKK 8 Tariffrevisjonen 8 Allmenngjøring av tariffavtaler 16 Arbeidstidsordninger. Godkjenninger 17 Bemanningsforetak. Vikarbyrådirektivet 17 Inntektsregulering

Detaljer

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Foto: Erlend Angelo Den norske modellen Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Enhver bedrift står overfor et veivalg om hvordan de ønske å lede arbeidet. De to ytterpunktene kan oppsummeres slik:

Detaljer

Alt til noen eller noe til alle

Alt til noen eller noe til alle Bård Jordfald Alt til noen eller noe til alle Fordeling og kriterier for lokale forhandlinger i det statlige tariffområdet Bård Jordfald Alt til noen eller noe til alle Fordeling og kriterier for lokale

Detaljer

Beretning 2006. Landsorganisasjonen i Norge

Beretning 2006. Landsorganisasjonen i Norge Beretning 2006 Landsorganisasjonen i Norge INNHOLDSFORTEGNELSE TARIFFPOLITIKK................ 11 Tariffrevisjonen... 11 Allmenngjøring av tariffavtaler... 24 Arbeidstidsordninger... 26 Avtalefestet pensjon

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 2/2015 Årgang 20. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 2/2015 Årgang 20. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 2/2015 Årgang 20 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Rele Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening Lagårdsveien 124 4011 Stavanger

Detaljer

LO og bussektoren Samling om felles utfordringer

LO og bussektoren Samling om felles utfordringer Stein Gunnes LO og bussektoren Samling om felles utfordringer LOs framtid i offentlig sektor Fafo Stein Gunnes LO og bussektoren Samling om felles utfordringer LOs framtid i offentlig sektor Fafo-notat

Detaljer

Hovedavtalen LO NHO 2010 2013

Hovedavtalen LO NHO 2010 2013 Hovedavtalen LO NHO 2010 2013 Med tilleggsavtaler og NHOs kommentarer Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon 1 opplag februar 2010 Opplag: 15000 Forsidefoto: Jo Michael Produksjon og trykk: 07 Gruppen

Detaljer

Lønnsdannelse under internasjonalt press. Forum for arbeid og lønn Jon M. Hippe, 1. desember 2004

Lønnsdannelse under internasjonalt press. Forum for arbeid og lønn Jon M. Hippe, 1. desember 2004 Lønnsdannelse under internasjonalt press Forum for arbeid og lønn Jon M. Hippe, 1. desember 2004 Disposisjon 1. Utgangspunkt hva er innholdet i internasjonalt press 2. Hva skjer individuell arbeidsvandring?

Detaljer

FORSKJELL PÅ ARBEIDSLIV - Litt om alternativene foran stortingsvalget 2013

FORSKJELL PÅ ARBEIDSLIV - Litt om alternativene foran stortingsvalget 2013 LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Blikk på partiene 4/13 FORSKJELL PÅ ARBEIDSLIV - Litt om alternativene foran stortingsvalget 2013 1. Arbeidslivets betydning 2. Fagbevegelsens rolle

Detaljer

BJØRNEN SOVER: Om uorganiserte arbeidsgivere og arbeidstakere i IKT-bransjen v/bitten Nordrik

BJØRNEN SOVER: Om uorganiserte arbeidsgivere og arbeidstakere i IKT-bransjen v/bitten Nordrik BJØRNEN SOVER: Om uorganiserte arbeidsgivere og arbeidstakere i IKT-bransjen v/bitten Nordrik FORORD På oppdrag fra NHO/Abelia og YS, Finansforbundet, IT-forbundet, STAFO, PARAT har De Facto gjennomført

Detaljer

Seriøsitet i arbeidslivet

Seriøsitet i arbeidslivet 1 Seriøsitet i arbeidslivet Innstilling fra et felles utvalg mellom LO og NHO Innstillingen avgitt 8. mars 2006 2 1. INNLEDNING I forbindelse med mellomoppgjøret i 2005 ble NHO og LO enige om å forsøke

Detaljer

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fellesforbundet er noe mer enn en organisasjon for lønnsinteresser forbundet er og skal være en samfunnsorganisasjon. Om vi skal kjempe

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO med tilleggsavtaler og kommentarer Utgitt av Landsorganisasjonen i Norge 1 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet 9 1-1 Partsforhold 9 1-2

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO med tilleggsavtaler og kommentarer Utgitt av Landsorganisasjonen i Norge 1 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet 9 1-1 Partsforhold 9 1-2

Detaljer