NR ISSN Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NR. 4-2006 ISSN 0807-7002 Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere"

Transkript

1 NR ISSN Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere

2 Lederen Vi har et godt samarbeid med moderorganisasjonen og vi har et ønske om å bli tydeligere og samtidig være pådrivere på en rekke viktige områder for ledere. linda warelius Styret i landsgruppa har hatt en arbeidskrevende høst. Planleggingen og gjennomføringen av konferansen i Stavanger i slutten av oktober har tatt mye tid. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra seminardeltagerne og evalueringen var positiv. Vi er nå i gang med planleggingen av Generalforsamlingen med jubileumskonferanse i Trondheim i september Nasjonal helseplan og Omsorgsmeldingen vil være sentral på denne konferansen. Det vil bli lagt ut informasjon på hjemmesiden vår fortløpende. Styret har deltatt på de regionale ledersamlingene i forbindelse med ledersatsningen i alle helseregionene denne høsten. LSL er svært fornøyd med at det satses på ledere og at det er fokus på ledelse. NSF/LSL står overfor mange utfordringer og lønn er en av disse. Sykepleiere er ledere på alle nivåer både på sykehus og i kommunene. Ledere med sykepleierbakgrunn har ofte dårligere lønn enn andre yrkesgrupper i tilsvarende stillinger både innenfor helseforetakene og i kommunene. F. eks har sykepleiere som er ledere i kommunene ofte lavere lønn enn ledere innenfor skolene (rektorene) til tross for at sykepleierne har større ansvar, et ansvar som strekker seg over 24 timer i døgnet 365 dager i året. I helseforetakene ser vi at leger i lederstillinger har høyere lønn enn sykepleiere i tilsvarende stillinger. Medlemmer er frustrerte og har tatt kontakt med oss. Mange opplever at de taper lønnsmessig på å gå over i en lederstilling. NSF s HTV er ofte de som gjennomfører lønnsforhandlingene for ledere, men i noen tilfeller har man trukket lederne ut av ordinære forhandlinger og det forhandles særskilt for lederne uavhengig av fagbakgrunn. LSL mener at vi må ha større fokus på disse lønnsforskjellene. NSF har en stor utfordring i kommende lønnsforhandlinger. LSL er også opptatt av hvordan vi som ledere blir ivaretatt av NSF i konfliktsituasjoner. Vi har samme rettigheter som alle andre medlemmer, men ofte kan det bety praktiske pro- Ansvarlig utgiver: Styret i NSF s Landsgruppe av Sykepleieledere Forsidebilde er tatt av Karl Henrik Nygaard Redaktør Karl Henrik Nygaard Tlf.: E-post: sykepleierforbundet.no Layout og produksjon: Designtrykkeriet AS Postboks 3171 Årstad, 5829 Bergen Tlf.: Faks: E-post: ISDN:

3 blemer å løse disse sakene, blant annet fordi partene har samme HTV. Vi opplever at NSF er opptatt av disse problemstillingene og at de tar lederes behov på alvor. Her må NSF som moderorganisasjon og LSL i fellesskap finne gode løsninger for ledere som er medlem av NSF. Vi har en dialog på dette temaet og har diskutert ulike løsninger. Vi har også som mål å øke antall medlemmer. LSL er i en særstilling som faggruppe. Vi har ledere innenfor alle fagområder og mange ledere velger å være medlem i sin fagruppe istedenfor LSL. Det er også et økonomisk spørsmål i forhold til å betale kontingent til flere faggrupper. LSL ønsker også å være mer synlig i den offentlige debatten. Vi har mange muligheter, men det er en utfordring å få det til i praksis, så vi har noen utfordringer. Her ønsker vi en dialog med medlemmene om hvilken debatt dere syntes det er viktig å engasjere seg i. Sykepleielederen som tidskrift er svært viktig for oss som ledere og medlemmer av LSL. Har dere som medlemmer noen ønsker om tema i Sykepleierlederen, så ta gjerne kontakt og kom med innspill. Styret i LSL vil ønske alle medlemmer en god jul og et godt nytt år. Linda Warelius NAVN OG ADRESSER NSF LSL STYRE LEDER Linda Warelius Dalsrudåsen 29, 3070 Sande tlf :priv mobil Arbeidsted: Habeliteringstjenesten / Sykehuset i Vestfold, leder arb e.mail Kontaktperson for fylkene: Vestfold, Oslo, Finmark og Troms NESTLEDER/SEMINARANSVARLIG Anne Helene Frostestad Syftesokkbakken 30B, 4046 Hafsfjord tlf: priv , mobil e.mail Arbeidsted: Stavanger kommune, Helse -og Sosialsjef arb Kontaktperson for fylkene: Rogaland, Vest Agder og Aust Agder KASSERER Eli Linnerud Hans Sørumsvei 6, 2827 Hunndalen tlf: priv mobil priv: Arbeidsted: Gjøvik kommune, seksjonleder arb Kontaktperson for fylkene: Oppland og Hedemark SEKRETÆR/ WEBANSVARLIG Astrid Enberget Kapt. Hannevigsvei 9, 3619 Skollenborg tlf: priv mobil e.mail: priv Kontaktperson for fylkene: Buskerud, Telemark og Østfold MEDLEMSANSVARLIG OG ANSVARLIG FOR RESSURSGRUPPEN Marianne Dalen Bønesskogen 37, 5152 Bønes tlf priv , mobil Arbeidsted: Helse Bergen, fagansvarlig arb e.mail: Kontaktperson for: Hordaland, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane LNN KONTAKT PERSON Målfrid Bogen Geitastrandveien 14, 7300 Orkanger tlf: priv mobil e- mail: priv: Arbeidsted: NSF sentralt - Leder Sentralt Fagforum Kontaktperson for fylkene: Sør Trøndelag og Nord Trøndelag RESSURSGRUPPE Embjørg Lie Holen (leder lokalgruppen Oppland) Reichweinsgt 26, 2609 Lillehammer tlf mobil avdelingssykepleier, Sykehuset Innlandet HF Lillehammer tlf e-post: Kirstin Bruland Viken 2, 6843 Skei i Jølster tlf / avd.sjef Lærings- og meistringssenteret, LMS tlf / e-post: Redaktør SykepleieLederen: Karl-Henrik Nygaard Nygårdsmyren 19, 5164 Laksevåg Tlf:

4 INNHOLD 2 Lederen 5 Redaktøren har ordet TEMA: FAG OG LEDELSE 6 Ny giv i satsing for ledere i NSF 8 Om tillit Av Michael de Vibe, GRUK 12 Modermorder og Thalias sønn? Møte med Runar Bakken TEMA: KJØNN OG LEDELSE 22 NSF og likestilling 25 Kjønnsnøytral ledelse - er det mulig? Vellykket konferanse i Stavanger 26 Kvinne i topplederrollen Børsdirektør Bente A. Landsnes 28 Har kjønn betydning for utøvelse av ledelse? Lene Rønning-Arnesen og Bjørn Eklund fra firmaet Human-Factors. 34 Kjønnsnøytral ledelse - er det ønskelig? Statssekretær Kjell Erik Øie 37 Kjønnsnøytral ledelse - er det mulig? Nina Johannessen fra Kvinneuniversitetet 43 Flytende kjønn, lederskap og evidens Psykolog og forsker Birte Folgerø Johannessen TEMA: BØKER 54 Aktuelle bøker for ledere 71 Viktige konferanser og møter 4

5 Redaktøren har ordet Tanker ved årets slutt Når dette skrives kan vi notere at 2006 har vært et av de varmeste årene i historien. I desember gjaller tordenbygene over Vestlandets hovedstad, regnet kommer horisontalt inn mot vinduene og vi vasser i vann over alt. Østlendingene savner snøen. Vår datter i Australia forteller om vannreserver som kun er 3% av normalen, omfattende branner, restriksjoner på vanning, selvmord på landsbygda og uttørkede parker og åkre. Budskapen må slaktes. Beitemarkene forsvinner. Ennå er sommeren så vidt begynt Down Under. For å nevne noe. Her hjemme lover vår miljøvernminister at vi nå må se nærmere på saken og finne ut hvilke tiltak vi skal sette i gang. Brende fra Høyre, vår tidligere dyktige miljøvernminister, synes regjeringen er sendrektig. Han har tatt en grønn kappe på. Sikkert inspirert av Toryene i England som under mottoet «Vote Blue, Turn Green», har fått mye oppmerksomhet, støtte og sympati. Men det er jo ikke slik at varmebølgen kom som et sjokk. Den har jo vært pekt på i minst 30 år. På midten av 70-tallet mente Erik Damman at vi om tjue år ville stå overfor en gigantisk miljøkatastrofe. Nå er den på vei sakte, men sikkert Isflakene skrumper under isbjørnens kraftige labber I helsesektoren mener statsråd Brustad at gigantunderskuddene i Helseforetakene skal skrumpes med gode ledere som samspiller med organisasjonene til de ansatte. Samtidig griper hun inn og bestemmer at en bestemt pasientgruppe skal prioriteres hver gang media klarer å få en pasient som lider av en eller annen sykdom, til å stå frem foran kamera. Løftene skal oppfylles. Budsjettene holdes. Lederne skal fikse det hele. Forventningene til lederne er store. Noen vil si alt for store. Men spørsmålet er: handler det kun om ledelse? Handler det ikke om å se vårt samfunn, våre sykehus, vårt miljø, vår velferd, de lidende osv. som et felles ansvar. Handler det ikke om å bygge kollektiver der enkeltmennesket både har verdighet og trygghet, men samtidig er villig til å se seg selv i en større sammenheng? Se seg selv som en del av den store samfunnskroppen der vi alle har en viktig rolle å spille? Jeg liker ikke uttrykket å «strebe oppover». Hvem definerer at noe er bedre enn noe annet? Hvem skal ha definisjonsmakten? Er det ikke et spørsmål om hva vi yter for fellesskapet som er viktig? Skal vi ikke snart komme dit at vi har tillit til at det å ta ansvar for samfunnet og fellesskap, er det som gir heltestatus og glorie? Jeg husker ikke lenger hvem som sa: It is not a question about what the country should do for you. It is a question about what you should do for your country. Utsagnet er imidlertid viktig, men det er vel på tide å erstatte det innsnevrende begrepet nasjon, med vår klode Tellus eller Gaia Det fellesskapet som lever på denne blå planeten alene i det verdensrommet som omgir oss. Hva som finnes langt der ute, vet vi ikke så mye om. Det betyr vel heller ikke så mye når det som betyr noe er hva vi gjør her og nå Handlekraftige mennesker ledere. De trengs, de må være dyktige, men lederne kan ikke handle alene! Godt nytt år! Karl-Henrik Nygaard 5

6 God på fag og ledelse Michael de Vibe, Trulte Konsmo og Øyvind Nordbø. Ny giv i satsing for ledere i NSF Tekst og foto: KARL-HENRIK NYGAARD Ledersatsingen God på fag og ledelse ble avsluttet i november. På nyåret vil det imidlertid bli tatt nye initiativ overfor sykepleiere med lederansvar, som er medlemmer i NSF. Øyvind Nordbø som har vært koordinator for prosjektet er godt fornøyd med de tilbakemeldingene som deltakerne har gitt. På en skala fra 1 til 6 ligger gjennomsnittsvurderingen på rundt 5. Landsgruppen for ledere uttrykker også stor tilfredshet med satsingen. Medlemmer fra styret har vært med på de fleste samlingene. Det har vært arrangert fire regionale 6

7 samlinger. Den første samlingen ble noen steder preget av vær og vindforhold. Deltakere på Vestlandet og i Nord-Norge ble stanset da vinterværet preget kysten i begynnelsen av året. De øvrige samlingene har imidlertid hatt god deltakelse. Noen har imidlertid trukket seg under veis, men i hovedsak har de fleste ment at dette har vært viktige samlinger. Prosessforbedring som verktøy for lederutvikling Skolering i prosessforbedring, stressmestring og AI- metode med vekt på å finne de gode eksemplene har gitt inspirasjon til mange. I de fleste fylker har kursdeltakere kommet i gang med å arbeide systematisk med kvalitetsutvikling. Det er også dannet en rekke ledernettverk som det lokalt i fylkene stilles store forventninger til. Forskning innen ledelse av sykepleien Det har vært en viktig oppgave å synliggjøre forskning som handler om ledelse i helsevesenet. Det har vært god dialog med flere forskningsinstitusjoner i året som har gått. Dette arbeidet vil bli forsterket i året som kommer. NSFs mener at det er viktig å skolere sykepleiere med lederansvar innen organisasjonsvitenskap, ledelse og politikk. Litteratur og sykepleieledelse Kunnskap om ledelse må formidles aktivt til ledere som er medlemmer i NSF. I 2006 har slik formidling av litteratur i hovedsak blitt gjort gjennom tidsskriftet Sykepleielederen. Dette arbeidet vil fortsette også i Det er et ønske å gi ledere en god oversikt over aktuell litteratur innen fagfeltet. Dialog med LSL NSF LSL har hatt en viktig og aktiv rolle i arbeidet med å utvikle programmet for satsingen. Dialogen mellom NSF sentralt og landsgruppen er god. Det er også etablert en god dialog lokalt mellom LSL og fylkeslederne, blant annet ved at representanter fra styret i LSL har tatt del i de regionale samlingene. Planer for 2007 På skrivende tidspunkt (27.november 2006) er ikke alle planene for 2007 lagt. Det er imidlertid lagt opp til at samarbeidet med GRUK vil fortsette og at arbeidet for ledere vil inngå som et av de viktigste satsingsområdene til NSF i Det er lagt opp til todagers regional nettverkskonferanse og dagsseminarer i samarbeid med fylkene. Den nye hjemmesiden til NSF gir også større muligheter til å utvikle sider spesielt for ledere. Tidsskriftet Sykepleielederen vil komme ut fire ganger også i 2007 og vil være et viktig bidrag i å utvikle lederkompetansen til ledere med sykepleiebakgrunn. Kartlegging av relevant forskning og litteratur vil også være viktig i Planen er at gode lederfortellinger, kloke grep, teori og erfaringer skal kunne bli tilgjengelige i et eget hefte/ bok i løpet av året som kommer. I NSF vil Øyvind Nordbø har et koordinerende ansvar for prosjektet. I tillegg vil Karl- Henrik Nygaard fortsatt arbeide med å kartlegge forskning og litteratur rundt emnet. Han vil også være redaktør for tidsskriftet Sykepleielederen. 7

8 God på fag og ledelse devibe OM TILLIT Av Michael de Vibe, GRUK Foto: Karl-Henrik Nygaard Tillit er sentralt for vår utvikling som mennesker. Mye tyder på at de første år av livet er viktig for vår evne til å stole på omverdenen. Tilknytning til den/de som står oss nær avhenger av en stabil primærrelasjon. Mange opplever brudd i denne relasjonen, og dette kan senere føre til vansker med å fullt ut å stole på verden rundt oss. Tillit til seg selv og omverden er avgjørende for å mestre lederjobben. Det er nok å forestille seg en leder uten tillit til sine ansatte for å forstå hvor viktig dette er. 8

9 Gjennom oppmerksomhetsøvelsene praktiserer vi tillit. Tillit har mange nivåer. Tillit til livet Kan jeg stole på livet? Vi kan ikke vite hva som vil skje oss eller våre kjære i løpet av livet. Vi kan likevel med rimelig trygghet si at vi alle kommer til å oppleve gleder og skuffelser, lykke og sorg, helse og sykdom, liv og død. Alle vil oppleve at det vi har håpet på og regnet med ikke blir noe av, og at våre planer eller forventninger ofte blir snudd på hodet. Vi opplever stadig at nye uforutsette ting dukker opp og forandrer våre liv. Denne uforutsigbarheten gjelder også for vår stilling som leder eller bedriftens fremtid. Er det da noen mulighet til å ha tillit til livet? Tillit til oss selv Har vi noen grunn til å ha tillit til oss selv? Vi bestemmer oss alle for noe som vi ikke greier å gjennomføre. Eller at vi gjør ting vi skammer oss over eller gjerne ville ha gjort annerledes. Vi griper oss i å ha tanker vi ikke liker, eller følelser vi ikke kan akseptere. I hele tatt er vi nokså fulle av uforutsigbarhet og usikkerhet. Er det da noen grunn til å ha tillit til oss selv? Tillit til våre medmennesker Er andre verdig vår tillit? Gjennom vårt samspill med menneskene rundt oss opplever vi stadig at det vi trodde om våre medmennesker ikke stemmer. De medarbeidere vi stolte på, gjør ting som skuffer oss. De vi viste tillit, misbruker den. De vi trodde var våre venner, vraker oss. Er det da mulig å ha tillit til våre medmennesker? Det er minst to måter å svare på disse spørsmål: 1. Verden er grunnleggende utrygg og umuliggjør tillit. Vi må bruke våre krefter på å beskytte oss mot verden, våre medmennesker og oss selv. Dette kan gjøres ved å la være å stole på noen. Alltid ta ekstra forholdsregler, og alltid handle ut fra den verste tenkelige mulighet. Våre bestrebelser blir å sikre oss gjennom forordninger og forsikringer. Aldri ta et skritt som vi ikke på forhånd har sjekket ut er trygt. Alltid dobbelt-sjekke informasjon vi får, slik at vi ikke blir lurt. Ikke begi oss inn i noe som ukjent. Aldri ta utfordringer som kan mislykkes. Dette blir en meget begrensende måte å leve på, og en måte som er selvforsterkende. Den gjør at vi hele tiden har fokus på det negative og dette vil etter hvert forsterkes og fylle mer og mer av vår oppmerksomhet. 2. Den andre muligheten er å leve ut fra at verden er til å stole på. Det innebærer å prøve å ha tillit. En fin måte å starte med dette på er gjennom oppmerksomhetsøvelser der vi øver oss i å være. Det å sette seg på stolen eller puten, hvilestille i seg selv og la ting skje, er en tillitshandling. Er det trygt å la mine tanker og følelser få komme fram slik de er? Kan jeg finne et sted i meg selv der jeg kan hvile trygt når jeg merker at tanker, følelser og kropp er i kontinuerlig bevegelse og forandring? I starten er dette vanskelig og vi vil ofte føle økt uro. Dersom vil kan tillate uroen og de 9

10 tanker og følelser som kommer å være der, vil det gradvis bli lettere å romme dem. Vi vil se at uroen ikke er konstant men varierer i styrke og varighet. Dette vil gi oss mot til å være til stede med oss selv slik vi er. Vi øver oss på denne måten i tillit til oss selv. Vi stoler på at vi kan bære oss selv. Etter hvert kan vi forsøke å overføre denne holdning til hverdagen. Bevisst velge å leve ut fra tillit i hverdagen og i vårt arbeid som leder. Våge å stole på at uansett hvilken situasjon vi kommer opp i, så blir det en løsning. Selv om løsningen kan føles ubehagelig og ikke være den vi ønsket. Stole på at de ting vi møter, vil vi takle når de kommer. Dette tillater oss å vente med spekulasjoner og bekymringer om hvordan ting vil gå til situasjonen har oppstått. Denne hvilen i dette øyeblikket uten å ta bekymringen for morgendagen på forskudd, frigjør energi og bidrar til å bygge tillit. Dersom vi forsøker å leve ut fra tillit til oss selv, livet og våre medmennesker, vil vi i økende Grad opplev å bli møtt med tillit. Det blir en spennende og ny måte å oppleve oss selv og omverdenen på. Det gir økt åpenhet overfor det som skjer, større nærvær i forhold til det som skjer og økt glede og livskraft. Aksept Det mest grunnleggende for alle mennesker er å bli akseptert, og dette er en grunnforutsetning fortillit. Den det er viktigst og vanskeligst å bli aksept av, er seg selv. Mangel på dette skaper indre konflikter som igjen er vesentlig for vår helse. Hvorfor er det så vanskelig å akseptere seg selv? Fra vi er små, har vi alle fått utallige beskjeder fra de rundt oss som gjør det vanskeligere å føle seg akseptert. Dette skjer som oftest i god hensikt. Beskjeder om at vi må handle annerledes enn vi gjør, tenke annerledes enn vi gjør, føle annerledes enn vi gjør, se ut annerledes enn vi gjør og være annerledes enn vi er. Våre foreldre og andre viktige rollemodeller har her vært sentrale. Dette var ment som hjelp til utvikling og modning som menneske, for å gjøre overgangen fra hjelpeløst barn til selvhjulpen voksen lettere. Imidlertid vil budskapet ofte oppfattes som en beskjed om at den vi er, ikke er bra nok. Irettesettelser og kritikk vil forsterke dette. Dette skaper en indre konflikt mellom den vi tenker og føler at vi er, og den vi opplever at omverden vil vi skal være. Dette forsterkes videre gjennom påvirkning 10

11 fra samfunnet rundt oss. Den måten religion ofte forkynnes på, der mennesket blir fremstilt som syndig og uverdig og ute av stand til å bli bra nok slik det er, er også en viktig faktor for mange. Kulturelle impulser fra vårt samfunn som er gjennomsyret av reklame spiller også en rolle. Modellene i reklamene synes alltid å være bedre enn oss dødelige, og viser oss at vi alltid trenger å forandre oss på forskjellig vis. Reklamen skaper hele tiden behov hos oss som gjør oss mindre fornøyd med den vi er. Konsekvensen er at svært mange vokser opp med et negativt selvbilde og en stor porsjon selvforakt. Mange av våre tanker og følelser har vi vanskelig for å vedstå oss. Vi har lett for å undertrykke disse sidene ved oss selv, og tenker at de da ikke kommer til uttrykk på noen måte. Slik er det ikke. De sidene ved oss selv som vi ikke kan vedstå oss og godkjenne, de forsterker vi. Det sinne jeg føler, men ikke kan godta, blir uforløst og virker inn på sinn og kropp. De forbudte tankene som jeg prøver å holde nede, blir noe som bevisst og ubevisst påvirker meg i økende grad. Hva ville være konsekvensen av en aksepterende holdning overfor meg selv? For det første frigjøres mye energi og krefter som går med til å opprettholde det bilde som jeg tror andre ønsker å ha av meg. Videre vil de tanker og følelser man var redd for, avta i styrke og miste sin kraft. Sinnet vil falle til ro og gi psykisk og fysisk avspenning. Man vil få mer overskudd til å være tilstede med det som skjer i oss og rundt oss. Ved å akseptere den man er, vil man også åpne for en naturlig endrings- og utviklingsprosess Som er helende for kropp og sinn. Det vil også føre til at toleransen overfor andre øker, fordi Det eg har godkjent i meg selv, er jeg mer i stand til å akseptere hos andre. En leder som ser og bekrefter sine medarbeidere, og som tør å vise seg selv slik man er, vinner tillit. Undersøkelser viser at tillitsfulle og ydmyke ledere oppnår bedre resultater enn selvsikre og kritiske ledere. Det kan være nyttig å reflektere sammen med andre ledere over egen lederstil på dette området. I hvilken grad viser jeg mine medarbeidere og ledere tillit? Hvordan påvirker min tillit til meg selv og omverdenen min lederstil, og min organisasjon? Hva kan jeg gjøre for å bygge en kultur der gjensidig tillit vokser? Lykke til! 11

12 INTERVJUET runar bakken 12

13 Modermorder og Thalias sønn? Møte med makt- og kjønnsforskeren Runar Bakken. Tekst og foto: Karl-Henrik Nygaard Vi er omtrent like gamle. Vi har noenlunde samme sosiale bakgrunn. Vi har begge en gang, med entusiasme, beveget oss inn i kvinners omsorgsunivers med idealisme og tro på at vi der skulle revolusjonere manndommens egentlig omsorgskvaliteter. Vi trodde vi var radikale da vi med skjeggete haker reide senger, vasket stumper, satt sprøyter og med våre kraftige never strøk syke trøstende over kinnet. Vi prøvde å omforme våre never, som var skapt til kroppsarbeid og tunge løft. Hendene som var genetisk bestemt til å flå bjørneskinn og bygge hus på steinet mark forsøkte vi å transformere til myke kvinnehender. Det som Runar Bakken i dag betegner som karaokesykepleiere. Vi ble sykepleiere og møtte en kultur vi aldri helt ble integrert i. Vi er begge klassevandrere som har beveget oss sosialt og kjønnsmessig, men samtidig, etter hvert, sviktet det kjønnlige progressive ved at vi ikke orket det kvinnelig etos og dominans da vi var pleiere i eldreomsorgen. Eller var det slik det var? Eller er det noe vi konstruerer i dag fordi det nå er legitimt å være mann igjen? Er vi blitt politisk korrekte slik så mange andre? Det er tid for å spørre heller enn å svare. En Thalias sønn Jeg har møtt Runar Bakken flere ganger. Første gang i baren på SAS hotellet i Oslo der NSF holdt sitt landsmøte for noen år siden og sykepleierstudentene mente at NSF var for opptatt av at sykepleie var et kvinnefag. Jeg har lest bøkene hans og vært forlagskonsulent for en av dem. Jeg føler jeg kjenner mannen og på vår korte rundtur på Nygårdshøyden i Bergen oppdager vi flere fellestrekk og felles erfaringer i det radikale miljøet som dominerte Bergens kulturliv på slutten av 70- årene. Her var Runar Bakken en forkjemper for det nye. Han var litterært orientert. Han elsket teater og søkte mot alternative måter å synliggjøre motsetningene i senkapitalismen på. Etter et samarbeid med Perleporten teatergruppe hevet han ølglassene høyt til toner av The Aller Værste før han forlot Bergen. Han var en lovende dramatiker og hadde blant annet lært scenekunsten som medlem i Teateret Rundtomkring som turnerte for barn i Bergen. Her studerte han teatervitenskap, skrev drama i sene kveldstimer og var nær- 13

14 mest en bohem, som drømte om en verden der menneskene var frie og det å kreve det umulige var et slagord som sprang rett ut fra hjerteroten. En av drømmene han hadde senere, da han var blitt sykepleier og delvis hadde lagt teateret på hyllen, var å overta et lite sykehjem, drive det eksperimentelt og la livets gleder få utfolde seg i de gamles siste leveår. Her skulle livet hylles helt inn i døden. Her skulle vinflaskene være halvfulle, kortstokkene tykke og dansestegene dype og lange ut i nattens timer. Her skulle gleden herske. Her skulle det bygges alderdomsutopier. Slik skulle det ikke gå. Fylkeslegen var imot å fortsette dette private sykehjemmet. Runar Bakken formerte seg, fikk to døtre, som han er mektig stolt over, studerte videre og ble både forsker og lærer på sykepleierhøyskolen. Skrivingen ville han fortsette med. Det ble mange stykker både på frie scener og offentlige prestisjeteatre som Den Nationale Scene i Bergen og Nasjonalteateret i Oslo. En sann svir I en samling utdrag fra moderne norske teaterstykker fra 1998 er han representert med utdrag fra stykket En sann svir. Svir betyr ifølge ordboken stor nyting, fryd og vellyst. I stykket er vi inni et felt han lenge var opptatt av: forhold mellom barn og voksne når sykdom rammer. I beskrivelsen av scenen heter det: Mor (51) og sønn (14) lever med hverandre, og deler en felles lidenskap; skøyteløping. Året er 1963 og landskampen mellom Norge og Sovjet skal avvikles på Bislet. Mor har lenge vært syk, og sønnen er bekymret. Han har laget i stand til fest foran radioapparatet. Over sofaen i stuen hvor moren ligger, henger parsammensetting og bilder av skøyteløperne. Sønnen har iført seg skolemusikkuniform og horn, for fanfare og fest skal det bli under Norges kalde krig mot Sovjet på skøytebanen. Rett før radiosendingen får de besøk av en legevikar, som umiddelbart konstaterer at mor er alvorlig syk og må på sykehus med det samme. Sønnen fører sin avledningskamp med legen og seg selv, for å forhindre at mor blir sendt bort. For en som er født i begynnelsen av femtiårene oser stykket av nostalgi. Det er som jeg umiddelbart er i rommet jeg ser for meg radioen,, det sparsomme inventaret, koksovnen som forsøker å holde kulden borte fra leilighet. Miljøet er gjenkjennelig. Her er det et møte mellom to kultur. Den dannede legen med sin, mest sannsynlige, borgelige bakgrunn og moren som er alene med sin pubertetssønn viss viktigste fokus og glede er stemmene fra skøytebanen og det å samle rundetider og parsammensetting. Det er lenge til Batle field og strategispill blir unggutters viktigste fokus. Den unge gutten skal ut i verden der han vil møte kvinneligheten som både mulighet og trussel. Han står på terskelen til å bli mann og i møtet mellom moren og legen er det ikke alene sykdom som i fokus. Det ligger en tone av erotikk og vibrerer i rommet, akkompagnert av lydene fra skøyteløpere, publikum og reportere. Dette sanser gutten. Et lite inntrykk fra scenen: KVINNE: Er`u gift? LEGEN: Nei. KVINNEN: Det må du jammen se å gjørra noe med. Finga altså. Gåkke an å holde rundt ei dame med di finga der. 14

15 KVINNEN. Nei, med mer kaldt. Jeg har sagt det te n. Det er fire ting du må kunne her i livet. Det ene er at du må kunne jobbe. Væra habil i idrett, helst skøyter. Så må du kunne spelle et instrument. Så må du kunne danse. Kan du detta er e bare tel å kline tel. Speller u? LEGEN. Ja. Fiolin. KVINNEN. Har u fått noen damer på det? LEGEN. Nei. KVINNEN. Danse? LEGEN. Ikke noe å skryte av. KVINNEN. Ikke han heller. At jeg ikke fikk lært n det? [bekymret] GUTTEN. Dø kanke danse med de sålene likavæl. Dø. [Han faller tilbake på toseteren, utmattet. Guttungen ser opp på den unge legen. Han begynner å ynke seg igjen svakt, men taktfast] KVINNEN. Det har liksom bare blitt skøyter på oss denne vinter n. Ikke for det han har lært seg å spelle. LEGEN. Skulle ikke du ut å spille? KVINNEN. Han ska spelle fanfare ved premieutdelinga i kveld uansett om det skulle bli russeren som vinner. Når begynner e? GUTTEN. 500 meter n begynner om ikke lenge. [Legen pakker sammen kofferten sin, og heiser på seg frakken endelig klar, for å gå.] KVINNEN. Ikke gå. GUTTEN. Han kan da bare gå? LEGEN. Jeg har pasienter som venter. KVINNEN. Kanke gifte dere uten å kunne danse. Det lille utdraget får oss til å ane Runar Bakkens dramatiske talenter. Han er fortsatt opptatt av teater, men den siste forestillingen hans hadde premiere på Torshovteateret i Han har også skrevet enkeltstykker senere som har vært satt opp på Nasjonal-teateret og dramatisert for radio. Bohem? Vi har strevet litt for å få alt til å passe. Det er ikke lett å møtes når begge farter rundt i store deler av landet. En av de dagene Runar er i Bergen, passer det imidlertid. Han er i byen for å ha møter med ledere for de ulike sykepleierutdanningene i landet, følge opp desentralisert utdannelse av sykepleiere og drive feltarbeid i eldreomsorgen på Tysnes. Det er en litt rufsete mann som setter seg godt til rette i sofaen på kontoret mitt og nipper kjapt til kaffekoppen jeg byr ham. I hans måte å være på, hans uttrykk og måte å snakke på ligger det et lett gjenkjennelig ekko av 70- årenes radikalisme. Han kunne like godt ha vært en omstreifende teaterregissør på Den Nationale Scene, som sykepleier og forsker. Kanskje mer bohem enn forsker. Han begynner straks å prate om det som vi har avtalt skal være temaet for vårt korte møte: kjønn og sykepleie. Modermordet Jeg har prøvd å google meg frem til debattinnleggene som stod i Sykepleien da boken Modermordet kom ut i Jeg lykkes nesten. Jeg fant ikke det mest aggressive innlegget som startet debatten. Dette var en av de heteste debatter som har stått i Sykepleierforbundets erverdige tidsskrift. Her haglet skjellsordene fra en av vårt lands fremste kvinneforskere. Kari Wærness og andre som følte sin kvinnelige verdighet truet. Bakken ble 15

16 betegnet som reaksjonær og bakstreversk. Mannen ble så utskjelt at hans senere medforfatter, og av NSF høyt elskede, Halvard Vike, måtte rykke ut å forsvare førstelektoren fra Telemark. Runar Bakken hadde beveget seg inn på et av de meste følsomme områdene i norsk samfunnsdebatt; det kjønnlige. Her står de politisk korrekte meningene i kø og her bør enhver mann som ønsker å beholde en progressiv image trå varsomt. Det gjorde ikke Runar Bakken. Mannen som i sin ungdom søkte tilbake til det moderlige og der ikke fant seg til rette, men møtte frustrasjon og en kvinnelighet som nesten tok knekken på ham, hadde fått besøk av det feministiske meningspolitiet. Tidene forandrer seg imidlertid. Fem, seks år etter at nestoren i norsk kvinnesosiologi, Kari Wærnes, hadde fått plassert ham i hjørnet av den verbale bokseringen, der han satt med sine verbale blåveiser, møtte han henne på nytt. Tonen var mer forsonlig, men Wærnes trodde hun var kommet til et vekkelsesmøte for Runar Bakken. Hun syntes nok han hadde fått for mye oppmerksomhet, men tiden leger alle sår også de verbale blåveiser. I dag ler han av det hele, men kanskje han heller skulle gråte? Menn i forandring Runar Bakken har skrevet to viktige bøker om det kjønnlige i sykepleie og helsesektor. 16

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg 2 selvhjelp - en innføring STIFTELSEN NORSK SELVHJELPSFORUM (NSF) Et nasjonalt kompetanse-

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

Fagforenings - bevissthet

Fagforenings - bevissthet P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2007 Bring PS enda lengre engasjer deg nå! En 60 år gammel femåring PS feirer jubileum Gratis utdanning Konferansen Tema Fagforenings

Detaljer

NR. 1 2009. Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas.

NR. 1 2009. Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas. Helsesøstre NR. 1 2009 Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas. Godt nytt år! Innhold side Leder 5 Den vanskelige

Detaljer

MILJØARBEID. Temahefte nr. 25. For medlemmer av Fagforbundet

MILJØARBEID. Temahefte nr. 25. For medlemmer av Fagforbundet MILJØARBEID Temahefte nr. 25 For medlemmer av Fagforbundet FAGBLADETs temahefter gir deg utfordringer, kunnskap, og inspirasjon. YRKESFAGLIGE TEMAHEFTER INNHOLD Nr 1 TVERRFAGLIG SAMARBEID gjennom gjen

Detaljer

Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse

Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Moderne ledelse Alle har rett til et sikkert og sunt arbeidsmiljø. Det slår Arbeidsmiljøloven fast. Lenge

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s.

Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s. Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 6 2011 Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s. 22 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter:

Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter: Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter: eksempler på samarbeid mellom kommune og DPS for mennesker med psykiske lidelser og omfattende behov for tjenester K. Michael Thomsen Online-versjon (pdf) Det

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

Skolelederen. Mestringsgrupper. og tilpasset opplæring. Tema Sidene 14 17. Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Mestringsgrupper. og tilpasset opplæring. Tema Sidene 14 17. Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Mestringsgrupper Tema Sidene 14 17 og tilpasset opplæring s 6: Hva forventer næringslivet av skolen? s 8: Mer fra Skolelederforbundets idéverksted s.

Detaljer

KVINNEPANELETS RAPPORT. Kvinnepanelet 2010 etablert av Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

KVINNEPANELETS RAPPORT. Kvinnepanelet 2010 etablert av Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken S RAPPORT Kvinnepanelet 2010 etablert av Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken KVINNEPANELETS RAPPORT Kvinnepanelet 2010 etablert av Barne-, likestillings- og inkluderingsminister

Detaljer

BROBYGGER OG PÅDRIVER

BROBYGGER OG PÅDRIVER 20 ÅR KVINNER PÅ TVERS BROBYGGER OG PÅDRIVER JUBILEUMSHEFTE UTGITT AV KVINNER PÅ TVERS Forord Kvinner på tvers er 20 år. I løpet av disse årene har Kvinner på tvers blitt en institusjon med sin årlige

Detaljer

«HELSESØSTER OPP OG FRAM»

«HELSESØSTER OPP OG FRAM» Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND Helsesøstre NR. 3 2005 Høst i rådhusparken, Steinkjer. Kunstverket er: "MOT LYSET" av Per Ung Fotograf: Odd Georg Skjemstad, Steinkjer «HELSESØSTER OPP

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

SLIK GJØR VI DET HER HOS OSS! - om organisasjonskultur og ledelse

SLIK GJØR VI DET HER HOS OSS! - om organisasjonskultur og ledelse Nasjonalt topplederprogram for spesialisthelsetjenesten SLIK GJØR VI DET HER HOS OSS! - om organisasjonskultur og ledelse En fordypningsoppgave skrevet av: Kari-Venke Lindkvist Merete Hagbø Thea Ekren

Detaljer

Badeliv. -mening, mot og mestring. Familiesatsing Eksistensiell helse Aksept = mestring. Et magasin fra MODUM BAD. Hovedtema: Godt nok

Badeliv. -mening, mot og mestring. Familiesatsing Eksistensiell helse Aksept = mestring. Et magasin fra MODUM BAD. Hovedtema: Godt nok Nr. 2/2014-23. årgang Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Hovedtema: Godt nok -mening, mot og mestring Familiesatsing Eksistensiell helse Aksept = mestring PÅ LEDERPLASS Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Årgang

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

- Det. er deilig. å slå Side. Magasinet Utgave 3 Juni 2011. økonomisk rapport En status for KLPs virksomhet per juni 2011 Bilag

- Det. er deilig. å slå Side. Magasinet Utgave 3 Juni 2011. økonomisk rapport En status for KLPs virksomhet per juni 2011 Bilag Magasinet Utgave 3 Juni 2011 03 - Det økonomisk rapport En status for KLPs virksomhet per juni 2011 Bilag er deilig Et verdig liv Flere eldre betyr utfordringer i å sikre en verdig siste fase av livet

Detaljer

hva fremtiden bringer...

hva fremtiden bringer... innhold Ingen av oss kan med sikkerhet si noe om hva fremtiden bringer................................................ 4 Sosialt entreprenørskap en klargjøring av begrepet........... 6 Lederskap nedefra...................................................

Detaljer

Bruker Brukermedvirkning Bruker med virkning Tverrfaglig samarbeid Partnerskap

Bruker Brukermedvirkning Bruker med virkning Tverrfaglig samarbeid Partnerskap Bruker Brukermedvirkning Bruker med virkning Tverrfaglig samarbeid Partnerskap En brukermedvirkningsprosess i HUSK Forord I april 2008 var brukere fra alle HUSKene med på en bevisstgjøringsprosess sammen

Detaljer

FINANSFOKUS 08/ 11. Amal Aden: Slåss for ytringsfrihet

FINANSFOKUS 08/ 11. Amal Aden: Slåss for ytringsfrihet Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 08/ 11 Fagforeningene svekket Hyllet og drapstruet Hvem skal drive tilsyn? Brenner for nordområdene Kunsten å overbevise Amal Aden:

Detaljer