Menighetsblad for Båtsfjord

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Menighetsblad for Båtsfjord"

Transkript

1 Menighetsblad for Båtsfjord Nr. 1 - Våren Årgang 36 Les mer om Slekters gang... 2 Påskehilsen fra biskopen «Gud gir - vi deler»... 4 «Stilling ledig»... 4 Jippi-sangerne... 5 Småplukk... 5 Båtsfjord skal have ny liturgi... 6 Uværsbilde... 7 Jesu oppstandelse - myte eller faktum? Småplukk... 9 Nærbildet Småplukk Småplukk Gaver til menighetsbladet Småplukk Hva skjer i menigheten

2 Slekters gang Døpte 29.12: Oline Jørgensen f "Han går i forveien for dere til Gallilea" Påskehilsen fra biskopen : Hallvard Kollstrøm Pedersen 06.01: Torvald Johan Kristensen f Sammen med de ti andre biskopene Jesus møtte disiplene sine etter 24.01: Robert Karlsen Mihaila 26.01: Frøydis Bernthine Eriksen Filip Buschmann i Den norske kirke var jeg i januar f : Benn Arnt Jacobsen på en studiereise i Midt-Østen. Turen oppstandelsen påskedag. Nede på Jordfestelser f (Lademoen kapell) ble en sterk opplevelse. Særlig i møte 03.03: Olga Østerberg f med de palestinske kristne som føler stranda ved Tiberiassjøen holdt vi nattverdgudstjeneste : Annbjørg Olsen f seg glemt av oss kristne her i Vesten : Oddvar Helmund Nilsen f : Roger Idar Rasmussen f Det var sterkt å besøke Jordanelven der vi regner med at Jesus stelte i stand 15.12: Gjert H. Langseth f : Roger Ernst Bjerk f der arkeologene med stor sikkerhet 16.12: Magnhild Hansine Jensen f : Herlaug Bjørnhild S. Olsen det siste måltidet for vennene sine. De kan si at Jesus ble døpt. Likeså besøket 17.12: Alexandre Slon f f var trette og fortvilede etter en mislykket fiskefangst. Da var Jesus der! Han i Betlehem gjennom piggtråd og sperringer på grensen til Vestbredden. Det ba dem kaste ut noten på nytt, og den Båtsfjord menighet var ikke enkelt å komme til Jesu fødested verken for Maria og Josef eller ble så full at den holdt på å revne. Hele dette miljøet åndet av oppstandelse. Vi kjente duftene, hørte ordene Postadresse: Organist: Inger Kjeldsen for oss der vi satt i skuddsikre biler. Et Båtsfjord menighet, Boks 343 Kirketjener/kirkegårdsbetjent/ annet høydepunkt var besøket i Gravkirken i Jerusalem. Å ta på den klip Båtsfjord fra evangeliet om Jesus som møtte disiplene sine akkurat der, hørte bølgene, Renholder: Tlf: Tommi Rantala. pen der man regner med at Jesu kors kjente varmen fra solen og tok imot Fax: Menighetsrådet: sto, er en dirrende opplevelse. gavene fra Mesterens hånd: Dette er Inger Kjeldsen (leder) Men Jerusalem er sorgens og dødens by. Sorgens og dødens by i dag Menighetskont. er normalt betjent fra Angelita Robertsen (nestleder) mitt legeme, dette er mitt blod. Da var man.- fre. mellom kl Laila Austad ved at det ikke synes å være noen løsning på konflikten mellom arabere og jeg en Herrens disippel, og jeg kjente Sokneprest: Marius Marthinussen at det var godt. En Herrens disippel vil Thomas Kristensen, tlf: Odd Øyvind Andersen jøder. De politiske lederne på begge jeg være livet ut! e-post: Stian Michal Michelsen Soknepresten sider av konflikten synes ikke å ha Jeg tenkte: Per Oskar, du er ikke Kateket: vilje til å løse konflikten og skape forsoning og fred. du er selv en fisk som er fanget i evig- bare kalt til å være menneskefisker, Redaktør: Kirkevergen. Anne Kirsti Kjenne Redaksjonskomite: Staben. e-post: anne.kirsti.kjenne Slik var det også på Jesu tid. Jerusalem var den byen der man slo i hjel tens strand. Da forvandles alt. Det hetens not. Den dras opp på Ansvarlig utgiver: Båtsfjord menighetsråd. Kirkeverge/daglig leder: profetene og til siste korsfestet Guds forgjengelige finnes ikke mer. Nøden Frivillig kontingent: Ann Karin Kristiansen, tlf: Konto: Sønn da han kom med budskapet om fra det dype mørket er ikke mer. Tilbake står han som sier: Se, jeg gjør e-post: ann.karin.kristiansen Layout/Trykk: Trykkeriservice AS, forsoning og Lakselv. Men i Gallea kunne vi puste friere. alle ting nye! Besøket i Nasaret, Tiberias og Kapernaum åndet av håp. Det var i Galilea Per Oskar Kjølaas For- og baksidebilder: Tommi Rantala 2 3

3 Båtsfjord Menighetsblad november 2009 vedtok Kirkemøtet ny I plan for trosopplæring i Den norske kirke. Planen har fått overskriften «Gud gir - vi deler». Denne planen er en kombinasjon av rammeplan og et ressursdokument. Den har som mål å stimulere arbeidet med å utvikle og gjennomføre lokale planer for undervisningsarbeidet/trosopplæringen i menighetene i kirka vår. Å lære i kirka handler om å dele. Hele menigheten er et lærende fellesskap, der kunnskap og opplevelser gir læring i og av fellesskapet. Hvem som lærer av hvem, kan variere. Planen er et viktig redskap for oss i arbeidet med å få en sammenhengende og systematisk trosopplæring for barn og unge. Vi slutter ikke å lære ved fylte 18 år, men planen har valgt å ha fokus på aldersgruppen 0-18 år. Tanken er at den enkelte skal få tilbud om ca 300 timer med kunnskap og opplevelser i løpet av sine første 18 år. «Gud gir - vi deler» «Stilling ledig» Det kan være aktiviteter eller enkelttiltak som er avgrenset til et kortere tidsrom, eller det kan være tilbud som går over et helt semester. Det er i grunnen bare fantasien som i utgangspunktet stopper oss. Konfirmantopplegget er en del av tros opplæringen. Tidligere var dette stipulert til minimum 45 timer, mens det nå skal ha et omfang på ca 60 timer. I Båtsfjord har konfirmantopplegget vårt allerede vært på rundt 60 timer i noen år. Det er ulike måter å drive konfirmantarbeidet på, og det er viktig at vi prøver å fornye det med jevne mellomrom. Vi har nå satt i gang arbeidet med å fornye vår egen lokale plan. Vi håper at mange av dere har ideer til hvordan vi kan drive dette arbeidet. Undervisningsutvalget (Laila Austad, Hans Arne Nergaard og Anne Kirsti Kjenne) håper å få mange gode ideer. Det er bare å ta kontakt med oss. Som flere av dere vil være kjent med, har jeg, Anne Kirsti, fått et års permisjon fra kateketstillingen her i Båtsfjord. Jeg har takket ja til en stilling som rådgiver for trosopplæring og undervisning ved Nord- Hålogaland bispedømmekontor i Tromsø. Som rådgiver skal jeg ha fokus på trosopplæring og undervisning i menighetene i bispedømmet, det vil si Troms, Finnmark og Svalbard. Jeg vil i stor grad være i Tromsø, men planlegger å pendle en del hit. For det er her jeg fortsatt bor! Kateketstillingen blir nå lyst ut, og vi oppfordrer dere til å tipse aktuelle kandidater om jobben. En stor del av stillingen er knyttet til arbeid for og blant barn og unge i Båtsfjord, de fortjener en engasjert og kompetent kateket! Sanne Amundsen, Kristine Holm Antonsen, Rosalin Jensen og Charlotte Nyheim. Fra venstre bak står lederne Heidi Jonassen og Kirsi Rantala. Jippi på Alderspensjonatet Like før påske holdt Jippi-sangerne en liten konsert på Alderspensjonatet. De ble tatt godt i mot av beboere og ansatte og jentene sjøl satte pris på å være der. En av sangene de fremførte var «Fødselsdags-sangen». Da ble tilhørerne oppfordret til å vinke - eller reise seg - Hamningberg kapell omlegging av taket: Skifertaket på kapellet er tenkt lagt om i løpet av sommeren, dvs. at alle taksteinene vil bli tatt ned og rengjort før ny legging. Det vil også bli lagt nye lektre, ny steinpapp før omleggingen og nye takrenner og når deres fødselsdagsmåned ble nevnt. Andre sanger som ble fremført var Jippi- og Fargesangen og Du er min Gud, til stor glede for alle som hørte på. Jippi håper de kan holde flere minikonserter på Alderspensjonatet senere. Småplukk beslag i stil med taket. Kommunestyret må først gjøre et endelig vedtak før arbeidet igangsettes. 4 5

4 Båtsfjord Menighetsblad Båtsfjord Menighetsblad Båtsfjord kirke skal have ny liturgi Liturgi kommer fra gresk leitourgia (λειτουργία), og betyr «offentlig arbeid». Den tidligste bruken av ordet var i forbindelse med en særskatt som ble pålagt de rikeste borgerne i Athen, og som måtte finansiere et prosjekt til beste for hele byen. I Septuagentia som er en oversettelse av de hebraiske skriftene, som er kjent blant oss som Det gamle testamente, har ordet fått dagens betydning, rituelle religiøse handlinger. Liturgien i den kristne kirke har alltid siden oldkirken vert under utvikling, ved reformasjonen i 1537 skjete mange av de liturgiske endringer som stadig vekk preger i de Luthersk- evangeliske kirker som også Den norske kirke er en del av. Siste gang at Den norske kirke fikk sig ny liturgi var i 1977, den skapte en veldig debatt spesielt i Nord Norge, hvilket tilsist gjorte at biskoper pålage menighetene i nord den nye liturgi. Men utvikling som alltid har skapt debatt, kritikk og slagsmål. Hvorfor det? Jo jeg tror, at det ligger i to ting, for det første dreier liturgi sig om det hellige, og om hvordan vi best mulig presentere det som er hellig for oss via eksempelvis Høymessen, bryllupet, begravelsen, og så videre. For det annet er der alltid en sunn skepsis overfor forandringer alle folk ønsker sig, på den ene side utvikling, på den annen side er der nået trygd og godt ved det gamle. Den norske kirke har nu igjennom en årrekke vert i en prosess, hvor man har prøvet ut forskjellige måter at feire gudstjeneste på, i alt har der vert 100 prøve menigheter fra heile Norge fra vårt område kan jeg si at Kirkenes og Vadsø har vert blant dem. Prøveperioden nærmer sig nu dens avslutning, og tiden er snart inne hvor, at den nye liturgi skal implementeres også her i Båtsfjord. Jeg gleder mig til i samarbeide med menighetsrådet og Båtsfjords befolkning, at prøve den nye måte at holde gudstjeneste på. Fragment av Septuagentia Uværsbilde (vinteren 2010?) Tenk! I morra e soldagen her -ute herje et helsikes vær! Et inferno i kvitt kover ned huset mitt! og vinterklær busker og trær. Bikkja mase for ho vil på tur, stresse rundt som en tiger i bur. Æ lukk`opp med besvær møt en kald vinterhær mens bikkja får skvetta, og snur. Borte vekke e veien æ går - kost og spade i bislaget står. Står å vente på vær... Ka va den lyden dær? Kong Vinter i husveggen slår! Ja! Ei snefonn har løsna og falt. Mot terassen og trappa ho smalt! Nei, nu har æ fått nok! Sabla snekov og fokk! Nu trur æ æ flytte fra alt! Her kom fliret - for kor sku`æ fær? Æ må uansett vente på vær... Men når sola så blid ende svart mørketid, Da vet æ, æ høre til hær! Av Liv Antonsen 6 7

5 Båtsfjord Menighetsblad Småplukk Jesu oppstandelse - myte eller faktum? Kristne er enige om at Jesu oppstandelse er verdenshistoriens viktigste hendelse. Andre mener at Bibelen ikke forteller sannheten når den beretter om Jesu oppstandelse. La oss se på de vanligste teoriene. 1) BEDRAG Argument: Disiplene visste at Jesu oppstandelse var en bløff, men bestemte seg likevel for å forkynne at Jesus var oppstått. Motargumenter: Etter å ha møtt Jesus etter oppstandelsen, ble alle disiplene forvandlet fra ynkelige feiginger til modige vitner. De fleste av dem ble etter hvert drept for det de trodde på og forkynte. Ville de ha gått i døden for noe de visste var løgn og bedrag? Ville ikke noen av dem under tortur ha avslørt bedraget? Teorien om et bevisst bedrag stemmer dårlig med det vi vet om apostlenes karakter. Dersom de hadde diktet opp Jesu oppstandelse, er det dessuten uforståelig at de valgte kvinner som de første vitnene, - de som i samtiden hadde lav status og ofte ble regnet som lite troverdige. Og hva med den tomme graven? Jesu motstandere var svært interessert i å fremskaffe Jesu døde kropp og vise den fram, men de greide det ikke. Graven var tom. 2) LEGENDE Argument: Troen på Jesu oppstandelse er i virkeligheten ikke mer enn en from legende. Motargumenter: Sagn og legender utvikler seg vanligvis over tid i god avstand fra begivenhetene. Disiplene forkynte Jesu oppstandelse fra dag én. Allerede på 1. pinsedag proklamerte Peter oppstandelsen (Apostlenes gjerninger 2,22-36). I resten av Det nye testamente er Jesu oppstandelse et kjernepunkt. Også Jesus selv talte tydelig om at han skulle dø og stå opp igjen (bl.a. Markus 8,31; 9,31; 10,34). Jesu oppstandelse er beskrevet realistisk og nøkternt, uten de særegenheter som oftest kjennetegner sagn og legender. Kateket Anne Kirsti Kjenne har takket ja til stilling som rådgiver ved bispedømmekontoret i Tromsø. Hun har bedt om og fått innvilget 1 år permisjon fra stillingen i Båtsfjord menighet. Hun har permisjon fra 1. august. Vi har lyst ut stillingen som vikariat med mulighet for fast ansettelse. skje. For disiplene kom oppstandelsen derimot uventet, og først trodde de det ikke. De fleste var dessuten jordnære fiskere og håndverkere, ikke luftige mystikere. Hallusinasjoner er som oftest individuelle, men Jesus møtte disiplene som gruppe ved ulike anledninger. 4) BESVIMELSE Argument: Jesus døde ikke på korset, han bare besvimte av tortur og blodtap. Han våknet til live igjen i graven. Motargumenter: Romerske soldater hadde lang erfaring med korsfestelser. Historikere kjenner ingen som noen gang overlevde en romersk korsfestelse. Selv for en frisk mann ville det vært nesten umulig å komme seg ut av de stramme likklærne og rulle vekke den enorme steinen. For en som hadde hengt på et kors i flere timer og ikke fått mat og drikke på to-tre døgn, ville det ha vært komplett umulig. Disiplene ville dessuten lett ha sett forskjellen på en halvdød mann som trengte intensiv pleie og Jesus som dødens seierherre. Pinseønsket: At det melder seg en - to eller tre frivillige medarbeidere til barne- og ungdomsarbeidet og til redaksjonen i menighetsbladet. Hvis du kunne tenke deg å gjøre en innsats med dette (eller noe annet ),- så ikke nøl med å ta kontakt med oss på menighetskontoret. stod derfor heller ikke opp igjen. Muslimene tror f.eks. at en annen ble korsfestet i stedet for Jesus. Motargument: At Jesus ikke ble korsfestet, strider mot alle historiske vitnesbyrd om Jesus. Det er utenkelig at disiplene, Jesu mor, soldatene og alle andre tok feil av personen som ble korsfestet for øynene på dem. Har Koranen, som ble skrevet 600 år etter Jesus død, større troverdighet i dette spørsmålet enn alle øyenvitnene? HAN LEVER! Jesus er ikke i graven. Han overvant døden. Dette har vært kirkens tro gjennom to tusen år. Utallige mennesker har selv møtt ham og fått nytt liv i ham. Jesu soningsdød på korset er betalingen for våre synder. Oppstandelsen er kvitteringen på at det han gjorde på korset, er gyldig. Paulus sier i 1 Korinterbrev 15,14: «Er ikke Kristus stått opp, da er vårt budskap tomt, og deres tro er også tom.» Så viktig er Jesu oppstandelse. 3) HALLUSINASJONER Argument: Disiplene hadde syner og hallusinasjoner av Jesus etter korsfestelsen. I god tro forkynte de så at han var oppstått og at de hadde møtt ham. Motargumenter: Hallusinasjoner og Øivind Benestad, syner kommer ofte etter at en person har 5) FEIL PERSON Medlem av Agder og drømt, grublet og lengtet etter at noe skal Argument: Jesus ble ikke korsfestet og Telemark Bispedømmeråd 8 9

6 Nærbildet Til Menighetsbladet for Båtsfjord menighet i 1993.Giftet meg med Bjørn Brænne og bosatte meg fast i Volda. For 4 år siden overtok vi barndomshjemmet til min mann og flyttet til Folkestad, ei lita bygd rett over Voldsfjorden. Ei ferjereise på ca 10 min fra skole og studentbygda Volda. I Paraguay var mitt arbeid både åndelig og sosialt. De fleste årene arbeidet jeg blant Guarani-indianerne, men også ved et barnehjem som nå er et hjem for psykisk og fysisk handikappede. Da jeg har mange venner og gode minner fra årene i landet i hjertet av Sør-Amerika, har min mann og jeg besøkt landet to ganger. Siste besøk i oktober/november i år. En opplevelsesrik tur på 6 uker hvor vi fikk treffe venner, se hvordan både det sosiale og menighetsarbeidet har hatt stor framgang i Paraguay. Avsluttet turen med et besøk til Rio de Janeiro i Brasil, en spesiell opplevelse. Foruten arbeid som jordmor er jeg engasjert i misjonsarbeidet og sang/ mussikklivet i pinsemenigheten Eben-Eser Volda. Finnmark og Båtsfjord er ikke glemt, men det har blitt mange år mellom hvert besøk nordover. Planen er å ta ferien dette året til Finnmark. Ser fram til å treffe noen kjente da. Velsignet Påskehøytid ønskes med hilsen fra Markus evang «Frykt ikke! Jeg vet dere søker Jesus, den korsfestede. Han er ikke her. Han er oppstått, slik som han sa.» Vennlig hilsen Henny-Marie Rasmussen Brænne. Folkestad Overraskelsen var stor da jeg i slutten av januar fant et brev i postkassen fra Båtsfjord menighet om å skrive et innlegg, et «Nærbilde» til menighetsbladet. Som utflytter Båtsfjording og tidligere nærmeste nabo med kirka, sender jeg gjerne en hilsen. Årene fra jeg reiste fra hjemplassen er mange, og jeg har latt tankene gå tilbake i tid og tenkt over hvordan livet mitt egentlig har vært. Når jeg ser tilbake så er det med undring jeg ser hvordan Gud har ledet meg i både arbeid og tjeneste, og størst av alt at jeg er blitt bevart i troen på Jesus gjennom alle disse årene. Etter utdannelsen som sykepleier og jordmor, arbeid ved både Båtsfjord sykestue og Kirkenes Sykehus, reiste jeg i 1983 fra arbeidet som kommunejordmor i Båtsfjord til Volda på Sunnmøre, hvor jeg arbeidet ved Volda Sykehus som sykepleier.fra 1986 og fram til i dag ansatt som jordmor ved fødeavd her. Som kanskje noen av leserne husker reiste jeg til Paraguay i Sør-Amerika som misjonær i 1979, utsendt fra Pinsebevegelsen. Har hatt 3 perioder der, til sammen 6 år. Kom hjem etter siste periode Henny Marie Rasmussen Brænne 10 11

7 Småplukk Blomsterfondet: Vi minner igjen om Båtsfjord menighets blomsterfond. Fondet ble opprettet med formål å forskjønne kommunens kirkegårder. Fondet gir en mulighet for å uttrykke medfølelse i forbindelse med dødsfall og begravelser og samtidig bidra til å forskjønne kirkegårdene våre. I stedet for blomster/kranser kjøper man en minneblankett/minnekort som en fyller ut og gir til de etterlatte. Minsteprisen for en minneblankett er kr. 50,-. Du kan selvfølgelig gi et større beløp om du ønsker det. Blomsterkortene er trykt i 2 fargemotiv, det ene med motiv av Båtsfjord kirke, det andre med motivutdrag av glassmaleriet. Kortene fås kjøpt ved henvendelse til menighetskontoret og biblioteket. Det er også anledning til å gi en minnegave eller annen gave til fondet. Kirkekorset: Kirkekorset vil komme på plass i løpet av april. Kanskje er korset på plass når dette leses. Bygg & Industriservice startet arbeidet med sikring og opprigging av stillaser rett over påska. Fasteaksjonen 2010: Aksjonsdagen var tirsdag 23. mars. Det ble samlet inn kr Fasteaksjonen er menighetens eget redskap til å gjøre en innsats for en bedre verden og konfirmantene var som vanlig sterkt involvert i aksjonen som bøssebærere. Oppsetting av gravstøtter Foreldregruppa i BSK-bryting kan være behjelpelig med å sette opp gravstøtter hvis behov. Henvendelse kan gjøres til Jarle Nilsen mob Flytt boliglånet ditt til oss i dag! Savner du et mer fleksibelt lån som passer deg og din økonomi? Eller burde du hatt bedre betingelser på boliglånet ditt? Vi lever tett på folk i landsdelen, og vet at det forplikter å være en lokal bank. Det skal være trygt og enkelt å bruke oss og selvfølgelig skal det lønne seg. Prøv oss på boliglån og se om vi ikke kan gi deg litt mer å rutte med. Kom innom din Lokalbank eller kontakt oss på telefon Timers elektroservice Din Elektrokontakt Båtsfjord Tlf Fax KAI KARSTENSEN KULDETEKNIKK Tlf Fax Postboks Båtsfjord Mobil Annonser 12 13

8 Annonser Annonser mob mob D. Kjeldsen & Co Postboks 64, 9991 Båtsfjord Tlf , fax Dame-, herre- og barnekonfeksjon trikotage sko Yamaha Marinaforhandler verksted delelager D. Kjeldsen & Co Postboks 64, 9991 Båtsfjord Tlf , fax Dame-, herre- og barnekonfeksjon trikotage sko Yamaha Marinaforhandler verksted delelager Kjøp og salg av alle typer fisk Filet produksjon Besøk oss: Mailadr: Postboks C, 9991 Båtsfjord Telefon.: Brygga: Fax: Ledig annonseplass Båtsfjord Brukt Brukthandel og medisinutsalg Småplukk Barnegospel og Jippi: Avslutter sesongen i løpet av mai måned. Vadsø Begravelsesbyrå ANS v/ Steinar Hirsti og Janet C. Amble Tlf: Døgnvakt på tlf Adresse: Strandgata 15, 9800 Vadsø epost: 14 15

9 Gaver til menighetsbladet Annonser Sigrid Sørnes...kr. 150,- Liisa Penttinen...kr. 50,- Harry Bruvoll...kr. 200,- Mildrid Gurine Larsen...kr. 150,- Jarl og Herbjørg Bolle...kr. 150,- Henny og Sigmund Henriksen...kr. 200,- Øyvind og Tanja Bolle...kr. 300,- Karstein Larsen...kr. 250,- Thor Skattør...kr. 100,- Kari Hansen...kr. 100,- Kaspara Adriansen...kr. 250,- Annfryd og Tor Jakobsen...kr. 100,- Torgeir Berg Grefstad...kr. 300,- May Kanny og Sigmund Hansen...kr. 200,- Mary Isaksen...kr. 200,- Småplukk Søppeltømming på kirkegårdene: Vil bli igangsatt fra 1. mai. Hvis dunkene på kirkegården blir fulle er det mulig å benytte søppeldunkene som står ved menighetshuset når du drar forbi. Lokal trosopplæringsplan: Trosopplæringsutvalget, som i tillegg til kateket består av Laila Austad og Hans Arne Nergaard har hatt flere møter i løpet av vinteren. Se egen informasjon. Gavelisten er avsluttet 15. april Tusen takk for alle gaver! Birgit og Steinar Henriksen..kr. 100,- Åse og Ole Olsen...kr. 200,- Elinor og Fridtjof Hansen...kr. 200,- Einar og Heidi Bech...kr. 150,- NN...kr. 200,- Ranveig og Boy Jakobsen...kr. 200,- Anne P. Olsen...kr. 200,- Sigurd Bruvoll...kr. 200,- Rigmor Myrnes...kr. 100,- Vigdis og Kristian...kr. 500,- Aud Kristensen...kr. 150,- Liv Solfrid Antonsen...kr. 100,- Gerd Helene Nicolaisen...kr. 100,- Per Arvid og Eli J. Richardsen...kr. 350,- Sally Guro Hansen...kr. 100,- Olaug Johansen...kr. 100,- Hindberggt. 29, 9990 Båtsfjord Tlf Fax Kom innom og se våre gode tilbud! Vi takker de annonsørene som har tegnet seg til nå! Hindberggt. 19 Båtsfjord nordea.no Kontaktperson: Jon Kåre Halstensen Willy Eilert Økland Besøksadresse: Fagervikvn, 9900 Båtsfjord Postadresse: Postboks 234, 9991 Båtsfjord Åpningstider: Telefon: Ta en grundig gjennomgang av din økonomi! Du har stadig service på bilen og du sjekker kanskje regelmessig din egen helse. Hvorfor ikke ta en gjennomgang av din økonomi? Ta kontakt med nærmeste Nordeakontor for en prat om alt fra sparing og finansiering, til forsikringer og ulike betalingsformer. Det kan lønne seg! Fra lager i Båtfjord betjener vi i all hovedsak alle typer emballasje til produksjon av frossen fisk. Vårt fokus er alle som har behov for emballasje til frossen sjømat på sjø og land! Aker Seafoods Båtsfjord AS Telefon: Telefaks: Polarpor Jernvare Besøksadresse: Havnegata 17 Postadresse: 9990 Båtsfjord Telefon: VELFERDSSTUA v/ May-Kirsten Hartviksen Tlf: A la carte-meny - middag - lunch - kakedisk - kaffe Servering fra kl

10 Hva skjer i menigheten? Annonser Gudstjenester og arrangementer 1. mai august 2010: Gudstjeneste kl Offer til Kristne Arbeideres Forbund Familiegudstjeneste kl Utdeling av cd er til 1. klassingene. Offer. Kirkekaffe på menighetshuset etter Gudstjenesten Båtsfjord helsesenter dagligstue kl Kristi Himmelfartsgudstjeneste. Nattverd Båtsfjord kirke kl Gudstjeneste. Nattverd. Offer Båtsfjord kirke. kl Samtalegudstjeneste. Offer Båtsfjord kirke kl Konfirmasjonsgudstjeneste. Offer til konfirmantarbeidet Syltefjord kapell kl Høytidsgudstjeneste m/ nattverd. Offer til kapellet Båtsfjord kirke kl Gudstjeneste m/ nattverd. Offer Båtfjord kirke kl Gudstjeneste m/ nattverd. Dåp. Offer Båtsfjord kirke kl Gudstjeneste m/ nattverd. Offer Båtsfjord kirke kl. 11. Gudstjeneste. Nattverd. Offer Syltefjord kapell kl Gudstjeneste. Nattverd. Offer til kapellet Båtsfjord kirke kl Gudstjeneste. Nattverd. Offer Hamningberg kapell kl Prostigudstjeneste. Nattverd. Offer til kapellet Båtsfjord kirke kl Gudstjeneste. Nattverd. Offer Båtsfjord kirke kl Gudstjeneste. Nattverd. Offer Syltefjord kapell kl Gudstjeneste. Nattverd. Offer til kapellet Båtsfjord kirke kl Gudstjeneste. Nattverd. Offer. Tlf BÅTSFJORD BILSENTER Kjell Magnus Sivertsen, daglig leder, 9991 Båtsfjord Telefon: Telefax Mobil Byggmakker Materialhandelen Jan Arnulf Grefstad, tlf Vi har kuttet ut gudstjenesteannonsen i avisen Finnmarkens torsdagsutgave for å spare penger, men ring menighetskontoret hvis du er usikker på om det er gudstjenestehelg eller ikke. Ellers vil vi sette opp plakater utenfor kirka, frivillighetssentralen og Havly. NB! Det kan skje endringer. Ring gjerne menighetskontoret hvis du lurer på om det er gudstjeneste eller ikke. Båtsfjord Sport Boks 503, 9991 Båtsfjord Telefon Telefax

11 20

Menighetsblad for Båtsfjord

Menighetsblad for Båtsfjord Menighetsblad for Båtsfjord Nr. 2 - Høsten 2011 - Årgang 37 Kirkevalget 2011 Les mer om Slekters gang...2 Kirkevalget 2011...3-10 Bilder fra Syltefjord...11 Småplukk...12 Gaver til menighetsbladet...16

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963 ISSN: 0807-8963 Døves Blad BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang Over: Gudstjeneste i Døvesenteret i Kristiansand i forbindelse med Bispevisitas i det Sørvestenfjelske

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1 Nr. 2-2009 24. årgang FOLK Tidsskrift for hverdagsteologi Guds domene FOLK nr. 2 09 1 LEDER Tyngdepunkt, perspektiv, og løsninger Vår kultur fokuserer på individets frihet og rettigheter. Alle valg og

Detaljer

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2009 Årgang 105 Frelsesarmeen Ungdom har mistet 1, 2 millioner i statsstøtte fordi de ikke vil ansette homofile eller samboende soldater. Dette vil

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik NR. 1 2015, ÅRGANG 82 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! 1 EN LOVSYNGENDE MENIGHET

Detaljer

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Tar jeg soloppgangens vinger. og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også der,

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Tar jeg soloppgangens vinger. og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også der, Konfirmasjon side5 SANNIDAL MENIGHETSBLAD MENIGHETSBLAD SANNIDAL OG H MARS 2014 NR. 1 74. ÅRGANG JUNI 2010 NR. 2 Tar jeg soloppgangens vinger og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010 Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 2. juni 2011 62. årgang Innhold Prestens hjørne 2 Fra kirkeverge og fellesråd Fleire folk trengst 3 Misjonsprosjekt i Brasil 4 Kirkevalg 2011 Lillesand

Detaljer

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid nr. 2-2009 senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester side 14-15 Torsken menighet side

Detaljer

Nr 4 desember 2014 46. årgang

Nr 4 desember 2014 46. årgang Nr 4 desember 2014 46. årgang Mitt hjerte alltid vanker I Jesu føderum, Der samles mine tanker Som i sin hovedsum, Der er min lengsel hjemme, Der har min tro sin skatt, Jeg kan dig aldri glemme, Velsignet

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

menighetsblad To kammerkonserter Strandlykkja kapell Siste side Fasteaksjonen Side 6 og 7 Ildsjelen fra Strandlykkja GOD PÅSKE!

menighetsblad To kammerkonserter Strandlykkja kapell Siste side Fasteaksjonen Side 6 og 7 Ildsjelen fra Strandlykkja GOD PÅSKE! STANGE Nr. 1 2008 61. årgang OG menighetsblad TANGEN To kammerkonserter i Strandlykkja kapell Siste side Fasteaksjonen Side 6 og 7 GOD PÅSKE! Ildsjelen fra Strandlykkja Side 4 og 5 Sokler leder Året som

Detaljer

Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik.

Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik. 1 Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik. Oppstandelsens faktum setter kristendommen i en absolutt særstilling blant alle andre religioner. Ingen annen

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

NR. 2-2014 - 25. ÅRGANG. Takk alltid vår Gud og Far for alt... Ef 5,20

NR. 2-2014 - 25. ÅRGANG. Takk alltid vår Gud og Far for alt... Ef 5,20 NR. 2-2014 - 25. ÅRGANG Takk alltid vår Gud og Far for alt... Ef 5,20 LEDER MINNEORD Takk din store Gud Paul Liseth til minne Reidar Larsen! Av Atle Haugen! Når dette leses, har Norge passert høydepunktet

Detaljer

Misjonsblad Tema: India MAGASINET. Utdanning. Utvikling. Utrustning

Misjonsblad Tema: India MAGASINET. Utdanning. Utvikling. Utrustning MAGASINET Misjonsblad Tema: India Utdanning Utvikling Utrustning LEDER 2 MAGASINET Innhold: Leder: 15 år i India... 2-5 Den lille familien... 6-7 Jesus vår modell... 8-11 I jungelens riket... 12 Medarbeider

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Nr. 4 25. årgang november/desember 2011 Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg I en av julehøytidens

Detaljer

Arrangerte høststevne i nystartet menighet

Arrangerte høststevne i nystartet menighet årgang 109 10 2013 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge BUAK: Se stort på barneog ungdomsarbeid Arrangerte høststevne i nystartet menighet Merk deg hvordan sauene ser ut, ha omsorg for buskapen din!

Detaljer

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET Kristen Litteratur / Chapter Two 1999 ISBN 82 7931 017 7 JOHANNES, den elskede disippel slik vi finner ham i Johannes evangeliet

Detaljer