MAT - nytt. Nr. 8 September Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen. Kjære alle sammen,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MAT - nytt. Nr. 8 September 2013. Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen. Kjære alle sammen,"

Transkript

1 MAT - nytt Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen Nr. 8 September 2013 Instituttleders hjørne Kjære alle sammen, I mai hadde vi et allmøte der fullføring av flyttingen inn i Realfagbygget var et av temaene. Her kommer en liten oppdatering på flytteprosessen. I august hadde vårt interne arealutvalg et møte der hovedtema var å plassere alle faste tilsatte inn i de areal vi vet vi får i 4. etasje. Fast tilsatte har krav på vindu ut av bygget, og det som da blir til disposisjon er kontorene i sør der administrasjonen nå er samt de fleste kontorene som vender ut mot Nygårdsparken. Løsningen blir at administrasjonen fortsatt blir værende i sørenden og at alle faste vitenskapelig får kontor mot parken. De som allerede er der blir værende mens 3 fra ABM-gruppen flytter inn blant de som sitter sør for hovedinngangen ved hovedheisene. Nord for hovedheisen flytter ren matematikk, didaktikerne og 6 ABM-ere inn. Å sette navn på dørene har jeg overlatt til gruppelederne, men det haster foreløpig ikke. Det må også sikres areal til mastergradsstudenter, stipendiater, Post-Doc, emeriti, gjester, printere, kollokvierom, lager, og kanskje en kaffekrok med kaffemaskin. Det er noen få (omlag 7) kontor igjen med vindu ut, vi har en del areal i det indre i sørfløyen som vi får beholde, vi får 16 PhD arbeidsplasser i sør-øst delen, og vi får nytt lunsjrom nær midtgangen mot vest slik at lunsjrommet vi i dag bruker kan omdisponeres. I tillegg får vi en del areal i indre deler i nord, men vi vet ikke enda hvor mye. Dette vil avklares ut over høsten, og når det er klart kan vi planlegge disponeringen i

2 detalj. Hvor tett vi må sette oss sammen vil altså i noen grad avhenge av hvor mye vi blir tildelt i nord-fløyen. Når det gjelder framdrift, så håper jeg enda på flytting til jul. På dialogmøtet med fakultetet i august, ble det imidlertid opplyst om funn av asbest i veggene i de deler av Realfagbygget som pusses opp til kontor for UNI-ansatte som må flytte ut før vi flytter inn. Dette skaper usikkerhet med tanke på framdrift. Jeg har etterlyst flere opplysninger og eventuell ny framdriftsplan, men venter enda på svar. På noen års sikt vil det antagelig kunne bli frigjort mer areal i 4. etasje som vi bør ta sikte på skape aktivitet i. En mulighet vil for eksempel være å flytte administrasjonen inn i areal som er mer sentrale i etasjen nær gangen ved hovedheisene. Håper som sagt enda på flytting før jul, men etter dette asbestfunnet kan det se ut som om før påske synes mer realistisk. Beste hilsen Jarle Har du bidrag til nyhetsbrevet? Jeg trenger innspill for å lage et bra nyhetsbrev! Har du deltatt på en interessant konferanse eller et seminar? Har du nyheter eller tips om ledige stillinger du gjerne vil spre til fagfeller og kollegaer? Kanskje har du eller forskningsgruppen din hatt besøk? MAT-nytt er interessert! Alle bidrag tas imot med stor takk, både tekst og/eller bilder. Send på e-post til på twitter

3 Aktuelt Valgvake: Hvordan mandatfordelingen påvirker optimal partistørrelse Norges nest yngste professor gjennom tidene, som i tillegg bor i en seilbåt, skal gjøre deg til ekspert i valgmandatfordeling. Jan Martin Nordbotten skal sette deg inn i et tema som blir gradvis mer aktuelt utover valgkvelden: hvordan kommer stortinget til å se ut? Norges valgmandatfordeling er svært spesiell. Vi bruker en moderert versjon av Sainte-Laguës metode, sammen med land som Nepal og Sverige. Hvordan fungerer den? Hvordan får man flest mandat med færrest stemmer? Hvordan påvirker en matematisk metode måten Norge blir styrt på fremover? Mandag 09. September 2013: 19:00. Sted: Speilsalen, Det Akademiske Kvarter Horizon Lecture: Epigenetics: myths, mysteries and molecules - Lecture by Leonie Ringrose If you google "epigenetics", at the top of the list are articles that explain "why your genes are not your destiny" and "how you can change your genes". Further down the list are dry definitions such as: "a molecular basis for how heritable information other than DNA sequence can influence gene function". These molecular definitions may seem at first glance to be much less exciting than those that could change our lives and those of our children. In this lecture I will explore defintions of epigenetics from the spectacular to the molecular, and will examine the scientific basis for each. By doing so, I hope to convey some of the excitement I feel as a molecular biologist studying epigenetics, and to give a glimpse of how we can see into living cells and watch those molecules in action. Group leader Leonie Ringrose, Institute of Molecular Biotechnology, Austria. The event starts with a snack and refreshments in advance of the lecture that begins at The lecture is open to all. Welcome! Find the event on Facebook.

4 Understanding basic biology using outbred genetics - Lecture by Ewan Birney There is increasing ability to collect phenotypic data in the context of genotype data. This phenotype data ranges from molecular data sets at the cellular level, such as RNA expression, chromatin accessibility, transcription factor binding, to whole animal phenotypes, such as morphometric measurements, imaging based measurements and disease status. These phenotypes can be collected in a variety of different species most obviously human but also laboratory species (such as flies or fish) where there are available population panels. In my talk I will outline the research in exploring the correlations between these phenotypes and genotypes. Correlative approaches are particularly powerful when genotype data is introduced, as the vast majority of genotypes do not change over the lifetime of individuals; thus any association to genotypes must have the causality in only one direction. I will illustrate this research in a human study of the transcription factor CTCF in lymphoblastoid cell lines. During this study we serendipitously discovered a radical difference in CTCF behaviour during X-inactivation, highlighting the role of this transcription factor in chromatin structure. Finally I will outline the strategic role of EBI and Elixir databases, drawing from this research experience, and the importance of an information infrastructure in the context of life science. Ewan Birney, European Bioinformatics Institute, European Molecular Biology Laboratory (EMBL), Wellcome Trust Genome Campus, Hinxton, Cambridge, CB10 1SA, UK. The event starts with a snack and refreshments in advance of the lecture that begins at (Thursday 19th September at VilVite, auditorium) The lecture is open to all. Welcome! Kommende horisontforelsninger Interested in upcoming Horizon lectures? Send an to Kristin Bakken to receive information by in advance of lectures. Les mer: The Horizons series

5 FORSKNINGSPOLITISK SEMINAR 2013 Tirsdag 5. november 2013 kl på Hotell Bristol, Kristian IV's gate 7, Oslo. Tittel på årets seminar er «Langtidsplan for forskning. Innhold og veivalg.». Regjeringen har varslet at den vil legge frem en langtidsplan for forskning og høyere utdanning i Ideen om en langtidsplan er i tråd med innspillene fra flere aktører om behov for større langsiktighet i forskningspolitikken. Gjennom seminaret ønsker vi å bidra til utformingen av planen. Hvordan bør en langtidsplan utformes for at den kan bidra til økt forutsigbarhet og større langsiktighet? Påmelding til seminaret innen tirsdag 29. oktober Påmeldingsskjema finner du her: https://www.forskerforbundet.no/om-oss/forskningspolitisk-seminar/2013/pamelding/. Seminaret er gratis. Program for seminaret finner du her: Spørsmål om påmelding kan rettes til Forskerforbundet på tlf eller på e-post til Hjertelig velkommen! WUN Research Development Fund utlysning av midler til forskningssamarbeid Viser til brev fra Forskningsadministrativ avdeling datert 8. august med vedlagt utlysning av midler gjennom WUN Research Development ordningen (dokument 1). Vitenskapelig ansatte ved UiB som ønsker å lede et nytt WUN forskningssamarbeid, har anledning til å søke om prosjektmidler fra WUN Research Development Fund. Søknad om midler må falle inn under et av fire prioriterte tematiske områder: - Responding to Climate Change - Public Health: non-communicable disease (NCD) - Global Higher Education and Research

6 - Understanding Cultures Potensielle søkere bør lese Guidelines nøye. Merk også at søknadsskjemaet - WUN Research Development Fund Application Form - må benyttes i original form (docx.fil). Søknad med vedlegg sendes samlet med e-post direkte til Bjørn Erik Andersen med kopi til fakultetet. Søknadsfrist er fredag UiB har anledning til å fremsende 3 søknader til WUN. Fremsendelse av UiB sine søknader skjer ved viserektor for internasjonalisering

7 Nyheter Sommerskole for Ph.d.-studenter og unge forskere juni, juni ble det i Bergen arrangert sommerskole i analyse og geometri for Ph.d.-studenter og unge forskere (http://org.uib.no/school2013/ ). Arrangørene bak sommerskolen var analyse-gruppen ledet av Alexander Vasiliev og sommerskolen var støttet finansielt av Forskningsrådet og Matematisk Institutt. Av Reier Møll Schoder, Anastasia Frolova, Irina Markina og Alexander Vasiliev. Den eldre garde hygget seg på sommerskolen Til sammen var det deltagere fra 17 land representert ved UiB denne uken i juni. I følge Ph.d.- studentene Mat-Nytt snakket med var det både veldig lærerikt og sosialt. Dagene startet med forelesninger rundt halv ni og det ble arbeidet med fag ofte helt frem til halv syv tiden på kvelden. Selv med lange dager var det tid til utflukter til Fløyen og andre sosiale sammenkomster på kveldstid. Bergen viste seg til og med fra sin beste side og serverte deltagerne sol hele uken. Sommerskolen (with emphasis in geometry with applications to vision theory and robotics) har vært en tradisjon side 2009 og denne gangen var det Bergen som fikk æren av å arrangere den. Det vitenskapelige programmet bestod av fem små kurs på 4-5 forelesningstimer som ble forelest av inviterte professorer. I tillegg holdt professorer fra Matematisk institutt og andre norske

8 universiteter flere en times foredrag for de unge forskerne. Det ble også arrangert en poster sesjon hvor Ph.d studentene og andre unge forskere kunne dele sine resultater med hverandre. Den yngre garde diskuterte matematikk og etablerte kontakt med hverandre for samarbeid i fremtiden. Alt i alt var deltagerne veldig fornøyde med både det faglige og sosiale utbytte av en uke i Bergen og flere uttalte at de ønsket å holde kontakten med hverandre også etter sommerskolen var avsluttet og at de ville samarbeide forskningsmessig i fremtiden. All of invited lectures are high level scientists and leading specialists in different mathematical areas. For example, Peter Michor (Fakultät für Mathematik, Universität Wien, Vienna, Austria) is a founder of the convinient calculus on locally convex vector spaces, Ludovic Rifford (Université de Nice-Sophia Antipolis, Nice, France) jointly with the Fields medalist Cedric Villani developed optimal transport measure method in sub-riemannian geometry, Tohru Morimoto (Nara Women's University and Doshisha University, Japan) continued ideas of Cartan and defined the Cartan geometry for Riemannian manifolds with non-holonomic constraints. Alexander Olevskii (Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel) was invited lecture on the last European Congress of Mathematicians in Krakow explaning the applications of his results in harmonic analysis to signal theory. One-hour presentations of professors from UiB, NTNU and UiS allowed to open new contacts in mathematics and to continue the established ones. It is worth mentioning that several former Ph.D. and Master students of the Institute of Mathematics joined the summer school, which reveals a strong and warm connection between members of Analysis group and young generation of former students graduated from the Institute years ago.

9 Geotermisk energi fortsatt boring etter energi når oljealderen er over august ble det arrangert ein nasjonal konferanse om geotermisk energi. Les om energikjelda som kan utgjere 3,5 prosent av verdas elektrisitetsproduksjon i Av Inga Berre, Jiri Müller (IFE), Volker Oye (NORSAR) Den august arrangerast det konferanse om geotermisk energi i Bergen. I den samband har Inga Berre, førsteamanuensis på Matematisk institutt ved UiB, skrevet kronikk sammen med to fagfellar. Kronikken om geotermisk energi sto i Dag og Tid den 23.august: Geotermisk energi er varme lagra i jordskorpa. Varmen i jordskorpa kommer i hovudsak frå nedbryting av naturlige radioaktive isotopar, men noko av varmen (ca. 20%) stammer også frå den gangen jorda ble danna for meir enn 4,5 milliardar år sidan. Sjølv om jorda er kraftig nedkjølt sida den gong, held jordas kjerne framleis ein temperatur på ca 6000 C, som er like høgt som på overflaten av sola. USA størst på geotermisk kraftproduksjon Nokon stadar, som for eksempel på Island, er jordskorpa særleg varm. I desse områda har menneske brukt varme grunnvasskjelder til bading og oppvarmingsformål i tusenvis av år. I dag gir varme kjelder energi til blant anna kraftproduksjon og fjernvarme. Dei første forsøka med geotermisk kraftproduksjon starta i Larderello i Toscana for meir enn 100 år sidan, og i 1913 starta kommersiell kraftproduksjon same stad. I dag er Italia verdas 5. største geotermiske kraftprodusent etterfølgt av Island, mens USA har den største produksjonen. Land som Kenya og Filippinene har begge 17% av sin totale elektrisitetsproduksjon frå geotermisk energi. Av dei 15 største kraftprodusentane er 10 u- land, og desse landa har og store uutnytta ressursar. Uavhengig av vær og vind 24 timer i døgnet Sidan energien kommer frå undergrunnen, kan geotermisk kraft produserast 24 timer i døgnet, uavhengig av vær og vind. Dette gir ein svært høg nytting av kapasiteten i eit kraftverk basert på geotermisk energi samanlikna med andre fornybare energikjelder som vind og sol, og gjer krafta attraktiv i eit marked som etterspør grunnlast. Samtidig krev geotermisk energi små landareal per produsert krafteining samanlikna med andre energikjelder, og CO2 utsleppa knytt til geotermisk kraftproduksjon er svært låge.

10 Tilgjengelig overalt Felles for landa med størst geotermisk kraftproduksjon er at desse ligg i område med tidligare eller nåverande vulkansk aktivitet, nær der jordskorpeplatene møtes. I andre område er ikkje jordskorpa fullt så varm, men i gjennomsnitt stig temperaturen framleis med om lag C per kilometer djupne nedover i jordskorpa. Sjølv om det kan vere store regionale skilnader, er den geotermiske ressursen tilgjengeleg overalt, og utsikten til å auke den geotermiske kraftproduksjonen er stor. Ved å nytte ny teknologi kan dette skje også i område utan lett tilgjengelege varme grunnvasskjelder. Noen utfordringer Eit konstruert geotermisk system for produksjon av varme frå undergrunnen byggjer på sirkulasjon av vann mellom brønnar som er forbunde gjennom sprekkenettverk på fleire tusen meters djup. For å forbetre straumingstilhøva i undergrunnen nyttes oppsprekkingsteknologi. Vann pumpast da ned i reservoaret under høgt trykk og gjer at eksisterande sprekker i grunnen opnas. På denne måten vert det etablert ei distribuert kontaktflate mellom varm berggrunn og vann, som gjer at varme kan tappast frå eit større område. Demonstrasjonsanlegg for geotermisk kraftproduksjon som gjer bruk av denne teknologien finst blant anna i Tyskland, Frankrike og USA. Nye anlegg vert bygd i Australia, Storbritannia og Sør Korea og det vert planlagd nye anlegg blant anna i Øst Europa og Japan. Utfordringar med teknologien er blant anna knytt til reduksjon av borekostnader, forbetra teknologi for måling og auka kunnskap om prosessar i undergrunnen. Målet er optimalt uttak av varme frå reservoaret med minst mogleg kostnadar, og utan å skape skakingar i grunnen som følgje av oppsprekking og produksjon. Fornybar energikilde Sidan den geotermiske energiressursen i alle praktiske samanhengar vil vere uavgrensa, reknas geotermisk energi som ein fornybar energikjelde. Samtidig vil varmen som tas ut ikkje fortløpande kunne erstattas av varmeproduksjon i grunnen eller av varmestraum frå området omkring reservoaret. Derfor vil eit geotermisk kraftverk ha ei levetid på år, avhengig av intensitet i produksjonen og straumingstilhøva i undergrunnen. Men når produksjonen stansar, vil reservoaret gradvis få attende sin utgangstemperatur. 3,5 prosent av verdens elektrisitetsproduksjon Ifølge Det internasjonale energibyrået kan geotermisk kraftproduksjon 20-dobles innan 2050 til å gi omlag 3,5 % av verdens elektrisitetsproduksjon. Det er forventa at meir enn halvparten av ei slik auke vil komme frå allestadsnærverande ressursar som utvinnast ved konstruerte geotermiske system. For

11 Noreg gir geotermisk kraftproduksjon moglegheiter, først og fremst som teknologileverandør for eit internasjonalt marked. Utvinning av geotermisk energi har sterke synergieffektar mot olje- og gassnæringen og norske industri og forskingsmiljø har i så måte allereie ein sterk kompetanse. Samtidig satsar fleire land som USA, Tyskland og Australia stort på forsking og teknologiutvikling, og dersom Noreg skal utnytte sine naturlege fortrinn kan verdien av å komme på banen nå ikkje undervurderas.

12 Tapte kamp om nytt oljesenter Et nytt forskningssenter for økt oljeutvinning legges til Universitetet i Stavanger. I Bergen er skuffelsen stor AV: marit holm BT.NO - Vi må bare gratulere Universitetet i Stavanger. Vi vet at vi sendte inn en god søknad, så dette må jo bety at de har levert en veldig god søknad. Vi håper at våre miljø vil kunne samarbeide med det nye senteret i Stavanger, sier Helge K. Dahle, dekan på det matematiske naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen. 10 millioner i året Det nye senteret skal utvikle kunnskap og teknologi for å øke utvinningsgraden ut over det som ligger i dagens vedtatte planer for drift av feltene. Olje- og energidepartementet støtter senteret med 10 millioner kroner i året over fem år. Senteret skal også medfinansieres av næringslivet. Gjennom Uni Research har Universitetet i Bergen de siste ti årene hatt et såkalt Senter of Excellence som har forsket på nettopp metoder for å få mer ut av oljeressursene. Bevilgningene til dette senteret gikk ut ved årsskiftet. - Hadde det nye senteret blitt lagt til Uni Research ville det selvsagt betydd langt større aktivitet i årene fremover. Vi har bygd opp tunge miljø, som ikke vil forsvinne. Men det er klart at vi er skuffet, sier Dahle. Oljeselskap støttet Stavanger Mens forskningen som har foregått på Uni Research i Bergen har vært tung akademisk, legges det opp til at det nye senteret skal jobbe tettere opp mot industrien og ligge lenger ut i innovasjonskjeden. - Der kan det tenkes at Stavanger stiller sterkere, sier Dahle. - Stavanger skal ha fått støtte fra flere store oljeselskap? - Jeg håper ikke det har vært utslagsgivende. Jeg tar for gitt at det er den vitenskapelige kvaliteten som har vært avgjørende her, sier Dahle.

13 - Veldig synd Ove Lunde, daglig leder i interesseorganisasjonen HOG Energi, sier at han synes det er veldig synd at ikke Bergen får et senter som kan videreføre kompetansen som er bygd opp gjennom ti år. - Nå må vi bare samle trådene og finne ut hvordan vi tar dette videre, sier han. Selv tror han kontakten med operatørene og de som driver i Nordsjøen kan ha veid tungt da lokaliseringen av det nye senteret skulle avgjøres. - Her har nok Stavanger hatt et tyngre miljø å støtte seg til enn det vi her i Bergen har hatt, sier Lunde. Kan gi milliardinntekter Olje- og energiminister Ola Borten Moe påpeker i en pressemelding at en økning i utvinningsgraden på bare en prosent, vil med dagens oljepris gi en ekstra bruttoinntekt på over 300 milliarder. - En investering i utvikling av ny kunnskap og teknologi på dette området sikrer store inntekter til fellesskapet. Universitetet i Stavanger hadde ifølge Forskningsrådet den sterkeste søknaden, og jeg ser frem til å følge etableringen av senteret, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe. I pressemeldingen står det at høy vitenskapelig kvalitet er et hovedkriterium for tildelingen. Samtidig forutsettes at det nye senteret skal bidra med næringsrettet forskning, forskerutdanning og langsiktig kompetansebygging for økt utvinning på norsk sokkel. Det skal også legges til rette for samarbeid mellom industrien og forskningsmiljøene slik at nye løsninger raskt kan tas i bruk

14 Ultra-abstrakt matematikk gjør maskiner smartere Abstrakte matematiske modeller kan hjelpe bedrifter med å optimere produksjonsmaskinene sine. Blant annet kan energiforbruket reduseres, viser ny doktorgrad Lise Hornung journalist, videnskab.dk Det er vanskelig for de fleste å forstå de matematiske modellene forskerne er i gang med å utvikle. Maskinene som bedrifter bruker i produksjonen er sjelden utformet helt optimalt i forhold til effekt og utbytte. Ofte er utformingen et mer eller mindre tilfeldig resultat av flere tiårs videreutvikling og tilpasning av gamle ideer. Forskningen min illustrerer hvordan matematisk modellering kan bidra til å forbedre eksisterende maskiner i industriproduksjon. Det er et spørsmål om å tenke vitenskap på en ny måte, sier ingeniør Joakim Juhl, som er ansatt ved Institut for Planlægning på Aalborg universitet i Danmark. Reduserte energiforbruk Joakim Juhl har beskrevet hvordan matematikk gjorde maskinene til bedriften Daka mer intelligente. Maskinene ble brukt til å produsere benmel til dyrefôr av restproduktene fra slaktegriser. Modellene gjorde blant annet at energiforbruket ble redusert. Avhandlingen hans, Models in Action realising abstractions, er imidlertid ikke forskning slik vi normalt kjenner det, hvor man samler inn en masse tall og kommer fram til en konklusjon. En annerledes måte å forske på Joakim Juhl har fulgt en gruppe eksperter og beskrevet forsøket på å optimere Dakas maskiner ved hjelp av matematisk modellering. Gruppen, som besto av matematikere, fysikere og ingeniører, skulle først identifisere fysikken og prinsippene som lå til grunn for maskinene for å kunne simulere virkemåten på en datamaskin. Deretter skulle de utvikle konkrete optimeringsløsninger og implementere dem i maskinene. Fra teori til virkelighet Forskerne tok utgangspunkt i noen fysiske lover som tyngdeloven. Produksjonsmaskinene er selvsagt akkurat som resten av verden betinget av disse lovene.

15 Ulempen ved naturlovene er imidlertid at de bare beskriver idealiserte fenomener. Det betyr at de bare passer under bestemte omstendigheter, for eksempel i laboratorieforsøk, hvor alle feilkilder kan kontrolleres nøye. Men virkelighetens produksjonsmaskiner er ikke like perfekte. Kan fintune maskineri Derfor kombinerte ekspertene flere forskjellige fysiske teorier i modellene sine. På den måten kom de så tett som mulig på hvordan maskinene virker i praksis. Én av de store utfordringene i Daka er at både sammensetningen og mengden av griserester endrer seg hele tiden. Gruppen klarte blant annet å utvikle nye reguleringer av styresignalet i tørkemaskinen altså nye måter å reagere på det råmaterialet den får inn. Maskinen ble altså i stand til å styre etter hvor stor mengde griserester den mottok. Jo mer konkret, jo bedre Med de nye reguleringene unngikk gruppen at maskinen overstyrte når det for eksempel kom flere rester fra slakteriene. Forbedringene i reguleringen tok utgangspunkt i den matematiske modellen forskerne hadde laget. Vitenskapen skal ikke alltid hige etter å utvikle mer generelle og universelle teorier, selv om det ofte er det som oppfattes som det «fineste» vitenskapelige målet. Hvis man ønsker at arbeidet virkelig skal kunne brukes til noe i samfunnet, er det viktig at man også tar utgangspunkt i konkrete, virkelige problemer, sier Joakim Juhl. Forskning i et kryssfelt Henrik Kragh Sørensen er førsteamanuensis i vitenskapsstudier på Institut for Fysik og Astronomi på Aarhus universitet. Han var ikke involvert i studien. Sørensen utdyper at det er to ekstremer i den matematiske vitenskapen: Den ene er abstrakt og generaliserende, hvor man prøver å beskrive fenomener og forstå sammenhenger. Den andre er konkret og spesifikk, hvor fokus er på å løse problemer og for eksempel optimere. Ofte vil begge aspekter være involvert i den samme modelleringen.

16 Og det er nettopp dette kryssfeltet Joakim Juhls prosjekt beveger seg i, sier Sørensen. Matematikk bygger broer Han er grunnleggende enig i Joakim Juhls kritikk av det manglende samarbeidet mellom industrien og vitenskapen. Det kan nemlig være både penger og nye ideer å hente. Det er et fint poeng at man kan bruke matematiske modeller som en kobling mellom forskernes og industriens måte å arbeide på. De kan fungere som en slags grensesnitt, sier Sørensen. Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no. Det skjer Disputas Geir Drage Berentsen Ph.d.-kandidat i statistikk Geir Drage Berentsen vil disputere for å forsvare sin avhandling fredag 4. oktober kl i Auditorium pi. Avhandlingen er titulert: Recognizing and visualizing dependence using Gaussian correlation Alle interesserte er velkommen. Møt opp i god tid, disputasten starter presis. Disputas Tiril Pedersen Gurholt Ph.d.-kandidat i anvendt og beregningsorientert matematikk Tiril Pedersen Gurholt vil disputere for å forsvare sin avhandling fredag 11. oktober kl i Auditorium pi Avhandlingen er titulert: Image processing, filtering and segmentation of data-sets for reservoir simulation Alle interesserte er velkommen. Møt opp i god tid, disputasten starter presis.

17 Nye ansettelser Stipendiat Lars Arne Jordanger Lars Arne Jordanger er tilsett som universitetsstipendiat i statistikk. Tittelen på prosjektet hans er "Nonlinear dependence in time series: order determination, local frequency analysis and Kullback- Leibler discrimination". Hovudrettleiar for prosjektet er professor Dag Tjøstheim. Stipendiat Virginia Lacal Virginia Lacal is employed in the summer of 2013 as a Phd-student in Statistics. Virginia Lacal comes from a Master degree in Pure and Applied Mathematics taken at Tor Vergata, University of Rome. She is associated with the project Nonlinear dependence in time series: predictive distributions, Granger causality and tail dependence. Her main supervisor is Dag Tjøstheim.

18 Stipendiat Victor Kiselev Victor Kiselev ble høsten 2013 ansatt som universitetsstipendiat i Anvendt og beregningsorientert matematikk etter å ha tatt en mastergrad ved UiB. Han tilhører bildebehandlingsgruppen og tittelen på hans masteroppgave var "Fast semi-supervised segmentation of natural color images using variational approach". Hovedveilederen hans er professor Xue-Cheng Tai. Stipendiat Alexey Tochin Alexey Tochin ble høsten 2012 ansatt som stipendiat i Ren matematikk. Tittelen på prosjektet hans er Geometry and Analysis of Complex Shapes and Applications to Mathematical Physics. Veiledningskomiteen består av professor Alexander Vasiliev (hovedveileder) og professor Henrik Kalisch (biveileder).

19 Publikasjoner Trykk her for å se publikasjoner fra Matematisk institutt Ledige stillinger Førsteamanuensis i matematikk/statistikk Søknadsfrist 21. september 2013 Universitetet i Stavanger har ledig fast stilling som førsteamanuensis i matematikk/statistikk ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og naturvitenskap. Stillingen er ledig fra Aktuelle fagområder for stillingen er anvendt matematikk eller statistikk. Stillingen krever doktorgrad i matematikk/statistikk, eller tilsvarende. Arbeidsoppgavene vil være forskning, veiledning og undervisning relatert til det aktuelle fagområdet, samt administrative oppgaver. Det forventes at den som ansettes bidrar til utvikling av samarbeid med samfunns-, kultur- og næringsliv. Den som tilsettes må kunne dokumentere utstrakte faglige kvalifikasjoner innenfor vesentlige deler av fagområdet og gjennom egen innsats ha vist vitenskapelig kompetanse innenfor en eller flere deler av fagområdet. Kvalifikasjoner innenfor nyskapning, innovasjon og kommersialisering av forskning vektlegges ved ansettelse i vitenskapelige stillinger ved universitetet. Bruk av nye undervisningsmetoder er et satsingsområde ved universitetet. Den som ansettes må være innstilt på å ta i bruk nye metoder. Den som tilsettes må kunne dokumentere pedagogisk basiskompetanse, evt ta imot tilbud om kurs som gir slik kompetanse i løpet av en periode på to år. Førsteamanuensis skal det første året delta på NyTi, som er universitetets veilednings- og integreringsprogram for nyansatte som skal undervise. Undervisningsspråket vil normalt være norsk. Den som tilsettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk skriftlig og muntlig, eller tilegne seg denne kompetansen i løpet av en periode på to år. Den som tilsettes må også være forberedt på å gi undervisning på engelsk. Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ.førsteamanuensis: l.pl , kode 1011, ltr , kr bto pr år.i særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Stillingen gir automatisk medlemskap i Statens Pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter. Medlemmer kan søke boliglån til gunstige vilkår.

20 Stillingsbetenkningen (under) gjør nærmere rede for fag- og ansvarsområde, arbeidsoppgaver, kvalifikasjonskrav og andre forhold som vil bli vektlagt ved tilsetting. Nærmere opplysninger om stillingen fås også ved henvendelse til Professor Sigbjørn Hervik, tlf , epost eller til instituttleder Gro Johnsen, tlf , epost Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til Anne Karin Rafos, tlf , epost Universitetet har få kvinner i undervisnings- og forskerstillinger innenfor fagområdet og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke. Søknad med CV, utvidet søkerskjema, vitnemål, attester, publikasjonsliste, inntil 15 publikasjoner og eventuell annen dokumentasjon som søkeren ønsker det skal tas hensyn til, sendes i tre eksemplarer til: Universitetet i Stavanger Det teknisk-naturvitenskapelig fakultet 4036 Stavanger Søknaden merkes med st.id Søknadsfrist er 21. september 2013.

MAT - nytt. Instituttleders hjørne. Nr. 1 Mars 2015

MAT - nytt. Instituttleders hjørne. Nr. 1 Mars 2015 MAT - nytt Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen Nr. 1 Mars 2015 Instituttleders hjørne Samlingen av instituttet i Realfagbygget har vært en lang prosess, med mange utsettelser underveis.

Detaljer

Januar 2014 HVOR FORT GÅR DU PÅ SKI?

Januar 2014 HVOR FORT GÅR DU PÅ SKI? INFOMAT Januar 2014 HVOR FORT GÅR DU PÅ SKI? Johannes Skaar (NTNU), Anders Løland (NR) og Tage Rolén (Mycoteam) har lansert en metode der du uten tekniske hjelpemidler kan finne ut hvor fort du går på

Detaljer

Kunnskap og kvalitet i ny kontekst

Kunnskap og kvalitet i ny kontekst Kunnskap og kvalitet i ny kontekst Sluttrapport fra Kunnskapsdepartementets strategiske forskningsprogram 2009 2011 NIFU 2012 2 Utgitt av: NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og

Detaljer

april 2013 NUMMER 4 ÅRGANG 45 Nomadene

april 2013 NUMMER 4 ÅRGANG 45 Nomadene april 2013 NUMMER 4 ÅRGANG 45 F Nomadene De var unge forskere, drevet av eventyrlyst og ønsket om å fordype seg i egne faglige perspektiver. Men så var det å komme seg hjem igjen. Side 12 17 [annonse]

Detaljer

Med påholden penn. Stadig flere tidsskrifter vil ha artikler etter en helt bestemt mal. Hva gjør det med forskeren som forfatter?

Med påholden penn. Stadig flere tidsskrifter vil ha artikler etter en helt bestemt mal. Hva gjør det med forskeren som forfatter? m a i 2 0 1 0 N U M M E R 5 Å R G A N G 42 F Med påholden penn Stadig flere tidsskrifter vil ha artikler etter en helt bestemt mal. Hva gjør det med forskeren som forfatter? Side 12 17 Alltid tilgjengelig

Detaljer

LEKTORBLADET. John Hattie. Møt lektorstudentene. Kunnskapssenter for utdanning. Intervju med. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning

LEKTORBLADET. John Hattie. Møt lektorstudentene. Kunnskapssenter for utdanning. Intervju med. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning Tidsskrift for fag, kultur og utdanning LEKTORBLADET Intervju med John Hattie Møt lektorstudentene Kunnskapssenter for utdanning w w w. n o r s k l e k t o r l a g. n o Nr 4/2013 12. årgang 1 Lektorbladet

Detaljer

OKTOBER 2008 NUMMER 8 ÅRGANG 40. God nok for EU? EU-pengene strømmer inn til Forsknings-Norge. Men langt fra alle ser noe til dem.

OKTOBER 2008 NUMMER 8 ÅRGANG 40. God nok for EU? EU-pengene strømmer inn til Forsknings-Norge. Men langt fra alle ser noe til dem. OKTOBER 2008 NUMMER 8 ÅRGANG 40 F God nok for EU? EU-pengene strømmer inn til Forsknings-Norge. Men langt fra alle ser noe til dem. Side 12 17 Alltid oversiktlig HK Reklamebyrå Foto: Lasse Berre Jens Arne

Detaljer

Komplekse utfordringer krever samarbeid på tvers

Komplekse utfordringer krever samarbeid på tvers Komplekse utfordringer krever samarbeid på tvers En kartlegging av perspektiver fra forskningsinstitusjoner og organisasjoner i det norske global helsemiljøet Hanne Lichtwarck Andrea Melberg Kristine Husøy

Detaljer

DATA-EDB-IT-IKT. Høgskolen i Nesnas skriftserie. Nr. 53 Høgskolen i Nesna 2003. Smått og stort om informasjonsteknologi

DATA-EDB-IT-IKT. Høgskolen i Nesnas skriftserie. Nr. 53 Høgskolen i Nesna 2003. Smått og stort om informasjonsteknologi Høgskolen i Nesnas skriftserie Nr. 53 Høgskolen i Nesna 2003 DATA-EDB-IT-IKT Smått og stort om informasjonsteknologi Per A. Godejord Pris kr. 125,- ISBN 82-7569-061-7 ISSN 0805-3154 1 The moment we come

Detaljer

Norsk medietidsskrifts overgang til digital publisering og open access (OA)

Norsk medietidsskrifts overgang til digital publisering og open access (OA) 2013 Norsk medietidsskrifts overgang til digital publisering og open access (OA) Utredning Finansiert av NML og NFR Innholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Innledning... 4 2.1 Premisser... 5 2.2 Om

Detaljer

Skolelederen. Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8. Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8. Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8 s 12: Hvordan anvende positiv psykologi? s 16: Pilotering av skolebasert kompetanseutvikling.

Detaljer

Forskerforum. Vi druknar i informasjon. Forskarane strevar med å sjå resultata for berre data. Side 12 17. tidsskrift for forskerforbundet

Forskerforum. Vi druknar i informasjon. Forskarane strevar med å sjå resultata for berre data. Side 12 17. tidsskrift for forskerforbundet Forskerforum DESEMBER 2014 NUMMER 10 ÅRGANG 46 tidsskrift for forskerforbundet Vi druknar i informasjon Forskarane strevar med å sjå resultata for berre data. Side 12 17 LEDER Øyeblikkets tyranni Kommer

Detaljer

april 2012 NUMMER 4 ÅRGANG 44 Satsar på nett Stadig fleire legg om til nettbasert utdanning. Men til kva pris? Side 12 17

april 2012 NUMMER 4 ÅRGANG 44 Satsar på nett Stadig fleire legg om til nettbasert utdanning. Men til kva pris? Side 12 17 april 2012 NUMMER 4 ÅRGANG 44 F Satsar på nett Stadig fleire legg om til nettbasert utdanning. Men til kva pris? Side 12 17 [annonse] forskerforum 4 2012 side 2 INNHOLD 12: Over til nett Stadig fleire

Detaljer

Bibliotekaren. The Librarian. The Librarian. Dype eller brede bibliotekarer? Lær å forhandle! Tromsø bibliotek fikk ny sjef uten utlysning

Bibliotekaren. The Librarian. The Librarian. Dype eller brede bibliotekarer? Lær å forhandle! Tromsø bibliotek fikk ny sjef uten utlysning Bibliotekaren 8 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Dype eller brede bibliotekarer? The Librarian The Librarian Special Journal for the Librarians Union of Norway Journal for the Librarians Union

Detaljer

september 2010 NUMMER 7 ÅRGANG 42 Livet ved tavla

september 2010 NUMMER 7 ÅRGANG 42 Livet ved tavla september 2010 NUMMER 7 ÅRGANG 42 F Livet ved tavla Det snakkes om undervisningsplikt og forskningsfri. Hvilken status har forelesningen i akademia? Og hvordan når man best fram til studentene? Side 12

Detaljer

Når forskere blir aktivister

Når forskere blir aktivister februar 2009 NUMMER 2 ÅRGANG 41 F Med fakkelen i bakhånd Når forskere blir aktivister Politisk aktivisme særpreger ikke akademia i dag. Men Den enkelte jevne forsker saker får fører forskerne ikke partipolitisk

Detaljer

I AM GIULIETTA AND I AM SUCH STUFF AS DREAMS ARE MADE ON. EKSKLUSIV FORHÅNDSVISNING. alfaromeo.no UTEN HJERTE VILLE VI BARE VÆRT MASKINER.

I AM GIULIETTA AND I AM SUCH STUFF AS DREAMS ARE MADE ON. EKSKLUSIV FORHÅNDSVISNING. alfaromeo.no UTEN HJERTE VILLE VI BARE VÆRT MASKINER. november 2010 NUMMER 9 ÅRGANG 42 F På slankekur Etter å ha fråtset i studenter på 1980- og 1990-tallet, har mange fag nå en livbredde som ikke matcher idealene. Men hva bestemmer et fags ideelle BMI? Side

Detaljer

RAPPORT FRA DELTAKERNE

RAPPORT FRA DELTAKERNE B e i j i n g o g S h a n g h a i - K i n a Studietur 18. 27. november 2006 Statens Dataforum - fagforum for IT i offentlig sektor Studietur til Kina med besøk i Beijing og Shanghai RAPPORT FRA DELTAKERNE

Detaljer

Skolelederen. Mestringsgrupper. og tilpasset opplæring. Tema Sidene 14 17. Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Mestringsgrupper. og tilpasset opplæring. Tema Sidene 14 17. Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Mestringsgrupper Tema Sidene 14 17 og tilpasset opplæring s 6: Hva forventer næringslivet av skolen? s 8: Mer fra Skolelederforbundets idéverksted s.

Detaljer

SLIK BLIR FADDERFESTEN. TIPS OSS! nyheter@smis.no tlf: 474 19 999

SLIK BLIR FADDERFESTEN. TIPS OSS! nyheter@smis.no tlf: 474 19 999 tudentmediene i tavanger avis radio nett tv Utgave 8 4. mai - 17. mai 2010 www.smis.no arkivfoto Magnus H. Wathne LIK BLIR FADDERFETEN Fadder 2010 bryter med gamle tradisjoner og «flytter hjemmefra» for

Detaljer

Kun det BESTE eller godt nok?

Kun det BESTE eller godt nok? 2 0 1 1/1 2 BI LEADERSHIP MAGAZINE Kun det BESTE eller godt nok? Hvilke type er du? 6 NÅR LEDERE VURDERES 10 EKSEMPELETS MAKT SKAPER ENGASJERTE ANSATTE 18 CAREER SUCCESS FOR INTERNATIONAL WOMEN BI LEADERSHIP

Detaljer

Egil Petter Stræte Rådgiving til bonden - et innspill om behov og utfordringer. Formål. Rapport 10/2014 ISSN 1503-2035

Egil Petter Stræte Rådgiving til bonden - et innspill om behov og utfordringer. Formål. Rapport 10/2014 ISSN 1503-2035 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll N-7491 Trondheim Tlf: 73 59 17 29 Fax: 73 59 12 75 post@bygdeforskning.no www.bygdeforskning.no Egil Petter Stræte Egil Petter Stræte Rådgiving

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL LANDSSTYREMØTE 5 2014/2015

SAKSPAPIRER TIL LANDSSTYREMØTE 5 2014/2015 SAKSPAPIRER TIL LANDSSTYREMØTE 5 2014/2015 Saksnummer Tittel Side LS5 00 Konstituering 1 LS5 00.05-14/15 Konstituering 1 LS5 01 Rapporter og orienteringer 6 LS5 01.10-14/15 Rapporter 6 LS5 01.11-14/15

Detaljer

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs... 1 Innhold... 1 Innledning... 2 Status for PhD-utdanningen ved UMB... 3 Kvalitet... 7 Forskning... 9 Publisering... 10

Detaljer

Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole presenterer med dette sin årsmelding for 2003.

Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole presenterer med dette sin årsmelding for 2003. FORORD Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole presenterer med dette sin årsmelding for 2003. Årlige oversikter over vitenskapelig publisering og annen faglig virksomhet gis også ut samlet

Detaljer

Hvordan kan Transportbransjens opplæringskontor legge til rette for opplæring slik at det har relevans for yrkessjåførens daglige arbeid?

Hvordan kan Transportbransjens opplæringskontor legge til rette for opplæring slik at det har relevans for yrkessjåførens daglige arbeid? Hvordan kan Transportbransjens opplæringskontor legge til rette for opplæring slik at det har relevans for yrkessjåførens daglige arbeid? Masteroppgave i yrkespedagogikk Høyskolen i Oslo og Akershus Dagrunn

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR DEN NORSKE AKTUARFORENING, NR 2-2010

MEDLEMSBLAD FOR DEN NORSKE AKTUARFORENING, NR 2-2010 MEDLEMSBLAD FOR DEN NORSKE AKTUARFORENING, NR 2-2010 I denne utgaven kan du blant annet lese om Mange inntrykk fra ICA 2010 Foreningsnytt Portrettintervju av Øystein Sæter Aktuar tok OL-gull Aktuarfokus

Detaljer

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess En studie av Sparebank 1 Regnskapshuset SMN BE 333E Innovasjon og Entreprenørskap Av Christina Tro Christina Tro Oppkjøp som vekststrategi En

Detaljer

Modell for optimering av investeringsbeslutninger resultater og anvendelse

Modell for optimering av investeringsbeslutninger resultater og anvendelse FFI-rapport 2011/00940 Modell for optimering av investeringsbeslutninger resultater og anvendelse Maria Fleischer Fauske Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 10. mai 2011 FFI-rapport 2011/00940 1185 P:

Detaljer

Vil gjøre en. forskjell i verden FREMTIDENS INGENIØR. Sivilingeniørstudent Lotte Løland sikter høyt innenfor grønn kompetanse

Vil gjøre en. forskjell i verden FREMTIDENS INGENIØR. Sivilingeniørstudent Lotte Løland sikter høyt innenfor grønn kompetanse DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Nr 1 MARS 2014 FREMTIDENS INGENIØR LES OM OPPFYLLER BEHOV Subseabransjen og høgskolen i tett samarbeid VI TAR MILJØENDRINGER PÅ ALVOR På fagskolene utdannes

Detaljer