Om eldre, kognitiv svikt og førerkort

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Om eldre, kognitiv svikt og førerkort"

Transkript

1 Er gamle, syke og svake - men bil skal dem ha Om eldre, kognitiv svikt og førerkort Anne Brækhus, nevrolog Hukommelsesklinikken, Geriatrisk avdeling Nevrologisk avdeling. OUS, Ullevål Aldring og Helse Helsedirektoratet

2 Min bakgrunn Huklibildet

3 Disposisjon Sykdommer som kan påvirke kjøring Hva er kognitiv svikt og demens? Hvordan kan demenssykdom påvirke kjøring? Hvordan kan vi på en best mulig måte bedømme om en pasient med demenssykdom er tilstrekkelig sikker som sjåfør? Sykehistorier

4 Noen sykehistorier. Typisk sykehistorie Langvarige hukommelsesproblemer, ektefelle har overtatt ansvar for familieøkonomien. Noe mindre initiativ, men greier vanlige oppgaver i hjemmet stort sett uten problemer. Begge: ingen problemer med kjøring. Undersøkelse viser en fysisk helt frisk person, men reduserte resultater på tester av hukommelse, tempo, og romretningssans. Hva så? Kjøre eller ikke kjøre? En annen sykehistorie Mann med AD, 68 år. Betydelig redusert hukommelse. Godkjent kjørevurdering 6 mnd senere: mer tiltaksløs, Klarer ikke lenger håndtere egne medisiner Jeg formidler at det er på tide å gi seg med kjøring Kona gråter og blir ute av seg Pasienten: det var en befrielse!

5 1000 Mannlige personbilførere innblandet i personskadeulykker , etter aldersgruppe. Indeks (35-49 år = 100) Indeks (35-49 år = 100) år år år år år år år 75 år +

6 Sykdommer (hos eldre) som kan medføre reduserte kjøreferdigheter Synssykdommer (grønn/grå stær, maculadegenerasjon) Diabetes (sukkersyke), lavt og høyt blodsukker(hypo- og hyperglykemi), polynevropati Sykdommer som rammer bevegelsesapparatet (leddgikt, slitasjegikt) Parkinsons sykdom Hjerneslag, motoriske og kognitive problemer Demenssykdommer; særstilling? Snikende utvikling Manglende innsikt

7 Hva er kognisjon og redusert kognitiv funksjon? Kognisjon: hjernens høyere aktiviteter, hukommelse, språk, orienteringsevne, rom-retningssans (visuospatiell funksjon), evne til logisk tenkning og abstraksjon, intellektuelle evner Kognitiv reduksjon/svikt: reduksjon innen en eller flere av disse områdene

8 Kognitiv svikt Akutt: Opptrer ofte hos eldre pga kroppslig (somatisk sykdom) dager- uker (akutt forvirring/delirium) Kronisk: ulike demenssykdommer måneder-år Kronisk + akutt Pasient med demens av Alzheimers type, primært hukommelsesproblemer Akutt forvirring (delirium) pga lungebetennelse Journalnotat: Alvorlig demens Kom seg greit (fortsatte å kjøre bil etterpå )

9 Hva er demenssykdom? Demens er samlebetegnelse for en (stor) gruppe sykdommer som først og fremst er kjennetegnet ved: svekkelse av høyere hjernefunksjoner (kognitiv svikt) i forhold til tidligere nivå, altså en ervervet svikt. Forekommer hyppigst hos eldre mennesker. 97% av pasientene med demenssykdom er over 65 år

10 Ulike demenssykdommer Syk og frisk hjerne De hyppigste: Demens av Alzheimers type (DAT) Vaskulær demens (VaD) Kombinasjon av DAT og VaD Mange andre årsaker: demens ved parkinsons sykdom, FTLD, multippel sklerose (MS)

11 Fra normal aldring til demens Normal aldring/normal kognitiv funksjon Mild kognitiv svikt (MCI) Demens

12 Symptomer ved demens Rom-retningsproblemer Nedsatt oppmerksomhetsfunksjon Viktig(st) ift sikker kjøring Redusert intellektuell funksjon (eks. dømmekraft, planlegging, logisk tenking) Hukommelsesreduksjon Redusert sykdomsinnsikt

13 Forekomst av demenssykdommer personer får demenssykdom hvert år

14 Utredning ved mistanke om demenssykdom Det finnes ingen blodprøver eller andre tester som kan påvise demenssykdom Diagnosen stilles på bakgrunn av diagnostiske kriterier

15 Demens-kriterier, ICD-10 1) Svekket hukommelse 2) Svekkelse av andre kognitive funksjoner, den kognitive svikten må influere på dagliglivets funksjoner 3) Klar bevissthet 4) Endringer i atferd, eller i sosial funksjon 5) Varighet minst 6 måneder Mange av pasientene med demens har manglende innsikt i sin svikt, og man må derfor få opplysninger fra pårørende, spesielt for punkt 2

16 Utredning ved mistanke om demens Samtale med pasient og pårørende Fysisk undersøkelse av pasienten CT/MR-undersøkelse av hodet Blodprøver Testing av kognitiv funksjon (MMS, Klokketest, Trail Making test A og B) Mange blir ikke utredet. 50% får ikke diagnose?

17 Kognitive tester MMS: Orientering Tegne/skrive Huske Regne Benevning Maks skåre: 30 poeng Klokketest: Trail A: Trail B:

18 Problemer personer med demens kan ha i trafikken Kjører saktere for å kompensere for usikkerhet Kjører seg vill i kjente omgivelser Klarer ikke å følge skilting Kjører feil vei i rundkjøringer Velger feil kjørefelt Klarer ikke å skifte felt Kjører på rødt lys Problemer i kryss

19 Når er den kognitive svikten så uttalt at det er uforsvarlig å kjøre? Usikker kjøring For usikkert Gråsone Tilstrekkelig sikkert 1 år 20 år Sykdomsutvikling

20

21 Vurdering av kjøreskikkethet hos personer med kognitiv svikt/demenssykdom Medikamenter Pårørende Nevropsykolog Kognitive tester Legeundersøkelse, Primær/spesialist VURDERING AV PASIENTEN Ergoterapeut Samtale og fysisk us. (Simulator) Praktisk kjørevurdering

22 Mini-mental status test (MMS) Verdens mest brukte kort-test for påvisning av kognitiv svikt Tidsbruk: 5-10 min Ikke brukbar hos pasienter med afasi, problematisk hos pas med redusert syn og hørsel NB, utdannelse, og alder påvirker! Orientering for tid og sted Korttidshukommelse Ost-sykkel-bok Språk (benevning) 3-trinns kommando Kopiere Stave baklengs/subtraksjon Lese og gjennomføre Lukk øynene Skrive setning Gjenta setning Aldri annet enn om og men

23 Demens og bilkjøring- MMS kriterier fra Helsedirektoratet MMS: Oftest tilstrekkelig til kjøring, med mindre andre forhold taler i mot MMS: Ofte uforenlig med kjøring Videre utredning? Praktisk prøve? MMS: < 20 Diskvalifiserer for kjøring, dersom fylkeslegen ikke finner meget gode holdepunkter for det. NB, afasi, utdannelse, og alder påvirker!

24 Trail making test A

25 Trail making test A og resultat av praktisk kjørevurdering Sekunder ikke bestått bestått Individer

26 Trail Making test B Avhengig av utdannelse. Viktig å kunne alfabetet!

27 Trail making test B og resultat av praktisk kjørevurdering Sekunder bestått ikke bestått Individer

28 Hva kan predikere ferdigheter i trafikken? Ingen enkelttest eller kombinasjon av tester kan predikerer hvem som vil kjøre sikkert i trafikken! Det er ikke alltid overensstemmelse mellom nevropsykologiske undersøkelser og en kjøretest.

29

30

31 Vurdering av praktiske kjøreferdigheter: gullstandard eller subjektiv avgjørelse? Svakheter: Ikke standardisert: Variasjon i vurderingene som gjøres (Vanligvis) ikke pasientens egen bil Ikke akutte situasjoner Ingen muligheter til å kontrollere eksterne variable som annen trafikk, veitilstand, eller andre føreres oppførsel For enkle/vanskelige kjøreruter? Variasjon i pasientens tilstand Ressurs- og kostnadskrevende

32 Demens og førerkort Utfordringer for leger Tabubelagte symptomer Snikende utvikling; ikke alltid lett å oppdage Pasientene har ofte manglende innsikt i sin sykdom Pårørende ønsker sjåfør Ingen blodprøve eller annen objektiv us som kan bekrefte demenssykdom Demensdiagnose er i seg selv ofte ikke tilstrekkelig grunn til å inndra førerkortet Uvisst når i utviklingen det er kjøring blir usikkert, ingen absolutt grense for når kjøring er uforsvarlig

33 Utfordringer for leger ved demens og førerkort (2) Ingen tilstrekkelige gode verktøy i vurderingen Ikke standardisert vurdering medfører mye skjønn i vurderingen Uenighet blant fagpersoner Lite kunnskap om problemstillingen hos mange leger Belastning på lege-pasient- forhold ( advokat-dommer ) Mange (leger) vegrer seg for å ta opp spørsmålet om kjøreferdigheter Lite tilbud i spesialisthelsetjenesten

34 Antall pasienter (prosent) som oppleves som vanskelige eller svært vanskelige å vurdere Brækhus, A, Wyller TB, Engedal K, Legers syn på helsevurdering for førerkort. Tidsskriftet 2010

35 Screening Systematisk testing av friske mennesker Personer med dårlig skolegang klarer seg dårlig ( Falsk positive ) Personer med enkelte demenssykdommer kan skåre høyt til tross for symptomer som ikke er forenlig med bilkjøring ( Falsk negative )

36 Gamle > 85/90 år kan være vanskelig å skille mellom normale aldersforandringer og symptomer på kognitiv reduksjon/demenssykdom Øvre aldersgrense for bilkjøring?? Pasient på Hukommelsesklinikken, kvinne 88 år Psykomotorisk langsom, men hun hadde vært den beste til å kjøre på Bilfører 65+ kurset

37 Oppsummering Mange sykdomstilstander kan påvirke evnen til å kjøre bil på en sikker måte Demenssykdom forkommer hyppig og kan være vanskelig å oppdage ila en (kort) legekonsultasjon. Vurdering av helsemessig skikkethet for kjøring er vanskelig for leger: advokat/dommer-rolle. Ingen enkelttest eller kombinasjon av kognitive tester kan sikkert predikere hvem som ikke utgjør en fare i trafikken Men, antakelig mulig med noe høyere mistenksomhet hos allmennleger når det gjelder å påvise symptomer som kan være forenlig med demenssykdom

38 Takk for oppmerksomheten!

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom

Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom Innhold FORORD... 4 HVA ER SPIELMEYER-VOGTS SYKDOM?... 5 Forekomst... 5 Sykdommens årsak... 5 SPIELMEYER-VOGTS SYKDOM OG ARV... 5 MEDISINSK FORSKNING...

Detaljer

- å konsentrere seg, ta initiativ og huske ting

- å konsentrere seg, ta initiativ og huske ting Du ble antagelig konfrontert med afasi for første gang for ikke så len muligens en del ubesvarte spørsmål. Å bli rammet av afasi fører gje som: hva er afasi, hva er årsaken til afasi og hvilke tilleggsvansker

Detaljer

Veiledende retningslinjer for diagnostisering og behandling ved Parkinsons sykdom

Veiledende retningslinjer for diagnostisering og behandling ved Parkinsons sykdom Veiledende retningslinjer for diagnostisering og behandling ved Parkinsons sykdom Revidert 04/2010 Anbefalinger fra Nasjonalt kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser www.sus.no/nkb Innhold 1.0 Innledning

Detaljer

Et hefte om CHARGE syndrom

Et hefte om CHARGE syndrom Et hefte om CHARGE syndrom CHARGE syndrom er en meget kompleks tilstand, og personer med CHARGE syndrom kan ha veldig ulike utfordringer i livet. Med dette lille heftet ønsker vi å gi en enkel og lettfattelig

Detaljer

Vi får det til! Utredning av kognisjon og kommunikasjon hos mennesker med alvorlig og dyp utviklingshemming

Vi får det til! Utredning av kognisjon og kommunikasjon hos mennesker med alvorlig og dyp utviklingshemming Vi får det til! Utredning av kognisjon og kommunikasjon hos mennesker med alvorlig og dyp utviklingshemming Forfattere: Spesialpedagog Jan Erik Østvik Akershus Universitetssykehus HF, Avdeling Voksenhabilitering

Detaljer

JEG FORSTÅR ALT DU SIER

JEG FORSTÅR ALT DU SIER 15. 4. 2009 Å KOMMUNISERE MED AFASI JEG FORSTÅR ALT DU SIER Prosjektoppgave av Jane Svartskuren og Tanja Teigum Alternativ og supplerende kommunikasjon (30 studiepoeng) Høgskolen i Vestfold 2008-2009 Til

Detaljer

En informasjonsbrosjyre til deg som er pårørende til en person med sykdommen Multippel Sklerose

En informasjonsbrosjyre til deg som er pårørende til en person med sykdommen Multippel Sklerose sammen er vi sterkere En informasjonsbrosjyre til deg som er pårørende til en person med sykdommen Multippel Sklerose Forord innholdsfortegnelse Denne brosjyren henvender seg til deg som er pårørende til

Detaljer

Pårørende til personer med demens - Evaluering av en psykoedukativ intervensjon rettet mot pårørende

Pårørende til personer med demens - Evaluering av en psykoedukativ intervensjon rettet mot pårørende Pårørende til personer med demens - Evaluering av en psykoedukativ intervensjon rettet mot pårørende Aud Johannessen Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2006:12 Pårørende

Detaljer

En vanskelig pasient?

En vanskelig pasient? Rapport nr 11/08 En vanskelig pasient? Sykehusene og pasienter med sjeldne medisinske tilstander Lars Grue NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring En vanskelig pasient? Sykehusene

Detaljer

Kurs i utredning og tverrfaglig behandling av kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalomyelitt for helsepersonell

Kurs i utredning og tverrfaglig behandling av kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalomyelitt for helsepersonell Kurs i utredning og tverrfaglig behandling av kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalomyelitt for helsepersonell Referat av Eva Stormorken Mer enn 100 interesserte fagfolk deltok på kurset som ble

Detaljer

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær Om brosjyren Denne brosjyren er et hjelpemiddel for nære omsorgspersoner som vurder om partneren trenger sykehjemsplass eller som har en partner på sykehjem. Brosjyren er delt inn i fire hovedkapitler.

Detaljer

Kort innføring i kognitiv terapi

Kort innføring i kognitiv terapi Kort innføring i kognitiv terapi Selvhjelpshefte Arne Repål versjon 3, 2009 Kognitiv kommer av ordet kognisjon som betyr bearbeiding av informasjon. Kjernen i kognitiv terapi er at vi hele tiden velger

Detaljer

Oppsummering NASS pilot

Oppsummering NASS pilot Dokumentnr 1 Revisjon: Versjon 1.1 Oppsummering NASS pilot 14.mars-25.mai 07 Prosjektleder Elin Katrine Hosen, KITH AS 07 - 2 - Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Innledning... 3 2 Sammendrag...

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

AKTIV HVERDAG Mental aktivitet og trening. Mål for temaet

AKTIV HVERDAG Mental aktivitet og trening. Mål for temaet Lysbilde 1 AKTIV HVERDAG Mental aktivitet og trening (sted) (dato) http://www.lister.no/prosjekter/helsenettverk-lister/aktiv-hverdag Lysbilde 2 Mål for temaet Ha fått forståelse for hvilken rolle mental

Detaljer

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder Målgruppe:

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1561 Nasjonale retningslinjer Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten Forord Forekomsten av depressive lidelser i befolkningen

Detaljer

Narkolepsi -en veiviser

Narkolepsi -en veiviser Narkolepsi -en veiviser Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi 2. utgave, Oslo 2004 INNHOLD En veiledning om narkolepsi 6 Forord 6 Historikk 6 Narkolepsi 7 Virkning og utbredelse

Detaljer

Veileder i rehabilitering av mennesker med progredierende nevrologiske sykdommer

Veileder i rehabilitering av mennesker med progredierende nevrologiske sykdommer Veileder i rehabilitering av mennesker med progredierende nevrologiske sykdommer IK-2716 Saksområdet som denne trykksaken handler om forvaltes av Sosial- og helsedirektoratet. Spørsmål om innholdet rettes

Detaljer

Sånn er livet - 7 år etter. En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning. Anne-Lise Farstad

Sånn er livet - 7 år etter. En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning. Anne-Lise Farstad Sånn er livet - 7 år etter En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning Anne-Lise Farstad Utgiver: Torshov kompetansesenter, Oslo 2011 Trykk: Merkur Trykk Omslagsillustrasjon: Åse Margrethe

Detaljer

Hverdagsliv med. Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet. med kognitive endringer

Hverdagsliv med. Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet. med kognitive endringer Hverdagsliv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet med kognitive endringer Hverdagsliv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever hverdags livet med kognitive

Detaljer

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer

Skal vi danne en folkebevegelse for sikker behandling i helsevesenet?

Skal vi danne en folkebevegelse for sikker behandling i helsevesenet? Skal vi danne en folkebevegelse for sikker behandling i helsevesenet? For oss som kjenner til sikkerhetskulturen i Luftfarten, er helsevesenets innstilling til sikkerhet helt uforståelig. Det er nesten

Detaljer

Marit Nilsen Marit Danielsen Grete Ege Grønlund

Marit Nilsen Marit Danielsen Grete Ege Grønlund Marit Nilsen Marit Danielsen Grete Ege Grønlund INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for prosjektet... 4 1.2 Prosjektets målgruppe og målsetning... 6 1.3 Prosjektgruppen... 7 1.4 Metode

Detaljer

Et felles gløtt inn i skumringstimen...

Et felles gløtt inn i skumringstimen... Et felles gløtt inn i skumringstimen... Depresjon og demens. En sammenlignende studie av kartleggingsverktøyene og i hjemmesykepleien og på korttidsavdeling på sykehjem Alois Alzheimers pasient Auguste

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i sykehjem

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i sykehjem Trondheim kommunerevisjon Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i Sammendrag Bakgrunn og problemstillinger Kapittel 4A i pasientrettighetsloven omhandler helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som

Detaljer

Sykehustjenester når mange blir gamle -

Sykehustjenester når mange blir gamle - Sørlandet sykehus HF Sykehustjenester når mange blir gamle - Handlingsplan for eldremedisin for Sørlandet sykehus 2012 2020 1 Forord Jeg har deltatt i ulike planarbeid i mer enn to tiår. Det er ikke bare

Detaljer