Juristkontakt. Stolte av jobben tør ikke si det. Jurister i offentlig sektor: Ny undersøkelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Juristkontakt. Stolte av jobben tør ikke si det. Jurister i offentlig sektor: Ny undersøkelse"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR ÅRGANG Juristkontakt Ny undersøkelse Jurister i offentlig sektor: Stolte av jobben tør ikke si det

2 NJ-kommentaren Sprekker i Akademikernes hus Det er alltid synd når venner og kjente forlater det gode selskap. Norsk forskerforbund og Den norske kirkes Presteforening har informert Akademikerne om at de går ut av hovedorganisasjonen ved årsskiftet. Vi skulle gjerne vært denne utmeldingen foruten. Det har vært interne uenigheter, og vi må bare ta til etterretning at de to organisasjonene ser seg best tjent med å gå sammen med andre yrkesgrupper. Vi har respekt for at Forskerforbundets medlemmer, og kanskje særlig prestene, har en annen virkelighetsoppfatning. For oss blir det viktig å ha et saklig og korrekt forhold til de to organisasjonene også i fortsettelsen. Akademikerne har over tid lykkes med å samle alle sentrale utdanningsgrupper. Ved å stå sammen og konsekvent fokusere på de langtidsutdannedes interesser, har man lagt grunnlaget for en mer åpen og offensiv lønnspolitikk i offentlig sektor. Vi tror Akademikerne vil klare seg godt. Organisasjonen får litt færre medlemmer, men budskapet blir mer entydig. Lønnspolitikken er nedfelt i Akademikernes vedtekter. Vi har tro på desentralisert lønnsdannelse basert på forutsigbare og tydelige kriterier. Mye vil fortsatt måtte håndteres sentralt, og veien videre er ikke uten videre rettlinjet. Men det er vanskelig å tenke seg at gjeninnføring av lønnsoppgjørene fra 60- og 70- årene skal være målet for fremtiden. Det er for øvrig interessant at Akademikernes gjenværende organisasjoner organiserer vel så mange forskere som de som nå går ut. Kanskje det er duket for et forskningspolitisk samarbeid? Om Akademikerne og utbryterne ikke kan enes lønnspolitikken, kan vi kanskje koordinere våre synspunkter når det gjelder forskning og høyere undervisning? Med litt vedmod ønsker vi lykke til videre og kanskje velkommen tilbake ved en senere anledning! Erik Graff er generalsekretær i Norges Juristforbund NY UTGAVE Lødrup og Sverdrup: Familieretten, 5. utg sider. Uts. pris kr Boken er femte utgave av Lødrups Familieretten, med Tone Sverdup som medforfatter. Boken er ajourført med ny lovgivning og rettspraksis 4. utg. er fra En del avsnitt er skrevet om og og boken er utvidet med et kapittel om rettsforholdet mellom samboere, særlig de spørsmål som reiser seg ved samboerforholdets opphør.

3 Juristkontakt 4/ Stolte Jurister i offentlig sektor er stolte av jobben sin, viser en fersk undersøkelse. Men de tør i liten grad fortelle sine omgivelser hva de bidrar med til samfunnet. Skråsikre Feilaktige identifikasjoner er velkjent i straffeprosessen, påpeker vår rettshistoriske skribent, advokat Erling Moss. Der Doppelgänger er ikke bare krimtriks! NJ-kommentaren: Sprekker i Akademikernes hus Jurister i offentlig sektor: Stolte av jobben tør ikke si det Siden sist Når vitner tar feil eller manipuleres: Ja, jeg så ham Årskonferansen 2005 Ny organisering av arbeidsog velferdssektoren: Har ikke jurist og savner det ikke Popstjerne og jusstudent: Får sure kommentarer av medstudenter 22 Jusfattig Trygd, sosial og Aetat skal samordnes. Personvern er ikke det som har mest oppmerksomhet hos oss, sier lederen av et prøvekontor. Uten en jurist Juristkontakts lederskole: Lederen som coach Sivilombudsmannen: Mva-fradrag for hjemme-pc Meninger Førsteamanuensis Marius Emberland: Jakten på perspektiver replikk til Sjak R. Haaheim 26 Snobbete Er norske jusstudenter så snobbete at de ikke aksepterer en medstudent som har toppet VGlista? Sangartisten Dina har fått rikelig med slengbemerkninger Stilling ledig Hva skjer i NJ? Ny stilling eller adresse? Annonseinformasjon Klart svar Kan jeg få snakke med vakthavende jurist? Virksomhetsoverdragelse: Innplassering i stilling eller kunngjøring? 17 Usexy Hvorvidt poteten er sexy, ble merkelig nok et tema på Årskonferansen, som også rommet rettshjelp over disk, juristenes stammespråk og bonus i statlig sektor Jurister What s in it for me?

4 NY UNDERSØKELSE Jurister i offentlig sektor: Stolte av jobben tør ikke si det Et stort flertall av jurister ansatt i statlig og kommunal sektor er veldig stolte av jobben sin, viser en fersk spørreundersøkelse som kommunikasjonsbyrået Dinamo PR har gjort for Norges Juristforbund. Men i stedet for å spre dette glade budskapet til folk rundt seg, har juristene en tendens til å underbygge de gamle mytene om de trauste og intetsigende paragrafrytterne. Av Jan Lindgren Spørreundersøkelsen ble gjennomført i mars i år blant et tilfeldig utvalg av medlemmer i Norges Juristforbund, forholdsmessig fordelt på statlig, kommunal og privat sektor, dessuten studentmedlemmer. Undersøkelsen inngår i en situasjonsanalyse som danner basis for Juristforbundets storprosjekt MERKOS (MERKevarebygging av jurister i Offentlig Sektor). Ingen mellomstasjon Den seiglivede myten om at juristene i statlig og kommunal sektor sliter med lav selvtillit, er gjort til skamme i denne undersøkelsen. Du kan glemme bildet av en byråkrat som vandrer kuet gjennom arbeidslivet med blikket festet i en bunke sakspapirer. Jurister i stat og kommune er i svært stor grad stolte av jobben sin, viser undersøkelsen fra Dinamo PR. De føler seg i liten grad underlegne i forhold til privatansatte kolleger. De aller fleste mener dessuten at de har stor innflytelse og påvirkning på andres hverdag gjennom arbeidet de utfører. Og svært få av dem ser på jobben sin i det offentlige som en mellomstasjon før de går over til privat sektor. Dette er det imidlertid få av de privatansatte juristene og juridiske studentene som er klar over. Det er tydelig at offentlig ansatte jurister er forsiktige med å fortelle omverdenen om de positive og verdifulle sidene av sitt daglige virke. Det kommer imidlertid frem gledelig unntak fra denne tendensen: Alle tre grupper er enige om at jurister i offentlig sektor gir et viktig bidrag til samfunnet. Mindre karrierejag Enkelte myter om forskjellen på privat og offentlig sektor overlever den nye undersøkelsen med klar margin. Alle de tre gruppene av medlemmer er nemlig enige om at jurister i privat sektor er mer fokusert på karriere og status enn offentlig ansatte. Jurister i det offentlige mener dessuten at de er mer idealistiske enn privatansatte, men det tror ikke de andre gruppene noe på. Hva får så nyutdannede jurister til å velge stat eller kommune som arbeidsplass? De svarene som oftest figurerte i alle tre medlemsgrupper handlet om å skaffe seg erfaring, dessuten varierte og utfordrende oppgaver og til dels idealisme knyttet til samfunnsbidrag. De privatansatte og studentene viste også til at det skal være enklere å få jobb i det offentlige og at kravene til gode karakterer er mer moderate. Det ville imidlertid ikke de offentlig ansatte være med på. Men de aller fleste av dem fortalte at jobben i det offentlige er mer spennende enn de trodde på forhånd. Undersøkelsen avslørte videre store forskjeller i synet på hva som er mest positivt med å arbeide i offentlig sektor. De som har sitt virke i denne sektoren, pekte først og fremst på de faglige utfordringene og variasjonene i hverdagen som det mest motiverende. De privatansatte og studentene mente på sin side at fast, regulert arbeidstid og en trygg jobb måtte være de største fordelene. På minussiden var enigheten derimot stor. Den største ulempen med offentlig sektor er lønnsnivået. Respekt fra kolleger Utvalget av jurister i statlig og kommunal sektor ble spurt direkte om de følte at jobben deres ble forstått, respektert, anerkjent og verdsatt. De aller fleste svarte at dette var tilfelle i stor grad eller i svært stor grad. Med et så positivt svar kan man lure på om det er behov for noen profilering av denne gruppen. Rundt 40 prosent av Norges Juristforbunds medlemmer arbeider i statlig og kommunal sektor. Men de er lite synlige. Forbundet har startet et prosjekt for å ta tak i denne utfordringen (foto: Knut Natvig). 4 Juristkontakt

5 Juristkontakt

6 NY UNDERSØKELSE Spørsmålet er nok heller om respekten og verdsettelsen kommer fra riktig hold. Juristene i det offentlige opplever solid anerkjennelse fra juristkolleger og andre yrkesgrupper rundt dem på jobben. Det setter de pris på, men det er ikke nødvendigvis disse gruppene de opplever det viktigst å få anerkjennelse fra. Viktigst er det at sjefen setter pris på jobben de gjør, og selv om mange opplever anerkjennelse fra sin overordnede, er det også mange som savner dette. Dessuten ønsker offentlig ansatte jurister langt større forståelse for jobben de gjør blant folk flest. Blir borte i byråkratiet Ved siden av spørreundersøkelsen har kommunikasjonsbyrået bl.a. gjennomført gruppesamtaler og dybdeintervjuer med jurister fra alle sektorer, arbeidsgivere i offentlig sektor og representanter for media. Blant hovedfunnene er juristenes usynlighet i offentlig sektor, deres svake kommunikasjonsevne og det faktum at de har falt ned fra pidestallen uten helt å oppdage det selv. For bare noen tiår siden dominerte juristene statsadministrasjonen. De siste årene har de fått sterk konkurranse fra andre utdanningsgrupper med mer offensiv egenmarkedsføring. Det kan synes som juristenes har «sovet i timen». På den annen side har samfunnet aldri vært så regelstyrt som i dag. Likevel har ikke juristene klart å få aksept for hvor stort behov det er for deres kompetanse. Det er kartlagt flere grunner til at juristene er temmelig usynlige. Svært få av dem har en stillingsbetegnelse som forteller om utdanningen. De arbeider ofte i tverrfaglige grupper, samtidig som oppgavene og arbeidsstedene er svært ulike. Dermed fremstår ikke juristene som noen samlet gruppe i det offentlige. De blir rett og slett borte i byråkratiet. Oppsummeringen av situasjonsanalysen i MERKOS-prosjektet peker også på noen svakheter hos mange jurister, adferd de absolutt kan gjøre noe med for å bedre sin situasjon. Ett trekk er at juristene er detaljorienterte og må gjennomarbeide absolutt alle elementer i en sak før konklusjonen kan trekkes. De oppfattes som for grundige. Et annet trekk er at de er for omstendelige i sin kommunikasjon og bruker et gammelmodig «stammespråk» som virker fremmedgjørende. Dessuten lever myten de oppfattes som trauste og kjedelige. MERKOS-sjefen: Sammen skal vi klare det Marta Johanne Gjengedal leder styringsgruppen for MERKOS-prosjektet og er svært fornøyd med at situasjonsanalysen i prosjektet er på plass. Vi visste på forhånd at hovedutfordringen blir å synliggjøre juristers bidrag og konkurransefortrinn i offentlig sektor, kommenterer hun. Men nå har vi kartlagt hvor skoen trykker og hvordan vi best skal ta fatt på oppgaven. Vi ser et omriss av en tiltaksplan. «bedre kommunikasjon, økt kontakt mellom ulike juristgrupper og bygging av yrkesstolthet og rollebevissthet.» Hun understreker at det blir helt avgjørende å få alle 6000 medlemmer i stat og kommune til å engasjere seg, vurdere egne holdninger og løfte profilen sammen. Fortelle om egne bidrag Hva skal alle disse medlemmene gjøre for å bidra til en tydeligere og riktigere profil for offentlig ansatte jurister? Situasjonsanalysen slår fast at juristene i stat og kommune er stolte av jobben sin. De oppfatter den som viktig og mener de yter verdifulle bidrag til virksomheten. Likevel våger mange av oss ikke å rope det ut. Vi underbygger heller myten om de grå og intetsigende byråkratene. Det må vi slutte med, fastslår Marta Johanne Gjengedal, leder for styringsgruppen i MERKOS-prosjektet. Vi må bli bevisst hvilke bidrag og verdier vi står for, bruke dem aktivt i ar- 6 Juristkontakt

7 Jurister i offentlig sektor vet at de er viktige. Andre jurister mener at vi er viktige. Nå må vi lære oss å fortelle om det, oppfordrer MERKOS-sjefen Marta Johanne Gjengedal (foto: Roy Konterud). beidshverdagen og fortelle om dem til venner, kolleger og eksterne kontakter. Bremsekloss og problemløser Gjengedal er opptatt av at juristene må begynne med å gå i seg selv. MERKOSprosjektets situasjonsanalyse fastslår at de karakteriserer seg selv som både reaktive bremseklosser og proaktive problemløsere. Samtidig har de fleste jurister i offentlig sektor et slags bilde av hvem den offentlige juristen er som personlighet, men samtidig hevder så å si alle at de selv er et unntak som ikke ligner dette bildet. Heldigvis sier prosjektets referansegrupper utenfor det offentlige juridiske miljøet at vi står for trygghet og kvalitetssikring, rettferdighet og objektivitet. Det skal vi ta vare på, sier hun. Hun trekker også frem at jurister i det offentlig får aksept for å bidra til rettssikkerhet for enkeltmennesket. Det sies også at de tar riktige og gode beslutninger. Felles verdier å vise til Nå gjelder det at vi samles om verdier som vi vil at juristene i stat og kommune skal identifiseres med i årene fremover. Det kan eksempelvis være en entusiastisk og offensiv holdning som bidrar til å forebygge konflikter og problemer for virksomheten og brukerne. Dessuten kan vi vise enda større vilje til samarbeid og smidighet. Denne diskusjonen vil vi ha med riktig mange av medlemmene på. Marta Johanne Gjengedals egen entusiasme er det i hvert fall ingen mangel på. Hun ramser opp satsningsområder som bedre kommunikasjon, økt kontakt mellom ulike juristgrupper og bygging av yrkesstolthet og rollebevissthet. Og så gleder hun seg til å samle et hundretalls tillitsvalgte fra offentlig sektor i begynnelsen av juni for å lære dem å kommunisere budskapene fra MERKOSprosjektet. Juristkontakt

8 Juristkontakt Medlemsblad for Norges Juristforbund Ansv. redaktør: Erik Graff Redaktør: Jan Lindgren Frilans journalist: Ole-Martin Gangnes Design/layout: Kristine Steen, PDC Tangen as Teknisk produksjon: PDC Tangen as, Aurskog Annonsekontakt: Dagfrid Hammersvik MediaFokus AS Telefon: Telefaks: Abonnement: Kr 420,- pr. år (9 utgivelser) Signerte artikler står for forfatternes egne synspunkter. Det samme gjelder intervjuobjekters uttalelser. Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere eller forkorte innlegg. Redaksjonen avsluttet 28. april 2005 Forsidefoto: Knut Natvig/ Collage: Kristine Steen Narkotester på apotek Narkotikatester har lenge vært mulig å få kjøpt på nettet, men i løpet av året vil også en av landets største apotekkjeder starte salg av testutstyr som kan avsløre bruk av hasj eller andre stoffer. Foreldre har rett til å foreta slike tester, mener fagdirektør Britt Wolden i Vitusapotek. Man kan ikke se det sånn at det skal være en demokratisk rett for et barn å ha sitt misbruk i fred. Det er klart at dette er en vurdering som foreldrene må gjøre, sier hun til TV 2. Landsforbundet mot stoffmisbruk mener begge parter må være enige om at man skal gjennomføre testen. Er man ikke det, vil dette nesten bli det samme som et slags overgrep. Og det vil ungdommen i huset reagere sterkt på. Og da blir det vanskelig å få i gang den gode samtalen, sier informasjonssjef Jan Erik Thoresen i LMS. Torturert og voldtatt før hun døde Den tidligere iranske militærlegen Shahram Azam har flyktet fra Iran, og i april deltok han på en pressekonferanse i Canada. Der forklarte han hvilke skader den iranskkanadiske fotojournalisten Zahra Kazemi skal ha vært påført kort tid før hun døde i iransk varetekt. Hun var på jobb for bildebyrået Camera Press da hun ble arrestert i Teheran i Militærlegen undersøkte henne fire dager etter pågripelsen. Hele kroppen hennes bar preg av å ha blitt utsatt for vold. Jeg kunne se at dette var forårsaket av tortur, fortalte han ifølge dagbladet.no. Legen forteller at hun blant annet hadde store hodeskader, brukket nese, brukne fingre, en knust stortå, punktert trommehinne, slag- og piskemerker over hele kroppen, og hun manglet flere fingerog tånegler. En sykepleier som undersøkte Kazemis underliv skal ha funnet skader etter «svært brutal voldtekt». Canadas utenriksminister Pierre Pettigrew sier at landet vil øke presset på Iran, for å få vite hva som egentlig skjedde med Zahra Kazemi. NRK-redaktør kritiserer Nokas-dekning NRK Rogaland-redaktør Ståle Frafjord er svært kritisk til politilekkasjer i Nokas-saken og måten mediene bruker lekket informasjon på. Nokas-saken er en fallitterklæring for rettsstaten Norge og norske medier, hevder redaktøren i et debattinnlegg i VG. Det har blitt ganske ille, rett og slett. Slik det har utviklet seg, virker det som om alt er lov, sier Frafjord til Rogalands Avis. Mens politiet offisielt er svært restriktive med opplysninger om etterforskningen og krever at forsvarsadvokatene må underskrive en taushetserklæring, lekker flere anonyme politikilder detaljopplysninger, hevder Frafjord. Alle vet at det er politikilder som lekker hver eneste dag, og det er ingen grenser for hva media spyr ut av enkeltdetaljer, sier Frafjord. «Lekkasjene kommer fra en etat som framstår både som offer, pårørende, aktorat og dommer og som med loven i hånd hindrer tilsvar og fri informasjonsutveksling», skriver Frafjord i debattinnlegget. Vanvittig antall lukkede rettsmøter Det blir interessant å se hva som skjer når Nokas-saken blir løftet ut av Stavanger og påtalen skal avgjøres av Riksadvokaten, sier forsvarsadvokat Erik Lea til Rogalands Avis. Han representerer en av de siktede i saken. Det har vært et vanvittig antall lukkede rettsmøter i denne saken. Jeg har bedt om åpne dører hver eneste gang, men får aldri medhold. Han kritiserer politiet for hemmeligstempling. De siktede får ikke vite hva politiet sitter på. Men etter hvert er medieforbudet opphevet for en del av dokumentene. Likevel sitter de i fengsel og leser om ting i avisen som de ikke får se i saksdokumentene, sier Lea.

9 Tips til redaksjonen sendes på e-post: eller på faks: Siden sist Journalister stemmer Ap og SV Ap og SV er journalistenes parti. Til sammen støtter 65 prosent av journalistene de to partiene. Ap får 33 prosents oppslutning, mens SV får 32 prosent. En undersøkelse gjort i forbindelse med Nordiske Mediedager viser dette. Gjennom de sju årene Mediedagene har gjort den politiske undersøkelsen, har Arbeiderpartiet blitt noe svekket, mens SV har styrket seg blant norske mediefolk. Også Venstre scorer langt høyere enn i resten av befolkningen, mens FrP bare får tre prosents oppslutning. I befolkningen ellers ville FrP fått 18 prosent. «Feel good»-führeren En bok av historikeren Goetz Aly vekker oppsikt i Tyskland. Den forklarer støtten til Adolf Hitler med at han var en «feel good-diktator». Folk følte at staten tok trygt og godt vare på dem. Det kom store skattekutt og velferdsordninger som selv i dag er grunnleggende. Han sørget for at folk ikke sultet til tross for nesten vedvarende krigføring. Soldatene og deres familier fikk mer enn dobbel økonomisk støtte enn de amerikanske og britiske. Tyskerne så på ham som varmhjertet, sier Aly til Spiegel. Folk overså mer enn gjerne at det hele var grunnlagt på plyndring og drap, sier han. Okkupert land, slavearbeid og tyverier ga store muligheter. Ifølge nazi-arkiver beslagla tyskerne nok mat og forsyninger bare i Sovjet til å holde liv i 21 millioner mennesker. Alle soldater ble oppfordret til å stjele med seg mest mulig som kunne sendes hjem, sier Aly. Han hevder at 95 prosent at tyskerne tjente økonomisk på systemet. Ikke jurister i finans Professor i EU-rett ved Københavns Universitet, Peter Pagh, mener Danmark har undervurdert EUs statsstøtteregler på grunn av manglende juridisk ekspertise i landets finansdepartement. Finansdepartementet har ettervert fått en meget sentral rolle i sentraladministrasjonen. Det er et departement som ikke akkurat tynges av juridisk ekspertise. Driver man en sykkelbutikk eller en pølsevogn, har man gjerne en pen advokatregning. I Finansdepartementet administrerer man flere hundre milliarder kroner, og det klarer man med én enkelt jurist, sier han til Berlingske Tidende. Vil ha klargjort rettigheter Svein Olaf Olsen truer med rettssak mot Kristiansand kommune på grunn av dårlig eldreomsorg. Han mener hans senil demente mor ikke får det tilbudet hun betaler for og har krav på. Det melder NRK Sørlandet. Tidligere høyesterettsadvokat og fylkesmann i Aust-Agder, Signe Marie Stray Ryssdal, er blant dem som er spent på resultatet. Spørsmålet er om rettighetene er overtrådt eller ikke. Det er ganske interessant hva man egentlig har rett til, sier hun. Staten henger ut media Den svenske regjeringen henger ut medier de mener er sex- og utseendefikserte. Dette skjer via plakater og på nettet. Det er prosjektet «Flicka», drevet av det svenske sosialdepartementet, som har laget kampanjen. Både Aftonbladet, TV4, TV3, Expressen, Vecko-Revyen og andre får unngjelde. Navngitte medier og redaktører stilles spørsmål om telefonsexannonser, sponsing av Big Brother osv. på plakater som henges opp ved t-banen. Opposisjonspolitikere mener kampanjen strider mot ytringsfriheten fordi staten på denne måten prøver å styre innholdet i media. Jurister vil åpne for aktiv dødshjelp En gruppe norske jurister tar til orde for at det må åpnes for aktiv dødshjelp i straffeloven. Det er viktig å understreke at dette ikke handler om å legalisere aktiv dødshjelp slik man har i Nederland og Belgia. Vårt poeng er at straffeloven må ha en mulighet for en nyansert bedømmelse ut fra de helt særegne omstendigheter det kan være i enkelte tilfeller, sier den ene av juristene, advokat Frode Sulland til Aftenposten. Men de får ikke støtte fra legenes organisasjon. Vi er særdeles skeptiske til å foreta reguleringer som også kan være egnet til å skape et inntrykk av at leger i visse tilfeller kan yte aktiv dødshjelp. Det er vi motstandere av, sier president Hans Kristian Bakke i Den norske lægeforening. Juristkontakt

10 Siden sist Tips til redaksjonen sendes på e-post: eller på faks: Advokat får erstatning av staten Staten må trolig punge ut med millionbeløp i erstatning til en advokat som ikke fikk tilbake bevillingen sin, melder Aftenposten. Det var i 1999 Østfold-advokaten fikk tilbakekalt bevillingen på grunn av rot med regnskaper og underdekning i klientmidlene. Advokaten ordnet opp, og etter to måneder søkte han Advokatbevillingsnemnda om å få tilbake bevillingen. Søknaden ble avslått, begrunnet blant annet med at «minimumsstraffen» for såkalte formalovertredelser som hovedregel var ett år. Advokaten fikk bevillingen tilbake først ett år etter at han mistet den. Advokaten gikk til sak mot staten med krav om erstatning fordi han mente det første avslaget var ugyldig. Nå er Høyesterett enig, og flertallet sier rett ut at «et statlig organ har grepet feil i forståelsen av de reglene organet forvalter, med den konsekvens at det er truffet et ugyldig vedtak». Offentlig eller ikke? 12 kroner av hver hundrelapp som bilistene betalte i bompenger, gikk i fjor til administrasjon av innkrevingen. Bompengeselskapene driver unødig kostbart, mener Vegdirektoratet. Vi ber i første omgang departementet avklare om selskapene skal følge de regler som gjelder for offentlig virksomhet. Vi vil senere komme tilbake med forslag til hva som kan gjøres for å effektivisere innkrevingen, sier veidirektør Olav Søfteland til Bergens Tidende. Selskapene har i revisjonsrapporter fått kritikk for dyre utenlandsturer der statlig regulativ er overskredet og der bompengeselskaper har betalt for ektefeller, lønnsfastsettelser i selskapene og bruk av midler til utenforliggende formål. Bompengeselskapene har laget en juridisk utredning der det hevdes at selskapene ikke er offentlige, men derimot skal følge aksjelovens bestemmelser. «Dette opprøret er sponset av staten» Organisasjonen Adbuster reiste nylig rundt på skoler med penger fra statlige Riksutstillinger og delte ut en håndbok i sivil ulydighet. Adbusters skal lære elevene å få frem sine egne meninger ved hjelp av blant annet elevstreik, rør-blokader og sjablongmaling. «Husk at politiet bruker sivilkledde spanere, noen ganger er det for å se og høre. Andre ganger er det for å provosere fram bråk», heter det i boka. Rektorer ved to skoler har nektet elevene å få boka, men direktør for Riksutstillinger, Marith Hope, forsvarer boka. Boken kan du få kjøpt i bokhandelen, og han kan ikke nekte noen å ha bøker. Så dette blir litt tullete, sier hun til NRK. EU tillater jakt på journalistkilder EU-kommisjonen har fått juridisk gjennomslag for å tillate kildejakt i journalisters notater. Den europeiske journalistføderasjonen raser, melder journalisten.no. Det er EU-domstolen som har gitt EU-kommisjonen anledning til å ransake journalisters kildemateriale når kommisjonen mener det er nødvendig. Bakgrunnen for avgjørelsen er EU-domstolens beslutning om å avvise en anke fra Hans- Martin Tillack, den tidligere Brussel-korrespondenten for det tyske magasinet Stern. Tillack hadde anket en tidligere rettsavgjørelse om at EU-kommisjonens antikorrupsjonstjeneste (OLAF) kunne undersøke reporterens leilighet i mars i fjor. Anken til EU-kommisjonen omfattet mer enn tusen sider med dokumenter og tusenvis med e-poster som OLAF hadde tilegnet seg i raidet. Nord-Nordisk Juristmøte i 2006 De Nordnordiske juristmøter arrangeres hvert tredje år siden Neste gang er det finnene som står for tur, og Vasa vil invitere i dagene juni Temaet vil være en sammenligning av straffeprosessen i Finland, Norge og Sverige. Norsk kontaktmann: Høyesterettsadvokat Gunnar Nerdrum, telefon , telefaks , e-post: Massetiltale mot mafia Amerikanske myndigheter slo nylig hardt til mot den beryktede mafiaen i Chicago. 14 personer tiltales for en rekke forbrytelser, bl.a. 18 drap fra 1969 og utover. Tiltalepapirene forteller om årtier med utpressing, illegalt spill, trusler, vold, bestikkelser, trakassering, mafiakontrollerte fagforeninger og drap. Blant de tiltalte er det to tidligere politifolk. Sorenskriver får alvorlig kritikk Sorenskriver Svein Staurem i Alstahaug tingrett blir hudflettet av tilsynsutvalget for dommere, ifølge ANB. Ifølge vedtaket i tilsynsutvalget har Staurem tre ganger gjort seg skyldig i grov tjenesteforsømmelse ved å la barnevernssaker bli liggende i opptil halvannet år uten å behandle dem. Han skal også ha unnlatt å besvare purringer fra partenes advokater om å få fortgang i sakene. Tilsynsutvalget fastslår at sorenskriverens forsømmelser er så alvorlige at det kvalifiserer til lovens strengeste tiltak i form av advarsel. Det er første gang en dommer har fått advarsel av klageorganet. Det dreier seg om en forsettlig forsømmelse av graverende innhold, og utvalget kan ikke se at sorenskriveren på noen måte har gitt tilfredsstillende forklaring på denne, heter det videre i vedtaket. Situasjonen er ulykkelig, ubekvem og ytterst beklagelig. Jeg har ingen problemer med å innse at dette kan svekke tilliten til meg og domstolen som sådan, sier Staurem til Avisenes Nyhetsbyrå. 10 Juristkontakt

11 Foss tror ikke IA har fått ned fraværet Finansminister Per-Kristian Foss tror ikke det er avtalen om «inkluderende arbeidsliv» som har fått ned sykefraværet. Det viktigste har vært regelendringene som er foretatt. Det er ikke forskjell på nedgangen i sykefraværet i IA-bedrifter og i andre bedrifter. Man kan trekke den konklusjonen man vil. IA-avtalen har mål som burde føre til at sykefraværet gikk ned. Men det statistiske grunnlaget for å hevde at det er klart skille mellom avtalebedrifter og ikke-avtalebedrifter, det finner vi ikke i materialet, sier han ifølge Aftenposten. Vil ha penger til pakistansk 1905-feiring To store pakistanske organisasjoner i Oslo søkte kommunen om over kroner til en pakistansk vri på feiringen av unionsoppløsningen med Sverige. Svenn Kristiansen (FrP) er opprørt over planene. Dette er helt på trynet. Vi skal jo feire unionsoppløsningen med Sverige i 1905, og de skal sette en pakistansk vri på feiringen. Det er frekkhetens nådegave, sier den fungerende Oslo-ordføreren til VG. Leder Fazal Hussain i Pakistan Velferds- Organisasjon mener det er FrP som provoserer. Bystyret trenger å gå i seg selv, og se om ikke det flerkulturelle samfunnet i Oslo by nå blir sabotert av FrP, mener Hussain. Hva skjedde? Juristkontakt for 30 år siden Underdirektør E. Smedsrud fra Justisdepartementet grep på politimestermøtet i høst fatt i at man fra tid til annen ser uttalelser i pressen fra politihold om interne administrative forhold som får en til å sperre øynene opp. Politimester Gullbrand Nyhus følte seg kallet til å ta politiet i forsvar. Man skal vel da ikke uten videre forutsette at de enkelte politimestere skal være tause og ikke si fra hvor skoen etter deres oppfatning trykker. Tause politimestere som ikke sier fra til pressen, det vil vi ikke være, og det tror jeg ikke departementet er tjent med at vi er, sa han. Underdirektør Smedsrud repliserte: Men det er måten det gjøres på som vi av og til føler oss noe beklemt over i departementet. Jeg vil derfor be om at man er forsiktig både med ordvalg og innhold, slik at man ikke kommer i skade for å legge et fundament for usaklige angrep på de myndigheter som har med bevilgninger og budsjettkontroll å gjøre. (Reportasje fra et politimestermøte 1975) Juristkontakt for 20 år siden Når vi (Norges Juristforbund) er betenkt over opprettelsen av et nytt fakultet i Tromsø, skyldes det vanskelighetene med å skaffe kvalifiserte lærekrefter og frykten for en overproduksjon av jurister. Hvis nå dette forsøk ikke lykkes, finnes det i det hele tatt retrettmuligheter? For vår del er vi bekymret over det lave kvalitetsnivået man har utsikt til å få både i Oslo og Tromsø. Svake juridiske kandidater i overflod er ikke nettopp egnet til å skape respekt for jusen og juristen. (Usignert innlegg fra Juristforbundet 1985) Juristkontakt for 10 år siden Jostein Lindland fikk i oktober i fjor tillatelse av fylkesmannen i Oslo og Akershus til å utøve rettshjelpsvirksomhet. Han er dermed den første av Juristforbundets medlemmer som har fått lov til å utøve egen praksis. Øystein Melkild i Norges Juristforbund presiserer at rettshjelperne ikke vil bli noen konkurrent til advokatene. Det er en brist på rettspleie her i landet. Dette må derfor ses på som et velkomment supplement til advokatbistand. De vil utfylle hverandre og vi ser på opprettelsen av denne ordningen som en avlastning for advokatene. (Sak om rettshjelpere 1995) Juristkontakt

Juristkontakt. Ny undersøkelse. Jurister i offentlig sektor: Stolte av jobben tør ikke si det

Juristkontakt. Ny undersøkelse. Jurister i offentlig sektor: Stolte av jobben tør ikke si det MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 4 2005 39. ÅRGANG Juristkontakt Ny undersøkelse Jurister i offentlig sektor: Stolte av jobben tør ikke si det NJ-kommentaren Sprekker i Akademikernes hus Det er

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling

Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) sine synspunkter på hvorvidt fornærmede og/eller fornærmedes etterlatte bør få utvidede partsrettigheter

Detaljer

Besl. O. nr. 87. Jf. Innst. O. nr. 78 ( ) og Ot.prp. nr. 40 ( ) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 87. Jf. Innst. O. nr. 78 ( ) og Ot.prp. nr. 40 ( ) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 87 Jf. Innst. O. nr. 78 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 40 (1999-2000) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Ytring. Konfliktråd som vilkår for betinget dom en glemt mulighet? Bakgrunn. Seniorrådgiver Morten Holmboe

Ytring. Konfliktråd som vilkår for betinget dom en glemt mulighet? Bakgrunn. Seniorrådgiver Morten Holmboe Ytring Seniorrådgiver Morten Holmboe Konfliktråd som vilkår for betinget dom en glemt mulighet? Påtalemyndigheten avgjør i en del tilfeller straffesaker ved å overføre dem til konfliktråd. I saker som

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Utgård og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Utgård og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 6. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Utgård og Noer i HR-2013-00289-U, (sak nr. 2012/2134), straffesak, begjæring om omgjøring: A

Detaljer

Departementet vil endre barneloven - Aftenposten. Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet.

Departementet vil endre barneloven - Aftenposten. Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet. Utskrift er sponset av InkClub Departementet vil endre barneloven Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet. Olga Stokke, Stein Erik Kirkebøen Publisert:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 8. juni 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde) mot A (advokat Øystein

Detaljer

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Vår egen rettferdighetssans forteller oss at en person som har begått en urett mot et annet menneske, er skyldig i den uretten han har begått. Det er få som ikke reagerer

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i Sak nr: 25/12 (arkivnr: 201200400-12) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (2) A ble 18. juni 2013 tiltalt etter straffeloven 219 første ledd. Grunnlaget for tiltalebeslutningen var:

NORGES HØYESTERETT. (2) A ble 18. juni 2013 tiltalt etter straffeloven 219 første ledd. Grunnlaget for tiltalebeslutningen var: NORGES HØYESTERETT Den 29. oktober 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-02101-A, (sak nr. 2014/1248), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kirsti Elisabeth Guttormsen)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Bull i HR-2014-02513-U, (sak nr. 2014/2015), straffesak, anke over kjennelse: Byggmester

Detaljer

Birgit H. Rimstad (red.) Unge tidsvitner. Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust

Birgit H. Rimstad (red.) Unge tidsvitner. Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust Birgit H. Rimstad (red.) Unge tidsvitner Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust En varm takk til tidsvitnene som gir oss sine beretninger over sytti år etter at det ufattelige hendte. Uten

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1106), straffesak, anke over dom, (advokat Erling O. Lyngtveit) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1106), straffesak, anke over dom, (advokat Erling O. Lyngtveit) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. oktober 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-01835-A, (sak nr. 2010/1106), straffesak, anke over dom, A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) II. (advokat Halvard Helle)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) II. (advokat Halvard Helle) NORGES HØYESTERETT Den 5. mars 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00471-A, (sak nr. 2013/1964), straffesak, anke over dom, (advokat Preben Kløvfjell til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00471-A, (sak nr. 2013/1964), straffesak, anke over dom, (advokat Preben Kløvfjell til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 6. mars 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00471-A, (sak nr. 2013/1964), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Reidar Bruusgaard) mot A (advokat

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i Sak nr: 14-037 (arkivnr. 201400257 14/188-1) og 14-065 (arkivnr. 201400386 14/190-1) Saken gjelder:

Detaljer

Pårørende, faser i forløpet og spørsmål om organdonasjon

Pårørende, faser i forløpet og spørsmål om organdonasjon Pårørende, faser i forløpet og spørsmål om organdonasjon Pasientforløp Akutt sykdom, ulykke eller skade Livreddende behandling Organbevarende behandling Opphevet hjernesirkulasjon Samtykke Organdonasjon

Detaljer

En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer?

En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer? En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer?» Elevene skal kunne forklare hva som særpreger det kristen synet på framtiden.» Elevene skal kjenne til sentrale

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 4. juni 2014 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 4. juni 2014 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 4. juni 2014 truffet vedtak i Sak nr: Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: 16/14 (arkivnr: 201400107-16) og 17/14 (arkivnr: 201400108-16)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. august 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matningsdal og Utgård i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. august 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matningsdal og Utgård i NORGES HØYESTERETT Den 12. august 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matningsdal og Utgård i HR-2011-01540-U, (sak nr. 2011/1243), straffesak, anke over dom: A (advokat

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 7. september 2016 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 7. september 2016 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 7. september 2016 truffet vedtak i Sak nr: 16-043 (arkivnr: 16/605) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Unni Sandbukt

Detaljer

Etikk og møte med andre. København Oslo 11.mars 2011

Etikk og møte med andre. København Oslo 11.mars 2011 Etikk og møte med andre København Oslo 11.mars 2011 Hvilket København? Jan Erik Vold: SI MEG - HVA bruker han det døve øret til? Det døve øret? Ja, det døve øret. Nåh - DET DØVE ØRET, det bruker han til

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 27.03.2012 i Borgarting lagmannsrett, 12-046467SAK-BORG/04 Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Anne Magnus Carl August Heilmann Anne Ellen Fossum Ankende

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 28. september 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Normann, Ringnes og Arntzen i

NORGES HØYESTERETT. Den 28. september 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Normann, Ringnes og Arntzen i NORGES HØYESTERETT Den 28. september 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Normann, Ringnes og Arntzen i HR-2017-1846-U, (sak nr. 2017/485), straffesak, anke over dom: Den offentlige

Detaljer

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus Vitne i straffesaker Trondheim tinghus Vitne i retten Et vitne hva er det? Et vitne er en som har kunnskap om noe, eller har opplevd noe, som kan gi viktig informasjon i en retts prosess. Også den som

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/342), straffesak, anke over dom, (advokat Anders Brosveet) (advokat Erling O. Lyngtveit) Lervik)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/342), straffesak, anke over dom, (advokat Anders Brosveet) (advokat Erling O. Lyngtveit) Lervik) NORGES HØYESTERETT Den 30. juni 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-01461-A, (sak nr. 2016/342), straffesak, anke over dom, A B (advokat Anders Brosveet) (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 14. oktober 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Webster, Bull og Arntzen i

NORGES HØYESTERETT. Den 14. oktober 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Webster, Bull og Arntzen i NORGES HØYESTERETT Den 14. oktober 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Webster, Bull og Arntzen i HR-2016-02153-U, (sak nr. 2016/1712), straffesak, anke over beslutning: A (advokat

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00878-A, (sak nr. 2009/155), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00878-A, (sak nr. 2009/155), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. april 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00878-A, (sak nr. 2009/155), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Erstatning for uberettiget undersøkelsessak

Erstatning for uberettiget undersøkelsessak Erstatning for uberettiget undersøkelsessak Publisert 2014-02-21 10:48 ERSTATNINGSKRAV SOM FØLGE AV UNØDVENDIG UNDERSØKELSE -kan du kreve erstatning for psykisk skade eller lidelse som følge av barnevernets

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/503), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/503), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 20. juni 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-01298-A, (sak nr. 2014/503), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. august 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Ringnes i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. august 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Ringnes i NORGES HØYESTERETT Den 26. august 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Ringnes i HR-2015-01753-U, (sak nr. 2015/1526), straffesak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 19. oktober 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom, (advokat Øystein Hus til prøve) (advokat Inger Marie Sunde)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom, (advokat Øystein Hus til prøve) (advokat Inger Marie Sunde) NORGES HØYESTERETT Den 2. desember 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom, A v/verge B (advokat Øystein Hus til prøve) mot C (advokat Inger Marie Sunde)

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: 26.04.2012 Saksnr.: Dommere: 12-063457SAK-BORG/04 Carl August Heilmann Anne Ellen Fossum Anne Magnus Ankende parter fornærmede i straffesak mot Anders Behring

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 4. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Ringnes i

NORGES HØYESTERETT. Den 4. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Ringnes i NORGES HØYESTERETT Den 4. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Ringnes i HR-2014-02141-U, (sak nr. 2014/1794), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

HUND BET MANN. Av kandidat 7

HUND BET MANN. Av kandidat 7 HUND BET MANN Av kandidat 7 Innhold: 1 Innledning 2 Spillets start 2.0.1 Valgfri regel: Mysterier 2.1 Hovedpersoner 2.1.1 Valgfri regel: Saker uten hovedperson. 2.2 Spillederen 2.2.1 Valgfri regel: Fast

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Hvorfor er dette viktig?

Hvorfor er dette viktig? Sammendrag Denne rapporten handler om ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner. Rapporten består av ti kapittel, der prosjektets problemstillinger besvares ved hjelp av ulike datakilder.

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Eks-advokat ble kalt «psykopat», krever politifolk for 175.000 kroner ba.no

Eks-advokat ble kalt «psykopat», krever politifolk for 175.000 kroner ba.no Lord Vidar Fagerholt har gått til sak mot politifolk i Bergen etter psykopat-uttalelse i internt dokument. Foto: RUNE JOHANSEN Eks-advokat ble kalt «psykopat», krever politifolk for 175.000 kroner Lord

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i HR-2014-00467-U, (sak nr. 2014/212), straffesak, anke over beslutning: I. A AS

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1087), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1087), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 8. november 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-02128-A, (sak nr. 2012/1087), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

Erfaring med myndighetene og rettssystemet. Terje Moss. Kvalitetsdirektør Grieg Seafood

Erfaring med myndighetene og rettssystemet. Terje Moss. Kvalitetsdirektør Grieg Seafood Erfaring med myndighetene og rettssystemet Terje Moss Kvalitetsdirektør Grieg Seafood A G R I E G G R O U P C O M P A N Y 1 Det er urettferdig. I Fiskeridirektoratet er det ingen nåde og ingen aksept for

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/1595), straffesak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/1595), straffesak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 11. desember 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-02575-A, (sak nr. 2013/1595), straffesak, anke over dom, I. A (advokat Unni Fries til prøve) mot Den offentlige påtalemyndighet Bistandsadvokat

Detaljer

Medievaner blant redaktører

Medievaner blant redaktører Medievaner blant redaktører Undersøkelse blant norske redaktører 7. 26. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

ANMELDELSE AV 10 MEDLEMMER AV GJENOPPTAKELSESKOMMISJONEN FOR AVGJØRELSE SOM DE HAR TRUFFET MOT BEDRE VITENDE.

ANMELDELSE AV 10 MEDLEMMER AV GJENOPPTAKELSESKOMMISJONEN FOR AVGJØRELSE SOM DE HAR TRUFFET MOT BEDRE VITENDE. Jan Tennøe Grindbakken 58, 0764 Oslo mail: tennoe.jan@orange.fr Oslo politikammer Oslo dep 0030 Oslo ANMELDELSE AV 10 MEDLEMMER AV GJENOPPTAKELSESKOMMISJONEN FOR AVGJØRELSE SOM DE HAR TRUFFET MOT BEDRE

Detaljer

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek)

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Innlegg på OTC-konferanse februar 2013 «DEN OPPLYSTE OG KUNNSKAPSRIKE FORBRUKER» (Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Jeg har lyst til å åpne med et spørsmål, nemlig

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 21. september 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Skallerud)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00748-A, (sak nr. 2008/1996), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00748-A, (sak nr. 2008/1996), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 2. april 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00748-A, (sak nr. 2008/1996), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

Trude Teige Pasienten. Krim

Trude Teige Pasienten. Krim Trude Teige Pasienten Krim Om forfatteren: Trude Teige (f. 1960) er utdannet oversetter og journalist. Hun debuterte med en historisk roman i 2002. De fire krimromanene om TV-journalisten Kajsa Coren:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 21. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Indreberg og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 21. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Indreberg og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 21. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Indreberg og Normann i HR-2015-02556-U, (sak nr. 2015/2073), straffesak, anke over dom: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/917), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/917), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 4. september 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01520-A, (sak nr. 2008/917), straffesak, anke over dom, A B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Vold mot demente. Hva kan vi gjøre for å stoppe volden?

Vold mot demente. Hva kan vi gjøre for å stoppe volden? Vold mot demente Hva kan vi gjøre for å stoppe volden? Hvem er jeg? Frode Thorsås 48 år So-/familievoldskoordinator i Telemark politidistrikt Tlfnr. 35 90 64 66 eller e-post: frode.thorsas@politiet.no

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt

Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt Domstolens behandling av saker etter barneloven Når mor og far har en konflikt, kan livet bli vanskelig for barna i familien. Familievernkontoret og tingretten

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-00679-A, (sak nr. 2008/253), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-00679-A, (sak nr. 2008/253), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 16. april 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-00679-A, (sak nr. 2008/253), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00156-A, (sak nr. 2010/1717), straffesak, anke over dom, (advokat Per S. Johannessen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00156-A, (sak nr. 2010/1717), straffesak, anke over dom, (advokat Per S. Johannessen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 24. januar 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00156-A, (sak nr. 2010/1717), straffesak, anke over dom, A (advokat Per S. Johannessen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

Grep for å håndtere overgrep. Presentasjon av en opplæringspakke utviklet for attførings- og vekstbedrifter NFSS Bodø 2012

Grep for å håndtere overgrep. Presentasjon av en opplæringspakke utviklet for attførings- og vekstbedrifter NFSS Bodø 2012 Grep for å håndtere overgrep Presentasjon av en opplæringspakke utviklet for attførings- og vekstbedrifter NFSS Bodø 2012 Bakgrunnen for pakken Telefon fra Trollheim vekst Kursendring Fra det små til det

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Webster, Falkanger og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Webster, Falkanger og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 30. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Webster, Falkanger og Kallerud i HR-2013-01859-U, (sak nr. 2013/1369), straffesak, anke over dom: A (advokat

Detaljer

Nonverbal kommunikasjon

Nonverbal kommunikasjon Sette grenser Å sette grenser for seg selv og respektere andres, er viktig for ikke å bli krenket eller krenke andre. Grensene dine kan sammenlignes med en dør. Hvor åpen den er, kan variere i forhold

Detaljer

Taler og appeller. Tipshefte. www.frp.no

Taler og appeller. Tipshefte. www.frp.no Taler og appeller Tipshefte Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon Karl Johans gate 25-0159 OSLO Tlf.: 23 13 54 00 - Faks: 23 13 54 01 E-post: frp@frp.no - Web: www.frp.no www.frp.no Innledning: I dette

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

Innledning. kapittel 1

Innledning. kapittel 1 [[[start kap] kapittel 1 Innledning Kreves det et naturlig talent for å bli en god forsvarer? Svaret på dette er et utvetydig «tja». Antakelig kreves det visse evner, men mye er det nok mulig å lære seg.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02210-A, (sak nr. 2009/1275), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02210-A, (sak nr. 2009/1275), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 24. november 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02210-A, (sak nr. 2009/1275), straffesak, anke over dom, A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 18. mars 2015 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 18. mars 2015 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 18. mars 2015 truffet vedtak i Sak nr: 14-083 (arkivnr: 14/387-35) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på lagdommer B og ekstraordinær lagdommer C ved

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger. Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 1. februar 2017 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 1. februar 2017 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 1. februar 2017 truffet vedtak i Sak nr: 16-099 (arkivnr: 16/1391) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra advokat A på tingrettsdommer B ved X tingrett Unni

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02037-A, (sak nr. 2008/1184 og sak nr. 2008/1186), straffesaker, anker over dom, A (advokat John Christian Elden)

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02037-A, (sak nr. 2008/1184 og sak nr. 2008/1186), straffesaker, anker over dom, A (advokat John Christian Elden) NORGES HØYESTERETT Den 24. november 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-02037-A, (sak nr. 2008/1184 og sak nr. 2008/1186), straffesaker, anker over dom, A B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 24. juni 2015 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett.

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 24. juni 2015 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 24. juni 2015 truffet vedtak i Sak nr: 15-028 (arkivnr: 15/496) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett. Unni Sandbukt

Detaljer

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON OPPGAVE 1 ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON 1 Gå først gjennom hele utstillingen for å få et inntrykk av hva den handler om. Finn så delen av utstillingen som vises på bildene (første etasje). 2

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01833-A, (sak nr. 2008/1308), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01833-A, (sak nr. 2008/1308), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. oktober 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01833-A, (sak nr. 2008/1308), straffesak, anke over dom, I. A II. B III. C S T E M M E G I V N I N G : (1) Dommer Bårdsen: Saken gjelder

Detaljer

Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten

Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten? krisesentersekretariatet 2002 1 Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten? 2 Myter om vold og overgrep Jenter lyver om vold og overgrep for å

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 17. september 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Endresen og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. september 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Endresen og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 17. september 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Endresen og Bårdsen i HR-2014-01845-U, (sak nr. 2014/1508), straffesak, anke over

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. april 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-00581-A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, A (advokat Erik Keiserud) mot B (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I

Detaljer