Rehabilitering av bad er viktig s. 8. Telemarks største megler s. 6. Medlemsblad for SKIEN boligbyggelag Nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rehabilitering av bad er viktig s. 8. Telemarks største megler s. 6. Medlemsblad for SKIEN boligbyggelag Nr 1 2010"

Transkript

1 Medlemsblad for SKIEN boligbyggelag Nr KLYVE V: Høyde er ingen hindring for BBL Boservice AS som har skiftet vinduene for borettslaget. Telemarks største megler s. 6 BBL Boservice AS s. 38 Rehabilitering av bad er viktig s. 8

2 HD PVR-DEKODER PRIS MED KOMPLETT 1990,- (ORDINÆR PRIS 2990,-) * Se dine favorittprogrammer når det passer deg! Med en HD PVR-dekoder kan du ta opp, pause og spole livesendinger. I tillegg får du HD-kvalitet med 5 ganger bedre bilde på opptil 10 HD-kanaler i Grunnpakken. Med fellesavtalen KOMPLETT får alle beboere gode rabatter på dekodere. Les mer og bestill på canaldigital.no/komplett. Ta kontakt med styret i ditt borettslag/sameie eller din kontaktperson hos Canal Digital for mer informasjon om KOMPLETT. *299 kroner i årlig kortavgift tilkommer. KOMPLETT inngås kollektivt og er en tilleggsavtale utover Grunnpakken/Serviceavtale. 2

3 Medlemsblad for SKIEN Boligbyggelag Nr. 1 februar 2010 Leder Nye tider Nye muligheter!! ANSVARLIG REDAKTØR: Direktør Arne-Viggo Hjelm Skien Boligbyggelag SKIEN Boligbyggelag Besøksadresse: Cappelensgate 11, 3722 Skien Postadresse: Postboks 156, 3701 Skien Tlf Fax: E-post: Hjemmeside: Redaksjonell og teknisk produksjon: TIBE AS Samfunnskontakt, boks 473, 6400 MOLDE Tlf Fax E post: Medarbeidere i dette nr: Kenneth Halvorsen Ole Bjørn Ulsnæs Ove Rødal Finn Stormfelt Det nye året er i lesende stund godt i gang og vi har igjen lagt bak oss minnerike stunder som gir oss godt grunnlag til å møte de ulike krav og utfordringer som vi alle vet kommer. Vi er godt på vei mot de lyseste tider, ja det blir lysere og lysere, bokstavelig talt. Mens vi gikk inn i det forrige år med usikre forventninger om hva året skulle bringe, er vi ved inngangen til dette vårt nye tiår igjen fylt av pågangsmot og store forhåpninger. La oss i fellesskap igjen skape vekst, nytt liv og glede, slik naturen viser vei når en går mot vår og når vi selv i de minste bekker kan høre livsdråpene sildre. Stikke fingeren i jorda! Gjennom vel 60 år har Skien Boligbyggelag vært med på å legge til rette for at snart hundretusener av mennesker har fått en god og fornuftig bolig, det mest betydningsfulle for oss alle. Mens kommunene tidligere førte en politikk hvor de deltok i en slik utvikling ved tilrettelegging av rimelige og sentrale tomter, synes det i dag å ha blitt slik at markedskreftenes frie spill ensidig skal gjelde. Det viktigste her i livet for de fleste av oss det å ha en trygg og god bolig - skal nå helt og fullt underlegges spekulantenes styrke - også der hvor kommunene råder grunnen. Ved salg av sentrumsnære og attraktive boligtomter forlanger nå også Skien kommune at begrepet høystbydende skal gjelde. Ikke bare pådriver dette prisene på tomter, enda verre er det at oss alminnelige mennesker ikke blir i stand til å skaffe oss boliger i de områder som samfunnsøkonomisk kunne ha stor betydning. Det blir de med minst kapital som fortsatt må ta de største transportkostnader for å komme seg til og fra hjem - til arbeid og til de sentrale samfunnstilbud - Er dette god bolig- eller miljøpolitikk? Hva skal en i da i tillegg si, når vi opplever at områder med stor betydning for bolig- og samfunnsutvikling foreslås nyttet til industriformål. Hvor er det man stikker fingeren når det foreslås etablert et stort fjernvarme-anlegg i et område (les Falkum) hvor alle skriker etter realisering av flere boliger og boligrelaterte servicetilbud Det er i alle fall ikke i jorden! Er dette et nytt bevis på god samfunns- og boligpolitikk? Jeg håper motstanderne til slike oppspill nå må fram med sine innspill - Det er tross alt folkets interesser som skal ivaretas, også i en slik sammenheng. Vi ønsker hverandre lykke til i forhold til de utfordringer 2010 kommer til å gi oss, og husk - Fellesskap gir styrke! Utgitt av: BS Media AS, postboks 452 Sentrum Oslo TRYKK: Ålgård Offset, Ålgård Annonser: MediaPartner, Storgata 11, 6413 Molde Tlf Fax E-post: Hvor godt kjenner du Skien? s. 33 Badet bør oppgraderes etter 50 år s. 8-9 Generalforsamling er årets viktigste møte s. 5 Telemarks største eiendomsmegler s. 6-7 MILJØMERKET 241 Trykksak 684 Ole André vant reisegavekort s. 35 Byggmakker Aasland s. 34

4 Du som medlem har gunstige priser på alle våre varer og tjenester KontaKt oss Det Kan lønne seg vakttelefon tlf: Fax: mail: internett: Til ledere av borettslag Vi har gode matteløsninger som letter deres renhold Og har følgende gunstige tilbud til borettslagene i Skien: 1 stk matte grå str. 85x150 med skift hver 4. uke: pris pr mnd. kr 90,50 10% rabatt kr 81,45 6 mnd. pris netto kr 488,70 Vi har flere størrelser. Samtlige priser er eks. mva. Hører gjerne fra dere på telefon, jeg kan også treffes på ettermiddag og kveld, ring meg på: Renhold-Service Polygon v/brit Gregersen STØRST I SKADEBEGRENSNING gir deg en renere hverdag Totalleverandør innen renholdstjenester Telefon

5 VIKTIG: Beboerne må møte opp på generalforsamlingen i sitt borettslag. Det er der store og små beslutninger tas, slår Jo Petter Ravlum fast. Generalforsamlingen er borettslagets øverste organ. Store og små beslutninger som angår alle som bor i borettslaget, tas her. Derfor er generalforsamlingen årets viktigste møte i borettslaget, og beboerne må møte opp for å gjøre sine synspunkter viktige. Generalforsamlingen årets viktigste møte Alle borettslag skal gjennomføre sin ordinære generalforsamling innen utgangen av juni hvert år. Her velges styret i borettslaget, og økonomiske spørsmål blir avgjort. Forslag til generalforsamlingen Om en beboer ønsker å påvirke forholdene i sitt borettslag, er det generalforsamlingen som må brukes, understreker leder for organisasjonsenheten hos SBBL, Jo Petter Ravlum. Styret har ansvar for å varsle generalforsamlingen i god tid, og å gi beboerne frist for å komme med forslag til generalforsamlingen. Det er her beboerne har mulighet til å få sine synspunkter og forslag formelt behandlet. Styret har plikt til å behandle forslagene som kommer inn, og sakene skal legges fram for generalforsamlingen. Vi pleier å si at ingen sak er for liten, og ingen sak er for stor for generalforsamlingen. Men samtidig er det viktig å huske at ikke alle saker hører hjemme i dette forumet. Har noen en krangel på gang med naboen, er ikke det et tema som hører hjemme i et slikt møte. Om en derimot er misfornøyd med bruken av parkeringsplassen, er det en sak for borettslagets høyeste organ, forklarer Ravlum. Valg av styre Ofte er valg av styre i borettslaget den viktigste enkeltsaken på generalforsamlingen. Beboerne må stille på generalforsamlingen og sørge for at det velges et styre som representerer flertallets syn på hvordan laget skal drives. Det nytter ikke å være misfornøyd med styret i laget om en ikke deltar i valget. Og skulle en beboer være misfornøyd - da er det bare å stille på neste generalforsamling og sørge for at det blir forandringer i driften, sier Ravlum. HUSK: l Frammøte på generalforsamlingen gir deg mulighet til å være med på å bestemme i ditt borettslag. l Alle saker som skal tas opp på generalforsamlingen, skal være nevnt i innkallingen - med noen få unntak. Det er ikke anledning til å fatte vedtak i saker som ikke står i innkallingen. l Mange borettslag velger å ha et beboermøte etter generalforsamlingen for å ta opp mer uformelle spørsmål. l Generalforsamlingen velger styre for borettslaget. l Alle andelseiere har rett til å møte med stemme-, tale- og forslagsrett. Fullmakt kan gis om andelseieren ikke kan møte selv. 5

6 Nytt fra salgsavdelingen Ved inngangen til fjoråret var boligmarkedet preget av uro og frykt for hvilke konsekvenser finanskrisen ville føre med seg. Vi forberedte oss på det verste, men allerede i mai snudde vinden ble isteden et nytt toppår for vår salgsavdeling, forteller en fornøyd Gunn-Heidi Kittilsen, salgssjef ved SBBL. I 2009 omsatte salgsavdelingen ved SBBL 500 boliger. Det nye året har allerede kommet godt i gang, konstaterer salgssekretær Mona Ruud, som er på vei ut til en ny visning. Telemarks største Det positive resultatet for fjoråret bare bekrefter påstanden om at det er svært vanskelig å spå om fremtiden når det gjelder boligmarkedet. Vi fikk en utfordrende start på Bølgene fra finanskrisen begynte å slå inn verden over. Her hjemme hadde flere bransjer fått en forsmak på hva som var i vente. I storbyene var det tegn som tydet på at boligprisene var på vei nedover. Også her i Skien var vi usikre på hva som ville skje de neste månedene, fortsetter Gunn-Heidi. Boliger for alle Krise eller ikke krise, en ting er sikkert i denne bransjen: Folk må jo ha et sted å bo! Høy boligrente og en eskalerende finanskrise påvirker nok salget av eneboliger mer enn borettslagsleiligheter. En av boligbyggelagets styrker er at vi kan tilby boliger for alle. Å leve i en lettvint og funksjonell leilighet har blitt trendy. Dessuten merker vi oss at unge går tidligere ut i boligmarkedet enn det de gjorde før, noe som er naturlig siden inngangsbilletten blir stadig dyrere. I mai var det derfor full fart igjen, og det hele endte med en fantastisk desembermåned, som faktisk er den beste vi har opplevd siden Vanligvis pleier nemlig desember å være en rolig måned. Folk begynner å tenke på jul og ferie, og ikke på kjøp og salg av bolig. I fjor hadde de åpenbart andre prioriteringer i desember. Vi hjelper deg! Vurderer du å selge din bolig, ta kontakt med oss på tlf Vi gir deg gratis verdivurdering. Tone Darrud Eiendomsmegler Fagansvarlig Mona Harstad Eiendomsmegler Elisabeth Mørch Megler Gunn-Heidi Kittilsen Salgssjef/megler 6

7 Av alle borettslagsleilighetene som omsettes i vårt område har salgsavdelingen ved SBBL en markedsandel på 82 prosent. Dette gir oss en unik posisjon i markedet, mener salgssjef Gunn-Heidi Kittilsen og eiendomsfullmektig Ruby Kaur. eiendomsmegler! På Norgestoppen Med andre ord ble 2009 aldri det kriseåret som mange hadde spådd. Totalt omsatte vi 500 leiligheter. Det er over 100 leiligheter mer enn i Ingen av de andre eiendomsmeglerne i Grenland kan vise til et tilsvarende antall omsatte boliger. Vår markedsandel av alle borettslagsleiligheter som ble omsatt i det som regnes som SBBLs område holdt seg på det samme, høye nivået: 82 prosent. Dette sikrer SBBLs plassering på landstoppen. Det er også interessant å merke seg at prisene har gått bare en vei gjennom hele oppover. Generelt sett gav fjoråret en prisøkning på 10 prosent i forhold til Høyt aktivitetsnivå Det spennende nå er hva som vil skje i det nye året vi er inne i. Den tøffe kulda på begynnelsen av året har gitt en forholdsvis rolig start på boligsalget, men alt tyder på at vi kommer til å få et høyt aktivitetsnivå når andre kvartal starter. Jeg vil allikevel understreke at omsetningen av borettslagsleiligheter ikke er like sesongbetont som for eksempel salget av eneboliger, noe desember resultatet er et bevis på. Den lave renten vil nok kunne bidra til at prisene fortsetter å stige, og som førstevalget for dem som selger borettslagsboliger vil vi alltid ha mye å gjøre, smiler Gunn-Heidi. Ruby Kaur Eiendomsfullmektig Randi Dørdal Eiendomsrådgiver Inger Varøy Oppgjørsansvarlig Mona Ruud Salgssekretær Monica Zimmermann Salgssekretær 7

8 GIR RÅD: Det er borettslagene selv som tar avgjørelsen om og når badene skal rehabiliteres, sier ingeniør hos SBBL Kjetil Hallén. Badet bør oppgraderes etter 50 år Gamle støpejernsrør har begrenset levetid. Verken avløpsrør, sluk, vannrør eller kraner og koblinger lever evig. I praksis bør badet oppgraderes etter om lag 50 år. Og når badene skal rehabiliteres i et borettslag, da må alle tas samtidig - og jobben må gjøres av fagfolk. Mange av borettslagene i Skien er bygget på 50-tallet. Det betyr at mange bad er mellom 50 og 60 år gamle og trenger en grundig renovering. Det er en omfattende jobb, som innebærer at alle badene i borettslaget fornyes. I en slik prosess er det ikke bare badekar og handvask som byttes ut. Nye krav til bad Når badene skal fornyes, legges det membran på gulv og vegger for at det ikke skal bli lekkasjer. Gulv med varmekabler er en selvfølge, og det legges gjerne flis på gulv og vegger, forteller ingeniør Kjetil Hallén hos SBBL. Og så settes det inn ny og moderne baderomsinnredning. Nye bad bygges selvfølgelig etter dagens krav til våtrom. Ofte har leilighetene fra 50-tallet en uhensiktsmessig romløsning. Bad og toalett var adskilt. Mange borettslag ønsker å gjøre noe med dette når badene blir oppgradert. Et viktig poeng er at avløpsrør, vanntilførsel og alt av gammelt utstyr må byttes ut. Da må kanskje gulv rives opp og vegger inn til gjennomføringssjakter åpnes. Det er en omfattende prosess, men det er utrolig viktig at alt gjøres grundig når en først er i gang, understreker Hallén. Begrenset levetid Hvorfor bør dette gjøres etter omtrent 50 år? Når vi gir råd til borettslagene, baserer vi oss på egne erfaringer og anbefalinger fra SINTEF Byggforsk, som anslår en brukstid på 50 år for røroppleggene. Det stemmer med våre erfaringer. Vi ser at det oftere blir vannskader i boliger med så gamle bad. Avløpsrør av støpejern gror igjen. De korroderer også, og til slutt er det bare et tynt skall igjen av røret. En grundig gjennomspyling kan være nok til at det går hull på røret - med lite hyggelige konsekvenser. Vannrørene blir også slitt. Spesielt er koblingene utsatt. Det kan gi lekkasjer. Gulv og vegger fra den tiden er ikke bygget for å tåle vann, påpeker Hallén. Gulvene er lagt uten membran. Og på 50-tallet og i tiden etter brukte vi baderommene mindre. Vi badet sjeldnere, og dusjing var ikke vanlig. 8

9 FLOTT BAD: Dette badet er tilsynelatende flott pusset opp. Men de gamle rørene og slukene er ikke byttet ut. Derfor har taket i leiligheten under fått vannskader (bildet under). I dag brukes badene på en helt annen måte. Et bad i uka, der man satt i badekaret, er byttet ut med minst en dusj hver dag - med vannet sprutende utover vegger og gulv. Det stiller helt andre krav til baderommet. Borettslaget bestemmer Hvem bestemmer om badene i et borettslag skal renoveres? Vår rolle er å være rådgivere, understreker ingeniøren. Vi blir engasjert av borettslagene for å presentere dette for beboerne og komme med råd. Det vanlige er at vi informerer på et beboermøte eller en generalforsamling. Der legger vi fram alternativer og forteller at det kan være stor slitasje også i de delene beboerne ikke ser - som f. eks avløpsrørene. Etter den informasjonen er det opp til beboerne å ta en avgjørelse om hva som skal gjøres i deres borettslag. Det også svært viktig å ha klart for seg at tingenes tilstand ikke er bra selv om generalforsamlingen velger å si nei til å gjøre noe med borettslagets gamle bad. Det å si nei vil også føre til økning i felleskostnadene. Da må det settes av penger til egenandeler ved vannskader og til framtidig nødreparasjoner, samt rehabilitering av badene som før eller siden må komme, forklarer Hallén. Halvgode løsninger Hva med beboere som har rehabilitert sine egne bad? Må de være med i en slik rehabiliteringsprosess? Et nyoppusset bad kan se pent ut, men som oftest er gamle avløpsrør og vannledninger skjult i vegger og gulv. Gamle rør og ledninger har begrenset levetid og må også byttes. Det hjelper lite med flotte fliser og ny baderomsinnredning dersom kvaliteten på skjulte rør er dårlig. Da kommer skadene før eller siden. Derfor er det helt avgjørende at alle i borettslaget deltar i rehabiliteringsprosjektet. Det er ikke mulig å skifte ut alle de gamle rørene og vannledningene uten at alle badene i borettslaget blir pusset opp, påpeker Hallén. 9

10 I Sentrum borettslag var det stor enighet om at de 48 badene trengte rehabilitering. Forslaget fikk flertall på en ekstraordinær generalforsamling, og nå har alle leilighetene nytt bad med moderne standard. Det ble informert grundig på den ekstraordinære generalforsamlingen, forteller Nina Hoem, som bor i borettslaget. Representanten fra SBBL la vekt på at de gamle avløpsrørene og vannledningene måtte byttes i alle leilighetene. Det så vi da badene ble revet. Avløpsrør som ble fjernet, var så tette at det knapt var mulig å se gjennom dem. Måtte de som hadde pusset opp badene også være med på rehabiliteringen? Flere av oss hadde brukt mye penger på oppussingen av badene våre, og vi måtte også være med på dette. Jeg hadde selv lagt nye fliser, varmekabler i gulvet og satt inn dusjkabinett, forteller Karin Gulstad. Det var surt, men vi overlevde. Vi skjønte jo at hele røropplegget fra sluket og videre måtte byttes ut. Da måtte gulv og vegger rives selv om vi hadde pusset opp. Et viktig råd til alle som flytter inn i et gammelt borettslag, er å spørre styret om det foreligger planer om baderomsrehabilitering, legger Nina Hoem til. Det kan spare folk for unødvendige utgifter. Enighet om rehabilitering NYTT BAD: Vi er godt fornøyd med vårt nye bad selv om det var surt at vi måtte rive opp forholdsvis nylagte fliser, sier Karin Gulstad. 10

11 Spisestuestol Skandia Junior Design: Hans Brattrud 11

12 P.b 200, 4902 Tvedestrand Tlf.: Fax e-post: Service telefon etter kl 16.00, Mob: Gimsøy Plass 7, 3730 Skien Tlf: Kopiering av standard nøkler...25% Dørvridere, låskasser, sylindere osv %-20% Dørpumper & Automatikk...Be om tilbud Timepris & transport...10% Fri befaring/sikk. vurdering Dør reparasjoner Åpning av låste dører Innbruddsikring Låsesystemer/systemnøkler Porttelefon anlegg Service avtaler Dørautomatikk Rullegitter Glass 12

13 SNØRYDDING: Vaktmestertjenester utgjør en stor del av tjenestetilbudet fra BBL Boservice AS. Snørydding, plenklipping og renholdstjenester inngår i tilbudet. Tilbyr totalpakke Jørn Langangen i BBL Boservice AS. Vi tilbyr en totalpakke innen drift og vedlikehold av bygg. Det vil si at vi kan levere alt et borettslag har bruk for, som vaktmestertjenester, drift og vedlikehold. Vi tar også på oss ombygging og rehabilitering, forteller daglig leder av Boligbyggelagenes Boservice AS, Jørn Langangen. BBL Boservice AS er eid av Skien Boligbyggelag og Porsgrunn, Bamble og Borgestad Boligbyggelag. Kundene er i hovedsak borettslag og sameier i Grenland. I tillegg leverer selskapet tjenester til næringsliv og privatpersoner. BBL Boservice AS leverer alt av håndverkstjenester. Det som skiller oss fra andre aktører i dette markedet, er at vi har samlet flere håndverksfag i firmaet. I praksis betyr det at vi kan ta de aller fleste oppdrag innen tømrer-, rørleggerog malerfagene. For kundene er det en fordel at vi enkelt kan samkjøre ulike fagområder i ett og samme oppdrag. Kvalitet, kunnskap og fleksibilitet er vår styrke, understreker Langangen. Vi er 15 medarbeidere og har siden oppstarten i 2001 opplevd god vekst med økende oppdragsmengde. Vaktmestertjenester og byggforvaltning Vaktmestertjenester utgjør en viktig del av tjenestetilbudet vårt. Vi tar på oss daglige gjøremål som tilsyn med bygningsmassen, skifting av lyspærer, håndtering av avfallscontainere, vask av fellesområder eller stell av uteområder, forteller Langangen. BBL Boservice AS inngår fastavtaler tilpasset borettslagets eller sameiets behov. Det kan være gressklipping, opparbeiding av uteområder, snørydding og strøing i tillegg til kontroll av bygg med for eksempel sjekk av tak og rens av takrenner og sluk. Byggforvaltning er også en del av vårt brede tilbud. Det vil si at vi tar ansvaret for den tekniske driften av boligmassen, gjør tilstandsvurderinger og tar oss av HMS i tråd med myndighetenes krav. Håndverkstjenester BBL Boservice AS er en mesterbedrift. Alle håndverkerne har fagbrev. Det garanterer nødvendig kompetanse på alt arbeid som utføres. I tillegg er bedriften godkjent som våtromsentreprenør. Vi har de fleste håndverksfag i egne rekker. Det forenkler koordinering og framdrift av oppdragene vi utfører. Oppdragene spenner fra tradisjonelle håndverkstjenester som utskifting av dører og vinduer, bytting av kledning og rehabilitering til alt av utvendig og innvendig vedlikehold. Nybygg, tilbygg, oppussing eller rehabilitering uansett hva behovet er, kan Boservice levere håndverkstjenestene, avslutter Jørn Langangen. 29

14 100 % Vedlikeholdsfrie Sprosser Våre kunder påstår at vi har den mest stabile og beste sprosse. Vi har produsert Vindex-Sprossen siden 1986, og er stolt over det ry som våre kunder har gitt oss. Vi garanterer kvaliteten med å gi 30 års garanti Laget av en spesiell type vinyl med meget høy kvalitet som forhindrer falming og gulning. Holder seg like fin i år etter år. Endrer ikke farge eller form. Ta kontakt for å få et gratis og uforpliktende pristilbud. Vi produserer også Vedlikeholdsfrie Skodder og Gjerder. Ta sprossetesten før du handler. Se våre nettsider for veiledning. N-6444 Farstad Tlf: Fax:

15 Neste utgivelse av kommer i juni Ønsker du mer informasjon eller bestille annonse Ring Storgata 11, 6413 Molde Tlf Fax E-post: Vi har snekkere, rørlegger, malere, vaktmester, mur/flislegger og brannvernleder! BBL Bo-service as er et håndverk/vaktmesterfirma, eid av Porsgrunn, Bamble, Borgestad og Skien boligbyggelag. Vi tilbyr våre tjenester for borettslag og andelseiere. Medlemmenes eget håndverksfirma! BBL BO-SERIVE AS Leirvollen Skien Tlf: Faks: E-post: / 31

16 Pepper & Salt Vant flaxlodd Eddie Iversen, Maihaugen III, og Jørn Gravem, Lagmannshøgda, har fått tilsendt fem flaxlodd hver. De ble trukket ut blant alle som sendte inn bolignummer elektronisk til SBBLs administrasjon. Så vidt Boligmagasinet vet, er ingen av premievinnerne blitt rike av gevinsten. Hyggelig besøk RÅDYR: Jeg har sett opp til åtte rådyr utenfor vinduet her, forteller Finn-Oddvar Hansen i Wettergreensvei på Klyve. Jeg har tatt mange bilder av dem. Rådyrene kommer gjerne når det blir kaldt og snøen legger seg. Det er trivelig å ha dem rundt her. Det er jo så flotte dyr. Flere beboere mater dem. De skal ikke ha brød, så jeg skjærer opp gulrot, epler og blomkål. Rådyrene er vant til folk, men de er likevel skvetne. Hører de folk, springer de opp i skogkanten til det er rolig igjen. Nytt lekestativ og utepeis BOMILJØ: Borettslaget Klyve II har lagt ned store midler i forbedring av sine utearealer. I fjor sommer ble det satt opp et flott, nytt lekestativ. - Vi ønsket å gjøre det mer attraktivt for unger og voksne å være sammen ute. Derfor har vi også anlagt en utendørs møteplass med platting, levegg, benker, bord og en utepeis, forteller leder av borettslaget Per Boset Johansen. SBBLs bomiljøfond har gitt støtte til prosjektet. 32

17 SBBLs STEDSKONKURRANSE: Adventstilstelning på Klyve JUL: Som vanlig var store og små samlet til tenning av lys på julegrana første søndag i advent. Gang rundt juletreet stod selvfølgelig på programmet, og det ble servert pølser, kakao og gløgg. Nissen kom på besøk med pakker til ungene. Det er miljøkomiteen i borettslaget som står bak dette arrangementet. Vaktmester Niels Deruieter satte opp de to trærne, som ble pyntet med lys. To juletrær må til for at alle skal kunne se et tre fra sin leilighet. Komiteen har også - som vanlig - arrangert fire kvelder med juleverksted for ungene i laget. Her er det laget julegaver til den store gullmedaljen. Hvor godt kjenner du Skien? Vinn turkopper og en kåseribok av Louis Jacoby! Skien Boligbyggelag fortsetter sin medlemskonkurranse som går ut på å stedfeste et foto fra byen. Også denne gang er motivet er rimelig sentralt plassert i Skien, men nøyaktig hvor det er hentet fra, det er spørsmålet vi vil ha svar på. Vet du svaret, kan du vinne to fine turkopper i tre og en signert kåseribok fra Louis Jacoby ved å sende dette til Skien Boligbyggelag, postboks 156, 3701 Skien, eller til Merk svaret: Konkurranse. Svarfrist: 5. mars. Lykke til! svar: # SBBLs stedskonkurranse

18 medlemsfordeler UTVALG: Daglig leder av Byggmakker Aasland, Pål Berger Hansen, og salgsingeniør Tone F. Skjelbred legger vekt på at byggevarehuset i Skien har alt en trenger til leilighet, hus eller hytte. MALING: Leder for malingsavdelingen, Jannigje Helders, er faglært maler og kan gi deg gode råd for oppussing hjemme. Grenlands største vareutvalg hos Byggmakker Aasland Tar du med fordelskortet, får du rabatt på en rekke varer hos Byggmakker Aasland på Kjørbekk industriområde i Skien. Skien Boligbyggelags medlemmer får spesielt gode tilbud på peiser og ovner, maling, innvendig solavskjerming og skyvedørsgarderober. Vi har lagt en spesiell rabattkode for SBBLs medlemmer inn i vårt datasystem. Det betyr i praksis at kunder med fordelskortet automatisk får rabatt på det meste de handler hos oss, forteller daglig leder av Byggmakker Aasland, Pål Berger Hansen. Spesielt for SBBL-medlemmer Rabatten varierer fra varegruppe til varegruppe. På ovner og peiser gir vi ti prosent avslag. Det gjelder også alt som trengs for å montere ildstedet. Vi har valgt ut tre produktområder, der vi gir en helt spesiell rabatt til SBBLs medlemmer, forteller salgsingeniør Tone F. Skjelbred. Produkter for innvendig solavskjerming har 18 prosent avslag. På maling og malerverktøy er rabatten ti prosent. På skyvedørsgarderober er rabatten15 prosent. Dette er varegrupper som er veldig aktuelle. Også rabattene er helt spesielle. De gis bare hos oss i Skien Telemarks største Byggmakker Aasland er Telemarks største byggevarehus. Her finnes praktisk talt alt en trenger til leilighet, hus og hytte samlet på ett sted. Butikken er på kvadratmeter. Det betyr at vi får plass til store utstillinger og en god del miljøer, der kundene kan se løsninger og produkter, sier Berger Hansen. Vi er en komplett leverandør av alt fra småskruer til kjøkken og bad. Fagkunnskap Våre fagfolk hjelper med alt fra reparasjoner til montering av nye produkter, forteller salgsingeniøren. Hos Byggmakker Aasland legger vi stor vekt på fagkunnskap. I staben vår har vi bygningsingeniører, tømrermestere og malere med fagbrev. I tillegg har våre ansatte jobbet hos oss lenge. Det sitter mye erfaring i veggene her, og vi er stolte av at vi kan hjelpe kundene med alt de måtte ha av spørsmål. GARDEROBER: Vi gir 15 prosent avslag på skyvedørsgarderober, sier kjøkkenkonsulent Anne Cathrine Jacobsen. 34

19 Vant reisegavekort fra NBBL Mens de fleste av oss hutret og frøys i opp mot 20 kuldegrader i januar, kunne Ole Andre Ramberg og kjæresten kose seg under solen i Puerto Rico på Grand Canaria. Turen ble finansiert med et reisegavekort fra Norske Boligbyggelag. Jeg flyttet fra Moss til Skien i fjor vår. Da ble jeg kontaktet av NBBL med tilbud om å tegne forsikringer hos dem. Det slo jeg til på, og rett før jul fikk jeg beskjed om at jeg hadde vunnet et reisegavekort, forteller Ole Andre Ramberg. Til syden Da var jeg ikke sein om å bestille turen. Tok med meg kjæresten på en ukes tur til varmere strøk. Vi var veldig heldige med været. Det kan jo variere også på Gran Canaria på denne tiden av året. Men vi hadde det varmt, mer enn 40 grader varmere enn hjemme i Norge på den tiden. Reisegavekortet finansierte i praksis selve reisen. Sydenturen var en flott og overraskende julepresang for skiensparet. Gode tilbud Jeg tegnet to forsikringer hos NBBL PÅ TUR: Ole Andre Ramberg vant et reisegavekort på kroner fra NBBL. Reisen gikk til Puerto Rico på Gran Canaria. innbo- og bilforsikring, forteller Ramberg. Borettslagets forsikring dekker selve bygningen vi bor i, men det er viktig å ha innboforsikring. Derfor var tilbudet fra NBBL gunstig. Det var hensiktsmessig å flytte over bilforsikringen min også. NBBL ga meg klart bedre betingelser enn jeg hadde fra tidligere. Jeg sparer et par tusen kroner i året i forhold til tilbudet jeg fikk fra mitt gamle selskap. Det er bra. Medlemsfordeler Norske Boligbyggelag leverer rimelige forsikringer til medlemmene. NBBL samarbeider med Codan, Nordens tredje største forsikringsselskap etablert i De garanterer for det økonomiske og juridiske i avtalene. All skade- og kundeservice håndteres av Codans datterselskap White Label Insurance på Skøyen i Oslo. En test i Dagbladet fra mai 2008 viser at NBBL er uslåelige på innbo- og reiseforsikring. Totalt sett kommer forsikring fra Norske Boligbyggelag best ut i seks av 15 tester - i konkurranse med 11 andre selskap. Fornøyd med turen I OPERAEN: Vi hadde en veldig fin tur, sier Annette Strøm (til høyre på bildet). Sammen med venninnen Ellinor Hovden var hun med på bussturen til Bærums Verk og Den Norske Opera tidlig i desember. Det var veldig artig å være med på omvisningen i operaen. Vi fikk se bak kulissene og hadde en entusiastisk og flink omviser. Besøket på Bærums Verk var også flott. Omvisningen ga oss innblikk i at Verket var en bedrift som tok vare på sine ansatte. 35

20 medlemsfordeler Kjekt å være SBBL-medlem Medlemskapet i SBBL gir deg økonomiske fordeler i form av medlemsrabatter på en rekke viktige varer og tjenester knyttet til det å bo. I tillegg kommer gunstige nationale avtaler om billån, boliglån, ulike forsikringer, telefon- og sikkerhetsprodukter. Mer om dette finner du på og trykk på link for medlemsfordeler og Skien Boligbyggelag har inngått egne rabattavtaler med følgende firma: Bygger n Nylende Byggsenter as Trelast 30% Byggvarer 20% Dører og butikkvarer 15% (ikke rabatt på tilbudsvarer) Gjerpensgt. 3, 3716 Skien Tlf Euronics Hansen Elektriske as Innebygde hvitvare produkter 10% Hvitvarer 10% Elektriske småvarer 15% Tilbudsvarer, hvitvarer 5 % Tilbudsvarer, små elektrisk 10% Liegt. 4, 3717 Skien Tlf Olaf A. Thoresen as Glass og speil (tilskåret), samt forbruksmateriell 25% Tilbudsvarer/kampanjevarer 5% Timepris 10% Nedre Hjellegate 9,3724 Skien Tlf Celsius 20% på alt av markiser, persienner og interiør varer. Kjørbekkdalen 12 A 3735 Skien Tlf Grenland Boligsikring Komplett trådløs boligalarm kr 980 Boligalarm med kameradetektor kr 2980 Abonnement fra 299 pr.mnd Krabberødstrand Terrasse Stathelle Vidar Rune Pedersen Tlf Rørlegger n as Rør og rørdeler, (ord.pris) 23% Baderomsutstyr 23% Timepris 15% Tilbudsvarer (ved kontant betaling) 5% Porsgrunnsveien 304, 3736 Skien Tlf C. Christoffersen Engros as Tepper, belegg og tapet (lagervare) 20% Interiørmaling, sparkel, lim, verktøy 10% Baron, utvendig maling og beis 10ltr. 5% Bataljonsveien 30, 3702 Skien, Tlf Håndverksvn. 1, Vallemyrene Porsgrunn. Tlf Hertz Bilutleie Grenland as 20% rabatt på lokalpriser. Flyttebil for førerkort kl. B Hovengsgt Porsgrunn Tlf Flotte ferieleiligheter i Spania Se SF-Kino Honnørpris på alle kinoforestillinger fra mandag til torsdag. maks 6 billetter pr. medlem Billettbestilling Lås & Dørautomatikk Kopiering av standard nøkler 25% Dørvriderer, låskasser, sylindere osv 15-20% Timepris & transport 10% Gimsøy plass 7, 3730 Skien Tlf Servicetelefon: Sparebank 1 Telemark SBBL og Sparebank 1 Telemark har en samarbeidsavtale som gir medlemmene flere fordeler. Torggt Skien Tlf Modena Flis-spesialisten as Keramiske fliser 20% (alle typer på lager) Keramiske fliser 15% (bestillingsvare) Tilbehør 25% Ovner 15% Bioovner og skifer 10% Hagebyveien 39, 3734 Skien, tlf Kulltangv. 38, 3933 Porsgrunn Tlf Mesterlys, Auensens Elektriske as Lysrør og lyspærer 25% (min. kr 200,- ikke tilbudsvarer) Lamper, interiør og gaver 10% (ikke tilbudsvarer) Telemarksgata 18, 3724 Skien Tlf Elektro 4 as Tradisjonelle installasjoner og svakstrøm 20% Telefoni og mobiltelefoni 10% Tilbehør til mobiltelefon 20% Borgeveien 5,3712 Skien Tlf Nautilus Gym & Bad 245,- pr.mnd. avtalegiro/årsavtale ,- kontant Gulsetringen 165, 3727 Skien Tlf Kjølnes Ring 60, 3918 Porsgrunn Tlf Grenland Minilager -1 mnd. Gratis leie ved kontraktinngåelse på minimum 3 mnd. -10 % avslag på vanlig leiepris ved kortere avtaler, opptil 2 mnd. -15 % på årlige avtaler, ved forskuddsbet. Rolighetsveien 7 C ved Frednesbrua, 3933 Porsgrunn Tlf Liland Textilhus 15% på metervare, innen gardiner og bekledningsstoffer 25% på søm og hjemmebesøk (gjelder ikke i okt., nov. og des.) Jernbanegt. 13, 3916 Porsgrunn Tlf Bruene 1, 3724 Skien, Tlf

Omsorgstjenester et nytt tilbud fra SBBL s. 8. Bankavtale med Sparebank1 Telemark s. 34. Boliger ved Skagerak Arena s. 30

Omsorgstjenester et nytt tilbud fra SBBL s. 8. Bankavtale med Sparebank1 Telemark s. 34. Boliger ved Skagerak Arena s. 30 Medlemsblad for SKIEN boligbyggelag Nr 2 2010 Bankavtale med Sparebank1 Telemark s. 34 Boliger ved Skagerak Arena s. 30 Omsorgstjenester et nytt tilbud fra SBBL s. 8 Jan Espen. Elsker Deadliest Catch på

Detaljer

Lise andelseier nr. 30.000 i SBBL s. 32

Lise andelseier nr. 30.000 i SBBL s. 32 Medlemsblad for SKIEN boligbyggelag Nr 3 2010 Klart for Einaren s. 6 Stadion Terrasse klar for salg s. 10 Lise andelseier nr. 30.000 i SBBL s. 32 Siste forestilling i Festiviteten s. 34 Andelseier nr 30.000:

Detaljer

Medlemsblad for SKIEN boligbyggelag Nr 4 2010. Godt boligsalg s. 7 19-åring med 57 års ansiennitet s.34. Klar for vinteren? s.10

Medlemsblad for SKIEN boligbyggelag Nr 4 2010. Godt boligsalg s. 7 19-åring med 57 års ansiennitet s.34. Klar for vinteren? s.10 Medlemsblad for SKIEN boligbyggelag Nr 4 2010 Godt boligsalg s. 7 19-åring med 57 års ansiennitet s.34 Klar for vinteren? s.10 Hadji. Elsker Greys anatomy. (Eller egentlig McDreamy.) Laila. Elsker dart

Detaljer

Medlemsblad for SKIEN boligbyggelag Nr 4 2009. Verdifullt medlemskap s. 32. Mæla kjempeflott s. 38

Medlemsblad for SKIEN boligbyggelag Nr 4 2009. Verdifullt medlemskap s. 32. Mæla kjempeflott s. 38 Medlemsblad for SKIEN boligbyggelag Nr 4 2009 Spennende SBBL-tomter s. 5 Verdifullt medlemskap s. 32 Mæla kjempeflott s. 38 Et KOMPLETT tv- og bredbåndshjem med Canal Digital! Mange borettslag og sameier

Detaljer

BoGlede. Nr. 4 Desember 2007

BoGlede. Nr. 4 Desember 2007 BoGlede Nr. 4 Desember 2007 Forvalter 4.732 boliger 169 borettslag (Tilsluttede lag frittstående lag stiftelser og sameier) 11.482 medlemmer KUNDEN I FO Fra 2002 og fram til i dag har PBBL opplevd at produkter

Detaljer

Ny avtale med Eidsiva

Ny avtale med Eidsiva Et infor masjonsmagasin fra Vansjø Boligbyggelag Nr 3 2012 Ny avtale med Eidsiva Side 8 Vinn hjemmehjelp for et halvt år! Side 6 Medlemsfordeler Side 12 og 13 Nr. 3 - DESEMBER 2012 OPPLAG: 23.000 ANSVARLIG

Detaljer

Nytt lag valgte KBBL s. 10 Mexico-prosjekt s. 27

Nytt lag valgte KBBL s. 10 Mexico-prosjekt s. 27 Medlemsblad for kbbl og MOBO Nr 5 2009 Satser på rehabilitering s. 14 og 30 Trives i pensjonistbolig s. 34 Nytt lag valgte KBBL s. 10 Mexico-prosjekt s. 27 scanpartner Foto: Spot og ewt Kos dere foran

Detaljer

Bli med til Todalen s. 34

Bli med til Todalen s. 34 Medlemsblad for kristiansund boligbyggelag Nr 1 2013 Nytt prosjekt på Innlandet s. 7 Stortrives i Nergata 8 s. 32 Bli med til Todalen s. 34 LA BOLIGBYGGELAGET FORSIKRE DET DU ER GLAD I SETTER SPOR Glød

Detaljer

HABO-bladet. SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd. SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet. SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere

HABO-bladet. SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd. SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet. SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere HABO-bladet MEDLEMSBLAD FOR HALDEN BOLIGBYGGELAG NR. 1 MARS 2013 SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere Arkitekten bak Brekkerødlia

Detaljer

KBBL-medlem nr. 4000 s. 7

KBBL-medlem nr. 4000 s. 7 Nr 4 2012 Medlemsblad for kristiansund boligbyggelag Grindhaugen Borettslag s. 32 Perfekt pendlerbolig s. 36 Go KBBL-medlem nr. 4000 s. 7 d ju a o ss i r f l NY PORTTELEFON? La proffen ta seg av jobben!

Detaljer

Gode støttespillere for KBK

Gode støttespillere for KBK BO magasinet NR.3 / 2014 Lyhsenga Borettslag side 7 Nye tak i Allanengen side 32 Medlemsblad for KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Tema: Et godt nabolag side 10 Gode støttespillere for KBK side 36 HTH KRISTIANSUND

Detaljer

BoBra. NR 2/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL. Privatisering av vei side 10. Trygg ferie side 20. Årets fargetrender side 12

BoBra. NR 2/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL. Privatisering av vei side 10. Trygg ferie side 20. Årets fargetrender side 12 BoBra NR 2/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL Foto: Nina Noreen Privatisering av vei side 10 Årets fargetrender side 12 Trygg ferie side 20 1 25% JKE KJØKKEN SOMMERKAMPANJE på

Detaljer

BoGlede. Nr. 4 Desember 2006. Framtidshuset

BoGlede. Nr. 4 Desember 2006. Framtidshuset BoGlede Nr. 4 Desember 2006 Framtidshuset Anders Hoel Visjon og virkelighet Mange ting er virkelighet i dag, som bare for et par tiår siden var mer som en drøm. Utviklingen farer av sted og vi med den.

Detaljer

BRA. Trivselsprisen se side 9 Andelseier og forretningsdrivende se side 14. Ny medlemsfordel se side 28

BRA. Trivselsprisen se side 9 Andelseier og forretningsdrivende se side 14. Ny medlemsfordel se side 28 bo! NR 3 / 2007. ÅRG. 6 Trivselsprisen se side 9 Andelseier og forretningsdrivende se side 14 Ny medlemsfordel se side 28 BRA Norske Boligbyggelag MEDLEMSBLAD FOR KONGSVINGER OG OMEGNS BOLIGBYGGELAG AL

Detaljer

Første leilighetsprosjekt på Draget s. 36

Første leilighetsprosjekt på Draget s. 36 Medlemsblad for kristiansund boligbyggelag Nr 2 2012 Flere nyansatte i KBBL s. 11 og 38 Nordvesten Terrasse s. 32 Første leilighetsprosjekt på Draget s. 36 Flott utsikt fra Dragatoppen. NY PORTTELEFON?

Detaljer

BoBra. NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL. Trivselsprisen 2013 side 8. Ny teleavtale side 27 1

BoBra. NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL. Trivselsprisen 2013 side 8. Ny teleavtale side 27 1 BoBra NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL Foto: Helene Næss Trivselsprisen 2013 side 8 Kundetilfredshetspris side 14 Ny teleavtale side 27 1 Brille Mandag 21:30 Eller et annet

Detaljer

Medlemsblad for Møre og Romsdal boligbyggelag Nr 4 2009. Superveteran Olga Vatne s. 8-9. Satser på jordvarme s. 32-33

Medlemsblad for Møre og Romsdal boligbyggelag Nr 4 2009. Superveteran Olga Vatne s. 8-9. Satser på jordvarme s. 32-33 Medlemsblad for Møre og Romsdal boligbyggelag Nr 4 2009 Superveteran Olga Vatne s. 8-9 Satser på jordvarme s. 32-33 Ny MoBarnbarnehage s. 34-35 scanpartner Foto: Spot og ewt Kos dere foran peisen selv

Detaljer

Stortrives i Lyhsalmenningen

Stortrives i Lyhsalmenningen Medlemsblad for kristiansund boligbyggelag Nr 1 2012 Godt boligsalg s. 35 Spennende å bygge passivhus s. 32 Stortrives i Lyhsalmenningen II s. 6 Forsidebilde tatt i leilighet 8 i Lyhsalmenningen, salgstrinn

Detaljer

Nr. 2 / 2012. BBL-magasinet. Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag. Ble BBL-medlem og vant en ipad. s 6

Nr. 2 / 2012. BBL-magasinet. Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag. Ble BBL-medlem og vant en ipad. s 6 Nr. 2 / 2012 BBL-magasinet Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag Ble BBL-medlem og vant en ipad s 6 BANKEN FOR DEG SOM ER UNG MORGENDAGENS HELTER VELGER TRUE BABY I U BOLIGSPARING FOR UNGE BOLIGLÅN FOR UNGE

Detaljer

Medlemsblad for larvik boligbyggelag Nr 3 2012. Ny serie om Larvik-gater s.26. Flott Labo-tur s.8. Stortrives på Tagtvedt s.6

Medlemsblad for larvik boligbyggelag Nr 3 2012. Ny serie om Larvik-gater s.26. Flott Labo-tur s.8. Stortrives på Tagtvedt s.6 Medlemsblad for larvik boligbyggelag Nr 3 2012 Ny serie om Larvik-gater s.26 Flott Labo-tur s.8 Stortrives på Tagtvedt s.6 Foto: Heia Espen / Palookaville Nyhet! Alle i borettslaget kan nå sette sammen

Detaljer

Vant medlemskap. De glade syttiåra. Glede på terrassen. Krever energimerking. Latinsk lynne. Nr 2 2010

Vant medlemskap. De glade syttiåra. Glede på terrassen. Krever energimerking. Latinsk lynne. Nr 2 2010 Medlemsblad for boligbyggelagene i elverum, gjøvik, hamar og lillehammer Nr 2 2010 Vant medlemskap De glade syttiåra Glede på terrassen Krever energimerking Latinsk lynne Lillehammer og Omegns Jan Espen.

Detaljer

Informasjonsmøte om nye boligprosjekter

Informasjonsmøte om nye boligprosjekter N Y T T N R 2 2 0 1 2 Informasjonsmøte om nye boligprosjekter 24. april kl. 19.30, se side 4. Foto: Karl Braanaas, Budstikka 2012 Innflytting etter Rykkinn-brannen Se side 8 Medlemskort for 2012 / Rabattavtaler

Detaljer

N Y T T N R 3 2 0 0 9 Bondistranda VisNiNg på TomTeN

N Y T T N R 3 2 0 0 9 Bondistranda VisNiNg på TomTeN N Y T N R 2 0 0 T 3 9 Bondistranda Visning på tomt e lørdag den n 17. oktober og søndag den 18. oktober Spørreundersøkelse se midtoppslag Hjerter som banker for Rykkinn! se side 4 5 Nytt liv i furua se

Detaljer

BoGlede. Porsgrunns nye, store boligprosjekt. Levende idyll side 8. Glede og håp side 11. Vinterparadiset side 14. Grønne fingre side 18

BoGlede. Porsgrunns nye, store boligprosjekt. Levende idyll side 8. Glede og håp side 11. Vinterparadiset side 14. Grønne fingre side 18 BoGlede Nr. 1 April 2007 Levende idyll side 8 Glede og håp side 11 Vinterparadiset side 14 Grønne fingre side 18 Porsgrunns nye, store boligprosjekt Nina Mjølstad Nord På Porsgrunns tak: - Utsikten fra

Detaljer

Erik og Bjørn Einar lykkelige boligeiere. Tema: Lys. God Jul. magasinet. side 14. side 32. «Ny» Fløya Terrasse side 6. West Elektro side 30

Erik og Bjørn Einar lykkelige boligeiere. Tema: Lys. God Jul. magasinet. side 14. side 32. «Ny» Fløya Terrasse side 6. West Elektro side 30 BO magasinet NR.4 / 2014 God Jul «Ny» Fløya Terrasse side 6 West Elektro side 30 Medlemsblad for KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Tema: Lys side 14 Erik og Bjørn Einar lykkelige boligeiere side 32 Bli med på

Detaljer

Tema: Interiør s. 15-20

Tema: Interiør s. 15-20 Medlemsblad for kbbl og MOBO Nr 5 2010 Tema: Interiør s. 15-20 «Nytt» Talgøenga lag 1 s. 8 400 boliger på Øvre Eikrem s. 32 Spa din kropp og sjel Vi tilbyr følgende behandlinger: SPA Massasje Hudpleie

Detaljer

Det nye Tasta s. 14. Nyt vårens blomster side 4. Rehabiliteringsløftet side 17. Tursjefens oppturer: Kjell Helle-Olsens turtips side 27

Det nye Tasta s. 14. Nyt vårens blomster side 4. Rehabiliteringsløftet side 17. Tursjefens oppturer: Kjell Helle-Olsens turtips side 27 BoInform Magasin for våre medlemmer og boligselskap Nr 1 : 2012 Det nye Tasta s. 14 Nyt vårens blomster side 4 Tursjefens oppturer: Kjell Helle-Olsens turtips side 27 Rehabiliteringsløftet side 17 Etablererboliger:

Detaljer

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer!

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer! bo! NR 2/ 2013. ÅRG. 12 BRA Nye medlemsfordeler: Glåmdal bilsenter side 9 Juvelen side 22 Minilageret AS side 26 Ny strømavtale med Eidsiva side 28 Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer! Norske

Detaljer

NR 3/2014 Byfesten Barn og mobil Eldrebølgen side 8 side 24 side 34

NR 3/2014 Byfesten Barn og mobil Eldrebølgen side 8 side 24 side 34 BoBra NR 3/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL Foto: Nina Noreen Byfesten side 8 Barn og mobil side 24 Eldrebølgen side 34 1 Benytt TV-en til mer enn TV Med T-We Box fra Canal Digital

Detaljer

magasinet NR.3 Passivhus til salgs side 6 Vestre Bydel 1 side 36 Medlemsblad for KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Ny, vakker bydel!

magasinet NR.3 Passivhus til salgs side 6 Vestre Bydel 1 side 36 Medlemsblad for KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Ny, vakker bydel! BO magasinet NR.3 / 2013 Passivhus til salgs side 6 Vestre Bydel 1 side 36 Medlemsblad for KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Ny, vakker bydel! side 32 FÅ ET KJØKKEN SOM ER NOE MER ENN BRA DESIGN Besøk oss på

Detaljer