Nokia, Nokia Connecting People and Navi Bars are registered trademarks of Nokia Corporation. Other product and company names mentioned herein may be

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nokia, Nokia Connecting People and Navi Bars are registered trademarks of Nokia Corporation. Other product and company names mentioned herein may be"

Transkript

1 Hurtigveiledning

2 Nokia, Nokia Connecting People and Navi Bars are registered trademarks of Nokia Corporation. Other product and company names mentioned herein may be trademarks or trade names of their owners. Nokia operates a policy of continuous development. Therefore we reserve the right to make changes and improvements to any of the products described in this manual without any prior notice. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved.

3 Mediamaster Fjernkontroll 4 Koble til Mediamaster 5 Front- og Bakpanel 5 Koble til Mediamaster 5 Klargjør fjernkontrollen 5 Vanlige tilkoblinger 6 Koble til TV-apparatet 6 Koble til en videospiller 6 Koble til Mediamaster og førstegangsinstallering 7 Conax-smartkort 7 Koble til et stereoanlegg 7 Generell informasjon om førstegangsinstallering 7 Førstegangsinstallering 8 Slå på for første gang og komme i gang 8 Kanalsøking 10 Status for programsøking 11 Tidsinnstilling 12 Se på satellitt-tv og høre på radio 12 Se på TV og høre på radio 13 Navigere med Navi Bars 13 Menyene i Innstillinger-mappen 13 Rediger lister-mappe 14 Sorter/filtrer kanaler 16 Programguide: EPG 16 Sluttbrukerlisens for Nokia Mediamaster-programvare 17 Tekniske spesifikasjoner 18 Denne hurtigveiledningen beskriver hvordan du kobler til Mediamaster og hvordan du utfører førstegangsinstallering. Den beskriver også hovedfunksjonene for produktet. En mer detaljert brukerhåndbok på engelsk finner du på kundestøttesidene Nokia.com på Internett. Les dette før du bruker Mediamaster Ikke bruk noen annen strømtilførsel enn den originale enheten som fulgte med Mediamaster. La det være minst 10 cm fritt rom rundt Mediamaster på grunn av ventilasjon/ lufting. Ikke dekk til ventilasjonsåpningene på Mediamaster med ting som aviser, duker, gardiner og så videre. Ikke plasser Mediamaster oppå gjenstander som avgir varme. Ikke plasser gjenstander med åpen flamme, for eksempel tente stearinlys, oppå Mediamaster. Bruk en myk klut og et mildt oppvaskmiddel til å rengjøre dekselet. Ikke utsett Mediamaster for dryppende eller sprutende væske. Ikke plasser gjenstander som er fylt med væske, for eksempel vaser, oppå Mediamaster. Hvis du vil gi Mediamaster ekstra beskyttelse, for eksempel i tordenvær, anbefaler vi at du kobler den til via en ekstern strømstøtbeskyttelsesenhet. Ikke koble til eller juster kabler når Mediamaster er tilkoblet strøm. Ikke fjern dekselet. Ikke utsett enheten for varme, kalde eller fuktige forhold. Service skal bare utføres på et Nokia-autorisert servicesenter. Vær oppmerksom på at den eneste metoden for å isolere Mediamaster fullstendig fra nettstrøm, er å trekke ut strømkabelen! NO 3

4 Fjernkontroll I denne delen kan du lese om hvordan du betjener Mediamaster ved hjelp av knappene på fjernkontrollen. mute ok markørtast opp markørtast ned markørtast venstre markørtast høyre opt info back Trykk én gang for å slå lyden av/på (demp lyd/opphev). Trykk på og hold nede i noen få sekunder for å slå Mediamaster over til standby-modus. I tillegg trykker du på denne knappen for å slå på Mediamaster. For å bekrefte et valg. Gå opp i menyer og bytt til den neste kanalen i visningsmodus. Gå ned i menyer og bytt til den forrige kanalen i visningsmodus. Gå til venstre/endre innstillinger i menyer. Reduser lydnivået i visningsmodus. Gå til høyre/endre innstillinger i menyer. Hev lydnivået i visningsmodus. For å vise midlertidige innstillinger (valg) mens du ser på TV. Aktiverer kanalfiltrering og sortering i Navi Bars-modus. Tre forskjellige funksjoner: Hvis du trykker èn gang, ser du navnet på programmet som vises. Hvis du trykker to ganger, vises informasjon om programmet som vises, og det neste. Hvis du trykker tre ganger, får du en 7-dagers programguide (EPG). For å gå tilbake ett nivå om gangen i menyene. For å lukke Navi Bars. 0-9 For å endre kanalen og velge individuelle menyalternativer. MERK: Hvis 0 skrives inn som første siffer, aktiveres TV Release-funksjonen (se nedenfor). 0 For å veksle mellom Mediamaster-mottak eller annet mottak til TV-apparatet (avhenger av TV-modellen). navi txt tv/radio For å åpne og lukke Navi Bars. Trykk for å åpne tekst-tv (hvis tilgjengelig) Veksle mellom TV- og radiomodus. NO 4

5 Koble til Mediamaster Front- og Bakpanel Antenne for tilkobling av satellittantennen Spor for et Conax-smartkort En konstant lysende grønn lampe indikerer at Mediamaster er slått PÅ. En konstant rød lampe indikerer standby-modus. Lampen blinker rødt når kommandoer fra fjernkontrollen mottas. Lampen blinker grønt når programvaren oppdateres. DC in for å koble til kabelen fra den eksterne strømkilden Digital audio Digital lydutgang (TOS-link optisk tilkobling) TV SCARTkontakten* for tilkobling til TV-apparatet Koble til Mediamaster Esken med Mediamaster skal inneholde følgende deler: Mediamaster en fjernkontroll med 2 AAA-batterier en SCART-kabel (1,0 m ferdig tilkoblet) en hurtigveiledning en separat strømkabel Strømkabel Klargjør fjernkontrollen Fjern dekselet på batterirommet nederst på fjernkontrollen. Sett inn de to AAA-batteriene (1,5 V) som vist i diagrammet, og vær oppmerksom på merkene for + og - som er angitt inne i rommet. Sett dekselet på plass igjen. Fjernkontroll *TV SCART-kontakten Når du kobler til andre enheter til denne kontakten, må du alltid bruke en fullstendig tilkoblet SCART-kabel som den som følger med. Det finnes SCART-kabler på markedet som har færre pinner, og dette kan redusere bildekvaliteten hvis du bruker dem. NO 5

6 Koble til Mediamaster Vanlige tilkoblinger I denne delen finner du noen av de vanligste måtene å koble til utstyret på. Hvis du har problemer med tilkoblingen og trenger hjelp, kan du kontakte forhandleren eller kundeservice hos Nokia. Koble til TV-apparatet Koble kabelen fra satellittantennen til antenneinngangen på Mediamaster. Koble den vanlige terrestriske TV-antennen til TVantenneinngangen. Koble en SCART-kabel mellom SCART-hovedkontakten på TV-apparatet og TV SCART-kontakten på Mediamaster. Slå på TV-apparatet, og koble deretter til og slå på Mediamaster. Det kan hende at du må velge AV-kanalen (SCART) på TV-apparatet for å kunne se på digitale kanaler. Det kan også hende at TV-apparatet automatisk velger denne kanalen når Mediamaster slås på. Det anbefales alltid å se i brukerhåndboken som fulgte med TV-apparatet. Koble til en videospiller Koble til den vanlige TV-antennen til inngangskontakten for TV-antenne på videospilleren. Koble en RF-kabel fra TV/VCR-utgangen på videospilleren til antenneinngangen på TV-apparatet. Koble en SCART-kabel mellom SCART-hovedkontakten på TV-apparatet og TV SCART-kontakten på videospilleren. Koble en SCART-kabel mellom SCART-kontakten på videospilleren og SCART-kontakten på Mediamaster. Slå på TV-apparatet, og koble deretter til og slå på Mediamaster. Det bør være en AV-valgknapp på videospilleren. Denne velges for å spille inn digitale TV-kanaler. Det kan hende at du må velge AV-kanalen (SCART) på TV-apparatet. Det kan også hende at TV-apparatet automatisk velger denne kanalen når Mediamaster slås på. MERK: Ved denne installasjonen må videospilleren stå i standby for å kunne se på digitale TV-kanaler. Hvis du vil spille inn en digital kanal, må du velge AV-kanalen (SCART) på videospilleren. Det anbefales alltid å se i brukerhåndbøkene for videospilleren og TV-apparatet. NO 6

7 Koble til Mediamaster og førstegangsinstallering Conax-smartkort Mediamaster er utstyrt med en innebygd dekoder for krypteringssystemet Conax. Sett inn et Conax-smartkort helt inn i sporet på baksiden av Mediamaster. Gullbrikken må vende ned og inn. Koble til et stereoanlegg Det er mulig å koble til en TOS-kabel fra Digital audio-kontakten på Mediamaster til et stereoanlegg som er utstyrt med tilsvarende lydinngang. Bruk også utgangen for TOS link Digital audio for tilkobling av en ekstern Dolby digital/dts-dekoder. Generell informasjon om førstegangsinstallering Når du har koblet til Mediamaster på riktig måte, må du i tillegg utføre en førstegangsinstallering. Under denne installeringen vises nyttig informasjon nederst i menyene. ok -knappen bekrefter alltid et valg i menyene, og ved å trykke på den går du til det neste trinnet i installeringsprosessen. Noen ganger kan det derimot være nødvendig å legge inn mer enn én verdi i en meny. Foreta alle nødvendige endringer først. Deretter bekrefter du dem samtidig ved å trykke på ok. Du kan alltid gå tilbake til den forrige menyen ved å trykke på back. Trykk på markørtast opp/ned for å gå opp og ned fra en linje til en annen. Trykk på markørtast venstre/høyre for å endre innstillingene. Bruk nummerknappene på fjernkontrollen til å legge inn nummerverdier. NO 7

8 Førstegangsinstallering Slå på for første gang og komme i gang Plugg inn Mediamaster, og Førstegangsinstallering-menyen vises. Trykk på ok for å fortsette. Velg ønsket menyspråk med markør opp/ned. Dette blir også hovedspråket for lyd og teksting. Trykk på ok for å fortsette. Antenne-/satellittvalg Velg alternativet En antenne / en LNB-konfigurasjon hvis du har én antenne med én LNB for mottak av signaler. Velg alternativet Multisatellitt-/DiSEqC-svitsjkonfigurasjon hvis du har én antenne med to eller fire LNB-er eller to antenner med én eller to LNB-er hver for mottak av signaler fra en kombinasjon av satellitter. I så fall trenger du en 2-veis eller 4-veis DiSEqC-svitsj. En antenne / en LNB-konfigurasjon Velg dette alternativet hvis du har én (1) LNB montert på antennen. LNB-type Velg riktig LNB for konfigurasjonen. De vanligste verdiene, herunder Universal LNB, kan velges med markørtast venstre/ høyre. LNB-spenning Hvis kabelen fra antennen er veldig lang, kan spenningen ved LNBen være for lav til at polarisasjonen kan endres. Du kan øke spenningen til LNBen med 0,5 V. Satellitt Velg en av de forhåndsprogrammerte satellittene. NO 8

9 Førstegangsinstallering Forvalgt kanal Velg en av de forhåndsdefinerte kanalene, og juster antennen inntil et TV-bilde fra den forhåndsdefinerte kanalen er synlig på skjermen. Trykk på ok for å bekrefte alle innstillingene, og fortsett deretter kanalsøkingen. Se Kanalsøk på side 10. Multisatellitt-/DiSEqC-svitsjkonfigurasjon Velg dette alternativet hvis antennesystemet har mer enn én LNB. I dette tilfellet må du også koble LNBene til en ekstern svitsj. Når den er installert, velger svitsjen automatisk den riktige LNBen for den valgte kanalen. Denne eksterne svitsjen kalles også en DiSEqC -svitsj. Du kan koble til opptil 4 LNBer. Valget av de forskjellige LNBene må styres av en ekstern svitsj. Velg alternativet DiSEqC-svitsj med 2 innganger hvis du har en 2-veis DiSEqC-svitsj. Velg alternativet DiSEqC-svitsj med 4 innganger hvis du har en 4-veis DiSEqC-svitsj. Velg alternativet Mini-DiSEqC-svitsj hvis du har en mini-diseqc-svitsj. Noen bestemte innstillinger må angis for hver LNB du kobler til DiSEqC-svitsjen. Som et eksempel inneholder følgende avsnitt en beskrivelse av hvordan LNBen ment for ASTRA, konfigureres for DiSEqC-inngang 1 (A) på svitsjen, og hvordan LNBen ment for HOTBIRD, konfigureres for DiSEqC-inngang 2 (B). Svitsjport Velg inngang for hver LNB som skal kobles til. I dette eksemplet velges DiSEqC 1-inngangen først. LNB-type Velg riktig LNB-type for konfigurasjonen, for eksempel Universal. LNB-spenning Hvis kabelen fra noen av LNBene er veldig lang, kan det være nødvendig å øke spenningen til disse LNBene med 0,5 V. I de fleste tilfeller trenger du ikke endre noe her. La standardverdien "0 V" stå. Hvis svitsjen ikke bytter mellom horisontal og vertikal polarisasjon, kan du øke spenningen til en LNB senere. Øk spenningen bare hvis en LNB ikke bytter polarisasjon. DiSEqC-svitsj NO 9

10 Førstegangsinstallering Satellitt I dette eksemplet velger du ASTRA fordi den tilhørende LNB-en er koblet til DiSEqC 1-inngangen på svitsjen. Forvalgt kanal Velg en av de forhåndsdefinerte kanalene, og juster antennen inntil et TV-bilde fra den forhåndsdefinerte kanalen er synlig på skjermen. Gjenta denne fremgangsmåten for den andre DiSEqC-porten, men denne gangen velger du 2 fra Svitsjport og HOTBIRD som satellitt. Nå konfigurasjonen av begge DiSEqC-portene er ferdig, trykker du på ok. Du får en bekreftelse på at DiSEqC-portene er konfigurert. Trykk på ok for å utføre kanalsøkingen. Kanalsøking Kanalsøkingen kan utføres på forskjellige måter: Menyen ser forskjellig ut avhengig av hvilket alternativ du har valgt i Antenne-/satellittvalg-menyen. Hvis du har valgt "En antenne / en LNB-konfigurasjon", velger du automatisk, manuelt eller avansert manuelt søk. Hvis du har valgt Multisatellitt-/DiSEqC-svitsjkonfigurasjon, må du også angi hvilken satellitt du vil søke fra, ved hjelp av markørtast venstre/høyre. Automatiske søkealternativer Det er mulig med tre forskjellige alternativer: 1. Alle kanaler vil søke etter og laste ned alle tilgjengelige kanaler. 2. Åpne og Conax-krypterte kanaler vil søke etter og laste ned åpne kanaler og de som er kryptert av Conax. 3. Bare åpne kanaler vil laste ned bare åpne kanaler. Trykk på ok for å starte kanalsøkingen. Merk! Hvis du velger Senere i den automatiske kanaloppdateringen, foretas bare en dynamisk oppdatering av kanalene som du har valgt for installering. NO 10

11 Førstegangsinstallering Manuell og avansert kanalsøking Det er også mulig å utføre manuell og avansert kanalsøking. Informasjonen som skal legges inn i disse menyene, er tilgjengelig i blader om satellittmottak for TV-apparater eller på Internett. Bruke forvalgte kanaler Mediamaster er forhåndsprogrammert med kanaler fra Astrasatellittene på 19,2 Ø, Hotbird 13 Ø, Sirius 5 Ø og Thor/Intelsat 0,8 V. Men ikke alle kanalene fra hver av disse satellittene er forhåndsprogrammerte. Når du velger dette søkealternativet, utføres det ikke noe direkte kanalsøk fra satellitten. Kanalmappene med de forvalgte kanalene plasseres i stedet i Navi Bars. Status for programsøking Denne menyen vises når Mediamaster søker etter TV- og radiokanaler. Kanalene som blir funnet i kanalsøket, vises på skjermen. Vær oppmerksom på at søkingen kan ta noen minutter. Du kan når som helst stoppe en aktiv søkeprosedyre ved å trykke på ok. Når søket er avsluttet, vises en melding om hvor mange TV- og radiokanaler som ble funnet. Trykk på ok for å fortsette. Om mappene TV og Radio Mappene TV, Radio og Favoritt opprettes automatisk og plasseres i Navi Bars. Mappenavnene TV og Radio er satelittspesifikke og avhengige av antenne-/satellittvalget du har foretatt (se side 8). Favorittmappene for TV og radio vil inneholde forvalgte kanaler fra satelittene (Astra, Hotbird, Sirius og Thor) du anga i valg av antenne/satellitt (se side 8). Følgende mapper opprettes og plasseres i Navi Bars: 1. En TV-mappe kalt Astra (Hotbird, Sirius og Thor) som inneholder alle TV-kanaler som ble funnet i søkeprosedyren. Denne mappen har et TV-ikon. 2. En radiomappe kalt Astra (Hotbird, Sirius og Thor) som inneholder alle radiokanaler som ble funnet i søkeprosedyren. Denne mappen har et radioikon. Navi Bars Mapper NO 11

12 Førstegangsinstallering 3. En ekstra TV-mappe kalt Favoritter som inneholder en forvalgt språkavhengig favorittliste med kanaler fra Astra (Hotbird, Sirius og Thor). Denne mappen har et TV-ikon. 4. En ekstra radio-mappe kalt Favoritter som inneholder en forvalgt språkavhengig favorittliste med kanaler fra Astra (Hotbird, Sirius og Thor). Denne mappen har et radioikon. 5. En Alle radiokanaler-mappe som inneholder alle radiokanaler som ble funnet i søkeprosedyren. Denne mappen har et radioikon. Valgfrie TV- og radiomapper Hvis du for eksempel velger Hispasat i valget av antenne/satellitt (se side 8), opprettes det en TV- og en radiomappe som begge kalle Hispasat, i Navi Bars. Det opprettes også en Alle radiokanaler-mappe. Det opprettes ingen Favoritter-mapper. Tidsinnstilling Dersom det er nødvendig, justeres klokkeslettet ved hjelp av markørtast opp/ned, ± 1/2 time om gangen. Du kan også justere minuttene ved hjelp av markørtast venstre/høyre. Nå er førstegangsinstalleringen fullført. Trykk på ok for å begynne å se på satellittkanaler. Se på satellitt-tv og høre på radio Hvis det ikke automatisk vises en TV-kanal etter at du har fullført installeringsprosedyren, 1. går du opp eller ned med knappene for å velge en annen kanal. 2. Hvis dette ikke fungerer, åpner du Navi Bars (se neste side) med navi-knappen. Velg en annen kanal fra en av TV-mappene. Navi Bars NO 12

13 Se på TV og høre på radio Navigere med Navi Bars Navi Bars brukes til å velge TV-/radiokanaler og til å gå inn i menyer der deu kan foreta forskjellige innstillinger. 1. Du viser Navi Bars ved å trykke på navi-knappen, og skjuler Navi Bars ved å trykke på navi- eller back-knappen. 2. Når Navi Bars vises kan du flytte mappene i horisontal eller vertikal retning med markørtastene. Den horisontale raden inneholder mapper, f.eks. mappene Astra TV og Astra Radio, favorittmapper og en Innstillinger-mappe. Hver mappe inneholder ett eller flere bokmerker. Hvis du vil fokusere på en mappen, bruker du knappene. Når en mappe er i fokus, vises bokmerkene. Du velger et bokmerke ved hjelp av knappene. Du bekrefter valget av f.eks. en TV-kanal eller åpner et bokmerke ved å trykke på ok-knappen. Nedenfor det horisontale mappefeltet finner du en informasjonsrute for bokmerket som er uthevet. Når du blar gjennom TV- eller radiokanaler, kan programmene merkes med følgende symboler i informasjonsruten: = en kanal du ikke har åpnet enda = kanalen er låst av brukeren = kanalen er kryptert Navi Bars Bokmerkenavn Uthevet Mappenavn bokmerke Informasjonsrute Bokmerke Mappe Menyene i Innstillinger-mappen Fra Innstillinger-mappen i Navi Bar har du tilgang til forskjellige bokmerker som inneholder menyer. I figuren til høyre ser du Innstillinger-mappen med Bruker-bokmerket i fokus. Når du forsøker å åpne noen av menyene i mappene, blir du bedt om å angi en tilgangskode. Denne koden er forhåndsinnstilt til 1234 fra fabrikken. Trykk på ok for å åpne brukermenyen. Trykk på info for å få informasjon om Innstillinger-mappen som er i fokus. Fra menyene kan du foreta forskjellige innstillinger som vil påvirke Mediamaster-ytelsen. For eksempel i menyen Brukerpreferanser som vises i figuren til høyre, kan du endre innstillinger for timeout for programinfo, timeout for lydnivåindikator osv. Nederst i hver meny får du nyttig informasjon om hva som påvirkes av valget. NO 13

14 Se på TV og høre på radio Rediger lister-mappe TV-mappen kan inneholde svært mange kanaler. Ved å opprette dine egne lister, kan du gjøre administrasjonen av kanalene enklere. Du kan opprette og redigere favorittkanallister i disse menyene. Velg liste Hvis du har flere lister og ønsker å foreta endringer i dem, velger du liste ved hjelp av knappene. Lag liste for Opprett dine egne lister med kanalene du ser mest på. Gi hver av listene et navn, f.eks. "Nyheter" eller "Barn". De nye listene du oppretter vises som en ny mappe i den horisontale delen av Navi Bars. Når du velger en liste, kan du bare se de kanalene som er definert i listen. Du kan opprette separate lister for TV- og radiokanaler. Angi navn på en liste Trykk på nummerknappen som tilsvarer tegnet du ønsker: én gang for det første tegnet, to ganger for det andre, og så videre. Før du setter inn det neste tegnet venter du på den korte automatiske forsinkelsen før markøren går videre til neste tegnposisjon. De tilgjengelige tegnene er oppført nedenfor: 1 *#&%=,!;-+)/ 2 a b c 2 Å Ä Á Á Â Ã 3 d e f 3 É É Ë Ê 4 g h i 4 Î Ï Í Ì 5 j k l 5 6 m n o 6 Ö Ô Ñ Ó Ò 7 p q r s 7 $ 8 t u v 8 Ü Ù Ú 9 w x y z 9 0 mellomrom og 0 Veksle mellom store og små bokstaver med opt. Hvis du vil sette inn et mellomrom, trykker du på 0-knappen. Hvis du gjør en feil, kan du fjerne tegn ved å trykke på txt så mange ganger du trenger. Når du har angitt et navn for listen, trykker du på ok. Gå til Legg til/slett kanaler for å legge til kanaler i listen. NO 14

15 Se på TV og høre på radio Slett valgt liste Hvis du vil slette en liste helt, velger du først listen med knappene på linjen Velg liste. Deretter går du ned til Slett valgt liste og trykker på ok. Endre navn på valgt liste Gi listen et nytt navn. Se Lag liste på forrige side. Legg til/slett kanaler I denne menyen kan du legge til og fjerne kanaler i listene. Du legger til eller fjerner en kanal fra listen ved å trykke på info. Feltet på høyre side av en linje er tomt hvis du har fjernet en kanal, og inneholder en " " hvis du har lagt til kanaler. Kanalnavnet kan vises sammen med tre forskjellige symboler: for en ny kanal du ikke har åpnet før, for en kanal som er låst av brukeren, og for en kryptert kanal. Gå til ønsket kanal med knappene. Trykk på opt hvis du vil forhåndsvise kanalen. Legg til/fjern en kanal ved å trykke på info. Når du er ferdig, bekrefter du valgene og går ut av menyen ved å trykke på ok. Omorganiser kanaler På denne måten kan du organisere rekkefølgen for kanalene i listene. Med knappen merker du kanalen du vil flytte til en ny plassering. Flytt kanalen til ønsket plassering med knappene, og trykk deretter på knappen. Trykk på ok for å bekrefte den nye plasseringen. Lås kanaler Du vil bli bedt om å angi adgangskoden for å åpne denne menyen. Denne adgangskoden er forhåndsinnstilt til 1234 fra fabrikken. Du kan låse (og senere låse opp) kanaler i listene for å forhindre at for eksempel barn ser på dem osv. Velg kanalen du vil låse og trykk på info. Gjenta dette for hver av kanalene du vil låse. Trykk på opt hvis du vil forhåndsvise kanalen. NO 15

16 Se på TV og høre på radio Trykk på ok for å bekrefte. En låst kanal er merket med et " "-symbol. Du må taste inn adgangskoden før du kan se på en låst kanal. Sorter/filtrer kanaler Du kan sortere og vise kanallistene som er lagret i mappene TV og Radio under kanalsøking ved installering. Merk! Sortering og filtrering gjelder ikke for Favoritt-mapper. Når en av TV- eller radiomappene er i fokus i Navi Bars, trykker du på opt-knappen. Du kan sortere rekkefølgen på kanalene slik at de vises alfabetisk eller i tallrekkefølge i mappene. Du kan velge nettverkene som du filtrerer kanallistene på (avhengig av nettverksleverandør) Du kan optimalisere antall kanaler som skal vises ved å filtrere kanaler i henhold til kryptering: Åpne, Åpne og Conax, Alle Programguide: EPG Ved å trykke på knappen info tre ganger mens du ser på en kanal, får du tilgang til den elektroniske programguiden for Mediamaster (EPG). I den elektroniske programguiden finner du informasjon om programmene for den aktuelle dagen og de følgende sju dagene (forutsatt at denne informasjonen er inkludert i kanaloverføringene fra leverandøren). Du kan også velge programtypen du vil ha informasjon om, f.eks. film, sport eller musikk. Bruk piltastene for å navigere i guiden. Gå ut av guiden ved å trykke på info eller back. NO 16

17 Sluttbrukerlisens for Nokia Mediamaster-programvare VIKTIG! LES SLUTTBRUKERAVTALEN FOR NOKIA CORPORATION, NOKIA HOME COMMUNICATIONS NØYE FØR DU BRUKER PROGRAMVAREN Denne programvareavtalen ("Avtalen") er mellom deg (enten et individ eller en juridisk person), sluttbrukeren, og Nokia Corporation, Nokia Home Communications ("Nokia"). Avtalen gir deg rett til å bruke programvaren angitt i avsnitt 1 nedenfor og som følger med denne digitale TV-mottakeren fra Nokia. Dette er en avtale om sluttbrukerrettigheter, og ikke en salgsavtale. Les denne avtalen nøye før du bruker programvaren. Ved å bruke denne digitale TV-mottakeren fra Nokia godtar du vilkårene i denne avtalen. Hvis du ikke godtar alle vilkårene i avtalen, må du levere den digitale TV-mottakeren fra Nokia og tilhørende dokumentasjon tilbake til stedet der den ble kjøpt. DU GODTAR AT BRUKEN AV PROGRAMVAREN BEKREFTER AT DU HAR LEST DENNE AVTALEN, FORSTÅR DEN OG GODTAR AT DU BINDES AV VILKÅRENE I AVTALEN. 1. PROGRAMVARE. Slik det brukes i denne avtalen, betyr uttrykket "Programvare": (i) programvareproduktet angitt ovenfor (ii) digitale bilder, bildegallerier, utklipp eller andre artistiske arbeider ("Stock-filer") (iii) tilhørende skrevet forklarende materiale og annen dokumentasjon i forbindelse med dette ("Dokumentasjon"); (iv) fonter og (v) oppgraderinger, modifiserte versjoner, oppdateringer, tillegg og kopier av programvaren, dersom dette finnes, som er lisensiert til deg av Nokia i henhold til denne avtalen. 2. SLUTTBRUKERRETTIGHETER OG BRUK. Nokia gir deg ikke-eksklusive, ikkeoverførbare sluttbrukerrettigheter til å bruke programvaren bare på denne digitale TV-mottakeren fra Nokia. 3. BEGRENSNINGER FOR SLUTTBRUKERRETTIGHETER. Du har ikke rett til å kopiere, distribuere eller lage avledede arbeider av programvaren, med følgende unntak: (a) Du kan overføre alle dine rettigheter til programvaren samtidig som du overfører denne digitale TV-mottakeren fra Nokia på et permanent grunnlag, forutsatt at du overfører denne digitale TV-mottakeren fra Nokia og alle kopier av den tilhørende dokumentasjonen, at du ikke holder tilbake noen kopier selv, og at mottakeren godtar vilkårene i denne avtalen. (b) Du har ikke rett til å bruke, endre, oversette, reprodusere eller overføre retten til å bruke programvaren eller kopiere programvaren, med unntak av det som er uttrykkelig angitt i denne avtalen. (c) Du har ikke rett til å videreselge, med unntak av det som er angitt i avsnitt 3 (a), viderelisensiere, leie ut eller låne bort programvaren. (d) Du har ikke rett til å foreta omvendt utvikling ("reverse engineer"), dekompilere, demontere eller på annen måte forsøke å finne kildekoden for programvaren (med unntak av i den grad denne begrensningen er uttrykkelig forbudt av gjeldende lov) eller lage avledede arbeider basert på programvaren. (e) Med mindre noe annet er angitt i dokumentasjonen, skal du ikke vise, endre, reprodusere eller distribuere noen av de mulige Stock-filene som leveres med programvaren. Hvis dokumentasjonen tillater at du viser Stockfilene, skal du ikke distribuere Stock-filer på et frittstående grunnlag, dvs. i omstendigheter der Stock-filene utgjør den primære verdien i produktet som distribueres. Du bør lese gjennom Viktig-filene (dersom de finnes) som er forbundet med slike Stock-filer som du bruker, for å fastslå hvilke rettigheter du har i henhold til slikt materiale. Stock-filer kan ikke brukes i produksjon av injurierende, ærekrenkende, bedragersk, krenkende, uanstendig, obskønt eller pornografisk materiale eller på eventuelt andre ulovlige måter. Du kan ikke registrere eller kreve rettigheter i Stock-filene eller avledede arbeider. (f) Du godtar at du bare skal bruke programvaren i henhold til alle gjeldende lover i jurisdiksjonen der du bruker programvaren, inkludert, men ikke begrenset til, gjeldende begrensinger for opphavsrett og andre åndsverksrettigheter. 4. OPPHAVSRETT. Programvaren og alle rettigheter, uten begrensning og inkludert eiendomsrettigheter, eies av Nokia og/eller Nokias lisensgivere og tilknyttede selskaper, og er beskyttet av internasjonale konvensjoner om opphavsrett og alle andre gjeldende lover i landet hvor den brukes. Strukturen til, sammensetningen av og koden til programvaren er verdifulle bransjehemmeligheter og konfidensiell informasjon for Nokia og/eller Nokias lisensgivere og tilknyttede selskaper. Du må ikke kopiere programvaren. 5. IVERKSETTELSE OG OPPHØR. Denne avtalen er gjeldende fra den første datoen du bruker denne digitale TV-mottakeren fra Nokia. Du kan si opp denne avtalen når som helst ved å returnere, på egen regning, denne digitale TVmottakeren fra Nokia, og alt relatert materiale levert av Nokia. Dine sluttbrukerrettigheter sies opp automatisk og med øyeblikkelig virkning uten varsel fra Nokia hvis du ikke overholder bestemmelsene i denne avtalen. Dersom dette skjer, må du øyeblikkelig returnere, på egen regning, denne digitale TV-mottakeren fra Nokia og alt relatert materiale til kjøpsstedet. 6. INGEN ANDRE FORPLIKTELSER. Denne avtalen skaper ingen forpliktelser for Nokia annet enn det som er uttrykkelig angitt i denne avtalen. 7. ANSVARSBEGRENSNING. I DEN GRAD IKKE ANNET FØLGER AV UFRAVIKELIG LOVGIVNING, FRASKRIVER NOKIA, NOKIAS ANSATTE, LISENSGIVERE ELLER TILKNYTTEDE SELSKAPER SEG ETHVERT ERSTATNINGSANSVAR FOR TAP AV FORTJENESTE, UTBYTTE, SALG, DATA ELLER INNKJØPSKOSTNADER FOR ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER, SKADE PÅ PERSON OG EIENDOM, FORRETNINGSAVBRUDD, TAP AV FORRETNINGSINFORMASJON ELLER FOR NOEN SKADER, HERUNDER DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, ØKONOMISKE, ERSTATNINGSMESSIGE ELLER SÆRSKILTE SKADER SAMT STRAFFEERSTATNING OG FØLGESKADER, UANSETT HVORDAN DETTE HAR OPPSTÅTT, OG UAVHENGIG AV OM DET ER BASERT PÅ KONTRAKT, SUBJEKTIVT ANSVAR, UAKTSOMHET ELLER ANNET ERSTATNINGSANSVAR SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE PROGRAMVAREN, OGSÅ I TILFELLER DER NOKIA ELLER NOKIAS LISENSGIVERE ELLER TILKNYTTEDE SELSKAPER ER UNDERRETTET OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. FORDI NOEN LAND/STATER/JURISDIKSJONER IKKE TILLATER ANSVARSFRASKRIVELSE, MEN KAN TILLATE ANSVARSBEGRENSNINGER, ER ERSTATNINGSANSVARET FOR NOKIA, NOKIAS ANSATTE ELLER LISENSGIVERE ELLER TILKNYTTEDE SELSKAPER I SLIKE TILFELLER BEGRENSET TIL USD 50. Ingenting i denne avtalen skal forringe lovfestede rettigheter for en part som opptrer som en forbruker. Nokia opptrer på vegne av sine ansatte og lisensgivere eller tilknyttede selskaper når det gjelder å frasi seg, utelukke og/ eller begrense forpliktelser og erstatningsansvar som gitt her i avsnitt 7, men ikke i noe annet henseende eller for noen annen hensikt. 8. EKSPORTKONTROLL. Programvaren, inkludert tekniske data, omfatter kryptografisk programvare som er underlagt eksportkontroll under U.S. Export Administration Regulations (EAR), og den kan være underlagt import- eller eksportkontroll i andre land. En Government End User er definert i del 772 av EAR som "alle sentrale utenlandske, regionale eller lokale statlige instanser eller andre juridiske enheter som utfører statlige funksjoner; inkludert statlige forskningsinstitusjoner, statlige selskaper eller separate forretningsenheter (som definert i del 772 i EAR) som driver med produksjon eller distribusjon av produkter eller tjenester som kontrolleres av Wassenaar Munitions List, og internasjonale statlige organisasjoner. Dette begrepet omfatter ikke følgende: offentlige selskaper (telekommunikasjonsselskaper og Internetttjenesteleverandører, banker og finansinstitusjoner, transport, kringkasting eller underholdning, utdanningsorganisasjoner, helseorganisasjoner og medisinske organisasjoner, varehandel og produksjons- eller industrienheter som ikke driver med produksjon eller distribusjon av enheter eller tjenster som kontrolleres av Wassenaar Munitions List.)" Du godtar å overholde alle gjeldende import- og eksportbestemmelser og godtar at du er ansvarlig for å innhente lisenser for å eksportere, videreeksportere, overføre eller importere programvaren. Du bekrefter videre at du ikke er en Government End User som definert ovenfor, og at du ikke vil overføre programvaren til en Government End User uten lisens. 9. KONTAKTDETALJER. Hvis du vil kontakte Nokia angående denne avtalen, kan du kontakte Nokia på følgende adresse: Nokia Home Communications Itämerenkatu Helsinki FINLAND 10. GJELDENDE LOVGIVNING OG GENERELLE BESTEMMELSER. Denne avtalen er underlagt finsk rett. Alle konflikter som oppstår i forbindelse med denne avtalen, skal løses av en enkelt megler utnevnt av handelskammeret i Finland. Meglingsprosedyren skal finne sted i Helsinki i Finland, på engelsk. Hvis noen del av denne avtalen finnes ugyldig og ikke rettskraftig, vil dette ikke påvirke gyldigheten av de resterende delene av avtalen, som forblir gyldige og rettskraftige i henhold til vilkårene i avtalen. Denne avtalen kan bare endres skriftlig av en godkjent representant for Nokia. Dette er hele avtalen mellom Nokia og deg i forbindelse med programvaren, og den erstatter alle tidligere representasjoner, diskusjoner, garantier, sluttbrukeravtaler, kommunikasjoner eller markedsføring i forbindelse med programvaren. NO 17

18 Tekniske spesifikasjoner Overføringsstandarder DVB, MPEG 2 LNB/kanalvelgerinngang LNB-kontakt F-type RF-inngangsfrekvens MHz RF-inngangsnivå -20 til -65 dbm RF-impedans 75 Ω Inngangsbåndbredde 36 MHz TV-systemer som støttes PAL B/G, I og SECAM QPSK-mottakermodul SCPC & MCPC TV SCART Videoutgang 1 Vpp (±1 db) / 75 Ω Lydutgang 0,5 Vrms / RL >10 k Ω RGB-utgang Intern RGB RGB-båndbredde 5,8 MHz ±3 db Fast blanking ut Intern Statusutgang 0/6/12 V / RL >10 k Ω Frontpanel En LED-indikator Ekstern strømkilde Inngang Strømforbruk Strømforbruk i standby-modus V AC, Hz maks. 15 W maks. 2 W Generelle data Modellkoden, typen og serienummeret finnes på en etikett på undersiden av mottakeren. Systemet Conax Conditional Access (CA) er innebygd. Likestrøm til Mediamaster V Driftstemperatur +5 C til +45 C Lagringstemperatur +40 C til +65 C Luftfuktighet 25 til 75 % relativ luftfuktighet Driftsavstand for Ca. 10 m fjernkontroll Dimensjoner (b x d x h) 167 x 165 x 40 mm Optisk TOS-linkkontakt Lyddekoder Lydutgangsignaler for PCM, DTS og Dolby Digital Bitstream MPEG-1 lag I og II NO 18

19

20 Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation

Nokia, Nokia Connecting People and Navi Bars are registered trademarks of Nokia Corporation. Other product and company names mentioned herein may be

Nokia, Nokia Connecting People and Navi Bars are registered trademarks of Nokia Corporation. Other product and company names mentioned herein may be Hurtigveiledning Nokia, Nokia Connecting People and Navi Bars are registered trademarks of Nokia Corporation. Other product and company names mentioned herein may be trademarks or trade names of their

Detaljer

(Dual Tone Multiple Frequency).

(Dual Tone Multiple Frequency). Brukerveiledning GB Hereby, Nokia declares that this digital receiver, Mediamaster 220 S, is in conformity with essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. This Terminal

Detaljer

Brukerveiledning MEDIAMASTER 9802 S

Brukerveiledning MEDIAMASTER 9802 S Brukerveiledning MEDIAMASTER 9802 S Nokia erklærer herved at denne digitale mottakeren, Mediamaster 9802 S, er i overenstemmelse med vesentlige krav og andre relevante bestemmelser i EU-direktivet 1999/5/EC.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Tilbehør 1 2. Tilkobling og kontroll 2 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3 3. Tilkobling 5 3.1 Tilkobling til TV... 5 3.1 Tilkobling av kabeltvsignal... 6 4. Oppsett 7 4.1 Første

Detaljer

Brukerveiledning MEDIAMASTER 9800 S

Brukerveiledning MEDIAMASTER 9800 S Brukerveiledning MEDIAMASTER 9800 S NO 1 MEDIAMASTER 9800 S Innehåll GENERELT OM BRUK AV MEDIAMASTER 9800 S 4 SIKKERHETSTILTAK 4 FJERNKONTROLL 6 Bakpanel 6 Frontpanel 6 OM SMARTKORTET OG CA-MODULEN 7 Betal-TV-tjenester

Detaljer

Brukervejledning MEDIAMASTER 9780 S

Brukervejledning MEDIAMASTER 9780 S Brukervejledning MEDIAMASTER 9780 S MEDIAMASTER 9780 S Innhold Generelt om bruk av Mediamaster 4 Sikkerheitstiltak 4 Fjernkontroll 5 Bakpanel og frontpanel 6 Om smartkortet 7 Generelt 7 Slik setter du

Detaljer

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box 1 Kreatel/Motorola Set-Top-Box Set-Top-Box (STB) er en viktig del av Homebase systemet. Det er via STB en du kan se på TV, høre på radio, lese Sameie/Borettslags

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Get started. Brukerveiledning for Get box

Get started. Brukerveiledning for Get box Get started Brukerveiledning for Get box s. 2 Gratulerer med ny Get box Din nye Get box er et hjelpemiddel for at du skal få en enklere tv-hverdag. Du vil blant annet få bedre bilde, bedre lyd og en flott

Detaljer

Get started. Fullstendig brukerveiledning for Get box

Get started. Fullstendig brukerveiledning for Get box Get started Fullstendig brukerveiledning for Get box Fjernkontrollen AV / PÅ 1 NUMMERKNAPPER 2 TV / RADIO 3 4 LYD AV / PÅ KANAL OPP / NED GET GUIDE 5 7 6 8 VOLUM OPP / NED ENKEL PROGRAMINFO 10 OPP / NED

Detaljer

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING ivisjon TV BRUKERVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT OM BRUK...3 Set Top Boks og fjernkontroll...3 INSTALLASJON...4 Slik går du frem:...4 STB 500-serie...6 SET TOP BOKSEN SETT BAKFRA...6 TILKOBLING...7

Detaljer

INNHOLD BRUKERMANUAL KABEL-TV BRUKERMANUAL KABEL-TV DIGITAL KABEL-TV-DEKODER C1201CX. Canal Digital Kabel TV Postboks 1036 3905 Porsgrunn

INNHOLD BRUKERMANUAL KABEL-TV BRUKERMANUAL KABEL-TV DIGITAL KABEL-TV-DEKODER C1201CX. Canal Digital Kabel TV Postboks 1036 3905 Porsgrunn BRUKERMANUAL KABEL-TV Canal Digital Kabel TV Postboks 1036 3905 Porsgrunn BRUKERMANUAL KABEL-TV DIGITAL KABEL-TV-DEKODER C1201CX INNHOLD Kundeservice 06090 www.canaldigital.no Canal Digital AS er et 100

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3014. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3014. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3014 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN. EQ-bryter. Surroundknapp.

KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN. EQ-bryter. Surroundknapp. KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN EQ-bryter Strømknapp Kildeknapp Volumknapper Surroundknapp Bluetoothknapp Opticalinngangskontakt Aux

Detaljer

Brukerveiledning MEDIAMASTER 9902 S

Brukerveiledning MEDIAMASTER 9902 S Brukerveiledning MEDIAMASTER 9902 S SE Nokia intygar härmed att denna digitala mottagare, Mediamaster 9902 S, uppfyller kraven enligt direktiv 1999/5/EC. Denna mottagare kan anslutas till ett analogt telefonnät

Detaljer

Business Communications Manager 2.5

Business Communications Manager 2.5 COPYRIGHT 2004 NORTEL NETWORKS All informasjonen på denne CD-ROM-en er beskyttet av en samlet opphavsrett i USA og andre land. I tillegg har andre instanser opphavsrett til visse deler av informasjonen.

Detaljer

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur Tv Brukerveiledning 1 Bli venner med tv-pakken 1 Bli venner med tv-pakken 2 Navigasjon 3 Tv-portalen ved hjelp av fjernkontroll og tastatur og dens tjenester Tv fra Vesterålskraft Bredbånd betyr at du

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP2018. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP2018. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP2018 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

Brukerveiledning 2012

Brukerveiledning 2012 Brukerveiledning 2012 SnapTV TV-portal Dette er hovedmenyen der du finner dine funksjoner og tjenester. Naviger mellom portalikonene med høyre/venstre piltast og trykk OK for å velge ønsket funksjonalitet.

Detaljer

Denne guiden er laget til Force mottakere med software Den gjelder for modellene

Denne guiden er laget til Force mottakere med software Den gjelder for modellene Force Type 2 Denne guiden er laget til Force mottakere med software 59.0. Den gjelder for modellene 1144 1145 1155 1188 1199 516 536 556 -------------------------------------------------------- Mål signalstyrke

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA 9600S http://no.yourpdfguides.com/dref/527881

Din bruksanvisning NOKIA 9600S http://no.yourpdfguides.com/dref/527881 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok 9355494 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-2R er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater er den komplette løsningen for digital underholdning slik at du kan glede deg over TV-titting og

Detaljer

Bruksanvisning MEDIAMASTER 9200 S 9600 S N 1

Bruksanvisning MEDIAMASTER 9200 S 9600 S N 1 Bruksanvisning MEDIAMASTER 9200 S 9600 S N 1 N 2 Mediamaster 9200 S og 9600 S Mediamaster gir deg utrolig mange muligheter. Den er enkel å bruke, den er alltid tilgjengelig og kan lett tilpasses morgendagens

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

Start her Hei, dette er din hurtigveiledning

Start her Hei, dette er din hurtigveiledning Blu-ray Disc/DVD hjemmekinosystem BDV-L800 BDV-L800M NO Start her Hei, dette er din hurtigveiledning BDV-L800 1 NO Hva følger med Konfigurere høyttalerne 2 Koble til TV-en 3 Koble til andre enheter 4 Det

Detaljer

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1. Må ikke brukes i nærheten av vann 2. Rengjøres

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen.

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. KOBLE ANTENNEKABELEN TIL PLUGG Aller først må du koble kabelen til antennepluggen. 1. Fjern 15 mm av plastikken på kabelen. 2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. 3. Åpne skruene

Detaljer

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine.

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine. Sluttbrukeravtale ("avtalen") Embroidery Plus-oppgradering til B880 og B790 Sist oppdatert: 5. juli 2017 Vennligst les denne sluttbrukeravtalen ("avtalen") nøye før du markerer med et klikk i avmerkingsboksen

Detaljer

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK -

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK - BRUKSANVISNING Norwegian FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4.

Detaljer

PowerView Motorisering Intelligente gardiner som gjør livet ditt enklere

PowerView Motorisering Intelligente gardiner som gjør livet ditt enklere PowerView Motorisering Intelligente gardiner som gjør livet ditt enklere Stemning Quickstart guide En fantastisk nyutvikling innen gardinverdenen. Denne guiden vil hjelpe deg i gang med ditt PowerView

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3011. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3011. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3011 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter

INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter 3 Innhold Formålet med denne guiden 4 TV-adapter oversikt 5 Strømtilkobling 6 Tilkobling til TV 7 Valgfritt adapter for tilkobling til TV 8 Klargjør SoundGate for lytting

Detaljer

SMART-boks II Kom i gang!

SMART-boks II Kom i gang! SMART-boks II Kom i gang! Brukerfordeler: Fjernkontroll med ekstra god rekkevidde Kan kobles til internett via wifi-nettverk Gir tilgang til RiksTVs underholdningsportal, se rikstv.no/underholdningsportal

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Force Type 1. Denne guiden er laget til Force mottakere med software Den gjelder for modellene:

Force Type 1. Denne guiden er laget til Force mottakere med software Den gjelder for modellene: Force Type 1 Denne guiden er laget til Force mottakere med software 49.0. Den gjelder for modellene: 1122 1130 1133 -------------------------------------------------------------------------- Kanalsøk steg

Detaljer

Din bruksanvisning STRONG SRT 6750 http://no.yourpdfguides.com/dref/3231304

Din bruksanvisning STRONG SRT 6750 http://no.yourpdfguides.com/dref/3231304 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

AEG CTV 4803 ST/VT. Farge-TV. Bruksanvisning

AEG CTV 4803 ST/VT. Farge-TV. Bruksanvisning AEG CTV 4803 ST/VT Farge-TV Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette TV-apparatet. Studer bruksanvisningen nøye for å se hvordan du kan få mest nytte av ditt nye produkt. Generelt Sikkerhet: - Ikke plasser

Detaljer

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning AV-mottaker med flere kanaler STR-DN1020 Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning 1 Koble til høyttalerne 2 Koble TV-en til andre enheter 3 Andre tilkoblinger 4 Velge høyttalere og optimalisere

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Bruksanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S

Bruksanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S Bruksanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S N 1 Legg merke til at ny programvare muligens kan endre funksjonaliteten til Mediamaster! Vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjoner! DiSEqC er et varemerke

Detaljer

Denne guiden er laget til Canal Digital MHW mottaker med følgende data:

Denne guiden er laget til Canal Digital MHW mottaker med følgende data: MEDIA HIGHWAY (MHW) Denne guiden er laget til Canal Digital MHW mottaker med følgende data: Software: 6-10-21-29-32-33-35-36-37-41 og 42. Herunder mottakere: Canal Digital MHW leiemottakere Nokia 9310

Detaljer

For å måle signalstyrke på en allerede installert mottaker velg ønsket kanal, trykk deretter på rød knapp.

For å måle signalstyrke på en allerede installert mottaker velg ønsket kanal, trykk deretter på rød knapp. Digiality CX-CI 304 Denne guiden er laget til Digiality CX-CI 304 med følgende data: SW Release 27th of October 2003 SW Version 10. Nedenfor følger noen brukertips for denne dekoderen. -------------------------------------------------------

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

NRK-kanalene ligger tilgjengelig på kanalplass 75-87 i Viasat-listen. Det er mulig å lage personlig kanalliste.

NRK-kanalene ligger tilgjengelig på kanalplass 75-87 i Viasat-listen. Det er mulig å lage personlig kanalliste. Nokia 9780. NRK-kanalene ligger tilgjengelig på kanalplass 75-87 i Viasat-listen. Det er mulig å lage personlig kanalliste. 1. Oppdatere kanaler. Velg Oppdatere Kanaler (4), trykk OK. Vent til kanalsøket

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning 9238687 1. utgave Copyright 2005 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Brukerhåndbok. Digital TV-modul for NAVIGON 8410. Norsk

Brukerhåndbok. Digital TV-modul for NAVIGON 8410. Norsk Brukerhåndbok Digital TV-modul for NAVIGON 8410 Norsk August 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve

Detaljer

Trådløs multimedieadapter. Velkommen. Instruks for hurtigstart. 1 Installere 2 Kople til 3 Gled deg!

Trådløs multimedieadapter. Velkommen. Instruks for hurtigstart. 1 Installere 2 Kople til 3 Gled deg! NO Trådløs multimedieadapter SLM5500 Velkommen Instruks for hurtigstart 1 Installere Kople til Gled deg! Hva er i esken Welcome Quick start guide 1 Install Connect Enjoy a. SLM5500 trådløs multimedieadapter

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Kaon KSC 510 og 570. Mål signalstyrke. Denne guiden er laget til Kaon KSC-510 (S/W 1.0.0) og Kaon KSC-570(SW 3.05.00).

Kaon KSC 510 og 570. Mål signalstyrke. Denne guiden er laget til Kaon KSC-510 (S/W 1.0.0) og Kaon KSC-570(SW 3.05.00). Kaon KSC 510 og 570 Denne guiden er laget til Kaon KSC-510 (S/W 1.0.0) og Kaon KSC-570(SW 3.05.00). I menyen under kan du velge mellom 8 rutiner. Trykk på den du vil vite mer om og du vil få opp en beskrivelse

Detaljer

Din bruksanvisning TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS

Din bruksanvisning TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

GSM Mini. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Mini. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Mini Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt styring:... 4 Oversikt status:...

Detaljer

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler hurtigveiledning Takk for at du valgte dette produktet fra JBL JBL Cinema SB100 aktiv lydlisthøyttaler er et komplett, integrert lydsystem som gir en dramatisk forbedring

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

Int.9-97. Vi gir din TV liv. -Grafiska 1998 Tryck: VTT

Int.9-97. Vi gir din TV liv. -Grafiska 1998 Tryck: VTT Vi gir din TV liv. God kommunikasjon er enkel kommunikasjon. Det er vi enige om på Nokia. Og det gjelder uansett om det dreier seg om å snakke i telefonen eller å bla mellom TV kanaler. Nokia utvikler,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5. 9356196 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5. 9356196 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5 9356196 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-5 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Start her Hurtigstartveiledning

Start her Hurtigstartveiledning Blu-ray Disc /DVD hjemmekinosystem BDV-N5200W NO Start her Hurtigstartveiledning BDV-N5200W 1 Innholdet i esken / koble til høyttalerne BDV-N5200W 2 3 Koble til TV-en Koble til annet utstyr Hovedenhet

Detaljer

Din bruksanvisning STRONG SRT 6752 http://no.yourpdfguides.com/dref/5775566

Din bruksanvisning STRONG SRT 6752 http://no.yourpdfguides.com/dref/5775566 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Hurtigreferanse

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Hurtigreferanse COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Hurtigreferanse HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP-Serien Hurtigreferanse Innhold Hurtigreferanse... 1 Forminske eller forstørre en kopi... 2 Sortere

Detaljer

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle.

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Komme i gang Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Opprett en izettle-konto Du kan opprette en konto i appen eller på izettle.com Legg til produkter Skap ditt eget produktbibliotek,

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

Norsk versjon. introduksjon. Pakkeinnhold. Tilkoblinger. SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort

Norsk versjon. introduksjon. Pakkeinnhold. Tilkoblinger. SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort introduksjon Ikke utsett Sweex 7.1 eksterne USB lydkort for ekstreme temperaturer. Ikke sett utstyret i direkte sollys eller i direkte nærhet av varmeelementer. Ikke

Detaljer

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni For at Telio Mobil Bredbåndstelefoni skal fungere på din mobiltelefon må en klient (@irtelio) lastes

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

HP Mobile-fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

HP Mobile-fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok HP Mobile-fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

Guide 2 BRUKERMANUAL

Guide 2 BRUKERMANUAL Guide 2 BRUKERMANUAL INNHOLD BRUKERMANUAL INNHOLD 2 1 HOVEDMENY 7 1.1 PROGRAMMERING AV INNSPILLINGER 7 (Valg 1 på hovedmenyen) 1.1.1 Videoopptak av et kommende program 7 1.1.2 Videoopptak av et program

Detaljer

SMART-boks II Kom i gang!

SMART-boks II Kom i gang! SMART-boks II Kom i gang! Brukerfordeler: 1 Rask og enkel installasjon Gir tilgang til RiksTVs underholdningsportal se rikstv.no/underholdningsportalen Starte programmer forfra Pause, spole og ta opp

Detaljer

Utvidet brukermanual for 1903t

Utvidet brukermanual for 1903t Utvidet brukermanual for 1903t Problem: Det er ikke alltid at fjernkontrollen fungerer skikkelig Løsning: Resett fjernkontrollen på følgende måte: Indikatorlampe 1 For å resette fjernkontrollen holder

Detaljer

Bluetooth-paring. Brukerhåndbok

Bluetooth-paring. Brukerhåndbok Bluetooth-paring Brukerhåndbok Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth-varemerket eies

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1 9235760 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet MD-1 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

SIKKERHET OG OPPSETT -------------------------------------------------------------------------------

SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- Sikkerhet Vennligst merk følgende instruksjoner ved oppsett av TV-apparatet: 7 Fjernkontrollen er kun

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

NB: Dette er en Viasat OpenTv mottaker så kontakt Viasat eller din handler for andre tekniske problemer med denne mottakeren.

NB: Dette er en Viasat OpenTv mottaker så kontakt Viasat eller din handler for andre tekniske problemer med denne mottakeren. Humax VACI-5350 Nedenfor finner du noen tips rundt bruk av din Humax 5350 dekoder. NB: Dette er en Viasat OpenTv mottaker så kontakt Viasat eller din handler for andre tekniske problemer med denne mottakeren.

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

HP Mini Remote Control (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

HP Mini Remote Control (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok HP Mini Remote Control (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA.

Detaljer

HP Mobile-fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

HP Mobile-fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok HP Mobile-fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk.

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. Brukerveiledning Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. OVERSIKT 1. LCD-skjerm 4. Antenne 2. IR-vindu 5. DC-kontakt 3. Linje ut 6. På/av Fjernkontroll: 1. POWER: Sette radioen i standby-modus.

Detaljer

Brukerhåndbok Programområde

Brukerhåndbok Programområde Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Lisensavtale for sluttbrukere

Lisensavtale for sluttbrukere Lisensavtale for sluttbrukere DETTE MÅ LESES GRUNDIG FØ R DU BRUKER DETTE UTSTYRET: Denne sluttbrukerlisensavtalen ("EULA") er en juridisk avtale mellom (a) deg (enten en enkeltperson eller en enkelt enhet)

Detaljer