Ny Volkswagen Crafter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny Volkswagen Crafter"

Transkript

1 FAGBLAD FOR VARE- OG LASTEBILEIERE NR Ny Volkswagen Crafter

2 MYE KAN SKJE PÅ VEIEN MEDLEMSKAP I LAStEbILEIErNES ForENINg gir DEg: L FForENINg LAStEbILEIErNES 1. Finansieringsbistand i SpareBank 1, på % av kjøpesummen på ny bil og 65 % på brukt yrkesbil. 2. Kassakreditt på 15 % av omsetningen på kundens konto, maksimert til kr Lån til reparasjon av yrkesbil. Gjelder kun for faste kunder av SpareBank Tegning av alle forsikringer i SpareBank 1 Forsikring. Bilforsikring gode rabatter på yrkesbiler. Redning i Viking og Falken. 4. Hjelp ved krav om tapt arbeidsinntekt, ved trafikkuhell du ikke har ansvar for. 5. Bistand med utfylling av alle slags søknader og papirer. 6. Juridisk bistand - yrkesfaglige saker - skattesaker. 7. Som medlem er du med i Kollektiv Hjem (fullverdi-innbo), Grunnforsikring og Gruppelivsforsikring. 8. Obligatorisk Kollektiv Ulykkesforsikring for alle medlemmer. 4G (kr ) ) ) ved død som følge av ulykke. 10G (kr ) ) ) ved 100 % medisinsk invaliditet som følge av ulykke. 9. Personlige lån i SpareBank 1, med 100 % eller 50 % dekning på leilighet, rekkehus, enebolig, personbil og yrkesbil. 10. LO-favør-kort med mange medlemsfordeler. 11. Kurs i ulike kategorier etter medlemmenes ønsker og behov. 12. Konkurransedyktig bonus ved påfylling av diesel og bensin hos YX/Uno-X. 13. Hjelp til alt i forbindelse med ditt yrke. 14. Vi har opparbeidet innflytelse hos myndighetene, både i Stortinget og de aktuelle departementer. Enebakkveien 133, 0680 Oslo Telefon: Fax: E-post:

3 LASTEBILEIEREN HVORI OPPTATT NORSK MOTORTRANSPORT 82. ÅRGANG - NR. 3 - JUNI 2011 Fagblad for lastebileiere i Norge. Utgis i samarbeid med Lastebileiernes Forening, Enebakkveien 133, 0680 OSLO. Telefon: Telefax: ISSN Redaksjonen: Ansvarlig redaktør: Bjørn-Erik Eriksen Privat: Mobiltelefon: E-post: Redaksjonsråd: Trond Erik Knutsen Mobiltelefon: Kjell Christian Ask Mobiltelefon: Abonnement 2011: kr. 300,- Utgivelse: BEGRAF AS, Enebakkveien 133, 0680 OSLO. Telefon: Telefax: Bankgiro: Foretaksnr: MVA Alle henvendelser: Redaksjonelt, annonser og abonnement rettes til BEGRAF AS. Store utfordringer for riksveinettet! Vi kan ikke helt slippe vei- og veivedlikehold ennå i denne omgangen. Det er veien vi lever av, alle vi som driver med transport og transportrelaterte virksomheter. Etter omorganisering av ansvaret for veinettet, der fylkeskommunen har ansvaret for fylkesveier og Statens vegvesen for riksveiene, er det muligens noe begrepsforvirring. Stamveiene er ikke noe begrep som skal brukes lenger. Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor er de samarbeidene etater som samlet legger frem Nasjonal Transportplan (NTP). Hver etat legger frem sektorvise stamnettutredninger, som danner grunnlag for det videre arbeidet med NTP, som skal legges frem i februar (Hvis noen ble klokere av det). Disse stamnettutredningene ble nylig presentert, og for Statens vegesens del, er det altså riksveiutredningen som gjelder. - Gapet mellom dagens tilstand på veinettet og en ønsket fremtidig tilstand er stor. Basert på en grov vurdering vil store deler av riksveinettet mangle veinormalstandard ved inngangen til planperioden i 2014, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen. Han fortsetter med å si at kostnadene for å bringe riksveinettet opp til veinormalstandard anslås til milliarder kroner. I parantes nevnes at det samlede potensialet for bompenger anslås til 140 milliarder. - Stilles nødvenige midler til disposisjon, kan hele riksveinettet bygges ut i løpet av år. Rask gjennomføring krever at planleggingen effektiviseres, og at det bygges lengre strekninger i sammenheng. Rask og rask, etter våre begreper er ikke år raskt. Til sammenligning tok staten inn 54,5 milliarder kroner i bilavgifter bare i fjor, og da er ikke bompenger ibergnet. Dersom bruken av bilavgifter kunne brukes til trafikkformål kunne utbyggingstakten dobles år er heller ikke FORSIDEBILDET: I det bladet går i trykken er vi i Øresundsområdet og prøvekjører ny utgave av Volkswagen Crafter. Vi rekker å ta et bilde av den nye modellen, men må komme tilbake i neste utgave med nærmere beskrivelse og tekniske detaljer. Derfra drar vi rett til årets presentasjon av Test & Drive som Scania arrangerer i ny form på Exporama, Hellerudsletta. Det kommer vi også tilbake til neste gang. Da har vi også sett på den nye Mercedes- Benz Actros. Les heller reportasjen fra Transport 2011 i Herning på sidene 6-10, Scanias Euro 6-motor på sidene 11 og 12 og Volvo Tour 2011 på sidene 15 og 16.

4 4 raskt, men likevel raskere. Fylkesveinettet kommer i tillegg. Det har heller ikke normalveistandard. Målene Målet er å gi riksvegnettet en god standard i henhold til vegnormalene. I utredningen har man tatt utgangspunkt i dagens normaler - og satt fokus på hva som skal til for at riksvegnettet skal tilfredsstille disse. Slik kan riksvegnettet være om år dersom dagens vegnormaler legges til grunn: Nettet har km med firefelts veger - mot 540 km ved inngangen til planperioden 2014 Trafikksikkerheten er betydelig forbedret gjennom ulike virkemidler, særlig fokus på møte- og utforkjøringsulykker Riksveger utenfor byer og Balansering Reparasjon Forlenging Innkorting Kryss Deler for mellomaksler MELLOMAKSLER tettsteder med over biler i døgnet, og med fartsgrense på 80 km/t eller mer, har fire eller flere kjørefelt og midtrekkverk. Riksveger med biler i døgnet skal ha to kjørefelt, forbikjøringsfelt og midtrekkverk. Riksveger med biler i døgnet har to kjørefelt med midtrekkverk eller forsterket midtoppmerking. Riksveger under biler i døgnet skal ha en vegbredde på 8,5 meter, med unntak for strekninger i kostbart og sårbart terreng, hvor det kan gis dispensasjon for smalere veg Minste fri høyde på riksvegnettet er 4,2 meter Riksferjesambandene dekker behovene for trafikanter, næringsliv og samfunnet Det er ingen punkter på riksvegnettet med høy eller middels risiko for skred. For lavrisikopunkter er det som minimum etablert gode systemer for varsling og stengning ved skredfare Døgnhvileplasser, rasteplasser, stopplommer og kjettingplasser er i henhold til gjeldende regelverk, samt kontrollstasjoner og -plasser som sikrer tilfredsstillende kontrollnivå. Gående, syklende og kollektivtrafikk har et godt tilbud langs riksvegnettet Riksvegnettet har tilgjengelighet for alle gjennom universell utforming Det er klart man kan sette seg mål, men jeg er stygt redd for at stortingsflertallet er like skeptiske til veiutbygging som de var på 60- og 70-tallet. - Det blir for stor trafikk, for mye forurensning, etc, etc. kommer til å bli kommentarene. - Nei, les heller om Scanias Euro 6-motor på sidene 11 og 12. Avd. Oslo: Stanseveien Oslo Tlf: Fax: Avd. Bergen: Ytrebygdsveien Søreidgrend Telf: Fax:

5 Setter Standard DAF er markedsleder på trekkvogner i Europa og stadig flere transportører velger DAF som leverandør. En suksess med utgangspunkt i DAF sitt gode modellprogram som dekker alle typer transportbehov, som sammen med høy driftsikkerhet og lave driftsutgifter har resultert i mange lojale kunder. Bilenes høye sjåførkomfort er velkjent og en viktig faktor for sjåføren i form av en attraktiv arbeidsplass. DAF tilbyr finansieringsløsninger og vedlikeholdsprogram som gjør bilholdet enkelt og forutsigbart. Våre kunder skal drive med det de kan best og la oss ta vare på bilene og driftsøkonomien. Vårt nettverk i Norge står klart for å ivareta behov for service og vedlikehold. DAF XF serie kjennetegnes ved utmerket drivstofføkonomi, høy driftsikkerhet og topp sjåførkomfort. driven by quality Importør: DAF Norge AS Telefon:

6 6 bilde 2 Mercedes-Benz er 125 år i år, og den danske importøren markerte jubileet med en hel hall på utstillingen i Herning. Motorveien som gikk tvers gjennom hallen var spesiell, med modeller i alle størrelser både på og ved siden av veien. Her var alt fra den nyeste Atego, som er årets lastebil, kåret av den internasjonale juryen, til verdens første motordrevne bil. Benz Patent Wagen fra Transport 2011 i Herning I tiden april foregikk lastebilutstillingen Transport 2011 i Herning. Den danske utstillingen med undertittelen NYE VEJE, ble besøkt av personer over de 4 dagene. Gunni Baagøe-Mikkelsen som er administrernde direktør for Iveco Scandinavian Operations, som importselskapet heter, er også formann for lastebilimportørenes organisasjon i Danmark, sa seg fornøyd med besøkstallet selv om det var færre enn siste messe i Man kan ikke sammenligne de to utstillingene når man ser hvordan bransjen har hatt det de seneste årene, sa Baagøe-Mikkelsen. Han la også til at de besøkende på utstillingen var av den riktige sorten, med overtall av beslutningstakere i innkjøpsprosessen. Samtlige lastebilimportører kunne fortelle at de hadde avsluttet flere salg, og hadde interessante møteavtaler med hjem i kofferten. Totalt var det 260 utstillere, hvorav 37 med IKT-systemer til transportbransjen. Tomtom i Danmark fikk for eksempel over 200 avtaler om oppfølging av bedrifter etter messen. Under messen ble det også arrangert dansk mesterskap for transportlærlinger, med svært høyt nivå blant deltakerne. UTSTILLERNE Utstillerne hadde gjort seg stor flid med store og informative stander. Alt foregikk innvendig i hallene, men noen hadde i tillegg utstander med mer praktiske øvelser som behøvde større plass. Mercedes-Benz er 125 år i år, og dette markerte den danske importørene med å leie en hel hall alene. Hele hallen var formet som en motorvei med skilting og rasteplass, samt hele den ene veggen som en videoskjerm med byliv og det som skjer langs motorveien. Alt var fokusert på døgnets 24 timer med lyd og lys som et vanlig døgn, men komprimert ned til sykluser på 2 timer. Scania hadde verdenspremiere på den nye Euro 6-motoren. Vi skrev om denne motoren i siste utgave av Lastebileieren, men først nå fik vi oppleve den utstilt. Iveco hadde med prototypen Glider, som også var utstilt på IAA i fjor, og MAN viste TGX Efficient Line som vi også skrev om sist. Volvo hadde Danmarkpremier på hybridmodellen FM Duel Fuel med både gass og dieseldrift. GODT ARRANGERT For uten selve utstillingen med stander for bedriftene og deres produkter, var det en rekke arrangementer og opplegg for at de besøkende lett skulle finne frem til sine interessefelt. Det var lagt opp til 5 fokusområder med nyheter, politikk, workshops, underholdning og utdannelse. Dermed kunne lett finne informasjon om det enketle området. Spesielt var området nyheter tatt godt vare på. Messeguiden var forfra

7 7 Mercedes-Benz Vito Electric er klar for levering. Nå blir elektriske varebiler presentert i rask rekkefølge og Vito ligger langt fremme i køen. Mercedes.Benz skynder seg allikevel langsomt, og har nylig inngått en avtale med utleiebedriften Europcar for finne gode løsninger til utnyttelse av elektriske kjøretøyer i byene. I år vil kundetester foregå i Hamburg og Paris med titalls kjøretøyer i hver av byene. Mercedes-Benz Vito E-CELL drives av energisterke Lithium-ionebatterier med en kapasitet på 36kWt, som fint klarer en rekkevidde på 130 km. Gjennomsnitlig kjørelengde for normalkunden er fra 50 til 80 km per dag. Effekten til elektromotoren i Vito E-CELL er på 60 kw og oppnår et maksimalt dreiemoment på 280 Nm. For lengst mulig utnyttelse av batteriene er farten redusert til 80 km/t. Nyttelasten er på 900 kilo. Glider fra Iveco ble også vist på IAA, og er en fremtidsvisjon om produktivitet og energieffektivitet. Her er det så mange nyvinninger at det blir vanskelig å få med alt. Takpanelet består av solcelleplater somgir en energieffekt på 2 kwt. Det er også gjenvinning og opplagring av kinetisk energi. Det vil si den energien som går til spille før effekten kommer ut i hjulene som drives rundt. Det er konstruert spesiell forbedringer til luft- og kjølesystemer. Prototyper som Glider har vært med på å få frem modeller som EcoStralis, som er meget driftøkonomisk og trafikksikker. som vanlig utstyrt med plan over haller og utstyillere, samt oversikt over de forskjellige arrangementet. Snudde man guiden fikk man en oversikt over 9 forskjellige ruter man kunne ta gjennom utstillingshallene for å finne nyheter i spesielle emner. Rute 1 - var nyhetene med lastebiler, rute 2 - påbygg og tilhengere, rute 3 - busser, rute 4 - varebiler, rute 5 - containere og renovasjonsaggregater, rute 6 - drift og vedlikehold, rute 7 - service og spedisjon, rute 8 - IT og kommunikasjon og rute 9 - verksted og reparasjon. Dermed fikk man en rask og effektiv innføring i hva som var nytt på det området man var spesielt interessert i. Politiske diskusjoner var lagt til et eget område i hall G, hvor aktuelle emner ble tatt opp og besvart av politikere og bransjefolk. Workshops hadde man i hall L, hvor det var praktisk instruksjon av blant annet god løfteteknikk, sikring av last og hvordan alkolåsen virker. Nytt denne gangen var en Get together -kveld i egen hall der utstillere og besøkende kunne møtes til en hyggelig sammenkomst. Det var underholdning med standup og band. I hall G var det også en egen avdeling for utdannelse hvor det ble arrangert korte kurs i en rekke emner under hele messen. Interessant var også hjørnet med Speakers corner. For at det ikke skulle ta helt av, var det lagt opp med innlegg fra bedrifter og organisasjoner i forskjellige emner. Workshops, speakers corner og konferanser gjorde utstillingen til et aktivt transportmiljø, hvor meninger og ideer ble utvekslet i stort antall. Flere bedrifter og organisasjoner hadde innlegg til diskusjoner om mange aktuelle temaer.

8 8 Volvo hybrid har vi skrevet mye om. En hybridutgave var også på plass i Herning og interessen var stor fra kunder innen bydistribusjon. De kundene som er spesielt miljøbevisste, eller har kunder som forlanger lite utslipp fra sine transporter, har nå mulighet til å benytte kombinasjonen biodiesel/metangass også på lengre distanser. FM 460 hk med stor hytte og 3-akslet trekkvogn er udmerket til regionaltransport i våre områder. Vi har i ettertid kjørt Volvo-karavane med distribusjonsbiler fra Bergen til Stavanger, der FM var et av kjøretøyene. På svingete og til dels dårlige veier kom kjøreegenskapene til FM til sin rett. MAN Eficient Line skrev vi om sist fra MAN`s arrangement ved Våler. Her er den som 2-aksel trekkvogn, men den kommer også som 6x4 trekkvogn. Gjennomfører man hele programmet som EfficientLine legger opp til er det mulighet for store kostnadsbesparelser og bedre utnyttelse av både bil og sjåfør. Det er sikkert at det norske skilandslaget har en fin smøretrailer som de har med seg til store renn, men TV2 sporten i Danmark hadde en enorm uttrekkbar trailer på utstillingen i Herning. Begge trekkes selvfølgelig av en Scania, og snutebilen til Event Carrier i Danmark sto i stil til utstillingstraileren. Til sammen ble det et spektakulært sett. Event Carrier holder til i Horsens i Danmark og har spesialisert seg på utleie av store arrangemnetstrailere til firmaer over hele Europa som ønsker å vekke oppsikt på utstillinger eller andre arrangement. De tilbyr trailere som kan trekkes ut til hele 57 m 2 gulvplass i tillegg til at man kan ha en takterrasse på 35 m 2. For å skape ekstra oppmerksomhet utgjør den utvendige reklameplassen 210 m 2. Trailer til slike roadshows gir en rekke muligheter og Event Carrier kan være med på planlegging og lage opplegg for hele utstillinger, produktlanseringer, konferanser, opplæring etc. Det er bare fantasien som setter grensen,sier firmaet. Konferanser i forbindelse med utstillinger har som regel blitt holdt i separate lokaler utenfor selve utstillingsområdet. Denne gangen hadde arrangørene i Herning trukket konferanser, opplæring og diskusjoner inn i utstillingsområdet. Det viste seg å være svært vellykket, og de forskejllige temaer, kurs og foredrag var godt besøkt. Da vi kom forbi den politiske delen av debattområdet, var kjøre- og hviletider opp til debatt. Dette temaet synes aldri å bli uttømt, og meningen var mange blant tilhørerne. EU`s Hvitebok er for tiden ute på høring og her tas bestemmelser om arbeidstid for sjåfører også opp. Arbeidstidsbestemmelsene regulerer sjåførens totale arbeidstid inklusiv lasting og lossing, kranarbeid etc. Selvstendig næringsdrivende som kjører sin egen bil er egentlig også underlagt disse bestemmelsene, men fleste land har ikke gjort reglene gjeldende for disse. Kjøretøyer under 3,5 tonn er også unntatt reglene.

9 9 To glade nordmenn på standen til SKAB. Daglig leder Dag Nordvik til høyre og Gunnar Aanmoen i SKAB Norge, er to av få nordmenn som var å se på standene i Herning. Norske besøkende var det flere av, men likevel ferre enn tidligere år. SKAB har kommet seg greit gjennom finanskrisen, og har hatt jevnt mye å gjøre. - Med kunder som blant andre ASKO, er den norske forhandleren svært fornøyd med situasjonen, sir Dag Nordvik. Om det ikke var så mange norske utstillere var det desto hyggeligere at norske kunder gjorde seg gjeldende. Den nye tunghengeren til Statnett Transport er gedigen. TII Group som blant andre består av merkevarene Nicolas, Scheuerle og Kamag har spesialistert seg på hengere og utstyr til de riktig tunge transportene. Scania hadde ikke mindre enn to verdenspremier på Transport 2011 i Herning. På bussiden presenteerte de den helt nye OmniExpress 320, regional- og turistbuss. Den oppfyller selskapenes krav til en høygulvsbuss og har en utvendig totalhøyde på 320 cm. Kapasiteten er på 55 sitteplasser. Størst interesse tok likevel Scanias nye 13-liters 6-sylindrede Euro 6-motor. Se egen sak annet sted i bladet. Motoren er i prinsippet klar til å gå i produksjon, og leveringene starter når EU har vedtatt lovgivningen og nasjonale myndigheter har implementert EU-direktivet. Dette kan skje forholdsvis raskt, men Euro 6-normen innføres som lovkrav først fra 1. januar 2014 for registrering av nye lastebiler og for produsentenes sertifisering av nye motorer. Ecoltution by Scania er et uttrykk vi også nevnte sist. Det er et konsept flere vil bli presentert for i tiden som kommer. Konseptet fokuserer på alle viktige faktorer ved lastebiltransport. - Fra spesifikasjon og optimering av selve kjøretøyet, med drift, service og vedlikehold, til utdannelse av sjåføren med oppfølging og trening. Forutsetningen for å oppnå driftsøkonomiske og miljømessige besparelser er blant annet at lastebilen er utstyrt med Scania C200 Communicator. Kommunikasjonssystemet som samler opp alle viktige driftsdata fra lastebilen til kontoret for analyser og rådgivning rundt drift, vedlikehold og sjåførens kjørestil. De første erfaringen viser en besparelse på opp til 15 %. Erik C. Hansen, til venstre, tiltrådte som administrerende direktør i Scania Danmark A/S i fjor. Tidligere konsernsjef i SAS, Jørgen Lindegaard til høyre, ble nylig utnevnt til ny styreformann i samme selskap. Han overtok etter svenske Håkan Eriksson. Til sammen utgjør de et sterkt team, men det er også nødvendig da finanskrisen slo adskillig tyngre ned i Danmark. - Markedet for tunge lastebiler sliter fremdeles her i Danmark, sier Erik Hansen. Likevel er Scania markedsleder i Danmark for kjøretøyer over 16 tonn. Totalt omsetter Scania Danmark med sine heleide forhandlerselskap for 1.2 milliarder danske kroner. og beskjeftiger 650 medarbeidere. Forhandlerselskapet Scania Biler A/S består av 21 store lastebil - og bussanlegg. I tillegg kommer to privateide forhandlere, Nyscan A/S med fem Scania-anlegg i Stor-København, på Sydsjælland og på øya Falster. Im. Stilholt A/S er den andre privateide forhandleren som har fire Scania-anlegg på Norjylland.

10 10 I Danmark vil man stadig komme over transporter med deler til vindmøller. Her har man lastet opp en vingene, og hele vognsettet blir på over 60 meter. Bakre del av hengeren har styrbare aksler, som enten kan styres fra førersetet eller med radiostyring av person som går bak eller ved siden av bilen når svingen blir krappe, eller det skal manøvreres inne på et område. Rundkjøringen i Danmark er ekstra store og tilpasset slike transporter. - Transport 2011 har været en vellykket messe med 260 udstillere, der virkelig har gjort meget ud af at give deres kunder en god oplevelse. Messen er nyudviklet med fem spændende fokusområder, så jeg er overbevist om, at de besøgende har fået masser af inspiration med hjem, siger Henriette Træholt fra MCH Messecenter Herning. Og vi sier vel møtt til Transport 2011 på Lillestrøm.

11 11 6 Skal man kunne bevare miljøer som dette må forurensningskildene slippe ut mindre avgasser. Transport er en av mange forurensningskilder, og med Euro 6 har de gjort et langt sprang i retning av utslippsfrie biler. Første prøvekjøring med Scania Euro 6-motorer Scanias 13-liters motorer på 440 og 480 hk har vi kjørt før. Når Scania inviterterte til prøvekjøring av de nye Euro6-motorene i begynnelsen av mai, var påstanden at man ikke ville merke noen forskjell fra de tilsvarende Euro 5-motorene. Der har de sine ord i behold. Kjøreegenskaper, trekkraft, stabilitet og forbruk er nøyaktig de samme, men Euro 6 har betydelig mindre utslipp av avgasser. Sammenligner man motordiagrammene er de helt like. 440 hk motoren oppnår full effekt ved 1900 o/min. og maksimal trekkraft på 2300 Nm holdes fra 1000 til 1300 o/ min. 480 hk-motoren har de samme omdreiningshastighetene, men maks. dreiemoment er her 2500 Nm. Den største forandringen i tillegg til filtre og etterbehandlingsutstyr for avgassen, er at kjølekapasiteten har økt. Allerede når den nye R-serien ble introdusert i 2009 ble kjølekapasiteten økt med tanke på behovet i Euro 6-motoren. En regulerbar kjølevifte styres av motorstyringsenheten for å spare drivstoff og optimalisere retarderfunksjonen. En høyhastighetsvifte kan spesifiseres for spesielt krevende forhold. Partikkelfilter Som vi beskrev sist blir både DGR avgassgjenvinning og SCR avgassetterbehandling benyttet for å oppnå den nye Euro 6-normen. I tillegg benyttes også et partikkelfilter. Via sensorer får sjåføren beskjed om status til filteret i hoveddisplayet, og hva som eventuelt må gjøres for rensing. Dette er et selvgenererende filter som brenner av sot og renser seg selv kontinuerlig under kjøring. Normalt er det ingen indikasjon i displayet og filteret renser seg selv. Kommer det beskjed om at regenerering er nødvendig, bør man presse motoren litt ekstra, stoppe og trykke inn bryteren for regenerering av filteret. Neste nivå er tvungen regenerering nødvendig, da bør man stoppe ved første mulighet, og trykke inn bryteren. Motoromdreiningen vil da øke under regenereringsprosessen. Siste nivå gir beskjed om at filteret behøver ettersyn på verksted. Intervall for å skifte partikkelfilter er avhengig av type kjøring. For lett langtransport vil filteret holde til rundt km, og så kortere intervaller etter hvert som kjøringen er mer krevende. Tydelig bedre luft! En lastebilsjåfør merker ikke så mye til sine egne utslipp, de forsvinner

12 12 80% NOx 0.40 g/kwh PM 0.01 g/kwh Nitrogen oxides g/kwh Euro 6 Euro 4 Euro 5 / EEV Euronormene har satt fart i reduksjonen av avgassutslipp fra lastebiler. Reduksjonen fra Euro 3, som kom i 2000 til Euro 6 som trer i kraft fra 2014 er formidabel. De som har anledning kan allerede nå innføre denne normen i egen bedrift. bak bilen, men han merker desto mer av det de som kjører foran slipper ut. Derfor har det å kjøre med en så lite forurensende bil som mulig, med holdninger og solidaritet overfor sine medtrafikanter. De som merker mer av eget utslipp er de som står og jobber ved lastebilen over lengre tid. For eksempel kan kranbilsjåfører mange ganger stå i dagevis og heise varer, eller gjenstander som skal monteres og holdes i posisjon med krana så lenge dette pågår. Euro g/kwh 50% Particulate matter Particulate number Euro 5 EEV Euro 6 Kjell-Erik Nilsson kjører kranbil for Kjell Øya Kranbilar i Charlottenberg. De var med på felttest av den nye motoren for Scania. Kjell-Erik kan nesten ikke få fullrost den nye Euro 6-motoren nok. I denne jobben blir du mange ganger stående å jobbe i en sky av eksos, sier han. Etter å ha tatt i bruk den nye kranbilen med Euro 6-motor, har arbeidsmiljøet mitt økt betydelig. Nå føler jeg meg mye bedre både når jeg er på jobb og etter at jeg har kommet hjem, smiler han fornøyd. Scania Transport Laboratory Scania Transport Laboratory en søsterbedrift, heleid av Scania, som tester og evaluerer kjøretøyer og prestasjonene til sjåfører i kommersiell transport. Selskapet har 65 testsjåfører, 20 trekkbiler og 75 semitrailere til disposisjon. Flåten består også av konkurrenters trekkvogner for å få et relevant sammenlig-ningsgrunnlag. Selskapet har praktiske oppgaver med å frakte deler mellom fabrikkene i Södertälje og Zwolle i Nederaland. Samtidig har de i en kontinuerlig dialog med utviklerne hos Scania, der de fremmer konkrete forslag til forbedringer og justeringer. Et av resultatene fra en slik dialog er at de nye trekkbilene for langtransport blir konfigurert med høyere dreiemoment i bakakselgiret. Noe som ledet til at motoren løper lettere i cruishastighet. Dermed blir det mindre slitasje og man kan spare drivstoff fra 3 til i beste fall 10 %. Ved siden av testing og evaluering av kjøretøyene driver firmaet også med opplæring og trening av sjåfører i økonomisk og sikker kjøring. Dette i kombinasjon med Scania Fleet Management og Scania Driver Support gir de største forbedringer i forhold til drivstoffbesparelser, sier Anders Gustavsson, administrerende direktør i Scania Transport Laboratory. For dem som står hele dagen og jobber med kraftuttak, kan dieselavgassen bli plagsom. Transportbedriften Kjell Øya fikk være med på prøveprosjekt med Euro 6 og gjett om de skal fortsette med lavutslippsmotorer på sine kjøretøy.

13 13 Dieselkameratene fra Narvik til verdensfinalen i Scania Top Team konkurransen er utvikling av kunnskap, kompetanse og lagarbeid. Scania Top Team har over deltagere i 46 land over hele verden. Konkurransen er bygd opp med nasjonale finaler i alle Scania-land, deretter 5 regionale finaler og til slutt en internasjonal finale. TEST and DRIVE 2011! Scania arrangerer også i år Test and Drive i likhet tidligere, i tiden juni. Instruktør Roger Grimstad, distriktssjef Frank Nystad, laget: Magne Eidstø, Torbjørn Kjelsberg, Jonas Nilssen, Stein-Otto Løknes og Alf Løknes. Etter å ha gått til topps i den norske finalen i Top Team, konkurrerte Dieselkameratene fra Narvik mai i den første europeiske delfinalen i Belgia. Etter en hektisk helg med tøff konkurranse fra 9 andre nasjoner, kom nordmennene på en strålende andreplass, kun slått av det belgiske laget. Med denne plasseringen fikk det norske laget en plass i finalen oktober i Södertälje. Dieselkameratene er ikke et nytt navn for de som har fulgt Top Teamkonkurransen de vant den norske konkurransen også i Den gang ble de slått ut i en av de europeiske delfinalene, og målet i år var å komme et steg videre; til verdensfinalen i Södertälje. Laget som består av Magne Eidstø, Torbjørn Kjelsberg, Jonas Nilssen, Stein-Otto Løknes og Alf Løknes nådde altså målet sitt i helgen og vil i tiden frem til midten av oktober forberede seg godt på den knallharde konkurransen de vil møte i verdensfinalen. Så langt er fire av ti finalelag klare; Australia og Kina fra den asiatiske delfinalen, Norge og Belgia fra den første av tre europeiske delfinaler. Alle lagene vil være klare først den 28. august når den sør-amerikanske delfinalen rundes av i San Paolo, Brasil. Hele Norsk Scania AS gratulerer Dieselkameratene med andreplassen og en prestisjefull finalebillett og ønsker gjengen lykke til i finalen i oktober! Fakta om Scania Top Team: Top Team er en ferdighetskonkurranse som gjennomføres hvert annet år i Scania. Kravet til tekniske ferdigheter ved Scanias verksteder gjør at kontinuerlig faglig oppdatering og godt samarbeid mellom verksted og delelager er nødvendig. Hensikten med Top Team- Her er det full konsentrasjon. Det meste av problemløsninger, enten det er motor, hydraulikk eller andre funksjoner foregår i dag på datamaskinen. I år er opplegget litt anderledes enn det har vært tidligere, da det ønskes velkommen til Exporama på Hellerudsletta. Her får du teste det nyeste på markedet innen kjøretøy og maskiner til anlegg- og entreprenørbransjen og mulighet til å prøve utstyret i realistiske situasjoner - både i terreng, anleggsområde og på asfaltert vei. Scania vil under årets Test and Drive stille med noe for alle sjåfører, uansett hva de kjører til daglig: Du kan prøvekjøre flaggskipet R730. Dumper med påbygg fra Istrail, helluftfjæret bil med 9 tonns foraksel for dem som kjører mye på landeveien med ferdigvarer. Scanias fabrikkbygde dumpere er også med: en R 560, en R akslet dumper, krokbil fra Joab på en 4 akslet bil med tandem og danskerumpe. I tillegg stiller Scania med Containerbil ferdigbygd fra fabrikk med 9 tonns luftfjæret foraksel. HESSELBERG MASKIN viser frem en rekke gravemaskiner, hjullastere og komprimeringsmaskiner fra Komatsu og Bomag. Et bredt utvalg av anleggsmaskiner vil være tilgjengelig, bl.a Komatsu sine nye korthekk modeller. VOLKSWAGEN NYTTEKJØRETØY vil vise 4MOTION-teknologiens fortrinn, og prøvekjøring av nye Volkswagen Amarok pickup vil demonstrere hvorfor den setter en ny Volkswagen-standard i pickup-klassen. Du vil få teste den nye pickup en i terrenget veilledet av profesjonelle instruktører innen offroadkjøring fra svenske Car Events. Du vil få innføring i bilens teknikk og egenskaper både på vei og på terrengbanen.

14 14 hører girvekslingen når det går forover, svingene tas i riktig hastighet og Kevin har til og med lært seg å rygge skikkelig. Vinkelen mellom bil og henger er helt riktig slik at settet retter seg fint opp etter svingen, uten at hengeren sakset en eneste gang. Neste prosjekt er allerede planlagt. Han har forstått, at med trekkbil kan man koble til forskjellige typer hengere etter hvilket oppdrag man har i transporten. Derfor vil han nå spare til en maskinhenger som han kan bytte på med. Kevin er endelig ferdig med å bygge opp Scaniaen. Hver minste skrue og liten del som stag og dempere er nøyaktig festet, slik at både bil og henger virker som de skal. Her er alt fast og tett, med skapåpninger som åpner seg i rett vinkel og støttebenene står som de skal. Rekruttering: Tidlig krøkes! Kevin Meyer var 2,5 år da han startet sin første lastebil. Heldigvis oppdaget far hva som var i ferd med å skje, da han holdt på ved siden av lastebilen og fikk avverget katastrofen. Kevin Meyer er 11 år og går i 5. klasse på Melløs Skole ved Moss. Han er sønn av Tore Meyer som kjører skapbil hos Oslo Transportservice. Kevin skal bli sjåfør og lastebileier som sin far. Han er ikke bare sikker, men skråsikker, og Kjøreteknikken sitter som den skal, og når jeg spør Kevin, mener han at DAF som far har er bra, men det er noe spesielt med Scania. Når har er ferdig med utdannelsen vil han nok kjøre langtransport med Scania en stund. Han har nok hørt litt på far også, for når han får egen bil mener han det er best å kjøre for en transportsentral som OTS, og helst spesialtransport som far gjør. interessen øker mer og mer med alderen. Han er klar over at han må gå på skole og ta fagbrev, slik at han blir en skikkelig sjåfør som kan faget han driver med ut og inn. Lastebilfamilie Jeg møter familien Meyer på anlegget til OTS på Rommen en lørdag formiddag. Mor, far og Kevin. Storesøster er også bilinteressert, men holdt på med andre ting den dagen. Kaffetermosen var med, DAF en var nyvasket, og selve klenodiet var ferdiggjort etter alle kunstens regler. Etter flere års sparing, hadde Kevin endelig spart sammen nok penger til en Scania R 470 modell. Modellen er en eksakt kopi i størrelse 1:14 med fjernstyring, 3 gir forover og revers. Motorlyden er som den skal være på en Scania og den treakslede hengeren har styring på bakre hjul. Kevin, og Tore når han har hatt tid, har brukt 2 måneder på oppbyggingen. Så har settet med bil og henger også blitt helt perfekt. Hver minste skrue, som det er mange av, er festet skikkelig. Her er ingenting overlatt til tilfeldighetene. Nå har Kevin hatt et par uker på øve seg, og manøvrerer vogntoget som en erfaren sjåfør. Man Ambassadør Kevins interesse stopper ikke ved å skru sammen biler og kjøre dem. Han har lenge hatt eget sete i fars DAF, og er med på oppdrag så fort han har fri fra skolen. Han skriver ikke stiler som de andre, om de tre bukkene bruse eller opplevelser fra en reise. Da skriver han heller om de tre DAFene eller fra oppdrag med lastebilen. Han har også holdt foredrag på skolen om lastebiler og hvordan det er å være sjåfør. Lastebilmerker, dieselmotorens virkemåte og sjåførens oppgaver ble foredratt på en måte så både lærer og elever satt stille som lys og lyttet hele timen. Selvfølgelig ble det mange spørsmål i etterkant, men Kevin ble ikke satt fast, og svarte på alt sammen. Om ingen visste noe om lastebiler fra før, vet de det i alle fall nå, og kanskje en og annen ble så interessert at yrket kunne bli et valg senere. Slike små ambassadører er gull verd for bransjen. Interessen for yrker skapes allerede i barneskole, og skal man konkurrere med yrker som brannmann, lege eller flyger, må det være noen som forteller hvordan det er å være sjåfør. Og en som forteller om dette med mer entusiasme enn Kevin skal man lete lenge etter. Kevin er med far på oppdrag så fort han har mulighet. Så har han også fått spesialtilpasset stol med eget navn og god fjæring.

15 15 Volvo Tour 2011 besto av 7 faste biler i tillegg til at de forskjellige forhandlerne suplerte med egen biltyper i sitt distrikt. Av de faste bilene ser vi fra venstre FL 260 hk 4x2 liftdumper 16 tonn totalvekt, FMX 370 hk 6x2 også liftdumper 30 tonn totalvekt, FL 240 hl 4x2 med skap fra ARKA og 12 tonn totalvekt. FL 260 hk 4x2 med Effer 13 tonnmeter kran og 16 tonn totalvekt. FM 410 hk 6x2 krokløft og 36 tonn totalvekt. FE 340 hk 4x2 tipp og 19,5 tonn totalvekt og til slutt en FL 290 hk 4x2 med PLS skap og 16 tonn totalvekt. Volvo Distribusjonskaravane Ikke før anleggskaravanen som Volvo kjørte tidligere i vår er gjennomført, setter de i gang med ny karavane for sine lettere lastebiler, kalt Volvo Tour Volvo er tydelig ikke bare FH og FH16, nå skal segmentet fra 12 til 16 tonn også frem i lyset. - Anleggskaravanen har vært en kjempesuksess, med bra besøk rundt hele Syd-Norge. Vi har oppsøkt kundenes grus- og pukkverk og hatt med oss en lang rekke maskiner og lastebiler. Etter en hektisk omstilling reiser vi igjen ut på karavane, nå med de lettere bilene med varierende påbygg, kan kommunikasjonsdirektør Torstein Magelssen fortelle. Han sier videre at bakgrunnen for aktiviteten er at Volvo Norge ønsker å styrke sin markedsposisjon spesielt i segmentet tonn. - Mange av bilene vi har med oss er riktignok registrert i vektklasser over 16 tonn, men hele aktiviteten setter fokus på at Volvo har langt flere modeller for markedet enn FH- og FH16-bilene, kan Magelssen opplyse. Volvo har tatt kraftig for seg i det tyngre segmentet de senere årene, og har som klar målsetting å bli markedsleder igjen. Etter å ha gitt fra seg lederskapet for noen år siden, er de på full fart tilbake til teten. Kun få biler har skilt de to hovedkonkurrentene i det tunge segmentet den siste tiden. Men, Volvo lastebiler er langt mer enn de populære FH- og FH16-seriene. Volvo har et stort spekter av modellvarianter i klassen fra 12 tonn og opp, men har langt fra hatt samme suksess i de lavere vektklassene. - Vi synes vi burde ha en langt større markedsandel i disse segmentetene og av den grunn har vi bygd opp en serie lastebiler med forskjellige påbygg som kan vises frem til potensielle kunder. Det er ved å la kundene se og prøvekjøre våre biler, at vi får til salg. Aktivitet ute i markedet er veldig viktig, derfor har vi en tett aktivitetskalender i år, sier Magelssen. Volvo viser denne gangen frem modellene FL, FE, FM og FMX. Sistnevnte ble introdusert for ett år siden. Karavanen har i tiden frem til slutten av mai, besøkt 11 forskjellige Volvo-forhandlere rundt i Sør-Norge. Premieren foregikk ved Volvo Truck Center i Drammen tirsdag 26. april. Med seg har Volvo et stort utvalg lastebiler med forskjellig påbygg. Her er liftdumpere, krokløftbil, planbil med kran, små anleggsbiler og tradisjonelle distribusjonsbiler med skap og bakløfter. De fleste bilene er utstyrt med det automatiserte girsystemet I- Sync som er en flott løsning for sjåfører i tett bytrafikk der automatikken tar seg

16 16 32 nye renovasjonsbiler til Reno Norden Det er fremdeles StrømbergGruppens som forhandler Volvo på vestlandet. Etter at de overtok forhandlernettet også lenger sydover kysten heter nå Volvoforhandlerne fra Bergen til Arendal Trucknor. Her er inngangspartiet hos Trucknor Hordaland i Bergen. Som man ser er det god plass til utstillingsmodeller innendørs, og under karavanedagene var det mange gode tilbud av rekvisita samt kaffe og vaffelservering. Sittende midt på bildet ser vi Rolf Arne Rasmussen som er daglig leder i påbyggerbedriften ARKA. ARKA er også en del av Strømberg Gruppen som også forhhandler Reault. av giskiftene. På svingete og trafikerte vestlandsveier, med flere ferger på en kort tur, fungerte I-Sync suverent og turen ble derfor adskillig mindre stressende. Totalt har Volvo med 8 Volvo lastebiler til dette arrangementet. Påbyggene er levert av forskjellige underleverandører som NTM, ARKA, MAUR og PLS. Egentlig skulle det også vært med en komprimatorbil også, men leverandørene av disse har mye å gjøre for tiden slik at denne ikke ble ferdig tidsnok. Containerrotator fra Laxo er et nytt produkt til denne bruken. Rotatorer finnes til kraner, men på liftdumper er det så vidt vi vet ikke benyttet tidligere. Meget nyttig når man skal plassere containere inn i trange åpninger hvor man ofte ikke kommer til uten å sette bilen på tvers. Det er KNAS som forhandler Laxo sine produkter i Bergensområdet. Laxo er mest kjent for sine løsninger for hurtigkoblinger av vekselflak. KNAS er også forhandler for Cargotec med blant annet Hiab kraner og Multilift krokløftere m.m. RenoNorden har bestilt hele 32 nye Volvo renovasjonsbiler, og fikk nylig overlevert de 18 første, disse skal gå i kjøring i Arendalsdistriktet. På bildet gratulerer selger Reidar Sines i Trucknor Kristiansand AS (t.h.) avd. leder i RenoNorden, Bjørn Bjellerås, med investeringen. Reno Norden inngikk før årsskiftet kontrakt med Volvo om levering av hele 32 nye renovasjonsbiler. Bilene ble bestilt etter at RenoNorden vant to store anbud, ett i Arendal og ett i Bergen. Bilene er utstyrt med renovasjonspåbygg fra NTM i Finland. Nylig ble bilene som skal gå i Arendal-distriktet, overlevert fra Volvoforhandleren, Trucknor Kristiansand AS. 18 av bilene ble satt i trafikk i Arendal fra 4. april 2011 og anbudet der har en løpetid på 5 år med mulighet til forlengelse år. 14 av bilene skal settes inn i kjøring i Bergen, med oppstart 1. juni. Også den kontrakten har en varighet på 7 år. - RenoNorden vant anbudet om å hente husholdningsavfall for innbyggere i Arendal, Grimstad og Froland. Det er det interkommunale selskapet Agder Renovasjon som har tildelt oppdraget. I anbudskonkurransen ble RenoNorden vurdert best på både kvalitet, miljø og pris. Dette er en stor kontrakt og vi er meget stolte over at Agder Renovasjon har valgt oss til oppdraget med å hente husholdningsavfall, sier konsernsjef i RenoNorden Svein Tore Aurland. I Arendal har RenoNorden tatt i bruk 13 stk Volvo FE 4x2, med 300 hk motor og 5 stk Volvo FL 4x2, 16 tonns biler med 240 hk motor. I Bergen benyttes:4 stk Volvo FE 6x2 utstyrt med 340 hk motor og 9 stk FE 4x2, med 300 hk motor i kombinasjon med automatgirkasse. Alle bilene leveres med vedlikeholdsavtaler. Leverandør av påbyggene er NTM i Lier.

17 17 Ny bakaksel reduserer drivstofforbruket Volvo Trucks tar nå enda et skritt for å redusere kundenes drivstoffkostnader. En ny bakaksel for rask, tung langtransport reduserer drivstofforbruket med inntil to prosent sammenlignet med dagens navreduksjonsakslinger. Lavt drivstofforbruk er alltid et høyt prioritert spørsmål, og for kunder som arbeider i langtransport. I en virksomhet der biler kan kjøre flere hundre tusen kilometer i måneden, er en reduksjon på et par prosent en stor kostnadsbesparelse sier Hayder Wokil, produktansvarlig for langtransportsegmentet i Volvo Trucks. Beregnet for høy motoreffekt Den nye RSS1360 Bakakselen er en soloaksling med enkelutveksling designet for lastebiler med høy motoreffekt og totalvekt på opp til 60 tonn. Med andre ord, biler bygd for krevende langtransport med tung last og høy gjennomsnittshastighet. Rask og drivstoffoptimalisert Dette er en etterlengtet nyhet, særlig for de kunder som kjører Volvo FH16. For første gang får de nå tilgang til en soloaksling uten navreduksjon, noe som gjør det mulig å kutte drivstofforbruket med opp til to prosent. Akslingen har tette utvekslingsalternativ, noe som gjør det mulig å optimalisere den totale giringen på best mulig måte. RSS1360 inngår også i Volvos FH og FM-program og er tilgjengelig for både langchassis og trekkvogner. Den nye soloakslingen vil gradvis bli introdusert på ulike markeder i løpet av 2011 og 2012, med start i juni i år. Utviklingen i Europa viser en økende vridning mot kraftigere lastebiler og større kjøretøykombinasjoner. Introduksjonen av den nye bakakslingen er ett av mange tiltak fra Volvo som viser at effektiv og rask transport også kan være svært økonomisk, sier Hayder Wokil. FAKTA BAKAKSLING RSS1360 Soloaksling med enkelutveksling Maks dreiemoment 3200 Nm. Maks akseltrykk 13 tonn Volvo Trucks fokuserer på ulykkesscenarier ved høyresving Volvo Trucks har lang tradisjon i å jobbe med trafikksikkerhet. Gjennom innovative løsninger, arbeider selskapet kontinuerlig med å forbedre sikkerheten i og rundt lastebilen. Blant de mest sårbare trafikantene er de som lastebilsjåførene har vanskeligheter med å se i det som er kjent som blindsonen. Volvo Trucks håndterer dette problemet på alle plan, for eksempel ved hjelp av ny teknologi og offentlig trafikkopplæring. Det er lett for fotgjengere og syklister å få øye på en lastebil. Men dessverre er det ikke fullt så lett for lastebilsjåfører å få øye på fotgjengere og syklister. En lastebil har flere blindsoner enn en vanlig bil, og det er spesielt vanskelig - til tross for montering av ikke mindre enn fire sidespeil - å få et godt utsyn bakover langs bilens høyre side. Statistikken taler klart: 20 prosent av alle ulykker mellom trafikanter og lastebiler oppstår når lastebilen svinger til høyre i veikryss. - Så lenge det er behov for transport av gods i byene, vil det bli lastebiler på gata. Men det er ting vi kan gjøre for å bedre situasjonen, og høyresvinger er igjen blitt identifisert som en særlig relevant sikkerhetsproblem, sier Carl Johan Almqvist, Traffic and Product Safety Director i Volvo Trucks. Bykryss er farlige steder. Trafikk av alle slag kjemper om plassen, og det er vanskelig å få en klar oversikt. Og det er vanskeligst for lastebilsjåfører. - Hvis du stopper på rødt lys, endrer forholdene seg rundt deg mens bilen står stille. I mellomtiden er sjåføren fokusert på noe annet, for eksempel trafikklys eller leter etter et passende plassering i trafikken foran seg. Fremfor alt er det endringer bak lastebilen som sjåføren ikke ser. Syklister, spesielt, kan lukke tomrommet raskt, sier Malte Ahrholdt, prosjektleder hos Volvo Technology. Han arbeider med Intersafe-2, et EU-finansiert prosjekt som fokuserer på å gjøre veikryss mindre farlige. Volvo Trucks bidrag til prosjektet er et system som tar sikte på å løse problemet med lastebilsjåførens blindsone på passasjersiden. I en testlastebil, har Ahrholdt og hans kolleger montert laserskannere og ultralydsensorer som overvåker området på høyre side av bilen. Når en syklist eller fotgjenger kommer for nær, blir lastebilsjåføren varslet med blinkende lys og hørbare varselsignaler. - Varsellys og -lyder blir tydeligere jo mer kritisk situasjonen er, forteller Ahrholdt. Ifølge Almqvist, er tekniske innovasjoner ikke den eneste løsningen på problemet. - Generelt sett, er folk sjelden klar over lastebilsjåførens reduserte sikt. Hvis vi skal virkelig lykkes i å redusere ulykkesstatistikken, er det også nødvendig for publikum å få en økt forståelse for hvordan lastebiler arbeider i trafikken. Vi sier generelt: Hold deg unna lastebilens passasjerside. Du er aldri synlig der. Han legger til: - Volvo Trucks arbeider på alle fronter for å bedre sikkerheten - med både avansert teknologi og forbedret informasjon. Et eksempel på det siste er et prosjekt med tittelen Trafikksikkerhet i øynehøyde, som Volvo Trucks gjennomfører i Danmark. Bakgrunnen er at mange ulykker skjedde når lastebiler snudde til høyre i veikryss, og at mange av de skadde var barn. Prosjektet innebærer besøk til skoler i hele Danmark, og så langt har mer enn barn deltatt i opplæringsprogrammet. I Danmark har antall ulykker med syklister og lastebiler under høyresvinger avtatt siden kampanjen startet i 2003, fra omtrent ti dødsfall per år til bare ett i Selvfølgelig er det vanskelig å angi nøyaktig hvor mye kampanjen har bidratt til denne forbedringen, men i dag er det stor etterspørsel etter programmet på danske skoler. Og Volvo Trucks har tatt initiativ til å starte tilsvarende prosjekter i flere andre europeiske land. Systemet som er utviklet av Intersafe-2, er fremdeles på utviklingsstadiet. Men Volvo Trucks tilbyr allerede løsninger som gjør det enklere for sjåførene å holde et øye med andre trafikanter. I tillegg til lovpålagte speil, inkluderer disse løsningene ryggekameraer og Lane Change Support, et system som hjelper føreren å skifte kjørefelt trygt. - Vårt sikkerhetsarbeid fortsetter hele tiden. Vi har en visjon om at vi aldri vil godta noen ulykker, sier Almqvist.

18 18 Palfinger Norges anlegg på Skedsmokorset er utvidet i flere omganger. til å begynne med var det kun bygningen i bakgrunnen, mens det nå er utvidet med den store bygningen i midten som har plass til stort lager og selgerkontorer. Bygningen til venstre innholder montasjehaller, lakkavdeling og eget påbyggerverksted. Man føler seg utvilsomt litt usikker når man står 30 meter opp i været med kun en liten Sprinter som fundanment under seg. Men Danlift personløfter er står støtt og har sikkerhetsdetaljer som stopper det hele ved overbelastning. Palfinger utvider! Palfinger Norge AS ble etablert i sin nåværende form i 1999, men det er solgt Palfinger kraner i Norge siden I dag er det totalt 41 ansatte hvorav 29 ved hovedkontoret på Skedsmokorset, og omsatte i 2009 for 112 millioner kroner.. Fra 1977 til i dag er det solgt over 5000 Palfiner lastebilkraner i Norge. Siden den gang har Palfinger AG som har hovedsete i Salzburg i Østerike, kjøpt opp en rekke selskaper og utvidet produktspekteret. Palfinger Norge selger nå, i tillegg til lastebilkraner fra 0,8 til 150 tonnmeter, en rekke spesialkraner, tømmerkraner fra Epsilon Palfinger, bakløftere fra MBB Palfinger, krokløft fra Palfinger Palift, påhengs- og underkjøringstrucker fra Palfinger Crayler, personløftere fra Palfinger Platforms (Bison og Wumag) og utstyr fra Palfinger Equipment. De er også importør av produkter utenfor Palfingersystemet, blant annet Danlift personløftere for varebilmontering og CMT krokflak. Anlegget på Skedsmokorset er på 15 mål hvorav 5000 m 2 er under tak. Lokalene rommer et moderne påbyggerverksted hvor det bygges kranbiler, krokbiler og monters bakløftere m.m. Serviceverkstedet tar seg av service og reparasjoner på alle Palfingers produkter, og sitter på kompetanse på alt av hydraulikk og løfteutstyr. Bedriften har også sertifisering på alt av mobilt løfteutstyr, 3 servicebiler står til disposisjon for oppdrag ute på veien og hos kundene ved behov. For uten 5 selgere på Skedsmokorset er det 15 forhandlere over hele Norge og et landsdekkende servicenettverk. Palfinger AG i Østerrike ble etablert i 1932 som en liten påbyggerbedrift. I dag er de 4500 ansatte med produksjons- og distribusjonsselskaper i mer enn 10 land og omsetter for 505 millioner Euro. Produksjonen ligger på over kraner årlig og selges gjennom mer enn 4500 forhandlere i over 130 land. Palfinger Norge AS var en tid eiet av Palfinger AG, men de trakk seg ut når finanskrisen herjet i mange land og bedrifter. Da kom noen av de ansatte i ledelsen inn på eiersiden, men i fjor overtok Kjell Berge 100 % av aksjene gjennom sitt selskap Carigosa AS. Daglig leder Mai-Britt Aaslund i Palfinger Norge AS, er svært fornøyd med at eierne av bedriften er villig til å satse. - Vi kom oss greit gjennom finanskrisen og nå ser vi at markedet er på vei opp igjen, sier hun. Da er tidspunktet for utvidelse og fornying riktig. Her står hun i den nye klargjøringshallen for kraner og lifter, eller andre av bedriftens produkter. Ved siden av ligger hallen for påbygg hvor det foregår sveising og andre større arbeider.

19 19 Det er Premium Road som er hovedkjøretøyet under Optifuel Tour Presentasjonen for journalister fra Danmark, Finland og Norge ble holdt på et stort og flott skoleanlegg for transportrelaterte fag i Hvidovre rett utenfor København. Her utdannes elever for fag som bilmekanikkere, sjåfører av alle slag, flymekanikkere og andre relaterte yrker. Renault Optifuel Solutions Drivstoffkostnadene øker og hver eneste lastebilprodusent vil nå levere pakker som skal hjelpe kunden med å spare kostnader. Renault Trucks ligger ikke etter i så måte, og har nå gjennomført Optifuel Tour Karavanen med modellen Premium Road 4x2 Euro 5, EEV trekkbil på 450 hk og Magnum 480 hk. Fra april har karavanen besøkt Italia, Bulgaria, Romania, Ungarn, Tsjekkia, Danmark og avslutter i Tyskland nå i juni. Selve Optifuel pakken har ligget i systemet lenge, men stadig blitt oppgradert og utvidet. Årets nyhet er Optiroll som utnytter kjøretøyets rullemuligheter i svake utforkjøringer, ved at man kan slippe gasspedalen og farten holdes på samme nivå til man møter motstand i ny oppoverbakke eller for langt flatt terreng. Vår testkjøring i Danmark ga ingen effekt da det hverken går opp eller ned, men bare rett bortover i det landet. Normalt tilsvarer Optiroll en besparelse på 1 %. Ved bruk av hele programmet eller Solutions Optifuel som franskmennene kaller det, regner de med at Det er interessant å se hvor stor forbedringen har vært i forhold til dieselforbruk, hastighet, totalvekt og motoreffekt. Denne plansjen er generell, og selv om 40 år ikke virker lenge siden, har det nok gått en tid. Likevel er differansen stor fra i 1970 hvor gjennomsnittsfarten på 50 km/t og forbruk på 50 liter på 100 km til dagens forbruk 30 liter og hastighet tett oppunder 80 km. Disse gjennomsnittsverdiene er målt på god motorvei. Tract. Totalvekt 35T 35T 38T 40T 40T 40T Motor hk

20 20 besparelsene i snitt er på ca. 5 %. En lastebil som kjører km i året og bruker 3 liter på mila vil kunne spare store kostnader ved 5 % reduksjon av forbruket. De fleste bruker nok mer enn det i Norge, men det er et greit utgangspunkt. Hvis vi for letthets skyld sier at diesel koster 10 kroner literen, det var en stund siden, vil besparelsen bli kroner for hver bil. Det er penger å ta med seg på bunnlinjen når regnskapet skal gjøres opp. Programmet består av 4 deler, og man kan velge om man vil gjennomføre hele eller bare deler. Technology Optifuel er selve bilen og hvordan den er utstyrt. Optidriver+ autoasistert girkasse med software for økonomsk kjøring, SCR avgassteknologi og Michelin X-Energy Savergreen dekk. Bakakselutvekslingen er optimert for motorvei, og det er deksler etc. for minst mulig luftmotstand. Infomax Optifuel er et informasjonssystem som henter ut data fra kjørekomputeren hvor disse kan analyseres og gi opplysning om drivstofforbruk og kjøremønster. Palfinger 02/2011:Layout :37 Side 1 Selv om det er Premium som er volumbilen, er det noe spesielt med Magnum. Nå, mange år etter den første introduksjonen av denne hytta, er den fremdeles en av de største og mest komfortable hyttene på markedet. Det har vært forbedringer også der, og etter hva vi kunne se på denne utgaven gikk døra litt lenger opp en tidligere slik at det var enda lettere å entre hytta via den spesielle stigen. Training Optifuel er økonomikjøring med autorisert lærer. Programme Optifuel er kjøring, trening + infomax i en vedvarende, fordi det er viktig å repeter kunnskapen om man skal holde nivået med lavt forbruk over tid. PALIFT PÅLITELIG ANVENDELIG LETT INNOVATIV FLEKSIBEL TØFF Stort produktspekter 2-22 tonn! 195 mm byggehøyde (T17, T20, T22) Leveres ferdig lakkert fra fabrikk i ønsket chassisfarge Tårn og ruller lakkeres i gult for optimal sikkerhet og anvendelighet Leveres standard med forborete hull i krokrammen (T17, T20 og T22) Monteringssett til ønsket chassismerke kan leveres (bolt on) Ingen sveising nødvendig! Vi har et landsdekkendeforhandler-/servicenettverk Renault er en av de mest forbruksgjerrige lastebilene på markedet. Vi refererte fra IAA i fjor da Renault Premium vant testen til det store tyske trtansportfirmaet Fehrenkötter, der de teste 7 forskjellige merker gjennom 3 år og km. Renault Premium Road 410, 6x2 trekkbil ble en klar vinner når de målte totale driftskostnader per kilometer. Ny norsk organisasjon Fra nyttår er Geir Olsen ansatt som salgssjef for Norge. Lasse Steiner, Trond Willersrud, Svein Nilsen og Ole Østbyhaug utgjør salgsteamet, samt Daniel Hertzman på bruktbil. I tillegg er det to forhandlere, Oslo Truck Center og Truck Partner. Det er gjort avtale med 14 servicepunkt med Tromsø lengst nord. 9 av Vikings verksteder er også med i nødssituasjoner.

Ny Mercedes-Benz Actros

Ny Mercedes-Benz Actros FAGBLAD FOR VARE- OG LASTEBILEIERE NR. 4-2011 Ny Mercedes-Benz Actros MYE KAN SKJE PÅ VEIEN MEDLEMSKAP I LAStEbILEIErNES ForENINg gir DEg: 1. Finansieringsbistand i SpareBank 1, på 80-60 % av kjøpesummen

Detaljer

Amarok vil ta ledelsen i pickup-segmentet!

Amarok vil ta ledelsen i pickup-segmentet! FAGBLAD FOR VARE- OG LASTEBILEIERE NR. 4-2010 Amarok vil ta ledelsen i pickup-segmentet! annonse A4-03.01.10.indd 6 01.02.10 10.53 MYE KAN SKJE PÅ VEIEN MEDLEMSKAP I LAStEbILEIErNES ForENINg gir DEg: L

Detaljer

FAGBLAD FOR VARE- OG LASTEBILEIERE NR. 5-2010

FAGBLAD FOR VARE- OG LASTEBILEIERE NR. 5-2010 FAGBLAD FOR VARE- OG LASTEBILEIERE NR. 5-2010 Mercedes-Benz Atego Årets lastebil 2011 MYE KAN SKJE PÅ VEIEN MEDLEMSKAP I LAStEbILEIErNES ForENINg gir DEg: L FForENINg LAStEbILEIErNES 1. Finansieringsbistand

Detaljer

730 hk - 3500 Nm Strongest there is

730 hk - 3500 Nm Strongest there is FAGBLAD FOR VARE- OG LASTEBILEIERE NR. 3-2010 730 hk - 3500 Nm Strongest there is MYE KAN SKJE PÅ VEIEN MEDLEMSKAP I LAStEbILEIErNES ForENINg gir DEg: L FForENINg LAStEbILEIErNES 1. Finansieringsbistand

Detaljer

LASTEBILEIEREN TØFFE TAK I SKOGEN. Fagblad for vare- og lastebileiere. Ny utgiver. VW Crafter: Utfordreren. I Trysil med Scania. 83. årgang nr.

LASTEBILEIEREN TØFFE TAK I SKOGEN. Fagblad for vare- og lastebileiere. Ny utgiver. VW Crafter: Utfordreren. I Trysil med Scania. 83. årgang nr. Fagblad for vare- og lastebileiere LASTEBILEIEREN 83. årgang nr. 1 2012 TØFFE TAK I SKOGEN s. 6! vareb il å p s u k o f r - me Ny utgiver VW Crafter: Utfordreren s.16 I Trysil med Scania s.19 1 Mye kan

Detaljer

FAGBLAD FOR VARE- OG LASTEBILEIERE NR.

FAGBLAD FOR VARE- OG LASTEBILEIERE NR. FAGBLAD FOR VARE- OG LASTEBILEIERE NR. 1-2011 vinterkjøring MYE KAN SKJE PÅ VEIEN MEDLEMSKAP I LAStEbILEIErNES ForENINg gir DEg: L FForENINg LAStEbILEIErNES 1. Finansieringsbistand i SpareBank 1, på 80-60

Detaljer

LASTEBILEIEREN. Norgeslansering av Scania Off-Road s.23. Fagblad for vare- og lastebileiere. 83. årgang nr. 3 2012

LASTEBILEIEREN. Norgeslansering av Scania Off-Road s.23. Fagblad for vare- og lastebileiere. 83. årgang nr. 3 2012 Fagblad for vare- og lastebileiere LASTEBILEIEREN 83. årgang nr. 3 2012 Norgeslansering av Scania Off-Road s.23 Mercedes varebilfamilie komplett Volvo XXL nr. 100 s. 10 s. 28 1 Mye kan skje på veien LASTEBILEIEREN

Detaljer

Mercedes-Benz. Transport. Magasinet for nyttekjøretøy. Arocs - den nye serien anleggsbiler. Citan vant Arctic Test

Mercedes-Benz. Transport. Magasinet for nyttekjøretøy. Arocs - den nye serien anleggsbiler. Citan vant Arctic Test www.mercedes-benz.no April 2013 Mercedes-Benz 1 2013 Transport Magasinet for nyttekjøretøy Arocs - den nye serien anleggsbiler Citan vant Arctic Test Flybussen fornyer Ny Atego Innhold 3 10 Innhold 4 Leder

Detaljer

Du får ikke i pose og sekk

Du får ikke i pose og sekk ilbransjen B i l b r a n sjens eget fagblad - 79. årgang nr. 4-2008 Rekrutteringsprosjektet Bilbransjens renommé Rapport fra NBFs Årskonferanse 2008 Opplæring er A og Å Sommerdekket Du får ikke i pose

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FIRMABILEN

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FIRMABILEN Tungtransport Økte krav til førerkort i klasse C, C1 og D1 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Miljø Kartlegg behovene dine - kjør grønnere! Nr. 11 / Sept. 09 FIRMABILEN 5TIPS TIL GODE LØSNINGER

Detaljer

MASKINEN. God jul! Mistet sentral godkjenning. Profilen: Trond Johansen. Test: Volvo L120H NR 12 DESEMBER 2014 55. ÅRGANG

MASKINEN. God jul! Mistet sentral godkjenning. Profilen: Trond Johansen. Test: Volvo L120H NR 12 DESEMBER 2014 55. ÅRGANG ANLEGGS- MASKINEN NR 12 DESEMBER 2014 55. ÅRGANG God jul! Mistet sentral godkjenning 16 Profilen: Trond Johansen 66 Test: Volvo L120H 50 Call the experts for en effektiv hjullaster. AVTALEN ER LIKE GOD,

Detaljer

anleggs Anleggsdagene Slutt for valmet sikrer åpne kummer maskinen Vingeklippet kjøpesenter Nr. 2-2011 52. årgang

anleggs Anleggsdagene Slutt for valmet sikrer åpne kummer maskinen Vingeklippet kjøpesenter Nr. 2-2011 52. årgang anleggs Anleggsdagene Slutt for valmet sikrer åpne kummer 46 70 72 Nr. 2-2011 52. årgang maskinen om anleggsbransjen og maskinentreprenørenes forbund Vingeklippet kjøpesenter UNN BEDRIFTEN DIN SKADEOPPGJØR

Detaljer

KRANTEKNIKK ÆRESMEDLEM. Spesialisten som ble. Spesialtema: LASTEBILKRANER. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004.

KRANTEKNIKK ÆRESMEDLEM. Spesialisten som ble. Spesialtema: LASTEBILKRANER. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004. KRANTEKNIKK MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004 Spesialisten som ble ÆRESMEDLEM Spesialtema: LASTEBILKRANER Helli Grafi sk AS Velkommen etter! Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor

Detaljer

produkter og tjenester fra volvo maskin as Volvo-Nytt 2012 www.volvomaskin.no

produkter og tjenester fra volvo maskin as Volvo-Nytt 2012 www.volvomaskin.no produkter og tjenester fra volvo maskin as Volvo-Nytt 2012 www.volvomaskin.no Side Innhold Volvo Maskin Service 2 Innhold / Lederen 3 One Stop Shop 4 Volvo Maskin Service feirer 20 år 5 Landsomfattende

Detaljer

ŠKODA Magasinet. Vinter 2015. EN HELT NY FABIA Se side 6. DEN NYE OCTAVIA SCOUT Se side 15. JOHN HAUGLAND - MED BILSPORT I BLODET Se side 38

ŠKODA Magasinet. Vinter 2015. EN HELT NY FABIA Se side 6. DEN NYE OCTAVIA SCOUT Se side 15. JOHN HAUGLAND - MED BILSPORT I BLODET Se side 38 ŠKODA Magasinet 1 ŠKODA Magasinet Vinter 2015 EN HELT NY FABIA Se side 6 DEN NYE OCTAVIA SCOUT Se side 15 JOHN HAUGLAND - MED BILSPORT I BLODET Se side 38 2 ŠKODA Magasinet ŠKODA FABIA STASJONSVOGN ŠKODA

Detaljer

ANLEGGS MASKINEN. Smått og STORT på BAUMA. Nr. 5-2010 51. ÅRGANG LIEBHERR 509 LÆRLINGER PÅ VEI SKOGSMASKINSALGET

ANLEGGS MASKINEN. Smått og STORT på BAUMA. Nr. 5-2010 51. ÅRGANG LIEBHERR 509 LÆRLINGER PÅ VEI SKOGSMASKINSALGET ANLEGGS LIEBHERR 509 LÆRLINGER PÅ VEI SKOGSMASKINSALGET 36 68 74 Nr. 5-2010 51. ÅRGANG MASKINEN OM ANLEGGSBRANSJEN OG MASKINENTREPRENØRENES FORBUND Smått og STORT på BAUMA Besøk oss på www.basal.no BASAL

Detaljer

ANLEGGS- MASKINEN. Sikker riving på fjellet. Tregt marked i sør Låne eller lease? Prosjekt: E8 i Lavangsdalen Slik er Nasjonal Transportplan 2013

ANLEGGS- MASKINEN. Sikker riving på fjellet. Tregt marked i sør Låne eller lease? Prosjekt: E8 i Lavangsdalen Slik er Nasjonal Transportplan 2013 ANLEGGS- NR. 4-2013 53. ÅRGANG MASKINEN Tregt marked i sør Låne eller lease? Prosjekt: E8 i Lavangsdalen Slik er Nasjonal Transportplan 2013 Sikker riving på fjellet Call the experts for en maskin som

Detaljer

ANLEGGS MASKINEN. Historisk riving i Bergen. Nr. 12-2009 50. ÅRGANG NY STATSSEKRETÆR NOSTALGISK MASKINTEST ANLEGGSDAGENE FORNYES

ANLEGGS MASKINEN. Historisk riving i Bergen. Nr. 12-2009 50. ÅRGANG NY STATSSEKRETÆR NOSTALGISK MASKINTEST ANLEGGSDAGENE FORNYES ANLEGGS NY STATSSEKRETÆR NOSTALGISK MASKINTEST ANLEGGSDAGENE FORNYES 32 44 50 Nr. 12-2009 50. ÅRGANG MASKINEN OM ANLEGGSBRANSJEN OG MASKINENTREPRENØRENES FORBUND Historisk riving i Bergen Skreddersydde

Detaljer

Snart kommer reelle miljøvalg. Useriøst fra Frp og Høyre. side 4, 5, 6, 7, 8, 9. mai 2011. Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund

Snart kommer reelle miljøvalg. Useriøst fra Frp og Høyre. side 4, 5, 6, 7, 8, 9. mai 2011. Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund TAXI 4Nr mai 2011 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Snart kommer reelle miljøvalg side 4, 5, 6, 7, 8, 9 Useriøst fra Frp og Høyre side 14-15 og 23 Lover og regler må følges innhold Vi

Detaljer

ANLEGGS- MASKINEN. Skjærer museum i fjell. Kjempet mot flommen Entreprenør uten maskiner. Bil: Transporter med 204 hk. Maskintest: Wacker Neuson 9503

ANLEGGS- MASKINEN. Skjærer museum i fjell. Kjempet mot flommen Entreprenør uten maskiner. Bil: Transporter med 204 hk. Maskintest: Wacker Neuson 9503 ANLEGGS- NR. 6-2013 53. ÅRGANG MASKINEN Kjempet mot flommen Entreprenør uten maskiner Bil: Transporter med 204 hk. Maskintest: Wacker Neuson 9503 Skjærer museum i fjell Call the experts for en maskin som

Detaljer

UKE 5-6-7 VELKOMMEN TIL VINTERENS VAKRESTE EVENTYR I TRYSIL! Norsk Scania AS. Scania Finans AB

UKE 5-6-7 VELKOMMEN TIL VINTERENS VAKRESTE EVENTYR I TRYSIL! Norsk Scania AS. Scania Finans AB 2014 UKE 5-6-7 Norsk Scania AS VELKOMMEN TIL VINTERENS VAKRESTE EVENTYR I TRYSIL! Scania Finans AB VELKOMMEN TIL SCANIA WINTER 2014 VEITRANSPORTEN - en viktig nerve i det norske samfunnet! Scania har med

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

MASKINEN. Arctic Entrepreneur. På glatta med nye Vito 4x4. Helårs steinlegging NR 2 FEBRUAR 2015 56. ÅRGANG

MASKINEN. Arctic Entrepreneur. På glatta med nye Vito 4x4. Helårs steinlegging NR 2 FEBRUAR 2015 56. ÅRGANG ANLEGGS- MASKINEN NR 2 FEBRUAR 2015 56. ÅRGANG Arctic Entrepreneur 26 På glatta med nye Vito 4x4 60 Helårs steinlegging 44 Call the experts for en kraftig korthekker VELKOMMEN TIL EN HELT NY KAFFEOPPLEVELSE.

Detaljer

SKILLS & ATTITUDE. Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden. Slik bruker vi mobiltelefonen Dansk solskinnssuksess:

SKILLS & ATTITUDE. Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden. Slik bruker vi mobiltelefonen Dansk solskinnssuksess: SKILLS & ATTITUDE Combining Et blad fra Orbion Consulting Orbion Consulting: Combining Skills & Attitude Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden En kabel til 7,3 millarder Se hvorfor Sveriges gigantinvestering

Detaljer

ANLEGGS MASKINEN KLARE TIL NM-DYST. Nr. 10-2012 53. ÅRGANG HURDAGENE 2012 HØYT I TRONDHEIM TEST: CAT 312E

ANLEGGS MASKINEN KLARE TIL NM-DYST. Nr. 10-2012 53. ÅRGANG HURDAGENE 2012 HØYT I TRONDHEIM TEST: CAT 312E ANLEGGS HURDAGENE 2012 HØYT I TRONDHEIM TEST: CAT 312E 26 40 76 Nr. 10-2012 53. ÅRGANG MASKINEN OM ANLEGGSBRANSJEN OG MASKINENTREPRENØRENES FORBUND KLARE TIL NM-DYST Foto: Johnny Syversen MEF anbefaler

Detaljer

Innledning til opplæringsmodulen Øko-kjøring

Innledning til opplæringsmodulen Øko-kjøring Innledning 1 Innledning til opplæringsmodulen Øko-kjøring Denne innledning til temaet øko-kjøring er utviklet for folk som jobber med innvandrere og som ønsker å hjelpe dem til å tilpasse seg til mer bærekraftige

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

6NR. Nødrop fra. Oslo-sjåfører. Motstand mot nye småsentraler. Uber krever frislipp. Side 4-5 OKTOBER 2014

6NR. Nødrop fra. Oslo-sjåfører. Motstand mot nye småsentraler. Uber krever frislipp. Side 4-5 OKTOBER 2014 6NR OKTOBER 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND Nødrop fra Motstand mot nye småsentraler side 6-7 Oslo-sjåfører Side 4-5 Uber krever frislipp side 14-15 2 < TAXI 6-2014 Nye generasjon

Detaljer

Drosjeeier eller Rema -ansatt? Fart i Ap? side 6. Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13. side 4-5. april 2013

Drosjeeier eller Rema -ansatt? Fart i Ap? side 6. Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13. side 4-5. april 2013 3Nr april 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Fart i Ap? side 6 Drosjeeier eller Rema -ansatt? Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13 side 4-5 2 < TAXI 3-2013 Forutsigbarhet Forutsigbarhet

Detaljer

Toyota Prius Side 12. for alle. TIPS når du skifter til sommerdekk Side 3. Møt Kviks Thomas Sandem på jobben Side 18. Konkurranser

Toyota Prius Side 12. for alle. TIPS når du skifter til sommerdekk Side 3. Møt Kviks Thomas Sandem på jobben Side 18. Konkurranser Nr. 2 April 2008 Bil for alle Et blad fra bilforhandlerne i Halden Godlukt fra Strömstad Yngve Niklasson AB i Strömstad har produsert Wunder-Baum helt siden 1965. Side 7 Konkurranser Vinn gavekort på 1000

Detaljer