Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011"

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Int. reg. nr Nasj. ref. nr Int. reg. dato: Prioritet: IT, MI2007C Registreringshaver: Marchetti Dario, Viale Della Libertà, 2/A, I Vigevano (PV), Italia WIPO fullmektig: Dr. Prof. Franco Cicogna, Via Visconti di Modrone, 14/A, I Milano, Italia Innsiger: Retail Royalty Company, 101 Convention Center Drive, NV89109 Las Vegas, Nevada, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 30. april 2010, hvorved tidligere beslutning om å gi det nedenfor gjengitte kombinerte merket AMERICAN EAGLE virkning i Norge ble besluttet delvis opphevet etter innsigelse. Gjenparter av avgjørelsen ble samme dag sendt innsigers norske fullmektig og til registreringsinnehavers i det internasjonale varemerkeregister innførte representant; med korrespondanseadresse i Milano, Italia. Sistnevnte gjenpart sendt sammen med et forklarende følgebrev på engelsk. Int. reg. nr ( ) Notifikasjonen fra WIPO om utpekning av Norge av 14. februar 2008 omfattet følgende varer: Klasse 9: "Electronic apparatus; compact disk players; MP3 players; cellular telephones; scientific apparatus and instruments; nautical, surveying and electric apparatus and instruments; electric cables; electric switches; electronic apparatus and instruments; television sets;

2 Annen avd. sak nr set top units for television sets; radios, radio receivers, radio transmitters, radiotelephones, record players; records; magnetic tapes; videotapes and video recorders; optical disk drives; photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring and signaling apparatus; television cameras; apparatus for live recording and broadcasting of television shows; transponders for radio and television stations; radio and television antennas; apparatus for remote reception and transmission of radio signals; spectacles; sunglasses; spectacle lenses; monitoring, inspection, emergency, life-saving and teaching apparatus; automatic coin or token-operated apparatus; sound amplifiers and projectors; cash registers; calculating machines; fire extinguishers; electric flat irons; computer programs; computers; patch plugs and microprocessors for computers; computer printers; modems; facsimile machines; telephone apparatus; protective helmets for sports and safety at work, electronic welding apparatus." Klasse 18: Klasse 25: "Bags; handbags; suitcases; backpacks; wallets; purses; school bags; briefcases made of leather and imitation leather; clutch bags; trunks; leather and leather articles; leather imitations and articles made of these materials; parasols; sunshades; umbrellas; walking sticks; whips and other saddlery articles." "Clothing for men, women and children in general, including dresses made from skins; shirts; blouses; skirts; ladies' suits; jackets; trousers; shorts; undershirts; knitwear; pajamas; socks; knitted underwear; bodices; garter belts; panties and underpants; brassieres; slips; hats; scarves; neckties; raincoats; overcoats; coats; bathing suits; sports overalls; anoraks; ski trousers; belts; furs; sashes for wear; gloves; dressing gowns, footwear in general, including slippers; shoes; sports shoes; boots and sandals." Merket ble besluttet innført i det norske varemerkeregisteret den 18. august 2007, og er deretter kunngjort i Norsk varemerketidende nr. 35/2008, på side 64, med publiseringsdato mandag den 25. august 2008, med ovennevnte varefortegnelse. Innsigelse mot at merket gis virkning i Norge innkom den 24. oktober 2008; rettidig. Melding om den innkomne innsigelsen ble kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 47/2008, på side 167, med publiseringsdato mandag den 17. november Innsigelsen var begrunnet med at det internasjonalt registrerte kombinerte merket AMERICAN EAGLE er egnet til å forveksles med det nasjonalt registrerte ordmerket AMERICAN EAGLE, reg. nr ( ), registrert den 6. januar 2009, med søknadsprioritet fra 31. januar 2006, for nærmere angitte varer i klasse 25 (varefortegnelsen gjengitt nedenfor), det nasjonalt registrerte ordmerket AMERICAN EAGLE OUTFITTERS, reg. nr ( ), registrert den 9. oktober 2008, med søknadsdato 1. september 2006, for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 3, 14 og 35 (vare- og tjenestefortegnelsen gjengitt nedenfor), og det nasjonalt registrerte ordmerket AMERICAN EAGLE OUTFITTERS, reg. nr ( A), registrert den 15. april 2009, også med søknadsdato 1. september 2006, for nærmere angitte varer

3 Annen avd. sak nr og tjenester i klassene 25 og 35 (vare- og tjenestefortegnelsen gjengitt nedenfor), og at den internasjonale varemerkeregistreringen således er blitt godtatt og innført i det norske varemerkeregisteret i strid med bestemmelsene i varemerkelovens 14 første ledd nr. 6, jf. 4 og 6 første ledd, jf. 49 annet ledd og 50 første ledd [ny varemerkelov 16 bokstav a), jf. 4 første ledd, jf. 70]. * * * Varefortegnelse for norsk varemerkeregistrering nr ( ): Klasse 25: "Bekledningsgjenstander, klær og tilbehør, nemlig blazere, trøyer, ulltrøyer, vester, gensere, pologensere og rullekragegensere, høyhalsede gensere, genserjakker, kåper, frakker, skjørt, kombinert skjørt og shorts, bukser, jeans, shorts, skjorter, t-shirts, sporsskjorter, pullovere, overaller, bluser, shortalls, poloskjorter, rugbyskjorter, topper, topper med lukking i halsen, treningsgensere, treningsbukser, fleeceklær; svømmeklær; strandkåper, strandbekledning; bekledningsgjenstander for soving; pyjamas; kjoler; undertøy, nemlig BH, truser, underbukser, boksershorts, shellbratopper, BH-topper, underskjorter; yttertøy, nemlig jakker, vester, parkas, kåper, korte kåper og jakker, skibukser og skijakker, 3 i 1- system-kåper, snøbrettbukser og -jakker, anorakker, hansker, vanter, ørevarmere, øreklokker, skjerf og votter; slips; belter; hodetøy, nemlig hatter, hetter, hettebånd, luer, basketballluer, lueskygger, solskjermer, hodebånd, skaut, hode- og håndleddssvettebånd, hodeskjerf, bereter." Vare- og tjenestefortegnelse for norsk varemerkeregistrering nr ( ): Klasse 3: Klasse 14: Klasse 35: "Produkter og kosmetikk for personlig pleie, herunder barberpreparater, badepreparater, hårpreparater, all slags makeup, kropps-, ansikts-, fot- og håndkremer, kropps-, ansikts-, hånd- og hårlotioner, pudder til ansikt og kropp, kroppsoljer, massasjeoljer, eteriske oljer for personlig bruk, såper og rengjøringsmidler for hender, ansikt og kropp, deodoranter og antiperspiranter, hudklaringsprodukter, rensekremer til huden, hudrensingslotioner, fuktighetskremer til huden, solblokkeringspreparater, solbeskyttende midler, dufter for personlig bruk, inkludert parfymer og cologne." "Smykker, ur og tilbehør til ur, pengeklips av edelt metall, beltespenner av edelt metall til klær, klokker." "Detaljhandeltjenester, postordretjenester, telefonordretjenester og elektronisk detaljhandeltjenester via et globalt computer- og/eller kommunikasjonsnettverk, samtlige innen området ryggvesker, bager, reisevesker, kofferter, ryggsekker, vesker, punger, lommebøker, paraplyer, parfyme og dufter, toalettprodukter, kosmetikk, hårpleiepreparater, hudlotioner, kroppssåper, rensemidler og rengjøringsmidler, produkter til personlig pleie, solbriller, stearinlys, leker, leketøy, spill, sportsprodukter, armbåndsur, juvéler og smykker, klokker,

4 Annen avd. sak nr skrivesaker og papirvarer, plakater, malerier, bilder, kunst og fargetrykk, kalendere og reisedagbøker, penner, blyanter, portfolioer, dokumentmapper, notatblokker, gratulasjonskort, notatkort, lydspillere og opptakere, forhåndsinnspilt musikk, kompass, termometere for å måle omgivelsenes temperatur, og lommelykter, mobiltelefoner, telefoner, personsøkere, MP3-spillere og personlige data assistenter (PDAs)." Vare- og tjenestefortegnelse for norsk varemerkeregistrering nr ( A): Klasse 25: Klasse 35: "Klær, klestilbehør, hodeplagg og fottøy." "Detaljhandelstjenester, postordretjenester, telefonordretjenester og elektronisk detaljhandelstjenester via et globalt computer- og/eller kommunikasjonsnettverk, samtlige innen området klær, klestilbehør, fottøy, hodeplagg." * * * Registreringshaver har ikke oppnevnt noen norsk fullmektig til å ivareta hans interesser under innsigelsesbehandlingen i Patentstyrets Første avdeling, og har heller ikke selv innlevert noen imøtegåelse av klagen. Med hensyn til innsigers anførsler for Første avdeling, vises til sakens dokumenter. * * * Fra Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 30. april 2010 hitsettes: "Patentstyrets vurderinger: Vedrørende slettelsessøksmål i innehavers tidligere registrering I innsigelsen har innsigers fullmektig stilt seg utenforstående til at den internasjonale registreringen er besluttet gjeldende. Innehaver har en eldre registrering, reg. nr , kombinert merke AMERICAN EAGLE, hvor det er inngitt slettelsessøksmål på bakgrunn av manglende bruk. Innehaver kan følgelig ikke omgå brukspliktregelen ved å inngi en ny søknad for samme merke. Patentstyret har ikke truffet en avgjørelse i innsigelsessaken før det har blitt truffet en avgjørelse i Oslo tingrett. Det ble avsagt dom (fraværsdom) i Oslo tingrett 25. september Innehavers tidligere registrering, det kombinerte merket AMERICAN EAGLE, reg. nr er slettet og anmerket i Patentstyrets register som endelig opphørt.

5 Annen avd. sak nr Patentstyret har imidlertid ikke hjemmel til å vurdere en ny søknad eller utpeking i en internasjonal registrering av innehaver for samme eller lignende merke på bakgrunn av brukspliktregelen. Varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 Spørsmålet om hvorvidt to merker er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 49 annet ledd, 14 første ledd nr. 6, 6 første ledd og 1 tredje ledd. Vare- og tjenesteslagslikheten Den internasjonale registreringen er besluttet gjeldende for en rekke varer i klasse 9, 18 og 25. Vedr. klasse 9: Innehavers varefortegnelse for klasse 9 innholder en rekke varer innenfor blant annet telefoni og databehandlingsutstyr, samt solbriller og brannslukningsapparater. Det er ingen av varene som anses likeartet med varene og tjenestene som inngår i innsigers merke. Innsigers fullmektig har heller ikke begrunnet hvilke varer som eventuelt skulle være likeartet. Vedr. klasse 18: Innehavers varefortegnelse for klasse 18 er blant annet vesker, ryggsekker og handvesker og paraplyer. Det er relativ lang praksis at typisk håndvesker, lommebøker etc er å anse som likeartet med klær og sko da dette ofte er varer som kjøpes på samme utsalgssted, av samme brukere og har ofte samme produsenter. Derimot er det ikke så tydelig i rettspraksis at for eksempel parasoller, spaserstokker og kofferter ansees likartet med varer i klasse 25. Innsigers fullmektig har heller ikke begrunnet hvilke varer i klasse 18 i innehavers merke som må ansees likeartet med innsigers varer og tjenester. Patentstyret mener, på bakgrunn av blant annet relativt fast praksis at det er kun enkelte varer i klasse 18 som vil være likeartet med varer i klasse 25, nemlig følgende varer: Bags; handbags; wallets; purses; clutch bags; leather articles; articles made of leather imitations. Dette er alle varer som ofte er å finne i samme utsalgssted som påpekt ovenfor, videre brukes de ofte sammen. Der er mer og mer vanlig at man også for alle priskategorier av klær, sko og vesker, kan finne produkter som er solgt som et sett eller i alle fall passer sammen. Selv om det kanskje fremdeles vil være mer typisk at sko for kvinner har en matchene veske og/eller lommebok, sminkepung etc. Det er ikke noen klar europeisk praksis på akkurat dette punktet, og her har jo heller ikke partene i saken uttalt seg om varelikheten, slik at Patentstyret ikke finner det nødvendig å utdype dette videre. For de øvrige varer: Suitcases; school bags; briefcases made of leather and imitation leather; backpacks; trunks; leather; leather imitations; parasols; sunshades; umbrellas; walking sticks; whips and other saddlery articles, er det ikke vanlig at det selges på samme utsalgssted som klær og sko, og det er heller ikke vanlig at samme produsent har for eksempel parasoller og sko. Siden det ikke er argumentert for dette av innsigers fullmektig, går vi ikke nærmere inn på dette her. Det er såldedes enkelte varer i klasse 18 som er likeartet med innsigers varer i klasse 25 som omfattes av registrering nr , AMERICAN EAGLE OUTFITTERS og nr , AMERICAN EAGLE. Vedr. klasse 25:

6 Annen avd. sak nr Innsigers tidligere registreringer nr , AMERICAN EAGLE og nr , AMERICAN EAGLE OUTFITTERS, er registret for klær, klestilbehør, hodeplagg i klasse 25 og er følgelig overlappende med innehavers varer i klasse 25. Innsigers reg. nr , AMERICAN EAGLE OUTFITTERS, er også registret for fottøy, og er følgelig også overlappende med blant annet footwear in general i samme klasse i innehavers merke. Videre omfatter denne registreringen også detaljhandeltenester innenfor området klær, klestilbehør, fottøy og hodeplagg, som også må anes som likeartet med varene i klasse 25 i innehavers merke. Videre har innsigers registrering nr , AMERICAN EAGLE OUTFITTERS, i klasse 14 blant annet beltespenner av edelt metall til klær og smykker. Dette er varer som anses å være likeartet med klær også. Innsiger har også i klasse 35 detaljhandeltjenester innen området vesker, lommebøker etc. (reg. nr ) og innen området klær, klestilbehør, fottøy og hodeplagg (reg. nr ). Disse tjenestene vil være likartet med selve varene i klassene 18 og 25. Det er således enkelte varer i den internasjonale registreringen som er overlappende og likeartet, samt at det er enkelte varer som er ulike med innsigers varer og tjenester. Kjennetegnslikheten AMERICAN EAGLE AMERICAN EAGLE OUTFITTERS Den aktuelle internasjonale registreringen Int. reg. nr Innsigers tidligere registreringer Reg.nr , , Innehavers merke er et kombinert merke som består av ordene AMERICAN EAGLE i store bokstaver. Elementet AMERICAN er utformet med sorte linjer, mens EAGLE er utformet i sorte bokstaver. Til venstre for elementet EAGLE er det tre sorte parallelle sorte striper i ulike lengder. Den internasjonale registreringen har følgende beskrivelse: The trademark consists of the wording "AMERICAN EAGLE" in special characters; said wording is preceded by three parallel stripes of different lengths. Patentstyret er ikke enig i at innehavers merker er utformet med en særskilt spesiell font. Merketeksten er uformet med vanlige bokstaver. Figurelementet til venstre for EAGLE kan kanskje minne om en utspent ørnevinge. Innsiger har to ordmerker som begge består av de to elementene AMERICAN EAGLE, visuelt er merkene svært like på grunn av dette identiske elementet. Det av innsigers ordmerker som i tillegg består av elementet OUTFITTERS, er riktignok noe lenger, men siden AMERICAN EAGLE står først, er også dette merket visuelt svært likt innehavers merke. Fonetisk er også de aktuelle merkene identisk, og det merket som har tillegget OUTFITTERS, har også en identisk uttalelse i begynnelsen av merket. Betydningsinnholdet mellom merkene er da også identisk, i betydningen amerikansk ørn. I følge ordnett er substantivet American eagle, hvithodehavørn, og er forklart videre med at det er ørnen på USAs riksvåpen. For den norske gjennomsnittsforbrukeren, vil nok ikke alle oppfatte AMERICAN EAGLE som hvithodehavørn, men kun som en amerikansk ørn. Elementet OUTFITTERS i det ene av innsigers merke, kan på norsk oversettes til en butikk som selger utstyr, typisk for utendørs bruk. Fra gammelt er den norske betydningen av ordet herreekviperingsforretning.

7 Annen avd. sak nr Innsigers merke AMERICAN EAGLE, er såldes identisk fonetisk og betydningsmessig, samt tilnærmet identisk visuelt med innehavers merke. Innsigers øvrige to merker, AMERICAN EAGLE OUTFITTERS, er svært like fonetisk, visuelt og betydningsmessig på grunn av de identiske elementer AMERICAN EAGLE. Helhetsvurderingen Når det skal avgjøres om merkene er forvekselbare, skal det blant annet legges vekt på graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet, og det må også tas hensyn til at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere etter hvilken kategori av varer eller tjenester det er tale om og hvordan de omsettes. Vurderingen må skje konkret og i lys av hvor særpreget det eldste merket er. Et merke med stor grad av særpreg vil ha en større beskyttelsessfære enn et svakt og tilnærmet beskrivende merke, fordi omsetningskretsen da lettere vil kunne komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse, enn hva som er tilfellet overfor svake merker. En slik vurdering ble foretatt i EU-domstolens avgjørelser C-39/97, Canon v Metro-Goldwyn-Mayer, premiss 18, C-206/04 P, ZIRH v. SIR, premiss 19, og av Patentstyrets 2. avdeling i sakene nr. 6923, Kea! og nr. 7092, Handi. Når det gjelder vurderingen av hvor særpreget det tidligere merket er, må vi se på de ulike tekstelementene i merket. Elementet AMERICAN, i betydningen amerikansk, amerikaner, har ikke noe særlig grad av særpreg, mens elementet EAGLE, ikke er beskrivende for de aktuelle varer og tjenester, og har således en høy grad av særpreg. Dersom omsetningskresten ser på hele merket i betydningen hvithodehavørn, har dette kanskje, om mulig, en enda høyere grad av særpreg. Elementet OUTFITTERS i to av innsigers merker, er kun beskrivende for en type utsalgssted, og vil ikke påvirke helhetsvurderingen av særpreget. Innsigers merke har en relativt høy grad av iboende særpreg, særlig med hensyn til elementet EAGLE. På grunn av de identiske felles elementene AMERICAN EAGLE, og den relativt høy grad av særpreg, er Patentstyret av den oppfating at det vil foreligge en fare for at gjennomsnittsforbrukeren vil tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de tidligere merkene AMERICAN EAGLE, AMERICAN EAGLE OUTFITTERS og innehavers merke AMERICAN EAGLE, for de varer hvor det foreligger vareoverlapping og varelikartethet. Selv om det for klær, sko, vesker og lignende ofte vil foregå et kjøp etter en nøye vurdering eller at varene prøves på, slik at det visuelle elementet er viktig, har vi her kommet til at merkene har en høy grad av visuell likhet, slik at dette ikke vil endre utfallet. Innsigers merker er også rene ordmerker. Konklusjon Etter en helhetsvurdering har Patentstyret kommet til at den internasjonale registreringen, det kombinerte merket AMERICAN EAGLE, er egnet til å forveksles med innsigers tidligere registreringer, ordmerkene AMERICAN EAGLE og AMERICAN EAGAL OUTFITTERS, i den alminnelige omsetningen, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 for enkelte varer i klasse 18 og alle varer i klasse 25. For de øvrige varer i klasse 18, samt alle varer i klasse 9 er det ikke fare for forveksling, i henhold til varemerkeloven 6 første ledd, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 Innsigelsen blir dermed delvis tatt til følge, jf. varemerkeloven 52 første ledd, jf. 21a første ledd. Beslutning:

8 Annen avd. sak nr Den tidligere beslutningen om å gjøre den internasjonale registreringen gjeldende i Norge oppheves for varene bags; handbags; wallets; purses; clutch bags; leather articles; articles made of leather imitations i klasse 18, samt alle varene i klasse 25, jf. varemerkeloven 21a første ledd. Den tidligere beslutningen om å gjøre den internasjonale registreringen gjeldende i Norge opprettholdes for alle varer i klasse 9, samt varene suitcases; school bags; briefcases made of leather and imitation leather; backpacks; trunks; leather; leather imitations; parasols; sunshades; umbrellas; walking sticks; whips and other saddlery articles i klasse 18, jf. varemerkeloven 21a annet ledd." I følgebrevet til registreringshavers representant i Italia uttaler Patentstyrets Første avdeling: "PARTLY UPHOLDING PROTECTION IN NORWAY We refer to our notification of provisional refusal of protection based on an Opposition dated We are pleased to inform you that your international registration has been partly upheld for all of the goods in class 9 and the goods: suitcases; school bags; briefcases made of leather and imitation leather; backpacks; trunks; leather; leather imitations; parasols; sunshades; umbrellas; walking sticks; whips and other saddler articles in class 18, and still enjoy protection in Norway for these goods and services. However, for the goods bags; handbags; wallets; purses; clutch bags; leather articles; articles made of leather imitations in class 18 and all the goods in class 25, we regret to inform you that the protection of your international registration has been cancelled in Norway, as the Norwegian Intellectual Property Office, in accordance with Section 21a of the Norwegian Trademarks Act, has concluded in favour of the opposition for the goods in class 25 and part of the goods in class 18. Please find enclosed a copy of the decision in Norwegian and a copy of the relevant provisions of the Norwegian Trademarks Act. The decision may be appealed to the Board of Appeals under Section 22 of the Norwegian Trademarks Act. If the appeal has not been received by the Norwegian Intellectual Property Office within , the decision will be final and legally enforceable. The appeal must be filed in Norwegian by a Norwegian representative, see Section 31 of the Norwegian Trademarks Act. Information about representatives use the Yellow Pages "

9 Annen avd. sak nr Innsigers begrunnede klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse i innsigelsessaken innkom den 29. juni 2010; rettidig. I klagen uttaler innsigers fullmektig: "På vegne av innsiger i ovennevnte sak, Retail Royalty Co, 101 Convention Center Drive, NV89109, Las Vegas, USA (i det følgende benevnt klager), påklages Patentstyrets første avdelings avgjørelse av 30. april 2010, for så vidt gjelder avgjørelsen om å opprettholde virkningen i Norge av IR for kombinertmerket AMERICAN EAGLE for samtlige utpekte varer i klasse 9, samt for varene suitcases; school bags; briefcases made of leather and imitation leather; backpacks; trunks; leather; leather imitations; parasols; sunshades; umbrellas; walking sticks; whips and othersaddlery articles i klasse 18. I innsigelsesavgjørelsen fra første avdeling ble innsigelsen tatt delvis til følge, slik at IR ble opphevet for de øvrige varer som var dekket under registreringen, nemlig alle varer i kl 25, og for bags; handbags; wallets; purses; clutch bags; leather articles; articles made of leather imitations i kl 18. Vi mener første avdeling korrekt har konkludert med at angjeldende registrering må oppheves for de sistnevnte varer, men opphevelsen skulle ikke vært begrenset til kun disse varer. Vi anfører at IR må nektes virkning i Norge i sin helhet. Som rettslig grunnlag viser vi til varemerkeloven 14 første ledd nr. 6, og forvekslingsfare med varemerkeregistreringer tilhørende klager. Klager er innehaver av fire norske varemerkeregistreringer for varianter av AMERICAN EAGLE, som alle har bedre prioritet enn IR Vi viser til følgende: Reg.nr AMERICAN EAGLE (ordmerke), kl 25 Reg.nr AMERICAN EAGLE (ordmerke), kl 3, 14, 35 Reg.nr AMERICAN EAGLE OUTFITTERS (ordmerke), kl 3, 14, 35 Reg.nr AMERICAN EAGLE OUTFITTERS (ordmerke), kl 25, 35 I relasjon til de omfattede varer må begrepet AMERICAN EAGLE anses som et fantasimerke som påkaller et sterkt vern mot andres liknende kjennetegn. Kjennetegnslikheten mellom partenes merker er slående, i og med at også IR utelukkende består av AMERICAN EAGLE som ordelement. De figurative innslag må anses nokså ubetydelige, og kjennetegnene som skal holdes mot hverandre fremstår dermed som tilnærmet identiske. Dette tilsier en nokså streng bedømmelse av vareslagslikheten, og vi mener merket under IR må anses forvekselbart med klagers registrerte merker i større grad enn hva første avdeling har lagt til grunn. Vi peker særlig på likheten som gjennomgående gjør seg gjeldende mellom klasse 18 og klasse 25 varer, og det at klager innehar merker som er registrert for detaljhandelstjenester innenfor en rekke nærmere spesifiserte områder i klasse 35. Eksempelvis dekker klagers reg.nr

10 Annen avd. sak nr (AMERICAN EAGLE ordmerke) detaljhandelstjenester innen området bagasjeartikler, kofferter, vesker, ryggsekker, vesker til å ha rundt livet, rumpetasker, sportsvesker, håndvesker, portemonéer, punger, lommebøker, paraplyer, solbriller og sportsprodukter. På en slik bakgrunn, og i lys av det sterke kjennetegnselementet i AMERICAN EAGLE, er det vanskelig å forstå at IR er godtatt til registrering for hele kl 9 og for deler av kl 18. I særdeleshet gjelder dette samtlige godtatte varer i kl 18, og spectacles, sunglasses, spectacle lenses, protective helmets for sports and safety at work, som første avdeling har funnet at kan bestå under angjeldende registrering Vi tar forbehold om ytterligere anførsler og bevis. Etter dette bes Patentstyrets annen avdeling om å nekte internasjonal varemerkeregistrering nr virkning i Norge i sin helhet." Sammen med innsigers klage innkom separat brev med begjæring om å stille klagesaken midlertidig i bero i påvente av innledede og pågående forhandlinger mellom de to partene om en minnelig løsning. I det vedlagte brevet uttaler innsigers fullmektig: "BEGJÆRING OM BEROSTILLELSE Det vises til ovennevnte sak, hvor vårt kontor pva. Retail Royalty Co i dag, 29. juni 2010, har innlevert klage til Patentstyrets 2. avdeling. Da partene er i forhandlinger om en mulig løsning, begjærer vi med dette klagesaken stilt midlertidig i bero." Den 12. juli 2010 ble faktura pålydende den gjeldende avgift for klage til Patentstyrets Annen avdeling, jf. varemerkelovens 50 annet ledd og avgiftsforskriftens 50, utstedt og sendt til innsigers fullmektig. Betalingsfristen var i fakturaen satt til 12. august Den 13. juli 2010 er gjenparter av den innkomne klagen, samt brevet inneholdende begjæringen om en midlertidig berostillelse av behandlingen av klagesaken, oversendt til både registrerings-

11 Annen avd. sak nr haver og til registreringshavers i det internasjonale register innførte fullmektig / representant. Begge ble meddelt frist til 13. september 2010 for å inngi en eventuell imøtegåelse av klagen. Ved Annen avdelings brev av 13. juli 2010 er innsigers fullmektig orientert om at klagesaken midlertidig er besluttet stilt i bero i påvente av tilbakemelding fra partene om resultatet av de innledede og pågående forhandlinger om en minnelig løsning. Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 23. juli 2010, innen betalingsfristen. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig. Det var ikke innkommet noen imøtegåelse fra registreringshaver eller registreringshavers representant ved svarfristens utløp den 13. september 2010, og det er heller ikke i ettertid innkommet noen uttalelse fra registreringshaver eller hans representant. I skriv av 25. mai 2011 uttaler innsigers fullmektig: "Vi viser til ovennevnte sak. På vegne av innsigeren trekker vi herved ovennevnte klage tilbake. Vi imøteser Patentstyrets bekreftelse på tilbaketrekningen." Den 18. juli 2011 retter Annen avdeling følgende forespørsel til innsigers fullmektig: "Jeg viser til Deres brev av 25. mai 2011, hvor det fremgår at klagen i ovennevnte innsigelsessak trekkes tilbake. Da Første avdeling dels opphever, dels stadfester den tidligere beslutning om å gi det internasjonalt registrerte merket vern i Norge, ber vi Dem vennligst avklare om tilbaketrekningen enten (1) skal oppfattes som et samtykke til at den internasjonale registreringen gis vern i Norge for hele varefortegnelsen i den originale / opprinnelige utpekningen av Norge, eller (2) om tilbaketrekningen skal anses som samtykke til at den internasjonale registreringen gis vern i Norge for en begrenset varefortegnelse i samsvar med Første avdelings avgjørelse av 30. april 2010." I svarbrev, innkommet til Patentstyret den 28. juli 2011, uttaler innsigers fullmektig:

12 Annen avd. sak nr "Vi viser til Patentstyrets brev av 18. juli 2011 og kan herved bekrefte at tilbaketrekningen skal anses som at det samtykkes til registreringen i sin helhet." Annen avdeling skal uttale: Det fremgår av innsigers fullmektigs brev av 25. mai 2011 at innsigelsen mot det internasjonalt registrerte kombinerte merket "AMERICAN EAGLE" trekkes tilbake med endelig virkning. I innsigers etterfølgende brev av 28. juli 2011 presiseres at tilbaketrekningen av innsigelsen er å forstå som et samtykke til at den internasjonale varemerkeregistreringen kan gis virkning (vern) i Norge for hele den opprinnelige varefortegnelsen i utpekningen av 14. februar Innsigers tidligere anførte varemerkeregistreringer nr , nr og nr er således ikke lenger til hinder for at det kombinerte merket "AMERICAN EAGLE" kan gis virkning (vern) i Norge med den varefortegnelsen merket opprinnelig ble besluttet innført i det norske varemerkeregisteret og senere kunngjort med, jf. varemerkelovens 16 første ledd bokstav a), jf. 4, jf. 70. Første avdelings avgjørelse av 30. april 2010 må mot denne bakgrunn oppheves. Avgjørelsen er truffet i medhold av bestemmelsen i styrelovens 5 første ledd annet punktum. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse oppheves. Are Stenvik (sign.)

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8047 Reg. nr. 245 526 Søknadsnr. 2008 01878 Søker / innehaver: Jack Daniel's Properties Inc, San Rafael, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7869 Reg. nr. 236 021 Søknadsnr. 2006 04981 Søker: Spar Kjøp AS, Postboks 7303, 5020 Bergen Innsiger: Bosch Textil GmbH, Gronau, Tyskland Fullmektig: Acapo AS,

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7668 Patentstyrets ref. nr. OP 2006/00063 Reg. nr. 0820401 Søknad nr. 200403186 Int. reg. dato: 2003.12.23 Prioritet: 2003.10.31 (740522 BX) Registreringshaver:

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 243447 (200710904)

PROTOKOLL. Reg. nr. 243447 (200710904) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8036 Reg. nr. 243447 Søknadsnr. 200710904 Søker / innehaver: Chica AS, Helgerudgården, Rådmannhalmrastsvei 9, 1301 Sandvika Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7828 Reg. nr. 232 767 Søknadsnr. 2005 09684 Søker/Innehaver: Cubus AS, Billingstad Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: B-Young A/S, Kolding, Danmark Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7848 Reg. nr. 236 591 Søknadsnr. 2006 07064 Søker / innehaver: Mikaela Hansson, Romsdalsgt. 2, 0556 Oslo Innsiger: Comercial Farlabo España SL, Madrid, Spania

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7878 Reg.nr. 230 945 Søknadsnr. 2005 02906 Søker / innehaver: Anne Aamodt AS, Otervegen 11, 2211 Kongsvinger Fullmektig: (Advokatfirmaet Simonsen DA, Postboks

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 206087 (200000116)

PROTOKOLL. Reg. nr. 206087 (200000116) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7324 Reg. nr. 206 087 Varemerkesøknad nr. 2000 00116 Innehaver: Sigrid T. Lindkjølen, Kongsberg (tidl. innehaver: Moscus AS, Slependen) Innsiger: BUM Equipment

Detaljer

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7662 Søkn. nr. 2003 07887 Innehaver: Dynea OY, Helsingfors, Finland Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 26. februar 2008 Foreliggende

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7766 Reg. nr. 227 341 Søknadsnr. 2004 04849 Søker / Innehaver: Nordic Fitness AS, Drammen Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo [Innsiger 1: Icon IP Inc., Logan,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8023 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 051 Begjæringen gjelder: Ad Fontes Medier AS, Grubbegata 4 6, 0179 Oslo Foretakets org. nr. 985 306 524 Fullmektig: Advokatfirmaet

Detaljer

PROTOKOLL. Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker.

PROTOKOLL. Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7553 Reg. nr. 216 768 Søknadsnr. 2002 03449 Søker / Innehaver: Aktieselskabet af 21. november 2001, Brande, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Innsiger:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7902 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 034 Begjæringen gjelder: Aker mur og tre AS, Ivar Knutsons vei 42, 1161 Oslo Foretakets org. nr. 991 718 400 Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden om registrering av ordmerket "RMIX" som varemerke ble innlevert til Patentstyret den 26. mars 2008, med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknaden om registrering av ordmerket RMIX som varemerke ble innlevert til Patentstyret den 26. mars 2008, med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8087 Reg. nr. 246551 Søknadsnr. 200803958 Registreringshaver: Noravind Strikkefabrikken på kaia AS, 9595 Sørvær Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8007 Reg.nr. 246373 Søknadsnr. 200802899 Søker / innehaver: Ocean Nutrition Canada Ltd, 101 Research Drive, NSB2Y4T6 Dartmouth, Nova Scotia, Canada Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7657 Int. reg. nr. 795 030 Nasj. ref. nr. 2003 01488 Innehaver: Wella AG, Darmstadt, Tyskland Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7690 Reg. nr. 224 131 Søknad nr. 2002 02909 Innehaver: Firmenich SA, Genève, Sveits Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo Innsiger: Pharma Nord ApS, Vejle, Danmark

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7799 Søknadsnr. 2005 06310 Søker: STI-Tool AB, Hyssna, Sverige Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7856 Søknadsnr. 2002 00846 Søker: Boston Scientific Ltd, St. Michael, Barbados Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 29. mars 2010

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 193026 (19978517) Varemerket ble den 24. september 1998 besluttet registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Reg. nr. 193026 (19978517) Varemerket ble den 24. september 1998 besluttet registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7200 Reg. nr. 193 026 Søknad nr. 1997 8517 Søker / Innehaver: Canal Digital Norge AS, Fornebu Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Innsiger: Canal +, SA, Paris,

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: Martell

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7954 Reg.nr. 243 741 Søknadsnr. 2006 13609 Søker / innehaver: Dermanor AS, Billingstadsletta 83, 1396 Billingstad Fullmektig: Advokatfirmaet Hodneland & Co DA,

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 240873 (200703414)

PROTOKOLL. Reg. nr. 240873 (200703414) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8030 Reg. nr. 240873 Søknad nr. 200703414 Registreringshaver: Tadeusz Ogrodnik TROPICAL, ul. Wolnosci 69, 41-500 Chorzów, Polen Fullmektig: Oslo Patentkontor

Detaljer

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO om utpekning av Norge av 28. juni 2007 omfattet følgende varer:

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO om utpekning av Norge av 28. juni 2007 omfattet følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8144 Int. reg. nr. 0924729 Nasj. ref. nr. 200707407 Int. reg. dato: 2007.02.26 Registreringshaver: Sociedad Anómina Damm, Calle Rosello 515, 08025 Barcelona,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7817 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 015 Begjæringen gjelder: Enbra AS, c/o Grønmyr, Jens Bjelkes gate 1A, 0562 Oslo Foretakets org. nr. 992 243 031 Begjæring

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 223662 (200300312)

PROTOKOLL. Reg. nr. 223662 (200300312) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7675 Reg. nr. 223 662 Søknad nr. 2003 00312 Søker: Diamant Bor Xpert Norge AS, Oslo Innsiger: Diamant Boart SA, Brüssel, Belgia Fullmektig: Oslo Patentkontor

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 813560 (200311676) Nevnte varemerke er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 813560 (200311676) Nevnte varemerke er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7664 Int. reg. nr. 813 560 Nasj. ref. nr. 2003 11676 Innehaver: Supremo Shoes & Boots Handels GmbH, Pirmasens, Tyskland Innsiger: Wolverine Outdoors Inc., Rockford,

Detaljer

PROTOKOLL. "51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers"

PROTOKOLL. 51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7773 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2006 070 Begjæringen gjelder: Norsk Gjenvinning AS, Trondheim Foretakets org. nr. 990 149 208 Fullmektig: Advokat Ulrik A.

Detaljer

17/ oktober Monster Energy Company Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ oktober Monster Energy Company Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00060 11. oktober 2017 Klager: Representert ved: Monster Energy Company Zacco Norway AS Innklagede: Kannestein AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7877 Int. reg. nr. 0866794 Nasj. ref. nr. 200512812 Registreringshaver (tidl.): Siemssen Electronics GmbH, Harckesheyde 91-93, 22844 Norderstedt, Tyskland WIPO

Detaljer

PROTOKOLL. Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7760 Int. reg. nr. 785 764 Nasj. ref. nr. 2002 08899 Innehaver: Franz Stadler, Moosgasse 73, A-5350 Strobl am Wolfgangsee, Østerrike Innsiger: Scandinavian Airlines

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8130 Int. reg. nr. 0949754 Nasj. ref. nr. 200801510 Int. reg. dato: 2007.12.07 Prioritet: 2007.11.22 (VA 2007 04620 DK) Registreringshaver: Innovation Randers

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 254088 (200910870)

PROTOKOLL. Reg. nr. 254088 (200910870) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8194 Reg. nr. 254088 Søknad nr. 200910870 Innehaver: Jan Christian Warloe, Blekenberg 55, 5055 Bergen Innsiger: Terje Formoe, Slottsquartalet, Tordenskjoldsgate

Detaljer

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135 Klager: Regatta AS Representert ved: Gram Hambro & Garmann Advokatfirma AS Innklagede: Reebok International Ltd Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Overprøvingsnr: TMADM0000065 Deres ref.: Ole Marthon Granberg Varemerke: (figurmerke) Registreringsnr: 255424 Sønadsnr.: Innehaver: 200905949 Granberg

Detaljer

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180 Klager: Kimberly-Clark Worldwide Inc. Representert ved: Zacco Norway AS Innklagede: Imran Hussain, Rizana Hussain, Maariah Hussain, Danyaal Hussain, Zahra Hussain

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7992 Int. reg. nr. 0934193 Nasj. ref. nr. 200711030 Int. reg. dato: 2007.06.28 Prioritet: 2007.02.08 Innehaver: Audi AG, 85045 Ingolstadt, Tyskland Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7885 Reg.nr. 235 243 Søknadsnr. 2006 02403 Søker / innehaver: Pharmalogica AS, Postboks 77 Smestad, 0377 Oslo Innsiger: Markant Handels- und Service GmbH, Offenburg,

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 801052 (200304910) Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 801052 (200304910) Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7707 Int. reg. nr. 801 052 Nasj. ref. nr. 2003 04910 Innehaver: Marker International GmbH, Baar, Sveits Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Innsiger: Wolverine

Detaljer

AVGJØRELSE 13. mars 2014 Sak VM 13/069. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 13. mars 2014 Sak VM 13/069. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 13. mars 2014 Sak VM 13/069 Klager: Redd Barna Representert ved: Advokatfirmaet Grette DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Thomas

Detaljer

17/ oktober Bristol-Myers Squibb Company Acapo AS. Novartis AG Zacco Norway AS

17/ oktober Bristol-Myers Squibb Company Acapo AS. Novartis AG Zacco Norway AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00041 11. oktober 2017 Klager: Representert ved: Bristol-Myers Squibb Company Acapo AS Innklagede: Representert ved: Novartis AG Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

PROTOKOLL. Søknad om registrering av merket ble innlevert til Patentstyret den 5. september 2003, med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknad om registrering av merket ble innlevert til Patentstyret den 5. september 2003, med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8033 (tidl. 7720) Varemerkesøknad nr. 2003 08302 Søker: Norsk Tipping AS, Hamar Fullmektig: Tenden Advokatfirma ANS, Postboks 423, 3201 Sandefjord (tidl. Bryn

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7647 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006031 Begjæringen gjelder: Arbor Holding AS, Kråkstad Foretakets org. nr. 989 138 944 Begjæring inngitt av: Arbor-Hattfjelldal

Detaljer

AVGJØRELSE 19. desember 2016 Sak 16/ Representert ved: Protector Intellectual Property Consultants AS

AVGJØRELSE 19. desember 2016 Sak 16/ Representert ved: Protector Intellectual Property Consultants AS AVGJØRELSE 19. desember 2016 Sak 16/00146 Klager: Miquel Y Costas & Miquel SA Representert ved: Protector Intellectual Property Consultants AS Innklaget: Shenzhen Smok Technology Co. LTD Klagenemnda for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7917 Reg. nr. 235 811 Søknadsnr. 2006 03450 Innehaver: Morse Automotive Corp., Chicago, Illinois, USA Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7861 Reg. nr. 232 105 Søknadsnr. 2005 07097 Søker/Innehaver: La Baronia de Turis Coop V., Turis (Valencia), Spania Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8135 Varemerkesøknad nr. 200814913 Prioritet: 2008.11.26 - Sveits (64512/08) Søker: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 Cincinnati,

Detaljer

PROTOKOLL. Duftprodukter til innendørsbruk, pot pouri, parfymevarer, desinfeksjonspreparater, deodoranter (til personlig bruk), romoppfriskere.

PROTOKOLL. Duftprodukter til innendørsbruk, pot pouri, parfymevarer, desinfeksjonspreparater, deodoranter (til personlig bruk), romoppfriskere. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7681 Søknadsnr. 2001 08121 Søker: Reckitt Benckiser (Scandinavia) AS, Bagsværd, Danmark Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 14. april

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 2. mai 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 2. mai 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7970 Reg.nr. 245188 Søknadsnr. 200801111 Registreringshaver: Tunework AS, Inkognitogata 2, 0258 Oslo, Norge Innsiger: Moods of Norway DA, Postboks 344, 6781

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. april 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. april 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr.: Reg. nr. Varemerkesøknad nr. Søker: Fullmektig: 7803 217 235 2002 02664 Kaffehuset Friele AS, Bergen Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14.

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 5. oktober 2007, omfattet opprinnelig følgende varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42:

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 5. oktober 2007, omfattet opprinnelig følgende varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8083 Patentstyrets ref. nr. OP 2010/00076 Søknad. nr. 200711935 Søker: Electronic Charts Centre AS, Postboks 60, 4001 Stavanger Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8090 Reg. nr. 249333 Søknadsnr. 200812926 Registreringshaver: Hardangertun Eigedom AS, Hardangertun, 5780 Kinsarvik Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes,

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom rettidig til Patentstyret den 30. oktober 2006.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom rettidig til Patentstyret den 30. oktober 2006. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8044 og 8045 Reg. nr. 234489 Søknadsnr. 200600631 Søker / innehaver: Birkebeinerrittet AS, Postboks 144, 2451 Rena Fullmektig: Advokatfirmaet Haavind Vislie

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7959 Reg.nr. 241354 Søknadsnr. 200606870 Registreringshaver: Torill Iversen, Nes Terrasse 14B, 1394 Nesbru Fullmektig: Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli,

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200210571A. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet søknaden følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200210571A. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet søknaden følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7752 Varemerkesøknad nr. 2002 10571 A (avdelt fra søknad nr. 2002 10571) Søker: Posten Norge AS, Oslo Fullmektig: Bull & Co Advokatfirma AS, Oslo [Protector

Detaljer

PROTOKOLL. Ved søknadens innlevering den 2. april 2003 inngikk følgende varer i varefortegnelsen:

PROTOKOLL. Ved søknadens innlevering den 2. april 2003 inngikk følgende varer i varefortegnelsen: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7711 Varemerkesøknad nr. 2003 03176 Søker: Nikken International Inc., Irvine, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. november 2008

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. november 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7868 Patentsøknad nr. 2008 0837 WIPO publ.nr.: WO/07/009441 PCT-nummer: PCT/DE06/01232 Søker: Rena Sondermaschinen GmbH, Gütenbach, Tyskland Fullmektig: Protector

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Anne Cathrine Haug-Hustad og Tove Aas Helge

Lill Anita Grimstad, Anne Cathrine Haug-Hustad og Tove Aas Helge AVGJØRELSE Sak: 16/00211 Dato: 2. mars 2017 Klager: Representert ved: FCA US LLC Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Anne Cathrine Haug-Hustad

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7922 Int. reg. nr. 899 328 Søknad nr. 2006 12097 Innehaver: Unilever N.V., Rotterdam, Nederland Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0967683 (200809089)

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0967683 (200809089) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8167 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00107 Int. reg. nr. 0967683 Nasj. ref. nr. 200809089 Int. reg. dato: 2008.05.20 Prioritet 2007.11.23 (SE 2007/10042) Registreringshaver:

Detaljer

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Enhetsregistrert den 17. desember 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode:

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Enhetsregistrert den 17. desember 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7812 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 004 Begjæringen gjelder: Invenia Holding AS, Trondheim Foretakets org. nr. 991 982 612 Fullmektig: Advokatkontoret Nordenfjeldske

Detaljer

AVGJØRELSE 23. april 2014 Sak VM 13/110. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 23. april 2014 Sak VM 13/110. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 23. april 2014 Sak VM 13/110 Klager: Candy Hoover Group SrK Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Kari Anne Lang-Ree

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Kari Anne Lang-Ree AVGJØRELSE Sak: 16/00189 Dato: 27. mars 2017 Klager: Lash Bar Katrine Carlie Representert ved: Onsagers AS Innklaget: Grethe Jorunn Norvoll Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

16/ mars Monster Energy Company Acapo AS. Paramount Pictures Corporation Bryn Aarflot AS

16/ mars Monster Energy Company Acapo AS. Paramount Pictures Corporation Bryn Aarflot AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 16/00180 28. mars 2017 Klager: Representert ved: Monster Energy Company Acapo AS Innklagede: Representert ved: Paramount Pictures Corporation Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter.

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7988 Varemerkesøknad nr. 2007 09589 Søker: Romo Hermanas SA de CV, Kepler No. 49-B, Colonia Nueva Anzures, Mexico D.F., Mexico Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

Vi viser til Patentstyrets foreløpige delvise nektelse datert 17. november 2016.

Vi viser til Patentstyrets foreløpige delvise nektelse datert 17. november 2016. Patentstyret Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo 17. februar 2017 Vår referanse TM69720NO00-LCO/LCO Vår tidligere ref. Norsk varemerkesøknad nr. 201605738 UTAH JAZZ (fig.) NBA Properties Inc INNLEDNING Vi viser

Detaljer

AVGJØRELSE 4. oktober 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 4. oktober 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 4. oktober 2016 Sak 16/00015 Klager: Monster Energy Company Representert ved: Zacco Norge AS Innklaget: Dassault Wine Estates Representert ved: Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

17/ september Evonik Industries AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ september Evonik Industries AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00068 20. september 2017 Klager: Representert ved: Evonik Industries AG Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Ulla

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 247903 (200808755)

PROTOKOLL. Reg. nr. 247903 (200808755) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8185 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00117 Reg. nr. 247903 Søknads nr. 200808755 Registreringshaver: Pally Holland BV, Galvanibaan 12, 3439MG Nieuwegein, Nederland

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8086 Søknadsnr. 200711592 Søker: Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as Square Enix Co Ltd), Tokyo, Japan Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171,

Detaljer

IPHONE TRADE DRESS ICON SCREEN

IPHONE TRADE DRESS ICON SCREEN Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8075 Int. reg. nr. 0946310 Nasj. ref. nr. 200716120 Prioritet 2007.10.12, 77303282 US Registreringshaver: Apple Inc., 1 Infinite Loop, CA95014, California, USA

Detaljer

PROTOKOLL. Cosmetics; non-medicated skin care preparations.

PROTOKOLL. Cosmetics; non-medicated skin care preparations. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8123 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00090 Int. reg. nr. 0927776 Nasj. ref. nr. 200901477 Int. reg. dato: 2007.06.18 Registreringshaver: BeautyBank Inc, 767 Fifth

Detaljer

II. International registration: VALCO MELTON

II. International registration: VALCO MELTON Notification of Provisional Refusal based on an Ex Officio Examination (to WIPO) Pursuant to Rule 17(2) of the Common Regulations under the Madrid Agreement concerning the international registration of

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7841 Reg. nr. 228 820 Søknadsnr. 2004 11051 Søker/Innehaver: AS Ripley, Kjelsås, Oslo Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo Innsiger: Fashion Box SpA, Casella

Detaljer

AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/043. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/043. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/043 Klager: Punch Industries Representert ved: Onsagers AS Innklaget: Delta pronatura Dr. Krauss & Dr. Beckmann KG Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt og registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt og registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7371 Reg. nr. 201 827 Varemerkesøknad nr. 1999 09238 Søker / Innehaver: Norsk Rikskringkasting AS, Oslo Innsiger: Tidnings Aktiebolaget Metro, Stockholm, Sverige

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8015 Reg. nr. 229 957 Søknad nr. 2004 12613 Registreringshaver: Ex Hacienda Los Camichines SA de CV, Periferico sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque,

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 216978 (200203202)

PROTOKOLL. Reg. nr. 216978 (200203202) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7556 Reg. nr. 216 978 Søknadsnr. 2002 03202 Innehaver: Kurtsan Food, Kurtsan Gida Tarim Urunleri Ithalat Ihracat San Ve Tic Ltd Sti, Izmir Yolu Uzeri, Tyrkia

Detaljer

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO av 13. desember 2007 om at Norge var utpekt som land merket ønskes vernet i, omfattet følgende varer:

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO av 13. desember 2007 om at Norge var utpekt som land merket ønskes vernet i, omfattet følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8092 Int. reg. nr. 0851826 Nasj. ref. nr. 200715339 Registreringsdato: 2005.03.24 Etterf. utpekning: 2007.11.20 Notifikasjonsdato: 2007.12.13 Registreringshaver:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7960 Int. reg. nr. 0913175 Nasj. ref. nr. 200702556 Registreringshaver: Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, 2500 Shingai, Iwata-shi Shizuoka-ken, Japan (tidl:

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd.sak nr. 7613 Varemerkesøknad nr. 2003 02167 Søker: Kraftinor AS, Narvik Fullmektig: Acapo AS, Bergen (tidl. Actio-Lassen AS, Bergen) Annen avdelings avgjørelse av 12.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7995 Int. reg. nr. 0945205 Nasj. ref. nr. 200715830 Int. reg. dato: 2007.11.09 Prioritet: 2007.06.22 Innehaver: Audi AG, 85045 Ingolstadt, Tyskland Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Søker: Carpark AB, Stockholm, Sverige Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

AVGJØRELSE 26. juni 2014 Sak VM 13/182. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 26. juni 2014 Sak VM 13/182. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 26. juni 2014 Sak VM 13/182 Klager: easygroup IP Licensing Ltd Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Innklagede: Easybring AS Representert ved: Advokatfirmaet Grette DA Klagenemnda for

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 220404 (200301646) Nevnte varemerke er registrert med følgende vare- og tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Reg. nr. 220404 (200301646) Nevnte varemerke er registrert med følgende vare- og tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7628 Reg. nr. 220 404 Søkn. nr. 2003 01646 Søker / Innehaver: Carabao Tawandang Co Ltd, Bangkok, Thailand Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Sandnes Innsiger:

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 245773 (200801229) Søknaden om registrering av det kombinerte merket B&P ble innlevert den 30. januar 2008.

PROTOKOLL. Reg. nr. 245773 (200801229) Søknaden om registrering av det kombinerte merket B&P ble innlevert den 30. januar 2008. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8056 Reg. nr. 245773 Søknadsnr. 200801229 Registreringshaver: Bil & Produksjon AS (org. nr. 994 697 986), Ørvella Industriområde, 3692 Sauland (tidl. Bil og

Detaljer

AVGJØRELSE 26. mars 2014 Sak VM 13/126. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 26. mars 2014 Sak VM 13/126. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 26. mars 2014 Sak VM 13/126 Klager: Eaton Industries (Austria) GmbH Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 23. desember 2008, omfatter følgende varer:

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 23. desember 2008, omfatter følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8080 Søknad. nr. 200816327 Søker: The Gillette Company, One Gillette Park, MA02127 Boston, Massachusetts, USA (tidl. The Gillette Company, Prudential Tower Building,

Detaljer

PROTOKOLL. "55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant"

PROTOKOLL. 55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8020 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 022 Begjæringen gjelder: Oslo Apartmenthotel AS, Postboks 412 Sentrum, 0177 Oslo Foretakets org. nr. 893 950 982 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7906 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 059 Begjæringen gjelder: Aker PR AS, c/o Lynx Communications AS, Bryggegata 5, 0250 Oslo Foretakets org. nr. 940 252 675

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8039 Int. reg. nr. 0956893 Nasj. ref. nr. 200804695 Int. reg. dato: 2008.02.04 Registreringshaver: Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, 74167 Neckarsulm,

Detaljer

For at salget skal se organisert ut, er det viktig at klær henges på klesstativene og legges i kassene på en ryddig måte. Da vil du få solgt mer!

For at salget skal se organisert ut, er det viktig at klær henges på klesstativene og legges i kassene på en ryddig måte. Da vil du få solgt mer! If we are organized in the way we hang clothes on the racks and put clothes in the bins, we ll have a wonderfully organized sale! And you will sell more! With the front of the clothing item facing you,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7931 Int. reg. nr. 898 548 Nasj. ref. nr. 2006 11810 Registreringshaver: G+J Holding, Wien, Østerrike Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 Oslo

Detaljer

GALILEO JOINT UNDERTAKING

GALILEO JOINT UNDERTAKING Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8043 Int. reg. nr. 0846857 Nasj. ref. nr. 200504436 Int. reg. dato: 2004.11.10 Registreringshaver: Galileo Joint Undertaking internationale organisatie opgericht

Detaljer

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7893 Søknad. nr. 2005 04335 Innehaver: Sigurd Li, Postboks 472, 1601 Fredrikstad Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 8.

Detaljer