Saksbehandlerkurs i WebSak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbehandlerkurs i WebSak"

Transkript

1 Nordland fylkeskommune Saksbehandlerkurs i WebSak Grunnkurs [Juli 2014 Rev ]

2 Innhold Hva skal du bruke WebSak til?... 2 Hvorfor WebSak?... 3 Arkivsaker og journalposter... 4 Oppstart... 5 Skjermbildet... 6 Arbeidsbordet med kurver... 7 Søking i WebSak Opprette arkivsak Tilgangsstyring, Unnta offentlighet, tilgang til sak og dokument Opprette journalpost og dokument Skrive ut hoveddokument og vedlegg Behandle og besvare mottatte dokumenter Elektronisk godkjenning/flagging elektronisk underskrift Slette/deaktivere oppgaver Ekspedere fra WebSak Overføring av E-post til WebSak Grunnkurs for saksbehandlere i WebSak 1

3 Hva skal du bruke WebSak til? WebSak skal benyttes for alle fylkeskommunens saksområder med mindre noe annet er avtalt og dokumentert i arkivplanen. Alle dokumenter som danner grunnlag for saksbehandling og/eller har betydning som dokumentasjon i en sak, skal arkiveres. Etter Arkivforskriften 2-6 er definisjonen på et arkivverdig dokument: Dokument som organet mottar eller sender som et ledd i sin virksomhet og som har juridisk, økonomisk, saksbehandlingsmessig og historisk betydning. Dette kan være brev, notater og egenproduserte rundskriv. I Nfk produserer vi i hovedsak følgende dokumenttyper: a) Utgående brev b) Saksframlegg til fylkesting og fylkesråd (utvalgssaker) c) Beslutningsdokument - en fylkesråds beslutning i en sak d) Rådsnotat notat fra en fylkesråd til fylkesrådet e) Interne notater f) Saksframlegg til andre organer (Eldreråd, AMA, AMI etc.) g) Avtaler, kontrakter, reglementer, rundskriv og andre typer dokumenter h) Informasjonsmateriell Alle dokumenter a) - h) skal lagres i saks- og arkivsystemet WebSak, og de maler som ligger i dette systemet skal brukes lojalt av alle saksbehandlere. Informasjonsmateriell som vi produserer bør også lagres i WebSak så fremt det er praktisk mulig. Rutine for saksbehandling av politiske saker finner du i Kvalitetssystemet Grunnkurs for saksbehandlere i WebSak 2

4 Hvorfor WebSak? Ledergruppen i Nordland fylkeskommune besluttet at: Nordland fylkeskommune skal ha det samme sak- og arkivsystemet i alle institusjoner. Acos WebSak ble innført i Nordland fylkeskommune ved sentraladministrasjonen Forskrift om offentlige arkiv 2-9. Elektronisk journalføring sier at alle offentlige organ skal ha et NOARK godkjent sak- arkivsystem. Viktige lover som gjelder saksbehandling i offentlige organer. Forvaltningsloven er basis for all saksbehandling i det offentlige og forteller om behandlingsmåten i forvaltningssaker. Offentlighetsloven - legger til rette for at den offentlige virksomhet er åpen og gjennomsiktig. Den gir regler om allmennhetens rett til innsyn i offentlige dokumenter. Personopplysningsloven forteller om behandling av personopplysninger. Arkivloven med forskrifter forteller om dokumenthåndtering og arkivering. Loven har som formål å sikre arkiver slik at disse blir tatt vare på og gjort tilgjengelig for ettertiden. Arkivloven gjelder alle offentlige organer i Norge. Bestemmelser om saksbehandling. Regler for saksbehandling i offentlig virksomhet skal bidra til å realisere idealer som rettsikkerhet og demokrati (åpenhet og innsyn), jf. Grl. 100 Avdelingene vil også ha flere særlover og forholde seg til, dette varierer ut i fra hvilke saksområder det jobbes med. Andre lover skal alltid vurderes mot arkivloven, forvaltningsloven og offentlighetsloven. Grunnkurs for saksbehandlere i WebSak 3

5 Arkivsaker og journalposter En arkivsak er i følge Forvaltningsloven selve omslaget rundt journalpostene/tekstdokumentene. En elektronisk arkivsak inneholder informasjon som er felles for alle journalpostene i saken, som f. eks. arkivsakid, sakstittel, arkivkode etc. En kan beskrive datastrukturen i saksgangen med følgende modell: En journalpost er en enkelt registrering (innførsel) i en journal, dvs. opplysningene om et saksdokument med eventuelle vedlegg. Før du kan skrive et brev må du ha registret en journalpost i en arkivsak. Dette er et ufravikelig krav i NOARK-4 -standarden. En arkivsak inneholder informasjon som er felles for alle journalpostene og saksdokumentene som er knyttet til denne. Grunnkurs for saksbehandlere i WebSak 4

6 Oppstart Produksjonsbasen og kursbasen er klart merket for å holde dem adskilt. De har hvert sitt ikon på skrivebordet. Hvordan starter vi Acos WebSak? WebSak startes ved å dobbeltklikke på WebSak ikonet. Produksjons- basen Kursbasen Produksjonsbasen er basen som du skal bruke når du jobber i WebSak til daglig. Kursbasen - her kan vi eksperimentere og teste ut det vi ønsker, denne er ikke knyttet opp mot produksjon eller journal på noen måte. «Lek og lær». Alle har automatisk pålogging, som vil si at når du klikker på ikonet kommer du rett inn i basen og kan start arbeidet. Grunnkurs for saksbehandlere i WebSak 5

7 Skjermbildet Her har vi delt bildet inn i fire: Verktøylinjen er den øverste linjen. Når den er oransje indikerer dette at man kan søke, er den dusgrå indikerer det at man står i en sak og kan jobbe/registrere. Arkivsak skal fortelle hva saken handler om. (Kan sammenlignes med en saksmappe i papirarkiv, eller mappestrukturen du har på hjemmeområdet ditt). Journalpost er hvor vi registrerer metadata/opplysninger om dokumentet. Kurver viser alle oppgaver som saksbehandler skal utføre, aktive saker, restanser, mottak av kopier osv. Kurvene vil variere ut i fra hvilken rolle du har i organisasjonen. For eksempel: saksbehandler, leder, stedfortreder.. Grunnkurs for saksbehandlere i WebSak 6

8 Arbeidsbordet med kurver Arbeidsbordet er det sentrale arbeidsverktøyet vårt når vi skal få oversikt over saker, restanser, kopier osv. i arbeidshverdagen vår. Vi kaller elementene i arbeidsbordet for kurver. Disse vil variere ut i fra hvilken rolle du har i organisasjonen. Oversikt over kurver knyttet til saksbehandler (SB) Innboks Inngående journalposter og interne notater N og X er knyttet til deg som saksbehandler (SB). (ligger i 60dager, X dokumenter kan fjernes ved høyreklikk og fjern fra liste) (Journalpost forsvinner fra kurver ved avskrivning). Kopier I,U,N,X og S dokumenter saksbehandler (SB) har fått kopi av. Registreringen ligger i listen i 60dager, kan fjernes fra liste ved å markere journalpost, høyre klikk og fjern fra liste. Forfall Her ligger inngående journalposter og mottatte notater (N) som har nådd eller nærmer seg forfallsdato. (Ca. 5 7 dager før forfall). Disse må avskrives for at de skal forsvinne fra kurven. Journalpost til oppfølging Journalposter som skal følges opp etter vedtakspåføring. Journalpostene har status J. Obskurv Inneholder saker som saksbehandler selv har påført obsdato. Fjernes fra kurven ved å ta vekk obsdato. XX midlertidig unntatt off Arkivet setter journalpost i XX hvis de ikke vet om dette skal unntas. Saksbehandler må påføre korrekt graderingskode og lovhjemmel innen 4 arbeidsdager. Restanse Inneholder journalposter med I og N dokumenter med restanser som skal besvares og eller avskrives og som du er saksbehandler (SB) på. (fjernes kun fra liste ved avskrivning) Grunnkurs for saksbehandlere i WebSak 7

9 Konsept Egenproduserte journalposter av dokumenttype S, U, N, X dokumenter med status R. (Reservert). Mottatte oppgaver (SB) Dokumenter du mottar som skal godkjennes og tilbakemelding om godkjenning av dokumenter. Alle disse er opprettet via flaggfunksjonen knyttet til journalpost. «Til godkjenning» må svares på via flaggfunksjonen på journalposten Kun den som skal foreta godkjenning får rød flaggmelding i journalpostbildet. Sendt til godkjenning Her havner journalposter saksbehandler har sendt til godkjenning og som ikke er godkjent. Journalpostene forsvinner automatisk fra kurven når de blir godkjent. Sendte oppgaver I denne kurven ligger kvittering på oppgaver du som saksbehandler har sendt til godkjenning. Flaggmeldingen forsvinner ut av kurven når det er behandlet. Mine saker Arkivsaker som du er saksansvarlig for. Fjernes fra kurven ved å påføre saken(e) merknadstype ØA (ønskes avsluttet). Mine favoritter Saker og journalposter saksbehandler (SB) jobber mye med. E-postvarsling Hvis du ønsker det, kan du bli varslet på e-post (i Lotus Notes) når du mottar nye oppgaver i kurvene dine. Du finner prosedyrene for dette på intranett. Grunnkurs for saksbehandlere i WebSak 8

10 Se på og åpne innholdet i en kurv For å kunne åpne innholdet i en kurv på arbeidsbordet gjør du det ved å klikke på + (pluss tegnet). Ved å klikke på (minus tegnet) vil du lukke kurven. Dobbeltklikk på journalpost, og den kommer frem i saksbildet. Vise hele kurvinnholdet som et søkeresultat Dobbeltklikk på navnet til kurven, for eksempel. Innboks: Her kan du lese mer informasjon om de journalpostene som er i kurven. I nedre del kommer det frem dokument ikoner. Ved å klikke på dokumentikonet kan du lese tekstdokumentet. Du åpner en journalpost ved å dobbeltklikke. Alle kolonnene i søkebildet kan du endre rekkefølge på. Klikk og hold på overskriften på en kolonne, dra den til ønsket plassering og slipp. Alle kolonnene er sorterbare, klikk på en kolonne og du får den sortert i stigende/synkende rekkefølge. For å lagre denne visningen til senere bruk klikker du på Vis og Lagre visning. Du bør oppdatere tellerne i arbeidsbordet med jevne mellomrom utover arbeidsdagen, for å få frem nye elementer som har blitt registrert til dine kurver. Grunnkurs for saksbehandlere i WebSak 9

11 For å oppdatere arbeidsbordet gjør du følgende: Høyreklikk innenfor arbeidsbordet og velg; Grunnkurs for saksbehandlere i WebSak 10

12 Søking i WebSak Søk i WebSak Basis kan gjøres fra saksbilde, du kommer også inn i søkebildet ved å klikke på Nytt Søk. Søkebildet i WebSak er nesten identisk med registreringsbildet, men har følgende unntak: Søkebildet har oransje farge på menylinjen. Enkelte felt vil ikke være tilgjengelig i søkebildet, da det ikke er mulig å søke på disse feltene. Dette blir vist ved at feltet har dus grå farge. Når du vil søke, må du velge om du skal søke frem en arkivsak eller en journalpost. Skjermbildet er delt i to, der øverste del er for opplysninger om arkivsaken, og den nederste for opplysninger om journalposten. Du velger selv om du vil søke etter arkivsaker eller journalposter. Det er også mulig å søke på kombinasjoner av data på arkivsak og journalpost. Søkeresultatet vil da vise journalposter. Grunnkurs for saksbehandlere i WebSak 11

13 Søkebildet har en egen verktøylinje som blir brukt til å iverksette søk, samt enkelte funksjoner for å forenkle søking. Nedenfor følger en beskrivelse av søkeknappenes funksjon: Nytt søk: Visker ut alle søkefelt for at du skal starte på nytt. Denne knappen henter også frem knappen for predefinert søk (skifter funksjon). Pred. Søk: Søk som er gjort tidligere og lagret. Søk: Iverksetter søk etter arkivsaker eller journalposter basert på de kriterier du har gitt i ulike felt. Siste søk: Viser forrige søk. Hvis du ønsker å søke etter en eller flere arkivsaker eller journalposter som skal tilfredsstille visse kriterier, gjør du dette ved å fylle ut aktuelle felt og klikke på Søk eller bruke [Enter]. Alle søkeresultat med mer enn 100 treff vil komme opp med følgende melding: Dersom du svarer Ja på dette spørsmålet får du opp en liste med 371 poster. Svarer du Nei får du bare opp 100 poster (de siste saker eller journalposter som er registrert). Når det er mange poster som blir funnet i et søk, anbefaler vi at en svarer Avbryt og setter inn flere kriterium i det søket en gjorde, eller Nei slik at en får færre poster å lete gjennom (det vises da 100 treff). Søkeresultatet vil automatisk sorteres etter den første kolonnen i visningen. Dersom den første kolonne for eksempel er en dato, blir de sortert med siste dato øverst. Hvis det er et tall/tegn er det den med lavest verdi som kommer øverst. For å sortere etter andre kriterier, klikk på aktuell kolonne. Dersom søket ditt bare gir ett treff, vil du komme rett inn i denne saken eller journalposten. Hvis du likevel ønsker å se på søkeresultatet kan du klikke på Siste søk. Grunnkurs for saksbehandlere i WebSak 12

14 Fritekstsøk Du kan søke med fritekst i de fleste feltene. I disse feltene er det mulig å søke på enkelte ord eller ordkombinasjoner. Du kan søke på så mange kombinasjoner som du ønsker. I søkefeltene kan du bruke tegne +(pluss), - (minus) for å begrense søket. + er det samme som *søkeord*. Du kan bruke tegnene foran ordet, mellom ord eller både foran, etter og mellom ord, avhengig av hva du er ute etter. Setter du for eksempel (minus) etter et ord i tittelfeltet, vil det si at du søker etter titler som ikke har med ordet du har foreslått. Ovenfor har jeg sagt at jeg er interessert i alle sakstitler som inneholder ordet test. Men den skal ikke inneholde ordene, ein, jan ivar (setter minus foran disse). Vær obs på at vi har skrevet +ord mellomrom ord mellomrom +*ord*, det må med andre ord være et mellomrom mellom et stikkord og neste stikkord (se eksemplet ovenfor): +test av ein jan ivar. Det skal ikke være mellomrom mellom tegnet +/- og stikkordet. En kan søke i alle fritekstfelt (de feltene som en kan skrive inn i uten å måtte velge fra en liste), for eksempel kan en bruke i feltet arkivkode for å si at en ikke ønsker treff på saker som har disse arkivkodene. Om en starter med + eller stikkord spiller ingen rolle. Søk i nummerfelt Du kan søke etter ArkivsakID og JournalpostID før og etter et nummer. Det gjør du ved å sette tegnet > (Større enn) eller < (Mindre enn) foran nummeret. Du kan også søke mellom to nummer, eller datoer ved å skrive kolon i mellom Numrene/datoene: : Hvis du er ute etter et spesielt nummer innenfor året, kan du for eksempel bare skrive 40 i arkivsakid feltet, og dette oppdaterer seg til når du søker, eller går ut av dette feltet. For de som bruker arkivsakid og journalpostid på kortform (02/1234) kan en ikke bruke metoden ovenfor ved å bruke kortformen for å søke på før/etter og mellom IDer. En må da bruke 10 siffer i numrene. I tillegg til å søke etter arkivsakid og journalpostid, kan du søke etter et dokumentnummer. Dersom du kjenner dokumentnummeret til et dokument skriver du inn arkivsakid i feltet på saksnivå og dokumentnummeret i feltet på journalpostnivå. Grunnkurs for saksbehandlere i WebSak 13

15 Hvis du ikke skriver inn arkivsakid, vil du få frem alle journalposter som har dokumentnummeret du søker etter. Slik vil et søk se ut: I bildene ovenfor har jeg skrevet inn at jeg ønsker å søke frem dokumentnummer 04/ I og med at dokumentnummeret består av både arkivsakid og et fortløpende nummer i saken, må jeg kombinere søket mitt med å skrive inn opplysningene i de to feltene som vist ovenfor. Søk etter sakspapir (utvalgsbehandling) Du får fram en egen boks for søk etter sakspapir ved å velge Sakspapir fra Rapport-menyen i saksbildet. Mulige kriterier framgår fra bildet under: Grunnkurs for saksbehandlere i WebSak 14

16 Opprette arkivsak En arkivsak kan sammenlignes med en mappe der man samler arkivdokumenter som hører sammen. Vi må alltid ha en arkivsak før vi kan begynne å produsere dokumenter. Du gjør følgende: Velg ny sak fra verktøylinjen. Da får du opp en fane som viser forhåndsdefinerte sakstyper, velg sakstype her. Ved å velge en av disse sakstypene, får du opp et saksbilde med beskrivelse over hvordan denne type sak skal registreres. Velger du «Ny tom sak» får du opp et bilde som nedenfor, de feltene som har gul farge må fylles ut før arkivsaken kan lagres. ArkivsakID blir påført når man lagrer saken. Grunnkurs for saksbehandlere i WebSak 15

17 Velger man en «Ny elevmappe» kommer dette bildet opp. (saken har allerede fått ArkivsakID). Grunnkurs for saksbehandlere i WebSak 16

18 Tilgangsstyring, Unnta offentlighet, tilgang til sak og dokument Her kan du begrense tilgang til sak/dokument (unnta fra offentlighet) og gi tilgang til saksbehandlere som skal opprette dokumenter eller lese U.off.-dokumenter i saken. Det er svært sjeldent at det er behov for å unnta hele arkivsaker i sakarkivet, men vi har noen arkiv- deler som vi har valgt å gjøre dette på. I hovedsak unntar vi på journalpostnivå. Unnta fra offentlighet Trykk Tilgang, velg Tilgangskode U eller annen tilhørende aktuelt saksområde. Velg avskjermingsgrad 1, 2 eller 3 Velg aktuell lovparagraf (Du kan lese utdrag av loven ved å holde pekeren på tekstfeltet for Anvendelse) Trykk OK Fjerne Unntatt offentlighet Trykk på Tilgang Velg Tøm felter Trykk OK Gi tilgang til personer som skal skrive i din sak eller lese U.off.dokumenter Dette må gjøres hvis flere skal ha tilgang til å jobbe/skrive i samme sak. Trykk på Tilgang på arkivsaksnivå Trykk på Intern tilgangsgruppe, velg personer, lagre Trykk OK Du sletter tilgang ved å trykke Merk navnet, trykk slett valg og lagre. Grunnkurs for saksbehandlere i WebSak 17

19 Utgående brev, X-notat og N-notat enkel registrering Opprette journalpost og dokument Du gjør følgende: Klikk på Ny journalpost. Velg Nytt utgående dokument (U), nytt internt notat med oppfølging (N), eller internt notat (X) Nedre del av skjermbilde aktiviseres. Gule felt må fylles ut før en kan lagre. Tittel skriver du inn hva brevet gjelder. Det du vil ha som overskrift i brevet. Fyll ut Mottakeropplysninger (navn, adresse, e-post adresse og andre opplysninger) Grunnkurs for saksbehandlere i WebSak 18

20 Registrere flere mottakere, kopimottakere, saksparter Nedenfor vil det bli forklart hvordan en kan registrere, søke frem og legge til avsendere av en journalpost. Metoden som er beskrevet, vil være lik for alle dokumenttyper. Metoden kan brukes både ved en eller flere avsendere/mottakere, og for å registrere Kopi og parter. Du gjør følgende: Stå i den journalposten du skal jobbe med. (fane journalpost) Klikk på knappen Mottakere på journalposten om det er mottakere du skal registrere Klikk på knappen Kopi til på journalposten om det er kopimottakere du skal registrere Klikk på Saksparter under diverse på arkivsaken om det er parter du skal knytte til. NB husk at saksparter som man skal knytte partstype til må man dobbeltklikke etter at de er valgt som part i nedre del for å kunne legge inn partstype om man har behov. Klikk Lagre. Det blir tildelt JournalpostID. Eks 11/134 og et dokumentnummer innenfor arkivsaken. Skriv brev: Grunnkurs for saksbehandlere i WebSak 19

21 Trykk «lag» for å opprette selve dokumentet. Velg rette mal og trykk på fortsett. Det kommer nå opp et valg som heter «velg standardtekst», her kan du bare trykke «cancel». Dokumentet vil nå bli opprettet. Skriv brevet. Lagre sjekk inn og avslutt. Da går man tilbake til journalpostbildet i WebSak. Hvis brevet skal ha vedlegg må disse legges til elektronisk. Har du valgt mal med to underskrifter må du sende dokumentet til godkjenning. Har du valgt mal med en underskrift settes status til F som er din elektroniske godkjenning av brevet. Leder sjekker at innholdet i brevet er ok og at alle vedlegg er med elektronisk. Etter at leder har godkjent dokumentet settes status til F som betyr at du er ferdig med brevet. Journalposten må stå i F for at du skal få mulighet til å sende det ut. (Ekspedere). Grunnkurs for saksbehandlere i WebSak 20

22 Vedlegg Denne rutinen er lik for alle journalposter og brukes etter at hoveddokument er påbegynt og har status R (reservert). Journalpostene ferdigstilles etter at vedleggene er knyttet til. Til en journalpost kan man lage nye vedlegg, knytte til eksisterende, eller laste inn dokumenter. Funksjonen er lik for alle dokumenttyper. Du gjør følgende: Hent frem aktuell journalpost du skal knytte vedlegg til. Journalstatus må være R - reservert for å knytte til vedlegg. Skrive vedlegg selv Stå i den journalposten som du skal knytte vedlegg til Klikk på knappen Dok for å legge til vedlegg. Du får oppfølgende bilde: Klikk Ny Skriv inn tittel Lagre Velg Dok knapp, velg mal og skriv vedlegget Grunnkurs for saksbehandlere i WebSak 21

23 Importere et vedlegg Funksjonen viser hvordan man kan importere et dokument inn på journalposten. Funksjonen er lik for alle dokumenttyper. Klikk på valget importer. Finn filen på filområde Merk filen(e), Dra de over til arbeidsbordet til dokumentene. Melding om at dokumentet er importert inn kommer opp. Du kan endre tittel, eller bytte vedlegg og hoveddokument. Navnet på vedlegget kan også endres av saksbehandler etter at journalposten er satt til status J. Knytte til dokument som allerede er journalført. Funksjonen viser hvordan man kan hente inn et dokument som er knyttet til en annen journalpost. Funksjonen er lik for alle dokumenttyper. Stå i den journalposten som du skal importere til, Journalpoststatus må være R-reservert. Klikk på knappen Dok Klikk på valget Arkivsak Id viser hvilken arkivsak vi skal kopiere ifra. Viser hvilke dokumenter vi kan knytte til. Hak av for de som skal være med som vedlegg. OBS! Du kan ikke knytte til dokumenter som ikke er ferdigstilt (rød i lista). Leder får feilmelding ved godkjenning. Klikk OK Lagre med knappen. Lukk bilde med eller Grunnkurs for saksbehandlere i WebSak 22

24 Skrive ut hoveddokument og vedlegg Hvis dokumentet er et flettedokument til flere mottakere vil ikke alle skrives ut. Klikk på knappen Velg hvilke dokumenter du ønsker og klikk Grunnkurs for saksbehandlere i WebSak 23

25 Behandle og besvare mottatte dokumenter Alle journalposter som registreres med restanse (dokumenttype I, N) vil stå på restanselisten til saksbehandleren helt til de blir avskrevet. Du har følgende avskrivningsmuligheter: Opprette en ny journalpost som svar på en eller flere journalposter med mottakere. Registrere avskrivningsopplysninger direkte på journalposten til den journalposten som danner restanse. Avskrivningsmåter: BWS Besvart pr e-post i WebSak. (Brukes ved besvaring på en inngående Journalpost). BU Besvart med utgående brev TLF Besvart pr telefon (skriv inn merknad i tillegg) TE Tatt til etterretning (her kan du skrive merknad i tillegg) TO Tatt til orientering (her kan du skrive merknad i tillegg) *** Midlertidig svar sendt BS Besvart med utsendelse av skjema BF Behandlet i Fylkesrådet (her kan du skrive merknad i tillegg) BE Besvart pr epost i eksternt system (her kan du skrive merknad i tillegg) ATTUTB Attestert til utbetaling (her kan du skrive merknad i tillegg) Sende foreløpig svar på inngående dokumenter Med foreløpig svar til en eller flere søkere mener vi et svar som meddeler at en har mottatt søknaden og at endelig svar kan ventes innen en dato. Du gjør følgende: Hent frem det inngående brevet du skal svare på via kurvene Restanseliste eller Forfall. Klikker du på knappen Meny Velg Foreløpig svar Det opprettes nå en ny journalpost - dokumenttype U, behandlingstype F. Dersom det er flere restanser i arkivsaken som skal avskrives får en opp Svar på bildet for å velge hvem en skal sende foreløpig svar til. Klikk ok. du vil få frem følgende melding: Svarer du Ja, stopper du opp i bildet og kan endre journalpost opplysinger. Klikk på knappen Lag Velg tekstmal for foreløpig svar. Grunnkurs for saksbehandlere i WebSak 24

26 Når du har skrevet tekstdokumentet, gå tilbake til WebSak ved å klikke og Når du kommer tilbake til journalpostbildet i WebSak, endrer du status på journalposten til F (ferdig). Velg deretter «meny» og (ekspeder) for å sende ut enten på e-post eller i papir. Hva skjer i WebSak når jeg lager foreløpig svar? I journalposten som inneholder det foreløpige svarbrevet vil feltet Svar på vise JournalpostID til den journalposten som er blitt avskrevet/besvart:. (Om Svar på vise betyr det at journalposten avskriver mer enn en journalpost.) Journalposten vil ikke komme i forfallsliste, men bli liggende i restanseliste. Grunnkurs for saksbehandlere i WebSak 25

27 Besvare/Avskrive et inngående dokument med et utgående brev Du gjør følgende: Hent frem det inngående brevet du skal svare på (eks. via kurven Restanse i arbeidsbordet). Når du har den inngående journalposten aktiv. Klikk på Meny knappen og velger Besvar og avskriv restanse: Det opprettes nå en ny journalpost - dokumenttype U (utgående), behandlingstype A (avskriv). Er det flere journalposter med restanse, kommer avskrivningsbilde opp, velg de du skal avskrive. Svar ja på spørsmålet "Ønsker du å endre tittel, gradere eller gjøre andre endringer i journalpostregistreringen?". Gjøre nødvendige endringer Du gjør følgende for å skrive brevet: Klikk på knappen Lag Velg hvilken tekstmal du vil bruke. Skriv brevet Når du har skrevet tekstdokumentet, gå tilbake til WebSak ved å klikke og Når du kommer tilbake til journalpostbildet i WebSak, endrer du status på journalposten til F (ferdig). Velg deretter «meny» og (ekspeder) for å sende ut enten på e-post eller i papir. Hva skjer med journalposten Om journalstatus blir stående med R (reservert), vil dokumentet ligge i kurven Konsept. Dersom du endrer status til F vil du nå få beskjed om at journalposten avskriver andre dokumenter. Den inngående journalposten du svarte på forsvinner fra restanselisten din. Når journalstatus blir endret til E (ekspedert), vil dokumentet havne i kurv hos arkivet. Arkivet vil endre fra status E (ekspedert) til J (journalført), slik at det kommer på postlisten. Skal dokumentet godkjennes av leder, bruk flagg funksjonen og send til godkjenning. Dokumenter som sendes til godkjenning skal ha status R (reservert), slik at leder eventuelt kan lage ny versjon av dokumentet. For å avskrive uten å besvare trykker du «Meny», «Avskrivningsopplysninger» og velger TE, TO eller TLF. Grunnkurs for saksbehandlere i WebSak 26

28 Besvare/ avskrive internt notat (N) Ved flere mottakere av notat, må alle mottakere avskrive. Du kan avskrive et internt notat ved å klikke på Meny knappen og Besvar og avskriv og opprette et nytt notat til avsender eller ved å avskrive direkte på notatet. Klikk i kolonnen Avskr for å velge avskrivningsmåte. Gul bakgrunn betyr at dokumentet ikke er åpnet og/eller lest. Avskrive notatet (N) uten å besvare med nytt notat. Du kan avskrive ved å gå inn på bildet Avskr.oppl under Diverse. Alternativ 1.. Du gjør følgende: Finn fram til riktig arkivsak (bruk kurven restanseliste). Åpne journalposten for notatet du skal avskrive. Velg Avskr. oppl Diverse-menyen. Du får nå opp følgende vindu: Velg riktig avskrivningsmåte. Eks TE Dato fylles automatisk ut med dagens dato. Klikk OK. I mottakertabellen ser det nå slik ut: Grunnkurs for saksbehandlere i WebSak 27

29 Avskrive internt notat (N) med notat tilbake (besvar) Du gjør følgende: Finn frem til riktig arkivsak (bruk kurven restanseliste) og notatet du skal besvare. Når du har journalposten for notatet du skal besvare klikker du på knappen Meny og velger Besvar notat: Når en velger menyvalget Besvar notat, får du følgende spørsmål:. Svar ja på spørsmål. om "Ønsker du å endre tittel,?". Gjør eventuelle endringer i journalposten. Skriv notatet Velg Lag Velge hvilken tekstmal du ønsker. Når du har skrevet tekstdokumentet kan du gå tilbake til WebSak ved å klikke på og Grunnkurs for saksbehandlere i WebSak 28

30 Når du kommer tilbake til journalpostbildet i WebSak, endrer du status til F (ferdig). Mottakere får da notatet i sin innboks. Hva skjer med innholdet i kurvene Om journalstatus blir stående med R (reservert), vil dokumentet ligge i kurven Konsept. Endres status til F (ferdig) vil du nå få beskjed om at journalposten avskriver andre dokumenter, det notatet du svarte på vil da forsvinne fra innboks og restanselisten din. Notatet vil bli tilgjengelig i kurv for mottaker i innboks og restanse. Notatet havner i kurv hos arkivet som vil endre fra status F (ferdig) til J (journalført). I journalposten som en svarer på vil det se slik ut: Grunnkurs for saksbehandlere i WebSak 29

31 Elektronisk godkjenning/flagging elektronisk underskrift Når rutinen nedenfor følges, kan utgående brev sendes/ekspederes uten fysisk underskrift. Dokumentet som skal godkjennes underskrives sendes til leder for godkjenning. Etter godkjenning setter saksbehandler journalposten til status F (ferdig) før ekspedering. Elektronisk godkjente dokumenter i WebSak får påskriften: «Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift». Denne påskriften står også på dokumenter med bare en underskrift. Status F (ferdig) betyr egen godkjenning. Hvis dokumentet må ha fysisk underskrift, tas denne påskriften bort i Word-dokumentet. Godkjenning: Alle dokumenter/brevmaler som skal ha to underskrifter skal flagges/sendes til godkjenning til nærmeste eller øverste leder. Journalposten skal ha status R (reservert). Klikk på flagg funksjonen på journalposten. Velg Lag ny Grunnkurs for saksbehandlere i WebSak 30

32 Hak av i ruten Til godkjenning Velg i nedtrekksmenyen Min leder. Dersom dokumentet skal godkjennes av en annen, klikker du på det grønne krysset og henter inn den personen du skal ha. Grunnkurs for saksbehandlere i WebSak 31

33 Skriv inn navnet på den du vil ha, klikk på Til og deretter Ok. Når du da kommer tilbake til oppgavebildet trykker du Ok og meldingen er sendt. Flagget vil være rødt kun hos den som skal godkjenne. Dokumentet som er sendt til godkjenning ligger i kurven «Mottatt for godkjenning (LED)» hos leder. Tilbakemelding vil komme i kurven «Mottatte oppgaver» når leder har godkjent/ikke godkjent. Grunnkurs for saksbehandlere i WebSak 32

34 Slette/deaktivere oppgaver Man kan slette en oppgave som ble feil. Dobbeltklikk på flagget, merk oppgaven du vil deaktivere ved å klikke på linjen med oppgaven. Knappen Deaktivere oppgave er nå aktivert og kan velges. Du vil se at oppgaven er deaktivert ved at oppgaven er streket over. Dokumenttyper vi må forholde oss til Inngående eksternt brev som skannes og registreres inn av arkivet. Dette krever avskriving. (Besvares med utgående brev, TE, TO.) Utgående brev til eksterne mottakere, kan også være svar på et inngående brev fra eksterne mottakere Internt notat kan være referater, møteinnkallinger o.l. Krever ikke avskriving. Internt notat med oppfølging er et «brev» internt i organisasjonen som sendes andre saksbehandlere, som skal saksbehandles/avskrives. Interne dokumenter er dokumenter som blir sendt og mottatt innen organisasjonen, dvs mellom saksbehandleren og avdelinger/seksjoner som jobber mot samme journalsystem. Det er bare mulig å legge til saksbehandlere eller avdelinger/seksjoner som mottakere av et notat. Grunnkurs for saksbehandlere i WebSak 33

35 Ekspedere fra WebSak Dette gjelder ekspedering av utgående dokumenter fra WebSak. Du kan velge om du skal sende dokumentene ut som e-post eller på papir. Dokumenter som er untatt fra offentligheten kan ikke sendes som e-post. 1. Velg Meny og Ekspeder. Velg om du vil flette på nytt eller ikke. 2. Velg hoveddokument som vedlegg ved å klikke på knappen OBS! Hoveddokument som meldingstekst brukes ikke!! 3. Du kan endre ekspederingsmåten ved å høyreklikke på mottakeren, velge e-post eller papir. Dette er enten eller. 4. Skriv inn meldingstekst hvis du ønsker det. Det gjør du ved å klikke Hvis du ikke skriver noe i meldingsfeltet blir epostteksten: «Se vedlagte saksdokumenter». Teksten du skriver inn blir ikke lagret under Merknad som før. Grunnkurs for saksbehandlere i WebSak 34

36 5. Om du ønsker å forhåndsvise dokumentene før du ekspederer merker du fila i nedre del av skjermbildet. Forhåndsvisning åpner seg nederst på høyre side. 6. Her kan du bla mellom mottakerne og se at alle får hvert sitt dokument. Du kan også forhåndsvise vedleggene. Grunnkurs for saksbehandlere i WebSak 35

37 7. Når alt er korrekt ekspederer du ved å trykke på øverst i venstre hjørne. 8. Du får da opp dette: Trykk OK. 9. Når WebSak er ferdig å ekspedere vil det se slik ut: Grunnkurs for saksbehandlere i WebSak 36

38 Under Tillegg på journalposten vil loggen se slik ut: Grunnkurs for saksbehandlere i WebSak 37

39 Overføring av E-post til WebSak Du gjør følgende: Søk opp arkivsaken Stå Lotus Notes inne i den e-posten du vil journalføre, Trykk på knappen Overfør til WebSak. For å hente opp enkeltsak klikker du nede på oppgavelinjen på skrivebordet ditt. Du får opp en mørkeblå A i oppgavelinjen nederst på skjermen. Dette er Acos enkeltsak registreringsbilde. Grunnkurs for saksbehandlere i WebSak 38

40 Trykk på knappen «Hent aktiv sak fra WebSak» og du henter opp saken du har valgt i WebSak. Kontroller at registreringsopplysningene er korrekte. For å velge hvilket vedlegg du ønsker skal være hoveddokument haker du av for «Hoveddokument». Knappen «Kopier til WebSak» gjør at selve e-posten med vedlegg blir overført til valgte arkivsak. E-posten er nå overført til WebSak. Hent opp WebSak Oppdater i journalpostbildet ved å klikke på fanen «Alle journalposter». Sjekk og korriger journalopplysningene etter overføring av e-post. Journalposttittel skal ikke inneholde Re, Vs etc eller spesialtegn. Skrivereglene gjelder her. Avsender/Mottaker (Det skal ikke stå navn på privatperson hvis du har mottatt fra firma). Kontaktperson kan skrives i Att feltet. Grunnkurs for saksbehandlere i WebSak 39

Standard dokumentproduksjon

Standard dokumentproduksjon Brukerhåndbok for Kontor 2000 Standard dokumentproduksjon Begreper:... 1 Registrere ny sak:... 3 Unnta saken fra offentlighet:... 3 Fane 1 Parter:... 3 Fane 2 arkiv:... 3 Registrere ny journalpost:...

Detaljer

Høgskolen i Telemark Sentral arkivfunksjon

Høgskolen i Telemark Sentral arkivfunksjon Høgskolen i Telemark Sentral arkivfunksjon Brukerveiledning i for saksbehandlere ephorte versjon 2.1.8.09 februar 2009 Innhold: Oppstart og pålogging... 2 Skjermbildet... 2 Venstremenyen... 3 Verktøylinjen...

Detaljer

PUBLIC 360 BRUKERVEILEDNING

PUBLIC 360 BRUKERVEILEDNING PUBLIC 360 BRUKERVEILEDNING Gro Wisting Haugland, versjon 1 11.12.2013 Innhold INNLEDNING... 3 EKSEMPLER PÅ DOKUMENTTYPER SOM SKAL ARKIVERES I PUBLIC 360... 4 HJELP-FUNKSJONEN I PUBLIC 360... 5 ROLLER...

Detaljer

Opplæring i ESA 8 Saksbehandlere

Opplæring i ESA 8 Saksbehandlere 1 Opplæring i ESA 8 Saksbehandlere Hvilke dokumenter skal journalføres i ESA og leveres arkivet Alt som oppstår som ledd i saksbehandlingen og har verdi som dokumentasjon: Inngående dokumenter som blir

Detaljer

Postadresse Besøksadresse Kontakt Saksbehandler

Postadresse Besøksadresse Kontakt Saksbehandler Høgskolen i Telemark Sentral arkivfunksjon Brukerveiledning i for saksbehandlere ephorte versjon 2.1.8.09 september 2008 Innhold: Oppstart og pålogging...2 Skjermbildet...2 Venstremenyen...3 Verktøylinjen...4

Detaljer

WebSak Basis Brukerdokumentasjon - søkefunksjoner Oppdatert juni 2013 COPYRIGHT ACOS AS

WebSak Basis Brukerdokumentasjon - søkefunksjoner Oppdatert juni 2013 COPYRIGHT ACOS AS WebSak Basis Brukerdokumentasjon - søkefunksjoner Oppdatert juni 2013 COPYRIGHT ACOS AS Uautorisert reproduksjon, redigering, publisering og salg av dette dokumentet er ikke tillatt. Dette dokumentet kan

Detaljer

Hva er Sak. Hva er Journalpost

Hva er Sak. Hva er Journalpost ESA 8.1. 11.02.16 1 Innhold Hva er Sak... 3 Hva er Journalpost... 3 Lage en ny sak... 5 Registrere en ny journalpost... 10 Svar på Journalpost ( svar på brev/innkommen post )... 17 Arkiver e-post... 21

Detaljer

Mine restanser. Svare på notat Avskrive restanse

Mine restanser. Svare på notat Avskrive restanse Mine restanser. Svare på notat Avskrive restanse Formål Når du som saksbehandler mottar et dokument som krever oppfølging, kalles dette en restanse og det settes et oppfølgingsflagg på posten. Du får restanse

Detaljer

Rutiner for dokumentbehandling i ephorte ved NTNU

Rutiner for dokumentbehandling i ephorte ved NTNU Rutiner for dokumentbehandling i ephorte ved NTNU Dato: November 2005 Innhold: 1 ARKIVTJENESTEN VED NTNU... 2 2 HVA ER EPHORTE... 2 3 SAKS-, JOURNALPOST- OG DOKUMENTBEGREPET I EPHORTE... 2 3.1 SAKSPRINSIPPET:

Detaljer

ephorte i Outlook Dokumentsenteret v/ Geir Håvard Ellingseter oktober 2014

ephorte i Outlook Dokumentsenteret v/ Geir Håvard Ellingseter oktober 2014 ephorte i Outlook Dokumentsenteret v/ Geir Håvard Ellingseter oktober 2014 1 Overføre e-post til fra Outlook til egen sak i ephorte 1. Klikk på vis felt for saker i ephortemenyen i Outlook. 2. Da vises

Detaljer

Rutiner dokumenthåndtering for saksbehandlere

Rutiner dokumenthåndtering for saksbehandlere ARKIV - Dokumenthåndtering Versjon: 1.0 ID: 2548 Gyldig fra: 05.09.2012 Forfatter: Hilde Simonsen Kvisle (Fagleder arkiv) Revisjonsfrist: 05.09.2013 Godkjent av: Knut Erik Lippert (Informasjonssjef) Rutiner

Detaljer

Brukerhåndbok Websak Fokus

Brukerhåndbok Websak Fokus Brukerhåndbok Websak Fokus Versjon 1/2017 Innhold Websak Fokus... 4 1 Hjelp... 4 2 Hovedmeny... 5 3 Kurver... 6 4 Lese og besvare innkommet post... 7 4.1 Lese... 7 4.2 Besvare... 8 4.3 Ekspedere utgående

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Outlook2Ephorte Gecko Informasjonssystemer AS Jarle Trydal

Brukerdokumentasjon. Outlook2Ephorte Gecko Informasjonssystemer AS Jarle Trydal Outlook2Ephorte 4.3 01.03.2016 Gecko Informasjonssystemer AS Jarle Trydal INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 INNLEDNING... 3 OVERORDNET BESKRIVELSE... 3 Støttede versjoner... 3 Generelle forutsetninger...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 2 Besvar eller avskriv brev/notat Versjon/dato for revisjon: 01.10.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 2 Besvar eller avskriv brev/notat Versjon/dato for revisjon: 01.10.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Besvar eller avskriv brev/notat Versjon/dato for revisjon: 01.10.2014 P360-klient: Outlook og web Utarbeidet av: Monica Narum Dato: 01.10.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dokumentsenteret

Detaljer

Brukerveiledning for ledere / saksfordelere ved

Brukerveiledning for ledere / saksfordelere ved Brukerveiledning for ledere / saksfordelere ved Høgskolen i Telemark (HiT) KORTVERSJON 1.7.011 - JPe Innhold Side 1 Kjekt å vite 1.1 Arkiv- og saksbehandlingssystem 1. Arkiveringsplikt 1.3 Interne notat

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Importer epost via Outlook-klienten drag&drop Versjon/dato for revisjon: 04.03.2015 P360-klient: Outlook Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 06.10.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dokumentsenteret

Detaljer

Hvordan unnta et dokument (journalpost) fra offentlighet i WebSak

Hvordan unnta et dokument (journalpost) fra offentlighet i WebSak ID Nfk.F.4.1.4.2.8 Versjon 0.03 Gyldig fra 07.11.2016 Siste versjon 01.03.2017 Forfatter May Moursund Verifisert Godkjent Hvordan unnta et dokument (journalpost) fra offentlighet i WebSak

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 2 Nytt brev/dokument ut Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 2 Nytt brev/dokument ut Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Nytt brev/dokument ut Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 P360-klient: Outlook og web Utarbeidet av: Monica Narum Dato: 25.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dokumentsenteret

Detaljer

FØRSTEHJELP I EPHORTE VED NHH

FØRSTEHJELP I EPHORTE VED NHH FØRSTEHJELP I EPHORTE VED NHH Dette dokumentet er en kortfattet førstehjelp i bruk av ephorte ved NHH. Det er forskjellige muligheter å komme videre på hvis du står fast i bruken av systemet. Det første

Detaljer

Høgskolen i Telemark ephorte - Sak 2006/1. Versjon 4 Dato: 28. september 2008 Utarbeidet av Arkivleder Jorunn Pedersen

Høgskolen i Telemark ephorte - Sak 2006/1. Versjon 4 Dato: 28. september 2008 Utarbeidet av Arkivleder Jorunn Pedersen Høgskolen i Telemark ephorte - Sak 2006/1 (INTERNT NOTAT) Versjon 4 Dato: 28. september 2008 Utarbeidet av Arkivleder Jorunn Pedersen Innhold 1 Registrering av interne notat ved HiT 2 Når opprettes interne

Detaljer

ephorteoutlook for leder og saksbehandler

ephorteoutlook for leder og saksbehandler ephorteoutlook for leder og saksbehandler Kvæfjord, Evenes, Tjeldsund Revisjonshistorie Revisjon nr. Revisjonsdato Endringer Revidert av EVRY 2013-2015 2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 5 2 Introduksjon til grensesnittet...

Detaljer

1. Lage sak. Søk etter aktuell saksbehandler Trykk Sett en prikk i Trykk. Status: Preutfylt med status R.

1. Lage sak. Søk etter aktuell saksbehandler Trykk Sett en prikk i Trykk. Status: Preutfylt med status R. 1. Lage sak KOKEBOK MILJØENHETEN/BYANTIKVAREN ESA Web september 2009 ny sak (øverst i venstre hjørne) Velg saksart STD Velg sakstype STD Skriv inn en beskrivende tittel: Gateadresse og gnr/bnr skal alltid

Detaljer

Gjesdal kommune. Saksframlegg. Hvordan melde opp saker til politisk behandling

Gjesdal kommune. Saksframlegg. Hvordan melde opp saker til politisk behandling Gjesdal kommune Saksframlegg Hvordan melde opp saker til politisk behandling 17.12.2014 Innhold 1 Hvordan melde opp saker?... 3 1.1 Redigering av lister i Word... 9 1.2 Hvordan legge til vedlegg?... 10

Detaljer

Mottatt post: Der er din innkomne post som du må se på, der kan du være saksbehandler, kopimottaker, mottaker.

Mottatt post: Der er din innkomne post som du må se på, der kan du være saksbehandler, kopimottaker, mottaker. ESA HVORDAN BRUKE FORSIDEN DIN: Mottatt post: Der er din innkomne post som du må se på, der kan du være saksbehandler, kopimottaker, mottaker. Er du saksbehandler Lage svarbrev eller Ta brevet til etterretning

Detaljer

2. Hvordan opprette og sende dokument via SvarUT (ekspedere)

2. Hvordan opprette og sende dokument via SvarUT (ekspedere) 1. Hva er SvarUT? SvarUT er en løsning for kommuner til formidling av digital post. Som saksbehandler i WebSak kan du gjennom SvarUT sende digital post til innbyggere, næringsliv og offentlige organ. NB!

Detaljer

Saksbehandlingsrutiner

Saksbehandlingsrutiner Saksbehandlingsrutiner Retningslinjer for saksbehandling i WebSak Fokus Dette dokumentet beskriver hvordan kommunene i Nordhordland skal bruke dokumenthåndteringsverktøyet WebSak Fokus i sin saksbehandling.

Detaljer

ESA. Brukerveiledning for saksbehandlere Versjon 8.0. Brukerveiledning saksbehandlere - ESA versjon 8.0 Dato: Oktober 2012. Side 1

ESA. Brukerveiledning for saksbehandlere Versjon 8.0. Brukerveiledning saksbehandlere - ESA versjon 8.0 Dato: Oktober 2012. Side 1 ESA Brukerveiledning for saksbehandlere Versjon 8.0 Brukerveiledning saksbehandlere - ESA versjon 8.0 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Pålogging... 4 2 ESA forside med oppgaveliste... 5 3 Lese mottatt dokument...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 2 Nytt saksfremlegg Versjon/dato for revisjon:

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 2 Nytt saksfremlegg Versjon/dato for revisjon: BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Nytt saksfremlegg Versjon/dato for revisjon: 17.10.2017 P360-klient: Outlook og web Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 09.11.2015 Ansvarlig: Dokumentsenteret Formålet

Detaljer

Brukerveiledning om arkiv 1. Kort og godt om arkivtjenesten ved UiT... 3 2. Om saksbehandlings- og arkivsystemet ephorte + litt til... 3 3.

Brukerveiledning om arkiv 1. Kort og godt om arkivtjenesten ved UiT... 3 2. Om saksbehandlings- og arkivsystemet ephorte + litt til... 3 3. Brukerveiledning om arkiv 1. Kort og godt om arkivtjenesten ved UiT... 3 2. Om saksbehandlings- og arkivsystemet ephorte + litt til... 3 3. Hva skal registreres og arkiveres?... 5 4. Saks- og journalpostbegrepet...

Detaljer

ACOS WebSak. Vedtaksbrev og oppmelding til ACOS Møte. Brukerdokumentasjon. for saksbehandlere. Mars Fra versjon

ACOS WebSak. Vedtaksbrev og oppmelding til ACOS Møte. Brukerdokumentasjon. for saksbehandlere. Mars Fra versjon ACOS WebSak Vedtaksbrev og oppmelding til ACOS Møte Brukerdokumentasjon for saksbehandlere Mars 2015 Fra versjon 4.0.13 Vilkår for bruk av dokumentet Uautorisert reproduksjon, redigering, publisering og

Detaljer

Innføring i. Grunnkurs for saksbehandlere SENTRALE BEGREP. Elektronisk arkiv og saksbehandling ved Høgskolen i Telemark. 2009-02-17 Jorunn Pedersen

Innføring i. Grunnkurs for saksbehandlere SENTRALE BEGREP. Elektronisk arkiv og saksbehandling ved Høgskolen i Telemark. 2009-02-17 Jorunn Pedersen Innføring i Grunnkurs for saksbehandlere SENTRALE BEGREP Elektronisk arkiv og saksbehandling ved Høgskolen i Telemark 2009-02-17 Jorunn Pedersen Innhold : Noark- 4... 3 Sak (saksmapper/mapper)... 3 Journalpost...

Detaljer

Våler kommune. Rutiner for saksbehandling i WebSak mai 2008

Våler kommune. Rutiner for saksbehandling i WebSak mai 2008 Våler kommune Rutiner for saksbehandling i WebSak mai 2008 Innholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Omfang... 3 3 Rollebeskrivelser... 3 3.1 Rollen leder i WebSak... 3 3.2 Rollen saksbehandler/saksansvarlig

Detaljer

SvarUt fra Websak Fokus

SvarUt fra Websak Fokus SvarUt fra Websak Fokus SvarUt er en løsning for kommuner til å formidle digital post fra Websak Fokus til innbyggere, næringsliv, offentlige og private organ. SvarUt er godkjent for forsendelser som har

Detaljer

Saksbehandlerrutiner. Saksbehandlerrutiner for IØD 6k Godkjent av Styringsgruppa ACOS websak i sak SG

Saksbehandlerrutiner. Saksbehandlerrutiner for IØD 6k Godkjent av Styringsgruppa ACOS websak i sak SG Saksbehandlerrutiner Saksbehandlerrutiner for IØD 6k Godkjent av Styringsgruppa ACOS websak i sak 2014 018 SG Innholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Målgruppe... 3 3 Generell dokumentflyt i WebSak Fokus...

Detaljer

Froland kommune. Brukerveiledning for produksjon og oppfølging av politiske saker i ephorte

Froland kommune. Brukerveiledning for produksjon og oppfølging av politiske saker i ephorte Froland kommune Brukerveiledning for produksjon og oppfølging av politiske saker i ephorte 1 Saksfremlegg i ephorte Denne veiledningen tar for seg saksgangen for en sak som skal behandles politisk. Innhold

Detaljer

Veileder for ledere i Public 360. Innhold. UiS 2017

Veileder for ledere i Public 360. Innhold. UiS 2017 Veileder for ledere i Public 360 UiS 2017 Innhold Formålet med veilederen... 2 1. Lederrollen... 2 1.1 Roller i Public 360... 2 1.2 Bytte mellom lederrolle og saksbehandlerrolle... 2 1.3 Stedfortreder...

Detaljer

Høgskolen i Telemark Sentral arkivfunksjon. ephorte versjon februar 2009

Høgskolen i Telemark Sentral arkivfunksjon. ephorte versjon februar 2009 Høgskolen i Telemark Sentral arkivfunksjon Brukerveiledning i for saksbehandlere ephorte versjon 2.1.8.09 februar 2009 Innhold: Oppstart og pålogging... 2 Produksjonsbasen... 2 Fungering for en annen person...

Detaljer

Opplæring i ESA - Personalsaker

Opplæring i ESA - Personalsaker Opplæring i ESA - Personalsaker Hvilke dokumenter skal journalføres i ESA og leveres arkivet Alt som oppstår som ledd i saksbehandlingen og har verdi som dokumentasjon: Inngående dokumenter som blir gjenstand

Detaljer

Opplæring i ESA Saksbehandlere

Opplæring i ESA Saksbehandlere 1 Opplæring i ESA Saksbehandlere Hvilke dokumenter skal journalføres i ESA og leveres arkivet Alt som oppstår som ledd i saksbehandlingen og har verdi som dokumentasjon: Inngående dokumenter som blir gjenstand

Detaljer

Arkivrutiner. WebSak Basis og WebSak Fokus

Arkivrutiner. WebSak Basis og WebSak Fokus Arkivrutiner WebSak Basis og WebSak Fokus Dette dokumentet beskriver hvordan kommunene i Nordhordland skal bruke WebSak Basis og WebSak Fokus i sine daglige arkivoppgaver. Grunnlagsdokument for innføring

Detaljer

ephorte grunnkurs for saksbehandlere

ephorte grunnkurs for saksbehandlere ephorte grunnkurs for saksbehandlere Grunnleggende ephorte-kunnskap Dette skal vi gjennomgå: Hvorfor benytte ephorte Bli kjent med skjermbildet Opprette saksmappe Behandle brev og notater (opprette og

Detaljer

ARBEIDSOPPGAVER for arkivarer ved Sentralarkivet

ARBEIDSOPPGAVER for arkivarer ved Sentralarkivet ARBEIDSOPPGAVER for arkivarer ved Sentralarkivet Prioritering Veiledning av ledere, saksbehandlere og superbrukere. Veilede saksbehandlere/ledere i bruk av ephorte. Være i dialog med/veilede superbrukerne

Detaljer

ARKIVREGLEMENT FOR EIGERSUND KOMMUNE.

ARKIVREGLEMENT FOR EIGERSUND KOMMUNE. ARKIVREGLEMENT FOR EIGERSUND KOMMUNE. Winsak saksnr. 02/5001 - løpenr. 11329/03 Sist revidert: 31. januar 2005 Ansvarlig for ajourhold: Arkivleder. DEFINISJONER: Arkivverdig post: Post som skal tas vare

Detaljer

Rutine for møtesekretær møtebehandling

Rutine for møtesekretær møtebehandling Rutine for møtesekretær møtebehandling Sist oppdatert mars 2013 Innholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Omfang... 3 3 Rollebeskrivelser... 3 3.1 Møtesekretær... 3 3.2 Utvalgsleder... 3 4 Definisjoner... 4

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE HVORDAN SKRIVE INNKALLING TIL DIALOGMØTE 1 I EPHORTE BRUKERMANUAL

HARSTAD KOMMUNE HVORDAN SKRIVE INNKALLING TIL DIALOGMØTE 1 I EPHORTE BRUKERMANUAL HARSTAD KOMMUNE HVORDAN SKRIVE INNKALLING TIL DIALOGMØTE 1 I EPHORTE BRUKERMANUAL 2 1. Start/innledning: 1. Send inn kopi av IOP (skrives ved 4 ukers sykefravær) til postmottak for innscanning og registrering

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Forstå P360 forklaringer og tips Versjon/dato for revisjon: 24.09.2014 P360-klient: Outlook og web Utarbeidet av: Monica Narum Dato: 24.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dokumentsenteret

Detaljer

Hvordan sende ut høringer fra Nordland fylkeskommune

Hvordan sende ut høringer fra Nordland fylkeskommune ID Nfk.F.4.1.4.2.3 Versjon 0.01 Gyldig fra 06.09.2016 Siste versjon 15.09.2016 Forfatter Kristin Nilsen Verifisert Godkjent Hvordan sende ut høringer fra Nordland fylkeskommune Side 1 av 9

Detaljer

ACOS WebSak. Vedtaksbrev og oppmelding til ACOS Møte. Brukerdokumentasjon. for saksbehandlere m/ekstra info til systemansvarlig

ACOS WebSak. Vedtaksbrev og oppmelding til ACOS Møte. Brukerdokumentasjon. for saksbehandlere m/ekstra info til systemansvarlig ACOS WebSak Vedtaksbrev og oppmelding til ACOS Møte Brukerdokumentasjon for saksbehandlere m/ekstra info til systemansvarlig September 2015 Vilkår for bruk av dokumentet Uautorisert reproduksjon, redigering,

Detaljer

Rutine for tjenestevedtak omsorgstjenester Strand kommune

Rutine for tjenestevedtak omsorgstjenester Strand kommune Rutine for tjenestevedtak omsorgstjenester Strand kommune For at saksbehandling skal gjennomføres må det før saksbehandlingsprosessen eller i saksbehandlingsprosessen gjennomføres en IPLOS vurdering. Se

Detaljer

WebSak Fokus. Brukerdokumentasjon for saksbehandlere

WebSak Fokus. Brukerdokumentasjon for saksbehandlere WebSak Fokus Brukerdokumentasjon for saksbehandlere 03. september 2012 Ingen deler av dette dokumentet kan kopieres til andre enn internt i din organisasjon eller reproduseres i noen form uten skriftlig

Detaljer

Kontor 2000 for saksbehandlere

Kontor 2000 for saksbehandlere Kontor 2000 for saksbehandlere Søk etter saker Oppfølging av saker Avgjøre behandlingsmåte Politisk behandling Arbeidsnotater Journalføring av eposter Innscanning av inngående brev Opprette ny sak Avslutte

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

MANDAL KOMMUNE. Rutinebeskrivelser Ephorte versjon 2010.1.0. Ajourført 13.11.12

MANDAL KOMMUNE. Rutinebeskrivelser Ephorte versjon 2010.1.0. Ajourført 13.11.12 MANDAL KOMMUNE Rutinebeskrivelser Ephorte versjon 2010.1.0 Ajourført 13.11.12 Saksbehandlers huskeliste i ephorte 3 Begreper i Ephorte 4 Brukerstøtte 5 Pålogging/avlogging i ephorte 6 Saksbehandlersøk

Detaljer

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgave 1 Synkronisere dokumentbibliotek med lokal PC (IKKE MAC)... 2 Oppgave 2 Opprette nytt dokument direkte fra SharePoint... 4 Oppgave 3 Opprette nytt dokument fra

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE Tillitsvalgt (ATV) og vara på KS-området (videregående skole, grunnskolen, kommunale barnehager, PPT mfl). Andre tillitsvalgte som bruker Gmail Oppdatert utgave 01.06.2011 BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

Detaljer

Rutiner for generell saksbehandling

Rutiner for generell saksbehandling Rutiner for generell saksbehandling Etnedal kommune Innholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Omfang... 4 3 /myndighet... 4 4 Rollebeskrivelser... 4 4.1 Rollen Leder i WebSak... 4 4.2 Rollen Saksbehandler/saksansvarlig

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark seksjonen Versjon 12 Journalnr: 2009/304 Dato: 13.10.2011 ets oppgaver, oppfølging, kvalitetssikring Ansvar Driftsoppgaver (Rutiner, veiledninger m.v. finnes i følgende interne dokumenter:

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 3 - Personalmapper Versjon/dato for revisjon: 11.03.2015

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 3 - Personalmapper Versjon/dato for revisjon: 11.03.2015 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 3 - Personalmapper Versjon/dato for revisjon: 11.03.2015 P360-klient: Outlook og web Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 13.10.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dokumentsenteret Formålet

Detaljer

Kontor 2000 esak. Grunnkurs. Lunner kommune

Kontor 2000 esak. Grunnkurs. Lunner kommune Kontor 2000 esak Grunnkurs Lunner kommune 1 Dokumentasjon i offentlig forvaltning Krav om skriftlighet Forutsigbarhet Likebehandling Dokumentasjon av handlinger Offentlige organer plikter å ha arkiv og

Detaljer

SENTRALISERT POST- / ARKIVTJENESTE.

SENTRALISERT POST- / ARKIVTJENESTE. KRØDSHERAD KOMMUNE SENTRALISERT POST- / ARKIVTJENESTE. Målsetting for sentralisert postbehandling. o Innføring av godt fungerende og enkle standardiserte rutiner. o Rask og korrekt behandling fra posten

Detaljer

ephorte grunnkurs for saksbehandlere

ephorte grunnkurs for saksbehandlere ephorte grunnkurs for saksbehandlere Grunnleggende ephorte-kunnskap Dette skal vi gjennomgå: Hvorfor benytte ephorte Bli kjent med skjermbildet Opprette saksmappe Behandle brev og notater (opprette og

Detaljer

MANDAL KOMMUNE. Rutinebeskrivelser Ephorte versjon 2010.1 Ajourført 01.09.10

MANDAL KOMMUNE. Rutinebeskrivelser Ephorte versjon 2010.1 Ajourført 01.09.10 MANDAL KOMMUNE Rutinebeskrivelser Ephorte versjon 2010.1 Ajourført 01.09.10 Arkivveiledning saksbehandlere... 3 Saksbehandlers huskeliste i ephorte... 3 Begreper knyttet til Noark 4 og Eporte... 4 Brukerstøtte...

Detaljer

WebSak Basis. Brukerdokumentasjon for saksbehandlere, med informasjon til systemansvarlige

WebSak Basis. Brukerdokumentasjon for saksbehandlere, med informasjon til systemansvarlige WebSak Basis Brukerdokumentasjon for saksbehandlere, med informasjon til systemansvarlige 21. november 2011 Ingen deler av dette dokumentet kan kopieres til andre enn internt i din organisasjon eller reproduseres

Detaljer

Brukerveiledning for lønnsbestillinger i ephorte. Personalrutineprosjektet ved UiO 2010/ versjon 11

Brukerveiledning for lønnsbestillinger i ephorte. Personalrutineprosjektet ved UiO 2010/ versjon 11 Brukerveiledning for lønnsbestillinger i ephorte Personalrutineprosjektet ved UiO 2010/2011 24.02.2011 versjon 11 2 Brukerveiledning for lønnsbestillinger i ephorte versjon 11 Forord Denne brukerveiledningen

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Flere som skal skrive i samme dokument rettigheter og versjoner Versjon/dato for revisjon: 04.03.2015 P360-klient: Web Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 01.10.2014 Ansvarlig:

Detaljer

Vedlegg 3 ephorte brukerveiledning for utvalgssekretær 1

Vedlegg 3 ephorte brukerveiledning for utvalgssekretær 1 Vedlegg 3 ephorte brukerveiledning for utvalgssekretær 1 Innhold 1. Oppstart og innlogging... 3 1. Registrere og vedlikeholde medlemmer... 3 2. Oppsett av sakskart... 4 3. Oppsett av faste saker... 4 4.

Detaljer

ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING I PROFIL

ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING I PROFIL 1892011 Versjon 3 ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING I PROFIL mellom pleie- rehabilitering og omsorgstjenesten og fastlege Innhold Hva betyr meldingsboksene? 3 Hvordan behandle meldinger i innboksen? 3 Hvordan

Detaljer

Kurs for saksbehandlere ESA. Kurs Arkiv Plugin Versjon 8.0

Kurs for saksbehandlere ESA. Kurs Arkiv Plugin Versjon 8.0 Kurs for saksbehandlere ESA Kurs Arkiv Plugin Versjon 8.0 EVRY Postboks 494 Skøyen 0213 OSLO Telefon: 06500 (sentralbord) Telefaks: 22 52 85 10 (resepsjon) evry.com Avfotografering eller annen reproduksjon

Detaljer

Oppretting av møte: 1: Logg inn som «Utvalgssekretær».

Oppretting av møte: 1: Logg inn som «Utvalgssekretær». Oppretting av møte: 1: Logg inn som «Utvalgssekretær». 2: Gå til «Utvalgsbehandling» og «Alle utvalg» for å opprette et møte. 3: Velg utvalget du vil opprette møte i. 4: Under punktet for «Møter» kan du

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Venstremenyen i web-klienten og menyen i Outlook Versjon/dato for revisjon: 10.09.2017 P360-klient: Web og Outlook Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 24.09.2014 Ansvarlig:

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Brukerveiledning for lønnsbestillinger i ephorte. Personalrutineprosjektet ved UiO 2010/ versjon 12

Brukerveiledning for lønnsbestillinger i ephorte. Personalrutineprosjektet ved UiO 2010/ versjon 12 Brukerveiledning for lønnsbestillinger i ephorte Personalrutineprosjektet ved UiO 2010/2011 12.04.2011 versjon 12 2 Brukerveiledning for lønnsbestillinger i ephorte versjon 12 Forord Denne brukerveiledningen

Detaljer

Brukerdokumentasjon Ephorte - UTVALGSMODUL

Brukerdokumentasjon Ephorte - UTVALGSMODUL Brukerdokumentasjon Ephorte - UTVALGSMODUL Dokumentsenteret v/ Geir Håvard Ellingseter februar 2011 Innledning Utvalgsmodulen benyttes til å sette opp sakskart og produsere møteinnkalling som sendes ut

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Vedlegg I Rutiner for behandling av innsynskrav

Vedlegg I Rutiner for behandling av innsynskrav Vedlegg I Rutiner for behandling av innsynskrav Innhold 1 Publisering på offentlig elektronisk postjournal (OEP)... 2 1.1 Hva skjer før publisering i OEP?... 2 1.2 Hva skjer etter publisering i OEP?...

Detaljer

Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner

Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner Versjon av 21.1.2010 Innledning Før man kan få tilgang til MUSITs samlingsdatabaser, må man få tildelt et brukernavn og passord. Dette får man ved å henvende

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

WebSak Fokus. Brukerdokumentasjon. A-Post. Versjon 4.2.3

WebSak Fokus. Brukerdokumentasjon. A-Post. Versjon 4.2.3 WebSak Fokus Brukerdokumentasjon A-Post Versjon 4.2.3 November 2015 Vilkår for bruk av dokumentet Uautorisert reproduksjon, redigering, publisering og salg av dette dokumentet er ikke tillatt. Dette dokumentet

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

NOARK EGENERKLÆRING OM SYSTEMFUNKSJONALITET FRA PRODUSENTER AV NOARK-SYSTEMER

NOARK EGENERKLÆRING OM SYSTEMFUNKSJONALITET FRA PRODUSENTER AV NOARK-SYSTEMER RIKSARKIVAREN Revidert 01.03.2004 Om den praktiske utfyllingen av skjemaet: Hvor opplysninger skal spesifiseres, kan det nødvendige antall ekstra linjer settes inn etter behov. Det kan brukes en fri form

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Arbeidsflyt internt til gjennomgang eller godkjenning Versjon/dato for revisjon: 10.10.2017 P360-klient: Outlook og web Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 01.10.2014

Detaljer

Møte- og utvalgsbehandling Public 360 UiS

Møte- og utvalgsbehandling Public 360 UiS Møte- og utvalgsbehandling Public 360 UiS UiS 2017 Innhold Generelt om utvalgsmodulen... 1 1.Opprettelse av Utvalg... 1 2. Opprette saksfremlegg melde inn saker til et møte (saksbehandler)... 2 3. Utvalgssekretærens

Detaljer

KURSDOKUMENTASJON. - Kvalitet gjennom engasjement - Versjon 6.6 August 2008 SAKSBEHANDLINGSFUNKSJONER COPYRIGHT ACOS AS

KURSDOKUMENTASJON. - Kvalitet gjennom engasjement - Versjon 6.6 August 2008 SAKSBEHANDLINGSFUNKSJONER COPYRIGHT ACOS AS KURSDOKUMENTASJON SAKSBEHANDLINGSFUNKSJONER - Kvalitet gjennom engasjement - Versjon 6.6 August 2008 COPYRIGHT ACOS AS Ingen deler av dette dokumentet kan kopieres til andre enn internt i din organisasjon

Detaljer

IST Skole Fravær - Foresatt

IST Skole Fravær - Foresatt IST Skole Fravær - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

RUTINE/RETNINGSLINJER FOR MOTTAK,

RUTINE/RETNINGSLINJER FOR MOTTAK, RUTINE/RETNINGSLINJER FOR MOTTAK, SORTERING OG REGISTRERING AV POST POSTMOTTAK TYDAL KOMMUNE... 2 POSTRUTINER FOR LEGEKONTORET... 2 MOTTAK AV E-POST... 3 MOTTAK AV ELEKTRONISKE-SKJEMA (E-SKJEMA)... 3 UTLEGGING

Detaljer

Postbehandling og dokumentflyt. Beate Aasen Bøe

Postbehandling og dokumentflyt. Beate Aasen Bøe Postbehandling og dokumentflyt Beate Aasen Bøe Dokumentflyt Postsortering Journalføring Saksbehandling Arkivering Post- og ekspedisjonsrutiner Til/fra ekspedisjon Post inn Postmottak Til/fra saksbehandler

Detaljer

Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt

Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt Innhold Kundefilter.... 3 Lage nytt kundefilter:... 3 Fødselsdag i dag:... 3 Seniorer... 4 Kontrakter som utløper... 4 Kunder med lite oppmøte... 5 Slette kundefilter...

Detaljer

Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual

Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual 1 Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual Oppdatert 14. februar 2010 Innholdfortegnelse Logg inn side 2 Arkfanen Arkiv side 3 Andre verktøy under arkfanen Arkiv side 4 Tilleggsinformasjon på en tilbakemelding

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Flere som skal skrive i samme dokument rettigheter og versjoner Versjon/dato for revisjon: 01.10.2014 P360-klient: Web Utarbeidet av: Monica Narum Dato: 01.10.2014 Ansvarlig:

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 3 - Personalmapper Versjon/dato for revisjon: 13.10.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 3 - Personalmapper Versjon/dato for revisjon: 13.10.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 3 - Personalmapper Versjon/dato for revisjon: 13.10.2014 P360-klient: Outlook og web Utarbeidet av: Monica Narum Dato: 13.10.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dokumentsenteret Formålet

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR INTERNE SAKKYNDIGE. INNHOLDSFORTEGNELSE

BRUKERVEILEDNING FOR INTERNE SAKKYNDIGE. INNHOLDSFORTEGNELSE BRUKERVEILEDNING FOR INTERNE SAKKYNDIGE. INNHOLDSFORTEGNELSE Support... 2 Logge ut av Isak, sikker sone og ditt skrivebord.... 3 Brukerveiledning for interne sakkyndige... 4 Start-sidens utseende... 4

Detaljer

Etnedal kommune. Brukerhåndbok kortversjon Websak

Etnedal kommune. Brukerhåndbok kortversjon Websak 1 Etnedal kommune Brukerhåndbok kortversjon Websak 2 Pålogging i Websak Brukernavn: 3+3 bokstaver (3 etternavn og 3 fornavn) Søke i Arkivsak Alle felter er søkbare. Skriv % søkeord% for å søke etter saken.

Detaljer

Kort veiledning for mottakere

Kort veiledning for mottakere Kort veiledning for mottakere Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Kort veiledning for mottakere Daglige Oppgaver Mottak Legge inn merknader på en transport Se om et oppdrag har merknad Se alle

Detaljer

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør Innhold 1. KF Lokal personalhåndbok og KF Infoserie... 2 2 Din rolle - Redaktør... 4 3 Skriv lokal tekst... 4 4 Lag lenker i lokal tekst... 6 5.

Detaljer

Brukerveiledning Callstream. Telcom Europe

Brukerveiledning Callstream. Telcom Europe Brukerveiledning Callstream Telcom Europe Copyright 2006 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Hovedvinduet... 2 1 Verktøylinje... 3 2 Samtale vindu... 4 Ikoner... 4 Kolonner... 4 3 Internnummer søk vindu...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Forstå P360 forklaringer og tips Versjon/dato for revisjon: 10.03.2015

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Forstå P360 forklaringer og tips Versjon/dato for revisjon: 10.03.2015 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Forstå P360 forklaringer og tips Versjon/dato for revisjon: 10.03.2015 P360-klient: Outlook og web Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 24.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dokumentsenteret

Detaljer