Når maten blir livsfarlig dyr Et makroøkonomisk perspektiv på matprisene NHO Mat og Bio, 16/10/2008, sjeføkonom Øystein Dørum, DnB NOR Markets

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Når maten blir livsfarlig dyr Et makroøkonomisk perspektiv på matprisene NHO Mat og Bio, 16/10/2008, sjeføkonom Øystein Dørum, DnB NOR Markets"

Transkript

1 Når maten blir livsfarlig dyr Et makroøkonomisk perspektiv på matprisene NHO Mat og Bio, 16/1/8, sjeføkonom Øystein Dørum, DnB NOR Markets 1 1. oktober 8

2 Oversikt Hva har skjedd med prisen på mat: Nominelt og reelt? Hoveddriveren: Globaliseringen/inntektsveksten Sterke konjunkturer har også spilt inn og tilbudssiden Konsekvensene: Inflasjonen tiltar og mest i de fattige landene Men finanskrisen har endret "alt" 1. oktober 8

3 Hva var det som skjedde??? Kraftig prisoppgang: Siste to år har prisene på ris steget 17%, mais 147%, soya 137%, hvete 63% og kaffe 45%. (Sukker er imidlertid 3% billigere enn for to år siden.) Verdensmarkedspriser på mat Oct-98 Oct-3 Oct Verdensmarkedspriser på mat Oct- Oct- Oct-4 Oct-6 Oct-8 Kaffe (c/lb) Soya (c/b) Mais (c/b) Hvete (c/b) Ris ($/t) 3 1. oktober 8

4 Heftigste prisoppgang siste 4 år Fra juni 197 til august 1973 økte realprisen på korn med 13%. Fra august 6 til mars i år var økningen på 15%. Speiler hva som har skjedd med andre råvarepriser de siste årene. Siden 1998 har de reelle råvareprisene steget 175%, ledet an av energi (39%) og vareinnsats (113%). 5 CRBs prisindeks, jordbruk Deflatert m ed OECD KPI, t-3=1 8 Reelle råvarepriser, 197=1 Deflatert med enhetskost industri Oct-68 Oct-78 Oct-88 Oct-98 Oct-8 Korn Kjøtt/levende dyr I alt Mat Energi Vareinput 4 1. oktober 8

5 Du lagde salat av 5-lapper? Koster mindre, og har mer fiber 5 1. oktober 8

6 Hoveddriveren: Globaliseringen Global vareeksport økt 6½%/år siden 195. Global eksportandel fra 6% i 195 til 8% nå. Alle regioner har blitt mer åpne, men særlig Asia. Global befolkning i arbeidsfør alder økte med 1,6'' (6%) fra 198 til 5. Men eksportveid, har effektivt arbeidstilbud blitt firedoblet Vare- og tjenestehandel Prosent av BNP I-land Asia M-Østen/N-Afrika FSU/Øst-Europa LatAm Øvrig Afrika Global arbeidsstyrke 198= Faktisk Eksportveid 6 1. oktober 8

7 Bakom ligger (villet) liberalisering Vekstøkonomiene har redusert de tariffære handelshindringene, og gradvis redusert restriksjonene på kapitalkontoen. FDI mindre avregulert. Parallellt er den institusjonelle kvaliteten bedret, og kredittmarkedet kraftig utviklet. 1. Politikkbarrierer mot globalisering, EMEs (WEO 1/8) Institusjonell utvikling, EMEs (WEO 1/8) Kapitalkonto FDI Toll (ha) Instit. kvalitet Kre ditt/bnp (ha) 7 1. oktober 8

8 Globalisering = inntektsvekst Siden 197 er PPP-justert BNP/capita (kjøpekraften) i vekstøkonomiene firedoblet (tilsvarer en vekst på 4% årlig). Kina og India er hoveddriver. Økt kjøpekraft = økt etterspørsel, jf. (for eksempel) sammenhengen inntektsnivå og bilkjøp BNP/capita (PPP), 197= EM Es Asia x India/Kina Øvrige u-land I-land Biler/1 innbyggere Inntektsnivå og bilkjøp BNP per capita (1 USD, PPP) USA Japan Korea Kina 8 1. oktober 8

9 Hvor blir det av alt kobberet? På -tallet har det globale forbruket av kobber og aluminium økt med 176 tonn. 7% av dette (16 tonn) har Kina stått for, EMEs resten. Overraskende høy etterspørselsvekst har gitt lagertrekk redusert med 7% fra des til des 6. Og høye priser gjør lagerhold dyrere. Lave lagre innebærer at etterspørselsendringer gir større prisutslag Globalt forbruk av kobber og aluminium, endring å/å i 1t 4 6 USA Andre i-land Kina Andre EMEs LME: Aluminium, nikkel, sink, kobber, bly og nikkel 5 1/31/ 1/3/4 1/31/6 1/31/8 Prisindeks, 5=1 Globale lagre, 1t (ha) oktober 8

10 Hvor blir det av all maten? Siden 1994 har det globale forbruket av viktige kornslag hvete, mais, ris og soya økt med vel 5 mill. tonn. EMEs/Kina sto for 75% av økningen, mais brukt til bioetanol for 14% (men 33% siste tre år, til tross for at biodiesel kun utgjør 1½% av globalt drivstofforbruk). Lager: Fra 4m i til m nå. Lagertrekk pga. uventet høy etterspørsel, & lagerhold dyrere. (Lave lagre svekker tro på spekulasjon som driver.) 8 Globalt forbruk av hvete, mais, ris og soya. År/år i mill. tonn 5 Lager og prisindeks for hvete, mais, ris og soya Am. bio.mais Øvrig i-land Kina Øvrig EMEs Lager, dager Prisindeks, 5= oktober 8

11 Flere folk, flere kalorier, finere mat Jordas befolkning (6,6''') vokser med 78 mill./1,% årlig, mest i Asia. Gjennomsnittlig globalt kaloriinntak opp % siden 196 Korn/røtter/bønner (Pulses) erstattes av kjøtt/melk/grønnsaker. Kjøtt krever 6 ganger høyere korninntak for samme kalorimengde oktober 8

12 Sykliske forhold spiller også inn Historisk positiv samvariasjon mellom vekst i global industriproduksjon og boom i råvaremarkedene. Gjelder særlig olje, kobber og nikkel. Nåværende boom var særlig sterk og særlig langvarig, og spesiell ved at mange varegrupper lenge er i boom samtidig: Sykliske forhold ikke eneste årsak. (Om så var, tilsier avkjøling at problemet vil avta raskt.) Global industriproduksjon og perioder m/ råvareprisoppgang WEO 1/8: BNP-gap, % Varegrupper Ind. prod. å/å (%, ha) Verden I-land EM Es 1 1. oktober 8

13 samt tilbudssiden Siden 1994 har produksjonen av viktige kornslag steget like mye som veksten i etterspørselen, med vel 5 mill. tonn. Både i 6 og 7 sviktet hveteavlingene globalt, i Australia pga tørke. Økte energipriser har økt produksjonskostnadene. Også eksportrestriksjoner har bidratt til økte priser. Global produksjon av mais, ris, hvete og soya. År/år i mill. tonn Mais Soya Hvete Ris oktober 8

14 Betydelig tilbudssidepotensial Betydelige produktivitetsgevinster i jordbruket siste 3-4 år: Fallende realpriser frem til -tallet. Men 15% realprisøkning på korn siste to år, mot 13% 197/73. Store forskjeller i arealeffektiviteten: Asia 4 ggr Afrika, LatAm 3 ggr. Store arealer ikke underlagt irrigasjon. Store arealer heller ikke i bruk. Gjødselsprisene viser at produksjonsintensiteten øker. Friere handel med landbruksprodukter vil stimulere tilbudet. 14 Gjødselspriser, $/tonn Oct- Oct- Oct-4 Oct-6 Oct-8 Am m onia Ure a Fos fat oktober 8

15 Makro: Monsteret er løs! I august var prisveksten 5,6% i USA (høyeste siden 1991), 4,% i ØMU (199) og,1% i Japan (1997). Også produsentprisene stiger raskt. Høy inflasjon svekker kjøpekraften, og bidrar isolert sett til høy rente Konsumpriser Prosentvis endring år/år Sep-88 Sep-93 Sep-98 Sep-3 Sep Produsentpriser Prosentvis endring år/år Sep-88 Sep-93 Sep-98 Sep-3 Sep-8 USA ØMU Japan USA ØMU oktober 8

16 Særlig i vekstøkonomiene Veid inflasjonsrate i Asia-7 tredoblet på under ett år 1 Konsumpriser, å/å i % Konsumpriser, å/å i % Sep-3 Sep-4 Sep-5 Sep-6 Sep-7 Sep-8 Kina Korea Taiwan HK -5 Sep-3 Sep-4 Sep-5 Sep-6 Sep-7 Sep-8 Fil. SP Thai Indo oktober 8

17 takket være høy forbruksandel oktober 8

18 Lav kjerneinflasjon i i-landene hittil Ennå ingen andrerundeeffekter i industrilandene. Men har trukket opp i hele Øst-Asia. Også produsentprisveksten tiltar, som kan varsle ytterligere økning i inflasjonen på sikt. Så sent som primo september advarte sentralbankene om inflasjonsfaren Konsumpriser u/mat & energi Prosentvis endring år/år Sep-88 Sep-93 Sep-98 Sep-3 Sep-8 USA ØMU Japan oktober 8

19 Så også i Norge 4/9: Styringsrenten uendret på 5,75%. "Inflasjonen har tiltatt markert siden i fjor høst. Den underliggende prisstigningen ser nå ut til å være litt under 3½ prosent. Det er utsikter til at inflasjonen kan holde seg høy en tid fremover." Men: Usikkerheten har økt. Det beste er å sitte i ro Signal- og markedsrenter 5 KPI KPI-JAE KPIXE Aug-5 Aug-6 Aug-7 Aug-8 Folio 3m 1å å oktober 8

20 Men "noe" skjedde 1. oktober 8

21 8: Annus horribilis Bakteppe: Billig kreditt lån til nye grupper verdipapirisering. Så økte renter økt mislighold nedgraderinger sviktende tillit økte spreader. IKB falt først, så Northern Rock. I oktober falt SIVs/SPVs. Tilstanden verre over årsskiftet. Bear Sterns reddet 14. mars. Vendepunktet? Nei! Tiltakende inflasjon/sviktende vekst ga ny runde med pessimisme. Medio juli kom problemene i gigantene Fannie & Freddie opp i dagen Itraxx Financials, 5y, bps Aksjeindekser t -1m = Jan-7 Jul-7 Jan-8 Jul-8 Senior (S6/7/8/9) Sub (S6/7/8/9) 4 Oct-6 Apr-7 Oct-7 Apr-8 Oct-8 S&P5 EUROSTOXX OSEBX 1 1. oktober 8

22 Fem uker som rystet verden 7. september: Fannie & Freddie konkurs. 15.: Lehman konkurs. BoA redder ML. 16.: AIG nasjonaliseres i praksis med nødlån. 17.: 3m t-bill % for første gang siden Pearl Harbor. 18.: 18''' i $-likviditet via ECB/BoE/SNB/BoC/BoJ. 19.: Short-salg av finansaksjer forbys. Pengemarkedsfond garanteres. Bad bank varsles../1.: $7''' til kjøp av råtne lån. Morgan Stanley og Goldman Sachs søker om å bli forretningsbanker. 3.: Bernanke & Paulson på høring i Kongressen. 8.: Krisen når Europa for alvor Fortis, Hypo, Glitnir. 9.: Pakken avvises. "Bail-out" uheldig valgt begrep. 1. oktober: Senatet vedtar modifisert pakke..: ESB holder renten på 4¼%, men vurderte kutt. 3.: Representantenes hus vedtar pakken. 6.: Systemet på randen av kollaps. 8.: G1 Fed/ESB/BoE/SNB/BoC/BoA kutter 5bp. Siste uke: Kapitalmarkedet slutter å fungere. Siste helg: Vidåpne dører inn til sentralbankene Sep USA: y stat, d/d i bp Abs.snitt og +/-1 st.avvik siste 15 år -5 8-Sep 15-Sep -Sep 9-Sep 6-Oct 13-Oct USA: S&P5, d/d i % Snitt og +/- 1 st.avvik siste 15 år 15- Sep - Sep 9- Sep 6- Oct 13- Oct 1. oktober 8

23 3 1. oktober 8

24 Makroscore: Ille også før siste runde DnB NOR Markets MakroTermometer Jan.1 Jan.3 Jan.5 Jan.7 USA ØMU Japan DnB NOR Markets MakroTermometer Jan.1 Jan.3 Jan.5 Jan.7 UK Norge Sverige Score Oct.8 Husholdninger Næringsliv Land BNP-vekt Tillit Konsum Bolig Arbeidsm. Tillit Prod. Ordre Eksport I alt Inflasjon USA Japan ØMU UK Sverige Norge I alt I tabellen betyr rød oppjustering siden sist, blå nedjustering oktober 8

25 Augustanslagene våre står for fall 8-9: Globalt 3¾%, i-land 1½% i Russland ØMU Øst-Europa Japan USA India Kina Afrika Asia-9 LatAm oktober 8 Kilder: DnB NOR Markets

26 Rentene er kuttet, og skal videre ned Foliorenten hevet til 5¾%, nå kuttet til 5¼%, videre til 4¼% om ett år. Koordinert 5bp G1 onsdag 8/1. Venter (minst) 75-1bp mer. Norske renter Faktisk/prognose 18. sept Aug-1 Aug-5 Aug-9 Folio 3m 1å stat Signalrenter Faktisk/prognose 18. sept 8 Aug-1 Aug-5 Aug-9 USA Japan ØMU UK Sverige 6 1. oktober 8

27 Slik ser en bankbalanse ut DnB NOR-konsernet, 3/6/8, mill. kroner 7 1. oktober 8

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 2013

ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 2013 ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 213 Globalt: Gjenvinner balansen, med USA tilbake i førersetet USA: Mindre budsjettkutt øker farten neste år Eurosonen: Rekordlang nedtur endelig over, men oppturen blir vissen

Detaljer

Makroøkonomisk utvikling: Vår, men hvor er de grønne skuddene? Pensjonskassekonferansen, Sandefjord, 23.4.2013 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets

Makroøkonomisk utvikling: Vår, men hvor er de grønne skuddene? Pensjonskassekonferansen, Sandefjord, 23.4.2013 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Makroøkonomisk utvikling: Vår, men hvor er de grønne skuddene? Pensjonskassekonferansen, Sandefjord, 23.4.213 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Overblikk Industrilandene Gradvis gjeninnhenting, men

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

1. Internasjonal økonomi

1. Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 3/1 1. Internasjonal økonomi Økt fare for at Hellas vil forlate eurosamarbeidet har forsterket uroen i verdens finansmarkeder den siste tiden. Aksjekursene har

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Lys i enden av tunellen? For å ta det positive først; vi har aldri vært nærmere slutten av denne resesjonen Side 2 Bedriftssentimentet (PMI) stiger for andre måned

Detaljer

Finanskrisen etter Lehman Brothers: Fra vondt til verre! Kan vi unngå krise i Norge? Direktør Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet Universitet i Oslo,

Finanskrisen etter Lehman Brothers: Fra vondt til verre! Kan vi unngå krise i Norge? Direktør Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet Universitet i Oslo, Finanskrisen etter Lehman Brothers: Fra vondt til verre! Kan vi unngå krise i Norge? Direktør Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet Universitet i Oslo, 12. november 2008 Hovedpunkter Forverring av finanskrisen

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013 Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet september Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2012

EKSPORTEN I MAI 2012 JLR/ 18.6. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I MAI 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Mai 2012 Verdiendring

Detaljer

Internasjonal økonomi

Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 3/200 Internasjonal økonomi Veksten i og tok seg godt opp i løpet av fjoråret, og den positive utviklingen har vedvart i år. Også euroområdet ser omsider ut til

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på s representantskapsmøte torsdag 1. februar 8. Det tas forbehold om endringer under fremføringen. Det er år siden Henrik Wergeland ble

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Telefon: 23 08 80 00 www.nho.no Kontaktpersoner

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI 11. mai 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mai, men signaliserte at om utviklingen i norsk økonomi går som forventet så vil de kutte renten i juni. Frykt

Detaljer

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET DESember Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Juni Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Nytt rentekutt i mai eller juni

Nytt rentekutt i mai eller juni Nytt rentekutt i mai eller juni 13. april 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mars, men presenterte en ny prognose som viser at renten vil bli satt ned enten i mai eller juni. Det

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag 19. februar Innledning Norsk økonomi er nå i vekst. Oljeprisen er god. Kapasitetsutnyttelsen

Detaljer

EKSPORTEN I AUGUST 2012

EKSPORTEN I AUGUST 2012 JLR/ 20.9. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I AUGUST 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL August 2012 Verdiendring

Detaljer

Økonomiske utsikter: Kan Norge forbli et lykkeland i en krisepreget verden?

Økonomiske utsikter: Kan Norge forbli et lykkeland i en krisepreget verden? Økonomiske utsikter: Kan Norge forbli et lykkeland i en krisepreget verden? Norsk Ståldag, 3/11/11. Sjeføkonom Øystein Dørum, DnB NOR Markets 1 7. november 11 Frykt og usikkerhet preger markedet 15 1 13

Detaljer

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET september Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Makropresentasjon Mai 2010 Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Den globale veksten fortsetter Global PMI steg til 57,6 i april Høyeste nivå i statistikken (1998) Signaliserer en

Detaljer

Meld. St. 2. (2013 2014) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2014

Meld. St. 2. (2013 2014) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2014 Meld. St. 2 (213 214) Melding til Stortinget Meld. St. 2 (213 214) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene...

Detaljer

Makro & bolig. Estate Boligkonferanse, Geilo 6. september 2007. Harald Magnus Andreassen

Makro & bolig. Estate Boligkonferanse, Geilo 6. september 2007. Harald Magnus Andreassen Makro & bolig Estate Boligkonferanse, Geilo 6. september 2007 Harald Magnus Andreassen First og fremst hstort og bra meglerhus Brukthandel med aksjer + innhenting av ny kapital (corporate) Handel med alle

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2012

EKSPORTEN I JANUAR 2012 JLR/ 15.2. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I JANUAR 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Januar 2012 Verdiendring

Detaljer

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 06 Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006 Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 140 120 100 80 60 40 20 1 2002 2003 2004 2005 2006 0 1998

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2 Hovedpunkter 2 Bred oppgang i de internasjonale aksje- og rentemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på 9,6 prosent, til svarende 264 milliarder

Detaljer