Vanskelig gjeninnhentning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vanskelig gjeninnhentning"

Transkript

1 AKROØKONOMISK ANALYSE 21 April, 2010 Vanskelig gjeninnhentning Konjunkturrapport Norge April 2010 Knut Anton Mork, , Shakeb Syed, ,

2 2 Hvor er vi? Usikkerhet om hvor vi er mer grunnleggende enn om hvor vi skal Ellison & Sargent (Oxford, NYU): Usikkerhet om hvor vi er viktigst for Fed-medlemmer Bullard (St. Louis Fed): Forecasting is tracking Most of the focus in policy discussion concerns today s state vector Further out it is normally mean reversion Hva vi vet: Mangelfull risikostyring gav brutal, global resesjon Verden er på vei opp igjen Men vi vet ikke hva som blir den nye normalsituasjonen Mean reversion?

3 3 NBER Business Cycle Dating Committee er usikker Avstår fra å erklære når resesjonen i USA sluttet

4 4 NBER Business Cycle Dating Committee er usikker Avstår fra å erklære når resesjonen i USA sluttet Både produksjon og ressursbruk har snudd men ligger ennå langt under forrige topp Komitéen vil vente i tilfelle ny nedtur som i så fall kan kalles ny fase av samme resesjon og ikke ny resesjon Industriproduksjon Sysselsetting Source: Reuters EcoWin

5 5 Hva vi vet Sterk gjeninnhentning i Asia Utenrikshandelen i gang igjen (trade finance) Tilbudsside: Ennå mye å ta igjen Etterspørsel: Kinesisk investeringsprogram Men langsommere framover demografi Indices, 2000=100

6 6 Hva vi vet Sterk gjeninnhentning i Asia Utenrikshandelen i gang igjen (trade finance) Tilbudsside: Ennå mye å ta igjen Etterspørsel: Kinesisk investeringsprogram Men langsommere framover demografi Store problemer i Vest-Europa Innenlandsk etterspørsel nøler Statsfinansielle problemer truer privat sektor Betydelig risiko for ny nedtur Indices, 2000=100

7 7 Hva vi vet Sterk gjeninnhentning i Asia Utenrikshandelen i gang igjen (trade finance) Tilbudsside: Ennå mye å ta igjen Etterspørsel: Kinesisk investeringsprogram Men langsommere framover demografi Store problemer i Vest-Europa Innenlandsk etterspørsel nøler Statsfinansielle problemer truer privat sektor Betydelig risiko for ny nedtur USA vokser, men: Så langt hjulpet av lagerfylling Avhengig av stimulans? Fortsatt finansiell sårbarhet Sikreste konklusjon: Superlave renter i et år til Prosent Indices, 2000=100 USA: Husholdningenes sparerate Source: Reuters EcoWin

8 8 Nytt problem: Offentlige finanser Normalt: Automatiske stabilisatorer Aktiv finanspolitikk Hvorfor problem nå: Ekstra dyp resesjon Resesjonen kom idet eldrebølgen setter inn Redningspakker

9 Redningsaksjoner... 9

10 Offentlige finanser: Vekst er viktig Selv med Primærbalanse på null (budsjettbalanse u/renter) Plan for løpende finansiering av pensjons- og trygdeutbetalinger vil statsgjeld i forhold til BNP vokse uten grenser dersom: Vekstrate < Realrente 10

11 Offentlige finanser: Vekst er viktig Selv med Primærbalanse på null (budsjettbalanse u/renter) Plan for løpende finansiering av pensjons- og trygdeutbetalinger vil statsgjeld i forhold til BNP vokse uten grenser dersom: Vekstrate < Realrente Gjeld BNP 11

12 BNP siste tiår, gjeld (strukturelle undersk.), % av BNP BNP-indekser 12 Kilder: Reuters EcoWin, BIS

13 BNP siste tiår, gjeld (strukturelle undersk.), % av BNP BNP-indekser Kilder: Reuters EcoWin, BIS 13

14 Hellas, Portugal, Spania Problem: Ikke egen valuta Kan ikke devaluere Kan ikke trykke penger Kortsiktig løsning fra EU, IMF Men ringvirkning til privat sektor Banker Budsjettkutt 14

15 Hellas, Portugal, Spania Problem: Ikke egen valuta Kan ikke devaluere Kan ikke trykke penger Kortsiktig løsning fra EU, IMF Men ringvirkning til privat sektor Banker Budsjettkutt Lenger fram: Portugal Spania Dyptgående forandringer må komme Eurosamarbeidet kan sprekke Produktivitet (produksjon per ansatt) Tyskland Spania Kilder: Eurostat, Reuters EcoWin 15

16 Japan, USA, Storbritannia Gjeld i prosent av BNP (BIS) Japan 197% USA 92% Storbritannia 83% Problemene kan løses Japan: MVA fra 5% til 15% USA: Føderal MVA, energiavgifter på europeisk nivå 16

17 Egen valuta: Fordel og ulempe Ikke mislighold, men inflasjonsfrykt Frykt for framtidig finansiering med pengetrykking Frykt for tilbakebetaling med penger med lavere verdi Frykt for framtidig inflasjon (kostnadsvekst) kan sette i gang inflasjon nå Kan skje uten forvarsel om tilliten forsvinner Pengepolitikken avhengig av tillit til langsiktig offentlig balanse Økt inflasjon kan motvirkes av renteheving Men renteheving gjør statsgjeld dyrere å betjene og forverrer dermed inflasjonsfrykten Grep bør tas snart uten å dempe oppgangen hvordan? 17

18 Norske statsfinanser handlingsregelen Avvik i 2009 i tråd med intensjoner om aktiv politikk Avvik i 2010 ikke drevet av tiltak, men mange gode formål trygde- og stønadsordninger ikke bærekraftige Pensjon bare en del av bærekraftsproblemene Tilbakevending innen 2018 for langt ute til å være troverdig Mrd kroner Strukturelt, oljekorrigert underskudd Normal realavkastning Statens Pensjonsfond - Utland

19 Norske statsfinanser større problemer på sikt Oljevirksomheten har gitt langvarig, men likevel midlertidig boom også i fastlandsøkonomien Prosent 19

20 Norske statsfinanser større problemer på sikt Oljevirksomheten har gitt langvarig, men likevel midlertidig boom også i fastlandsøkonomien Statens inntekter utenom olje må derfor ventes å avta når oljevirksomheten dabber av Prosent Vi har lagt oss til dyre vaner Likevel dårlig tilstand i infrastruktur skole helse Oppskrytt politikk? Behov for ny gjennomgang Prosent 20

21 Norsk økonomi fram mot 2012 Fortsatt langsom gjeninnhentning Men bedre balansert Forsiktig renteoppgang Relativt stabil krone 21

22 Todelt gjeninnhentning første fase Svake utsikter for oljeinvesteringene Oljeselskapene kuttet planer Press på leverandørpriser NOK mrd Investeringsundersøkelse Olje og gass mai t-1 aug t-1 nov t-1 feb t mai t aug t nov t realisert Euforiske husholdninger Lavere renter Sterk stat Antall (1000) Norsk bilregistrering, sesongjustert Jul Nov Mar Jul Nov Mar Jul Nov Source: Reuters EcoWin 22

23 Neste fase: Konvergens Oljepris (Brent 1. pos. ICE) Nye signaler fra oljeselskapene Fra press av priser til investering for å opprettholde produksjonsvolum Nye funn på lovende områder Høyere oljepris Utflating hos husholdningene Realisme? Detaljomsetning Boligmarked Dollar/fat Indeks Jan Mar May Jul Sep Nov Jan 2009 Norske husholdninger Detaljomsetning Mar 2010 Source: Reuters EcoWin Boligpriser (h.s.) Kroner (1000)/kvm Source: Reuters EcoWin 23

24 Makroprognoser Privat konsum Faste realinvesteringer Olje, gass og shipping Boliger Næringsliv fastland Eksport Tradisjonelle varer Im port Tradisjonelle varer BNP Fastlands-BNP

25 Arbeidsmarked og lønnsutvikling Stabil ledighet: Fleksibel arbeidsinnvandring Lønnsvekst Lav etter norsk målestokk Høy etter internasjonal målestokk Pressfaktorer Minstelønn utenlandske arbeidstakere Offentlig sektor Prosent Arbeidsledighet i Norden Finland Sverige Danmark Norge Source: Reuters EcoWin Arbeidsledighet Lønn per normalårsverk

26 Inflasjonen på vei ned (før ny normalisering) Utflatende etterspørsel Sterk krone Prosent år/år Inflasjon KPI Kjerneinflasjon KPI-JAE Arbeidsledighet Lønn per normalårsverk

27 Norges Bank tar det med ro 5.00 Norges Banks rentebane Svak vekst Lav inflasjon Gammel Ny Neste heving 23. juni mer sannsynlig enn 5. mai Forsiktig videre Q3 2010Q1 2010Q3 2011Q1 2011Q3 2012Q1 2012Q3 2013Q1 2013Q3 etter hvert i takt med andre sentralbanker 13.apri l < 3 mnd < 6 mnd < 12 mnd Norges Bank s folio mnd NIBOR Federal Reserve ESB

28 Relativt stabil krone Dagens styrke 28 Relativt høy rente Sterk oljeøkonomi Hellas Litt svekkelse på kort sikt gitt at Norges Bank venter til 23. juni Ny styrkelse etter som Norges Bank gjenopptar heving Normalisering når andre sentralbanker hever Dollar styrker seg på Hellas EUR/NOK Kroner mot euro og dollar USD/NOK (h.s.) USD/NOK EUR/NOK (v.s.) Nov Dec Jan Feb Mar Apr april < 3 mnd < 6 m nd Source: EcoWin < 12 mnd EUR/NOK EUR/USD USD/NOK CHF/NOK USD/JPY JPY/NOK EUR/SEK SEK/NOK GBP/NOK

Meld. St. 2. (2013 2014) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2014

Meld. St. 2. (2013 2014) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2014 Meld. St. 2 (213 214) Melding til Stortinget Meld. St. 2 (213 214) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene...

Detaljer

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Juni Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Copyright 2013 Pöyry Management Consulting (Norway) AS

Copyright 2013 Pöyry Management Consulting (Norway) AS Norsk økonomi Vol. 2, nr. 1 2013 Konjunktursituasjonen internasjonalt og i Norge Prognoser for norsk økonomi Prognoser for boligmarkedet, nasjonalt og regionalt Analyse av petroleumssektoren og kraftmarkedet

Detaljer

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET september Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 2013

ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 2013 ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 213 Globalt: Gjenvinner balansen, med USA tilbake i førersetet USA: Mindre budsjettkutt øker farten neste år Eurosonen: Rekordlang nedtur endelig over, men oppturen blir vissen

Detaljer

1. Internasjonal økonomi

1. Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 3/1 1. Internasjonal økonomi Økt fare for at Hellas vil forlate eurosamarbeidet har forsterket uroen i verdens finansmarkeder den siste tiden. Aksjekursene har

Detaljer

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen kan det utvikle seg til en bankkrise? De store statsgjeldsproblemene i USA og Europa og lite styringsdyktig politisk ledelse skaper mistillit og usikkerhet

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til s representantskap og inviterte gjester Torsdag 1. februar 15 Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med 11. februar 15 1. februar 15 En oljedrevet

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på s representantskapsmøte torsdag 1. februar 8. Det tas forbehold om endringer under fremføringen. Det er år siden Henrik Wergeland ble

Detaljer

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI 11. mai 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mai, men signaliserte at om utviklingen i norsk økonomi går som forventet så vil de kutte renten i juni. Frykt

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Lys i enden av tunellen? For å ta det positive først; vi har aldri vært nærmere slutten av denne resesjonen Side 2 Bedriftssentimentet (PMI) stiger for andre måned

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET mars Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Telefon: 23 08 80 00 www.nho.no Kontaktpersoner

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2012

EKSPORTEN I MAI 2012 JLR/ 18.6. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I MAI 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Mai 2012 Verdiendring

Detaljer

Meld. St. 1 (2014 2015)

Meld. St. 1 (2014 2015) Opplysninger om abonnement, løssalg og pris får man hos: Fagbokforlaget Postboks 65, Postterminalen 5892 Bergen E-post: offpub@fagbokforlaget.no Telefon: 55 38 66 Faks: 55 38 66 1 www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Nytt rentekutt i mai eller juni

Nytt rentekutt i mai eller juni Nytt rentekutt i mai eller juni 13. april 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mars, men presenterte en ny prognose som viser at renten vil bli satt ned enten i mai eller juni. Det

Detaljer

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Makropresentasjon Mai 2010 Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Den globale veksten fortsetter Global PMI steg til 57,6 i april Høyeste nivå i statistikken (1998) Signaliserer en

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2012

EKSPORTEN I JANUAR 2012 JLR/ 15.2. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I JANUAR 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Januar 2012 Verdiendring

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag 19. februar Innledning Norsk økonomi er nå i vekst. Oljeprisen er god. Kapasitetsutnyttelsen

Detaljer

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET DESember Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2014

Økonomisk overblikk 1/2014 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

(Foreløpig utgave) Finansdepartementet. Prop. 1 S Tillegg 1. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

(Foreløpig utgave) Finansdepartementet. Prop. 1 S Tillegg 1. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (Foreløpig utgave) Finansdepartementet Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014

Detaljer

Prop. 1 S Tillegg 1. Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014. Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (2013 2014)

Prop. 1 S Tillegg 1. Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014. Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (2013 2014) Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2014 Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014 Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon

Detaljer

Finansdepartementet St.meld. nr. 2

Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (Foreløpig utgave) Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (22-23) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen...3 2 De økonomiske utsiktene...12 2.1 Norsk økonomi...12 2.2 Nærmere om

Detaljer

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013 Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet september Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer