Tema: Valuta og eksport. Publisert: 2004

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tema: Valuta og eksport. Publisert: 2004"

Transkript

1 Tema: Valuta og eksport Publisert: 2004

2 VALUTA, EKSPORTINDUSTRIEN OG EU Valuta er viktig for alt eksportorientert næringsliv. Hvordan valutasvingningene slår ut er imidlertid noe ulike mellom bransjer, og er avhengig av hvilke markeder vi selger til og kjøper fra. Store multinasjonale og andre internasjonale konsern har innslag av et bredt spekter av oppgjørsvalutaer både på inntekts- og utgiftssiden. Dette gir mulighet for å styre valutarisikoen, og dermed effekten på bunnlinja, på en helt annen måte enn mindre eksportorienterte bedrifter. I Norge har vi få av den første typen og langt de fleste eksportorienterte bedriftene er små og mellomstore bedrifter lokalisert i distriktene. Innkjøpene gjøres gjerne i Norge, eller i ett annet europeisk land, og salgene i få eksportmarkeder. For disse bedriftene får valutasvingninger stor effekt på marginer og konkurransekraft. Sterk kronekurs eksportindustrien Hovedregelen er at en sterk norsk kronekurs svekker norsk eksportindustri, og visa versus. I tider med svak kronekurs styrkes den norske konkurranseevnen. Tilsvarende for reiselivsnæringen vil f. eks. en høy kronekurs medføre at alt av varer som selges i Norge blir dyrere målt mot annen valuta og andre reisemål. I tider med høy kronekurs blir det derfor billig å reise til Syden, og tilsvarende dyrt for utledninger å feriere i Norge i sammenlignbare euroland. Valutarisikoen reduseres med Euro For bedrifter som først og fremst handler med EU vil overgang til Euro bety at vi reduserer disse svingningene og dermed valutarisikoen. For bedrifter som handler med USA eller land utenfor Eurosamarbeidet vil valutarisikoen fortsette med en overgang til Euro. Svingningene vil da være like for norske bedrifter og deres europeiske konkurrenter, dvs. at vi ikke vil få noen problemer i det relative konkurranseforholdet vis a vis dem. Da vil f. eks Euroens svingninger mot US dollar bli avgjørende for tap eller vinning. For konkurranseutsatte næringer som ikke eksporterer vil situasjonen variere på en lignende måte. EU er norsk industris viktigste marked. For store deler av eksportindustrien vil en overgang til Euro bl.a. innebære at valutarisikoen forbundet med handel i disse landene forsvinner. Kort og godt valutasvingningene blir mindre merkbare begge veier, og bedriftene kan konsentrere seg mer om å være dyktige på det de kan. Dette gir også en sikkerhet som vil bedre det langsiktige investeringsklimaet. Innføring av Euro i Norge vil gjøre det tryggere å investere i industri i Norge. For reiselivsnæringene vil i tillegg innføring av Euro gjøre Norge til et enklere reiselivsmål. For turistene er det en fordel å feriere i land som har den samme valutaen. Glemt er vekslingsgebyrer og -kurser. Dette påvirker også hvor vi velger å reise. Erfaringer med sterk kronekurs utflagging og konkurser I 2002 og ved innledningen til 2003 var kronekursen svært sterk. Hovedårsaken til dette var en høy norsk rente målt mot våre viktigste markeder og konkurrenter. Et fåtall bedrifter sikret seg skikkelig med forskjellige sikringsinstrumenter og slike faller jo gradvis bort etter hvert som perioden med sterk krone drar ut i tid. Perioden med kurssvingninger rundt en rekordsterk NOK varte i overkant av 18 måneder i 2002 og Valutasituasjonen bidro vesentlig til å øke utflagginger og konkurser i konkurranseutsatt industri. I tillegg ble norske - 2 -

3 hjemlige underleverandører satt under press og flere opplevde å bli erstattet med utenlandske konkurrenter. Dette er i stor grad irreversible prosesser. Frihet til å føre selvstendig pengepolitikk (annerledes rente) brukes ofte av Nei-siden som argument mot EU. Norsk industri merket godt denne friheten i 2002/03, og vil mer enn gjerne gi avkall på dette. Sikkerhet om rente- og valutapolitikken er sterkt argument for norsk medlemskap i EU for industrien. 8,5 8,4 8,3 8,2 8,1 8,0 7,9 7,8 7,7 7,6 7,5 7,4 7,3 7,2 7,1 7,0 8,5 8,4 8,3 8,2 8,1 8,0 7,9 7,8 7,7 7,6 7,5 7,4 7,3 7,2 7,1 7, Figur Over 18 måneder hvor kostet mer enn kr. 7,99. Den gang var riksavisene i Norge svært opptatt av hvor billig det var å handle i Sverige og hvor billig det var å feriere i Syden. For de av oss som er opptatt av hvordan det går med vårt hjemmelige næringsliv var dette fokuset galt. Vi så at det ble dyrt å feriere i Norge og dyrt å produsere i Norge. I løpet av første halvår 2004 er situasjonen normalisert. Sjømatnæringene et eksempel Sjømatnæringene er et godt eksempel. Mange av de vurderinger som gjelder her, slår imidlertid likt ut for andre bransjer som selger til EU, inkludert reiselivsnæringen som lever av å få blant annet europeiske turister til Norge. EU er hjemmemarkedet til den norske sjømatnæringen, og hovedvekten av vår eksport går til EU. Derfor er forskjellene mellom den norske kronen og euroen, og rentedifferansen mellom EU og Norge av stor betydning for sjømatnæringene. Undersøkelser Kinnucan & Myrland har utført viser at valutasvingningene er helt avgjørende for hvordan prisen blir til produsenten. Innen fiskeindustrien svinger resultatmarginene nærmest helt i takt med valutasvingningene. I figuren er dette illustrert med valutakursene til norske kroner og euro i 1999 og

4 12,00 % 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % 2,00 % 0,00 % -2,00 % -4,00 % -6,00 % NOK/ECU Resultatmargin Den gangen kronekursen var på det høyeste var uttalelsene fra store deler av norsk eksportindustri sterke. Leder av Troms Fiskeoppdretterlag Edmund Broback uttalte f. eks. at Norge hadde fått en Kuwait økonomi, hvor vi kun levde av oljeinntektene, og hvor andre næringer ikke fikk muligheter til positiv utvikling. Det var ikke rart etterson rødfisk sektoren det forutgående året hadde et valutatap på 626 millioner norske kroner, og hvitfisk sektoren ett valutatap på 612 millioner norske kroner. I tillegg til selve valutaforskjellene er forskjellen i rente viktig. Dette har Gjedrem og Norges Bank flere ganger pekt på som en av hovedårsakene til styrkingen av kronekursen i 2002 og Denne renteforskjellen, som spesielt i 2002 og deler av 2003 var vesentlig høyere enn konkurrentenes, er i seg selv en konkurranseulempe for konkurranseutsatt næringsliv. Utpreget oljeøkonomi? Euroen er best for fastlandsindustrien! Mange hevder at Norge har en så utpreget oljeøkonomi og derfor har behov for en egen valuta. Bakgrunnen er at norsk økonomi går godt når oljeprisen er høy, og da er det behov for høy rente, og motsatt i perioder med lav oljepris. Økning i renten styrker kronekursen og bidrar til å svekke konkurranseevnen. Slik holdes økonomien i sum mest mulig stabil. Flere stiller spørsmål ved denne sannheten. Blant annet tilbakeviser Professor Arne Jon Isachsen denne sammenhengen. Han mener at den ville vært korrekt hvis oljeinntektene ble opptjent i privat sektor og i stor grad brukt fortløpende til konsum. Som kjent går store deler av oljeinntektene til det offentlige og petroleumsfondet. Fondet fungerer dermed som en buffer for norsk økonomi mot ovennevnte variasjoner i valutakursen. Den norske økonomien er med andre ord ikke så preget av oljen som vi ofte sier (Bruken av oljeinntekten utgjør i overkant av 4 % av Fastlands-Norges BNP). Det er først når vi skal forbruke oljepengene at våre valutabehov blir spesielle mener Isachsen. Men selv da ikke mer spesiell enn at vi må beregne en marginalt høyere inflasjon i Norge enn i EU. Professor Arne Jon Isachsen ved Center for European Policy Studies og BI redegjør i en kronikk i Dagens Næringsliv at konjunkturene for fastlandsindustrien samvarierer godt med konjunkturene i eurosonen. Dette gjør at EU ofte har en mer korrekt rente for fastlandsindustrien enn det den norske renten er. Kort og godt blir fastlandsindustrien skadelidende med dagens system. Han skriver at om euroen ble innført i Norge ville eksportører og importører trolig juble

5 Selvstendighet i pengepolitikken? De siste to årene har akkurat vist at de økonomiske tyngdelovene fører til at en økonomi med kjennetegn som den norske ikke har stor frihet i å føre en pengepolitikk som er vesens forskjellig fra en dominerende nabo (EU). Med engang norsk rente avviker mye fra eurorenten får NOK og konkurranseutsatt sektor svi så mye at arbeidsløsheten raskt blir et politisk problem. I praksis betyr dette at dersom vi ønsker å bevare en konkurranseutsatt industri (og velferdsnivået ref diskusjonen innledningsvis) her i landet kan ikke rentedifferansen mot euro avvike mye fra null. Det er kanskje litt naivt at enkelte har trodd at vi kan skalte og valte i eget bo uavhengig av hva som utføres av politikk i vår dominerende nabo EU. Frihet i denne sammenheng blir ensbetydende med friheten til å konkurrere ut oss selv. Derfor hilser konkurranseutsatt næringsliv Euroen velkommen i Norge

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag 19. februar Innledning Norsk økonomi er nå i vekst. Oljeprisen er god. Kapasitetsutnyttelsen

Detaljer

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren Åpen høring i finanskomiteen tirsdag den 18. mai 2010 kl. 11 Møteleder: To r g e i r M i c a e l s e n (A) (komiteens leder) Sak: Finansmarknadsmeldinga 2009 (Meld. St. 12 (2009 2010)) Møtelederen: På

Detaljer

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015 Forelesningsnotat 8, februar 2015 Penger og inflasjon 1 Innhold Penger og inflasjon...1 Penger og finansielle aktiva...2 Penger og økonomisk aktivitet...4 Ulike typer penger...6 Sentralbankpenger (basispengemengden,

Detaljer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting Har vi råd til fremtiden? Perspektivmeldingens utfordringer 2014 Civita AS Printed in Norway ISBN 978-82-92581-64-3

Detaljer

Eurokrisen et drama fra virkelighetens verden

Eurokrisen et drama fra virkelighetens verden LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 11/11 Eurokrisen et drama fra virkelighetens verden 1. Sosial tragedie 2. Dramatiske tiltak 3. De verst utsatte 4. Forsøk på løsning

Detaljer

Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1

Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1 Forelesningsnotat nr 10, mars 2010, Steinar Holden Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1 1 Innledning... 1 2 Kort om oljen i norsk økonomi... 1 3 Virkningene på næringsstrukturen...

Detaljer

Kina er tjent med Ugreit med den valuta- Euroland politikken landet fdffdsfsf ff nå har

Kina er tjent med Ugreit med den valuta- Euroland politikken landet fdffdsfsf ff nå har Kina er tjent med Ugreit med den valuta- Euroland politikken landet fdffdsfsf ff nå har Arne Jon Isachsen Centre for Monetary Economics (CME) Månedsbrev 07/2014 Kina trenger en gradvis liberalisering av

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2014

Økonomisk overblikk 1/2014 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Telefon: 23 08 80 00 www.nho.no Kontaktpersoner

Detaljer

FINANSKRISEN: Hvorfor finansnæringen er viktig og finanspakkene riktig

FINANSKRISEN: Hvorfor finansnæringen er viktig og finanspakkene riktig FINANSKRISEN: Hvorfor finansnæringen er viktig og finanspakkene riktig Finansnæringen har en viktig og sentral funksjon som kapitalformidler, risikoavlaster og kapitalforvalter i samfunnet. Den ivaretar

Detaljer

Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2

Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2014. Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med kjennetegn finner

Detaljer

DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING

DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING 6 Hovedstyrets beretning Hovedstyret har den utøvende og rådgivende myndighet etter sentralbankloven. Det leder bankens virksomhet og forvalter dens midler. Etter lovens

Detaljer

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015 Forelesningsnotat 9, februar 2015 Rente og pengepolitikk 1 Innhold Rente og pengepolitikk...1 Hvordan virker Norges Banks styringsrente?...3 Pengemarkedet...3 Etterspørselskanalen...4 Valutakurskanalen...4

Detaljer

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen kan det utvikle seg til en bankkrise? De store statsgjeldsproblemene i USA og Europa og lite styringsdyktig politisk ledelse skaper mistillit og usikkerhet

Detaljer

Hvorfor er det så dyrt i Norge?

Hvorfor er det så dyrt i Norge? Tillegg til forelesningsnotat nr 9 om valuta Steinar Holden, april 2010 Hvorfor er det så dyrt i Norge? Vi vet alle at det er dyrt i Norge. Dersom vi drar til andre land, får vi kjøpt mer for pengene.

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Penger og kapitalmarkeder

Penger og kapitalmarkeder Forelesningsnotat nr 12, Steinar Holden, revidert januar 2012 Penger og kapitalmarkeder Penger... 1 Pengemengde og rente... 2 Penger og inflasjon... 3 Pengemengden... 4 Pengepolitikk gjennom styring av

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2012 Innhold Forord... 3 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Privat eierskap i norsk næringsliv... 8 2.1 Norsk privat eierskap:

Detaljer

Pengepolitikk under et inflasjonsmål*

Pengepolitikk under et inflasjonsmål* Norsk Økonomisk Tidsskrift 119 (2005) s. 16-38 Pengepolitikk under et inflasjonsmål* Øistein Røisland A og Tommy Sveen B Norges Bank Sammendrag I denne artikkelen utvikler vi et pedagogisk rammeverk, i

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Sammendrag kapittel 8

Sammendrag kapittel 8 Oppgave 1) Sammendrag kapittel 8 Det finansielle system er komplekst i både struktur og funksjon over hele verden og inkluderer mange ulike typer institusjoner. Her har man alt fra banker, forsikringsselskaper,

Detaljer

Nytt rentekutt i mai eller juni

Nytt rentekutt i mai eller juni Nytt rentekutt i mai eller juni 13. april 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mars, men presenterte en ny prognose som viser at renten vil bli satt ned enten i mai eller juni. Det

Detaljer

EUROEN I KRISE? 2013

EUROEN I KRISE? 2013 EUROEN I KRISE? EUROEN I KRISE? 2013 Europabevegelsen: Temaheftet er økonomisk støttet av Utenriksdepartementet 1. utgave, april 2013 Redaksjon: Irene Johansen, Tor Steig, Kristian Steinnes, Eva Cecilie

Detaljer

for Rogaland Høsten 2009 Konjunkturbarometeret

for Rogaland Høsten 2009 Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN ANALYSE OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, NAV ROGALAND, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON

Detaljer

Hellas på vei ut av euroen?

Hellas på vei ut av euroen? Hellas på vei ut av euroen? 26. januar 2015 Med 99.8% av stemmene talt opp, ligger Syriza an til å få 149 mandater i parlamentet, 1 mandat unna rent flertall. Syriza vil nå forhandle med The Independent

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas?

Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas? Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas? Foredrag av administrerende direktør Christian Hambro, Norges forskningsråd, på konferansen "2000 - mer enn olje!" 9. september 1999. 1 Regjeringen

Detaljer