Handelsvilkår. Kjøpsavtale Selskapet. Karatbars International GmbH Königstr. 52 D Stuttgart

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handelsvilkår. Kjøpsavtale Selskapet. Karatbars International GmbH Königstr. 52 D 70173 Stuttgart"

Transkript

1 Handelsvilkår Kjøpsavtale Selskapet Karatbars International GmbH Königstr. 52 D Stuttgart Hovedkontor: Stuttgart, innskrevet til handelsregister av Amtsgericht Stuttgart Tingrett under nummer HRB Styreleder: Pietro Fazio Tlf.: Preambel Karatbars International GmbH (heretter kalt: Karatbars) selger salgsvarer samt edle metaller ved hjelp av nettverksmarkedsføring (MLM). 1 Gyldighet De nedenstående handelsvilkår gjelder for ethvert forhold med forbrukere samt entreprenører (heretter kalt Kunder) i forbindelse med salg samt distribusjon av salgsvarer, edle metaller samt pakker. Kunders handelsvilkår godkjennes ikke. Kunden bekrefter ved å klikke med musen at han/hun fullstendig godtar de foreliggende handelsvilkår som utelukkende gyldige. 2 Tilbakekallelsesrett Tilbakeleveringsrett Kunder får ikke tilbakekallelsesrett, dersom avtalen omfattet salg av edle metaller underlagt daglige prissvingninger, noe som Karatbars ikke har innflytelse på. Dersom kjøperen er en forbruker, kan vedkommende levere tilbake de øvrige varer innen 14 dager. Kjøperen er blitt kjent med, samt klikket på veiledningen om tilbakeleveringsrett < LINK >. 3 Avtaleinngåelse Avtalen inngås som rettslig bindende etter å ha foretatt følgende handlinger: Alle slags tilbud samt framstillinger av varer til Karatbars uavhengig av medium som presenterer dem utgjør kun oppfordring om at Kunden innleverer et bindende tilbud som skal betraktes som kjøpekontrakten. Dette er fremgangsmåten for både bestilling av edle metaller og de øvrige varer dersom kunden klikker i

2 bestillingsskjema på knappen «jeg kjøper». Avtalen inngås dersom Karatbars mottar kundens tilbud, samt bekrefter inngåelse av avtalen og sender varer innen 5 dager. 4 Avtaleinnhold 1. Innkjøp av gull Kjøperen bestemmer selv tidspunktet for overføring av beløpet til Karatbars samt hvor stort beløpet skal være. For å skape en vesentlig trygghet, noe som bør være formålet med transaksjonen, anbefales det å kjøpe minst 100 ettgrams gullbarrer eller foreta et par transaksjoner. For øvrig anbefales det å kjøpe varer med én måneds mellomrom. Enhver kjøpstransaksjon utgjør en separat avtale. Karatbars er forpliktet til å oppgi Kunden kjøpspris som er gjelende dagen da innbetalingen blir registrert, og innen 3 virkedager. Kjøperen gir samtykke i å få informasjon om kjøpspris etter å ha foretatt transaksjonen. For øvrig er Karatbars forpliktet til å levere kunden gull dersom det er tilgjengelig innen 6 uker, eller dersom det er kundens ønske deponere det. På grunn av force majeure, f.eks. kaos på gullmarkedet, kan det oppstå forsinkelser, noe Karatbars ikke står ansvarlig for. 2. Andre varer Kjøperen bestiller andre varer ved å oppgi det riktige produktnummeret, samt ved å betale på bankkonto som ble oppgitt. Innen 5 dager etter at betalingen ble registrert, mottar vedkommende bekreftelse på bestilling eller den bestilte varen. 3. Alminnelige bestemmelser Betalingsmåten som ble fastsatt, er betaling på forhånd. Karatbars forplikter seg til å levere varer kun av den samme typen. Levering av alle slags varer finner sted kun dersom de er tilgjengelige. Kunden er forpliktet til å oppgi gjeldende leveringsadresse der han/hun kan motta varer. Kunden belastes for kostnader i forbindelse med mislykket levering. Det samme gjelder e-postadressen samt bankkontonummer. Avtalen inngås på Kjøperens initiativ. Kjøperen bekrefter at avtalen ikke er blitt inngått «på døra» (på tysk: Haustürsituation). 5 Pris på gull 5.1. Selgerens regulære pris som er gjeldende på en gitt dag, er i samsvar med den foreliggende avtalen. Gullprisen er publisert på Selgerens internettside etter klokka (i samsvar med den sentraleuropeiske tiden CET). Prisen gjelder også for betalinger realisert før klokka Selgeren gjør oppmerksom på at de valutaene som aksepteres, kun er (Euro) og USD (amerikanske dollar). Valutakurssvingningene og kostnader forbundet med valutaveksling belastes Kjøperen. Hvis Kjøperen ikke betaler med den bestemte valuta, skal Selgeren trekke en lump-sum-avgift tilknyttet valutakonvertering på 3% over valutakurs hos ESB (Den Europeiske Sentralbank) Ved betaling med kredittkort trekkes det en annen lump-sum-avgfit på 3,5% av kjøpsprisen. Avgiften trekkes direkte fra den kjøpspris som oppnås.

3 5.4. I henhold til skatteloven til Forbundsrepublikken Tyskland trekkes det ikke merverdiavgift fra det rene gullet. Priser på de øvrige salgsvarer omfatter merverdiavgift. 6 Levering 6.1. Kostnader for utsendelse til enkelte land er synliggjort på internettsiden og skal legges fram for Kjøperen før sending. Forventet leveringstid av varer på opptil 6 uker er mulig å realisere, men ved betaling med kredittkort er leveringstiden opptil 6 måneder (se art. 7). Ved engangskjøp av 100 eller flere ettgrams gullbarrer er levering gratis. Uavhengig av leveringskostnader kan det ved levering til enkelte land være nødvendig å betale tollavgift Leveringen er kostnadsfritt hvis de første 100 ettgrams gullbarrene sendes på én gang, og senere leveringer skjer alltid i pakker på 100 barrer Kjøperen forplikter seg til å oppgi sin fulle og riktige leveringsadresse, samt motta leveransen på den avtalte dato. Leveringsadresse må være en privat adresse eller firmaadresse hvor det blir mulig å overføre varen til en fysisk person. Leveringer til postboks skal ikke gjennomføres. Eventuelle kostnader forbundet med Selgerens mislykkede leveringsforsøk belaster Kjøperen. Til enhver kjøpekontrakt er tilknyttet én sending, dette innebærer at de ikke kan koples sammen. Det anbefales derfor å bestille gull i pakker med minst 10 gram gull. Karatbars er berettiget til å gjennomføre leveringer delvis. 6.4 Leveringene av gull er omfattet med forsikringen ved transport av verdisaker, som dekkes av Selgeren. Etter forsikringsselskapets regler, er GULL-leveransen kontrollert dobbelt «under fire øyne». 7 Depositum 7.1 Hvis Kjøperen ønsker at hans gull deponeres, eller hvis han ikke insisterer på levering, deponerer Selgeren en bestemt gullmengde i et trygt sikkerhetsskap. 7.2 Kjøperen godtar at gullbarrene hans deponeres av Selgeren i et felles sikkerhetsskap. Dermed er Kjøperen ikke berettiget til å motta akkurat disse gullbarrene, men gullbarrer av samme slag, med samme egenskaper og samme kvalitet. 7.3 Selgerens depositum er gratis for Kjøperen. Selgeren har ansvar bare for følger av handling med dårlige hensikter, eller ved en opplagt skjødesløshet. Kjøperen er til enhver tid berettiget til å deponere gull mot betaling i et separat sikkerhetsskap. 7.4 Hvis Kjøperen betaler for varen med et kredittkort uten bruk av 3D-Secure, er Selgeren for sikkerhetens skyld berettiget til å beholde varen som er blitt betalt for, i en periode på opptil 6 måneder inntil betalingens status forandres til en ugjenkallelig betaling.

4 8 Fratredelse 8.1 Kjøperen er til enhver tid berettiget til å slutte å kjøpe gull. Han er ikke forpliktet til å fortsette å bestille varene. 8.2 Kjøperens rett til fratredelse fra den inngåtte avtalen er regulert av lovforskrifter. Kjøperen kan altså trekke seg fra avtalen hvis den leverte varen er skadet, og dersom Kjøperen har gitt Selgeren beleilig tid, som utløp uten forventet effekt, for å utføre avtalen riktig. Hvis Kjøperen har skiftet mening og ønsker å trekke seg fra kjøpet, er det ingen tilstrekkelig grunn for fratredelse fra avtalen. Kjøperen har rett til å trekke seg fra avtalen i løpet av 6 virkedager fra mottakelsen av varen. Når denne tiden utløper, har Kjøperen ikke lenger rett til å trekke seg fra avtalen. 8.3 Hvis Kjøperen slutter å kjøpe varer i tilfelle Karatbars oppbevarer vedkommenes gull, skal det tilbakesendes etter å ha trukket utsendelseskostnader. 9 Betaling 9.1 Kjøperen betaler for varen med pengeoverføring, kredittkort eller et fast oppdrag. Bestillingen utføres kun ved betalinger som definitivt og ugjenkallelig er blitt registrert til gode, samtidig som det trekkes preliminære avgifter, beskrevet i art Innbetalingen kan skje kun kontantløst på Selgerens følgende bankkonto: Kontonr:... IBAN-nr./BIC-kode:... Bank:... Det gjelder kun følgende valuta: (Europa) og USD (USA). 9.3 Ved betalingen er Kjøperen forpliktet til å oppgi avtalenummeret, i motsatt fall kan det oppstå problemer med klassifisering av innbetalingen, som rettes til en felles konto. Dette kan føre til store forsinkelser. 9.4 Det gjøres klart oppmerksomt på at valutaer som Selgeren godkjenner, kun er (Euro) samt USD (amerikansk dollar). Valutakurssvingningene samt avgift for valutautveksling belaster Kjøperen. Dersom Kjøperen ikke betaler med den bestemte valuta, skal det trekkes avgift for valutaberegning på 3% over valutakurs hos ESB (Den Europeiske Sentralbank) I tilfelle betaling med kredittkort skal avgift for betaling med kredittkort på 3,5% av kjøpspris legges til. Det skal trekkes direkte fra betalingen som mottas. 10 Gjenkjøp Kjøperen kan til enhver tid selge gull han har kjøpt. Han kan også tilby Selgeren gjenkjøp av gull på dagens gjeldende innkjøpspris. Prislistene som oppgir innkjøpsprisene, finnes på internettsiden.

5 11 Bekreftelser Selgeren bekrefter at gull som leveres, har den oppgitte renhetsgraden. Selgeren gir ingen andre garantier, først og fremst vedr. videre stigning av gullprisene. 12 Datavern 12.1 Data til alle Kunder behandles konfidensielt med henblikk på den gjeldende lov om datavern. Kjøperen samtykker i at hans data lagres, behandles og oversendes Kjøperen samtykker i å motta viktige informasjoner fra Selgeren, f.eks. vedr. tilbud eller nyhetsbrev. Kjøperen som ikke ønsker å gi dette samtykket eller ønsker å trekke tilbake samtykket han har gitt før, bør sende Selgeren en relevant e- postmelding Selgeren lagrer primært kun data som trengs for å utføre tjenester eller gjennomføre avtalebestemmelser, noe som kan kreve overføring av personopplysninger til Kjøperen, ansvarlige for utføring av bestemte tjenester, eller gjennomføring av avtalebestemmelser. Dette kan eksempelvis gjelde transportselskaper eller andre serviceselskaper. Selgeren skal ikke overføre data i et bredere omfang enn beskrevet over, med mindre vedkommende blir ved lov eller rettslig forpliktet til det. Selgerens arbeidere ble skriftlig forpliktet til å holde taushetsplikten. Kjøperen gir samtykke i: å motta nyhetsbrev, å delta i sjansespill, å sjekke hans/hennes økonomiske troverdighet, samt alder for å muliggjøre utføring av tjenester eller betalingsmåter. Etter avsluttet avtaleforhold skal opplysninger om Kjøperen blokkeres og fjernes etter utløp av perioden fastsatt i tilleggsforskrifter samt juridiske forskrifter og handelsrett. Dersom kjøperen abbonerte på nyhetsbrev, og oppga sin e-postadresse, kan denne adressen også brukes for markedsføring som er utover gjennomføring av vanlige avtalebestemmelser. Kjøperen skal motta gratis informasjon vedrørende hans/hennes data som ble lagret, uten å måtte gi begrunnelse for det. Vedkommende kan til enhver tid blokkere, korrigere eller be om å slette de lagrede data. Han/hun er også berettiget til når som helst og uten å sende begrunnelse til adresse oppgitt i juridisk bemerkning å trekke tilbake samtykket i å lagre personopplysninger han/hun gav. Selgeren er til enhver tid forpliktet til å oppgi Kjøperen informasjoner som er nødvendige utifra virksomheten han/hun utfører. 13 Den rette lovgivning 13.1 Hvis det med henblikk på denne avtalen oppstår en tvist, er lovgivning i Forbundsrepublikken Tyskland gjeldende. Avtalen er utferdiget i Stuttgart. Avtalens språk er tysk.

6 13.2 Alle tvister mellom Partene som oppstår med grunnlag i denne avtalen skal man først prøve å avgjøre minnelig gjennom megling i det lokale domssogn. Hvis forsøket ikke lykkes, er den riktige domstolen Retten i Stuttgart. 14 Arverekkefølge, cesjon Ved eventuelle krav som Kjøperen/Gulleieren stiller mot Selgeren, f.eks. krav vedr. betaling, utlevering, levering eller depositum, er de belagt med forbud mot cesjon. Hvis kravstilleren dør, går disse kravene over til den berettigede arvingen i samsvar med lovmessig eller testamentarisk arverekkefølge. Arvingen er da forpliktet til å bevise formelt sine rettigheter. 15 Krav på skriftlig form Alle Partenes avtaler må være i skriftlig form. Også deres kansellering må skje skriftelig. Partene erklærer at det i forbindelse med avtaleforholdet ikke foreligger noen muntlige avtaler. Eventuelle endringer eller tilleggsbestemmelser tilknyttet denne avtalen må skje skriftelig. Denne avtalen erstatter tidligere bestemmelser. 16 Utskillelsesbestemmelse Skulle noen av bestemmelsene i denne avtalen vise seg delvis eller i deres helhet ugyldige eller ugjennomførlige, skal det ikke oppheve gyldighet av andre bestemmelser. Den ugyldige bestemmelsen skal da erstattes av en bestemmelse som er tilbørlig i henhold til lov. Dette gjelder også i samme omfang alle juridiske gråsoner som eventuelt kan finnes i denne avtalen. 17 Rett til fratredelse fra avtalen Kjøperen bekrefter hermed at han er inneforstått med at han som forbruker, ikke er berettiget til å trekke seg fra avtalen knyttet til gullkjøpstransaksjon. 18 Hvitvasking Med full forståelse av straffeansvaret erklærer Kjøperen at alle beløp han betaler til Selgeren, stammer fra en lovlig ervervet og riktig beskattet formue, at de ikke er en resultat av straffbare handlinger, at de ikke har sitt opphav i terroristvirksomhet, og at de ikke stammer fra narkotikahandel eller narkotikaforbruk. Karatbars følger bestemmelser i loven som motvirker hvitvasking, og i enkelte tilfeller forbeholder seg retten til å sjekke, samt lagre Kjøperes identitet. 19 Kostnadssammensetning Kjøperen erklærer at han er inneforstått med muligheten for at det oppstår følgende tilleggskostnader, og han samtykker til dem:

7 Avgift for valutakonvertering etter art. 5.2, Avgift for bruk av kredittkort etter art. 5.3, Utsendelseskostnader etter art. 6.1, 6.2, 6.3, Økte utsendelseskostnader etter art. 6.3, eventuelle tollavgifter i tilfelle levering til andre land 6.1,

Generelle vilkår for bedriftskunder

Generelle vilkår for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Informasjon om selskapet: Kontraktpartner for alle avtaler som inngås via nettstedet www.staples.no (heretter kalt «nettsted»), er: Staples Norway AS, Online (heretter

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR 1. Avtaleforholdet Disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) for er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr.75 ("vphl."). Begrep

Detaljer

Generelle vilkår for forbrukere

Generelle vilkår for forbrukere Generelle vilkår for forbrukere 1 GYLDIGHET 1.1 Disse generelle vilkårene, inkludert alle andre vilkår og dokumenter det refereres til (heretter kalt «vilkårene»), gjelder for alle avtaler og alle andre

Detaljer

ZARA nettsted Vilkår & Betingelser

ZARA nettsted Vilkår & Betingelser ZARA nettsted Vilkår & Betingelser 1. INNLEDNING Dette dokumentet (sammen med alle dokumenter som hører inn under dette) fastsetter vilkårene og betingelsene som regulerer bruken av dette nettstedet og

Detaljer

b) Vemma Vemma Europe, som selger produkter vist på nettstedet til Online Store til forbrukere og entreprenører (heretter kalt Vemma ).

b) Vemma Vemma Europe, som selger produkter vist på nettstedet til Online Store til forbrukere og entreprenører (heretter kalt Vemma ). Vilkår og bestemmelser for Vemma Europe Online Store () 1. Informasjon om selskapet Vemma Europe Limited Vemma Europe Online Store, som er i virksomhet på internettadressen: (heretter kalt Online Store

Detaljer

Avtale om Plasseringskonto

Avtale om Plasseringskonto Avtale om Plasseringskonto 1. Avtaleinngåelsen I det følgende inngås det avtale mellom Skandiabanken AB - Filial Norge (heretter omtalt som Banken) og Kunden om Plasseringskonto. Som del av denne avtalen

Detaljer

VILKÅR FOR PÅMELDING, DELTAKELSE & KJØP AV GAVEKORT WINGS FOR LIFE WORLD RUN

VILKÅR FOR PÅMELDING, DELTAKELSE & KJØP AV GAVEKORT WINGS FOR LIFE WORLD RUN VILKÅR FOR PÅMELDING, DELTAKELSE & KJØP AV GAVEKORT WINGS FOR LIFE WORLD RUN Wings for Life World Run i Stavanger (heretter kalt «Event» eller «Løpet») har et lokalt vertskap og er organisert av Red Bull

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder 1 Innledende bestemmelser Disse vilkår regulerer Telio Telecom AS ( Telio ) leveranse av elektroniske tjenester til privatkunder. Slike elektroniske tjenester

Detaljer

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi Generelle avtalevilkår for kjøp av varer Versjon: Februar 2015 Agder Energi Innhold Generelle avtalevilkår for kjøp av varer 3 1. Bestilling og avtaleinngåelse 3 2. Levering og leveringstid 3 3. Kvalitet

Detaljer

Kjøpsvilkår for Nettbutikk Butikkenes brukere kan være personer som fylte 18 år og er habile i henhold til loven.

Kjøpsvilkår for Nettbutikk Butikkenes brukere kan være personer som fylte 18 år og er habile i henhold til loven. KJØPSVILKÅR Salg i nettbutikken blir gjennomført på grunnlag av nettbutikkens Kjøpsvilkår som Kunden bør bli kjent med for han/henne legger inn bestilling. Sending av bestillingen betraktes som godkjenning

Detaljer

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen:

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen: Kontoavtale Del A av kontoavtalen: Kontoavtale forbrukerforhold Hoveddokument for innskuddskonto med tilhørende betalingstjenester 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag

Detaljer

Når Bruker benytter seg av denne tjenesten forplikter han seg til å:

Når Bruker benytter seg av denne tjenesten forplikter han seg til å: Betingelser 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt i følge shed49 samt informasjon oppgitt av bruker via bestillingsskjemaet. Avtalen

Detaljer

Del B av kontoavtalen: Innholdsfortegnelse: 1. Kontoopprettelse legitimasjon. 2. Kontoavtale. 3. Opprettelse av konto for tredjemann

Del B av kontoavtalen: Innholdsfortegnelse: 1. Kontoopprettelse legitimasjon. 2. Kontoavtale. 3. Opprettelse av konto for tredjemann 24.08.2012 09:13 Del B av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester - forbrukerforhold Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens

Detaljer

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP 1. TOLKNING 1.1. Følgende definisjoner gjelder i disse vilkårene: 1.1.1. "Arbeid" betyr alt arbeid som Leverandøren er pålagt å utføre i henhold til bestemmelsene i Kontrakten, inkludert bestemmelsene

Detaljer

NORGE: DISTRIBUTØRAVTALE

NORGE: DISTRIBUTØRAVTALE NORGE: DISTRIBUTØRAVTALE Fremtidig ango -distributør, Gratulerer! Du er i ferd med å bli med på en spennende reise som ango-distributør. Selskapet er stolte over å ha de beste distributørene i verden.

Detaljer

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011.

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011. Webhotell Disse betingelsene er sist revidert April 2011. 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt samt informasjon oppgitt av kunde

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

Avis Preferred Betingelser

Avis Preferred Betingelser Avis Preferred Betingelser Samtykke Følgende samtykker angående jurisdiksjon, preferanser, forsikringer, fraskrivelser og utleie i landene som er angitt nedenfor, er knyttet til bestemte punkter i Betingelsene.

Detaljer

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT 1. Generelt Disse brukervilkårene ( vilkår ) gjelder Reflect-tjenesten og tjenestens nettsider ( tjeneste ) som tilbys av Reflect Career Partners Oy (Vattuniemenranta

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS.

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. ABONNEMENTSVILKÅR 1. Generelt 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. Dersom det av tekniske årsaker ikke er mulig å levere

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT. SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV03 NORGE ) Gjelder fra 25.02.2015. Sid 1 (8)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT. SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV03 NORGE ) Gjelder fra 25.02.2015. Sid 1 (8) ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT Sid 1 (8) SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV03 NORGE ) Gjelder fra 25.02.2015 Informasjon om Resurs Bank Hovedkontor: Resurs Bank AB (publ), (Org.nr. 516401-0208)

Detaljer

Avtalevilkår BN Bank Kredittkort

Avtalevilkår BN Bank Kredittkort Avtalevilkår BN Bank Kredittkort Utstedt av SpareBank 1 Kredittkort AS 1. Kort beskrivelse av korttjenesten Kredittkortet/faktureringskortet er et betalingskort og en betalingsløsning som kan brukes i

Detaljer

Vedlegg: Avtale om bruk av Bysykkelen i regi av Bysykkelen AS

Vedlegg: Avtale om bruk av Bysykkelen i regi av Bysykkelen AS Bysykkelen.no ------------ Vedlegg: Avtale om bruk av Bysykkelen i regi av Bysykkelen AS 15.8.14 Alminnelige betingelser og vilkår gjeldende for by-sykkelen i regi av Bysykkelen AS Bysykkelen AS Maskinveien

Detaljer

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013 Active 24 Brukeravtale Publisert: januar 2013 Norsk BRUKERAVTALE FOR ACTIVE 24s PRODUKTER OG TJENESTER Denne avtalen regulerer avtaleforholdet mellom deg og Active 24 Norway AS, (Org.nr. 997 559 762),

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer