KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011"

Transkript

1 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN

2 Innhold 1. Innledning Organisasjon KIF Hovedstyre Styrets sammensetning Styrets møtevirksomhet / arbeid Hovedstyre AU Representasjon, verv Verv Styrets beretning Alpin Skøyter Hopp Snowboard Målsetting for sesongen 2011/2012 har vært: På anleggssiden Vurdering av måloppnåelse Sykkel Friidrett Hockey Turn Fotball Barneidrett / Allidrett Pensjonistgruppa Økonomi Medlemsnett Regnskapsføring Svindel Generell økonomi Budsjett for Budsjett for total for alle gruppene ANDRE ENGASJEMENTER KIF Sponsorer

3 1. Innledning Kongsberg idrettsforening har lagt bak seg et år som igjen har vært preget av stor aktivitet i gruppene med mange flotte resultater. Ved idrettsregistreringen ble det ved årsskifte meldt inn aktivitet for 1760 barn, unge og voksne. I tillegg har vi ca 250 støttemedlemmer og det er det fortsatt mange tidligere aktive og/eller engasjerte «veteraner» som støtter oss i det arbeidet vi gjør. Dette er en støtte og et bidrag som vi setter stor pris på. "Pensjonistgruppa" har møtes fortsatt hver uke til trening og sosialt samvær på KIF huset. Kongsberg idrettforening ville aldri vært i posisjon til å opprettholde alle aktivistene i gruppene om ikke alle som har vært med og bidratt i sesongen Alle som stiller opp på dugnader, alle lagledere, dommere, trenere og alle som stiller opp som funksjonærer og ikke minst alle foreldre som følger opp ungene sine med kjøring til trening og kamper slik at de får anledning til å drive vår kjære idrett. KIF STIFTET 28. Januar 1899 Lov for KIF vedtatt den 04. november 1991 Kongsberg Idrettsforening Lederdirektiver, KLD er tillegg til lov for KIF Idrettsforening for å supplere disse med retningslinjer etter hvert som foreningen har utviklet seg. (Alt dette ligger på websiden til KIF) Medlemmene over 12 år er forsikret i IF. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Personale og trenere er forsikret gjennom Gjensidige. Vedlegg som følger : Vedlegg 1 Resultatregnskap og balanse 2011 (total) Vedlegg 2 Alpint Årsrapport 2011 Vedlegg 3 Fotball Årsrapport 2011 Vedlegg 4 Friidrett Årsrapport 2011 Vedlegg 5 Hockey Årsrapport 2011 Vedlegg 6 Hopp Årsrapport 2011 Vedlegg 7 Skøyter Årsrapport 2011 Vedlegg 8 Snowboard Årsrapport 2011 Vedlegg 9 Sykkel Årsrapport 2011 Vedlegg 10 Turn Årsrapport

4 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre Hovedstyret består av en leder og nestleder og 2 til 4 styremedlemmer som utgjør AU. I tillegg så har alle avdelingene i KIF et styremedlem i KIF Hovedstyre. Leder for hver av de forskjellige avdelingene blir automatisk innstilt som representant i KIF hovedstyre og sammen med valgkomiteen i KIF blir valgt på årsmøtet av idrettslagets medlemmer. KIF er organisert med 9 forskjellige avdelinger som igjen har valgte styrere med styremedlemmer, gruppeledere, kasserer, regnskap, trenere etc. Hovedstyre Styre Leder 1. KIF Styre Leder (Leder) 2. Nestleder 3. Styremedlem 4. Styremedlem 5. Ungdomskontakt Fotball Leder Snowboard Leder Skøyter Leder Friidrett Leder Turn Leder Sykkel Leder Arbeidsutvalget Daglig leder Revisor Hopp Leder Alpin Leder KIF Valg komité Allidrett (Hovedlag) AU Ishockey Leder KIF Klubbhus AS (100%) Aksjer 2.2 Styrets sammensetning 2011 Følgende foreslås valgt inn for angitt periode: Navn Verv Merknad/velges for Glenn Edvardsen Leder KIF AU / KIF Wenche Finnerud Styremedlem AU Vegar Gran Styremedlem AU Ron Bjåland Styremedlem AU Steinar R. Myhra Styremedlem AU Lars Espen Baugerød Styremedlem KIF Alpint Jarle Nymoen Styremedlem KIF Fotball Per Andre Helliksen Styremedlem KIF Friidrett Stian Jæktvik Styremedlem KIF Sykkel Hans C. Hagen Styremedlem KIF Snowboard Morten Fretheim Styremedlem KIF Hopp Jon A. Hakkelberg Styremedlem KIF Skøyter Therese Børke Styremedlem KIF Turn Svein Foss Styremedlem KIF Ishockey 4

5 Arbeidsutvalg: Navn Verv Merknad/velges for Glen Edvardsen Leder Au Ron Bjåland Au politiattester Vegar Gran Au Steinar R. Myhra Au Valgkomite Navn Verv Merknad/velges for Thor Olsen Valgkomite Velges for 2 år Fredrik Lehn Pedersen Valgkomite Velges for 2 år 2.3 Styrets møtevirksomhet / arbeid Det har i perioden fra forrige årsmøte vært avholdt: - 9 AU møter ila året - 7 Hovedstyre møter Hovedstyre Gjennomført flere hovedstyre møter en ordinert da pga. av mye oppfølging av fotballgruppen, noe som vi ble enig om at vi skulle gjennomføre allerede tidlig i Landet felles webside for alle gruppene i KIF, som fungerer for alle foremål og alle gruppene, og godkjennet av styre. Etablert avtale med regnskapsfører, felles standard for alle gruppene. Styre valgte å øke kontingent til hovedforening fra 80 til 100, med effekt fra 2012 sesongen. Styre møtet ble det besluttet at Steinar Myhra og Glenn Edvardsen går inn i KIF fotball styre for å hjelpe til med økonomien. Fikk fullmakt fra Hovedstyre til å gjøre de nødvendige tiltak og grep som må til. Se fotball sin årsberetning AU Det har i tillegg vært mye informasjon og diskusjoner som har foregått via mail og telefon, dette har vært høyst nødvendig for å holde fremdrift i arbeidet. Mye av arbeidet i AU har godt med til å bistå fotballgruppen i 2011, hvor det har vært flere møter med kreditorer og gruppens medlemmer. Det har også vært møter med fotballspiller, trenere og lagledere. Noe mer detaljer står beskrevet i fotball årsmelding. KIF-Kortet ble i år kjørt igjennom Kopisenteret og fungerte meget bra det ble trykket 4705 eksemplarer og vi fikk med over dobbelt så mange butikker som tidligere så dette må sies å være en suksess. KIF-Kortet er et av de viktigste inntektsbringende tiltak. AU fikk på plass avtale med LP for annonser i avisen for alle. AU laget også en KIF ski dress som nå fås kjøpt på Sport 1. Avtalen med KMT og Actic trenings sentere ble videreført. Adidas/Intersport avtalen ble re-forhandlet og videreført i 3 år. Vi har også etablert felles standard for års-hjul som alle gruppene bruker for plan for neste sesong, her ligger det beskrivelse av alle aktiviteter og beskrivelse av roller. Det er også etblert stander for årsrapport. 5

6 3. Representasjon, verv 3.1 Verv Type Verv KIF s representant / person KIF Klubbhus AS Styreleder Thor Olsen KIF Idrettsenter AS Styremedlem Thor Olsen KIF Klubbhus AS Styremedlem Per Kr. Semmen Knutehytta Styremedlem Per Kr. Semmen Kongsberghallen Styremedlem Morten Karlsen Birger Ruuds Minnefond Styremedlem Steinar R. Myhra Kongsberg Idrettsrådet Styremedlem Vegard Gran Kongsberg Idrettsrådet Sekretær Kenneth Lund Semmen 4. Styrets beretning Vedlagt følger årsrapporter for hver enkelt gruppe. 4.1 Alpin Sesongen har vært en sesong med høyt aktivitetsnivå. Vi er per tilnærmet samme antall medlemmer som forrige år, dvs. ca. 230 med stort og smått. Vi har for andre sesong på rad hatt heltidsansatt hovedtrener i vintersesongen. Itillegg har vi også etablert treningsgrupper med treningsavgift for 11 år og oppover. Dette har resultert i at vi når langt flere løpere i alderen 11 år og oppover enn for bare 1 år siden, nå ca. 40 stk. Gruppen 10 år og yngre har tilsvarende mange aktive. I Langt flere deltar også på konkurranser utenfor klubben. Det har gitt positive resultater sportslig. Slik det ser ut nå vil dette fortsette også neste sesong. Vi har også en veldig positiv pågang av unger ifm. skiskolen. I årets sesong har ca. 70 barn deltatt. Totalt har vi hatt ca. 20 trenere i sving. Alle trenere har en standard arbeidskontrakt. Lønn betales ut via regnskapskontor. 4.2 Skøyter Styret har denne sesongen fortsatt aktiviteten med de samme målsetningene som tidligere. Hovedfokus er å drive KIF Skøyter innenfor økonomiske og sportslige rammer tilpasset gruppens inntekter, utøvere og medlemmer. Norges Skøyteforbunds (NSF) visjoner og målsetninger er blitt ivaretatt. 4.3 Hopp Startet sesongen med å ha to helger på plast i Vikersund, sosialt og bra tiltak. Hoppgruppa ble invitert av Skimuseets venner til å ha en slags Kick off for sesongen Denne var på smeltehytta, med omvisning på Ski Museet og bevertning. Flott tiltak med mange til stede. Denne kvelden ble også meget spesiell i og med at Magne Kleven hadde fremvisning av den nye hoppdressen K- Fly. Magne hadde jobbet med denne en stund I samarbeid med Meininger i Tyskland. Begynte med innetrening på Gamlegrendsåsen skole 12. oktober. Mellom 20 og 25 hoppere stilte til trening hver uke. Det var stort fokus på teknikk, spenst og balanse, selvfølgelig også bra med uttøying. Det var en variert og bra innetrening. Snøen lot vente på seg i år, så vi kom ikke i gang med å hoppe i Idrettsparken før i starten på desember, nesten en måned seinere enn i fjor. 6

7 Det var i snitt 30 til 35 hopper i aktivitet 2 kvelder i uka, mandag og onsdag. Sesongen ute ble kort i år siden vi måtte stenge hoppsenteret i starten på mars, pga lite snø. Vi har i år arrangert Telenor karusell 3 kvelder i løpet av vinteren, 18/1 1/2 og 20/2. På disse rennene har vi også hatt med løpere fra ROV og Vikersund. Det var også noen hopper fra Vikersund som var med oss i hele sesongen. Klubbmesterskapet ble for øvrig avviklet samtidig med siste karusellrenn 20/2. Rimirennet ble arrangert 28/ med rekordstort antall løpere. Hele 145 deltagere stilte til start. Ser vi bort i fra SGV, var dette antagelig det rennet med flest antall deltagere denne sesongen. I forbindelse med Rimirennet, hadde vi også besøk av brødrene Meininger. De var 4 invitert for å overvære rennet, samt å se alle hopperne med nye dresser. K-Fly er blitt en meget populær dress og har blitt lagt godt merke til i hoppmiljøet. Styret var denne kvelden med brødrene Meininger ut og spiste og hadde sosialt samvær. Vi var også i år med på Birger Ruuds minnerenn. Det ble arrangert lørdag 24. mars i Funkelia. Det var ca 50 løpere som stilte til start i hopp, freestyle og parallellslalom. Det var 15 deltagere fra hoppgruppa, stort sett av yngre årgang. Det var i år hele 8 løpere fra Kif som var med på Solan Gundersen vinterleker i Alvdal helgen 8-10 mars. I tøff konkurranse klarte hopperne seg bra. Sesongavslutningen ble holdt på Skavanger skole 11/ med stort fremmøte. 64 med stort og smått. Det ble delt ut premier for deltagelse av Telenor karusellen, klubb mesterskap og for deltagelse i hopp og kombinert karusellen for Buskerud. 4.4 Snowboard Antall betalende medlemmer pr var 151. Kidsgruppen (6-12 år) er den desidert største gruppa med 76 betalende medlemmer. Det er få jenter i alderen 13 år og oppover. 6 styremøter har blitt gjennomført i KIF huset. Snowboardgruppa har vært representert i KIF Hovedstyre, diverse møter i Norges Snowboardforbund og diverse eksterne komitéer. Klubben gjennomførte foreldre- /informasjonsmøte med foreldre for utøvere i aldersgruppen 6-12 år i januar Styrets sekretær trakk seg rett før jul Klubben har ikke klart å erstatte sekretæren. Arbeidsoppgavene til sekretæren ble fordelt på styrets andre medlemmer Målsetting for sesongen 2011/2012 har vært: Sikre økonomisk inntjening for å opprettholde det sportslige tilbudet til alle. Arrangere ett nasjonalt og ett internasjonalt renn i boardercross Motivere, aktivere og inkludere foreldregruppa bedre tilrettelegge for at juniorer og seniorer skal få bedre vilkår for å delta i internasjonale konkurranser, herunder økonomisk løperstøtte. Klubben skal arrangere felles klubbtur skal videreutvikle Kongsberglekene for aldersgruppa 6-14 år til å bli et helgearrangement. Sikre at Kongsberg Skisenter utvikler mangfoldet i tilbudet til snowboardkjørere, herunder et riktig vedlikehold av park og pipe for alle aldersgrupper Bidra med å etablere en prosjektorganisasjon for Verdenscup snowboard cross til Kongsberg i På anleggssiden Videreføre arbeidet med vannhopp sammen med Kongsberg Freestyleklubb Utbedring av boardercrossløype og halfpipen i Funkelia Vurdering av måloppnåelse Vi har hatt fokus på balanse i budsjett/regnskap. Dette har vi klart med et lite overskudd. Klubben arrangerte et meget vellykket EC i brettcross i februar Sponsorbidragene under EC var brukbare, men kostnadene høyere enn antatt. Medlemsmassen: Klubben hadde 155 betalende medlemmer i sesongen 2010/2011. I sesongen 2011/2012 har klubben 151 7

8 betalende og aktive medlemmer rapportert inn til Idrettsregisteret , inkludert 76 betalende kids.det har ikke vært noen aktivitet i prosjekt Vannhopp. 4.5 Sykkel 58 ryttere har løst lisens i sesongen 2011, gruppa hadde ved utgangen av medlemmer. Styret har nå lagt inn alle medlemmene på Sparebank 1 sin medlems registrering base, som vil være KIF sykkel sin fakturering og medlems oversikt for årene som kommer. Før 2011 sesongen startet Kif sykkel med et nytt tilbudt som har pågått gjennom høst 2010 og vinter 2011 for våre medlemmer. Dette er 1 ½ times spinning økter tilrettelagt for syklister. Onsdager har det vært trening for barn i alder fra 9 13 år, hvor ferdighets nivået har økt fra tidligere år. Gruppen har i 2011 bestått av ca. 25 gutter, som er et maks antall for denne gruppen. I år ønsket vi å få til en egen damegruppe, vi jobbet med det utover våren og sommeren. Hanne Altsad klarte å få til en felles trening for dammer hver mandag kl 18:00, Denne blei etter hvert så liten at den dessverre blei oppløst. I sesongen 2011 blei det gjennomført fast treninger på torsdager og på søndager frem til Lillehammer Oslo for landeveis gruppa. Landeveisgruppa hadde et samarbeid med Eiker CK under Lillehammer Oslo. Det blei satt opp tre grupper på Lillehammer Oslo. Tour of Norway for Kids blei for 4 året på rad arrangert i samarbeid med med Norges Cykleforbund. Rittet samlet over 450 deltagere i år og noe som var over 150 flere en året før. Rittet blei kjørt i Kongsberg Sentrum og blei en stor sykkelfest. Det blir arrangert 8 stk. SCOTT CUP ritt i nedre Buskerud i sesongen sykkelklubber / sykkelgrupper står sammen om å arrangere en felles terreng sykkel cup i nedre Buskerud. KIF arrangerte et ritt på Kongsgårsmoen hvor det var ca 100 ryttere fra alderen 6 til 60+. For tredje året på rad, arrangerte KIF sykkel NC i DH i Funkelia. De to første NC hadde vært tildels veldig våte. Det var derfor ekstra hyggelig å kunne invitere til mesterskap i sol. Arrangørene hadde nedlagt betydelig dugnads innsats. 86 løpere var påmeldt fra hele landet. Hele landslaget stilte til start, så nivået var veldig høyt. Arrangementet ble veldig bra gjennomført og en stor takk til Olav Sandviken for en stor innsats som leder for arrangementet og for å få dette gjennomført. Kongsberg IF Sykkelgruppe i samarbeid med Sykkelbyen Kongsberg, arrangerte Lurdalstimmen Søndag 4 september for andre året på rad. Arrangementet som samlet hundrevis av deltakere på 70- og 80-tallet, men som etter hvert ble lagt ned. 4.6 Friidrett Trening for de yngste om vinteren samler ca 8 barn i aldresgruppa 8-12 år. I sommer har treningnen forgått utendørs i Idrettsparken hver onsdag fra kl 18:00 til 19:00, og utøvere har deltatt. I vintersesongen har vi holdt til innendørs i gymsalen på Skavanger skole, hver onsdag kl 17:00 18:00. For de over 13 år har treningene foregått ute i sommersesongen, og innendørs i Kongsberghallen fredager kl 18:00 19:30. Det er ingen som har deltatt på kurs denne sesongen, og styremøter er avhold etter behov. Det er arrangert 4 barnekaruseller i 2011, som til sammen samlet ulike utøvere, tillegg til friidrettens dag som samlet 66 barn og voksen i idrettshallen. Mosjonskarusellen er gjennomført for 33 gang, mellom 40 og 50 utøver med yngstemann på 15 og eldste 70 år. 8

9 Økonomien i gruppa har vært i en positiv utvikling og overskudd på ca ,- noe som medfører en god styrking av gruppas økonomi. Gruppa har et godt fundament for videre utvikling. 4.7 Hockey All trening i Kif hockey foregår i Kongsberghallen. Alle lagene får før sesongstart tildelt treningstider. A-laget var meldt på i 3. Div avd. Øst etter frivillig å ha gått ned fra 2. Div. Laget fullførte om lag halve seriespillet, da måtte klubben trekke laget fra videre seriespill pga for få spillere noe som igjen skyltes skader og at det vi perioder var mange bortreist pga jobben samt at noen ga seg pga manglende motivasjon. Vi trenger et levende A-lag i tiden fremover, for hva er ellers målet med å trene igjennom alle nivåene på aldersbaserte trinn, om ikke å få spille med de store gutta til slutt. I en sesong med en del motgang for hockeygruppa, er det gledelig å kunne konstantere at rekrutteringen er i en positiv utvikling. Denne sesongen stilte U 17 med spillere og det er svært mange år siden det var så mange spillere på et juniorlag i vår klubb. At det var mange spillere, kunne sagtens trengs da laget spilte hele 30 kamper. De fleste er svært ivrig til å møte på trening og flere spillere har vært på de aller fleste treninger ila sesongen. Jentelaget har i år bestått av faste jenter fra , pluss 2 nye 1996 jenter som har vært med på noen treninger på tampen av sesongen. Jentene har deltatt i 3 rene jenteturneringer (Kongsberg, Hønefoss og Skedsmo) og en blandet turnering på Kongsberg. Vi har ikke deltatt i seriespill. Videre har vi deltatt på 2 punktsamlinger i regi av forbundet, noe som har vært veldig lærerikt, nyttig og inspirerende. Vi har vel ikke vunnet mange kamper, men til tider vist godt spill. Ishockeyskolen har denne sesongen aktivisert ca. 35 barn, de fleste under 8 år, dvs. noe færre enn de foregående år. Treningene har foregått på tirsdager fra fra oktober 2011 og ut i mars i Det er viktig at gruppa fortsetter å ha fokus på hockeyskolen for å øke rekrutteringen både på gutte- og jentesiden. Etter å ha slitt veldig økonomisk i mange år, ser vi nå at all innsats for å bedre økonomien har båret frukter med et overskudd på over Her må vi dog være klar over at en ikke ubetydelig del av overskuddet, skyldes at A-laget måtte gi opp rett etter nyttår og at Damelaget ikke har hatt utgifter til seriekamper i år. Uansett er den viktigst årsaken til den bedrede situasjonen at Kongsberg kommune nå i betydelig større grad dekker isleieutgiftene. For mer detaljert oversikt over gruppas økonomi, se egen oversikt over Regnskap for Rekruttering. Det er noen timer åpen hall hver dag samt lørdager og søndager fra gjennom hele sesongen. Her har mange av de yngste spillerne vært ivrige deltagere og det er veldig positivt at vi har et slikt tilbud til mer uorganisert aktivitet og dette gir et positivt tilbud til alle som ønsker å gå på skøyter i Kongsberg. 4.8 Turn Etter 2010 der vi ikke hadde mange sittende i styret, fikk vi inn flere til å ta ansvar. Året begynner med 9 personer i styret og vi går på med friskt mot. I mai gjennomførte vi turnsportens dag. Vi hadde oppvisning i Storgata kl 17. Vi solgte t-skjorter, vannflasker og frukt. Vi ble enige om at vi skulle fortsette med dette arrangementet. I juni deltok vi meddeltakere i Gymnastikkfestivalen i Drammen. Kangaroos fikk åpne hele showet og vi syns Kongsberg gjorde en god jobb. Vi ser også at vi må jobbe med å få nye oppvisnings/konkurransedrakter. 9

10 Kangaroos ble i utgangspunktet startet med deltakere fra KIF og Ringerike turn for å delta på et tv-show og en rekord i Guiness rekordbok. De har i ettertid blitt etterspurt til en del oppdrag og inntektene har kommet inn på en egen konto for å bruke til utstyr til Kangaroos. Dette ville vi ikke blande inn i KIF ettersom det var et eget konsept og vi ikke visste hvordan det ville fortsette. Trenere og utstyr fra KIF ble brukt, og til gjengjeld fikk vi masse reklame og motivasjon for ungdommen til turngruppa. Utpå høsten fikk vi vite at Ringerike turn trekker seg fra Kangaroos og blir Kangaroos en del av KIF Turn igjen. I august skulle vi delta i Birger Ruuds 100 års markering, men dagen regna rett og slett bort. I november deltok vi med deltakere på Buskerud Trampetten i Drammen. I desember gjentok vi suksessen med juleoppvisninga. Dette er en stor utgift for oss, men det er årets største begivenhet for oss og vi ønsker å fortsette med dette. Det er også en stor motivasjonsfaktor for barn og unge i turngruppa. Vi holder oppvisninga i Kongsberghallen og booker lyd og lys fra Kongsberg Lyd & Lys. Vi har stor kiosk og loddsalg. Evaluering av juleoppvisninga ble tatt på styremøte i februar Neste år kommer vi til å søke støtte til arrangementet fra Kongsberg Idrettsråd. Vi har hatt godt med trenere i år. De er motiverte og gjør en god jobb med barna. Vi må jobbe med trenerrekruttering til neste år. De minste partiene er fortsatt den største utfordringen, men vi har laget et opplegg for opplæring av trenerne til disse partiene slik at det skal bli lettere å jobbe med for uerfarne. 4.9 Fotball 2011 ble et vanskelig år for KIF Fotball ble avsluttet med et underskudd på over kr i tillegg til at flere kostnader ble skjøvet til Styret besto av Morten Eriksrød, Håvard Revå, Frank Sanberg, Ivar Fjelle og Jarle Nymoen. Siden valgkomiteen ikke hadde noe kandidat til ledervervet, sa Frank Sanberg seg villig til og funger som styreleder inntil ny kandidat ble funnet. Årsmøtet godkjente fremlagt budsjett, men dette ble ikke godkjent av KIF hovedstyre. På KIF Hoverstyre møtet ble det besluttet at Steinar Myhra og Glenn Edvardsen går inn i KIF fotball styre for å hjelpe til med økonomien. De har fullmakt fra Hovedstyre til å gjøre de nødvendige tiltak og grep som må til. Fungerende leder Frank Sanberg trakk seg fra styret og fra BFU 24. juni var nytt styre på plass Se fotball sin årsberetning. Morten Eriksrød trakk seg fra styret i september Det ble gjennomført 3 styremøter frem 24 juni, og det ble gjennomført 12 styremøter etter dette. Det ble raskt klart at kostnadene var større enn forutsatt, kostnadene til drift av A-laget tok svært mye av inntektene i klubben. Styre valgte derfor å avsette hovertrener Mike Speight og redusere utgifter / lønn til spiller i A-laget, samt innføre full innkjøpsstopp. Ved utgangen av året mener styret at de har god kontroll og avtaler er inngått med alle kreditorer Barneidrett / Allidrett Barneidrettsgruppa har hatt fortsatt sin gode trend det har vært barn med i gruppen. Det har vært med to jenter i alderen 16 år som har vært med som trenere og dette har fungert meget bra, de har også fått vært på trener kurs. Økonomisk har gruppa ligget under KIF sentralt slik at det ikke foreligger eget regnskap eller budsjett Pensjonistgruppa Klubbens pensjonister møtes fortsatt på klubbhuset en gang i uken til felles trim og sosialt samvær. De hjelper til med diverse oppgaver og er en viktig ressurs i KIF som vi håper kunne dra enda større veksler på i tiden som kommer. 10

11 5. Økonomi 5.1 Medlemsnett Medlemsnett har fungert bra. Det er 3 grupper som ikke tok dette i bruk igjennom det var snowboard, skøyter og friidrett. Dette er både et krav fra myndigheter og Hovedstyrevedtak. Dette må i orden i Fotball har eget abonnement mens de andre gruppene har felles. Dvs vi er ca delt i 2 m.h.t. antall medlemmer. Det er ryddig og oversiktlig å bruke medlemsnett til å fakturere ut alle typer fakturas til medlemmene (kontingent, kif-kort, dresser/utstyr osv) 5.2 Regnskapsføring Pga størrelse må KIF benytte Autorisert regnskapsfører. I 2011 brukte vi Exacta Kongsberg. Fotball førte her også i fra 1/ skulle alle gruppene også ha Exacta til å føre. I løpet av året kom alle gruppene på banen unntatt Snowboard. Det var et møte tidlig på året for kasserere for å strukturere papirstrømmen mot regnskapsfører ca 1/3 møtte på dette møtet. Det er ennå en vei å gå for mange av gruppene på struktur for innlevering. Det svikter mest på å levere ulike dokumenter til rett tid. Som kontrakter (trenere), lønns avregninger, kostnadsbilag. Det er også mulig å leie hjelp til utfakturering av ex. Sponsor avtaler, lønn, betaling av attesterte kostnadsfakturas. Dette er opp til gruppene. jeg har lyst til å trekke spesielt fram Alpint og Fotball som gode eksempler hvordan vi skal/bør forholde oss til Exacta. Det er forventet og alle i hovedstyret er enige om at nå må vi få til dette. 5.3 Svindel Idretten, Au, og hovedstyret er opptatt av å redusere mulighetene for økonomisk svindel. Gjennom 2011 har vi arbeidet med å få oversikt over alle Bankkonti som benyttes i gruppene. Denne oversikten foreligger nå. Det er spesielle regler for konti i et idrettslag. Vi har opprettet nettbank bedrift i Sparebank 1 Buskerud vestfold. Her blir alle våre konti lagt inn, gruppen blir her lagt inn som en datter under KIF sitt org nr. det sitter en administrator som legger til og trekker tilbake rettigheter til kontoene. Dvs at ved skifter av kasserer i gruppene er det enkelt å legge til ny og fjerne gammel. Dette skal i 2012 også gjennomføres for kontoene i DNB. Dette gir også enklere, raskere og rimeligere regnskapsføring. Det er viktig å ha full oversikt over alle konti tilknyttet KIF/grupper/lag, både for de det er krav til det og ikke minst for å kunne rapportere riktig og dermed styre i riktig retning framover. 5.4 Generell økonomi Hovedforeningens regnskap bærer preg av 2 forhold. personal kostnader er avslutning av arbeidsforhold, med tidligere daglig leder. Det er ikke noe kostnader her i 2012 budsjettet. Kontantbeholdningen har gått ned det skyldes de økonomiske problemene i KIF Fotball. Det ble fra «krisekonti» lånt ut kr til fotball for å styrke likviditeten. Dette betales tilbake i 24 like rater fra Videre så var det pr nyttår over kr i utestående for hovedforeningen hos fotball ( dette er betalt mai 2012). Dvs at likviditeten til Hovedforeningen ikke har vært mer enn ok gjennom det som var bra var at Hovedforeningen hadde likviditet nok til å legge ut for de tilskudd som kom fra bla. Kongsberg kommune (avregnet mot skyldig foballbane leie for 2010) til gruppene (unntatt siste del av driftsstilskudd). jeg er fornøyd med overskuddet i 2011 for hovedforeningen. Framover må vi øke krisefond betydelig. Hovedforeningen bør ha en reserve (bygge over noen år, men raskt) på min kr , slik at alle andre gruppers drift ikke blir påvirket av en gruppes eventuelle problemer. Det er et mellomværende med Kongsberg Kommune for det er tilskuddet for driftsstøtte på kr som vi ikke har fått av Kongsberg Kommune til nyttår. dette har betydning for 11

12 Alpint,Turn og Hovedforeningen. Det er disse som har eiendeler som får støtte. Videre fikk ikke KIF Fotball svar på søknaden om fritak fra renter på baneleie 2010 før nyttår Budsjett for

13 5.6 Budsjett for total for alle gruppene

14 5.7 ANDRE ENGASJEMENTER KIF Kif har følgende eier poster i (Au juni 2012) : KIF Klubbhus KIF Idrettssenter 100 % i KIF klubbhus, styreleder Thor Olsen, styremedlmmer: Per Kristian Semmen og Kåre Rustand. 42,1 % KIF idrettssenter via Kif Klubbhus: Styreleder Ragnhild Karlsen, styremedlemmer: Svein Brandt og Thor Olsen, daglig leder Kåre Rustand. 4,1 % Kongsberg Medisinske treningssenter via Kif Klubbhus. Samt KIF idrettssenter eier 48,28 %. Enkelt regnskaps oppsett. Henviser ellers til selskapenes regnskaper Kif klubbhus Kif idrettsenter Inntekter (leie) Driftskostnader Driftsresultat Finnans Res før skatt Skatt Årsresultat/ overskudd Egenkapital Bankinnskudd Alle selskaper er stiftet 2000/2001. KIF har via eierposter gjennom disse årene kun fått ubytte en gang på kr dette er via klubbhuset sin eierpost i KMT. Det kan synes lite, men det er bygget verdier i disse selskapene igjennom årene. Hvordan disse verdiene skal forvaltes er en diskusjon for fremtiden. Pr dato er ikke alle årsmøter/generalforsamlinger i disse selskapene avholdt, men regnskapene er revidert. 5.8 Sponsorer I KIF hovedforening har vi flere viktige hovedsponsorer: Kongsberg Gruppen Kongsberg Kommunen Laagendslasposten KMT / Family Sports Club Actic Intersport Kongsberg Itum 1

15

16

17

18

19

20 2011 KONGSBERG-IF ALPIN ÅRSRAPPORT SESONGEN

21 Innhold Organisasjon... 5 Styrets sammensetting... 5 Oppnevnte tillitsmenn, utvalg mv Valgkomité... 5 Foreldrekontakter... 5 Sportslig utvalg (SU)... 5 Utdanningskontakt... 5 Arrangementskomité... 5 Skikrodugnadansvarlig... 5 Teknisk ansvarlig... 5 Materialforvalter... 6 Skiskoleansvarlig... 6 Møter (styremøter, medlemsmøter mm) Deltakelse i kurs, utdanning... 6 Trener 4 kurs (høyeste trenerutdanning i Norge)... 6 Andre kurs... 6 Styrets beretning... 6 Sponsor... 6 Annet... 7 Dugnad... 7 Instruksjon og trening... 8 Trening (Sted, tid, deltakelse mv.)... 8 Høst... 8 Vinter år og yngre... 8 Gruppe 2/3 (99-01)... 8 Gruppe 1 (12 løpere født 1999 og eldre)... 9 Skiskole... 9 Aktivitetsdager... 9 Trenere (lønnet og ulønnet)... 9 Gruppe 1 (1999 og eldre)... 9 Gruppe 2/3 (99-01)... 9 Grimur Runarsson og Tom Robin Haukland

22 10 år og yngre... 9 Skiskole Dommere Tekniske delegert (TD) Fremtidig behov, utfordringer Arrangementer Internasjonale FIS renn 11. og 12. februar Nasjonale Funkeliarennet 10. (SL) og 11. (SSL) januar Kongsberg-CUP 3. (SL) og 4. (SSL) mars MASTERS Kretsstevner Klubbrenn FMC CUP (16.Jan 20.Feb. 19.Mar.) Annet Snowstock Birger Ruud minnerenn Deltakelse i stevner, mesterskap Internasjonale seire Norgesmestere Veteran NM Skicross Junior NM Landsfinale/Hovedlandsrenn Kretsmestere Klubbmestere Andre nevneverdige resultater år år 15 år Junior Senior Rekorder Økonomi Urevidert regnskap (revideres ifm. hovedforeningens årsmøte)

23 Budsjett inneværende år (2012) Budsjett Planlagte inntekstbringende tiltak Evt. styrets kommentar Materiell Oversikt over materiell av betydning Diverse Eventuelt

24 Organisasjon Styrets sammensetting Styrets sammensetning i sesongen har vært: Lars Espen Baugerød, leder Erlend Gustad, nestleder Cora Ebner, kasserer Vidar Kleyne Braaten, sponsoransvarlig (har flyttet til Singapore) Harald Alf Ekberg, arrangementsansvarlig Stian Haukeli, styremedlem Oppnevnte tillitsmenn, utvalg mv. Valgkomité Vibeke Sundling Fredrik Neumann Gro Mesna Andersen (har fått fritak) Foreldrekontakter Jørn Nygård Thomas Løver Gunnar Valdimarson Jonny Eggar Janne Urheim Bakke Sportslig utvalg (SU) Sportslig utvalg har bestått av: Kjell Herland, leder Foreldrekontakter: Janne Urheim Bakke (99 og eldre) Jonny Eggar (99 og eldre) Jørn Vidar Nygård (99-01) Tomas Løver (99 og yngre) Gunnar Valdimarsson (02 og yngre) Utdanningskontakt Kjell Herland Arrangementskomité Harald Alf Ekberg, leder Iren Groth Eggar, premieansvarlig Erlend Gustad, påmeldingsansvarlig Vibeke Sundling, portvaktansvarlig Skikrodugnadansvarlig Cato Totland Teknisk ansvarlig Frode Christiansen 5

25 Materialforvalter Olaf Korbu Skiskoleansvarlig Lars Espen Baugerød Møter (styremøter, medlemsmøter mm). Det har vært avhold 7 styremøter. Det er blitt behandlet ca. 35 saker. Sportslig utvalg har avholdt 5 møter. Behandlet ca. 30 saker. Deltakelse i kurs, utdanning KIF Alpin har i løpet av sesongen hatt følgende deltagere på følgende kurs. Trener 4 kurs (høyeste trenerutdanning i Norge) Gudmundur Sigurjonsson Dessverre har kretsen ikke tilbudt verken trener 1 eller trener 2 kurs denne sesongen. Andre kurs Ingen Styrets beretning Sesongen har vært en sesong med høyt aktivitetsnivå. Vi er per tilnærmet samme antall medlemmer som forrige år, dvs. ca. 230 med stort og smått. Vi har for andre sesong på rad hatt heltidsansatt hovedtrener i vintersesongen. Itillegg har vi også etablert treningsgrupper med treningsavgift for 11 år og oppover. Dette har resultert i at vi når langt flere løpere i alderen 11 år og oppover enn for bare 1 år siden, nå ca. 40 stk. Gruppen 10 år og yngre har tilsvarende mange aktive. I Langt flere deltar også på konkurranser utenfor klubben. Det har gitt positive resultater sportslig. Slik det ser ut nå vil dette fortsette også neste sesong. Vi har også en veldig positiv pågang av unger ifm. skiskolen. I årets sesong har ca. 70 barn deltatt. Totalt har vi hatt ca. 20 trenere i sving. Alle trenere har en standard arbeidskontrakt. Lønn betales ut via regnskapskontor. Sponsor I inneværende sesong har vi hatt avtaler med FMC, Dolly Dimple og Kongsberg Skisenter. I tillegg har vi vært heldige å fått tildelt midler fra Sparebank 1 Gavefond. Windsvoll Sport er nedlagt. Det er forhandlet frem en avtale med Sportsmekk v/bård Lurås i Asker som er importør av Energiapura alpin bekledning og sikkerhetsutstyr. I tillegg har det blitt tilbudt smøre- og preppeutstyr fra Holmenkol via Sportsbutikken i Skisenteret. I tillegg har det som en del av satsning 1 og 2 (aldersgruppen 12 år og eldre) blitt hentet inn ca. 60 friske sponsorkroner i tillegg fra følgende sponsorer: Kongsberg Automotive Ljosland PK Hus AS 6

26 Kongsberg Skisenter Head Bygg og Elektro ByggSpiten Stiltre Forenede Montører Abicon Ole Berg trafikkskole Oras Kongsberg Holmenkol Annet Fom. Januar 2011 har Exacta Regnskap ført vårt regnskap, samt stått for lønnsutbetalinger. Det har medført nye rutiner og noe ekstraarbeid foregående år, samt økte utgifter (ca. 20 ). Fordelen er at vi nå har et regnskapsbyrå i ryggen som kjenner til lover og regler. Vårt regnskap er nå periodisert. Tidligere ble det ført etter kontantprinisippet. Dugnad Det har vært avholdt følgende dugnader: Høstdugnad rydding/reparasjon av porter, rydding i målbuer, bygging av rampe ved startbu i Slalåmen. Ok oppmøte. Vårdugnad rydding/avflagging av porter og grovrydding i målbuer. KIF kort det er blitt solgt ca. 500 KIF kort. Det er meget bra! Skikrodugnad Skikrodugnaden er blitt gjennomført på en god måte takket være Cato Totland! Dessverre er det endel som unnlater å møte og heller ikke gir beskjed om dette. Dette skaper av og til vanskelige situasjoner for skikroa. 7

27 Instruksjon og trening Trening (Sted, tid, deltakelse mv.) Alpingruppen har hatt følgende treningstilbud sesongen Høst Barmark Madsebakken: 8 år og yngre: Mandager år: Mandager år og eldre: Mandager , Onsdager (Idrettsparken) , Torsdager Vinter Skisamlinger fra ca samlingesdøgn i første del av sesongen på Geilo og etterhvert Kongsberg. Skitrening i Funkelia: 8-10 år: Mandager og Torsdager , i tillegg har de eldste i denne gruppa hatt et ekstra tilbud tirsdager Gruppe 2/3 (99-01): Mandager, Tirsdager og Torsdager Gruppe 1: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag: år og yngre Ca. 15 barn opp til 10 år deltok på barmarkstrening på Madsebakken i høst. Trenere på Madsebakken har vært Siri Langaas Berg og Kjersti Amundsen på f. 04 og yngre. I løpet av vinteren har ca. 30 barn deltatt på skitrening 2 ganger i uken. 5-8 stykker har også vært med på samlinger før nyttår. Det har også vært avholdt 2 sosiale kvelder i løpet av vinteren, med pølser og saft som foreldrekontaktene har stått for. Endel av løperne i denne gruppen har også prøvd seg på renn utenfor klubben. Ifm. Bendit alpinfestival på Ål var det med 5 stykker i gruppen 10 år og yngre. Gruppe 2/3 (99-01) Ca. 15 barn har deltatt på barmarkstrening på Madsebakken i høst. Tom Robin Haukland og Ellen Gauteplass har hatt treningen innendørs. I løpet av vinteren har ca. 20 barn deltatt på skitrening 3 ganger i uken. Ca stykker har også vært med på samlinger før oppstart i Kongsberg. Det har også vært avholdt 2 sosiale kvelder i samarbeid med de andre gruppene. Ca av løperne i denne gruppen har også prøvd seg på renn utenfor klubben. Ifm. Bendit alpinfestival på Ål var det med 12 stykker i gruppen 11 år. 8

28 Skitrenere har vært Grimur Runarsson og Tom Robin Haukland. Det har vært stor fremgang hos alle løperne. Gruppe 1 (12 løpere født 1999 og eldre) Gruppe 1 med Gudmundur som trener har i år bestått av 12 løpere født i 1999 og eldre. Dette er fordelt med 1 jente i 12/13 års klassen, 5 gutter i 12/13 års klassen og 6 gutter i 14/15 års klassen. Treningen i Kongsberg på snø startet i midten av desember og endte til påske. Før sesongen var det barmarkstrening 2-3 ganger pr uke i tillegg til flere samlinger i inn- og utland. I høstferien reiste gruppe 1 en uke på treningssamling til Stubai i Østerrike. I slutten av oktober reiste 7 løpere til Tyskland i innendørs skianlegg da snøen uteble her hjemme. Midt i november fikk gruppen 4 flotte skidager på Juvass, før første samling på Geilo i slutten av november. Hjemme på Kongsberg har det fra midten av desember vært trening 4 dager pr uke i tillegg til samling i juleferien og vinterferien + et par morgener med fartstrening. Gudmundur Sigurjonsson har vært hovedtrener fra 15. oktober til 15. april. Jevnt over har det vært stor framgang hos løperne, noe som sier at de har trivdes på trening og forstått oppgavene og som igjen har ført til mange flotte resultater. (se Deltagelse i mesterskap) Skiskole Ca. 70 barn har i sesongen deltatt på KIF Alpin sin skiskole. Skiskolen har trening torsdager fra fra nyttår til vinterferien. 7 instruktører har bidratt til å gjøre skiskolen til en suksess. I år som ifjor har vi fortsatt etter vinterferien for de so m ønsket det uten ekstra kostnad. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra fordeldre. Vi håper at mange av deltakerne blir med oss som ordinære medlemmer neste sesong. Aktivitetsdager Dethar vært avholdt en sosial samling på Høyt og Lavt i Svarstad i august, samt en aktivitetsdag i og utenfor Skrimhallen i september, begge med stor deltagelse. Trenere (lønnet og ulønnet) Følgende lønnede trenere har vært engasjert i sesongen : Gruppe 1 (1999 og eldre) Gudmundur Sigurjonsson, hovedtrener Gruppe 2/3 (99-01) Grimur Runarsson og Tom Robin Haukland 10 år og yngre Rød gruppe Ellen Gauteplass 9

29 Ole Andre Granum, en dag i uka før vinterferien. Blå gruppe Kristian Jore Orange og Blå gruppe Stine Mette Haukland Kjersti Amundsen, enkelte dager. Gul gruppe. Siri Langaas Berg Torbjørn Nilsen Skiskole Ellen Langaas Jensen, hovedtrener Anne Kløvstad Marius Kvalskaas Robert Palm Arild Røen Marius Bæver Larsen Kjersti Amundsen 10

30 Dommere Tekniske delegert (TD) Jonny Eggar har deltatt på TD kurs i krets regi. Jonny Eggar er p.t. KIF Alpins eneste TD. Fremtidig behov, utfordringer Alpinklubbene i kretsen må stille TD er til disposisjon for skikretsen slik at det er mulig å arrangere alpinrenn. I løpet av sesongen bør vi ha som mål å utdanne ytterligere minst 1 TD. 11

31 Arrangementer Internasjonale FIS renn 11. og 12. februar Alpingruppen har avholdt FIS renn i disiplinene 2 x SL og 2 x SSL. Årets FIS renn var en del av DNB cup som nok også bidrog til høy deltakelse, mellom 95 og 100 påmeldte til hvert renn. Rennleder var Olaf Korbu. Rennet ble gjennomført på en prikkfri måte. Årets TD var i dårlig form og ble skadet. Han hadde med seg en TD assistent. For neste år er vi tildelt FIS renn 1 helg tidligere pga. kollisjon med World Cup Snowboard. Nasjonale Alpingruppen har arrangert følgende renn som har status som landsrenn: Funkeliarennet 10. (SL) og 11. (SSL) januar Funkeliarennet samler stor deltagelse fra Østlandsområdet. I år var det ca 100 påmeldte til søndagens renn som er en kraftig reduksjon ift rekordåret 2011 med ca. 190 deltagere. Det kan ha sammenheng med at det ikke var særlig snøforhold på Østlandet, noe som også førte til at Eksperten ikke var snølagt slik at SSL ikke kunne gjennomføres der. I stedet ble det kjørt SSL i Slalomen. Arrangementet ble gjennomført på en meget god måte. Kongsberg-CUP 3. (SL) og 4. (SSL) mars Det var også stor usikkerhet om Kongsberg CUP kunne arrangeres i år, da mildvære hadde skapt sukkersnø der det ikke lot seg gjøre å sette portene. Men siste par kvelder ble det kuldegrader slik at vi fikk supre forhold. Men usikkerhet rundt snøforhold var nok årsak til at også dette arrangement fikk redusert deltakelse ift siste år. 57 startende på SL og 89 startende på SSL. Det ble også utdelt flotte Bergmenn til bestemann sammenlagt SL og SSL i klassene 11 år, år og år. Arrangementet ble gjennomført på en meget god måte. MASTERS KIF ble i år forespurt å arrangere Super G renn for Norwegian Masters. Dette er renn for glade alpinister fra 20 år og oppover, - som ikke kjører FIS renn. Forut for dette rennet var det igjen stor usikkerhet om det lot seg arrangere pga mildvær og snømangel i Eksperten. Men kuldegrader siste dager gjorde at vi fikk til et godt arrangement med gode tilbakemeldinger. Det stilte flere tidligere Donald Duck deltakere og mestere som fikk en fin mimre kveld, der Bård Lurås hadde laget en Donald Duck og Kongsberg ski quiz. 12

32 KIF hadde ordnet flott Glassplate premie til alle klasse vinnere og en Bergmann til 3 beste allround for menn og damer. I tillegg stilte Bård Lurås og SportsMekk stilte med rause premier inkl. trekkepremier. Rennleder var Olaf Korbu. Rennet ble gjennomført på en prikkfri måte, men da belysningen er noe svak i enkelte partier var det spesielt en port som var vanskelig å se mot den mørke skogen. Det deltok 27 menn og 6 kvinner. Vi hadde håpet på 50 deltakere, men lav deltakelse har nok igjen sammenheng med folks oppfatning av mangelfulle snøforhold. Av kjente deltakere var Bjarne Solbakken med. Ketil Andre Åmot og Lasse Kjus var dessverre forhindret pga TV opptak med Skavlan. Kretsstevner Ingen Klubbrenn FMC CUP (16.Jan 20.Feb. 19.Mar.) FMC CUP er alpingruppen sitt klubbrenn. Det har vært avholdt 3 klubbrenn med bra deltakelse (ca 80), der også mange foreldre kjører. Dollie Dimple har igjen vært rause med pizza. Brus er kjøpt av klubbkassa. Annet I tillegg har alpingruppen bidratt i følgende arrangement Snowstock Fredag kveld arrangerte Alpingruppen fartsmåling i Slalåmen. Det ble oppnådd hastigeheter godt over 90 km/h i den nederste delen. I år stillte mange av våre løpere som instruktører på Barnivalen lørdag. Også der hadde vi farstmåling. Naturlig nok var hastighetene noe lavere. Birger Ruud minnerenn Alpingruppen var medarrangør og tillegg til å ha vært med på planleggingen stillte med 3 personer under selve arrangementet. Arrengementet var en suksess og vil bli gjentatt neste sesong. 13

33 Deltakelse i stevner, mesterskap Internasjonale seire Maria Gudmundsdottir har 5. Norgesmestere Veteran NM Super G: Tone Sundsåsen Skicross Junior NM Magnus Bjørnnes Landsfinale/Hovedlandsrenn Storslalåm: 3.plass Lucas Braathen, G12-13 Kretsmestere Super-G: Bjarki Gudmundsson, G12-13 Super-G: Børge Bakke, G14-15 Klubbmestere Alpingruppen kårer ikke klubbmester, men følgende er sammenlagtvinnere i årets FMC-Cup: J11: Martine Nygård J12-13: Katrine Groth Eggar J14-15: Kjersti Omholt Amundsen G11: Herland Oskar Bråthen G12-13: Lucas Braathen G14-15: William Ekberg Kvinner G: Gunn Randi Snersrud Gustad Menn J1: Gustad Halvor Snersrud Kvinner G: Tone Sundsåsen Menn A: Vegard Bergene Menn D: Gard Spiten Menn E: Jørn Nygård Menn F: Thomas Løver Menn G: Gunnar Valdimarsson 14

34 Menn I:Roger Hansen Andre nevneverdige resultater 11 år Oskar Bråthen Herland ble nr. 3 i SL i Bend It mesterskapet på Ål. Han ble nr. 13 i både i SSL og SG. Mathias Solheim Ørnes klarte en 23. plass i SSL under same mesterskap. Martine Nygård ble beste jente frå Kongsberg i Bend It, med 16. plass i SSL. 12 år 15 år Det har vært bra deltakelse i lokale renn så vel som regionale renn i Buskerud, og mange gode resultater og prestasjoner. Løperne har deltatt i FMC cup, Kvalikrenn og KM for Buskerud Skikrets, større Landsrenn som førjuls-cup på Geilo og selvfølgelig våre egne landsrenn. KIF fikk i år en kretsmester i Super G i klassen 12/13 år og en kretsmester i Super G i klassen 14/15 år. KIF hadde 5 løpere med til Landsfinalen/Telenorlekene i Sauda og bemerket oss der med en 3.plass til Lucas Braathen i SSL og ellers mange flotte resultater. Super G ble dessverre stoppet pga tåke, der lå Bjarki Gudmundsson på en 2.plass etter at ca halvparten av løperne hadde kjørt. 5 løpere reiste til Hovedlandsrennet på Bjorli og fikk kjørt SL og SSL, alle fartsdisipliner ble dessverre avlyst pga været. Beste prestasjon ble en flott 14. plass til William Ekberg i slalåm. Junior Maria Gudmundsdottir har i tillegg til 5 seire, 5 2. plasser og 2 3. plasser i internasjonale FIS renn i årets sesong, i tillegg til en rekke andre godeplasseringer. Maria deltok i junior VM og hun har har også fått prøvd seg i Europa Cup renn denne sesongen. Magnus Bjørnnes har også denne sesongen deltatt i Skicross WC og junior VM, skicross. Magnus ble nr. 13 i junior VM. Magnus Bjørnnes, Frida Volden og Ola Einbu Baugerød har deltatt i junior NM, alpintalpint. Senior Islandsk mester, SL: Maria Gudmundsdottir. Magnus Bjørnnes tok også 4. plass i senior NM, skicross. Frida Volden og Ola Einbu Baugerød har også deltatt i Senior NM, alpint. 15

35 Rekorder Ikke relevant 16

36 Økonomi Regnskap 2011 og budsjett 2012 og 2013 er vedlagt. Urevidert regnskap (revideres ifm. hovedforeningens årsmøte) Resultat pr pdf Balanse pr pdf Budsjett inneværende år (2012) Budsjett 2012.pdf Budsjett 2013 Budsjett 2013.pdf Planlagte inntekstbringende tiltak Utover det som er nevnt i budsjett er det søkt om midler fra idrettsrådet. Det vurderes også om alpingruppa i større grad skal ta i bruk dugnad som inntektsbringende tiltak. Evt. styrets kommentar Regnskapet for 2011 er ca. 13 dårligere enn budsjett. Det var lagt opp til et underskudd på 13. Etter nok et år med økende aktivitetsnivå er Styret godt fornøyd. Det er verdt å merke seg at det fra hovedforeningen ikke ble betalt ut KOG midler, normalt 70 som fordeles etter søknad fra undergruppene. I tillegg er det også verdt å bemerke at regnskapsbyrået (Exacta) har rapportert våre lønnsutgifter på en slik måte at det utløser arbeidsgiveravgift for alle lønnskostnader. Det var det ikke budsjettert med. Dette utgjør en ekstrakostnad på ca. 20. Dette kan vise seg å være feil, men per nå er dette ikke avklart. 17

37 Materiell Oversikt over materiell av betydning 2 stk målbuer Startbu Slalomen Starttelt Liski Elektronisk tidtagerutstyr (Alge) Hovedklokke (Tdc8000) Backupklokke (Timy) Startpinner, fotoceller etc. Tidtaker PC er (3 stk) HP Laser skriver 2 PC flatskjermer til bruk for speaker tjenesten Personlige klokker, timingutstyr for trening (TAG Heuer) 7 driller 12 stk. klokker 10 walkietalkier Start, mellomtid, mål Partytelt til bruk ifm. Arrangement Lydanlegg 2 høytalere Mixepult Mikrofon Staur (telles normalt ikke før høstdugnad) 30 mm skru/børste/flash 27 mm 25 mm Kortstaur i ulike varianter. Portflagg 18

38 Skileikutstur Skiskolen har et eget sett med utstyr Arenanett 9 stk blå Liski Målsøyler, 2 stk. B-nett 5 stk á 15 m komplett Vester skiskole 75 stk (5 sett av 15 i separate farger) Vester 11 år og yngre 75 stk (5 sett av 15 i separet farger) Startnummer, serie med 200 nummer Diverse verktøy Utstyret er brann og tyveriforsikret i Gjensidige Forsikring. 19

39 Diverse Eventuelt Ikke relevant. 20

40 Kongsberg Idrettsforening, Alpin Klientnr: 443 Resultatregnskap og balanse Periode: 1-12/2011 Dato: Kontonr Tekst IB Beveg. UB BALANSE EIENDELER Anleggsmidler Sum immaterielle eiendeler 0,00 0,00 0,00 Sum bygninger o.a. fast eiendom 0,00 0,00 0,00 Sum biler, inventar og maskiner 0,00 0,00 0,00 Sum finansielle anleggsmidler 0,00 0,00 0,00 Sum anleggsmidler 0,00 0,00 0,00 Omløpsmidler Sum varelager 0,00 0,00 0, Lønnsforskudd 0,00 0,00 0,00 Sum kortsiktige fordringer 0,00 0,00 0,00 Sum kortsiktige finansinvesteringer 0,00 0,00 0, Kontanter 0,00 0,00 0, Bank Foreningskonto 0, , , Bank spare/plassering 0, , , Bank Medlemskonto 0, , , Bank Skattetrekk 0, , ,94 Sum betalingsmidler 0, , ,82 Sum omløpsmidler 0, , ,82 SUM EIENDELER 0, , ,82 GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Overført resultat 0, , , Underskudd , , , Annen egenkapital 0, , ,34 Sum beskattet egenkapital 0, , ,93 Sum egenkapital 0, , ,04 Sum betingede avsetninger 0,00 0,00 0,00 Langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld 0,00 0,00 0,00 Kortsiktig gjeld 2400 Leverandørgjeld 0,00-843,75-843, Forskuddstrekk 0, , ,00 Sum leverandørgjeld/trekk 0, , ,25 Side: 1 Tid:: 11:04

41 Kongsberg Idrettsforening, Alpin Klientnr: 443 Resultatregnskap og balanse Periode: 1-12/2011 Dato: Kontonr Tekst IB Beveg. UB 2770 Skyldig arbeidsgiveravgift 0, , , Påløpt aga av skyldige feriepenger 0, , , Skyldig feil innbetaling? 0, , , Skyldig lønn 0, , , Skyldige feriepenger 0, , ,00 Sum annen kortsiktig gjeld 0, , ,53 Sum kortsiktig gjeld 0, , ,78 SUM GJELD OG EGENKAPITAL 0, , ,82 Side: 2 Tid:: 11:04

42 Budsjett 2012 KIF Alpin 3 SALGSINNTEKTER Budsjett -11 Budsjett -12 Regnskap Sponsor , , , Sponsor gruppe , Sponsor gruppe , Sponsor gruppe , Offentlig tilskudd , , , Tippemidler (utstyr) , , , Grasrotmidler , , , Mva refusjon , , , KOG midler , ,00 0, LAM midler ,00 0, KIF kortet , , , Gaver , , , Skikrodugnad , , , Annen dugnad , , , Årskontigent , , , Kontingent Skiskole , Treningsavgift gruppe , , , Treningsavgift gruppe , Treningsavgift gruppe , Startkontingenter egne stevner , , , Startkontingent FIS renn , , , Startkontingent MASTERS renn 7 500, Salg av klubbbekledning 0, ,00 Sum , , ,00 8 FINANSINNTEKTER 8010 Renteinnt , , , Annen finansinntekt 0,00 0,00 423,00 Sum , , ,89 Sum inntekter , , ,89 4 STEVNE OG AKTIVITETSUTGIFTER 4410 Startkontigenter , , , Startkontigent NM/Hovedlands , , , Stipend 2 000,00 0, , Innkjøp av varer , , , Innkjøp av klubbkledning 0, Stevne, arr. kostnader , , , Arr. kostnader FIS renn , Arr. kostnader MASTERS renn 2 500,00 Sum , , ,56 5 ADMINISTRASJON 5200 Lønn trenere/instruktører gruppe , , , Lønn trenere/instruktører gruppe , , Lønn trenere/instruktører gruppe , Lønn trenere/instruktører 10 år og yngre , Lønn trenere/instruktører skiskole , Feriepenger beregnet , , Arbeidsgiveravgift av påløpne feriepenger 3 299, , Arb. Avgift feriepenger , OTP 4 000, , Andre kostnader trener 200, Arbeidsgiveravgift , , Andre personalkostnader 7 500, , ,00 Sum , , , Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 0, , , Reisekostnad, ikke oppg. pliktig 0, , , Diettkostnad, oppgavepliktig 0, , ,00 SUM Reise, diett etc , ,11 SUM Reise, diett etc , , ,64 6 KONTORUTGIFTER 6890 Kontorutgifter , , ,84 Sum , , ,84 7 DIVERSE UTGIFTER 7400 Medlemskontingent til Hovedforeningen , , KIF Kort 0, , , Reklamekostnad/annonse 7 500, , , Forsikring 5 000, , , Samlinger , , ,99 Sum , , ,74 Sum utgifter , , ,78 Resultat , , ,89

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61 Årsberetning KIF Ishockey Sesongen 2011/2012 Denne årsberetningen dekker sesongen , mens årsregnskapet dekker kalenderåret Dette er i henhold til Ishockeyforbundets egne rutiner.

62 Innhold 1. Organisasjon 2. Instruksjon og trening 3. Dommere 4. Arrangementer 5. Sportslige resultater 6. Økonomi 7. Diverse Klubbens offisielle adresse og Styrets og utvalgs medlemmer Generell informasjon GR Postadresse: Postadresse: Kongsberg IF - Ishockey v/svein Foss Besøksadresse: Numedalsveien 80 Postnummer: 3612 Kontonummer: Telefon: Telefax: E-post: Hjemmeside: Stiftet dato dd-mm-åååå: Allianseklubb: Sentrale funksjoner Funksjon Idrettsnummer Fornavn Etternavn Leder M250753JON02 Svein Foss Økonomikontakt M010160KAJ02 Roy Harald Hove Styremedlem Per Borgejordet Styremedlem Harald Ånnestad Styremedlem Sølvi Eriksen Styremedlem Tor Olav Lyngestad Styremedlem Hans Kaarstein Dommerkontakt Svein Foss Leder ishockeyskole Svein Foss Web-ansvarlig M050654IDA07 Idar Liljedal

63 Lagledere og trenere Lag Navn MSE Lagleder Hans Kaarstein Trener Andreas Johansson m.fl. KSE Lagleder Sølvi Eriksen Trener U18 Lagleder Harald Ånnestad Trener Nath Kazamir Jentelaget Lagleder Eila Berglund Trener Erik Fredriksen m.fl. U13 Lagleder Jan Erik Hagen Trener Erik Fredriksen U 11 Lagleder Per Borgejordet/Siv Hilde Bergene Trener Erik Fredriksen U 8 Lagleder David Martin Trener David Martin Hockey Skole Leder Svein Foss Hovedtrenere Jan Erik Hoff, David Martin, Espen Sandengen, Eirik Fremming, Erlend Kristiansen m.fl. Møter med mer Styret har sesongen 2011/2012 avholdt 8 styremøter, i tidsperioden August 2011 Mai Instruksjon og trening Trening: All trening i Kif hockey foregår i Kongsberghallen. Alle lagene får før sesongstart tildelt treningstider. Trenere: Vi har hatt en tilfredsstillende situasjon på trenersida, med unntak av for Dame- og jentelaget samt for A-laget. Vi har i regi av Forbundet gjennomført trenerkurs både for hockeyskolenivå og for de yngste aldersklasser. Det er ingen tvil om at alle trenerne har gjort en veldig god jobb som har bidratt til de fleste av lagene har hatt en positiv utvikling. Laglederne har som alltid gjort en viktig jobb og som har fulgt lagene sine i tykt og tynt og legger ned mye tid og arbeid i dette. Kif hockey har ingen lønnede trenere (trenerne får kun dekket reise- og dietgodtgjøring etter statens satser). 3. Dommere Kif hockey har utdannet egne dommere som dømmer kamper på kretsnivå, dvs. for de yngste aldersklassene. Videre har vi en autorisert dommer som dømmer på nivå 2. På sikt er det en målsetting om å utdanne flere dommere. Dette er svært viktig med tanke på å redusere de store dommerutgifter klubben har. 4. Arrangementer KIF Ishockey har arrangert turneringer for U 9, U10, Jentelaget, generelt seriespill for de andre lagene og ishockeyskole hver tirsdag.

64 5. Sportslige resultater MES A-laget var meldt på i 3. Div avd. Øst etter frivillig å ha gått ned fra 2. Div. Årsaken til dette var at laget hadde mistet mange spillere, noen hadde lagt opp, mens andre flyttet fra byen til jobb og utdanning andre steder. Laget fullførte om lag halve seriespillet, da måtte klubben trekke laget fra videre seriespill pga for få spillere noe som igjen skyltes skader og at det vi perioder var mange bortreist pga jobben samt at noen ga seg pga manglende motivasjon. I og med at vi valgte å la laget gå ned en divisjon, viste vi det ville bli en utfordring å gjennomføre sesongen. Likevel var det en stor skuffelse at vi måtte trekke laget og for klubben er dette en svært negativ hendelse. Om vi har nok spillere til å stille A-lag neste sesong er pr tida uklart, men det er helt åpenbart at vi vil jobbe hardt for å stille lagt så snart det er mulig. Vi trenger et levende A-lag i tiden fremover, for hva er ellers målet med å trene igjennom alle nivåene på aldersbaserte trinn, om ikke å få spille med de store gutta til slutt. For å få dette til må det et bedre og større støtteapparatet rundt laget, slik at laget kan få rammene som trengs for å få til en positiv utvikling. KVS Damelaget meldte ikke denne gang på lag da vi før sesongstart kom fram til at vi ikke hadde nok spillere til å kunne gjennomføre et seriespill i 1.div. Likevel har treningene blitt opprettholdt gjennom 2 treninger i uka. Grunnen til dette er så raskt som mulig å etablere et Damelag igjen og da er det helt avgjørende at de spillere som er igjen på laget og som ønsker å fortsette å spille hockey, har et tilfredsstillende treningstilbud. U 17 Tabellen: U17 1. div 11/12 Lag Kamper V U T Målforskjell Poeng 1. Comet Halden, Ishock Hasle-Løren IL - Ish Skien Ishockeyklubb Holmen Hockey Tønsberg og Omegn Ishockeyklubb KIL/Nes Skedsmo Ishockeyklubb Jutul/Frisk Grüner Ishockey IL Kongsberg IF - Ishockey Bergen Ishockeyklubb I en sesong med en del motgang for hockeygruppa, er det gledelig å kunne konstantere at rekrutteringen er i en positiv utvikling. Denne sesongen stilte U 17 med spillere og det er svært mange år siden det var så mange spillere på et juniorlag i vår klubb. At det var mange spillere, kunne sagtens trengs da laget spilte hele 30 kamper. Det ble en god del tap, men det positive var at laget spilte jevnt med alle lagene selv om det ble et og annet stortap. Det er liten tvil om at trener Nath har gjort en svært god jobb med laget og spillerne har forbedret seg i alle spillets faser, ikke minst gjelder dette spilleforståelse. De fleste er svært ivrig til å møte på trening og flere spillere har vært på de aller fleste treninger ila sesongen.

65 Det er liten tvil om at dette er et lag å bygge videre på og det blir spennende å følge laget når det neste år vil stille i u 18 serien. U 13 Innledning. Laget har en bred alderssammensetning fra 1998 til 2000, dette var i sesongen 2010/2011 et problem med spillere som måtte stå over kamper på grunn av alder. For å løse dette problemet meldte vi opp laget en klasse høyere (U14) og så søkte styret laget ned en klasse. Dette ble godkjent og laget har i år spilt i U13-serien. Trener. Laget har i år blitt trenet av Erik Fredriksen slik som foregående sesong. Laget og foreldrene er veldig fornøyd med å kunne ha Erik som trener. Laget har i disse to sesongene hatt enorm framgang. De har gått fra å tape med 2 sifferet antall mål, til å spille jevnt med de beste i perioder. De har vunnet flere kamper og de viser en utrolig god innsats. Erik viser å ha en god dialog med spillerne og han har nærmest 100 % oppmøte på treningene. Seriespillet. Laget har gjennomført sesongen med stil. Vi har ikke hatt problemer med og stille lag til noen av kampene. Resultatene har som nevnt steget jevnt og trutt og lag vi tapte for i starten av serien slo vi i avslutningen på sesongen. Birkebeiner Cup. Laget har deltatt på en cup denne sesongen, dvs. på Lillehammer på nyåret. Dette var en fin opplevelse. Laget hadde også her en fin stigning i spillet. Første kampen spilte vi på fredag kveld når vi ankom Lillehammer (slitsomt med kamp rett etter en lag reise..). Så hadde vi to kamper på lørdag og to kamper på søndag før vi satte nesen hjemover. Selv om det ble en del tap, fikk vi med oss, «Fair play prisen»! JENTELAGET Jentelaget har i år bestått av faste jenter fra , pluss 2 nye 1996 jenter som har vært med på noen treninger på tampen av sesongen. Jentene har deltatt i 3 rene jenteturneringer (Kongsberg, Hønefoss og Skedsmo) og en blandet turnering på Kongsberg. Vi har ikke deltatt i seriespill. Videre har vi deltatt på 2 punktsamlinger i regi av forbundet,

66 noe som har vært veldig lærerikt, nyttig og inspirerende. Vi har vel ikke vunnet mange kamper, men til tider vist godt spill. Trenersituasjonen for jentelaget har vært vanskelig. Laget har manglet fast trener store deler av sesongen hvilket førte til treninger av variabel kvalitet. At Erik Fredriksen kom inn som trener på slutten har vært en redning for laget. Av sosiale aktiviteter har vi vært på pizzarestaurant, sett Get-liga kamp i Vålerenga Amfi, spilt foreldrekamp og hatt en taco-aften. Jentelaget har hatt vaffel og kake salg annenhver tirsdag i hallen i forbindelse med hockeyskolen. Inntektene herfra har sponset de sosiale aktivitetene. U 11 U11 har bestått av 16 spillere denne sesongen og laget har spilt i Red Wings serien, med Tønsberg, Skien, Ringerike, Jutul, Frisk Asker, Jordal og Gruner/Furuset som motstandere. Vi har et ungt lag ift motstandere, med bare en overårig spiller. Treningene startet etter høstferien og vi fikk derfor kort tid til første kamp 13 november. Et noe uorganisert og forsiktig lag entret stor bane for første gang, og fikk en real leksjon av Frisk Asker. Moro var det uansett å være i gang med en ny fase som hockeyspillere. Allerede neste kamp fikk laget sitt første seier, og utover vinteren ble spillet mer og mer organisert og selvtilliten økte. Særlig har etableringen av fast keeper og faste backer bidratt til å heve spillet. Siste helgen skulle vi ut i det man nærmest kan kalle et kretsmesterskap, med kamper mot Skien, Ringerike og Tønsberg. 3 seire og 22 5 i målforskjell bekrefter at vi har etablert et godt lag ila sesongen og at spillerne er godt rustet for ny sesong. Foreldrene har også kost seg i hallen i vinter og laget har en styrke ved å ha en slik deltagende foreldregruppe som det kan trekke på. Takk til trener Rune Fremming, og til Espen Sandengen som har assistert ved behov..

67 U 8/9 Laget U9-U8 har 13 spillere, de fleste er U8, 3 er U9. De fleste U8 har et godt nivå som gjør det greit for dem å spille med litt eldre barn. Laget trente 2 ganger i uka med start etter høstferien. To trenere har vært på et dagskurs med forbundet. Trenersituasjonen for laget har vært svært bra, ofte med 3 trenere på isen. Dette førte til at vi kunne kjøre treninger slik som forbundet anbefaler det, med tid til oppfølging av hvert barn individuelt. Dette er ideelt for at barna skal kunne bygge selvtillit. Fokus på trening i starten av sesongen var skøyteteknikk og balanse noe også Forbundet anser som grunnlegende for en positiv utvikling av spillerne. Spillerne brukte selvsagt puck hele året, for å lære puck kontroll tidlig. Trenere prøvde å finne en riktig balanse mellom trivsel og utfordringer på isen. Vi mener at barna skal ha det gøy, men at de også skal oppleve at ishockey krever innsats og utholdenhet fra deres side. Vi hadde kamp på slutten av hver trening, fra 10 minutter til 25 minutter. Vi deltok i 4 turneringer: 3 vennskap turneringer med Skien, Tønsberg og Ringerike. En av turneringene var i Sarpsborg (Sparta). Denne turnering var veldig tøff pga høyt nivå blant de andre lagene, men vi lærte mye av det. Barna fikk premier etter turneringene. På slutten av sesongen, fikk hver spiller en liten pokal. Vi hadde et sosialt arrangement sammen med frukt, saft og pizza. Turneringene viste at laget har forbedret seg gjennom hele sesongen. Laget spilte etter hvert jevne kamper mot andre lag som tidlig i sesongen var overlegne. Spillerne har forbedret seg på alt; skøyteferdighet, pasninger, skudd og ikke minst spilleforståelse. Oppfattelsen er at barna hele året har vært ekstremt motiverte og engasjert i alle treningene. En del av dem er veldig opptatt av ishockey (noe flere av foreldre nevner særskilt). Det viktigste er at barna synes hockey er gøy og at de bygger selvtillit på isen. ISHOCKEYSKOLE Ishockeyskolen har denne sesongen aktivisert ca. 35 barn, de fleste under 8 år, dvs. noe færre

68 enn de foregående år. Treningene har foregått på tirsdager fra fra oktober 2011 og ut i mars i Disse tingene har hatt hoved-fokus: Få ungene til å føle seg trygge, ikke minst gjelder dette de yngste At ungene skal ha det moro på skøyter At ungene følges opp slik at de opplever fremgang. Kif hockey er som nevnt opptatt av jentehockeyen, og er glade for den gode tilstrømmingen av jenter selv om det nok var noe færre i år enn i fjor. I november arrangerte vi med bistand fra hockeyforbundet, en egen aktivitetskveld for jentene. Dette tror vi er viktig nettopp for å ha et spesielt fokus på jentehockeyen. Hockeyskolen har vært delt i tre grupper; jentegruppe, for de aller minste (under 7 år) og ei guttegruppe for de over 8 år. Alle trenere og de som ellers har bidratt for å gjøre litt stas på de unge (servering), skal ha stor takk for en fremragende innsats. Det er viktig at gruppa fortsetter å ha fokus på hockeyskolen for å øke rekrutteringen både på gutte- og jentesida. Vi er ikke blitt mindre overbevist om idrettsprofessor Ingar Lerheim i en stor artikkel i Aftenposten for et par år siden framhevet ishockeysporten som særlig velegnet for barn og ungdom, hockey best for barn. Når en ser disse ungene utfolde seg på isen med store krav til koordinasjon og samspill, er det lett å være enig i dette utsagnet. (Bilde er tatt i en tidligere sesong).

69 6. Økonomi Etter å ha slitt veldig økonomisk i mange år, ser vi nå at all innsats for å bedre økonomien har båret frukter med et overskudd på over Her må vi dog være klar over at en ikke ubetydelig del av overskuddet, skyldes at A-laget måtte gi opp rett etter nyttår og at Damelaget ikke har hatt utgifter til seriekamper i år. Uansett er den viktigst årsaken til den bedrede situasjonen at Kongsberg kommune nå i betydelig større grad dekker isleieutgiftene. Dette i tråd med de politiske føringer som innebærer at trening for barn og unge skal være gratis/ha en lav kostnad. Vi er svært glad for denne utviklingen og det er vel liten tvil om at om denne omlegginga ikke hadde kommet, hadde det sett stygt ut for videre drift av hockeygruppa. Det er selvsagt fremdeles økonomiske utfordringer da de voksne lagene koster nærmere kr. 800,-. pr. time. En stor utgiftspost i tillegg til isleie er dekking av dommerutgifter (over kr ). Vi er avhengig av dommere fra klubber i Oslo, Skien, Tønsberg mv. og det betyr store utgifter til km-godtgjøring og diett. Kif hockey gjennomførte i sesongen flere dugnader, men valgte som i fjor ikke å arrangere Aprilfesten. Dette er et typisk risikoprosjekt, og det er uheldig om vi skulle bli avhengige av den type prosjekter. Det blir derfor avgjørende for å sikre et fortsatt godt og variert tilbud til barn og unge i klubben, at Kongsberg kommune bidrar slik de nå gjør. Andre faste inntektskilder for gruppa er Kif-kortet og treningskontingenter. Mange har hatt stor tro på Grasrotandelen, men så langt ser det ut til at dette ikke vil gi oss de store inntektene og kan ikke sammenlignes med inntektene fra spilleautomatene. For mer detaljert oversikt over gruppas økonomi, se egen oversikt over Regnskap for Diverse: Rekruttering. Det er noen timer åpen hall hver dag samt lørdager og søndager fra gjennom hele sesongen. Her har mange av de yngste spillerne vært ivrige deltagere og det er veldig positivt at vi har et slikt tilbud til mer uorganisert aktivitet og dette gir et positivt tilbud til alle som ønsker å gå på skøyter i Kongsberg. Forholdet til Kongsberghallen Forholdet til Kongsberg-hallens administrasjon har vært godt. Det har vært utvist fleksibilitet fra Hallen i forbindelse med endring av treningstider mv. Vi er helt avhengig av et fortsatt godt samarbeid med Kongsberghallen. Takk Styret vil benytte anledningen til å takke alle som har bidratt i hockeygruppa sesongen 2011/2012. Dette gjelder alle som stiller opp på dugnader, alle lagledere og trenere, alle som stiller opp som funksjonærer ved hjemmekampene våre og ikke minst alle foreldre som følger opp ungene sine med kjøring til trening og kamper slik at de får anledning til å drive vår kjære idrett.

70 Budsjett Kif Ishockey Område B 2011 B2012 Merknader Utgifter JUSTERING A-LAG U18 U14 U12 JENTELAG DAMELAG HS/U10 ANNET 40 Påmeldingsavgift - seriespill Dommerutgifter Trenerkompensasjon Kurs innkjøp av utstyr husleie Isleie A-lag Isleie Damelag Isleie U Isleie U Isleie u 11/jentelag Isleie turneringer Utgifter hockeyskolen Dekket inn ovenfor 0 Regnskap, forbruksmateriell(k 69 Diverse (utstyr med mer) affe++), nettverk Sum utgifter Inntekter 31 Sponsorinntekter kontingenter A-lag kontingenter damelag kontin. U Kontin. U Kontin U 11/Jentelaget kontingenter hockeyskolen Kif-kort Arrangementer/dugnader Vantreklame Vaktmestertjeneste Grasrotandelen Kif sentralt Andre inntekter Sum inntekter Resultat (mindreforbruk/overskudd)

71 2012 KONGSBERG-IF HOPP ÅRSRAPPORT SESONGEN

72 Innhold Organisasjon... 3 Styrets sammensetting... 3 Oppnevnte tillitsmenn, utvalg mv Styrets beretning... 3 Sponsor... 4 Dugnad... 4 Økonomi... 5 Revidert regnskap... 5 Årsmøtet KIF Hopp / Revisorrapport for Regnskapet... 5 Budsjett inneværende år... 5 Planlagte inntekstbringende tiltak... 5 Evt. styrets kommentar... 5 Instruksjon og trening... 6 Trening (Sted, tid, deltakelse mv.)... 6 Trenere (lønnet og ulønnet)... 6 Dommere... 6 Tekniske delegert (TD)... 6 Fremtidig behov, utfordringer... 6 Arrangementer... 7 Internasjonale... 7 Nasjonale... 7 Kretsstevner... 7 Klubbrenn... 7 Deltakelse i stevner, mesterskap... 7 Internasjonale seiere... 7 Norgesmestere... 7 Kretsmestere... 7 Klubbmestere... 7 Andre nevneverdige resultater... 8 Rekorder... 8 Materiell... 9 Diverse

73 Organisasjon Styrets sammensetting Styrets sammensetning i sesongen har vært: Leder Sekretær Kasserer Styremedlem Styremedlem Morten Fretheim Svein Bjørnar Brenna Arve Johansen Magne Kleven Hanne Lindh Oppnevnte tillitsmenn, utvalg mv. Det er det sittende styret som fungerer som valgkomitè for Hoppgruppa. Styrets beretning Vi startet sesongen med å ha to helger på plast i Vikersund, sosialt og bra tiltak. Hoppgruppa ble invitert av Skimuseets venner til å ha en slags Kick off for sesongen Denne var på smeltehytta, med omvisning på Ski Museet og bevertning. Flott tiltak med mange til stede. Denne kvelden ble også meget spesiell i og med at Magne Kleven hadde fremvisning av den nye hoppdressen K- Fly. Magne hadde jobbet med denne en stund i samarbeid med Meininger i Tyskland. Vi begynte med innetrening på Gamlegrendsåsen skole 12. oktober. Mellom 20 og 25 hoppere stilte til trening hver uke. Det var stort fokus på teknikk, spenst og balanse, selvfølgelig også bra med uttøying. Det var en variert og bra innetrening. Snøen lot vente på seg i år, så vi kom ikke i gang med å hoppe i Idrettsparken før i starten på desember, nesten en måned seinere enn i fjor. Det var i snitt 30 til 35 hopper i aktivitet 2 kvelder i uka, mandag og onsdag. Sesongen ute ble kort i år siden vi måtte stenge hoppsenteret i starten på mars, pga lite snø. Vi har i år arrangert Telenor karusell 3 kvelder i løpet av vinteren, 18/1 1/2 og 20/2. På disse rennene har vi også hatt med løpere fra ROV og Vikersund. Det var også noen hoppere fra Vikersund som var med oss i hele sesongen. Klubbmesterskapet ble for øvrig avviklet samtidig med siste karusellrenn 20/2. Rimirennet ble arrangert 28/ med rekordstort antall løpere. Hele 145 deltagere stilte til start. Ser vi bort i fra SGV, var dette antagelig det rennet med flest antall deltagere denne sesongen. I forbindelse med Rimirennet, hadde vi også besøk av brødrene Meininger. De var 3

74 invitert for å overvære rennet, samt å se alle hopperne med nye dresser. K-Fly er blitt en meget populær dress og har blitt lagt godt merke til i hoppmiljøet. Styret var denne kvelden med brødrene Meininger ut og spiste og hadde sosialt samvær. Vi var også i år med på Birger Ruuds minnerenn. Det ble arrangert lørdag 24. mars i Funkelia. Det var ca 50 løpere som stilte til start i hopp, freestyle og parallellslalom. Det var 15 deltagere fra hoppgruppa, stort sett av yngre årgang. Det var i år hele 8 løpere fra Kif som var med på Solan Gundersen vinterleker i Alvdal helgen 8-10 mars. I tøff konkurranse klarte hopperne seg bra. Sesongavslutningen ble holdt på Skavanger skole 11/ med stort fremmøte. 64 med stort og smått. Det ble delt ut premier for deltagelse av Telenor karusellen, klubb mesterskap og for deltagelse i hopp og kombinert karusellen for Buskerud. I år var vi så heldige at vi hadde besøk av Knut Kongsgård på avslutningen. Han og Daniel Andre Tande stod for utdelingen av premier. Daniel har hatt en meget bra sesong, han fikk 2 plass i normalbakken i JR NM og var også med på Buskerud sitt lag som også ble nr 2 som laghopp i tillegg var han på Buskeruds lag som tok bronse i senior NM. Meget bra. Det ble vist frem en jakke på avslutningen som kommer til å bli den nye klubb jakka for Kif Hopp. Det var Grethe K Fretheim som har tatt initiativ til dette. Sponsor Vi har også i år hatt Rimi som sponsor til Rimi-rennet. Dugnad Vi har i hele år hatt en stor dugnad i Idrettsparken med å bygge dommertårn, Dette ble akkurat ferdig til vi skulle arrangere Rimi-rennet. Flott innsats av mange, men spesielt Dagfinn Røed og Terje Gislesen. De har mange timer med hammer i høst / vinter. 4

75 Økonomi Arve Johansen som er kasserer for Kif hopp legger frem Budsjett og regnskap. Revidert regnskap Årsmøtet KIF Hopp / Revisorrapport for Regnskapet Budsjett inneværende år Planlagte inntekstbringende tiltak Evt. styrets kommentar 5

76 Instruksjon og trening Trening (Sted, tid, deltakelse mv.) Vi startet med innetrening på Gamlegrendsåsen skole 12. oktober. Ute trening fra 1. desember til 3. mars Trenere (lønnet og ulønnet) Jan Erik Stensby Kristoffer Gislesen Henrik Fretheim Dommere Grethe Kristin Fretheim Tekniske delegert (TD) Fremtidig behov, utfordringer 6

77 Arrangementer Internasjonale Nasjonale Kretsstevner Ingen Klubbrenn Deltakelse i stevner, mesterskap Internasjonale seiere Norgesmestere Kretsmestere Klubbmestere 7

78 Andre nevneverdige resultater 11 år nn.. 12 år 15 år nn.. Senior nn. Rekorder 8

79 Materiell Oversikt over materiell av betydning Diverse 9

80

81

82 Kongsberg Idrettsforening, Hopp Klientnr: 5027 Resultatregnskap og balanse Periode: 1-13/2011 Dato: Konto nr Tekst Denne periode Denne periode ifjor DRIFTSINNTEKTER Hittil i år Hittil ifjor Endring i % 3010 Kontigenter , , , ,00 0, Stevneinntekter , , , ,50 0, Leieinntekter utstyr , , , ,00 0, Tilskudd/sponsorinntekter , , , ,00 0, Tillskudd Idrettsparken , , , ,00 0, Salg gensere/luer , , , ,00 0,00 Sum Salgsinntekter , , , ,50 0, Off. tilskudd/refusjoner , , , ,00 0, Salg Kif kort , , , ,00 0, Refusjon merverdiavgift , , , ,00 0,00 Sum Andre salgsinntekter , , , ,00 0,00 SUM DRIFTSINNTEKTER , , , ,50 0,00 DRIFTSKOSTNADER 4010 Varekost gensere , , , ,00 0, Kostnader arrangementer , , , ,60 0, Innkjøp leieutstyr , , , ,50 0,00 Sum Varekostnader , , , ,10 0, Lønn , , , ,00 0, Arbeidsgiveravgift 3 384, , , ,00 0,00 Sum Personalkostnader , , , ,00 0, Avskr. maskiner, inventar mv. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum Avskrivninger 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kostnader Idrettsparken , , , ,97 0, Reparasjoner og vedlikehold utstyr 3 172, , , ,55 0, Diverse kostnader 2 073, , , ,41 0, Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig , , , ,35 0, Reklame/annonser 3 735, , , ,00 0, Detagelse renn , , , ,00 0, Treningsavgifter 2 720, , , ,00 0, Kif kort 7 000, , , ,00 0, Medlemsskapskontigenter kif 6 640, , , ,00 0, Renter -135,18-135,18-135,18-135,18 0, Gebyrer 403,31 403,31 403,31 403,31 0,00 Sum Andre driftskostnader , , , ,41 0,00 SUM DRIFTSKOSTNADER , , , ,51 0,00 DRIFTSRESULTAT , , , ,99 0,00 Side: 1 Tid:: 11:21

83 Kongsberg Idrettsforening, Hopp Klientnr: 5027 Resultatregnskap og balanse Periode: 1-13/2011 Dato: Tekst Beveg. UB Eie nde le r OMLØPSMIDLER Varebeholdning , ,00 Sum Varer , ,00 Kundefordringer 9 950, ,00 Forskuddsbetaling 0,00 0,00 Tilgode av medlemmer 5 600, ,00 Sum fordringer , ,00 Kontanter 500,00 500,00 Bank , ,64 Bank , ,51 Sum Bankinnskudd og kontanter , ,15 SUM OMLØPSMI DLER , ,15 SUM EI ENDELER , ,15 Ege nka pita l og gje ld EGENKAPITAL Annen egenkapital , ,61 Overført resultat , ,99 Sum opptjent egenkapital , ,60 SUM EGENKAPI TAL , ,60 GJELD Sum langsiktig gjeld 0,00 0,00 Leverandørgjeld 4 483, ,45 Skyldig arbeidsgiveravgift , ,00 Sum kortsiktig gjeld 1 099, ,45 SUM GJELD 1 099, ,45 SUM EGENKAPI TAL OG GJELD , ,15 Side: 1 Tid:: 18:01

84 Kongsberg Idrettsforening, Hopp Klientnr: 5027 Kontoutskrift for hovedbok Periode: 1-13/2011 Dato: Kontonr Navn 1400 Varebeholdning Bilagsnr År Periode Bilagsdato Avg.- Bilags Tekst Omsetn. Avg. Mva Mva-beløp Bokført beløp term. art klasse kode sats Tidligere saldo 0, Saldo , Saldo , tilbakeføring av , varetelling pr , Ny saldo ,00 Kontonr Navn 1500 Kundefordringer Bilagsnr År Periode Bilagsdato Avg.- Bilags Tekst Omsetn. Avg. Mva Mva-beløp Bokført beløp term. art klasse kode sats Tidligere saldo 0, Automatgenerert 9 950, Ny saldo 9 950,00 Kontonr Navn 1550 Forskuddsbetaling Bilagsnr År Periode Bilagsdato Avg.- Bilags Tekst Omsetn. Avg. Mva Mva-beløp Bokført beløp term. art klasse kode sats Tidligere saldo 0, bet trenergodt Røed 4 000, bet trenergodt Stensby 4 000, bet trenergodt Gislesen 4 000, Saldo , reiseregning Røed 6 000, reiseregning Gislesen 6 004, reiseregning Stensby 6 095, Saldo , bet trenergodt Gislesen 4 000, bet trenergodt Stensby 4 000, bet trenergodt Fretheim 4 000, Lønn , Ny saldo 0,00 Side: 1 Tid:: 18:03

85 Kongsberg Idrettsforening, Hopp Klientnr: 5027 Kontoutskrift for hovedbok Periode: 1-13/2011 Dato: Kontonr Navn 1560 Tilgode av medlemmer Bilagsnr År Periode Bilagsdato Avg.- Bilags Tekst Omsetn. Avg. Mva Mva-beløp Bokført beløp term. art klasse kode sats Tidligere saldo 0, bet trenergodt Røed 4 000, bet trenergodt Røed , bet trenergodt Stensby 4 000, bet trenergodt Gislesen 4 000, bet trenergodt Stensby , bet trenergodt Gislesen , Saldo 0, ikke betalt medl kontigenter 3 300, ikke innbetalt kif kort 2 300, Ny saldo 5 600,00 Kontonr Navn 1900 Kontanter Bilagsnr År Periode Bilagsdato Avg.- Bilags Tekst Omsetn. Avg. Mva Mva-beløp Bokført beløp term. art klasse kode sats Tidligere saldo 0, Saldo 500, vekslepenger 4 000, Saldo 4 500, Bank, innskudd , Bank, innskudd , Ny saldo 500,00 Kontonr Navn 1920 Bank Bilagsnr År Periode Bilagsdato Avg.- Bilags Tekst Omsetn. Avg. Mva Mva-beløp Bokført beløp term. art klasse kode sats Tidligere saldo 0, Saldo , bet påmeld breimyrren/spretten , innbet 5 stk kif-kort 1 500, bet kontig breimyrspretten -180, bet hopprenn hasselbakken -270, Bank , bet trenergodt Røed , innbet rimirennet 90, bet trenergodt Stensby , bet trenergodt Gislesen ,00 Side: 2 Tid:: 18:03

86 Kongsberg Idrettsforening, Hopp Klientnr: 5027 Kontoutskrift for hovedbok Periode: 1-13/2011 Dato: Bilagsdato Bilagsnr År Periode Avg.- term. Bilags art Tekst Omsetn. Avg. klasse kode Mva sats Mva-beløp Bokført beløp påmelding hasselbakken -180, Bank , startkontigent 3 stk 90, startkontigent 3 stk 270, startkontigent 2 stk 180, startkontigent 450, startkontigent 360, startkontigent 180, startkontigent 90, startkontigent 990, startkontigent 660, startkontigent 1 485, vekslepenger , startkontigent 1 440, startkontigent 105, startkontigent 450, Bank, gebyr -18, Bank , Bank 3 431, Saldo , Bank , Bank, innskudd 1 850, Bank, innskudd 2 150, Bank, inntekter , Bank , påmeld rov spretten , ,innbet hoppfest 500, ,innbet hoppfest -500, påmelding rov spretten , startkont rimirennet 540, tilbakebet renn , Bank -685, Bank, innskudd 2 800, salg av kif gensere/luer , Bank , Bank , Bank, gebyr -14, Saldo , Bank , ,innbet hoppfest 500, påmelding kif gjerpenkollen , påmelding gjerpenkollen -90, innbet årsfest 1 250, innbet årsfest 500, startkont breimyrrekrru -630, innbet årsfest 1 000, innbet årsfest 500, innbet årsfest 250, innbet årsfest -500, innbet årsfest 500, innbet årsfest 1 000, avlyst årsfest -250, avlyst årsfest -500, avlyst årsfest -500, avlyst årsfest -500, avlyst årsfest -500,00 Side: 3 Tid:: 18:03

87 Kongsberg Idrettsforening, Hopp Klientnr: 5027 Kontoutskrift for hovedbok Periode: 1-13/2011 Dato: Bilagsdato Bilagsnr År Periode Avg.- term. Bilags art Tekst Omsetn. Avg. klasse kode Mva sats Mva-beløp Bokført beløp avlyst årsfest -500, avlyst årsfest -500, avlyst årsfest , startkont Tveitaen renn -720, Bank, gebyr -26, Saldo , Bank , Bank , Bank, reiseregning , Bank, reiseregning , avlyst årsfest -500, Bank, reiseregning , avlyst årsfest -250, utgifter sesongavslutn , Bank , Bank 800, Bank -800, Bank -800, Bank , Bank, gebyr -20, Saldo , Bank , Bank -912, gave fra Odd Fellov 5 000, Bank -150, Saldo , startkont gjerpenkollen -90, Bank -625, Bank -525, Bank,kog gavefond , Bank , Bank , Saldo , Bank, medlemsavg juni , Saldo , startkont steinkjer -180, Saldo , Bank, medlemsav jul/aug 2 700, Bank , bet startkont raufoss -180, innbet kif kort 750, Saldo , innbet kif kort 750, innbet kif kort 750, Bank , Bank, purregebyr -122,00 Side: 4 Tid:: 18:03

88 Kongsberg Idrettsforening, Hopp Klientnr: 5027 Kontoutskrift for hovedbok Periode: 1-13/2011 Dato: Bilagsdato Bilagsnr År Periode Avg.- term. Bilags art Tekst Omsetn. Avg. klasse kode Mva sats Mva-beløp Bokført beløp innbet kif kort 750, innbet kif kort 1 500, innbet kif kort 1 500, innbet kif kort 750, innbet kontigent 200, innbet kif kort 750, bet startkont jardar -90, Bank , innbet kif kort 750, innbet kif kort 750, bet startkont gjepenkollen -180, Bank , innbet kif kort 750, kjøp av spiker til dommertårn -513, Bank , innbet kif kort 750, Saldo , innbet kif kort 750, innbet kif kort 750, innbet kif kort 1 500, innbet kif kort 450, Bank , innbet kif kort 750, utgifter bygging dommertårn , innbet kif kort 700, utgifter bygging dommertårn , innbet kif kort 2 250, innbet kif kort 450, medlemsavgift 5 400, innbet kif kort 750, innbet kif kort 750, Bank , salg av kif gensere , innbet kif kort 600, innbet kif kort 1 500, innbet kif kort 750, Saldo , div utlegg m/kvitteringer , gave til skimuseets venner -395, Bank , kostn bygging av dommertårn , bet kontigent 200, hoppdress 1 710, Bank , Bank , Bank , Bank -180, Bank , innbet kif kort 750, forskudd lønn , forskudd lønn , forskudd lønn , kostn bygging av dommertårn , innbet kif kort 750, hoppdress 2 250, hoppdress 1 350,00 Side: 5 Tid:: 18:03

89 Kongsberg Idrettsforening, Hopp Klientnr: 5027 Kontoutskrift for hovedbok Periode: 1-13/2011 Dato: Bilagsdato Bilagsnr År Periode Avg.- term. Bilags art Tekst Omsetn. Avg. klasse kode Mva sats Mva-beløp Bokført beløp hoppdress 1 350, hoppdress 950, hoppdress 3 060, hoppdress 1 710, Bank , hoppdress 1 170, støtte Årstein jensen eien , hoppdress 2 250, hoppdress 2 120, hoppdress 1 350, hoppdress 2 520, Bank, lammidler 9 084, hoppdress 950, hoppdress 1 350, hoppdress 1 170, Bank, mva komp 6 796, Bank, grasrot , Bank, dirftsstøtte kommun 4 252, kjøp av hoppdresser , bet rammer til bilder i parken -256, kjøp av hoppdresser -81, hoppdress 2 250, Bank, renter 128, hoppdress 2 250, Ny saldo ,64 Kontonr Navn 1930 Bank Bilagsnr År Periode Bilagsdato Avg.- Bilags Tekst Omsetn. Avg. Mva Mva-beløp Bokført beløp term. art klasse kode sats Tidligere saldo 0, Saldo 5 826, Saldo 5 826, Bank , Saldo 3 170, Bank, renter 6, Ny saldo 3 177,51 Kontonr Navn 2050 Annen egenkapital Bilagsnr År Periode Bilagsdato Avg.- Bilags Tekst Omsetn. Avg. Mva Mva-beløp Bokført beløp term. art klasse kode sats Tidligere saldo 0, Saldo ,68 Side: 6 Tid:: 18:03

90 Kongsberg Idrettsforening, Hopp Klientnr: 5027 Kontoutskrift for hovedbok Periode: 1-13/2011 Dato: Bilagsnr År Periode Bilagsdato Avg.- Bilags Tekst Omsetn. Avg. Mva Mva-beløp Bokført beløp term. art klasse kode sats Saldo, resultat , Ny saldo ,61 Kontonr Navn 2410 Leverandørgjeld Bilagsnr År Periode Bilagsdato Avg.- Bilags Tekst Omsetn. Avg. Mva Mva-beløp Bokført beløp term. art klasse kode sats Tidligere saldo 0, Automatgenerert , Automatgenerert , Automatgenerert , Automatgenerert , Automatgenerert 3 431, Automatgenerert , Saldo 0, Automatgenerert , Automatgenerert 2 232, Automatgenerert , Automatgenerert 2 720, Automatgenerert -685, Automatgenerert 685, Automatgenerert , Automatgenerert , Automatgenerert , Automatgenerert 3 762, Saldo 0, Automatgenerert , Automatgenerert 1 448, Saldo 0, Automatgenerert , Automatgenerert , Automatgenerert , Automatgenerert 6 407, Automatgenerert -800, Automatgenerert 800, Automatgenerert -800, Automatgenerert 800, Automatgenerert , Automatgenerert , Automatgenerert , Automatgenerert 1 000, Automatgenerert 800, Automatgenerert -800, Saldo 0, Automatgenerert , Automatgenerert 1 883,00 Side: 7 Tid:: 18:03

91 Kongsberg Idrettsforening, Hopp Klientnr: 5027 Kontoutskrift for hovedbok Periode: 1-13/2011 Dato: Bilagsdato Bilagsnr År Periode Avg.- term. Bilags art Tekst Omsetn. Avg. klasse kode Mva sats Mva-beløp Bokført beløp Automatgenerert -912, Automatgenerert 912, Automatgenerert -150, Automatgenerert 150, Saldo 0, Automatgenerert -625, Automatgenerert 625, Automatgenerert -525, Automatgenerert 525, Automatgenerert , Automatgenerert 1 411, Automatgenerert , Automatgenerert 4 250, Saldo 0, Automatgenerert 2 656, Saldo 2 656, Automatgenerert , Automatgenerert 2 640, Saldo 2 656, Automatgenerert , Automatgenerert 2 500, Automatgenerert , Automatgenerert 1 500, Automatgenerert , Automatgenerert , Automatgenerert , Automatgenerert 1 411, Saldo 2 656, Automatgenerert , Automatgenerert 2 336, Automatgenerert , Automatgenerert 3 431, Saldo 2 656, Automatgenerert , Automatgenerert 9 844, Automatgenerert , Automatgenerert 4 094, Automatgenerert , Automatgenerert 2 500, Automatgenerert , Automatgenerert 7 000, Automatgenerert -180, Automatgenerert 180, Automatgenerert , Automatgenerert 6 640, Automatgenerert , Automatgenerert , Automatgenerert 2 500,00 Side: 8 Tid:: 18:03

92 Kongsberg Idrettsforening, Hopp Klientnr: 5027 Kontoutskrift for hovedbok Periode: 1-13/2011 Dato: Bilagsdato Bilagsnr År Periode Avg.- term. Bilags art Tekst Omsetn. Avg. klasse kode Mva sats Mva-beløp Bokført beløp Automatgenerert 2 500, Automatgenerert , Automatgenerert -516, Ny saldo 4 483,45 Kontonr Navn 2770 Skyldig arbeidsgiveravgift Bilagsnr År Periode Bilagsdato Avg.- Bilags Tekst Omsetn. Avg. Mva Mva-beløp Bokført beløp term. art klasse kode sats Tidligere saldo 0, Lønn , Ny saldo ,00 Kontonr Navn 3010 Kontigenter Bilagsnr År Periode Bilagsdato Avg.- Bilags Tekst Omsetn. Avg. Mva Mva-beløp Bokført beløp term. art klasse kode sats Tidligere saldo 0, innbet rimirennet -90, Saldo -90, Bank, medlemsavg juni , Saldo , Bank, medlemsav jul/aug , Saldo , innbet kontigent -200, Saldo , medlemsavgift , Saldo , bet kontigent -200, ikke betalt medl kontigenter , Ny saldo ,00 Kontonr Navn 3011 Stevneinntekter Side: 9 Tid:: 18:03

93 Kongsberg Idrettsforening, Hopp Klientnr: 5027 Kontoutskrift for hovedbok Periode: 1-13/2011 Dato: Bilagsnr År Periode Bilagsdato Avg.- Bilags Tekst Omsetn. Avg. Mva Mva-beløp Bokført beløp term. art klasse kode sats Tidligere saldo 0, startkontigent 3 stk -270, startkontigent 2 stk -180, startkontigent 3 stk -90, startkontigent -450, startkontigent -360, startkontigent -180, startkontigent -90, startkontigent -990, startkontigent -660, startkontigent , startkontigent , startkontigent -105, startkontigent -450, Saldo , Bank, inntekter , ,innbet hoppfest -500, ,innbet hoppfest 500, startkont rimirennet -540, tilbakebet renn , Bank, innskudd , Saldo , ,innbet hoppfest -500, innbet årsfest , innbet årsfest -500, innbet årsfest , innbet årsfest -500, innbet årsfest -250, innbet årsfest 500, innbet årsfest -500, innbet årsfest , Ny saldo ,50 Kontonr Navn 3014 Leieinntekter utstyr Bilagsnr År Periode Bilagsdato Avg.- Bilags Tekst Omsetn. Avg. Mva Mva-beløp Bokført beløp term. art klasse kode sats Tidligere saldo 0, hoppdress , hoppdress , hoppdress , hoppdress , hoppdress -950, hoppdress , hoppdress , hoppdress , hoppdress , hoppdress , hoppdress ,00 Side: 10 Tid:: 18:03

94 Kongsberg Idrettsforening, Hopp Klientnr: 5027 Kontoutskrift for hovedbok Periode: 1-13/2011 Dato: Bilagsdato Bilagsnr År Periode Avg.- term. Bilags art Tekst Omsetn. Avg. klasse kode Mva sats Mva-beløp Bokført beløp hoppdress , hoppdress , hoppdress -950, hoppdress , hoppdress , Ny saldo ,00 Kontonr Navn 3200 Tilskudd/sponsorinntekter Bilagsnr År Periode Bilagsdato Avg.- Bilags Tekst Omsetn. Avg. Mva Mva-beløp Bokført beløp term. art klasse kode sats Tidligere saldo 0, gave fra Odd Fellov , Saldo , Bank,kog gavefond , Saldo , støtte Årstein jensen eien , Bank, grasrot , Ny saldo ,00 Kontonr Navn 3210 Tillskudd Idrettsparken Bilagsnr År Periode Bilagsdato Avg.- Bilags Tekst Omsetn. Avg. Mva Mva-beløp Bokført beløp term. art klasse kode sats Tidligere saldo 0, Bank, dirftsstøtte kommun , Ny saldo ,00 Kontonr Navn 3300 Salg gensere/luer Bilagsnr År Periode Bilagsdato Avg.- Bilags Tekst Omsetn. Avg. Mva Mva-beløp Bokført beløp term. art klasse kode sats Tidligere saldo 0, salg av kif gensere/luer , Saldo , salg av kif gensere ,00 Side: 11 Tid:: 18:03

95 Kongsberg Idrettsforening, Hopp Klientnr: 5027 Kontoutskrift for hovedbok Periode: 1-13/2011 Dato: Bilagsnr År Periode Bilagsdato Avg.- Bilags Tekst Omsetn. Avg. Mva Mva-beløp Bokført beløp term. art klasse kode sats Saldo , salg av gensere , Ny saldo ,00 Kontonr Navn 3410 Off. tilskudd/refusjoner Bilagsnr År Periode Bilagsdato Avg.- Bilags Tekst Omsetn. Avg. Mva Mva-beløp Bokført beløp term. art klasse kode sats Tidligere saldo 0, Bank, lammidler , Ny saldo ,00 Kontonr Navn 3900 Salg Kif kort Bilagsnr År Periode Bilagsdato Avg.- Bilags Tekst Omsetn. Avg. Mva Mva-beløp Bokført beløp term. art klasse kode sats Tidligere saldo 0, innbet 5 stk kif-kort , Saldo , innbet kif kort -750, Saldo , innbet kif kort -750, innbet kif kort -750, innbet kif kort -750, innbet kif kort , innbet kif kort , innbet kif kort -750, innbet kif kort -750, innbet kif kort -750, innbet kif kort -750, innbet kif kort -750, innbet kif kort -750, Saldo , innbet kif kort -750, innbet kif kort -750, innbet kif kort , innbet kif kort -450, innbet kif kort -750, innbet kif kort -700, innbet kif kort , innbet kif kort -450,00 Side: 12 Tid:: 18:03

96 Kongsberg Idrettsforening, Hopp Klientnr: 5027 Kontoutskrift for hovedbok Periode: 1-13/2011 Dato: Bilagsdato Bilagsnr År Periode Avg.- term. Bilags art Tekst Omsetn. Avg. klasse kode Mva sats Mva-beløp Bokført beløp innbet kif kort -750, innbet kif kort -750, innbet kif kort -600, innbet kif kort , innbet kif kort -750, Saldo , innbet kif kort -750, innbet kif kort -750, ikke innbetalt kif kort , Ny saldo ,00 Kontonr Navn 3920 Refusjon merverdiavgift Bilagsnr År Periode Bilagsdato Avg.- Bilags Tekst Omsetn. Avg. Mva Mva-beløp Bokført beløp term. art klasse kode sats Tidligere saldo 0, Bank, mva komp , Ny saldo ,00 Kontonr Navn 4010 Varekost gensere Bilagsnr År Periode Bilagsdato Avg.- Bilags Tekst Omsetn. Avg. Mva Mva-beløp Bokført beløp term. art klasse kode sats Tidligere saldo 0, kjøp kif gensere , Saldo , brodering kif genser 2 232, kjøp kif gensere/luer , brodering kif genser 3 762, Saldo , kjøp kif genser , Saldo , kjøp kif genser , Saldo , brodering kif gensere 2 336, kjøp kif gensere 3 431, Saldo ,00 Side: 13 Tid:: 18:03

97 Kongsberg Idrettsforening, Hopp Klientnr: 5027 Kontoutskrift for hovedbok Periode: 1-13/2011 Dato: Bilagsdato Bilagsnr År Periode Avg.- term. Bilags art Tekst Omsetn. Avg. klasse kode Mva sats Mva-beløp Bokført beløp kjøp av kif gensere 9 844, kjøp kif gensere , tilbakeføring av , varetelling pr , Ny saldo ,00 Kontonr Navn 4400 Kostnader arrangementer Bilagsnr År Periode Bilagsdato Avg.- Bilags Tekst Omsetn. Avg. Mva Mva-beløp Bokført beløp term. art klasse kode sats Tidligere saldo 0, avlyst årsfest 250, avlyst årsfest 500, avlyst årsfest 500, avlyst årsfest 500, avlyst årsfest 500, avlyst årsfest 500, avlyst årsfest 500, avlyst årsfest 1 000, Saldo 4 250, innkjøp pokaler 6 407, avlyst årsfest 500, avlyst årsfest 250, utgifter sesongavslutn 1 958, sanitetsvakt 23,2 800, sanitetsvakt , sanitetsvakt , sanitetsvakt , Saldo , leie skavanger samfunnsal 150, Saldo , avslutning 4 250, Saldo , gave til skimuseets venner 395, Ny saldo ,60 Kontonr Navn 4700 Innkjøp leieutstyr Bilagsnr År Periode Bilagsdato Avg.- Bilags Tekst Omsetn. Avg. Mva Mva-beløp Bokført beløp term. art klasse kode sats Tidligere saldo 0,00 Side: 14 Tid:: 18:03

98 Kongsberg Idrettsforening, Hopp Klientnr: 5027 Kontoutskrift for hovedbok Periode: 1-13/2011 Dato: Bilagsnr År Periode Bilagsdato Avg.- Bilags Tekst Omsetn. Avg. Mva Mva-beløp Bokført beløp term. art klasse kode sats ski, støvler,klister , Saldo , ski,støvler.hjelm , Saldo , hoppdress , hoppdress 2 250, kjøp av hoppdresser , hoppdress , Ny saldo ,50 Kontonr Navn 5100 Lønn Bilagsnr År Periode Bilagsdato Avg.- Bilags Tekst Omsetn. Avg. Mva Mva-beløp Bokført beløp term. art klasse kode sats Tidligere saldo 0, Lønn , Ny saldo ,00 Kontonr Navn 5400 Arbeidsgiveravgift Bilagsnr År Periode Bilagsdato Avg.- Bilags Tekst Omsetn. Avg. Mva Mva-beløp Bokført beløp term. art klasse kode sats Tidligere saldo 0, Lønn 3 384, Ny saldo 3 384,00 Kontonr Navn 6010 Avskr. maskiner, inventar mv. Bilagsnr År Periode Bilagsdato Avg.- Bilags Tekst Omsetn. Avg. Mva Mva-beløp Bokført beløp term. art klasse kode sats Tidligere saldo 0, bet rammer til bilder i parken 256, bet rammer til bilder i parken -256, Ny saldo 0,00 Side: 15 Tid:: 18:03

99 Kongsberg Idrettsforening, Hopp Klientnr: 5027 Kontoutskrift for hovedbok Periode: 1-13/2011 Dato: Kontonr Navn 6610 Kostnader Idrettsparken Bilagsnr År Periode Bilagsdato Avg.- Bilags Tekst Omsetn. Avg. Mva Mva-beløp Bokført beløp term. art klasse kode sats Tidligere saldo 0, levering matr hoppanlegg 1 883, Saldo 1 883, kjøp av spiker til dommertårn 513, Saldo 2 396, utgifter bygging dommertårn 5 786, utgifter bygging dommertårn , Saldo , div utlegg m/kvitteringer 2 186, kostn bygging av dommertårn 8 283, glass til dommertårn 4 094, kostn bygging av dommertårn 2 305, bet rammer til bilder i parken 256, Ny saldo ,97 Kontonr Navn 6620 Reparasjoner og vedlikehold utstyr Bilagsnr År Periode Bilagsdato Avg.- Bilags Tekst Omsetn. Avg. Mva Mva-beløp Bokført beløp term. art klasse kode sats Tidligere saldo 0, sprøyting i hannibalbakken 2 656, dugnad i hannibal - 516, Ny saldo 3 172,55 Kontonr Navn 6900 Diverse kostnader Bilagsnr År Periode Bilagsdato Avg.- Bilags Tekst Omsetn. Avg. Mva Mva-beløp Bokført beløp term. art klasse kode sats Tidligere saldo 0, ny webside 1 448, Saldo 1 448, datadrift 625, Saldo 2 073,41 Side: 16 Tid:: 18:03

100 Kongsberg Idrettsforening, Hopp Klientnr: 5027 Kontoutskrift for hovedbok Periode: 1-13/2011 Dato: Bilagsnr År Periode Bilagsdato Avg.- Bilags Tekst Omsetn. Avg. Mva Mva-beløp Bokført beløp term. art klasse kode sats regnskapsføring 2 500, Saldo 4 573, regnskapsføring 2 500, regnskapsføring krediteres , regnskapsføring krediteres , Ny saldo 2 073,41 Kontonr Navn 7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig Bilagsnr År Periode Bilagsdato Avg.- Bilags Tekst Omsetn. Avg. Mva Mva-beløp Bokført beløp term. art klasse kode sats Tidligere saldo 0, Lønn , Ny saldo ,35 Kontonr Navn 7500 Reklame/annonser Bilagsnr År Periode Bilagsdato Avg.- Bilags Tekst Omsetn. Avg. Mva Mva-beløp Bokført beløp term. art klasse kode sats Tidligere saldo 0, annonse årsmøte 912, Saldo 912, annonse sesongavslutning 1 411, Saldo 2 323, annonse innetrening 1 411, Ny saldo 3 735,00 Kontonr Navn 7800 Detagelse renn Bilagsnr År Periode Bilagsdato Avg.- Bilags Tekst Omsetn. Avg. Mva Mva-beløp Bokført beløp term. art klasse kode sats Tidligere saldo 0, bet påmeld breimyrren/spretten 1 320, bet kontig breimyrspretten 180, bet hopprenn hasselbakken 270, påmelding hasselbakken 180,00 Side: 17 Tid:: 18:03

101 Kongsberg Idrettsforening, Hopp Klientnr: 5027 Kontoutskrift for hovedbok Periode: 1-13/2011 Dato: Bilagsnr År Periode Bilagsdato Avg.- Bilags Tekst Omsetn. Avg. Mva Mva-beløp Bokført beløp term. art klasse kode sats Saldo 1 950, påmeld rov spretten 2 700, påmelding rov spretten 1 080, dommerkort 685, Saldo 6 415, påmelding kif gjerpenkollen 1 020, påmelding gjerpenkollen 90, startkont breimyrrekrru 630, startkont Tveitaen renn 720, Saldo 8 875, startkont gjerpenkollen 90, startkont solan kom/hopp 525, Saldo 9 490, startkont steinkjer 180, Saldo 9 670, refusj påmeld flying 2 640, bet startkont raufoss 180, Saldo , bet startkont jardar 90, lagkontigent busk idre 1 500, bet startkont gjepenkollen 180, Saldo , statkontigent elverum hopp 180, Ny saldo ,00 Kontonr Navn 7810 Treningsavgifter Bilagsnr År Periode Bilagsdato Avg.- Bilags Tekst Omsetn. Avg. Mva Mva-beløp Bokført beløp term. art klasse kode sats Tidligere saldo 0, deltakeravgift rimi-rennet 2 720, Ny saldo 2 720,00 Kontonr Navn 7900 Kif kort Bilagsnr År Periode Bilagsdato Avg.- Bilags Tekst Omsetn. Avg. Mva Mva-beløp Bokført beløp term. art klasse kode sats Tidligere saldo 0,00 Side: 18 Tid:: 18:03

102 Kongsberg Idrettsforening, Hopp Klientnr: 5027 Kontoutskrift for hovedbok Periode: 1-13/2011 Dato: Bilagsnr År Periode Bilagsdato Avg.- Bilags Tekst Omsetn. Avg. Mva Mva-beløp Bokført beløp term. art klasse kode sats fakt på kif-kort 7 000, Ny saldo 7 000,00 Kontonr Navn 7910 Medlemsskapskontigenter Bilagsnr År Periode Bilagsdato Avg.- Bilags Tekst Omsetn. Avg. Mva Mva-beløp Bokført beløp term. art klasse kode sats Tidligere saldo 0, fakt på medlems kontig 6 640, Ny saldo 6 640,00 Kontonr Navn 8000 Renter Bilagsnr År Periode Bilagsdato Avg.- Bilags Tekst Omsetn. Avg. Mva Mva-beløp Bokført beløp term. art klasse kode sats Tidligere saldo 0, Bank, renter -128, Bank, renter -6, Ny saldo -135,18 Kontonr Navn 8100 Gebyrer Bilagsnr År Periode Bilagsdato Avg.- Bilags Tekst Omsetn. Avg. Mva Mva-beløp Bokført beløp term. art klasse kode sats Tidligere saldo 0, Bank, gebyr 18, Saldo 18, Bank, gebyr 14, Saldo 32, Bank, gebyr 26, Saldo 58, Bank, gebyr 20, Saldo 78, Bank, purregebyr 122,00 Side: 19 Tid:: 18:03

103 Kongsberg Idrettsforening, Hopp Klientnr: 5027 Kontoutskrift for hovedbok Periode: 1-13/2011 Dato: Bilagsnr År Periode Bilagsdato Avg.- Bilags Tekst Omsetn. Avg. Mva Mva-beløp Bokført beløp term. art klasse kode sats Saldo 200, Bank, purregebyr 122, kjøp av hoppdresser 81, Ny saldo 403,31 Side: 20 Tid:: 18:03

104 Kongsberg Idrettsforening, Hopp Klientnr: 5027 Saldoliste for hovedbok Periode: 1-13/2011 Dato: Kontonr Navn IB Beveg. UB 1400 Varebeholdning 0, , , Kundefordringer 0, , , Forskuddsbetaling 0,00 0,00 0, Tilgode av medlemmer 0, , , Kontanter 0,00 500,00 500, Bank , , , Bank , , , Annen egenkapital 0, , , Leverandørgjeld 0, , , Skyldig arbeidsgiveravgift 0, , , Kontigenter 0, , , Stevneinntekter 0, , , Leieinntekter utstyr 0, , , Tilskudd/sponsorinntekter 0, , , Tillskudd Idrettsparken 0, , , Salg gensere/luer 0, , , Off. tilskudd/refusjoner 0, , , Salg Kif kort 0, , , Refusjon merverdiavgift 0, , , Varekost gensere 0, , , Kostnader arrangementer 0, , , Innkjøp leieutstyr 0, , , Lønn 0, , , Arbeidsgiveravgift 0, , , Avskr. maskiner, inventar mv. 0,00 0,00 0, Kostnader Idrettsparken 0, , , Reparasjoner og vedlikehold utstyr 0, , , Diverse kostnader 0, , , Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 0, , , Reklame/annonser 0, , , Detagelse renn 0, , , Treningsavgifter 0, , , Kif kort 0, , , Medlemsskapskontigenter 0, , , Renter 0,00-135,18-135, Gebyrer 0,00 403,31 403,31 Sum 0,00 0,00 0,00 Side: 1 Tid:: 18:02

105 2011 KONGSBERG-IF SKØYTER ÅRSRAPPORT SESONGEN /27

106 Innhold 1. Innledning Organisasjon Styrets sammensetning Styrets møtevirksomhet Styrets arbeid Representasjon, verv, funksjonærer Representasjon Verv Godkjente funksjonærer Andre aktiviteter Styrets beretning Overordnet visjon/målsetning fra NSF Overordnet målsetning for KIF Skøyter Rekruttering Medlemsoversikt Beretning fra ungdomsrepresentanten Instruksjon og trening Trenere Trening for de aktive Skøyteskolen Samlinger Baneforhold Arrangementer Stevner som KIF Skøyter har arrangert KIF Skøyter deltakelse på stevner og løp Resultater Klubbmesterskap 2011/ Hvammen Bygg løpet, 21. januar Kongsbergløpet Kongsbergmesterskap, 15. februar Resultater NM og Landsmesterskap Resultater Norgescup sammenlagt Klubbrekorder Nye klubbrekorder /27

107 9.2 Komplett liste over klubbrekorder etter sesongen 2011/2012: Utmerkelser Utmerkelse for klubbrekord Lisleruds pokal Økonomi Regnskap Budsjett for Sponsorer Styret takker Vedlegg 1: Resultatregnskap og balanse for /27

108 1. Innledning Denne årsberetningen oppsummerer aktiviteter som har foregått i KIF Skøytegruppe i sesongen 2011/ Organisasjon 2.1 Styrets sammensetning Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Varamedlem Ungdomsrepresentant Jon Anders Hakkelberg Per Pedersen Gudmund Thoen Geir Hatling Marcel Lesche Vanberg Bjørn Arne Ulleberg Berit Ulleberg Martin Pedersen 2.2 Styrets møtevirksomhet Det har i perioden fra forrige årsmøte vært avholdt: - 4 styremøter (7/9-2011, 8/ , 9/1-2012, 17/4-2012) - Årsmøte, 24/ Det har i tillegg vært flere uformelle møter mellom styremedlemmene. 2.3 Styrets arbeid Representanter fra styret har vært med på følgende i sesongen 2010/2011: - Styremøter i Skøytegruppa (Alle) - NSFs Ting, juni 2011, Hamar (Marcel Vanberg) - Møter i hovedstyret for KIF (Jon Anders Hakkelberg) - Ledermøte i BSK, 4. juni, Sudndalen (Jon Anders Hakkelberg) - Region og kretsmøter (Jon Anders Hakkelberg) - Sesongavslutning, 21/ Bilde 1: Skøyteavslutningen 2012, hvor noen av sesongens deltakere var til stede og fikk premier 4/27

109 3. Representasjon, verv, funksjonærer 3.1 Representasjon Marcel Lesche Vanberg - Starter ved følgende mesterskap og stevner: o , NC3, Hamar o , National Winter Games, Changchun, Kina o , NM Junior Allround, Geithus o , NC8, Gol o Nasjonale Stevner - TD ved følgende mesterskap og stevner: o , NC8, Gol 3.2 Verv Flere av medlemmene i KIF Skøyter har tillitsverv i forskjellige råd, utvalg, ressursgrupper osv.: Navn Verv Jon Anders Hakkelberg - Styremedlem i Buskerud Skøytekrets styre - KIF Skøytegruppe sin representant i Region Furumo Marcel L. Vanberg - Leder i Buskerud Skøytekrets Autorisasjonsråd - Styremedlem TKH i NSF - Instruktør ISUs internasjonale starterkurs - Ansvarlig for opplæring og videreutvikling av startere i NSF Magne Teigen - Medlem av BSK rekord og statistikkutvalg - Medlem av NSF ressursgruppe, hurtigløp. - Har følgende oppgaver i Norges Skøyteforbund (NSF): - Ansvarlig for godkjenning av Norske rekorder - Leder av NSF Statistikkgruppe - Har følgende oppgaver i International Skating Union (ISU): - ISUs tekniske komités ressursperson på følgende områder: - Oppfølging/grunnlag for godkjenning av verdensrekorder - Oppfølging/grunnlag for kvalifisering til World Cup og Junior World Cup - Oppfølging/grunnlag for rangering/grupper ved samtlige internasjonale mesterskap - Oppfølging/ajourføring av ISUs webside (historiske temaer) 3.3 Godkjente funksjonærer KIF Skøyter har følgende godkjente funksjonærer til disposisjon: - Marcel Vanberg Starter nivå 2/Dommer/Tidtaker - Else Bollerud Starter nivå 3/Dommer/Tidtaker - Hanne Håvardsrud Dommer/Tidtaker - Jon Anders Hakkelberg Dommer/Tidtaker - Per Pedersen Dommer/Tidtaker - Gudmund Thoen Dommer/Tidtaker - Gunnar Holm Dommer/Tidtaker 5/27

110 - Dag Bollerud Dommer/Tidtaker - Frank Hasslan Dommer/Tidtaker - Reidun Kristiansen Dommer/Tidtaker - Johan Fiskum Dommer/Tidtaker - Kåre Pedersen Dommer/Tidtaker - Jan Lundestad Dommer/Tidtaker 3.4 Andre aktiviteter Navn Aktiviteter Jon Anders Hakkelberg - Skøyteskole, januar 2012 mars Tidtaker, klubbløp - Forvaltning av utstyr Kåre Pedersen - Trener - Starter ved klubbløp - Speaker ved Kongsbergløpet Stine Røgeberg Pedersen - Trener Else Bollerud - Starter Hvammen Bygg løpet/kretsmesterskap Per Pedersen - Skøyteskole, januar 2012 mars Tidtaker, klubbløp - Forvaltning av utstyr Chris Robin Hakkelberg - Skøyteskole, januar 2012 mars Trener Jan Roger Hvammen - Skøyteskole, januar 2012 mars Tidtaker, klubbløp Gudmund Thoen - Tidtaker, klubbløp - Sekretariat klubbløp, Hvammen Bygg løpet, Kongsbergløpet, Kongsbergmesterskap Inga Anita Hakkelberg - Skriver, klubbløp Beate Hakkelberg Liv-Marit Pedersen Ellen Pedersen Berit Ulleberg Randi Hakkelberg - Kafeteriadrift, klubbløp/skøyteskole, Hvammen Bygg løpet/ Kongsbergløpet 6/27

111 4. Styrets beretning Styret har denne sesongen fortsatt aktiviteten med de samme målsetningene som tidligere. Hovedfokus er å drive KIF Skøyter innenfor økonomiske og sportslige rammer tilpasset gruppens inntekter, utøvere og medlemmer. Norges Skøyteforbunds (NSF) visjoner og målsetninger er blitt ivaretatt. 4.1 Overordnet visjon/målsetning fra NSF I NSF hovedstrategi for perioden er det uttalt en ny visjon for NSF: Ny skøytetid med små helter og store mestere Våre små helter Vi skal engasjere barn og unge Vi skal være inkluderende Vi skal utvikle en sterk kultur som innebærer opplevelse av mestring og anerkjennelse i et godt miljø Våre store mestre Vi skal ha utøvere som tar medaljer i alle disipliner i OL, VM og EM Vi skal ha utøvere i alle aldre som hevder seg godt internasjonalt Vi skal ha ledere og funksjonærer på høyt internasjonalt nivå Det står også i NSF hovedstrategi for perioden målsettinger for NSF: Hovedmål: Vi skal videreutvikle skøyter som en nasjonalsport for det norske folk Vi skal ha tilstrekkelige anlegg for å drive og videreutvikle våre grener Vi skal ha miljøer som skaper fremgang gjennom målrettet arbeid med små og store utøvere Vi skal skape idrettsglede og fellesskapsfølelse gjennom lek, mestring og glede Vi skal bygge vår virksomhet på tydelige verdier Vi skal bidra til fysisk aktivitet, sosial utfoldelse og underholdning for alle 4.2 Overordnet målsetning for KIF Skøyter Målsetningene for KIF Skøyter har denne sesongen vært: 1) Gi et godt tilbud for de yngste løperne på skøyteskolen og være bevisst på jenteløftet 2) Opprettholde interessen for skøyter blant de aktive 3) Tilrettelegge for personlig utvikling og nye personlige/klubbrekorder for de aktive Skøytegruppa har jobbet aktivt med rekrutteringsarbeidet også denne sesongen og ser på rekrutteringen som et fortsatt satsingsområde. De aktive har satt flere nye klubbrekorder og personlige rekorder i løpet av sesongen. Det sosiale aspektet har vært ivaretatt ved samlinger etter skøyteskole/klubbløp i kafeteriaen med prat over vafler, saft og kaffe. Det er gitt gode tilbakemeldinger på dette tiltaket fra både foreldre og barn. Utfordringer framover blir å legge til rette for fortsatt rekruttering og at de yngre løperne fortsetter med skøyter. I dagens mangfold av tilbud på idrettsfronten konkurrerer skøyter med mange andre idretter. For å oppnå at rekruttene fortsetter med skøyter må det være attraktivt i forhold til de andre 7/27

112 idrettene. Her er lystbetont, sosialt, oppnå progresjon, gode resultater og tilrettelegging noen viktige stikkord. Det har vært og vil fortsatt være skøytegruppa sin oppgave å tilrettelegge for at dette skal skje. 4.3 Rekruttering Skøyteskolen har også denne sesongen vært hovedarena for rekrutteringen. Aktiv reklamering av skøyteskolen mot byens barneskoler og annonser på nettsiden og i avisen har vær noen av virkemidlene. Dette har gitt utslag i noen flere medlemmer enn forrige sesong. Se kapittel 4.4 for detaljer. 4.4 Medlemsoversikt Skøytegruppa har nå 50 medlemmer. Det er en oppgang på 15 fra i fjor. Det er kommet til 3 nye støttemedlemmer denne sesongen. Kategori medlem Styret (inkl. 1 vara) Støttemedlemmer Aktive (10 år til jun B) Rekrutter Sum Beretning fra ungdomsrepresentanten Martin Pedersen har også denne sesongen vært ungdomsrepresentant. Dette er mitt sjette år som ungdomsrepresentant. Oppgaven har vært lett uten de store tingene å gjøre. I år har vi vært 4 aktive løpere gjennom hele sesongen. Det er fint å se at de yngre fortsetter og syns det er morsomt. Jeg har også sett at det har vært med noen nye fjes og det er meget gledelig. Jeg syns det er veldig flott at de yngste også har et tilbud om organisert trening også om sommeren, og ikke bare vinter. Jeg håper alle kommer tilbake med ny motivasjon og iver etter å trene. 8/27

113 5. Instruksjon og trening 5.1 Trenere Kent Kolnes, Kåre Pedersen, Stine Røgeberg Pedersen og Chris Robin Hakkelberg har denne sesongen vært trenere for de aktive, med trening på barmark i sommerhalvåret og trening på isen i vinterhalvåret. Trenerne Stine og Chris Robin har fått kompensasjon for reiseutlegg i Trening for de aktive Vi startet med barmarkstrening i idrettsparken i mai. Vi har hatt forskjellig trening med skøyteøvelser og annen allsidig trening. Treningene har for det meste foregått på Kongsberg, men det har også blitt en del turer til Geithus og Drammen. Drammen og Geithus ble benyttet når kunstisen var lagt. Den aller første treningen på is ble gjennomført på sommerisen på Hamar. Løperne har deltatt på en rekke løp igjennom vinteren. Klubbløp og nasjonale løp. I løpet av vinteren har løperne satt mange nye personlige rekorder både inne og ute. Hovedløpene i vinter har vært på Hamar. Sesongen ble avsluttet med løp på Frogner stadion og Siste Indre. I løpet av vinteren har det kommet med flere løpere og det er flott å se. Sesongen som kommer fortsetter vi med barmarkstrening i idrettsparken. Det vil bli allsidig trening som teknikk, hurtighet, utholdenhet og spenst blant annet. Chris Robin og Stine takker for en flott sesong og ser fram til å starte en ny sesong med flotte løpere. 5.3 Skøyteskolen Det har denne sesongen vært gjennomført skøyteskole hver onsdag kl 18:00 til 19:00 fra 11. januar til 22. februar, med unntak av vinterferien. Totalt har rundt 30 barn deltatt med mellom 15 og 25 deltakere hver gang. Elevene på skøyteskolen har også vært ivrige deltakere på klubbløpene, hvor de i hovedsak har gått 100m. Gjennomføringen har blitt gjort med flott innsats fra flere, blant annet de yngre løperne. Aktivitetene, og opplegget rundt skøyteskolen har vært basert på samme opplegg som forrige sesong. Forberedelsene og gjennomføringen av aktivitetene er gjort med tilstrekkelig utstyr og med nok instruktører i forhold til antallet utøvereer. Etter skøyteskolen har det vært kjørt klubbløp på samme måte som for tidligere år, samt samling i kafeteria etter skøyteskolen/klubbløp hvor det har blitt servert vafler og saft. Det har også denne sesongen blitt kjøpt inn mer utstyr til aktiviteter på skøyteskolen også denne sesongen. 37 løpere har deltatt i klubbløp og/eller skøyteskolen denne sesongen. Dette er 14 flere enn i fjor. De fleste har gått 100 m. De litt eldre har også gått 400 m og 500 m. Aktive løpere fra 10 år og oppover har også gått 1000 m, 1500 og 3000 m. Kåre Pedersen og Chris Robin Hakkelberg har hatt hovedansvaret for skøyteskolen. 9/27

114 5.4 Samlinger Det har vært samlinger for de aktive på følgende steder denne sesongen: 1) Sudndalen, Hol, 2-5 juni ) Hamar, august ) Stavanger, uke 40, ) Inzell, uke 40, Baneforhold Denne sesongen ble en kort sesong, men med normale temperaturer i januar og første halvdel av februar ble isen benyttet flittig fram til vinterferien. Isen ble lagt fra midten av desember og var klar til jul. Kvaliteten på isen har denne sesongen veldig bra. De aktive har også benyttet Drammen og Furumo (som har kunstis) tidlig i sesongen for å få tidlig nok mengdetrening på is. Det betyr også at mye tid går med til reising, noe som også medfører ekstra kostnader for de aktive. Siste kveld for aktiviteter på isen denne sesongen ble 29. februar. Etter dette var isen for dårlig til å kunne gjennomføre løp og skøyteskole. De rådende vær og isforhold gjør at skøytesesongen blir kort på Kongsberg. I år ble den kortere enn normalt. 10/27

115 6. Arrangementer 6.1 Stevner som KIF Skøyter har arrangert KIF Skøyter hadde som målsetning om å få arrangert 2 nasjonale løp denne sesongen i tillegg til de tradisjonelle klubbløpene. KIF fikk ikke tildelt Norgescup i vinter og derfor ble begge løpene satt opp som nasjonalt endags-stevne for alle klasser. 21. januar ble Hvammen Bygg Løpet/Kretsmesterskap arrangert. 52 løpere deltok. Løpet ble gjennomført i et forferdelig snøvær og med mye vind som gjorde forholdene vanskelig både for arrangør og utøvere. Det ble jobbet iherdig med å holde banen fri for snø. Til til tross for de dårlige værforholdene var isen god. 4. februar ble Kongsbergløpet arrangert. 50 løpere deltok. Forholdene i Idrettsparken var gode. 15. februar ble Kongsbergmesterskapet arrangert. 3 løpere i klassene junior C til Veteran deltok i mesterskapet. I tillegg var det 12 løpere som gikk klubbløp i klassene for rekrutter til 11 år. 11/27

116 7. KIF Skøyter deltakelse på stevner og løp Det har vært bra aktivitet blant de aktive denne sesongen med deltakelse på flere stevner og løp. Her er en oversikt over stevner som KIF løpere har deltatt på i sesongen 2011/2012: Dato Stevne Sted Antall KIF løpere Sommerløpet 2011 Hamar Norgescup 1 Hamar Norgescup 2 Bjugn Drammensløpet 2011 Drammen Spinnoløpet 2011 Geithus ASK Cup Valle Hovin Norgescup 3 Hamar Norgescup 4 Frogner Stadion Kveldsløp Hamar Odalsskøyta 2011 Hamar NM sprint Asker Klubbløp Kongsberg Hamarlekene 2012 Hamar Klubbløp Kongsberg Hvammen Bygg Løpet 2012 Kongsberg Klubbløp Kongsberg Norgescup 7 Stavanger Klubbløp Kongsberg Kongsbergløpet 2012 Kongsberg NM allround junior Geithus Klubbløp Kongsberg Glavasprinten 2012 Båstad Kongsbergmesterskap Kongsberg LM 2012 Harstad Klubbløp Kongsberg Sandefjordløpet 2012 Hamar Siste Indre 2012 Valle Hovin Time Trails Calgary Olympic Oval Finale Calgary 2 12/27

117 8. Resultater 8.1 Klubbmesterskap 2011/2012 I sesongen 2010/2011 er det arrangert 6 klubbløp. Klassekrav for klubbmesterskap er (samme krav for jenter og gutter): Klasse Krav 12 år 4 x 500 m, 2 x 1000 m, 1 x 1500 m Jun. C 4 x 500 m, 2 x 1000 m, 1 x 1500 m, 1 x 3000 m Jun. B 4 x 500 m, 2 x 1000 m, 2 x 1500 m, 1 x 3000 m Jun. A allround 6 x 500 m, 2 x 1500 m, 2 x 3000 m, 1 x 5000 m Jun. A sprint 6 x 500 m, 6 x 1000 m Sen. allround 6 x 500 m, 2 x 1500 m, 2 x 3000 m, 2 x 5000 m Sen. sprint 6 x 500 m, 6 x 1000 m Veteran 6 x 500 m, 2 x 1000 m, 2 x 1500 m, 1 x 3000 m Kravene til distanser er basert på at det blir arrangert 9 klubbløp. Camilla Hvammen ble klubbmester i klassen jenter 11 år. Ingen andre løpere har denne sesongen kvalifisert seg til å bli klubbmester. 8.2 Hvammen Bygg løpet, 21. januar 2012 REKRUTTER 100 m TID 10 Edvard Aasen Kongsberg IF dns 3 Predika Sivaganesam Drammen SK dns 6 Mats Brennsæter Geithus IL 26,0 9 Emin Damavandi Kongsberg IF dns 11 Ludvig Meyer Kongsberg IF 28,3 4 Vetle O. Christensen Drammen SK 20,5 12 Jonas Lia Kongsberg IF 30,4 F 7 Henrik Glesne Geithus IL 18,4 REKRUTTER 400 m TID 9 Emin Damavandi Kongsberg IF 107,1 4 Vetle O. Christensen Drammen SK 83,8 12 Jonas Lia Kongsberg IF 112,5 6 Mats Brennsæter Geithus IL 126,6 7 Henrik Glesne Geithus IL 79,5 11 Ludvig Meyer Kongsberg IF 131,9 1 Ida Leembruggen Drammen SK 70,4 8 Joren Sleeking Hol IL 60,3 10 Edvard Aasen Kongsberg IF 108,8 3 Predika Sivaganesam Drammen SK dns 14 Herman Hoff Sandefjord SK 62,9 13 Sondre Hvammen Kongsberg IF 58,7 2 Camilla Wilhelmine Hognestad Drammen SK 93,0 F 5 Stian Brennsæter Geithus IL 79,0 13/27

118 REKRUTTER 500 m TID 1 Ida Leembruggen Drammen SK 95,4 14 Herman Hoff Sandefjord SK 80,2 8 Joren Sleeking Hol IL 66,1 2 Camilla Wilhelmine Hognestad Drammen SK 119,0 F 5 Stian Brennsæter Geithus IL 98,5 13 Sondre Hvammen Kongsberg IF 76,2 1. DIST. 2. DIST. SUM Jenter 10 ÅR 400 M 500 M POENG 17 Helene Flattum Hamming Geithus IL 61,27 72,76 149, Marie Fossen Drammen SK 54,71 67,84 136, Dafne Marie Lund Drammen SK 64,50 79,88 160,505 Gutter 10 ÅR 400 M 500 M POENG 21 Daniel Thuv Eriksen Herkules SK 44,45 53,98 109, Markus Esperum Geithus IL 56,07 67,96 138, Emil Hansen Drammen SK 58,89 71,10 F 144, Robin Sleeking Hol IL 62,21 77,28 155, Kristoffer Mogen Ask Drammen SK 62,90 79,61 158,235 Jenter 11 ÅR 500 M 1000 M POENG Camilla Hvammen Kongsberg IF 60,30 (1) 2.16,74 (1) 128, Natalie Hognestad Drammen SK 73,40 (2) 3.17,61 F (2) 172,205 Gutter 11 ÅR 500 M 1000 M POENG Hans Olav Nøbben Asker SK 62,54 (1) 2.13,23 (1) 129, Sondre Glesne Geithus IL 69,49 (2) 2.19,81 (2) 139, Jan-Erlend Asbjørnhus Geithus IL 73,28 (3) 2.32,04 (3) 149,300 Jenter 12 ÅR 500 M 1000 M POENG Katrine Haug Drammen SK 69,85 F (1) 1.57,19 (1) 128,445 Gutter 12 ÅR 500 M 1000 M POENG Ole Henrik Østreng Nes Båstad IL 45,61 (1) 1.34,85 (1) 93, Carlos Wasvik IF Fram 52,07 (2) 1.48,80 (2) 106, Bjørnar Borgersen Geithus IL 56,66 (3) 2.21,81 F (3) 127,565 Jenter Jun C 500 M 1500 M POENG Eline Margrethe Husmo-Pettersen Drammen SK 50,88 (1) 2.53,41 (1) 108, Veronika Esprum Geithus IL 51,93 (2) 3.07,35 (2) 114,380 Gutter Jun C 500 M 1500 M POENG Christer Skuterud Geithus IL 42,74 (1) 2.17,59 (1) 88,603 14/27

119 2. 35 Per Olav Aaserud Geithus IL 43,83 (2) 2.21,95 (2) 91, Thomas Thuv Eriksen Herkules SK 51,74 (3) 3.00,58 (3) 111, Runar Lund Fladhus Geithus IL 61,53 (4) 3.21,41 (4) 128,666 Jenter Jun B 500 M 1500 M POENG Sandra Hakkelberg Kongsberg IF 49,00 (1) 2.45,38 (1) 104,126 Gutter Jun B 500 M 1500 M POENG Brage Børtnes Drammen SK 41,21 (1) 2.14,37 (1) 86, Lars Marius Østreng Nes Båstad IL 43,63 (2) 2.22,87 (2) 91, Øyvind Valvatne Sveen Geithus IL 48,52 (3) 2.35,28 (3) 100,280 Kvinner Jun A 500 M 1000 M POENG Nille Marthe Norhaug Faleide Gol IL 44,27 (1) 1.34,01 (1) 91,275 Menn Jun A 500 M 3000 M POENG Eirik Nergaard Drammen SK 39,25 (1) 4.46,85 (1) 87, Samuel S. Bozenhard Hol IL 41,59 (2) 5.05,84 (2) 92, Andre Moe Geithus IL 81,14 (3) 10.31,51 (3) 186,391 Kvinner Senior sprint 500 M 1000 M POENG 46 Hilde Røgeberg Pedersen Geithus IL 44,32 (1) dnf 44,320 Menn Senior sprint 500 M 1000 M POENG Kim Lund Håvardsrud Geithus IL 38,73 (1) 1.20,58 (1) 79,020 Menn Senior allround 1. dis 3000 M POENG Martin Pedersen Kongsberg IF 40,08 (1) 4.47,77 (1) 88, Odd Øystein Langegård Geithus IL 42,33 (2) 4.48,81 (2) 90,465 Kvinner Veteran sprint 500 M 1000 M POENG Siri Fladhus Geithus IL 60,08 (1) 2.07,63 (1) 123,895 Menn Veteran sprint 500 M 1000 M POENG Øystein Borgersen Geithus IL 50,00 (1) 1.43,81 (1) 101,905 Menn Veteran allround 500 M 3000 M POENG Terje Fjereide Geithus IL 49,41 (1) 5.45,68 (1) 107,023 Gjesteklasse 500 M 3000 M POENG Viktor Nybråten 4.44,95 47,491 Fredrik Nybråten 4.48,81 48,135 15/27

120 8.3 Kongsbergløpet 2012 KONGSBERGLØPET, 4. februar 2012 Arr. Kongsberg IF REKRUTTER 100 m TID 2 Camilla Wilhelmine Hognestad Drammen SK 20,13 8 Madelen Luberth Sandefjord SK dns 5 Kristine Sørslett Jevnaker IF 17,29 7 Nathaniel Luberth Sandefjord SK dns 4 Ingrid Sørslett Jevnaker IF 18,68 6 Helene Tyslum Sperre Sandefjord SK 16,48 3 Emma Kristiansen Østby Jevnaker IF 20,45 1 Ida Leembruggen Drammen SK dns 15 Jonas Lia Kongsberg IF 29,52 10 Aleksander Larsen Jahn Drammen SK 20,75 14 Edvard Aasen Kongsberg IF 21,17 12 Ole Magnus H. Wego Jevnaker IF 16,63 13 Emin Damavandi Kongsberg IF 22,33 19 Herman Hoff Sandefjord SK 16,72 17 Jonas Arefjord Kongsberg IF 19,88 20 Sebastian Carl Sandefjord SK 40,73 F 22 Vetle Tandberg Flåto Snøgg SK 22,92 16 Kristoffer Arefjord Kongsberg IF 18,46 9 Vetle O. Christensen Drammen SK 20,48 11 Tobias Berg Jevnaker IF 16,93 21 Petter Tyslum Sperre Sandefjord SK 19,01 18 Sondre Hvammen Kongsberg IF 17,11 REKRUTTER 400 m TID 5 Kristine Sørslett Jevnaker IF 78,13 F 1 Ida Leembruggen Drammen SK dns 6 Helene Tyslum Sperre Sandefjord SK 62,06 2 Camilla Wilhelmine Hognestad Drammen SK 94,39 F 7 Nathaniel Luberth Sandefjord SK dns 3 Emma Kristiansen Østby Jevnaker IF 76,30 8 Madelen Luberth Sandefjord SK 78,38 4 Ingrid Sørslett Jevnaker IF 91,29 F 10 Aleksander Larsen Jahn Drammen SK 79,40 14 Edvard Aasen Kongsberg IF 108,54 F 11 Tobias Berg Jevnaker IF 68,61 20 Sebastian Carl Sandefjord SK 76,55 12 Ole Magnus H. Wego Jevnaker IF 63,63 16 Kristoffer Arefjord Kongsberg IF 73,02 9 Vetle O. Christensen Drammen SK 84,35 15 Jonas Lia Kongsberg IF 133,28 13 Emin Damavandi Kongsberg IF 100,53 22 Vetle Tandberg Flåto Snøgg SK 96,97 18 Sondre Hvammen Kongsberg IF 61,91 19 Herman Hoff Sandefjord SK 61,81 17 Jonas Arefjord Kongsberg IF 81,84 21 Petter Tyslum Sperre Sandefjord SK 73,87 16/27

121 1. DIST. 2. DIST. SUM Jenter 10 ÅR 400 M 500 M POENG 25 Guro Ruden Brørby Jevnaker IF 48,94 60,27 121, Trine Heian Sandefjord SK 48,66 59,97 120, Thea Sofie Wiklund Sandefjord SK 50,88 63,95 127, Amalie Berg Jevnaker IF 54,44 67,45 135, Guro Kristiansen Østby Jevnaker IF 56,30 68,14 138, Marie Fossen Drammen SK dns dns 24 Dafne Marie Lund Drammen SK dns dns Gutter 10 ÅR 400 M 500 M POENG 31 Joakim Larsen Jahn Drammen SK 60,20 74,71 149, Eirik L. Skjulestad Snøgg SK 66,74 83,86 167, Emil Hansen Drammen SK 50,63 63,89 127, Halvor Tandberg Flåto Snøgg SK 61,76 83,84 161, Pål Johnsen van Meekren Snøgg SK dns dns Jenter 11 ÅR 500 M 1000 M POENG Camilla Hvammen Kongsberg IF 61,54 (1) 2.12,76 (1) 127, Ingrid Marie H. Wego Jevnaker IF 63,89 (2) dns 63,890 Gutter 11 ÅR 500 M 1000 M POENG Hans Olav Nøbben Asker SK 59, ,65 123,645 Jenter 12 ÅR 500 M 1000 M POENG Katrine Haug Drammen SK 57, ,02 115,770 Gutter 12 ÅR 500 M 1000 M POENG Sander Mikkelsen Jevnaker IF 48, ,95 101,915 Jenter Jun C 500 M 1000 M POENG Eline Margrethe Husmo- Pettersen Drammen SK 52,16 disk 52,160 Gutter Jun C 500 M 1000 M POENG Martin Sørslett Jevnaker IF 49,55 (1) 1.39,61 (1) 99, Magnus Bakken Haugli Jevnaker IF 49,70 (2) 1.41,64 (2) 100, Håkon Ruden Bakken Jevnaker IF 51,40 (3) 1.58,07 (4) 110, Stian Bergstrøm Jevnaker IF 56,14 (4) 1.54,90 (3) 113, Mathias L. Skjulestad Snøgg SK 83,32 F (5) 2.41,94 (5) 164,290 Jenter Jun B 500 M 1500 M POENG Guro Bergstrøm Jevnaker IF 50, ,96 103,493 Gutter Jun B 500 M 1500 M POENG 47 Tommy Ruden Bakken Jevnaker IF 42,40 dns 42, Brage Børtnes Drammen SK dns dns Menn Senior sprint 500 M 1000 M POENG Espen Tveit Herkules SK 38,44 (1) 1.15,55 (1) 76, Roger Ebersten Herkules SK 40,54 (2) 1.21,27 (2) 81,175 17/27

122 8.4 Kongsbergmesterskap, 15. februar 2012 Kongsbergmesterskap 2012 Sted: Idrettsparken Dato: Vindstille, -2 C, fine forhold, nyvannet is. Starter: Kåre Pedersen Tid 1: Jan Roger Hvammen / Gudmund Thoen Tid 2: Jon Anders Hakkelberg Tid 3 / Per Pedersen Skriver: Inga Anita Hakkelberg Tider i resultatlista er manuelle tider med 0,2 s lagt til. 100m Oda Sætra 27,0 Maria Rabbevåg 30,1 F Oliver Larsen 27,9 F Ludvig Meyer 25,1 Erik Thoreplass 27,4 Jonas Lia 24,5 Jonas Arefjord 19,0 Kristoffer Arefjord 18,0 Sondre Hvammen 18,6 Thanthtzi 21,5 Rekrutt 400m 500m Kristoffer Arefjord 84,1 89,8 Sondre Hvammen 62,3 74,3 Jonas Arefjord 71,2 Angelica Thorsrud 108,9F Jenter m 1000m Poeng 1. Camilla Hvammen 59,2 2.08,1 123,250 J-junB 500m 1500m Poeng 1. Sandra Hakkelberg 48,5 2.36,9 100,800 M-junA sprint 500m 1000m Poeng 1. Kenneth Lund Håvardsrud, GIL 39,7 1.19,8 79,600 K-sen sprint 500m 1000m Poeng 1. Hilde Røgeberg Pedersen, GIL 44,7 1.36,2 92, Resultater NM og Landsmesterskap NM sprint senior, Asker, januar 2012 Kl Dist. Tid Pl. Navn Menn senior 500m.40,25 (16) Martin Pedersen Menn senior 1000m 1.20,89 (17) Martin Pedersen Menn senior 500m.40,37 (17) Martin Pedersen Menn senior 1000m 1.22,77 (18) Martin Pedersen Menn senior Sammenlagt 162,450 (18) Martin Pedersen 18/27

123 NM junior allround, Geithus, februar 2012 Kl Dist. Tid Pl. Navn J16 500m.48,81 (17) Sandra Hakkelberg J m 2.36,25 (18) Sandra Hakkelberg J m 1.38,05 (18) Sandra Hakkelberg J16 Sammenlagt 149,918 (18) Sandra Hakkelberg Landsmesterskapet, Harstad, februar 2012 Kl Dist. Tid Pl. Navn J16 500m.49,14 (9) Sandra Hakkelberg J m 2.37,27 (10) Sandra Hakkelberg J m 1.46,78 (9) Sandra Hakkelberg J m 5.28,24 (4) Sandra Hakkelberg Landsmesterskapet, Harstad, februar 2012 Resultatliste lagtempo, Jenter Sandra Hakkelberg fikk sølvmedalje på lagtempo under Landsmesterskapet i Harstad 2012 (se resultatliste under). Pl. Lag Navn1 Navn2 Navn3 Off. tid 1 Hedmark Martine Ripsrud Inga Anne Vasaasen Vilde Bakkli Sand Buskerud 1 Sandra Silje Kristine Ellen Bjertnes Hakkelberg Borgersen 3 Vestfold Sofie Karoline Martine Lilløy Bruun Else Merethe Omsland Haugen 4 Sør-Trøndelag 2 Anna Mjøen Magnhild Ekren Carina Jagtøyen Holstad 5 Hordaland Thea Vestrheim Camilla Schjøtt Caroline Hallås Skavhellen Hannevig Farestveit 6 Sør-Trøndelag 1 Camilla Lund Ingeborg Storler Astrid Mjøen Holstad Akershus og Oslo 1 Merethe Tvedt Marichen Hagelund Sigrid Bye Buskerud 2 Veronika Eline Margrethe Katrine Haug Esperum Husmo Pettersen 9 Akershus og Oslo 2 Silje Kroken Ylva Holberg Emma Lindeier Oppland DNS 8.6 Resultater Norgescup sammenlagt Norgescup junior sammenlagt: Navn Poeng Plassering Sandra Hakkelberg Norgescup senior sammenlagt: Navn Poeng Plassering Martin Pedersen /27

124 9. Klubbrekorder 9.1 Nye klubbrekorder Det ble satt 6 nye klubbrekorder denne sesongen. 4 av rekordene ble satt av Sandra Hakkelberg i klasse jenter 16 år og 2 ble satt av Martin Pedersen i klasse menn senior. 2 av rekordene til Sandra Hakkelberg er uavhengig av klasse. Menn senior: Dist. Tid Navn Sted Dato 1000m 1.16,09 Martin Pedersen Calgary m 1.56,33 Martin Pedersen Calgary J 16: Dist. Tid Navn Sted Dato 500m 45,37 Sandra Hakkelberg Calgary m 1.30,11 Sandra Hakkelberg Calgary m 2.17,83 Sandra Hakkelberg Calgary m 4.59,17 Sandra Hakkelberg Calgary Komplett liste over klubbrekorder etter sesongen 2011/2012: (Nye rekorder er skrevet med rødt) KLUBBREKORDER for KONGSBERG IF, pr Ny rekord siste sesong er skrevet med rød skrift (fet skrift). Menn (uavhengig av klasse): Dist. Tid Navn Sted Dato 500m.38,80 Martin Pedersen Calgary m 1.16,44 Martin Pedersen Calgary ,09 Martin Pedersen Calgary m 1.56,81 Martin Pedersen Calgary ,33 Martin Pedersen Calgary m 4.16,03 Roger Bollerud Hamar m 7.19,34 Roger Bollerud Hamar m 15.24,64 Roger Bollerud Hamar Kvinner (uavhengig av klasse): Dist. Tid Navn Sted Dato 500m 43,25 Hilde Røgeberg Pedersen Calgary m 1.30,22 Hilde Røgeberg Pedersen Calgary ,11 Sandra Hakkelberg Calgary m 2.23,08 Hilde Røgeberg Pedersen Calgary ,83 Sandra Hakkelberg Calgary m 4.57,70 Sandra Hakkelberg Stavanger m 9.29,7 Wenche Holm Valle Hovin 20/27

125 Menn junior (17 og 18 år): Dist. Tid Navn Sted Dato 500m.38,80 Martin Pedersen Calgary m 1.16,44 Martin Pedersen Calgary m 1.56,81 Martin Pedersen Calgary m 4.20,10 Martin Pedersen Hamar m 7.24,43 Roger Bollerud Hamar m 16.08,7 Roger Bollerud Geithus Kvinner junior (17 og 18 år): Dist. Tid Navn Sted Dato 500m 43,25 Hilde Røgeberg Pedersen Calgary m 1.30,22 Hilde Røgeberg Pedersen Calgary m 2.23,08 Hilde Røgeberg Pedersen Calgary m 5.02,94 Caroline Kleppestø Hamar m 9.29,7 Wenche Holm Valle Hovin Gutter Kl Dist. Tid Navn Sted Dato Rek 400m 48,0 Anders Kvammen Kongsberg G10 400m 42,08 Kenneth Lund Håvardsrud Hamar G10 500m 50,44 Kenneth Lund Håvardsrud Hamar (G m 1.52,7 Kenneth Lund Håvardsrud Kongsberg ) G11 500m 50,2 Per Erik Hanevold Oslo Bi (G11 500m 50,2 Kenneth Lund Håvardsrud Hamar ) G m 1.44,77 Kenneth Lund Håvardsrud Hamar G m 2.38,87 Kenneth Lund Håvardsrud Hamar G12 500m 45,6 Martin Pedersen Gol G m 1.34,86 Kim Lund Håvardsrud Hamar G m 2.25,49 Martin Pedersen Hamar (G m 5.40,9 Martin Pedersen Geithus ) G13 500m 44,5 Martin Pedersen Kongsberg G m 1.30,78 Martin Pedersen Hamar G m 2.17,63 Martin Pedersen Hamar G m 5.03,30 Martin Pedersen Hamar G14 500m.42,70 Martin Pedersen Hamar G m 1.26,52 Martin Pedersen Hamar G m 2.11,75 Roger Bollerud Hamar G m 4.50,48 Kim Lund Håvardsrud Hamar (G m 9.04,0 Roger Bollerud Geithus ) G15 500m.41,67 Martin Pedersen Hamar G m 1.23,77 Martin Pedersen Hamar G m 2.12,94 Martin Pedersen Hamar G m 4.59,0 Morten Sjulsen Hol G m 8.54,8 Per Erik Hanevold Kongsberg G16 500m.40,32 Martin Pedersen Hamar G m 1.18,73 Martin Pedersen Hamar G m 2.02,59 Martin Pedersen Hamar /27

126 G m 4.24,54 Roger Bollerud Hamar G m 8.37,5 Morten Sjulsen Hol (G m 19.50,3 Magne Hakkelberg Geithus ) Jenter Kl Dist. Tid Navn Sted Dato Rek 400m 47,5 Reidun Laulid Kongsberg J10 400m 46,3 Kjersti Norbye Kongsberg J10 500m 58,0 Reidun Laulid Hønefoss (J m 2.06,0 Sandra Hakkelberg Kongsberg ) J11 500m 53,54 Hilde Røgeberg Pedersen Larvik J m 1.53,06 Sandra Hakkelberg Hamar J12 500m 50,1 Hilde Røgeberg Pedersen Hamar J m 1.43,1 Hilde Røgeberg Pedersen Hamar J m 2.41,56 Sandra Hakkelberg Hamar J13 500m 48,5 Hilde Røgeberg Pedersen Hamar J m 1.37,3 Hilde Røgeberg Pedersen Hamar J m 2.32,66 Sandra Hakkelberg Hamar J14 500m 47,3 Hilde Røgeberg Pedersen Hamar J m 1.37,70 Sandra Hakkelberg Hamar J m 2.26,70 Sandra Hakkelberg Hamar J m 5.03,93 Sandra Hakkelberg Hamar J15 500m 47,1 Hilde Røgeberg Pedersen Hamar J m 1.34,93 Sandra Hakkelberg Stavanger J m 2.23,28 Sandra Hakkelberg Stavanger J m 4.57,70 Sandra Hakkelberg Stavanger J16 500m 45,7 Britt Inger Kolset Kongsberg ,37 Sandra Hakkelberg Calgary J m 1.36,14 Caroline Kleppestø Savalen ,64 Sandra Hakkelberg Hamar ,11 Sandra Hakkelberg Calgary J m 2.24,78 Caroline Kleppestø Hamar ,72 Sandra Hakkelberg Frogner stadion 2.22,82 Sandra Hakkelberg Hamar ,83 Sandra Hakkelberg Calgary J m 5.02,94 Caroline Kleppestø Hamar ,50 Sandra Hakkelberg Stavanger ,17 Sandra Hakkelberg Calgary /27

127 10. Utmerkelser 10.1 Utmerkelse for klubbrekord Det er tildelt utmerkelser for klubbrekorder. En utmerkelse er tildelt Martin Pedersen for 2 nye klubbrekorder satt i menn senior og en utmerkelse er tildelt Sandra Hakkelberg for 4 nye klubbrekorder satt i klasse J Lisleruds pokal Lisleruds pokal, som deles ut til en utøver som har vist særdeles god innsats og framgang, ble delt ut til Camilla Hvammen. 11. Økonomi Både inntektene og kostnadene har vært under budsjett denne sesongen. Resultatet viser et lite netto underskudd i resultatregnskapet. Årsaken til dette er i all hovedsak periodiseringen av enkelte inntekter og utgifter. Hovedkilder til inntekt for skøytegruppa har vært medlemskontingent, tilskudd fra idrettsorg., solgte KIF-kort, kafeteriasalg på arrangerte løp sponsormidler og dugnadsmidler Regnskap 2011 Regnskapet er i år ført av Exacta. Vedlagt revidert regnskap viser en egenkapital på ,- ved utgangen av Sum inntekter var ,- (budsjett ), sum driftsutgifter var ,- (budsjett ). Resultatregnskapet viser dermed et underskudd på 1 615,- mot et budsjettert resultat på 0. Både inntekter og resultat er dermed mindre enn budsjett. Se vedlegg 1 for detaljer i resultatregnskap og balanseregnskap Budsjett for 2012 Budsjett for 2012 blir behandlet som egen sak på årsmøtet. Kostnader for regnskapsføring vil i 2012 bli fakturert på timebasis og ikke fastpris, noe som vil komme positivt ut for KIF Skøyter Sponsorer KIF Skøyter har fortsatt Hvammen Bygg som hovedsponsor. Hvammen Bygg har bidratt med direkte sponsorinntekter og i tillegg bidratt ved å sponse annonser i Laagendalsposten mot reklame på drakter, jakker og for et av sesongens løp med navnet Hvammen Bygg Løpet. Annonseutgiftene kommer ikke fram i regnskapet. 23/27

128 12. Styret takker Styret takker trenerne Kent Kolnes, Stine Røgeberg Pedersen, Chris Robin Hakkelberg Kåre Pedersen, som har ledet løperne gjennom en lang sesong og oppnådd meget gode resultater. Dessuten må det gis ros til alle som trofast gang på gang stiller opp som funksjonærer og sponsorer ved våre løp og arrangementer. Uten alle disse frivillige hadde det vært svært vanskelig å gjennomføre de arrangementene som vi ønsker. En spesiell takk også til de som har vært med på å drive kafeteriavirksomheten under alle klubbløp, stevner og nasjonale løp. Kafeteriadriften er en kjærkommen inntektskilde og ikke minst et sterkt bidrag til det sosiale rundt alle arrangement. Vi vil også dette året rette en stor takk for et utmerket samarbeid med banemester Øyvind Tonby og hans assistenter. Isforholdene i Idrettsparken har vært svært bra denne sesongen. Styret i KIF Skøytegruppe, Kongsberg 20. april /27

129 Vedlegg 1: Resultatregnskap og balanse for /30

130 26/27

131 27/27

132 2011 KONGSBERG-IF SNOWBOARD ÅRSRAPPORT SESONGEN

133 Innhold Organisasjon...4 Styrets sammensetting...4 Oppnevnte tillitsmenn, utvalg mv....4 Deltakelse i kurs og utdanning...4 Styrets beretning...4 Sponsor...6 Dugnad...6 Økonomi...7 Revidert regnskap...7 Årsmøtet KIF Snowboard / Revisorrapport for Regnskapet...7 Budsjett inneværende år (2011)...7 Planlagte inntekstbringende tiltak...7 Styrets kommentar...7 Instruksjon og trening...7 Trening (Sted, tid, deltakelse mv.)...7 Trenere/ Instruktører (lønnet og ulønnet)...8 Dommere...8 Tekniske delegert (TD)...9 Fremtidig behov, utfordringer...9 Arrangementer...9 Internasjonale...9 Nasjonale...9 Kretsstevner...9 Klubbrenn...9 Andre arrangement/ aktiviteter...9 Klubbturer...9 Deltakelse i stevner, mesterskap...10 Internasjonale seiere...10 Norgesmestere...10 Norges Cup/ World Rookie Tour plassering 1.-3.plass

134 Klubbmestere...12 Andre nevneverdige resultater...12 Rekorder...12 Hovedmateriell...12 Utnevnelser sesongen 2011/ Viktige hendelser i sesongen som kommer 2012/ Avslutning

135 Organisasjon Styrets sammensetting Styrets sammensetning i sesongen har vært: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Ungdomsrepresentant Hans Christian Hagen Helene Gabrielsen Merete Hjelsvold Vibeke Onshuus Espen Garås Styrets undergrupper i sesongen : Marked & Sponsoransvarlig Arrangementsansvarlig Turkoordinator Materiellansvarlig Dugnadskoordinator Medlemsinfo/web Trener- og treningsansvarlig Yngve Marthinsen Peter Bjarheim Pål Bratlie Ole Christian Gudmundsen Kristin Evensen/ Hans Inge Bråthen Hallvard Murberg Hallvard Murberg Oppnevnte tillitsmenn, utvalg mv. Valgkomité: Tom Erik Svendsen (leder), Morten Sivertzen, Olav Sandviken, Revisorer: Tone H. J. Dahlen og Helge M. Landsverk Deltakelse i kurs og utdanning 5 trenere har fullført ulike treningskurs i regi av snowboardforbundet denne sesongen. 3 trenere har fullført instruktørkurs. Dette er Mathias Evensen Bråthen, Andreas Skalstad og Tonje Johnsen. 6 trenere var påmeldt, men 3 stk ble forhindret fra å delta. Kurset ble avholdt i Kongsberg januar og kostnadene ble dekket av KIF Snowboard. 2 trenere har fullført snowboardtrenerkurs som ble avviklet i Oslo, 40 timer av to helger høsten Dette er hovedtrener Christian Christiansen og trener Are Sørebø. KIF snowboard dekket kostnadene til kurset. Høsten 2011 fikk alle trenere tilbud om 2 timers kurs i 1.hjelp på Kongsberg med kursholder Kristine Glette. De trenere som deltok på kurset var: Christian Christiansen, Are Sørebø, Tom Hovde, Mathias Evensen Bråthen, Lars Sandviken, Omer Mohammed og Bendik Mong. 2 trenere fikk også tilbud om Parkinstruktørkurs, men ble forhindret fra å delta. Styrets beretning Antall betalende medlemmer pr var 151. Kidsgruppen (6-12 år) er den desidert største gruppa med 76 betalende medlemmer. Det er få jenter i alderen 13 år og oppover. 4

136 6 styremøter har blitt gjennomført i KIF huset. Snowboardgruppa har vært representert i KIF Hovedstyre, diverse møter i Norges Snowboardforbund og diverse eksterne komitéer. Klubben gjennomførte foreldre-/informasjonsmøte med foreldre for utøvere i aldersgruppen 6-12 år i januar Styrets sekretær trakk seg rett før jul Klubben har ikke klart å erstatte sekretæren. Arbeidsoppgavene til sekretæren ble fordelt på styrets andre medlemmer. Målsetting for sesongen 2011/2012 har vært: Sikre økonomisk inntjening for å opprettholde det sportslige tilbudet til alle. Arrangere ett nasjonalt og ett internasjonalt renn i boardercross Motivere, aktivere og inkludere foreldregruppa bedre Tilrettelegge for at juniorer og seniorer skal få bedre vilkår for å delta i internasjonale konkurranser, herunder økonomisk løperstøtte. Klubben skal arrangere felles klubbtur Klubben skal videreutvikle Kongsberglekene for aldersgruppa 6-14 år til å bli et helgearrangement Klubben skal arrangere kids camp på egnet sted utenfor Kongsberg Sikre at Kongsberg Skisenter utvikler mangfoldet i tilbudet til snowboardkjørere, herunder et riktig vedlikehold av park og pipe for alle aldersgrupper Bidra med å etablere en prosjektorganisasjon for Verdenscup snowboard cross til Kongsberg i 2013 På anleggssiden: Videreføre arbeidet med vannhopp sammen med Kongsberg Freestyleklubb Utbedring av boardercrossløype og halfpipen i Funkelia Vurdering av måloppnåelse: Vi har hatt fokus på balanse i budsjett/regnskap. Dette har vi klart med et lite overskudd. Trenerutgiftene for sesongen 2011/2012 har ikke økt nevneverdig siden foregående sesong. Sesongen 2011/2012 viser en positiv økonomisk utvikling. Klubben er fortsatt avhengig av å arrangere en eller flere store konkurranser i løpet av en sesong for å tilrekke seg sponsorer. Klubben arrangerte et meget vellykket EC i brettcross i februar Sponsorbidragene under EC var brukbare, men kostnadene høyere enn antatt. Klubben arrangerte NC SBX og Big Air i januar Klubben har prøvd å involvere foreldregruppa mer bl a gjennom Ungdomscamp og Kids camp på Vierli. Kr ,- ble satt av til støtte for kjørere og reiseledere som ville konkurrere internasjonalt (foreløpig budsjett 2012). Under revisjon av budsjett 2012 på årsmøte i april 2011 ble beløpet økt til kr ,-. Klubben har hatt 6 kjørere som har konkurrert internasjonalt sesongen 2011/2012. Det er 4 færre enn foregående sesong. Klubbturer: det ble arrangert klubbtur til Norsjø Feriesenter, kids camp på Vierli og ungdomscamp på Vierli. Medlemsmassen: Klubben hadde 155 betalende medlemmer i sesongen 2010/2011. I sesongen 2011/2012 har klubben 151 betalende og aktive medlemmer rapportert inn til Idrettsregisteret , inkludert 76 betalende kids. Kongsberglekene ble arrangert 9-11 mars. Meget vellykket med 74 deltakere. Klubben søkte FIS om å få arrangere verdenscup i SBX. Kongsberg ble tildelt verdenscup 8-10 februar Boardercrossløypa trenger utbedring før verdenscup i SBX i Prosjektorganisasjon for Verdenscup snowboard cross til Kongsberg i 2013 er ikke etablert. Det begynner å haste. 5

137 Skisenteret åpnet halfpipen i februar/mars. Det har ikke vært noen aktivitet i prosjekt Vannhopp. Årsmøte gjennomføres 26 april Sponsor Det har vær jobbet aktivt i sesongen med å opprettholde en god kontakt med de sponsorene vi har hatt tidligere år, samt at det har vært jobbet intenst med å skaffe nye sponsorer og søke om støtte hos forskjellige instanser. Generelt kan vi si at det har vært vanskelig å få de helt store summene fra enkeltbedrifter, men at vi har greid å få med en del nye støttespillere på mindre beløp. Totalt har vi for sesongen 2011/2012 fått inn over kr ,- i penger, samt premier, heiskort, mat osv for drøye kr ,-. Vi har også fått tilsagn om kr ,- i støtte til jentesatsing i fra KIR som vil bli utbetalt når aktiviteter er gjennomført. KIF Snowboard retter en stor takk til sine sponsorer og samarbeidspartnere i sesongen : AG Entreprenør Buskerud fylkeskommune Com2Gether Det Norske Myntverket DNB Exacta Services Forenede Montører Intersport Kiwi Baneveien Kongsberg kommune, kulturtjenesten Kongsberg Skisenter Kongsberg Tur og Transport Kongsberggruppen Kopisenteret Kongsberg MC og Fritidssenteret PK Eiendom Rema 1000 sentrum Roys Selskapsmat Session Buskerud storsenter Dugnad Alle arrangement i regi av klubben er avholdt med dugnadsdeltakelse. Det har vært stor aktivitet og mange utfordringer knyttet til avvikling og deltakelse fra dugnadspersonell. Den største utfordringen er knyttet til at alle dugnadsvakter skal dekkes opp av foreldre, seniorer og trenere, og her er ikke antall mennesker i samsvar med antall vakter klubben baserer seg på til dugnad. Det har vært til sammen 198 vakter i løpet av sesongen. Disse er fordelt på vakter i skikroa med 48, Norges cup januar med 52 vakter, Europacup 30 januar 6 februar med 86 vakter, og Kongsberglekene og Birger Ruuds minnerenn med til sammen 12 vakter. Med en dugnadsmasse (inkludert seniorer og trenere) på ca 90 mennesker har det vært 2,5 vakter pr person. 6

138 Erfaringen fra årets sesong kan tilsi at klubben bør vurdere hvordan dugnadsarbeidet skal organiseres. Kanskje kan store arrangementer som NC og EC gjennomføres med frivillige hjelpere, og ikke basert bare på foreldre. Økonomi I regnskapsåret 2010 har vi et overskudd på kr ,10 og en egenkapital på kr ,42. I 2011 har vi hatt et overskudd på kr ,85. Egenkapitalen per 31.desember 2011 var på kr ,27. Likviditeten er god. For 2012 vil regnskapsføring bli utført av Exacta Services AS iht avtale med KIF sentralt. Revidert regnskap Regnskap for 2011 er godkjent av revisor Tone Dahlen og Helge Landsverk. Årsmøtet KIF Snowboard / Revisorrapport for Regnskapet Budsjett inneværende år (2011) Inntekter: Sponsorinntektene var vært noe høyere enn budsjettert. Offentlige tilskudd og rammetilskudd var ikke budsjettert Utgifter: Diverse ikke budsjetterte utgifter på ca (honorar helsepersonell, speaker, reparasjon/vedlikehold, idrettsfaglig bistand, møtekostnader, reklamekostnader) Møter/kurs/oppdatering for mot budsjettert Planlagte inntekstbringende tiltak Sponsorinntekter ifm arrangement, startkontingenter ifm arrangement, salg av KIF kort, flyttedugnader for bedrifter i Kongsberg og inntekter fra dugnad i skikroa. KIF Snowboard er avhengig av å påta seg arrangement for å få inntekter. Styrets kommentar Klubben har hatt fokus på balanse i budsjett/regnskap. Den største utgiften i 2011 har vært lønn til trenere. Det største innkjøpet var tidtakerutstyr på ca kr ,-. Instruksjon og trening Trening (Sted, tid, deltakelse mv.) For høsten 2011 har det vært gjennomført innendørs trening i Idrettshallen og i Hokksundhallen på følgende tider. Gruppe Sted Tid KIDS (6-12 år) Idrettshallen Mandager Yngre Junior/Junior/Senior Idrettshallen Torsdager 20:30-22 Yngre Junior/Junior/Senior Hokksundhallen Mandager

139 Trening i Idrettshallen består av lek, trampoline med bounceboard/brett, trampett, airtrack og diverse apparater. Idrettshallen leies gratis fra Kongsberg Kommune. På kidstreningene har det vært opp til 45 (!) stykker på trening. Trening i Hokksundhallen foregår i turn/skumgrop hallen, med bruk av bl.a. trampoline, trampett og skumgrop. Hokksundhallen leies fra Hokkund Turnforening. I tillegg har det vært arrangert en tur til Heminghallen for trening. Tildeling av treningstid i idrettshallen har ikke vært optimal for kids, med for kort treningstid (1 time). Dette vil søkes endret for neste sesong. Trening på snø/vinter foregår i Kongsberg Skisenter, Funkelia. Det har vært delt inn i følgende grupper: - KIDS - Ungdom 1 og 2 - Aktive 1 og 2 - Konkurransegruppe Konkurransekjørere trener i tillegg med Aktiv/Ungdom gruppene. Profesjonelle utøvere og utøvere i utdanning andre steder (Idrettslinje/NTG o.l.) trener normalt ikke med klubben, men med sitt respektive tilbud / landslag. Gruppe Sted Tid KIDS / Nybegynnere Barnebakken Tirsdager KIDS Barnebakken/Skisenteret Tirsdager UNGDOM Skisenteret Mandag UNGDOM Skisenteret Onsdag AKTIVE Skisenteret Mandag AKTIVE Skisenteret Onsdag KONKURRANSE Skisenteret Torsdag Trenere for konkurransegruppen har vært Christian Christensen, Tom Hovde og Bjørn Johan Jenssen. Trenere/ Instruktører (lønnet og ulønnet) Klubben har i sesongen 2011/2012 hatt 20 trenere, hvorav 9 har vært trener på innetrening og 20 har vært aktive i vintersesongen. Alle trenere er lønnet. Antall utførte timer i sesongen har vært 805 timer fordelt på 245 timer i høst og 560 timer på vinter. Hovedtrener har vært Christian Christensen (CC). Følgende har vært engasjert som trenere på timebasis i sesongen: Aleksander Kvinen, Andreas Skalstad, Are S. Sørebø, Bendik Mong, Bjørn Johan Jenssen, Christian Christensen, Espen Garås, Espen Harbin, Even Deilkas, Halvor Skramstad Lunn, Johnny Andreassen, Karina R. Grøtjorden, Tom Hovde, Lars Sandviken, Magnus N. Wessel, Matias Evensen Bråthen, Omer Mohammed, Sondre Nordhus, Tonje Johnsen, Christian R. Myhre Dommere Følgende medlemmer er godkjente dommere: Martin Olsen, Kristoffer Helgerud Moen og Tom Hovde 8

140 Tekniske delegert (TD) Klubben har to godkjente TDer: Morten Sivertzen og Jan Åge Wallin Fremtidig behov, utfordringer Det er behov for å få flere kvalifiserte dommere og teknisk delegerte. De som er kvalifisert i dag kan ikke benyttes fullt ut og flere av dem vil trekke seg ila kort tid. Arrangementer Internasjonale Europacup SBX 3-5 februar. Nasjonale Norgescup SBX og Norgescup Big Air januar Kretsstevner Arrangeres ikke kretsstevner i snowboard Klubbrenn Slopestyle og halfpipe. Andre arrangement/ aktiviteter Kick off Snowboardskole i romjula. Rekrutteringsarrangement hvor 14 nye brettkjørere i alderen 6-40 år ble rekruttert. Kongsberglekene med 74 deltakere i alderen 6-14 år. To dager med diverse øvelser og sosiale aktiviteter. Deltakere både fra Geilo og Bærum. Sesongavslutning med Sørperenn gjennomføres 1. mai. Klubbturer Wakeboardtur Wakeboardtur til Norsjø Ferieland 21 august for klubbens medlemmer. 30 store og små deltok fra KIF Snowboard. Ungdomscamp til Vierli KIF Snowboard arrangerte ungdomscamp med foreldre på Vierli februar for å ha en helg med aktivitet og sosialt samvær. 15 ungdommer, 5 foreldre og 4 trenere tilbrakte helgen sammen. De 4 trenere som var med var Christian Christiansen, Are Sørebø, Espen Harbin og Aleksander Kvinen som gjorde en flott jobb hele helga og opptrer som svært gode forbilder for ungdommen. Trenerne tok ansvaret med å planlegge og gjennomføre trening med veiledning lørdag og søndag med inndeling av ungdommene i grupper og en fin veksling mellom trening og frikjøring. Camp Vierli kunne tilby perfekte forhold i parkanlegget. Etter utendørsaktiviteter på dagtid, var det gode muligheter for annen aktivitet innendørs med skatehall, diverse rom med muligheter for Playstation 3, redigering av film, bordtennis og avslapning. Gruppa på 24 stk fra KIF snowboard hadde en flott sosial helg med gode fasiliteter, mat tilpasset ungdommen og masse aktiviteter. 9

141 KIDS Camp til Vierli KIF Snowboard arrangerte KIDS Camp for tredje året på rad for klubbens medlemmer i alderen 6-12 år og deres foreldre. Som i fjor gikk årets tur til Vierli og Kiddy Camp ved Stian Linnes var hyret inn for å stå for opplegget. Det ble veldig stor påmelding til camp n og vi hadde satt et tak på 45 deltagere pga hotellplass på Camp Vierli. Det ble fulltegnet og dessverre var det noen som ikke kom med. Det kan se ut til at KIDS Camp n har etablert seg godt og at dette er et bra arrangement for kidsa. Det var også satt opp en egen voksengruppe som ble coachet og fikk øve inn noen nye triks. Turen ble en suksess med god coaching i bakken på dagtid i et flott anlegg på Vierli. På kvelden kunne det nye Camp Vierli tilby skateboard og masse annen moro. Birger Ruuds Minnerenn KIF arrangerte kostymerenn i Funkelia 24.mars i samarbeid med KIF Snowboard, KIF hopp, KIF alpint, Kongsberg Freestyleklubb og Bergverksmuseet. Det var dagen for skilek og moro for hele familien med grilling og oppvisning fra hver av gruppene i et strålende vårvær. Fra snowboardgruppa stod Even Deilkås og Mathias Evensen Bråthen for oppvisning i bakken og Mathias fikk pris for sin dobbel backflip. Deltakelse i stevner, mesterskap Konkurranser i Norges Cup 2011/2012 sesongen. Antall deltagere er listet: TTR Superstyle Geilo (1 påmeldt KIF) 3Star Rookie Slopestyle, Geilo (9 påmeldte KIF) NC BA, Kirkerud (9 påmeldte KIF) NC BA 2Star, Kongsberg (24 påmeldt KIF) NC SBX, Kongsberg (30 påmeldt KIF) SWAG SS 3Star, Vierli (7 påmeldt KIF) NC SS 2Star, Varingskollen (5 påmeldt KIF) 3Star Burton Weekend, (2 påmeldte KIF) NC SBX, Geilo (12 påmeldte KIF) NC SS 3Star, Ringkollen (8 påmeldte KIF) NC SS 2Star, Dombås (Avlyst) Robins Hood BA 3Star, Hovden (1 påmeldt KIF) SWAG HP 2Star, Tryvann (6 påmeldt KIF) Internasjonale seiere Stian Sivertzen: Verdenscup Snowboardcross (SBX) i Valmalenco, Italia, 1.plass. Ole Christian Hagen: Scandinavian Rookie Tour, Geilo, Norge, 1.plass World Rookie Tour, Livigno, Italia, 1.plass Norgesmestere KIF Snowboard fikk 4 norgesmestere i NM som ble arrangert i Oslo (Wyller) og på Vierli. Slopestyle ble avlyst i sin helhet og Big Air for senior ble avlyst. Vi fikk følgende topp 3 plasseringer under NM i Oslo (Wyller) og på Vierli: 10

142 Navn Dato Konkurranse Sted Klasse # Lise Eder Murberg NM Halfpipe Oslo Jenter Junior 2 Silje Norendal NM Halfpipe Oslo Kvinner Senior 2 Hermann Møller Svendsen NM SBX Vierli Gutter Y. Junior 1 Silje Norendal NM SBX Vierli Kvinner Senior 1 Christian Ruud Myhre NM SBX Vierli Herrer Senior 2 Jørgen Dahlen NM SBX Vierli Herrer Senior 3 Kristine Nymoen NM BigAir Vierli Jenter Junior 1 Tonje Johnsen NM BigAir Vierli Jenter Junior 3 Ole Christian Hagen NM BigAir Vierli Gutter Junior 1 Norges Cup/ World Rookie Tour plassering 1.-3.plass Navn Dato Konkurranse Sted Klasse # Nora Andersen SuperStyleSession, SS Geilo Jenter Junior 2 Ole Christian Hagen Star TTR Rookie SS Geilo Boys Rookie 1 Kjerulf Isak Konradsson Star TTR NC Big Air Kirkerud Gutter Y. Junior 3 Kristine Nymoen Star TTR NC Big Air Kirkerud Jenter Junior 2 Hermann Møller Svendsen NC SBX Kongsberg Gutter Y. Junior 1 Lise Eder Murberg NC SBX Kongsberg Jenter Junior 1 Kristine Nymoen NC SBX Kongsberg Jenter Junior 2 Tonje Johnsen NC SBX Kongsberg Jenter Junior 3 Christian Ruud Myhre NC SBX Kongsberg Herrer Senior 1 Espen Garås NC SBX Kongsberg Herrer Senior 2 Lars Bonnegolt NC SBX Kongsberg Gutter Junior 2 Tonje Johnsen Star TTR NC Big Air Kongsberg Jenter Junior 1 Lise Eder Murberg Star TTR NC Big Air Kongsberg Jenter Junior 3 Kristine Nymoen Star TTR Swag SS Vierli Jenter Junior 1 Nora Andersen Star TTR Swag SS Vierli Jenter Junior 3 Fredrik Gumpen Sundfør Star TTR Swag SS Vierli Gutter Junior 2 Nora Andersen 3Star Burton Weekend Star Pipe Oslo Jenter Junior 2 Bjørn Johan Jenssen 3Star Burton Weekend Star Pipe Oslo Herrer Senior 2 Nora Andersen Star Slopestyle Varingskollen Jenter Junior 1 Ole Christian Hagen Star Slopestyle Varingskollen Herrer Senior 3 Hermann Møller Svendsen NC SBX Geilo Gutter Y. Junior 1 Lise Eder Murberg NC SBX Geilo Jenter Junior 3 Lars Sandviken NC SBX Geilo Herrer Senior 1 Fredrik Wessel NC SBX Geilo Herrer Senior 2 Espen Garås NC SBX Geilo Herrer Senior 3 Resultater ikke tilgjengelig NC SBX Geilo Bjørn Johan Jenssen Star NC Slopestyle Ringkollen Herrer Senior 2 Lise Eder Murberg Star NC Slopestyle Ringkollen Jenter Junior 2 Nora Andersen Star NC Slopestyle Ringkollen Jenter Junior 3 Fredrik Gumpen Sundfør Star NC Slopestyle Ringkollen Gutter Junior 1 11

143 Klubbmestere Det ble arrangert klubbrenn i Halfpipe og Slopestyle. Klubbmestere Slopestyle Menn senior: Kristian Sørebø Damer senior: ingen Menn junior: Fredrik Gumpen Sundfør Damer junior: Kristine Nymoen Menn yngre junior: Isak Kjerulf Konradsson Damer yngre junior: ingen Klubbmestere Halfpipe Menn senior: Christian Christensen Damer senior: ingen Menn junior: Olav Tyssen Damer junior: Lise Eder Murberg Menn yngre junior: Brede Eder Murberg Damer yngre junior: ingen Andre nevneverdige resultater Stian Sivertzen: X-Games USA, SBX, 6.plass. Verdenscup SBX Teamrace i Telluride, Canada, 3.plass. Verdenscup Snowboardcross (SBX) i Valmalenco, Italia, 5.plass. Silje Norendal: WSF World Snowboarding Championship i Oslo, Slopestyle, 21.plass. European X-Games i Tignes, Frankrike, Slopestyle, 5.plass. X-Games USA, Slopestyle, 6.plass. Burton European Open, Laax, Sveits, Slopestyle, 8.plass. Burton New Zealand Open, Slopestyle, 5. Plass. Ole Christian Hagen: WSF World Snowboarding Championship i Oslo, Slopestyle, senior, 28.plass. Horsefeather Pleasure Jam i Innsbruck, Slopestyle, senior, 13.plass. Ole Christian Hagen tok 1. plass i World Rookie WSF rankingen. Rekorder Offisielle rekorder registreres ikke i snowboarddisipliner. Hovedmateriell Klubben har dommerbu, to høytaleranlegg, tilhenger for høytaleranlegg, trampoline, tidtakerutstyr og radioer/ walkie-talkier, eierandel i Big Air bag, samt diverse materiell for arrangering av renn, inkludert sikkerhetsnett type B. Utnevnelser sesongen 2011/2012 Årets utøver utnevnes av styret og er basert på resultater, holdninger og treningsinnsats. Årets utøver, gutt: Stian Sivertzen 12

144 Årets utøver, jente: Lise Eder Murberg Årets rekrutt utnevnes av trenerne og tildeles en kjører som har vist god innsats og fremgang. Årets rekrutt, gutt: Isak Konradsson Årets rekrutt, jente: Kristine Nymoen Viktige hendelser i sesongen som kommer 2012/2013 Klubben skal i samarbeid med Kongsberg Skisenter, Norges Snowboardforbund og Kongsberg kommune arrangere verdenscup i snowboardcross februar Rekruttere flere jenter i aldersgruppen yngre junior og junior, og jobbe for å beholde de vi har. Arrangere samlinger/klubbturer for de ulike aldersgruppene. Avslutning Styret takker alle medhjelpere og sponsorer for bidrag i form av nedlagte dugnadstimer, økonomisk støtte og premier. Innsatsen og dugnadshjelpen fra foreldre og frivillige har gjort det mulig å gjennomføre sesongens aktiviteter. En spesiell takk til Morten Sivertzen og Jan Åge Wallin for sin innsats under Europacup i snowboardcross. Kongsberg, 26. april 2011 Hans C. Hagen (sign) Leder Helene Gabrielsen (sign) Nestleder/ Sportslig leder Merete Hjelsvold (sign) Kasserer Espen Garås (sign) Ungdomsrepresentant 13

145 Målsetting for sesongen 2012/2013 er: Sikre økonomisk inntjening for å opprettholde det sportslige tilbudet til alle. Arrangere ett nasjonalt og ett internasjonalt renn i boardercross Arrangere 2 x Norgescuprenn i freestylegrener (Big Air, Halfpipe, Slopestyle) Arrangere 3-4 klubbrenn Motivere, aktivere og inkludere foreldregruppa bedre Tilrettelegge for at juniorer og seniorer skal få bedre vilkår for å delta i internasjonale konkurranser, herunder økonomisk løperstøtte. Klubben skal ha økt fokus på rekruttering og satsing på jenter Klubben skal arrangere felles klubbtur Klubben skal arrangere Kongsberglekene for aldersgruppa 6-14 år Klubben skal arrangere kids camp på egnet sted utenfor Kongsberg Klubben skal arrangere junior camp på egnet sted utenfor Kongsberg Klubben skal arrangere senior camp på egnet sted utenfor Kongsberg Sikre at Kongsberg Skisenter utvikler mangfoldet i tilbudet til snowboardkjørere, herunder et riktig vedlikehold av park og pipe for alle aldersgrupper Bidra med å etablere en prosjektorganisasjon for Verdenscup snowboard cross til Kongsberg i 2013 Bidra til at WC 2012 SBX blir en suksess På anleggssiden: Utbedring av boardercrossløype og halfpipen i Funkelia

146 Saksliste Årsmøte sesongen Dato: 26. april 2012, kl. 18:00-21:00 Sted: Forenede Montører, Industriveien 13, Gomsrud, Kongsberg SAKSLISTE 1. Godkjenning av saksliste 2. Godkjenning av stemmeberettigede 3. Valg av ordstyrer, referent og referatunderskrivere 4. Behandling av årsrapport sesongen Behandling av revidert regnskap Innkomne forslag og saker a. Ingen innkomne saker 7. Fastsette medlemskontingent 8. Budsjett Foreløpig budsjett Valg a. Nestleder/Sportslig ansvarlig b. Sekretær c. Materiellansvarlig d. Turkoordinator e. Web ansvarlig f. Trener og treningsansvarlig g. Arrangementsansvarlig h. Ungdomsrepresentant i. Revisorer j. Valgkomité til årsmøtet Godkjenning av mål for sesongen Hans Christian Hagen Leder KIF Snowboard KIF Snowboard, Postboks 40, 3601 Kongsberg 1

147

148

149

150 Balanse KIF Snowboard v/m. Hjelsvold Dato: Periode: 1-12 Side: 1 Regnskapsår: 2011 Inngående Reelt Utgående Konto Tekst balanse i periode balanse Eiendeler Omløpsmidler Fordringer 1500 Periodisert sponsorinntekt , ,00 0,00 SUM Fordringer , ,00 0,00 Bankinnskudd, kontanter o.l Bank Foreningskonto ( ) , Bank Plasseringkonto ( ) , Bank Skattetrekksk ( ) 1 367, Bank EC Kongsberg , , , , , , ,58 0,31 210,34 SUM Bankinnskudd, kontanter o.l , , ,37 SUM Omløpsmidler , , ,37 SUM Eiendeler , , ,37 Egenkapital og gjeld Egenkapital Over-/underskudd 8800 Udisponert årsresultat (overskudd) 0, , ,85 SUM Over-/underskudd 0, , ,85 Opptjent egenkapital 2050 Annen egenkapital ,42 0, ,42 SUM Opptjent egenkapital ,42 0, ,42 SUM Egenkapital , , ,27 Gjeld Kortsiktig gjeld 2600 Forskuddstrekk , Skyldig arbeidsgiveravgift 0, Skyldig lønn , , , , , ,00 0,00 SUM Kortsiktig gjeld , , ,10 SUM Gjeld , , ,10 SUM Egenkapital og gjeld , , ,37 datax Foreningsøkonomi Standard Versjon :35 Side 1

151 KIF Snowboard v/m. Hjelsvold Resultat Periode: 1-12 Regnskapsår: 2011 Dato: Side: 1 Reelt Reelt Reelt Budsjett Budsjett Avvik Konto Tekst tidligere i periode hittil i periode hittil hittil Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3092 Startkontigenter, renn Kbg 0, , , , , , Sponsorinntekter avgiftsfrie 0, , , , , , Tilskudd ifb renn NSBF 0, , , , , , Dugnad Kbg Skisenter 0, , , , ,00 670, Spillemidler/Tilskudd fra NSBF 0, , , , , , Dugnads inntekter 0, , , , , , Offentlig tilskudd/refusjon 0, , ,00 0,00 0, , Utbytte 0, , ,00 0,00 0, , Rammetilskudd 0, , ,00 0,00 0, , Tilskudd fra Kif Hovedf. eller Kif underavdelinger 0,00 0,00 0, , , , Grasrotandel 0, , , , , ,00 SUM Salgsinntekter 0, , , , , ,18 Andre inntekter 3920 Medlemskontigent 11/12 0, , , , , , Medlemskontigent 10/11 0, , , , , , Innbetaling Kif Kort 11/12 0, , , , , , Innbetaling KIF Kort 10/11 0, , , , , ,00 SUM Andre inntekter 0, , , , , ,92 SUM Driftsinntekter 0, , , , , ,10 Driftskostnader Varekostnad 4020 Turer, felles 0, , , , , , Startkontigenter 0, , , , , , Rennutgifter, andre 0, , , , , , Treningsutgifter 0,00 690,00 690, , , , Utdanning/kurs trenere 0, , , , , , Rekvisita/kontorutstyr 0, , , , , , Løperstøtte 0, , , , ,00 0, Kjøp av pokaler 0,00 0,00 0, , , , Matinnkjøp ifbm renn, arrangementer 0, , , , ,00-401, Premier salg Kifkort 0,00 0,00 0, , , , Premieutgifter ved renn/arangement 0,00 0,00 0, , , , Etablering av AS for WC i ,00 0,00 0, , , , Prosjekt WC ,00 0,00 0, , , ,00 SUM Varekostnad 0, , , , , ,59 Lønnskostnad 5000 Lønn til ansatte 0, , , , ,00 960, Fri losji, ansatte 0,00 857,00 857,00 0,00 0,00 857, Arbeidsgiveravgift 0, , , , , , Annen personalkostnad 0,00 335,00 335,00 0,00 0,00 335,00 SUM Lønnskostnad 0, , , , , ,00 Andre driftskostnader datax Foreningsøkonomi Standard Versjon :36 Side 1

152 KIF Snowboard v/m. Hjelsvold Resultat Periode: 1-12 Regnskapsår: 2011 Dato: Side: 2 Reelt Reelt Reelt Budsjett Budsjett Avvik Konto Tekst tidligere i periode hittil i periode hittil hittil 6100 Frakt, transport og forsikring ved vareforsendelse 0, , , , ,00-625, Leie av idrettshall 0, , , , , , Innkjøp utstyr/matriell 0, , , , , , Reparasjon og vedlikehold 0,00 599,00 599,00 0,00 0,00 599, Honorar til speaker 0, , ,00 0,00 0, , Honorar til helsepersonell 0, , ,00 0,00 0, , Idrettsfaglig bistand 0, , ,50 0,00 0, , Lønn selvstendig næringsdrivende 0, , , , , , Adm kostnader 0,00 0,00 0, , , , Data/EDB Kostnad 0, , , , ,00 416, Trykksaker 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00-200, Annonse utgifter 0, , , , , , Aviser, tidsskrifter, bøker og lignende 0, , , , ,00 30, Møte, kurs, oppdatering og lignende 0, , , , , , Møtekostnader 0, , ,00 0,00 0, , Annen kontorkostnad 0, , , , , , Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 0, , , , , , Reklamekostnad 0, , , , ,00 178, Medlemskontingent, utgifter 0, , , , , , Gaver/premier, fradragsberettiget 0, , , , , , Forsikringspremie 0, , , , ,00-312, Øredifferanser 0,00-0,30-0,30 0,00 0,00-0,30 SUM Andre driftskostnader 0, , , , , ,33 SUM Driftskostnader 0, , , , , ,74 SUM Driftsresultat 0, , , , , ,36 Finansinntekt og -kostnad Finansinntekter Renteinntekter 8040 Renteinntekt, skattefri 0, , , , , ,99 SUM Renteinntekter 0, , , , , ,99 SUM Finansinntekter 0, , , , , ,99 Finanskostnader Rentekostnader 8150 Bankgebyrer 0,00 469,00 469,00 0,00 0,00 469,00 SUM Rentekostnader 0,00 469,00 469,00 0,00 0,00 469,00 SUM Finanskostnader 0,00 469,00 469,00 0,00 0,00 469,00 SUM Finansinntekt og -kostnad 0, , , , , ,99 Årsresultat Avsetninger Årsresultat etter avsetninger 0,00 0,00 0, , , , , ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,35 datax Foreningsøkonomi Standard Versjon :36 Side 2

153 KIF Snowboard - Budsje og foreløpig budsje Konto Navn Foreløpig Budsje Budsje Startkon,ngenter, renn kbg Sponsorinntekter avgi9sfrie Tilskudd renn NSBF Dugnad Kbg skisenter Spillemidler Dugnadsinntekter Inntekt WC Offentlige,lskudd/refusjon Ramme,lskudd Tilskudd fra KIF Hovedforening eller KIF underavdelinger Grasrotandel Kursinntekter Medlemskon,ngent Innbetaling KIF kort Renteinntekt, skauefri Sum Inntekter Turer, felles Startkon,ngenter Rennutgi9er, andre Treningsutgi9er Utdanning/Kurs trenere Rekvisita/kontorutstyr LøperstøUe Ma,nnkjøp ifm renn,arr Premieutgi9er ved renn/arr Lønn,l ansau Arbeidsgiveravgi Leie av idreushall Innkjøp utstyr/materiell Reparasjon og vedlikehold Honorar,l helsepersonell IdreUsfaglig bistand Lønn,l selvstendig næringsdrivende Regnskapstjenester Data/EDB kostnad Aviser,,dsskri9, bøker og lignede Møte, kurs, oppdatering og lignende Møtekostnader Reisekostnad, ikke oppgaveplik,g Forsikringspremie Bankgebyrer Sum UtgiFer Årsresultat

154 Årsberetning KIF sykkel ORGANISASJON Styret har bestått av: Formann: Nestformann: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Styremdlem: Valgkomite: Revisor: Stian Jægtvik Pål Bakke Jarle Ueland Erik Hole Jørn Thomas Hansen Hanne Alstad Ivar Gabrielsen Vegard Klokk / Glenn Edvartsen Steinar R. Myhra 2. ADMINISTRASJON Det har vært avholdt 7 styremøter hvor det har blitt behandlet mange saker i løpet av Styret har i tillegg vært representert i KIF hovedstyrets møter. 3. LISENSER / MEDLEMMER 58 ryttere har løst lisens i sesongen 2011 Gruppa hadde ved utgangen av medlemmer. Styret har nå lagt inn alle medlemmene på Sparebank 1 sin medlems registrering base, som vil være KIF sykkel sin fakturering og medlems oversikt for årene som kommer

155 Årsberetning KIF sykkel INSTRUKSJON /TRENING Spinning for syklister: Før 2011 sesongen startet Kif sykkel med et nytt tilbudt som har pågått gjennom høst 2010 og vinter 2011 for våre medlemmer. Dette er 1 ½ times spinning økter tilrettelagt for syklister. Dette har vært meget populært tilbud og de 50 plassene blei revet bort meget fort. Her styrte Glenn Edvartsen og Morten Jeemtegaard øktene samt at vi leide inn noen eksterne spinning instruktører hvor Rune Høydal var den mest profilerte. Terrengsykling for barn, alder 9 13 år Hver onsdager har det vært trening for barn i alder fra 9 13 år, hvor ferdighets nivået har økt fra tidligere år. Gruppen har i 2011 bestått av ca. 25 gutter, som er et maks antall for denne gruppen. Det har vært vente list på å kunne delta. Alle må ha terrengsykkel med for- og bakbrems, drikke, hjelm & sykkelhansker. Gruppen har først og fremst trent på sti-sykling, bremsing, hopping, sporvalg, downhill, vasking, smøring og mye fokus på og ha det gøy på sykkelen. Ferdighetsnivå: Må kunne beherske sykling på sti og vei. Morten Jemtegaard har vært instruktør for denne gruppen. MTB / Treningstilbud og treningstider for dame og herrer Hver tirsdag klokken 18:00 samlet også skogsfolket i Kif sykkel seg på Kirketorget. Her var det noe mindre trøkk frem til slutten av juni hvor Vestfold rundt og Lillehammer - Oslo hadde vært i fokus. Men denne gruppen tok seg da god opp igjen og da spesielt etter ferien in mot Birken. Her var det alt fra 10 personer til 50, noe regel et par timer, mens de suser rundt i bakker og berg i Kongsberg s skoger. Da var det 2 turer å velge mellom. En hard tur på 2-3 timer og en roligere 2 timerstur hvor intensjonen var å kjøre rolig slik at alle kunne henge med

156 Årsberetning KIF sykkel 2011 Målgruppen for denne fellestreningen er mosjonister og supermosjonister som liker å trene på sykkel. Et viktig aspekt med disse treningene var det sosiale. Det betyr at gruppen skal holde seg samlet gjennom treningen så sant ikke annet blei avtalt. Målet med disse turene var i ikke å vinne treninga, men å komme samlet hjem igjen. Etter hvert som vi fikk etablert en gruppe og kjørt noen økter sammen, blei målet gradvis å øke både farten og hardheten på turene. I år ønsket vi å få til en egen damegruppe, vi jobbet med det utover våren og sommeren. Hanne Altsad klarte å få til en felles trening for dammer hver mandag kl 18:00, Denne blei etter hvert så liten at den dessverre blei oppløst. Stigruppa hadde treninger på onsdager i starten av sesongen. Denne ble da tatt av timeplanen da oppmøte var veldig dårlig. Etter Lillehammer Oslo på Racer blei det også utvidet med en terreng økt på torsdagene. Disse øktene forgikk med hard intensitet med innslag av intervall. Landevei I sesongen 2011 blei det gjennomført fast treninger på torsdager og på søndager frem til Lillehammer Oslo for landeveis gruppa. Etter dette ble racer treningene ikke så organisert og søndagsturene gikk over til å bli MTB turer. Torsdags øktene blei gjennomført som intervall økter hvor vi delt inn i mindre grupper og større grupper på alt fra 3-12 syklister som kjørte lag tempo. Søndags øktene blei rolig langkjøring økter på alt fra 3-5 timer. Det blei også gjennomført spesial treninger hvor vi syklet lag tempo med tanke på Lillehammer Oslo og Vestfold rundt. Spesialiseringen mener vi var lurt da vi har som mål å kjøre Målet for denne gruppen var Vestfold rundt på 4 timer og 30 min. Landeveisgruppa hadde et samarbeid med Eiker CK under Lillehammer Oslo. Det blei satt opp tre grupper på Lillehammer Oslo. Gruppe 1 som hadde målsettinga på 42 km/t i snitt, gruppe 2 som hadde 37 km/t i snitt og en tredje gruppe uten snitt mål. Gruppe to og gruppe tre klarte dette målet med stor bravur, og det var en stor dag for Kif sykkel sitt landeveis team, noe som blei feiret rett etter løpet med en stor sommerfest for Kif sykkel i Kongsberg

157 Årsberetning KIF sykkel ARRANGEMENT Tour of Norway for Kids Tour of Norway for Kids blei for 4 året på rad arrangert i samarbeid med med Norges Cykleforbund. Rittet samlet over 450 deltagere i år og noe som var over 150 flere en året før. Rittet blei kjørt i Kongsberg Sentrum og blei en stor sykkelfest. Rittet er blitt veldig populært for de minste på trehjulssykler og opp til 14-åringer på racersykler. Det hele ble avsluttet med utdeling av hjelmer, trøyer og en sykkel, som Live Teksle vant. Fra Kif Sykkel sin side blei Tour of Morway for kids ledet med stor iver og bravur av Jørn Thomas Hansen. Scott cup Det blir arrangert 8 stk. SCOTT CUP ritt i nedre Buskerud i sesongen sykkelklubber / sykkelgrupper står sammen om å arrangere en felles terreng sykkel cup i nedre Buskerud. KIF arrangerte et ritt på Kongsgårsmoen hvor det var ca 100 ryttere fra alderen 6 til 60+. KIF ordnet med løype, tidtaking, premier og i samarbeid med Skrim som hold kiosken og det ble et godt arrangement. Scott Cup blei som året før ledet av Stian Jægtvik. Norges Cup Down Hill 2011 For tredje året på rad, arrangerte KIF sykkel NC i DH i Funkelia. De to første NC hadde vært tildels veldig våte. Det var derfor ekstra hyggelig å kunne invitere til mesterskap i sol. Arrangørene hadde nedlagt betydelig dugnads innsats. Løypa og arena fremsto meget bra. Løypa er ca 2200 meter og høydeforskjell på 330 meter, byr på hopp, doseringer, dropp, krevende utforkjøringer, etc. Løperne var veldig fornøyd og mye bra tilbakemeldinger. Mye utfordringer for de fleste. Løypa er også en av de lengste i norges cupen. 86 løpere var påmeldt fra hele landet. Hele landslaget stilte til start, så nivået var veldig høyt. Raskeste løper ned, var Zakarias Blom Johansen på tiden En meget sterk tid i den tildels gjørmete og glatte løypen. KIF sykkel har for tiden ingen aktive downhill syklister, men 12 ivrige syklister fra KIF`s rekruterings gruppe stilte til start i egen klasse. Gruppen, under ledelse av Morten Jemtegaard, holder et høy nivå og hadde ingen problemer ned trasen. De kjørte fort, se resultater nederst. Tydelig at KIF sykkel har noe på gang. Det er mange aktører innvolvert. KIF sykkel stilte med løypevakter, KIF snowboard tok seg av tidtagning, Kongsber Skisenter stilte velvillig opp med heis og anlegg. Sanitet ble veldig bra ivaretatt av Thrine Carlsen og Røde Kors. I tillegg stilte mange frivillige ildsjeler

158 Årsberetning KIF sykkel 2011 opp, noe som er en nødvendighet for å få til et arrangement av denne størrelsen. En Stor takk til alle frivillige og sponsorer som gjorde dette mulig. Arrangementet ble veldig bra gjennomført og en stor takk til Olav Sandviken for en stor innsats som leder for arrangementet og for å få dette gjennomført. Lurdalstrimmen Kongsberg IF Sykkelgruppe i sammarbeid med Sykkelbyen Kongsberg, arrangerte Lurdalstimmen Søndag 4 september for andre året på rad. Arrangementet som samlet hundrevis av deltakere på 70- og 80-tallet, men som etter hvert ble lagt ned. Starten var i gågata i Storgata, så bærer det oppover Eikerveien, innover Lurdalen, over Ulland, ned utforkjøringene til Sør-Svene, ned Bevergrenda og tilbake til Storgata. Løypa målte 35 kilometer, og den er nok tøffest i starten, ingen tidtaking og rittet passer for alle. Og som i gode, gamle dager, er sanitetskvinnene på Ulland engasjert. Det er gratis vafler og saft til alle. 100 hadde meldt seg på Lurdalstrimmen i Syklister i alle aldre jobbet seg gjennom den 35 kilometer lange løypa. Litt kaldt vær med tåke og regn må ta skylden for at deltakelsen ikke var så stor. Men de som syklet fikk seg en flott tur. Erik Hole og Ivar Gabrielsen arrangerte og ledet Lurdalstrimmen i

159 Årsberetning KIF sykkel RITTRESULTATER Vedlegg (kommer) 7. ÅRETS INNSATSPREMIE Årets innsatspremie går til en person som har utmerket seg både sportslig, som en god sykkel ambassadør og som driver rekrutteringsarbeid blant barn og unge. Personen har tidligere vunnet både nasjonale og internasjonale mesterskap. Etter noen roligere år er han nå igjen blant Norges beste på terrengsykkel. Med sin store dedikasjon og utsøkte ferdigheter på sykkelen, er han til stor inspirasjon for både liten og stor. Vi er heldige som har en slik person i Kif sykkelgruppe. Årets innsatspremie 2011 går til: Morten Jemtegård

160 Årsberetning KIF sykkel SPONSORER Følgende sponsorer har fulgt KIF Sykkel 2011: Joker Intersport KMT Sykkel byen Kongsberg DNBNOR Kongsberg Skisenter 9. VALG Formann: Nestformann: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Rytternes representant: Valgkomite: Stian Jægtvik på valg Pål Bakke på valg Jarle Ueland på valg Erik Hole på valg Jørn Thomas Hansen på valg Hanne Alstad ikke på valg Ivar Gabrielsen på valg Vegard Klokk/Glenn Edvartsen ikke på valg

161 Årsberetning KIF sykkel

162 Årsberetning KIF sykkel ØKONOMI/BUDSJETT

Årsrapport sesongen 2009-2010

Årsrapport sesongen 2009-2010 Årsrapport sesongen 2009-2010 1 1 Administrativt... 3 1.1 Organisasjon... 3 1.2 Styremøter... 3 1.3 Økonomi... 3 1.4 Sponsor... 3 1.5 Annet... 3 2 Dugnad... 4 3 Arrangement... 4 3.1 Renn/konkurranser...

Detaljer

KONGSBERG-IF TURN ÅRSRAPPORT 2011

KONGSBERG-IF TURN ÅRSRAPPORT 2011 2011 KONGSBERG-IF TURN ÅRSRAPPORT 2011 Innhold Organisasjon... 3 Styrets sammensetting... 3 Styrets beretning... 3 Sponsor... 4 Dugnad... 4 Økonomi... 5 Revidert regnskap... 5 Årsmøtet KIF Turngruppe /

Detaljer

KONGSBERG-IF ALPIN ÅRSRAPPORT SESONGEN 2010-2011

KONGSBERG-IF ALPIN ÅRSRAPPORT SESONGEN 2010-2011 2010 KONGSBERG-IF ALPIN ÅRSRAPPORT SESONGEN 2010-2011 Innhold Organisasjon... 5 Styrets sammensetting... 5 Oppnevnte tillitsmenn, utvalg mv.... 5 Valgkomité... 5 Foreldrekontakter... 5 Sportslig utvalg

Detaljer

Årsberetning. KIF Ishockey. Sesongen 2011/2012

Årsberetning. KIF Ishockey. Sesongen 2011/2012 Årsberetning KIF Ishockey Sesongen 2011/2012 Denne årsberetningen dekker sesongen 2011 2012, mens årsregnskapet dekker kalenderåret 2011. Dette er i henhold til Ishockeyforbundets egne rutiner. Innhold

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Organisering, visjon og praksis

Organisering, visjon og praksis Organisering, visjon og praksis Hvem er med i alpingruppa? -U10 U12 U14 U16 FIS ca 20 stk ca 8 stk ca 4 stk ca 8 stk ca 9 stk Hemsedal IL alpingruppa en av de største klubbene i Hallingdal og Buskerud,

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013

Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013 Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013 Fra friidrettsdagen 2013. Foto: Mari Spiten OPPSUMMERING Barneidretten og Idrettsskolen har i 2013 aktivisert rundt 145 barn mellom 5 og 9 år. Dette

Detaljer

Referat fra styremøte Hakadal Alpin

Referat fra styremøte Hakadal Alpin Referat fra styremøte Hakadal Alpin nr. 08/ Nr.08 / Dato:22.10. Sted: Hos Hege Deltakere: Leif-Åge Sørlie, Bjørn Erik Graff, Erik Fjeldstad, Terje Nummedal, Rolf Martin Næss, Tone Wammeli, Hege Krogh Fravær:

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2016 Side 1 av 6 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2016 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Odd Hugo

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 18. juni 2015 1 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb 1. Åpning og konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Godkjenning av saksliste

Detaljer

Organisering av treningsgruppene og sportslig opplegg for sesongen 2017/2018

Organisering av treningsgruppene og sportslig opplegg for sesongen 2017/2018 Organisering av treningsgruppene og sportslig opplegg for sesongen 2017/2018 Bakgrunn Drammen Slalåmklubb skal være hovedaktør for utvikling av alpinidrett i Drammensområdet og skape en betydelig bredde-

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

Kjelsås Alpin U10/U8 Informasjon for sesongen 2015-2016. Oppdatert per 24. februar 2016

Kjelsås Alpin U10/U8 Informasjon for sesongen 2015-2016. Oppdatert per 24. februar 2016 Kjelsås Alpin U10/U8 Informasjon for sesongen 2015-2016 Oppdatert per 24. februar 2016 Kjelsås Alpin Kjelsås IL Alpint er en mål og mestringsorientert klubb. Vi fokuserer på at utøverne skal mestre oppgaver

Detaljer

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Sted: Østre Greverud Idrettshall Møterommet Tid: Onsdag 1/3-2017 2030. Agenda: Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

UTKAST Årsmelding 2016/2017. Skiskyttergruppa

UTKAST Årsmelding 2016/2017. Skiskyttergruppa UTKAST Årsmelding 2016/2017 Skiskyttergruppa Bilde xx Vemun Kragh ble nr 4 i G15 i hovedlandsrennet i Meråker 2017. 1 Denne årsberetningen dekker perioden fra fjorårets årsmøte til årets årsmøte, dvs sesongen

Detaljer

ÅRSMØTE NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2017 1.1.2016 31.12.2016 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 9. mars 2017 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb Velkommen og kort redegjørelse fra klubbens leder 1. Godkjenning

Detaljer

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball 1 Styret... 3 2 Bemanningen i Kløfta IL Fotball... 3 2.1 Styret... 3 2.2 Trenere og lagledere... 3 2.3 Trenerforum... 3 2.4 Dommersituasjonen... 4 3 Anlegg... 4 3.1 Anlegg

Detaljer

Årsberetning KIF sykkel 2013

Årsberetning KIF sykkel 2013 1. ORGANISASJON Styret har bestått av: Formann: Nestformann: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Valgkomite: Revisor: Knut Tangen Hanne Alstad Rolf Krona Hans-Christian N. Johansen Jørn Espen Bolstad Stian

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 www.stokkeil.no epost:ski@stokkeil.no Styret. Roller Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportslig leder Styremedlem - Skileik Varamedlem Varamedlem - Uteanlegget

Detaljer

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene Årsberetning Sportsklubben Nationalkameratene 2015 Styrets sammensetning Leder: Ronny Sæther Nestleder: Line Willumsen Solem Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Kristin Garnvik, Harald Haugan, Cato Johansen

Detaljer

ÅRSMELDING -16. Innledning

ÅRSMELDING -16. Innledning ÅRSMELDING -16 Innledning Mye bra i året 2016, men også mye som bør bli bedre. Økt tilbud til de eldste ungdommene fra i høst, når Løkkebandylaget i stedet startet å spille i 3. divisjon Herrer. Vi startet

Detaljer

SESONG INFORMASJON 2013/2014 GRAN IL SKIGRUPPA

SESONG INFORMASJON 2013/2014 GRAN IL SKIGRUPPA SESONG INFORMASJON 2013/2014 GRAN IL SKIGRUPPA A: Organisatorisk tilknytning Bestemmelser og målsettinger for Gran IL s skigruppe Sesongen 2013 / 2014 Gran Idrettslag (GIL) er medlem av bl.a. Norges Idrettsforbund

Detaljer

Årlig møte i Turn og Trim. Mandag 6. februar 2017 kl på Klubbhuset

Årlig møte i Turn og Trim. Mandag 6. februar 2017 kl på Klubbhuset Årlig møte i Turn og Trim Mandag 6. februar 2017 kl. 19.00 på Klubbhuset Saksliste: 1. Møtedirigenten ønsker velkommen 2. Informere om referent og hvem som signerer. 3. Godkjenne antall stemmeberettigede

Detaljer

Årsberetning Chris Klees, Maren Løland, Jack Andre Djupvik, Philippe Cellerosi, Cecilie Davidsen Bøe, Katarina Haukelid Higson.

Årsberetning Chris Klees, Maren Løland, Jack Andre Djupvik, Philippe Cellerosi, Cecilie Davidsen Bøe, Katarina Haukelid Higson. Ishockeyklubben Stavanger Postboks 616 N-4090 Hafrsfjord post@stavangerhockey.no www.stavangerhockey.no Org.nr: 971340347 20.03.2016 Årsberetning 2016 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Styremedlemmer:

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Kl. 18.00 Velkommen Utdeling av heder og ære Minneord om Evy Johansen Innlegg fra ordfører Kjetil Glimsdal om Grimstad kommunes satsning på idrett Ca. 19.00

Detaljer

Årsmøte Ski IL Innebandy

Årsmøte Ski IL Innebandy Årsmøte 2016 Ski IL Innebandy Møterommet, Ski Alliansehall 15.3.2016 Ski IL Innebandy skiilinnebandy.com facebook.com/skiilinnebandy ski.il.innebandy@gmail. com Saksliste 1. Godkjenning av stemmeberettigede

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL

STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL ÅRSMØTE 15. mars 2016 kl. 19.00 Klubbhuset National Side 2 av 7 Sportsklubben Nationalkameratene Styrets Beretning for 2015 1. Innledning I beretningsåret 2015

Detaljer

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 SAKSLISTE 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling til Årsmøtet Valg av dirigent og referent Valg av to til å undertegne

Detaljer

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Stjernen Hockey Fredrikstad Elite Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Årsmøte torsdag 21. mai 2015 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2014/15 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

Årsberetning. Stathelle og Omegn Idrettslag

Årsberetning. Stathelle og Omegn Idrettslag Årsberetning Stathelle og Omegn Idrettslag 2014 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Web-ansvarlig: Styremedlem: Representant Fotball: Representant Ski og Friidrett: Representant

Detaljer

Årsberetning for Drøbak Sykkelklubb (DFI / Sykkel) DFI

Årsberetning for Drøbak Sykkelklubb (DFI / Sykkel) DFI Årsberetning for Drøbak Sykkelklubb (DFI / Sykkel) DFI Utarbeidet dato: Februar 2016 Side 1 av 5 1. Visjon for gruppen Skape et godt og utviklende miljø for syklister på alle nivåer. 2. Målsetning og resultater

Detaljer

Årsmelding HSV Fotball 2015

Årsmelding HSV Fotball 2015 Årsmelding HSV Fotball 2015 Styrets årsberetning 2015 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Gunnar Koren Monica Fleisje Morten Westby Christin Westby Tor-Arne

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Årsberetning Styrets arbeid. Styremøter. Spesielle Oppgaver. lshockeyklubben Stavanger Postboks 616 N-4090 Hafrsfjord

Årsberetning Styrets arbeid. Styremøter. Spesielle Oppgaver. lshockeyklubben Stavanger Postboks 616 N-4090 Hafrsfjord lshockeyklubben Stavanger Postboks 616 N-4090 Hafrsfjord post@stavangerhockey.no www.stavangerhockey. no Org.nr: 971340347 20.03.2016 Årsberetning 2016 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: mer: Bent

Detaljer

Foreldremøte Skeid Junior Lokal. Januar 2015

Foreldremøte Skeid Junior Lokal. Januar 2015 Foreldremøte Skeid Junior Lokal Januar 2015 Agenda Sportslig opplegg for 2015 treninger og treningshelg, treningskamper i vinter, sommerserie, cuper Administrativt opplegg for 2015 Støtteapparat, Økonomi,

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496 Sluttrapport Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede 2015/FB5496 Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 1 Forord Dette er en sluttrapport for klubbens prosjekt «Skøyteløp for utviklingshemmede»

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård Årsberetning for Stokke IL, håndballgruppa 2009 1. Organisering. Styret har denne sesongen bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder AMD. Leder Dommerkontakt Espen Hansen Ivan Johansen

Detaljer

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

Årberetning. Ranheim Basket

Årberetning. Ranheim Basket Årberetning Ranheim Basket 2014 Styrets sammensetning Leder: Kay Hansen Zahl Nestleder: Magnus Stålhane Styremedlemmer: Carlos Hernandez Hege Fauskanger Lie Varamedlem: Kjell Roar Aune Valgkomité: Ikke

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 DRIFTSINNTEKTER 3000 Salgsinntekter avg.pl 0,00-45 000,00 3001 Salgsinntekt Sponsorer avg.pl -40 000,00 0,00 Sum Salgsinntekter -40 000,00-45 000,00 3112 Inntekt grasrotandel

Detaljer

Statoil Hovedlandsrennet i alpint 2015, Hemsedal og Geilo. Oslo, januar 2015

Statoil Hovedlandsrennet i alpint 2015, Hemsedal og Geilo. Oslo, januar 2015 Statoil Hovedlandsrennet i alpint 2015, Hemsedal og Geilo Oslo, januar 2015 Statoil Hovedlands 2015 - Oppsummering Statoil Hovedlandsfinale i alpint 2015 arrangeres to steder: - Fartsfinale (utfor og super

Detaljer

Telemark Alt på ett par ski!

Telemark Alt på ett par ski! Søknad om å etablere telemarksgruppe i Bækkelaget Sportstsklubb-skigruppa Telemark artig og utviklende aktivitet på vinteren! Med fri hæl er mulighetene mange, både i og utenfor løypene. Oppover og nedover.

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 HÅNDBALLSTYRET: Verv Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder Markedsleder Anleggsleder Dommerkontakt AMD/ Webansvarlig/ Navn Svein Fure Larsen Tone Rogne

Detaljer

Hovedlandsrennet i alpint 2016, Bjorli. Oslo, oktober 2015

Hovedlandsrennet i alpint 2016, Bjorli. Oslo, oktober 2015 Hovedlandsrennet i alpint 2016, Bjorli Oslo, oktober 2015 Hovedlands 2016 - Oppsummering Hovedlandsfinale i alpint 2016 arrangeres på Bjorli av Rauma Alpin (www.raumaalpin.no) Både fartsfinale og tekniske

Detaljer

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895 VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG Stiftet 1895 Berger idrettslags formål Berger idrettslag skal gi et godt sportslig tilbud til barn og ungdom som naturlig tilhører Berger. Tilbudet skal gis i idretter laget

Detaljer

Skal man få en god fremgang for våre aktive alpinister og skape gode grunnleggende skiferdigheter hos våre nye medlemmer er vi avhengig av et godt trenerkorps. Vår hovedtrener Anders Neteland har sammen

Detaljer

Ca. 650 medlemmer. Fotball. Håndball. Ski. Allidrett

Ca. 650 medlemmer. Fotball. Håndball. Ski. Allidrett 11.09.14 Ca. 650 medlemmer Fotball Håndball Ski Allidrett Bredde og kvalitet: Flest mulig lengst mulig Lag i alle aldersklasser Målet er å utvikle: Det sportslige tilbudet, også for spillere med ambisjoner.

Detaljer

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2015 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2016 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 2.mars kl. 19:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Trener- og Lagledermøte 23. Oktober 2013 Frisk Asker Fotball 2013 Agenda Informasjon fra styreformann Oppsummering 2013 Gruppearbeid Fokusområder Samarbeid

Detaljer

Saksnr. Tidspunkt Sak. - Regnskapsrapport Alt OK. Brukt opp utstyrsposten vår, Nina gir beskjed til Oddrun.

Saksnr. Tidspunkt Sak. - Regnskapsrapport Alt OK. Brukt opp utstyrsposten vår, Nina gir beskjed til Oddrun. Referat: Dato: Tirsdag 11. juni 2002 Tid: 19.30-22.00 Sted: Klubbhuset Saksnr. Tidspunkt Sak 60/02 Innkalling og saksliste Godkjent uten merknader 61/02 Referat fra styremøtet i mai Nina påpeker at det

Detaljer

FORELDREMØTE J02 VÅR 2014 VÅR VISJON ALLE PÅ BANEN!

FORELDREMØTE J02 VÅR 2014 VÅR VISJON ALLE PÅ BANEN! FORELDREMØTE J02 VÅR 2014 VÅR VISJON ALLE PÅ BANEN! AGENDA Velkommen Oppsummering 2013 Sportslig Økonomi Ambisjoner 2014 Nytt fra HIL Kommunikasjon med foreldregruppen Sosialt iløpet av 2014 Organisering

Detaljer

NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009

NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009 NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009 TID/ STED: 22/4-2010 kl. 19:00 Hårkollhallen kafeteria AGENDA: Sak 1. Valg av ordstyrer og referent Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 3. Godkjenning

Detaljer

Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11.

Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11. BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11. januar 2010 PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE Mandag

Detaljer

Referat fra styremøte Hakadal Alpin

Referat fra styremøte Hakadal Alpin Referat fra styremøte Hakadal Alpin nr. 03/ 2014 Nr.03/ 2014 Dato:24.03.2014 Sted: Hos Rolf Martin Deltakere: Leif-Åge Sørlie, Bjørn Erik Graff, Terje Nummedal, Rolf Martin Næss, Erik Fjeldstad, Tone Wammeli,

Detaljer

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben Infoguide www.hortenibk.com Horten IBK Stiftet 1. mars 1996 Velkommen til klubben Velkommen til Horten Innebandyklubb På vegne av Horten Innebandyklubb ønsker jeg deg velkommen til Horten Innebandyklubb.

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag INTERN VERSJON vi tilbyr idrettsglede Dato: Sted: Møteleder: Referent: 04.05.2012 Klubbhuset Jan Rune Løvnæseth Tilstede: Forfall:, Åsmund Østebø, Jo Sand,, Thomas

Detaljer

Årsberetning Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2014 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2015 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 15. april kl. 20:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 4. februar 2014

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 4. februar 2014 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 4. februar 2014 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å stemme

Detaljer

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Postboks 357 4349 BRYNE BANKGIRO : 3325.05.03259 STIFTET 1976 ÅRSMØTE I BRYNE TENNISKLUBB 2014 ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Side 1 av 7 Årsmøte i Bryne Tennisklubb 2014 Klubbhuset onsdag 18 februar

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET I KVAM IL FOR 2010

PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET I KVAM IL FOR 2010 PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET I KVAM IL FOR 2010 Tid: 15. februar 2011 Sted: Klubbhuset i Kvam Idrettspark. Til stede: Laila Stormorken, Olav Røssum, Gunn Lien, Ola Røssummoen, Vigdis Kjørum, Lisa Rustli, Arne

Detaljer

Varanger Sportsklubb Årsberetning 2012

Varanger Sportsklubb Årsberetning 2012 Årsberetningen er ment å gi et bilde av klubbens aktiviteter gjennom året som er gått. Vi anbefaler leserne av årsmeldingen som ønsker mer informasjon om klubben og aktiviteter i året som er gått om å

Detaljer

Foreldremøte Skeid G98.2. Mandag 6. januar 2014

Foreldremøte Skeid G98.2. Mandag 6. januar 2014 Foreldremøte Skeid G98.2 Mandag 6. januar 2014 Agenda Sportslig opplegg for 2014 treninger og treningshelg, vinterserie, sommerserie, cuper Administrativt opplegg for 2014 Støtteapparat, Økonomi, Dugnader

Detaljer

ÅRSBERETNING Bordtennis Region Sør

ÅRSBERETNING Bordtennis Region Sør ÅRSBERETNING 2016 Bordtennis Region Sør INNHOLD KAPITTEL I 1.1 Styret, årsmøtevalgte komiteer... 3 1.2 Styreoppnevnte sektoransvarlig og utvalg... 3 KAPITTEL II Beretninger 2.1 Styrets beretning... 4 2.2

Detaljer

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Saksliste: 1. Valg av møteleder og sekretær 2. Valg av personer til å signere protokoll 3. Behandle årsmelding for 2014 4. Behandle regnskap for

Detaljer

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2013 -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2013 Side 2 Forord Etter Regionstinget i mars 2013 har arbeidet i tennisregionen hatt

Detaljer

Foreldremøte Vingrom IL skiskyting

Foreldremøte Vingrom IL skiskyting Foreldremøte Vingrom IL skiskyting 22.Oktober 2014. Kl.2000 Sted: NTG Gorm Gundersen Agenda Bytte og salg av brukt utstyr Alle Velkommen og informasjon. Gorm Kort om økonomi-planer for sesongen Treningsavgifter

Detaljer

Ledermøte 2016. Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben

Ledermøte 2016. Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben Ledermøte 2016 Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben Akerøya Open Ungdommens eget arrangement Uorganisert Godt organisert På 10. året Fakta, refleksjoner og antagelser Initiert

Detaljer

< Nesodden IF Taekwondo >

< Nesodden IF Taekwondo > Årsberetning < Nesodden IF Taekwondo > < 2014 > 1 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Grethe Odinsen Golan Ikke valgt Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Ada Størmer Papatheocharis, Marcia Titley, Stefanos

Detaljer