Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10"

Transkript

1 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10

2 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem Ron Bjaaland styremedlem Mary-Ann Kvammen ungdomsrepresentant Thor Olsen varamedlem (fung kasserer) Tabell I: Styret og arbeidsutvalget 2009/10 Hovedstyret har i tillegg til valgt styre bestått av leder for de enkelte gruppene (eller annen person utpekt av gruppa) som følger: Gruppe Navn Alpin Lars Espen Baugerød Hockey Svein Foss Fotball Keith F Johansen Snowboard Hans Chr. Hagen Turn Hilde Gilen Friidrett Kjetil Hannemyr Skøyter Jon Anders Hakkelberg Hopp Morten Fretheim Sykkel Arne Chr. Aasmundsen Barneidrett Glenn Edvardsen Tabell II: Gruppenes representanter i hovedstyre Det er avholdt 4 hovedstyremøter og 10 møter i arbeidsutvalget i løpet av året. Mye informasjon og diskusjon har foregått via epost. Bruken av internett og epost gjør at behovet for møter reduseres. Daglig leder Kjetil K.Nilsen er tilbake i ca 50% stilling og arbeidet med utvikling av klubben har igjen tatt seg noe opp. Det er fortsatt slik at arbeidsutvalget har måttet prioritere de mest nødvendige oppgavene. Generelt Kongsberg idrettsforening har lagt bak seg et år som igjen har vært preget av stor aktivitet i gruppene med mange flotte resultater. Ved idrettsregistreringen ble det ved årsskifte meldt inn aktivitet for 1923 barn, unge og voksne. Aktiviteten er øket fra 1835 sist år. Det er fortsatt mange tidligere aktive og/eller engasjerte «veteraner» som støtter oss i det arbeidet vi gjør. Dette er en støtte og et bidrag som vi setter stor pris på. "Pensjonistgruppa" har møtes fortsatt hver uke til trening og sosialt samvær på KIF huset. Økonomi Det økonomiske resultatet er tilfredsstillende med et årsoverskudd på kr ,-. Det er allikevel en utfordring for fremtiden å skaffe tilstrekkelig inntekter for å opprettholde aktiviteten i gruppene. Formelle krav fra sentrale organer blir stadig skjerpet inn, noe som igjen gir oss vesentlig høyere administrative kostnader. De skjerpede kravene følges ikke av økede offentlige tilskudd, med det resultat at aktiviteten vår blir redusert. Gruppene har fått sin aktivitetsstøtte utbetalt i forhold til medlemstallene i idrettsregistreringen. De har i tillegg mottatt kommunalt driftstilskudd. Driftstilskuddet blir dessverre lavere for hvert år, noe som ytterligere gir utfordringer med tanke på å skaffe inntekter til klubben. Vi har også i år fått kr ,- fra Kongsberg gruppen (KOG midler). Midlene er delt ut til gruppene etter søknader.

3 KIF kortet ble utvidet med flere annonsører. Antall kort holder seg forholdsvis stabilt med ca 3000 solgte kort. Øvrige verv Navn Thor Olsen Per Kr Semmen Terje Fjeldheim Kenneth L Semmen Morten Karlsen Anlegg Verv/ funksjon Styreleder KIF Klubbhus AS Styremedlem KIF Idrettsenter AS Styremedlem KIF Klubbhus AS Styremedlem Knutehytta AS Kongsberg Idrettsråd Kongsberg Idrettsråd Styremedlem Kongsberghallen Birger Ruuds Minnefond Kommunestyret har vedtatt ny kulturanleggsplan. Kongsberghallen, hvor vedlikeholdet i mange år har vært forsømt, vil ta det meste av de offentlige tilskuddene i planperioden frem til Dette betyr i praksis at det vil være lite midler til utvikling og realisering av nye anlegg. Det har tross dette vært arbeidet godt med utvikling av fotballbaner. Hoppgruppa har sammen med Kongsberg kommune gjort en kjempejobb med å få realisert nytt hoppanlegg i Idrettsparken. Åpningen i vinter var et stort skritt i riktig retning for rekruttering til hoppsporten i Kongsberg. Hannibalbakken er vedtatt nedlagt. Riving er kostnadskrevende og er meldt inn som tiltak i kulturanleggsplanen. En gruppe av tidligere aktive hoppere har i samarbeid med hoppgruppa engasjert seg i sikring og rydding av bakken. Vi har allikevel opprettholdt ønsket om nedbygging og sikring i kulturanleggsplanen. Kongsberg IF eier 100% av aksjene i KIF Klubbhus AS. KIF Klubbhus AS eier 42,1% av aksjene i KIF Idrettsenter AS og 4,11% av aksjene i Kongsberg Medisinske Treningssenter AS. KIF Idrettsenter AS eier 48,27% av aksjene i Kongsberg Medisinske Treningssenter AS. Sammendrag fra gruppene Alpin KIF-Alpin har gjennomført et godt år med flere samlinger og arrangementer i løpet av sesongen. Sesongen ble startet tidlig, og det har vært stor deltakelse på skiskolen. Gruppa har hatt 6 løpere i FIS-systemet denne sesongen som har oppnådd mange gode resultater. En av disse deltok i OL i Vancouver. Økonomisk har gruppa et lite negativt resultat. Resultatet er allikevel bedre enn budsjett, og likviditeten er god. Fotball Rent sportslig sett har ikke dette vært KIF's beste sesong. KIF jentene som sist år hadde kjemperesultater har dessverre ikke klart å stille lag, og er trukket fra serien. Sesongen har allikevel (med ca. 850 medlemmer) vært preget av stor aktivitet. Kongsberg ligaen befester igjen sin sterke posisjon. Banekapasiteten ligger på ca. 40 lag, og vi må derfor si nei til flere lag. LP's Teknikkskolen har blitt arrangert igjen, og samler fortsatt mange deltakere i alderen år. Resultatregnskapet viser et negativt resultat, men likviditeten anses som tilfredsstillende. Styre i fotballgruppa mener å ha lagt et godt økonomisk grunnlag for kommende sesong. Friidrett Gruppa har fortsatt en negativ utvikling. Deltakelsen på karusellstevnene har gått ned, og det er relativt få gode resultater etter at de beste utøverne har gått over til andre klubber.. Regnskapet viser, i motsetning til forrige sesong, et godt overskudd. Styret i gruppa prioriterer fortsatt inntekstbringende tiltak samtidig som de er bevisst i arbeidet med å redusere kostnader.

4 Det er allikevel idrettslige lyspunkter, med flere nye perser i stav for Kjetil Hannemyr. Det er startet opp igjen trening for yngre utøvere. Arbeidet med å få til en friidrettsbane med fast dekke i neste planperiode vil være en av utfordringene for gruppa. Hopp Det har vært en svært god sesong med stor aktivitet i det nye anlegget. RIMI rennet ble arrangert med nesten 100 deltakere samtidig med at ordfører Vidar Lande offisielt åpnet anlegget. Antall utøvere er tredoblet denne sesongen og gruppa har nå 37 aktive medlemmer gå et lite negativt resultat. Etter realiseringen av det nye hoppsentret er styret allikevel fornøyd med resultatet. Likviditeten i gruppa er god. Daniel Andre Tande, medlem av "Flying Team Vikersund" og som 4 hoppere (nasjonalt) er uttatt til satsingsgruppa "Morgendagens helter" må fremheves som et stort talent og en av gruppas forbilder. Ishockey Sesongen har, sportslig sett, vært en av gruppas beste. Damelaget endte på en meget respektabel 2. plass i 1. divisjon og fortsetter dermed sin store fremgang. A- lag herrer vartet også opp med en respektabel 4. plass i sitt første år i 2. divisjon. Økomomien er gruppas største utfordring. En leiepris for trenigstid på kr 750,- pr. time gir utfordringer i så måte. Kongsberg kommune gir et kjærkomment tilskudd på kr men det er på langt nær nok. Gruppa har hatt et redusert tilbud, og ender opp med et lite overskudd. Snowboard Gruppa har hatt igjen hatt en sesong med stor aktivitet. KIF kjørerne har deltatt i renn både nasjonalt og internasjonalt, blant andre Stian Sivertzen, OL i Vancouver og Silje Norendal i European X Games. Gruppa har arrangert 2x Europacup(FIS) i brettcross med deltakere fra 17 nasjoner, Norgescup samt diverse klubbrenn mv. Styrets fokus på å sikre økonomien har gitt resultater. Regnskapet viser et overskudd på kr ,28. Likviditeten er god. Sykkel Gruppa har arrangert Norsk Grand National - tempoløpet fra Rødberg til Kongsberg. Rittet hadde noen færre deltakere enn i fjor. I tillegg er det arrangert KIF Tour of Norway for Kids i samarbeid med Norges Cykleforbund som samlet over 260 deltakere, en økning på ca 60 fra i fjor. Norgescup Utfor ble arrangert i Funkelia med ca 80 deltakere. I tillegg er det arangert 2 klubbritt (bakkeritt) fra Saggrenda til Sachse. Gruppa hadde ved årsskiftet 69 medlemmer, og det ser ut som om sykling igjen er «i vinden». Regnskapet viser et underskudd på kr 644,60 for året, men likviditeten er tilfredsstillende. Skøyter Det har vært en nedgang i antall medlemmer i år. Gruppa teller nå 61 hoder mot 74 forrige sesong. Det har også i år vært fokus på rekruttering gjennom skøyteskolen og man ser en liten nedgang i deltakelsen. I tillegg til klubb løp har det vært arrangert et kretsmesterskap med 78 løpere påmeldt. Sportslig sett har det vært gode resultater i gruppe, og det er satt 7 nye klubbrekorder. Gruppa har god økonomi, og regnskapet viser et overskudd med kr for året. Turn Turn er en av KIF's store grupper med 245 medlemmer og aktiverer "barn" fra 2 til 70 år. Antall medlemmer er gått noe ned fra fjoråret.n Det har vært gjennomført aktiviteter og stevner, blant annet rekrutteringsarrangement, tradisjonell juleavslutning og Kangeroos deltakelse i Norske Talenter. Regnskapet viser et underskudd på kr ,-. Likviditeten er god. Barneidretten

5 Barneidrettsgruppa har hatt en "eksplosjon" når det gjelder deltakelse og engasjement. Økonomisk har gruppa ligget under KIF sentralt slik at det ikke foreligger eget regnskap eller budsjett. Pensjonistgruppa Klubbens pensjonister møtes fortsatt på klubbhuset en gang i uken til felles trim og sosialt samvær. De hjelper til med diverse oppgaver og er en viktig ressurs i KIF som vi håper kunne dra enda større veksler på i tiden som kommer. Kongsberg 29.mai, For styret Per Kristian Semmen Leder

6

7

8

9 Årsrapport sesongen

10 1 Administrativt Organisasjon Styremøter Økonomi Sponsor Annet Dugnad Arrangement Renn/konkurranser Andre arrangement Sportslig Høydepunkter Treningsgrupper år og yngre år år og eldre Samlinger Hedring av unge talenter Kurs og utdanning Skiskole

11 1 Administrativt 1.1 Organisasjon Styret har bestått av følgende: Lars Espen Baugerød, leder Erlend Gustad, nestleder Cora Ebner, kasserer Bjørn Isaksen, sponsoransvarlig Vibeke Sundling, styremedlem Følgende har hatt verv: Per mai er vi ca. 200 medlemmer. 1.2 Styremøter Det har vært avholdt 9 styremøter og behandlet 53 saker 1.3 Økonomi Økonomien er generelt god. Det ble et lite undeskudd for 2009 på ca. 7500,- mot et budsjettert underskudd på 46000,-. Dvs. ca ,- bedre en budsjettert. KIF Alpin er i den heldige situasjon at vi har endel faste aktiviteter som bidrar godt på inntektssiden, men det er potensiale for å forbedre inntekssiden ytterligere, bl.a. søknader om støtte fra diverse banker og gavefond og sponsorer. På utgiftssiden har vi stort sett kontroll. Innkjøp av utstyr kan med fordel planlegges enda bedre. 1.4 Sponsor I inneværende sesong har vi hatt avtaler med FMC, Dolly Dimple og Kongsberg Skisenter. Det er inngått en ny klubbavtale med Windsvoll Sport. 1.5 Annet Det jobbes med å etablere nye web sider for KIF samt anskaffelse av økomisystem/avtale med regnskapsbyrå. 3

12 Det er etablert et elektronisk online arkiv hvor all styredokumentasjon lagres. Det er anskaffet klubbdresser (jakke/shorts) i løpet av sesongen.. 2 Dugnad Det har vært avholdt følgende dugnader: Høstdugnad rydding/reparasjon av porter, rydding i målbuer, bygging av rampe ved startbu i Slalåmen. Ok oppmøte. Vårdugnad rydding/avflagging av porter og grovrydding i målbuer. Svært få møtte. KIF kort det er blitt solg ca. 500 KIF kort. Det er meget bra! Skikrodugnad Skikrodugnaden er blitt gjennomført på en god måte takket være Liv Halling! 3 Arrangement 3.1 Renn/konkurranser Vi har i år hatt en arrangementskomité bestående av: Harald Alf Ekberg (leder) Frode Larsen (portvaktansvarlig) Iren Groth Eggar (premieansvarlig) Erlend Gustad (påmeldingsansvarlig) Det er satt på arbeidslister/dugnadslister på forhånd og det har fungert til en viss grad. Det har vært for stort frafall bl.a. av portvakter ifm. enkelte renn, som har ført til hektisk telefonvirksomhet for å skaffe personell den siste uken før rennene. KIF Alpin har avhold følgende renn/konkurranser: Funkeliarennet, 9. og 10.januar FIS renn, 20. og 21. februar Kongsberg CUP, 6. og 7.mars FMC-Cup (klubbrenn), 18. januar, 15. februar og 15. mars. Siste renn inngikk også som sonerenn. Funkeliarennet, FIS rennet og Kongsberg CUP ble alle vellykkede arrangement takket være stor innsats fra mange, men det er viktig å merke seg at uten enkelte ildsjeler hadde det ikke gått! Ifm. FMC-Cup er det rom for forbedringer. Vi har ofte vært forsinket ved oppstart. Det skyldes flere forhold bl.a. mange etteranmeldinger tett opptil og etter annonsert starttidspunkt, samt at vi kunne vært bedre organisert. 3.2 Andre arrangement Vi har også avholdt følgende arrangement: Aktivitesdag på Skrim i oktober Dette ble et meget vellykket arrangement med aktiviteter både for store å små! Over 50 deltok! Foreldrefest i oktober 2009 på Persløkka. Ca. 30 foreldre hadde en hyggelig sosial kveld på Persløkka. 4

13 Gratis skiskole i romjulen. Våre løpere 12 år og eldre stillte som instruktører 3. Juledag. Ca. 30 barn deltok. Kongsberg Skisenter bidro med gratis heiskort. Arrangementet var vellykket og også lærerikt for våre egne løpere som fikk prøvd seg som instruktører. Snowstock. KIF Alpin arrangerte fartsmåling i Slalåmen fredag. Lørdag deltok våre løpere 12 år og eldre som instruktører ifm. Barnivalen, samt at vi også arrangerte fartsmåling i barnebakken. Sponsorarrangement. I mars ble det arrangert SSL konkurranse for Kongsberg Protech Systems. 4 Sportslig Se rapporter fra de enkelte gruppene. Rapportene er vedlagt. 4.1 Høydepunkter Her kan det nevnes mangt, her er noen høydepunkter: Stor deltagelse i våre egne klubbrenn og egne renn i Funkelia saærlig i de yngste årsklassene. Stor deltagelse og gode resultater på Bendit (11 år og yngre), bl.a. topp 10 plassering 4 stk. Kvalifisert til Alpin Landsfinale (12-13 år). Her ble det også topp 10 plassering og 1 til Hovedlandsrenn (14-15 år). Junior I (16-17 år) Norgesmester i Utfor Svært gode FIS resultater for enkeltutøvere OL deltagelse! 4.2 Treningsgrupper år og yngre Over barn har deltatt på treningene. Trenere har vært: Anne Kløvstad Christian Wilhelmsen Kristian Jore Line Langaas Berg Line Spiten Margret Osk Vidisdottir Martine Svang Jakobsen Ole André Granum Torbjørn Nilsen Kjell Herland har organisert treningen! år Inntil 10 løpere har deltatt. Trener har vært: Gudmundur Sigurjonsson 5

14 år og eldre Inntil 15 løpere har deltatt Trenere har vært: Tania Scilimati (hovedtrener) Odinn Gudmundsson Tom Robin Haukland 4.3 Samlinger Våre eldste løpere (11 år og eldre) har deltatt på samlinger i høstsesongen i regi av sonesamarbeidet som er et samarbeid mellom Aron Skiklubb, Drammen Slalåmklubb og Kongsberg-IF Alpin. Samarbeidet vil bli videreført. 4.4 Hedring av unge talenter Maria Gudmundsdottir og Magnus Bjørnnes er begge hedret med 2000 kroner hver av Kongsberg Idrettsråd etter innstilling fra styret! 5 Kurs og utdanning 6 stk. har vært p på trener 1 kurs. 6 Skiskole Ca. 45 barn har deltatt på skiskole. Instruktører har vært: Ellen Langaas Jensen (hovedinstruktør) Mats Hope Håkon Ystenes Halvor Gustad Synnøve Lie 6

15

16 KIF ALPIN RESULTATREGNSKAP 2009 Resultat ÅTD 2009 Pr. dd. 3 INNTEKTER Regnskap-09 Budsjett -09 Avvik 3120 Sponsor , ,00 0, Stevne, arr. inntekter , , , Tilskudd , , , Årskontigent , ,00 980, Dugnad , , , KIF kortet , , , FIS renn , , ,00 Sum , , ,24 8 FINANSINNTEKTER 8010 Renteinnt , , ,98 Sum , , ,98 Sum inntekter , , ,22 4 STEVNE OG AKTIVITETSUTGIFTER 4010 Startkontigenter , , , Startkontigent NM/Hovedlands , , , Stipend 0, , , Innkjøp av varer , , , Stevne, arr. kostnader , ,00-617,30 Sum , , ,63 5 ADMINISTRASJON 5200 Lønn trenere/instruktører , , , Personalkostnad 3 831,40 0, ,40 Sum , , ,80 6 KONTORUTGIFTER 6890 Kontorutgifter 4 672, , ,00 Sum , , ,00 7 DIVERSE UTGIFTER 7210 kontigent og avgift 5 618, , , Reklamekostnad/annonse 3 051, , , Forsikring 3 238, , , Samlinger , , ,00 Sum , , ,12 Sum utgifter , , ,95 Årsresultat pr. d.d , , ,17 1 EIENDELER Regnskap 2009 Regnskap 2008 Omløpsmidler 10 Bank , ,17 12 Kortsiktige fordringer 0,00 0,00 Sum omløpsmidler , ,17 Sum eiendeler , ,17 2 GJELD OG EGENKAPITAL 27 Langsiktig gjeld 0,00 0,00 Sum gjeld 0,00 0,00 29 Egenkapital , ,94 Sum egenkapital 0,00 0,00 Sum gjeld og egenkapital , ,94

17 KIF ALPIN BUDSJETT 2010 Budsjett 2010 KIF Alpin 3 INNTEKTER Budsjett -09 Regnskap-09 Budsjett Sponsor , , , Stevne, arr. inntekter , , , Tilskudd , , , Årskontigent , , , Dugnad , , , KIF kortet , , , FIS renn , , ,00 Sum , , ,00 8 FINANSINNTEKTER 8010 Renteinnt , , ,00 Sum , , ,00 Sum inntekter , , ,00 4 STEVNE OG AKTIVITETSUTGIFTER 4010 Startkontigenter , , , Startkontigent NM/Hovedlands , , , Stipend ,00 0, , Innkjøp av varer , , , Stevne, arr. kostnader , , ,00 Sum , , ,00 5 ADMINISTRASJON 5200 Lønn trenere/instruktører , , , Personalkostnad 0, , ,00 Sum , , ,00 6 KONTORUTGIFTER 6890 Kontorutgifter , , ,00 Sum , , ,00 7 DIVERSE UTGIFTER 7210 kontigent og avgift , , Reklamekostnad/annonse , , , Forsikring 5 000, , , Samlinger , , ,00 Sum , , ,00 Sum utgifter , , ,00 Årsresultat pr. d.d , ,83 0

18 Jeg er med, vi er Kongsberg! KIF FOTBALL ÅRSMELDING FRA SESONGEN 2009

19 1. INNLEDNING KIF Fotball legger herved frem årsmeldingen for FOTBALLSTYRE LEDER: Keith Johansen NESTLEDER: Håvard Revå Styremedlemmer: Tore Engemark, Svein Erik Jonsdal, Kenneth Fredheim, Ivar Fjelle, Tom Steinar Lindås, Terje Bogstrand Fra distriktene: Ivar Vebostad, Åsen, Rune Andersen, Skavanger Heidi Andersen Aaltvedt, Raumyr/Madsebakken Daglig leder: Heidi Ellingsen Daglig leder møter i alle styremøter som referent Økonomi: Anita Lyster Karlsen Revisor: Gunnar Larsen Valgkomiteens leder: Ole Morten Løver, Kristin Korvald, Morten Eriksrød 3. STYREMØTER Det er avholdt 11 protokollert styremøter for KIF fotball. KIF Fotball har også del tatt på kretstinget. Der repersenterte Svein Erik Jonsdal i Kretstinget 5. mars 2010 deltok Hans Kristian Førli. 4. ADMINISTRATIVT Ca 15 mai 2009 ansatte Kif fotball daglig leder Heid Elliingsen på 70% stilling og fra 1 august 100%. Jan Magne Johnsen som var ansatt i 50% stilling på fotball kontoret sluttet i juli. Heidi Ellingsen kom fra Lillestrøm Sportsklubb som adminstrativ leder for Ungdomsavdelingen. Hun har også jobbet markedskoordinator 2 år i Sandefjord Fotball. Heidi Ellingsen som er Kongsberg jente ønsket seg hjem og vi i Kif fotball er veldig glad for å fått Heidi med på laget vårt. Heidi har tilført styre mange nye tanker og tiltak som gjør at Kif fotball kommer videre adminstrativ og sportslig. Kif fotball er den største breddeklubben i Buskerud. Heidi Ellingsen har sammen med styre startet en ny sportslig og adminstrative utfordring i at vi i løpet av 2009 klart å slå sammen klubben til en klubb. Før har distriktene hatt ansvaret for 5 og 7 fotballen både sportslig og økonomisk, men fra 2010 er Kif fotball organisert under et tak. Dvs at Heidi er daglig leder for ca 850 barn, ungdom og voksende fotballspillere. Dette blir en stor utfordring i 2010 sammen med styre. Anita Lyster Karlsen har hatt regnskap og kiosk i 2009, men ønsket å gi seg nå til nytt år. SMB økonomi & regnskap har overtatt regnskapsføringen for Kif fotball. Takk til Anita for en fantastisk jobb som er blitt gjort. Jeg vil også takke Kenneth Fredheim for en storartet innsats som leder og styremedlem i 10 år uten han ville ikke Kif fotball vært der de er i dag. Han forsetter som trener og er med i Sportslig utvalg. Takk også til resten av styre og til de som ikke tar gjenvalg. KIF Fotball har et mål om å bli bedre på kommunikasjon og service og vi føler at vi er på rett vei. Styre har tatt en besluttning om at vi må ha bedre websider og vi har hatt Tom Steinar Lindås på denne jobben i 2009.Sidene er oppe og opplæring er i gang og vi ser at dette er på riktig vei håper vi at vi har all informasjon på webben vår. 5. FOTBALLBANER SOMMER OG VINTER Baneutvikling har vært det viktigste satsningsområdet til KIF Fotball fra Det flerårige arbeidet og gode diaslogen med kommunen har endelig gitt resultater. Raumyrbanen har få kunstgress i løpet av høsten og det vil også bli bygget 2 7-er kunstgressbaner på Gamlegrendåsen. I Idrettsparken har vi fått 2 kunstgressbaner, en på sletta til det nye hoppanlegget og en ved Skavanger skole. Wennersborgbanen vil i høst bli omgjort til midlertidig parkeringsplass, men om 1 til 2 år så vil vi få tilbake et topp nærmiljøanlegg med bl.a. en 7-er kunstgressbane med lys. Vår største utfordring er allikevel mangelen på vintertreningsanlegg. I dag har vi stagnasjon i ungdomsfotballen fordi vi ikke kan tilby treningsanlegg for vintertreningen. Våren 2008 startet vi en positiv utvikling på et samarbeidsprosjekt med Skrim-Fotball om planlegging innendørs fotball/ plasthall på 40x60 m. Skrim har fått muligheten til å starte på dette prosjektet og vi i Kif fotball og Kif hovedstyre må jobbe videre med kommunen for et anlegg i bysentrum. Vi føler at hovedstyres eiendomsgruppe har kommet med et godt alternativ, men vi må sette press på dette så det ikke går 10 år før noe skjer. I samarbeidsavtalen med Skrim har vi lovet hverandre halltid i påvente av at hall 2 bli ferdig 6. UTVIKLINGSARBEIDET/BARNEFOTBALLEN KongsbergLigaen har også det siste året befestet sin sterke posisjon. Flere lag enn noen sinne deltar, og vi har dessverre også måtte si nei til flere lag. Banekapasiteten legger begrensninger for å ha med mer enn rundt 40 lag. I år gjennomførte vi også 4 turneringskvelder på Skrimsletta. Dette var en del som et bidrag til å styrke samarbeidet med Skrim. Vil også rette en stor takk til Ole Morten Løver som har stått bak Kongsberg liga og cuper i alle år sammen med Roy Egil Løver og mange andre hjelpere for en fantastisk jobb dere har gjort. Nå har dem levert staffetpinnen til distriktene som skal forsette Kongsberg ligaen og Cuper i samme ånd og være med å videre utvikle dette. Kongsberg Gruppen er hovedsponsor for Kongsberg Liga Volvo Aero Norge er vår sponsor og samarbeidspartner for fotballakademiet. Lps Teknikkskolen ble avholdt 5 ganger vår og høst og delt i to, ferdigheter og keeperskole. En hovedintruktør og 2 hjelpe trenere. Deltagere er 10 til 12 år fra alle distriktene Samarbeidet med Kongsberg Gruppen, Volvo Aero og Lp har vært veldig godt. Takk for godt sportslig samarbeid. 7. SPONSORER Våre sponsorer står også i 2009 for ca 60 % av det økonomiske bidraget til fotballgruppa. Selv i finaskrisa har vi hatt med våre sponsorer. Budsjettet vi hadde satt i 2009 med et underskudd på ca gikk som forventet og vi hadde ingen hel med å skaffe flere sposorer. Vi hadde også satt ned en egen sponsor/arrement gruppe, men uten hel til å klare å få inn mere penger. Vi merker allikevel at den sponsorvekst vi har håpet på er mer krevende å få til. Fotball gruppa må nok i større grad satse på andre inntekstmuligheter for å sikre seg en robust økonomi framover. Av våre i alt nær 20 sponsoravtaler (som er 3-årige) løper de fleste ut 2009 sesongen. Derfor har styre jobbet veldig mye med reforhandling av disse avtalene og andre inntektsmuligheter. Vi kan si hatt styre har gjort en god jobb på dette og kan legge frem et godt 2010 budsjett. 8. SPORTSLIG 2009 har hvert et passe sportslig år for KIF Fotball. Synd at så mange sluttet på damelaget etter endt sesong at vi dessverre ikke klarte å stille med et damelag i 2010 sesong. Årsberetning fra alle lag ligger som vedlegg. Vi i Fotball styre har mange utfordringer på utvikling av både spillere, trenere og oppmenn. Vi ønsker at vi også skal ha mulighet til å sende flere på kurs og ikke minst å starte en god opplæring før alle kommer opp i 11 fotballen. Dette gjelder også for dommer. Kif fotball har klart å sette ned et Sportsligutvalg som nå er aktivt fra 2010 se navn. Det skal også startet et trener forum i Jeg er stolt som leder over hvor mye vi har klart å få til i Kif fotball i Takk til alle spillere, trenere, dommere og oppmenn/kvinner og alle foreldre mm. Uten denne innsatsen hadde vi ikke fått disse god resultatene. Lykke til i 2010.

20 9. ØKONOMI Kongsberg IF, Fotballgruppa 2009 RESULTATREGNSKAP 2009 Balanse Note 1 Personalkostnader Det er avstatt for 6.lermin arbeidsgiveravgift og skattetrekk Det er avsatt for feriepenger 2010 og arbeidsgiveravgift på disse Note 2 Kommunen har ikke sendt faktura på i baneleie for årene 2008 og 2009

21 10. REVISJONS BERETING

22

23

24 Årsrapport KIF friidrett 2009/10 Friidrettsgruppas målsetting Friidrettsgruppa vil sikte mot et miljø som fremmer livskvalitet gjennom vennskap, trening og konkurranser. Det skal satse på eliteutøvere som grunnlag for økt bredde. Det skal være gøy å være med i friidrettsgruppa. Den personlige rekorden er viktig. Styret 2009: Leder og medhjelper: Kjetil Hannemyr og Karl Evald Wigestrand Nestleder: Terje Fjeldheim Ungdomsrepresentant: Karl Evald Wigestrand Kasserer: Kenneth Semmen Mosjonsløp: Roy Tollefsen Statistikk ansvarlig: Terje Fjeldheim Trener yngre utøvere: Kenneth Semmen Trener eldre utøvere: Terje Fjeldheim/ Knut Henrik Skramstad Anleggs ansvarlig: Terje Fjeldheim Webansvarlig: Karl Evald Wigestrand Styremedlemmer: Amund Engen Bogetvedt og Magnus Vik Sesongen 2009 Den negativ trenden når det gjelder deltakelsen på våre karusellstevner fortsatte dessverre. Etter å ha mistet flere av våre beste yngre utøvere, ble det relativt få resultater. Vi fikk inn noen nye unge utøvere, men vi er blitt ganske få på treningene. Anlegg og utstyr: Stavmatta var nede i Kongsberghallen i år igjen. Det hjelper å kunne trene stav inne, da dette er en sjelden ting her i landet. Det finnes problemer med dette stedet. Det er for eksempel veldig kaldt, og vi satte ny kulderekord med 4 grader. Da er det vanskelig å få til en god trening. En annen ting med dette stedet er at det er veldig dyrt, og med en så skrøpelig økonomi som gruppa har, må vi vurdere om det er best å trene et annet sted neste vinter.

25 Planene om en friidrettsbane forsvant fra våre fingre for denne gang, men vi jobber videre mot neste kulturanleggsplan. I mellomtiden har vi diskutert mye med hovedstyre om en løsning i Kongsberghallen, med ordentlig dekke, og gode muligheter for å drive friidrett uten å fryse. Gode resultater: I år fikk friidrettsgruppa en av Buskerud Friidretts Krets bestemannspremie. Kjetil Hannemyr ble den stolte vinneren. Dette viser at gruppa fortsatt har slagkraft. Kjetil Hannemyr: Kjetil fortsatte i innendørs UMn der han slapp året før, med å hoppe 3,40. Men allerede første utendørsstevne var det ny pers på 3,50, og helga etter økte den til 3,70. Denne besto til august der den ble øket til 3,80 før den siste persen ble satt i UM på 3,81. sesongen var vellykket med mange gode opplevelser. Knut Henrik Skramstad: Evigunge Knut tok også i år flere medaljer i internasjonale mesterskap, på tross av litt plager med skader i vinterhalvåret. Tinestafetten: Tinestafetten ble også i år arrangert i samarbeid med 2. klasse på idrettslinja. For første gang skulle Kjetil prøve seg som leder for arrangementet. Dette var nesten dobbelt så stort som rekorden fra året før. I tillegg til dårlig vær, ble det mye arbeid, og en veldig lang dag. Men stort sett var arrangementet vellykket, selv om noen lærere ble utålmodige mot slutten. Veteranfriidrett: KIF friidrett har mange gode veteraner. Rigmor Grimnes, Inger Austbø og Hanna Blom Breivik representerte damene og fikk flere medaljer. KIF er helt i norgestoppen med veteranene sine. Økonomi: Vi fikk inn to årsavgifter denne sesongen siden vi var litt treige med å sende dem ut i fjor. Dette gav en oppsving i forhold til året før. I tillegg har vi fått solgt flere kif kort, og utøverne som deltar på stevner har brukt mer av sine egne penger som del av kriseplanen satt opp etter katastrofen i fjor.

26

27

28 Årsberetning KIF Ishockey Sesongen 2009/2010

29 Innhold 1. Organisasjon 2. Instruksjon og trening 3. Dommere 4. Arrangementer 5. Sportslige resultater 6. Økonomi 7. Diverse 1. Organisasjon Postadresse: Postadresse: GR Kongsberg IF - Ishockey v/svein Foss Besøksadresse: Numedalsveien 80 Postnummer: 3612 Kontonummer: Telefon: Telefax: E-post: Hjemmeside: Stiftet dato dd-mm-åååå: Allianseklubb: Sentrale funksjoner Funksjon Idrettsnummer Fornavn Etternavn Leder M250753JON02 Svein Foss Nestleder M290359BER01 Bernt Søraa Styremedlem Harald Ånnestad Styremedlem Andreas Johanson Styremedlem Tine Reiten Styremedlem Morten Ingebrigtsen Økonomikontakt M010160KAJ02 Roy Harald Hove Dommerkontakt M250753JON02 Svein Foss Leder ishockeyskole M250753JON02 Pia Tveitstulen Web-ansvarlig M050654IDA07 Idar Liljedal Lagledere og trenere

Årsrapport sesongen 2009-2010

Årsrapport sesongen 2009-2010 Årsrapport sesongen 2009-2010 1 1 Administrativt... 3 1.1 Organisasjon... 3 1.2 Styremøter... 3 1.3 Økonomi... 3 1.4 Sponsor... 3 1.5 Annet... 3 2 Dugnad... 4 3 Arrangement... 4 3.1 Renn/konkurranser...

Detaljer

KONGSBERG-IF SKØYTER ÅRSRAPPORT SESONGEN 2014-2015 1/24

KONGSBERG-IF SKØYTER ÅRSRAPPORT SESONGEN 2014-2015 1/24 2015 KONGSBERG-IF SKØYTER ÅRSRAPPORT SESONGEN 2014-2015 Versjon 11/5-2015 1/24 Innhold 1. Innledning... 4 2. Organisasjon... 4 2.1 Styrets sammensetning... 4 2.2 Styrets møtevirksomhet... 4 2.3 Styrets

Detaljer

KONGSBERG-IF SKØYTER ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013-2014 1/24

KONGSBERG-IF SKØYTER ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013-2014 1/24 2014 KONGSBERG-IF SKØYTER ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013-2014 Versjon 1/4-2014 1/24 Innhold 1. Innledning... 4 2. Organisasjon... 4 2.1 Styrets sammensetning... 4 2.2 Styrets møtevirksomhet... 4 2.3 Styrets

Detaljer

Årsberetning. KIF Ishockey. Sesongen 2011/2012

Årsberetning. KIF Ishockey. Sesongen 2011/2012 Årsberetning KIF Ishockey Sesongen 2011/2012 Denne årsberetningen dekker sesongen 2011 2012, mens årsregnskapet dekker kalenderåret 2011. Dette er i henhold til Ishockeyforbundets egne rutiner. Innhold

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

KONGSBERG-IF SKØYTER 1/27

KONGSBERG-IF SKØYTER 1/27 2013 KONGSBERG-IF SKØYTER ÅRSRAPPORT SESONGEN 2012-2013 1/27 Innhold 1. Innledning... 4 2. Organisasjon... 4 2.1 Styrets sammensetning... 4 2.2 Styrets møtevirksomhet... 4 2.3 Styrets arbeid... 4 3. Representasjon,

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 SAKSLISTE 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling til Årsmøtet Valg av dirigent og referent Valg av to til å undertegne

Detaljer

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball 1 Styret... 3 2 Bemanningen i Kløfta IL Fotball... 3 2.1 Styret... 3 2.2 Trenere og lagledere... 3 2.3 Trenerforum... 3 2.4 Dommersituasjonen... 4 3 Anlegg... 4 3.1 Anlegg

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

ÅRSMELDING -16. Innledning

ÅRSMELDING -16. Innledning ÅRSMELDING -16 Innledning Mye bra i året 2016, men også mye som bør bli bedre. Økt tilbud til de eldste ungdommene fra i høst, når Løkkebandylaget i stedet startet å spille i 3. divisjon Herrer. Vi startet

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 18. juni 2015 1 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb 1. Åpning og konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Godkjenning av saksliste

Detaljer

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496 Sluttrapport Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede 2015/FB5496 Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 1 Forord Dette er en sluttrapport for klubbens prosjekt «Skøyteløp for utviklingshemmede»

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

UTKAST Årsmelding 2016/2017. Skiskyttergruppa

UTKAST Årsmelding 2016/2017. Skiskyttergruppa UTKAST Årsmelding 2016/2017 Skiskyttergruppa Bilde xx Vemun Kragh ble nr 4 i G15 i hovedlandsrennet i Meråker 2017. 1 Denne årsberetningen dekker perioden fra fjorårets årsmøte til årets årsmøte, dvs sesongen

Detaljer

Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013

Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013 Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013 Fra friidrettsdagen 2013. Foto: Mari Spiten OPPSUMMERING Barneidretten og Idrettsskolen har i 2013 aktivisert rundt 145 barn mellom 5 og 9 år. Dette

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2016 Side 1 av 6 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2016 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Odd Hugo

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

Mal for oppstart av skøyteskole og rekruttering til og i klubben

Mal for oppstart av skøyteskole og rekruttering til og i klubben Mal for oppstart av skøyteskole og rekruttering til og i klubben Utarbeidet av Norges Skøyteforbund, breddeutvalget Mars 2008 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 REKRUTTERING TIL SKØYTESKOLEN...

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene Årsberetning Sportsklubben Nationalkameratene 2015 Styrets sammensetning Leder: Ronny Sæther Nestleder: Line Willumsen Solem Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Kristin Garnvik, Harald Haugan, Cato Johansen

Detaljer

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Kretsting 2011 Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Styrets sammensetning Leder: Svenn Erik Ødegaard, Sand IF Nestleder: Lillian Arnesen, Storhamar Kunstløp Sekretær: Gunnar Nygård,

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010. Kristiansund Volleyballklubb. Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no

ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010. Kristiansund Volleyballklubb. Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010 Kristiansund Volleyballklubb Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no GENERELL INFORMASJON Kristiansund Volleyballklubb Postadresse: Postboks 891, 6501 Kristiansund

Detaljer

HANDLINGSPLAN ASKER SKØYTEKLUBB 2013-2016

HANDLINGSPLAN ASKER SKØYTEKLUBB 2013-2016 HANDLINGSPLAN ASKER SKØYTEKLUBB 2013-2016 1. visjon Det skal være gøy å gå på skøyter i Asker Skøyteklubb. Asker skøyteklubb skal gi alle skøyteløpere i alle aldre et godt skøytetilbud. Asker skøyteklubb

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 HÅNDBALLSTYRET: Verv Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder Markedsleder Anleggsleder Dommerkontakt AMD/ Webansvarlig/ Navn Svein Fure Larsen Tone Rogne

Detaljer

KONGSBERG-IF TURN ÅRSRAPPORT 2011

KONGSBERG-IF TURN ÅRSRAPPORT 2011 2011 KONGSBERG-IF TURN ÅRSRAPPORT 2011 Innhold Organisasjon... 3 Styrets sammensetting... 3 Styrets beretning... 3 Sponsor... 4 Dugnad... 4 Økonomi... 5 Revidert regnskap... 5 Årsmøtet KIF Turngruppe /

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Årsmøte Nordstrand IF Fotball. Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00

Årsmøte Nordstrand IF Fotball. Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00 Årsmøte Nordstrand IF Fotball Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00 Dagsorden 1. Åpning ved leder Thor Einar Andersen 2. Godkjenning av stemmeberettigede 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Valg av

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund S E S O N G E N 2 0 0 9 / 2 0 1 0 N R 2-0 4. 1 1. 2 0 0 9 Fredag er det endelig klart for en ny, internasjonal skøytesesong. Sportforum i Berlin er i helgen åsted for

Detaljer

ÅRSMØTE 2006 Onsdag 23. mai 2007 kl. 19:00 Fiskeriforskning Universitetet i Tromsø

ÅRSMØTE 2006 Onsdag 23. mai 2007 kl. 19:00 Fiskeriforskning Universitetet i Tromsø ÅRSMØTE 2006 Onsdag 23. mai 2007 kl. 19:00 Fiskeriforskning Universitetet i Tromsø Saksliste: 1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å signere protokollen

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 www.stokkeil.no epost:ski@stokkeil.no Styret. Roller Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportslig leder Styremedlem - Skileik Varamedlem Varamedlem - Uteanlegget

Detaljer

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2015 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2016 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 2.mars kl. 19:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

Norges Skøyteforbunds Uttakskriterier - sesongen 2015/2016 for internasjonal representasjon og norske mesterskap. Norges kvoter:

Norges Skøyteforbunds Uttakskriterier - sesongen 2015/2016 for internasjonal representasjon og norske mesterskap. Norges kvoter: Norges Skøyteforbunds Uttakskriterier - sesongen 2015/2016 for internasjonal representasjon og norske mesterskap NSF legger følgende prinsipper og kriterier til grunn for uttak i sesongen 2015/2016. Styret

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Årsmøte Ski IL Innebandy

Årsmøte Ski IL Innebandy Årsmøte 2016 Ski IL Innebandy Møterommet, Ski Alliansehall 15.3.2016 Ski IL Innebandy skiilinnebandy.com facebook.com/skiilinnebandy ski.il.innebandy@gmail. com Saksliste 1. Godkjenning av stemmeberettigede

Detaljer

Sportslig rapport for sesongen 2014-2015

Sportslig rapport for sesongen 2014-2015 Vedlegg 2-2015 Side 1 av 30 Sportslig rapport for sesongen 2014-2015 Sportslig rapport for TSK 2014-2015 Dette året har TSK hatt en sportslig opptur på flere nivåer Sesongen startet med treninger ledet

Detaljer

Strategi for Lillehammer kunstløpklubb 2016-2018

Strategi for Lillehammer kunstløpklubb 2016-2018 Strategi for Lillehammer kunstløpklubb 2016-2018 1 Innholdsfortegnelse 1. Om Lillehammer kunstløpklubb... 3 2. Mål og målgrupper... 5 3. SWOT-analyse... 6 4. Om økonomi og budsjett... 7 5. Om tiltaksplan...

Detaljer

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Mandag Tid: Kl. 1800 Sted: Skjettenhallen, møterom 2. etasje DAGSORDEN 1. Innkalling og konstituering 1.1. Godkjenning

Detaljer

Årsberetningen godkjennes.

Årsberetningen godkjennes. 1. Møtet settes Leder Jan Rune Løvnæseth (heretter referert til som JRL) informerer om at alle tilstede må være medlem av Hasle-Løren idrettsklubb for å ha stemmerett. JRL settes som dirigent, undertegnede

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

ÅRSMØTE NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2017 1.1.2016 31.12.2016 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 9. mars 2017 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb Velkommen og kort redegjørelse fra klubbens leder 1. Godkjenning

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2012 Styret Rolle Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Navn Edvard Gundersen Christian Anholt Jarle Skaug Grete Hangerhagen (Beate

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

ÅRSMELDING Innledning. Organisering. Styre

ÅRSMELDING Innledning. Organisering. Styre ÅRSMELDING 2015 Innledning Året 2015 har vært et bra år, med komplett styre og godt aktivitetsnivå. Vi har kjøpt nye spillertrøyer, som har blitt veldig godt mottatt. Videre så har vi nå kontroll på vandelsattester

Detaljer

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb Årsberetning for Værnes NTN Taekwon- Do Klubb 2013 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL

STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL ÅRSMØTE 15. mars 2016 kl. 19.00 Klubbhuset National Side 2 av 7 Sportsklubben Nationalkameratene Styrets Beretning for 2015 1. Innledning I beretningsåret 2015

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Varanger Sportsklubb Årsberetning 2012

Varanger Sportsklubb Årsberetning 2012 Årsberetningen er ment å gi et bilde av klubbens aktiviteter gjennom året som er gått. Vi anbefaler leserne av årsmeldingen som ønsker mer informasjon om klubben og aktiviteter i året som er gått om å

Detaljer

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund S E S O N G E N 2 0 0 9 / 2 0 1 0 N R 1-2 2. 1 0. 2 0 0 9 Ny sesong nye muligheter Velkommen til en ny og spennende sesong med Norges Skøyteforbund! Forbundsgruppene

Detaljer

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 1 Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 2 Innholdsfortegnelse: 1 Styrets sammensetning... 3 2 Styrets Intensjoner... 4 3 Organisasjon... 4 4 Klubbene i OBK... 5 5 Aktiviteter... 6 6 Gratulasjoner... 7 3 1

Detaljer

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 Styret i HTK i 2012 har vært slik: Leder Knut Botten Heieren, 2012 Nestleder Kurt E. Brinch, 2012 Sekretær Ivaretas av leder. Kasserer Steffen Mørtvedt, 2012 Styremedlem Stein

Detaljer

Årsberetning. Ottestad IL Fotball

Årsberetning. Ottestad IL Fotball Årsberetning Ottestad IL Fotball 2013 Interimstyrets sammensetning Thommy Mikkelsen (leder) Erik Schriwer Henning Olsen Odd Arne Røe Kai Overmo Hans Jørgen Rognlien Hilde Borchgrevink Per Torgerhagen Interimstyrets

Detaljer

Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016.

Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016. Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016. Styrets sammensetning Styret i IL R.O.S. Håndball har etter valget i februar 2016 bestått av følgende personer: Styreleder Atle Hellerud Nestleder Ine Hansen Styremedlem/kasserer

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1:

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: Evaluering Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: - Opplever dere at Frogner håndball har et godt tilbud til barna? Ja- 16 Nei- 1 Tja-

Detaljer

Telemark Alt på ett par ski!

Telemark Alt på ett par ski! Søknad om å etablere telemarksgruppe i Bækkelaget Sportstsklubb-skigruppa Telemark artig og utviklende aktivitet på vinteren! Med fri hæl er mulighetene mange, både i og utenfor løypene. Oppover og nedover.

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 4. februar 2014

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 4. februar 2014 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 4. februar 2014 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å stemme

Detaljer

Årsmelding HSV Fotball 2015

Årsmelding HSV Fotball 2015 Årsmelding HSV Fotball 2015 Styrets årsberetning 2015 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Gunnar Koren Monica Fleisje Morten Westby Christin Westby Tor-Arne

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

SPYDSPISS EN DEL AV SKIGRUPPA

SPYDSPISS EN DEL AV SKIGRUPPA SPYDSPISS EN DEL AV SKIGRUPPA GRUNNLAGET FOR SPYDSPISS Terje Håkonsen sportsligleder Kompetansebygging/filosofi Junior/seniorsatsing 1. Innen 2014 ta medaljer i NM for jenter og gutter i juniorklassen

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård Årsberetning for Stokke IL, håndballgruppa 2009 1. Organisering. Styret har denne sesongen bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder AMD. Leder Dommerkontakt Espen Hansen Ivan Johansen

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005.

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005. Sist oppdatert: 03 juli 2015 INNEBANDY Spiller/foreldreinformasjon sesongen 2015/2016 BVHIF innebandygruppe består av over 200 medlemmer/spillere fordelt på aldersbestemte lag/junior/seniorlag/el-innebandylag

Detaljer

Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp

Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp Sesongforberedelser høsten 2011. Det ble gjennomført 1 felles plastsamling i Steinkjer (Miljøsamling).. Det var med 6 Vefsnhoppere fra 13 til senior år på miljøsamling.

Detaljer

ÅRSBERETNING Bordtennis Region Sør

ÅRSBERETNING Bordtennis Region Sør ÅRSBERETNING 2016 Bordtennis Region Sør INNHOLD KAPITTEL I 1.1 Styret, årsmøtevalgte komiteer... 3 1.2 Styreoppnevnte sektoransvarlig og utvalg... 3 KAPITTEL II Beretninger 2.1 Styrets beretning... 4 2.2

Detaljer

Info før sesongstart - 5er-fotball

Info før sesongstart - 5er-fotball KIF Fotball Info før sesongstart - 5er-fotball Agenda Barnefotballutvalget Praktisk informasjon Kongsberg Liga 2012 Materiell til hvert lag Fair Play Treningsøkta som verktøy for trenere Diverse informasjon

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Fotball/budbilkontoret Dag/dato: Onsdag 19.oktober 2016 Varighet: 17.30 21.00 Tilstede styret: Fra administrasjonen: Forfall: Espen A. Johansen (EJ), Hanne Dahl Molden

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

2. Representasjon Skien IHK sin representant i BTV styret har vært Per-Ivar Andersen.

2. Representasjon Skien IHK sin representant i BTV styret har vært Per-Ivar Andersen. Klubbens årsmelding Behandle klubbens og styrets årsmelding 1. Møtevirksomhet i perioden 8 styremøter Alle lag har gjennomført foreldremøte 1 årsmøte Trener/lagleder møte NIHF i Oslo 2 møter med Sam Liebkind

Detaljer

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Agenda Styret Aldersbestemt utvalg Sportslig utvalg Sportsplanen Lag-evaluering Anlegg Kiosk/Dugnad Styret Sammensatt av: Leder aldersbestemt utvalg (Ann

Detaljer

HAMAR IDRETTSLAG HOVEDLAG. Årsberetning 2015

HAMAR IDRETTSLAG HOVEDLAG. Årsberetning 2015 HAMAR IDRETTSLAG HOVEDLAG Årsberetning 2015 1 HAMAR IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR 2015 Administrasjons-utvalgets (AU) og hovedstyrets (HS) sammensetning: AU har i perioden bestått av: Truls Norderhaug (leder)

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med Fana IL Skøyter Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012 i samarbeid med Strategi og handlingsplan for FILS for perioden 2008 2012 1. Fana IL Skøyter 1.1 1.2 Hovedmål 1.3 Organisasjonsoversikt

Detaljer

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 STYRET Styret har bestått av: * Johnny Hansen Leder og økonomi * Lars Magnus Vongraven Nestleder * Ann Bente Drøyvollsmo Styremedlem/materialforvalter * Bente Botnan Styremedlem/økonomi

Detaljer

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Trener- og Lagledermøte 23. Oktober 2013 Frisk Asker Fotball 2013 Agenda Informasjon fra styreformann Oppsummering 2013 Gruppearbeid Fokusområder Samarbeid

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

Strategi for perioden 2008 2011. Skisse 30.05.2008

Strategi for perioden 2008 2011. Skisse 30.05.2008 Strategi for perioden 2008 2011 Skisse 30.05.2008 Tidligere format (Tinget 2007) 1. NSF 1.1. Visjon 1.2. Hovedmål 1.3. Organisasjonskart 2. Stabs- og administrasjonsfunksjoner 2.1. Økonomi 2.2. Informasjon

Detaljer

SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Finn Egil Schrøder. Grethe Osvik Arild Gundersen

SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Finn Egil Schrøder. Grethe Osvik Arild Gundersen SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlemmer: Finn Egil Schrøder Rolf Larsen Erik Johannessen Jostein

Detaljer