Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10"

Transkript

1 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10

2 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem Ron Bjaaland styremedlem Mary-Ann Kvammen ungdomsrepresentant Thor Olsen varamedlem (fung kasserer) Tabell I: Styret og arbeidsutvalget 2009/10 Hovedstyret har i tillegg til valgt styre bestått av leder for de enkelte gruppene (eller annen person utpekt av gruppa) som følger: Gruppe Navn Alpin Lars Espen Baugerød Hockey Svein Foss Fotball Keith F Johansen Snowboard Hans Chr. Hagen Turn Hilde Gilen Friidrett Kjetil Hannemyr Skøyter Jon Anders Hakkelberg Hopp Morten Fretheim Sykkel Arne Chr. Aasmundsen Barneidrett Glenn Edvardsen Tabell II: Gruppenes representanter i hovedstyre Det er avholdt 4 hovedstyremøter og 10 møter i arbeidsutvalget i løpet av året. Mye informasjon og diskusjon har foregått via epost. Bruken av internett og epost gjør at behovet for møter reduseres. Daglig leder Kjetil K.Nilsen er tilbake i ca 50% stilling og arbeidet med utvikling av klubben har igjen tatt seg noe opp. Det er fortsatt slik at arbeidsutvalget har måttet prioritere de mest nødvendige oppgavene. Generelt Kongsberg idrettsforening har lagt bak seg et år som igjen har vært preget av stor aktivitet i gruppene med mange flotte resultater. Ved idrettsregistreringen ble det ved årsskifte meldt inn aktivitet for 1923 barn, unge og voksne. Aktiviteten er øket fra 1835 sist år. Det er fortsatt mange tidligere aktive og/eller engasjerte «veteraner» som støtter oss i det arbeidet vi gjør. Dette er en støtte og et bidrag som vi setter stor pris på. "Pensjonistgruppa" har møtes fortsatt hver uke til trening og sosialt samvær på KIF huset. Økonomi Det økonomiske resultatet er tilfredsstillende med et årsoverskudd på kr ,-. Det er allikevel en utfordring for fremtiden å skaffe tilstrekkelig inntekter for å opprettholde aktiviteten i gruppene. Formelle krav fra sentrale organer blir stadig skjerpet inn, noe som igjen gir oss vesentlig høyere administrative kostnader. De skjerpede kravene følges ikke av økede offentlige tilskudd, med det resultat at aktiviteten vår blir redusert. Gruppene har fått sin aktivitetsstøtte utbetalt i forhold til medlemstallene i idrettsregistreringen. De har i tillegg mottatt kommunalt driftstilskudd. Driftstilskuddet blir dessverre lavere for hvert år, noe som ytterligere gir utfordringer med tanke på å skaffe inntekter til klubben. Vi har også i år fått kr ,- fra Kongsberg gruppen (KOG midler). Midlene er delt ut til gruppene etter søknader.

3 KIF kortet ble utvidet med flere annonsører. Antall kort holder seg forholdsvis stabilt med ca 3000 solgte kort. Øvrige verv Navn Thor Olsen Per Kr Semmen Terje Fjeldheim Kenneth L Semmen Morten Karlsen Anlegg Verv/ funksjon Styreleder KIF Klubbhus AS Styremedlem KIF Idrettsenter AS Styremedlem KIF Klubbhus AS Styremedlem Knutehytta AS Kongsberg Idrettsråd Kongsberg Idrettsråd Styremedlem Kongsberghallen Birger Ruuds Minnefond Kommunestyret har vedtatt ny kulturanleggsplan. Kongsberghallen, hvor vedlikeholdet i mange år har vært forsømt, vil ta det meste av de offentlige tilskuddene i planperioden frem til Dette betyr i praksis at det vil være lite midler til utvikling og realisering av nye anlegg. Det har tross dette vært arbeidet godt med utvikling av fotballbaner. Hoppgruppa har sammen med Kongsberg kommune gjort en kjempejobb med å få realisert nytt hoppanlegg i Idrettsparken. Åpningen i vinter var et stort skritt i riktig retning for rekruttering til hoppsporten i Kongsberg. Hannibalbakken er vedtatt nedlagt. Riving er kostnadskrevende og er meldt inn som tiltak i kulturanleggsplanen. En gruppe av tidligere aktive hoppere har i samarbeid med hoppgruppa engasjert seg i sikring og rydding av bakken. Vi har allikevel opprettholdt ønsket om nedbygging og sikring i kulturanleggsplanen. Kongsberg IF eier 100% av aksjene i KIF Klubbhus AS. KIF Klubbhus AS eier 42,1% av aksjene i KIF Idrettsenter AS og 4,11% av aksjene i Kongsberg Medisinske Treningssenter AS. KIF Idrettsenter AS eier 48,27% av aksjene i Kongsberg Medisinske Treningssenter AS. Sammendrag fra gruppene Alpin KIF-Alpin har gjennomført et godt år med flere samlinger og arrangementer i løpet av sesongen. Sesongen ble startet tidlig, og det har vært stor deltakelse på skiskolen. Gruppa har hatt 6 løpere i FIS-systemet denne sesongen som har oppnådd mange gode resultater. En av disse deltok i OL i Vancouver. Økonomisk har gruppa et lite negativt resultat. Resultatet er allikevel bedre enn budsjett, og likviditeten er god. Fotball Rent sportslig sett har ikke dette vært KIF's beste sesong. KIF jentene som sist år hadde kjemperesultater har dessverre ikke klart å stille lag, og er trukket fra serien. Sesongen har allikevel (med ca. 850 medlemmer) vært preget av stor aktivitet. Kongsberg ligaen befester igjen sin sterke posisjon. Banekapasiteten ligger på ca. 40 lag, og vi må derfor si nei til flere lag. LP's Teknikkskolen har blitt arrangert igjen, og samler fortsatt mange deltakere i alderen år. Resultatregnskapet viser et negativt resultat, men likviditeten anses som tilfredsstillende. Styre i fotballgruppa mener å ha lagt et godt økonomisk grunnlag for kommende sesong. Friidrett Gruppa har fortsatt en negativ utvikling. Deltakelsen på karusellstevnene har gått ned, og det er relativt få gode resultater etter at de beste utøverne har gått over til andre klubber.. Regnskapet viser, i motsetning til forrige sesong, et godt overskudd. Styret i gruppa prioriterer fortsatt inntekstbringende tiltak samtidig som de er bevisst i arbeidet med å redusere kostnader.

4 Det er allikevel idrettslige lyspunkter, med flere nye perser i stav for Kjetil Hannemyr. Det er startet opp igjen trening for yngre utøvere. Arbeidet med å få til en friidrettsbane med fast dekke i neste planperiode vil være en av utfordringene for gruppa. Hopp Det har vært en svært god sesong med stor aktivitet i det nye anlegget. RIMI rennet ble arrangert med nesten 100 deltakere samtidig med at ordfører Vidar Lande offisielt åpnet anlegget. Antall utøvere er tredoblet denne sesongen og gruppa har nå 37 aktive medlemmer gå et lite negativt resultat. Etter realiseringen av det nye hoppsentret er styret allikevel fornøyd med resultatet. Likviditeten i gruppa er god. Daniel Andre Tande, medlem av "Flying Team Vikersund" og som 4 hoppere (nasjonalt) er uttatt til satsingsgruppa "Morgendagens helter" må fremheves som et stort talent og en av gruppas forbilder. Ishockey Sesongen har, sportslig sett, vært en av gruppas beste. Damelaget endte på en meget respektabel 2. plass i 1. divisjon og fortsetter dermed sin store fremgang. A- lag herrer vartet også opp med en respektabel 4. plass i sitt første år i 2. divisjon. Økomomien er gruppas største utfordring. En leiepris for trenigstid på kr 750,- pr. time gir utfordringer i så måte. Kongsberg kommune gir et kjærkomment tilskudd på kr men det er på langt nær nok. Gruppa har hatt et redusert tilbud, og ender opp med et lite overskudd. Snowboard Gruppa har hatt igjen hatt en sesong med stor aktivitet. KIF kjørerne har deltatt i renn både nasjonalt og internasjonalt, blant andre Stian Sivertzen, OL i Vancouver og Silje Norendal i European X Games. Gruppa har arrangert 2x Europacup(FIS) i brettcross med deltakere fra 17 nasjoner, Norgescup samt diverse klubbrenn mv. Styrets fokus på å sikre økonomien har gitt resultater. Regnskapet viser et overskudd på kr ,28. Likviditeten er god. Sykkel Gruppa har arrangert Norsk Grand National - tempoløpet fra Rødberg til Kongsberg. Rittet hadde noen færre deltakere enn i fjor. I tillegg er det arrangert KIF Tour of Norway for Kids i samarbeid med Norges Cykleforbund som samlet over 260 deltakere, en økning på ca 60 fra i fjor. Norgescup Utfor ble arrangert i Funkelia med ca 80 deltakere. I tillegg er det arangert 2 klubbritt (bakkeritt) fra Saggrenda til Sachse. Gruppa hadde ved årsskiftet 69 medlemmer, og det ser ut som om sykling igjen er «i vinden». Regnskapet viser et underskudd på kr 644,60 for året, men likviditeten er tilfredsstillende. Skøyter Det har vært en nedgang i antall medlemmer i år. Gruppa teller nå 61 hoder mot 74 forrige sesong. Det har også i år vært fokus på rekruttering gjennom skøyteskolen og man ser en liten nedgang i deltakelsen. I tillegg til klubb løp har det vært arrangert et kretsmesterskap med 78 løpere påmeldt. Sportslig sett har det vært gode resultater i gruppe, og det er satt 7 nye klubbrekorder. Gruppa har god økonomi, og regnskapet viser et overskudd med kr for året. Turn Turn er en av KIF's store grupper med 245 medlemmer og aktiverer "barn" fra 2 til 70 år. Antall medlemmer er gått noe ned fra fjoråret.n Det har vært gjennomført aktiviteter og stevner, blant annet rekrutteringsarrangement, tradisjonell juleavslutning og Kangeroos deltakelse i Norske Talenter. Regnskapet viser et underskudd på kr ,-. Likviditeten er god. Barneidretten

5 Barneidrettsgruppa har hatt en "eksplosjon" når det gjelder deltakelse og engasjement. Økonomisk har gruppa ligget under KIF sentralt slik at det ikke foreligger eget regnskap eller budsjett. Pensjonistgruppa Klubbens pensjonister møtes fortsatt på klubbhuset en gang i uken til felles trim og sosialt samvær. De hjelper til med diverse oppgaver og er en viktig ressurs i KIF som vi håper kunne dra enda større veksler på i tiden som kommer. Kongsberg 29.mai, For styret Per Kristian Semmen Leder

6

7

8

9 Årsrapport sesongen

10 1 Administrativt Organisasjon Styremøter Økonomi Sponsor Annet Dugnad Arrangement Renn/konkurranser Andre arrangement Sportslig Høydepunkter Treningsgrupper år og yngre år år og eldre Samlinger Hedring av unge talenter Kurs og utdanning Skiskole

11 1 Administrativt 1.1 Organisasjon Styret har bestått av følgende: Lars Espen Baugerød, leder Erlend Gustad, nestleder Cora Ebner, kasserer Bjørn Isaksen, sponsoransvarlig Vibeke Sundling, styremedlem Følgende har hatt verv: Per mai er vi ca. 200 medlemmer. 1.2 Styremøter Det har vært avholdt 9 styremøter og behandlet 53 saker 1.3 Økonomi Økonomien er generelt god. Det ble et lite undeskudd for 2009 på ca. 7500,- mot et budsjettert underskudd på 46000,-. Dvs. ca ,- bedre en budsjettert. KIF Alpin er i den heldige situasjon at vi har endel faste aktiviteter som bidrar godt på inntektssiden, men det er potensiale for å forbedre inntekssiden ytterligere, bl.a. søknader om støtte fra diverse banker og gavefond og sponsorer. På utgiftssiden har vi stort sett kontroll. Innkjøp av utstyr kan med fordel planlegges enda bedre. 1.4 Sponsor I inneværende sesong har vi hatt avtaler med FMC, Dolly Dimple og Kongsberg Skisenter. Det er inngått en ny klubbavtale med Windsvoll Sport. 1.5 Annet Det jobbes med å etablere nye web sider for KIF samt anskaffelse av økomisystem/avtale med regnskapsbyrå. 3

12 Det er etablert et elektronisk online arkiv hvor all styredokumentasjon lagres. Det er anskaffet klubbdresser (jakke/shorts) i løpet av sesongen.. 2 Dugnad Det har vært avholdt følgende dugnader: Høstdugnad rydding/reparasjon av porter, rydding i målbuer, bygging av rampe ved startbu i Slalåmen. Ok oppmøte. Vårdugnad rydding/avflagging av porter og grovrydding i målbuer. Svært få møtte. KIF kort det er blitt solg ca. 500 KIF kort. Det er meget bra! Skikrodugnad Skikrodugnaden er blitt gjennomført på en god måte takket være Liv Halling! 3 Arrangement 3.1 Renn/konkurranser Vi har i år hatt en arrangementskomité bestående av: Harald Alf Ekberg (leder) Frode Larsen (portvaktansvarlig) Iren Groth Eggar (premieansvarlig) Erlend Gustad (påmeldingsansvarlig) Det er satt på arbeidslister/dugnadslister på forhånd og det har fungert til en viss grad. Det har vært for stort frafall bl.a. av portvakter ifm. enkelte renn, som har ført til hektisk telefonvirksomhet for å skaffe personell den siste uken før rennene. KIF Alpin har avhold følgende renn/konkurranser: Funkeliarennet, 9. og 10.januar FIS renn, 20. og 21. februar Kongsberg CUP, 6. og 7.mars FMC-Cup (klubbrenn), 18. januar, 15. februar og 15. mars. Siste renn inngikk også som sonerenn. Funkeliarennet, FIS rennet og Kongsberg CUP ble alle vellykkede arrangement takket være stor innsats fra mange, men det er viktig å merke seg at uten enkelte ildsjeler hadde det ikke gått! Ifm. FMC-Cup er det rom for forbedringer. Vi har ofte vært forsinket ved oppstart. Det skyldes flere forhold bl.a. mange etteranmeldinger tett opptil og etter annonsert starttidspunkt, samt at vi kunne vært bedre organisert. 3.2 Andre arrangement Vi har også avholdt følgende arrangement: Aktivitesdag på Skrim i oktober Dette ble et meget vellykket arrangement med aktiviteter både for store å små! Over 50 deltok! Foreldrefest i oktober 2009 på Persløkka. Ca. 30 foreldre hadde en hyggelig sosial kveld på Persløkka. 4

13 Gratis skiskole i romjulen. Våre løpere 12 år og eldre stillte som instruktører 3. Juledag. Ca. 30 barn deltok. Kongsberg Skisenter bidro med gratis heiskort. Arrangementet var vellykket og også lærerikt for våre egne løpere som fikk prøvd seg som instruktører. Snowstock. KIF Alpin arrangerte fartsmåling i Slalåmen fredag. Lørdag deltok våre løpere 12 år og eldre som instruktører ifm. Barnivalen, samt at vi også arrangerte fartsmåling i barnebakken. Sponsorarrangement. I mars ble det arrangert SSL konkurranse for Kongsberg Protech Systems. 4 Sportslig Se rapporter fra de enkelte gruppene. Rapportene er vedlagt. 4.1 Høydepunkter Her kan det nevnes mangt, her er noen høydepunkter: Stor deltagelse i våre egne klubbrenn og egne renn i Funkelia saærlig i de yngste årsklassene. Stor deltagelse og gode resultater på Bendit (11 år og yngre), bl.a. topp 10 plassering 4 stk. Kvalifisert til Alpin Landsfinale (12-13 år). Her ble det også topp 10 plassering og 1 til Hovedlandsrenn (14-15 år). Junior I (16-17 år) Norgesmester i Utfor Svært gode FIS resultater for enkeltutøvere OL deltagelse! 4.2 Treningsgrupper år og yngre Over barn har deltatt på treningene. Trenere har vært: Anne Kløvstad Christian Wilhelmsen Kristian Jore Line Langaas Berg Line Spiten Margret Osk Vidisdottir Martine Svang Jakobsen Ole André Granum Torbjørn Nilsen Kjell Herland har organisert treningen! år Inntil 10 løpere har deltatt. Trener har vært: Gudmundur Sigurjonsson 5

14 år og eldre Inntil 15 løpere har deltatt Trenere har vært: Tania Scilimati (hovedtrener) Odinn Gudmundsson Tom Robin Haukland 4.3 Samlinger Våre eldste løpere (11 år og eldre) har deltatt på samlinger i høstsesongen i regi av sonesamarbeidet som er et samarbeid mellom Aron Skiklubb, Drammen Slalåmklubb og Kongsberg-IF Alpin. Samarbeidet vil bli videreført. 4.4 Hedring av unge talenter Maria Gudmundsdottir og Magnus Bjørnnes er begge hedret med 2000 kroner hver av Kongsberg Idrettsråd etter innstilling fra styret! 5 Kurs og utdanning 6 stk. har vært p på trener 1 kurs. 6 Skiskole Ca. 45 barn har deltatt på skiskole. Instruktører har vært: Ellen Langaas Jensen (hovedinstruktør) Mats Hope Håkon Ystenes Halvor Gustad Synnøve Lie 6

15

16 KIF ALPIN RESULTATREGNSKAP 2009 Resultat ÅTD 2009 Pr. dd. 3 INNTEKTER Regnskap-09 Budsjett -09 Avvik 3120 Sponsor , ,00 0, Stevne, arr. inntekter , , , Tilskudd , , , Årskontigent , ,00 980, Dugnad , , , KIF kortet , , , FIS renn , , ,00 Sum , , ,24 8 FINANSINNTEKTER 8010 Renteinnt , , ,98 Sum , , ,98 Sum inntekter , , ,22 4 STEVNE OG AKTIVITETSUTGIFTER 4010 Startkontigenter , , , Startkontigent NM/Hovedlands , , , Stipend 0, , , Innkjøp av varer , , , Stevne, arr. kostnader , ,00-617,30 Sum , , ,63 5 ADMINISTRASJON 5200 Lønn trenere/instruktører , , , Personalkostnad 3 831,40 0, ,40 Sum , , ,80 6 KONTORUTGIFTER 6890 Kontorutgifter 4 672, , ,00 Sum , , ,00 7 DIVERSE UTGIFTER 7210 kontigent og avgift 5 618, , , Reklamekostnad/annonse 3 051, , , Forsikring 3 238, , , Samlinger , , ,00 Sum , , ,12 Sum utgifter , , ,95 Årsresultat pr. d.d , , ,17 1 EIENDELER Regnskap 2009 Regnskap 2008 Omløpsmidler 10 Bank , ,17 12 Kortsiktige fordringer 0,00 0,00 Sum omløpsmidler , ,17 Sum eiendeler , ,17 2 GJELD OG EGENKAPITAL 27 Langsiktig gjeld 0,00 0,00 Sum gjeld 0,00 0,00 29 Egenkapital , ,94 Sum egenkapital 0,00 0,00 Sum gjeld og egenkapital , ,94

17 KIF ALPIN BUDSJETT 2010 Budsjett 2010 KIF Alpin 3 INNTEKTER Budsjett -09 Regnskap-09 Budsjett Sponsor , , , Stevne, arr. inntekter , , , Tilskudd , , , Årskontigent , , , Dugnad , , , KIF kortet , , , FIS renn , , ,00 Sum , , ,00 8 FINANSINNTEKTER 8010 Renteinnt , , ,00 Sum , , ,00 Sum inntekter , , ,00 4 STEVNE OG AKTIVITETSUTGIFTER 4010 Startkontigenter , , , Startkontigent NM/Hovedlands , , , Stipend ,00 0, , Innkjøp av varer , , , Stevne, arr. kostnader , , ,00 Sum , , ,00 5 ADMINISTRASJON 5200 Lønn trenere/instruktører , , , Personalkostnad 0, , ,00 Sum , , ,00 6 KONTORUTGIFTER 6890 Kontorutgifter , , ,00 Sum , , ,00 7 DIVERSE UTGIFTER 7210 kontigent og avgift , , Reklamekostnad/annonse , , , Forsikring 5 000, , , Samlinger , , ,00 Sum , , ,00 Sum utgifter , , ,00 Årsresultat pr. d.d , ,83 0

18 Jeg er med, vi er Kongsberg! KIF FOTBALL ÅRSMELDING FRA SESONGEN 2009

19 1. INNLEDNING KIF Fotball legger herved frem årsmeldingen for FOTBALLSTYRE LEDER: Keith Johansen NESTLEDER: Håvard Revå Styremedlemmer: Tore Engemark, Svein Erik Jonsdal, Kenneth Fredheim, Ivar Fjelle, Tom Steinar Lindås, Terje Bogstrand Fra distriktene: Ivar Vebostad, Åsen, Rune Andersen, Skavanger Heidi Andersen Aaltvedt, Raumyr/Madsebakken Daglig leder: Heidi Ellingsen Daglig leder møter i alle styremøter som referent Økonomi: Anita Lyster Karlsen Revisor: Gunnar Larsen Valgkomiteens leder: Ole Morten Løver, Kristin Korvald, Morten Eriksrød 3. STYREMØTER Det er avholdt 11 protokollert styremøter for KIF fotball. KIF Fotball har også del tatt på kretstinget. Der repersenterte Svein Erik Jonsdal i Kretstinget 5. mars 2010 deltok Hans Kristian Førli. 4. ADMINISTRATIVT Ca 15 mai 2009 ansatte Kif fotball daglig leder Heid Elliingsen på 70% stilling og fra 1 august 100%. Jan Magne Johnsen som var ansatt i 50% stilling på fotball kontoret sluttet i juli. Heidi Ellingsen kom fra Lillestrøm Sportsklubb som adminstrativ leder for Ungdomsavdelingen. Hun har også jobbet markedskoordinator 2 år i Sandefjord Fotball. Heidi Ellingsen som er Kongsberg jente ønsket seg hjem og vi i Kif fotball er veldig glad for å fått Heidi med på laget vårt. Heidi har tilført styre mange nye tanker og tiltak som gjør at Kif fotball kommer videre adminstrativ og sportslig. Kif fotball er den største breddeklubben i Buskerud. Heidi Ellingsen har sammen med styre startet en ny sportslig og adminstrative utfordring i at vi i løpet av 2009 klart å slå sammen klubben til en klubb. Før har distriktene hatt ansvaret for 5 og 7 fotballen både sportslig og økonomisk, men fra 2010 er Kif fotball organisert under et tak. Dvs at Heidi er daglig leder for ca 850 barn, ungdom og voksende fotballspillere. Dette blir en stor utfordring i 2010 sammen med styre. Anita Lyster Karlsen har hatt regnskap og kiosk i 2009, men ønsket å gi seg nå til nytt år. SMB økonomi & regnskap har overtatt regnskapsføringen for Kif fotball. Takk til Anita for en fantastisk jobb som er blitt gjort. Jeg vil også takke Kenneth Fredheim for en storartet innsats som leder og styremedlem i 10 år uten han ville ikke Kif fotball vært der de er i dag. Han forsetter som trener og er med i Sportslig utvalg. Takk også til resten av styre og til de som ikke tar gjenvalg. KIF Fotball har et mål om å bli bedre på kommunikasjon og service og vi føler at vi er på rett vei. Styre har tatt en besluttning om at vi må ha bedre websider og vi har hatt Tom Steinar Lindås på denne jobben i 2009.Sidene er oppe og opplæring er i gang og vi ser at dette er på riktig vei håper vi at vi har all informasjon på webben vår. 5. FOTBALLBANER SOMMER OG VINTER Baneutvikling har vært det viktigste satsningsområdet til KIF Fotball fra Det flerårige arbeidet og gode diaslogen med kommunen har endelig gitt resultater. Raumyrbanen har få kunstgress i løpet av høsten og det vil også bli bygget 2 7-er kunstgressbaner på Gamlegrendåsen. I Idrettsparken har vi fått 2 kunstgressbaner, en på sletta til det nye hoppanlegget og en ved Skavanger skole. Wennersborgbanen vil i høst bli omgjort til midlertidig parkeringsplass, men om 1 til 2 år så vil vi få tilbake et topp nærmiljøanlegg med bl.a. en 7-er kunstgressbane med lys. Vår største utfordring er allikevel mangelen på vintertreningsanlegg. I dag har vi stagnasjon i ungdomsfotballen fordi vi ikke kan tilby treningsanlegg for vintertreningen. Våren 2008 startet vi en positiv utvikling på et samarbeidsprosjekt med Skrim-Fotball om planlegging innendørs fotball/ plasthall på 40x60 m. Skrim har fått muligheten til å starte på dette prosjektet og vi i Kif fotball og Kif hovedstyre må jobbe videre med kommunen for et anlegg i bysentrum. Vi føler at hovedstyres eiendomsgruppe har kommet med et godt alternativ, men vi må sette press på dette så det ikke går 10 år før noe skjer. I samarbeidsavtalen med Skrim har vi lovet hverandre halltid i påvente av at hall 2 bli ferdig 6. UTVIKLINGSARBEIDET/BARNEFOTBALLEN KongsbergLigaen har også det siste året befestet sin sterke posisjon. Flere lag enn noen sinne deltar, og vi har dessverre også måtte si nei til flere lag. Banekapasiteten legger begrensninger for å ha med mer enn rundt 40 lag. I år gjennomførte vi også 4 turneringskvelder på Skrimsletta. Dette var en del som et bidrag til å styrke samarbeidet med Skrim. Vil også rette en stor takk til Ole Morten Løver som har stått bak Kongsberg liga og cuper i alle år sammen med Roy Egil Løver og mange andre hjelpere for en fantastisk jobb dere har gjort. Nå har dem levert staffetpinnen til distriktene som skal forsette Kongsberg ligaen og Cuper i samme ånd og være med å videre utvikle dette. Kongsberg Gruppen er hovedsponsor for Kongsberg Liga Volvo Aero Norge er vår sponsor og samarbeidspartner for fotballakademiet. Lps Teknikkskolen ble avholdt 5 ganger vår og høst og delt i to, ferdigheter og keeperskole. En hovedintruktør og 2 hjelpe trenere. Deltagere er 10 til 12 år fra alle distriktene Samarbeidet med Kongsberg Gruppen, Volvo Aero og Lp har vært veldig godt. Takk for godt sportslig samarbeid. 7. SPONSORER Våre sponsorer står også i 2009 for ca 60 % av det økonomiske bidraget til fotballgruppa. Selv i finaskrisa har vi hatt med våre sponsorer. Budsjettet vi hadde satt i 2009 med et underskudd på ca gikk som forventet og vi hadde ingen hel med å skaffe flere sposorer. Vi hadde også satt ned en egen sponsor/arrement gruppe, men uten hel til å klare å få inn mere penger. Vi merker allikevel at den sponsorvekst vi har håpet på er mer krevende å få til. Fotball gruppa må nok i større grad satse på andre inntekstmuligheter for å sikre seg en robust økonomi framover. Av våre i alt nær 20 sponsoravtaler (som er 3-årige) løper de fleste ut 2009 sesongen. Derfor har styre jobbet veldig mye med reforhandling av disse avtalene og andre inntektsmuligheter. Vi kan si hatt styre har gjort en god jobb på dette og kan legge frem et godt 2010 budsjett. 8. SPORTSLIG 2009 har hvert et passe sportslig år for KIF Fotball. Synd at så mange sluttet på damelaget etter endt sesong at vi dessverre ikke klarte å stille med et damelag i 2010 sesong. Årsberetning fra alle lag ligger som vedlegg. Vi i Fotball styre har mange utfordringer på utvikling av både spillere, trenere og oppmenn. Vi ønsker at vi også skal ha mulighet til å sende flere på kurs og ikke minst å starte en god opplæring før alle kommer opp i 11 fotballen. Dette gjelder også for dommer. Kif fotball har klart å sette ned et Sportsligutvalg som nå er aktivt fra 2010 se navn. Det skal også startet et trener forum i Jeg er stolt som leder over hvor mye vi har klart å få til i Kif fotball i Takk til alle spillere, trenere, dommere og oppmenn/kvinner og alle foreldre mm. Uten denne innsatsen hadde vi ikke fått disse god resultatene. Lykke til i 2010.

20 9. ØKONOMI Kongsberg IF, Fotballgruppa 2009 RESULTATREGNSKAP 2009 Balanse Note 1 Personalkostnader Det er avstatt for 6.lermin arbeidsgiveravgift og skattetrekk Det er avsatt for feriepenger 2010 og arbeidsgiveravgift på disse Note 2 Kommunen har ikke sendt faktura på i baneleie for årene 2008 og 2009

21 10. REVISJONS BERETING

22

23

24 Årsrapport KIF friidrett 2009/10 Friidrettsgruppas målsetting Friidrettsgruppa vil sikte mot et miljø som fremmer livskvalitet gjennom vennskap, trening og konkurranser. Det skal satse på eliteutøvere som grunnlag for økt bredde. Det skal være gøy å være med i friidrettsgruppa. Den personlige rekorden er viktig. Styret 2009: Leder og medhjelper: Kjetil Hannemyr og Karl Evald Wigestrand Nestleder: Terje Fjeldheim Ungdomsrepresentant: Karl Evald Wigestrand Kasserer: Kenneth Semmen Mosjonsløp: Roy Tollefsen Statistikk ansvarlig: Terje Fjeldheim Trener yngre utøvere: Kenneth Semmen Trener eldre utøvere: Terje Fjeldheim/ Knut Henrik Skramstad Anleggs ansvarlig: Terje Fjeldheim Webansvarlig: Karl Evald Wigestrand Styremedlemmer: Amund Engen Bogetvedt og Magnus Vik Sesongen 2009 Den negativ trenden når det gjelder deltakelsen på våre karusellstevner fortsatte dessverre. Etter å ha mistet flere av våre beste yngre utøvere, ble det relativt få resultater. Vi fikk inn noen nye unge utøvere, men vi er blitt ganske få på treningene. Anlegg og utstyr: Stavmatta var nede i Kongsberghallen i år igjen. Det hjelper å kunne trene stav inne, da dette er en sjelden ting her i landet. Det finnes problemer med dette stedet. Det er for eksempel veldig kaldt, og vi satte ny kulderekord med 4 grader. Da er det vanskelig å få til en god trening. En annen ting med dette stedet er at det er veldig dyrt, og med en så skrøpelig økonomi som gruppa har, må vi vurdere om det er best å trene et annet sted neste vinter.

25 Planene om en friidrettsbane forsvant fra våre fingre for denne gang, men vi jobber videre mot neste kulturanleggsplan. I mellomtiden har vi diskutert mye med hovedstyre om en løsning i Kongsberghallen, med ordentlig dekke, og gode muligheter for å drive friidrett uten å fryse. Gode resultater: I år fikk friidrettsgruppa en av Buskerud Friidretts Krets bestemannspremie. Kjetil Hannemyr ble den stolte vinneren. Dette viser at gruppa fortsatt har slagkraft. Kjetil Hannemyr: Kjetil fortsatte i innendørs UMn der han slapp året før, med å hoppe 3,40. Men allerede første utendørsstevne var det ny pers på 3,50, og helga etter økte den til 3,70. Denne besto til august der den ble øket til 3,80 før den siste persen ble satt i UM på 3,81. sesongen var vellykket med mange gode opplevelser. Knut Henrik Skramstad: Evigunge Knut tok også i år flere medaljer i internasjonale mesterskap, på tross av litt plager med skader i vinterhalvåret. Tinestafetten: Tinestafetten ble også i år arrangert i samarbeid med 2. klasse på idrettslinja. For første gang skulle Kjetil prøve seg som leder for arrangementet. Dette var nesten dobbelt så stort som rekorden fra året før. I tillegg til dårlig vær, ble det mye arbeid, og en veldig lang dag. Men stort sett var arrangementet vellykket, selv om noen lærere ble utålmodige mot slutten. Veteranfriidrett: KIF friidrett har mange gode veteraner. Rigmor Grimnes, Inger Austbø og Hanna Blom Breivik representerte damene og fikk flere medaljer. KIF er helt i norgestoppen med veteranene sine. Økonomi: Vi fikk inn to årsavgifter denne sesongen siden vi var litt treige med å sende dem ut i fjor. Dette gav en oppsving i forhold til året før. I tillegg har vi fått solgt flere kif kort, og utøverne som deltar på stevner har brukt mer av sine egne penger som del av kriseplanen satt opp etter katastrofen i fjor.

26

27

28 Årsberetning KIF Ishockey Sesongen 2009/2010

29 Innhold 1. Organisasjon 2. Instruksjon og trening 3. Dommere 4. Arrangementer 5. Sportslige resultater 6. Økonomi 7. Diverse 1. Organisasjon Postadresse: Postadresse: GR Kongsberg IF - Ishockey v/svein Foss Besøksadresse: Numedalsveien 80 Postnummer: 3612 Kontonummer: Telefon: Telefax: E-post: Hjemmeside: Stiftet dato dd-mm-åååå: Allianseklubb: Sentrale funksjoner Funksjon Idrettsnummer Fornavn Etternavn Leder M250753JON02 Svein Foss Nestleder M290359BER01 Bernt Søraa Styremedlem Harald Ånnestad Styremedlem Andreas Johanson Styremedlem Tine Reiten Styremedlem Morten Ingebrigtsen Økonomikontakt M010160KAJ02 Roy Harald Hove Dommerkontakt M250753JON02 Svein Foss Leder ishockeyskole M250753JON02 Pia Tveitstulen Web-ansvarlig M050654IDA07 Idar Liljedal Lagledere og trenere

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

ÅRSBERETNING ASKER SKØYTEKLUBB SESONGEN /2010

ÅRSBERETNING ASKER SKØYTEKLUBB SESONGEN /2010 ÅRSBERETNING ASKER SKØYTEKLUBB SESONGEN 2009/20 /2010 Regnskapsperiode 01.01.2009 31.12.2009 1. Sammendrag Asker Skøyteklubb ønsker å gi et godt tilbud til alle som har lyst til å gå på skøyter. Klubben

Detaljer

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014 1 TSK-huset 25 år 1989 2014 Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 2 Minneord Ruth Løften Med Ruths bortgang døde klubbens eldste medlem i 2013. Hun var født 19. november 1922. Hun var medlem

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett 1 Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag 25. november 2009 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Valg av møteleder og to personer til å skrive under møteboka.

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer!

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer! STYRET; Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Johnny William Lorentzen Kjetil Mathisen Anne Trondsen Kari Bentzen Tom Ragnar Andersen (som gruppeleder barneidrett) Vara Turid Torgersen (1) Lotte

Detaljer

Årgang 85 Nr. 3-2014 nr. 424. Sykkel-Vm. til Bergen 2017. Stian remme. legger opp! www.fanail.no

Årgang 85 Nr. 3-2014 nr. 424. Sykkel-Vm. til Bergen 2017. Stian remme. legger opp! www.fanail.no Årgang 85 Nr. 3-2014 nr. 424 MEDLEMSBLAD FOR FAN A IDRETTSLAG Sykkel-Vm til Bergen 2017 Stian remme legger opp! www.fanail.no 2 3 FANAVARDEN - Medlemsblad for Fana Idrettslag - stiftet 3. mars 1920 INNHOLD

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Badet kulturtun 4 februar 2015 Årsmøte Agenda for årsmøtet 4. februar 2015: 1. Valg av møteleder og referent 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 3.

Detaljer

SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008

SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008 SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008 SPORT A-LANDSLAGET Vi visste at vår tredje sesong som A-nasjon ville by på utfordringer, med tanke på at vi havnet i en meget tøff innledende pulje. Sesongen startet med Euro

Detaljer

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen Årsmøte i KIF Håndball 8.april 2015 kl. 18.00 Møterom, Gimlehallen 2015 Årsmelding Regnskap med revisjonsberetning Forslag til kontingent Strategiplan 2015-2018- Budsjettforslag - Valgkomitéens forslag

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL Foto: Simon Vinnes INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Innkalling 1. Styrets oppsummering 2. Styret 2012 2.1. Styrets sammensetning 2.2. Styrearbeid 2.3. Representasjon 3. Sportslig

Detaljer

Nytt klubbhus/garderober på Nesttun Idrettsplass!

Nytt klubbhus/garderober på Nesttun Idrettsplass! Årgang 85 Nr. 2-2014 nr. 423 MEDLEMSBLAD FOR FAN A IDRETTSLAG Nytt klubbhus/garderober på Nesttun Idrettsplass! Nytt klubbhus - 10 Jan Fjærestad, trener - 13 Damefotball 10 år - 15 Fana sykkel- og løpsfestival

Detaljer

Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427. Foto: Fanaposten EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. Jublende jenter for FRA TROND MOHN!

Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427. Foto: Fanaposten EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. Jublende jenter for FRA TROND MOHN! Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427 MEDLEMSBLAD FOR F ANA IDRET T SLA G Foto: Fanaposten Jublende jenter for EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. FRA TROND MOHN! 2 2 FANAVARDEN «Frende sine kunder opplever et godt samsvar

Detaljer

Hovedstyrets Årsberetning

Hovedstyrets Årsberetning 10.02.2013 Hovedstyrets Årsberetning 2012 Innhold: 1 Innledning 2 Tillitsvalgte 2012 3 Aktivitet 4 Medlemmer 5 Økonomi 6 Konklusjon 1 ÅRSMØTE FOR 2012 ÅRSTAD IL Saksliste: Sak 1 Sak 2 Åpning Konstituering

Detaljer

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1 Dagsorden årsmøte 1999. Stadsbygd Idrettslag avholder årsmøte mandag 29. nov. 1999 kl 19.30 i Granlund skihytte. Saksliste: 1) Godkjenning av dagsorden. 2) Valg av møteleder og to personer til å underskrive

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

OI-AVISEN NR. 4-2008 VINTERBLADET

OI-AVISEN NR. 4-2008 VINTERBLADET OI-AVISEN NR. 4-2008 VINTERBLADET INFORMASJONSORGAN FOR OPPEGÅRD IDRETTSLAG INFORMASJONSORGAN FOR OPPEGÅRD IDRETTSLAG Foto: Marianne Kjær Østre Greverud Idrettspark har vært flittig i bruk denne høsten.

Detaljer

Nyhetsbrev - Loddefjord Fotball April 2015 LODDEFJORD IL EN KLUBB Å VÆRE GLAD I

Nyhetsbrev - Loddefjord Fotball April 2015 LODDEFJORD IL EN KLUBB Å VÆRE GLAD I Nyhetsbrev - Loddefjord Fotball April 2015 LODDEFJORD IL EN KLUBB Å VÆRE GLAD I FORMANNENS ORD ENDELIG ER DET VÅR I LUFTEN OG SNART SESONGSTART. DETTE ER DET VI HAR LENGTET ETTER GJENNOM HELE VINTER, HVOR

Detaljer

FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER

FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER ÅRSMELDING 2008 FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER ÅRSMØTE Håkons Hall, Olympiaparken ONSDAG 28. JANUAR 2009 KL. 1900 SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenne innkalling og saksliste 3. Valg av dirigent og sekretær

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 16. februar 2011 115. Driftsår sesongen 2010 1 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer