Størst i verden RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Størst i verden RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ"

Transkript

1 Kunstnerparet i Bodø som har sans for eiendom s. 24 Løssalg kr. 40,- NR. 1, 2003 Fjord Marin i Sandnessjøen: Størst i verden RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ på torskeoppdrett Torskeoppdrett som næring vokser med rakettfart. I løpet av de siste 16 månedene er antallet konsesjoner for torskeoppdrett mer enn fordoblet. I løpet av noen år blir Fjord Marin ASA og Håkon Grade (bildet) verdens største aktør på torskeoppdrett. Se side 7 filialpolitiker Petter Thomassen Leder side 3 Energiminister Einar Stensnes Side 22 søvngjenger TFDS kjøper Fjord Line og går på Oslo Børs: TFDS redder synkende skute Fjord Line har de siste tre hele regnskapsår hatt samlet tap på 163,5 millioner kroner på driften av sine tre store passasjerferger. For 2001 ble underskuddet etter skatt 34,7 millioner kroner. Men nå er bruden pyntet. Til oktober år 2002 hevder selskapet å ha kommet på rett kjøl med et overskudd på 32,7 millioner kroner. Side 21 Tor Lægreid har vært på handletur i Bergen, og går nå på Oslo børs med TFDS.

2 2 Tungt konsulentmiljø etablert i Tromsø TCG Tromsø Consulting Group AS, startet sin virksomhet tidlig på nyåret Bak selskapet som har base i Tromsø står konsulenter med betydelig erfaring fra så vel konsulentvirksomhet som ledende stillinger i norsk og nordnorsk næringsliv. Felles profilering - TCG er en overbygning og det felles selskap vi ønsker å bruke i profilering og markedsføring av vår virksomhet. Innenfor rammen av TCG er virksomheten i stor utstrekning basert på nettverkssamarbeid. Vi som er under paraplyen TCG har våre egne selskaper og har ansvar for egen økonomi gjennom disse, sier etablereren Sigurd Larsen. - Med vår bakgrunn fra næringslivet er det kanskje ikke så unaturlig at våre oppdrag i stor utstrekning er knyttet til næringslivet. Midlertidig ledelse av bedrifter (interimsledelse), prosjektog prosessledelse, styreverv, lederrekruttering, reorganisering og restrukturering av foretak er eksempler på oppdrag som vi har vært og er inne i. I en del av disse oppdragene samarbeider vi tett med andre kompetansemiljøer. Utstrakt nettverkssamarbeid med ulike kompetansemiljøer står sentralt i vår strategi. Dette gjør at vi i stor utstrekning kan skreddersy løsninger tilpasset den enkelte oppdragsgiver, sier Sigurd Larsen. PÅ DEN ANNEN SIDE Kamp mot filialisering: Et skritt i riktig retning Det er i ferd med å utvikle seg en offentlig debatt om nytten av å ha tre fylker i Nord- Norge. Professor Kjell Arne Røvik dro i gang debatten der han tok til ordet for en nordnorsk region der fylkesgrensene er brutt ned. Nå tar administrerende direktør Hans Olav Karde i Sparebank1 UTFORDRER NORDNORSKE PATRIARKER: Det er i ferd med å utvikle seg en offentlig debatt om nytten av å ha tre fylker i Nord-Norge. Professor Kjell Arne Røvik dro i gang debatten der han tok til ordet for en nord-norsk region der fylkesgrensene er brutt ned. annet å å Innkjøp av elektrisk kraft f øyt å e ter r. f å or vå e tef fø øljefor e. ør vi aller ornø. ør å? Det er bå Nord-Norge til ordet for det samme. Tanken bak er at Nord-Norge som en egen region vil stå langt sterkere enn med tre fylker og egne politikere som kjemper for hver sine særegne saker. Dette er skritt i riktig retning om Nord- Norge skal kunne fremstå som en enhetlig og slagkraftig region, selv om det vil ta lang tid før lokaliseringskrangel mellom Bodø, Tromsø, Narvik osv kan være historie. Til Dagens Næringsliv sier Karde følgende: - Vi bør våge å tenke nytt for å gi varig vekst i det konkurranseutsatte næringslivet her nord. Det skjer svært mye positivt, store næringer som fisk, handel og reiseliv er i store strukturendringer. Snøhvit kommer med sine sjanser, mener Karde. - Mer vekst i det offentlige og i tjenesteytende næring betyr mer sentralisering. Vekst i konkurranseutsatt næring kan være med på å bremse eller stabilisere det. Da trenger man nordnorske politikere som sloss for landsdelen, og ikke bare for sin egen lille tue. For å kunne gjennomføre en slik omorganisering og gi en nordnorsk region spydspiss, mener Karde at man må rydde opp i det offentlige. Vi kunne ikke vært sagt bedre selv. Dessverre vil det være behov for at mange av dagens politikere må gjøre fundamentale endringer i sin virkelighets oppfatning og beslutningstaken for at Nord- Norge skal fremstå som en region og ikke bare være sammensatt av politikere som kjemper for sitt lokale Bodø, Tromsø, Kirkenes, Narvik osv. produkt «P or m v ø som risik edet hånd- teres innenfor forn. Vår å sine. La Isha v kraftmarkedet! kedet! NæringsRapport Nr Ring og pr aft- ørn Iversen. Tlf E-post: avskraft.no avskraft.no Din energipartner i nord BJØRKMANNS, ALT TA Velkommen til: Næringslivsdagene mars: Konkurransefortrinn for næringslivet Innovasjon, regionalisering og nye virkemidler 20. mars: Marine ressurser billige til salgs? (fangst, oppdrett) 20. mars: Kompetanse som grunnlag for konkurransekraft Er det nå fremtidens vinnere satser? Mer informasjon? Kontakt: Forskningsparken i Tromsø AS, 9291 Tromsø Tlf Fax E-post: Les også mer på Internett: Påmelding via Internett mulig. FORSKNINGS PARKEN I TROMSØ TROMSØ KOMMUNE

3 LEDERSIDEN 3 Petter Thomassen - en filialpolitiker Det er tragisk at Nordlandsbanken nå er i ferd med å bli historie som en selvstendig bank. Landsdelen hadde hatt behov for en regionalbank uten at den kan oppfattes som en filial av DnB. Vi synes også at det er prisverdig at det iverksettes et lokalt engasjement for å prøve å beholde banken på lokale hender. Men det virker ikke troverdig når Petter Thomassen er en av frontfigurene. Han er og blir en filialpolitiker uten visjoner for Nord-Norge som landsdel. Når han snakker om Nord-Norge mener han egentlig Bodø, og uhyre sjelden noe annet. Som politiker er han dessverre ikke alene om å ha denne talefeilen. I Troms er Ronald Rindestu ikke ett hakk bedre. De er begge visjonløse politikere som bidrar til en filialisering av Nord-Norge fremfor utvikling av Nord-Norge som landsdel. En må gå litt over to år tilbake i tid for å finne årsaken til vårt kraftige utfall mot Petter Thomassen. Vi tror at Nordlandsbanken kunne vært reddet som en selvstendig bank om politikerne den gang hadde holdt fingrene fra fatet og latt vært å blande seg inn i prosessen til det som kunne blitt Nord-Norges største selskap. Troms Kraft og Salten Kraftsamband undertegnet høst- Uten uredde politikere som kan la være å blande seg inn i fornuftige selskapssamarbeid/fusjoner og politikere som virkelig mener noe med en nord-norsk visjon, vil dessverre ikke landsdelens næringsliv utvikle seg mot annet enn filialisering. en 2000 en samarbeidsavtale om ett tett samarbeid der også fusjon lå i kortene. Det ville gitt et kraftselskap som også ville hatt nasjonal betydning. Og det er nettopp selskaper av nasjonal betydning en Best? Kjøbenhavn fremfor Tromsø Petter Thomassen? må få til i Nord-Norge om en skal ha en regional visjon. Dessverre gikk samarbeidet mellom Troms Kraft og Salten Kraftsamband i vasken etter at lokal- politikere i Bodø, med Petter Thomassen som en av hovedfigurene, blandet seg inn. I tolvte time mente Thomassen og hans meningsfeller at Bodø Energi skulle inngå ett tettere samarbeid med Salten Kraftsamband i stedet for med Troms Kraft. Resultatet har så langt blitt at en fusjon mellom Bodø Energi og Salten Kraftsamband er utelukket. I stedet er danske Energi2 i ferd med å kjøpe seg opp til å bli en betydelig aksjonær i Salten Kraftsamband. Vi spør Petter Thomassen; - Er danske Energi2 bedre som storaksjonær i Salten Kraftsamband enn et fusjonert Troms Kraft Salten Kraftsamband? Hadde politikerne latt samarbeidet mellom Salten og Troms Kraft fått utvikle seg i fred, ville det gitt et kraftselskap med nettoverdier på mellom seks og sju milliarder kroner. Det ville dessuten vært et selskap uten gjeld av betydning. Og ikke minst ville det gitt et nord-norsk selskap av en størrelse som også hadde hatt nasjonal betydning. Det lå i kortene at det fusjonerte Troms Kraft-Salten Kraftsamband skulle drive aktiv næringsutvikling i hele Nord-Norge både gjennom å tilknytte seg enda flere kraftselskaper i regionen, og gjennom betydelige investeringer i lokalt næringsliv. Om det da hadde vært økonomisk fornuftig ville et selskap som et fusjonert selskap kunne ha økonomiske muskler til å redde Nordlandsbanken i den krisen banken nå kom opp i. Ingen andre nord-norske selskaper har hatt muskler til å gjøre det. Det finnes ikke så mange områder Nord-Norge kan få selskaper av nasjonal betydning. Det ene området har vi allerede nevnt Kraft. Forøvrig er fiskeri inkludert oppdrett ett annet slikt område; - sist, men ikke minst er transportnæringen også et slikt område. Også innen transportnæringen klarte politikere, les Rindestu, å ødelegge en fusjon som kunne bidratt til å få til et transportselskap av nasjonal betydning. På lokaliseringsdebattens alter mellom Tromsø politikere og Narvik interesser, har en i stedet blitt sittende igjen med to skadeskutte hurtigruteselskaper. Uten uredde politikere som kan la være å blande seg inn i fornuftige selskapssamarbeid/fusjoner og politikere som virkelig mener noe med en nord-norsk visjon, vil dessverre ikke landsdelens næringsliv utvikle seg mot annet enn filialisering. Krisetider vil komme og da er det storkapitalen fra Oslo, Kjøbenhavn eller Brüssel som slipper til. Store og solide regionale selskaper av nasjonal betydning er en forutsetning for en visjon om et regionalt bærekraftig næringsliv der landsdelens egenart aktivt ivaretas. Et skritt i riktig retning Petter Thomassen - en filialpolitiker Vinnerbedriftene på tapstoppen Nordic Sea Holding slaktes Dyrere garantier for kjøperne Torsken skyter fart Fjerner en flaskehals - skaper en annen Vil bli verdens største Skal klekke et helt Lofotfiske INNHOLD NR : Tror på torsk Svak markedsføring eller ressursknapphet Kverner vis av bildekk for sementindustrien..9 Krangel om «blomsteraksjer» Ofret helsa for Norges oljerikdom Skandaløs granskning Uoversiktlig sammenrøre i Narvikgården AS Narvik øker sterkt Tjener ikke penger Kjøpekraftig prostatagjeng Presset på pris Jorda rundt for å snorkle med spekkhoggerne Positive SND-vedtak Nærkryssord TFDS redder synkende skute Hva var det vi sa Et elendig bankhåndtverk Spellemann med sans for eiendom NæringsRapport ANSVARLIG REDAKTØR: Leiv Berg Utgiver: NæringsRapport, Grønnegt. 32, 4. etg., postboks 1166, 9262 Tromsø Tlf.: Fax : Markedskonsulenter Dag Danielsen Bjørn Kristian Strige Journalister: Finn Bjørnar Hansen, Arne Eriksen, Anne Lene Lie, Knut Ørjasæther, Odd Mikalsen, Lars Antonsen Sideproduksjon: BokstavHuset AS Trykk: Harstad Tidende, Annonse-/abonnementshenvendelser: Tlf.: Abonnementspris kr. 500,- pr. år NæringsRapport Nr

4 4 FISKERINÆRINGEN SND Invest kunne velge og vrake: «Vinnerbedriftene» på tapstoppen SND Invest AS kunne velge å vrake da selskapet gikk tungt inn i et par utvalgte bedrifter innen fiskeindustri i Nord-Norge, for å bidra «..i utviklingen av vinnerbedrifter», som er selskapets generelle målsetting. SND Invest er statlig eid, og kaller seg landets ledende ventureselskap. Likevel er de foretakene som SND Invest engasjerte seg tungt i, de selskapene som har tatt de største tapene i nordnorsk fiskeindustri de siste tre årene. SND Invest AS hadde i 2001 engasjement i to nordnorske fiskeindustribedrifter. Selskapet hadde betalt 22 millioner kroner for sin 13,3% andel av aksjene i Nordic Sea Holding AS, og 54,2 millioner kroner for 18,4% av aksjene i West Fish-Aarsæther AS. I tillegg hadde SND Invest AS betalt 28,6 millioner kroner, via sitt datterselskap Venturefondet AS, i Nordnorsk Vekst AS, som var hovedaksjonær i Nordic Sea Holding AS, med nesten 40% av aksjene, inntil West Fish Aarsæther fikk overta 45,8% i desember. Direkte og indirekte hadde SND Invest et engasjement på ca. 95 millioner kroner i fiskeindustri i Nord-Norge. Størst i bransjen Mens andre mindre fiskeribedrifter har greid å holde hodet over vannet i disse vanskelige tider, har West Fish- Aarsæther og Nordic Sea Holding AS til sammen tapt 380 millioner kroner fra 1999 til og med år 2001, og sannsynligvis nærmere 450 millioner kroner på fire år etter år De to konsernene hadde til sammen en omsetning på mer enn 2,6 milliarder kroner i år 2000, og de solgte for vel to milliarder kroner i Det er ventet at de samlede salgstallene for 2002 vil ligge godt under to milliarder kroner. Som største aksjonær i West Fish Aarsæther har SND Invest hatt avgjørende innflytelse på de disposisjoner som styret i denne bedriften har gjort. Ved direkte og indirekte representasjon, via Nordnorsk Vekst, har SND Invest hatt full kontroll med konsernet Nordic Sea Holding AS. For tidlig å vurdere Det er for tidlig å uttale seg om vi har greid å realisere våre ambisjoner med Nordic Sea Holding og West Fish Aarsæther, sier administrerende direktør i SND Invest AS, Thor Svegården. Historien skrives ikke etter bare tre år. Det er tale om langsiktige investeringer. Han viser til at bransjen generelt presterer svært dårlig for tiden, og det er for Svegården umulig å si hvordan West Fish Aarsæther og Nordic Sea Holding har skåret i forhold til andre bedrifter innen hvitfisksektoren. Svegården mener SND Invest ikke har hatt så stor innflytelse i de tre aktuelle bedriftene Nordnorsk Vekst, Nordic Sea Holding og West Fish Aarsæther. SND Invest har hatt en en mindre aksjepost og plass i styret i hver av bedriftene. De to bedriftene Nordic Sea Holding og West Fish Aarsæther har tapt til sammen 380 millioner kroner på tre år til og med De samlede tapene vil sannsynligvis nå 450 millioner kroner når tallene for 2002 foreligger. Dette blir ikke kommentert av Thor Svegården. SND Invest har samlet engasjement på ca 105 millioner kroner i Nordic Sea Holding, Nordnorsk Vekst og West Fish Aarsæther. Vil SND Invest ta avskrivinger på disse postene i regnskapet for 2002? Dette dreier seg om kjøp av aksjer, og da tar vi eventuelt tap eller gevinst når aksjene realiseres, ikke før, sier Svegården. Det er jo stor aktivitet i begge disse bedriftene på sjø og på land, de har mange ansatte, mens mange andre bedrifter har lagt ned, så de presterer jo ikke så veldig dårlig, mener Svegården. Når det gjelder påstander om FOR TIDLIG Å VURDERE: Det er for tidlig å uttale seg om vi har greid å realisere våre ambisjoner med Nordic Sea Holding og West Fish Aarsæther, sier administrerende direktør i SND Invest AS, Thor Svegården. at Nordic Sea Holding bryter leveringsforpliktelser med sine trålere, noe som er positivt bekreftet av fiskeriminister Svein Ludvigsen i «Fiskeribladet», er det SND Invests holdning at bedriftene til en hver tid skal forholde seg til gjeldende lover og regler, sier administrerende direktør Thor Svegården. Thor Svegården har representert Venturfondet/SND Invest i mange år i styrene for Nordnorsk Vekst, Nordic Sea Holding og West Fish Aarsæther. Arne Eriksen NæringsRapport Nr

5 FISKERINÆRINGEN 5 Nordic Sea Holding slaktes Eierne av konsernet Nordic Sea Holding AS, de to statlige selskapene SND Invest AS og Nordnorsk Vekst AS, fortsetter slaktingen av Nordic Sea Holding. En trålerkonsesjon som Nordic Sea Holding overtok fra Øystein Jørgensen i Båtsfjord, forsøkes nå solgt til et Møre-rederi. West Fish- Aarsæther, der SND Invest er største aksjonær, er blitt deleier i Nordic Sea Holding og kan velge ut hva de kan bruke. Nå er Nordic Sea Holding i ferd med å selge en torsketrålkonsesjon og en konsesjon for reketråling på hele 380 kubikkmeter, til et Mørerederi. Det gjelder konsesjonene som ligger i selskapet Nordfjord Havfiske AS, som Nordic Sea Holding overtok ved fusjonen mellom Jørgensen Holding og Myre Fiskeindustri i Salget søkes imidlertid gjennomført på en måte som Fiskeridirektoratet har store problemer med å godkjenne. Fartøyet «Nordfjordtrål» ble i år 2000 overført uten rettigheter fra Nordfjord Havfiske AS til Øksnesfisk AS for å fiske på rettigheter som lå i dette selskapet. Tidlig i høst overtok Nordfjord Havfiske AS, som eies 100% av Nordic Sea Holding, tråleren «Atlantic Star» (tidligere Polar Arfivik») fra Grønland. Fartøyet er kjøpt med kreditt på 100 millioner kroner fra Rosund AS. Rosund AS er det samme Møre-rederiet som i 1999 kjøpte fabrikkskipet «Kongsfjord» fra West Fish-Aarsæther. «Atlantic Star» er en stortråler på 60 meters lengde og 1949 bruttoregistertonn, bygd i Den framtidige eieren av fartøyet, rederiet Rosund AS på Møre, tok pant i fartøyet for 100 millioner kroner samme dag som skjøtet på fartøyet ble tinglyst på Nordic Sea Holding har i realiteten fått leie fartøyet «Atlantic Star», for at Rosund AS på Møre kan få kjøpe konsesjonene som ligger i selskapet Nordfjord Havfiske AS når «Atlantic Star» leveres til Rosund AS. Nordfjord Havfiske AS. Få uker etter at båten var tinglyst som Nordfjord Havfiske sin eiendom, sendte Rosund AS søknad til Fiskeridirektoratet om å få kjøpe samtlige aksjer i Nordfjord Havfiske AS. Rosund forestår driften (management) av «Atlantic Star» via selskapet Fiskerikompetanse AS i Ålesund, og har full kontroll over fartøyet mens det er i Nordfjord Havfiskes eie. Da Nordic Sea Holding AS overtok Nordfjord Havfiske AS med stortråleren «Nordfjordtrål» i 1999, var det knyttet følgende leveringsforpliktelse til torsketrålkonsesjonen: «Fangstene skal i hovedsak leveres og videreforedles i Båtsfjord». En slik betingelse regnes ikke for å være særlig problematisk for eiere som ønsker å få høyest mulig pris for fangsten. Konsesjon ikke salgbar Det er ikke lov å selge en rettighet til å fiske, for eksempel en konsesjon for torsketråling. Det er imidlertid helt vanlig at når fartøy med konsesjoner selges, så er det konsesjonen som kjøperen er ute etter og betaler for. Kjøperen må imidlertid kjøpe fartøyet for å få tak i konsesjonen. I dette tilfellet går Rosund AS og Nordic Sea Holding AS et skritt videre. Rosund har i realiteten lånt ut «Atlantic Star» til Nordfjord Havfiske AS, for at Rosund skal kunne få med seg torske- og reketrålkonsesjonene når Rosund får fartøyet tilbake. I stedet for at Nordic Sea Holding skal betale for en tråler, blir resultatet at Rosund betaler for konsesjonene til Nordfjord Havfiske AS, når Rosund får tråleren tilbake etter utlånet. Rosund får i så fall hånd om konsesjonene uten samtidig å måtte betale for et fartøy. Vanskelig sak Etter en overtakelse av samtlige aksjer, kan Rosund la selskapet Nordfjord Havfiske AS ha en postkasseadresse i Båtsfjord. Dermed er det formelt sett ikke tale om at konsesjoner overføres ut av Finnmark, til Møre. Saken oppfattes likevel som problematisk for forvaltningen. Den har ligget til uttalelse hos Fiskeridirektoratets kontor i Vadsø i to måneder, og det er ventet at juristene i Bergen vil ta den tid de trenger før de gir sitt svar. Ved et eventuelt avslag kan saken ankes til Fiskeridepartementet, der fiskeriminister Svein Ludvigsen har det siste ord. Underlegges West Fish Aarsæther I desember ble det meldt at West Fish-Aarsæther skulle overta DnBs og Møller Investors aksjeposter på til sammen 45,8% i Nordic Sea Holding AS. Like før jul ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Nordic Sea Holding, der styreformann i West Fish-Aarsæther, Helge Gåsøy, ble valgt til styreformann også i Nordic Sea Holding. Odd-Helge Skog (Nordnorsk Vekst) fortsetter som nestleder i styret, mens Arne Handeland erstatter Thor Svegården som representant for SND Invest. Øvrige styremedlemmer i Nordic Sea Holding er Mads Iversen og Morten Frogner. Helge Gåsøy opplyste til NæringsRapport at Nordic Sea Holding skulle søke om godkjenning av endring i eierforholdet medio januar. Siden Nordic Sea Holding eier flere trålerkonsesjoner, skal alle vesentlige endringer på selskapets eierside godkjennes på forhånd, før de gjennomføres. Gåsøy forteller at det arbeides med å samordne produksjonen i de to selskapene, men for øyeblikket er det ikke en målsetting å fusjonere dem. Styreformannen vil imidlertid ikke utelukke at en slik utvikling kan bli aktuell. Stans for NSH West Fish-Aarsæther har avviklet i Vardø, men har produksjon gående i januar 2003 i Båtsfjord og Kjøllefjord, med henholdsvis 140 og 80 ansatte. Nordic Sea Holding har avviklet virksomheten i Berlevåg, Båtsfjord og i Myre i Vesterålen. NSH har i dag et moderne anlegg i Mehamn, men der åpnet det nye året med permitteringer av alle ansatte. De har vært permittert fra 9. desember, angivelig på grunn av råstoffmangel. Norges Råfisklag hadde inndratt kjøpetillatelsen, og det var uklart når NSH skulle ordne ny bankgaranti og få produksjonen i gang igjen. Konsernsjef Jens Kristian Johnsen bekrefter overfor Næringsrapport at permitteringene ble forlenget av økonomiske grunner, ikke på grunn av problemer med å skaffe bankgaranti (se egen sak under). Ifølge Fiskeribladet fisker Nordic Sea Holdings tre trålere for fullt på nye kvoter i De leverer imidlertid ikke til egne produksjonsanlegg på land, men selger heller til høyeste markedspris ved å levere til fryseanlegg. Eierne trenger penger for å begrense tapene sine. Ved ett tilfelle leverte «Øksnesfisk I» til Norway Seafoods anlegg på Melbu, i stedet for å levere på Øksnes. I den anledning uttalte lederen for Stortingets Næringskomite, Idar Kristiansen, Nordland Høyre, at nå var begeret fullt. Han ville ta initiativ til at fiskeriminister Svein Ludvigsen skulle reagere strengt mot Nordic Sea Holding. Arne Eriksen Dyrere garantier for kjøperne Forsikringsselskapet Hermes stiller ikke lenger garanti overfor Norges Råfisklag for fiskekjøpere, og det medførte at noen bedrifter langs kysten fikk problemer med kjøpetillatelsen fra nyttår. Alternativet er bankgaranti, som forutsetter at fiskekjøperen kan stille sikkerhet for garantisummen som Norges Råfisklag forlanger. Uten garanti for oppgjør til fiskerne, ingen kjøpetillatelse, det er Norges Råfisklags ufravikelige prinsipp. Når bedriftene nå må stille sikkerhet for bankgaranti, vil det medføre at bedrifter med mye lån fra før, kommer i en presset situasjon der de får enda mindre handlefrihet. Råfisklaget varslet bedriftene tidlige i november om at de måtte skaffe bankgaranti fra nyttår, forteller regnskapssjef Tommy Nygård til Næringsrapport. I midten av november orienterte Råfisklaget bankene på et møte om at fiskekjøperne ville måtte be om garanti, for at bankene skulle være forberedt på å binde om lag 100 millioner kroner til formålet, sier Nygård. Han fikk inntrykk av at dette ikke skulle være noe stort problem for bankene. Nordic Sea Holding nye bedrift i Mehamn hadde kjøpsgaranti via Hermes og hadde ved årsskiftet ikke fått ny bankgaranti på plass. Bedriften måtte forlenge permitteringen av alle 60 ansatte første uka i januar, på ubestemt tid. - Vi har hatt en avtale med Norges Råfisklag siden 1996, der vi forsikret fiskekjøperes kreditt DYRT: Nordic Sea Holding nye bedrift i Mehamn hadde kjøpsgaranti via Hermes og hadde ved årsskiftet ikke fått ny bankgaranti på plass. Bedriften måtte forlenge permitteringen av alle 60 ansatte første uka i januar, på ubestemt tid. overfor Råfisklaget mot å motta en forsikringspremie. I motsetning til hva bankene gjør, forlangte vi ikke realpant hos fiskekjøperne, opplyser administrerende direktør i forsikringsselskapet Hermes, Thor Bendik Weider. De to siste årene har Hermes registrert økende risiko i dette markedet, og spesielt 2002 ble et vanskelig år. I tilfeller der kreditten overfor Råfisklaget ble misligholdt, betalte Hermes i henhold til avtalen med Norges Råfisklag. Så måtte Hermes melde sitt usikrede krav overfor fiskekjøeren. Tapene ble så store, og framtidsutsiktene er så usikre, at Hermes valgte å si opp avtalen med Norges Råfisklag. Weider opplyser at den samlede garantien overfor Norges Råfisklag har vært oppe i 250 millioner kroner, men var lavere i år Arne Eriksen NæringsRapport Nr

6 6 TORSKEOPPDRETT Torsken skyter fart Til tross for at det en tid har vært svært strenge kriterier for tildeling av konsesjoner: Torskeoppdrett som næring vokser med rakettfart. I løpet av de siste 16 månedene er antallet konsesjoner for torskeoppdrett mer enn fordoblet. En opptelling i august 2001 viste at det til da var tildelt 161 konsesjoner for oppdrett av torsk på landsbasis. En tilsvarende opptelling like over nyttår i år, forteller at antallet konsesjoner nå er oppe i hele 350. Antallet er med andre ord mer enn fordoblet i løpet av det knappe halvannet året som er gått. Dobbet så stor Nordland, som var det ledende torskefylket i 2001, har ytterligere forsterket og befestet sin posisjon frem til nå. Ved første opptelling var det tildelt 10 konsesjoner mer til aktører i Nordland, enn til aktører i Hordaland, som var torskefylke nummer to. I år har Nordland 148 konsesjoner, mens Hordaland bare har 68. Nordland er med andre ord per dags dato dobbelt så stor som nummer to-fylket. I Troms og Finnmark er det tildelt henholdsvis 20 og 12 konsesjoner for oppdrett av torsk. Tyngdepunkt på Helgeland Videre tegner det seg et bilde av at det er i ferd med å dannes et tyngdepunkt for torsk langt syd i Nordland, nærmere bestemt på Helgeland. Fjord Marin, hvor Fjord Seafood er største aksjonær, var en av de første som startet storsatsing på torsk. Dette selskapet har i dag sitt hovedkontor i Sandnessjøen i Alstahaug kommune. I området fra Brønnøy i syd til Loppa i nord sitter Fjord Marin allerede på 22 heleide og 8 deleide konsesjoner for produksjon av yngel, stamfisk og matfisk av torsk. I likhet med de andre store aktørene i dette markedet, vil nok Fjord Marin forsøke å øke dette antallet noe i tiden som kommer. Fra firmaet er det tidligere uttalt at Fjord Marin trenger mellom 30 og 40 matfisk-konsesjoner for å skape et volum som BREDEST KOMPETANSE: Ifølge Arne Kolbeinshavn i selskapet, skal Lofilab fortsette med semi-intensiv økologisk produksjon av settefisk i overskuelig fremtid. gjør torskeoppdrett kommersielt interessant. Herøy størst Herøy kommune er så langt landets overlegent største torske-kommune. I øykommunen på ytre Helgeland er det tildelt hele 27 konsesjoner for produksjon av matfisk, yngel og settefisk av torsk. Kommunen følges tett av Alstahaug og Dønna som begge er tildelt 21 konsesjoner for torskeoppdrett. Flere av de små og mellomstore aktørene i dette området jobber nå for å skape allianser og sette sammen grupperinger med tilstrekkelig finansiell ryggrad til å kunne skape videre vekst i denne næringen. Gigant-anlegg En må imidlertid syd til Hordaland, nærmere bestemt Kollsnes i Øygarden kommune, for å finne en annen aktør som per dags dato er like stor som Fjord Marin. Det nederlandske oppdrettselskapet Nutreco bruker Øygarden-firmaet Cod Culture Norway (CCN) som sin spydspiss innen denne nye næringen i Norge. I februar startet CCN produksjon i sitt splitter nye yngelanlegg, som hadde en prislapp på 50 millioner kroner. Anlegget skal om noen år kunne produsere 10 millioner torskeyngel i året. Denne yngelen vil som voksen ha en samlet slaktevekt på mellom 40 og tonn, noe som tilsvarer et middels Lofotfiske. Ser mot Sunnhordland CCN har per i dag to konsesjoner, en for klekkeri, og en for settefisk. Selskapet har ingen konsesjoner for produksjon av matfisk. Nutreco, som er største eier i CCN (56%) har heller ingen konsesjoner for produksjon av matfisk av torsk i Hordaland. Sunnhordland Sjøgard AS, som eier 15 prosent av CCN, sitter imidlertid på 18 matfisk-konsesjoner i Kvinnherad og Stord syd i Hordaland. Ifølge styreformann i CCN AS, Reid Hole, er de 18 konsesjonene til Sunnhordland Sjøgard viktige for å sørge for avsetning på yngelen når den er blitt stor nok til at den kan settes i sjøen. CCN og Fjord Marin utgjør per dags dato de to store og viktige tyngdepunktene innen denne næringen. Lengst i Lofilab Det firmaet som imidlertid har bredest kompetanse, og lengst erfaring med å drive klekking og oppfôring av torskeyngel, er Lofilab, som holder til i Leknes i Lofoten. Her har de drevet såkalt semi-intensiv produksjon av torskeyngel allerede i rundt 15 år. I 2002 produserte Lofilab settefisk av torsk. Selskapet har imidlertid ikke ambisjoner om å skalere opp produksjonen tilsvarende det Fjord Marin og CCN holder på med. Ifølge Arne Kolbeinshavn i selskapet, skal Lofilab fortsette med semi-intensiv økologisk produksjon av settefisk i overskuelig fremtid. Mange yngelkonsesjoner Bransjen er for øvrig preget av fremveksten av en lang rekke yngelanlegg. På landsbasis er det per dags dato tildelt hele 32 konsesjoner for produksjon av torskeyngel og 13 konsesjoner for klekkerier. Ikke alle klekkeriene blir like store som anleggene til CCN og Fjord Marin. Grieg Seafood, som driver sin torskesatsing i Rogaland, har akkurat startet produksjon av torskeyngel ved anlegget til Grieg Marine Farms i Tysvær kommune. Dette er et selskap som Grieg Seafood eier halvparten av, og hvor Marine Farms ASA eier de resterende 50 prosentene. I tillegg til en yngel- og en settefisk-konsesjon, har Grieg Seafood tre matfisk-konsesjoner. Selskapet regner med å bli tildelt ytterligere tre konsesjoner i løpet av kort tid. Ifølge daglig leder ved Grieg Seafood Rogaland, Terje Moss, skal dette danne grunnlag for en produksjon av tonn oppdrettstorsk om fire til fem år. Mange yngelkonsesjoner Av de 350 konsesjonene som er tildelt, er det svært mange konsesjoner for klekking av torskeyngel (yngel- og klekkeri-konsesjoner). Antallet konsesjoner fordeler seg som følger: Yngel...32 Settefisk...18 Klekkeri...13 Stamfisk...1 Slakteri...1 Matfisk og Mantallskons.r Antall konsesjoner fordelt på fylke Nordland Hordaland...68 Sogn og Fjordane...35 Møre og Romsdal...29 Rogaland...23 Troms...20 Finnmark...12 Sør-Trøndelag...6 Nord-Trøndelag...4 Vest-Agder...3 Aust-Agder...2 Konsesjoner i Nordland fordelt på kommune Herøy...27 Alstahaug og Dønna...21 Øksnes...9 Vega...8 Bodø, Leirfjord og Meløy...5 Bindal,Brønnøy, Rødøy, Sortland, Tysfjord, Vågan og Vestvågøy...4 Lurøy...3 Bø i Vesterålen, Flakstad, Gildeskål, Hadsel og Røst...2 Andøy, Ballangen, Moskenes, Nesna, Steigen og Tjeldsund...1 Rolf G Zimmeremann Fjerner en flaskehals - skaper en annen Mangel på torskeyngel ble lenge betraktet som et problemområde og en flaskehals i forhold til å starte industrialisert produksjon av oppdrettstorsk. De siste årene er det derfor investert mye i å bygge opp yngelkapasiteten på landsbasis. Per dags dato er det tildelt 32 yngelkonsesjoner og 13 klekkerikonsesjoner for torsk i Norge. Vanskelige tider Nå begynner imidlertid bransjen å bekymre seg for at det skal bli produsert mer torskeyngel i årene som kommer, enn det settefisk- og matfiskanleggene makter å ta unna. Råvareprisene er lave, kapitalmarkedet er tørt, lånerenten høy, kronekursen sterk og verken bankene eller fôrleverandørene er særlig risikovillige. NæringsRapport Nr Ergo er det, så vidt Næringsrapport erfarer, flere av oppdretterne som har problemer med å bygge opp den biomassen i sine anlegg som er nødvendig for at bransjen skal vokse som forventet i årene som kommer. Trenger drahjelp Arne Kolbeinshavn i Lofilab sier at selskapet hadde problemer med å få avsetning på fjorårets produksjon på settefisk, blant annet fordi flere oppdrettere hadde vanskeligheter med å skaffe kapital. Han frykter næringens fremtid på kort sikt dersom det ikke gjøres noe for å gi oppdretterne et finansielt løft i den perioden vi er inne i nå. Staten ønsker at torskeoppdrett skal vokse og bli det neste oppdrettseventyret. I så fall bør det offentlige kjenne sin besøkelsestid og gi litt drahjelp til oppdretterne nå. SND har satset stort på å fjerne flaskehalsen knyttet til yngelproduksjon. Men det hjelper så lite dersom det ikke finnes matfiskanlegg som kan kjøpe yngelen i etterkant, sier Kolbeinshavn til Næringsrapport. Deler frykt Både Reid Hole i Cod Culture Norway og Reidulf Juliussen i Troms Marin Yngel deler Kolbeinshavns bekymring for at en nå bare har flyttet på en flaskehals i denne bransjen. Det er tildelt konsesjoner for produksjon av totalt 100 millioner yngel. Mange yngelanlegg er under oppføring over hele landet. Derfor er det nok en fare for at det vil bli overkapasitet på yngel i årene som kommer, frykter styreformann i Troms Marin Yngel, Reidulf Juliussen.

Nordnorsk kraftsamling

Nordnorsk kraftsamling SAMEFOLKETS «LØVEBAKKE» FERDIGBYGD side 17 NR.3,2000 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Salten Kraftsamband og Troms Kraft: Nordnorsk kraftsamling Fordoblet omsetninga Sten-Tore Reinfjell (bilde) og Nordnorsk

Detaljer

Løssalg kr. 40,- NR. 2, 2003

Løssalg kr. 40,- NR. 2, 2003 Les NæringsRapports krimnovelle: FC - alle kan begå en feil... s. 5 Løssalg kr. 40,- NR. 2, 2003 Ran ved Friske Lilly RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ høylys dag - Det er nesten fornærmende å bli tilbudt kjønnskvoterte

Detaljer

Asylkonger. Enige på bakrommet

Asylkonger. Enige på bakrommet Næringsbladet i Nord-Norge Løssalg kr. 20,- NR. 1, 2002 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ KUN I NÆRINGSRAPPORT: Vi rangerer Nord-Norges største bedrifter Asylkonger Enige på bakrommet For et drøyt år siden inngikk

Detaljer

12 milliarder i Nord Norge

12 milliarder i Nord Norge BÅTSFJORDS PETTER SMART side 32 NR. 2, 2000 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Kamp om byggekroner: 12 milliarder i Nord Norge Glade lakser Daglig leder Martin (t.v.) og styreleder Tarald Sivertsen i Follalaks

Detaljer

NæringsRapport. Kvinnesnert. Full guffe. Side 33. Side 36

NæringsRapport. Kvinnesnert. Full guffe. Side 33. Side 36 NæringsRapport ISSN 0801-0625 Løssalg kr. 20,- NR. 4, 2004 Kvinnesnert 04 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Det er nye takter i det tradisjonsrike Lars Holm Shipping for nå er det «Tromsøjenta» Adrianne Ubeda

Detaljer

Papirkrig i fiskeverden

Papirkrig i fiskeverden Nord-Norges næringsblad RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ side 14 Kjøpes opp Roger Fagerheim, Air-Net, Sortland side 6 «Giganten» i vest Lars Erik Flygel, itet, Svolvær Løssalg kr. 20,- Denne utgave: På visitt

Detaljer

Luftens dronning. Legger alt. Hundre-dobling på 20 år. Flygale nordlendinger. Anbudsvinner i Finnmark. Vi løfter Nord-Norge

Luftens dronning. Legger alt. Hundre-dobling på 20 år. Flygale nordlendinger. Anbudsvinner i Finnmark. Vi løfter Nord-Norge NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 24. ÅRGANG FOKUS: Transport, spedisjon, logistikk Informasjonsteknologi Luftens dronning Bente Slåtto Steien i Harstad er i dag en erfaren forretningskvinne med suksess. I år er

Detaljer

NæringsRapport. Port of Narvik. Ring han Lund med en gang - side 18 NR.4-2007. Nord-norges næringsblad ISSN 0801-0625. FINALE I RETTSALEN - side 8

NæringsRapport. Port of Narvik. Ring han Lund med en gang - side 18 NR.4-2007. Nord-norges næringsblad ISSN 0801-0625. FINALE I RETTSALEN - side 8 Ring han Lund med en gang - side 18 NæringsRapport NR.4-2007 Nord-norges næringsblad ISSN 0801-0625 Ole Lund Riber FINALE I RETTSALEN - side 8 Olav Fjell Brynjar Forbergskog VOKSER I SØR - side 23 Martin

Detaljer

FULL FEST I PARTYMAN. Tel Tromsø? Brilliant satsing. Dialog med Dualog. Utgavens hovedtema: IT, internett og telekom. Suksess i Mosjøen:

FULL FEST I PARTYMAN. Tel Tromsø? Brilliant satsing. Dialog med Dualog. Utgavens hovedtema: IT, internett og telekom. Suksess i Mosjøen: VISJONÆRE NORDLANDSBANKEN side 3 Tel Tromsø? www.destinasjontromso.no RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Suksess i Mosjøen: FULL FEST I PARTYMAN NR. 1, 2000 Brilliant satsing Tromsø-mannen Leif Erik Knutsen har

Detaljer

NæringsRapport. Denne utgaven: Grundig gjennomgang av Nordnorsk IKT. Datamekker Dips

NæringsRapport. Denne utgaven: Grundig gjennomgang av Nordnorsk IKT. Datamekker Dips Berget som fødte en mus - leder side 3 NæringsRapport NR. 6-2006 Nord-norges næringsblad - nærgående og grundig Datamekker Dips -Det lå nok i meg allerede fra guttedagene jeg var interessert i elektronikk

Detaljer

1år. side 8, 34 og 35. I beste velgående. Klar til fiskerifest Stagnasjonen er over, nå vokser Nor-Fishing igjen. Verdens største fiskerimesse

1år. side 8, 34 og 35. I beste velgående. Klar til fiskerifest Stagnasjonen er over, nå vokser Nor-Fishing igjen. Verdens største fiskerimesse 1år August 2012 Uke 32 Nr. 30, 2. årgang www.kystogfjord.no Klar til fiskerifest Stagnasjonen er over, nå vokser Nor-Fishing igjen. Verdens største fiskerimesse nærmer seg 500 utstillere. side 12 I beste

Detaljer

KJEMPET OG VANT SIDE 27

KJEMPET OG VANT SIDE 27 KJEMPET OG VANT SIDE 27 ISSN 0801-0625 Løssalg kr. 40,- NR. 6, 2003 06 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ 9 770801 062026 En av verstingene: Wiggo Marthinussen, Simply Upside 2 SIDE TO Foss versus Nordlys Bedriftskompetanse

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

Magasin fra n orges r åfisklag

Magasin fra n orges r åfisklag nr 1 2010 Magasin fra n orges r åfisklag Sol, fisk og en slags lofotstemning bildeglimt fra Lofoten Selv om skreien fortsatt synes å foretrekke Røst som yngleplass, så er det fortsatt liv og levned i det

Detaljer

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nr. 2-2014 - 97. årgang Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nyfusjonert sparebank med klare ambisjoner N R. 2 2 0 1 4 1 Side 6 N Y H E T E R Andenæs og Haugan overtar i Sparebank foreningen og Finans Norge

Detaljer

- en kjempeutfordring for flere enn eierne. Nå skal vi snakke om eierskifte INNHOLD

- en kjempeutfordring for flere enn eierne. Nå skal vi snakke om eierskifte INNHOLD T I X E rd Ve pn a k is gj g in m o n en r eie s te f i k r 3. 4.-5. 6.-8. Regiondirektør NHO Nordland Nå skal vi snakke om eierskifte Eierskifte en kjempeutfordring for flere enn eierne Finansiering av

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

Vennskap i generasjoner har skapt over 100 arbeidsplasser [ SIDE 17 ]

Vennskap i generasjoner har skapt over 100 arbeidsplasser [ SIDE 17 ] NUMMER 1 2015 Hva skjer når Russland ikke har norsk laks? [ SIDE 6 ] Lønnsom næring med evighetsperspektiv er globalt attraktiv [ SIDE 12 ] Vennskap i generasjoner har skapt over 100 arbeidsplasser [ SIDE

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Får aldri. Stille hos investorene. Konkret satsing i nord. Doblet omsetningen. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

Får aldri. Stille hos investorene. Konkret satsing i nord. Doblet omsetningen. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen 4 år Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen juni 2010 Får aldri fri Tilgjengelighet via elektroniske medier gjør at vi stiller stadig tøffere krav til hver andre om å svare på henvendelser, også når vi

Detaljer

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus Kundemagasin for Finale Systemer as / August 2011 Veiskillet Både regnskapsførere og revisorer står foran det de fleste betegner som de vanskeligste veivalgene i bransjens historie. SIDENE 10-27 Misforstått

Detaljer

Kom styrket ut av Økokrimsaken

Kom styrket ut av Økokrimsaken Nr. 2 2012 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 22. ÅRGANG FOKUS: - Mineraler, bergverk og gruvedrift - Nordnorsk Fiskeri- og oppdrettsnæring - Eiendom, bygg og anlegg > Frode Nilsen og LNS: Kom styrket ut av Økokrimsaken

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

VELKOMMEN TIL SJØMATDAGENE PÅ HELL SJØMATNÆRINGENS STØRSTE MØTEPLASS. Smaken sitter ved beinet! [ SIDE 6 ] Ervik Laks & Ørret AS [ SIDE 12 ]

VELKOMMEN TIL SJØMATDAGENE PÅ HELL SJØMATNÆRINGENS STØRSTE MØTEPLASS. Smaken sitter ved beinet! [ SIDE 6 ] Ervik Laks & Ørret AS [ SIDE 12 ] NUMMER 6 2014 Smaken sitter ved beinet! [ SIDE 6 ] Ervik Laks & Ørret AS [ SIDE 12 ] Fjellbonden fra Tydal som sjømatprodusent [ SIDE 14 ] Akvakultur i Vesterålen bli med på laksesafari! [ SIDE 18 ] VELKOMMEN

Detaljer

MARKANT ANONYM HANDELS- DRONNING SYMPATI UTEN STØTTE BOLIG- KRISE FRA NESTE ÅR

MARKANT ANONYM HANDELS- DRONNING SYMPATI UTEN STØTTE BOLIG- KRISE FRA NESTE ÅR Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 1-2012 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Remiks Miljøpark as er en av Tromsø kommunes aller største suksesshistorier. Men suksessen provoserer litt

Detaljer

20. ÅRGANG. i såkorn. Motiver ungdommen. Skal landsdelen og petroleumsbransjen

20. ÅRGANG. i såkorn. Motiver ungdommen. Skal landsdelen og petroleumsbransjen Nr. 3 2010 FOKUS: NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 20. ÅRGANG -Nordområdene -Olje- og gassnæringa Ugress i såkorn Sparebank 1 Nord Norges heleide investeringsselskap, SNN Invest, har avskrevet hele 85 millioner

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

INNHOLD KJÆRE LESERE REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002...6 KONTROLLNEMNDAS BERETNING...26 VIRKSOMHETSRAPPORT...27 STYRETS BERETNING...8 STATISTIKK...

INNHOLD KJÆRE LESERE REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002...6 KONTROLLNEMNDAS BERETNING...26 VIRKSOMHETSRAPPORT...27 STYRETS BERETNING...8 STATISTIKK... INNHOLD REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002..........6 Pris- og markedssituasjonen. Innlegg ved adm. dir. Trygve Myrvang..................6 Villtorsk og oppdrettstorsk markedsmessige utfordringer? Innlegg ved adm.

Detaljer

Formidabel mottakelse

Formidabel mottakelse Nå starter boringen etter olje Yngve Vassmyr Side 18 NæringsRapport Nr. 6-2008 Leder ny TAG-satsing TAG Systems i Mo legger opp til fordobling av bankkortproduksjonen, og Jon Neer - aas; som var med i

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon:

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: nyetablering & vekst 1. utgave -januar 2008 Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: Hvilke oppfinnelser bør beskyttes? Slik får du støtte til finansiering Selvgjort ikke alltid velgjort Les mer

Detaljer