Størst i verden RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Størst i verden RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ"

Transkript

1 Kunstnerparet i Bodø som har sans for eiendom s. 24 Løssalg kr. 40,- NR. 1, 2003 Fjord Marin i Sandnessjøen: Størst i verden RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ på torskeoppdrett Torskeoppdrett som næring vokser med rakettfart. I løpet av de siste 16 månedene er antallet konsesjoner for torskeoppdrett mer enn fordoblet. I løpet av noen år blir Fjord Marin ASA og Håkon Grade (bildet) verdens største aktør på torskeoppdrett. Se side 7 filialpolitiker Petter Thomassen Leder side 3 Energiminister Einar Stensnes Side 22 søvngjenger TFDS kjøper Fjord Line og går på Oslo Børs: TFDS redder synkende skute Fjord Line har de siste tre hele regnskapsår hatt samlet tap på 163,5 millioner kroner på driften av sine tre store passasjerferger. For 2001 ble underskuddet etter skatt 34,7 millioner kroner. Men nå er bruden pyntet. Til oktober år 2002 hevder selskapet å ha kommet på rett kjøl med et overskudd på 32,7 millioner kroner. Side 21 Tor Lægreid har vært på handletur i Bergen, og går nå på Oslo børs med TFDS.

2 2 Tungt konsulentmiljø etablert i Tromsø TCG Tromsø Consulting Group AS, startet sin virksomhet tidlig på nyåret Bak selskapet som har base i Tromsø står konsulenter med betydelig erfaring fra så vel konsulentvirksomhet som ledende stillinger i norsk og nordnorsk næringsliv. Felles profilering - TCG er en overbygning og det felles selskap vi ønsker å bruke i profilering og markedsføring av vår virksomhet. Innenfor rammen av TCG er virksomheten i stor utstrekning basert på nettverkssamarbeid. Vi som er under paraplyen TCG har våre egne selskaper og har ansvar for egen økonomi gjennom disse, sier etablereren Sigurd Larsen. - Med vår bakgrunn fra næringslivet er det kanskje ikke så unaturlig at våre oppdrag i stor utstrekning er knyttet til næringslivet. Midlertidig ledelse av bedrifter (interimsledelse), prosjektog prosessledelse, styreverv, lederrekruttering, reorganisering og restrukturering av foretak er eksempler på oppdrag som vi har vært og er inne i. I en del av disse oppdragene samarbeider vi tett med andre kompetansemiljøer. Utstrakt nettverkssamarbeid med ulike kompetansemiljøer står sentralt i vår strategi. Dette gjør at vi i stor utstrekning kan skreddersy løsninger tilpasset den enkelte oppdragsgiver, sier Sigurd Larsen. PÅ DEN ANNEN SIDE Kamp mot filialisering: Et skritt i riktig retning Det er i ferd med å utvikle seg en offentlig debatt om nytten av å ha tre fylker i Nord- Norge. Professor Kjell Arne Røvik dro i gang debatten der han tok til ordet for en nordnorsk region der fylkesgrensene er brutt ned. Nå tar administrerende direktør Hans Olav Karde i Sparebank1 UTFORDRER NORDNORSKE PATRIARKER: Det er i ferd med å utvikle seg en offentlig debatt om nytten av å ha tre fylker i Nord-Norge. Professor Kjell Arne Røvik dro i gang debatten der han tok til ordet for en nord-norsk region der fylkesgrensene er brutt ned. annet å å Innkjøp av elektrisk kraft f øyt å e ter r. f å or vå e tef fø øljefor e. ør vi aller ornø. ør å? Det er bå Nord-Norge til ordet for det samme. Tanken bak er at Nord-Norge som en egen region vil stå langt sterkere enn med tre fylker og egne politikere som kjemper for hver sine særegne saker. Dette er skritt i riktig retning om Nord- Norge skal kunne fremstå som en enhetlig og slagkraftig region, selv om det vil ta lang tid før lokaliseringskrangel mellom Bodø, Tromsø, Narvik osv kan være historie. Til Dagens Næringsliv sier Karde følgende: - Vi bør våge å tenke nytt for å gi varig vekst i det konkurranseutsatte næringslivet her nord. Det skjer svært mye positivt, store næringer som fisk, handel og reiseliv er i store strukturendringer. Snøhvit kommer med sine sjanser, mener Karde. - Mer vekst i det offentlige og i tjenesteytende næring betyr mer sentralisering. Vekst i konkurranseutsatt næring kan være med på å bremse eller stabilisere det. Da trenger man nordnorske politikere som sloss for landsdelen, og ikke bare for sin egen lille tue. For å kunne gjennomføre en slik omorganisering og gi en nordnorsk region spydspiss, mener Karde at man må rydde opp i det offentlige. Vi kunne ikke vært sagt bedre selv. Dessverre vil det være behov for at mange av dagens politikere må gjøre fundamentale endringer i sin virkelighets oppfatning og beslutningstaken for at Nord- Norge skal fremstå som en region og ikke bare være sammensatt av politikere som kjemper for sitt lokale Bodø, Tromsø, Kirkenes, Narvik osv. produkt «P or m v ø som risik edet hånd- teres innenfor forn. Vår å sine. La Isha v kraftmarkedet! kedet! NæringsRapport Nr Ring og pr aft- ørn Iversen. Tlf E-post: avskraft.no avskraft.no Din energipartner i nord BJØRKMANNS, ALT TA Velkommen til: Næringslivsdagene mars: Konkurransefortrinn for næringslivet Innovasjon, regionalisering og nye virkemidler 20. mars: Marine ressurser billige til salgs? (fangst, oppdrett) 20. mars: Kompetanse som grunnlag for konkurransekraft Er det nå fremtidens vinnere satser? Mer informasjon? Kontakt: Forskningsparken i Tromsø AS, 9291 Tromsø Tlf Fax E-post: Les også mer på Internett: Påmelding via Internett mulig. FORSKNINGS PARKEN I TROMSØ TROMSØ KOMMUNE

3 LEDERSIDEN 3 Petter Thomassen - en filialpolitiker Det er tragisk at Nordlandsbanken nå er i ferd med å bli historie som en selvstendig bank. Landsdelen hadde hatt behov for en regionalbank uten at den kan oppfattes som en filial av DnB. Vi synes også at det er prisverdig at det iverksettes et lokalt engasjement for å prøve å beholde banken på lokale hender. Men det virker ikke troverdig når Petter Thomassen er en av frontfigurene. Han er og blir en filialpolitiker uten visjoner for Nord-Norge som landsdel. Når han snakker om Nord-Norge mener han egentlig Bodø, og uhyre sjelden noe annet. Som politiker er han dessverre ikke alene om å ha denne talefeilen. I Troms er Ronald Rindestu ikke ett hakk bedre. De er begge visjonløse politikere som bidrar til en filialisering av Nord-Norge fremfor utvikling av Nord-Norge som landsdel. En må gå litt over to år tilbake i tid for å finne årsaken til vårt kraftige utfall mot Petter Thomassen. Vi tror at Nordlandsbanken kunne vært reddet som en selvstendig bank om politikerne den gang hadde holdt fingrene fra fatet og latt vært å blande seg inn i prosessen til det som kunne blitt Nord-Norges største selskap. Troms Kraft og Salten Kraftsamband undertegnet høst- Uten uredde politikere som kan la være å blande seg inn i fornuftige selskapssamarbeid/fusjoner og politikere som virkelig mener noe med en nord-norsk visjon, vil dessverre ikke landsdelens næringsliv utvikle seg mot annet enn filialisering. en 2000 en samarbeidsavtale om ett tett samarbeid der også fusjon lå i kortene. Det ville gitt et kraftselskap som også ville hatt nasjonal betydning. Og det er nettopp selskaper av nasjonal betydning en Best? Kjøbenhavn fremfor Tromsø Petter Thomassen? må få til i Nord-Norge om en skal ha en regional visjon. Dessverre gikk samarbeidet mellom Troms Kraft og Salten Kraftsamband i vasken etter at lokal- politikere i Bodø, med Petter Thomassen som en av hovedfigurene, blandet seg inn. I tolvte time mente Thomassen og hans meningsfeller at Bodø Energi skulle inngå ett tettere samarbeid med Salten Kraftsamband i stedet for med Troms Kraft. Resultatet har så langt blitt at en fusjon mellom Bodø Energi og Salten Kraftsamband er utelukket. I stedet er danske Energi2 i ferd med å kjøpe seg opp til å bli en betydelig aksjonær i Salten Kraftsamband. Vi spør Petter Thomassen; - Er danske Energi2 bedre som storaksjonær i Salten Kraftsamband enn et fusjonert Troms Kraft Salten Kraftsamband? Hadde politikerne latt samarbeidet mellom Salten og Troms Kraft fått utvikle seg i fred, ville det gitt et kraftselskap med nettoverdier på mellom seks og sju milliarder kroner. Det ville dessuten vært et selskap uten gjeld av betydning. Og ikke minst ville det gitt et nord-norsk selskap av en størrelse som også hadde hatt nasjonal betydning. Det lå i kortene at det fusjonerte Troms Kraft-Salten Kraftsamband skulle drive aktiv næringsutvikling i hele Nord-Norge både gjennom å tilknytte seg enda flere kraftselskaper i regionen, og gjennom betydelige investeringer i lokalt næringsliv. Om det da hadde vært økonomisk fornuftig ville et selskap som et fusjonert selskap kunne ha økonomiske muskler til å redde Nordlandsbanken i den krisen banken nå kom opp i. Ingen andre nord-norske selskaper har hatt muskler til å gjøre det. Det finnes ikke så mange områder Nord-Norge kan få selskaper av nasjonal betydning. Det ene området har vi allerede nevnt Kraft. Forøvrig er fiskeri inkludert oppdrett ett annet slikt område; - sist, men ikke minst er transportnæringen også et slikt område. Også innen transportnæringen klarte politikere, les Rindestu, å ødelegge en fusjon som kunne bidratt til å få til et transportselskap av nasjonal betydning. På lokaliseringsdebattens alter mellom Tromsø politikere og Narvik interesser, har en i stedet blitt sittende igjen med to skadeskutte hurtigruteselskaper. Uten uredde politikere som kan la være å blande seg inn i fornuftige selskapssamarbeid/fusjoner og politikere som virkelig mener noe med en nord-norsk visjon, vil dessverre ikke landsdelens næringsliv utvikle seg mot annet enn filialisering. Krisetider vil komme og da er det storkapitalen fra Oslo, Kjøbenhavn eller Brüssel som slipper til. Store og solide regionale selskaper av nasjonal betydning er en forutsetning for en visjon om et regionalt bærekraftig næringsliv der landsdelens egenart aktivt ivaretas. Et skritt i riktig retning Petter Thomassen - en filialpolitiker Vinnerbedriftene på tapstoppen Nordic Sea Holding slaktes Dyrere garantier for kjøperne Torsken skyter fart Fjerner en flaskehals - skaper en annen Vil bli verdens største Skal klekke et helt Lofotfiske INNHOLD NR : Tror på torsk Svak markedsføring eller ressursknapphet Kverner vis av bildekk for sementindustrien..9 Krangel om «blomsteraksjer» Ofret helsa for Norges oljerikdom Skandaløs granskning Uoversiktlig sammenrøre i Narvikgården AS Narvik øker sterkt Tjener ikke penger Kjøpekraftig prostatagjeng Presset på pris Jorda rundt for å snorkle med spekkhoggerne Positive SND-vedtak Nærkryssord TFDS redder synkende skute Hva var det vi sa Et elendig bankhåndtverk Spellemann med sans for eiendom NæringsRapport ANSVARLIG REDAKTØR: Leiv Berg Utgiver: NæringsRapport, Grønnegt. 32, 4. etg., postboks 1166, 9262 Tromsø Tlf.: Fax : Markedskonsulenter Dag Danielsen Bjørn Kristian Strige Journalister: Finn Bjørnar Hansen, Arne Eriksen, Anne Lene Lie, Knut Ørjasæther, Odd Mikalsen, Lars Antonsen Sideproduksjon: BokstavHuset AS Trykk: Harstad Tidende, Annonse-/abonnementshenvendelser: Tlf.: Abonnementspris kr. 500,- pr. år NæringsRapport Nr

4 4 FISKERINÆRINGEN SND Invest kunne velge og vrake: «Vinnerbedriftene» på tapstoppen SND Invest AS kunne velge å vrake da selskapet gikk tungt inn i et par utvalgte bedrifter innen fiskeindustri i Nord-Norge, for å bidra «..i utviklingen av vinnerbedrifter», som er selskapets generelle målsetting. SND Invest er statlig eid, og kaller seg landets ledende ventureselskap. Likevel er de foretakene som SND Invest engasjerte seg tungt i, de selskapene som har tatt de største tapene i nordnorsk fiskeindustri de siste tre årene. SND Invest AS hadde i 2001 engasjement i to nordnorske fiskeindustribedrifter. Selskapet hadde betalt 22 millioner kroner for sin 13,3% andel av aksjene i Nordic Sea Holding AS, og 54,2 millioner kroner for 18,4% av aksjene i West Fish-Aarsæther AS. I tillegg hadde SND Invest AS betalt 28,6 millioner kroner, via sitt datterselskap Venturefondet AS, i Nordnorsk Vekst AS, som var hovedaksjonær i Nordic Sea Holding AS, med nesten 40% av aksjene, inntil West Fish Aarsæther fikk overta 45,8% i desember. Direkte og indirekte hadde SND Invest et engasjement på ca. 95 millioner kroner i fiskeindustri i Nord-Norge. Størst i bransjen Mens andre mindre fiskeribedrifter har greid å holde hodet over vannet i disse vanskelige tider, har West Fish- Aarsæther og Nordic Sea Holding AS til sammen tapt 380 millioner kroner fra 1999 til og med år 2001, og sannsynligvis nærmere 450 millioner kroner på fire år etter år De to konsernene hadde til sammen en omsetning på mer enn 2,6 milliarder kroner i år 2000, og de solgte for vel to milliarder kroner i Det er ventet at de samlede salgstallene for 2002 vil ligge godt under to milliarder kroner. Som største aksjonær i West Fish Aarsæther har SND Invest hatt avgjørende innflytelse på de disposisjoner som styret i denne bedriften har gjort. Ved direkte og indirekte representasjon, via Nordnorsk Vekst, har SND Invest hatt full kontroll med konsernet Nordic Sea Holding AS. For tidlig å vurdere Det er for tidlig å uttale seg om vi har greid å realisere våre ambisjoner med Nordic Sea Holding og West Fish Aarsæther, sier administrerende direktør i SND Invest AS, Thor Svegården. Historien skrives ikke etter bare tre år. Det er tale om langsiktige investeringer. Han viser til at bransjen generelt presterer svært dårlig for tiden, og det er for Svegården umulig å si hvordan West Fish Aarsæther og Nordic Sea Holding har skåret i forhold til andre bedrifter innen hvitfisksektoren. Svegården mener SND Invest ikke har hatt så stor innflytelse i de tre aktuelle bedriftene Nordnorsk Vekst, Nordic Sea Holding og West Fish Aarsæther. SND Invest har hatt en en mindre aksjepost og plass i styret i hver av bedriftene. De to bedriftene Nordic Sea Holding og West Fish Aarsæther har tapt til sammen 380 millioner kroner på tre år til og med De samlede tapene vil sannsynligvis nå 450 millioner kroner når tallene for 2002 foreligger. Dette blir ikke kommentert av Thor Svegården. SND Invest har samlet engasjement på ca 105 millioner kroner i Nordic Sea Holding, Nordnorsk Vekst og West Fish Aarsæther. Vil SND Invest ta avskrivinger på disse postene i regnskapet for 2002? Dette dreier seg om kjøp av aksjer, og da tar vi eventuelt tap eller gevinst når aksjene realiseres, ikke før, sier Svegården. Det er jo stor aktivitet i begge disse bedriftene på sjø og på land, de har mange ansatte, mens mange andre bedrifter har lagt ned, så de presterer jo ikke så veldig dårlig, mener Svegården. Når det gjelder påstander om FOR TIDLIG Å VURDERE: Det er for tidlig å uttale seg om vi har greid å realisere våre ambisjoner med Nordic Sea Holding og West Fish Aarsæther, sier administrerende direktør i SND Invest AS, Thor Svegården. at Nordic Sea Holding bryter leveringsforpliktelser med sine trålere, noe som er positivt bekreftet av fiskeriminister Svein Ludvigsen i «Fiskeribladet», er det SND Invests holdning at bedriftene til en hver tid skal forholde seg til gjeldende lover og regler, sier administrerende direktør Thor Svegården. Thor Svegården har representert Venturfondet/SND Invest i mange år i styrene for Nordnorsk Vekst, Nordic Sea Holding og West Fish Aarsæther. Arne Eriksen NæringsRapport Nr

5 FISKERINÆRINGEN 5 Nordic Sea Holding slaktes Eierne av konsernet Nordic Sea Holding AS, de to statlige selskapene SND Invest AS og Nordnorsk Vekst AS, fortsetter slaktingen av Nordic Sea Holding. En trålerkonsesjon som Nordic Sea Holding overtok fra Øystein Jørgensen i Båtsfjord, forsøkes nå solgt til et Møre-rederi. West Fish- Aarsæther, der SND Invest er største aksjonær, er blitt deleier i Nordic Sea Holding og kan velge ut hva de kan bruke. Nå er Nordic Sea Holding i ferd med å selge en torsketrålkonsesjon og en konsesjon for reketråling på hele 380 kubikkmeter, til et Mørerederi. Det gjelder konsesjonene som ligger i selskapet Nordfjord Havfiske AS, som Nordic Sea Holding overtok ved fusjonen mellom Jørgensen Holding og Myre Fiskeindustri i Salget søkes imidlertid gjennomført på en måte som Fiskeridirektoratet har store problemer med å godkjenne. Fartøyet «Nordfjordtrål» ble i år 2000 overført uten rettigheter fra Nordfjord Havfiske AS til Øksnesfisk AS for å fiske på rettigheter som lå i dette selskapet. Tidlig i høst overtok Nordfjord Havfiske AS, som eies 100% av Nordic Sea Holding, tråleren «Atlantic Star» (tidligere Polar Arfivik») fra Grønland. Fartøyet er kjøpt med kreditt på 100 millioner kroner fra Rosund AS. Rosund AS er det samme Møre-rederiet som i 1999 kjøpte fabrikkskipet «Kongsfjord» fra West Fish-Aarsæther. «Atlantic Star» er en stortråler på 60 meters lengde og 1949 bruttoregistertonn, bygd i Den framtidige eieren av fartøyet, rederiet Rosund AS på Møre, tok pant i fartøyet for 100 millioner kroner samme dag som skjøtet på fartøyet ble tinglyst på Nordic Sea Holding har i realiteten fått leie fartøyet «Atlantic Star», for at Rosund AS på Møre kan få kjøpe konsesjonene som ligger i selskapet Nordfjord Havfiske AS når «Atlantic Star» leveres til Rosund AS. Nordfjord Havfiske AS. Få uker etter at båten var tinglyst som Nordfjord Havfiske sin eiendom, sendte Rosund AS søknad til Fiskeridirektoratet om å få kjøpe samtlige aksjer i Nordfjord Havfiske AS. Rosund forestår driften (management) av «Atlantic Star» via selskapet Fiskerikompetanse AS i Ålesund, og har full kontroll over fartøyet mens det er i Nordfjord Havfiskes eie. Da Nordic Sea Holding AS overtok Nordfjord Havfiske AS med stortråleren «Nordfjordtrål» i 1999, var det knyttet følgende leveringsforpliktelse til torsketrålkonsesjonen: «Fangstene skal i hovedsak leveres og videreforedles i Båtsfjord». En slik betingelse regnes ikke for å være særlig problematisk for eiere som ønsker å få høyest mulig pris for fangsten. Konsesjon ikke salgbar Det er ikke lov å selge en rettighet til å fiske, for eksempel en konsesjon for torsketråling. Det er imidlertid helt vanlig at når fartøy med konsesjoner selges, så er det konsesjonen som kjøperen er ute etter og betaler for. Kjøperen må imidlertid kjøpe fartøyet for å få tak i konsesjonen. I dette tilfellet går Rosund AS og Nordic Sea Holding AS et skritt videre. Rosund har i realiteten lånt ut «Atlantic Star» til Nordfjord Havfiske AS, for at Rosund skal kunne få med seg torske- og reketrålkonsesjonene når Rosund får fartøyet tilbake. I stedet for at Nordic Sea Holding skal betale for en tråler, blir resultatet at Rosund betaler for konsesjonene til Nordfjord Havfiske AS, når Rosund får tråleren tilbake etter utlånet. Rosund får i så fall hånd om konsesjonene uten samtidig å måtte betale for et fartøy. Vanskelig sak Etter en overtakelse av samtlige aksjer, kan Rosund la selskapet Nordfjord Havfiske AS ha en postkasseadresse i Båtsfjord. Dermed er det formelt sett ikke tale om at konsesjoner overføres ut av Finnmark, til Møre. Saken oppfattes likevel som problematisk for forvaltningen. Den har ligget til uttalelse hos Fiskeridirektoratets kontor i Vadsø i to måneder, og det er ventet at juristene i Bergen vil ta den tid de trenger før de gir sitt svar. Ved et eventuelt avslag kan saken ankes til Fiskeridepartementet, der fiskeriminister Svein Ludvigsen har det siste ord. Underlegges West Fish Aarsæther I desember ble det meldt at West Fish-Aarsæther skulle overta DnBs og Møller Investors aksjeposter på til sammen 45,8% i Nordic Sea Holding AS. Like før jul ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Nordic Sea Holding, der styreformann i West Fish-Aarsæther, Helge Gåsøy, ble valgt til styreformann også i Nordic Sea Holding. Odd-Helge Skog (Nordnorsk Vekst) fortsetter som nestleder i styret, mens Arne Handeland erstatter Thor Svegården som representant for SND Invest. Øvrige styremedlemmer i Nordic Sea Holding er Mads Iversen og Morten Frogner. Helge Gåsøy opplyste til NæringsRapport at Nordic Sea Holding skulle søke om godkjenning av endring i eierforholdet medio januar. Siden Nordic Sea Holding eier flere trålerkonsesjoner, skal alle vesentlige endringer på selskapets eierside godkjennes på forhånd, før de gjennomføres. Gåsøy forteller at det arbeides med å samordne produksjonen i de to selskapene, men for øyeblikket er det ikke en målsetting å fusjonere dem. Styreformannen vil imidlertid ikke utelukke at en slik utvikling kan bli aktuell. Stans for NSH West Fish-Aarsæther har avviklet i Vardø, men har produksjon gående i januar 2003 i Båtsfjord og Kjøllefjord, med henholdsvis 140 og 80 ansatte. Nordic Sea Holding har avviklet virksomheten i Berlevåg, Båtsfjord og i Myre i Vesterålen. NSH har i dag et moderne anlegg i Mehamn, men der åpnet det nye året med permitteringer av alle ansatte. De har vært permittert fra 9. desember, angivelig på grunn av råstoffmangel. Norges Råfisklag hadde inndratt kjøpetillatelsen, og det var uklart når NSH skulle ordne ny bankgaranti og få produksjonen i gang igjen. Konsernsjef Jens Kristian Johnsen bekrefter overfor Næringsrapport at permitteringene ble forlenget av økonomiske grunner, ikke på grunn av problemer med å skaffe bankgaranti (se egen sak under). Ifølge Fiskeribladet fisker Nordic Sea Holdings tre trålere for fullt på nye kvoter i De leverer imidlertid ikke til egne produksjonsanlegg på land, men selger heller til høyeste markedspris ved å levere til fryseanlegg. Eierne trenger penger for å begrense tapene sine. Ved ett tilfelle leverte «Øksnesfisk I» til Norway Seafoods anlegg på Melbu, i stedet for å levere på Øksnes. I den anledning uttalte lederen for Stortingets Næringskomite, Idar Kristiansen, Nordland Høyre, at nå var begeret fullt. Han ville ta initiativ til at fiskeriminister Svein Ludvigsen skulle reagere strengt mot Nordic Sea Holding. Arne Eriksen Dyrere garantier for kjøperne Forsikringsselskapet Hermes stiller ikke lenger garanti overfor Norges Råfisklag for fiskekjøpere, og det medførte at noen bedrifter langs kysten fikk problemer med kjøpetillatelsen fra nyttår. Alternativet er bankgaranti, som forutsetter at fiskekjøperen kan stille sikkerhet for garantisummen som Norges Råfisklag forlanger. Uten garanti for oppgjør til fiskerne, ingen kjøpetillatelse, det er Norges Råfisklags ufravikelige prinsipp. Når bedriftene nå må stille sikkerhet for bankgaranti, vil det medføre at bedrifter med mye lån fra før, kommer i en presset situasjon der de får enda mindre handlefrihet. Råfisklaget varslet bedriftene tidlige i november om at de måtte skaffe bankgaranti fra nyttår, forteller regnskapssjef Tommy Nygård til Næringsrapport. I midten av november orienterte Råfisklaget bankene på et møte om at fiskekjøperne ville måtte be om garanti, for at bankene skulle være forberedt på å binde om lag 100 millioner kroner til formålet, sier Nygård. Han fikk inntrykk av at dette ikke skulle være noe stort problem for bankene. Nordic Sea Holding nye bedrift i Mehamn hadde kjøpsgaranti via Hermes og hadde ved årsskiftet ikke fått ny bankgaranti på plass. Bedriften måtte forlenge permitteringen av alle 60 ansatte første uka i januar, på ubestemt tid. - Vi har hatt en avtale med Norges Råfisklag siden 1996, der vi forsikret fiskekjøperes kreditt DYRT: Nordic Sea Holding nye bedrift i Mehamn hadde kjøpsgaranti via Hermes og hadde ved årsskiftet ikke fått ny bankgaranti på plass. Bedriften måtte forlenge permitteringen av alle 60 ansatte første uka i januar, på ubestemt tid. overfor Råfisklaget mot å motta en forsikringspremie. I motsetning til hva bankene gjør, forlangte vi ikke realpant hos fiskekjøperne, opplyser administrerende direktør i forsikringsselskapet Hermes, Thor Bendik Weider. De to siste årene har Hermes registrert økende risiko i dette markedet, og spesielt 2002 ble et vanskelig år. I tilfeller der kreditten overfor Råfisklaget ble misligholdt, betalte Hermes i henhold til avtalen med Norges Råfisklag. Så måtte Hermes melde sitt usikrede krav overfor fiskekjøeren. Tapene ble så store, og framtidsutsiktene er så usikre, at Hermes valgte å si opp avtalen med Norges Råfisklag. Weider opplyser at den samlede garantien overfor Norges Råfisklag har vært oppe i 250 millioner kroner, men var lavere i år Arne Eriksen NæringsRapport Nr

6 6 TORSKEOPPDRETT Torsken skyter fart Til tross for at det en tid har vært svært strenge kriterier for tildeling av konsesjoner: Torskeoppdrett som næring vokser med rakettfart. I løpet av de siste 16 månedene er antallet konsesjoner for torskeoppdrett mer enn fordoblet. En opptelling i august 2001 viste at det til da var tildelt 161 konsesjoner for oppdrett av torsk på landsbasis. En tilsvarende opptelling like over nyttår i år, forteller at antallet konsesjoner nå er oppe i hele 350. Antallet er med andre ord mer enn fordoblet i løpet av det knappe halvannet året som er gått. Dobbet så stor Nordland, som var det ledende torskefylket i 2001, har ytterligere forsterket og befestet sin posisjon frem til nå. Ved første opptelling var det tildelt 10 konsesjoner mer til aktører i Nordland, enn til aktører i Hordaland, som var torskefylke nummer to. I år har Nordland 148 konsesjoner, mens Hordaland bare har 68. Nordland er med andre ord per dags dato dobbelt så stor som nummer to-fylket. I Troms og Finnmark er det tildelt henholdsvis 20 og 12 konsesjoner for oppdrett av torsk. Tyngdepunkt på Helgeland Videre tegner det seg et bilde av at det er i ferd med å dannes et tyngdepunkt for torsk langt syd i Nordland, nærmere bestemt på Helgeland. Fjord Marin, hvor Fjord Seafood er største aksjonær, var en av de første som startet storsatsing på torsk. Dette selskapet har i dag sitt hovedkontor i Sandnessjøen i Alstahaug kommune. I området fra Brønnøy i syd til Loppa i nord sitter Fjord Marin allerede på 22 heleide og 8 deleide konsesjoner for produksjon av yngel, stamfisk og matfisk av torsk. I likhet med de andre store aktørene i dette markedet, vil nok Fjord Marin forsøke å øke dette antallet noe i tiden som kommer. Fra firmaet er det tidligere uttalt at Fjord Marin trenger mellom 30 og 40 matfisk-konsesjoner for å skape et volum som BREDEST KOMPETANSE: Ifølge Arne Kolbeinshavn i selskapet, skal Lofilab fortsette med semi-intensiv økologisk produksjon av settefisk i overskuelig fremtid. gjør torskeoppdrett kommersielt interessant. Herøy størst Herøy kommune er så langt landets overlegent største torske-kommune. I øykommunen på ytre Helgeland er det tildelt hele 27 konsesjoner for produksjon av matfisk, yngel og settefisk av torsk. Kommunen følges tett av Alstahaug og Dønna som begge er tildelt 21 konsesjoner for torskeoppdrett. Flere av de små og mellomstore aktørene i dette området jobber nå for å skape allianser og sette sammen grupperinger med tilstrekkelig finansiell ryggrad til å kunne skape videre vekst i denne næringen. Gigant-anlegg En må imidlertid syd til Hordaland, nærmere bestemt Kollsnes i Øygarden kommune, for å finne en annen aktør som per dags dato er like stor som Fjord Marin. Det nederlandske oppdrettselskapet Nutreco bruker Øygarden-firmaet Cod Culture Norway (CCN) som sin spydspiss innen denne nye næringen i Norge. I februar startet CCN produksjon i sitt splitter nye yngelanlegg, som hadde en prislapp på 50 millioner kroner. Anlegget skal om noen år kunne produsere 10 millioner torskeyngel i året. Denne yngelen vil som voksen ha en samlet slaktevekt på mellom 40 og tonn, noe som tilsvarer et middels Lofotfiske. Ser mot Sunnhordland CCN har per i dag to konsesjoner, en for klekkeri, og en for settefisk. Selskapet har ingen konsesjoner for produksjon av matfisk. Nutreco, som er største eier i CCN (56%) har heller ingen konsesjoner for produksjon av matfisk av torsk i Hordaland. Sunnhordland Sjøgard AS, som eier 15 prosent av CCN, sitter imidlertid på 18 matfisk-konsesjoner i Kvinnherad og Stord syd i Hordaland. Ifølge styreformann i CCN AS, Reid Hole, er de 18 konsesjonene til Sunnhordland Sjøgard viktige for å sørge for avsetning på yngelen når den er blitt stor nok til at den kan settes i sjøen. CCN og Fjord Marin utgjør per dags dato de to store og viktige tyngdepunktene innen denne næringen. Lengst i Lofilab Det firmaet som imidlertid har bredest kompetanse, og lengst erfaring med å drive klekking og oppfôring av torskeyngel, er Lofilab, som holder til i Leknes i Lofoten. Her har de drevet såkalt semi-intensiv produksjon av torskeyngel allerede i rundt 15 år. I 2002 produserte Lofilab settefisk av torsk. Selskapet har imidlertid ikke ambisjoner om å skalere opp produksjonen tilsvarende det Fjord Marin og CCN holder på med. Ifølge Arne Kolbeinshavn i selskapet, skal Lofilab fortsette med semi-intensiv økologisk produksjon av settefisk i overskuelig fremtid. Mange yngelkonsesjoner Bransjen er for øvrig preget av fremveksten av en lang rekke yngelanlegg. På landsbasis er det per dags dato tildelt hele 32 konsesjoner for produksjon av torskeyngel og 13 konsesjoner for klekkerier. Ikke alle klekkeriene blir like store som anleggene til CCN og Fjord Marin. Grieg Seafood, som driver sin torskesatsing i Rogaland, har akkurat startet produksjon av torskeyngel ved anlegget til Grieg Marine Farms i Tysvær kommune. Dette er et selskap som Grieg Seafood eier halvparten av, og hvor Marine Farms ASA eier de resterende 50 prosentene. I tillegg til en yngel- og en settefisk-konsesjon, har Grieg Seafood tre matfisk-konsesjoner. Selskapet regner med å bli tildelt ytterligere tre konsesjoner i løpet av kort tid. Ifølge daglig leder ved Grieg Seafood Rogaland, Terje Moss, skal dette danne grunnlag for en produksjon av tonn oppdrettstorsk om fire til fem år. Mange yngelkonsesjoner Av de 350 konsesjonene som er tildelt, er det svært mange konsesjoner for klekking av torskeyngel (yngel- og klekkeri-konsesjoner). Antallet konsesjoner fordeler seg som følger: Yngel...32 Settefisk...18 Klekkeri...13 Stamfisk...1 Slakteri...1 Matfisk og Mantallskons.r Antall konsesjoner fordelt på fylke Nordland Hordaland...68 Sogn og Fjordane...35 Møre og Romsdal...29 Rogaland...23 Troms...20 Finnmark...12 Sør-Trøndelag...6 Nord-Trøndelag...4 Vest-Agder...3 Aust-Agder...2 Konsesjoner i Nordland fordelt på kommune Herøy...27 Alstahaug og Dønna...21 Øksnes...9 Vega...8 Bodø, Leirfjord og Meløy...5 Bindal,Brønnøy, Rødøy, Sortland, Tysfjord, Vågan og Vestvågøy...4 Lurøy...3 Bø i Vesterålen, Flakstad, Gildeskål, Hadsel og Røst...2 Andøy, Ballangen, Moskenes, Nesna, Steigen og Tjeldsund...1 Rolf G Zimmeremann Fjerner en flaskehals - skaper en annen Mangel på torskeyngel ble lenge betraktet som et problemområde og en flaskehals i forhold til å starte industrialisert produksjon av oppdrettstorsk. De siste årene er det derfor investert mye i å bygge opp yngelkapasiteten på landsbasis. Per dags dato er det tildelt 32 yngelkonsesjoner og 13 klekkerikonsesjoner for torsk i Norge. Vanskelige tider Nå begynner imidlertid bransjen å bekymre seg for at det skal bli produsert mer torskeyngel i årene som kommer, enn det settefisk- og matfiskanleggene makter å ta unna. Råvareprisene er lave, kapitalmarkedet er tørt, lånerenten høy, kronekursen sterk og verken bankene eller fôrleverandørene er særlig risikovillige. NæringsRapport Nr Ergo er det, så vidt Næringsrapport erfarer, flere av oppdretterne som har problemer med å bygge opp den biomassen i sine anlegg som er nødvendig for at bransjen skal vokse som forventet i årene som kommer. Trenger drahjelp Arne Kolbeinshavn i Lofilab sier at selskapet hadde problemer med å få avsetning på fjorårets produksjon på settefisk, blant annet fordi flere oppdrettere hadde vanskeligheter med å skaffe kapital. Han frykter næringens fremtid på kort sikt dersom det ikke gjøres noe for å gi oppdretterne et finansielt løft i den perioden vi er inne i nå. Staten ønsker at torskeoppdrett skal vokse og bli det neste oppdrettseventyret. I så fall bør det offentlige kjenne sin besøkelsestid og gi litt drahjelp til oppdretterne nå. SND har satset stort på å fjerne flaskehalsen knyttet til yngelproduksjon. Men det hjelper så lite dersom det ikke finnes matfiskanlegg som kan kjøpe yngelen i etterkant, sier Kolbeinshavn til Næringsrapport. Deler frykt Både Reid Hole i Cod Culture Norway og Reidulf Juliussen i Troms Marin Yngel deler Kolbeinshavns bekymring for at en nå bare har flyttet på en flaskehals i denne bransjen. Det er tildelt konsesjoner for produksjon av totalt 100 millioner yngel. Mange yngelanlegg er under oppføring over hele landet. Derfor er det nok en fare for at det vil bli overkapasitet på yngel i årene som kommer, frykter styreformann i Troms Marin Yngel, Reidulf Juliussen.

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen.

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen. 1,5 Årlig vekstrate Befolkning 260 000 255 000 0,04 0,02 7,5 7,0 1,0 250 000 245 000 0,00 6,5 0,5 240 000-0,02 6,0 235 000-0,04 0,0 230 000-0,06 5,5 225 000-0,08 5,0-0,5 220 000 215 000-0,10 Endring andel

Detaljer

FAGLIG FORUM NORDLAND

FAGLIG FORUM NORDLAND FAGLIG FORUM NORDLAND LYNGENGÅRDEN HOTELL MOSJØEN 23. og 24. april 2013 Gunnar Langmo Region Nord-Norge 1 Agenda Brannutredningsgrupper DLE Tilsyn 2012 og 2013 Resultatrapport DLE 2012 Spørsmål fra DLE

Detaljer

FJORD MARIN ASA - FJORD MARIN HELGELAND AS

FJORD MARIN ASA - FJORD MARIN HELGELAND AS FJORD MARIN ASA - FJORD MARIN HELGELAND AS Oppdrett av torsk utfordringer for videre vekst! Hva kan torskeoppdretterne lære av lakseoppdrett i forhold til miljø og marked? Paul Birger Torgnes, Fjord Marin

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Fisken og folket del 2 - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn

Fisken og folket del 2 - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn Fisken og folket del 2 - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn Styringsgruppemøte i «Økt lønnsomhet i torskesektoren» 8/09 2015 Audun Iversen, Edgar Henriksen og John-Roald Isaksen 10.02.2015

Detaljer

Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013

Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013 Komite for næring Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget fordeler kr 30 954 000,- til kommunale og regionale næringsfond i 2013,

Detaljer

Møre og Romsdal. Sjømatfylke nr. 1

Møre og Romsdal. Sjømatfylke nr. 1 Møre og Romsdal Sjømatfylke nr. 1 Sjømatnæringa i Møre og Romsdal Tradisjon Lidenskap Fremtid Foto: Lars Olav Lie Møre og Romsdal er sjømatfylke nr. 1 700.000 tonn sjømat blir produsert årlig Det tilsvarer

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 23/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 08.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fisken og folket 2. Referansegruppemøte i «Økt lønnsomhet i torskesektoren» 15/ Audun Iversen, Edgar Henriksen og John-Roald Isaksen

Fisken og folket 2. Referansegruppemøte i «Økt lønnsomhet i torskesektoren» 15/ Audun Iversen, Edgar Henriksen og John-Roald Isaksen Fisken og folket del 2 - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn Referansegruppemøte i «Økt lønnsomhet i torskesektoren» 15/12 2015 Audun Iversen, Edgar Henriksen og John-Roald Isaksen Fisken

Detaljer

! " # " $ $ ) $ * " $" * " " ' $ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

!  #  $ $ ) $ *  $ *   ' $ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des ! # % & 450000 400000 ' Tonn rund fisk 350000 300000 250000 200000 150000 100000 & 50000 0 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Detaljer

Fisken og folket del 3 - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn

Fisken og folket del 3 - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn Fisken og folket del 3 - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn Styringsgruppemøte i «Økt lønnsomhet i torskesektoren», 9/2 2016 Audun Iversen, Edgar Henriksen og Thomas Nyrud 1 Hvor er

Detaljer

Kommentarer til høringsutkastet vedrørende leveringsplikt for fartøy med torsketrålltillatelse.

Kommentarer til høringsutkastet vedrørende leveringsplikt for fartøy med torsketrålltillatelse. Å Fiskeri- og kystdepartementet P.B. 8118 Dep 0032 OSLO Kommentarer til høringsutkastet vedrørende leveringsplikt for fartøy med torsketrålltillatelse. B~ ru nn Undertegnede er styreleder og daglig leder

Detaljer

Vår dato 08.10.2008 Deres dato. Første fordeling av ordinært skjønnstilskudd 2009

Vår dato 08.10.2008 Deres dato. Første fordeling av ordinært skjønnstilskudd 2009 é Fylkesmannen i ~ Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Ingfrid Albrethson, 75 53 16 16 ial~fmno.no Vår dato 08.10.2008 Deres dato Vår referanse 2008/4242 Deres referanse Vår arkivkode 331.2

Detaljer

Lofoten. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking

Lofoten. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking Lofoten Næringsutvikling og attraktivitet telemarksforsking.no 1 Tema Befolkning Arbeidsplasser, næringsstruktur, pendling Attraktivitet Nyetableringer Vekst Lønnsomhet Næringslivsindeksen Oppsummering

Detaljer

Kort om forutsetninger for framskrivingene

Kort om forutsetninger for framskrivingene Kort om forutsetninger for framskrivingene Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige. Yrkesaktive er her definert som summen av lønnstakere

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2007

Kvartalsrapport Andre kvartal 2007 Kvartalsrapport Andre kvartal 2007 SalMar ASA Andre kvartal 2007 1 Rekordvolum og solid resultat som følge av god biologisk produksjon SalMar fortsetter den gode biologiske og produksjonsmessige utviklingen.

Detaljer

Attraktivitet i Nordland. 21. April 2015, Scandic Havet, Bodø Telemarksforsking ved Marit O. Nygaard

Attraktivitet i Nordland. 21. April 2015, Scandic Havet, Bodø Telemarksforsking ved Marit O. Nygaard Attraktivitet i Nordland 21. April 215, Scandic Havet, Bodø Telemarksforsking ved Marit O. Nygaard Hvorfor flytter det folk til et sted? Hvorfor flytter det folk til et sted? Arbeidsplasser Andre forhold

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2017 Rapporten skrevet mandag 24.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

E] E Dokldi (16/49-3) - VALG Av skjønnsmedlemmer ' ' FORSLAG E FRA KOMMUNENE

E] E Dokldi (16/49-3) - VALG Av skjønnsmedlemmer ' ' FORSLAG E FRA KOMMUNENE E] E Dokldi 16002123(16/49-3) - VALG Av skjønnsmedlemmer ' ' 01.012017-31.12.2020-FORSLAG E FRA KOMMUNENE ' ' Vår dato: 06.04.2016 ] g::erse1:leartz::se: 16/43634 M.» E 5 K 0 M M U N E I I _' F: Deres

Detaljer

Kjære alle sammen. Velkommen til innspillmøte om Sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring. Innstillingen som ble lagt fram før jul er trolig

Kjære alle sammen. Velkommen til innspillmøte om Sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring. Innstillingen som ble lagt fram før jul er trolig Kjære alle sammen. Velkommen til innspillmøte om Sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring. Innstillingen som ble lagt fram før jul er trolig det viktigste bidraget til den fiskeripolitiske debatten

Detaljer

Mo Industripark AS. Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase. Sundsfjord Smolt AS

Mo Industripark AS. Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase. Sundsfjord Smolt AS Mo Industripark AS Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase Sundsfjord Smolt AS Org. nr. 939 150 234 www.helgelandinvest.no VIRKSOMHETENS ART Helgeland Invest AS er et regionalt investeringsselskap

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 30/2017 Rapporten skrevet mandag 31.07.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Statistikk fra rapporterte hendelser i 2014

Statistikk fra rapporterte hendelser i 2014 Statistikk fra rapporterte hendelser i Innhold Generelt side Oversikt over hele -sentralens dekningsområde side 6 Alle Håndtert av -sentralen side 6 Antall utrykninger for hele -distriktet side 7 Fordeling

Detaljer

LOPPA KOMMUNE Administrasjonsseksjonen

LOPPA KOMMUNE Administrasjonsseksjonen LOPPA KOMMUNE Administrasjonsseksjonen Det kongelige Finansdepartement Statssekretæren Postboks 8008 Dep, 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Sted/Dato. 07/4072 SØ ARO 07/00927-/23 P11 /ADM-AD-THA Øksfjord 19.12.2007

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2014

Melding om fisket uke 2/2014 Melding om fisket uke 2/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 10.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 48/2013

Melding om fisket uke 48/2013 Melding om fisket uke 48/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

3. fordeling skjønnsmidler 2013

3. fordeling skjønnsmidler 2013 Fylkesmannen i t~ NORDLAND - L4~-~t 4/~. ~/jj~/~ ~ Kommunene i Nordland Saksb.: Jan-Günter Myrvang e-post: frnnojmy@fylkesmannen.no TIf: Vår ref: 2012/4225 Deres ref: Vår dato: 21.06.2013 Deres dato: Arkivkode:

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsframskrivingene

Kort om forutsetninger for boligbehovsframskrivingene NORDLAND Kort om forutsetninger for boligbehovsframskrivingene Framtidens boligbehov påvirkes i hovedsak av størrelsen på befolkningen og dens alderssammensetning. Aldersforskyvninger i den bosatte befolkningen

Detaljer

Visning av RTP handlingsprogrammet - høringsportalen til NFK

Visning av RTP handlingsprogrammet - høringsportalen til NFK Vår dato: 22.02.2017 Vår referanse: 17/15153 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ Visning av RTP handlingsprogrammet - høringsportalen til NFK I forbindelse

Detaljer

Næringsanalyse HALD. Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna. Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda. Telemarksforsking-Bø

Næringsanalyse HALD. Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna. Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda. Telemarksforsking-Bø Næringsanalyse Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 12/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra AS. Hensikten med rapporten

Detaljer

Frafall - tall og tolkning. Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten

Frafall - tall og tolkning. Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten Frafall - tall og tolkning Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten Frafall - finnes det systematiske forskjeller mellom kommunene? Beskrivelse (Kommunehelsa) Frafallet

Detaljer

Krav til inntjening i torskeoppdrett. Hva kan virkemiddelapparatet gjøre? Svein Hallbjørn Steien IN HK, Oslo

Krav til inntjening i torskeoppdrett. Hva kan virkemiddelapparatet gjøre? Svein Hallbjørn Steien IN HK, Oslo Krav til inntjening i torskeoppdrett. Hva kan virkemiddelapparatet gjøre? Svein Hallbjørn Steien IN HK, Oslo Fire faser i et innovasjonsprosjekt? STOP 2 Fire faser i et innovasjonsprosjekt BLODBADET? STOP

Detaljer

Fylkesrådsleder Odd Eriksen Petroleumsaktivitet og næringsutvikling i Nord-Norge Stokmarknes mars 2009

Fylkesrådsleder Odd Eriksen Petroleumsaktivitet og næringsutvikling i Nord-Norge Stokmarknes mars 2009 1 Fylkesrådsleder Odd Eriksen Petroleumsaktivitet og næringsutvikling i Nord-Norge Stokmarknes 26-27 mars 2009 Olje og gass drivkraft for utvikling i nord Det er en glede å ønske velkommen til kontaktmøte

Detaljer

Regionale konsekvenser etter ti år med strukturpolitikk i kystfiskeflåten. Av Torbjørn Trondsen

Regionale konsekvenser etter ti år med strukturpolitikk i kystfiskeflåten. Av Torbjørn Trondsen 1 Regionale konsekvenser etter ti år med strukturpolitikk i kystfiskeflåten. Av Torbjørn Trondsen 19.10.2015 Innledning Strukturpolitikken som ble innført i kystfisket etter 2005 åpnet for kjøp og salg

Detaljer

5.1 Visjon. videreutvikling av en stor havbruksnæring. Motivasjonen for å tilrettelegge for en ekspansiv utvikling er basert på erkjennelsen om at:

5.1 Visjon. videreutvikling av en stor havbruksnæring. Motivasjonen for å tilrettelegge for en ekspansiv utvikling er basert på erkjennelsen om at: S I D E 3 8 H a v b r u k s p l a n f o r T r o m s ø 5.1 Visjon Tromsø kommune er en mangfoldig og stor havbrukskommune. Det noe unike gjelder nærheten til FoU miljøer og det faktum at nesten samtlige

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 28 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 28 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 28/2017 Rapporten skrevet mandag 17.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Befolkningsutviklingen... 3 Tabell 1.1 Befolkningsutviklingen i Nordland og Norge pr. 1. januar...

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 50/2016 Rapporten skrevet mandag 12.12.2016 av Willy Godtliebsen Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Hvem skal overta gårdene?

Hvem skal overta gårdene? Hvem skal overta gårdene? Dette er de viktigste lysarkene fra en presentasjon holdt i Mosjøen 22. oktober 2015 epost: och@hallesby.no Ole Christen Hallesby tlf 33 32 11 11 Lettere å opprettholde arbeidsplasser

Detaljer

Kommune Beløp Kommune Beløp

Kommune Beløp Kommune Beløp 4~ FyLkesmannen i NORDLAND -~. Kommunene i Nordland Saksb.: Jan-Günter Myrvang e-post: fmnojmy@fylkesmannen.no Tif: Vår ref: 2013/4734 Deres ref: Vår dato: 15.10.2013 Deres dato: Arkivkode: 331.2 Første

Detaljer

Nasjonale ringvirkninger av havbruksnæringen FHF havbrukssamling 13. oktober 2015

Nasjonale ringvirkninger av havbruksnæringen FHF havbrukssamling 13. oktober 2015 Nasjonale ringvirkninger av havbruksnæringen FHF havbrukssamling 13. oktober 2015 Roy Robertsen, Otto Andreassen, Kine M. Karlsen, Ann-Magnhild Solås og Ingrid K. Pettersen (Capia AS) Figur Maritech AS

Detaljer

Melding om fisket uke 27-28/2011

Melding om fisket uke 27-28/2011 Melding om fisket uke 27-28/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 51/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 21.11.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett www.regjeringen.no/fkd Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Jeg har fortsatt tro på at torskeoppdrett vil bli en viktig del av verdiskapinga langs kysten.

Detaljer

Nordland fylkeskommunes kulturpris Invitasjon til å komme med forslag til kandidater

Nordland fylkeskommunes kulturpris Invitasjon til å komme med forslag til kandidater Vår dato: 04.09.2017 Vår referanse: 17/54666 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Indre Helgeland regionråd Postboks 564 8601 MO I RANA Nordland fylkeskommunes kulturpris 2017 - Invitasjon

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2012

Melding om fisket uke 2/2012 Melding om fisket uke 2/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 13. januar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

~ft) Fylkesmannen i Nordland

~ft) Fylkesmannen i Nordland ~ft) Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Jan-Günter Myrvang, 08.10.2012 2012/4225 331.2 fmnojmy@fylkesmannen.no Deres dato Deres referanse

Detaljer

Melding om fisket uke 3/2014

Melding om fisket uke 3/2014 Melding om fisket uke 3/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 17.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

NÆRINGSARENA NORD 2012 - KONFERANSEN FOR HELE NORD-NORGE

NÆRINGSARENA NORD 2012 - KONFERANSEN FOR HELE NORD-NORGE NÆRINGSARENA NORD 2012 - KONFERANSEN FOR HELE NORD-NORGE Næringslivets Muligheter vs Trusler TROMSØ 3. MAI 2012 RADISSON BLU HOTEL 3 08.30 ı 09.00 Kaffe og registrering. 09.00 ı 09.10 Velkommen til Næringsarena

Detaljer

Statistikk - Innvandringsbefolkningen i Nordland

Statistikk - Innvandringsbefolkningen i Nordland Statistikk - Innvandringsbefolkningen i Nordland 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Begreper og definisjoner... 4 Del 2 Demografiske kjennetegn ved innvandrerbefolkningen i Nordland/Norge... 4 Tabell 2.1 Tabell

Detaljer

Melding om fisket uke 18/2013

Melding om fisket uke 18/2013 Melding om fisket uke 18/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 03.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 27/2017 Rapporten skrevet mandag 10.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Så mye betyr havbruk i Nord-Norge..og litt i resten av landet. Roy Robertsen, Ingrid K. Pettersen, Otto Andreassen

Så mye betyr havbruk i Nord-Norge..og litt i resten av landet. Roy Robertsen, Ingrid K. Pettersen, Otto Andreassen Så mye betyr havbruk i Nord-Norge..og litt i resten av landet. Roy Robertsen, Ingrid K. Pettersen, Otto Andreassen Capia Uavhengig informasjons- og analyseselskap Innhenting og tilrettelegging av data

Detaljer

Helseatlas for Nord-Norge

Helseatlas for Nord-Norge Helseatlas for Nord-Norge Kartlegging av folkehelse og påvirkningsfaktorer Erik R. Sund, Helse Nord RHF erik.reidar.sund@skde.no Oversikt over presentasjonen a) Kort om helseatlasprosjektet b) Folkehelse

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 32/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 10.08.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2016 Rapporten skrevet mandag 25.07.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Melding om fisket uke 46/2014

Melding om fisket uke 46/2014 Melding om fisket uke 46/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 14.11.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2017 Rapporten skrevet mandag 22.05.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

2. fordeling skjønnsmidler 2014

2. fordeling skjønnsmidler 2014 Kommunene i Nordland Saksb.: Jan-Günter Myrvang e-post: fmnojmy@fylkesmannen.no Tlf: Vår ref: 2013/4734 Deres ref: Vår dato: 16.12.2013 Deres dato: Arkivkode: 331.2 2. fordeling skjønnsmidler 2014 Det

Detaljer

Dei Tre K ar: Kompetanse. Kapital K..?

Dei Tre K ar: Kompetanse. Kapital K..? Dei Tre K ar: Kompetanse Kapital K..? Laks Startfase: 400 kr per kg Kveite: Startfase: 125 kr per kg Torsk: Startfase:. Lønnsemd: Prodkost? Timing? Marknad? Substitutt? Villfangst? Samarbeid? Eigarane?

Detaljer

Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring

Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring Key figures from aquaculture industry 2015 Livet i havet vårt felles ansvar Tittel (norsk): Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring 2015 Ansvarlig avdeling: Statistikkavdelingen

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2011 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 45/2017 Rapporten skrevet mandag 13.11.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Den norske fi skefôrprodusenten BioMar blir den første i verden til å ta i bruk et gassdrevet lasteskip.

Den norske fi skefôrprodusenten BioMar blir den første i verden til å ta i bruk et gassdrevet lasteskip. Pressemateriell Den norske fi skefôrprodusenten BioMar blir den første i verden til å ta i bruk et gassdrevet lasteskip. Den vedlagte minnebrikken inneholder 3 pressemeldinger og bilder Stoffet er gjengitt

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 25 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 25 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 25/2017 Rapporten skrevet mandag 26.06.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Regional analyse av Vågan. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Vågan. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Vågan Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2015

Melding om fisket uke 6/2015 Melding om fisket uke 6/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Første fordeling skjønnsmidler 2015

Første fordeling skjønnsmidler 2015 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 0112 Dep 0030 OSLO Saksb.: Ane Fonnes Odnæs e-post: fmnoaod@fylkesmannen.no Tlf: 75531616 Vår ref: 2014/4411 Deres ref: Vår dato: 18.09.2014 Deres dato:

Detaljer

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Pan Pelagic 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Dette er Pan Pelagic Pan Pelagic eier en rekke selskaper og selskapsandeler med basis i pelagisk fisk. Dette omfatter både fiskefartøy med konsesjon til

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007 Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007 SalMar ASA Tredje kvartal 2007 1 Høyere slaktevolum og god produksjon SalMar fortsetter den gode biologiske utviklingen og har i tredje kvartal 2007 slaktet det høyeste

Detaljer

Gjennomsnitt Nesna Øksnes. Værøy 55. Hamarøy Leirfjord Moskenes. Narvik Herøy (Nordland)

Gjennomsnitt Nesna Øksnes. Værøy 55. Hamarøy Leirfjord Moskenes. Narvik Herøy (Nordland) 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2010-2012 2011-2013 Gjennomsnitt Nesna Øksnes Værøy 55 Hamarøy Leirfjord Moskenes Narvik Herøy (Nordland) 50 Hadsel Røst Beiarn 45 40 Brønnøy Alstahaug Bø (Nordland) Hattfjelldal

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring

Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring Key figures from aquaculture industry 2016 Livet i havet vårt felles ansvar Tittel (norsk): Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring 2016 Ansvarlig avdeling: Statistikkavdelingen

Detaljer

Kommunereformen - Nordland

Kommunereformen - Nordland Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunereformen - Nordland Seniorrådgiver Stein Ove Pettersen 23. Mai 2017 Kommunereformen Stort lokalt engasjement over hele landet Politisk lederskap lokalt Bred

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 27/2016 Rapporten skrevet mandag 11.07.2016 av Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

UDSSRUWÃIUDÃ$NYDIRUVNÃLÃ6XQQGDOV UDÃ

UDSSRUWÃIUDÃ$NYDIRUVNÃLÃ6XQQGDOV UDÃ 1\UDSSRUW -) UUHDNW UHU LQQHQ NYHLWHDYO 'HWHUHQDYNRQNOXVMRQHQHLHQQ\ UDSSRUWIUD$NYDIRUVNL6XQQGDOV UD 5DSSRUWHQVNLVVHUHURJVnHQPRGHOOIRU GHWYLGHUHDYOVDUEHLGHWPHGNYHLWH - Målet med avlsarbeid er å få ned produksjonstiden

Detaljer

Melding om fisket uke 42/2014

Melding om fisket uke 42/2014 Melding om fisket uke 42/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 17.10.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Redegjørelse fra styret i Sponfish AS i forbindelse med innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Redegjørelse fra styret i Sponfish AS i forbindelse med innkalling til ekstraordinær generalforsamling Redegjørelse fra styret i Sponfish AS i forbindelse med innkalling til ekstraordinær generalforsamling Oppsummering Utviklingen for selskapet i 2009 har vært negativ. Årsakene er marked, biologi og drift.

Detaljer

Melding om fisket uke 5/2015

Melding om fisket uke 5/2015 Melding om fisket uke 5/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 30.01.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 (2.-8. januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 (2.-8. januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2017 Rapporten skrevet mandag 9.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2014

Melding om fisket uke 6/2014 Melding om fisket uke 6/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 07.02.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 44/2017 Rapporten skrevet mandag 06.11.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

UTVIKLING OG TILRETTELEGGING AV FELLES SALG / PROFILERING AV KONSUM BIPRODUKTER

UTVIKLING OG TILRETTELEGGING AV FELLES SALG / PROFILERING AV KONSUM BIPRODUKTER UTVIKLING OG TILRETTELEGGING AV FELLES SALG / PROFILERING AV KONSUM BIPRODUKTER BINOR PRODUCTS AS ble etablert i 2004 med fire likeverdige eiere - Rolf Jentoft AS - Gunnar Klo AS - Kræmer AS - Båtsfjordbruket

Detaljer

KOMMUNENS STRATEGI FOR FINNMARKSPAKKEN PÅ

KOMMUNENS STRATEGI FOR FINNMARKSPAKKEN PÅ Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 16.02.2005 Tid: Kl. 13.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen til kl. 14.00 Harald Isaksen

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 2/2017 Rapporten skrevet mandag 16.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Fornybar energi et valg for fremtiden Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Agenda Energikonsernet Troms Kraft Vår forretningsmodell og våre veivalg Naturgitte ressurser i Nord-Norge En

Detaljer

Melding om fisket uke 30/2012

Melding om fisket uke 30/2012 Melding om fisket uke 30/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 27. juli 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte Gunn Helen Wågsholm Hurtigvaskeriet ETABERLING Etablert September 1955 Kirkegt, Ålesund sentrum 70m2 Mons Vågsholm En stuert går i land 1,5 årsverk

Detaljer

Verdiskaping i nord. Den Nordnorske Styredagen. 29. september i Bodø. Lær av fremragende foredragsholdere Bygg lønnsomme nettverk

Verdiskaping i nord. Den Nordnorske Styredagen. 29. september i Bodø. Lær av fremragende foredragsholdere Bygg lønnsomme nettverk Den Nordnorske Styredagen Verdiskaping i nord Lær av fremragende foredragsholdere Bygg lønnsomme nettverk Lærerike bedriftseksempler fra Nord-Norge Vekstkraft g jennom kompetent styrearbeid Vi er inne

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 3. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 3. kvartal 2012 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

PRESENTASJON KS 23. MARS Mari Trommald Direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

PRESENTASJON KS 23. MARS Mari Trommald Direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet PRESENTASJON KS 23. MARS 2017 Mari Trommald Direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 2 BUFDIR / 29. mai 2017 STAVANGER AFTENBLAD 30. JANUAR 2016 IDA - «SVIKT I ALLE LEDD» DET HANDLER OM LEDELSE

Detaljer

Tromsø. Et historisk vekstgrunnlag for byen var den første kirke som ble bygd på Tromsøya i 1252 på befaling av kong Håkon Håkonson.

Tromsø. Et historisk vekstgrunnlag for byen var den første kirke som ble bygd på Tromsøya i 1252 på befaling av kong Håkon Håkonson. Tromsø Porten til Ishavet. Nord-Norges hovedstad, Nordens Paris, er noen av de betegnelser byen på nesten 70 0 nord har fått på grunn av sin karakter, aktivitetet og beliggenhet. Arkeologiske funn viser

Detaljer

Ringvirkninger av havbruk i Møre og Romsdal

Ringvirkninger av havbruk i Møre og Romsdal Akva Møre-konferansen 2012 Ringvirkninger av havbruk i Møre og Romsdal Seniorrådgiver Trude Olafsen, SINTEF Fiskeri og havbruk AS Teknologi for et bedre samfunn 1 Dagens tema Hvorfor en slik analyse Kort

Detaljer

Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med følgende forslag til vedtak:

Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med følgende forslag til vedtak: Saknr. 08/4813-7 Ark.nr. HDOK NØK HOLMEN BIOVARME AS Saksbehandler: Geir Aalgaard Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget

Detaljer