SYSTEMUTVIKLINGSPROSJEKT FOR ASIFIORI DELIVERY AS. DEL 1: Forprosjekt: mulighetsstudium og prosjektplanlegging.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SYSTEMUTVIKLINGSPROSJEKT FOR ASIFIORI DELIVERY AS. DEL 1: Forprosjekt: mulighetsstudium og prosjektplanlegging."

Transkript

1 SYSTEMUTVIKLINGSPROSJEKT FOR ASIFIORI DELIVERY AS DEL 1: Forprosjekt: mulighetsstudium og prosjektplanlegging. Jesper Holte Brørby Øyvind B. Kvinge Jarle Tjøstheim 1

2 A. Sammendrag av forprosjekt Anbefalinger: Vi anbefaler Asifiori å innføre et nytt system der de ulike prosessene automatiseres i større grad. Vi ser et behov for å integrere de ulike prosessene og ulike systemene som eksisterer i dag i ett system. Vi anbefaler også å bruke de teknologiske hjelpemidler som er i bedriften i dag, samt å supplere med noen nødvendige og ønskelige enheter. Muligheter og utfordringer: Noen utfordringer dreier seg om å klare å forbedre og automatisere prosesser uten at det skal føre til oppsigelser av ansatte. Her må kanskje arbeidsoppgaver forandres i stedet og systemet utarbeides slik at man kan gjøre nytte av den arbeidskraft som er i bedriften i dag. Sammendrag av det vi har gjort: Vi har satt oss inn i bedriftens situasjon, hvilke ulike systemer de bruker og hvilke prosesser de har. Prosessene kommer ikke helt spesifikt fram i case-studyen av bedriften, så vi har her måttet lese mellom linjene og forsøkt å modellere to prosesser i RIS. Vi har modellert en overordnet EER-modell som illustrerer nåsituasjonen på konseptuelt nivå. Vi har laget 2 aktørmodeller, SDM og SRM. Der forsøker vi å danne et bilde på de strategiske avhengigheter og motiv som eksisterer mellom ulike aktører innenfor Asifioris forretningsverden. Vi har også forsøkt å lage et Gantt-diagram og et PERTdiagram. Dette føler vi er litt komplisert, fordi vi ikke har så store forutsetninger for å planlegge hovedaktiviteter i et systemutviklingsprosjekt. B. Beskrivelse av Asifiori Delivery AS. Asifiori Delivery er en kjede av pakke- og brevleveransetjenester. Eieren av bedriften heter Toni Asifiori. Bedriften opererer i byene Bergen, Oslo, Stavanger og Haugesund, og hovedkontoret er i Bergen. På hovedkontoret sitter Asifiori, en regionsjef og en sekretær. De andre tre kontorene er hjemmekontor for de andre regionsjefene. De fire regionsjefene og sekretæren er de eneste fastlønnede ansatte. Bedriften har mange bud. Budene blir betalt 2

3 timelønn. De fleste jobber fra timer i uken, men dette varierer for ulike sesonger. Regionsjefene kan i tillegg fungere som bud i nødsituasjoner. Leveransene blir gjort med bil, motorsykkel, sykkel og noen ganger til fots. For utenbys leveranser har bedriften avtaler med ulike buss- og transportselskaper. Asifioris kunder er for det meste faste kunder. Disse kan få alt fra fem til over hundre brev/pakker levert på en uke. Kundegruppen omfatter flere medisinske leger, klinikker og laber, ulike skipsredere, maritime verksteder og utsalgssteder innenfor maritim virksomhet. De ulike faste kundene har spesielle avtaler på pris og service-nivå, spesielt leveringstid. For engangskunder har bedriften standard prislister. Asifiori bruker et eksternt regnskapsbyrå, Accounting 24, til å behandle finansielle saker. Asifiori mottar pris på leveransene ved å legge inn informasjon i Accounting 24 sitt webbaserte system. Vi har gjort visse antagelser der noe ikke kommer klart fram i teksten. Vi antar at på en utenbys leveranse kan buss/transportselskapet selv komme og hente pakken. Men en pakke kan også leveres av et bud til det eksterne transportbyrået. Når det gjelder prosessmodellen antar vi at Salesforce-systemet sjekker hvem som har lagt inn ordren, kunden selv eller kundebehandler. Dersom kunden selv har lagt inn ordren via sin konto, sender Salesforce informasjonen til kundebehandleren. Dersom kunden ringer inn en ordre må kundebehandler legge inn ordren i Salesforce. Situasjonen som har motivert forprosjektet Årsaken til at Asifioro Delivery AS har bedt om et mulighetsstudium er at de ser at et konkurrerende selskap, det internasjonale service-selskapet InterPak, har etablert seg i Oslo. De vet at InterPak har meget strømlinjeformede og effektive informasjonssystemer som gjør at de kan konkurrere ut mange andre selskaper i Norge. Det er også sannsynlig at InterPak vil ekspandere til andre byer i Norge i løpet av kort tid. Erfaringer fra andre land der InterPak opererer tilsier at bedrifter som spesialiserer seg på lokale nisjemarkeder er de bedriftene som overlever konkurransen fra InterPak. Dette gjelder leveranser som krever spesielle tjenester som for eksempel strenge sikkerhetskrav og strenge transportforhold mht. blant annet fuktighet og temperatur. Asifiori har lagt merke til dette og ønsker derfor å utvikle et informasjonssystem som gjør at bedriften hans kan delta mer effektivt i slike nisjemarkeder. De ønsker spesielt å styrke sin støtte for medisinske kunder, dette gjelder transport av medisinske tester og prøver. De ønsker også å utvide transportområdet til transport av visse 3

4 typer fersk mat og transport av levende eksemplarer for marin-industrien i Vest-Norge. På slike forsendelser fins det strenge restriksjoner, og InterPak sine standardiserte systemer gjør at de ikke alltid kan imøtekomme visse ikke-standard forespørsler. Det er her Asfiori kan utnytte muligheten og tilby spesialleveranser. Asifiori Delivery ønsker å utvikle et mobilt informasjonssystem. Dette skal effektivt kunne kommunisere transportoppdrag, med informasjon om hva som er påkrevd for hver enkelt forsendelse, fra kontorene ut til budene. De ønsker å bruke teknologiske hjelpemidler som GPS-telefoner, PDAer, bærbare pcer og GPS-navigasjon. Systemet skal kunne spore transportens lokasjon til enhver tid og gi mulighet for bud å gi tilbakemeldinger om avvik tilbake til kontoret. Innad i bedriften er det også uenighet om de bare skal videreutvikle det nåværende systemet Salesforce, eller om de trenger et helt nytt system. Bedriftens ansatte har forslag om at det kan utvikles nye grensesnitt som både viser Salesforce og de nye teknologiske enhetene. Men de er usikre på hva som er de beste løsningene og trenger derfor et mulighetsstudium med utvikling av mulige løsninger for et framtidig system. C. Foreløpig anbefaling Muligheter: Det fins flere muligheter som gjør at prosjektet er verdt å gå videre med. På det teknologiske planet har bedriften allerede maskinvare og teknologi som GPS-mobiltelefoner og GPS-navigeringssystemer. Bedriften har også et etablert system for registrering av ordrer, Salesforce, som har muligheter for videreutvikling. Asifiori har allerede erfaring og kompetanse fra den kundegruppen som de ønsker å spesialisere seg på. Dette er en stor fordel. Det gjør at de ikke må begynne med en helt ny type kundegruppe, noe som kunne gjort prosjektet risikabelt og usikkert. Utfordringer: Det er innbyrdes konflikter i bedriften. De ansatte har delte syn på hvordan systemet skal se ut. Her må det utføres intervjuer, både individuelle og gruppeintervjuer, hvor flertallets syn vil komme fram i et ferdig system. Det kan og tenkes at bruk av nominelle gruppeteknikker vil være hensiktsmessig for å få fram alle ansattes syn fra de ulike avdelingene. En annen type utfordring er av det lovmessige slaget. Dette dreier seg om den foreslåtte sporingen av ansatte via GPS. Det kan tenkes at dette kan komme i konflikt med lover om overvåking. For avklaring angående disse spørsmålene må Datatilsynet kontaktes. 4

5 En annen utfordring er å ikke skape overflødige arbeidsplasser grunnet automatisering. Det vil ikke være ønskelig at oppsigelser skal forekomme. Alternative løsninger: Slik systemet til Asifiori Delivery fungerer i dag vil alle ordrer og henvendelser gå gjennom en kundebehandler, enten en sekretær eller regionsjef. Kundebehandleren må gjøre ulike manuelle operasjoner for å bringe ulik informasjon angående ordren ut til de ulike systemene og til bud. (Se vedlagte RIS-modell). En gunstig løsning vil være å automatisere mesteparten av denne prosessen. Vi vil presentere tre ulike løsninger her: 1. NULLØSNING. En mulighet er å ikke gjøre noen forandringer i dagens system. Det kan gjøres minimale forandringer. 2. MELLOMLØSNING. En alternativ løsning er et nytt system hvor noen av de innkommende ordrer blir behandlet av en kundebehandler. Firmaet vil trenge en egen hjemmeside på Internett for denne løsningen. Kundebehandler bruker et grensesnitt på web, (fylle ut et skjema) på firmaet sin hjemmeside, og informasjonen går så automatisk ut til Salesforce, AC24, og bud. Faste kunder kan ha sin egen web-konto i det nye systemet, der de selv legger inn ordrene. Den relevante informasjonen for leveransen blir automatisk sendt til Salesforce og lagret der. Bokføringsinformasjon sendes automatisk til AC24, som returnerer prisinformasjon til systemet. Det nye systemet genererer så en faktura som sendes til kunden i posten. Informasjon angående leveransens art og transportkrav blir automatisk sendt ut til pda-er eller bærbare pc-er som budene har. Det vil også kunne brukes GPS-systemet til å spore det nærmeste budet som kan utføre leveransen. Når budet får opp en forespørsel på sin PDA om han/hun kan utføre ordren, kan budet konfirmere dette ved å trykke på en knapp på grensesnittet. Budet må her ta hensyn til transportkrav i forhold til hvilket kjøretøy han/hun disponerer. Systemet registrerer da automatisk hvilket bud som utfører ordren. Bilene kan utstyres med temperatursensorer og lignende som budet kan montere på pakken. Mens budet kjører kan han/hun overvåke status på sensorene på sin PDA som er installert i førerhuset. Budet kan få en digital signatur av mottaker av leveransen på sin PDA. Denne sendes så inn til systemet som registrerer at leveransen er levert. 5

6 3. MER OMFATTENDE LØSNING En annen alternativ løsning er å kutte ut bruken av Salesforce-systemet. Dette er fordi det nye systemet vil gi kundene muligheten til å legge inn ordrer og få tilgang til informasjon de trenger. Det som i stedet kan gjøres er å opprette en database hvor all informasjon som tidligere har blitt lagret i Salesforce blir lagret. I tillegg kan det som har blitt lagret i papirarkivet også lagres i databasen. Kundene vil få tilgang til den informasjonen de har krav på som ligger i databasen, gjennom sin web-konto i det nye systemet. D. PROSJEKTPLAN Kort om hovedaktivitetene vi ønsker å utføre. Vi har tenkt innenfor kravspesifikasjon å utføre intervjuer og nominelle gruppeteknikker. Vi vil trekke ut de viktigste kravene og kategorisere disse etter ulike typer krav. Senere vil vi bruke disse kravene til å foreslå og anbefale den løsningen som best oppfyller kravene. Etter kravspesifikasjonen vil vi utarbeide en arkitekturutforming for programvaresystemet. Til slutt vil vi utarbeide en implementasjonsplan. Der kommer vi blant annet med anbefalinger for hvilke tekniske plattformer og hvilken type teknologi som bør brukes. Vi ser også på hvordan systemet bør innføres og hvordan brukere/ansatte skal opplæres. 6

7 ! 7

8 ! % " " % $ " #" % # 8

9 RIS-modell av nåværende ordreprosess 9

10 RIS-modell av nåværende leveranseprosess 10

11 ''! ) 2 " &'()# 3 *(/,' ) )** ) 3 ) / &*' ' ()(*''.*,' +,'!.)' 3 ')'0 1** ) ) '&')' )! '(*)' 3 ) *'.*')- '&')' ())')- '&')' )! *' ) * *" 3 ) +,'*,- 2 11

12 12

13 '* $"! " 4< ; ; : < ; ; " ) "" ( 5: ;24: : <24: : : ;24:25447 :424:25447 :424: ( " "

14 SYSTEMUTVIKLINGSPROSJEKT FOR ASIFIORI DELIVERY AS DEL 2: Kravarbeid: problemanalyse og kravspesifikasjon Jesper Holte Brørby Øyvind B. Kvinge Jarle Tjøstheim 14

15 A. SAMMENDRAG AV KRAVSPESIFIKASJON Anbefalinger I denne delen gir vi anbefalinger for ulike fremtidige løsninger for utvikling av et nytt system for Asifiori Delivery AS. Vi har tre ulike løsninger. Disse varierer fra ingen/lite forandring av dagens system til å beholde deler av det nåværende systemet med utvidelse med nye delsystemer. Det siste alternativet er det mest radikale. Der kutter vi ut noen av de nåværende systemene og innfører nye løsninger. Muligheter og utfordringer Mulighetene for de videre fasene i arbeidet er at bedriften kan få et bedre system som vil øke produktiviteten og gjøre de ansattes arbeidsdag lettere. I arkitekturutformingen har vi muligheter for å dele inn det nye systemet på en slik måte at arbeidsflyten går raskt og smertefritt. Dersom systemets arkitektur bygges på en fornuftig og riktig måte vil firmaet kunne utføre arbeidsprosessene raskere og med mindre anstrengelser. Utfordringene blir altså å klare å dele inn systemet på riktig måte, i delsystemer og moduler, slik at disse kommuniserer på en effektiv måte. En senere utfordring blir å implementere systemet i bedriften. Her vil opplæring av brukere eller ansatte være nødvendig. Det vil også være en utfordring i om systemet gradvis skal innføres, eller om det skal innføres over natten. Hva vi har gjort Vi har i denne delen av arbeidet utviklet en kravspesifikasjon. Vi har strukturert kravene til systemet etter hvilke type krav det er, og gradert kravene etter hvorvidt de er uunnværlige eller om de er mindre viktig. Graderingen har vi satt inn i en kravtabell. Vi har også forsøkt å definere de termene og begrepene vi mener er de viktigste. Videre har vi presentert tre løsningsforslag til et nytt system. Til disse har vi utviklet ulike modeller som illustrerer de ulike forslagene. Modellene er aktørmodeller (SDM og SRM), konseptuelle modeller (EER) og prosessmodeller (RIS). Noen av modellene vil ikke variere så mye fra de ulike løsningsalternativene eller fra nåsituasjon til en mulig framtidig situasjon. Vi har også valgt en løsning vi vil anbefale ut fra visse kriterier vi anser som viktige ut fra kravene som har kommet fram. Til slutt har vi revidert den videre prosjektplanen. 15

16 B. KRAVUTTREKNING OG SPESIFIKASJON Strukturering av krav Vi har forsøkt å strukturere kravene våre i ulike kategorier. Disse er funksjonelle krav, ikkefunksjonelle krav og tekniske krav. Det kan være vanskelig å definere klare grenser mellom disse og å definere krav generelt. Avison & Fitzgerald sier at i forhold til informasjonssystemer kan krav være alt det som mengden av interessenter vil ha fra et system. (Avison & Fitzgerald 2006, 97 [vår oversettelse]). De funksjonelle kravene sier noe om hva systemet skal gjøre (ut fra ønskene til bedriften). De ikke-funksjonelle kravene sier noe om hvordan systemet skal utføre noe. Disse kravene kan være målbare eller ikke målbare. Typiske ikke-funksjonelle krav dreier seg typisk om systemets ytelse/kvalitet, grensesnitt og design. De tekniske kravene dreier seg om f.eks. på hvilken maskinvare et system skal kjøre, hvilken plattform det skal kjøre på og lignende. Definering av termer Internett: Et verdensomspennende nettverk av datamaskiner (tjenere/klienter) som ved hjelp av ulike protokoller kommuniserer med hverandre. Hjemmeside: En nettside, eller en samling nettsider, man kan få tilgang til via internett. En hjemmeside kan være personlig eller et firma kan bruke den for å presentere sine tjenester. En kunde kan også interagere med et firma via hjemmesiden. Brukergrensesnitt: I denne sammenheng en kontaktflate mellom menneske og datamaskin/system. Vi snakker her om et grafisk brukergrensesnitt (GUI) som inneholder f.eks. menyer, lenker osv. som en bruker kan klikke på med en mus og dermed navigere seg fram i en nettside eller et system. Backup: Sikkerhetskopiering av data. Database: En strukturert samling av logiske, sammenhengende data, vanligvis strukturert i tabeller. Dataene representerer en miniverden. Server: En datamaskin med stor lagringsplass/kapasitet som tilbyr/leverer tjenester til såkalte klienter via et nettverk. Klient: En datamaskin som benytter seg av tjenester fra en server via et nettverk. Bruker: Omfatter alle som bruker systemet. Men det vil være ulike typer brukere. 16

17 Kunde: En person eller bedrift som kjøper en tjeneste av bedriften Asifiori Delivery AS. Kontorarbeider: En person som jobber på et av regionkontorene til Asfiori Delivery AS. Bud: Person som utfører leveranse for Asifiori Delivery AS. Administrator: En person som har rettigheter eller kunnskap til å kunne gjøre endringer i selve systemets kode og programvare. Krav til det nye systemet: Ikke-funksjonelle krav: 1. Systemet skal opptre innenfor norsk lovgivning. 2. Systemet skal rette seg etter datatilsynets retningslinjer for personvern. 3. En systemadministrator samt Asifiori (sjefen) skal ha rettigheter til å administrere systemet. 4. Regionsjefer og sekretær skal ikke ha administratorrettigheter, men ha tilstrekkelige brukerrettigheter til å utføre sine arbeidsoppgaver. 5. Systemet skal være lett å bruke både for kunder og bedriften. 6. Systemet skal være tilgjengelig 24 timer i døgnet. 7. Kommunikasjonen mellom systemet og budene skal være effektiv og presis. Funksjonelle krav: 1. Asifiori Delivery AS skal ha en hjemmeside på internett der systemet er tilgjengelig til enhver tid. 2. Kunder skal kunne opprette en konto på internett (på bedriftens hjemmeside) for ordreinnlegging. Kunden mottar et brukernavn som er kundenummeret til kunden. 3. Hjemmesiden skal ha en innloggingsfunksjon. 4. Kunder må oppgi passord og brukernavn for å logge inn. 5. Kunder skal også kunne ringe inn en ordre. 6. Kunder og de ulike ansatte i bedriften skal ha ulike brukergrensesnitt i systemet som dekker de ulike behov/rettigheter de har. 7. Ansatte skal også logge seg inn i systemet for å bruke det. 17

18 8. Systemet skal ha funksjoner for å dele opp ulik informasjon som ligger i en ordre og videresende relevant informasjon til ulike mottakere/delsystemer. 9. Kunden skal ha rett til å ha tilgang til sin ordrehistorikk og status på inneværende ordrer. 10. Det skal automatisk lagres backup av alle ordrer i en backupdatabase. 11. Systemet skal kommunisere nye leveranseoppdrag til budene, med spesielle transportkrav. 12. Systemet skal kunne motta informasjon om avvik fra budene. 13. Systemet skal kunne gjøre bruk av temperatursensorer og andre sensorer til å overvåke tilstanden til en pakke til enhver tid. Tekniske krav: Systemet skal kunne fungere på alle typer operativsystem. Det skal være to servere på hovedkontoret. En server er for alle ordrer og den andre er for backupdatabase av alle ordrer. Systemet skal ha ulike brukergrensesnitt som er tilpasset for mac/pc, GPS telefoner og PDA. Kravtabell: Ikke-funksjonelle krav: Funksjonelle krav: Krav Gradering Krav Gradering 1 O 1 O 2 O 2 O 3 O 3 O 4 O 4 O 5 O 5 O 6 B 6 O 7 B 7 O 8 O 9 O 10 O 11 O 12 O 13 A 18

19 Gradering: O Obligatorisk basisversjon; må oppfylles for at systemet skal kalles ferdig. Uunnværlig. B Betingede krav. Kjekt-å-ha-funksjoner. V Valgfritt. A Avansert funksjonalitet utover obligatorisk versjon. C. ALTERNATIVE LØSNINGER Alternativ 1: Null-løsning. Det første alternativet for en løsning er en såkalt null-løsning. Med denne løsningen forandres ikke det nåværende systemet, eller det foretas minimale forandringer uten innføring av ny programvare eller lignende. Dette er i realiteten ikke et alternativ siden bedriften ønsker et nytt system. Men vi velger allikevel å ta den med da det kan være aktuelt i en situasjon der det vil være for store økonomiske utgifter ved å innføre et nytt system. Alternativ 2: Alternativ 2 går ut på at kunden selv eller en kundebehandler hos Asifiori legger inn ordreinformasjon via et webgrensesnitt. Kunden kan ringe inn en ordre også, og ordren blir da registrert av kundebehandleren. Dersom kunden legger ordren inn via firmaets hjemmeside selv, slipper kundebehandleren og gjøre denne registreringen. Dette vil lette arbeidsmengden til kundebehandler. Med kundebehandler menes en rolle som er en person som mottar en kundehenvendelse. Dette kan være både sekretæren eller en av regionsjefene eller til og med Asifiori selv. Ordreinformasjonen vil så bli automatisk fordelt videre av systemet til de ulike medvirkende delsystemer eller roller: Salesforce, Accounting24 og bud. Salesforce vil lagre kundeopplysningene og ordrehistorikken. Accounting24 beregner og returnerer pris til systemet som så sender faktura til kunden. Når kunden betaler fakturaen vil systemet registrere betalingen og videresende bokføringsinformasjon til Accounting24. Accounting24 vil lagre denne informasjonen. Enten vil det bli sendt ut en melding til alle 19

20 budene sine PDA er, eller de nærmeste budene vil bli sporet ved bruk av GPS-systemet. Budene får automatisk tilsendt informasjon angående leveransen til sin PDA. Budene kan konfirmere ordren via sin PDA eller bærbare pc. Ordreprosessen for denne løsningen vises med RIS-modellen av alternativ 1 for ordreprosess. For dette løsningsalternativet og det neste vil de overordnede aktørmodellene bli like. SDM-modellen mener vi ikke trengs å forandres fra nåsituasjonen for firmaet. SRM-modellen er forandret fra nåsituasjonen med at bedriften nå vil gi garanti for spesielle transportkrav. Dette gjør at de ulike aktørene vil ønske å få oppfylt nye mål. Prosessmodellene for alternativ 2 vil ha en ordreprosess og en leveranseprosess. Leveranseprosessen er lik for alternativ 2 og 3. Den overordnede konseptuelle modellen, EER-modellen, kan vi ikke se vil forandre seg ut fra nåsituasjonen. Denne vil da bli lik for alle løsningsalternativene. Alternativ 3: Forskjellen fra alternativ 2 er at bruken av Salesforce er kuttet ut. I stedet lagres kundeinformasjon i en database i det nye systemet. Kundene kan så få tilgang til den informasjon de har rett til via sin web-konto i systemet. Når kunden har betalt for ordren kan de kontrollere sin betalingsstatus via firmaets hjemmeside. De trenger altså ikke gå via Accounting24. Men Accounting24 lagrer fremdeles bokføringsinformasjon for firmaet. For begge alternativene vil selve leveranseprosessen være den samme. (Se vedlagte RISmodell av leveranseprosess). Budene vil ut fra hvilket kjøretøy de disponerer utføre en leveranse. De kan montere sensorer på pakkene eller i bilene for å kontrollere status på pakken, om dette er påkrevd. Budene kan få digital signatur av kunden dersom leveransen er korrekt. Dersom det oppstår avvik vil budene returnere avviksrapport til systemet. 20

21 D. VALG AV LØSNING Kriteriene vi velger for å vurdere alternativene opp mot hverandre, er om de ulike løsningsalternativene tilfredsstiller de funksjonelle kravene eller ikke. De kan også delvis tilfredsstille et krav. Det alternativet som får flest ja-svar vil være det som tilfredsstiller kriteriene best. Krav Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Funksjonelle krav 1. Tilgjengelig hjemmeside hele døgnet. Nei Nei Ja 2. Kunder skal kunne opprette konto med Nei Nei Ja innloggingsfunksjon på hjemmesiden. 3. Kunder skal kunne ringe inn ordre. Ja Ja Ja 4. Ulikt grensesnitt og rettigheter for Nei Nei Ja ulike brukergrupper. 5. Systemet skal ha funksjoner for å dele Nei Ja Ja opp og videresende relevant ordreinformasjon. 6. Kunden skal ha tilgang til Nei Nei Ja ordrehistorikk og ordrestatus. 7. Backup av ordrer skal lagres i backupdatabase. 8. Systemet skal kommunisere nye leveranseoppdrag til budene, med spesielle transportkrav 9. Systemet skal kunne motta informasjon om avvik fra budene. 10. Systemet skal kunne gjøre bruk av sensorer til å overvåken tilstanden til en pakke til enhver tid. Delvis. Lagres, men ikke alt elektronisk. Ja Ja Nei Ja Ja Nei Ja Ja Nei Nei Delvis Vi kan her lese av tabellen at det er løsningsalternativ 3 som kommer best ut. Vi vil derfor anbefale denne løsningen og velge å jobbe ut fra denne i de videre fasene av prosjektet. 21

22 E. REVIDERT PROSJEKTPLAN Hovedaktivitetene vi ønsker å utføre videre. Vi skal lage en overordnet arkitekturspesifikasjon. Det vil si at vi skal: Identifisere delsystemer og kommunikasjon mellom delsystemene. Bestemme hvordan delsystemene kontrolleres av hverandre og hvordan de kontrollerer hverandre. Dekomponere delsystemene ned i moduler. Arkitekturutformingen er en omfattende og viktig del av prosjektet. Vi anbefaler her å utvikle den overordnede systemarkitekturen først, og deretter skrive et kort sammendrag av arkitekturutformingen. Slik har vi også satt det opp i prosjektplanen. 22

23 SDM-diagram for nåsituasjonen til Asifiori Delivery AS D Asifiori Delivery AS Fortjeneste D D Lønn D Fornøyd kunde D D Leveranse Arbeid Kjøretøy og utstyr D D D Kunde D D D Bud D Rask levering D D Pakke levert D 23

24 + SRM-diagram over ønsket situasjon Kunde Lav pris Rask levering + Motta pakke i god stand Komme med prisforslag + Finne budfirma med rask levering D D Forhandle om pris Kontakte budfirma D D Bli enige om leveringsbetingelser og spesielle transportkrav Kjøretøy + Godta prisforslag Fornøyd kunde + Levere pakke med garanti om oppfyllelse av alle transportkrav - God fortjeneste Asifiori Delivery AS 24

25 EER-diagram av nåsituasjonen til Asifiori Delivery AS Navn Ansattnr Sted Avd. leder Stillingstype Lønnsordning AVDELING 1 TILHØRER N ANSATT N 1 N M HAR AVTALE MED ADMINISTRERER UTFØRER KJØRER Avtalevilkår Adresse M KUNDE 1 SENDER/ MOTTAR N N M LEVERANSE Kundenr Destinasjon Leveransenr Navn Fraktmåte Pris d SAMARBEIDSPARTNER 1 N FRAKTER UTENBYS LEVERANSE INNENBYS LEVERANSE N Adresse Avtalevilkår FRAKTER Navn Tlf Type 1 N KJØRETØY Reg.nr Modell 25

26 RIS-modell av leveranseprosess. (Løsningsalternativ 2 og 3). 26

27 RIS-modell av ordreprosess, alt. 1. (Løsningsalternativ 2) 27

28 RIS-modell av ordreprosess alt. 2. (Løsningsalternativ 3). 28

29 GANTT-diagram over videre prosjektplan. 29

30 '* $"! " 4< ; ; : < ; ; " ) "" ( 5: ;24: : <24: : : ;24: ;24: : : ;24:25447 :424:25447 :424: ( " "

31 Kilder: Avison, David og Fitzgerald, Guy (2006) Information systems development, 4th edition. Berkshire: McGraw-Hill. 31

32 SYSTEMUTVIKLINGSPROSJEKT FOR ASIFIORI DELIVERY AS DEL 3: Arkitekturutforming Jesper Holte Brørby Øyvind B. Kvinge Jarle Tjøstheim 32

33 A. SAMMENDRAG AV ARKITEKTURUTFORMINGEN Anbefalinger Hva er arkitekturutforming? Å utforme en arkitektur for et programvaresystem vil si å bestemme den overordnede strukturen for systemet. Hele prosessen er en kreativ prosess der man prøver å utvikle en systemorganisering som tilfredsstiller de funksjonelle og ikkefunksjonelle kravene. Våre anbefalinger dreier seg i hovedsak om å videreutvikle løsningsalternativ 3 fra kravspesifikasjonen. Denne løsningen vil passe i en repositoriemodell. Vi anbefaler videre hvordan delsystemene kan modulariseres, hvilken kontrollstil som passer og hvilken maskinvare som bør inngå i det fysiske kjøremiljøet. Muligheter og utfordringer Mulighetene for de videre fasene i arbeidet er å utforme et system som er effektivt strukurert. I arkitekturutformingen har vi muligheter for å dele inn det nye systemet på en slik måte at arbeidsflyten går raskt og smertefritt. Dersom systemets arkitektur bygges på en fornuftig og riktig måte vil firmaet kunne utføre arbeidsprosessene raskere og med mindre anstrengelser. Vi har altså muligheter både for å lette arbeidet for bedriften og å gjøre systemet lettere å håndtere og kontrollere selv for bedriften. Utfordringene blir altså å klare å dele inn systemet på riktig måte, i delsystemer og moduler, slik at disse kommuniserer på en effektiv måte. En senere utfordring blir å implementere systemet i bedriften. Her vil opplæring av brukere eller ansatte være nødvendig. Det vil også være en utfordring i om systemet gradvis skal innføres, eller om det skal innføres over natten. I dette arbeidet spiller dokumentasjon en stor rolle. Her må det utarbeides grundig dokumentasjon av all kode og systemets funksjoner for de som skal drive, vedlikeholde og administrere systemet i framtiden. Det må også lages opplæringsdokumentasjon som kan gjøres tilgjengelig f.eks. fra firmaets hjemmeside. Hva vi har gjort Vi har i denne delen forsøkt å finne den rette systmearkitekturen som passer for vårt tenkte sytem. Først har vi listet opp noen krav vi mener er viktig for utarbeidingen av systemarkitekturen. Vi har delt systemet inn i delsystemer og modularisert delsystemene i moduler. Dette har vi vist med henholdsvis et UML pakke-diagram og et UML klassediagram. Vi har valgt kontrollstil for systemet og vist dette med en modell. Etter dette har vi forklart hvordan det fysiske kjøremiljøet ser ut, med de ulike maskinvareenhetene og 33

34 hvilke delsystemer som kjører på hvilke noder. Dette har vi vist med et UML deployment diagram. Til slutt har vi revidert prosjektplanen vår. B. OVERORDNET SYSTEMARKITEKTUR Viktige krav for overordnet arkitekturvalg Ikke-funksjonelle: 6. Systemet skal være tilgjengelig 24 timer i døgnet. Funksjonelle: 2. Kunder skal kunne opprette en konto på internett. 8. Systemet skal ha funksjoner for å dele opp ulik informasjon som ligger i en ordre og videresende relevant informasjon til ulike mottakere/delsystemer. 10. Det skal automatisk lagres backup av alle ordrer i en backupdatabase. Tekniske krav: Det skal være to servere på hovedkontoret. En server for alle ordrer, og den andre er for backupdatabase av alle ordrer. DELSYSTEMER Inndeling av systemet Vi velger å dele inn systemet vårt etter alternativet som kalles repositoriemodellen. All ordredata lagres i en felles stor databaseserver lokalisert på hovedkontoret. Alle klienter hos de forskjellige avdelingene legger inn og henter ut data fra denne databasen. På hovedkontoret skal det også være en backupserver med en backupdatabase. Som vist i pakkedigrammet, kategoriserer vi systemet i 4 forskjellige pakker. Web-pakken inneholder web-grensesnitt og alt som har med webdelen av systemet å gjøre. Kontrollerpakken inneholder kontrollere og applikasjoner. Database-pakken inneholder alle kunde- og ordredataene. Backup-pakken innholder all backupdata av databasen og systemet. 34

35 Modularisering Hvert delsystem modulariseres i mindre moduler slik at det skal bli lettere å få oversikt over hver enkelt moduls ansvarsområde. Vi har valgt å vise dette ved hjelp av et UML klassediagram. Hver klasse skal i størst mulig grad ha informasjon kun om seg selv, og utføre oppgaver og beregninger innenfor sitt eget ansvarsområde. Dette for å gjøre det enklere å vedlikeholde systemet og øke muligheten for gjenbruk av klassene. Avdelingsklassen i systemet vårt inneholder to sett eller tabeller. Den ene tabellen innholder objekter av klassen Ansatt, og den andre objekter av klassen Kjøretøy. Klassen Avdeling blir da avhengig av disse to klassene, men vi ser likevel på det som en god løsning å gjøre det på denne måten for å lagre hvilke ansatte og hvilke kjøretøy som tilhører en enkelt avdeling. Kontrollstil Som kontrollstil for systemet vårt vil det passe best med det som kalles sentralisert kontroll. Sommerville beskriver sentralisert kontroll slik: One sub-system has overall responsibility for control and starts and stops other sub-systems. (Sommerville 256, 2007). Innenfor sentralisert kontroll skilles man mellom kall-retur modellen og kontrollørmodellen. For vårt system passer kontrollørmodellen best. Vi mener denne kontrollstilen er passende for vårt system fordi vi tenker oss en sentral kontroller, et delsystem som skal styre alle de andre delsystemene. Denne kontrolleren består av flere moduler som utfører hver sine oppgaver. Kontrolleren skal utveksle data mellom kunder og database, ansatte og database og mellom alle de involverte aktørene og delsystemene. Vi har vist et eksempel på hvordan delsystemer og prosesser kontrolleres av kontrolleren med en grafisk modell. Kjøremiljø Vi har laget et UML deployment-diagram for å vise hvordan vi har tenkt at det fysiske kjøremiljøet for systemet skal se ut. I dette diagrammet viser vi de ulike nodene, artefaktene 35

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib. Systemanalyse Lopex AS Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.no Innholdsfortegnelse: DEL I FORPROSJEKT, MULIGHETSSTUDIE OG PROSJEKTPLANLEGGING...5

Detaljer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse -

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse - 1. Experior - rich test editor for FitNesse - 1.1. Forord Denne rapporten inneholder dokumentasjon av prosessen og gruppens arbeid, i form av informasjon om blant annet bakgrunn for prosjektet, mål, rammebetingelser,

Detaljer

S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A )

S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A ) A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O O G A K E R S H U S P R O S J E K T R A P P O RT S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A ) H Ø S T 2011 GRUPPE 24:

Detaljer

Introduksjon til webdesign

Introduksjon til webdesign Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon til webdesign Anette Wrålsen februar 2012 Bidragsytere Stein Meisingseth og Hågen Landsem Lærestoffet er utviklet for faget

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett?

Innholdsfortegnelse. 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett? 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett? 4 2 Sensa i det elektroniske markedet 5 2.1 Sensa Elektroniske Strømsenter 6 2.2 Kommunikasjon

Detaljer

Jeg vil rette en stor takk til min veileder Claude Marie Davidsen for god oppfølging og konstruktive innspill gjennom prosjektet.

Jeg vil rette en stor takk til min veileder Claude Marie Davidsen for god oppfølging og konstruktive innspill gjennom prosjektet. Forord Dette dokumentet er resultatet av masteroppgaven ved sivilingeniørstudiet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Forfatteren er student ved Institutt for Datateknikk og Informasjonsvitenskap,

Detaljer

1. Objektorientert systemutvikling

1. Objektorientert systemutvikling Tore Berg Hansen 26.10.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi se på hvordan man kan arbeide

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2009

Hovedprosjekt våren 2009 Hovedprosjekt våren 2009 Prosjektrapport Timereg Gruppe 18 Mads E. Eide og Petter B. Falch Page 1 of 42 TILGJENGELIGHET Student.iu.hio.no/hovedprosjekt er/2009/data/18/ PROSJEKT NR. 18 Studieprogram: Anvendt

Detaljer

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2015 Hanna Tekie Roza Moustafa Camilla Kaasi Denne siden er blank med hensikt. 1-2 PROSJEKT NR. 14 Studieprogram: Informasjonsteknologi

Detaljer

Nytt forskningsfartøy til NTNU - Et studie i interaktiv prosjektering -

Nytt forskningsfartøy til NTNU - Et studie i interaktiv prosjektering - i Nytt forskningsfartøy til NTNU - Et studie i interaktiv prosjektering - ii Oppgaveteksten BRUK AV VERDENS-VEVEN TIL Å ETABLERE ET SAMARBEIDSFORUM FOR PROSJEKTERING AV ET FORSKNINGSFARTØY Kandidatens

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT for prosjekt i IT i Praksis:

PROSJEKTRAPPORT for prosjekt i IT i Praksis: PROSJEKTRAPPORT for prosjekt i IT i Praksis: Undersøkelse av hotelldatasystem hos Thon Hotels Gruppe 13 VERSJON: 4 Dato: 20/5-2011 FORFATTERE: Espen Mjølund, Robert Bicanic, Jonas Bjørnerud & Marius Kværner

Detaljer

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave 2011 Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave Oppgave utført av følgende studenter på linjen anvendt datateknologi 2011 Marcin Niziol s148113 Geir Ove Reitan s155543 Alexander Talstad Hansen s155504

Detaljer

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Nettverksteknologiske forutsetninger for e- handel Kjell Toft Hansen 16.07.2007 Lærestoffet er utviklet for faget LV377D e-handel 1. Nettverksteknologiske

Detaljer

Relansering av thetroutbum.com

Relansering av thetroutbum.com HOVEDPROSJEKT Relansering av thetroutbum.com Forfattere: Vivek Bhogal Magnus Feiring Dato: 20.05.09 Side 1 SAMMENDRAG Tittel: Relansering av thetroutbum.com Dato: 20.05.2009 Deltakere: Veileder: Oppdragsgiver:

Detaljer

Li-Bjørk A/S på Web !"# $%&#'$ (#" "$) '$ *" +")$" Studentoppgave. SY 241 Elektronisk Publisering. Prosjektrapport 2002

Li-Bjørk A/S på Web !# $%&#'$ (# $) '$ * +)$ Studentoppgave. SY 241 Elektronisk Publisering. Prosjektrapport 2002 !"# $%&#'$ (#" "$) ("$ ")$ '$ *" +")$" Studentoppgave SY 241 Elektronisk Publisering 2002 Avdeling for samfunn, næring og natur 1 !"# $%&#'$ (#" "$) ("$ ")$ '$ *" +")$" Studentoppgave i kurset SY 241 Elektronisk

Detaljer

Furuset frivilligsentral

Furuset frivilligsentral Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Furuset frivilligsentral En CRM-løsning Jan-Ole Bårdevik Kenneth Kjelsås Strand 22.05.2013 PROSJEKT NR. 7 Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse:

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0 Veiledning i bruk av EDIFACT i ELEKTRONISK SAMHANDLING Publikasjonsserie fra Norsk EDIPRO Hefte 1 En innføring i grunnleggende begreper og teknologier Versjon 3.0 Juni 1999 Forord Norsk veiledning i bruk

Detaljer

Kapittel 1. Kom i gang med PHP

Kapittel 1. Kom i gang med PHP Kapittel 1 Kom i gang med PHP Læringsmål: Dette kapittelet vil fungere som en enkel oppstartsguide for å komme i gang med PHP. Du vil få lære om historien bak PHP installasjon av nødvendig programvare

Detaljer

SKOLELINUX OVERVÅKNINGSSYSTEM

SKOLELINUX OVERVÅKNINGSSYSTEM HOVEDPROSJEKT:2003 SKOLELINUX OVERVÅKNINGSSYSTEM FORFATTERE: VIDAR GRØNLAND RAGNAR HAUGLAND TARJEI WESTRUM SVEN ARE FINNEVOLDEN Dato: 19.05.2003 Sammendrag av hovedprosjekt Tittel: Skolelinux Overvåkningssystem

Detaljer

epocket Handyman Mobile Version 7-03

epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Innhold 1 Hva er Handyman 4 2 Informasjonsflyt med Handyman 5 3 Før du begynner å bruke Handyman 6 4 Oversikt over menyene 7 4.1 Mine oppgaver

Detaljer

Case 2: TeleMinmax AS

Case 2: TeleMinmax AS Case 2: TeleMinmax AS (NB: Selv om det er forsøkt å oppnå en realistisk case-beskrivelse, er selskapet og dets beskrevne problemer og utfordringer fiktive, og eventuelle likheter med konkrete, eksisterende

Detaljer

Mac- og Windows-integrasjon i Skolelinux. Sluttrapport Gruppe 7

Mac- og Windows-integrasjon i Skolelinux. Sluttrapport Gruppe 7 MNFIT 291 - Prosjektarbeid i informatikk Mac- og Windows-integrasjon i Skolelinux Sluttrapport Gruppe 7 Prosjektdeltagere: Svein Magne Bang, Sigurd Thune og Odd Rune Dahle Oppdragsgiver: Terje Rydland

Detaljer

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26 SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen Versjon 1.0 2012-10-26 EKOR AS Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo www.ekor.no post@ekor.no Telefon: 901 14 042 org.nr. 989 466 852

Detaljer

INTRANETT FOR HOVEDPROSJEKT: LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET I SAMARBEID MED VEILEDET AV

INTRANETT FOR HOVEDPROSJEKT: LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET I SAMARBEID MED VEILEDET AV HOVEDPROSJEKT: INTRANETT FOR LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET VÅREN 2012 AV H12D02: JARL-HÅVARD HOLEN OLE-MARTIN LARSEN FREDRIK SETHNE-ANDERSEN ANDRÉ RITARI I SAMARBEID MED LAST MILE COMMUNICATION

Detaljer

Dynamisk skalering av virtuelle nettverk

Dynamisk skalering av virtuelle nettverk Hovedprosjekt Vår 2010 Høgskolen i Oslo Informasjonsteknologi Dynamisk skalering av virtuelle nettverk Gruppemedlem: Espen Gundersen Gruppemedlem: Eirik T. Vada Gruppenummer: 2010-34 30. mai 2010 i PROSJEKT

Detaljer

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet // Kom i gang med Mamut One Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Velkommen til Mamut One Mamut One er en serie forretningsløsninger som hjelper deg å håndtere arbeidsoppgavene i din

Detaljer

Software for Mobile Encryption

Software for Mobile Encryption Software for Mobile Encryption Kundestyrt Prosjekt Høsten 2003 Oppdragsgiver: Deriga AS Gruppe 20: Michael Sars Norum Jon Bendik Helland Åsmund Nordstoga Erik Østby Erlend Mongstad Tobias Melcher Torje

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo ! PROSJEKT NR. Gruppe 1 TILGJENGELIGHET Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer