SYSTEMUTVIKLINGSPROSJEKT FOR ASIFIORI DELIVERY AS. DEL 1: Forprosjekt: mulighetsstudium og prosjektplanlegging.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SYSTEMUTVIKLINGSPROSJEKT FOR ASIFIORI DELIVERY AS. DEL 1: Forprosjekt: mulighetsstudium og prosjektplanlegging."

Transkript

1 SYSTEMUTVIKLINGSPROSJEKT FOR ASIFIORI DELIVERY AS DEL 1: Forprosjekt: mulighetsstudium og prosjektplanlegging. Jesper Holte Brørby Øyvind B. Kvinge Jarle Tjøstheim 1

2 A. Sammendrag av forprosjekt Anbefalinger: Vi anbefaler Asifiori å innføre et nytt system der de ulike prosessene automatiseres i større grad. Vi ser et behov for å integrere de ulike prosessene og ulike systemene som eksisterer i dag i ett system. Vi anbefaler også å bruke de teknologiske hjelpemidler som er i bedriften i dag, samt å supplere med noen nødvendige og ønskelige enheter. Muligheter og utfordringer: Noen utfordringer dreier seg om å klare å forbedre og automatisere prosesser uten at det skal føre til oppsigelser av ansatte. Her må kanskje arbeidsoppgaver forandres i stedet og systemet utarbeides slik at man kan gjøre nytte av den arbeidskraft som er i bedriften i dag. Sammendrag av det vi har gjort: Vi har satt oss inn i bedriftens situasjon, hvilke ulike systemer de bruker og hvilke prosesser de har. Prosessene kommer ikke helt spesifikt fram i case-studyen av bedriften, så vi har her måttet lese mellom linjene og forsøkt å modellere to prosesser i RIS. Vi har modellert en overordnet EER-modell som illustrerer nåsituasjonen på konseptuelt nivå. Vi har laget 2 aktørmodeller, SDM og SRM. Der forsøker vi å danne et bilde på de strategiske avhengigheter og motiv som eksisterer mellom ulike aktører innenfor Asifioris forretningsverden. Vi har også forsøkt å lage et Gantt-diagram og et PERTdiagram. Dette føler vi er litt komplisert, fordi vi ikke har så store forutsetninger for å planlegge hovedaktiviteter i et systemutviklingsprosjekt. B. Beskrivelse av Asifiori Delivery AS. Asifiori Delivery er en kjede av pakke- og brevleveransetjenester. Eieren av bedriften heter Toni Asifiori. Bedriften opererer i byene Bergen, Oslo, Stavanger og Haugesund, og hovedkontoret er i Bergen. På hovedkontoret sitter Asifiori, en regionsjef og en sekretær. De andre tre kontorene er hjemmekontor for de andre regionsjefene. De fire regionsjefene og sekretæren er de eneste fastlønnede ansatte. Bedriften har mange bud. Budene blir betalt 2

3 timelønn. De fleste jobber fra timer i uken, men dette varierer for ulike sesonger. Regionsjefene kan i tillegg fungere som bud i nødsituasjoner. Leveransene blir gjort med bil, motorsykkel, sykkel og noen ganger til fots. For utenbys leveranser har bedriften avtaler med ulike buss- og transportselskaper. Asifioris kunder er for det meste faste kunder. Disse kan få alt fra fem til over hundre brev/pakker levert på en uke. Kundegruppen omfatter flere medisinske leger, klinikker og laber, ulike skipsredere, maritime verksteder og utsalgssteder innenfor maritim virksomhet. De ulike faste kundene har spesielle avtaler på pris og service-nivå, spesielt leveringstid. For engangskunder har bedriften standard prislister. Asifiori bruker et eksternt regnskapsbyrå, Accounting 24, til å behandle finansielle saker. Asifiori mottar pris på leveransene ved å legge inn informasjon i Accounting 24 sitt webbaserte system. Vi har gjort visse antagelser der noe ikke kommer klart fram i teksten. Vi antar at på en utenbys leveranse kan buss/transportselskapet selv komme og hente pakken. Men en pakke kan også leveres av et bud til det eksterne transportbyrået. Når det gjelder prosessmodellen antar vi at Salesforce-systemet sjekker hvem som har lagt inn ordren, kunden selv eller kundebehandler. Dersom kunden selv har lagt inn ordren via sin konto, sender Salesforce informasjonen til kundebehandleren. Dersom kunden ringer inn en ordre må kundebehandler legge inn ordren i Salesforce. Situasjonen som har motivert forprosjektet Årsaken til at Asifioro Delivery AS har bedt om et mulighetsstudium er at de ser at et konkurrerende selskap, det internasjonale service-selskapet InterPak, har etablert seg i Oslo. De vet at InterPak har meget strømlinjeformede og effektive informasjonssystemer som gjør at de kan konkurrere ut mange andre selskaper i Norge. Det er også sannsynlig at InterPak vil ekspandere til andre byer i Norge i løpet av kort tid. Erfaringer fra andre land der InterPak opererer tilsier at bedrifter som spesialiserer seg på lokale nisjemarkeder er de bedriftene som overlever konkurransen fra InterPak. Dette gjelder leveranser som krever spesielle tjenester som for eksempel strenge sikkerhetskrav og strenge transportforhold mht. blant annet fuktighet og temperatur. Asifiori har lagt merke til dette og ønsker derfor å utvikle et informasjonssystem som gjør at bedriften hans kan delta mer effektivt i slike nisjemarkeder. De ønsker spesielt å styrke sin støtte for medisinske kunder, dette gjelder transport av medisinske tester og prøver. De ønsker også å utvide transportområdet til transport av visse 3

4 typer fersk mat og transport av levende eksemplarer for marin-industrien i Vest-Norge. På slike forsendelser fins det strenge restriksjoner, og InterPak sine standardiserte systemer gjør at de ikke alltid kan imøtekomme visse ikke-standard forespørsler. Det er her Asfiori kan utnytte muligheten og tilby spesialleveranser. Asifiori Delivery ønsker å utvikle et mobilt informasjonssystem. Dette skal effektivt kunne kommunisere transportoppdrag, med informasjon om hva som er påkrevd for hver enkelt forsendelse, fra kontorene ut til budene. De ønsker å bruke teknologiske hjelpemidler som GPS-telefoner, PDAer, bærbare pcer og GPS-navigasjon. Systemet skal kunne spore transportens lokasjon til enhver tid og gi mulighet for bud å gi tilbakemeldinger om avvik tilbake til kontoret. Innad i bedriften er det også uenighet om de bare skal videreutvikle det nåværende systemet Salesforce, eller om de trenger et helt nytt system. Bedriftens ansatte har forslag om at det kan utvikles nye grensesnitt som både viser Salesforce og de nye teknologiske enhetene. Men de er usikre på hva som er de beste løsningene og trenger derfor et mulighetsstudium med utvikling av mulige løsninger for et framtidig system. C. Foreløpig anbefaling Muligheter: Det fins flere muligheter som gjør at prosjektet er verdt å gå videre med. På det teknologiske planet har bedriften allerede maskinvare og teknologi som GPS-mobiltelefoner og GPS-navigeringssystemer. Bedriften har også et etablert system for registrering av ordrer, Salesforce, som har muligheter for videreutvikling. Asifiori har allerede erfaring og kompetanse fra den kundegruppen som de ønsker å spesialisere seg på. Dette er en stor fordel. Det gjør at de ikke må begynne med en helt ny type kundegruppe, noe som kunne gjort prosjektet risikabelt og usikkert. Utfordringer: Det er innbyrdes konflikter i bedriften. De ansatte har delte syn på hvordan systemet skal se ut. Her må det utføres intervjuer, både individuelle og gruppeintervjuer, hvor flertallets syn vil komme fram i et ferdig system. Det kan og tenkes at bruk av nominelle gruppeteknikker vil være hensiktsmessig for å få fram alle ansattes syn fra de ulike avdelingene. En annen type utfordring er av det lovmessige slaget. Dette dreier seg om den foreslåtte sporingen av ansatte via GPS. Det kan tenkes at dette kan komme i konflikt med lover om overvåking. For avklaring angående disse spørsmålene må Datatilsynet kontaktes. 4

5 En annen utfordring er å ikke skape overflødige arbeidsplasser grunnet automatisering. Det vil ikke være ønskelig at oppsigelser skal forekomme. Alternative løsninger: Slik systemet til Asifiori Delivery fungerer i dag vil alle ordrer og henvendelser gå gjennom en kundebehandler, enten en sekretær eller regionsjef. Kundebehandleren må gjøre ulike manuelle operasjoner for å bringe ulik informasjon angående ordren ut til de ulike systemene og til bud. (Se vedlagte RIS-modell). En gunstig løsning vil være å automatisere mesteparten av denne prosessen. Vi vil presentere tre ulike løsninger her: 1. NULLØSNING. En mulighet er å ikke gjøre noen forandringer i dagens system. Det kan gjøres minimale forandringer. 2. MELLOMLØSNING. En alternativ løsning er et nytt system hvor noen av de innkommende ordrer blir behandlet av en kundebehandler. Firmaet vil trenge en egen hjemmeside på Internett for denne løsningen. Kundebehandler bruker et grensesnitt på web, (fylle ut et skjema) på firmaet sin hjemmeside, og informasjonen går så automatisk ut til Salesforce, AC24, og bud. Faste kunder kan ha sin egen web-konto i det nye systemet, der de selv legger inn ordrene. Den relevante informasjonen for leveransen blir automatisk sendt til Salesforce og lagret der. Bokføringsinformasjon sendes automatisk til AC24, som returnerer prisinformasjon til systemet. Det nye systemet genererer så en faktura som sendes til kunden i posten. Informasjon angående leveransens art og transportkrav blir automatisk sendt ut til pda-er eller bærbare pc-er som budene har. Det vil også kunne brukes GPS-systemet til å spore det nærmeste budet som kan utføre leveransen. Når budet får opp en forespørsel på sin PDA om han/hun kan utføre ordren, kan budet konfirmere dette ved å trykke på en knapp på grensesnittet. Budet må her ta hensyn til transportkrav i forhold til hvilket kjøretøy han/hun disponerer. Systemet registrerer da automatisk hvilket bud som utfører ordren. Bilene kan utstyres med temperatursensorer og lignende som budet kan montere på pakken. Mens budet kjører kan han/hun overvåke status på sensorene på sin PDA som er installert i førerhuset. Budet kan få en digital signatur av mottaker av leveransen på sin PDA. Denne sendes så inn til systemet som registrerer at leveransen er levert. 5

6 3. MER OMFATTENDE LØSNING En annen alternativ løsning er å kutte ut bruken av Salesforce-systemet. Dette er fordi det nye systemet vil gi kundene muligheten til å legge inn ordrer og få tilgang til informasjon de trenger. Det som i stedet kan gjøres er å opprette en database hvor all informasjon som tidligere har blitt lagret i Salesforce blir lagret. I tillegg kan det som har blitt lagret i papirarkivet også lagres i databasen. Kundene vil få tilgang til den informasjonen de har krav på som ligger i databasen, gjennom sin web-konto i det nye systemet. D. PROSJEKTPLAN Kort om hovedaktivitetene vi ønsker å utføre. Vi har tenkt innenfor kravspesifikasjon å utføre intervjuer og nominelle gruppeteknikker. Vi vil trekke ut de viktigste kravene og kategorisere disse etter ulike typer krav. Senere vil vi bruke disse kravene til å foreslå og anbefale den løsningen som best oppfyller kravene. Etter kravspesifikasjonen vil vi utarbeide en arkitekturutforming for programvaresystemet. Til slutt vil vi utarbeide en implementasjonsplan. Der kommer vi blant annet med anbefalinger for hvilke tekniske plattformer og hvilken type teknologi som bør brukes. Vi ser også på hvordan systemet bør innføres og hvordan brukere/ansatte skal opplæres. 6

7 ! 7

8 ! % " " % $ " #" % # 8

9 RIS-modell av nåværende ordreprosess 9

10 RIS-modell av nåværende leveranseprosess 10

11 ''! ) 2 " &'()# 3 *(/,' ) )** ) 3 ) / &*' ' ()(*''.*,' +,'!.)' 3 ')'0 1** ) ) '&')' )! '(*)' 3 ) *'.*')- '&')' ())')- '&')' )! *' ) * *" 3 ) +,'*,- 2 11

12 12

13 '* $"! " 4< ; ; : < ; ; " ) "" ( 5: ;24: : <24: : : ;24:25447 :424:25447 :424: ( " "

14 SYSTEMUTVIKLINGSPROSJEKT FOR ASIFIORI DELIVERY AS DEL 2: Kravarbeid: problemanalyse og kravspesifikasjon Jesper Holte Brørby Øyvind B. Kvinge Jarle Tjøstheim 14

15 A. SAMMENDRAG AV KRAVSPESIFIKASJON Anbefalinger I denne delen gir vi anbefalinger for ulike fremtidige løsninger for utvikling av et nytt system for Asifiori Delivery AS. Vi har tre ulike løsninger. Disse varierer fra ingen/lite forandring av dagens system til å beholde deler av det nåværende systemet med utvidelse med nye delsystemer. Det siste alternativet er det mest radikale. Der kutter vi ut noen av de nåværende systemene og innfører nye løsninger. Muligheter og utfordringer Mulighetene for de videre fasene i arbeidet er at bedriften kan få et bedre system som vil øke produktiviteten og gjøre de ansattes arbeidsdag lettere. I arkitekturutformingen har vi muligheter for å dele inn det nye systemet på en slik måte at arbeidsflyten går raskt og smertefritt. Dersom systemets arkitektur bygges på en fornuftig og riktig måte vil firmaet kunne utføre arbeidsprosessene raskere og med mindre anstrengelser. Utfordringene blir altså å klare å dele inn systemet på riktig måte, i delsystemer og moduler, slik at disse kommuniserer på en effektiv måte. En senere utfordring blir å implementere systemet i bedriften. Her vil opplæring av brukere eller ansatte være nødvendig. Det vil også være en utfordring i om systemet gradvis skal innføres, eller om det skal innføres over natten. Hva vi har gjort Vi har i denne delen av arbeidet utviklet en kravspesifikasjon. Vi har strukturert kravene til systemet etter hvilke type krav det er, og gradert kravene etter hvorvidt de er uunnværlige eller om de er mindre viktig. Graderingen har vi satt inn i en kravtabell. Vi har også forsøkt å definere de termene og begrepene vi mener er de viktigste. Videre har vi presentert tre løsningsforslag til et nytt system. Til disse har vi utviklet ulike modeller som illustrerer de ulike forslagene. Modellene er aktørmodeller (SDM og SRM), konseptuelle modeller (EER) og prosessmodeller (RIS). Noen av modellene vil ikke variere så mye fra de ulike løsningsalternativene eller fra nåsituasjon til en mulig framtidig situasjon. Vi har også valgt en løsning vi vil anbefale ut fra visse kriterier vi anser som viktige ut fra kravene som har kommet fram. Til slutt har vi revidert den videre prosjektplanen. 15

16 B. KRAVUTTREKNING OG SPESIFIKASJON Strukturering av krav Vi har forsøkt å strukturere kravene våre i ulike kategorier. Disse er funksjonelle krav, ikkefunksjonelle krav og tekniske krav. Det kan være vanskelig å definere klare grenser mellom disse og å definere krav generelt. Avison & Fitzgerald sier at i forhold til informasjonssystemer kan krav være alt det som mengden av interessenter vil ha fra et system. (Avison & Fitzgerald 2006, 97 [vår oversettelse]). De funksjonelle kravene sier noe om hva systemet skal gjøre (ut fra ønskene til bedriften). De ikke-funksjonelle kravene sier noe om hvordan systemet skal utføre noe. Disse kravene kan være målbare eller ikke målbare. Typiske ikke-funksjonelle krav dreier seg typisk om systemets ytelse/kvalitet, grensesnitt og design. De tekniske kravene dreier seg om f.eks. på hvilken maskinvare et system skal kjøre, hvilken plattform det skal kjøre på og lignende. Definering av termer Internett: Et verdensomspennende nettverk av datamaskiner (tjenere/klienter) som ved hjelp av ulike protokoller kommuniserer med hverandre. Hjemmeside: En nettside, eller en samling nettsider, man kan få tilgang til via internett. En hjemmeside kan være personlig eller et firma kan bruke den for å presentere sine tjenester. En kunde kan også interagere med et firma via hjemmesiden. Brukergrensesnitt: I denne sammenheng en kontaktflate mellom menneske og datamaskin/system. Vi snakker her om et grafisk brukergrensesnitt (GUI) som inneholder f.eks. menyer, lenker osv. som en bruker kan klikke på med en mus og dermed navigere seg fram i en nettside eller et system. Backup: Sikkerhetskopiering av data. Database: En strukturert samling av logiske, sammenhengende data, vanligvis strukturert i tabeller. Dataene representerer en miniverden. Server: En datamaskin med stor lagringsplass/kapasitet som tilbyr/leverer tjenester til såkalte klienter via et nettverk. Klient: En datamaskin som benytter seg av tjenester fra en server via et nettverk. Bruker: Omfatter alle som bruker systemet. Men det vil være ulike typer brukere. 16

17 Kunde: En person eller bedrift som kjøper en tjeneste av bedriften Asifiori Delivery AS. Kontorarbeider: En person som jobber på et av regionkontorene til Asfiori Delivery AS. Bud: Person som utfører leveranse for Asifiori Delivery AS. Administrator: En person som har rettigheter eller kunnskap til å kunne gjøre endringer i selve systemets kode og programvare. Krav til det nye systemet: Ikke-funksjonelle krav: 1. Systemet skal opptre innenfor norsk lovgivning. 2. Systemet skal rette seg etter datatilsynets retningslinjer for personvern. 3. En systemadministrator samt Asifiori (sjefen) skal ha rettigheter til å administrere systemet. 4. Regionsjefer og sekretær skal ikke ha administratorrettigheter, men ha tilstrekkelige brukerrettigheter til å utføre sine arbeidsoppgaver. 5. Systemet skal være lett å bruke både for kunder og bedriften. 6. Systemet skal være tilgjengelig 24 timer i døgnet. 7. Kommunikasjonen mellom systemet og budene skal være effektiv og presis. Funksjonelle krav: 1. Asifiori Delivery AS skal ha en hjemmeside på internett der systemet er tilgjengelig til enhver tid. 2. Kunder skal kunne opprette en konto på internett (på bedriftens hjemmeside) for ordreinnlegging. Kunden mottar et brukernavn som er kundenummeret til kunden. 3. Hjemmesiden skal ha en innloggingsfunksjon. 4. Kunder må oppgi passord og brukernavn for å logge inn. 5. Kunder skal også kunne ringe inn en ordre. 6. Kunder og de ulike ansatte i bedriften skal ha ulike brukergrensesnitt i systemet som dekker de ulike behov/rettigheter de har. 7. Ansatte skal også logge seg inn i systemet for å bruke det. 17

18 8. Systemet skal ha funksjoner for å dele opp ulik informasjon som ligger i en ordre og videresende relevant informasjon til ulike mottakere/delsystemer. 9. Kunden skal ha rett til å ha tilgang til sin ordrehistorikk og status på inneværende ordrer. 10. Det skal automatisk lagres backup av alle ordrer i en backupdatabase. 11. Systemet skal kommunisere nye leveranseoppdrag til budene, med spesielle transportkrav. 12. Systemet skal kunne motta informasjon om avvik fra budene. 13. Systemet skal kunne gjøre bruk av temperatursensorer og andre sensorer til å overvåke tilstanden til en pakke til enhver tid. Tekniske krav: Systemet skal kunne fungere på alle typer operativsystem. Det skal være to servere på hovedkontoret. En server er for alle ordrer og den andre er for backupdatabase av alle ordrer. Systemet skal ha ulike brukergrensesnitt som er tilpasset for mac/pc, GPS telefoner og PDA. Kravtabell: Ikke-funksjonelle krav: Funksjonelle krav: Krav Gradering Krav Gradering 1 O 1 O 2 O 2 O 3 O 3 O 4 O 4 O 5 O 5 O 6 B 6 O 7 B 7 O 8 O 9 O 10 O 11 O 12 O 13 A 18

19 Gradering: O Obligatorisk basisversjon; må oppfylles for at systemet skal kalles ferdig. Uunnværlig. B Betingede krav. Kjekt-å-ha-funksjoner. V Valgfritt. A Avansert funksjonalitet utover obligatorisk versjon. C. ALTERNATIVE LØSNINGER Alternativ 1: Null-løsning. Det første alternativet for en løsning er en såkalt null-løsning. Med denne løsningen forandres ikke det nåværende systemet, eller det foretas minimale forandringer uten innføring av ny programvare eller lignende. Dette er i realiteten ikke et alternativ siden bedriften ønsker et nytt system. Men vi velger allikevel å ta den med da det kan være aktuelt i en situasjon der det vil være for store økonomiske utgifter ved å innføre et nytt system. Alternativ 2: Alternativ 2 går ut på at kunden selv eller en kundebehandler hos Asifiori legger inn ordreinformasjon via et webgrensesnitt. Kunden kan ringe inn en ordre også, og ordren blir da registrert av kundebehandleren. Dersom kunden legger ordren inn via firmaets hjemmeside selv, slipper kundebehandleren og gjøre denne registreringen. Dette vil lette arbeidsmengden til kundebehandler. Med kundebehandler menes en rolle som er en person som mottar en kundehenvendelse. Dette kan være både sekretæren eller en av regionsjefene eller til og med Asifiori selv. Ordreinformasjonen vil så bli automatisk fordelt videre av systemet til de ulike medvirkende delsystemer eller roller: Salesforce, Accounting24 og bud. Salesforce vil lagre kundeopplysningene og ordrehistorikken. Accounting24 beregner og returnerer pris til systemet som så sender faktura til kunden. Når kunden betaler fakturaen vil systemet registrere betalingen og videresende bokføringsinformasjon til Accounting24. Accounting24 vil lagre denne informasjonen. Enten vil det bli sendt ut en melding til alle 19

20 budene sine PDA er, eller de nærmeste budene vil bli sporet ved bruk av GPS-systemet. Budene får automatisk tilsendt informasjon angående leveransen til sin PDA. Budene kan konfirmere ordren via sin PDA eller bærbare pc. Ordreprosessen for denne løsningen vises med RIS-modellen av alternativ 1 for ordreprosess. For dette løsningsalternativet og det neste vil de overordnede aktørmodellene bli like. SDM-modellen mener vi ikke trengs å forandres fra nåsituasjonen for firmaet. SRM-modellen er forandret fra nåsituasjonen med at bedriften nå vil gi garanti for spesielle transportkrav. Dette gjør at de ulike aktørene vil ønske å få oppfylt nye mål. Prosessmodellene for alternativ 2 vil ha en ordreprosess og en leveranseprosess. Leveranseprosessen er lik for alternativ 2 og 3. Den overordnede konseptuelle modellen, EER-modellen, kan vi ikke se vil forandre seg ut fra nåsituasjonen. Denne vil da bli lik for alle løsningsalternativene. Alternativ 3: Forskjellen fra alternativ 2 er at bruken av Salesforce er kuttet ut. I stedet lagres kundeinformasjon i en database i det nye systemet. Kundene kan så få tilgang til den informasjon de har rett til via sin web-konto i systemet. Når kunden har betalt for ordren kan de kontrollere sin betalingsstatus via firmaets hjemmeside. De trenger altså ikke gå via Accounting24. Men Accounting24 lagrer fremdeles bokføringsinformasjon for firmaet. For begge alternativene vil selve leveranseprosessen være den samme. (Se vedlagte RISmodell av leveranseprosess). Budene vil ut fra hvilket kjøretøy de disponerer utføre en leveranse. De kan montere sensorer på pakkene eller i bilene for å kontrollere status på pakken, om dette er påkrevd. Budene kan få digital signatur av kunden dersom leveransen er korrekt. Dersom det oppstår avvik vil budene returnere avviksrapport til systemet. 20

21 D. VALG AV LØSNING Kriteriene vi velger for å vurdere alternativene opp mot hverandre, er om de ulike løsningsalternativene tilfredsstiller de funksjonelle kravene eller ikke. De kan også delvis tilfredsstille et krav. Det alternativet som får flest ja-svar vil være det som tilfredsstiller kriteriene best. Krav Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Funksjonelle krav 1. Tilgjengelig hjemmeside hele døgnet. Nei Nei Ja 2. Kunder skal kunne opprette konto med Nei Nei Ja innloggingsfunksjon på hjemmesiden. 3. Kunder skal kunne ringe inn ordre. Ja Ja Ja 4. Ulikt grensesnitt og rettigheter for Nei Nei Ja ulike brukergrupper. 5. Systemet skal ha funksjoner for å dele Nei Ja Ja opp og videresende relevant ordreinformasjon. 6. Kunden skal ha tilgang til Nei Nei Ja ordrehistorikk og ordrestatus. 7. Backup av ordrer skal lagres i backupdatabase. 8. Systemet skal kommunisere nye leveranseoppdrag til budene, med spesielle transportkrav 9. Systemet skal kunne motta informasjon om avvik fra budene. 10. Systemet skal kunne gjøre bruk av sensorer til å overvåken tilstanden til en pakke til enhver tid. Delvis. Lagres, men ikke alt elektronisk. Ja Ja Nei Ja Ja Nei Ja Ja Nei Nei Delvis Vi kan her lese av tabellen at det er løsningsalternativ 3 som kommer best ut. Vi vil derfor anbefale denne løsningen og velge å jobbe ut fra denne i de videre fasene av prosjektet. 21

22 E. REVIDERT PROSJEKTPLAN Hovedaktivitetene vi ønsker å utføre videre. Vi skal lage en overordnet arkitekturspesifikasjon. Det vil si at vi skal: Identifisere delsystemer og kommunikasjon mellom delsystemene. Bestemme hvordan delsystemene kontrolleres av hverandre og hvordan de kontrollerer hverandre. Dekomponere delsystemene ned i moduler. Arkitekturutformingen er en omfattende og viktig del av prosjektet. Vi anbefaler her å utvikle den overordnede systemarkitekturen først, og deretter skrive et kort sammendrag av arkitekturutformingen. Slik har vi også satt det opp i prosjektplanen. 22

23 SDM-diagram for nåsituasjonen til Asifiori Delivery AS D Asifiori Delivery AS Fortjeneste D D Lønn D Fornøyd kunde D D Leveranse Arbeid Kjøretøy og utstyr D D D Kunde D D D Bud D Rask levering D D Pakke levert D 23

24 + SRM-diagram over ønsket situasjon Kunde Lav pris Rask levering + Motta pakke i god stand Komme med prisforslag + Finne budfirma med rask levering D D Forhandle om pris Kontakte budfirma D D Bli enige om leveringsbetingelser og spesielle transportkrav Kjøretøy + Godta prisforslag Fornøyd kunde + Levere pakke med garanti om oppfyllelse av alle transportkrav - God fortjeneste Asifiori Delivery AS 24

25 EER-diagram av nåsituasjonen til Asifiori Delivery AS Navn Ansattnr Sted Avd. leder Stillingstype Lønnsordning AVDELING 1 TILHØRER N ANSATT N 1 N M HAR AVTALE MED ADMINISTRERER UTFØRER KJØRER Avtalevilkår Adresse M KUNDE 1 SENDER/ MOTTAR N N M LEVERANSE Kundenr Destinasjon Leveransenr Navn Fraktmåte Pris d SAMARBEIDSPARTNER 1 N FRAKTER UTENBYS LEVERANSE INNENBYS LEVERANSE N Adresse Avtalevilkår FRAKTER Navn Tlf Type 1 N KJØRETØY Reg.nr Modell 25

26 RIS-modell av leveranseprosess. (Løsningsalternativ 2 og 3). 26

27 RIS-modell av ordreprosess, alt. 1. (Løsningsalternativ 2) 27

28 RIS-modell av ordreprosess alt. 2. (Løsningsalternativ 3). 28

29 GANTT-diagram over videre prosjektplan. 29

30 '* $"! " 4< ; ; : < ; ; " ) "" ( 5: ;24: : <24: : : ;24: ;24: : : ;24:25447 :424:25447 :424: ( " "

31 Kilder: Avison, David og Fitzgerald, Guy (2006) Information systems development, 4th edition. Berkshire: McGraw-Hill. 31

32 SYSTEMUTVIKLINGSPROSJEKT FOR ASIFIORI DELIVERY AS DEL 3: Arkitekturutforming Jesper Holte Brørby Øyvind B. Kvinge Jarle Tjøstheim 32

33 A. SAMMENDRAG AV ARKITEKTURUTFORMINGEN Anbefalinger Hva er arkitekturutforming? Å utforme en arkitektur for et programvaresystem vil si å bestemme den overordnede strukturen for systemet. Hele prosessen er en kreativ prosess der man prøver å utvikle en systemorganisering som tilfredsstiller de funksjonelle og ikkefunksjonelle kravene. Våre anbefalinger dreier seg i hovedsak om å videreutvikle løsningsalternativ 3 fra kravspesifikasjonen. Denne løsningen vil passe i en repositoriemodell. Vi anbefaler videre hvordan delsystemene kan modulariseres, hvilken kontrollstil som passer og hvilken maskinvare som bør inngå i det fysiske kjøremiljøet. Muligheter og utfordringer Mulighetene for de videre fasene i arbeidet er å utforme et system som er effektivt strukurert. I arkitekturutformingen har vi muligheter for å dele inn det nye systemet på en slik måte at arbeidsflyten går raskt og smertefritt. Dersom systemets arkitektur bygges på en fornuftig og riktig måte vil firmaet kunne utføre arbeidsprosessene raskere og med mindre anstrengelser. Vi har altså muligheter både for å lette arbeidet for bedriften og å gjøre systemet lettere å håndtere og kontrollere selv for bedriften. Utfordringene blir altså å klare å dele inn systemet på riktig måte, i delsystemer og moduler, slik at disse kommuniserer på en effektiv måte. En senere utfordring blir å implementere systemet i bedriften. Her vil opplæring av brukere eller ansatte være nødvendig. Det vil også være en utfordring i om systemet gradvis skal innføres, eller om det skal innføres over natten. I dette arbeidet spiller dokumentasjon en stor rolle. Her må det utarbeides grundig dokumentasjon av all kode og systemets funksjoner for de som skal drive, vedlikeholde og administrere systemet i framtiden. Det må også lages opplæringsdokumentasjon som kan gjøres tilgjengelig f.eks. fra firmaets hjemmeside. Hva vi har gjort Vi har i denne delen forsøkt å finne den rette systmearkitekturen som passer for vårt tenkte sytem. Først har vi listet opp noen krav vi mener er viktig for utarbeidingen av systemarkitekturen. Vi har delt systemet inn i delsystemer og modularisert delsystemene i moduler. Dette har vi vist med henholdsvis et UML pakke-diagram og et UML klassediagram. Vi har valgt kontrollstil for systemet og vist dette med en modell. Etter dette har vi forklart hvordan det fysiske kjøremiljøet ser ut, med de ulike maskinvareenhetene og 33

34 hvilke delsystemer som kjører på hvilke noder. Dette har vi vist med et UML deployment diagram. Til slutt har vi revidert prosjektplanen vår. B. OVERORDNET SYSTEMARKITEKTUR Viktige krav for overordnet arkitekturvalg Ikke-funksjonelle: 6. Systemet skal være tilgjengelig 24 timer i døgnet. Funksjonelle: 2. Kunder skal kunne opprette en konto på internett. 8. Systemet skal ha funksjoner for å dele opp ulik informasjon som ligger i en ordre og videresende relevant informasjon til ulike mottakere/delsystemer. 10. Det skal automatisk lagres backup av alle ordrer i en backupdatabase. Tekniske krav: Det skal være to servere på hovedkontoret. En server for alle ordrer, og den andre er for backupdatabase av alle ordrer. DELSYSTEMER Inndeling av systemet Vi velger å dele inn systemet vårt etter alternativet som kalles repositoriemodellen. All ordredata lagres i en felles stor databaseserver lokalisert på hovedkontoret. Alle klienter hos de forskjellige avdelingene legger inn og henter ut data fra denne databasen. På hovedkontoret skal det også være en backupserver med en backupdatabase. Som vist i pakkedigrammet, kategoriserer vi systemet i 4 forskjellige pakker. Web-pakken inneholder web-grensesnitt og alt som har med webdelen av systemet å gjøre. Kontrollerpakken inneholder kontrollere og applikasjoner. Database-pakken inneholder alle kunde- og ordredataene. Backup-pakken innholder all backupdata av databasen og systemet. 34

35 Modularisering Hvert delsystem modulariseres i mindre moduler slik at det skal bli lettere å få oversikt over hver enkelt moduls ansvarsområde. Vi har valgt å vise dette ved hjelp av et UML klassediagram. Hver klasse skal i størst mulig grad ha informasjon kun om seg selv, og utføre oppgaver og beregninger innenfor sitt eget ansvarsområde. Dette for å gjøre det enklere å vedlikeholde systemet og øke muligheten for gjenbruk av klassene. Avdelingsklassen i systemet vårt inneholder to sett eller tabeller. Den ene tabellen innholder objekter av klassen Ansatt, og den andre objekter av klassen Kjøretøy. Klassen Avdeling blir da avhengig av disse to klassene, men vi ser likevel på det som en god løsning å gjøre det på denne måten for å lagre hvilke ansatte og hvilke kjøretøy som tilhører en enkelt avdeling. Kontrollstil Som kontrollstil for systemet vårt vil det passe best med det som kalles sentralisert kontroll. Sommerville beskriver sentralisert kontroll slik: One sub-system has overall responsibility for control and starts and stops other sub-systems. (Sommerville 256, 2007). Innenfor sentralisert kontroll skilles man mellom kall-retur modellen og kontrollørmodellen. For vårt system passer kontrollørmodellen best. Vi mener denne kontrollstilen er passende for vårt system fordi vi tenker oss en sentral kontroller, et delsystem som skal styre alle de andre delsystemene. Denne kontrolleren består av flere moduler som utfører hver sine oppgaver. Kontrolleren skal utveksle data mellom kunder og database, ansatte og database og mellom alle de involverte aktørene og delsystemene. Vi har vist et eksempel på hvordan delsystemer og prosesser kontrolleres av kontrolleren med en grafisk modell. Kjøremiljø Vi har laget et UML deployment-diagram for å vise hvordan vi har tenkt at det fysiske kjøremiljøet for systemet skal se ut. I dette diagrammet viser vi de ulike nodene, artefaktene 35

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk Produktdokumentasjon Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Dokumentasjonen Dette er en teknisk dokumentasjon på produktet som er utviklet. Denne er tiltenkt personer med teknisk

Detaljer

Produktrapport Gruppe 9

Produktrapport Gruppe 9 Forord Dette dokumentet er ment for personer som skal vedlikeholde, endre eller utvikle systemet. Produktdokument innholder informasjoner om programmets funksjoner og hvordan de fungerer. Før bruk av dette

Detaljer

4.1. Kravspesifikasjon

4.1. Kravspesifikasjon 4.1. Kravspesifikasjon Dette delkapittelet beskriver nærgående alle deler av systemet, hvordan det er tenkt ferdigutviklet med fokus på oppdragsgivers ønsker. 4.1.1. Innledning Informasjon om hvordan kravspesifikasjonens

Detaljer

Innstallasjon og oppsett av Wordpress

Innstallasjon og oppsett av Wordpress Del 1 - Installasjon og oppsett Innstallasjon og oppsett av Wordpress Wordpress har blitt en veldig populær publiseringsplattform for websider. Uten særlige tekniske ferdigheter kan man sette opp profesjonelle

Detaljer

Kravspesifikasjon. 1. Innledning. Presentasjon. Innledning. Om bedriften. Bakgrunn for prosjektet

Kravspesifikasjon. 1. Innledning. Presentasjon. Innledning. Om bedriften. Bakgrunn for prosjektet Kravspesifikasjon Presentasjon Tittel: Oppgave: Backup for PDA/Smartphones Utvikle en applikasjon for PDA/Smartphones med funksjonalitet for backup av sms, mms, e-post, kontakter, kalender, bilder og dokumenter

Detaljer

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse. TalkPool WebServices Postboks Åneby

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse.  TalkPool WebServices Postboks Åneby InfoRed Publisering - produktbeskrivelse www.talkpool.no TalkPool WebServices Postboks 90 1484 Åneby InfoRed Produktbeskrivelse 2 Sammendrag InfoRed Publisering er produktet for å administrere en hel informasjonstjeneste,

Detaljer

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen.

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen. Artist webside Innhold Artist webside...1 Gruppe medlemmer...1 Oppdragsgiver...1 Kontaktperson...2 Veileder...2 Oppgaven...2 Muligheter...2 Sammendrag...2 Dagens situasjon...2 Mål og rammebetingelser...3

Detaljer

Gruppe 43. Hoved-Prosjekt Forprosjekt

Gruppe 43. Hoved-Prosjekt Forprosjekt Gruppe 43 Hoved-Prosjekt Forprosjekt Mobil Applikasjon Utvikling HiOA Bacheloroppgave forprosjekt våren 2017 Presentasjon Gruppen består av: Gebi Beshir Ole-Kristian Steiro Tasmia Faruque s182414 s189141

Detaljer

Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Enterprise Travel CRM Tilleggsproduktet Mamut Enterprise Travel CRM gir deg muligheten til å ta med deg arbeidet på en bærbar datamaskin ut av kontoret. Du arbeider da på en kopi av den sentrale

Detaljer

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 2 Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus 1 INNHOLD 2 Presentasjon... 2 2.1 Gruppen medlemmer... 2 2.2 Oppgave... 2 2.3 Oppdragsgiver... 2 2.4 Veileder... 2 3 Sammendrag...

Detaljer

Forprosjektrapport. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD

Forprosjektrapport. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD Forprosjektrapport Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD Presentasjon Sammendrag Om bedriften Dagens situasjon Mål og rammebetingelser Funksjonelle krav: Ikke-funksjonelle krav: Løsninger Analyse

Detaljer

GJENNOMGANG UKESOPPGAVER 9 TESTING

GJENNOMGANG UKESOPPGAVER 9 TESTING GJENNOMGANG UKESOPPGAVER 9 TESTING INF1050 V16 KRISTIN BRÆNDEN 1 A) Testing viser feil som du oppdager under kjøring av testen. Forklar hvorfor testing ikke kan vise at det ikke er flere gjenstående feil.

Detaljer

Kravspesifikasjon for Telefly NG. Versjon 1.0

Kravspesifikasjon for Telefly NG. Versjon 1.0 Kravspesifikasjon for Telefly NG Versjon 1.0 Utarbeidet i november 2010 Innhold Revisjonshistorikk... 4 1. Introduksjon... 5 1.1 Registrering av radioutstyr i luftfartøy i Norge... 5 1.2 Systemets formål

Detaljer

Løsningsforslag: Oblig 1. INF1050: Gjennomgang, uke 12

Løsningsforslag: Oblig 1. INF1050: Gjennomgang, uke 12 Løsningsforslag: Oblig 1 INF1050: Gjennomgang, uke 12 Obligatorisk oppgave 1: Pensum Bakgrunn for systemet Aktører og interessenter Utviklingsprosesser Kravhåndtering og kravspesifikasjon Use case-modellering

Detaljer

Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client.

Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client. Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client. Studenter: Magnus Skomsøy Bae, Marius Eggen, Magnus Krane Klasse: 3ING, Systemutvikling Produserer redaksjonelle

Detaljer

Innledende Analyse Del 1.2

Innledende Analyse Del 1.2 Innledende Analyse Del 1.2 Arianna Kyriacou 1. juni 2004 Innhold 1 Spesifikk beskrivelse 2 1.1 Hovedmål............................... 2 1.2 Mål (mer konkret).......................... 2 1.3 Krav..................................

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

Tema: Oversikt over ansatt, rom, datamaskin, skjerm, software, hardvare og tilkoblingsanlegg.

Tema: Oversikt over ansatt, rom, datamaskin, skjerm, software, hardvare og tilkoblingsanlegg. Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Inventardatabase Tema: Oversikt over ansatt, rom, datamaskin, skjerm, software, hardvare og tilkoblingsanlegg. Prosjektperiode: 2/12-08 23/05-08. Prosjektgruppe:

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Registrering For å kunne delta i nettbaserte anbud må du først registrere organisasjonen din på Negometrixplattformen. Negometrix-plattformen er webbasert,

Detaljer

Kom i Gang. brukermanual. (Når du har installert BAS21 på din maskin) Kom I Gang brukermanual for programpakken BAS21 Side 1

Kom i Gang. brukermanual. (Når du har installert BAS21 på din maskin) Kom I Gang brukermanual for programpakken BAS21 Side 1 BAS21 Kom i Gang brukermanual (Når du har installert BAS21 på din maskin) Kom I Gang brukermanual for programpakken BAS21 Side 1 Innhold Side Hva kan BAS21 gjøre for deg og din bedrift? 3 - Hav inneholder

Detaljer

Forprosjektrapport. Gruppe Januar 2016

Forprosjektrapport. Gruppe Januar 2016 Forprosjektrapport Gruppe 22 22. Januar 2016 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Presentasjon Sammendrag Dagens situasjon Mål og rammebetingelser Mål Rammebetingelser Løsninger og alternativer Løsning

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM KRAVSPESIFIKASJON

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM KRAVSPESIFIKASJON RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM KRAVSPESIFIKASJON Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 CONTENTS 1 Innledning... 4 1.1 Presentasjon... 4 1.2 Om bedriften...

Detaljer

Forprosjekt. Høgskolen i Oslo, våren

Forprosjekt. Høgskolen i Oslo, våren Forprosjekt Høgskolen i Oslo, våren 2011 ------------------------------------------ Presentasjon Tittel: Oppgave: Database og nettside for Nor Dagligvarer Import AS Utvikle et databasesystem for bedriften

Detaljer

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag Oblig 5 Webutvikling Av Thomas Gitlevaag For oppgave 1 og 2 skal dere levere en funksjonell webside på deres hjemmeområde. Dere skal også levere alle phps-filene slik at man for en hver side kan slenge

Detaljer

Testrapport. Aker Surveillance. Gruppe 26. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, 24.5.2013. Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5

Testrapport. Aker Surveillance. Gruppe 26. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, 24.5.2013. Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5 Testrapport Aker Surveillance Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Oslo, 24.5.2013 Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5 Innledning I denne rapporten vil vi skrive om testingen som

Detaljer

UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR

UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR INF 1050 UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR Oppgave 1 a) Foranalyse: Foranalysen kan med fordel gjøres i to trinn. Den første er å undersøke finansiering og øvrige

Detaljer

Kravspesifikasjon. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23

Kravspesifikasjon. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23 Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no Gruppe 08-23 Kravspesifikasjon for hovedprosjektet utvikling av moduler til CMS for bonefish.no ved Høgskolen i Oslo, avdeling for Ingeniørutdanning våren 2008.

Detaljer

Kjøre Wordpress på OSX

Kjøre Wordpress på OSX Kjøre Wordpress på OSX Alt etter hva du ønsker å bruke Webserveren til er det flere måter å gjøre dette på. Ønsker du kun en side som skal dele sider du lager manuelt, med PHP, GD etc eller med server

Detaljer

Kravspesifikasjon. 14. oktober 2002

Kravspesifikasjon. 14. oktober 2002 Kravspesifikasjon gruppe 42 Nils-Kristian Liborg (brukergrensesnitt), Bente Brevig (beskrivelser, aktørbeskrivelser, diagram, kvalitetssikring), Tom Olav Bruaas (beskrivelser), Eirik Lied (beskrivelser,

Detaljer

Akseptansetesten. Siste sjanse for godkjenning Etter Hans Schaefer

Akseptansetesten. Siste sjanse for godkjenning Etter Hans Schaefer Akseptansetesten Siste sjanse for godkjenning Etter Hans Schaefer Akseptansetesting Formell testing med hensyn til brukerbehov, krav, og forretningsprosesser som utføres for å avklare om et system oppfyller

Detaljer

GJENNOMGANG OBLIGATORISK OPPGAVE 1

GJENNOMGANG OBLIGATORISK OPPGAVE 1 GJENNOMGANG OBLIGATORISK OPPGAVE 1 INF1050 V16 KRISTIN BRÆNDEN 1 Systemet for utleie av markasykler ønsker a benytte seg av en eksisterende betalingsløsning, og valget har falt pa det samme betalingssystemet

Detaljer

Innledende Analyse Del 1: Prosjektbeskrivelse (versjon 2)

Innledende Analyse Del 1: Prosjektbeskrivelse (versjon 2) Innledende Analyse Del 1: Prosjektbeskrivelse (versjon 2) Iskra Fadzan og Arianna Kyriacou 25.mars 2004 Innhold 1 Hovedmål 2 2 Mål 2 3 Bakgrunn 3 4 Krav 4 1 1 Hovedmål I dette prosjektet skal vi se nærmere

Detaljer

Våre tekniske konsulenter kan bistå slik at din bedrift får en best mulig tilpasset Handyman installasjon ut fra deres infrastruktur.

Våre tekniske konsulenter kan bistå slik at din bedrift får en best mulig tilpasset Handyman installasjon ut fra deres infrastruktur. Bob Innhold 1 Innledning... 3 2 Komplett installasjon på en PC... 4 2.1 Beskrivelse... 4 2.2 Hardware... 4 2.3 Software... 4 3 Applikasjonsserver... 5 3.1 Beskrivelse... 5 3.2 Hardware... 5 3.3 Software...

Detaljer

Publiseringsløsning for internettsider

Publiseringsløsning for internettsider Publiseringsløsning for internettsider Hva er Edit? Edit er et verktøy for publisering og vedlikehold av nettsider. Tidligere har det å vedlikeholde en nettside vært en tungvinn prosess, men nå kan alle

Detaljer

KJENN MEG - MED RETT TIL Å BLI FORSTÅTT

KJENN MEG - MED RETT TIL Å BLI FORSTÅTT KJENN MEG - MED RETT TIL Å BLI FORSTÅTT PRODUKTINFORMASJON (NB! produktet lanseres 30. november 2017) Kjenn MEG er et fleksibelt hjelpemiddel som skal bidra til et bedre kommunikasjonsmiljø for mennesker

Detaljer

Kravspesifikasjon Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo Våren 2008

Kravspesifikasjon Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo Våren 2008 Kravspesifikasjon Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo Våren 2008 1.Forord I dette dokumentet skal vi gi et bildet av de kravene som er satt til prosjektet. Dokumentet er hovedsakelig beregnet som et styringsdokument

Detaljer

Kravspesifikasjon Gruppe nr ABTF

Kravspesifikasjon Gruppe nr ABTF 1 Presentasjon Tittel: Web-løsning for ABTF Utvikle en Web-løsning helt fra bunnen av, samt med en Oppgave: plattform som gir underviseren muligheten til å veilede og følge opp sine elever gjennom kurset.

Detaljer

Forprosjekt gruppe 13

Forprosjekt gruppe 13 Forprosjekt gruppe 13 Presentasjon Tittel: Oppgave: Periode: Gruppemedlemmer: Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Mobilbillett i HTML5 Utvikle en mobil billettautomat innenfor kategorien dedikert web

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Bachelorprosjekt 2015

Bachelorprosjekt 2015 Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Tam Ha (s171513) Arslan Yousaf (s189135) Gabriel Noraker Alfarrustad (s161910) Eivind Lund (s180381) Phillip Padiernos Næss (s162951) Forprosjekt Prosjektets

Detaljer

Studentdrevet innovasjon

Studentdrevet innovasjon Studentdrevet innovasjon Hovedprosjekt 2013 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport av Gruppe 11 Karoline Sanderengen, Mona Isabelle Yari og Randi Ueland 25.01.2013 Studentdrevet innovasjon 9 Innhold

Detaljer

KJENN MEG - MED RETT TIL Å BLI FORSTÅTT

KJENN MEG - MED RETT TIL Å BLI FORSTÅTT KJENN MEG - MED RETT TIL Å BLI FORSTÅTT PRODUKTINFORMASJON (NB! Produktet er nå leveringsklart) Kjenn MEG er et fleksibelt hjelpemiddel som skal bidra til et bedre kommunikasjonsmiljø for mennesker med

Detaljer

Kravspesifikasjon for PLBSys NG. Versjon 1.0

Kravspesifikasjon for PLBSys NG. Versjon 1.0 Kravspesifikasjon for PLBSys NG Versjon 1.0 Utarbeidet i juni 2010 Innhold Revisjonshistorikk... 3 1. Introduksjon... 4 1.1 Registrering av nødpeilesendere i Norge... 4 1.2 Systemets formål og omfang...

Detaljer

Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 REVISJONSOVERSIKT...4 INTRODUKSJON MED FORUTSETNINGER... 5

Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 REVISJONSOVERSIKT...4 INTRODUKSJON MED FORUTSETNINGER... 5 1 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 REVISJONSOVERSIKT...4 INTRODUKSJON MED FORUTSETNINGER... 5 FRA LEVERANSE 1 (GRUPPE 2)...5 TILLEGG I FORUTSETNINGER... 5 REVIDERT UTGAVE AV SPESIFIKASJON FRA

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Webservices og webklient for kodeverk/ kodeverdi verifisering

Brukerdokumentasjon. Webservices og webklient for kodeverk/ kodeverdi verifisering Brukerdokumentasjon Webservices og webklient for kodeverk/ kodeverdi verifisering Innholdsfortegnelse... 3... 3... 3... 3... 4... 4... 4... 4... 8... 9... 10!... 10 "... 11 # $... 11 1. Om systemet 1.1.

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 KRAVSPESIFIKASJON Gruppe 2 Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 CONTENTS 1. Forord... 3 2. Presentasjon... 3 2.1 Gruppens medlemmer... 3 2.2 Oppdragsgiver... 3 2.3

Detaljer

Forskningsmetoder. INF1050: Gjennomgang, uke 13

Forskningsmetoder. INF1050: Gjennomgang, uke 13 Forskningsmetoder INF1050: Gjennomgang, uke 13 Kompetansemål Forskningsmetoder Hva? Hvorfor? Empiriske forskningsmetoder Eksperiment Case-studier Etnografi Aksjonsforskning Spørreskjema Systematisk litteraturstudie

Detaljer

Forprosjektrapport Bacheloroppgave 2017

Forprosjektrapport Bacheloroppgave 2017 Forprosjektrapport Bacheloroppgave 2017 Chat Modul for Webnodes Content Management System Gruppe 32 Adam Asskali, Anmer Seif, Sara Khan 20.01.2017 Veileder G. Anthony Giannoumis Innholdsfortegnelse 1.Presentasjon

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Visma SuperOffice Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Utvid Visma Business med en markedsledende CRM-løsning Et godt økonomisystem hjelper bedriften med å ha kontroll på kostnadene. Et godt verktøy

Detaljer

TESTRAPPORT Tittel på hovedprosjektet: Varebestillingssystem for Wokas Salg AS

TESTRAPPORT   Tittel på hovedprosjektet: Varebestillingssystem for Wokas Salg AS TESTRAPPORT Tittel på hovedprosjektet: Varebestillingssystem for Wokas Salg AS Medlemmer av gruppe 35: Joakim Larsen, s150070, 3AB Kristian Kjelsrud, s147787, 3IA Anastasia Poroshina, s140720, 3AB Prosjektperiode:

Detaljer

1 Forord. Kravspesifikasjon

1 Forord. Kravspesifikasjon [Type text] [Type text] 3/5 Hovedprosjekt ingeniørutdanningen 09 Kravspesifikasjon Tittel på hovedprosjektet Tarantell Dashboard Gruppe 28 Bjørn Ove Pedersen Stian Dalviken Antall sider 6 Intern veileder

Detaljer

Produktrapport. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23

Produktrapport. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23 Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no Gruppe 08-23 Produktrapport for hovedprosjektet utvikling av moduler til CMS for bonefish.no ved Høgskolen i Oslo, avdeling for Ingeniørutdanning våren 2008.

Detaljer

Presentasjon av bachelorprosjekt

Presentasjon av bachelorprosjekt Presentasjon av bachelorprosjekt Oppgave 008E: Utvikling av dynamisk nettsted med portefølje, showreel og nettbutikk, for profilering av multimediaselskap. Oppdragstaker: Morten Nyutstumo (BAIN) Veileder:

Detaljer

1. Forord 2. Leserveiledning

1. Forord 2. Leserveiledning KRAVSPESIFIKASJON 1 1. Forord Hensikten med kravspesifikasjonen er at den skal fungere som et styringsdokument under prosessen og definere rammer og betingelser rundt hovedprosjektet. Den er utviklet etter

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

Kandidat nr. 1, 2 og 3

Kandidat nr. 1, 2 og 3 Kandidat nr. 1, 2 og 3 Rapport 1 IT202E Bacheloroppgave i Informatikk Vår 2011 Mobilapplikasjonsutvikling med Scrum 1 Innhold Innledning... 3 Overordnet Prosjektplan... 3 Produktbacklog... 5 Sprint planning

Detaljer

Dette dokumentet er en produktrapport for vårt avsluttende hovedprosjekt våren 2008 ved høgskolen i Oslo, for ingeniør - avdelingen.

Dette dokumentet er en produktrapport for vårt avsluttende hovedprosjekt våren 2008 ved høgskolen i Oslo, for ingeniør - avdelingen. 1 Sammendrag Dette dokumentet er en produktrapport for vårt avsluttende hovedprosjekt våren 2008 ved høgskolen i Oslo, for ingeniør - avdelingen. Vår oppdragsgiver, ABTF hadde et ønske om en større web

Detaljer

Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger

Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger For enkel, sentralisert administrasjon av skrivere og multifunksjonsmaskiner ADMINISTRER ARBEIDSFLYTEN ENKEL ADMINISTRASJON AV SKRIVERE OG

Detaljer

Båtforening på nett. Produktrapport

Båtforening på nett. Produktrapport Båtforening på nett Hovedprosjekt våren 2009, Høgskolen i Oslo Prosjektgruppe 36 Vegard Skipnes, Rade Vuckovic & Frode Sørensen Produktrapport 1 Sammendrag Denne rapporten er en del av Hovedprosjektet

Detaljer

Hensikten med denne delen av kurset. Objektets egenskaper. Objektorientering hva er det? Best practises ved programvareutvikling. Kravspesifikasjonen

Hensikten med denne delen av kurset. Objektets egenskaper. Objektorientering hva er det? Best practises ved programvareutvikling. Kravspesifikasjonen Hensikten med denne delen av kurset Objektorientert systemutvikling Rational Unified Process (RUP) Gurholt og Hasle kap. 6 UML Distilled kap. 2 Å lære modellerings- og designprinsipper og øve opp teknikker

Detaljer

Driftportal for helpdesk. Operation portal for helpdesk

Driftportal for helpdesk. Operation portal for helpdesk Driftportal for helpdesk. Operation portal for helpdesk HiST bachelorprosjekt 040E Spring 2011. Studerende: Peter Michael Mark Rasmussen. Veileder: Stein Meisingseth. 1 Hensikt; Etableres en driftsportal

Detaljer

Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet.

Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet. Produktrapport Forord Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet. Dataansvarlig eller supporter trenger informasjon om

Detaljer

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting BRUKERMANUAL Deviations and Reporting Forord Dette er brukermanual for CEMAsys Immediate Reporting applikasjon som er laget for iphone og Android telefoner. CEMAsys Immediate Reporting er en applikasjon

Detaljer

Planlegging og dokumentasjon

Planlegging og dokumentasjon Planlegging og dokumentasjon Edgar Bostrøm. - leilighetsnotat, etterutdanningskonferansen, 17.02.2010, noe revidert. Generelle kommentarer: Begrunnelse for hovedområdet Planlegging og dokumentasjon : o

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Læreplan i informasjonsteknologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i informasjonsteknologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i informasjonsteknologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 3. april 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

EGA Svar på spørsmål, oppdatert pr

EGA Svar på spørsmål, oppdatert pr EGA-12132 Svar på spørsmål, oppdatert pr 17.10.12 Spørsmål 1: Dere har i Bilag 3 skrevet at dere har bl.a et EVA disksubsystem. Er det riktig å forstå at dere har 7TB data på EVAen i dag som skal tas backup

Detaljer

Produktrapport. Produktrapport. Hjelpemiddel portal for Parkinsonforbundet

Produktrapport. Produktrapport. Hjelpemiddel portal for Parkinsonforbundet Produktrapport Hjelpemiddel portal for Parkinsonforbundet 1 Innhold: Forord ------------------------------------------------------------------------------------------------------2 Planlegging og arbeidsmetode

Detaljer

Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi

Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi 1. Hva omfavner denne policyen? Denne policyen dekker dine handlinger hva angår Tikkurila sine digitale tjenester. Policyen dekker ikke

Detaljer

Sikkerhet i Pindena Påmeldingssystem

Sikkerhet i Pindena Påmeldingssystem Sikkerhet i Pindena Påmeldingssystem Versjon: 4.2.0 Oppdatert: 30.08.2017 Sikkerhet i Pindena Påmeldingssystem 2 Innhold Om dokumentet 3 Sikkerhet på klientsiden 3 Sikkerhetstiltak i koden 3 Rollesikkerhet

Detaljer

Fakturabehandling på web

Fakturabehandling på web Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2009.2 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

Design og dokumentasjon

Design og dokumentasjon Design og dokumentasjon Information Architecture Peter Morville& Louis Rosenfeld Kapittel 12 29.01.2015 Håkon Tolsby 1 Ny fase i prosjektet Fokusskifte: Fra planlegging til produksjon Fra overordnet arkitektur

Detaljer

Visma ERP POS. Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning

Visma ERP POS. Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning Visma ERP POS Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning En moderne og funksjonell kasseløsning kasseløsning Det lønner seg å utvide økonomisystemet med integrert kassefunksjonalitet. I alle

Detaljer

AlgDat 10. Forelesning 2. Gunnar Misund

AlgDat 10. Forelesning 2. Gunnar Misund AlgDat 10 Forelesning 2 Oversikt Java repetisjon IDE eller teksteditor + kommandolinje? Java Collections and Generics Programvareutvikling En mengde mer eller mindre veldefinerte metoder (software engineering):

Detaljer

1. SQL server. Beskrivelse og forberedelse til installasjon

1. SQL server. Beskrivelse og forberedelse til installasjon Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag SQL server. Beskrivelse og forberedelse til installasjon Stein Meisingseth 15.10.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IDRI2001 Drift av

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Webhotelltjenester

Tjenestebeskrivelse Webhotelltjenester Tjenestebeskrivelse Webhotelltjenester Sist endret: 2004-12-01 Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 NYTTEVERDI WEBHOTELLTJENESTER FRA TELENOR... 3 2 FUNKSJONALITET... 4 2.1 INNHOLD

Detaljer

Konfigurasjonsstyring

Konfigurasjonsstyring INF1050: Systemutvikling 28. mars 2017 Konfigurasjonsstyring Yngve Lindsjørn ynglin@ifi.uio.no INF1050 Systemutvikling ->Konfigurasjonsstyring 1 Temaer i dagens forelesning Versjonshåndtering Systembygging

Detaljer

Dokument 1 - Sammendrag

Dokument 1 - Sammendrag Dokument 1 - Sammendrag Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag 1 1. Innledning 1 2. Om

Detaljer

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunnskapsserie Kom i gang med Mamut Online Survey Kom i gang med Mamut Online Survey Innhold MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GANG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-BRUKERE: OPPRETT

Detaljer

Prosjektstyring med Projectfronter (En innføring i grunnleggende Projectfronter-funksjonalitet)

Prosjektstyring med Projectfronter (En innføring i grunnleggende Projectfronter-funksjonalitet) Olav Dæhli: 06.10.05 Prosjektstyring med Projectfronter (En innføring i grunnleggende Projectfronter-funksjonalitet) Fronters systemer består av tre sentrale moduler, Classfronter, Teamfronter og Projectfronter

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Administrasjonsside

Brukerveiledning. Madison Møbler Administrasjonsside Brukerveiledning Madison Møbler Administrasjonsside 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet blir konstruert som et nytt produkt da kunde/bruker ikke har noe eksisterende løsning, derfor er dette den nåværende

Detaljer

Vanlige spørsmål om Teletopia SMS Gateway

Vanlige spørsmål om Teletopia SMS Gateway Vanlige spørsmål om Teletopia SMS Gateway Dette dokumentet er ment å gi svar på noen av de vanligste spørsmålene i forbindelse med etableringen av SMS tjeneste via Teletopia SMS Gateway. Dokumentet er

Detaljer

Lykke til! Eksamen i fag SIF8018 Systemutvikling. 20 mai, 2003 kl 0900-1400. Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk

Lykke til! Eksamen i fag SIF8018 Systemutvikling. 20 mai, 2003 kl 0900-1400. Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Sensurfrist: XX Eksamen i fag SIF8018 Systemutvikling

Detaljer

Forprosjekt Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo Våren 2008

Forprosjekt Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo Våren 2008 Forprosjekt Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo Våren 2008 Skrevet av Ole Myrbakken, Fadima Mohamoud, Orji Okoroafor, Karen Arrendondo Side 1 PRESENTASJON Prosjekt tittel: Prosjektperiode: MetaGen 7.jan

Detaljer

Bergvall Marine OPPGAVE 3. Jon Vegard Heimlie, s162110 Vijitharan Mehanathan, s171645 Thore Christian Skrøvseth, s171679

Bergvall Marine OPPGAVE 3. Jon Vegard Heimlie, s162110 Vijitharan Mehanathan, s171645 Thore Christian Skrøvseth, s171679 2013 Bergvall Marine OPPGAVE 3 Jon Vegard Heimlie, s162110 Vijitharan Mehanathan, s171645 Thore Christian Skrøvseth, s171679 Innhold Oppgave 1.... 2 Oppgave 2.... 7 Oppgave 3.... 9 Oppgave 4.... 10 Kilder:...

Detaljer

Informasjonsportalen

Informasjonsportalen Brukermanual Informasjonsportalen Aksjeservice versjon 2.0 Aksjeservice AS Kolbergveien 20 3121 Tønsberg / Munkedamsveien 68 0270 Oslo Forord Aksjeservice er en løsningsleverandør for ikke-børsnoterte

Detaljer

Del VII: Kravspesifikasjon

Del VII: Kravspesifikasjon 1 2 Forord Dette dokumentet inneholder retningslinjer for gruppen vår og beskrivelse av betingelsene for utviklingen av vårt prosjekt. Vår gruppe benyttet dette dokumentet som et styringsdokument for å

Detaljer

GENERELL BRUKERVEILEDNING WEBLINE

GENERELL BRUKERVEILEDNING WEBLINE Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED DOKUMENTET... 3 2. TILGANG TIL PORTALEN... 4 3. TILGJENGELIGE TJENESTER/MODULER... 5 3.1 ADMIN... 5 3.2 NORDIC CONNECT/IP VPN... 5 3.3 INTERNETT INFORMASJON...

Detaljer

Skriverkontrollprogrammet MarkVision

Skriverkontrollprogrammet MarkVision Skriverkontrollprogrammet MarkVision Skriverprogram og verktøy 1 MarkVision for Windows 95/98/2000, Windows NT 4.0 og Macintosh leveres med skriveren på CDen Drivers, MarkVision and Utilities. Det grafiske

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Leveranse 2. September 27, 2002

Leveranse 2. September 27, 2002 Leveranse 2 gruppe 42 Nils-Kristian Liborg (brukergrensesnitt), Bente Brevig (beskrivelser, aktørbeskrivelser, diagram, kvalitetssikring), Tom Olav Bruaas (beskrivelser), Eirik Lied (beskrivelser, diagram,

Detaljer

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i administrasjonsområdet...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt

Detaljer

Forstudierapport. Magne Rodem og Jan-Erik Strøm. 18. juni 2006

Forstudierapport. Magne Rodem og Jan-Erik Strøm. 18. juni 2006 Forstudierapport Magne Rodem og Jan-Erik Strøm 18. juni 2006 Innhold 1 Introduksjon 3 2 Bakgrunn for prosjektet 3 2.1 Beskrivelse av problemer og behov........................... 3 2.2 Kort om dagens systemer................................

Detaljer

1. Intro om SharePoint 2013

1. Intro om SharePoint 2013 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro om SharePoint 2013 Stein Meisingseth 09.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO205D Microsoft SharePoint 1. Intro om SharePoint

Detaljer

Kapittel 5 - Advanced Hypertext Model Kapittel 6 - Overview of the WebML Development Process

Kapittel 5 - Advanced Hypertext Model Kapittel 6 - Overview of the WebML Development Process INF 329 Web-teknologier Kapittel 5 - Advanced Hypertext Model Kapittel 6 - Overview of the WebML Development Process Navn: Bjørnar Pettersen bjornarp.ii.uib.no Daniel Lundekvam daniell.ii.uib.no Presentasjonsdato:

Detaljer

S y s t e m d o k u m e n t a s j o n

S y s t e m d o k u m e n t a s j o n S y s t e m d o k u m e n t a s j o n Monitorering av produksjonsløyper ved Nasjonalbiblioteket - Project BAKE Utarbeidet av: Einar Wågan Kristian Akerhei Studium: Informasjonssystemer Innlevert: 26.5.2015

Detaljer