Innkalling til Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl på Rica Hotell Helsfyr Strømsveien 108, 0663 Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl. 19.00. på Rica Hotell Helsfyr Strømsveien 108, 0663 Oslo"

Transkript

1 Innkalling til Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl på Rica Hotell Helsfyr Strømsveien 108, 0663 Oslo

2 Dagsorden 1. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer til å undertegne protokollen, samt ett tellekorps på minst 3 personer. 2. Årsberetning. 3. Regnskap med revisors beretning. * 4. Budsjett. 5. Planer for drift og aktiviteter. 6. Saker og forslag som ønsket fremmet av medlemmer. 7. Saker som forelegges av styret. 8. a) Valg av leder. b) Valg av nestleder. c) Valg av styremedlemmer og vararepresentant. d) Valg av revisor og vararepresentant e) Valg av medlemmer til valgkomiteen. *se kommentar punkt 3 Punkt 1 Valg av møteleder, referent 2 medlemmer til å undertegne protokollen, samt ett tellekorps på minst 3 personer. Punkt 2 Årsberetning Styret: Etter valg på den ordinære general-forsamlingen 27. april 2011, har styret konstituert seg slik: Leder: Eirik Kahrs Nestleder: Annlaug Gjerde Sekretær: Eline Krog, trukket seg i perioden. Styremedlem: Bård Jensen Styremedlem: Harald Andreassen Styremedlem: Stian Simonsen Styremedlem: Annette Skadsdammen Varamedlem: Trond Storsveen I perioden har det vært avholdt 15 ordinære styremøter. 13. januar: samarbeidsmøte med rasegruppen for Staffordshire bull terrier. 8. februar: Samarbeidsmøte med utstillingskomiteen mars: seminar for rasegrupper, raserepresentanter og distriktsavdelinger på Garder kurs og konferansesenter med fokus på ny hjemmeside og retningslinjer. 28. april: møte med rasegruppen for Staffordshire bull terrier i forbindelse med opprettholdelse av blodprøvekontroll ved registrering av hunder juni: TerrierSpesialen ble i 2011 avholdt som 2- dagers utstilling i Pinsen. I forbindelse med dette ble det arrangert festmiddag. 24. August: samarbeidsmøte med rasegruppene for Airedale terrier og Bull terrier. 22. september: medlemsmøte med quiz og lotteri og Stepanka Horakovas var ansvarlig for quiz. 12. november: Norsk Kennel Klubs Representantskapsmøte. Tilstede var Eirik Kahrs, Bård Jensen og Annlaug Gjerde. 13. november: NKK arrangerte åpent dialogmøte med medlemsklubbene. Representanter fra NTK var Annlaug Gjerde og Bård Jensen. 15. november: møte med valgkomiteen november: Norsk Terrier Klub var representert under Dogs4All med stand og raseparade. I år disponerte klubben en større stand enn tidligere. 20. desember: julefest på Lambertseter gård i Oslo. Hovedstyret har i 2011 opprettholdt en betydelig arbeidsinnsats for de nye felles hjemmesidene for Norsk Terrier Klub, klubbens raser og avdelinger. De nye hjemmesidene ble publisert i april/mai Det ble besluttet at NTK skal benytte seg av et eksternt regnskapsbyrå: Økonomi og Konsulent Service AS. Det har vært sterkt fokus på gjennomgang og revidering av klubbens retningslinjer og instrukser, samt systematisering av disse. Ny hovedsponsor for klubben gjennom året har vært Royal Canin. Representanter fra hovedstyret har vært til stede på årsmøtene til rasegruppene for Airedale terrier, Bull terrier, Cairn terrier, Irish softcoated wheaten terrier, Staffordshire bull terrier og West highland white terrier samt distriktsavdelingene Oslo/Akershus, Østfold, og Nordland. Revisorer: Revisor: Kari Lauritzen, har trukket seg i perioden. Vararepresentant: Åsta Sørensen Valgkomité: Leder: Halvor Sigfridstad Medlemmer: Guri Hafsten Aalerud og Anne Sollerud Komitéer og tillitsvalgte utnevnt av styret: Agilitykomité: Ann Steenersen 2

3 Dommerkonferansekomité: Grethe Bergendahl, Anne Tove Strande. Fra hovedstyret: Trond Storsveen Hikomité: Leder: Knut Ullevoldsæter, Siri Grøtterød, Ann Kristin Moen, Glenn Lampe, Eirik Jørgensen. Fra hovedstyret: Harald Andreassen Fagkomité for kunsthiprøver: Lena Kjempengren Utstillingskomité: Leder: Ann Steenersen Kasserer: Heidi Hagen Øvrige medlemmer: Roy Eng, Geir Stuldalen, Kenneth Rødsrud. Fra hovedstyret: Annette Skadsdammen og Stian Simonsen. Dommeransvarlig: Inger Kristiansen og Trond Storsveen Utstillingskomité for NTKs utstilling i Nesbyen: Leder: Inger Kristiansen, kasserer: Heidi Hagen Øvrige medlemmer: Kirsten Svendsen, Roy Eng, Geir Stuldalen, Hanne Abildgaard, Kenneth Rødsrud, Eva K. Yssen. Edgar Waag (data) Redaktører for Terrierbladet: Bård Jensen og Annlaug Gjerde Utstillingsresultater: Marthe Hermansrud Webansvarlig: Annlaug Gjerde og Bård Jensen Medlemsansvarlig: Edgar Waag Resultater Årets terrier: Eline Krog Valpeformidling: blir ivaretatt av de respektive rasegruppene. Valpeformidlere for øvrige lavbente og høybente blir oppnevnt av Hovedstyret. Cairn terrier: Karin Stenbæk Øvrige lavbente: Solvor Bakken Airedale terrier: Magne Hovde Bull terrier: Grete W. Pedersen Irish softcoated wheaten terrier: Har ingen pr. dags dato Øvrige høybente: Grethe Bergendahl Medlemstallet: pr pr Fullt betalende medlemmer: Husstand Æresmedlem 1 1 Riddere/kommandører: Da det nye medlemssystemet ble innført i 2007, ble alle nyinnmeldte medlemmer «tatt med» i medlemstallet, før de hadde betalt kontingenten, men kun til forfallsdato. Så alle nye medlemmer som da meldte seg inn i november/desember, og hadde forfallsdato 31. januar, ble tatt med i klubbens medlemstall pr Fra november 2011 er dette slutt. Da ble det gjort store endringer i medlemsbasen til NKK, etter krav fra regnskapsloven og NKKs revisor. Nyinnmeldte medlemmer blir ikke lenger «tatt med» i medlemstallet før de har betalt kontingenten. Så alle nyinnmeldte medlemmer som ble innmeldt i november/desember i 2011,og som ikke har betalt kontingenten pr er ikke med i klubbens medlemstall pr Derfor har terrierklubben pr et mye lavere medlemstall. Samlinger, møter og seminarer m.m: 27. april: Generalforsamling i Oslo. 26. og 27. november: Stand på Dogs4All, Lillestrøm. 12. og 13. mars samling på Garder kurs og konferansesenter for raser og avdelinger. Retningslinjer, opplæring av hjemmesider, bruk av medlemsregistret og Terrierbladet. Diverse møter med rasegrupper og komiteer. Hiprøver/samlinger: 30. april 1. mai: Treningssamling hi 1. Mai 15. juli: bevegelig hiprøve 16. juli 30. September: bevegelig hiprøve 6. August: Hi prøve Lydighet- og agilitystevner: 04. april: Avd. Østfold Lydighetsstevne August: Avd. Østfold Agilitystevne Mentalbeskrivelse hund: 02. april: Avd. Rogaland 02. September: Avd. Rogaland Utstillinger: Norsk Terrier Klub, avd. Agder, Kristiansand, Dommere: Culm Hastings, Irland, Kevin Maye, Irland Antall påmeldte: 138 voksne + valper Terrierspesialen, Jevnaker, Dommere: Jim Byrnes, Irland, Jack Watson, England, Alan Hedges, England, Rita Francis-Little, Australia, Per Iversen, Norge Antall påmeldte: 73 valper, 358 voksne 3

4 Norsk Terrier Klub, avd. Oslo/Akershus, Jevnaker, Dommere: Jim Byrnes, Irland, Jack Watson, England, Alan Hedges, England, Rita Francis-Little, Australia, Per Iversen, Norge, Mette Sørum, Danmark, Bill Lambert, England. Antall påmeldte: 61 valper, 290 voksne Norsk Terrier Klub, avd. Nordland, Bodø, Dommer: Tino Pehar, Kroatia. Antall påmeldte:15 valper, 48 voksne Norsk Terrier Klub, avd. Trøndelag, Trondheim, Dommere:Maja Mäkinen, Finland, Antonio De Lorenzo, Norge Antall påmeldte:124 voksne + valper Norsk Terrier Klub, avd. Rogaland, Stavanger, Dommere: David Levy, England, Ingrid Borchorst, Danmark, Soile Bister, Finland. Antall påmeldte: 32 valper, 136 voksne. Norsk Terrier Klub, avd. Hordaland, Bergen, Dommere: Peter Harsanyi, Ungarn, Birgitta Hasselgren, Sverige Antall påmeldte: 28 valper, 92 voksne Medlemsbladet: Det er utgitt 4 nummer av Terrierbladet (TB) i Redaktør har vært Bård Jensen og Annlaug Gjerde. Rasespesial i TB 1: Skotsk terrier, TB 2 Fox terrier, glatthåret, TB 3 Manchester terrier. Avdelinger: Agder Stiftelsesår: 2005 Leder: Wenke Berg Sekretær: Eva Mæhre Antall medlemmer pr : fullt betalende medlemmer, 8 husstandsmedlemmer. Aktiviteter i 2011: - Våren 2011 ringtreningskurs, valpe- og sosialiseringskurs september sosial samling - 8. Mai utstilling. Planlagte aktiviteter i 2012: Mars ringtreningskurs April Barn og hund Mai utstilling August utstilling August til 2. September Sosialt samvær på Odden Camping November årsmøte. - Helkontinuerlig sosialseringstrening tirsdag og torsdag. - Avls- og oppdretterseminar planlegges i perioden. Hordaland Stiftelsesår: 1996 Leder: Anita Høysæter Sekretær: Monica Tellnes. Antall medlemmer pr : fullt betalende medlemmer, 20 husstandsmedlemmer. Aktiviteter i 2011: februar. Kurs Ny i Ringen. Kurset ble avlyst, da det ikke meldte seg på mer enn to personer mars. Trimmekurs. Trimmekurset ble dessverre avlyst, grunnet få påmeldte og 29. mars og 5. april Utstillings trening. Vi har hatt utstillingstrening tre tirsdager før NKK utstillingen. Første gangen møtte 8 hunder de andre to påfølgende treningene møtte 5 hunder. - 6., 13 og 20. september Utstillings trening. Vi har hatt utstillingstrening tre tirsdager før vår egen utstilling. Første gangen møtte 8 hunder de andre to påfølgende treningene møtte hunder september Utstilling. Den 24. september hadde vi til sammen 120 påmeldte terriere på avdelingens årlige dobbelutstilling sammen med BSBK. Dommere var Birgitte Hasselgren (SE) og Peter Hársanyi (Ungarn). Antall påmeldte hunder og valper var 13 mindre enn i Planlagte aktiviteter i 2012: mars trimmekurs - agility-kurs - utstillings-trening 5.mai blodspor-kurs - familiedag med match show. Vi vil prøve få arrangert familiedag i løpet av våren , 18 og 25. september utstillings-trening - 9. september NTK - utstilling på Bergen racketsenter november årsmøte Nordland Stiftelsesår: 15. november 2003, Leder: Lissi Rasmussen Sekretær: Mona Didriksen Antall medlemmer pr : 214 fullt betalende medlemmer. Aktiviteter i 2011: Avdelingen har i perioden avholdt 6 styremøter, 3 medlemsmøter og 1 ekstra ordinært årsmøte. Styret har medvirket til arrangementet av årets 4

5 Terrierutstilling i forbindelse med Saltenutstillingen i Bodø 26. juni Aktivitetsgruppen har hver uke gjennomført gåturer. Om sommeren fra Maskinisten og om vinteren på Moloen. Styret har avholdt handlerkurs mai 2011 med Hugo Quevedo og holdt medlemsmøte med foredrag om Rally lydighet. Mange av styremedlemmene har deltatt på organisasjonskurs mars To fra styret deltok på samarbeidsmøtet med raserepresentanter, rasegrupper og distriktsavdelinger februar I forbindelse med det ekstraordinære årsmøtet 1. mars 2011, ble 4 plaketter utdelt til årets beste utstillingshund 1, 2, og 3 samt til BIS Veteran. Dessuten ble Nina Kolberg valgt inn i styret. NTK avdeling Nordland har fått en ny webside. Kjell Bjarne Hanssen er webmaster og administrerer denne. Vi hadde planer om et kurs i pelsstell og blodspor, men disse kursene ble ikke gjennomført av ulike årsaker. Planlagte aktiviteter i 2012: Det er planlagt 2 medlemsmøter for kommende år og minst et av møtene skal ha et tema, gjerne etter forslag fra medlemmene. Det nye styret vil legge stor vekt på å aktivere flere medlemmer, slik at vi får en mer aktiv Terrierklubb i Nordland. Dette forutsetter at medlemmene ønsker å delta i aktiviteter. Videre planlegger vi: - Kurs og trening i Rally lydighet - Kurs og trening i blodspor - Handlerkurs for nybegynnere og viderekommende - Kurs i pelsstell, trimming og klipp - Kurs i hverdagslydighet - Agilitytrening - Ringtrening Rogaland Leder: Alf Aadnøy Sekretær: Ann-Evy Helleberg Antall medlemmer pr : fullt betalende medlemmer, 21 husstandsmedlemmer. Aktiviteter i 2011: 4 medlemsmøter, årsmøte, terrier treff tirsdager på Tjelta, fotokonkurranse, årets terrier avd. Rogaland, figurant kurs, mentalbeskrivelse av hund (MH) avholdt x 2, i april og september, velværemassasje og stretching kurs, valpekurs, utstilling, lydighetskurs, halloween match show. Planlagte aktiviteter i 2012: 4 medlemsmøter, 1 årsmøte, terrier treff tirsdager på Tjelta, valpekurs, hverdagslydighetskurs, pelspleiekurs, utstillingskurs, sommeravslutning, fotokonkurranse, halloween match show, utstilling, årets terrier avd. Rogaland. Østfold Leder: Kari-Anne Horge fram til 3 desember, deretter Ann Stenersen Sekretær: Eva Yssen Antall Medlemmer pr : = 436 Aktiviteter i 2011: Det har i perioden vært avholdt 7 medlemsmøter, 6 styremøter, 1 årsmøte og 1 julebord. Vi har også hatt et "utemøte" med grilling og hundesprint. Medlemsmøter med følgende temaer: -De nye utstillingsreglene ved Kari-Anne Horge. -Norsk Terrier Klubs historie ved Grethe Bergendahl. -Planleggingsmøte for lydighetstevne. -Norsk Terrier Klubs helsekomitè kom med info. -Fysioterapi og stretching av hund ved Aina Gylder Corneliussen. -Grillsprint (Den årlige grillaften og hundesprint). -Planleggingsmøte for Evaluering av Årsmøte og julebord. Aktiviteten i klubben har vært bredere enn før. Vi har hatt agilitytrening 3 dager i uken. En etterlengtet fast trimmesamling hver måned har vært gjennomført samt trimmekurs i april måned. Videre har det vært avholdt agilitykurs for nybegynnere, og vi har også avholdt et lydighetsstevne i april og to agilitystevner i august. Nytt av året var valpeshow avholdt i samband med ag-stevnet. Rasegrupper: Airedale terrier Stiftelsesår: 1977 Leder: Aud Jacobsen Sekretær: Vivi Christiansen Antall medlemmer pr : husstandsmedlemmer. Aktiviteter i 2011: Det har vært gjennomført følgende: - Trimmekurs på Finnskogen 30/4-1/5 og 15/10-16/10. - Trimmekurs i Bergen 22/10 23/

6 Aktivitetshelgen på Finnskogen i Mai måtte avlyses p.g.a. liten deltagelse. - Aktivitetshelg på Merket på Golsfjellet 8/10-9/10. - Open Show på Ekebergsletta, dommer Helge Kvivesen. - Airedale Nytt er kommet ut med 3 nummer. Planlagte aktiviteter i 2012: Mars/april : Trimmekurs Vestlandet April/mai: Mentaltest av Airedale terriere (uoffisielt) april Trimmekurs på Finnskogen mai. Aktivitetshelg med agility, utstillingstrening og rally-lydighet i Østfold august Vaffelbua på Nesbyen 19. August: Open Show ( 35 år ) på Ekeberg sept. Aktivitetshelg med rundering, spor m.m. på Merket sept./okt. Trimmekurs Bergen okt. Trimmekurs på Finnskogen 30. november Årsmøte Bull terrier. Stiftelsesår: 2000, Leder: Espen Thygesen Sekretær: Lisbet Grave Antall medlemmer pr : 86 fullt betalende medlemmer, 0 husstandsmedlemmer Aktiviteter i 2011: Ringtrening, Open Show, Samarbeid med Akershus avdelingens utstilling, Bull Terrier Magasin, Årsmøte. Medlemsblad: Bull Terrier Magasin, 4 utg. Planlagte aktiviteter i 2012: Ringtrening, Open Show, Funday, samarbeid om Bull Breed show, Bull Terrier magasin, Årsmøte. Cairn terrier Stiftelsesår: 1987, Leder: Truls Krogh Sekretær: Ikke valgt per 15. januar 2012 Antall medlemmer pr : 339 Aktiviteter i 2011: Møter: Det har ved utgangen av oktober blitt avholdt 4 styremøter, hvorav et var på Skype. Styret har i tillegg behandlet saker pr. e-post, telefon og Skype. Styret har hatt 26 saker til behandling. Styremøtene er avholdt hos styremedlemmene. Årsmøtet 2010 ble avholdt 27. November. Medlemsmøter: Styret har i denne perioden avholdt 1 medlemsmøte i forbindelse med høsttur til Merket. Open Show/Høst Open: Cairn Terrier Klubben arrangerte 13. juni 2011 Open Show ved Thorbjørnrud Hotell, Jevnaker, i forbindelse med NTK sin dobbelutstilling. Dommer var Elisabeth Theodorsson. Klubben arrangerte 17. september 2011 Høst Open i forbindelse med høstturen til Merket. Dommer var Trond Storsveen. Helseundersøkelse i regi av Veterinærhøyskolen ble satt i gang en rett før årsskiftet. For at det skulle bli validitet til resultatet måtte det komme inn over 600 svar. Resultatet kom i begynnelsen av september og det er 254 hunder som er lagt inn i undersøkelsen. Dette er dessverre ikke nok til å kunne lese noe ut av svarene. Petter Kaalstad og Geir Stuldalen deltok på samarbeidsmøte i regi av NTK 26/27 mars Trimmekurs: Det ble arrangert trimmekurs 27. februar 2011 i Oslo. Videre ble det arrangert trimmekurs 13/14 august 2011 i Ramnes (Vestfold). Brukshundkurs: Det ble helgen 28/29 mai arrangert brukshundkurs i Drammensdistriktet. Ti ekvipasjer deltok. Samling Kristi Himmelfartsdag: Styret arrangerte 2. juni 2011 sosial samling med tur til Lilloseter. Det møtte fire personer og 5 hunder. Turer: Det ble arrangert tur til Merket helgen september Medlemsblad: CairnNytt 4 utg. Planlagte aktiviteter i 2012: - Cairn Nytt vil utkomme med 4 nummer. Karin Leverton fortsetter som redaktør. - Jubileumsutstilling/Open Show CTK s jubileumsutstilling i Mjøndalshallen 2. juni 2012 som en del av NTK sin utstilling. CTK vil få egen ring og det vil bli utdelt stort cert. Dommer blir Ian Shaw, Scotland. Påmelding via NTK:. - Høst Open avholdes i september 2012 i forbindelse med fjelltur. - Lydighets agility ringtrening, trimmekurs. Aktuelle kurs annonseres etter hvert. - Medlemsmøter/samlinger Det er planlagt min. et medlemsmøte. Dato vil bli annonsert på hjemmesiden og i Cairn Nytt. Styret har for 2012 valgt å avlyse tradisjonen med sosial samling på Kristi himmelfartsdag da denne faller sammen med 17. mai. 6

7 Årsmøtet er fastsatt til 24. november Seminar: Det vil bli forsøkt holdt distriktsvis seminar og lokale trimmekurs, og eventuelt jubileumsarrangementer. Irish softcoated wheaten terrier Stiftelsesår: 1988 Leder: Lisbeth Valaker Sekretær: Anne Bullen Eek Antall medlemmer pr : 381 fullt betalende medlemmer: 379 Æresmedlem: 2 Aktiviteter i 2011: Mars, samarbeidsmøte NTK og Rasegrupper. Mai, Wheaten Treffet og Open Show på Merket. Dette er en sosial familiehelg som samler mange til grilling og utstilling. September, Medlemsmøte i Larvik i Vestfold arrangert av DK, og tilstede var to representanter fra styret. Wheaten Nytt er den største utgiftsposten for klubben, det er gitt ut 4 nummer. Ny redaktør, Mona Nyhaugen overtok fra og med blad nr. 4/ Planlagte aktiviteter i 2012: Gi ut 4 nummer av Wheaten Nytt i Drifte nettsiden videre med samme tilbud som nå - Open Show i Familieweekend i Medlemsmøte i ett, muligens to av distriktene i løpet av året Oppdretterseminar DK møte Årsmøte nov/des Julebord nov/des 2012 Jack russell terrier Stiftelsesår: 2009, Leder: Inger-Lise Teigland Sekretær: Monica E.Tjernø / Kent Harald Samuelsen Antall medlemmer pr : 152 fullt betalende medlemmer, 0 husstandsmedlemmer. Aktiviteter i 2011: Oppdretterseminar Sporhelg Rasespesial på Jevnaker Medlemsblad: Vi med Jack, 4 utgivelser i 2011 Planlagte aktiviteter i 2012: Rasen har 10-årsjubileum som registrert rase i NKK og i den forbindelse skal vi ordne med; Rasespesial Aktivitetsdag Årbok Hi-dag Raseinfo-hefte Ny med Jack til valpekjøpere Trimmekurs for JRT-eiere Staffordshire bull terrier. Stiftelsesår: 2009 Leder: Øystein Aalbu Sekretær: Stian Simonsen Antall medlemmer pr : 332 Aktiviteter i 2011: Møter, samlinger, seminarer m.v.: 26. januar Medlemsmøte, Oslo 05.april Oppdrettermøte 06. april Medlemsmøte, Oslo 30.april Staffedag, Sandnes 04.mai Seminar, Vegard Øksnevad, Oslo 09. mai Medlemsmøte, Kristiansand 12.juni SBT Rasespesial, Jevnaker 01.juli Medlemsmøte, Trondheim 02.juli Handlerkurs, Jessheim 03.juli Handlerkurs, Jessheim 13.august SBT Open Show, Sanngrund 17.august Medlemsmøte 08.oktober Staffedag, Sandnes 29.oktober Medlemsmøte, Sandnes 14.november - Årsmøte SBT RG 23.november - Oppdrettermøte RG 24.november - Medlemsmøte RG med foredragsholder fra Vom & Hundemat. 04.desember - Julebord Det har vært avholdt 6 styremøter og 1 arbeidsmøte. Rasegruppen har i løpet av året iverksatt produksjon av både medlemsblad, helseperm, årbok og andre medlemseffekter som klistremerker, pins, plakater, rollups osv. Medlemsblad: 3 utgivelser i Planlagte aktiviteter i 2012: 03.januar Styremøte (ønsket, da ikke hele styret pr.dd. har vært samlet) 21.februar Medlemsmøte, Oslo 25.april Generalforsamling, Norsk Terrier Klub 09.mai Medlemsmøte, Oslo 11.mai Medlemsmøte, Kristiansand 26.mai SBT OpenShow 2012, Sanngrunn (Ordinært OpenShow) 29.juni Medlemsmøte, Trondheim 11.august Bull Breed Open Show 2012 (Samarbeid med Am-staff, Bull, Mini-bull og SBT) 29.august Medlemsmøte, Oslo 14.november Medlemsmøte, Oslo 01.desember Julebord, SBT RG 10.desember Årsmøte, SBT RG 7

8 Tillegg til plan for 2012: Det er mulig at flere regionale medlemsmøter kan tilkomme terminplanen for Det legges i år opp til utgivelse av 2 medlemsblader. Avholdelse av mestvinnerlisten opprettholdes, da med en endring av poengfordeling iht. økt deltagelse på de store utstillingene. Styret ser også på muligheten for utgivelse av årbok for året West highland white terrier Stiftelsesår: 1979 Leder: Elisabeth Skjørten Sekretær: Frøydis Fosby Antall medlemmer pr : 142 fullt betalende medlemmer, Aktiviteter i 2011: 15.juni Kalvøya treff 04.oktober treff i Frognerparken oktober Trimmekurs i Sandefjord Medlemsblad: 2 utgaver i 2011 Aktiviteter i 2012: 4 westieblader 2 trimmekurs Kalvøyatreff onsdag 6.juni Prøve å få til en aktivitetshelg i august/september. Oppdrettermøte på høsten Årsmøte i november/desember. Raserepresentanter: Amerikansk staffordshire terrier Raserepresentant: Lotte Lysa Antall medlemmer pr : 24 Aktiviteter i 2011: Ingen Planlagte aktiviteter i 2012: Bull breed show (sammen med Bull terrier, Miniature bull terrier og Staffordshire bull terrier. Australsk terrier Raserepresentant: Anne Marie Ingebretsen Antall medlemmer pr. 31/ : 70 Aktiviteter i 2011: Ingen Planlagte aktiviteter i 2012: Planlegger trimmekurs i løpet av sommeren. Bedlington terrier: Raserepresentant. Eline Krog Antall medlemmer pr. 31/ : 45 Aktiviteter i 2011: Ingen. Planlagte aktiviteter i 2012: Ingen. Border terrier Raserepresentant: Ane Merete Gundersen Antall medlemmer pr : 222 Aktiviteter i 2011: uoffisiell utstilling på Morokulien 27.august, sammen med Värmlandsborder; "Grenseborderen", med ca. 40 påmeldte hunder Planlagte aktiviteter i 2012: Bordertreff Cesky terrier: Raserepresentant: Stepanka Horakova. Antall medlemmer pr : 15 Aktiviteter i 2011: Ingen Planlagte aktiviteter i 2012: Ingen Engelsk toy terrier Raserepresentant. Tarjei Bratt Hveding Antall medlemmer pr. 31/ : 35 Aktiviteter i 2011: Openshow med leker og sprint Planlagte aktiviteter i 2012: Ingen. Fox terrier, glatthåret Raserepresentant: Roald A. Lende Antall medlemmer pr. 31/ : 58 Aktiviteter i 2011: Medlemmer oppfordret til å ta kontakt med de respektive avdelinger innen NTK, alternativt med den lokale hundeklubb. Fortsatt er vi for få til å sette i gang egne arrangementer, men vi har ett stigende antall medlemmer, så på sikt? Ellers bør det nevnes, at i TB nr. 2/2011 ble vår rase presentert i rasespesialen, her igjen på 10 sider, inkl. forsiden. Planlagte aktiviteter i 2012: Ingen. Fox terrier, ruhåret Raserepresentant: Grethe Bergendahl Antall medlemmer pr : 46 Aktiviteter i 2011: Det har vært dårlig med aktivitet i 2011 Planlagte aktiviteter i 2012: Kanskje vi kan få til et sporkurs i Irish glen of imaal terrier: Raserepresentant: Tore Johannessen. Antall medlemmer pr. 31/ : 17 Aktiviteter i 2011: Ingen Planlagte aktiviteter i 2012: Ingen. Irsk terrier Raserepresentant: Anne Sollerud Antall medlemmer pr : 38 Aktiviteter i 2011: Deltatt i raseparaden og stått i standen til Norsk Terrier Klub begge dager på Dogs4All i november. Planlagte aktiviteter i 2012: Trimmedag/aktivitetsdag med blodspor. 8

9 Kerry blue terrier: Raserepresentant: Helge Kvivesen Antall medlemmer pr : 41 Aktiviteter i 2011: Ingen Planlagte aktiviteter i 2012: Ingen. Lakeland terrier Raserepresentant: Turid Kock Antall medlemmer pr : 21 Aktiviteter i 2011: Planlagte aktiviteter ble avlyst pga. for liten interesse. Planlagte aktiviteter i 2012: Ingen Manchester terrier Raserepresentant: Kirsti Kahrs Antall medlemmer pr : Aktiviteter i 2011: Juni 2011: Grillkveld og Open Show sammen med Engelsk toy terrier. Ca. 100 fremmøtte på grillkveld og 43 manchestere påmeldt på Openshowet. Dommer var Mrs. Gill Knight, England. September 2011: Manchester treff, Rogaland. 17 manchestere møttes til lek og konkurranser. Vi spiste kake og tok opp spørsmål ang i forhold til rasen. November 2011: Manchester kalenderen for 2012 var ferdig. Alle oppfordres til å sende inn bilder av hundene sine, oppdrettere kan kjøpe egen måned. Manchester tur i Lillestrøm i forbindelse med Dogs4All. 10 hunder og 17 mennesker møtte. På kvelden etter turen arrangerte vi for første gang julebord. Vi holdt det på Egons i Lillestrøm. 10 møtte. Planlagte aktiviteter i 2012: Turer og treff, kalender for Norfolk terrier Raserepresentant: Anne Johnsen Medlemmer pr Aktiviteter i 2011:Ingen Planlagte aktiviteter 2012 Det er bytte av raserepresentant i 2012, og jeg er ikke kjent med planer for året som kommer. Norwich terrier Raserepresentant: Lene Weum Antall medlemmer pr : 44 Aktiviteter i 2011: Vi arrangerte et sporkurs i Oslo området hvor Mone Nielsen tok på seg jobben med å skaffe instruktør og lokaler. Kurset ble fulltegnet med flest Norwich terriere og også 2 Skye terriere. Tilbakemeldingene fra kurset har vært veldig positive og flere har fortsatt treningen. Planlagte aktiviteter i 2012: Foreløpig ingen. Eirik Kahrs (sign.) Parson russell terrier Raserepresentant: Ida Eggen Antall medlemmer pr : 21 Aktiviteter i 2011: Parson weekend med Open show Planlagte aktiviteter i 2012: Parson Weekend 2012 er planlagt til juni Dommer i år er Debra Anibal, kennel Sunrock, USA. Vi vil igjen holde til på Sanngrund Camping og kan tilby hiprøver og blodsporprøver for de som ønsker det. Sealyham terrier Raserepresentant: Vivi Waag Antall medlemmer pr : 10 Aktiviteter i 2011: Ingen Planlagte aktiviteter i 2012: ingen Skotsk terrier Raserepresentant: Laila Gjølstad. Antall medlemmer pr : 40 stk. Aktiviteter i 2011: Skottefotoutstilling i Porsgrunn bibliotek. Mars Vårtreff i Fredrikstad hos Laila Gjølstad m/foredrag om fotografering av hund. April - Trimmekurs i Asker. Mai Open Show på Mule Varde. Aktiviteter i 2012: 28/29. april Trimmekurs i Asker for nybegynnere. - Trimmekurs for viderekomne? 19. mai - Skottetreff i Sandefjord. 8. sept. - Open Show på Mule Varde. Skye terrier Raserepresentant: Trond Storsveen Antall medlemmer pr : 11 Aktiviteter i 2011: Ingen Planlagte aktiviteter i 2012: Ingen Tysk jakt terrier Raserepresentant: Ado Gerzic Antall medlemmer pr : 46 Aktiviteter i 2011: Ingen Planlagte aktiviteter i 2012: Ingen Welsh terrier Raserepresentant: Greta Liv Larsen Antall medlemmer pr : 36 Aktiviteter i 2011: Ingen Planlagte aktiviteter i 2012: Ingen Annlaug Gjerde (sign.) 9

10 Punkt 3 Regnskap med revisors beretning 10

11 11

12 12

13 Eirik Kahrs (sign.) Annlaug Gjerde (sign. KOMMENTARER TIL REGNSKAPET 1900 og 1921 Driftskonto og høyrentekonto Beløpene her er noe lavere enn for foregående år. Dette skyldes at NKK ikke betalte ut forhåndsinnbetalte kontingenter for 2012 før etter årsskiftet Leverandører Regninger som er ført i 2010 og betalt i Utstillinger Utstillingene på Thorbjørnrud gikk til sammen med et overskudd på Forbruk av premier, rosetter og t- skjorter fra beholdning på til sammen Det ble innløst 292 blå premiekort på utstillingen for til sammen , noe som har påvirket disse utstillingenes resultat negativt Andre inntekter Inkluderer blant annet innbetalinger i forbindelse med julefest, festmiddag på Thorbjørnrud, betaling for deltagelse på samarbeidshelg og tilsvarende Oppdretterliste Innbetalinger i forbindelse med oppføring som oppdretter på våre hjemmesider. Refusjonsbeløp betalt tilbake til rasene. 13

14 3900 Overført fra avsetninger I samråd med regnskapsfører ble det besluttet å bruke avsetningene 2970 avsetning EDB og 2972 avsetninger RR/RG/Avd. i forbindelse med årets regnskap 4103 Redaktør TB Honorar i henhold til redegjørelse på Generalforsamlingen i Forbruk av premier, rosetter o.l. fra beholdning Avskrivninger Avskrivninger på tilhenger og øvrig utstyr Standutgifter Trykking av infohefter om rasene og leie av stand på Dogs4all Data/internettkostnader Innkjøp av blant annet to datamaskiner, printer, samt utgifter til drift og videreutvikling av hjemmesidene Reisegodtgjørelse tillitsvalgte Er reisegodtgjørelse til hovedstyrets medlemmer, samt til andre tillitsvalgte og komitemedlemmer i forbindelse med klubbens møter og arrangementer Møter og arrangementer Inkluderer utgifter til julefest, festmiddag på Thorbjørnrud, samarbeidshelg på Garder, medlemsmøte, samarbeidsmøter og hovedstyremøter Bankomkostninger Omlegging av banksystemet vårt. Her ligger da også alle gebyrer og utgifter i forbindelse med drift av alle kontoene Raserepresentanter, rasegrupper og avdelinger Reiseutgifter i forbindelse med samlingen på Garder. Refusjonsbeløp for kontingent og oppdretterlinker til rasene. Disponering av resultat Hovedstyret ønsker å avsette av årets resultat til drift av hi, samt til å stimulere til aktivitet i rasene og avdelingene. Vi ønsker også å avsette til å dekke inn innløsing av premiekort i forbindelse med hovedutstillingene våre. Resten føres til egenkapital 14

15 Regnskap utstillinger Jevnaker 2011 NTK TS Oslo/Akershus Påmeldingsavgifter , ,00 Katalogsalg og Barn-og-hund 7 835, ,00 Salg rosetter og premier 1 000,00 600,00 Sum inntekter , ,00 Ringpersonell (reiser, hotell, dagpenger, gaver, transport) , ,18 Premier, rosetter, blomster , ,90 Aktivitetsavgift NKK + avgift elektronisk påmeld. NKK , ,62 Katalog 2 256, ,50 Annonse Hundesport 1 580, ,00 Overnatting hjelpere 4 780, ,00 T-shirts til hjelpere 1 125, ,00 Premielister, kritikkskjema, porto, div. rekvisita 2 099, ,75 Sum kostnader , ,95 Resultat , ,95 Beløp som overføres til hovedkonto ,69 Herav resultat ,13 Herav premier - fra beholdning ,40 T-shirts til hjelpere - fra beholdning 2 250,00 Dommergaver - fra beholdning 1 412,16 Punkt 4 Budsjett Budsjett 2012 Regnskap 2011 Administrasjon Porto Terrierbladet (Trykking TB ) (Porto TB ) (Redaktør TB ) Raserepr./rasegr./distr.avd Møter og arrangementer Bankomkostninger Videreutvikling av websider Innkjøp av utstyr og materiell Gaver, blomster Stand utgifter Driftsutgifter hi Avskrivninger Tap på fordringer Endring beholdning Innløsing av premiekort Dommerkonferanse

16 Dommerkonferanse hi Driftsresultat Inntekter Medlemskontingent Utstillinger Hi-prøver/hisamling/viltspor Valpeformidling/oppdretterliste Renter bank Overført fra avsetninger Andre inntekter Støtte fra NKK dommerkonferanse Revisjonsberetning for På grunn av klubbens revisor ble nødt til å trekke seg i perioden og vararevisor ikke var disponibel før innkallingen måtte sendes til trykkeriet var det ikke mulig å få med revisors beretning. Denne vil bli lagt ut på Norsk Terrier Klubs hjemmesider så snart den er klar og vil også bli utlevert på selve Generalforsamlingen. Punkt 5 Planlagte aktiviteter Lydighetsstevne Fredrikstad Generalforsamling Bevegelig hiprøve Frogn Kristiansand, utstilling TerrierSpesialen Mjøndalshallen Bodø, utstilling Trondheim, utstilling Hiprøve Frogn Bevegelig hiprøve Frogn Nesbyen, utstilling Hiprøve Frogn Kristiansand, utstilling Agilitystevne Fredrikstad Rogaland, utstilling Bergen, utstilling Punkt 6 - Saker som ønskes framlagt av medlemmer Forslag til lovendring fra Anne Sollerud: Forslag til lovendringer: Kapittel 4 Raserepresentanter, rasegrupper, distriktsavdelinger og aktivitetsgrupper Gjeldende 19 Rasegrupper Punkt 15: NTKs generalforsamling fastsetter hvert år størrelsen på medlemskontingenten til rasegruppene, som blir utbetalt direkte fra Norsk Kennel Klub. NTKs generalforsamling bestemmer hvert år størrelsen på den del av den ordinære medlemskontingenten som refunderes rasegruppene i henhold til det registrerte medlemstall per Rasegruppene representerer NTK i rasespørsmål, uten å binde NTK økonomisk. Det inngås en samarbeidsavtale mellom den enkelte rasegruppe og hovedstyret. Retningslinjer for den øvrige virksomhet utarbeides av rasegruppene i samarbeid med hovedstyret. Hovedstyret kan oppløse rasegrupper dersom de ikke fungerer til sin hensikt. Ved opphør tilfaller eventuelle midler NTK. Forslag til ny 19 Punkt 15: 19 Rasegrupper Punkt 15: NTKs generalforsamling bestemmer hvert år størrelsen på den del av medlemskontingenten som refunderes rasegruppene i henhold til det registrerte medlemstall per Rasegruppene representerer NTK i rasespørsmål, uten å binde NTK økonomisk. Det inngås en samarbeidsavtale mellom den enkelte rasegruppe og 16

17 hovedstyret. Retningslinjer for den øvrige virksomhet utarbeides av rasegruppene i samarbeid med hovedstyret. Hovedstyret kan oppløse rasegrupper dersom de ikke fungerer til sin hensikt. Ved opphør tilfaller eventuelle midler NTK. Begrunnelse for forslaget: I dag blir medlemmer plassert i distriktsavdelingene ut i fra bostedsadresse og underlagt raserepresentanten ut i fra rasetilknytning. Det er ikke mulig å velge annen distriktsavdeling eller annen raserepresentant eller stå utenfor distriktsavdelingen eller raserepresentanten. Det foreslås derfor samme praksis for medlemmer med raser med rasegruppe som for raser uten rasegruppe, at de plasseres i rasegruppen uten ekstra kontingent. Rasegruppene er opprettet for å tjene rasenes beste, og det er derfor veldig uheldig at enkelte rasegrupper kun har 1/3 av klubbens medlemmer med rasen som medlemmer i rasegruppen. Endringen vil i stor grad styrke rasegruppene og redusere konflikten mellom de medlemmer som er med i rasegruppen og de som har valgt å stå utenfor. Dersom rasegruppene på grunn av reduserte inntekter får behov for økt økonomisk støtte til gjennomføring av aktiviteter, kan det søkes om og gis støtte fra klubbens hovedkonto. For øvrig vil rasegruppene kunne få økt inntekt gjennom økt medlemsantall. Gjeldende 20 Distriktsavdelinger Der hovedstyret anser at forholdene ligger til rette for at det vil tjene klubbens og rasenes beste, kan hovedstyret opprette distriktsavdelinger. Distriktsavdelingene forplikter seg til å følge NTKs lover, regler og retningslinjer. Distriktsavdelingene velger sitt eget styre som er ansvarlig overfor hovedstyret. Distriktsavdelingene skal arbeide aktivt for klubbens formål etter 3. For øvrig gjelder 19 punktene 2 til og med 14. Det inngås en samarbeidsavtale mellom den enkelte distriktsavdeling og hovedstyret. Retningslinjer for den øvrige virksomhet utarbeides av distriktsavdelingene i samarbeid med hovedstyret. Nye distriktsavdelinger gis et oppstartsbidrag, samt et tilskudd de to første årene som fastsettes av hovedstyret. Ved opphør tilfaller eventuelle midler NTK. Forslag til ny 20 Der hovedstyret anser at forholdene ligger til rette for at det vil tjene klubbens og rasenes beste, kan hovedstyret opprette distriktsavdelinger. Distriktsavdelingene forplikter seg til å følge NTKs lover, regler og retningslinjer. Distriktsavdelingene velger sitt eget styre som er ansvarlig overfor hovedstyret. Distriktsavdelingene skal arbeide aktivt for klubbens formål etter 3. For øvrig gjelder 19 punktene 2 til og med 14. Dersom distriktsavdelingen stiller lag til konkurranser eller tilsvarende, skal laget bestå av raser som omfattes av klubben. Det inngås en samarbeidsavtale mellom den enkelte distriktsavdeling og hovedstyret. Retningslinjer for den øvrige virksomhet utarbeides av distriktsavdelingene i samarbeid med hovedstyret. Nye distriktsavdelinger gis et oppstartsbidrag, samt et tilskudd de to første årene som fastsettes av hovedstyret. Ved opphør tilfaller eventuelle midler NTK. Begrunnelse for forslaget: Når en distriktsavdeling i raseklubben Norsk Terrier Klub stiller lag til konkurranser bestående av raser som ikke omfattes av klubben, gir dette et signal om at våre egne raser ikke er egnet til aktiviteten. Det kan oppfattes negativt for klubbens raser. Det bør være en selvfølge at det er klubbens raser som representerer klubben utad i de ulike aktiviteter. Kapittel 6 Diverse bestemmelser Forslag til ny 23 Offisielle utstillinger i klubbens regi skal være åpne for alle raser som omfattes av klubben. Begrunnelse for forslaget: Dersom rasegruppene kan arrangere offisiell utstilling kun for sin rase, kan det redusere påmeldingene til klubbens egen Terrierspesial. Rasegruppene bør få anledning til å arrangere egne «rasespesialer» under Terrierspesialen hvor det også utdeles stort cert. Som følger av forslaget blir nåværende 23 til 24, 24 til 25, 25 til 26 og 26 til 27. Forslag til endring: Det foreslås å endre navn på alle rasegrupper til: Norsk Terrier Klub, Rasegruppe Rasens navn. 20 Distriktsavdelinger 17

18 Begrunnelse for forslaget: Flere av rasegruppene kaller seg i dag for klubb og framstår som egne raseklubber både i eget medlemsblad og utad til medlemmene. Ved å endre navnet på disse rasegruppene, vil det langt tydeligere framgå at Norsk Terrier Klub er raseklubben for også disse rasene. Punkt 7 - Saker som fremlegges av hovedstyret 1. Implementering av ny lovnormal Norsk Kennel Klubs Representantskapsmøte har vedtatt ny lovnormal for alle raseklubber, denne normen må følges om en fortsatt skal være medlemsklubb i NKK. Norsk Terrier Klub s lover i tråd med normen: Lover for Norsk Terrier Klub stiftet 18. desember 1933 Vedtatt av generalforsamlingen 25. april Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Norsk Terrier Klub og forkortes til NTK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse. Klubben omfatter rasene Airedale terrier, Amerikansk staffordshire terrier, Australsk terrier, Bedlington terrier, Border terrier, Brasiliansk terrier, Bull terrier, Cairn terrier, Cesky terrier, Dandie dinmont terrier, Engelsk toy terrier, Fox terrier glatthåret, Fox terrier ruhåret, Irish glen of imaal terrier, Irish softcoated wheaten terrier, Irsk terrier, Jack russell terrier, Japansk terrier, Kerry blue terrier, Lakeland terrier, Manchester terrier, Miniature bull terrier, Norfolk terrier, Norwich terrier, Parson russell terrier, Sealyham terrier, Silky terrier, Skotsk terrier, Skye terrier, Staffordshire bull terrier, Tysk jakt terrier, Welsh terrier, West highland white terrier. Klubben har verneting i Oslo. 1-2 Formål Norsk Terrier Klub har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og utviklingen av den enkelte hunderase. Norsk Terrier Klub skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder, og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og rasenes sunnhet. 1-3 Definisjoner Klubbens organer: Generalforsamlingen Ekstraordinær generalforsamling Hovedstyret Valgkomité Rasegrupper Avdelinger Kap 2 Medlemskap og krav til dette 2-1 Medlemskap Hovedstyret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag til NKKs Appellutvalg. 2-2 Medlemskontingent Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens generalforsamling. Medlem har ingen rettigheter før full kontingenten er betalt. 2-3 Medlemsplikter Medlemmene er forpliktet til å støtte Norsk Terrier Klubs og Norsk Kennel Klubs virksomhet samt å følge Norsk Terrier Klubs og Norsk Kennel Klubs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av Norsk Kennel Klub eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk. 2-4 Opphør av medlemskap Medlemskap i klubben opphører ved: a) Utmeldelse b) Strykning besluttet av klubbens hovedstyre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK 18

19 d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap Disiplinær reaksjoner Norsk Kennel Klubs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet. Kap 3 Organisasjon 3-1 Høyeste myndighet Klubbens høyeste myndighet er Generalforsamlingen og avholdes hvert år innen 1. mai. Generalforsamlingen fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever 3/4 flertall). I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet. Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet. Det kan alltid kreves skriftlig avstemning. 3-2 Møte og stemmerett Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år generalforsamlingen avholdes har møterett og stemmerett på generalforsamlingen. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben. Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemme. Forhåndsstemmer kan kun brukes på valg. Forhåndsstemmer skal være valgkomiteen i hende før generalforsamlingen. Forhåndsstemming skal være hemmelig, og ved innkallingen skal hovedstyret angi hvordan stemmesedlene skal innsendes. Ved valg hvor det ikke er fremmet forslag til konkurrerende kandidater, er skriftlig avstemming ikke nødvendig. Ved stemmelikhet på personvalg foretas loddtrekning. Ved stemmelikhet på sak utsettes den. På klubbens generalforsamling kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett. 3-3 Innkalling Generalforsamlingens dato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel. Det skal av hovedstyret innkalles til ordinær generalforsamling med minst 4 ukers frist. Innkallingen skal sendes medlemmet direkte, enten per post, e-post eller i adressert medlemsblad. Med innkallelsen skal følge: Dagsorden Årsberetning Regnskap med revisors beretning Budsjett for neste år Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 12 uker før møtedato. Forslag eller saker som medlemmene eller hovedstyret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være hovedstyret i hende/poststemplet senest 12 uker før møtedato. 3-4 Generalforsamlingens oppgaver Generalforsamlingens oppgaver er å a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer, innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede. b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps på minst 3 personer og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet. c) Behandle årsberetning. d) Godkjenne regnskap med revisors beretning. e) Godkjenne budsjett for neste år. f) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. På dagsorden skal det i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av kontingent. Benkeforslag er ikke tillatt. g) Vedta instruks for organer som oppnevnes av generalforsamlingen. h) Velge: Leder for 2 år Nestleder for 2 år 4 styremedlemmer for 2 år 1 varamedlem for 1 år Revisor med vararevisor for 2 år Valgkomité med leder og øvrige 2 medlemmer for 3 år. Leder som har fungert i 8 år kan ikke gjenvelges som sådan før etter 2 års forløp. Styremedlemmer som har fungert i 6 år kan ikke gjenvelges som sådan før etter 2 års forløp. Valgkomitémedlem som har fungert i 3 år, kan ikke gjenvelges før etter 3 års forløp. 19

20 Personer som er dømt for dyremishandling etter Lov om dyrevelferd kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. 3-5 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling avholdes hvis generalforsamlingen, hovedstyret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det. Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under generalforsamlingen, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt. Reglene for ordinær generalforsamling gjelder for øvrig så langt de passer. Kap 4 Hovedstyret mv. 4-1 Hovedstyret Hovedstyret er klubbens høyeste myndighet mellom generalforsamlingene. 4-2 Vedtak og representasjon Hovedstyret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmer er til stede. Hovedstyret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av hovedstyremedlemmene krever det. Det skal føre protokoll over hovedstyremøtene, og de skal være tilgjengelige for medlemmene og NKK. 4-3 Hovedstyrets oppgaver Hovedstyrets oppgaver er å lede klubben mellom generalforsamlingene avholde generalforsamling drive klubben i samsvar med klubbens formål gjennomføre beslutninger truffet av generalforsmalingen oppnevne komiteer, redaktør, valpeformidlere og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for grupper, avdelinger, komiteer og redaksjon søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen velge/oppnevne sekretær og kasserer, kasserer kan velges/oppnevnes utenfor hovedstyret oppnevne representant til NKK-regionen Kap. 5 Generalforsamlingsvalgte verv/komiteer 5-1 Valgkomité Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes. 5-2 Revisor Generalforsamlingen velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til generalforsamlingen. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel. Kap. 6 Diverse bestemmelser 6-1 Hedersbevisning Æresmedlemskap er klubbens høyeste hedersbevisning. Hovedstyret kan på generalforsamlingen foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer. Det kreves 2/3 flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer har samme rettigheter og plikter overfor klubben som ordinære medlemmer. Hovedstyret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester i en enkeltsak eller på et enkelt felt. Disse tildeles klubbens hederstegn. 6-2 Lovendringer Lovendringer kan kun skje på ordinær generalforsamling og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt. 6-3 Tolking av lovene NKKs Lovkomité kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK, jf. Norsk Kennel Klubs lover Oppløsning For å oppløse klubben kreves det minst 3/4 flertall på ordinær generalforsamling. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinær generalforsamling med minst 3/4 flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft. Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av generalforsamlingens bestemt formål. Bestemmer 20

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Lover for Norsk Terrier Klub, stiftet 18. desember 1933

Lover for Norsk Terrier Klub, stiftet 18. desember 1933 Lover for Norsk Terrier Klub, stiftet 18. desember 1933 Vedtatt av generalforsamlingen 19. april 1995 med senere endringer, senest av 25. april 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub (dato) Kapittel

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Lover for Norsk Wachtelhundklubb stiftet 26. mars 2007 Vedtatt av årsmøtet Februar 2011 med senere endringer, senest av 9. Februar 2013 Lovene

Detaljer

LOVER FOR NORSK AKITA KLUBB

LOVER FOR NORSK AKITA KLUBB LOVER FOR NORSK AKITA KLUBB Vedtatt av årsmøte den 26. mars 2017 KAPITEL 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Norsk Akita Klubb (forkortes NAK). Klubben er selvstendig

Detaljer

Lover for Norsk Whippetklubb Klubb stiftet Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av

Lover for Norsk Whippetklubb Klubb stiftet Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av Lover for Norsk Whippetklubb Klubb stiftet 13.06.2015 Vedtatt av årsmøtet den 13.06.2015 med senere endringer, senest av 13.06.2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den xx.xx.xxxx Kap 1 Innledende

Detaljer

Norsk Bichon Havanais Klubb VEDTEKTER. Vedtatt av årsmøtet 27. mai 2012

Norsk Bichon Havanais Klubb VEDTEKTER. Vedtatt av årsmøtet 27. mai 2012 Norsk Bichon Havanais Klubb VEDTEKTER Vedtatt av årsmøtet 27. mai 2012 Innholdsfortegnelse KAPITTEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 1-1 Organisasjon og virkeområde... 3 1-2 Formål... 3 1-3 Definisjoner...

Detaljer

Lover for Oslo og Omegn Dressurklubb stiftet 16.april Vedtatt av årsmøtet den 17. februar 1994 med senere endringer, senest av 14.

Lover for Oslo og Omegn Dressurklubb stiftet 16.april Vedtatt av årsmøtet den 17. februar 1994 med senere endringer, senest av 14. stiftet 16.april 1980 Vedtatt av årsmøtet den 17. februar 1994 med senere endringer, senest av 14. mars 2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 23.01.2015 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB Vedtatt på stiftelsesdagen 11. november 1948. Det er vedtatt endringer på årsmøtene: 11. mai 1954, 1. mars 1971, 15. februar 1977, 3. juni 1993, 5. mars 2002,

Detaljer

Lover for Australian Shepherd Klubb Norge

Lover for Australian Shepherd Klubb Norge Lover for Australian Shepherd Klubb Norge Stiftet 28.6.1998 Vedtatt av årsmøtet den Med senere endringer av Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og

Detaljer

Fosen Brukshundklubbs lover Februar 2014

Fosen Brukshundklubbs lover Februar 2014 Lover for Fosen Brukshundklubb. Klubb stiftet 29. november 1986. Vedtatt av årsmøtet den 11. februar 2014, revidert 24.februar 2015. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub.april 2015 KAP. 1 INNLEDENDE

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb Stiftet november 2004

Lover for Lørenskog Hundeklubb Stiftet november 2004 Lover for Lørenskog Hundeklubb Stiftet november 2004 Vedtatt av Årsmøtet den 23. mars 2010 med senere endringer, senest av Årsmøtet 2016. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den, 3. januar 2017 Kap

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Lover for Australske Gjeterhunder Norge stiftet 2010 Vedtatt av årsmøtet den 13/2-10, med senere endringer, senest av 15/11-15. Lovene er godkjent

Detaljer

Lover for NORSK POMERANIAN KLUBB stiftet 2012

Lover for NORSK POMERANIAN KLUBB stiftet 2012 Lover for NORSK POMERANIAN KLUBB stiftet 2012 Vedtatt av Generalforsamlingen den 14 august 2012. KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Norsk Pomeranian Klubb,

Detaljer

Lover for Norsk Lundehund Klubb

Lover for Norsk Lundehund Klubb Lover for Norsk Lundehund Klubb Stiftet 22. november 1962 Siste endringer vedtatt av årsmøtet den 8. juli 2016. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 19. oktober 2016. Kapittel 1: Innledende bestemmelser

Detaljer

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Vedtatt av årsmøtet den 21.3.13 Tillegg 4-3 av årsmøtet den 12.3.14 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 4.12.13 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

Lover for Moss og Omegn Hundeklubb

Lover for Moss og Omegn Hundeklubb Lover for Moss og Omegn Hundeklubb stiftet 1987 Vedtatt av årsmøtet den 29. mars 2012 Gjeldende fra 1. april 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 11. desember 2013. Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Lover for Hammerfest og Omegn Hundeklubb

Lover for Hammerfest og Omegn Hundeklubb Stiftet 24/3-1976 Lover for Hammerfest og Omegn Hundeklubb Vedtatt av årsmøtet den 24/3-1976 med senere endringer 6/3-1995, 7/3-2012, senest av 16/3-2016 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub sist den

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for [ ] Klubb stiftet [ ]

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for [ ] Klubb stiftet [ ] Lover for [ ] Klubb stiftet [ ] Vedtatt av årsmøtet den [ ] med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubbs medlemsklubber

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubbs medlemsklubber Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubbs medlemsklubber Lover for Norsk American Akita Klubb stiftet 2001 Vedtatt av årsmøtet den 2.juni 2013 med senere endringer, senest av [ dato] Lovene er godkjent

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012

Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012 Lørenskog Hundeklubb Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub. Kap 1 Innledende

Detaljer

Lover for GJØVIK HUNDEKLUBB stiftet Vedtatt av årsmøtet den 30. september Sist endret av Ekstraordinært Årsmøte 6. juni 2012.

Lover for GJØVIK HUNDEKLUBB stiftet Vedtatt av årsmøtet den 30. september Sist endret av Ekstraordinært Årsmøte 6. juni 2012. Lover for GJØVIK HUNDEKLUBB stiftet 1976. Vedtatt av årsmøtet den 30. september 1976. Sist endret av Ekstraordinært Årsmøte 6. juni 2012. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub 26.02.2015 Kap 1 Innledende

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber På årsmøte i 2016 vedtok Narvik Trekk- og Brukshundklubb å skifte navn til Narvik Hundeklubb. Lover for Narvik Hundeklubb Klubb stiftet 16 november

Detaljer

Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016

Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016 Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 7.september 2016 Kap. 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Lover for Agder Fuglehundklubb

Lover for Agder Fuglehundklubb Lover for Agder Fuglehundklubb Lover for Agder Fuglehundklubb. Klubb stiftet 3. april 1960. Vedtatt av årsmøtet den 27.02.2013. Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den 29.05.2013. Kap 1 Innledende

Detaljer

Lover for Raseklubb for Dansk/Svensk Gårdshund, stiftet 2004

Lover for Raseklubb for Dansk/Svensk Gårdshund, stiftet 2004 Lover for Raseklubb for Dansk/Svensk Gårdshund, stiftet 2004 Lover vedtatt på årsmøte 18 mars 2006, nye lover vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 2 juni 2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb

Detaljer

Lover for Norsk Terrier Klub, stiftet 18. desember 1933

Lover for Norsk Terrier Klub, stiftet 18. desember 1933 Lover for Norsk Terrier Klub, stiftet 18. desember 1933 Vedtatt av generalforsamlingen 19. april 1995 med senere endringer, senest av 25. april 2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub (dato) Kapittel

Detaljer

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Vedtatt av årsmøtet den 8/2-2012 med senere endringer, senest av [] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap llnjedende bestemmelser 1-1 Org,nisasjon

Detaljer

Lover for Norsk Buhundklubb, stiftet sommeren 1939

Lover for Norsk Buhundklubb, stiftet sommeren 1939 Lover for Norsk Buhundklubb, stiftet sommeren 1939 Vedtatt av årsmøtet den 5. mars 2016 (Rettelser gjort i h.t. krav fra NKK.). Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 1 1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Lover for Norsk Briard Klubb

Lover for Norsk Briard Klubb stiftet 07.09.1980 Vedtatt av årsmøtet den 18.02.1981 med senere endringer, senest av 10.03.2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den Kap 1 - Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Klubben er lokal hundeklubb og har sitt virkeområde i Glåmdal og Romerike.

Klubben er lokal hundeklubb og har sitt virkeområde i Glåmdal og Romerike. Lover for Glåmdal og Romerike Dachshundklubb, stiftet 1977. Vedtatt av Årsmøtet den 26. januar 2015. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub. 1 - Innledende bestemmelser 1.1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Lover for Vest-Finnmark Fuglehundklubb stiftet 1959.

Lover for Vest-Finnmark Fuglehundklubb stiftet 1959. Lover for Vest-Finnmark Fuglehundklubb stiftet 1959. Vedtatt av årsmøtet den 27. februar 1994 med senere endringer, senest av 19.februar 2013 Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den[ ] Kap

Detaljer

Lover for Indre Østfold Hundeklubb Klubb stiftet 8.mai 1984. Vedtatt av årsmøtet den 26. mars 2014

Lover for Indre Østfold Hundeklubb Klubb stiftet 8.mai 1984. Vedtatt av årsmøtet den 26. mars 2014 Lover for Indre Østfold Hundeklubb Klubb stiftet 8.mai 1984 Vedtatt av årsmøtet den 26. mars 2014 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den... Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Kap 1 Innledende bestemmelser

Kap 1 Innledende bestemmelser Lover for Raseklubben for Portugisisk Vannhund stiftet 17.06.2006. Vedtatt av Årsmøte den 17/06/2006. Sist endret på Årsmøte den 06.04.2013. Lovene er godkjent av Norsk kennel Klubb den 06.01.2014 Kap

Detaljer

Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av årsmøtet Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ]

Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av årsmøtet Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Lover for Hollandsk Gjeterhundklubb, Norge stiftet 02.10.1998 Vedtatt av årsmøtet den 24.03.2012 med senere endringer, senest av årsmøtet 09.03.2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1

Detaljer

Lover for Norsk Boxerklubb Stiftet 1934

Lover for Norsk Boxerklubb Stiftet 1934 Lover for Norsk Boxerklubb Stiftet 1934 Vedtatt av årsmøtet den 24. mars 2012 Godkjent NKK 28. februar 2013: korrigering i 43, ny bokstav i) Endring gjort av årsmøte 7. april 2013: 33 b tilføres og på

Detaljer

Lover for Norsk Laikaklubb

Lover for Norsk Laikaklubb Lover for Norsk Laikaklubb stiftet 11. august 2007 Vedtatt av årsmøtet den 29.03.2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den [ ] Merk! Står åpent fram til eventuell godkjenning av NKK. Kap 1 - Innledende

Detaljer

Lover for Haugesund og omegn hundeklubb stiftet 1962. Vedtatt av årsmøtet den 19. Februar 2014 med senere endringer, senest av

Lover for Haugesund og omegn hundeklubb stiftet 1962. Vedtatt av årsmøtet den 19. Februar 2014 med senere endringer, senest av Lover for Haugesund og omegn hundeklubb stiftet 1962 Vedtatt av årsmøtet den 19. Februar 2014 med senere endringer, senest av Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

1-3 Definisjoner Klubbens organer: - Årsmøtet - Ekstraordinært årsmøte - Styret - Valgkomite

1-3 Definisjoner Klubbens organer: - Årsmøtet - Ekstraordinært årsmøte - Styret - Valgkomite Lover for Ungarsk Vizsla i Norge (UVN) Klubben ble stiftet 25. september 2005 Vedtatt av årsmøtet den 9. juni 2012 Endring i formålsparagraf 25.mai 2013 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og

Detaljer

Lover for Nordhordland Hundeklubb stiftet 27. april 1988

Lover for Nordhordland Hundeklubb stiftet 27. april 1988 Lover for Nordhordland Hundeklubb stiftet 27. april 1988 Vedtatt av årsmøtet den 27. april 1988 med senere endringer, senest av 25. februar 2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den 09.03.2015

Detaljer

Lover for Østfold Harehundklubb stiftet

Lover for Østfold Harehundklubb stiftet Lover for Østfold Harehundklubb stiftet 15.4.1959 Vedtatt av årsmøtet den 29.3.2012 Lovene er godkjent av Norske Harehundklubbers Forbund (NHF) for Norsk ennel lub den 1/10 2012 ap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for xx Dachshundklubb stiftet xx

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for xx Dachshundklubb stiftet xx Lover for xx Dachshundklubb stiftet xx Vedtatt av årsmøtet den (x) med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for. Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge. stiftet 19. mai 2012.

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for. Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge. stiftet 19. mai 2012. Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Lover for Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge stiftet 19. mai 2012. Vedtatt av årsmøtet den 26. mai 2013 med senere endringer, senest av : Årsmøte

Detaljer

Lover for Hedmark Harehundklubb stiftet 31. august 1946

Lover for Hedmark Harehundklubb stiftet 31. august 1946 Lover for Hedmark Harehundklubb stiftet 31. august 1946 Vedtatt av årsmøtet den 3. mars 2012 Lovene er godkjent av Norske Harehundklubbers Forbund (NHKF) for Norsk Kennel Klub den 1/10-2012 Kap 1. Innledende

Detaljer

Lover for Norsk Shetland Sheepdog klubb.

Lover for Norsk Shetland Sheepdog klubb. Lover for Norsk Shetland Sheepdog klubb. Opprinnelige lover vedtatt av Generalforsamlingen 6. mars 1964. -Endret i følge NKK s Lovnormal på Generalforsamlingen 19. mars 1994. -Endring av 11, 12, 14 og

Detaljer

Lover for Oslo Sportshundklubb. Lover for Oslo Sportshundklubb

Lover for Oslo Sportshundklubb. Lover for Oslo Sportshundklubb Lover for Oslo Sportshundklubb Stiftet 01.06.2012 1 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde 1-2 Formål 1-3 Definisjoner Kap 2 Medlemskap og krav til dette 2-1 Medlemskap 2-2 Medlemskontingent

Detaljer

Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975. Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av

Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975. Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975 Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den. Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

LOVER FOR SALTEN FUGLEHUNDKLUBB (revidert årsmøtet 2013)

LOVER FOR SALTEN FUGLEHUNDKLUBB (revidert årsmøtet 2013) LOVER FOR SALTEN FUGLEHUNDKLUBB (revidert årsmøtet 2013) Lover for Salten Fuglehundklubb stiftet 22.1.1998 Vedtatt av årsmøtet den 5.3.2013 med senere endringer, senest av 30.08.2013. Lovene er godkjent

Detaljer

Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016

Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016 Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[] Kap. 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn

Detaljer

Lover for Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb

Lover for Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb Lover for Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb Lover for Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb, stiftet 5. april 1957. Vedtatt av årsmøtet den 19. februar 2013. Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund

Detaljer

Lover for Midt Troms Fuglehundklubb, stiftet 12. januar 1990.

Lover for Midt Troms Fuglehundklubb, stiftet 12. januar 1990. Lover for Midt Troms Fuglehundklubb, stiftet 12. januar 1990. Vedtatt av ekstra ordinært årsmøtet i MTFK den 21 mai 2013. Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Follo- Østfold dachshundklubb

Follo- Østfold dachshundklubb Lover for Follo- Østfold dachshundklubb Vedtatt av årsmøtet den 23.01.2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Follo-

Detaljer

Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967

Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967 Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967 Vedtatt av årsmøtet den 26.4.2012 med senere endringer, senest av årsmøtet 4.april 2014 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Lover for Midt Troms Fuglehundklubb, stiftet 12. januar 1990.

Lover for Midt Troms Fuglehundklubb, stiftet 12. januar 1990. Lover for Midt Troms Fuglehundklubb, stiftet 12. januar 1990. Vedtatt av ekstraordinært årsmøtet i MTFK den 21 mai 2013. Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den 29 mai 2013. Kap 1 Innledende

Detaljer

1 3 Definisjoner Klubbens organer: Årsmøtet Ekstraordinært årsmøte Styret Valgkomite

1 3 Definisjoner Klubbens organer: Årsmøtet Ekstraordinært årsmøte Styret Valgkomite Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Lover for Norsk Leonberger Klubb stiftet 01.01.1991 Vedtatt av årsmøtet den 16.03.1991 med senere endringer, senest av 22.05.2010 Lovene er godkjent

Detaljer

LOVER FOR SARPSBORG HUNDEKLUBB

LOVER FOR SARPSBORG HUNDEKLUBB LOVER FOR SARPSBORG HUNDEKLUBB Stiftet 1945 gjenopprettet 26. august 1992 Vedtatt av årsmøtet den 28.11.1992 med senere endringer, senest av 13.2.2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 17.2.2015

Detaljer

Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946

Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946 Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946 Sist revidert og godkjent av klubbens generalforsamling 22. mars 2014. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 29.04.2014 Kap. 1 Innledende bestemmelser 1-1

Detaljer

Lover for Fredrikstad og Omegn Brukshundklubb

Lover for Fredrikstad og Omegn Brukshundklubb Lover for Fredrikstad og Omegn Brukshundklubb stiftet 1945 Vedtatt av årsmøtet den 28. februar med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Lover for Norsk Berner Sennenhundklubb stiftet 1.1.1988

Lover for Norsk Berner Sennenhundklubb stiftet 1.1.1988 Lover for Norsk Berner Sennenhundklubb stiftet 1.1.1988 Vedtatt av årsmøtet den Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser. 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn

Detaljer

Lover for Hvit Gjeterhund Klubb

Lover for Hvit Gjeterhund Klubb Lover for Hvit Gjeterhund Klubb Vedtatt av årsmøtet den 17.9.2009 med senere endringer, senest av 21.4.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for Norsk Shetland Sheepdog Klubb.

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for Norsk Shetland Sheepdog Klubb. Lover for Norsk Shetland Sheepdog Klubb. Opprinnelige lover vedtatt av Generalforsamlingen 6. mars 1964. -Endret i følge NKK s Lovnormal på Generalforsamlingen 19. mars 1994. -Endring av 11, 12, 14 og

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsforbund. Lover for [ ] Forbund stiftet [ ]

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsforbund. Lover for [ ] Forbund stiftet [ ] Lover for [ ] Forbund stiftet [ ] Vedtatt av årsmøtet den [ ] med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den [ ] Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Norsk Berner Sennenhundklubb

Norsk Berner Sennenhundklubb 1 Lover for stiftet 1.1.1988 Vedtatt av årsmøtet den 24.4.2013. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser. 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er, og forkortes

Detaljer

Lover for Norsk Puddelklubb

Lover for Norsk Puddelklubb Lover for Norsk Puddelklubb Revidert 21.04.2012 ihht NKKs obligatoriske lovmal Postboks 932,0104 Oslo Org.nr:51004227131 Bankgiro:1645.08.51063 puddel@klubb.nkk.no www.puddelklubb.no Lovene er godkjent

Detaljer

Lover for Norsk Schnauzer Bouvier Klubb

Lover for Norsk Schnauzer Bouvier Klubb Lover for Norsk Schnauzer Bouvier Klubb Vedtatt på Generalforsamlingen den 13. april 2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens

Detaljer

Lover for Hvit Gjeterhund Klubb

Lover for Hvit Gjeterhund Klubb Lover for Hvit Gjeterhund Klubb Vedtatt av årsmøtet den 17.9.2009 med senere endringer, senest av 13.04.2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennelklubb Kap 1 Innledende bestemmelser 11 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

NORSK JAPANSK SPISSHUNDKLUBB

NORSK JAPANSK SPISSHUNDKLUBB Lover for NORSK JAPANSK SPISSHUNDKLUBB stiftet 01.12.1979 - Revidert på generalforsamlingen, 13.01.1990 - Godkjent av Norsk kennel klubb, 22.02.1990 - Endret av årsmøtet I følge NKK s lovmal på årsmøtet,

Detaljer

Lover for Romerike AgilitySportsKlubb stiftet

Lover for Romerike AgilitySportsKlubb stiftet Lover for Romerike AgilitySportsKlubb stiftet 27.08.2013 Kap 1 Innledende bestemmelser 1.1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Romerike AgilitySportsKlubb og forkortes til RASK. Klubben er selvstendig

Detaljer

LOVER FOR NORSK SCHÄFERHUND KLUB

LOVER FOR NORSK SCHÄFERHUND KLUB Kap 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 ORGANISASJON OG VIRKEOMRÅDE Klubbens navn er Norsk Schäferhund Klub, og forkortes til NSchK. Klubben er selvstendig rettsobjekt og er å regne som egen juridisk enhet.

Detaljer

Lover for Senja Hundeklubb stiftet 1972 Vedtatt av årsmøtet den [ ]

Lover for Senja Hundeklubb stiftet 1972 Vedtatt av årsmøtet den [ ] Lover for Senja Hundeklubb stiftet 1972 Vedtatt av årsmøtet den [ 20.03.2012] Lovene er godkjent av Norsk ennel lub den[xx.xx.xxxx ] ap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde lubbens

Detaljer

Vedtekter for Buskerud Harehundklubb

Vedtekter for Buskerud Harehundklubb Vedtekter for Buskerud Harehundklubb Vedtekter for Buskerud Harehundklubb (BHK) stiftet 9.12.1948 Vedtatt av årsmøtet den 5. juni 2012 Vedtektene er godkjent av Norske Harehund Klubbers Forbund(NHKF) for

Detaljer

Lover for Østfold Fuglehundklubb

Lover for Østfold Fuglehundklubb Lover for Østfold Fuglehundklubb Lover for Østfold Fuglehundklubb stiftet 17. november 1950. Vedtatt av årsmøtet den 20. mars 2013. Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den[ ] Kap 1 Innledende

Detaljer

Lover for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb

Lover for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb Lover for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb Klubb stiftet 28.januar 1966. Vedtatt av årsmøtet den 07.03.2013 med senere endringer, senest på årsmøtet 06.03.2014. Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes

Detaljer

Kap 1 Innledende bestemmelser

Kap 1 Innledende bestemmelser LOVER FOR NORSK MINIATYRHUND KLUBB Lover for Norsk Miniatyrhund Klubb stiftet 14.mars 1974. Vedtatt av årsmøtet den 14.03.1974 med senere endringer, senest av 23.04.2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel

Detaljer

FORSLAG. Lover/vedtekter for Malvik Fuglehundklubb, stiftet 15.10.2014

FORSLAG. Lover/vedtekter for Malvik Fuglehundklubb, stiftet 15.10.2014 FORSLAG Lover/vedtekter for Malvik Fuglehundklubb, stiftet 15.10.2014 Vedtatt ved stiftelsesmøtet den 15.10.2014. Senere endringer godkjennes av første ordinære årsmøte 2015. Lovene søkes senere forhåpentligvis

Detaljer

Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967

Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967 Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967 Vedtatt av årsmøtet den 26.4.2012 med senere endringer, senest av årsmøtet 4. april 2014 og 14.4.2015. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den XXXX Kap 1 Innledende

Detaljer

Vestfold-Buskerud Dachshundklubb

Vestfold-Buskerud Dachshundklubb Lover for Vestfold-Buskerud Dachshundklubb Vedtatt av årsmøtet den 23.4.2006, med senere endringer 11.4.2010. Senest vedtatt i årsmøte den 21.1.2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den xx Kap 1

Detaljer

LOVER FOR NORSK AKITA KLUBB

LOVER FOR NORSK AKITA KLUBB LOVER FOR NORSK AKITA KLUBB Vedtatt av årsmøte den 24. mars 2012 KAPITEL 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Norsk Akita Klubb (forkortes NAK). Klubben er selvstendig

Detaljer

Lover for Norsk Engelsksetterklubb stiftet 1907

Lover for Norsk Engelsksetterklubb stiftet 1907 Lover for Norsk Engelsksetterklubb stiftet 1907 Vedtatt av generalforsamlingen den 24. april 2013. Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og

Detaljer

Lover. For. Vestoppland Harehundklubb. Stiftet 1959

Lover. For. Vestoppland Harehundklubb. Stiftet 1959 Lover For Vestoppland Harehundklubb Stiftet 1959 Vedtatt av årsmøtet den 21.03.2013 med senere endringer, senest av Lovene er godkjent av Norske Harehundklubbers Forbund (NHKF) for Norsk Kennel Klub den

Detaljer

Lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber/forbund. Lover for NN.Klubb stiftet..(dato/år) Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av..

Lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber/forbund. Lover for NN.Klubb stiftet..(dato/år) Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av.. Lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber/forbund Lover for NN.Klubb stiftet..(dato/år) Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av.. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 1-1 Organisasjon

Detaljer

LOV FOR NARVIK TREKK- OG BRUKSHUNDKLUBB. Stiftet 16. november 1948. Vedtatt av ekstraordinært årsmøte. Godkjent av Norsk Kennel Klub.. Gjeldende fra..

LOV FOR NARVIK TREKK- OG BRUKSHUNDKLUBB. Stiftet 16. november 1948. Vedtatt av ekstraordinært årsmøte. Godkjent av Norsk Kennel Klub.. Gjeldende fra.. LOV FOR NARVIK TREKK- OG BRUKSHUNDKLUBB Stiftet 16. november 1948. Vedtatt av ekstraordinært årsmøte Godkjent av Norsk Kennel Klub.. Gjeldende fra.. 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Narvik

Detaljer

Lover for Inn-Trøndelag fuglehundklubb stiftet 4. mai 1969

Lover for Inn-Trøndelag fuglehundklubb stiftet 4. mai 1969 Lover for Inn-Trøndelag fuglehundklubb stiftet 4. mai 1969 Vedtatt av årsmøtet den 13.februar 2013 Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den 29. mai 2013. Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

Kap 1 Innledende bestemmelser

Kap 1 Innledende bestemmelser Lover for VESTFOLD HAREHUNDKLUBB Klubb stiftet 22.5.1970 Vedtatt av årsmøtet den 8.2.2011, med endringer i årsmøte av 22.02.2018. Lovene er godkjent av Norske Harehundklubbers Forbund (NHKF) for Norsk

Detaljer

Lover for Norsk Spesialklubb for Finsk Spets og Norrbottenspets

Lover for Norsk Spesialklubb for Finsk Spets og Norrbottenspets Lover for Norsk Spesialklubb for Finsk Spets og Norrbottenspets stiftet 10. august 1985 Vedtatt av årsmøtet den 10. august 1985 med senere endringer, senest av 1998 De nye endringene i lovverket trer i

Detaljer

Lover for Norske Harehundklubbers Forbund, stiftet 1954. Vedtatt av Representantskapsmøtet, 22.04.2012

Lover for Norske Harehundklubbers Forbund, stiftet 1954. Vedtatt av Representantskapsmøtet, 22.04.2012 Lover for Norske Harehundklubbers Forbund, stiftet 1954. Vedtatt av Representantskapsmøtet, 22.04.2012 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Forbundets navn er Norske Harehundklubbers

Detaljer

Vedtekter 2011. Norsk Bichon Havanais Klubb. Vedtatt på årsmøtet 27/3/2011

Vedtekter 2011. Norsk Bichon Havanais Klubb. Vedtatt på årsmøtet 27/3/2011 Vedtekter 2011 Norsk Bichon Havanais Klubb Vedtatt på årsmøtet 27/3/2011 Det ble på årsmøtet 2011 vedtatt noen mindre tilpasninger i teksten sammenlignet med vedtektene vedtatt i 2010. Noen få paragrafer

Detaljer

Lover for Autorisert Ringpersonells forening.

Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Vedtatt på konstituerende årsmøte den 27. November 2009. KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Foreningens navn er Autorisert Ringpersonells Forening. Her forkortet

Detaljer

Lover for Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Lover for Haugaland Bruks og Familiehundklubb Lover for Haugaland Bruks og Familiehundklubb Kap 1 Innledende bestemmelser Vedtatt av konstituerende årsmøte den.. Med senere endringer, senest av xx.xx.xxxx Gjeldende fra 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Lover for Norsk Lhasa Apso Klubb

Lover for Norsk Lhasa Apso Klubb Lover for Norsk Lhasa Apso Klubb Vedtatt av årsmøtet den 4.10.2009 Sist endret av årsmøtet den 4.10.2009 KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Klubbens navn er NORSK LHASA APSO KLUB Her forkortet til NLAK

Detaljer

Lover KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL KAPITTEL 2 - MEDLEMSKAP. 1 Navn. 2 Tilknytning. 3 Formål. 4 Medlemskap

Lover KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL KAPITTEL 2 - MEDLEMSKAP. 1 Navn. 2 Tilknytning. 3 Formål. 4 Medlemskap Lover for Norsk Shetland Sheepdog klubb. Opprinnelige lover vedtatt av Generalforsamlingen 6. mars 1964. -Endret i følge NKK s Lovnormal på Generalforsamlingen 19. mars 1994. -Endring av 11, 12, 14 og

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb.

Lover for Lørenskog Hundeklubb. 1.utkast til NKK. des.09 Lover for Lørenskog Hundeklubb. Vedtatt av årsmøtet: mars, 2010 Sist endret av årsmøtet: mars, 2010 KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn: Klubbens navn er: Her forkortet til: Lørenskog

Detaljer

Lover for Norsk Schnauzer Bouvier Klubb

Lover for Norsk Schnauzer Bouvier Klubb Lover for Norsk Schnauzer Bouvier Klubb Vedtatt på Generalforsamlingen den 13. april 2013 Endringer vedtatt på Årsmøtet 26. april 2014 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Lover 1 for Norsk Breton Klubb, stiftet 25. februar

Lover 1 for Norsk Breton Klubb, stiftet 25. februar Lover 1 for Norsk Breton Klubb, stiftet 25. februar 1957 2 vedtatt av generalforsamling den 19. mars 1958 med senere endringer, senest av 9. februar 2013 Kap. 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012

Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012 Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 2. februar 2014 Begrep: NDF: Norske Dachshundklubbers Forbund,

Detaljer

Lover for Norsk Buhundklubb.

Lover for Norsk Buhundklubb. Lover for Norsk Buhundklubb. Vedtatt av årsmøtet den 01.04.2006 Sist endret av årsmøtet den 12.03.2011 KAPITTEL 1 -NAVN OG FORMÅL 1 Navn Klubbens navn er Norsk Buhundklubb. Her forkortet til NBK. 2 Tilknytning

Detaljer

Lover for [ ] Klubb stiftet [ ] Vedtatt av årsmøtet den [ ] med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ]

Lover for [ ] Klubb stiftet [ ] Vedtatt av årsmøtet den [ ] med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Lover for [ ] Klubb stiftet [ ] Vedtatt av årsmøtet den [ ] med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] 1-1 Organisasjon og virkeområde Kap. 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Lover for Ytre Namdal Hundeklubb

Lover for Ytre Namdal Hundeklubb Lover for Ytre Namdal Hundeklubb Stiftet 14. mars 2007 Sist endret av årsmøtet den 18. februar 2010 Kapittel 1. Navn og formål 1 Navn - Klubbens navn er Ytre Namdal Hundeklubb. - Her forkortet til YNHK.

Detaljer

Lover for Norsk Shiba Klubb

Lover for Norsk Shiba Klubb Lover for Norsk Shiba Klubb Vedtatt av årsmøtet den. Sist endret av årsmøtet den. KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Klubbens navn er Norsk Shiba Klubb, her forkortet til NSK 2 Tilknytning Norsk Shiba

Detaljer

Lover for Norsk Bassetklubb.

Lover for Norsk Bassetklubb. Lover for Norsk Bassetklubb. Vedtatt av Generalforsamlingen den 12.03.1994 Sist endret av Generalforsamlingen den 18.03.2006. KAPITTEL 1. NAVN OG FORMÅL 1 Navn Klubbens navn er Norsk Bassetklubb. Her forkortet

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Norsk Newfoundlandshundklubb Lørdag 16. august 2014 kl 17.00

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Norsk Newfoundlandshundklubb Lørdag 16. august 2014 kl 17.00 Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Norsk Newfoundlandshundklubb Lørdag 16. august 2014 kl 17.00 Sted: NKKs lokaler på Bryn, Oslo Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Norsk Newfoundlandshundklubb

Detaljer