TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858"

Transkript

1 TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858 ÅRBERETNING 2012

2 - 2 -

3 Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Årsberetning 2012 Trondhjems Turnf.orening Byggmester Guttormsen 1864 August Koren 1868 M.A. Udbye 1868 Kaptein Roosen 1868 Claus Berg 1892 Chr. Middelton 1901 C. Chr. Piene 1911 Gustav Olsen 1914 Dominicus Bech 1916 Julius Johannessen 1923 W. R. Johannesen 1932 Oscar Silseth 1949 Fritjof Pettersen 1957 Arne Rønning 1957 Astri Nilsen 1957 Ada Rønning 1968 Johan Alsaker 1968 Arne Wold 1970 Edith Holte 1975 Kåre Botten 1975 Solveig Langset 1976 Gudrun Sannan 1979 Fritjof Salvesen 1980 Odd Magnar Iversen 1983 Ivar Svanholm 1987 Alfhild Sand 1989 Bjørg Schjølberg 1991 Britt Mellegaard 1993 Vera Flønes 1994 Otto Christensen 1995 Aase Wold 1996 Egil Kokaas 2000 Einar Belboe 2005 Jorid Mæhle 2006 Harald Bjerkan 2008 Stig Rønne 2008 Kjell Hekkelstrand 2008 Elin Myrhaug

4 Innholdsfortegnelse Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer... 3 Innholdsfortegnelse... 4 Sakliste for generalforsamlingen... 5 Medlemsstatistikk... 6 Foreningens funksjonærer og tillitsvalgte i Instruktører i Trondhjems Turnforening Referat fra Generalforsamling i Trondhjems Turnf.orening Styrets beretning for Representasjon: Tillitsverv: Dommere: Årsrapport turn kvinner og turn menn Årsrapport troppsturn Årsrapport Barn-, Ungdom- og Mosjon Veteranklubbens årsberetning Årsberetning for Kvinnelige Gymnastikk Veteraner Årsberetning for Dame Forturnerskap Årsberetning for Trondhjems Turnforenings Dameklubb Resultatregnskap pr Balanse pr Balanse pr Resultater Turn kvinner og menn Resultater troppsturn Foreningens nålevende æresmedlemmer Ærestegn Leieavtaleutvikling - Granåsen

5 Sakliste for generalforsamlingen Generalforsamling i Trondhjems Turnf.orening 6. Mars 2013 kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen 3. Godkjenning av sakslisten 4. Utdeling av ærestegn 5. a)valg av møteleder b) Valg av sekretær c) Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen 6. Behandle årsberetningen for Behandle regnskap for Behandle innkomne forslag a. Etablering i Granåsen b. Oppdatering av Lov for Trondhjems Turnforening c. Foreningens organisasjonsplan 9. Fastsette medlemskontingent 10. Behandle budsjettforslag for Valg 12. Avslutning - 5 -

6 Medlemsstatistikk År under 7 år 7-16 år over 17 år Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt Ny aldersinndeling ihht. NIF År 0 5 år 6 12 år år år 26- år Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Total Kvinner Menn Total

7 År 0 5 år 6 12 år år år 26- år Totalt Kvinner Menn Total Foreningens funksjonærer og tillitsvalgte i 2012 Styret Formann Harald Bjerkan 2012/2014 Viseformann Kjell Hekkelstrand 2011/2013 Styremedlem Bente Amundsen 2012/2014 Styremedlem Joar Welde 2011/2013 Styremedlem Janne Lise A. Heggstad 2011/2013 Styremedlem Jan Erik Holand 2011/2013 Styremedlem Berit C. Torland 2012/2014 Varamedlem Ulrik Myrvoll 2012/2014 Revisjon Medlem Britt Mellegaard 2012 Medlem Stig Rønne 2012 Varamedlem Einar Stephansen 2012 Ærestegnkomite Medlem Britt Mellegaard 2012 Medlem Bjørg Schjølberg 2012 Varamedlem Torbjørn Sivertsen 2012 Valgkomite (foreslått av styret) Medlem Thorbjørn Sivertsen 2011 Medlem May Elin Myrvold 2011 Varamedlem Stian Fugelsøy 2011 Ansatte Daglig leder og trener turn kvinner Kari Kvam Sportslig leder konkurransegrener og hovedtrener turn menn Koordinater og trener barn og ungdom Hovedtrener turn kvinner Renhold, apparathall Svein Axel Wickstrøm Jorun M. Dahle Cosmin Popescu Bjørn Schjølberg - 7 -

8 Instruktører i Trondhjems Turnforening 2012 Amanda Rundblad Ann Mari pettersen Anna Vanvik Anne Marte Viken Kallset Asta Rønning Fjærli Aurelia Kvello Aurora asgård Pedersen Axel Wickstrøm Bjørg granly Cathrine Thome Christian Tverrås Edda Vidarsdottir Eira Torland Elin Weiseth Mork Eline Steinsbekk Emilie H Torvaldsen Emilie Lien Folke Kristiansen Frøydis Rønning Ingrid Lianes Ingrid Varan Ingunn Thommessen Janne Bye Aarhaug Janne Lise A Heggstad Jenny marie Jakobsen Jesper Opheim Joachim Hanche -Olsen Joakim Garder Jorun Marie Dahle Juli Strugstad Jørgen Lysø Jørgen Rakke Kamilla Kandal Botne Kari Kvam Karoline Sæther Katarina M. Hunstad Kjetil Kandal Botne Kristin Forfang Kristin Haarberg Kristine Aa. Tonning Kristoffer Alvern Andersen Lars Ellevåg Lisa Mari Strand løseth Maija Jakobsen Malin Kronberget Malin Kronberget Svendsen Maren Gran Maren ude Mari Holand Mari Mikalsen Mari yung hagen Maria J. Tilset Marie H. Sæther Marius W Haaverstad Marthe Haugan Martine Lødøen Halsteinsli Mathilde Støren Wigum May Rømen Mia Strømøy Michael Soukup Monica Løberg Nina Kvittem Nyiry Olga Margrethe Olsen Oliver Udbye Philip Skordal Richard Henriksen Rikke Rønne Runar Dahl - Hansen Sandra Arnevik Stian Rakke Stine Haugan Asp Susanne Arnesen Hegstad Terje Lindrupsen Therese Høiem Thora Melhuus, Tina Mari Andersen Ulrik Myrvold Veran Henriksen Veslemøy Grøtterød Vida Torland Ørjan Moa Øystein Kolstad Øyvind Patricksson - 8 -

9 Referat fra Generalforsamling i Trondhjems Turnf.orening 2012 Onsdag 14.mars 2012 kl STED: Forturnerrommet, Turnhallen SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen 3. Godkjenning av saklisten 4. Utdeling av ærestegn 5. a) Valg av møteleder b) Valg av sekretær c) Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen 6. Behandle årsberetningen for Behandle regnskap for Behandle innkomne forslag 9. Fastsette medlemskontingent 10. Behandle budsjettforslag for Behandle Trondhjems Turnf.orenings organisasjonsplan 12. Valg 13. Avslutning SAK 1: GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE Det var 17 stemmeberettigede tilstede. Vedtak: De stemmeberettigede ble enstemmig vedtatt SAK 2: GODKJENNING AV INNKALLINGEN. Generalforsamlingen var innkalt i henhold til lovenes 10 ved kunngjøring i Adresseavisen, kunngjøring på foreningens web-side og oppslag i Turnhallen. Vedtak: Innkalling ble enstemmig vedtatt. SAK 3: Vedtak: GODKJENNING AV SAKLISTE Saklisten enstemmig vedtatt. SAK 4: UTDELING AV ÆRESTEGN Følgende medlemmer ble tildelt foreningens ærestegn i 2012: Sølvkors: Ingrid Varan May Elin Faaren Myrvold Bjørg Granly Berit C. Torland Knut Johnsen

10 Rolf Hellan Av disse var kun Berit C. Torland tilstede. De øvrige vil få sine sølvkors ved en senere anledning. Vedtak: Tildelingen av ærestegn ble tatt til orientering. SAK 5: Vedtak: VALG AV MØTELEDER, SEKRETÆR OG TO PERSONER TIL Å UNDERSKRIVE REFERATET Som møteleder ble valgt Harald Bjerkan Som sekretær ble valgt Berit C. Torland Til å undertegne referatet ble valgt Stig Rønne og Vigdis Strand SAK 6: BEHANDLE ÅRSBERETNING FOR 2011 Før styrets årsberetning ble behandlet ble referatet fra ordinær Generalforsamling 18.mars 2011 godkjent. Kommentar til medlemsstatistikk: Økt antall medlemmer pga omlegging på fredager. Litt falsk økning pga utskifting over sommeren. Kommentar til oversikten over trenere: Listen over trenere som har bidratt for Trondhjems Turnf.orening i 2011 er mangelfull. Dette vil bli rettet i web-utgaven. Kommentar til Representasjon, tillitsverv og dommere: Oversikten over representasjon, tillitsverv og dommere fra Trondhjems Turnf.orening er mangelfull. Dette vil bli rettet i web-utgaven. Vedtak: Årsberetningene for Styret 2011, Turn kvinner og turn menn 2011, Troppsturn 2011, Breddepartier 2011, Veteranklubben 2011, Kvinnelige Gymnastikk Veteraner 2011, Dame Forturnerskap 2011, Dameklubben 2011 og Idrettsmerkeutvalget ble tatt til orientering Ett minutts stillhet for medlemmer som gikk bort i SAK 7: BEHANDLE REGNSKAP FOR 2011 Regnskapet for 2011 viser driftsinntekter på og driftskostnader på , noe som gir et overskudd på , mot et budsjettert overskudd på Følgende merknader fremkom til regnskapet:

11 Føring av neste års inntekter på desember er gjort om for å få riktigere tall, se bemerkning note 1. Note 1: tall som skulle ha vært ført over. Regnskapet er ikke ført etter dette. Fra 2012 blir regnskapet ført rett mhp inntekter ført på rett år. Utgifter er er også postert på det året de oppstår. Anmerkning: Forsikring er ikke periodisert rett. 3 avdrag Kr skulle vært ført Det blir tatt hensyn til dette i budsjettet for Revisjonsberetningen som anbefaler årsmøtet å godkjenne regnskapet for 2011 ble referert. Vedtak: 1. Regnskapet for 2011 ble enstemmig godkjent. 2. Revisjonsberetningen ble tatt til etterretning SAK 8 Forslag: Vedtak: BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG det foreslåes at ansatte, lønnede-og gratis-trenere får tilbud om gratis medlemskap i foreningen i det året de er engasjert som trener. Dette gjelder ikke gymnaster som betaler treningsavgift. Forslag om gratis medlemsskap til ansatte, gratis og lønnede trenere ble enstemmig vedtatt SAK 9 FASTSETTE MEDLEMSKONTINGENT Styret foreslår at kontigenten står uendret. Voksen kr 200,- Barn kr 100,- Senior kr 100,- Vedtak: Medlemskontingenten er uforandret, enstemmig vedtatt. SAK 10 BEHANDLE BUDSJETTFORSLAG FOR 2012 Budsjett presenteres på egen side pga ny kontostruktur, bruttoregnskap. Styrets fremlagte budsjett forslag for 2012 balanserer med et overskudd på kr ble gjennomgått. Det ble gjort rede for en del justeringer i budsjettet. Granåsen investeringskostnader vil bli lagt inn på neste års budsjett 2013, dette til info til generalforsamlingen. Endringer: Vedtak: 6690 går ut 6600: Planlagt vedlikeholdskostnad på blir lagt til i budsjettet. (tak) Posten økes til : ned (forsikring feil periodisert) Det fremlagte budsjettforslaget for 2012 med foreslåtte endringer ble enstemmig vedtatt

12 SAK 11 ORGANISASJONSPLAN Organisasjonsplanen ble ikke gjennomgått. Vedtak: Ingen vedtak gjort SAK 12 VALG Valgkomiteens forslag ble gjennomgått og nye kandidater til styret presenterte seg selv. Vedtak: Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon. Trondhjems Turnf.orening har etter Generalforsamlingen i 2011 følgende tillitsvalgte: Verv Navn Valgt for Styret Formann: Harald Bjerkan (gjenvalgt) 2012/2013 Viseformann: Kjell Hekkelstrand 2011/2012 Styremedlem: Jan Erik Holand 2011/2012 Styremedlem: Berit C. Torland (gjenvalgt) 2012/2013 Styremedlem: Janne Lise A Heggstad 2011/2012 Styremedlem: Joar Welde 2011/2012 Styremedlem: Bente Amundsen (ny) 2012/2013 Varamedlem: Ulrik Myrvold (ny) 2012 Revisjon Medlemmer: Britt Mellegaard (gjenvalg) 2012 Stig Rønne (gjenvalg) 2012 Varamedlem: Einar Stephansen 2012 Ærestegnkomite Medlemmer: Britt Mellegaard (gjenvalg) 2012 Bjørg Schjølberg 2012 Varamedlem Torbjørn Sivertsen 2012 Valgkomite (foreslått av styret) Medlemmer: Thorbjørn Sivertsen (ny) 2012 May Elin Myrvold 2012 Varamedlem: Stian Fugelsøy 2012 SAK 13: AVSLUTNING Harald Bjerkan takket for oppmøtet. Medlemmer som gikk ut av styret var ikke tilstede og vil

13 bli takket for innsatsen ved en senere anledning. Trondheim, 14. mars 2012 Berit Cathrine Torland Sign. Stig Rønne Vigdis Strand Styrets beretning for 2012 Styret Styret har bestått av: Harald Bjerkan, formann Kjell Hekkelstrand, viseformann Berit Cathrine Torland, styremedlem Bente Amundsen, styremedlem Janne-Lise Arnesen Hegstad, styremedlem Jan Erik Holand, styremedlem Joar Welde, styremedlem Ulrik Myrvoll, varamedlem Det er avholdt 7 styremøter. Administrasjon og ansatte: Administrasjonen og faste nsatte har bestått av: Kari Kvam, daglig leder og hovedtrener turn kvinner (frem til 15 oktober). Svein Axel Wickstrøm, sportslig leder alle konkurransgrener. Jorun M. Dahle, koordinator og trener for breddepartiene. Cosmin Popescu, hovedtrener for turn kvinner fra 15 oktber. Martha Bjerkan, timetilsatt for kontering av faktura og utbetalinger. Bjørn Scjhølberg har hatt ansvaret for renholdet i apparathallen. Han sluttet ved utgangen av året. Medlemstall Det ser ut som medlemstallet har gått kraftig ned igjen uten at det er færre på partiene. Dette er et godt tegn da det betyr at flere velger å fortsette i høstsemesteret. Her er tallene fra idrettsregistreringen: Antall registrert (medlemstall/aktivitetstall) Ant. 75+ =

14 Kjønn Kvinner (860) Menn (465) Totaler Alderstrinn 0-5 år 6-12 år år år 26- år 0-5 år 6-12 år år år Medlemmer år Anskaffelser Det er anskaffet: Bærbar PC for kontoret Miksebord for musikkanlegg Følgende turnutstyr er anskaffet: Strikk til mosjon Nye tjukkasser I tillegg har vi reparert utstyr og innventar som tjukkasser og grop i apparathall Utleie Vi har i 2012 hatt utleie til Bybroens videregående skole, Nidelven barne- og ungdomsskole, Birralee internasjonal school, Olympiatoppen, Arbeidstilsynet, fylket, activ med, flere folkehøyskoler, høyskoler og idrettslag. Vedlikehold Reparasjon av taket ble påbegynt like før jul og er ikke ferdig i skrivende stund. Arrangementer Vi arrangerte en kretskonkurranser i tropp. Denne ble arrangert 15 april. Det var rundt 120 deltakere pr konkurranse. Påfølgende dag ble det åpnet for trening i turnhallen noe som flere av de tilreisende klubbene benyttet seg av. Samlinger Vi har arrangert to regionssamlinger for turn kvinner og en for turn menn Vi var også arrangør for ngtfs samling for morgendagens utøvere turn kvinner i juli 2012 Juleoppvisningen ble for første gang gjennomført i Rosenborghallen, vi hadde 3 forestillinger med fulle hus. Tema for oppvisningen var Disney. Våroppvisning Vi arrangerte våroppvisning for de yngste medlemmene også i Rosenborghallen, tema der var «De tre bukkene bruse». Vi hadde tre oppvisninger med ca 200 tilskuere på hver oppvisning

15 Klubbkonkurranser Vi arrangerte klubb/oppvisinngskonkurranse for alle fra og med 6 år til og med våre senior konkurransegymnaster både vår og høst. Klubbkonkurransene ble avholdt i apparathallen over 3 dager fra tirsdag til torsdag Partiene Partistrukturen har i 2012 vært den samme som i 2011, vi har jobbet mye med planlegging og kvaliteten på gruppene, det er fremdeles fulle partier i alle aldersgrupper, etterspørselen er stor og være kunder gir oss gode tilbakemeldinger. Trenere Kari Kvam og Svein Axel Wickstrøm er fast ansatt som hovedtrener for henholdsvis turn kvinner og turn menn. Jorun Marie Dahle ble ansatt som koordinator og hovedtrener for breddepartiene fra og med 20 august Cosmin Popescu ble ansatt og tok over hovedansvaret som trener for turn kvinner 15 oktober Alle andre trenere er engasjert på timebasis. Alle medlemmer av våre konkurransegrupper (tropp og turn) fra fylte 15 år forplikter seg til å være trener minimum en time pr. uke på en av våre barne- eller ungdomsgrupper. Følgende trenere tar ikke ut noen form for lønn eller andre ytelser for jobben: Thorbjørn Sivertsen Tore Aalmo Nils Krogstad Britt Mellegaard Granåsen Granåsenprosjektet har vært tema på de fleste styremøter. Vi har enda ikke underskrevet leieavtale. Revidert avtale ble oss forelagt medio november. Den har en prisøkning på 46%. Se side 39. Endringene er så store at styret ikke lenger har mandat til å inngå avtale. Saken legges derfor fram på generalforsamlingen 6. mars 2013 Helse- miljø- og sikkerhet HMS Vi har fortsatt avtale med Bygghelsetjeneste Midt.Norge. Svein Axel Wickstrøm fungerer som foreningens brannvernleder. Det er ved hvert semesters oppstart gjennomført opplæring i brannværn for instruktører og samtidig gjennomført brannøvelse. Kontroll av brannvernutstyr, slukkeutstyr og nødlys/ledelys er utført. Pålegg om å følge opp brannvernrapporten som vi fikk utarbeidet av firmaet Cowi AS er nå gjennomført med unntak av ryggbøyle for brannstige og sprinkleranlegg. Økonomi Som det fremgår av regnskapet er økonomien god. Vi har fortsatt å føre inntekter for vårsemesteret som blir innbetalt før årsskiftet overføres til neste års regnskap. Det vil også i denne beretnings regnskap bli benyttet fortegn som i regnskapet fra regnskapsbyrået. Ny kontoplan med mulighet for å kontere på både kontonummer og prosjekt. Denne blr tatt i bruk fra årsskiftet

16 Takk Styret vil takke alle medlemmer, ansatte, trenere, foreldre og forretningsmessige forbindelser for medvirkning til nok et godt år for Trondhjems Turnforening. Styret vil også takke ildsjelene i våre fire sosiale grupper, Dameklubben, Veteranklubben herrer, Kvinnelige Veteraner (medlemmer av NKGV) og Dame Forturnerskap, for det gode samhold og sosiale miljø de skaper og ikke minst den hjelp de yter når det trengs. Harald Bjerkan Kjell Hekkelstrand Bente Amundsen Berit C. Torland Jan Erik Holand Janne Lise A. Hegstad Joar Welde Ulrik Myrvoll Representasjon: Harald Bjerkan Berit Torland Bente Amundsen Harald Bjerkan Kjell Hekkelstrand Berit Torland Harald Bjerkan NGTF' ting NGTF's ting NGTF s ting STGTK's ting STGTK' ting STGTK' ting Idrettsrådet Tillitsverv: Norges Gymnastikk og Turnf.orbund: Ole Ivar Folstad Britt Mellegaard Anniken Mellegaard Douglass Britt Mellegaard Stig Rønne Stig Rønne Britt Mellegaard Styremedlem i forbundsstyret Leder av valgkomiteen Leder i Lovkomiteen Varamedlem i lovkomiteen Varamedlem i Fondsstyret Varamedlem i forbundsstyret Leder av breddekomiteen Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets: Ole Ivar Folstad Leder Berit Torland Teknisk utvalg tropp Kari Kvam Teknisk utvalg turn kvinner/menn

17 Mari Yung Hagen Sør Trøndelag Idrettskrets: Harald Bjerkan Ole Ivar Folstad Teknisk utvalg tropp Medlem Kontrollkomiteen Varamedlem Kontrollkomiteen Dommere: Internasjonal dommer turn menn Forbundsdommer tropp Forbundsdommer tropp Forbundsdommer turn kvinner Forbundsdommer turn kvinner Forbundsdommer turn menn Kretsdommer turn kvinner Kretsdommer turn kvinner Kretsdommer turn kvinner Kretsdommer tropp Kristian Solem May Rømen Mari Hagen Kari Kvam Runa Høyland Svein Axel Wickstrøm Anna Vanvik Maija Johanne Jakobsen Ellen Holmen Emilie Appelquist Årsrapport turn kvinner og turn menn 2012 Trondhjems Turnforenings konkurransegruppe bestod i 2012 av 30 jenter og 20 gutter. Hovedtrenere for våre konkurranse grupper er Cosmin Popescu ( turn kvinner ) og Svein Axel Wickstrøm ( turn menn ), de har i tillegg hatt med seg flere svært flinke trenere : Trenere turn kvinner : Kari Kvam, Aurelia Kvello, Anna Vanvik, Ann Mari Pettersen, Maija Johanne Jakobsen. Trenere turn menn : Ulrik Myrvold, Jørgen Lyse, Kristian Tverrås, Ørjan Moa, Philip Skordal. Nytt og spennende tilskudd til konkurransegruppe, er nyansettelse av Cosmin Popescu fra Romania. Han tok over hovedtreneransvaret for Kari Kvam i oktober Cosmin har vært en av verdens beste turnere, og har finaleplass i bøylehest og skranke fra EM. Det var mange store høydepunkter i Marius Wirum Haaverstad ble norgesmester i frittstående, og tok sølv i hopp. Gledelig er det også at Christina Martinsen hoppet seg inn i norgeseliten. Hun tok en sterk 3 plass i junior NM, og avsluttet sesongen med å vinne Norges cup finalen i kl 2. Jesper Opheim kan også hoppe,og tok en sterk sølvmedalje i Nordisk mesterskap u -16. Oliver Frostad Udbye vant ringer og skranke i Unni og Haralds pokaler, som er en konkurranse med internasjonal deltakelse. Det var også meget gledelig innsats av våre rekrutter. Jentene tok en sterk 2 plass i lag i norges cupen i Trøgstad og 3 plass i Fredrikstad, guttene fikk en like fin 3 plass i Fredrikstad. Dette lover godt. Marius Wirum Haaverstad, Oliver Frostad Udbye og Jesper Opheim, representerer fortsatt landslaget. Hyggelig er det også at Thuva Tøndel Lysø, Julie Kvam Nordnes og Sandra Mohn Kvam er inne i den yngste landslags gruppen for jenter. Sandra og Julie deltok også på en samling i regi av det europeiske Turnforbundet i Tirrenia, Italia, sammen med trener Anna Vanvik. Dette er en samling for unge fremadstormende gymnaster og trenere

18 Årets klubbsamling ble i år lagt til Island. Det var kjempe fine treningsforhold og mange hyggelige naturopplevelser. Det ble bading i den blå lagune, og en liten forfriskende dusj i gullfoss. Et lite skår i gleden, var at 36 av 43 fikk spysjuka. Dette gjorde at det ble en tøff avslutning på samlingen. Vi håper at framgangen også fortsetter i Svein Axel Wickstrøm Sportslig ansvarlig Årsrapport troppsturn 2012 Konkurranse Tropp 2012 Trondhjems turnforenings troppsgruppe har i 2012 bestått av ca 50 jenter og gutter. Hovedtrenere for henholdsvis teamgym, junior og rekrutt har vært; Jørgen Rakke, May Rømen og Janne - Lise Arnesen Hegstad. I tillegg har følgende trenere også vært med å gjort en god jobb for våre utøvere: Stian Rakke, Runar Dahl Hansen, Lars Ellevog, Michael Soucop, Joakim Garder, Susanne Arnesen Hegstad, Mari Yung Hagen og Maren Ude. Årets høydepunkt for troppsgruppen var at vi fikk kvalifiser 4 av utøvernr til team norge og EM i troppsgymnastikk som ble avholdt i Danmark i oktober. Fra oss deltok på junior gutter; Eivind Bjørnes, senior jenter; Maria Johnsen Tilset, Marie Hagerup Sæther og Karoline Hagerup Sæther. Alle disse fire la ned mye tid og ett topp arbeid for å forberede seg til EM, de reiste flere helger i vår sommer og høst til Oslo og Arendal for å trene med hele laget. Jentene var med å bidro til at det norske senior laget fikk en kjempe fin 4 plass, mens Eivind var med junior laget som fikk en kjempe fin 2 plass og sølv. GRATULERER til alle fire. I turnåret 2012 startet med en felles treningssamling for teamgym, junior- og rekrutt nasjonale klasser. Dette førte til en mer sammensveiset gruppe med mye treningsmotivasjon. I mars reiste teamgymtroppen til Oslo Open og fikk gode resultater. I senior kvinner ble det en bra 2. plass og med et ungt og nytt juniorlag ble det en fin 4. plass i junior kvinner. Påsken var spennende da 23 gymnaster fra rekrutt og junior nasjonal dro på treningssamling i Kathrineholm like utenfor Stocholm. Her kom alle gymnastene hjem med ny inspirasjon. April ble brukt på å arrangere en regionalkonkurranse i Rosenborghallen. Her hadde vi med 43 gymnaster som gjorde det kjempe bra. Foreldregruppa stilte opp med det som trengtes for å få til et vellykket arrangement. NM Teamgym ble arrangert i Holmen. Med noen skader på senior laget glapp pallen med bare 0,05. junior fikk en fin 7. plass. Sommeren ble preget av treningssamlinger. Vi gjentok sukssesen fra i fjor og dro til Ollerup i Danmark med 21 gymnaster. Våre 4 gymnaster fra Teamgym var på flere Team Norge samlinger for å gjøre seg klare til EM i oktober

19 Høsten startet med en felles treningssamling for å komme i gang etter sommeren. Kvaifisering til NM Nasjonale klasser ble arrangert i Larvik der vi stilte med 25 gymnaster. Vi kvalifiserte 1 lag i junior kvinne trampett, tumbling og frittstående, 1 lag i junior mix trampett og 2 lag i junior mix tumbling. Sandnes var arrangør av NM Nasjonale klasser. Her fikk vi flotte resultater i både junior og senior. Tradisjonen tro dro vi til Buskerudtrampetten 3. helgen i november. Her fikk vi med oss flere pallplasseringer hjem. May Rømen Trener Tropp Årsrapport Barn-, Ungdom- og Mosjon 2012 Vi har fortsatt stor pågang på våre partier på barn og ungdom (tideligere kalt breddepartier). Gymsalen er fylt med barn fra 2-12 år hver dag fra kl , i tillegg har vi mosjonspartier på dag og kveldstid. Vi har alltid mål om at flere medlemmer skal ha muligheten til å trene mer, og det gir en positiv utvikling på både trenere og gymnaster. For de som har fylt 6 år og oppover ble det arrangert Klubbkonkurranse/-oppvisning både i vår og i høst. Dette har blitt en fin tradisjon for disse partiene for å få vist seg fram i alle apparatene de vil og ha et mål å trene imot. Det er frivillig å delta, men veldig mange synes dette er veldig spennende og gøy. Alle får t-skjorte og medalje. Vi har laget eget reglement og øvelser som er tilpasset alder og ferdighetsnivå. Fra 11 år så kåret vi de 3 beste i alle apparater. Vår: Våravslutningen for Foreldre og barn, og Gymlek var 3 supre turnforestillinger om Bukkene Bruse i Rosenborghallen. Både barn og voksne koste seg. Folk var fornøyde med at gruppene ble fordelt på tre forskjellige forestillinger på ca 35 min. Da ble det ikke så langdrygt for disse små. I juni dro ca 50 stk av våre medlemmer fra alderen 7-13 år på barnekretsturnstevnet i Rissa. Her fikk de vist fram et fint program de hadde øvd på for en fullsatt hall. Høst: I november deltok 12 stk ungdommer fra oss på Ungdomsstevnet på Røros. En helg fylt med masse moro og workshops. Årets Juleshow ble en stor sukssè. Vi hadde en DISNEY kavalkade hvor barna var utkledd som alt fra Snipp og Snapp til Peter Pan. Vi fordelte alle partiene utover på 3 forestillinger på 1 time hver i Rosenborg hallen. Og det var fulle hus på alle. Vi hadde kun noen tekniske små vansker på første forestilling, men alt gikk som smurt gjennom de neste, takket være blant annet vår eminente konferansier Folke Kristiansen (àlla Timmy Gresshoppe). En stor takk til han som styrte oss pent gjennom hver forestilling. Vil også takk alle trenerne og andre som var delaktig og hjalp til for å få denne dagen til å gå opp

20 Vi takker alle våre trenere for innsatsen og kjempe fine treningsdager i En spesiell takk til alle våre foreldre på konkurransepartiene som stiller opp i kafeen, og som gjør det mulig å avholde alle arrangementer for våre medlemmer. Dere gjør en strålende jobb! Jorun Marie Dahle Koordinator og hovedtrener barn og unge Veteranklubbens årsberetning 2012 Styret: Formann Tore Aalmo Kasserer Tor Aune Sekretær Knut Helland Varamedlem Varamedlem Revisor Valgkomité Birger Marsteen Terje Schive Einar Stephansen Roall Hognestad og Arvid Osen Det ble avholdt årsmøte 28. februar i 2012 og 4 styremøter. Medlemstallet er 48, og vi har folk på venteliste. Gjennomsnittalder er 75,6 år. 7 av medlemmene er såkalte passive medlemmer. De deltar ikke lengre i den ukentlige trimmen, men er anmodet om å møte til kaffen på Forturnerrommet. Veteranklubben har foretatt betydelige investeringer i På styremøte 5. mai besluttet styret å skifte de eldste grønne mattene med 10 nye av typen Airex. Sekretæren fikk i oppgave å forhandle pris. Etter litt fram og tilbake fikk vi avtale med selger om at ved å betale for 10 matter til kr ,- inklusive merverdi og fri frakt, skulle vi få 2 ekstra matter på kjøpet, dvs. 12 matter til sammen. Det blir kr 4 000,- per matte. Det ble avtalt med Kari Kvam om at mattene som ble skiftet ut, kunne brukes i Nyhallen. Fortsatt var det gamle matter som medlemmene synes egnet seg dårlig til våre aktiviteter. I styremøte 25. september fikk sekretæren fullmakt til å kjøpe 5 nye matter. Sekretæren fikk i samsvar med forrige handel en 6. matte på kjøpet. Pris kr ,- inklusive merverdi og frakt. Til sammen har Veteranklubben anskaffet 18 nye matter i Sammen med en gave på 8 matter fra Charlottenlund skole, har vi 26 matter av tilfreds-stillende kvalitet. Det blir likevel ofte for få pga. godt oppmøte! Veteranklubben har også investert i gardiner, navneskilt til fotorammer, radio m/platespiller, almanakker, avskrivninger mv. på til sammen kr 9 442,-, totalt kr ,- for Medlemsmassen er stabil. 2 nye medlemmer er tatt opp i Det er Harald Fjeldstad og Øystein Bækken. Begge startet opp fra høstsesesongen Det er fortsatt personer på venteliste ved utgangen av Siste fredag i måneden hylles jubilanter og de som har hatt fødselsdager. Det er flere av veteranene som har takket av som aktive trimere, men som fortsatt ønsker å være passive medlemmer

21 Årets juletilstelning ble avviklet 20. desember. Det ble en hyggelig ettermiddag med mange historier og sang. Nestoren blant oss Christian Christensen bidro med lystige dramviser. Julebordskomiteen har planlagt og gjennomført arrangementet med flid. Stemningen var høy! Hvert medlem fikk en 7-sans med penn for Som nyvalgt sekretær må undertegnede få lov til å berømme cateringgutta: Thorvald, Nils Johan og Rolf. Dere er limet i Veteranklubben som gjør at vi alle gleder oss til mat og kaffe etter trimmen og dusjen. Det sosiale samværet kan ikke overvurderes nok. Idrettsmerkegeneral Rolf bør hylles for stadig å sette ny deltakerrekord. Ivar Svanholm har satt inn et betydelig beløp på Veteranklubbens konto, øremerket utstyr til Granåsen-prosjektet. En like stor takk til instruktørene Tore, Thorbjørn og Nils som er driverne av trimaktivitetene, og sørger for at vi blir spreke og svette under de 50 minuttene trimmen varer. De sørget også for kontinuitet i treningen gjennom året med tilbud hver tirsdag under sommerpausen. Aktiviteten er med på å bedre helsen til alle, og sammen med den sosiale aktiviteten gir det en fin balanse for vår mentale helse. Godt nytt trimår i 2013! Trondheim 30. januar 2013 Knut Helland Sekretær Årsberetning for Kvinnelige Gymnastikk Veteraner 2012 Styrets sammensetning: Solveig Hanger Kasserer: Grete Lillian Olsen Sekretær: Elin Myrhaug 1. Styremedlem: Vigdis Strand 2. styremedlem: Britt Mellegaard Varamedlem: Elsa Eidstumo Kontaktmedlem NKGV: Solveig Hanger Revisor: Liv Heltrø Valgkomite: Bjørg Schjølberg og Wigdis Hilmo Instruktører: Britt Mellegaard og Vigdis Strand Representasjon: Martha Bjerkan: Leder av valgkomiteen i NKGV og revisor i NKGV. Antall medlemmer: 29. Bjørg Arna gikk bort 23. mai Det har i 2012 vært avholdt 1 årsmøte, 2 medlemsmøter og 3 styremøter. I året som har gått ble det trent inn et helt nytt program til kretsturnstevnet på Hamar juni Det ble til slutt dessverre bare 10 stk som dro av gårde fra oss. Vi trente delvis

Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer

Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Byggmester Guttormsen 1864 August Koren 1868 M.A. Udbye 1868 Kaptein Roosen 1868 Claus Berg 1892 Chr. Middelton 1901 C. Chr. Piene 1911 Gustav Olsen 1914 Dominicus

Detaljer

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim ÅRSMØTE 2014 Onsdag 9.april kl 1900 Laugsand kafé Thomas von Westens gt. 34 Vel møtt! SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Sak til årsmøte:

Detaljer

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014 1 TSK-huset 25 år 1989 2014 Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 2 Minneord Ruth Løften Med Ruths bortgang døde klubbens eldste medlem i 2013. Hun var født 19. november 1922. Hun var medlem

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1 Dagsorden årsmøte 1999. Stadsbygd Idrettslag avholder årsmøte mandag 29. nov. 1999 kl 19.30 i Granlund skihytte. Saksliste: 1) Godkjenning av dagsorden. 2) Valg av møteleder og to personer til å underskrive

Detaljer

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett 1 Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag 25. november 2009 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Valg av møteleder og to personer til å skrive under møteboka.

Detaljer

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Gulljenta Tove Beate Dahle Årsmøte i Isfjorden Idrettslag Det kalles inn til årsmøte onsdag den 2. Mars 2005 kl 19.00 i klubbhuset

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 ÅRSMØTE 2013 GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 SAKSLISTE 1. Åpning og opptelling av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent(er) og sekretær, samt

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 SAKLISTE SAK 1 Åpning og hilsningstaler SAK 2 Godkjenning av de fremmøtte representanter SAK 3 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

Årsmelding 2014 fra lagene

Årsmelding 2014 fra lagene Årsmelding 2014 fra lagene Tillegg til styrets beretning 2 Innholdsfortegnelse Forord s. 3 Jenter 2008 s. 4 Gutter 2008 s. 5 Jenter 2007 s. 7 Gutter 2007 s. 8 Jenter 2006 s. 9 Gutter 2006 s.11 Jenter 2005

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2015 ÅRGANG 46 Årsmøte Søndag 22. mars Kl. 1600 Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no 1 Forsamlingslederen har ordet Stor

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG. Pensjonistgruppe 35 år side 10. God påske!

MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG. Pensjonistgruppe 35 år side 10. God påske! MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG Pubkveld side 7 Pensjonistgruppe 35 år side 10 Kvinneforening 90 år side 11 God påske! Oslo Døveforening flyttet fra Sven Brunsgt. 7 til Dronningensgt

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2010 4. REGNSKAP FOR 2010 5.

Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2010 4. REGNSKAP FOR 2010 5. Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

Info. Nytt fra VDF hovedstyret Døvesenteret Menighetsutvalget Holtan Døve Sportsklubb. Info fra Tolketjenesten. Teater: Menneskets sju aldre

Info. Nytt fra VDF hovedstyret Døvesenteret Menighetsutvalget Holtan Døve Sportsklubb. Info fra Tolketjenesten. Teater: Menneskets sju aldre Sommernummer 2. utgave 2005 Årgang 41. Vestfold Nytt TO OPPGAVER for voksne og barn med gevinster!!! Matoppskrift staffett Info Nytt fra VDF hovedstyret Døvesenteret Menighetsutvalget Holtan Døve Sportsklubb

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 2010.

Årsmelding og regnskap 2009 2010. Årsmelding og regnskap 2009 2010. FORORD Gymnastikk og Turn ditt førstevalg en idrett der alle lykkes. Kretsstyrets mandat er drift av kretsen og oppfølging av målene som kretstinget har vedtatt. I perioden

Detaljer

Norges Sjakkforbund. Årsberetning og kongresspapirer. 93. kongress Trondheim 13. juli

Norges Sjakkforbund. Årsberetning og kongresspapirer. 93. kongress Trondheim 13. juli Norges Sjakkforbund Årsberetning og kongresspapirer 93. kongress Trondheim 13. juli 2014 Innholdsfortegnelse Innkalling... 2 Forslag til dagsorden... 4 Styrets beretning... 5 Organisasjon... 6 Administrasjon...

Detaljer

RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007

RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007 RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007 RØA VEL Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 Følg med på RØA VELs hjemmesider: www.roa-vel.no RØA VEL Postboks 104, Røa 0701 OSLO e-post: post@roa-vel.no Bankgiro:

Detaljer

Årsmøte Vennesla frikirke 2014

Årsmøte Vennesla frikirke 2014 Utlagt søndag 9.mars 2014 Årsmøte 2014 Tirsdag 18. mars kl.19.00 Årsmøte 2014, Side 1 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: «Årsmøtet godkjenner

Detaljer