TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858"

Transkript

1 TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858 ÅRBERETNING 2012

2 - 2 -

3 Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Årsberetning 2012 Trondhjems Turnf.orening Byggmester Guttormsen 1864 August Koren 1868 M.A. Udbye 1868 Kaptein Roosen 1868 Claus Berg 1892 Chr. Middelton 1901 C. Chr. Piene 1911 Gustav Olsen 1914 Dominicus Bech 1916 Julius Johannessen 1923 W. R. Johannesen 1932 Oscar Silseth 1949 Fritjof Pettersen 1957 Arne Rønning 1957 Astri Nilsen 1957 Ada Rønning 1968 Johan Alsaker 1968 Arne Wold 1970 Edith Holte 1975 Kåre Botten 1975 Solveig Langset 1976 Gudrun Sannan 1979 Fritjof Salvesen 1980 Odd Magnar Iversen 1983 Ivar Svanholm 1987 Alfhild Sand 1989 Bjørg Schjølberg 1991 Britt Mellegaard 1993 Vera Flønes 1994 Otto Christensen 1995 Aase Wold 1996 Egil Kokaas 2000 Einar Belboe 2005 Jorid Mæhle 2006 Harald Bjerkan 2008 Stig Rønne 2008 Kjell Hekkelstrand 2008 Elin Myrhaug

4 Innholdsfortegnelse Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer... 3 Innholdsfortegnelse... 4 Sakliste for generalforsamlingen... 5 Medlemsstatistikk... 6 Foreningens funksjonærer og tillitsvalgte i Instruktører i Trondhjems Turnforening Referat fra Generalforsamling i Trondhjems Turnf.orening Styrets beretning for Representasjon: Tillitsverv: Dommere: Årsrapport turn kvinner og turn menn Årsrapport troppsturn Årsrapport Barn-, Ungdom- og Mosjon Veteranklubbens årsberetning Årsberetning for Kvinnelige Gymnastikk Veteraner Årsberetning for Dame Forturnerskap Årsberetning for Trondhjems Turnforenings Dameklubb Resultatregnskap pr Balanse pr Balanse pr Resultater Turn kvinner og menn Resultater troppsturn Foreningens nålevende æresmedlemmer Ærestegn Leieavtaleutvikling - Granåsen

5 Sakliste for generalforsamlingen Generalforsamling i Trondhjems Turnf.orening 6. Mars 2013 kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen 3. Godkjenning av sakslisten 4. Utdeling av ærestegn 5. a)valg av møteleder b) Valg av sekretær c) Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen 6. Behandle årsberetningen for Behandle regnskap for Behandle innkomne forslag a. Etablering i Granåsen b. Oppdatering av Lov for Trondhjems Turnforening c. Foreningens organisasjonsplan 9. Fastsette medlemskontingent 10. Behandle budsjettforslag for Valg 12. Avslutning - 5 -

6 Medlemsstatistikk År under 7 år 7-16 år over 17 år Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt Ny aldersinndeling ihht. NIF År 0 5 år 6 12 år år år 26- år Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Total Kvinner Menn Total

7 År 0 5 år 6 12 år år år 26- år Totalt Kvinner Menn Total Foreningens funksjonærer og tillitsvalgte i 2012 Styret Formann Harald Bjerkan 2012/2014 Viseformann Kjell Hekkelstrand 2011/2013 Styremedlem Bente Amundsen 2012/2014 Styremedlem Joar Welde 2011/2013 Styremedlem Janne Lise A. Heggstad 2011/2013 Styremedlem Jan Erik Holand 2011/2013 Styremedlem Berit C. Torland 2012/2014 Varamedlem Ulrik Myrvoll 2012/2014 Revisjon Medlem Britt Mellegaard 2012 Medlem Stig Rønne 2012 Varamedlem Einar Stephansen 2012 Ærestegnkomite Medlem Britt Mellegaard 2012 Medlem Bjørg Schjølberg 2012 Varamedlem Torbjørn Sivertsen 2012 Valgkomite (foreslått av styret) Medlem Thorbjørn Sivertsen 2011 Medlem May Elin Myrvold 2011 Varamedlem Stian Fugelsøy 2011 Ansatte Daglig leder og trener turn kvinner Kari Kvam Sportslig leder konkurransegrener og hovedtrener turn menn Koordinater og trener barn og ungdom Hovedtrener turn kvinner Renhold, apparathall Svein Axel Wickstrøm Jorun M. Dahle Cosmin Popescu Bjørn Schjølberg - 7 -

8 Instruktører i Trondhjems Turnforening 2012 Amanda Rundblad Ann Mari pettersen Anna Vanvik Anne Marte Viken Kallset Asta Rønning Fjærli Aurelia Kvello Aurora asgård Pedersen Axel Wickstrøm Bjørg granly Cathrine Thome Christian Tverrås Edda Vidarsdottir Eira Torland Elin Weiseth Mork Eline Steinsbekk Emilie H Torvaldsen Emilie Lien Folke Kristiansen Frøydis Rønning Ingrid Lianes Ingrid Varan Ingunn Thommessen Janne Bye Aarhaug Janne Lise A Heggstad Jenny marie Jakobsen Jesper Opheim Joachim Hanche -Olsen Joakim Garder Jorun Marie Dahle Juli Strugstad Jørgen Lysø Jørgen Rakke Kamilla Kandal Botne Kari Kvam Karoline Sæther Katarina M. Hunstad Kjetil Kandal Botne Kristin Forfang Kristin Haarberg Kristine Aa. Tonning Kristoffer Alvern Andersen Lars Ellevåg Lisa Mari Strand løseth Maija Jakobsen Malin Kronberget Malin Kronberget Svendsen Maren Gran Maren ude Mari Holand Mari Mikalsen Mari yung hagen Maria J. Tilset Marie H. Sæther Marius W Haaverstad Marthe Haugan Martine Lødøen Halsteinsli Mathilde Støren Wigum May Rømen Mia Strømøy Michael Soukup Monica Løberg Nina Kvittem Nyiry Olga Margrethe Olsen Oliver Udbye Philip Skordal Richard Henriksen Rikke Rønne Runar Dahl - Hansen Sandra Arnevik Stian Rakke Stine Haugan Asp Susanne Arnesen Hegstad Terje Lindrupsen Therese Høiem Thora Melhuus, Tina Mari Andersen Ulrik Myrvold Veran Henriksen Veslemøy Grøtterød Vida Torland Ørjan Moa Øystein Kolstad Øyvind Patricksson - 8 -

9 Referat fra Generalforsamling i Trondhjems Turnf.orening 2012 Onsdag 14.mars 2012 kl STED: Forturnerrommet, Turnhallen SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen 3. Godkjenning av saklisten 4. Utdeling av ærestegn 5. a) Valg av møteleder b) Valg av sekretær c) Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen 6. Behandle årsberetningen for Behandle regnskap for Behandle innkomne forslag 9. Fastsette medlemskontingent 10. Behandle budsjettforslag for Behandle Trondhjems Turnf.orenings organisasjonsplan 12. Valg 13. Avslutning SAK 1: GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE Det var 17 stemmeberettigede tilstede. Vedtak: De stemmeberettigede ble enstemmig vedtatt SAK 2: GODKJENNING AV INNKALLINGEN. Generalforsamlingen var innkalt i henhold til lovenes 10 ved kunngjøring i Adresseavisen, kunngjøring på foreningens web-side og oppslag i Turnhallen. Vedtak: Innkalling ble enstemmig vedtatt. SAK 3: Vedtak: GODKJENNING AV SAKLISTE Saklisten enstemmig vedtatt. SAK 4: UTDELING AV ÆRESTEGN Følgende medlemmer ble tildelt foreningens ærestegn i 2012: Sølvkors: Ingrid Varan May Elin Faaren Myrvold Bjørg Granly Berit C. Torland Knut Johnsen

10 Rolf Hellan Av disse var kun Berit C. Torland tilstede. De øvrige vil få sine sølvkors ved en senere anledning. Vedtak: Tildelingen av ærestegn ble tatt til orientering. SAK 5: Vedtak: VALG AV MØTELEDER, SEKRETÆR OG TO PERSONER TIL Å UNDERSKRIVE REFERATET Som møteleder ble valgt Harald Bjerkan Som sekretær ble valgt Berit C. Torland Til å undertegne referatet ble valgt Stig Rønne og Vigdis Strand SAK 6: BEHANDLE ÅRSBERETNING FOR 2011 Før styrets årsberetning ble behandlet ble referatet fra ordinær Generalforsamling 18.mars 2011 godkjent. Kommentar til medlemsstatistikk: Økt antall medlemmer pga omlegging på fredager. Litt falsk økning pga utskifting over sommeren. Kommentar til oversikten over trenere: Listen over trenere som har bidratt for Trondhjems Turnf.orening i 2011 er mangelfull. Dette vil bli rettet i web-utgaven. Kommentar til Representasjon, tillitsverv og dommere: Oversikten over representasjon, tillitsverv og dommere fra Trondhjems Turnf.orening er mangelfull. Dette vil bli rettet i web-utgaven. Vedtak: Årsberetningene for Styret 2011, Turn kvinner og turn menn 2011, Troppsturn 2011, Breddepartier 2011, Veteranklubben 2011, Kvinnelige Gymnastikk Veteraner 2011, Dame Forturnerskap 2011, Dameklubben 2011 og Idrettsmerkeutvalget ble tatt til orientering Ett minutts stillhet for medlemmer som gikk bort i SAK 7: BEHANDLE REGNSKAP FOR 2011 Regnskapet for 2011 viser driftsinntekter på og driftskostnader på , noe som gir et overskudd på , mot et budsjettert overskudd på Følgende merknader fremkom til regnskapet:

11 Føring av neste års inntekter på desember er gjort om for å få riktigere tall, se bemerkning note 1. Note 1: tall som skulle ha vært ført over. Regnskapet er ikke ført etter dette. Fra 2012 blir regnskapet ført rett mhp inntekter ført på rett år. Utgifter er er også postert på det året de oppstår. Anmerkning: Forsikring er ikke periodisert rett. 3 avdrag Kr skulle vært ført Det blir tatt hensyn til dette i budsjettet for Revisjonsberetningen som anbefaler årsmøtet å godkjenne regnskapet for 2011 ble referert. Vedtak: 1. Regnskapet for 2011 ble enstemmig godkjent. 2. Revisjonsberetningen ble tatt til etterretning SAK 8 Forslag: Vedtak: BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG det foreslåes at ansatte, lønnede-og gratis-trenere får tilbud om gratis medlemskap i foreningen i det året de er engasjert som trener. Dette gjelder ikke gymnaster som betaler treningsavgift. Forslag om gratis medlemsskap til ansatte, gratis og lønnede trenere ble enstemmig vedtatt SAK 9 FASTSETTE MEDLEMSKONTINGENT Styret foreslår at kontigenten står uendret. Voksen kr 200,- Barn kr 100,- Senior kr 100,- Vedtak: Medlemskontingenten er uforandret, enstemmig vedtatt. SAK 10 BEHANDLE BUDSJETTFORSLAG FOR 2012 Budsjett presenteres på egen side pga ny kontostruktur, bruttoregnskap. Styrets fremlagte budsjett forslag for 2012 balanserer med et overskudd på kr ble gjennomgått. Det ble gjort rede for en del justeringer i budsjettet. Granåsen investeringskostnader vil bli lagt inn på neste års budsjett 2013, dette til info til generalforsamlingen. Endringer: Vedtak: 6690 går ut 6600: Planlagt vedlikeholdskostnad på blir lagt til i budsjettet. (tak) Posten økes til : ned (forsikring feil periodisert) Det fremlagte budsjettforslaget for 2012 med foreslåtte endringer ble enstemmig vedtatt

12 SAK 11 ORGANISASJONSPLAN Organisasjonsplanen ble ikke gjennomgått. Vedtak: Ingen vedtak gjort SAK 12 VALG Valgkomiteens forslag ble gjennomgått og nye kandidater til styret presenterte seg selv. Vedtak: Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon. Trondhjems Turnf.orening har etter Generalforsamlingen i 2011 følgende tillitsvalgte: Verv Navn Valgt for Styret Formann: Harald Bjerkan (gjenvalgt) 2012/2013 Viseformann: Kjell Hekkelstrand 2011/2012 Styremedlem: Jan Erik Holand 2011/2012 Styremedlem: Berit C. Torland (gjenvalgt) 2012/2013 Styremedlem: Janne Lise A Heggstad 2011/2012 Styremedlem: Joar Welde 2011/2012 Styremedlem: Bente Amundsen (ny) 2012/2013 Varamedlem: Ulrik Myrvold (ny) 2012 Revisjon Medlemmer: Britt Mellegaard (gjenvalg) 2012 Stig Rønne (gjenvalg) 2012 Varamedlem: Einar Stephansen 2012 Ærestegnkomite Medlemmer: Britt Mellegaard (gjenvalg) 2012 Bjørg Schjølberg 2012 Varamedlem Torbjørn Sivertsen 2012 Valgkomite (foreslått av styret) Medlemmer: Thorbjørn Sivertsen (ny) 2012 May Elin Myrvold 2012 Varamedlem: Stian Fugelsøy 2012 SAK 13: AVSLUTNING Harald Bjerkan takket for oppmøtet. Medlemmer som gikk ut av styret var ikke tilstede og vil

13 bli takket for innsatsen ved en senere anledning. Trondheim, 14. mars 2012 Berit Cathrine Torland Sign. Stig Rønne Vigdis Strand Styrets beretning for 2012 Styret Styret har bestått av: Harald Bjerkan, formann Kjell Hekkelstrand, viseformann Berit Cathrine Torland, styremedlem Bente Amundsen, styremedlem Janne-Lise Arnesen Hegstad, styremedlem Jan Erik Holand, styremedlem Joar Welde, styremedlem Ulrik Myrvoll, varamedlem Det er avholdt 7 styremøter. Administrasjon og ansatte: Administrasjonen og faste nsatte har bestått av: Kari Kvam, daglig leder og hovedtrener turn kvinner (frem til 15 oktober). Svein Axel Wickstrøm, sportslig leder alle konkurransgrener. Jorun M. Dahle, koordinator og trener for breddepartiene. Cosmin Popescu, hovedtrener for turn kvinner fra 15 oktber. Martha Bjerkan, timetilsatt for kontering av faktura og utbetalinger. Bjørn Scjhølberg har hatt ansvaret for renholdet i apparathallen. Han sluttet ved utgangen av året. Medlemstall Det ser ut som medlemstallet har gått kraftig ned igjen uten at det er færre på partiene. Dette er et godt tegn da det betyr at flere velger å fortsette i høstsemesteret. Her er tallene fra idrettsregistreringen: Antall registrert (medlemstall/aktivitetstall) Ant. 75+ =

14 Kjønn Kvinner (860) Menn (465) Totaler Alderstrinn 0-5 år 6-12 år år år 26- år 0-5 år 6-12 år år år Medlemmer år Anskaffelser Det er anskaffet: Bærbar PC for kontoret Miksebord for musikkanlegg Følgende turnutstyr er anskaffet: Strikk til mosjon Nye tjukkasser I tillegg har vi reparert utstyr og innventar som tjukkasser og grop i apparathall Utleie Vi har i 2012 hatt utleie til Bybroens videregående skole, Nidelven barne- og ungdomsskole, Birralee internasjonal school, Olympiatoppen, Arbeidstilsynet, fylket, activ med, flere folkehøyskoler, høyskoler og idrettslag. Vedlikehold Reparasjon av taket ble påbegynt like før jul og er ikke ferdig i skrivende stund. Arrangementer Vi arrangerte en kretskonkurranser i tropp. Denne ble arrangert 15 april. Det var rundt 120 deltakere pr konkurranse. Påfølgende dag ble det åpnet for trening i turnhallen noe som flere av de tilreisende klubbene benyttet seg av. Samlinger Vi har arrangert to regionssamlinger for turn kvinner og en for turn menn Vi var også arrangør for ngtfs samling for morgendagens utøvere turn kvinner i juli 2012 Juleoppvisningen ble for første gang gjennomført i Rosenborghallen, vi hadde 3 forestillinger med fulle hus. Tema for oppvisningen var Disney. Våroppvisning Vi arrangerte våroppvisning for de yngste medlemmene også i Rosenborghallen, tema der var «De tre bukkene bruse». Vi hadde tre oppvisninger med ca 200 tilskuere på hver oppvisning

15 Klubbkonkurranser Vi arrangerte klubb/oppvisinngskonkurranse for alle fra og med 6 år til og med våre senior konkurransegymnaster både vår og høst. Klubbkonkurransene ble avholdt i apparathallen over 3 dager fra tirsdag til torsdag Partiene Partistrukturen har i 2012 vært den samme som i 2011, vi har jobbet mye med planlegging og kvaliteten på gruppene, det er fremdeles fulle partier i alle aldersgrupper, etterspørselen er stor og være kunder gir oss gode tilbakemeldinger. Trenere Kari Kvam og Svein Axel Wickstrøm er fast ansatt som hovedtrener for henholdsvis turn kvinner og turn menn. Jorun Marie Dahle ble ansatt som koordinator og hovedtrener for breddepartiene fra og med 20 august Cosmin Popescu ble ansatt og tok over hovedansvaret som trener for turn kvinner 15 oktober Alle andre trenere er engasjert på timebasis. Alle medlemmer av våre konkurransegrupper (tropp og turn) fra fylte 15 år forplikter seg til å være trener minimum en time pr. uke på en av våre barne- eller ungdomsgrupper. Følgende trenere tar ikke ut noen form for lønn eller andre ytelser for jobben: Thorbjørn Sivertsen Tore Aalmo Nils Krogstad Britt Mellegaard Granåsen Granåsenprosjektet har vært tema på de fleste styremøter. Vi har enda ikke underskrevet leieavtale. Revidert avtale ble oss forelagt medio november. Den har en prisøkning på 46%. Se side 39. Endringene er så store at styret ikke lenger har mandat til å inngå avtale. Saken legges derfor fram på generalforsamlingen 6. mars 2013 Helse- miljø- og sikkerhet HMS Vi har fortsatt avtale med Bygghelsetjeneste Midt.Norge. Svein Axel Wickstrøm fungerer som foreningens brannvernleder. Det er ved hvert semesters oppstart gjennomført opplæring i brannværn for instruktører og samtidig gjennomført brannøvelse. Kontroll av brannvernutstyr, slukkeutstyr og nødlys/ledelys er utført. Pålegg om å følge opp brannvernrapporten som vi fikk utarbeidet av firmaet Cowi AS er nå gjennomført med unntak av ryggbøyle for brannstige og sprinkleranlegg. Økonomi Som det fremgår av regnskapet er økonomien god. Vi har fortsatt å føre inntekter for vårsemesteret som blir innbetalt før årsskiftet overføres til neste års regnskap. Det vil også i denne beretnings regnskap bli benyttet fortegn som i regnskapet fra regnskapsbyrået. Ny kontoplan med mulighet for å kontere på både kontonummer og prosjekt. Denne blr tatt i bruk fra årsskiftet

16 Takk Styret vil takke alle medlemmer, ansatte, trenere, foreldre og forretningsmessige forbindelser for medvirkning til nok et godt år for Trondhjems Turnforening. Styret vil også takke ildsjelene i våre fire sosiale grupper, Dameklubben, Veteranklubben herrer, Kvinnelige Veteraner (medlemmer av NKGV) og Dame Forturnerskap, for det gode samhold og sosiale miljø de skaper og ikke minst den hjelp de yter når det trengs. Harald Bjerkan Kjell Hekkelstrand Bente Amundsen Berit C. Torland Jan Erik Holand Janne Lise A. Hegstad Joar Welde Ulrik Myrvoll Representasjon: Harald Bjerkan Berit Torland Bente Amundsen Harald Bjerkan Kjell Hekkelstrand Berit Torland Harald Bjerkan NGTF' ting NGTF's ting NGTF s ting STGTK's ting STGTK' ting STGTK' ting Idrettsrådet Tillitsverv: Norges Gymnastikk og Turnf.orbund: Ole Ivar Folstad Britt Mellegaard Anniken Mellegaard Douglass Britt Mellegaard Stig Rønne Stig Rønne Britt Mellegaard Styremedlem i forbundsstyret Leder av valgkomiteen Leder i Lovkomiteen Varamedlem i lovkomiteen Varamedlem i Fondsstyret Varamedlem i forbundsstyret Leder av breddekomiteen Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets: Ole Ivar Folstad Leder Berit Torland Teknisk utvalg tropp Kari Kvam Teknisk utvalg turn kvinner/menn

17 Mari Yung Hagen Sør Trøndelag Idrettskrets: Harald Bjerkan Ole Ivar Folstad Teknisk utvalg tropp Medlem Kontrollkomiteen Varamedlem Kontrollkomiteen Dommere: Internasjonal dommer turn menn Forbundsdommer tropp Forbundsdommer tropp Forbundsdommer turn kvinner Forbundsdommer turn kvinner Forbundsdommer turn menn Kretsdommer turn kvinner Kretsdommer turn kvinner Kretsdommer turn kvinner Kretsdommer tropp Kristian Solem May Rømen Mari Hagen Kari Kvam Runa Høyland Svein Axel Wickstrøm Anna Vanvik Maija Johanne Jakobsen Ellen Holmen Emilie Appelquist Årsrapport turn kvinner og turn menn 2012 Trondhjems Turnforenings konkurransegruppe bestod i 2012 av 30 jenter og 20 gutter. Hovedtrenere for våre konkurranse grupper er Cosmin Popescu ( turn kvinner ) og Svein Axel Wickstrøm ( turn menn ), de har i tillegg hatt med seg flere svært flinke trenere : Trenere turn kvinner : Kari Kvam, Aurelia Kvello, Anna Vanvik, Ann Mari Pettersen, Maija Johanne Jakobsen. Trenere turn menn : Ulrik Myrvold, Jørgen Lyse, Kristian Tverrås, Ørjan Moa, Philip Skordal. Nytt og spennende tilskudd til konkurransegruppe, er nyansettelse av Cosmin Popescu fra Romania. Han tok over hovedtreneransvaret for Kari Kvam i oktober Cosmin har vært en av verdens beste turnere, og har finaleplass i bøylehest og skranke fra EM. Det var mange store høydepunkter i Marius Wirum Haaverstad ble norgesmester i frittstående, og tok sølv i hopp. Gledelig er det også at Christina Martinsen hoppet seg inn i norgeseliten. Hun tok en sterk 3 plass i junior NM, og avsluttet sesongen med å vinne Norges cup finalen i kl 2. Jesper Opheim kan også hoppe,og tok en sterk sølvmedalje i Nordisk mesterskap u -16. Oliver Frostad Udbye vant ringer og skranke i Unni og Haralds pokaler, som er en konkurranse med internasjonal deltakelse. Det var også meget gledelig innsats av våre rekrutter. Jentene tok en sterk 2 plass i lag i norges cupen i Trøgstad og 3 plass i Fredrikstad, guttene fikk en like fin 3 plass i Fredrikstad. Dette lover godt. Marius Wirum Haaverstad, Oliver Frostad Udbye og Jesper Opheim, representerer fortsatt landslaget. Hyggelig er det også at Thuva Tøndel Lysø, Julie Kvam Nordnes og Sandra Mohn Kvam er inne i den yngste landslags gruppen for jenter. Sandra og Julie deltok også på en samling i regi av det europeiske Turnforbundet i Tirrenia, Italia, sammen med trener Anna Vanvik. Dette er en samling for unge fremadstormende gymnaster og trenere

18 Årets klubbsamling ble i år lagt til Island. Det var kjempe fine treningsforhold og mange hyggelige naturopplevelser. Det ble bading i den blå lagune, og en liten forfriskende dusj i gullfoss. Et lite skår i gleden, var at 36 av 43 fikk spysjuka. Dette gjorde at det ble en tøff avslutning på samlingen. Vi håper at framgangen også fortsetter i Svein Axel Wickstrøm Sportslig ansvarlig Årsrapport troppsturn 2012 Konkurranse Tropp 2012 Trondhjems turnforenings troppsgruppe har i 2012 bestått av ca 50 jenter og gutter. Hovedtrenere for henholdsvis teamgym, junior og rekrutt har vært; Jørgen Rakke, May Rømen og Janne - Lise Arnesen Hegstad. I tillegg har følgende trenere også vært med å gjort en god jobb for våre utøvere: Stian Rakke, Runar Dahl Hansen, Lars Ellevog, Michael Soucop, Joakim Garder, Susanne Arnesen Hegstad, Mari Yung Hagen og Maren Ude. Årets høydepunkt for troppsgruppen var at vi fikk kvalifiser 4 av utøvernr til team norge og EM i troppsgymnastikk som ble avholdt i Danmark i oktober. Fra oss deltok på junior gutter; Eivind Bjørnes, senior jenter; Maria Johnsen Tilset, Marie Hagerup Sæther og Karoline Hagerup Sæther. Alle disse fire la ned mye tid og ett topp arbeid for å forberede seg til EM, de reiste flere helger i vår sommer og høst til Oslo og Arendal for å trene med hele laget. Jentene var med å bidro til at det norske senior laget fikk en kjempe fin 4 plass, mens Eivind var med junior laget som fikk en kjempe fin 2 plass og sølv. GRATULERER til alle fire. I turnåret 2012 startet med en felles treningssamling for teamgym, junior- og rekrutt nasjonale klasser. Dette førte til en mer sammensveiset gruppe med mye treningsmotivasjon. I mars reiste teamgymtroppen til Oslo Open og fikk gode resultater. I senior kvinner ble det en bra 2. plass og med et ungt og nytt juniorlag ble det en fin 4. plass i junior kvinner. Påsken var spennende da 23 gymnaster fra rekrutt og junior nasjonal dro på treningssamling i Kathrineholm like utenfor Stocholm. Her kom alle gymnastene hjem med ny inspirasjon. April ble brukt på å arrangere en regionalkonkurranse i Rosenborghallen. Her hadde vi med 43 gymnaster som gjorde det kjempe bra. Foreldregruppa stilte opp med det som trengtes for å få til et vellykket arrangement. NM Teamgym ble arrangert i Holmen. Med noen skader på senior laget glapp pallen med bare 0,05. junior fikk en fin 7. plass. Sommeren ble preget av treningssamlinger. Vi gjentok sukssesen fra i fjor og dro til Ollerup i Danmark med 21 gymnaster. Våre 4 gymnaster fra Teamgym var på flere Team Norge samlinger for å gjøre seg klare til EM i oktober

19 Høsten startet med en felles treningssamling for å komme i gang etter sommeren. Kvaifisering til NM Nasjonale klasser ble arrangert i Larvik der vi stilte med 25 gymnaster. Vi kvalifiserte 1 lag i junior kvinne trampett, tumbling og frittstående, 1 lag i junior mix trampett og 2 lag i junior mix tumbling. Sandnes var arrangør av NM Nasjonale klasser. Her fikk vi flotte resultater i både junior og senior. Tradisjonen tro dro vi til Buskerudtrampetten 3. helgen i november. Her fikk vi med oss flere pallplasseringer hjem. May Rømen Trener Tropp Årsrapport Barn-, Ungdom- og Mosjon 2012 Vi har fortsatt stor pågang på våre partier på barn og ungdom (tideligere kalt breddepartier). Gymsalen er fylt med barn fra 2-12 år hver dag fra kl , i tillegg har vi mosjonspartier på dag og kveldstid. Vi har alltid mål om at flere medlemmer skal ha muligheten til å trene mer, og det gir en positiv utvikling på både trenere og gymnaster. For de som har fylt 6 år og oppover ble det arrangert Klubbkonkurranse/-oppvisning både i vår og i høst. Dette har blitt en fin tradisjon for disse partiene for å få vist seg fram i alle apparatene de vil og ha et mål å trene imot. Det er frivillig å delta, men veldig mange synes dette er veldig spennende og gøy. Alle får t-skjorte og medalje. Vi har laget eget reglement og øvelser som er tilpasset alder og ferdighetsnivå. Fra 11 år så kåret vi de 3 beste i alle apparater. Vår: Våravslutningen for Foreldre og barn, og Gymlek var 3 supre turnforestillinger om Bukkene Bruse i Rosenborghallen. Både barn og voksne koste seg. Folk var fornøyde med at gruppene ble fordelt på tre forskjellige forestillinger på ca 35 min. Da ble det ikke så langdrygt for disse små. I juni dro ca 50 stk av våre medlemmer fra alderen 7-13 år på barnekretsturnstevnet i Rissa. Her fikk de vist fram et fint program de hadde øvd på for en fullsatt hall. Høst: I november deltok 12 stk ungdommer fra oss på Ungdomsstevnet på Røros. En helg fylt med masse moro og workshops. Årets Juleshow ble en stor sukssè. Vi hadde en DISNEY kavalkade hvor barna var utkledd som alt fra Snipp og Snapp til Peter Pan. Vi fordelte alle partiene utover på 3 forestillinger på 1 time hver i Rosenborg hallen. Og det var fulle hus på alle. Vi hadde kun noen tekniske små vansker på første forestilling, men alt gikk som smurt gjennom de neste, takket være blant annet vår eminente konferansier Folke Kristiansen (àlla Timmy Gresshoppe). En stor takk til han som styrte oss pent gjennom hver forestilling. Vil også takk alle trenerne og andre som var delaktig og hjalp til for å få denne dagen til å gå opp

20 Vi takker alle våre trenere for innsatsen og kjempe fine treningsdager i En spesiell takk til alle våre foreldre på konkurransepartiene som stiller opp i kafeen, og som gjør det mulig å avholde alle arrangementer for våre medlemmer. Dere gjør en strålende jobb! Jorun Marie Dahle Koordinator og hovedtrener barn og unge Veteranklubbens årsberetning 2012 Styret: Formann Tore Aalmo Kasserer Tor Aune Sekretær Knut Helland Varamedlem Varamedlem Revisor Valgkomité Birger Marsteen Terje Schive Einar Stephansen Roall Hognestad og Arvid Osen Det ble avholdt årsmøte 28. februar i 2012 og 4 styremøter. Medlemstallet er 48, og vi har folk på venteliste. Gjennomsnittalder er 75,6 år. 7 av medlemmene er såkalte passive medlemmer. De deltar ikke lengre i den ukentlige trimmen, men er anmodet om å møte til kaffen på Forturnerrommet. Veteranklubben har foretatt betydelige investeringer i På styremøte 5. mai besluttet styret å skifte de eldste grønne mattene med 10 nye av typen Airex. Sekretæren fikk i oppgave å forhandle pris. Etter litt fram og tilbake fikk vi avtale med selger om at ved å betale for 10 matter til kr ,- inklusive merverdi og fri frakt, skulle vi få 2 ekstra matter på kjøpet, dvs. 12 matter til sammen. Det blir kr 4 000,- per matte. Det ble avtalt med Kari Kvam om at mattene som ble skiftet ut, kunne brukes i Nyhallen. Fortsatt var det gamle matter som medlemmene synes egnet seg dårlig til våre aktiviteter. I styremøte 25. september fikk sekretæren fullmakt til å kjøpe 5 nye matter. Sekretæren fikk i samsvar med forrige handel en 6. matte på kjøpet. Pris kr ,- inklusive merverdi og frakt. Til sammen har Veteranklubben anskaffet 18 nye matter i Sammen med en gave på 8 matter fra Charlottenlund skole, har vi 26 matter av tilfreds-stillende kvalitet. Det blir likevel ofte for få pga. godt oppmøte! Veteranklubben har også investert i gardiner, navneskilt til fotorammer, radio m/platespiller, almanakker, avskrivninger mv. på til sammen kr 9 442,-, totalt kr ,- for Medlemsmassen er stabil. 2 nye medlemmer er tatt opp i Det er Harald Fjeldstad og Øystein Bækken. Begge startet opp fra høstsesesongen Det er fortsatt personer på venteliste ved utgangen av Siste fredag i måneden hylles jubilanter og de som har hatt fødselsdager. Det er flere av veteranene som har takket av som aktive trimere, men som fortsatt ønsker å være passive medlemmer

21 Årets juletilstelning ble avviklet 20. desember. Det ble en hyggelig ettermiddag med mange historier og sang. Nestoren blant oss Christian Christensen bidro med lystige dramviser. Julebordskomiteen har planlagt og gjennomført arrangementet med flid. Stemningen var høy! Hvert medlem fikk en 7-sans med penn for Som nyvalgt sekretær må undertegnede få lov til å berømme cateringgutta: Thorvald, Nils Johan og Rolf. Dere er limet i Veteranklubben som gjør at vi alle gleder oss til mat og kaffe etter trimmen og dusjen. Det sosiale samværet kan ikke overvurderes nok. Idrettsmerkegeneral Rolf bør hylles for stadig å sette ny deltakerrekord. Ivar Svanholm har satt inn et betydelig beløp på Veteranklubbens konto, øremerket utstyr til Granåsen-prosjektet. En like stor takk til instruktørene Tore, Thorbjørn og Nils som er driverne av trimaktivitetene, og sørger for at vi blir spreke og svette under de 50 minuttene trimmen varer. De sørget også for kontinuitet i treningen gjennom året med tilbud hver tirsdag under sommerpausen. Aktiviteten er med på å bedre helsen til alle, og sammen med den sosiale aktiviteten gir det en fin balanse for vår mentale helse. Godt nytt trimår i 2013! Trondheim 30. januar 2013 Knut Helland Sekretær Årsberetning for Kvinnelige Gymnastikk Veteraner 2012 Styrets sammensetning: Solveig Hanger Kasserer: Grete Lillian Olsen Sekretær: Elin Myrhaug 1. Styremedlem: Vigdis Strand 2. styremedlem: Britt Mellegaard Varamedlem: Elsa Eidstumo Kontaktmedlem NKGV: Solveig Hanger Revisor: Liv Heltrø Valgkomite: Bjørg Schjølberg og Wigdis Hilmo Instruktører: Britt Mellegaard og Vigdis Strand Representasjon: Martha Bjerkan: Leder av valgkomiteen i NKGV og revisor i NKGV. Antall medlemmer: 29. Bjørg Arna gikk bort 23. mai Det har i 2012 vært avholdt 1 årsmøte, 2 medlemsmøter og 3 styremøter. I året som har gått ble det trent inn et helt nytt program til kretsturnstevnet på Hamar juni Det ble til slutt dessverre bare 10 stk som dro av gårde fra oss. Vi trente delvis

Referat fra Generalforsamling i Trondhjems Turnforening Onsdag 29.mars 2017 kl

Referat fra Generalforsamling i Trondhjems Turnforening Onsdag 29.mars 2017 kl 1 Referat fra Generalforsamling i Trondhjems Turnforening Onsdag 29.mars 2017 kl. 19.00 20.30 STED: Forturnerrommet i Turnhallen SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858

TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858 TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858 ÅRBERETNING 2012 - 2 - Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Årsberetning 2012 Trondhjems Turnf.orening Byggmester Guttormsen 1864 August Koren 1868 M.A.

Detaljer

Referat fra Generalforsamling i Trondhjems Turnforening Onsdag 5.mars 2014 kl

Referat fra Generalforsamling i Trondhjems Turnforening Onsdag 5.mars 2014 kl 1 Referat fra Generalforsamling i Trondhjems Turnforening Onsdag 5.mars 2014 kl. 19.00 21.15 STED: Forturnerrommet, Turnhallen SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Referat fra Generalforsamling i Trondhjems Turnforening Onsdag 9.mars 2016 kl. 19.00 20.15

Referat fra Generalforsamling i Trondhjems Turnforening Onsdag 9.mars 2016 kl. 19.00 20.15 1 Referat fra Generalforsamling i Trondhjems Turnforening Onsdag 9.mars 2016 kl. 19.00 20.15 STED: Forturnerrommet i Turnhallen SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Referat fra Generalforsamling i Trondhjems Turnforening onsdag 6.mars 2013 kl Forturnerrommet, Turnhallen

Referat fra Generalforsamling i Trondhjems Turnforening onsdag 6.mars 2013 kl Forturnerrommet, Turnhallen Referat fra Generalforsamling i Trondhjems Turnforening onsdag 6.mars 2013 kl. 19.00 22.15 STED: Forturnerrommet, Turnhallen SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

89 Martine Gustavsen Sandefjord TIF Rekrutt 11 år Sandefjord 7.10 6.60 10.50 10.00 34.20 34.00 105 Helene Gamst Tromsø TF Rekrutt 11 år 0.00 6.

89 Martine Gustavsen Sandefjord TIF Rekrutt 11 år Sandefjord 7.10 6.60 10.50 10.00 34.20 34.00 105 Helene Gamst Tromsø TF Rekrutt 11 år 0.00 6. 4-KAMP Rekrutt 11år StartnrNavn Klubb Klasse Lag Bom Skranke Hopp Fritt Total Plass 92 Martine Magnussen Nedre Glomma turn Rekrutt 11 år NGT 12.70 13.20 11.45 13.90 51.25 1.00 28 Pernille Gulbrandsen Bergens

Detaljer

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim TING 2017 Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 18.mars 2017 Trondheim 1 1 Velkommen til Kretsting Sør-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(STGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet STGTK samt

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

TRONDHJEMS TURNFORENING

TRONDHJEMS TURNFORENING ,333 TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858 ÅRBERETNING 2013 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer... 2 Takk, og gratulerer med dagen Ivar!... 3

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org

ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org INNHOLD: ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening - Saksliste - Årsberetning for 2006 - Regnskap 2006 - Budsjettforslag 2007 - Innkomne forslag - Valg Stiftet 4.april 1990 BARDUFOSS GYMNASTIKK

Detaljer

Twentyfour Cup mangekamp 2013

Twentyfour Cup mangekamp 2013 Twentyfour Cup mangekamp 2013 Turn kvinner - klasse 1 9.-10.mars Trøgstad 1.-2.juni Asker 14.-15.sept.Bergen Totalt NC NC NC NC Christina Bjørkum Martinsen Trondhjems TF 1 12 12 5 Thea Gurmark Rostad Nøtterøy

Detaljer

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll.

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. 1. Åpning Ruth Floan Knutsen ønsket alle velkommen til Kretsting 2010. 2. Godkjenning av de fremmøtte

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer

Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Byggmester Guttormsen 1864 August Koren 1868 M.A. Udbye 1868 Kaptein Roosen 1868 Claus Berg 1892 Chr. Middelton 1901 C. Chr. Piene 1911 Gustav Olsen 1914 Dominicus

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING

ÅRSMELDING 2008 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING ÅRSMELDING 2008 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING STYRET Leder Nestleder Sportslig/Utdanning Utstyrsansvarlig Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Trenerrepresentant Marit Berg Hege Berg

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 Til stede: Marit Fossbakk, Brit Sivertsen, Knut Solem, Lene Næsbø Wikmark, Rolf Einar Pedersen, Arve Haugen, Birgitta Trelstad Næsbø, Thomas Wintervold, Axel

Detaljer

L I L L E S A N D I D R E T T S L A G STIFTET 13. DESEMBER 1919D

L I L L E S A N D I D R E T T S L A G STIFTET 13. DESEMBER 1919D Årsmøte referat Tid og sted: Tirsdag 29. januar 2013 kl. 19.00 på Rådhuset SAKSLISTE: 1. Åpning Det var 49 frem møtte på årsmøte 2. Konstituering a. Godkjenning av stemmeberettigede 47 personer b. Godkjenning

Detaljer

Årsrapport 2010. Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008

Årsrapport 2010. Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008 Årsrapport 2010 Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008 Arendals TF 495 544 566 Express turn og trim 172 161 180 Froland

Detaljer

Referat fra Generalforsamling i Trondhjems Turnforening Onsdag 4.mars 2014 kl. 19.00 21.10

Referat fra Generalforsamling i Trondhjems Turnforening Onsdag 4.mars 2014 kl. 19.00 21.10 1 Referat fra Generalforsamling i Trondhjems Turnforening Onsdag 4.mars 2014 kl. 19.00 21.10 STED: Møterom Melhus i Statens hus SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen

Detaljer

PROTOKOLL. Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening. Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30

PROTOKOLL. Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening. Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30 PROTOKOLL Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30 Til behandling forelå følgende saker: 1. Åpning ved styrets leder Robert Hagen Styreleder ønsket velkommen. Det

Detaljer

4-KAMP Gutter 11-12år Startnr Navn Klubb Klasse Lag Bøyle Skranke Hopp Fritt Ringer Sving Total Plass 231 Theodor Roald Gadderud Oslo TF Rekrutt

4-KAMP Gutter 11-12år Startnr Navn Klubb Klasse Lag Bøyle Skranke Hopp Fritt Ringer Sving Total Plass 231 Theodor Roald Gadderud Oslo TF Rekrutt 4-KAMP Gutter 11-12år r Navn Klubb Klasse Lag Bøyle Skranke Hopp Fritt Ringer Sving Total Plass 231 Theodor Roald Gadderud Oslo TF Rekrutt 11-12 år Oslo 2 13,05 13,60 11,80 13,40 12,90 12,80 77,55 1 232

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Protokoll. Årlig møte for Lensvik IL Gymnastikk og turn Sted: Lensvik skole Tid: Tirsdag 14. februar 2017 kl

Protokoll. Årlig møte for Lensvik IL Gymnastikk og turn Sted: Lensvik skole Tid: Tirsdag 14. februar 2017 kl Protokoll Årlig møte for Lensvik IL Gymnastikk og turn Sted: Lensvik skole Tid: Tirsdag 14. februar 2017 kl. 18.00 Saker: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Valg av møteleder og møtesekretær 3.

Detaljer

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger TING 2017 Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 1.april 2017 Levanger 1 1 Velkommen til Kretsting Nord-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(NTGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet NTGTK samt

Detaljer

HASLEHALLEN. KL 14.20 Individuell Junior/Senior. KL 14.00 Teamgym Junior INNGANG VOKSNE: 100,-/ BARN 50,- www.osloturn.no

HASLEHALLEN. KL 14.20 Individuell Junior/Senior. KL 14.00 Teamgym Junior INNGANG VOKSNE: 100,-/ BARN 50,- www.osloturn.no LØRDAG 15. MARS: SØNDAG 16. MARS: HASLEHALLEN KL 10.45 Teamgym Senior KL 14.20 Individuell Junior/Senior KL 11.00 Teamgym Rekrutt KL 14.00 Teamgym Junior INNGANG VOKSNE: 100,-/ BARN 50,- Oslo Turnforening

Detaljer

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Turklasse kvinner junior 16-19 Mia Rise, Ogndal Cathrine Warberg, Ogndal - Ogndal: 2 Turklasse menn 20-29 Bjørnar Valøen, Stod - Stod: 1 Turklasse menn 50-59 Leif Kjesbu,

Detaljer

TRONDHJEMS TURNFORENING

TRONDHJEMS TURNFORENING ,333 TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858 ÅRBERETNING 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer... 2 Minneord over Egil Kokaas... 3 Sakliste

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349 ÅRSRAPPORT FOR 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning ÅRSBERETNING 2015 GENERELT OM VIRKSOMHETEN Siv gymnastikkforening tilbyr turntrening for barn og unge

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

NM Turn Herrer 2001 - Sammenlagt

NM Turn Herrer 2001 - Sammenlagt NM Turn Herrer 2001 - Sammenlagt Navn Lag Totalsum Espen Jansen Njård 8,500 7,350 8,800 8,475 8,100 8,450 Arve Jørgensen Trondhjems Turnfor. 8,500 7,650 8,150 8,400 7,550 7,750 Kristian Solem Trondhjems

Detaljer

Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem * 2 Silje Merete Steinstø Sem * 3 Kjetil Styrvold Styrvoll

Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem * 2 Silje Merete Steinstø Sem * 3 Kjetil Styrvold Styrvoll Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem 49 48 48 97 242 1 2 Silje Merete Steinstø Sem 46 49 48 96 239 9* 3 Kjetil Styrvold Styrvoll 47 48 49 95 239 6* 4 Jonas Berg Nøtterø 47 46 48 96 237

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

Årsrapport for apparat turn 2010

Årsrapport for apparat turn 2010 Årsrapport for apparat turn 2010 Det er fremdeles kun Grimstad Turn og IF som driver aktivt med apparat turn i vår krets. Apparat turn gruppen har dette året bestått av 16 jenter fra 10 16 år og 6-10 aspiranter

Detaljer

Eidsvold Turnforening. Gymnastikk og Turn ÅRSBERETNING 2013

Eidsvold Turnforening. Gymnastikk og Turn ÅRSBERETNING 2013 1 Eidsvold Turnforening Gymnastikk og Turn ÅRSBERETNING 2013 2 Styrets beretning 2013 1 Styrets sammensetning 2013 Styret har i perioden bestått av: Laila Myhrer Jan Marius Evang Sølwi Kraus Frida Forberg

Detaljer

Årsmelding Ordinært Årsmøte. 26. mars 2012. Lørenskoghallen, kantinen kl. 18.00

Årsmelding Ordinært Årsmøte. 26. mars 2012. Lørenskoghallen, kantinen kl. 18.00 Årsmelding Ordinært Årsmøte 26. mars 2012 Lørenskoghallen, kantinen kl. 18.00 Saksliste: 1. Konstituering Opptak av navnefortegnelse. Spørsmål om møtet er lovlig innkalt. Valg av møteleder. Valg av sekretær

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof Nilsen 1894 Barkestad Agnes Nilsen 1912 Barkestad Frida

Detaljer

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING

ÅRSMELDING 2010 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING STYRET ÅRSMELDING 2010 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING Leder Nestleder Sportslig/Utdanning Utstyrsansvarlig Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Trenerrepresentant Marit Figenschau Hege

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Leieinntekter baner 364 405 426 058 Kursinntekter 366 703 506 930 Turneringsinntekter 53 517 136 774 Medlemskontingenter 158 900 193 350 Sponsorinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015 Løpnr. 4 - Finstad Barn 0-6 år Startnr. Navn Klubb Fullført 43 Gry Anine Svevermoen Hansen x 32 Peder Olay Strand Wenger Nordre Eidsvoll IL x 7 Tuva Wiik Stigersand Feiring

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Plass Start.nr Gutter 8 år og yngre - 1,6 km Klubb Anv. tid 2 Bjørnar Buhaug Holth Hokksund IL 0:15:52 8 Rasmus Bergland SSK 0:22:57 22 Anders Holte IBK 0:14:30

Detaljer

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien >NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien 37, 3340 142/96 41475433 3340 3 Aspenes Øystein Refsalveien,

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 NSBK Gr. Oslo & Akershus ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 Møtested er NKK s Lokaler på Bryn i Oslo AGENDA 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste 2. Valg av a. Møteleder b. to referenter

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

ÅRSMØTEREFERAT 2013. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen.

ÅRSMØTEREFERAT 2013. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen. ÅRSMØTEREFERAT 2013 OK Moss avholdt Årsmøte på Noreødegården torsdag 28.februar 2013 kl.19.00. 19 stemmeberettigede møtte fram. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen. 2. Valg

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines Hildur Nyheim Bergsfjord 1912 Smines Terje Nyheim Bergsfjord

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 Tirsdag 17. mars kl 19.00 på Kirkestua Dagsorden 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer

Turn Kvinner Pulje 1 Rekrutt lørdag

Turn Kvinner Pulje 1 Rekrutt lørdag Turn Kvinner Pulje 1 Rekrutt lørdag Gruppe 1 Gruppe 2 Julie Faldnes Bergen Maria Eide-Brekka Nøtterøy Marte Lunde Bergen Annika Eskelund Nøtterøy Stina Elvestad Trøgstad Isabelle eriksen Nøtterøy Benedicte

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt Premieliste Mesterskap Junior Premieliste Mesterskap V65

Premieliste Mesterskap Rekrutt Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt Premieliste Mesterskap Junior Premieliste Mesterskap V65 Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Øystein Strøm Byneset 48 49 49 97 243 Gylt medalje 2 Camilla Lystad Berg Orkla 48 48 47 96 239 Sølv medalje 3 Hans Erling Øien Byneset 47 48 48 95 238 Bronse medalje 4

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

SANDVED TURN ÅRSMELDING 2012

SANDVED TURN ÅRSMELDING 2012 SANDVED TURN ÅRSMELDING 2012 Sandved turn har lagt bak seg et godt år med mye aktivitet innen gym og turn. Vi fikk tildelt de treningstidene vi ønsket både i hallen og på skolen. Samarbeidet med skolen

Detaljer

Velkommen til Årsmøte i Foreldrerådet 26. August 2010

Velkommen til Årsmøte i Foreldrerådet 26. August 2010 Velkommen til Årsmøte i Foreldrerådet 26. August 2010 Alle Foreldre og foresatte med barn på Saksvik skole Avtroppende FAU leder Rolf Helge Løkting jr 2 Saksliste Del Del 11 Årsmøte i i Foreldrerådet 1.

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes TING 2017 Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting Lørdag 11.mars 2017 Vestnes 1 1 Velkommen til Kretsting Møre og Romsdal gymnastikk og turnkrets(mrgtk) har gleden av å invitere lag

Detaljer

Kristiansand Danseklubb

Kristiansand Danseklubb Kristiansand Danseklubb Kristiansand, 6.2.2011 ÅRSBERETNING 2010 FOR KRISTIANSAND DANSEKLUBB. Virksomhetens art og lokalisering Virksomhetsområdet til Kristiansand danseklubb er å gi barn og unge glede

Detaljer

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14 OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14 LAG/VERV NAVN TELEFON EPOST 2004 JENTER Kjetil Flataukan Else Marie Svinsås 920 19 225 926 05 158 kjefla@outlook.com emsvinsaas@gmail.com Bjørn Are

Detaljer

Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike

Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike PROTOKOLL 2016 ÅRSBERETNING 2016 Dato: 3. mars 2O17 Sted: Sessvollmoen Dato: 3. mars 2017 kl. 17.00 43 medlemmer var tilstede. Protokoll Årsmøte 2017 Forsvarets

Detaljer

Lykke til med I.andsmøtet.

Lykke til med I.andsmøtet. NORD-TRØNDELAG DØVEFORENING VELKOMMEN TIL STJØRDAL Jeg er svært glad for å få ønske Norges Døveforbunds landsmøte 1982 velkommen tii Stjørdal. Stjørdal er et kommunikasjonsmessig knutepunkt både i midt-norsk

Detaljer

Deep Ocean Arena Haugesund 06.1.2013. GUTTER 10 60 METER Bendik Bjørndal Åkra 10,77. HØYDE Andreas Ekrene Sveio 1,10

Deep Ocean Arena Haugesund 06.1.2013. GUTTER 10 60 METER Bendik Bjørndal Åkra 10,77. HØYDE Andreas Ekrene Sveio 1,10 GUTTER 10 Bendik Bjørndal Åkra 10,77 Andreas Ekrene Sveio 1,10 KULE 2 KG Andreas Ekrene Sveio 5,96 GUTTER 11 Erik Nygaard Madsen Haugesund 9,69 Erling Kjellesvik Husveg Haugesund 9,74 Markus Alvseike Åkra

Detaljer

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 1 Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 2 Innholdsfortegnelse: 1 Styrets sammensetning... 3 2 Styrets Intensjoner... 4 3 Organisasjon... 4 4 Klubbene i OBK... 5 5 Aktiviteter... 6 6 Gratulasjoner... 7 3 1

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 21. februar 2017. Årsmøtet avholdes i idrettsrådets lokaler, Hansons Minde, Henrik Ibsensgt 58, Stavanger - mandag

Detaljer

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse 1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014 Innholdsfortegnelse 24 Stemmerett i årsmøtet i fylkeslag Gruppeinndeling - Madrassmøte 1-2-1 Deltakerliste Diabetesforbundet

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 Tidspunkt: 05 03 2015 Sted: UKI Arena Tilstede: 12 Stemmeberettige medlemmer Referent: Tove Irene Jonas Åpning Leder Ole Kristian Wiig ønsket velkommen

Detaljer

Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959

Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959 Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959 1950 Jordal, Oslo 25. juni - arr Norges Gangforbund 1. Gunnar Gregersen 170222 SK Arild 4.42.40 2. Oddvar Sponberg 180814 IL Mode 4.47.16 3. Hans E. Fossem

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Finn Egil Schrøder. Grethe Osvik Arild Gundersen

SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Finn Egil Schrøder. Grethe Osvik Arild Gundersen SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlemmer: Finn Egil Schrøder Rolf Larsen Erik Johannessen Jostein

Detaljer

Etterkommere av Alfred Moen

Etterkommere av Alfred Moen Alfred Moen Født: 24 03 1879 Død: 1964 Martha Oline Ødegård Født: 03 05 1890, Fosnes Død: 28 12 1982, Overhalla Rakel Moen Født: 12 02 1911, Salsnes Død: 08 02 1975, Salsnes Johan Arthur Kongsmo Født:

Detaljer