ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL Foto: Simon Vinnes

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Innkalling 1. Styrets oppsummering 2. Styret Styrets sammensetning 2.2. Styrearbeid 2.3. Representasjon 3. Sportslig aktivitet 3.1. Generelt 3.2. Deltakelse i mesterskap 3.3. Egne arrangement 4. Økonomi 4.1. Generelt 4.2. Sponsorer 4.3. Dugnader 5. Medlemmer 5.1. Lisenser 5.2. Overganger 5.3. Dommere 5.4. Utmerkelser 6. Beretning fra aldersbestemte klasser 7. Beretning fra seniorgruppen 8. Beretning fra veterangruppen 9. Rapport fra foreldrelaget Vedlegg: 1 Resultater Aldersbestemte klasser 2 Resultater Junior/Senior 3 Resultater Veteraner 4 Fana IL Sykkelgruppen, formenn i gruppen 5 Medaljer i Norgesmesterskap og Nordiske Mesterskap 6 Diverse resultater 7 Budsjett 2012, regnskap 2012, budsjett 2012 Fana IL Sykkel Side 2 av 20

3 ÅRSMØTE 2012 TID: Mandag 11. februar 2012 Kl STED: Slåtthaug (første etasje) SAKSLISTE: 1. Åpning, velkomst v/leder Georg Reidarsen 2. Godkjenning av innkalling 3. Valg av dirigent 4. Valg av referent og to representanter til å underskrive protokoll 5. Godkjenning av saksliste 6. Behandle og godkjenne årsrapport 2012 (m/vedlegg) 7. Fremleggelse av regnskap 2012 (m/vedlegg) 8. Behandle evt innkomne forslag 9. Vedta budsjett for Valg av nytt styre 11. Valg av representanter til HCK Kretsting 12. Avslutning av leder Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende innen mandag 4. februar kl. 1200, e-post: Årsrapport 2012 vil være klar på vår hjemmeside fra 4. februar. Sørås 9. januar 2013 For styret i Fana IL Sykkelgruppe Georg Reidarsen leder Fana IL Sykkel Side 3 av 20

4 1. STYRETS OPPSUMMERING I likhet med de siste årene har et hovedmål for styret vært å ha kontroll på økonomien. Dette har vi lykkes med (se punkt 4 + budsjett og regnskap 2012). I tillegg har vi dette året prioritert aldersbestemte og våre juniorer. Kasserer, Sjur Hopland, har gode rutiner for økonomien og ved utgangen av 2012-sesongen har vi, som i fjor, god oversikt over økonomien i gruppen. Men, det er svært viktig at arbeidet med å ha oversikt over økonomien fortsetter og ikke minst arbeidet med å skaffe inntekter/sponsorer. Vi er ellers svært fornøyd med å ha Sykkelsenteret AS med som støttespiller og sponsor. I 2012-sesongen har Fana IL Sykkelgruppe prioritert aldersbestemte samt våre juniorer (Thea Skavhellen, Roger Dale og Ole Andre Austevoll). Vi har også vært aktive på arrangementssiden, med en rekke ritt i kretsen samt terrengrittet Sykkel Rett Vest og familieløpet Byens Beste Sykkeltur. Dessverre måtte turrittet Gullfjellet Rundt avlyses da værgudene ikke var på vår side tidlig i mai måned. Vi forsøkte å avvikle løpet på høsten, men grunnet lite påmelding ble heller ikke det noe av. I 2012 har Fana vært med på alle Norgescupene og rankingrittene som ble arrangert i forbindelse med Norgescupen. Junioren Ole Andre Austevoll leverte årsbeste da han tok en 8. plass under siste runde av Norgescupen i Grenland, Systemkjøkken Grand Prix. Kjetil Ingvaldsen har hatt ansvaret for juniorene Ole Andre Austevoll og Roger Dale. Disse to samt Dan Erik Hansen, Espen Andre Halsne, David Desa og Simen Skauge Størksen vil sesongen 2013 utgjøre elitelaget. Hovedtrener er Knut Bøe og hjelpetrener er Kjetil Ingvaldsen. Knut Bøe vil ha den samme rollen for juniorene. Deres hjelpetrener er Gunnar Eidsheim. Juniortroppen består i 2013 av Sverre Dyngeland Vik, Magnus Jønsson, Daniel Bergesen, Olve Offernes Rusten og Lars Kristian Eidsheim. Blant de aldersbestemte har antallet medlemmer vært nokså stabilt. Gruppen lider fremdeles under av at man ennå ikke har lykkes med å skaffe en fast hjelpetrener. I siste halvdel av sesongen fikk man bedre organisering av treningen for de yngste med hjelp av foreldre. Denne ordningen, der foreldre er mer på trening, vil fortsette i I 2012 var det litt flere som stilte på ritt enn tidligere, men vi oppfordrer flere av de aldersbestemte til å stille på ritt. I 2012 var våre aldersbestemte til stede på de aller fleste ritt i kretsen. I tillegg var flere med på UL/UM i Skien samt Eidsvoll, Østfold, Tønsberg, Rogaland og U6. En rytter (Sverre Dyngeland Vik) var også med i Youth Tour i Danmark og Ringerike Petit Prix. I 2013 er planen å delta i UL/UM, U 6 (?) og flere utenbysritt. Det arrangeres mange ritt i kretsen og målet er som nevnt å få flere av de aldersbestemte til å være med på disse. Erik Stenseth har ansvaret for våre åringer og gjør en utmerket jobb. Jenteandelen blant de aktive er fortsatt lav. Det er av stor betydning at disse får god støtte i videre satsning, og at gruppen arbeider videre for økt jenterekruttering til sporten. Fana IL Sykkel Side 4 av 20

5 I veteranklassen har vi også hatt jevnt god aktivitet, med flere nyinnmeldinger. Fana er med og gjør seg bemerket på de fleste kretsrittene i veteranklassene, og også på mange av turrittene. I 2013 stiller man også lag i den nye lagkonkurransen i Bergen Voss. Veteranene har hatt møter og treningsiveren er stor. Veteranene har også vært flinke til å stille opp som vakter og lignende ved våre arrangement. Representanter fra sykkelgruppen (nevnes bør Steinar Remme, Rune Torkildsen og Frode Nyhammer) er fremdeles svært delaktig i arbeidet med å få VM på sykkel til Bergen i Fortsatt er sykkelgruppens økonomi avhengig av frivillig dugnadsinnsats. Dugnadene (herunder også våre ritt) har spesielt stor betydning derfor er det viktig at alle er med og bidrar med sitt her. Tusen takk til foreldreutvalget, som også i 2012 har gjort en stor innsats med å lage gode sosiale rammer på rittene og medlemsarrangementene våre. Som tidligere år er det til tider vanskelig å avvikle egne arrangement/ritt. Det er ikke alltid like enkelt å skaffe nok vakter, men takket være iherdig innsats klarer vi det til slutt. I tillegg øker trafikken og sikkerheten er kritisk. Før sesongstart hadde gruppen et møte med Statens Vegvesen og politiet i Fana. Under Rådalen Rundt, Sykkel Rett Vest og Fana 2 dagers hadde politiet tjenestemenn tilstede. Noe som var til stor nytte ved avviklingen av disse arrangementene. Ulempen er at dette koster penger og gruppen søkte derfor Bergen kommune om å få refundert disse utgiftene, samt utgifter i knyttet til Røde Kors. Dessverre fikk vi avslag, men ble oppfordret til å søke på nytt igjen i Styret har vært fulltallig gjennom hele perioden, med til sammen 4 møter gjennom sesongen. Vi har sendt representanter fra sykkelgruppen til kretsmøte i HCK, Forbundstinget og rådsmøter i Fana IL hovedlaget Styret og rytterrepresentanter i Fana IL Sykkelgruppen takker alle for flott innsats i 2012-sesongen! Georg Reidarsen, Erik Stenseth, Sjur Hopland, Brit Dyngeland, Nils Einar Grutle. Fana IL Sykkel Side 5 av 20

6 2. STYRET Styrets sammensetning På årsmøtet 20.januar 2012 ble det valgt nytt styre for år Leder: Georg Reidarsen Nestleder: Erik Stenseth Styremedlemmer: Brit Dyngeland Nils Einar Grutle Sjur Hopland - valgt for 1 år - Valgt for 2 år - Valgt for 2 år - Ikke på valg - Valgt for 2 år Varamedlemmer: Jørgen Hansen Rune Torkildsen Valg komité 2012: Georg Reidarsen Nils Einar Grutle - velges for 1 år - velges for 1 år - velges for 1 år - velges for 1 år 2.2 Styrearbeid Det har vært innkalt til 4 styremøter. Arbeidet i styret var fra begynnelsen av 2012-sesongen fordelt med følgende oppgaver: Leder: Georg Reidarsen Styremedlem Sekretær: Georg Reidarsen Styremedlem Dugnadsansvarlig: Brit Dyngeland Styremedlem Sportslig Koordinator Erik Stenseth Styremedlem Materialforvalter: Erik Stenseth, Styremedlem Sponsoransvarlig Nils Einar Grutle Styremedlem Kasserer: Sjur Hopland Styremedlem Presseansvarlig (adm.saker): Arbeidsutvalg for foreldregruppen: Georg Reidarsen Brit Dyngeland Fana IL Sykkel Side 6 av 20

7 Saker som har vært til behandling i styret i Sykkelgruppen sesongen 2012: Årsmøtet Overlapping fra forrige styre Budsjett 2012 Drift av Fana Sykkel web Arrangere medlemsmøter: trenermøte, ryttermøter, evalueringsmøte, sesongavslutningsfest, julemøte Produsere stoff til FanaVarden Deltagelse ved årsmøte Fana IL, årsmøte Hordaland Cykle Krets Dugnader Økonomi Klubbil / Langtidsleie fra Møller Bil Åsane Sponsorarbeid /Sponsorplan /Sponsorutvalg Planlegge sykkelritt i 2012 Sportslig aktivitet Trenere for gruppene Lisenser Drakter Aktivitetsplan Kurs Rekrutteringsarbeid Dommere i klubben Overganger Utstyr Tilrettelegging/arrangering av egne ritt 2012 sesongen Utarbeide reiseplan for juniorgruppen og aldersbestemte Søknader om sponsorpenger fra ulike hold Søknad om penger fra ulike fond Treningsleir til Mallorca Foreldrearbeid /-utvalg Rytteravtale/kontrakt Kommissærkurs Tour of Norway for Kids Sponsorkontrakter På årsmøtet 11. februar 2012 er det 1 styremedlem, 2 varamedlemmer som står på valg. Valgkomiteen har i oppgave å skaffe nye personer som er villige til å være med i styret for 2012 sesongen. Det er viktig å få med personer som er villig til å stå på for gruppen. PwC har dette året ført regnskapet for Sykkelgruppen. Samarbeidet fungerer ved direkte kommunikasjon mellom regnskapsbyrået og gruppens kasserer, som leverer bilagene iflg. hovedlagets krav til gruppene. Fana IL Sykkel Side 7 av 20

8 Styret har vært representert på følgende arrangementer i Fana IL: Årsmøtet og Rådsmøter. 2.3 Representasjon Klubben har i 2012 hatt følgende representasjon i andre organer: Hordaland Cyklekrets: Leder HCK: Rune Torkildsen Representanter på Kretstinget 24. mars 20112: Erik Stenseth Georg Reidarsen Norges Cykleforbund: Representanter på forbundstinget 25. februar og 26. Februar: Cato Norbeck Rune Torkildsen Frode Nyhammer GU Landevei: Disiplinær- og saksjonsutvalg: Rune Torkildsen Cato Norbeck (varamedlem) Fana IL Hovedlaget: Leder i Hyttestyret: Utleiekontakt Hyttestyret: Medlem hyttestyret: Formann valgkomiteen: Medlem hederstegnkomiteen: Revisor Gubbelaget: Harald Eriksen Sverre Urheim Lie Roald Vik Sverre Pettersen Ragnhild Tombre Pettersen Bjørn Dag Norbeck Fana IL Sykkel Side 8 av 20

9 3. SPORTSLIG AKTIVITET 3.1 Generelt Oppmennene har vært bindeledd mellom styret, trener og utøvere. De sørger bla for det praktiske omkring reiser, treningsleire og påmelding. Sportslig ledelse 2012-sesongen: M Junior Trener Kjetil Ingvaldsen Aldersbestemte Trener Erik Stenseth Oppmann Georg Reidarsen Rytterne i klubben har i år deltatt på treningsleir i regi klubben: Mallorca (junior) Samling i regi kretsen: Samling Jondal Også i år var vi lokalarrangør av Tour of Norway for Kids. Arrangementet ble holdt på Bryggen 22. juni i forbindelse med NM gateritt. Dette ble et populært arrangement med ca. 300 deltakere i alderen 5-14 år. Klubben har god kontakt med Interspons/NCF, og dette arrangementet ønsker vi å fortsette med. Det vises ellers til beretningene fra aldersbestemte, senior og veteran under pkt. 6, 7 og Deltakelse i mesterskap Aldersbestemte og junior/seniorryttere har deltatt i lokale (KM) og nasjonale mesterskap (UM). Juniorene deltok i NM. Se ellers egne beretninger pkt. 6 og 7. Fana IL Sykkel Side 9 av 20

10 3.3 Egne arrangement. For året 2012 er det blitt avholdt følgende sportslige arrangement i klubbens regi: Påmeldte Dato Ritt Aldersb. Jun / sen Veteran Totalt Rådalen rundt Fanafjellet Opp Byens Beste Sykkeltur Sykkel Rett Vest Fana tempo Lønningrittet Ytrebygda rundt Fanahytten Opp SUM Turrittet Gullfjellet Rundt som etter planen skulle bli arrangert 6. mai hadde 270 påmeldte deltagere. Dvs ca 30 deltagere mer enn i Alle våre aktive ritt, med unntak av Ytrebygda Rundt, hadde en økning i antall påmeldte Vi retter en stor takk til alle som har hjulpet til i forbindelse med de ulike rittene. Tilbakemeldingene vi får, fra både aktive og ledere, viser at arrangement er noe Fana IL sykkelgruppen "kan". I 2013 vil Fana fortsette som medarrangør av Gulfjellet Rundt sammen med CK Henie. I tillegg vil vi arrangere rittene; Sykkel Rett Vest og Byens Beste Sykkeltur sammen med Sykkelsenteret AS. Disse tre løpene er arrangement vi har stor tro på og vil kunne bidra økonomisk til gruppen. Vi vil naturligvis avholde våre tradisjonsrike aktive lokale løp og gruppen vil nok på en eller annen måte bli involvert i Norgescuprunden som arrangeres av kretsen i juni måned. Fana Tempo, Lønningen Rittet og Ytrebygds rundt ble også i år arrangert som en tre ritts helg den første helgen i september under navnet Fana 2-dagers. Fana Tempo gikk lørdag morgen, Lønningen rittet lørdag ettermiddag. Tilbakemeldingene vi fikk etter denne helgen var veldig positive. Erfaringene tilsier at det er et stort apparat som skal fungere for å få et slikt arrangement vel i havn, og på samme måte som for Sykkelfestivalen kreves en stor gruppe positive funksjonærer. Takk til alle som bidro til et godt resultat. Fanahytten Opp, ble arrangert for 36. gang. I år var vi tilbake i god gammel tradisjon da dette var siste løp i kretsen. Vi i Fana Sykkel er stolte av våre rittarrangement. I møte med de andre klubbene vektlegger vi dette og arbeider for å motivere andre klubber til å øke aktiviteten når det gjelder konkurranseritt. Vi ser ofte at turritt vektlegges på bekostning av konkurranseritt av god kvalitet for de yngre. Fana IL Sykkel Side 10 av 20

11 4. ØKONOMI Årsresultat Sykkelgruppens driftsresultat for 2012 viser ett overskudd på kr ,- mot budsjettert underskudd på Årsresultat etter finans viser ett overskudd på kr ,-. I 2012 ble det kostnadsført noen bilag som hørte til 2011 (etterslengere) og det har i slutten av januar kommet inn en faktura fra Politiet for vakthold ved tre ritt pålydende og en faktura fra hovedlaget for andel medlemskontigent på som ikke var kommet kasserer i hende. Det reelle resultatet for 2012 er dermed lavere enn hva regnskapet viser (ca ). Vi har ikke lyktes med å få refundert noe av politikostnadene fra kommunen. Kassebilen ble solgt i år for , noen kostnader knyttet til salg. Driftsinntekter Totale driftsinntekter for 2012 ble kr mot budsjettert kr ,-. Fana idrettslag fikk ny regnskapsfører i Dette kom sent i gang. Kasserer fikk også en ny kontoplan å forholde seg til. Hovedlaget ønsket at vi skulle legge budsjettet inn i regnskapssystemet som vi nå benytter. Dette ga litt utfordringer for kasserer siden det var mange nye kontoer som det nå skulle føres mot. Etter beste evne måtte kasserer konvertere det budsjett som ble vedtatt på forrige årsmøte inn i den nye kontoplanen. Blant annet måtte enkelte poster fra det vedtatte budsjett splittes på flere konti. Som følge av dette vil det være litt utfordrende å sammenligne det vedtatte budsjett mot det som nå fremlegges post for post, men totalsummene stemmer. Den nye kontoplanen har også medført litt utfordringer for kasserer når det gjelder kontering av bilag; i etterkant ser en at enkelte bilag kunne vært ført mot andre konti. Dette har vært en læreprosess og vi begynner nå å få god kontroll. Neste års budsjett og regnskap vil kunne følges opp i større detalj gjennom året og vi vil kunne ha bedre kontroll på utvikling av inntekter og kostnader etter hvert kvartal. Vi benytter nå prosjektkoder for en del av føringene. Dette gir oss bedre kontroll på hva de forskjellige aktiviteter koster oss: Vi har bl.a. brukt på: Aldersbestemte: Junior: Bil inkludert forsikringer og bompenger koster oss ca Ritt-overskudd: Rådalen Rundt ga ca Rett vest ga ca Fana 2-dagers ga ca Driftskostnader Sykkelgruppens driftskostnader for 2012 ble kr ,- mot budsjettert kr ,-. Fana IL Sykkel Side 11 av 20

12 Gjeld og Egenkapital Sykkelgruppens egenkapital er ca ,- Balansen viser in post på ,- betegnet som «differanse IB» Denne er ikke avklart med regnskapsfører. Kasserer har bedt om svar på hva dette er. Vi har kortsiktig gjeld på ca. 200,- Dette er grunnet noen feilføringer knyttet til utbetalt lønn. Det jobbes med å avklare dette med regnskapsfører. For detaljer vises det til vedlagte resultatregnskap samt balanse. Sjur Hopland Kasserer. 4.2 Sponsorer Fana Ils hovedsponsorer: MX SPORT LAGUNEN SPAREBANKEN VEST Sykkelgruppens sponsorer i 2012: SPORTPARTNER A/S (Corratec, Look og Continental) SQUEEZY SPORTS NUTRITION MØLLER BIL LAGUNEN STORSENTER SYKKELSENTERET AS SPAREBANKEN VEST Fana IL Sykkel Side 12 av 20

13 4.3 Dugnader Vi har i sykkelsesongen 2012 arrangert våre faste ritt samt nyskapningene Sykkel Rett Vest og Byens Beste Sykkeltur og hatt en to dugnader: Oversikt over antall timer som er lagt ned i forbindelse med sykkelritt arrangert av Fana Sykkel. Det er her regnet med vakthold og andre personer som er sentrale for avvikling av rittene. Tid til forberedelse og etterarbeid er ikke tatt med. Tidspunkt Ritt Bemanning Antall timer Rådalen rundt 29 pers 134 timer Fanafjellet Opp 14 pers. 31 timer Tour of Norway for kids 10 pers. 40 timer Rett Vest/Beste sykkeltur 38 pers. 430 timer Fana tempo 14 pers. 50 timer Lønningrittet 27 pers. 133 timer Ytrebygda Rundt 29 pers. 155 timer Fanhytten Opp 30 pers. 94 timer Samlet antall dugnadstimer i forbindelse med gjennomføring av egne ritt 1067 timer Dugnadstimer lagt ned i forbindelse med dugnader som Fana IL Sykkelgruppen har påtatt seg. Tid til forberedelser av dugnadene er ikke tatt med: Tidspunkt Dugnadsted Bemanning Antall timer Europris, varetelling 20 pers. 120 timer April September Bossplukking 12 pers. 108 timer Samlet antall dugnadstimer brukt til inntektsgivende dugnader 228 timer I 2012 har vi hatt to dugnader. Styret vil rette en stor takk til alle som stiller opp og gjør en innsats på dugnader. Dette bidrar til at klubbens syklister kan delta på ritt også utenfor kretsen. Vi vil også takke for positiv innstilling og flott gjennomføring av dugnadsarbeidet som utføres i forbindelse med våre sykkelritt. Dette er et viktig arbeid som er en forutsetning for å arrangere trygge og sikre ritt for våre syklister. Fana IL Sykkel Side 13 av 20

14 FANA IDRETTSLAG 5. MEDLEMMER 5.1 Lisenser Klasse Menn Landevei Msen A Msen B M Elite pro MSen Elite MSen U M M Jun M M M M M M-sum Kvinner Landevei K Sen K K Jun K K K K K-sum Terrengsykling Terreng Total Aktive Medlemmer AKTIVE Total Passive Medlemmer PASSIVE Totalt antall medlemmer i Sykkelgruppen TOTAL Fana IL Sykkel Side 14 av 20

15 Antall betalende medlemmer i Sykkelgruppen i 2012 sesongen er 129, herav 54 med aktiv lisens. Det er flere av veteranene som ikke har løst aktiv lisens da de ikke kjører aktive ritt. I tillegg deltar de i få turritt. Men, de er til dels med på treningene og vil være en del av et treningsfellesskap. 2 medlemmer har livsvarig medlemskap. 5.2 Servicelisenser I 2012 har det blitt løst 1 servicelisens: Kjetil Ingvaldsen. 5.3 Overganger Til Fana: Espen Andre Halsne (Hardanger SK), David Desa (BCK), Dan Erik Hansen (BCK), Lars Kristian Eidsheim (Austevoll SK) og Ole Johannes Stigen (BCK) 5.4 Kommissærer i klubben Blant medlemmene i klubben har det i sesongen 2012 vært 9 kommissærer: UCI Nasjonal Elite: Nasjonal kommissær NCF: Regoinal kommissær NCF: Måldommere: Rune Torkildsen Turid Foss og Camilla Frederich Ivar Grape Arnesen, Merete Arnesen og Andre Roger Garman Martin Tvedt, Eirik Salvesen Lie og Sverre Urheim Lie Klubben trenger flere kommissærer for å opprettholde god kvalitet på rittene våre og ikke minst ikke slite ut de kommissærene vi har, og må fortsatt vektlegge rekruttering her. For ryttere som legger opp aktiv satsing bør funksjoner som kommissærer og trenere være aktuelle. Det er stort behov for kommissærer og våre kommissærer har hatt rikelig med oppgaver i 2012-sesongen. Vi vil takke våre kommissærer for den innsatsen de har gjort på våre egne og i andre klubbers ritt! 5.5 Utmerkelser Årets rytter 2012: Årets rytter i aldersbestemte klasser 2012: Roger Dale Daniel Bergesen Fana IL Sykkel Side 15 av 20

16 6. BERETNING FRA ALDERSBESTEMTE KLASSER SESONGEN 2012 Etter en lang og kald vinter startet sesongen med kick-off med samling på Austevoll For andre året på rad ble det en super samling, med godt vær og mye god trening Antall ryttere i 2012 sesongen har vært noenlunde stabil, noen frafall og noen nye rekrutter Vi fortsetter det gode treningsarbeidet som ga seg utslag i både fremgang og resultater Miljøet i gruppen er noe vi jobber målrettet med, og vi synes selv vi er på riktig vei Målet med treningene og opplegget er først og fremst at utøverne synes det er kjekt å trene, og at de ønsker å komme på trening. Vi hadde i sesongen 2012 en veldig fin gjeng i M Disse har også vært pådrivere og forbilder for de yngre utøverne. Resultatmessig kan det vel også sies at denne gjengen sto for de beste resultatene jevnt over, selv om vi hadde mange fine resultater blant de yngste også. Deltakelse på ritt har vært noe varierende. En mer eller mindre fast stamme har deltatt på stor sett alle kretsritt, samt utenbysritt. Et mål for sesongen 2013 er helt klart å få flere til å kjøre flere konkurranser, slik at vi markerer vårt nærvær i kretsen. Det ser veldig lovende ut med tanke på sesongen 2013, selv om vi akkurat nå opplever et stort hull i M15-16 da alle M15-16 i 2012 er blitt juniorer. Derimot opplever vi en økt tilstrømming i de yngste klassene, noe som er i tråd med klubbens tanker om å bygge opp nedenfra. Fortsetter dette tilsiget av unge utøvere går klubben fine tider i møte. Vi har noen spennende utøvere i flere klasser som det forventes mye av den kommende sesongen. Vi gleder oss alle til snøen forsvinner og veiene ligger bare foran oss Sykkelhilsen Erik Stenseth Fana IL Sykkel Side 16 av 20

17 7. BERETNING FRA JUNIOR 2012 Ryttere junior: Vi hadde 3 juniorsyklister i 2012 (Thea, Ole Andre og Roger). Treningen har godt veldig bra.de gjør en god innsats begge to. De var blant annet på to treningsleire. Begge på 2 uker. Den ene sto de for selv og en i regi Fana. Turen som Fana sto for gikk til Mallorca i begynnelsen av mars. Flyturen gikk bra men dessverre fikk vi ikke bagasjen med sykler før mandagen så for noen ble det alternativ trening mens noen leide sykler. De reisende var Roger Dale, Ole Andre Austevoll, Sverre Dyngeland og Kjetil Ingvaldsen som trener/leder. Første uken var været nydelig. Andre uken begynte ikke så bra med litt regn mandagen. Tirsdagen regnet det og vi vurderte å gå ut seinere, men etter å sett på værmeldingen gikk vi ut til vanlig tid. Da vi kom til en liten by sto det 7grader,vi trodde ikke det var sant. Men guttene viste veldig god moral og gjennomførte treningen etter planen. Kan love det ikke hadde vært så mange andre aktive syklister som hadde gjort det samme. Etter hvert ble været bedre og vi fikk en veldig bra treningsleir. Ellers var bofasilitetene veldig bra og maten god. Vi er godt fornøyd med turen. Vi startet NC- med Sandnes. Lørdagen var det rundbane ute på Jæren. Mye vind og sesong start gjorde at det ble en tøff start. Ole brøt mens Roger fullførte. Søndagen var det fellesstart i Sandnesområdet. Ole som sikkert ikke var helt fornøyd med lørdagen gikk etter hvert i solobrudd og kjørte veldig bra. Dessverre var det litt for langt opp men en god revansj på lørdagen. Roger kjørte også bra men det ble litt tøft mot slutten men fullførte. Neste NC-løp var Eidsvoll.Her startet de helgen med tempo. Dessverre fikk Roger løpet ødelagt av en idiot av en dommer som ikke godkjente drakten hans selv om den var godkjent av en annen dommer. Til tross for det kjørte han veldig bra. Søndagen var det felles og Roger kjørte veldig bra men dessverre fikk han kramper og brøt løpet med et par runder igjen. Thea fra skøytegjengen deltok også men jeg husker ikke helt hvordan det gikk. Det var første gang jeg hilste på henne. En hyggelig jente som var med oss på flere løp. Neste store utfordring var NM felles på hjemme bane. Her stilte begge to men for Ole som hadde hatt en tung tid i forkant ble det litt for tøft selv for han og brøt etter en runde. Roger kjørte veldig bra og hang med til det gjenstod noen få runder. Tempoen gikk greit. Gateløpet gikk ikke så bra men det var første gangen Roger kjørte et gateløp og det tar noen løp å komme inn i. Alt i alt et NM som forventet ut fra forutsetningene. Thea deltok også i NM og kjørte veldig bra, spesielt på gateløpet. Neste NC-løp var Trondheim, der var ikke jeg med så jeg husker ikke hvordan de kjørte der. Neste løp var NC-løp i Oslo. Her kjørte bare Roger og Thea. Begge kjørte veldig bra og fortsatte den gode fremgangen. Jeg har ikke helt oversikten for de siste løpene men Ole var tilbake i godt slag og kjørte veldig bra og Roger var veldig aktiv og jobbet veldig bra for laget. Nytt i år er en enda bedre satsing på laget. Knut Bøe har kommet inn på trener siden sammen med meg og Cato jobber godt i kulissene. Laget har økt til 6 stk U23/senior pr idag.4 U23 og 2 senior. Opplegget er veldig bra. De trener veldig bra og har alt hatt to samlinger. En på hytten til Knut og nå nettopp en treningshelg på Hemsedal. Stemningen er meget god og de ser frem til første treningsleir på Mallorca. Kort så ser jeg frem til sesongen, selv om vi ikke skal ha de høyeste forventningene. Fanas rytter i kontinentallaget Team Joker Merida, Sondre Gjerdevik Sørtveit, hadde en god sesong med bl.a en 12. plass i NM fellesstart, seier i siste runde av Norgescupen (Systemkjøkken GP) og en sterk 6. plass sammenlagt i Rhône-Alpes Isère Tour. Fana IL Sykkel Side 17 av 20

18 8. BERETNING FRA VETERANGRUPPEN SESONGEN 2012 Veterangruppen i Fana er i vekst. Stadig flere melder seg på fellestreninger og det kan etter hvert se ut som vi bør systematisere denne gruppen noe mer. Vinterstid har vi lite organiserte aktiviteter, men ved påsketider tar utetrening seg opp og fellesdager er tirsdag og torsdag. Alle registrerte veteranryttere deltar som vakter i forbindelse med Fana ritt og det blir i 2013 utarbeidet et visst samarbeid med trenere for rekrutter og aldersbestemte. Interesserte veteraner vil få noe treningsansvar for ryttere i ungdomsgruppen. Dette for å ha et fast og forutsigbart tilbud til Fana sin neste generasjon. Det store målet for 2013, vil for mange være lagkonkurransen til Bergen-Voss. Vi har etablert et Fanalag som skal kjempe om heder og ære i Vestlandsklassikeren. En god del gamle storkanoner har etablert seg i veterangruppen og det skal bli spennende å se hva dette resulterer i. Stig Løland Veterankontakt Fana Sykkel.. Fana IL Sykkel Side 18 av 20

19 9. RAPPORT FRA FORELDREGRUPPEN Foreldrelaget har i 2012 sesongen bestått av Bertha Hatlestad, Monica Jakobsen og Brit Dyngeland. Anne Jønsson og Oddveig Klakegg har også vært med som meget gode medhjelpere og støttespillere der vi har trengt det. Foreldregruppen har hatt ansvaret for følgende arrangementer i 2012-sesongen: TRENINGSSAMLING AUSTEVOLL MARS 2012 I mars arrangerte foreldregruppen treningssamling for de aldersbestemte på Skår i Austevoll. Foreldregruppen organiserte og la til rette til samlingen mens trenere, oppmann og en del foreldre stilte som ledere. RÅDALEN RUNDT 15. APRIL 2012 Fra kiosken ble det solgt påsmurte rundstykker, vafler, kaffe og brus. GULLFJELLET RUNDT 6. MAI 2012 Her skaffet foreldregruppen gratis frukt fra Rema 1000 Elveneset til utdeling til syklistene, det var også planen å servere syklistene saft. Vi hadde også planer om å selge kaffe, brus og kaker til tilskuerne. Da det var is og snø i løypen og rittet ble avlyst ble frukten levert tilbake til Rema FUSA GRAND PRIX 19. MAI 2012 Her organiserte foreldregruppen tur til Hålandsdalen i Fusa, foreldregruppen organiserte transport og felles lunsj etter rittet. EIDSVOLLRITTET JUNI 2012 Her var foreldregruppen med å organisere tur og transport i samarbeid med oppmann. FANAFJELET OPP 29. JUNI 2012 Foreldregruppen stilte med salgsbod her også, slik vi har hatt de siste årene. Deltakere og tilskuere fikk kjøpe både kaffe, brus, boller, kaker og lefser, noe som falt godt i smak en tirsdags ettermiddag. LODDSALG I LAGUNEN JUNI 2012 Foreldregruppen har også i år arrangert loddsalg i Lagunen. Her er det foreldre gruppen som har stått for innsamling av premier og organisering av loddsalget. ROGALAND GRAND PRIX JUNI 2012 Her organiserte foreldregruppen turen i forkant. Tommy Stenseth var med som reiseleder og sjåfør og Simon Vinnes var med som lagleder og fotograf. Det å ha Tommy med på tur var et stort høydepunkt for syklistene. LODDSALG I FORBINDELSE MED NM 24. JUNI 2012 Foreldregruppen ble forespurt om vi kunne være behjelpelig med å selge lodd under NM-fellesstart i Åsane, loddsalget skulle gå til inntekt til Dale Oen Experience. TØNSBERG 4-DAGERS AUGUST 2012 Her organiserte foreldregruppen transport, kost og losji. BYENS BESTE SYKKELTUR/SYKKEL RETT VEST 19. AUGUST 2012 Her laget og serverte foreldregruppen suppe og saft til deltakerne. Fana IL Sykkel Side 19 av 20

20 FANA 2-DAGERS SEPTEMBER 2012 FANA TEMPO 1. SEPTEMBER 2012 Lørdag morgen ble Fana Tempo arrangert og her ble det solgt kaffe, brus og boller. LØNNINGEN RITTET 1. SEPTEMBER 2012 Under gaterittet, Lønningenrittet lørdag ettermiddag var det salg av vafler, boller, lefser, hot-dog, rett i koppen, kaffe og brus. YTREBYGDA RUNDT 2. SEPTEMBER 2012 Under Ytrebygda Rundt, søndag morgen ble det solgt rundstykker, vafler, brus, kaffe og rett i koppen. ØSTFOLD 3-DAGERS SEPTEMBER 2012 Her organiserte foreldregruppen reisen med transport, kost og losji. KM-FELLESSTART FUSA 23. SEPTEMBER 2012 Her serverte foreldregruppen lunsj til syklister og støtteapparatet. FANAHYTTEN OPP 30. SEPTEMBER 2012 Fanahytten Opp var som vanlig sesongens siste ritt og som vanlig avsluttes det med at hele sykkelkretsen inviteres til avslutning, denne var i år flyttet til Grendahuset på Totland da Fanahytten er under oppussing. Det ble her servert kaker, kaffe og saft. Vi takker Sotra CK og Nordhordland CK for bidraget deres med kaker til arrangementet. Det ble også holdt det tradisjonelle loddsalget med gevinster foreldregruppen har skaffet. Inntektene av loddsalget går inn i potten som skal finansiere en eventuell premie til den rytter som tar løyperekorden. TRENINGSSAMLING STRANDEBARM NOVEMBER 2012 Her var det foreldregruppen som organiserte turen mens en trener og to foreldre var med som ledere og sjåfører. JULEMØTET Tradisjonen tro ble julemøtet avholdt første mandag i desember og fant sted på Sonans gymnas. Tilstede var utøvere, foreldre og andre med tilhørighet i sykkelgruppen. Møtet startet med at Tor Fritjof Wigers Larsen fortalte om et etappe-ritt han hadde deltatt i, 1001Miglia, i Knut Bøe presenterte utøvere og trenere i det nye junior og senior-laget vårt, Team Fana, og informerte om planene deres fremover. Det ble også arrangert loddsalg med premier fra Lagunen og Sykkelsenteret og sist men ikke minst arrangerte klubbens leder quiz. Det ble også kåret årets aldersbestemte rytter og årets rytter i senior/junior. Serveringen bestod av kaker, pepperkaker, klementiner, gløgg, kaffe og julebrus. Foreldregruppen hadde også ordnet med påskjønnelse til lederen i klubben. Foreldregruppen har en viktig funksjon, både under ritt og i sosiale arrangementer. Det at Fana alltid tilbyr salg av mat og drikke på våre sykkelritt blir satt stor pris på av de andre sykkelgruppene. Foreldrelaget er også en fin måte for foreldre/medlemmer å arbeide seg inn i og bli kjent med gruppen og i sykkelmiljøet på. Foreldregruppen 2012 Bertha Hatlestad Monica Jackobsen Brit Dyngeland Fana IL Sykkel Side 20 av 20

ÅRSRAPPORT 2011 FANA IL SYKKELGRUPPE

ÅRSRAPPORT 2011 FANA IL SYKKELGRUPPE ÅRSRAPPORT 2011 FANA IL SYKKELGRUPPE Innholdsfortegnelse Innkalling 1. Styrets oppsummering 2. Styret 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 2.1. Styrets sammensetning 2.2. Styrearbeid 2.3. Representasjon 3. Sportslig

Detaljer

03.02.11. Varanger Sportsklubb Årsberetning 2010. Styret

03.02.11. Varanger Sportsklubb Årsberetning 2010. Styret 03.02.11 Varanger Sportsklubb Årsberetning 2010 Styret Årsberetningen er ment å gi et bilde av klubbens aktiviteter gjennom året som er gått. Vi anbefaler leserne av årsmeldingen som ønsker mer informasjon

Detaljer

3. GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE OG STEMMEBERETTIGEDE.

3. GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE OG STEMMEBERETTIGEDE. Årsmøte saker ÅRSMØTE NARVIK CYKLEKLUBB TORSDAG 19 Februar 2014 SAKSLISTE 1. VALG AV ORDSTYRER 2. VALG AV SEKRETÆR 3. GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE OG STEMMEBERETTIGEDE. 4. ÅRSBERETNING FOR 2013

Detaljer

Årsberetning. Bokn Sykkelklubb 2016

Årsberetning. Bokn Sykkelklubb 2016 Årsberetning Bokn Sykkelklubb 2016 1 Innholdsbetegnelse Styrets sammensetning... 3 Styrets arbeid... 3 Styremøter... 3 Spesielle oppgaver... 3 Aktiviteter 2016... 4 Sportslig... 4 U16:... 4 Junior og Senior:...

Detaljer

Bergen CK klubbavis: VENTILEN

Bergen CK klubbavis: VENTILEN Bergen CK klubbavis: VENTILEN 2 2016 Nå er det kun dager igjen til Bergen-Voss. Værmeldingen lover et Bergen-Voss ritt av gammelt slag. Det gode været har bidratt til økt påmelding den siste uken. Vi har

Detaljer

Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb

Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb Innhold 1. Innledning.... 3 2. Aktivitetsplaner... 3 3. Uniformering... 3 4. Personlige sponsorer:... 3 5. Lisens og medlemskap.... Feil! Bokmerke er

Detaljer

Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb

Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb Innhold 1. Innledning.... 3 2. Aktivitetsplaner... 3 3. Uniformering... 3 4. Personlige sponsorer:... 3 5. Forsikring av aktive ryttere (lisens)....

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Varanger Sportsklubb Årsberetning 2012

Varanger Sportsklubb Årsberetning 2012 Årsberetningen er ment å gi et bilde av klubbens aktiviteter gjennom året som er gått. Vi anbefaler leserne av årsmeldingen som ønsker mer informasjon om klubben og aktiviteter i året som er gått om å

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2016 (Foreløpig) FANA IL SYKKELGRUPPE

ÅRSRAPPORT 2016 (Foreløpig) FANA IL SYKKELGRUPPE ÅRSRAPPORT 2016 (Foreløpig) FANA IL SYKKELGRUPPE INNHOLDSFORTEGNELSE INNKALLING 1. STYRETS OPPSUMMERING 4 2. STYRET 2015 6 2.1 Styrets sammensetning 6 2.2 Styrearbeid 6 2.3 Representasjon 8 3. SPORTSLIG

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb

Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb 1 Innhold 1. Innledning.... 3 2. Aktivitetsplaner... 3 3. Uniformering og holdninger i trafikken... 3 4. Personlige sponsorer:... 4 6. Påmelding og dekning

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Årsberetning. Bokn Sykkelklubb 2015

Årsberetning. Bokn Sykkelklubb 2015 Årsberetning Bokn Sykkelklubb 2015 1 Innholdsbetegnelse Styrets sammensetning... 3 Andre funksjoner... 3 Valgkomite... 3 Revisorer... 3 Styrets arbeid... 3 Styremøter... 3 Spesielle oppgaver... 3 Aktiviteter

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å stemme

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Gauldal Sykleklubb Postboks 118 7223 Melhus

Gauldal Sykleklubb Postboks 118 7223 Melhus Gauldal Sykleklubb Postboks 118 7223 Melhus www.gauldal-sk.com Bankgiro 4230.06.57308 ÅRSMELDING GAULDAL SYKLEKLUBB 2014 Styret har i år bestått av: Leder Frode Asphaug Nestleder Mikal Høvik Kasserer Gunhild

Detaljer

Årsmøtedokument. REGIONSTING NCF region TeVeBu. Lørdag 4.mars kl Tønsberg CK lokaler i Tønsberg

Årsmøtedokument. REGIONSTING NCF region TeVeBu. Lørdag 4.mars kl Tønsberg CK lokaler i Tønsberg Årsmøtedokument REGIONSTING NCF region TeVeBu Lørdag 4.mars kl 12.00 Tønsberg CK lokaler i Tønsberg 1 Dagsorden for Regionstinget i TeVeBu 1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 2. Godkjenne innkalling,

Detaljer

Årsmøte Nordstrand IF Fotball. Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00

Årsmøte Nordstrand IF Fotball. Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00 Årsmøte Nordstrand IF Fotball Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00 Dagsorden 1. Åpning ved leder Thor Einar Andersen 2. Godkjenning av stemmeberettigede 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Valg av

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Årsberetning for Drøbak Sykkelklubb (DFI / Sykkel) DFI

Årsberetning for Drøbak Sykkelklubb (DFI / Sykkel) DFI Årsberetning for Drøbak Sykkelklubb (DFI / Sykkel) DFI Utarbeidet dato: Februar 2016 Side 1 av 5 1. Visjon for gruppen Skape et godt og utviklende miljø for syklister på alle nivåer. 2. Målsetning og resultater

Detaljer

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim REFERAT Deltakere: Ingar Ballo Sandum, Sigrid Ballo Sandum, Stig Rune Øyra, Lars Jakob Furunes og Hans-Christian Ristad

Detaljer

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2015 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2016 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 2.mars kl. 19:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår.

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Årsmøte 2005 3. Mars 2006 Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Vedlagt følger: Saksliste Årsmelding 2005 Regnskap 2005 Innkomne forslag Fastsettelse av kontingent Budsjettforslag

Detaljer

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

Årsmelding for orienteringsåret 2015

Årsmelding for orienteringsåret 2015 Årsmelding for orienteringsåret 2015 Til Årsmøtet i Askøy Orienteringslag 25. februar 2016 TRENINGS- OG BARNEIDRETTSKOMITEEN av Andreas og Lise Balestrand Grønbech I år har vi hatt 15 treningsløp, 9 på

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

Årsberetning Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2014 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2015 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 15. april kl. 20:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

Tromsø Cykleklubb. Årsmelding 2015

Tromsø Cykleklubb. Årsmelding 2015 Tromsø Cykleklubb Årsmelding 2015 STYRETS SAMMENSETNING Leder: Einar Bjørn Nestleder og markedsansvarlig: Tor Erling Andreassen Økonomiansvarlig: Monica Ramsvik Sekretær: Gerit Pfuhl Styremedlem: Børge

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Årsberetning KIF sykkel 2013

Årsberetning KIF sykkel 2013 1. ORGANISASJON Styret har bestått av: Formann: Nestformann: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Valgkomite: Revisor: Knut Tangen Hanne Alstad Rolf Krona Hans-Christian N. Johansen Jørn Espen Bolstad Stian

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

Antall medlemmer ca. 700 herav ca. 100 i aktivt segment: Ungdom/Junior/Elite

Antall medlemmer ca. 700 herav ca. 100 i aktivt segment: Ungdom/Junior/Elite jmfjrdaland FVi.KESK(:i,v,>,:i i-^;: i,,., Uaknr.^y/7^(,ybok,rr. / Hordaland fylkeskommune i ' ' o..,.onn - 2L::. 2011 Postboks 7900 / -iiuvnr,y^5^^^y Saksh. 5020 Bergen i I L.off. Bergen, 6. desember

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

SAKLISTE FOR ÅRSMØTET

SAKLISTE FOR ÅRSMØTET Til medlemmene i Gjemnes Sykkelklubb Batnfjordsøra, 15.03.12 SAKLISTE FOR ÅRSMØTET Det vises til innkallingen til årsmøte av 28.02.2012 Dato: 28.03.2012 Kl: 20.00 Sted: Kantinen i 2 etasje på kommunehuset,

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 SAKSLISTE 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling til Årsmøtet Valg av dirigent og referent Valg av to til å undertegne

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2012 Styret Rolle Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Navn Edvard Gundersen Christian Anholt Jarle Skaug Grete Hangerhagen (Beate

Detaljer

2016-2020. Overordnet sportsplan for Fredrikstad sykkelklubb

2016-2020. Overordnet sportsplan for Fredrikstad sykkelklubb 2016-2020 Overordnet sportsplan for Fredrikstad sykkelklubb Forord På vegne av styret i Fredrikstad sykkelklubb ble det november 2015 oppnevnt et sportsutvalg i Fredrikstad sykkelklubb. Sportsutvalget

Detaljer

Medlemsmøte 7/12/2017 kl:19:00

Medlemsmøte 7/12/2017 kl:19:00 Medlemsmøte 7/12/2017 kl:19:00 Hei alle sammen! Torsdag 7.desember 2017 kl 19.00 inviteres det til medlemsmøte på FORSTMANN. Vi i styret ønsker innpill fra dere medlemmer om hva som skal være våre satsninger

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 TØNSBERG CYKKELKLUBB

ÅRSBERETNING 2012 TØNSBERG CYKKELKLUBB ÅRSBERETNING 2012 TØNSBERG CYKKELKLUBB Årsberetningen 2012 Side: 1 TCK's STYRE OG TILLITSVALGTE FOR 2012 Valgt ved årsmøte 6. februar 2012 Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Varamedlem

Detaljer

ÅRSMELDING FOR LANGRENN/SKISKYTING 2015

ÅRSMELDING FOR LANGRENN/SKISKYTING 2015 ÅRSMELDING FOR LANGRENN/SKISKYTING 2015 1 STYRETS SAMMENSETNING: Følgende styre ble valgt på årsmøtet 18. februar 2015: Leder: Torgeir Skrede (valgt for 2 år) Styremedlem : Terje Simonsen (valgt for 1

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

Årsberetning 2017 (for sesongen 2016)

Årsberetning 2017 (for sesongen 2016) Årsberetning 2017 (for sesongen 2016) Årsberetningen er ment å gi et bilde av klubbens aktiviteter gjennom året som er gått. Vi anbefaler leserne av årsmeldingen som ønsker mer informasjon om klubben og

Detaljer

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding ÅRSMØTE 6. mars 2013 Sakspapirer og Årsmelding Dagsorden Årsmøte Stavanger Stupe Club 6. mars 2013 1. Godkjenning av innkallingen 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av referent 5.

Detaljer

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Vedtatt av årsmøtet 2. februar 2016 1. Innledning Formålet med disse retningslinjer er å bidra til at orienteringsavdelingen drives på en ryddig og

Detaljer

PROTOKOLL - KRETSTING 2013

PROTOKOLL - KRETSTING 2013 PROTOKOLL - KRETSTING 2013 NORD-NORSK SKØYTEKRETS Tid og sted: Møtet ble avhold på Rica hotell i Harstad, lørdag 4. mai. Kl 11.00 Til stede: Fra styret - Janniken Høybakk, Gunnar Lødding og Geir Hestad

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Årsberetning 2015 Tønsberg Cykkelklubb TCK. Årsberetning 2015. Tønsberg cykkelklubb TCK

Årsberetning 2015 Tønsberg Cykkelklubb TCK. Årsberetning 2015. Tønsberg cykkelklubb TCK Årsberetning 2015 Tønsberg Cykkelklubb TCK Årsberetning 2015 Tønsberg cykkelklubb TCK Styrets sammensetning: Funksjon Navn Leder Frode Stendahl Nestleder Bjørn Arild Øhre Kasserer Inger Ness Sekretær Linda

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 www.stokkeil.no epost:ski@stokkeil.no Styret. Roller Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportslig leder Styremedlem - Skileik Varamedlem Varamedlem - Uteanlegget

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 2013 Harstad Cykleklubb Tirsdag 19. februar 2014 Rica Hotell

Protokoll fra årsmøte 2013 Harstad Cykleklubb Tirsdag 19. februar 2014 Rica Hotell Protokoll fra årsmøte 2013 Harstad Cykleklubb Tirsdag 19. februar 2014 Rica Hotell Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 38 stemmeberettigede ved starten av møtet. 4 stk ikke stemmeberettiget

Detaljer

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård Årsberetning for Stokke IL, håndballgruppa 2009 1. Organisering. Styret har denne sesongen bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder AMD. Leder Dommerkontakt Espen Hansen Ivan Johansen

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

Forslag: Ny organisasjonsstruktur i Bingsfoss sykkelklubb fra 2015

Forslag: Ny organisasjonsstruktur i Bingsfoss sykkelklubb fra 2015 Ny organisasjonsstruktur i Bingsfoss sykkelklubb fra 2015 Leder (administrativt ansvar/ økonomi og sponsing) Sekretær (knyttet til arrangement- og utstyr) Nestleder (sportslig ansvar) Kasserer Lavterskel

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Høstgasshuku Bergen 26. 29. November 2009

Høstgasshuku Bergen 26. 29. November 2009 Høstgasshuku Bergen 26. 29. November 2009 Årets høstgasshuku ble som vanlig avviklet i Framohallen. Årets arrangement var blitt tildelt Nordås Karateklubb. Etter en god mobilisering av klubbens styre,

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 Tidspunkt: 05 03 2015 Sted: UKI Arena Tilstede: 12 Stemmeberettige medlemmer Referent: Tove Irene Jonas Åpning Leder Ole Kristian Wiig ønsket velkommen

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

ÅRSBERETNING 1. januar desember 2015

ÅRSBERETNING 1. januar desember 2015 ÅRSBERETNING 1. januar 2015 31. desember 2015 BERETNING FOR PERIODEN 1. januar 2015 31. desember 2015 Styret: Leder Erik Riis Nestleder Kjetil Standal Styremedlem Sigurd Heier Styremedlem Bjørn Keiserud

Detaljer

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 28. mars kl.

Detaljer

Årsmelding for orienteringsåret 2016

Årsmelding for orienteringsåret 2016 Årsmelding for orienteringsåret 2016 Til Årsmøtet i Askøy Orienteringslag 7. mars 2017 TRENINGS- OG BARNEIDRETTSKOMITEEN Av Lise Balestrand Grønbech Treningsløpene har vi år også hatt bra oppmøte på. Fordelt

Detaljer

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb Årsberetning for Værnes NTN Taekwon- Do Klubb 2013 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen

Detaljer

Årsberetning. Strand karateklubb

Årsberetning. Strand karateklubb Årsberetning Strand karateklubb 2016 1 Styrets sammensetning Leder: Kjell Vidar Hantho Styremedlemmer: Gunn Hauge Voster (materialforvalter), Vibeke Bolme (kasserer, sekretær) og Ragnhild Kvist (ungdomsrepresentant).

Detaljer

Bingsfoss sykkelklubb Organisasjonsplan

Bingsfoss sykkelklubb Organisasjonsplan Bingsfoss sykkelklubb Organisasjonsplan Vedtatt første gang på årsmøte XX.02.15 (Vedtatt i endret form, sist på årsmøte xx.02.16) Visjon Bingsfoss sykkelklubb skal være den fremste sykkelklubben for barn,

Detaljer

Nyhetsbrev Januar 2008

Nyhetsbrev Januar 2008 Nyhetsbrev Januar 2008 Godt nytt karateår! Treningstider uke 2 og 3 Viktige hendelser denne måned: 7. januar Første treningsdag 21. januar Oppstart nybegynnerkurs Mandager: Tirsdager: Torsdager: 19-20.30

Detaljer

Årsmelding HSV Fotball 2015

Årsmelding HSV Fotball 2015 Årsmelding HSV Fotball 2015 Styrets årsberetning 2015 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Gunnar Koren Monica Fleisje Morten Westby Christin Westby Tor-Arne

Detaljer

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Postboks 357 4349 BRYNE BANKGIRO : 3325.05.03259 STIFTET 1976 ÅRSMØTE I BRYNE TENNISKLUBB 2014 ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Side 1 av 7 Årsmøte i Bryne Tennisklubb 2014 Klubbhuset onsdag 18 februar

Detaljer

Årsmøte i FAU Stokmarknes skole 6. april 2016

Årsmøte i FAU Stokmarknes skole 6. april 2016 1 Årsmøte i FAU Stokmarknes skole 6. april 2016 Innholdsfortegnelse 1. Valg av møteleder og referent... 1 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden... 1 3. Årsberetning... 1 4. Regnskap... 3 5. Budsjett...

Detaljer

Referat møte i GU-BMX Fredag 6. februar 2015 kl. 16:00. Quality Airport Hotel Gardermoen

Referat møte i GU-BMX Fredag 6. februar 2015 kl. 16:00. Quality Airport Hotel Gardermoen Referat møte i GU-BMX Fredag 6. februar 2015 kl. 16:00 Quality Airport Hotel Gardermoen Saksliste: 1. Godkjenning av møtereferat fra sist møte Møtereferatet er godkjent. 2. Gjennomgang av Klubbledermøtet

Detaljer

Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2016

Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2016 Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2016 1 STYRETS SAMMENSETNING: Følgende styre ble valgt på årsmøtet 22. februar 2016: Leder: Styremedlemmer: Sportslig ansvarlig: Økonomi ansvarlig Valgkomite: Torgeir

Detaljer

Valdres Flyklubb Modell, v/sekr. Jo Grini, Oslovegen 1097, 2910 Aurdal Leder: Geir Atle Kjørli, Tlf: Web:

Valdres Flyklubb Modell, v/sekr. Jo Grini, Oslovegen 1097, 2910 Aurdal Leder: Geir Atle Kjørli, Tlf: Web: Valdres Flyklubb Modell, v/sekr. Jo Grini, Oslovegen 1097, 2910 Aurdal Leder: Geir Atle Kjørli, Tlf: 91105265 Web: www.vfkm.no, Email: post17@vfkm.no Årsmøte i Valdres Flyklubb (Modellgruppa) Leira 06.02.17

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

Oppstartsmøte LK Nordland den 30.5.2013

Oppstartsmøte LK Nordland den 30.5.2013 Tid/sted: 30.5.2013 kl. 18.00 Bodø(Norconsult sine lokaler ) Deltakere: I Bodø: Lena Cecilie Pedersen, Marit Elveos Skype: Elin Abelsen(Mosjøen), Marte Glad Remen (Stokmarknes), Åke Holmstrøm (Fauske)

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Invitasjon juni 2016

Invitasjon juni 2016 Invitasjon 19. 26. juni 2016 Bodø Ck har gleden av å invitere til NM Landevei 2016. Vi ser frem til, i fellesskap, å kunne tilby en mesterskapsuke til glede for ryttere, støtteapparat, kommissærer, publikum,

Detaljer

Foreldremøte Skeid Junior Lokal. Januar 2015

Foreldremøte Skeid Junior Lokal. Januar 2015 Foreldremøte Skeid Junior Lokal Januar 2015 Agenda Sportslig opplegg for 2015 treninger og treningshelg, treningskamper i vinter, sommerserie, cuper Administrativt opplegg for 2015 Støtteapparat, Økonomi,

Detaljer

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen.

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle idrettslagets

Detaljer

Morgendagens helter-rittet 2014

Morgendagens helter-rittet 2014 Morgendagens helter-rittet 2014 Norges Cykleforbund, Arctic Race of Norway og Statoil har gleden å invitere til en spennende konkurranse mellom Regionslag bestående av juniorer søndag 17. august i Tromsø.

Detaljer

Saksliste for årsmøtet i Fotballgruppa

Saksliste for årsmøtet i Fotballgruppa Saksliste for årsmøtet i Fotballgruppa Mandag 13.03.2012 kl. 19.00. Stad: Meland Aktiv 1. Velja møtedirigent. 2. Velja møtereferent. 3. Godkjenna årsmøteinnkallinga. 4. Godkjenna dagsorden. 5. Handsama

Detaljer