ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL Foto: Simon Vinnes

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Innkalling 1. Styrets oppsummering 2. Styret Styrets sammensetning 2.2. Styrearbeid 2.3. Representasjon 3. Sportslig aktivitet 3.1. Generelt 3.2. Deltakelse i mesterskap 3.3. Egne arrangement 4. Økonomi 4.1. Generelt 4.2. Sponsorer 4.3. Dugnader 5. Medlemmer 5.1. Lisenser 5.2. Overganger 5.3. Dommere 5.4. Utmerkelser 6. Beretning fra aldersbestemte klasser 7. Beretning fra seniorgruppen 8. Beretning fra veterangruppen 9. Rapport fra foreldrelaget Vedlegg: 1 Resultater Aldersbestemte klasser 2 Resultater Junior/Senior 3 Resultater Veteraner 4 Fana IL Sykkelgruppen, formenn i gruppen 5 Medaljer i Norgesmesterskap og Nordiske Mesterskap 6 Diverse resultater 7 Budsjett 2012, regnskap 2012, budsjett 2012 Fana IL Sykkel Side 2 av 20

3 ÅRSMØTE 2012 TID: Mandag 11. februar 2012 Kl STED: Slåtthaug (første etasje) SAKSLISTE: 1. Åpning, velkomst v/leder Georg Reidarsen 2. Godkjenning av innkalling 3. Valg av dirigent 4. Valg av referent og to representanter til å underskrive protokoll 5. Godkjenning av saksliste 6. Behandle og godkjenne årsrapport 2012 (m/vedlegg) 7. Fremleggelse av regnskap 2012 (m/vedlegg) 8. Behandle evt innkomne forslag 9. Vedta budsjett for Valg av nytt styre 11. Valg av representanter til HCK Kretsting 12. Avslutning av leder Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende innen mandag 4. februar kl. 1200, e-post: Årsrapport 2012 vil være klar på vår hjemmeside fra 4. februar. Sørås 9. januar 2013 For styret i Fana IL Sykkelgruppe Georg Reidarsen leder Fana IL Sykkel Side 3 av 20

4 1. STYRETS OPPSUMMERING I likhet med de siste årene har et hovedmål for styret vært å ha kontroll på økonomien. Dette har vi lykkes med (se punkt 4 + budsjett og regnskap 2012). I tillegg har vi dette året prioritert aldersbestemte og våre juniorer. Kasserer, Sjur Hopland, har gode rutiner for økonomien og ved utgangen av 2012-sesongen har vi, som i fjor, god oversikt over økonomien i gruppen. Men, det er svært viktig at arbeidet med å ha oversikt over økonomien fortsetter og ikke minst arbeidet med å skaffe inntekter/sponsorer. Vi er ellers svært fornøyd med å ha Sykkelsenteret AS med som støttespiller og sponsor. I 2012-sesongen har Fana IL Sykkelgruppe prioritert aldersbestemte samt våre juniorer (Thea Skavhellen, Roger Dale og Ole Andre Austevoll). Vi har også vært aktive på arrangementssiden, med en rekke ritt i kretsen samt terrengrittet Sykkel Rett Vest og familieløpet Byens Beste Sykkeltur. Dessverre måtte turrittet Gullfjellet Rundt avlyses da værgudene ikke var på vår side tidlig i mai måned. Vi forsøkte å avvikle løpet på høsten, men grunnet lite påmelding ble heller ikke det noe av. I 2012 har Fana vært med på alle Norgescupene og rankingrittene som ble arrangert i forbindelse med Norgescupen. Junioren Ole Andre Austevoll leverte årsbeste da han tok en 8. plass under siste runde av Norgescupen i Grenland, Systemkjøkken Grand Prix. Kjetil Ingvaldsen har hatt ansvaret for juniorene Ole Andre Austevoll og Roger Dale. Disse to samt Dan Erik Hansen, Espen Andre Halsne, David Desa og Simen Skauge Størksen vil sesongen 2013 utgjøre elitelaget. Hovedtrener er Knut Bøe og hjelpetrener er Kjetil Ingvaldsen. Knut Bøe vil ha den samme rollen for juniorene. Deres hjelpetrener er Gunnar Eidsheim. Juniortroppen består i 2013 av Sverre Dyngeland Vik, Magnus Jønsson, Daniel Bergesen, Olve Offernes Rusten og Lars Kristian Eidsheim. Blant de aldersbestemte har antallet medlemmer vært nokså stabilt. Gruppen lider fremdeles under av at man ennå ikke har lykkes med å skaffe en fast hjelpetrener. I siste halvdel av sesongen fikk man bedre organisering av treningen for de yngste med hjelp av foreldre. Denne ordningen, der foreldre er mer på trening, vil fortsette i I 2012 var det litt flere som stilte på ritt enn tidligere, men vi oppfordrer flere av de aldersbestemte til å stille på ritt. I 2012 var våre aldersbestemte til stede på de aller fleste ritt i kretsen. I tillegg var flere med på UL/UM i Skien samt Eidsvoll, Østfold, Tønsberg, Rogaland og U6. En rytter (Sverre Dyngeland Vik) var også med i Youth Tour i Danmark og Ringerike Petit Prix. I 2013 er planen å delta i UL/UM, U 6 (?) og flere utenbysritt. Det arrangeres mange ritt i kretsen og målet er som nevnt å få flere av de aldersbestemte til å være med på disse. Erik Stenseth har ansvaret for våre åringer og gjør en utmerket jobb. Jenteandelen blant de aktive er fortsatt lav. Det er av stor betydning at disse får god støtte i videre satsning, og at gruppen arbeider videre for økt jenterekruttering til sporten. Fana IL Sykkel Side 4 av 20

5 I veteranklassen har vi også hatt jevnt god aktivitet, med flere nyinnmeldinger. Fana er med og gjør seg bemerket på de fleste kretsrittene i veteranklassene, og også på mange av turrittene. I 2013 stiller man også lag i den nye lagkonkurransen i Bergen Voss. Veteranene har hatt møter og treningsiveren er stor. Veteranene har også vært flinke til å stille opp som vakter og lignende ved våre arrangement. Representanter fra sykkelgruppen (nevnes bør Steinar Remme, Rune Torkildsen og Frode Nyhammer) er fremdeles svært delaktig i arbeidet med å få VM på sykkel til Bergen i Fortsatt er sykkelgruppens økonomi avhengig av frivillig dugnadsinnsats. Dugnadene (herunder også våre ritt) har spesielt stor betydning derfor er det viktig at alle er med og bidrar med sitt her. Tusen takk til foreldreutvalget, som også i 2012 har gjort en stor innsats med å lage gode sosiale rammer på rittene og medlemsarrangementene våre. Som tidligere år er det til tider vanskelig å avvikle egne arrangement/ritt. Det er ikke alltid like enkelt å skaffe nok vakter, men takket være iherdig innsats klarer vi det til slutt. I tillegg øker trafikken og sikkerheten er kritisk. Før sesongstart hadde gruppen et møte med Statens Vegvesen og politiet i Fana. Under Rådalen Rundt, Sykkel Rett Vest og Fana 2 dagers hadde politiet tjenestemenn tilstede. Noe som var til stor nytte ved avviklingen av disse arrangementene. Ulempen er at dette koster penger og gruppen søkte derfor Bergen kommune om å få refundert disse utgiftene, samt utgifter i knyttet til Røde Kors. Dessverre fikk vi avslag, men ble oppfordret til å søke på nytt igjen i Styret har vært fulltallig gjennom hele perioden, med til sammen 4 møter gjennom sesongen. Vi har sendt representanter fra sykkelgruppen til kretsmøte i HCK, Forbundstinget og rådsmøter i Fana IL hovedlaget Styret og rytterrepresentanter i Fana IL Sykkelgruppen takker alle for flott innsats i 2012-sesongen! Georg Reidarsen, Erik Stenseth, Sjur Hopland, Brit Dyngeland, Nils Einar Grutle. Fana IL Sykkel Side 5 av 20

6 2. STYRET Styrets sammensetning På årsmøtet 20.januar 2012 ble det valgt nytt styre for år Leder: Georg Reidarsen Nestleder: Erik Stenseth Styremedlemmer: Brit Dyngeland Nils Einar Grutle Sjur Hopland - valgt for 1 år - Valgt for 2 år - Valgt for 2 år - Ikke på valg - Valgt for 2 år Varamedlemmer: Jørgen Hansen Rune Torkildsen Valg komité 2012: Georg Reidarsen Nils Einar Grutle - velges for 1 år - velges for 1 år - velges for 1 år - velges for 1 år 2.2 Styrearbeid Det har vært innkalt til 4 styremøter. Arbeidet i styret var fra begynnelsen av 2012-sesongen fordelt med følgende oppgaver: Leder: Georg Reidarsen Styremedlem Sekretær: Georg Reidarsen Styremedlem Dugnadsansvarlig: Brit Dyngeland Styremedlem Sportslig Koordinator Erik Stenseth Styremedlem Materialforvalter: Erik Stenseth, Styremedlem Sponsoransvarlig Nils Einar Grutle Styremedlem Kasserer: Sjur Hopland Styremedlem Presseansvarlig (adm.saker): Arbeidsutvalg for foreldregruppen: Georg Reidarsen Brit Dyngeland Fana IL Sykkel Side 6 av 20

7 Saker som har vært til behandling i styret i Sykkelgruppen sesongen 2012: Årsmøtet Overlapping fra forrige styre Budsjett 2012 Drift av Fana Sykkel web Arrangere medlemsmøter: trenermøte, ryttermøter, evalueringsmøte, sesongavslutningsfest, julemøte Produsere stoff til FanaVarden Deltagelse ved årsmøte Fana IL, årsmøte Hordaland Cykle Krets Dugnader Økonomi Klubbil / Langtidsleie fra Møller Bil Åsane Sponsorarbeid /Sponsorplan /Sponsorutvalg Planlegge sykkelritt i 2012 Sportslig aktivitet Trenere for gruppene Lisenser Drakter Aktivitetsplan Kurs Rekrutteringsarbeid Dommere i klubben Overganger Utstyr Tilrettelegging/arrangering av egne ritt 2012 sesongen Utarbeide reiseplan for juniorgruppen og aldersbestemte Søknader om sponsorpenger fra ulike hold Søknad om penger fra ulike fond Treningsleir til Mallorca Foreldrearbeid /-utvalg Rytteravtale/kontrakt Kommissærkurs Tour of Norway for Kids Sponsorkontrakter På årsmøtet 11. februar 2012 er det 1 styremedlem, 2 varamedlemmer som står på valg. Valgkomiteen har i oppgave å skaffe nye personer som er villige til å være med i styret for 2012 sesongen. Det er viktig å få med personer som er villig til å stå på for gruppen. PwC har dette året ført regnskapet for Sykkelgruppen. Samarbeidet fungerer ved direkte kommunikasjon mellom regnskapsbyrået og gruppens kasserer, som leverer bilagene iflg. hovedlagets krav til gruppene. Fana IL Sykkel Side 7 av 20

8 Styret har vært representert på følgende arrangementer i Fana IL: Årsmøtet og Rådsmøter. 2.3 Representasjon Klubben har i 2012 hatt følgende representasjon i andre organer: Hordaland Cyklekrets: Leder HCK: Rune Torkildsen Representanter på Kretstinget 24. mars 20112: Erik Stenseth Georg Reidarsen Norges Cykleforbund: Representanter på forbundstinget 25. februar og 26. Februar: Cato Norbeck Rune Torkildsen Frode Nyhammer GU Landevei: Disiplinær- og saksjonsutvalg: Rune Torkildsen Cato Norbeck (varamedlem) Fana IL Hovedlaget: Leder i Hyttestyret: Utleiekontakt Hyttestyret: Medlem hyttestyret: Formann valgkomiteen: Medlem hederstegnkomiteen: Revisor Gubbelaget: Harald Eriksen Sverre Urheim Lie Roald Vik Sverre Pettersen Ragnhild Tombre Pettersen Bjørn Dag Norbeck Fana IL Sykkel Side 8 av 20

9 3. SPORTSLIG AKTIVITET 3.1 Generelt Oppmennene har vært bindeledd mellom styret, trener og utøvere. De sørger bla for det praktiske omkring reiser, treningsleire og påmelding. Sportslig ledelse 2012-sesongen: M Junior Trener Kjetil Ingvaldsen Aldersbestemte Trener Erik Stenseth Oppmann Georg Reidarsen Rytterne i klubben har i år deltatt på treningsleir i regi klubben: Mallorca (junior) Samling i regi kretsen: Samling Jondal Også i år var vi lokalarrangør av Tour of Norway for Kids. Arrangementet ble holdt på Bryggen 22. juni i forbindelse med NM gateritt. Dette ble et populært arrangement med ca. 300 deltakere i alderen 5-14 år. Klubben har god kontakt med Interspons/NCF, og dette arrangementet ønsker vi å fortsette med. Det vises ellers til beretningene fra aldersbestemte, senior og veteran under pkt. 6, 7 og Deltakelse i mesterskap Aldersbestemte og junior/seniorryttere har deltatt i lokale (KM) og nasjonale mesterskap (UM). Juniorene deltok i NM. Se ellers egne beretninger pkt. 6 og 7. Fana IL Sykkel Side 9 av 20

10 3.3 Egne arrangement. For året 2012 er det blitt avholdt følgende sportslige arrangement i klubbens regi: Påmeldte Dato Ritt Aldersb. Jun / sen Veteran Totalt Rådalen rundt Fanafjellet Opp Byens Beste Sykkeltur Sykkel Rett Vest Fana tempo Lønningrittet Ytrebygda rundt Fanahytten Opp SUM Turrittet Gullfjellet Rundt som etter planen skulle bli arrangert 6. mai hadde 270 påmeldte deltagere. Dvs ca 30 deltagere mer enn i Alle våre aktive ritt, med unntak av Ytrebygda Rundt, hadde en økning i antall påmeldte Vi retter en stor takk til alle som har hjulpet til i forbindelse med de ulike rittene. Tilbakemeldingene vi får, fra både aktive og ledere, viser at arrangement er noe Fana IL sykkelgruppen "kan". I 2013 vil Fana fortsette som medarrangør av Gulfjellet Rundt sammen med CK Henie. I tillegg vil vi arrangere rittene; Sykkel Rett Vest og Byens Beste Sykkeltur sammen med Sykkelsenteret AS. Disse tre løpene er arrangement vi har stor tro på og vil kunne bidra økonomisk til gruppen. Vi vil naturligvis avholde våre tradisjonsrike aktive lokale løp og gruppen vil nok på en eller annen måte bli involvert i Norgescuprunden som arrangeres av kretsen i juni måned. Fana Tempo, Lønningen Rittet og Ytrebygds rundt ble også i år arrangert som en tre ritts helg den første helgen i september under navnet Fana 2-dagers. Fana Tempo gikk lørdag morgen, Lønningen rittet lørdag ettermiddag. Tilbakemeldingene vi fikk etter denne helgen var veldig positive. Erfaringene tilsier at det er et stort apparat som skal fungere for å få et slikt arrangement vel i havn, og på samme måte som for Sykkelfestivalen kreves en stor gruppe positive funksjonærer. Takk til alle som bidro til et godt resultat. Fanahytten Opp, ble arrangert for 36. gang. I år var vi tilbake i god gammel tradisjon da dette var siste løp i kretsen. Vi i Fana Sykkel er stolte av våre rittarrangement. I møte med de andre klubbene vektlegger vi dette og arbeider for å motivere andre klubber til å øke aktiviteten når det gjelder konkurranseritt. Vi ser ofte at turritt vektlegges på bekostning av konkurranseritt av god kvalitet for de yngre. Fana IL Sykkel Side 10 av 20

11 4. ØKONOMI Årsresultat Sykkelgruppens driftsresultat for 2012 viser ett overskudd på kr ,- mot budsjettert underskudd på Årsresultat etter finans viser ett overskudd på kr ,-. I 2012 ble det kostnadsført noen bilag som hørte til 2011 (etterslengere) og det har i slutten av januar kommet inn en faktura fra Politiet for vakthold ved tre ritt pålydende og en faktura fra hovedlaget for andel medlemskontigent på som ikke var kommet kasserer i hende. Det reelle resultatet for 2012 er dermed lavere enn hva regnskapet viser (ca ). Vi har ikke lyktes med å få refundert noe av politikostnadene fra kommunen. Kassebilen ble solgt i år for , noen kostnader knyttet til salg. Driftsinntekter Totale driftsinntekter for 2012 ble kr mot budsjettert kr ,-. Fana idrettslag fikk ny regnskapsfører i Dette kom sent i gang. Kasserer fikk også en ny kontoplan å forholde seg til. Hovedlaget ønsket at vi skulle legge budsjettet inn i regnskapssystemet som vi nå benytter. Dette ga litt utfordringer for kasserer siden det var mange nye kontoer som det nå skulle føres mot. Etter beste evne måtte kasserer konvertere det budsjett som ble vedtatt på forrige årsmøte inn i den nye kontoplanen. Blant annet måtte enkelte poster fra det vedtatte budsjett splittes på flere konti. Som følge av dette vil det være litt utfordrende å sammenligne det vedtatte budsjett mot det som nå fremlegges post for post, men totalsummene stemmer. Den nye kontoplanen har også medført litt utfordringer for kasserer når det gjelder kontering av bilag; i etterkant ser en at enkelte bilag kunne vært ført mot andre konti. Dette har vært en læreprosess og vi begynner nå å få god kontroll. Neste års budsjett og regnskap vil kunne følges opp i større detalj gjennom året og vi vil kunne ha bedre kontroll på utvikling av inntekter og kostnader etter hvert kvartal. Vi benytter nå prosjektkoder for en del av føringene. Dette gir oss bedre kontroll på hva de forskjellige aktiviteter koster oss: Vi har bl.a. brukt på: Aldersbestemte: Junior: Bil inkludert forsikringer og bompenger koster oss ca Ritt-overskudd: Rådalen Rundt ga ca Rett vest ga ca Fana 2-dagers ga ca Driftskostnader Sykkelgruppens driftskostnader for 2012 ble kr ,- mot budsjettert kr ,-. Fana IL Sykkel Side 11 av 20

12 Gjeld og Egenkapital Sykkelgruppens egenkapital er ca ,- Balansen viser in post på ,- betegnet som «differanse IB» Denne er ikke avklart med regnskapsfører. Kasserer har bedt om svar på hva dette er. Vi har kortsiktig gjeld på ca. 200,- Dette er grunnet noen feilføringer knyttet til utbetalt lønn. Det jobbes med å avklare dette med regnskapsfører. For detaljer vises det til vedlagte resultatregnskap samt balanse. Sjur Hopland Kasserer. 4.2 Sponsorer Fana Ils hovedsponsorer: MX SPORT LAGUNEN SPAREBANKEN VEST Sykkelgruppens sponsorer i 2012: SPORTPARTNER A/S (Corratec, Look og Continental) SQUEEZY SPORTS NUTRITION MØLLER BIL LAGUNEN STORSENTER SYKKELSENTERET AS SPAREBANKEN VEST Fana IL Sykkel Side 12 av 20

13 4.3 Dugnader Vi har i sykkelsesongen 2012 arrangert våre faste ritt samt nyskapningene Sykkel Rett Vest og Byens Beste Sykkeltur og hatt en to dugnader: Oversikt over antall timer som er lagt ned i forbindelse med sykkelritt arrangert av Fana Sykkel. Det er her regnet med vakthold og andre personer som er sentrale for avvikling av rittene. Tid til forberedelse og etterarbeid er ikke tatt med. Tidspunkt Ritt Bemanning Antall timer Rådalen rundt 29 pers 134 timer Fanafjellet Opp 14 pers. 31 timer Tour of Norway for kids 10 pers. 40 timer Rett Vest/Beste sykkeltur 38 pers. 430 timer Fana tempo 14 pers. 50 timer Lønningrittet 27 pers. 133 timer Ytrebygda Rundt 29 pers. 155 timer Fanhytten Opp 30 pers. 94 timer Samlet antall dugnadstimer i forbindelse med gjennomføring av egne ritt 1067 timer Dugnadstimer lagt ned i forbindelse med dugnader som Fana IL Sykkelgruppen har påtatt seg. Tid til forberedelser av dugnadene er ikke tatt med: Tidspunkt Dugnadsted Bemanning Antall timer Europris, varetelling 20 pers. 120 timer April September Bossplukking 12 pers. 108 timer Samlet antall dugnadstimer brukt til inntektsgivende dugnader 228 timer I 2012 har vi hatt to dugnader. Styret vil rette en stor takk til alle som stiller opp og gjør en innsats på dugnader. Dette bidrar til at klubbens syklister kan delta på ritt også utenfor kretsen. Vi vil også takke for positiv innstilling og flott gjennomføring av dugnadsarbeidet som utføres i forbindelse med våre sykkelritt. Dette er et viktig arbeid som er en forutsetning for å arrangere trygge og sikre ritt for våre syklister. Fana IL Sykkel Side 13 av 20

14 FANA IDRETTSLAG 5. MEDLEMMER 5.1 Lisenser Klasse Menn Landevei Msen A Msen B M Elite pro MSen Elite MSen U M M Jun M M M M M M-sum Kvinner Landevei K Sen K K Jun K K K K K-sum Terrengsykling Terreng Total Aktive Medlemmer AKTIVE Total Passive Medlemmer PASSIVE Totalt antall medlemmer i Sykkelgruppen TOTAL Fana IL Sykkel Side 14 av 20

15 Antall betalende medlemmer i Sykkelgruppen i 2012 sesongen er 129, herav 54 med aktiv lisens. Det er flere av veteranene som ikke har løst aktiv lisens da de ikke kjører aktive ritt. I tillegg deltar de i få turritt. Men, de er til dels med på treningene og vil være en del av et treningsfellesskap. 2 medlemmer har livsvarig medlemskap. 5.2 Servicelisenser I 2012 har det blitt løst 1 servicelisens: Kjetil Ingvaldsen. 5.3 Overganger Til Fana: Espen Andre Halsne (Hardanger SK), David Desa (BCK), Dan Erik Hansen (BCK), Lars Kristian Eidsheim (Austevoll SK) og Ole Johannes Stigen (BCK) 5.4 Kommissærer i klubben Blant medlemmene i klubben har det i sesongen 2012 vært 9 kommissærer: UCI Nasjonal Elite: Nasjonal kommissær NCF: Regoinal kommissær NCF: Måldommere: Rune Torkildsen Turid Foss og Camilla Frederich Ivar Grape Arnesen, Merete Arnesen og Andre Roger Garman Martin Tvedt, Eirik Salvesen Lie og Sverre Urheim Lie Klubben trenger flere kommissærer for å opprettholde god kvalitet på rittene våre og ikke minst ikke slite ut de kommissærene vi har, og må fortsatt vektlegge rekruttering her. For ryttere som legger opp aktiv satsing bør funksjoner som kommissærer og trenere være aktuelle. Det er stort behov for kommissærer og våre kommissærer har hatt rikelig med oppgaver i 2012-sesongen. Vi vil takke våre kommissærer for den innsatsen de har gjort på våre egne og i andre klubbers ritt! 5.5 Utmerkelser Årets rytter 2012: Årets rytter i aldersbestemte klasser 2012: Roger Dale Daniel Bergesen Fana IL Sykkel Side 15 av 20

16 6. BERETNING FRA ALDERSBESTEMTE KLASSER SESONGEN 2012 Etter en lang og kald vinter startet sesongen med kick-off med samling på Austevoll For andre året på rad ble det en super samling, med godt vær og mye god trening Antall ryttere i 2012 sesongen har vært noenlunde stabil, noen frafall og noen nye rekrutter Vi fortsetter det gode treningsarbeidet som ga seg utslag i både fremgang og resultater Miljøet i gruppen er noe vi jobber målrettet med, og vi synes selv vi er på riktig vei Målet med treningene og opplegget er først og fremst at utøverne synes det er kjekt å trene, og at de ønsker å komme på trening. Vi hadde i sesongen 2012 en veldig fin gjeng i M Disse har også vært pådrivere og forbilder for de yngre utøverne. Resultatmessig kan det vel også sies at denne gjengen sto for de beste resultatene jevnt over, selv om vi hadde mange fine resultater blant de yngste også. Deltakelse på ritt har vært noe varierende. En mer eller mindre fast stamme har deltatt på stor sett alle kretsritt, samt utenbysritt. Et mål for sesongen 2013 er helt klart å få flere til å kjøre flere konkurranser, slik at vi markerer vårt nærvær i kretsen. Det ser veldig lovende ut med tanke på sesongen 2013, selv om vi akkurat nå opplever et stort hull i M15-16 da alle M15-16 i 2012 er blitt juniorer. Derimot opplever vi en økt tilstrømming i de yngste klassene, noe som er i tråd med klubbens tanker om å bygge opp nedenfra. Fortsetter dette tilsiget av unge utøvere går klubben fine tider i møte. Vi har noen spennende utøvere i flere klasser som det forventes mye av den kommende sesongen. Vi gleder oss alle til snøen forsvinner og veiene ligger bare foran oss Sykkelhilsen Erik Stenseth Fana IL Sykkel Side 16 av 20

17 7. BERETNING FRA JUNIOR 2012 Ryttere junior: Vi hadde 3 juniorsyklister i 2012 (Thea, Ole Andre og Roger). Treningen har godt veldig bra.de gjør en god innsats begge to. De var blant annet på to treningsleire. Begge på 2 uker. Den ene sto de for selv og en i regi Fana. Turen som Fana sto for gikk til Mallorca i begynnelsen av mars. Flyturen gikk bra men dessverre fikk vi ikke bagasjen med sykler før mandagen så for noen ble det alternativ trening mens noen leide sykler. De reisende var Roger Dale, Ole Andre Austevoll, Sverre Dyngeland og Kjetil Ingvaldsen som trener/leder. Første uken var været nydelig. Andre uken begynte ikke så bra med litt regn mandagen. Tirsdagen regnet det og vi vurderte å gå ut seinere, men etter å sett på værmeldingen gikk vi ut til vanlig tid. Da vi kom til en liten by sto det 7grader,vi trodde ikke det var sant. Men guttene viste veldig god moral og gjennomførte treningen etter planen. Kan love det ikke hadde vært så mange andre aktive syklister som hadde gjort det samme. Etter hvert ble været bedre og vi fikk en veldig bra treningsleir. Ellers var bofasilitetene veldig bra og maten god. Vi er godt fornøyd med turen. Vi startet NC- med Sandnes. Lørdagen var det rundbane ute på Jæren. Mye vind og sesong start gjorde at det ble en tøff start. Ole brøt mens Roger fullførte. Søndagen var det fellesstart i Sandnesområdet. Ole som sikkert ikke var helt fornøyd med lørdagen gikk etter hvert i solobrudd og kjørte veldig bra. Dessverre var det litt for langt opp men en god revansj på lørdagen. Roger kjørte også bra men det ble litt tøft mot slutten men fullførte. Neste NC-løp var Eidsvoll.Her startet de helgen med tempo. Dessverre fikk Roger løpet ødelagt av en idiot av en dommer som ikke godkjente drakten hans selv om den var godkjent av en annen dommer. Til tross for det kjørte han veldig bra. Søndagen var det felles og Roger kjørte veldig bra men dessverre fikk han kramper og brøt løpet med et par runder igjen. Thea fra skøytegjengen deltok også men jeg husker ikke helt hvordan det gikk. Det var første gang jeg hilste på henne. En hyggelig jente som var med oss på flere løp. Neste store utfordring var NM felles på hjemme bane. Her stilte begge to men for Ole som hadde hatt en tung tid i forkant ble det litt for tøft selv for han og brøt etter en runde. Roger kjørte veldig bra og hang med til det gjenstod noen få runder. Tempoen gikk greit. Gateløpet gikk ikke så bra men det var første gangen Roger kjørte et gateløp og det tar noen løp å komme inn i. Alt i alt et NM som forventet ut fra forutsetningene. Thea deltok også i NM og kjørte veldig bra, spesielt på gateløpet. Neste NC-løp var Trondheim, der var ikke jeg med så jeg husker ikke hvordan de kjørte der. Neste løp var NC-løp i Oslo. Her kjørte bare Roger og Thea. Begge kjørte veldig bra og fortsatte den gode fremgangen. Jeg har ikke helt oversikten for de siste løpene men Ole var tilbake i godt slag og kjørte veldig bra og Roger var veldig aktiv og jobbet veldig bra for laget. Nytt i år er en enda bedre satsing på laget. Knut Bøe har kommet inn på trener siden sammen med meg og Cato jobber godt i kulissene. Laget har økt til 6 stk U23/senior pr idag.4 U23 og 2 senior. Opplegget er veldig bra. De trener veldig bra og har alt hatt to samlinger. En på hytten til Knut og nå nettopp en treningshelg på Hemsedal. Stemningen er meget god og de ser frem til første treningsleir på Mallorca. Kort så ser jeg frem til sesongen, selv om vi ikke skal ha de høyeste forventningene. Fanas rytter i kontinentallaget Team Joker Merida, Sondre Gjerdevik Sørtveit, hadde en god sesong med bl.a en 12. plass i NM fellesstart, seier i siste runde av Norgescupen (Systemkjøkken GP) og en sterk 6. plass sammenlagt i Rhône-Alpes Isère Tour. Fana IL Sykkel Side 17 av 20

18 8. BERETNING FRA VETERANGRUPPEN SESONGEN 2012 Veterangruppen i Fana er i vekst. Stadig flere melder seg på fellestreninger og det kan etter hvert se ut som vi bør systematisere denne gruppen noe mer. Vinterstid har vi lite organiserte aktiviteter, men ved påsketider tar utetrening seg opp og fellesdager er tirsdag og torsdag. Alle registrerte veteranryttere deltar som vakter i forbindelse med Fana ritt og det blir i 2013 utarbeidet et visst samarbeid med trenere for rekrutter og aldersbestemte. Interesserte veteraner vil få noe treningsansvar for ryttere i ungdomsgruppen. Dette for å ha et fast og forutsigbart tilbud til Fana sin neste generasjon. Det store målet for 2013, vil for mange være lagkonkurransen til Bergen-Voss. Vi har etablert et Fanalag som skal kjempe om heder og ære i Vestlandsklassikeren. En god del gamle storkanoner har etablert seg i veterangruppen og det skal bli spennende å se hva dette resulterer i. Stig Løland Veterankontakt Fana Sykkel.. Fana IL Sykkel Side 18 av 20

19 9. RAPPORT FRA FORELDREGRUPPEN Foreldrelaget har i 2012 sesongen bestått av Bertha Hatlestad, Monica Jakobsen og Brit Dyngeland. Anne Jønsson og Oddveig Klakegg har også vært med som meget gode medhjelpere og støttespillere der vi har trengt det. Foreldregruppen har hatt ansvaret for følgende arrangementer i 2012-sesongen: TRENINGSSAMLING AUSTEVOLL MARS 2012 I mars arrangerte foreldregruppen treningssamling for de aldersbestemte på Skår i Austevoll. Foreldregruppen organiserte og la til rette til samlingen mens trenere, oppmann og en del foreldre stilte som ledere. RÅDALEN RUNDT 15. APRIL 2012 Fra kiosken ble det solgt påsmurte rundstykker, vafler, kaffe og brus. GULLFJELLET RUNDT 6. MAI 2012 Her skaffet foreldregruppen gratis frukt fra Rema 1000 Elveneset til utdeling til syklistene, det var også planen å servere syklistene saft. Vi hadde også planer om å selge kaffe, brus og kaker til tilskuerne. Da det var is og snø i løypen og rittet ble avlyst ble frukten levert tilbake til Rema FUSA GRAND PRIX 19. MAI 2012 Her organiserte foreldregruppen tur til Hålandsdalen i Fusa, foreldregruppen organiserte transport og felles lunsj etter rittet. EIDSVOLLRITTET JUNI 2012 Her var foreldregruppen med å organisere tur og transport i samarbeid med oppmann. FANAFJELET OPP 29. JUNI 2012 Foreldregruppen stilte med salgsbod her også, slik vi har hatt de siste årene. Deltakere og tilskuere fikk kjøpe både kaffe, brus, boller, kaker og lefser, noe som falt godt i smak en tirsdags ettermiddag. LODDSALG I LAGUNEN JUNI 2012 Foreldregruppen har også i år arrangert loddsalg i Lagunen. Her er det foreldre gruppen som har stått for innsamling av premier og organisering av loddsalget. ROGALAND GRAND PRIX JUNI 2012 Her organiserte foreldregruppen turen i forkant. Tommy Stenseth var med som reiseleder og sjåfør og Simon Vinnes var med som lagleder og fotograf. Det å ha Tommy med på tur var et stort høydepunkt for syklistene. LODDSALG I FORBINDELSE MED NM 24. JUNI 2012 Foreldregruppen ble forespurt om vi kunne være behjelpelig med å selge lodd under NM-fellesstart i Åsane, loddsalget skulle gå til inntekt til Dale Oen Experience. TØNSBERG 4-DAGERS AUGUST 2012 Her organiserte foreldregruppen transport, kost og losji. BYENS BESTE SYKKELTUR/SYKKEL RETT VEST 19. AUGUST 2012 Her laget og serverte foreldregruppen suppe og saft til deltakerne. Fana IL Sykkel Side 19 av 20

20 FANA 2-DAGERS SEPTEMBER 2012 FANA TEMPO 1. SEPTEMBER 2012 Lørdag morgen ble Fana Tempo arrangert og her ble det solgt kaffe, brus og boller. LØNNINGEN RITTET 1. SEPTEMBER 2012 Under gaterittet, Lønningenrittet lørdag ettermiddag var det salg av vafler, boller, lefser, hot-dog, rett i koppen, kaffe og brus. YTREBYGDA RUNDT 2. SEPTEMBER 2012 Under Ytrebygda Rundt, søndag morgen ble det solgt rundstykker, vafler, brus, kaffe og rett i koppen. ØSTFOLD 3-DAGERS SEPTEMBER 2012 Her organiserte foreldregruppen reisen med transport, kost og losji. KM-FELLESSTART FUSA 23. SEPTEMBER 2012 Her serverte foreldregruppen lunsj til syklister og støtteapparatet. FANAHYTTEN OPP 30. SEPTEMBER 2012 Fanahytten Opp var som vanlig sesongens siste ritt og som vanlig avsluttes det med at hele sykkelkretsen inviteres til avslutning, denne var i år flyttet til Grendahuset på Totland da Fanahytten er under oppussing. Det ble her servert kaker, kaffe og saft. Vi takker Sotra CK og Nordhordland CK for bidraget deres med kaker til arrangementet. Det ble også holdt det tradisjonelle loddsalget med gevinster foreldregruppen har skaffet. Inntektene av loddsalget går inn i potten som skal finansiere en eventuell premie til den rytter som tar løyperekorden. TRENINGSSAMLING STRANDEBARM NOVEMBER 2012 Her var det foreldregruppen som organiserte turen mens en trener og to foreldre var med som ledere og sjåfører. JULEMØTET Tradisjonen tro ble julemøtet avholdt første mandag i desember og fant sted på Sonans gymnas. Tilstede var utøvere, foreldre og andre med tilhørighet i sykkelgruppen. Møtet startet med at Tor Fritjof Wigers Larsen fortalte om et etappe-ritt han hadde deltatt i, 1001Miglia, i Knut Bøe presenterte utøvere og trenere i det nye junior og senior-laget vårt, Team Fana, og informerte om planene deres fremover. Det ble også arrangert loddsalg med premier fra Lagunen og Sykkelsenteret og sist men ikke minst arrangerte klubbens leder quiz. Det ble også kåret årets aldersbestemte rytter og årets rytter i senior/junior. Serveringen bestod av kaker, pepperkaker, klementiner, gløgg, kaffe og julebrus. Foreldregruppen hadde også ordnet med påskjønnelse til lederen i klubben. Foreldregruppen har en viktig funksjon, både under ritt og i sosiale arrangementer. Det at Fana alltid tilbyr salg av mat og drikke på våre sykkelritt blir satt stor pris på av de andre sykkelgruppene. Foreldrelaget er også en fin måte for foreldre/medlemmer å arbeide seg inn i og bli kjent med gruppen og i sykkelmiljøet på. Foreldregruppen 2012 Bertha Hatlestad Monica Jackobsen Brit Dyngeland Fana IL Sykkel Side 20 av 20

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Badet kulturtun 4 februar 2015 Årsmøte Agenda for årsmøtet 4. februar 2015: 1. Valg av møteleder og referent 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 3.

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

Det har vært avholdt 10 styremøter.

Det har vært avholdt 10 styremøter. Årsberetning 2014 Styret 2014: Lisbeth Berntsen Huse, leder, Fredrik Platou, nestleder, Thomas Sunde, sekretær, Arnt Rønning, kasserer, Eirik Braathen, styremedlem og Hans Amund Kjærnsli, styremedlem.

Detaljer

Det innkalles herved til årsmøte i Lørenskog Cykleklubb

Det innkalles herved til årsmøte i Lørenskog Cykleklubb ! Det innkalles herved til årsmøte i Lørenskog Cykleklubb Tid: Onsdag 28. januar 2015 klokken 18:30-21:00 Sted: Lørenskog Hus, møterom Vasshjulet Saksliste: 1. Åpning 2. Valg av dirigent (møteleder) og

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012 Årsmelding 2012 Styrets årsberetning 2012 Medlemskomiteens årsberetning 2012 Turneringskomiteens årsberetning 2012 Banekomiteens årsberetning 2012 Seniorgruppens årsberetning 2012 Damegruppens årsberetning

Detaljer

Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427. Foto: Fanaposten EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. Jublende jenter for FRA TROND MOHN!

Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427. Foto: Fanaposten EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. Jublende jenter for FRA TROND MOHN! Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427 MEDLEMSBLAD FOR F ANA IDRET T SLA G Foto: Fanaposten Jublende jenter for EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. FRA TROND MOHN! 2 2 FANAVARDEN «Frende sine kunder opplever et godt samsvar

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

ÅRSBERETNING ASKER SKØYTEKLUBB SESONGEN /2010

ÅRSBERETNING ASKER SKØYTEKLUBB SESONGEN /2010 ÅRSBERETNING ASKER SKØYTEKLUBB SESONGEN 2009/20 /2010 Regnskapsperiode 01.01.2009 31.12.2009 1. Sammendrag Asker Skøyteklubb ønsker å gi et godt tilbud til alle som har lyst til å gå på skøyter. Klubben

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Hovedstyrets Årsberetning

Hovedstyrets Årsberetning 10.02.2013 Hovedstyrets Årsberetning 2012 Innhold: 1 Innledning 2 Tillitsvalgte 2012 3 Aktivitet 4 Medlemmer 5 Økonomi 6 Konklusjon 1 ÅRSMØTE FOR 2012 ÅRSTAD IL Saksliste: Sak 1 Sak 2 Åpning Konstituering

Detaljer

Håndballklubben Halden 2. mars kl. 19:30 Auditorium IV Høgskolen i Østfold

Håndballklubben Halden 2. mars kl. 19:30 Auditorium IV Høgskolen i Østfold ÅRSMØTE 2015 Håndballklubben Halden 2. mars kl. 19:30 Auditorium IV Høgskolen i Østfold Dagsorden og årsberetning Side 2 av 21 Dagsorden 1. Åpning 2. Presentasjon av gjester 3. Godkjenning av a. Innkalling

Detaljer

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen Årsmøte i KIF Håndball 8.april 2015 kl. 18.00 Møterom, Gimlehallen 2015 Årsmelding Regnskap med revisjonsberetning Forslag til kontingent Strategiplan 2015-2018- Budsjettforslag - Valgkomitéens forslag

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Byåsenavisa 14. utgave April 2015

Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Premiedryss i langrenn O-sesongen i gang Olavstafetten Håndballhelg Marken Informasjon fra Byåsen IL Hovedlaget Byåsen idrettslag er et allianseidrettslag stiftet 30.

Detaljer

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014 1 TSK-huset 25 år 1989 2014 Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 2 Minneord Ruth Løften Med Ruths bortgang døde klubbens eldste medlem i 2013. Hun var født 19. november 1922. Hun var medlem

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG DALHEIM 13. FEBRUAR 2014 Takk til vår hovedsponsor: Til våre medlemmer og samarbeidspartnere Stiftet: 27.12.1921 Medlem av: Norges Fotballforbund Norges Cykleforbund Norges

Detaljer

ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA

ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA DAGSORDEN: 1. Valg av ordstyrer, referent, protokollunderskrivere 2. Godkjenning av dagsorden 3. Årsmelding 4. Regnskap 2014 5. Innkomne forslag

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Årsmøte. Askøy Seilforening

Årsmøte. Askøy Seilforening Askøy Seilforening www.askoy-seilforening.no post@askoy-seilforening.no Årsmøte Askøy Seilforening Tirsdag 22. november 2005 kl 19:00 Seilsportssenteret Årsberetning 2005 Saksliste årsmøte 2005 Askøy

Detaljer

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer!

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer! STYRET; Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Johnny William Lorentzen Kjetil Mathisen Anne Trondsen Kari Bentzen Tom Ragnar Andersen (som gruppeleder barneidrett) Vara Turid Torgersen (1) Lotte

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Årsberetning for 2014

Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Styrets sammensetning i perioden har vært som følger: Leder: Nestleder: Kasserer: Revisor: Jon Borge Finset Benedikte Bølling Fredrik Meltzer James Watkins Gard Solberg Dag Johansen

Detaljer