Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011"

Transkript

1 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 16. februar Driftsår sesongen

2 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens internettside 14. januar Teksten på foreningens internettside var som følger: INNKALLING TIL ÅRSMØTE I TSF Det innkalles herved til årsmøte i Trondhjems Seilforening onsdag kl 18:00 på Skansen Klubbhus. Vi oppfordrer om å møte i god tid, da møtet settes klokken 18:00. Frist for å melde saker til behandling: Forslag som skal behandles på årsmøtet, må skriftlig meddeles styret innen onsdag den , klokken 18:00. Dokumentasjon for årsmøtet: Saksliste og annen årsmøtedokumentasjon legges ut i klubbhuset onsdag , klokken 18:00 for gjennomsyn. Stemmeberettigede: Alle medlemmer som er fylt 15 år, har vært medlem i minst 1 måned og har sine økonomiske forhold i orden overfor foreningen er stemmeberettiget ved årsmøtet. Trondheim, På vegne av Styret i TSF: Einar Sveian leder 2

3 b) Styrets forslag til dagsorden: Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 2: Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen. Sak 3: Behandle årsmelding: 115. Driftsår fra lederen 115. Driftsår komiteene Årsmelding fra aksjeselskapene Sak 4: Behandle revidert regnskap m/noter Sak 5: Behandle forslag til vedtak på årsmøtet: Forslag om isfri Skansen havn Forslag om ny brygge på Cuba Fastsetting av avgifter. Forslag om anleggskomite Sak 6: Budsjett for 116. driftsår, sesongen Sak 7: Valg. Sak 8: Avslutning: Undertegning av protokollen Sak 2: Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen Styrets forslag: Ordstyrer: Referent: Torgeir Svensen Hanne Kristin Eide Forslag om to medlemmer til å undertegne protokollen vil bli fremmet på møtet. 3

4 Sak 3: Trondhjems Seilforening, styrets årsmelding for 115. driftsår Årsmelding fra lederen: TSFs styre har i foreningens 115. driftsår bestått av: Leder: Einar Sveian Nestleder: Odd Erik Dahlen Sekretær: Hanne Kristin Eide Kasserer: Inge Hassel Leder regattakomité (Regattasjef): Ingen Leder havne- og opplagskomité (Havnesjef): Nils-Morten Nilssen Leder huskomité, Skansen (Hussjef): Petter Herman Staal Leder hyttestyret, Cuba (Hyttesjef): Anne Grete Valstad Leder jollekomité (Jollesjef): Andreas Krogstad Nettredaktør: Andreas Eieland 1. varamedlem: Lene Albæk 2. varamedlem: Kristin Sandvik Ordinært årsmøte for 114. driftsår (sesongen 2009) ble avholdt med godt frammøte den 10. februar Til behandling forelå ordinære årsmøtesaker og valg. Antall medlemmer pr er 720, inkludert familie- og juniormedlemmer (se egen oversikt fra sekretær). Dette er en liten nedgang i forhold til medlemsantallet på samme tid i fjor. Dette kan forklares med at medlemmer som ikke har betalt medlemsavgiften for 2010 og tidligere, nå er strøket. Aktiviteten i foreningen er nærmere beskrevet i årsmeldingene fra komiteene og årsrapportene fra foreningens to aksjeselskap: TSF Havn AS og Skansen AS. Det nye styret avholdt sitt første møte den Det har blitt avholdt 11 styremøter til og med Optimistseilerne startet i april med teori og bassengtrening for nybegynnergruppa. I likhet med tidligere år begynte de viderekomne med treningen på vannet i april. Det har vært veldig god tilvekst i optimistgruppa i sesongen Dette skyldes målrettet og entusiastisk jobbing i Jollegruppa. Det har vært treningstid mandag (viderekomne og regattagruppe) og torsdag (nybegynnere). Det sosiale i optimistgruppa fungerer veldig godt, med debriefing og kveldsmat i klubbhuset etter endt trening, som er veldig populært hos de unge seilerne. Ansatte trenere i 2010-sesongen har vært Christian Palmer og Henrik Olerud (mandagsgruppa), og Silje Ude og Håkon Strandenes (torsdagsgruppa). De gjør alle en god jobb, og fortjener ros for innsatsen. Barnekurset på Tautra ble arrangert juni 2010, organisert av en egen barnekurskomitè. Kurset er svært populært, med rift om plassene. 4

5 Det ble kjøpt inn 3 nye optimistjoller i Foreningen har nå til sammen 18 joller, hvorav 15 er i god stand. Ynglingklassen startet sesongen med treningssamling første helg i mai. Ynglingene har hatt trening hver mandag, med varierende deltagelse. Ynglingklassen er den største entypeklassen i Trondheim, og har det største aktive miljøet i landet. Det finnes 18 båter i byen. TSF arrangerte NM i Yngling siste helga i august med 20 deltagerbåter. Arrangementet ble profesjonelt gjennomført av ynglinggruppa. Det var bare godord å høre om at TSF klarte å få til et NM, som ikke har blitt arrangert siden To båter fra TSF, Bølla og Team Teres, deltok i VM for Yngling i Nederland. Deltagelsen er et viktig bidrag til videre utvikling av ynglingklassen i TSF. I styremøtet ble det vedtatt å gå til innkjøp av 5 RS Feva. I årsberetningen til det forrige styret ble det sagt at det burde være grunnlag for flere entypeklasser. TSF-styret har tatt konsekvensen av dette og gått inn for to-mannsjollen RS Feva. (Se fyldig redegjørelse fra Jollesjef Andreas Krogstad). I 2010 har også J/80 utviklet seg til en egen klasse, med til sammen 6 båter. TSF har delt ut sportsstipend i Reglene for tildeling favoriserer søknader fra juniorer, ynglingseilere spesielt jenter, og deltagelse i mesterskap. Styret i TSF innvilget støtte på NOK for deltagelse i VM for Yngling i Nederland. Støtten gikk til Maren M. Krogstad, Sunniva Stenmark og Aurora Stenmark. Det ble også gitt støtte på NOK 6000 til to optimistseilere for deltagelse i Bergen i desember. Styret oppfordrer til søkning på denne støtteordningen i sesongen som kommer. LYS-seilerne har også i 2010 hatt stor aktivitet. Sesongen startet med treningssamling og onsdagsseilaser i slutten av april sesongen ble litt spesiell som følge av at det ikke lyktes å få på plass regattasjef før årsmøtet 10. februar. I et medlemsmøte før regattasesongen ble det besluttet at en person fra to båter skulle stille som arrangør på onsdagsseilasene. Mange var skeptisk, men ved hjelp av den alltid trofaste Jan Tore og redningsselskapet har dette fungert over all forventning. Gjennom sesongen er det arrangert store og små helgeregattaer der TSF Doublehanded -regattaene, Halten Ocean Race og Høststormen har hatt størst deltagelse. Høstsesongen ble avsluttet med Høststormen, etterfulgt av Huskomiteens høststormfest som alltid er en stor suksess, med fullt klubbhus. Høststormseilasen ble for øvrig meget dramatisk, som følge av sterk vind utenfor Agdenes. Mange båter brøt seilasen og to personer falt i sjøen. Begge ble reddet. Det hele er beskrevet i rapport fra Intrepido II (som reddet den ene personen) og i egen pressemelding som ligger ute på nettsiden til TSF. Redningsskøyta RS UNI stilte også siste sesong som komitébåt. Dette har fungert tilnærmet problemfritt, og ordningen videreføres i Samarbeidet med redningsselskapet fungerer veldig godt for foreningen. Det er imidlertid usikkert om vi kan regne med denne ordningen i mange år framover. En egen større komitébåt må utredes i løpet av 2011 spesielt i forhold til type båt, drift og vedlikehold. Romjuls-seilasen Nyttårsraketten ble ikke arrangert i 2010 på grunn av mye is i havna og innfrosne båter. 5

6 Turseilerne i TSF bruker båtene til helgeturer og i ferier. I 2010 gikk den tradisjonelle vårturen i kristihimmelfartshelga som vanlig til områdene utenfor Trondheimsfjorden. Noen båter fra TSF seilte sammen med båter fra Innherred til Shetland og feiret 17. mai i Lerwick. Andre startet fra Trondheim i løpet av sommeren på lengre turer. Zita deltok i ARC fra Las Palmas og seiler nå rundt i det Karibiske hav. Idun har vinterhavn i Portsmouth, etter passering av Orknøyene og Irskesjøen, på vei mot sørligere havområder. Klubbhuset har vært mye brukt gjennom hele året til TSFs aktiviteter, og til utleie som primært skjer i vinterhalvåret. I tillegg til ukentlige aktiviteter i forbindelse med regatta og trening har det i 2010 vært avholdt temakvelder, Seilingens dag, 17. mai-feiring, Høststormfest, Premiefest og Julegløgg. I kommende sesong er det også planer om klubbkvelder, så følg med på TSFs hjemmesider. Cubasesongen 2010 startet med vårdugnad helgen mai der det var godt oppmøte. Besøket i helgene har vært varierende, men det har vært bra med utleie. Utleie er hovedinntektskilden for driften av hytta. I forbindelse med de tradisjonelle seilasene Grautskeia (22. mai) og Hoplaseilasen (26. juni), er det alltid mange på hytta, med grilling og hyggelig samvær. Glohanen (29. august) ble gjennomført på tradisjonelt vis, med et vellykket glohaneting. Barnekurset ble gjennomført helga juni. Det har vært ordinært vedlikehold av hytta i I TSF Havn har det i driftsåret 2010 vært behov for mindre reparasjoner og generelt vedlikehold. Armaturer på lysmastene ytterst på brygge B, C og D er skiftet ut. Dette var en reklamasjonssak. Den mest omfattende oppgaven har vært å kontrollere og oppgradere/etterjustere forankringene i hele havna. Midt Norsk Kystservice AS ble engasjert for å utføre undervannsarbeidet. Det var godt å vite at forankringene var i orden under nordvestkulingen lørdag kveld 29. januar. Nettsiden er foreningens primære informasjonskanal og omtales som TSF-Nytt. Det har vært høye besøkstall, og mer enn 130 nyhetssaker ble publisert i Oktober var måneden med flest besøk i Dette skyldes sikkert Høststormen. Før seilasen var det informasjon, seilingsbestemmelser etc. Etter seilasen var det racereports og resultater som interesserte mest. Alle oppfordres til å bidra med stoff og bilder. TSFs årbok kom ikke ut i Produksjonen av årboka er et omfattende dugnadsarbeid. I årsberetningen fra det forrige styret ble nåværende styre oppfordret til å vurdere om det er andre måter å løse dette på, for eksempel ved å publisere årboka som PDF-dokument på hjemmesiden. Dette ville redusere behovet for annonsesalg til finansiering. Styret besluttet å gå for denne løsningen, men av forskjellige årsaker ble dette arbeidet ikke klart før sesongen, og ble derfor droppet. Styret beklager dette og vil rette på dette i

7 TSF skal i sommer arrangere Nordenfjeldske Seileruke. Nestleder Odd Erik Dahlen er prosjektleder, og har i løpet av 2010 bygget opp en organisasjon for gjennomføring av arrangementet. Invitasjoner er sendt ut til aktuelle foreninger, og er også lagt ut på TSFs nettsider. Foreningens økonomi er etter styrets oppfattning sunn, med inntekter som gir rom for å ivareta og utvikle foreningens aktiviteter, anlegg og utstyr. På vegne av styret vil jeg til slutt takke alle som i løpet av året 2010 har bidratt i komiteer, styrer og drift av aksjeselskapene, på dugnader og andre aktiviteter. Styrets leder vil også takke øvrige styremedlemmer for stor innsats og godt samarbeid. Trondheim 9. februar 2011 Einar Sveian Leder TSF 7

8 Årsmeldinger fra komiteene: Sekretær: Sekretærens arbeid har i år bestått av å oppdatere Verktøykassa, som er et medlemsregister knyttet til idrettsforbundet gjennom TSF medlemskap i Norges Seilforbund. Videre har arbeidet bestått i å svare på henvendelser fra medlemmer og kommende medlemmer, referere fra styremøter, rapportere til idrettsforbundet om foreningens aktiviteter, påbegynt et arbeid med å samle gamle dokumenter og fotografier, innhente politiattester knyttet til arbeid med barne- og ungdomsseiling. Det føres to separate medlemsregister for seilforeningen. I tillegg til at kasserer og driftsleder har tilgang til Verktøykassa, besitter kasserer et eget medlemsregister knyttet til fakturering og økonomi. Det er noen utfordringer for sekretær og kasserer med hensyn til ajourføring av to separate medlemsregister. Vi prøver så godt det lar seg gjøre å samarbeide for å holde registrene oppdatert til enhver tid. Pr har Trondhjems Seilforening totalt 722 medlemmer, hvorav 551 er menn og 168 er kvinner. Foreningen hadde ved forrige årsmøte 748medlemmer. Medlemmene fordeler seg slik: Medlemskategori Antall Kontingent Enkel/hovedmedlem ,- Familiemedlem ,- Juniormedlem ,- Pensjonistmedlem 9 0,- Studentmedlem ,- Utenbysmedlem 9 300,- Æresmedlem 5 0,- Medlemstallet har hatt en nedgang i 2010 tiltross for at jollegruppa har rekruttert en god del nye medlemmer. Nedgangen kan forklares med at medlemmer som ikke har betalt medlemsavgift for 2009 og tidligere, er strøket. Trondheim Hanne Kristin Eide sekretær 8

9 Årsrapport fra jollegruppa: Jollegruppa 2010 har bestått av følgende sentrale personer: Jollesjef Andreas Krogstad Hovedtrener Christian Palmer Klassekaptein Optimist Ellen Beate Sandseter Hansen Klassekaptein Yngling Maren M. Krogstad. Optimistklassen Seiling med Optimistjolle gir mange fine opplevelser, fart og spenning ute i frisk sjøluft! Ved oppstart 2010 hadde jollegruppa bare 5 påmeldte, og en treningsdag pr. uke. Det var derfor gledelig å avslutte høstsesongen med å dele ut diplom og medalje til 30 seilere fordelt på tre grupper. Alle deltakere som har ønsket, har som tidligere har fått leie optimistjolle av TSF på trening. Dette har over tid medført stor slitasje, og til tross for bedret vedlikehold i den senere tid, var gleden stor da vi kunne ta i bruk de tre nye optimistjollene som ble kjøpt inn til sesongstart. Foreningen har nå på Skansen 18 joller, hvorav 15 er i god forfattning. Både trenere og klassekaptein har gjort en meget god jobb i forbindelse med organisering og utvikling av klassen. Det er også svært gledelig å fortelle at den 27.november deltok optimstseilerne Jacob Cyvin og Simen Sandseter fra TSF i den årlige Juletreseilasen i Bergen. Juletreseilasen er en gammel og tradisjonsrik Optimistjolleregatta som ble arrangert for 48. gang. Jacob og Simen gjorde en god innsats i regattaen hvor til sammen 74 seilere deltok, og de satte med dette TSFs optimistmiljø på kartet i vestlandshovedstaden. Juletreseilasen har en sterk sosial profil, og etter seilasene var seilerne samlet både til bading, pizzafest med premieutdeling, og tilslutt bowling. Her ble de kjent med optimistseilere fra hele Norge. Jacob og Simens opplevelser utenfor Trondheimsfjorden er til inspirasjon også for de andre seilerene i jollegruppa. Jollekurset på Tautra Kurset ble i år arrangert for 42nde gang. Kurset starter med at seilerne transporteres i buss til Tautra hvor de får en kombinasjon av lek og teori på land, og masse praktisk seiling på vann. De får også lære førstehjelp og sjøvett, og vil i løpet av kurset gjennomføre Redningsselskapets Sjøvettprøve. I løpet av de fire dagene på Tautra er det også mange sosiale aktiviteter slik som ulike former for fysisk aktivitet på land, disco på lørdags kveld, grilling i fjæra og masse mer. Nytt i 2010 var at TSF medlemmer kunne forhåndspåmelde seg til Jollekurset. Dette fordi vi ønsker at dette skal være et viktig tilskudd i seiltrening for våre aktive optimistjolleseilere, samt å rekruttere unge TSF medlemmer mer fast inn i optimistjollegruppa. Likevel har det i år vært en enorm respons av påmeldinger, også fra ikkemedlemmer, og påmeldingsskjemaet måtte tas bort fra nettsidene lenge før påmeldingsfristen gikk ut da vi allerede hadde 50 påmeldte til de 30 plassene vi kan tilby på Jollekurset. Nytt av året var også at en av våre faste trenere, Henrik Olerud, var ansvarlig for alle seilerne fikk et høyere faglig utbytte enn tidligere. Henrik instruerte hovedsaklig de viderekomne seilerne, men var også ansvarlig for seilkursets totale seilfaglige innhold. Vi er glade for at jollekurset også er blitt en forlengelse av vår optimistaktiviteter på Skansen. TSF og jollegruppen er som alltid avhengige av frivillig innsats fra foreningens medlemmer i forbindelse med jollekursets gjennomføring. Ledere som deltok i 2010 var: Ellen Beate Hansen Sandseter, Ivar Johan Fjeldseth, Birgitte Gisvold Johannesen, Øyvind Johansen, Odd Nakken, Geir Hanssen, Henrik Olerud, Kristin Sandvik, og Jacob Cyvin. Det ble ett flott kurs med 29 deltakende barn fra 8-13 år. Værgudene var ikke helt med oss, men det la ingen demper på seilergleden og det sosiale. Pizza på Klostergården, lørdagsdisco, lek og moro var noe av innholdet i tillegg til masse seiling i mye vind. 9

10 Ynglingklassen Ynglingklassen startet sesongen med treningshelg første helg i mai. Her stilte 6 båter, og det ble trent på start, 360, 720 og båthåndtering. Ellers har klassen hatt treninger hver mandag, med varierende deltakelse. Ny trener i år var Henrik Larsen som så langt bare har høstet lovord. Vi er trygge på at flere vil ha god nytte av å delta på disse treningene. Ynglinggruppa er fortsatt den største entypeklassen i Trondheim, og har det største aktive ynglingmiljøet i landet. Det finnes 18 ynglinger i byen, og miljøet vokser. Noen har hevet seg på store oppussings prosjekter i vinter og bl.a. TSFs Høna stilte skinnende hvit og med nytt navn FRIGG til første trening. Jollegruppa har fortsatt tro på at Ynglingen er en god rekrutteringsbåt da den er rimelig i innkjøp og drift, samt tilbyr nok utfordringer til alle. Seilere fra TSF i YnglingVM juli ble det arrangert VM i Yngling på Markermeersjøen i Nederland. To båter fra TSF deltok. NOR 251 «Bølla» og NOR 416 «Team Teres». Totalt var det 52 båter påmeldt til mesterskapet, hvorav to norske. Bølla og Teres kom på henholdsvis 1. og 2. plass i Trondhjems Seilforenings klubbmesterskap i Yngling i våres. Maren Magda Krogstad, Aurora Stenmark, og Sunniva Stenmark utgjorde Team Bølla og mannskapet på Team Teres var Henrik Terjesen, Joar Styve og Joachim Amland. Konkurransen var hard, og begge lag fra Trondheim fikk noe å strekke seg etter. Det ble også meld at det sosiale arrangement på land var en opplevelse i seg selv. Seilerne ble kjent med andre seilere fra flere kontinenter bl.a. Europa, Australia og USA, og tilbakemeldingene var utvetydig. De syntes det var virkelig hyggelig at det var båter med fra Norge igjen, etter noen år uten norsk deltagelse. Deltakelsen har gitt mersmak og er uten tvil et viktig bidrag til videre utvikling av ynglingklassen i TSF. NM i Yngling Samme helg som Glohanen ble avholdt, altså i slutten av august, stod TSF også som arrangør av det første NM i Yngling siden Kravet for å få godkjent NM er at det stiller 20 båter på startstreken. Ved opptelling hadde TSF 19 mer eller mindre seilklare Ynglinger i sin flåte. I forkant av NM hadde flere Ynglingeiere sagt at de desverre ikke kunne delta, og heldigvis sa de seg villige til å låne ut sine båter for å bidra til gjennoppbyggingen av klassen, og avviklingen av NM. Klassekaptein Maren M. Krogstad tok i mot påmeldinger fra "båtløse" og fordelt disse på foreningens mannskapsløse båter. Sekreteriatet som under NM ble betjent av Else Marie Østlund og Maren M. Krogstad gjorde en utmerket jobb i lokalene vi lånte av Vis Sjøvett. Regattasjef var Håvard Ravn Ottesen. Det har vært tradisjon i ynglingklassen for at seilerne selv i stor grad også står for den utenomsportslige delen av arrangementet, så som forberedelser og tilrettelegging, matservering, sekreteriat m. m. Denne gang hadde jollegruppen klart å involvere større deler av såvel jollegruppa som huskomiteen, driftssjefen, regattakomiteen og flere frivillige. Foreningens evne til å mobilisere er avgjørende når et så stort og viktig mesterskap skal arrangeres. På festplassen ble det anbragt et større telt for å huse åpningsseremoni, briefing og aftersail. Åpningsseremonien ble ledet av konferansier Andreas Eieland, og på programmet stod bl.a. et flott innslag fra Det Vise Raad med temaet «Regattaseiling på Trondhjemsfjorden i et historisk perspektiv». De nødvendige dusj og toalettfasiliteter under NM ble velvillig utlånt av foreningens John Langø. Vi fikk en flott helg med mye god entypeseiling, og et godt gjennomført seilsportsarrangement som Trondhjems Seilforening kan være stolt av. 10

11 J/80klassen J/80klassen var med da Ynglingene hadde klubbmesterskap i pinsa. Da stillte 6 ynglinger og 3 J/80 på startstreken. Det ble et spennende mesterskap hvor det var tett mellom båtene. Det har etter dette vært jollegruppas ønske å inkludere J/80gjengen i våre rekker, med sikte på koordinering av felles aktiviteter som trening og regatta. Det ble derfor tatt initiativ til å rekruttere en klassekaptein for J/80seilerne, og valget falt på Christian Øye. Resultatet av dette nybegynte samarbeidet ble et J/80klubbmesterskap som ble avholdt samtidig med NM i Yngling. Klassekapteinene Jollesjefen er avhengig av å ha en dyktig og velfungerende stab for å få jollegruppa til å henge sammen. Det er mye som skal organiseres og uten fordeling av ansvar ville jobben som jollesjef ha blitt umulig og håndtere. Maren M. Krogstad har gjort en utmerket jobb i Ynglingklassen, og sørget for et godt samhold og god utvikling. Hennes innsats under avviklingen av NM berømmes særskilt. Ellen Beate Sandsæter Hansen har hatt en meget sentral posisjon i jollegruppa, og uten hennes innsats for optimistklassen hadde det ikke vært mulig å gjennomføre en så god sesong med en slik positiv utvikling vi har lagt bak oss. Hennes innsatss som leder for jollekurset på Tautra har vært uvurderlig. Trenerne Bindeleddet mellom jollesjefen og trenerne har vært hovedtrener Christian Palmer. Christian har vært på Skansen hver dag hele sesongen igjennom, og han har gjort en fremragende jobb for foreningen. Foreningen er i en meget heldig situasjon hvor vi gjennom studentmiljøene har hatt tilgang til dyktige jolleseilere og instruktører med bred erfaring fra Oslofjorden. I tillegg har trenerne vist seg som ansvarsfulle og entusiastiske i sitt arbeid, noe som er til glede for såvel seilere of foreldre, som joller og øvrig materiell. Christian har rekruttert alle trenerne til foreningen, hvilket setter oss i stand til å bedrive opplæring i joleseiling på høyt nivå. Alle trenere har hatt skriftlige kontrakter ihht gjeldene reglement. Trenere for sesongen 2010 har vært: Optimist Regatta: Christian Palmer og Henrik Olerud Optimist Nybegynner: Karoline Palmer og Kristoffer Kleppestø Optimist Viderekommende: Silje Udenæs og Håkon Strandenes Yngling: Henrik Larsen Foreldregruppa Jolleseiling er en aktivitet for hele familien. Det er viktig for jolleseilerne, trenerne og foreningen forøvrig at foreldrene aktivt deltar i oppfølging og tilrettelging av våre aktiviteter. Vi har i år fortsatt satsingen på å skape et godt sosialt miljø blant foreldrene i jollegruppa. Dette gjør vi bla.a ved å videreføre suksessen med at foreldre på omgang lager kveldsmat til seilerne etter endt treningsøkt. Da samles alle i klubbhuset for debrief, mat og sosialt samvær. Det går også på omgang mellom foreldrene å ha bryggevakt. Det betyr at det alltid er en forelder som er tilgjengelig på brygga inne på Skansen, og som kan ta imot eventuelle gjennomvåte kullseilere eller bistå trenerne på andre måter de måtte ha behov for. Vi har invitert foreldre til å delta på aktivitetslederkurs og Trener 1 kurs slik at de kan ha et større utbytte i sin oppfølging av seilerne. Rekruttering Jollegruppa fikk med god hjelp av Erik Christensen tidlig i sesongen laget en enkel brosjyre som forteller om hvem vi er og hva vi driver på med. Denne ble delt ut under bl.a. seilingens dag og Vis Sjøvettkampanjen, og vi merket raskt at denne ledet nye seilere til jollegruppa. Det 11

12 ble også brukt noen kroner på avisannonsering. Jollegrupa har også opprettet en egen hjemmeside som vi kan oppdatere enklere enn på foreningens egne sider. Denne nye siden vil bli en fleksibel og godt oppdatert kommunkasjonsplattform for jollegrupa. Vi føler vi har lyktes godt med rekrutteringen og akter å følge opp dette arbeidet i kommende sesong. Jollegruppa har likevel et behov for å komme ut til nye potensielle seilere med sitt tilbud, og da via andre og mer kostnadsbesparene tiltak en avisanonsering. De fleste frie sosiale medier i dag krever at man har utvist interesse før man får mottar informasjon, og dekker således ikke behovet for å komme i kontakt med barn og unge som per i dag ikke har en kobling til seilmiljøet. Jollegruppa jobber med en plan som retter seg mot skoler, fritidsklubber og Trondheim kommune. RS FEVA - Ny tomannsjolle Styret i Trondhjems seliforening har i høst bevilget penger til å starte en ny jolleklasse i foreningen. Jollegruppen har i alle år slitt med frafall i ungdomsgruppen; de som vokser ut av optimisten, og er for unge til å seile Yngling. Dette er ikke særskilt for TSF, men gjelder flere seilforeninger som ikke har andre alternativer som Europajolle, Laser eller lignende. Jollegruppen har lenge hatt ønske om å satse på en ny klasse mellom Optimist og Yngling. Tomannsjolleprosjektet ble igangsatt vinteren 08/09 av NSF. Prosjektet har som fokusområder å hindre frafall fra seiling i års alderen, og være et sosialt alternativ for de som ikke trives alene i en jolle. RS Feva skal være en plattform for å kunne rekruttere 13, 14 eller 15 åringer til seiling. Barn som høyst sannsynlig både kroppslig og mentalt har vokst ut av Optimistjolla. Jollen skal være et alternativ hvor seilglede er hovedfokus regattaseiling blir eventuelt et resultat av dette. Prosjektet skal rekruttere flere jenter til seilsporten (jenter som mer sosiale individer passer muligens bedre i tommannsjoller). Tilby seiling i tiden, eller mer moderne seiling. Seiling med fokk og gennaker vil for mange oppleves som mer fartsfylt og in. Båten kan derved fange opp de som synes enmanns joller blir for kjedelig. NSF stiller med noe trenerstøtte til klubbene som er med på tomannsjolle prosjektet, og har utviklet et eget opplæringshefte for RS Feva. RS Feva er en ISAF godkjent entype båt og en ISAF anbefalt rekrutterings båt. RS Feva har på få år vokst frem som den desidert største tomannsjollen for barn i mange Europeiske land. England har mange hundre aktive båter, Danmark har nærmere 200 båter, Sverige har over 100 båter og Norge er det også mer enn 100 båter fra Tromsø i nord til Risør i syd. Dansk sejlunion, Nederlandske seilforbundet, Engelske seilforbundet samt flere har satset tungt på jollen som rekrutteringsbåt Jollen er en god kombinasjon av sprek nok og trygg nok. Jollen har vist seg kvalitetsmessig god, og egner seg derfor godt til hard foreningsbruk og forenings eie. I 2011 vil det være 24 Fevaer i Trøndelag, 5 i Trondheim, 5 på Byneset, 2 i Børsa, 6 i Rissa, 3 i Steinkjer og 3 på Kolvereid. Trøndelag seilkrets er i disse dager i ferd med å knytte nærmere kontakt med Fevaseilere over grensen i Jämtland og Herjedalen. Byneset IL har 5 RS feva joller og arrangerte i sommer seilkurs på Skansen med trener Henrik Larsen fra TSF som hovedinstruktør. Kurset ble karakterisert som meget vellykket av Arnt Amble som er leder for Byneset IL sjøsport. Barne og ungdomsvennlig seilforening Barne- og Ungdomsvennlig Seilforening startet som et prosjekt etter et samarbeidsmøte med det Danske og Svenske Seilforbundet. Både i Danmark og Sverige er prosjektet gjennomført med gode resultater og pr i dag har 122 av Sveriges 420 foreninger statusen Ungdomsvänlig klubb. Formålet med Barne- og Ungdomsvennlig Seilforening er å hjelpe klubbene til å bedre sitt aktivitetstilbud og miljøet i foreningen. Godkjennelsen skal bidra til at klubbene arbeider bevisst for å ha en velfungerende Juniorgruppe. Det vil si at klubben har et godt og 12

13 allsidig tilbud, en velstrukturert Juniorgruppe, det utføres aktiviteter med henblikk på å rekruttere nye medlemmer og klubben har et beskrevet mål for juniorarbeidet. TSF ble godkjent som landets fjerde Barne og Ungdomsvennlige Seilforening i desember Utmerkelsen ble mottat av jollesjefen under NSFs trenerseminar i januar. Kurs og utdanning På oppfordring fra jollegruppa har det i 2010 blitt avholdt to kurs for voksne. Aktivitetslederkurs ble avholdt i Vis Sjøvetts lokaler med kursholder Frank Kirkeland fra NSF. Kurset var åpent for alle som ønsker å drive med barne og ungdomsarbeid i kombinasjon med seiling. Byneset IL deltok på kurset, og hadde med seg en av sine nye RS Fevajoller, hvilket var svært positivt da det er nettopp Optimist og RS Feva som er de aktuelle rekrutteringsbåtene. På vårparten arrangerte TSFs Erik Sandemann Arrangør 2 kurs, og utdannet med dette tre nye arrangører i foreningens rekker. Eirik Benno, Maren M. Krogstad og Andreas Krogstad er med dette godkjente kretsmesterskaparrangører, og de to sistnevnte fikk sin ildåp da de arrangerte NordNorsk Mesterskap i Lødingen i august. Oppsummering TSF jollegrupa har hatt en aktiv sesong med utvikling på alle områder. Men for at vi skal kunne tilby gode treninger og arrangement også i fortsettelsen ønsker vi oss flere som kan være med å ta i ett tak. Vi har flere spennende aktiviteter på gang på Skansen, og ikke minst skjer det mye innen jolleseiling ellers i fjorden også. Så oppfordringen går til både juniorer og seniorer; bli med i jollegruppa! Andreas Krogstad Jollesjef 13

14 Regattasesongen 2010: Årets regattasesong har vært spesiell i og med at foreningen ikke har hatt regattasjef i styret. I praksis har regattakomiteen delt på oppgaven med planlegging, og sammen med seilerne fått gjennomført et normalt regattaprogram. Men det nivået har jo vært en minimumssatsing, men kun kjente arrangementer på programmet. Likevel må det fremheves at Jollegruppa sammen med en del av foreningens utdannede arrangører og dommere har gjennomført et NM for yndlinger. NM er et arrangement med høye krav til kvalitet og gjennomføring, og det er første gang foreningen tar på seg et slikt arrangement. Det bør ikke bli det siste, for NM og tilsvarende regattaer høyner nivået i klubben for både seilere og arrangører, tiltrekker seg dyktige seilere utenfra og setter fokus på miljøet i TSF i hele seilnorge. Sesongen startet med treningssamling på Skansen i slutten av april, og over 20 båter deltok på vannet under mild veiledning fra North Sails ved Christian With og Pål Tønnesson på lørdag og søndag, samt felles middag med videogjennomgang og bildefremvisning på klubbhuset lørdag. Vår og høst serien har blitt gjennomført på dugnad av de deltagende båtene, og 36ulike båter har vært involvert på arrangementssiden. Det vil si at nesten alle som har deltatt i onsdagsserien også har stilt opp som arrangør ved en anledning. I tillegg har Jan Tore Asmussen fra regattakomiteen stilt opp hver onsdag, og sørget for kontinuitet på arrangørsiden. Ordningen har fungert overraskende bra. Vår serien startet siste onsdag i april og gikk over 10 onsdager ut juni. Høstserien startet 2onsdag i august og gikk ut september. Nytt av året er muligheten til å arrangere flere regattaer på en onsdagskveld, og både vår og høst serien fikk derfor 10 tellende resultater selv om 3kvelder forsvant med vindstilla. Dessverre klarte vi ikke å få plass en robust resultatservice etter endt regatta, og det har nok det sosiale miljøet på klubbhuset fått lide under. Vårsesongen bød også på Doublehanded, klubbmesterskap for ynglinger, Grautskjeia, Halten Ocean Race og Hopla. Høstsesongen inneholdt Doublehanded, Glohaneseilas, NM for yndlinger, klubbmesterskap for J80, Høstpokal og Høststormen. En trend for helge regattaene er den store deltagelsen på overnatt-regattaer som Halten Ocean Race og Høststormen, shorthanded regattaer og en type regattaer. Det tyder på et sterkt fokus på de mer sportslige og krevende regattaformene. De klassiske helgeregattaene som Grautskjeia og Hopla har ikke helt funnet formen de siste sesongene. Det er synd, og jeg håper de kan bli revitalisert som tur-, familie- og rekrutteringsregattaer. Sesongen ble avrundet med Høststormen den første helgen i oktober, og været gjorde deltagelsen til en utfordring for flere av båtene. Kun 12 av 32 startende båter gikk i mål, og underveis fikk enkelte deltagere erfare både materielle skader og behov for å søke nødhavn. Den alvorligste hendelsen var en mann -over -bord situasjon i en liten storm utenfor Agdenes, der seilerer ble plukket opp av en konkurrerende seilbåt etter min i vannet. Årets Høststormen viser hvor viktig det er å ha en erfaren arrangør, synliggjør behovet for å få på plass en regattaarrangør i foreningen. spesielt for sikkerhetskategori 3 regattaer. Videre må vi benytte anledningen til å høyne sikkerhetstankegangen blant seilerne, særlig når det gjelder bruken av redningsvest og sele. Også på VHF- kommunikasjonen har miljøet mye å hente. Nå kan vi glede oss til 2011 sesongen, som i tillegg til vante arrangement også vil by på Nordenfjeldske seileruke. Og takk til alle som stilte opp som arrangør i 2010, både for onsdagsserien og helgeregattaene. Kristine Suul Brobakke Regattakomiteen 14

15 Skansen hus- og arrangementskomité: Huskomiteen i 2010 har bestått av: Petter Staal, Hussjef Lene Albæk Trond Haugnes Petter Haug Jenssen Maybritt Åsgard Johan Brobakke Grethe Alina Krogstad Tarjei Knapstad Undertegnede går av som hussjef, men valgkommiten har foreslått Trond Haugnes og det er et utmerket forslag. I skrivende stund virker det som flesteparten av komitémedlemmene fortsetter i Dette er veldig gledelig. De har gjort en kjempejobb i året som har gått. Driften Utleie av huset har i år, som før, stått for det meste av inntekten på huset. Det var bra utleie hele året. Det har ikke blitt lagt noen begrensninger på leie bortsett fra den regelen om at ikke huset leies ut til eksterne i sesongen. Det har heller ikke blitt avertert spesielt for å øke utleie. Det har blitt foreslått å begrense leie til kun å være midt i sommerferien og utenom sesong. Dette fordi Seilforeningen ofte opplever konflikter mellom godt planlagte private arr. og ad hoc. arrangementer i Seilforeningens regi. Dette synes jeg er fornuftig bortsett fra ukene i mai da det er veldig attraktivt for forningens medlemmer å holde konfirmasjoner i klubblokalene. Aktiviteter på huset. Huset er mye i bruk i sesongen. Både de som seiler Optimist, Yngling og selvfølgelig kjølbåter på onsdager er innom i uka, noen weekender har huset også vært i bruk. I tilegg har det i 2010 vært avholdt 17. mai feiring, J-80, Langtur med Nadja, Nordenfjelske mimrekveld, regel kveld, Høststormfest, Gløggfest og Premiefest. Men vil gjerne ha mer. Kom med ideer! Bli med og sett ting i gang. Det er planen å holde klubbkvelder utover vinteren, så følg med på TSF s hjemmesider hvor dette vil bli annonsert. Av vedlikehold er status som følger. Taket skal i være tekket når dette leses og muren er i de beste regattahender. Det trekker på kjøkkenet om vinteren og ting fryser bom fast, så der burde vi gjøre noe snart. Begge dusjene kan nå brukes til dusjing i stedet for lagring. Det har vært fint å jobbe med huset i det siste året, jeg vil takke alle de som har hjulpet til med driften av huset spesielt medlemmene av huskomiteen. Huskomiteen har mange dyktige medspillere som skaper muligheter for sosialt miljø i Skansen Klubbhus. Vi trenger flere ildsjeler både til kafedrift på onsdager, reparasjoner/vedlikehold, store arrangementer og til utpønsking av onsdagskvelder med festligheter eller forelesere. Ta gjerne kontakt hvis du er interessert. Med vennlig hilsen Trondheim Petter Staal Leder Huskomiteen 15

16 Årsmelding 2010 fra havnesjefen: Som det fremgår av rapporten fra TSF Havn AS er havneanlegget i tilfredsstillende stand. Vi ser imidlertid at vedlikeholdsutgiftene øker ettersom anlegget blir eldre, og vil foreslå at havneleien økes for å håndtere dette. Vi ser også at vi går med underskudd på strømugiftene, som må kompenseres ved å øke strømprisene til leietakerne. Etter dykkeroperasjonene i høst, hvor bunnfestene til bryggene ble ettersett og justert er vi sikre på at havneanlegget kan ri av en vinterstorm. Vi er dessverre ikke like sikre når det gjelder alle båtene. Det virker som om endel av båteierne har glemt hvilke krefter som kan være i sving når uværet kommer fra nordvest. Ved siste havneinspeksjon var mer enn 10% av båtene utilfredstillende fortøyd. Det er et krav at alle båtene i anlegget skal være ansvarsforsikret (leieavtalens pkt. 6). Sjekk gjerne forsikringsvilkårene, i endel tilfeller gjelder ikke forsikringen når båten ligger på vannet om vinteren. Senhøsten var uvanlig kald og snørik. Et tykt snølag over brygger og båter ser vakkert ut, men veier mer enn man skulle tro. Ved nyttårstid måtte vi organisere en dugnad for å få fjernet snøen på ynglingebrygga for at ikke flytetankene skulle bli presset ned under vann. I kanalhavna ble også snøen fjernet på dugnad. Stor takk til alle som stilte opp! Snørydding er imidlertid den enkelte leietakers ansvar. Vi oppfordrer alle til å ta noen turer ned til båten i løpet av vinteren. Sjekk at båten fortsatt ligger bra, og fjern snø fra brygge og båt. Det blir fort noen hundre kilo snø, som bidrar til å rykke i fortøyningene ved urolig vær. Til sommerens seileruke håper vi på storinnrykk av utenbys båter. I den forbindelse håper vi at mange av de som har båtplass på Skansen kan være fleksible og villige til å la seileruka disponere båtplasser mens seileruka pågår. Status Havner Trondhjems Seilforening (TSF) disponerer i dag i alt 242 båtplasser, hvorav 200 plasser på Skansen og 42 plasser i Kanalhavna. Båtplassene er inndelt i kategorier fra 1 til 5 etter størrelsen. Det totale antall båtplasser er fordelt langs 7 flytebrygger som har betegnelsen Brygge B, C, D, E, G og H på Skansen, og Brygge F langs Frostakaia inne i Kanalhavna. Alle båtplassene er belyst og har tilgang på vann og strøm. For båtplasser i kategori 1 gjelder strøm etter avtale. I tillegg disponerer TSF 2 bryggeplasser som benyttes til rampe for jolleseiling på Brygge E, 2 plasser for regattabåt og følgebåt på brygge D, 2 plasser for Yngling på Brygge B og 2 brygge plasser på Brygge D som Kajakk-klubben i dag låner uten vederlag, til en rampe for av og påstigning. Havneanleggets utforming gir også en mulighet til utleie av 10 stk. 1/2 plasser utvendig langs kun en utrigger og delvis uten tilgang på strøm. Disse plassene leies ut til båteiere som for tiden ikke besitter aksjer i TSF Havn AS. TSF har pr. d.d. midlertidig overtatt administrasjonen av 2 båtplasser for aksjonærer som fortiden ikke har egen båt i anleggene. 16

17 Seilforeningens båteiere har til disposisjon 12 stk bøyer i moring ved seilerhytta på Tautra. Eierstruktur Havneanlegget med tilhørende infrastruktur eies i sin helhet av aksjeselskapet TSF Havn AS ved et styre og en daglig leder. Selskapet leier anlegget ut til Trondhjems Seilforening, som igjen organiserer den daglige drift og vedlikehold. Å anskaffe en båtplass i Seilforeningen, betinger kjøp av et fast antall aksjer differensiert etter verdien på den kategori båtplass man ønsker. En båteier må derfor kjøpe flere aksjer for en stor plass enn for en liten båtplass. Å besitte aksjer i TSF Havn AS gir dermed et medlem av Seilforeningen rett og plikt til å leie en eller flere båtplasser i havneanlegget. Den ene av maksimalt to havneplasser skal være båtplass i kategori 1. Fremleie Fremleie av båtplass er ikke tillatt. Etter søknad og i helt spesielle tilfeller kan likevel utleier (TSF) tillate fremleie for inntil 24 måneder ad gangen. Dersom fremleie innvilges skal det opprettes en fremleieavtale som forplikter fremleietaker til å overholde bestemmelsene i den opprinnelige leieavtalen mellom TSF og leietaker (aksjonær). Leietaker er ved fremleie solidarisk ansvarlig med fremleietaker om oppfyllelsen av denne avtalen. Det er pr. d.d. inngått 26 fremleieavtaler på Skansen og Kanalhavna, ikke alle med skriftlig avtale. Tabeller for båtplasser og avgifter Plassenes størrelse inndeles i 5 kategorier, henholdsvis kategori 1, 2, 3, 4, og 5. Kategoriene indikerer utliggernes lengde og plassens bredde målt c/c mellom utriggere. Det vil være båtens lengde og båtens bredde som avgjør i hvilken kategori båtplass man bør velge. M.a.o. en for bred båt må over i en større kategori, En for lang båt må over i en større kategori. Merk: Båtbredden kan tøyes utover den anbefalte plassen for fendere. Det vil således være opp til eieren og bestemme hva båten trenger av plass mellom utriggerne, men det anbefales å følge de oppgitte målene i tabellen for Skansen havn. En smal båt vil få en romslig plass, mens en bred båt får det trangere innenfor samme kategori. Har man planer om å anskaffe større båt, bør man ta hensyn til dette ved kjøp av plass (les aksjer) 17

18 Trondheim 31. Januar 2011 Nils-Morten Nilssen Havnesjef 18

19 Hyttestyret: Hyttestyret i 2010 har bestått av: Leder Anne Grete Valstad Anne Lise Bye Marianne Hassel Gard Lyng Sesongen 2010 startet med vårdugnad helgen 8-9.mai, med bra oppmøte av komiteen og Cuba-venner. Som vanlig var det klargjøring for ny sesong, rydding på tomt og hyggelig samvær. Hyttevaktene har vært preget av varierende besøk, mye avhengig av været og andre arrangement i foreningen. Det var et økende besøk av barn og unge på hytta i 2010, og det er setter vi i hyttestyret stor pris på. Komitéen har i sesongen 2010 hatt hytta godt belagt med utleie. Leietakerene er i 2010 som i tidligere år en bredt sammensatt gruppe. Barnehager, skoler og universiteter, bedrifter, privatpersoner, kor og korps har i år besøkt hytta, og utgjør hovedinntektskilden for driften av denne. Det er flere gjengangere fra år til år, noe som viser at det er viktig å ta godt vare på leietakerene våre. Cuba har hatt besøk av regattaseilere ved flere anledninger i 10. Grautskjeia mai, Hoplaseilasen 26.juni og Glohanen 29.august, med dertil følgende vellykket Glohaneting. Barnekurset ble gjennomført helga juni, hvor Cuba var en trygg ramme for arrangementet. Det var som alltid stor pågang, og venteliste for å komme med på kurset. Teknisk sett har huset fungert godt i år. Vi har tatt en nødvendig utskifting av vannkraner og dusjer i sanitærhuset, og kranen på kjøkkenet i hytta. I forbindelse med oppføring av sanitærhuset for mange år siden ble det avtalt noen grensejusteringer med nabogrunneier på Tautra. Denne grensejusteringen ble ikke tinglyst, og det ble høsten 2010 sendt søknad til Frosta kommune om grensejustering. Før innsending av søknad ble det avhold en befaring med nåværende nabogrunneier Andersen og tidligere grunneier Gunnarson der det ble stadfestet at det var enighet om de nye grensene. Grensejusteringen med kommunen gjennomføres når snøen er borte. Cuba er nå stengt for sesongen, men vi går mot lysere tider med ny sesong og formann og komitémedlemmer ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen til Cuba i Takk for innsatsen fra styret i TSF. Trondheim 27.januar 2011 Med hilsen Anne Grete Valstad Formann Cuba 19

20 Årsmelding nettredaktør: Siden forrige årsmøte har vi hatt god aktivitet og høye besøkstall på TSF sine nettsider. Det siste året er det publiser i overkant av 130 nyhetssaker. I tillegg til spredning av nyheter på har redaktøren jobbet med å spre informason og nyheter gjennom andre kanaler. I 2010 fikk TSF dekning på Adresseavisens papirutgave og adress.no, Byavisa, seilas, seilmagasinet, Blur.se, og flere mindre bloggsider. Oktober var måneden med flest besøk på nettsidene i 2010, og det skyldes nok helt sikkert Høststormen og all oppmerksomheten dette genererte, i seg selv er unike besøk imponerende, men i snitt besøkte hver bruker siden 26 ganger! Det er tydlig at mange har vært innom for å få med seg seilingsbestemmelser, race-reports, bilder og ikke minst resultater. Nyhetssaken med race-reports fra høststormen ga mange besøk og redaksjonen har mottatt mange gode tilbakemeldinger på den, seilere vil gjerene vite hva som skjer på andre båter. Vi håper at mange båter også i 2011 tar seg tid til å skrive ned noen linjer fra regattaer, familieturer og andre båtaktiviteter og sender inn til redaksjonen sammen med noen bilder. I 2010 ble det også på oppfordring fra pilsdrikkende regattaseilere etter flere onsdagsseilaser oppfordret til å lag ett forum på TSFs sider. Dette ble opprettet på men aktivteten så langt har ikke vært så stor som ønsket. Hvis aktiviteten ikke tar seg opp mot seileruka kommer sidene til å bli tatt ned. 25 januar 2011 Andreas Eieland 20

Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10

Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10 Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10 1. Utvalg for å vurdere forvaltning av Rans oselvere Dette forslag ble fremmet for årsmøte i 2009 og vedtatt, men ble ikke gjennomført i 2009. Styret

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 10. februar 2010. 114. Driftsår sesongen 2009

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 10. februar 2010. 114. Driftsår sesongen 2009 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 10. februar 2010 114. Driftsår sesongen 2009 Side 1 av 18 Side 2 av 18 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort

Detaljer

Velkommen til Bundefjorden seilforening og Optimist seilekurs!

Velkommen til Bundefjorden seilforening og Optimist seilekurs! Velkommen til Bundefjorden seilforening og Optimist seilekurs! PRAKTISK INFORMASJON Hensikten med kursene er at barna lærer seiling, og hvis de har lyst kan de etter hvert deltar i regattaseiling. I dette

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 7. februar 2007. 111. Driftsår sesongen 2006

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 7. februar 2007. 111. Driftsår sesongen 2006 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 7. februar 2007 111. Driftsår sesongen 2006 Side 1 av 33 Side 2 av 33 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Trondhjems seilforening, onsdag 16.02.2011, 115 driftsår sesongen 2010

Referat fra årsmøtet i Trondhjems seilforening, onsdag 16.02.2011, 115 driftsår sesongen 2010 Referat fra årsmøtet i Trondhjems seilforening, onsdag 16.02.2011, 115 driftsår sesongen 2010 Sted: Skansen klubbhus Tid: kl 18 Tilstede: 49 stemmeberettigede personer. Se egen liste i årsmøteprotokoll

Detaljer

TUR OG HAVSEILERGRUPPA MOSS SEILFORENING. Inspill til en diskusjon om strategi (fokus) og valg av akser for Tur og Havseilergruppa (T&H)

TUR OG HAVSEILERGRUPPA MOSS SEILFORENING. Inspill til en diskusjon om strategi (fokus) og valg av akser for Tur og Havseilergruppa (T&H) TUR OG HAVSEILERGRUPPA MOSS SEILFORENING Inspill til en diskusjon om strategi (fokus) og valg av akser for Tur og Havseilergruppa (T&H) Innspill fra årsmøtet T&H (nov. 2010) Skape større bredde i miljøet:

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015

Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015 Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015 Utarbeidet av Svein Louis Bersaas Haugesund 08.02.2015 Årsregnskapet for Haugesund Seilforening - 2014 DRIFTREGNSKAPET 2014 2013 2012 Driftsinntekter

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 15. februar 2012 116. Driftsår sesongen 2011 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

Informasjonshefte Jollegruppen, Moss Seilforening 2015

Informasjonshefte Jollegruppen, Moss Seilforening 2015 Informasjonshefte Jollegruppen, Moss Seilforening 2015 Velkommen som jolleseiler i Moss Seilforening. Vi i Moss Seilforening håper du vil få en fin tid i klubben hvor du lærer å seile, får spennende utfordringer

Detaljer

INFOMØTE NYE JOLLESEILERE. Nørvevika Båthavn 10.04.2013

INFOMØTE NYE JOLLESEILERE. Nørvevika Båthavn 10.04.2013 INFOMØTE NYE JOLLESEILERE Nørvevika Båthavn 10.04.2013 Hvem er vi som prater? Peter L. Larsen Leder i jollestyret Roy Sund Materialforvalter Håkan Dahl Optimistjolletrener nybegynnere Fakta om Ålesunds

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Forslag til vedtak: innkallingen, sakliste og forretningsorden godkjennes

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Forslag til vedtak: innkallingen, sakliste og forretningsorden godkjennes Tromsø Seilforening s dagsorden for årsmøte 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Forslag til vedtak: innkallingen, sakliste og forretningsorden

Detaljer

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets.

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets. Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i. Reglene er sist revidert og godkjent av v Jolleutvalget 15/11-2010 målsetting er at det arrangeres kretsmesterskap for joller (KM) hvert år med et godt sportslig

Detaljer

Årsplan 2015 for barn og ungdom

Årsplan 2015 for barn og ungdom Årsplan 2015 for barn og ungdom Denne årsplanen omfatter planlagt aktivitet for barne- og ungdomsgruppa i Fredrikstad Seilforening, også kalt jollegruppa. Planen for kalenderåret 2015 er basert på tidligere

Detaljer

Årsrapport 2010. Arendals seilforening jollegruppe

Årsrapport 2010. Arendals seilforening jollegruppe Arendals seilforening jollegruppe Årsrapport 2010 2010 har vært et godt år for jollegruppa hvor rekruttering og oppbygging av et godt miljø har vært prioritert. Etter en aktiv 2009 sesong med både pinseleir

Detaljer

Reisebrev fra Natcha.

Reisebrev fra Natcha. Reisebrev fra Natcha. Etter fire uker på reise, hvor livet mitt stort sett handlet om seiling, kom jeg hjem til Bergen 17. juli. Med en verdenscup og to EM på rappen, sitter jeg igjen med mange nye erfaringer

Detaljer

Overnatting på Arendal Herregård, hotell og spa. Flere opplysninger finnes www.arendalherregaard.no.

Overnatting på Arendal Herregård, hotell og spa. Flere opplysninger finnes www.arendalherregaard.no. I tråd med NSF s ønske om at flere barn og ungdommer skal bli glade i å seile, arrangerte Arendals Seilforening sin første pinseleir i 2004. Det var en suksess med Optimist- og Europaseilere fra Oslo til

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Stjernen Hockey Fredrikstad Elite Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Årsmøte torsdag 21. mai 2015 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2014/15 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

1 Innkalling til ekstraordinært årsmøte:

1 Innkalling til ekstraordinært årsmøte: 1 Innkalling til ekstraordinært årsmøte: Det ekstraordinære årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens internettside 07.05.2013. Teksten på foreningens internettside var som følger: Innkalling til

Detaljer

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus.

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Ankenes Båtforening - Ankenesstrand - 1 INNKALLING Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Til behandling foreligger følgende dagsorden: 1.

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2009

SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2009 I tråd med NSF s visjon om at flere barn og ungdommer skal bli glade i å seile, arrangerte Arendals Seilforening sin første pinseleir i 2004. Det var en suksess med Optimist- og Europaseilere fra Oslo

Detaljer

ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING

ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING Innhold: 2012 Regnskap for Båtforeningen Resultatregnskap Balanse Investeringer / Bokført verdi Noter Regnskap for Drivstoffanlegget Resultatregnskap Balanse Noter Revisorrapport

Detaljer

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av:

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av: Årsberetning 2012 Styret har i perioden bestått av: Formann: Kåre Karlstad Kasserer Håkon Fottland (ett år) Styremedlemmer Christian Sæther Riksheim (TSF-leder) (de to gjenværende styreplassene uten personforslag

Detaljer

SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2008

SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2008 SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2008 I tråd med NSF s ønske om at flere barn og ungdommer skal bli glade i å seile, arrangerte Arendals Seilforening sin første pinseleir i 2004. Det var en suksess med Optimist-

Detaljer

ASKEROPTIMISTEN. Regatta ( del av OAS cup) og Kretsmesterskap for. Optimist, Europajolle, Laser, Zoom8, 29 er og RS Feva. Regatta (del av OAS cup) for

ASKEROPTIMISTEN. Regatta ( del av OAS cup) og Kretsmesterskap for. Optimist, Europajolle, Laser, Zoom8, 29 er og RS Feva. Regatta (del av OAS cup) for ASKEROPTIMISTEN Regatta ( del av OAS cup) og Kretsmesterskap for Optimist, Europajolle, Laser, Zoom8, 29 er og RS Feva Regatta (del av OAS cup) for BIC og RS:X Treningsregatta på indre bane for Optimist

Detaljer

Referat fra årsmøte i Breivika båthavn. 16. februar 2010

Referat fra årsmøte i Breivika båthavn. 16. februar 2010 Referat fra årsmøte i Breivika båthavn 16. februar 2010 Oppmøte: 18 medlemmer inkl. 4 fra styret. 1. Godkjenning av innkalling Vedtak: Godkjent 2. Valg av møteleder og referent Vedtak: Johan Petter Thue

Detaljer

2 Valg av ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å undertegne protokollen

2 Valg av ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å undertegne protokollen 1 Godkjenning av innkallelse 2 Valg av ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å undertegne protokollen 3 Styrets årsberetning 2008 Blir utdelt på årsmøtet 4 Regnskap 2008 Blir utdelt på årsmøtet 5 Fastsettelse

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet)

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet) 1 30.03.2016 Årsmøte i Leirsund Velforening i henhold til Vedtektene 4. Tid: Onsdag 30. Mars 2016 Klokken: 18.00 Sted: Leirsund Velhus Følgende Årsmøtesaker skal behandles Sak 1 Åpning av møtet, godkjenning

Detaljer

HANDLEKVELD HOS PADLESPESIALISTEN TIRSDAG 14. JUNI!

HANDLEKVELD HOS PADLESPESIALISTEN TIRSDAG 14. JUNI! Handlekveld for foreningens medlemmer Padlespesialisten innbyr til spesial handlekveld for ASF sine medlemmer Tirsdag den 14Juni HANDLEKVELD HOS PADLESPESIALISTEN TIRSDAG 14. JUNI! 10 % rabatt på alle

Detaljer

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre)

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301 0-6 2014 Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Side 2 av 5 Inntekter 2014 2013 3100 SALGSINNTEKTER.AVGIFTSFRIE -1 750,00-35 748,50

Detaljer

Presentasjon av Ran Seilforening

Presentasjon av Ran Seilforening Presentasjon av Ran Seilforening Fjell Idrettsråd - møte 30.11.2009 Svein Holmefjord, leder Seilsport kan du drive med hele livet, fra du er 6-7 år og til du flytter inn på Gamleheimen. Det er aldri for

Detaljer

Årsmøte for 2013. Årsmøtet for 2013 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 28. Februar 2014.

Årsmøte for 2013. Årsmøtet for 2013 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 28. Februar 2014. Årsmøtet for 2013 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 28. Februar 2014. Innkalling til årsmøte i Porsgrunn Motorbåtforening for 2013. Alle medlemmer ønskes velkommen til årsmøte på Sundjordet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

ASKEROPTIMISTEN OAS Regatta for Europajolle, Laser, Optimist, Zoom8, 29 er og RS Feva

ASKEROPTIMISTEN OAS Regatta for Europajolle, Laser, Optimist, Zoom8, 29 er og RS Feva ASKEROPTIMISTEN OAS Regatta for Europajolle, Laser, Optimist, Zoom8, 29 er og RS Feva Treningsregatta på indre bane for Optimist C 23. 24. august 2014 Påmeldingsfrist 15. august Asker Seilforening Blakstad

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/06. 25. april 2006 Rica Gardermoen Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/06. 25. april 2006 Rica Gardermoen Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/06 25. april 2006 Rica Gardermoen Hotell Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith og Geir Dahl Andersen,

Detaljer

Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening

Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening 8 april 2014 1 Det ble avholdt styremøte i Kirkenes Båtforening 8 april 2014, klokken 1830 i foreningens lokaler Tilstede; Jonny Andersen, Roald Kristiansen,

Detaljer

Årsregnskap. Org.nr.: 994 891 987

Årsregnskap. Org.nr.: 994 891 987 Årsregnskap 2014 SVERRESBORG HOOPS BASKET Org.nr.: 994 891 987 Resultatregnskap Sverresborg Hoops Basket Driftsinntekter og kostnader Note Budsjett 14 Budsjett 15 Driftsinntekter Salgsinntekt 1-13 277-50

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Årsmøte mandag 27.mai 2013 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2012-13 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Denne handlingsplan er vedtatt av årsmøtet 25. februar 2016 og gjelder til den blir endret ved et senere årsmøte eller ekstraordinære årsmøte.

Denne handlingsplan er vedtatt av årsmøtet 25. februar 2016 og gjelder til den blir endret ved et senere årsmøte eller ekstraordinære årsmøte. Handlingsplan Haugesund Seilforening 2016 og fremover Denne handlingsplan er vedtatt av årsmøtet 25. februar 2016 og gjelder til den blir endret ved et senere årsmøte eller ekstraordinære årsmøte. Foreningen

Detaljer

Sol, sommer og seiling!

Sol, sommer og seiling! Sol, sommer og seiling! Velkommen til sommerkurs i seiling! I løpet av noen fine sommerdager ved sjøen skal du få prøve å seile sammen med andre og helt alene. Det blir tid til å leke og bade også, men

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE SANDERØD BÅTFORENINGEN 2015. Årsmøte avholdes på Sanderød bedehus lørdag 2.mai 2015 ca. kl 11:30. (rett etter vellet)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE SANDERØD BÅTFORENINGEN 2015. Årsmøte avholdes på Sanderød bedehus lørdag 2.mai 2015 ca. kl 11:30. (rett etter vellet) INNKALLING TIL ÅRSMØTE SANDERØD BÅTFORENINGEN 2015 Årsmøte avholdes på Sanderød bedehus lørdag 2.mai 2015 ca. kl 11:30. (rett etter vellet) Dagsorden: 1 Registrering og opptelling av antall stemmeberettigede

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann)

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2006 Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Administrasjon og økonomi Styret har bestått av: Thore Hammarstrøm Knut Traaseth Frode

Detaljer

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai TOM BRYGGE Lørdag 4.mai Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Alle deltagerene er med i trekningen om en Seilreise til Kroatia i regi av; TOM BRYGGE Alle mann på fjorden! I samarbeid med

Detaljer

VEDTEKTER FOR MILDE BÅTLAGS ANLEGG OG DRIFT

VEDTEKTER FOR MILDE BÅTLAGS ANLEGG OG DRIFT Milde Båtlag Skipanesvegen 12 5259 Hjellestad E-post: styret@mildebatlag.org www.mildebatlag.org Kontonr: 3411.18.03007 Org.nr : 985 399 875 VEDTEKTER FOR MILDE BÅTLAGS ANLEGG OG DRIFT 1 MILDE BÅTLAGS

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

Velkommen. til Årsmøte Cap Clara Småbåthavn. Video

Velkommen. til Årsmøte Cap Clara Småbåthavn. Video Velkommen til Årsmøte Cap Clara Småbåthavn Video Agenda 1. Godkjenning av innkalling 2. Konstituering 3. Godkjenning av årsberetning 2015 4. Godkjenning av regnskap 2015 5. Orientering om skader etter

Detaljer

BALANSE OSLO KAJAKKLUBB 2012

BALANSE OSLO KAJAKKLUBB 2012 BALANSE OSLO KAJAKKLUBB Konto Kontonavn Noter 2011 Eiendeler Varige driftsmidler 1000 Nye invest. båhaller/utv.anlegg 1 274 842 0 1001 Nye invest. tårnet/klubbhus 1 33 750 0 1100 Nybygg 1 17 199 0 1101

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 510 273 397 348 Annen driftsinntekt 2 831 100 1 630 701 Sum driftsinntekter

Detaljer

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai TOM BRYGGE Lørdag 4.mai Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Alle deltagerene er med i trekningen om en Seilreise til Kroatia i regi av; TOM BRYGGE Alle mann på fjorden! I samarbeid med

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Informasjonshefte Jollegruppen, Moss Seilforening 2011

Informasjonshefte Jollegruppen, Moss Seilforening 2011 Informasjonshefte Jollegruppen, Moss Seilforening 2011 Velkommen som jolleseiler i Moss Seilforening. Vi i Moss Seilforening håper du vil få en fin tid i klubben hvor du lærer å seile, får spennende utfordringer

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Jolleinformasjon sesongen 2005

Jolleinformasjon sesongen 2005 Jolleinformasjon sesongen 2005 TRENER EUROPA: Asle Kreutz TRENERE OPTIMIST: Optimist nybegynnere Torstein Hopstock Børre Zeiffert Andreas Bergstad Optimist VKI Ingrid Mortensen Optimist VKII / Regatta

Detaljer

Jollegruppen Ran Seilforening

Jollegruppen Ran Seilforening Jollegruppen Ran Seilforening 2009 Sesongen 2009 Største og flotteste jollegruppe i Hordaland 37 påmeldt til nybegynnerkurset 17 Optimister og 6 Zoomer aktive i høst Gode trenere Fin kombinasjon av erfarne

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Foreldremøte. Åsane Seilforening

Foreldremøte. Åsane Seilforening Foreldremøte Åsane Seilforening Foreldremøte Status Feva gruppen Status Optimist gruppen Treningstider Planer for jollegruppen utover høsten Planer for nye båter og båtstrategi Gjennomgang av båttyper

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349 ÅRSRAPPORT FOR 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning ÅRSBERETNING 2015 GENERELT OM VIRKSOMHETEN Siv gymnastikkforening tilbyr turntrening for barn og unge

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 10. mars 2015 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2014 på styremøte

Detaljer

Formålet med sikkerhetsinstruksen er at seilerne skal være trygge og at ulykker skal unngås.

Formålet med sikkerhetsinstruksen er at seilerne skal være trygge og at ulykker skal unngås. Formål med sikkerhetsinstruksen Formålet med sikkerhetsinstruksen er at seilerne skal være trygge og at ulykker skal unngås. Om jollegruppen Moss Seilforening (MS) er organisert i båt-klasser og ferdighetsgrupper

Detaljer

Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter. Velkommen til Årsmøte. Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter 2014

Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter. Velkommen til Årsmøte. Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter 2014 Velkommen til Årsmøte i Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter 2014 Innkalling Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Gråhaugen Vegfellesskap. Årsmøtet holdes i kaféen på Mysusæter Servicesenter 27. september

Detaljer

2. Regnskap. - Fremleggelse av revidert regnskap 2012 og budsjett for 2013.

2. Regnskap. - Fremleggelse av revidert regnskap 2012 og budsjett for 2013. 0. Innkallingen - Os og Fusaposten, brev og e-post 1. Årsmelding. - Gjennomgang av årsmelding 2013 og handlingsplan 2014 2. Regnskap. - Fremleggelse av revidert regnskap 2012 og budsjett for 2013. 3. Framlegg

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse

Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse Årsberetning 2006 Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse er en ideell, privat stiftelse, med formål å tilgodese barn, unge og voksne med cerebral parese og lignende hjerneskader

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Tenvik båtforening

Innkalling til årsmøte i Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte i Tenvik båtforening Medlemmer av Tenvik båtforening innkalles med dette til årsmøte. Sted: Tømmerholt idrettshus Tidspunkt: Onsdag 20.03.2013 kl. 18:30 Saksliste: Sak 2013-1 Konstituering

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Leieinntekter baner 364 405 426 058 Kursinntekter 366 703 506 930 Turneringsinntekter 53 517 136 774 Medlemskontingenter 158 900 193 350 Sponsorinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

REFERAT STYREMØTE I ASKØY SEILFORENING

REFERAT STYREMØTE I ASKØY SEILFORENING REFERAT STYREMØTE I ASKØY SEILFORENING Tidspunkt: Mandag 17. november kl 18 Sted Servicebygget, 3. Etg Styremøte nr. 12/2014 Innkalt Styreleder Kees Oscar Ekeli, Styremedlemmene, Espen Rosmer, Sverre Valeur,

Detaljer

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 Randaberg Arena, Torsdag, 21 Februar, 2013. KL. 19:00. SAKSLISTE:. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av dagsorden. 3. Valg av møteleder.

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsmøte 2013. Til behandling foreligger:

Årsmøte 2013. Til behandling foreligger: Årsmøte 2013. Det innkalles med dette til 31. ordinære årsmøte i Skjelsvik Båtforening. Møte avholdes tirsdag 26.11.2013 kl 1830 på Herøyahuset. Til behandling foreligger: 1. Forretningsorden, godkjenning

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 7. mars 2014 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2013 på styremøte

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Sikkerhetsinstruks jollegruppen. Foreldre RAN SEILFORENING

Sikkerhetsinstruks jollegruppen. Foreldre RAN SEILFORENING Jollegruppen i RAN har funnet det nødvendig å sikre medlemmene mot uønskede hendelser gjennom innføring av rutiner for ivaretakelsen av sikkerheten på alle nivå. I instruksen er det definert ulike roller

Detaljer

Kjelsås Alpin U10/U8 Informasjon for sesongen 2015-2016. Oppdatert per 24. februar 2016

Kjelsås Alpin U10/U8 Informasjon for sesongen 2015-2016. Oppdatert per 24. februar 2016 Kjelsås Alpin U10/U8 Informasjon for sesongen 2015-2016 Oppdatert per 24. februar 2016 Kjelsås Alpin Kjelsås IL Alpint er en mål og mestringsorientert klubb. Vi fokuserer på at utøverne skal mestre oppgaver

Detaljer

Møtereferat årsmøte Haugesund seilforening 26.01.12

Møtereferat årsmøte Haugesund seilforening 26.01.12 Årsmøtet ble holdt i Seilforeningens lokaler på Fosen. Det var ca 30 personer til stede under møtet. 1 Valg av møteleder Nestleder Frode Leirvåg ble valgt som møteleder ved akklamasjon. Leder Kjell Bjarne

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Byåsen IL allidrett

Innkalling til årsmøte i Byåsen IL allidrett Innkalling til årsmøte i Byåsen IL allidrett Det kalles med dette inn til årsmøte i Byåsen IL allidrett den 7.4.2014 kl 19.00. Sted: Klubbhus i Nilsbyen Forslag som ønskes behandlet må være sendt til allidrett@byasen.no

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA På Wassilioff Hotell Mandag 4. mars 2013 klokken 18.00 Innkallingen blir i år sendt ut i post. Styres årsberetning og regnskap, vil være å finne på www.brunlanesjordvanning.no.

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Informasjon. Innhold:

Informasjon. Innhold: Informasjon Innhold: 1. Beskrivelse av Seilsportsligaen 2. Organisasjon 3. Krav til arrangørklubb 1. Beskrivelse av Seilsportsligaen Med inspirasjon fra den tyske Segelbundesliga og dansk Sejlsportsliga

Detaljer

Posten vår 2011. Lederen har ordet. Felles sjøsetting lørdag 30.04 kl. 09:00. Minner om årsmøtet tirsdag 15. mars kl 1900 Medlemsmøte kl 18

Posten vår 2011. Lederen har ordet. Felles sjøsetting lørdag 30.04 kl. 09:00. Minner om årsmøtet tirsdag 15. mars kl 1900 Medlemsmøte kl 18 F B F P O S T E N 2 0 1 1 R E D A K T Ø R A R N T H E G G Ø Y FBF Posten vår 2011 V I K T I G E D A T O E R I F B F. M A R S / A P R I L 2 0 1 1 SJØSETTING Lørdag 30. april Lederen har ordet. Kl: 09:00

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer