Midtsommertreffet på Inndyr - 20 til 22 juni 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Midtsommertreffet på Inndyr - 20 til 22 juni 2008"

Transkript

1 Side 1

2 GILDESKÅL KOMMUNE Vi ønsker Inndyr Vell lykke til med Midtsommertreffet 2008 God sommer ønskes til innbyggere og tilreisende Walter Pedersen Ordfører Even Ediassen Rådmann Side 2

3 Innholdsfortegnelse: Oversikt over sponsorer s. 3 Midtsommertreffet 2008 s. 5 Oversikt over stands og utstillere s. 9 Hovedkomiteen for Midtsommertreffet 2008 s. 11 Program for Fredag 20/6 s. 13 Program for Lørdag 21/6 s Program for Søndag 22/6 s. 16 Viktig informasjon s. 16 Kart over området s Årets underholdningsprogram s Bygningshistorie på Inndyr: Tormodbrygga s. 36 Ved Inndyrsvågen - sangen s. 41 Vi takker spesielt våre sponsorer: Side 3

4 Gildeskålboka FESTIVALTILBUD: Hele serien bok selges for kun kr ,- (Bok nr. 1, 3 og 4 er utsolgt men blir forsøkt gjort tilgjengelig digitalt) Enkeltbøker: Bok kr. 50,- pr. stk Bok nr. 27 kr. 220,- VI TREFFES PÅ STAND UNDER ÅRETS MIDTSOMMERTREFF JUNI! For bestilling ta kontakt med; Aud Erna Andreassen, Tlf Bjørnar Thoresen, Tlf Erna Sundsfjord, Tlf Side 4

5 Midtsommertreffet 2008 Den norske dugnadsånden har røtter tilbake til 1200 tallet. Opprinnelsen var den gamle gårdsdugnaden hvor frie bønder og fiskere kom sammen for å hjelpe hverandre. Fortsatt lever dugnadsånden i Norge, men har flyttet seg fra gårdene og over i organisasjonslivet. Den frivillige innsatsen som legges ned i ulike typer foreninger, har stor økonomisk betydning for samfunnet og hvor en snakker om en arbeidsinnsats tilsvarende ca årsverk eller verdier rundt 40 milliarder kroner pr år på landsbasis. Ordet dugnad har sitt utspring i det gammelnorske dyd hvor moral og praksis gikk sammen. Ved å gjøre noe for fellesskapet så viste man moral. I Sverige er dugnad visstnok et ukjent begrep. I motsetning til svenskene har vi nordmenn aldri hatt noen sterk adel eller sterk kirke som tok vare på folk. I Norge var vi likestilte og hjalp hverandre. Etter hvert som byene vokste og folk flyttet fra landsbygda, flyttet også dugnadskulturen på seg. Den moderne foreningsdugnaden tok form. Folk spadde opp lysløyper og bygde foreningshus sammen. I den senere tid har også denne formen for fellesinnsats vært i ferd med å endre seg. Flere og flere av de faste forpliktelsene kjøper folk seg ut av samtidig som den frivillige innsatsen i foreninger dreier seg mer om pengeinnsamlinger for å lønne for eksempel profesjonelle instruktører. En rekke forskere har hevdet at den moderne velferdsstaten og offentlige velferdsordninger er den viktigste årsaken til at viljen til frivillig innsats og frivillige organisasjoner svekkes. Samtidig så gjør også profesjonene sitt inntog. Vi har profesjonelle instruktører og humanitært og sosialt arbeid påvirkes av fagkunnskapen til personer innenfor ulike hjelpetjenester. Fra initiativ tuftet på lokal vi-følelse så har vi fått mer profesjonalisering og hvor noen får lønn for arbeidet, mens andre synes det er kipt å jobbe gratis. Samtidig så har det offentlige oppdaget verdiene i det frivillige arbeidet og prøver å legge sine føringer for støtteordninger. En mer fristilt støtteform er bidrag fra ulike eksterne aktørene (for eksempel Sparebankstiftelsen DnB Nor) som ofte går inn med prosjektmidler istedenfor rene driftsmidler, noe som letter det frivillige Norge å gjennomføre sine prosjekter. Alt dette stimulerer til innsats. Det er ingen tegn på at dugnadsånden forsvinner, men nytten av den må begrunnes hvis vi videre skal få med ungdom og andre på de ulike prosjektene og holde engasjementet ved like. Og hva er så nytten av dugnadsarbeid eller frivillig felles innsats uten betaling? Side 5 fortsettelse neste side

6 forts. fra forrige side Midtsommertreffet på Inndyr - 20 til 22 juni 2008 Noen essensielle punkter kan være som følgende: o Gjennom felleskap klarer man å gjennomføre noe som man ikke ville ha greid alene. o Man holder fast ved og viderefører gamle og gode norske tradisjoner. o Det skapes en «vi-følelse», sterkere identitet og et godt samhold. o Gjennom bredt engasjement får vi større påvirkningskraft, både internt og eksternt. o Via bred forankring og samarbeid mellom det frivillige, politikere og kommunal ledelse blir vi sterkere også utad, noe som kan påvirke vårt omdømme i positiv retning. o Det kan også utløse eksterne, statlige midler, noe som var aktuelt ang. det såkalte «Tettstedprosjektet» hvor stat og fylke bl.a. la vekt på vårt frivillige engasjement ved tildeling av midler. o For mange kan dugnadsarbeid gi en følelse av mening og mestring. Man er med på noe som man ser gir resultater i det samfunnet man bor i. o Det kan være en mulighet til å bli kjent med andre, skaffe seg et nettverk, særlig for de som er nytilflyttet eller de som er ensomme av ulike grunner. o Man får et eierskap til prosessen og til resultatene via medvirkning og medbestemmelse. o Frivillig innsats er også en essensiell verdiskaper ved at man bidrar både menneskelig og økonomisk til at viktige, ønskede prosjekter kan gjennomføres lokalt. o Og så er det vel sosialt og trivelig både i seg selv og i det å kunne gi noe tilbake til det samfunnet en bor i? På Inndyr lever dugnadsånden i beste velgående. Arbeidet med Kulturhuset skrider sakte men sikkert frem, om enn noe forsinket. Her er det allerede lagt ned ca 3000 dugnadstimer. Mange personer går igjen og har hatt flere perioder med frivillig innsats. Kuturhuskomiteen med Bjørn Pedersen i spissen håper derfor at nye krefter vil melde seg slik at det blir et jevnt trykk utover for å bli ferdig og for å minske slitasjen på de som stadig stiller opp i 1. rekke. Allikevel kan en ikke regne med at huset vil stå ferdig før til høsten. Vi gleder oss veldig!! Midtsommertreffet 2007 gav igjen rekordomsetning og et overskudd på ca kr ,-!! Inndyr Vell via Midtsommertreffet har til nå bevilget tett på 1 mill kroner bare til Kulturhuset. Til dette viktige formålet så står det nå ca kr ,- igjen på vår hallkonto som er øremerket et skikkelig industrikjøkken + kjølerom i Kulturhuset. De siste årene har også andre lag og foreninger som for eksempel U. L. Håpet, I. L. Splint, Skytterlaget og ulike små velforeninger innenfor Inndyr krets blitt tilgodesett med små og litt større pengegaver. I fjor senhøstes arrangerte vi også «Klippfiskfestivalen - den lille» som trakk fullt hus og hadde stor suksess må en vel trygt kunne si. Overskuddet fra dette tiltaket, fra fjorårets sommerlotteri i tillegg til årets påbegynte lotterisalg har styret i Inndyr Vell bestemt skal gå til videreutvikling av Inndyr Torg for å få et mer levende sentrum. Dette kan for eksempel være faste torgboder som kan utleies og lignende. Eventuelle tiltak her må gjøres i tett samarbeid med politisk ledelse, teknisk etat og naboer. Side 6

7 forts. fra forrige side Midtsommertreffet på Inndyr - 20 til 22 juni klasse på Inndyr skole, som skal stå for årets lotterisalg, får også 20 % av overskuddet som kan brukes til leirskole, bassengbesøk eller annet ønskelig. Hovedkomiteen for Midtsommertreffet innbefatter i år som i fjor ca 55 personer og hvor alle i Inndyr Vells styre har viktige lederoppdrag og ansvar. Vi opplever stor stabilitet i medarbeidermassen og retter en stor takk til alle som år etter år stiller opp med nye ideer, kreativitet og engasjement. De nye medlemmene i styret og arrangementskomiteen ønskes også spesielt velkommen. Styret i Inndyr Vell for 2008 består av: Leder Elinor Kristiansen Nestleder Knut Eirik Svendsen Kasserer Anne Knutssøn Sekretær Iren Førde Styremedlem 1 Gunn Gjelseth, Styremedlem Lasse Willumsen, Styremedlem Thomas Bjørnå 1. Varamedlem André Isaksen 2. Varamedlem Lena Garnes Revisor Bjørn Pedersen I tillegg retter vi en stor takk til alle andre som stiller opp på en eller annen måte i forbindelse med Midtsommertreffet, det være seg vakter, folk som låner ut utstyr eller bidrar på andre måter. Vi håper at alle stiller opp like mye som før og innser at dette er en gjensidig vinn vinn situasjon som vi alle kan få noe positivt ut av. Vi imøteser alle som ønsker å bidra med stor takk! Elinor Kristiansen, Leder Inndyr Vell og Midtsommertreffet Side 7

8 VI FEIRER 125 ÅRS JUBILEUM! Lensmannsgården på Sund. Den eldste delen ble bygget av lensmann Dahl, ca 1851, senere bygget lensmann Haagen Olsen på gården. Her var det Gildeskål Sparebank hadde sine første lokaler, frem til Lensmann Haagen Olsen satt forøvrig som formann i bankens styre og forstanderskap fra 1883 til e-post: 8140 Inndyr: Tlf , Faks Nygårdsjøen: Tlf Side 8

9 Stands og utstillinger: Navn Snellene Jorun Torbergsen og Håkon Kvarsnes Gildeskål Vekst AS Arunothai Iamram Pranom Tayar Gildeskålboka Inndyr Vell Rossy Myrvang Geir Olsen Trygve Førde Skrotnissan IL Splint, hovedstyret Il Splint, skigruppa Eve Evjen Raymond Tvenning Elna Symaskin John Petter Karlsen Svein Tårnesvik Aleksander Haugen(12 år) Stine Hillestad m/venninne Sirada Ruud Marianne Skogstad Svein Johansen Ramon Garrido Berit T. Nilsen m/mann Ulf Nordstrøm Partymann v/dina Skogvoll Frode Busterud Lisbeth Skranes Produkt Lappeteknikk Enio-produkter Matter, annet Smoothie Dukker Thai-silke Gildeskålboka, Olsokgensere Boklotteri Lefser Oljemaleri Fotografier/bilder Veteranbiler med mer. Militærutsalg. Loppemarked Loddsalg, info Husflidsprodukter Gadgets, datagreier Symaskiner Tørrfisk Spekemat Kort, bokmerker mm Kort Smykker og blomster Handlaga smykker og trollbilder Treprodukter Diverse; smykker, belter med mer Diverse hobbyprodukter Masker, tekstiler, smykker med mer Partymann - produkter Leiligheter i Bulgaria Tepper I tillegg til de som allerede er påmeldt så regner vi med at mange flere vil komme til etter hvert som Midtsommertreffet nærmer seg. Se oversikt ved inngang på området. Side 9

10 Side 10

11 HOVEDKOMITEEN FOR MIDTSOMMERTREFFET 2008 Leder/media: Møtesekretær: Billetter/økonomi: Program/Plakat: Kart/plassering: Stand/utstillere: Annonser: Lotteri: Sponsorer: Teknisk komité: Elektriske inst.: Underholdning: Bevertning: Skjenkebestyrere: Ryddekomité: Pyntekomité: Parkeringskomité: Vaktkomité: Elinor Kristiansen Iren Førde Anne Knutssøn, Trine Rystad, Dag E. Antonsen og Walter Pedersen Håvard Kjærnes Christensen Bjørnar Thoresen og Iren Førde Camilla H. Kristensen og Iren Førde Stein Storvik, Håvard Kjærnes Christensen og Elinor Kristiansen Anja Jensen Knut-Eirik Svendsen Stig Fredriksen, Knut Beddari, Andre Isaksen, Tor Nilsen, Tor Moe Hansen, Bengt J. Thoresen, Terje Skogsås, Paul Ivar Larsen og Tore Antonsen Stein H. Antonsen, Helge-Martin Pareliussen, Jon Larsen og Bjørn Ågnes Thomas Bjørnå, Lasse Willumsen, Bente Amundsen, Endre Nordgård, Thrond Gjelseth og Reidar Kjelling Bente Sundsfjord, Gunn Gjelseth, Heidi Thoresen, Trond Thoresen, John Isaksen, Lars Hansen, Laila Johansen, Ann-Helen Hansen, Laila Svendsen, Eva Stokkvik og Elin Brattøy Hans Ivar Hansen, Lasse Willumsen og Thrond Gjelseth Signhild og Terje Jenssen, Liv-Heidi Breivik og Sylvi Johnsen Ida Brekke, Astrid Sakariassen og Grete Fredriksen Torbjørn Johannessen, Åge Christensen, Åge Seljeseth og Steinar Lukassen Heidi Meland, Linn Fredriksen, Knut-Eirik Svendsen og Heidi Hansen I tillegg til hovedkomiteen er det ca. 200 personer som er engasjert gjennom diverse komiteer og vaktlister. TUSEN TAKK TIL DERE ALLE! Arrangør: Inndyr Vell Side 11

12 Heen`s A/S Inndyr Telefon Åpningstider: Mandag - Lørdag kl Søndag kl Post i butikk - Tipping - Bensin - Diesel - Video Sundsfjordverkene tlf Side 12

13 PROGRAM FOR MIDTSOMMERTREFFET Fredag 20/6 Kl : Rusfritt ungdomsarrangement - Sted: Inndyr ungdomshus - Aldersgrense: 8. klasse og oppover - Alkotest m/premiering! - Kl 20.30: Quiz m/premiering! (Maks 5 pr lag) - Musikk: «Around May» - Inngang kr. 50,- Kl : Lygarkveld i storteltet - Oppvarming til fest hvor «BOYZEN» serverer diverse parodier - Lokale «Stand UP» talenter? - Billettsalget starter kl års grense - Inngang kr. 100,- (inngangsbilletten gjelder også for festen) Kl : Fest i teltet - Musikk: «BOYZEN» - Bar m/alle rettigheter - Billettsalg starter kl års grense - Salg av grillmat m.m. - Inngang kr. 150,- (P.S. Billetter selges helt til kl 03.00) Kl Området stenger Side 13 Layout og montering: Håvard Christensen

14 PROGRAM FOR MIDTSOMMERTREFFET Lørdag 21/6 Kl Området åpnes - Inngang kr. 50,- (voksne), kr 20,- (barn) kr 100,- (familie). - Salgsboder og stands - Mobilt Lekeland 4 etasjer!! - Barneridning! - Dykking og vannsport v/ Bodø Dykkesenter AS! - Pil og Bue skyting v/ Bodø Bueskytterforening! - Loppemarked v/ IL Splint - Utstilling av lokale veteranbiler, båtmotorer v/ Skrotnissan - Sluk - kaste konkurranse v/ Gildeskål Jeger og Fisk - Salg av grillmat, møsbrømlefse, rømmegrøt, kaffe, kaker, sukkerspinn, popkorn, slush m.m. Kl Barneunderholdning i Teltet - Barnetime med «Surmo». Kl Området stenger (Pause) VIKTIG INFORMASJON! På grunn av mangel på parkeringsplasser ber vi dere som har muligheter for å gå og la bilen stå hjemme. Dette gjelder spesielt på dagtid lørdag. Resterende bilister vil få utlevert parkeringskart ved ankomst. Side 14

15 PROGRAM FOR MIDTSOMMERTREFFET Lørdag 21/6 Kl Quiz på Tormodbrygga - Max 6 pers. per lag - Premiering! - Påmelding til speaker i løpet av dagen - Bar med alle rettigheter - Inngang kr 50,- (kun Quiz) (Tormodbrygga er åpen kun for Quiz - deltakere!) Kl Fest i teltet - Musikk: «SNOOPY» - Bar m/alle rettigheter - Billettsalg starter kl års grense - Salg av grillmat m.m. - Inngang kr. 150,- (inkludert Quiz) (P.S. Billetter selges helt til kl 03.00) Arrangør: Inndyr Vell Fortsettelse neste side Side 15

16 PROGRAM FOR MIDTSOMMERTREFFET Søndag 22/6 Kl Utegudstjeneste i havna - Ved Kyrre Kolvik og i regi av Skrotnissan. - Mulige overraskelser! Kl Området åpnes - Gratis inngang! - Salgsboder og stands - Bodø Dykkesenter AS - dykking og vannsport! - Bodø Bueskytterforening - Pil og Bue skyting! - Mobilt Lekeland - Lekehenger i 4 etasjer!! - Barneridning! - Loppemarked v/ IL Splint - Utstilling av lokale veteranbiler, båtmotorer og de lokale Skrotnissan - Sluk-kaste konkurranse med Gildeskål Jeger og Fisk i havna - Kajakkpadling mellom kl.13 og (fra 10 år) - Salg av grillmat, rømmegrøt, kaffe, kaker, sukkerspinn, popkorn, slush m.m. Kl VM i mortfiske - Påmelding til standen til Gildeskål Jeger og Fisk innen søndag kl Gildeskål Jeger og Fisk holder fiskeutstyr - Husk å ta med redningsvest! Kl Kåring av Verdensmester i mortfiske m/premiering! Kl Området stenger! Side 16

17 Vi ønsker deg velkommen til vår butikk på Inndyr Våre åpningstider er 09:30 til 20:00 (18:00 på lørdager) Side 17

18 AUTORISERT REGNSKAPSFØRER Antonsen REGNSKAPSBYRÅ A/S 8140 Inndyr Tlf: Telefax: E-post: Regnskap Lønn Fakturering Årsoppgjør Rådgivning GÅ IKKE OVER BEKKEN ETTER VANN - NÅR DU KAN SLUKKE TØRSTEN HOS OSS! Skaugvollkrysset 8140 Inndyr Tlf: Man-Fre: Lørdag: Søndag: Side 18

19 INNDYR TAXI Alf Arne Olsen Side 19

20 Egenproduserte sommerblomster Stor lokalkunnskap Fokus på kvalitet Nordnorske stauder SATS PÅ LOKALE RØTTER! KB Bygg AS 8140 INNDYR Mobil: / Din lokale leverandør av byggtjenester E-post: Side 20

21 Anders Laugsand Produksjonssjef ørret Tlf Fax Side 21

22 Mevik Camping Mevik 8145 Storvik Tlf / Anlegget ligger idyllisk til ved Storvika i Gildeskål kommune. Det er fine tur- og fiskemuligheter i området. Anlegget består av 10 hytter, servicebygg og oppstillingsplass for bobiler, campingvogner og telt. FOR DEG SOM VIL HA DET LITT PROFT! Ørnes: 8150 Ørnes, Tlf Halsa: 8178 Halsa, Tlf GILDESKÅL VENSTRE For deg som er opptatt av miljø, trivsel og mulighet for medvirkning. God sommer! Side 22

23 KJØP VINTERVEDEN HOS GILDESKÅL VEKST AS BILAVDELING ENKLERE BILVEDLIKEHOLD SMÅREPARASJONER, BE OM PRIS BRENSEL PRISER VED I SEKK,BJØRK...65 KR VED I SEKK, ASP...40 KR KULL I SEKK 0,5 hl 200 KR 60 CM FAVNVED KLYVD.2000 KR\FAVN TENNVED(gran)..40 KR SAGSPON\FLIS\NEVER...10 KR\SEKK STORSK. BJØRK KR HOGGESTABBE...50 KR STORSK.ASP 400 KR HAGEBORD, STORT.1750 KR VED I SEKK GRAN 40 KR STORSEKK GRAN KR Alle priser inklusive moms Vi er behjelpelig med å plassere veden på anvist plass DU RINGER, VI BRINGER IKKE GJØR SOM DENNE KAREN, MEN KJØP VED FRA VEDSENTRALEN I GILDESKÅL!! TLF Side 23

24 Torsk ei næring i vekst! SOLHAUG MØBELTAPESERING Godt utvalg i stoffer. Ta kontakt for en trivelig prat. Tlf: / / GILDESKÅL ARBEIDERPARTI Vi er på parti med deg som ønsker et godt liv i en trivelig kommune Side 24

25 TIDEMANN BIL AS Chr. Tidemanns vei 22, 8150 Ørnes Tlf: Myrvang Maskin AS 8145 Storvik Tlf: Spylebil - Sugebil - Betong - Transport & Pumping Sandhornøy TAXI 8130 Mårnes Side 25

26 Side 26

27 Side 27

28 Side 28

29 Side 29

30 ÅRETS UNDERHOLDNINGSPROGRAM Fredag 20. juni: Festivitasen begynner kl med et rusfritt ungdomsarrangement på ungdomshuset. Her har vi engasjert bandet «Around May» med tilholdssted i Bodø. Bandet er en duo bestående av Trond Mikkelsen og Kent Kristensen og hvor begge har en lang og variert musikalsk bakgrunn, noe som gjenspeiler seg i deres allsidighet på «lokalet». Målet er å kunne tilpasse seg et hvilket som helst publikum. I storteltet så vil «Boyzen» underholde oss ut i de små timer natt til lørdag. Fra kl så vil de først servere diverse parodier. Utover kvelden følger god dansemusikk hvor en økt også vil bestå av flere humoristiske innslag. Allsidige som de er så skal de også stå for en del av barneunderholdningen på lørdagen. Boyzen består av: Thom Pettersen: Sang og Gitar Dag Christensen: Bass og Sang Jan Helge Johansen: Trommer og Sang Ole Helmersen: Sang og Keyboard Boyzen var opprinnelig en trio som herjet vilt i vår landsdel på siste del av 80-tallet og første del av 90-tallet. Med et svært folkelig repertoar og ikke minste sin humor, ble dette bandet elsket av alle. Sammen med det svært verbale orkestret fikk publikum trenet både lattermusklene og dansebena. Etter at Bassist Dag Christensen begynte i Banana Airlines skifte Boyzen navn til Thoms Boys. Som Thom Pettersen sier det: Bare Boyzen er Boyzen. Derfor var det til stor glede at de i julen 06 klarte å samle gode gamle Boyzen igjen. I tillegg var Boyzen nå forsterket med Ole Helmersen på keyboard. Denne gjenforeningen ble så vellykket at Boyzen var bare måtte forsette dette samarbeidet. Så i et og halv år har Boyzen nå igjen vært en del av det nordnorske musikk miljøet. 20. juni er det Gildeskål som får besøk at dette sjarmerende orkestret. Lørdag 21. juni: Festivalområdet åpner kl med noe for enhver smak. Her har vi mye nytt å by på, særlig for barn. Det er bl.a. innleid et nytt stort Mobilt Lekeland. Lekehengeren inneholder en Side 30

31 labyrint med et utall av fargerike aktiviteter. Dvs brannstige, klatrenett, hinder, sklie, ballbasseng, boksesekker, rullehinder m.m. Totalt 4 etasjer. Det blir også pil og bueskyting, barneridning, dykking og vannsport. Barneshow med «Surmo» kl 15.00: Lørdag 21. juni skal Thom Pettersen og Ole Helmersen ha underholdning for de aller minste. Om ikke de aller minste kjenner til Lærer Surmo, kan det være noen av foreldrene som husker TV-serien om Vaktmesteren av Kai Kiil, der Thom Pettersen spilte Lærer Surmo. Surmo har fortsatt barnetekke, og har holdt fram med underholdning for barn med sitt eget barneshow. I tillegg til Lærer Surmo har barneshowet med en ekte lærer, nemlig Ole Helmersen som til daglig jobber som musikklærer ved Svolvær Barne og ungdomsskole. Showet innholdet mye musikk, allsang og humor tilpasset barn. Surmo mener også at det er viktig at barna selv blir aktivisert og deltagere i showet. Så her kan vi love at barna har noe og se fram til! Klokken starter «Quiz» i Tormodbrygga, noe som var både trivelig og som trakk fulle hus i fjor. Fra kl spiller «Snoopy» opp til dans i teltet. Snoopy hadde sin mest hektiske epoke fra -84 til -93. Etter det har det vært forholdsvis stille fra den kanten. De har kun opptrådt på private arrangement og sporadisk rundt omkring. Medlemmene har vært opptatt med andre prosjekter og har ikke vært borte fra musikklivet. Dagens utgave er orginalbesetningen med unntak av keyboardisten. Side 31

32 Snoopy består av: Johnny Steinbakk Trommer og Sang Tim Soløy Gitar og Sang Ove Hjerde Bass og Sang Enell Eranna Keyboard og Sang (sistnevnte ikke med på bildet) Snoopy er et såpass gammelt band at de ga ut kassetter og vinylsingler. Deler av repertoaret er hentet fra disse produksjonene. Det er mye 70 og 80 talls slagere, både norske og internasjonale. Disse blir presentert med et fyldig og tett lydbilde. I tillegg er Snoopy kjent for sine livlige og humørfylte opptredener. Snoopy anno 2008 er mye det samme som gode «gamle» Snoopy. Men ved hjelp av et topp PA rigg og lyseffekter så er de en ny opplevelse både for det trofaste publikummet og ikke minst for nye tilhørere. Samtidig så blir det garantert mange mimrestunder i løpet av en kveld med Snoopy. Snoopy ønsker alle hjertelig velkommen. Søndag 22. juni: I år som i fjor blir det gudstjeneste i storteltet v/kyrre Kolvik og i regi av «Skrotnissan». Den begynner kl Her kan det komme noen positive overraskelser. Salgsboder, stands, loppemarked, barneridning, pil - og bueskyting, dykking og vannsport fortsetter også denne dagen, i tillegg til VM i mortfiske. Det blir også kajakkpadling mellom kl 13 og 16 for de over 10 år. Vi håper på stort fremmøte! Vel møtt!! Inndyr Vell Hovedkomiteen for Midtsommertreffet Side 32

33 FJORDBUA Kafè SANDHORNØYKRYSSET - Rv 17 Åpningstider: Mandag til Torsdag kl til Fredag, Lørdag og Søndag kl til Telefon: GILDESKÅL BONDELAG Aktive bønder, aktive bygder Side 33

34 alt til fest og moro!! BYGGtorget - Tuv Trelasthandel lagerfører og leverer deg varer og produkter fra de mest anerkjente produsenter. Dersom du går med planer om hus- eller hyttebygging, restaurering eller oppussing, kan det lønne seg å søke råd og pris hos oss. Annonser gratis på vår webside: Tlf: Fax: Side 34

35 Tannlege Ellen AS Glomfjord/Inndyr Tannlege Ellen-Merethe Høgsæt var ferdig utdannet i Bergen i Hun har jobbet 5 år i København og 3 år i London før hun kom til Glomfjord for 3 år siden. Hun har bred erfaring innenfor blant annet: -Plast/porcelensfasader -Kroner/bro -Bleking -Kirurgi Vi utvider nå vårt behandlingstilbud på Inndyr. Vi ønsker gamle og nye pasienter velkommen. For timebestilling ring klinikken i Glomfjord på tlf Langåpent torsdager i Glomfjord. Side 35

36 Tormodbrygga Midtsommertreffet på Inndyr - 20 til 22 juni 2008 Bygningshistorie på Inndyr I 1910 kjøpte Pareli Danielsen bygningen, som i dag kalles Tormodbrygga, fra Festvåg i Lofoten. Der hadde den blitt brukt til sildesalting, fiskemottak, bolig og butikk. Da sønnen Tormod overtok brygga på Inndyr i 1919, begynte han med landhandel i lokalene. Her ble det solgt både kolonialvarer, sko, manufaktur, steintøy og øvrige varer folk måtte ha behov for. Tormod bodde sammen med familien sin i Brygga fra I 1952 avviklet Tormod butikkdriften. I den senere tid har Tormodbrygga blitt brukt til lagerlokale og verksted. I 1992 kjøpte Båtforeningen bygningen, som var i svært dårlig forfatning, med ønske om å restaurere den. Til det trengtes penger som foreningen ikke hadde. Men for dem som virkelig vil noe, finnes det alltid muligheter: foreningen tok opp private lån, arrangerte fester og lotterier og solgte bilder av brygga malt av en lokal kunstner. I tillegg ble det sendt ut «tiggerbrev» som gav mange små og store pengegaver til kassa fra lokalbefolkningen og næringslivet. Det meste av arbeidet ble gjort på dugnad. Gjennom tettstedsprosjektet ble det å ta vare på og skape aktivitet i brygga et viktig tiltak i utviklingen av Inndyr. Ambisjonene ble større og arbeidet skjøt fart. I løpet av programperioden bevilget Riksantikvaren til sammen ,- kroner i tilskudd til prosjektet. I tillegg ble det gitt økonomisk støtte fra kommunen, Inndyr vel og Aetat. Båtforeningen fikk også billige materialer fra folk. Det ble brukt en ung arkitekt fra Inndyr og leid inn snekker med spesialkompetanse på gamle hus. Minst personer jobbet på dugnad med restaureringen på ulike tidspunkt. Båtgruppa har vært styringsgruppe for arbeidet. I dag er Tormodbrygga et viktig og mye brukt treffsted. Brygga huser lokaler til båtforeningen og gir et tilbud til det økende antallet båtturister som besøker Inndyr. I tillegg leies lokalene ut til lag og foreninger. Det er åpen pub enkelte helger og lokalet brukes hyppig til møter, seminarer og konserter. Fra publikasjon om Tettstedsprosjektet på Inndyr v/nordland Fylkeskommune. Side 36

37 Side 37

38 Høyre vil skape et mulighetenes samfunn som gjør at mennesker kan vokse og utvikle seg! Side 38

39 En spennende butikk med flotte blomster og spennende utvalg i gaveartikler Ørnes Sentrum 2 Telefon: R. Dybvik Møbler as 8150 Ørnes tlf Side 39

40 ÅPNINGSTIDER BUTIKK INNDYR: MANDAG TIL FREDAG: Kontaktinformasjon: Gildeskål: Tlf / Side 40

41 VED INNDYRSVÅGEN 1. Refr Melodi: Ved Tyrifjorden Under fjell og skogkledt li, vandrer vi så glad og fri, på en sti ved smihaug eng vi synger vårt refreng Ved Inndyrsvågen en vakker sommerkveld, alt er så stille når dagen er på hell. Skogen seg speiler i det klare vann, Inndyrsskygger leker ved vågens lune strand. Båter ligger lunt ved land, solen står ved himmelrand. Bølger skvalper ganske lett, mot slipens skinnesett Refr. Unge par som sammen går, gjennom Karivika trår. Kveldens stemning tar i favn, den gamle dampskipshavn. Refr. Måker tar en nattevak, oppå tørkeriets tak. Og fra Myra disen tett, mot brua siger lett. Refr. Over Øya denne sang, bærer opp med fryd og klang. Ut til Andklakken den når, og sommerlykke sår Refr. forfatter: Knut Brattland (tidligere elektriker i Gildeskål på tallet) Side 41

42 JOH. NILSEN-NYGAARD Sandnes Sandhornøy Ass. handelsforretning - Esso tankanlegg SANDNES SLIP A/S - Trelasthandel og byggevarer Telefon: Avd. Sandnes Fax Sandnes Slip A/S Trenger du elektriker? Ingen jobb for liten, Ingen jobb for stor Ring: , Mobiltelefon: Elektro Bodø AS, avd. Inndyr, 8140 Inndyr E-post: Hjemmeside: Side 42

43 Hovedkontor: 8110 Moldjord tlf fax Avdelingskontor: Bodø tlf Glomfjord tlf Inndyr tlf Vi utfører: Bygg og anlegg i entreprise og totalentreprise Gildeskål Bil og Båt AS 8120 Nygårdsjøen Bilberging Godkjent bil og karosseriverksted Båtreparasjon og oppsett Dekksalg Best Kiosk og Bensinstasjon Tlf Fax Side 43

44 Kløvergården Leif Brun & Sønner AS 8146 Reipå Tlf: Fax: Er på GIBOS en gang pr mnd Side 44

45 Side 45

46 EVJEN GRANITT AS Vi har levert belegningsstein til Miljøgata og Klippfisktorget Evjen Granitt AS Evjen 8120 Nygårdsjøen tel / Side 46

47 Side 47

48 Side 48

49 Side 49

50 Jacob Klette AS Ørnessenteret, pb Ørnes Tlf: Fax: Klokker - briller - linser - foto Foto: Fremkalling og kopiering av 135, APS Kopiering fra digitale media - Forstørrelser - Takkekort Kort/album/rammer Fotokiosk Ørnes Veterinærkontor Tlf: Kontortid Salg av dyrefor: specific Eukanuba/IAMS Åpent for smådyr etter bestilling mandag formiddag og onsdag kveld Side 50

51 Side 51

52 Noen bilder fra 2007 Side 52

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

Velkommen til Grenseland!

Velkommen til Grenseland! Sommer i Nr. 5 Juni 2009 Grenseland Et møtested for Aremark Marker Rømskog Dronningen seiler! Etter tolv år med restaurering er D/S «Turisten» på vannet. Dette bildet er fra den aller første turen for

Detaljer

Grenseland. Ny ordfører AVISA LAKK I RØMSKOG KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT ÅPNET BUTIKK

Grenseland. Ny ordfører AVISA LAKK I RØMSKOG KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT ÅPNET BUTIKK Nr. 8 September 2011 Grenseland AVISA et møtested FOr AremArK marker rømskog LAKK I RØMSKOG Nå kan du få fikset lakken lokalt! Side 13 KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT Knut eng, som startet Norsk Lettmetall, var

Detaljer

Frostingen 2012-03-15 page: 3 Frostingen 15.03.2012 3 Annonseverdi: 6 757 nok.

Frostingen 2012-03-15 page: 3 Frostingen 15.03.2012 3 Annonseverdi: 6 757 nok. Frosta Fjordfestival 01.01 14.11.2012 48 artikler Nyhetsklipp Frostingen 2012-03-15 page: 3 Frostingen 15.03.2012 3 Annonseverdi: 6 757 nok. Matfestival og Frostadag Frostingen 15.03.2012 14:13 4 Frostingen

Detaljer

god sommer Rennebunytt 1 Simen Sandsæter med fiskestang i Damtjønna, Barnas Naturverden. Foto: Ellen Beate Sandseter

god sommer Rennebunytt 1 Simen Sandsæter med fiskestang i Damtjønna, Barnas Naturverden. Foto: Ellen Beate Sandseter Rennebunytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2011 9. mai Årg. 34 god sommer Simen Sandsæter med fiskestang i Damtjønna, Barnas Naturverden. Foto: Ellen Beate Sandseter Rennebunytt 1 Administrasjon

Detaljer

Nummer 1 - januar 2011

Nummer 1 - januar 2011 Informasjonsblad for Høyjord og omegn utgitt av Høyjord Ungdomslag Nummer 1 - januar 2011 Kulturbonden Side 8 Ildsjelen Side 14 Pensjonisten Side 18 Pedellen Side 26 Nytt liv i den gamle Speiderhygga Side

Detaljer

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2007-16. årgang God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest

Detaljer

magasinet BORGEN Våren 2013 JULEN 2013 www.borgen-il.no SIDE 18 Se våre s. 10

magasinet BORGEN Våren 2013 JULEN 2013 www.borgen-il.no SIDE 18 Se våre s. 10 magasinet BORGEN Våren 2013 JULEN 2013 www.borgen-il.no SIDE Lovende 8 fusjonslag med godt miljø Breddefotball arkitekten i Michael S08 Røn tidlig med Sjefene kjøre- av Glans SIDE 12Den sportslige SIDE

Detaljer

Brua står. - Nærøysund bru skal stå i 100 år, forsikrer tidligere byggeleder for bruprosjektet, Lars Vallevik (bildet). I helga feires 25-årsjubileet

Brua står. - Nærøysund bru skal stå i 100 år, forsikrer tidligere byggeleder for bruprosjektet, Lars Vallevik (bildet). I helga feires 25-årsjubileet tirsdag 31. oktober 2006 nr. 86, årgang 25 Løssalg kr 15,00 Alt i Grus og betongprodukter Avretningsmasse Reparasjonsmørtler Ferdigbetong/ betongpumping Flytebrygger Betongfigurer Skifer Ottersøy - Kolvereid

Detaljer

AVISA. ET MØTESTED FOR aremark MaRKER RØMSKOG

AVISA. ET MØTESTED FOR aremark MaRKER RØMSKOG NR. 4 Mai 2013 motor i ARemARk Grenseland AVISA ET MØTESTED FOR aremark MaRKER RØMSKOG «Alt som durer» var på plass i Aremark sentrum under Vårmønstringen 2013. arrangementet ble en formidabel suksess,

Detaljer

Trimløypa på Nord-Solvær

Trimløypa på Nord-Solvær Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2012 26. ÅRGANG Trimløypa på Nord-Solvær Flott utsikt mot Tomma fra den røde

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 Årgang 70 November/desember 2010 Våler kommune God Jul! Biskopens juleandakt side 6 Eldredag i Våler side 9 Høsttakkefest side 20 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 VÅLER OG SVINNDAL MENIGHETER VÅLER KIRKEKONTOR

Detaljer

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13 Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10 Siktskiva er på plass s. 13 Generalforsamling s. 6 Ulsaker og Nilsen dagligvarer AS Stoff kan sendes til: Vi ønsker velkommen

Detaljer

Julehilsen til kjente og kjære i Lurøy

Julehilsen til kjente og kjære i Lurøy Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 DESEMBER 2002 16. ÅRGANG Julehilsen til kjente og kjære i Lurøy Oppvekst side 4 9 og 19-20 Ved å lytte

Detaljer

Du kjem vel? TINGET Tingvatns Ting. Tivoli. Ole Ivars Timbershow Samklang. Emission. Heddan Gard. www.tinget.net. Agility Tingcup Amcar/veteran

Du kjem vel? TINGET Tingvatns Ting. Tivoli. Ole Ivars Timbershow Samklang. Emission. Heddan Gard. www.tinget.net. Agility Tingcup Amcar/veteran TINGET Tingvatns Ting i Hægebostad 13.-14. juni 2015 HÆGEBOSTAD KOMMUNE Du kjem vel? HÆGEBOSTAD KOMMUNE Ole Ivars Timbershow Samklang Heddan Gard Agility Tingcup Amcar/veteran Emission Vel møtt til prat,

Detaljer

Info. Nytt fra VDF hovedstyret Døvesenteret Menighetsutvalget Holtan Døve Sportsklubb. Info fra Tolketjenesten. Teater: Menneskets sju aldre

Info. Nytt fra VDF hovedstyret Døvesenteret Menighetsutvalget Holtan Døve Sportsklubb. Info fra Tolketjenesten. Teater: Menneskets sju aldre Sommernummer 2. utgave 2005 Årgang 41. Vestfold Nytt TO OPPGAVER for voksne og barn med gevinster!!! Matoppskrift staffett Info Nytt fra VDF hovedstyret Døvesenteret Menighetsutvalget Holtan Døve Sportsklubb

Detaljer

Gatelangs. Tema: POPULÆRE I GATEBILDET LÆRER AV HVERANDRE. Generasjoner. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13.

Gatelangs. Tema: POPULÆRE I GATEBILDET LÆRER AV HVERANDRE. Generasjoner. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13. Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13. årgang Tema: Generasjoner SENIORPATRULJEN: POPULÆRE I GATEBILDET TRE GENERASJONER: LÆRER AV HVERANDRE 1 Du vet aldri hva du sier

Detaljer

KORKONTAKT Nr. 2 2010 20. årgang

KORKONTAKT Nr. 2 2010 20. årgang Medlemsblad for Norges Korforbund Hordaland KORKONTAKT Nr. 2 2010 20. årgang KULE damer & VISE menn SIDE 21 Kurshelgen 2011 Nytt Korcruise Innspilling av CD Er du på nett? side 8 side 9 side 10 side 20

Detaljer

Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427. Foto: Fanaposten EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. Jublende jenter for FRA TROND MOHN!

Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427. Foto: Fanaposten EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. Jublende jenter for FRA TROND MOHN! Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427 MEDLEMSBLAD FOR F ANA IDRET T SLA G Foto: Fanaposten Jublende jenter for EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. FRA TROND MOHN! 2 2 FANAVARDEN «Frende sine kunder opplever et godt samsvar

Detaljer

ReAvisa September 2014-7. årgang

ReAvisa September 2014-7. årgang TRAFIKKSKOLE Revetal Tlf 413 87 372 Personbil, bil med henger, moped, lett og tung motorsykkel, lastesikringskurs, med mer. www.retrafikkskole.no post@retrafikkskole.no Foreldre-initiativ mot mobbing ReAvisa

Detaljer

AVISA. ET MØTESTED FoR AREMARK MARKER RØMSKoG

AVISA. ET MØTESTED FoR AREMARK MARKER RØMSKoG Nr. 11 November 2009 ole på Haug Grenseland AVISA ET MØTESTED FoR AREMARK MARKER RØMSKoG ole Svendsby «styrer» arbeidet med den gamle, restaurerte «Turisten». Side 6 og 7 moro med korps Det er både sosialt

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

Nr. 1 - mai - 2014. Gjerdrum Næringslivsforening. God sommer!

Nr. 1 - mai - 2014. Gjerdrum Næringslivsforening. God sommer! Nr. 1 - mai - 2014 Gjerdrum Næringslivsforening God sommer! Næringslivspris 2014 Næringshagen etablert Status sentrumsplan Det spirer og gror! Våren er her og for en fantastisk vår vi opplever i år! Sola

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

Ungdommens kulturmønstring 2008 for Lurøy og Træna Tekst: Cato Rødsand Foto: Arne Forbord/Rana Blad

Ungdommens kulturmønstring 2008 for Lurøy og Træna Tekst: Cato Rødsand Foto: Arne Forbord/Rana Blad Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 MARS 2008 22. ÅRGANG Ungdommens kulturmønstring 2008 for Lurøy og Træna Tekst: Cato

Detaljer

Menighetsbladet April 02/2015

Menighetsbladet April 02/2015 Menighetsbladet April 02/2015 SØNDAG på Bragdøya 31. mai side 4 JUBILEUMSKONSERT NYTT SOUL TEENS KOR SIDE 13 JOURNALISTSPIRE PÅ OPPDRAG side 15 billedkunstner Bjørn Aurebekk side 16-17 leder Menighetsbladet

Detaljer

BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy. Oktober 2010 Utgave 3 - Årgang 24

BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy. Oktober 2010 Utgave 3 - Årgang 24 BLAD- Oktober 2010 Utgave 3 - Årgang 24 GRØNT En lokalavis for Ytterøy Innholdsfortegnelse Leder ved bygdekvinnelaget... 2 St. Hansaften i Laugsandfjæra... 3 Opera i Bjørvika 2010... 4 Blad-Grønt nr.3-1990...

Detaljer

Nytt fra NR. 44 JUNI 2011

Nytt fra NR. 44 JUNI 2011 Nytt fra NR. 44 JUNI 2011 Leder NYTT STYRE I STUGUDAL FJELL I året 1897 skrev den norske naturentusiasten og advokaten Olaf Richter: Af fjeldpartierne nordenfjells ved jeg ingen, som eier mit Sind mer

Detaljer

1/2 Pris. Nr. 1/2013, 25. februar. JERNIA Nøkkelkopiering denne uken. Gjelder alle typer farger/motiv vi har inne.

1/2 Pris. Nr. 1/2013, 25. februar. JERNIA Nøkkelkopiering denne uken. Gjelder alle typer farger/motiv vi har inne. Nr. 1/2013, 25. februar JERNIA Nøkkelkopiering denne uken. Gjelder alle typer farger/motiv vi har inne. NÅ 1/2 Pris For daglig overskudd SPAR Spektro multivitamin m/u jern 100 kapsler, før 237,- 48,- 189,-

Detaljer