Midtsommertreffet på Inndyr - 20 til 22 juni 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Midtsommertreffet på Inndyr - 20 til 22 juni 2008"

Transkript

1 Side 1

2 GILDESKÅL KOMMUNE Vi ønsker Inndyr Vell lykke til med Midtsommertreffet 2008 God sommer ønskes til innbyggere og tilreisende Walter Pedersen Ordfører Even Ediassen Rådmann Side 2

3 Innholdsfortegnelse: Oversikt over sponsorer s. 3 Midtsommertreffet 2008 s. 5 Oversikt over stands og utstillere s. 9 Hovedkomiteen for Midtsommertreffet 2008 s. 11 Program for Fredag 20/6 s. 13 Program for Lørdag 21/6 s Program for Søndag 22/6 s. 16 Viktig informasjon s. 16 Kart over området s Årets underholdningsprogram s Bygningshistorie på Inndyr: Tormodbrygga s. 36 Ved Inndyrsvågen - sangen s. 41 Vi takker spesielt våre sponsorer: Side 3

4 Gildeskålboka FESTIVALTILBUD: Hele serien bok selges for kun kr ,- (Bok nr. 1, 3 og 4 er utsolgt men blir forsøkt gjort tilgjengelig digitalt) Enkeltbøker: Bok kr. 50,- pr. stk Bok nr. 27 kr. 220,- VI TREFFES PÅ STAND UNDER ÅRETS MIDTSOMMERTREFF JUNI! For bestilling ta kontakt med; Aud Erna Andreassen, Tlf Bjørnar Thoresen, Tlf Erna Sundsfjord, Tlf Side 4

5 Midtsommertreffet 2008 Den norske dugnadsånden har røtter tilbake til 1200 tallet. Opprinnelsen var den gamle gårdsdugnaden hvor frie bønder og fiskere kom sammen for å hjelpe hverandre. Fortsatt lever dugnadsånden i Norge, men har flyttet seg fra gårdene og over i organisasjonslivet. Den frivillige innsatsen som legges ned i ulike typer foreninger, har stor økonomisk betydning for samfunnet og hvor en snakker om en arbeidsinnsats tilsvarende ca årsverk eller verdier rundt 40 milliarder kroner pr år på landsbasis. Ordet dugnad har sitt utspring i det gammelnorske dyd hvor moral og praksis gikk sammen. Ved å gjøre noe for fellesskapet så viste man moral. I Sverige er dugnad visstnok et ukjent begrep. I motsetning til svenskene har vi nordmenn aldri hatt noen sterk adel eller sterk kirke som tok vare på folk. I Norge var vi likestilte og hjalp hverandre. Etter hvert som byene vokste og folk flyttet fra landsbygda, flyttet også dugnadskulturen på seg. Den moderne foreningsdugnaden tok form. Folk spadde opp lysløyper og bygde foreningshus sammen. I den senere tid har også denne formen for fellesinnsats vært i ferd med å endre seg. Flere og flere av de faste forpliktelsene kjøper folk seg ut av samtidig som den frivillige innsatsen i foreninger dreier seg mer om pengeinnsamlinger for å lønne for eksempel profesjonelle instruktører. En rekke forskere har hevdet at den moderne velferdsstaten og offentlige velferdsordninger er den viktigste årsaken til at viljen til frivillig innsats og frivillige organisasjoner svekkes. Samtidig så gjør også profesjonene sitt inntog. Vi har profesjonelle instruktører og humanitært og sosialt arbeid påvirkes av fagkunnskapen til personer innenfor ulike hjelpetjenester. Fra initiativ tuftet på lokal vi-følelse så har vi fått mer profesjonalisering og hvor noen får lønn for arbeidet, mens andre synes det er kipt å jobbe gratis. Samtidig så har det offentlige oppdaget verdiene i det frivillige arbeidet og prøver å legge sine føringer for støtteordninger. En mer fristilt støtteform er bidrag fra ulike eksterne aktørene (for eksempel Sparebankstiftelsen DnB Nor) som ofte går inn med prosjektmidler istedenfor rene driftsmidler, noe som letter det frivillige Norge å gjennomføre sine prosjekter. Alt dette stimulerer til innsats. Det er ingen tegn på at dugnadsånden forsvinner, men nytten av den må begrunnes hvis vi videre skal få med ungdom og andre på de ulike prosjektene og holde engasjementet ved like. Og hva er så nytten av dugnadsarbeid eller frivillig felles innsats uten betaling? Side 5 fortsettelse neste side

6 forts. fra forrige side Midtsommertreffet på Inndyr - 20 til 22 juni 2008 Noen essensielle punkter kan være som følgende: o Gjennom felleskap klarer man å gjennomføre noe som man ikke ville ha greid alene. o Man holder fast ved og viderefører gamle og gode norske tradisjoner. o Det skapes en «vi-følelse», sterkere identitet og et godt samhold. o Gjennom bredt engasjement får vi større påvirkningskraft, både internt og eksternt. o Via bred forankring og samarbeid mellom det frivillige, politikere og kommunal ledelse blir vi sterkere også utad, noe som kan påvirke vårt omdømme i positiv retning. o Det kan også utløse eksterne, statlige midler, noe som var aktuelt ang. det såkalte «Tettstedprosjektet» hvor stat og fylke bl.a. la vekt på vårt frivillige engasjement ved tildeling av midler. o For mange kan dugnadsarbeid gi en følelse av mening og mestring. Man er med på noe som man ser gir resultater i det samfunnet man bor i. o Det kan være en mulighet til å bli kjent med andre, skaffe seg et nettverk, særlig for de som er nytilflyttet eller de som er ensomme av ulike grunner. o Man får et eierskap til prosessen og til resultatene via medvirkning og medbestemmelse. o Frivillig innsats er også en essensiell verdiskaper ved at man bidrar både menneskelig og økonomisk til at viktige, ønskede prosjekter kan gjennomføres lokalt. o Og så er det vel sosialt og trivelig både i seg selv og i det å kunne gi noe tilbake til det samfunnet en bor i? På Inndyr lever dugnadsånden i beste velgående. Arbeidet med Kulturhuset skrider sakte men sikkert frem, om enn noe forsinket. Her er det allerede lagt ned ca 3000 dugnadstimer. Mange personer går igjen og har hatt flere perioder med frivillig innsats. Kuturhuskomiteen med Bjørn Pedersen i spissen håper derfor at nye krefter vil melde seg slik at det blir et jevnt trykk utover for å bli ferdig og for å minske slitasjen på de som stadig stiller opp i 1. rekke. Allikevel kan en ikke regne med at huset vil stå ferdig før til høsten. Vi gleder oss veldig!! Midtsommertreffet 2007 gav igjen rekordomsetning og et overskudd på ca kr ,-!! Inndyr Vell via Midtsommertreffet har til nå bevilget tett på 1 mill kroner bare til Kulturhuset. Til dette viktige formålet så står det nå ca kr ,- igjen på vår hallkonto som er øremerket et skikkelig industrikjøkken + kjølerom i Kulturhuset. De siste årene har også andre lag og foreninger som for eksempel U. L. Håpet, I. L. Splint, Skytterlaget og ulike små velforeninger innenfor Inndyr krets blitt tilgodesett med små og litt større pengegaver. I fjor senhøstes arrangerte vi også «Klippfiskfestivalen - den lille» som trakk fullt hus og hadde stor suksess må en vel trygt kunne si. Overskuddet fra dette tiltaket, fra fjorårets sommerlotteri i tillegg til årets påbegynte lotterisalg har styret i Inndyr Vell bestemt skal gå til videreutvikling av Inndyr Torg for å få et mer levende sentrum. Dette kan for eksempel være faste torgboder som kan utleies og lignende. Eventuelle tiltak her må gjøres i tett samarbeid med politisk ledelse, teknisk etat og naboer. Side 6

7 forts. fra forrige side Midtsommertreffet på Inndyr - 20 til 22 juni klasse på Inndyr skole, som skal stå for årets lotterisalg, får også 20 % av overskuddet som kan brukes til leirskole, bassengbesøk eller annet ønskelig. Hovedkomiteen for Midtsommertreffet innbefatter i år som i fjor ca 55 personer og hvor alle i Inndyr Vells styre har viktige lederoppdrag og ansvar. Vi opplever stor stabilitet i medarbeidermassen og retter en stor takk til alle som år etter år stiller opp med nye ideer, kreativitet og engasjement. De nye medlemmene i styret og arrangementskomiteen ønskes også spesielt velkommen. Styret i Inndyr Vell for 2008 består av: Leder Elinor Kristiansen Nestleder Knut Eirik Svendsen Kasserer Anne Knutssøn Sekretær Iren Førde Styremedlem 1 Gunn Gjelseth, Styremedlem Lasse Willumsen, Styremedlem Thomas Bjørnå 1. Varamedlem André Isaksen 2. Varamedlem Lena Garnes Revisor Bjørn Pedersen I tillegg retter vi en stor takk til alle andre som stiller opp på en eller annen måte i forbindelse med Midtsommertreffet, det være seg vakter, folk som låner ut utstyr eller bidrar på andre måter. Vi håper at alle stiller opp like mye som før og innser at dette er en gjensidig vinn vinn situasjon som vi alle kan få noe positivt ut av. Vi imøteser alle som ønsker å bidra med stor takk! Elinor Kristiansen, Leder Inndyr Vell og Midtsommertreffet Side 7

8 VI FEIRER 125 ÅRS JUBILEUM! Lensmannsgården på Sund. Den eldste delen ble bygget av lensmann Dahl, ca 1851, senere bygget lensmann Haagen Olsen på gården. Her var det Gildeskål Sparebank hadde sine første lokaler, frem til Lensmann Haagen Olsen satt forøvrig som formann i bankens styre og forstanderskap fra 1883 til e-post: 8140 Inndyr: Tlf , Faks Nygårdsjøen: Tlf Side 8

9 Stands og utstillinger: Navn Snellene Jorun Torbergsen og Håkon Kvarsnes Gildeskål Vekst AS Arunothai Iamram Pranom Tayar Gildeskålboka Inndyr Vell Rossy Myrvang Geir Olsen Trygve Førde Skrotnissan IL Splint, hovedstyret Il Splint, skigruppa Eve Evjen Raymond Tvenning Elna Symaskin John Petter Karlsen Svein Tårnesvik Aleksander Haugen(12 år) Stine Hillestad m/venninne Sirada Ruud Marianne Skogstad Svein Johansen Ramon Garrido Berit T. Nilsen m/mann Ulf Nordstrøm Partymann v/dina Skogvoll Frode Busterud Lisbeth Skranes Produkt Lappeteknikk Enio-produkter Matter, annet Smoothie Dukker Thai-silke Gildeskålboka, Olsokgensere Boklotteri Lefser Oljemaleri Fotografier/bilder Veteranbiler med mer. Militærutsalg. Loppemarked Loddsalg, info Husflidsprodukter Gadgets, datagreier Symaskiner Tørrfisk Spekemat Kort, bokmerker mm Kort Smykker og blomster Handlaga smykker og trollbilder Treprodukter Diverse; smykker, belter med mer Diverse hobbyprodukter Masker, tekstiler, smykker med mer Partymann - produkter Leiligheter i Bulgaria Tepper I tillegg til de som allerede er påmeldt så regner vi med at mange flere vil komme til etter hvert som Midtsommertreffet nærmer seg. Se oversikt ved inngang på området. Side 9

10 Side 10

11 HOVEDKOMITEEN FOR MIDTSOMMERTREFFET 2008 Leder/media: Møtesekretær: Billetter/økonomi: Program/Plakat: Kart/plassering: Stand/utstillere: Annonser: Lotteri: Sponsorer: Teknisk komité: Elektriske inst.: Underholdning: Bevertning: Skjenkebestyrere: Ryddekomité: Pyntekomité: Parkeringskomité: Vaktkomité: Elinor Kristiansen Iren Førde Anne Knutssøn, Trine Rystad, Dag E. Antonsen og Walter Pedersen Håvard Kjærnes Christensen Bjørnar Thoresen og Iren Førde Camilla H. Kristensen og Iren Førde Stein Storvik, Håvard Kjærnes Christensen og Elinor Kristiansen Anja Jensen Knut-Eirik Svendsen Stig Fredriksen, Knut Beddari, Andre Isaksen, Tor Nilsen, Tor Moe Hansen, Bengt J. Thoresen, Terje Skogsås, Paul Ivar Larsen og Tore Antonsen Stein H. Antonsen, Helge-Martin Pareliussen, Jon Larsen og Bjørn Ågnes Thomas Bjørnå, Lasse Willumsen, Bente Amundsen, Endre Nordgård, Thrond Gjelseth og Reidar Kjelling Bente Sundsfjord, Gunn Gjelseth, Heidi Thoresen, Trond Thoresen, John Isaksen, Lars Hansen, Laila Johansen, Ann-Helen Hansen, Laila Svendsen, Eva Stokkvik og Elin Brattøy Hans Ivar Hansen, Lasse Willumsen og Thrond Gjelseth Signhild og Terje Jenssen, Liv-Heidi Breivik og Sylvi Johnsen Ida Brekke, Astrid Sakariassen og Grete Fredriksen Torbjørn Johannessen, Åge Christensen, Åge Seljeseth og Steinar Lukassen Heidi Meland, Linn Fredriksen, Knut-Eirik Svendsen og Heidi Hansen I tillegg til hovedkomiteen er det ca. 200 personer som er engasjert gjennom diverse komiteer og vaktlister. TUSEN TAKK TIL DERE ALLE! Arrangør: Inndyr Vell Side 11

12 Heen`s A/S Inndyr Telefon Åpningstider: Mandag - Lørdag kl Søndag kl Post i butikk - Tipping - Bensin - Diesel - Video Sundsfjordverkene tlf Side 12

13 PROGRAM FOR MIDTSOMMERTREFFET Fredag 20/6 Kl : Rusfritt ungdomsarrangement - Sted: Inndyr ungdomshus - Aldersgrense: 8. klasse og oppover - Alkotest m/premiering! - Kl 20.30: Quiz m/premiering! (Maks 5 pr lag) - Musikk: «Around May» - Inngang kr. 50,- Kl : Lygarkveld i storteltet - Oppvarming til fest hvor «BOYZEN» serverer diverse parodier - Lokale «Stand UP» talenter? - Billettsalget starter kl års grense - Inngang kr. 100,- (inngangsbilletten gjelder også for festen) Kl : Fest i teltet - Musikk: «BOYZEN» - Bar m/alle rettigheter - Billettsalg starter kl års grense - Salg av grillmat m.m. - Inngang kr. 150,- (P.S. Billetter selges helt til kl 03.00) Kl Området stenger Side 13 Layout og montering: Håvard Christensen

14 PROGRAM FOR MIDTSOMMERTREFFET Lørdag 21/6 Kl Området åpnes - Inngang kr. 50,- (voksne), kr 20,- (barn) kr 100,- (familie). - Salgsboder og stands - Mobilt Lekeland 4 etasjer!! - Barneridning! - Dykking og vannsport v/ Bodø Dykkesenter AS! - Pil og Bue skyting v/ Bodø Bueskytterforening! - Loppemarked v/ IL Splint - Utstilling av lokale veteranbiler, båtmotorer v/ Skrotnissan - Sluk - kaste konkurranse v/ Gildeskål Jeger og Fisk - Salg av grillmat, møsbrømlefse, rømmegrøt, kaffe, kaker, sukkerspinn, popkorn, slush m.m. Kl Barneunderholdning i Teltet - Barnetime med «Surmo». Kl Området stenger (Pause) VIKTIG INFORMASJON! På grunn av mangel på parkeringsplasser ber vi dere som har muligheter for å gå og la bilen stå hjemme. Dette gjelder spesielt på dagtid lørdag. Resterende bilister vil få utlevert parkeringskart ved ankomst. Side 14

15 PROGRAM FOR MIDTSOMMERTREFFET Lørdag 21/6 Kl Quiz på Tormodbrygga - Max 6 pers. per lag - Premiering! - Påmelding til speaker i løpet av dagen - Bar med alle rettigheter - Inngang kr 50,- (kun Quiz) (Tormodbrygga er åpen kun for Quiz - deltakere!) Kl Fest i teltet - Musikk: «SNOOPY» - Bar m/alle rettigheter - Billettsalg starter kl års grense - Salg av grillmat m.m. - Inngang kr. 150,- (inkludert Quiz) (P.S. Billetter selges helt til kl 03.00) Arrangør: Inndyr Vell Fortsettelse neste side Side 15

16 PROGRAM FOR MIDTSOMMERTREFFET Søndag 22/6 Kl Utegudstjeneste i havna - Ved Kyrre Kolvik og i regi av Skrotnissan. - Mulige overraskelser! Kl Området åpnes - Gratis inngang! - Salgsboder og stands - Bodø Dykkesenter AS - dykking og vannsport! - Bodø Bueskytterforening - Pil og Bue skyting! - Mobilt Lekeland - Lekehenger i 4 etasjer!! - Barneridning! - Loppemarked v/ IL Splint - Utstilling av lokale veteranbiler, båtmotorer og de lokale Skrotnissan - Sluk-kaste konkurranse med Gildeskål Jeger og Fisk i havna - Kajakkpadling mellom kl.13 og (fra 10 år) - Salg av grillmat, rømmegrøt, kaffe, kaker, sukkerspinn, popkorn, slush m.m. Kl VM i mortfiske - Påmelding til standen til Gildeskål Jeger og Fisk innen søndag kl Gildeskål Jeger og Fisk holder fiskeutstyr - Husk å ta med redningsvest! Kl Kåring av Verdensmester i mortfiske m/premiering! Kl Området stenger! Side 16

17 Vi ønsker deg velkommen til vår butikk på Inndyr Våre åpningstider er 09:30 til 20:00 (18:00 på lørdager) Side 17

18 AUTORISERT REGNSKAPSFØRER Antonsen REGNSKAPSBYRÅ A/S 8140 Inndyr Tlf: Telefax: E-post: Regnskap Lønn Fakturering Årsoppgjør Rådgivning GÅ IKKE OVER BEKKEN ETTER VANN - NÅR DU KAN SLUKKE TØRSTEN HOS OSS! Skaugvollkrysset 8140 Inndyr Tlf: Man-Fre: Lørdag: Søndag: Side 18

19 INNDYR TAXI Alf Arne Olsen Side 19

20 Egenproduserte sommerblomster Stor lokalkunnskap Fokus på kvalitet Nordnorske stauder SATS PÅ LOKALE RØTTER! KB Bygg AS 8140 INNDYR Mobil: / Din lokale leverandør av byggtjenester E-post: Side 20

21 Anders Laugsand Produksjonssjef ørret Tlf Fax Side 21

22 Mevik Camping Mevik 8145 Storvik Tlf / Anlegget ligger idyllisk til ved Storvika i Gildeskål kommune. Det er fine tur- og fiskemuligheter i området. Anlegget består av 10 hytter, servicebygg og oppstillingsplass for bobiler, campingvogner og telt. FOR DEG SOM VIL HA DET LITT PROFT! Ørnes: 8150 Ørnes, Tlf Halsa: 8178 Halsa, Tlf GILDESKÅL VENSTRE For deg som er opptatt av miljø, trivsel og mulighet for medvirkning. God sommer! Side 22

23 KJØP VINTERVEDEN HOS GILDESKÅL VEKST AS BILAVDELING ENKLERE BILVEDLIKEHOLD SMÅREPARASJONER, BE OM PRIS BRENSEL PRISER VED I SEKK,BJØRK...65 KR VED I SEKK, ASP...40 KR KULL I SEKK 0,5 hl 200 KR 60 CM FAVNVED KLYVD.2000 KR\FAVN TENNVED(gran)..40 KR SAGSPON\FLIS\NEVER...10 KR\SEKK STORSK. BJØRK KR HOGGESTABBE...50 KR STORSK.ASP 400 KR HAGEBORD, STORT.1750 KR VED I SEKK GRAN 40 KR STORSEKK GRAN KR Alle priser inklusive moms Vi er behjelpelig med å plassere veden på anvist plass DU RINGER, VI BRINGER IKKE GJØR SOM DENNE KAREN, MEN KJØP VED FRA VEDSENTRALEN I GILDESKÅL!! TLF Side 23

24 Torsk ei næring i vekst! SOLHAUG MØBELTAPESERING Godt utvalg i stoffer. Ta kontakt for en trivelig prat. Tlf: / / GILDESKÅL ARBEIDERPARTI Vi er på parti med deg som ønsker et godt liv i en trivelig kommune Side 24

25 TIDEMANN BIL AS Chr. Tidemanns vei 22, 8150 Ørnes Tlf: Myrvang Maskin AS 8145 Storvik Tlf: Spylebil - Sugebil - Betong - Transport & Pumping Sandhornøy TAXI 8130 Mårnes Side 25

26 Side 26

27 Side 27

28 Side 28

29 Side 29

30 ÅRETS UNDERHOLDNINGSPROGRAM Fredag 20. juni: Festivitasen begynner kl med et rusfritt ungdomsarrangement på ungdomshuset. Her har vi engasjert bandet «Around May» med tilholdssted i Bodø. Bandet er en duo bestående av Trond Mikkelsen og Kent Kristensen og hvor begge har en lang og variert musikalsk bakgrunn, noe som gjenspeiler seg i deres allsidighet på «lokalet». Målet er å kunne tilpasse seg et hvilket som helst publikum. I storteltet så vil «Boyzen» underholde oss ut i de små timer natt til lørdag. Fra kl så vil de først servere diverse parodier. Utover kvelden følger god dansemusikk hvor en økt også vil bestå av flere humoristiske innslag. Allsidige som de er så skal de også stå for en del av barneunderholdningen på lørdagen. Boyzen består av: Thom Pettersen: Sang og Gitar Dag Christensen: Bass og Sang Jan Helge Johansen: Trommer og Sang Ole Helmersen: Sang og Keyboard Boyzen var opprinnelig en trio som herjet vilt i vår landsdel på siste del av 80-tallet og første del av 90-tallet. Med et svært folkelig repertoar og ikke minste sin humor, ble dette bandet elsket av alle. Sammen med det svært verbale orkestret fikk publikum trenet både lattermusklene og dansebena. Etter at Bassist Dag Christensen begynte i Banana Airlines skifte Boyzen navn til Thoms Boys. Som Thom Pettersen sier det: Bare Boyzen er Boyzen. Derfor var det til stor glede at de i julen 06 klarte å samle gode gamle Boyzen igjen. I tillegg var Boyzen nå forsterket med Ole Helmersen på keyboard. Denne gjenforeningen ble så vellykket at Boyzen var bare måtte forsette dette samarbeidet. Så i et og halv år har Boyzen nå igjen vært en del av det nordnorske musikk miljøet. 20. juni er det Gildeskål som får besøk at dette sjarmerende orkestret. Lørdag 21. juni: Festivalområdet åpner kl med noe for enhver smak. Her har vi mye nytt å by på, særlig for barn. Det er bl.a. innleid et nytt stort Mobilt Lekeland. Lekehengeren inneholder en Side 30

31 labyrint med et utall av fargerike aktiviteter. Dvs brannstige, klatrenett, hinder, sklie, ballbasseng, boksesekker, rullehinder m.m. Totalt 4 etasjer. Det blir også pil og bueskyting, barneridning, dykking og vannsport. Barneshow med «Surmo» kl 15.00: Lørdag 21. juni skal Thom Pettersen og Ole Helmersen ha underholdning for de aller minste. Om ikke de aller minste kjenner til Lærer Surmo, kan det være noen av foreldrene som husker TV-serien om Vaktmesteren av Kai Kiil, der Thom Pettersen spilte Lærer Surmo. Surmo har fortsatt barnetekke, og har holdt fram med underholdning for barn med sitt eget barneshow. I tillegg til Lærer Surmo har barneshowet med en ekte lærer, nemlig Ole Helmersen som til daglig jobber som musikklærer ved Svolvær Barne og ungdomsskole. Showet innholdet mye musikk, allsang og humor tilpasset barn. Surmo mener også at det er viktig at barna selv blir aktivisert og deltagere i showet. Så her kan vi love at barna har noe og se fram til! Klokken starter «Quiz» i Tormodbrygga, noe som var både trivelig og som trakk fulle hus i fjor. Fra kl spiller «Snoopy» opp til dans i teltet. Snoopy hadde sin mest hektiske epoke fra -84 til -93. Etter det har det vært forholdsvis stille fra den kanten. De har kun opptrådt på private arrangement og sporadisk rundt omkring. Medlemmene har vært opptatt med andre prosjekter og har ikke vært borte fra musikklivet. Dagens utgave er orginalbesetningen med unntak av keyboardisten. Side 31

32 Snoopy består av: Johnny Steinbakk Trommer og Sang Tim Soløy Gitar og Sang Ove Hjerde Bass og Sang Enell Eranna Keyboard og Sang (sistnevnte ikke med på bildet) Snoopy er et såpass gammelt band at de ga ut kassetter og vinylsingler. Deler av repertoaret er hentet fra disse produksjonene. Det er mye 70 og 80 talls slagere, både norske og internasjonale. Disse blir presentert med et fyldig og tett lydbilde. I tillegg er Snoopy kjent for sine livlige og humørfylte opptredener. Snoopy anno 2008 er mye det samme som gode «gamle» Snoopy. Men ved hjelp av et topp PA rigg og lyseffekter så er de en ny opplevelse både for det trofaste publikummet og ikke minst for nye tilhørere. Samtidig så blir det garantert mange mimrestunder i løpet av en kveld med Snoopy. Snoopy ønsker alle hjertelig velkommen. Søndag 22. juni: I år som i fjor blir det gudstjeneste i storteltet v/kyrre Kolvik og i regi av «Skrotnissan». Den begynner kl Her kan det komme noen positive overraskelser. Salgsboder, stands, loppemarked, barneridning, pil - og bueskyting, dykking og vannsport fortsetter også denne dagen, i tillegg til VM i mortfiske. Det blir også kajakkpadling mellom kl 13 og 16 for de over 10 år. Vi håper på stort fremmøte! Vel møtt!! Inndyr Vell Hovedkomiteen for Midtsommertreffet Side 32

33 FJORDBUA Kafè SANDHORNØYKRYSSET - Rv 17 Åpningstider: Mandag til Torsdag kl til Fredag, Lørdag og Søndag kl til Telefon: GILDESKÅL BONDELAG Aktive bønder, aktive bygder Side 33

34 alt til fest og moro!! BYGGtorget - Tuv Trelasthandel lagerfører og leverer deg varer og produkter fra de mest anerkjente produsenter. Dersom du går med planer om hus- eller hyttebygging, restaurering eller oppussing, kan det lønne seg å søke råd og pris hos oss. Annonser gratis på vår webside: Tlf: Fax: Side 34

35 Tannlege Ellen AS Glomfjord/Inndyr Tannlege Ellen-Merethe Høgsæt var ferdig utdannet i Bergen i Hun har jobbet 5 år i København og 3 år i London før hun kom til Glomfjord for 3 år siden. Hun har bred erfaring innenfor blant annet: -Plast/porcelensfasader -Kroner/bro -Bleking -Kirurgi Vi utvider nå vårt behandlingstilbud på Inndyr. Vi ønsker gamle og nye pasienter velkommen. For timebestilling ring klinikken i Glomfjord på tlf Langåpent torsdager i Glomfjord. Side 35

36 Tormodbrygga Midtsommertreffet på Inndyr - 20 til 22 juni 2008 Bygningshistorie på Inndyr I 1910 kjøpte Pareli Danielsen bygningen, som i dag kalles Tormodbrygga, fra Festvåg i Lofoten. Der hadde den blitt brukt til sildesalting, fiskemottak, bolig og butikk. Da sønnen Tormod overtok brygga på Inndyr i 1919, begynte han med landhandel i lokalene. Her ble det solgt både kolonialvarer, sko, manufaktur, steintøy og øvrige varer folk måtte ha behov for. Tormod bodde sammen med familien sin i Brygga fra I 1952 avviklet Tormod butikkdriften. I den senere tid har Tormodbrygga blitt brukt til lagerlokale og verksted. I 1992 kjøpte Båtforeningen bygningen, som var i svært dårlig forfatning, med ønske om å restaurere den. Til det trengtes penger som foreningen ikke hadde. Men for dem som virkelig vil noe, finnes det alltid muligheter: foreningen tok opp private lån, arrangerte fester og lotterier og solgte bilder av brygga malt av en lokal kunstner. I tillegg ble det sendt ut «tiggerbrev» som gav mange små og store pengegaver til kassa fra lokalbefolkningen og næringslivet. Det meste av arbeidet ble gjort på dugnad. Gjennom tettstedsprosjektet ble det å ta vare på og skape aktivitet i brygga et viktig tiltak i utviklingen av Inndyr. Ambisjonene ble større og arbeidet skjøt fart. I løpet av programperioden bevilget Riksantikvaren til sammen ,- kroner i tilskudd til prosjektet. I tillegg ble det gitt økonomisk støtte fra kommunen, Inndyr vel og Aetat. Båtforeningen fikk også billige materialer fra folk. Det ble brukt en ung arkitekt fra Inndyr og leid inn snekker med spesialkompetanse på gamle hus. Minst personer jobbet på dugnad med restaureringen på ulike tidspunkt. Båtgruppa har vært styringsgruppe for arbeidet. I dag er Tormodbrygga et viktig og mye brukt treffsted. Brygga huser lokaler til båtforeningen og gir et tilbud til det økende antallet båtturister som besøker Inndyr. I tillegg leies lokalene ut til lag og foreninger. Det er åpen pub enkelte helger og lokalet brukes hyppig til møter, seminarer og konserter. Fra publikasjon om Tettstedsprosjektet på Inndyr v/nordland Fylkeskommune. Side 36

37 Side 37

38 Høyre vil skape et mulighetenes samfunn som gjør at mennesker kan vokse og utvikle seg! Side 38

39 En spennende butikk med flotte blomster og spennende utvalg i gaveartikler Ørnes Sentrum 2 Telefon: R. Dybvik Møbler as 8150 Ørnes tlf Side 39

40 ÅPNINGSTIDER BUTIKK INNDYR: MANDAG TIL FREDAG: Kontaktinformasjon: Gildeskål: Tlf / Side 40

41 VED INNDYRSVÅGEN 1. Refr Melodi: Ved Tyrifjorden Under fjell og skogkledt li, vandrer vi så glad og fri, på en sti ved smihaug eng vi synger vårt refreng Ved Inndyrsvågen en vakker sommerkveld, alt er så stille når dagen er på hell. Skogen seg speiler i det klare vann, Inndyrsskygger leker ved vågens lune strand. Båter ligger lunt ved land, solen står ved himmelrand. Bølger skvalper ganske lett, mot slipens skinnesett Refr. Unge par som sammen går, gjennom Karivika trår. Kveldens stemning tar i favn, den gamle dampskipshavn. Refr. Måker tar en nattevak, oppå tørkeriets tak. Og fra Myra disen tett, mot brua siger lett. Refr. Over Øya denne sang, bærer opp med fryd og klang. Ut til Andklakken den når, og sommerlykke sår Refr. forfatter: Knut Brattland (tidligere elektriker i Gildeskål på tallet) Side 41

42 JOH. NILSEN-NYGAARD Sandnes Sandhornøy Ass. handelsforretning - Esso tankanlegg SANDNES SLIP A/S - Trelasthandel og byggevarer Telefon: Avd. Sandnes Fax Sandnes Slip A/S Trenger du elektriker? Ingen jobb for liten, Ingen jobb for stor Ring: , Mobiltelefon: Elektro Bodø AS, avd. Inndyr, 8140 Inndyr E-post: Hjemmeside: Side 42

43 Hovedkontor: 8110 Moldjord tlf fax Avdelingskontor: Bodø tlf Glomfjord tlf Inndyr tlf Vi utfører: Bygg og anlegg i entreprise og totalentreprise Gildeskål Bil og Båt AS 8120 Nygårdsjøen Bilberging Godkjent bil og karosseriverksted Båtreparasjon og oppsett Dekksalg Best Kiosk og Bensinstasjon Tlf Fax Side 43

44 Kløvergården Leif Brun & Sønner AS 8146 Reipå Tlf: Fax: Er på GIBOS en gang pr mnd Side 44

45 Side 45

46 EVJEN GRANITT AS Vi har levert belegningsstein til Miljøgata og Klippfisktorget Evjen Granitt AS Evjen 8120 Nygårdsjøen tel / Side 46

47 Side 47

48 Side 48

49 Side 49

50 Jacob Klette AS Ørnessenteret, pb Ørnes Tlf: Fax: Klokker - briller - linser - foto Foto: Fremkalling og kopiering av 135, APS Kopiering fra digitale media - Forstørrelser - Takkekort Kort/album/rammer Fotokiosk Ørnes Veterinærkontor Tlf: Kontortid Salg av dyrefor: specific Eukanuba/IAMS Åpent for smådyr etter bestilling mandag formiddag og onsdag kveld Side 50

51 Side 51

52 Noen bilder fra 2007 Side 52

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Vaktliste Meløyturneringa 2014.

Vaktliste Meløyturneringa 2014. Vaktliste Meløyturneringa 2014. Fredag 25. juli 2014 Utegrilling v/godt vær Kl 19.00 21.00 Fredrik Helgesen Selge bøttelodd og plukke tomflasker på banen. Kl 19.00-21.00 Heise/fire flagg. Sette opp/ta

Detaljer

Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske

Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske I helgen 6-8. mai ble det avviklet årsmøte og bobiltreff på Fauske. Ja, så var det første ordinære årsmøtet for bobilforeningens Region Nordland avviklet - og det

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Partiliste: Sosialistisk Venstreparti PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Kenneth Andre Norum 1 ** 4,00 7 3 14,00 12,00 24 19 55,00 69,00 2 Elinor Kristiansen 2

Detaljer

Årsberetning Slevik velforening 2016

Årsberetning Slevik velforening 2016 Årsberetning Slevik velforening 2016 Styret har i perioden bestått av; Janne Martinsen Ann-Kristin Brunzell Rud Bengt Rydin Christian Karlsen Kenneth Bremvik Marianne Tøgersen Arvid Johansen Det har siden

Detaljer

Telefylkets Musikkorps

Telefylkets Musikkorps Telefylkets Musikkorps Sponsorprogram for 2013/2014 Telefylkets Musikkorps Telefylkets Musikkorps (TMK) er janitsjarkorps. Korpset er et av Grenlands eldste korps og ble stiftet i 1893 på Bakken i Skien.

Detaljer

ÅPNINGSTIDER NOVEMBER

ÅPNINGSTIDER NOVEMBER HAGLEBUPOST Nr. 268 Dato: 04.11.2016 Temp: -4 grader og overskyet Snødybde: Ca 5-10 cm Skispor: Se skisporet.no ÅPNINGSTIDER NOVEMBER Man - Tors fra kl. 11.00 til kl. 18.00 Fre og lør fra kl. 11.00 til

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Prosjektrapport. Den kulturelle spaserstokken i Salten 2013 (bevilgning i 2012) Illustrasjon til turneen Bjørnens Kraft Sissel Horndal

Prosjektrapport. Den kulturelle spaserstokken i Salten 2013 (bevilgning i 2012) Illustrasjon til turneen Bjørnens Kraft Sissel Horndal Prosjektrapport Den kulturelle spaserstokken i Salten 2013 (bevilgning i 2012) Illustrasjon til turneen Bjørnens Kraft Sissel Horndal Prosjektrapport Den kulturelle spaserstokken i Salten 2013 Den kulturelle

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

høstprogram 2013 Haglebu Haglebu Fjellstue Haglebu Skisenter Haglebu Turistheim www.skihaglebu.no www.haglebu.no www.haglebu-sigdal.

høstprogram 2013 Haglebu Haglebu Fjellstue Haglebu Skisenter Haglebu Turistheim www.skihaglebu.no www.haglebu.no www.haglebu-sigdal. høstprogram 2013 Haglebu Haglebu Fjellstue www.haglebu.no Haglebu Skisenter www.skihaglebu.no Haglebu Turistheim www.haglebu-sigdal.no Vi kan tilby følgende: Besøk vår kafeteria! Helårsåpent Kafeteria

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2012 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400 m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Aktiviteter på Dansebandfestivalen. Dænsebændet med Arnstein i spissen sørget for at det ble liv på dansegulvet på Cafeen.

Aktiviteter på Dansebandfestivalen. Dænsebændet med Arnstein i spissen sørget for at det ble liv på dansegulvet på Cafeen. Aktiviteter på Dansebandfestivalen Dænsebændet med Arnstein i spissen sørget for at det ble liv på dansegulvet på Cafeen. Torsdagen 7/7-05 Denne uken ble turen lagt til Telemark, bestemt Seljord. Dansebandfestivalen

Detaljer

Kjøreplan Rally Telemark 2013

Kjøreplan Rally Telemark 2013 Kjøreplan Rally Telemark 2013 HG = Haave grustak Oppmøte Start antall POST Location Ansv pers / mobil Beskrivelse FREDAG 30. august 26.08 NB: TIDLIGERE I UKA - mellomlagre benker Heavy TBU - Robert - Bjørn

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høst 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Kulturprogram for høsten 2014 Etter en lang og varm sommer med mange aktiviteter i hagen,

Detaljer

SELBU SKYTTERLAG Sesongen 2011

SELBU SKYTTERLAG Sesongen 2011 SELBU SKYTTERLAG Sesongen 2011 Selbu Skytterlag Styret i Selbu Skytterlag består av: Leder Kasserer Styremedlemmer: Fra ungdomsutvalget Ola Bjerkenås Bengt Ødegård Mikal Langseth Bernt Evjen Alf Magne

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

Alle deltagerkorpsene vil få tildelt korpsfølger ved ankomst, som vil følge dere hele tiden og sørge for at dere kommer til rett sted til rett tid.

Alle deltagerkorpsene vil få tildelt korpsfølger ved ankomst, som vil følge dere hele tiden og sørge for at dere kommer til rett sted til rett tid. Informasjon 2 Praktisk informasjon Billettpriser: Voksne kr 60. Barn under 16 år og pensjonister kr 30. Billettene gjelder for hele dagen på både Lørenskog Kultursenter (Triaden) og Kjenn Skole. Det er

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 NB : Pub/dans Kick-Off Rekruttering av frivillige! Seniortur til Sverige Sommerdans på torget Håper å se mange av dere på kulturtiltakene i Nedre Eiker! KULTUR-HELSE

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2011 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

VELKOMMEN TIL VANNØYDAGAN 9. - 12. AUGUST 2012

VELKOMMEN TIL VANNØYDAGAN 9. - 12. AUGUST 2012 VELKOMMEN TIL VANNØYDAGAN 9. - 12. AUGUST 2012 Vær med å støtt opp om Vannøydagan, og Hamre stadion som har en av de fineste ekte gressbanene i Troms Arr: Vannøy Fotballklubb TORSDAG 9. AUGUST Kl 17.00

Detaljer

20:00 Kirkekonsert (inngang kr. 150,-) Torstein Fagerli - Leonard Cohen på engelsk

20:00 Kirkekonsert (inngang kr. 150,-) Torstein Fagerli - Leonard Cohen på engelsk Program 2012 Program Mandag 25. juni 15:00 Malerkurs med Igor Filippov på Galleri Christensen. Tirsdag 26. juni. 15.00 Malerkurs med Igor Filippov på Galleri Christensen. 20:00 Ungdomskonsert på Hotel

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høsten 2013 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for høsten 2013 Her på Nordberghjemmet har vi mye å se frem til denne høsten. Vi

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND

FORSVARETS SENIORFORBUND FORSVARETS SENIORFORBUND avdeling Øvre Romerike Nyhetsbrev nr. 8/2013 Desember 2013 Velkommen til FSF- Øvre Romerike Det å avslutte sitt yrkesaktive liv medfører for alle store endringer. Vår avdeling

Detaljer

HØSTPROGRAM 2014. Haglebu. Haglebu Fjellstue. Haglebu Skisenter. Haglebu Turistheim. www.skihaglebu.no. www.haglebu.no. www.haglebu-sigdal.

HØSTPROGRAM 2014. Haglebu. Haglebu Fjellstue. Haglebu Skisenter. Haglebu Turistheim. www.skihaglebu.no. www.haglebu.no. www.haglebu-sigdal. HØSTPROGRAM 2014 Haglebu www.haglebu.no Haglebu Skisenter www.skihaglebu.no Haglebu Turistheim ARRANGEMENTER PÅ HAGLEBU FJELLSTUE Fjellet for alle hele året! PIZZAMENY Ta med hjem, ring oss på 32 71 33

Detaljer

Informasjon 3. Praktisk informasjon

Informasjon 3. Praktisk informasjon Informasjon 3 Praktisk informasjon Innsending av informasjon Det er fortsatt en del korps som IKKE har sendt inn skjemaer for sceneoppsett, slagverk m.m. Dette må gjøres umiddelbart. Billettpriser Voksne

Detaljer

Årsberetning 2012 Handlingsplan 2013 Styrets Årsberetning 2012 Styret har i 2012 bestått av: Pål Søbye/ Per Ivar Gundersen Anders Olaussen Line Johansen Odd Erling Andreassen Harald Larsen Anders Wear/

Detaljer

Midtsommer Dansefestival på Geilo 23-25 juni-2005

Midtsommer Dansefestival på Geilo 23-25 juni-2005 Midtsommer Dansefestival på Geilo 23-25 juni-2005 Torsdagen 23.6 Første kvelden var det Ole Ivars som var det store trekksplasteret på Geilo. Dansefestivalen ble lagt på Park in highland Geilo, og arrangementet

Detaljer

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ .VELKOMMEN TIL TROMSØI Delegerte og gjester til Norges Døveforbunds landsmøte 1980 ønskes velkommen til Tromsø. Jeg håper landsmøtet vil bli vellykket

Detaljer

UKEBLADET UKE 48 2015

UKEBLADET UKE 48 2015 UKEBLADET UKE 48 2015 Mandag 30. november: Adventsspiral Vel overstått julemarked! Hei alle foreldre, barnehagebarn, elever, lærere, besteforeldre og andre som gjorde en super innsats på julemarkedet.

Detaljer

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014 Årsberetning 2013-2014 Side 1 av 8 Klubbstyret 2013-2014 President Sekretær Kasserer Visepresident Past president Styremedlemmer Varamenn Revisorer Per Gulbrandsen Odd Andersen Øyvinn Røsholdt Stig Johansen

Detaljer

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Livsgledeuka i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Velkommen til Livsgledeuka For 9. året på rad arrangerer lokalforeningen i Kristiansand Livsgledeuka. Fra 26-30 august gir vi deg muligheten til å delta

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram vår 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for VINTER/VÅR 2014 Her på Nordberghjemmet har vi mye å glede oss til i tiden fremover

Detaljer

Klikk på uthevet tekst og annonser for mer informasjon

Klikk på uthevet tekst og annonser for mer informasjon PROGRAM Velkommen til Liverpool International Football Academy i Kvam Idrettspark 2015! Vi ønsker velkommen til Liverpool International Football Acadamy her hos oss i Kvam. Vi er mange frivillige som har

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Velkommen til. KIWI Skrim Cup 2013

Velkommen til. KIWI Skrim Cup 2013 Velkommen til KIWI Skrim Cup 2013 Velkommen!! Kjære Fotballvenner! Tradisjon tro inviterer vi igjen til årets KIWI Skrim Cup for 12`te året på rad her på Skrimsletta. Rekord deltakelse med 62 lag bekrefter

Detaljer

4 generalprøven, torsdag. De rydder dessuten scenen etter forestillingen, altså etter søndag ca. kl 19.30. Asbjørn Senneset gir info om oppdraget.

4 generalprøven, torsdag. De rydder dessuten scenen etter forestillingen, altså etter søndag ca. kl 19.30. Asbjørn Senneset gir info om oppdraget. Her finner dere tre tabeller. Den første viser en oversikt over dugnadsgjengene, den andre inneholder en vaktoversikt for hver forestilling, og den tredje viser telefonnummer til foreldrene i korpset.

Detaljer

MÅNEDSBREV AUGUST 2015

MÅNEDSBREV AUGUST 2015 ÅSANE ROTARYKLUBB DISTRIKT 2250 MÅNEDSBREV AUGUST 2015 NUMMER 237 asane.rotary.no asane@rotary.no www.facebook.com/pages/åsane-rotaryklubb/776738755731826 Fremmøte siste måned har vært: 48% Følgende har

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2005

Årsberetning for Brevik MC 2005 Årsberetning for Brevik MC 2005 Innhold: 1. Styrer og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 2005 6. Førerutviklingskurs 7. Street Run 8. Hydrotier n 9. Onsdags-

Detaljer

Om VERKET. Velkommen som medlem på VERKET!

Om VERKET. Velkommen som medlem på VERKET! Vår 2016 Om VERKET Velkommen som medlem på VERKET! VERKET er for deg som helt eller delvis står utenfor arbeid. Ønsker du å bli medlem får du en oppstartsamtale med en av oss ansatte der vi snakker om

Detaljer

våren 2009 2009neråv

våren 2009 2009neråv ren 2009 våren 2009 Hva er G60? Et kulturtilbud til ungdom mellom 13-20 år som ønsker å gjøre noe kreativt på fritida Tilbyr kurs og lokaler til aktiviteter som band, foto, tekstil, keramikk, grafikk m.m.

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

LIVSGLEDE HAR MANGE ANSIKTER

LIVSGLEDE HAR MANGE ANSIKTER LIVSGLEDE HAR MANGE ANSIKTER Lev livet livet ut www.livsgledeuka.no Livsgledeuka i Grimstad fra 30. mai til 9. juni 2007 Konsert med Bjøro Håland Søndag 3. juni 2007 Konserten vil være på Strand hotel

Detaljer

ÅRSMØTE 2013. Lindesnes historielags årsmøte. Dato: Onsdag 13. mars 2013 kl 18 Sted: Sjølingstad Uldvarefabrik

ÅRSMØTE 2013. Lindesnes historielags årsmøte. Dato: Onsdag 13. mars 2013 kl 18 Sted: Sjølingstad Uldvarefabrik ÅRSMØTE 2013 Lindesnes historielags årsmøte Dato: Onsdag 13. mars 2013 kl 18 Sted: Sjølingstad Uldvarefabrik Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, referent og to til

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Slektsstevne for Ole L. og Gjertrud Aalmos etterkommere. Invitasjon og Program

Slektsstevne for Ole L. og Gjertrud Aalmos etterkommere. Invitasjon og Program Slektsstevne for Ole L. og Gjertrud Aalmos etterkommere på Hitra, 3-4. juni 2011. Invitasjon og Program. Arrangementskomitéen for Slektsstevnet har gleden av å innvitere alle etterkommere av Gjertrud og

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 24. mars 2016 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

RF B.I.L RINGERIKE FENGSELS BEDRIFTSIDRETTSLAG

RF B.I.L RINGERIKE FENGSELS BEDRIFTSIDRETTSLAG RF B.I.L RINGERIKE FENGSELS BEDRIFTSIDRETTSLAG ØNSKER VELKOMMEN TIL RINGERIKE OG FOTBALL NM FOR ANSATTE I KRIMINALOMSORGEN 3. OG 4. SEPTEMBER 2010 Det lønner seg å spille på lag! Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Invitasjon til Gapskratten 2012

Invitasjon til Gapskratten 2012 Invitasjon til Gapskratten 2012 Tresfjord 26. 03. 2012 For 9. gang arrangerer vi Gapskrattfestivalen i Tresfjord, - regionfestival for Nord- Vestlandet. Stikkord for festivalen: Tre forestillinger i Storsalen;

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

Styrets årsberetning 2013

Styrets årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Med innkalling til årsmøte 22. april 2014 kl. 19.00 på grendehuset Lovisenberg skole Invitasjon til årsmøte i Lovisenberg Vel Tirsdag 22. april kl. 19 på grendehuset på Lovisenberg

Detaljer

Husvik og Nes Vel - Folk søker sammen

Husvik og Nes Vel - Folk søker sammen Husvik og Nes Vel - Folk søker sammen trygghet i nærmiljøet, ryddig strand, dugnad på lekeplass, historielag, musikk, jamsession, kyststi, utstilling, møter, foreldregrupper, familiesamlinger, quiz, selskap

Detaljer

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 Adventsamling på avdeling kl 9.00 Med Ellen 3 9.00 med Marianne Kulturskole 3 år kl 10.15 4 år kl 11.00 8 9.00 med Marianne

Detaljer

UNDER STRØNA MIDNATTSOLVEIEN 8317 STRØNSTAD

UNDER STRØNA MIDNATTSOLVEIEN 8317 STRØNSTAD UNDER STRØNA MIDNATTSOLVEIEN 8317 STRØNSTAD 17. - 19. juni 2016 Under Strøna ønsker deg velkommen til Midnattsolsia SUKSESSEN FORTSETTER: KAKEBAKE- KONKURANSE Premiering for beste smak og beste design.

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 25. årgang Januar 2014 Medlemsmøte Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Opptak av to nye medlemer 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt Sosialt samvær m med orientering

Detaljer

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016:

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: Mandag: Kl.10.00 11.00 - Avspenning og lett styrketrening (annen hver uke 3) Kl.13.30 15.00 - Datahjelp og hjelp til overføring av bilder fra kamera til PC, tilbys enkelte mandager

Detaljer

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no HALLANGSPOSTEN ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 INFORMASJON Referat fra Årsmøte i Folkets Hus Vann Veier Dugnad 19 mai 2007 Sommerfest lørdag 7. juli 2007 Web siden Flytebryggene

Detaljer

Juni 2013. Viktige hendelser denne måneden: Sommeravslutning seniorer

Juni 2013. Viktige hendelser denne måneden: Sommeravslutning seniorer 31. mai 1. juni 6. juni 6. - 9. juni 15. - 16.juni 21. juni Juni 2013 Viktige hendelser denne måneden: Gasshuku, Fusa Ingen trening Sommergasshuku, Stord Interngasshuku, Krokeide Sommeravslutning seniorer

Detaljer

Resultat sykkel karusell 2012 ritt nr 1. Plassering Navn Tid Start nr Klubb

Resultat sykkel karusell 2012 ritt nr 1. Plassering Navn Tid Start nr Klubb Resultat sykkel karusell 2012 ritt nr 1 1 Andreas Setting 1:19:20 2 Svein Arild Vis 3 Trond Soleng 4 Bengt Frode Hansen Jan Lund Erik Steene Jim Kaspersen Martin Vangen Audun Ramsvik Kent Raymond Johansen

Detaljer

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg. : Administrasjonsutvalget. : Kommunehuset, Kommunestyresalen. Dato : Tidspunkt : 09:00 09:25

Møteprotokoll. Utvalg. : Administrasjonsutvalget. : Kommunehuset, Kommunestyresalen. Dato : Tidspunkt : 09:00 09:25 Møteprotokoll Utvalg Møtested : Administrasjonsutvalget : Kommunehuset, Kommunestyresalen Dato : 08.06.2016 Tidspunkt : 09:00 09:25 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Walter Pedersen

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

Vi luftet idéen på et FAU-møte i vinter, og representantene der støttet planene og

Vi luftet idéen på et FAU-møte i vinter, og representantene der støttet planene og www.nesodden.steinerskolen.no Nesodden krøllalfa steinerskolen.no 1 Fredagsbladet Fellesinformasjon Foreldrestyrt dag Uke 17, 06.03.2015 K ollegiet planlegger en studiedag til fots langs den gamle pilgrimsleden

Detaljer

Lykke til med I.andsmøtet.

Lykke til med I.andsmøtet. NORD-TRØNDELAG DØVEFORENING VELKOMMEN TIL STJØRDAL Jeg er svært glad for å få ønske Norges Døveforbunds landsmøte 1982 velkommen tii Stjørdal. Stjørdal er et kommunikasjonsmessig knutepunkt både i midt-norsk

Detaljer

Påskeprogram Vrådal. I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag!

Påskeprogram Vrådal. I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag! Påskeprogram Vrådal I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag! 2015 Vi i Vrådal ønsker alle hjertelig velkommen til herlige påskedager. I dette programmet finner du litt informasjon om forskjellige

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196. Varamedlemmer møter

Detaljer

HT&IF REVYGRUPPA ÅRSMELDING 2013

HT&IF REVYGRUPPA ÅRSMELDING 2013 HT&IF REVYGRUPPA ÅRSMELDING 2013 1.0 STYRET Styret har siden forrige årsmøte bestått av: Leder Nestleder Per Gunnar Uttakleiv Iselin Sandmo Stig Arne Hansen Jan Magne «Mainne» Gaare Ken Einvik Florence

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Til alle lag og foreninger i Nordland Gymnastikk- og Turnkrets

Til alle lag og foreninger i Nordland Gymnastikk- og Turnkrets Til alle lag og foreninger i Nordland Gymnastikk- og Turnkrets Velkommen til Kretsturnstevne for barn i Kabelvåg 5. til 7. juni 2015! Årets tema er «Turnfest i 125 år». Tanken bak årets tema er å vise

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

Teaterforestillinger for barnefamilier

Teaterforestillinger for barnefamilier Aktivitetshuset EPA og Sarpsborg-bibliotekene presenterer Teaterforestillinger for barnefamilier Vinter/vår 2015 www.sarpsborg.com Aktivitetshuset EPA, lørdag 31. januar kl. 13.00 De tre små griser» Teater

Detaljer

Deltagerinformasjon for SurfCamp og SurfCamp Revyskole

Deltagerinformasjon for SurfCamp og SurfCamp Revyskole Deltagerinformasjon for SurfCamp og SurfCamp Revyskole Hei kjære SurfCamp deltager! Håper du nå er klar for SurfCamp på Hvalstrand i sommer! Instruktører og øvrige ansvarlige er godt forberedt, og vil

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

T O R S D A G 14. JUNI 2012

T O R S D A G 14. JUNI 2012 : TORSDAGSBREVET T O R S D A G 14. JUNI 2012 S t e i n e r s k o l e n i V e s t f o l d, F u r u m o v e i e n 2, 3 1 4 2 V e s t s k o g e n T l f. 3 3 3 5 2 2 0 0 F a x. 3 3 3 2 3 7 2 3 E - p o s t

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Aktiviteter 2015 CAMP VILLMARK 9-12.4, Lillestrøm Aktiviteter 2015 Camp Villmark er en fornyelse av den tradisjonsrike Villmarksmessa. Avd. 1 har i

Detaljer

Kalenderen: Søndag 13. mai Tirsdag 15. mai Torsdag 17. mai Fredag 18. mai Tirsdag 22. mai Onsdag 23. mai Mandag 28. mai Tirsdag 29. mai Mandag 4.

Kalenderen: Søndag 13. mai Tirsdag 15. mai Torsdag 17. mai Fredag 18. mai Tirsdag 22. mai Onsdag 23. mai Mandag 28. mai Tirsdag 29. mai Mandag 4. Barn eh sid agen e to 11. mai 2012 Kalenderen: Søndag 13. mai Tirsdag 15. mai Torsdag 17. mai Fredag 18. mai Tirsdag 22. mai Onsdag 23. mai Mandag 28. mai Tirsdag 29. mai Mandag 4. juni Konsert med Coro

Detaljer

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 12-2009 i fra Storfjord kommune Premieutdeling Storfjord kommune benytter anledningen til å ønske alle innbyggere for de som har levert inn deltakerskjema for ei riktig god jul og et godt

Detaljer

Påskeprogram Vrådal. Velkommen til Vrådal påsken 2016

Påskeprogram Vrådal. Velkommen til Vrådal påsken 2016 Påskeprogram Vrådal 2016 Vi i Vrådal ønsker alle hjertelig velkommen til herlige påskedager. I dette programmet finner du litt informasjon om forskjellige aktiviteter, åpningstider samt annen nyttig informasjon.

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra Nr. 1-2011. Opplag: 750. Årgang 33 Ansvarlig redaktør.vanja Grut Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag vanja.grut@gmail.com www.muil.no Sykkel- og snowboardløype på Myra Myra UIL har fått bevilget

Detaljer