1/2013. Årsmøteinnkalling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1/2013. Årsmøteinnkalling"

Transkript

1 1/2013 Årsmøteinnkalling

2 Årsberetning Årsmøtet 2013 Det innkalles med dette til årsmøte for. Sted: Brann Stadion. Tidspunkt: Onsdag 20. februar 2013 kl Sakliste 1. Valg av møteleder og sekretær 2. Godkjenning av fremmøtte medlemmer 3. Godkjenning av innkallelse 4. Godkjenning av sakslisten 5. Behandle årsberetning 6. Behandle regnskap Behandle budsjett 2013 (fremlegges på årsmøtet) 8. Fastsette kontingent for neste år 9. Behandle innkomne forslag 10. Behandle forslag til stipendutdeling 11. Vedtektsendringer 12. Valg 13. Eventuelt Frist for innsending av forslag er 1 en uke før årsmøtet. Postboks Bergen E-post: den 12. mann den 12. mann er et uavhengig medlemsblad for, skrevet av og for Brannsupportere. Synspunktene i bidragene reflekterer ikke nødvendigvis Bataljonens eller redaksjonens felles mening, men står for forfatternes egen regning. Neste nummer kommer i mai. I redaksjonen: Gjert Moldestad (redaktør) Bernt-Erik Haaland Leif Morten Nygård Foto: Bernt-Erik Haaland Andre bidragsytere: Styret i Bataljonen Grafisk produksjon: Leif Morten Nygård Trykk: Hurtig-Trykk Kontakt den 12. mann: Gjert Moldestad - Internett: d12m.fanziner.net Facebook: Kontakt Bataljonen: Org. nr. d12m: Redaksjonsarbeidet avsluttet 28/ for Generelt 2012 har dessverre representert en liten tilbakegang hva gjelder sportslige resultater, sammenlignet med sesongen før, mye pga en dårlig start og en dårlig avslutning på sesongen. Ser man isolert på midtdelen av sesongen var Brann blant de aller beste lagene, og slo blant annet flere av topplagene, samt kvalifiserte seg til semifinale i Norgesmesterskapet. Dette kulminerte imidlertid i en heller flau sorti mot det som senere skulle vise seg å bli norgesmesterne, på Høddvoll i Ulsteinvik. Bataljonen har gjennom hele sesongen hatt en god kommunikasjon med det sportslige apparatet i Brann, med dialog rundt positive og mindre positive deler av det som har skjedd på og utenfor banen. Bataljonen har gjennom sesongen hatt noen særlige fokuspunkter: n Vi har hatt et definert mål om å bedre stemningen på tribunene. n Vi har hatt et definert mål om å være mer aktiv på egne fora, samt å være synlig i mediebildet og med på å sette dagsorden. n Dele ut medlemsinfo og selge den 12. mann på Stadion for å øke bevisstheten omkring Bataljonens arbeid og verve nye medlemmer. Gjennom disse fokuspunktene har vi blant annet jobbet for å bevisstgjøre den gjengse Stadiongjenger på at alle som går jevnlig på Brannkamper og kaller seg selv Brannsupporter bør være medlem i Bataljonen. Vi har hatt et prøveprosjekt sammen med Brann med free seating midt på nedre Frydenbø. Det er allerede klart at dette vil fortsette sesongen 2013, og det er ingen hemmelighet at det jobbes mot definerte ståplasser uten seter på dette området. Tiltaket har hatt en positiv effekt på stemningen på Stadion, og Bataljonen vil fortsette arbeidet med å få stemningen tilbake til gammel storhet. Styret i Bataljonen har i stor grad fordelt oppgaver utfra ulike fagområder, slik at hver enkelt styremedlem har hatt hovedansvar for sitt arbeidsfelt i tillegg til fellesoppgaver og generelle avgjørelser i fellesskap. Bataljonen deltok på NSA sitt årsmøte og årsseminar i 2012, men var ikke med på Footballsupporters Europe (FSE) sin årskongress i Istanbul, Tyrkia. Det er Bataljonens ønske å kunne delta på fremtidige arrangement av denne art. Gjennom det gode samarbeidet med Brann har vi kunnet løse utfordringer på bakrommet på en måte som vi ikke har opplevd tidligere, og opplever at vi i stor grad har fri adgang til alle kontorer. Vi har mottatt en viss kritikk for å være for stille med kritikk mot Brann blant annet i media, men har ikke sett hensikten med å være kritisk for kritikkens skyld når vi oppnådd mer gjennom dialog og gjensidig løsningsorientert holdning. Brann har, spesielt i høst, blitt rammet av NFF og Tv2s mange kampflyttinger. Vi har opplevd en sterk økning i antall kamper som for vår del har blitt flyttet fra søndag klokken 18.00, og i stor grad opplevd at våre kamper i hovedsak har gått mandag klokken 19. Dette har vært en sak styret i Bataljonen har engasjert seg mye i og vi har brukt det vi har av kanaler for å nå frem med vårt budskap. Norsk supporter allianse (NSA) har vært en viktig samarbeidspartner i denne saken. Odd kampen må nevnes. Her ble det jobbet mye for å hindre flyttingen, men dessverre fånyttes. Bataljonen har i 2012 hatt flere markeringer for å få blest rundt kampdager og flyttinger, og for å fronte behovet for forutsigbarhet rundt disse. Den mest iøynefallende var hjemme mot Hønefoss. Begge de midterste feltene på Nedre Frydenbø var tømt for publikum de første 10 minuttene av kampen, istedet sto det en tv-sofa og flere banner med slagord i sakens anledning. Aksjonen fikk stor mediedekning og kan kun kategoriseres som en stor suksess. Styret i Bataljonen ønsker å takke alle på tribunen som bidro til denne og de andre aksjonene. Av praktiske årsaker på grunn av beliggenhet og åpningstider har Bataljonen skiftet postboksadresse fra Spelhaugen i Fyllingsdalen til Post-i-butikk ved Rema1000 på Wergeland. Ny adresse er: Postboks 55, 5821 Bergen. 02 d12m 1/2013 1/2013 d12m 3

3 Bataljonen på nett Bataljonen har i 2012 fortsatt hatt fokus på å ha en nettside, som er informativ og nyttig for den jevne Brannsupporter. Hovedingrediensene på nettsiden har vært informasjon om turer, billettsalg og annet Bataljonsarbeid, lenker til Brannrelaterte artikler og blogger. Vi er ikke like fornøyd med alt av aktivitet på nettsiden. Det ble mindre nyheter og artikler enn i 2011, og alt som ble påbegynt ble ikke fullført. Som et forbedringstiltak ser vi på mulighetene for nye og andre typer artikler enn de vi har hatt siste to sesonger. Vi tar gjerne imot innspill fra våre medlemmer om forbedring av medlemskortsrutiner. Partoutkort Bataljonen 2012 Vi har hatt noen utfordringer med at Brann i en del tilfeller registrerer to eller flere partoutkort på ett navn. Dette medfører at folk som har betalt partoutkort med medlemskap, ikke blir registrert. Ufullstendige lister fra Brann har også medført manglende registrerte medlemskap. Vi jobber kontinuerlig med å få rettet opp og få medlemslistene korrekte. På Facebook lenkes det som regel til nyheten på bataljonen.no, men siden brukes også til innspill, kritikk og spørsmål fra medlemmene. Styret ønsker å bli enda bedre på denne delen, da ikke alltid ansvarlig for siden kan svare på alle spørsmålene slik at det har tatt for lang tid før et svar har kommet. Bataljonen registrerte en Twitter i løpet av 2012, men den har ikke vært i bruk. Dette vil det bli gjort noe med før sesongstart. Vi ønsker gjerne flere bidragsytere til bataljonen.no, for eksempel med kampreferat, tanker om klubbens indre anliggende, å være Brannsupporter andre steder i landet, eller andre typer innlegg og blogger. Vi ønsker også gjerne kontakt med datakyndige folk som kan bidra til å utvikle bataljonen.no. Medlemmer Medlemstallet i 2012 endte på snaue 2150 medlemmer. Dette er liten nedgang fra 2011 da vi hadde ca 2400 medlemme. I overkant av 900 av disse var partoutkortinnehavere, hvilket er nesten akkurat det samme som i Det skal ikke legges skjul på at medlemstallet styres av sportslig suksess, og hadde Brann gått videre til cupfinalen i 2012, hadde nok medlemsmassen vært høyere. Vi vil fortsette å jobbe aktivt for å øke medlemstallet vårt i Det er Bataljonens mening at med et tilskuersnitt på over bør langt flere enn 2100 være organisert i supporterklubben. Dette er en prioritert oppgave for oss. Medlemskort I begynnelsen av 2012 gikk vi tom for medlemskort. Vi bestilte nye kort, men det tok sin tid før de kom. Dessverre har vi ikke vært flink nok til å følge opp utsending medlemskort, av ulike årsaker. Dette blir et fokusområde kommende år. Andre alternativer enn plastkort vil også bli vurdert. Den 12. mann Medlemsbladet den 12. mann har som sedvanlig kommet ut 4 ganger også i løpet av Styret i Bataljonen er veldig takknemlig for det arbeidet som blir gjort rundt bladet. Vi takker redaksjonen for en god jobb med et aktuelt og velskrevet blad, og et godt samarbeid gjennom året. Den 12. mann ønsker hele tiden å være i utvikling og ser stadig etter nye skribenter. Ønsker du å bidra kan du ta kontakt på eller Samarbeidet med Sportsklubben Brann Bataljonen har gjennom 2012 fortsatt vårt tidvis svært gode samarbeid med Sportsklubben. Vi opplever at vi blir tatt på alvor, og at vi blir tatt med til råds når det er problemstillinger som er aktuelle for oss eller hvor det er naturlig at supporterne kommer med innspill eller burde bli spurt. Bataljonen blir også invitert i flere av de sammenhenger hvor Branns øvrige samarbeidspartnere (særlig sponsorer etc) samles, noe som gjør av Bataljonen også knytter nærmere bånd til Branns samarbeidspartnere. Dette har bl.a resultert i samarbeid rundt arrangementer med deler av sponsorgruppen, mot tifo etc. På grunn av Bataljonens relativt gode økonomi har vi siste år også kunnet være en støttespiller mot Sportsklubben på denne fronten, spesielt ved å utsette fordringer vi har til klubben. Ifm NFF og TV-selskapene sin flytting av bortekampen mot Odd Grenland fra søndag til fredag på ulovlig kort varsel, etter retningslinjene var Branns daglig leder og Bataljonens styre i diskusjon om å sette opp sponset fly, for å kompensere og for å sørge for å få Brannsupportere på kamp. Dette lot seg ikke gjøre da det viste seg praktisk vanskelig og økonomisk ufornuftig. Istedet ble vi enige om å sette opp praktisk talt gratis busser til semifinalen i NM borte mot Hødd, for på den måten lage et plaster på såret for alle de som ønsker å følge Brann på bortebane, samt for å sørge for massiv støtte til Brann på Høddvoll. Bataljonen vil også særlig nevne samarbeidet og dialogen med Åshild Samnøy i Sportsklubbens styre. Et samarbeid som har gitt oss muligheten til å få våre meninger belyst helt inn i hjertet av klubben. Turer Bataljonen sine turer i 2012 har som i de foregående år hatt et varierende belegg. Seriekampene har hatt liten interesse, mens cupkampene har vært en større suksess. Det ble gjennomført 1 båttur i 2012, til Haugesund 21.april. På denne turen hadde vi full båt, og solgte billetter i samarbeid med Brann. Bataljonen organiserte totalt 5 bussturer i Til Hønefoss 7. juli kjørte vi med reduserte priser, noe som medførte nærmest full buss. Også til semifinalen mot Hødd hadde vi fullt belegg, med to busser. Bortesesongen ble avsluttet mot Sogndal, og også her hadde Bataljonen reduserte priser og full buss. De to andre turene, til cupkamp i Stavanger og Sandnes, hadde noe mindre belegg. Til kampene mot Lillestrøm og mot Viking i serien valgte vi å avlyse busstur på grunn av såpass få påmeldte at vi ville gått på et uforholdsmessig stort tap. Mot Lillestrøm kunne vi istedet tilby togbilletter til de som hadde kjøpt tur, mens mot Viking ble de påmeldte tilbudt annen alternativ reisemåte. Det ble ikke arrangert båttur til Stavanger og Viking da båten vi normalt benytter ikke hadde løyve til å gå den aktuelle strekningen. Dette kan være en vedvarende problemstilling, og betyr isåfall at vi må se på andre løsninger i fremtiden. Bataljonen har som et uttalt mål å sende medlemmer på borteturer, men den labre interessen og få påmeldte gjør dette vanskelig. Samtidig må også ugunstige kamptidspunkt og flytting av kamper på kort varsel ta sin del av skylden, og i tillegg har vi sett en endring i reisevaner og vi møter sterk konkurranse fra andre aktører som for eksempel fly. Vi ønsker å se på tiltak som kan øke interessen for å reise på tur med Bataljonen, se også under punktet Økonomi angående differensierte priser. Bataljonen ønsker velkommen gode forslag til hvordan vi kan få flere på tur. Norgesmesterskapet Vi kom ikke til cupfinalen i 2012, men det ble likevel gjort et grundig forarbeid. Vi tok mye læring fra 2011, slik at dersom resultatet hadde gått riktig vei i Ulsteinvik, kunne vi trykket på den store knappen og pushet dette ut. Det kan argumenteres med at vi var bedre forberedt til semifinalen enn Brannlaget, og hadde blant annet diskutert løsninger med Brann og med Softball om gjennomføring av en evt. cupfinalehelg. 04 d12m 1/2013 1/2013 d12m 05

4 VEDTEKTER BRANN BATALJONEN BERGEN Jr. Laget kvalifiserte seg nok en gang til sin cupfinale, dessverre med tap mot Rosenborg. Arrangementer Som året før arrangerte Softball, sammen med Bataljonen, kickoff med Brannfest på Ole Bull Scene. Til tross for noe mindre publikum enn året før var Brannfest en suksess med mange gode opptredener og fornøyd publikum. Bataljonen deltok også med Stand på Farg Byen Rød -arrangementer i sentrum, i samarbeid med Brann og Norsk Toppfotball (NTF). Blant annet kan nevnes at et lag sammensatt fra Bataljonen knuste et lag med gamle Brannstjerner i oppvisningskamp. Økonomi Aktivitetsnivået har i 2012 vært omtrent det samme som året før, og økonomien har i stor grad vært sunn. Styret ønsker i 2013 å se på innsatsområder hvor vi kan kanalisere midler for å kunne yte bedre i fremtiden, særlig rettet mot Stemning og Tifo, samt mot deltakelse i supporterpolitiske fora. Det har vært en bevissthet på å unngå for store underskudd på reiser, noe som har ført til noen avlyste borteturer som beskrevet under Turer. Dette i samsvar med tidligere uttalelser fra årsmøter i Bataljonen. Samtidig er det en del av formålet til grunnleggerne av Bataljonen at vi skal legge forholdene best mulig til rette for at medlemmene skulle kunne komme seg til bortekamper på en rimelig og sikker måte, samt sørge for at medlemmenes ønsker i så måte ble ivaretatt på best mulig måte. Det ble derfor bestemt av styret omtrent halvveis i sesongen av når vi satte opp en tur ville denne turen gå uansett, under forståelsen av at styret vurderer utfra erfaring hvilke kamper vi setter opp tur til og hvilke vi ikke setter opp tur til. Dette medførte flere turer med kun relativt små tap, og vil være viktig i fortsettelsen, sammen med differensierte priser utfra når du melder deg på, for å få medlemmene våre til å melde seg på turer og vite at denne turen blir noe av. Nettbutikken har opplevd en nedgang i antall ordrer, sannsynligvis knyttet til at vi ikke nådde Cupfinalen denne sesongen. Bataljonen ønsker fremdeles å finne bedre og flere måter å realisere verdiene i effektlageret, samt å gjøre nettbutikken mer effektiv og enda mer benyttet. Også i 2012 har Bataljonen utestående overføringer fra Brann for partoutkort.. Dette anses som helt udramatisk. Regnskap Regnskapet er under ferdigstillelse hos regnskapsbyrået og vil bli klart på et senere tidspunkt. Ønsker du å få tilsendt regnskapet på forhånd, send en e-post til så sender vi dette til deg straks det er klart. Styret i Bataljonen 1 FORMÅL skal på alle tenkelige måter støtte Sportsklubben Brann på veien mot størst mulig sportslig suksess. Brann Bataljonen Bergen skal dessuten strebe etter å være en interesseorganisasjon og pådriver for foreningens medlemmer. er en åpen forening for alle som er enig i foreningens målsetting. 2 MEDLEMMER Som medlem i kan registreres enkeltmedlemmer samt familiemedlemskap. Betingelsen for familiemedlemskap er at samtlige bor på samme adresse. Medlemskapet er gyldig fra den dato innmeldingsgebyr er mottatt av s kasserer eller ved gyldig poststempel. Medlemskapet løper til det skriftlig sies opp av medlemmet, dog kan medlemskapet sies opp av foreningens styre ved manglende kontingentinnbetaling etter 1 -en- purring på medlemskontingenten. 3 KONTINGENT Innbetalt kontingent gjelder for inneværende kalenderår. Kontingenten bestemmes av årsmøtet og gjelder for neste år. Kontingenten refunderes ikke ved utmeldelse eller ved utelukkelse av medlem. 4 ÅRSMØTEINNKALLING Årsmøtet innkalles av styret i løpet av januar, dog senest 2 uker før Årsmøtet gjennom post. Innkallingen skal inneholde opplysninger om sted, dato, klokkeslett, styrets beretning, budsjett, regnskap, forslag til kontingent, forslag til eventuelle vedtektsendringer som styret ønsker å fremme. Forslag til årsmøtet må være sendt styret senest en uke før årsmøtet. 5 REGNSKAP forholder seg til regnskapsloven, og følger de krav som gjelder for sammenlignbare regnskapspliktige enheter. 6 ÅRSMØTET Høyeste myndighet for er årsmøtet, som skal avholdes hvert år innen utgangen av februar måned. På årsmøtet kan alle som har betalt kontingenten for regnskapsåret møte. Alle medlemmer har én stemme. Det er ikke mulig å stemme med fullmakt. Årsmøtet skal behandle: 1. Godkjenning av fremmøtte medlemmer. 2. Godkjenne innkalling 3. Godkjenne saksliste 4. Velge møteleder og sekretær for møtet 5. Behandle styrets beretning for perioden 1/1-31/12 6. Behandle regnskap 7. Behandle budsjett 8. Fastsette kontingenten for neste kalenderår 9. Behandle innkomne forslag 10. Behandle forslag til stipendutdeling. 11. Vedtektsendringer 12. Velge følgende tillitsmenn: Leder, nestleder, sekretær, kasserer, ett styremedlem, fire vararepresentanter, en valgkomité bestående av 2 medlemmer og to revisorer. 7 ÅRSMØTETS GANG Det kan kreves skriftlig avstemning til alle punkter på dagsorden. Dersom 1 -ett- medlem krever det, skal det foretas skriftlig avstemning. Valg: Styret velges for en periode på 2 - to - år. Valgkomité og revisorer velges for 1 - ett - år. Dog kan styret velges for en periode på 1-ett- år, under spesielle omstendigheter. 8 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det nødvendig, eller det kommer krav fra minst 1/3 av medlemmene. Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret med minst 2 -to - ukers varsel. Ekstraordinært årsmøte skal bare behandle den eller de saker kravet om ekstraordinært årsmøte omfatter, og som er bekjentgjort i innkallingen. På ekstraordinært årsmøte kan alle som har betalt kontingenten pr. møtedato avgi stemme. 9 STYRETS ARBEID Styret er s høyeste myndighet mellom årsmøtene, og alle beslutninger i styret er endelig, frem til eventuell anke er behandlet av årsmøtet. Styret avholder møter når lederen eller minst 3 -tre- av styremedlemmene krever det. Styret innkalles av lederen, og er beslutningsdyktig når 3 -tre- ordinære styremedlemmer er til stede, dog må leder eller nestleder være til stede. BBB s styre velger og er generalforsamling for alle eventuelle underbruk av BBB. Styrevalgene legges frem for BBB s årsmøte. Regnskapene og beretningene for disse integreres i BBB samlede regnskap og beretning. 10 UTELUKKELSE Styret kan utelukke et medlem for videre medlemskap for kortere eller lengre tid dersom medlemmet ved sin oppførsel eller på annen etterrettelig måte kan sies å ha vært eller vil være til skade for Sportsklubben Brann eller s virksomhet. Utelukkelse for kortere eller lengre tid kan ankes inn for årsmøtet. Årsmøtets avgjørelse er endelig. Styret kan utelukke medlemmer for kortere eller lengre tid fra s arrangementer ved gjentatte brudd på reglene for disse. En slik utelukkelse kan ankes inn for årsmøtet. Årsmøtets avgjørelse er endelig. 10 b SVARTEBØRSHANDEL All form for svartebørshandel av billetter vil medføre utestengelse fra Bataljonen med øyeblikkelig virkning. Definisjon av svartebørshandel er billetter som blir tilbudt videresolgt for mer enn pålydende pris. 11 VEDTEKTSENDRINGER Vedtektsendringer kan bare foretas på ordinære årsmøter etter å ha vært oppført på sakslisten ved utsendelse av denne. Vedtektsendringer krever 2/3 - to tredjedels-flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede medlemmer. 12 OPPLØSNING Ved oppløsning av skal alle udisponerte midler tilfalle Sportsklubben Brann. 06 d12m 1/2013 1/2013 d12m 07

5 B-Postabonnement Returadresse: PB Bergen Støtt brann i 2013! 8 d12m 1/2013

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball mot 2018 Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball er en tradisjonsrik klubb. Prestasjonene har svingt sportslig og organisasjonsmessig. Fra å være den første klubb som under siste

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer

STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer Revidert i 2014 13. STILLHETEN ETTERPÅ INNHOLD 1. HVA ER EN STØTTEGRUPPE?...6 2. STØTTEGRUPPENS ROLLE...6

Detaljer

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER ALUMNYTT Nr. 1 Mai 2010 Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein Inneholder blant annet: Årsmøtepapirer, info om nasjonal alumnutveksling, invitasjon til

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2003

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2003 Til alle tillitsvalgte, foreldre og andre lokale helter som tar ansvar og gjør en stor innsats i Idrettslaget Sørfjell! Dere skal vite at uten deres store innsats hadde det ikke vært mulig å drive idrettslag

Detaljer

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 Det innkalles til ÅRSMØTE I NORSK SHIBA KLUBB 10. JUNI 2011 Årsmøtet avholdes på Quality Hunderfossen Hotell Årsmøtet starter kl 20.00. DAGSORDEN 1)

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Redaksjonen ønsker alle sine lesere en riktig god sommer UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET. I dette nummer bl.a.

Redaksjonen ønsker alle sine lesere en riktig god sommer UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET. I dette nummer bl.a. NR. 1 2014 UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET I dette nummer bl.a. SIDE 2 Fra Redaktøren SIDE 3 Lederen har ordet SIDENE 4 8 Konferanse om nemndsstruktur SIDENE 9 10 Klagenemnda for MVA SIDENE 11 12 Skatteklagenemnda

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Programoversikt...side 2 Forslag til forretningsorden...side 2 Forslag til dagsorden...side 3 Kommentarer til dagsorden...side 3 Kommentarer til budsjett for 2006 og 2007...side 4 Forslag

Detaljer

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til;

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; NORSK KENNEL KLUBs 53. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE på Scandic Oslo Airport Hotel Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen lørdag den 8. november fra kl.

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 4 Saksliste Sak 1, behandling: Godkjenning

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Norsk Bichon Havanais Klubb Innkalling til årsmøte 2015 Tid: Lørdag 10 April kl. 18.00 Stede: CLARION HOTEL BERGEN AIRPORT Adresse Flyplassvegen 551 5258 Blomsterdalen Bergen Dagsorden 1. Godkjenning av

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer