Skjervøy kommune Næringsutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Næringsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 9:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skjervøy kommune Næringsutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Næringsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 25.04.2008 Tidspunkt: 9:30"

Transkript

1 Skjervøy kommune Næringsutvalget Møteinnkalling Utvalg: Næringsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 9:30 Saksnr Innhold PS 01/08 Søknad om tilskudd - Midt Værret - Birgit Paulsen PS 02/08 Søknad om tilskudd - Cafe Cafe PS 03/08 Søknad om støtte til kafe og hjemmebakeri- Cafe Cristina v/ Alexandru Cuc PS 04/08 Søknad om tilskudd til filmprosjekt - KVENORSKALY Adventures AS PS 05/08 Søknad om næringstilskudd - " Nord- Tromslandet" PS 06/08 Søknad om tilskudd fra utviklingsfondet - Karlsen Mekaniske PS 07/08 Søknad om tilskudd - Skjervøy gull og ur AS PS 08/08 Søknad om tilskudd til det nordiske reiselivsprosjektet "Arcrtic Network" PS 09/08 Søknad om støtte fra utviklingsfondet - Esther Stenehjemmet PS 10/08 Søknad om tilskudd til årets arrangement - Skjervøydagan 2008 PS 11/08 Søknad om tilskudd til drift av dagligvarebutikk i ukantstrøk - Arnøyhamn Handel PS 12/08 Søknad om tilskudd til drift av dagligvarebutikk i utkantstrøk- Årviksand Handel PS 13/08 Søknad om etableringsstøtte/utviklingstilskudd - Aina AS PS 14/08 Søknad om støtte til utvikling av lokal mat og guidekompetanse - Skjervøy videregående skole PS 15/08 Søknad om støtte til egenkapital ved kjøp av båt - Freddy Kristiansen 9771 Skjånes PS 16/08 Søknad om tilskudd til egenkapital - Håkon Arild jensen PS 17/08 Søknad om tilskudd og lån til kjøp av aksjer i Finnvik AS- Jostein Henriksen PS 18/08 Søknad om tilskudd for kjøp av båt - Magnar E.Jensen PS 19/08 Søknad om tilskudd til kjøp an ny båt - Jan Hansen PS 20/08 Søknad om tilskudd til naust - Jan Hansen PS 21/08 Søknad om tilskudd til flytting av utstyr til nytt redskapshus - Jan Hansen PS 22/08 Søknad om tilskudd og lån til kjøp av sjark- Svein-Roger Mikkelsen PS 23/08 Søknad om stønad til garnutrustning - M/S Karl Wolmar v/ Tom Einevoll PS 24/08 Utvikling av Friluftskart i Skjervøy kommune PS 25/08 Søknad om økonomisk støtte for sommeråpning av Maursund gård - Nord- Troms Museum PS 26/08 Søknad om tilskudd til turistinformasjon - Skjervøy reiselivsforening. PS 27/08 Samarbeidsprosjekter mellom Skjervøy kommune og næringslivet. PS 28/08 Søknad om næringstilskudd for finansiering av driftsbygning - Boreal Offshore as PS 29/08 Søknad om kommunalt tilskudd til etablering av ridebane og treningspaddock til hest - May Lisbeth og Øystein Kristiansen PS 30/08 Søknad om utviklings/omstillingsmidler og Utdannings/markedsføringstiltak -

2 PS 31/08 PS 32/08 PS 33/08 PS 34/08 PS 35/08 PS 36/08 Redskapsbua AS Søknad om støtte fra utviklingsfondet - Nordpremie AS, Arnøyhamn Søknad om næringstilskudd- Rørlegger Helgesen AS & Artic Utleie Saker til behandling for lukkede dører, offl. 5, fvl 13. Søknad om omgjøring av næringslån Søknad om utsettelse med delnedbetaling av lån Søknad om ettergivelse-, omgjøring til næringsstøtte- og betalingsutsettelse av næringslån Søknad om omgjøring av næringslån Event. Forfall meldes til tlf , eller på e-post til Vararepresentanter møter kun etter spesiell innkalling. Roy Waage Ordfører

3 Skjervøy kommune Saksutredning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Å/L 01/08 Næringsutvalget Arkiv Saksmappe Saksbehandler Dato / Reidar Mæland Søknad om tilskudd - Midt i Værret - Birgit Paulsen Vedlegg: Søknad fra Birgit Paulsen av mottatt Bakgrunn for saken: Birgit Paulsen (født -59) søker på et tilskudd på kr ,- til oppstart og utvikling av sin butikk Midt i Værret. Saksopplysninger: Planen er å utvikle butikk/verksted/utstilling der hovedtyngden vil ligge på interiør. Avtale er bl.a inngått med Løyten Lys. Det planlegges også at butikken skal innholde andre varer som ikke andre butikker tilbyr på Skjervøy. En del av konseptet vil være antikt. Planen er også å utvikle verksted med produksjon av noe spesielt for Skjervøy, samt å utvikle en torghandel utenfor butikken. Her tenkes salg av tørrfisk og ellers lokale varer og råvarer. Viser til vedlagte søknad. Kostnader : kr ,- (derav ca. kr ,- i varelager/andre varer). Finansiering: Lån Sparebanken 1 NN kr ,- Tilskudd Skjervøy kommune kr ,- Egeninnsats/kapital kr Vurderinger:

4 Rådmannen ser svært positivt på prosjektet. Butikken Midt i Værret har utviklet seg til å bli en attraksjon på Skjervøy. Dette er også positivt i forhold til å utvikle og styrke Skjervøy som et sentralt handelssted i Nord-Troms. Konklusjon: Rådmannen vil anbefale at søknaden innvilges i sin helhet. Rådmannens innstilling: Næringsutvalget gjør følgende vedtak: 1. Birgit Paulsen innvilges et etableringstilskudd stort kr ,-. Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet. 2. Vedtaket er gyldig i ett år fra vedtaksdato. 3. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt. Skjervøy, Reidar Mæland rådmann

5 Skjervøy kommune Saksutredning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Å/L 02/08 Næringsutvalget Arkiv Saksmappe Saksbehandler Dato / Reidar Mæland Søknad om tilskudd - Cafe Cafe Vedlegg: Søknad fra Cafe Cafe mottatt Bakgrunn for søknaden: Det søkes om tilskudd på kr ,- av en total investering på kr ,-. Saksopplysninger: Cafe Cafe åpnet 15.aug Det er lagt vekt på at kafeen skal ha en hyggelig atmosfære for å skape en møteplass for både unge og eldre i Skjervøy. Antall sysselsatte er 2.5 årsverk. Faktiske utgifter til oppstart (kr ,-) har vært brukt til innkjøp av utstyr, interiør og oppussing. Finansieringsplan: Egne midler kr. kr ,- Tilskudd Skjervøy kommune kr ,- Vurdering: Tiltaket er med på styrke Skjervøy som et sentralt handelssted i Nord-Troms og skaper trivsel i hverdagen. Rådmannen er derfor positiv til søknaden som ungdom står bak. Konklusjon: Rådmannen vil anbefale at det innvilges et tilskudd på kr ,-

6 Rådmannens Næringsutvalget gjør følgende vedtak: innstilling: 1. Cafe Cafe, Skjervøy innvilges et etableringstilskudd stort kr ,- til oppstart av kafe. Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet. 2. Vedtaket er gyldig i ett år fra vedtaksdato. 3. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt. Skjervøy, Reidar Mæland rådmann

7 Skjervøy kommune Saksutredning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Å/L 03/08 Næringsutvalget Arkiv Saksmappe Saksbehandler Dato / Reidar Mæland Søknad om støtte til kafe og hjemmebakeri- Cafe Cristina v/ Alexandru Cuc Vedlegg: Søknad fra Cafe Cristina av mottatt Bakgrunn for søknaden: Søkeren ønsker å overta kafe drevet under navnet Kaffekroken på Skjervøy og søker om et tilskudd/lån på kr ,- av en total investering på kr ,-. Saksopplysninger: Søkeren ønsker å utvikle virksomheten til også å omfatte et mindre hjemmebakeri. Han drev tidligere Skjervøy bakeri og konditori AS og har etter nedleggelsen jobbet som baker ved reisa Bakeri AS. Totale investeringsutgifter : kr ,- Finansieringsplan: Tilskudd fra Skjervøy kommune kr ,- Egne midler kr ,- Selgerkreditt kr ,- Vurderinger: Det er positivt at det etableres et mindre hjemmebakeri og at driften av kafeen videreføres. Det er med på å utvikle Skjervøy som handelssted i Nord-Troms.

8 Konklusjon: Rådmannen vil anbefale at det innvilges et tilskudd på kr ,-. Rådmannens innstilling: Næringsutvalget gjør følgende vedtak: 1. Cafe Cristina v/ Alexandru Cuc innvilges et etableringstilskudd stort kr ,- til overtakelse av kafe og etablering av hjemmebakeri i lokalene. Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet. 2. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av overtakelsen av kafeen. 3. Vedtaket er gyldig i ett år fra vedtaksdato. 4. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt. Skjervøy, Reidar Mæland rådmann

9 Skjervøy kommune Saksutredning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Å/L 04/08 Næringsutvalget Arkiv Saksmappe Saksbehandler Dato / Reidar Mæland Søknad om tilskudd til filmprosjekt - KVENORSKALY Adventures AS Vedlegg: Søknad fra KVENORSKALY Adventures AS v/ Holger Burice av mottatt Bakgrunn for søknaden: Det søkes om et tilskudd på kr ,- til et filmprosjekt ( Chris Tarrant explores Troms county, Northern Norway) som en del av en totalramme på kr Saksopplysninger: Filmprosjektet skal være en videreutvikling av bedriftens markedsføring Nord -Troms som reisemål. Bedriften har i de senere år laget filmprosjekter for spesielt å markedsføre Skjervøy som et reisemål for fisketurisme. Det er økning i antall gjester innen dette tilbudet. Omsøkte prosjekt går ut på å markedsføre Troms som et reisemål både til familier, opplevelser, natur, historie, lokal mat og helt vanlige turister. Dette mener søkeren vil gi store lokale ringvirkninger også i Nord-Troms. Flere selskaper er involvert i prosjektet. Viser til søknaden. Totale utgifter til prosjektet er : kr ,- Finansiering gjennom Innovasjon Norge og CTTV, Martin`s World Group, Kvenorskaly og involverte bedrifter. Innovasjon Norge 50% kr ,- Egenkapital selskapene kr ,-

10 Tilskudd til Kvenorskaly: ( slik rådmannen tolker søknaden) Skjervøy kommune kr ,- Nordreisa kommune kr ,- Tromsø kommune kr ,- Kvænangen kommune??? Kvenorskaly fikk innvilgets et tilskudd på kr ,- til innkjøp av utstyr og markedsføring i næringsutvalget i sak 02/06. Vurderinger: Rådmannen ser på filmprosjektet som meget positivt for markedsføringen av Nord-Troms. Dette vil kunne få positive effekter også for andre næringen enn bare rent turisme. Et eventuelt tilskudd til prosjektet bør ses i sammenheng med tidligere gitt tilskudd til bedriften. Konklusjon: Rådmannen vil anbefale at det innvilges et tilskudd på kr ,- til Kvenorskaly. Rådmannens innstilling: Næringsutvalget gjør følgende vedtak: 1. KVENORSKY Adventures AS v/ Holger Buricke innvilges et tilskudd stort kr ,- som en del av deres egenandel til omsøkte filmprosjekt. Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet. 2. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av prosjektets oppstart/ferdigstillelse. 3. Vedtaket er gyldig i ett år fra vedtaksdato. 4. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt. Skjervøy, Reidar Mæland rådmann

11 Skjervøy kommune Saksutredning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Å/L 05/08 Næringsutvalget Arkiv Saksmappe Saksbehandler Dato / Reidar Mæland Søknad om næringstilskudd - " Nord - Tromslandet" Vedlegg: Søknad fra Nord-Tromslandet ( Arktisk Geoturisme, Elvebåtsenteret, Kvænangen Adventure). Bakgrunn for søknaden: Det søkes om kr ,- fra hver av kommunene Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen til en felles markedsføring av deres totale produkter av en totalsum på kr ,-. Saksopplysninger: Nord-Tromslandet er et samarbeidsprosjekt mellom Arktisk Geoturisme, Skjervøy v/helge Guttormsen, Elvebåtsenteret AS v/ Rolf Hansen og Kvænangen Adventure, Spildra v/ Rita Isaksen. Det søkes om midler til felles markedsføringsmateriell for å markedsføre tilbud i Nord-Troms på norsk og engelsk marked. Kostnadsoverslaget er på kr ,- og det skal produseres 3000 norske og 3000 engelske brosjyrer. Viser til søknad. Finansieringsplan: Egenandel kr ,- Tilskudd fra Skjervøy kommune kr ,- Tilskudd fra Nordreisa kommune kr ,- Tilskudd fra Kvænangen kommune kr ,- Vurderinger. Rådmannen er positiv til et slikt samarbeidsprosjekt i Nord-Troms.

12 Konklusjon: Rådmannen vil anbefale at det innvilges kr ,- til prosjektet. Rådmannens innstilling: Næringsutvalget gjør følgende vedtak: 1. Nord-Tromslandet innvilges et tilskudd stort kr ,- til markedsføringstiltak. Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet. 2. Det forutsettes at kommunene Kvænangen og Nordreisa innvilger tilsvarende beløp. 3. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av oppstart av tiltaket. 4. Vedtaket er gyldig i ett år fra vedtaksdato. 5. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt. Skjervøy, Reidar Mæland rådmann

13 Skjervøy kommune Saksutredning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Å/L 06/08 Næringsutvalget Arkiv Saksmappe Saksbehandler Dato / Reidar Mæland Søknad om tilskudd fra utviklingsfondet - Karlsen Mekaniske Vedlegg: Søknad fra Karlsen Mekaniske v/ Charles Karlsen av mottatt Bakgrunn for saken: Karlsen Mekaniske søker om et tilskudd på kr ,- for å utvikle seg i forhold til nye markedsområder. Totale kostnader for tiltaket utgjør kr ,- Saksopplysninger: Karlsen ( født- 76) har etablert bedriften i jan som et enkeltforetak med kontor og verkstedslokaler på Skjervøy. Karlsen har flere års erfaring innen verkstedsindustrien hvor han har formell kompetanse som automasjonsmekaniker, anleggsmaskinreparatør og fagbrev som industrimekaniker. Bedriften har hatt en formidabel vekst. Markedet for bedriftens tjenester har vært langt større enn det var rimelig å anta. Bedriften sysselsetter i dag 4 personer innenfor : Ulike monteringsoppdrag Snekkerarbeid Sveiseoppdrag Mekaniske oppdrag og maskinering Hydraulikk Har egenutviklet en badestamp. Økonomisk har bedriften gått godt. I løpet av året vil bedriften bli organisert som et AS.

14 Bedriften ønsker å videreutvikle seg innenfor nye markeder som termisk sprøyting en tjeneste som har et betydelig vekstpotensiale i industrien. Dette vil kunne gi rom for flere ansatte. Viser til søknaden. Investeringer : Nyanskaffelser/oppgradering av verktøy/utstyr, kompetanseutvikling,nye lokaler. Totalt kr ,- Finansiering: Tilskudd fra Skjervøy kommune kr ,- Egenfinansiering kr ,- Lånekapital kr ,- Vurderinger: Rådmannen synes tiltaket er meget positivt og som vil være med på å utvikle Skjervøy som et Maritimt senter. Konklusjon: Rådmannen vil anbefale at det innvilges et tilskudd på. Kr ,- Rådmannens innstilling: Næringsutvalget gjør følgende vedtak: 1. Karlsen Mekaniske v/ Charles Karlsen innvilges et tilskudd stort kr ,- til utvikling av bedriften til nye markedsområder. Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet. 2. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon ved oppstart av tiltaket. 3. Vedtaket er gyldig i ett år fra vedtaksdato. 4. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt. Skjervøy, Reidar Mæland rådmann

15

16 Skjervøy kommune Saksutredning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Å/L 07/08 Næringsutvalget Arkiv Saksmappe Saksbehandler Dato / Reidar Mæland Søknad om tilskudd - Skjervøy gull og ur AS Vedlegg: Søknad fra Skjervøy gull og ur AS v/ Bjørn Pedersen Bakgrunn for saken: Det søkes om et tilskudd på kr ,- for å utvide konseptet med et spesialverksted. Totale kostnader for tiltaket kr ,-. Saksopplysninger: Bedriften ønsker å utvide sitt tilbud ved å bygge opp et spesialverksted. I dag må andre gjøre reparasjoner. Bedriften kan ikke lage smykker/gaveartikler selv. Ved å bygge opp et eget verksted kan bedriften : -Foreta reparasjoner til kunder. -Lage egne produkter Skjervøy produkter med tanke på Skjervøy som et maritimt senter. -Videreutvikle Skjervøykonge-serien o.a. Gjennomføring av tiltaket har behov for: Div. verkstedsutstyr og kompetanseheving. Tiltakets totale utgifter: kr ,- Finansieringsplan: Egenandel kr ,- Tiskudd Skjervøy kommune kr ,- Bedriften fikk i næringsutvalgssak 08/00 kr ,- i oppstartstilskudd.

17 Vurderinger: Skjervøy gull og ur er en meget fin spesialbutikk i Skjervøy. Den er virkelig med på å profilere handelssenteret Skjervøy. Det er i dag meget vanskelig å drive spesialbutikker innen dette området da det selges produkter av deres sortiment i all slags ikke spesialbutikker. Rådmannen ser på tiltaket som et viktig utviklingsprosjekt for bedriften. Konklusjon: Rådmannen vil anbefale at det innvilges et tilskudd på kr ,- til tiltaket. Rådmannens innstilling: Næringsutvalget gjør følgende vedtak: 1. Skjervøy gull og ur innvilges et tilskudd stort kr ,- til utviklingsprosjekt. Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet. 2. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon ved oppstart av tiltaket. 3. Vedtaket er gyldig i ett år fra vedtaksdato. 4. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt. Skjervøy, Reidar Mæland rådmann

18 Skjervøy kommune Saksutredning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Å/L 08/08 Næringsutvalget Arkiv Saksmappe Saksbehandler Dato / Reidar Mæland Søknad om tilskudd til det nordiske reiselivsprosjektet "Arctic Network" Vedlegg: Søknad fra Artic Network av mottatt Bakgrunn for søknaden: Søknad om tilskudd på kr ,- fra hver av 8 kommuner i Nord- Norge. Saksopplysninger: Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom 8 kommuner i Nord-Norge, Nord-Finland og Nord-Sverige for utvikling av reiseliv. Prosjektet skal gå over 3 år. Søknaden gjelder midler til norsk egenkapital i det felles EU-prosjektet Artic Network. Tilskuddene vil til sammen gi en norsk egenkapital på kr ,-. Dette vil i følge søknaden utløse det samme beløpet i tilskudd fra Nord-Norge kontoret i Tromsø for Interreg-midler. Totalt fra norsk side vil man da stille med kr ,- inn til det felles 3- årige Artic-Network prosjektet. For Nord-Troms kommunene, Alta og Kautokeino antas dette å være en sjelden anledning for å kunne delta i et moderne turistutviklingsprosjekt. Vurderinger: Prosjektet virker interessant og bør støttes. Konklusjon:

19 Rådmannen vil anbefale at det gis et tilskudd på totalt kr ,- som fordeles over 3-år dvs. kr ,- pr. år. I denne saken velger rådmannen etter samarbeid med næringskonsulent i Nordreisa kommune å gjøre likelydende innstilling til vedtak som han har gjort. Rådmannens innstilling: Næringsutvalget gjør følgende vedtak: 1. Artic Network innvilges et tilskudd stort kr ,-hvert år i 3 år, samlet kr ,- til omsøkte prosjekt. Tilskuddene dekkes fra utviklingsfondet. 2. Dersom det skjer endringer i prosjektopplegget skal dette tilbakemeldes til rådmannen. 3. Tilsagnet er gyldig inntil prosjektet er avsluttet og prosjektrapport med regnskap er levert. 4. Beløpene utbetales årlig. 5. Det forutsettes at alle kommunene gjør vedtak om å innbetale sine andeler og at prosjektet blir fullfinansiert. 6. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt. Skjervøy, Reidar Mæland rådmann

20 Skjervøy kommune Saksutredning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Å/L 09/08 Næringsutvalget Arkiv Saksmappe Saksbehandler Dato / Reidar Mæland Søknad om støtte fra utviklingsfondet - Esther Stenehjemmet Vedlegg: Søknad fra Esther Stenehjemmet av mottatt Bakgrunn for søknaden: Stenehjemmet søker om å få tildelt et tilskudd på kr ,- for å utvikle sin reiselivsbedrift/dyrepensjonat ved Kobbepollen. Totale kostnader er beregnet til kr ,-. Saksopplysninger: Søkeren mener at tiltaket dreier seg om kompetanseheving, innovasjon og nyskapning. Hun planlegger å videreutvikle sin bedrift i forhold til jakt som reiselivsprodukt og har behov for investeringer knyttet til datautstyr og jakt-camp Det legges også til grunn at søkeren som er daglig leder vil oppgardere seg i forhold til kompetanse. Viser til søknaden. Totale kostnader : kr ,- ( som i stor grad utgjør innkjøp av div. utstyr) Finansiering: Egne midler kr ,- Tilskudd fra Skjervøy kommune kr ,- Stenehjemmet fikk i sak 03/07 i næringsutvalget innvilget et markedsføringstilskudd på kr 5000,-. Vurderinger:

21 Rådmannen vil anbefale at det innvilges et tilskudd på kr. 5000,- Rådmannens innstilling: Næringsutvalget gjør følgene vedtak: 1. Esther Stenehjemmet innvilges et tilskudd stort kr. 5000,- til utvikling av reiselivsbedrift/dyrepensjon. Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet. 2. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av tiltakets oppstart. 3. Vedtaket er gyldig ett år fra vedtaksdato. 4. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt. Skjervøy, Reidar Mæland rådmann

22 Skjervøy kommune Saksutredning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Å/L 10/08 Næringsutvalget Arkiv Saksmappe Saksbehandler Dato / Reidar Mæland Søknad om tilskudd til årets arrangement - Skjervøydagan 2008 Vedlegg: Søknad fra Skjervødagan av mottatt Bakgrunn for søknaden: Skjervøydagan søker om et rammetilskudd på kr ,- til årets arrangement. Saksopplysninger: Skjervøydagan 2008 vil bli arrangert august. Mål for Skjervøydagan er: - Folkefest for hele familien - Kultur og næring i samarbeid - Markedsfører kommunen utad - Allsidig program med kvalitet - økende tilreisende= hjemkomstfest - Næringslivsdag = mulighetens øyer Budsjett : Inntekter kr ,- Utgifter kr Viser til søknad og detaljbudsjett.

23 Skjervøydagan 2007 fikk innvilget et tilskudd på kr ,-. Regnskapet for 2007 viser et overskudd på kr ,- Vurderinger: Skjervøydagan er uten tvil et meget positivt arrangement i vår kommune. Utad blir kommunen også markedsført på en god måte. Konklusjon: Rådmannen vil anbefale at Skjervøydagan 2008 gis et tilskudd på kr ,- Rådmannens innstilling: Næringsutvalget gjør følgende vedtak: 1. Skjervøydagan 2008 innvilges et tilskudd stort kr ,-. Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet. 2. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt. Skjervøy, Reidar Mæland rådmann

24 Skjervøy kommune Saksutredning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Å/L 11/08 Næringsutvalget Arkiv Saksmappe Saksbehandler Dato / Søknad om tilskudd til drift av dagligvarebutikk i ukantstrøk - Arnøyhamn Handel Vedlegg: Søknad fra Arnøyhamn Handel AS av mottatt Bakgrunn for saken: Arnøyhamn Handel får ikke tilskudd til dagligvarebutikk i utkantstrøk over ordningen administrert av Troms fylkeskommune. De søker derfor om å få tildelt den kommunale andelen(kr ,-) som normalt ble tildelt fra kommunen ved nevnte ordning. Saksopplysninger: Søker har fått begrunnelse for avslaget fra fylkeskommunen at virksomheten har for stor omsetning. Det er riktig at omsetningen og resultatet er forbedret men den økonomiske situasjonen er likevel forholdsvis anstrengt. Vurderinger: Arnøyhamn Handel er av stor betydning for bygdefolket og utviklingen i området. Det er derfor beklagelig at bedriften som lever noe marginalt ikke får driftstilskudd innenfor fylkesordningen. Kanskje burde man vurdere bedriftens eksistens og betydning på en annen måte enn bare den totale omsetning. Konklusjon: Rådmannen vil anbefale at det innvilges et tilskudd på kr ,- som vil være et stabiliserende tiltak for bedriften.

25 Rådmannens innstilling: Næringsutvalget gjør følgende vedtak: 1. Arnøyhamn Handel AS innvilges et tilskudd stort kr ,-. Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet. 2. Vedtaket er gyldig ett år fra vedtaksdato. 3. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt. Skjervøy, Reidar Mæland rådmann

26 Skjervøy kommune Saksutredning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Å/L 12/08 Næringsutvalget Arkiv Saksmappe Saksbehandler Dato 08/ Søknad om tilskudd til drift av dagligvarebutikk i utkantstrøk- Årviksand Handel Vedlegg: Søknad fra Årviksand Handel AS av mottatt Bakgrunn for saken: Årviksand Handel får ikke tilskudd til dagligvarebutikk i utkantstrøk over ordningen administrert av Troms fylkeskommune. De søker derfor om å få tildelt den kommunale andelen(kr ,-) som normalt ble tildelt fra kommunen ved nevnte ordning. Saksopplysninger: Søker har fått begrunnelse for avslaget fra fylkeskommunen at virksomheten har for stor omsetning. Det er riktig at omsetningen og resultatet er forbedret men den økonomiske situasjonen er likevel forholdsvis anstrengt. Vurderinger: Årviksand Handel er av stor betydning for bygdefolket og utviklingen i området. Det er derfor beklagelig at bedriften som lever noe marginalt ikke får driftstilskudd innenfor fylkesordningen. Kanskje burde man vurdere bedriftens eksistens og betydning på en annen måte enn bare den totale omsetning. Konklusjon: Rådmannen vil anbefale at det innvilges et tilskudd på kr ,- som vil være et stabiliserende tiltak for bedriften.

27 Rådmannens innstilling: Næringsutvalget gjør følgende vedtak: 4. Årviksand Handel AS innvilges et tilskudd stort kr ,-. Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet. 5. Vedtaket er gyldig ett år fra vedtaksdato. 6. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt. Skjervøy, Reidar Mæland rådmann rådmann

28 Skjervøy kommune Saksutredning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Å/L 13/08 Næringsutvalget Arkiv Saksmappe Saksbehandler Dato / Reidar Mæland Søknad om etableringsstøtte/utviklingstilskudd - Aina AS Vedlegg: Søknad fra Aina AS v/ Aina Olufsen av mottatt Bakgrunn for saken: Aina AS søker om å få tildelt et tilskudd på kr ,- av et investeringsbehov på kr ,- ( kr ,- av beløpet er overtakelse av varer og utstyr). Saksopplysninger: Aina AS ble registrert i sept. 07 med formål å drive forretning med salg av barne- og dameklær. Selskapet er stiftet av Aina Olufsen. Aksjekapital kr ,-. Har overtatt en del av varespekteret som Flexi Klær hadde. De satser på egen barneavdeling med sterk profilering av den. Ved overtakelsen har selskapet foretatt nødvendige investeringer av inventar, ombygginger, oppussing, skilt og annen profilering/markedsføring. Investeringsbudsjett oppstart utstyr). kr ,- ( derav kr ,- overtakelse av varer og Finansieringsplan: Aksjekap. kr ,- Lån spareb. kr ,- Eget arbeid kr ,- Egenfinansiering kr Selgerkreditt kr ,- Tilskudd fra kommunen kr ,-

29 Viser til søknaden. Vurderinger: Det er positivt for handelssenteret Skjervøy at butikker overtas/etableres. Et eventuelt tilskudd bør vurderes i forhold til investeringer som ikke har med varekjøp/vareovertakelse å gjøre. Konklusjon: Rådmannen vil anbefale at det gis et tilskudd på kr ,-. Rådmannens innstilling: Næringsutvalget gjør følgende vedtak: 1. Aina AS v/ Aina Olufsen, Skjervøy innvilges et etableringstilskudd stort kr ,- til oppstart av selskapet. Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet. 2. Vedtaket er gyldig i ett år fra vedtaksdato. 3. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt. Skjervøy, Reidar Mæland rådmann

30 Skjervøy kommune Saksutredning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Å/L 14/08 Næringsutvalget Arkiv Saksmappe Saksbehandler Dato / Reidar Mæland Søknad om støtte til utvikling av lokal mat og guidekompetanse - Skjervøy videregående skole Vedlegg: Søknad fra Skjervøy videregående skole Bakgrunn for saken: Skjervøy videregående skole søker om et tilskudd på kr ,- til et utviklingsprosjekt(3 forsøksturer) i samarbeid med Troms Explorer AS som Skjervøy v.g.s er medeier i. Totale kostnader av prosjektet (forsøksturene) er kr ,-. Saksopplysninger: Skjervøy v.g.s er medeier i Troms Explorer AS. Selskapet ble etablert i 2007 for å kjøpe båt som skal brukes i reiselivssammenheng i Nord-Troms. Andre medeiere er: Internasjonalt reiseselskap v/ Martin John Found Kvernorskaly Adventures AS Knut Arne Mikalsen, Skjervøy Skjervøy fiskecamp AS Skjervøy v.g.s. har to formål med deltakelsen: - skape utvikling innen reiseliv med utgangspunkt i deres programområder- naturbruk, restaurant og matfag - sikre praksisarena til opplæring i nautiske fag, sjømannskap, fiske og opprett.

31 Skolen samarbeider i dag med Spindaj på Spildra, Naustet kafe Skjervøy, Hotell Maritim på Skjervøy for å utvikle lokale mattradisjoner. Næringsutvalget innvilget Skjervøy v.g.s. i sak 16/06 et tilskudd på kr ,- til nevnte prosjekt. Båten som er bestilt er sertifisert for 12 personer, leveringsklar våren -08 skal operere i Nord-Troms med mulighet for å hente passasjerer i Tromsø ved flyankomst. Kvalitet på tilbudet er avhengig av kompetanse innen serveringsdel og guidedel- fagområder Skjervøy v.g.s gir elevene opplæring i. Utviklingsprosjektet det søkes midler til er: 3 forsøksturer : -Tromsø- Nord-Fugløy Årviksand t/r Kostnader for forsøksturene: kr ,- Finansiering: -Indre/ytre Kvænangen fra Skjervøy -Skjervøy-Uløy-Vorterøy-Kågen-Arnøy inkl. ski, fiske, Fugletitting, turer på land. Egenandel Troms Explorer / Skjervøy v.g.s. kr ,- Tilskudd fra Skjervøy kommune kr ,- Viser til søknaden som er meget innholdsrik og godt beskrivende i forhold opplæringstilbud og reiselivsutvikling. Vurderinger: Tiltaket er meget interessant både i forhold til opplæringstilbud ved Skjervøy v.g.s og generell reiselivsutvikling i Nord-Troms. Utviklingsfondet er imidlertid svært begrenset i forhold til alle ønsker og behov det søkes midler til i Rådmannen ser det derfor som umulig å støtte tiltaket med omsøkte beløp. Rådmannen ser på søknaden som svært interessant og viktig å prioritere og vil derfor anbefale tilskudd over en 3 års periode. Konklusjon. Rådmannen vil anbefale at det innvilges et tilskudd på kr ,- pr. år i 3 år ( 2008,2009,2010). Rådmannens innstilling: Næringsutvalget gjør følgende vedtak:

32 1. Skjervøy videregående skole innvilges et tilskudd stort kr ,- hvert år i 3 år fra 2008 til utviklingsprosjektet. Tilskuddene dekkes fra utviklingsfondet. Tilskuddene for 2009 og 2010 forutsettes at kommunen får tildelt midler til utviklingsfondet. 2. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon ved oppstart av tiltaket. 3. Vedtaket er gyldig i til utgangen av Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt. Skjervøy, Reidar Mæland rådmann

33 Skjervøy kommune Saksutredning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Å/L 15/08 Næringsutvalget Arkiv Saksmappe Saksbehandler Dato / Reidar Mæland Søknad om støtte til egenkapital ved kjøp av båt - Freddy Kristiansen 9771 Skjånes Vedlegg: Søknad fra Freddy Kristiansen, 9771 Skjånes. Bakgrunn for saken: Kristiansen søkes om et tilskudd på kr ,- til kjøp av båt til kr ,- Saksopplysninger: Kristiansen planlegger å etablere selskap i Skjervøy. Kristiansen bor i dag i Skjånes i Finnmark. Viser til søknad. Vurdering: Rådmannen vil ikke anbefale å gi tilskudd til søkere som ikke er bosatt og driver sin virksomhet fra Skjervøy. Det bør gjøres en ny vurdering av søknaden hvis søker flytter til Skjervøy og etablerer selskapet i Skjervøy. Rådmannens innstilling: Næringsutvalget gjør følgende vedtak:

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested:, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 09:15

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested:, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Næringsutvalg Utvalg: Møtested:, Skjervøy rådhus Dato: 21.04.2016 Tidspunkt: 09:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Saksliste

Detaljer

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Saksliste

Detaljer

Møteprotokoll. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 01.06.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteprotokoll. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 01.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteprotokoll Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 01.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Torgeir Johnsen Ordfører SP

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øystein Skallebø MEDLEM AP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øystein Skallebø MEDLEM AP Møteprotokoll Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 21.09.2016 Tidspunkt: 09:15 Møtet avsluttet 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ørjan

Detaljer

Skjervøy kommune Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:15

Skjervøy kommune Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:15 Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.09.2008 Tidspunkt: 10:15 TEMA: FYSAK - ARBEIDET I KOMMUNEN Saksnr Innhold PS 055/08 Ordføreren orienterer PS 056/08

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kurt Michalsen Kari-Ann Olaisen KP Vidar Langeland Mona Jørgensen FrP

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kurt Michalsen Kari-Ann Olaisen KP Vidar Langeland Mona Jørgensen FrP Møteprotokoll Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 møtet hevet kl 17:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Torgeir

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Gamvik kommune MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten Møtedato: Tid: 10:00

Gamvik kommune MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten Møtedato: Tid: 10:00 Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten : 22.05.2017 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Saksnr Innhold Lukket. Øksfjord 26. januar Steinar Halvorsen Ordfører (s)

Saksnr Innhold Lukket. Øksfjord 26. januar Steinar Halvorsen Ordfører (s) Loppa kommune Møteinnkalling Utvalg: Ekstraordinært Formannskap Møtested: Ordførerens kontor, Loppa Rådhus Dato: 01.02.2017 Tid: 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 02.09.2013 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 02.09.2013 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 02.09.2013 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 7/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte mandag den 05.09.2005 kl. 08.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.10.07 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Møteprotokoll. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 20:15 møtet hevet 20:35

Møteprotokoll. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 20:15 møtet hevet 20:35 Møteprotokoll Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 20:15 møtet hevet 20:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune Rådmannen Utvalg: Næringsstyret Møtested: rådhuset Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: e.formannskapet MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 72. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

Loppa kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Næringsfondsstyret Sakene: 005/07-010/07 Dato: 04.05.2007 Møtested: Loppa Rådhus Tidspunkt: 11:15

Loppa kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Næringsfondsstyret Sakene: 005/07-010/07 Dato: 04.05.2007 Møtested: Loppa Rådhus Tidspunkt: 11:15 Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Næringsfondsstyret Sakene: 005/07-010/07 Dato: 04.05.2007 Møtested: Loppa Rådhus Tidspunkt: 11:15 Følgende medlemmer møtte: Arne Dag Isaksen, Jorunn Romsdal, Ann T Wilhelmsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 13.10.09 Tid: 09.00

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 13.10.09 Tid: 09.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset Møtedato: 13.10.09 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Medlemmer: Forfall: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm, Ingrid Evertsen, Roy-Willy Hansen Ingen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Kristiansen NESTL STAP Geir Varvik MEDL STH

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Kristiansen NESTL STAP Geir Varvik MEDL STH Storfjord Næringsutvalg Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 17.12.2013 Tidspunkt: 09:00 13:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 11.06.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 01.03.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 01.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 01.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 772 12 800 eller epost: post@storfjord.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 02.03.2016 Tidspunkt: 09:15

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 02.03.2016 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 02.03.2016 Tidspunkt: 09:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Leif-Peder Jørgensen MEDL SP Mona Jørgensen MEDL H

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Leif-Peder Jørgensen MEDL SP Mona Jørgensen MEDL H Møteprotokoll Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 07.09.2015 Tidspunkt: 10:15 Møtet hevet 18.30. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Torgeir

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 15:30. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 15:30. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 15:30 Følgende medlemmer møtte: Johannes Grønvoll Hans Kristian Karlsen Følgende medlemmer

Detaljer

Møteinnkalling - tilleggsliste

Møteinnkalling - tilleggsliste Nes Kommune Møteinnkalling - tilleggsliste Formannskapet Dato: 01.09.2016 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 15/01241 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: 2. etg, Skjervøy ASVO Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 10:15 møtet hevet kl 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Torgeir Johnsen

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling har møte den 28.06.2007 kl. 10.30 i Komagfjord. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling har møte den 28.06.2007 kl. 10.30 i Komagfjord. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling har møte den 28.06.2007 kl. 10.30 i Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00 12:30. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00 12:30. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00 12:30 Følgende medlemmer møtte: Johannes Grønvoll Sølvi Jensen Werner Kiil Følgende medlemmer

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/17 17/418 KONSULENT STENERSEN - SØKNAD TILSKUDD TIL BEITEPUSSER

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/17 17/418 KONSULENT STENERSEN - SØKNAD TILSKUDD TIL BEITEPUSSER Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.08.2017 Tid: 11:00-13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mona Jørgensen Medlem SKH

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mona Jørgensen Medlem SKH Møteprotokoll Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 20:10 møtet hevet 2030 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Klagenemnda Møtested: Tana Rådhus, Rådhussalen Dato: 27.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteprotokoll. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil

Detaljer

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune Retningslinjer for Næringsfond 1 Herøy kommune Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 24.06.2014 Innhold 1 Hjemmel, kapital, avkasting...2 Næringsfondet er finansiert av:...2 2 Formål...2 3 Søknad...2

Detaljer

MØTEINNKALLING HASVIK KOMMUNE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

MØTEINNKALLING HASVIK KOMMUNE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.03.2011 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GODKJENNING AV NÆRINGSFONDETS MØTEPROTOKOLL AV DEN 04.09.2012

MØTEINNKALLING SAKLISTE GODKJENNING AV NÆRINGSFONDETS MØTEPROTOKOLL AV DEN 04.09.2012 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: Næringsfondet Gratangen rådhus 13.11.2012 Tid: etter PLA Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 30/11 11/178 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGING AV PRØVESTASJON FOR EL-FAG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 30/11 11/178 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGING AV PRØVESTASJON FOR EL-FAG Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom : 28.04.2011 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Skjervøy kommune Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 11:00

Skjervøy kommune Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 11:00 Skjervøy kommune Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 19.12.2006 Tidspunkt: 11:00 Saksnr PS 38/06 PS 39/06 PS 40/06 Innhold Godtgjørelse til ordføreren *

Detaljer

Sel kommune. Møteinnkalling

Sel kommune. Møteinnkalling Sel kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Grindstuen, Sel rådhus Dato: 14.07.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes på tlf. 415 37 293 til Solveig Nymoen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Møteinnkalling. Averøy kommune. Utvalg: Næringsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset, Bruhagen Dato: Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling. Averøy kommune. Utvalg: Næringsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset, Bruhagen Dato: Tidspunkt: 19:00 Averøy kommune Møteinnkalling Utvalg: Næringsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset, Bruhagen Dato: 19.12.2017 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 51 35 00. Møtesekretær

Detaljer

KOMMUNENS STRATEGI FOR FINNMARKSPAKKEN PÅ

KOMMUNENS STRATEGI FOR FINNMARKSPAKKEN PÅ Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 16.02.2005 Tid: Kl. 13.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen til kl. 14.00 Harald Isaksen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0025/04 04/00582 ARCTIC ACTIVE - VIDEREFØRING AV AVTALE - REISELIV

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0025/04 04/00582 ARCTIC ACTIVE - VIDEREFØRING AV AVTALE - REISELIV Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: NÆRINGS- OG UTVIKLINGSUTVALGET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 20.09.04 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Styret for næringsfondet Møtested: Inderøy samfunnshus, møterom: Kantina Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen. Tone Seppola Medlem Næringsforeningen

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen. Tone Seppola Medlem Næringsforeningen Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 05.11.2010 Tidspunkt: 09:00 14.15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Leder

Detaljer

Forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf eller Saker til behandling

Forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf eller Saker til behandling MØTEINNKALLING Dato: 21.06.2016 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 15/01241 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf 32 06 83 00 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

Arkivsak: SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND

Arkivsak: SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND Arkivsak: 1400761-8 SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND Behandling sak nr.: 77/16 i Kommunestyret den 20.12.2016 Behandling: Aina Sætre fremmet følgende forslag til vedtekter

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.06.2005 223 U33 05/00722 3 Odd Egil Nilsen OVERSKRIFT PÅ SAKEN: SØKNAD TIL NÆRINGSFONDET

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 16.01.2007 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 02.06.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 02.06.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 02.06.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Disse retningslinjene er lagd med bakgrunn i brev fra utviklingssjefen i Finnmark Fylkeskommune, datert 05.04.2006, Retningslinjer

Detaljer

Kommunalt næringsfond:

Kommunalt næringsfond: Kommunalt næringsfond: Målet med det kommunale næringsfondet er å synliggjøre kommunens støtte til næringsutvikling og nyskaping. Næringsfondet skal i hovedsak benyttes til næringsutvikling i forhold til

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.09.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

Kommunestyresalen, Nesset kommunehus. Møtedagen blir slik: Behandling av saker Arbeidsmøte/intern saksforberedelse budsjett- og økonomiplanarbeid

Kommunestyresalen, Nesset kommunehus. Møtedagen blir slik: Behandling av saker Arbeidsmøte/intern saksforberedelse budsjett- og økonomiplanarbeid Nesset kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.10.2015 Nesset formannskap Tidspunkt: 09:00 15:00 Kommunestyresalen, Nesset kommunehus Møtedagen blir slik: Behandling av saker Arbeidsmøte/intern

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Primærnæringsfondet Møtedato: 29.09.2015 Møtested:

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Frode

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.01.2012 Tid: Kl. 09.

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.01.2012 Tid: Kl. 09. Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.01.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Kantina. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: Ordfører Bjørn Ivar Lamo.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Kantina. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 03.02.2016 Møtetid: 09:00 Møtested: Kantina Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 26. januar 2016 Fraværende representanter

Detaljer

Møteprotokoll for Næringsstyret

Møteprotokoll for Næringsstyret ANDØY KOMMUNE Møteprotokoll for Næringsstyret Møtedato: 13.09.2016 Møtetid: Kl. 12 1430 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 020/16-029/16 Forfall meldt fra følgende medl. Parti Følgende varamedl. møtte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone Eidal Frøvoll Arkiv: 223 U01 Arkivsaksnr.: 17/1098

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone Eidal Frøvoll Arkiv: 223 U01 Arkivsaksnr.: 17/1098 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone Eidal Frøvoll Arkiv: 223 U01 Arkivsaksnr.: 17/1098 ØKONOMISK STØTTE FRA NÆRINGSFOND 2017 Søknadene innvilges/avslås i tråd med «Rådmannens forslag til vedtak»,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.10.2011 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 14.01.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 25/09 09/192 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE TIL BEDRIFTSUTVIKLING/ INVESTERING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 25/09 09/192 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE TIL BEDRIFTSUTVIKLING/ INVESTERING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset : 02.04.2009 Tid: 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/ 316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/09 09/2099 RASVIK KEVIN STEEN - STØTTE FRA NÆRINGSFONDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/09 09/2099 RASVIK KEVIN STEEN - STØTTE FRA NÆRINGSFONDET Rådmannen Utvalg: Næringsstyret Møtested: Vadsø rådhus Møtedato: 03.12.2009 Klokkeslett: kl 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 72. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Hovedutvalg næring og drift Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.09.2015 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 16.05.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller e-post postmottak@porsanger.kommune.no

Detaljer

Flatanger Formannskap

Flatanger Formannskap Møteinnkalling Utvalg: Flatanger Formannskap Møtested: Møterommet, Flatanger pleie- og omsorgstun. Dato: 08.05.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder dette så snart

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR.

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet 16.09.08 125/08 kommunestyret 29.09.08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.09.2008 223 08/01071 2 Birger Hellan OVERSKRIFT

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.08.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.08.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.08.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Frode

Detaljer

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:00 10:30

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:00 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 23.03.2017 Tidspunkt: 10:00 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Karl Arvid Brose Almar Livius Simonsen, bare i sak nr. 45/06

Følgende varamedlemmer møtte: Karl Arvid Brose Almar Livius Simonsen, bare i sak nr. 45/06 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 10:00 15:45 Følgende medlemmer møtte: Nils Harald Fjellstad Johannes Grønvoll Sølvi Jensen Werner

Detaljer

MØTEINNKALLING. Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf ,

MØTEINNKALLING. Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf , Trysil kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Fondsstyret Dato: 24.01.2017 Møtested: Trysil rådhus, Kommunestyresalen Tidspunkt: 09:00 Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Styret for nyskaping og omstilling Møtested: Møterommet Hotel Nordkyn Møtedato: 12.05.2009 Tid: kl. kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen MEDL STSP Arvid Lilleng MEDL STFJF

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen MEDL STSP Arvid Lilleng MEDL STFJF Møteprotokoll Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 30.06.2014 Tidspunkt: 09:35-11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes Leder

Detaljer

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Saknr. 14/5014-3 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Norsk Elgfestival 2014 forenlig med Regional plan for

Detaljer

Møteprotokoll for Næringsstyret

Møteprotokoll for Næringsstyret ANDØY KOMMUNE Møteprotokoll for Næringsstyret Møtedato: 16.06.2016 Møtetid: Kl. 11:00 15:30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 012/16-019/16 Forfall meldt fra følgende medl. Parti Følgende varamedl.

Detaljer

Offentlig møteprotokoll

Offentlig møteprotokoll Offentlig møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 23.03.2009 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Utvalg: Nordreisa næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 08.11.2016 Tidspunkt: 09:00 11:20 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Harald Tørfoss

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.04.2015 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Marte Rasmussen, Svein I. Slåtsveen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Merknader til innkalling og saksliste. Godkjenne møtebok fra møte den Ref. saker og delegerte vedtak.

MØTEINNKALLING. Merknader til innkalling og saksliste. Godkjenne møtebok fra møte den Ref. saker og delegerte vedtak. Ordføreren Utvalg: Formannskapet Møtested: Bystyresalen Møtedato: 27.09.2012 Klokkeslett: kl.09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller på e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 08.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 08.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 08.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter

Detaljer

Om søknaden. Opplysninger om søker. Kontaktperson. Tilleggsnæring landbruk - bedriftsutvikling ljmqdzw4hr7k

Om søknaden. Opplysninger om søker. Kontaktperson. Tilleggsnæring landbruk - bedriftsutvikling ljmqdzw4hr7k Om søknaden Søknadstype: Ref. nr Tilleggsnæring landbruk - bedriftsutvikling ljmqdzw4hr7k Opplysninger om søker Organisasjonsnummer 916510608 Foretakets navn NESSET GÅRDSDRI FT AS Gateadresse Breivikeidet,

Detaljer

Møteprotokoll MEDL MEDL. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Reidar Mæland MEDL H

Møteprotokoll MEDL MEDL. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Reidar Mæland MEDL H Møteprotokoll Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 21.12.2015 Tidspunkt: 17:00 Møtet hevet 18:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ørjan Albrigtsen

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Program: Fellesprogram inkl lunch i kommunestyresalen se eget program

Møteinnkalling. Program: Fellesprogram inkl lunch i kommunestyresalen se eget program ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Fagkomite 2: Oppvekst Møtested: Kerteminde, Rådhuset, Hokksund Dato: 06.02.2018 Tidspunkt: 16:15 Program: Kl 08:30 12:00 Fellesprogram inkl lunch i kommunestyresalen

Detaljer

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET I LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 14.desember 2007 sak 83/07 Endret i Lebesby Kommunestyre den 06.05.2008, saksnr

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.03.2006 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Jani

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.02.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.02.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.02.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

17/51 17/1098 ØKONOMISK STØTTE FRA NÆRINGSFOND 2017

17/51 17/1098 ØKONOMISK STØTTE FRA NÆRINGSFOND 2017 SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.06.2017 Tid: 09:00 Det innkalles med dette til møte i Formannskapet Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING FONDSSTYRET SAKLISTE 3/13 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRE DEN

MØTEINNKALLING FONDSSTYRET SAKLISTE 3/13 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRE DEN TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.12.2013 Tid: Etter formannskapet MØTEINNKALLING FONDSSTYRET SAKLISTE Saksnr. Tittel 3/13 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRE DEN 14.11.2013.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:30

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:30 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 09.06.2010 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: NÆRINGSFONDSTYRET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 25.08.2011 Kl: 09.00 Sørreisa, 18.08.2011 Gyldig forfall meldes til sekretariatet. Varamedlemmer møter

Detaljer

Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Tor Stabbforsmo, Kolbjørn Eriksen. Tor-Erik G. Hoff, Raymond Fagerli. Rådmann Lars E.

Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Tor Stabbforsmo, Kolbjørn Eriksen. Tor-Erik G. Hoff, Raymond Fagerli. Rådmann Lars E. Grane kommune Side 1 av 5 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 18.03.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 6. mars 2015 Fraværende

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/08 08/1398 SØFTING BJØRN T - MIDLER FRA NÆRINGSFONDET TIL KJØP AV MELKEKVOTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/08 08/1398 SØFTING BJØRN T - MIDLER FRA NÆRINGSFONDET TIL KJØP AV MELKEKVOTE Rådmannen Utvalg: Næringsstyret Møtested: Vadsø rådhus Møtedato: 21.08.2008 Klokkeslett: E.formannskap MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 72. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.12.2007 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.12.2007 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.12.2007 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer