Skjervøy kommune Næringsutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Næringsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 9:30

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skjervøy kommune Næringsutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Næringsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 25.04.2008 Tidspunkt: 9:30"

Transkript

1 Skjervøy kommune Næringsutvalget Møteinnkalling Utvalg: Næringsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 9:30 Saksnr Innhold PS 01/08 Søknad om tilskudd - Midt Værret - Birgit Paulsen PS 02/08 Søknad om tilskudd - Cafe Cafe PS 03/08 Søknad om støtte til kafe og hjemmebakeri- Cafe Cristina v/ Alexandru Cuc PS 04/08 Søknad om tilskudd til filmprosjekt - KVENORSKALY Adventures AS PS 05/08 Søknad om næringstilskudd - " Nord- Tromslandet" PS 06/08 Søknad om tilskudd fra utviklingsfondet - Karlsen Mekaniske PS 07/08 Søknad om tilskudd - Skjervøy gull og ur AS PS 08/08 Søknad om tilskudd til det nordiske reiselivsprosjektet "Arcrtic Network" PS 09/08 Søknad om støtte fra utviklingsfondet - Esther Stenehjemmet PS 10/08 Søknad om tilskudd til årets arrangement - Skjervøydagan 2008 PS 11/08 Søknad om tilskudd til drift av dagligvarebutikk i ukantstrøk - Arnøyhamn Handel PS 12/08 Søknad om tilskudd til drift av dagligvarebutikk i utkantstrøk- Årviksand Handel PS 13/08 Søknad om etableringsstøtte/utviklingstilskudd - Aina AS PS 14/08 Søknad om støtte til utvikling av lokal mat og guidekompetanse - Skjervøy videregående skole PS 15/08 Søknad om støtte til egenkapital ved kjøp av båt - Freddy Kristiansen 9771 Skjånes PS 16/08 Søknad om tilskudd til egenkapital - Håkon Arild jensen PS 17/08 Søknad om tilskudd og lån til kjøp av aksjer i Finnvik AS- Jostein Henriksen PS 18/08 Søknad om tilskudd for kjøp av båt - Magnar E.Jensen PS 19/08 Søknad om tilskudd til kjøp an ny båt - Jan Hansen PS 20/08 Søknad om tilskudd til naust - Jan Hansen PS 21/08 Søknad om tilskudd til flytting av utstyr til nytt redskapshus - Jan Hansen PS 22/08 Søknad om tilskudd og lån til kjøp av sjark- Svein-Roger Mikkelsen PS 23/08 Søknad om stønad til garnutrustning - M/S Karl Wolmar v/ Tom Einevoll PS 24/08 Utvikling av Friluftskart i Skjervøy kommune PS 25/08 Søknad om økonomisk støtte for sommeråpning av Maursund gård - Nord- Troms Museum PS 26/08 Søknad om tilskudd til turistinformasjon - Skjervøy reiselivsforening. PS 27/08 Samarbeidsprosjekter mellom Skjervøy kommune og næringslivet. PS 28/08 Søknad om næringstilskudd for finansiering av driftsbygning - Boreal Offshore as PS 29/08 Søknad om kommunalt tilskudd til etablering av ridebane og treningspaddock til hest - May Lisbeth og Øystein Kristiansen PS 30/08 Søknad om utviklings/omstillingsmidler og Utdannings/markedsføringstiltak -

2 PS 31/08 PS 32/08 PS 33/08 PS 34/08 PS 35/08 PS 36/08 Redskapsbua AS Søknad om støtte fra utviklingsfondet - Nordpremie AS, Arnøyhamn Søknad om næringstilskudd- Rørlegger Helgesen AS & Artic Utleie Saker til behandling for lukkede dører, offl. 5, fvl 13. Søknad om omgjøring av næringslån Søknad om utsettelse med delnedbetaling av lån Søknad om ettergivelse-, omgjøring til næringsstøtte- og betalingsutsettelse av næringslån Søknad om omgjøring av næringslån Event. Forfall meldes til tlf , eller på e-post til Vararepresentanter møter kun etter spesiell innkalling. Roy Waage Ordfører

3 Skjervøy kommune Saksutredning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Å/L 01/08 Næringsutvalget Arkiv Saksmappe Saksbehandler Dato / Reidar Mæland Søknad om tilskudd - Midt i Værret - Birgit Paulsen Vedlegg: Søknad fra Birgit Paulsen av mottatt Bakgrunn for saken: Birgit Paulsen (født -59) søker på et tilskudd på kr ,- til oppstart og utvikling av sin butikk Midt i Værret. Saksopplysninger: Planen er å utvikle butikk/verksted/utstilling der hovedtyngden vil ligge på interiør. Avtale er bl.a inngått med Løyten Lys. Det planlegges også at butikken skal innholde andre varer som ikke andre butikker tilbyr på Skjervøy. En del av konseptet vil være antikt. Planen er også å utvikle verksted med produksjon av noe spesielt for Skjervøy, samt å utvikle en torghandel utenfor butikken. Her tenkes salg av tørrfisk og ellers lokale varer og råvarer. Viser til vedlagte søknad. Kostnader : kr ,- (derav ca. kr ,- i varelager/andre varer). Finansiering: Lån Sparebanken 1 NN kr ,- Tilskudd Skjervøy kommune kr ,- Egeninnsats/kapital kr Vurderinger:

4 Rådmannen ser svært positivt på prosjektet. Butikken Midt i Værret har utviklet seg til å bli en attraksjon på Skjervøy. Dette er også positivt i forhold til å utvikle og styrke Skjervøy som et sentralt handelssted i Nord-Troms. Konklusjon: Rådmannen vil anbefale at søknaden innvilges i sin helhet. Rådmannens innstilling: Næringsutvalget gjør følgende vedtak: 1. Birgit Paulsen innvilges et etableringstilskudd stort kr ,-. Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet. 2. Vedtaket er gyldig i ett år fra vedtaksdato. 3. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt. Skjervøy, Reidar Mæland rådmann

5 Skjervøy kommune Saksutredning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Å/L 02/08 Næringsutvalget Arkiv Saksmappe Saksbehandler Dato / Reidar Mæland Søknad om tilskudd - Cafe Cafe Vedlegg: Søknad fra Cafe Cafe mottatt Bakgrunn for søknaden: Det søkes om tilskudd på kr ,- av en total investering på kr ,-. Saksopplysninger: Cafe Cafe åpnet 15.aug Det er lagt vekt på at kafeen skal ha en hyggelig atmosfære for å skape en møteplass for både unge og eldre i Skjervøy. Antall sysselsatte er 2.5 årsverk. Faktiske utgifter til oppstart (kr ,-) har vært brukt til innkjøp av utstyr, interiør og oppussing. Finansieringsplan: Egne midler kr. kr ,- Tilskudd Skjervøy kommune kr ,- Vurdering: Tiltaket er med på styrke Skjervøy som et sentralt handelssted i Nord-Troms og skaper trivsel i hverdagen. Rådmannen er derfor positiv til søknaden som ungdom står bak. Konklusjon: Rådmannen vil anbefale at det innvilges et tilskudd på kr ,-

6 Rådmannens Næringsutvalget gjør følgende vedtak: innstilling: 1. Cafe Cafe, Skjervøy innvilges et etableringstilskudd stort kr ,- til oppstart av kafe. Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet. 2. Vedtaket er gyldig i ett år fra vedtaksdato. 3. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt. Skjervøy, Reidar Mæland rådmann

7 Skjervøy kommune Saksutredning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Å/L 03/08 Næringsutvalget Arkiv Saksmappe Saksbehandler Dato / Reidar Mæland Søknad om støtte til kafe og hjemmebakeri- Cafe Cristina v/ Alexandru Cuc Vedlegg: Søknad fra Cafe Cristina av mottatt Bakgrunn for søknaden: Søkeren ønsker å overta kafe drevet under navnet Kaffekroken på Skjervøy og søker om et tilskudd/lån på kr ,- av en total investering på kr ,-. Saksopplysninger: Søkeren ønsker å utvikle virksomheten til også å omfatte et mindre hjemmebakeri. Han drev tidligere Skjervøy bakeri og konditori AS og har etter nedleggelsen jobbet som baker ved reisa Bakeri AS. Totale investeringsutgifter : kr ,- Finansieringsplan: Tilskudd fra Skjervøy kommune kr ,- Egne midler kr ,- Selgerkreditt kr ,- Vurderinger: Det er positivt at det etableres et mindre hjemmebakeri og at driften av kafeen videreføres. Det er med på å utvikle Skjervøy som handelssted i Nord-Troms.

8 Konklusjon: Rådmannen vil anbefale at det innvilges et tilskudd på kr ,-. Rådmannens innstilling: Næringsutvalget gjør følgende vedtak: 1. Cafe Cristina v/ Alexandru Cuc innvilges et etableringstilskudd stort kr ,- til overtakelse av kafe og etablering av hjemmebakeri i lokalene. Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet. 2. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av overtakelsen av kafeen. 3. Vedtaket er gyldig i ett år fra vedtaksdato. 4. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt. Skjervøy, Reidar Mæland rådmann

9 Skjervøy kommune Saksutredning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Å/L 04/08 Næringsutvalget Arkiv Saksmappe Saksbehandler Dato / Reidar Mæland Søknad om tilskudd til filmprosjekt - KVENORSKALY Adventures AS Vedlegg: Søknad fra KVENORSKALY Adventures AS v/ Holger Burice av mottatt Bakgrunn for søknaden: Det søkes om et tilskudd på kr ,- til et filmprosjekt ( Chris Tarrant explores Troms county, Northern Norway) som en del av en totalramme på kr Saksopplysninger: Filmprosjektet skal være en videreutvikling av bedriftens markedsføring Nord -Troms som reisemål. Bedriften har i de senere år laget filmprosjekter for spesielt å markedsføre Skjervøy som et reisemål for fisketurisme. Det er økning i antall gjester innen dette tilbudet. Omsøkte prosjekt går ut på å markedsføre Troms som et reisemål både til familier, opplevelser, natur, historie, lokal mat og helt vanlige turister. Dette mener søkeren vil gi store lokale ringvirkninger også i Nord-Troms. Flere selskaper er involvert i prosjektet. Viser til søknaden. Totale utgifter til prosjektet er : kr ,- Finansiering gjennom Innovasjon Norge og CTTV, Martin`s World Group, Kvenorskaly og involverte bedrifter. Innovasjon Norge 50% kr ,- Egenkapital selskapene kr ,-

10 Tilskudd til Kvenorskaly: ( slik rådmannen tolker søknaden) Skjervøy kommune kr ,- Nordreisa kommune kr ,- Tromsø kommune kr ,- Kvænangen kommune??? Kvenorskaly fikk innvilgets et tilskudd på kr ,- til innkjøp av utstyr og markedsføring i næringsutvalget i sak 02/06. Vurderinger: Rådmannen ser på filmprosjektet som meget positivt for markedsføringen av Nord-Troms. Dette vil kunne få positive effekter også for andre næringen enn bare rent turisme. Et eventuelt tilskudd til prosjektet bør ses i sammenheng med tidligere gitt tilskudd til bedriften. Konklusjon: Rådmannen vil anbefale at det innvilges et tilskudd på kr ,- til Kvenorskaly. Rådmannens innstilling: Næringsutvalget gjør følgende vedtak: 1. KVENORSKY Adventures AS v/ Holger Buricke innvilges et tilskudd stort kr ,- som en del av deres egenandel til omsøkte filmprosjekt. Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet. 2. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av prosjektets oppstart/ferdigstillelse. 3. Vedtaket er gyldig i ett år fra vedtaksdato. 4. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt. Skjervøy, Reidar Mæland rådmann

11 Skjervøy kommune Saksutredning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Å/L 05/08 Næringsutvalget Arkiv Saksmappe Saksbehandler Dato / Reidar Mæland Søknad om næringstilskudd - " Nord - Tromslandet" Vedlegg: Søknad fra Nord-Tromslandet ( Arktisk Geoturisme, Elvebåtsenteret, Kvænangen Adventure). Bakgrunn for søknaden: Det søkes om kr ,- fra hver av kommunene Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen til en felles markedsføring av deres totale produkter av en totalsum på kr ,-. Saksopplysninger: Nord-Tromslandet er et samarbeidsprosjekt mellom Arktisk Geoturisme, Skjervøy v/helge Guttormsen, Elvebåtsenteret AS v/ Rolf Hansen og Kvænangen Adventure, Spildra v/ Rita Isaksen. Det søkes om midler til felles markedsføringsmateriell for å markedsføre tilbud i Nord-Troms på norsk og engelsk marked. Kostnadsoverslaget er på kr ,- og det skal produseres 3000 norske og 3000 engelske brosjyrer. Viser til søknad. Finansieringsplan: Egenandel kr ,- Tilskudd fra Skjervøy kommune kr ,- Tilskudd fra Nordreisa kommune kr ,- Tilskudd fra Kvænangen kommune kr ,- Vurderinger. Rådmannen er positiv til et slikt samarbeidsprosjekt i Nord-Troms.

12 Konklusjon: Rådmannen vil anbefale at det innvilges kr ,- til prosjektet. Rådmannens innstilling: Næringsutvalget gjør følgende vedtak: 1. Nord-Tromslandet innvilges et tilskudd stort kr ,- til markedsføringstiltak. Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet. 2. Det forutsettes at kommunene Kvænangen og Nordreisa innvilger tilsvarende beløp. 3. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av oppstart av tiltaket. 4. Vedtaket er gyldig i ett år fra vedtaksdato. 5. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt. Skjervøy, Reidar Mæland rådmann

13 Skjervøy kommune Saksutredning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Å/L 06/08 Næringsutvalget Arkiv Saksmappe Saksbehandler Dato / Reidar Mæland Søknad om tilskudd fra utviklingsfondet - Karlsen Mekaniske Vedlegg: Søknad fra Karlsen Mekaniske v/ Charles Karlsen av mottatt Bakgrunn for saken: Karlsen Mekaniske søker om et tilskudd på kr ,- for å utvikle seg i forhold til nye markedsområder. Totale kostnader for tiltaket utgjør kr ,- Saksopplysninger: Karlsen ( født- 76) har etablert bedriften i jan som et enkeltforetak med kontor og verkstedslokaler på Skjervøy. Karlsen har flere års erfaring innen verkstedsindustrien hvor han har formell kompetanse som automasjonsmekaniker, anleggsmaskinreparatør og fagbrev som industrimekaniker. Bedriften har hatt en formidabel vekst. Markedet for bedriftens tjenester har vært langt større enn det var rimelig å anta. Bedriften sysselsetter i dag 4 personer innenfor : Ulike monteringsoppdrag Snekkerarbeid Sveiseoppdrag Mekaniske oppdrag og maskinering Hydraulikk Har egenutviklet en badestamp. Økonomisk har bedriften gått godt. I løpet av året vil bedriften bli organisert som et AS.

14 Bedriften ønsker å videreutvikle seg innenfor nye markeder som termisk sprøyting en tjeneste som har et betydelig vekstpotensiale i industrien. Dette vil kunne gi rom for flere ansatte. Viser til søknaden. Investeringer : Nyanskaffelser/oppgradering av verktøy/utstyr, kompetanseutvikling,nye lokaler. Totalt kr ,- Finansiering: Tilskudd fra Skjervøy kommune kr ,- Egenfinansiering kr ,- Lånekapital kr ,- Vurderinger: Rådmannen synes tiltaket er meget positivt og som vil være med på å utvikle Skjervøy som et Maritimt senter. Konklusjon: Rådmannen vil anbefale at det innvilges et tilskudd på. Kr ,- Rådmannens innstilling: Næringsutvalget gjør følgende vedtak: 1. Karlsen Mekaniske v/ Charles Karlsen innvilges et tilskudd stort kr ,- til utvikling av bedriften til nye markedsområder. Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet. 2. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon ved oppstart av tiltaket. 3. Vedtaket er gyldig i ett år fra vedtaksdato. 4. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt. Skjervøy, Reidar Mæland rådmann

15

16 Skjervøy kommune Saksutredning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Å/L 07/08 Næringsutvalget Arkiv Saksmappe Saksbehandler Dato / Reidar Mæland Søknad om tilskudd - Skjervøy gull og ur AS Vedlegg: Søknad fra Skjervøy gull og ur AS v/ Bjørn Pedersen Bakgrunn for saken: Det søkes om et tilskudd på kr ,- for å utvide konseptet med et spesialverksted. Totale kostnader for tiltaket kr ,-. Saksopplysninger: Bedriften ønsker å utvide sitt tilbud ved å bygge opp et spesialverksted. I dag må andre gjøre reparasjoner. Bedriften kan ikke lage smykker/gaveartikler selv. Ved å bygge opp et eget verksted kan bedriften : -Foreta reparasjoner til kunder. -Lage egne produkter Skjervøy produkter med tanke på Skjervøy som et maritimt senter. -Videreutvikle Skjervøykonge-serien o.a. Gjennomføring av tiltaket har behov for: Div. verkstedsutstyr og kompetanseheving. Tiltakets totale utgifter: kr ,- Finansieringsplan: Egenandel kr ,- Tiskudd Skjervøy kommune kr ,- Bedriften fikk i næringsutvalgssak 08/00 kr ,- i oppstartstilskudd.

17 Vurderinger: Skjervøy gull og ur er en meget fin spesialbutikk i Skjervøy. Den er virkelig med på å profilere handelssenteret Skjervøy. Det er i dag meget vanskelig å drive spesialbutikker innen dette området da det selges produkter av deres sortiment i all slags ikke spesialbutikker. Rådmannen ser på tiltaket som et viktig utviklingsprosjekt for bedriften. Konklusjon: Rådmannen vil anbefale at det innvilges et tilskudd på kr ,- til tiltaket. Rådmannens innstilling: Næringsutvalget gjør følgende vedtak: 1. Skjervøy gull og ur innvilges et tilskudd stort kr ,- til utviklingsprosjekt. Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet. 2. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon ved oppstart av tiltaket. 3. Vedtaket er gyldig i ett år fra vedtaksdato. 4. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt. Skjervøy, Reidar Mæland rådmann

18 Skjervøy kommune Saksutredning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Å/L 08/08 Næringsutvalget Arkiv Saksmappe Saksbehandler Dato / Reidar Mæland Søknad om tilskudd til det nordiske reiselivsprosjektet "Arctic Network" Vedlegg: Søknad fra Artic Network av mottatt Bakgrunn for søknaden: Søknad om tilskudd på kr ,- fra hver av 8 kommuner i Nord- Norge. Saksopplysninger: Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom 8 kommuner i Nord-Norge, Nord-Finland og Nord-Sverige for utvikling av reiseliv. Prosjektet skal gå over 3 år. Søknaden gjelder midler til norsk egenkapital i det felles EU-prosjektet Artic Network. Tilskuddene vil til sammen gi en norsk egenkapital på kr ,-. Dette vil i følge søknaden utløse det samme beløpet i tilskudd fra Nord-Norge kontoret i Tromsø for Interreg-midler. Totalt fra norsk side vil man da stille med kr ,- inn til det felles 3- årige Artic-Network prosjektet. For Nord-Troms kommunene, Alta og Kautokeino antas dette å være en sjelden anledning for å kunne delta i et moderne turistutviklingsprosjekt. Vurderinger: Prosjektet virker interessant og bør støttes. Konklusjon:

19 Rådmannen vil anbefale at det gis et tilskudd på totalt kr ,- som fordeles over 3-år dvs. kr ,- pr. år. I denne saken velger rådmannen etter samarbeid med næringskonsulent i Nordreisa kommune å gjøre likelydende innstilling til vedtak som han har gjort. Rådmannens innstilling: Næringsutvalget gjør følgende vedtak: 1. Artic Network innvilges et tilskudd stort kr ,-hvert år i 3 år, samlet kr ,- til omsøkte prosjekt. Tilskuddene dekkes fra utviklingsfondet. 2. Dersom det skjer endringer i prosjektopplegget skal dette tilbakemeldes til rådmannen. 3. Tilsagnet er gyldig inntil prosjektet er avsluttet og prosjektrapport med regnskap er levert. 4. Beløpene utbetales årlig. 5. Det forutsettes at alle kommunene gjør vedtak om å innbetale sine andeler og at prosjektet blir fullfinansiert. 6. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt. Skjervøy, Reidar Mæland rådmann

20 Skjervøy kommune Saksutredning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Å/L 09/08 Næringsutvalget Arkiv Saksmappe Saksbehandler Dato / Reidar Mæland Søknad om støtte fra utviklingsfondet - Esther Stenehjemmet Vedlegg: Søknad fra Esther Stenehjemmet av mottatt Bakgrunn for søknaden: Stenehjemmet søker om å få tildelt et tilskudd på kr ,- for å utvikle sin reiselivsbedrift/dyrepensjonat ved Kobbepollen. Totale kostnader er beregnet til kr ,-. Saksopplysninger: Søkeren mener at tiltaket dreier seg om kompetanseheving, innovasjon og nyskapning. Hun planlegger å videreutvikle sin bedrift i forhold til jakt som reiselivsprodukt og har behov for investeringer knyttet til datautstyr og jakt-camp Det legges også til grunn at søkeren som er daglig leder vil oppgardere seg i forhold til kompetanse. Viser til søknaden. Totale kostnader : kr ,- ( som i stor grad utgjør innkjøp av div. utstyr) Finansiering: Egne midler kr ,- Tilskudd fra Skjervøy kommune kr ,- Stenehjemmet fikk i sak 03/07 i næringsutvalget innvilget et markedsføringstilskudd på kr 5000,-. Vurderinger:

21 Rådmannen vil anbefale at det innvilges et tilskudd på kr. 5000,- Rådmannens innstilling: Næringsutvalget gjør følgene vedtak: 1. Esther Stenehjemmet innvilges et tilskudd stort kr. 5000,- til utvikling av reiselivsbedrift/dyrepensjon. Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet. 2. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av tiltakets oppstart. 3. Vedtaket er gyldig ett år fra vedtaksdato. 4. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt. Skjervøy, Reidar Mæland rådmann

22 Skjervøy kommune Saksutredning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Å/L 10/08 Næringsutvalget Arkiv Saksmappe Saksbehandler Dato / Reidar Mæland Søknad om tilskudd til årets arrangement - Skjervøydagan 2008 Vedlegg: Søknad fra Skjervødagan av mottatt Bakgrunn for søknaden: Skjervøydagan søker om et rammetilskudd på kr ,- til årets arrangement. Saksopplysninger: Skjervøydagan 2008 vil bli arrangert august. Mål for Skjervøydagan er: - Folkefest for hele familien - Kultur og næring i samarbeid - Markedsfører kommunen utad - Allsidig program med kvalitet - økende tilreisende= hjemkomstfest - Næringslivsdag = mulighetens øyer Budsjett : Inntekter kr ,- Utgifter kr Viser til søknad og detaljbudsjett.

23 Skjervøydagan 2007 fikk innvilget et tilskudd på kr ,-. Regnskapet for 2007 viser et overskudd på kr ,- Vurderinger: Skjervøydagan er uten tvil et meget positivt arrangement i vår kommune. Utad blir kommunen også markedsført på en god måte. Konklusjon: Rådmannen vil anbefale at Skjervøydagan 2008 gis et tilskudd på kr ,- Rådmannens innstilling: Næringsutvalget gjør følgende vedtak: 1. Skjervøydagan 2008 innvilges et tilskudd stort kr ,-. Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet. 2. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt. Skjervøy, Reidar Mæland rådmann

24 Skjervøy kommune Saksutredning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Å/L 11/08 Næringsutvalget Arkiv Saksmappe Saksbehandler Dato / Søknad om tilskudd til drift av dagligvarebutikk i ukantstrøk - Arnøyhamn Handel Vedlegg: Søknad fra Arnøyhamn Handel AS av mottatt Bakgrunn for saken: Arnøyhamn Handel får ikke tilskudd til dagligvarebutikk i utkantstrøk over ordningen administrert av Troms fylkeskommune. De søker derfor om å få tildelt den kommunale andelen(kr ,-) som normalt ble tildelt fra kommunen ved nevnte ordning. Saksopplysninger: Søker har fått begrunnelse for avslaget fra fylkeskommunen at virksomheten har for stor omsetning. Det er riktig at omsetningen og resultatet er forbedret men den økonomiske situasjonen er likevel forholdsvis anstrengt. Vurderinger: Arnøyhamn Handel er av stor betydning for bygdefolket og utviklingen i området. Det er derfor beklagelig at bedriften som lever noe marginalt ikke får driftstilskudd innenfor fylkesordningen. Kanskje burde man vurdere bedriftens eksistens og betydning på en annen måte enn bare den totale omsetning. Konklusjon: Rådmannen vil anbefale at det innvilges et tilskudd på kr ,- som vil være et stabiliserende tiltak for bedriften.

25 Rådmannens innstilling: Næringsutvalget gjør følgende vedtak: 1. Arnøyhamn Handel AS innvilges et tilskudd stort kr ,-. Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet. 2. Vedtaket er gyldig ett år fra vedtaksdato. 3. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt. Skjervøy, Reidar Mæland rådmann

26 Skjervøy kommune Saksutredning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Å/L 12/08 Næringsutvalget Arkiv Saksmappe Saksbehandler Dato 08/ Søknad om tilskudd til drift av dagligvarebutikk i utkantstrøk- Årviksand Handel Vedlegg: Søknad fra Årviksand Handel AS av mottatt Bakgrunn for saken: Årviksand Handel får ikke tilskudd til dagligvarebutikk i utkantstrøk over ordningen administrert av Troms fylkeskommune. De søker derfor om å få tildelt den kommunale andelen(kr ,-) som normalt ble tildelt fra kommunen ved nevnte ordning. Saksopplysninger: Søker har fått begrunnelse for avslaget fra fylkeskommunen at virksomheten har for stor omsetning. Det er riktig at omsetningen og resultatet er forbedret men den økonomiske situasjonen er likevel forholdsvis anstrengt. Vurderinger: Årviksand Handel er av stor betydning for bygdefolket og utviklingen i området. Det er derfor beklagelig at bedriften som lever noe marginalt ikke får driftstilskudd innenfor fylkesordningen. Kanskje burde man vurdere bedriftens eksistens og betydning på en annen måte enn bare den totale omsetning. Konklusjon: Rådmannen vil anbefale at det innvilges et tilskudd på kr ,- som vil være et stabiliserende tiltak for bedriften.

27 Rådmannens innstilling: Næringsutvalget gjør følgende vedtak: 4. Årviksand Handel AS innvilges et tilskudd stort kr ,-. Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet. 5. Vedtaket er gyldig ett år fra vedtaksdato. 6. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt. Skjervøy, Reidar Mæland rådmann rådmann

28 Skjervøy kommune Saksutredning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Å/L 13/08 Næringsutvalget Arkiv Saksmappe Saksbehandler Dato / Reidar Mæland Søknad om etableringsstøtte/utviklingstilskudd - Aina AS Vedlegg: Søknad fra Aina AS v/ Aina Olufsen av mottatt Bakgrunn for saken: Aina AS søker om å få tildelt et tilskudd på kr ,- av et investeringsbehov på kr ,- ( kr ,- av beløpet er overtakelse av varer og utstyr). Saksopplysninger: Aina AS ble registrert i sept. 07 med formål å drive forretning med salg av barne- og dameklær. Selskapet er stiftet av Aina Olufsen. Aksjekapital kr ,-. Har overtatt en del av varespekteret som Flexi Klær hadde. De satser på egen barneavdeling med sterk profilering av den. Ved overtakelsen har selskapet foretatt nødvendige investeringer av inventar, ombygginger, oppussing, skilt og annen profilering/markedsføring. Investeringsbudsjett oppstart utstyr). kr ,- ( derav kr ,- overtakelse av varer og Finansieringsplan: Aksjekap. kr ,- Lån spareb. kr ,- Eget arbeid kr ,- Egenfinansiering kr Selgerkreditt kr ,- Tilskudd fra kommunen kr ,-

29 Viser til søknaden. Vurderinger: Det er positivt for handelssenteret Skjervøy at butikker overtas/etableres. Et eventuelt tilskudd bør vurderes i forhold til investeringer som ikke har med varekjøp/vareovertakelse å gjøre. Konklusjon: Rådmannen vil anbefale at det gis et tilskudd på kr ,-. Rådmannens innstilling: Næringsutvalget gjør følgende vedtak: 1. Aina AS v/ Aina Olufsen, Skjervøy innvilges et etableringstilskudd stort kr ,- til oppstart av selskapet. Tilskuddet dekkes fra utviklingsfondet. 2. Vedtaket er gyldig i ett år fra vedtaksdato. 3. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt. Skjervøy, Reidar Mæland rådmann

30 Skjervøy kommune Saksutredning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Å/L 14/08 Næringsutvalget Arkiv Saksmappe Saksbehandler Dato / Reidar Mæland Søknad om støtte til utvikling av lokal mat og guidekompetanse - Skjervøy videregående skole Vedlegg: Søknad fra Skjervøy videregående skole Bakgrunn for saken: Skjervøy videregående skole søker om et tilskudd på kr ,- til et utviklingsprosjekt(3 forsøksturer) i samarbeid med Troms Explorer AS som Skjervøy v.g.s er medeier i. Totale kostnader av prosjektet (forsøksturene) er kr ,-. Saksopplysninger: Skjervøy v.g.s er medeier i Troms Explorer AS. Selskapet ble etablert i 2007 for å kjøpe båt som skal brukes i reiselivssammenheng i Nord-Troms. Andre medeiere er: Internasjonalt reiseselskap v/ Martin John Found Kvernorskaly Adventures AS Knut Arne Mikalsen, Skjervøy Skjervøy fiskecamp AS Skjervøy v.g.s. har to formål med deltakelsen: - skape utvikling innen reiseliv med utgangspunkt i deres programområder- naturbruk, restaurant og matfag - sikre praksisarena til opplæring i nautiske fag, sjømannskap, fiske og opprett.

31 Skolen samarbeider i dag med Spindaj på Spildra, Naustet kafe Skjervøy, Hotell Maritim på Skjervøy for å utvikle lokale mattradisjoner. Næringsutvalget innvilget Skjervøy v.g.s. i sak 16/06 et tilskudd på kr ,- til nevnte prosjekt. Båten som er bestilt er sertifisert for 12 personer, leveringsklar våren -08 skal operere i Nord-Troms med mulighet for å hente passasjerer i Tromsø ved flyankomst. Kvalitet på tilbudet er avhengig av kompetanse innen serveringsdel og guidedel- fagområder Skjervøy v.g.s gir elevene opplæring i. Utviklingsprosjektet det søkes midler til er: 3 forsøksturer : -Tromsø- Nord-Fugløy Årviksand t/r Kostnader for forsøksturene: kr ,- Finansiering: -Indre/ytre Kvænangen fra Skjervøy -Skjervøy-Uløy-Vorterøy-Kågen-Arnøy inkl. ski, fiske, Fugletitting, turer på land. Egenandel Troms Explorer / Skjervøy v.g.s. kr ,- Tilskudd fra Skjervøy kommune kr ,- Viser til søknaden som er meget innholdsrik og godt beskrivende i forhold opplæringstilbud og reiselivsutvikling. Vurderinger: Tiltaket er meget interessant både i forhold til opplæringstilbud ved Skjervøy v.g.s og generell reiselivsutvikling i Nord-Troms. Utviklingsfondet er imidlertid svært begrenset i forhold til alle ønsker og behov det søkes midler til i Rådmannen ser det derfor som umulig å støtte tiltaket med omsøkte beløp. Rådmannen ser på søknaden som svært interessant og viktig å prioritere og vil derfor anbefale tilskudd over en 3 års periode. Konklusjon. Rådmannen vil anbefale at det innvilges et tilskudd på kr ,- pr. år i 3 år ( 2008,2009,2010). Rådmannens innstilling: Næringsutvalget gjør følgende vedtak:

32 1. Skjervøy videregående skole innvilges et tilskudd stort kr ,- hvert år i 3 år fra 2008 til utviklingsprosjektet. Tilskuddene dekkes fra utviklingsfondet. Tilskuddene for 2009 og 2010 forutsettes at kommunen får tildelt midler til utviklingsfondet. 2. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon ved oppstart av tiltaket. 3. Vedtaket er gyldig i til utgangen av Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt. Skjervøy, Reidar Mæland rådmann

33 Skjervøy kommune Saksutredning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Å/L 15/08 Næringsutvalget Arkiv Saksmappe Saksbehandler Dato / Reidar Mæland Søknad om støtte til egenkapital ved kjøp av båt - Freddy Kristiansen 9771 Skjånes Vedlegg: Søknad fra Freddy Kristiansen, 9771 Skjånes. Bakgrunn for saken: Kristiansen søkes om et tilskudd på kr ,- til kjøp av båt til kr ,- Saksopplysninger: Kristiansen planlegger å etablere selskap i Skjervøy. Kristiansen bor i dag i Skjånes i Finnmark. Viser til søknad. Vurdering: Rådmannen vil ikke anbefale å gi tilskudd til søkere som ikke er bosatt og driver sin virksomhet fra Skjervøy. Det bør gjøres en ny vurdering av søknaden hvis søker flytter til Skjervøy og etablerer selskapet i Skjervøy. Rådmannens innstilling: Næringsutvalget gjør følgende vedtak:

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxxxx. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil Leder AP Tor-Petter Christensen Medlem

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil Leder AP Tor-Petter Christensen Medlem Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 09:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: TBD ifm formannskapsmøtet som starter 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 03.06.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 03.06.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 03.06.2011 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 14.06.2011 Tidspunkt: 09:00 Kl. 09.00 Befaring Tydal Kirke.

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/109 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29.12.2008

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/109 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29.12.2008 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 29.01.2009 Tid: Kl 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Befaring:

Detaljer

Saker til behandling. Godkjenning av protokoll - formannskapet 15.02.2012. 6/12 12/00670-1 Gardnos meteorittpark 3

Saker til behandling. Godkjenning av protokoll - formannskapet 15.02.2012. 6/12 12/00670-1 Gardnos meteorittpark 3 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 14.03.2012 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall må meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no.

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.05.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg - revisjon. SAKSLISTE

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg - revisjon. SAKSLISTE ' Berg kommune" NÆRINGSFONDET Kommunestyresalen Møtedato: 05.1 1.2013 Tid: 09.00 Utvalg: Møtested: Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Referat: Behandlingskriterier

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34 Hattfjelldal kommune Side 1 av 34 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47 Hattfjelldal kommune Side 1 av 47 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Driftstilskudd til Visit Bodø

Driftstilskudd til Visit Bodø Team Bodø KF Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.03.2010 12940/2010 2010/6065 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/78 Formannskapet 02.06.2010 10/62 Bystyret 17.06.2010 Driftstilskudd til Visit Bodø

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: F.SKAPET-NÆRINGSSSAKER Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 19.04.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 27/14 14/00904-5 Årsregnskap 2013 - Vennesla kommune 29/14 13/03184-5

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 20.12.2004 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 13/522 FISKERISERVICE SENJA AS - KORTAUTOMAT FYLLESTASJON BÅTER SØKNAD OM OMDISPONREING AV MIDLER

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 13/522 FISKERISERVICE SENJA AS - KORTAUTOMAT FYLLESTASJON BÅTER SØKNAD OM OMDISPONREING AV MIDLER l Berg kommune Utvalg: Møtested: NÆRINGSFONDET Kommunestyresalen Møtedato: 05.06.2014 Tid: 09.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer