Lokalbanken, en aktiv samarbeidspartner med et friskt pust fra våre plasseringsrådgivere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lokalbanken, en aktiv samarbeidspartner med et friskt pust fra våre plasseringsrådgivere"

Transkript

1 God påske! Lokalbanken, en aktiv samarbeidspartner med et friskt pust fra våre plasseringsrådgivere Sparing i fond side 2 Valdres Eiendomskontor nå med i Terra Eiendomsmegling side 3 Bankregnskaper side Banktur og spørrekonkurranse side 8 Etnedal Sparebank Vang Sparebank Vestre Slidre Sparebank Øystre Slidre Sparebank

2 Spar i fond oppnå dine drømmer Anders Østrem, Gunnar Hamre, Merete Kvarme (bak), Sissel Rogne og Knut Soldal, alle plasseringsrådgivere i våre banker. Jevn sparing i fond lønner seg et blikk på de siste 20 årene viser stor forskjell i avkastningen til en flittig aksjesparer og en lottotipper. En norsk familie bruker i gjennomsnitt 1000 kr på pengespill i måneden. Halvparten av spillepotten blir utbetalt i premier, altså vil denne investeringen i det lange løp gi et tap på 50 %. Over 20 år taper altså gjennomsnittsfamilien på tipping og pengespill. Hadde familien i stedet spart det samme beløpet i et aksjefond med samme avkastning som Oslo Børs, ville den ha hatt en million mer. Hvis de hadde satt inn 1000 kr hver måned fra 1985 og frem til i dag ville de hatt en formue på kr Sammenlignet med andre nasjoner er vi nordmenn skeptiske til å investere i aksjer eller fond. Men til tross for risikoelementet er fond det beste sparealternativet for sparing over lengre perioder. Når lønner det seg å spare i fond? Det er mange som har opplevd å brenne seg på sparing i aksjefond. Vi har lett for å se på fond som noe spekulativt og ikke som et spareprodukt. Dermed blir vi redde når vi ser at verdien svinger, og selger oss ofte ut når det "raser som verst". Når så markedet et år eller to har gått oppover og alt ser bedre ut så har vi lyst til å bli med på oppgangen og dermed kjøper vi gjerne på topp. Alle bør egentlig spare i fond i form av spareavtaler hver måned, sier Gunnar Hamre ved bankenes felles salgskontor på Fagernes. Enten du sparer til pensjon/førtidspensjon, til barn eller barnebarn så egner fond seg men du må ha litt horisont. Selv spareavtaler ned mot 300 kr hver måned gir resultater ved sparing over flere år. Sparer du hele barnetrygden på rundt 970 kr hver måned i 18 år vil du ha over disponibelt forutsatt en årlig avkastning på ti prosent. Hvis du skal investere ett stort beløp i fond så er timingen viktig. Dette kan løses ved å dele opp tegningen og kjøpe 3 4 ganger i løpet av et år. Da slipper du å risikere at du investerer den dagen markedet var på «topp». Hvilke fond skal du investere i? Et vanlig aksjefond har minst 75 80% av kapitalen investert i aksjer. På lang sikt bør avkastningen ligge mellom 3 6% høyere enn den høyeste bankrenten. Det finnes likevel flere fond som har mindre risiko fordi de investerer i sikrere verdipapirer. Et godt eksempel her er vårt utbyttefond TERRA UTBYTTE. De har i dag rundt 75% av kapitalen investert i grunnfondsbevis i norske sparebanker. De siste årene har grunnfondsbevisene hatt en gjennomsnittlig utbetaling på 6 7% hvert år også i de dårlige børsårene da børsen hadde negativ avkastning. Ellers har vi fond i alle ulike risikoklasser, en enkel regel er at dess større svingninger du tåler og lengre sparehorisont du har til høyere risiko kan du velge. Hvis du har "nulltoleranse" for svingninger bør du ha alle pengene dine i banken. Den langsiktige sparingen din bør ikke ødelegge nattesøvnen. Rådgivning For oss som er plasseringsrådgivere i banken bruker vi å avklare din og familiens situasjon før vi kan komme med et forslag til hvordan du bør spare. Det kan være mange grunner til at du ønsker å planlegge din sparing, de vanligste er : - sparing for å kunne slutte i arbeid før pensjonsalderen på 67 år - usikkerhet om folketrygden og derfor sparing til egen tilleggspensjon - sparing til barn og evt. barnebarn - sparing til investeringer litt frem i tid - arveplanlegging Uansett vi kjenner deg og du kjenner oss dette er et godt utgangspunkt til å la oss hjelpe deg å ta de rette valg for din sparing. Det er uansett fornuftig å tenke på fremtiden i dag det er der du skal tilbringe resten av livet. Alle bør egentlig spare i fond i form av spareavtaler hver måned Spareeksempler Beregnet avkastning Beregnet avkastning 8 % 8 % 8 % 10 % 10 % 10 % Sparebeløp / år 10 år 15 år 20 år Sparebeløp / år 10 år 15 år 20 år 300 kr/mnd kr/mnd kr/mnd kr/mnd kr/mnd kr/mnd kr/mnd kr/mnd NB: En viktig fordel ved langsiktig sparing i aksjefond er at skatt på avkastning utsettes til realisasjonsår. Ved tradisjonell sparing i bank må renteinntekter beskattes hvert år. Avkastningen i eksemplene er kun ment som eksempel. 2 Etnedal Sparebank Vang Sparebank Vestre Slidre Sparebank Øystre Slidre Sparebank

3 Med våre fem ansatte er du sikret en førstehåndskunnskap til markedet. Fra venstre: Megler Per Einar Storødegård, oppgjørsansvarlig Berit Helle, faglig leder Sigurd Bang, meglerassistent Ingunn Møller og megler Are Berg. Valdres Eiendomskontor er blitt medlem av Terra Eiendomsmegling Hvorfor Terra Eiendomsmegling? Terra Eiendomsmegling er et selskap i Terra-Gruppen, et riksdekkende samarbeid mellom ca. 80 lokale sparebanker. Øystre Slidre Sparebank, Vestre Slidre Sparebank, Etnedal Sparebank og Vang Sparebank eier Valdres Eiendomskontor AS. Bankene er også medeiere i Terra Gruppen. For å utnytte den markedseffekten medlemskap i en større meglerkjede gir, har vi valgt å gå inn i Terra Eiendomsmegling fra 1. mars Hvorfor er vi størst på eiendom i Valdres? Valdres Eiendomskontor AS er opptatt av at du som kunde skal føle trygghet rundt kjøp og salg av eiendom. Med 25 års erfaring har Valdres Eiendomskontor AS et godt fotfeste i Valdres, ikke minst vedrørende fritidseiendommer. Vi kjenner lokalmarkedet og vil presentere eiendommen din i fire lokale banker pluss på vårt sentralt plasserte kontor i Fagernes sentrum. I tilegg blir eiendommene presentert på internett. Økt kjennskap gjennom landsomfattende markedsføring av kjeden vil også føre til økt kjennskap til Valdres Eiendomskontor AS som aktør i markedet. Alle våre ansatte har røtter i Valdres og har stor lokal kunnskap. Sammen med god fagkunnskap er dette den beste garanti for god hjelp ved salg av din eiendom. Jernbanevegen 14, 2900 Fagernes. Tlf Valdres Sparebankgruppes utdanningsstipend 2004 Her er dei som fekk tildelt Valdres Sparebankgruppes utdanningsstipend i Dette var frå venstre Frøydis Nermoen frå Etnedal, Silje Onstad Hålien frå Vang, Hilde Bakken frå Øystre Slidre og Mariann Idstad frå Vestre Slidre. Stipendet er på kr for kvar og vart utdelt av banksjefane under ein lunsj på Fagernes Hotel 28. desember i fjor. Vi gratulerer!

4 Etnedal Sparebanks 94. driftsår - nok et godt år for banken! Etnedal Sparebank driver tradisjonell bankvirksomhet med hovedkontor på Bruflat i Etnedal kommune og avdelingskontor på Dokka i Nordre Land kommune. Vi har som mål at vi skal tilby våre kunder minst like gode produkter innen bank, skade- og personforsikring, fonds- og verdipapirhandel og eiendom som våre konkurrenter. Styrets kommentar til årsregnskapet Vi regner med at årets resultat på 3,7 millioner kroner etter skatt, som utgjør 1,09 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, blir omtrent som for gjennomsnittet av sparebankene i Norge. Bankens moderate vekst i 2004 bidro til en økning av egenkapitalen med 3,6 millioner kroner. Innskuddsveksten greide ikke å følge utlånsveksten, slik at behovet for kapital fra andre finansieringskilder økte i Etnedal Sparebanks forretningsidé er at banken gjennom nærhet og kompetanse skal tilby tjenester innen bank og forsikring. Bankens målsetning kan oppsummeres ved at vi på alle vesentlige nøkkeltall minimum skal være på linje med sammenlignbare banker, og være det naturlige valg for alle kunder i markedsområdet innenfor personkundemarked, primærnæring og mindre næringslivsbedrifter. Det er videre et mål for oss å ha kompetente og høyt motiverte medarbeidere som jobber etter høye etiske mål. For å nå våre målsetninger skal banken ha produkter og tjenester preget av kompetanse og service, samt enkelhet, trygghet og nærhet til kunden. Regnskapstall Forvaltningskapitalen var 340,6 millioner kroner ved årsskiftet. Egenkapitalen, inkludert årets resultat, var ved årsskiftet på 52,9 millioner kroner. De samlede innskudd fra kunder var 266,2 millioner kroner. Innskudd fra kunder utgjør nå 78,4 % av forvaltningskapitalen. Ved årets slutt var innskudd fra kredittinstitusjoner 15,2 millioner kroner. De samlede utlån til kunder var på 303,7 millioner kroner. Banken har hatt konkurransedyktige utlånsbetingelser i 2004, og det har vært jevn utlånsetterspørsel gjennom hele året, spesielt på boliglån. De samlede utlån til kunder utgjør 114,1 % av innskudd fra allmennheten. Det ble i 2004 behandlet 603 lånesaker og innvilget 95 millioner kroner i nye lån og garantier. Ifølge kapitaldekningsoppgaven til Kredittilsynet er bankens kapitaldekning 23,89 %, mens Kredittilsynets minstekrav er 8 %. Driftsresultat Driftsresultat før tap er på 5,04 millioner kroner, eller 1,49 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tallene for 2003 var henholdsvis 5,5 millioner kroner og 1,7 %. Tap på utlån er bokført med kroner som utgjør 0,07 % av utlånene. Etter styrets oppfatning er tapsavsetningen tilstrekkelig i forhold til utlånsporteføljens risiko. Disponering av overskuddet Resultat før skatt er 5,27 millioner kroner. Årets skattekostnad er kroner. Dette gir et årsoverskudd på 3,69 millioner kroner, eller 1,09 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Av års-overskuddet er det avsatt kroner til gaver, mens resten er tilført bankens fond. Driftsresultatet de 5 siste år: (tall i millioner kroner) Etnedal Sparebanks Regnskapskontor Regnskapskontoret, som banken eier, er et godt servicetilbud til næringslivet i kommunen. Kontoret har i dag 6 fast ansatte, som utgjør 5,5 årsverk. Beskjeftigelsen er god, og årsomsetningen ligger årlig rundt 2,5 millioner kroner. Utsiktene for år 2005 Den sterke økonomiske veksten som Norge opplevde i 2004 vil trolig vedvare også i Det forventes en vekst i BNP for fastlands-norge på rundt 3,5 prosent i Det er særlig privat forbruk, økte investeringer og økt eksport som ventes å bidra til denne utviklingen. Renten vil holde seg lav, men en kan ikke utelukke en moderat oppgang i løpet av Den største usikkerheten synes å være knyttet til utviklingen i kronekursen og utviklingen internasjonalt. Kombinasjonen av en forventet gunstig konjunkturutvikling og et lavt rentenivå taler for god gjeldsbetjeningsevne for husholdninger og foretak. Sammen med forventninger om god inntjening i foretakene, ser tapsutsiktene lyse ut også for Husholdningenes gjeldsvekst er fortsatt sterk. Fortsatt lavt rentenivå bidrar til en slik utvikling. Høyere gjeldsvekst enn inntektsvekst øker sårbarheten til husholdningene. På kort sikt synes imidlertid husholdningenes økonomi som helhet å være god. Boligprisene har utviklet seg sterkt over lengre tid. I 2004 var imidlertid boligbyggingen høyere enn på mange år. Sammen med forventninger om renteoppgang, taler dette for en noe mer moderat boligprisutvikling. Det vil i så fall bidra til lavere kredittetterspørsel, noe som igjen vil bidra til bedret fundingsituasjon for bankene. Styret i Etnedal Sparebank forventer at konkurransen om kundene fortsatt vil være hard. Dette vil medføre et press mot bankens rentemargin, som igjen medfører krav om å øke andre inntekter og at vi har en så kostnadseffektiv drift som mulig. Automatiseringen vil holde fram og gjøre kundene mindre avhengige av banklokalene. Kravene til styret, ledelsen og ansatte blir stadig større. Disse utfordringene er Etnedal Sparebank klar over. Vårt arbeide med kompetanseheving vil bli prioritert gjennom samarbeidet i Valdres Sparebankgruppe og Terra-Gruppen. Overgang til ny datasentral - SDC - høsten 2005 forventes å gi oss bedre dataløsninger og betydelig reduksjon i datautgiftene. Etnedal Sparebank vil holde fast ved sin strategi om at privatkunder, landbrukskunder og små og mellomstore bedrifter innenfor vårt markedsområde skal representere de viktigste forretningsområdene for banken. Salget av forsikringsprodukter, fondsog spareprodukter bidrar til at vi tilbyr kunden de fleste aktuelle finansielle produkter, og med det dekker de aller fleste av kundenes behov. Styret vurderer bankens forutsetninger for framtidig lønnsom drift til å være gode. TAKK Det er lagt ned en betydelig innsats fra alle de ansatte, som med sin arbeidsinnsats har skapt et godt resultat for Styret vil takke de ansatte i Etnedal Sparebank for denne innsatsen og den positive holdningen som er blitt vist i Styret vil også benytte anledningen til å takke kunder, forretningsforbindelser og tillitsvalgte for god oppslutning om bankens virksomhet i Fullstendig årsberetning med regnskap er utlagt i bankens lokaler. ETNEDAL SPAREBANK Utdrag av regnskapet for år driftsår Fullstendig årsoppgjør med revisors beretning er utlagt i banken RESULTATREGNSKAP (hele 1000 kr) BALANSE PR (hele 1000 kr) Eiendeler: Rente- og kredittprovisjonsinntekter Kontanter og fordringer på sentralbanker Rentekostnader Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Netto rente og kredittprovisjonsinntekter Netto utlån til kunder Andre driftsinntekter Anleggsmidler Andre driftskostnader Aksjer / andeler Tap på utlån og garantier Andre fordringer Tap/gevinst på verdipapir Sum eiendeler Skatt på ordinært resultat Gjeld og egenkapital Resultat for regnskapsåret Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Overført til sparebankens fond Annen gjeld Avsatt til gaver Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Garantier SWAP-avtale Etnedal, den 31. desember 2004 / 16. februar 2005 I STYRET FOR ETNEDAL SPAREBANK Knut Ole Gladhaug Åge Kleven Anbjørg Byfuglien Tilia Dagny Cristina Hovi Kjell Jørgen Fjeld Signe Marit Jøranli styreleder nestleder styremedlem styremedlem banksjef regnskapsansvarlig 4 Tlf E-post:

5 Vang Sparebank 2004 Hyttekjøperne har oppdaga Vang kommune! Vang Sparebank er avhengig av en positiv utvikling i sitt primærmarked for å lykkes. Det gjelder både i privat og offentlig sektor. Det er positivt også for Vang at det går godt for resten av Valdres. Vang har et større potensial mot vest enn de andre kommunene i Valdres, og dette er det viktig å bygge videre på. I 2004 ble det bygd 48 nye fritidsboliger i Vang. Dette er 8 flere enn i Nord-Aurdal kommune. Utfordringen ligger i å satse på framtidsretta prosjekter som vil komme flest mulig til gode. Filefjell Reiseliv er en mulighet, utbygging og valg av trasé for E-16 forbi Tyinkrysset er en annen viktig beslutning som vil påvirke utviklingen i dette området. Flere områder står nå i startgropa for videre utvikling og oppstart av salg av hyttetomter og leiligheter. Vang kommune er en typisk distriktskommune med til dels små jordbruks-eiendommer. Det er satt i gang tiltak som bør kunne styrke næringen. Vi tenker her på desentralisert fordeling av BUmidler og prosjekter som "Stølsriket" og småskalaproduksjon. Vang er pioner på killing-kjøtt og bearbeiding av reinskjøtt. Dette gir et bilde av omstrukturering som nok er nødvendig i de fleste bransjer. Vang Sparebank Vang Sparebank driver tradisjonell lokalbankvirksomhet i Vang kommune. Med lavere rentemarginer er vi helt avhengig av en forsvarlig vekst og å øke andre inntekter. Hovedmål: Vang Sparebank skal oppleves av våre kunder som et godt alternativ i forhold til bank- og forsikringsprodukter sammen med våre samarbeidspartnere, Valdres Sparebankgruppe og Terra Gruppen as. Driftsresultat: Vang Sparebank fikk et driftsresultat etter bokført tap og skatt på 3,172 mill. kroner mot 3,422 mill. kroner i Total rentenetto har gått ned fra 3,14 % i 2003 til 2,86 % i ,749 Overskuddsdisponeringer: Styret foreslår at bankens overskudd på kr ,- disponeres med avsetninger på kr ,- til gaver for allmennyttige formål, og kr overføres til sparebankenes fond. Balanse: 3,394 3,422 3, Drifts resultat Forvaltningskapitalen siste år har hatt en økning på 10.1% til ,- Egenkapitalen inkludert årets resultat er ved årsskiftet på 70,6mill. kroner. Sum egenkapital utgjorde 20,18% av forvaltningskapitalen per Ved utgangen av 2003 utgjorde egenkapitalen 67,5 mill. kroner eller 21,2% Lån : Brutto utlån økte siste året med 23,6 mill. kroner eller 9,3 %. Personkunder og primærnæringen utgjør ca 86,5 % av de totale utlån. Innskudd fra kunder Innskudd fra kunder har hatt en god vekst med 29,3 mill. kroner eller 11,9 %. Personkunder og primærnæringen utgjør ca 67,9 % av de totale innskudd. I denne sektoren har vi hatt en innskuddsvekst på 7,0% Det offentlige sto for 14,2 % av innskuddene i Takk: Det er lagt ned en betydelig innsats fra alle de ansatte, som med sin arbeidsinnsats har skapt et godt resultat for Styret vil takke de ansatte i Vang Sparebank for innsatsen og den positive holdningen som er blitt vist i Styret vil også benytte anledningen til å takke kunder, forretningsforbindelser og tillitsvalgte for god oppslutning om bankens virksomhet i For fullstendig årsmelding og regnskap, ta kontakt med Vang Sparebank på telefon VANG SPAREBANK Utdrag av regnskapet for år driftsår Fullstendig årsoppgjør med revisors beretning er utlagt i banken RESULTATREGNSKAP (hele 1000 kr) BALANSE PR (hele 1000 kr) Eiendeler: Rente- og kredittprovisjonsinntekter Kontanter og fordringer på sentralbanker Rentekostnader Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Netto rente og kredittprovisjonsinntekter Netto utlån til kunder Andre driftsinntekter Anleggsmidler Andre driftskostnader Aksjer / andeler Tap på utlån og garantier Andre fordringer Tap/gevinst på verdipapir Sum eiendeler Skatt på ordinært resultat Gjeld og egenkapital Resultat for regnskapsåret Innskudd fra kunder Annen gjeld Overført til sparebankens fond Forpliktelser Avsatt til gaver Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Garantier VANG, den 31. desember 2004 / 10. februar 2005 I STYRET FOR VANG SPAREBANK Tor Jørstad Ola Jørgen Veflen Leif Sørum Gerd Svien Marken Arne Wangensteen Arne Pålsrud styreleder nestleder styremedlem styremedlem banksjef regnskapsansvarlig Tlf E-post: 5

6 Vestre Slidre Sparebanks 144. rekneskapsår Eit bra resultat over 3 mill. i overskot Resultat For andre gong i løpet av dei siste 10 åra fekk banken eit overskot på over tre mill. kr. På grunn av det låge rentenivået blir avkastninga på banken sine eigne midlar lågare enn tidlegare. Det er derfor vanskeleg å oppnå slike resultat som det var på starten av nittitalet. Det ser ut som om det låge rentenivået vil halde seg også i Det vil derfor vera viktig for banken å skaffe seg andre inntekter i form av provisjonar og gebyr. Salg av produkt som ikkje inngår i balansa gjev banken gode ekstrainntekter. Dette gjeld spesielt forsikring, fond og pensjonsprodukt. Gåveutdeling Forstanderskapet til banken har innvilga desse gåvene til almennyttige føremål: Kr 6.000: Slidre 4H, Måndagstreff og Røn Ungdomsklubb. kr 4.000: Kvamshall grendehus, Skibuss Vaset, V. Slidre Revmatikerforening, V. Slidre Folkemusikk- og danselag, Johmsborg grendehus, Ristetun grendehus, Høre Røde Kors, Skrøvik Grendehus og Lomen Sokneråd. kr 3.000: Helsesportslaget, Eldresenteret Plassen, Valdres MS-forening, Valdres Handicaplag, Lomen Sundagsskule, Mental Helse Valdres og Slidre Sokneråd til barne- og konfirmantarbeid. Driftsresultat i mill. kroner Vekst Forvaltningskapitalen nærmar seg 500 mill kr. Utlåna vaks med 5% til nesten 400 mill, og innskota vaks med 7,5% til 408 mill kr. Totalt har banken lånt ut 110 mill. kr siste året. Det har vore bra byggeaktivitet med 62 nye hytter og 6 bolighus i kommunen. Mykje av utlåna går til å finansiere bolig. Spesielt til kundar som flytter til Oslo og kjøper leiligheit. Det er og innvilga mange lån til næringsverksemd. Av bankens samla utlån er 35% til næringsformål og 65% til private kundar. Ny datasentral SDC Like viktig som å auke inntektene er det å få ned kostnadene. Derfor vil bankane som er medlemer i Terra-Gruppen flytte til ny datasentral i Danmark i løpet av året. Her har gruppa fått til ei avtale som medfører kostnadsbesparing i lang tid framover. Dei tilsette i banken må gjennom ei opplæringsperiode fram til konverteringsdatoen i oktober. Det kan til tider bli eit stort arbeidspress i denne perioda. Men vi håper at kundane har forståing for at dette kan medføre ein del meir ventetid i banken. VESTRE SLIDRE SPAREBANK Utdrag av rekneskapen for rekneskapsår Fullstendig årsrekneskap med notar, årsmelding og melding frå revisor ligg til gjennomsyn i banken. RESULTATREKNESKAP. (Beløp i 1.000) BALANSE PR (beløp i 1.000) Renteinntekter og liknande inntekter Eigendelar: Rentekostnader og liknande kostnader Kontantar og fordringar på sentralbankar Netto rente- og kredittprov.inntekter Utlån til og fordringar på kredittinstitusjonar Andre driftsinntekter Netto utlån og fordringar på kundar Andre driftskostnader Anleggsmidlar Tap på utlån og garantiar Aksjar/andeler Tap/gevinst på verdipapir Andre fordringer Skatt på ordinært resultat Sum eiendeler Resultat for regnskapsåret Gjeld og eigenkapital Gjeld til kredittinstitusjonar Overført til Sparebankens fond Innskot frå og gjeld til kundar Avsett til gåver Anna gjeld Forpliktelser Eigenkapital Sum gjeld og eigenkapital Garantiar Ansvar Slidre, I STYRET FOR VESTRE SLIDRE SPAREBANK. Joan Toftlund Homme Nils Anmarkrud Gunnar Hauge Marit Kvåle Ole Sigurd Skaran Marit Kårstad Belgum 6 Tlf E-post:

7 Øystre Slidre Sparebank Lag og foreningar får i gåver Øystre Slidre Sparebank driv tradisjonell bankverksemd med hovedsete i Øystre Slidre kommune. Øystre Slidre Sparebank har hovudkontor på Heggenes og filial på Beitostølen. Etter styrets vurdering er forutsetningane for framleis drift tilstades, og årsrekneskapen for 2004 er sett opp under den forutsetning. Styrets kommentar til årsrekneskapen Forvaltningskapitalen i Øystre Slidre Sparebank har i 2004 auka med kr frå kr til kr , det vil seie 3,53%. Brutto utlån til kundar har auka med kr eller 7,41%. Utlånsveksten var om lag som budsjettert. Innskot frå kundar auka med kr eller 2,77%. Sum innskot frå kundar var gjennom heile året litt mindre enn budsjettert. Årets overskot er på kr som er 0,75% av gjennomsnittleg forvaltningskapital. Både i kroner og prosent er resultatet bedre enn i Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter er redusert med kr i høve til I prosent av gjennomsnittleg forvaltningskapital er nedgangen frå 3,09% til 2,92%. Vi har ein auke i andre driftsinntekter og ein liten nedgang i driftskostnadane. Gåver til allmennyttige formål 2005 Mental Helse Valdres 2 000,00 Valdres MS-forening 1 500,00 Solhaug samfunnshus 5 000,00 N.F.U. Øystre Slidre lokallag 1 500,00 Øystre S. Jeger og Fiskerf ,00 Midtre Hegge skule, elevr ,00 Øystre Slidre Helselag 2 000,00 Elevrådet ved Volbu skule 2 500,00 Trudvang Skyttarlag 4 000,00 Øystre Slidre Barnegospel 2 000,00 Øystre Slidre Revmatikerf ,00 Rogne og Volbu Musikklag 4 000,00 Øystre Slidre Skiskytterlag 4 000,00 Øystre Slidre Skulemusikk 5 500,00 Valdres Skytters., Ungd.utv ,00 Øystre S. bygdekvinnelag 1 500,00 Rogne Idrettslag ,00 Ø. S. Røde Kors, ungdom 4 000,00 Valdres Plankekøyrarlag 4 000,00 Melleheim Ungdomslag 5 000,00 NHF (Valdres Handikapl.) 1 500,00 Heggebø skule, Elevrådet 2 500,00 Øystre Slidre Sanglag 5 000,00 Øystre Slidre Husflidslag 1 500,00 Beito Skule, Elevrådet 2 500,00 Ø. S. Røde Kors Hjelpek ,00 Arken Moatunet 2 500,00 Øystre Slidre Skyttarlag 4 000,00 Ø. S. Røde Kors Besøkst ,00 Beito Skyttarlag 4 000,00 Til disp. for styret ,00 Totalt kr ,00 Sparebankens fond er no på kr Dette er 14,26% av forvaltningskapitalen. Styret meiner at Øystre Slidre Sparebank har god soliditet. Styret kjenner elles ikkje til forhold som er viktige for å vurdere bankens stilling og resultat som ikkje går fram av resultatrekneskap eller balanse. Øystre Slidre Sparebank påverkar ikkje det ytre miljøet vesentleg med forureining. Kapitaldekningen Kapitaldekningen er ved nyttår utrekna til 22,36%. Øystre Slidre Sparebank har difor god margin til lovkravet som er 8%. Utsiktene framover Internasjonalt var den økonomiske veksten i 2004 god. Det er imidlertid fleire faktorar som tyder på at veksten vil stoppe opp i I Norge vil truleg den gode økonomiske veksten vi opplevde i 2004 vedvare også i Både Statistisk Sentralbyrå og Norges Bank ventar ein vekst i BNP for fastlands-norge på om lag 3,5% i Det er særleg privat forbruk, auka investeringar og auka eksport som vil bidra til denne utviklinga. Rentene vil halde seg låge, men ein kan ikkje sjå bort frå ein moderat oppgang utover i Styret trur det blir sterk konkurranse om kundane også i 2005, med den følgje at bankens rentenetto vil bli redusert. Ymse andre produkt, som forsikring og fond, vil gi banken tilleggsinntekter. Desse inntektene vil truleg ikkje kompensere fullt ut for den fallande rentenettoen. Det vil difor bli arbeidd med å halde bankens driftskostnader så låge som mogeleg. Kombinasjonen mellom forventa gunstig konjunkturutvikling og eit lågt rentenivå vil hjelpe på betalingsevna for privatpersonar og foretak. Det er difor grunn til å tru at det vil bli relativt små tap på utlån. Styret vil halde fast ved sin strategi om at Øystre Slidre Sparebank også i framtida skal vera ein sjølvstendig sparebank. Banken skal drivast lønsamt, og vera ein aktiv og trygg medspelar i lokalsamfunnet for kundane våre. Takk for innsats og samarbeid For Øystre Slidre Sparebank var 2004 eit tilfredsstillande år. Bak resultatet ligg summen av enkeltprestasjonar og laginnsats. Styret vil difor takke kvar enkelt av bankens tilsette og tillitsvalde for innsatsvilje, positiv haldning og godt arbeid gjennom Til kundane våre, gamle og nye, rettar vi også ein takk for den tillit og oppslutning som er vist banken vår i det året vi har lagt bak oss. ØYSTRE SLIDRE SPAREBANK Utdrag av årsrekneskapen for rekneskapsår Det fullstendige årsoppgjeret og meldinga frå revisor kan ein få ved å venda seg til banken RESULTATREKNESKAP Balanse pr. 31. desember (Beløp i heile 1000 kr.) (Beløp i heile 1000 kr.) Renteinntekter og liknande inntekter Eigendelar Rentekostnader og liknande kostnader Kontantar og krav på sentralbankar Netto rente og kredittprovisjonsinntekter Utlån til og krav på kredittinstitusjonar Netto andre driftsinntekter Netto utlån og krav på kundar Driftskostnader Obligasjonar Tap på utlån og garantiar Aksjar, andelar og grunnfondsbevis Vinst på verdipapir Andre eigendelar Skatt på ordinært resultat Sum eigendelar Resultat for rekneskapsåret Gjeld og eigenkapital Gjeld til kredittinstitusjonar Overført til gåver Innskot frå og gjeld til kundar Overført til Spareankens fond Annan gjeld Avsetjingar for påkomne kostnader og ansvar Sparebankens fond Sum gjeld og eigenkapital Garantiar Ansvar Heggenes, 16. februar 2005 I styret for ØYSTRE SLIDRE SPAREBANK Bjørn Rørhus Arnstein Alund Torgeir Daleng Per Einar Gullaksen Berit Aspaas Müller Gudbrand Dahle formann banksjef Tlf E-post: 7

8 B ØKONOMI ÉCONOMIQUE Banktur til Tønsberg juni 2005 Årets tur går til Vestfolds hovedstad sammen med Oppland Arrangement. Tønsberg er Norges eldste by, også kjent som bl.a. Vikingbyen, Kongebyen eller Middelalderbyen. Tønsberg fører sine røtter tilbake til 871. Gjennom de år som er gått siden da, har byen satt mange spor i Norgeshistorien. I Snorre leser vi at Tunsberg "er den byen det er godt å komme tilbake til..." Vi skal bo på Quality Hotell Tønsberg, som ligger på bryggekanten midt i Tønsberg med en fantastisk utsikt over hele Byfjorden. Det er gåavstand til butikker. Det blir en fire-dagers tur med et innholdsrikt og variert program. Det kan bl.a. nevnes: - 3 timers båttur fra Strømstad til Sandefjord, med flott skjærgårdsutsikt. - Guidet tur i Tønsberg og Tjøme. - Utflukt til Verdens Ende på Tjøme. - Utflukt til Horten. Copyright v/tønsberg Tourist Centre - Besøke Blaafargeverket på Modum Prisen for turen er kr, pr. person (tillegg for enkeltrom kr 630,-), og inkl. følgende: Reisen i moderne turistbuss 3 overnattinger 3 frokoster 4 middager Utflukter og omvisninger Båttur fra Strømstad til Sandefjord. Ta kontakt med oss hvis du ønsker det fullstendige programmet. Ønsker du å være med på denne turen, kan du melde deg på ved å fylle ut påmeldingsblanketten nedenfor og levere/sende den til din bank, eller kontakte oss på en annen måte. Fullstendig program blir sendt deg ved påmelding. Etnedal Sparebank Vang Sparebank Vestre Slidre Sparebank Øystre Slidre Sparebank Påmeldingsfrist er 1. mai 2005 Copyright v/tønsberg Tourist Centre Påmeldingskupong - sendes/leveres i din bank innen 1. mai 2005 Hvis to deltakere, skriv på begges navn. JA, jeg/vi vil bli med banken på tur til Tønsberg, den juni Navn: Adresse: Postnr./sted SPØRJEKONKURRANSE Premie Gavekort G-Sport Fagernes verdi kr 2000,- Telefon: Kryss av for: dobbeltrom* enkeltrom (tillegg kr 630,-) Vi trekkjer ein vinnar blant korrekte svar. Premien er eit gavekort verdi 2000,-. * Notér hvem du skal dele rom med. Etnedal Sparebank Vang Sparebank Vestre Slidre Sparebank Øystre Slidre Sparebank

Lokalbanken, en aktiv samarbeidspartner

Lokalbanken, en aktiv samarbeidspartner Lokalbanken, en aktiv samarbeidspartner på jakt etter gode produkt til våre kunder Obligatorisk tjenestepensjon SIDE 2 Banktur til Bergen SIDE 8 Valdres Eiendomskontor SIDE 3 Bankregnskaper SIDE 4 5 6

Detaljer

Lokalbanken, en aktiv samarbeidspartner

Lokalbanken, en aktiv samarbeidspartner Lokalbanken, en aktiv samarbeidspartner på jakt etter gode produkt til våre kunder Terra har slått an SIDE 2 Nyheter om kort SIDE 2 Siste årsregnskap fra bankene SIDE 4 til 7 Banktur til Karlstad SIDE

Detaljer

Lokalbanken. der du selv kan bestemme bilde på dine kort! Side 2 Ny pensjonsordning fra 2008. Side 3 Lag dine egne kort. Side 4 7 Bankenes regnskap

Lokalbanken. der du selv kan bestemme bilde på dine kort! Side 2 Ny pensjonsordning fra 2008. Side 3 Lag dine egne kort. Side 4 7 Bankenes regnskap Lokalbanken der du selv kan bestemme bilde på dine kort! Side 2 Ny pensjonsordning fra 2008 Side 3 Lag dine egne kort Side 4 7 Bankenes regnskap Side 8 Mobilbank 2 Nytt pensjonssystem fra 2010 FÅ LØNN

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2004

Årsberetning og regnskap 2004 Årsberetning og regnskap 2004 Foto: Geir Norling Hovedkontor: Bruflat 2890 ETNEDAL Tlf.: 61 12 15 00 Faks: 61 12 15 15 Avdeling: Storgata 30 2870 DOKKA Tlf.: 61 11 45 30 Faks: 61 11 45 35 Org.nr.: NO 937

Detaljer

Lokalbanken 01-2015. Enklere hverdagsøkonomi. side 11. En alliansebank i

Lokalbanken 01-2015. Enklere hverdagsøkonomi. side 11. En alliansebank i 01-2015 Lokalbanken Enklere hverdagsøkonomi. side 11 Gaveutdeling 2014 side 8 Hilsen fra banksjefen.. side 2 Årsberetning 2014... side 3 Regnskap 2014.. side 6 Balanse 2014.. side 7 Gaveutdeling 2014.

Detaljer

Etnedal Sparebanks 98. driftsår. Styrets økonomiske betraktninger for år 2008

Etnedal Sparebanks 98. driftsår. Styrets økonomiske betraktninger for år 2008 Foto: Geir Norling Innhold: Styrets økonomiske betraktninger for 2008 side 1 Etnedal Sparebank 98. driftsår side 1 Resultatregnskap 2008 side 6 Balanse 2008 side 7 Noter til regnskapet for 2008 side 8

Detaljer

BANKSJEFEN HAR ORDET... 3

BANKSJEFEN HAR ORDET... 3 ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD BANKSJEFEN HAR ORDET... 3 STYRETS BERETNING... 4 Norsk økonomi 2013... 5 Lokalt næringsliv... 7 Vang kommune... 9 Vang Sparebank... 10 Styrets kommentar til årsregnskapet... 11

Detaljer

Hilsen fra banksjefen

Hilsen fra banksjefen 01-2013 Lokalbanken Etnedal Sparebank kjøper Storgata 35 på Dokka. mer på side 2 Utdeling av utdanningsstipend 2012 mer på side 9 Hilsen fra banksjefen.. side 2 Årsberetning 2012... side 3 Regnskap 2012..

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD BANKSJEFEN HAR ORDET 4 STYRETS BERETNING 6

INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD BANKSJEFEN HAR ORDET 4 STYRETS BERETNING 6 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD BANKSJEFEN HAR ORDET 4 STYRETS BERETNING 6 Makroøkonomi 6 Lokalt næringsliv 10 Vang kommune 13 Vang Sparebank 14 Styrets kommentar til årsregnskapet 16 Valdres Eiendomskontor

Detaljer

Økonomiske betraktninger for 2012

Økonomiske betraktninger for 2012 Årsberetning og regnskap 2012 Innhold: Styrets økonomiske betraktninger for 2012 side 2 Etnedal Sparebank 102. driftsår side 3 Resultatregnskap 2012 side 7 Balanse 2012 side 8 Noter til regnskapet for

Detaljer

Årsrapport 2009. Leder: Endre Seljebø. Nestleder: Magnus Snekvik. Medlem: Lina Mogstad

Årsrapport 2009. Leder: Endre Seljebø. Nestleder: Magnus Snekvik. Medlem: Lina Mogstad Årsrapport 2009 INNHOLD Forstanderskapet i Surnadal Sparebank 2009 Tillitsvalgte og ansatte 2 Hovedtall 3 Leder 4 Gunhild R. Angvik Anne Saltrø Polden Anders Karlsen Martinus Grønnes Dordi Kjersti Mogstad

Detaljer

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK moderne Gir merverdi NÆRHET lokalbanken ENGASJEMENT støttespiller KOMPETANSE Årsrapport 2013 Eika-bank trygghet rådgivning Autorisert Finansiell Rådgiver BEDRIFTSBANK App for mobil SOLID samfunnsansvar

Detaljer

INNHOLD. Årsrapport 2010 ANSATTE STYRET: FORSTANDER- SKAPET: Tillitsvalgte og ansatte 2. Hovedtall 3. Leder 4. Styrets beretning 5

INNHOLD. Årsrapport 2010 ANSATTE STYRET: FORSTANDER- SKAPET: Tillitsvalgte og ansatte 2. Hovedtall 3. Leder 4. Styrets beretning 5 Årsrapport 2010 1 Årsrapport 2010 INNHOLD Tillitsvalgte og ansatte 2 Hovedtall 3 Leder 4 Styrets beretning 5 Banken og lokalsamfunnet 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Noter 14 Kontantstrømanalyse 29 Revisjonsberetning

Detaljer

Årsrapport2014. 178.foretningsår

Årsrapport2014. 178.foretningsår Årsrapport2014 178.foretningsår INNHOLD: STYRETS BERETNING...side 1 RESULTATREGNSKAP.. side 11 BALANSE... side 13 KONTANTSTRØMOPPSTILLING... side 15 NOTER TIL REGNSKAPET...side 16 SAMFUNNSANSVAR... side

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Styrets årsberetning for 2007

Styrets årsberetning for 2007 Styrets årsberetning for 2007 For Vegårshei Sparebank har 2007 vært et aktivt år med mange nye/endrede oppgaver. Det kan nevnes: endrede vilkår for salg av spareprodukter, innføring av nye minste krav

Detaljer

Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 w w w. b a n k. n o

Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 w w w. b a n k. n o Årsrapport 214 w w w. b a n k. n o Årsrapport 214 Innhold Tillitsvalgte og ansatte 2 Hovedtall 3 Leder 4 Styrets årsberetning 5 Banken og lokalsamfunnet 12 Resultatregnskap 14 Balanse 15 Noter 16 Kontantstrømanalyse

Detaljer

Lokalbanken, en aktiv samarbeidspartner

Lokalbanken, en aktiv samarbeidspartner Lokalbanken, en aktiv samarbeidspartner på jakt etter gode produkt til våre kunder Lån med Terra Boligkreditt SIDE 2 Obligatorisk tjenestepensjon SIDE 3 Tønsbergturen en suksess SIDE 4 Valdres Eiendomskontor

Detaljer

Innhold. Banksjefens kommentar... 3. Styrets beretning... 4. Resultatregnskap... 19. Eiendeler... 20. Gjeld og egenkapital... 21. Noter...

Innhold. Banksjefens kommentar... 3. Styrets beretning... 4. Resultatregnskap... 19. Eiendeler... 20. Gjeld og egenkapital... 21. Noter... Årsberetning 2007 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 19 Eiendeler... 20 Gjeld og egenkapital... 21 Noter... 22 Kontantstrømanalyse... 50 Bankens tillitsvalgte...

Detaljer

Årsrapport. God å ha i ryggen

Årsrapport. God å ha i ryggen Årsrapport 05 God å ha i ryggen Vår visjon: "Nøtterø Sparebank skal oppfattes som den viktigste sparebanken i Tønsberg-området der kundene opplever trygghet, tilhørighet og god rådgivning." Banksjefens

Detaljer

Årsrapport. Banken der du treffer mennesker

Årsrapport. Banken der du treffer mennesker LillestrømBanken Torvet 5 Pb 143, 2001 Lillestrøm Tlf: 63 80 42 00 Fax: 63 80 42 01 createurene.no Foto: Rino Larsen/Studio Oscar/Terra-Gruppen Årsrapport 2004 Banken der du treffer mennesker Å bygge en

Detaljer

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014 Styrets årsberetning for 2014 Årsberetning 2014 Vedtatt 05.02.15 STYRETS BERETNING 2014 1. INNLEDNING Odal Sparebank oppnådde et resultat på 38 millioner kroner etter tap og skatt i 2014, 0,87 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Årsrapport 2012. Kundeservice. i ft. Kongsvinger. Klofta. fo r

Årsrapport 2012. Kundeservice. i ft. Kongsvinger. Klofta. fo r Årsrapport 2012 her Vi er g! de fo r Kundeservice Sor -O dal Kongsvinger Nord -Odal Bedr i ft Klofta Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning 2012 5 Styret i Odal Sparebank 13 Regnskap

Detaljer

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 En alliansebank i Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning 2014 6 Styret i Odal Sparebank 17 Regnskap 2014 18 Noter 2014 23 Revisjonsberetningen og

Detaljer

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender Årsrapport 2014 Om LillestrømBanken Finansiell kalender 2015 Om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har vært og er å betjene folk flest i Lillestrøm-området med banktjenester.

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER Årsrapport 2013 Trio Media 01/14 LENE AASBØ autorisert finansiell rådgiver Vi har respekt for din tid. Derfor er avstanden kortere enn hos andre banker. Ring direkte til din kontakt hos oss, eller til

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2012 176. DRIFTSÅR

FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2012 176. DRIFTSÅR side 1 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2012 176. DRIFTSÅR *) Økonomisk utvikling En fortsatt høy oljepris sørger for høy aktivitet på norsk sokkel. Det gir ringvirkninger til fastlandsøkonomien,

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer