Lokalbanken, en aktiv samarbeidspartner med et friskt pust fra våre plasseringsrådgivere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lokalbanken, en aktiv samarbeidspartner med et friskt pust fra våre plasseringsrådgivere"

Transkript

1 God påske! Lokalbanken, en aktiv samarbeidspartner med et friskt pust fra våre plasseringsrådgivere Sparing i fond side 2 Valdres Eiendomskontor nå med i Terra Eiendomsmegling side 3 Bankregnskaper side Banktur og spørrekonkurranse side 8 Etnedal Sparebank Vang Sparebank Vestre Slidre Sparebank Øystre Slidre Sparebank

2 Spar i fond oppnå dine drømmer Anders Østrem, Gunnar Hamre, Merete Kvarme (bak), Sissel Rogne og Knut Soldal, alle plasseringsrådgivere i våre banker. Jevn sparing i fond lønner seg et blikk på de siste 20 årene viser stor forskjell i avkastningen til en flittig aksjesparer og en lottotipper. En norsk familie bruker i gjennomsnitt 1000 kr på pengespill i måneden. Halvparten av spillepotten blir utbetalt i premier, altså vil denne investeringen i det lange løp gi et tap på 50 %. Over 20 år taper altså gjennomsnittsfamilien på tipping og pengespill. Hadde familien i stedet spart det samme beløpet i et aksjefond med samme avkastning som Oslo Børs, ville den ha hatt en million mer. Hvis de hadde satt inn 1000 kr hver måned fra 1985 og frem til i dag ville de hatt en formue på kr Sammenlignet med andre nasjoner er vi nordmenn skeptiske til å investere i aksjer eller fond. Men til tross for risikoelementet er fond det beste sparealternativet for sparing over lengre perioder. Når lønner det seg å spare i fond? Det er mange som har opplevd å brenne seg på sparing i aksjefond. Vi har lett for å se på fond som noe spekulativt og ikke som et spareprodukt. Dermed blir vi redde når vi ser at verdien svinger, og selger oss ofte ut når det "raser som verst". Når så markedet et år eller to har gått oppover og alt ser bedre ut så har vi lyst til å bli med på oppgangen og dermed kjøper vi gjerne på topp. Alle bør egentlig spare i fond i form av spareavtaler hver måned, sier Gunnar Hamre ved bankenes felles salgskontor på Fagernes. Enten du sparer til pensjon/førtidspensjon, til barn eller barnebarn så egner fond seg men du må ha litt horisont. Selv spareavtaler ned mot 300 kr hver måned gir resultater ved sparing over flere år. Sparer du hele barnetrygden på rundt 970 kr hver måned i 18 år vil du ha over disponibelt forutsatt en årlig avkastning på ti prosent. Hvis du skal investere ett stort beløp i fond så er timingen viktig. Dette kan løses ved å dele opp tegningen og kjøpe 3 4 ganger i løpet av et år. Da slipper du å risikere at du investerer den dagen markedet var på «topp». Hvilke fond skal du investere i? Et vanlig aksjefond har minst 75 80% av kapitalen investert i aksjer. På lang sikt bør avkastningen ligge mellom 3 6% høyere enn den høyeste bankrenten. Det finnes likevel flere fond som har mindre risiko fordi de investerer i sikrere verdipapirer. Et godt eksempel her er vårt utbyttefond TERRA UTBYTTE. De har i dag rundt 75% av kapitalen investert i grunnfondsbevis i norske sparebanker. De siste årene har grunnfondsbevisene hatt en gjennomsnittlig utbetaling på 6 7% hvert år også i de dårlige børsårene da børsen hadde negativ avkastning. Ellers har vi fond i alle ulike risikoklasser, en enkel regel er at dess større svingninger du tåler og lengre sparehorisont du har til høyere risiko kan du velge. Hvis du har "nulltoleranse" for svingninger bør du ha alle pengene dine i banken. Den langsiktige sparingen din bør ikke ødelegge nattesøvnen. Rådgivning For oss som er plasseringsrådgivere i banken bruker vi å avklare din og familiens situasjon før vi kan komme med et forslag til hvordan du bør spare. Det kan være mange grunner til at du ønsker å planlegge din sparing, de vanligste er : - sparing for å kunne slutte i arbeid før pensjonsalderen på 67 år - usikkerhet om folketrygden og derfor sparing til egen tilleggspensjon - sparing til barn og evt. barnebarn - sparing til investeringer litt frem i tid - arveplanlegging Uansett vi kjenner deg og du kjenner oss dette er et godt utgangspunkt til å la oss hjelpe deg å ta de rette valg for din sparing. Det er uansett fornuftig å tenke på fremtiden i dag det er der du skal tilbringe resten av livet. Alle bør egentlig spare i fond i form av spareavtaler hver måned Spareeksempler Beregnet avkastning Beregnet avkastning 8 % 8 % 8 % 10 % 10 % 10 % Sparebeløp / år 10 år 15 år 20 år Sparebeløp / år 10 år 15 år 20 år 300 kr/mnd kr/mnd kr/mnd kr/mnd kr/mnd kr/mnd kr/mnd kr/mnd NB: En viktig fordel ved langsiktig sparing i aksjefond er at skatt på avkastning utsettes til realisasjonsår. Ved tradisjonell sparing i bank må renteinntekter beskattes hvert år. Avkastningen i eksemplene er kun ment som eksempel. 2 Etnedal Sparebank Vang Sparebank Vestre Slidre Sparebank Øystre Slidre Sparebank

3 Med våre fem ansatte er du sikret en førstehåndskunnskap til markedet. Fra venstre: Megler Per Einar Storødegård, oppgjørsansvarlig Berit Helle, faglig leder Sigurd Bang, meglerassistent Ingunn Møller og megler Are Berg. Valdres Eiendomskontor er blitt medlem av Terra Eiendomsmegling Hvorfor Terra Eiendomsmegling? Terra Eiendomsmegling er et selskap i Terra-Gruppen, et riksdekkende samarbeid mellom ca. 80 lokale sparebanker. Øystre Slidre Sparebank, Vestre Slidre Sparebank, Etnedal Sparebank og Vang Sparebank eier Valdres Eiendomskontor AS. Bankene er også medeiere i Terra Gruppen. For å utnytte den markedseffekten medlemskap i en større meglerkjede gir, har vi valgt å gå inn i Terra Eiendomsmegling fra 1. mars Hvorfor er vi størst på eiendom i Valdres? Valdres Eiendomskontor AS er opptatt av at du som kunde skal føle trygghet rundt kjøp og salg av eiendom. Med 25 års erfaring har Valdres Eiendomskontor AS et godt fotfeste i Valdres, ikke minst vedrørende fritidseiendommer. Vi kjenner lokalmarkedet og vil presentere eiendommen din i fire lokale banker pluss på vårt sentralt plasserte kontor i Fagernes sentrum. I tilegg blir eiendommene presentert på internett. Økt kjennskap gjennom landsomfattende markedsføring av kjeden vil også føre til økt kjennskap til Valdres Eiendomskontor AS som aktør i markedet. Alle våre ansatte har røtter i Valdres og har stor lokal kunnskap. Sammen med god fagkunnskap er dette den beste garanti for god hjelp ved salg av din eiendom. Jernbanevegen 14, 2900 Fagernes. Tlf Valdres Sparebankgruppes utdanningsstipend 2004 Her er dei som fekk tildelt Valdres Sparebankgruppes utdanningsstipend i Dette var frå venstre Frøydis Nermoen frå Etnedal, Silje Onstad Hålien frå Vang, Hilde Bakken frå Øystre Slidre og Mariann Idstad frå Vestre Slidre. Stipendet er på kr for kvar og vart utdelt av banksjefane under ein lunsj på Fagernes Hotel 28. desember i fjor. Vi gratulerer!

4 Etnedal Sparebanks 94. driftsår - nok et godt år for banken! Etnedal Sparebank driver tradisjonell bankvirksomhet med hovedkontor på Bruflat i Etnedal kommune og avdelingskontor på Dokka i Nordre Land kommune. Vi har som mål at vi skal tilby våre kunder minst like gode produkter innen bank, skade- og personforsikring, fonds- og verdipapirhandel og eiendom som våre konkurrenter. Styrets kommentar til årsregnskapet Vi regner med at årets resultat på 3,7 millioner kroner etter skatt, som utgjør 1,09 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, blir omtrent som for gjennomsnittet av sparebankene i Norge. Bankens moderate vekst i 2004 bidro til en økning av egenkapitalen med 3,6 millioner kroner. Innskuddsveksten greide ikke å følge utlånsveksten, slik at behovet for kapital fra andre finansieringskilder økte i Etnedal Sparebanks forretningsidé er at banken gjennom nærhet og kompetanse skal tilby tjenester innen bank og forsikring. Bankens målsetning kan oppsummeres ved at vi på alle vesentlige nøkkeltall minimum skal være på linje med sammenlignbare banker, og være det naturlige valg for alle kunder i markedsområdet innenfor personkundemarked, primærnæring og mindre næringslivsbedrifter. Det er videre et mål for oss å ha kompetente og høyt motiverte medarbeidere som jobber etter høye etiske mål. For å nå våre målsetninger skal banken ha produkter og tjenester preget av kompetanse og service, samt enkelhet, trygghet og nærhet til kunden. Regnskapstall Forvaltningskapitalen var 340,6 millioner kroner ved årsskiftet. Egenkapitalen, inkludert årets resultat, var ved årsskiftet på 52,9 millioner kroner. De samlede innskudd fra kunder var 266,2 millioner kroner. Innskudd fra kunder utgjør nå 78,4 % av forvaltningskapitalen. Ved årets slutt var innskudd fra kredittinstitusjoner 15,2 millioner kroner. De samlede utlån til kunder var på 303,7 millioner kroner. Banken har hatt konkurransedyktige utlånsbetingelser i 2004, og det har vært jevn utlånsetterspørsel gjennom hele året, spesielt på boliglån. De samlede utlån til kunder utgjør 114,1 % av innskudd fra allmennheten. Det ble i 2004 behandlet 603 lånesaker og innvilget 95 millioner kroner i nye lån og garantier. Ifølge kapitaldekningsoppgaven til Kredittilsynet er bankens kapitaldekning 23,89 %, mens Kredittilsynets minstekrav er 8 %. Driftsresultat Driftsresultat før tap er på 5,04 millioner kroner, eller 1,49 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tallene for 2003 var henholdsvis 5,5 millioner kroner og 1,7 %. Tap på utlån er bokført med kroner som utgjør 0,07 % av utlånene. Etter styrets oppfatning er tapsavsetningen tilstrekkelig i forhold til utlånsporteføljens risiko. Disponering av overskuddet Resultat før skatt er 5,27 millioner kroner. Årets skattekostnad er kroner. Dette gir et årsoverskudd på 3,69 millioner kroner, eller 1,09 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Av års-overskuddet er det avsatt kroner til gaver, mens resten er tilført bankens fond. Driftsresultatet de 5 siste år: (tall i millioner kroner) Etnedal Sparebanks Regnskapskontor Regnskapskontoret, som banken eier, er et godt servicetilbud til næringslivet i kommunen. Kontoret har i dag 6 fast ansatte, som utgjør 5,5 årsverk. Beskjeftigelsen er god, og årsomsetningen ligger årlig rundt 2,5 millioner kroner. Utsiktene for år 2005 Den sterke økonomiske veksten som Norge opplevde i 2004 vil trolig vedvare også i Det forventes en vekst i BNP for fastlands-norge på rundt 3,5 prosent i Det er særlig privat forbruk, økte investeringer og økt eksport som ventes å bidra til denne utviklingen. Renten vil holde seg lav, men en kan ikke utelukke en moderat oppgang i løpet av Den største usikkerheten synes å være knyttet til utviklingen i kronekursen og utviklingen internasjonalt. Kombinasjonen av en forventet gunstig konjunkturutvikling og et lavt rentenivå taler for god gjeldsbetjeningsevne for husholdninger og foretak. Sammen med forventninger om god inntjening i foretakene, ser tapsutsiktene lyse ut også for Husholdningenes gjeldsvekst er fortsatt sterk. Fortsatt lavt rentenivå bidrar til en slik utvikling. Høyere gjeldsvekst enn inntektsvekst øker sårbarheten til husholdningene. På kort sikt synes imidlertid husholdningenes økonomi som helhet å være god. Boligprisene har utviklet seg sterkt over lengre tid. I 2004 var imidlertid boligbyggingen høyere enn på mange år. Sammen med forventninger om renteoppgang, taler dette for en noe mer moderat boligprisutvikling. Det vil i så fall bidra til lavere kredittetterspørsel, noe som igjen vil bidra til bedret fundingsituasjon for bankene. Styret i Etnedal Sparebank forventer at konkurransen om kundene fortsatt vil være hard. Dette vil medføre et press mot bankens rentemargin, som igjen medfører krav om å øke andre inntekter og at vi har en så kostnadseffektiv drift som mulig. Automatiseringen vil holde fram og gjøre kundene mindre avhengige av banklokalene. Kravene til styret, ledelsen og ansatte blir stadig større. Disse utfordringene er Etnedal Sparebank klar over. Vårt arbeide med kompetanseheving vil bli prioritert gjennom samarbeidet i Valdres Sparebankgruppe og Terra-Gruppen. Overgang til ny datasentral - SDC - høsten 2005 forventes å gi oss bedre dataløsninger og betydelig reduksjon i datautgiftene. Etnedal Sparebank vil holde fast ved sin strategi om at privatkunder, landbrukskunder og små og mellomstore bedrifter innenfor vårt markedsområde skal representere de viktigste forretningsområdene for banken. Salget av forsikringsprodukter, fondsog spareprodukter bidrar til at vi tilbyr kunden de fleste aktuelle finansielle produkter, og med det dekker de aller fleste av kundenes behov. Styret vurderer bankens forutsetninger for framtidig lønnsom drift til å være gode. TAKK Det er lagt ned en betydelig innsats fra alle de ansatte, som med sin arbeidsinnsats har skapt et godt resultat for Styret vil takke de ansatte i Etnedal Sparebank for denne innsatsen og den positive holdningen som er blitt vist i Styret vil også benytte anledningen til å takke kunder, forretningsforbindelser og tillitsvalgte for god oppslutning om bankens virksomhet i Fullstendig årsberetning med regnskap er utlagt i bankens lokaler. ETNEDAL SPAREBANK Utdrag av regnskapet for år driftsår Fullstendig årsoppgjør med revisors beretning er utlagt i banken RESULTATREGNSKAP (hele 1000 kr) BALANSE PR (hele 1000 kr) Eiendeler: Rente- og kredittprovisjonsinntekter Kontanter og fordringer på sentralbanker Rentekostnader Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Netto rente og kredittprovisjonsinntekter Netto utlån til kunder Andre driftsinntekter Anleggsmidler Andre driftskostnader Aksjer / andeler Tap på utlån og garantier Andre fordringer Tap/gevinst på verdipapir Sum eiendeler Skatt på ordinært resultat Gjeld og egenkapital Resultat for regnskapsåret Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Overført til sparebankens fond Annen gjeld Avsatt til gaver Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Garantier SWAP-avtale Etnedal, den 31. desember 2004 / 16. februar 2005 I STYRET FOR ETNEDAL SPAREBANK Knut Ole Gladhaug Åge Kleven Anbjørg Byfuglien Tilia Dagny Cristina Hovi Kjell Jørgen Fjeld Signe Marit Jøranli styreleder nestleder styremedlem styremedlem banksjef regnskapsansvarlig 4 Tlf E-post:

5 Vang Sparebank 2004 Hyttekjøperne har oppdaga Vang kommune! Vang Sparebank er avhengig av en positiv utvikling i sitt primærmarked for å lykkes. Det gjelder både i privat og offentlig sektor. Det er positivt også for Vang at det går godt for resten av Valdres. Vang har et større potensial mot vest enn de andre kommunene i Valdres, og dette er det viktig å bygge videre på. I 2004 ble det bygd 48 nye fritidsboliger i Vang. Dette er 8 flere enn i Nord-Aurdal kommune. Utfordringen ligger i å satse på framtidsretta prosjekter som vil komme flest mulig til gode. Filefjell Reiseliv er en mulighet, utbygging og valg av trasé for E-16 forbi Tyinkrysset er en annen viktig beslutning som vil påvirke utviklingen i dette området. Flere områder står nå i startgropa for videre utvikling og oppstart av salg av hyttetomter og leiligheter. Vang kommune er en typisk distriktskommune med til dels små jordbruks-eiendommer. Det er satt i gang tiltak som bør kunne styrke næringen. Vi tenker her på desentralisert fordeling av BUmidler og prosjekter som "Stølsriket" og småskalaproduksjon. Vang er pioner på killing-kjøtt og bearbeiding av reinskjøtt. Dette gir et bilde av omstrukturering som nok er nødvendig i de fleste bransjer. Vang Sparebank Vang Sparebank driver tradisjonell lokalbankvirksomhet i Vang kommune. Med lavere rentemarginer er vi helt avhengig av en forsvarlig vekst og å øke andre inntekter. Hovedmål: Vang Sparebank skal oppleves av våre kunder som et godt alternativ i forhold til bank- og forsikringsprodukter sammen med våre samarbeidspartnere, Valdres Sparebankgruppe og Terra Gruppen as. Driftsresultat: Vang Sparebank fikk et driftsresultat etter bokført tap og skatt på 3,172 mill. kroner mot 3,422 mill. kroner i Total rentenetto har gått ned fra 3,14 % i 2003 til 2,86 % i ,749 Overskuddsdisponeringer: Styret foreslår at bankens overskudd på kr ,- disponeres med avsetninger på kr ,- til gaver for allmennyttige formål, og kr overføres til sparebankenes fond. Balanse: 3,394 3,422 3, Drifts resultat Forvaltningskapitalen siste år har hatt en økning på 10.1% til ,- Egenkapitalen inkludert årets resultat er ved årsskiftet på 70,6mill. kroner. Sum egenkapital utgjorde 20,18% av forvaltningskapitalen per Ved utgangen av 2003 utgjorde egenkapitalen 67,5 mill. kroner eller 21,2% Lån : Brutto utlån økte siste året med 23,6 mill. kroner eller 9,3 %. Personkunder og primærnæringen utgjør ca 86,5 % av de totale utlån. Innskudd fra kunder Innskudd fra kunder har hatt en god vekst med 29,3 mill. kroner eller 11,9 %. Personkunder og primærnæringen utgjør ca 67,9 % av de totale innskudd. I denne sektoren har vi hatt en innskuddsvekst på 7,0% Det offentlige sto for 14,2 % av innskuddene i Takk: Det er lagt ned en betydelig innsats fra alle de ansatte, som med sin arbeidsinnsats har skapt et godt resultat for Styret vil takke de ansatte i Vang Sparebank for innsatsen og den positive holdningen som er blitt vist i Styret vil også benytte anledningen til å takke kunder, forretningsforbindelser og tillitsvalgte for god oppslutning om bankens virksomhet i For fullstendig årsmelding og regnskap, ta kontakt med Vang Sparebank på telefon VANG SPAREBANK Utdrag av regnskapet for år driftsår Fullstendig årsoppgjør med revisors beretning er utlagt i banken RESULTATREGNSKAP (hele 1000 kr) BALANSE PR (hele 1000 kr) Eiendeler: Rente- og kredittprovisjonsinntekter Kontanter og fordringer på sentralbanker Rentekostnader Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Netto rente og kredittprovisjonsinntekter Netto utlån til kunder Andre driftsinntekter Anleggsmidler Andre driftskostnader Aksjer / andeler Tap på utlån og garantier Andre fordringer Tap/gevinst på verdipapir Sum eiendeler Skatt på ordinært resultat Gjeld og egenkapital Resultat for regnskapsåret Innskudd fra kunder Annen gjeld Overført til sparebankens fond Forpliktelser Avsatt til gaver Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Garantier VANG, den 31. desember 2004 / 10. februar 2005 I STYRET FOR VANG SPAREBANK Tor Jørstad Ola Jørgen Veflen Leif Sørum Gerd Svien Marken Arne Wangensteen Arne Pålsrud styreleder nestleder styremedlem styremedlem banksjef regnskapsansvarlig Tlf E-post: 5

6 Vestre Slidre Sparebanks 144. rekneskapsår Eit bra resultat over 3 mill. i overskot Resultat For andre gong i løpet av dei siste 10 åra fekk banken eit overskot på over tre mill. kr. På grunn av det låge rentenivået blir avkastninga på banken sine eigne midlar lågare enn tidlegare. Det er derfor vanskeleg å oppnå slike resultat som det var på starten av nittitalet. Det ser ut som om det låge rentenivået vil halde seg også i Det vil derfor vera viktig for banken å skaffe seg andre inntekter i form av provisjonar og gebyr. Salg av produkt som ikkje inngår i balansa gjev banken gode ekstrainntekter. Dette gjeld spesielt forsikring, fond og pensjonsprodukt. Gåveutdeling Forstanderskapet til banken har innvilga desse gåvene til almennyttige føremål: Kr 6.000: Slidre 4H, Måndagstreff og Røn Ungdomsklubb. kr 4.000: Kvamshall grendehus, Skibuss Vaset, V. Slidre Revmatikerforening, V. Slidre Folkemusikk- og danselag, Johmsborg grendehus, Ristetun grendehus, Høre Røde Kors, Skrøvik Grendehus og Lomen Sokneråd. kr 3.000: Helsesportslaget, Eldresenteret Plassen, Valdres MS-forening, Valdres Handicaplag, Lomen Sundagsskule, Mental Helse Valdres og Slidre Sokneråd til barne- og konfirmantarbeid. Driftsresultat i mill. kroner Vekst Forvaltningskapitalen nærmar seg 500 mill kr. Utlåna vaks med 5% til nesten 400 mill, og innskota vaks med 7,5% til 408 mill kr. Totalt har banken lånt ut 110 mill. kr siste året. Det har vore bra byggeaktivitet med 62 nye hytter og 6 bolighus i kommunen. Mykje av utlåna går til å finansiere bolig. Spesielt til kundar som flytter til Oslo og kjøper leiligheit. Det er og innvilga mange lån til næringsverksemd. Av bankens samla utlån er 35% til næringsformål og 65% til private kundar. Ny datasentral SDC Like viktig som å auke inntektene er det å få ned kostnadene. Derfor vil bankane som er medlemer i Terra-Gruppen flytte til ny datasentral i Danmark i løpet av året. Her har gruppa fått til ei avtale som medfører kostnadsbesparing i lang tid framover. Dei tilsette i banken må gjennom ei opplæringsperiode fram til konverteringsdatoen i oktober. Det kan til tider bli eit stort arbeidspress i denne perioda. Men vi håper at kundane har forståing for at dette kan medføre ein del meir ventetid i banken. VESTRE SLIDRE SPAREBANK Utdrag av rekneskapen for rekneskapsår Fullstendig årsrekneskap med notar, årsmelding og melding frå revisor ligg til gjennomsyn i banken. RESULTATREKNESKAP. (Beløp i 1.000) BALANSE PR (beløp i 1.000) Renteinntekter og liknande inntekter Eigendelar: Rentekostnader og liknande kostnader Kontantar og fordringar på sentralbankar Netto rente- og kredittprov.inntekter Utlån til og fordringar på kredittinstitusjonar Andre driftsinntekter Netto utlån og fordringar på kundar Andre driftskostnader Anleggsmidlar Tap på utlån og garantiar Aksjar/andeler Tap/gevinst på verdipapir Andre fordringer Skatt på ordinært resultat Sum eiendeler Resultat for regnskapsåret Gjeld og eigenkapital Gjeld til kredittinstitusjonar Overført til Sparebankens fond Innskot frå og gjeld til kundar Avsett til gåver Anna gjeld Forpliktelser Eigenkapital Sum gjeld og eigenkapital Garantiar Ansvar Slidre, I STYRET FOR VESTRE SLIDRE SPAREBANK. Joan Toftlund Homme Nils Anmarkrud Gunnar Hauge Marit Kvåle Ole Sigurd Skaran Marit Kårstad Belgum 6 Tlf E-post:

7 Øystre Slidre Sparebank Lag og foreningar får i gåver Øystre Slidre Sparebank driv tradisjonell bankverksemd med hovedsete i Øystre Slidre kommune. Øystre Slidre Sparebank har hovudkontor på Heggenes og filial på Beitostølen. Etter styrets vurdering er forutsetningane for framleis drift tilstades, og årsrekneskapen for 2004 er sett opp under den forutsetning. Styrets kommentar til årsrekneskapen Forvaltningskapitalen i Øystre Slidre Sparebank har i 2004 auka med kr frå kr til kr , det vil seie 3,53%. Brutto utlån til kundar har auka med kr eller 7,41%. Utlånsveksten var om lag som budsjettert. Innskot frå kundar auka med kr eller 2,77%. Sum innskot frå kundar var gjennom heile året litt mindre enn budsjettert. Årets overskot er på kr som er 0,75% av gjennomsnittleg forvaltningskapital. Både i kroner og prosent er resultatet bedre enn i Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter er redusert med kr i høve til I prosent av gjennomsnittleg forvaltningskapital er nedgangen frå 3,09% til 2,92%. Vi har ein auke i andre driftsinntekter og ein liten nedgang i driftskostnadane. Gåver til allmennyttige formål 2005 Mental Helse Valdres 2 000,00 Valdres MS-forening 1 500,00 Solhaug samfunnshus 5 000,00 N.F.U. Øystre Slidre lokallag 1 500,00 Øystre S. Jeger og Fiskerf ,00 Midtre Hegge skule, elevr ,00 Øystre Slidre Helselag 2 000,00 Elevrådet ved Volbu skule 2 500,00 Trudvang Skyttarlag 4 000,00 Øystre Slidre Barnegospel 2 000,00 Øystre Slidre Revmatikerf ,00 Rogne og Volbu Musikklag 4 000,00 Øystre Slidre Skiskytterlag 4 000,00 Øystre Slidre Skulemusikk 5 500,00 Valdres Skytters., Ungd.utv ,00 Øystre S. bygdekvinnelag 1 500,00 Rogne Idrettslag ,00 Ø. S. Røde Kors, ungdom 4 000,00 Valdres Plankekøyrarlag 4 000,00 Melleheim Ungdomslag 5 000,00 NHF (Valdres Handikapl.) 1 500,00 Heggebø skule, Elevrådet 2 500,00 Øystre Slidre Sanglag 5 000,00 Øystre Slidre Husflidslag 1 500,00 Beito Skule, Elevrådet 2 500,00 Ø. S. Røde Kors Hjelpek ,00 Arken Moatunet 2 500,00 Øystre Slidre Skyttarlag 4 000,00 Ø. S. Røde Kors Besøkst ,00 Beito Skyttarlag 4 000,00 Til disp. for styret ,00 Totalt kr ,00 Sparebankens fond er no på kr Dette er 14,26% av forvaltningskapitalen. Styret meiner at Øystre Slidre Sparebank har god soliditet. Styret kjenner elles ikkje til forhold som er viktige for å vurdere bankens stilling og resultat som ikkje går fram av resultatrekneskap eller balanse. Øystre Slidre Sparebank påverkar ikkje det ytre miljøet vesentleg med forureining. Kapitaldekningen Kapitaldekningen er ved nyttår utrekna til 22,36%. Øystre Slidre Sparebank har difor god margin til lovkravet som er 8%. Utsiktene framover Internasjonalt var den økonomiske veksten i 2004 god. Det er imidlertid fleire faktorar som tyder på at veksten vil stoppe opp i I Norge vil truleg den gode økonomiske veksten vi opplevde i 2004 vedvare også i Både Statistisk Sentralbyrå og Norges Bank ventar ein vekst i BNP for fastlands-norge på om lag 3,5% i Det er særleg privat forbruk, auka investeringar og auka eksport som vil bidra til denne utviklinga. Rentene vil halde seg låge, men ein kan ikkje sjå bort frå ein moderat oppgang utover i Styret trur det blir sterk konkurranse om kundane også i 2005, med den følgje at bankens rentenetto vil bli redusert. Ymse andre produkt, som forsikring og fond, vil gi banken tilleggsinntekter. Desse inntektene vil truleg ikkje kompensere fullt ut for den fallande rentenettoen. Det vil difor bli arbeidd med å halde bankens driftskostnader så låge som mogeleg. Kombinasjonen mellom forventa gunstig konjunkturutvikling og eit lågt rentenivå vil hjelpe på betalingsevna for privatpersonar og foretak. Det er difor grunn til å tru at det vil bli relativt små tap på utlån. Styret vil halde fast ved sin strategi om at Øystre Slidre Sparebank også i framtida skal vera ein sjølvstendig sparebank. Banken skal drivast lønsamt, og vera ein aktiv og trygg medspelar i lokalsamfunnet for kundane våre. Takk for innsats og samarbeid For Øystre Slidre Sparebank var 2004 eit tilfredsstillande år. Bak resultatet ligg summen av enkeltprestasjonar og laginnsats. Styret vil difor takke kvar enkelt av bankens tilsette og tillitsvalde for innsatsvilje, positiv haldning og godt arbeid gjennom Til kundane våre, gamle og nye, rettar vi også ein takk for den tillit og oppslutning som er vist banken vår i det året vi har lagt bak oss. ØYSTRE SLIDRE SPAREBANK Utdrag av årsrekneskapen for rekneskapsår Det fullstendige årsoppgjeret og meldinga frå revisor kan ein få ved å venda seg til banken RESULTATREKNESKAP Balanse pr. 31. desember (Beløp i heile 1000 kr.) (Beløp i heile 1000 kr.) Renteinntekter og liknande inntekter Eigendelar Rentekostnader og liknande kostnader Kontantar og krav på sentralbankar Netto rente og kredittprovisjonsinntekter Utlån til og krav på kredittinstitusjonar Netto andre driftsinntekter Netto utlån og krav på kundar Driftskostnader Obligasjonar Tap på utlån og garantiar Aksjar, andelar og grunnfondsbevis Vinst på verdipapir Andre eigendelar Skatt på ordinært resultat Sum eigendelar Resultat for rekneskapsåret Gjeld og eigenkapital Gjeld til kredittinstitusjonar Overført til gåver Innskot frå og gjeld til kundar Overført til Spareankens fond Annan gjeld Avsetjingar for påkomne kostnader og ansvar Sparebankens fond Sum gjeld og eigenkapital Garantiar Ansvar Heggenes, 16. februar 2005 I styret for ØYSTRE SLIDRE SPAREBANK Bjørn Rørhus Arnstein Alund Torgeir Daleng Per Einar Gullaksen Berit Aspaas Müller Gudbrand Dahle formann banksjef Tlf E-post: 7

8 B ØKONOMI ÉCONOMIQUE Banktur til Tønsberg juni 2005 Årets tur går til Vestfolds hovedstad sammen med Oppland Arrangement. Tønsberg er Norges eldste by, også kjent som bl.a. Vikingbyen, Kongebyen eller Middelalderbyen. Tønsberg fører sine røtter tilbake til 871. Gjennom de år som er gått siden da, har byen satt mange spor i Norgeshistorien. I Snorre leser vi at Tunsberg "er den byen det er godt å komme tilbake til..." Vi skal bo på Quality Hotell Tønsberg, som ligger på bryggekanten midt i Tønsberg med en fantastisk utsikt over hele Byfjorden. Det er gåavstand til butikker. Det blir en fire-dagers tur med et innholdsrikt og variert program. Det kan bl.a. nevnes: - 3 timers båttur fra Strømstad til Sandefjord, med flott skjærgårdsutsikt. - Guidet tur i Tønsberg og Tjøme. - Utflukt til Verdens Ende på Tjøme. - Utflukt til Horten. Copyright v/tønsberg Tourist Centre - Besøke Blaafargeverket på Modum Prisen for turen er kr, pr. person (tillegg for enkeltrom kr 630,-), og inkl. følgende: Reisen i moderne turistbuss 3 overnattinger 3 frokoster 4 middager Utflukter og omvisninger Båttur fra Strømstad til Sandefjord. Ta kontakt med oss hvis du ønsker det fullstendige programmet. Ønsker du å være med på denne turen, kan du melde deg på ved å fylle ut påmeldingsblanketten nedenfor og levere/sende den til din bank, eller kontakte oss på en annen måte. Fullstendig program blir sendt deg ved påmelding. Etnedal Sparebank Vang Sparebank Vestre Slidre Sparebank Øystre Slidre Sparebank Påmeldingsfrist er 1. mai 2005 Copyright v/tønsberg Tourist Centre Påmeldingskupong - sendes/leveres i din bank innen 1. mai 2005 Hvis to deltakere, skriv på begges navn. JA, jeg/vi vil bli med banken på tur til Tønsberg, den juni Navn: Adresse: Postnr./sted SPØRJEKONKURRANSE Premie Gavekort G-Sport Fagernes verdi kr 2000,- Telefon: Kryss av for: dobbeltrom* enkeltrom (tillegg kr 630,-) Vi trekkjer ein vinnar blant korrekte svar. Premien er eit gavekort verdi 2000,-. * Notér hvem du skal dele rom med. Etnedal Sparebank Vang Sparebank Vestre Slidre Sparebank Øystre Slidre Sparebank

Lokalbanken, en aktiv samarbeidspartner

Lokalbanken, en aktiv samarbeidspartner Lokalbanken, en aktiv samarbeidspartner på jakt etter gode produkt til våre kunder Obligatorisk tjenestepensjon SIDE 2 Banktur til Bergen SIDE 8 Valdres Eiendomskontor SIDE 3 Bankregnskaper SIDE 4 5 6

Detaljer

Halvårsrapport pr. 30.06.2010

Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Luster Sparebank, Sentrum, 6868 GAUPNE LUSTER SPAREBANK Normtal RESULTATREKNESKAP 30.06.10 % av 30.06.09 % av 2. kv.10 % av 2. kv.09 % av 2009 % av saml.ba ( 1.000 KR ) GFK

Detaljer

Lokalbanken, en aktiv samarbeidspartner

Lokalbanken, en aktiv samarbeidspartner Lokalbanken, en aktiv samarbeidspartner på jakt etter gode produkt til våre kunder Terra har slått an SIDE 2 Nyheter om kort SIDE 2 Siste årsregnskap fra bankene SIDE 4 til 7 Banktur til Karlstad SIDE

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal 2017 Kvartalsrapport 1.kvartal www.sb1ls.no REGNSKAP PR. 31.03.17 Tall i hele tusen I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2017 31.03.2016 2016 31.03.2017 31.03.2016 2016 Renteinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.11. GENERELT. 1. kvartal 2011 har vært et kvartal på det jevne for Rindal Sparebank. Det betyr en utvikling i henhold til budsjett. Låneetterspørselen

Detaljer

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2014. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2013. Delårsrekneskap

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort 3. kvartal 2015 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 3. kvartal 2015. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Opptjent egenkapital 196.354 179.959 196.354 Udekket tap/udisponert overskudd 15.450 12.560 0 Sum egenkapital 211.804 192.519 196.

Opptjent egenkapital 196.354 179.959 196.354 Udekket tap/udisponert overskudd 15.450 12.560 0 Sum egenkapital 211.804 192.519 196. Regnskap 1. halvår 2004 BALANSE pr. 30.06.2004 sammenlignet med forrige år (beløp i hele 1 000 kroner) EIENDELER 30.06.2004 30.06.2003 2003 Kontanter og fordringer på sentralbanker 87.648 61.393 21.939

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

1.KVARTAL kvartal Bank. Forsikring. Og deg.

1.KVARTAL kvartal Bank. Forsikring. Og deg. 1.KVARTAL 2008 1.kvartal 2008 Bank. Forsikring. Og deg. Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 31.03.08. I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2008 31.03.2007 2007 31.03.2008 31.03.2007 2007

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 2.kvartal

2017 Kvartalsrapport 2.kvartal 2017 Kvartalsrapport 2.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.17 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-17 30-jun-16 2. kvart 17 2. kvart 16 2016 30-jun-17 30-jun-16

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 31.03.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 7,0 mill. mot 6,3 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport. pr

Kvartalsrapport. pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2010 LUSTER SPAREBANK RESULTATREKNESKAP 30.09.10 % av 30.09.09 % av 3. kv.10 % av 3. kv.09 % av 2009 % av bankar ( 1.000 KR ) GFK GFK GFK GFK GFK 2009 Rente og kred.prov. utlån

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.09.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,6 mill. mot 19,9 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL

2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL 2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.15 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-15 30-jun-14 2. kvart 15 2. kvart 14 2014 30-jun-15 30-jun-14 2014 Renteinntekter

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2013 er kr. 9,410 mill. mot kr. 10,926 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 14,1 mill. mot 12,8 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal (5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal (5) Kvartalsrapport for 2. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.06 er forvaltningskapitalen på 560

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.09. GENERELT. Den negative utviklingen i realøkonomien har fortsatt inn i 2009 på tross av nasjonale og internasjonale tiltakspakker. Overskriftene

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,8 mill. mot 12,9 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Sparebanken Jevnaker Lunner Kvartalsrapport 31.3.2009 et et består av banken og et heleiet selskap JLN Invest AS. I sistnevnte selskap er det foreløpig ingen aktivitet. en eier andeler i to felleskontrollerte

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Hjartdal og Gransherad Sparebank

Hjartdal og Gransherad Sparebank Kvartalsregnskap 30.09.2013 Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 21,3 mill før skatt pr. 30.09.13. Etter skatt ble resultatet kr 16,7 mill tilsvarende 0,91% av gjennomsnittlig

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 4. KVARTAL 2005 FORELØPIG ÅRSRAPPORT

KVARTALSREGNSKAP 4. KVARTAL 2005 FORELØPIG ÅRSRAPPORT KVARTALSREGNSKAP 4. KVARTAL 2005 FORELØPIG ÅRSRAPPORT KOMMENTARER TIL KVARTALSRAPPORTEN 4. KVARTAL /FORLØPIG ÅRSREGNSKAP 2005 DRIFTSRESULTATET Fana Sparebank kan legge frem et godt resultat for 2005. Et

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.07 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Hjartdal og Gransherad Sparebank

Hjartdal og Gransherad Sparebank Kvartalsregnskap 31.03.2014 Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 5,34 mill før skatt pr. 31.03.2014 mot kr 5,61 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet kr

Detaljer

Kvartalsrapport Sparebanken Jevnaker Lunner

Kvartalsrapport Sparebanken Jevnaker Lunner Kvartalsrapport 31.03.2006 Sparebanken Jevnaker Lunner DRIFTSRESULTATET Resultat av ordinær drift etter skatt i første kvartal er på kr 9.129.000,- tilsvarende 1,15 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT

Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT 1 2014 REGNSKAP PR. 31.03.14 Tall i hele tusen I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2014 31.03.2013 2013 31.03.2014 31.03.2013 2013 Renteinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2005 Resultatregnskapet Ved utgangen av 1. kvartal 2005 viser driftsresultatet 8,9 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,19 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2007

Regnskap 1. halvår 2007 Regnskap 1. halvår 2007 2 SAMMENDRAG Driftsresultat etter tap og før skatt på kroner 20,76 millioner. Egenkapitalavkastning etter skatt 11 %. Rentenettoen økt med 2,8 mill. sammenlignet med fjoråret. Netto

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9

K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9 K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9 1 Resultatregnskapet pr 30.09.2009 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr 30.09.09 et overskudd på 13,282 mill. kroner mot 11,320 mill,

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t 2. k v a r t a l

K v a r t a l s r a p p o r t 2. k v a r t a l K v a r t a l s r a p p o r t 2. k v a r t a l 2 0 0 9 1 Resultatregnskapet pr 30.06.2009 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr 30.06.09 et overskudd på 5,603 mill. kroner. 5,153 mill. kroner

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.09.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 22,3 mill. mot 19,6 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport Sparebanken Jevnaker Lunner

Kvartalsrapport Sparebanken Jevnaker Lunner Kvartalsrapport 31.03.2007 Sparebanken Jevnaker Lunner Driftsresultat Resultatet av ordinær drift etter skatt i første kvartal er kr 11,5 mill. tilsvarende 1,30 % av gjennomsnittelig forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2010 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2010 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.10. GENERELT. Året 2010 generelt har vært preget av god drift i Rindal Sparebank. 3. kvartal har ikke vært noe unntak. Låneetterspørselen totalt

Detaljer

kvartal 2005

kvartal 2005 31.03.2005 1. kvartal 2005 RAPPORT PR. 31.03.2005 Konsernet omfatter morbanken og de fire heleide datterselskapene EiendomsMegler 1 Nordvest as, AS Nordmørsdata, Nordmørsnett AS og Nordmøre Eiendom AS.

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o rt 2. k v a r t a l

K v a r t a l s r a p p o rt 2. k v a r t a l K v a r t a l s r a p p o rt 2. k v a r t a l 2 0 12 Resultatrekneskapen pr 30.06.2012 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt syner pr 30.06.12 eit overskot på 17,634 mill. kroner mot 14,225 mill.

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 3.kvartal

2017 Kvartalsrapport 3.kvartal 2017 Kvartalsrapport 3.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.09.17 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-sep-17 30-sep-16 3. kvart 17 3. kvart 16 2016 30-sep-17 30-sep-16

Detaljer

KVARTALSRAPPORT kvartal Bank. Forsikring. Og deg.

KVARTALSRAPPORT kvartal Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT 2009 3. kvartal 2009 Bank. Forsikring. Og deg. 2 KVARTALSRAPPORT 2009 Kvartalsrapport 30.09.2009 DRIFTSRESULTATET Bankens driftsresultat før skatt er pr. 30.09.2009 37,4 mill. kr. I samme

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2006 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.06 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2016 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004 Resultatregnskap Millioner kroner 2004 2004 2003 2004 2003 2003 Renteinntekter og lignende inntekter 305 392 426 1 116 1 386 1 772 Rentekostnader og lignende kostnader 235 317 346 893 1 126 1 436 Netto

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2013 er kr. 5,848 mill. mot kr. 6,822 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2006 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09..2006 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2006 viser driftsresultatet 37,6 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,46% av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2014 (Samme periode i 2013 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.14: Resultat før skatt 74,1 mill. (55,3

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Første kvartal 2003 Bankia Bank ASA Bankias utvikling i første kvartal er i tråd med forventningene Resultat før tap og skatt på 2,5 mill. kroner første kvartal 2003 mot 1,5 mill. kroner

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2014

FORELØPIG REGNSKAP 2014 FORELØPIG REGNSKAP 2014 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2014. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 17.03.2015 og vil offentliggjøres

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2013 er kr. 2,284 mill. mot kr. 3,662 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av mars 2007 viser driftsresultatet 12,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,32 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS)

Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Rapport 1. halvår 2015 Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Formål Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) ble stiftet i 2004 som en forening av låntakere. KfS har som formål å

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport Bank. Forsikring. Og deg.

HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport Bank. Forsikring. Og deg. HALVÅRSRAPPORT 2009 Halvårsrapport 2009 Bank. Forsikring. Og deg. 2 HALVÅRSRAPPORT 2009 HALVÅRSRAPPORT 2009 3 Halvårsrapport 30.06.2009 DRIFTSRESULTATET Banken oppnådde etter 1. halvår et resultat før

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09. 2005 Resultatregnskapet Modum Sparebank hadde ved utgangen 3. kvartal 2005 et driftsresultat før tap og skatt på 30,2 mill. Dette tilsvarer 1,31 %

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2015

FORELØPIG REGNSKAP 2015 FORELØPIG REGNSKAP 2015 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2015. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 14.03.2016 og vil offentliggjøres

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen.

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2013 (Samme periode i 2012 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.13: Resultat før skatt 55,3 mill. (59,9

Detaljer

Delårsrapport Pr. 30.06.2009

Delårsrapport Pr. 30.06.2009 Delårsrapport Pr. 30.06.2009 Regnskapsprinsipper. Delårsoppgjøret skjer etter de retningslinjer som er gitt i regelverket for årsoppgjørs og utlånsforskriftene. Det er benyttet samme regnskapsprinsipper

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal (5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal (5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.06 er forvaltningskapitalen på 567

Detaljer

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013 Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013 Resultatregnskap Driftsresultat før tap (Beregning i % av gjennomsnittelig forvaltningskapital) Resultat før tap og nedskrivninger for de tre første

Detaljer

Regnskap 1. halvår. God å ha i ryggen

Regnskap 1. halvår. God å ha i ryggen Regnskap 1. halvår 06 God å ha i ryggen Regnskap for 1. halvår 2006 SAMMENDRAG - Driftsresultat etter tap og før skatt på kroner 20,7 millioner ca. 5,6 millioner bedre enn foregående år. -Egenkapitalavkastning

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

2016 Kvartalsrapport 2.kvartal

2016 Kvartalsrapport 2.kvartal 2016 Kvartalsrapport 2.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.16 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-16 30-jun-15 2. kvart 16 2. kvart 15 2015 30-jun-16 30-jun-15

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Nøtterø Sparebank 2 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 3. kvartal 2007: Bankens resultat før tap og skatt var 32,43 mill. kroner mot 30,95 mill. kroner på samme tid i

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer