Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Overordnede spesifikasjoner 1. Overbygning 5. Sporveksler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Overordnede spesifikasjoner 1. Overbygning 5. Sporveksler"

Transkript

1 Side: 1 / Teknisk regelverk for bygging og prosjektering B. Overordnede spesifikasjoner 1. Overbygning 5. Sporveksler

2 Side: 2 / Innholdsfortegnelse B Overbygning/Underbygning... 3 B.1 Overbygning... 3 B.1.5 Sporveksler... 3 B Aktuelle lover, regler og standarder... 3 B B Rilleskinnesporveksler 60R Vignolskinnesporveksler 49E

3 Side: 3 / B Overbygning/Underbygning B.1 Overbygning B.1.5 Sporveksler Sporveksel Ri :6 (kort kurve) benyttes som standard. Etter spesiell vurdering kan Ri60-25 benyttes under meget trange forhold. Sporveksler som regelmessig skal benyttes for kjøring i avvik skal ha større radius pga kjørehastighet Det skal benyttes sporveksler bygget med rilleskinner. Dersom avvikende radius er større eller lik 100m kan vignolskinner benyttes. Overkjøringsspor konstrueres med enkle sporsløyfer. Etter spesiell vurdering kan sporkryss aksepteres. Omgivelser G Y R Generelt Ri :6 Ri :4 - På verkstedsområder Ri :4 - - Ri :6 har byggelengde mm. Lengde av sporsløyfe ved sporavstand mm er 27.6 mm. Ri :4 har byggelengde mm Lengde av sporsløyfe ved sporavstand mm er mm. Sporveksler skal legges på rettstrekning. B Aktuelle lover, regler og standarder Generelt henvises til BOStrab [F9] med tilhørende retningslinjer, opplistet som vist nedenfor. I tillegg er det tatt med nasjonale normer fra Kollektivtransporproduksjon AS i Oslo. BOStrab (Verordnung über den Bau und Betrieb der Strasenbahnen) [F9] VDV-Schrift 600 (Oberbau-Richlinien und Oberbau-Zusatzrichtlinien) [R11] BOStrab-Spurführungsrichtlinien - Spr [R3] EN Schienen [S80] EN Spezialschienen - Rillenschienen und zugehörige Konstruktionsprofile[S81] EN Gleis- und Weichenschwellen aus Beton [S82] VDV Svhriften 609 Oberbau-Schweissen bei Nahverkerhsunternehmen[S83] UIC 860 Technical specification for the supply of rails [S74] UIC 863Technical specification for the supply of non-treated track support (wooden sleepers for standard and broad-gauge track and crossing timbers) [S83]

4 Side: 4 / UIC Technical specification sleepers screws[s75] UIC 86 Technical specification cast manganese switch components[s76] EN Approval testing of welders for fusion welding [S77] EN Specification and approvals of welding procedures for metallic materials Part 2. welding procedure specification for arv welding[i68] EN 1562 Founding Malleable cast irons[s79] ISO General tolerances for linear and angular dimensions without individual tolerance indications Cen normer[s80] Kollektivtransportproduksjon AS Oslo, Teknisk regelverk, Prosjektering Overbygning, IE-600-OT0000-AC-0001, versjon 02G [S81] Kollektivtransportproduksjon AS Oslo, Teknisk regelverk, Bygging Overbygning, IE- 600-OT0000-AC-0002, versjon 02G [S82] B Rilleskinnesporveksler 60R2 Sporvekslene skal konstrueres for følgende sporkonstruksjon Nominell sporvidde 1435mm Hjulprofil (bestemmes senere) Tungeparti R=25, R=50, R=100, R=150 Sporvekselens vinkel og radius i avvikesporet velges hovedsaklig ut fra tilgjengelig plass og økonomiske betraktninger. B Dimensjonerende laster Sporvekslene skal være dimensjonert for følgende kombinasjoner av hastighet og aksellast. Sporvekslene skal dimensjoneres for aksialkrefter forårsaket av temperatursvingninger på ± 50 C og oppbremsing av tog med totalvekt opp til 100 tonn. Aksellast 12 tonn med min hastighet på V= 30 km/h (ønskelig 50 km/h) i flensbærende kryss og ledeskinner. Maks overhøyde h= 70mm. B Geometri For geometri av de enkelte sporvekselleveransene må det ved bestilling av sporveksler utarbeides tegninger som viser komplett geometri for tungeområde mellomskinner og kryss.

5 Side: 5 / B Krav til komponenter Skinnekryss Skinnekryss skal ha materialkvalitet på 785 N/mm² alternativt hodeherdet HSH-M. Sporrenner i krysset skal produseres i henhold til tverrmålstabeller i sporføringsretningslinjene SpR, system B. Krysspissene skal leveres i monoblokk utførelse. Lengden av de påsveiste skinneendene skal være min. 2 m fra teoretisk krysspiss. Forbindelsen skal utføres med elektrisk motstandssveising. Krysspissene skal være sikret mot skinnevandring ved påført 100 tonns trykk fra tilliggende spor. Krysset kan leveres både som flensebærende eller dyprille etter anbefaling fra leverandør. Maks hastighet over krysset skal dokumenteres av leverandør for hvert enkelt tilfelle. Det anbefales leverandøren å spesifisere sammenheng mellom hastighet over kryss, type kryss (flensbærende eller dyprille) og bredde på hjul. Mellomskinner Mellomskinner skal være i kvalitet 785 N/mm² HSH-M Tungeanordning Sporvekslene skal ha utskiftbare fjærtunger i Dilidur 400 eller Hardox 400, alternativt mangan. Tungeglideplate skal leveres i minimum kvalitet 1300 N/mm. Utformingen av tungene skal være i henhold til VDV OR Z3 Blatt 01 [R11]. Videre skal tungepartiet leveres med kammer for sporvekselvarme inklusive varmekasser. Tungene skal også tilfredsstille utforming av hjulprofilet og slitt hjulprofil i henhold til typisk slitasjeprofil. Tungen skal være bearbeidet og montert slik at de er spenningsløse ved 35 mm fraliggende stilling.

6 Side: 6 / Tabell 3-A Tungeutslag maks Tungeutslag min. Tilpasset drivmaskin med skyvekraft Maks. spennkraft Festing av drivstenger Feste av tungestenger Avstand mellom driv og tungeprøvestenger Avstand fra tungespiss til tungeprøvestang 70 mm 32 mm 2500 N 800 N Hammerhodebolt Tungebolt 230 mm ±2 mm 350 mm ±2 mm I stokkskinnen skal det bores hull ø70 mm for drivstang og hull ø50 mm for tungeprøvestang. På utsiden av stokkskinnen skal det påsveises en kasse til beskyttelse av hullene til drivstang og tungeprøvestang, for å ivareta spyling av hullene. Alternativ kan en kasse med lokk leveres. Glideplate Tungeglideplate skal leveres i min. kvalitet 1300 N/mm2. Overflatebelegg på glideplate Sporvekselens glideplate kan alternativt leveres med en så lav friksjonskoeffisient at sporvekselens tunger kan legges om uten bruk av smøremidler på glideflatene. Belegget skal være korrosjonsbestandig i de miljøene sporvekselen utsettes for. Belegget skal oppfylle følgende krav i hele sin levetid: Friksjonskoeffisient mot tunge i tørr tilstand: maks 0,65 Hardhet: min. 50 HRC Bindfasthet mot grunnmateriale: min. 200 N/mm2 Levetid min. 10 år/ omlegginger Isolerte skjøter Det skal ikke legges inn isolerte skjøter. Dersom dette vil bli aktuelt ved innføring av signalanlegg, må dette koordineres mot leveransen av sporvekslene. Strekkbolt Alle strekkbolter skal være isolerte. Isoleringen skal være mot skinneliv. Høyden fra SOK til overkant strekkbolt må tilpasses alle dekketyper.

7 Side: 7 / B Tilvirkning Retting Før bearbeiding skal det kontrolleres at skinner og tungeemner overholder toleranser for retthet og skjevhet i henhold til EN [S81]. Kapping All kapping av skinner og tungeemner skal skje med sponskjærende verktøy. Snittflatenes kanter skal fases 45º. Bøying Ved bøying av sporvekselkomponenter skal det anvendes hydraulisk presse. Formendringen skal skje langsomt og jevnt for å begrense uheldige spenninger i stålet. Pressklosser skal følge hele skinne-/tungprofilet og dimensjoneres slik at de ikke lager lokale inntrykk i skinnen. Eventuelle hull bores først etter at evt. Bøying er foretatt. Kald bøying Bøying inntil 5º skal skje i kald tilstand. Materialtemperaturen skal imidlertid være min. +15 C. Varm bøying Bøying av utover 5º skal skje i temperaturområdet +640 til 680 C. Oppvarming skal skje fra begge sider av skinnen på en slik måte at man oppnår tilnærmet lik temperatur i hele profilet. Den oppvarmede sone skal ha en lengde på cm. Oppvarmingen fra +20 til C skal ikke være mindre enn 30 min. Temperaturen skal kontrolleres kontinuerlig med temperaturkritt eller elektronisk temperaturmåler. Avkjøling skal skje langsomt ved at knekkpunktet pakkes inn med varmeisolerende matter. Avkjølingstiden fra +600 til +20 C skal ikke være mindre enn 7 timer. Bøyepressens anleggsklosser skal være tilpasset skinnprofilet og ha tilstrekkelig bredde til at de ikke lager inntrykk i skinnematerialet. Boring Alle borede hull skal fases 45º. Ved evt. Bøying skal hull alltid borres etter bøying. Sveising Elektrisk lysbuesveising på sporvekselskomponenter skal bare utføres der det står angitt på sporvekseltegningen. Elektrisk lysbuesveising skal utføres av sveisere som er sertifisert i henhold til EN [S77]. For hver sveiseforbindelse skal det utarbeides en sveiseprosedyrespesifikasjon i henhold til EN [S78].

8 Side: 8 / For aluminiotermisk skjøtesveising av skinner gjelder krav gitt i avsnitt Maskinbearbeiding All maskinbearbeiding skal skje slik at målsatte toleranser og krav til overflateruhet overholdes. For ikke toleranseangitte mål gjelder ISO , grov. Etter bearbeiding skal alle grader fjernes. Korreksjonshindrende beskyttelse Alle kontaktflater som berører hverandre ved sammenbolting, skal før sammenføyning foretas, være grundig rengjort og påført et lag korrosjonshindrende maling. Malingen som skal være godkjent av mottakeren, skal være helt tørr før sammenføyning foretas. Alle sveiselarver skal overstrykes med korrosjonshindrende maling eller olje. Alle bearbeidde glideflater ved tungerot, glidestoler, hake- eller palstengsel med mer skal gjøres grundig rene før montering og innsettes med korrosjonshindrende maling. Alle bearbeidde, udekkede og frittliggende partier i en sporveksel, dvs. tunger, stokkskinner, krysspiss, vingeskinner og ledeskinner, skal etter at sporvekselen er montert og inspisert, gjøres godt rene og bestrykes med et lag av korrosjonshindrende maling. Ubearbeidede flater (med valsehud) og skinnenes snittender behøver ikke å males. B Montering Generelt Alle sporkonstruksjoner skal prøvemonteres og skal kunne inspiseres av Bybanen. Underlaget der sporvekselen skal monteres, skal være fast og så plan at monteringstoleransene gitt i avsnitt kan overholdes. Alle valsemerker skal slipes vekk på steder hvor avstandsklosser, tungestøtter og lignende ligger an mot skinnesteget Bolteforbindelser med doble fjæringer skal tiltrekkes slik at det gjenstår en spalteåpning på ca. 1 mm. I forspente forbindelser skal mutterne tiltrekkes med momentnøkkel til det moment som er angitt på tegning eller spesifikasjon. Skjøtesveising Skjøtesveising av skinner skal utføres i henhold til VDV Schriften 609 Oberbau- Schweissen bei Nahverkehrsunternehmen [S83]. Følgende sveisemetoder kan anvendes. Type sveisemetode skal dokumenteres. Elektro Thermit Smw-F/SoWos Elektro Thermit SkV Railtech PLA

9 Side: 9 / Tungeanordning Tungen skal ha sin riktige form rett eller krum ved fult anlegg med stokkskinne. Tungen skal ha uhindret bevegelse og full tilslutning til stokkskinnen i tilliggende stilling. Ved montering av tungeanordning tillates det maks 1 mm klaring mellom tunge og stokkskinne eller tunge og tungestøtte. Avstand mellom fraliggende tungespiss og stokkskinne skal være min. 32 mm og maks 70 mm. Tungen skal være bearbeidet og montert slik at de er spenningsløse ved 35 mm fraliggende stilling. Stokkskinne skal være så lang at det er plass til varmekasse. Min. 1,0 m foran kurvepunkt i framkant av sporvekselen. Toleranser Sporvidder/ledevidder/rillebredder Toleranser i henhold til kravene i VDV Oberbau-Richtlinien, kapittel OR.13.4 [R11]. Retthet i skjøter Toleransen gjelder for følgende skjøter Sveiste skjøter, herunder også INOX-skjøt mellom manganstål og normalskinne. Isolerte skjøter Avvik fra rett kjøreflate og kjørekant kontrolleres over 1 m målebasis. Toleransene er gitt i tabell 5-C. Tabell 5-C På kjøreflaten På kjørekanten + 0,3 mm / - 0,2 mm + 0,0 mm / - 0,3 mm Skinnekryss Toleranser i henhold til kravene i VDV Oberbau-Richtlinien, kapittel OR.13.4[R11]. Tunger For tykkelsen av det høvlede tungeparti tillates en toleranse i de forskjellige snitt på ± 0,5 mm. B Merking Hovedmerke Alle sporveksler skal merkes med merkeplate hvor følgende informasjon skal inngå: ID-merke unikt for hver sporveksel Sporvekseltype Skinneprofil

10 Side: 10 / Stigning Radius i avvik (ved kurveveksler merkes også radius i hovedspor) Leverandør Dato for ferdigstilling Merkeplaten skal festes på utsiden av venstre stokkskinne ved stokkskinneskjøt. Merking skal utføres på en slik måte at informasjonen kan leses i min. 10 år etter montering i spor. For sporvekseltype skal det benyttes følgende forkortelser: EV: Enkel sporveksel EKV: Enkel kryssveksel DKV: Dobbel kryssveksel DOK: Dobbel overkjøringsspor SPK: Sporkryss SPF: Sporforbindelser TEV Tilbaketrukket enkel sporveksel Merking av tungenes nøytralstilling Tungespissens posisjon ved anlegg mot stokkskinne når tungene er i nøytralstilling skal avmerkes på stokkskinnene. Merking skal bestå av hvit malingsstrek på kjøreflaten og 3 kjørnemerker på sidekanten hvor tungespiss har anlegg. Montasjemerking Sporkonstruksjonene skal ved montasje på verk merkes slik at disse kan rekonstrueres ved montering ute i anleggene. B Vignolskinnesporveksler 49E1 B Sporkonstruksjon Sporvekslene skal konstrueres for følgende sporkonstruksjon Nominell sporvidde: 1435 mm Hjulprofil: (bestemmes senere) Tungeparti: 1:6 R=100, 1:7 R= 140, 1:9 R= 190, 1:9 R=300 Skinnehelling: Horisontal Svilletype: Tresviller for R= 100 og R= 140, Betong- eller tresviller for R =190 og større Svilleavstand: 600 mm ± 50 mm Leverandøren skal anbefale antall angrepspunkter og /eller kontrollpunkter for en sikker omlegging av tunger maks gap mellom angrepspunkter/festepunkter skal ikke noe sted overstige 9 mm på de bevegelige deler av tungen. Den minste avstand mellom fraliggende tunge og stokkskinne skal være 58 mm.

11 Side: 11 / Leverandøren skal anbefale og levere tilpassninger mellom sporvekselens horisontale helning til svillenes helning lik 1:40. B Dimensjonerende laster Sporvekslene skal være dimensjonert for følgende kombinasjoner av hastighet og aksellast. Sporvekslene skal dimensjoneres for aksialkrefter forårsaket av temperatursvingninger på ± 50 C og oppbremsing av tog med totalvekt opp til 100 tonn. Aksellast på 12 tonn med hastighet V= 100 km/h. Sporvekselen kan ligge i kurve. Maks overhøyde h= 100 mm. B Geometri For geometri av de enkelte sporvekselleveransene må det ved bestilling av sporveksler utarbeides tegninger som viser komplett geometri for tungeområde mellomskinner og kryss. B Krav til komponenter Skinnekryss Skinnekryss i karbonstål skal ha materialkvalitet på 900 N/mm² hodeherdet HT 350 i henhold til UIC 860 [S74]. Krysspissene skal leveres i monoblokk utførelse med vingeskinner og påsveiste skinne ender i kvalitet 350 HT. Skinnekrysset kan alternativt leveres med % manganstål. Skinnekrysset kan produseres i henhold til UIC 866 [S76]. Skinnekryssene skal leveres med påsveiste skinneender i kvalitet 350 HT. Lengden av de påsveiste skinneendene skal i begge tilfeller være 2,4 m. Et mm mellomstykke av INOX skal danne forbindelsen mellom manganstålkryss og skinneender. Forbindelsen skal utføres med elektrisk motstandssveising. Sporvekslene skal også kunne leveres med kryss med bevegelig spiss. Kryssblokken skal leveres i monoblokk utførelse med vingeskinner og påsveiste skinneender i kvalitet 350 HT i henhold til UIC 860 [S74]. De bevegelige tungene leveres med tungeprofil i 49E 1A1. Krysspissene skal være sikret mot skinnevandring ved påført 100 tonns trykk fra tilliggende spor. Kryssene skal være tilpasset de drivmaskinene som blir levert til Bybanen, maks. skyvkraft må ikke overstige 2,5 KN Mellomskinner Mellomskinner skal være i kvalitet 900 N/mm² hodeherdet til 350 HT, i henhold til UIC 860 [S74]. Tungeanordning Sporvekslene skal ha fjærtunger med tungeprofil 49E 1A1 og materialkvalitet 350 HT. Tungeanordningene skal leveres med tungestøtter tilpasset sporvekselvarme.

12 Side: 12 / Tunger og stokkskinner skal være i kvalitet 900 N/mm2 hodeherdet til 350 HT, i henhold til UIC 860 [S74]. Tungen skal være bearbeidet og montert slik at de er spenningsløse ved 80 mm fraliggende stilling. Maksimal nødvendig skyvkraft for å legge om tungene må ikke overstige 2,5 KN. Skinnene i tungeanordningene må være forbundet på en slik måte at kjørestrøm og signalstrøm har tilstrekkelig gjennomgang. Ledeskinner Samtlige sporveksler skal leveres med ledeskinne 20 mm over skinnetopp (SOK), med unntak av sidekryssene for kryssveksler som skal ha ledeskinner 45 mm over SOK. Det skal anvendes ledeskinneprofil UIC 33. Ledeskinnene skal leveres med IFAV braketter med fjærbøyle for innvendig feste av kjøreskinne. Materialkvalitet for ledeskinnene er 1100 N/mm², eller 350 HT i henhold til UIC 860 [S74]. Sviller Betongsviller skal være i henhold til kravene i EN til [S82]. Tresviller skal være i henhold til kravene i UIC 863 [S83]. og tresviller skal i tillegg tilfredsstille kravene i forurensningsloven utgitt av SFT. Tresviller skal være av eik. Tresviller skal ikke kappes for tilpasninger i sporveksler da dette ødelegger impregneringshinnen og setter ned levetiden for svillene vesentlig. Overgangssviller fra sporvekselens horisontale helning til sporets helning på 1:40 skal medfølge. Svilleskruer Svilleskruer til tresviller skal være i henhold til UIC 864 [S75]. Svilleskruer brukes for å feste underlagsplater til svillene. På tresviller er skruene skrudd direkte ned i svillen. Type 160 mm. Befestigelse Sporvekslene skal leveres med fjærende befestigelse med 10 mm gummi mellomleggsplater. Mellomleggsplatene skal tilfredsstille følgende krav: Statisk stivhet: kn/mm Strekkfasthet: min. N/mm2 Friksjonskoeffisient mellomlegg/skinne min. 0,70 Elektrisk motstand: min. 1 x 108 Ωcm

13 Side: 13 / Isolerte skjøter Det skal ikke legges inn isolerte skjøter. Dersom dette vil bli aktuelt ved innføring av signalanlegg, må dette koordineres mot leveransen av sporvekslene. Underlagsplater Underlagsplater kan være sveiset eller støpt med min. 20 mm godstykkelse. Platen skal tilpasses svilledelingsplan fra sporvekselleverandør. Materialkvaliteten for støpte plater skal være EN-GJMB-45-6 i henhold til EN Materialkvaliteten for sveiste plater skal være min. S235J2G3. På alle underlagsplater anvendes 2 mm plastmellomlegg. Glideplater Glideplatene kan være støpt eller sveiset med innvendig befestigelse IBAV. Glideplatene skal være smørefrie, dvs. at de er påført et friksjonsnedsettende overflatebelegg. Materialkvaliteten for støpte plater skal være EN-GJMB-45-6 i henhold til EN 1562 [S79]. Materialkvaliteten for sveiste plater skal være min. S235J2G3. Overflatebelegg på glideplater Overflatelagets friksjonskoeffisient skal være så lav at sporvekselen kan legges om uten bruk av smøremidler på glideflatene. Belegget skal være korrosjonsbestandig i de miljøene sporvekselen utsettes for. Belegget skal oppfylle følgende krav i hele sin levetid. Friksjonskoeffisient mot tunge i tørr tilstand Maks 0,65 Hardhet Min. 50 HRC Bindefasthet mot grunnmaterialet Min. 200 N/mm² Levetid Min. 10 år/ omlegginger Sporvekslene kan alternativt leveres med glideplater med integrerte tungeruller. Bolter Bolter skal ha en materialkvalitet lik fasthetsklasse Tungestøtter Materialkvaliteten for støpte tungestøtter skal være EN-GJMB-45-6 i henhold til EN 1562 [S79]. Materialkvaliteten for sveiste tungestøtter skal være min. S235J2G3. B Tilvirkning Retting Før bearbeiding skal det kontrolleres at skinner og tungeemner overholder toleranser for retthet og skjevhet i henhold til EN [S80]. Kapping All kapping av skinner og tungeemner skal skje med sponskjærende verktøy. Snittflatenes kanter skal fases 45º.

14 Side: 14 / Bøying Ved bøying av sporvekselkomponenter skal det anvendes hydraulisk presse. Formendringen skal skje langsomt og jevnt for å begrense uheldige spenninger i stålet. Pressklosser skal følge hele skinne-/tungprofilet og dimensjoneres slik at de ikke lager lokale inntrykk i skinnen. Eventuelle hull bores først etter at evt. Bøying er foretatt. Kald bøying Bøying inntil 5º skal skje i kald tilstand. Materialtemperaturen skal imidlertid være min. +15 C. Varm bøying Bøying av utover 5º skal skje i temperaturområdet +640 til 680 C. Oppvarming skal skje fra begge sider av skinnen på en slik måte at man oppnår tilnærmet lik temperatur i hele profilet. Den oppvarmede sone skal ha en lengde på cm. Oppvarmingen fra +20 til C skal ikke være mindre enn 30 min. Temperaturen skal kontrolleres kontinuerlig med temperaturkritt eller elektronisk temperaturmåler. Avkjøling skal skje langsomt ved at knekkpunktet pakkes inn med varmeisolerende matter. Avkjølingstiden fra +600 til +20 C skal ikke være mindre enn 7 timer. Bøyepressens anleggsklosser skal være tilpasset skinnprofilet og ha tilstrekkelig bredde til at de ikke lager inntrykk i skinnematerialet. Boring Alle borede hull skal fases 45º. Ved evt. Bøying skal hull alltid borres etter bøying. Sveising Elektrisk lysbuesveising på sporvekselskomponenter skal bare utføres der det står angitt på sporvekseltegningen. Elektrisk lysbuesveising skal utføres av sveisere som er sertifisert i henhold til EN [S77]. For hver sveiseforbindelse skal det utarbeides en sveiseprosedyrespesifikasjon i henhold til EN [S78]. For aluminiotermisk skjøtesveising av skinner gjelder krav gitt i avsnitt Maskinbearbeiding All maskinbearbeiding skal skje slik at målsatte toleranser og krav til overflateruhet overholdes. For ikke toleranseangitte mål gjelder ISO [S80], grov. Etter bearbeiding skal alle grader fjernes. Korreksjonshindrende beskyttelse Alle kontaktflater som berører hverandre ved sammenbolting, skal før sammenføyning foretas, være grundig rengjort og påført et lag korrosjonshindrende maling. Malingen som skal være godkjent av mottakeren, skal være helt tørr før sammenføyning foretas. Alle sveiselarver skal overstrykes med korrosjonshindrende maling eller olje. Alle bearbeidde glideflater ved tungerot, glidestoler, hake- eller palstengsel med mer skal gjøres grundig rene før montering og innsettes med korrosjonshindrende maling. Alle bearbeidde, udekkede og frittliggende partier i en sporveksel, dvs. tunger, stokkskinner, krysspiss, vingeskinner og ledeskinner, skal etter at sporvekselen er

15 Side: 15 / montert og inspisert, gjøres godt rene og bestrykes med et lag av korrosjonshindrende maling. Ubearbeidede flater (med valsehud) og skinnenes snittender behøver ikke å males. B Montering Generelt Alle sporkonstruksjoner skal prøvemonteres og skal kunne inspiseres av Bybanen. Underlaget der sporvekselen skal monteres, skal være fast og så plan at monteringstoleransene gitt i avsnitt kan overholdes. Alle valsemerker skal slipes vekk på steder hvor avstandsklosser, tungestøtter og lignende ligger an mot skinnesteget Bolteforbindelser med doble fjæringer skal tiltrekkes slik at det gjenstår en spalteåpning på ca. 1 mm. I forspente forbindelser skal mutterne tiltrekkes med momentnøkkel til det moment som er angitt på tegning eller spesifikasjon. Kryssveksler Ved enkle og doble kryssveksler skal alltid midtpartiet prøvemonteres i verksted. Skjøtene merkes på en slik måte at den letter gjenoppbyggingen av kryssvekselen. Skjøtesveising Skjøtesveising av skinner skal utføres i henhold til VDV Schriften 609 Oberbau- Schweissen bei Nahverkehrsunternehmen [S83]. Følgende sveisemetoder kan anvendes. Type sveisemetode skal dokumenteres. Elektro Thermit Smw-F/SoWos Elektro Thermit SkV Railtech PLA Tungeanordning Tungen skal ha sin riktige form rett eller krum ved fult anlegg med stokkskinne. Tungen skal ha uhindret bevegelse og full tilslutning til stokkskinnen i tilliggende stilling. Ved montering av tungeanordning tillates det maks 1 mm klaring mellom tunge og stokkskinne eller tunge og tungestøtte, eller tunge og underlagsplate. Avstand mellom fraliggende tungespiss og stokkskinne skal være min. 110 mm. Den minste avstand mellom fraliggende tunge og stokkskinne skal være 58 mm. Tungen skal være bearbeidet og montert slik at de er spenningsløse ved 80 mm fraliggende stilling. Maksimal 9 mm gap mellom drivanordninger og mellom drivanordning og fastpunkt ved skyvekraft 4000 N. Toleranser Sporvidder/ledevidder/rillebredder

16 Side: 16 / Sporvidder, ledevidder og rillebredder i henhold til tverrmålstabeller i sporføringsretningslinjene SpR, system B. [R3]. Tabell 5-B Kontrollmål Toleranser (mm) Sporvidde v/ tungespiss +3 / -1 Sporvidde tungeparti +3 / -1 Sporvidde mellomparti +3 / -1 Sporvidde kryssparti (30mm fra krysspiss) +2 / -1 Ledevidde kryssparti (30mm fra krysspiss) ± 2 Rillebredde v/ ledeskinne ± 2 Retthet i skjøter Toleransen gjelder for følgende skjøter Sveiste skjøter, herunder også INOX-skjøt mellom manganstål og normalskinne. Isolerte skjøter Avvik fra rett kjøreflate og kjørekant kontrolleres over 1 m målebasis. Toleransene er gitt i tabell 5-B. Tabell 5-C På kjøreflaten + 0,3 mm / - 0,2 mm På kjørekanten + 0,0 mm / - 0,3 mm Svilleplassering Horisontal avstand mellom C-C på hver sville skal ikke avvike mer fra mål angitt på sporvekseltegning enn toleranser gitt i tabell 7-C. Tabell 5-D For sporveksler på tresviller For sporveksler på betongsviller ± 10 mm ± 2 mm For skinnekryss gjelder toleranser satt i UIC 866 (Mangan) [S76]., eller UIC 860 (Karbon) [S74]. For tykkelsen av det høvlede tungeparti tillates en toleranse i de forskjellige snitt på ± 0,5 mm. B Merking Hovedmerke Alle sporveksler skal merkes med merkeplate hvor følgende informasjon skal inngå: ID-merking unikt for hver sporveksel Sporvekseltype

17 Side: / Skinneprofil Stigning Radius i avvik (ved kurveveksler merkes også radius i hovedspor) Leverandør Dato for ferdigstilling Merkeplaten skal festes på utsiden av venstre stokkskinne ved stokkskinneskjøt. Merking skal utføres på en slik måte at informasjonen kan leses i min. 10 år etter montering i spor. For sporvekseltype skal det benyttes følgende forkortelser: EV: Enkel sporveksel EKV: Enkel kryssveksel DKV: Dobbel kryssveksel SPK: Sporkryss SPF: Sporforbindelser For kryssveksler skal de enkelte komponenter og skjøter merkes med henblikk på montering. Merking av tungenes nøytralstilling Tungespissens posisjon ved anlegg mot stokkskinne når tungene er i nøytralstilling skal avmerkes på stokkskinnene. Merking skal bestå av hvit malingsstrek på kjøreflaten og 3 kjørnemerker på sidekanten hvor tungespiss har anlegg. Montasjemerking Sporkonstruksjonene skal ved montasje på verk merkes slik at disse kan rekonstrueres ved montering ute i anleggene.

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Over- og underbygning 1. Overbygning 5. Sporveksler

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Over- og underbygning 1. Overbygning 5. Sporveksler Side: 1 / 7 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering B. Over- og underbygning 1. Overbygning 5. Sporveksler Side: 2 / 7 Innholdsfortegnelse B Overbygning/Underbygning... 3 B.1 Overbygning... 3 B.1.5

Detaljer

1 FOREBYGGENDE VEDLIKEHOLD...2

1 FOREBYGGENDE VEDLIKEHOLD...2 Sporveksler Side: 1 av 5 1 FOREBYGGENDE VEDLIKEHOLD...2 1.1 Sliping av skinnekryss i manganstål...2 1.2 Rengjøring...2 1.2.1 Hovedrengjøring...2 1.2.1.1 Grovrensing...2 1.2.1.2 Vannavledning...2 1.2.1.3

Detaljer

VALG AV SPORVEKSELTYPE...

VALG AV SPORVEKSELTYPE... Sporveksler Side: 1 av 22 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.1.1 Enkel sporveksel...2 1.1.2 Kurveveksel...3 1.1.3 Usymmetrisk dobbeltveksel...4 1.1.4 Enkle og doble kryssveksler...4 1.1.5

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Overordnede spesifikasjoner 1. Overbygning 4. Sportekniske anlegg

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Overordnede spesifikasjoner 1. Overbygning 4. Sportekniske anlegg Side: 1 / 8 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering B. Overordnede spesifikasjoner 1. Overbygning 4. Sportekniske anlegg Side: 2 / 8 Innholdsfortegnelse B Overbygning/Underbygning... 3 B.1 Overbygning...

Detaljer

Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 11 Infrastruktur Regler for vedlikehold Utgitt:

Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 11 Infrastruktur Regler for vedlikehold Utgitt: Sporveksler Side: 1 av 6 1 OMFANG...2 1.1 Kvalitetsklasser...2 2 TOLERANSER/UTLØSENDE KRAV...3 2.1 Høyde- og sidejustering...3 2.2 Generelle krav - tungeparti...3 2.2.1 Tunge og stokkskinne...3 2.2.2 Tungestøtter...3

Detaljer

Sporveksler Side: 1 av 7

Sporveksler Side: 1 av 7 Sporveksler Side: 1 av 7 1 Sporveksler som nyanskaffes...2 1.1 UIC60 - sporveksler...2 1.2 S54 - sporveksler...2 2 Sporveksler som ikke nyanskaffes...3 2.1 UIC60 - Sporveksler...3 2.2 S54 - sporveksler...3

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Over- og underbygning 1. Overbygning 4. Sportekniske anlegg

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Over- og underbygning 1. Overbygning 4. Sportekniske anlegg Side: 1 / 8 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering B. Over- og underbygning 1. Overbygning 4. Sportekniske anlegg Side: 2 / 8 Innholdsfortegnelse B Overbygning/Underbygning... 3 B.1 Overbygning...

Detaljer

Rev.: 4 Sporveksler Side: 1 av 8

Rev.: 4 Sporveksler Side: 1 av 8 porveksler ide: 1 av 8 1 HENIKT OG OMFANG...2 2 MONTERING...3 2.1 Monteringsted...3 2.1.1 Krav til innleggelsested...3 2.2 Rette sporveksler og usymmetriske dobbeltveksler...3 2.3 Kurveveksler...4 2.4

Detaljer

VALG AV SPORVEKSELTYPE...

VALG AV SPORVEKSELTYPE... Sporveksler Side: 1 av 21 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.1.1 Enkel sporveksel...2 1.1.2 Kurveveksel...3 1.1.3 Usymmetrisk dobbeltveksel...4 1.1.4 Enkle og doble kryssveksler...4 1.1.5

Detaljer

Dok.nr.: JD 551 Utgitt av: ITP Godkjent av: IT

Dok.nr.: JD 551 Utgitt av: ITP Godkjent av: IT Sporveksel- og sporsperreutrustning Side: 1 av 6 1 GENERELT... 2 2 MONTERING... 3 2.1 På tresville... 3 2.2 På betongsviller.... 3 3 JUSTERING... 4 3.1 Justering av drivstenger... 4 3.2 Justering av kontrollstenger...

Detaljer

FORKLARENDE TEKST TIL MAL FOR GENERISKE ARBEIDSRUTINER GENERISKE ARBEIDSRUTINER...3

FORKLARENDE TEKST TIL MAL FOR GENERISKE ARBEIDSRUTINER GENERISKE ARBEIDSRUTINER...3 Generelle tekniske krav Side: 1 av 22 1 FORKLARENDE TEKST TIL MAL FOR GENERISKE ARBEIDSRUTINER...2 2 GENERISKE ARBEIDSRUTINER...3 Måling av sporets geometri og kvalitet...3 Kontroll av sporets beliggenhet...4

Detaljer

2 SKINNER I SPORVEKSLER...

2 SKINNER I SPORVEKSLER... Sporveksler Side: 1 av 9 1 OMFANG... 2 1.1 Kompetansekrav...2 2 SKINNER I SPORVEKSLER... 3 2.1 Testmetode... 3 2.2 Klassifisering av feil... 3 3 SKINNEKRYSS... 4 3.1 Testmetode... 4 3.2 Klassifisering

Detaljer

HENSIKT OG OMFANG...2

HENSIKT OG OMFANG...2 Spor på bruer Side: 1 av 17 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 SPOR PÅ BRUER MED GJENNOMGÅENDE BALLAST...3 2.1 Ballastprofil...3 2.2 Sviller...3 2.3 Ledeskinner...3 2.4 Glideskjøter...3 2.4.1 Plassering av glideskjøter...5

Detaljer

1. INNLEDNING 3 2. SPORVEKSELTYPER 4 3. SPORVEKSELKOMPONENTER 10

1. INNLEDNING 3 2. SPORVEKSELTYPER 4 3. SPORVEKSELKOMPONENTER 10 1. INNLEDNING 3 2. SPORVEKSELTYPER 4 2.1 ENKEL SPORVEKSEL 4 2.2 KURVEVEKSEL 6 2.3 USYMMETRISK DOBBELTVEKSEL 6 2.4 ENKLE OG DOBLE KRYSSVEKSLER 7 2.5 SPORKRYSS 8 2.6 OVERSIKT OVER SPORVEKSELTYPER 9 3. SPORVEKSELKOMPONENTER

Detaljer

SPORKONSTRUKSJONER...

SPORKONSTRUKSJONER... Sporkonstruksjoner Side: 1 av 32 1 HENSIKT OG OMFANG... 3 2 SPORKONSTRUKSJONER... 4 2.1 Sporombygging og nyanlegg... 4 2.2 Spesielle sporkonstruksjoner... 4 2.3 Eksisterende spor... 5 2.4 Sporveksler...

Detaljer

Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 4 Banedivisjonen Regler for bygging Utgitt:

Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 4 Banedivisjonen Regler for bygging Utgitt: Generelle tekniske krav Side: 1 av 8 1 OMFANG... 2 2 OVERBYGNINGSKLASSER... 3 3 KVALITETSKLASSER... 5 4 SLUTTDOKUMENTASJON KRAV TIL INNHOLD... 6 4.1 Sporplaner, oversikt plan og profil.... 6 4.2 Trasédata...

Detaljer

Jernbaneverket INFRASTRUKTURENS EGENSKAPER Kap.: 3 Hovedkontoret Infrastruktur Utgitt:

Jernbaneverket INFRASTRUKTURENS EGENSKAPER Kap.: 3 Hovedkontoret Infrastruktur Utgitt: Side: 1 av 8 1 SPORETS EGENSKAPER...2 1.1 Minste tverrsnitt...2 1.1.1 Kurveutslag...2 1.1.2 Den nederste begrensning av minste tverrsnitt...2 1.1.3 Minimum tillatt klaring over skinnetopp for rullende

Detaljer

KONSTRUKSJONSPRINSIPPER...

KONSTRUKSJONSPRINSIPPER... Planoverganger Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 KONSTRUKSJONSPRINSIPPER... 3 2.1 Planovergang av gummielementer... 3 2.2 Planovergang av betongelementer... 4 2.3 Planovergang med asfaltdekke...

Detaljer

Jernbaneverket INFRASTRUKTURENS EGENSKAPER Kap.: 3 Infrastruktur Infrastruktur Utgitt:

Jernbaneverket INFRASTRUKTURENS EGENSKAPER Kap.: 3 Infrastruktur Infrastruktur Utgitt: Side: 1 av 10 1 SPORETS EGENSKAPER...2 1.1 Minste tverrsnitt...2 1.1.1 Kurveutslag...2 1.1.2 Den nederste begrensning av minste tverrsnitt...2 1.1.3 Minimum tillatt klaring over skinnetopp for rullende

Detaljer

1 FORKLARENDE TEKST TIL MAL FOR GENERISKE ARBEIDSRUTINER

1 FORKLARENDE TEKST TIL MAL FOR GENERISKE ARBEIDSRUTINER OVERBYGNING Regler for vedlikehold Utgitt: 01.01.10 Generiske arbeidsrutiner Generelle tekniske krav Side: 1 av 49 1 FORKLARENDE TEKST TIL MAL FOR GENERISKE ARBEIDSRUTINER Generisk: Med generisk menes

Detaljer

Sporveksler Side: 1 av 23

Sporveksler Side: 1 av 23 Infrastruktur Regler for vedlikehold Utgitt: 01.01.06 Sporveksler Side: 1 av 23 1 GENERELT...2 1.1 Sveiseprosedyre...2 1.2 Sikkerhets / Vernetiltak...2 1.2.1 Elektrisk utstyr...2 1.2.2 Gassutstyr...2 1.2.3

Detaljer

Rev.: 10 Sporkonstruksjoner Side: 1 av 33

Rev.: 10 Sporkonstruksjoner Side: 1 av 33 Sporkonstruksjoner Side: 1 av 33 1 HENSIKT OG OMFANG... 3 2 SPORKONSTRUKSJONER... 4 2.1 Sporombygging og nyanlegg... 4 2.2 Spesielle sporkonstruksjoner... 4 2.3 Eksisterende spor... 5 2.4 Sporveksler...

Detaljer

1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 SYMBOLER OG ENHETER...20

1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 SYMBOLER OG ENHETER...20 Definisjoner, forkortelser og symboler Side: 1 av 20 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 SYMBOLER OG ENHETER...20 Definisjoner, forkortelser og symboler Side: 2 av 20 1 HENSIKT OG OMFANG Dette

Detaljer

Sporveksler Side: 1 av 8

Sporveksler Side: 1 av 8 Hovedkontoret Regler for vedlikehold Utgitt: 01.01.98 Undersøkelse av tungeanordninger Rev.: 0 Sporveksler Side: 1 av 8 1 UNDERSØKELSE NR. 1...2 2 UNDERSØKELSE NR. 2...3 2.1 Undersøkelse nr. 2 - tilfelle

Detaljer

SPORGEOMETRI. Leksjon Sporgeometri. Kathrine Gjerde. www.ramboll.no. Rev TI09-10.4.2012

SPORGEOMETRI. Leksjon Sporgeometri. Kathrine Gjerde. www.ramboll.no. Rev TI09-10.4.2012 Leksjon Sporgeometri Kathrine Gjerde www.ramboll.no Rev TI09-10.4.2012 1 Mål for forelesningen kjenne til sentrale begrep for sporgeometri kjenne til grunnlaget for prosjektering forstå litt rundt geometri

Detaljer

HENSIKT OG OMFANG...2

HENSIKT OG OMFANG...2 Sviller og befestigelse Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 BETONGSVILLER...3 2.1 Feil ved betongsviller...3 2.2 Registrering av feil...3 2.2.1 Stikkprøver... 3 2.2.2 Kontroll av isolatorer... 4 2.2.3

Detaljer

Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner

Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner 1 Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner Hensikt og omfang Kapitlet fastlegger krav til prosjektering av sporkonstruksjoner. I tillegg beskrives her sporkonstruksjoner

Detaljer

Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 6.c Infrastruktur Regler for bygging Utgitt: 01.02.05 Arbeidsanvisning for thermit skinnesveising Rev.

Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 6.c Infrastruktur Regler for bygging Utgitt: 01.02.05 Arbeidsanvisning for thermit skinnesveising Rev. Helsveist spor Side: 1 av 21 1 GENERELT...3 1.1 Forebyggelse av skader...3 1.1.1 Gassutstyr...3 1.1.2 Sikring mot eksplosjon av slagg...3 1.2 Sveisemetoder...4 1.3 Skinnemateriale...4 1.4 Temperaturgrenser...5

Detaljer

Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 8 Hovedkontoret Regler for vedlikehold Utgitt:

Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 8 Hovedkontoret Regler for vedlikehold Utgitt: Sviller Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 BETONGSVILLER...3 2.1 Feil ved betongsviller...3 2.2 Registrering av feil...3 2.2.1 Stikkprøver... 3 2.2.2 Kontroll av isolatorer... 4 2.3 Tiltak...4 2.3.1

Detaljer

Kap.: 8. Utgitt: Rev.: 4 Sviller Side: 1 av 5

Kap.: 8. Utgitt: Rev.: 4 Sviller Side: 1 av 5 Sviller Side: 1 av 5 1 OMFANG... 2 2 BETONGSVILLER... 3 2.1 Sprekker og andre skader... 3 2.1.1 Slitasje av mellomleggsplater...3 2.2 Manglende klemkraft... 3 2.3 Manglende isolasjon... 4 2.4 Skording

Detaljer

1 HENSIKT OG OMFANG KONSTRUKSJONSPRINSIPPER...3

1 HENSIKT OG OMFANG KONSTRUKSJONSPRINSIPPER...3 Planoverganger Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 KONSTRUKSJONSPRINSIPPER...3 2.1 Planovergang av gummielementer...3 2.2 Planovergang av betongelementer...4 2.3 Planovergang med asfaltdekke...5 2.4

Detaljer

Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 6.c Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.00 Arbeidsanvisning for thermit skinnesveising Rev.

Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 6.c Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.00 Arbeidsanvisning for thermit skinnesveising Rev. Helsveist spor Side: 1 av 21 1 GENERELT...3 1.1 Forebyggelse av skader...3 1.1.1 Gassutstyr...3 1.1.2 Sikring mot eksplosjon av slagg...3 1.2 Sveisemetoder...4 1.3 Skinnemateriale...4 1.4 Temperaturgrenser...5

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Over- og underbygning 1. Overbygning 2. Funksjonelle og tekniske krav

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Over- og underbygning 1. Overbygning 2. Funksjonelle og tekniske krav Side: 1 / 6 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering B. Over- og underbygning 1. Overbygning 2. Funksjonelle og tekniske krav Side: 2 / 6 Innholdsfortegnelse B Overbygning/Underbygning... 3 B.1 Overbygning...

Detaljer

Overbygning/Bygging/Sporveksler

Overbygning/Bygging/Sporveksler Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2016 < Overbygning Bygging Innhold 1 Hensikt og omfang 2 Montering 2.1 Monteringsted 2.1.1 Krav til innleggelsested 2.2 Løft av sporveksel 2.3 Rette sporveksler

Detaljer

Dok.nr.: JD 532 Utgitt av: ITP Godkjent av: IT

Dok.nr.: JD 532 Utgitt av: ITP Godkjent av: IT Sporveksler Side: 1 av 6 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 REGLER FOR PROSEDYRETESTING...3 2.1 Generelt...3 2.2 Gyldighetsområde...3 2.2.1 Sveiseprosesser...3 2.2.2 Skinnekvalitet...3 2.3 Prøvesveising...4 3 PROSEDYRETESTING...5

Detaljer

BALLASTMATTER MOT STRUKTURLYD...

BALLASTMATTER MOT STRUKTURLYD... Ballast Side: 1 av 13 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 PROFILER...3 2.1 Profiler for enkeltspor...3 2.2 Profiler for dobbeltspor...4 2.3 Profiler i tunnel og skjæring på hardt underlag...7 2.4 Profiler i skarpe

Detaljer

Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.99

Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.99 Side: 1 av 5 Side: 2 av 5 Hensikten med kapittelet er å sikre at sporvekselvarmeanlegg bygges i henhold til prosjekterte planer, at monteringen av utstyr i sporvekselen ikke påvirker funksjonen til anlegget,

Detaljer

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner 1. Godkjent person sikring Tåler noe snøbelastning 2. Manuell opprulling med sveiv eller tau hvor utrekkstanga føres med støttehjul 3. Hele presenningen trekkes manuelt ut med tau 4. Dekker ovale, runde

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Overordnede spesifikasjoner 1. Overbygning 1. Linjeføring

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Overordnede spesifikasjoner 1. Overbygning 1. Linjeføring Side: 1 / 5 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering B. Overordnede spesifikasjoner 1. Overbygning 1. Linjeføring Side: 2 / 5 Innholdsfortegnelse B Overbygning/Underbygning... 3 B.1 Overbygning...

Detaljer

HENSIKT OG OMFANG...2

HENSIKT OG OMFANG...2 Overgangsbruer Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG...2 1.1 Fri høyde under konstruksjon...2 2 KRAV TIL UTFORMING AV BESKYTTELSESSKJERM OVER ELEKTRIFISERT JERNBANE...3 2.1 Godkjenning...3 2.2 Generelle krav

Detaljer

Overbygning/Bygging/Helsveist spor/vedlegg/arbeidsanvisning for sveisekontroll

Overbygning/Bygging/Helsveist spor/vedlegg/arbeidsanvisning for sveisekontroll Overbygning/Bygging/Helsveist spor/vedlegg/arbeidsanvisning for sveisekontroll Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2016 < Overbygning Bygging Helsveist spor Innhold 1 Hensikt og omfang 1.1 Kontrollutrustning

Detaljer

SPORGEOMETRI. Johnny Bekkengen. Rev TI

SPORGEOMETRI. Johnny Bekkengen. Rev TI Johnny Bekkengen Rev TI17-06.04.2017 Mål for forelesningen kjenne til sentrale begrep forstå litt rundt geometri / sporveksler forstå litt rundt bygging av spor Overbygning sporets trasé skinner, sviller,

Detaljer

Hovedkontoret Regler for vedlikehold Utgitt: 01.01.99

Hovedkontoret Regler for vedlikehold Utgitt: 01.01.99 Sporveksler Side: 1 av 14 1 HENSIKT OG OMFANG...3 1.1 Krav til vedlikehold...3 1.2 Kvalitetsklasser...3 2 KONTROLL...4 2.1 Kontrollintervaller...4 2.2 Sikkerhetskontroll...4 2.2.1 Sporgeometri... 4 2.2.2

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider

Norconsult AS Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider Side OVB-9 07 07.22 07.22.1 07.22.2 STÅLARBEIDER Bæresystemer PB1.322A FAGVERK MED SVEISTE FORBINDELSER Masse kg 6443,80 Lokalisering: Inkluderer oppsveiste fagverk i takkonstruksjon. Profil/dimensjoner:

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Over- og underbygning 1. Overbygning 3. Konstruksjonsprofiler

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Over- og underbygning 1. Overbygning 3. Konstruksjonsprofiler Side: 1 / 9 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering B. Over- og underbygning 1. Overbygning 3. Konstruksjonsprofiler Side: 2 / 9 Innholdsfortegnelse B Overbygning/Underbygning... 3 B.1 Overbygning...

Detaljer

APPARATSKAP FOR SIGNALANLEGG (AS-SKAP)...

APPARATSKAP FOR SIGNALANLEGG (AS-SKAP)... Utvendig sikringsanlegg Side: 1 av 18 1 HENSIKT OG OMFANG... 3 2 SIGNALER... 4 2.1 Signalfarger... 4 2.2 Lyskilder...4 2.2.1 Signallamper... 4 2.3 Oppsetting og innregulering av signaler... 5 2.4 Innstilling

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Over- og underbygning 1. Overbygning 3. Konstruksjonsprofiler

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Over- og underbygning 1. Overbygning 3. Konstruksjonsprofiler Side: 1 / 10 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering B. Over- og underbygning 1. Overbygning 3. Konstruksjonsprofiler Side: 2 / 10 Innholdsfortegnelse B Overbygning/Underbygning... 3 B.1 Overbygning...

Detaljer

Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme

Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2016 < Lavspenning og 22 kv Vedlikehold Innhold 1 Omfang 2 Generelt 2.1 Kontroll etter sporarbeid 2.2 Beskyttelse

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Overordnede spesifikasjoner 1. Overbygning 6. Plattformer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Overordnede spesifikasjoner 1. Overbygning 6. Plattformer Side: 1 / 5 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering B. Overordnede spesifikasjoner 1. Overbygning 6. Plattformer Side: 2 / 5 Innholdsfortegnelse B Overbygning/Underbygning... 3 B.1 Overbygning...

Detaljer

ENKLE RULLEKJEDER ANSI / ASA

ENKLE RULLEKJEDER ANSI / ASA ENKLE RULLEKJEDER ANSI / ASA DIN 8188 ISO 606 Deling mm x Rull Bolt Lag. Brudd Innvendig bredde Diam. Diam. høyde bredde flate styrke Vekt ISO ANSI Del. b 1 b 2 Ø d 1 Ø d 2 g a 1 f Min. Kg./ Nr. Nr. Inch

Detaljer

Overbygning Frode Teigen Jernbaneverket

Overbygning Frode Teigen Jernbaneverket Overbygning Frode Teigen Jernbaneverket Overbygningens komponenter Skinner Sviller Befestigelse Ballast Sporveksler Skjøter 2 Kraftfordeling i sporet 3 Overbygningsklasser 4 Overbygningsklasser 5 Sporkonstruksjoner

Detaljer

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no Monteringsanvisning Jackon våtrom V Å T R 0 M Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging 08-2007 erstatter 02-2007 Jackon våtrom Produktbeskrivelse Jackon våtromsplate består av: Platene leveres i tykkelse

Detaljer

Overbygning Frode Teigen Jernbaneverket

Overbygning Frode Teigen Jernbaneverket Overbygning Frode Teigen Jernbaneverket Overbygningens komponenter Skinner Sviller Befestigelse Ballast Sporveksler Skjøter 2 Kraftfordeling i sporet 3 Overbygningsklasser 4 Overbygningsklasser 5 Sporkonstruksjoner

Detaljer

1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 FORKORTELSER...6 4 SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA...7 4.1 Belysning...7 4.2 Reservestrømsystemer...

1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 FORKORTELSER...6 4 SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA...7 4.1 Belysning...7 4.2 Reservestrømsystemer... Definisjoner, forkortelser og symboler Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 FORKORTELSER...6 4 SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA...7 4.1 Belysning...7 4.2 Reservestrømsystemer...7 Definisjoner,

Detaljer

531 2015 Endringsartikkel 1191

531 2015 Endringsartikkel 1191 Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2016 Innhold 1 Endringsinformasjon 2 Vurdering av endringen 2.1 R - pålitelighet 2.2 A - tilgjengelighet 2.3 M - vedlikeholdbarhet 2.4 S - sikkerhet 2.5 L - levetid

Detaljer

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner MEGET ENKELT! Når man lukker bassenget ved å trekke i reimen til utrekkstanga så rulles inn en reim på den ene siden av opprulleren. Mekanismen kan valgfritt plasseres på høyre eller venstre side. Man

Detaljer

løsningsforslag - press- og krympeforbindelser

løsningsforslag - press- og krympeforbindelser OPPGAVE 1 Et nav med boring 100mm H7 skal krympes på en aksel som er bearbeidet til toleransegrad IT7. Krympeforbindelsen skal tilsvare en presspasning med største teoretisk mulige pressmonn lik 159 m.

Detaljer

01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS Riving for klargjøring av tomt

01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS Riving for klargjøring av tomt Prosjekt: Mo i RANA 2017-02 Side: 01-1 Område: 01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS 01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS 01.02 Riving for klargjøring av tomt 01.02.1 CH1.13A HULLTAKING Antall hulltakinger... Materiale:

Detaljer

Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne

Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning

Detaljer

1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER, FORKORTELSER OG SYMBOLER...3

1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER, FORKORTELSER OG SYMBOLER...3 Definisjoner, forkortelser og symboler Side: 1 av 5 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER, FORKORTELSER OG SYMBOLER...3 Definisjoner, forkortelser og symboler Side: 2 av 5 1 HENSIKT OG OMFANG Dette kapitlet

Detaljer

recostal type RSH Skjøtejernskassetter med trapesprofil

recostal type RSH Skjøtejernskassetter med trapesprofil recostal type RSH Eurokode 2 Geometrisk utformet trapesskjøt recostal trapesprofil møter de høyeste kravene gjeldende fortanning/skjærkraft I.h.h.t Eurokode 2 direktivene. Skjøtejernskassetter med trapesprofil

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. C. Elektrotekniske anlegg

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. C. Elektrotekniske anlegg Side: 1 / 5 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering C. Elektrotekniske anlegg 1. Kraftforsyning Side: 2 / 5 Innholdsfortegnelse C.1 Kraftforsyning... 3 C.1.1 Kraftforsyning... 3 C.1.2 Hjelpekraftanlegg,

Detaljer

Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 2 Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 13.04.04

Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 2 Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 13.04.04 Generelle bestemmelser Side: 1 av 14 1 Hensikt og omfang...2 1.1 Regelverkets enkelte deler...2 2 Gyldighet...3 2.1 Dispensasjon fra teknisk regelverk...3 2.2 Dispensasjon fra forskrifter...3 3 Normgivende

Detaljer

Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 9 Infrastruktur Regler for vedlikehold Utgitt:

Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 9 Infrastruktur Regler for vedlikehold Utgitt: Skjøter Side: 1 av 5 1 OMFANG...2 2 ISOLERTE SKJØTER...3 2.1 Elektrisk motstand over skjøten...3 2.2 Mekanisk skade på skjøten...3 2.3 Avvik fra rett på kjøreflaten...3 2.4 Utskifting av isolert skjøt...4

Detaljer

PRISLISTE 2013 - BEST PÅ PE-DELER. Sertifiserte plast rør sveisere

PRISLISTE 2013 - BEST PÅ PE-DELER. Sertifiserte plast rør sveisere Sertifiserte plast rør sveisere 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNHOLSFORTEGNELSE 2. OM STADPIPE 3. SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER 4. TEORETISK VANNMENGDER 5. FLENSEBORINGER 6. BEND 0-30 7. BEND 31 60 8. BEND

Detaljer

ELEKTROFIX AS PRODUKTKATALOG. FIX-IT Jordingssystem for betongarmering

ELEKTROFIX AS PRODUKTKATALOG. FIX-IT Jordingssystem for betongarmering Side 4.5.1-1 FIX-IT er et jordingssystem som på en enkel og sikker måte setter deg i stand til å etablere et ytre kontaktpunkt for å jorde armeringen i betongkonstruksjoner. De forskjellige enheter er

Detaljer

Prosjektering MEMO 551 EN KORT INNFØRING

Prosjektering MEMO 551 EN KORT INNFØRING Side 1 av 7 Denne innføringen er ment å gi en liten oversikt over bruk og design av forbindelsene, uten å gå inn i alle detaljene. er et alternativ til f.eks faste eller boltede søylekonsoller. enhetene

Detaljer

FURNES Multikonsoll V1 for armaturer DN , PN10-16

FURNES Multikonsoll V1 for armaturer DN , PN10-16 FURNES Multikonsoll V1 for armaturer DN 100-400, PN10-16 Konseptet som har revolusjonert montering og drift av vannkummer Din betongleverandør har ferdige bunner med innstøpte skinner. Du bestiller og

Detaljer

Multi Tilhengerdrag. Monteringsanvisning 2005-07-07 38-150903d

Multi Tilhengerdrag. Monteringsanvisning 2005-07-07 38-150903d Multi Tilhengerdrag Monteringsanvisning 2005-07-07 38-150903d Beskrivelse VBG Multi Tilhengerdrag består av flere sidevanger, framdeler og bakre fester som monteres sammen med boltforbindelser. Delene

Detaljer

oppgaver - skrueforbindelser

oppgaver - skrueforbindelser OPPGAVE 1 Figuren under viser ei skruetvinge som tiltrekkes med skiftnøkkel. Tiltrekkingsmomentet er 40Nm, og du kan regne at 40% av dette momentet tapt på grunn av friksjon mellom skruen og arbeidsstykket.

Detaljer

Santex hagestue 89 med Santex faste tak og med innbygd takrenne

Santex hagestue 89 med Santex faste tak og med innbygd takrenne Santex hagestue 89 med Santex faste tak og med innbygd takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning for Santex hagestue 89,

Detaljer

HENSIKT OG OMFANG...2

HENSIKT OG OMFANG...2 Generelle bestemmelser Side: 1 av 12 1 HENSIKT OG OMFANG...2 1.1 Regelverkets enkelte deler...2 2 GYLDIGHET...3 2.1 Dispensasjon fra teknisk regelverk...3 2.2 Dispensasjon fra forskrifter...3 3 NORMGIVENDE

Detaljer

Elektro sammensveising av PE-rør og kuplinger. En kort og forenklet innføring i sveising av PE-rør og kuplinger.

Elektro sammensveising av PE-rør og kuplinger. En kort og forenklet innføring i sveising av PE-rør og kuplinger. 1. Elektro sammensveising av PE-rør og kuplinger. En kort og forenklet innføring i sveising av PE-rør og kuplinger. Forutsetningen for en optimal sammenføyning/sammensmelting av rør og kuplinger, er direkte

Detaljer

BETONGBOLTER HPM / PPM

BETONGBOLTER HPM / PPM BETONGBOLTER HPM / PPM INNHOLD 1 Boltenes funksjonsprinsipp...side 2 2 Konstruksjon HPM-bolter...side 2 PPM-bolter...side 3 3 Kapasiteter 3.1 Dimensjoneringsregler...side 4 3.2 Kapasiteter...side 4 4 Konstruksjonsanvisninger

Detaljer

B18 TRYKKOVERFØRING I FORBINDELSER

B18 TRYKKOVERFØRING I FORBINDELSER B18 TRYKKOVERFØRIG I FORBIDELSER 201 18.1 VALG AV MELLOMLEGG Bjelker : t = 6 10 mm (enkelt) Stål: t = 6 10 mm (enkelt) Plast: t = 4 mm (dobbelt) Brutto oppleggslengde (betongmål): av stål: l 150 mm Andre:

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. C. Elektrotekniske anlegg

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. C. Elektrotekniske anlegg Side: 1 / 8 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering C. Elektrotekniske anlegg 1. Kraftforsyning Side: 2 / 8 Innholdsfortegnelse C Generelle krav... 3 C.1 Kraftforsyning... 3 C.1.1 Funksjonelle og

Detaljer

no ips.no rgips.no.norgips.no w.norgips.no www.norgips.no

no ips.no rgips.no.norgips.no w.norgips.no www.norgips.no REHAB, 6 OG 13 MM PLATER mars 2001 REHAB & BUER Denne veiledningen er lastet ned og skrevet ut fra brosjyrearkivet på. Ved å benytte denne informasjonstjenesten er du alltid sikret å få det sist oppdaterte

Detaljer

Dusj beslag. Dette kapitelet inneholder ulike typer beslag til dusj løsninger. Hengsler 4 ulike design. Side 2-10. Aluminium hel hengsle Side 11

Dusj beslag. Dette kapitelet inneholder ulike typer beslag til dusj løsninger. Hengsler 4 ulike design. Side 2-10. Aluminium hel hengsle Side 11 Dusj beslag Dette kapitelet inneholder ulike typer beslag til dusj løsninger Hengsler 4 ulike design. Side 2-10 Aluminium hel hengsle Side 11 Knotter Side 12-13 Håndtak Side 13-14 Støtte stag Side 15-18

Detaljer

Bruksanvisning. Fysisk beskyttelse ved arbeid på og nær ved jernbanespor Demonterbare systemer ved sporarbeid

Bruksanvisning. Fysisk beskyttelse ved arbeid på og nær ved jernbanespor Demonterbare systemer ved sporarbeid Bruksanvisning Fysisk beskyttelse ved arbeid på og nær ved jernbanespor Demonterbare systemer ved sporarbeid A Målet for RSS Systemet Ved arbeid på dobbeltsporet strekning eller ved arbeid nær traffikert

Detaljer

Norm for Frimo H0e-moduler. 2009/1

Norm for Frimo H0e-moduler. 2009/1 Norm for Frimo H0e-moduler. 2009/1 Frimo-normen er en forenkling og presisering av Fremo-Norge sitt normforslag for H0m og H0e moduler. Det er tre vesentlige forskjeller fra Fremo-Norge sin norm. Først

Detaljer

MEMO 733. Søyler i front - Innfesting i stålsøyle i vegg Standard sveiser og armering

MEMO 733. Søyler i front - Innfesting i stålsøyle i vegg Standard sveiser og armering INNHOLD BWC 50-240 Side 1 av 9 FORUTSETNINGER... 2 GENERELT... 2 TILLATT BRUDDLAST PÅ KOMPLETT ENHET... 2 TILLATT BRUDDLAST PÅ YTTERØR BRUKT I KOMBINASJON MED TSS... 2 TILLATT BRUDDLAST VED BRUK AV INNERRØR

Detaljer

Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 14 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: 01.07.06

Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 14 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: 01.07.06 Plattformer og spor på stasjoner Side: 1 av 9 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 PLATTFORMER... 3 2.1 Plattformhøyder og avstand spormidt - plattformkant... 3 2.2 Plattformlengde... 5 2.3 Spor mot plattformer...

Detaljer

Helsveist spor Side: 1 av 12

Helsveist spor Side: 1 av 12 Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 6 Helsveist spor Side: 1 av 12 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 REGLER FOR SVEISEPRØVING...3 2.1 Generelt...3 2.2 Retest...3 2.3 Gyldighetstid...3 2.3.1 Forlengelse av sertifikat...4

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING MONTERINGSVEILEDNING. En guide for panel installasjon, inkludert kutting og bukking/knekk.

MONTERINGSVEILEDNING MONTERINGSVEILEDNING. En guide for panel installasjon, inkludert kutting og bukking/knekk. MONTERINGSVEILEDNING En guide for panel installasjon, inkludert kutting og bukking/knekking INTRODUKSJON Flere installasjonsmetoder kan benyttes. Aluminium har en termisk utvidelse og en må beregne at

Detaljer

OPPSPENNING AV LERRET. tekst og foto An Doan Nguyen. Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem.

OPPSPENNING AV LERRET. tekst og foto An Doan Nguyen. Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem. OPPSPENNING AV LERRET tekst og foto An Doan Nguyen Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem.no 1. Sørg for at utstyret er lett tilgjengelig. Oppspenningstang,

Detaljer

ALLTID PERFEKT BØYDE RØR

ALLTID PERFEKT BØYDE RØR ALLTID PEFEKT BØYDE Ø Praktisk, nøyaktig og laget etter mål Trenger du nøyaktig forhåndsbøyde rør i 2D eller 3D? Vi kan ordne det for deg. Bare oppgi ønskede størrelser og bøyeradier, så leverer vi en

Detaljer

Lettbane system fra 125 til 2000 kg

Lettbane system fra 125 til 2000 kg TraverskrAner Traverskraner 3 Lettbane system fra 125 til 2000 kg 103 97 1 EUROSYSTEM 2000 profiler er tilgjengelig i 3 størrelser, som velges i forhold til lastekapasitet og avstand mellom opphengspunkterne:

Detaljer

Leggeanvisning ØS Snøkabel Lett-30 30W/m 230V

Leggeanvisning ØS Snøkabel Lett-30 30W/m 230V Leggeanvisning ØS Snøkabel Lett-30 30W/m 230V ØS Snøkabel Lett-30 benyttes til utendørs is- og snøsmelting av oppkjørsler, gangveier, inngangspartier, parkeringsplasser, ramper, trapper etc. Varmekabelen

Detaljer

MEMO 703a. Søyler i front - Innfesting i plasstøpt dekke Standard armering

MEMO 703a. Søyler i front - Innfesting i plasstøpt dekke Standard armering INNHOLD BWC 55-740 Dato: 15.05.2012 Side 1 av 19 FORUTSETNINGER...2 GENERELT... 2 TILLATT BRUDDLAST PÅ KOMPLETT ENHET... 2 TILLATT BRUDDLAST PÅ YTTERRØR BRUKT I KOMBINASJON MED TSS... 2 TILLATT BRUDDLAST

Detaljer

Simotec. Produkt: Framo 80 13.0 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 13.10 13.11 13.12 13.13 13.14 13.15 13.16 13.17 13.18 13.

Simotec. Produkt: Framo 80 13.0 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 13.10 13.11 13.12 13.13 13.14 13.15 13.16 13.17 13.18 13. Produkt: Framo 80 Produkt: Framo 80 Produkt: Simotec System 100/120 Produkt: Glideklammer Framo 80: Bjelkeprofil og Skrue Framo 80: Konsoll og Endefeste STA Framo 80: Bjelkekonsoll og Endefeste WBD Framo

Detaljer

Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 14 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.06

Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 14 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.06 Plattformer og spor på stasjoner Side: 1 av 9 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 PLATTFORMER... 3 2.1 Plattformhøyder og avstand spormidt - plattformkant... 3 2.2 Plattformlengde... 5 2.3 Spor mot plattformer...

Detaljer

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 5 Banedivisjonen Regler for vedlikehold Utgitt:

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 5 Banedivisjonen Regler for vedlikehold Utgitt: Sporvekselvarme Side: 1 av 7 1 OMFANG... 2 2 GENERELT... 3 2.1 Kontroll etter sporarbeid... 3 2.2 Beskyttelse mot indirekte berøring av utsatte anleggsdeler... 3 2.3 Kabler... 3 3 GRUPPESKAP... 4 3.1 Dokumentasjon

Detaljer

Isomax. 2,5 mm 4 mm T20. 5 mm. Rev.nr: 140324 - NO. Kiler (boardremser)

Isomax. 2,5 mm 4 mm T20. 5 mm. Rev.nr: 140324 - NO. Kiler (boardremser) Isomax Rev.nr: 404 - NO Kiler (boardremser) 5 mm,5 mm 4 mm T0 Innholdsfortegnelse: OBS!!! Dørene må bæres stående. A: Sorter dørene per skyvemodul. Kontroller at størrelse og antall stemmer. Sjekk i tabellen

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Over- og underbygning 2. Underbygning 2. Tunneler

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Over- og underbygning 2. Underbygning 2. Tunneler Side: 1 / 7 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering B. Over- og underbygning 2. Underbygning 2. Tunneler Side: 2 / 7 Innholdsfortegnelse B Overbygning/Underbygning... 3 B.2 Underbygning... 3 B.2.2

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 10913 Hasvik kommune - Breivikbotn havn Side 72-1 72 KONSTRUKSJONER Stålarbeider Bestemmelsene i NS 3420, 3. utgave og NS 3472 gjelder som generelle krav for stålarbeidene. Generelle bestemmelser:

Detaljer

Jernbaneverket SIGNAL Kap.: 7.b Banedivisjonen Regler for prosjektering Utgitt: Likestrømsporfelt Rev.: 1 Togdeteksjon Side: 1 av 12

Jernbaneverket SIGNAL Kap.: 7.b Banedivisjonen Regler for prosjektering Utgitt: Likestrømsporfelt Rev.: 1 Togdeteksjon Side: 1 av 12 Togdeteksjon Side: 1 av 12 1 INNLEDNING...2 1.1 Hensikt og omfang...2 1.2 Systembeskrivelse...2 1.2.1 Tilførselskretsen...2 1.2.2 Returkretsen...2 1.2.3 Sporet...2 1.2.4 Sporfeltreleet...3 1.2.5 Funksjonskrav...3

Detaljer

ctc Excellent Vertikalt balansert røkrør i hvitlakkert utførelse

ctc Excellent Vertikalt balansert røkrør i hvitlakkert utførelse ctc Excellent Vertikalt balansert røkrør i hvitlakkert utførelse Standard utførelse: NRF 344705 Mars 03 Tilleggsutstyr: Takgjennomføringer for Flatt tak Skråtak Vertikalt balansert røkrør i hvitlakkert

Detaljer

Jernbaneverket BRUER Kap.: 10 Hovedkontoret Regler for prosjektering og bygging Utgitt:

Jernbaneverket BRUER Kap.: 10 Hovedkontoret Regler for prosjektering og bygging Utgitt: Overgangsbruer Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG...2 1.1 Fri høyde under konstruksjon...2 2 REKKVERK MED BESKYTTELSESSKJERM PÅ BRUER OVER ELEKTRIFISERT JERNBANE...3 2.1 Generelt...3 2.2 Kryssing av elektrifisert

Detaljer

Skyveportbeslag Produktkatalog

Skyveportbeslag Produktkatalog Skyveportbeslag Produktkatalog Internett: www.gronn-industri.no 1 Kundeservice: 31 29 21 00 www.gronn-industri.no BESKRIVELSE Grønn Industri har gjennom sin import opp arbeidet erfaring i fabrikasjon av

Detaljer

1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING

1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING 1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING Innhold 1. Forord... 3 2. Spiskammer... 3 2.1 Spesifikasjoner... 3 2.2 Integrert Spiskammer... 4 2.3 Monteringsanvisning... 5 3 Rengjøring... 7 4 Generell brukerinformasjon...

Detaljer