fra fisk~ridjr~ktør~n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "fra fisk~ridjr~ktør~n"

Transkript

1 Ukntlig mddlsr for norsk fiskrlbdrlft fra fiskridjrktørn Onsdag 2 desember 92 Nr. 5 nqrsk fiskril Bjugn i SørTrøndelag blev sat 3 Uken 7 desember. større notsiæng, hvorav opiat 700 maal, størrelse 67 streks, pris 6 td9rammtr. Storsildfisket. Opslag 5. 20/2: Storsildfisket. Sandnessjøens Forsøksforening telegraferer 9 Fiskerierne var i sidste uke om 2 kr. Av partiet blev solgt til trent helt hindret av uveir. Om fet sildolje 280 maal og hermetik 420 desember: Forsøksdriver»Falken«inat 7 kvartmil vest av Træna fyr, fangst 75 sildfisket foreligger ingen medde maal. alt i SørTrøndelag stykker storsild. lelse for sidste uke fra Finmark maal, hvorav saltet mot fylke. ifjor 800'43 maal og Fetsildfisket. Troms fylke faldt endel silde Vikna i Namdalen er sat etpar l Opslag 4.. Trondhjem 7/2: Bjugn fiske ogsaa i sidste uke, saaledes smaastæng. lensmandsdlstnkt: uken sat 3 store notstæng, opfisket 700 maal, hvorav anblev der i Malangen opfisket 2500 For hele landet er der til 7 de tages solgt sildojjefabrik 280 maal hermaal ped landnøter og 5000 maal sember anmeldt opfisket metikfabrik 420 maal, kvalitet 67, pris 6 2. alt opfisket inden fylket iaal' med snurpenøter. Der blev saltet maal, hvorav iset 6860 maal, solgt maal, heravantages iset 5960 maal kun 80, mens resten gik til sild lil sildoljefabrikker maal, solgt sildoljefabrik 8774 mual, hermetik fabrik 322 maal, saltet handelsvare oljefabrikkerne, pris handelsvare hermetik 766 maal og saltet til han tønder. Fylkesmanden. 5, fabrikvare 67 kr. maalet. Her delsvare mot ifjor hen Opslag 49. Tromsø 7/2: Balsfjord: er tilstede 40 snurpenotbruk Bland holdsvis 540' Denne uke optat i Malangen av landnotnotbruk og 2 kj øpefartøier. Skars og' i bruk 2500 maal og av posere 5000 maal. Herav anvendt saltet handelsvare 80, fjord i Tromsøysund er 300 maal resten anvendt til fabrikvare. hanopiat med landnøter og 000 maal delsvar'e 5.00, fabrikvare 67 kr. maalet. Tilstede 40 posenotbruk, 6 landnotbruk og StO' r s i l d fis k e t har hittil 2 kjøpefartøier. Tromsøysund: Skarsikke git noget resultat. De igang' fjord optat siden sidste indberetning 300 maal av landnøter og 000 maal av posere, av snurpenøter og med garn opfisket 50 maal. Herav saltet 50, resten til sildoljefabrikker. Tilstede 6 landnøter og 2 kjøpere. Alle snurpere avreist. alt i Troms fylke cpfisket 59350' maal, hvorav saltet mot ifjor maal og 8652 Fra Bodø meldes at der i foregaaende uke i Nordviken i Herøy blev sat 3 mindre stæng indeholdende 60 maal fabrikvare, desuten optat 40 maal garnsild. Tysfjord opfisket 3000 maal fabriksild, pris 8. Evenes blev sat 7 nye stæng i Bogen, ialt her opfisket 885 maal, hvorav saltet 22, pris handelsvare 225 kr. og fabrikvare 67 kr. maal. Eidsfjord i Hadsel hadde man med drivgarn fra 020 maal, opfisket 200' maal. RambergJørgenfjord Dragnes i Bø hadde man med drivgarn fra 025 maal, opfisket 400 maal. alt i Nordland fylke 5666 maal, hvorav saltet 3547 mot ifjor maal og 8652 satte fqrsøk har ogsaa været hindret pau garn er fisket 50 maal. Herav anvendt saltet handelsvare 50 maal. Resten meget av uveir og de faa forsøk som er ga at til sildoljefabrikker. Tilstede 6 blev gjort hadde kun negative resul landnotbruk, 2 kjøpere. Alle posere er avgaat. Optat inden fylket maal. tater. Herav er anvendt saltet handelsvare 4070 B ank fis k e t fra Aalesund var, sildoljefabrikker maal. Herhelt hindret av uveir. metikforbruk og agn som før. Fylkesmanden. Fefsildfisket. Politimesteren Namsos telegraferer 2 desember 92: Namsos sat 4 mindre stæng indtil 9 ds. optat ca. 20 maal, 56 streks og mindre solgt som agn og matsild, pris 24. Fylkesmanden Bodø telegraferer 3 desember 92: Fetsildfisket Herøy: 2 mindre stæng Nordviken 650 maal fabrikvare, 40 maal garnsild. Tysfjord: Opfisket 3000 maal fabriksild, 8 kr. maalet. Evenes: 7 nye stæng Bogen, ialt opfisket 885 maal, hvorav saltet handelsvare 22 tønder, eksportert 75 maal, solgt fabrik 8500 maal, pris handelsvare 225, fabrikvare 67 maa. Hadsel: Drivgarnsfiske ytre Eidsfjord fra 020 maa, opfisket ca. 200 maa. Bø: Drivgarnsfiske RambergJørgenfjord Dragnes fra 025 maal, opfisket 400 maa. alt opfisket inden fylket 5666 maal, hvorav saltet handelsvare 3547 tøn,ler, solgt sildoljefabrik 5 03, eksportert 900 maal, resten hjemmeforbruk og agn. Opslag 9. 9/2: Fetsildfisket. Til 7 desember anmeldt opfisket maal, hvorav iset 6860 maal, solgt sildoljefabrikker maal, hermetik 766 maal og saltet til handelsvare 89' 749 mot ifjor henholdsvis Utnlandsl( Ctltgrammtr. Sildefisket BohusHin. fis,rir Opslag 4. 9/2: Sildefisket BohusUin ubetydelig for storm, priser 3220 kr. hl. efter kvaliteten. Uke fangst 275 hl. notsild. Totalfangst hl. notsild. Kli pfiskmarl<edet. Opslag 5. 20/2: Generalkonsulatet Bilbao telegraferer 9 desember: Uketilførsel kvintaler islandsk. Klipfiskbeholdning Bilbao: 900 norsk, 30 islandsk. er : norsk 8005 pesetas, islandsk Kurser: pund 28.46, francs

2 400 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NOl<SK FSKERBEDRfT FRA FSKERDREKTØREN 2 desember 92 Distrikt Fetsildfisket til 7 dese mber 92.,,.. Derav alt optat Solgt Solgt maal set sildolje hermetikmaal fabrik fabrik maal maal \ Finmark fylke Troms fylke Nordland fylke Namdalen o S. Trøndelag fylke Møre 'ylke Sogn og Fj. 'fylke... '_''_ der har betinget samme pris som Mot i 920 Saltet Tilsammen middel størrelse. _. Cl i i i ' i Forskjellige utenlandske meddelelser. Bilbao 7/2 92: Sardinfisket Vigo forrige uke 6903 kurver. J,onsU:lalbtrtningu.. 'Fra egationen i Havalia dat. 24 november 92: Angaaendeklipfiskmarkedet i Havana i tidsrummet 7 november7 november meddeles' følgende: ndførselen androg til 5925' kasser og 50 tabaler. Beholdningen 8 november var anslaat til: 7700 kasser fisk ialt, hvorav 5000 kasser norsk fisk og 2700 kanadisk. erne var ifølge ::i>revista Oficial«for kanadisk og Alaska $ 9.50 $0.00. 'Norsk fisk noteres med $ Kurser for kubansk mynt eller U.S. Cy: London 60 div. $ 3.44 ;to Paris 3 div. $0$72 5 fr. U. S. A. 3 div. 5/8 P. Fra konsulatet i Bordeaux til Uhnriksdepartementet, dat. 25 november 92: Paaberaabende mig av dette konsulat i tidligere aar til det kongelige Utenriksdepartement indsendte beretllinger angaaende det herværende klipfiskmarked, har jeg den ære at oplyse følgende: stig; der utveiedes i Bordeaux iaar følgende kvanta: oob LD 28 :.::: ' 00 ctoe.o g f2 95 i;i;gr5 C<::;:: Ol et) LDet)LD :o.< r< t 0 C..,2 l< Z' 00 r< et)tgs l. Utførselen av klipfisk herfra ad sjøveien var ifølge toldkammerets opgave i aarets første 9 maaneder Konsulatet har ikke kunnet faa nærmere detaljer, hvilke først foreligger næste aar, men kan det være av interesse at vite at av det i 920 herfra utførte kvantum klipfisk, stor , var for Spanien talien Algier Martinique og Guadloupe Tunis Reunion. Fisket ved Nyfundlandsbankerne en paa raafisk var paa grund opgives iaar at ha været meget gun av den vedholdende varme nede i francs levering fra skibet, men da efterspørselen senere har været livlig, er prisen gaat op, og opgives samme at være ca. fres. 8 /85 55 en for den tørrede vare til en groshandelen kan samtidig opgives med henholdsvis: for store fisk ca. 65 fres. levert fra lager, lor middel størrelse 50 fres., senere for stor vare frcs. 200/20 og middel fisk 90/95. Der har været mangel paa smaa fisk, Der skal være yderligere ganske betydelige ankomster av klipfisk i vente hertil fra bankerne, og ihvorvel en momentan tendens til falden av priserne kan indtræde, saa forlyder det dog, at markedet her vil holde sig stramt og at sluttelig en videre stigning ikke er utelukket. Fra konsulatet i Montreal til Uten, riks departementet, datert 25 novbro 92: Jeg tillater mig at hitsæue følgende opgave over mængde og værdi av Kanadas saltvandsfiskerier for maanederne januarseptember 92, sammenlignet med samme tidsrum 920: o ::a æ C\ > CJ) u3 U toldol0ocooololdo.< t. et) LD t LD Ol... t o 0 o Ol e.o t...< t 0 o r< 00 LJ o LD e.o et) 00 t Ol e.o 0 t,.<,.< LD et) 00 Ol o... LD0tCO,.<LD...<t...<,.< t et) e.o LD 0 LD LD 0 00 o.,...,,.<t ;:::6:+;:O;:O LD,.<tLDOlet)r<OlOOlOOlt SR5gsb;?;d;Oli;iLDZ6 i;3 ;et)..< M_et) et) co Ol Ol 0 00 et) et) 0 et) e.o e.o e.o et) t et:),.< t 0 00 t LD t e.o et) t. e.o o LD o e.o LD t. Ul 00 et) et)ldr<et)olldoo0 t 00,.<0'l'OLD00l.LD\...< o et) e.o 00 e.o e.o r< t LD et) et) 0 0,.<...< LD 00 0 et) e.o LD 000 (DO(' et)000000et)0l00_0lt...< co LD Ol LD e.o t et) 0 LD t...< r< LD o Ol...< Ol 0 t e.o et) et) t e.o t 0t0_t NOOlri0 0 Ol e.o...< t e.o 0...<,.< 0 Ct) 0 : : u : : c:> Fra konsulatet i Venedig til Utenriksdepartementet, dat. 8 desember 92: løpet av november maaned ankom hertil tørfisk. maanedens begyndelse holt priserne sig ganske bra og likeledes

3 2 desember 92 UKENTLGE MEDDELELSER for NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 40 ; efterspørgselen, men senere gjorde en flauere stemning sig gjældende og priserne for her lagrende prompt vare faldt under kostpriserne i Norge. Dette skyldes de betydelige partier der i den sidste tid er kommet til talien, især til Genua og der nu virker trykkende pua markedet Man tør forutse at efteratter vil tilta naar en del Hvorfra O;;FjOrdane fylke Brisling etc. tilført Bergen i tiden 26/3/2 92. ir. Brisling smaasildl Blanding Pk r : l s J ' r HO'rdaland fylke...! 6.00!_ _ Tils! ,... av den lagrende vare vil være for, Værdi brisling... kr brukt. Til den nuværende situation smaasild..., l bidrager ogsaa den almindelige ro blanding llgere stemning i forretningslivet kr (daarlige kursforhold, frygt for prisder allerede gjør sig merkbar l andre varer f, eks. olje, engelsk Brisling etc. tilført Stavanger sild) holder folk fra indkjøp. Fra Norges fiskeriagent i Tysk Rogaland fylke SO'n O'g FjO'rdane fylke... ' Johan Reusch dat. Hamburg SølTrøndelag. do'. _. _ desember 92: Tils. uken fra 3 til 9 ds. ankom til!_ ' 0uxhaven fiskemarked 9 Nordsjø Røkt _.._ og 2 slandstrawlere, 5 seilfartøier V ærdi brisling... kr og 2 fragtdampskibe med fersk, engelsk sild. auktionen blev der smaasild.....,...'. _ l mossa omsat pund til en værdi av kr Jlt Den engelske sild blev solgt underhaanden. Nordsjøtrawlerne hadde en gjenemsnitsfangst av 2kihe og loggere med tilsammen S a l t s i l d D ar ke det pund, derav 5 slandsl,rawlere med pund, gjen pund og de to lslandstrawlere pund. sild og der var ingen tilførsler fra Fra Norge ankom kun 600 nemsnitlig pund og 40 Nordsjøtrawlere med pund, Efterspørgselen fra indlandet var England ogskotland. t lau og priserne var i auktionen Markedet er uforandret rolig og gjennemsnitlig pund. Fra derfor lavere. paa grund av den flaue efterspørsel Holland ankom pund fersk der i over 8 dager ikke har Cl' noteringerne tildels litt lavere. Hd, været tilførsler av kul er kul manmeget følbar og 33 trawlere vente før ind i det nye aar. som opnaadde J/l 4.0'4.56 N agen bedring kan man neppe ligger stine i havnen. For tiden er De sidste noteringer er: der kun 0 trawlere, som driver td. fiske, og skulde ikke kultilførslerne 92 slo' 4/ J6 700 bedre sig, vil ogsaa disse maaue vaarsild, 4/500 og blir der ingen tilførsler av trawlfisk. erne var: Til HamburgAltona ankom i ukens løp 0 baater med fersk sild, tilsammen ca. 2 million pund. Pri serne var fra Jl 4.40 til 5.40 pund. Hyse...,6 3,4 7,83pund l... 3,00 5,2 TO'rsk... 2,59 3;4 l ,06 Sei... 2,28 2,77 Rødspætter.. 3,80 5,45 Pigvar... 0,00' 4,40 Kveite... 8,0 8,90 r samme uke ankom til Geestemunde fiskemarked 45 fiskedamp Hvorfra _'=C=C '_ :.. :.... li i Brisling pund Ogsaa i Geestem.iinde er kultili'ørslerne utilstrækkelige og kun 22 fartøier kunde forsynes med kul, mens 63 trawlere ligger stille. erne var: Hyse.... Jf6 3,06 8,05 pund l... 3,0 6,30 Torsk L... 2,70: 3,5 l ,2 3,49 Sei... 2,30 3,53 Rødspætter 3,55 6,55 Pigvar... 8,905,.50 Kveite... 5,55 8,30. Smaasild Mossa. skf. skj ,3.0 Q. <>, 5/ /700 skjæresild, efter 650 størrelser slo', 4/ vaarsild, 4/500 & 5/ vaarsild, 6/ Shetland crownfulls Shetland cro'wnlargspents 500. yarmouth matfulls yarmo'uth matties

4 402 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 2 desember 92 Hvorfra Opgave brisling etc. tilført Bergen tiden 8/ Brisling Smaasild Blanding Skj. Mossa Sogn og Fjordane fylke ] Hordaland do skj' Tils V ærdi brisling kr. smaasild... blanding... mossa... Det tyske sildefiske hadde i uken fra 2 til 8 ds. et utbytte av 640 kantjes med 4 loggere mot 760 kantjes med 5 loggere i 920. Totalfangsten til 8 ds. androg til kantjes med 635 loggere mot kantjes med 520 loggere i 920. Det tyske sildefiske kan nu ansees soom avsluttet og er beholdningen ikke stor. erne er uforandret og er de: Superior, Sortierte og Prima.;t 400, Kleine.;U og hlen./u 200 td. fob. fiskerihavn. Tils. kr mark, og i aaret 90 omsattes pund fisk til en værdi av mark. For den økede drift er fiskerihavnen blit for liten, hvorfor regjeringen i den senere tid har bevilget 90 millioner mark til dens utvi delse. Geestemlindes kommune har i den senere tid oprettet»institut for sjøfiskeri «, som den 24 november f. md. blev officielt aapnet. nstitutet skal hovedsagelig drives videnskabelig og dermed være til nytte for den praktiske drift. nstitutet har allerede gjort forsøk med, hvordan de forskjellige sorter salt er egnet for fiskeindustrien. Til invar frugtbringende for fiskeriet. stitutet hører et kemisk laboratori Den største omsætningshandel til um og arbeider det ikke alene bioloindlandet opnaadde snart den ved gisk, men ogsaa kemisk og bakte rio V.l esermundingen liggende preus logisk. siske havneby, Geestemlinde, mens' fiskehandelen samtidig utviklet sig for Altona og Hamburgs vedkommende. Geestemiinde var Geeste, en biflod til Weser, skuepladsen for fiskeomsætningen, og ved kysten blev pakkerum og kontorer anlagt og ogsaa nogen røkerier. Kanadas fiskerier 92. følge den sidst mottagne kvartals oversigt over Kanadas fiskerier er værdiutbyttet for de 3 første kvartaler av indeværende aar (januar septbr.) naadd op til 4.5 mill $. Et stort opsving opnaadde fiskeribedriften ved indførselen av fiskedampskibe. aaret 886 gik fra Gee fiskepladsene betalte priser, er be V ærdien, som refererer til de paa stemilnde det første fiskedampskib tydelig mindre end den for samme ttgrammr. tilsjøs, og uagtet utbyttet i begyndeltidsrum ifjor (22.2 mill. kr.). VærdiutbyUet for hele 920 var opgjort Saltsildmarkedet. sen var daarlig, blev dog foretagen Opslag. 7/2: Fiskeriagent Reusch, det hurtig efterlignet, saa fiskedam med 28.8 mill. $. Hamburg, telegraferer :.6 ds.: Uketilfør Følgende værdiutbyue falder paa sel 600 tønder norsk saltsild. Markedet pernes antal efter nogen aars foruj'nrandret rolig. løp var vokset til 30. Ved denne. økede fisketilførsel var Geestekysten ikke mer tilfredsstillende, de for de kanadiske fiskerier vigtigste fiskearter i ovennævnte tidsrum i 92 og 920. Geestemiindes fiskerihavn 25 aars hvorfor den preussiske regjering jubilæum. fattet den plan,. at skaffe fiskeriet Laks. o 3.9 mill. $ 7.2 mill $ ndberetning fra vicekonsulatet i Altona, og fiskehandelen en ny plads. Gee Torsk datert 6 desember 92. stemlindes fiskehavn blev bygget, Kveite hvortil medgik flere aar. Den har Hummer en længde av 200 meter, skildt fra Sild den aapne Weser ved en kunstig Makrel fremstillet landtunge, hvorpaa den Hyse disse dager eirer Geestemilndes fiskerihavn sit 25aars jubilæurn. ndtil 50 og 60aarene i det forrige aarhundrede spilte fiskeriet ingen rolle for den tyske folkeernæring, idet omsætningen indskrænkede sig til kystegnene. En undtagelse var salt sild og delvis røkesild. Først da jernbanenettet blev tætlere, og kyststrækningerne derved kom nærmere i forbindelse med indiandet, tok kystbyernes engros fiskehandel opsving og den ferske fisk sendtes i iset stand til indlandet. Den paal denne maate utvidede omsætning første auktions og pakkehal, et sjø Av l aks er opfisket 3.5 mill. kg, mandshjem., jernbanestation og for 9.6 mill. er anvendt fersk. Der skjellige andre bygninger fik plads. er tilvirket 49877»cases«herme Nu i fiskerihavnens 25de aar, er 05 tik. en gros fiskeforretninger, 8 fiske Av tor s k er opfisket 80.9 mill. dam:pskibsrederier med 5 fiske Av denne mængde er 4.5 mill. dampskibe og 30 røkerier og kon anvendt fersk. Der er tilvirket servefabrikker i drift. det første 8. mill. saltfisk og 9.7 mill. driftsaar blev pund fisk klipfisk. omsat til en værdi av Av kve i t e er opfisket 3.9 mill. mark, derimot omsattes i aaret 93 Saa godt som alt er anvendt pund til en værdl av fersk.

5 ; desember 92 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT fra FSKERDREKTØREN 403 H li ill mer fis k et har git 6.6 mill.? hvorav der er hermetisk tilvirket 23 55»cases«. 4. mill. er utskibet i hel tilstand. ' Den opfiskede s i de rn æ T g d e utgjør 36.7 mill., hvorav 3.4 mill. er anvendt fersk. Der er tilvirket L 7 mill røkesild og 3.4 mill. saltet sild. Av ill a kre l er opfisket 6.4 mill., hvorav den overveiende del er anvendt fersk (4.0 mill. ). Av hy seer opfisket 9. mill. LtO mill. er anvendt fersk. Videre er der av raastoffet tilvirket.2 min. røket fisk, 0.5 mill. saltfisk og 0.5 mill. klipfisk. fiflnjø!t..ti',is Uruguays import av,)dipfisk og tørfisk. sin aarsberetning for 920 skriver generalkonsulatet i.montevideo bl a.: Det bør bemerkes at klipfiskimporten som i 99 bare var ca. 240 tdn, er steget til 409 ton i 920, hvilket kvantum imidlertid endnu er ca. 00 ton lavere end indførselen før krigen. statistikken er i det kvantum som er opført for klipfisk samtidig inkludert den tørfisk som indførtes hedil, hvilket dog neppe overstiger 20 ton aar. særdeleshet i løpet av krigen og i 99/20 har indførselen av tørfisk været meget liten paa grund av de uforholdsmæssig høie priser; men det er ikke umulig at salget av denne vare, som for en væsentlig del konsumeres av den italienske del av befolkningen vil kunne oparbeides adskillig i Uruguay efterat prisene nu er gaat meget sterkt ned. Den klipfisk og tørfisk som indførtes i 920, kom ifølge statistikken fra følgende land: England og Skotland Norge... Argentina Schweiz Sverige.. Spanien.. Brasilien.. De Forenede Stater » 76454» 530» 7835 >'> 7 705» 6 490» 66400» Tilsammen Av de 409 ton klipfisk og tørfisk som indførtes i 920, er saaledes De irske fiskerier. (Ved Norges fiskeriagent i Storbritannien og rland,) Oktober 92 Oktober 920 Cwts, Cwts, Æ! For alle sorter tils Specifisert for følgende sorter: Sild ! Makrei..., Torsk ! Lange..., Hyse : Hvitting...,..., ! Flyndre.., ',,.,...,,',., Skate & rokke... 4& bare 76 ton opført som importert fra Norge, mens vistnok en stor del av den fisk statistikken angirsomindført fra Argentina, skriver sig fra Norge, idet fisken i mangel av direkte leilighet er sendt over Buenos Aires. Statens garanti for dipfisk av 922 aars fangst. Meddelelse fra Handelsdepartementet. Under forutsætning av at traktatforholdene med Spanien og Portugal ikke ordnes, vil regjeringen foreslaa for Stortinget at Staten ogsaa for 922 aars fangst overtar en garanti av: a. ndtil kr vegt il 20 for vare av god samfængt kvalitet fri for tredjesorter smaa og vrak b. ndtil kr vegt il 20 for tredjesorter og smaafisk fri for vrak og surfisk, mot tap ved endelig salg paa betingelser ialt væsentlig overensstemmende med de for Statens garanti for klipfisk av 92 aufs fangst gjældende, dog med følgende forandringer:. At varen ved indkjøp fra førstehaandstilvirker skal være betalt 4. med mindst: a. For første sort vare: Torsk kr. 6.00, lange kr. 5.00, brosme kr..00. b. For anden sort vare: Torsk kr. 0.00, lange kr. 9.00, Brosme kr. 7.00, alt ve gt a 20 kg.. 2. Tap, som skyldes høiere indkjøpspriser end efternævnte, vil ikke bli dækket av Staten: a. For vare av første sort: Torsk kr. 8.00, lange kr. 7.00', brosme kr b. For vare av anden sort: Torsk kr. 6.50, lange kr. 5.50, brosme kr c. For smaafisk: Torsk kr. 5.00, lange kr. 4.00, brosme kr d. For tredjesorter fri for surfisk og vrak: Torsk kr..50, lange kr. 0.50, brosme kr. ROO. Eks.: Er ste sort torsk indkjøpt efter kr vegt opgjøres Statens garantiansvar efter foran nævnte toppris kr vegt. 3. Foruten slutsedier med førstehaands. sælger vil der ogsaa bli krævet indsendt attest fra vedkommende offentlige vraker for hvert enkelt parti overensstemmende med den nye vrakerlov. lov. Foruten de omkostninger m. v. som kan tillates medregnet i tapsopgjøret med Staten i henhold til de gjældende betingelser for Statens garanti for klipfisk av 92 aars fangst, vil der ogsaa bli tillatt medregnet en godtgjørelse av 40 øre endelig utgaat ve gt fl 20 til administrationsutgifter Torsk kr. 4.50, lange kr. 3.50, brosme kr. 9.50'. c. For smaaf'isk: T'orsk kr. 3.00, lange kr. ill. v. Derimot vil der ikke bli 2.00, brosme kr d. For vare av tredje sort fri for tillatt medregnet provision til eksportør. surfisk og vrak: Kristiania den 0 desember 92.

6 420 li 0,! Kg. Kg., UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERiDREKTØREN 2 desember 92 Opgave over avsendt fersk fisk, laks og sild fra Trondhjems ilgodsavdeling. 92 Fis k Laks Srd Uken Svenske st.!oanske st.norske st. Norske st. Svenske st. (;;,... : Tyske st.; Tyske st. Norske st. over lover l' over : c:... Chr.berg Rom Chr.berg Sjø, ' Sto;licn Chr.berg Kornsjø [iq g: Storlien Kg. Kg.,, Kg. li 2\l/7+)s il 650 ' il s/ tl : 2/ S _8/ S ! 920 9/ '7 l! 5 _25/ s l 2500! 26/ s _/ / g_8/g 'J/g. 5/ / g _22/ g 9850\ ' 23/g_28/ li 770. Kg Kg. Kg. Kg.!!Kg.:! j! , 60 ; ' G! 760 '60.0, , = 420 c over ' over! Chr.berg Kornsjø li. i Kg.! : 8 200, : 7700! Q UOi , ! , 6260 : ii Forsøksfiske efter storsild. De irske fiskerier. (Ved Norges fiskeriagent i Storbritannien og rland.) _._ Forsøksdampskib );Greip telegraferer 6 desember: Nat til 6 ds. drivfelt 20 kvartmil NNV av Halten, stormdrift 2 kvartmil sorte garn idag frisk sydost; snetykke. Forsøksdampskib»Balder«telegraferer 7 desember: Forsøksfiske natten til 6 ds. 5 kvartmil i Nlj2 V av Halten ingen sild, men endel sei mellem 50 it 80 favner, sterk sydvestliggende strøm. Forsøksdampskib»safold telegraferer 7 desember: ndkom igaar nats forsøksdrift feltet N til V av Halten 20 minutter, sorte garn. Seien merket sig fra 40 favner og nedover, veiret idag høi sjø fra vest, barometret 75. Opsynsbetjent Brun telegraferer 7 desember fra Kristiansund: Storm og uveir har hele uken hindret ethvert fiskeforsøk, her ligger kun nogle faa fremmede fiskefartøier. Opsynsbetjent Hals telegraferer 6 desember: Storsilddri vere Namdalskysten uten synderlig fangst.. Opsynsbetjenten i Stoksund tele graferer 7 desember: Forsøksdampskibe gik ut torsdag, November 92 N ovem ber 920 ' Cwts. æ Cwts. t For alle sorter_til_s,_ i 3_2_4_6_2 2_5_8_8_3_, 2_8_9_5_7? 9 sp;r.f.fl.g.st., 6 09 l Brisling Makre Torsk.,.., Lange...,.., Hyse Hvitting... ' 822 Flyndre..., 883 Skate & rokke., De engelske fiskerier (Ved Norges fiskeriagent i Storbritannien og rland.) For alle sorter tils. November , JanuarNovembel' Specifisert for følgende sortpr: Sild..., : Brisling Makrei Torsk o o. Cl i Lange...,..., Sei...,..., Hyse.., Hvitting..., Flyndre.,... ',...,..., Kveite. '.',,.,..., Skate og rokke antagelig indkommet Halten for uveir. Drivere begyndt at ankom tilsvarende tidsrum 920: l 87654, , , me nordfra. F orsø k s d river» F al k en lnat. 7 k varfm 'l ves t av T rrena f yr, f angs t Sandnessjøens Forsøksfiskefor 75 stk. storsild, ening telegraferer 9 desember: Cwts. l Cwts _4 3 l

7 og skaaret Storsild sild nl'gs,utørst) a fi$k'roduktl' frii l jatauaf tu ($embr 92 og uken som ndt BO asmbr alt Sæltran Kristiania Kristiansand.. Egersund... 3 Stavanger Kopervik..... Haugesund Bergen florø... Aalesund Molde... Kristiansund. frondhjem Bodø Svolvær... Narvik.... Tromsø Hammerfest Vardø Vadsø Bottlenosetran idr i\ndn, === _ 23 E.!E l uker. ' 79 / 89' Nordsja d!{r fl k Klipfisk, Brisling, s n s lp s, islandsk Roti Rundfisk sild sild norsk elc. skjær tran tran rund tadisk. l <g Sildetran Sild, fe,'sk ks Sild, rekt ' ! 3 O Makrei, saltet Sei Hyse, Anden Rogn D.m. R.m. Blank Brun Haablank Brun kjærr. tde : tdr o i i i : l ] l i i , i 0i Makre. fersk laks, fersk l levende aal Anden fersk fisk Hummer stk Fisk, saltet fartei ' ' lo Fisk, saltet i Sildemel =_ 'Q U l' tl : Fiskeguano l 6: poo Sælsklnd Hermetik 249, l i _ : 700/ l'0 o. () (fj () S o e.o t0... >' c t (3 l:' l:' l:' l:' l:' t t:tj t en m 'l O!:d Z O!:O en 'lj en l:' $ t:tl Cl )::::l ' 'lj en l:' )::::l 8 Ei3 t' Si z O c.n H V V ToJdsteder :ristiania... :ristiansand.. gersund... tavanger... :opervik... laugesund... ergen... 0rø... alesund... lode... ristiansun d.. rundhjem... odø... volvær.... _ arvik.... romsø... ammerfest.. ardø... adsø... ndre... Vaarsild ' Fetsild uken Toldsteder Hærdet hvalolje idr. Hvaltran

8 Lange 406 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRfT FRA FSKERDREKTØREN 2 desember 92 slandsk fiskeristatistik. Nedenfor hitsættes i utdrag en del S i de fis k e r i e r ne viser i Av den officielle islandske fiskeri tal,som angaar avkastningen av de 98 og de nærmest foregaaende aar islandske fiskerier. følgende resultater: siatistik er man kommet i besid Tor s k e fis k er i e r n e. Føl hl. dese av aargangen 9:8, som skal gende tabel refererer til torske » være den sidst utgivne. Aargang'en fisket og fisket efter anden torske » gir en sta.tistis oersigt over de :8 artet fisk og viser bevægelsen i » landske fiskerer l 98,sammenhg mængdeavkashingen gjennem et » net med d.e nærmest loregaaende længere tidsrum: Fangstmængden fordeler sig paa aar. følgende maate: Aar gj.snit li : : Torsk ::;: Hyse Kveite.!te' alt Fisket med Fisket med Fisket dækkete baater fra land 000 stk. fartøier === === hl. hl. hl ! Tgg 2 :; ' i i ' : Følgende mængdeutbyue falder paa de forskjellige fiskearter i 98. Her er foruten torskeartet fisk ogsaa med tat flyndrearter m. v.: Torsk.... Smaatorsk.. Hyse.. Sei..,... Lange.... Brosme.... Kveite.... Flyndre Steinbit... Skate.. Andre.. alt V ærdiuthyttet, som for 98 utgjør kr fordeler sig paa de samme fiskearter som følger: Torsk... Smaatorsk.. Hyse Sei... Lange.. Brosme.. Kveite.. Flyndre.... Steinbit.... Skate., 38 Andre kr Med hensyn til sildefiskeriernes værdiutbytte saa har man kun opgave over værdien av de dækkede fartøiers fangstmængde, som i 98 utgjorde hl., altsaa den alt overveiende del av den samlede fangstmængde. V ærdien er i 98 ansat til kr og den fordeler sig paa saltet sild med... o kr fersk sild med )'> For en aarrække stiller silde liskeriernes utbytte (de dækkede fadøiers avkastning) sig som følger: L eve rut b ytt e t var i hl Herav var 5088 hl. haa 6 03 kjærringlever, hl. torskelever og 539 hl. anden lever For en aarrække stiller leverav \ kastningen sig saaledes: Haakjærring Anden lever, lever hvorav væsent alt lig torsk elever hl. hl. hl. gj.snit Leverens værdi utgjorde i 98 Haakjærring Anden kr Kr falder lever lever alt 000 kr. 000 kr. 000 kr. paa haakjærringlever, resten kr paa anden lever, hvorav den alt overveiende del er torske lever Til sammenligning med de nær mest foregaaende aar hitsæues føl gende tal: Ved efkrtrvk av disse meddelelsc.r maj..,fiskets Ganga :ugivcs som kiljc. 000 kl' L a k s o g ø r r e t fis le e t har git følgende avkastning gjennem et længere tidsrum: Antal Antal laks. ørret. gj,snit det samme tidsrum har s æ fan g ste n git følgende resultater: Antal fuld Antal voksen sæl. unge sæl gj.snit ' AlS.hhn Gricss Boktrykker! og N. Nilssen 8: S0!.