nr 04/ NO årgang 108 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 04/ NO årgang 108 ISSN"

Transkript

1 nr 04/ NO årgang 108 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /18 Innholdsfortegnelse: Etterlysning... 3 Registrerte varemerker... 4 Internasjonale varemerkeregistreringer Avgjørelser fra Klagenemnda Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver Merker som ikke er fornyet Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Merkeordningen beskyttede betegnelser Rettelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 etterlysning /18 Etterlysning På bakgrunn av begjæring om slettelse etter varemerkeloven 43 fra DC Comics, Burbank, USA, ved fullmektig Bryn Aarflot AS, Oslo, bes innehaver av registrering nr , ordmerket DC. COLLECTION, om å melde seg til Patentstyret innen tre måneder. 3

4 registrerte varemerker nr 04/18 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ALDI GmbH & Co. KG, Burgstr. 37, DE MÜLHEIM AN DER RUHR, Tyskland Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse av bedrifter; administrasjon av bedrifter; kontortjenester; detaljhandel, herunder via internett, i forbindelse med matvarer, midler for klesvask, rengjøringspreparater, rengjøringsartikler, desinfeksjonsmidler, kosmetikkartikler og kroppspleiepreparater, sanitetsartikler, ikkereseptbelagte medisiner, kosttilskudd; detaljhandel, herunder via internett, i forbindelse med fyrverkeri, elektriske apparater og tilbehør, elektroniske apparater og tilbehør derfor, datamaskiner og tilbehør til datamaskiner, CD-er, datahardware og -software, belysningsartikler; detaljhandel, herunder via internett, i forbindelse med verktøy, hageredskaper og -utstyr og tilbehør derfor, sykler og tilbehør derfor, aksessorier og tilbehør til biler, klokker, ur og smykker, skrivesaker og kontorrekvisita, bøker og annet trykt materiell, møbler og annen innredning, hagemøbler, husholdnings- og kjøkkenutstyr og tilbehør derfor, husholdningsartikler, sengeutstyr inkludert puter, sengetøy, husholdningstekstiler; detaljhandel, herunder via internett, i forbindelse med klær, hodeplagg, sko, sportsutstyr og -apparater, leketøy, fritidsartikler, matvarer og næringsmidler til dyr, planter, tobakksvarer; detaljhandel, herunder via internett, i forbindelse med reiser, trykking, printing og fotografisk og kinematografisk fremkalling, blomsterlevering, og telefon- og internettilbud; administrasjon og ledelse av supermarkeder, dagligvarebutikker, detaljutsalg og lavprisbutikker for matvarer, midler for klesvask, rengjøringspreparater, rengjøringsartikler, desinfeksjonsmidler, kosmetikkartikler og kroppspleiepreparater, sanitetsartikler, ikkereseptbelagte medisiner, kosttilskudd; administrasjon og ledelse av supermarkeder, dagligvarebutikker, detaljutsalg og lavprisbutikker i forbindelse med fyrverkeri, elektriske apparater og tilbehør, elektroniske apparater og tilbehør derfor, datamaskiner og tilbehør til datamaskiner, CD-er, datahardware og -software, belysningsartikler; administrasjon og ledelse av supermarkeder, dagligvarebutikker, detaljutsalg og lavprisbutikker for verktøy, hageredskaper og -utstyr og tilbehør derfor, sykler og tilbehør derfor, aksessorier og tilbehør til biler, klokker, ur og smykker, skrivesaker og kontorrekvisita, bøker og annet trykt materiell, møbler og annen innredning, hagemøbler, husholdnings- og kjøkkenutstyr og tilbehør derfor, husholdningsartikler, sengeutstyr inkludert puter, sengetøy, husholdningstekstiler; administrasjon og ledelse av supermarkeder, dagligvarebutikker, detaljutsalg og lavprisbutikker for klær, hodeplagg, sko, sportsutstyr og -apparater, leketøy, fritidsartikler, matvarer og næringsmidler til dyr, planter, tobakksvarer; tilveiebringe informasjon på internett, nemlig informasjon om forbruksvarer, forbrukerprodukter, forbrukerrådgivningsinformasjon og kundeserviceinformasjon; arrangering av kontrakter for kjøp og salg av varer samt tilveiebringelse og anskaffelse av tjenester, for andre, herunder på internett (inkludert i klasse 35); drift av supermarkeder, dagligvarebutikker, detaljutsalg og lavprisbutikker; anskaffelse og/eller formidling av mobiltelefonikontrakter for andre; organisatorisk planlegging og tilsyn med utviklingen av forretninger og foretak; personellrekruttering; konsultasjoner om forretnings- og bedriftsorganisasjon; engroshandel i forbindelse med matvarer, midler for klesvask, rengjøringspreparater, rengjøringsartikler, desinfeksjonsmidler, kosmetikkartikler og kroppspleiepreparater, sanitetsartikler, ikkereseptbelagte medisiner, kosttilskudd; engroshandel i forbindelse med fyrverkeri, elektriske apparater og tilbehør, elektroniske apparater og tilbehør derfor, datamaskiner og tilbehør til datamaskiner, CD-er, datahardware og -software, belysningsartikler; engroshandel i forbindelse med verktøy, hageredskaper og -utstyr og tilbehør derfor, sykler og tilbehør derfor, aksessorier og tilbehør til biler, klokker, ur og smykker, skrivesaker og kontorrekvisita, bøker og annet trykt materiell, møbler og annen innredning, hagemøbler, husholdnings- og kjøkkenutstyr og tilbehør derfor, husholdningsartikler, nemlig husholdningsprodukter laget av papir, cellulose og/eller plast, spesielt poser, beholdere, servietter, toalettpapir, innpakningspapir, plastfilm for innpakning og emballasje, tape, samt husholdningsartikler innen søm og strikk, spesielt garn og tråd, og husholdningstermometre, sengeutstyr inkludert puter, sengetøy, husholdningstekstiler; engroshandel i forbindelse med klær, hodeplagg, sko, sportsutstyr og - apparater, leketøy, fritidsartikler, matvarer og næringsmidler til dyr, planter, tobakksvarer; kommersiell eller industriell ledelsesbistand; formidlings- og/eller anskaffelsestjenester for andre (kjøp av varer og tjenester for andre forretninger og foretak). 4

5 registrerte varemerker nr 04/18 (450) Kunngjøringsdato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Well ID AS, Vassbotnen 15A, 4313 SANDNES, Klasse 7 Anleggsmaskiner - og apparater; boremaskiner og Klasse 9 deler. Vitenskapelige, nautiske, geodetiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til måling, signalering, kontroll; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av bilder; databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare. Klasse 37 Brønnboring; oljeboringstjenester; utleie av bore- og gruveutstyr; vann- eller oljeboring. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Makethemake Skincity Sweden AB, Sjöflyvägen 35, SE TÄBY, Sverige Awapatent AB, Box 45086, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse 3 Sminker; Kosmetikk (ikke-medisinske); Såper (ikkemedisinske); Parfymevarer; Eteriske oljer; Hårvann (ikke-medisinsk); Hudpleiemidler; Hårpleiemidler; Preparater for behandling av negler; Kunstige negler; Barberingspreparater; Tannpasta; hudpleieprodukter; Klasse 8 Solkrem; Maskaraer. Manikyr og pedikyr verktøy; Manikyr og pedikyr bestikk; Hårklipping og hårfjerningsutstyr; Barberkniver; Etuier for barberhøvler; Sakser; Fjærtenger; Øyevipp pinsetter; Neglepinsetter; Hårstyling apparater. Klasse 18 Sminkeskrin; Makeup poser; Toalettvesker; Toalettmapper. Klasse 21 Kosmetikkredskaper; Vesker tilpasset kosmetikkredskaper; Påførere til kosmetikk; Sminkefjerningsredskaper; Sminkesvamper; Kammer og svamper; Børster (ikke malerpensler); Materialer for børstebinding; Gjenstander til rengjøringsformål; Rengjøringsredskaper [håndredskap]; Skrubbvotter; Spatier for kosmetisk bruk; Elektriske skrubbeapparater; Skrubbapparater for hudpleie; Kosmetikk og toalettredskaper; Kopper av glass. Klasse 35 Salg av kosmetikk og skjønnhetsprodukter, hygienisk og skjønnhetsutstyr for mennesker, sminkeskrin, makeup poser, toalettvesker, kosmetikkredskaper sminker, kosmetikk (ikke-medisinske), såper (ikkemedisinske), parfymevarer, eteriske oljer, hårvann (ikke-medisinsk), hudpleiemidler, hårpleiemidler, preparater for behandling av negler, kunstige negler, barberingspreparater, tannpasta, hudpleieprodukter, solkrem, maskaraer, elektriske maskaraer; Salg av manikyr og pedikyr verktøy, manikyr og pedikyr bestikk, hårklipping og hårfjerningsutstyr, barberkniver; etuier for barberhøvler, sakser; fjærtenger, øyevipp pinsetter, neglepinsetter, hårstyling apparater, vesker tilpasset kosmetikkredskaper, påførere til kosmetikk; Salg av sminkefjerningsredskaper, sminkesvamper, kammer og svamper, børster (ikke malerpensler), materialer for børstebinding, gjenstander til rengjøringsformål, Rengjøringsredskaper [håndredskap]; Salg av toalettmapper, skrubbvotter, spatier for kosmetisk bruk, elektriske skrubbeapparater, apparater og instrumenter for hudpleie, skrubbapparater for hudpleie, kosmetikk og toalettredskaper, kopper av glass, hygieniske preparater for medisinske formål, spissere for sminkeblyanter, fylte sprøyter medisiner for kosmetiske formål, lip filler; Alle de ovennevnte tjenester også via nettbaserte detaljhandelstjenester; Annonse- og reklamevirksomhet; Markedsføring for salgsformål; Informasjon, konsultasjon og rådgivning til alle de ovennevnte tjenester; Informasjon, konsultasjon og rådgivning til alle de ovennevnte tjenester via blogger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DESENIO Desenio AB, ISAFJORDSGATAN 30 A, SE KISTA, Sverige Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 16 Grafiske bilder; trykte bilder; plakater; plakater laget av papir; selvklebende veggdekorasjoner av papir; bilder; malerier [bilder] innrammede eller uinnrammede; fotorammer; fotografier; fotografier [trykte]; foto- og kunstmontasjer; grafiske trykksaker; fotografiske trykksaker; trykk i form av bilder; kunsttrykk; grafiske kunsttrykk. Klasse 20 Rammer; bildeholdere (rammer); rammer for utstillinger; fotorammer; fotorammer av metall; fotorammer av tre; bilde- og fotorammer. Klasse 35 Detaljsalg vedrørende trykksaker; detaljsalg vedrørende papirvarer; bestillingstjenester online; detaljsalg online vedrørende innredning; tilveiebringelse av markedsplass online for kjøpere og selger av varer og tjenester; elektroniske handelstjenester, nemlig tilveiebringelse av informasjon om produkter online for reklame- og forsikringsformål; elektronisk ordrebehandling; detaljsalgstjenester vedrørende innredning; detaljsalgstjenester vedrørende 5

6 registrerte varemerker nr 04/18 kunstnermateriell. Klasse 42 Bildedesign; utforming av trykksaker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , CH, 65783/2016 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GAMIFANT NovImmune SA, 14 ch. des Aulx, CH-1228 PLAN-LES- OUATES, GENEVA, Sveits Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 1 Biokjemikalier, nemlig, polypeptider, superantigener, biomarkører og antistoffer for medisinsk og vitenskapelig forskning; celler, celleekstrakter og komponenter av celler for medisinsk og vitenskapelig forskning; diagnostiske midler for medisinsk og vitenskapelig forskning; diagnostiske biomarkørreagenser for biomarkørreagenser for medisinsk og vitenskapelig forskning; diagnostiske testsett bestående hovedsakelig av biomarkører for medisinsk og vitenskapelig forskning; biokjemiske testsett bestående av prøver og reagenser for medisinske og vitenskapelige forskningsformål. Klasse 5 Farmasøytiske og biologiske preparater; farmasøytiske og biologiske preparater basert på polypeptider; superantigener, biomarkører og antistoffer; immunterapi-, farmasøytiske- og biologiske preparater for bruk innen diagnostikk, forebygging, administrasjon og behandling av immunologiske-, betennelses-, onkologi-, virus-, smittsomme-, nevrologiske-, muskel og skjelett-, luftveis- og dermatologiske sykdommer, lidelser og tilstander; terapeutiske og diagnostiske midler, preparater og stoffer for bruk i behandling av immunologiske-, betennelses-, onkologi-, virus-, smittsomme-, nevrologiske-, muskel og skjelett-, luftveis- og dermatologiske sykdommer, lidelser og tilstander; biokjemikalier, polypeptider, antistoffer, biomarkører og superantigener for bruk i diagnostisering og behandling av immunologiske-, betennelses-, onkologi-, virus-, smittsomme-, nevrologiske-, muskel og skjelett-, luftveis- og dermatologiske sykdommer, lidelser og tilstander; bearbeidede [engineered] celleterapi for medisinske formål; diagnostiske biomarkørreagenser for medisinske formål; diagnostiske testsett bestående hovedsakelig av biomarkører for medisinske formål; biokjemiske testsett bestående av prøver og reagenser for medisinske, diagnostiske og terapeutiske formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EDITIONS DE PARFUMS FREDERIC MALLE EDITIONS DE PARFUMS LIMITED, One Fitzroy, 6 Mortimer Street, GB-W1T3JJ LONDON, Storbritannia Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 3 Parfyme produkter; parfymer; eteriske oljer; såper, kosmetiske preparater; luktforbedrende preparater til personlig bruk; oljer for parfymer og dufter; sminkefjerner; preparater for rengjøring av hud og hår; røkelse; luftfrisker sprayer (parfymer for hjemmet); luftparfymeringspreparater, parfymerte luftforfriskningspreparater, romparfymer, duftpapir, krem, geleer og oljer for soling og etter soling; sminkepreparater; sjampo; geleer, mousser og balsam, preparater i form av aerosol for frisørvirksomhet og hårpleie; hårkrem; hårkremer (produkter for kosmetiske formål); talkumpulver; tannpleiemidler. Klasse 35 Reklamevirksomhet, forretningsvirksomhet, forretningsadministrasjon og organisasjonskonsulent, oppklistring av plakater, utsendelse av reklamemateriell, spesielt for postordre eller detaljhandel i butikker eller varehus; franchisetjenester, nemlig forretnings og industriell styringshjelp; regningspostering; formidling og utleie av prøver, reklamemateriell, boards, elementer for presentasjon og/eller demonstrasjon av varer, herunder oppklistring av plakater og direktesendt reklame, nemlig brosjyrer, trykksaker, brosjyrer, spesielt for postordre og detaljhandel i butikker, enten franchise eller ikke; tjenester knyttet til bruk av en administrativ databank; forretningsrådgivning og informasjon; tjenester knyttet til kommersiell markedsføringsaktivitet i alle former og særlig ved å tilby kort for privilegerte brukere; datainnsamlingstjenester; detaljhandel, postordresalg og salg via telekommunikasjonsmedier av følgende varer: parfymer, eteriske oljer, kosmetikk, deodoranter til personlig bruk, oljer til parfymer og dufter, sminkefjerningspreparater, rengjørings- og pleiemidler for hud og hår, røkelse, romsprayer (parfymer til huset), parfymeringspreparater for lukt, duftstoffer, parfymer, duftpapir, solings- og ettersolingskremer, geler og oljer, sminkepreparater, sjampo, geler, mousser, balsam og preparater i form av aerosol for styling og pleie av hår, hårkrem, preparater for hårskjønnhet, talkumpulver, stearinlys og veker for belysning, duftstearin, brenseloljer. 6

7 registrerte varemerker nr 04/18 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen JV Jone Vistnes, Kvernevik Ring 178, 4048 HAFRSFJORD, Klasse 12 Kjøretøyer. Klasse 37 Byggevirksomhet. Klasse 44 Arkitekttjenester. RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, 1710 Ivar Avenue, Suite 1100, US-CA90028 LOS ANGELES, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 16 Trykksaker, nemlig bøker, magasiner, nyhetsbrev, håndbøker, informasjonspakker og kursbøker relatert til religion og filosofi. Klasse 41 Utdanningstjenester, nemlig arrangere klasser, seminarer og forelesninger innen områdene religion, filosofi, åndelig gevinst, etikk og studieteknologi. Klasse 45 Religiøse og prestelige tjenester, nemlig religiøs granskning (religious auditing) for å oppnå en økt forståelse av en selv og sjelelig forbedring. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Blizzard Hella KGaA Hueck & Co, Rixbecker Strasse 75, DE LIPPSTADT, Tyskland Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Varsellys for kjøretøyer, signallys for kjøretøyer. Klasse 11 Frontlys og lyskastere for kjøretøyer, lykter og lys for kjøretøyer, posisjonslys og indikatorlys for kjøretøyer. Klasse 12 Blinklys for kjøretøyer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , DK, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AD Danmark A/S, Stensgårdvej 1, DK-5500 MIDDELFART, Danmark Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 35 Tilveiebringelse av opplysninger via Internett eller andre elektroniske midler vedrørende kjøp og salg av befordringsmidler, herunder biler; fremskaffelse av handelsmessig informasjon om befordringsmidler; annonsering av biler til salgs via Internett eller andre elektroniske midler, forretningsmessig formidling og rådgivning ved kjøp og salg av befordringsmidler, herunder biler; auksjonsvirksomhet, auksjonssalg. Klasse 36 Leasing av kjøretøy; finansieringsvirksomhet; rådgivning og formidling vedrørende finansiering av kjøretøy, herunder biler; fremskaffelse av finansiell informasjon om kjøretøy; rådgivning og formidling vedrørende tegning av forsikringer, herunder bilforsikringer, finansielle tjenesteytelser i forbindelse med rabattkort og kundelojalitetskort, finansielle rabatter til fordelskunder. Klasse 37 Reparasjonsvirksomhet i form av bilverksteder; installasjonsvirksomhet i form av bilverksteder; reparasjon- og vedlikeholdstjenester av kjøretøy, herunder biler; formidling og rådgivning vedrørende reparasjon og vedlikehold av kjøretøy, herunder biler; bilhjelp (transport), veihjelp i form av reparasjon av biler. 7

8 registrerte varemerker nr 04/18 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , CA, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BN3TH B.C. Ltd., West 1st Street, North Vancouver, CA-V7P3N4 BRITISH COLUMBIA, Canada Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 24 Sengetøy; putevar; lakendyner; dyner; sengetepper, sengetøy; badehåndklær; strandhåndklær; håndklær av tekstil; håndhåndklær. Klasse 25 Klær; underbukser, truser, herreunderbukser, lange underbukser; skjorter, vester, t-skjorter, sportskjorter, langermede skjorter, underskjorter, sportstopper, fritidstopper, sportstopper uten ermer, brystholdere, sportsbrystholdere, treningsbukser, shortser, bukser, olabukser, skjørt, kjoler, badekåper, joggebukser, hettejakker, hettegensere, t-skjorter, gensere med rund hals, strikkede topper, strikkede luer, strikkede hansker, bluser, svettebånd, jakker, ytterjakker, ponchoer, regnjakker, skjerf, sjal, vindjakker, sokker, strømper, tøfler, belter; hodeplagg, nemlig hatter, skyggeluer og bukser; sportsklær; undertøy; hverdagsklær; treningstøy; formelt antrekk; treningstøy til golf; gymklær; klær til ski og snowboard, nemlig skibukser, snøbukser, skijakker, vinterjakker; svømmeklær for menn og kvinner; badedrakter; bikinier; nattøy, nemlig pyjamas, badekåper, pysjamastopper, pysjamasbukser, nattkjoler, nattskjorter, morgenkåper, øyemasker/sovemasker, loungebukser- og topper, nattskjorter, culotter, kort buksedrakt til å sove i, shorts til å sove i, lang morgenkåpe til kvinner, kaftaner, buksedresser, neglisjeer, singlet og badekåper. emballering; kalendere; håndskriftprøver til kopiering; bøker, hefter, skrive- eller tegnebøker; magasiner; ukeblader; kataloger; brosjyrer; plakater; håndbøker (manualer); nyhetsbrev; dyre- og plantemodeller; studiemodeller. Klasse 41 Utgivelse av tekster; utgivelse av bøker; eksamenstjenester; oversettelsestjenester; undervisning, utdanning, opplæring og instruksjon, inkludert utdanningsundervisning og instruksjon gjennom korrespondansekurs; informasjon vedrørende utdannelse; tilveiebringelse av korrespondansekurs; drift av akademier; matematikk, språk, inkludert engelsk og småbarnsopplæring; opplæring gjennom korrespondanse; tilveiebringelse av utdanningsinformasjon og -data; rådgivning og veiledning vedrørende utdannelse; utleie og leasing av bøker og tekster; utleie og leasing av lydopptak og visuelle opptak; publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter online; tilveiebringelse av on-line elektroniske publikasjoner (ikke nedlastbare); tilrettelegging, gjennomføring og organisering av seminarer, symposier, arbeidsgrupper (opplæring) og konferanser; tilveiebringelse av instruksjonsmetoder for bruk med læremateriell; tilveiebringelse av læremateriell; tjenester vedrørende referansebiblioteker for litteratur og dokumentarkiver; organisering av utstillinger for kulturelle eller utdanningsformål; rådgivnings- og konsulenttjenester vedrørende alle ovennevnte tjenester; Produksjon av lyd og bilder innenfor feltene utdanning, kultur, underholdning eller sport. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KUMON KUMON INSTITUTE OF EDUCATION CO., LTD., Nishinakajima, Yodogawa-ku, JP-OSAKA, Japan Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 16 Papir og papp; papir, inkludert oppgaveark, notispapir, papir til visittkort; opplærings- og undervisningsmateriale (unntatt utstyr); skrivesaker; trykksaker; regnetabeller; notisbøker; blyanter, inkludert spissede blyanter; penner, inkludert kulepenner; pensler; signeringspenner; penneholdere; pennaler; penneetuier; blyantspissere; viskelær, inkludert gummiviskelær; verktøy for å memorere ord; etiketter, ikke av tekstil; klistremerker; vimpler av papir; konvolutter (papirvarer); papirblokker (skrivesaker); inkludert notisblokker, skriveblokker; bokmerker; løsbladpermer; samlemapper for kontormateriellformål; blekkholdere; dokumentomslag; tavler, inkludert magnettavler; esker, inkludert bølgepappesker, papiresker; papirposer for emballering; plastposer for Yngve Sem, Friggsvei 13, 0588 OSLO, Advokatene Graasvold & Stenvaag AS, Postboks 6878 St. Olavs plass, 0130 OSLO, Klasse 27 Gulvbelegg; matter; ryer; glidehindrendetepper; gulvtepper; tepper, ryer, matter og mattedekking, linoleum og andre materialer for dekking av eksisterende gulv; dørmatter av gummi; dørmatter av tekstil; gulvmatter av tekstil for bruk i hjemmet; sklisikre gulvmatter som underlag for utstyr; primært teppeunderlag; beskyttende gulvmaterialer; gummimatter; arbeidsteppe tekstil; arbeidsteppe gummiert. 8

9 registrerte varemerker nr 04/18 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DNB Bank ASA, Dronning Eufemias gate 30, 0191 OSLO, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 9 Software; programvare-applikasjoner; nedlastbare mobilapplikasjoner; nedlastbar programvare i form av en mobil applikasjon til bruk i kundelojalitetsprogrammer; krypterte kundekort. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; organisering, drift og administrasjon av kundelojalitetsprogram; tilveiebringelse av et kundelojalitets medlemskapsprogram; organisering, drift og ledelse av ordninger for kundeinsentiver, kundebelønning og kundelojalitet; kundelojalitetsprogrammer for reklame og salgsfremmende formål som tillater kunder og/eller forbrukere å oppnå rabatter, belønninger og premier; insentiv-, belønnings- og lojalitetsprogram for kunder; webhandel og salg av billetter til kultur- og sportsevenementer, andre evenementer samt opplevelser. Klasse 36 Finansiell virksomhet; monetær virksomhet; bank- og finansvirksomhet; utstedelse av verdibevis; utstedelse av verdibevis som belønning for kundelojalitet; tilveiebringe rabatter; tilveiebringe rabatter ved bruk av medlemskort; betalingsformidlingstjenester; økonomisk sponsing av aktiviteter innen underholdning, idrett og kultur; Økonomisk sponsing av kulturarrangementer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 87/396,320 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen WE ARE BANANAS Chiquita Brands L.L.C., 1855 Griffin Road, Suite C- 436, US-FL FORT LAUDERDALE, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 29 Konserverte, tørkede og kokte grønnsaker. Klasse 31 Ferske grønnsaker. Klasse 32 Øl; Mineral- og kullsyreholdig vann og andre alkoholfrie drikkevarer; fruktdrikker og fruktjuice; Sirup og andre preparater for tilberedning av drikkevarer. Chiquita Brands L.L.C., 1855 Griffin Road, Suite C- 436, US-FL FORT LAUDERDALE, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 29 Konserverte, tørkede og kokte grønnsaker. Klasse 31 Ferske grønnsaker. Klasse 32 Øl; Mineral- og kullsyreholdig vann og andre alkoholfrie drikkevarer,frukt og grønnsaker; fruktdrikker og fruktjuice; Sirup og andre preparater for tilberedning av drikkevarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LODESTARS Agilent Technologies, Inc., 5301 Stevens Creek Boulevard, US-CA95051 SANTA CLARA, USA Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 1 Mikropartikler, nemlig, de som hovedsakelig er satt sammen av polymer, silika, eller magnetisk materiale, brukt til generelle vitenskapelige- og forskningsformål; mikropartikler, nemlig, de som hovedsakelig er laget av polymer, silika, eller magnetisk materiale til bruk i fremstilling av industrielle varer; mikropartikler dekket med proteiner og andre ligander, brukt som affinitetsstøtte i vitenskapelig forskning; diagnostiske reagenser og fargestoff til vitenskapelig- eller forskningsbruk. Klasse 5 Kjemiske preparater for klinisk bruk, herunder mikropartikler, nemlig de som hovedsakelig er satt sammen av polymer, silika, eller magnetisk materiale, hovedsakelig brukt som en solid bindingsoverflate i kliniske eller medisinske laboratorietester og undersøkelser; diagnostiske reagenser og fargestoff til klinisk eller medisinsk laboratoriebruk. 9

10 registrerte varemerker nr 04/18 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NJUNJES Anna Sofia Kuoljok, Postboks 26, 8271 DRAG, Klasse 43 Overnattingstjenester på feriested; servering av mat og drikke for gjester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Lexus TradePro Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Toyota Motor Corporation), 1, Toyota-cho, JP TOYOTA-SHI, AICHI-KEN, Japan Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 7 Klasse 9 Maskiner til bruk i forbindelse med motorkjøretøy; verktøymaskiner; opprettingsmaskiner; automatiske maskiner og apparater, disse varene til bruk i automatiserte produksjonssystemer; roboter; formingsmaskiner for metall; koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); spinnemaskiner; strikkemaskiner; symaskin; vever [maskiner]; motorer (unntatt for landkjøretøyer); deler, komponenter, utstyr og tilbehør til alle de forannevnte varer. Batterier for kjøretøy; varseltrekanter for kjøretøy; cdspillere og globalt posisjoneringssystem apparater [gps]. Klasse 11 Luftkondisjoneringsanlegg for kjøretøy; luftfiltre for klimaanlegg/luftkondisjoneringsenheter; lys for automobiler og reflektorer. Klasse 12 Motorkjøretøy; landkjøretøy; motorlandkjøretøy; motorer for landkjøretøy; deler, komponenter, utstyr, tilbehør og reservedeler til alle de forannevnte varer. Klasse 35 Salg [detalj- og engros-] av bilreservedeler; salg [detalj- og engros-] av alle de forannevnte varer i kl. 7, 9, 11 og 12. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Toyota TradePro Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Toyota Motor Corporation), 1, Toyota-cho, JP TOYOTA-SHI, AICHI-KEN, Japan Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 7 Klasse 9 Maskiner til bruk i forbindelse med motorkjøretøy; verktøymaskiner; opprettingsmaskiner; automatiske maskiner og apparater, disse varene til bruk i automatiserte produksjonssystemer; roboter; formingsmaskiner for metall; koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); spinnemaskiner; strikkemaskiner; symaskin; vever [maskiner]; motorer (unntatt for landkjøretøyer); deler, komponenter, utstyr og tilbehør til alle de forannevnte varer. Batterier for kjøretøy; varseltrekanter for kjøretøy; cdspillere og globalt posisjoneringssystem apparater [gps]. Klasse 11 Luftkondisjoneringsanlegg for kjøretøy; luftfiltre for klimaanlegg/luftkondisjoneringsenheter; lys for automobiler og reflektorer. Klasse 12 Motorkjøretøy; landkjøretøy; motorlandkjøretøy; motorer for landkjøretøy; deler, komponenter, utstyr, tilbehør og reservedeler til alle de forannevnte varer. Klasse 35 Salg [detalj- og engros-] av bilreservedeler; salg [detalj- og engros-] av alle de forannevnte varer i kl. 7, 9, 11 og 12. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Promotion in Motion, Inc. dba The Promotion in Motion Companies Inc.(a Delaware Corporation), 25 Commerce Drive, US-NJ07401 ALLENDALE, USA Plougmann Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 30 Godteri. 10

11 registrerte varemerker nr 04/18 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Promotion in Motion, Inc. dba The Promotion in Motion Companies Inc.(a Delaware Corporation), 25 Commerce Drive, US-NJ07401 ALLENDALE, USA Plougmann Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 30 Godteri. dataoperativsystemprogramvare for tilrettelegging av kommersielle transaksjoner gjennom elektroniske midler via trådløst nettverk, globalt datanettverk og mobilt telekommunikasjonsutstyr; dataprogramvareapplikasjoner som tillater kontaktløse betalinger via mobilt telekommunikasjonsutstyr. Klasse 16 Trykksaker, herunder magasiner, brosjyrer og nyhetsbrev relatert til banktjenester, finansielle transaksjoner og sparing. Klasse 36 Finansiell virksomhet; monetær virksomhet; bank- og finansvirksomhet; rådgivning og konsulentbistand i forbindelse med sparing, herunder pensjonssparing og fondssparing; fremskaffelse av spareprogram for private og næringsdrivende; elektronisk pengeoverføring og elektroniske betalingstjenester; fremskaffelse av finansiell informasjon og informasjon vedrørende sparing via en webside; finansrådgivning; fondsinvestering; kapitalinvesteringer; livsforsikring; pensjonsfondsforvaltning; nettbanktjenester. Klasse 42 Tilveiebringelse av midlertidig bruk av nettbaserte applikasjoner for økonomisk sparing, pengeoverføring og betalinger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DNB Bank ASA, Dronning Eufemias gate 30, 0191 OSLO, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 9 Software; programvare-applikasjoner; nedlastbare applikasjoner; nedlastbar programvare i form av en mobil applikasjon for sikre finansielle transaksjoner, pengeoverføringer og betalinger; programvareapplikasjoner som muliggjør elektronisk pengeoverføring og betalinger via et globalt datanettverk og trådløse nettverk; DNB Bank ASA, Dronning Eufemias gate 30, 0191 OSLO, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 9 Software; programvare-applikasjoner; nedlastbare mobilapplikasjoner; nedlastbar programvare i form av en mobil applikasjon til bruk i kundelojalitetsprogrammer; krypterte kundekort. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; organisering, drift og administrasjon av kundelojalitetsprogram; tilveiebringelse av et kundelojalitets medlemskapsprogram; organisering, drift og ledelse av ordninger for kundeinsentiver, kundebelønning og kundelojalitet; kundelojalitetsprogrammer for reklame og salgsfremmende formål som tillater kunder og/eller forbrukere å oppnå rabatter, belønninger og premier; insentiv-, belønnings- og lojalitetsprogram for kunder; webhandel og salg av billetter til kultur- og sportsevenementer, andre evenementer samt opplevelser. Klasse 36 Finansiell virksomhet; monetær virksomhet; bank- og finansvirksomhet; utstedelse av verdibevis; utstedelse av verdibevis som belønning for kundelojalitet; tilveiebringe rabatter; tilveiebringe rabatter ved bruk av medlemskort; betalingsformidlingstjenester; økonomisk sponsing av aktiviteter innen underholdning, idrett og kultur; Økonomisk sponsing av kulturarrangementer. 11

12 registrerte varemerker nr 04/18 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Panda Media Ltd, Level 2&3 The Space, Alfred Craig Street, MT-PTA1313 PIETA, Malta Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 35 Salgsfremmende markedsføring; markedsføringstjenester; produktmarkedsføring; annonsering via et mobiltelefonnett; spredning av reklamemateriell og kommersielle beskjeder; markedsføring ved salg av tjenester via annonsering [for andre]; annonsering for spillefilmer. Klasse 38 Telekommunikasjonstjenester; internettbaserte telekommunikasjonstjenester; interaktive telekommunikasjonstjenester; elektroniske oppslagstavle-tjenester [telekommunikasjonstjenester]; kommunikasjon via multinasjonale telekommunikasjonsnett; telekommunikasjonstjenester via digitale nett; telekommunikasjonstjenester via internett-plattformer og internettportaler; datakommunikasjonstjenester; kommunikasjon mellom datamaskiner; kommunikasjon via datamaskiner; kommunikasjoner via dataterminaler; mobile telekommunikasjons-nettjenester; digitale kommunikasjonstjenester; direktetilkoblede kommunikasjonstjenester; kommunikasjon via mobiltelefoner; kommunikasjoner via elektroniske nettverk; overføring av lyd-, bilde- og datasignaler; overføring av data-, lyd-, video- og multimediefiler; overføring av video, spillefilmer, illustrasjoner, bilder, tekst, fotografier, spill, brukergenerert innhold, lydinnhold og informasjon via internett; tilveiebringelse av adkomst til websider for hasardspill og spill på internett. Klasse 41 Kasinoer; kasinotjenester; kasinovirksomhet; kasinotjenester online; organisering av veddemål; veddemålsvirksomhet; veddemålstjenester; anordning av turneringer; organisering av turneringer; spillehaller; spilleshow; spilltjenester; spilltjenester online; spilltjenester online (via datanettverk); tjenester vedrørende organisering av spill; anordning av spill og konkurranser; organisering av konkurranser, quiz og spill; organisering av quiz, spill og konkurranser; tilveiebringelse av elektroniske spilltjenester via internett; tilveiebringelse av online-underholdning i form av spilleshow; spilltjenester som tilveiebringes via direktetilkobling fra et datanett; lotteritjenester; trekninger [lotterier]. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , CA, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen POWER PLAY Cover FX Skin Care Inc., 1681 Flint Road, CA- M3J2W8, Canada Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 3 Kosmetikk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Skafferiet SKAFFERIET PÂ HOVINSHOLM AS, Helgøyavegen 850, 2350 NES PÅ HEDMARKEN, Advokatfirmaet Selmer DA, Postboks 1324 Vika, 0112 OSLO, Klasse 29 Epler, bearbeidet; syltet frukt; syltede fruktbiter; syltede grønnsaker; fruktbiter; fruktbasert pålegg; syltetøy; geleer, syltetøy, kompotter; syltede frukter; grønnsaksbasert snacks; grønnsaksbasert pålegg; grønnsaker, bearbeidet; kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg; melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett.; syltetøy i tørkede frukter; fruktgele; geleer, spiselige; fruktbasert snacks. Klasse 35 Salg av suvenirer, nemlig salg av henholdsvis julekort, kalendere, kort, malerier, nøkkelringer [splittringer med pynte- eller dekorative hemper], skulpturer av bein, elfenben, gips, plast, voks eller tre, skulpturer av plast, småfigurer [statuetter] av bein eller elfenben, statuetter av tre, voks, gips eller plast; salg av inventarartikler, nemlig salg av henholdsvis benker [møbler], hagemøbler, hagemøbler av plast, hyller for lagring, kommoder, krakker, møbler, møbler av metall, møbler, speil, bilderammer, nattbord, sittemøbler, sjeselonger, skap, salg av inventarartikler, nemlig salg av henholdsvis benker [møbler],hagemøbler, hagemøbler av plast, hyller for lagring, kommoder, krakker, møbler, møbler av metall, møbler, speil, bilderammer, nattbord, sittemøbler, sjeselonger, skap; salg av dagligvarer, nemlig salg av henholdsvis matvare og andre næringsog nytelsesmidler, duftlys[aromatiske substanser], ikkemedisinske toalettartikler, ikke-medisinske toalettpreparater, impregnerte kluter for rengjøring, støvtørking og polering, polering-, skure- og slipemidler, rengjørings- og poleringsmidler, rengjøringsmidler, rense-, vaske- og poleringsmidle, såpeprodukter, såper, såper for husholdningsbruk, toalettsaker, utskyllingspreparater for personlig hygiene [toalettartikler], vaskemidler, blekemidler og andre midler for klesvask, midler til rengjøring, polering, flekkfjerning, samt til sliping, såper (ikkemedisinske),parfymer, eteriske oljer, kosmetikk (ikkemedisinske), hårvann (ikke-medisinsk), tannpussemidler (ikkemedisinske); salg av 12

13 registrerte varemerker nr 04/18 interiørartikler, nemlig salg av henholdsvis blomsterholdere, ikke av metall, blomsterstativer, bokser av plast, bokser av tre, bokstøtte [møbel], bordskulpturer laget av bein, elfenben, gips, plast, voks eller tre, brett, ikke av metall, dekorasjoner av plast for kaker, dekorasjoner for juletrær, figurer av bein, elfenben, gips, plast, voks eller tre, fotorammer, fotskamler, fuglekasser, keramiske håndtak for møbler, keramiske håndtak for skap, skuffer og møbler, høytidsornamenter av plast [ikke trepynt], kroker, ikke av metall, kunstgjenstander av tre, voks, gips eller plastmaterialer, nøkkelskap, nøkkeltavler, oppbevaringsbeholdere, ikke av metall, oppslagstavler, pidestaller for blomsterpotter, puter, skilt av tre eller plast, speil [møbler], smykkestativ, sminkebord, stuemøbler, støpte steinmøbler for hus og hage, utendørsmøbler; Salg av husholdningsartikler, nemlig salg av henholdsvis husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere, kammer og svamper, børster (ikke malerpensler), materialer for børstebinding, gjenstander til rengjøringsformål, stålull, råglass eller halvfabrikata av glass, unntatt bygningsglass, glassvarer, porselen og keramikk, asjetter, beholdere for husholdning eller kjøkken, blomsterkasser, blomsterpotter, blomstervaser, bordoppsatser, bordserviser, andre enn kniver, gafler og skjeer, brødkurver for husholdningsformål, bøtter, dessertskåler, drikkeglass, fat for kubbelys, flasker, former [kjøkkenredskap], fruktboller, fuglekasser, glassbeholdere, gryter, hagehansker, juledekorasjoner av keramikk, andre enn dekorasjoner for bruk i juletrær, juledekorasjoner av porselen, andre enn for bruk i juletrær, kaffekopper, kakebokser, kaffeserviser, kanner, kjøkkenredskaper, kjøkkentøy, krus, matbokser, salt og pepperbøsser, serveringsboller, serviser, skjærebrett, skåler, stekepanner, stengods, søppelbøtter, såbeholdere, vaser. Klasse 43 Bar- og cateringtjenester; bar- og restauranttjenester; kafé- og restauranttjenester; kafé-, kafeteria- og restauranttjenester; delikatesser [restauranter]; tilberedning av mat og drikkevarer; tilberedning av mat og drikke for umiddelbart forbruk; tilveiebringelse av mat og drikke; tilveiebringelse av mat og drikke for gjester; tilveiebringelse av mat og drikke for gjester i restauranter; puber; restaurant- og cateringtjenester; restaurant,- bar- og cateringtjenester; servering av mat og drikke for gjester; servering av mat og drikke for gjester i restauranter; servering av mat og drikke i restauranter og barer; servering av alkoholholdige drikkevarer; servering av mat og drikke; servering av te, kaffe, kakao, kullsyreholdige drikkevarer eller fruktjuicé; levering av måltider for umiddelbart forbruk; bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; catering; kafeer; kafeteriaer; restauranter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SKAFFERIET PÂ HOVINSHOLM AS, Helgøyavegen 850, 2350 NES PÅ HEDMARKEN, Advokatfirmaet Selmer DA, Postboks 1324 Vika, 0112 OSLO, Klasse 29 Epler, bearbeidet; syltet frukt; syltede fruktbiter; syltede grønnsaker; fruktbiter; fruktbasert pålegg; syltetøy; geleer, syltetøy, kompotter; syltede frukter; grønnsaksbasert snacks; grønnsaksbasert pålegg; grønnsaker, bearbeidet; kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg; melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett.; syltetøy i tørkede frukter; fruktgele; geleer, spiselige; fruktbasert snacks. Klasse 35 Salg av suvenirer, nemlig salg av henholdsvis julekort, kalendere, kort, malerier, nøkkelringer [splittringer med pynte- eller dekorative hemper], skulpturer av bein, elfenben, gips, plast, voks eller tre, skulpturer av plast, småfigurer [statuetter] av bein eller elfenben, statuetter av tre, voks, gips eller plast; salg av inventarartikler, nemlig salg av henholdsvis benker [møbler], hagemøbler, hagemøbler av plast, hyller for lagring, kommoder, krakker, møbler, møbler av metall, møbler, speil, bilderammer, nattbord, sittemøbler, sjeselonger, skap, salg av inventarartikler, nemlig salg av henholdsvis benker [møbler],hagemøbler, hagemøbler av plast, hyller for lagring, kommoder, krakker, møbler, møbler av metall, møbler, speil, bilderammer, nattbord, sittemøbler, sjeselonger, skap; salg av dagligvarer, nemlig salg av henholdsvis matvare og andre næringsog nytelsesmidler, duftlys[aromatiske substanser], ikkemedisinske toalettartikler, ikke-medisinske toalettpreparater, impregnerte kluter for rengjøring, støvtørking og polering, polering-, skure- og slipemidler, rengjørings- og poleringsmidler, rengjøringsmidler, rense-, vaske- og poleringsmidle, såpeprodukter, såper, såper for husholdningsbruk, toalettsaker, utskyllingspreparater for personlig hygiene [toalettartikler], vaskemidler, blekemidler og andre midler for klesvask, midler til rengjøring, polering, flekkfjerning, samt til sliping, såper (ikkemedisinske),parfymer, eteriske oljer, kosmetikk (ikkemedisinske), hårvann (ikke-medisinsk), tannpussemidler (ikkemedisinske); salg av interiørartikler, nemlig salg av henholdsvis blomsterholdere, ikke av metall, blomsterstativer, bokser av plast, bokser av tre, bokstøtte [møbel], bordskulpturer laget av bein, elfenben, gips, plast, voks eller tre, brett, ikke av metall, dekorasjoner av plast for kaker, dekorasjoner for juletrær, figurer av bein, elfenben, gips, plast, voks eller tre, fotorammer, fotskamler, fuglekasser, keramiske håndtak for møbler, keramiske håndtak for skap, skuffer og møbler, høytidsornamenter av plast [ikke trepynt], kroker, ikke av metall, kunstgjenstander av tre, voks, gips eller 13

14 registrerte varemerker nr 04/18 plastmaterialer, nøkkelskap, nøkkeltavler, oppbevaringsbeholdere, ikke av metall, oppslagstavler, pidestaller for blomsterpotter, puter, skilt av tre eller plast, speil [møbler], smykkestativ, sminkebord, stuemøbler, støpte steinmøbler for hus og hage, utendørsmøbler; Salg av husholdningsartikler, nemlig salg av henholdsvis husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere, kammer og svamper, børster (ikke malerpensler), materialer for børstebinding, gjenstander til rengjøringsformål, stålull, råglass eller halvfabrikata av glass, unntatt bygningsglass, glassvarer, porselen og keramikk, asjetter, beholdere for husholdning eller kjøkken, blomsterkasser, blomsterpotter, blomstervaser, bordoppsatser, bordserviser, andre enn kniver, gafler og skjeer, brødkurver for husholdningsformål, bøtter, dessertskåler, drikkeglass, fat for kubbelys, flasker, former [kjøkkenredskap], fruktboller, fuglekasser, glassbeholdere, gryter, hagehansker, juledekorasjoner av keramikk, andre enn dekorasjoner for bruk i juletrær, juledekorasjoner av porselen, andre enn for bruk i juletrær, kaffekopper, kakebokser, kaffeserviser, kanner, kjøkkenredskaper, kjøkkentøy, krus, matbokser, salt og pepperbøsser, serveringsboller, serviser, skjærebrett, skåler, stekepanner, stengods, søppelbøtter, såbeholdere, vaser. Klasse 43 Bar- og cateringtjenester; bar- og restauranttjenester; kafé- og restauranttjenester; kafé-, kafeteria- og restauranttjenester; delikatesser [restauranter]; tilberedning av mat og drikkevarer; tilberedning av mat og drikke for umiddelbart forbruk; tilveiebringelse av mat og drikke; tilveiebringelse av mat og drikke for gjester; tilveiebringelse av mat og drikke for gjester i restauranter; puber; restaurant- og cateringtjenester; restaurant,- bar- og cateringtjenester; servering av mat og drikke for gjester; servering av mat og drikke for gjester i restauranter; servering av mat og drikke i restauranter og barer; servering av alkoholholdige drikkevarer; servering av mat og drikke; servering av te, kaffe, kakao, kullsyreholdige drikkevarer eller fruktjuicé; levering av måltider for umiddelbart forbruk; bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; catering; kafeer; kafeteriaer; restauranter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NORWAY FRESH AS, Dronning Mauds gate 1, 0250 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, syltetøy, kompotter, egg; melk og melkeprodukter. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik; is. Klasse 31 Rå og ubearbeidede jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter; rå og ubearbeidet korn og frø; friske frukter og grønnsaker, friske urter; naturlige planter og blomster, løk, frøplanter og plantefrø; malt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DORITOS BITS PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, US-NY PURCHASE, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 30 Snacks og snackmat av korn eller mais. MINHOCA AS, Kongens gate 30, 7012 TRONDHEIM, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 35 Tilveiebringelse av en online markedsplass for kjøpere og selgere av sekundærråvarer; tilveiebringelse av en online markedsplass for kjøpere og selgere av råstoff; tilveiebringelse av en online markedsplass for kjøpere og selgere av avfall; tilveiebringelse av digital markedsplass for sekunddærråvarer, råstoff og/eller avfall; salgsfremmende tjenester for tredjemann innenfor forannevnte tjenester; utleie av reklameplass via online markedsplass for forannevnte tjenester; annonseringsvirksomhet; reklamevirksomhet; 14

15 registrerte varemerker nr 04/18 markedsføring og salgsfremmende tjenester for andre; innsamling og systematisering av informasjon i databaser; organisering av informasjon for bruk i databaser; rådgivningstjenester om forretningsledelse innen sirkulær økonomi. Klasse 38 Datakommunikasjonstjenester; dataassistert overføring av meldinger, beskjeder, informasjon, data, lyd og bilder, herunder via datamaskiner og mobiltelefoner. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil, innen sirkulær økonomi. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen THE FUTURE GROUP AS, Tjuvholmen allé 11, 0252 OSLO, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, opptaksplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner; databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater; datamaskin- og videospillprogramvare; interaktiv underholdning programvare; elektroniske publikasjoner; plater, kassetter, CD-ROM, DVD og andre magnetiske, elektroniske eller optiske medier, som alle bærer audiovisuelt innhold fra PC og videospill; dataspill (programvare); dataprogrammer for brukergrensesnittdesign; dataprogramvare for dataassistert design (cad); dataprogramvare for trådløs innholdslevering; dataprogramvare for fjernsynskringkasting, dataprogramvare for bærbare datamaskiner og stasjonære datamaskiner, for brukergrensesnitt-design; nedlastbar programvare, for bærbare datamaskiner og stasjonære datamaskiner, for brukergrensensitt-design; nedlastbar programvare i form av en mobil-applikasjon for brukergrensesnitt-design; dataprogramvare for bruk i opprettelse av kringkastingsgrafikk, digitale media kapitalforvaltning, og Internet og webside publisering; databaserte apparater spesielt utformet for optimal kjøring av forannevnte spesifikke programvarer, nemlig, datamaskiner, dataservere, PC-lesebrett, lesebrett, smarttelefoner; programvare for utforming, overvåkning, analysering, visning, visualisering, reproduksjon, manipulering, administrasjon, organisering, visning, lagring, deling av informasjon og visning av medieobjekter og annet digitalt innhold, nemlig, fotografier, bilder, videoer, 3d-modeller, strukturer, teksturalgoritmer, lyd, tekst og dokumenter; datamaskinvare for optiske bevegelsessensorer og sporing, så vel som for oppfanging av håndbevegelsesgjenkjennelse, omfattende elektroniske sensorer, kameraer, og energiprosjektorer, nemlig, elektromagnetiske audio- og lyd-emittere; datamaskinvare- og dataprogramvare-systemer, omfattende separat dataperiferi-utstyr, så vel som maskinvare og programvare for tredjeparts produsenter og programvareutviklere til innsetting i deres produkter, for å muliggjøre optisk bevegelsesdetektering og - sporing og responsiv drift og kontroll av tredjeparts data- og underholdningsutstyr, inkludert responsiv drift og kontroll gjennom bevegelses-gjenkjennelse; dataprogramvare, i form av en programvareutviklingsplattform som tillater tredjeparts-utviklere å gjøre deres applikasjoner og utstyr istand til å bli kontrollert ved bruk av sensorer og sporing og bruk av bevegelsesgjenkjennelse; dataprogramvare for bevegelsessensorer og sporing, så vel som bevegelsesgjenkjenning, for muliggjøring av responsiv drift og kontroll av tredjeparts personlige datautstyr og underholdningsutstyr og globale datamaskin-, kommunikasjons-, og underholdningsnettverk. Klasse 35 Reklame, markedsføring og salgsfremmende tjenester innen interaktiv og digital markedsføring; forretningsadministrasjon, konsulentvirksomhet og forskning i form av interaktiv og digital markedsføring; tilveiebringelse av forretningsinformasjon i området mote, grafisk design, publisering og forretningsmarkedsinformasjon; tilveiebringelse av plass på websider eller i magasiner for reklamevarer og tjenester for andre; spredning av reklamemateriell, nemlig sammensetning for andre av et variert reklamemateriell for å muliggjøre for kunder å bekvemt se eller kjøpe disse varene og tjeneste fra en trykt publikasjon eller fra en webside eller gjennom fjernsyn eller andre elektroniske medier; informasjons- og rådgivningstjenester vedrørende reklame, markedsføring, forretnings- og salgsfremmende tjenester, ikke omfattende nedlastbar programvare for visning av elektronisk grafikk, data og tekstfiler i stort trykk for bruk av personer med svekket syn; informasjon og rådgivningstjenester relatert til politikk; salgsfremming av varer og tjenester for andre ved distribusjon og overføring av reklamemateriell i form av lyd, bilde, tekstmeldinger og e-poster via trådløst og mobilt utstyr. Klasse 37 Installasjon, vedlikehold, reparasjon og service for datamaskinvare. Klasse 38 Telekommunikasjon; tilveiebringelse av online tilgang til datanettverk, datamaskindatabaser, Internett, on-line oppslagstavler, virtuelle verdener, servere, virtuelle verdener inkludert brukergenererte figurer og biblioteker av tekst, grafikk og audiovisuell og multimedia informasjon og underholdning; tilveiebringe on-line elektroniske oppslagstavler og chatterom; tilveiebringe online-fora for overføring av meldinger mellom databrukere om emner. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; publiseringstjenester i form av bøker, magasiner og ukeblader; elektroniske publiseringstjenester, nemlig, publisering av tekst, 3d og grafisk arbeid distribuert via et globalt datanettverk og trådløst utstyr og on-line omfattende mote, design, politikk, kulturelle og sosiale kommentarer; tilveiebringelse av informasjon relatert til kulturelle, instruktive og rekreasjons-emner, nemlig, kulturelle arrangementer og emner i form av vin- og matsmaking, filmer, opera, kunst, fjernsyn, dans og teater, inkludert via elektroniske midler; arrangement og gjennomføring av konferanser, konvensjoner og utstillinger i området kultur, politikk, mote og utdanning; produksjon av fjernsyns- og radio-programmer, filmer og videoopptak; distribusjon av fjernsyns- og radioprogrammer og filmer for andre, syndikering av fjernsyns- og radio-programmer, og utleie av video- og lydkassetter, DVD er, CD-rom omfattende fjernsyns- og radio-programmer; tilveiebringelse av radio, fjernsyn og film-underholdningstjenester, nemlig organisering, gjennomføring og produksjon av programmer relatert til mote, design, politikk og kultur; bibliotekstjenester. 15

16 registrerte varemerker nr 04/18 Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; digital bildebehandling, nemlig behandling av bilder og bildesekvenser for bruk i direkte eller innspilt TV, video og multimediaprogrammer; digital behandling av dokumenter, bilder og informasjon for å lagre dem i medieforvaltningsdatabaser; design, installasjon, vedlikehold, oppdatering og vedlikehold av dataprogrammer; on-line, hot linje og på stedet teknisk støtte for datamaskiner og programvare, nemlig feilsøking og diagnostisering av maskinvare og programvareproblemer, overvåking av nettverkssystemer; dataprogrammering; konsulent- og rådgivningstjenester knyttet til maskinvare og programvare for bruk innen kringkastingsgrafikk, digitale media kapitalforvaltning, og internett og webside publisering. Programvare gjort tilgjengelig via et globalt datanettverk på abonnementsbasis for personlige datamaskiner, håndholdte datamaskiner, kommunikasjonsenheter, telefoner, mobiltelefoner, personlige data assistenter, smarttelefoner og trådløse informasjonsenheter, nemlig, programvare for overvåking, analyse, visning, visualisering, reproduksjon, manipulering, administrasjon, organisering, visning, lagring, organisering, informasjonsdeling og visning av medieobjekter og annet digitalt innhold, nemlig fotografier, bilder, video, lyd, tekst og dokumenter, programvare for å trekke ut informasjon fra tredjeparts programmer, tjenester og nettsider, programvare for å integrere og samle meldinger og oppdateringer fra tredjeparts applikasjoner, tjenester og nettsteder, programvare som gir visuelle og auditive varsler, og programvare for definering og sporing og programvare for å måle fremgang mot virksomhetsmål, skape og forvalte innhold på mobile enheter og programvare for å endre og administrere digitalt innhold for å sikre kompatibilitet med mobile enheter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ALDI Aldi Einkauf GmbH & Co. ohg, Eckenbergstrasse 16 A, DE ESSEN, Tyskland Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 35 Presentasjon av varer på kommunikasjonsmedier, for detaljhandelsformål; tilveiebringelse av en online markedsplass for kjøpere og selgere av varer og tjenester; detaljhandel i forbindelse med jordbruksprodukter, hagebruksprodukter, skogbruksprodukter, matvarer, vaskemidler, rengjøringspreparater, rengjøringsartikler, desinfeksjonsmidler, kosmetikk, sanitetsartikler, ikkereseptbelagte medisiner, kosttilskudd, fyrverkeri, elektriske apparater og tilbehør, elektroniske apparater og tilbehør derfor, datamaskiner og tilbehør til datamaskiner, CD-er, datahardware og -software, belysningsartikler, verktøy, hagebruksapparater og tilbehør derfor, sykler og tilbehør derfor, aksessorier og tilbehør til biler, klokker, ur og smykker, skrivesaker og kontorrekvisita, bøker og annet trykt materiell, møbler og annen innredning, hagemøbler, kjøkkenutstyr for husholdning og tilbehør derfor, husholdningsartikler, sengeutstyr inkludert puter, sengetøy, husholdningstekstiler, klær, hodeplagg, sko, lærvarer, sportsutstyr, leker, fritidsartikler, matvarer og næringsmidler til dyr, planter, tobakksvarer; detaljhandel i forbindelse med hotell-, fly-, cruiseog/eller transportbilletter som del av pakketurer for reisende, trykking, printing og fotografisk og kinematografisk fremkalling, blomsterlevering, og telefoner og smarttelefoner, tilbehør til smarttelefoner, telekommunikasjonsprodukter, internettprodukter i form av forhåndsbetalte SIM-kort (kontantkort) for mobiltelefoner og smarttelefoner som inkluderer internettilgang, og SIM-kort for internettilgang; online detaljhandel i forbindelse med jordbruksprodukter, hagebruksprodukter, skogbruksprodukter, matvarer, vaskemidler, rengjøringspreparater, rengjøringsartikler, desinfeksjonsmidler, kosmetikk, sanitetsartikler, ikkereseptbelagte medisiner, kosttilskudd, fyrverkeri, elektriske apparater og tilbehør, elektroniske apparater og tilbehør derfor, datamaskiner og tilbehør til datamaskiner, CD-er, datahardware og -software, belysningsartikler, verktøy, hagebruksapparater og tilbehør derfor, sykler og tilbehør derfor, aksessorier og tilbehør til biler, klokker, ur og smykker, skrivesaker og kontorrekvisita, bøker og annet trykt materiell, møbler og annen innredning, hagemøbler, kjøkkenutstyr for husholdning og tilbehør derfor, husholdningsartikler, sengeutstyr inkludert puter, sengetøy, husholdningstekstiler, klær, hodeplagg, sko, lærvarer, sportsutstyr, leker, fritidsartikler, matvarer og næringsmidler til dyr, planter, tobakksvarer; online detaljhandel i forbindelse med hotell-, fly-, cruiseog/eller transportbilletter som del av pakketurer for reisende, trykking, printing og fotografisk og kinematografisk fremkalling, blomsterlevering, og telefoner og smarttelefoner, tilbehør til smarttelefoner, telekommunikasjonsprodukter, internettprodukter i form av forhåndsbetalte SIM-kort (kontantkort) for mobiltelefoner og smarttelefoner som inkluderer internettilgang, og SIM-kort for internettilgang; engroshandelstjenester i forbindelse med jordbruksprodukter, hagebruksprodukter, skogbruksprodukter, matvarer, vaskemidler, rengjøringspreparater, rengjøringsartikler, desinfeksjonsmidler, kosmetikk, sanitetsartikler, ikkereseptbelagte medisiner, kosttilskudd, fyrverkeri, elektriske apparater og tilbehør, elektroniske apparater og tilbehør derfor, datamaskiner og tilbehør til datamaskiner, CD-er, datahardware og -software, belysningsartikler, verktøy, hagebruksapparater og tilbehør derfor, sykler og tilbehør derfor, aksessorier og tilbehør til biler, klokker, ur og smykker, skrivesaker og kontorrekvisita, bøker og annet trykt materiell, møbler og annen innredning, hagemøbler, kjøkkenutstyr for husholdning og tilbehør derfor, husholdningsartikler, sengeutstyr inkludert puter, sengetøy, husholdningstekstiler, klær, hodeplagg, sko, lærvarer, sportsutstyr, leker, fritidsartikler, matvarer og næringsmidler til dyr, planter, tobakksvarer; drift av supermarkeder og dagligvarebutikker; drift av detaljutsalgsforretninger (retail outlets); drift av rabattutsalgsforretninger (discount retail outlets); annonse- og reklamevirksomhet; annonsering og reklame på internett, for andre; tilveiebringe informasjon på internett, nemlig informasjon om forbruksvarer, forbrukerprodukter, forbrukerrådgivningsinformasjon og kundeserviceinformasjon; arrangering og gjennomføring av kommersielle transaksjoner for tredjeparter, også via internett; anskaffelse og/eller formidling av mobiltelefonikontrakter for andre; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; organisatorisk planlegging og tilsyn med utviklingen av forretninger og foretak; personellrekruttering; konsultasjoner om forretnings- og bedriftsorganisasjon; kommersiell eller industriell ledelsesbistand; formidlings- og/eller anskaffelsestjenester for andre (kjøp av varer og tjenester for andre forretninger og foretak). 16

17 registrerte varemerker nr 04/18 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen XCENTER AS, Kjørbokollen 30, 1337 SANDVIKA, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, opptaksplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner; databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. Klasse 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ATLE NÆRLAND, Ospevegen 4, 4365 NÆRBØ, Håmsø Patentbyrå AS, Postboks 171, 4301 SANDNES, Klasse 35 Design av markedsføringsmateriale; datastyrte online bestillingstjenester hvor kjøper selv kan utforme profileringsartikler; salg av profileringsartikler. Klasse 40 Designtrykking for andre; egendefinert trykking av firmanavn og logoer for salgsfremmende og reklamebaserte formål på varer for andre, deriblant selvklebende etiketter, klær, hodeplagg, bannere av papir, plast eller tekstil; digitaltrykk; akrylbasert overflatebehandling av biler; vinylbasert overflatebehandling av biler; behandling av tekstiler; mønstertrykking; gravering med laser; utforming av metallkomponenter; utforming av plastkomponenter. Klasse 42 Datastyrte designtjenester for andre; produktdesign; lasergravering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen UTEPLASSEN NO AS, Stabburveien 7, 1617 FREDRIKSTAD, STUDIOGEIST AS, c/o Hydrogenfabrikken, Øraveien 2, 1630 GAMLE FREDRIKSTAD, Klasse 6 Lysthus. Klasse 19 Prefabrikkerte hus ikke av metall. Klasse 20 Hagemøbler. Klasse 37 Konstruksjon av vinterhager. Klasse 44 Landskapsarkitektur og hagetjenester. 17

18 registrerte varemerker nr 04/18 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SHIIP NORSK LANDBRUKS ELEKTRONIKK AS, Høylandsvegen 76, 4347 LYE, Klasse 9 Elektroniske navigasjons-, sporings, - og posisjoneringsapparater og instrumenter. Klasse 38 Digital overføringa av data.elektronisk overføring av direktemeldinger og -data.elektroniske kommunikasjonstjenesterkommunikasjon via satellitt.kommunikasjon via virtuelt privat datanettverk.overføring av data via satelitttrådløs overføring av data via internettutleie av telekommunikasjonsenheter og -utstyr for tilkobling til nettverk.utleie av tilgangskode til et globalt datanettverk Klasse 39 Sporing, lokalisering og overvåking av kjøretøy, marinefartøy og flysporing, lokalisering og overvåking av frittgående husdyr, kjæledyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NØSTRET BO- OG OMSORGSSENTER AS, Bønsnesveien 171, 3530 RØYSE, Klasse 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Mixto EVA SVENDSEN, SLALÅMVEIEN 11 C, 1350 LOMMEDALEN, Klasse 7 Kjøkkenmaskiner [elektriske] for bearbeiding av mat. Klasse 9 Nedlastbare on-line matoppskrifter. Klasse 16 Oppskriftshefter og kokebøker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Norwegian Wood NORWEGIAN WOOD AS, Hasleveien 15 E, 0571 OSLO, Klasse 4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; belysningsstoffer; lys og veker for lys. Klasse 6 Beholdere av metall; bokser av uedelt metall; containere av metall; containere av metall for lagring og transport av varer; gitter av metall; ildgitter av metall; peisgitter; peishyller av metall; universale metallagringscontainere; verktøybokser av metall [tomme]; uedle metaller og legeringer av disse, malmer; metallmaterialer for bygging og konstruksjon; transportable hus av metall; ikke-elektriske kabler og - tråd av metall (uedelt); små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallcontainere for lagring eller transport; sikkerhetsskap og -skrin. Klasse 8 Grillgafler; grillklyper; ildraker; peisblåser [håndopererte]; peisskuffer; peistenger; håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver. Klasse 11 Flyttbare ovner; forbrenningsovner for husholdningsformål; gassgriller; grillapparater; grillspidd; grilltennere; ildsteder; kullgriller; peiser; peisinnsatser; peisinnsatser i form av faste forbrenningsovner; peisinnsatser i form av ovner; rister for ildsteder; røkkanaler for ildsteder; stormkjøkken; stormkjøkken (kokeapparat); utegrill; vedovner; apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, steking, tørking, ventilasjon, kjøling, vanntilførsel og sanitære formål. Klasse 19 Kamingesimser av gips; kamingesimser av gips eller stein; murstein for peis; peisrammer av gips; asfalt, bek, tjære og bitumen. Klasse 20 Esker av plast; hyller av metall; ornamenter av bein, elfenben, gips, plast, voks; ubearbeidet eller halvbearbeidet ben, horn, hvalben og perlemor; skjell; merskum; rav. Klasse 21 Campinggriller; grillvotter; pizzasteiner. 18

19 registrerte varemerker nr 04/18 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Linda Johansen Linda Johansen, Solbråtanveien 14 B, 1410 KOLBOTN, ATTORNEY ANGELICA COPPINI, c/o Trademack- Formir, Spinola Road 137, MT-STJ3011 ST. JULIANS, Malta Klasse 3 Klasse 5 Aloevera-preparater for kosmetisk bruk; Alunsteiner [alunsteiner]; Ambra [parfyme]; Aromatiske stoffer [eteriske oljer]; Astringerende midler for kosmetisk bruk; Avfargingsmidler for kosmetisk bruk; Avsminkingspreparater; Badepreparater, ikke for medisinske formål; Badesalter ikke for medisinsk bruk; Barberingspreparater; Barbersåpe; Bergamott-essens; Blomsterekstrakter [parfymerivarer]; Blyanter for kosmetisk bruk; Blyanter for øyenbryn; Dekorative motiver for kosmetisk bruk; Deodoranter for personlig bruk og for dyr; Deodorantsåper; Desinfiserende såper; Eau de Cologne; Etterbarberingsmidler; Etuier for leppestifter; Fargeoppløsninger til kosmetisk bruk; Fargestoffer for håret; Fett for kosmetisk bruk; Gele for bleking av tenner; Hårfjerningsmidler; Hårspray; Kosmetikk for øyenbryn; Kosmetikksett; Kosmetisk krem; Kosmetiske preparater; Kunstige festemidler for øyenvipper; Kunstige negler; Kunstige øyenvipper; Leppeglanser; Lotion for kosmetisk bruk; Mandelmelk for kosmetisk bruk; Mandelolje; Mandelsåpe; Maskara; Masker for skjønnhetspleie; Neglelakk; Oljer for kosmetisk bruk; Oljer for parfymer; Parfymer; Preparater for behandling av negler; Preparater for hårkrølling; Pulversjampoer; Røkelse; Såper; Sitronoljeessenser; Sjampo; Sminkeprodukter; Vaselin for kosmetisk bruk; Voks for fjerning av hår. Alginatebasert kosttilskudd; Aloevera-preparater for farmasøytiske formål; Antirevmatiske armbånd; Appetittdempende piller; Desinfeksjonsmidler; Dietetiske kostfibre; Husapotek; Luktesalt; Medikamenter for humanmedisin; Medisinske urter; Medisinte; Mineralvannsalter; Propolisbasert kosttilskudd; Proteinbasert kosttilskudd; Smertestillende midler; Sodasalter for medisinsk bruk; Urtete for medisinske formål; Vaselin for medisinsk bruk; Vitaminpreparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KOCKENS AB, Box 45, SE FJÄLKINGE, Sverige Awapatent AB, Box 5117, SE MALMÖ, Sverige Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, fryste, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, fruktkompotter; egg, meieriprodukter, melk og melkeprodukter; smør; margarin, spiselige oljer og fett; buljong, buljongkonsentrat; grilloljer; pektin, gelatin; spiselige frø; bearbeidede frø; potetmos; potetmospulver; kokte ferdigretter hovedsakelig bestående av kjøtt, fisk, skalldyr, grønnsaker, fjærkre og/eller vilt; melkebaserte desserter; fruktdesserter; glaserte frukter; fyll bestående av bær og frukt til paier og kaker; konserverte og kandiserte frukter og bær; strimlet frukt, uprosesserte fruktskall; rosiner; marmelade; gelatin; spiselige nøtter; preparerte nøtter. Klasse 30 Kaffe, te, kakao, kaffeerstatning, ris, tapioka, sago; mel og næringsmidler laget av korn; brød, konditorvarer, konfektyrer, spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; krydderier; krydderblandinger; smakstilsetninger for næringsmidler (unntatt eteriske oljer); potetmel, fortykningsmiddel for matlaging; puddinger (desserter); dessertmousser; sauser (smakstilsetninger); eddik; marinader; glasur; vaniljesukker; spiselige kakedekorasjoner; naturlige søtningsmidler; kjeks og vafler for spiseis; sukat; marsipan og marsipanprodukter; fondanter; sjokolade; vanilje, vaniljesukker; mandelmasse; glasur; brødpenslingspreparater; krempulver; deig; deigfyll; kakefyll; bakemasse; gjærpulver; bikarbonat; bakeri- og konditorvarer for baking, nemlig bake-off produkter; deigprodukter, nemlig deig til baking, ubakte brødprodukter og surdeig; bakemalt; sauser (smakstilsetninger) laget av frukt eller bær; smakstilsetninger fremstilt av frukt eller bær; vaniljekrem og vaniljesaus; brød- og kakeblandinger hovedsakelig bestående av mel; sjokoladebaserte produkter; sjokoladeerstatninger; sjokoladefyll for kaker og konfektyrer; sjokoladesauser; strøssel for spiseis, kjeks og kaker; glaserte nøtter (søtsaker). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen COLOR HYBRID Color Line AS, Hjortnes, 0250 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 39 Cruisetransport; fergetransport; sjøtransport; transport 19

20 registrerte varemerker nr 04/18 av gods og passasjerer; transporttjenester med dieselelektrisk/batteridrevet sjøfartøy, herunder hybridferge; turoperatørtjenester; turoperatørtjenester knyttet til transport med diesel-elektrisk/batteridrevet sjøfartøy, herunder hybridferge; organisering og arrangering av reiser og turer; organisering og arrangering av reiser og turer med diesel-elektrisk/batteridrevet sjøfartøy, herunder hybridferge; organisering og arrangering av cruise; organisering og arrangering av cruise med diesel-elektrisk/batteridrevet sjøfartøy, herunder hybridferge; informasjon vedrørende forannevnte tjenester. Klasse 41 Underholdningsvirksomhet; sportslige, kulturelle og sosiale aktiviteter; organisering og avholdelse av kurs, seminarer, kongresser og konferanser; organisering og avholdelse av konserter, artistopptredener, utstillinger og kulturelle arrangementer; helseklubbvirksomhet; kasinovirksomhet; organisering av konkurranser; nattklubber; showoppsetninger; underholdningsinformasjon; utleie av sportsutstyr (unntatt kjøretøyer). Klasse 43 Bevertningstjenester; tilbringing av mat og drikke; kafe-, kafeteria- og restauranttjenester; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NICE GRUPPE AS, Traraveien 65, 1605 FREDRIKSTAD, Klasse 7 Oppvaskmaskiner; Oppvaskmaskiner for husholdningsformål; Vaskemaskiner; Elektriske vaskemaskiner; Elektriske vaskemaskiner for husholdningsformål; Vaskemaskiner for husholdningsbruk; Støvsugere; Elektriske støvsugere; Robotstøvsugere; Støvsugere for husholdningsformål; Gressklippere, elektriske; Kjøttkverner, elektriske; Klasse 8 Knivslipere, elektriske. Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver; Strykejern; Elektriske dampstrykejern; Knivslipere; Kjøkkenkniver. Klasse 11 Apparater og innretninger for oppvarming, dampproduksjon, koking, steking, tørking, ventilasjon, kjøling, vanntilførsel og sanitære formål; Kjøkkenkomfyrer; Komfyrer; Elektriske komfyrer; Elektriske koketopper; Koketopper; Kjøkkenventilatorer; Dypfrysere; Elektriske frysere; Elektriske frysere for husholdningsformål; Kjøleskap med frysere; Tørketromler for klesvask; Ventilasjonsinnntallasjoner og apparater [klimaanlegg]; Klimaanlegg for husholdningsformål; Elektriske vifter; Elektriske vifter for husholdningsformål; Kaffemaskiner, elektriske; Elektriske kaffemaskiner for husholdningsformål; Isterningmaskiner; Elektriske popkornmaskiner; Popkornmaskiner; Mikrobølgeovner for matlagning; Brødristere; Elektrisk brødristere for husholdningsformål; Brødbakemaskiner; Grillapparater; Elektriske griller; Automatiske brødbakemaskiner for husholdningsformål; Elektriske riskokere; Elektriske frityrkokere; Elektriske brødristere. Klasse 21 Gryter; Stekepanner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen UFO ENTREPRENØR UFO ENTREPRENØR AS, Alvikvegen 263, 6019 ÅLESUND, ATTORNEY ANGELICA COPPINI, c/o Trademack- Formir, Spinola Road 137, MT-STJ3011 ST. JULIANS, Malta Klasse 35 Faglige konsultasjoner om forretninger; Forhandlinger og sluttføring av kommersielle transaksjoner for tredjepart; Forretningsprosjektledelse for bygningsprosjekter; Økonomiske beregninger Klasse 37 Bygningsinformasjon; Bygningsisolering; Installasjon av dører og vinduer; Installasjon og reparasjon av tyverialarmer; Installasjon og reparasjon av elektriske apparater og elektriske anlegg; Installasjon og reparasjon av klimatiseringsappareter; Malevirksomhet; Murmestervirksomhet; Mursteinslegging; Rengjøring av bygninger [eksteriør]; Rengjøring av bygninger [interiør]; Riving av bygninger; Rørleggervirksomhet; Snekkertjenster; Stillasoppsetting; Taktekkingstjenester; Tapetsering; Tetningsarbeid [bygging]; Utleie av bygningsmaskiner; Utleie av rengjøringsmaskiner; Veidekking og brolegging; Klasse 42 Arkitekter; Arkitekturkonsultasjoner; Ingeniørvirksomhet [teknisk ekspertise]; Interiørarkitekter; Konsultasjonstjenester i forbindelse med energisparing; Kvalitetskontroll; Landmåling; Materialtesting; Oppmåling; Plantegning i forbindelse med bygging; Prosjektstudier [tekniske]; Tegning [industridesign]; Teknisk forskning (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ampuseal RABMED AS, c/o Martin Vollen, Harlaug bru 21, 2676 HEIDAL, Klasse 10 Nålfri enhet som brukes til opptrekk av medikamenter som er lagret på glassampuller og som filtrerer medikamentene. 20

21 registrerte varemerker nr 04/18 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , NO, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Poptech POPTECH TECHNOLOGIES GLEN STEWART, Romuld, 6453 KLEIVE, Klasse 9 Ladere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen APOLLO Apollo IP Holdings, LLC, 9 West 57th Street, 43rd Floor, US-NY10019 NEW YORK, USA Advokatfirmaet BA-HR DA, Postboks 1524 Vika, 0117 OSLO, Klasse 36 Rådgivningstjenester i forbindelse med finanskapitaladministrasjon, fondsforvaltning, investering i fond. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen APOLLO GLOBAL MANAGEMENT Apollo IP Holdings, LLC, 9 West 57th Street, 43rd Floor, US-NY10019 NEW YORK, USA Advokatfirmaet BA-HR DA, Postboks 1524 Vika, 0117 OSLO, Klasse 36 Rådgivningstjenester i forbindelse med finanskapitaladministrasjon, fondsforvaltning, investering i fond. Viking Atlantic AS, Endregårdsbakken 6, 5019 BERGEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 19 Stive rør (ikke av metall); sorteringsrister laget av upvc-rør og polyestertau for størrelsessortering av levende fisk i vann; sorteringsrister laget av upvc-rør og polyestertau for reduksjon av bifangst av uønskede arter i landnøter, orkastnøter og trålenett; forannevnte tilvirket på Shetland. Klasse 22 Tau, reip, hyssing, nett, polyestertau; fiskegarn; nett [garn]; landnøter; orkastnøter; trålenett; forannevnte tilvirket på Shetland. Klasse 37 Oppføring, installasjon, vedlikehold og reparasjon av sorteringsrister for størrelsessortering av levende fisk i vann og for reduksjon av bifangst av uønskede arter i landnøter, orkastnøter og trålenett. Klasse 42 Teknologiske tjenester, ikke relatert til datatjenester; vitenskapelige tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; tekniske tjenester relatert til fiskeoppdrett og sorteringsrister for størrelsessortering av levende fisk i vann og for reduksjon av bifangst av uønskede arter i landnøter, orkastnøter og trålenett; ingeniørvirksomhet [teknisk ekspertise]; tekniske rådgivningstjenester innen fiskeoppdrett og sorteringsrister for størrelsessortering av levende fisk i vann og for reduksjon av bifangst av uønskede arter i landnøter, orkastnøter og trålenett. 21

22 registrerte varemerker nr 04/18 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Haldiram India Private Limited, B-1/H-8, Mohan Cooperative Industrial Estate, Main Mathura Road, IN NEW DELHI, India Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 32 Alkoholfrie drikker; fruktdrikker; fruktjuser; siruper; mineral- og kullsyreholdig vann og Preparater for fremstilling av drikker. Klasse 43 Restauranttjenester, herunder restauranttjenester for hurtigmat og ferdigmat, tilberedning av mat og drikkevarer, ta-med-hjem-service for mat og drikke, cateringtjenester for mat og drikke, reservasjonstjenester for hoteller og restauranter, servering av mat og drikke for gjester i restauranter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Profiloptik A/S, Hovedgaden 451 B, DK-2640 HEDEHUSENE, Danmark Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 3 Midler til fjerning av sminke; rengjøringsmidler for sminkebørster; massasjeolje; håndkrem; fotkrem (hudpleie) og fotpleiepreparater (ikke medisinske). Klasse 4 Klasse 5 Klasse 9 Lys, bordlys, duftlys, telys. Skyllepreparater til kontaktlinser; oppløsningsmidler for kontaktlinser; rensepreparater for kontaktlinser; desinfeksjon for kontaktlinser. Briller; briller for sport; svømmebriller; deler til briller; brilleinnfatninger; brilleetuier; brilleartikler (eyewear); brillelinser; solbriller; etuier for solbriller; linser for solbriller; kontaktlinser; beholdere for kontaktlinser; etuier som passer for kontaktlinser. Klasse 14 Juvelervarer, smykker, edle stener; armbånd for klokker; ur og kronometriske instrumenter; etuier for klokker, klokkekasser. Klasse 18 Sminkepung; kofferter, reisevesker, bagger og håndvesker; kreditkortholdere; lommebøker. Klasse 21 Kluter til å rense briller; sminkekoster; kopper og mugger. Klasse 25 Klær; underdeler (klær); underkjoler (klær); fottøy; skjerf og halstørkle; øyemasker. Klasse 35 Engros- og detaljsalgtjenester av et bredt utvalg av forbruker varer, nemlig midler til fjerning av sminke, rengjøringsmidler for sminkebørster, massasjeolje, håndkrem, fotkrem, lys, bord lys, duftlys, telys, skyllepreparater til kontaktlinser, oppløsningsmidler for kontaktlinser, rensepreparater for kontaktlinser, desinfeksjon for kontaktlinser, briller, briller for sport, svømmebriller, deler til briller, brilleinnfatninger, brilleetuier, brilleartikler (eyewear), brillelinser, solbriller, etuier for solbriller, linser for solbriller, kontaktlinser, beholdere for kontaktlinser, etuier som passer for kontaktlinser, juvelervarer, smykker, edle stener, armbånd for klokker, ur og kronometriske instrumenter, etuier for klokker, klokkekasser, sminkepung, kofferter, reisevesker, bagger og håndvesker, kreditkortholdere; lommebøker, kluter til å rense briller; sminkekoster; kopper og mugger, klær, underdeler (klær); underkjoler (klær); fottøy; skjerf og halstørkle; øyemasker. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. Klasse 44 Synstestingstjenester; tilpassing av kontaktlinser; optikervirksomhet (tilpassing av briller eller kontaktlinser); rådgivning innen sminke, kosmetiske sminketjenester; massasje; fotpleie. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ASCO EXPRESS Automatic Switch Company, Hanover Road,Florham Park, US-NJ07932 NEW JERSEY, USA Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 35 Katalogbestillingstjenester innen ventiler og ventiltilbehør; elektroniske katalogtjenester innen ventiler og ventiltilbehør; postordrekatalogtjenester innen ventiler og ventiltilbehør. 22

23 registrerte varemerker nr 04/18 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen YETZ GROUP AS, Dronningveien 50, 1550 HØLEN, Klasse 36 Forretninger med fast eiendom; finansiell virksomhet; informasjons- og rådgivningstjenester for bank- og forsikringsvirksomhet; forsikringsagentur; bankvirksomhet; finans-, investerings- og forsikringstjenester; forsikringsvirksomhet; monetær virksomhet; nettbanktjenester. Klasse 38 Mobilkommunikasjonstjenester; telekommunikasjonstjenester via plattformer og portaler på internett og andre medier; informasjons- og rådgivningstjenester i forbindelse med telekommunikasjon; telekommunikasjonvirksomhet. Klasse 39 Distribusjon og overføring av strøm; informasjons- og rådgivningstjenester i forbindelse med strømdistribusjon; strømforsyningstjenester. Klasse 42 Industriell analyse og forskning; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; design og utvikling av datamaskiner, dataprogrammer og applikasjoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SØRUNG NILS PETTER LEGE, Wilses gate 6, 0178 OSLO, Klasse 38 Dataassistert overføring av beskjeder og bilder; datakommunikasjonstjenester for overføring av informasjon; datakommunikasjonsvirksomhet; datanettverkkommunikasjonstjenester; dataoverføringsog telekommunikasjonstjenester; dataoverføringstjenester; dataoverføringstjenester; datasamband; datastyrt overføring av meldinger; datastyrte kommunikasjonstjenester; datatelefonitjenester; digital overføring av data; digital overføring av data via internett; digitale overføringstjenester for lyd- og videodata; distribusjon via kabel; elektronisk kommunikasjon i form av samtalerom, samtalelinjer og internettforum; elektronisk overføring av bilder, fotografier, grafiske bilder og illustrasjoner over et globalt datanettverk; elektronisk overføring av data og dokumenter via dataterminaler og elektroniske enheter; elektronisk overføring av dataprogrammer via internett; elektronisk overføring av direktemeldinger og -data; elektronisk overføring av meldinger; elektronisk overføring av post og meldinger; elektronisk overføring og nye overføringer av lyd, bilder, dokumenter, meldinger og data; elektronisk postoverføring; elektronisk tjenester innen innsamling og overføring av meldinger; elektronisk utveksling av meldinger i form av samtalerom, samtalelinjer og internettforum; elektroniske kommunikasjonstjenester; elektroniske meldinger; elektroniske oppslagstavler [telekommunikasjonstjeneste]; elektroniske overføringstjenester for bestillinger; e-post- og direktemeldingstjenester; e-post- og meldingstjenester; fjernskrivertjenester; fjernsynssending; flerbrukertilgang til et globalt datanettverk; informasjon i forbindelse med trådløs kommunikasjon; informasjon om radiokringkasting; informasjon om telekommunikasjon; interaktiv overføring av video over digitale nettverk; interaktive kommunikasjonstjenester; interaktive teleteksttjenester; interaktive videoteksttjenester; internett- og digitale overføringstjenester for lyd, video, eller grafiske data; kommunikasjon av informasjon via datamaskin; kommunikasjon med mobiltelefoner; kommunikasjon ved dataterminaler; kommunikasjon ved optisk fibernettverk; kommunikasjon via datamaskin; kommunikasjon via elektroniske midler; kommunikasjon via og mellom datamaskiner og dataterminaler; kommunikasjon via satellitt; kommunikasjon via sentralbordklient [ivr]; kommunikasjon via telegraf; kommunikasjon via virtuelt privat datanettverk [vpn]; kommunikasjons- og adgangstjenester for internett- og intranett; kommunikasjonstjenester innen bredbåndsradio; kommunikasjonstjenester på internett; kringkasting av audiovisuelt og multimediabasert innhold via internett; kringkasting av digital lyd; kringkasting av film- og tvfilmer/programmer, inkludert på internett, i mobilkommunikasjonsnettverk og i andre medier; kringkasting av filmer via internett; kringkasting av lyd, video og multimedia via internett og andre kommunikasjonsnettverk; kringkasting av radio- og tvprogrammer; kringkasting av tv- og radio-programmer via kabel eller trådløse nettverk; kringkasting av tv- og radio-programmer via parabolantenne; kringkasting av tv-programmer ved hjelp av tjenester innen bestillingsprogrammer for video og pay-per-view; kringkasting av tv-programmer via internett; kringkasting av tv-programmer, filmer og annet audiovisuelt og multimediabasert innhold via internettprotokoll og kommunikasjonsnettverk; kringkasting av tv-shop-programmer; kringkasting av video- og lydprogrammering via internett; kringkasting og overføring av kabel- tv-programmer; kringkasting og overføring av pay-per-view-tv-programmer; kringkasting og overføring av radioprogrammer; kringkasting og overføring av tv-programmer; kringkastingstjenester; kringkastingstjenester for internettradio; kringkastingstjenester og tilveiebringelse av telekommunikasjontilgang for filmer og tv-programmer via en bestillingsprogramtjeneste; kringkastingstjenester og tilveiebringelse av telekommunikasjontilgang for video- og lydinnhold via en bestillingsprogramtjeneste via internett; lyd- og 23

24 registrerte varemerker nr 04/18 videokringkastingstjenester via internett; meldingsoverføring; mobilkommunikasjonstjenester; multimediameldinger [mms]; nettbaserte forum for overføring av meldinger blant databrukere; nettbaserte forum for overføring av meldinger, kommentarer og multimediainnhold blant brukere; nettbaserte samtalerom for overføring av meldinger, kommentarer og multimediainnhold blant brukere; nettbaserte samtalerom for sosiale nettverk; nettbaserte samtalerom og elektroniske oppslagstavler for overføring av meldinger blant brukere; nettbaserte tjenester for sending av meldinger; nyhetsbyråer; overføring av brukergenerert innhold via internett; overføring av data; overføring av data og informasjon via data og elektroniske kommunikasjonsmidler; overføring av data via datanettverk; overføring av data via internett; overføring av data via isdn-linjer; overføring av data via kabel; overføring av data via satellitt; overføring av data via telefonlinjer; overføring av data-, lyd-, video- og multimediafiler; overføring av data-, lyd-, video- og multimediafiler, inkludert nedlastbare filer og streamede filer over et globalt datanettverk; overføring av data, meldinger og informasjon; overføring av datastyrte data; overføring av digitale filer; overføring av digitale lyd- og videokringkastinger over et globalt datanettverk; overføring av informasjon og data via datanettverk og internett; overføring av informasjon og data via nettbaserte tjenester og internett; overføring av informasjon om et bredt utvalg av emner, inkludert på internett og over et globalt datanettverk; overføring av informasjon om kryptert kommunikasjon; overføring av informasjon via datamaskin; overføring av informasjon via datanettverk; overføring av informasjon via trådløse eller kabelnettverk; overføring av informasjon, inkludert nettsider, dataprogrammer og alle andre data; overføring av lyd eller visuelle opptak over nettverk; overføring av lyd- og bilder via satellitt; overføring av lyd- og videoinnhold via datanettverk; overføring av lydog videoinnhold via isdn-linjer; overføring av lyd- og videoinnhold via kabel; overføring av lyd- og videoinnhold via satellitt; overføring av lyd, video og data via kabel, satellitt, datanettverk, telefonlinjer og isdn-linjer; overføring av lyddata via internett; overføring av meldinger og bilder via datamaskin; overføring av meldinger, data og innhold via internett og andre kommunikasjonsnettverk; overføring av multimediainnhold via internett; overføring av nettbaserte gratulasjonskort; overføring av radio- og tvprogrammer; overføring av radio- og tv-programmer via satellitt; overføring av radioprogrammer; overføring av tv-innhold; overføring av tv-programmer; overføring av videodata via internett; overføring av videoer, filmer, bilder, tekst, foto, spill, brukergenerert innhold, lydinnhold, og informasjon via internett; overføring og distribusjon av data eller audiovisuelle bilder via et globalt datanettverk eller internett; overføring og spredning av informasjon og data via datanettverk og internett; overføring, kringkasting og mottak av lyd, video, stillbilder og bevegelige bilder, tekst og data; overføring, kringkasting og mottak av lyd, video, stillbilder og bevegelige bilder, tekst og data i sanntid; personsøkertjenester; personsøkertjenester; personsøkertjenester; personsøkertjenester [radio, telefon eller andre typer elektronisk kommunikasjon]; radio- og tv- basert kringkasting; radio-, tv- og kabelbaserte kringkastingstjenester; radiokommunikasjon; radiokommunikasjon; radiooverføring; radiosending; rådgivnings- og informasjonstjenester innen telekommunikasjon; rådgivningstjenester i forbindelse med datakommunikasjon; rådgivningstjenester i forbindelse med trådløs kommunikasjon og trådløst kommunikasjonsutstyr; rådgivningstjenester innen elektronisk kommunikasjon; samtalerom og forum på internett; samtalerom på internett; samtaleromtjenester for sosiale nettverk; satellittoverføring; sende alle typer meldinger til internettadresser [nettmeldinger]; sending av elektroniske meldinger via nettsteder; sending og mottak av elektroniske meldinger; sending og mottak av elektroniske meldinger; streaming av data; streaming av lyd- og videomateriale på internett; streamingtjenester for video, lyd og tv; strømming av data; svarertjenester for telefon; talekommunikasjonstjenester over internett; taleoverføringstjenester; tekstmeldinger [sms]; telefakstjenester; telefonisk kommunikasjon; telefonsentraltjenester; telefonsentraltjenester; telefonslusetjenester; telefontjenester; telegrafisk kommunikasjon; telegraftjenester; telegramoverføring; telekommunikasjon; telekommunikasjon- og kommunikasjonstjenester; telekommunikasjonskoblinger for telefonsamtalebrukere; telekommunikasjonskoblinger til databaser; telekommunikasjonskoblinger til et globalt kommunikasjonsnettverk eller databaser; telekommunikasjonskoblinger til internett; telekommunikasjonskoblinger til internett i et kafémiljø; telekommunikasjonskoblinger til internett og/eller databaser; telekommunikasjonsrådgivning; telekommunikasjonstilgang til lydinnhold via internett; telekommunikasjonstilgang til videoinnhold via internett; telekommunikasjonstjenester for digitale nettverk; telekommunikasjonstjenester for kundetelefoner og kundesentre; telekommunikasjonstjenester for plattformer for e-handel på internett og andre elektroniske medier; telekommunikasjonstjenester via fiberoptiske, trådløse og kabelnettverk; telekommunikasjonstjenester via internett, intranett og ekstranett; telekommunikasjonstjenester via plattformer og portaler på internett; telekommunikasjonstjenester via plattformer og portaler på internett og andre medier; telekommunikasjontilgang for filmer og tv-programmer via en bestillingsprogramtjeneste; telekommunikasjontilgang for tv-programmer via en bestillingsprogramtjeneste; telekommunikasjontilgang for video- og lydinnhold via en nettbasert bestillingsprogramtjeneste; telekonferanse- og videokonferansetjenester; telekonferansetjenester; teletekstbaserte og interaktive kringkastingstjenester; tilby tilgangstid til et globalt datanettverk; tilbydelse av telekommunikasjonstilgang til et globalt computernettverk.; tilgang til bestilling av dataprogrammer i datanettverk; tilgang til data i datanettverk; tilgang til data- og kommunikasjonsnettverk med høy hastighet; tilgang til data på kommunikasjonsnettverk; tilgang til data via internett; tilgang til databaser i datanettverk; tilgang til databaser og informasjon via globale datanettverk; tilgang til databaser på internett; tilgang til datanettverk; tilgang til dataprogrammer i datanettverk; tilgang til elektroniske kommunikasjonsnettverk; tilgang til elektroniske kommunikasjonsnettverk, til internett og ekstranett; tilgang til elektroniske publikasjoner; tilgang til en diskusjonsside på internett; tilgang til en elektronisk markedsplass [portal] på datanettverk; tilgang til en internettportal med bestillingsprogrammer; tilgang til en nett-, e-post- og nyhetsportal; tilgang til en videodelingsportal; tilgang til et elektronisk nettverk for gjenopprettelse av informasjon; tilgang til informasjon i datanettverk; tilgang til informasjon på internett; tilgang til informasjon via datanettverk; tilgang til informasjon via internett; tilgang til internett; tilgang til internett og andre kommunikasjonsnettverk; tilgang til internettforum; tilgang til internettplattformer med det formål å utveksle digitalbilder; tilgang til nettbasert multimediainnhold; tilgang til nettbaserte databaser; tilgang til nettbaserte datanettverk; tilgang til nettsteder eller andre kommunikasjonsnettverk; tilgang til nettsteder for digitalmusikk på internett; tilgang til og leie av tilgangstid til en database; tilgang til plattformer for e-handel på internett; tilgang til plattformer for elektronisk informasjon, kommunikasjon og overføring på internett; tilgang til plattformer og portaler på internett; tilgang til plattformer på internett; tilgang til portaler på internett; tilgang til samtalelinjer, samtalerom og forum på internett, inkludert mobilt internett; tilgang til samtalerom på internett; tilgang til 24

25 registrerte varemerker nr 04/18 telekommunikasjonskanaler for tv-shop-tjenester; tilveiebringelse av online forum; tilveiebringelse av praterom på internett; tilveiebringelse av telekommunikasjonskanaler for fjernhandel; tilveiebringelse av tilgang til databaser; tjenester for distribusjon av mediefiler; tjenester for kringkasting på internett; trådløs kringkasting; trådløs overføring av data via digital mobiltelefoni; trådløs overføring av data via internett; trådløs overføring av data via trådløs overføring av data [wap]; trådløse mobiltelefontjenester; tv- og radiooverføring; tvkringkastingstjenester for mobiltelefoner; utleie av faksimileapparater; utleie av kringkastingsutstyr; utleie av overføringsapparater for beskjeder; utleie av radioog tv-kringkastingsutstyr; utleie av telekommunikasjonsutstyr; utleie av telekommunikasjonsutstyr; utleie av telekommunikasjonsutstyr og -anlegg; utleie av tilgangstid til databaser; utleie av tilgangstid til en databaseserver; utleie av tilgangstid til et globalt datanettverk; utleie av tilgangstid til informasjon i databasenettverk; utleie av utstyr for radiokringkasting; utleie av utstyr for tv-kringkasting; videokonferansetjenester; videokonferansetjenester; videomeldingstjenester; video-on-demand overføringstjenester; videooverføring via digitale nettverk; videoteksttjenester; videotelefontjenester. Klasse 41 Akademier [utdanning]; akademiske utdanningstjenester; analyse av utdanningspoeng og - data for andre; arrangering og ledelse av konferanser, utdanningsmesser, forelesninger, seminarer og arbeidsgrupper; arrangering og ledelse av konserter; arrangering og ledelse av personlige utdanningsforum; arrangering og ledelse av praktiske seminarer; artistopptredener; coaching (veiledning); døvetolking; eksaminasjonsvirksomhet; elektronisk utgivelse av informasjon i et bredt utvalg av emner på internett; elektronisk utgivelse av tekster og trykksaker, utenom reklametekster, på internett; elektroniske forlagstjenester; faglig kompetanseopplæring; faglige opplæringstjenester; faglige utdannings- og opplæringstjenester; film- og tv-studiotjenester; filmfremvisning; filmfremvisning og utleie av filmer; filmproduksjon; filmproduksjon, andre enn reklamefilmer; filmstudioer; fjernsynsunderholdning; fjernundervisningskurs; fjernundervisningstjenester; fjernundervisningstjenester på internett; forlagstjenester; forlagstjenester innen digital video, lyd og multimediaunderholdning; forlagstjenester, utenom trykking; formidling av undervisningsmateriell; fotografering; fotografireportasjer; fotografiske bibliotektjenester; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med fysisk trening via et nettsted; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med fysisk trening via et nettsted; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med fysisk utdanning via et nettsted; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med kontinuerlig utdanning via internett; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med opplæring; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med underholdning, musikk, direktesendte forestillinger og underholdningsarrangementer; fremskaffelse av informasjon om underholdning og underholdningsarrangementer via nettverk og på internett; fremskaffelse av informasjon om utdanning, opplæring, underholdning, idretts- og kulturaktiviteter; fremskaffelse av nettbasert informasjon i forbindelse med underholdning eller utdanning; fremskaffelse av nettbasert informasjon innen dataspillunderholdning; fremskaffelse av nettbasert informasjon om utdanning, opplæring, underholdning, idretts- og kulturaktiviteter; fremskaffelse av underholdningsinformasjon; fremskaffelse av underholdningsinformasjon via elektroniske midler; fremskaffelse av underholdningsinformasjon via internett; fremskaffelse av underholdningsinformasjon via tv-, bredbånd-, trådløse og nettbaserte tjenester; fremskaffelse av utdanningsinformasjon; fremvisning av filmer; fritidstjenester; fysisk trening; fysiske treningstjenester; grunnleggende og videregående opplæring for personalressursutvikling; gymnastikkundervisning; helse- og fritidsklubbtjenester; helseklubbtrener; helseklubbvirksomhet; høyere utdanning, akademisk, språklig og faglig utdanning, samt opplæringstjenester; idretts- og kulturaktiviteter; idrettsaktiviteter; idrettsklubbtjenester; idrettstrening; idrettstrening; informasjon i forbindelse med nettbasert dataspillunderholdning fra en database eller et globalt kommunikasjonsnettverk; informasjon i forbindelse med nettbasert underholdning og utdanning, eller via tv, bredbånd og trådløs kommunikasjon; informasjon i forbindelse med underholdning og utdanning fra en database eller internett; informasjon i forbindelse med utdanning og underholdning; informasjon i forbindelse med utdanning og underholdning, fra en database eller internett eller i form av tv- eller radioprogrammer; informasjon vedrørende utdannelse; informasjonstjenester for filmplaner; innspilling, produksjon og distribusjon av filmer, video- og lydinnspillinger, radio- og tv-programmer; innspillingsmastering; innspillingsstudioer; innspillingstjenester for lyd, film, video og tv; innspillingstudio- og filmstudiotjenester for produksjon av multimediapresentasjoner; innspillingstudio- og tvstudiotjenester; klargjøring av tekster for utgivelse i form av brosjyrer og bruksveiledninger i forbindelse med slankeprogrammer og vektkontroll; klubbtjenester i form av underholdning; klubbvirksomhet [underholdning eller utdannelse]; kontinuerlig opplæring; korrekturlesing av manuskripter; korrespondansekurs; kostskoler; kulturaktiviteter; layouttjenester, andre enn for reklameformål; lyd- og videoinnspillingstjenester; lydinnspillings- og videounderholdningstjenester; lydinnspillingstjenester; lydinspillings- og produksjonstjenester; lydtekniske tjenester; låtskriving; mikrofilming; multimediautgivelser av blader, tidsskrifter og aviser; multimediautgivelser av bøker; multimediautgivelser av trykksaker; nettbasert utgivelse av elektroniske bøker; nettbasert utgivelse av elektroniske bøker og tidsskrifter; nettbaserte digitale forlagstjenester; nyhetreportasjetjenester; oppføring av forestillinger [live]; opplæring innen bruk av kirurgiske, medisinske, dentale og veterinæriske instrumenter og utstyr; opplæring og videregående opplæring for personal-, gruppe- og organisatorisk utvikling; opplæring og videregående opplæring for personalutvikling; opplærings- og utdanningstjenester innen livscoaching; opplæringstjenester i form av veiledning; opplæringstjenester innen dataprogramvareutvikling; opplæringstjenester innen prosjektledelse; opplæringstjenester tilveiebrakt av simulatorer; organisering av arrangementer innen utdanning, underholdning, idrett og kultur; organisering av filmvisninger; organisering av idretts- og kulturaktiviteter; organisering av idretts- og kulturarrangementer; organisering av idrettsarrangementer; organisering av idrettsarrangementer og -konkurranser; organisering av kongresser og konferanser for kulturelle og utdanningsformål; organisering av konkurranser (utdanning eller underholdning); organisering av konkurranser eller andre idretts- og kulturarrangementer for veldedige formål; organisering av konkurranser for utdanning eller underholdning; organisering av konkurranser innen utdanning, underholdning, kultur og idrett; organisering av konkurranser og prisutdelingsseremonier; organisering av kulturarrangementer; organisering av kulturelle arrangement [impresariotjenester]; organisering av opplæring; organisering av opplæringskurs; organisering av show og konserter; organisering av spill og konkurranser; organisering av sportskonkurranser; organisering av språkundervisning; organisering av underholdningsarrangementer; organisering av underholdningsshow; organisering av utdannings- og underholdningsarrangementer for profesjonelle og ledere; organisering av utdanningsarrangementer; organisering av utstillinger 25

26 registrerte varemerker nr 04/18 for kulturelle formål; organisering av utstillinger for kulturelle formål; organisering av utstillinger for kulturelle og utdannelsesformål; organisering av utstillinger, konvensjoner og konferanser for kulturelle og utdanningsformål; organisering av yrkesopplæringsprogrammer for arbeidsløs ungdom; organisering og ledelse av kollokvium; organisering og ledelse av konferanser; organisering og ledelse av kongresser; organisering og ledelse av seminarer; organisering og ledelse av symposium; organisering og presentasjon av direktesendte forestillinger; organisering og presentasjon av show, konkurranser, spill, konserter og underholdningsarrangementer; organisering og tilveiebringelse av spill og konkurranser via internett; organisering og utførelse av konferanser, kongresser, konserter, vitenskapelige konferanser, seminarer, opplæringskurs, skoleklasser og forelesninger; organisering og utførelse av konferanser, kongresser, seminarer, vitenskapelige konferanser, opplæringskurs, skoleklasser og forelesninger; organisering og utførelse av kulturelle og fritidsbaserte aktiviteter; organisering, presentasjon og produksjon av show og direktesendte forestillinger; organisering, produksjon og presentasjon av arrangementer for utdannings-, kultur- eller underholdningsformål; organisering, produksjon, presentasjon og utførelse av musikkonserter, festivaler, turer og andre musikalske og kulturelle forestillinger, arrangementer og aktiviteter; oversettelsesvirksomhet; personlig trener [mosjon og trim]; personlig utviklingsopplæring; praktisk opplæring [ved demonstrasjon]; presentasjon av arbeider med billedkunst og litteratur til offentligheten fo kulturelle eller utdanningsbaserte formål; presentasjon av direktesendte underholdningsarrangementer; presentasjon av filmer; presentasjon av filmer, show, skuespill eller musikkforestillinger; presentasjon av musikalske forestillinger; presentasjon av teaterforestillinger; presentasjon og utleie av lyd- og bildeinnspillinger; produksjon av direktesendt underholdning; produksjon av direktesendt underholdning og tv-programmer; produksjon av direktesendte underholdningsarrangementer; produksjon av direktesendte underholdningsprogrammer; produksjon av filmer i studioer; produksjon av filmer, samt audiovisuelle programmer og tv-programmer; produksjon av filmer, videofilmer, radio- og tv-programmer; produksjon av innspillingsmastering; produksjon av lyd- og videoinnspillinger; produksjon av lyd-, musikk- og videoinnspillinger; produksjon av lydinnspillinger; produksjon av lydunderholdning; produksjon av mastering-innspillinger; produksjon av musikk; produksjon av radio- og fjernsynsprogram; produksjon av radio- og tv-programmer for internett og andre medier; produksjon av radio- tv- og lydprogrammer; produksjon av sceneshow; produksjon av show og filmer; produksjon av tv-, mobil-tv- og radioprogrammer; produksjon av tv-filmer; produksjon av tv-programmer; produksjon av tv-programmer for kringkasting på mobiltelefoner; produksjon av underholdning i form av film, tv, radio og videoshow i forbindelse med reise; produksjon og distribusjon av lyd-, film- og videoinnspillinger; produksjon og distribusjon av radioog tv-programmer; produksjon og distribusjon av radioprogrammer; produksjon og distribusjon av tvprogrammer; produksjon og presentasjon av lyd- og videoinnspillinger, samt stillbilder og bevegelige bilder; produksjon og styring av radio- og musikkarrangementer i form av direktesendte radio- og tv-programmer; produksjon og utgivelse av musikk; produksjon og utleie av filmer, videofilmer, radio- og tvprogrammer; produksjon og utleie av utdannings- og undervisningsmaterialer; produksjon, visning og utleie av filmer; publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter on-line; radio- og tv-underholdning; radio- og tv-underholdning via internett; radioprogramproduksjon; radiounderholdning; redigering av fotografier; redigering av radio- og tv-programmer; redigering av trykksaker med bilder, utenom for reklameformål; redigering av videobånd; redigering og utgivelse av trykksaker og tekst, utenom reklametekster; redigeringstjenester etter produksjon av musikk, videoer og filmer; referansebibliotek med litteratur- og dokumentarkiver; rekreasjonsinformasjon; religionundervisning; reservasjonstjenester for arrangementer innen idrett, forskning og kultur; rådgivning i forbindelse med opplæring og videregående opplæring; rådgivning i forbindelse med opplæring, videregående opplæring og utdanning; rådgivning i forbindelse med reservasjonstjenester innen idretts-, vitenskapelige og kulturarrangementer via kundesentre og kundetelefoner; rådgivning innen utdanning og underholdning via kundesentre og kundetelefoner; rådgivning innen utdanning, opplæring og videregående opplæring, samt underholdning via kundesentre og kundetelefoner; rådgivnings- og informasjonstjenester i forbindelse med tilrettelegging, utførelse og organisering av akademiske seminarer; rådgivnings- og informasjonstjenester i forbindelse med tilrettelegging, utførelse og organisering av arbeidsgrupper [opplæring]; rådgivnings- og informasjonstjenester i forbindelse med tilrettelegging, utførelse og organisering av konferanser; rådgivningsog informasjonstjenester i forbindelse med tilrettelegging, utførelse og organisering av kongresser; rådgivnings- og informasjonstjenester i forbindelse med tilrettelegging, utførelse og organisering av konserter; rådgivnings- og informasjonstjenester i forbindelse med tilrettelegging, utførelse og organisering av vitenskapelige konferanser; rådgivningstjenester for handelsutdannelse; rådgivningstjenester i forbindelse med akademiske fag; rådgivningstjenester i forbindelse med opplæring; rådgivningstjenester i forbindelse med utdanning og opplæring; rådgivningstjenester i forbindelse med utdanning og opplæring av administrasjon og personale; showoppsetninger; skriving av manuskripter; skriving av tekster [andre enn for reklameformål]; skriving og utgivelse av tekster, utenom reklametekster; språkkurs; språkopplæring; språkutdannings- og opplæringstjenester; styring av radio- eller tv-programmer; teater- og musikkshow på arenaer; teateroppsetninger; teaterproduksjonstjenester; tekstforfattervirksomhet; teksting [for film og fjernsyn]; tidtagning ved sportsbegivenheter; tilrettelegging av filmarrangementer, direktesendte musikkarrangementer, samt kultur- og idrettsarrangementer; tilrettelegging av filmarrangementer, musikkarrangementer, kultur- og idrettsarrangementer, samt direktesendte underholdningsarrangementer; tilrettelegging av konkurranser via internett; tilrettelegging av prisutdelingseremonier og gallaaftener for underholdningsformål; tilrettelegging av spill og konkurranser via internett; tilrettelegging av utstillinger for opplæringsformål; tilrettelegging av utstillinger, kongresser, seminarer og konferanser for kulturelle og underholdningsformål; tilrettelegging og utførelse av akademiske seminarer, konferanser og kongresser; tilrettelegging og utførelse av akademiske seminarer, konferanser, kongresser, seminarer, vitenskapelige konferanser og opplæringsgrupper; tilrettelegging og utførelse av aktiviteter innen underholdning, idrett og kultur; tilrettelegging og utførelse av arbeidsgrupper, opplæringsprogrammer, seminarer og konferanser; tilrettelegging og utførelse av arrangementer innen idrett og kultur; tilrettelegging og utførelse av dagskolekurs for voksne; tilrettelegging og utførelse av forelesninger; tilrettelegging og utførelse av konferanser og kongresser; tilrettelegging og utførelse av konferanser og seminarer; tilrettelegging og utførelse av konferanser og utstillinger for kulturelle eller utdanningsformål; tilrettelegging og utførelse av konferanser, kongresser og vitenskapelige konferanser; tilrettelegging og utførelse av konferanser, kongresser, seminarer og arbeidsgrupper [opplæring]; tilrettelegging og utførelse av konferanser, kongresser, vitenskapelige konferanser og seminarer; tilrettelegging og utførelse 26

27 registrerte varemerker nr 04/18 av konferanser, konvensjoner og utstillinger for kulturelle eller utdanningsformål; tilrettelegging og utførelse av konkurranser [utdanning eller underholdning]; tilrettelegging og utførelse av konvensjoner; tilrettelegging og utførelse av møter innen utdanningssektoren; tilrettelegging og utførelse av opplæringskurs; tilrettelegging og utførelse av seminarer og arbeidsgrupper [opplæring]; tilrettelegging og utførelse av seminarer, arbeidsgrupper [utdanning], kongresser, akademiske seminarer, fjernundervisningskurs og utstillinger for kulturelle formål; tilrettelegging og utførelse av seminarer, konferanser og utstillinger for kulturelle eller utdanningsformål; tilrettelegging og utførelse av seminarer, konferanser, opplæringskurs og annen opplæring; tilrettelegging og utførelse av seminarer, kongresser og vitenskapelige konferanser; tilrettelegging og utførelse av skoleklasser; tilrettelegging og utførelse av sport og spill; tilrettelegging og utførelse av utstillinger for underholdningsformål; tilrettelegging og utførelse av vitenskapelige konferanser og arbeidsgrupper [opplæring]; tilrettelegging, utførelse og organisering av akademiske seminarer; tilrettelegging, utførelse og organisering av arbeidsgrupper [opplæring]; tilrettelegging, utførelse og organisering av konferanser; tilrettelegging, utførelse og organisering av kongresser; tilrettelegging, utførelse og organisering av konserter; tilrettelegging, utførelse og organisering av seminarer; tilrettelegging, utførelse og organisering av seminarer, forelesningspresentasjoner og vitenskapelige konferanser for språkopplæring; tilrettelegging, utførelse og organisering av vitenskapelige konferanser; tilveiebringelse av elektroniske publikasjoner fra et globalt datanettverk eller internett, ikke nedlastbart; tilveiebringelse av elektroniske publikasjoner i forbindelse med språkopplæring, ikke nedlastbart; tilveiebringelse av fasiliteter for fysisk utdanning, spill og idrett; tilveiebringelse av fasiliteter for vinteridrett; tilveiebringelse av film-, tv- og musikkvideounderholdning via et interaktivt nettsted; tilveiebringelse av filmer, ikke nedlastbare, via videoon-demand overføringstjenester; tilveiebringelse av fritidsfasiliteter og -tjenester; tilveiebringelse av ikkenedlastbare elektroniske publikasjoner; tilveiebringelse av ikke-nedlastbare filmer og tv-programmer via betalingstv; tilveiebringelse av ikke-nedlastbare filmer og tv-programmer via en bestillingsprogramtjeneste; tilveiebringelse av ikke-nedlastbare filmer og tvprogrammer via tv-kanaler med pay-per-view; tilveiebringelse av innspillingsstudiofasiliteter; tilveiebringelse av kinofasiliteter; tilveiebringelse av lydeller videostudiotjenester; tilveiebringelse av multimediabaserte underholdningsprogrammer via tv-, bredbånd-, trådløse og nettbaserte tjenester; tilveiebringelse av nettbasert ikke-nedlastbare generelle tidsskrifter; tilveiebringelse av nettbasert ikkenedlastbare tegneseriehefter og serieromaner; tilveiebringelse av nettbasert opplæring; tilveiebringelse av nettbaserte elektroniske publikasjoner innen musikk, ikke nedlastbart; tilveiebringelse av nettbaserte læreprogrammer; tilveiebringelse av on-line elektroniske publikasjoner [ikke nedlastbare]; tilveiebringelse av opplæring; tilveiebringelse av opplæring innen hygiene for catering-industrien; tilveiebringelse av opplæring og utdanning; tilveiebringelse av opplæring og utdanning i forbindelse med show innen teater, musikk, tv, radio og kino; tilveiebringelse av opplæring og videregående opplæring; tilveiebringelse av opplæring via et globalt datanettverk; tilveiebringelse av opplæringsfasiliteter; tilveiebringelse av opplæringskurs; tilveiebringelse av teater- og kinofasiliteter; tilveiebringelse av tvprogrammer, ikke nedlastbare, via video-on-demand overføringstjenester; tilveiebringelse av underholdning i form av tv, radio, kino, kabel-tv, satellitt-tv og internett; tilveiebringelse av underholdningstjenester i form av direktesendte musikkforestillinger eller innspilt musikk; tilveiebringelse av utdanningsbaserte underholdningstjenester for barn på fritidsskoler; tilveiebringelse av utdanningskurs; tilveiebringelse av utdanningskurs i forbindelse med slankekurer; tilveiebringelse av utdanningskurs innen slankekurer og helse; tilveiebringelse av utdanningskurs, forelesninger, seminarer og yrkesopplæringsprogrammer for arbeidsløs ungdom; tjenester for høyere utdanning; tolke- og oversettelsestjenester; tolketjenester; treneropplæringstjenester; trening og trim; treningsleirtjenester; treningssentertjenester; tvfilmproduksjon; underholdning i form av trådløse tvkringkastinger; underholdning og idrettsaktiviteter; underholdning og kulturaktiviteter; underholdning via internett-protokoll-tv; underholdningsinformasjon; underholdningsklubbtjenester; underholdningstjenester for film, musikk, idrett, video og teater; underholdningstjenester fra fritids- og fornøyelsesparker; underholdningstjenester fra musikkgrupper; underholdningstjenester fra utøvende kunstnere; underholdningstjenester i form av forestillinger fra sangere; underholdningstjenester i form av konsertforestillinger; underholdningstjenester i form av musikalske sanggruppeforestillinger; underholdningstjenester i form av musikkgruppeforestillinger; underholdningstjenester i form av sceneproduksjoner og kabareter; underholdningstjenester innen teater, musikk, tv, radio og film; underholdningsvirksomhet; undervisning; undervisning av musikk; undervisning innen musikk; undervisnings- og opplæringstjenester; undervisningstjenester tilveiebragt av skoler ; utdanning og opplæring i forbindelse med naturvern og miljø; utdanning og opplæring innen elektronisk databehandling; utdanning, undervisning og opplæring; utdannings- og opplæringstjenester; utdannings- og opplæringstjenester; utdannings- og opplæringstjenester innen bedriftsledelse; utdanningsog opplæringstjenester innen yrkeshygiene og arbeidervern; utdannings- og opplæringstjenester relatert til sport; utdannings- og underholdningsaktiviteter i forbindelse med cruise og turer; utdannings- og underholdningstjenester; utdannings- og undervisningstjenester; utdannings- og undervisningstjenester relatert til kunst og håndverk; utdannings- og undervisningstjenester relatert til musikk og dans; utdannings- og undervisningstjenester relatert til spill; utdannings- og undervisningstjenester relatert til sport; utdannings-, opplærings- og underholdningstjenseter; utdannings-, opplærings- og undervisningstjenester relatert til fabrikasjon og produksjon; utdanningsrådgivning; utdanningstjenester fra skoler; utdanningstjenester i form av veiledning; utførelse av arbeidsgrupper [opplæring]; utførelse av arrangementer innen underholdning, kultur, utdanning og direktesendt idrett, samt underholdnings- og kulturaktiviteter; utførelse av direktesendte underholdningsarrangementer og filmfestivaler; utførelse av filmfestivaler; utførelse av konkurranser på internett; utførelse av kulturarrangementer; utførelse av opplæringskurs innen teknologi og innovasjon; utførelse av opplæringsseminarer; utførelse av pedagogiske, undervisnings- og opplæringskurs for ungdom og voksne; utførelse av underholdningsarrangementer; utførelse av utdanningsarrangementer; utførelse av utdanningskonferanser; utførelse av utdanningskurs; utgivelse av aviser; utgivelse av blader i elektronisk form; utgivelse av blader i elektronisk form på internett; utgivelse av blader og bøker i elektronisk form; utgivelse av brosjyrer; utgivelse av bøker; utgivelse av bøker og tidsskrifter; utgivelse av bøker, periodiske publikasjoner, tidsskrifter, aviser og nyhetsbrev; utgivelse av bøker, tidsskrifter og andre tekster, utenom reklametekster; utgivelse av bøker, tidsskrifter og aviser på internett; utgivelse av elektroniske bøker og tidsskrifter på internett; utgivelse av forbrukermagasiner; utgivelse av informasjonsbrosjyrer; utgivelse av kalendere; utgivelse av kataloger; 27

28 registrerte varemerker nr 04/18 utgivelse av lydbøker; utgivelse av multimediamateriale på internett; utgivelse av nyhetsbrev; utgivelse av opplæringshåndbøker; utgivelse av prospekter; utgivelse av resultater for legemiddelstudier for farmasøytiske preparater; utgivelse av tekster, andre enn reklametekster; utgivelse av tidsskrifter; utgivelse av tidsskrifter; utgivelse av tidsskrifter; utgivelse av tidsskrifter og bøker i elektronisk form; utgivelse av tidsskrifter, kataloger og prospekter; utgivelse av trykksaker; utgivelse av trykksaker for underholdningsog undervisningsformål; utgivelse av trykksaker i elektronisk form; utgivelse av trykksaker i elektronisk form på internett; utgivelse av trykksaker, også i elektronisk form, utenom for reklameformål; utgivelse av trykksaker, utenom reklametekster; utgivelse av trykksaker, utenom reklametekster, i elektronisk form; utgivelse av trykte kataloger; utgivelse av undervisningsmateriale; utgivelse av utdannings- og opplæringsveiledninger; utgivelse av vitenskapelige fagtidsskrifter; utgivelse av årbøker; utgivelse og redigering av bøker, aviser og tidsskrifter; utgivelse og redigering av bøker, aviser og tidsskrifter; utgivelse og redigering av trykksaker, bøker, aviser og tidsskrifter, utenom for reklameformål; utleie av aviser og tidsskrifter; utleie av belysningsutstyr for teateroppsetninger eller fjernsynstudioer; utleie av filmer og lydinnspillinger; utleie av idrettsplasser og stadioner; utleie av innendørsakvarier; utleie av innspilte databærere for underholdningsformål; veiledning; veiledning [utdanning og opplæring]; videofilming; videohalltjenester; videregående utdannelse; videregående utdanning; voksenopplæring; voksenundervisning; yrkes- og fagopplæring; yrkesfaglig opplæring; yrkesveiledning; yrkesveiledning [opplærings- og utdanningsrådgivning]; yrkesveiledning i forbindelse med utdanning og opplæring. Klasse 44 Abstinensbehandlingstjenester for stoffmisbrukere; alternativ medisintjenester; ambulerende legehjelp; arbeidsterapi; arbeidsterapi og rehabilitering; atferdsmessig analyse for medisinske formål; behandlinger av dislokasjoner, forstuinger eller beinbrudd; behandlingstjenester for rusmiddelavhengighet; dagpleietjenester for syke barn på medisinske klinikker; dermatologiske tjenester for behandling av hudproblemer; dna-screening for medisinske formål; ernærings- og kostholdsrådgivning; ernæringsbaserte rådgivningstjenester; ernæringsrådgivning; farmasøytisk rådgivning; farmasøytisk rådgivning; farmasøyttjenster i form av tillaging av reseptbelagte medisiner; folkehelserådgivning; fremskaffelse av farmasøytisk informasjon; fremskaffelse av helseinformasjon; fremskaffelse av helseomsorgsinformasjon på telefon; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med dislokasjoner, forstuinger eller beinbrudd; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med fysiske eksaminasjoner; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med kiropraktikk; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med klargjøring og utlevering av medisiner; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med kost- og ernæringstilskudd; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med kostholds- og ernæringsveiledning; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med medisinske tjenester; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med pasienter for å ta medisiner; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med sykepleietjenester; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med tannbehandling; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med utleie av medisinske apparater og medisinsk utstyr; fremskaffelse av informasjon innen medisin; fremskaffelse av informasjon om kosttilskudd og ernæring; fremskaffelse av informasjon via internett innen diabetes; fremskaffelse av medisinsk informasjon; fremskaffelse av nettbasert informasjon i forbindelse med forebygging av hjerte- og karsykdommer; fremskaffelse av psykologisk risikovurderingstjenester og informasjon i forbindelse med atferdsmodifikasjon og stresskontroll; fremskaffelse av psykologisk rådgivning; fysisk rehabilitering; fysiske eksaminasjoner; genetisk testing for medisinske formål; genetisk veiledning; gynekologiske kreftprøver fra skjede og livmorhals; helse- og skjønnhetsbehandling; helse- og skjønnhetspleie; helse- og skjønnhetspleie for mennesker; helse- og skjønnhetspleietjenester fra saunaer, skjønnhetssalonger, kursted, frisørsalonger og massasjeinstitutt; helsebringende kurbadtjenester; helseklinikktjenester; helsekonsultasjoner; helsepleietjenester fra et helsespa; helserådgivning; helsestasjoner; helsetjeneste; hjemmeomsorgstjenester; hjemmesykepleietjenester; hospicetjenester; hospitaler; hygienisk pleie for mennesker; hygienisk pleie og skjønnhetspleie for mennesker; hårbehandling; hårfjerning med elektrolyse; hårfjerning med voks; hårfjerningstjenester med laser; hårimplantasjon; hårpleietjenester; idrettsmedisin; individuelle medisinske rådgivningstjenester for pasienter; innsamling og konservering av menneskeblod; kiropraktikk, fysioterapi, akupunktur, osteopati, idrettsmedisin, massasje og førstehjelptjenester; kirurgi; kirurgiske behandlingstjenester; klargjøring av psykologiske profiler; klargjøring av psykologiske profiler for medisinske formål; klargjøring av psykologiske rapporter; klargjøring av resepter på apotek; klargjøring og utlevering av medisiner; klinikktjenester innen kosmetikk og plastisk kirurgi; klinikktjenester innen medisin og helsepleie; konsultasjon i farmasøytiske spørsmål; kosmetisk kirurgi; kosmetiske ansikts- og kroppsbehandlingstjenester; kosmetiske behandlingstjenester for kropp, ansikt og hår; kosmetiske behandlingstjenester for kroppen; kosmetiske kroppspleietjenester; kosmetiske tjenester; kostholds- og ernæringsveiledning; kostholdsrådgivning; kroppsterapi; kunstig inseminering; laboratorieanalysetjenester i forbindelse med behandling av personer; legebehandling; legehjelp; legehjelp- og analysetjenester i forbindelse med pasientbehandling; legehjelp, hygienisk pleie og skjønnhetspleie; legehjelprådgivning fra leger og annet legepersonale; legemiddeltesting for stoffmisbruk; legetjenester; livsstilsrådgivning; livsstilsrådgivning for medisinske formål; mammografitjenester; massasje; medisin- og helsepleietjenester; medisin- og helsetjenester i forbindelse med dna, genetikk og genetisk testing; medisin- og omsorgstjenester for eldre; medisinsk analyse for diagnoser og behandling av personer; medisinsk informasjon; medisinsk og farmasøytisk rådgivning; medisinsk og farmasøytisk rådgivning; medisinsk rådgivning; medisinsk rådgivning; medisinsk rådgivning for handikappede; medisinsk rådgivning for utvelgelse av passende rullestoler, servanter, heiser for funksjonshemmede, gåstoler og senger; medisinsk rådgivning i forbindelse med hørselstap; medisinsk rådgivning i forbindelse med stress; medisinsk screening; medisinsk testing; medisinske analysetjenester for kreftdiagnoser; medisinske analysetjenester for kreftdiagnoser og - prognoser; medisinske analysetjenester i forbindelse med behandling av pasienter; medisinske analysetjenester i forbindelse med behandling av personer; medisinske analysetjenester i forbindelse med behandling av personer på et medisinsk laboratorium; medisinske behandlingstjenester fra et helsespa; medisinske behandlingstjenester fra klinikker og sykehus; medisinske bildetjenester; medisinske diagnosetjenester [test og analyse]; medisinske eksaminasjonstjenester; medisinske evalueringstjenester; medisinske informasjonstjenester via internett; medisinske laboratorietjenester for analyse av blodprøver fra pasienter; medisinske laboratorietjenester for analyse av prøver fra pasienter; medisinske og kirurgiske diagnosetjenester; medisinske og kirurgiske tjenester; medisinske og veterinæriske informasjonstjenester via internett; medisinske og veterinæriske tjenester; medisinske rådgivning; medisinske screening-tjenester i forbindelse med hjerte- og karsykdommer; medisinske testtjenester 28

29 registrerte varemerker nr 04/18 i forbindelse med diagnoser og behandling av sykdommer; medisinske tjenester; medisinske tjenester for behandling av hudkreft; medisinske tjenester i forbindelse med fjerning, behandling og bearbeiding av benmarg; medisinske tjenester i forbindelse med fjerning, behandling og bearbeiding av menneskeblod; medisinske tjenester i forbindelse med fjerning, behandling og bearbeiding av menneskeblod, navlestrengblod, menneskeceller, stamceller og benmarg; medisinske tjenester i forbindelse med fjerning, behandling og bearbeiding av menneskeceller; medisinske tjenester i forbindelse med fjerning, behandling og bearbeiding av navlestrengblod; medisinske tjenester i forbindelse med fjerning, behandling og bearbeiding av stamceller; medisinske tjenester innen diabetes; medisinske tjenester innen radiologi og kjernemedisin; medisintjenester over telenett; medisinutlevering på apotek; optikervirksomhet; osteopati; palliativ pleie; patologitjenester i forbindelse med behandling av personer; personlige hårfjerningstjenester; planlegging og overvåking av slankedietter; plastisk kirurgi; pleiehjemstjenester; poliklinikktjenester; profesjonell rådgivning innen medisinsk teknologi, medisinsk kirurgi og ortopedi; prøverørsbefruktning; psykiatrisk rådgivning; psykiatrisk testing; psykiatriske tjenester; psykiske helsetjenester; psykologisk behandling; psykologisk omsorg; psykologisk rådgivning; psykologisk rådgivning; psykologisk rådgivning av personale; psykologisk veiledning, rådgivning og terapi; psykologiske diagnosetjenester; psykologiske rådgivningstjenester innen idrett; psykologiske testtjenester; psykologiske tjenester for individuelle og grupper; psykologtjenester; psykososial omsorg; psykoterapi; psykoterapi og ergoterapi; rehabilitering av alkoholikere; rehabilitering av rusmisbrukere; rehabilitering av stoffmisbrukere; rehabilitering av stoffmisbrukere; rehabilitering av stoffmisbrukere; rekonvalesenthjemstjenester; rna- eller dna- analyse for kreftdiagnose og -prognose; røntgeneksaminasjoner for medisinske formål; røntgentekniske tjenester; røntgentjenester; røykeavvenningsterapi; rådgivning i forbindelse med allergier; rådgivning i forbindelse med arbeidsterapi; rådgivning i forbindelse med farmasøytiske og medisinske produkter; rådgivning i forbindelse med holistisk psykologi og arbeidsterapi; rådgivning i forbindelse med hørseltesting; rådgivning i forbindelse med integrert psykologi; rådgivning innen ernæring; rådgivning innen kosmetikk; rådgivning innen kropps- og skjønnhetspleie; rådgivning innen psykologi og livsstil; rådgivning innen psykologi og medisin; rådgivning via internett innen kropps- og skjønnhetspleie; rådgivnings- og informasjonstjenester i forbindelse med biofarmasøytiske produkter; rådgivnings- og informasjonstjenester i forbindelse med legemiddelprodukter; rådgivnings- og informasjonstjenester i forbindelse med medisinske produkter; rådgivnings- og informasjonstjenester via internett i forbindelse med legemiddelprodukter; rådgivningstjenester i forbindelse med ernæring; rådgivningstjenester i forbindelse med helse; rådgivningstjenester i forbindelse med helseomsorg; rådgivningstjenester i forbindelse med helseomsorg; rådgivningstjenester i forbindelse med hudpleie; rådgivningstjenester i forbindelse med hårpleie; rådgivningstjenester i forbindelse med legemiddelprodukter; rådgivningstjenester i forbindelse med medisinsk utstyr og -instrumenter; rådgivningstjenester i forbindelse med plastisk kirurgi; rådgivningstjenester i forbindelse med skjønnhetspleie; rådgivningstjenester i forbindelse med vektkontroll; rådgivningstjenester i forbindelse med vekttap; rådgivningstjenester innen psykologisk vurdering; rådgivningstjenester innen psykologisk vurdering og eksaminasjon; sanatorier; skjønnhetsbehandlingstjenester; skjønnhetspleietjenester; skjønnhetspleietjenester; skjønnhetspleietjenester for dyr; skjønnhetspleietjenester fra et helsespa; skjønnhetsrådgivning; skjønnhetsrådgivningstjenester; skjønnhetssalonger; skjønnhetsterapi; stemme- og taleterapi; styrte helseomsorgstjenester; sykehjemstjenester; sykepleie; sykepleiertjenester; sædbanktjenester; tale- og hørselterapi; tannhygieniske tjenester; tannklinikktjenester; tannlegebehandling; tannreguleringstjenester; tatovering; terapitjenester; terapitjenester for søvnløshet; tilpassing av kontaktlinser; tilpassing av kunstige lemmer; tilpassing av kunstige lemmer, proteseutstyr og proteser; tilpassing av ortopediske enheter; tilveiebringelse av fasiliteter for mental rehabilitering; tilveiebringelse av fasiliteter for psykisk rehabilitering; tilveiebringelse av psykologisk behandling; tilveiebringelse av tjenester i forbindelse med vekttap; tjenester for permanent hårfjerning og hårreduksjon; tjenester for polikliniske pasienter og sykehuspasienter; tjenester for tilpassing av høreapparater; tjenester fra en ernæringsfysiolog; tjenester fra en psykoterapeut; transtelefoniske hjerterytmetjenester; utførelse av medisinske eksaminasjoner; utførelse av psykologiske bedømmelser og eksaminasjoner; utførelse av screening for risikofaktorer ved hjerte- og karsykdommer; utleie av hudpleieutstyr; utleie av medisinsk røntgenutstyr; utleie av medisinsk utstyr; utleie av medisinsk utstyr; utleie av medisinsk utstyr og -installasjoner; utleie av medisinske apparater og utstyr; utleie av ultrasonisk medisinsk diagnoseutstyr; utleie av utstyr innen medisin og helseomsorg; utleie av utstyr og installasjoner innen medisinsk teknologi; vevsbanktjenester (menneskelig vev); øyebanktjenester; øyelegetjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Hausken Lyddemper AS, Askelandsvegen, Askeland, 5570 AKSDAL, Tandberg Innovation AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 13 Lyddempere for skytevåpen; våpensystemer med integrerte lyddempere; tilbehør/utstyr til skytevåpen. 29

30 registrerte varemerker nr 04/18 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Yetz YETZ GROUP AS, Dronningveien 50, 1550 HØLEN, Klasse 36 Forretninger med fast eiendom; finansiell virksomhet; informasjons- og rådgivningstjenester for bank- og forsikringsvirksomhet; forsikringsagentur; bankvirksomhet; finans-, investerings- og forsikringstjenester; forsikringsvirksomhet; monetær virksomhet; nettbanktjenester. Klasse 38 Mobilkommunikasjonstjenester; telekommunikasjonstjenester via plattformer og portaler på internett og andre medier; telekommunikasjonsvirksomhet; informasjons- og rådgivningstjenester i forbindelse med telekomunikasjon. Klasse 39 Distribusjon og overføring av strøm; informasjons- og rådgivningstjenester i forbindelse med strømdistribusjon; strømforsyningstjenester. Klasse 42 Industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; design og utvikling av datamaskiner, dataprogrammer og applikasjoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , BX, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DXC Technology Company, 1775 Tysons Boulevard, US-VA22102 MC LEAN, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Programvare; nedlastbar programvare; dataprogrammer; datamaskinvare; biometriske opptaks- og verifikasjonsutstyr; nedlastbare publikasjoner; elektroniske publikasjoner. Klasse 35 Forretningskonsultasjoner; forretningsledelseskonsultasjoner; forretningsinformasjon; forretningsstrategi-tjenester; bedrifts undersøkelsestjenester; outsourcingtjenester [forretningsassistanse]; Ledelse av og rågivning for forretningsprosesser; forretningsprosess outsourcingtjenester; oursourcing i området informasjonsteknologi; outsourcing av telefonsenter- og datasenter-drift; forretningsdataanalyser; forretningskonsultasjoner i området stordata; databehandling; databaseforvaltning; revisjon av juridiske regninger; konsultasjoner for gjennomgang av forretningseffektivitet av leverandører av juridiske tjenester; konsultasjoner relatert til forretningseffektivitet; distribusjonsnettverkkonsultasjoner og forvaltningstjenester; forretningskonsultasjons-tjenester relatert til katastrofeplanlegging og gjenoppretting; kontorfunksjoner; informasjons-, konsultasjons- og rådgivningstjenester relatert til alle de forannevnte tjenester. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester samt forskning og design dertil; industrielle analyse og forskningstjenester; design og utvikling av datamaskinvare og programvare; informasjonsteknologi (IT) konsultasjonstjenester; tilveiebringelse av teknisk rådgivning relatert til datamaskinvare og programvare; design, testing, installasjon, integrasjon, vertvirksomhet, og oppdatering av programvare og dataprogrammer; programvare som en tjeneste [SaaS]; tilveiebringelse av online ikke-nedlastbar programvare; platform som en tjeneste [PaaS]; datasikkerhetskonsultasjoner og evalueringer; dataantivirusbeskyttelses-tjenester; tilveiebringelse av sikkerhetstjenester for dataprogramvare, datanettverk, og datasystemer; forskning relatert til sikkerhet; nettverkssikkerhets-tjenester; infrastruktur som en tjeneste [IaaS]; tilveiebringelse av virtuelle datamiljøer gjennom skydatabehandling; data- og tekniske supporttjenester; gjenoppretting av data; drift og oursourcing av datasentere for andre; datatjenester, nemlig, datasystem-administrasjon for andre; utvikling, vedlikehold, og vertvirksomhet av databaser; design, utvikling, konfigurasjon, og integrering av datasystemer og nettverk; overvåkning av datasystemer for å besørge ordentlig funksjon; sky-vertvirksomhet og migrasjonstjenester; sky-databehandling; sky-tjenester, nemlig, integrering av privat og offentlig skydatabehandlingsmiljøer; datatjenester, nemlig, tilveiebringelse av online portaler som gjør det mulig for ansatte i en bedrift å få tilgang til og installere dataprogramvare-applikasjoner fra bedriftens onlineprogramvare og applikasjonsforretning; tilveiebringelse av et web-basert system og online portal for brukere å administrere, låse, låse opp, slette data, og lokalisere mobile og trådløst utstyr via fjernstyring; forskning i området teknologi; datasikkerhetstjenester; datamigrasjonstjenester; elektronisk datalagring; fjern-databackup-tjenester; kryptering, dekryptering og autentisering av informasjon, beskjeder og data; autentifisering, utstedelse og validering av digitale sertifikater; administrasjon av brukerrettigheter i datanettverk; katastrofe-gjenopprettingstjenester (data-); produktforskning, design og utvikling; informasjons-, konsultasjons- og rådgivningstjenester relatert til alle de forannevnte tjenester. 30

31 registrerte varemerker nr 04/18 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GAME OF STARSHIPS PSEUDOMONAS STUDIOS AS, Øverbergveien 12B, 1397 NESØYA, Klasse 9 Dataspill programvare. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , BX, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DXC Technology Company, 1775 Tysons Boulevard, US-VA22102 TYSONS, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Programvare; nedlastbar programvare; dataprogrammer; datamaskinvare; biometriske opptaks- og verifikasjonsutstyr; nedlastbare publikasjoner; elektroniske publikasjoner. Klasse 16 Trykte publikasjoner; trykksaker. Klasse 37 Installasjon, vedlikehold og reparasjon av maskinvare; installasjon, vedlikehold og reparasjon av datasystemer; installasjon, vedlikehold og reparasjon av datanettverk; installasjon, vedlikehold og reparasjon av telekommunikasjonsutstyr og telekommunikasjonsnett; informasjon, rådgivning og rådgivningstjenester knyttet til alle de foregående tjenestene. Klasse 38 Telekommunikasjon; tale- og dataoverføringstjenester; tilveiebringelse av internettilgang; trådløse kommunikasjonstjenester; enhetlig kommunikasjon som en tjeneste (UCaaS), nemlig å levere kommunikasjonstjenester som direktemeldinger, taleoverføring, dataoverføring, lyd- og videosamtaler og videokonferanser; e-posttjenester; overføring av meldinger; informasjon, rådgivning og rådgivningstjenester knyttet til alle de foregående tjenestene. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester samt forskning og design dertil; industrielle analyse og forskningstjenester; design og utvikling av datamaskinvare og programvare; informasjonsteknologi (IT) konsultasjonstjenester; tilveiebringelse av teknisk rådgivning relatert til datamaskinvare og programvare; design, testing, installasjon, integrasjon, vertvirksomhet, og oppdatering av programvare og dataprogrammer; programvare som en tjeneste [SaaS]; tilveiebringelse av online ikke-nedlastbar programvare; platform som en tjeneste [PaaS]; datasikkerhetskonsultasjoner og evalueringer; dataantivirusbeskyttelses-tjenester; tilveiebringelse av sikkerhetstjenester for dataprogramvare, datanettverk, og datasystemer; forskning relatert til sikkerhet; nettverkssikkerhets-tjenester (cyber security); infrastruktur som en tjeneste [IaaS]; tilveiebringelse av virtuelle datamiljøer gjennom skydatabehandling; data- og tekniske supporttjenester; gjenoppretting av data; drift og oursourcing av datasentere for andre; datatjenester, nemlig, datasystem-administrasjon for andre; utvikling, vedlikehold, og vertvirksomhet av databaser; design, utvikling, konfigurasjon, og integrering av datasystemer og nettverk; overvåkning av datasystemer for å besørge ordentlig funksjon; skyvertvirksomhet og migrasjonstjenester; skydatabehandling (cloud computing); sky-tjenester, nemlig, integrering av privat og offentlig skydatabehandlingsmiljøer; datatjenester, nemlig, tilveiebringelse av online portaler som gjør det mulig for ansatte i en bedrift å få tilgang til og installere dataprogramvare-applikasjoner fra bedriftens onlineprogramvare og applikasjonsforretning/butikk; tilveiebringelse av et web-basert system og online portal for brukere å administrere, låse, låse opp, slette data, og lokalisere mobile og trådløst utstyr via fjernstyring; forskning i området teknologi; datasikkerhetstjenester; datamigrasjonstjenester; elektronisk datalagring; fjern-databackup-tjenester; kryptering, dekryptering og autentisering av informasjon, beskjeder og data; autentifisering, utstedelse og validering av digitale sertifikater; tilveiebringelse av autentifisering av personidentifikasjonsinformasjon (idverifikasjonstjenester); administrasjon av brukerrettigheter i datanettverk; katastrofegjenopprettingstjenester (data-); produktforskning, design og utvikling; informasjons-, konsultasjons- og rådgivningstjenester relatert til alle de forannevnte tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Edél EDEL MALEN HOLMEN, PLOGVEIEN 11, 0679 OSLO, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PRESET HFC Prestige International Holding Switzerland Sàrl, Chemin Louis-Hubert 1-3, CH-1213 PETIT-LANCY, Sveits Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 3 Hårpleiepreparater, hårstylingspreparater, hårfargingspreparater. 31

32 registrerte varemerker nr 04/18 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BioSwipe Natur Care International in Gothenburg AB, Vänneberga Ängsbacken Nedre 1, SE SÖDERKÖPING, Sverige Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 1 Rengjøringsmidler for bruk i landbruk; industrielle rengjøringsmidler. Klasse 3 Vaskemidler for husholdningsbruk; rengjøringspreparater. FELAGI TEKSTILTRYKK AS, Fabrikkvegen, 6630 TINGVOLL, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Tilbehør til telefoner, nettbrett og pc-er som inngår i denne klassen; vesker og etuier spesielt tilpasset utstyr i klasse 9 som inkluderer blant annet telefoner, nettbrett og pc-er. Klasse 18 Lær og lærimitasjoner ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; lommebøker; mapper for betalingskort; vesker; bager; ryggsekker; paraplyer; parasoller. Klasse 25 Klær; fottøy; hodeplagg; belter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen YOUBED YouBed AB, Hästholmsvägen 28, SE NACKA, Sverige Lars Björklund, Södra Rörängsslingan 32, SE ÅKERSBERGA, Sverige Klasse 9 Enheter for styring av elektriske installasjoner; programvare til datamaskiner. Klasse 20 Møbler; senger; madrasser; puter. Klasse 24 Sengetøy. Klasse 25 Klær; søvnmasker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (551) Fellesmerkebestemmelser: Se eget vedlegg. BKLF AS, Middelthunsgate 27, 0368 OSLO, Plougmann Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 30 Mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer. Fellesmerkebestemmelser: 32

33 registrerte varemerker nr 04/18 33

34 registrerte varemerker nr 04/18 34

35 registrerte varemerker nr 04/18 35

36 registrerte varemerker nr 04/18 36

37 registrerte varemerker nr 04/18 37

38 registrerte varemerker nr 04/18 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ADEZ The Coca-Cola Company, One Coca-Cola Plaza, US- GA30313 ATLANTA, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 29 Soyabaserte meieriprodukter; melk; melkeprodukter; soyabasert melk. Klasse 32 Ikke-alkoholholdige drikker; soyabaserte drikker som inneholder fruktsmak; drikkevarer som inneholder frukt og frukt-ekstrakter; preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ECOHZ Ecohz AS, Rådhusgaten 23, 0158 OSLO, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand og ledelse ved administrasjon av bedrifter; markedsføring av elektrisk kraft, herunder fra fornybare energikilder; sertifisering (utstedelse av dokumenter); utstedelse av opprinnelsessertifikater; administrasjon av opprinnelsesdokumentasjon, herunder å være kontofører i opprinnelsesregisteret og å levere kontoførertjenester og rapporteringsrutiner til kraftprodusenter og kraftleverandører; handel med elektrisk kraft, herunder fra fornybare energikilder. Klasse 36 Megling av karbonkvoter; megling av elektrisk kraft, herunder fra fornybare energikilder; utstedelse av opprinnelsessertifikater; formidling av finansiering, herunder i forbindelse med utvikling av fornybar kraftproduksjon. Klasse 42 Miljøvernrådgivning; konsulent- og rådgivningstjenester innenfor området miljøvern, miljøbeskyttelse, fornybar energi, energisparing, energieffektivitet, energistyring, energiforsyning og CO2 reduksjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LOZ LOZ AS, Dyre Halses gate 18, 7042 TRONDHEIM, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; bindemidler for industrielle formål; katalysatorer for oksidasjonsprosesser; oksygen; ozon; flytende ozon; flytende ozon til bruk for desinfeksjon; flytende ozon til bruk for oksidasjon; flytende ozon brukt som en katalysator for ROS-reaksjoner mot mikrober og organiske forurensninger; flytende ozon til bruk for å drepe patogener/mikrober; flytende ozon til bruk for drikkevannrensing, vannforbedring, avløpsrensing, behandling av omløpsvann i resirkulasjonsanlegg for oppdrettsfisk, desinfisering av landbruksprodukter, uskadeliggjøring av uønskede oljerester og behandling/desinfisering av ballastvann. Klasse 5 Klasse 9 Desinfeksjonsmidler. Oksygen- og ozonmonitorer, ikke for medisinske formål; oksygen- og ozonregulatorer; oksygen- og ozonfølere, ikke for medisinsk bruk. Klasse 37 Desinfeksjon. Klasse 40 Vannbehandling og vannrensing. 38

39 registrerte varemerker nr 04/18 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GAARDEN DESIGN AS, Lønnebakken 66, 5650 TYSSE, Klasse 16 Kontorrekvisita, russekort, trykksaker til å stryke på tekstiler. Klasse 25 Klær, sko, hodeplagg. Klasse 35 Salg av kontorrekvisita, klær, sko, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VIVE FOCUS HTC Corporation, No. 23, Xinghua Road, TW- TAOYUAN DISTRICT, TAOYUAN CITY 330, Taiwan Håmsø Patentbyrå AS, Postboks 171, 4301 SANDNES, Klasse 9 Hodemontert skjerm for datasimulert virkelighet; datamaskinvarer (hardware); dataprogram for virkelighetssimulering; virtuell virkelighet spilleprogramvare; håndholdte styreenheter for bruk i datasimulerte virkelighetsomgivelser; optiske enheter, nemlig okularer for hodemonterte skjermer; bærevesker og holdere for hodetelefoner med mikrofon til bruk i datasimulert virkelighet. Klasse 28 Spilleapparater; spilleautomater [maskiner] automatiske og myntopererte; matter og styringsenheter for datasimulert virkelighet; spillbrikker; videospill; styreenheter for spillkonsoller; leker; bærbare spillmaskiner med lcd-display; spillehallmaskiner. ONE PEOPLE, c/o Åsmund Gylder, Hagaveien 6B, 0980 OSLO, Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , JM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LIVE TITLES Apple Inc., 1 Infinite Loop, US-CA95014 CUPERTINO, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Datasoftware for bruk ved videoredigering; datasoftware for design og utarbeidelse, redigering, behandling, organisering og koding av video, filmer, digital media og multimedieinnhold; datasoftware for bruk ved design og utarbeidelse, redigering og for å legge til animasjon, grafikk og spesialeffekter til videoog multimedieinnhold. 39

40 registrerte varemerker nr 04/18 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Arman Balkhi, Skolegata 34 C, 9300 FINNSNES, Klasse 3 Ansiktsconcealer; Ansiktssminke; Ansiktssåper; Ansiktsrensere; Anti-aldringsfuktighetskremer; Antialdringshudpleiepreparater; Antibakteriell hudsåpe; Ansiktspudder i form av pudderbelagt papir; Ansiktsmasker med gelé; Ansiktskremer for kosmetisk bruk; Ansiktsglitter; Ansikts- og kroppsglitter; Aloe verapreparater for kosmetisk bruk; 3-i-1 hårsjampo; Babyoljer [toalettartikler]; Babypulver [talkumpulver] [toalettartikler]; Babykremer [toalettartikler]; Avfettingsmidler; Aromatiske stoffer [eteriske oljer]; Aromatiske oljer; Aromatiske eteriske oljer; Badeskum; Badesåpe; Badesalt, ikke-medisinsk; Badepulver, ikkemedisinsk; Badeurter [ikke for medisinske formål]; Barberings- og etterbarberingspreparater; Barberingsbalsamer; Barberingsgelé; Barberingskremer; Barberingskremer; Barberingspreparater; Barberskum; Barbersteiner [snerpende]; Barbersåpe; Bartevoks; Basis for blomsterparfymer; Dekorerte negler; Dekorative motiver for kosmetisk bruk; Dekorativ kosmetikk; Dagkremer; Deodoranter [parfymeri]; Deodoranter for kroppspleie; Deodoranter for mennesker; Deodoranter i pilleform; Deodoranter og antiperspiranter for personlig bruk; Deodorantspray for kvinnehygiene; Deodorantsåper; Desinfiserende rengjøringsmidler [for rengjøringsformål]; Dufter; Dufter for personlig bruk; Dufter og parfymer; Duftlys [aromatiske substanser]; Duftposer for øyeputer; Duftrefiller til elektriske dispensere for luftfriskere; Duftrefiller til ikke-elektriske dispensere for luftfriskere; Dusj- og badeskum; Dusjgelé; Dusjgeleer, kremer og oljer; Dusjkremer; Dusjpreparater; Dyresjampoer og balsam [ikkemedisinske, ikke-veterinæriske pleiemidler]; Eau de cologne; Eau de cologne, parfymer og kosmetikk; Eau de toilette og eau de cologne; Eksfolieringsprodukter; Eterisk olje av sedertre; Eteriske essenser; Eteriske essenser og oljer; Engangsservietter impregnert med rensekjemikalier eller -midler for industriell og kommersiell bruk; Emulsjoner, geleer og hudkremer for hudpleie; Eteriske oljer; Eteriske oljer for aromaterapibruk; Eteriske oljer for bruk i produksjon av parfymerte produkter; Eteriske oljer for bruk i produksjonsprosesser; Eteriske oljer for husholdningsbruk; Eteriske oljer for industribruk; Eteriske oljer for kosmetiske formål; Eteriske oljer som dufter for vaskeformål; Etterbarberingsbalsam; Etterbarberingsemulsjoner; Etterbarberingsgelé; Etterbarberingskrem; Etterbarberingsmidler; Etterbarberingspreparater; Etterbarberingsvann; Etuier for leppestifter; Eyeliner; Eyeliner-blyanter; Fargefjerningsmidler; Fargefjerningsmidler for hår; Fargemidler for kosmetiske formål; Fargemidler for skjegg; Fargeoppløsninger til kosmetisk bruk; Fargeskyll for håret; Fast pudder for pudderdåser [kosmetikk]; Fett for kosmetisk bruk; Fettfjerningsmidler, andre enn for bruk i produksjonsprosesser; Fjerningsmidler for ferniss; Flassjampoer; Flekkfjerningsmidler; Flytende badesåpe; Flytende oppvaskmidler flytende; Flytende parfymer; Flytende rouge; Flytende såpe; Flytende såpe brukt i fotbad; Flytende såpe for klesvask; Flytende såpe for kroppsvask; Flytende såper for hender og ansikt; Flytende såper for hender, ansikt og kropp; Flytende tannpasta; Flytende underlag [mizuoshiroi]; Folie for fingernegler; Forbarberingskremer; Forgasser- og strupespjeldrengjøringsmidler; Fotdeodorantspray; Fotsteiner; Fuktede kluter impregnert med såpe for rengjøring; Fuktet tannpulver; Fuktighetsgivende badekrem; Fuktighetsgivende geleer [kosmetikk]; Fuktighetsgivende hudkrem; Fuktighetsgivende hudkrem; Fuktighetsgivende hudkrem etter soling [kosmetikk]; Fuktighetsgivende hudkrem for sminkefjerning; Fuktighetsgivende hudkremer [kosmetikk]; Fuktighetsgivende hudkremer [kosmetikk]; Fuktighetsgivende hudkremer, geleer, hudkremer og kremer for sminkefjerning; Fuktighetsgivende kremer, hudkremer og geleer; Fuktighetsgivende kroppskremer [kosmetikk]; Fuktighetsgivende midler [kosmetikk]; Fuktighetsgivende, rensende hudkrem; Fuktighetshudmasker; Fuktighetskremer; Fuktighetskremer; Fuktighetskremer for hår; Førbarberings- og etterbarberingspreparater; Géle for bleking av tenner; Geleer etter soling [kosmetikk]; Geleer for kosmetisk bruk; Geleer, spray, mousse og balsam for hårstyling og hårpleie; Glansmidler for vask; Glanspreparater for frukt; Glansstivelse; Glassduk [slipeduk]; Glassrensemidler; Glattemidler; Glitter for kosmetiske formål; Henna [fargestoff]; Henna for kosmetiske formål; Hud- og kroppskremer for utvortes bruk, kremer og oljer for kosmetisk bruk; Hudbalsamer; Hudbalsamkremer for kosmetiske formål; Hudblekingskremer; Hudblekingsmidler; Hudblekingsmidler; Hudeksfoliering; Hudgeleer for hurtigvirkende, forbedret eller utvidet brunfarge; Hudkremer for forsterking av negler; Hudkremer for sminkefjerning; Hudkremer, kremer og preparater for pleie av ansikt, kropp, hodebunn, negler og hår; Hudpleiemidler; Hudpleiepreparater for rynkefjerning; Hudpleieskum; Hudrens; Hudrensekremer; Hudrensekremer; Hudrenseskum; Hudspray til utvortes bruk til kosmetiske formål; Hudstrukturkremer; Hudsåpe; Hudtonere; Hvitfargingsmidler; Hydrogenperoksid for bruk i håret; Hydrogenperoksid for kosmetisk bruk; Håndrensemidler; Håndrensemidler; Håndsåpe; Hårbalsam; Hårbalsam for spedbarn; Hårbalsamer; Hårbalsamer; Hårbehandlingspreparater; Hårblekemiddel; Hårblekingsmidler; Hårfarge- og blekeprodukter; Hårfargings- og hårblekingsmidler; Hårfargingsmidler; Hårfargingsmidler; Hårfiksere [hårstyling-preparater]; Hårfjernings- og eksfolieringsmidler; Hårfjerningskremer; Hårfjerningsmidler; Hårfjerningsmidler og -substanser; Hårgelé; Hårgelé og hårskum; Hårkremer; Hårkrøllingsmidler; Hårmaskara; Håroljer; Hårpleie- og hårbehandlingsmidler; Hårpleiemidler; Hårpleiemidler som består av organisk jomfruolje fra kokosnøtter og vanlig jomfruolje fra kokosnøtter; Hårpleiemidler, ikke for medisinske formål; Hårpleiepreparater; Hårrettingspreparater; Hårsjampoer; Hårsjampoer og balsamer; Hårskum; Hårskyllevann [sjampo-balsam]; Hårspray; Hårspray og hårgeleer; Hårstripingspreparater for matt effekt [stripepreparater]; Hårstyling-gelé; Hårstylingpreparater; Hårstylingskum og -geleer; Hårvann; Hårvaskpreparater; Hårvaskpudder; Hårvoks; Ikkemedisinsk fotpudder; Ikke-medisinske antiperspiranter; Ikke-medisinske badepreparater; Ikke-medisinske dyresjampoer; Ikke-medisinske fotbad; Ikke-medisinske fotkremer; Ikke-medisinske fotkremer; Ikke-medisinske fotpleiemidler; Ikke-medisinske hudkremer; Ikkemedisinske hudpleiemidler; Ikke-medisinske hudrensemidler; Ikke-medisinske hudserumer; Ikkemedisinske hårbehandlingsmidler for kosmetiske 40

41 registrerte varemerker nr 04/18 formål; Ikke-medisinske hårgjenopprettende kremer; Ikke-medisinske hårpleiemidler; Ikke-medisinske kremer for hodebunnbehandling; Ikke-medisinske kroppsbad; Ikke-medisinske kroppspleiemidler; Ikkemedisinske leppebeskyttere; Ikke-medisinske leppomader; Ikke-medisinske massasjepreparater; Ikke-medisinske preparater for lindring av solbrenthet; Ikke-medisinske preparater for pleie av hud, hår og hodebunn; Ikke-medisinske salver for forebygging og behandling av solbrenthet; Ikke-medisinske salver og hudkremer for bleieutslett; Ikke-medisinske skrubber for ansiktet og kroppen; Ikke-medisinske skumbadpreparater; Ikke-medisinske stimulerende hudkremer; Ikke-medisinske toalettartikler; Ikkemedisinske utskyllingsmidler; Impregnerte sminkefjerner servietter; Impregnerte/våte rensekluter, servietter eller engangsservietter; Intimsåper, ikke medisinske; Iononoppløsning [parfymeri]; Japansk olje for hårfrisyrer [bintsuke-abura]; Jasminolje; Javellevann [blekemidler]; Kakaosmør for kosmetiske formål; Karnauba-bonevoks for biler; Kjemiske midler for oppfriskning av farger til husholdningsbruk; Klebemiddel for løshår; Klebemidler for festing av løshår; Klebemidler for kosmetiske formål; Kluter eller servietter impregnert med en hudrens; Kluter impregnert med rensemidler; Kluter impregnerte med rensemidler for rengjøring; Kollagenpreparater for kosmetiske formål; Komprimert ansiktspudder; Kornet ansiktsrens; Korund [slipemiddel]; Kosmetikk for bruk på huden; Kosmetikk for personlig bruk; Kosmetikk for øyenbryn; Kosmetikk i form av fuktighetsgivende kremer, hudkremer og emulsjoner; Kosmetikk i form av hudkremer; Kosmetikk og kosmetiske preparater; Kosmetikk og preparater for personlig pleie; Kosmetikkog skjønnhetspreparater; Kosmetikk og sminke; Kosmetikk og toalettartikler; Kosmetikksett; Kosmetisk ansiktspleie preparater; Kosmetisk ansiktspudder; Kosmetisk badesalt; Kosmetisk fuktighetsgivende solkrem og hudkrem etter soling, geleer og oljer; Kosmetisk hudvann; Kosmetisk krem; Kosmetisk pasta til ansikt for å motvirke glans; Kosmetisk pudder, krem og hudkrem for ansikt, hender og kropp; Kosmetisk skum med solfaktor; Kosmetisk såpe; Kosmetiske ansiktskremer; Kosmetiske ansiktsmasker; Kosmetiske ansiktstonere; Kosmetiske engangsservietter; Kosmetiske fuktighetskremer for ansikt; Kosmetiske hudkremer; Kosmetiske hudkremer for å redusere pigmentflekker og fregner; Kosmetiske hudpleiekremer; Kosmetiske håndkremer; Kosmetiske hårkremer; Kosmetiske håroppsettingspreparater; Kosmetiske hårveksthemmende preparater; Kosmetiske kremer for huden; Kosmetiske kremer for hudpleie; Kosmetiske kremer for oppstramming av hud rundt øynene; Kosmetiske kremer og geleer for ansikt, hender og kropp; Kosmetiske kremer og hudkremer; Kosmetiske kremer og hudkremer for ansikt og kroppspleie; Kosmetiske kremer, fuktighetsgivende hudkremer; fuktighetskremer, geleer og pudder for ansikt, hender og kropp; Kosmetiske kremer, hudkremer og andre preparater for soling; Kosmetiske kroppskremer; Kosmetiske neglepleiepreparater; Kosmetiske oljer; Kosmetiske oljer for huden; Kosmetiske plastre som inneholder solkrem og solblokk for bruk på huden; Kosmetiske preparater; Kosmetiske preparater; Kosmetiske preparater for ansikt og kropp; Kosmetiske preparater for ansiktsbehandling; Kosmetiske preparater for bad; Kosmetiske preparater for hudfornyelse; Kosmetiske preparater for hudpleie; Kosmetiske preparater for hudpleie og hudbehandling; Kosmetiske preparater for hår og hodebunn; Kosmetiske preparater for kroppspleie; Kosmetiske preparater for munn- og tannpleie; Kosmetiske preparater for oppstramming av bryster; Kosmetiske preparater for slanking; Kosmetiske preparater for solbeskyttelse; Kosmetiske preparater for tørr hud under graviditet; Kosmetiske preparater for øyenvipper; Kosmetiske preparater for å beskytte mot solbrenthet; Kosmetiske produkter i form av aerosoler for hudpleie; Kosmetiske solkremer; Kosmetiske svamper; Kosmetiske våtservietter; Krem for hudbleking; Krem for lærtøy; Krem for polering; Kremaktig ansiktspudder; Kremaktig rouge; Kremer for bølging av hår; Kremer for hårforsterkningsbehandling; Kremer for skjegg; Kremer og preparater etter soling; Kremer, oljer, hudkremer, spray, blyanter og balsam for kosmetiske formål; Kremsåpe; Kremsåpe; Kritt for kosmetisk bruk; Kritt for sminke; Kromglans; Kropps- og skjønnhetspleiende kosmetikk; Kroppsglitter; Kroppssminke; Kroppsspray brukt som personlige deodoranter og dufter; Kroppssåper; Kroppsvask; Krystallsoda for rengjøring; Kunstige festemidler for øyenvipper; Kunstige fingernegler av edelt metall; Kunstige negler; Kunstige øyenvipper; Kvillajabark for vasking; Lakkfjerningsmidler; Lavendelolje; Lavendelolje for kosmetisk bruk; Lavendelvann; Lekesminke; Leppeglans; Leppepleiemidler; Leppepleiemidler, ikkemedisinsk; Leppestifter; Leppomader; Lim for falske øyevipper, hår og negler; Lim for feste av falske negler; Lim for feste av falske negler eller øyevipper; Limfjernere; Limfjernere [utenom industriformål]; Lipgloss; Lipgloss-paletter; Liplinere; Lotion for kosmetisk bruk; Luftforfriskningsmidler; Luktevann; Lysherdende bonder [baselakk] for neglelakk; Lysherdende bonder [topplakk] for neglelakk; Lærolje; Løst ansiktspudder; Maling- og lakkstripping eller fjerningspreparater; Malingsfjerningssammensetninger; Mandelolje; Mandelsåpe; Mandelmelk for kosmetisk bruk; Maskara; Masker for skjønnhetspleie; Massasjegeléer, andre enn for medisinske formål; Massasjeoljer; Massasjeoljer og -kremer; Medisinsk tannkrem; Metallkarbid [slipemidler]; Midler for fjerning av maling; Midlertidige tatoveringer for kosmetiske formål; Moskusblomster [parfymevarer]; Munnspray; Munnforfriskningstape; Munnspray; Munnspray, ikke for medisinske formål; Munnvann, ikke for medisinsk bruk; Mynte for parfymeri; Mynteessens [eterisk olje]; Nattkremer; Naturlig musk; Naturlige eteriske oljer; Neglebalsamer; Neglebåndskremer; Neglebåndsmyknere; Neglefjerner for kosmetiske formål; Negleforsterkere; Negleglitter; Neglekunstklistremerker; Neglelakk; Neglelakk og neglelakkfjerner; Neglelakkfjerner; Neglelakkfjernere; Neglepoleringsmidler; Negler (preparater for behandling av negler; Neglereparasjonsmidler; Nøytraliseringsmidler for permanent; Oljer etter soling [kosmetikk]; Oljer for hårpleie; Oljer for kosmetisk bruk; Oljer for parfymer; Oljer for personlig pleie; Oppvaskmidler; Ovnsrens; Parfyme; Oppvaskmidler; Parfymeoljer for produksjon av kosmetiske preparater; Parfymeprodukter for lintøy; Parfymer; Parfymer for industriformål; Parfymer i fast form; Parfymer og eau de cologne; Parfymer og toalettrens; Parfymer, eau de cologne og etterbarberingsvann; Parfymeri, dufter og røkelse; Parfymeri, dufter og røkelse, utenom parfymer for personlig bruk; Parfymeri, eteriske oljer, kosmetikk, hårkremer; Parfymert klesspray; Parfymert kroppsspray; Parfymert luktfjernerspray; Parfymert spray for sengetøy; Parfymert såpe; Parfymert vann for sengetøy; Parfymerte duftposer; Parfymerte hudkremer og kremer; Parfymerte keramiske steiner; Parfymerte kongler; Parfymerte oljer; Parfymerte oljer brukt til å produsere aromaer ved oppvarming; Parfymevarer; Pasta for sliperemmer [for barberkniver]; Peppermynteolje [parfymeri]; Permanentkrøllingskremer; Permanentløsninger uten varme [f eks; med hårruller]; Pimpstein; Pimpsteiner for personlig bruk; Plantepreparater [kosmetiske]; Potpurri [parfyme]; Potpurri-duftposer som innlegg i aromaterapiputer; Preparater for bølging og legging av hår; Preparater for fjerning av gelénegler; Preparater for hårkrølling; Preparater for kropps- og skjønnhetspleie; Preparater for legging av hår; Preparater for permanent og legging av hår; Preparater for permanentkrølling av hår; Preparater for permanentkrølling og -bølging; Preparater for pleie av hodebunn og hår; Preparater for solbeskyttelse av hår; Preparater for solbruning og solbeskyttelse; Preparater for stripping av voks fra gulv; Preparater for 41

42 registrerte varemerker nr 04/18 tannhygiene; Preparater for tette avløp og utslagsvasker; Preparater for vask, pleie og styling av hår; Preparater for vasking, toning, farging, bleking, legging og styling av hår; Preparater for vasking, toning, farging, bleking, legging og styling av hår; Preparater, inkludert kremer, geleer og skum, for bruk før, under og etter barbering; Pudder for sminking; Pussemidler; Pussesteiner; Rengjørings- og poleringsmidler; Preperater for å gjøre blader på planter skinnende; Rengjøringsoljer; Rense- og fuktighetskremer, oljer, hudkremer og preparater; Rense-, polerings- og skuremidler; Rense-, polerings-, avfettings- og slipemidler; Rense-, polerings-, skure,- og slipemidler; Rense-, skure- og slipemidler; Rense-, skure,- og poleringsmidler og substanser; Rensekluter impregnert med hygieniske preparater; Rensekluter impregnert med kosmetikk; Rensekremer [kosmetikk]; Rensemelk; Rensemidler for kosmetiske koster; Rensemidler for husholdningsformål; Rensemidler for personlig bruk; Rensemidler for planteblader; Rensemidler med løsemiddelbase; Rosenolje; Rosenolje for kosmetiske formål; Rouge; Rougekoster; Rensemidler for ultrasonisk steriliseringsutstyr innen tannbehandling; Rynkereduserende kosmetiske preparater for utvortes bruk i ansiktet; Røkelse; Røkelse og røkelseskjegler; Røkelsespinner; Røkelsespinner; Røkelsespreparater [parfyme]; Safrol; Salver, andre enn for medisinske formål; Selvbruningskremer; Selvbruningspreparater [kosmetikk]; Servietter impregnert med eteriske oljer, for kosmetisk bruk; Servietter impregnert med kosmetikk; Servietter impregnert med kosmetisk lotion; Sitrusoljeessenser; Sitronoljeessenser; Sjampo; Sjampo-balsam; Sjampoer for menneskehår; Sjampoer for spedbarn; Skjønnhetsgeleer; Skjønnhetskremer; Skjønnhetskremer; Skjønnhetskremer for ansikt og kropp; Skjønnhetskremer for kroppspleie; Skjønnhetsmasker for ansikt; Skjønnhetspleie preparater; Skjønnhetsserum; Skumrens for personlig bruk; Sminke for ansikt og kropp; Sminkebaser i form av pasta; Sminkeblyanter; Sminkefjerningsgeleer; Sminkefjerningskremer; Sminkepreparater for ansikt og kropp; Sminkeprodukter; Sminker; Solbeskyttelse for lepper [kosmetikk]; Solbeskyttelseoljer [kosmetikk]; Solbeskyttende midler [kosmetikk]; Solblokk; Solbruningskremer; Solbruningskremer og hudkremer; Solbruningsoljer for kosmetiske formål; Solbruningsoljer og hudkremer; Solkrem; Solpudder; Solpudderkremer; Sterilisert parfymert såpe; Stivelse for vaskeformål; Styling-gelé; Styling-kremer; Stylingpasta for hår; Syntetisk musk; Syntetisk parfymeri; Såpe til industriell bruk; Såpeprodukter; Såpepulver; Såpepulver; Såper; Såper for husholdningsbruk; Såper for kroppspleie; Såper for oppfriskning eller forsterkning av farger; Såper for personlig bruk; Såper mot fotsvette; Såper mot svette; Såper og vaskemidler; Såpestykker; Såpestykker for kroppsvask; Tannblekingsstrips; Tannhygienekremer; Tannpasta; Tannpasta i form av tyggegummi; Tannpastaer; Tannpastageleer; Tannpulver; Tannpuss; Teaterlim for kosmetisk bruk; Tonere for kosmetisk bruk; Tørrsjampo; Vannfri såpe; Vanntett solfaktor; Vaselin for kosmetisk bruk; Vatt for kosmetisk bruk; Vatt- og bomullspinner for kosmetiske formål; Vattpinner for kosmetisk bruk; Velluktende toalettvann; Velluktende tre; Voks for fjerning av hår; Voksremser for fjerning av kroppshår; Voksstrippingspreparater; Øyeblyanter; Øyebadevann, ikke for medisinske formål; Øyekompresser for kosmetiske formål; Øyekrem [brukes under øyet]; Øyenbrynsfarger i form av blyanter og pulver; Øyenskygge; Øyesminke; Øyesminkefjernere; Våtservietter for personlig hygiene; Hårfarge- og blekeprodukter; Salver, andre enn for medisinske formål; Selvbruningskremer; Selvbruningspreparater [kosmetikk]; Servietter impregnert med eteriske oljer, for kosmetisk bruk; Servietter impregnert med kosmetikk; Servietter impregnert med kosmetisk lotion; Sitrusoljeessenser; Sitronoljeessenser; Sjampo; Sjampo-balsam; Sjampoer Klasse 5 for menneskehår; Sjampoer for spedbarn; Skjønnhetsgeleer; Skjønnhetskremer; Skjønnhetskremer; Skjønnhetskremer for ansikt og kropp; Skjønnhetskremer for kroppspleie; Skjønnhetsmasker for ansikt; Skjønnhetspleie preparater; Skjønnhetsserum; Skumrens for personlig bruk; Sminke for ansikt og kropp; Sminkebaser i form av pasta; Sminkeblyanter; Sminkefjerningsgeleer; Sminkefjerningskremer; Sminkepreparater for ansikt og kropp; Sminkeprodukter; Sminker; Solbeskyttelse for lepper [kosmetikk]; Solbeskyttelseoljer [kosmetikk]; Solbeskyttende midler [kosmetikk]; Solblokk; Solbruningskremer; Solbruningskremer og hudkremer; Solbruningsoljer for kosmetiske formål; Solbruningsoljer og hudkremer; Solkrem; Solpudder; Solpudderkremer; Sterilisert parfymert såpe; Stivelse for vaskeformål; Styling-gelé; Styling-kremer; Stylingpasta for hår; Syntetisk musk; Syntetisk parfymeri; Såpe til industriell bruk; Såpeprodukter; Såpepulver; Såpepulver; Såper; Såper for husholdningsbruk; Såper for kroppspleie; Såper for oppfriskning eller forsterkning av farger; Såper for personlig bruk; Såper mot fotsvette; Såper mot svette; Såper og vaskemidler; Såpestykker; Såpestykker for kroppsvask; Tannblekingsstrips; Tannhygienekremer; Tannpasta; Tannpasta i form av tyggegummi; Tannpastaer; Tannpastageleer; Tannpulver; Tannpuss; Teaterlim for kosmetisk bruk; Tonere for kosmetisk bruk; Tørrsjampo; Vannfri såpe; Vanntett solfaktor; Vaselin for kosmetisk bruk; Vatt for kosmetisk bruk; Vatt- og bomullspinner for kosmetiske formål; Vattpinner for kosmetisk bruk; Velluktende toalettvann; Velluktende tre; Voks for fjerning av hår; Voksremser for fjerning av kroppshår; Voksstrippingspreparater; Øyeblyanter; Øyebadevann, ikke for medisinske formål; Øyekompresser for kosmetiske formål; Øyekrem [brukes under øyet]; Øyenbrynsfarger i form av blyanter og pulver; Øyenskygge; Øyesminke; Øyesminkefjernere; Våtservietter for personlig hygiene; Våtservietter for husholdningsformål; Hårfarge- og blekeprodukter; Mineralvann i kosmetikk produkt; kosmetikk lagd av mineralolje; Anti-age kremer; antialder kremer; anti-aldrings kremer; Ansikts kosmetikk; Sminke; Sminke produkter; Foundations kosmetikk krem; Kosmetiske kremer og hudkremer for ansikt og kroppspleie; Kosmetiske preparater for kroppspleie; Deodoranter for kroppspleie; Ikke-medisinske kroppspleiemidler; kroppspleie produkter; kosmetiske produkter; hårfarge; hårfarge produkter; skjønnhetspleie produkter; kosmetiske produkter; Hudpleie produkter; Hårpleieprodukter; Skjønnhetspleieprodukter; Hårpleiemidler produkter; Mineralolje kosmetikk; Mineralolje kosmetikk produkter; øyevipper extension; pleieprodukter. Hudpleieprodukter; Hårpleieprodukter; Medisinsk kosmetikk; Medisinsk kosmetikk produkter; Medisinsk skjønnhetspleie produkter; Medisinsk pleieprodukter; Hårpleiemidler produkter; Medisinsk Hårpleiemidler produkter; Medisinsk Hudpleie produkter; Medisinsk tabletter; Medisin i væske; Medisin i injisert; Medisin produkter. 42

43 registrerte varemerker nr 04/18 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen A Lady Sings The Man BENEDIKTE KYVIK PRODUCTIONS, c/o Tone Killingmo, Colletts gate 17, 0169 OSLO, Klasse 9 CDer med musikk; nedlastbar digital musikk. Klasse 16 Plakater; bøker; brosjyrer; kalendre; klistremerker. Klasse 41 Sceneproduksjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Vartdal Plastindustri AS, Vartdalsstranda 1072, 6170 VARTDAL, Klasse 16 Papir og papp; trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier; skrivemateriell og kontorrekvisita, unntatt møbler; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere og tegnemateriell; malerpensler; instruksjons- og undervisningsmateriell; plastark, folier og poser for innpakning og emballering; trykktyper, klisjeer. Klasse 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser NORWEGIAN HEALTH AS, Olaf Ryes plass 3 A, 0552 OSLO, Klasse 5 Kosttilskudd; ernæringssupplement; vitaminer ogvitaminpreparater; mineraler og mineralpreparater; næringsmidler for spedbarn; dietetiske preparater; dietetiske næringsmidler for medisinsk bruk; dietetiske drikker; farmasøytiske preparater og substanser; marine oljer; spiselige oljer; tran og tranpreparater; naturmidler og -preparater; halstabletter; tabletter og pastiller for lindring og behandling av hoste og sår hals. Klasse 29 Ferdigretter, næringsmidler og tilsetninger til næringsmidler basert på fisk, kjøtt, fjærkre, vilt, frukt, grønnsaker, planter; spiselige oljer og fett, herunder marine oljer; melkeprodukter; yoghurt. Klasse 30 Ferdigretter, næringsmidler og tilsetninger til næringsmidler basert på mel og kornprodukter; frosset yoghurt; spiselige geleer; sjokolade; søtsaker; sukkertøy; pastiller og ikke-medisinske halspastiller; proteinbarer; kornstenger/energibarer. Klasse 35 Import- og eksportagenturer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Nutricoll Seagarden AS, Karmsund Fiskerihavn Husøy, 4299 AVALDSNES, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 3 Marint kollagen, nemlig kollagen framstilt av fisk, for kosmetisk bruk. Klasse 5 Marint kollagen, nemlig kollagen framstilt av fisk for medisinske formål; marint kollagen, nemlig kollagen framstilt av fisk for bruk i kosttilskudd. ACCOUNTING 4 YOU AS, Østre Aker Vei 215, 0975 OSLO, Klasse 35 Bokføring. Regnskapskontroll og regnskapsanalyser. 43

44 registrerte varemerker nr 04/18 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, US, 87/293,998 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen THERMOBAFFLE The North Face Apparel Corp., 3411 Silverside Road, US-DE19810 WILMINGTON, USA Tandberg Innovation AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 24 Soveposer. Klasse 25 Jakker; parkas; frakker; regnfrakker; hettegenser; vester; fottøy, nemlig, støvler, sandaler uten remmer, oversokker, og støvletter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DESTINASJON SJUSJØEN SA, Sjusjøvegen 1256, 2610 MESNALI, ATTORNEY ANGELICA COPPINI, c/o Trademack- Formir, Spinola Road 137, MT-STJ3011 ST. JULIANS, Malta Klasse 35 Administrasjon av handelstjenester; Annonse- og reklamevirksomhet via postordre; Bedriftsledelse av hoteller; Bedriftsopplysninger; Bistand ved forretningsledelse; Byråer for handelsinformasjon; Faglige konsultasjoner om forretninger; Fjernsynsreklame; Forhandlinger og sluttføring av kommersielle transaksjoner for tredjepart; Forretningsadminstrasjon ved lisensiering av varer og tjenester for andre; Fremskaffelse av forretningsinforasjon via en webside; Fremskaffelse av komersiell og forretningskontaktinformasjon; Kommersielle formidlingstjenester; Konsulentbistand i forretningssaker; Layouttjenster for reklameformål; Markedsføring; Markedsstudier; Markedsundersøkelser; Økonomisk planlegging; Oppdatering av reklamedokumentasjon; Oppdatering og vedlikehold av data i databaser; Organisering av handels- og reklameutstillinger; Organisering av messer for salg og markedsføring; Organisering av motevisninger for salgsformål; Prokura [handel på andres vegne]; Public Relation [PR-virksomhet]; Publisering av reklametekster; Radioreklame og - annonsering; Reklamebyråer; Reklameoppslag; Reklamevirksomhet; Salgsfremmende tjenester [for tredjemann]; Skriving av reklametekster; Systematisering av informasjon for bruk i databaser; Telemarkedstjenester; Utarbeidelse av reklametekster; Utleie av annonseringstid i kommunikasjonsmedia; Utleie av reklamemateriell; Utleie av reklameplass; Utleie av salgsstands; Utsendelse av reklameannonser; Utsendelse av reklamematriell [flyveblader, hefter, trykksaker og vareprøver]; Utsendelse av vareprøver; Utsetting av tjenester [forretningsassistanse]; Websidetrafikk optimalisering. Klasse 41 Akademier [utdanning]; Arrangering og ledelse av konserter; Arrangering og ledelse av praktiske seminarer; Billettkontor [underholdningvirksomhet]; Booking av seter for kulturelle arrangementer; Digital bildebearbeidelse; Forlystelsesparker; Fotografering; Fotografireportasjer; Fremskaffelse av online video, ikke nedlastbar; Innspillingsstudioer; Motevisninger som underholdning; Nyhetreportasjetjenester; Organisering av ball; Organisering av fester [underholdning]; Organisering av konkurranser [utdanning eller underholdning]; Organisering av kulturelle arrangement [impresariotjenester]; Organisering av sportskonkurranser; Organisering av utstillinger for kulturelle og utdannelsesformål; Organisering og ledelse av kollokvium; Organisering og ledelse av konferanser; Organisering og ledelse av kongresser; Organisering og ledelse av symposium; Organisering og ledelse av seminarer; Produksjon av radio- og fjernsynsprogram; Publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter on-line; Rekreasjonsinformasjon; Sceneoppførelser; Selskapsplanlegging [underholdning]; Showoppsetninger; Skriving av tekster [andre enn for reklameformål]; Tekstforfattervirksomhet; Tilveiebringelse av on-line elektroniske publikasjoner [ikke nedlastbare]; Treningsleirtjenester; Underholdningsvirksomhet; Utgivelse av bøker. Klasse 43 Catering; Drift av campingplasser; Feriehus; Ferieleirtjenester [innlosjering]; Formidling av midlertidig losji [hoteller, pensjonater]; Hoteller; Hotellreservering; Kafeer; Kantiner; Moteller; Pensjonater; Pensjonatreservering; Reservering av midlertidig innkvartering; Restauranter; Selvbetjeningsrestauranter; Turisthytter; Utleie av møterom; Utleie av stoler, bord, bordduker, glass; Utleie av telt; Utleie av transportable bygninger; Utleie av værelser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 87/293,694 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen THE NORTH FACE BLACK SERIES The North Face Apparel Corp., 3411 Silverside Road, US-DE19810 WILMINGTON, USA Tandberg Innovation AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 18 Ryggsekker, dokumentmapper, skipssekker, kofferter og reisekofferter, håndkofferter, punger (organizer bag), lommebøker, skuldervesker, reisevesker, store vesker, toalettmapper solgt tomme, og resirkulerbare handlevesker. Klasse 25 Klær, nemlig blazere/jakker, sportsfrakker, turndrakter, underkjoler [undertøy], bh-er, underbukser, stroppeløs bh-er og bustier, hofteholdere [undertøy], korsett, capribukser, fritidsbukser, linnet og chemises, kåper, overaller, gummisko, skjorter med rund 44

45 registrerte varemerker nr 04/18 halsåpning, t-skjorter, skjorter med v-hals, kjoler, regnbukser, undertøy-overdeler, lange underbukser, hofteholdere [undertøy], hansker [bekledning], trikotklær, jakker, jeans, strikkegensere, barnetøy, leggings [bukser], halvhansker, nattkjoler, nattskjorter, pyjamaser, truser, strømpebukser, parkas, gensere, hettegensere, regnjakker, morgenkåper, sparkebukser, saronger, hode- og halstørkler, undertøy, skalljakker, skjorter med knapper, henley-skjorter, strikkede skjorter, hettejakker, termiske skjorter, termiske bukser, shorts, skjørt, nattøy, underkjoler [undertøy], skibukser, skijakker, skismekker, sokker, joggebukser, treningsskjorter, strikkegensere, badedrakter, topper, vester, vindtette jakker, vanntette jakker, ermebeskyttere, yoga bukser, yogatøy, og belter; hodeplagg, nemlig, bandanas, hatter, kyser, hodebånd [bekledning] til kaldt vær, ørevarmere; fottøy, nemlig, støvler, støvletter, sko, tennissko, fjellstøvler, skistøvler, og gummistøvler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Trollpikken KJETIL BENTSEN, Raunveien 11, 4371 EGERSUND, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse av bedrifter; administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 39 Innpakning og lagring av varer. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen smatata SCHANIAG AS, Brannfjellveien 80, 1181 OSLO, Klasse 35 Annonsering- og markedsføringskonsulenttjenester; Bedriftsrådgivning vedrørende markedsføring; Forberedelse og ledelse av promoterings- og markedsføringsarrangementer; Markedsføring; Markedsføring og salgsfremmende tjenester; Markedsføringsbyråtjenester; Online annonserings- og markedsføringstjenester. Klasse 40 Boktrykk; designtrykking for andre; digitaltrykk; digitaltrykk på bestilling av bøker og andre dokumenter; egendefinert trykking av firmanavn og logoer for salgsfremmende og reklamebaserte formål på varer for andre; fotogravyr; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med fotokopieringstjenester; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med trykketjenester; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med utleie av maskiner og utstyr for utvikling, kopiering og forstørring av fotografier; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med utleie av trykkeripresser og -utstyr; kopiering av filmer og fotografier; mønstertrykking; offsettrykking; portrettutskrifter; silketrykking; trykkerivirksomhet; trykketjenester for kontormateriell; trykking av bilder på objekter; trykking av bøker; trykking av dekorative mønstre på gavepapir; trykking av dekorative mønstre på plastfilm og innpakningspapir; trykking av digitalt lagrede bilder og fotografier; trykking av dokumenter fra digitale medier; trykking av fotografier fra digitale medier; trykking av frimerker; trykking av meldinger på tskjorter; trykking av mønstre på tekstiler; trykking av reklametrykksaker; trykking og fremskaffelse av relatert informasjon; trykking, litografisk trykking, silketrykk og digitaltrykk. Klasse 42 Bygge og vedlikeholde nettsteder; dataprogrammering og dataprogramvaredesign; datastyrt grafisk design; datastyrte industrielle tjenester innen design, forskning, testing og analyse; datasystembasert design og analyse; design av computersystemer; design av hjemmesider og internettsider; design av hjemmesider og nettsider; design av internettsider; design av nettportaler; design av nettsider; design og bygging av hjemmesider og nettsteder; design og grafisk kunstdesign for opprettelse av nettsider på internett; design og hosting for nettportaler; design og oppdatering av hjemmesider og nettsider; design og opprettelse av hjemmesider og internettsider; design og opprettelse av hjemmesider og nettsider; design og opprettelse av hjemmesider og nettsteder; design og programmering av nettsteder; design og utvikling av datamaskinvare og programvare for industriell anvendelse; design og utvikling av dataprogramvare for logistikk, styring av distribusjonsnettverk og e- forretningsportaler; design og utvikling av nettsider; design og utvikling av programvare for utvikling av nettsider; design og vedlikehold av hjemmesider på internett; design og vedlikehold av nettsteder for andre; design, opprettelse og programmering av nettsider; designtjenester; designtjenester i forbindelse med trykksaker; emballasjedesign; grafisk formgiving; nettbaserte designtjenester; nettstedbaserte designtjenester; opprettelse og design av nettsider for andre; opprettelse, design og vedlikehold av nettsteder; planlegging og design av reisebyråer; produktdesign; rådgivning i forbindelse med design av hjemmesider og internettsider; rådgivning i forbindelse med design av hjemmesider og internettsider; rådgivning i forbindelse med design av nettsider; rådgivning i forbindelse med design, programmering og vedlikehold av dataprogramvare; rådgivning i forbindelse med opprettelse og design av nettsteder; rådgivning i forbindelse med opprettelse og design av nettsteder for e-handel; rådgivningstjenester i forbindelse med design, utvikling og bruk av datamaskinvare og programvare; tegning [industridesign]; utarbeidelse av dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NORLITE DENMARK Norlite Denmark ApS, Himmelev Bygade 70, Himmelev, DK-4000 ROSKILDE, Danmark Klasse 14 Automatiske klokker; klokkeetuier; armbånd av edelt metall; kronografer for bruk som klokker; bordklokker; dykkerklokker; edelstener; mekaniske klokker; deler for klokker; deler for armbåndsur; lommeur; småklokker; sportsklokker; bordklokker; klokker; reiseklokker; klokkereimer av lær; klokkereimer av metall; klokkereimer av plast; klokkespenner; klokkekroner; klokketallskiver; klokker med spillefunksjon; klokker for 45

46 registrerte varemerker nr 04/18 utendørsbruk; klokker laget av eller belagt med edle metaller; klokkeringer; urverk; klokketasker; klokkeopptrekksmekanismer; smykkeklokker; balansehjul [urverkeri]; fjærhus [i urverk]; armbånd [smykker]; armbåndsur; klokkeremmer; kjeder [smykker]; kronografer [ur]; lommeur; urfjærer; glass for armbåndsur; gangverk for ur; ankere [for urverk]; urkasser; skrin for ur; stoppeklokker; smykkeskrin; urvisere; armbånd laget av brodert tekstil [smykker]. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DNC AS, Trosterudveien 1F, 0778 OSLO, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg; badebukser; badedrakter; badeshorts; barnetøy; bekledning for syklister; benklær; bh-topper; bikinier; bokseshorts; bukser; capribukser; caps; caps med brem; damebenklær; dameundertøy; joggebukser; klær; klær for gymnastikk; overall; pikéskjorter; pyjamaser; sports-bh-er; sportsklær; sportssingleter; sportssokker; sportsundertøyoverdeler; svetteabsorberende undertøy; topper [klær]; topper [undertøy]; treningsbukser; treningsklær; truser; trykte t-skjorter; t-skjorter; yogatrøyer. VIKONSEPT AS, Fjellveien 1 A, 5532 HAUGESUND, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 20 Møbler. Klasse 24 Tekstiler og erstatninger for tekstiler; lintøy; gardiner av tekstil eller plast; sengetøy; sengetepper; pledd, tepper. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg; barneklær; halstørklær og skjerf. Klasse 35 Detalj- og engrossalg av alle ovennevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MeMini VIKONSEPT AS, Fjellveien 1 A, 5532 HAUGESUND, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 20 Møbler. Klasse 24 Tekstiler og erstatninger for tekstiler; lintøy; gardiner av tekstil eller plast; sengetøy; sengetepper; pledd, tepper. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg; barneklær; halstørklær og skjerf. Klasse 35 Detalj- og engrossalg av alle ovennevnte varer. VIKONSEPT AS, Fjellveien 1 A, 5532 HAUGESUND, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 20 Møbler. Klasse 24 Tekstiler og erstatninger for tekstiler; lintøy; gardiner av tekstil eller plast; sengetøy; sengetepper; pledd, tepper. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg; barneklær; halstørklær og skjerf. Klasse 35 Detalj- og engrossalg av alle ovennevnte varer. 46

47 registrerte varemerker nr 04/18 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Springer International Publishing AG, Gewerbestraße 11, CH-6330 CHAM, Sveits Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Magnetiske databærere, innspillingsplater; Cd-plater, DVDer og annet digitalt opptaksmedium; programvare til datamaskiner; mediainnhold; databaser; podcaster; apparater for bruk i undervisning; dataprogramvare for å aktivere søking av data; elektroniske nedlastbare publikasjoner; mobilapper; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. Klasse 35 Reklame; administrasjon av databaser; administrasjon og kompilering av datastyrte databaser; organiseringadministrasjon av abonnementer for andres online publikasjoner; abonnementer på tidsskrifter og anmeldelser; forretningsforskning; forretningsdataanalyse; markedsundersøkelser; å tilveiebringe, til fordel for andre, en rekke utdannings-, opplærings-, forsknings- og publiseringstjenester, slik at kundene enkelt kan se og kjøpe disse tjenestene; detaljhandel og nettbutikk i forbindelse med salg av elektroniske publikasjoner, trykksaker, programvare, medieinnhold og databaser; kompilering og systematisering av data i datamaskin databaser; datastyrt dataverifisering; online databehandlingstjenester; tilby en database med intellektuelle og industrielle rettigheter til forretningsformål; fremme offentlige interesser og bevissthet innen vitenskap, teknologi og medisin; informasjons-, rådgivnings- og konsulenttjenester relatert til de nevnte tjenestene. Klasse 41 Utdanningsvirksomhet; opplæringsvirksomhet; online elektronisk publisering av artikler, bøker og tidsskrifter; datamaskinbaserte utdanningstjenester; arrangere og gjennomføre kollokvier; arrangere og gjennomføre workshops [opplæring]; arrangere og gjennomføre kongresser; arrangere og gjennomføre konferanser; arrangere og gjennomføre seminarer; arrangere og gjennomføre symposier; tilveiebringe informasjon om utdanning; publiseringstjenester; tilveiebringe elektroniske publikasjoner; publisering av trykksaker dertil; publisering av forskningsmateriale på internettet; presentere og analysere data; informasjon knyttet til utdanning, levert på nettet fra en database eller internett; informasjons-, rådgivnings- og konsulenttjenester relatert til de nevnte tjenestene. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og design relatert til; teknisk forskning; vitenskapelig forskning; industriell forskning; kompilering av data for forskningsformål innen vitenskap, teknologi og medisin; hosting av nettsteder; hosting av digitalt innhold på internett; tilveiebringe elektronisk verifisering av elektroniske bestillinger av digitalt innhold og generering av elektroniske adgangskoderkoder som deretter tillater brukere å få tilgang til det digitale innholdet; utvikling av databaser; vedlikehold av databaser; datastyrt analyse av data; teknisk dataanalysetjenester; overvåking av innhold på nettet; designtjenester knyttet til bøker og tidsskrifter; hosting av plattformer på internett for utdanningsformål; hosting av webportaler for utdanningsformål; overvåking av elektronisk innhold og referanser relatert til utdanningsog akademiske artikler og publikasjoner; overvåking av elektronisk oppmerksomhet som gis til vitenskapelige artikler; vitenskapelig forskning utført ved hjelp av databaser; å tilby nettbaserte søkbare databaser som inneholder informasjon om vitenskapelig, teknologisk og medisinsk forskning og utvikling; tilveiebringe on-line informasjon innen vitenskapelig, teknologisk og medisinsk forskning fra en database eller internett; programvareverktøy for informasjonsindeksering og abstrahering i online databaser online databaseinformasjon indeksering og abstraherende programvareverktøy; online databasesøkeverktøy; informasjon, rådgivning og konsulenttjenester relatert til de nevnte tjenestene. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ADEROLIO Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits Awapatent A/S, Strandgade 56, DK-1401 KØBENHAVN K, Danmark Klasse 5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen UNGE SPOR, Grødelandsvegen 114, 4340 BRYNE, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse av bedrifter; administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 47

48 registrerte varemerker nr 04/18 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PUR NATUR INVEST, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Hoogstraat 25, BE-9770 KRUISHOUTEM, Belgia Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker; frukter (kokte); frukter (frosne); frukter (konserverte); hermetiserte frukter; geleer, syltetøy, kompotter, fruktgeleer; egg, melk og melkeprodukter; sammenløpet melk; drikker basert på melk eller hovedsakelig basert på melk, fløte (meieriprodukter); fløte; spiselige oljer og fett; pisket krem. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn, musli, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; frossen yoghurt, is; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser(smakstilsetning); krydderier. PIA DESIGN AS, Pennestrøket 17, 1850 MYSEN, Klasse 16 Adressebøker; Albumer; Ark for å ta notater; Blyanter; Blanke eller delvis trykte postkort; Blanke eller delvis trykte papiretiketter; Bokomslag [kontorrekvisita]; Bokomslagspapir; Bokser av papir; Bordservietter av papir; Bordløpere av papir; Brikker for ølglass; Bøker; Dagbøker; Dagsplanleggere; Duker av papir; Fiberpenner; Fotoalbum; Fotorammer av papir eller papp; Gavebøker; Gavebånd laget av papir; Gavebokser av papp eller papir; Gavebokser av papp; Gavebokser av papir; Gjestebøker; Handleposer av papir; Hilsningskort med musikk; Holdere for tape; Korrekturpenner; Kort; Kremmerhus av papir; Kunstbilder; Notatblokker; Noteark; Notisbøker; Papirblokker; Papirbånd; Pennaler; Penneholdere; Ringpermer; Rette linjaler; Servietter av papir; Servietter av papir for kosmetisk bruk; Silkepapir; Skissebøker; Skilleark; Skolemateriell; Skrivebordsdokumentstativer; Skrivebøker; Skrivekritt; Skrivemapper; Skrivesaker; Stiftemaskiner [ikkeelektriske stiftemaskiner]; Tallstempler; Tegneblyanter; Tegneblokker; Trykte gratulasjonskort med lagret elektronisk informasjon; Trykte kunstreproduksjoner; Tusjpenner Klasse 18 Aftenvesker [håndvesker]; Bagasjelapper; Bagasjemerker; Bager; Bager for sport; Dokumentkofferter; Dokumentmapper; Gymbager; Handlevesker; Handlenett; Kabinkofferter; Kofferter; Lommebøker; Nøkkeletuier; Ryggsekker; Små ryggsekker; Små kofferter; Små vesker [håndvesker]; Småvesker for menn; Toalettmapper; Tursekk; Vesker og tasker for sportsklær. Klasse 20 Bokhyller; Bokser av plast; Bokser av tre; Bokstøtte [møbel]; Fotorammer laget av papir; Kleshengere; Knagger av tre; Knagger av plast; Oppslagstavler; Puter; Rammer [innramming]; Sittesekker; Sitteunderlag; Speil; Puter. Klasse 21 Bakeformer; Bakepensler; Bakeplater; Bakeunderlag; Blomsterkurver; Blomsterpotter; Bokser av glass; Bordkortholdere; Brødbokser; Børster; Dekorasjoner av porselen for kaker; Dekorative brett; Dekorative krystallprismer; Dessertboller; Dessertskåler; Dispenesere for ansiktskluter; Drikkeglass; Drikkebeholdere; Drikkekopper, ikke av edelt metall; Figurer av keramikk; Flasker; Grillvotter; Grytekluter; Hagehansker; Kaffekanner, ikke elektriske; Kaffekopper; Kaffeservise, ikke av edelt metall; Kaffeserviser; Kaffevispere; Kakebokser; Kakespader; Kakestativer; Kjeksformer; Kluter for rengjøring; Kløpinner for ryggen; Knivblokker; Krus; Nuppefjernere, elektriske eller ikke-elektriske; Nøtteknekkere; 48

49 registrerte varemerker nr 04/18 Oppvaskbørster; Paiformer; Plastkopper; Plastdeksler for potteplanter; Potter; Pudderdåser, tomme; Salatboller; Serveringsboller; Sukkerskåler; Tallerkener; Tallerkener av papir; Tekanner; Tebokser; Termosflasker; Vaser; Vinglass. Klasse 24 Babypledd; Badehåndklær; Barnehåndklær; Bordservietter av tekstiler; Bordløpere av tekstil; Bordduker av tekstil; Bordtepper; Dyner; Dynetrekk; Etiketter av tekstil; Lommetørkler av tekstiler. Klasse 25 Ankelsokker; Arbeidsklær; Badekåper; Badetøfler; Engangstøfler; Forklékjoler; Fottøy; Frisørkapper; Gensere; Gummisko; Halstørkler; Hatter; Hodebånd [bekledning]; Hodepynt; Hodeskjerf; Kimonoer; Kjeledresser; Klær for barn; Klær for gymnastikk; Klær for jenter; Klær for menn; Kortermete t-skjorter; Magebelter [klær]; Mokasiner; Nattkjoler; Partyhatter [klær]; Regntøy; Sandaler; Saronger; Silkeskjerf; Sjal; Skjerf; Sokker; Solhatter; Svettebånd; Tresko; T- skjorter; Ullsokker; Yogabukser; Yogatrøyer. Klasse 26 Beltespenner; Beltespenner for klesplagg; Broderte merker for klær; Brosjer [klestilbehør]; Dekorative bånd [sy- og tilhørende artikler]; Elastiske bånd; Hårbånd; Hårklemmer; Hårpynt; Hårsløyfer; Hårspenner; Hårspenner (dekorative); Hårstrikker; Nåler; Nåleputer; Parykker; Sikkerhetsnåler; Skopynt; Snorer for klær. Klasse 27 Badematter; Gulvtepper;Yogamatter. Klasse 28 Actionfigurer; Aktivitetsbrett for barn [leketøy]; Apparater for fysiske øvelser; Babyleker; Badeleker; Badmintonballer; Badmintonracketer; Badmintonsett; Fotballer; Fylte kjæledyr; Fylte lekedyr; Fylte teddybjørner; Gummiballer; Kjeglespill; Konfetti; Kosedyr; Lekeballer; Lekedyr; Lekedukker; Lekefly; Lekejuletrær; Lekemøbler; Leker; Masker [leketøy]; Oppblåsbare leker; Oppblåsbare flytemadrasser; Papirmasker; Papirdukker; Puslespill; Spill. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Sires on ice SIRES ON ICE OLE JOHNNY H KORSMO, Slangsvoldveien 103, 1640 RÅDE, Klasse 44 Hygienisk behandling og skjønnhetspleie for hund. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , CH, 66248/15 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (521) Bruk/innarbeidelse Ja LUSH Cosmetic Warriors Limited, 29 High Street Poole, GB- BH151AB DORSET, Storbritannia Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 35 Reklamevirksomhet, markedsføring, salgsfremmende aktiviteter; detaljsalg både i butikk, gjennom postordrekataloger, på telefon eller via internett, i forbindelse med salg av ikke-medisinske badesalter inneholdende brusende materialer, hudmykgjørende og -fuktighetsgivende stoffer, såper, parfymevarer, parfymer, eteriske oljer, kosmetiske preparater, velluktende toalettvann, eau de cologne og dufter, ikkemedisinske toalettpreparater, kosmetiske preparater, lotioner, melk, gelé, pulver og pudder, olje, mousse, vokser og kremer, alle for bruk på huden, blekemidler for kosmetisk bruk, solpleiepreparater (kosmetiske produkter), tannpasta, munnvann, hårfjerningsmidler, barberingspreparater, deodoranter og antiperspiranter, toalettartikler, rense- og toniserende preparater, ansiktsmasker, bad- og dusjpreparater, hårpleiepreparater, sjampo, hårbalsam, gelé, spray, mousse, pomader og fikserende midler for hårstyling og hårpleie, hårlakk, fargestoffer for håret, sminkeartikler, øyesminke, blyanter for øyenbryn, eyelinere, øyenskyggeblyanter og øyenskygger, maskara, øyenskygger, kunstige øyenvipper, kunstige fingernegler og lim dertil, leppestifter, leppeglanser og fuktighetsgivende midler, neglelakk, ansiktspudder, foundation, rouge, rengjøringsmidler for kosmetikk, skrubbepreparater for bruk i ansiktet, på kroppen og/eller fingerneglene, og kremer, alle for bruk på huden, kroppspeeling, kroppsvask, skumbad, badeskum, badesmelt (eng. bath melt), badeoljer, badebomber, badeperler, badesalter og -krystaller, dusjgelé, badegelé, massasjekrem, massasjelotion, massasjeoljer, hudkremer, hudrens, hudtonere, ansiktsmasker, teint-behandlinger, fuktighetskremer, neglepleiebehandlinger og -kremer, pulver og pudder, leppestifter, maskara, øyekremer, fuktighetsgivende og revitaliserende badesåper, toalettsåper, duftsåper, flytende såper, pimpstein for kosmetiske formål: aromaterapipreparater, røkelse, potpurri [parfyme], romdufter, rensepads, engangsservietter, vattpinner og bomullspads, med toalettprodukter impregnerte kluter og servietter, dekorative motiver og hudsmykker for kosmetisk bruk, parfymert papir, parfymerte poser og servietter; bedriftsledelse; forretningsadministrasjon; kontorarbeid; organising og arrangering av messer og utstillinger relatert til helse, skjønnhet og livsstilsmuligheter; markedsstudier innen kosmetikk, parfymevarer og skjønnhetsprodukter; promotering av messer, utstillinger og konferanser relatert til helse, skjønnhet og livsstilsmuligheter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (521) Bruk/innarbeidelse Ja LUSH Cosmetic Warriors Limited, 29 High Street Poole, GB- BH151AB DORSET, Storbritannia Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 3 Ikke-medisinske badesalter inneholdende brusende materialer, hudmykgjørende og -fuktighetsgivende stoffer; såper; parfymevarer; parfymer; eteriske oljer; kosmetikk; ikke-medisinske toalettpreparater; kosmetiske preparater; lotioner, melker, geléer, pulvere, oljer, mousser, vokser og kremer, alle for bruk på huden; solpleiepreparater (kosmetiske produkter); tannpasta; munnvann; barberingspreparater; deodoranter og antiperspiranter; toalettartikler; renseog toniserende preparater; ansiktsmasker; bad- og dusjpreparater; hårpleiepreparater; sjampo; hårbalsam; geléer, sprayer, mousser, pomader og fikserende 49

50 registrerte varemerker nr 04/18 midler for hårstyling og hårpleie; fargestoffer for håret; sminkeartikler; neglelakk; skrubbepreparater for bruk i ansiktet, på kroppen og/eller fingerneglene; og kremer, alle for bruk på huden; kroppspeeling; kroppsvask; skumbad; badeskum; badeoljer; dusjgelé; badegelé; massasjekrem; massasjelotion; massasjeoljer; hudkremer; hudrens; hudtonere; teint-behandlinger; fuktighetskremer; neglepleiebehandlinger og -kremer; øyekremer; aromaterapipreparater; røkelse. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FORENOM Majoituspalvelu Forenom Oy, Mannerheimintie 113, FI HELSINGFORS, Finland Advokatfirmaet Haavind AS, Postboks 359 Sentrum, 0101 OSLO, Klasse 36 Forretninger med fast eiendom; eiendomsmegling; eiendomsmeglingstjenester for utleie av eiendom. Klasse 43 Formidling av midlertidig losji; reservasjonstjenester for midlertidig losji; utleie av midlertidig losji; hotellovernattingstjenester; tilveiebringelse av hotellovernatting; tilveiebringelse av midlertidig losji for gjester; restauranttjenester. GRIFF AVIATION AS, Bakkedamsvegen 32, 6230 SYKKYLVEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater; navigasjonsinstrumenter; radarer; radiosendere; sensorer [måleutstyr], utenom for medisinsk bruk. Klasse 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; fjernstyrte/selvstyrte luftfartøy; militære droner; romfartøyer; sivile droner; apparater, maskiner og utstyr for luftfart; fly; luftfartøyer. Klasse 35 Salg av varer som fremgår av klasse 09 og 12. Klasse 37 Reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; vedlikeholdstjenester; knyttet til selvstyrte/fjernstyrte fartøy og droner. Klasse 42 Design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; design og utvikling av fjernstyrte/selvstyrte fartøy og droner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen De Link AS, Sandstuveien 70 F, 0680 OSLO, Klasse 9 Databehandlingsutstyr og datamaskiner. Klasse 41 Fotografering. Klasse 42 Opprettelse og vedlikehold av websider for andre; rådgivnings- og informasjonstjenester i forbindelse med informasjonsteknologi. Konsulenttjenester innen dataprogramvare. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GOBEV GOLDEN OMEGA S.A., Av. El Golf 150, piso 15, CL- LAS CONDES, SANTIAGO, Chile Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske produkter, veterinære produkter og diettmat for medisinsk og farmasøytisk bruk, som inneholder, eller som er avledet fra, fett og oljer, hovedsakelig fett og oljer avledet fra fisk som inneholder omega-3 fettsyrer; dietetisk mat og stoffer for medisinsk eller farmasøytisk bruk; kostholds- og 50

51 registrerte varemerker nr 04/18 ernæringstilsetninger, vitaminpreparater, vitaminkosttilskudd, kosttilskudd og medisinsk mat, for mennesker eller dyr, som inneholder, eller som er avledet fra, fett og oljer, hovedsakelig fett og oljer avledet fra fisk som inneholder omega-3 fettsyrer. Klasse 29 Spiselige oljer og fett, hovedsakelig oljer og fett avledet fra fisk som inneholder omega-3 fettsyrer; fiskeoljer; mattilsetninger avledet fra spiselige oljer og fett, hovedsakelig oljer og fett avledet fra fisk som inneholder omega-3 fettsyrer, og fiskeoljer; alle de ovenfor nevnte varer for konsum og ikke for medisinske formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RECY De Forenede Dampvaskerier A/S, Dyregårdsvej 1, DK SKOVLUNDE, Danmark Accura Advokatpartnerselskab, Tuborg Boulevard 1, DK-2900 HELLERUP, Danmark Klasse 25 Klær, fottøy av tøy, tekstiler og lin. Klasse 37 Vasking og rensing av tøy, tekstiler og lin. Klasse 45 Utleie av arbeidstøy og andre klær. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LOVEBOOK Brand IP Licensing Limited, Trident Chambers, PO Box 146, VG-ROAD TOWN (TORTOLA), De britiske jomfruøyene Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 45 Byråtjenester for kontaktformidling; databaserte kontaktformidlingstjenester; online byråtjenester for kontaktformidling; fremskaffelse av byråtjenester for kontaktformidling via internett; byråer for kontaktformidling tilgjengeliggjort via sosiale nettverk; ekteskaps- eller kontaktformidlingstjenester; videobaserte kontaktformidlingstjenester; informasjons og rådgivningstjenester i forbindelse med forannevnte tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GOBAR GOLDEN OMEGA S.A., Av. El Golf 150, piso 15, CL- LAS CONDES, SANTIAGO, Chile Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske produkter, veterinære produkter og diettmat for medisinsk og farmasøytisk bruk, som inneholder, eller som er avledet fra, fett og oljer, hovedsakelig fett og oljer avledet fra fisk som inneholder omega-3 fettsyrer; dietetisk mat og stoffer for medisinsk eller farmasøytisk bruk; kostholds- og ernæringstilsetninger, vitaminpreparater, vitaminkosttilskudd, kosttilskudd og medisinsk mat, for mennesker eller dyr, som inneholder, eller som er avledet fra, fett og oljer, hovedsakelig fett og oljer avledet fra fisk som inneholder omega-3 fettsyrer. Klasse 29 Spiselige oljer og fett, hovedsakelig oljer og fett avledet fra fisk som inneholder omega-3 fettsyrer; fiskeoljer; mattilsetninger avledet fra spiselige oljer og fett, hovedsakelig oljer og fett avledet fra fisk som inneholder omega-3 fettsyrer, og fiskeoljer; alle de ovenfor nevnte varer for konsum og ikke for medisinske formål. Ragn Sells AS, Postboks 49, 2001 LILLESTRØM, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 18 Handlenett. Klasse 35 Salg og netthandel med handlenett og T-skjorter; markedsføringsvirksomhet. Klasse 40 Avfallsbehandling og avfallssortering. Klasse 41 Opplæringsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering og ledelse av konferanser; utgivelse av tekster, andre enn reklametekster. 51

52 registrerte varemerker nr 04/18 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CUPRINOL Akzo Nobel Coatings International B.V., Velperweg 76, NL-6824BM ARNHEM, Nederland Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning, samt til sliping; midler for fjerning av maling; lakkfjerningsmidler; beskyttende preparater for behandling av treverk, i særdeleshet kjemikalier for rengjøring og polering av treverk; gulvpoleringsvoks. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Akzo Nobel Coatings International B.V., Velperweg 76, NL-6824BM ARNHEM, Nederland Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 2 Maling; belegningsmidler (maling); ferniss; lakk; fortynningsmidler; fargemidler som tilsetning i maling, ferniss eller lakk; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler; grunningsstoffer (i form av maling); fargestoffer for tre. Klasse 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning, samt til sliping; midler for fjerning av maling; lakkfjerningsmidler; beskyttende preparater for behandling av treverk, i særdeleshet kjemikalier for rengjøring og polering av treverk; gulvpoleringsvoks. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Ragn Sells AS, Postboks 49, 2001 LILLESTRØM, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 18 Handlenett. Klasse 35 Salg og netthandel med handlenett og T-skjorter; markedsføringsvirksomhet. Klasse 40 Avfallsbehandling og avfallssortering. Klasse 41 Opplæringsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering og ledelse av konferanser; utgivelse av tekster, andre enn reklametekster. Telemark fylkeskommune v/ Eirik Bergerud, Postboks 2844, 3702 SKIEN, Klasse 16 Papir og papp; trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier; skrivemateriell og kontorrekvisita, unntatt møbler; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere og tegnemateriell; malerpensler; instruksjons- og undervisningsmateriell; plastark, folier og poser for innpakning og emballering; trykktyper, klisjeer; Albumer. Animasjonsfilmer. Bannere av papir. Beholdere [konvolutter, poser] av papir eller plast, for varepakking. Beholdere laget av pappkartong. Brosjyrer. Flagg av papir. Flagg og vimpler av papir. Flaskeomslag av papir eller papp. Gaveposer av papir. Grafiske kunsttrykk. Godteposer av papir eller plast. Invitasjonskort. Julekort. Jubileumsbøker. Kataloger. Kalendere. Kladdeblokker. Konvolutter [papirvarer]. Konvoluttpapir. Kort med alminnelige hilsninger. Notatblokker. Plakater. Publikasjonspapir. Reisebøker. Reisemagasiner. Reklamebrosjyrer. Reklameskilt av papir eller kartong. Skilt [papirmerker]. Tegneblokker. Tomme notisbøker. Trykt undervisningsmateriell. Trykte informasjonskort. Trykte invitasjoner. Trykte publikasjoner. Veikart. Visittkort. Ølbrikker av 52

53 registrerte varemerker nr 04/18 pappkartong. Klasse 18 Lær og lærimitasjoner; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker, pisk, seletøy og salmakervarer; halsbånd, lenker og klær for dyr; Dokumentmapper. Sekker. Bager. Vesker. Kofferter. Visittkort. Klasse 22 Tau og hyssing, nett, telt og presenninger; markiser av tekstil eller syntetisk materiale; seil; sekker for transport og lagring av materialer (bulkvarer); materialer til polstring og fyllmaterialer, ikke av papir, papp, gummi eller plast; ubearbeidede, fibrøse tekstilmaterialer og erstatninger for disse; Materialer for emballering. Klasse 24 Tekstiler og erstatninger for tekstiler; lintøy; gardiner av tekstil eller plast; Bannere. Flagg. Duk. Tepper. Vimpler. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg, mv. og herunder: Arbeidsklær. Caps. Fritidsklær. Sportstøy. T-skjorter. Uniformer. Klasse 28 Spill og leker; videospillapparater; gymnastikk- og sportsartikler, juletrepynt; Brettspill. Puslespill. Startblokker. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse av bedrifter; administrasjon av bedrifter; kontortjenester; mv og herunder: Administrasjon av prosjekter. Administrativ ordreutførelse/ordregjennomføring. Analyse av respons på reklame. Annonse- og reklamevirksomhet via postordre. Annonsetjenester på internett. Anskaffelse av kontrakter for andre. Bannerreklame. Bedriftsrådgivning for markedsføring. Bedriftsrådgivning for reklame. Bedriftsrådgivningstjenester. Betal per klikk annonsering. Design av markedsføringsmateriale. Direktemarkedsføring. Distribusjon av produkter for reklameformål. Distribusjon av vareprøver for reklameformål. Felles reklame- og markedsføringstjenester. Fjernsynsreklame. Forberedelse av reklame og kampanjekontrakter for andre. Forberedelse og utførelse av fagmesser. Forberedelse og utførelse av kampanje- og markedsføringsarrangementer. Forberedelse og utførelse av reklamearrangementer. Formidling av reklame for andre via internett. Formidling av reklameog kampanjemateriell. Formidling av reklame-, markedsførings- og kampanjemateriell. Formidling av reklamemateriell. Fremskaffelse av forretnings- og markedsføringsinformasjon. Fremskaffelse av reklameplass i tidsskrifter, aviser og blader. Markedsføring. Markedsføring av arrangementer. Markedsføring av produkter. Markedsføring og salgsfremmende tjenester. Markedsføringsinformasjon. Markedsføringsrådgivning. Markedsundersøkelser. Nettannonsering. Nettbaserte reklame- og markedsføringstjenester. Organisering av arrangementer, utstillinger, messer og show med kommersielle og reklamemessige formål. Organisering av messer for salg og markedsføring. Presentasjon av bedrifter på internett og andre medier. Produsering av reklamefilmer. Publisering av reklamemateriell. Radioreklame. Reklame i tidsskrifter, brosjyrer og aviser. Reklame- og markedsføringstjenester via tv, radio eller post. Reklamevirksomhet. Reklametjenester for andre. Salgsfremmende markedsføring. Tekstbehandlingstjenester. Utførelse av markedsundersøkelser. Varemerkebygging [markedsføringstjeneste]. Klasse 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; mv og herunder: Organisering av reiser. Organisering av turer. Reiseguidetjenester. Reiseformidlingstjenester for privatpersoner og grupper. Tilrettelegging og bestilling av cruise. Tilrettelegging og bestilling av reiser. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; mv og herunder: Filmproduksjon. Fotografering. Tilrettelegging, utførelse og organisering av seminarer. Tjenester innen undervisning og opplæring. Utgivelse av brosjyrer. Utgivelse av nyhetsbrev. Organisering av sportskonkurranser. Organisering og tilrettelegging av musikkarrangementer og andre kulturelle og artistiske arrangementer. Organisering og presentasjon av show, konkurranser, spill, konserter og underholdningsarrangementer. Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering, mv og herunder: Bar- og restauranttjenester. Catering. Drift av campingplasser. Hotell- og restauranttjenester. Hoteller. Kafé-, kafeteria- og restauranttjenester. Restauranter. Servering av mat og drikke. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MONIFAIR FINTECH INNOVATION AS, Universitetsgata 7, 0164 OSLO, Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, opptaksplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner; databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater; teknisk løsning i form av software. Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; tilgang til en elektronisk markedsplass [portal] på datanettverk. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; utvikling av tekniske løsninger. 53

54 Internasjonale varemerkeregistreringer internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for ved utpekning etter Madridprotokollen. Innsigelsesperioden utløper 3 mnd. fra kunngjøringsdato, jf. varemerkeloven 71. Generell informasjon om kunngjøringer etter Madridprotokollen Int.reg.nr.: Det vil si det internasjonale registreringsnummer som WIPO har gitt søknaden om internasjonal registrering. Int.reg.dato: Det vil si den dato en internasjonal registrering anses for å ha skjedd, jf. varemerkeloven 72 og Madrid-protokollen artikkel 3 (4). Dersom den internasjonale registreringen besluttes gjeldende i, vil registreringsperioden på 10 år regnes fra den internasjonale registreringsdatoen. Etterfølgende utpekningsdato: Det vil si datoen for rettsvern i hvor utpekingen ikke har skjedd i forbindelse med den Prioritet: Besluttet gjeldende dato i : internasjonale registreringen. Internasjonale søknader kan påberope seg prioritet etter Pariskonvensjonen artikkel 4 fra det land merket først ble søkt registrert. Dette vil ofte være søkers hjemland idet en internasjonal registrering må bygge på en hjemlands-registrering eller -søknad. Det vil si den datoen det innføres i varemerkeregisteret at den internasjonale registreringen gjelder i, jf. varemerkeloven 70. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: CORUM Savarez, 5, avenue Barthélémy Thimonnier, FR CALUIRE ET CUIRE, Frankrike Klasse 15 Strings for musical instruments, as well as stringed musical instruments (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: AZERÇAY Etsun Entegre Tarim Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, Esentepe Mahallesi Harman Caddesi Ali Kaya Sokak Polat Plaza B Blok No:4 Kat:14, TR LEVENT/ISTANBUL, Tyrkia Klasse 5 Herbs teas for medicinal purposes, medicinal herbs, medicinal tea, medicinal drinks. Klasse 30 Tea. Klasse 32 Fruit drinks and fruit juices, non-alcoholic fruit extracts, vegetable juices, powders for effervescing beverages, grape must TeamBank AG Nürnberg, Beuthener Strasse 25, DE NÜRNBERG, Tyskland Klasse 38 Providing and transmission of data, information, news, music and images for access via computer and telecommunication networks. 54

55 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: MOTOMED Christine Reck, Vorarlbergerstrasse 44, DE BIBERACH, Tyskland Klasse 10 Medical apparatus for physiotherapy, movement trainers with motor-driven cranks, ergometers for medical purposes; rehabilitation apparatus. Klasse 28 Sports equipment, exercise machines (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: Bobles ApS, Raffinaderivej 10, DK-2300 KØBENHAVN S, Danmark Klasse 11 Apparatus for lighting. Klasse 20 Furniture, mirrors, picture frames. Klasse 24 Textiles and textile goods; bed and table covers (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: packaging, wrapping paper; printed matter, namely newspapers, periodicals, magazines, pamphlets, sheet music, leaflets, prospectuses, programmes, press folders, books, posters, transparencies, entrance tickets, participant tickets, invitation cards, postcards; stationery, including writing and drawing implements; office requisites including stamps (seals), inking pads, inks, letter openers, paper knives, letter trays, document files, desk pads, punches, loose-leaf files, paper clips and staples, stickers, including selfadhesive; instructional and teaching material (except apparatus) in the form of printed matter, games, globes, wall boards, drawing implements for wall boards; plastic materials for packaging, namely sleeves, pouches, bags, films, the latter including selfadhesive or for decorative purposes. Klasse 18 Textile rucksacks (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: Collagenizer Bio Minerals N.V., Zenderstraat 12, BE-9070 DESTELBERGEN, Belgia Klasse 5 Pharmaceutical preparations; nutritional supplement preparations for medical use; vitamin and mineral preparations; dietary supplements for medical use (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: Ralf Hütter, Brahmsstrasse 87, DE KREFELD, Tyskland Klasse 12 Bicycles. Klasse 16 Goods of paper and cardboard, namely hand towels of paper, table napkins of paper, filter paper, paper handkerchiefs, paper decorations, writing paper, toilet paper, napkins of paper, containers and bags for Knaus Tabbert GmbH, Helmut-Knaus-Str. 1, DE JANDELSBRUNN, Tyskland Klasse 12 Caravans and components and accessories therefor; camping trailers; trailers, parts for all the aforesaid 55

56 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 goods; vehicles; camper vans, travel trailers and motor caravans, replacement parts and accessories (included in this class); apparatus for locomotion by land, air or water; car accessories, in particular trailer couplings, luggage racks, ski racks, mudguards, snow chains, wind deflectors, head rests, safety belts, child safety seats; bicycle accessories, in particular dress guards for bicycles, luggage carriers for bicycles, bells, air pumps; vehicle trailers, including multipurpose crossover leisure trailers. Klasse 37 Building construction; vehicle repair, in particular for caravans and motor caravans; repair, maintenance, servicing and installation services for caravans and motor caravans; washing of vehicles, in particular caravans and motor caravans. Klasse 39 Transport; packaging and storage of goods; towing of motor vehicles and trailers, in particular for caravans and motor caravans; transport of persons and goods by motorised vehicles; rental of motor vehicles, in particular caravans and motor caravans; garage and parking place rental; rental of caravans and motor caravans on campsites; distribution of electricity, energy and water; car transport; organizing and arranging travel; arrangement of transport; escorting of travellers; caravan rental (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (571) Beskrivelse av merket: The mark consists of the word "IMPURE" with a light apostrophe on the letter "I". Andrea Lorina, Viale del Vignola, IT ROME, Italia Alessandro Cignetti, Via dei Rutoli, 39, IT ROME, Italia Klasse 25 Clothing, footwear, headgear (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: Sütas Süt Ürünleri Anonim Sirketi, Uluabat Köyü, TR- KARACABEY - BURSA, Tyrkia Klasse 29 Meat, fish, poultry, game, meat extracts, broth, processed meat, frozen meat, dried meat, fried meat, meat jellies, meat juices; pulses for food, namely, preserved or processed beans, chickpeas, lentil, soy beans; instant or pre-cooked soups, bouillon; processed olives, olive pastes, pickles; milk and milk products, namely, milk, cheese, yoghurt, ayran (drink based on yoghurt), cream, milk powder, milk-based beverages, milk-based beverages containing fruits, kefir [milk beverage]; edible oils and fats, butter, margarine; dried, preserved, canned, frozen fruits and vegetables; processed fruits and vegetables; processed bee pollen for food purposes; processed and roasted chickpeas, nuts, peanuts, walnuts, pistachio; peanut butter, hazelnut paste, tahini (sesame seed paste); jams, marmalades, fruit jellies; eggs, powdered eggs; potato chips (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: Park Plaza Hotels Europe BV, Vinoly Tower, 5th Floor, Claude Debussylaan 14, NL-1082MD AMSTERDAM, Nederland Klasse 43 Accommodation and catering for guests; hotels; catering services; bar services; services for providing food and drink; hotel services; temporary accommodation services; arranging of hotel accommodation; arranging hotel and restaurant reservations; arranging meals in hotels and restaurants; arranging rooms in hotels; booking of holiday accommodation; consultancy services relating to hotel facilities; hotel catering services; electronic information services relating to hotels; hotel information 56

57 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 services; restaurant services; provision of hotel venues for business exhibitions, business fairs, conferences, congresses, lectures, meetings and weddings; café, cafeteria and canteen services; food and drink catering services; rental of chairs, tables, table linen and glassware; rental of meeting rooms; snack bar services; information, advisory, and consultancy services relating to all the aforesaid services (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: WOOL OVERS WoolOvers Limited, Wool Overs House, Victoria Gardens Burgess Hill, GB-RH159NB WEST SUSSEX, Storbritannia Klasse 25 Articles of clothing, footwear and headgear; pullovers; jerseys (clothing); sweaters; knitwear; shirts; sweatshirts; hooded sweatshirts; blouses; dresses; waistcoats; cardigans; slipovers; leg warmers; scarves; shawls; shoulder wraps; vests; lingerie; camisoles; layettes (clothing); motorists' clothing; cyclists' clothing; waterproof clothing; masquerade costumes; theatrical costumes; ski boots; inner soles; hats; ear muffs (clothing); hosiery; socks; gloves (clothing); belts (clothing); sashes for wear. Klasse 35 The bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods namely clothing, footwear, headgear, pullovers, jerseys (clothing), sweaters, knitwear, shirts, sweatshirts, hooded sweatshirts, blouses, dresses, waistcoats, cardigans, slipovers, leg warmers, scarves, shawls, shoulder wraps, vests, lingerie, camisoles, layettes (clothing), motorists' clothing, cyclists' clothing, waterproof clothing, masquerade costumes, theatrical costumes, ski boots, inner soles, hats, ear muffs (clothing), hosiery, socks, gloves (clothing), belts (clothing), sashes for wear, textiles, textile goods, buttons, fastenings for clothing, frills for clothing, zip fasteners and bags; sales promotion for others; dissemination of advertising matter; demonstration of goods; direct mail advertising; distribution of samples; on-line advertising on a computer network; presentation of goods on communication media, for retail purposes; commercial information and advice for consumers; organisation of fashion shows for promotional purposes; sales promotion for others; document reproduction; administrative processing of purchase orders; book-keeping; sponsorship search; customer loyalty services for commercial, promotional and/or advertising purposes; consumer loyalty card and loyalty scheme services; organisation, operation and supervision of customer loyalty schemes. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: GRUPO MUNRECO, S.L., C/ Avenida de Bruselas 32, Polígono Arroyo de la Vega, ES ALCOBENDAS (MADRID), Spania Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 14 Precious metals and their alloys; jewelry articles, jewelry, precious stones; timepieces and chronometric instruments; clocks and watches (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: Bio Minerals N.V., Zenderstraat 12, BE-9070 DESTELBERGEN, Belgia Klasse 5 Pharmaceutical preparations; dietary supplements

58 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: specifically aimed at matchmaking and dating. Klasse 45 Dating agency; matchmaking ("dating") over the internet; online dating club services; services of a dating agency dedicated to singles with the aim to meet a life partner (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: Rains ApS, Muslingevej 34, DK-8250 EGÅ, Danmark Klasse 18 Bags; purses; nose bags [feed bags]; suitcases; key cases; umbrellas. Klasse 25 Clothing, footwear, headgear; waterproof clothing; rain clothes, including raincoats, rain jackets, lined raincoats and rain jackets, soft shell jackets; waterproof capes; rain ponchos; rubber boots; galoshes; gloves; winter jackets and winter coats. Klasse 35 Retail sale, online sale and wholesale with clothing, footwear, headgear, waterproof clothing, rain clothes, including raincoats, rain jackets, lined raincoats and rain jackets, soft shell jackets, waterproof capes, rain ponchos, rubber boots, galoshes, gloves, winter jackets and winter coats, bags, purses, nose bags [feed bags], suitcases, key cases, umbrellas (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: The Inner Circle Circle Imperium B.V., Kleine Gartmantplantsoen 10, NL-1017 RR AMSTERDAM, Nederland Klasse 38 Telecommunications; provision of internet forums; providing access to chat rooms and forums on the internet or other (electronic) and / or (mobile) networks. Klasse 41 Recreation and leisure; arranging and organization of cultural, educational, sporting and leisure events; arranging and organization of music events, pop festivals, concerts, workshops and seminars; performing and composing music and entertainment programs, including radio and tv; organizing and conducting stage performances; producing films; provision of musical events; editing and publishing of magazines, books, texts, photos and posters, video and audio recordings; all the aforesaid services MITEK HOLDINGS, INC., 802 West Street, US- DE19801 WILMINGTON, USA Klasse 6 Klasse 9 Metal connector plates for forming structural joints. Computers and computer programs for the design and construction of wooden trusses (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: Novozymes A/S, Krogshøjvej 36, DK-2880 BAGSVÆRD, Danmark Plougmann Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 1 Klasse 5 Chemicals used in industry. Pharmaceutical and veterinary products, sanitary products for medical purposes; disinfectants; products for destroying vermin; fungicides, herbicides. Klasse 42 Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services. 58

59 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/ (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: MAPSME MGL MY.COM (CYPRUS) LIMITED, 28th Oktovriou, 232, Oceanic Building, office 501, CY-3035 LIMASSOL, Kypros Klasse 9 Computer programmes [programs], recorded; navigational instruments; satellite navigational apparatus; navigation apparatus for vehicles [on-board computers]; computer peripheral devices; electronic publications, downloadable; steering apparatus, automatic, for vehicles; computer programs [downloadable software], including programs for telephones and other mobile devices; computer software applications, downloadable, including applications intended for navigation, ground map composition, electronic picture of site drawing, route planning, location of destination point and position in the field. Klasse 38 Telecommunications; providing user access to global computer networks; electronic bulletin board services [telecommunications services]; providing telecommunications connections to a global computer network; message sending; computer aided transmission of messages and images; communications by computer terminals; teleconferencing services; transmission of digital files; providing online forums; providing internet chatrooms. Klasse 39 Rental of navigational systems; providing driving directions for travel purposes; traffic information (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, MULTI ThyssenKrupp AG, ThyssenKrupp Allee 1, DE ESSEN, Tyskland ThyssenKrupp Elevator AG, ThyssenKrupp Allee 1, DE ESSEN, Tyskland Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 37 Repair, maintenance, servicing and/or overhaul information for elevator systems, elevators and components thereof, in particular for elevator systems having a linear motor and for multi-cabin elevators; construction consultation with regard to building elevator systems, in particular elevator systems having a linear motor as well as elevator systems having a plurality of elevator shafts; installation, assembly and building of elevator systems, in particular elevator systems having a linear motor as well as elevator systems having a plurality of elevator shafts; servicing, maintenance, overhaul, noise suppression and repair of elevators and elevator systems, in particular elevator systems having a linear motor as well as elevator systems having a plurality of elevator shafts; servicing, maintenance, overhaul, noise suppression and repair of linear motors, in particular of linear motors used in elevator systems; servicing, maintenance, overhaul, modernization and repair of components of elevators and elevator systems, in particular of components of elevator systems having a linear motor as well as of components of elevator systems having a plurality of elevator shafts. Klasse 42 Technical consultancy in the field of elevator systems and elevators, in particular in the field of the elevator systems having a linear motor, elevator systems having a plurality of elevator shafts and multi-cabin elevators; consultancy in the field of design and/or development of elevator systems and elevators, in particular of elevator systems having a linear motor, of elevator systems having a plurality of elevator shafts as well as of multi-cabin elevators; providing technical information about elevator systems and elevators, in particular elevator systems having a linear motor, elevator systems having a plurality of elevator shafts as well as multi-cabin elevators, in particular providing this information on a website; engineering services in connection with elevator systems and elevators, in particular elevator systems having a linear motor, elevator systems having a plurality of elevator shafts as well as multi-cabin elevators; engineering services in connection with the planning, conceptual design, construction, setup, servicing, maintenance, overhaul, modernization and/or repair of elevator systems and elevators, in particular elevator systems having a linear motor, elevator systems having a plurality of elevator shafts as well as multi-cabin elevators; surveying related to elevator systems and elevators, in particular elevator systems having a linear motor, elevator systems having a plurality of elevator shafts as well as multi-cabin elevators; quality control regarding elevator systems and elevators, in particular elevator systems having a linear motor, elevator systems having a plurality of elevator shafts as well as multi-cabin elevators; quality control regarding components for elevator systems and elevators, in particular elevator systems having a linear motor, elevator systems having a plurality of elevator shafts as well as multi-cabin elevators

60 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: Chhatwal & Jonsson AB, Tykövägen 20 D, SE LIDINGÖ, Sverige Klasse 20 Furniture; pillows; cushions [furniture]; cushions. Klasse 24 Linens; bed clothes and blankets; textiles made of linen; furniture coverings (unfitted); unfitted fabric furniture covers; furnishing fabrics; bath linen; chair covers; towels of textile; kitchen and table linens; furniture coverings of textile; loose covers made of textile materials for furniture; towels [textile] for kitchen use; pillowcases; shams. Klasse 27 Carpets [textile]; door mats. Klasse 35 Wholesale services in relation to fabrics (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, BECKERPLAST AB Wilh Becker, Bruksgården, SE HÖGANÄS, Sverige Klasse 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust and against deterioration of wood; colorants; mordants; raw natural resins; metals in foil and powder form for painters, decorators, printers and artists (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: Inceptua Inceptua S.A., 2, place de Paris, LU-2314 LUXEMBOURG, Luxembourg Klasse 35 Advertising; business management; business administration; clerical services; import and export agency services; operation of businesses [for others]; commercial administration of the licensing of the goods and services of others; retail services relating to medicine, medical devices, medical, orthopedic and cosmetic products, books and other printed matter, foodstuffs and beverages; arranging of contracts for others for the buying and selling of goods and the providing of services; presentation of goods and services; advertisement for others on the internet; business consultancy; professional business consulting relating to research (research consultancy). Klasse 42 Science and technology services and research and related designer services; industrial analysis and research services; design and development of computer hard- and software; scientific research in the field of medicine; professional consultancy in the field of medical and pharmacological research (research consultancy) (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: PHAETON Volkswagen Aktiengesellschaft, Berliner Ring 2, DE WOLFSBURG, Tyskland Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Junction boxes [electricity]; connections for electric lines; antennas; distance recording apparatus; appliances for measuring the thickness of leather; scales; barometers; limiters [electricity]; spectacles [optics]; spectacle cases; spectacle frames; spectacle lenses; compact disc players; chips [integrated circuits]; chronographs [time recording apparatus]; magnetic encoders; compact discs; computers; peripherals adapted for use with computers; computer keyboards; data processing apparatus; burglar alarms; revolution counters; printers for use with computers; pressure measuring apparatus; alarm bells, electric; electrical sockets; plug boxes [electric]; electric couplings; electricity indicators; cable channels (electric -); collectors, electric; contacts, electric; regulating apparatus, electric; electric couplings; conductors, electric; measuring devices, electric; relays, electric; switchgear [electric]; electronic locks; electric boosters; coils, electric; electronic buzzers; transformers 60

61 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 [electricity]; electric door bells; mains monitoring apparatus (electric-); resistances, electric; electric cables; condensers (capacitors]; electronic notice boards; electronic pens; electronic notebooks; distance measuring apparatus; anti-interference devices [electricity]; thread counters; ticket dispensers; invoicing machines; binoculars; telescopes; telescopes; telerupters; teleprinters; tv sets; telephone apparatus; fire blankets; fire extinguishers; fire engines; fire alarms; fire pumps; films, exposed; film cameras; film cutting apparatus; frequency meters; spark-guards; masts for wireless aerials; radiotelephony sets; apparatus for analysing gases; printed circuits; coinoperated mechanisms for television sets; coin-operated musical automata [juke boxes]; money counting and sorting machines; recorded computer programs; recorded computer software; semi-conductors; holders for electric coils; high-frequency apparatus; altimeters; holograms; dog whistles; hydrometers; identity cards, magnetic; inductors [electricity]; interfaces for computers; identification threads for electric wires; identification sheaths for electric wires; wire connectors [electricity]; sheaths for electric cables; verniers; calibrating rings; smart cards; cassette players; cathodes; boiler control instruments; switchboxes [electricity]; optical character readers; terminals [electricity]; push buttons for bells; bells [warning devices]; directional compasses; optical condensers; contact lenses; containers for contact lenses; couplers [data processing equipment]; acoustic couplers; correcting lenses [optics]; cosmographic instruments; bullet-proof waistcoats [vests (am.)]; copper wire, insulated; laptop computers; lasers, not for medical purposes; loudspeakers; cabinets for loudspeakers; jigs [measuring instruments]; road signs, luminous or mechanical; luminous signs; optical fibers; rulers [measuring instruments]; sounding apparatus and machines; air analysis apparatus; magnifying glasses; magnetic tapes; magnetic tape units for computers; magnetic data media; magnetic wires; magnets; encoded magnetic cards; disks, magnetic; manometers; materials for electricity mains [wires, cables]; material testing instruments and machines; mathematical instruments; mouse [computer peripheral]; coin-operated mechanisms; mechanisms for counter-operated apparatus; coin-operated mechanisms for television sets; mechanical signs; megaphones; quantity indicators; measuring apparatus; modems; monitors; eon signs; notebook computers; objectives [lenses] [optics]; optical apparatus and instruments; optical data media; optical condensers; optical lamps; optical fibers; optical lenses; optical discs; mirrors [optics]; optical glass; oscillographs; parking meters; pedometers; periscopes; cameras [photography]; photovoltaic cells; photocopiers; photometers; apparatus and instruments for physics; record players; juke boxes for computers; plotters; precision measuring apparatus; precision balances; prisms [optics]; projection apparatus; projection screens; pyrometers; radar apparatus; radiological apparatus for industrial purposes; radios; smoke detectors; circular slide rules; slide-rules; reflecting discs for wear, for the prevention of traffic accidents; fire escapes; safety nets; safety tarpaulins; lifebelts; life saving apparatus and equipment; satellites for scientific purposes; acidimeters for batteries; scanners [data processing equipment]; acoustic conduits; diaphragms [acoustics]; sound locating instruments; sound recording discs; horns for loudspeakers; commutators; integrated circuits; distribution consoles [electricity]; control panels [electricity]; head protection; protective masks; protection devices against x-rays, not for medical purposes; transmitters of electronic signals; sounding leads; plumb bobs; sounding lines; sextants; electronic tags for goods; signals, luminous or mechanical; signal bells; signal lanterns; signalling whistles; silicon wafers; sirens; smart cards; sonars; probes for scientific purposes; solar batteries; sunglasses; voltmeters; memories for data processing equipment; spectrograph apparatus; spectroscopes; cases especially made for photographic apparatus and instruments; camera tripods; stands for photographic apparatus; sockets, plugs and other contacts [electric connections]; stereoscopes; stereoscopic apparatus; marking gauges [joinery]; bar code readers; current rectifiers; electricity conduits; electrified rails for mounting spot lights; circuit closers; ammeters; telerupters; electric loss indicators; converters, electric; inverters [electricity]; tachometers; metronomes; batteries for pocketlamps; pocket calculators; electronic pocket translators; taximeters; telegraph wires; telegraphs [apparatus]; fax devices; distance measuring apparatus; telephone apparatus; telephone wires; telephone receivers; telephone transmitters; teleprompters; telescopes; temperature indicators; word processing apparatus; thermometers, not for medical purposes; thermostats; tone arms for record players; sound recording strips; sound recording apparatus; tape recorders; sound locating instruments; sound recording carriers; sound transmitting apparatus; amplifiers; transistors [electronic]; vacuum gauges; pressure indicator plugs for valves; junction sleeves for electric cables; connectors [electricity]; surveying apparatus and instruments; surveying chains; amplifying tubes; distribution boxes [electricity]; panels for the distribution of electricity; videotapes; video screens; camcorders; video cassettes; video recorders; video game cartridges; viscosimeters; voltmeters; scales; weighing apparatus and instruments; weight measuring instruments; heat regulating apparatus; water level indicators; bubble levels; intercommunication apparatus; wavemeters; anemometers; protractors [measuring instruments]; rods for water diviners; counters; animated cartoons; time recording apparatus; time clocks [time recording devices]; time switches, automatic; cell switches [electricity]; processors [central processing units]; telescopic sights for firearms; compasses [measuring instruments]; batteries for lighting (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , JP, JP, GREE VR Studio GREE, Inc., 10-1, Roppongi 6-chome, Minato-ku, JP TOKYO, Japan Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Computer software; computer game software; computer game programs; downloadable computer game programs for mobile phones and mobile computer terminals; downloadable images of game characters; video or motion pictures downloadable via a telecommunication network; downloadable programs for mobile phones; downloadable game programs; computer programs; downloadable music files; downloadable image files. Klasse 41 Movie showing, movie film production, or movie film distribution; provision of information related to movie showing, movie film production, or movie film 61

62 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 distribution; provision of video, music and sound via online; planning, organization or arrangement of online game tournaments; providing computer games using telecommunication by mobile telephones and mobile computer terminals via the Internet and information related thereto; provision of interactive r games, computer games, video games and electronic games via on-line; provision of computer games under interactive environment by running game programs on a web server at the request of users via the Internet; provision of computer games via a network that can be accessed by network users; provision of interactive computer games via the mobile phones and the Internet; provision of computer games via a network that can be accessed via mobile phones and the Internet; provision of entertainment via websites; entertainment; club services in the nature of entertainment; club services in the nature of education. Klasse 42 Testing of computer programs; research relating to development of computer programs and software; design; designing, programming and maintenance of computer programs; designing, programming and maintenance of computer programs for others; designing, programming and maintenance of computer game programs; updating of computer programs; rental of computers; provision of computer programs and information and advice related to the same; rental of computer programs (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , AT, AM 52361/2015 ALPINE METAL TECH Holding GmbH, Buchbergstrasse 11, AT-4844 REGAU, Østerrike Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 7 Eddy current and ultransonic machines for inspection and processing of rolled products (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: LA REDOUTE, Société par actions simplifiée, 57 rue de Blanch le, FR ROUBAIX, Frankrike Klasse 16 Paper and cardboard (raw, semi-finished or for stationery or printing); printing products (printed matter); cardboard articles, printed documents, newspapers, books, handbooks, catalogs, mail-order and/or remote sales catalogs; photographs; stationery, adhesives (adhesive materials for stationery or household use); material for advertising, promotion (leaflets, prospectuses) and display (except apparatus) of paper or cardboard (not illuminated, non-mechanical and non-metallic); wrapping paper; bags, small bags and sheets of paper or plastic for packaging; printing type; printing blocks. Klasse 35 Commercial business and advertising; presentation of goods on all communication media, for retail sale; bringing together (excluding the transport thereof) for the benefit of others of items of clothing, clothing accessories and adornments, namely, clothing, footwear, headgear, bibs, underwear, belts, dressing gowns, socks, shirts, tights, coats, dressing gowns, pajamas, jackets, bathing suits, bodysuits, swaddling clothes, baby clothes, jewelry, leather goods, textile articles and/or household linen, furniture, domestic appliances, hi-fi systems, toys, decorative objects, lamps and mobiles, in a general mail-order or home shopping catalog, on an Internet site, on any other form of electronic communications media or in shops; retail services featuring apparel, ornamental and clothing accessories namely of clothing, footwear, headgear, bibs, belts, underwear, dressing gowns, socks, shirts, tights, coats, dressing gowns, pajamas, jackets, bathing suits, bodysuits, swaddling clothes, baby clothes, jewelry, leather goods, textile articles and/or household linen, furniture, domestic appliances, hi-fi systems, toys, decorative objects, lamps and mobiles, sold remotely and especially by mail, enabling consumers to see and purchase them conveniently by means of a mail-order catalog, a remote sales site, or a blog; administrative organization of the transport, delivery, distribution, sorting, carriage and storage of goods and parcels; catalogs and retail of goods of all types, namely articles of clothing, ornamental and clothing accessories namely of clothing, footwear, headgear, bibs, underwear, belts, dressing gowns, socks, shirts, tights, coats, dressing gowns, pajamas, jackets, bathing suits, teddies (undergarments), swaddling clothes, baby clothes, jewelry, leather goods, textile articles and/or household linen, furniture, domestic appliances, hi-fi systems, toys, decorative objects, lamps and mobiles

63 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , BX, Beheermaatschappij Jaguar B.V., Handelscentrum ZHZ 50, NL-2991LD BARENDRECHT, Nederland Klasse 29 Preserved, frozen, dried and cooked fruit and vegetables. Klasse 31 Grains and agricultural, horticultural and forestry products, not included in other classes; fresh fruits and vegetables (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , FR, MULTICELL KWI International Environnemental Treatment GmbH, 8 Auengasse, AT-9170 FERLACH, Østerrike Klasse 37 Maintenance and repair of apparatus, machines and installations for treating water, depollution, filtration, purification and sanitation of water. Klasse 40 Water treatment; depollution; water purification and treatment services; advice and information relating to the treatment, purification, sanitation of water and depollution; rental of apparatus and installation of water treatment, depollution, purification and sanitation of water (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, NORTHERN SPIRIT Northern Spirit Försäljning AB, Filbornavägen 40, SE HELSINGBORG, Sverige Klasse 18 Sports packs. Klasse 25 Sportswear; sneakers; clothing. Klasse 28 Knee guards [sports articles]; sporting articles and equipment; elbow guards [sports articles]; gymnastic and sporting articles. Klasse 41 Services for the provision of exercise equipment; provision of health club [physical exercise] facilities (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , CH, EVE Infors AG, Rittergasse 27, CH-4103 BOTTMINGEN, Sveits Klasse 35 Updating and maintenance of data in computer databases; analysis and evaluation of data in a central file; data search in computer files (for others); data processing service by computer; data processing services; computerized data management; services in connection with a database, namely data collection, organization and systematization; collection, systemization and input of data in a computer database; statistical evaluation of data in computer databases; maintenance of computer databases, namely updating of content. Klasse 42 Cloud computing; maintenance of database software; provision of Internet platforms (software); providing online software for the uploading, sending, displaying, viewing, marking, creation of electronic publications and data, access to or other provision of Electronic media or information via the Internet or other communication networks; consultancy and information services relating to the programming of computer software; provision of temporary use of nondownloadable software applications accessible via a Web site; provision of temporary use of on-line nondownloadable operating software for accessing and using a cloud computer network; provision of temporary use of online non-downloadable software for importing and managing data; provision of software (Software as a Service, SaaS); providing data for controlling bioprocessus (Bioprocessing as a Service); installation and maintenance of software; provision online of nondownloadable software for database management; programming of software for database management; programming of software for importing, exporting and managing data; programming of data processing programs; programming of operating software for use on cloud computing and use thereof; programming of 63

64 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 computer software for evaluating and calculating data (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , US, Operation You A Big Chunk of Mud LLC, 108 West 13th Street, US- DE19801 WILMINGTON, USA Klasse 9 Downloadable series of fiction books. Klasse 16 Series of fiction books. Klasse 41 Entertainment services, namely, providing an ongoing series featuring children and youth stories provided through television and over the top internet streaming. Klasse 42 Design and development of computer game software and virtual reality software; computer services, namely, hosting of an interactive web site featuring technology that allows users to consolidate and manage social networks, accounts, and connections to existing and emerging application programming interfaces (APIs) (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, Fläkt Woods AB, Fläktgatan 1, SE JÖNKÖPING, Sverige Klasse 37 Building construction, repair, installation services, all the aforesaid services in connection with ventilation, air treatment, heating, refrigerating, water supply, temperature control, lighting, power supply, airconditioning and security devices in buildings, and for industrial and infrastructural applications; all of the aforesaid services being other than construction of flue gas chimneys. Klasse 42 Scientific services and research and design relating thereto, industrial analysis and research (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , BX, LaPaz Bax-shop.nl B.V., Olympiastraat 2, NL-4462GG GOES, Nederland Klasse 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; compact discs, dvds and other digital recording media; mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment, computers; computer software; fireextinguishing apparatus; switches, electric; regulators [dimmers] (light-), electric; electric relays, connections, couplings, plugs, sockets, junction boxes, cords, conduits, tubes and cables; laser equipment, not for medical purposes; apparatus and instruments for transmission, reception, recording or reproduction of sound or image signals; loudspeakers; mixing desks; filters for splitting an audio signal into two or more separate bands (audio crossovers); electrical threaded adapters, electronic circuits for ensuring that the sound level of a signal does not exceed a preset threshold value (audio limiters); electronic circuits for verifying the polarity of loudspeakers (audio phase testers); audio cable; microphone and signal cables; audiovisual cables and connectors; light cables; headphones; computers; computer software; magnetic disks and tapes for use with data processing equipment; magnetic tapes for the storage of sound and cassettes therefor; radios, TV sets, record players, gramophones, electronic amplifiers, hi-fi systems, stereo systems, call systems, pickups, microphones; compact disc players; recorders for compact cassettes of high quality for digitally storing two-channel sound (DAT recorders), video recording and playback apparatus; dvd players and recorders and other apparatus for the recording and/or reproduction of images, sound or data; light emitting diode displays; LCD televisions; hightemperature polysilicate liquid crystal wafers; optical motors for LCD televisions, optical motors for LCD projectors; projection screens, projection screens for LCD rear-projection televisions; multi-lens sets for LCD projectors, computer software to control the operation of LCD projectors; LCD (liquid crystal display) screens containing a transistor in each subpixel which can retain the info (thin-film transistors); TFT-LCDs (thinfilm transistor liquid crystal displays); liquid crystal displays, apparatus for digital displays, projectors, optical sensors, image sensors; image editing mixers; digital cameras; computers, printers for computers, image scanners; computers, computer operating programs; electronic publications being downloadable; word processing apparatus, peripherals adapted for use with computers, namely modems, monitors, memory units, floppy disk drives, monitors, magnetic storage devices, cathode ray tubes, integrated circuits, large-scale integrated circuits, solid-state memories, diodes, quartz resonators, quartz crystal oscillators, crystal-controlled transmitters and optoelectronic memories, all the aforesaid being electronic apparatus; memory cards for integrated circuits, optical cards; audiovisual apparatus and apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; voice 64

65 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 recognition devices, TV sets, antennas and video printers; megaphones; measuring apparatus; stroboscopes; tripods; parts and fittings included in this class for all the aforesaid goods. Klasse 15 Musical instruments, parts as far as included in this class. Klasse 16 Paper, cardboard; sheet music; bookbinding material; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); plastic materials for packaging(not included in other classes); printers' type; printing blocks (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , BX, GIP Development SàrL, 2-4, rue du Château d'eau, LU-3364 LEUDELANGE, Luxembourg Klasse 6 Common metals and their alloys; metal building materials; transportable buildings of metal; non-electric cables and wires of common metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and tubes of metal; sheet metal; steel sheets; galvanized steel sheets; sheet metal linings; steel plates and sheets; vinylcoated steel sheets; sheets and plates of metal; steel buildings; building boards of metal; building materials of metal; brackets of metal for building; building panels of metal; fittings of metal for building; flashing of metal, for building; linings of metal for building; metal moldings for building; metal reinforcement materials for building; steel frames for building; awnings [building structures] of metal; fabricated metal components for building foundations; marquees [building structures] of metal; wall claddings of metal for building; reinforcing materials of metal for building; wall linings of metal for building; wall tiles of metal for building; building or furniture fittings of nickel-silver; fabricated metal components for building foundations [construction materials]; metal screws. Klasse 17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica; plastics in extruded form for use in manufacture and building; packing, stopping and insulating materials; flexible pipes, not of metal; plastic sheeting used in the construction industry as a vapor barrier; acrylic resins [semi-finished products]; adhesive bands, other than stationery and not for medical or household purposes; acrylic resins, semi-processed; acrylic sheeting for use in manufacture and building; adhesive-coated plastic sheets for use in manufacture and building; adhesive sealant compounds; aramid fibers, not for textile use; artificial resins in extruded form for general industrial use; artificial resins in extruded form for use in manufacture and building; artificial resins in the form of sheets for use in manufacture and building [semifinished products]; bark coverings for sound insulation; biodegradable plastic film for agricultural purposes; carbon fibers [fibres], other than for textile use; building insulation materials; cellulose acetate, semi-processed; chemical compositions for repairing leaks; compositions to prevent the radiation of heat; duct tapes; elastic threads, not for use in textiles; elastomeric polymers in the form of sheets for use in manufacture and building; electrical insulating materials; extruded plastics in the form of sheets for use in manufacture and building; fiberglass fabrics for building insulation; fiberglass [fibreglass] fabrics, for insulation; fiberglass for insulation; fiberglass insulation materials for buildings; filtering materials [semiprocessed foams or films of plastic]; foam glass for use as an insulating material; foam rubber; foam sheeting for use as building insulation; glass fiber insulation materials for use in construction; glass fiber filtering materials; glass fibers for use in the manufacture of building insulation materials; gum, raw or semi-worked; guttapercha; hoses of textile material; insulating fabrics; insulating felt; insulating foam for use in building and construction; insulating materials; insulating materials for building; insulating materials made of polyethylene foam; insulating materials made of polyurethane foam; insulating paper; insulating plaster; insulating varnish; insulating waterproofing membranes; insulation materials for underground pipes and tanks; insulators; laminated plastic films for use on windows; nonconducting materials for retaining heat; o- rings; padding materials of rubber or plastics; plastic fibers [fibres], not for textile use; plastic film, other than for wrapping; plastic sheeting for agricultural purposes; plastic sheet materials for use in manufacture and building; plastics in extruded form for use in further manufacturing; plastic substances, semi-processed; polyester fibers, other than for textile use; polymer films for use in manufacture and building; polyurethane film for use as building insulation; polyurethane films for use in sealing and insulating buildings; polyurethane foam sheeting for use as building insulation; reinforcing materials, not of metal, for pipes; soundproofing materials for buildings; stops of rubber; substances for insulating buildings against moisture; synthetic resins [semi-finished products]; synthetic rubber; synthetic resins, semi-processed; thermal insulating materials; thermoplastic resins reinforced with natural fibers [semi-finished products]; threads of plastic for soldering; threads of plastic materials, not for textile use; threads of rubber, not for use in textiles; viscose sheets, other than for wrapping; vulcanized fiber [fibre]; vulcanized fiber for use in the manufacture of building insulation materials; polypropylene film, other than for wrapping; polyurethane film, other than for wrapping; polyurethane film for use as a moisture barrier; pipe gaskets; non-metal pipe fittings for flexible pipes; nonmetal pipe fittings for rigid pipes; pipe fittings, not of metal, for flexible pipes; pipe fittings, not of metal, for rigid pipes; canvas hose pipes; couplings of rubber for pipes; insulation jackets for industrial pipes; insulation jackets for pipes; insulation materials for pipes; joint packings for pipes; non-metal connectors for pipes; non-metal couplings for pipes; non-metal fittings for pipes; connectors, not of metal, for pipes; fittings, not of metal, for pipes; pipe jackets, not of metal; pipe muffs, not of metal; couplings and joints, not of metal, for pipes. Klasse 19 Building materials (non-metallic); non-metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; erosion control sheeting or fabric for construction use; erosion control sheeting or fabrics for construction use; angle irons, not of metal; asphalt; asphalt-based roofing mastics [building materials]; asphalt patching compounds with a tar base [building materials]; asphalt roof coatings [building materials]; awnings [building structures], not of metal and not of textile; beams, not 65

66 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 of metal; bitumen paper for building; bituminous coatings for roofing; bituminous products for building; building materials, not of metal; building paper; ceiling panels, not of metal; ceiling boards, not of metal; cladding, not of metal, for building; clay; coatings [building materials]; cornices, not of metal; drainage pipes, not of metal; drain pipes, not of metal; erosion control mats [building materials]; erosion control fabrics [building materials]; erosion control fabric, mats and sheeting, not of metal [geotextiles]; fabrics for use in civil engineering [geotextiles]; felt for building; fiberboard [building materials]; geotextiles; geotextiles for erosion control; geotextiles for use in civil engineering; geotextiles for use in connection with road construction, railroad construction, tunnel construction, waterway construction and public works construction; geotextiles for use in landscaping; materials for making and coating roads; modular plastic decking to serve as a ground cover; multilayer panels of plastic for use in building; non-woven textiles made of synthetic fibers for use in the building industry; paperboard for building; plaster; plaster for use in building; plastic conduits for drainage; plastic floor boards; plastic wallboards; plastic tiles; pvc roofing membranes; props, not of metal; reinforcing materials, not of metal, for building; resin-saturated fiberglass fabric for use in transportation, armoring, structural reinforcement, and structural repairs; roof coverings, not of metal; roofing fabrics; roofing, not of metal; roofing underlay; tile floorings, not of metal; tiles, not of metal, for building; vinyl siding; wall linings, not of metal, for building; wall panels, not of metal; wall tiles, not of metal; branching pipes, not of metal; rigid polypropylene pipes for building; plastic pipes for plumbing purposes; nonmetallic drainage pipes; non-metallic water pipes; gutter pipes, not of metal; penstock pipes, not of metal; rigid pipes of polypropylene for building; water-pipes, not of metal; rigid pipes, not of metal, for building; water-pipe valves, not of metal or plastic (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , US, US, OBSESSEE CMG CLIQUE MEDIA GROUP INC., 750 North San Vicente Blvd., 8th Floor East, US-CA90069 WEST HOLLYWOOD, USA Klasse 35 Advertising agency services, namely, organizing and conducting marketing and promotions for others; advertising services, namely, creating corporate and brand identity for others; creating content in the form of print, audio, video, and digital materials to promote and market the goods and services of others; advertising and marketing consulting services; promotional services, namely, promoting the goods and services of others via digital and mobile networks; branding services, namely, consulting, development, management and marketing of brands for businesses; business consultation; business consulting services, namely, providing assistance in development of new products and services, business strategies and creative ideas; business management consulting with relation to strategy, marketing, production, personnel and retail sale matters; business marketing consulting services; media placement services; business services, namely, consumer research and consulting related thereto. Klasse 41 Entertainment media production services for the internet; media production services, namely, audio and/or video content production; media production and distribution services, namely, production of audio and/or video content for distribution via a global computer network, portable and wireless networks, and social networking platforms across multiple forms of transmission media; multimedia entertainment services in the nature of recording, production and postproduction services; publication of the editorial content of websites accessible via a global computer network, portable and wireless networks, and social networking platforms across multiple forms of transmission media; production of entertainment, and consulting services related thereto in the fields of celebrity fashion, personal fashion, entertainment, popular culture, accessories, style, beauty, lifestyle, fashion advice and home decor; providing non-downloadable pre-recorded music, audio, video and graphics via a global computer network, portable and wireless networks, and social networking platforms across multiple forms of transmission media; providing blogs and nondownloadable publications in the nature of articles in the fields of fashion, beauty, interior design, style, lifestyle, food, travel, celebrities, entertainment and popular culture; on-line journals, namely, blogs featuring fashion, beauty, interior design, style, lifestyle, food, travel, celebrities, entertainment and popular culture; entertainment services, namely, providing information for entertainment purposes by means of a global computer network in the fields of fashion, beauty, interior design, style, lifestyle, food, travel, celebrities, entertainment and popular culture; providing an interactive web blog in the fields of fashion, beauty, interior design, style, lifestyle, food, travel, celebrities, entertainment and popular culture; entertainment services, namely, production of webcasts, namely, audio-visual programs in the fields of fashion, beauty, interior design, style, lifestyle, food, travel, celebrities, entertainment and popular culture communicated to the public by means of a global computer network (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: SANTA VITTORIA Cantarella Bros Pty Ltd., 118 Wetherill Street, AU- NSW2128 SILVERWATER, Australia Klasse 32 Mineral and aerated waters; fruit drinks and fruit juices; vegetable juices; syrups and other preparations for making beverages

67 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , DE, CENTARGO Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-Nobel- Strasse 10, DE MONHEIM, Tyskland Klasse 10 Medical instruments and apparatus (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: SMARTUM Smartum Oy, Yrjönkatu 11 B, FI HELSINGFORS, Finland Klasse 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fireextinguishing apparatus. Klasse 16 Paper, cardboard; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); printers' type; printing blocks. Klasse 35 Advertising; business management; business administration; office functions. Klasse 36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; realestate affairs; in particular financial services relating to the maintenance of payment systems; issuing of payment cards; credit and charge card services; banking affairs. Klasse 42 Scientific and technological services and related research and planning; industrial analysis and research services; design and development of computers hardware and software; in particular the planning, development and maintenance of data and telecommunications programs relating to recreation, training, culture, sports and other leisure activities; ASP (application service provider) services, in particular services relating to payment systems and banking as well as application leasing, namely ASP services. Klasse 45 Legal Legal services; security services for the protection of property and individuals (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, Cinesystem Lautsprecher Teufel GmbH, Bikini Berlin, Budapester Str. 44, DE BERLIN, Tyskland Klasse 35 Advertising; dissemination of advertising material (leaflets, brochures, printed matter, samples); advertising in all media, including radio, television, cinema, print, videotext, online and teletext advertising, including customer marketing; public relations services; advertisement for others on the internet; advertising for others; accounting for electronic order systems (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , US, , US, , US, , US, , US, , US, , US, (571) Beskrivelse av merket: The mark consists of the stylized letters "LVL" and word "UP" with a plus symbol appearing to the upper right of the letter "P" in "UP". Loot Crate Inc., 3401 Pasadena Ave., US-CA90031 LOS ANGELES, USA Klasse 9 Downloadable software in the nature of a mobile application for ordering t-shirts, candy, food, toys, figurines, books, gifts, and stickers, connecting users, and posting videos. Klasse 16 Stickers. Klasse 26 Novelty buttons. Klasse 28 Toys, namely, action figure toys, vinyl figures. Klasse 35 Online and mail order services featuring t-shirts, candy, food, toys, figurines, books, gifts, and stickers; online retail store services featuring t-shirts, candy, food, toys, figurines, books, gifts, and stickers. Klasse 42 Providing a website featuring technology that allows users to post videos. Klasse 45 Preparation of customized gift boxes. 67

68 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/ (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: management services for real estate investment; arranging finance for construction projects; financing services for the purchase of ships; real estate agencies; trusteeship. Klasse 37 Installation and maintenance of hydro-electric factories, photovoltaic installations, wind power plants and other regenerative energy generation systems; building construction supervision Ground Lion NV, Kortrijksesteenweg 1146, BE-9051 SINT-DENIJS-WESTREM, Belgia Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, checking (supervision), life (rescue) and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; compact discs, dvds and other digital media; mechanisms for coin- operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; software for case management, excluding operating system software; fire extinguishers. Klasse 35 Advertisement; business management; business administration; administrative services. Klasse 42 Scientific and technological services and related research and design; services in the field of industrial analysis and research; design and development of computer hardware and software for case management, excluding operating system software. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , GB, UK Black Bunny Ltd, 3 The Shrubberies, George Lane, South Woodford, GB-E181BG LONDON, Storbritannia Klasse 18 Trunks; travelling bags; umbrellas; suitcases; briefcases; key-cases; business card cases; credit card cases made of leather or imitation of leather (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , DE, Aquila Capital Aquila Holding GmbH, Valentinskamp 70, DE HAMBURG, Tyskland Awapatent AB, Box 5117, SE MALMÖ, Sverige Klasse 36 Monetary affairs; financial investment; advisory services relating to investments and finance; fund management and investments; asset and portfolio management; wealth management; financial management; brokerage; real estate investment; 68

69 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , CH, Klasse 28 Games, playing cards; gymnastic and sporting articles; decorations for Christmas trees; electronic game apparatus (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: LAUNCH Launch Tech Co., Ltd., 2-8F Xinyang Building, 4th Bagua Road, Futian District, CN SHENZHEN CITY, GUANGDONG PROVINCE, Kina Klasse 7 Car washing installation; fuel system cleaning machine; fuel nozzle cleaning machines; tyre removing and installing machines; air compressors for inflating tires; disc brakes for machines; refrigerant recovery pumps; transmission fluid changing machines. Klasse 9 Computer utility programs for computer maintenance; mechanical signs; navigation apparatus for vehicles [on-board computers]; speed checking apparatus for vehicles; computerized vehicle engine analyzers; simulation software for use in digital computers; automatic indicators of low pressure in vehicle tires; simulators for the steering and control of vehicles; computer peripheral devices; video recorders for automobiles; time recording apparatus; wheel balancing apparatus. ETA SA Manufacture Horlogére Suisse, Schild-Rust- Strasse 17, CH-2540 GRENCHEN, Sveits Klasse 14 Precious metals and their alloys, trophies; jewelry, namely rings, earrings, cuff links, bracelets, charms, brooches, chains, necklaces, tie pins, tie clips, tie pins with precious metal tips; jewelry boxes; caskets; precious stones, semi-precious stones in the form of gemstones; timepieces and chronometric instruments, namely watches, chronographs for use as watches, clocks, watch straps, alarm clocks; parts and accessories for timepieces and chronometric instruments, namely hands, anchors, pendulums, barrels, watch cases, watch bands, watch faces, clockworks, watch chains, watch movements, watch springs, watch glasses, cases for timepieces. Klasse 16 Writing instruments; nibs; pens; pencils; pencil lead holders; gift boxes for writing instruments; inks for writing instruments; albums; desk diaries; personal organizers; pads [stationery]; notebooks; cabinets for stationery [office requisites]; envelopes [stationery]; writing supplies; books; calendars; greeting cards; catalogs; instruction manuals; printed periodicals; prospectuses; magazines [periodicals]; stationery and office requisites made of paper; stationery articles for gifts. Klasse 18 Travel luggage; traveling handbags; chain mesh purses; two-wheeled carrier bags; bags for school; vanity cases; credit card cases of leather; business card cases; key cases of leather; tie cases; document cases; haversacks; covers for footwear; garment bags for travel; trunks [luggage]; purses; travel luggage; portfolios; shoulder bags; handbags; travel sets [leather goods]; toiletry sets; diplomatic cases; wheeled suitcases; umbrellas and parasols (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , DE, CYBEROBICS McFIT Global Group GmbH, Tannenberg 4, DE SCHLÜSSELFELD, Tyskland Klasse 3 Toiletries; cosmetics; perfumery; fragrances; bath and shower gels, not for medical purposes; aftershave creams; shaving lotion; perfumed creams; hand creams; shaving cream; face creams for cosmetic use; skin cream; hair care creams; haircare preparations, including hair lotions; scented body lotions and creams; beauty lotions; lotions for face and body care. Klasse 9 Apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; data processing apparatus; computers; computer software, including applications for mobile devices; music up- and downloadable provided via the Internet; video up- and downloadable provided via the Internet; image and sound carriers, recorded with film, video or sound or not recorded; electronic notice boards; headphones; transmitters of electronic signals; audio-and video-receivers; sound 69

70 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 transmitting apparatus; display screens; computer animation (software) for mental and physical training; video games (software); bracelets with integrated altimeters, compasses, pedometers, speed measuring apparatus and/or telemeters with speed sensors. Klasse 14 Electric clocks and watches; chronographs for use as watches and timepieces; stopwatches. Klasse 20 Furniture. Klasse 25 Clothing; footwear; headgear. Klasse 28 Gymnastic articles not included in other classes; sporting articles not included in other classes; video game apparatus; cardiovascular equipment (sports equipment); cardio equipment (sports equipment); machines for physical exercises; appliances for gymnastics; gymnastic apparatus. Klasse 35 Advertising; business management; business administration; arranging of contacts, for others, for the purchase and sale of films, video and audio recordings. Klasse 38 Broadcasting of films, video and audio recordings; transmission (broadcasting) of sporting, cultural and social events; video-on-demand transmission; provision of telecommunication access to video and audio content provided via an online video-on-demand services; provision of telecommunication access to films and television programs provided via a video-ondemand service; provision of access to an Internet portal featuring video-on-demand programs; providing access to and broadcasting of videos, films and television programmes using video-on-demand and pay TV services; continuous real-time transmission (streaming) of multimedia files, in particular audio and video files, via the Internet and other telecommunications systems; transmission of video and audio content and providing of access to telecommunications, in particular through video-ondemand transmission via the Internet and other telecommunications systems; providing online forums; telecommunication services of a social network namely electronic transmission of data, news and information; providing on-line chat rooms for social networking; providing access to information and providing of discussion forums [Internet chat rooms] for social networking. Klasse 41 Providing sports facilities; providing sports studios; providing sport camp; operating health and wellness clubs (services of fitness studios); rental of sports equipment; planning, design, production and rental of films, video and sound recordings; recording of video and sound carriers; providing on-line music, not downloadable; providing on-line videos, not downloadable; provision of non-downloadable films and television programs via pay television channels; provision of non-downloadable films and television programmes provided via a video-on-demand service; provision of non-downloadable films and television programs via streaming services through the Internet; provision of non-downloadable films and television programs; showing of films and television programs; entertainment by means of a computer database provided online or by means of the Internet; provision of online entertainment; provision of on-line computer games; on-line gaming services; organization or arrangement of sports competitions; arranging, organising and conducting of cultural and sporting events; entertainment; gymnastic instruction; music composition services; sporting activities; cultural activities; organising, arranging and conducting of seminars; organising, arranging and conducting of workshops [training]; organisation, arranging and conducting of exhibitions for cultural or educational purposes; organisation, arranging and conducting of concerts; arranging and organising sporting events; services of clubs. Klasse 42 Design and development of computer hardware and software. Klasse 43 Providing food and drink in pubs; providing food and drink in restaurants; providing food and drink in clubs; providing food and drink in bars; providing food and drink in cafés; services of pubs; services of restaurants; services of bars; services of cafés; services for providing food and drink. Klasse 45 Issuing licences for franchising concepts; licensing of rights to films, television and video productions; licensing of industrial property; licensing the rights of films, video and audio recordings; online services provided by social networks (acquaintance mediation) (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , CH, Y.Y.G.M. SA, Via Motta 44, CH-6900 LUGANO, Sveits Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 3 Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, degreasing and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices. Klasse 14 Precious metals and their alloys; jewelry, precious stones; timepieces and chronometric instruments. Klasse 16 Paper and cardboard; printing products (printed matter); bookbinding material; photographs; stationery; adhesives (glues) for stationery or household purposes; artists' materials; paintbrushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional or teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging; printing type; printing blocks. Klasse 18 Leather and imitation leather, namely casual bags, beach bags, sport bags, shopping bags, tool bags of leather, empty, backpacks, walking sticks, vanity cases, not fitted, chain mesh purses, purses, travelling sets [leatherware], handbags, satchels, straps (leather -), collars for animals, parasols, umbrellas, wallets, music cases, boxes of leather or leather board, attache cases, keycases, trunks [luggage], traveling trunks, valises, garment bags for travel, briefbags, bags [envelopes, pouches] of leather, for packaging, moleskin [imitation of leather], leather, unworked or semi-worked, straps of leather [saddlery], laces (leather -), imitation leather, whips, saddlery, hides, clothing for pets, card cases [notecases]. Klasse 20 Furniture, mirrors, picture frames; bone, horn, ivory, whalebone or mother-of-pearl, whether unworked or semi-worked; shells; meerschaum; yellow amber. Klasse 24 Fabrics and substitutes thereof; bed blankets; table covers. Klasse 25 Clothing, footwear, headgear

71 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , TW, FALCON Honeywell Safety Products USA, Inc., 900 Douglas Pike, US-RI02917 SMITHFIELD, USA Plougmann Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Personal protection equipment, namely, lifelines (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: COOLSTUFF CoolStuff AB, Donaugatan 2, SE MALMÖ, Sverige Klasse 35 Advertising; business management; business administration; office functions (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, cathlete ultra Jenavalve Technology, Inc., 7545 Irvine Center Drive, Suite 100, US-CA92618 IRVINE, USA Klasse 5 Natural or biological valves for implantation; natural or biological valves for internal patient use. Klasse 10 Surgical, medical and veterinary apparatus and instruments; cardiac apparatus and instruments; artificial valves for implantation, stents; artificial valves for internal patient use and artificial stents; cardiac valves; cardiac stents; cardiac valve replacements apparatus; aortic valve repair and replacement apparatus, aortic valve replacement stents; catheters; catheter guidance systems; tips for catheter delivery systems; handles for manipulating catheters; handles for catheter apparatus; handles comprising of multiple parts for catheter apparatus; guide wires for use in cardiac procedures; cartridges for carrying medical prostheses; parts and fittings for the aforesaid apparatus. Klasse 44 Medical services; veterinary services; medical and veterinary analysis for the diagnosis and treatment of persons and animals; provision of medical and veterinary information relating to medical and veterinary procedures; provision of information relating to cardiac related procedures; provision of information relating to surgical procedures; consultancy relating to surgical procedures; medical and veterinary services relating to cardiac valve replacement; conducting surgical procedures, including cardiac valve replacement surgery; provision of information relating to suturing; consultancy relating to suturing; medical and veterinary suturing services (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , IT, VI.P COOP. SOC. AGRICOLA, Via Centrale, 1C, IT LACES, BOLZANO, Italia Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 29 Fruit jams; fruit compotes; fruit jellies; dried fruits. Klasse 31 Fresh apples; fresh strawberries and berries; fresh vegetables; fresh cherries; fresh apricots. Klasse 32 Fruit juices; fruit nectars Fellesmerkebestemmelser: 71

72 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 72

73 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 73

74 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 74

75 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 75

76 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 76

77 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 77

78 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 78

79 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 79

80 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 80

81 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 81

82 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 82

83 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , IT, VI.P COOP. SOC. AGRICOLA, Via Centrale, 1C, IT LACES, BOLZANO, Italia Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 29 Fruit jams from products obtained using organic production methods; fruit compotes from products obtained using organic production methods; fruit jellies from products obtained using organic production methods; dried fruits from products obtained using organic production methods. Klasse 31 Fresh apples obtained using organic cultivation methods; fresh strawberries and berries obtained using organic cultivation methods; fresh vegetables obtained using organic cultivation methods; fresh cherries obtained using organic cultivation methods; fresh apricots obtained using organic cultivation methods. Klasse 32 Fruit juices from products obtained using organic production methods; fruit nectars from products obtained using organic production methods Fellesmerkebestemmelser: 83

84 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 84

85 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 85

86 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 86

87 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 87

88 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 88

89 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 89

90 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 90

91 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , JM, (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (571) Beskrivelse av merket: The mark consists of an outline of a rectangle with rounded corners containing a stylized face design and text. A vertical line divides the rectangle. The stylized face design appears to the left of the vertical divider. The word "Mac" appears under the stylized face design. On the right of the vertical divider are the words "Works with Final Cut Pro X". Apple Inc., 1 Infinite Loop, US-CA95014 CUPERTINO, USA Klasse 9 Computer software; cameras; computer hardware; computer peripheral devices; audio-video equipment; wearable computer hardware; wearable computer peripherals; handheld computers; tablet computers; mobile telephones; peripherals for mobile devices; sound recording and reproducing apparatus; digital audio and video players and recorders; wireless communication devices for the transmission of voice, data, images, audio, video, and multimedia content (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , FR, L'OREAL, 14, rue Royale, FR PARIS, Frankrike Klasse 3 Cosmetics and make-up products Loxone Electronics GmbH, Smart Home 1, AT-4151 KOLLERSCHLAG, Østerrike Klasse 9 Electronic control systems; automatic control apparatus; wireless communication apparatus; communication hubs; communications processing computer software; communications networks; communication interface units; communications servers [computer hardware]; communication software; communications controllers; mobile communication terminals; apparatus for industrial, household, heating, light, blind and electric control; house automation devices; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; recording apparatus. Klasse 37 Repair in the field of domestic technology; installation in the field of domestic technology; construction services; consultancy relating to the installation and maintenance of telecommunications equipment; consultancy relating to the installation and maintenance of household technology. Klasse 38 Telecommunications; provision of electronic communication links; digital communications services; wireless communications services; radio telegraphic communication services; rental of communications systems; leasing of communications apparatus; electronic communications consultancy (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: COORDCOM Carmenta CoordCom AB, Sankt Eriksgatan 5, SE GÖTEBORG, Sverige Klasse 9 Computer software including computer software for alarm central units; computers; alarm systems; alarm installations. Klasse 38 Telecommunication services including communications services rendered by alarm centres

92 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , GB, UK (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , BX, (571) Beskrivelse av merket: Airswift Trusted Worldwide and swift (bird) logo. Airswift Holdings Limited, 4th Floor Delphian House, Riverside Building, New Bailey Street, GB-M3 5FS MANCHESTER, Storbritannia Klasse 35 Advertising; business management; employment agency services for part-time and permanent staff; services of placement of temporary or permanent staff; selection, testing, recruitment and placement of temporary, casual, contractual and permanent staff; services of replacement of employees; services of testing of individuals to determine employment skills; consulting in personnel and human resources management; business management, business administration, business information and business consultancy services relating to the procurement of temporary and contract staff; office and business management and administration in connection with human resources, including job advertising, recruiting, interviewing, assessment and personnel management; payroll accounting and billing services for third parties and related consulting services; organization, management, coordination and outsourcing of personnel; assistance and consulting for third parties in job hunting, in the organization, logistics, planning, development, support, handling, evaluation and improvement of their recruitment and professional career, including assistance for job searches, for work permits and visas, flights, insurance or accommodation arrangements, assistance for career improvement and development; consulting for companies in the planning, development, support, handling and evaluation of the professional careers of employees; consulting for companies in seeking employment for their staff (outplacement); information, advisory and consultancy services relating to the aforesaid services (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: Yogurette Ferrero ohg mbh, Rheinstrasse 12, DE STADTALLENDORF, Tyskland Klasse 30 Chocolate, including filled chocolate, chocolate goods, cakes and pastries and long-life cakes and pastries. FrieslandCampina Nederland B.V., Stationsplein 4, NL- 3818LE AMERSFOORT, Nederland Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 29 Dairy products; dairy-based beverages, the dairy component predominating; dairy products for dietetic purposes (not for medical purposes); dairy-based spreads for bread; milk and milk products; fermented milk products; preserved milk products; milk powder, condensed milk; buttermilk; yoghurt and yoghurt products; cottage cheese, quark; cheese and cheese products; cream, whipped cream, sour cream, coffee creamer; vegetable-based substitutes for whipped cream and coffee creamer; edible oils and fats; butter, butter ghee; desserts not included in other classes consisting primarily of dairy products; dairy-based meat substitutes; the aforesaid dairy products, both natural and flavoured; breakfast drinks [with coffee, cocoa or chocolate base] and meal-replacement drinks consisting primarily of dairy products; dairy snacks included in this class. Klasse 30 Coffee, tea or herbal tea based drinks, cocoa based drinks, chocolate-based beverages, chocolate-based beverages with milk; chocolate beverages with milk; rice pudding; milk-based groats, porridge, semolina products; sauces, cream sauces and butter sauces; fruit sauces; pudding (desert), bavarian cream, chocolate and/or fruit mousse; ice-cream; breakfast drinks, included in this class containing mainly dairy products and grains; custard

93 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, computer hardware; design of interior décor; installation of computer software; maintenance of computer software; monitoring of computer systems by remote access; software as a service [SaaS]; styling [industrial design]; surveying; updating of computer software HELVAR OY AB, Keilaranta 5, FI ESBO, Finland Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; compact discs, DVDs and other digital recording media; mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment, computers; computer software; fireextinguishing apparatus; batteries for lighting; cell switches [electricity]; computer software applications, downloadable; computer hardware; computers; control panels [electricity]; converters, electric; electrified rails for mounting spot lights; flashing lights [luminous signals]; integrated circuits; smart cards [integrated circuit cards]; interfaces for computers; inverters [electricity]; lasers, not for medical purposes; light dimmers [regulators], electric; light-emitting electronic pointers; light-emitting diodes [LED]; lighting ballasts; electric loss indicators; regulating apparatus, electric; relays, electric; remote control apparatus; signs, luminous; stage lighting regulators; switches, electric; time switches, automatic; wire connectors [electricity]; wires, electric. Klasse 11 Apparatus for lighting; aquarium lights; arc lamps; ceiling lights; filaments for electric lamps; lamp casings; lamp glasses; lamp chimneys; lamp globes; lamp reflectors; lamp shades; electric lamps; lamps; lamps for directional signals of automobiles; lampshade holders; lanterns for lighting; light bulbs; light bulbs, electric; light bulbs for directional signals for vehicles; light diffusers; light-emitting diodes [LED] lighting apparatus; lighting installations for air vehicles; lighting apparatus and installation; magnesium filaments for lighting; safety lamps; sockets for electric lights; luminous tubes for lighting. Klasse 37 Building construction; repair, installation and maintenance services relating to electric appliance, computer hardware and apparatus for lighting; interference suppression in electrical apparatus. Klasse 42 Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of computer hardware and software; cloud computing services, industrial analysis and research based on gathering, analysis and utilisation of all kinds of data; technical data analysis, automation and collection services using software to evaluate and analyse data relating to habitation, use of lighting, end user personal data and meters; calibration [measuring]; cloud computing; rental of computer software; computer software design; computer system analysis; computer system design; consultancy in the design and development of (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: CELL-FAST Sp. z o.o., ul. Grabskiego 31, PL STALOWA WOLA, Polen Klasse 7 Klasse 8 Knives and line for mowing machines; lawn mowers. Lawn clippers (hand-operated); hand tools, handoperated; thistle extirpators (hand tools); pruning knives; pruning shears; tree pruners; pruning scissors; axes; hand-operated garden tools. Klasse 11 Automatic watering and irrigation installations for flowers and plants; air conditioning installations and air conditioning apparatus; chimney blowers; chinese lanterns; garden lamps; ventilating installations; regulating accessories for water or gas apparatus and pipes; boiler pipes [tubes] for heating installations; coils (parts of heating or cooling installations); thermostatic valves; radiator caps; water conduits installations; garden sprinklers [automatic]; refrigerating apparatus and machines, including coolers for furnaces; heat exchangers, not parts of machines; chimney flues. Klasse 17 Air pipe fittings, not of metal; radiator hoses; nonmetallic pipes; junctions, not of metal, for pipes; pipe jackets, not of metal; semi-processed plastics; pipe gaskets; plastic film, other than for packaging purposes; insulating materials; cords of rubber; compressed air pipe fittings, not of metal; water pipe fittings, not of metal; canvas hose pipes; cylinder jointings; metal foil for insulation; liquid rubber; synthetic rubber; rubber; rings of rubber; rings (watertight -); washers of rubber or vulcanized fiber [fibre]; joint packings; leaks (chemical compositions for repairing -); expansion joint fillers; rubber solutions; reinforcing materials, not of metal, for pipes; rubber, raw or semi-worked; insulating tapes; weatherstripping; insulating fabrics; plastic film, not for wrapping; fibers (plastic -), not for use in textiles; gasket material; sealants for expansion joint covers; sealing rings; sealing materials; moisture insulation materials for buildings; waterproof packings; rings (water-tight -); expansion joint fillers; padding materials of rubber or plastics; clack valves of rubber; valves of india-rubber or vulcanized fiber [fibre]; flexible tubes, not of metal; watering hose. Klasse 21 Sprinklers for watering flowers and plants; spray nozzles for garden hoses; nozzles for watering hose; plant boxes; watering devices; sprinklers; sprinkling devices; holders for flowers and plants; gardening gloves; flower pot covers. Klasse 35 Management of shops and wholesale outlets selling chemical materials, building materials and goods of plastic; distribution of advertising material; organisation of exhibitions and demonstrations of goods; sales promotion; market research; cost price analysis; marketing research; auditing; marketing studies; 93

94 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 presentation of goods on communications media, for retail purposes; distribution of advertising material; business appraisal; presentation of goods on communication media, for retail purposes; outsourcing; demonstration of goods; price comparison services; dissemination of advertising matter; bill-posting; on-line advertising on a computer network; organisation of trade fairs for commercial or advertising purposes; commercial administration of the licensing of the goods and services of others; exhibitions for commercial or advertising purposes (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, BIOBUZZ Cellink AB, Arvid Wallgrens Backe 20, SE GÖTEBORG, Sverige Klasse 38 Podcasting; transmission of podcasts. Klasse 41 Provision of entertainment via podcast. Klasse 42 Hosting of podcasts; provision of information relating to scientific research; provision of information relating to technological research; information on the subject of scientific research in the field of biochemistry and biotechnology. wireless telecom applications, multi-cast video software and network infrastructure software; computer software for low-powered radio access nodes; computer software for cellular telecommunications, compliant with standards published by standards-setting organizations, including Long-Term Evolution (LTE) technology; computer software for improving wireless performance of wi-fi access points and cellular transceivers and antenna systems. Klasse 38 Communication services, namely, transmission of voice, audio, visual images and data by wireless communication networks; telecommunication services, namely, providing internet access via wireless networks. Klasse 40 OEM manufacturing services for others in the field of wireless local area networks (WLAN). Klasse 42 Cloud computing featuring software for the cloud based secure authentication of network devices, collection and reporting of operational and performance data, remote adjustment of radio frequency components and for use as a user interface to facilitate the adjustment of system parameters; computer wireless local area network (WLAN) design services for others and WLAN network configuration services (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: EVEREST Panasonic Corporation of North America, Two Riverfront Plaza, US-NJ07102 NEWARK, USA Klasse 9 Computer hardware, namely, wireless access point (WAP) devices, wireless network repeaters, wireless network extenders, power over Ethernet (POE) switches, and wireless local area network (WLAN) controllers; computer software for wireless content delivery; computer hardware and software for setting up and configuring local area networks; local area network (LAN) access points for connecting network computer users; local area network (LAN) computer cards for connecting portable computer devices to computer networks and the Internet; local area network (LAN) operating software; computer networking hardware; computer software for the secure authentication of network devices, collection and reporting of operational and performance data, remote adjustment of radio frequency components and for use as a user interface to facilitate the adjustment of system parameters; computer software, namely, Astrak Group Limited, Wheatfield Road, Dunnikier Business Park, GB-KY13PD KIRKCALDY, FIFE, Storbritannia Klasse 7 Undercarriage parts for excavators; undercarriage parts for construction machinery and equipment; rubber tracks; rubber pads; steel tracks; track chains; track links; track shoes for use on steel crawler equipment, excavators, bulldozers, cranes and crushers; track frames; track bushings; track rollers and carrier rollers; idlers; sprockets and drive sprockets; buckets for excavators and construction machinery; bucket pins and bushes; bucket tipping links; parts, fittings and accessories for the aforesaid goods; all the aforesaid goods being for use in the construction industry; rubber pads for use with/on excavators; teeth for buckets for excavators and construction machinery. Klasse 35 Retail, wholesale and online retail services connected with the sale of undercarriage parts for excavators, undercarriage parts for construction machinery and equipment, rubber tracks, rubber pads, steel tracks, track chains, track links, track shoes, track frames, track bushings, track rollers and carrier rollers, idlers, sprockets and drive sprockets, buckets for excavators and construction machinery, bucket pins and bushes, bucket tipping links, parts, fittings and accessories for the aforesaid goods, all being for use in the construction industry. Klasse 42 Provision of technical advisory and consultancy 94

95 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 services in relation to undercarriage parts for excavators, undercarriage parts for construction machinery and equipment, rubber tracks, rubber pads, steel tracks, track chains, track links, track shoes, track frames, track bushings, track rollers and carrier rollers, idlers, sprockets and drive sprockets, buckets for excavators and construction machinery, bucket pins and bushes, bucket tipping links, parts, fittings and accessories for the aforesaid goods, all being for use in the construction industry (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: JUST WATCH Parham Shaghafi, Egelsweg 3, DE RHEINE, Tyskland Klasse 14 Precious metals and their alloys; jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments; badges of precious metal; agates; amulets [jewellery, jewelry (am.)]; anchors [clock and watch making]; pins [jewellery, jewelry (am.)]; bracelets [jewellery, jewelry (am.)]; wristwatches; atomic clocks; ingots of precious metals; jewelry of yellow amber; brooches [jewellery, jewelry (am.)]; busts of precious metal; chronographs [watches]; chronometers; chronoscopes; cloisonné jewellery [jewelry (am.)]; diamonds; wire of precious metal [jewellery, jewelry (am.)]; precious metals, unwrought or semi-wrought; precious stones; clocks and watches, electric; ivory [jewellery, jewelry (am.)]; barrels [clock and watch making]; statuettes of precious metal; jet, unwrought or semi-wrought; ornaments of jet; gold, unwrought or beaten; gold thread [jewellery, jewelry (am.)]; semi-precious stones; necklaces [jewellery, jewelry (am.)]; hat ornaments of precious metal; iridium; boxes of precious metal; chains [jewellery, jewelry (am.)]; tie clips; tie pins; works of art of precious metal; copper tokens; alloys of precious metal; cuff links; medals; medallions [jewellery, jewelry (am.)]; coins; earrings; olivine [gems]; osmium; palladium; pearls made of ambroid [pressed amber]; beads for making jewelry; pearls [jewellery, jewelry (am.)]; platinum [metal]; rhodium; rings [jewellery, jewelry (am.)]; ruthenium; key rings [trinkets or fobs]; jewelry cases [caskets]; ornamental pins; ornaments [jewellery, jewelry (am.)]; jewelry; shoe ornaments of precious metal; silver, unwrought or beaten; silver thread; spun silver [silver wire]; sundials; spinel [precious stones]; statues of precious metal; stopwatches; jewellery (paste -); watches; clocks; watch bands; cases for clock- and watchmaking; clock cases; watch cases; pendulums [clock and watch making]; cases for watches [presentation]; watch springs; watch glasses; watch chains; charms [jewellery, jewelry (am.)]; movements for clocks and watches; clock hands [clock and watch making]; alarm clocks; clockworks; chronometrical instruments; master clocks; dials [clock and watch making]; watch straps; key fobs (included in this class); wristwatches; clock cases; combinations of straps and wristwatches; watch bands; buckles for watchstraps; presentation boxes for horological articles; digital clocks; digital clocks incorporating radios; armlets; straps for watches. Klasse 18 Leather and imitations of leather; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas and parasols; walking sticks; whips, harness and saddlery; briefcases; pouch baby carriers; slings for carrying infants; beach bags; clothing for pets; alpenstocks; harness fittings; pocket wallets; bags for campers; chamois leather, other than for cleaning purposes; kid; attaché cases; boxes of leather or leather board; net bags for shopping; shopping bags; casings, of leather, for springs; coverings of skins [furs]; umbrella or parasol ribs; nose bags [feed bags]; bits for animals [harness]; purses; harness for animals; gold beaters' skin; stirrups (parts of rubber for -); collars for animals; valises; suitcases; suitcase handles; handbags; handbag frames; cattle skins; curried skins; horseshoes; hat boxes of leather; game bags [hunting accessories]; card cases [notecases]; cases, of leather or leatherboard; boxes of vulcanised fibre; chain mesh purses; sling bags for carrying infants; chin straps, of leather; garment bags for travel; cat o' nine tails; kneepads for horses; vanity cases, not fitted; leather, unworked or semi-worked; leather twist; bands of leather; imitation leather; leather leads; leatherboard; straps of leather [saddlery]; leather straps; laces (leather -); valves of leather; straps for soldiers' equipment; muzzles; trimmings of leather for furniture; furniture coverings of leather; moleskin [imitation of leather]; music cases; whips; fur; horse blankets; halters; horse collars; umbrellas; umbrella handles; travelling trunks; trunks [luggage]; travelling sets [leatherware]; travelling bags; butts [parts of hides]; backpacks; bags for climbers; riding saddles; saddle trees; covers for horse-saddles; fastenings for saddles; saddlery; blinders [harness]; umbrella covers; frames for umbrellas or parasols; umbrella rings; umbrella sticks; straps for skates; key cases; school bags; bandoliers; walking stick seats; parasols; bags for sports; stirrups; stirrup leathers; canes; walking cane handles; wheeled shopping bags; pelts; haversacks; bridoons; pads for horse saddles; pouches, of leather, for packaging; tool bags of leather, empty; harness straps; reins; bridles [harness]; traces [harness]; bags for clothes; bags, pouches of leather; travelling bags, school bags and shopping bags; trunks and hat cases. Klasse 25 Clothing, footwear, headgear; heels; heelpieces for footwear; suits; babies' pants [clothing]; layettes [clothing]; swimsuits; bathing trunks; bath robes; bathing caps; bath sandals; bath slippers; bandanas [neckerchiefs]; berets; leg warmers; clothing of imitations of leather; motorists' clothing; clothing; paper clothing; boas [necklets]; teddies [undergarments]; brassieres; chasubles; dresses; shower caps; inner soles; pocket squares; masquerade costumes; mittens; fishing vests; football boots; footmuffs, not electrically heated; gabardines [clothing]; galoshes; spats; money belts [clothing]; non-slipping devices for footwear; belts [clothing]; clothing for gymnastics; gymnastic shoes; half-boots; scarfs; gloves [clothing]; slips [undergarments]; shirt yokes; shirts; shirt fronts; wooden shoes; trousers; gaiter straps; suspenders; girdles; hats; hat frames [skeletons]; jackets [clothing]; jerseys [clothing]; stuff jackets [clothing]; bodices [lingerie]; skull caps; hoods [clothing]; ready-made linings [parts of clothing]; pockets for clothing; readymade clothing; headgear for wear; camisoles; corsets [underclothing]; shoulder wraps; detachable collars; neckties; ascots; short-sleeve shirts; bibs, not of paper; clothing of leather; leggings [trousers]; underwear; liveries; maniples; cuffs; coats; pelisses; mantillas; corselets; miters [hats]; dressing gowns; muffs [clothing]; caps [headwear]; cap peaks; outerclothing; ear muffs [clothing]; combinations [clothing]; slippers; paper hats [clothing]; parkas; pelerines; furs [clothing]; petticoats; ponchos; pullovers; pyjamas; cyclists' clothing; welts for footwear; waterproof clothing; skirts; sandals; saris; sarongs; collar protectors for wear; sashes for wear; sleep masks; veils [clothing]; wimples; breeches for wear; lace boots; fittings of metal for footwear; shoes; soles for footwear; footwear uppers; tips for footwear; footwear; smocks; aprons [clothing]; dress shields; ski gloves; ski boots; skorts; underpants; 95

96 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 socks; sock suspenders; boots for sports; sports shoes; boots; boot uppers; headbands [clothing]; esparto shoes or sandals; shawls; fur stoles; studs for football boots; beach clothes; beach shoes; garters; stockings; stockings (sweat-absorbent -); heelpieces for stockings; stocking suspenders; tights; sweaters; tee-shirts; togas; jumper dresses; knitwear [clothing]; singlets; turbans; topcoats; uniforms; underwear (anti-sweat -); pants; wet suits for water-skiing; vests; hosiery; top hats (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , FR, machines, computers, timepieces; repair of locks; furniture restoration; shipbuilding. Klasse 42 Scientific and technological research, evaluation and assessment; design and development of software products; research and development of new products for all; technical project studies and design; architecture; design of interior decor; invention and development, installation, maintenance, updating or rental of software; computer programming; consultancy relating to computers; conversion of computer programs and data; conversion of documents from a physical medium to an electronic medium; vehicle roadworthiness testing services; graphic arts designing; industrial design; authentication of works of art; scientific research for medical purposes (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: Ningbo Landlink Import & Export Co., Ltd., Room 302, Complex Building, Yubo West Park, Hushan Street, CN-CIXI, ZHEJIANG, Kina Klasse 9 Scales; slide calipers; cameras [photography]; sockets, plugs and other contacts [electric connections]; lightning arresters; fire extinguishers; pince-nez; films, exposed Association pour la Promotion de l'invention et de la Création - APRIC, 18 rue du Petit Pont, FR MAUREPAS, Frankrike Klasse 7 Machine tools; motors and engines, other than for land vehicles; couplings and transmission components, other than for land vehicles; agricultural implements other than hand-operated; incubators for eggs; agricultural machines; suction machines for industrial use; woodworking machines; industrial handling machines; packaging or packing machines; pumps [machines], electric hand drills; clippers [machines]; bulldozers; grinding machines; elevators; centrifugal machines; weaving, sewing, knitting machines; ironing machines; washing, sorting machines for industry; electric kitchen machines; saws, robots [machines]; printing machines; drilling machines; elevators (lifts); electric knives. Klasse 37 Construction of permanent buildings, roads, bridges, harbors; construction information; development and supervision of construction work; masonry; plastering, plumbing; roofing services; building sealing; demolition of buildings; rental of construction equipment; cleaning of buildings, exterior surfaces and/or windows; cleaning and maintenance of vehicles; disinfection; rat exterminating; renovation and laundering of clothing; leather and fur care, cleaning and repair; linen ironing; shoe repair; installation, maintenance and repair of 96

97 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , DE, (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , BX, European Energy Exchange AG, Augustusplatz 9, DE LEIPZIG, Tyskland Klasse 9 Computer programs [stored or downloadable], in particular related to stock exchange and financial services. Klasse 16 Printed matter; printed publications. Klasse 35 Business management and business administration; compiling and systematic ordering of information and data in a computer database; auctioneering services; arranging of contracts; compilation of databases related to stock exchange and financial services. Klasse 36 Financial affairs, in particular stock exchange and electronic stock exchange services; banking and clearing services; securities and/or financial brokerage services; quotation of stock exchange prices; determining, calculating and publication of indices related to quoted securities and futures contracts; financial consultancy; preparing and quoting of stock exchange quotation and stock indices as well as information on stock exchange transactions through trading systems of a stock exchange; exchange of quoted securities and futures contracts. Klasse 38 Telecommunications, namely reception, and transmission of information and data by means of electronic transmission; providing telecommunications connections to global computer and radio networks; providing access to trading platforms via computer networks; electronic mail; rental of access time to global computer networks; rental of access to databases. Klasse 41 Publishing of indices related to quoted securities and futures contracts, in particular in electronic form. Klasse 42 Technical advise and consultancy services in the field of information technology and technical consultancy relating to the installation, application and use of computer hard- and software, in particular relating to the connection of trading participants to electronic trading platforms; programming and updating of data processing software and software for databases; computer programming for compiling databases related to stock exchange and financial services; design and maintenance of websites for third parties; electronic data storage Tempting Brands Netherlands B.V., De Smalle Zijde 3, NL-3903LL VEENENDAAL, Nederland Klasse 3 Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; scented wood; potpourris [fragrances]; air fragrancing preparations; shoe polish; bath preparations, not for medical purposes; deodorants; shaving preparations; cosmetics for animals. Klasse 4 Compositions for absorbing, wetting and binding dust; illuminants; candles and wicks for lighting; christmas tree candles; perfumed candles. Klasse 5 Pharmaceuticals, medical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic food and substances adapted for medical or veterinary use, food for babies; dietary supplements for humans and animals; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides; air deodorising preparations; air purifying preparations; absorbent cotton; babies' diapers [napkins]. Klasse 6 Common metals and their alloys; metal building materials; transportable buildings of metal; materials of metal for railway tracks; non-electric cables and wires of common metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and tubes of metal; safes; ores; doors of metal; nuts of metal; tin; ladders of metal; works of art of common metal; tinplate packings; towel dispensers, fixed, of metal; rods of metal for brazing and welding; nails; bells; metal cages for wild animals; anchors; identification bracelets of metal; weather vanes of metal; tree protectors of metal; traps for wild animals. Klasse 8 Hand tools and implements, hand-operated; table cutlery [knives, forks and spoons]; razors; scissors; hand operated sharpening tools and instruments; agricultural implements, hand-operated; garden tools, hand-operated; oyster openers; curling irons; manicure appliances; pedicure appliances; depilation appliances, electric and non-electric; non-electric hair clippers; hair cutting and removal implements; hammers [hand tools]; axes; hand operated lifting jacks; tattoo needles; glazier diamond as part of hand tools; hunting knives; nonelectric cheese slicers; edged and blunt weapons. Klasse 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of 97

98 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 sound or images; mechanisms for coin- operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; computer software; fire extinguishers; alarm and warning devices; security and safety devices; containers for the storage of cds; blank dvds; magnetic data carriers [empty]; dashboard mounts for navigation devices; watch bands for communications with smartphones; smart watches; computer bags; sleeves for laptops; scales; directional compasses; covers for mobile phones; dashboard mounts for mobile phones; mobile-phone holders; cell phone straps; telephone earpieces; selfie sticks [handheld monopods]; baby monitors; headphones; cases for electronic diaries; cases for pocket calculators; mobile phone cases; devices for hands-free use of mobile phones; barometers; sports eyewear; goggles to protect the eyes; protective sports helmets; protective helmets for motorcyclists; eyewear; sunglasses; spectacle frames; 3d spectacles; contact lenses; containers for contact lenses; spectacle cases; eyeglass cords; reading glasses; lens blanks for eyesight correction; decorative magnets; computer peripheral equipment. Klasse 10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments; artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; suture materials; feeding bottles and dummies [teats] for babies; hearing aids. Klasse 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water. Klasse 14 Precious metals and their alloys; jewellery, precious stones and semi-precious stones; horological and chronometric instruments; pearls [jewellery]; figurines [statuettes] of precious metal; jewellery boxes. Klasse 15 Musical instruments; musical accessories. Klasse 16 Paper, cardboard; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paintbrushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging, not included in other classes; copying paper [stationery]; toilet paper; envelopes [stationery]; cardboard picture mounts; cardboard boxes; bags [envelopes, pouches] of paper or plastics, for packaging; paper for wrapping and packaging; cardboard packaging; plastic garbage bags; bubble wrap; office perforators; paper cutters for office use; writing board erasers; rubber erasers; writing ink; ink stones; stamp pads; sealing stamps; pen holders; pens; drawing instruments; rulers; stencil plates; canvas for painting; painters' easels; blackboards; molds for modeling clay (artists' materials). Klasse 18 Leather and imitation of leather; animal skins; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery; bags; handbags, sport bags, briefcases, book bags, satchels, shopping bags, evening bags, toweling bags, shopping bags, travel bags, boston bags and backpacks; collars for animals; purses, credit card holders and wallets; covers for umbrellas and leather cases; vanity cases; clothing for animals; leather shoulder straps; saddle cloths for horses made in leather; leather laces. Klasse 20 Furniture, mirrors, picture frames; mattresses; pillows; seat cushions; beds; sleeping bags; clothes hangers, not of metal; containers, not of metal; storing boxes, not of metal; tool boxes, not of metal; baskets, not of metal; ladders and movable steps, not of metal; furniture fittings (not of metal); mannequins and tailors' dummies. Klasse 21 Household or kitchen utensils and containers; combs and sponges; brushes (except paint brushes); material for brush-making; cleaning articles; steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass used in building); glassware, porcelain and earthenware not included in other classes; vases, flower pots, sprinklers; teapots; articles for the bathroom; toilet utensils; cosmetic utensils; perfume vaporizers; bins; ironing boards; shoehorns; toothbrushes; toothpicks; dental floss; brooms; insulating flasks; birdcages; indoor aquaria. Klasse 24 Textiles and textile goods, not included in other classes; quilts; tablecloths; curtains; linens; household linen; table linen; bed linen; blankets; bath linen; furniture coverings [unfitted]; printed textile labels; wall hangings of textile; flags; toilet seat covers. Klasse 25 Clothing, footwear, headgear; swimwear for gentlemen and ladies; wedding dresses; lingerie; nightwear; beachwear; baby clothes; bathing caps; swimwear; sportswear; rainwear; rainproof clothing; theatrical costumes; halloween costumes; masquerade costumes; dance clothing; sports shoes; bath slippers; socks and stockings; leggings; gloves [clothing]; bandanas; neckerchiefs; scarves; veils; neckties; stoles; shawls; kerchiefs [clothing]; belts [clothing]; braces for clothing [suspenders]. Klasse 26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons, hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers; ornaments for the hair; toupees; curling pins; bows for the hair; hair bands; hair pins; wigs; false hair; buckles; beads; sewing boxes; monogram tabs for marking linen; zippers; hat ornaments; thimbles; lapel buttons, not of precious metal; shoulder pads; artificial fruit; feathers [clothing accessories]; badges for wear, not of precious metal; heat adhesive patches. Klasse 27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other materials for covering existing floors; wall hangings (non-textile); artificial turf; carpets for automobiles; gymnastic mats. Klasse 28 Games and playthings; gymnastic and sporting articles; decorations for Christmas trees; novelties for parties, dances; lures for hunting or fishing; swimming pools [play articles]; balls for games; targets; protective paddings [parts of sports suits]; shin guards [sports articles]; chessboards; computer game joysticks; fitness equipment; roller skates; camouflage huts for duck hunting [sporting goods]. Klasse 30 Coffee, tea, cocoa, coffee; rice, tapioca, sago; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, edible ices; sugar; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces; spices; ice; chocolates; pizzas; rice; noodles; spaghetti; popcorn; edible gluten. Klasse 32 Beers; mineral and aerated waters and other nonalcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages. Klasse 35 Advertising; business management; business administration; office functions; retail and wholesale services (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , GB, UK TrusteDoctor Trustedoctor Ltd, Wenlock Road, GB-N17GU LONDON, Storbritannia Klasse 35 Commercial intermediation services; online community management services, namely outsourcing services in the field of customer relationship management; business assistance; business assistance, management and information services. Klasse 36 Medical insurance underwriting; medical insurance; medical insurance brokerage services; medical 98

99 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 insurance services provided to companies; life insurance brokerage; life insurance; life insurance underwriting. Klasse 44 Healthcare services; healthcare (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , CN, , CN, , CN, , CN, , CN, , CN, , CN, , CN, , CN, , CN, , CN, , CN, covers of fabric; flags (not of paper). Klasse 25 Clothing; layettes [clothing]; swimsuits; footwear; hats; hosiery; gloves [clothing]; scarves; girdles; shower caps. Klasse 28 Games; apparatus for games; puppets; toys; chess; balls for games; body training apparatus; swimming rings; in-line roller skates; intelligent toy; archery implements; trampolines; swimming pools [play articles]; plastic runway; Christmas trees of synthetic material; fishing tackle; camouflage screens [sports articles]; sweat absorption band for racket; building blocks [toys]; dolls; plush toys; toy vehicles; jigsaw puzzles. Klasse 29 Charcuterie (pork food); seaweed extracts for food; foods made from fish; fruits, tinned [canned]; jams; vegetables, preserved; soya milk [milk substitute]; milk beverages, milk predominating; fruit jellies; nuts, prepared. Klasse 30 Coffee; tea; tea-based beverages; sugar; candy; sugar confectionery; farinaceous foods; cereal-based snack food; soya flour; ice cream. Klasse 32 Beer; fruit juices; mineral water [beverages]; soft drinks flavoured with tea; cola; plum juice; beans beverage; non-alcoholic beverages; vegetable juices [beverages]; syrups for beverages. Klasse 41 Teaching; organization of shows [impresario services]; mobile library services; publication of books; video tape distribution; production of radio and television programmes; presentation of live performances; health club services [health and fitness training]; toy rental; games equipment rental (571) Beskrivelse av merket: The mark is a stylized "P. King Duckling" starting with a personified "p". UYONG CULTURE & MEDIA CO., LTD., Suite 2205, No.38 Building, Haidian Street, Haidian District, CN BEIJING, Kina Klasse 9 Computers; computer programs [downloadable software]; teaching apparatus; telephone apparatus; compact disc (video); measuring apparatus; protective helmets for sports; spectacles (eyeglasses); animated cartoons; electronic book readers; baby monitors; portable media players; computer software applications, downloadable. Klasse 15 Musical instruments; cases for musical instruments; electronic musical instruments; guitars; handbells [musical instruments]; trumpets; electronic keyboard; musical boxes; stands for musical instruments; music stands. Klasse 16 Paper; handkerchiefs of paper; greeting cards; figurines [statuettes] made of paper; printed publications; office requisites, except furniture; stationery; pictures; stapler; pencils; square rulers; gummed tape [stationery]; drawing materials; writing chalk; architects' models; wrapping paper; children's books incorporating an audio component. Klasse 18 Fur; school bags; shopping bags; travelling bags; slings for carrying infants; pouch baby carriers; leather sheet; umbrellas; walking sticks; covers for animals. Klasse 21 Tableware, other than knives, forks and spoons; household glassware (including cups, plates, kettles, jars); porcelain ware; china ornaments; drinking vessels; vases; combs; toothbrushes; cosmetic utensils; gloves for household purposes. Klasse 24 Cloth; labels of cloth; wall hangings of textile; felt; towels of textile; sheets [textile]; tablecloths (not of paper); curtains of textile or plastic; fitted toilet lid (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, MVOW Smart Turbine MHI Vestas Offshore Wind A/S, Dusager 4, DK-8200 AARHUS N, Danmark Klasse 7 Klasse 9 Wind mills, wind power plants, wind turbines, including off-shore wind mills, offshore wind power plants, offshore wind turbines; mill towers and masts, blades, blade hubs, mill housings, bottom-mounted and floating mill foundations, rotation devices, yaw rings and gears, devices for setting the pitch of the blades, brakes and brake devices, main shafts, universal joints, transmission devices, clutches and electric generators, cooling devices, helicopter platforms for wind turbines, corrosion protection and reserve power supply plants; engines, powertrains, and generic machine parts; parts and fittings for wind turbines and windmills; control mechanisms for machines, engines or motors, including control mechanisms for wind turbines and windmills; machines for the control and redistribution of wake in offshore wind power plants; control mechanisms for wind turbines and windmills, including power modes for wind turbines and windmills; control mechanisms for wind turbines and windmills, including control mechanisms for the control of wind turbine windmill capacity in offshore wind power plants; parts and fittings for all the aforesaid goods. Electrical, electronic and computer equipment for wind mills, wind power plants, wind turbines and other windoperated machines; control and monitoring equipment including for automatically turning on or off the 99

100 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 generator and for automatic starting after public power line break-downs, apparatus for overvoltage protection against strokes of lightning; microprocessor equipment for controlling and monitoring voltage, frequency, phase conditions, rotor speed, efficiency and thickness of brake pads, temperature, wind direction and wind speed; vibration and oscillation sensors for installation in mill housings; watt-hour meters; measuring, detecting and monitoring instruments, indicators and controllers; electronic control systems, including control systems for wind turbines and windmills; energy control devices; energy regulators; flow measuring apparatus, including flow measuring apparatus for use in connection with wind turbines and windmills; flow control installations [electric], including flow control installations used in connection with wind turbines and windmill; electricity storage apparatus; power modules; electronic control systems, including control systems for the control of wind turbine and windmill capacity in offshore wind power plants; electric control devices for energy management; computer software and computer hardware for the operation, control, maintenance and optimization of off-shore wind turbines; application software in the form of apps for the use in connection with wind mills, wind power plants, wind turbines; flow control installations; parts and fittings for all the aforesaid goods. Klasse 42 Scientific and technological services and research and design relating thereto; effecting research projects concerning offshore wind mills, offshore wind power plants, offshore wind turbines and other offshore windoperated machines; technological assessment and analysis of offshore wind power plants, including analysis of loads, electrical infrastructure and performance of the wind turbines and windmills; technical assistance concerning offshore wind mill and offshore wind power projects and effecting such projects, development and testing of offshore wind mills, offshore wind power plants, offshore wind turbines, offshore wind-operated machines, and components therefore; analysis of technical data; providing of technical information and data; preparation of technical reports; monitoring, operation and control of wind mills, wind turbines and wind power plants, including remote monitoring, operation and control of wind mills, wind turbines and wind power plants; advisory, consultancy and information services relating to all the aforesaid services (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , FR, WICKED LASHES L'OREAL, 14 rue Royale, FR PARIS, Frankrike Klasse 3 Make-up products and false eyelashes. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, Ad-1-tage ALLERGIKA Pharma GmbH, Hans-Urmiller-Ring 58, DE WOLFRATSHAUSEN, Tyskland Klasse 3 Toiletries; cleaning and fragrancing preparations; abrasive preparations; tailors' and cobblers' wax; animal grooming preparations; essential oils and aromatic extracts. Klasse 5 Dietary supplements and dietetic preparations; hygienic preparations and articles; medical and veterinary preparations and articles; pest control preparations and articles; dental preparations and articles (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , CN, HONOR 8C HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., Administration Building, Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, CN- LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, Kina Klasse 9 Smartglasses; smartwatches; protective films adapted for computer screens; wearable activity trackers; covers for smartphones; cases for smartphones; protective films adapted for screens for mobile phones; selfie sticks (hand-held monopods); couplers (data processing equipment); transponders; cabinets for loudspeakers; audio and video receivers; video screens; network communication equipment; sleeves for laptops; smartphones; mobile phones; electric batteries; mobile power source (rechargeable batteries); tablet computers; bags adapted for laptops; headphones; earphones; television apparatus; sound transmitting apparatus; camcorders; digital photo frames; cell phone straps; computer keyboards; mouse (computer peripheral); modems; mobile telephone cases; portable media players; magnetic encoded identification bracelets; pedometers; electric monitoring apparatus; connected bracelets (measuring instruments)

101 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , CN, HONOR 7C HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., Administration Building, Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, CN- LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, Kina Klasse 9 Smartglasses; smartwatches; protective films adapted for computer screens; wearable activity trackers; covers for smartphones; cases for smartphones; protective films adapted for screens for mobile phones; selfie sticks (hand-held monopods); couplers (data processing equipment); transponders; cabinets for loudspeakers; audio and video receivers; video screens; network communication equipment; sleeves for laptops; smartphones; mobile phones; electric batteries; mobile power source (rechargeable batteries); tablet computers; bags adapted for laptops; headphones; earphones; television apparatus; sound transmitting apparatus; camcorders; digital photo frames; cell phone straps; computer keyboards; mouse (computer peripheral); modems; mobile telephone cases; portable media players; magnetic encoded identification bracelets; pedometers; electric monitoring apparatus; connected bracelets (measuring instruments) (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , CN, HONOR 7A HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., Administration Building, Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, CN- LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, Kina Klasse 9 Smartglasses; smartwatches; protective films adapted for computer screens; wearable activity trackers; covers for smartphones; cases for smartphones; protective films adapted for screens for mobile phones; selfie sticks (hand-held monopods); couplers (data processing equipment); transponders; cabinets for loudspeakers; audio and video receivers; video screens; network communication equipment; sleeves for laptops; smartphones; mobile phones; electric batteries; mobile power source (rechargeable batteries); tablet computers; bags adapted for laptops; headphones; earphones; television apparatus; sound transmitting apparatus; camcorders; digital photo frames; cell phone straps; computer keyboards; mouse (computer peripheral); modems; mobile telephone cases; portable media players; magnetic encoded identification bracelets; pedometers; electric monitoring apparatus; connected bracelets (measuring instruments) (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , CN, HONOR 10X HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., Administration Building, Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, CN- LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, Kina Klasse 9 Smartglasses; smartwatches; protective films adapted for computer screens; wearable activity trackers; covers for smartphones; cases for smartphones; protective films adapted for screens for mobile phones; selfie sticks (hand-held monopods); couplers (data processing equipment); transponders; cabinets for loudspeakers; audio and video receivers; video screens; network communication equipment; sleeves for laptops; smartphones; mobile phones; electric batteries; mobile power source (rechargeable batteries); tablet computers; bags adapted for laptops; headphones; earphones; television apparatus; sound transmitting apparatus; camcorders; digital photo frames; cell phone straps; computer keyboards; mouse (computer peripheral); modems; mobile telephone cases; portable media players; magnetic encoded identification bracelets; pedometers; electric monitoring apparatus; connected bracelets (measuring instruments) (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: REFLUWARD NEILOS S.R.L., Via Bagnulo, 95, IT PIANO DI SORRENTO (NA), Italia Klasse 5 Dental abrasives; aconitine; adhesives for dentures; air purifying preparations; albuminous foodstuffs for medical purposes; albuminous preparations for medical purposes; medicinal alcohol; aldehydes for pharmaceutical purposes; alloys of precious metals for dental purposes; dental amalgams; starch for dietetic or pharmaceutical purposes; anaesthetics; dill oil for medical purposes; adhesive plasters; sticking plasters; angostura bark for medical purposes; preparations for destroying noxious animals; asthmatic tea; frostbite salve for pharmaceutical purposes; hemorrhoid preparations; haemorrhoid preparations; preparations for destroying dry rot fungus; mothproofing preparations; antiparasitic preparations; antiseptics; antiseptic cotton; anti-uric preparations; wart pencils; aseptic cotton; fly catching paper; media for bacteriological cultures; bouillons for bacteriological 101

102 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 cultures; bacteriological culture mediums; bacteriological preparations for medical and veterinary use; bacterial poisons; bacterial preparations for medical and veterinary use; corn rings for the feet; bath preparations for medical purposes; salts for mineral water baths; oxygen baths; sea water for medicinal bathing; therapeutic preparations for the bath; balsamic preparations for medical purposes; bandages for dressings; balms for medical purposes; cattle washes [insecticides]; biocides; bismuth preparations for pharmaceutical purposes; lead water; Goulard water; insecticides; charcoal for pharmaceutical purposes; candy medicated; medicinal mud; medicinal sediment [mud]; mud for baths; preparations for the treatment of burns; cachou for pharmaceutical purposes; preparations for callouses; calomel [fungicide]; powder of cantharides; rubber for dental purposes; syrups for pharmaceutical purposes; capsules for medicines; pharmaceutical preparations; poultices; belts for sanitary napkins [towels]; wadding for medical purposes; lint for medical purposes; lime-based pharmaceutical preparations; dog washes [insecticides]; repellents for dogs; chemicopharmaceutical preparations; hydrated chloral for pharmaceutical purposes; chloroform; tobacco-free cigarettes for medical purposes; dental cements; cement for animal hooves; molding wax for dentists; moulding wax for dentists; fumigating sticks; fumigating pastilles; cocaine; antiparasitic collars for animals; collyrium; compresses; vitamin preparations; chemical conductors for electrocardiograph electrodes; condurango bark for medical purposes; medicines for alleviating constipation; solutions for contact lenses; solutions for use with contact lenses; chemical contraceptives; radiological contrast substances for medical purposes; corn remedies; cotton for medical purposes; pharmaceutical preparations for treating sunburn; caustic pencils; chilblain preparations; hemostatic pencils; haemostatic pencils; croton bark; curare; vaccines; detergents for medical purposes; decoctions for pharmaceutical purposes; teeth filling material; dental impression materials; dental lacquer; dental mastics; dressings, medical; porcelain for dental prostheses; preparations to facilitate teething; depuratives; disinfectants for hygiene purposes; deodorants, other than for human beings or for animals; preparations for destroying mice; diabetic bread adapted for medical use; digestives for pharmaceutical purposes; digitalin; analgesics; drugs for medical purposes; medicine cases, portable, filled; magnesia for pharmaceutical purposes; melissa water for pharmaceutical purposes; mineral waters for medical purposes; mineral water salts; thermal water; barks for pharmaceutical purposes; elixirs [pharmaceutical preparations]; solvents for removing adhesive plasters; anticryptogamic preparations; vulnerary sponges; salts for medical purposes; esters for pharmaceutical purposes; ethers for pharmaceutical purposes; surgical dressings; eucalyptol for pharmaceutical purposes; eucalyptus for pharmaceutical purposes; purgatives; evacuants; flour for pharmaceutical purposes; meal for pharmaceutical purposes; lacteal flour for babies; febrifuges; fennel for medical purposes; medicinal infusions; medicinal tea; cod liver oil; fungicides; nervines; guaiacol for pharmaceutical purposes; vermifuges; anthelmintics; gauze for dressings; laxatives; gelatine for medical purposes; gentian for pharmaceutical purposes; germicides; glycerophosphates; gum for medical purposes; linseed for pharmaceutical purposes; flaxseed for pharmaceutical purposes; greases for medical purposes; greases for veterinary purposes; milking grease; chemical preparations for the diagnosis of pregnancy; medicinal oils; hematogen; haematogen; hemoglobin; haemoglobin; medicinal herbs; hormones for medical purposes; mustard oil for medical purposes; hydrastine; hydrastinine; absorbent cotton; absorbent wadding; semen for artificial insemination; insect repellents; tincture of iodine; peptones for pharmaceutical purposes; iodoform; Irish moss for medical purposes; jalap; jujube medicated; liquorice for pharmaceutical purposes; tobacco extracts [insecticides]; milk ferments for pharmaceutical purposes; malted milk beverages for medical purposes; animal washes [insecticides]; linseed meal for pharmaceutical purposes; flaxseed meal for pharmaceutical purposes; lotions for pharmaceutical purposes; lactose for pharmaceutical purposes; milk sugar for pharmaceutical purposes; larvae exterminating preparations; yeast for pharmaceutical purposes; slug exterminating preparations; liniments; lupulin for pharmaceutical purposes; chewing gum for medical purposes; mangrove bark for pharmaceutical purposes; sanitary panties; menstruation knickers; sanitary knickers; sanitary pants; mint for pharmaceutical purposes; chemical preparations to treat mildew; malt for pharmaceutical purposes; herbicides; preparations for destroying noxious plants; weedkillers; sulfur sticks [disinfectants]; pomades for medical purposes; tinctures for medical purposes; serums; menthol; mercurial ointments; nutritive substances for microorganisms; cultures of microorganisms for medical or veterinary use; pastilles for pharmaceutical purposes; lozenges for pharmaceutical purposes; rat poison; fly glue; fly catching adhesives; fly destroying preparations; mustard for pharmaceutical purposes; lotions for veterinary purposes; myrobalan bark for pharmaceutical purposes; chemical preparations to treat wheat blight [smut]; chemical preparations to treat wheat smut; narcotics; smelling salts; ointments for pharmaceutical purposes; opiates; opium; opodeldoc; opotherapy preparations; organotherapy preparations; dental amalgams of gold; pectin for pharmaceutical purposes; sanitary tampons; menstruation tampons; sanitary pads; menstruation bandages; sanitary towels; sanitary napkins; phenol for pharmaceutical purposes; paper for mustard plasters; paper for mustard poultices; parasiticides; pharmaceutical preparations for skin care; herbal teas for medicinal purposes; pharmaceutical preparations for treating dandruff; pepsins for pharmaceutical purposes; cachets for pharmaceutical purposes; first-aid boxes, filled; phosphates for pharmaceutical purposes; chemical preparations for treating phylloxera; remedies for foot perspiration; blood plasma; poisons; potassium salts for medical purposes; pyrethrum powder; quebracho for medical purposes; quassia for medical purposes; quinquina for medical purposes; cinchona for medical purposes; quinine for medical purposes; chinoline for medical purposes; radioactive substances for medical purposes; radium for medical purposes; medicinal roots; rhubarb roots for pharmaceutical purposes; tonics [medicines]; bismuth subnitrate for pharmaceutical purposes; sarsaparilla for medical purposes; blood for medical purposes; leeches for medical purposes; scapulars for surgical purposes; sedatives; tranquillizers; ergot for pharmaceutical purposes; serotherapeutic medicines; mustard plasters; mustard poultices; soil-sterilising preparations; soporifics; sodium salts for medical purposes; sterilising preparations; strychnine; styptic preparations; sugar for medical purposes; sulfonamides [medicines]; suppositories; tartar for pharmaceutical purposes; turpentine for pharmaceutical purposes; oil of turpentine for pharmaceutical purposes; thymol for pharmaceutical purposes; remedies for perspiration; mothproofing paper; mothproof paper; veterinary preparations; vine disease treating chemicals; vermin destroying preparations; vesicants; acetates for pharmaceutical purposes; acids for pharmaceutical purposes; adhesive tapes for medical purposes; adhesive bands for medical purposes; alkaloids for medical purposes; dietetic foods adapted for medical purposes; food for babies; aluminium acetate for pharmaceutical purposes; almond milk for pharmaceutical purposes; sunburn ointments; bath salts for medical purposes; stick liquorice for 102

103 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 pharmaceutical purposes; bicarbonate of soda for pharmaceutical purposes; biological preparations for medical purposes; bromine for pharmaceutical purposes; dietetic beverages adapted for medical purposes; camphor oil for medical purposes; camphor for medical purposes; candy for medical purposes; carbolineum [parasiticide]; algicides; lecithin for medical purposes; gases for medical purposes; panty liners [sanitary]; royal jelly for pharmaceutical purposes; medical preparations for slimming purposes; cellulose esters for pharmaceutical purposes; caustics for pharmaceutical purposes; cellulose ethers for pharmaceutical purposes; by-products of the processing of cereals for dietetic or medical purposes; chemical preparations for pharmaceutical purposes; collodion for pharmaceutical purposes; cream of tartar for pharmaceutical purposes; creosote for pharmaceutical purposes; medicines for dental purposes; medicines for human purposes; medicines for veterinary purposes; diagnostic preparations for medical purposes; glycerine for medical purposes; medicinal drinks; ferments for pharmaceutical purposes; flowers of sulfur for pharmaceutical purposes; formic aldehyde for pharmaceutical purposes; smoking herbs for medical purposes; fumigation preparations for medical purposes; gallic acid for pharmaceutical purposes; petroleum jelly for medical purposes; glucose for medical purposes; gamboge for medical purposes; gurjun [gurjon, gurjan] balsam for medical purposes; extracts of hops for pharmaceutical purposes; castor oil for medical purposes; hydrogen peroxide for medical purposes; iodine for pharmaceutical purposes; iodides for pharmaceutical purposes; alkaline iodides for pharmaceutical purposes; isotopes for medical purposes; dietetic substances adapted for medical use; diapers for incontinents; napkins for incontinents; biological preparations for veterinary purposes; chemical preparations for medical purposes; chemical preparations for veterinary purposes; chemical reagents for medical or veterinary purposes; contact lens cleaning preparations; diastase for medical purposes; dietary fiber; dietary fibre; enzymes for medical purposes; enzymes for veterinary purposes; enzyme preparations for medical purposes; enzyme preparations for veterinary purposes; pants, absorbent, for incontinents; siccatives [drying agents] for medical purposes; tissues impregnated with pharmaceutical lotions; preparations of trace elements for human and animal use; amino acids for medical purposes; amino acids for veterinary purposes; breast-nursing pads; cedar wood for use as an insect repellent; disinfectants for chemical toilets; fish meal for pharmaceutical purposes; mineral food supplements; mouthwashes for medical purposes; nutritional supplements; bone cement for surgical and orthopaedic purposes; bone cement for surgical and orthopedic purposes; insect repellent incense; acaricides; antibiotics; appetite suppressants for medical purposes; bronchodilating preparations; bunion pads; moleskin for medical purposes; vaginal washes for medical purposes; medicinal hair growth preparations; steroids; adjuvants for medical purposes; surgical implants comprised of living tissues; eyepatches for medical purposes; oxygen for medical purposes; deodorants for clothing and textiles; air deodorising preparations; douching preparations for medical purposes; stem cells for medical purposes; stem cells for veterinary purposes; biological tissue cultures for medical purposes; biological tissue cultures for veterinary purposes; cooling sprays for medical purposes; personal sexual lubricants; aloe vera preparations for pharmaceutical purposes; pearl powder for medical purposes; preparations for reducing sexual activity; babies' diapers [napkins]; babies' napkins [diapers]; babies' napkin-pants [diaper-pants]; babies' diaper-pants; babies' napkin-pants; medicated eye-washes; appetite suppressant pills; slimming pills; tanning pills; antioxidant pills; dietary supplements for animals; albumin dietary supplements; linseed dietary supplements; flaxseed dietary' supplements; linseed oil dietary supplements; flaxseed oil dietary supplements; wheat germ dietary supplements; yeast dietary supplements; royal jelly dietary supplements; propolis for pharmaceutical purposes; propolis dietary supplements; pollen dietary supplements; enzyme dietary supplements; glucose dietary supplements; lecithin dietary supplements; alginate dietary supplements; alginates for pharmaceutical purposes; casein dietary supplements; protein dietary supplements; protein supplements for animals; reagent paper for medical purposes; alcohol for pharmaceutical purposes; pesticides; diapers for pets; disinfectants; surgical glues; diagnostic biomarker reagents for medical purposes; acne treatment preparations; medicated animal feed; diagnostic preparations for veterinary purposes; cotton sticks for medical purposes; cotton swabs for medical purposes; infant formula; powdered milk for babies; transplants [living tissues]; collagen for medical purposes; plant extracts for pharmaceutical purposes; pharmaceuticals; preparations of microorganisms for medical or veterinary use; phytotherapy preparations for medical purposes; herbal extracts for medical purposes; sexual stimulant gels; immunostimulants; nutraceutical preparations for therapeutic or medical purposes; freeze-dried food adapted for medical purposes; lyophilized food adapted for medical purposes; lyophilised food adapted for medical purposes; homogenized food adapted for medical purposes; prefilled syringes for medical purposes; freeze-dried meat adapted for medical purposes; lyophilized meat adapted for medical purposes; lyophilised meat adapted for medical purposes; reagent paper for veterinary purposes; astringents for medical purposes; medicated dentifrices; lice treatment preparations [pediculicides]; pediculicidal shampoos; insecticidal animal shampoo; insecticidal veterinary washes; antibacterial soap; antibacterial handwashes; medicated after-shave lotions; medicated shampoos; medicated toiletry preparations; medicated hair lotions; medicated dry shampoos; medicated shampoos for pets; disinfectant soap; medicated soap

104 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, Intersnack Group GmbH & Co. KG, Peter-Müller-Str. 3, DE DÜSSELDORF, Tyskland Klasse 29 Extruded and pelletised and otherwise manufactured or processed vegetable and potato products; roasted, dried, salted, spiced, coated and processed nuts, cashew kernels, pistachios, almonds, peanuts, coconuts (dried); preserved, dried and cooked fruits and vegetables; seaweed extracts for food; ginger products being dried fruit; peanut butter. Klasse 30 Extruded and pelletised and otherwise manufactured or processed tapioca, manioc, rice, maize, wheat or other cereal products, and ginger products, being confectionery and fruit jellies; savoury biscuits and pretzels; muesli bars, mainly consisting of nuts, dried fruits, processed cereal grains; chocolate and chocolate products; sauces. Klasse 31 Unprocessed nuts, cashew kernels, pistachios, almonds, peanuts and seeds; algae for human consumption for non-specified use included in this class, namely, polyester, mineral fibers, elastomers, cellulose, fibers impregnated with synthetic resins, synthetic materials and composites, namely carbon fibers, cellulose acetate, glass fibers and glass wool, molded nylon for use in manufacture, chemical fibers for non-textile use, microporous synthetic sheets the manufacture of protective clothing, protective clothing for work, protective clothing against rain as well as intended for manufacture, microporous synthetic strips for manufacture of protective clothing, self-lubricating casting nylon for use in manufacture, synthetic fibers other than for textile use, viscose sheets other than for packaging, viscose sheets [semi-finished products], threads of ceramic fibers other than for textile use; plastic materials of synthetic resin in the form of plates, sheets, blocks, bars and tubes; semi-finished synthetic resins; semi-processed plastic materials; parts and accessories of all the aforesaid goods included in this class. Klasse 19 Building materials and elements not of metal; doors, gates, windows and window coverings not of metal; non-metallic transportable structures and buildings; unprocessed and semi-processed materials for unspecified use included in this class, namely pitch, tar, bitumen and asphalt, stone, rock, clay and minerals, natural and artificial wood; facade cladding not of metal; statues and art objects, included in this class; parts and accessories of all the aforesaid goods included in this class. Klasse 20 Non-metallic hardware, namely door, gate and window fittings, valves, fasteners, spindles, attachments, assembling parts and connecting parts, fans, hinged openings, handles and rails, hinges, hooks and hangers, identification bracelets, molds, pennant holders, dowels, protective devices and supports, hose reels, reinforcing devices, rings, bars, sawhorses, sink mats, spacers, sink coverings, stair linings, springs, stacking adapters, bars, stakes and poles, suction cups, suspension rails, labels, tensioners, tent elements, trays; statues, figurines, art objects as well as ornaments and decorations, included in this class; furniture and furnishings; containers and closures and supports thereof, not of metal; mobile steps and ladders, not of metal; screens, stands and signage elements, not of metal; parts and accessories of all the aforesaid goods included in this class; statues and art objects of plastic materials, fibers of plastic materials or rubber (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , DE, MIRAKLON Hasenkopf Holz und Kunststoff GmbH & Co. KG, Stöcklstrasse 1-2, DE MEHRING, Tyskland Klasse 11 Exhaust gas evacuation ducts and installations; sanitary installations and equipment, water supply installations; lighting and reflectors for lighting; heating, ventilation, air conditioning and air purification apparatus and installations; parts and accessories for all the aforesaid goods, included in this class. Klasse 17 Insulation, soundproofing and protection articles and materials; unprocessed and semi-processed materials (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , FR, (571) Beskrivelse av merket: The name VETOCANIS is depicted in white capital letters on a dark blue rectangular background. AGROBIOTHERS LABORATOIRE, Route des Platières Zone Industrielle, FR CUISERY, Frankrike Klasse 3 Dentifrices for animals; dental care preparations for 104

105 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 Klasse 5 animals; oral hygiene preparations for animals; deodorants for pets; deodorants for pets; shampoos for animals (non-medicated sanitary preparations); skin care products for animals; breath freshening products; conditioning sprays for animals. Anti-parasitic products for pets; insecticidal shampoos for animals; preparations for repelling animals; animal repellents; preparations for attracting animals for animal training; animal ear, eye and pad hygiene preparations; food supplements and food preparations for animals; animal eye-washing preparations; medicines for animals; antiseptics for animals; disinfectants for animal wound cleaning; tissues impregnated with solutions for eye washes; toilet training spray for young animals; insecticides. Klasse 21 Brushes for pets; combs for pets; toothbrushes for pets. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, Heyday Organic OÜ, Pirni tn 12, EE TALLINN, Estland Klasse 29 Milk; dairy products and dairy substitutes; yogurt; drinks made from dairy products; kumys [kumyss] [milk beverage]; prostokvasha [soured milk]; ice cream shakes. Klasse 30 Coffee; tea; cocoa; artificial coffee; tea-based beverages; iced tea; chocolate-based beverages; coffee-based beverages; coffee beverages with milk. Klasse 32 Mineral water [beverages]; aerated water; table waters; fruit juice beverages; vegetable juices [beverages]; fruit juice for use as a beverages; smoothies; lemonades; syrups for beverages; preparations for making beverages; non-alcoholic beverages

106 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , DK, VA CARSOE A/S, Mineralvej 6-8, DK-9220 AALBORG ØST, Danmark Klasse 6 Tanks used in the food- and pharmaceutical industry, of metal including stainless steel; containers, Klasse 7 transportation and packaging articles, of metal. Belt conveyors; lifting apparatus; chains for lifting apparatus, including parts and fittings therefor, not included in other classes; mechanical and hydraulic lifts; handling apparatus including machines for food industry sorting; handling apparatus for loading and unloading; tray handling machines; robots [machines] including robots for processing food products. Klasse 11 Refrigerating and freezing cabinets; refrigerating and freezing plates, including fittings for refrigerating and freezing cabinets; apparatus and installations for steaming, cooking and de-frosting. Klasse 12 Vehicles incorporating apparatus for tipping; mechanical handling trucks. Klasse 20 Furniture, including industrial worktables; shelves for storage. Klasse 35 Wholesale and retail services with tanks used in the food and pharmaceutical industry, of metal including stainless steel; wholesale and retail services with containers, and transportation and packaging articles, of metal; wholesale and retail services with belt conveyors; wholesale and retail services with lifting apparatus; wholesale and retail services with chains for lifting apparatus, including parts and fittings thereof, not included in other classes; wholesale and retail services with mechanical and hydraulic lifts; wholesale and retail services with handling apparatus including machines for food industry sorting; wholesale and retail services with handling apparatus for loading and unloading; wholesale and retail services with tray handling machines; wholesale and retail services with robots [machines] including robots for processing food products; wholesale and retail services with refrigerating and freezing cabinets; wholesale and retail services with refrigerating and freezing plates including fittings for refrigerating and freezing cabinets; wholesale and retail services with apparatus and installations for steaming, cooking and de-frosting; wholesale and retail services with conveying and transport installations; wholesale and retail services with mechanical handling trucks; wholesale and retail services with furniture including industrial worktables; wholesale and retail services with shelves for storage (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , DK, VA ANYTRAY CARSOE A/S, Mineralvej 6-8, DK-9220 AALBORG ØST, Danmark Klasse 6 Tanks used in the food and pharmaceutical industry, of metal including stainless steel; transportation and packaging containers, of metal. Klasse 7 Belt conveyors; lifting apparatus; chains for lifting apparatus, including parts and fittings therefor, not included in other classes; mechanical and hydraulic lifts; handling apparatus including machines for food industry sorting; handling apparatus for loading and unloading; tray handling machines; robots [machines] including robots for processing food products; vacuum packing machines. Klasse 11 Refrigerating and freezing cabinets; refrigerating and freezing plates, including fittings for refrigerating and freezing cabinets; apparatus and installations for steaming, cooking and de-frosting. Klasse 12 Vehicles incorporating apparatus for tipping; mechanical handling trucks. Klasse 20 Furniture, including industrial worktables; shelves for storage

107 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , US, MOBILE REACH Intelsat Investments S.A., 4, Rue Albert Borschette, LU-1246 LUXEMBOURG, Luxembourg Klasse 38 Communications services, namely, transmission of audio, video, voice, images, and data, via telecommunications networks, wireless communication networks and satellite (571) Beskrivelse av merket: The mark consists of two concentric circles with a variety of cacti in the inner circle and the words "DANIEL SMITH ARTISTS' MATERIALS SEATTLE, WASHINGTON U.S.A " between the inner and outer circles with a small circle before and after the wording "DANIEL SMITH". Daniel Smith Inc., 4150 First Avenue S., US-WA98134 SEATTLE, USA Klasse 2 Paint for artists; acrylic paints; oil paints; watercolor paints; printing inks, namely, etching inks, lithographic inks, oil relief inks, and water-soluble inks; paint primers for artists, namely, gesso (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: SLEEP FUELS EVERYTHING BEDGEAR, LLC, 110 BI-COUNTY BOULEVARD, US- NY11735 FARMINGDALE, USA Klasse 35 Promoting the sales of 3rd party mattresses through provision of labeled pillows and hygienic sheets for covering the pillows to allow customers to sample 3rd party mattresses (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , US, SHIFT SHOP Beachbody, LLC, 3301 Exposition Blvd., Third Floor, US-CA90404 SANTA MONICA, USA Klasse 9 Prerecorded DVDs featuring exercise, fitness, and dietary information instruction; downloadable, interactive multimedia computer software for use in database management, and for use in electronic storage of data which provides audio, audiovisual and video training information on the subject of physical exercise, physical exercise equipment, diet and nutrition, and pictures, images, text, and photos related thereto; computer application software for mobile phones, portable media players, and handheld computers, namely, software for use in database management and use in electronic storage of data, in the field of exercise, fitness, and dietary information and instruction; downloadable electronic game software in the field of exercise, fitness, and dietary information and instruction. Klasse 25 Tank tops, T-shirts, shirts, hooded sweatshirts, pants, sweatshirts, shorts, jackets, hats, caps, wristbands, cargo pants, sweatpants, capri pants, halter tops, vests, socks, footwear. Klasse 38 Electronic transmission and streaming of digital media content for others via global and local computer networks; streaming of audio, visual and audiovisual material via a global computer network; video on demand transmissions; mobile media services in the nature of electronic transmission, broadcasting and delivery of audio, video and multimedia entertainment content including text, data, images, audio, video and audiovisual files by means of the Internet, wireless communication, electronic communications networks and computer networks; providing internet chatrooms. Klasse 41 Providing fitness information and on-line instruction in the field of physical exercise and tracking progress of workouts, via a website; providing fitness information on a website via a global computer network; provision of blogs and non-downloadable publications in the nature of articles, videos, brochures in the fields of exercise, fitness and nutrition, via a website; 107

108 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 educational services and on-line educational services, namely, providing instruction in the fields of the use of exercise equipment and physical exercise, and instructional materials distributed in connection therewith; physical fitness training services, namely, tracking progress of workouts for others; entertainment services, namely, conducting contests; education and entertainment services, namely, providing nondownloadable audio clips, video clips, musical performances, musical videos, film clips, photographs, audio visual materials and information all in the field of exercise and fitness via a website; entertainment services, namely, providing temporary use of nondownloadable electronic games; educational services, namely, providing web-based and classroom training in the field of the use of exercise equipment and physical fitness for certification of and continuing education for instructors and distribution of training material in connection therewith; educational services, namely, conducting classes, seminars, conferences, workshops, and field trips in the field of the use of exercise equipment and sales techniques and distribution of training material in connection therewith; membership club services, namely, providing training to members in the field of the use of exercise equipment and sales techniques; educational services, namely, offering of assessments and surveys in the field of educator training and performance for the purpose of improving teaching procedures; physical fitness training services and consultancy; providing information in the field of exercise training services and on-line educational services, namely, providing instruction in the field of nutrition, and instructional materials distributed in connection therewith; educational services, namely, providing web-based and classroom training in the field of diet and nutritional programs for certification of and continuing education for instructors and distribution of training material in connection therewith; educational services, namely, conducting classes, seminars, conferences, workshops, and field trips in the field of diet and nutritional programs; membership club services, namely, providing training to members in the field of diet and nutritional programs (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: Esprit du Rhône LAUDUN CHUSCLAN VIGNERONS, ROUTE D'ORSAN, FR CHUSCLAN, Frankrike Klasse 33 AOC wines with protected appellation of origin Côtes du Rhône / Côtes du Rhône Villages / Côtes du Rhône Villages Laudun / Côtes du Rhône Villages Chusclan (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , DE, BITZER Bitzer Kühlmaschinenbau GmbH, Eschenbrünnlestrasse 15, DE SINDELFINGEN, Tyskland Klasse 1 Refrigerants; heat transfer fluids. Klasse 4 Industrial oils; motor oil. Klasse 7 Compressors, in particular refrigerant compressors; condensers (machines); oil separators; mufflers (parts of machines); valves (parts of machines); valves (parts of engines); power operated valves; valves operated by changes in pressure; clack valves (parts of machines); machines for power generation; expansion machines; Organic Rankine Cycle systems; parts of the aforesaid goods. Klasse 9 Measuring apparatus; sensors and detectors; measuring, detecting and monitoring instruments, indicators and controllers; controllers (regulators); frequency inverters; electric control valves; solenoid valves; electronic diagnostic and motor protection devices, apparatus, modules and instruments for compressors; communication apparatus; computer software; application software for digital refrigerant sliders; electronic publications (downloadable); electronic publications recorded on computer media; electronic databases. Klasse 11 Refrigerating and freezing equipment; refrigerating apparatus; cooling installations; refrigerating machines; mobile cooling units; integrated cooling installations consisting of several compressors; air-conditioning apparatus; air conditioning installations; refrigerant condensers; evaporators; condensing units consisting of compressor, condenser and liquid collector for refrigerants; liquid collectors for refrigerants; separators for the purification of refrigerants; heat exchangers; heat pumps; fittings, namely fittings for cooling and freezing machines and installations; valves for refrigerating apparatus, refrigerating machines and air conditioning apparatus; heat recovery units; waste heat utilization units; parts of the aforesaid goods. Klasse 16 Printed matter; printed promotional material; printed informational brochures; instructional and teaching material (except apparatus); stationery; office requisites (except furniture); packaging materials. Klasse 25 Clothing; headgear. Klasse 35 Advertising; drafting and publication of publicity texts; marketing; market research; public relations services; business consultancy and advisory services; mediation of trade business for third parties; retail and wholesale services relating to compressors, condensers, refrigerating apparatus, cooling installations, refrigerating machines, mobile cooling units, airconditioning apparatus, air-conditioning installations, refrigerant condensers, evaporators, liquid collectors for refrigerants, expansion machines, machines for power generation and parts and accessories of the aforesaid goods; promotional sponsorship; compilation and systemization of information into computer databases; collection, processing and output of data in computer databases; updating and maintenance of data in computer databases; computerized management of databases; computerized file management. Klasse 36 Financing services; lease-purchase financing; financial sponsorship. Klasse 37 Installation, repair, maintenance and servicing of compressors, condensers, refrigerating apparatus, 108

109 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 cooling installations, refrigerating machines, mobile cooling units, integrated cooling installations, airconditioning apparatus, air-conditioning installations, refrigerant condensers, evaporators, liquid collectors for refrigerants, expansion machines, machines for power generation and parts and accessories of the aforesaid goods; consultancy and information in relation to the aforesaid services, as far as included in this class. Klasse 38 Telecommunications; transfer of information and data via online services and the Internet; telecommunication services provided via Internet platforms and portals; providing access to electronic communications networks and electronic databases; providing access to content, websites and Internet portals. Klasse 41 Provision of training and education; arranging and conducting of training events, conducting of courses, seminars and workshops; arranging and conducting of conferences, congresses and symposiums; publishing services; providing electronic publications. Klasse 42 Scientific and technological services; engineering services; information technology [IT] services; IT programming services; technical testing and certification (quality control); engineering design and consultancy; technical testing services; provision of surveys [technical]; technical supervision and inspection; services for monitoring industrial processes; monitoring of computer systems by remote access; product development; product design; product testing; software development, programming and implementation; design, maintenance and up-dating of computer software; consultancy and information in relation to the aforesaid services, as far as included in this class (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , DE, READDY readdy GmbH, Steckelhörn 11, DE HAMBURG, Tyskland Klasse 9 Computer software; apps; downloadable data; application programs for the creation and management of contracts; databases (electronic); computer software packages. Klasse 35 Arranging of contracts for others for the provision of services in the fields of energy supply, electricity supply, gas supply, drinking water supply, disposal of waste and waste water, telecommunication, internet access services, data transmission via internet, transmission of multimedia content via internet, insurance, real estate, financial services, property administration and utility services of utility companies; provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of services in the fields of energy supply, electricity supply, gas supply, drinking water supply, disposal of waste and waste water, telecommunication, internet access services, data transmission via internet, transmission of multimedia content via internet, insurance, real estate, financial services, property administration and utility services of utility companies; price comparison services in the fields of energy supply, electricity supply, gas supply, drinking water supply, disposal of waste and waste water, telecommunication, internet access services, data transmission via internet, transmission of multimedia content via internet, insurance, real estate, financial services, property administration and utility services of utility companies; database management services, data processing and data collection for others in the fields of energy supply, electricity supply, gas supply, drinking water supply, disposal of waste and waste water, telecommunication, internet access services, data transmission via internet, transmission of multimedia content via internet, insurance, real estate, financial services, property administration and utility services of utility companies. Klasse 39 Supply of electricity; distribution of energy; water supplying; providing information relating to the distribution of electricity; distribution of gas; gas storage services; public utilities in the nature of supplying water; sewage transportation; transportation of waste; refuse collection services; transport and storage of waste; arranging of services in the fields of electricity supply, energy distribution, gas supply, water supply, refuse collection services and sewage transportation. Klasse 42 Hosting of computer sites (websites); software as a service [SaaS]; rental of software; computer software design; software development; software customisation services; information technology [IT] consultancy; creation and maintenance of computer databases (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: P10 VOLVO CAR CORPORATION, Legal, IP Department VAK HB1, SE GÖTEBORG, Sverige Klasse 12 Vehicles and conveyances; electric vehicles (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: VILLA LODOLA International Trademarks S.r.L., via Lucullo, 3, IT ROMA, Italia Klasse 3 Shampoos; hair spray; cosmetic hair dressing preparations; hair gel; hair care lotions; oils for hair conditioning; hair creams; hair mousse; hair protection mousse; hair dye; styling paste for hair; hair wax; hair lighteners; hair conditioners; hair straightening preparations; hair bleaching preparations; cosmetic creams; perfume. 109

110 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/ (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, IFNARBYN AstraZeneca AB, SE SÖDERTÄLJE, Sverige Klasse 5 Pharmaceutical preparations and substances (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: P5 VOLVO CAR CORPORATION, Legal, IP Department VAK HB1, SE GÖTEBORG, Sverige Klasse 12 Vehicles and conveyances; electric vehicles (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: P6 VOLVO CAR CORPORATION, Legal, IP Department VAK HB1, SE GÖTEBORG, Sverige Klasse 12 Vehicles and conveyances; electric vehicles (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: P8 VOLVO CAR CORPORATION, Legal, IP Department VAK HB1, SE GÖTEBORG, Sverige Klasse 12 Vehicles and conveyances; electric vehicles (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, KEPSTRIVA AstraZeneca AB, SE SÖDERTÄLJE, Sverige Klasse 5 Pharmaceutical preparations and substances (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, KR-SUWON-SI, GYEONGGI-DO, Sør- Korea Klasse 9 Electric power supply units; electronic signs; electrical circuits and circuit boards; lighting control apparatus; LED microscopes; road signs (luminous); LED position sensors; light emitting diodes (LEDs); light emitting diode (LED) displays; battery charge devices; beacon 110

111 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 lights [safety equipment]; computer software for the remote control of electric lighting apparatus. Klasse 11 Flameless light-emitting diode candles; electric candles; LED flashlights; lamps; LED landscape lights; LED light bulbs; LED light machines; LED light strips; LED lighting assemblies for illuminated signs; lighting fixtures; LED lighting installations; lighting apparatus; LED mood lights; light emitting diode lights for automobiles; LED underwater lights; light emitting diodes (LED) lighting apparatus (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, YANGA SPORTSWATER JNA Sportdrinks BV, Schapendreef 3, NL-4824 AM BREDA, Nederland Klasse 32 Non-alcoholic beverages; concentrates and other preparations for making beverages; fruit beverages and fruit juices; lemonades; mineral and carbonated waters; energy drinks (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , IT, IAME THE HEART OF KART IAME S.P.A., Via della Moscova, 10, IT MILANO (MI), Italia Klasse 12 Land motor vehicles, namely, karts; go-karts; land motor vehicles; parts, spare parts and fittings for land motor vehicles, karts and go-karts; motors for land vehicles, karts and go-karts; brakes for land vehicles; caps for fuel tanks for land motor vehicles; shock absorbing springs for vehicles; suspension shock absorbers for vehicles; frames for land vehicles; vehicle seats; tires for land vehicles; tires; non-slip devices for vehicle tires; rims for vehicle wheels; wheel rims for vehicles; valves for vehicle tires [tyres]; chains for land vehicles; luggage nets for vehicles; seat covers for vehicles; air bags [safety devices for automobiles]; electric cigarette lighters for land vehicles; anti-theft devices for vehicles; horns for vehicles; anti-theft warning apparatus for cars; mudguards for land vehicles; direction indicators for land vehicles; luggage racks for vehicles; brake pedals for land vehicles; pedals for cycles; pedals for motorcycles; rearview mirrors; fitted covers for vehicles; panniers for motorcycles; seat bags for motorcycles. Klasse 25 Clothing; footwear; headgear; gloves [clothing]; waist belts; head scarves; bandanas; [neckerchiefs]; neckties; underwear and bathing suits; pyjamas. Klasse 41 Sporting and cultural activities; organizing shows, events and exhibitions in the field of sport; sporting services; sport-related entertainment services; organisation, arranging and conducting of motor racing events; education and tuition relating to motor cars and motor racing; information relating to motor sports provided online through a database or the Internet; providing safe driving and sports driving courses; arranging events and sporting events of all kinds in the field of motor racing, managing competitive teams aimed at participation in contests in the motor fields; publishing services; production and rental of films, television programs and shows (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: Slot Ghosts EAGLE INVESTMENT SICAV PLC, ACTING ON BEHALF OF ITT FUND, Alpine House, Naxxar Road, MT-SGN9032 SAN GWANN, Malta Klasse 9 Games software; software programs for video games; interactive video game programs; cartridges for computer games [software]; cartridges for video games [software]; electronic components for gambling machines; games cartridges for use with electronic games apparatus; coin-operated musical automata [juke boxes]; automated teller machines [ATM]. Klasse 28 Games; sports games; manipulative games; mechanical games; musical games; electronic games; parlor games; board games; quiz games; apparatus for games; arcade games; skill and action games; electronic hand-held game units; handheld computer games; lottery wheels; lottery tickets; slot machines [gaming machines]; automatic gaming machines; coinoperated amusement machines; bill-operated gaming equipment; LCD game machines; counters for games; amusement apparatus for use in arcades; arcade game machines. Klasse 41 Gambling; operating lotteries; prize draws [lotteries]; organising and conducting lotteries; games equipment rental; casino services; providing casino facilities; leasing of casino games; providing casino facilities [gambling]; providing of casino and gaming facilities; casino, gaming and gambling services; providing amusement arcade services; video arcade services

112 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: Rich Fish EAGLE INVESTMENT SICAV PLC, ACTING ON BEHALF OF ITT FUND, Alpine House, Naxxar Road, MT-SGN9032 SAN GWANN, Malta Klasse 9 Games software; software programs for video games; interactive video game programs; cartridges for computer games [software]; cartridges for video games [software]; software; educational software; application software; community software; computer telephony software; interactive computer software; communication software; programs for computers; electronic components for gambling machines; games cartridges for use with electronic games apparatus; coin-operated musical automata [juke boxes]; automated teller machines [ATM]. Klasse 28 Games; sports games; manipulative games; mechanical games; musical games; electronic games; parlor games; board games; quiz games; apparatus for games; arcade games; skill and action games; electronic hand-held game units; handheld computer games; lottery wheels; lottery tickets; slot machines [gaming machines]; automatic gaming machines; coinoperated amusement machines; bill-operated gaming equipment; LCD game machines; counters for games; amusement apparatus for use in arcades; arcade game machines. Klasse 41 Gambling; operating lotteries; prize draws [lotteries]; organising and conducting lotteries; games equipment rental; casino services; providing casino facilities; leasing of casino games; providing casino facilities [gambling]; providing of casino and gaming facilities; casino, gaming and gambling services; providing amusement arcade services; video arcade services (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , CZ, ORCANE EAGLE INVESTMENT SICAV PLC, ACTING ON BEHALF OF ITT FUND, Alpine House, Naxxar Road, MT-SGN9032 SAN GWANN, Malta Klasse 28 Apparatus for games; lottery wheels; slot machines; automatic gaming machines; coin-operated amusement machines; bill-operated gaming equipment; LCD game machines; counters for games; board games; amusement apparatus for use in arcades. Klasse 41 Gambling; operating lotteries; prize draws; organising and conducting lotteries; games equipment rental; leasing of casino games; providing of casino and gaming facilities; casino, gaming and gambling services; providing amusement arcade services; video arcade services; gaming machine entertainment services (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , TO, TO/M/16/03315 WAYMO Waymo LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, US- CA94043 MOUNTAIN VIEW, USA Klasse 9 Computer hardware; computer software; computer software for vehicle navigation; computer software for vehicle fleet management; computer software for coordinating, scheduling, booking, and dispatching vehicles for passenger and freight transport; computer software for managing freight transportation by truck and autonomous vehicles; navigation apparatus for vehicles; navigational instruments; steering apparatus, automatic, for vehicles. Klasse 12 Land vehicles; automobiles; autonomous cars; autonomous vehicles. Klasse 38 Telecommunication services; telecommunication services, namely, routing calls and messages to passengers. Klasse 39 Transportation services; transportation services, namely, making reservations and bookings for transportation; transportation of passengers by vehicle; transportation services, namely, providing temporary use of vehicles; transportation services, namely, providing vehicle fleet management; travel by autonomous vehicles; car rental services; transport reservation services; freighting services; freight transportation by trucks and autonomous vehicles; transportation of passengers and freight; passenger transport; freighting services; providing information regarding autonomous car transportation services and scheduling transportation services via a website. Klasse 42 Providing online software services for transportation services, namely, coordinating, booking, and dispatching autonomous vehicles; providing online software services for coordinating freight transportation by truck and autonomous vehicles; research and development into autonomous vehicles

113 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , GB, UK Radley + Co. Limited, McBeath House, 310 Goswell Road, GB-EC1V7LW LONDON, Storbritannia Klasse 9 Sunglasses; spectacles; protective eyewear; glasses cases. Klasse 14 Watches and watch straps; jewellery (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: Lucky 81 EAGLE INVESTMENT SICAV PLC, ACTING ON BEHALF OF ITT FUND, Alpine House, Naxxar Road, MT-SGN9032 SAN GWANN, Malta Klasse 9 Games software; software programs for video games; interactive video game programs; software cartridges for computer games; software cartridges for video games; software; educational software; application software; community software; computer telephony software; interactive computer software; communication software; programs for computers; electronic components for gambling machines; games cartridges for use with electronic games apparatus; juke boxes; automated teller machines. Klasse 28 Games; sports games; manipulative games; mechanical games; musical games; electronic games; parlor games; board games; quiz games; apparatus for games; arcade games; skill and action games; electronic hand-held game units; handheld computer games; lottery wheels; lottery tickets; slot machines; automatic gaming machines; coin-operated amusement machines; bill-operated gaming equipment; LCD game machines; counters for games; amusement apparatus for use in arcades. Klasse 41 Gambling; operating lotteries; prize draws; organizing and conducting lotteries; games equipment rental; casino services; leasing of casino games; providing of casino and gaming facilities; casino, gaming and gambling services; providing amusement arcade services; video arcade services (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , FR, ALKI SA ALKI, Zone Industrielle Errobi, FR ITXASSOU, Frankrike Klasse 18 Trimmings of leather for furniture, furniture coverings of leather. Klasse 20 Furniture; furniture (furnishings); wooden furniture; head-rests [furniture]; cupboards; benches [furniture]; bench seats; sideboards [furniture]; desks; boxes made of wood; boxes of wood; filing cabinets; chairs [seats]; seats; trolleys [furniture]; chests of drawers; counters [tables]; tea carts; cabinet work; ladders of wood; work benches; signboards of wood; bookcase shelves; bookshelves; racks [furniture]; armchairs; couches; containers of wood; figurines [statuettes] of wood; statues of wood; office furniture; school furniture; screens [furniture]; table tops; hat stands; book rests; umbrella stands; towel closets [furniture]; magazine racks; coat stands; doors for furniture; racks [furniture]; furniture shelves; writing desks; bed bases; tables; coffee tables; high tables; stools; drawers; trestles [furniture]; plate racks; showcases [furniture]; screens for fireplaces [furniture]; baskets not of metal; baskets, not of metal; works of art made of wood. Klasse 24 Fabric for furniture; upholstery fabric; upholstery fabrics; loose covers for furniture; furniture coverings of textile. Klasse 35 Retail sale services for furniture, furnishings, wooden furniture, head-rests [furniture], cupboards, benches [furniture], bench seats, sideboards [furniture], desks [furniture], cases of wood, boxes of wood, filing cabinets, chairs [seats], seats, carts [furniture], chests of drawers, counters [tables], tea cats, cabinet work, ladders of wood, work benches, signboards of wood, bookcase shelves, bookcases, racks [furniture], armchairs, couches, containers of wood, figurines [statuettes] of wood, statues of wood, office furniture, school furniture, screens [furniture], table tops, hat stands, book rests, umbrella stands, towel closets [furniture], magazine racks, coat stands [furniture], doors for furniture, racks [furniture], furniture shelves, writing desks, bed bases, tables, coffee tables, high tables, stools, drawers, trestles [furniture], plate racks, showcases [furniture], screens for fireplaces [furniture], baskets not of metal, non-metallic baskets, works of art of wood, goods of wood not included in other classes, protective covers for furniture. Klasse 37 Maintenance, restoration and repair of furniture; information relating to maintenance, restoration and repair of furniture; building and installation of furniture and furniture fittings; information relating to building and installation of furniture and furniture fittings; installation of furniture and furniture fittings. Klasse 42 Design of furniture and furniture fittings; design of interior decor; indoor architecture; furniture layout (design of interior decor); consultancy regarding interior architecture and design of interior decor; graphic arts design services; styling [industrial design]; technical project studies; research and development of new products for others; industrial design; interior design of 113

114 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 houses, shops, offices, restaurants, bars, hotels, museums, schools, spas and sports centers (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: MRBLANCTEETH LIMITED, 51 Clarkegrove Road Sheffield, GB-S102NH SHEFFIELD, Storbritannia Klasse 3 Teeth whitening strips impregnated with teeth whitening preparations [cosmetics]; dental bleaching gels; non-medicated dental rinse; toothpastes; tooth polishes; tooth cleaning preparations; tooth care preparations; mouthwashes; mouth [breath] fresheners, not for medical use; cosmetic preparations for the care of mouth and teeth; tooth powder (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , FR, EYE STRAP Helena Rubinstein, 129, rue du Faubourg Saint- Honoré, FR PARIS, Frankrike Klasse 3 Cosmetic and make-up products (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , FR, (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , FR, WAVELINE SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE, Les Miroirs, 18, avenue d'alsace, FR COURBEVOIE, Frankrike Klasse 19 Non-metallic building materials namely construction glass, printed glass for construction; patterned glass; glazing; doors and windows not of metal; sheets, plates, panels, walls and glass for the building industry, for fitting out, for exterior and interior decoration; walls and partitions of glass for construction; glass tiles for the building industry; window glass for construction; safety glass; laminated glass; tempered glass; enameled glass; lacquered glass; screen-printed glass. Klasse 21 Unworked and semi-worked glass (excluding building glass); printed glass (excluding building glass); opaque or translucent enameled glass (excluding building glass); lacquered glass (excluding building glass); screen-printed glass (excluding building glass); painted glass (excluding building glass); unworked and semiworked glass also in the form of sheets and plates; decorative glass; shower walls and partitions; walls and partitions; painted glass. Hermes International, 24, rue du Faubourg Saint Honoré, FR PARIS, Frankrike Klasse 3 Perfumes, perfumery products, toilet water, eau de parfum, eau de Cologne, essential oils for personal use, cosmetics, make-up products, cosmetic lotions for 114

115 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 the body, hair lotions, soaps for cosmetic use, deodorants for personal use, bath gels, shower gels, shampoos, beauty creams for the body containing digital music, particularly in MP3 format; provision of access to musical databases and MP3 websites; provision of access to web sites for digital music on the Internet (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , FR, HelloWin SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE, Les Miroirs, 18, avenue d'alsace, FR COURBEVOIE, Frankrike Klasse 9 Software (recorded programs), particularly software for calculating glass product characteristics in the field of building and construction; geographical positioning software; software and applications for mobile devices; downloadable mobile applications for data management and transmission; computer software for modification and transmission of images, audiovisual and video content; software for data and information collection, management, editing, organization, modification, transmission, sharing and storage. Klasse 42 Technical advice and professional consulting in the field of building and construction particularly for fitting, mounting and installation of building materials; technical project study; updating of software; programming for computers; urban planning and architecture services. Klasse 45 Professional and social networking services provided online accessible by all means including by means of downloadable mobile applications or Internet sites (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , CH, Scafy Simon Krummenacher, Geisswies 4, CH-8414 BUCH AM IRCHEL, Sveits Klasse 38 Transmission of videos, movies, visual media, images, texts, photographs, games, user-generated content, audio content and information via the Internet; provision of telecommunication access to films and television programs provided via a video-on-demand service; dissemination services and provision of access by means of telecommunication to films and television programs provided via a video-on-demand service; distribution of motion picture films via the Internet; broadcasting of television programs, motion picture films and other audiovisual and multimedia content via Internet protocol and communication networks; provision of access to databases on the Internet (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , KR, HANKOOK TIRE CO., LTD., 133, Teheran-ro (Yeoksamdong), KR-GANGNAM-GU SEOUL, Sør- Korea Klasse 12 Wheels for automobiles; wheel rims [for automobiles]; automobile chains; parts and accessories for automobiles; structural parts for automobiles; doors for automobiles; spokes for automobiles; spare wheel covers; anti-skid chains; automobile bodies; wheel arch extensions; automobile spare wheel holders; wheels for motorcycles; parts and accessories for motorcycles; automobiles; tires [tyres] for vehicle wheels; automobile tires [tyres]; tires [tyres] for two-wheeled motor vehicles or bicycles; tubes for vehicle wheels (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , FR, STERIMED SAS, Route de Céret, FR AMÉLIE- LES-BAINS-PALALDA, Frankrike Klasse 16 Paper and cardboard for use in packaging; plastic sheets and films for use in packaging; paper or cardboard which can be sterilized for use in medical packaging; plastic sheets and films which can be sterilized for use in medical packaging; plastic envelopes; bags and small bags of paper or cardboard 115

116 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 or plastic (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , FR, CORUM XL CORUM ASSET MANAGEMENT, 6 rue Lamennais, FR PARIS, Frankrike Klasse 36 Insurance services, financial affairs, monetary affairs, real estate affairs, real estate appraisal, financial management, real estate management, financing services, financial analysis, raising or investing capital, financial consultancy, financial evaluation (insurance, banking, real estate), investment of funds (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , FR, MMP MBDA FRANCE, 1 AV RÉAUMUR, FR LE PLESSIS ROBINSON, Frankrike Klasse 13 Missiles and weapon systems therefor (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , BX, (571) Beskrivelse av merket: Light blue and darkblue. Light blue = Pantone 2995 U, dark blue = Pantone 302 U. Arbeaux B.V., Leonard Springerlaan 7, NL-9727 KB GRONINGEN, Nederland Klasse 35 Advertising; business management; business administrations; office functions; rental and providing of advertising space on a platform, on the internet or on a website; computerized online ordering services (for others); the bringing together (for others) of sports competitions, bookmakers and betting tips for easily review by the consumer and to facilitate him to bet; arranging of subscriptions on the publications of others; management and compilation of computerized databases; business consultancy, promotion and online marketing of e-commerce websites; promotion and marketing of products, services and websites; business information, including business information from a database or through internet; compiling of information into computer databases, relating to advertisement and marketing; e-commerce services, namely business intermediary services for business transactions through webshops and platforms; e-commerce services, namely presenting of goods and services; webvertising, that is marketing for others on digital networks; business intermediary services concerning retail services of products and concerning the offering of services, also through internet such as video streaming, downloads, photographs, games and community services. Klasse 41 Advice and information on bets, lotteries, football pools and gambling services; entertainment and sporting services off line and online delivered from a platform, computer database or the internet; bookmaking [gambling] services in relation to sport; organisation and conducting of football pools, lotteries and betting; issuing of awards; arranging and organising contests and competitions, also off line and on line through a platform, computer database or the internet; online publication involving analyses and previews of sports competitions; information on sports competitions and racing, gambling and betting, gambling services, entertainment, bingo, services of casinos, gambling, gaming services, electronic games, media games, tournaments, poker and other card games, action skill games and lotteries, also online through a platform, computer database, telecommunications and the internet; organisation of cultural, educational, sporting and recreational events; organisation of music, culture and dancing events; production and composition of music and entertainment programs, including programs for radio and television; producing of films; publishing of magazines, texts, photographs and posters, image and sound recordings; information and consultancy relating to the aforesaid services. Klasse 42 Creating and maintaining websites for others, in particular for the provision of a social online community and platform (PaaS) where users and bookmakers can share information on sports competitions, tips, betting, lotteries, soccer pools and gambling services. 116

117 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/ (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , CL, TTT Moneycorp Limited, Zig Zag Building, Floor 5, 70 Victoria Street, GB-SW1E6SQ LONDON, Storbritannia Klasse 36 Financial services; banking services; ATM banking services; cash dispenser services; money ordering services; monetary affairs (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , KR, Q8F Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, KR-SUWON-SI, GYEONGGI-DO, Sør- Korea Klasse 9 Digital signage; digital signage monitors; monitor for large format display; data processing apparatus for large format display; large LED displays; panel for large format display; computer software for digital signage; digital signage players; digital signage display panels; television set; television receivers; display panel for television; monitors for commercial purpose (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: VIGILANTEATI ACCOMPLICE InfoArmor, Inc., 7001 N. Scottsdale Road, Suite 2020, US-AZ85253 SCOTTSDALE, USA Klasse 42 Platform as a service (PAAS) for combating cyber threats that target a company's network infrastructure, featuring threat intelligence, security intelligence, electronic crime intelligence, vulnerability intelligence, compromised credentials intelligence, and compromised credentials and dark-web forum posts that enable subscribers to mitigate risks and deliver preemptive intelligence to help thwart cyberattacks (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: VIGILANTEATI InfoArmor, Inc., 7001 N. Scottsdale Road, Suite 2020, US-AZ85253 SCOTTSDALE, USA Klasse 42 Platform as a service (PAAS) for combating cyber threats that target a company's network infrastructure, featuring risk intelligence, security intelligence, electronic crime intelligence, vulnerability intelligence, compromised credentials intelligence, and compromised credentials and dark-web forum posts that enable subscribers to mitigate risks and deliver preemptive intelligence to help thwart cyberattacks. Klasse 45 Investigation services in the field of computer security, namely, comprehensive network and investigative services providing cyber-threat intelligence; providing client-specific and industry-specific investigations comprising penetration testing, vulnerability assessment, threat attack tactics monitoring, and targeted attribution reports on bad actors

118 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: Wiser Wash WISER WASH INC., Garfield Ave, US-CA90723 PARAMOUNT, USA Klasse 40 Applying finishes to fabric, textiles, cloth, denim, jeans; bleaching of fabric, textiles, cloth, denim, jeans; dyeing of fabric, textiles, cloth, denim, jeans; edging of fabric, textiles, cloth, denim, jeans; preparation and treatment of fabric; whitening of fabric, textiles, cloth, denim, jeans (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , US, (571) Beskrivelse av merket: The mark consists of two vertically positioned opposing "L" shapes, which are rounded on the outside of the right angle, and not rounded on the inside, with a small gap between them to form an open rectangle with the openings facing right and left. Glassdoor, Inc., 100 Shoreline Highway, Building A, US-CA94941 MILL VALLEY, USA Klasse 9 Downloadable software in the nature of a mobile application for accessing information directories that may be downloaded from the global computer network in the fields of employment, careers, employment opportunities, career placement, recruitment, job listings, personal issues related to careers and work life, job resources, salary information, and compensation and benefits; computer software for accessing information directories that may be downloaded from the global computer network in the fields of employment, careers, employment opportunities, career placement, recruitment, job listings, personal issues related to careers and work life, job resources, salary information, and compensation and benefits; downloadable electronic publications, namely, newsletters, research reports, articles and white papers on topics of professional interest, in the fields of employment, careers, employment opportunities, career placement, recruitment, job listings, personal issues related to careers and work life, job resources, salary information, and compensation and benefits; computer software for the collection, editing, organizing, modifying, bookmarking, transmission, storage and sharing of data and information in the fields of employment, careers, employment opportunities, career placement, recruitment, job listings, personal issues related to careers and work life, job resources, salary information, and compensation and benefits. Klasse 35 Providing information in the field of employment, careers, employment opportunities, career placement, recruitment, job listings, personal issues related to careers and work life, and job resources via a website; providing classified ad listings and employment opportunities via an on-line searchable database; career networking services; providing information in the fields of employment, careers, employment opportunities, career placement, recruitment, job listings, personal issues related to careers and work life, job resources, salary information, and compensation and benefits via an online computer database; on-line business research service that allows users to analyze trends in job resources, salary information, and compensation and benefits. Klasse 38 Providing online interactive bulletin boards and online forums for transmission of messages among users of global computer and wireless networks in the fields of employers, careers and work life, job resources, salary information, and compensation and benefits; providing access to computer, electronic and online databases; providing on-line forums for transmission of messages among computer users in the fields of employment, careers, employment opportunities, career placement, recruitment, job listings, personal issues related to careers and work life, job resources, salary information, and compensation and benefits. Klasse 41 Educational services, namely, providing seminars, workshops, conferences and exhibitions in the fields of employment, careers, employment opportunities, career placement, recruitment, job listings, personal issues related to careers and work life, job resources, salary information, and compensation and benefits; online journals, namely, blogs featuring information about employment, careers, employment opportunities, career placement, recruitment, job listings, personal issues related to careers and work life, job resources, salary information, and compensation and benefits; online electronic publishing services of text and graphic works of others featuring information regarding topics of professional interest in the fields of employment, careers, employment opportunities, career placement, recruitment, job listings, personal issues related to careers and work life, job resources, salary information, and compensation and benefits; electronic and online publishing services; providing non-downloadable publications in the nature of newsletters, research reports, articles and white papers in the field of employment, careers, employment opportunities, career placement, recruitment, job listings, personal issues related to careers and work life, job resources, salary information, and compensation and benefits via a website; education and entertainment services, namely, providing online journals and blogs and nondownloadable publications featuring text, graphics, audio and video clips featuring news, information, and commentary on employment, careers, employment opportunities, career placement, recruitment, job listings, personal issues related to careers and work life, job resources, salary information, and compensation and benefits

119 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: SJÖHOLM OÜ Delux, Raua 5, EE VILJANDI, Estland Klasse 20 Furniture; beds; mattresses; cushions; bedding, except linen; filled bedding; mattress toppers; pillows; neck-supporting pillows [other than for medical or surgical use]. Klasse 22 Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, sacks and bags (not included in other classes); padding and stuffing materials; raw fibrous textile materials; textile fibres; cotton and polyester stuffing fibres for textile use; natural, synthetic and semi-synthetic fibres and stuffing [for textile use]; polyethylene flakes for stuffing and textile use. Klasse 24 Textiles and textile goods, not included in other classes; bed covers; table covers; mattress covers; bed clothes; blankets; filled quilts; furniture coverings of textile; sleeping bags (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , DE, wedi bathboard Wedi GmbH, Hollefeldstrasse 51, DE EMSDETTEN, Tyskland Klasse 6 Building materials of metal, including semi-finished materials of metal in tubular and profile form for construction purposes; structural panels of metal; ironmongery and small items of metal hardware; racks, supports, spacers, protective, connecting and fastening components and brackets made of metal [as included in this class]; protective and ventilation grilles of metal; accessories for the installation of floor and wall coverings, namely frames, rails, brackets, profiled sections for delimiting wall and floor coverings, all goods being made of metal; stair edging profiles, perimeter profiles for balconies or terraces, all goods being made of metal; frames, namely door frames of metal; window frames of metal. Klasse 11 Water supply, bath and shower installations, namely shower cubicles, steam cubicles, shower partitions, bathing tubs and showers and shower trays, as included in this class; fitted empty base cabinets for washing and sanitary installations; washbasin bowls. Klasse 19 Building materials [not of metal]; building elements for construction purposes, especially in the form of panels, mats and blocks [not of metal]; building panels [not of metal]; spacer rails and protective rails for construction purposes [not of metal]; casings made of plastic or mineral building materials for construction purposes; plastic pipes and tubes for construction purposes; wall partitions not of metal, non-metal cladding for construction and building, channels, thresholds, stairtreads, lintels, frames, placeholder spacers [not of metal] for later installation of fittings; ducts, not of metal, other than for electrical circuitry and pipework box cladding [not of metal]; panels for walls, ceilings and floors, including those with mosaics [not of metal]; protective and ventilation grilles [as included in this class]; floor drains made of plastic; bulk and/or malleable cement-like construction materials [as included in this class] made of plastic and/or silicates for the production of building components, markings and coatings; wall and floor panels made of stoneware and/or natural stone; tiles, as included in this class; stair edging profiles and perimeter profiles for balconies or terraces, all goods being made of plastic; semifinished products made of ceramic materials in the form of mats, panels, profiles, rods, body shapes and blocks [building materials]; frames, namely door frames [not of metal] and window frames [not of metal]; accessories for the installation of floor and wall coverings, namely frames, rails, brackets, profiled sections for delimiting wall and floor coverings, all goods being made of plastic; tubes and pipes, channels, floor drains and siphons, the aforementioned goods not being made of metal; ventilation ducts [not of metal] for air conditioning, heating and cooling (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, Polyfin Duo POLYFIN AG, Polyfinstrasse 1, DE MECKESHEIM, Tyskland Klasse 17 Seals, sealants; insulation and barrier articles and materials; semi-worked plastic substances; waterproof membranes made of polymers and semi-processed synthetic filtering materials; adhesive tapes, strips, bands and films for industrial use. Klasse 19 Building and construction materials and elements, not of metal (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , DE, Supercrunch GfK SE, Nordwestring 101, DE NÜRNBERG, Tyskland Klasse 9 Electronic databases [software] in the fields of market research, media research, advertising research, 119

120 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 business research, retail marketing and sales information, consumer purchase and behaviour research, media audience measurement, media ratings and business and brand consulting, all in downloadable form or recorded on computer media; computer programs used to manage and analyze and prepare reports containing the aforesaid information, all in downloadable form or recorded on computer media for computer as well as computer software programs, database management programs and the respective user's manuals to create, access, view, review, manipulate, categorize, analyze, format, and prepare and print reports from data and information in all the aforesaid databases, all in downloadable form or recorded on computer media. Klasse 16 Printed publications; printed publications in the form of reports and presentations as well as in form of publications in the fields of market research, media research, advertising research, business research, retail marketing and sales information, consumer purchase and behaviour research, media audience measurement, media ratings as well as business and brand consulting. Klasse 35 Market research services; media research services; advertising research services; business research services, namely survey of market research data as well as statistical analysis of data files for market research and advertising [data-mining purposes]; providing marketing information services for retailers; consumer purchase and behaviour research services in the context of market and sales research; media audience measurement [market research]; market analysis for media rating services; business consulting services; brand consultancy in the context of image consultancy for companies; analysis and evaluation of data obtained by conducting business research surveys, polling, opinion studies, studies, analysis and evaluations, and on line survey panels for market and opinion research; conducting market studies on population and product trends and preparing and providing reports based thereon; arranging of commercial and business contacts by planning and conducting business meetings; organization and conducting business meetings for business and advertising purposes on the topics market research, media research, advertising research, business research, retail marketing and sales information, consumer purchase and behaviour research, media audience measurement, media ratings and business and brand consulting. Klasse 42 Application service provider [ASP], namely providing software for use on public or private networks with regard to the areas of market research, media research, advertising research, business research, retail marketing and sales information, consumer purchase and behaviour research, media audience measurement, media ratings and business and brand consulting; rental of database software for creating, accessing, updating, downloading, viewing and processing (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , GB, UK SEAL PERSUADER Pulcea Ltd, 4th Floor, Metropolitan House, High Street, GB-IV11HT INVERNESS, Storbritannia Klasse 9 Scientific apparatus for use in relation to agriculture, aquaculture, fisheries and in the field of renewable energy; ultrasound apparatus; sensors and detectors for use in relation to agriculture, aquaculture, fisheries and in the field of renewable energy; scientific apparatus and instruments and computer software for use in relation to agriculture, aquaculture, fisheries and in the field of renewable energy; scientific apparatus and instruments for the use as a deterrent in relation to agriculture, aquaculture, fisheries and in the field of renewable energy; scientific apparatus and instruments for the deterrence of predators in the field of agriculture, aquaculture and fisheries; acoustic sound alarms; acoustic deterrent devices for use in relation to agriculture, aquaculture, fisheries and in the field of renewable energy; acoustic, shock and pressure wave emitting devices for use in relation to agriculture, aquaculture, fisheries and in the field of renewable energy. Klasse 42 Rental and leasing of scientific apparatus being measuring apparatus, ultrasound apparatus, detectors and sensors for scientific research purposes for use in relation to agriculture, aquaculture, fisheries and in the field of renewable energy; rental and leasing of scientific apparatus and instruments being measuring apparatus, ultrasound apparatus, detectors and sensors and computer software for scientific research purposes for use in relation to agriculture, aquaculture, fisheries and in the field of renewable energy. Klasse 44 Rental and leasing of scientific apparatus and instruments for use as a deterrent in relation to agriculture, aquaculture, fisheries and in the field of renewable energy; rental and leasing of scientific apparatus and instruments for the deterrence of predators in the field of agriculture, aquaculture and fisheries; rental of acoustic deterrent devices for use in relation to agriculture, aquaculture, fisheries and in the field of renewable energy; rental and leasing of acoustic, shock and pressure wave emitting devices for use in relation to agriculture, aquaculture, fisheries and in the field of renewable energy (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: LIFTING THE MOMENT GE.MA.R. S.R.L., Via Colle Marracone, snc, IT- CASALVIERI (FROSINONE), Italia Klasse 28 Balloons; toy figures of plastic; inflatable toys; toys for 120

121 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 colouring; pumps for toy balls and balloons; inflatable toys with decorative images; ornaments and decorations for Christmas trees; playing cards (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , BX, BX, STRUCTURA Akzo Nobel Coatings International B.V., Velperweg 76, NL-6824BM ARNHEM, Nederland Klasse 2 Powder coatings for new aluminum materials, used in the construction and re-construction of buildings Josef Paul GmbH & Co. KG, Sperrwies 1, DE PASSAU, Tyskland Klasse 9 Installations for capturing images of all sides of a motor vehicle, in particular having a plurality of image capturing devices, installations for capturing images of all sides of a motor vehicle, in particular having a plurality of image capturing devices and recording the state of the tyres, recorded computer programs for capturing, digitising, processing, displaying and detecting damage and assessing vehicles. Klasse 35 Wholesaling or retailing, sale and marketing of installations for capturing images of all sides of a motor vehicle; wholesaling or retailing, sale and marketing of recorded computer programs for capturing, digitising, processing, displaying and detecting damage and assessing vehicles; collating mathematical or statistical data; cost price analysis. Klasse 37 Repair and installation of installations for capturing images of all sides of a motor vehicle; providing of repair advice. Klasse 42 Visual inspection through capturing all sides of a vehicle, visual inspection through capturing all sides of a vehicle and the state of the tyres of the vehicle; visual vehicle inspection; design and development of computer hardware and computer software for capturing, processing, displaying, assessing and documenting the state of all sides of a vehicle, or for capturing, processing, displaying, assessing and documenting the state of all sides of a vehicle and the state of the tyres of a vehicle; electronic storage of the assessment and documentation of the state of all sides of a vehicle, or electronic storage of the assessment and documentation of the state of all sides of a vehicle and the state of the tyres of a vehicle; leasing, rental and hiring of installations for capturing images of all sides of a motor vehicle; leasing, rental and hiring of recorded computer programs for capturing, digitising, processing, displaying and detecting damage and assessing vehicles. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , CH, MAGNUSSON Magnusson International Verein, Leutschenbachstrasse 45, CH-8050 ZÜRICH, Sveits Klasse 45 Legal services (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: CERAMICOOL Odlo International AG, Bösch 47, CH-6331 HÜNENBERG, Sveits Klasse 25 Clothing, footwear, headgear

122 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , CH, TASTY DUOS Société des Produits Nestlé SA, CH-1800 VEVEY, Sveits Klasse 31 Foodstuffs for animals (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (571) Beskrivelse av merket: The mark consists of a sign depicting a stylized letter M, an substantially horizontal segment originating from the upper part of the right-hand stroke and extending with slightly curvilinear progress to the left, the final part curving back on itself in a substantially circular figure. IRELEO S.R.L., Via Provinciale Nazzano, 24, IT CARRARA (MASSA-CARRARA), Italia Klasse 18 Bags; handbags; shoulder bags; barrel bags; wheeled bags; beach bags; bags for sports; shopping bags; allpurpose carrying bags; small purses [handbags]; purses [handbags] of precious metal; trunks and travel baggage; travelling bags [leatherware]; flexible bags for garments; leather bags; chain mesh purses; bags for sports clothing; key bags; cosmetic bags sold empty; straps for purses [handbags]; clutch bags; suitcases; attaché cases; overnight bags; briefcase-type portfolios; garment bags for travel; holdalls; rucksacks; luggage; cases of leather or leatherboard; pouches for holding make-up, keys and other personal items; school satchels; pocket wallets; purses; credit card cases [wallets]; credit card cases of leather; cosmetic cases sold empty; vanity cases, not fitted; envelopes [leatherware]; boxes of leather or leatherboard; card cases [notecases]; key cases; vanity cases sold empty; leather laces; moleskin [imitation of leather]; luggage tags; leather and imitations of leather; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas and parasols. Klasse 25 Menswear; children's wear; clothing for women; dresses; suits; evening dresses; evening suits and gowns; leisure wear; blouses; shirts; chemisettes; waistcoats; vests; jerkins; jackets [clothing]; smoking jackets; evening jackets; waterproof jackets; suit coats; overcoats; coats; anoraks [parkas]; raincoats; windresistant jackets; parkas; cloaks; pelisses; blousons; smocks; trousers; dress pants; casual trousers; shorts; Bermuda shorts; jeans; belts [clothing]; neckwear; neckties; neck scarves [mufflers]; scarves; bow ties; knitwear; cardigans; sweaters; undershirts; pullovers; jerseys [clothing]; tee-shirts; polo shirts; sweatshirts; clothing for gymnastics; sweat suits; sweatpants; tracksuits; foulards; bandanas [neckerchiefs]; headscarves; neckerchiefs; underwear; brassieres; waist cinchers; corsets [underclothing]; vest tops; petticoats; socks; stockings; tights; panties; underpants; boxer shorts; women's briefs; suspender belts; knickers; slips [undergarments]; nightwear; nightgowns; pajamas; dressing gowns; shawls; bath robes; bathing suits; bathing trunks; beach cover-ups; pareus; leggings [trousers]; leggings [leg warmers]; skirts; garments for men and women; headgear for wear; hats; small hats; caps [headwear]; visors [headwear]; headbands [clothing]; loungewear; dress suits; gloves [clothing]; muffs [clothing]; ear muffs [clothing]; pocket squares; braces for clothing [suspenders]; ready-made clothing; aprons [clothing]; uniforms; shoes; boots; slippers; sports shoes; sandals; stiffeners for shoes; protective metal fittings for shoes and boots; soles for footwear; heels; footwear uppers; inner soles; clothing, footwear, headgear. Klasse 35 Retail and wholesale services for third parties, also online, of preparations for cleaning the body and for beauty care, soap, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, optical apparatus and instruments, eyewear, sleeves and cases for laptops, tablet computers and cellular phones, precious metals, jewellery, imitation jewellery, precious stones, horological and chronometric instruments, key rings, trunks, luggage, bags, wallets and other carriers, umbrellas and parasols, textiles, bed covers and table covers, household linen, kitchen linen, bed linen, table linen and bath linen, clothing, footwear, headgear; presentation of goods on communication media, for retail purposes; commercial information and advice for consumers [consumer advice shop]; provision of information and advisory services relating to e- commerce; sales promotion for others; administrative processing of purchase orders; administrative processing of purchase orders placed by telephone or computer; outsourcing services [business assistance]; procurement services for others [purchasing goods and services for other businesses]; demonstration of goods; provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services; shop window dressing; sponsorship search; business inquiries; business information; organization of fashion shows for promotional purposes; franchising, namely services rendered by a franchisor, that is transfer of business and organisational know-how, assistance in the development and management of a commercial enterprise; rental of sales stands; public relations; collection and systematization of business data; on-line advertising; advertising; business management; business administration; office functions [services on behalf of third parties]

123 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: leather or imitation of leather; belts (clothing); furs (clothing); gloves (clothing); scarves; neckties; hosiery; socks; bedroom slippers; beach, ski or sports footwear; underwear (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , FR, OSG CORPORATION, 3-22 Honnogahara, JP TOYOKAWA-SHI, AICHI, Japan Klasse 9 Computer programs; downloadable computer programs provided through communication circuit; electronic circuits, magnetic tapes, magnetic disks, optical disks, and digital storage media, prerecorded with computer programs; computers and their peripherals (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: ARTLOVE (571) Beskrivelse av merket: VERBAL MARK. ULF, Zone d'activités "Les Doucettes", 1/3 Avenue des Morillons, FR GARGES LES GONESSE, Frankrike Klasse 14 Jewelry; jewelry products, precious stones; timepieces and chronometric instruments; precious metals and their alloys; works of art of precious metal; jewelry cases [caskets]; boxes of precious metal; watch cases, straps, chains, springs or glasses; key rings [trinkets or fobs]; statues or figurines (statuettes) of precious metals; cases or presentation cases for timepieces; medals. Klasse 18 Leather and imitations of leather; animal skins; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery; wallets; purses (coin purses); credit card cases (wallets); bags; vanity cases (empty); collars or clothing for animals; net bags for shopping. Klasse 25 Clothing, footwear, headgear; shirts; clothing of MAISON VILLEVERT, Villevert, FR MERPINS, Frankrike Klasse 32 Beers, mineral and aerated waters, fruit drinks and fruit juices, syrups and other preparations for making beverages, lemonades, fruit nectar, soft drinks, nonalcoholic aperitifs, essences for making beverages, non-alcoholic cocktails, preparations for making liqueurs. Klasse 33 Alcoholic beverages (except beers), ciders, digestives (spirits and liqueurs), wines, spirits, alcoholic extracts or essences, alcoholic beverages containing fruits, sparkling wines, organic wines, natural wines, alcoholic beverages with a protected designation of origin or a protected geographical indication, distilled beverages. Klasse 35 Advertising, online advertising on a computer network, dissemination of advertising material [leaflets, prospectuses, printed matter, samples], organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; organization and conducting of trade fairs, events and exhibitions for commercial or advertising purposes; retail sale of alcoholic beverages (except beers), ciders, digestives (spirits and liqueurs), wines, spirits, alcoholic extracts or essences, alcoholic beverages containing fruits, sparkling wines, organic wines, natural wines, alcoholic beverages with a protected designation of origin or a protected geographical indication, distilled beverages and non-alcoholic beverages, beers, mineral and aerated waters, fruit drinks and fruit juices, syrups and other preparations for making beverages, lemonades, fruit nectar, soft drinks, non-alcoholic aperitifs, essences for making beverages, non-alcoholic cocktails, preparations for making liqueurs; demonstration and presentation of alcoholic beverages (except beers), ciders, digestives 123

124 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 (spirits and liqueurs), wines, spirits, alcoholic extracts or essences, alcoholic beverages containing fruits, sparkling wines, organic wines, natural wines, alcoholic beverages with a protected designation of origin or a protected geographical indication, distilled beverages and non-alcoholic beverages, beers, mineral and aerated waters, fruit drinks and fruit juices, syrups and other preparations for making beverages, lemonades, fruit nectar, soft drinks, non-alcoholic aperitifs, essences for making beverages, non-alcoholic cocktails, preparations for making liqueurs, on any means of communication for retail or wholesale; commercial information and advice for consumers relating to alcoholic beverages (except beers), ciders, digestives (spirits and liqueurs), wines, spirits, alcoholic extracts or essences, alcoholic beverages containing fruits, sparkling wines, organic wines, natural wines, alcoholic beverages with a protected designation of origin or a protected geographical indication, distilled beverages and non-alcoholic beverages, beers, mineral and aerated waters, fruit drinks and fruit juices, syrups and other preparations for making beverages, lemonades, fruit nectar, soft drinks, non-alcoholic aperitifs, essences for making beverages, non-alcoholic cocktails, preparations for making liqueurs. Klasse 38 Telecommunications, communications via computer terminals or via fiber-optic networks, particularly in connection with the promotion and presentation of offers for sale of alcoholic beverages; electronic bulletin board services (telecommunication services); electronic newsletter dissemination services; provision of online forums, provision of discussion forums on the Internet, provision of user access to global computer networks, provision of access to databases, teleconferencing services; electronic messaging services; transmission of data, information, images and sounds by computer and the Internet in connection with the promotion of alcoholic beverages. Klasse 39 Travel organization in the field of wine tourism; tourist excursion preparation in the field of wine tourism; organization of sightseeing tours in the field of wine tourism; booking of sightseeing tours through agencies in the field of wine tourism; tourist information relating to trips in the field of wine tourism; tourist information services relating to tourist trips via the Internet in the field of wine tourism; transport; packaging and storage of goods; travel organization; transport information; physical storage of electronically-stored data or documents. Klasse 41 Education; training; entertainment; sporting and cultural activities; information relating to entertainment or education; show and leisure services; publication of books; book lending; videotape film production; rental of motion pictures; rental of sound recordings; rental of video cassette recorders or of radio and television sets; rental of show scenery; videotape editing; photography services; organization of competitions (education or entertainment); organization of promotional events, ceremonies, exhibitions, trade shows, concerts and colloquiums for cultural, educational or entertainment purposes; booking of seats for shows; show production; game services provided on-line from a computer network; gambling services; publishing services for books, reviews and magazines; electronic publication of books and periodicals online; electronic desktop publishing; night club services. Klasse 42 Scientific and technological services as well as research and design services relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of computers and software; analysis and evaluation of product development; design of packaging and wrapping materials; web site design for advertising purposes; design and creation of home pages and Internet pages; design and development of software for logistics, supply chain management and e- business portals; design and development of software for inventory management; design and development of testing and analysis methods; quality control; quality control regarding goods and services; provision of information in the field of product design; provision of information online concerning industrial analysis and research services. Klasse 43 Services for providing food and drink; temporary accommodation; bar services; catering services; hotel services; café services; cafeteria services; canteen services; cocktail bar services; Champagne bars; restaurant services; self-service restaurant services; fast food restaurant services; procurement services for food and drink; beer house and inn services; wine bars and taverns; temporary accommodation reservation (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: CHAOZHOU JIAHAO PORCELAIN SANITARY WARE INDUSTRIAL CO., LTD., Yuanlaoxi, Huxia Village, Fengxi District, CN CHAOZHOU CITY, GUANGDONG PROVINCE, Kina Klasse 11 Toilet bowls; bath tubs for sitz baths; level controlling valves in tanks; sanitary apparatus and installations; toilets; urinals [sanitary fixtures]; bath fittings; toilet seats; hand drying apparatus for washrooms

125 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , IT, (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (571) Beskrivelse av merket: Figaritve trademark consisting of the wording CAFÈ AICON L'ESPRESSO + ESPRESSO written on three lines; in particular the word CAFÉ, written in fancy capital letters, is included in the figure of a heart; the word AICON, written in bigger fancy capital letters, is included in a rectangular label with rounded angles and overlapping the heart; the wording L'ESPRESSO + ESPRESSO, written in fancy capital letters, is under the heart. AICON CAFÈ SRL, Via Francesco Caracciolo, 15, IT NAPOLI, Italia Klasse 11 Expresso coffee machines (electric), electric coffee toasters, electric coffee makers. Klasse 30 Roasted coffee, coffee powder, coffee beans, coffee bags, coffee capsules, coffee flavourings, coffee essences, coffee extracts, mixtures of coffee, artificial coffee, prepared coffee beverages, coffee-based beverages; tea, cocoa; cocoa-based beverages, chocolate-based beverages, tea-based beverages; rice; tapioca and sago; flour and preparations made from cereals; bread, pastries and confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces [condiments]; spices; ice (561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i merket: Wannenggongjiang. Zhejiang Beima Education Technology Co., Ltd, No. 5, Yangshan Industrial Park, Xinjian Town, Jinyun County, CN-LISHUI CITY, ZHEJIANG PROVINCE, Kina Klasse 28 Rocking horses; toys; building blocks [toys]; chess; playing balls; body-building apparatus; protective paddings [parts of sports suits]; ornaments for Christmas trees [except illumination articles and confectionery]; fishing tackle; machines for physical exercises (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , IL, ELBIT X-SIGHT Elbit Systems Ltd., Advanced Technology Center, P.O.Box 539, IL HAIFA, Israel Klasse 9 Head-mounted display for use in helicopters containing integrated hybrid trackers, sensors, cameras, imaging apparatus, and associated computer software and hardware, for use in providing crew members with navigational and operational information, ultra-wide binocular fields-of-view, high resolution two and three dimensional colored symbology, and enhanced video capabilities. SHENZHEN DEZHI TRADING CO.,LTD., Room B605 Building 6, Minle First Area, Minzhi Street Office, Longhua New District, CN SHENZHEN, GUANGDONG, Kina Klasse 14 Wristwatches; watch chains; chronographs [watches]; chronometers; watches; alarm clocks; cases for watches [presentation]; clocks; clocks and watches, electric. Klasse 25 Underwear; clothing; skirts; outerclothing; clothing of leather; footwear; caps [headwear]; socks; scarves

126 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: STENSTRÖMS AB STENSTRÖMS SKJORTFABRIK, Regementsvägen 1, SE HELSINGBORG, Sverige Klasse 25 Clothing, footwear, headgear (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, Seterra Marianne Wartoft AB, Salagatan 18 A, SE UPPSALA, Sverige Klasse 9 Computer gaming software; computer software for the administration of on-line games and gaming; application software. Klasse 28 Games; electronic games; toys. Klasse 41 Providing of education; teaching (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: LUMIELINA Lumielina International Inc., Ginza Yamato Building, Ginza, Chuo-ku, JP TOKYO, Japan Klasse 32 Drinking water; table waters; mineral water (beverages); non-alcoholic carbonated drinks; soft drinks; non-carbonated soft drinks; fruit juices; nonalcoholic vegetable juice beverages; whey beverages; beers; extracts of hops for making beer (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: Rikki Tikki Company A/S, Mariagervej 3, DK-9560 HADSUND, Danmark Klasse 6 Small items of metal hardware, decorative art, figures and miniature figures, all of metal and not included in other classes. Klasse 16 Napkins, dinner mats, table cloths of paper, place and menu cards, paintings, photostat, banners made of paper, textual and pictorial material, all of paper. Klasse 20 Filing cabinets; bins of wood or plastic; trays, not of metal; bamboo; bamboo curtains; wood ribbon; benches [furniture]; shoulder poles (yokes); funerary urns; containers, not of metal, for liquid fuel; picture frames; moldings for picture frames; beehives; sections of wood for beehives; pulleys of plastics for blinds; flower-stands [furniture]; library shelves; bolts, not of metal; tables; tables of metal; table tops; brush mountings; letter boxes, not of metal or masonry; embroidery frames; bakers' bread baskets; sideboards; trestles [furniture]; casks of wood for decanting wine; busts of wood, wax, plaster or plastic; easy chairs; floating containers, not of metal; containers, not of metal [storage, transport]; deck chairs; decorations of plastic for foodstuffs; counters [tables]; divans; door fittings, not of metal; door handles, not of metal; door knockers, not of metal; latches, not of metal; door bells, not of metal, non-electric; drain traps [valves] of plastic; animal horns; animal hooves; animal claws; wall plugs, not of metal; corozo; ivory, unworked or semi-worked; packaging containers of plastic; statuettes of wood, wax, plaster or plastic; work benches; whalebone, unworked or semi-worked; flagpoles; bottle casings of wood; bottle caps, not of metal; corks for bottles; bottle closures, not of metal; bottle racks; stools; steps [ladders], not of metal; mooring buoys, not of metal; hairdressers' chairs; freestanding partitions [furniture]; stuffed birds; curtain holders, not of textile material; curtain hooks; curtain rings; curtain rollers; curtain rails; curtain rods; infant walkers; gun racks; mannequins; straw plaits; straw mattress; hand-held mirrors [toilet mirrors]; towel closets [furniture]; towel dispensers, fixed, not of metal; hinges, not of metal; hat stands; antlers; winding spools, not of metal, non-mechanical, for flexible hoses; highchairs; horn, unworked or semiworked; hospital beds; pillows; head-rests (furniture); chopping blocks [tables]; picture frame brackets; dog kennels; kennels for household pets; house numbers, not of metal, non-luminous; shelves for filing-cabinets [furniture]; shelves for storage; identification bracelets, not of metal, for hospitals; indoor window blinds of textile; indoor window shades [furniture]; cable clips, not of metal; fireguards; edgings of plastic for furniture; index cabinets [furniture]; bins, not of metal; coat hangers; wind chimes (decoration); clothes hooks, not of metal; coathooks, not of metal; knife handles, not of metal; chests of drawers; office furniture; coral; corks; scratching posts for cats; playpens for babies; curtain tie-backs; fodder racks; knobs, not of metal; works of art, of wood, wax, plaster or plastic; baskets, not of metal; hampers [baskets]; fishing baskets; wickerwork; 126

127 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 armchairs; locks, not of metal, for vehicles; locks, other than electric, not of metal; lecterns; book rests [furniture]; loading gauge rods, not of metal, for railway waggons [wagons]; loading pallets, not of metal; settees; chests for toys; scythe handles, not of metal; coffin fittings, not of metal; coffins; air mattresses, not for medical purposes; air pillows, not for medical purposes; closures, not of metal, for containers; mattresses; meat chests, not of metal; massage tables; mats, removable, for sinks; mats for infant playpens; medicine cabinets; meerschaum; furniture fittings, not of metal; furniture casters, not of metal; furniture shelves; cabinet work; mobiles (decoration); furniture; furniture of metal; troughs, not of metal, for mixing mortar; nuts, not of metal; shells; nameplates, not of metal; rivets, not of metal; keyboards for hanging keys; plastic key cards, not encoded; numberplates, not of metal; boarding stairs, not of metal, mobile, for passengers; inflatable publicity objects; oyster shells; garment covers (storage); loading pallets, not of metal; furniture partitions of wood; umbrella stands; bead curtains for decoration; mother-of-pearl, unworked or semi-worked; slatted indoor blinds; placards of wood or plastics; display boards; plate racks; ambroid plates; ambroid bars; stoppers, not of metal; cushions; air cushions, not for medical purposes; pet cushions; baby changing mats; yellow amber; nesting boxes; nesting boxes for household pets; racks [furniture]; reeds [plaiting materials]; cable or pipe clips of plastics; trolleys [furniture]; paper blinds; seats of metal; saw horses; beds; beds for household pets; bed fittings, not of metal; bed casters, not of metal; bedsteads of wood; bedding, except linen; washstands [furniture]; dinner wagons [furniture]; cupboards; doors for furniture; covers for clothing [wardrobe]; screens [furniture]; tortoiseshell; tortoiseshell imitation; signboards of wood or plastics; school furniture; costume stands; bolsters; desks; writing desks; typing desks; standing desks; screw tops, not of metal, for bottles; screws, not of metal; vice benches, not of metal; lockers; door bolts not of metal; reels, not of metal, non-mechanical, for flexible hoses; wax figurines; sofas; silvered glass [mirrors]; sleeping bags for camping; rattan; mirrors [looking glasses]; mirror tiles; reels of wood for yarn, silk, cord; spring mattresses; bungs, not of metal; poles, not of metal; stair rods; statues of wood, wax, plaster or plastic; ladders of wood or plastics; seats; stakes for plants or trees; straw edgings; plaited straw, except matting; coatstands; tanks, not of metal nor of masonry; dowels, not of metal; comb foundations for beehives; draughtmans' tables; tent pegs, not of metal; tea carts; magazine racks; dressing tables; barrel hoops, not of metal; taps for casks, not of metal; barrels, not of metal; cask stands, not of metal; staves of wood; woven timber blinds [furniture]; transport pallets, not of metal; casks, not of metal; crates; display stands; newspaper display stands; stuffed animals; stands for calculating machines; flower-pot pedestals; baby changing platforms; water-pipe valves of plastic; water beds, not for medical purposes; tool handles, not of metal; valves, not of metal, other than parts of machines; fans for personal use, non-electric; window fittings, not of metal; vats, not of metal; showcases [furniture]; carts for computers (furniture); honeycombs; cots; stag antlers; articles made from antlers; decorative articles made from antlers; bolsters. Klasse 21 Glassware, porcelain and earthenware (not included in other classes), including serving platters and cover planers for laying a table. Klasse 24 Textiles and textile goods (not included in other classes), including banners and flags, table cloths of textile, napkins and dinner mats of textile. Klasse 28 Playthings, games and gaming pieces: decorations for Christmas trees, namely bells for Christmas trees, candle holders for Christmas trees, decorations and ornaments for Christmas trees, ornaments for Christmas trees made of paper; Christmas crackers' novelties; seasonal Christmas toys and toy products, namely Christmas characters in the nature of figures, dolls, plush and smiled toys; Christmas stockings. Klasse 35 Retailing and sale via the Internet of stationery, napkins, paper cards, tablecloths of textile or plastic, aprons, bed linen, towels, household linen, cloth, travelling rugs, clothing, antlers, slag antlers, small items of metal hardware, cups, glassware, porcelain and earthenware, furniture, mirrors, picture frames, candles, place mats, key boards for hanging keys (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , CH, AbaOrder ABACUS Research AG, Abacus-Platz 1, CH-9301 WITTENBACH, Sveits Klasse 9 Software; software products. Klasse 42 Development, programming, updating and maintenance of software; services provided by consultants relating to, development, programming, updating and maintenance of software; research in the field of software; rental and provision of software. Klasse 45 Licensing of software (legal services) (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , CH, Aba Times ABACUS Research AG, Abacus-Platz 1, CH-9301 WITTENBACH, Sveits Klasse 9 Software; software products. Klasse 42 Design, development, programming, updating and maintenance of software; services provided by consultants relating to design, development, programming, updating and maintenance of software; research in the field of software; rental and provision of software. Klasse 45 Licensing of software (legal services)

128 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , CH, LES HEURES Cartier International AG, Hinterbergstrasse 22, Postfach 61, CH-6312 STEINHAUSEN, Sveits Klasse 3 Soaps; perfumes; eau de parfum; eau de toilette; eau de Cologne; essential oils; perfumed oils for the face; after-shave lotions; after-shave balms; face and body cream and lotions; deodorants for personal use; bath gels; shower gels; cosmetics (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (571) Beskrivelse av merket: The mark consists of a designed device. Guangzhou Re-Cheng Trading Co., Ltd., Room 2408, Fengxing Plaza Part B, No. 242 Tianhe Road, Tianhe District, CN-GUANGZHOU GUANGDONG PROVINCE, Kina Klasse 6 Door stops of metal; couplings of metal for chains; hinges of metal; furniture casters of metal; containers of metal for storage and transport purposes; tool chests of metal, empty; props of metal; trays of metal; chests of metal for food; clothes hooks of metal; fittings of metal for furniture; screws of metal; ironwork for windows; fittings of metal for buildings; locks of metal, other than electric; preserve boxes of metal; alloys of common metal; chains of metal; house-hold metal pulley rail; ironmongery. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , IT, ATAS ATAS SRL, Via Nazionale, 251, IT CODISOTTO DI LUZZARA, Italia Klasse 1 Surface-active chemical agents; detergents for use in manufacturing processes; fillers for automobile bodies; polish removing substances; solvents for varnishes; silicones; limestone hardening substances; bleaching preparations [decolorants] for industrial purposes; industrial chemicals; textile-impregnating chemicals; textile-waterproofing chemicals; chemicals, except pigments, for the manufacture of enamel; enginedecarbonising chemicals; stain-preventing chemicals for use on fabrics; gums [adhesives] for industrial purposes; glue for industrial purposes; bases [chemical preparations]; adhesives for industrial purposes. Klasse 3 Abrasives; scouring solutions; polishing paper; abrasive paper; polish for furniture and flooring; polishing creams; detergents, other than for use in manufacturing operations and for medical purposes; non-slipping liquids for floors; windshield cleaning liquids; oils for cleaning purposes; polishing preparations; cleaning preparations; rust removing preparations; degreasers, other than for use in manufacturing processes; varnish-removing preparations; soap; stain removers; furbishing preparations; cloths impregnated with a detergent for cleaning; abrasive cloth; terpenes [essential oils]; turpentine for degreasing; ammonia [volatile alkali] [detergent]; canned pressurized air for cleaning and dusting purposes; cleaning chalk; furbishing preparations, non-slipping liquids for floors; shining preparations [polish]; tripoli stone for polishing; preservatives for leather [polishes]; automobile wax; detergents for automobiles; automobile polish; cleaning preparations for automobile tires and wheels. Klasse 5 Deodorants, other than for human beings or for animals; deodorants for clothing and textiles; air deodorising preparations; disinfectants for hygiene purposes; preparations for destroying noxious animals; car deodorants

129 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (571) Beskrivelse av merket: The mark consists of the word "LANPARTE". Dongguan Lanparte Television Equipment Technology Co., LTD, 39, 2nd Xin'An Road, Chang'An Town, CN- DONGGUAN CITY GUANGDONG PROVINCE, Kina Klasse 9 Enlarging apparatus [photography]; cases especially made for photographic apparatus and instruments; filters [photography]; stands for photographic apparatus; tripods for cameras; flashlights [photography]; batteries, electric; solar batteries; cinematographic cameras. beers] (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , AT, AM 52454/ (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: SDET Shandong Shendong Equipment Technology Co., Ltd, North Side of Lidong Village Committee, Guodong Road, Guodian Town, Licheng District, CN-JINAN CITY SHANDONG PROVINCE, Kina Klasse 7 Tea processing machines; food preparation machines, electromechanical; apparatus for drawing up beer under pressure; brewing machines; bottle filling machines; bottle making machines; synthetic alcohol processing machines; centrifuges [machines]; valves [parts of pumps]; air suction machines (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: YELL'OH IPack S.à.r.l., 19, Duarrefstrooss, LU-9990 WESIWAMPACH, Luxembourg Klasse 32 Low-alcohol beer; ales; blond ale (pale ale); malt beer; non-alcoholic beer; beers; flavored beers; beer-based beverages; ipa (Indian pale ale); light beers [lager]; porter [beer]; stout; lager; dark beers [grilled malt HOLZMANN-MASCHINEN GmbH, Marktplatz 4, AT HASLACH, Østerrike Klasse 7 Machine tools; machines for wood, metal and sheet metal processing. Klasse 8 Hand tools and implements, hand-operated (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: COTESI OPTIMUS COTESI - COMPANHIA DE TÊXTEIS SINTÉTICOS, S.A., Avenida do Mosteiro 486, PT-GRIJÓ, Portugal Klasse 22 Binding yarn, not of metal, for agricultural purposes; tarpaulins; polyethylene netting in rolls; netting yarns

130 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , US, (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , JP, QASPIDA Astellas Pharma Inc., 5-1, Nihonbashi-Honcho 2- chome, Chuo-ku, JP TOKYO, Japan Klasse 5 Vaccines for human use OPKO Ireland Global Holdings, Ltd, 10 Market St, #721 Camana Bay, KY-KY GRAND CAYMAN, Cayman-øyene Klasse 5 Pharmaceutical preparations; pharmaceutical preparations for the treatment of kidney diseases (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , JP, QEGRITY Astellas Pharma Inc., 5-1, Nihonbashi-Honcho 2- chome, Chuo-ku, JP TOKYO, Japan Klasse 5 Vaccines for human use (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , JP, XUPLORIS Astellas Pharma Inc., 5-1, Nihonbashi-Honcho 2- chome, Chuo-ku, JP TOKYO, Japan Klasse 5 Vaccines for human use (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , JP, AIR-EXCEL Kinyosha Co., Ltd., Osaki Shinagawa-ku, JP TOKYO, Japan Klasse 16 Printers' blankets not of textile. Klasse 24 Printers' blankets of textile

131 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: OXFAB Oxford Performance Materials, Inc., 30 South Satellite Road, US-CT06074 SOUTH WINDSOR, USA Klasse 40 Custom manufacture of goods and industrial parts to the order and specification of others (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: GLIMRA Froneri International plc, Richmond House, Leeming Bar Northallerton, GB-DL79UL NORTH YORKSHIRE, Storbritannia Klasse 30 Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; tapioca and sago; flour and preparations made from cereals; bread, pastry and confectionery; sugar, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice, ice creams, frozen yogurts and sorbets; mixtures for making ice creams; frozen confectionery containing ice cream; frozen dairy confections; ice cream drinks; ice cream desserts; ice cream substitute; confectionery ices; ice cream mixes; ice cream gateaux; yoghurt based ice cream [ice cream predominating] (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , US, MAGNIS Agilent Technologies, Inc., 5301 Stevens Creek Boulevard, US-CA95051 SANTA CLARA, USA Klasse 9 Scientific apparatus and instruments, namely, apparatus and instruments for analyzing nucleic acids and for preparing nucleic acids for analysis (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: DPR CONSTRUCTION DPR CONSTRUCTION, A GENERAL PARTNERSHIP, 1450 Veterans Blvd., US-CA94063 REDWOOD CITY, USA Klasse 37 Building construction (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , IT, PIAGGIO & C. S.P.A., Viale Rinaldo Piaggio, 25, IT PONTEDERA, PISA, Italia Klasse 12 Two, three, four wheeled vehicles; bodies for vehicles; brakes for vehicles; caps for land vehicle gas tanks; luggage nets for vehicles; seat covers for vehicles; shock absorbing springs for vehicles; suspension shock absorbers for vehicles; vehicle chassis; vehicle seats; pneumatic tires; casings for pneumatic tires; non-skid devices for vehicle tires; adhesive rubber patches for repairing inner tubes; tire pumps for bicycles and motorcycles; repair outfits for inner tubes, namely, tire 131

132 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 repair patches; rims for vehicle wheels; valves for vehicle tires; airbags in the nature of safety devices for automobiles; electric cigarette lighters for land vehicles; anti-theft devices for vehicles; antitheft alarms for vehicles; horns for vehicles; safety seats for children for vehicles; bells for cycles; stands for bicycles and motorcycles as parts of bicycles and motorcycles; mudguards; direction signals for vehicles; frames for bicycles and motorcycles; luggage carriers for vehicles; pedals for bicycles and motorcycles; rearview mirrors; saddle covers for bicycles and motorcycles; saddlebags adapted for bicycles and motorcycles; saddles for bicycles and motorcycles; engines for land vehicles; electric motors for land vehicles; motorcycle bags namely tank bags, sissy bar bags, tail bags, side hardbags, topcases (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: BALMUDA The Pot BALMUDA INC., , Kyonancho, Musashino-shi, JP TOKYO, Japan Klasse 11 Electric kettles; electric kettles for household purposes; electric kettles for commercial use (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: BALMUDA The Toaster BALMUDA INC., , Kyonancho, Musashino-shi, JP TOKYO, Japan Klasse 11 Toaster ovens; electric toaster ovens; electric toaster ovens for commercial use (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, REFIBRA Lenzing Aktiengesellschaft, Werkstr. 2, AT-4860 LENZING, Østerrike Klasse 10 Breast shields; incontinence bed pads; medical drapes of non-woven textile materials; haemostats; surgical mesh; medical furniture and bedding, equipment for moving patients; blankets for medical purposes; incontinence sheets for use with babies; incontinence sheets for use with infants; cushions for medical purposes; pillows for orthopedic use; pillows for therapeutic use; pillows (soporific -) filled with down; sheets [drapes] for medical use; incontinence mattress protectors; incontinence sheets; medical clothing; disposable protective gloves for medical purposes; gloves for medical purposes; gloves for use in hospitals; medical compression stockings; surgical mesh comprised primarily of artificial materials; knee supports for medical use. Klasse 20 Beds, bedding, mattresses, pillows and cushions; bedding for cots [other than bed linen]; bedding for cots [other than bed linen]; replacement seat covers [fitted] for furniture; textile covers [shaped] for furniture; inflatable pillows; bath pillows; bedding, except linen; children's beds made of cloth in the form of a bag; futon mattresses [other than childbirth mattresses]; head supporting pillows; maternity pillows; mattress toppers; mattresses; mattresses; mattresses [other than child birth mattresses]; nap mats [cushions or mattresses]; neck-supporting pillows; nursing pillows; pet cushions; pillows; scented pillows; sleeping mats for camping [mattresses]; soft furnishings [cushions]; stuffed pillows; support pillows for use in baby car safety seats; support pillows for use in baby seating; animal housing and beds; beds for pets; pet cushions; pet houses; advertising display boards; advertisement display boards of plastic [non-luminous]. Klasse 21 Anti-static cloths for household use; dusters; eyeglass cleaning cloths; towel rings; chopstick cases; applicators for applying eye make-up; cases adapted for cosmetic utensils; toilet cases; applicators for cosmetics; oven mitts; cleaning rags; cleaning rags; cleaning rags. Klasse 22 Raw textile fibers and substitutes; liber; raw cotton; treated wool; chemical fibers for textile use; fibres being partly prepared synthetic materials for textile use; fibres being raw synthetic materials for textile use; silk flock; yarn fibers; twisted cords [sash]; raw fibrous textile; scoured wool; semi-synthetic fibers [for textile use]; true hemp fiber [raw]; rabbit hair; jute; jute fiber [raw]; combed wool; kashmir hair; linters; raw fibrous textile materials treated with flame retardants; mohair; natural fibers; polyester stuffing fibers; polyester filaments for use in the manufacture of fabrics, textiles, yarns; polyester plastic netting for packaging goods; vitreous silica fibers for textile use; raffia fibers; ramie fibre; raw textile fibers; raw fibres of plastics for textile use; linen (raw -) [flax]; raw silk; raw wool; silk waste; shorn wool; silk fibers; silk polyester monofilaments for use in the manufacture of fabrics, textiles, yarns; carded wool; synthetic fibers for textile use; synthetic fibers for textile use; synthetic textile filaments; textile filaments; textile fibers; non-woven textile fibres; fibres for making up into carpets; fibres for making up into carpet tiles; viscose silica fibres; raw or treated wool; wool flock; bags and sacks for packaging, storage and transport; liners for use in bulk containers; bags and sacks for packaging, storage and transport; nets; plant hangers 132

133 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 of rope; slings and bands, not of metal, for loading; strips for tying-up vines; wrapping or binding bands, not of metal; hammocks; storage bags for holding a body prior to cremation; mesh bags for washing lingerie; mesh bags for storage; packaging bags [sacks] of textile for bulk transportation; packaging bags [sacks] of textile for bulk storage; sacks; sacks made of textile materials; sacks for transporting waste; sacks for the transport of materials; sacks for the storage of materials in bulk; sacks and bags (not included in other classes); sacks for the storage of materials; bags [sacks] for the transport and storage of materials in bulk; non-textile bags for the transportation of materials in bulk; non-textile bags for the bulk storage of animal foodstuffs; non-textile bags for the bulk storage of materials; shoe bags for storage; sail bags; textile wine gift bags; protection pouches made of fabric for storing purses when not in use; bags [envelopes, pouches] of textile, for packaging; bags [envelopes, pouches] of textile, for packaging; bags [envelopes, pouches] of textile, for packaging; packaging nets for transporting fruits and vegetables; bags [envelopes, pouches] of textile, for packaging; textile bags for merchandise packaging [envelopes, pouches]; tarpaulins, awnings, tents, and unfitted coverings; tents for use in angling; tents for camping; vehicle covers, not fitted; unfitted covers for boats and marine vehicles; tarpaulins; tents; tents [awnings] for vehicles; tents [awnings] for caravans; tents made of textile materials; tents for mountaineering or camping; sails; material for making sails; ropes and strings; binding thread, not of metal, for agricultural purposes; thread, not of metal, for wrapping or binding; strings; twine made of polypropylene; twine made of sisal; non-metallic twines; strings for tying purposes; packaging string; macrame rope; yarns for use in tyre cord construction; cordage; ropes and synthetic ropes; rope for use in toys for pets; synthetic ropes; cordage; ropes, not of metal; baling twine; packing rope; nets; elastic netting for meat products; hemp nettings; netting [not of metal or asbestos]; nets for windbreak purposes; chemical fiber nettings; rockfall prevention nets of textile; commercial fishing nets; commercial nets; nets for use with floating structures; twine for nets; net pens for fish farming; nets for shading; silk netting; fitted nets; padding and stuffing materials; down feathers; feathers for stuffing upholstery; wadding for filtering; fillings of synthetic fibres; fillings for upholstered pillows; fillings of synthetic foam; fillings for duvets; fillings for pillows; fillings for quilts; wood shavings; kapok; loose feathers; materials for padding; padding materials, other than of rubber or plastic for pillows; padding materials, other than of rubber or plastic for sleeping bags; padding materials made of fibrous material; padding materials made of fibrous material; padding made of non woven fabrics; padding materials, other than of rubber or plastic for beds; polyester batting; sawdust; sisal; sisal fibers; industrial packaging containers of textile; fleece for the upholstery industry; wadding for padding and stuffing upholstery; wadding fibres; wool (upholstery -) [stuffing]; padding and stuffing materials (except of paper, cardboard, rubber or plastics); fillings for upholstered pillows; spun polyester fibre for textile use. Klasse 23 Yarns and threads; angora yarn; spools of thread; spools of yarn; spun cotton; cotton yarn; chenille yarn; chenille yarn; douppioni silk yarn; elastic thread; elastic thread and yarn for textile use; elastic strips of synthetic fibres for textile use; threads made of spun cotton; thread for textile use; textile filaments [threads]; flocked fibers; yarn; yarns made of angora for textile use; waste cotton yarn; polyester pre-oriented yarns; yarns made of carbon fibres for textile use; yarn of synthetic or mixed fibres for use in textiles; wild silk yarn; knitting yarns; yarns for domestic use; yarns for textile applications; inorganic fiber base mixed thread and yarn; cotton base mixed thread and yarn; chemical fiber base mixed thread and yarn; chemical-fiber threads and yarns for textile use; degreased waste threads and yarns; hemp base mixed thread and yarn; regenerated fiber thread and yarn [for textile use]; silk base mixed thread and yarn; synthetic fiber thread and yarn; wool base mixed thread and yarn; yarns and threads for textile use; yarns for sale in kit form; twisted cotton thread and yarn; twisted threads and yarns; twisted hemp thread and yarn; twisted silk thread and yarn; twisted wool thread and yarn; yarns (combed -) made of natural fibres; twisted mixed thread and yarn; worsted yarn; spun silk yarn; spun silk yarn; semisynthetic fiber thread and yarn [chemically treated natural fiber yarn]; hand knitting wools; true hemp thread and yarn; true hemp thread and yarn; heatstable yarns and threads; jute thread and yarn; camel hair yarn; carded threads in flax for textile use; carded yarns of hemp for textile use; carded threads in natural fibres for textile use; carded threads in natural fibres for textile use; yarns (carded -) made of wool; carded threads in wool for textile use; cashmere yarns; ceramic fibre yarns for textile use; coir thread and yarn; rayon thread and yarn; linen thread and yarn; linen thread and yarn; metal fiber thread for textile use; sewing thread for textile use; sewing thread and yarn; natural yarns; non-metallic yarns for textile use; silica threads; ramie thread and yarn; raw silk yarn; spun silk; silk yarn; embroidery thread and yarn; knitting yarns; knitting yarns made of acrylic materials; knitting yarns made of nylon; knitting yarns made of wool; polyester textured yarns; yarns made of synthetic material for textile use; synthetic threads; carpet yarns; textile yarns; textile yarns made of man-made fibres; textile yarns made of natural fibres; covered rubber thread and yarn [for textile use]; mixed spun threads and yarns; waxed thread; waxed yarn; weaving fibres for industrial use; spun thread and yarn; worsted; wool yarn; wool yarn. Klasse 24 Flocked fabrics; fabrics being textile piece goods for use in tapestry; tick [linen]; knitted elastic fabrics for ladies underwear; knitted elastic fabrics for bodices; knitted elastic fabrics for sportswear; knitted elastic fabrics for gymnastic dresses; fibre fabrics for use in the manufacture of articles of clothing; fibre fabrics for the manufacture of the exterior coverings of furniture; fibre fabrics for use in the manufacture of linings of shoes; fibre fabrics for use in the manufacture of linings of bags; felt; felt for use by papermakers; felt cloth; flame retardant fabrics [other than asbestos]; flannel [fabric]; towelling [textile]; linings [textile]; inlay materials of non-woven fabrics; chemical fiber fabrics; fabrics for textile use; knit lace fabrics; knitted fabric; gummed waterproof cloth; towelling [textile]; linens; jersey [fabric]; jersey [fabric]; fabrics of carbon fibre, other than for insulation; fabrics [textile piece goods] made of carbon fibre; fabrics made from artificial fibres [other than for insulation]; upholstery fabrics; furnishing fabrics; upholstery fabrics; furnishing fabrics in the piece; furnishing fabrics in the piece; woven furnishing fabrics; non-woven felts; silk fabrics for furniture; semisynthetic fiber fabrics; fabrics of chemically produced fibres, other than for insulation; fabrics of organic fibres, other than for insulation; regenerated fiber yarn fabrics; fabrics made from artificial fibres [other than for insulation]; fabrics for use in making jerseys; knitted fabric; knitted fabrics of cotton yarn; knitted fabrics of chemical-fiber yarn; knitted fabrics of wool yarn; fabrics made of mixed synthetic and natural fibres, other than for insulation; textile fabrics for use in the manufacture of beds; textile fabrics for making into linens; textile fabrics for use in the manufacture of bedding; textile fabrics for making into blankets; textile fabrics for use in the manufacture of furniture; textile fabrics for use in the manufacture of sheets; textile fabrics for use in the manufacture of towels; textile fabrics for use in the manufacture of pillowcases; textile piece goods for making bedding covers; textile piece goods for makingup into towels; cloth; tissues being textile piece goods; velours for furniture; non-woven fabrics; non-woven textile fabrics; non-woven textile fabrics; non-woven textile fabrics for use as interlinings; non-woven fabrics of natural fibres; non-woven fabrics of synthetic fibres; 133

134 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 non-woven fabrics in the form of sheeting for use in manufacture; woven fabrics for furniture; textile goods, and substitutes for textile goods; nightdress cases of textile; printers' blankets of textile; disposable cloths; linings [textile]; linen lining fabric for shoes; wall fabrics; fabrics for textile use; household textile articles made from non-woven materials; linens; nightdress cases of textile; ticks [mattress covers]; coverings for furniture; mosquito nets; non-woven textile articles; dust sheets; textile tissues; textiles made of flannel; non-woven textile articles; interlinings made of non-woven fabrics; coverings for furniture; furniture coverings (unfitted); loose covers made of textile materials for furniture; furniture coverings of textile; dust sheets; loose covers made of textile materials for furniture; draperies [thick drop curtains]; curtains; markers [labels] of cloth for textile fabrics; wall fabrics; wall hangings of textile; bed linen; bed linen; towelling [textile]; towels of textile; kitchen and table linens; towels of textile; hand towels of textile; bed linen and table linen; tea cloths; dish towels for drying; towelling [textile]; hand towels of textile; place mats, not of paper; textile smallwares [table linen]; table covers; table cloths (not of paper); tablemats, not of paper; table covers of non-woven textile fabrics; textile napkins; table linen, not of paper; napery of textile; table linen; washing gloves; bed linen; receiving blankets; bed linen and table linen; bed coverings; duvet covers; comforters; bed blankets made of cotton; bed blankets made of man-made fibres; bed covers of paper; silk bed blankets; woolen blankets; duvet covers; bed sheets; bed skirts; bed throws; fabric bed valances; bed linen made of nonwoven textile material; infants' bed linen; covers for eiderdown and duvets; comforters; blankets for household pets; quilts; blankets for outdoor use; disposable bedding of textile; eiderdowns [down coverlets]; terry towels; futon quilts; sleeping bags [sheeting]; waterproof bed clothes; cot blankets; cot sheets; children's blankets; shams; lap rugs; contoured mattress covers; pillowcases; ticks (mattress and pillow coverings); mattress covers; mattress covers; quilts filled with down; duvets; travelling rugs [lap robes]; sleeping bag liners; silk blankets; contour sheets; quilted mattress protectors [bedding]; quilts of textile; quilts of textile; quilts filled with feathers; quilts filled with half down; quilts filled with stuffing materials; quilts filled with synthetic stuffing materials; quilts; quilt covers; textile covers for duvets; textile goods for use as bedding; bed sheets; bed throws; valanced bed sheets; bed skirts; woolen blankets; bath linen; hand towels of textile; bath sheets; bath towels; bath linen, except clothing; disposable wash cloths; towelling coverlets; face cloths of towelling; turkish towel; turkish towel; bath sheets; bath sheets; towelling [textile] adapted for use in dispensers; hand towels; towelling [textile]; hand towels of textile; children's towels; towelling [textile]; household linen, including face towels; make-up removal cloths [textile], other than impregnated with cosmetics; make-up removal cloths [textile], other than impregnated with toilet preparations; cloths of woven textile material for washing the body (other than for medical use); cloths of non-woven textile material for washing the body [other than for medical use]; bath mitts; mitts made of non-woven fabric for washing the body; wash cloths; cloths for washing the body [other than for medical use]; filtering materials of textile; flame resistant fabrics. Klasse 25 Headgear; swimming caps; bandanas [neckerchiefs]; baseball caps; berets; bobble hats; millinery; shower caps; fascinator hats; fedoras; fezzes; bucket caps; golf caps; yashmaks; bonnets [headwear]; tams; hats; frames (hat -) [skeletons]; skull caps; waterpolo caps; hoods [clothing]; small hats; knot caps; chefs' hats; sports headgear [other than helmets]; children's headwear; head scarves; head scarves; head scarves; yashmaghs; miters [hats]; fashion hats; caps [headwear]; cap peaks; sun visors [headwear]; nightcaps; hats (paper -) [clothing]; paper hats for wear by chefs; paper hats for wear by nurses; party hats [clothing]; fur muffs; fur hats; head scarves; rain hats; knitted caps; flat caps; garrison caps; sedge hats (suge-gasa); sleep masks; veils [clothing]; wimples; tam-o'-shanters; tennis sweatbands; ski hats; sun hats; sports caps and hats; sports caps; headbands [clothing]; head sweatbands; beach hats; knitted caps; balaclavas; thermal headgear; toques [hats]; head scarves; woolly hats; top hats; clothing; evening wear; evening coats; detachable neckpieces for kimonos (haneri); detachable collars; underarm gussets [parts of clothing]; aikido suits; albs; american football bibs; parkas; suits; evening suits; women's suits; bowties; dress pants; jumper suits; blouses; work clothes; coveralls; blouses; sleeveless jerseys; mantles; arm warmers [clothing]; gowns for doctors [uniforms]; warmup pants; clothing made of fur; driving gloves; layettes [clothing]; layettes [clothing]; baby bodysuits; baby doll pyjamas; babies' pants [clothing]; plastic baby bibs; baby tops; baby bunting [clothing]; babies' pants [clothing]; baby bottoms; layettes [clothing]; pram suits; swimming costumes; bathing costumes for women; bathing suits for men; fitted swimming costumes with bra cups; swim wear for gentlemen and ladies; bathing drawers; swimming costumes; swimming costumes; bathrobes; bathing drawers; swimming trunks; bathwraps; robes; ballet suits; ball gowns; bandanas [neckerchiefs]; bandeaux [clothing]; baseball uniforms; baselayer bottoms; baselayer tops; crop tops; printed t- shirts; leg warmers; cashmere clothing; clothing of imitations of leather; woolen clothing; motorists' clothing; baby clothes; bridesmaids wear; figure skating clothing; christening robes; clothing for wear in judo practices; children's wear; infant wear; girls' clothing; motorcyclists' clothing of leather; leather clothing; linen clothing; paper clothing; plush clothing; silk clothing; clothing for martial arts; clothing for horse-riding [other than riding hats]; articles of clothing for theatrical use; clothing for fishermen; boys' clothing; clothing for wear in wrestling games; maternity clothing; lounge pants; bermuda shorts; bed jackets; bed socks; maillots; blazers; blousons; boas [necklets]; leotards; body stockings; teddies [undergarments]; boleros; bolo ties; bomber jackets; boxer shorts; wedding dresses; burnouses; brassieres; bustiers; pea coats; capes; pedal pushers; car coats; cargo pants; chaps (clothing); chasubles; chemisettes; cheongsams (chinese gowns); albs; choir robes; evening wear; corduroy trousers; coverups; ladies' clothing; lingerie; gowns; women's outerclothing; knickers; ladies' underwear; ladies' underwear; down jackets; down vests; denim jeans; topcoats; donkey jackets; three piece suits [clothing]; duffel coats; pocket squares; one-piece suits; jumper suits; one-piece playsuits; disposable underwear; skating outfits; athletic tights; woollen tights; pleated skirts for formal kimonos (hakama); masquerade costumes; women's ceremonial dresses; moisturewicking sports bras; moisture-wicking sports shirts; moisture-wicking sports pants; fishing shirts; fishing vests; fleeces; fleece vests; bowties; flying suits; formal evening wear; formalwear; foulards [clothing articles]; morning coats; leisure suits; casual shirts; slacks; casualwear; tap pants; barber smocks; robes; replica football kits; football jerseys; soccer bibs; footmuffs, not electrically heated; gabardines [clothing]; goloshes; gaiters; morning coats; padded pants for athletic use; padded shirts for athletic use; padded shorts for athletic use; knitwear [clothing]; knitted gloves; knit jackets; knitted underwear; guernseys; woven clothing; woven shirts; gilets; polo shirts; golf trousers; golf pants, shirts and skirts; golf skirts; unitards; clothing for gymnastics; ankle socks; halloween costumes; neckbands; neckwear; scarves; neck tubes; wrist warmers; gloves [clothing]; gloves for cyclists; gloves with conductive fingertips that may be worn while using handheld electronic touch screen devices; gloves including those made of skin, hide or fur; handwarmers [clothing]; loungewear; aloha shirts; button-front aloha shirts; shirt yokes; shirts; shirts for suits; collared shirts; opennecked shirts; button down shirts; nighties; slips 134

135 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 [undergarments]; shirt-jacs; shirt fronts; men's suits; menswear; outerclothing for men; men's socks; men's underwear; waistcoats; wedding dresses; lumber jackets; hooded pullovers; knickers; trousers; trousers of leather; trousers for children; trousers for children; nurse pants; sweatpants; snowboard trousers; pantsuits; culotte skirts; knee-high stockings; braces for clothing [suspenders]; suspender belts for men; girdles; girdles; jackets [clothing]; jackets being sports clothing; polar fleece jackets; fishermen's jackets; sleeved jackets; sleeveless jackets; snowboard jackets; rainproof jackets; men's and women's jackets, coats, trousers, vests; jacket liners; hunting pants; hunting jackets; hunting vests; hunting shirts; kimonos; denims [clothing]; denim jeans; denim jackets; jumpers; jodhpurs; shell suits; jogging sets [clothing]; sweatpants; jogging tops; sweatpants; heavy jackets; stuff jackets [clothing]; judo suits; caftans; bodices [lingerie]; martial arts uniforms; combative sports uniforms; hooded sweatshirts; karate suits; cashmere scarves; kendo outfits; khakis; kilts; kilts; kimonos; gowns; pinafores; gowns; nurse dresses; linings (ready-made -) [parts of clothing]; pockets for clothing; leisurewear; bloomers; walking breeches; trouser socks; knee warmers [clothing]; short sets [clothing]; ready-to-wear clothing; basic upper garment of Korean traditional clothes [jeogori]; korean traditional women's waistcoats [baeja]; korean topcoats [durumagi]; body warmers; corselets; camisoles; corsets; corsets; corsets; costumes; skirt suits; costumes for use in children's dress up play; costumes for use in roleplaying games; shoulder wraps; detachable collars; collars for dresses; neckties; ascots; crinolines; cummerbunds; short-sleeved or long-sleeved t-shirts; short-sleeve shirts; short-sleeve shirts; short trousers; sweatpants; short petticoats; short overcoat for kimono (haori); cowls [clothing]; laboratory coats; long sleeve pullovers; long sleeved vests; long jackets; japanese sleeping robes (nemaki); full-length kimonos (nagagi); long johns; bibs, not of paper; bib overalls for hunting; running suits; running vests; leather suits; leather clothing; leather jackets; leather jackets; casual trousers; leggings [trousers]; underwear; sweatabsorbent underwear; light-reflecting jackets; lingerie; liveries; bathing suit cover-ups; outerclothing for girls; maniples; athletic uniforms; cuffs; coats; pelisses; cotton coats; coats of denim; coats for women; coats for men; mantillas; sleep masks; eye masks; sailor suits; corselets; foundation garments; miniskirts; monokinis; robes; lounging robes; motorcycle riding suits; motorcycle gloves; motorcycle jackets; muffs [clothing]; muumuus; nighties; nighties; nighties; nightwear; wet suits; negligees; pop socks; women's outerclothing; outerclothing; dress shirts; uppers of woven rattan for japanese style sandals; chemise tops; cycling tops; hooded tops; halter tops; earbands; ear muffs [clothing]; combinations [clothing]; coveralls; coveralls; nurse overalls; overshirts; beach wraps; parkas; pelerines; furs [clothing]; pelisses; fur coats and jackets; fur muffs; fur cloaks; petticoats; petti-pants; polo shirts; pirate pants; plastic aprons; pantaloons; polo shirts; polo knit tops; turtleneck sweaters; polo sweaters; ponchos; sweaters; crew neck sweaters; mock turtleneck sweaters; v-neck sweaters; slipovers [clothing]; bloomers; pyjamas; pajama bottoms; cyclists' clothing; cycling shorts; ramie shirts; rash guards; head scarves; rainproof clothing; rainwear; waterproof trousers; mackintoshes; rain ponchos; riding gloves; jodhpurs; riding jackets; skirts; turtlenecks; roll necks [clothing]; turtleneck shirts; turtleneck sweaters; rugby tops; rugby shorts; rugby tops; bush jackets; saris; sarongs; sheepskin jackets; sheepskin coats; neck scarfs [mufflers]; mufflers [clothing]; shawls [from tricot only]; shawls and headscarves; shawls and stoles; sashes for wear; sash bands for kimono (obi); referees uniforms; nightwear; sleep masks; nighties; tube tops; veils [clothing]; cravats; knickers; snow suits; snow suits; snow pants; shoulder scarves; shoulder wraps [clothing]; school uniforms; aprons [clothing]; paper aprons; maternity bands; maternity smocks; sweatabsorbent socks; sweat-absorbent stockings; sweatbands; sweat bands for the wrist; headbands [clothing]; dress shields; anti-perspirant socks; head sweatbands; uniforms for nurses; swimming trunks; silk ties; silk scarves; adhesive bras; shampoo capes; shell jackets; shift dresses; mock turtleneck shirts; shirts and slips; shortalls; shorts; fleece shorts; boy shorts [underwear]; snow suits; ski suits for competition; ski gloves; ski trousers; ski jackets; clothing for skiing; ski balaclavas; sliding shorts; briefs; cummerbunds; dinner jackets; dinner suits; snow boarding suits; snowboard gloves; japanese style socks (tabi); socks and stockings; sock suspenders; bralettes; sundresses; sunsuits; playsuits [clothing]; camiknickers; gym suits; sports clothing [other than golf gloves]; sportswear; sports bras; casual shirts; sports shirts with short sleeves; sports pants; sports jackets; sports socks; singlets; sports jerseys and breeches for sports; gym suits; athletics vests; dust coats; quilted jackets [clothing]; quilted vests; cloth bibs; cloth bibs for adult diners; tightening-up strings for kimonos (datejime); rompers; snap crotch shirts for infants and toddlers; beachwear; beach robes; stretch pants; knitwear [clothing]; knit shirts; cardigans; thongs; garters; stockings; sweat-absorbent stockings; heelpieces for stockings; pantie-girdles; tights; maillots [hosiery]; footless tights; hosiery; footless socks; surfwear; jockstraps [underwear]; sweaters; tracksuit bottoms; sweat jackets; sweat shirts; sweat shorts; taekwondo suits; waist cinchers; tank tops; dance clothing; dance costumes; tabards; camouflage gloves; camouflage shirts; camouflage pants; camouflage jackets; camouflage vests; trews; tennis wear; tennis shirts; tennis dresses; tennis pullovers; tennis skirts; tennis shorts; tennis socks; fabric belts [clothing]; thobes; theatrical costumes; thermal socks; thermal underwear; togas; tops [clothing]; folk costumes; japanese traditional clothing; bra straps; bib tights; pinafore dresses; strapless bras; tank tops; clothing for gymnastics; sweatpants; sweat shorts; tracksuit tops; trench coats; bib shorts; triathlon clothing; knitwear [clothing]; singlets; dry suits; tee-shirts; kerchiefs [clothing]; neckerchiefs; head scarves; tunics; turbans; clothing for gymnastics; gym shorts; tutus; twin sets; korean outer jackets worn over basic garment [magoja]; nappy pants [clothing]; topcoats; over-trousers; neck scarves; cloaks; shawls; maternity clothing; maternity sleepwear; maternity lingerie; uniforms; uniforms for commercial use; uniforms for nurses; referees uniforms; union suits; underwear; babies' undergarments; sweat-absorbent underwear; vest tops; undershirts for kimonos (juban); undershirts for kimonos (koshimaki); bottoms [clothing]; pants; chemises; petticoats; bustles for obi-knots (obiageshin); tracksuit bottoms; underwear; garments for protecting clothing; suit coats; volleyball jerseys; thermally insulated clothing; warm-up jackets; warm-up tops; weatherproof clothing; waterproof suits for motorcyclists; waterproof capes; waterproof outerclothing; water socks; waterproof trousers; rainproof jackets; oilskins [clothing]; wetsuits for waterskiing; chefs' whites; white coats for hospital use; caftans; sweat shirts; reversible jackets; waistcoats; leather waistcoats; cagoules; weatherproof clothing; sailing wet weather clothing; puttees and gaiters; wrap belts for kimonos (datemaki); beach wraps; beach wraps; swaddling clothes; salopettes; windproof clothing; wind suits; wind pants; windshirts; wind vests; winter gloves; winter coats; hosiery; weather resistant outer clothing; woollen socks; yoga pants; yoga shirts; zoot suits; gussets [parts of clothing]; gussets for bathing suits [parts of clothing]; gussets for footlets [parts of clothing]; gussets for leotards [parts of clothing]; gussets for stockings [parts of clothing]; gussets for tights [parts of clothing]; gussets for underwear [parts of clothing]; footwear; heels; heelpieces for footwear; bootees (woollen baby shoes); bath slippers; footwear for women; insoles for footwear; 135

136 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 espadrilles; heel inserts; flat shoes; embossed heels of rubber or of plastic materials; embossed soles of rubber or of plastic materials; non-slipping devices for footwear; slippers; slipper socks; stiffeners for shoes; inner socks for footwear; running shoes; infants' footwear; leather slippers; leather shoes; canvas shoes; deck shoes; uppers for japanese style sandals; slippers; pumps [footwear]; welts for footwear; rain boots; riding shoes; riding shoes; shoe straps; rugby boots; mules; slip-on shoes; shoes; athletic shoes; leisure shoes; shoes for foot volleyball; shoes with hook and pile fastening tapes; high-heeled shoes; mountaineering shoes; shoe inserts for non-orthopedic purposes; shoe uppers; footwear soles; shoe covers, other than for medical purposes; footwear uppers; snowboard shoes; shoe soles; slipper soles; soles for japanese style sandals; espadrilles; dance shoes; ballroom dancing shoes; tennis shoes; training shoes; tips for footwear; waterproof boots for fishing; aqua shoes; winter boots; yoga shoes; zori; tongues for shoes and boots; ladies' underwear; wetsuit gloves; pyjamas [from tricot only]; intermediate soles. Klasse 27 Carpets, rugs and mats; bath mats; textile bath mats; bath mats; bath mats; vehicles mats and carpets; rugs (floor -); door mats; runners [mats]; oriental non-woven rugs (mosen); carpet tile backing; carpet backing; carpeting; carpet tiles; primary carpet backing; textile bath mats; carpets [textile]; wallpaper; wall paper of vinyl; wall coverings of paper; carpets. Klasse 35 Advertising, marketing and promotional services; billposting; banner advertising; merchandising; public relations services; online advertising; telemarketing services; sales promotion for others; advertising; display services for merchandise; preparation and presentation of audio visual displays for advertising purposes; organisation and conducting of product presentations; presentation of goods and services; sales demonstration [for others]; demonstration of goods and services by electronic means, also for the benefit of the so-called teleshopping and home shopping services; demonstration of goods for promotional purposes; arranging of demonstrations for advertising purposes; demonstration of goods; arranging and conducting of trade show exhibitions; arranging of exhibitions for business purposes; arranging of exhibitions for advertising purposes; exhibitions (conducting -) for business purposes; exhibitions (conducting -) for business purposes; exhibitions (conducting -) for advertising purposes; organisation of exhibitions and trade fairs for business and promotional purposes; shows (conducting business -); fashion show exhibitions for commercial purposes; arranging of displays for commercial purposes; organisation of events for commercial and advertising purposes; organization of events, exhibitions, fairs and shows for commercial, promotional and advertising purposes; arranging of demonstrations for advertising purposes; planning and conducting of trade fairs, exhibitions and presentations for economic or advertising purposes; arranging of exhibitions for advertising purposes; rental of advertising space online; rental of advertising space; distribution of advertising, marketing and promotional material; distribution of promotional matter; distribution of advertisements and commercial announcements; dissemination of advertising matter; distribution of advertising material; dissemination of advertising and promotional materials; dissemination of advertising, marketing and publicity materials; dissemination of advertisements; dissemination of advertising for others; dissemination of advertising for others via the internet; distribution and dissemination of advertising materials [leaflets, prospectuses, printed material, samples]; handbill distribution; handbill distribution; handbill distribution; distribution of samples for publicity purposes; distribution of prospectuses and samples; handbill distribution; distribution of products for advertising purposes; sample distribution; distribution of advertising announcements; distribution and dissemination of advertising materials [leaflets, prospectuses, printed material, samples]; handbill distribution; handbill distribution; distribution of promotional matter; arranging the distribution of advertising literature in response to telephone enquiries; arranging of presentations for business purposes; office functions; business management; supply chain management services; arranging of presentations for business purposes; arranging of presentations for business purposes; business administration; marketing studies; compilation of scientific information; collection of information relating to hydrology. Klasse 42 Scientific and technological services; advisory services relating to scientific research; computer aided scientific analysis services; computer aided scientific research services; scientific testing services; preparation of scientific reports; provision of information relating to scientific research; provision of scientific information; advisory services relating to science; scientific services and design relating thereto; scientific services and research relating thereto; scientific research relating to cosmetics; scientific research for medical purposes; scientific research and analysis; laboratory (scientific -) services; scientific and industrial research; scientific investigations for medical purposes; consultancy services relating to product engineering; engineering services for others; engineering consultancy services; engineering testing; preparation of engineering reports; engineering consultancy services; engineering research; engineering consultancy relating to testing; technical engineering; conducting of scientific studies; scientific analysis; information services relating to the safety testing of chemicals used in horticulture; information services relating to the safety testing of chemicals used in agriculture; scientific research relating to chemistry; scientific research relating to ecology; engineering testing; scientific testing services; textile testing; quality testing of products for certification purposes; certification [quality control]; providing information in the field of product development; product research and development; design of carpets; designing of packaging and wrapping materials; design of curtains (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, WMF PhotoSimu WMF Group GmbH, Eberhardstrasse 35, DE GEISLINGEN/STEIGE, Tyskland Klasse 9 Computer databases; computer software for database management; computer software for application and database integration; computer programs for accessing, browsing and searching online databases; apparatus for the transmission of data; systems incorporated into gprs for transmission of data; data exchange units; downloadable mobile applications for the management of data; downloadable mobile applications for the transmission of data; software and applications for mobile devices; downloadable computer software in the form of applications for electronic apparatus and portable telephones; mobile apps. 136

137 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/ (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, ULTIMA Gardner Denver Deutschland GmbH, Argenthaler Strasse 11, DE SIMMERN, Tyskland Klasse 7 Oil-free compressors; parts and accessories for oilfree compressors (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, medin-nc3 medin Medical Innovations GmbH, Adam-Geisler- Strasse 1, DE OLCHING, Tyskland Klasse 10 Medical equipment, in particular ncpap equipment (ncpap - nasal continuous positive airway pressure) and parts for ncpap equipment, namely active CPAP generators for nasal applications, water column pressure gauges for CPAP pressure measurement, nasal attachment pieces (prongs) for ncpap equipment, connectors for ncpap equipment, tubes for ncpap equipment (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, WMF MyCoffee WMF Group GmbH, Eberhardstrasse 35, DE GEISLINGEN/STEIGE, Tyskland Klasse 9 Computer databases; computer software for database management; computer software for application and database integration; computer programs for accessing, browsing and searching online databases; apparatus for the transmission of data; systems incorporated into GPRS for transmission of data; data exchange units; downloadable mobile applications for the management of data; downloadable mobile applications for the transmission of data; software and applications for mobile devices; downloadable computer software in the form of applications for electronic apparatus and portable telephones; mobile apps (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, medin-nc6 medin Medical Innovations GmbH, Adam-Geisler- Strasse 1, DE OLCHING, Tyskland Klasse 10 Medical equipment, in particular ncpap equipment (ncpap - nasal continuous positive airway pressure) and parts for ncpap equipment, namely active CPAP generators for nasal applications, water column pressure gauges for CPAP pressure measurement, nasal attachment pieces (prongs) for ncpap equipment, connectors for ncpap equipment, tubes for ncpap equipment (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , DE, IMFALDA Dr. Falk Pharma GmbH, Leinenweberstr. 5, DE FREIBURG, Tyskland Klasse 5 Pharmaceutical preparations. 137

138 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/ (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: VALBUENA BODEGAS VEGA SICILIA, S.A., Carretera Valladolid- Soria, km. 40, ES VALBUENA DE DUERO (VALLADOLID), Spania Klasse 33 Wines; alcoholic beverages (excluding beers) (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , FR, MAYBELLINE THE CITY KITS L'OREAL, 14 rue Royale, FR PARIS, Frankrike Klasse 3 Make-up products (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, ZA, ZA, 2016/33081 ABALONA Geberit International AG, Schachenstrasse 77, CH JONA, Sveits Klasse 11 Apparatus for water distribution and sanitary installations; sanitary fittings and installations; toilets, floor-mounted toilets, wall-mounted toilets, shower toilets, toilet bowls, urinals, bidets; toilet seats (WC), toilet covers; water flushing installations, flushing devices for toilets and urinals, water flushing installations, fitted flushing apparatus; installations and component parts comprising coverings and casings for parts of sanitary installations, sanitary ducts and/or heating ducts, water flushing installations and parts of sanitary installations; sanitary modules, systems and installation casings for sanitary equipment, fittings and supports for systems and installation casings; water flushing buttons and plates; washbasins, double washbasins, sinks, holders and stands for washbasins; kitchen sinks and utility sinks; baths, spa baths, bath installations and fittings; showers, shower pans, shower cabinets, shower cubicles, shower screens for bathtubs; water distribution and ducts, installations, pipes, valves and fittings for sanitary installations; taps and mixer taps; mixer taps for washbasins, sinks, bath tubs and showers; lamps for mirrors and furniture; electrically heated towel rails and radiators; air dryers and air filtering installations, apparatus for purifying and deodorizing the air; distributors and dispensers for cleaning and disinfectant substances for toilets and flushing apparatus; parts and components of all the aforesaid goods. Klasse 20 Bathroom furniture; cabinets and shelving units for bathrooms, wall cabinets, side cabinets, upper cabinets, basic cabinets with drawers and connected panels, cupboards, storage units; mirrors, mirror cabinets; frames for mirrors and picture frames; mirror supports; liners, door handles, hooks, poles; legs for furniture; sliding doors; parts and components of all the aforesaid goods. Klasse 21 Brushes and holders for toilet brushes; soap dishes, baskets, bowls, soap dispensers; paper dispensers and holders, toilet roll holders, napkin holders, towel rails, towel rings; toothbrush holders, toothbrush mug holders, glasses for toothbrushes; parts and fittings for the aforementioned products (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, ACANTO Geberit International AG, Schachenstrasse 77, CH JONA, Sveits Klasse 11 Apparatus for water distribution and sanitary installations; sanitary fittings and installations; toilets, floor-mounted toilets, wall-mounted toilets, shower toilets, toilet bowls, urinals, bidets; toilet seats (WC), toilet covers; water flushing installations, flushing devices for toilets and urinals, water flushing installations, fitted flushing apparatus; installations and component parts comprising coverings and casings for parts of sanitary installations, sanitary ducts and/or heating ducts, water flushing installations and parts of sanitary installations; sanitary modules, systems and installation casings for sanitary equipment, fittings and supports for systems and installation casings; water flushing buttons and plates; washbasins, double washbasins, sinks, holders and stands for washbasins; kitchen sinks and utility sinks; baths, spa baths, bath installations and fittings; showers, shower pans, shower cabinets, shower cubicles, shower screens for bathtubs; water distribution and ducts, installations, pipes, valves and fittings for sanitary installations; taps and mixer taps; mixer taps for washbasins, sinks, bath tubs and showers; lamps for mirrors and furniture; electrically heated towel rails and radiators; air dryers and air filtering installations, apparatus for purifying and 138

139 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 deodorizing the air; distributors and dispensers for cleaning and disinfectant substances for toilets and flushing apparatus; parts and components of all the aforesaid goods. Klasse 20 Bathroom furniture; cabinets and shelving units for bathrooms, wall cabinets, side cabinets, upper cabinets, basic cabinets with drawers and connected panels, cupboards, storage units; mirrors, mirror cabinets; frames for mirrors and picture frames; mirror supports; liners, door handles, hooks, poles; legs for furniture; sliding doors; parts and components of all the aforesaid goods. Klasse 21 Brushes and holders for toilet brushes; soap dishes, baskets, bowls, soap dispensers; paper dispensers and holders, toilet roll holders, napkin holders, towel rails, towel rings; toothbrush holders, toothbrush mug holders, glasses for toothbrushes; parts and fittings for the aforementioned products (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , GB, UK (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , CH, Albert Koch AG, Gschwendlistrasse 9, CH-9108 JAKOBSBAD, Sveits Klasse 3 Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, degreasing and abrasive preparations; non-medicated soaps, perfumery products, essential oils, non-medicated cosmetics, non-medicated lotions for hair; nonmedicated dentifrices; all the aforesaid goods are of Swiss origin (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: Roller Grill International, Zone Industrielle, 16, rue Saint Gilles, FR BONNEVAL, Frankrike Klasse 11 Rotisseries, grills and deep fryers, pancake griddles, double boilers, toasters, pizza ovens, refrigerating display cabinets, barbecues, ovens. The Vegetarian Society of the United Kingdom Limited, Parkdale, Dunham Road, GB-WA144QG ALTRINCHAM, CHESHIRE, Storbritannia Klasse 3 Toiletries; non-medicated toilet preparations; preparations for the care, treatment and cleansing of skin and hair; preparations for the bath and shower; body gels; face gels; bath gels; shower gels; bubble bath; bath oils; bathing lotions; hair care preparations and substances; shampoos, conditioners; sprays, creams, mousses, lotions and balms, all for use on the hair; hair oils; cosmetics; make-up; foundations; blushers; facial powders; mascara; eyeliners; eye shadows; eye make-up; make-up remover; eye makeup remover; face and body cleansers; lip gloss; lipsticks; nail balm; nail polish; nail polish remover; moisturisers; body creams; face creams; hand creams; skin creams; beauty serums; hair serums; serums for cosmetic purposes; body oils; face oils; massage oils; baby oils and creams; beauty lotions; body lotions; facial lotions; eye lotions; skin lotions; non-medicated lotions; soaps; face wash; hand wash; facial cleansers; hand cleansers; skin cleansers; deodorants, body fragrances; body sprays; perfumes; colognes; toilet waters; talcum powders; suntan oils, creams and lotions (cosmetics); cosmetics for sun tanning; room fragrances; but not including any such goods containing extracts derived from meat, fish, shellfish, or fowl, or meat stock and / or bone stock, or animal and / or carcass fats, or any other products or ingredients resulting from the slaughter of animals. Klasse 9 Computer software; downloadable computer software; computer application software; downloadable application software, all for use on mobile telephones, computer tablets, mobile communications devices, wireless devices, personal computers and laptop computers; computer programs and computer software for use in the creation, conduct and management of online social and business networks; computer programs and computer software for use in the creation, conduct and management of online community networks; downloadable software enabling the online user to access, upload, download, edit, amend, post, show, display, view, create, edit, tag, publish, share, comment on, critique, rate, stream and transmit multimedia content, digital publications, electronic publications, online-journals, blogs, digital images, digital photographs, videos, films, photos, audio recordings, audio content, audio-visual 139

140 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 recordings, video recordings, digital content, animation, pictures, images, messages, comments, text, information, pod-casts, data, digital information, or any other user-generated electronic content; computer programs and computer software for use in searching data bases; computer software and computer programs for use in accessing, searching and managing data, or for data retrieval, or for uploading data, or for downloading data; data, documents, publications, information, video recordings, audio recordings, audiovisual recordings, digital content, text, and other media or multi-media, all being electronically recorded and downloadable from the Internet, intranets, extranets or any other communications networks; downloadable computer software applications for displaying and sharing a user's location and personal preferences, and for finding, locating, and interacting with other users, places, institutions and businesses. Klasse 16 Printed matter; books, booklets, catalogues, magazines, newspapers, newsletters, leaflets, leaflet holders, directories, posters, pamphlets, periodical publications, calendars, diaries, photographs, pictures, stickers, car stickers, wrapping paper, cards, postcards, guides, gift cards, Xmas cards; stationery, pens, pencils; packaging made of paper, cardboard and plastic; carrier bags. Klasse 25 Clothing; footwear; headgear. Klasse 29 Meat substitutes; poultry substitutes; fish substitutes; preserved, processed, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; processed, prepared, preserved and cooked nuts; vegetable preserves; fruit preserves; pickles; jellies, jams, compotes; marmalade; eggs; egg substitutes, milk and milk products; dairy products; yoghurts; dairy free yoghurts; butter substitutes; cheese substitutes; milk substitutes; dairy product substitutes; edible oils and fats; prepared, pre-prepared and prepackaged meals consisting primarily of meat substitutes, poultry substitutes, fish substitutes, vegetables, fruits, processed nuts, eggs, egg substitutes, dairy products, or dairy product substitutes; chilled meals made from or predominantly made from meat substitutes, poultry substitutes, fish substitutes, vegetables, fruits, processed nuts, eggs, egg substitutes, dairy products, or dairy product substitutes; food products prepared for human consumption made from meat substitutes, poultry substitutes, fish substitutes, vegetables, fruits, processed nuts, eggs, egg substitutes, dairy products, or dairy product substitutes; prepared foodstuffs in the form of meals made from or predominantly made from meat substitutes, poultry substitutes, fish substitutes, vegetables, fruits, processed nuts, eggs, egg substitutes, dairy products, or dairy product substitutes; nutritionally balanced low-calorie prepared meals made from or predominantly made from meat substitutes, poultry substitutes, fish substitutes, vegetables, fruits, processed nuts, eggs, egg substitutes, dairy products, or dairy product substitutes; stir fry prepared meals made from or predominantly made from meat substitutes, poultry substitutes, fish substitutes, vegetables, fruits, processed nuts, eggs, egg substitutes, dairy products, or dairy product substitutes, and also including pasta, rice or noodles; soups and preparations for making soups; snack foods made from meat substitutes, poultry substitutes, fish substitutes, vegetables, fruits, processed nuts, eggs, egg substitutes, dairy products, or dairy product substitutes; vegetable based snack foods; fruit based snack foods; nut based snack foods; but not including any such goods containing the flesh of meat, fish, shellfish, or fowl, or extracts derived from meat, fish, shellfish, or fowl, or meat and / or bone stock, or animal and / or carcass fats, or any other products or ingredients resulting from the slaughter of animals. Klasse 30 Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; sugar, honey, treacle; flour and preparations made from cereals; preparations made from cereals for food for human consumption; bread; biscuits; cakes; pastries; nonmedicated confectionery; edible ices; ice-cream; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces (condiments); prepared foodstuffs in the form of sauces; chutneys; mayonnaise; imitation mayonnaise; salad cream; imitation salad cream; spices; dried, processed or culinary herbs; tapioca and sago; pies and pasties, containing meat substitutes, poultry substitutes, fish substitutes, vegetables, fruits, processed nuts, eggs, egg substitutes, dairy products, or dairy product substitutes or any combination thereof; pasta and pasta products; pasta sauces; prepared, preprepared or pre-packaged pasta meals; prepared, preprepared or pre-pack pizzas; pizza sauces; prepared, pre-prepared or pre-packaged pizza meals; prepared, pre-prepared or pre-packaged meals made from pastry, rice, pasta or noodles; prepared, pre-prepared or prepackaged meals containing principally of pastry, pasta, rice or noodles; prepared, pre-prepared or prepackaged meals consisting principally of pastry, pasta, rice or noodles, and also including meat substitutes, poultry substitutes, fish substitutes, vegetables, fruits, processed nuts, eggs, egg substitutes, dairy products, or dairy product substitutes or any combination thereof; foodstuffs prepared in the form of meals consisting principally of pastry, pasta, rice or noodles, and also including meat substitutes, poultry substitutes, fish substitutes, vegetables, fruits, processed nuts, eggs, egg substitutes, dairy products, or dairy product substitutes or any combination thereof; nutritionally balanced low-calorie prepared meals consisting principally of pastry, pasta, rice or noodles, and also including meat substitutes, poultry substitutes, fish substitutes, vegetables, fruits, processed nuts, eggs, egg substitutes, dairy products, or dairy product substitutes or any combination thereof; prepared stir fry meals, made from or predominantly made from pasta, rice or noodles pasta, rice or noodles, and also including meat substitutes, poultry substitutes, fish substitutes, vegetables, fruits, processed nuts, eggs, egg substitutes, dairy products, or dairy product substitutes or any combination thereof; cereal based snack foods; rice based snack foods; pasta based snack foods; noodle based snack foods; but not including any such goods containing the flesh of meat, fish, shellfish, or fowl, or extracts derived from meat, fish, shellfish, or fowl, or meat and / or bone stock, or animal and / or carcass fats, or any other products or ingredients resulting from the slaughter of animals. Klasse 32 Beer; lager; stout; shandy; mineral and aerated waters; non-alcoholic drinks; soft drinks; fruit juices; vegetable juices; cordials; syrups, concentrates and other preparations for making non-alcoholic beverages; non-alcoholic cocktail mixes; but not including any such goods containing extracts derived from meat, fish, shellfish, or fowl, or meat stock and / or bone stock, or animal and / or carcass fats, or any other products or ingredients resulting from the slaughter of animals. Klasse 33 Alcoholic beverages (other than beer); pre-mixed alcoholic beverages (other than beer); spirits, wines, vermouths, sherry, liqueurs; alcoholic cocktail mixes; alcoholic aperitif bitters; alcoholic bitters; but not including any such goods containing extracts derived from meat, fish, shellfish, or fowl, or meat stock and / or bone stock, or animal and / or carcass fats, or any other products or ingredients resulting from the slaughter of animals. Klasse 41 Cookery schools; cooking instruction; training related to cooking and nutrition; instruction in the preparation, cooking and servicing of food and drink; instruction in nutritional values of food and drink; instruction in the planning and preparation of meals and menus; arranging cookery demonstrations (entertainment); arranging cookery demonstrations (entertainment); educational services; arranging of training courses; arranging workshops; arranging conferences, seminars and meetings; arranging conferences for educational, entertainment and recreational purposes; team building (education) services; team building (entertainment) services; party planning; organisation of parties; arrangement and organisation of roadshows 140

141 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 (entertainment); arrangement and organisation of roadshows (training); arranging and organising roadshows and exhibitions for cultural, entertainment or educational purposes; arranging of cultural activities and cultural events; arranging of events for educational and entertainment purposes; organisation of parties and events (entertainment) in connection with charitable fundraising; hosting, arranging, organising and conducting events for cultural, entertainment and educational purposes; event management services in relation to events for cultural, entertainment and educational purposes; entertainment services; interactive entertainment services; provision of nondownloadable electronic publications, audio recordings and audio-visual recordings from the Internet, intranets or any other communications network; publishing services; electronic publishing services; production of audio recordings, audio-visual recordings; production of CDs and DVDs; production of radio programmes; production of television programmes. Klasse 42 Computer programing services; maintenance and updating of computer software and computer software applications; design and development of computer software for others; hosting on-line web facilities for others for organizing and conducting meetings, events and interactive discussions via the Internet or other communications networks; hosting virtual communities for registered users to organize groups, events, participate in discussions, aggregate information and resources, and engage in social, business and community networking; hosting of digital content online; providing temporary use of non-downloadable software enabling the user to access, upload, download, edit, amend, post, show, display, view, create, edit, tag, publish, share, comment on, critique, rate, stream and transmit multimedia content, digital publications, electronic publications, online-journals, blogs, digital images, digital photographs, videos, films, photos, audio recordings, audio content, audio-visual recordings, video recordings, digital content, animation, pictures, images, messages, comments, text, information, pod-casts, data, digital information, or any other user-generated electronic content; providing temporary use of non-downloadable software enabling the user to undertake social networking or business networking; providing temporary use of nondownloadable software enabling the user to undertake marketing, seek employment, recruit personnel, advertise, undertake marketing and promotion, and provide information in relation to foods, cooking and cuisines; providing temporary use of non downloadable software applications for use in the creation and management of online social networks; providing temporary use of non-downloadable software enabling users to search, locate and communicate with others via electronic global communications networks for networking, conducting polls and surveys, tracking online references to businesses, researching organizations, career and job opportunities, discussing business topics; providing search engines for obtaining data from searchable indices and databases of information, namely, text, electronic documents, databases, graphics and audio visual information, by means of global computer information network or other global communications networks; computer services in the nature of customized web pages featuring userdefined information, personal profiles, audio, video and images; hosting websites containing personalized information; creating, hosting and maintaining websites that provide an on-line community for advertising and marketing; hosting an online website community for registered users to upload, download, post, show, display, tag, share and transmit messages, comments, multimedia content, videos, movies, films, photos, audio content, animation, pictures, images, text, information, and other user-generated content and engage in communication and collaboration between and among themselves, to form groups and to engage in social networking; mapping services; provision of temporary use of non-downloadable computer software application for measuring, sharing, and storing information, goals, and activities; provision of temporary use of non-downloadable computer software applications for displaying and sharing a user's location and personal preferences, and for finding, locating, and interacting with other users, places, institutions and businesses. Klasse 43 Hotel services; provision of hotel facilities and accommodation; provision of boarding house and guest house accommodation and facilities; provision of camping and campground facilities; provision of holiday camp accommodation; rental of temporary accommodation; tourist hostels; restaurants, bars and cafes; catering services (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , CN, CN, CN, KANGPU KANGPU BIOPHARMACEUTICALS, LTD., Room 818, 780 Cailun Road, Zhangjiang Hi-Tech Park, Pudong New Area, CN SHANGHAI, Kina Klasse 5 Medicines for human purposes; biochemical drug; medicinal drinks; biological preparations for medical purposes; pharmaceutical preparations; active pharmaceutical ingredient; traditional chinese medicines; diagnostic preparations for medical purposes; drugs for medical purposes; dietetic substances adapted for medical use. Klasse 35 Demonstration of goods; advertising; business management assistance; organizing technology exhibitions; provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services; import-export agency services; retail or wholesale services for pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations and medical supplies; retail or wholesale services for pharmaceuticals; retail or wholesale services for pharmaceutical preparations; retail or wholesale services for medical supplies. Klasse 42 Research and development of new products for others; technical research; quality control; quality testing; chemical research; chemistry services; bacteriological research; biological research; clinical trials; material testing

142 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , IT, VANDOM Mirado S.r.l., Via Filionti, 27, IT SAN GIUSEPPE VESUVIANO, Italia Klasse 25 Clothing; footwear; headgear; boots; athletic footwear; belts; socks; clothing for sports; scarves; underwear; pajamas; bath robes; tights; gloves; slippers (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: MUFROSYN Novabiotics Limited, Cruikshank Building, GB- AB219TR CRAIBSTONE, ABERDEEN, Storbritannia Klasse 5 Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; antimicrobial preparations and substances; anti-infective preparations and substances; antiseptic preparations and substances; preparations and substances for the prevention and treatment of infections (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: Urpiner Banskobystrický pivovar, a.s., Sládkovicova 37, SK BANSKÁ BYSTRICA, Slovakia Klasse 32 Beers; non-alcoholic beverages. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: KAISO Nufarm, 28, boulevard Camélinat, FR GENNEVILLIERS, Frankrike Klasse 5 Insecticides (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , GB, UK KATIE LOXTON Katie Loxton Limited, Park Farm, Stratford Road, Drayton BANBURY, GB-OX15 6EG OXFORDSHIRE, Storbritannia Klasse 3 Toiletries; soaps; soap products; perfumed soaps; body cleaning and beauty care preparations; antiperspirants; roll-on deodorants; hair care and hair styling products; skin care preparations; douching preparations for personal sanitary or deodorant purposes; room fragrances; cleaning and fragrancing preparations; essential oils and aromatic extracts; household fragrances; perfumery and fragrances; fragrances for personal use; bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices. Klasse 20 Furniture, mirrors, picture frames; chairs, seats, tables, beds, benches, shelves, racks, boxes, chests, cabinets, desks, hat stands, mattresses, trays, trolleys; curtain rods, rails, poles, rings, hooks and tie backs; mobiles, wind chimes, wall plaques; bedding (except linen); cushions, pillows. Klasse 28 Toys, games and playthings; mobiles (toys); gymnastics and sporting articles not included in other classes; ornaments and decorations for christmas trees; parts and fittings for the aforesaid

143 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , US, , US, , US, , US, , US, TESLA Tesla, Inc., 3500 Deer Creek Road, US-CA94304 PALO ALTO, USA Klasse 7 Equipment for use in collecting and converting solar energy into electricity, namely, solar powered electricity generators. Klasse 9 Solar energy equipment, namely, photo-voltaic solar modules for converting electronic radiation to electrical energy; and equipment for use in collecting and converting solar into electricity, namely, solar cells and inverters. Klasse 36 Solar panel financing services. Klasse 37 Installation, maintenance and repair of solar panels and other equipment for use in converting solar energy into electricity; installation of solar energy systems and consulting related thereto. Klasse 42 Monitoring of solar panels and other equipment for use in converting solar energy into electricity; monitoring of efficiency, production levels and other performance data of solar panels and other equipment for use in converting solar energy into electricity; consultation in the field of energy efficiency pertaining to solar and renewable energy (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, MWARI Riverston Enterprises Limited, Level 1, Palm Grove House, Wickhams Cay Road Town, VG-TORTOLA, De britiske jomfruøyene Klasse 9 Computer software and hardware for use in the control and operation of aircraft; electronic display apparatus for use in aircraft; aeronautical communication devices; electronic, optical, satellite and telescopic target surveillance apparatus for use in aircraft; radar, radar detectors, radar reflectors, all for use in aircraft; scanners working at optical, radar and millimetric wave frequency for use in aircraft; cameras and imaging devices for use in airborne reconnaissance and surveillance; satellite apparatus and equipment for use in relation to aircraft; target surveillance apparatus for use in aircraft; satellite navigation apparatus and software for use in aircraft; satellite tracking and global positioning systems; thermal imaging devices; software and systems for monitoring the movement of persons and vehicles, including aircraft, shipping and submarines; satellite imagery photo interpretation software for use in aircraft; training simulators for aviation purposes; target sights for weapons systems; airborne apparatus for the calibration of radio navigation equipment; calibration devices; flight control apparatus; flight path controls for missiles and projectiles; flight simulators for aircraft; sensors for tracking missiles and projectiles in flight; apparatus for the guidance of weapon systems; composite optical apparatus for the aiming of weapons; control apparatus (automatic, electronic) for military weapons; data processors for training operators of weapons systems; encoded programs for weapon systems computers; encryption apparatus for use in weapons guidance systems; radar receivers and transmitters; simulators for simulating the operation of weapons and unmanned aerial vehicles; simulators for training operators in weapons systems control and operation of weapons; aircraft cockpit instrumentation; aircraft landing guidance apparatus and instruments; apparatus for testing in the aircraft industry; software and apparatus for the automatic, remote and directional control of aircraft; armament testing apparatus for use on aircraft; portable communications and testing apparatus for aircraft; scientific apparatus for installation in aircraft; simulators for training personnel in the ground control of aircraft; stabilizing devices for aircrafts; strategic telecommunication apparatus for aircraft; military electronic and optical apparatus; topographic software and apparatus for aviation and military use. Klasse 12 Apparatus for locomotion by air; aircraft; unmanned vehicles for locomotion by air; parts and fittings for aircraft; aircraft fuselages; weapon carriage and release apparatus for installation on military craft; aircraft flap braking installations; aircraft interior panels; aircraft landing gear and wheels; aircraft manoeuvring apparatus; alarm systems for aircraft; apparatus for dropping loads from aircraft; load carrying attachments for aircraft; bodies for aircraft; buoyancy bags adapted for use with aircraft; drag parachutes for aircraft; ejector seats [for aircraft]; tyres; wings for aircraft; parachute apparatus assemblies; parachute canopies, harnesses and packs; aerospace apparatus; parts and fittings for the aforesaid goods. Klasse 41 Training services; flight instruction; pilot training; provision of flight training facilities; technical training relating to security, airborne reconnaissance and surveillance, aviation, information security and defence; training in the operation of aviation and surveillance software systems; training in the use of computers, security equipment, weapons, optical equipment

144 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , BX, (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , GB, UK (571) Beskrivelse av merket: Black and pink. STAXS The Netherlands B.V., Businesspark Friesland- West 1, NL-8447SL HEERENVEEN, Nederland Klasse 10 Gloves for medical use; clothing for operating rooms; mouth masks (protective) for medical use; hearing protectors. Klasse 21 Gloves for household use; floor cloths, mops and polishing cloths, also for single use; the aforementioned products are whether sterile or non-sterile. Klasse 24 Textiles and textile products, woven and non-woven, not included in other classes; table cloths and sheets; towels of textile; the aforementioned products may or may not be disposable. Klasse 25 Clothing, footwear, headgear; including overshoes, overcoats, overalls, aprons, bonnets [headwear], caps, gloves, sleeve protectors, all these products, whether or not for single use; the aforementioned products are whether sterile or non sterile (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: AKARA Akara Funds AG, Grabenstrasse 1c, CH-6340 BAAR, Sveits Klasse 35 Advertising; commercial business management; commercial administration; office functions. Klasse 36 Insurance services; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs; arranging of mortgages and loans; financing of real estate loans; provision of advice in relation to real estate investments; services provided by consultants relating to real estate; advisory services relating to pension and fiscal planning. Klasse 37 Construction; repair relating to real property; installation services relating to real property. MIPS AB, Källtorpsvägen 2, SE TÄBY, Sverige Klasse 9 Protective headgear, including helmets, hats, beanies and caps and parts and fittings for the aforesaid; headgear incorporating protective components and fittings; structural parts for protective headgear; protective layers and components designed for use with headgear and parts and fittings therefor; protective clothing, including jackets and trousers and parts and fittings for the aforesaid; clothing incorporating protective components and fittings; structural parts for protective clothing; protective layers and components designed for use with clothing and parts and fittings therefor

145 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , US, MEOWIJUANA MEOWIJUANA LLC, 3101 Mercier Street, Suite 516, US-MO64111 KANSAS CITY, USA Klasse 25 Clothing, namely, shirts. Klasse 31 Catnip, pet treats, pet food Alpine Foods Handels GmbH, Schwefelbadstr. 2, AT HOHENEMS, Østerrike Klasse 29 Fish; poultry and game; meat extracts; meat; jerky in various flavours; stock; meat gelatines; canned meat; beef bouillon; meat jellies; meat spreads; prepared meat dishes; broth concentrates; smoked meats; corned beef; preserved meat; fresh meat; quenelles [meat]; dried meat; meat-based mousses; meat preserves; frozen meat; fried meat; prepared meat; packaged meats; preserved meat; processed meat products; meat-based snack foods; prepared meals made from meat [meat predominating]; prepared dishes consisting principally of meat; ready cooked meals consisting wholly or substantially of meat; dips; bean dip; dairy-based dips; cheese dips; preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies; jams; compotes; eggs; milk and milk products; edible oils and fats (none of the foregoing goods for babies, infants or children). Klasse 30 Sauces; chutneys [condiments] and pastes; spices; coffee; tea; cocoa and artificial coffee; rice; tapioca and sago; flour and preparations made from cereals; bread; pastry and confectionery; edible ices; sugar; honey; golden syrup; yeast; baking powder; salt; mustard; vinegar; ices (none of the foregoing goods for babies, infants or children) (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , BX, (571) Beskrivelse av merket: Black and pink. STAXS The Netherlands B.V., Businesspark Friesland- West 1, NL-8447SL HEERENVEEN, Nederland Klasse 10 Gloves for medical use; clothing for operating rooms; mouth masks (protective) for medical use; hearing protectors. Klasse 21 Gloves for household use; floor cloths, mops and polishing cloths, also for single use; the aforementioned products whether sterile or non-sterile. Klasse 24 Textiles and textile products, woven and non-woven, not included in other classes; table cloths and sheets; towels of textile; the aforementioned products may or may not be disposable. Klasse 25 Clothing, footwear, headgear; including overshoes, overcoats, overalls, aprons, bonnets [headwear], caps, gloves, sleeve protectors, all these products, whether or not for single use; the aforementioned products whether sterile or non sterile

146 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , BX, PURU STAXS The Netherlands B.V., Businesspark Friesland- West 1, NL-8447SL HEERENVEEN, Nederland Klasse 10 Gloves for medical use; clothing for operating rooms; mouth masks (protective) for medical use; hearing protectors. Klasse 21 Gloves for household use; floor cloths, mops and polishing cloths, also for single use; the aforementioned products whether sterile or non-sterile. Klasse 24 Textiles and textile products, woven and non-woven, not included in other classes; table cloths and sheets; towels of textile; the aforementioned products may or may not be disposable. Klasse 25 Clothing, footwear, headgear; including overshoes, overcoats, overalls, aprons, bonnets [headwear], caps, gloves, sleeve protectors, all these products, whether or not for single use; the aforementioned products whether sterile or non sterile (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, MIRAGE MIRAGE GRANITO CERAMICO S.P.A., Via Giardini Nord, 225, IT PAVULLO NEL FRIGNANO, Italia Klasse 20 Work surfaces; table tops; counter tops for kitchens; counter tops for use with sinks; wall shelves; furniture shelves (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , FR, ESSIDRIVE Essilor International (Compagnie Generale d'optique), 147, rue de Paris, FR CHARENTON LE PONT, Frankrike Klasse 9 Optical goods; spectacles (optics); spectacle frames; ophthalmic lenses; spectacle lenses, including organic (plastic) lenses, mineral lenses, corrective lenses, progressive lenses, sunglass lenses, polarized lenses, filtering lenses, tinted lenses, colored lenses, lightsensitive lenses, photochromic lenses, treated lenses, coated lenses, anti-reflective lenses, semi-finished lenses; blanks for spectacle lenses; semi-finished blanks for spectacle lenses; contact lenses; cases for spectacle lenses; cases for ophthalmic lenses; spectacle cases (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , CH, HELVEK Sàrl AIGO, c/o PETROSCA Sàrl Route de Chancy 28,, CH-1213 PETIT LANCY, Sveits Klasse 7 Filters (parts of machines, motors or engines), air purifiers (parts of motors or engines), air filters for automobile engines, fuel filters, oil filters for motors or engines, filters for cleaning cooling air for motors or engines, hydraulic filters for automobile engines; air compressors; compressed air pumps and their accessories (garage installations). Klasse 12 Vehicles, including parts and accessories, included in this class, apparatus for locomotion by land, air or water, tires for motorcycles, repair kits, rims, wheels, wheel holders, non-skid devices for tires, not included in other classes; air pumps; deflation warning bells. Klasse 37 Maintenance, overhaul, tuning and repair of motors and engines; automobile customization services (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: CYKLOS Cyklos AB, P.O. Box 4, SE MARIEFRED, Sverige Klasse 6 Bicycle parking installations of metal; rain shelters of metal; huts made of metal; sheds [buildings] of metal; shelters [building structures] of metal; shelters made principally of metallic materials; prefabricated garages of metal; mooring bollards of metal; buildings of metal; prefabricated buildings of metal; locks and keys; bicycle locks of metal; fences of metal; roofing of metal, incorporating photovoltaic cells; boxes for storage purposes [metal]; metal storage shelters; dividers; storage units made of metal. Klasse 12 Pumps for inflating pneumatic tyres; air pumps for bicycles for the inflation of tyres; foot pumps for inflating 146

147 internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 vehicle tyres; pumps for bicycle tyres; bicycle kickstands; valves for vehicle tires [tyres]; suspension systems for bicycles; suspension struts for vehicles (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , GB, MIPS BPS MIPS AB, Källtorpsvägen 2, SE TÄBY, Sverige Klasse 9 Protective headgear, including helmets, hats, beanies and caps and parts and fittings for the aforesaid; headgear incorporating protective components and fittings; structural parts for protective headgear; protective layers and components designed for use with headgear and parts and fittings therefor; protective clothing, including jackets and trousers and parts and fittings for the aforesaid; clothing incorporating protective components and fittings; structural parts for protective clothing; protective layers and components designed for use with clothing and parts and fittings therefor (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: Dice 81 EAGLE INVESTMENT SICAV PLC, ACTING ON BEHALF OF ITT FUND, Alpine House, Naxxar Road, MT-SGN9032 SAN GWANN, Malta Klasse 9 Games software; software programs for video games; interactive video game programs; software cartridges for computer games; software cartridges for video games; software; educational software; application software; community software; computer telephony software; interactive computer software; communication software; programs for computers; electronic components for gambling machines; games cartridges for use with electronic games apparatus; juke boxes; automated teller machines. Klasse 28 Games; sports games; manipulative games; mechanical games; musical games; electronic games; parlor games; board games; quiz games; apparatus for games; arcade games; skill and action games; electronic hand-held game units; handheld computer games; lottery wheels; lottery tickets; slot machines; automatic gaming machines; coin-operated amusement machines; bill-operated gaming equipment; LCD game machines; counters for games; amusement apparatus for use in arcades. Klasse 41 Gambling; operating lotteries; prize draws; organising and conducting lotteries; games equipment rental; casino services; leasing of casino games; providing of casino and gaming facilities; casino, gaming and gambling services; providing amusement arcade services; video arcade services (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, MVOW MHI Vestas Offshore Wind A/S, Dusager 4, DK-8200 AARHUS N, Danmark Klasse 7 Wind mills, wind power plants, wind turbines, including off-shore wind mills, offshore wind power plants, offshore wind turbines; mill towers and masts, blades, blade hubs, mill housings, bottom-mounted and floating mill foundations, rotation devices, yaw rings and gears, devices for setting the pitch of the blades, brakes and brake devices, main shafts, universal joints, transmission devices, clutches and electric generators, cooling devices, helicopter platforms for wind turbines, corrosion protection and reserve power supply plants; engines, powertrains, and generic machine parts; parts and fittings for wind turbines and windmills; control mechanisms for machines, engines or motors, including control mechanisms for wind turbines and windmills; machines for the control and redistribution of wake in offshore wind power plants; control mechanisms for wind turbines and windmills, including power modes for wind turbines and windmills; control mechanisms for wind turbines and windmills, including control mechanisms for the control of wind turbine windmill capacity in offshore wind power plants; parts and fittings for all the aforesaid goods. Klasse 9 Electrical, electronic and computer equipment for wind mills, wind power plants, wind turbines and other windoperated machines; control and monitoring equipment including for automatically turning on or off the generator and for automatic starting after public power line break-downs, apparatus for overvoltage protection against strokes of lightning; microprocessor equipment for controlling and monitoring voltage, frequency, phase conditions, rotor speed, efficiency and thickness of brake pads, temperature, wind direction and wind speed; vibration and oscillation sensors for installation in mill housings; watt-hour meters; measuring, detecting and monitoring instruments, indicators and controllers; electronic control systems, including control systems for wind turbines and windmills; energy control devices; energy regulators; flow measuring apparatus, including flow measuring apparatus for use in connection with wind turbines and windmills; flow control installations [electric], including flow control installations used in connection with wind turbines and windmill; electricity storage apparatus; power modules; electronic control systems, including control systems for the control of wind turbine and windmill capacity in offshore wind power plants; electric control devices for energy management; computer software and computer hardware for the operation, control, maintenance and optimization of off-shore wind turbines; application software in the form of apps for the use in connection with wind mills, wind power plants, wind turbines; flow 147

148 control installations; parts and fittings for all the aforesaid goods. Klasse 35 Business management and administration services; collection of data, including collection of big data; data entry and data processing; data compilation for others; updating and maintenance of data in computer databases; compilation of information into computer databases; business administration and management of energy projects, including wind power projects and projects concerning renewable energy sources; business management of wind power systems during their life cycle; collection and processing of data in the field of operation experiences in respect of wind power systems, including compilation of operation and production statistical data; consultancy and advisory services relating to the above mentioned services. Klasse 37 Erection, construction, installation, maintenance and repair of offshore wind mills, offshore wind power plants, offshore wind turbines and other offshore windoperated machines; erection, construction, installation, maintenance and repair of parts and fittings for windmills and wind turbines; advisory, consultancy and information services relating to all the aforesaid services. Klasse 42 Scientific and technological services and research and design relating thereto; effecting research projects concerning offshore wind mills, offshore wind power plants, offshore wind turbines and other offshore windoperated machines; technological assessment and analysis of offshore wind power plants, including analysis of loads, electrical infrastructure and performance of the wind turbines and windmills; technological consultancy concerning offshore wind mill and offshore wind power projects and effecting such projects, development and testing of offshore wind mills, offshore wind power plants, offshore wind turbines, offshore wind-operated machines, and components therefore; analysis of technical data; providing of technical information and data concerning research and technical project studies; preparation of technical reports; monitoring, technological operation and quality control of wind mills, wind turbines and wind power plants, including remote monitoring, technological operation and quality control of wind mills, wind turbines and wind power plants; advisory, consultancy and information services relating to all the aforesaid services internasjonale varemerkeregistreringer nr 04/18 148

149 avgjørelser fra Klagenemnda nr 04/18 Avgjørelser fra Klagenemnda (210) Søknadsnr.: (540) Gjengivelse av merket CRAFTSMEN OF COMMERCE 35 Transport og logistikktjenester, nemlig tilveiebringelse av on-line frakt- og fortollingsinformasjon med beregninger av kostnader for frakt og håndtering, beregning av skatter, gebyrer og toll; tilveiebringelse av informasjon om fortolling i form av informasjon om gjennomføring og utfylling av tollskjemaer, betaling av skatter og avgifter, betaling av befraktere og handlere; datastyrt sporing av forsendelser og pakker i transitt for å sikre levering til rett tid for forretningsformål; forretningsmarkedsføring, rådgivning og tjenester for utstilling av varer; kooperativ annonsering og markedsføring; forberede og utvikle reklame- og markedsføringsmateriell og kampanjer for andre; plassering av reklame for andre; direktepostreklame; distribusjon av reklamemateriell for andre; utarbeide postlister; administrering av databaser for markedsføring; konsulenttjenester vedrørende leasing av kopimaskiner, og kontormaskiner for post og frankert post; dokumentsortering, organisering, koding og dataregistrering, nemlig verifisering av legitimasjon av tredjepartsleverandører for andre for forretningsformål; datastyrt filbehandling, systematisering av data inn i databaser; vedlikehold av databaser ved oppdatering av data i databaser; forretningsledelse og konsulenttjenester innen demografi og analyse og frakt; tilveiebringelse av statistisk informasjon for å identifisere et sett med individer til bruk i markedsanalyser og markedsundersøkelser av kunder og kundeprospekter ved bruk av og integrering av demografiske data og kartleggingsinformasjon; forretningsrådgivning for å hjelpe bedrifter til å lage planer for å forbedre post- og fraktoptimalisering og realisering; utvikle programmer for effektiv post og databehandling, herunder sortering, bretting og innsetting av dokumenter og lagring og overføring av dokumenter og data, nemlig planlegging av forretningseffektivitet innen postsortering, transport, håndtering og mottak, og databehandling; posttjenester, nemlig sammenligning av posttakster; prissammenligningstjenester og sporing av pakker, nemlig overvåkning av leveringsstatus av forsendelser for forretningsformål; rådgivning knyttet til driften av virksomheter og kontormaskiner, nemlig drift av sentralbord for andre; forretningsrådgivning relatert til direktereklame og markedsføring; konsulenttjenester for drift av postmaskiner; rådgivning innen tilveiebringelse av fasiliteter til bruk av kontormaskiner for postutsendelser; rådgivning om tilveiebringelse av fasiliteter til bruk av kontorutstyr; utvikling, kontroll, rensing, og endring av postlister; kopiering av dokumenter; formatering av dokumenter, nemlig tekstbehandlingstjenester; postadresseverifikasjon og postsortering; leasingtjenester for forretnings- og kontormaskiner; tilveiebringelse av en internettportal som gir brukere tilgang til forsendelse og sporing av pakker og håndtering av post; tilveiebringelse av en nettportal med informasjon om sporing av post og pakker i forretningsøyemed. (731) Søker: Pitney Bowes Inc., 3001 Summer Street, CT06926, STAMFORD, US (750) Fullmektig: Plougmann Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104, OSLO, NO Søknad inngitt: Søknaden ble avslåttt av Patentstyret Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet: Klagenemndas avgjørelse av : 1 Klagen forkastes. 2 Søknad nummer , CRAFTSMEN OF COMMERCE, nektes registrert. (210) Søknadsnr.: (540) Gjengivelse av merket CRAFTSMEN OF COMMERCE 42 Opprettelse av et nettsamfunn for deltakelse i diskusjoner, utarbeide virtuelle samfunn, og delta i sosialt nettverking knyttet til forretningsvirksomhet over et datanettverk eller mobilapplikasjon; tilveiebringelse av midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar applikasjonsprogramvare for tilgang, håndtering, kontroll og samspill med e-post, regninger og dokumenter, nemlig kontoutskrifter, investorinformasjon, kataloger og kuponger over et datanettverk, fra et globalt datanettverk eller via en mobilapplikasjon; elektronisk lagring av filer og dokumenter; datagjenfinning av offentlige documenter; programvare som en tjeneste (SaaS) med programvare for frakthåndtering; datatjenester, nemlig tilveiebringelse av et web-basert system i form av et nettsted med teknologi som gjør det mulig for kundene å lagre, dele og administrere kartdata fra et sky-basert innholdsbibliotek. (731) Søker: Pitney Bowes Inc., 3001 Summer Street, CT06926, STAMFORD, US (750) Fullmektig: Plougmann Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104, OSLO, NO Søknad inngitt: Søknaden ble avslåttt av Patentstyret Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet: Klagenemndas avgjørelse av : 1. Klagen forkastes. 2. Søknad nummer , CRAFTSMEN OF COMMERCE nektes registrert. 149

150 begrensing av varer og tjenester for int.merker nr 04/18 Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Begrensing av liste over varer eller tjenester utført for internasjonale registreringer som er gyldige i. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (151) Reg.dato: (180) Registreringer (220) Inndato: Igor Akrapovic, Rozna dolina c. VIII/10a, SI-1000 LJUBLJANA, Slovenia (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 6 Common metals and their alloys; metal building materials; transportable buildings of metal; non-electric cables and wires of common metal; ironmongery and small items of metal hardware; goods of common metal not included in other classes; ores; particularly composite materials (carbon, kevlar (term considered linguistically incorrect by the International Bureau - rule 13.2.b) of the Common Regulations); metal profiles, pipes and tubes of metal, particularly metal exhaust pipes, branching pipes of metal, pipework of metal, elbows of metal for pipes, jets of metal, junctions of metal for pipes, penstock pipes of metal, clips of metal for pipes, clips of metal for cables and pipes, reinforcing materials of metal for pipes, steel, unwrought or semi-wrought, steel pipes, particularly exhaust steel pipes, steel alloys, hoop steel, steel strip, steel wire, steel sheets, cast iron, unwrought or semiwrought, chrome iron, iron slabs, sleeves (metal hardware), iron strip, iron wire, white metal, alloys of common metal, machine belt fasteners of metal, nozzles of metal, latch bars of metal, poles of metal, bearing metal, rings of metal, stop collars of metal, armour plate, soldering wires of metal, flanges of metal (collars), chains of metal, couplings of metal for chains, pegs of metal, cotter pins, winding keys of metal, belt stretchers of metal, crampons (cramps) of metal, wire of common metal, screws of metal, grease nipples, badges of metal for vehicles, filings of metal, vice claws of metal, tiles of metal, rivets of metal, girders of metal, tanks of metal, soldering wire of metal, valves of metal (other than parts of machines), gratings of metal, ferrules of metal, fittings of metal for compressed air ducts, wire of common metal alloys (except fuse wire), reinforcing materials of metal for machine belts, vice benches of metal, wrapping or binding bands of metal, thread of metal for tying-up purposes, sealing caps of metal, buckles of common metal (hardware), rods of metal for welding, rods of metal for brazing, straps of metal for handling loads, belts of metal for handling loads, slings (of metal) for handling loads, cables of metal, non-electric, containers of metal for liquid fuel, Klasse 7 ropes of metal, bindings of metal, nuts of metal, stretchers for metal bands (tension links), registration plates of metal, hoppers of metal (non-mechanical), letters and numerals except type, wheel clamps (boots), wire rope; bolts. Motors and engines for vehicles and machines; supplementary equipment for motorcycles and machines; particularly metalworking machines; engraving machines, embossing machines, rammers (machines), cutters (machines), nut-tapping machines, die-cutting machines, swaging machines, stamping machines, die-stamping machines, metal drawing machines, robots (machines), conveyors (machines), riveting machines, threading machines, thermic lances (machines), mud catchers and collectors (machines), vibrators (machines) for industrial use, housings/hangers (parts of machines), axles for machines, carbon fiber caps (rosettes), carbon fiber heat shields, carbon fiber brackets for mufflers, carbonic casings and supplements (for the motorcycle armour) of carbon fibers, hammers (parts of machines), moulds (parts of machines), tools (parts of machines), regulators (parts of machines), valves (parts of machines), lubricators (parts of machines), bearing brackets (for machines), chucks (parts of machines), pistons for cylinders, stuffing boxes (parts of machines), lubricating pumps, clack valves (parts of machines), compressors (machines), pulleys (parts of machines), sealing joints (parts of machines), drilling heads (parts of machines), bearings (parts of machines), cylinders for machines, rolling mill cylinders, separators, mechanical reeling apparatus, holding devices for machine tools, pistons (parts of machines or engines), pressure regulators (parts of machines), pressure valves (parts of machines), springs (parts of machines), taps (parts of machines, engines or motors), machine wheelwork, fly-wheels (machines), belts for motors and engines; shields, covers (parts of machines); slide rests (parts of machines), journals (parts of machines), shock absorber plungers (parts of machines), dashpot plungers (parts of machines), antifriction bearings for machines, anti-friction pads for machines, reels (parts of machines), drill chucks (parts of machines), heat exchangers (parts of machines), filters (parts of machines), boiler tubes (parts of machines), crankcases for machines, motors and engines, expansion tanks (parts of machines), connecting rods for machines, motors and engines, transmission tube conveyors, motors and engines other than for land vehicles, hydraulic engines and motors, driving motors other than for land vehicles, propulsion mechanisms other than for land vehicles, jet engines other than for land vehicles, cylinder heads for engines, starters for motors and engines, igniting devices for internal combustion engines, igniting magnetos for engines, aeroplane engines, aeronautical engines, engines for air cushion vehicles, motors for boats, compressed air engines, exhausts for motors and engines, exhaust manifold for engines, silencers for motors and engines, electric motors other than for land vehicles, injectors for engines, glow plugs for diesel engines, filters for cleaning cooling air (for engines), pistons (parts of machines or engines), taps (parts of machines, engines or motors), belts for motors and engines, superchargers, fans for motors and engines, fuel economisers for motors and engines, anti-pollution devices for motors and engines, speed governors for machines, engines and motors, control cables for machines, engines and motors, control mechanisms for machines, engines and motors, fan belts for motors and engines, cylinders for motors and engines, fuel 150

151 begrensing av varer og tjenester for int.merker nr 04/18 conversion apparatus for internal combustion engines, radiators (cooling) for motors and engines, hydraulic controls for machines, motors and engines, pneumatic controls for machines, motors and engines, alternators, transmission shafts (other than for land vehicles), selfoiling bearings, grease rings, piston rings, dynamo brushes, bicycle dynamos, ball-bearings, carburetors, card clothing (parts of carding machines), dynamos, igniting magnetos, pneumatic hammers, transmissions other than for land vehicles, freewheels (other than for land vehicles), vacuum pumps, steam traps, roller bearings, ball rings for bearings, superheaters, turbines other than for land vehicles, mechanical reels for flexible hoses, vulcanization apparatus, couplings other than for land vehicles, brake linings other than for vehicles, brake shoes other than for vehicles, brake segments other than for vehicles, gear boxes other than for land vehicles, automatic handling machines (manipulators), driving chains other than for land vehicles, reduction gears other than for land vehicles, cardan joints, catalytic converters, emergency power generators. Klasse 12 Motor vehicles, vehicles for locomotion by land, air, water and rail, motor vehicles for towing, motorcycles, mopeds, cycles, automobiles, sport vehicles, wheelchairs, goods handling carts, electric vehicles, cycle cars, delivery tricycles, ambulances, air cushion vehicles, water vehicles, motorboats, tractors, air vehicles, aeroplanes, caissons (vehicles), space vehicles, trailers (vehicles), caravans, side cars, camping cars, parts and equipment for motor vehicles and other vehicles, propulsion mechanisms for land vehicles, clutches for land vehicles, axles for vehicles, axle journals, couplings for land vehicles, shock absorbing springs for vehicles, automobile hoods, vehicle chassis, automobile chassis, hoods for vehicle engines, hoods for vehicles, crankcases for land vehicle components (other than for engines), hydraulic circuits for vehicles, gearing for land vehicles, particularly gears for bicycles, cycles and motorcycles, brakes, rims, jet engines for land vehicles, motors and engines for vehicles, motors for motorcycles, screwpropellers, vehicle wheel spokes, spoke clips for wheels, vehicle suspension springs, undercarriages for vehicles, turbines for land vehicles, brake linings for vehicles, brake shoes for vehicles, frames for bicycles, cycles and motorcycles, transmission chains for land vehicles, torque converters for land vehicles, reduction gears for land vehicles, connecting rods for land vehicles (other than parts of motors and engines), transmission shafts for land vehicles, bodies for motor vehicles, motorcycles and other vehicles, inner tubes for pneumatic tires (tyres), repair outfits for inner tubes, air pumps (vehicle accessories), suspension shock absorbers for vehicles, non-skid devices for vehicle tires (tyres), anti-skid chains, trailer hitches for vehicles, automobile chains, tires (tyres) for vehicle wheels, valves for vehicle tires (tyres), direction indicators for bicycles, cycles and motorcycles, mudguards, vehicle wheels, screw-propellers for ships, rudders, safety belts for vehicle seats, hubs for vehicle wheels, chains for bicycles, treads for vehicles (tractor type), treads for vehicles (roller belts), vehicle bumpers, bicycle tires (tyres), mudguards, cranks, hubs, pedals, air pumps, spokes, bicycle saddles, saddles for cycles and motorcycles, bicycles, cycles and motorcycles stands, gearing for land vehicles, trolleys, electric motors for vehicles, balance weights for vehicle wheels, hub caps, blockade for vehicles, refrigerated vehicles, treads for retreading tires (tyres), solid pneumatic tires (tyres) for vehicle wheels, tires (tyres) for vehicle wheels, saddles for bicycles, cycles and motorcycles, vehicle seats, windows for vehicles, anti-theft devices for vehicles, automobile tires (tyres), shock absorbers for automobiles, horns for vehicles, inner tubes for bicycles, cycles and motorcycles, transmission gears for land vehicles, driving chains for land vehicles, direction signals for vehicles, steering wheels for vehicles, saddle covers, tubeless tires (tyres) for land vehicles, safety belts. Klasse 25 Clothing, footwear, headgear, particularly caps (headwear), motorists' boots with extra reinforcement and sliders, overalls, combinations (clothing), clothing of imitations of leather, clothing of leather, clothing of leather with integrated guards and sliders, clothing of durable materials with integrated guards, linings for motorists' clothing, motorists' clothing, motorists' footwear, sportswear, non-slipping devices for boots and shoes, motorists' gloves with extra reinforcement; kidney belts. Klasse 35 Commercialization of goods, commercial management assistance, business inquiries, billposting, cost price analysis, dissemination of advertising matter, demonstration of goods, updating of advertising material, distribution of samples, marketing research, business appraisals, business research and inquiries, business organization consultancy, publication of publicity texts, marketing research, computerized file management, professional business consultancy, economic forecasting, business information, sales promotion (for others), secretarial services, systemization of information into computer databases, commercialization of motor vehicles, particularly motorcycles, commercialization of spare parts and supplementary equipment particularly for motorcycles. Klasse 40 Metal treating, metal tempering, metal casting, magnetization, soldering, pattern printing, engraving, laminating, grinding, nickel plating, laser scribing, vulcanization (material treatment). Klasse 41 Education; sporting and cultural activities, particularly planning and organization of social gatherings and sport events, charity events, sport events and competitions, entertainment information, arranging and conducting of seminars, arranging and conducting of conferences, congresses and symposiums, organization of competitions (entertainment and education); vocational guidance. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (151) Reg.dato: (180) Registreringer (220) Inndato: Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp, No. 6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, JP TOKYO, Japan (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 1 Acrylic resins, unprocessed; alkalies; alkaline iodides for industrial purposes; alkaline metals; alkaline-earth metals; alumina; aluminium chloride; aluminium hydrate; aluminium silicate; ammonia; anhydrides; argon; artificial resins, unprocessed; auxiliary fluids for 151

152 begrensing av varer og tjenester for int.merker nr 04/18 Klasse 4 Klasse 6 use with abrasives; barium compounds; bases (chemical preparations); benzene derivatives; benzoic acid; foundry binding substances; brazing fluxes; carbon; carbon black for industrial purposes; carbon for filters; catalysts; ceramic materials in particulate form, for use as filtering media; compositions for the manufacture of technical ceramics; chemical preparations for facilitating the alloying of metals; dry ice (carbon dioxide); epoxy resins, unprocessed; fertilizers; filtering materials (unprocessed plastics); helium; hydrogen; industrial chemicals; krypton; lime carbonate; magnesium carbonate; naphthalene; neon; nitrogen; oxygen; phenol for industrial purposes; plastics, unprocessed; rare earths; chemical reagents other than for medical or veterinary purposes; salt, raw; salts (chemical preparations); salts (fertilisers); salts for industrial purposes; salts from rare earth metals; salts of alkaline metals; salts of precious metals for industrial purposes; silicates; silicon; soda ash; soldering fluxes; sulphuric acid; synthetic resins, unprocessed; titanium dioxide for industrial purposes; toluene; welding chemicals; xenon; zirconia; welding fluxes; ammonium sulphate; calcium silicate; silica gel; methanol; anthracene; styrene monomer; cyclohexene; biphenyls; acenaphthenes; terphenyl; decahydronaphthalene; tetrahydronaphthalene; pyrene; fluorene; coumarone resin; phenanthrene; cyclohexane; bisphenol A; cresol; xylenol; phthalic anhydride; para-benzylbiphenyl; indoles; skatole; coumarin; dihydrocoumarin; indenes; isoquinolines; quinaldine; tetrachlorophthalic anhydride; divinylbenzene; diphenylbenzene; carbazole; thiophene; pyridine; cement blending agents; phenolic resins; polyamide resins; polystyrene resins; polypropylene resins; organometallic compounds; ammonium sulphate fertilizer; chemicals having liquid crystal properties; resists for color filtering of liquid crystal display being chemicals; foundry coke as chemicals; ceramic compositions for sintering in the form of granules and powders. Coke; industrial oil; lubricants; lubricating grease; lubricating oil; ester base oil; cutting oils; solid lubricants; benzene; xylene. Alloys of common metal; aluminium; aluminium foil; aluminium wire; balls of steel; boxes of common metal; brackets of metal for building; brass, unwrought or semi-wrought; brazing alloys; rods of metal for brazing; building boards of metal; buildings of metal; cast iron, unwrought or semi-wrought; cast steel; common metals, unwrought or semi-wrought; containers of metal for storage; copper, unwrought or semi-wrought; crash barriers of metal for roads; fittings of metal for building; flanges of metal (collars); foundry moulds of metal; framework of metal for building; gold solder; indium; ingots of common metal; iron ores; iron, unwrought or semi-wrought; iron wire; joists of metal; lead, unwrought or semi-wrought; linings of metal (building); manhole covers of metal; manifolds of metal for pipelines; materials of metal for funicular railway permanent ways; metals in powder form; nickel; niobium; pillars of metal for buildings; pipe muffs of metal; poles of metal; posts of metal; props of metal; railroad ties of metal; rails of metal; railway material of metal; railway sleepers of metal; reinforcing materials of metal for building; sheet piles of metal; sheets and plates of metal; silver plated tin alloy; silver solder; sleeves (metal hardware); soldering wire of metal; steel alloys; steel pipes; steel sheets; steel strip; steel, unwrought or semi-wrought; steel wire; strap-hinges of metal; tantalum (metal); tin; tinfoil; tinplate; tinplate packings; titanium; titanium iron; tombac; trellis of metal; tubes of metal; tungsten; vanadium; rods of metal for welding; wire of common metal; wire of common metal alloys, except fuse wire; wire rope; zirconium; steel bars; cask stands of steel; steel cables; steel forgings; wire of metal for welding; heavy steel plates; hot-rolled steel sheets and coils; cold-rolled steel sheets and coils; tin free steel sheets and coils; electrical steel sheets; galvanized steel sheets and coils; bars and plates of copper; bars and plates of zinc; copper sheets; steel bands; advertisement columns of metal; alloy rolls; alloy steel for construction and steel brackets; metal alloys for battery electrodes; alloys of nonferrous metals; alloys, heat-resistant, acidresistant and corrosion-resistant; aluminium pipes; aluminum and its alloys; anchor plates; angle irons; angle valves (of metal, not machine elements); antifriction metal; anti-friction metal for iron alloys; armour plate; artificial fish reefs of metal; automatic control valves (of metal, not machine elements); ball valves (of metal, not machine elements); bands of metal for tyingup purposes; bars; bars for metal railings; billets; bindings of metal; bins of metal; blooms (metallurgy); bolts of metal; bottles (metal containers) for compressed gas or liquid air; branching pipes of metal; brass and its alloys; brass sheets, strips, bars; bronzes (works of art); building materials of metal; building materials, pipes and tubes of metal (none being boiler tubes or parts or machines), all included in this class; building panels of metal; buildings, transportable, of metal; butterfly valves (of metal, not machine elements); cable joints of metal, non-electric; cables and wires (non-electric); cans of metal; casings of metal for oil wells; cast iron vessels (not included in other classes); casters of metal; castings; castings, foils, powder, and rolled, drawn or extruded semifinished articles of titanium or its alloys; ceilings of metal; chains of metal (except driving chains for vehicles); chimneys of metal; chromium; clad steel plates and sheets; cladding of metal for construction and building; clips of metal for cables and pipes; closures of metal for containers; collars of metal for fastening pipes; collecting pipes of metal; columns of metal; common metal works of art; common metals and their alloys; common metals, unwrought or semiwrought, not included in other classes; packing containers of metal; containers of metal for compressed gas or liquid air; containers of metal for liquid fuel; containers of metal for storing acids; containers of metal for transport; copper and its alloys; copper sheet, strip, bar; couplings of metal; drain pipes of metal; duckboards of metal; ductile cast iron rolls; ducts and pipes of metal for central heating installations; elbows of metal for pipes; extruded steels; fish plates (rails); fittings of metal for furniture; fittings of metal for windows; fittings of metal for pipe work; flanges of metal; flashing of metal, for building; floor tiles of metal; foundry molds made of steel; frame work of metal for prefabrication; frames of metal for building; free cutting steel plates and sheets; full metallic buildings; cylinders of metal for compressed gas; girders of metal; gratings of metal; grilles of metal; guard rails of metal for city streets; guard rails of metal; gutter pipes of metal; gutters of metal; handcuffs; hardware of metal, small; hardware of metal; hollow steel bars; hoop iron; hoop steel; industrial packaging containers of metal; ingots of metals, not of precious metals; iron; iron sheets; iron slabs; iron strip; iron and steel; junctions of metal for pipes; keys; locks; locks of metal, other than electric; locks of metal; lubricating nipples; machine belt fasteners of metal; magnesium; materials of metal for railway tracks; metal cylinders for compressed gas, semi-wrought; metal flanges; metal foundation plates for buildings; metal joinery fittings; metal junctions for pipes; metal latches of gates; metal lids and caps (for industrial packaging containers); metal materials for building construction or for structure; metal materials for skeletons or frames for building or construction; metal moulds for forming cement products not being parts of machines; metal pipes and tubes; semifinished steel pipes and tubes for use with boilers; metal pulleys; metal pulleys, springs and valves (not including machine elements); metal sheets for building use; metal stoppers (for industrial packaging containers); metal wires; metal wires rods, non-electric; metallic alloy pipes; metallic barrels; metallic bins; metallic caps for containers; metallic capsules for compressed gas; metallic non-luminous nor mechanical road signals; metallic pipes; swimming pools (metal 152

153 begrensing av varer og tjenester for int.merker nr 04/18 Klasse 7 structures); metallic winding keys; metals and their alloys; ores of metal; miscellaneous hardware of metal; miscellaneous pilings of metal; miscellaneous steel pipes; molybdenum; nails and screws of metal; nonelectric cables and wires of common metal; nonferrous metals and their alloys; nozzles of metal; nuts (of metal); nuts and screws made of metal; metal pipes for oils; ores; ores of common metal; ores of metal, except sodium, potassium and calcium, not included in fuel; packaging containers of metal; partitions of metal for office use; partitions of metals; pegs of metal; penstock pipes of metal; petroleum and casing pipes of metal; pilings of metal; pipe fittings of metal; pipe joints of metal; pipelines of metal; pipes of metal (not being parts of machines and/or of boilers); pipes and tubes of metal; pipes and tubes of metal and their alloys, not being parts of machines or parts of cooling, warming and distilling installations; pipes of metal; pipes of metal, for central heating installations; pipe work of metal; pipe work of metal, not included in metal materials for building or construction; plugs of metal; posts of metal for electric lines; prebuilt metallic houses and other buildings; prebuilt metallic sections and panels therefor; props of metal for bridges; rails and other metallic materials for railway tracks; rare-earth alloys for magnets; refractory construction materials of metal; reinforcing materials of metal for machine belts; reinforcing materials of metal for pipes; reinforcing materials, of metal, for concrete; reservoirs of metal; road signs of metal (not luminous nor mechanical); rolled and cast building materials; rolled steels; roof coverings of metal; roof flashing of metal; roofing of metal; ropes of metal; safety boxes; safety cashboxes; screws of metal; sealing caps of metal; semi-finished steel; semi-wrought steel; shaped objects made of steel (not included in other classes); sheet bars of metal; sheet irons; shuttering of metal for concrete; signboards of metal; metal slabs; springs (metal hardware); springs and valves of metal (not being parts of machines); springs for furniture (metal hardware); stainless steel coils; steel; steel (rolled) for rolling operations; steel angles; steel balls, not included in other classes; steel blooms; steel buildings; steel framework for pre-fabrication; steel joists for use in building; steel material; steel or metallic water and gas pipes; loading and unloading steel pallets; steel panels for flooring; steel tubes; steel plates; steel poles; steel rails; steel tapered poles; steel for use in manufacturing tires; steel tubes for boilers, semi-wrought; steels for automobiles; steels for bearings; steels for boilers; steels for machine structural use; steels for pressure vessels; steels for ship structural use; steels, heatresistant, acid-resistant and corrosion-resistant; stopper-shaped or lid-shaped metallic shield for protecting screw parts of pipes; strips of metal; tanks of metal; thread of metal for tying-up purposes; metal foil for cooking; titanium alloys; titanium bars; transportable buildings of metal; tree protectors of metal; tubes and pipes of steel; unwrought and partially wrought common metals and alloys; valves of metal, other than parts of machines; vice benches of metal; wall cladding of metal for building; wall linings of metal for building; wall plugs of metal; water-pipes of metal; sculptures of metal; wrapping or binding bands of metal; zinc and its alloys; zinc-coated steel sheets; brass sheets; containers of metal for compressed gas; cocks (of metal, not machine elements). Air suction machines; bending machines; compressed air machines; compressed air pumps; compressors (machines); condensing installations for chemical processing; control mechanisms for metalworking machines, construction machines and loadingunloading machines; converters for steel works; crushing machines for metalworking, construction loading-unloading and chemical processing; cutting machines for metalworking and construction; drainage machines for construction; apparatus for dressing for metalworking; finishing machines for metalworking; gasifiers; AC generators of electricity; DC generators of electricity; grinding machines; guides for metalworking machines; hand-held tools, other than hand-operated; heat exchangers for chemical processing machines; hemming machines; holding devices for metalworking machine tools; apparatus for metalworking machining; metal drawing machines; metalworking machines; moulding machines for metalworking; moulds (parts of machines); paring machines for metalworking; pneumatic transporters; electric machines and apparatus for polishing metal surface; presses for metalworking; presses (machines for chemical processing purposes); rams (machines); rolling mill cylinders; rolling mills; sewage pulverizers; slide rests (parts of machines); trimming machines for metalworking; vibrators (machines) for industrial use; waste compacting machines; industrial waste disposers (machines); welding apparatus, gas-operated; welding machines, electric; robots for metal working; continuous casting machines; apparatus for the treatment of metal giving a pickling effect on the surface; apparatus for tinplating on the surface of metal; annealing machines for metalworking; piston rings; AC generators (alternators); AC motors and DC motors (not including those for land vehicles but including parts for any AC motors and DC motors); actuators for air vehicles; aeronautical engines; aeronautical motors; anti-pollution devices for motors and engines; asphalt finishers; automobile crank shafts and camshafts; axles for machines; backhoe dragline and hydro excavators; bearings (machine elements not for land vehicles); bearings for transmission shafts; speed reducers or variators; belts for conveyors; belts for machines; belts for motors and engines; blow moulding machines; boiler tubes (parts of machines); brakes (machine elements not for land vehicles); bucket wheel reclaimers; butane carburettors; carburettor feeders; carburettors; casting machines, for non-ferrous metals; centrifuges (machines); centrifuges being centrifugal separators; chain feeders for ball mills; chemical processing machines and apparatus; classifier for classifying solids suspended in liquids, being machines; coal and ore dressing machines; cold strip mills for non-ferrous metals; construction machines and apparatus; mechanical control apparatus for machines, engines and motors; converters for steel works; conveyors and auxiliary machines; couplings other than for land vehicles; cranes and their parts and accessories; crank shafts; cranks (parts of machines); crawler-shovelcranes; crushers for metalworking and plastic processing; crushers for mines; crushing rolls and roll housings; gears, other than for land vehicles; dc generators; die-cutting and tapping machines; diggers (machines); dragline excavators; drilling rigs, floating or non-floating; drilling towers; electric circuit board processing machines; electrical wire and cable manufacturing machines; electronic motors; excavating machines and parts thereof; exhaust manifold for engines; exhausts for motors and engines; extruders; machines for fanning and blowing; feeding apparatus for engine boilers; plastic film laminators; filters for chemical processing machines or non-electric prime movers; couplings other than for land vehicles; flotation machines; industrial machine presses and shearing machines for metal fabrication; forging presses; machine parts being gear and pinion couplers and draft gear and spare parts not included in other classes; gear boxes; heat exchangers for plants (parts of machines); high pressure washers; hydraulic controllers for machines, motors and engines; hydraulic door openers and closers (parts of machines); hydraulic presses for metal working or chemical processing machines; hydraulic pumps; hydraulic pumps for industrial machines; hydraulic valves; impeller shafts for compressors; variable gears and other parts and accessories for power engines included in this class; blow molding machines; injection blow moulding machines; bucket-ladder excavators; levellers (earth moving machines); link-belt truck cranes; liquid crystal panel etching equipment; LNG carburettors; 153

154 begrensing av varer og tjenester for int.merker nr 04/18 Klasse 9 loading-unloading machines and apparatus; LPG carburettors; machine coupling and transmission components (except for land vehicles); machine couplings and belting (except for vehicles); machine elements (not for land vehicles); exhaust manifold for engines; mechanical presses; metalworking machine tools; milling machines; plant mineral dressing machines; mixers; motor-driven machines for the chemical industry; motors and engines (except for land vehicles); motors, electric, other than for land vehicles; mufflers for motors and engines; nautical engines; nonelectric prime movers, not for land vehicles (other than water mills and wind mills); nozzles and blades of turbines; oil coolers for aeronautical engines; oil refining machines; other metal-processing machines; parts for non-electric prime movers for land vehicles; parts for power engine and related equipment; pipe mills; pump diaphragms; pumps (parts of machines, engines or motors); radiators (cooling) for motors and engines; reduction gears other than for land vehicles; roll and roll housing (parts of machines); roll and rollhousings; rolling mills and their parts and fittings; rolls for rolling mills; semiconductor manufacturing machines and systems; separators; shaft couplings or connectors (machine elements not for land vehicles); shaft units; shafts, axles or spindles (not for land vehicles); power shears; ships' gears and pinions; shock absorbers (machine elements not for land vehicles); shovel parts for machines; silencers for motors and engines; sintering machines for chemical processing; springs (parts of machines); stackers; stacker-reclaimers; starters for aeronautical engines; starters for motors and engines; steam engine boilers; die-cutting and tapping machines; steel making converters; steel mill cranes; steel sheet processing lines; body straighteners (for metalworking machines); superchargers; threading machines; machine tools for metal fabrication and parts thereof; transmission gears for machines; transmission shafts, other than for land vehicles; transmissions for machines; transmissions, other than for land vehicles; unloaders, loaders, and their related equipment; valves (machine elements not for land vehicles); waste compacting machines and apparatus; waste crushing machines; wheeled cranes; wire rod mills; automobile engine crankshafts; non-electric prime movers for land vehicles (not including "their parts"); electric arc welding apparatus; galvanizing apparatus; metal surface galvanizing apparatus; electrodes for welding. Electronic agendas; bar code readers; central processing units (processors); chips (integrated circuits); computer operating programs, recorded; computer peripheral devices; computer programs (downloadable software); computer software, recorded; computers; data processing apparatus; integrated circuit cards (smart cards); integrated circuits; intercommunication apparatus; juke boxes for computers; lasers, not for medical purposes; magnetic data media; magnetic encoders; monitors (computer programs); optical character readers; optical data media; portable telephones; printed circuits; readers (data processing equipment); semiconductors; telephone apparatus; transmitters (telecommunication); transmitting sets (telecommunication); video telephones; wafers (silicon slices); color filters for liquid crystal display; flexible print circuits; flexible print circuit materials; electrical coils; transistors (electronic); power distribution or control machines and apparatus; electric transformers; induction voltage regulators; electric reactors; electric or magnetic meters and testers; watt meters; watt hour meters; rotary converters; phase modifiers; telecommunication devices and apparatus; electronic machines, apparatus and their parts; magnetic cores; resistance wires; fuel cell electrodes; electromagnets; measuring or testing machines and instruments; batteries, electric; lithium-ion secondary batteries; photocopiers (electrostatic, thermic); printers; facsimile machines; printers for computers; lasers, not for medical purposes; heat sinks for integrated circuits; heat sinks for semiconductor elements; heat sinks for computers; heat sinks for electronic machines and apparatus; transistors (electronic); antenna wire; meteorological instruments of metal; lifting magnets. Klasse 11 Air conditioning apparatus; air conditioning installations; air deodorising apparatus for industrial purposes; air filtering installations for industrial purposes; air purifying apparatus and machines for industrial purposes; air sterilizers for industrial purposes; ash pits for industrial furnaces; boilers, other than parts of machines; coolers for industrial furnaces; desalination plants; distillation apparatus; drying apparatus; evaporators; filters for air conditioning for industrial purposes; filters for industrial furnaces; filters for industrial boilers; filters for air-conditioning apparatus for industrial purposes; filters for garbage incinerators; filters for water purifying apparatus; fire bars for industrial furnaces and boilers; fuel economizers; industrial furnace ash boxes; furnace grates for industrial furnace and nuclear reactors; furnace grates for industrial boilers; industrial furnaces; cooling vats for industrial furnaces; heat exchangers, not parts of machines; heating elements for industrial purposes; hot water heating installations; loading apparatus for furnaces; purification installations for sewage; water filtering apparatus for industrial purposes; water flushing installations for industrial purposes; water purification installations; water purifying apparatus and machines; waste melting apparatus; water flushing installations for industrial purposes; water purification installations; water purifying apparatus and machines; waste melting apparatus; air-conditioning installations for air planes. Klasse 12 Aerial conveyors; aeronautical apparatus; aeroplanes; air bags (safety devices for automobiles); aircraft and their parts and fittings; air-cushion vehicles; rolling stocks; aircrafts, automobiles, bicycles, motorcycles, rolling stocks for railways and ships and their parts; automobiles and their parts and fittings; axle boxes for locomotives; axle journals; axles; axles (rolling stock parts and accessories); axles for land vehicle wheels; axles for vehicles; bicycles and their parts and fittings; bodies (of railway cars); bogie trucks (rolling stock parts and accessories); bogies; bogies for railway cars; brake linings for vehicles; brake segments for vehicles; brake shoes for vehicles; brakes (for land vehicles); brakes for vehicles; buffers for railway rolling stock; cable cars; car truck couplers; car trucks; railway carriages and parts and accessories thereof; chassis (of railway cars); command gear units (rolling stock parts and accessories); connecting rods for land vehicles, other than parts of motors and engines; coupler and draft gears for use as parts of vessels, aircrafts, railway rolling stocks, automobiles and two-wheeled motor vehicles; coupler for automobiles; coupling chains for rolling stock; couplings for land vehicles; draft gears all included in this class being parts and fittings of rolling stock; driveshafts for use as parts of vessels, aircrafts, railway rolling stocks, automobiles, two-wheeled motor vehicles and bicycles; driving gear units for land vehicles; driving gears for land vehicles; engagement apparatus (rolling stock parts and accessories); flanges for railway wheel tires (tyres); fork lift trucks; gear and pinion coupler and draft gear for use as parts of vessels, aircrafts, railway rolling stocks, automobiles, two-wheeled motor vehicles and bicycles; gear boxes for land vehicles; gear units for use as parts of vessels, aircrafts, railway rolling stocks, automobiles, twowheeled motor vehicles and bicycles; gearing for land vehicles; gears and pinions for land vehicles; hand cars; hand straps (of railway cars); hydraulic circuits for vehicles; inner tubes for tires; leaf-springs for use as parts of vessels, aircrafts, railway rolling stocks, automobiles, two-wheeled motor vehicles and bicycles; transmission components for land vehicles; metal wheels for rolling stock and steel tyres for use therewith; motor coaches; motorcycles; parts and accessories for railway freight and passenger cars namely, railway trucks, wheels, axles, and wheel-axle units; parts and fittings for automobiles; pedicabs; 154

155 begrensing av varer og tjenester for int.merker nr 04/18 propeller shafts for use as parts of vessels, aircrafts, railway rolling stocks, automobiles and two-wheeled motor vehicles; puller cars for mining; pusher cars for mining; railway couplings; railway freight cars; railway rolling stock and their parts and fittings; reduction gears for land vehicles; road vehicles and parts thereof; rolling stock and parts and fittings threfor; rolling stock for railways; ropeways for cargo or freight handling; rotative power transmission belts connecting engines and radiator cooling fans (for land vehicles); rotor discs for vehicle braking systems; seat covers for vehicles; shafts, axles or spindles, bearings, shaft couplings or connectors, power transmissions and gearings (for land vehicles); ships; ships' steering gears; ships' hulls and parts thereof included in this class; shock absorbers and shock absorbing springs (for land vehicles); shock absorbers for railway cars and motorcars; shock absorbing springs for vehicles; solid rolled wheels (rolling stock parts and accessories); spindle assemblies with rotors for land vehicles; suspension springs for automobiles; springs for rolling stocks; springs for vehicles; stabilizer bars for land vehicles; steel rims for rolling stock wheels; steel tires (rolling stock parts and accessories); suspension shock absorbers for vehicles; suspension springs; suspension systems and accessories therefore; tires of automobiles; traction engines; traction or hitching apparatus (rolling stock parts and accessories); tractors; trains and parts and fittings therefore; transmission shafts for land vehicles; trucks; twowheeled motor vehicles and their parts and fittings; undercarriages for railway cars; undercarriages for vehicles; unloading tipplers (for tilting railway freight cars); valve stems for vehicle tires; couplers for use as parts of vessels, aircrafts, railway rolling stocks, automobiles and two-wheeled motor vehicles; vehicle suspension springs; vehicle wheels; vehicles, namely, vessels, aircraft, railway cars, automobiles, twowheeled motor vehicles and bicycles, ships and parts thereof; vehicles, namely, vessels, aircraft, railway cars, automobiles, two-wheeled motor vehicles and bicycles, structural and component parts thereof; vessels and their parts and fittings; water bikes (personal watercrafts); wheels; wheel centers (rolling stock parts and accessories); wheel rims; wheel-axle units; wheels for railway cars. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (151) Reg.dato: (180) Registreringer (220) Inndato: BRUSNIKA INTERNATIONAL LIMITED, Michael Georgiou 70, Athienou, CY-7600 LARNACA, Kypros (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 37 Air conditioning apparatus installation and repair; asphalting; bricklaying; building construction supervision; building insulating; building sealing; building of fair stalls and shops; rental of bulldozers; burglar alarm installation and repair; motor vehicle wash; carpentry services; cleaning of buildings [exterior surface]; cleaning of buildings [interior]; rental of cleaning machines; construction; construction information; construction consultation; rental of construction equipment; rental of cranes [construction equipment]; demolition of buildings; disinfecting; rental of drainage pumps; drilling of wells; electric appliance installation and repair; elevator installation and repair; rental of excavators; factory construction; fire alarm installation and repair; freezing equipment installation and repair; furnace installation and repair; harbour construction; heating equipment installation and repair; installation of doors and windows; irrigation devices installation and repair; kitchen equipment installation; machinery installation, maintenance and repair; masonry; painting or repair of signs; painting, interior and exterior; wallpapering; parasol repair; photographic apparatus repair; pier breakwater building; pipeline construction and maintenance; plastering; plumbing; pumicing; pump repair; quarrying services; rat exterminating; re-tinning; rebuilding engines that have been worn or partially destroyed; rebuilding machines that have been worn or partially destroyed; repair of security locks; repair information; repair of power lines; riveting; road paving; rental of road sweeping machines; roofing services; rustproofing; sanding; scaffolding; street cleaning; strong-room maintenance and repair; telephone installation and repair; underwater construction; upholstery repair; varnishing; vermin exterminating, other than for agriculture; warehouse construction and repair; window cleaning. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (151) Reg.dato: (180) Registreringer (220) Inndato: B.BASIC Pi-Design AG, Kantonsstrasse 100, CH-6234 TRIENGEN, Sveits Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 7 Electric machines for household use, namely can openers, coffee grinders (other than hand-operated), kitchen mixers, juice extractors, grating machines for foodstuffs, milk frothers, mills (other than handoperated), whisks and blenders, peelers (machines), pepper mills (other than hand-operated), electric knives, parts and accessories, not included in other classes for the aforementioned goods; non-electric cutters (machines). Klasse 8 Cutlery; can openers, non-electric; garlic cutters; barbecue tongs; knives including slicing knives; blade holders including knife blocks; boning knives; bread knives; steak knives; cases for knives; sharpening steels; ladles (hand tools); pizza cutters, non-electric; cheese knives and cutters; non-electric egg slicers; cutlery (knives, forks and spoons); fondue forks; parts and accessories, not included in other classes, for the aforementioned products. Klasse 9 Calculating machines; data processing equipment and computers; computer bags; magnets including decorative magnets; measuring apparatus and instruments, including measuring glassware; spirit measures and measuring spoons; scales including letter scales; time clocks (time recording devices); egg timers [sandglasses]. Klasse 11 Electric coffee filters; electric coffee machines including espresso coffee machines; electric coffee percolators; coffee roasters; refrigerating containers; cooking utensils; cooking apparatus and installations; electric cooking utensils; filters for drinking water; 155

156 apparatus for heating food; grills (cooking apparatus) including picnic grills, electric grills; roasting spits; lighters for grills; electric kettles; stoves; toaster including bread toaster; electric waffle apparatus; parts and accessories, not included in other classes, for the aforementioned products. Klasse 21 Household containers and utensils, other than of precious metals, and coated therewith; glassware, porcelain and earthenware, not included in other classes; beer mugs; non-electric blenders for household use; bottle openers; bottles; utensils (not included in other classes), including boxes of glass; bread baskets; bread bins; butter dishes and lids; candelabra (candlesticks); candle holders; non-electric coffee filters; hand-operated coffee grinders; nonelectric coffeepots; non-electric coffee percolators; coffee services, other than of precious metal; waste paper baskets; cooking pots including cooking pot sets; corkscrews; tableware; vinegar and oil cruets other than of precious metal; cutting boards for the kitchen; decanters; drinking flasks for travelers; drinking glasses; egg cups, other than of precious metal, fondue plates; pots; kitchen gloves; non-electric fruit presses for household use; garlic presses (kitchen utensils); glass containers; kitchen graters; salt and pepper shakers; kitchen containers other than of precious metal; non-electric kitchen mixers; handoperated milk frothers; hand-operated mills for domestic purposes; mugs other than of precious metal; salad bowls other than of precious metal; tableware (except knives, forks, spoons, other than of precious metal); tea filters and infusers, not of precious metal; heat-insulated containers for beverages and foodstuffs; parts and accessories, not included in other classes, for the aforementioned products. begrensing av varer og tjenester for int.merker nr 04/18 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (151) Reg.dato: (180) Registreringer (220) Inndato: RAUCH R. Rauch GmbH, Papiere, Folien und ldeen, Gutenbergstrasse 3, DE SPAICHINGEN, Tyskland Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 16 Printed matter, paper, cardboard; copying paper, luminous paper, tracing paper, parchment paper, transparent paper, inkjet paper, coated paper, artists' papers, fine art paper; canvas for painting, tracing cloth, inkjet canvas, as far as included in this class; transparencies [stationery]; printable films and plastic films for packaging; print media, namely printable media, as far as included in this class, namely paper, films for packaging, canvas for painting, transparencies (stationery) for use in the field of photography, fine art, proof, digital printing, reprography and engineering departments; paper knives (office requisites). Klasse 17 Films other than for packaging; printable films, other than for packaging. Klasse 40 Paper treating, printing; services in the field of printing, namely tailoring (cutting and winding) of papers, films and canvas. 156

157 begrensing i varer eller tjenester for nasjonale merker nr 04/18 Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer Begrensing i liste over varer eller tjenester utført for nasjonale registreringer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (151) Int. reg. dato: (180) Registreringen (210) Søknadsnr: (220) Inndato: AMERICAN CHOPPER Discovery Communications LLC, One Discovery Place, US-MD20910 SILVER SPRING, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Forhåndsinnspilte videoplater og -disker, samt audiovisuelle opptak; forhåndsinnspilte videobånd; forhåndsinnspilte CD-plater; DVD'er og CD-ROM. Klasse 41 Underholdningstjenester i form av et løpende realitybasert fjernsynsprogram; informasjon vedrørende forannevnte, tilveiebrakt via et globalt datanettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (151) Int. reg. dato: (180) Registreringen (210) Søknadsnr: (220) Inndato: CITIBANK WORLD PRIVILEGES Citibank NA, 388 Greenwich Street, US-NY10013 NEW YORK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 35 Promotering av andres varer og tjenester gjennom kundelojalitetsprogram og bonusprogram i forbindelse med kredittkort. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (151) Int. reg. dato: (180) Registreringen (210) Søknadsnr: (220) Inndato: AXELLUS Axellus AS, Vollsveien 6, 1366 LYSAKER, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 3 Såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, sminke, kosmetiske hud- og kroppspleieprodukter, hårpleiemidler, neglpleieprodukter; toalettartikler; tannpussemidler. Klasse 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; naturlegemidler for mennesker og dyr; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; vitaminpreparater; mineralpreparater for dietetiske og medisinske formål; kosttilskudd for dietetiske og medisinske formål; tran; fiskeoljer og planteoljer for dietetiske og medisinske formål; oljer derivert fra sel, krill og fugl samt marine og andre planter og dyr, alle for dietetiske og medisinske formål; dietetiske og medisinske rense- og/eller avgiftningspreparater for innvortes bruk; preparater til diagnostikk for medisinsk bruk. Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; ferdigretter og måltidserstatninger hovedsakelig bestående av kjøtt, fisk, fjærkre, vilt og/eller grønnsaker, herunder for slankeformål. Klasse 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier, is; ferdigretter og måltidserstatninger hovedsakelig bestående av mel, korn, ris og/eller pasta, herunder for slankeformål; pizza. Klasse 31 Næringsmidler til dyr, malt. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (151) Int. reg. dato: (180) Registreringen (210) Søknadsnr: (220) Inndato: SMART WATER COMMUNITIES Leksvik Industriell Vekst AS, 7125 VANVIKAN, Håmsø Patentbyrå AS, Postboks 171, 4301 SANDNES, Klasse 39 Vannforsyning; vanndistribusjon. Klasse 40 Vannbehandling; behandling av avløpsvann. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; utvikling av teknologi for vannrensing; design og utvikling av installasjoner for oppsamling, gjenvinning, behandling og distribusjon av vann; testing av vann; kvalitetskontroll; tekniske prosjektstudier; planlegging og rådgiving vedrørende bygging; arkitekter 157

158 Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver slettelser nr 04/18 Følgende vare- og eller fellesmerker er begjært slettet fra varemerkeregisteret av innehaver. (111) Reg.nr.: (151) Reg.Dato.:

159 merker som ikke er fornyet nr 04/18 Merker som ikke er fornyet (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.:

160 merker som ikke er fornyet nr 04/18 (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.:

161 merker som ikke er fornyet nr 04/18 (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.:

162 merker som ikke er fornyet nr 04/18 (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.:

163 merker som ikke er fornyet nr 04/18 (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.:

164 merker som ikke er fornyet nr 04/18 (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.:

165 merker som ikke er fornyet nr 04/18 (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.:

166 merker som ikke er fornyet nr 04/18 (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.:

167 merker som ikke er fornyet nr 04/18 (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.:

168 merker som ikke er fornyet nr 04/18 (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.: (111) Reg.nr.:

169 overdragelser og navne-/adresseendringer nr 04/18 Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endring av innehaver, eller av innehavers navn og/eller adresse, i spesifiserte varemerkerettigheter, jf. varemerkeloven 53 og varemerkeforskriften 29. (210) Søknadsnr.: (730) Søker: Intarcia Therapeutics, Inc., One Marina Park Drive, Suite 1300, US-MA02210 BOSTON, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (210) Søknadsnr.: (730) Søker: Intarcia Therapeutics, Inc., One Marina Park Drive, Suite 1300, US-MA02210 BOSTON, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (210) Søknadsnr.: (730) Søker: Ayoub Mounir, Skytterdalen 17, 1337 SANDVIKA, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: "D & T" POLSKA SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, ul. MAZOWIECKA 6, PL PLONSK, Polen Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, (210) Søknadsnr.: (730) Søker: Intarcia Therapeutics, Inc., One Marina Park Drive, Suite 1300, US-MA02210 BOSTON, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: M Deutschland GmbH, Carl-Schurz Strasse 1, DE NEUSS, Tyskland Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (210) Søknadsnr.: (730) Søker: UTS Umzugs- und Transport-Systeme GmbH & Co. KG, Zentrale Deutschland, Wilhelm-Leuschner-Strasse 41, DE FRANKFURT AM MAIN, Tyskland Tandberg Innovation AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, (210) Søknadsnr.: (730) Søker: Novelaklinikken AS, Karenslyst Alle 12, 0278 OSLO, TRADEMACK AS, Postboks 1433 Vika, 0115 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Fedee Corporate Services Limited, 10 Phithagorou Str., Strovolos, CY-2040 NICOSIA, Kypros (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Storebro Boats AB, Tosterövägen 21, SE ÄLVSJÖ, Sverige Zacco Sweden AB, Box 5581, SE STOCKHOLM, Sverige (210) Søknadsnr.: (730) Søker: Viju AS, Luramyrveien 79, 4313 SANDNES, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO,

170 overdragelser og navne-/adresseendringer nr 04/18 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: ALFASIGMA S.p.A., Viale Sarca, 223, IT MILANO, Italia Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: DPDgroup International Services GmbH & Co. KG, Wailandtstrasse 1, DE ASCHAFFENBURG, Tyskland Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Baltex Natural AB, Ljusterögatan 14, SE STOCKHOLM, Sverige Aktiebolagstjänst Leif Malmborg AB, Box 45088, SE STOCKHOLM, Sverige (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: CLASSIC AS, Bjørndalsbakken 18, 5171 LODDEFJORD, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Emerson Vulcan Holding LLC, 8000 W. Florissant Avenue, US-MS63136 ST. LOUIS, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Arcadia Products Plc., 8 Io Centre, Salbrook Road, Salfords, GB-RHl5GJ REDHILL, SURREY, Storbritannia Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Emerson Vulcan Holding LLC, 8000 W. Florissant Avenue, US-MS63136 ST. LOUIS, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Unifrax I LLC, 600 Riverwalk Parkway, Suite 120, US- NY14150 TONAWANDA, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: EL CORTE INGLÉS, S.A., Hermosilla, 112, ES-MADRID, Spania Tandberg Innovation AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: LIFT UP AS, Eikelandsheiane, 5640 EIKELANDSOSEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: stöver.gea as, Postboks 1729, Hanstad, 2407 ELVERUM, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: stöver.gea as, Postboks 1729, Hanstad, 2407 ELVERUM,

171 overdragelser og navne-/adresseendringer nr 04/18 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Hilton Honors Worldwide LLC, 7930 Jones Branch Drive, Suite 1100, US-VA22102 MCLEAN, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Ascot Underwriting Ltd, 20 Fenchurch Street, GB- EC3M3BY LONDON, Storbritannia Håmsø Patentbyrå AS, Postboks 171, 4301 SANDNES, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: "D & T" POLSKA SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, ul. MAZOWIECKA 6, PL PLONSK, Polen Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Intarcia Therapeutics, Inc., One Marina Park Drive, Suite 1300, US-MA02210 BOSTON, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: "D & T" POLSKA SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, ul. MAZOWIECKA 6, PL PLONSK, Polen Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Thomas Christian, Kastanienstrasse 12, DE KRONBERG, Tyskland Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Ulefos AS, avd. Kongsberg, Gamle Gomsrudvei 40, 3616 KONGSBERG, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Gjensidige Forsikring ASA, Schweigaardsgate 21, 0191 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Gjensidige Forsikring ASA, Schweigaardsgate 21, 0191 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Gjensidige Forsikring ASA, Schweigaardsgate 21, 0191 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Gjensidige Forsikring ASA, Schweigaardsgate 21, 0191 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,

172 overdragelser og navne-/adresseendringer nr 04/18 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Gjensidige Forsikring ASA, Schweigaardsgate 21, 0191 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Gjensidige Forsikring ASA, Schweigaardsgate 21, 0191 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Gjensidige Forsikring ASA, Schweigaardsgate 21, 0191 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Gjensidige Forsikring ASA, Schweigaardsgate 21, 0191 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Gjensidige Forsikring ASA, Schweigaardsgate 21, 0191 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Gjensidige Forsikring ASA, Schweigaardsgate 21, 0191 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Gjensidige Forsikring ASA, Schweigaardsgate 21, 0191 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Gjensidige Forsikring ASA, Schweigaardsgate 21, 0191 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Gjensidige Forsikring ASA, Schweigaardsgate 21, 0191 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: SCANDINAVIAN SURFACE AS, Fjøsangerveien 33 A, 5054 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Elisa OYJ, Ratavartijankatu 5, FI HELSINGFORS, Finland Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Gjensidige Forsikring ASA, Schweigaardsgate 21, 0191 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,

173 overdragelser og navne-/adresseendringer nr 04/18 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Spendrup Brands AB, Arenavägen 41, 12 tr., SE JOHANNESHOV, Sverige Awapatent AB, Box 5117, SE MALMÖ, Sverige (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Gjensidige Forsikring ASA, Schweigaardsgate 21, 0191 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Trond Christian Graff av Øhr, Bidenkapsgate 2 B, 0165 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Avery Dennison Corporation, 207 Goode Avenue, US- CA91203 GLENDALE, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: MASTERCARD EUROPE, S.A., Chaussée de Tervuren 198A, BE-1410 WATERLOO, Belgia Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: LANGNES MARMORBRUDD AS, Sandnesvegen 156, 6490 EIDE, Rådgivande Agronomar AS, Folkestad/Lutelandet, 6964 KORSSUND, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Biologisk Kakao-Flis (R), Oppe-Sundbyvej 4, DK-3600 FREDERIKSSUND, Danmark Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: PETROMARKER AS, Notberget 12, 4029 STAVANGER, Håmsø Patentbyrå AS, Postboks 171, 4301 SANDNES, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Viña dos Andes S.A., Isidora Goyenechea 2800, piso 50, CL-LAS CONDES, SANTIAGO, Chile Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: LKAB Wassara AB, Box 1067, SE HUDDINGE, Sverige Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Mattel, Inc., 333 Continental Boulevard, US-CA90245 EL SEGUNDO, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Gjensidige Forsikring ASA, Schweigaardsgate 21, 0191 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,

174 overdragelser og navne-/adresseendringer nr 04/18 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Gjensidige Forsikring ASA, Schweigaardsgate 21, 0191 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Gjensidige Forsikring ASA, Schweigaardsgate 21, 0191 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Aderans Company Limited, 13-4, Araki-cho, Shinjuku-ku, JP-TOKYO, Japan Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: "D & T" POLSKA SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, ul. MAZOWIECKA 6, PL PLONSK, Polen Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Aderans Company Limited, 13-4, Araki-cho, Shinjuku-ku, JP-TOKYO, Japan Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Aderans Company Limited, 13-4, Araki-cho, Shinjuku-ku, JP-TOKYO, Japan Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Aderans Company Limited, 13-4, Araki-cho, Shinjuku-ku, JP-TOKYO, Japan Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Pizza Hut International, LLC, 7100 Corporate Drive, US- TX75024 PLANO, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: "D & T" POLSKA SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, ul. MAZOWIECKA 6, PL PLONSK, Polen Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: "D & T" POLSKA SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, ul. MAZOWIECKA 6, PL PLONSK, Polen Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: "D & T" POLSKA SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, ul. MAZOWIECKA 6, PL PLONSK, Polen Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO,

175 overdragelser og navne-/adresseendringer nr 04/18 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Emerson Vulcan Holding LLC, 8000 W. Florissant Avenue, US-MS63136 ST. LOUIS, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: RoomSketcher, Kristian Augusts gate 7B, 0164 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: "D & T" POLSKA SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, ul. MAZOWIECKA 6, PL PLONSK, Polen Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: NORDIC BEATS AS, Dalsbergstien 22 B, 0170 OSLO, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: "D & T" POLSKA SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, ul. MAZOWIECKA 6, PL PLONSK, Polen Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Diageo Brands B.V., Molenwerf 12, NL-1014BG AMSTERDAM, Nederland Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Ulefos AS, avd. Kongsberg, Gamle Gomsrudvei 40, 3616 KONGSBERG, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: NORDIC BEATS AS, Dalsbergstien 22 B, 0170 OSLO, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Sands Capital Management, LP, 1000 Wilson Boulevard, Suite 3000, US-VA22209 ARLINGTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, US-WA REDMOND, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Bjørn Sundeby, Route de Founex 14, CH-1296 COPPET, Sveits

176 overdragelser og navne-/adresseendringer nr 04/18 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Gjensidige Forsikring ASA, Schweigaardsgate 21, 0191 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Baltex Natural AB, Ljusterögatan 14, SE STOCKHOLM, Sverige Aktiebolagstjänst Leif Malmborg AB, Box 45088, SE STOCKHOLM, Sverige (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Gjensidige Forsikring ASA, Schweigaardsgate 21, 0191 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Emerson Vulcan Holding LLC, 8000 W. Florissant Avenue, US-MS63136 ST. LOUIS, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Gjensidige Forsikring ASA, Schweigaardsgate 21, 0191 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Intarcia Therapeutics, Inc., One Marina Park Drive, Suite 1300, US-MA02210 BOSTON, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Synnøve Finden AS, Postboks 478, 1411 KOLBOTN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Intarcia Therapeutics, Inc., One Marina Park Drive, Suite 1300, US-MA02210 BOSTON, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Shurjoint Metals Inc., No. 295, Sec. 3, WanDan Rd., WanDan Township, TW-PINGTUNG COUNTY 913, Taiwan Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Intarcia Therapeutics, Inc., One Marina Park Drive, Suite 1300, US-MA02210 BOSTON, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Havgull AS, Heiloveien 19, 9015 TROMSØ, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Intarcia Therapeutics, Inc., One Marina Park Drive, Suite 1300, US-MA02210 BOSTON, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,

177 overdragelser og navne-/adresseendringer nr 04/18 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Baltex Natural AB, Ljusterögatan 14, SE STOCKHOLM, Sverige Aktiebolagstjänst Leif Malmborg AB, Box 45088, SE STOCKHOLM, Sverige (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Intarcia Therapeutics, Inc., One Marina Park Drive, Suite 1300, US-MA02210 BOSTON, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Intarcia Therapeutics, Inc., One Marina Park Drive, Suite 1300, US-MA02210 BOSTON, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: TOVE MOSS ØGLÆND, Langåkeren 3, 4324 SANDNES, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: UTS Umzugs- und Transport-Systeme GmbH & Co. KG, Zentrale Deutschland, Wilhelm-Leuschner-Strasse 41, DE FRANKFURT AM MAIN, Tyskland Tandberg Innovation AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: TOVE MOSS ØGLÆND, Langåkeren 3, 4324 SANDNES, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: TOVE MOSS ØGLÆND, Langåkeren 3, 4324 SANDNES, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Intarcia Therapeutics, Inc., One Marina Park Drive, Suite 1300, US-MA02210 BOSTON, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Wolters Kluwer Scandinavia AB, Emigrantvägen 2 G, SE GÖTEBORG, Sverige (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Intarcia Therapeutics, Inc., One Marina Park Drive, Suite 1300, US-MA02210 BOSTON, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Intarcia Therapeutics, Inc., One Marina Park Drive, Suite 1300, US-MA02210 BOSTON, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Intarcia Therapeutics, Inc., One Marina Park Drive, Suite 1300, US-MA02210 BOSTON, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,

178 overdragelser og navne-/adresseendringer nr 04/18 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Smart Packaging Industries Holding AS, Lilleakerveien 16, 0283 OSLO, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Arne Johannesen Bakeri AS, Postboks 234, 1379 NESBRU, TRADEMACK AS, Postboks 1433 Vika, 0115 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: TOVE MOSS ØGLÆND, Langåkeren 3, 4324 SANDNES, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Intarcia Therapeutics, Inc., One Marina Park Drive, Suite 1300, US-MA02210 BOSTON, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Intarcia Therapeutics, Inc., One Marina Park Drive, Suite 1300, US-MA02210 BOSTON, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Intarcia Therapeutics, Inc., One Marina Park Drive, Suite 1300, US-MA02210 BOSTON, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Ableon Medical AS, Hatlestad Terrasse 85, 5227 NESTTUN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: GOLD&GREEN FOODS OY, Hämeentie 157, FI HELSINGFORS, Finland Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: NOIONE AS, Skovveien 13 A, 0257 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Ableon Medical AS, Hatlestad Terrasse 85, 5227 NESTTUN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: UTS Umzugs- und Transport-Systeme GmbH & Co. KG, Zentrale Deutschland, Wilhelm-Leuschner-Strasse 41, DE FRANKFURT AM MAIN, Tyskland Tandberg Innovation AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: GOLD&GREEN FOODS OY, Hämeentie 157, FI HELSINGFORS, Finland Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,

179 overdragelser og navne-/adresseendringer nr 04/18 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Gjensidige Forsikring ASA, Schweigaardsgate 21, 0191 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Gjensidige Forsikring ASA, Schweigaardsgate 21, 0191 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Gjensidige Forsikring ASA, Schweigaardsgate 21, 0191 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: UTS Umzugs- und Transport-Systeme GmbH & Co. KG, Zentrale Deutschland, Wilhelm-Leuschner-Strasse 41, DE FRANKFURT AM MAIN, Tyskland Tandberg Innovation AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Emere Holding AB, Box 88, SE HÖÖR, Sverige Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 739, SE LUND, Sverige (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Intarcia Therapeutics, Inc., One Marina Park Drive, Suite 1300, US-MA02210 BOSTON, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Emerson Vulcan Holding LLC, 8000 W. Florissant Avenue, US-MS63136 ST. LOUIS, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,

180 endringer i fullmaktsforhold nr 04/18 Endringer i fullmaktsforhold Endring av fullmaktsforhold, jf. varemerkeforskriften 29. (210) Søknadsnr.: (730) Søker: Osmotex AG, Schützenstrasse 3, CH-8800 THALWIL, Sveits Advokat Joacim Holter, Sandbrogaten 3, 5003 BERGEN, (210) Søknadsnr.: (730) Søker: Geir Drøydalsmo, Lyngstien 9, 2608 LILLEHAMMER, Advokat Mass Anders Hus, c/o Lynx Advokatfirma DA, Hieronymus Heyerdahlsgt 1, 0160 OSLO, (210) Søknadsnr.: (730) Søker: APCOA Parking Holdings GmbH, Flughafenstraße 34, DE STUTTGART, Tyskland Advokat Rune Nordengen, c/o Bull & Co Advokatfirma AS, Postboks 2583 Solli, 0203 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: LOEWE S.A., Calle Goya, 4, ES MADRID, Spania Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (210) Søknadsnr.: (730) Søker: ECO MATERIALS AS, Gråterudveien 5, 3036 DRAMMEN, TRADEMACK AS, Postboks 1433 Vika, 0115 OSLO, (210) Søknadsnr.: (730) Søker: MUNCHIES NORGE AS, Åkebergveien 34 A, 0650 OSLO, TRADEMACK AS, Postboks 1433 Vika, 0115 OSLO, (210) Søknadsnr.: (730) Søker: Novelaklinikken AS, Karenslyst Alle 12, 0278 OSLO, TRADEMACK AS, Postboks 1433 Vika, 0115 OSLO, (210) Søknadsnr.: (730) Søker: Viju AS, Luramyrveien 79, 4313 SANDNES, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: "D & T" POLSKA SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, ul. MAZOWIECKA 6, PL PLONSK, Polen Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Storebro Boats AB, Tosterövägen 21, SE ÄLVSJÖ, Sverige Zacco Sweden AB, Box 5581, SE STOCKHOLM, Sverige (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: ALFASIGMA S.p.A., Viale Sarca, 223, IT MILANO, Italia Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,

181 endringer i fullmaktsforhold nr 04/18 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Minuteman Press International Inc, Legal Department, 61 Executive Boulevard, US-NY11735 FARMINGDALE, USA WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG, Luxembourg (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Ansell Ltd, Level 3, 678 Victoria Street, AU-VIC3121 RICHMOND, Australia Zacco Sweden AB, Box 5581, SE STOCKHOLM, Sverige (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Terumo KK (Terumo Corp), 44-1, Hatagaya 2-chome, Shibuya-ku, JP TOKYO, Japan Håmsø Patentbyrå AS, Postboks 171, 4301 SANDNES, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Intersect ENT Inc., 1555 Adams, US-CA94025 MENLO PARK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: FMTM Distribution Ltd, Akara Building, 24 De Castro Street, Road Town, VG-TORTOLA, De britiske jomfruøyene Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Hans Christian Mengshoel, Heggenhaugvegen 545, 2355 GAUPEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Datametrix AS, Postboks 6528 Etterstad, 0606 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Datametrix AS, Postboks 6528 Etterstad, 0606 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: "D & T" POLSKA SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, ul. MAZOWIECKA 6, PL PLONSK, Polen Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: "D & T" POLSKA SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, ul. MAZOWIECKA 6, PL PLONSK, Polen Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO,

182 endringer i fullmaktsforhold nr 04/18 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Ulefos AS, avd. Kongsberg, Gamle Gomsrudvei 40, 3616 KONGSBERG, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: "D & T" POLSKA SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, ul. MAZOWIECKA 6, PL PLONSK, Polen Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Hans Christian Mengshoel, Heggenhaugvegen 545, 2355 GAUPEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Arla Foods AB, SE STOCKHOLM, Sverige Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Agerus AB, Kopparbergsvägen 6, SE VÄSTERÅS, Sverige Bjerkéns Patentbyrå KB, Box 128, SE VÄSTERÅS, Sverige (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Datametrix AS, Postboks 6528 Etterstad, 0606 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Datametrix AS, Grenseveien 95, 0606 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: "D & T" POLSKA SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, ul. MAZOWIECKA 6, PL PLONSK, Polen Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: "D & T" POLSKA SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, ul. MAZOWIECKA 6, PL PLONSK, Polen Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: "D & T" POLSKA SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, ul. MAZOWIECKA 6, PL PLONSK, Polen Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: "D & T" POLSKA SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, ul. MAZOWIECKA 6, PL PLONSK, Polen Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO,

183 endringer i fullmaktsforhold nr 04/18 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: "D & T" POLSKA SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, ul. MAZOWIECKA 6, PL PLONSK, Polen Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Datametrix AS, Postboks 6528 Etterstad, 0606 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: NORDIC BEATS AS, Dalsbergstien 22 B, 0170 OSLO, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Synnøve Finden AS, Postboks 478, 1411 KOLBOTN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: NORDIC BEATS AS, Dalsbergstien 22 B, 0170 OSLO, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, US-WA REDMOND, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Bjørn Sundeby, Route de Founex 14, CH-1296 COPPET, Sveits (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Hans Christian Mengshoel, Heggenhaugvegen 545, 2355 GAUPEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Datametrix AS, Postboks 6528 Etterstad, 0606 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Datametrix AS, Postboks 6528 Etterstad, 0606 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Datametrix AS, Postboks 6528 Etterstad, 0606 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Datametrix AS, Postboks 6528 Etterstad, 0606 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,

184 endringer i fullmaktsforhold nr 04/18 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Datametrix AS, Postboks 6528 Etterstad, 0606 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Maquet Cardiopulmonary AG, Kehler Strasse 31, DE RASTATT, Tyskland Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Wolters Kluwer Scandinavia AB, Emigrantvägen 2 G, SE GÖTEBORG, Sverige (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Datametrix AS, Postboks 6528 Etterstad, 0606 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Datametrix AS, Postboks 6528 Etterstad, 0606 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Hoechst GmbH, DE FRANKFURT AM MAIN, Tyskland Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Terumo KK (Terumo Corp), 44-1, Hatagaya 2-chome, Shibuya-ku, JP TOKYO, Japan Håmsø Patentbyrå AS, Postboks 171, 4301 SANDNES, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Terumo KK (Terumo Corp), 44-1, Hatagaya 2-chome, Shibuya-ku, JP TOKYO, Japan Håmsø Patentbyrå AS, Postboks 171, 4301 SANDNES, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Arne Johannesen Bakeri AS, Postboks 234, 1379 NESBRU, TRADEMACK AS, Postboks 1433 Vika, 0115 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Datametrix AS, Postboks 6528 Etterstad, 0606 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,

185 Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer rettelse av internasjonale merker nr 04/18 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (540) Gjengivelse av market: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Konvensjonsprioritet: , DE, (540) Gjengivelse av market: KADOOGLU YAG SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, 4. Organize Sanayi Bölgesi, Nolu Cadde No:11, SEHITKAMIL GAZIANTEP, Tyrkia (TR) Klasse 29 Meat, fish, poultry and game; processed meat products; dried pulses; soups, bouillon; processed olives, olive paste; milk and milk products, butter; edible oils; dried, preserved, frozen, cooked, smoked or salted fruits and vegetables; tomato paste; prepared nuts and dried fruits as snacks; hazelnut spreads and peanut butter; tahini (sesame seed paste); eggs and powdered eggs; potato chips; kazandibi [Turkish pudding], keskul [Turkish pudding]. Klasse 30 Coffee, cocoa; coffee or cocoa based beverages, chocolate based beverages; pasta, stuffed dumplings, noodles; pastries and bakery products based on flour; desserts based on flour and chocolate; bread, simit [Turkish ring-shaped bagel covered with sesame seeds], pogaca [Turkish bagel], pita, sandwiches, katmer [Turkish pastry], pies, cakes, baklava [Turkish dessert based on dough coated with syrup], kadayif [Turkish dessert based on dough]; desserts based on dough coated with syrup; puddings, custard, rice pudding; honey, bee glue for human consumption, propolis for food purposes; condiments for foodstuff, vanilla (flavoring), spices, sauces (condiments), tomato sauce; yeast, baking powder; flour, semolina, starch for food; sugar, cube sugar, powdered sugar; tea, ice tea; confectionery, chocolate, biscuits, crackers, wafers; chewing gums; ice-cream, edible ices; salt; cerealbased snack food, popcorn, crushed oats, corn chips, breakfast cereals, processed wheat for human consumption, crushed barley for human consumption, processed oats for human consumption, processed rye for human consumption, rice; molasses for food. Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Petuelring 130, MÜNCHEN, Tyskland (DE) Tandberg Innovation AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 2 Paints; varnishes; lacquers; coatings and rust preventives, preservatives; colorants; mordants; raw natural resins. Klasse 3 Cleaners; polishes; detergents; shampoos and preparations for cleaning windscreens, all for motor vehicles; non-medical toilet preparations; perfumes and cosmetics; bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; hair lotions; dentifrices; scented water for automobiles in the nature of fragrances. Klasse 4 Industrial oils and greases; lubricants; motor oils; dust absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including motor spirit) and illuminants; candles, wicks; electric energy. Klasse 6 Keys and rings of common metal for keys; locks; padlocks; screws, nuts, bolts, washers, fasteners, fastenings and fixings, all for motor vehicles; metal hardware; pipes, piping, pipework, pressings, panels, stampings, castings, forgings, extrusions, containers, all made wholly or principally of common metal and their alloys; dispensers (fixed); parts and fittings for motor land vehicles and their engines, namely containers, clips; flanges, grids, hinges, laths, nozzles, rings, rivets, sealing caps, tool boxes (empty), tool chests (empty), all aforesaid goods made out of metal; cables and wires of metal (not for electrical purposes); wire cloth; wire of aerials; aluminium wire; copper wire; welding wire; iron wire; containers of metal for liquid fuels; containers for storage and/or transport purposes; copper rings; couplings of metal for chains; grease nipples; lead seals; anchor plates; canisters; metal building materials, transport buildings of metal; materials of metal for railway tracks; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and tubes of metal; ores of metal; tubes and tubing; signs, nameplates; number plates; cashboxes; safes; metal latches Klasse 7 Internal combustion engines parts for motor vehicles, namely: universal joints, fans, radiators, exhaust silencers, starters for motors and engines, carburetters, fuel injection apparatus, belts, cylinder heads, cylinder liners, pistons, piston segments, piston pins, control cables, control mechanisms, valves, filters, speed governors, electric generators, electric alternators, alternators, engine bearings, gear box bearings, pumps, exhausts, turbochargers, cam shafts, crank shafts, crank cases, connecting rods, sparking plugs 185

186 rettelse av internasjonale merker nr 04/18 Klasse 8 Klasse 9 and electric ignition devices, universal joints (cardan joints), ventilators, motors for DC machines, dynamos, bearings, exhaust manifolds; motors and engines (except for land vehicles); motor parts of all types; fittings for internal combustion engines; power transmission couplings for machines (except those for land vehicles); machines for processing metal, wood and plastic; machines for the automobile industry and the automobile trade; wrapping machines; machine tools; parts for all aforesaid machines; lifting jacks; robots, current generators; motors, other than for land vehicles; drive units; vending machines; jacks. Hand tools; implements (hand-operated) for the construction of machines, apparatus and vehicles and for structural engineering; pockets knives; razors; cutlery; forks and spoons; side arms other than fire arms; hand-operated garden tools. Recorded content; information technology and audiovisual equipment; magnets, magnetizers and demagnetizers; apparatus, instruments and cables for electricity; optical devices, enhancers and correctors; safety, security, protection and signaling devices; diving equipment; navigation, guidance, tracking, targeting and map making devices; measuring, detecting and monitoring instruments, indicators and controllers; apparatus for scientific research and laboratories, educational apparatus and simulators; parts and accessories for aforesaid goods included in this class; scientific, nautical and surveying apparatus and instruments; electrical apparatus and instruments included in this class; electrical and electronic signaling, checking (supervision), testing, gauging, telephone, fire extinguishing, control, diagnostic and safety apparatus and instruments; counters; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, regulating or controlling electricity; condensers; electric coils; couplings; plugs; relays; audio, video and audio-visual recordings; sound recording and sound reproducing apparatus and instruments; radio apparatus and instruments; apparatus and instruments for the transmission or reproduction of sound or images; magnetic date carrier; entertainment appliances; data processing equipment and computers; computer software; computer programs (downloadable software); calculators; parts and fittings for motor land vehicles, namely, antennas, alarms, antitheft warning apparatus and instruments; apparatus and instruments for recording distance and speed; flashing lights (luminous signals); apparatus and instruments for displaying direction; luminous or mechanical signaling panels and boards; cables; electricity conduits; directional compasses, navigational instruments; electric couplings; flaw detecting instruments; fuel level indicators; pressure indicators; speed indicators; temperature indicators; water level indicators; fuses; measuring instruments; measures, electric measuring apparatus; micrometers; microprocessors; semi-conductors; apparatus and instruments for speed control; switches; thermostats; electrically heated clothing; clothing for protection against fire and accidents, including shoes, boots, protective helmets; coin-operated mechanisms; cash registers; calculating machines; fire extinguishers; fire blankets; vehicle breakdown warning triangle; batteries for vehicles, battery chargers; spectacles; optical vision aids; spectacle lenses; spectacle frames; sunglasses; protective eye wear; reading glasses; corrective lenses; spectacle cases; cell phones and accessories; interphone; computer games (software) and electronic games (software). Klasse 11 Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply, air conditioning and sanitary purposes; parts and components for all aforesaid goods; coils being part of heating and cooling installations; defrosters for vehicles; fuel economizers; filters for air conditioning; heating apparatus for defrosting windows of vehicles; lamps, lamps and light bulbs for directional signals for motor vehicles; torches; vehicle reflectors; parts and components for motorized land vehicles, namely antidazzle devices for motor vehicles, lights for motor vehicles; air fragrancing apparatus. Klasse 12 Vehicles and parts thereof included in this class; engines for motor vehicles; shaped covers for steering wheels and vehicle seats; air pumps for inflating vehicle tires; sun shades; roof racks; luggage carriers and nets; cycle carriers, sail board carriers, ski carriers and snow chains; machine coupling and transmission components for land vehicles; tow ropes and tow bars; trailer couplings; anti-burglar and anti-theft security devices; bicycle holders and bicycle lifts; anti-skid chains, straps and clamps; head rests; mudguards; safety belts and air bags; tanks; warning signs; hazard flasher; wind deflectors; sun screens and blinds; decorative trimming and stripes; luggage trunks; motorcycle accessories, namely anti-theft security devices, repair outfits for inner tubes, luggage containers, luggage racks, air pumps, pack bags, stands, tank rucksacks and bags, facings; bicycles and bicycle accessories; pushchairs and pushchairs accessories; child seats and child seats accessories; safety seats for infants; wheels; tires; anti-theft, security and safety devices and equipment for vehicles; electric operated anti-carjacking systems and instruments; electric cigar and cigarette lighters for motor vehicles. Klasse 14 Jewellery, precious stones, horological and chronometric instruments; chronographs; wristwatches; pocket watches; ornamental pins; decorative and costume jewellery, amulets, charms (jewellery), chains, bangles, brooches, necklaces, tie clips and tie pins; cufflinks; key rings. Klasse 16 Paper, cardboard; badges made of cardboard and/or paper; decals; stickers; self-adhesive plastic foils for decorative purposes; printed matter; data processing programs and computer software in the form of pamphlets; handbooks (manuals), operator and user manuals in the form of printed leaflets and other written background material for data processing programs and computer software; program documentation in the form of leaflets; bookbinding material; photographs; adhesives (glues) for stationery purposes or for household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (included in this class); printers' type; printing blocks; printed publications and books, periodicals and coffee table books; stationery, in particular writing implements, writing materials, writing pads or drawing pads; note pads, diaries, calendars, cards, including greeting cards; envelopes and wrapping paper; paint brush sets; coloring crayons; pencil cases. Klasse 17 Clutch linings; flexible tubes (not of metal); insulating, soundproofing materials; sealing rings of rubber or synthetic rubber or of plastic; seals, caps and covers, all made of rubber or of synthetic rubber for waterproofing and insulating engine components; washers of rubber, synthetic rubber or vulcanized fiber; plastics in form of sheets, foam, film or of shaped pieces; covers made wholly or principally from the aforesaid materials for protecting, preserving and/or for storage purposes; plastic covers for use in protecting vehicle paintwork and/or bodywork during repair, maintenance, servicing and/or for storage purposes; plastic sheets with self-adhesive strip for use in protecting vehicle interiors and/or trim during repair, maintenance and/or servicing; seals, caps and covers all for weatherproofing and insulating engine components; adhesive tapes other than stationery and not for medical or household purposes; sleeves, sleeving and washers, all made wholly or principally of rubber or synthetic rubber; grommets, pipes, piping, tubes and tubing, all made wholly or principally of plastics, rubber or synthetic rubber; semi-processed brake linings; cylinder jointings; seals; insulating material; heat insulating material; rubber rings, rubber stoppers; seals; shock absorbing rubber buffers; valves of rubber or vulcanized fibre; latex, gutta-percha, 186

187 rettelse av internasjonale merker nr 04/18 rubber, asbestos, glimmer and goods made of latex, gutta-percha or rubber in form of blocks, sheets, foils, cords or bands (all being semi-finished goods), goods of plastic (semi-finished products); packing, stopping, insulating materials; bags [envelopes, pouches] of rubber, for packaging for motorized land vehicles. Klasse 18 Leather and imitations of leather, animal skins, hides, trunks and travelling bags; luggage cases; umbrellas; parasols; walking sticks; briefcases; card wallets; wallets; purses; money bags; backpacks; travelling bags; handbags; school knapsacks; keycases; bags, cases and holders, all made wholly or principally of leather or imitation of leather; whips; harness; saddlery. Klasse 19 Structures and transportable buildings, not of metal. Klasse 20 Furniture; mirrors; picture frames; statues, figurines, works of art and ornaments and decorations, of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics; nonmetal latches; parts and accessories for all aforesaid goods included in this class. Klasse 21 Household or kitchen utensils and containers (not of precious metal or coated therewith), lunch boxes; piggy banks and money boxes for school children and pupils; combs and sponges; brushes; brushes [other than for painting]; brush-making materials; articles for cleaning purposes; steel wool; unworked or semi-worked glass (except glass used in building), glassware, porcelain and earthenware not included in other classes; pump dispensers for household purposes; articles and materials for cleaning purposes; ornaments and coin banks, all made wholly or principally of glass, porcelain or earthenware; earthenware plates, mugs, tankard, napkin holders and rings, tablets, bottle openers, corkscrews, coasters and powder compacts; perfrume sprayers; portable coolers and vacuum bottles, all for food and/or beverages; brushes; plates, cooking pot sets, containers, glasses, drinking vessels, barware; applicators for cosmetics. Klasse 22 Vehicle covers not fitted, tarpaulins; ropes; cord; nets; tents; tarpaulins; sails; sacks (included in this class); padding and stuffing materials [except of paper, cardboard, rubber or plastics]; tow ropes. Klasse 24 Travelling rugs; bed blankets; counterpanes; table clothes; table linen; curtains; fabrics and flags; textiles and textile goods (included in this class). Klasse 25 Clothing, footwear, headgear. Klasse 26 Badges for wear; ornamental novelty badges in the form of buttons or pins; brooches and buckles (clothing accessories); heat adhesive patches for decoration of textile articles; sewing kits; lace and embroidery; ribbons and braid; buttons; hooks and eyes; needles; badges for wear not of precious metal; pins and buttonhole pins; belt clasps; artificial flowers; badges; embroidered emblems. Klasse 27 Rugs and carpets for motor vehicles, floor coverings; mats; linoleum and other material for covering existing floors; wall hangings (non-textile); shaped or custom-fit mats and floor coverings for motorized land vehicles. Klasse 28 Playthings; games; toys; board games; card games; computer games consoles and electronic games consoles; scale model vehicles and kits of parts therefor; scale model vehicles and parts therefor, included in this class; balloons; sports and gymnastic articles (included in this class); decorations for christmas trees; miniatures of vehicles; video game apparatus. Klasse 29 Meat; fish; sea foods; poultry; game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies; jams; compotes; eggs; milk and milk products; edible oils and fats. Klasse 30 Baked goods, confectionery, chocolate and chocolate desserts; ice, ice creams, frozen yogurts, sorbets; coffee, teas, cocoa and substitutes therefor; salts, seasonings, flavorings and condiments; processed grains, starches, and goods made thereof, baking preparations and yeasts; sugars, natural sweeteners, sweet coatings and fillings, bee products. Klasse 32 Beers; mineral and aerated waters and other nonalcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages. Klasse 33 Alcoholic beverages (except beers). Klasse 34 Lighters for smokers; matches and smokers' articles; tobacco. Klasse 35 Advertising; business management; business administration; office functions; demonstration of goods for advertising purposes; retail services relating to the above mentioned goods in class 12; services consisting in the bringing together, for others, of various goods [excluding the transport thereof]enabling customers to conveniently view and purchase the goods through a website specialized in the commercialization of motor vehicles and parts thereof. Klasse 36 Financial, insurance, warranty and credit services; hire-purchase and financing services for vehicles; monetary affairs; banking and money-lending services; lease-purchase financing in relation to motorized land vehicles; real estate affairs; issuance of prepaid cards and tokens of value; loan and credit, and lease-finance services. Klasse 37 Repair, maintenance, servicing, all in relation to motor vehicles and engines and parts and components thereof; cleaning of motor vehicles; services for motorized land vehicles and parts thereof; construction; assembly (installation) of parts of vehicles; assembly (installation) of accessories for vehicles; vehicle breakdown assistance (repair); tuning of motors and motor vehicles. Klasse 38 Telecommunications; electronic data interchange services; computer communication and internet access. Klasse 39 Vehicle leasing, hire and rental services; transport; packaging and storage of goods; arranging travel tours; navigation services; travel and passenger transportation; rescue, recovery, towing and salvage of automobiles; parking and vehicle storage. Klasse 40 Metal treating; custom manufacture and assembly services. Klasse 41 Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities; provision of training courses in practical training; arranging and conducting of workshops (training); training for drivers; providing of recreation facilities; presentation of live performances; organization of competitions and sporting activities; discotheque services; entertainment club services. Klasse 42 Commercial product and industrial research services; preparation of data processing programs; rental of computer software; laboratory research and analysis services, material testing; software development, programming and implementation; web hosting services; information technology IT consulting services. Klasse 43 Provision of food and drink; accommodation and catering of guests; services for providing food and drink, temporary accommodation in particular bars services and hotel services; cafés, cafeterias, restaurants, snack-bars; catering; rental of chairs, tables, table linen, glassware; reservation of hotels and hotel rooms; accommodation bureaux. Klasse 44 Hygienic and beauty care. 187

188 overprøving varemerker nr 04/18 Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer I følgende varemerkeregistrering er det innkommet krav om administrativ overprøving. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (450) Reg. kunngjort: Nr. 17/ Krav om administrativ overprøving innlevert: (540) Gjengivelse av merket WANTED Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, potetchips, tortillachips, geléer, syltetøy, fruktsauser, egg, melk og meieriprodukter; spiselige oljer og fettstoffer; ferdigretter (ikke inkludert i andre klasser). Klasse 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, tacoskjell, tortillas; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, herunder vineddik, sauser (krydrede), salsa, tacosaus; krydderier, krydderiblandinger, råis; ferdigretter (ikke inkludert i andre klasser). Klasse 32 Øl; mineralvann og kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker, fruktdrikkerog fruktsaft; saft og andre preparater til fremstilling av drikke. TX-MX Group A/S, Holmevej 6, DK-7361 EJSTRUPHOLM, Danmark Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Kravstiller: ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Organize Sanayi Bölgesi 11. Cadde, TR-ESKISEHIR, Tyrkia Kravstillers fullmektig: Advokatfirmaet Haavind AS, Postboks 359 Sentrum, 0101 OSLO, 188

189 fornyelser nr 04/18 Fornyelser (111) Reg.nr: (180) Registreringen (111) Reg.nr: (180) Registreringen

190 fornyelser nr 04/18 (111) Reg.nr: (180) Registreringen (111) Reg.nr: (180) Registreringen

191 fornyelser nr 04/18 (111) Reg.nr: (180) Registreringen (111) Reg.nr: (180) Registreringen

192 fornyelser nr 04/18 (111) Reg.nr: (180) Registreringen

193 Fornyede internasjonale registreringer fornyede internasjonale registreringer nr 04/18 (111) Reg.nr: (180) Registreringen (111) Reg.nr: (180) Registreringen A

194 (111) Reg.nr: (180) Registreringen fornyede internasjonale registreringer nr 04/

195 Ikke fornyede internasjonale registreringer ikke fornyede internasjonale registreringer nr 04/18 (111) Reg.nr: (180) Registreringen (111) Reg.nr: (180) Registreringen A

196 ikke fornyede internasjonale registreringer nr 04/18 (111) Reg.nr: (180) Registreringen (111) Reg.nr: (180) Registreringen

197 (111) Reg.nr: (180) Registreringen ikke fornyede internasjonale registreringer nr 04/

198 merkeordningen beskyttede betegnelser nr 04/18 Merkeordningen beskyttede betegnelser FOR Forskrift om beskyttelse av Målselvnepe fra Nord- som geografisk betegnelse Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 12. januar 2018 med hjemmel i forskrift 5. juli 2002 nr. 698 om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på næringsmidler 15, jf. lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 30, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr Beskyttet produktbetegnelse Målselvnepe fra Nord-. 2. Rettmessig bruker Produsentorganisasjonen Ottar. 3. Vilkår for bruk av produktbetegnelsen 1. Produktbeskrivelse Målselvnepe fra Nord- er nepe av sorten Målselvnepe (Brassica rapa L. var. Rapa) stamme Gibostad dyrket nord for polarsirkelen. Målselvnepe fra Nord- skal ha en søtlig og mild nepesmak, saftig og sprø konsistens, gul farge i skallet og kjøttet og en flat- og sirkelrund form. Hele neper skal ha en størrelse på mellom 8 og 13 cm i diameter. Spesialsorteringer kan forekomme. 198