VEDLEGG I. Liste over vektorarter og vilkårene for at disse artene skal anses som vektorart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLEGG I. Liste over vektorarter og vilkårene for at disse artene skal anses som vektorart"

Transkript

1 VEDLEGG I Liste over vektorarter og vilkårene for at disse artene skal anses som vektorart Sykdommer Vektorarter Arter som skal anses som vektorarter i henhold til artikkel 17 nr. 1 og 2 dersom ytterligere vilkår fastsatt i kolonne 3 og 4 i denne tabellen er oppfylt Ytterligere vilkår knyttet til opprinnelsesstedet til akvatiske dyr av arter oppført i kolonne 2 Ytterligere vilkår knyttet til bestemmelsesstedet til akvatiske dyr av arter oppført i kolonne 2 Kolonne 1 Kolonne 2 Kolonne 3 Kolonne 4 Epizootisk hematopoietisk nekrose Karpe av arten Aristichthys nobilis, gullfisk (Carassius auratus), karuss (C. carassius), vanlig karpe og koikarpe (Cyprinus carpio), sølvkarpe (Hypophthalmichthys molitrix), Leuciscus-arter (Leuciscus spp), mort (Rutilus rutilus), sørv (Scardinius erythrophthalmus) og suter (Tinca tinca) Ingen ytterligere vilkår Ingen ytterligere vilkår Epizootisk ulcerativ syndrom Karpe av arten Aristichthys nobilis, gullfisk (Carassius auratus), karuss (C. carassius), vanlig karpe og koikarpe (Cyprinus carpio), sølvkarpe (Hypophthalmichthys molitrix), Leuciscus-arter (Leuciscus spp), mort (Rutilus rutilus), sørv (Scardinius erythrophthalmus) og suter (Tinca tinca) Ingen ytterligere vilkår Ingen ytterligere vilkår Svanemusling (Anodonta cygnea), ferskvannskreps/edelkreps (Astacus astacus), signalkreps (Pacifastacus leniusculus), rød sumpkreps (Procambarus clarkii) Infeksjon med Bonamia exitiosa Portugisisk østers (Crassostrea angulata), stillehavsøsters (Crassostrea gigas), amerikansk østers (Crassostrea virginica) Akvatiske dyr av artene oppført i vektorarter for sykdommen oppført i kolonne 1, dersom de kommer fra et akvakulturanlegg et akvakulturområde for bløtdyr der det finnes arter som er mottakelige for denne sykdommen. Akvatiske dyr av artene oppført i vektorarter for sykdommen oppført i kolonne 1, dersom de er beregnet på et akvakulturanlegg et akvakulturområde for bløtdyr der det finnes arter som er mottakelige for denne sykdommen.

2 Kolonne 1 Kolonne 2 Kolonne 3 Kolonne 4 Infeksjon med Perkinsus marinus Hummer (Homarus gammarus), saltvannskrabber av slekten Brachyura spp., kreps av arten Cherax destructor, stor ferskvannsreke/rosenbergreke (Macrobrachium rosenbergii), languster (Palinurus spp.), svømmekrabbe (Portunus puber), mangrovekrabbe (Scylla serrata), reker av artene Penaeus indicus, Penaeus japonicus, Penaeus kerathurus, Penaeus stylirostris, Penaeus vannamei Akvatiske dyr av artene oppført i vektorarter for sykdommen oppført i kolonne 1, dersom de kommer fra et akvakulturanlegg et akvakulturområde for bløtdyr der det finnes arter som er mottakelige for denne sykdommen. Akvatiske dyr av artene oppført i vektorarter for sykdommen oppført i kolonne 1, dersom de er beregnet på et akvakulturanlegg et akvakulturområde for bløtdyr der det finnes arter som er mottakelige for denne sykdommen. Infeksjon med Microcytos mackini Ingen Ikke relevant Ikke relevant Taura-syndrom Muslinger av slekten Atrina spp., kongsnegl (Buccinum undatum), portugisisk østers (Crassostrea angulata), vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule), stillehavsøsters (Crassostrea gigas), amerikansk østers (Crassostrea virginica), muslinger av arten Donax trunculus, sjøøre/havsnegler av arten Haliotis discus hannai og Haliotis tuberculata, stor strandsnegl (Littorina littorea), sandskjell (Mercenaria mercenaria), musling av arten Meretrix lusoria, vanlig sandskjell (Mya arenaria), blåskjell (Mytilus edulis), blåskjell av arten Mytilus galloprovincialis, åttearmet blekksprut (Octopus vulgaris), europeisk flatøsters (Ostrea edulis), stort kamskjell (Pecten maximus), rutet teppeskjell (Ruditapes decussatus), asiatisk teppeskjell/manilaskjell (Ruditapes philippinarum), tiarmet blekksprut (Sepia officinalis), konkylier av slekten Strombus spp., sandskjell av arten Venerupis aurea, teppeskjell (Venerupis pullastra), sandskjell av arten Venus verrucosa Akvatiske dyr av artene oppført i vektorarter for sykdommen oppført i kolonne 1, dersom de kommer fra et akvakulturanlegg der det finnes arter som er mottakelige for denne sykdommen. Akvatiske dyr av artene oppført i vektorarter for sykdommen oppført i kolonne 1, dersom de er beregnet på et akvakulturanlegg som holder arter som er mottakelige for denne sykdommen. Hummer (Homarus gammarus), saltvannskrabber av slekten Brachyura spp., kreps av arten Cherax destructor, stor ferskvannsreke/rosenbergreke (Macrobrachium rosenbergii), languster (Palinurus spp.), svømmekrabbe (Portunus puber), mangrovekrabbe (Scylla serrata), reker av artene Penaeus indicus, Penaeus japonicus, Penaeus kerathurus Yellowhead disease Muslinger av slekten Atrina spp., kongsnegl (Buccinum undatum), portugisisk østers (Crassostrea angulata), vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule), stillehavsøsters (Crassostrea gigas), amerikansk østers (Crassostrea virginica), muslinger av arten Akvatiske dyr av artene oppført i vektorarter for sykdommen Ingen ytterligere vilkår gjelder i tilknytning til bestemmelsessted.

3 Kolonne 1 Kolonne 2 Kolonne 3 Kolonne 4 Donax trunculus, sjøøre/havsnegler av arten Haliotis discus hannai og Haliotis tuberculata, stor strandsnegl (Littorina littorea), sandskjell (Mercenaria mercenaria), musling av arten Meretrix lusoria, vanlig sandskjell (Mya arenaria), blåskjell (Mytilus edulis), blåskjell av arten Mytilus galloprovincialis, åttearmet blekksprut (Octopus vulgaris), europeisk flatøsters (Ostrea edulis), stort kamskjell (Pecten maximus), rutet teppeskjell (Ruditapes decussatus), asiatisk teppeskjell/manilaskjell (Ruditapes philippinarum), tiarmet blekksprut (Sepia officinalis), konkylier av slekten Strombus spp., sandskjell av arten Venerupis aurea, teppeskjell (Venerupis pullastra), sandskjell av arten Venus verrucosa oppført i kolonne 1, dersom de kommer fra et akvakulturanlegg der det finnes arter som er mottakelige for denne sykdommen. Hemoragisk virusseptikemi (VHS) Belugastør (Huso huso), diamantstør (Acipenser gueldenstaedtii), sterlett (Acipenser ruthenus), stjernestør/sevruga (Acipenser stellatus), stør (Acipenser sturio), sibirsk stør (Acipenser Baerii) Akvatiske dyr av artene oppført i vektorarter for sykdommen oppført i kolonne 1, dersom de kommer fra et akvakulturanlegg et nedbørfelt der det finnes arter som er mottakelige for denne sykdommen. Akvatiske dyr av artene oppført i vektorarter for sykdommen oppført i kolonne 1, dersom de er beregnet på et akvakulturanlegg som holder arter som er mottakelige for denne sykdommen. Karpe av arten Aristichthys nobilis, gullfisk (Carassius auratus), karuss (C. carassius), vanlig karpe og koikarpe (Cyprinus carpio), sølvkarpe (Hypophthalmichthys molitrix), Leuciscus-arter (Leuciscus spp), mort (Rutilus rutilus), sørv (Scardinius erythrophthalmus) og suter (Tinca tinca) Malle av arten Clarias gariepinus, gjedde (Esox lucius), maller av slekten Ictalurus spp., maller av arten Ameiurus melas, Ictalurus punctatus, Pangasius pangasius, gjørs (Sander lucioperca), europeisk malle (Silurus glanis) Akvatiske dyr av artene oppført i vektorarter for sykdommen oppført i kolonne 1, dersom de kommer fra et akvakulturanlegg der det finnes arter som er mottakelige for denne sykdommen. Akvatiske dyr av artene oppført i vektorarter for sykdommen oppført i kolonne 1, dersom de er beregnet på et akvakulturanlegg som holder arter som er mottakelige for denne sykdommen. Havabbor (Dicentrarchus labrax), stripet havabbor, hybrid (Morone chrysops x M. saxatilis), multe av arten Mugil cephalus, ørnefisk av artene Sciaenops ocellatus, Argyrosomus regius, Umbrina cirrosa, tunfisk (Thunnus spp.), makrellstørje (Thunnus thynnus), havabbor av artene Epinephelus aeneus og Epinephelus marginatus, tunge av artene Solea senegalensis og Solea solea, rødpagell (Pagellus erythrinus), havkaruss av artene Dentex dentex, Sparus aurata, Diplodus sargus, Pagrus major, Diplodus puntazzo, Diplodus vulgaris, Pagrus pagrus, flekkpagell (Pagellus bogaraveo) Tilapia spp (Oreochromis) Infeksiøs Belugastør (Huso huso), diamantstør (Acipenser gueldenstaedtii), sterlett (Acipenser Akvatiske dyr av artene oppført i Akvatiske dyr av artene oppført i

4 Kolonne 1 Kolonne 2 Kolonne 3 Kolonne 4 hematopoietisk nekrose (IHN) ruthenus), stjernestør/sevruga (Acipenser stellatus), stør (Acipenser sturio), sibirsk stør (Acipenser Baerii) Karpe av arten Aristichthys nobilis, gullfisk (Carassius auratus), karuss (C. carassius), vanlig karpe og koikarpe (Cyprinus carpio), sølvkarpe (Hypophthalmichthys molitrix), Leuciscus-arter (Leuciscus spp), mort (Rutilus rutilus), sørv (Scardinius erythrophthalmus) og suter (Tinca tinca) Malle av arten Clarias gariepinus, maller av slekten Ictalurus spp., maller av arten Ameiurus melas, Ictalurus punctatus, Pangasius pangasius, gjørs (Sander lucioperca), europeisk malle (Silurus glanis) Kveite (Hippoglossus hippoglossus), skrubbe (Platichthys flesus), torsk (Gadus morhua), hyse (Melanogrammus aeglefinus) Ferskvannskreps/edelkreps (Astacus astacus), signalkreps (Pacifastacus leniusculus), rød sumpkreps (Procambarus clarkii) vektorarter for sykdommen oppført i kolonne 1, dersom de kommer fra et akvakulturanlegg der det finnes arter som er mottakelige for denne sykdommen. vektorarter for sykdommen oppført i kolonne 1, dersom de er beregnet på et akvakulturanlegg som holder arter som er mottakelige for denne sykdommen. Koiherpesvirussykdom (KHV) Infeksiøs lakseanemi (ISA) Ingen Ikke relevant Ikke relevant Ingen Ikke relevant Ikke relevant Infeksjon med Marteilia refringens Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule), muslinger av arten Donax trunculus, vanlig sandskjell (Mya arenaria), sandskjell (Mercenaria mercenaria), musling av arten Meretrix lusoria, rutet teppeskjell (Ruditapes decussatus), asiatisk teppeskjell/manilaskjell (Ruditapes philippinarum), sandskjell av arten Venerupis aurea, teppeskjell (Venerupis pullastra), sandskjell av arten Venus verrucosa Akvatiske dyr av artene oppført i vektorarter for sykdommen oppført i kolonne 1, dersom de kommer fra et akvakulturanlegg et akvakulturområde for bløtdyr der det finnes arter som er mottakelige for denne sykdommen. Akvatiske dyr av artene oppført i vektorarter for sykdommen oppført i kolonne 1, dersom de er beregnet på et akvakulturanlegg som holder arter som er mottakelige for denne sykdommen. Infeksjon med Bonamia ostreae Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule), muslinger av arten Donax trunculus, vanlig sandskjell (Mya arenaria), sandskjell (Mercenaria mercenaria), musling av arten Meretrix lusoria, rutet teppeskjell (Ruditapes decussatus), asiatisk teppeskjell/manilaskjell (Ruditapes philippinarum), sandskjell av arten Venerupis Akvatiske dyr av artene oppført i vektorarter for sykdommen oppført i kolonne 1, dersom de Akvatiske dyr av artene oppført i vektorarter for sykdommen oppført i kolonne 1, dersom de er beregnet

5 Kolonne 1 Kolonne 2 Kolonne 3 Kolonne 4 aurea, teppeskjell (Venerupis pullastra), sandskjell av arten Venus verrucosa Stort kamskjell (Pecten maximus) kommer fra et akvakulturanlegg et akvakulturområde for bløtdyr der det finnes arter som er mottakelige for denne sykdommen. på et akvakulturanlegg et akvakulturområde for bløtdyr der det finnes arter som er mottakelige for denne sykdommen. Hvitflekksykdom Muslinger av slekten Atrina spp., kongsnegl (Buccinum undatum), portugisisk østers (Crassostrea angulata), vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule), stillehavsøsters (Crassostrea gigas), amerikansk østers (Crassostrea virginica), muslinger av arten Donax trunculus, sjøøre/havsnegler av arten Haliotis discus hannai og Haliotis tuberculata, stor strandsnegl (Littorina littorea), sandskjell (Mercenaria mercenaria), musling av arten Meretrix lusoria, vanlig sandskjell (Mya arenaria), blåskjell (Mytilus edulis), blåskjell av arten Mytilus galloprovincialis, åttearmet blekksprut (Octopus vulgaris), europeisk flatøsters (Ostrea edulis), stort kamskjell (Pecten maximus), rutet teppeskjell (Ruditapes decussatus), asiatisk teppeskjell/manilaskjell (Ruditapes philippinarum), tiarmet blekksprut (Sepia officinalis), konkylier av slekten Strombus spp., sandskjell av arten Venerupis aurea, teppeskjell (Venerupis pullastra), sandskjell av arten Venus verrucosa Akvatiske dyr av artene oppført i vektorarter for sykdommen oppført i kolonne 1, dersom de kommer fra et akvakulturanlegg der det finnes arter som er mottakelige for denne sykdommen. Akvatiske dyr av artene oppført i vektorarter for sykdommen oppført i kolonne 1, dersom de er beregnet på et akvakulturanlegg som holder arter som er mottakelige for denne sykdommen.

6 VEDLEGG II M4 DEL A Modell for helsesertifikat for omsetning av akvakulturdyr beregnet på oppdrett, gjenutlegging, installasjoner for fritidsfiske, åpne akvakulturanlegg for akvariedyr og kultivering DEN EUROPEISKE UNION I.1. Avsender Postnummer Sertifikat for handel innenfor Fellesskapet I.2. Sertifikatets referansenr. I.3. Vedkommende sentrale myndighet I.4. Vedkommende lokale myndighet I.2.a. Lokalt referansenummer Del I: Opplysninger om forsendelsen I.5. Mottaker Postnummer I.8. Opprinnelsesland ISO-kode I.9 I.10. ISO-kode I.11. Bestemmelsesland I.12. Opprinnelsessted/fangststed Godkjent akvakulturvirksomhet Annet I.6. I.7. I.13. Bestemmelsessted Godkjent akvakulturvirksomhet Annet Godkjenningsnummer Godkjenningsnummer Postnummer Postnummer I.14. Lastested Postnummer I.15. Dato og klokkeslett for avgang I.16. Transportmidler Fly Skip Jernbanevogn Veigående kjøretøy Annet Identifikasjon: I.18. Dyreart/produkt I.17. Transportør Postnummer Godkjenningsnummer Medlemsstat I.19. Varekode (HS-kode) I.20. Antall/mengde I.21. I.23. Plombe- og containernr. I.22. Antall kolli I.24. Type forpakning I.25. Dyr sertifisert til / produkter sertifisert for: Avl Gjeninnsetting av viltbestanden Gjenutlegging Kjæledyr Karantene Annet I.26. Transitt gjennom tredjeland I.27. Transitt gjennom medlemsstatene

7 Tredjeland ISO-kode Medlemsstat ISO-kode Utførselssted Kode Medlemsstat ISO-kode nr.: Innførselssted Grensekontrollstasjon Medlemsstat ISO-kode I.28. Eksport I.29. Tredjeland ISO-kode Utførselssted Kode I.30. I.31. Identifikasjon av dyrene Art (vitenskapelig navn) Mengde

8 DEN EUROPEISKE UNION Omsetning av akvakulturdyr beregnet på oppdrett, gjenutlegging, installasjoner for fritidsfiske, åpne akvakulturanlegg for akvariedyr og kultivering II. Helseeattestasjon II.a Sertifikatets referansenummer II.b. Lokalt referansenummer II.1 Generelle krav Undertegnede offentlige inspektør attesterer at akvakulturdyrene nevnt i del I av dette sertifikatet: II.1.1 enten ( 1 )[er blitt undersøkt i løpet av de siste ( 1 )( 2 )[72] ( 2 )[24] timer før lasting, og viste ingen kliniske tegn på sykdom,] ( 1 )[når det gjelder rogn og bløtdyr, kommer fra et akvakulturanlegg et akvakulturområde for bløtdyr der det i henhold til akvakulturanleggets akvakulturområdets fortegnelser, ikke er noe som tyder på sykdomsproblemer,] ( 1 )( 3 )[når det gjelder viltlevende akvatiske dyr, er de så vidt jeg vet klinisk friske,] II.1.2 II.1.3 II.1.4 II.1.5. II.2. ikke omfattes av noe forbud på grunn av økt dødelighet som ikke kan forklares, ikke er beregnet på destruering slakt med sikte på å utrydde sykdommer, oppfyller kravene for omsetning som fastsatt i direktiv 2006/88/EF, ( 1 )[når det gjelder bløtdyr, er blitt undersøkt visuelt i hver del av forsendelsen, og ingen andre bløtdyrarter enn de som er angitt i del I av sertifikatet, ble påvist.] ( 1 )( 4 )( 5 )[Krav for arter som er mottakelige for hemoragisk virusseptikemi (VHS), infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN), infeksiøs lakseanemi (ISA), koiherpesvirussykdom (KHV), Marteilia refringens, Bonamia ostreae og/ hvitflekksykdom Undertegnede offentlige inspektør attesterer at akvakulturdyrene som er nevnt ovenfor: enten ( 1 )( 6 )[kommer fra en medlemsstat, en sone et segment som er erklært fri/fritt for ( 1 )[VHS] ( 1 )[IHN] ( 1 )[ISA] ( 1 )[KHV] ( 1 )[Marteilia refringens] ( 1 )[Bonamia ostreae] ( 1 )[hvitflekksykdom] i samsvar med kapittel VII i direktiv 2006/88/EF.] ( 1 )( 5 )( 6 )[når det gjelder viltlevende akvatiske dyr, som er blitt holdt i karantene i samsvar med beslutning 2008/946/EF]. II.3. ( 1 )( 7 )[Krav for vektorarter for hemoragisk virusseptikemi (VHS), infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN), infeksiøs lakseanemi (ISA), koiherpesvirussykdom (KHV), Marteilia refringens, Bonamia ostreae og/ hvitflekksykdom Undertegnede offentlige inspektør attesterer at akvakulturdyrene som er nevnt ovenfor, og som anses som vektorarter for ( 1 )[VHS] ( 1 )[IHN] ( 1 )[ISA] ( 1 )[KHV] ( 1 )[Marteilia refringens] ( 1 )[Bonamia ostreae] ( 1 )[hvitflekksykdom] ettersom de er av arter som er oppført i kolonne 2, og oppfyller vilkårene fastsatt i kolonne 3 i tabellen i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1251/2008: enten ( 1 )( 6 )[kommer fra en medlemsstat, en sone et segment som er erklært fri/fritt for ( 1 )[VHS] ( 1 )[IHN] ( 1 )[ISA] ( 1 )[KHV] ( 1 )[Marteilia refringens] ( 1 )[Bonamia ostreae] ( 1 )[hvitflekksykdom] i samsvar med kapittel VII i direktiv 2006/88/EF.] ( 1 )( 6 )( 7 )[er blitt holdt i karantene i samsvar med beslutning 2008/946/EF.]] II.4. Krav til transport og merking Undertegnede offentlige inspektør attesterer at: II.4.1. akvakulturdyrene som er nevnt ovenfor, i) plasseres under forhold, herunder med en vannkvalitet, som ikke endrer deres helsetilstand, ii) oppfyller de relevante allmenne vilkår for transport av dyr fastsatt i artikkel 3 i forordning (EF) nr. 1/2005,

9 DEN EUROPEISKE UNION Omsetning av akvakulturdyr beregnet på oppdrett, gjenutlegging, installasjoner for fritidsfiske, åpne akvakulturanlegg for akvariedyr og kultivering II. Helseeattestasjon II.a Sertifikatets referansenummer II.b. Lokalt referansenummer II.4.2 II.4.3 transportcontaineren brønnbåten før lasting er ren og desinfisert tidligere ubrukt, og forsendelsen er identifisert ved hjelp av en leselig etikett plassert utenpå containeren, ved transport med brønnbåt, i skipsmanifestet, med de aktuelle opplysningene nevnt i felt I.8-I.13 i del I i dette sertifikatet, samt følgende erklæring: enten ( 1 )[«( 1 )[Viltlevende] ( 1 )[Fisk] ( 1 )[Bløtdyr] ( 1 )[Krepsdyr] beregnet på oppdrett i Den europeiske union»], ( 1 )[«( 1 )[Viltlevende] ( 1 ) [Bløtdyr] beregnet på gjenutlegging i Den europeiske union»], ( 1 )[«( 1 )[Viltlevende] ( 1 )[Fisk] ( 1 )[Bløtdyr] ( 1 )[Krepsdyr] beregnet på installasjoner for fritidsfiske i Den europeiske union»], ( 1 )[«( 1 )[Viltlevende] ( 1 )[Akvariefisk] ( 1 )[Akvariebløtdyr] ( 1 )[Akvariekrepsdyr] beregnet på åpne akvakulturanlegg for akvariedyr i Den europeiske union»], ( 1 )[«( 1 )[Viltlevende] ( 1 )[Fisk] ( 1 )[Bløtdyr] ( 1 )[Krepsdyr] beregnet på kultivering i Den europeiske union»], ( 1 )[«( 1 )[Viltlevende] ( 1 )[Fisk] ( 1 )[Bløtdyr] ( 1 )[Krepsdyr] beregnet på karantene i Den europeiske union»], II.5. ( 1 )( 8 )[Attestasjon for forsendelser som kommer fra et område som omfattes av tiltak for sykdomsbekjempelse som fastsatt i avsnitt 3 6 i kapittel V i direktiv 2006/88/EF Undertegnede offentlige inspektør attesterer at: II.5.1. II.5.2. II.5.3. dyrene nevnt over, kommer fra et område som omfattes av tiltak for sykdomsbekjempelse med hensyn til ( 1 )[epizootisk ulcerativ syndrom (EUS)] ( 1 )[epizootisk hematopoietisk nekrose (EHN)] ( 1 )[hemoragisk virusseptikemi (VHS)] ( 1 )[infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN)] ( 1 )[infeksiøs lakseanemi (ISA)] ( 1 )[koiherpesvirussykdom (KHV)] ( 1 )[Bonamia exitiosa] ( 1 )[Perkinsus marinus] ( 1 )[Mikrocytos mackini] ( 1 )[Marteilia refringens] ( 1 )[Bonamia ostreae] ( 1 )[Taura-syndrom] ( 1 )[Yellowhead disease] ( 1 )[hvitflekksykdom] ( 1 )( 9 )[følgende nye sykdom ], det er tillatt i henhold til gjeldende bekjempelsestiltak å bringe dyrene nevnt over, i omsetning, og forsendelsen er identifisert ved hjelp av en leselig etikett plassert utenpå containeren, ved transport med brønnbåt, i skipsmanifestet, med de aktuelle opplysningene nevnt i felt I.8-I.13 i del I i dette sertifikatet, samt følgende erklæring: «( 1 )[Viltlevende] ( 1 )[Fisk] ( 1 )[Bløtdyr] ( 1 )[Krepsdyr] som kommer fra et område som omfattes av tiltak for sykdomsbekjempelse».] II.6. ( 1 )( 10 )[Krav for arter som er mottakelige for vår viremi hos karpe (SVC), bakteriell nyresyke (BKD), infeksiøs pankreasnekrosevirus (IPN) og infeksjon med Gyrodactylus salaris (GS) Undertegnede offentlige inspektør attesterer at akvakulturdyrene som er nevnt ovenfor: enten ( 1 )[kommer fra en medlemsstat en del av en medlemsstat a) der ( 1 )[SVC] ( 1 )[GS] ( 1 )[BKD] ( 1 )[IPN] skal meldes til vedkommende myndighet, og meldingene om mistanke om forekomst av én av de aktuelle sykdommene skal umiddelbart undersøkes av vedkommende myndighet, b) der alle akvakulturdyr av arter som er mottakelige for de(n) aktuelle sykdommen(e), som er innført til denne medlemsstaten en del av medlemsstaten, oppfyller kravene fastsatt i nr. II.6 i dette sertifikatet, c) der arter som er mottakelige for de(n) aktuelle sykdommen(e), ikke er vaksinert mot disse sykdommene, og

10 DEN EUROPEISKE UNION Omsetning av akvakulturdyr beregnet på oppdrett, gjenutlegging, installasjoner for fritidsfiske, åpne akvakulturanlegg for akvariedyr og kultivering II. Helseeattestasjon II.a Sertifikatets referansenummer II.b. Lokalt referansenummer d) enten ( 1 )[som når det gjelder (1) [IPN] (1) [BKD], oppfyller kravene til sykdomsfrihet tilsvarende det som er fastsatt i kapittel VII i direktiv 2006/88/EF.] og/ ( 1 )[som når det gjelder (1) [SVC] (1) [GS], oppfyller kravene til sykdomsfrihet tilsvarende det som er fastsatt i relevant OIEstandard.] og/ ( 1 )[som når det gjelder (1) [SVC] (1) [IPN] (1) [BKD], omfatter et enkelt akvakulturanlegg som under tilsyn av vedkommende myndighet: i) er blitt tømt, rengjort og desinfisert samt brakklagt i minst 6 uker, ii) der gjenutsetting har funnet sted med dyr fra områder som er sertifisert som fri for den aktuelle sykdommen av vedkommende myndighet.]] og/ ( 1 )[når det gjelder viltlevende akvatiske dyr som er mottakelige for ( 1 )[SVC] ( 1 )[IPN] ( 1 )[BKD], som er blitt holdt i karantene under vilkår som minst tilsvarer dem som er fastsatt i beslutning 2008/946/EF.] og/ ( 1 )[når det gjelder forsendelser som GS-kravene gjelder for, som umiddelbart før omsetning er blitt holdt i vann med en salinitet på over 25 promille, i et sammenhengende tidsrom på minst 14 dager, og ingen andre levende akvatiske dyr som er mottakelige for GS, er blitt innført i dette tidsrommet.] og/ ( 1 )[når det gjelder øyerogn som GS-kravene gjelder for, som er blitt desinfisert med en metode som har vist seg å være effektiv mot GS.]] II.7 ( 1 )( 11 )[Krav for arter som er mottakelige for OsHV-1 µvar Undertegnede offentlige inspektør attesterer at akvakulturdyrene som er nevnt ovenfor: enten ( 1 )[kommer fra en medlemsstat segment a) der OsHV-1 µvar skal meldes til vedkommende myndighet, og meldingene om mistanke om forekomst av den aktuelle sykdommen skal umiddelbart undersøkes av vedkommende myndighet, b) der alle akvakulturdyr av arter som er mottakelige for OsHV-1 µvar, som er innført til denne medlemsstaten segmentet, oppfyller kravene fastsatt i nr. II.7 i dette sertifikatet, c) enten ( 1 )[som oppfyller kravene til sykdomsfrihet tilsvarende det som er fastsatt i kapittel VII i direktiv 2006/88/EF.] og/ ( 1 )[som når det gjelder forsendelser beregnet på medlemsstat segment omfattet av et program godkjent ved beslutning 2010/221/EU, som selv også er omfattet av et overvåkningsprogram godkjent ved beslutning 2010/221/EU,] og/ ( 1 )[som er blitt holdt i karantene under vilkår som minst tilsvarer dem som er fastsatt i beslutning 2008/946/EF.]

11 Merknader Del I: Felt I.12: Dersom det er relevant, bruk godkjenningsnummeret for det berørte akvakulturanlegget akvakulturområdet for bløtdyr. Sett kryss i «Annet» dersom det dreier seg om viltlevende akvatiske dyr. Felt I.13: Dersom det er relevant, bruk godkjenningsnummeret for det berørte akvakulturanlegget akvakulturområdet for bløtdyr. Sett kryss i «Annet» dersom dyrene er beregnet på kultivering. Felt I.19: Bruk relevante HS-koder: 0301, 0306, 0307, Felt I.20 og I.31: Mengden angis som samlet antall. Felt I.25: Sett kryss i «Oppdrett» dersom dyrene er beregnet på oppdrett, «Gjenutlegging» dersom dyrene er beregnet på gjenutlegging, Del II: «Kjæledyr» dersom dyrene er beregnet på åpne akvakulturanlegg for akvariedyr, «Gjeninnsetting av viltbestanden» dersom dyrene er beregnet på kultivering, «Karantene» dersom akvakulturdyrene er beregnet på et karanteneanlegg, og «Annet» dersom dyrene er beregnet på installasjoner for fritidsfiske. 1) Stryk det som ikke passer. 2) 24-timersalternativet gjelder bare forsendelser av akvakulturdyr som i samsvar med artikkel 8 i forordning (EF) nr. 1251/2008 må ledsages av et sertifikat, og som i samsvar med bestemmelsene for omsetning i direktiv 2006/88/EF har tillatelse fra vedkommende myndighet til å forlate et område som omfattes av bekjempelsestiltakene fastsatt i avsnitt 3 6 i kapittel V i direktiv 2006/88/EF, en medlemsstat, en sone et segment som omfattes av et utryddelsesprogram godkjent i samsvar med artikkel 44 nr. 2 i nevnte direktiv. I alle andre tilf gjelder 72-timersalternativet. 3) Gjelder bare forsendelser av akvakulturdyr som er fanget i sitt naturlige miljø og omgående fraktet til et akvakulturanlegg et akvakulturområde for bløtdyr uten noen form for midlertidig lagring. 4) Del II.2 av dette sertifikatet gjelder arter som er mottakelige for én flere av sykdommene som er nevnt i det aktuelle punktet. Mottakelige arter er oppført i del II i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF. 5) Forsendelser av viltlevende akvatiske dyr kan bringes i omsetning uavhengig av kravene fastsatt i del II.2 av dette sertifikatet dersom dyrene er beregnet på et karanteneanlegg som oppfyller kravene fastsatt i beslutning 2008/946/EF. 6) For at forsendelsen skal kunne tillates innført til en medlemsstat, en sone et segment som er erklært fri/fritt for VHS, IHN, ISA, KHV, Marteilia refringens, Bonamia ostreae hvitflekksykdom, som omfattes av et overvåkings- utryddelsesprogram som er opprettet i samsvar med artikkel 44 nr. 1 2 i direktiv 2006/88/EF, skal én av disse erklæringene kunne framvises dersom forsendelsen inneholder arter som er mottakelige vektorarter for de(n) sykdommen(e) som betegnelsen sykdomsfri programmet/programmene gjelder for. Opplysninger om sykdomsstatus på hvert akvakulturanlegg og hvert akvakulturområde for bløtdyr i Den europeiske union er tilgjengelig på 7) Del II.3 av dette sertifikatet gjelder vektorarter for én flere av sykdommene som er nevnt i det aktuelle punktet. Mulige vektorarter og vilkårene for når forsendelser av slike arter skal anses som vektorarter, er oppført i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1251/2008. Forsendelser av mulige vektorarter kan bringes i omsetning uavhengig av kravene fastsatt i del II.3 dersom vilkårene fastsatt i kolonne 4 i tabellen i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1251/2008, ikke er oppfylt, dersom dyrene er beregnet på et karanteneanlegg som oppfyller kravene fastsatt i beslutning 2008/946/EF. 8) Del II.5 av dette sertifikatet gjelder forsendelser av akvakulturdyr som i samsvar med artikkel 8 i forordning (EF) nr. 1251/2008 må ledsages av et sertifikat, og som i samsvar med bestemmelsene for omsetning i direktiv 2006/88/EF har tillatelse fra vedkommende myndighet til å forlate et område som omfattes av bekjempelsestiltakene fastsatt i avsnitt 3 6 i kapittel V i direktiv 2006/88/EF en medlemsstat, en sone et segment som omfattes av et utryddelsesprogram godkjent i samsvar med artikkel 44 nr. 2 i nevnte direktiv. 9) Gjelder når det er truffet tiltak i samsvar med artikkel 41 i direktiv 2006/88/EF.

12 DEN EUROPEISKE UNION Omsetning av akvakulturdyr beregnet på oppdrett, gjenutlegging, installasjoner for fritidsfiske, åpne akvakulturanlegg for akvariedyr og kultivering II. Helseeattestasjon II.a Sertifikatets referansenummer II.b. Lokalt referansenummer 10) Del II.6 av dette sertifikatet gjelder bare for forsendelser beregnet på en medlemsstat en del av en medlemsstat som anses som sykdomsfri, som omfattes av et program som er godkjent ved beslutning 2010/221/EU for SVC, BKD, IPN GS, og forsendelsen består av arter som er oppført i Del C i vedlegg II som mottakelige for sykdommen(e) som den sykdomsfrie statusen programmet/programmene gjelder for. Del II.6 skal også gjelde forsendelser av fisk av alle arter som kommer fra vann der det finnes arter oppført i del C i vedlegg II, som er mottakelige for infeksjon med GS, når disse forsendelsene er beregnet på en medlemsstat en del av en medlemsstat oppført i vedlegg I til beslutning 2010/221/EU som fri for GS. Forsendelser av viltlevende akvatiske dyr som kravene i forbindelse med SVC, IPN og/ BKD gjelder for, kan bringes i omsetning uavhengig av kravene fastsatt i del II.2 av dette sertifikatet dersom dyrene er beregnet på et karanteneanlegg som oppfyller kravene fastsatt i beslutning 2008/946/EF. 11) Del II.7 av dette sertifikatet gjelder bare for forsendelser beregnet på en medlemsstat en del av en medlemsstat som anses som sykdomsfri, som omfattes av et program som er godkjent ved beslutning 2010/221/EU for OsHV-1 µvar, og forsendelsen består av arter som er oppført i Del C i vedlegg II som mottakelige for OsHV-1 µvar. Kravene fastsatt i del II.7 får ikke til anvendelse på forsendelser beregnet på et karanteneanlegg som oppfyller kravene som minst tilsvarer dem som fastsatt i beslutning 2008/946/EF. Offentlig inspektør med store bokstaver og tittel: Lokal veterinærenhet: Dato: Kvalifikasjon og tittel: Lokal veterinærenhets nr.: Underskrift:» Stempel:

13 DEL B Modell for helsesertifikat for omsetning av akvakulturdyr og produkter av disse beregnet på videre tilvirkning, ekspedisjonssentraler, rensesentraler og lignende virksomheter før konsum DET EUROPEISKE FELLESSKAP I.1. Avsender Postnr. Sertifikat for handel innenfor Fellesskapet I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a Lokalt referansenr. I.3. I.4. Vedkommende sentrale myndighet Vedkommende lokale myndighet Del 1: Opplysninger om forsendelsen I.5. Mottaker Postnr. I.12. Opprinnelsessted/fangststed Postnr. I.14. Lastested Postnr. I.16. Transportmiddel Virksomhet I.9. Godkjent akvakulturvirksomhet Godkjenningsnr. Fly Skip Jernbanevogn Veigående kjøretøy Annet Identifikasjon: Annet I.6. I.7. I.10. Bestemmelsesland I.13. Bestemmelsessted Postnr. I.8. Opprinnelsesland ISOkode ISOkode Virksomhet I.15. Dato og klokkeslett for avgang I.17. Transportør Postnr. I.11. Godkjent akvakulturvirksomhet Godkjenningsnr. Godkjenningsnr. Medlemsstat Annet I.18. Dyreart/produkt I.19. Varekode (KN-kode) I.20. Antall/mengde I.21. I.22. Antall kolli I.23. Plombe- og containernr. I.24. Type forpakning I.25. Dyr sertifisert til / produkter sertifisert for: Konsum I.26. Transitt gjennom tredjestat Tredjestat ISO-kode Utførselssted Kode Innførselssted Grensekontrollstasjon nr.: I.27. Transitt gjennom medlemsstat Medlemsstat Medlemsstat Medlemsstat ISO-kode ISO-kode ISO-kode

14 I.28. Eksport Tredjestat Utførselssted I.30. ISO-kode Kode I.29. I.31. Identifikasjon av dyrene Art (vitenskapelig navn) Mengde

15 DET EUROPEISKE FELLESSKAP Omsetning av akvakulturdyr og produkter av disse for konsum II. Helseattestasjon IIa. Sertifikatets referansenr. II.b. Lokalt referansenr. II.1 Generelle krav Undertegnede offentlige inspektør attesterer at akvakulturdyrene produktene av disse nevnt i del I av dette sertifikatet: Del II: Attestering II.1.1. II.2. II.2.1. II.3. II.3.1. oppfyller kravene for omsetning som fastsatt i rådsdirektiv 2006/88/EF, ( 1 )( 2 )[Krav for arter som er mottakelige for hemoragisk virusseptikemi (VHS), infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN), infeksiøs lakseanemi (ISA), koiherpesvirussykdom (KHV), Marteilia refringens, Bonamia ostreae og/ hvitflekksykdom Undertegnede offentlige inspektør attesterer at akvakulturdyrene produkter av disse som er nevnt ovenfor: ( 1 )[kommer fra en medlemsstat, en sone et segment som er erklært fri/fritt for ( 1 )[VHS] ( 1 )[IHN] ( 1 )[ISA] ( 1 )[KHV] ( 1 )[Marteilia refringens] ( 1 )[Bonamia ostreae] ( 1 )[hvitflekksykdom] i samsvar med kapittel VII i direktiv 2006/88/EF] Krav til transport og merking Undertegnede offentlige inspektør attesterer at: akvakulturdyrene og produkter av disse som er nevnt ovenfor, (i) plasseres under forhold, herunder med en vannkvalitet, som ikke endrer deres helsetilstand, (ii) oppfyller de relevante allmenne vilkår for transport av dyr fastsatt i artikkel 3 i rådsforordning (EF) nr. 1/2005, II.3.2 II.3.3. transportcontaineren brønnbåten før lasting er ren og desinfisert tidligere ubrukt, og forsendelsen er identifisert ved hjelp av en leselig etikett plassert utenpå containeren, ved transport med brønnbåt, i skipsmanifestet, med de aktuelle opplysningene nevnt i felt I.8-I.13 i del I i dette sertifikatet, samt følgende erklæring: «( 1 )[Fisk] ( 1 )[Bløtdyr] ( 1 )[Krepsdyr] beregnet på ( 1 )[videre tilvirkning] ( 1 )[ekspedisjonssentraler lignende virksomheter] før konsum i Fellesskapet». II.4. ( 1 )( 3 )[Attestasjon for forsendelser som kommer fra et område som omfattes av tiltak for sykdomsbekjempelse Undertegnede offentlige inspektør attesterer at: II.4.1. enten ( 1 )[dyrene som er nevnt over, er blitt undersøkt i løpet av de siste 24 timer før lasting, og viste ingen kliniske tegn på sykdom, ( 1 )[når det gjelder rogn og bløtdyr, kommer fra et akvakulturanlegg et akvakulturområde for bløtdyr der det i henhold til akvakulturanleggets akvakulturområdets fortegnelser, ikke er noe som tyder på sykdomsproblemer], II.4.2. II.4.3. II.4.4. dyrene nevnt over, kommer fra et område som omfattes av tiltak for sykdomsbekjempelse med hensyn til ( 1 )[epizootisk ulcerativ syndrom (EUS)] ( 1 )[epizootisk hematopoietisk nekrose (EHN)] ( 1 )[hemoragisk virusseptikemi (VHS)] ( 1 )[infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN)] ( 1 )[infeksiøs lakseanemi (ISA)] ( 1 )[koiherpesvirussykdom (KHV)] ( 1 )[Bonamia exitiosa] ( 1 )[Perkinsus marinus] ( 1 )[Mikrocytos mackini] ( 1 )[Marteilia refringens] ( 1 )[Bonamia ostreae] ( 1 )[Taura-syndrom] ( 1 )[Yellowhead disease] ( 1 )[hvitflekksykdom] ( 1 )( 4 )[[følgende nye sykdom ], det er tillatt i henhold til gjeldende bekjempelsestiltak å bringe dyrene nevnt over, i omsetning, og forsendelsen er identifisert ved hjelp av en leselig etikett plassert utenpå containeren, ved transport med brønnbåt, i skipsmanifestet, med de aktuelle opplysningene nevnt i felt I.8-I.13 i del I i dette sertifikatet, samt følgende erklæring:

16 «( 1 )[Fisk] ( 1 )[Bløtdyr] ( 1 )[Krepsdyr] som kommer fra et område som omfattes av tiltak for sykdomsbekjempelse»] II.5 ( 1 )( 5 )[Krav for arter som er mottakelige for OsHV-1 µvar Undertegnede offentlige inspektør attesterer at akvakulturdyrene som er nevnt ovenfor: enten ( 1 )[kommer fra en medlemsstat segment a) der OsHV-1 µvar skal meldes til vedkommende myndighet, og meldingene om mistanke om forekomst av den aktuelle sykdommen skal umiddelbart undersøkes av vedkommende myndighet, b) der alle akvakulturdyr av arter som er mottakelige for OsHV-1 µvar, som er innført til denne medlemsstaten segmentet, oppfyller kravene fastsatt i nr. II.5 i dette sertifikatet, c) enten ( 1 )[som oppfyller kravene til sykdomsfrihet tilsvarende det som er fastsatt i kapittel VII i direktiv 2006/88/EF.] og/ ( 1 )[som når det gjelder forsendelser beregnet på medlemsstat segment omfattet av et program godkjent ved beslutning 2010/221/EU, som selv også er omfattet av et overvåkningsprogram godkjent ved beslutning 2010/221/EU,] ( 1 )[som er blitt holdt i karantene under vilkår som minst tilsvarer dem som er fastsatt i beslutning 2008/946/EF.] Merknader Del I: Felt I.12: Dersom det er relevant, bruk godkjenningsnummeret for det/den berørte akvakulturanlegget, akvakulturområdet for bløtdyr virksomheten. Felt I.19: Bruk relevant HS-kode: 0301, 0302, , 0307, 0303, Felt I.20 og 1.31: Mengden angis som samlet antall. Del II: ( 1 ) Stryk det som ikke passer. ( 2 ) Del II.2 av dette sertifikatet gjelder arter som er mottakelige for én flere av sykdommene som er nevnt i det aktuelle punktet. Mottakelige arter er oppført i del II i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF. For at forsendelsen skal kunne tillates innført til en medlemsstat, en sone et segment som er erklært fri/fritt for VHS, IHN, ISA, KHV, Marteilia refringens, Bonamia ostreae hvitflekksykdom, som omfattes av et overvåkings- utryddelsesprogram som er opprettet i samsvar med artikkel 44 nr. 1 2 i direktiv 2006/88/EF, skal denne erklæringen kunne framvises dersom forsendelsen inneholder arter som er mottakelige for den de sykdommene som betegnelsen sykdomsfri programmene gjelder for, på ekspedisjonssentraler, rensesentraler lignende virksomheter som er utstyrt med et system for rensing av avløpsvann som inaktiverer de aktuelle sykdomsframkallende stoffene, der avløpsvannet gjennomgår andre typer behandling som reduserer risikoen for å overføre sykdommer til de naturlige vannmassene, til et akseptabelt nivå. Opplysninger om sykdomsstatus på hvert akvakulturanlegg og hvert akvakulturområde for bløtdyr i Fellesskapet er tilgjengelig på ( 3 ) Del II.4 av dette sertifikatet gjelder forsendelser av akvakulturdyr og produkter av disse som i samsvar med artikkel 8 i forordning (EF) nr. 1251/2008 må ledsages av et sertifikat, og som i samsvar med bestemmelsene for omsetning i direktiv 2006/88/EF har tillatelse fra vedkommende myndighet til å forlate et område som omfattes av bekjempelsestiltakene fastsatt i avsnitt 3 6 i kapittel V i direktiv 2006/88/EF en medlemsstat, en sone et segment som omfattes av et utryddelsesprogram godkjent i samsvar med artikkel 44 nr. 2 i nevnte direktiv. ( 4 ) Gjelder når det er truffet tiltak i samsvar med artikkel 41 i direktiv 2006/88/EF. ( 5 ) Del II.5 av dette sertifikatet gjelder bare for forsendelser beregnet på ekspedisjonssentraler, rensesentraler lignende virksomheter i medlemsstater segmenter som anses som sykdomsfri, som omfattes av et program som er godkjent ved beslutning 2010/221/EU for OsHV-1 µvar, og forsendelsen består av arter som er oppført i Del C i vedlegg II i forordning (EU) nr. 1251/2008 som mottakelige for OsHV-1 µvar. Kravene fastsatt i del II.5 får ikke til anvendelse på forsendelser beregnet på ekspedisjonssentraler, rensesentraler lignende virksomheter som er utstyrt med et system for rensing av avløpsvann som er godkjent av vedkommende myndighet som inaktiverer kappevirus, reduserer risikoen for å overføre sykdommer til naturlige vannmasser til et

17 akseptabelt nivå. Offentlig inspektør (med blokkbokstaver): Lokal veterinærenhet: Dato: Kvalifikasjon og tittel: Lokal veterinærenhets nr.: Underskrift: Stempel

18 DEL C Liste over arter som er mottakelige for sykdommer som det er godkjent nasjonale tiltak for i henhold til beslutning 2010/221/EU Sykdom Mottakelige arter Spring viraemia hos karpe (SVC) Karpe av arten Aristichthys nobilis, gullfisk (Carassius auratus), karuss (Carassius carassius), gresskarpe (Ctenopharyngodon idellus), vanlig karpe og koikarpe (Cyprinus carpio), sølvkarpe (Hypophthalmichthys molitrix), malle (Silurus glanis), suter (Tinca tinca) og vederbuk (Leuciscus idus) Bakteriell nyresykdom (BKD) Familie: Laksefisk Infeksiøs pankreasnekrosevirus (IPN) Regnbueørret (Oncorhynchus mykiss), bekkeørret (Salvelinus fontinalis), sjøørret (Salmo trutta), atlanterhavslaks (Salmo salar), stillehavslaks (Oncorhynchus spp.) og sik (Coregonus lavaretus) Infeksjon med Gyrodactylus salaris Atlanterhavslaks (Salmo salar), regnbueørret (Oncorhynchus mykiss), arktisk røye (Salvelinus alpinus), nordamerikansk bekkeørret (Salvelinus fontinalis), harr (Thymallus thymallus), canadarøye (Salvelinus namaycush) og sjøørret (Salmo trutta) Østers herpesvirus 1 µvar (OsHV-1 µvar) Stillehavsøsters (Crassostrea gigas) M4

19 VEDLEGG III M1 Liste over tredjestater, territorier, soner segment ( 1 ) (referert til i Artikkel 10 nr. 1 og Artikkel 11) Land/territorium Akvakulturart Sone/segment ISOkode Fisk Bløtdyr Krepsdyr Kode Beskrivelse AU Australia X( A ) BR Brasil X( B ) CA Canada X CA 0( D ) CA 1( E ) CA 2( E ) CA 3( F ) CA 4( E ) CA 5( E ) CA 6( E ) CA 7( E ) CA 8( E ) CA 9( E ) CA 10( E ) CA 11( E ) Hele territoriet British Columbia Alberta Saskatchewan Manitoba New Brunswick Nova Scotia Prince Edward Island Newfoundland og Labrador Yukon Northwest Territories Nunavut CL Chile X( A ) Hele landet CN Kina X( B ) Hele landet CO Colombia X( B ) Hele landet CG Kongo X( B ) Hele landet CK Cookøyene X( G ) X( G ) X( G ) Hele landet HR Kroatia X( A ) Hele landet HK Hongkong X( B ) Hele landet IN India X( C ) Hele landet ID Indonesia X( A ) Hele landet IL Israel X( A ) Hele landet JM Jamaica X( B ) Hele landet JP Japan X( B ) Hele landet KI Kiribati X( G ) X( G ) X( G ) Hele landet LK Sri Lanka X( B ) Hele landet MH Marshalløyene X( G ) X( G ) X( G ) Hele landet ( 1 ) I henhold til artikkel 11 kan akvariefisk av arter som ikke er mottakelige for noen av sykdommene oppført i del II i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF, samt akvariebløtdyr og akvariekrepsdyr som er beregnet på lukkede akvakulturanlegg for akvariedyr, importeres til Fellesskapet fra tredjestater territorier som er medlemmer av Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE).

20 Land/territorium Akvakulturart Sone/segment ISOkode Fisk Bløtdyr Krepsdyr Kode Beskrivelse MK( F ) Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia X( B ) Hele landet MY Malaysia X( B ) Vest-Malaysia, Malayahalvøya NR Nauru X( G ) X( G ) X( G ) Hele landet NU Niue X( G ) X( G ) X( G ) Hele landet NZ New Zealand X( A ) Hele landet PF Fransk Polynesia X( G ) X( G ) X( G ) Hele landet PG Papa Ny Guinea X( G ) X( G ) X( G ) Hele landet PN Pitcairnøyene X( G ) X( G ) X( G ) Hele landet PW Palau X( G ) X( G ) X( G ) Hele landet RU Russland X( A ) Hele landet SB Solomonøyene X( G ) X( G ) X( G ) Hele landet SG Singapore X( B ) Hele landet ZA Sør-Afrika X( A ) Hele landet TW Taiwan X( B ) Hele landet TH Thailand X( B ) Hele landet TR Tyrkia X( A ) Hele landet TK Tokelau X( G ) X( G ) X( G ) Hele landet TO Tonga X( G ) X( G ) X( G ) Hele landet TV Tuvalu X( G ) X( G ) X( G ) Hele landet US De forente stater( H ) VN Vietnam X( C ) X X US 0( D ) Hele landet X US 1( E ) Hele landet, unntatt følgende stater: New York, Ohio, Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin, Minnesota og Pennsylvania X US 2 US 3 US 4 US 5 Humboldt Bay (California) Netarts Bay (Oregon) Wilapa Bay, Totten Inlet, Oakland Bay, Quilcence Bay og Dabob Bay (Washington) NELHA (Hawaii) WF Wallis og Futuna X( G ) X( G ) X( G ) Hele landet WS Samoa X( G ) X( G ) X( G ) Hele landet ( A ) Gjelder alle fiskearter. ( B ) Gjelder bare for fiskearter som er mottakelige for epizootisk ulcerativ syndrom i samsvar med del II i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF beregnet på lukkede akvakulturanlegg for akvariedyr, samt Cyprinidae. ( C ) Gjelder bare for fiskearter som er mottakelige for epizootisk ulcerativ syndrom i samsvar med del II i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF, beregnet på lukkede akvakulturanlegg for akvariedyr. ( D ) Gjelder ikke for fiskearter som er mottakelige vektorarter for hemoragisk virusseptikemi i samsvar med del II i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF. ( E ) Gjelder bare for fiskearter som er mottakelige vektorarter for hemoragisk virusseptikemi i samsvar

21 med del II i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF. ( F ) Foreløpig kode som ikke på noen måte foregriper den endelige betegnelsen på dette landet, som vil bli vedtatt etter avslutningen av forhandlingene som for tiden pågår angående dette ved De forente nasjoner. ( G ) Gjelder bare for importer av akvariefisk som ikke er av mottakelige arter for noen av sykdommene som er oppført i del II i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF, og akvariebløtdyr og akvariekrepsdyr, beregnet på lukkede akvakulturanlegg for akvariedyr. ( H ) I hensyn til denne forordningen så inkluderer De forente stater også Puerto Rico, De amerikanske Jomfruøyene, Amerikansk Samoa og Nord-Marianene M1

22 VEDLEGG IV M2 DEL A Modell for helsesertifikat for import til Den europeiske union av akvakulturdyr beregnet på oppdrett, gjenutlegging, installasjoner for fritidsfiske og åpne akvakulturanlegg for akvariedyr LAND Veterinærattest ved import til EU I.1. Avsender I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a. I.3. Vedkommende sentrale myndighet Telefonnr. I.4. Vedkommende lokale myndighet I.5. Mottaker I.6. Postnummer Telefonnr. Del I: Opplysninger om forsendelsen I.7. Opprinnelsesland ISO-kode I.11. Opprinnelsessted I.8. Opprinnelsesregion Kode I.9. Bestemmelsesland ISO-kode I.10. Bestemmelsesregion I.12. Kode Godkjenningsnummer Godkjenningsnummer Godkjenningsnummer I.13. Lastested I.14. Avsendelsesdato avsendelsestidspunkt Godkjennings- nummer

23 I.15. Transportmidler Fly Skip Jernbanevogn I.16. GKS ved import til EU Veigående kjøretøy Annet I.17. CITES-nr. Identifikasjon: Dokumentreferanse: I.18. Varebeskrivelse I.19. Varekode (HS-kode) I.20. Mengde I.21. I.22. Antall kolli I.23. Plombe- og containernr. I.24. I.25. Varer sertifisert til: Oppdrett Karantene Gjenutlegging Annet Kjæledyr Sirkus/utstilling I.26. I.27. Ved import innførsel til EU I.28.. Identifikasjon av dyrene Art (vitenskapelig navn) Mengde

24 LAND Akvakulturdyr beregnet på oppdrett, gjenutlegging, installasjoner for fritidsfiske og åpne akvakulturanlegg for akvariedyr II. Helseopplysninger II.a Sertifikatets referansenummer II.b. II.1 Generelle krav Undertegnede offentlige inspektør attesterer at akvakulturdyrene nevnt i del I av dette sertifikatet: II.1.1. er blitt undersøkt i løpet av de siste 72 timer før lasting, og viste ingen kliniske tegn på sykdom, II.1.2 ikke omfattes av noe forbud på grunn av økt dødelighet som ikke kan forklares, II.1.3 ikke er beregnet på destruering slakt med sikte på å utrydde sykdommer, og Del II: Attestering II.1.4 II.1.5. II.2. kommer fra akvakulturanlegg som alle er under tilsyn av vedkommende myndighet, ( 1 )[når det gjelder bløtdyr, er blitt undersøkt visuelt i hver del av forsendelsen, og ingen andre bløtdyrarter enn de som er angitt i del I av sertifikatet, ble påvist.] ( 1 )( 2 )( 3 )[Krav for arter som er mottakelige for epizootisk ulcerativ syndrom (EUS), epizootisk hematopoietisk nekrose (EHN), Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, Taura-syndrom og/ Yellowhead disease Undertegnede offentlige inspektør attesterer at akvariedyrene som er nevnt ovenfor: enten ( 1 )( 5 )[kommer fra et land/territorium, en sone et segment som av vedkommende myndighet i opprinnelsesstaten er erklært fri/fritt for ( 1 )[EUS] ( 1 )[EHN] ( 1 )[Bonamia exitiosa] ( 1 )[Perkinsus marinus] ( 1 )[Mikrocytos mackini] ( 1 )[Taurasyndrom] ( 1 )[Yellowhead disease] i samsvar med kapittel VII i rådsdirektiv 2006/88/EF relevant OIE-standard, og i) der de(n) aktuelle sykdommen(e) skal meldes til vedkommende myndighet, og meldingene om mistanke om forekomst av de(n) aktuelle sykdommen(e) umiddelbart skal undersøkes av vedkommende myndighet, ii) all innførsel av arter som er mottakelige for de(n) aktuelle sykdommen(e), kommer fra et område som er erklært fritt for sykdommen, og iii) arter som er mottakelige for de(n) aktuelle sykdommen(e), ikke er vaksinert mot disse sykdommene, ( 1 )( 3 )( 5 )[når det gjelder viltlevende akvatiske dyr, som er blitt holdt i karantene i samsvar med vedtak 2008/946/EF.]] II.3. ( 1 )( 4 )[Krav for vektorarter for epizootisk ulcerativ syndrom (EUS), epizootisk hematopoietisk nekrose (EHN), Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, Taura-syndrom og/ Yellowhead disease Undertegnede offentlige inspektør attesterer at akvakulturdyrene som er nevnt ovenfor, og som anses som vektorarter for ( 1 )[EUS] ( 1 )[EHN] ( 1 )[Bonamia exitiosa] ( 1 )[Perkinsus marinus] ( 1 )[Mikrocytos mackini] ( 1 )[Taura syndrome] ( 1 )[Yellowhead disease] ettersom de er av arter som er oppført i kolonne 2 og oppfyller vilkårene fastsatt i kolonne 3 i tabellen i vedlegg I til vedtak (EF) nr. 1251/2008: enten ( 1 )( 5 )[kommer fra et land/territorium, en sone et segment som av vedkommende myndighet i opprinnelsesstaten er erklært fri/fritt for ( 1 )[EUS] ( 1 )[EHN] ( 1 )[Bonamia exitiosa] ( 1 )[Perkinsus marinus] ( 1 )[Mikrocytos mackini] ( 1 )[Taurasyndrom] ( 1 )[Yellowhead disease] i samsvar med kapittel VII i rådsdirektiv 2006/88/EF relevant OIE-standard, og i) der de(n) aktuelle sykdommen(e) skal meldes til vedkommende myndighet, og meldingene om mistanke om forekomst av den de aktuelle sykdommen(e) umiddelbart skal undersøkes av vedkommende myndighet, ii) all innførsel av arter som er mottakelige for de(n) aktuelle sykdommen(e), kommer fra et område som er erklært fritt for sykdommen, og iii) arter som er mottakelige for de(n) aktuelle sykdommen(e), ikke er vaksinert mot disse sykdommene, ( 1 )( 5 )[er blitt holdt i karantene i samsvar med vedtak 2008/946/EF.]]

25 LAND Akvakulturdyr beregnet på oppdrett, gjenutlegging, installasjoner for fritidsfiske og åpne akvakulturanlegg for akvariedyr II. Helseopplysninger II.a Sertifikatets referansenummer II.b. II.4. ( 1 )( 2 )( 3 )[Krav for arter som er mottakelige for hemoragisk virusseptikemi (VHS), infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN), infeksiøs lakseanemi (ISA), koiherpesvirussykdom (KHV), Marteilia refringens, Bonamia ostreae og/ hvitflekksykdom Undertegnede offentlige inspektør attesterer at akvariedyrene som er nevnt ovenfor: enten ( 1 )( 6 )[kommer fra et land/territorium, en sone et segment som av vedkommende myndighet i opprinnelsesstaten er erklært fri/fritt for ( 1 )[VHS] ( 1 )[IHN] ( 1 )[ISA] ( 1 )[KHV] ( 1 )[Marteilia refringens] ( 1 )[Bonamia ostreae] ( 1 )[hvitflekksykdom] i samsvar med kapittel VII i direktiv 2006/88/EF relevant OIE-standard, og i) der de(n) aktuelle sykdommen(e) skal meldes til vedkommende myndighet, og meldingene om mistanke om forekomst av den de aktuelle sykdommen(e) umiddelbart skal undersøkes av vedkommende myndighet, ii) all innførsel av arter som er mottakelige for de(n) aktuelle sykdommen(e), kommer fra et område som er erklært fritt for sykdommen, og iii) arter som er mottakelige for de(n) aktuelle sykdommen(e), ikke er vaksinert mot disse sykdommene,] ( 1 )( 3 )( 6 )[når det gjelder viltlevende akvatiske dyr, som er blitt holdt i karantene i samsvar med vedtak 2008/946/EF.]] II.5. ( 1 )( 4 )[Krav for vektorarter for hemoragisk virusseptikemi (VHS), infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN), infeksiøs lakseanemi (ISA), koiherpesvirussykdom (KHV), Marteilia refringens, Bonamia ostreae og/ hvitflekksykdom Undertegnede offentlige inspektør attesterer at akvakulturdyrene som er nevnt ovenfor, og som anses som vektorarter for ( 1 )[VHS] ( 1 )[IHN] ( 1 )[ISA] ( 1 )[KHV] ( 1 )[Marteilia refringens] ( 1 )[Bonamia ostreae] ( 1 )[hvitflekksykdom] ettersom de er av arter som er oppført i kolonne 2, og oppfyller vilkårene fastsatt i kolonne 3 i tabellen i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1251/2008: enten ( 1 )( 6 )[kommer fra et land/territorium, en sone et segment som av vedkommende myndighet i opprinnelsesstaten er erklært fri/fritt for ( 1 )[VHS] ( 1 )[IHN] ( 1 )[ISA] ( 1 )[KHV] ( 1 )[Marteilia refringens] ( 1 )[Bonamia ostreae] ( 1 )[hvitflekksykdom] i samsvar med kapittel VII i direktiv 2006/88/EF relevant OIE-standard, og i) der de(n) aktuelle sykdommen(e) skal meldes til vedkommende myndighet, og meldingene om mistanke om forekomst av den de aktuelle sykdommen(e) umiddelbart skal undersøkes av vedkommende myndighet, ii) all innførsel av arter som er mottakelige for de(n) aktuelle sykdommen(e), kommer fra et område som er erklært fritt for sykdommen, og iii) arter som er mottakelige for de(n) aktuelle sykdommen(e), ikke er vaksinert mot disse sykdommene,] ( 1 )( 6 )[er blitt holdt i karantene i samsvar med vedtak 2008/946/EF.]] II.6. Krav til transport og merking Undertegnede offentlige inspektør attesterer at: II.6.1. II.6.2. II.6.3. akvakulturdyrene nevnt ovenfor, plasseres under forhold, herunder med en vannkvalitet, som ikke endrer deres helsetilstand, transportcontaineren brønnbåten før lasting er ren og desinfisert tidligere ubrukt, og forsendelsen er identifisert ved hjelp av en leselig etikett plassert utenpå containeren, ved transport med brønnbåt, i skipsmanifestet, med de aktuelle opplysningene nevnt i felt I.7-I.13 i del I av dette sertifikatet, samt følgende erklæring: enten ( 1 )[«( 1 )[Viltlevende] ( 1 )[Fisk] ( 1 )[Bløtdyr] ( 1 )[Krepsdyr] beregnet på oppdrett i Den europeiske union»],

I.1. Avsender I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a Lokalt referansenr. Navn Adresse

I.1. Avsender I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a Lokalt referansenr. Navn Adresse Del 1: Opplysninger om forsendelsen Dyrehelsesertifikat for omsetning av akvakulturdyr beregnet på oppdrett, gjenutlegging, installasjoner for fritidsfiske, åpne akvakulturanlegg for akvariedyr og kultivering

Detaljer

VEDLEGG II M2 DEL A. Sertifikat for handel innenfor Fellesskapet. I.2. Sertifikatets referansenr. I.1. Avsender Navn Adresse Postnummer

VEDLEGG II M2 DEL A. Sertifikat for handel innenfor Fellesskapet. I.2. Sertifikatets referansenr. I.1. Avsender Navn Adresse Postnummer VEDLEGG II M2 DEL A Modell for helsesertifikat for omsetning av akvakulturdyr beregnet på oppdrett, gjenutlegging, DEN EUROPEISKE UNION I.1. Avsender Sertifikat for handel innenfor Fellesskapet I.2. Sertifikatets

Detaljer

DEL A. I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a. Navn Adresse Telefonnr. I.3. Vedkommende sentrale myndighet. I.4. Vedkommende lokale myndighet I.16.

DEL A. I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a. Navn Adresse Telefonnr. I.3. Vedkommende sentrale myndighet. I.4. Vedkommende lokale myndighet I.16. M2 DEL A LAND Modell for helsesertifikat for import til Den europeiske union av akvakulturdyr beregnet på oppdrett, gjenutlegging, installasjoner for fritidsfiske og åpne akvakulturanlegg for akvariedyr

Detaljer

I.2. Sertifikatets referansenr. Navn Adresse Telefonnr. I.3. Vedkommende sentrale myndighet. I.4. Vedkommende lokale myndighet I.16.

I.2. Sertifikatets referansenr. Navn Adresse Telefonnr. I.3. Vedkommende sentrale myndighet. I.4. Vedkommende lokale myndighet I.16. M2 LAND Del B Modell for helsesertifikat for import til Den europeiske union av akvariedyr beregnet på lukkede Veterinærattest ved import til EU I.1. Avsender Telefonnr. I.2. Sertifikatets referansenr.

Detaljer

VEDLEGG II DEL A. I.1. Avsender Navn Adresse Postnummer. referansenummer. I.3. Vedkommende sentrale myndighet. I.4. Vedkommende lokale myndighet I.6.

VEDLEGG II DEL A. I.1. Avsender Navn Adresse Postnummer. referansenummer. I.3. Vedkommende sentrale myndighet. I.4. Vedkommende lokale myndighet I.6. VEDLEGG II M4 M8 DEL A Modell for helsesertifikat for omsetning av akvakulturdyr beregnet på oppdrett, gjenutlegging, installasjoner for fritidsfiske, åpne akvakulturanlegg for akvariedyr og kultivering

Detaljer

VEDLEGG I Liste over vektorarter og vilkårene for at disse artene skal anses som vektorart

VEDLEGG I Liste over vektorarter og vilkårene for at disse artene skal anses som vektorart VEDLEGG I Liste over vektorarter og vilkårene for at disse artene skal anses som vektorart Sykdommer Vektorarter Arter som skal anses som vektorarter i henhold til artikkel 17 nr. 1 og 2 dersom ytterligere

Detaljer

VEDLEGG I Liste over vektorarter og vilkårene for at disse artene skal anses som vektorart

VEDLEGG I Liste over vektorarter og vilkårene for at disse artene skal anses som vektorart VEDLEGG I Liste over vektorarter og vilkårene for at disse artene skal anses som vektorart Sykdommer Vektorarter Arter som skal anses som vektorarter i henhold til artikkel 17 nr. 1 og 2 dersom ytterligere

Detaljer

VEDLEGG I Liste over vektorarter og vilkårene for at disse artene skal anses som vektorart

VEDLEGG I Liste over vektorarter og vilkårene for at disse artene skal anses som vektorart VEDLEGG I Liste over vektorarter og vilkårene for at disse artene skal anses som vektorart Sykdommer Vektorarter Arter som skal anses som vektorarter i henhold til artikkel 17 nr. 1 og 2 dersom ytterligere

Detaljer

VEDLEGG I. Liste over vektorarter og vilkårene for at disse artene skal anses som vektorart

VEDLEGG I. Liste over vektorarter og vilkårene for at disse artene skal anses som vektorart VEDLEGG I Liste over vektorarter og vilkårene for at disse artene skal anses som vektorart Sykdommer Vektorarter Arter som skal anses som vektorarter i henhold til artikkel 17 nr. 1 og 2 dersom ytterligere

Detaljer

NOR/308R T OJ L 337/08, p

NOR/308R T OJ L 337/08, p NOR/308R1251.00T OJ L 337/08, p. 41-75 Commission Regulation (EC) No 1251/2008 of 12 December 2008 implementing Council Directive 2006/88/EC as regards conditions and certification requirements for the

Detaljer

Modell for dyrehelsesertifikat til anvendelse ved import av kaldtvannssprydfisk til EØSområdet

Modell for dyrehelsesertifikat til anvendelse ved import av kaldtvannssprydfisk til EØSområdet Modell for dyrehelsesertifikat til anvendelse ved import av kaldtvannssprydfisk til EØSområdet Bemerkning til importøren: dette sertifikatet er kun til veterinærformål, og originalen skal følge forsendelsen

Detaljer

VEDLEGG D DEL A. Navn Adresse Postnr. I.3. Vedkommende sentrale myndighet. I.4. Vedkommende lokale myndighet I.6. Navn Adresse Postnr. I.17.

VEDLEGG D DEL A. Navn Adresse Postnr. I.3. Vedkommende sentrale myndighet. I.4. Vedkommende lokale myndighet I.6. Navn Adresse Postnr. I.17. Del I: Opplysninger om forsendelsen VEDLEGG D DEL A Modell for helsesertifikat til bruk ved import og eksport innenfor EØS av egg og embryoer fra sau og geit som er oppsamlet eller produsert etter 31.

Detaljer

I.10. Bestemmelsesland. Postnr. I.17. Transportør. Adresse. I.22. Antall kolli. I.23. Forseglings- og containernummer

I.10. Bestemmelsesland. Postnr. I.17. Transportør. Adresse. I.22. Antall kolli. I.23. Forseglings- og containernummer Del I: Opplysninger om sendingen DEN EUROPEISKE UNION/EØS Sertifikat for handel innenfor EØS I.1. Avsender I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a. Lokalt referansenr. I.3. Vedkommende sentrale myndighet

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 10. november 2010

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 10. november 2010 Nr. 76/601 KOMMISJONSBESLUTNING 2015/EØS/76/73 av 10. november 2010 om endring av del 1 i vedlegg E til rådsdirektiv 92/65/EØF med hensyn til modellene for helsesertifikater for dyr fra driftsenheter [meddelt

Detaljer

Navn. Adresse Postnummer. I.3. Vedkommende sentrale myndighet. I.4. Vedkommende lokale myndighet. I.6. Nr. på tilhørende opprinnelige sertifikater

Navn. Adresse Postnummer. I.3. Vedkommende sentrale myndighet. I.4. Vedkommende lokale myndighet. I.6. Nr. på tilhørende opprinnelige sertifikater DEN EUROPEISKE UNION/EØS Sertifikat for handel innenfor EØS I.1. Avsender I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a. Lokalt referansenr. I.3. Vedkommende sentrale myndighet I.4. Vedkommende lokale myndighet

Detaljer

Nr. 16/114 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 23. mai 2003

Nr. 16/114 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 23. mai 2003 Nr. 16/114 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 31.3.2007 KOMMISJONSVEDTAK 2007/EØS/16/17 av 23. mai 2003 om fastsettelse av særlige vilkår for markedsføring av arter av akvakulturdyr som ikke

Detaljer

KAPITTEL 4 A. Hygienesertifikat

KAPITTEL 4 A. Hygienesertifikat KAPITTEL 4 A Hygienesertifikat For import av blod og blodprodukter fra dyr av hestefamilien som brukes til tekniske formål, beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom( 2 ) Den europeiske union

Detaljer

KAPITTEL 2 Hygienesertifikat. For melk og melkebaserte produkter beregnet på konsum, for forsendelse til eller transitt gjennom Fellesskapet

KAPITTEL 2 Hygienesertifikat. For melk og melkebaserte produkter beregnet på konsum, for forsendelse til eller transitt gjennom Fellesskapet I.1. KAPITTEL 2 Hygienesertifikat For melk og melkebaserte produkter beregnet på konsum, for forsendelse til eller transitt gjennom Fellesskapet Avsender I.2. Attestens referansenummer Veterinærattest

Detaljer

KAPITTEL 2. Hygienesertifikat

KAPITTEL 2. Hygienesertifikat KAPITTEL 2 Hygienesertifikat for melk og melkebaserte produkter som ikke er beregnet på konsum, som skal sendes til eller i transitt gjennom( 2 ) Den europeiske union LAND I.1. Avsender Telefonnr. Veterinærattest

Detaljer

26.1.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 26. april 2007

26.1.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 26. april 2007 Nr. 5/105 KOMMISJONSVEDTAK 2012/EØS/5/10 av 26. april 2007 om endring av vedlegg E til rådsdirektiv 92/65/EØF slik at det omfatter ytterligere helsetiltak for handel med levende bier, og for å ajourføre

Detaljer

I.9. Opprinnelsesregion Kode I.10. Bestemmelsesstat. I.13. Bestemmelsessted. Driftsenhet Virksomhet Godkjent organ. Adresse. Postnr. I.17.

I.9. Opprinnelsesregion Kode I.10. Bestemmelsesstat. I.13. Bestemmelsessted. Driftsenhet Virksomhet Godkjent organ. Adresse. Postnr. I.17. Del I: Opplysninger om forsendelsen DET EUROPEISKE FELLESSKAP/EØS Sertifikat til bruk ved handel innen EØS-området I.1. Avsender I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a Lokalt referansenr. I.3. Vedkommende

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 636/2014 of 13 June 2014 on a model certificate for the trade of unskinned large wild game

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 636/2014 of 13 June 2014 on a model certificate for the trade of unskinned large wild game COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 636/2014 of 13 June 2014 on a model certificate for the trade of unskinned large wild game 1 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 636/2014 av 13. juni

Detaljer

21.5.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 437/2008. av 21. mai 2008

21.5.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 437/2008. av 21. mai 2008 Nr. 29/3 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 437/2008 2015/EØS/29/02 av 21. mai 2008 om endring av vedlegg VII, X og XI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 i kategori 3(*) KOMMISJONEN

Detaljer

I.7. Opprinnelsesland ISO-kode I.8. Opprinnelsesregion Kode I.9. Bestemmelsesland ISO-kode I.10. Bestemmelsesregion Kode. Adresse. Postnr. I.17.

I.7. Opprinnelsesland ISO-kode I.8. Opprinnelsesregion Kode I.9. Bestemmelsesland ISO-kode I.10. Bestemmelsesregion Kode. Adresse. Postnr. I.17. Del I: Opplysninger om forsendelsen I.1. Avsender I.2. Sertifikatets referansenummer I.3. Vedkommende sentrale myndighet I. 4. Vedkommende lokale myndighet Helsesertifikat for import til EØS I.2.a. I.5.

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 30. april 2008

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 30. april 2008 Nr. 49/101 KOMMISJONSVEDTAK 2015/EØS/49/17 av 30. april 2008 om gjennomføring av rådsdirektiv 2006/88/EF med hensyn til en Internett-basert informasjonsside for å gjøre opplysninger om akvakulturvirksomheter

Detaljer

MODELL I. Sertifikat til bruk ved handel innenfor Unionen. sertifikater Navn på forhandler. Bestemmelsessted. Adresse. Postnr.

MODELL I. Sertifikat til bruk ved handel innenfor Unionen. sertifikater Navn på forhandler. Bestemmelsessted. Adresse. Postnr. Del I: Opplysninger om forsendelsen MODELL I Sertifikat til bruk ved handel innenfor Unionen I.1. Avsender I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a. Lokalt referansenr. I.3. Vedkommende sentrale myndighet

Detaljer

KAPITTEL 4 C Hygienesertifikat

KAPITTEL 4 C Hygienesertifikat STAT I.1. KAPITTEL 4 C Hygienesertifikat For ubehandlede blodprodukter, unntatt fra dyr av hestefamilien, til framstilling av tekniske produkter og beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom( 2

Detaljer

KAPITTEL 4 D Hygienesertifikat

KAPITTEL 4 D Hygienesertifikat STAT I.1. KAPITTEL 4 D Hygienesertifikat For behandlede blodprodukter, unntatt fra dyr av hestefamilien, til framstilling av tekniske produkter og beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom( 2

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 27. juli 1999

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 27. juli 1999 Nr. 3/85 KOMMISJONSVEDTAK 2002/EØS/03/20 av 27. juli 1999 om fastsettelse av modellen for sertifikatet nevnt i artikkel 16 nr. 1 i rådsdirektiv 91/67/EØF(*) [meddelt under nummer K(1999) 2425] (1999/567/EF)

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 6. mai 2010

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 6. mai 2010 Nr. 76/363 KOMMISJONSBESLUTNING 2015/EØS/76/46 av 6. mai 2010 om endring av del 1 og 2 i vedlegg E til rådsdirektiv 92/65/EØF med hensyn til modellene for helsesertifikater for dyr fra driftsenheter og

Detaljer

NOR/308R0523.00T OJ L 153/08, p. 23-32

NOR/308R0523.00T OJ L 153/08, p. 23-32 NOR/308R0523.00T OJ L 153/08, p. 23-32 COMMISSION REGULATION (EC) No 523/2008 of 11 June 2008 amending Annexes VIII, X and XI to Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

Lovverk og forvaltningspraksis ved utbrudd av virussjukdommer i oppdrettsnæringen

Lovverk og forvaltningspraksis ved utbrudd av virussjukdommer i oppdrettsnæringen Lovverk og forvaltningspraksis ved utbrudd av virussjukdommer i oppdrettsnæringen Fagseminar i Ålesund 10.september 2008 v/ Seniorrådgiver Rune T Knutzen Mattilsynet, Regionkontoret for Trøndelag, Møre

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 26/37 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING. av 17. februar 2012

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 26/37 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING. av 17. februar 2012 27.4.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 26/37 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 2017/EØS/26/07 av 17. februar 2012 om endring av vedlegg E til rådsdirektiv 92/65/EØF med hensyn

Detaljer

Nr. 9/236 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 12. april 2002

Nr. 9/236 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 12. april 2002 Nr. 9/236 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK 2005/EØS/9/30 av 12. april 2002 om endring av vedtak 2000/666/EF og vedtak 2001/106/EF med hensyn til fastsettelse av en modell

Detaljer

VEDLEGG X KAPITTEL 1

VEDLEGG X KAPITTEL 1 A9 VEDLEGG X KAPITTEL 1 Hygienesertifikat for bearbeidet animalsk protein som ikke er beregnet på konsum, herunder blandinger og andre produkter enn fôr til kjæledyr som inneholder slike proteiner, som

Detaljer

I.6 I.7. Kode I.10 Bestemmelse sstat I.17. I.18 Varebeskrivelse I.19 Varekode (HS-kode)

I.6 I.7. Kode I.10 Bestemmelse sstat I.17. I.18 Varebeskrivelse I.19 Varekode (HS-kode) Del I: Opplysninger om forsendelsen VEDLEGG A DEL B DEN EUROPEISKE UNION/EØS I.1 Avsender Sertifikat til bruk ved handel innenfor EØS-området I.2 Sertifikatets referansenr. I.2.a Lokalt referansenr. I.3

Detaljer

I.1. Avsender/Eksportør I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a. Lokalt referansenr. Navn

I.1. Avsender/Eksportør I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a. Lokalt referansenr. Navn Del I: Opplysninger om forsendelsen DET EUROPEISKE FELLESSKAP/EØS Sertifikat til bruk ved handel innen EØS-området I.1. Avsender/Eksportør I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a. Lokalt referansenr. Navn

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 29. april 2004

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 29. april 2004 20.3.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 14/77 KOMMISJONSVEDTAK 2008/EØS/14/16 av 29. april 2004 om gjennomføringen av rådsdirektiv 91/67/EØF om tiltak mot visse sykdommer hos akvakulturdyr(*)

Detaljer

NOR/306R T OJ L 320/06, p

NOR/306R T OJ L 320/06, p NOR/306R1664.00T OJ L 320/06, p. 13-45 Commission Regulation (EC) No 1664/2006 of 6 November 2006 amending Regulation (EC) No 2074/2005 as regards implementing measures for certain products of animal origin

Detaljer

Veterinærattest ved import til EU I.2. Sertifikatets referansenummer I.2.a. ISO-kode Opprinne lsesregion

Veterinærattest ved import til EU I.2. Sertifikatets referansenummer I.2.a. ISO-kode Opprinne lsesregion KAPITTEL 1 Hygienesertifikat For bearbeidet animalsk protein som ikke er beregnet på konsum, herunder blandinger og andre produkter enn fôr til kjæledyr som inneholder slike, som skal sendes til eller

Detaljer

KAPITTEL 1. Hygienesertifikat

KAPITTEL 1. Hygienesertifikat KAPITTEL 1 Hygienesertifikat for bearbeidet animalsk protein som ikke er beregnet på konsum, herunder blandinger og andre produkter enn fôr til kjæledyr som inneholder slike proteiner, som skal sendes

Detaljer

Nr. 49/118 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 20. november 2008

Nr. 49/118 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 20. november 2008 Nr. 49/118 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK 2015/EØS/49/20 av 20. november 2008 om retningslinjer for programmene for risikobasert overvåking av dyrehelsen fastsatt ved

Detaljer

NOR/310R0595.ame OJ L 173/10, p. 1-26

NOR/310R0595.ame OJ L 173/10, p. 1-26 NOR/310R0595.ame OJ L 173/10, p. 1-26 COMMISSION REGULATION (EU) No 595/2010 of 2 July 2010 amending Annexes VIII, X and XI to Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

Veterinærattest ved import til EU

Veterinærattest ved import til EU Veterinærattest ved import til EU I.1. Avsender I.2. Attestens referansenr. I.3. Vedkommende sentrale myndighet I.2. Land Tlf. I.4. Vedkommende lokale myndighet Del I: Nærmere opplysninger om sendingen

Detaljer

Nr. 57/52 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 3. desember 2001

Nr. 57/52 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 3. desember 2001 57/52 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.11.2003 NORSK utgave KOMMISJONSVEDTAK av 3. desember 2001 om endring av rådsdirektiv 90/539/EØF med hensyn til helsesertifikater ved handel med fjørfe

Detaljer

KAPITTEL 3 C Hygienesertifikat

KAPITTEL 3 C Hygienesertifikat KAPITTEL 3 C Hygienesertifikat STAT I.1. For tyggesaker, beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom ( 2 ) Den europeiske union Veterinærattest ved import til EU Avsender I.2. Sertifikatets referansenummer

Detaljer

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR Nr. 42/242 RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 43, under henvisning til forslag fra Kommisjonen, under henvisning

Detaljer

KAPITTEL 3 A Hygienesertifikat

KAPITTEL 3 A Hygienesertifikat KAPITTEL 3 A Hygienesertifikat STAT I.1. For boksefôr til kjæledyr, beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom ( 2 ) Den europeiske union Veterinærattest ved import til EU Avsender I.2. Sertifikatets

Detaljer

I.7.Opprinnelsesstat ISO-kode I.8. Opprinnelsesregion Kode I.9.Bestemmelsesstat ISO-kode I.10.Bestemmelsesregion Kode

I.7.Opprinnelsesstat ISO-kode I.8. Opprinnelsesregion Kode I.9.Bestemmelsesstat ISO-kode I.10.Bestemmelsesregion Kode Del I: Nærmere opplysninger om forsendelsen DEL 1 Modell for helsesertifikat for ikke-kommersiell forflytning til en medlemsstat fra et territorium eller en tredjestat av hunder, katter eller ildrer i

Detaljer

Veterinærattest ved import til EU

Veterinærattest ved import til EU Veterinærattest ved import til EU I.1. Avsender I.2. Attestens referansenr. I.3. Vedkommende sentrale myndighet I.2. Land Tlf. I.4. Vedkommende lokale myndighet Del I: Nærmere opplysninger om sendingen

Detaljer

Veterinærsertifikat. Supplerende garantier Særlige betingelser. 1 2 3 4 5 6 6A 6B 7 8 9 AL -Albania AL-0 Hele landet EP, E S4 SPF

Veterinærsertifikat. Supplerende garantier Særlige betingelser. 1 2 3 4 5 6 6A 6B 7 8 9 AL -Albania AL-0 Hele landet EP, E S4 SPF Supplerende garantier Særlige betingelser Status mht overvåking av aviær influensa Status mht vaksinasjon mot aviær influensa Salmonellabekjempelsesstatus Veterinærsertifikat Særlige betingelser Tredjelandets

Detaljer

I.6 I.7. Kode I.10 Bestemmelse sstat I.17. I.18 Varebeskrivelse I.19 Varekode (HS-kode)

I.6 I.7. Kode I.10 Bestemmelse sstat I.17. I.18 Varebeskrivelse I.19 Varekode (HS-kode) Del I: Opplysninger om forsendelsen VEDLEGG A DEL A DEN EUROPEISKE UNION/EØS I.1 Avsender Sertifikat til bruk ved handel innenfor EØS-området I.2 Sertifikatets referansenr. I.2.a Lokalt referansenr. I.3

Detaljer

NOR/307R0829.00T OJ L 191/07, p. 1-99

NOR/307R0829.00T OJ L 191/07, p. 1-99 NOR/307R0829.00T OJ L 191/07, p. 1-99 Commission Regulation (EC) No 829/2007 of 28 June 2007 amending Annexes I, II, VII, VIII, X and XI to Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of

Detaljer

Hygienesertifikat. Veterinærattest ved import til EU. I.1. Avsender I.2. Sertifikatets referansenr. l.2.a. myndighet

Hygienesertifikat. Veterinærattest ved import til EU. I.1. Avsender I.2. Sertifikatets referansenr. l.2.a. myndighet KAPITTEL 1a Hygienesertifikat For bearbeidet animalsk protein fra oppdrettsinsekter som ikke er beregnet på konsum, herunder blandinger og andre produkter enn fôr til kjæledyr som inneholder slikt protein,

Detaljer

Veterinærattest ved import til EU

Veterinærattest ved import til EU Veterinærattest ved import til EU I.1. Avsender I.2. Attestens referansenr. I.3. Vedkommende sentrale myndighet I.2. Land Tlf. I.4. Vedkommende lokale myndighet Del I: Nærmere opplysninger om sendingen

Detaljer

[KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR 1

[KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR 1 Kommisjonsforordning (EF) nr. 599/2004 av 30. mars 2004 om vedtakelse av en harmonisert sertifikatmodell og en inspeksjonsrapport i forbindelse med handel innenfor EØS-området med dyr og produkter av animalsk

Detaljer

Vedlegg I. Fjørfe, rugeegg, daggamle kyllinger, spesifikt patogenfrie egg, kjøtt, kvernet kjøtt, mekanisk utbeinet kjøtt, egg og eggprodukter

Vedlegg I. Fjørfe, rugeegg, daggamle kyllinger, spesifikt patogenfrie egg, kjøtt, kvernet kjøtt, mekanisk utbeinet kjøtt, egg og eggprodukter Vedlegg I Fjørfe, rugeegg, daggamle kyllinger, spesifikt patogenfrie egg, kjøtt, kvernet kjøtt, mekanisk utbeinet kjøtt, egg og eggprodukter Del 1 Liste over tredjestater, områder eller soner. ISO kode

Detaljer

Nr. 23/48 EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 30. mars 2001

Nr. 23/48 EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 30. mars 2001 Nr. 23/48 EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende 8.5.2003 NORSK utgave KOMMISJONSVEDTAK av 30. mars 2001 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 64/432/EØF, 90/426/EØF, 91/68/EØF og 92/65/EØF

Detaljer

Veterinærattest ved import til EU

Veterinærattest ved import til EU Veterinærattest ved import til EU I.1. Avsender I.2. Attestens referansenr. I.3. Vedkommende sentrale myndighet I.2. Land Tlf. I.4. Vedkommende lokale myndighet Del I: Nærmere opplysninger om sendingen

Detaljer

Nr. 9/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 25. mars 2002

Nr. 9/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 25. mars 2002 Nr. 9/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK 2005/EØS/9/28 av 25. mars 2002 om endring av vedtak 93/198/EØF om krav til dyrehelse og utstedelse av veterinærattest ved import

Detaljer

Hva med sykdommer på stillehavsøsters? Stein Mortensen

Hva med sykdommer på stillehavsøsters? Stein Mortensen Hva med sykdommer på stillehavsøsters? Stein Mortensen En art som stadig gir oss noen overraskelser Blir den syk? Sprer den smitte til andre arter? Konsekvenser - konklusjoner visjoner Robust Invaderende

Detaljer

Nr. 29/40 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 20. desember 2007

Nr. 29/40 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 20. desember 2007 Nr. 29/40 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK 2015/EØS/29/08 av 20. desember 2007 om godkjenning av den kontroll før eksport som De forente stater foretar av jordnøtter og

Detaljer

Helsesertifikat for import til EØS I.2. Sertifikatets referansenummer I.2.a.

Helsesertifikat for import til EØS I.2. Sertifikatets referansenummer I.2.a. I.1. Avsender Tlf. nr. Helsesertifikat for import til EØS I.2. Sertifikatets referansenummer I.2.a. I.3. Vedkommende sentrale myndighet I. 4. Vedkommende lokale myndighet Del I: Opplysninger om forsendelsen

Detaljer

Supplerende garantier Særlige betingelser. Model(ler) 1 2 3 4 5 6 6A 6B 7 8 9 AL -Albania AL-0 Hele landet EP, E S4

Supplerende garantier Særlige betingelser. Model(ler) 1 2 3 4 5 6 6A 6B 7 8 9 AL -Albania AL-0 Hele landet EP, E S4 Tredjelandets eller områdets ISO-kode og navn Tredjelandets, sonens eller segmentets kode Beskrivelse av tredjelandet, området, sonen eller segmentet Veterinærsertifikat Model(ler) Supplerende garantier

Detaljer

Nr. 37/20 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 8. september 2000

Nr. 37/20 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 8. september 2000 Nr. 37/20 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 29. desember 2000

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 29. desember 2000 Nr. 27/3 KOMMISJONSVEDTAK 2005/EØS/27/02 av 29. desember 2000 om kontrolltiltak som er nødvendige for gjennomføringen av rådsvedtak 2000/766/EF om visse vernetiltak i forbindelse med overførbar spongiform

Detaljer

Opprinnels esregion. I.11. Opprinnelsessted I.12. Bestemmelsessted. I.13. Lastested I.14. Avsendelsesdato I.17.

Opprinnels esregion. I.11. Opprinnelsessted I.12. Bestemmelsessted. I.13. Lastested I.14. Avsendelsesdato I.17. I.1. KAPITTEL 3 E Hygienesertifikat For aromatiske smaksforsterkere til framstilling av fôr til kjæledyr, beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom ( 2 ) Den europeiske union Veterinærattest ved

Detaljer

Supplerende garantier Særlige betingelser. Model(ler) A 6B AL -Albania AL-0 Hele landet EP, E S4

Supplerende garantier Særlige betingelser. Model(ler) A 6B AL -Albania AL-0 Hele landet EP, E S4 Tredjelandets eller områdets ISO-kode og navn Tredjelandets, sonens eller segmentets kode Beskrivelse av tredjelandet, området, sonen eller segmentet Veterinærsertifikat Model(ler) Supplerende garantier

Detaljer

VEDLEGG H MODELLER FOR HELSESERTIFIKATER TIL BRUK VED IMPORT AV EGG OG EMBRYOER FRA DYR AV HESTEFAMILIEN DEL 1

VEDLEGG H MODELLER FOR HELSESERTIFIKATER TIL BRUK VED IMPORT AV EGG OG EMBRYOER FRA DYR AV HESTEFAMILIEN DEL 1 VEDLEGG H MODELLER FOR HELSESERTIFIKATER TIL BRUK VED IMPORT AV EGG OG EMBRYOER FRA DYR AV HESTEFAMILIEN DEL 1 Forklarende merknader til sertifiseringen a) Helsesertifikatene skal utstedes av vedkommende

Detaljer

Varer, herunder varer som transporteres på åpent hav, og som er fremstilt før denne dato, kan importeres til EØS området i 90 dager fra denne dato.

Varer, herunder varer som transporteres på åpent hav, og som er fremstilt før denne dato, kan importeres til EØS området i 90 dager fra denne dato. Tredjelandets eller områdets ISO-kode og navn Tredjelandets, sonens eller segmentets kode Beskrivelse av tredjelandet, området, sonen eller segmentet Veterinærsertifikat Model(ler) Supplerende garantier

Detaljer

I.7. Opprinnelsesland ISO-kode I.8. Opprinnelsesregion, Kode I.9. Bestemmelsesland ISO-kode I.10. Bestemmelsesregion Kode. I.11. Opprinnelsessted Navn

I.7. Opprinnelsesland ISO-kode I.8. Opprinnelsesregion, Kode I.9. Bestemmelsesland ISO-kode I.10. Bestemmelsesregion Kode. I.11. Opprinnelsessted Navn Del I: Opplysninger om forsendelsen I.1. Avsender I.2. Sertifikatets referansenummer I.3. Vedkommende sentrale myndighet I. 4. Vedkommende lokale myndighet Helsesertifikat for import til EØS I.2.a. I.5.

Detaljer

Varer, herunder varer som transporteres på åpent hav, og som er fremstilt før denne dato, kan importeres til EØS området i 90 dager fra denne dato.

Varer, herunder varer som transporteres på åpent hav, og som er fremstilt før denne dato, kan importeres til EØS området i 90 dager fra denne dato. Tredjelandets eller områdets SO-kode og navn Tredjelandets, sonens eller segmentets kode Beskrivelse av tredjelandet, området, sonen eller segmentet Veterinærsertifikat Model(ler) Supplerende garantier

Detaljer

Veterinærattest ved import til EU

Veterinærattest ved import til EU Veterinærattest ved import til EU I.1. Avsender I.2. Attestens referansenr. I.3. Vedkommende sentrale myndighet I.2. Land Tlf. I.4. Vedkommende lokale myndighet Del I: Nærmere opplysninger om sendingen

Detaljer

Nr. 3/118 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 28. juli 1999

Nr. 3/118 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 28. juli 1999 Nr. 3/118 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 28. februar 1997

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 28. februar 1997 Nr. 3/122 KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til rådsdirektiv 91/494/EØF av 26. juni 1991 om krav

Detaljer

17.1.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 21. desember 1999

17.1.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 21. desember 1999 17.1.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 3/255 KOMMISJONSVEDTAK 2002/EØS/03/79 av 21. desember 1999 om fastsettelse av særlige vilkår for import av fiskerivarer med opprinnelse

Detaljer

Norsk oversettelse, publisert i EØS-tillegget nr. 12,

Norsk oversettelse, publisert i EØS-tillegget nr. 12, Norsk oversettelse, publisert i EØS-tillegget nr. 12, 3.3.2011 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 114/2010 av 10. november 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 36/1 EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/561

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 36/1 EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/561 15.6.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 36/1 EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/561 2017/EØS/36/01 av 11. april 2016 om endring av vedlegg IV

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R1063.tona OJ L 314/12, p. 5-12 COMMISSION REGULATION (EU) No 1063/2012 of 13 November 2012 amending Regulation (EU) No 142/2011 implementing Regulation (EC) No 1069/2009 of the European Parliament

Detaljer

Vedlegg F. Helsesertifikatmodeller for import av levende svin fra godkjente tredjestater.

Vedlegg F. Helsesertifikatmodeller for import av levende svin fra godkjente tredjestater. Vedlegg F. Helsesertifikatmodeller for import av levende svin fra godkjente tredjestater. Del 1 Modell: POR-X Jf. direktiv 2004/68/EF art. 7 litra e), art. 11 og art. 20, jf. vedtak 79/542/EØF, vedlegg

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/172 of 1 February 2017 amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards parameters for the transformation of animal

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/172 of 1 February 2017 amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards parameters for the transformation of animal COMMISSION REGULATION (EU) 2017/172 of 1 February 2017 amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards parameters for the transformation of animal by-products into biogas or compost, conditions for imports

Detaljer

Vedlegg I. Del 1 Liste over tredjestater, områder eller soner. Tilleggsgarantier. Modell(er)

Vedlegg I. Del 1 Liste over tredjestater, områder eller soner. Tilleggsgarantier. Modell(er) Vedlegg I Fjørfe, rugeegg, daggamle kyllinger, spesifikt patogen frie egg, kjøtt, kvernet kjøtt, mekanisk utbeinet kjøtt, egg og eggprodukter (sist endret ved forordning (EF) nr. 1291/2008) Del 1 Liste

Detaljer

Nr. 14/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 6. januar 2004

Nr. 14/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 6. januar 2004 Nr. 14/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK 2008/EØS/14/04 av 6. januar 2004 om endring av vedlegg D til direktiv 88/407/EØF når det gjelder helsesertifikater ved handel

Detaljer

VEDTATT DETTE DIREKTIV: RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - Artikkel 1 I direktiv 90/539/EØF gjøres følgende endringer:

VEDTATT DETTE DIREKTIV: RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - Artikkel 1 I direktiv 90/539/EØF gjøres følgende endringer: Nr.45/00 07 RÅDSDIREKTIV 93/120/EF av 22. desember 1993 om endring av direktiv 90/539/EØF om krav til dyrehelse ved handel med fjørfe og rugeegg innenfor Fellesskapet og ved innførsel av fjørfe og rugeegg

Detaljer

Hygienesertifikat. Veterinærattest ved import til EU. I.7. Opprinnelsesstat ISO-kode I.8.Opprinnelsesregion Kode I.9. Bestemmelsesstat ISOkode

Hygienesertifikat. Veterinærattest ved import til EU. I.7. Opprinnelsesstat ISO-kode I.8.Opprinnelsesregion Kode I.9. Bestemmelsesstat ISOkode B M6 KAPITTEL 3 D Hygienesertifikat For rått fôr til kjæledyr for direktesalg, eller for animalske biprodukter som skal brukes i fôr til pelsdyr, beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom ( 2

Detaljer

I.7. Opprinnelsesland ISO-kode I.8. Opprinnelsesregion, Kode I.9. Bestemmelsesland ISO-kode I.10. Bestemmelsesregion Kode. I.11. Opprinnelsessted Navn

I.7. Opprinnelsesland ISO-kode I.8. Opprinnelsesregion, Kode I.9. Bestemmelsesland ISO-kode I.10. Bestemmelsesregion Kode. I.11. Opprinnelsessted Navn Del I: Opplysninger om forsendelsen I.1. Avsender I.2. Sertifikatets referansenummer I.3. Vedkommende sentrale myndighet I. 4. Vedkommende lokale myndighet Helsesertifikat for import til EØS I.2.a. I.5.

Detaljer

Veterinærsertifikat OVI-X for import til EØS

Veterinærsertifikat OVI-X for import til EØS NORGE Veterinærsertifikat OVI-X for import til EØS Del I: Nærmere om sendingen 1.1.Avsender I.2. referansenr. I.2.a Navn Postnr. I.3. Sentral kompetent myndighet I. 4. Lokal kompetent myndighet Tel. Nr.

Detaljer

LOV-2003-12-19-124- 19, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2008-06-17-819- 36

LOV-2003-12-19-124- 19, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2008-06-17-819- 36 Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Hadsel kommune, Nordland Dato FOR-2015-01-16-66 Publisert II 2015 hefte 1 Ikrafttredelse

Detaljer

Nr. 3/216 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 14. juli 1999

Nr. 3/216 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 14. juli 1999 Nr. 3/216 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til

Detaljer

Forskriften gjelder opprettelse av kontrollområde bestående av bekjempelsessone og overvåkningssone i Torsken kommune i Troms.

Forskriften gjelder opprettelse av kontrollområde bestående av bekjempelsessone og overvåkningssone i Torsken kommune i Troms. Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Torsken kommune, Troms Dato FOR-2014-12-09-1564 Publisert II 2014 hefte 5 Ikrafttredelse

Detaljer

I.7. Opprinnelsesland ISO-kode I.8. Opprinnelsesregion Kode I.9. Bestemmelsesland ISO-kode I.10. Bestemmelsesregion Kode. I.11. Opprinnelsessted Navn

I.7. Opprinnelsesland ISO-kode I.8. Opprinnelsesregion Kode I.9. Bestemmelsesland ISO-kode I.10. Bestemmelsesregion Kode. I.11. Opprinnelsessted Navn Del I: Opplysninger om forsendelsen I.1. Avsender I.2. Sertifikatets referansenummer I.3. Vedkommende sentrale myndighet I. 4. Vedkommende lokale myndighet Helsesertifikat for import til EØS I.2.a. I.5.

Detaljer

MODELLER FOR HELSESERTIFIKATER TIL BRUK VED IMPORT AV SÆD FRA DYR AV HESTEFAMILIEN

MODELLER FOR HELSESERTIFIKATER TIL BRUK VED IMPORT AV SÆD FRA DYR AV HESTEFAMILIEN VEDLEGG G MODELLER FOR HELSESERTIFIKATER TIL BRUK VED IMPORT AV SÆD FRA DYR AV HESTEFAMILIEN DEL 1 Forklarende merknader til sertifiseringen a) Helsesertifikatene skal utstedes av vedkommende myndighet

Detaljer

Nr. 49/138 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 31. oktober 2008

Nr. 49/138 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 31. oktober 2008 Nr. 49/138 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK 2015/EØS/49/23 av 31. oktober 2008 om gjennomføring av rådsdirektiv 2006/88/EF med hensyn til programmer overvåking og utryddelse

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 21. desember 1999

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 21. desember 1999 Nr. 3/271 KOMMISJONSVEDTAK 2002/EØS/03/80 av 21. desember 1999 om fastsettelse av særlige vilkår for import av fiskerivarer med opprinnelse i Litauen(*) [meddelt under nummer K(1999) 4762] (2000/87/EF)

Detaljer

NOR/306R T OJ L 379/06, p

NOR/306R T OJ L 379/06, p NOR/306R2007.00T OJ L 379/06, p. 98-104 COMMISSION REGULATION (EC) No 2007/2006 of 22 December 2006 implementing Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council as regards the

Detaljer

VEDLEGG IV. OMTALT UNDER PUNKT (c) I ARTIKKEL 2.1, 2.6 (AVIKLING AV IMPORTTOLL) OG NR 1 I ARTIKKEL 2.7 (BASISTOLLSATS) FISK OG ANDRE MARINE PRODUKTER

VEDLEGG IV. OMTALT UNDER PUNKT (c) I ARTIKKEL 2.1, 2.6 (AVIKLING AV IMPORTTOLL) OG NR 1 I ARTIKKEL 2.7 (BASISTOLLSATS) FISK OG ANDRE MARINE PRODUKTER VEDLEGG IV OMTALT UNDER PUNKT (c) I ARTIKKEL 2.1, 2.6 (AVIKLING AV IMPORTTOLL) OG NR 1 I ARTIKKEL 2.7 (BASISTOLLSATS) FISK OG ANDRE MARINE PRODUKTER Artikkel 1 Fisk og andre marine produkter oppført i

Detaljer

Nr. 29/22 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 20. desember gelatin fra visse tredjestater

Nr. 29/22 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 20. desember gelatin fra visse tredjestater Nr. 29/22 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.5.2015 KOMMISJONSVEDTAK av 20. desember 2007 2015/EØS/29/05 gelatin fra visse tredjestater [meddelt under nummer K(2007) 6487] (Bare den engelske,

Detaljer

KOMMISJONSVEDTAK. av 16. november 1998

KOMMISJONSVEDTAK. av 16. november 1998 Nr. 3/153 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK av 16. november 1998 om fastsettelse av særlige vilkår for import av fiskerivarer og akvakulturprodukter med opprinnelse i

Detaljer

Nr. 76/432 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 175/2010. av 2. mars 2010

Nr. 76/432 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 175/2010. av 2. mars 2010 Nr. 76/432 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 175/2010 2015/EØS/76/54 av 2. mars 2010 om gjennomføring av rådsdirektiv 2006/88/EF med hensyn til tiltak for å

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 829/2007. av 28. juni 2007

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 829/2007. av 28. juni 2007 26.3.2015 Nr. 18/83 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 829/2007 2015/EØS/18/19 av 28. juni 2007 om endring av vedlegg I, II, VII, VIII, X og XI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 med

Detaljer