Min påskesalme. Å salige stund uten like

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Min påskesalme. Å salige stund uten like"

Transkript

1 1 Meløy Søndre menighet Mars - Mai 2018 Joh. 8,12

2 Å salige stund uten like 2 Min påskesalme Første påskedag er for meg en av de største høy dsstunder i kirken. Da er det seierstoner i orgel og sang, og prekenen forteller at min gjenløser lever. Det er vanskelig å velge ut én påskesalme, for det er så mange å ta av. De fleste påskesalmer i vår salmebok er skrevet for lenge siden, og er sunget igjen og igjen. Men også nyere påskesalmer gir meg mye. Forfa ere som Bri Hallquist, Svein Ellingsen og Eivind Skeie har skrevet salmer som det er sa herlige melodier l. De e er salmer med innhold som kanskje er le ere å forstå for den yngre generasjon. Jeg velger meg Å salige stund uten like. Denne må vi ha med i gudstjenesten 1. påskedag. Jeg kjenner at jeg trekker pusten og kan hvile i denne salmen. Guds fred fyller opp og melodien gir meg et lø. Dikteren har Tekst: Johan Halmrast, 1890, Melodi: Kris an Wendelborg, 1890 Ære Være Gud nr Norsk Salmebok nr Han lever, og jeg skal få bringe hans venner det salige ord tenk, jeg som er ringest blant ringe, den minste han kjenner på jord. Tenk, jeg skal hans hilsen frembære, å, kunne jeg synge det ut! /: Mer kunne ei engler begjære enn gå med så salig et bud!:/ 3. Å salige stund uten lik, han lever, han lever ennu! Han vandrer i seierens rike, min sjel, hvorfor sørger da du? Du søkte din trøst i den døde, og dvelte ved gravna en kun; /:så fikk du den levende møte, å salige, salige stund!:/ fanget situasjonen der kvinnene kom l Jesu grav og fant den tom. Han får også med gleden kvinnene kjenner på når de får løpe l disiplene med beskjed: Han lever, han lever ennu! Guds seier over døden blir en tone av triumf! De e er en jubelfanfare på englevinger, sier forfa eren Bjarne Stoveland. Egentlig heter sangen som er skrevet av journalist, romanog sangforfa er Johan Halmrast Maria Magdalenas jubel. Komponist Wendelborg har skrevet melodien. Dikteren får tydelig frem budskapet: Fra sorg l glede! På grunn av Jesu seier over døden, kan vi bli delak ge i denne jubelfanfare. I tro på at Jesu sto opp fra de døde, får vi ha himmelen som mål. Glad påskehilsen fra Turid Myrvang

3 3 Romslighet eller Guds kraft Jesus snakket ikke bare om kjærligheten, han levde den! Det var noe i øynene hans som fikk unge, barka fiskere l å forlate si yrke for å bli omreisende evangelister! Ordet om korset har revolusjonert verden; At Kristus døde for all verdens skyld og sto opp som den seirende. Jesus demonstrerte Guds kjærlighet og makt. Han lærte opp disiplene, og han sa l dem: «Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt! Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Men den som ikke tror, skal bli fordømt. (Mk ). Vår tradisjon er sterk på lære, ut ifra ordet; Evangeliet er Guds budskap l frelse for hver den som tror Nei vent, det er ikke det som står i Rom.1.16: «For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kra l frelse for hver den som tror, jøde først og så greker». Det er Den Hellige Ånd som skaper forandring. Gud er en god far. Men Jesus er både frelser og snublestein, og mange lager sin egen tro. En skribent sa det slik: «Nå kan jeg tro på en Gud som er raus og romslig». Det hørtes fint ut. At Gud er raus illustrer profeten Mika godt: «Hvem er en Gud som du, som tar bort skyld og lgir synd.» (Mika 7,18) Men er Gud romslig? Hvis vi med det tenker at det ikke er så nøye hvordan vi lever, eller hva vi tror, så blir det skivebom. Ja, Gud er kjærlig, men også hellig og re erdig. Bibelen forteller om mennesker som kom l seg selv i møte med Guds hellighet og dom samvi gheten stakk i hjertet og så bøyde de kne og ba om lgivelse. Her er kjernen. Budskapet er radikalt. Mennesker blir sa på valg. Å følge verdens frelser eller å snu ryggen l. Jesu ord trosset religiøse tankebaner og gjorde også mange sint; «E er de e trakk mange av disiplene seg unna og gikk ikke lenger omkring sammen med ham. Da spurte Jesus de tolv: «Vil også dere gå bort?» Simon Peter svarte: «Herre, hvem skal vi gå l? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds Hellige». (Joh ) I vår kultur er det o e meg først, troen er privat og vi skal greie oss sjøl. Vi skammer oss over å dele et vitnesbyrd eller be om forbønn når vi har det vanskelig. De første kristne levde åpent i Guds kra. De erfarte massive vekkelser der mange ble helbredet, synd ble konfrontert og mengder ble frelst og fri. Og vi har se noen glimt av det siden. Påske og Pinse handler om at Guds rike har kommet nær; Guds kra l frelse og liv for hver den som tror. Jostein Ek God Påske! og God Pinse!

4 4 Fasteaksjonen mars Flyktningen som ble hjelpearbeider Vann er selve livet, sier Innocent Nigindu. Han flyktet med familien fra en blodig konflikt i Kongo. Nå er han en stor ressurs for Kirkens Nødhjelps arbeid i flyktningleiren der han endte opp. Uten vann finnes ikke noe. Vi trenger det l å vaske oss, lage mat og drikke, så den jobben jeg gjør her er jeg virkelig stolt over, smiler Innocent. Navnet hans betyr «uskyldig», men det er ingen uskyld å finne i flukthistorien hans. Først må e han flykte da soldater kom l byen der han jobbet. 85 prosent av de som var i byen ble drept, hevder Innocent. Han flyktet mot byen der han og familien bodde, men e er to dager kom soldatene også dit. Det skulle vise seg at den beste løsningen var å flykte l nabolandet Angola, li lengre sør i Afrika. Koordinator i flyktningleiren Til slu havnet han og familien i flyktningleiren Kakanda der Innocent e er hvert fikk seg jobb som koordinator for Kirkens Nødhjelp. Nå passer han på at vannet all d er rent, at søppelet blir tømt og at toale ene blir vasket. Jeg får brukt evnene og erfaringen min l å hjelpe, og det er flo å kunne stø e Kirkens Nødhjelp. Jeg er kristen, og for meg er det vik g å kunne hjelpe andre med de evnene og midlene jeg har for hånden, sier Innocent. Han får en liten lønn for jobben han gjør, men mye av drivkra en er lysten på å gjøre noe godt for andre. Han vet bedre enn de fleste hvor vik g rent vann er, for under flukten var det o e at han ikke kunne drikke. Og som mange andre i leiren har han vært syk fordi han har drukket urent vann. Avhengig av hjelp for å hjelpe Men for at maskineriet skal fungere trengs det også hjelp fra norske frivillige. Folk som ikke er på flukt, men som i likhet med Innocent har et engasjement og kompetanse l å gjøre en forskjell. Hvert år er tusenvis av slike frivillige med på å samle inn penger l Kirkens Nødhjelps arbeid gjennom Fasteaksjonen. Og det er ne opp disse pengene som gjorde det mulig å starte opp arbeidet i Nord Angola, raskt og effek vt. For Innocent og over tusen andre flyktninger i leiren har det vært livsvik g hjelp. Også i år skal frivillige over hele Norge være med på å samle inn penger l brønnboring, latrinebygging og andre ltak som redder liv rundt om i verden. Den Norske kirke Halsa Menighet og Frikirken Meløy Søndre skal også i år gjennomføre Fasteaksjonen i samarbeid. Du kan bidra enten ved å være bøssebærer eller ved å stø e aksjonen. Årets fasteaksjon gjennomføres rsdag 20. mars i Enga og Halsa krets. Ta vel i mot bøssebærerne som kommer!

5 5 Konfirmanter 2018 Bildet ta da konfirmantene deltok i gudstjenesten Osa søndag 19. november. Fra venstre: pastor Jostein, Adrian, Daniel, Jonas, Håvard, Regine, Hassan og Bendik. Ved pianoet Sondre Neverdal. Følgende sju «håpefulle» følger undervisningen utover vinteren og våren og skal «stå l konfirmasjon» i Osa Frikirke søndag 24. juni: Regine Halsos, Halsa, Adrian Lillevåg Johnsen, Åmnessundet, Bendik Mareno Sjøteig, Enga, Daniel Lucas Roullo Nymo, Halsa, Hassan Ahmed, Enga, Håvard Nicolai Pedersen, Enga, Jonas Ek, Enga, Valen n Pedersen, Saura Vi har en del regelmessige felles undervisnings mer og andre felles arrangement sammen med konfirmantene i Meløy Nordre Frikirke og Sion mars skal hele gjengen sammen med sine ledere på skiweekend l Hemavan. Dit har våre konfirmanter ta turen i mange år nå. Oppfordring l deg som ber: Ta konfirmantene, deres familier og deres ledere med i dine bønner i da framover! Den mest dyrebare gaven vi kan gi våre barn, er et godt eksempel. (B. Johnsen) Det er ikke all d man er på re vei selv om det er stor trafikk. (Ukjent)

6 6 Julefest Halsa Frikirke Sara Kildal med venner. Tre ringer rundt juletreet Vi må ikke glemme Tradisjonen tro var det juletrefest på Halsa Frikirke 2.juledag. Godt med folk kom og gjorde festen l en flo stund. Soul Children sang nydelig i starten, før noen herlige unger hadde rollespill som andakt. Sara Kildal kom med venner og gav en smakebit på konserten senere på kvelden. Så var det kakao og kaffe og medbrakte julekaker. To konkurranser gav et solid engasjement hos både voksne og barn. I år ble det tre ringer når vi gikk rundt juletreet. Slava og gjengen fra Tjongs ord ledet sangen og musikken med stødig hand. Anne Bri Blokkum sydde det hele sammen på en enkel og ledig måte. Flo julefest og vi gleder oss l neste gang. Tekst: Helge. Foto: S g Einar Det er mange trofaste medarbeidere i menigheten, mennesker som oppofrende og samvi ghetsfullt står på i vik ge tjenester. Uten dem vil mye av menighetens virke, prak ske lre elegging og oppgaver stoppet opp: De vasker og rydder inne som ute, sørger for kirkekaffe, holder foreningslivet gående, sørger for penger l vedlikehold av kirkebygget og har ansvar for kirkehusets ve og vel, spiller orgel, leder samlinger, holder andakt, tar hånd om søndagsskolen, har ansvar for salmekveld og formiddagstreff, ordner med lyd og lys, er med i råd, administrerer, er diakoner og eldste. Og alt de e gjør de år e er år e er år! De verken teller mer eller forlanger lønn. Kunne det være at noen av disse trenger oppmuntrende ord og takknemlig sjelesorg? Anfinn Myrvang

7 7 Prinsipper for lykkelige parforhold Hemmelighetene bak et lykkelig parforhold Fra Go man ins tu et i USA Her er noen glimt fra ei le a elig bok om hva det er som får et forhold l å vare. Go man ins tu et har nå 40 års vitenskapelig forskning med videoanalyser, tester i laboratorium og samtaler med over 3000 par. John Go mann sier: «Et roman sk og seksuelt langvarig forpliktende forhold l et annet menneske er den største gaven livet kan gi» Her kommer en kortversjon. Resultatene stemmer godt overens med det bibelen har sagt hele den. Indikatorer på at ng ikke går bra: Brå start på samtale/krangel gir nega vt resultat. Her er fire feller: Kri kk: Forskjell på klage og kri kk. Vi klager på noe som er sagt eller gjort. Kri kk dømmer personen Forakt: Når man føler seg overlegen overfor partneren med sarkasme og kynisme, u rykker avsky, med ord eller kroppsspråk også aggressivitet. Selvforsvar: Problemet er ikke meg, det er deg. «Jeg et uskyldig offer rolle» Her er syv prinsipper for et lykkelig parforhold, basert på forskningen: 1. Lag et utvidet, detaljert kjærlighetskart der man virkelig kjenner og forstår hverandre. Det Bibelske ordet for å elske er å «kjenne» 2. Ta vare på hengivenhet og beundring. Det er motgi en mot forakt. Se e er gode minner, egenskaper og kjennetegn. U rykk hengivenhet. 3. Snu dere mot hverandre, ikke vekk finn små og store hendelser og møtepunkt i hverdagen, som Styrker følelsesmessig Bankkonto. Vanlige hindringer er å overse den andre, o e tankeløst og distrahering fra ne og mobil. «Når ekteskapet di først har få en god retning, blir det vanskelig å få det ut av kurs. 4. La partneren påvirke deg. Spesielt vik g for menn å være obs på og ta imot input fra sine koner. Ha en Åpen holdning og god kommunikasjon. I ustabile ekteskap blir problemene o e fastlåst i vedvarende problemer. 5. Løs de problemene som lar seg løse: Lær å reparere. Avtaler kan endres, eller man kan lande på et kompromiss. Her er det vik g med lgivelse i forbindelse med dligere konflikter. 6. Kom dere ut av fastlåste konflikter. Op malt å avklare vik ge verdier og spørsmål i starten. U orsk drømmer og forventninger. Avklar absolu er og hvor vi kan være fleksible. Hjelp hverandre l å finne roen og foreløpige kompromiss. Beste medisin er å prak sere de andre prinsippene sam dig. 7. Skap felles mening. Fokuser på verdier og kulturen dere har sammen som familie. Hva som holder oss sammen. Vi stø er hverandres roller, har felles mål og verdier. Noen par forlater ekteskapet ved å skilles. Andre gjør det selv om de holder sammen ved å leve parallelle liv. Grunnmuren for gode ekteskapshus er vennskap og llit, og bæreveggene er forpliktelse. Jostein Ek

8 8 Innledning til menighetens årsmelding Sannhet og nåde Å være en levende menighet vil føre med seg å være i stadig forandring. Alt som har liv i seg vil forandres. Det ser vi rundt oss, det merker vi på kroppen og det ser vi som menighet. Da er det godt at vi har et sant Guds ord å forholde oss l. Det er uforanderlig, Det samme dløse budskapet om Guds uforanderlige kjærlighet og godhet skal vi få formidle l alle de mennesker vi møter, både i hverdagen og i kirkehus. Vi ser lbake på et innholdsrikt år i menigheten med både gleder og u ordringer. Glede over at mange deltar på samlingene om Guds ord. Glede over å se mennesker i alle aldrer ha si åndelige hjem i menigheten, og glede over den trofasthet som vises. Ja, takk Gud for flo e folk. Men vi u ordres også med å gi gode arenaer l barn og unge, slik at de kan vokse i troen og finne sin plass i fellesskapene. En klar påminnelse om at budskapet må leveres videre l nye generasjoner. Sannhetens mål er frihet og nådens mål er oppreising De e har bli en setning som er sitert i det siste. Guds ord er sannhet. Og sannheten skal gjøre dere fri. Det har mange av oss få erfare opp gjennom årene. Når sannhetens lys får komme l, så blir synd og usannheter avslørt. Usannheter om oss selv og det som skjer rundt oss. Det kan se e seg i kroppen og i fellesskapet som en mørk tåke eller lammende byll. Da er det befriende når sannheten får komme frem og vi får legge av oss det som tynger. Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Johannes 8.36 Herren ønsker å se frie og glade mennesker. Løst fra de åk som kan binde oss. Fri l å fryde seg over den gave som er gi hver den som tror. Sannhet og nåde er to ord som henger sammen. Nåde er noe som blir gi oss. Nåde og lgivelse er det som lø er oss opp. Det se er oss på trygg grunn. Nåden er grunnfundamentet i vår kristne tro. Nåde er gi oss helt og holdent ufortjent. Det er kun å ta imot og gi videre Så la oss sammen skape nådefulle, ærlige og helbredende fellesskap, slik at vi kan klare livets mange ulike der, i glede og la er eller i møte med sykdom og vanskeligheter. La oss holde oss nær l Guds ord der kra en er og holde oss nær l hverandre. La ikke noe komme mellom Gud og oss og la ikke noe komme mellom oss som troende. Lø derfor blikket og se på de mange lø er og velsignelser Herren har gi oss, lø blikket og se de mange muligheter som ligger foran oss.

9 Lø blikket og se at markene alt er hvite l høst. Lø blikket og ikke la hverdagens bekymringer kvele troen, men Fest blikket på Han som er troens opphavsmann og fullender Jesus er den som gir håp for frem den. Han gir håp for menigheten, ne opp fordi det er Hans menighet. Han skriver videre: På få måneder har #metoo fenomenet vokst fra en enslig hashtag l en global bevegelse uten leder. Den har avslørt overgrep, ydmyket autoritetspersoner, endret rollelister og skapt deba i alle medier og alle typer miljøer. Ofrene har endelig bli hørt, og hodene ruller. De manglende grensene Men skurken i stykket er ikke menn med mangelfull impulskontroll, som enkelte hevder, og heller ikke alkoholen. Det #MeToo kampanjen avslører, er et samfunn som ikke lenger vet hva sunne grenser er fordi vi har omfavnet selve uansvarligheten. Den store skurken er vår gjennomseksualiserte og grenseløse kultur. Som en bølge flommet den over oss på 60 tallet. Den seksuelle revolusjonen. Det var peace & love, og «love» ble definert som sex. Sex ble et nytelsesmiddel på linje med en god øl eller en underholdende film. Å begrense seksualiteten var unødvendig, livsbegrensende eller skadelig. Å mene noe annet var prippent og gammeldags. Og 9 Så la oss sammen fullføre oppdraget med å bygge en levende menighet som kan spre det glade budskapet l nye folk, og la oss ha forven ng l å være med på det som Herren har på gang. Han som har kalt dere er trofast, Han skal gjøre det. Eldsterådet #Metoo og de manglende grensene Alle visste om det. Men ingen snakket om det, for ingen ville bli se på som snerpete. #Metoo er fenomenet vi ikke så komme, og som ingen vet hvor bærer. Pastor Ole Pe er Erlandsen, på verdideba en.no uten særlig deba ble den kristne, monogame kjærligheten kastet på historiens skraphaug, og ingen så egentlig hva som ville komme isteden. Fem år senere er det som var et ungdomsopprør bli verdier for en hel sivilisasjon. Seks å ernes og hippienes ansvarsløshet har dannet normen for sjekking, utroskap og grensese ng. Vi er bli en kultur hvor alle er hverandres jaktmark og hverandres by e, og hvor ingen jaktlisens trengs. Du kan lese mer på verdideba en.no... Pensjonert frikirkepastor Oddvar Søvik, kommenterer de e med følgende innlegg: «Meget bra innlegg av Erlandsen. Jeg lurer på om ikke de mange psykiske problemene man nå ser blant unge, både gu er og jenter, skyldes fortrengt skyldfølelse. Jeg tror at de fleste innerst inne har en moralsk erkjennelse som samvi gheten bekre er. Men når man trosser den, kommer skyldfølelsen og skammen. Når den fortrenges, fører det le l depresjon. Veien l frihet heter erkjennelse og bekjennelse. Minner om Sal 32.»

10 10 Renovering og nytt i Halsa Frikirke Hallen ved inngangen males Randi maler «spilevegg» Ny orgel på plass Ingolf maler lister S g trekker kabler Velkommen innom for å se og høre! Nå renoveres og investeres det i Halsa Frikirke. Nok en gang er dyk ge dugnadsfolk i gang med nye prosjekter. Ny moderne lydanlegg med miksebord og høy alere, samt ny og større arbeidsplass for lydfolket. Kirkestue og gang er også malt og oppusset i fine farger. Det som gjør de e mulig er en testamentarisk gave som er gi l huset. Husstyret har full kontroll og gjør en fantas sk god jobb med å legge l re e for at huset skal være funksjonelt og trivelig for alle. I llegg l de bygningsmessige arbeidene er det innkjøpt ny orgel som nå på plass i kirken. Orgelet er av type Viscount og er produsert i Italia. Eksterne høy alere lhørende orgelet også er levert og vil bli installert i nærmeste fram d. Total kostnad for orgel, kabler og høy alere er ca. kr ,. Foto Bjørn og S g. Tekst Helge og Svein Ole

11 11 Lynda Randle i Osa Frikirke mandag 6. august Den kjente amerikanske gospelar sten Lynda Randle kommer l Osa Frikirke! I Norge er Lynda blant annet kjent gjennom Gaiter s Homcoming programmer, som er sendt på TV, og gjennom DVD er. Mer om henne kan leses på ne stedet l SommerGospel som også skal ha besøk av henne i sommer. De som ikke har hørt henne kan høre og se henne synge på YouTube. Bille priser og mer om konserten blir publisert senere. Se av mandag 6. august på e ermiddag / kveld for en uforglemmelig sang / musikkopplevelse i Osa Frikirke. I årsmøtet 2017 ble ny styringsmodell for menigheten vedta. Utvidet Eldsteråd kom i funksjon i sommer og er godt i gang med si arbeid. Her er medlemmene samlet l møte i januar. Fra venstre: Ann Kris n Øvreås, Bjørn Blokkum, Jostein Ek, Helge Halsos og Aud Angell. Ta dem og deres arbeid med i dine bønner! Bønnemøter i menigheten Hver mandag kl samles vi l bønn i Halsa og Osa Frikirke Bønnen er med og legger grunnlaget for virksomheten vår og er en veldig vik g del av det vi holder på med. Vi ber for arbeidsplasser og virksomheter i bygdene våre, menigheten vår og for enkeltpersoner. Kom og vær med og be!

12 Vil det briste eller bære? Av Anfinn Myrvang Kje l Gilberg kom før jul med en ny bok: Det skinner gjennom. Forfa eren er ikke bare en god essayist; han makter også på en elegant måte å få frem si budskap uten å slå leseren i hodet med pompøs religiøs retorikk og skråsikre meninger. Det styrker bokens troverdighet. På en s llferdig, ydmyk og undrende måte griper han tak i noen av livets store og vanskelige spørsmål. I essayet om hvorfor vi engstes for døden, lyder overskri en: Jesus, nå er det alvor. Er du der? Er det ikke slik mange mennesker har uroet seg når døden banker på? Finnes det noen som kan ordne opp når det som er for stort l å tåle og takle tårner seg? Vil det briste eller bære? På en forunderlig måte lar Kje l Gilberg svarene på sine undringer skinne gjennom: Gud er der! Når der røyner på. I hverdagens alminnelighet, som i møte med livets solside eller dets fortredeligheter. Når spørsmålene er flere enn svarene. Forfa eren treffer en nerve hos meg ved å åpne døren på vidt gap og invitere meg inn i livet si. Både fortellinger og budskap renner som en forløsende vårbekk gjennom et livsnært landskap. Det er sle ikke perfeksjonisten som er bokens helt. Kje l bruker hendelser og 12 observasjoner fra si eget liv som bakgrunn for sine refleksjoner og undringer. Det er befriende å lese en kristen bok uten spissfindig teologi og selvsikker påståelighet. Den type skri er finnes det nok av i den kristne bok flora. Jeg pper denne boka vil havne høyt oppe på det alminnelige menneskets li eraturliste. Derfor ønsker jeg meg flere bøker fra Kje l Gilberg sin lykkelige skriver hånd. Og så må det jo føyes l at jeg regner forfa eren for genuin engavåging å være, selv om han bor i Oslo, hvor han pastor i Kra verket frikirkemenighet. Boka er gi ut på Vårt Land Forlag. De e skriver Forlaget i sin omtale av Kje l Gilbergs bok Det skinner gjennom: «Hvem er du? Hvem tåler at du er som du er? Nå er det langt over midna og s lle i huset. Jeg har lagt vekk ernkontrollen, alle har lagt seg. Jeg si er med langfingeren på Enter og tenker lbake på den gangen kona mi s lte akkurat disse to spørsmålene. Det var der det startet.» Gjennom fem essay beskriver Kje l Gilberg det som kan skje når livet glipper, når det ikke er noe igjen å kjempe for. At det er når fasaden sprekker det vakreste kan skje. Gilberg er en uvanlig god formidler i møte med livets store spørsmål. Selv om vi ønsker å imponere andre, vet vi sannheten om oss selv. Den er ikke perfekt. Og selv om vi lar oss imponere av andre, skraper det bare i overflaten. Det er når det perfekte slår sprekker at noe rører oss på dypet. At noe får betydning. Det er når det perfekte slår sprekker at det vakreste kan skje. Løp og kjøp og les boka!

13 13 Julemessen i Osa Frikirke 2017 ble gjennomført lørdag 2. desember. Takk l alle som bidro i forbindelse med julemessa! Komiteen som la l re e, givere av gevinster og annet, loddkjøpere, kjøpere i salget, de som kom og kjøpte kaffe og mat, de som ordna l på kjøkken og i kirka. - Alle som var med på en eller annen måte: Hjertelig takk for innsatsen! Julemessa innbrakte kr , som deles mellom Osa Frikirke og Misjon. Formiddagstreff våren 2018 Halsa Frikirke - kl Fellessang Bevertning Quiz Loddsalg Andakt Tirsdag 6. mars Tirsdag 3. april Tirsdag 8. mai Osa Frikirke - kl Fellessang Bevertning Quiz Loddsalg Andakt Torsdag 1. mars Torsdag 5. april Torsdag 3. mai Jesus synlig i Mediene Vi er en kristen medieorganisasjon som jobber for kristen tro og gode verdier i mediehverdagen Se mer på!! h ps://troogmedier.no/

14 14 Barne- og ungdomsarbeidet i menigheten Har øvelse hver mandag for barn /unge fra 5 klasse og oppover. Kom og bli med å syng du som er i denne alderen! Søndagsskole under gudstjenestene i Halsa og Osa Frikirke. Se gudstjenestelista på side 18. Vi deler opp i forskjellige aldersgrupper e er behov. Ta med deg barna og kom l gudstjeneste og søndagsskole! Alle velkommen! Hvordan holder den unge s en sin ren? Ved å ta vare på dine ord. (Sal 119,9) Den som oppmuntrer andre, blir selv oppmuntret. (Kong Salomo) De som fortjener kjærlighet minst, trenger det mest! (Ma. 5,44) Du skal ikke støte noen Eivind Flå i Kristen Muslimmisjon sier i Dagen: «I det postmoderne samfunn skal man jo for all del ikke hevde at noen har re, og andre har ure. «Toleranse» er bli det store altoverskyggende prinsipp. Det vik gste mantraet ser ut l å være: «Du skal ikke støte noen!» Enkelte ledere antyder at misjon er unødvendig; «Vi tror jo egentlig på det samme. I stedet for å holde fram budskapet om korset skal vi heller ha dialog». Men hvis en venn er på vei u or stupet, så vil vi vel prøve å stoppe eller advare ham? Det er kjærlighet i praksis.

15 15 Gudstjeneste å e Åg Frikirke Sender vedlagt noen bilder fra gudstjenesten på Åg den 19. november der Sigrun Ek talte over temaet; «Å eie Guds fred». Det var Slava og Nadya Korneev som stod for musikken, på gitar og piano. Med vennlig hilsen Magne Hansen Våre medlemmer Meløy Søndre Frikirke har medlemmer spredt ut over hele landet, ja noen l og med i utlandet. Mange av disse har ikke oppre holdt kontakt med menigheten og har kanskje familie som ikke kjenner l at de har et medlemskap hos oss. De e gir seg dessverre utslag i at det kan være folk som er døde for flere år siden, men som fremdeles er oppført som medlemmer hos oss. Det er uheldig, spesielt med tanke på at vi bør ha medlemslister som er korrekt. De e er derfor et «hjertesukk» fra oss som har ansvar for de e. Vi ber om at du som kjenner l folk som er død og som kanskje har lhørt vår menighet fra gammelt av: Vær så snill og gi oss ei melding, slik at vi kan få undersøkt de e. Bruk telefonnummer eller epostadresse som er oppgi på side 16. Vi anbefaler at så mange som mulig av menighetens medlemmer blir fast giver til menigheten. Fast betalingsoppdrag til menighetens konto kan du sjøl legge inn i nettbanken din. Trenger du hjelp til dette kan du kontakte din bank. Du kan gi din gave til menigheten til konto nr eller VIPPS et beløp l nr

16 16 Send e post eller ring pastor Jostein Ek eller eldste dersom du ønsker kontakt med menigheten. E postadresse: Menighetskontoret i Osa Frikirke Adresse: Osa 10, 8170 Engavågen PASTOR Jostein Ek, tlf ELDSTE Helge Halsos, tlf UTVIDET ELDSTERÅD Ann Kris n Øvreås, tlf Aud Angell, tlf Bjørn Blokkum, tlf LEDERE HUSSTYRENE: Halsa: Svein O. Nymo, tlf Osa: Turid Myrvang, tlf Åg: Aud Angell, tlf Økonomidiakon: Aud Angell, tlf Kasserer: Hans Bra øy, tlf For givertjenesten: MENIGHETENS BANKKONTO Adr. Osa 10, 8170 ENGAVÅGEN VIPPS nr MENIGHETSBLADET Redaksjon: Per Arne Engamo og Jostein Ek E post: Kon ngent: Frivillig. Men vi trenger din gave. Giro: merk: Menighetsbladet Menighetsweb Redaksjon: Per Arne Engamo og S g Einar Mork Pastors kontor d Pastor Jostein Ek vil framover ha kontor d i Osa Frikirke rsdager kl , og torsdager kl Ring tlf på forhånd dersom du ønsker samtale. NYMO Takst og Byggekontroll Verdi- og lånetakst - Boligsalgsrapport Tilstandsrapport - Radonmåling Uavhengig kontroll - Rådgivning Takstmann Svein Ole Nymo 8178 HALSA Tlf Mail: frikirken.no

17 17 Tær og Sånt fotklinikk v/ fo erapeut Torun Tindvik Agaessen 2, 8170 ENGAVÅGEN tlf / to Halsa Bygg AS - Tlf E post: Ørnes Begravelsesbyrå Tlf ØRNES All assistanse ved begravelser Blomster/ Transport/ Salmetrykk Salg av gravsteiner/lykter/ornamenter/ Oppussing av gravsteiner/gravering Virkelig godhet er å gjøre godt mot en som aldri får vite det. (ukjent) Lær den unge veien han skal gå, så forlater han den ikke når han blir gammel. (Ordsp.22.6)

18 s. i faste den Osa Frikirke s. i faste den Halsa Frikirke Maria budskapsdag Osa Frikirke Palmesøndag Halsa Frikirke Skjærtorsdag Åg Frikirke Halsa Frikirke Osa Frikirke Påskedag Osa Frikirke søndag i påske den Halsa Frikirke VELKOMMEN TIL GUDSTJENESTE Mark. 9,17 29 Familiegudstjeneste. Dåp. Joh. 3,11 16 Gudstjeneste Luk. 1,46 55 Gudstjeneste. Menighetens årsmøte Ma. 26,6 13 Gudstjeneste Luk. 22,14 23 Na verdgudstjeneste Na verdgudstjeneste Na verdgudstjeneste Ma. 28,1 10 Høy dsgudstjeneste Joh. 21,15 19 Gudstjeneste Joh. 10,1 10 Gudstjeneste Joh. 13,30 35 Familiegudstjeneste Luk. 13,18 21 Gudstjeneste Ma. 7, søndag i påske den Osa Frikirke søndag i påske den Halsa Frikirke søndag i påske den Osa Frikirke søndag i påske den Halsa Frikirke Kris Himmelfartsdag Luk. 24,46 53 Åg Frikirke Gudstjeneste Søndag før pinse Joh. 3,16 21 Halsa Frikirke Gudstjeneste Grunnlovsdagen Luk. 1,50 53 Osa Frikirke Familiegudstjeneste Pinsedag Joh. 14,15 21 Osa Frikirke Høy dsgudstjeneste Treenighetssøndagen Luk. 10,21 24 Halsa Frikirke Gudstjeneste s.i Treenighets den Joh. 3,26 30 Osa Frikirke Gudstjeneste na verd Åg Frikirke Gudstjeneste na verd Det kan bli endringer i de e oppse et. Se oppslag / Annonse. Menighetens Årsmøte blir i Osa Frikirke e er gudstjenesten søndag 18. mars kl Saker kan meldes l Utvidet eldsteråd.

19 19 Slekters gang Vigsel Osa Frikirke 12. august 2017 June Birkedal Aas og Geir Arne Kilvik, bosa Engavågen Vi gratulerer hjerteligst og lyser Guds velsignelse over deres ekteskap! Vi gratulerer! Randi Flåten, Oslo fyller 70 år 03. mars Oddvar Lund Hansen, Hokksund fyller 75 år 14. mars Dagny K. Hansen, Åmnessundet fyller 100 år 17. mars Einar J. Buvik, Glom ord fyller 90 år 25. mars Perly A. Baardsen, Bodø fyller 80 år 03. april Mary J. Nilsen, Holands ord fyller 70 år 04. april Ester C. Bra land, Halsa fyller 101 år 06. april Judith Mathiassen, Molde fyller 92 år 11. april Solveig J. Norum, Vall fyller 94 år 15. april Thor A. Torrissen, Grønøy fyller 70 år 21. april Oddbjørg H. Angell, Mo i Rana fyller 70 år 04. mai Svein O. Pedersen, Molde fyller 70 år 08. mai Turid M. Brunvoll, Tomter fyller 70 år 15. mai Harald Torrissen, Grønøy fyller 80 år 18. mai Vi gratulerer hjerteligst! Fullført løp Aud Tordis Komperud, Dokka f , d , gravlagt Dokka Solveig Kildal Pedersen, Kjeldal f , d , gravlagt Osa kirkegård Svenn Johan Eliassen, Vassdal f , d , gravlagt Halsa kirkegård Aud Karin Palm, Hammerfest f , d , gravlagt Hammerfest Vi lyser fred over deres minne! MeSDameS i Osa Frikirke Tirsdag 6. mars kl ønsker damekoret MeSDameS velkommen l konsert i Osa Frikirke. Se oppslag! Salmekveld i Osa Frikirke Søndag 8. april kl Vi synger nye og gamle sanger. Salmeønske. Kveldens gjest. Kirkekaffe. Alle velkommen! Vårbasar i Halsa Frikirke Lørdag 14. april fra kl Se oppslag for detaljert program! Alle velkommen!

20 20 Evt. retur: Frikirken Meløy søndre Osa Engavågen Hvor er de e? Bildet bak på forrige blad var ta fra fergekaiet på Ågskardet mot Furøy og Halsa med ellene nord for Bjærang orden i bakgrunnen. Den som finner sin plass i lværelsen, slår ut i full blomst og tar på et forunderlig vis ingen annens plass. Bare sin egen. (Thomas Sjödin)