nr 47/ NO årgang 95 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 47/05-2005.11.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 47/ NO årgang 95 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefax (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /05 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerker Slettelser Overdragelser og navn-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i navn og adresser Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Rettelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet, (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig 2

3 registrerte varemerker /05 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varmerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Thinway Thinway AS, Sørsvannsveien 10, 4848 ARENDAL, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter, samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater, salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner; databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; dataassistert overføring av beskjeder og bilder; elektronisk postoverføring; kommunikasjon ved dataterminaler og optisk fibernettverk; utleie av telekommunikasjonsutstyr. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester; konsulenttjenester vedrørende datamaskiner, datanettverk og dataprogrammer. Pro Pure ProPure AS, Postboks 7150, 5020 BERGEN, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO 11 Apparater og innretninger for rensing av vann og gass. 37 Reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. 3

4 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CECILIA Ski PUB`N Nye Ski Restaurantene AS, Turistsenteret, 2420 TRYSIL, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO 43 Bevertning og tilbringning av mat og drikke; pub- og restaurantvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AquaFlis Aqua Flis AS, Nordbyveien 72, 1406 SKI, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall); fliser, ikke av metall. CECILIA Vino AS, c/o Cuveco AS, Postboks 93 Skøyen, 0212 OSLO, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: alumnia Alumnia as, Meltzersgate 4, 0257 OSLO, NO 35 Bedriftsrådgivning i forbindelse med å bygge nettverk for tidligere ansatte. 4

5 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CONTRAST 34 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 76/593,935 CONTRAST 34 Pitney Bowes Norge AS, Postboks 100 Kalbakken, 0902 OSLO, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO 20 Møbler herunder kontormøbler og kjøkkeninnredninger; speil, billedrammer, varer av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ajm hotellmegleren AJM Hotellmegleren, Drammensveien 20A, 0255 OSLO, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 38 Informasjonsbyråer (nyheter); informasjon om nyheter vedrørende reiser, opplevelser og opphold i eget og andre land. 39 Organisering av reiser. 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. Merket er et rent figurmerke BBC Ice Cream LLC, 1755 Broadway, 3rd Floor, NY10019 NEW YORK, US AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 3 Kosmetiske preparater; ansiktssminke, dekkstifter, rouge, ansiktspudder, brunkrem, øyensminke, øyenblyanter, øyenbrynblyanter, maskara, kunstige øyenvipper, kosmetiske pudder, kosmetiske blyanter, leppestifter, leppeglans, leppepomade, leppeblyanter, renseprodukter for sminke, påføringsprodukter for sminke i form av bomullsdotter til kosmetisk bruk, ansiktsrensemidler, ansiktsvann, skrubbekremer for ansiktet, ansiktskremer, fuktighetskremer for ansiktet, ansiktslotion og ikke-medisinske ansiktsbehandlinger, hudpleie-preparater for rynkefjerning, neglepleiepreparater, neglelakk, neglelakkfjerner, neglekremer, neglebåndfjernere, poleringspreparater for negler, fuktighetskremer for huden og fuktighetsmasker, hudbalsam, håndkremer, massageoljer, eteriske oljer for personlig bruk, talkumpudder, badekuler, badekrystaller, badeskum, badegelé, badeoljer, pudder, badesalt, rensepreparater for huden, skrubbekrem for kroppen, duftepreparater for kroppen, kropps- og håndlotion, kroppsgelé, dusjgelé, kroppsoljer, kroppspudder, skrubbekrem for kroppen, kroppsmasker, kroppsmaskekremer og lotion, kroppskremer, barberingspreparater, etterbarberingsbalsam, hudslipingspreparater, ikke-medisinske leppepleiepreparater, leppekrem, solingspreparater, preparater mot solbrenthet, solbruningspreparater og ettersolkremer; selvbruningspreparater, nemlig selvbruningsmelk og krem, hurtigbruningskrem, selvbruningslotions, gelé og spray; parfyme, eau de cologne, eau de toilette, eau de parfum, eau de cologne og eau 'de toilette; tannkrem, deodoranter og antitranspirasjonsmidler for personlig bruk; kosmetiske puter, impregnerte kosmetiske servietter; bomullspinner for kosmetisk bruk; bomullsdotter for personlig og kosmetisk bruk; ikke-medisinske topiske hudkremer, salver, geléer, ansiktsvann, lotion, sprayer og pudder; aromaterapikremer, lotion og oljer; hårpleieprodukter, nemlig sjampo, balsam, mousse, gelé, spray, krem fargepreparater, onduleringslotion, preparater for hårpermanent, blekemidler for hår, hårfargemidler, bløtgjøringsmidler for hår, maskara for hår, hårpomade, hårfargefjernere, hårmyknere, hårmyknings-preparater, hårglattingspreparater,stylingpreparater, hårfjernere, hårpleiepreparater; våtservietter for spedbarn; antibakterielle kosmetiske våtservietter til bruk for fjerning 5

6 registrerte varemerker /05 av sminke; engangsservietter impregnert med kjemikalier eller substanser for personlig hygiene og til rengjøringsformål. 9 Beskyttende briller; solbriller; briller; brilleinnfatninger; brilleglass-, solbrilleglass- og brilleetuier, brilleglass-, solbrilleglass- og brillesnor; brilleglass, solbrilleglass- og brillekjeder; brilleglass-, solbrilleglass og brillepussekluter; magneter; pyntemagneter; kjøleskapsmagneter; lekemagneter; musematter; CD-etuier; etuier for lagring og transport, nemlig etuier til CD-er, lydkassetter, videokassetter, CD- ROMs, hjemmevideospill, tilbehør til hjemmevideospill, datamaskiner, datamaskintilbehør, kameraer, videokameraer og mobiltelefoner; bærekofferter for datamaskiner; håndstøtter og datamusbrukere; håndstøtter for dataprodukter; håndstøtter for datatastaturer; nedlastbare elektroniske publikasjoner i form av bøker, småskrifter, blader, journaler, håndbøker, brosjyrer, flygeblader, pamfletter og nyhetsbrev, alle i området musikk, moter, livstil, underholdning, kunst, kultur og politikk; elektroniske publikasjoner, nemlig bøker, småskrifter, blader, journaler, håndbøker, brosjyrer, flygeblader, pamfletter og nyhetsbrev, alle i området musikk, moter, livstil, underholdning, kunst, kultur og politikk, innspilt på CD-ROMs, disketter, videokassetter og-magnetiske bånd. 14 Juvelvarer og tilbehør dertil; halskjeder; jakkeslagpins; dekorative pins; pins som smykker; øreclips; slipsnåler og clips; lisseslips med spissene laget av edle metaller, mansjetter; pins laget av edle metaller; beltespenn laget av edle metaller; juvelvarer; smykker; smykkekjeder; hattepins; hattedekorasjoner og pins laget av edle metaller, skopynt laget av edle metaller, suvenirer laget av edle metaller; nipsgjenstander laget av edle metaller; juvelesker og etuier laget av edle metaller; fyrstikkesker laget av edle metaller; snusdåser og serviettringer laget av edle metaller; klokker og tilbehør dertil; ur; lommeur; stoppeklokker; klokkereimer og bånd; klokkekjeder; klokkeetuier; ur; vekkerur; radiovekkerur, veggur; småfigurer og skulpturer laget av edle metaller; sparegriser laget av edle metaller; bokmerkeklyper laget av edle metaller, seddel-klyper laget av edle metaller; askebegre laget av edle metaller, flaskelukkeanording laget av edle metaller, kaffeserviser, teserviser og tannpirkeholdere laget av edle metaller, vaser laget av edle metaller; bordoppsatser laget av edle metaller, bordoppsatser for olje eller eddik laget av edle metaller, blomsterskåler laget av edle metaller; byster, figurer, småfigurer, statuer, statuetter og cocktailpinner laget av edle metaller; lysestaker og lysmansjetter av edle metaller, ikke-elektriske kandelabrer laget av edle metaller; sigarettmunnstykker og -lightere laget av edle metaller; fyrstikkesker og -holdere laget av edle metaller, brevåpnere laget av edle metaller; potpourri skåler laget helt eller delvis av edle metaller. 18 Universalsports- og atletisk vesker; rumpetasker, ryggsekker, sportssekker, livvesker, sportsvesker, skipssekker, bærevesker, bokvesker, håndvesker, portemonéer, småvesker, pengepunger, skuldervesker, bærevesker, reisevesker, klesvesker til reisebruk, lær handlevesker, strandvesker, skolevesker, reisebager, bagasjeetiketter (av lær), reisekister, kofferter, kosmetiske vesker (tomme), toalettvesker (tomme), beautybager (tomme), kosmetiske bager (tomme), redskapsvesker (tomme), attachévesker, stresskofferter; dokumentmapper; vesker for menn, dokumentmapper; læromslag til forretningskort, kredittkort, visittkort, pass og nøkler, nøkkelhanker laget av lær; småpengepunger, lommebøker, seddelbøker, paraplyer og parasoller. 25 Klær, nemlig skjorter, T-skjorter, underskjorter, nattskjorter, rugbyskjorter, poloskjorter, cardiganer, gensere, uniformer, atletiske uniformer, bukser, slacks, jeans, dongeribukser, overaller, arbeidsdresser, gensere, kjeledresser, shorts, boxer-shorts, topper, korte topper, topper uten ermer, haltertopper, treningsskjorter, treningsshorts, treningsbukser, sjal, oppvarmingsdresser, joggedresser, treningsdrakter, bluser, skjørter, kjoler, side kjoler, gensere, vester, fleece vester, pullovere, snødresser, parkas, kapper, anorakker, ponchoer, jakker, vendbare jakker, frakker, blazere, dresser, høyhalset gensere, skidresser av tekstiler, badetøy, strandtøy, tennistøy, surfingtøy, skitøy, babytøy, smekker (ikke av papir), caps, badecaps, alpeluer, luer, hatter, skyggeluer, hodebånd, håndleddbånd, svettebånd, hodeplagg, ørevarmere, forklær, sjal, bandanaer, belter, bukseseler, halskleder, slips, halstørklær, sløyfer, undertøy, truser, badebukser, bh er, sports-bh-er, bysteholdere, korsetter, truser, hofteholdere og hoftebelter, teddies, hofteholdere, koresettering, sangletter, sokker, tv-dresser, badekåper, undertøy, pyjamas, nattøy, nattkjoler, dameundertøy, underliv (undertøy), neglisjéer, chemiser, chemisetter, underkjoler, saronger, leggvarmere, strømpevarer, strømpebukser, bodies, knestrømpebukser, leggings, strømpebukser, trikoter, dresser, alti-ett drakter, korsetter, hansker, votter, fottøy, sko, joggesko, støvler, kalosjer, sandaler, tøfler og regntøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LIFE IS PRICE LE$$ UTRO Norge AS, Professor Dahls gate 3, 0355 OSLO, NO Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; ryggsekker; ransler; bagger; garderobeposer for klær; vesker; lærbelter; dokumentmapper; pels; paraplyer, parasoller. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 35 Salg av klær, fottøy, hodeplagg, klokker, bagger, ryggsekker, reklameartikler, accesoirer, herunder salg via Internett; import og eksportagentur; annonse-og reklamevirksomhet; dekorering av butikkvinduer; on-line annonsering på datanettverk; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; markedsundersøkelser; organisering av messer for salg og markedsføring; radioreklame og annonsering; kontortjenester. 6

7 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ONESIGN ONESIGN Imprivata Inc, 10 Maguire Road, Suite 210, MA LEXINGTON, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 9 Computer software, hardware, firmware og periferiutstyr; computer software og hardware for bruk i pålitelighetskontroll, autorisasjon, administrasjon og forvaltning av brukeridentitet, applikasjoner, informasjon og/eller transaksjoner over globale datamaskinnettverk; software for datasikkerhet for bruk ved trygging av sikkerhet, fortrolighet og personvern for individer, transaksjoner og data; kommunikasjonsprogramvare for kobling av datamaskinbrukere til pålogginger, applikasjoner og annen programvare. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/423,297 INCRELEX INCRELEX Tercica Inc, 651 Gateway Boulevard, Suite 950, SOUTH SAN FRANCISCO, US Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 5 Farmasøytiske, veterinære, terapeutiske og hygieniske preparater; farmasøytiske varer og preparater for medisinsk bruk (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: A 140 A 140 DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225, STUTTGART, DE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 12 Motorkjøretøyer samt deler dertil. 28 Modellkjøretøyer. 7

8 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SJIRAFFEN GEORG (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SJIRAFFEN GEORG Kreftforeningen, Postboks 4 Sentrum, 0101 OSLO, NO 6 Innsamlingsbøsser av metall. 8 Bestikk. 9 Dataprogrammer; salgsautomater; refleksbrikker; CD-er. 14 Smykker, krus, klokker. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, skrivesaker og papirvarer, trykksaker, brosjyrer, kontorrekvisita, penner, bøker, instruksjons- og undervisningsmateriell; kort, julekort; trykktyper; klisjeer; kalendere, fotografier. 18 Kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; ryggsekker, sekker. 21 Krus (ikke av edelmetall), innsamlingsbøsser (ikke av metall). 24 Håndklær, tepper. 25 Klær, t-skjorter, fleecegensere, gensere, jakker, hodeplagg, caps, hodebånd. 26 Nåler, jakkemerker, pins. 28 Spill og leketøy, puslespill, tøyleker; gymnastikk- og sportsartikler; juledekorasjoner, juletrepynt. 35 Salg og utgivelse av reklame- og profileringsmateriell. 36 Veldedighetsinnsamlinger, innsamling til humanitære formål. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; kurs. 42 Vitenskapelig og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; design og utvikling av dataprogrammer; juridiske tjenester. 44 Medisinske tjenester. itema Itema AS, Granåsveien 3, 7048 TRONDHEIM, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO 9 Databehandlingsutstyr og dataprogrammer. 42 Teknologiske tjenester; utvikling av systemer for IT-løsninger og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MERSMAK MERSMAK Kjøpmannshuset, Postboks 2606 Solli, 0203 OSLO, NO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 16 Blader, magasiner, tidsskrifter. 8

9 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet JP mersmak Kjøpmannshuset, Postboks 2606 Solli, 0203 OSLO, NO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 16 Blader, magasiner, tidsskrifter. Merket er et rent figurmerke Kirin Beer KK (a/t/a Kirin Brewery Co Ltd), 10-1, Shinkawa 2-Chome, Chuo-Ku, TOKYO, JP AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 5 Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; oljet papir for medisinske formål; hygieniske masker; farmasøytiske oblater; gas som forbindingsstoff; tomme kapsler for farmasøytiske preparater; øyenlapper; ørebandasjer; menstruasjonsbandasjer; damebind; hygieniske bleier; hygieniske truser; absorberende bomull; plaster; bandasjer som forbindingsstoffer; kollodium; ammeputer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; armbånd for medisinske formål; bleier for inkontinente; fluepapir; papir til bruk mot møll; laktose (melkesukker); melkepulver for spedbarn; sædvæske til bruk for kunstig inseminering. 10 Medisinske maskiner og apparater inklusiv instrumenter til bruk for klinisk isolasjon av celler og tuber for cellisolasjon for kliniske formål; smokker for spedbarn; isposeputer (for medisinske formål); trekantede bandasjer; støttebandasjer; kirurgiske katgut; matingskopper (for medisinske formål); pipetter (for medisinske formål); flaskesmokker; medisinske isposer; stativer for medisinske isposer; tåteflasker; termosflasker for amming; vattpinner; fingerbeskyttere (for medisinske formål); preventiver (apparater); kunstige trommehinner; prostetikk eller fyllmaterialer (ikke for odontologisk bruk); estetiske massasjeapparater for industrielle formål; elektriske massasjeapparater for husholdningsbruk; hansker for medisinske formål; urinaler (for medisinske formål); bekkener; ørepirkere. 9

10 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet JP (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet JP Merket er et rent figurmerke Kirin Beer KK (a/t/a Kirin Brewery Co Ltd), 10-1, Shinkawa 2-Chome, Chuo-Ku, TOKYO, JP AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 5 Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; oljet papir for medisinske formål; hygieniske masker; farmasøytiske oblater; gas som forbindingsstoff; tomme kapsler for farmasøytiske preparater; øyenlapper; ørebandasjer; menstruasjonsbandasjer; damebind; hygieniske bleier; hygieniske truser; absorberende bomull; plaster; bandasjer som forbindingsstoffer; kollodium; ammeputer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; armbånd for medisinske formål; bleier for inkontinente; fluepapir; papir til bruk mot møll; laktose (melkesukker); melkepulver for spedbarn; sædvæske til bruk for kunstig inseminering. 10 Medisinske maskiner og apparater inklusiv instrumenter til bruk for klinisk isolasjon av celler og tuber for cellisolasjon for kliniske formål; smokker for spedbarn; isposeputer (for medisinske formål); trekantede bandasjer; støttebandasjer; kirurgiske katgut; matingskopper (for medisinske formål); pipetter (for medisinske formål); flaskesmokker; medisinske isposer; stativer for medisinske isposer; tåteflasker; termosflasker for amming; vattpinner; fingerbeskyttere (for medisinske formål); preventiver (apparater); kunstige trommehinner; prostetikk eller fyllmaterialer (ikke for odontologisk bruk); estetiske massasjeapparater for industrielle formål; elektriske massasjeapparater for husholdningsbruk; hansker for medisinske formål; urinaler (for medisinske formål); bekkener; ørepirkere. Merket er et rent figurmerke Kirin Beer KK (a/t/a Kirin Brewery Co Ltd), 10-1, Shinkawa 2-Chome, Chuo-Ku, TOKYO, JP AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 5 Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; oljet papir for medisinske formål; hygieniske masker; farmasøytiske oblater; gas som forbindingsstoff; tomme kapsler for farmasøytiske preparater; øyenlapper; ørebandasjer; menstruasjonsbandasjer; damebind; hygieniske bleier; hygieniske truser; absorberende bomull; plaster; bandasjer som forbindingsstoffer; kollodium; ammeputer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; armbånd for medisinske formål; bleier for inkontinente; fluepapir; papir til bruk mot møll; laktose (melkesukker); melkepulver for spedbarn; sædvæske til bruk for kunstig inseminering. 10 Medisinske maskiner og apparater inklusiv instrumenter til bruk for klinisk isolasjon av celler og tuber for cellisolasjon for kliniske formål; smokker for spedbarn; isposeputer (for medisinske formål); trekantede bandasjer; støttebandasjer; kirurgiske katgut; matingskopper (for medisinske formål); pipetter (for medisinske formål); flaskesmokker; medisinske isposer; stativer for medisinske isposer; tåteflasker; termosflasker for amming; vattpinner; fingerbeskyttere (for medisinske formål); preventiver (apparater); kunstige trommehinner; prostetikk eller fyllmaterialer (ikke for odontologisk bruk); estetiske massasjeapparater for industrielle formål; elektriske massasjeapparater for husholdningsbruk; hansker for medisinske formål; urinaler (for medisinske formål); bekkener; ørepirkere. 10

11 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Merket er et rent figurmerke Saucony Inc, MA01960 PEABODY, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO 25 Fottøy, shorts, skjorter, sokker, hatter, bukser, jakker, hodebånd, vester, treningsbrystholdere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GODTEGRAM GODTEGRAM Leaf Sverige AB, Brogatan 7, MALMÖ, SE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is; sjokolade; pastiller (sukkertøy); tyggegummi, ikke til medisinsk bruk. H Halliburton Energy Services Inc, 2601 Beltline Road, TX CARROLLTON, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 1 Kjemikalier til bruk i konstruksjon, bygging, håndtering, behandling, raffinering, vedlikehold, komplettering og drift av olje-, gass-, geotermiske og vann-brønner og rengjøring av industrielt anlegg og utstyr. 7 Maskiner, maskinverktøy og verktøymaskiner, nemlig pumper, injektorer, innsprutningspumper, kveilrørenheter; drivmotorer, overføringsmekanismer, brønnoverhalingsutstyr, boreslamsutstyr og utstyr til bruk i forbindelse med boreoperasjoner i slamhull, sementblandere, sentrifugalpumper, resirkulasjonsblandere, driller, motorer, pakninger, røroppheng, landenipler, hydrauliske ventiler og styreanordninger, pneumatiske ventiler og styreanordninger, kabelutstyr, roterende sideveggskjernetakingsutstyr, blandere, sandmatere og transportører, sementerings-, frakturerings- og syrebehandlingsredskaper, ventilaktuatorer, koplinger, høytrykksspyleapparater, sirkulasjonstanker. tippøsekar, tømmekar og utslippskar, perforatorer, væskesamler, nitrogen- og karbondioksidenheter, filtreringsenheter, for bruk i brønnboring og brønndrift. 9 Computer software for analyseteknikk, geologiske og geofysiske data samt elektriske apparater til bruk for å styre og kontrollere maskiner, nemlig elektrisk måleutstyr og betjeningspaneler og sensorer. 17 "Pakninger" - opprinnelig satt i kl. 7. Dette er feil -må settes i kl. 17.(Foreløpig klasse.) 37 Olje-, gass- og geotermisk oljeboring, sementerings og trykkstøpetjenester, bygging og installasjon av pneumatisk bulkmaterialehåndteringssystemer for håndtering av bulk materiale. 40 Olje-, gass- og geotermisk brønnbehandling, perforering, frakturering, utvikling, plugging og sikring. 11

12 registrerte varemerker /05 42 Konstruksjon, geologisk beregning og forskning, og computer programmering for andre, all på området olje-, gass- og geotermisk brønnboring; testanalyse og utførelse av olje-, gass-og geotermisk brønnberegninger; og olje-, gass og geotermisk feltutforskning og prøveboring. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HELLMANN`S Conopco Inc, 390 Park Avenue, NY10022 NEW YORK, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DEN STOLTE HANE DEN STOLTE HANE Synnøve Finden ASA, Postboks 5924 Majorstua, 0308 OSLO, NO Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Gaysir Gaysir AS, Nordbygata 17, 0187 OSLO, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO 9 Elektroniske publikasjoner. 12

13 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SJØRØVERBYEN SJØRØVERBYEN Torbjørn Seierstad, Bergensgata 8 B, 0468 OSLO, NO 25 Klær, hodeplagg, fottøy. 35 Annonse og reklamevirksomhet. 41 Sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ICAPS ABSOLUTE (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MEDICA MEDICA Rockfon A/S, Hovedgaden 501, 2640 HEDEHUSENE, DK Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 17 Isolasjonsmaterialer, spesielt til lydisolasjon. 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall). ICAPS ABSOLUTE Alcon Inc, Bösch 69, 6331 HÜNENBERG, CH Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 5 Farmasøytiske preparater og stoffer; farmasøytiske preparater til bruk i oftalmologi; næringstilskudd; vitaminer, mineraler, aminosyreformuleringer, dieteiske stoffer. 13

14 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SEXTREM SEXTREM MP Media sro, Ripska 1432/2, PRAHA 10, CZ Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 9 Lyd og videoopptak; lyd og videoopptak fremskaffet ved nedlasting og/eller streaming fra datamaskiner og telekommunikasjonsnettverk, inkludert Internett og et verdensomspennende, globalt nettverk (World Wide Web); elektroniske, optiske og digitale publikasjoner; fotografiske transparenter, lysbilder og filmer; deler og utstyr for alle foran nevnte varer, inkludert, men ikke begrenset til, alle de foran nevnte varer fremskaffet online og ved hjelp av Internett, et verdensomspennende, globalt nettverk og/eller via kommunikasjonsnettverk. 16 Tidsskrifter, blader og aviser; kalendere. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; online annonse- og reklamevirksomhet på et datamaskinnettverk. Alle de foran nevnte tjenester fremskaffet via Internett, et verdensomspennende, globalt nettverk (World Wide Web) og/eller via kommunikasjonsnettverk. 38 Kommunikasjons- og telekommunikasjonsvirksomhet; telefon og mobiltelefontjenster; Internett kringkasting; overføring og levering av tekst, beskjeder, bilder, videoer, lyd, data, signaler og informasjon via kommunikasjonsnettverk og kringkasting; tjenester for fremskaffelse av elektroniske oppslagstavler; fremskaffelse av tilgang til og leasing av tilgangstid til Internett nettsteder; ytelse av og fremskaffelse av tjenester for Internett og domenenavn; tjenester som leverandør av Internett tjenester (ISP); elektronisk post tjenester; utleie, leie og leasing av elektroniske postbokser og kommunikasjonsapparater; arrangement, informasjon, rådgivning og bistand vedrørende alle foran nevnte tjenester, inkludert, men ikke begrenset til, alle de foran nevnte tjenester fremskaffet via Internett, et verdensomspennende, globalt nettverk (World Wide Web) og/eller via kommunikasjonsnettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NTNU Technology Transfer as NTNU Technology Transfer AS, Høgskoleringen 1, Gløshaugen, 7491 TRONDHEIM, NO Pretor Advokat AS, Postboks 1734, 7416 TRONDHEIM, NO 9 Apparater og instrumenter for vitenskapelig forskning i laboratorier, programvare for utvikling av dataprogram, verktøy og hjelperedskaper for bruk til design, utvikling, skriving og implementering av programmer for tilgang til og for bruk i forbindelse med lokalnett, organisasjonsnett, intranett, ekstranett, informasjonsnettverk for bedrifter, regionnett, internett og globale sammenkoblede datanettverk forbundet ved vanlige og ulike protokoller; programmerte dataverktøy for bruk i utvikling, vedlikehold, forsterkning, ledelse og drift av datamaskinprogrammering og datamaskinsystemer; dataprogram som bruk som hjelperedskap- vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater, kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner.; innregistrerte dataprogrammer og computer software. 35 Kartlegging av- markedspotensialet av nye ideer, markedsundersøkelser, markedsstudier; markedsføring; tilrettelegging og utvikling av strategi for nyetablerte bedrifter-- konsulenttjenester, vedrørende bedrifts- og - forretningsstrategier-, prosjektstyring for bedrifter; prosjektledelse for bedrifter; bistand ved- og rådgivning for bedrifts- og forretningsledelse; konsulentbistand i forretningssaker- konsultasjoner og konsulenttjenester for bedrifts- og forretningsledelse; innsamling og systematisering av informasjon for bruk i databaser; utleie av kontormaskiner og apparater; annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter og foretak; kontortjenester. 41 Oversettelsestjenester; Organisering og ledelse av konferanser, kongresser, seminarer og symposium; veiledning; utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 42 Tekniske prosjektstudier; vitenskaplige forskningstjenester for medisinske formål; ingeniørtjenester i form av forskning og rapportering innen feltene vitenskap og teknologi; forskning og utvikling av nye produkter [for tredjemann]; lisensiering av ideer til eksisterende industri; lisensiering av immateriell eiendomsrett; rådgivning for immaterell eiendomsrett; analyser vedrørende immaterielle rettigheter-, konsulentvirksomhet og -tjenester vedrørende jus og teknikk; tekniske og faglige konsultasjoner (ikke om forretninger); vitenskaplige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert 14

15 registrerte varemerker /05 dertil; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; oppdatering, ajouføring, vedlikehold, utarbeidelse og utforming av dataprogramvare, dataprogrammer og software; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet SE (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Ice King Kumho Tire Co Inc, 555, Sochon-Dong, KWANGSAN- GU, KWANGJU-SHI, KR Curo AS, Postboks 38, 7231 LUNDAMO, NO 12 Dekk for kjøretøyer. CRIME TIME Aktiebolaget Svensk Filmindustri, STOCKHOLM, SE Simonsen Føyen Advokatfirma DA, Postboks 6641 St Olavs plass, 0129 OSLO, NO 9 Magnetiske databærere, innspillingsbare plater, magnetbånd, disketter, kassetter og minneinnretninger. 28 Spill og leketøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SURECLICK SURECLICK Amgen Inc, One Amgen Center Drive, CA THOUSAND OAKS, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 5 Farmasøytiske preparater. 10 Injektorer for medisinsk bruk. 15

16 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TRUECLICK TRUECLICK Amgen Inc, One Amgen Center Drive, CA THOUSAND OAKS, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 5 Farmasøytiske preparater. 10 Injektorer for medisinsk bruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet SE CRIME TIME CRIME TIME AB Svensk Filmindustri, STOCKHOLM, SE Simonsen Føyen Advokatfirma DA, Postboks 6641 St Olavs plass, 0129 OSLO, NO 9 Magnetiske databærere, innspillingsbare plater, magnetbånd, disketter, kassetter og minneinnretninger. 28 Spill og leketøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FLIS AND LOVE! FLIS AND LOVE! Flisekompaniet AS, Professor Birkelandsvei 33, 1081 OSLO, NO Advokatfirmaet Haavind Vislie AS, Postboks 359 Sentrum, 0101 OSLO, NO 19 Keramiske fliser, marmor og stein. 35 Import- og eksportagentur av keramiske fliser, marmor og stein. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BOKOMO SUNNY BISK BOKOMO SUNNY BISK Pioneer Foods (Proprietary) Ltd, 32 Market Street, Paarl 7645, WESTERN CAPE PROVINCE, ZA AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 30 Frokostblandinger; kornblandingsprodukter og preparater laget av kornblandinger; frokostblandinger; mel; hvetemel og mel; kornmel og kornprodukter; havre og havreprodukter; stivelsesholdige matvarer; brød, kjeks, kavring, kaker, konditorvarer; bakverk 16

17 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FOMA TrendZer Fredrik & Louisa AS, Bleikerveien 17, 1387 ASKER, NO 3 Kosmetikk, parfyme, parfymevarer, toalettartikler, hårpleiemidler, solbeskyttende midler, neglelakk, hårfjerningsmidler, hårfargestoffer. 8 Neglefiler, negleklippere, negletenger, pinsetter. 9 Solbriller. 21 Kosmetikkredskaper, barberkoster, barberhøvler, hårkammer, hårbørster, neglebørster. 25 Strømper, sokker, undertøy, badekåper. 44 Skjønnhetspleie for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TRENDZER TRENDZER Fredrik & Louisa AS, Bleikerveien 17, 1387 ASKER, NO 3 Kosmetikk, parfyme, parfymevarer, toalettartikler, hårpleiemidler, solbeskyttende midler, neglelakk, hårfjerningsmidler, hårfargestoffer. 8 Neglefiler, negleklippere, negletenger, pinsetter. 9 Solbriller. 21 Kosmetikkredskaper, barberkoster, barberhøvler, hårkammer, hårbørster, neglebørster. 25 Strømper, sokker, undertøy, badekåper. 44 Skjønnhetspleie for mennesker. FOMA Kabushiki Kaisha NTT DoCoMo (NTT DoCoMo, Inc), 11-1, Nagatacho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 9 Kommunikasjons- og telekommunikasjonsapparater og instrumenter; elektroniske apparater og instrumenter; mobiltelefoner, PDA (personlige digitale hjelpeapparater, for eksempel personsøkermottakere), datamaskiner, bilnavigasjonsapparater og -instrumenter, søkemotorprogramvare, dataprogramvare som er lastet ned fra et globalt datanett; spill som fremskaffes og spilles ved hjelp av PDA (personlige digitale hjelpeapparater, for eksempel personsøkermottakere); elektroniske publikasjoner (nedlastbare) fremskaffet online fra databaser eller et globalt datanett; digital musikk (nedlastbar) fremskaffet fra et globalt datanett; underholdningsapparater og apparater for elektronisk spill, alene for bruk med en fjernsynsmottaker, herunder også slike som kan kommunisere med hverandre via et telekommunikasjonsnettverk; spillautomater (maskiner) med myntinnkast. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); prospektkort, noter, sangbøker, kataloger, kalendere, magasiner, timeplaner, bøker, aviser, kart, dagbøker, brosjyrer, fotografier, kort, konvolutter, trykte reklamepublikasjoner, almanakker, atlas, blåkopier, hefter, papp- og kartongvarer, stabler, tegneseriehefter, spillemynter/sjetonger, grafiske trykk og plansjer/reproduksjoner, håndbøker (manualer), tidsskrifter, planleggere, postkort, plakater, trykte publikasjoner, trykte tids- og rutetabeller, aksje- og anbudsskjemaer, prospekter, læremateriell, avrivingskalendere. 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; leker, andre enn de som kun er tilpasset bruk til TV-mottakere; brettspill; spillkort; dukker; domino; biljardmarkører; mobiler (leker); selskapsleker; lekeballonger; bærbare underholdningsapparater og apparater for elektroniske spill, andre enn dem som er tilpasset bruk med TVmottakere, også slike som brukes ved kommunikasjon med en annen via telekommunikasjonsnettverk; spilleautomater, annet enn med myntinnkast eller som bare kan brukes med TV-apparater. 35 Fremskaffelse av informasjon relatert til annonsering til salg av varer, til butikker innenfor en bestemt bransje, og til måloppfyllelse av salgsvolum; forretningsinformasjon herunder fremskaffelse av handelsinformasjon; annonsering for andre; oppstilling til fordel for andre, via et globalt datanettverk, et utvalg av varer og tjenester med en virtuell gågate med butikker som hjelpemiddel for å gi kundene mulighet til å se og kjøpe disse varene/tjenestene; datastyrte bestillingstjenester for andre via telefon- og 17

18 registrerte varemerker /05 dataterminaler omfattende et vidt utvalg av varer; ledelse/organisering av utstillinger for annonseringsformål; utleie av utstillingsplass for annonseringsformål; telefonsvarertjenester; sekretærtjenester for mottakelse av telefonsamtaler; markedsundersøkelser via en database; forretningsledelse og - konsultasjon; planlegging av salgsfremmende tiltak og annonsering; ledelse og administrasjon av bedrifter; konsulenttjenester for ledelse av bedrifter, konsulenttjenester for organisering av bedrifter, bistand vedrørende ledelse av bedrifter, vurdering/verdiansettelse av bedrifter; bedriftsforskning; foretaksplanlegging; effisiensekspertise; rådgivningstjenester for ledelse av bedrifter; omplasseringstjenester for bedrifter; annonsering og reklametjenester samt informasjonstjenester relatert dertil; forretningsmessige administrasjonstjenester for behandling av salg utført via et globalt datanettverk; fremskaffelse av auksjonstjenester via et globalt datanettverk; tjenester tilknyttet angivelse av posisjon via datamaskiner og/eller mobiltelefoner for flyttbare objekter som automobiler og personer. 36 Kreditkorttjenester; fremskaffelse av informasjon relatert til kapital, finans og utenlandske valutamarkedsbetingelser; forretninger med fast eiendom og forsikringsvirksomhet; ledelse av fast eiendom; banktjenester utført via et globalt datanettverk koplet til felles protokoller; elektroniske pengeoverføringer; fremskaffelse av elektroniske handelstjenester; fremskaffelse av informasjon vedrørende gjeld og egenkapital (for andre) via datamaskiner; verdensomspennende faktureringstjenester; elektroniske kapitaloverføringer og - transaksjoner; fremskaffelse av elektroniske banktjenester; informasjonstjenester relatert til finans og forsikring, fremskaffet on-line fra en datamaskindatabase eller et globalt datanettverk; hjemmebankvirksomhet; bankvirksomhet utført via et globalt datanettverk. 37 Installasjon av telekommunikasjonsnettverk, installasjon av kommunikasjonsinnretninger, vedlikehold og reparasjon av telekommunikasjonsnettverk, vedlikehold og reparasjon av kommunikasjonsinnretninger; installasjon og reparasjon av telekommunikasjonsapparater; installasjon og reparasjon av datamaskinvare; reparasjon og vedlikehold av telekommunikasjonsapparater og instrumenter; reparasjon og vedlikehold av datamaskiner; installasjon, reparasjon og vedlikehold av undervannskabler, antenneoverføringstråd, kommunikasjonsinnretninger for kontroll i bygninger, telekommunikasjonssystemer, telekommunikasjonsfasiliteter, datakommunikasjonsfasiliteter, datasystemer; byggevirksomhet; oppføring av kommunikasjonsfasiliteter; installasjon og reparasjon av telefonsett og telefonkabler; undergrunnsbygge- og anleggsvirksomhet; utleie og leasing av bygg- og anleggsutstyr, anleggsmaskiner, jordflyttingsmaskiner og -utstyr og av gravemaskiner; fremskaffelse av informasjon relatert til bygg- og anleggsvirksomhet; konsultasjon og inspeksjon i marken av bygg- og anleggsvirksomhetsarbeider; vedlikehold av elektriske anlegg installert i bygninger, og av bygningsanlegg; desinfisering av telefonsett. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; kommunikasjon via mobiltelefoner, radio-, telefon-, anropog personsøkertjenester; formidling av telekommunikasjonsforbindelser til et globalt nett via datamaskiner, formidling av telekommunikasjonsforbindelser til et globalt nett via mobiltelefoner; elektronisk post; verdiøkende netttjenester (VAN)kommunikasjon ved dataterminaler; utleie av telefon apparater, telefaksmaskiner og andre telekommunikasjonsapparater og instrumenter; kunngjøring i mobiltelefoner med weblederfunksjoner; levering av digital musikk via telekommunikasjon. 39 Transportvirksomhet, pakking og lagring av varer; organisering av reisevirksomhet; organisering av reiser- og informasjon derom, alt fremskaffet fra en database eller et globalt datanettverk. 40 Bearbeiding av materialer; informasjonstjenester relatert til bearbeiding av materialer, fremskaffet on-line fra en database eller et globalt datanettverk. 41 Produksjon av TV-programmer ved bruk av datagrafikk; utvikling og utbredelse av undervisningsmaterialer for barn ved bruk av datamaskiner; fremskaffelse av informasjon relatert til undervisning og underholdning, filmer, sport, scenevirksomhet, steder av historisk interesse og rekreasjon; teaterbestillingstjenester; opplæring i bruk og drift av et bredt utvalg av utstyr inkludert datamaskiner, kameraer, kommunikasjonsapparater og audio- og videoutstyr; publikasjon av bøker, magasiner; fremskaffelse av dataspill spilt over datamaskinterminaltelekommunikasjon; utleie og leasing av leker i form av TV-spill; utleie av underholdningsfasiliteter utstyrt med spillemaskiner; elektroniske biblioteker som fremskaffer elektronisk registrerte nyheter, magasiner, fotografier, bilder, musikk, animerte tegneseriefigurer, dataprogrammer til datamaskiner koplet til et nettverk; utdannelse fremskaffet over telefon innen området salgsteknikk; organisering over telefon seminarer relatert til salgsteknikk; utdannelsestjenester nemlig utføring av seminarer innen informasjonsbehandling; utdannelsesvirksomhet innen området telekommunikasjonsteknikk; organisering og utføring av utdannelsesseminarer, symposier og konferanser; organisering av utstillinger for kulturelle formål og utdannelsesformål; utleie av innspilte magnetiske bånd, kassetter med spill, magnetiske disketter og optiske innspilte media med innspilte spilleprogrammer, videobånd, lydopptak, radioer og TVer; utlånsbibilotek; fremskaffelse av museumsfasiliteter; utleie av utstillingsfasiliteter og stadionfasiliteter; informasjon relatert til underholdning eller utdannelse, fremskaffet online fra en database eller et globalt datanettverk; elektroniske spilletjenester fremskaffet ved hjelp av et globalt datanettverk; fremskaffelse av on-line elektroniske publikasjoner (ikke nedlastbare); publikasjoner av elektroniske bøker og journaler on-line; driftsrom for prating ("chatting"); fremskaffelse av digital musikk (ikke nedlastbar) fra et globalt datanettverk. 42 Databehandling; datamaskinutleie; utleie av dataprogramvare; oppdatering av dataprogramvare; leasing eller formidling av tilgangstid til databaser, webområder/nettsteder, hjemmesider og oppslagstavler for andre; datakonsultasjonstjenester; dataprogrammering; utvikling av kommunikasjonsnett og telekommunikasjonsinstallasjoner; formidling av dataprogramvare som er lastet ned fra et globalt nett; kundeidentifikasjon til bruk ved elektronisk handel; data tjenester, nemlig utleie/leasing av tilgangstid til databaser, fremskaffelse av web-områder, hjemmesider og oppslagstavler for all slags forskning og henvisningsmateriale til kino- områder, underholdning, spill, teatre, bilder, nyheter og spill; installasjon og vedlikehold av dataprogramvare. 18

19 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FOMA Kabushiki Kaisha NTT DoCoMo (NTT DoCoMo, Inc), 11-1, Nagatacho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 9 Kommunikasjons- og telekommunikasjonsapparater og instrumenter; elektroniske apparater og instrumenter; mobiltelefoner, PDA (personlige digitale hjelpeapparater, for eksempel personsøkermottakere), datamaskiner, bilnavigasjonsapparater og -instrumenter, søkemotorprogramvare, dataprogramvare som er lastet ned fra et globalt datanett; spill som fremskaffes og spilles ved hjelp av PDA (personlige digitale hjelpeapparater, for eksempel personsøkermottakere); elektroniske publikasjoner (nedlastbare) fremskaffet online fra databaser eller et globalt datanett; digital musikk (nedlastbar) fremskaffet fra et globalt datanett; underholdningsapparater og apparater for elektronisk spill, alene for bruk med en fjernsynsmottaker, herunder også slike som kan kommunisere med hverandre via et telekommunikasjonsnettverk; spillautomater (maskiner) med myntinnkast. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); prospektkort, noter, sangbøker, kataloger, kalendere, magasiner, timeplaner, bøker, aviser, kart, dagbøker, brosjyrer, fotografier, kort, konvolutter, trykte reklamepublikasjoner, almanakker, atlas, blåkopier, hefter, papp- og kartongvarer, stabler, tegneseriehefter, spillemynter/sjetonger, grafiske trykk og plansjer/reproduksjoner, håndbøker (manualer), tidsskrifter, planleggere, postkort, plakater, trykte publikasjoner, trykte tids- og rutetabeller, aksje- og anbudsskjemaer, prospekter, læremateriell, avrivingskalendere. 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; leker, andre enn de som kun er tilpasset bruk til TV-mottakere; brettspill; spillkort; dukker; domino; biljardmarkører; mobiler (leker); selskapsleker; lekeballonger; bærbare underholdningsapparater og apparater for elektroniske spill, andre enn dem som er tilpasset bruk med TVmottakere, også slike som brukes ved kommunikasjon med en annen via telekommunikasjonsnettverk; spilleautomater, annet enn med myntinnkast eller som bare kan brukes med TV-apparater. 35 Fremskaffelse av informasjon relatert til annonsering til salg av varer, til butikker innenfor en bestemt bransje, og til måloppfyllelse av salgsvolum; forretningsinformasjon herunder fremskaffelse av handelsinformasjon; annonsering for andre; oppstilling til fordel for andre, via et globalt datanettverk, et utvalg av varer og tjenester med en virtuell gågate med butikker som hjelpemiddel for å gi kundene mulighet til å se og kjøpe disse varene/tjenestene; datastyrte bestillingstjenester for andre via telefon- og dataterminaler omfattende et vidt utvalg av varer; ledelse/organisering av utstillinger for annonseringsformål; utleie av utstillingsplass for annonseringsformål; telefonsvarertjenester; sekretærtjenester for mottakelse av telefonsamtaler; markedsundersøkelser via en database; forretningsledelse og - konsultasjon; planlegging av salgsfremmende tiltak og annonsering; ledelse og administrasjon av bedrifter; konsulenttjenester for ledelse av bedrifter, konsulenttjenester for organisering av bedrifter, bistand vedrørende ledelse av bedrifter, vurdering/verdiansettelse av bedrifter; bedriftsforskning; foretaksplanlegging; effisiensekspertise; rådgivningstjenester for ledelse av bedrifter; omplasseringstjenester for bedrifter; annonsering og reklametjenester samt informasjonstjenester relatert dertil; forretningsmessige administrasjonstjenester for behandling av salg utført via et globalt datanettverk; fremskaffelse av auksjonstjenester via et globalt datanettverk; tjenester tilknyttet angivelse av posisjon via datamaskiner og/eller mobiltelefoner for flyttbare objekter som automobiler og personer. 36 Kreditkorttjenester; fremskaffelse av informasjon relatert til kapital, finans og utenlandske valutamarkedsbetingelser; forretninger med fast eiendom og forsikringsvirksomhet; ledelse av fast eiendom; banktjenester utført via et globalt datanettverk koplet til felles protokoller; elektroniske pengeoverføringer; fremskaffelse av elektroniske handelstjenester; fremskaffelse av informasjon vedrørende gjeld og egenkapital (for andre) via datamaskiner; verdensomspennende faktureringstjenester; elektroniske kapitaloverføringer og - transaksjoner; fremskaffelse av elektroniske banktjenester; informasjonstjenester relatert til finans og forsikring, fremskaffet on-line fra en datamaskindatabase eller et globalt datanettverk; hjemmebankvirksomhet; bankvirksomhet utført via et globalt datanettverk. 37 Installasjon av telekommunikasjonsnettverk, installasjon av kommunikasjonsinnretninger, vedlikehold og reparasjon av telekommunikasjonsnettverk, vedlikehold og reparasjon av kommunikasjonsinnretninger; installasjon og reparasjon av telekommunikasjonsapparater; installasjon og reparasjon av datamaskinvare; reparasjon og vedlikehold av telekommunikasjonsapparater og instrumenter; reparasjon og vedlikehold av datamaskiner; installasjon, reparasjon og vedlikehold av undervannskabler, antenneoverføringstråd, kommunikasjonsinnretninger for kontroll i bygninger, telekommunikasjonssystemer, telekommunikasjonsfasiliteter, datakommunikasjonsfasiliteter, datasystemer; byggevirksomhet; oppføring av kommunikasjonsfasiliteter; installasjon og reparasjon av telefonsett og telefonkabler; undergrunnsbygge- og anleggsvirksomhet; utleie og leasing av bygg- og anleggsutstyr, anleggsmaskiner, jordflyttingsmaskiner og -utstyr og av gravemaskiner; fremskaffelse av informasjon relatert til bygg- og anleggsvirksomhet; konsultasjon og inspeksjon i marken av bygg- og anleggsvirksomhetsarbeider; vedlikehold av elektriske anlegg installert i bygninger, og av bygningsanlegg; desinfisering av telefonsett. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; kommunikasjon via mobiltelefoner, radio-, telefon-, anropog personsøkertjenester; formidling av telekommunikasjonsforbindelser til et globalt nett via datamaskiner, formidling av telekommunikasjonsforbindelser til et globalt nett via mobiltelefoner; elektronisk post; verdiøkende nett- 19

20 registrerte varemerker /05 tjenester (VAN) kommunikasjon ved dataterminaler; utleie av telefon apparater, telefaksmaskiner og andre telekommunikasjonsapparater og instrumenter; kunngjøring i mobiltelefoner med weblederfunksjoner; levering av digital musikk via telekommunikasjon. 39 Transportvirksomhet, pakking og lagring av varer; organisering av reisevirksomhet; organisering av reiser- og informasjon derom, alt fremskaffet fra en database eller et globalt datanettverk. 40 Bearbeiding av materialer; informasjonstjenester relatert til bearbeiding av materialer, fremskaffet on-line fra en database eller et globalt datanettverk. 41 Produksjon av TV-programmer ved bruk av datagrafikk; utvikling og utbredelse av undervisningsmaterialer for barn ved bruk av datamaskiner; fremskaffelse av informasjon relatert til undervisning og underholdning, filmer, sport, scenevirksomhet, steder av historisk interesse og rekreasjon; teaterbestillingstjenester; opplæring i bruk og drift av et bredt utvalg av utstyr inkludert datamaskiner, kameraer, kommunikasjonsapparater og audio- og videoutstyr; publikasjon av bøker, magasiner; fremskaffelse av dataspill spilt over datamaskinterminaltelekommunikasjon; utleie og leasing av leker i form av TV-spill; utleie av underholdningsfasiliteter utstyrt med spillemaskiner; elektroniske biblioteker som fremskaffer elektronisk registrerte nyheter, magasiner, fotografier, bilder, musikk, animerte tegneseriefigurer, dataprogrammer til datamaskiner koplet til et nettverk; utdannelse fremskaffet over telefon innen området salgsteknikk; organisering over telefon seminarer relatert til salgsteknikk; utdannelsestjenester nemlig utføring av seminarer innen informasjonsbehandling; utdannelsesvirksomhet innen området telekommunikasjonsteknikk; organisering og utføring av utdannelsesseminarer, symposier og konferanser; organisering av utstillinger for kulturelle formål og utdannelsesformål; utleie av innspilte magnetiske bånd, kassetter med spill, magnetiske disketter og optiske innspilte media med innspilte spilleprogrammer, videobånd, lydopptak, radioer og TVer; utlånsbibilotek; fremskaffelse av museumsfasiliteter; utleie av utstillingsfasiliteter og stadionfasiliteter; informasjon relatert til underholdning eller utdannelse, fremskaffet online fra en database eller et globalt datanettverk; elektroniske spilletjenester fremskaffet ved hjelp av et globalt datanettverk; fremskaffelse av on-line elektroniske publikasjoner (ikke nedlastbare); publikasjoner av elektroniske bøker og journaler on-line; driftsrom for prating ("chatting"); fremskaffelse av digital musikk (ikke nedlastbar) fra et globalt datanettverk. 42 Databehandling; datamaskinutleie; utleie av dataprogramvare; oppdatering av dataprogramvare; leasing eller formidling av tilgangstid til databaser, webområder/nettsteder, hjemmesider og oppslagstavler for andre; datakonsultasjonstjenester; dataprogrammering; utvikling av kommunikasjonsnett og telekommunikasjonsinstallasjoner; formidling av dataprogramvare som er lastet ned fra et globalt nett; kundeidentifikasjon til bruk ved elektronisk handel; data tjenester, nemlig utleie/leasing av tilgangstid til databaser, fremskaffelse av web-områder, hjemmesider og oppslagstavler for all slags forskning og henvisningsmateriale til kino- områder, underholdning, spill, teatre, bilder, nyheter og spill; installasjon og vedlikehold av dataprogramvare. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet FI T oma Open Mobile Alliance Open Mobile Alliance Ltd, Whitfield Street, London, W1T 4 HB, England, GB Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 9 Vitenskapelige og nautiske apparater og instrumenter, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, ivredning og undervisning; apparater og instrumenter for svitsjing, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; magetiske databærere, plater for opptak, salgsautomater og mekanismer for myntststyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner (kalkulatorer), databehandlingsutstyr og datamaskiner; dataprogrammer og -applikasjoner; apparater for produksjon, opptak, redigering og/eller overføring av lyd, bilde og data. 38 Telekommunikasjon. 41 Utdanningstjenester, nemlig arrangering og gjennomføring av møter, konferanser og seminarer vedrørende trådløse applikasjoner og trådløse applikasjonsprotokoller og standarder. 42 Konsultasjoner tilknyttet design (formgiving), utvelgelse, implementering og bruk av EDB hardware og softwaresystemer; teknisk support, nemlig tilsyn med og overvåkning av informasjonsnettverkssystemer og konsultasjoner med mobiltelefonbrukere; utvikling av databaser; sikkerhetstjenester i forbindelse med nettverk; design av dataprogrammer; design av brukergrensesnitt, design av databaser; programmering; design og utvikling av digitale kommunikasjonssystemer i offentlige og private nettverk; konsulenttjenester vedrørende kommunikasjon og trådløs teknologi. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 23 2002.06.03 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 23 2002.06.03 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 23 2002.06.03 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/07-2007.01.08 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 02/07-2007.01.08 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 02/07-2007.01.08 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18/07-2007.04.30 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 18/07-2007.04.30 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 18/07-2007.04.30 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 22/07-2007.05.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 22/07-2007.05.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 22/07-2007.05.29 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 27/10-2010.07.05 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 20/05-2005.05.18 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/12-2012.01.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 04/12-2012.01.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 04/12-2012.01.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/06-2006.05.22 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 21/06-2006.05.22 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 21/06-2006.05.22 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/14-2014.06.16 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 25/14-2014.06.16 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 25/14-2014.06.16 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 35/08-2008.08.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer