FILATELI - Nytt. Medlemsblad for Aalesund Filatelistklubb. Nr. 1 - Februar årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FILATELI - Nytt. Medlemsblad for Aalesund Filatelistklubb. Nr. 1 - Februar 2012-26. årgang"

Transkript

1 FILATELI - Medlemsblad for Aalesund Filatelistklubb Nytt Nr. 1 - Februar årgang

2 2

3 AALESUND FILATELISTKLUBB Postboks 612 Sentrum, 6001 ÅLESUND Org.nr Internett: E-post: Styret: Leder: Arve Hoel, Tlf / E-post: Nestleder: Ricard Trovik, Tlf / E-post: Sekretær: Ole Grebstad, Tlf E-post: Kasserer: Leif-Otto Engelberg, Tlf / E-post: Bytteleder: Dagfinn Havnen, Tlf E-post: 1. varamedlem: Agnar Aase, Tlf / E-post: 2. varamedlem: Leif Kvalø, Tlf E-post: Auksjonskomite: Leder: Helge Steffensen Tlf / E-post: Patrick Young, Tlf / E-post: Asbjørn Nilsen, Tlf E-post: Oddvar Jan Melsæter, Tlf E-post: Hjemmeside: Nett-side kontakt: Terje Løvnes Tlf , E-post: Innhold Nr. 1 - Februar år med frimerker fra Liechtenstein 4 Formannens hjørne 5 God aktivitet i Aalesund Filatelistklubb Paquebot Cancellations of the World and more... 9 Møter i Postkortklubben 11 Programposter til vårens møter 11 «Aerogramkort» - eller litt lokal helpost 13 Postsigneter 15 ÅLESUND - «Innlevert etter postavgang», del 3 17 Datostempler fra Posten? 19 Klubbauksjon lørdag 17. mars Kort om Maksikort 26 Postkortutgivere (22): K. Nielsen & Co. 28 Fra min samling: 40 milliard mark i brevporto 31 Postkortutgivere (23): Louis Anton Jacobsen 32 Minneord om John Magnus Vinje 33 Møtereferat 34 Medlemsannonser 34 POSTKORTKLUBBEN (Underavd. i Aalesund Filatelistklubb) Arbeidsutvalg: Arve Hoel, leder Tlf / E-post: Jan Arild Hagen, kasserer Tlf Lars Muribø, styremedl. Tlf E-post: Ingolf Eriksen, Vestnes Oddgeir Strømme,Ørsta 3

4 4 100 år med frimerker fra Liechtenstein På forsiden av Filateli-Nytt viser vi denne gang en tilfeldig valgt utgave fra Liechtenstein. Dette er i forbindelse med at det er 100 år siden de ga ut sitt første frimerke. Motivet vi har valgt er utgitt i 1970, Mi , Block 8. Utgaven er i forbindelse med at det var 800 år siden Wolfram von Eschenbach var født. Han var en tysk ridder og dikter, en av de mest kjente diktere på den tid. Som trubadur skrev han også lyriske dikt. På den gjengitte blokka ser vi øverst til venstre Wolfram von Eschenbach, til høyre Reinmar der Fiedler, nederst Hartmann von Starkenberg og Friedrich von Hausen. Bildene er fra Manessischen Liederhandschrift som befinner seg i Universitetsbiblioteket i Heidelberg. Det første postkontor i Liechtenstein var etablert i Balzers, men det var MEDLEMSBLADET «FILATELI-NYTT» Redaksjon: Oddvar Jan Melsæter, red. Nedre Strandgt. 14, 6004 Ålesund Tlf Fax E-post: Einar Måseidvåg Tlf Fax E-post: Dagfinn Havnen, Tlf E-post: Jens-Petter Grebstad - Tlf E-post: Leif-Otto Engelberg, Tlf / E-post: Bladet kommer ut 4 ganger i året: Februar, Mai, September, Desember. ISSN: (trykt utgave) ISSN: (elektronisk utgave) Utgave i forbindelse med 100 års jubileet for frimerker fra Liechtenstein. Motivet på blokka er de fire fyrstene som har styrt landet siden Johann II von Liechtenstein fra 1858 til Franz I von Liechtenstein fra 1929 til Franz Josef II von Liechtenstein fra 1938 til Hans Adam II von Liechtenstein fra østerriksk. Fra 1852 ble det inngått en kontrakt mellom Østerrike og Liechtenstein om drift av posten, og det ble brukt østerrikske frimerker. Under østerriksk post var der kun 5 postkontor. Fra 1. januar 1912 ble det en egen postadministrasjon for Liechtenstein, og egne frimerker, men fortsatt underlagt Østerrike. En kunne fortsatt også bruke østerrikske frimerker. Fra 18. februar 1920 etablerte og styrte Liechtenstein sin egen postadministrasjon, men det varte bare en kort tid. Fra 1. februar 1921 ble det inngått en avtale med det sveitsiske postvesen. De hadde fortsatt sitt eget postvesen, men under administrasjon av det sveitsiske postvesen. Fra 1920 altså Liechtensteinische Post AG. Frimerker har vært en viktig inntektskilde for dette lille landet. som har ca innbyggere. Jubileet feires bl.a. med en frimerkeutstilling, LIBA forts side 8.

5 Formannens hjørne Velkommen til nytt klubbår med nye muligheter til å utvide og utvikle dine samleområder. Klubben har avholdt årsmøte og nye folk bekler noen av postene. Vi ønsker Dagfinn velkommen som bytteleder, Ricard som nestleder og ansvarlig for biblioteket og Ole som sekretær, og vi takker samtidig Agnar og Jens Petter for innsatsen de har gjort foregående år. Det blir sagt at dugnadsånden er et typisk norsk særtrekk som står i fare for å dø ut folk vil heller kjøpe seg fri. Klubben vår er helt avhengig av at dugnadsånden lever videre for at vi selv skal overleve. Uten en felles innsats fra medlemmene så vil vi gradvis tørke ut. Bladet, auksjonene, byttevirksomheten, møteprogrammene, biblioteket, samlermesse, stands på kjøpsenter det er alt dette som er klubben. Vi er avhengig av at alle er med på å dra lasset, at alle tar sin tørn når det trengs. Heldigvis så har vi mange medlemmer med en god dugnadsånd, og vi skal fortsatt kunne holde en god og variert aktivitet i klubben i året som kommer. På auksjonen i mars blir samlingene til vårt avdøde medlem John Vinje lagt ut for salg. Jeg anbefaler at du tar deg tid til å se gjennom permene som blir lagt fram enten for å legge inn bud eller for å la deg inspirere. Dette er ikke samlinger med dyre enkeltobjekter, men det er samlinger som viser en sann glede over frimerke- og postkorthobbyen. John brukte mye tid på å finne historien bak frimerket og historien bak motivet, og samlingene og samleriet hans blir et godt eksempel på hvordan frimerkesamlingen utvider dine egne kunnskaper i geografi og historie. Det er mange av oss som mener at det er minst like viktig å ha kunnskap om frimerket som å eie det. John var selv veldig klar på dette, og det er både morsomt og inspirerende å se hvordan han bygde opp samlinger med dette for øye. Ta en titt selv lørdag 17.mars. Går vi mot frimerkesamleriets død? Det tror jeg ikke, men jeg leser både i norske, svenske og danske tidsskrift at mange bekymrer seg. I Nordisk Filateli leser vi at Minskade postmengder orsakar postkontorsdød og at..brevvolymerna sjunker med høg hastighet... Dette gjelder både for England, Sverige, Norge og andre europeiske land, leser vi. Dette er en utvikling som øker på, men samtidig er det en motstrømstendens som går på at skal du skille deg ut i bedriftsprofilering så må du bruke papirbaserte og ikke forts. side 7 5

6 Kvalitet, kompetanse og pålitelighet er vårt varemerke! 100 års skipskompetanse, utvikling og erfaring har gjort oss til et av kystens best renomerte skipsverft. Vi har høy kompetanse innenfor områdene reparasjon,vedlikehold og ombygging. Verftet har i alle disse år levert nybygg av forskjellike typer. Innen fiskeri har vi bidratt med innovative løsninger som har satt ny standard blant annet innen arbeidsmiljø og sikkerhet. DOKKING - REPARASJON - VEDLIKEHOLD - OMBYGGING - NYBYGG Fiskerstrand Verft AS Risevegen 23 N-6035 Fiskarstrand Telf , Fax , E-post: 6

7 God aktivitet i Aalesund Filatelistklubb i 2011 En fyldig årsmelding viste en stor aktivitet i det siste året, som markerte 70 års virksomhet i Aalesund Filatelistklubb. Jubileet ble markert i februar og utover året har klubben hatt en rekke arrangement. Auksjoner, profilering på Storsenteret, arrangement med særkonvolutt og personlig frimerke i forbindelse med Gange Rolv jubileet. Biblioteket er oppgradert med nye kataloger og håndbøker, og flere skap er innkjøpt for å organisere klubbens eiendeler. Agnar Aase ble valgt til møteleder for årsmøtet, Ole Grebstad referent og Dagfinn Havnen og Fritz Krüger ble valgt til å underskrive protokollen. 19 medlemmer var til stede. (forts. fra side 5) Formannens hjørne digitale medier. Problemet er naturligvis at papirsendingene ikke blir frankert med frimerker, men kjøres gjennom stemplingsmaskiner. Selv om vi har sterk tro på frimerkehobbyen som lengelevd, så må vi ta inn over oss at brevmengden synker, at frimerker blir mindre brukt og at dette (kanskje eller sikkert?) svekker rekrutteringen av nye samlere. Og hva gjør vi med det? Møt opp på klubbmøtene og la vi få høre dine meninger om framtiden og hva vår klubb kan gjøre. Meldingene viste økning av utlån fra klubbens bibliotek, klubbens medlemsblad Filateli-Nytt hadde fullført den 25. årgang. Bytteleder hadde omsatt for ca. kr , mens auksjonene hadde et salg på kr inkl. gebyr. Regnskapet viste et overskudd på ca. kr Asbjørn Nilsen ba om at klubben støttet den lokale frimerkehandler ved innkjøp. Dette vil styret ta opp. Kontingenten for kommende år ble uendret. A-medl kr 450,-, B-medl. kr 150,-, Juniormedl. kr 50,- og Postkortmedlemmer kr 150,-. Det ble en diskusjon om klubben fortsatt skulle ha egen hjemmeside, eller om en skulle gå tilbake til forbundets Vel møtt. Arve Hoel leder Klubbens leder Arve Hoel overrekker årets gullpenn til Einar Måseidvåg. (Foto: L-OE) 7

8 sider. Styret vil ta dette opp til behandling. Patrick Young la frem valgkomiteens innstilling og følgende ble valgt: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Bytteleder: Arve Hoel Ricard Trovik Leif-Otto Engelberg Ole Grebstad Dagfinn Havnen 1. varamedl.: Agnar Aase 2. varamedl.: Leif Kvalø Auksjonskomite: Helge Steffensen, leder Asbjørn Nilsen Oddvar Jan Melsæter Patrick Young Revisor: Vararevisor: Jørg Häber Asbjørn Nilsen forts. fra side år med frimerker - - Liechtenstein har flere jubileer i Det er 300 år siden Liechtenstein-slekten kjøpte grevskapet Vaduz i 1712, (fra før hadde de herskapet Schellenberg fra 1699) mens det er 150 år siden landets forfatning ble vedtatt den 26. september 1862 og den nye landdagen, parlamentet ble opprettet. Denne består av 25 representanter valgt av folket, 15 fra Oberland og 10 fra Unterland. Regjeringen består av 5 medlemmer. Fyrsten har stor makt og ved en avstemming i 2003 fikk han enda større fullmakter. Dette bekrefter fyrstefamiliens sterke stilling i landet. Det var den tyske keiser Karl VI som opphøyde grevskapet og liechtensteinerne til riksfyrstestanden. Da det tysk-romerske Filateli-Nytt: Oddvar Jan Melsæter, red. Einar Måseidvåg Jens-Petter Grebstad Leif-Otto Engelberg, finans Valgkomite: Patrick Young Theodor K. Lorentzen Styret har i et senere møte valgt Dagfinn Havnen som medlem i redaksjonskomiteen og Terje Løvnes som Nettside-kontakt. Årets gullpenn ble tildelt Einar Måseidvåg for hans store aktivitet som redaksjonsmedlem i Filateli-Nytt og flere innlegg i andre filatelistiske tidsskrift. Og så var det gratis servering, bløtkake, brus og kaffe til de som var møtt fram på årsmøtet. ojm rike ble oppløst trådte fyrstedømmet Liechtenstein, som suveren stat, inn i Rhinkonføderasjonen og fra 1815 i det tyske forbund. Da dette ble oppløst i 1866 forble det en uavhengig tysk stat, men var en av de få tyske stater som ikke ble en del av det tyske rike i Inntil første verdenskrig var Liechtenstein sterkt forbundet med dobbeltmonarkiet Østerrike-Ungarn. Etter at det ble oppløst knyttet landet seg sterkere til Sveits. De tok i bruk deres valuta og inngikk en tollunion. Liechtenstein er idag medlem av FN, EFTA og EØS. Landet er et fjelland i Alpene, men har et mildt klima. Sammen med Usbekistan er de eneste land i verden som hverken grenser til hav eller til land som grenser til hav. ojm Kilder: Wikipedia og Liechtensteinische Post. 8

9 Litteratur: Paquebot Cancellations of The World and more.. by: Mike Dovey & Keith Morris Denne katalogen er en videreføring, d.v.s. en fjerde utgave av Roger Hoskins bok som jeg omtalte i Filateli-Nytt nr De to nye forfatterne har tilsynelatende arbeidet målrettet, men utelatt noen tvilsomme stempelregistreringer. Men for meg ser det ut som om flere nye og tvilsomme reg. er kommet til!! Boken er som sin forgjenger ganske så omfattende og dekker hele verden. Forfatterne har også tatt med en sjeldenhetsgradering via et bokstavsystem som angir ca. priser på materiale i toppkvalitet, se ill. For Ålesunds vedkommende er stempelnummer 617 ikke tatt med lenger, se ill. Nå er det disse tre Paquebot-stemplene som er registrert brukt i Ålesund: Alle tre har fått graderingen A og skal da være ganske så lette å finne på post fra cruise-skip..., heter det. Som en ser er nr. 619 den siste typen som ble tatt i bruk her i byen. Disse stemplene er vanligvis slått i fiolett eller blå stempelfarge, slik opplysningsstemplene skulle. Men dette postkortet fra mai 1980 er det eneste jeg har registrert her fra Ålesund som er slått med svart farge, se ill. på side 11. 9

10 Frimerke- og mynttilbehør ERNST OLSSON Etablert 1971 KIRKEGT ÅLESUND TELEFON Priv Med erfaring i 40 år Stort og godt utvalg i det frimerke- og myntsamlere trenger Å P N I N G S T I D E R Mandag og tirsdag stengt. ONSDAG kl TORSDAG-FREDAG kl og kl LØRDAG kl Ellers etter avtale telefon STEDET FOR ALLE SOM HAR SAMLERINTERESSE JA takk, send meg et gratis eksemplar Navn Adr: Postnr: Sted: Stedet for kreativ innramming Kipervikgt Ålesund Telefon

11 Kortet er tydeligvis postbehandlet på Postkontoret i Ålesund, se maskinstempel med 6000 fra 13/ Den russiske frankeringen stammer trolig fra turbinfartøyet S/S Maksim Gorkij, tilhørende «Black Sea Shipping» som var et kjent skip i bybildet om våren og sommeren på den tiden!!! Einar Måseidvåg Møter i Postkortklubben Det er satt av tre møter til våren: 8.2, 2.5 og lørdag 24. mars på Vestnes. Møtene i Postkortklubben består av foredrag omkring et tema, kanskje en mindre auksjon og ivrig bytte- eller kjøp/ salgvirksomhet. Medlemskapet i filatelistklubben innebærer også medlemskap i Postkortklubben, men du må gi beskjed til Arve Hoel eller Leif-Otto Engelberg om du vil være med på maillista til Postkortklubben. Programposter til vårens møter 15.2 innslag ved Patrick Young 22.2 studiekveld hvor vi skal registre særstempler fra Ålesund 29.2 miniauksjon 14.3 Agnar Aase med kveldens innslag 28.3 ettersalg etter vårauksjonen 11.4 om maxikort v/dagfinn Havnen 25.4 om Britiske kolonier v/leif -Otto Engelberg 9.5 om postkort fra Aalesund før og etter bybrannen 23.5 om turistporto v/einar Måseidvåg 11

12 Komplett tilbud til alle frimerkesamlere! Hos oss får du alt du trenger til din samling Nye norske og utenlandske frimerker Eldre norske frimerker Album og oppbevaringsutstyr Frimerkesamlere har verdens beste hobby! Posten Norge AS, Frimerketjenesten Postboks 9350 Grønland, 0135 OSLO Tlf: Nettbutikk

13 «Aerogramkort» eller litt lokal helpost I NFT nr 1/2000 hadde jeg en artikkel hvor jeg presenterte et ukjent aerogram i kortformat. Ved hjelp fra Arvid Løhre i Postmuseet (det var før museet ble oppløst og noen deler ble flyttet til Maihaugen og andre stuet vekk i hvelv) ble konklusjonen at dette var aerogramkort klippet ut av en reklameplakat og stemplet Ålesund Disse aerogramkortene ble solgt av postverket i Ålesund til flere samlere i byen (kanskje bare til medlemmer i klubben vår?) og at inntektene muligens gikk til Postens velferdsarbeid. Kortet som er avbildet adressert til Endresen, var kortet som ble presentert i NFT 1/ Nå har det dukket opp et kort til adressert til et annet kjent klubbmedlem fra denne tiden Klemmetsen. Begge kortene er stemplet samme dag, de består av samme type kartong og målinger viser noen millimeter forskjell i størrelse dette bekrefter at kortene må være klippet fra en større plakat før de ble adressert til klubbens interesserte medlemmer og stemplet. Om de er ekte postgått eller bare ordrestemplet og delt ut på et møte, vites ikke. Løhre fant i Postmuseets arkiv tilsvarende reklameplakater beregnet for opphenging på de lokale postkontorene i tiden før aerogram ble innført i Det er vel ikke usannsynlig at det 13

14 finnes flere av disse aerogramkortene i vårt lokale samlermiljø. Om andre klubber kom på samme gode ide, eller om initiativet skal tilskrives kun den sunnmørske tiltaksånd, vet jeg heller ikke. 14

15 Postsigne ostsigneter ter I forrige nummer av Filateli-Nytt hadde vi en artikkel om postsigneter brukt ved Aalesund postkontor. Der manglet vi illustrasjon av den postsignet som postkontoret fikk tilsendt i Vi har fått brev fra Øyvind Midtlid i Sarpsborg som i sin samling har et brev hvor denne signeten er brukt. Vi takker for interessen. Det nye aerogrammet som ble tatt i bruk i 1948, ser du her også et ekte eksemplar av stemplet på den første salgsdagen Ålesund Dette (førstedags)brevet er av type I (jfr Helpostkatalogen) hvor bakgrunnsordet Norvege måler 1.7mm. Det kan opplyses at på aerogramkortet måler bakgrunnsordet Norvege samme 1.7mm. Det er moro å ha slike kuriositeter i sin helpostsamling sammen med de ekte aerogrammene. Og særlig stas blir det når helposten har en så lokal historie og er så lokalt stemplet som i dette tilfellet. Arve Hoel Håndtegnet av Arne Bay. 15

16 Bli med som selger på auksjonene hvor de virkelig store samlingene omsettes! 7LO KYHU DXNVMRQ NDQ YL VRP HW DY ODQGHWV OHGHQGH DXNVMRQV UPDHU presentere en velfylt og rikt illustrert katalog i farger. Vi oppnår meget fordelaktige priser for dine frimerker. Ta kontakt for en uforbindtlig prat. Vi foretar gratis vurdering og kjøper gjerne kontant. <WWHUOLJHUH LQIRUPDVMRQ RJ WLOEXG QQHU GX Sn YnUH QHWWVLGHU E-post: F.C. MOLDENHAUER AS BERGENS FRIMERKEFORRTNING Postboks Sentrum - NO-5804 Bergen - Telefon: Telefax: i samarbeid med Frimerkehuset AS - Østre Skostredet 2 - NO-5017 Bergen 16

17 ÅLESUND «INNLEVERT ETTER POSTAVGANG» ÅLESUND Postens opplysningsstempler om for sen innlevering! Ja, nå er faktisk alle disse fra før omtalte opplysningsstemplene også historie...! Fra og med 2010 blir all slik informasjon sendt elektronisk. Derfor er disse stempelavtrykkene ikke nødvendige og stemplene ikke lenger i bruk! Av registrerte stempelavtrykk fra vårt nærområde er følgende til nå dokumentert: Blå: J1-2 L: 39/50 mm H: 3,0 mm Ålesund 10/2007 Spjelkavik?/? Del 3 Blå: Fiolett: Rød: Svart: Brandal (Norgespakke) Brattvåg 10/1991 Fiskåbygd 10/95 Fosnavåg 12/91 Hareid 5/96 Hellesylt 9/95 Hildre 8/97 Sjøholt 3/95 Stordal 2/96 Syvde 10/96 Ulsteinvik 12/90 Valldal 3/96 Vatne 11/95 Eggesbønes 9/1997 Moltustranda 3/94 Tjørvåg 4/97 Vatne 12/91 Longva 9/1993 Fiskarstrand 9/1997 Valldal 3/96 Blå: Blå: J1-3 L: 61 mm H: 3,0 mm Larsgården 11/2007 J1-4 L: 40 mm H: 7,0 mm Fosnavåg 9/1997 samt Ørsta påført med kulepenn: Etter Postavgang. 17

18 Fra Eidsnes (SULA) har vi registrert et nytt avtrykk av typen J 1-3, brukt i 2001, fig.1!! Fig. 1 - Påsatt «Innlevert etter postavgang», opplysningsstempel av typen J 1-3, fra Eidsnes postkontor. Dette stempelet har tydeligvis blitt overført til PiB, da det var den samme familien som betjente postkontoret også, se fig. 2. Fra Volda har vi reg. en helt ny type brukt den 20/6-1995, se fig. 3 (neste side). Ja, dette er alt vi har registrert ved utgangen av , men det vil ikke forbause meg om flere lignende stempeltekster vil «dukke opp» i en eller annen form. I tilfelle HUSK å ta kontakt med red. for registrering og dokumentasjon av vår lokale posthistorie! Tlf.: Fax: Kilder: Samlerkollega Thoralf Rye Alsaker, samt materiale fra egen samling. Einar Måseidvåg Fig. 2 - Innlevert etter postavgang ved PiB (Joker Eidsnes) tirsdag 23/ Videresendt og postbehandlet på postterminalen i Breivika dagen etter, den 24/10-07, se rullestempel Posten Norge. Mottatt samme dag før kl i følge arkivet mitt!! 18

19 < Fig. 3 - Dette linjestempelet med teksten «ETTER INNLEVERINGSFRISTEN» må få benevnelsen J 1-5 L: 64 mm H: 5 mm, slått med svart farge. Datostempler fra Posten? Vi har etter hvert blitt vant til at mye av posten vår verken er stemplet eller makulert på annen måte (og dette gjelder ikke bare i en travel juletid, men kanskje like mye for resten av året). Noen ganger er manglende stempling ettermakulert med et kryss av en penn. Men hva med eksempelet som vi ser her? Er dette en ettermakulering på grunn av manglende avstempling, eller er det en ordinær avstempling? Datostemplingen 28. juli 2011 kan tyde på at dette er ment brukt som et ordinært datostempel. Er det noen som vet noe mer om dette? Arve Hoel 19

20 Johan R. Sunde AS 6037 Eidsnes Daglegvarer Fargehandel Tlf.: Fax: Jernvarer Hobbyartiklar Tlf.: Fax: Vi støtter Aalesund Filatelistklubb i arbeidet med at flere, både unge og eldre tar del i en spennende og positiv hobby. Ålesund 20

21 Klubbauksjon lørdag 17. mars 2012 Auksjonen er i IOGT-bygget, Keiser Wilhelms gt. 7, Ålesund (2. etg.) fra kl Obj. utlagt fra kl Skriftlige bud må være ankommet til Aalesund Filatelistklubb, Postboks 612 Sentrum, 6001 Ålesund, eller til E-post: senest fredag 16. mars. Objektene selges i den stand de foreligger. Bud under utropspris aksepteres ikke. På alle tilslag tillegges 10 % klubbprovisjon og eventuell porto. Fullstendige auksjonsregler finnes på klubbens hjemmeside: Objekt nr. Beskrivelse Utrop 21

22 22

23 23

24 24

25 Flere auksjonsobjekter kan være kommet inn etter fristen for å få de med i Filateli-Nytt. Disse vil komme med på lista som ligger på klubbens hjemmeside: eller de blir lagt frem på auksjonsdagen. 25

26 Kort om Maksikort Maksikort er kort fortalt postkort som er frankert på billedsida av kortet. Frimerket skal være gyldig frankeringsmiddel, feilfritt og som sagt klebet på billedsiden av postkortet. Kortet skal vise størst mulig samsvar med frimerkets motiv, men det må ikke gjengi selve frimerket eller deler av det. Kortets mål må være 9 x 14 cm eller 10,5 x 15 cm. Samsvar når det gjelder sted er også et viktig moment som kommer til uttrykk i stempelet. Ved utgivelsen av Nk 1095 Tordenskjold sitter jeg med 4 kort som alle har forskjellige stemplinger, det ene har førstedags-stempel, det andre er stemplet samme dato av Tordenskjoldjubileet i Fredrikstad, det tredje er stemplet Trondheim hovedpostkontor og Lade postkontor samme sted fordi det var fødestedet hans. Mao. av-stemplingen er her, på forskjellig måte knyttet til motivet på frimerket. Det første norske maksikort som hittil er kjent er fra 1939 og stemplet Nordkapp/Le Cap du Nord Frimerket er Nordkapp I på kort m/motiv: Midnattsol. MK er videre registrert fra 1944, 1947 og utover i 1950-årene til Derifra er det et hopp frem til Fra og med denne dato og frimerke Nk 872 finnes det MK for alle frimerkeutgaver. Postverket ga ut sine fire første MK i Dette i forbindelse med miniatyrarket «Norske OL-vinnere II». 26

27 Med dette har Postverket som et av de siste i Europa kommet med i FIP-området maksikort. Til nå har Postens maksikort (PMK) utkommet med 147 «offisielle maksikort». Dette nevner jeg fordi du kan skape så mange maksikort du ønsker, men gjør det i henhold til regelverket som er laget av Norsk Maksikort Forening som for tiden er en sovende forening, men det kan være hjelp å få hos Posten Norge AS - Frimerke-tjenesten, eller hos samler Jan Nordhagen, tlf eller på websiden hans; nordhagen.no Dagfinn Havnen Begge kortene er førstedagsstemplet. Importør for: MYNT - FRIMERKER - TELEKORT NORGE PINS - REKVISITA - ENGROS Bøleveien 131, 3713 Skien Telefon Telefax Vår forhandler i Ålesund: ERNST OLSSON Kirkegt ÅLESUND Telefon Priv

28 Postkortutgivere (22) : K. Nielsen & Co. Det er flere postkortutgivere fra begynnelsen av 1900-tallet som det ikke har vært mulig å skaffe opplysninger om. På tross av etterlysninger er det ingen som har meldt seg med kjennskap til disse. En slik ukjent utgiver er K. Nielsen & Co., Aalesund. Vi har registrert en serie med postkort som har ovale bilder og innramming. Noen av kortene er trykt på gråtonet, svakt lerretspreget kartong, mens andre har en blåtone i papiret. Kortene er registrert brukt i perioden 1911 til våre spalter er åpne for opplysninger og kommentarer. Postkort utgitt av K. Nielsen & Co., Aalesund. Sendt fra Aalesund 24. desember 1911 til København, Danmark. Motivet er fra St. Olavs plass. O. Støle holder til i St. Olavs plass 3, de flyttet senere bort i Kongens gate. I huset ved siden av finner vi Baker Aanning som også holdt til på dette sted før bybrannen. På huset til høyre ser vi reklame for Fotograf Enok O. Simonnæs, en av de mest betydningsfulle fotografer i Ålesunds historie, ifølge Kjell Skorgevik. forts. fra side 31. Fra min samling - - Det gjengitte brevet er sendt fra Berlin 12. november 1923 til Stockholm i Sverige. Frankert med 40 milliard mark. Det er riktig porto for et utenlandsbrev med vekt inntil 20 gram. Denne portoen gjaldt fra den dato brevet ble sendt. Ny porto kom allerede 20. november, da var portoen for dette brevet steget til 80 milliard mark. Allerede den 26. november steg denne portoen til 320 milliard mark. Nå oppfordrer vi våre lesere til å finne frem et brev eller et annet postalt objekt som du synes er spesielt. Til neste nummer av bladet utfordres Asbjørn Nilsen. ojm 28

29 Postkort utgitt av K. Nielsen & Co., Aalesund. Motivet er fra Kongens gate og oppover Skaregata. Sendt fra Aalesund 4. mars 1911 til York i England. Postkort utgitt av K. Nielsen & Co, Aalesund. Sendt fra Aalesund 30. desember 1912 til Ton pr. Stavanger. Motivet er fra Løvenvoldgata, tatt fra St. Olavs plass. Vi ser at Løvenvoldbygningen ikke er kommet, den ble oppført i Lars Ranes holder til i Kongens gate 2, men flyttet senere lenger bort i gata. 29

30 Ålesund Storsenter 6003 Ålesund Tlf Vi fører utstyr for frimerkesamlere Kontakt oss på telefon eller se SIVILINGENIØR PATRICK YOUNG AS RÅDGIVENDE INGENIØR MRIF KONGENSGT ÅLESUND - Byggeledelse - Taksering av fast eiendom - Prosjektledelse - Skadetakster og -skjønn Godt utvalg i postkort og brev med tilknytting til Møre og Romsdal. Vi har kanskje det du mangler? Har du postkort til salgs? Vi kjøper stedskort fra heile landet. Be om tilbud! kjøp og salg av postkort og brev div. samleobjekter 6210 Valldal - tlf

31 Fra min samling: 40 milliard mark i brevporto Inflasjonstida i Tyskland i begynnelsen av 1920-årene medførte noen fantastiske portotakster. Fra 1. oktober 1922 kostet det i Tyskland å sende et brev på inntil 20 gram innenlands, 6 mark. Fra 1. desember 1923 var portoen satt opp til 100 milliard mark, men samme dag ble den regulert ned til 10 pfennnig. Det sies at man på den tid måtte ha en trillebår med penger for å kjøpe et brød. Fra 1. august til 1. desember 1923 ble portoen regulert hele 13 ganger. Det gjengitte brevet er ikke spesielt verdifullt, Brevmerke på baksiden av brevet med reklame for pregede etiketter. men et morsomt objekt som passer i denne nye spalten vi har opprettet. forts. side 28 Brev sendt fra Berlin 12. november 1923 til Stockholm i Sverige. Ank.stemplet 14. november. Frankert md 8 x Mi. 327 A,5 milliard mark = 40 milliard mark. 31

32 Postkortutgivere (23) : Louis Anton Jacobsen Forleden dukket det opp et postkort med en utgiver som vi ikke har registrert tidligere. Så vidt vi vet har det ikke vært kjent at denne fotografen ga ut postkort. Kan det være kun dette ene, eller finnes det flere motiv? Igjen må vi til Kjell Skorgeviks «Fotografer i Aalesund i glassplatenes tid». Fotografen Louis Anton Jacobsen kom fra Bergen til Aalesund med formål å fotografere brannruinene etter Bybrannen. Jacobsen kom opprinnelig fra Stavanger og da faren var fotograf var det naturlig at han gikk inn i samme yrke. Det gjorde også alle hans sju søsken, enten som fotografer eller retusjører. Som syttenåring reiste han til Tyskland og fikk sin utdanning i fotograffaget. Etter opphold i flere land vendte han tilbake til Stavanger og gikk inn i sin fars forretning. Jacobsen utvandret til Australia i slutten av av 1880-åra og ble der 5-6 år før han flyttet til Bergen og startet fotoforretning der i I mars/april 1904 drar fotograf Jacobsen til Aalesund med formål å fotografere den ruinlagte byen. En rekke provisoriske brakker er reist, men reisinga av den kommende murbyen er ennå ikke kommet igang. Jacobsen skal ha tatt ca. 30 bilder som ble limt opp på kartong. Disse finnes i Aalesunds Museums bildearkiv. En del bilder skal ha vært solgt i Bergen til inntekt for Carolinastiftelsen «Bjørgvin» i Aalesund. 32 Postkort av Fotograf Jacobsen, Bergen. Motiv fra Hellebroa og vestover på Aspøya. Vi ser Aspøy gamle skole som ikke brente og ruinene av kirka. Sendt fra Haukeland, Bergen 17. mars 1906 til Stavanger, ank.stemplet 19. mars.

33 Minneord om John Magnus Vinje John Magnus Vinje døde 21. november etter et kort sykeleie. Frimerkeklubben har ved Johns bortgang mistet en god mann med sterk dugnadsånd. John var en typisk ja- mann som alltid stilte velvillig opp og tok et tak for klubben. John var en tydelig deltaker i klubbens liv: han var alltid velvillig til å presentere et samleområde på en klubbkveld, han var med i klubbens styre, han var aktivt med i arrangementet av «ÅLESUND 2010» og han var en fast bidragsyter til Filateli -Nytt. John hadde flere samleområder, men størst interesse hadde han for samlingen med statsoverhoder i Norden og sin samling med FN. Gjennom disse samleområdene fikk han glede av sine historiske kunnskaper og sin interesse for FN og FNs fredsbevarende operasjoner. Det særmerkte ved John som frimerkesamler var hans store interesse for historien bak frimerkene, historien som motivene fortalte. Dette kom tydelig fram i samlingene hans som ofte kunne være som små oppslagsverk spekket med fakta og opplysninger. John hadde også mange andre interesser enn filatelien. Han var medlem i myntklubben, postkortklubben, smalfilmklubben, knivlaget og Fellesforbundets pensjonistlag. I tidligere år var han styremedlem i Jern og Metall, han var med i Ålesund Bedriftsidrettsråd og inntil det siste var han aktiv trimmer og turmann som gjerne tok veien inn til hytta i Solnørdalen. John M. Vinje ved et av klubbens arrangement på Storsenteret. John vokste opp på Humla, men han ble en bygutt som tilbrakte sine voksne år i Ålesund. For noen få år siden kjøpte han seg hus i Brattvåg for å komme nærmere datter og barnebarn på Hildre. Dessverre ble det bare noen få år han fikk gleden av å få bo i eget hus nærmere familien. Gjennom alle sine hobbyer og interesser hadde John et stort nettverk, og en nærmest fullsatt Borgund kirke fortalte om en mann som mange hadde et godt forhold til. Aalesund Filatelistklubb har mistet et trofast medlem ved Johns bortgang. Større er naturligvis tapet av en far og en morfar og våre tanker går til hans familie. Fred over John sitt minne. Arve Hoel 33

34 Møtereferat Møte onsdag 7. desember 14 medlemmer til stede. Møtet ledet av Arve Hoel som la frem dagens post, auksjonskataloger og medlemsblad. Agnar Aase gratulerte klubbens leder Arve Hoel med vel overstått 60 års dag. Det ble så holdt en Quiz - eller gjettekonkurranse som vi sa i «gamle dager». 8 frimerkespørsmål ble fremlagt og 2 av de tilstedeværende hadde alt rett, Leif-Otto Engelberg og Patrick Young. Kveldens programinnslag var ved Arve Hoel som viste eldre julekort og kåserte om motiv som var brukt på disse. Det var servering av kaffe, brus og kaker, inkl. «julemanna». Trekning av høstens klubblotteri med 30 gevinster ble foretatt. ojm Møte onsdag 4. januar 11 medlemmer var til stede. Arve Hoel ledet møtet og ønsket alle et godt nytt år. Posten ble gjennomgått og neste møte er årsmøte. Arve viste postkort og korrespondanse til Ålesund rundt 1905/06. Vedkommende hadde vært vervet til militærtjeneste i Congo. ojm Møte onsdag 18. januar Årsmøte, se eget referat på side 7. Møte onsdag 1. februar Frammøte: 16 medlemmer. Formannen orienterte: Post: Byttehefter innkommet. Frimerkepakke frå Mogensen i Danmark var stoppa i tollen. Spør etter verdi på sending. Problemet uløyst. Blad: Norske julefrimerkesamlere, medlemsblad, Nordisk Filateli (Einar Måseidvåg omtalt), Dansk Filateli, Moldefilatelistane. Kort aktivitetsinfo om vårhalvåret, kort info fra styremøte: Katalogar blir innkjøpt hos Ernst Olsson. Nettsida «oppe og går». Kveldens tema: Aalesund bypost ved Arve Hoel, powerpoint-presentasjon. Agnar Aase Medlemsannonser: FINNES DER FLERE? Ja, dette irske frimerkemotivet av en HÅBRANN er det eneste jeg har kommet over av denne fiskesorten...! Denne har benevnelsen «LAMNA NASUS» og er en av to arter som er reg. i Norge. Kontakt: Einar Måseidvåg Pettergjerdet 4, 6036 Mauseidvåg eller mail: 34

35 Norges største mynt- og frimerkeforhandler 1411 Kolbotn Tlf

36 Returadresse: Aalesund Filatelistklubb, Postboks 612 Sentrum, 6001 Ålesund Merkur Trykkeri - Ålesund

Budstikka. 53. årgang Nr. 8 November 2010. Månedens postkort

Budstikka. 53. årgang Nr. 8 November 2010. Månedens postkort Budstikka 53. årgang Nr. 8 November 2010 Månedens postkort Det skal selges mange fine postkort på DFK s storauksjon 7. november. Månedens postkort er et av flere uvanlige kort med motiver fra Hokksund.

Detaljer

Budstikka. 52. årgang. Nr. 7 2009. Oktober 2009

Budstikka. 52. årgang. Nr. 7 2009. Oktober 2009 Budstikka 52. årgang Nr. 7 2009 Oktober 2009 Månedens kort viser landets eldste bryggeri, med duse høstfarger i bakgrunnen. Man kan bli tørst av mindre! Drammen Filatelist-Klub avholder sitt møte nummer

Detaljer

Budstikka. 58. årgang Nr. 9 Desember 2015. Månedens postkort

Budstikka. 58. årgang Nr. 9 Desember 2015. Månedens postkort Budstikka 58. årgang Nr. 9 Desember 2015 Månedens postkort Ikke et Buskerud-kort denne gang, i stedet et fint kort fra hovedstaden som illustrerer tiden vi er inne i. Med dette ønskes alle klubbens medlemmer

Detaljer

FILATELI - Nytt. Medlemsblad for Aalesund Filatelistklubb. Nr. 3 - September 2010-24. årgang

FILATELI - Nytt. Medlemsblad for Aalesund Filatelistklubb. Nr. 3 - September 2010-24. årgang FILATELI - Medlemsblad for Aalesund Filatelistklubb Nytt Nr. 3 - September 2010-24. årgang 2 AALESUND FILATELISTKLUBB Postboks 612 Sentrum 6001 ÅLESUND Org.nr. 993 841 781 Internett: www.aalesundfilatelistklubb.no

Detaljer

Budstikka. 54. årgang Nr. 8 November 2011. Månedens postkort

Budstikka. 54. årgang Nr. 8 November 2011. Månedens postkort Budstikka 54. årgang Nr. 8 November 2011 Månedens postkort Månedens postkort er et av mange flotte kort som ble solgt på klubbens storauksjon nr. 84. Det spektakulære motivet er fra en togulykke på Sundland,

Detaljer

Budstikka. 54. årgang Nr. 4 April 2011. Månedens postkort

Budstikka. 54. årgang Nr. 4 April 2011. Månedens postkort Budstikka 54. årgang Nr. 4 April 2011 Månedens postkort Det er jubileum i Drammen i år. Men i år er det også 100 år siden det ble etablert ekserserplass på Heistadmoen for Telemark Infanteriregiment nr.

Detaljer

På jakt etter en avstressende og lærerik hobby? Bli med til frimerkets spennende verden. Invester i en god fritid.

På jakt etter en avstressende og lærerik hobby? Bli med til frimerkets spennende verden. Invester i en god fritid. På jakt etter en avstressende og lærerik hobby? Bli med til frimerkets spennende verden Invester i en god fritid. Frimerker skaper kontakt. Frimerker er nærbilder av Norge. Frimerker er historie og nasjonsbygging.

Detaljer

Budstikka. 54. årgang Nr. 9 Desember 2011. Månedens postkort

Budstikka. 54. årgang Nr. 9 Desember 2011. Månedens postkort Budstikka 54. årgang Nr. 9 Desember 2011 Månedens postkort Med dette julekortet fra Ingeniør Gran, Drammen, sendt julen 1944, ønskes DFK s medlemmer en god jul og et godt nytt år! I hele 2011 har det blitt

Detaljer

FILATELI - Nytt. Medlemsblad for Aalesund Filatelistklubb. Nr. 2-2011 - 25. årgang

FILATELI - Nytt. Medlemsblad for Aalesund Filatelistklubb. Nr. 2-2011 - 25. årgang FILATELI - Medlemsblad for Aalesund Filatelistklubb Nr. 2-2011 - 25. årgang Nytt 2 AALESUND FILATELISTKLUBB Postboks 612 Sentrum 6001 ÅLESUND Org.nr. 993 841 781 Internett: www.aalesundfilatelistklubb.no

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Møtet ble avholdt på Skype. Wenche ringte opp alle i styret kl 20.00. Med på møtet var: Leder: Wenche Ulleberg-Bøhmer Nest Leder: Friedrich

Detaljer

Fredag 23. april 2010, kl 18.00 POSTKORT

Fredag 23. april 2010, kl 18.00 POSTKORT Fredag 23. april 2010, kl 18.00 POSTKORT 1002 1001 1003 1001 "Hilsen fra Bergen Norge". K-1. 200,- 1002 "Hilsen fra Christiania". Sendt til Arendal i 1908. K-1. 200,- 1003 "Hilsen fra Christiania", stemplet

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Forord til vårauksjonen

Forord til vårauksjonen Vårauksjon 2014 I Frivillighetssentralens lokaler (Avishuset), Sortland Fredag 25.april 2014 Vi legger frem objektene kl. 18:00 Auksjonen starter kl. 18:30 Vel møtt til vårauksjonen! Auksjonsbetingelser

Detaljer

Budstikka. 59. årgang Nr. 5 Mai 2016. Månedens postkort

Budstikka. 59. årgang Nr. 5 Mai 2016. Månedens postkort Budstikka 59. årgang Nr. 5 Mai 2016 Månedens postkort De store vassdragene i Norge har mange ganger vært rammet av Flom. I Numedalslågen er kanskje flommen i 1927 mest kjent, da den bl.a. tok med seg Gamlebrua

Detaljer

FILATELI - Nytt. Medlemsblad for Aalesund Filatelistklubb. Nr. 3 - September 2011-25. årgang. Gange Rolv-Statuens Afsløring Da tæppet faldt

FILATELI - Nytt. Medlemsblad for Aalesund Filatelistklubb. Nr. 3 - September 2011-25. årgang. Gange Rolv-Statuens Afsløring Da tæppet faldt FILATELI - Medlemsblad for Aalesund Filatelistklubb Nytt Nr. 3 - September 2011-25. årgang Gange Rolv-Statuens Afsløring Da tæppet faldt 2 AALESUND FILATELISTKLUBB Postboks 612 Sentrum 6001 ÅLESUND Org.nr.

Detaljer

Fredag 2. mai 2014, kl. 17.30 POSTKORT

Fredag 2. mai 2014, kl. 17.30 POSTKORT Fredag 2. mai 2014, kl. 17.30 POSTKORT 1001 1002 1001 o Hilsen fra Christiania. Brukt i 1898. K-2 100,- 1002 o Hilsen fra Christiania. Brukt i 1903. K-2 100,- -- ex 1003 -- 1003 o Hilsen fra "Kristiania".

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

FILATELI - Nytt. Medlemsblad for Aalesund Filatelistklubb. Nr. 2 - Mai 2012-26. årgang

FILATELI - Nytt. Medlemsblad for Aalesund Filatelistklubb. Nr. 2 - Mai 2012-26. årgang FILATELI - Medlemsblad for Aalesund Filatelistklubb Nr. 2 - Mai 2012-26. årgang Nytt 2 AALESUND FILATELISTKLUBB Postboks 612 Sentrum, 6001 ÅLESUND Org.nr. 993 841 781 Internett: www.aalesundfilatelistklubb.no

Detaljer

De Olympiske Leker i Stockholm i 1912 Av Fredrik C. Schreuder

De Olympiske Leker i Stockholm i 1912 Av Fredrik C. Schreuder De Olympiske Leker i Stockholm i 1912 Av Fredrik C. Schreuder På IOC s kongress i Berlin ble det 28. mai 1909 fattet beslutning om at de femte Olympiske Leker i 1912 skulle tildeles Sveriges hovedstad

Detaljer

FILATELI - Nytt. Medlemsblad for Aalesund Filatelistklubb. Nr. 4 - Desember 2011-25. årgang

FILATELI - Nytt. Medlemsblad for Aalesund Filatelistklubb. Nr. 4 - Desember 2011-25. årgang FILATELI - Medlemsblad for Aalesund Filatelistklubb Nytt Nr. 4 - Desember 2011-25. årgang 2 AALESUND FILATELISTKLUBB Postboks 612 Sentrum 6001 ÅLESUND Org.nr. 993 841 781 Internett: www.aalesundfilatelistklubb.no

Detaljer

SKRIFTLIG POSTKORTAUKSJON

SKRIFTLIG POSTKORTAUKSJON Velkommen til SKRIFTLIG POSTKORTAUKSJON 2483 Budfrist lørdag 13. mars 2010 1 Velkommen til min 28. postkortauksjon (siden 1996). Denne gang er det en ren skriftlig auksjon. Du kan velge mellom 2.512 objekter,

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte Roan Hytteforening innkaller til årsmøte torsdag 30. mars 2017 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling. Valg av møteleder og sekretær 2. Årsmelding

Detaljer

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010:

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010: Norsk Forening For Albinisme ÅRSMELDING 2010 Norsk Forening For Albinisme (NFFA) er en landsdekkende forening for mennesker med albinisme og deres pårørende. Foreningens formål er å hjelpe alle som er

Detaljer

OBJEKT NR Fredag 27. november 2015. kl 17.30 POSTKORT

OBJEKT NR Fredag 27. november 2015. kl 17.30 POSTKORT Fredag 27. november 2015. kl 17.30 POSTKORT 1002 1001 1003 1001 o Nordcap-kort fra S/S Kong Harald. Sendt til USA i 1904. Frimerket mangler. K-2 500,- 1002 o Nordcap-kort fra S/S Ragnvald Jarl. Sendt til

Detaljer

FILATELI - Nytt. Medlemsblad for Aalesund Filatelistklubb. Nr. 4 - Desember 2007-21. årgang

FILATELI - Nytt. Medlemsblad for Aalesund Filatelistklubb. Nr. 4 - Desember 2007-21. årgang FILATELI - Medlemsblad for Aalesund Filatelistklubb Nytt Nr. 4 - Desember 2007-21. årgang Frimerke- og mynttilbehør ERNST OLSSON Etablert 1971 KIRKEGT. 43-6005 ÅLESUND TELEFON 70 12 17 06 - Priv. 70 12

Detaljer

Bevilget i fjor: 13 000

Bevilget i fjor: 13 000 Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Kulturkontoret Gjelder år: 2012 Postboks 53, 4685 Nodeland Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 Søkernavn Navn på lag/forening: Finsland Cross Klubb postmottak@songdalen.kommune.no

Detaljer

Budstikka. 54. årgang Nr. 5 Mai 2011. Månedens postkort

Budstikka. 54. årgang Nr. 5 Mai 2011. Månedens postkort Budstikka 54. årgang Nr. 5 Mai 2011 Månedens postkort Det er jubileum i Drammen i år. Det pussige er at det var det også for 100 år siden! Kortet viser et staselig opptog over den gamle bybrua 19. juni

Detaljer

Aerogram et interessant samleområde

Aerogram et interessant samleområde Aerogram et interessant samleområde av Peer-Christian Ånensen Ordningen med aerogram ble anmeldt i Sirkulære nr. 16/1948 datert 7. april: «Aerogram. Fra den 30. april d. å. er det adgang til å sende de

Detaljer

Fredag 22. april 2016, kl. 17.30 POSTKORT

Fredag 22. april 2016, kl. 17.30 POSTKORT Fredag 22. april 2016, kl. 17.30 POSTKORT 1002 1001 1003 1001 o Hilsen fra Aasgaardstrand. Sendt til Sverige i 1902. K-1 100,- 1002 o Hilsen fra Arendal. Brukt i 1898. K-2 200,- 1003 o Hilsen fra Balholmen.

Detaljer

Budstikka. 59. årgang Nr. 4 April 2016. Månedens postkort

Budstikka. 59. årgang Nr. 4 April 2016. Månedens postkort Budstikka 59. årgang Nr. 4 April 2016 Månedens postkort Den 21 km lange Lierbanen gikk mellom Lier stasjon på Drammensbanen og Svangstrand stasjon ved Holsfjorden. Banen ble vedtatt bygget ved et stortingsvedtak

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Årsmøtet ble avholdt 5. oktober 2013 på Skytterlagets hus, Bolkesjø. 49 personer var møtt frem, herav 34 medlemmer representert. Leder av foreningen,

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte. onsdag kl 1900

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte. onsdag kl 1900 Roan Hytteforening innkaller til årsmøte onsdag 16.03.2016 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og valg av møteleder 2. Årsmelding for 2015 3.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL Tirsdag 20.mars 2012 kl 18-19 Allservice lokaler på Åsen. Protokoll fra årsmøte 2011 i Uskekalven Vel Side 2 av 8 Møtet ble åpnet av styrets leder, Arne Oscar

Detaljer

Hålogaland Filatelistklubbs. Vårauksjon 2014

Hålogaland Filatelistklubbs. Vårauksjon 2014 Hålogaland Filatelistklubbs Vårauksjon 2014 I kjelleren på Prix, Seljestad Harstad, torsdag 24. april 2014 Kl. 20:00 Visning fra kl. 19:30 Vel møtt til vårausjonen! Forhåndsbud Budgivers navn: Adresse:

Detaljer

Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 28. august 2010

Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 28. august 2010 Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 28. august 2010 Generalforsamlingen fant sted i Bjørn West hytten i Stusdal lørdag 28. August 2010 kl. 1500. Til stede: Fra styret: Øystein Revheim,

Detaljer

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010.

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010. ONNERVANNSPOSTEN Formannens hjørne Postboks 1077 Lundsiden 4687 Kristiansand Bankgiro 3060.21.30319 http://www.kristiansanddykkerklubb.no E-mail: mail@kristiansanddykkerklubb.no Utgave 1 Januar 2010 Innhold:

Detaljer

Hålogaland Filatelistklubbs. Høstauksjon 2014

Hålogaland Filatelistklubbs. Høstauksjon 2014 Hålogaland Filatelistklubbs Høstauksjon 2014 I kjelleren på Prix, Seljestad, torsdag 20. november 2014 Kl. 20:00 Visning fra kl. 19:30 Vel møtt til høstauksjonen! Forhåndsbud Budgivers navn: Adresse: Postnummer

Detaljer

Sær- og motivstempler i Kristiania/Oslo

Sær- og motivstempler i Kristiania/Oslo FILOS 2011 Utstillingskatalog Regional frimerkeutstilling arrangert av Oslo Filatelistklubb Sær- og motivstempler i Kristiania/Oslo Av Kjell Åge Johansen Bilde 1: Eksempel på de tidligste særstempler,

Detaljer

SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00

SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00 Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00 Nr.04-2015 Utkommer dann og vann SJØHESTEN NR.4-2015 Organ for Drammen Akvarieklubb Utkommer med 10 nummer i året. Blir sendt til alle betalende

Detaljer

Krigs- og Feltpostforeningen. Presentasjon OFK 23/5-2011 Bjørn Muggerud

Krigs- og Feltpostforeningen. Presentasjon OFK 23/5-2011 Bjørn Muggerud Krigs- og Feltpostforeningen Presentasjon OFK 23/5-2011 Bjørn Muggerud Formål Krigs- og Feltpostforeningen har som formål å fremme interessen for posthistorie knyttet til postkontroll, postsensur og feltpost

Detaljer

Budstikka. 55. årgang Nr. 2 Februar 2012. Månedens postkort

Budstikka. 55. årgang Nr. 2 Februar 2012. Månedens postkort Budstikka 55. årgang Nr. 2 Februar 2012 Månedens postkort Månedens postkort har teksten Vinternatt Mjøndalen 1929. I forgrunnen har vi det som etter hvert ble Wildenveys plass, der Ørnulf Basts statue

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

Klubbens medlemmer har ytret ønske om større en klubbåt, derfor har styret satt ned en komité som ser på den saken.

Klubbens medlemmer har ytret ønske om større en klubbåt, derfor har styret satt ned en komité som ser på den saken. Nr. 1 2011 Ansv: POK & CNS Lederens hjørne! Etter noen lange vintermåneder har mange av dykkerne tatt frem igjen dykkerutstyret, og reiser til Trondheim. Noe som varmer det elektriske hjertet til klubbens

Detaljer

FILATELI - Nytt. Medlemsblad for Aalesund Filatelistklubb. Nr. 4 - Desember 2010-24. årgang

FILATELI - Nytt. Medlemsblad for Aalesund Filatelistklubb. Nr. 4 - Desember 2010-24. årgang FILATELI - Medlemsblad for Aalesund Filatelistklubb Nytt Nr. 4 - Desember 2010-24. årgang 2 AALESUND FILATELISTKLUBB Postboks 612 Sentrum 6001 ÅLESUND Org.nr. 993 841 781 Internett: www.aalesundfilatelistklubb.no

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Til medlemmene og våre sponsorer Oslo, 21. januar 2013 Innkalling til årsmøte Fredag 1. mars 2013 kl. 1300 kl. 1430 kl. 1700 kl. 2000 kl. 1700 Bedriftsbesøk med lunsj på Melby Snekkerverksted AS Omvisning

Detaljer

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder Lederen har ordet Ja et år har gått igjen, tiden flyr fort og det har skjedd mye på Skramstadsætra siste året også. En trist nyhet er at familien Frenningsmoen har valgt å avvikle driften av Skramstadseter

Detaljer

Saksliste, årsmøte i Longyearbyen Fotoklubb

Saksliste, årsmøte i Longyearbyen Fotoklubb Saksliste, årsmøte i Longyearbyen Fotoklubb Tirsdag den 15. mars 2014 kl. UNIS 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Konstituering av årsmøtet (Valg av møteleder, sekretær samt to personer til å

Detaljer

DAGBOK BACHELOROPPGAVE

DAGBOK BACHELOROPPGAVE DAGBOK BACHELOROPPGAVE 1. Uke 3 - Mandag. H5, møte med Lars ang. oppg. Fikk et kontor jeg kunne bruke når jeg ønsker. Bestilte kopi av de aktuelle prosjektene av Ester. Startet med å skrive prosjektplan

Detaljer

Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2007

Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag har i 2007 hatt følgende styre: Jon Gunhildsøien

Detaljer

Mynt & Seddel Nytt. Nr. 7/2015. Mynten alle bør ha i sin samling, 1 Skilling 1771. BESTILL PÅ www.myntogseddel.no

Mynt & Seddel Nytt. Nr. 7/2015. Mynten alle bør ha i sin samling, 1 Skilling 1771. BESTILL PÅ www.myntogseddel.no Returadresse: Boks 2030 5504 HAUGESUND Mynt & Seddel Nytt Nr. 7/2015 De fleste er nå ferdig med både sommeren og sommerferien og vi nærmer oss igjen den mørke delen av året. Vi innleder denne delen av

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Grainnstuposten Informasjon om stort & smått Strandjord ANDFJELL Mars 2008

Grainnstuposten Informasjon om stort & smått Strandjord ANDFJELL Mars 2008 Grainnstuposten Informasjon om stort & smått Strandjord ANDFJELL Mars 2008 JA SÅ FOR HO BÆRE! Ho Iren! Ho sa ho sku å bruna krøppen. Tenk å læmn meg her, stillmo åleina, mett i påskenommere. Håp ho har

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Asphaugen Samfunnshus SA Årsmøte Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Sakliste for årsmøte i Asphaugen Samfunnshus SA 14.03.2017 1. Åpning. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen. 2.

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

FILATELI - Nytt. Medlemsblad for Aalesund Filatelistklubb. Nr. 1 - Februar 2010-24. årgang

FILATELI - Nytt. Medlemsblad for Aalesund Filatelistklubb. Nr. 1 - Februar 2010-24. årgang FILATELI - Medlemsblad for Aalesund Filatelistklubb Nytt Nr. 1 - Februar 2010-24. årgang 2 AALESUND FILATELISTKLUBB Postboks 612 Sentrum 6001 ÅLESUND Org.nr. 993 841 781 Internett: www.aalesundfilatelistklubb.no

Detaljer

ÅRSMØTE 24 JANUAR 2017 kl 18:00 - rådhus 1, møterom 1

ÅRSMØTE 24 JANUAR 2017 kl 18:00 - rådhus 1, møterom 1 ÅRSBERETNING 2016 SORTLAND O-LAG ÅRSMØTE 24 JANUAR 2017 kl 18:00 - rådhus 1, møterom 1 Saksliste: 1. Godkjenning stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

Årsmøte i Stølsvidda Løypelag SA 2010

Årsmøte i Stølsvidda Løypelag SA 2010 Årsmøte i Stølsvidda Løypelag SA 2010 Saksliste 1. Åpning og registrering av frammøtte andelshavere 2. Godkjenning av innkalling 3. Valg av møteleder, referent samt to personer til å underskrive protokollen

Detaljer

INNBYDELSE TIL FRIMERKEAUKSJON

INNBYDELSE TIL FRIMERKEAUKSJON INNBYDELSE TIL FRIMERKEAUKSJON Bryne Frimerkeklubb ønsker velkommen til frimerkeauksjon i vårt møtelokale 1900-huset i Hognestadveien på Bryne torsdag 12.mai kl 19.30. Objektene blir lagt frem for visning

Detaljer

Drammens Filatelist-Klub KLUBBLOVEN

Drammens Filatelist-Klub KLUBBLOVEN Drammens Filatelist-Klub KLUBBLOVEN Vedtatt på møtet 13. desember 1926, med senere endringer, sist mars 2005. 1 NAVN OG FORMÅL Drammens Filatelist-Klub, stiftet 8. november 1926, har til formål å spre

Detaljer

Onsdag 6. juni 2007 KL. 16.30

Onsdag 6. juni 2007 KL. 16.30 Kjære medlem, I samarbeid med Wärtsilä Norway AS, inviterer Marinteknisk Selskap sine medlemmer til ÅRSMØTE MED PÅFØLGENDE BÅTTUR D/S BØRØYSUND Onsdag 6. juni 2007 KL. 16.30 Sted: Dagsorden Kl. 16.30 Ingeniørenes

Detaljer

ÅRSMØTE 2013. Lindesnes historielags årsmøte. Dato: Onsdag 13. mars 2013 kl 18 Sted: Sjølingstad Uldvarefabrik

ÅRSMØTE 2013. Lindesnes historielags årsmøte. Dato: Onsdag 13. mars 2013 kl 18 Sted: Sjølingstad Uldvarefabrik ÅRSMØTE 2013 Lindesnes historielags årsmøte Dato: Onsdag 13. mars 2013 kl 18 Sted: Sjølingstad Uldvarefabrik Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, referent og to til

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Styret sammensetning under 2011: Leder: Jan Stenløkk (Stavanger) Kyrkjeveien 10, 4070 Randaberg, tlf.: 5141 0826, Mail: jansten123@online.no

Detaljer

Nyhetsbrev Januar 2008

Nyhetsbrev Januar 2008 Nyhetsbrev Januar 2008 Godt nytt karateår! Treningstider uke 2 og 3 Viktige hendelser denne måned: 7. januar Første treningsdag 21. januar Oppstart nybegynnerkurs Mandager: Tirsdager: Torsdager: 19-20.30

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Det innkalles til årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Møtet avholdes i Kantinen på Tronsholen 2. mars 2017 kl. 18.00 Saksliste: Valg av ordstyrer Valg

Detaljer

Det var pr 31.12.2008 34 betalende medlemmer. Det var 26 fremmøtte, hvorav noen representerte samme medlemskap.

Det var pr 31.12.2008 34 betalende medlemmer. Det var 26 fremmøtte, hvorav noen representerte samme medlemskap. REFERAT FRA ÅRSMØTE I USKEKALVEN VEL FOR REGNSKAPSÅRET 2008 Referent: Møteleder: Representant 1 for signering av møtereferat: Representant 2 for signering av møtereferat: Øyvind Gabrielsen Arne Oscar Løschbrandt

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Nordre Bjørnsund Velforening 2012.

Protokoll fra årsmøte i Nordre Bjørnsund Velforening 2012. Protokoll fra årsmøte i Nordre Bjørnsund Velforening 2012. 1. Formannen ønsket velkommen til årsmøtet. 2. Einar Sekkeseter ble enstemmig valgt til møteleder, og takket for tilliten. 3. Referent: Svein

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Styremedlem Norsk Filatelistforbund Regional dommer Styremedlem Norsk Skipsposthistorisk Forening Redaktør medlemsbladet Postlugaren

Styremedlem Norsk Filatelistforbund Regional dommer Styremedlem Norsk Skipsposthistorisk Forening Redaktør medlemsbladet Postlugaren Odd Arve Kvinnesland Styremedlem Norsk Filatelistforbund Regional dommer Styremedlem Norsk Skipsposthistorisk Forening Redaktør medlemsbladet Postlugaren Samler blant annet på Norge: Skipspostekspedisjoner

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Budstikka. Månedens postkort

Budstikka. Månedens postkort Budstikka 53. årgang Nr. 2 Februar Januar 2010 Månedens postkort et Dette ca. 50 år gamle postkortet har motiv fra den øverste delen av Krokstadelva. På bildet ser vi Langerand og Spikerveien opp mot Stalltråkka.

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

Årsmøte Bø Dykkerklubb

Årsmøte Bø Dykkerklubb Årsmøte Bø Dykkerklubb TID: Lørdag 12/3-2011. Kl. 1900 STED: Toms Bar, Vinjesjøen Saksliste: Åpning Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter underskrive protokoll. Godkjenne representanter Godkjenne

Detaljer

Budstikka. 54. årgang Nr. 7 Oktober 2011. Månedens postkort

Budstikka. 54. årgang Nr. 7 Oktober 2011. Månedens postkort Budstikka 54. årgang Nr. 7 Oktober 2011 Månedens postkort Månedens postkort har motiv fra Bødalen i Røyken. Det lokale landhandleriet er sentralt i bildet. Dette var nok før det var postal virksomhet i

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

Tilstede: Kim-Jørand Bakkelund, Kari Gravseth, Lill Chanett O. Andersen, Monica Bjeglerud og Joachim H. Gaarder. Forfall:

Tilstede: Kim-Jørand Bakkelund, Kari Gravseth, Lill Chanett O. Andersen, Monica Bjeglerud og Joachim H. Gaarder. Forfall: Lesja den 19.02.13 Tlf: 90261850 e-post: karigravseth@hotmail.com Møtereferat Chinchilla Norge Møtedato: 17.02.13 Møtetid: 17:00 Møtested: Kolbu Tilstede: Kim-Jørand Bakkelund, Kari Gravseth, Lill Chanett

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013 Klubbhuset Setnesmoen, mandag 09.desember 2013 kl.18.00 Åpning Klubbens leder Lars Ramstad åpnet møtet og ønsket de frammøtte hjertelig velkommen. Det var gledelig at

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

Årsmøte 2013. Til behandling foreligger:

Årsmøte 2013. Til behandling foreligger: Årsmøte 2013. Det innkalles med dette til 31. ordinære årsmøte i Skjelsvik Båtforening. Møte avholdes tirsdag 26.11.2013 kl 1830 på Herøyahuset. Til behandling foreligger: 1. Forretningsorden, godkjenning

Detaljer

Vedlegg til vedtektsendringer på årsmøtet 2006.02.23 Del A: De gamle vedtektene:

Vedlegg til vedtektsendringer på årsmøtet 2006.02.23 Del A: De gamle vedtektene: Vedlegg til vedtektsendringer på årsmøtet 2006.02.23 Del A: De gamle vedtektene: KAPITTEL 2. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR BRIDGEKAMERATENE 2-1 Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av februar måned. Tid

Detaljer

Referat fra Årsmøte i Løtenfjellet Hytteeierforening 25.febr. 2017

Referat fra Årsmøte i Løtenfjellet Hytteeierforening 25.febr. 2017 Referat fra Årsmøte i Løtenfjellet Hytteeierforening 25.febr. 2017 Møtet ble avholdt på Budor Skistadion - Klubbhuset med 41 medlemmer til stede. Det ble servert suppe, rundstykker, kaffe og kake før årsmøtet

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 Randaberg Arena, Torsdag, 21 Februar, 2013. KL. 19:00. SAKSLISTE:. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av dagsorden. 3. Valg av møteleder.

Detaljer

Trøndelag fotograflaug

Trøndelag fotograflaug Trøndelag fotograflaug Medlemsoversikt tilsammen Næringsdrivende Ikke næringsdrivende, Leverandører og lærere Lærlinger/ Studenter Pensjonister Æresmedlem i lauget 52 18 17 6 11 Styrets sammensetning Trøndelag

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Det offisielle årsmøtet ble holdt fredag kveld. (Se nedenstående)

ÅRSMELDING 2009. Det offisielle årsmøtet ble holdt fredag kveld. (Se nedenstående) Norsk Forening For Albinisme ÅRSMELDING 2009 Norsk Forening For Albinisme (NFFA) er en landsdekkende forening for mennesker med albinisme og deres pårørende. Foreningens formål er å hjelpe alle som er

Detaljer

Årsberetning for Norsk H-båt klubb 2009

Årsberetning for Norsk H-båt klubb 2009 Årsberetning for Norsk H-båt klubb 2009 2009 har vært et godt år for Norsk H-båt Klubb. Vi har hatt god deltagelse ved de fleste av våre rankingstevner, inkludert nykommerne Tønsberg sommerregatta og Svennerseilasen.

Detaljer

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Det innkalles til årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Møtet avholdes i Kantinen på Tronsholen 3. mars 2016 kl. 18.00 Saksliste: Valg av ordstyrer Valg

Detaljer

Fotografi som kultur- og naturhistorisk kilde

Fotografi som kultur- og naturhistorisk kilde Fotografi som kultur- og naturhistorisk kilde Mastergradsstudiet i kulturminneforvaltning ved NTNU har som del av sitt studieforløp krav om obligatorisk utplassering i en relevant institusjon/bedrift i

Detaljer

10. desember 2012 nr. 3 Årgang 29 NORSK CARAVAN CLUB. 10. desemer 2012 Årgang 29 nummer 3 MEDLEMSBLAD FOR AVD. ØSTFOLD

10. desember 2012 nr. 3 Årgang 29 NORSK CARAVAN CLUB. 10. desemer 2012 Årgang 29 nummer 3 MEDLEMSBLAD FOR AVD. ØSTFOLD MEDLEMSBLAD FOR NORSK CARAVAN CLUB AVD. ØSTFOLD 10. desemer 2012 Årgang 29 nummer 3 1 I DETTE NUMMERET: Lederen har ordet Side 2 Redaksjonens kommentar Side 3 Nye medlemmer Side 4 Innkalling til årsmøte

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

Fredag 28. november 2014, kl. 17.30 POSTKORT

Fredag 28. november 2014, kl. 17.30 POSTKORT Fredag 28. november 2014, kl. 17.30 POSTKORT 1002 1001 * 1002 * 1003 o 1001 Hilsen fra Bergen. K-2/3 Hilsen fra Christiania. Dekorativt kort av Hold to light -typen. K-1 Postkort av Hilsen fra -typen med

Detaljer

ØNORD. Protokoll. Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord,

ØNORD. Protokoll. Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord, Bohgbyggelaget NoTd Protokoll Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord, Torsdag, 16. april 2015, kl 19.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Boligbyggelaget Nord.

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

Årsberetning 2015-2016

Årsberetning 2015-2016 Årsberetning 2015-2016 Følgende årsberetning legges fram til godkjenning på generalforsamlingen 11. mai 2016 Styret Styret har bestått av følgende personer: Stig Koteng Leder St. Olavs Hospital HF Rolf

Detaljer