N R 2. Se side 2. ABBL flytter til: Victoriagården, inngang fra Kinoveien. SIDE 18 Ferietips: Langsom tid på. SIDE 4 Boliger under planlegging: SIDE 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "N R 2. Se side 2. ABBL flytter til: Victoriagården, inngang fra Kinoveien. SIDE 18 Ferietips: Langsom tid på. SIDE 4 Boliger under planlegging: SIDE 3"

Transkript

1 N Y T T N R BJØRNEKOLLEN BORETTSLAG 50 ÅR Se side 2 ABBL flytter til: Victoriagården, inngang fra Kinoveien SIDE 3 ABBL FLYTTER SIDE 4 Boliger under planlegging: Boliger for unge på gullhella SIDE 18 Ferietips: Langsom tid på Kosterøyene

2 2 ABBL NYTT NR MEDLEMSBLAD FOR ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAG NR Ansvarlig utgiver: Asker og Bærum Boligbyggelag AL Postboks 385, 1301 Sandvika Telefon: Ansvarlig redaksjonskomité: Søren Pedersen og Irene Nøbben Abonnement: Bladet er gratis for medlemmer. Grafisk produksjon: 07 Gruppen, Oslo Innhold: 2 Bruk forkjøpsretten! 3 Leder 4 ABBL satser på boliger for unge 10 Ordinær generalforsamling 14 ABBL tar pulsen på boligmarkedet 16 Medlemtjenester 18 Langsom tid på Kosterøyene 21 Nytt om navn 23 Mattips VED KJØP AV BOLIG BRUK FORKJØPS- RETTEN! Som medlem i ABBL har du mulighet til å kjøpe bolig ved bruk av forkjøpsrett. Forkjøpsretten kan benyttes ved kjøp av andelsleilighet i tilknyttede borettslag. Her finner du boliger i alle størrelser fra 25 og opp til 100 m 2. Tilknyttede andelsboliger er andelsboliger som ligger i borettslag tilknyttet ABBL. For å kunne bli eller være andelseier av en slik leilighet, må man være medlem av boligbyggelaget. Ved overdragelse av slike leiligheter har først andelseierne i borettslaget og dernest de øvrige medlemmene av boligbyggelaget forkjøpsrett. Hvordan benytter jeg meg av forkjøpsretten? Forkjøpsrettsboligene utlyses i Budstikka hver mandag. De blir også lagt ut på ABBL s hjemmeside: Anne Marie Nesse Knudsen Fordelen ved å kjøpe bolig på forkjøpsrett, er at du slipper å delta i budrunden. Isteden kan du, etter at budrunden er avsluttet, vurdere om du ønsker å gå inn i høyeste bud. Er det flere medlemmer som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten, avgjøres retten etter ansiennitet i boligbyggelaget. Treff lokalmarkedet i Asker og Bærum på hjemmebane! «ABBL nytt» medlemsblad for Asker og Bærum boligbyggelag utgis fire ganger per år og har et opplag på ca eksemplarer. Kontakt oss nå for et godt tilbud på annonsering i kommende utgaver i Annonsesalg: Rune Wold mobil e-post: ADD Media AS - P.b Grønland Oslo For mer informasjon om bruk av forkjøpsretten ta kontakt med vår saksbehandler Anne Marie Nesse Knudsen tlf BJØRNEKOLLEN BORETTSLAG 50 ÅR DEN STORE BLOKKEN PÅ HASLUM ER ET AV BÆRUMS MEST KJENTE LANDEMERKER. Prosjektet ble tegnet av den kanadisk-norske arkitekten Robert Esdaile. Hans arkitektur var i 1958 kjent som utpreget moderne og representerte noe nytt og epokegjørende i norsk boligbygging. Prosjektet ble utført i en langt høyere standard enn hva som var vanlig på den tiden. Leilighetene var utstyrt med sentralvarmeanlegg og borettslaget var utstyrt med egen nærbutikk og garasjeanlegg for de som hadde bil. På grunn av blokkens spesielle arkitektur, har man vært svært forsiktig med å bryte det opprinnelige fasadepreget ved senere vedlikehold og rehabiliteringer. Blokken fremstår derfor i dag med det samme uttrykk som da den ble ferdigstilt i VI GRATULERER BORETTSLAGET MED 50 ÅR!

3 ABBL NYTT NR ABBL FLYTTER Etter 15 år i Leif Tronstads plass 7 i Sandvika, flytter vi til nye lokaler i victoriagården, inngang fra kinoveien, sandvika Leiekontrakten i Leif Tronstads plass løper ut ved nyttår, og etter 15 år, er vi i ferd med å vokse ut av lokalene. Vi ser derfor frem til å flytte inn i nye, moderne lokaler, som åpner for videre ekspansjon av boligbyggelagets virksomhet. Victoriagården har sentral beliggenhet, med adkomst fra Kinoveien, som kommunen ønsker skal bli den nye hovedforbindelsen mellom Sandika Vest og det gamle Sandvika. Blant annet ønsker kommunen å bygge en ny gangbro over Sandvikselva. De nye lokalene vil gi oss rikelig med møterom, noe som er svært viktig i for bindelse med avvikling av styremøter og årsmøter i boligselskapene. Blant annet vil vi nå kunne avholde møter med opp til 50 deltakere i eget hus. Nærmere informasjon om flytting og fremdrift vil bli gitt fortløpende gjennom abbl.no. Adm. dir. Søren Pedersen RÅDMANN HALMRASTS VEI Victoriagården er et kombinert bolig- og næringsprosjekt under bygging. De første boligene vil bli tatt i bruk til høsten og hele bygget vil være ferdigstilt før nyttår. ABBL Den næringsseksjonen ABBL skal disponere, skal ferdigstilles til slutt, slik at utearealer m.m. er mest mulig klargjort når ABBL flytter inn. Selve lokalene vil gå over 4 plan, med: 1. etasje: Ekspedisjon og eiendomsmegling 2. etasje: Kantine, møterom, teknisk forvaltning og inkasso 3. etasje: Forvaltning 4. etasje: Sentraladministrasjon, nybygg og rehabilitering LØKKETANGEN KINOVEIEN Bestill kjøkken nå for levering etter sommerferien!

4 4 ABBL NYTT NR ABBL SATSER PÅ BOLIGER FOR UNGE 43 nye boliger under planlegging på Gullhella i Asker I et marked hvor prisene på nye boliger har passert smertegrensen for unge bolig søkere, er det en målsetning for ABBL å utvikle boligprosjekter som kan produseres til priser som ungdom har muligheter for å kunne betjene. For å oppnå denne målsetningen, er det viktig at alle involverte parter; bolig byggelag, kommune og entreprenører, er motiverte for å legge forholdene til rette for at boligene skal bli rimeligst mulig. ABBL har gode erfaringer fra de ungdomsboligene som tidligere er levert gjennom SelvaagHus AS, fra husfabrikken Kodemaja i Estland. Gjennom fabrikkbesøk har vi fått et godt inntrykk av kvaliteten i produksjonen. FELT B3 GULLHELLA Felt B3 er det siste av flere utbyggingsfelt på Gullhella i Asker. Området var i den opprinnelige bebyggelsesplanen avsatt til økologiske forsøksboliger. Et slikt prosjekt blir uforholdsmessig dyrt i forhold til hva kjøperne ønsker å betale og stiller i tillegg svært strenge krav til beboernes motivering for å ivareta miljøprofilen etter overtakelse. Vi har derfor valgt å omprosjektere B3 fra økologiske forsøks- boliger til rimelige etableringsboliger for ungdom. Omprosjekteringen krever en endring av regulerings planen og det nye planforslaget ble første gang fremmet for Plan- og næringsutvalget i Asker i møte den 28. mai, hvor følgende ble vedtatt: «Plan- og næringsutvalget går inn for at Nordre Gullhella område B3 omreguleres for å åpne for en høyere utnyttelse samt øke tilbudet for rimeligere boliger i kommunen.» Vi håper at planen skal bli endelig godkjent før nyttår, slik at bestilling av boligene kan finne sted våren 2009, med levering og innflytting før jul 2009.

5 ABBL NYTT NR Hus 1 Hus 2

6 6 ABBL NYTT NR NYE BOLIGTYPER De ungdomsboligene vi tidligere har bygget på Gullhella og Heimdal i Bærum, har bestått av 2-roms leiligheter fra 29 til 46 m 2. På Gullhella B3 vil vi også legge inn noen større leilighetstyper. Blant annet har vi utviklet en 3-roms leilighet på 53 m 2 BRA og en 4-roms leilighet på 61 m 2 BRA (se foreløpige plan tegninger). Dermed legger vi også boligene til rette for småbarnsfamilier. EIERFORM Boligene på Gullhella B3 vil bli organisert som selveierboliger etter eierseksjonsloven. Selv om prisene på boligene ennå ikke foreligger, kan vi allerede nå antyde at prisene vil ligge betydelig under det som oppfattes som «ordinær markedspris». ABBL vil derfor vurdere å klausulere boligene etter samme retningslinjer som ble valgt for ungdomsboligene vi bygget på Gullhella felt B1. Løpende informasjon om fremdriften vil bli gitt i «ABBL nytt» og på abbl.no, etter hvert som byggesaken beveger seg fremover. 3 rom 53 m 2 bra 4 rom 61 m 2 bra

7

8 8 ABBL NYTT NR

9 ABBL NYTT NR Tenk deg at det begynner å brenne hjemme hos deg, eller hos naboen... Visste du at nå kan hele boligsameiet tilknyttes med brannalarm til Asker og Bærum brannvesen? Da er alle i boligsameiet sikret øyeblikkelig utrykning. Raskere går det ikke. Ta kontakt på telefon for mer informasjon og tilbud. Innboforsikring til kr 864,- pr. år Det er viktig at alle husstander har innboforsikring. Dette gjelder ikke bare boligeiere, men også alle som leier en bolig. Er du medlem av abbl og bor i Asker, Bærum eller Røyken, kan TrygVesta tilby deg en ordinær innboforsikring til kr 864,- pr år. Innboforsikringen dekker skader inntil 1,5 million kroner. Tilbudet er basert på en samarbeidsavtale mellom TrygVesta og abbl, hvor TrygVesta, i tillegg til spesialtilbudet på innboforsikring, kan gi deg inntil 22 % rabatt på all øvrig skadeforsikring. Tilbudet gjelder selvfølgelig også for de medlemmene som har forsikringsavtale med TrygVesta fra før. For mer informasjon om forsikringsavtalen, ring grønt nummer

10 10 ABBL NYTT NR Ordinær generalforsamling Onsdag den 18. juni avholdt abbl ordinær generalforsamling på Scandic Hotell, Asker. ÅRSOPPGJØRET FOR 2007 Resultatregnskapet viste et overskudd før skatt på NOK , mot NOK forrige år. Årets samlede resultat etter skattekost på NOK viste et overskudd på NOK Overskuddet ble besluttet overført til annen egenkapital. Styret oppfatter årets resultat som godt. Alt overskudd blir ført tilbake til virksom heten, for å styrke tilbudet overfor medlemmene. VALG Etter valgene består styret av følgende personer: STYRET: Boligbyggelagets egenkapital var pr ca. NOK 38,7 millioner. Egenkapitalprosenten var ca. 58 % av en totalbalanse på ca. NOK 67 millioner. Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter var pr ca. NOK 9 millioner. MEDLEMMER Pr hadde ABBL betalende medlemmer, mot forrige år. Erling Rein, leder Christin Schive Jan-Terje Johansen Ved tildeling av eierbolig strykes medlemskapet. BOLIGFORMIDLING I løpet av 2007 formidlet ABBL 227 boliger, mot 242 boliger forrige år. Boligprosjekter under arbeid: ASKER: Gullhella felt B3 Bondihagen II Bondistranda BÆRUM: Signatur Bekkestua 43 boliger 35 boliger 206 boliger 50 boliger Ut over dette arbeider ABBL med flere prosjekter som foreløpig ikke har materialisert seg i et konkret antall boliger. BOLIGFORVALTNING Pr forvaltet ABBL 193 boligselskaper, med til sammen boliger, mot 182 boligselskaper og boliger forrige år. Boligene er i hovedsak organisert som eierseksjonssameier, men også som borettslag, huseierforeninger, bolig aksjeselskaper, stiftelser m.m. Kari Langeland Knut Dyre Haug Trude Thorød REPRESENTANTSKAPET BESTÅR AV: Hans Kristian Krog, ordfører Knut Wilsbeck Morten Strand Birgithe Helland Nilsen Jostein Rustad Ingrund Bakke Håkon S. Ruud Nils Bjørn Sandøy Rolf Steen-Nilsen MEDLEMSKONTINGENT FOR 2009 Generalforsamlingen besluttet å forhøye medlemskontingenten fra NOK 350 til NOK 375 pr. år fra 2009, for medlemmer som ikke har borett tilknyttet andelen. For medlemmer med borett tilknyttet andelen, beholdes kontingenten på NOK 500 uendret. Sigrid Dyrnes

11 HerjedalsKjøkken, Arnstein Arnebergs vei 30 Telefon: Forny ditt kjøkken! Bytt dører og skuffer på ditt nåværende skrog og få et kjøkken med nytt utseende og nye funksjoner i høy kvalitet! Passer alle skrog, uansett konstruksjon og alder. Kontakt Mikael Abrahamsson på for gratis kostnadsoverslag.

12 12 ABBL NYTT NR A K T U E L L E T J E N E S T E R ANNONSESALG Treff lokalmarkedet i Asker og Bærum i ABBL-nytt! BYGNINGSSKADER DIVERSE TJENESTER Vaktmestertjenester Garasjefeiing Gressklipping Faks: Mob: EL-INNSTALLASJON OG SERVICE FARGEHANDLERE HÅNDVERK MALERE CONTAINERUTLEIE Bestill container i dag Din totalleverandør innen avfallsbehandling Telefon Vi utfører alt innen sterkstrøm og svakstrøm. Som ABBL medlem har du rabatter på våre produkter og installasjonsarbeid. Elfagsjekk av ditt anlegg? Varmesystemer? Lys og varme? Alarmer? Telefoni? Porttelefon? Ring hytta varm?

13 ABBL NYTT NR MASKINENTREPRENØRER Vi hjelper deg med klargjøring av Graverservice-59X80.indd :12:31 sommerredskapen Comfort-59X80.indd :29:43 Meisingset Vegard-59X40.indd :17:19 ANNONSESALG Treff lokalmarkedet i Asker og Bærum i ABBL-nytt! RØRLEGGERE A K T U E L L E T J E N E S T E R RØRLEGGERE Ro_SOMMER-59X80.indd :27:28 takstsenteret-59x40.indd :14:35 RØRLEGGERE Thomas Land-59X80.indd :03:25 enæs VVS-59X40.indd :36:42 Rørlegger-59X40.indd Lefdal 17:05:54 Installasjon-59X40.indd Vann 14:48:13 og avløpsteknikk-59x80.indd :55:16

14 14 ABBL NYTT NR ABBL TAR PULSEN PÅ BOLIGMARKEDET KILDE: ABBLS BRUKTBOLIGSTATISTIKK FOR BOLIGER INNENFOR ABBLS FORVALTNING BUDSTIKKAS BRUKTBOLIGSTATISTIKK FOR ASKER OG BÆRUM Etter at bruktboligmarkedet nådde en topp med NOK pr. m 2 i september 2007, har prisene falt til NOK pr. m 2 i mai, en prisreduksjon på 3,3 % i løpet av 8 måneder. Ser vi på utviklingen i et lengre perspektiv, ligger prisene nå omtrent på samme nivå som for ett år siden og ca. 15 % høyere enn i mai Det er med andre ord ingen stor dramatikk i bruktboligmarkedet. Volumet innen bruktboligomsetningen har imidlertid gått kraftig ned. I henhold til Budtikkas bruktboligstatistikk, ble det kun omsatt 337 brukte boliger i Asker og Bærum i løpet av 1. kvartal 2008, mot 495 boliger i 1. kvartal Den største nedgangen i omsetning kom innen gruppen eneboliger, 60 mot 111 og rekkehus, 66 mot 112. For blokkleiligheter var omsetningsvolumet relativt stabilt. ABBL BEST I ET TREGT MARKED For ABBL har nedgangen i omsetningsvolumet hatt liten betydning. Det ser ut som at bolig selgerne i større grad søker til ABBL når markedet er tregt enn når markedet er hett. I et tregt marked legger selger større vekt på at megler har et stort register av boligsøkere, og ingen megler i Asker og Bærum har flere registrerte boligsøkere enn ABBL. BYGGEKOSTNADER UTE AV STYRING I ABBL er vi langt mer bekymret for utviklingen i byggekostnadene, enn for utviklingen i boligprisene. De siste 2 årene har entreprisekostnaden steget med over 30 %, en økning som langt overstiger økningen i bruktboligprisene. MANGE NYE BOLIGER ER PRISET ALT FOR HØYT Den kraftige økningen i byggekostnadene har resultert i at salget av nye boliger nesten har stoppet opp og flere nye prosjekter enten er utsatt eller kansellert. «Boomen» i byggemarkedet førte i fjor høst til at enkelte utbyggere heiset opp utropsprisene for nye boliger betydelig, og langt over hva tilsvarende boliger tidligere var solgt for. Men få boliger ble virkelig solgt til de nye prisene. Allikevel har takstmenn, og ikke minst meglere, stipulert markedspris for nye boliger med utgangspunkt i utropsprisene fra sommeren Blant annet har en gruppe innleide meglere på Fornebu stipulert priser for Fornebu Boligspar, som langt overstiger hva liknende boliger tidligere har blitt omsatt for. At salget nå har stanset opp for mange nye prosjekter og at oppstart av andre utsettes, er bare en naturlig følge av en prisutvikling basert på en ukontrollert forventning hos utbyggere og entreprenører, og ikke minst fra underentreprenører og materialleverandører. Bondihagen I i Asker, hvor samtlige boliger ble solgt på første utlysning. AKTØRENE I BYGGEBRANSJEN MÅ SKJERPE SEG Men pendelen slår nå tilbake. Etter hvert som nye prosjekter stanses og utsettes, vil produsentene

15 ABBL NYTT NR bli presset til å senke prisene. Da må aktørene i byggebransjen på nytt begynne å tenke produktivitet for å tilpasse seg en skjerpet konkurranse. Ut over høsten og vinteren kan vi gå inn i en periode med overkapasitet blant entreprenørerene og da er det ikke utenkelig at prisen på byggekostnader vil falle. MODERASJON KAN LØNNE SEG ABBL har alltid ført en langsiktig og moderat prispolitikk. På Bondihagen II er neste alle boligene solgt og det til svært hyggelige priser. Signatur Bekkestua kommer også gunstig ut prismessig, sammenlignet med andre prosjekter. Bekkestua er trolig Bærums mest etterspurte boligområde og prismessig ligger vi godt under de prosjektene som nå legges ut for salg på Fornebu. Signatur Bekkestua Illustrasjon. Det tas forbehold om endelig detaljutforming. Bygg A Leilighetene i bygg A får HVA SKJER DE NESTE MÅNEDENE? vestvendte terrasser og balkonger. Det er store vindusflater som Prisene på gir brukte lyse stuer boliger og mye vil fortsette sol. Bygget å tendere henvender svakt nedover. Hvor uteoppholdsareal stort prisfallet vil og bli, Nadderudsletta. avhenger mye av renteutvik- seg mot prosjektets lingen. Bygget ligger langstrakt og tilbaketrukket fra Nadderudveien, Entreprisekostnadene har trolig nådd toppen. Etter ferien med et hyggelig torg rett nedenfor. Atkomst til leilighetene vil enkelte bransjer mangle oppdrag og prisene vil tendere skjer via heis og trapperom fra bakkeplan og garasje. Enkelte nedover. leiligheter har atkomst via altangang som ligger trukket inn i Nye boligprosjekter, bygget, skjermet som er for priset innsyn, for høyt, vær og vil fortsatt vind. slite. Gode prosjekter med balanse mellom pris og kvalitet vil fortsatt selge. To av leilighetene ligger i første etasje, mens de øvrige 27 ligger i 2., 3. og 4. etasje. Flere av leilighetene i 2. etasje får egen Flere førstegangssøkere romslig terrasse vil mot avvente platået, kjøp av mens bolig de og heller øvrige får romslige satse på balkonger. leiemarkedet Endeleilighetene for en periode. Faller i syd renten mot Nadderudveien utover får sydvinteren, vendte kan det romslige igjen bli balkonger. attraktivt å kjøpe. I det lange løp vil boliprisene øke mer enn den alminnelige prisstigning. All historisk erfaring tilsier det. Oslo-området vil fortsatt være attraktivt og med alle de restriksjoner politikken legger på boligbyggingen, er over produksjon over et lengre tidspunkt utenkelig. Selv om boligprisene varierer noe fra kvartal til kvartal, er det intet som tyder på at investering i bolig over en 10-års periode ikke vil lønne seg. Bolig vil fortsatt være husstandens største og viktigste investeringsobjekt. Spar penger som medlem i ABBL Gjennom samarbeidet mellom Lefdal Installasjon AS og Asker og Bærum Boligbyggelag AL har du som medlem fordeler. Vi gir deg rabatter som virkelig monner: 20% på våre materialpriser 10% på våre timepriser For deg i ditt hjem utfører vi blant annet: Energisparing - råd for lavere strømregninger EL-sjekken - kontroll av el-anlegget Servicebiler - rask betjening med stort lager Elektrikere - fagfolk med lang erfaring For oppdrag i Asker og Bærum, ring Åge Wiik på Vi gir deg LIVSTIDSGARANTI

16 16 ABBL NYTT NR MEDLEMSTJENESTER/ RABATTAVTALER ABBLs hovedformål er å skaffe medlemmene bolig. Som Asker og Bærums største medlemsorganisasjon, hvor hver fjerde husstand enten er medlem eller bor i en bolig ABBL forvalter, representerer ABBL en betydelig andel av de to kommunenes innbyggere. ABBL har, i kraft av denne betydelige brukermassen, fremforhandlet avtaler med lokale leverandører om særlige rabattavtaler for ABBLs medlemmer. Nedenfor finnes en oversikt over medlemstilbud som gjelder for Spesielt gjør vi oppmerksom på årets nye medlemstilbud; Gunstig innboforsikring i TrygVesta Ny og forbedret avtale om fasttelefoni hos Vitel Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: RABATTER FOR ABBL-MEDLEMMER Disse firmaer gir deg rabatt når du fremviser medlemskort og legitimasjon. Rabattene gjelder ved kontant salg på vanlige utsalgspriser. For nærmere detaljer om medlemstilbudene henviser vi til abbl.no ADVOKATBISTAND Adv. Kjell Holden Leif Tronstads plass SANDVIKA Tlf Bistand uten kostnader - begrenset til 1 time. BANKTJENESTER Handelsbanken - Boliglån Løkketangen 20 A - Refinansiering 1337 SANDVIKA - Lån Tlf Billån - Innskuddsplasseringer - Gebyrfri betalingsformidling BOLIGALARM Securitas Direct Gratis befaring og prosjektering Postboks 24 av boligalarm OSLO Boligalarm: Kr 1 000,- i avslag på Tlf grunnpakken. E-post: BYGGEVARER Byggmakker Sem Bruk Trelast 13 % Semsveien 155 Maling 10 % 1384 ASKER Byggevarer 10 % Tlf Gjelder ikke tilbudsvarer EIENDOMSMEGLING ABBL Eiendomsmeling Leif Tronstads plass SANDVIKA Tlf Rabatt kr 3 850,- ved salg av bolig. ELEKTRO Ørnulf Wiig Installasjon AS - 25 % på lyskilder, glødelamper, Slependveien 48, Postboks 93, lysrørtennere, kompaktlysrør, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL lavvoltlamper (Philips, Osram). Tlf. sentralbord: % på armaturer/ovner (Glamox/ Tlf. serviceavd.: Nobø) gjelder ikke tilleggsutstyr % på hele kartonger av lyskilder % på installasjonsmateriell, kabler, brytere og kontakter. FARGEHANDEL FLÜGGER Avd. Asker: Asker & Bærum Handel - Maling 28 % Askerveien 61 - Maleverktøy 28 % 1384 ASKER - Tapet 28 % Tlf Gjelder ikke tilbudsvarer. E-post: Avd. Bærum: Flügger Farve Rødskiferveien 1 (Kolsås senter) 1352 KOLSÅS Tlf FF-Farve Grini Grini Næringspark ØSTERÅS Tlf FF-Høvik Ramstadsletta HØVIK Tlf Flügger Farve Jens Rings vei BEKKESTUA Tlf FORSIKRING TrygVesta - Innboforsikring (forsikr.sum ): Asker: Ordinær dekning: kr 864* Bærum: Ekstra dekning: kr 1 028* Grønt nr Inntil 22 % rabatt på øvrig skadeforsikring. - Rabatt på el-sjekk *Priser gjelder i Asker, Bærum og Røyken

17 ABBL NYTT NR GARASJEPORT, PORTÅPNERE OG GARASJE Nito Selvbygg 10 % på New England Door garasjeport Kalderoveien 13 og portåpner EIKSMARKA Uforbindtlig besøk m/prøver og Tlf måltakning også kveldstid. Mobil: Prøv oss, det er sluttsummen som teller. Kvalitet med garanti så lenge du bor i huset. GLASS OG RAMMER Bærum Glassmesterforretning A/S 10 % på glass og speil til bygnings- Bærumsveien 300 formål samt innramming HASLUM Gjelder ikke tilbudsvarer. Tlf E-post: KJØKKEN Østerby Kjøkkenstudio AS Aamotgården Rådmann Halmrasts vei SANDVIKA Tlf % på Husebykjøkken 20 % på garderobe LÅS / BOLIGALARM / PORTTELEFON trygge rom as Låsesmed Info-Rama Bolig- og bedriftssikring Sandviksveien % på alle lagerførte varer 1337 SANDVIKA Gratis sikkerhetsbefaring av bolig- og Tlf næringslokaler E-post: LÅSESMED Låseservice AS Trio Ving Sikkerhetssenter Kontor og verksted: Billingstadsletta BILLINGSTAD Tlf % på materialer regnet på pris eks. m.v.a. MINICRUISE Stena Line Norge AS Gavekort MiniCruise tur/retur Postboks 764 Sentrum Oslo Frederikshavn for inntil 4 personer 0106 OSLO i standard 4-sengs innvendig lugar. Tillegg for utreise fredag og lørdag. (Gavekortet har begrenset gyldighet) MOBILT MINILAGER Lagerboks AS 10 % på korttidsleie av lagerboks Cecilie Thoresens vei 3 20 % på langtidsleie (1 år el. mer) 1153 OSLO av lagerboks Tlf STEIN OG HELLER S. Sigvartsen Steinindustri A/S 12 % på alle varer. Gjelder ikke tilbudsvarer. Avd. Bærum: Industriveien SANDVIKA Tlf STEIN OG HELLER Settem Steinindustri A/S - 10 % på granitt, skifer og marmor Skollerudveien % vinterrabatt på gravmonumenter 1350 LOMMEDALEN fra nyttår til påske. Tlf E-post: Stor og variert utstilling av gravwww.settem.no monumenter med gode priser. FLISER Flisekompaniet Oslo og Akershus AS Hoffsveien 9 20 % på fliser og lim 0275 OSLO Behjelpelig med tilpassing av fliser. Tlf Utlån av for. fliskutter, kr 10,- pr. dag. Besøk oss også på: FLYTTEEMBALLASJE/SØPPELTAXI RYDD & FLYTT Flytteemballasje: Postboks 16 Alnabru Bedriftssenter 15 % rabatt på 0614 OSLO - Flytteesker Gratis grønt nr Bokesker Tlf / fax Bobleplast E-post: - Silkepapir - Plastsekker - Pakketape GRATIS TILKJØRT VED MINIMUMS- ORDRE KR 600 INKL. M.V.A. Søppeltaxi: 15 % rabatt Søppel bortkjøring fra kr 417,-, + 2,05 pr. kg søppel inkl. mva. Fra 3 m 3 til 12 m 3 kassebiler TAKSERING Takstsenteret Fagertunveien BEKKESTUA Tlf Fax: Takstoppdrag - 10 % på ordinær pris. TELEFONI OG MOBILTELEFONI VITEL AS (tidligere SEA Norge) Spar opptol 25 % på både mobil og Bekkeveien 163 fasttelefoni 3173 VEAR Bestill på Tlf (9 15) eller ring for tilbud UTLEIE AV MASKINER OG UTSTYR Cramo AS, avd. Bærum 10 % regnet på pris eks. m.v.a. ved leie Ringeriksveien 162 A av maskiner og utstyr VØYENENGA Tlf Avd. Oslo: Heggelibakken OSLO Tlf Trondheimsveien OSLO Tlf Firmaer som ønsker å gi ABBLs medlemmer gode rabatter, kan ta kontakt med Irene Nøbben, telefon

18 18 ABBL NYTT NR Langsom tid på Kosterøyene Tekst og foto: Hilde Bringsli Sommerferien nærmer seg og det er på tide å planlegge årets ferie. Ønsker du ro, vakker natur og et «smultronsställe» for barna, er kanskje Kosterøyene noe for deg og familien! Pensjonat Bergdalen på Sydkoster ligger idyllisk til med flott sjøutsikt.

19 ABBL NYTT NR Kosterøyene ligger like utenfor Strømstad, ca 2 timers kjøring fra Bærum. Øyene er Sveriges mest vestlige med bofast befolkning. Nærheten till havet preger øysamfunnene, som tilsammen består av ca 300 bofaste, fordelt på Nord- og Sydkoster. Øyene er omkranset av flotte skjær og holmer, og lokker årlig til seg små og store med sans for langsom tid, deilige badestrender og flotte utsiktsplasser. Stifter du bekjentskap med Kosterøyene er det tilnærmet umulig å ikke bli forelsket i det særpregede øylivet. Sykkelparadis For selv om folketallet stiger betraktelig i høysesongen, fra 300 til opp under 8000, hersker det en ro man finner få andre steder. Dette skyldes selvsagt det bilfrie miljøet. Her er det bare noen ganske få som får ta seg fram med motorkjøretøy, fortrinnsvis de som driver overnattings- og serveringssteder. Ellers er det sykler som gjelder. Noen ankommer med medbrakt sykkel, andre velger å leie. Aktiviteter for store og små Hva gjør man på Kosterøyene? Bading er en selvsagt syssel. Ingen andre steder i Sverige er det en tilsvarende variasjon av badeplasser på et så lite område. Herlige sandstrender, små usjenerte viker og solvarme, blankslipte klipper lokker på badenymfer i alle aldre. Uavhengig av hvor du bor på øya, er det bademuligheter innen gangavstand. For den som ønsker å være aktiv, finnes det mer å gjøre enn å bade og sykle. Hva med å leie en kajak eller en båt? Eller kanskje du kan tenke deg å ta et herlig dykk? Minigolf er en annen aktivitet som er fin for hele familien. Og har du lyst til å lære mer om øyene, kan du vandre rundt med

20 20 ABBL NYTT NR en lokal guide eller du kan få et ferdig aktivitetsprogram. Er du kulturinteressert, er du også på rett sted! Kosterøyenes herlige natur, stillhet og unike beliggenhet ved havet inspirerer og lokker till seg kunstnere av alle slag. En del av disse er bofaste, andre er sommerboere. Det er flere gallerier på øyene og enkelte kunstnere arrangerer malerkurs for både etablerte kunstnere og nybegynnere. Overnatting På Kosterøyene finnes det flere overnattingsmuligheter av varierende standard og prisklasse. Uansett hva du velger er det viktig at du booker i tide. Pensjonat Bergdalen er et hyggelig alternativ for den som ønsker å «ordne seg selv». Leilighetene, som varierer i størrelse, ligger flott til med store grønne plener og utsikt mot havet. Rommene er enkle, men funksjonelle og egner seg kanskje spesielt godt for barnefamilier som har behov for å senke skuldrene og ikke ha blikket festet på de små til enhver tid. ABBLs medlemmer får 10 % rabatt på overnatting på Pensjonat Bergdalen utenfor høysesongen (se rammesak). Havets delikatesser Å spise og drikke godt hører også med. På Kosterøyene er det flere hyggelige restauranter og kafeer. Menyen inneholder ofte havets delikatesser. En deilig fiskerett, en vakker solnedgang og et glass vin eller en kald øl, kan bli et uforglemmelig minne fra Kosterøyene. Kanskje får du også med deg en liten intimkonsert! For den som er interessert i å spise økologisk, er en tur til Kosters Trädgårdar å anbefale. Dette er en liten perle av en trädgård hvor du ikke bare kan spise og drikke godt, men også nyte synet av vakre blomster og planter, handle små delikatesser og planter, og kanskje se en flott utstilling. Ellers er det bare å gjøre som de sier i en av de mange turistbrosjyrene om Kosterøyene: Ta bara intryck och lämna endast fotavtryck! Slik kommer du til Kosterøyene Kjør til Strømstad. Parkering finnes rett utenfor sentrum, med gratis bussforbindelse til Norra Hamnen i Strømstad. Herfra går Kosterbåtene, mange ganger daglig. Ta kontakt med turistkontoret i Strømstad for å få vite mer om båt avganger, parkering og overnatting. Tlf: Overnatting Husk å bestille i god tid. Det finnes flere alternativer, men på Pensjonat Berg dalen kan du som medlem av ABBL få 10 prosent rabatt på overnatting utenom høysesongen (dvs skoleferien). Ta kontakt med Frank på tlf: Butikk og minibank Det finnes dagligvarebutikk og minibank på Sydkoster. For mer informasjon se: På Trädgårdscafeen, Sydkoster, kan man i tillegg til å spise og drikke godt, kjøpe med seg planter og delikatesser.

21 ABBL NYTT NR NYTT OM NAVN BYGNINGSINSPEKTØR Karianne Dyrdal er ansatt som bygningsinspektør fra 1. april Karianne er 26 år og er utdannet tømrer. Hun har syv års erfaring som tømrer hos byggmester G. H. Nyrønning i Drammen. Hennes hovedarbeidsoppgaver vil være faglig rådgivning i byggetekniske spørsmål, gjennomføring av vedlikeholdsrapporter og vedlikeholdsoppfølging av utleieboliger. ALT I GLASSARBEID Alltid gode tilbud Dører og vinduer Energispareglass Verandaskjerming Bly/messinginnfatning Speil etter mål Dusj-løsninger Helglassdører Glassrekkverk Henvis til annonsen og få ABBL-rabatt

N Y T T N R 3 2 0 0 9 Bondistranda VisNiNg på TomTeN

N Y T T N R 3 2 0 0 9 Bondistranda VisNiNg på TomTeN N Y T N R 2 0 0 T 3 9 Bondistranda Visning på tomt e lørdag den n 17. oktober og søndag den 18. oktober Spørreundersøkelse se midtoppslag Hjerter som banker for Rykkinn! se side 4 5 Nytt liv i furua se

Detaljer

ABBL flytter. ABBL eiendomsmegling 25 år N R 4. Jubileumstilbud, se side 7. se side 4 se side 4. Gaver som varmer se side 16. ABBLs nye kontorlokaler

ABBL flytter. ABBL eiendomsmegling 25 år N R 4. Jubileumstilbud, se side 7. se side 4 se side 4. Gaver som varmer se side 16. ABBLs nye kontorlokaler N Y T T N R 4 2 0 0 8 1 5 2 6 3 4 ABBL eiendomsmegling 25 år 1) Johannes Rivertz - daglig leder / fagansvarlig / eiendomsmegler MNEF 2) Erik Kvam Johansen - eiendomsrådgiver 3) Ole Kvigne - eiendomsrådgiver

Detaljer

Skal Kolsåsbanen kunne utvikles med et utvidet rutetilbud, må trafikkgrunnlaget rundt stasjonene styrkes

Skal Kolsåsbanen kunne utvikles med et utvidet rutetilbud, må trafikkgrunnlaget rundt stasjonene styrkes N Y T T N R 1 2 0 0 9 Hauger stasjon/kolsåsbanen Skal Kolsåsbanen kunne utvikles med et utvidet rutetilbud, må trafikkgrunnlaget rundt stasjonene styrkes Se ABBLs bemerkninger til kommuneplanutkastet side

Detaljer

Bondistranda Byggearbeidene har startet

Bondistranda Byggearbeidene har startet N Y T T N R 2 2 0 1 1 Bondistranda Byggearbeidene har startet Se side 4 og 5 Nye Hellerudveien 2. Spørreundersøkelse. Se midtoppslag Medlemskort for 2011 Gunstig innboforsikring for medlemmer. Se side

Detaljer

Nye boliger Bekkestua

Nye boliger Bekkestua N Y T T N R 4 2 0 0 7 Nye boliger Bekkestua Foto Bekkestua: Nye boliger på Bekkestua Se vedlagte medlemsundersøkelse SIDE 15 18 Ungdomsboliger for utleie Heimdal Ungdomsboliger Heimdal Søknadsfrist 15.

Detaljer

Som medlem i ABBL har du mulighet til å kjøpe bolig ved bruk av forkjøpsrett.

Som medlem i ABBL har du mulighet til å kjøpe bolig ved bruk av forkjøpsrett. N Y T T N R 2 2 0 0 9 Arne Kristiansen Jan Erik Reenskaug Ole Kvigne Stian Nyblin Erichsen Eksamen bestått se side 2 Asker utvidet kildesortering se side 9 Boligministeren svarer se side 6 Reiseforsikring

Detaljer

VI HAR OVERSIKTEN! N R 1 ALLE VET AT VI ER BEST PÅ SALG AV BORETTSLAGSLEILIGHETER. VI ER MINST LIKE GODE PÅ SELVEIERLEILIGHETER.

VI HAR OVERSIKTEN! N R 1 ALLE VET AT VI ER BEST PÅ SALG AV BORETTSLAGSLEILIGHETER. VI ER MINST LIKE GODE PÅ SELVEIERLEILIGHETER. N Y T T N R 1 2 0 0 7 VI HAR OVERSIKTEN! ALLE VET AT VI ER BEST PÅ SALG AV BORETTSLAGSLEILIGHETER. VI ER MINST LIKE GODE PÅ SELVEIERLEILIGHETER. SIDE 6-7 SIDE 10 og 12 Årets medlemstilbud SIDE 24 og 25

Detaljer

Nytt. Elnes i Vollen. nytt boligområde under planlegging, se side 6 NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ. Nr. 4-2012. Vakre bord Se side 24

Nytt. Elnes i Vollen. nytt boligområde under planlegging, se side 6 NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ. Nr. 4-2012. Vakre bord Se side 24 Nr. 4-2012 Nytt NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ Elnes i Vollen nytt boligområde under planlegging, se side 6 2012 Sikrer nærmiljøet med livbøyer Se side 4 Endring av tildelingsreglene Se side 18

Detaljer

Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 00 www.abbl.no. - forsikring TrygVesta side 20 - minicruise Stena Line side 22 - fasttelefoni Vitel side 23

Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 00 www.abbl.no. - forsikring TrygVesta side 20 - minicruise Stena Line side 22 - fasttelefoni Vitel side 23 N Y T T 1 2 0 0 8 Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 00 www.abbl.no - forsikring TrygVesta side 20 - minicruise Stena Line side 22 - fasttelefoni Vitel side 23 2 ABBL NYTT NR 1 2008 Asker og Bærum

Detaljer

Informasjonsmøte om nye boligprosjekter

Informasjonsmøte om nye boligprosjekter N Y T T N R 2 2 0 1 2 Informasjonsmøte om nye boligprosjekter 24. april kl. 19.30, se side 4. Foto: Karl Braanaas, Budstikka 2012 Innflytting etter Rykkinn-brannen Se side 8 Medlemskort for 2012 / Rabattavtaler

Detaljer

BOLIGTILBUD UNGDOMSBOLIGER GULLHELLA

BOLIGTILBUD UNGDOMSBOLIGER GULLHELLA N Y T N R 2 0 0 T 2 6 BOLIGTILBUD UNGDOMSBOLIGER GULLHELLA Søknadsfrist 19. juni Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 www.abbl. 00 no 0('/(0 6.257 HUSK Medlemskontigenten Forfall 20. juni SIDE 9-11

Detaljer

NYTT. Medlemmer og forretningsforbindelser ønskes god jul og godt nytt år. Direktørskifte i ABBL se side 4 NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ

NYTT. Medlemmer og forretningsforbindelser ønskes god jul og godt nytt år. Direktørskifte i ABBL se side 4 NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ Nr. 4-2014 NYTT NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ Medlemmer og forretningsforbindelser ønskes god jul og godt nytt år Direktørskifte i ABBL se side 4 2 ABBL NYTT nr. 4 2014 Medlemsblad for Asker og

Detaljer

Nytt medlemskort. for 2015 MEDLEMSFORDELER: Flyttetips og medlemsfordel. Billige billetter til ABBLmedlemmer. Se side 10-11.

Nytt medlemskort. for 2015 MEDLEMSFORDELER: Flyttetips og medlemsfordel. Billige billetter til ABBLmedlemmer. Se side 10-11. Nr. 1-2015 NYTT NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ Nytt medlemskort for 2015 MEDLEMSFORDELER: Flyttetips og medlemsfordel Se side 10-11 Billige billetter til ABBLmedlemmer Se side 18-19 NYTT MEDLEMS-

Detaljer

Boligtilbud Bondihagen. Tilbud om nye ungdomsboliger N R 3. Søknadsfrist mandag 4. september. Søknadsfrist mandag 4. september.

Boligtilbud Bondihagen. Tilbud om nye ungdomsboliger N R 3. Søknadsfrist mandag 4. september. Søknadsfrist mandag 4. september. N Y T T N R 3 2 0 0 6 oligtilbud ondihagen Søknadsfrist mandag 4. september Se midtoppslag Tilbud om nye ungdomsboliger i Asker Søknadsfrist mandag 4. september Side 4-7 SIDE 11-12 Dame med engasjement

Detaljer

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer!

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer! bo! NR 2/ 2013. ÅRG. 12 BRA Nye medlemsfordeler: Glåmdal bilsenter side 9 Juvelen side 22 Minilageret AS side 26 Ny strømavtale med Eidsiva side 28 Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer! Norske

Detaljer

Invitasjon til forsikringsselskap

Invitasjon til forsikringsselskap NB BO Medlemsblad for Nedre Buskerud Boligbyggelag nr - juni 008 MEDLEMSBLAD FOR NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG BOLIGFOKUS MEDLEMSBLAD FOR NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG BOFOKUS NB BOBEDRE ET MEDLEMSBLAD FOR

Detaljer

HABO-bladet. SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd. SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet. SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere

HABO-bladet. SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd. SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet. SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere HABO-bladet MEDLEMSBLAD FOR HALDEN BOLIGBYGGELAG NR. 1 MARS 2013 SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere Arkitekten bak Brekkerødlia

Detaljer

BoBra. NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL. Trivselsprisen 2013 side 8. Ny teleavtale side 27 1

BoBra. NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL. Trivselsprisen 2013 side 8. Ny teleavtale side 27 1 BoBra NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL Foto: Helene Næss Trivselsprisen 2013 side 8 Kundetilfredshetspris side 14 Ny teleavtale side 27 1 Brille Mandag 21:30 Eller et annet

Detaljer

Vi ønsker alle våre medlemmer en god jul!

Vi ønsker alle våre medlemmer en god jul! bo! NR 4 / 2008. ÅRG. 7 Ny administrerende direktør side 5 Styreseminar på Hafjell side 10 KOBBL Eiendom flytter tilbake side 11 Trivselsprisen 2008 side 15 BRA Vi ønsker alle våre medlemmer en god jul!

Detaljer

NR 3/2014 Byfesten Barn og mobil Eldrebølgen side 8 side 24 side 34

NR 3/2014 Byfesten Barn og mobil Eldrebølgen side 8 side 24 side 34 BoBra NR 3/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL Foto: Nina Noreen Byfesten side 8 Barn og mobil side 24 Eldrebølgen side 34 1 Benytt TV-en til mer enn TV Med T-We Box fra Canal Digital

Detaljer

BRA. Trivselsprisen se side 9 Andelseier og forretningsdrivende se side 14. Ny medlemsfordel se side 28

BRA. Trivselsprisen se side 9 Andelseier og forretningsdrivende se side 14. Ny medlemsfordel se side 28 bo! NR 3 / 2007. ÅRG. 6 Trivselsprisen se side 9 Andelseier og forretningsdrivende se side 14 Ny medlemsfordel se side 28 BRA Norske Boligbyggelag MEDLEMSBLAD FOR KONGSVINGER OG OMEGNS BOLIGBYGGELAG AL

Detaljer

Gode støttespillere for KBK

Gode støttespillere for KBK BO magasinet NR.3 / 2014 Lyhsenga Borettslag side 7 Nye tak i Allanengen side 32 Medlemsblad for KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Tema: Et godt nabolag side 10 Gode støttespillere for KBK side 36 HTH KRISTIANSUND

Detaljer

Det nye Tasta s. 14. Nyt vårens blomster side 4. Rehabiliteringsløftet side 17. Tursjefens oppturer: Kjell Helle-Olsens turtips side 27

Det nye Tasta s. 14. Nyt vårens blomster side 4. Rehabiliteringsløftet side 17. Tursjefens oppturer: Kjell Helle-Olsens turtips side 27 BoInform Magasin for våre medlemmer og boligselskap Nr 1 : 2012 Det nye Tasta s. 14 Nyt vårens blomster side 4 Tursjefens oppturer: Kjell Helle-Olsens turtips side 27 Rehabiliteringsløftet side 17 Etablererboliger:

Detaljer

Ny avtale med Eidsiva

Ny avtale med Eidsiva Et infor masjonsmagasin fra Vansjø Boligbyggelag Nr 3 2012 Ny avtale med Eidsiva Side 8 Vinn hjemmehjelp for et halvt år! Side 6 Medlemsfordeler Side 12 og 13 Nr. 3 - DESEMBER 2012 OPPLAG: 23.000 ANSVARLIG

Detaljer

Nr. 2 / 2012. BBL-magasinet. Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag. Ble BBL-medlem og vant en ipad. s 6

Nr. 2 / 2012. BBL-magasinet. Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag. Ble BBL-medlem og vant en ipad. s 6 Nr. 2 / 2012 BBL-magasinet Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag Ble BBL-medlem og vant en ipad s 6 BANKEN FOR DEG SOM ER UNG MORGENDAGENS HELTER VELGER TRUE BABY I U BOLIGSPARING FOR UNGE BOLIGLÅN FOR UNGE

Detaljer

Lokale perler presenterer PORTÅSEN-WILDENVEYS RIKE

Lokale perler presenterer PORTÅSEN-WILDENVEYS RIKE NBBO ET MEDLEMSBLAD FOR NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG - UTGAVE 2-2014 Vi ønsker alle våre medlemmer en fantastisk sommer! Lokale perler presenterer PORTÅSEN-WILDENVEYS RIKE Side 51-55 13 sider Terrasse,

Detaljer

I SALG NÅ! Losjeplassen Vest. Se side 34-37. Granittlia Terrasse borettslag - 40 leiligheter. Lansering 19. mars. Side 38-39.

I SALG NÅ! Losjeplassen Vest. Se side 34-37. Granittlia Terrasse borettslag - 40 leiligheter. Lansering 19. mars. Side 38-39. NBBO ET MEDLEMSBLAD FOR NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG - UTGAVE 1 - Losjeplassen Vest I SALG NÅ! Se side 34-37 Granittlia Terrasse borettslag - 40 leiligheter. Lansering 19. mars. Side 38-39. Rybergsvingen

Detaljer

Tema: Interiør s. 15-20

Tema: Interiør s. 15-20 Medlemsblad for kbbl og MOBO Nr 5 2010 Tema: Interiør s. 15-20 «Nytt» Talgøenga lag 1 s. 8 400 boliger på Øvre Eikrem s. 32 Spa din kropp og sjel Vi tilbyr følgende behandlinger: SPA Massasje Hudpleie

Detaljer

Nytt lag valgte KBBL s. 10 Mexico-prosjekt s. 27

Nytt lag valgte KBBL s. 10 Mexico-prosjekt s. 27 Medlemsblad for kbbl og MOBO Nr 5 2009 Satser på rehabilitering s. 14 og 30 Trives i pensjonistbolig s. 34 Nytt lag valgte KBBL s. 10 Mexico-prosjekt s. 27 scanpartner Foto: Spot og ewt Kos dere foran

Detaljer

BoBra. NR 2/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL. Privatisering av vei side 10. Trygg ferie side 20. Årets fargetrender side 12

BoBra. NR 2/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL. Privatisering av vei side 10. Trygg ferie side 20. Årets fargetrender side 12 BoBra NR 2/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL Foto: Nina Noreen Privatisering av vei side 10 Årets fargetrender side 12 Trygg ferie side 20 1 25% JKE KJØKKEN SOMMERKAMPANJE på

Detaljer