Ladetilbudet henger etter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ladetilbudet henger etter"

Transkript

1 Nytt fra Norsk Teknologi 02/2014 Miljøambassadør Vi vil bidra til at Oslo kommune reduserer klimagassutslippene og blir en bedre by å bo i, sier miljøambassadør og adm. direktør Ove Guttormsen. Side 2 Årets opplæringsbedrift Krøderen Elektro ble tildelt den gjeve prisen Årets opp læringsbedrift under NHOkonferansen Yrkesfag 2014 i Oslo 2. september. Side 9 «Vi foreslår å innføre krav om konkurranse på konserninterne kjøp for å forhindre at nettselskapenes kunder betaler høyere nettleie enn nødvendig» Ove Flataker, avdelingsdirektør i NVE / Side 4 Elbil Ladetilbudet henger etter Side 12

2 klima Miljøambassadør i Oslo kommunes «Næring for kli -Vi og våre medlemmer gjør allerede mye, men vi vil gjerne gjøre enda mer for å hjelpe Oslo kommune med å redusere klimagassutslippene og samtidig gjøre byen til en bedre, tryggere og triveligere by å bo i. Vi vil trekke frem tre satsninger som er viktige klimatiltak i Oslo, og hvor våre medlemmer er sentrale leverandører av teknologi og innovative løsninger, sier Ove Guttormsen, miljøambassadør og adm. direktør i Norsk Teknologi. Energieffektivisering av bygningsmassen og erstatning av oljefyring med CO2-nøytrale varmeløsninger, som eksempelvis varmepumper og lokale energisentraler. Utbygging av ladeinfrastruktur for å styrke byens posisjon som elbilhovedstad. Utbygging og modernisering av byens skinnegående kollektivtransport. Installasjoner som optimaliserer trafikkflyt og gir informasjon til reisende. Halvere utslipp. Oslo har vedtatt å halvere utslipp av klimagasser innen 2030, og bli en av verdens mest miljøvennlige hovedsteder. For å tilrettelegge for en mest mulig klimavennlig by, er byens næringsliv invitert med på laget. Dette har resultert i en flott samling bedrifter og organisasjoner, deriblant Norsk Teknologi, som alle ønsker å bidra til at Oslo når sine energiog miljømål. Første statusrapport for Næring for Klima er nå publisert og kan lastes ned på Stort potensial. Det største energisluket er i eksisterende bygg. Kampanjen i 2012 «Ja til Det Store Strømkuttet» viste at det er mulig å spare opptil 30 % av bygningenes energibruk med enkle grep. Det handler om å ta i bruk ny teknologi og sørge for at de tekniske installasjonene virker sammen og at energibruken Miljøambassadør. Miljøambassadør og adm. direktør Ove Guttormsen i Norsk Teknologi Fotograf John Petter Reinertsen styres etter behov, tid og tilstedeværelse. Våre medlemmer ønsker å hjelpe Oslo kommune med å utløse dette enorme energieffektiviseringspotensialet i den eksisterende bygningsmassen i Oslo, sier Guttormsen. Det videre arbeidet. -I tillegg til arbeidet for å innføre ordningen for enøk-skattefradrag, har Norsk Teknologi arbeidet hardt for at regjeringen skal få på plass et forpliktende mål for «Guri Melby, byråd for miljø og samferdsel Vi kjemper i år om førsteplassen i finalen om å bli Europas miljøhovedstad i 2016.» Ansvarlig redaktør: Tom Schjerven E-post: Telefon / Hold deg oppdatert! Følg Norsk Teknologi på Facebook og Twitter Fridtjof Nansens vei 17, 0368 Oslo Postboks 7175 Majorstuen, 0307 Oslo tlf: e-post: internett: org.nr: Norsk Teknologi en landsforening i NHO 2 TEKNOLOGICA

3 Nytt fra Norsk Teknologi 02/2014 Miljøambassadør Vi vil bidra til at Oslo kommune reduserer klimagassutslippene og blir en bedre by å bo i, sier miljøambassadør og adm. direktør Ove Guttormsen. Side 2 Årets opplæringsbedrift Krøderen Elektro ble tildelt den gjeve prisen Årets opp læringsbedrift under NHOkonferansen Yrkesfag 2014 i Oslo 2. september. Side 9 Vi foreslår å innføre krav om konkurranse på konserninterne kjøp for å forhindre at nettselskapenes kunder betaler ma» Klima energieffektivisering. Vi vil ha fullt fokus på dette, inntil begge tiltak er på plass, avslutter Guttormsen. Oslo er godt i gang. -En miljøvennlig by er en god by å leve i. I Oslo er vi godt i gang med omstillingen til et moderne lavutslippssamfunn. Takket være innovasjon, nytenking og mot til å gå foran, er Oslo i dag blant Europas mest miljøvennlige byer, og vi kjemper i år om førsteplassen i finalen om å bli Europas miljøhovedstad i 2016, sier Guri Melby, byråd for miljø og samferdsel. -Dersom vi skal ha mulighet til å nå våre høye ambisjoner i klimaarbeidet, må vi få med oss hele byen på dugnaden. Oslos næringsliv er en nøkkelaktør for å lykkes. Fremoverlente bedrifter ser muligheter i endring, og leverer ideer og står for gjennomføringen av mange av kommunens store klimasatsinger, innen alt fra klimasmarte bygg til lavutslippstransport. Slik kommer miljøsatsingen både Oslos næringsliv og innbyggere til gode, sier Melby. Teknologica utkommer 3 ganger per år og distribueres gratis til alle medlemsbedriftene i Norsk Teknologis bransje foreninger; NELFO, Integra, VKE og HLF. Bladet sendes også til deler av det politiske miljøet, forsknings-og utdanningsmiljøet, samarbeidspartnere og deler av bygg- og anleggsbransjen. Alle utgaver av Teknologica ligger på Vi mottar gjerne innspill til saker. Elbil «høyere nettleie enn nødvendig» Ove Flataker, avdelingsdirektør i NVE / Side 4 LadetiLbudet henger etter Side 12 Vet du om flere? Alle medlemsbedriftene mottar et eksemplar av Teknologica v/adm. direktør. Send oss gjerne navn på flere i bedriften og eventuelt andre som kan ha interesse av å motta bladet TEKNOLOGICA 3

4 Næringspolitikk På Dynga? Elektriske produkter blir diskriminert og kan faktisk bli forbudt å omsette og ta i bruk, sier Tore Strandskog, næringspolitisk direktør i Norsk Teknologi. Økodesigndirektivet Elektriske produkter kan bli forbudt - Økodesigndirektivet og Energimerkedirektivet er to gode og viktige direktiver for å fremme økt energi effektivitet i energibrukende produkter. EU-kommisjonen har imidlertid gjort en fundamental feil når de utformer krav i produktgrupper som omfatter både elektriske produkter og produkter med alternativ energiforsyning som dekker samme funksjon. Elektriske produkter blir diskriminert og kan faktisk bli forbudt å omsette og ta i bruk, sier Tore Strandskog, næringspolitisk direktør i Norsk Teknologi. Tore Strandskog, næringspolitisk direktør i Norsk Teknologi Påvirkning og samarbeid. Norsk Teknologi har, sammen med kollegaer i NHO-felleskapet og de europeiske bransjeorganisasjonene AIE og EURELECTRIC, arbeidet for å rette opp denne feilen siden Vi har jobbet direkte mot brede deler av EU-systemet, både politisk med Kommisjonen og Parlamentet og fagstaben i Kommisjonen. Vi har samarbeidet med norske myndigheter, en rekke andre EU/EØSlands myndigheter og sentrale bransjeorganisasjoner, samt våre egne medlemsbedrifter. Det er nå grunn til forsiktig optimisme at EU vil lytte til vårt syn. Vi vil følge denne saken tett videre, avslutter Strandskog. NVE ønsker å forhindre kryssubsidiering NVE foreslår å innføre et generelt krav om at nettselskapenes kjøp fra andre selskaper i samme konsern skal baseres på konkurranse. Målet er å forhindre at nettselskapene kjøper overprisede varer og tjenester fra søsterselskaper. Krav om konkurranse. -Bygging og drift av kraftnett er monopolvirksomhet som er finansiert av brukerne. Vi foreslår å innføre krav om konkurranse på konserninterne kjøp for å forhindre at nettselskapenes kunder betaler høyere nettleie enn nødvendig, sier Ove Flataker, avdelingsdirektør i NVE i en pressemelding. «Vi foreslår å innføre krav om konkurranse på konserninterne kjøp for å forhindre at nettselskapenes kunder betaler høyere nettleie enn nødvendig.» Ove Flataker, avdelingsdirektør i NVE Likebehandling. Uten konkurranse på konserninterne anskaffelser, kan konsernet øke sin fortjeneste gjennom å sette høye priser på varer og tjenester som selges til eget nettselskap. - Det er viktig å sørge for at det ikke foregår overprising når nettselskapet kjøper fra annen virksomhet i samme konsern. Vi mener dette sikres best ved at det er konkurranse på anskaffelsene. Forslaget til forskriftsendringer som er på høring, legger til rette for likebehandling av alle leverandører uavhengig av selskapsmessig tilknytning, og kan bidra til nye markedsmuligheter for uavhengige leverandører, sier Flataker. Høring. Nettselskapene må ifølge anskaffelsesreglene for forsyningssektoren gjennomføre konkurranse ved innkjøp, men disse reglene gjelder ikke ved konserninterne anskaffelser. Forslag til endring av Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer er sendt på høring. Frist for å sende inn kommentarer til NVE er 10. oktober Full støtte til NVE. Tore Strandskog i Norsk Teknologi, gir full støtte til NVEs forslag til endringer. Vi og våre lokalforeninger har de siste årene fått henven- ENØK-skattefradrag må på plass fra -Det er grunn til å berømme regjeringen for at den viser nytenking og handlekraft ved å etablere økonomiske virkemidler som stimulerer husholdningene til enøk. En skattevri som dette vil både stimulere og gjøre det mulig for boligeiere flest å gjennomføre energitiltak, som er et viktig grep i energi- og klimapolitikken, og blir et viktig element i å forsterke klimaforliket, skriver sentrale organisasjoner for boligbyggelag, byggenæringen og miljøbevegelsen i et brev til Regjeringen i forbindelse med budsjettkonferansen. Store summer til vedlikehold. -Husholdninger i Norge bruker hvert år over 60 milliarder kroner til vedlikehold og oppgradering av sine boliger og boligselskaper. En skattefradragsordning vil vri en større andel av investeringene mot å gjøre norske hjem mer energismarte, hvilket dagens virkemidler ikke klarer i tilstrekkelig grad. Alle som eier egen bolig, også i borettslag og boligsameier, kan enkelt dra nytte av en skattefradragsordning. 4 TEKNOLOGICA

5 næringspolitikk delser fra medlemmer som opplever manglende, og til dels asymmetrisk, markedsadgang til installasjonsoppdrag innen energinettmarkedet, sier han til Teknisk Ukeblad. Enig med Reiten-utvalget. I mai i fjor kom vi med en rekke forslag for å hindre kryssubsidiering. Vi opplever det NVE nå foreslår møter viktige deler av våre innspill. Vi er svært positive til de skisserte endringene, sier han. Ekspertgruppen, ledet av Eivind Reiten, foreslo i vår å splitte opp alle kraftselskaper gjennom et selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet, nettopp for å hindre kryssubsidiering. Strandskog er enig i Reitens forslag. nyttår Forhåndsgodkjente tiltak. Vi som står bak brevet presenterte for klima- og miljøminister Tine Sundtoft 24. februar 2014 et konkret og robust forslag til hvordan en skattefradragsordning kan realiseres. Forslaget var da allerede bredt forankret hos brukere, miljøorganisasjoner og byggenæringen. Det foreslås en bred meny av forhåndsgodkjente tiltak som vil gjøre det enkelt for husholdningene å ta ordningen i bruk. Å inkludere hele spekteret av gode energitiltak er avgjørende for at ordningen skal virke relevant for folk flest. Slik sikrer man at ordningen blir en suksess og at man på sikt utløser et hittil uhøstet effektiviseringspotensial i husholdningene. Betydelig energibesparelse. I forslaget settes et ambisjonsnivå på tiltakene som vil gi betydelige energibesparelser og/eller utslippsreduksjoner, samtidig som tiltakene ikke er så krevende at folk flest ikke vil gjennomføre disse. Forslaget har siden vært presentert og drøftet i flere møter, på seminarer og i debatter, også på Stortinget. Forslaget har fått støtte fra en rekke andre interessenter som nå jobber sammen for å forberede markedet og næringsaktører med gode informasjons- og kompetansetiltak. Her har vi allerede kommet langt og vi er klar for innføring av skattefradragsordningen fra 1. januar Vi ser frem til at ordningen kommer på plass, slik at boligselskap og boligeiere får mer forutsigbare rammer forut for sine beslutninger i høst, heter det i brevet til Regjeringen TEKNOLOGICA 5

6 konferanse Vil ha mer tempo. Stortingspolitiker Ola Elvestuen (V) (t.v.), Schneider-direktør Runar Hansesætre, stortingspolitiker Nikolai Astrup (H) og Norsk Industri-direktør Stein Lier-Hansen. Møte med en utfordrende fremtid Fremtidens miljø- og energikrav utfordrer teknologibedriftene. Konferansen Energismarte byer juni satte lys på både utfordringer og muligheter. Nærmere 200 deltakere deltok på konferansen, som ble arrangert parallelt med Eliaden på Norsk Varemesse i Lillestrøm. I løpet av de to dagene konferansen varte, kunne deltakerne velge mellom nærmere 30 foredrag om alt fra smarte strømnett, drift og energieffektivisering av yrkesbygg, til by-belysning og lading av elbiler. Må våge seg ut på ukjent grunn. Mer mot til å prøve og feile ble etterlyst av flere i løpet av konferansen. Powerhouse-prosjektet Kjørbo i Asker og Sparebank1-bygget i Trondheim er blant nyere prosjekter hvor utbyggerne har vært tvunget til å våge seg inn på ukjent grunn. Begge ble trukket frem som eksempler på at man må våge noe for å komme videre med energismarte byer og bygg. Og at dette betaler seg. - I Kjørbo-prosjektet visste de ikke hvor de skulle begynne, men de gjennomførte og lyktes, fastslo stortingsrepresentant Nikolai Astrup (H) under paneldebatten på konferansens første dag. Hvordan man fikk det til i Kjørboprosjektet, fikk deltakerne høre mer om fra daglig leder Per Ola Ulseth i Powerhouse-alliansen. Han understreket at man har basert seg på eksisterende teknologi og løsninger som er enkle i seg selv, men som samlet går i pluss. Resultatet ble at man har klart å løfte de to eksisterende 80-tallsbyggene til plusshusstandard. Byggene ble ferdigstilt høsten Bankprosjekt møtt med vantro. Sparebank1-bygget i Trondheim består av et rehabilitert bygg fra 1880-tallet og et nybygg. Eiendomssjef Jørgen Løfaldli fortalte at prosjektet ble møtt med vantro da de prosjekterte med et energiforbruk på 85 kilowattimer per kvadratmeter per år. Også han kunne fortelle at man måtte bevege seg litt inn i det ukjente for å nå målet, men etter tre års drift ser ting bra ut. Løsninger for energiforsyning i Nydalen i Oslo, belysningsløsninger i Malmø kommune og lading av elbiler var også blant temaene som var oppe under konferansen. Og for dem som var interessert i å gå inn i markedet for energieffektivisering i næringsbygg, ble det gitt tips om hvordan man kommer i gang. Under denne sesjonen fikk tilhørerne ikke minst et innblikk i hva byggherrene forventer seg av leverandørene. Og det er også viktig at aktørene i næringen lever som de lærer, påpekte Country President Runar Hansesætre i Schneider Electric Norge i sitt foredrag. Schneider har nylig flyttet sitt hovedkontor i Norge til et nybygg på Ryen i Oslo, bygget og eiet av Linstow Eiendom. Bygget har egen energisentral, behovsstyrt lys og varme, og aspirerer til Breeam Excellent-sertifikat. Staten for dårlig. Schneiderbygget føyde seg inn i en rekke av energi-ambisiøse, private byggeprosjekter som ble presentert under konferansen. Like mye ros var det ikke å hente for de offentlige utbyggerne. Spesielt under paneldebatten ble det etterlyst en friskere satsing ute i kommunene. Runar Hansesætre pekte på at bestillerkompetansen i kommunene varierer en god del, og stortingspolitiker Ola Elvestuen (V) mente staten generelt 6 TEKNOLOGICA

7 konferanse Marius Holm, Zero Kristin Skogen Lund, NHO Ole Jacob Flæten, Skedsmo kommune Eivind Heløe, Energi Norge Foto: Laila Sandvold Macdonald Stian Berger Røslund, Oslo kommune Stein Lier-Hansen, Norsk Industri er altfor dårlig til å gå foran i denne satsingen. Det fikk han støtte for hos stortingsrepresentant Nikolai Astrup (H), som mente kommunene må våge å prøve og feile for å få fart på byggingen av energismarte bygg. Tester muligheter i smarte strømnett. Smarte strømnett vil være en del av fremtidens energismarte bygg og byer. Prosjektleder Bernt A. Bremdal i prøveprosjektet Smart energi Hvaler beskrev mulighetene som ligger i dette, og han fortalte også om erfaringene fra et prøveprosjekt i Hvaler kommune, hvor man tester ut styrings-og effektiviseringsmulighetene avanserte målersystemer gir i rundt boliger og hytter. Prosjektlederen manglet fortsatt en del konkrete tall fra prosjektet, men uttrykte tro på både sentralstyrt og brukerstyrt strømforbruk ut fra erfaringene man har gjort så langt. Oslos Byrådsleder Stian Berger Røsland på sin side, beskrev en hovedstad i kraftig vekst og med store klimautfordringer. Kommunen har lagt seg i tet når det gjelder klimatiltak, med mål om en halvering av klimagassutslippene innen 2030 og nullutslipp innen Klimamålene vil man oppnå blant annet gjennom utfasing av oljefyring, resirkulering av 50 prosent av husholdningsavfallet innen 2018, satsing på utslippsfri transport og styrking av kollektivtransporten. Røsland beskrev en energistrategi delt inn i forskjellige tidsaspekter: Tiltak på kort sikt med forventet effekt innen 2-5 år, tiltak på mellomlang sikt med forventet effekt innen 5-20 år, og tiltak på lang sikt med forventet effekt innen år. Dette håper vi næringslivet vil hjelpe oss med, sa han. Vil knytte seg tettere mot Eliaden. Vi er svært fornøyd med gjennomføringen av Energismarte byer, sier Vigdis Sværen, fagsjef næringspolitikk i NELFO. Målet med konferansen var å vise hva elektrobransjen kan bidra med i samfunnsutviklingen. Det synes jeg vi oppnådde. Programmet var godt og variert, med mange gode og viktige foredragsholdere, og vi fikk belyst flere viktige samfunnsområder: Potensialet for energieffektivisering av næringsbygg, elbil-infrastruktur og lading, og ikke minst utviklingen av smarte strømnett og avanserte målersystemer. Sammen med belysning er dette områder hvor teknologien spiller en viktig rolle, og hvor elektrobransjen innehar mye kompetanse. Fikk dere den interessen dere hadde håpet på? Konferansen hadde nærmere 200 besøkende i løpet av de to dagene. Det er ganske bra, men vi skulle gjerne sett at enda flere hadde fått med seg de mange gode foredragene og muligheten til å møte leverandører og organisasjoner på Teknologitorget. Kommer dere til å kjøre flere slike konferanser? Vi vil bruke erfaringene vi høstet gjennom årets konferanse til å videreutvikle konseptet, og vi ser for oss en tettere knytning til Eliaden i 2016, sier Sværen TEKNOLOGICA 7

8 Utdanning Lærling fikk medalje for rekordgod fagprøve Elektrikerlærling i Caverion, Sønniva Jacobsen, kunne i mai ta imot Fagprøvemedaljen med det beste prøveresultatet sensorene noen gang hadde sett. Sønniva Marie Jakobsen fra Oslo er tildelt Fagprøvemedaljen i elektrikerfaget. Ved utdelingen i Oslo Rådhus ble det avslørt at sensorene som bedømte fagprøven aldri har sett en så godt dokumentert fagprøve noen gang. Den 21 år gamle jenta har tatt lærlingtiden hos Caverion i Oslo, hvor hun nå er fast ansatt. Jeg trives veldig godt i Caverion. Det er hyggelige mennesker, og det er et stort firma som gir trygghet, variasjon i arbeidsoppgaver, kurs jeg kan delta på og mange muligheter, sier hun i følge en pressemelding fra Caverion. Et forbilde. Ketil Thorsen, distriktsdirektør for Caverion øst, mener Jakobsen er et forbilde for jenter som ønsker å gå inn i tekniske yrkesfag. Det er tydelig at Sønniva imponerte, og på vegne av hele Caverion vil jeg gratulere henne med det som tydeligvis er tidenes best dokumenterte fagprøve. Caverion vil være best, og da må vi ha de beste og smarteste ansatte, og det er jo Sønniva et prakteksempel på. Caverion har over 319 lærlinger rundt omkring i landet i alle tekniske fag. Investering for fremtiden. - Flere av våre beste fagfolk har gått i lære, og er i dag blant dem som bidrar betydelig til selskapets verdiskaping. Mange sitter også som ledere og prosjektledere, men har ikke glemt sin tid som lærlinger. Hos oss er lærlingene en investering for fremtiden, men det er også vår plikt som et stort selskap å bidra til utdanning av unge mennesker, avslutter Ketil Thorsen. To NM-vinnere - fra Eliaden til Brasil Etter fire arbeidskrevende dager ble vinnerne i NM i elektriker- og telekommunikasjonsfagene kåret på Eliaden i juni. Knut Martin Breivik fra Carlsens Elektro Installasjon i Rogaland ble norgesmester i elektrikerfaget, mens Mats Storbråten fra Caverion i Oslo tok førsteplassen i telekommunikasjonsmontørfaget. De to er kvalifisert til Yrkes-VM i Sau Paulo i Brasil i august neste år. Fagsjef Svein Harald Larsen i NELFO har hatt hovedansvaret for gjennomføringen av NM. Han forteller at oppgavene i år var mer omfattende og krevende enn noen gang. Stor interesse. - Det har vært mye publikum. Spesielt gledelig er det at det har vært mange unge for å se på. Finalistene har stått på. Selv om de har vært veldig motiverte, ble ikke alle ferdige med oppgavene. Dette har vært installasjoner som likner mye på det de utfører i sitt daglige arbeid. I telekommunikasjonsfaget har finalistene installert en hjemmesentral med fiberkabel og lokalt kobberdatanett. Her er det montert ruter for tv, telefon og data med Wifi. Dessuten har de gjennomført en skjøteoppgave med splitting av fiber i ulike retninger. I elektrikerfaget har finalistene blant annet installert en husinstallasjon med skap, KNX og et porttelefonanlegg. Dessuten har de løst en automatiseringsoppgave med programmering av PLS og en feilrettingsoppgave. Rekordgod fagprøve. Elektrikerlærling i Caverion, Sønniva Jacobsen, kunne i mai ta imot Fagprøvemedaljen. GULL. Knut Martin Breivik (t.h.) fra Carlsens Elektro Installasjon i Rogaland ble norgesmester i elektrikerfaget, mens Mats Storbråten fra Caverion i Oslo tok førsteplassen i telekommunikasjonsmontørfaget Fotograf John Petter Reinertsen 8 TEKNOLOGICA

9 Krøderen Elektro «Årets opplæringsbedrift» Bedriften ble tildelt den gjeve prisen «Årets opplæringsbedrift» under NHOkonferansen Yrkesfag 2014 i Oslo 2. september. Juryen fikk inn 15 forslag til svært gode kandidater fra hele landet, men i finalen gjensto Krøderen Elektro sammen med GE Healthcare Lindesnes fabrikker AS i Agder og Nammo ASA i Oppland. Tross store og internasjonale konkurrenter gikk Krøderen Elektro til topps og daglig leder Vegard Jelstad fikk både diplom og en gavesjekk på kroner. Juryens begrunnelse. Juryen har spesielt lagt til grunn at Krøderen Elektro har mange lærlinger per ansatt, (28 av 90, ca. hver tredje ansatt er lærling), og at bedriften har en langsiktig strategi for elektrofagene, også utover eget rekrutteringsbehov. De har en systematisk og tydelig opplæringsplan, og tar arbeidsgiveransvaret svært seriøst overfor lærlingene. I tillegg har Krøderen Elektro et stort regionalt engasjement for lærlingene, godt utbygget nettverk og god profilering og synlighet i lokalsamfunnet, herunder tett samarbeid med opplæringskontor, skoler og NAV. utdanning God vekst og lønnsomhet. I begrunnelsen nevnes også at Krøderen Elektro ble etablert som aksjeselskap i 1986, og har i dag et aktivt og synlig eierskap med klar fagprofil. Bedriften har bygget opp fire avdelinger i regionen, eget datterselskap (bredbåndleverandør), og har kapasitet til å ta store og komplekse jobber, som bidrar til god fagopplæring. Krøderen Elektro viser at man som lærebedrift på relativt kort tid kan skape fagopplæringstradisjoner og samtidig drive lønnsom butikk dersom det satses bevisst og helhjertet på lærlinger. Gode kandidater. Dette er absolutt en verdig vinner. Det var mange tøffe kandidater og flere som framsto som gode bedrifter for lærlinger, men vi valgte å trekke fram Krøderen Elektro, forteller Svein Harald Mottok Pris. Daglig leder Vegard Jelstad fikk prisen «Årets opplæringsbedrift» av NHO-leder Kristin Skogen Lund. Foto: nho Larsen. Han satt i juryen og er fagsjef utdanning i Norsk Teknologi. Han understreker at Krøderen Elektro har konkurrert med alle lærebedrifter i hele Norge, blant annet med firmaer med svært store ressurser. Det Krøderen Elektro scorer «best på er antall lærlinger. Det imponerte oss i juryen. Nammo og GE Healthcare har prosent lærlinger i sine bedrifter i forhold til antall ansatte, mens Krøderen Elektro har 30 prosent. Det blir lagt merke til i bransjen, sier Larsen. Det Krøderen Elektro scorer best på er antall lærlinger. Det imponerte oss i juryen. Krøderen Elektro har 30 prosent lærlinger i sine bedrifter i forhold til antall ansatte. Det blir lagt merke til i bransjen.» Svein Harald Larsen, jurymedlem og fagsjef utdanning i Norsk Teknologi Elektrofagene vokser mest I vår var det søkere til elektrofag i videregående skole. Antallet har steget jevnt de siste årene og har økt med 1000 siden Det er til enhver tid 7000 løpende lærekontrakter i elektrofagene av disse er elektrikerlærlinger, mens ca går vg3 i automatisering og dataelektronikk. Også når det gjelder frafall i videregående skole er situasjonen betydelig lysere for elektrofag enn for øvrige byggfag. De aller fleste som har bestemt seg for et læreløp i elektro kommer inn og det at en god del velger spesialisering etter vg2, tyder på at mange er ambisiøse, sier Svein Harald Larsen, fagsjef utdanning i Norsk Teknologi. I følge tall fra NAV fra 2013 mangler det til en hver tid 1000 elektrofagarbeidere som dekkes med innleie. I følge NHOs kompetansebarometer for april 2014, oppgir 65 prosent av medlemsbedriftene i bransjeforeningene i Norsk Teknologi at de har rekrutteringsproblemer. Behovet er størst for fagarbeidere. -Det kan bety at bedriftene i større grad må rekruttere via lærlingeordningen. Her er samfunnskontrakten viktig. Gjennom den har myndighetene og partene i arbeidslivet forpliktet seg til å øke antall godkjente lærekontrakter med 20 prosent fra 2011 til 2015, sier Larsen TEKNOLOGICA 9

10 jus Nå må nettentreprenørene få fornuftige avtalevilkår! Kraftnettbransjen står foran store investeringer de neste 10 årene, noe som vil medføre økt behov for entreprenører innen elektrisk infrastruktur. Dessverre er bransjen plaget med svært ubalanserte vilkår - i entreprenørenes disfavør. Av advokat Roar R. Lillebergen, FØYEN Advokatfirma DA Ifølge Statnett er det de neste 10 årene planlagt investeringer på til sammen ca 140 milliarder kroner i sentrale, regionale og lokale kraftnett. Dette tilsier at markedet for entreprenører innen elektrisk infrastruktur vil øke betydelig i tiden fremover. Bruk av standardkontrakter. De aller fleste avtaler som inngås i bransjen er basert på en eller annen standardkontrakt, svært ofte NS 8405, NS 8406 eller NS Dessverre konstaterer vi at det gjøres til dels betydelige avvik fra standardbestemmelsene, som regel uten unntak til entreprenørens disfavør. Disse avvikene blir presentert fra byggherren, det vil si netteier, som byggherrens standardvilkår. Standardkontraktene for bygg og anlegg i Norge er fremforhandlet i fellesskap med de ulike interessegruppene i bransjene og er godt gjennomarbeidet. Standardene vil i de aller fleste tilfeller sikre en forholdsvis god balanse mellom partenes risiko. Et annet poeng er at en mest mulig allmenn bruk av standardkontraktene i uendret form skaper bedre forutsigbarhet i bransjen. Til dels urimelige justeringer. Av og til vil det naturligvis være riktig og nødvendig å foreta tilpasninger i standardkontraktene. Det vi imidlertid konstaterer er at enkelte nettselskapers avvik fra standardene synes å ha mer karakter av å være motivert av et generelt ønske om å forskyve risiko over på entreprenørene enn en rimelig tilpasning av standarden til det enkelte prosjekt. Nå er ikke tendensen til at byggherrer søker å velte risiko over på entreprenøren et fenomen som kun gjør seg gjeldende innenfor kraftnettbransjen. Dette forekommer overalt i bygg- og anleggsbransjen. Det spesielle innenfor denne bransjen er etter vår erfaring omfanget og karakteren av de endringer som kreves. Vi har eksempler på at nettselskaper i egenskap av å være byggherre, som standard avvik fra NS-kontraktene øker avtalt dagmulktrate med 900 %, krever økonomisk tap erstattet i tillegg til dagbøter, at entreprenøren pålegges aktsomhetsplikt ved feil ved byggherrens leveranse (prosjektering), mv. Denne type justeringer, samlet eller hver for seg, forrykker balansen mellom partene i strid med hva bransjen generelt anser som rimelige. Etter vår oppfatning er ingen parter i bransjen på sikt tjent med at risikobalansen forrykkes på en slik måte. Det skal også bemerkes at domstolene i sin vurdering av avtalte avvik fra standardavtalene, gjennomgående synes å legge betydelig vekt på hensynet til å unngå et urimelig resultat. Det er følgelig flere eksempler i rettspraksis på at domstolene har tolket eventuelle uklarheter i disfavør av den som har utformet avtalen. Anskaffelsesregelverket. I bygg- og anleggsbransjen for øvrig har det vært jobbet godt med å få offentlige byggherrer til å redusere sine avvik fra standardkontraktene. Særlig har Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) nedlagt en betydelig innsats i så måte. I Forskrift om offentlige anskaffelser 3-11 er det nå inntatt en bestemmelse om at oppdragsgiver som hovedregel skal benytte fremforhandlede og balanserte kontraktsstandarder der dette finnes. Dette gir en klar indikasjon på at avvik skal reduseres mest mulig, noe som også kommer til uttrykk i bestemmelsens forarbeider, Ot. Prp. nr. 71 ( ) kapittel «Departementet vil innledningsvis gi klart uttrykk for at det selvfølgelig ikke ønsker en utvikling hvor statlige oppdragsgivere benytter «ensidige» vilkår i den forstand at risiko og byrder fordeles på en lite rimelig måte mellom partene.» Det er Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester) som regulerer anskaffelser innenfor kraftnettbransjen. Dessverre er det ingen tilsvarende bestemmelse i forsyningsforskriften som i anskaffelsesforskriften Selv om en slik bestemmelse kun vil være en ordensbestemmelse uten direkte konsekvenser, vil det måtte antas at en slik bestemmelse likevel ville kunne ha en signaleffekt overfor bransjen. Vi tror som nevnt at både byggherrer og entreprenører vil være tjent med en mer fornuftig risikofordeling. Vår anbefaling er derfor ikke å akseptere vesentlige avvik fra standardkontraktene med mindre det kan gis en god og prosjektspesifikk begrunnelse for dette. Det kan i den sammenheng ofte være hensiktsmessig å få en juridisk vurdering av kontraktsbestemmelsene for å synliggjøre konsekvensene av bestemmelsene og samtidig avdekket risikomomenter man ikke var klar over. 10 TEKNOLOGICA

Vi moderniserer Norge

Vi moderniserer Norge Vi moderniserer Norge Norsk Teknologi er en landsforening i NHO og en paraplyorganisasjon for fire bransjeforeninger som representerer elektro, IKT, ventilasjon, kulde, automatisering, systemintegrasjon

Detaljer

Strategier 2014 2015

Strategier 2014 2015 Strategier 2014 2015 Norsk Teknologi skal fortsette moderniseringen av Norge Gode rammebetingelser danner basis for gode lønnsomme virksomheter og nye markedsområder. Derfor er næringspolitikk og arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

Utbyggeres utfordringer knyttet til dagens håndtering av tilknytningsplikten

Utbyggeres utfordringer knyttet til dagens håndtering av tilknytningsplikten Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Rådhuset 0037 Oslo postmottak@byr.oslo.kommune.no Oslo, 18.juni 2014 Høring om forslag til kommuneplan Oslo mot 2030 Smart, trygg og grønn Uttalelse fra Norsk Teknologi

Detaljer

NEK 700 - kort fortalt

NEK 700 - kort fortalt NEK 700 - kort fortalt En leseveiledning Innledning Det kan være krevende å sette seg inn i NEK 700 om man ikke er kjent med strukturen i dokumentet. Normsamlingen dekker prosjektering og installasjon

Detaljer

Framtidens byer - Energiperspektiver. Jan Pedersen, Agder Energi AS

Framtidens byer - Energiperspektiver. Jan Pedersen, Agder Energi AS Framtidens byer - Energiperspektiver Jan Pedersen, Agder Energi AS Agenda Drivere for fremtidens byer Krav til fremtidens byer Fra sentralisert til distribuert produksjon Lokale kraftkilder Smarte nett

Detaljer

05.03.2016. En verden av standarder. Fremtidens biler. Kilde: Gizmag, Eagle 360

05.03.2016. En verden av standarder. Fremtidens biler. Kilde: Gizmag, Eagle 360 En verden av standarder Fremtidens biler Kilde: Gizmag, Eagle 360 1 Rimac 1088 hk elbil Kjernevirksomhet «Drifter» norsk standardisering innen elektrofaget Fremmer norsk innflytelse Fremmer bruk av internasjonale

Detaljer

ofre mer enn absolutt nødvendig

ofre mer enn absolutt nødvendig I den nye boken «Energi, teknologi og klima» gjør 14 av landets fremste eksperter på energi og klima et forsøk på å få debatten inn i et faktabasert spor. - Hvis man ønsker å få på plass en bedre energipolitikk

Detaljer

Enkel og trygg lading av din elbil med mobilitetsavtale fra EV POWER

Enkel og trygg lading av din elbil med mobilitetsavtale fra EV POWER Ubegrenset MOBILITET for privatkunder kun 299/mnd inkl. mva TEST EN ELBIL Se side 11 Enkel og trygg lading av din elbil med mobilitetsavtale fra EV POWER TRYGGHET - MOBILITET - MILJØ Å kjøre elbil er et

Detaljer

10 år 2005 2015. www.integranett.no

10 år 2005 2015. www.integranett.no 10 år 2005 2015 www.integranett.no Integras medlemmer øker effektiviteten, produktiviteten og sikkerheten i samfunnet. Foreningen skal styrke grunnlaget for medlemmenes verdiskaping og markedstilgang.

Detaljer

Rapport fra ekspertgruppe om organisering av strømnettet Høringsuttalelse fra Norsk Teknologi

Rapport fra ekspertgruppe om organisering av strømnettet Høringsuttalelse fra Norsk Teknologi Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 Oslo postmottak@oed.dep.no Oslo, 25.09.2014 Rapport fra ekspertgruppe om organisering av strømnettet Høringsuttalelse fra Norsk Teknologi Bakgrunn Norsk

Detaljer

Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri

Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri Trondheim, 2. Oktober, 0900-1200 Tid Innhold Hvem DEL 0: Velkommen 09:00 Velkommen, hvorfor er vi samlet, introduksjon av SIGLA Utvalget + ZEB 09:10

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Å ha lærlinger tilfører min bedrift kreativitet, engasjement, energi og glede Rasim Osmani daglig leder

Detaljer

«Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!»

«Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!» «Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!» Den digitale agenda for kommune-norge er satt https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nhh-konferansedigitalisering-og-omstilling-av-norge/id2554891/

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Elsikkerhetskonferansen 2011

Elsikkerhetskonferansen 2011 Elsikkerhetskonferansen 2011 NEK 405-serien, erfaringer og innhold Brann som samfunnsproblem Hvert år omkommer mellom 50 og 70 mennesker i brann i Norge, og de materielle tapene beløper seg til mellom

Detaljer

AF Energi & Miljøteknikk befester posisjonen med flere nye EPC (energisparekontrakter)

AF Energi & Miljøteknikk befester posisjonen med flere nye EPC (energisparekontrakter) Nyhetsarkiv NVE vedtar tvangsmulkt NVE har vedtatt tvangsmulkt til eiere av åtte yrkesbygg som manglet energiattest eller energivurdering av klimaanlegg. Dette er resultatet av en kontroll av over 90 yrkesbygg

Detaljer

NELFOs mål og strategier

NELFOs mål og strategier NELFOs mål og strategier 2014 2015 Nye utfordringer gir nye muligheter NELFOs strategier for 2014 2015 sammenfaller med at Norge har fått et nytt politisk flertall på plass. Det gir oss nye muligheter,

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Faglig råd elektro. Utviklingsredegjørelse

Faglig råd elektro. Utviklingsredegjørelse Faglig råd elektro Utviklingsredegjørelse Faglig råd elektro Gruppe 1 Yrkesveiledning/Rekruttering Gruppe 2 Internasjonalisering Gruppe 3 Tilbudsstruktur /dimensjonering Gruppe 4 Elenergi/ kuldefaget Gruppe

Detaljer

Elkontroll - metode, kontrollforetak, personell og sertifisering

Elkontroll - metode, kontrollforetak, personell og sertifisering NEK 405 Elkontroll - metode, kontrollforetak, personell og sertifisering 27-5-2014 Norsk Elektroteknisk Komite 1 Eiers og brukers ansvar FEL 9 Ansvar Hvem forskriften retter seg mot Eier og bruker av anlegg

Detaljer

NY FORSKRIFTSBESTEMMELSE OM MILJØ I REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

NY FORSKRIFTSBESTEMMELSE OM MILJØ I REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Høringsnotat NY FORSKRIFTSBESTEMMELSE OM MILJØ I REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. INNLEDNING Et nytt regelverk om offentlige anskaffelser er vedtatt av Stortinget og Nærings- og fiskeridepartementet.

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr april 2016

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr april 2016 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 13 25. april 2016 Det faglige hjørnet Bør være bevisst på markedssituasjonen ved valg av kontraktsvilkår Oppdragsgiveren bør være bevisst på markeds situasjonen ved bruk av

Detaljer

Tommy Skauen. Grønne bygg: Henger «elektro forskriftene» med?

Tommy Skauen. Grønne bygg: Henger «elektro forskriftene» med? Tommy Skauen Grønne bygg: Henger «elektro forskriftene» med? Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 71 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Tjenester DLE-tjenester Kontroll av kwh-målere Kontroll

Detaljer

Gode rom. Gode valg - godt resultat. Moelven Elektro AS

Gode rom. Gode valg - godt resultat. Moelven Elektro AS Gode rom Gode valg - godt resultat Moelven Elektro AS Kompetanse Kompetanse - vår styrke Kjære husbygger! Velkommen som kunde hos Moelven Elektro AS! Du har nå investert i egen bolig som skal vare livet

Detaljer

Oslos klimastrategi mot 2030 hvor står vi? Harald Gundersen - Klimaetaten Kveldsmøte for Tekna, 15. november 2017

Oslos klimastrategi mot 2030 hvor står vi? Harald Gundersen - Klimaetaten Kveldsmøte for Tekna, 15. november 2017 Oslos klimastrategi mot 2030 hvor står vi? Harald Gundersen - Klimaetaten Kveldsmøte for Tekna, 15. november 2017 Agenda 1. Hva er klimautfordringen? 2. Oslos klimastrategi for 2020 og 2030 3. Klimabudsjettet

Detaljer

næringspolitiske saker 2016.indd 1

næringspolitiske saker 2016.indd 1 Næringspolitiske saker 2016 næringspolitiske saker 2016.indd 1 22.01.16 14.30 Sikre gode rammebetingelser Formålet med Nelfos næringspolitikk er å sikre gode rammebetingelser, som igjen utløser markedsutvikling

Detaljer

MÅL OG STRATEGIER. Lokalt og sentralt

MÅL OG STRATEGIER. Lokalt og sentralt MÅL OG STRATEGIER Lokalt og sentralt 2016 2017 STRATEGI- OG MÅLOMRÅDER Rammebetingelser og markedsutvikling Energi og miljø Arbeidsgiverservice Jobbe for best mulig politiske rammebetingelser VISJON: VI

Detaljer

Hvorfor driver vi standardisering?

Hvorfor driver vi standardisering? Kjernevirksomhet «Drifter» norsk internasjonal el- og ekom standardisering Fremmer norsk innflytelse Fremmer bruk av internasjonale standarder i Norge 2 Hvorfor driver vi standardisering? Standardisering

Detaljer

Dagens status for elbiler i Norge og hvordan ser framtiden ut?

Dagens status for elbiler i Norge og hvordan ser framtiden ut? Dagens status for elbiler i Norge og hvordan ser framtiden ut? EU og elektrifisering av transportsektoren? Elbilmøte NVE 04.04.2014 Asbjørn Johnsen Utvikling og status pr. mars 2014 Utvikling framover

Detaljer

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent Organisert som en forening. Styret: Leder Anne Lise Finsrud; Karrieretjenesten,

Detaljer

Næringslivets klimahandlingsplan. Norsk klimapolitikk tid for handling

Næringslivets klimahandlingsplan. Norsk klimapolitikk tid for handling Næringslivets klimahandlingsplan Norsk klimapolitikk tid for handling Sammendrag «Norge som energinasjon kan og skal gå foran. Næringslivet skal bidra aktivt til å løse klimautfordringene.» Tid for handling

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017

Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017 Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017 Samarbeidspartene Denne avtalen regulerer samarbeidet mellom Norsk Industri og Enova SF. Hva samarbeidsavtalen gjelder Denne avtalen gjelder

Detaljer

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft.

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft. Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innlegg KS Høstkonferanse 2015 Bodø, 14 oktober 2015 Samarbeid om utdanning Kjære samarbeidspartnere Takk for invitasjonen. Jeg er glad for å kunne være her og

Detaljer

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2. Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.14 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO

Detaljer

SAR-Møtereferat SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid

SAR-Møtereferat SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid SAR-Møtereferat SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 20. oktober 2009 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Sak 1: Runde rundt bordet Hva jobber de ulike bruker-rådene

Detaljer

2 Klimautslipp. 2.1 Hva dreier debatten seg om? 2.2 Hva er sakens fakta?

2 Klimautslipp. 2.1 Hva dreier debatten seg om? 2.2 Hva er sakens fakta? 2 Klimautslipp 2.1 Hva dreier debatten seg om? FNs klimapanel mener menneskeskapte klimautslipp er den viktigste årsaken til global oppvarming. Det er derfor bred politisk enighet om at alle former for

Detaljer

Takler el-nettet eksplosjonen i el-bilsalget?

Takler el-nettet eksplosjonen i el-bilsalget? Takler el-nettet eksplosjonen i el-bilsalget? Camilla Aabakken Seksjon for regulering av nettjenester Elmarkedstilsynet Agenda Om NVE Elbiler i Norge 200 000 elbiler innen 2020? Noen nettselskapers erfaringer

Detaljer

NEK 400 - Elektriske bygningsinstallasjoner. Om NEKs rolle. Om normsamlingen NER 400 - Elektriske bygningsinstallasjoner

NEK 400 - Elektriske bygningsinstallasjoner. Om NEKs rolle. Om normsamlingen NER 400 - Elektriske bygningsinstallasjoner N: NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE The Norwegian National Committee of The International Flectrotechnical Commission, IEC The European Committee for Electrotechnical Standardization, CENE[EC Til høringsinstansene:

Detaljer

NVEs vurdering i klage på leveringsplikt og anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på leveringsplikt og anleggsbidrag - vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Kjell Arne Haugen Sagplassveien 95 7054 RANHEIM Vår dato: 17 MAR 2010 Vår ref.: NVE 200906405-4 ep/bfl Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Bjørnar Fladen Deres

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri. TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri

Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri. TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri Hvem er Norsk Industri? Den største landsforeningen i NHO 2 300 medlemsbedrifter

Detaljer

Forventet usikkerhet er snudd til god aktivitet

Forventet usikkerhet er snudd til god aktivitet 10 på topp Forventet usikkerhet er snudd til god aktivitet Da vi gikk inn i 2009, ble det for første gang på lenge tegnet et usikkert bilde for en rekke av våre markedsområder. Selv om det totalt sett

Detaljer

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon.

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon. Med en historie som går tilbake til stiftelsen av aksjeselskapet Ofoten Jernmalmgruber i 1935, kan Evenes Kraftforsyning AS i 2010 feire 75 år som lokal kraftleverandør. Vi har i dag nettkunder innen offentlig

Detaljer

Kim Abel, Naturarkivet

Kim Abel, Naturarkivet Kim Abel, Naturarkivet KLIMASATS på 1-2-3 Kirvil Stoltenberg, prosjektleder for støtteordningen Klimasats Vi skal kutte MYE i klimagassutslipp framover EU- forpliktelser: 40 prosent utslippsreduksjon i

Detaljer

Presentasjon på NFRs Workshop 30. mai 2012 Jan Bråten E N E R G I U T V A L G E T 1

Presentasjon på NFRs Workshop 30. mai 2012 Jan Bråten E N E R G I U T V A L G E T 1 Presentasjon på NFRs Workshop 30. mai 2012 Jan Bråten 30.05.12 E N E R G I U T V A L G E T 1 Utvalgets oppdrag Utvalget skal skape bedre forståelse for de avveiningene vi står overfor i energipolitikken

Detaljer

Sikre gode rammebetingelser

Sikre gode rammebetingelser Næringspolitiske saker 2015 Sikre gode rammebetingelser Formålet med NELFOs næringspolitikk er å sikre gode rammebetingelser, som igjen utløser markedsutvikling og økt lønnsomhet for medlemsbedriftene.

Detaljer

AUTOMATISERING ELENERGI VG1+VG2 +VG3. med 2år med opplæring i bedrift. -gir deg fagbrev som TAVLEMONTØR

AUTOMATISERING ELENERGI VG1+VG2 +VG3. med 2år med opplæring i bedrift. -gir deg fagbrev som TAVLEMONTØR U T D A N N I N G E L E K T R O F A G AUTOMATISERING ELENERGI VG1+VG2 +VG3 med 2år med opplæring i bedrift = -gir deg fagbrev som TAVLEMONTØR U T D A N N I N G T A V L E M O N T Ø R VG1 Elektrofag er grunnfaget

Detaljer

MELD. ST. 33 ( ) NASJONAL TRANSPORTPLAN

MELD. ST. 33 ( ) NASJONAL TRANSPORTPLAN Transport- og kommunikasjonskomiteen Stortinget transport-kommunikasjon@stortinget.no Vår dato Vår referanse 23.04.2017 Høring NTP Deres dato 23.04.2017 Deres referanse HØRINGSINNSPILL MELD. ST. 33 (2016-17)

Detaljer

Nittedal kommune

Nittedal kommune Klima- og energiplan for Nittedal kommune 2010-2020 Kortversjon 1 Klima- og energiplan Hva er det? Kontinuerlig vekst i befolkningen, boligutbygging og pendling gir en gradvis økt miljøbelastning på våre

Detaljer

Endring av energiloven - selskapsmessig og funksjonelt skille - høringssvar fra Tinn kommune

Endring av energiloven - selskapsmessig og funksjonelt skille - høringssvar fra Tinn kommune Fra: noreply@regjeringen.no Sendt: 27. mai 2015 12:04 Til:!Postmottak OED Emne: Nytt høringssvar til 15/720 - Høring av endringer i energiloven om krav til selskapsmessig og funksjonelt skille Referanse:

Detaljer

Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid?

Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid? part of Aker Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid? Verdal Formannsskap 3. september 2009 Nina Udnes Tronstad Adm. dir. Aker Solutions, Verdal 2008 Aker Solutions Agenda Utfordringer norsk verftsindustri

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Industristrategi for Nordland

Industristrategi for Nordland Komite for næring Sak 043/13 Industristrategi for Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget har som mål at Nordland skal ha en konkurransedyktig og teknologisk ledende industri basert

Detaljer

Felles høringsuttalelse NOU 2014:4 Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket samlet uttalelse fra leverandører innen bygg og anlegg

Felles høringsuttalelse NOU 2014:4 Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket samlet uttalelse fra leverandører innen bygg og anlegg Nærings- og Fiskeridepartementet Sendt per epost: postmottak@nfd.dep.no Oslo, den 24.10.2014 Felles høringsuttalelse NOU 2014:4 Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket samlet uttalelse fra leverandører

Detaljer

Ladeinfrastrukturens betydning for elbilistene

Ladeinfrastrukturens betydning for elbilistene Ladeinfrastrukturens betydning for elbilistene Polyteknisk Forening, 24.november 2011 Benjamin Myklebust, teknologisk rådgiver transport, ZERO Hans Håvard Kvisle, prosjektleder NOBIL, Norsk Elbilforening

Detaljer

Multikomfort i Pluss

Multikomfort i Pluss Multikomfort i Pluss Et plusshus med smarte løsninger fra Schneider Electric Schneider Electric har deltatt med sin ekspertise og sine mest avanserte løsninger for energidistribusjon, energistyring og

Detaljer

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015 PK15 rapport evaluering og oppfølging VSV 4. februar 2015 Agenda Deltakernes evaluering av PK 15 Hovedpunkter fra PK 15 Drøfting Oppfølging PK 15 - Formål Økt kunnskap Inspirasjon og engasjement Synliggjøre

Detaljer

Frokostmøte om anleggsnæringen. Oslo,

Frokostmøte om anleggsnæringen. Oslo, Frokostmøte om anleggsnæringen Oslo, 01.11.2017 Hvem er vi? MEF organiserer 2 050 bedrifter på landsbasis. Disse sysselsetter 30 000 ansatte og har en samlet omsetning i underkant av 80 mrd. kroner. Våre

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

Generell brukerveiledning elektriske anlegg - bolig. Dato: Mai 2014 Side 1 av 9 Web-versjon Copyright (C) HOEL ELEKTRO AS

Generell brukerveiledning elektriske anlegg - bolig. Dato: Mai 2014 Side 1 av 9 Web-versjon Copyright (C) HOEL ELEKTRO AS Dato: Mai 2014 Side 1 av 9 Web-versjon Copyright (C) HOEL ELEKTRO AS Innholdsfortegnelse Firmainformasjon HOEL ELEKTRO AS Generell brukerveiledning elektriske anlegg - bolig FIRMAINFORMASJON HOEL ELEKTRO

Detaljer

Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for Programrådet for miljøteknologi, NHD, Oslo

Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for Programrådet for miljøteknologi, NHD, Oslo Side 1 av 9 Nærings- og handelsdepartementet Innlegg 28. august 2013, kl. 09:20 Statssekretær Jeanette Iren Moen Tildelt tid: 14 min. Lengde: 1400 ord Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for

Detaljer

fastelektriker En ny salgsplattform for installatører - og nye muligheter for EFO-medlemmer Generalforsamlingen i EFO 22. April 2010 Jon Gangdal

fastelektriker En ny salgsplattform for installatører - og nye muligheter for EFO-medlemmer Generalforsamlingen i EFO 22. April 2010 Jon Gangdal fastelektriker En ny salgsplattform for installatører - og nye muligheter for EFO-medlemmer Generalforsamlingen i EFO 22. April 2010 Jon Gangdal Mål for El-løftet Øke sluttkundenes bevissthet om løsninger

Detaljer

Å r s m ø t e N o r s k E i e n d o m 1 0. A p r i l 2 0 1 4

Å r s m ø t e N o r s k E i e n d o m 1 0. A p r i l 2 0 1 4 Å r s m ø t e N o r s k E i e n d o m 1 0. A p r i l 2 0 1 4 Bygg- og eiendomsnæringens bidrag til å løse nasjonale vekst og miljøutfordringer hvem skal dra lasset og hvordan? B y g g e n æ r i n g e n

Detaljer

Avvik og tillegg til standardkontrakter

Avvik og tillegg til standardkontrakter Avvik og tillegg til standardkontrakter Harald Alfsen Entrepriserettsforeningen i Bergen Finseseminaret 15-17.04.2015 Utgangspunkt: Det finnes ingen regler om valg av kontrakt i LOA/FOA Grunnleggende krav

Detaljer

Faktahefte. Make the most of your energy!

Faktahefte. Make the most of your energy! Faktahefte Smarte elever sparer energi Make the most of your energy! Energiforbrukets utvikling Opp igjennom historien har vår bruk av energi endret seg veldig. I steinalderen ble energi brukt til å tilberede

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer

Hvordan bli en preferert leverandør til det offentlige?

Hvordan bli en preferert leverandør til det offentlige? Foto: Jo Michael Hvordan bli en preferert leverandør til det offentlige? Per Harbø - NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling Innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling

Detaljer

Hvor Hv dan sa tse på dan sa elbillading i bore elbillading i bor ttslag og boligsameier

Hvor Hv dan sa tse på dan sa elbillading i bore elbillading i bor ttslag og boligsameier Hvordan satse på elbillading i borettslag og boligsameier En veileder fra Hvorfor tilrettelegge for elbil i borettslag og sameier? Nå som elbil blir mer vanlig, er det naturlig at elbileierne i borettslag

Detaljer

Nettleien endres Side 2. Nytt fra Skagerak. Januar 2016. Alle strømkunder skal registreres med fødselsnummer Side 4

Nettleien endres Side 2. Nytt fra Skagerak. Januar 2016. Alle strømkunder skal registreres med fødselsnummer Side 4 Januar 2016 Nytt fra Skagerak Nettleien endres Side 2 Alle strømkunder skal registreres med fødselsnummer Side 4 AMS til høsten byttes de første målerne Side 5 Husk måleravlesning fra 25. til 1. hver måned!

Detaljer

Tavleforum 27.okt.2011

Tavleforum 27.okt.2011 Velkommen til Tavleforum 27.okt.2011 Holberg Terrasse Kurs og Konferansesenter, Oslo 10.00 Tavleforeningen informerer Hvem er Tavleforeningen? Prosjekter i Tavleforeningen Hjalmar Roald, Leder, Tavleforeningen

Detaljer

Høring NEK 400 landbruk

Høring NEK 400 landbruk Til høringsinstansene: Se vedlagte distribusjonsliste 6. august 2015 Your ref. Our ref. 2015-NK64-01-LTA Høring NEK 400 landbruk NEK 400 landbruk er en teknisk rapport/spesifikasjon utviklet innenfor rammen

Detaljer

Høringsuttalelse forslag til endringer i krav til energiforsyning i bygninger

Høringsuttalelse forslag til endringer i krav til energiforsyning i bygninger Oslo, 14.10.2009 Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Høringsuttalelse forslag til endringer i krav til energiforsyning i bygninger Norges Naturvernforbund viser til høringsbrev

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER

RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER Disse retningslinjene ble fastsatt av styret i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) 2011-10-21 og gjelder for normkomiteenes gjennomføring av normarbeidet i NEK.

Detaljer

Miljøstrategi - Oxer Eiendom

Miljøstrategi - Oxer Eiendom 1 / 7 Miljøstrategi - - 2016-2020 er et større eiendomsselskap på Østlandet, og med bunnsolide røtter og nyskapende, bærekraftige løsninger som vårt viktigste varemerke. Det startet i 1945 med selskapet

Detaljer

JURIDISKE RAMMER FOR BRANSJESAMARBEID OG BEREDSKAP MULIGHETER FOR SAMARBEID INNENFOR KRAVENE TIL SELSKAPSMESSIG OG FUNKSJONELT SKILLE

JURIDISKE RAMMER FOR BRANSJESAMARBEID OG BEREDSKAP MULIGHETER FOR SAMARBEID INNENFOR KRAVENE TIL SELSKAPSMESSIG OG FUNKSJONELT SKILLE JURIDISKE RAMMER FOR BRANSJESAMARBEID OG BEREDSKAP MULIGHETER FOR SAMARBEID INNENFOR KRAVENE TIL SELSKAPSMESSIG OG FUNKSJONELT SKILLE ADVOKAT KRISTIN BJELLA, ADVOKATFIRMAET HJORT DA Hjort.no Om mitt innlegg

Detaljer

Utbygging av ladeinfrastruktur for ladbare kjøretøy - tilskuddskriterier normalladere

Utbygging av ladeinfrastruktur for ladbare kjøretøy - tilskuddskriterier normalladere Saknr. 14/512-4 Saksbehandler: Rune Hoff Utbygging av ladeinfrastruktur for ladbare kjøretøy - tilskuddskriterier normalladere Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet i Hedmark vedtar at inntil kr 2 millioner

Detaljer

Enovas hovedmål. For disse to målene er det mer naturlig å finne andre måle enheter enn energiresultat for å vurdere framgang.

Enovas hovedmål. For disse to målene er det mer naturlig å finne andre måle enheter enn energiresultat for å vurdere framgang. Enovas hovedmål I avtalen mellom OED og Enova for perioden 2012 2015 er Enovas mandat og ansvar innen energi- og klimateknologi styrket sammenlignet med foregående avtaleperioder. Enova skal drive fram

Detaljer

Industri i krisetid- Hva er mulig og ønskelig å gjøre?

Industri i krisetid- Hva er mulig og ønskelig å gjøre? Industri i krisetid- Hva er mulig og ønskelig å gjøre? Faglig innlegg på Teknas valgmøte, Mo i Rana 27 august 2009 Advokat Christian Hambro Næringslivet har hovedansvaret for å håndtere gode og dårlige

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 OPPDRAG ENERGI NHOs ÅRSKONFERANSE 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og

Detaljer

Statens vegvesen. Vi viser til søknad om tilskudd under P6-2012, registrert hos oss den 14.12.2012, vår referanse 2012086303-13.

Statens vegvesen. Vi viser til søknad om tilskudd under P6-2012, registrert hos oss den 14.12.2012, vår referanse 2012086303-13. Statens vegvesen østfold fylkeskommune Pb 220 1702 SARPSBORG Att: Joakim Sveli Behandlende enhet. Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Petter Øyn -

Detaljer

NK64 NEK 400 Tolkninger, siste nytt - plan mot NEK 400:2018

NK64 NEK 400 Tolkninger, siste nytt - plan mot NEK 400:2018 NEK 400 Tolkninger, siste nytt - plan mot NEK 400:2018 Eirik Selvik Formann NK64 Godt mottatt NEK 400:2014 Erfaringer Generelt lite spørsmål til NK64 Ingen av type Hvordan kan jeg tilfredsstille ny norm

Detaljer

Faglig Forum Møre og Romsdal - Hotel Union, 25.-26. oktober 2011

Faglig Forum Møre og Romsdal - Hotel Union, 25.-26. oktober 2011 Faglig Forum Møre og Romsdal - Hotel Union, 25.-26. oktober 2011 HVA lærte vi av DLE-konferansen 2011? Av Oddbjørn Jamtøy DSB Region Midt-Norge Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Åpning v/

Detaljer

2. Fylkesrådet bevilger (inntil) kr 295 000 til kjøp av elbil fra fylkesrådets disposisjonspost.

2. Fylkesrådet bevilger (inntil) kr 295 000 til kjøp av elbil fra fylkesrådets disposisjonspost. Saknr. 12/1190-7 Ark.nr. K20 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar at det kjøpes en elbil til

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag Energi NHOs Årskonferanse 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og det ble skapt produkter for verdensmarkedet,

Detaljer

Elbil og annen elektrifisering av transport

Elbil og annen elektrifisering av transport Elbil og annen elektrifisering av transport Undertegnede har sitt daglige fokus på den norske ladeinfrastrukturen i Salto Ladestasjoner AS, og er formann i NK 69 Egil Falch Piene Spørsmålstilling 1. Hvordan

Detaljer

på topp byggenæringen 2013

på topp byggenæringen 2013 10 på topp byggenæringen 2013 Å sette spor Byggenæringen hadde høy aktivitet i 2013 og BNL har hatt godt gjennomslag for mange viktige saker dette året. Samferdsel er blitt høyt prioritert og ny Nasjonal

Detaljer

Hvorfor dialog med markedet?

Hvorfor dialog med markedet? Dialog med markedet Hvorfor dialog med markedet? Hvorfor dialog med markedet? Vet du hva markedet kan tilby? Vet markedet hva du trenger? Utfordringer For sjelden dialog med markedet Mange bruker samme

Detaljer

Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag)

Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag) Elsikkerhet i fokus Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag) Jon Henrik Leere, Norsk Elektro Kontroll AS tlf 905 30 505 mail: jleere@c2i.net Noen nye normer

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Hafslund årsrapport 2012 Konsernsjefen har ordet 10.04.13 09.26 Konsernsjefen har ordet 2012 har vært et år med god underliggende drift, men lave kraftpriser og ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger

Detaljer

Program. Konferanse om grønne offentlige innkjøp miljø, innovasjon og konkurransekraft. 13. juni i Gamle Logen

Program. Konferanse om grønne offentlige innkjøp miljø, innovasjon og konkurransekraft. 13. juni i Gamle Logen Program Konferanse om grønne offentlige innkjøp miljø, innovasjon og konkurransekraft 13. juni i Gamle Logen Offentlige anskaffelser kan brukes som et strategisk virkemiddel for å fremme en effektiv offentlig

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Energitiltak i bolig: Støtte til utfasing av oljekjel. Anna Theodora Barnwell Enova SF

Energitiltak i bolig: Støtte til utfasing av oljekjel. Anna Theodora Barnwell Enova SF Energitiltak i bolig: Støtte til utfasing av oljekjel Anna Theodora Barnwell Enova SF Enovas formål Fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon og utvikling av energi- og klimateknologi.

Detaljer

Energipolitiske utfordringer for små og mellomstore energiselskaper. Administrerende direktør Oluf Ulseth 24. januar 2012

Energipolitiske utfordringer for små og mellomstore energiselskaper. Administrerende direktør Oluf Ulseth 24. januar 2012 Energipolitiske utfordringer for små og mellomstore energiselskaper Administrerende direktør Oluf Ulseth 24. januar 2012 Agenda Beredskap og utfordringer i kjølvannet av Dagmar Store utfordringer innen

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 30.06.2015 Vår ref.: 201406883-6 Arkiv: 623

Detaljer

Jeg kan melde at NHO i 2018 tilfører Anskaffelsesakademiet kroner. Jeg håper regjeringen vil satse på akademiet og bedre offentlige innkjøp.

Jeg kan melde at NHO i 2018 tilfører Anskaffelsesakademiet kroner. Jeg håper regjeringen vil satse på akademiet og bedre offentlige innkjøp. Næringslivets Hovedorganisasjon Aller først gratulerer, Difi, med 10-årsdagen! Og feiringen kunne ikke vært bedre jeg er veldig glad for å kunne signere avtalen om Anskaffelsesakademiet akkurat i dag.

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Oslo, 23. mai Meld. St. 30 ( ) Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk

Vår ref.: Deres ref.: Oslo, 23. mai Meld. St. 30 ( ) Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk Kommunal og forvaltningskomiteen Stortinget Vår ref.: Deres ref.: Oslo, 23. mai 2016 Innspill fra BNL til høring om Meld. St. 30 (2015 2016) Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk Innledning

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Framtidens byer en mulighet for din bedrift

Framtidens byer en mulighet for din bedrift en mulighet for din bedrift «Framtidens byer» er et samarbeidsprogram mellom fire departementer, KS og de 13 største byområdene i Norge. Programmet er styrt av Miljøverndepartementet og er planlagt å vare

Detaljer